Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu

Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu
Členové ukrajinských speciálních jednotek. / Ministry of Defense of Ukraine (Zvětšit)

„Putin musí napadnout Ukrajinu, ale ukrajinská armáda na to není připravena,“ říká penzionovaný plukovník britské armády Glen Grant, který nyní  pracuje mimo jiné pro ukrajinský think-thank Ukrajinský institut pro budoucnost (Український інститут майбутнього). Britský plukovník ve svém článku přímo a bez příkras popsal současný neradostný stav ukrajinské armády.

Sovětský vzor

Glen Grant je bývalý poradce ukrajinského ministra obrany a na Ukrajině pracuje od roku 2010. Před několika dny se objevil v ukrajinských médiích článek, kde Grant nemilosrdně tepe do velmi špatného stavu ukrajinské armády.

Grant článek napsal mimo jiné kvůli dodávkám amerických zbraní na Ukrajinu (např. protitankových střel Javelin). Podle Granta se v ukrajinském vedení vytvořila atmosféra trestuhodné bezstarostnosti, v čemž vidí Grant největší strategické nebezpečí pro Ukrajinu. 

K této atmosféře přispěly jak dodávky moderních západních zbraní, tak taktické úspěchy ukrajinské armády na Donbase. Řada lidí navíc údajně získala falešný pocit o dokončené reformě ukrajinské armády. Nakoupit zbraně je jedna věc, ale podstatnější je vytvořit „strategický a operační rámec pro nasazení těchto nástrojů.“

Grant ve svém článku ukazuje na klíčové operační a strategické problémy Ukrajiny. Bez jejich vyřešení ukrajinská armáda nemůže jakkoliv vzdorovat ruské armádě.

Hlavní a klíčový problém je, že ukrajinská armáda stále funguje podle vzoru sovětské armády. „To je špatně, protože takový přístup ničí a zabíjí ducha svobodného muže [viz dále] na obnovené Ukrajině, což bude rozhodujícím faktorem pro úspěch v jakémkoliv konfliktu,“ píše Grant a dodává, že „malá sovětská armáda nemůže vyhrát válku proti velké sovětské armádě.“

Ukrajinská armáda se musí stát mobilní a přizpůsobivou, tedy být silnou v oblastech, kde je ruská armáda slabá. 

„Ozbrojené síly Ukrajiny se musí soustředit na mladší velitele a rozvíjet schopnosti z hlediska doktrín, dovedností, metod, vybavení a výcviku, aby se dokázaly rychle přesunout ke splnění jakékoliv mise a byly schopné tvrdě udeřit,“ píše Grant.


Glen Grant

Britský plukovník počítá s tím, že Putin Ukrajinu vojensky napadne tak nebo tak. Nebudeme se pouštět do vypisování politických důvodů, které Grant uvedl (dají se dohledat v původním článku), ale obecně jde o zakrytí válečných zločinů na východní Ukrajině a o osobní ambice Putina. Grant také upozorňuje na konkrétní kroky ruské armády (nákup techniky, cvičení, atd.) v západním vojenském okruhu.

O reálnosti ruského vojenského útoku na Ukrajinu ať si každý obrázek udělá sám. Každopádně podle Granta se Rusko na vojenský střet s Ukrajinou připravuje, což si kromě Spojených států, Polska a Pobaltských zemí žádný z aliančních států prý neuvědomuje.

„Ruské ministerstvo obrany v médiích otevřeně říká, že potřebují další tři roky k tomu, aby armádu na západě přezbrojili, včetně nových tanků a dokončení výcviku. Ukrajina by neměla tuto dobu ztratit,“ odhaduje Grant čas k vypuknutí vážné vojenské krize.

Ukrajinské vedení se údajně mylně domnívá, že válka zůstane jen na Donbase. Toto přesvědčení je podle Granta „nejnebezpečnějším politickým a vojenským problémem Ukrajiny.“ Proruští povstalci na Donbase jsou podle britského plukovníka pouze „potrava pro kanóny“ a jejich úkolem je pouze získat čas pro přípravu ruské armády. Vedení ukrajinské armády se přitom pouze soustředí na taktickou výhru na Donbase, ale dostatečně rychle se nepřipravuje na blížící se bojové operace na operační a strategické úrovni. Ukrajina tedy získává „taktické body“ na Donbase, ale na strategické úrovni vyhrává Rusko.

Strategická úroveň se zaměřuje na definování a podporu národní politiky a řeší přímo pouze výsledek války nebo konfliktu. Moderní války se vyhrávají na strategické úrovni, nikoliv na operační nebo taktické. Strategická úroveň řeší nasazení všech zdrojů země k vedení války.
Operační úroveň se stará přímo o nasazení ozbrojených sil do oblasti bojů nebo oblastí operací k získání výhody nad nepřítelem, čímž dosahuje strategické cíle přes podobu, organizaci a vedení hlavních bojových kampaní nebo operací.
Taktická úroveň jsou různé operace, které vytváří kampaň a samy o sobě řeší manévry a střety s protivníkem a bitvy.

Chybou je například fixace jednotek ukrajinské armády v jedné obranné pozici, jak to vyžadují dohody z Minsku. Rusko tak velmi snadno získá informace o rozmístění a síle ukrajinských jednotek. Jednoduše pevná obrana v moderní válce nemá co dělat. „Poziční válka také vytváří poziční mentalitu mezi vojáky a štábem, což je v rozporu se všemi pravidly války, pokud chce Ukrajina skutečně vyhrát,“ píše Grant.

Ukrajině chybí operační způsobilost, tedy schopnost projektovat vojenskou sílu na jakékoliv místo, kampaň a vyhrát bitvu. Podle Granta musí ale ukrajinská armáda a vedení země nejdříve projít kompletní proměnou a změnou stylu uvažování na strategické úrovni.

Nyní nemůže ukrajinská armáda přijmout aktivní opatření na operační úrovni, protože pro takový krok nemá potřebnou strukturu a chybí také potřebný výcvik. Grant upozorňuje, že Rusko vytváří velmi mobilní praporní jednotky, které mohou fixní ukrajinské jednotky rychle zničit. Samozřejmě pokud bude příští válka mobilní, a ta podle Granta jistě bude.

„Co to znamená? Ozbrojené síly Ukrajiny aktuální [taktické, poziční] úkoly dobře řeší, ale nemohou přejít do jiného stylu války, protože neexistují žádné doktríny, vybavení a výcvik. Vize mobilní armády chybí na všech úrovních vedení ozbrojených sil Ukrajiny. Armáda je slabá, pokud jde o kvalitu velitelů a štábů, stejně tak je kriticky slabá komunikace, logistika a zdravotnické služby. Mezi vojáky a veliteli existuje také nízká úroveň důvěry. Ještě méně důvěry je v práci velení. Jsou hanobení aktivním vojenským personálem. A často z dobrých důvodů,“ tvrdí Grant.

Logistika ukrajinské armády funguje, ale není dostatečně robustní a už ne vůbec připravená pro zásobování mobilních jednotek. Pokud dojde k válce, logistika ukrajinské armády bude zcela přetížena.

Velitelství jednotlivých sektorů jsou přitom zcela pasivní. „Velitelství sektorů jsou v každém ohledu slabá. Jsou pasivní, vytvořili si mentalitu ‚čekání, pozorování a nicnedělání‘ nebo ‚sledování a podávání hlášení bez otevřené kritiky‘. Taková mentalita není v žádném případě přizpůsobená pro úspěch v žádné budoucí válce,“ nebere si servítky Grant.

Co dělat?

„Za prvé je třeba dát vojákům rozkaz, aby projevili větší aktivitu, protože pasivita ničí bojového ducha,“ doporučuje zlepšení Grant a vyzývá k vytvoření strategických příkazů, které budou motivovat vojenské jednotky, aby nepřetržitě udržovaly převahu nad prostorem před nimi.  

„Povzbuzujte je, aby zničili všechny Minskem zakázané zbraně umístěné v bezpečnostních zónách a zničili všechny ruské jednotky, které na ně zaútočí v rámci jejich oblasti odpovědnosti. Dominujte v noci. Reorganizujte velitelské, komunikační a dělostřelecké systémy, aby dokázaly okamžitě a pružně reagovat na útok nepřítele,“ říká Grant.

Podle plukovníka nesmí být ukrajinská armáda statická, ale aktivně se bránit ‒ mimo jiné provádět silné protiútoky a získávat nová území a lepší pozice.

„Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků,“ vyjmenovává Grant možné strategické příkazy, které podpoří bojového ducha ukrajinských vojáků. Podobné úkoly má dostat pozemní vojsko nebo letectvo.

Každá brigáda musí přesně vědět, jak se chovat v případě rozsáhlejšího konfliktu při útoku, obraně nebo přesunu a musí fungovat v takové situaci zcela samostatně, bez podrobných pokynů od ukrajinského Generálního štábu (GŠ).

„Generální štáb je nebezpečně slabý a má omezené vojenské myšlení, pochopení a představivost. Zcela uvízli v sovětské minulosti, zejména v tom, jak řídit a organizovat operační struktury a provádět výcvik (viděl jsem to na každém zasedání reformního úřadu); nerozumí moderním technologiím a co mohou udělat pro vojáky. Dokonce i civilní dobrovolníci více chápou současné bojové pole než oni. V Generálním štábu nejsou téměř žádní skuteční vojenští odborníci,“ tvrdí Grant.

Strukturální změny

Je třeba zcela opustit myšlenku poziční vedení války. Například na východě jsou místa velení statická a tedy vysoce ohrožená. Podle plukovníka je třeba vytvořit mobilní velitelství a každý týden měnit jejich pozici. Hlavní velitelství pro operace na východě musí být také mobilní a přesouvat se každé dva až tři týdny.

Grant doporučuje do velení dosadit mladé aktivní důstojníky a nejmenovat nikoho, kdo aktivně nikdy nevelel vojákům v boji.

Operační, logistická a plánovací činnost musí být blízko k bojišti a podřízená veliteli odpovědnému za vedení bojových operací. „Není možné dostatečně podporovat bojové operace z ústředí, které se nachází 400 km od místa bojů. To nefunguje,“ píše Grant a tvrdí, že logistika na úrovni brigády, tedy logistika připravena pro zásobování celé brigády (potraviny, palivo, munice a zdravotní péče), neexistuje. Navíc pokud se válka stane mobilní (a ta se stane) logistika ukrajinské armády nebude fungovat.

„Velitel logistiky musí mít kontrolu nad všechnou municí, dopravní logistikou, náhradními díly, lékařskými a servisními jednotkami, vojenskou policií a nad veškerými zásobami v bojové zóně nebo blízko ní. Měl by mít jasné instrukce a oprávnění podporovat ozbrojené síly a mít právo požadovat okamžitý nákup a dodávku kritických položek inventáře, a to bez nutnosti udělení výjimky z Generálního štábu a ministerstva obrany,“ píše Grant s tím, že se školením logistických důstojníků musí pomoc Spojené státy.

Grant také navrhuje vytvořit společné bojové velitelství (podřízené pouze vedení státu) na ministerstvu obrany, které bude plánovat a vést bojové operace 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Tato role by měla být odebrána současnému GŠ, který má spíše „radit a poskytovat obecný dohled než bojovat.“ Na společném velitelství mají být jen důstojníci s bojovými zkušenostmi. GŠ by se měl zaměřit na plánování budoucího rozvoje vojsk a na dlouhodobou strategii do budoucna.

Změnou musí projít rezervy ukrajinské armády. Rezervní jednotky musí být soběstačné a plně vybavené, nikoliv jak tomu je dnes, kdy se začleňují do aktivních bojových jednotek. „Rezervy, které se ve velkém počtu připojí k aktivní jednotce, ji oslabují, protože potřebují další tréninkový čas, aby se naučily postupy a tradice jednotky,“ varuje Grant. 

Podle Granta je nutné poblíž Kyjeva vytvořit dvě národní rezervní brigády. Brigády by měly být reorganizovány tak, aby měly všechny vlastní vojáky, velitelství, komunikační jednotky (schopné spojení s letectvem), tři až čtyři bojové prapory s 350 až 550 vojáky, servisní jednotky, dělostřelectvo (včetně dronů), protivzdušnou obranu, vlastní logistickou podporu a vojenskou policii.

Podle plukovníka se musí všechny jednotky, který nejsou na východě Ukrajiny, změnit na bojové jednotky nebo bojové podpůrné jednotky. Všechny jednotky, které nejsou životně důležité, se mají přeměnit na rezervní bojové jednotky.

Systémové změny

Sovětská mentalita podle Granta zůstala zejména u „systému podpory ozbrojených sil Ukrajiny, který poskytuje personál a odbornou přípravu.“

„Základní a nezbytnou změnou systému je změna postavení velitele. Sovětská mentalita vyžaduje kontrolu a potrestání pachatelů. To by mělo být nahrazeno delegováním, motivací a odměňováním. Systém založený na využívání moci je zastaralou kocovinou sovětské éry a není vhodný pro novou moderní Ukrajinu. Zabíjí ozbrojené síly Ukrajiny. Důstojníci, kteří spoléhají na použití moci a kontroly, musí být vyřazeni, protože nikdy nebudou mít inteligenci nebo moudrost, aby vycvičili vojáky a bojovali v dynamické válce. Sovětská vojenská praxe je ale stále vyučována ve vojenských školách,“ říká Grant.

Po třech letech americké a britské výcvikové podpory zůstává vážným problémem standardizace postupů, školení a taktiky členů ozbrojených sil. To je zvláště důležité pro všechny budoucí mobilní bitvy, protože všechny prapory a velitelé menších jednotek by měly mít společný teoretický a praktický základ pro úspěšné vedení operací.

Změnit se musí jmenování velitelů, kteří často nemají odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a vzdělání, např. i velitelé praporů. „Jeden poradce dokonce zmínil příklad, kdy se důstojník stal zástupcem velitele praporu po druhém roce od ukončení studia bez bojových zkušeností. Je to zločin a někdo by za něj měl jít do vězení,“ popisuje ukrajinskou praxi Grant. Všechny nekompetentní velitele je třeba odstranit a zároveň zredukovat „úřednický“ personál velitelství a všechen nebojový personál.

„Z hlediska výcviku a bojových standardů by neměly existovat rozdíly mezi jednotkami ozbrojených sil, dobrovolníky, policií a národní gardou. Flexibilita při použití personálu je nutná. Dokud Ukrajina nevyhraje válku, měl by existovat jeden standard,“ říká Grant.

Podle britského plukovníka je nutné zcela vyměnit GŠ. „Generální štáb zabijí ozbrojené síly a vaši národní budoucnost,“ varuje Grant Ukrajince a dodává: „Buď nemilosrdní v těchto věcech ‒ závisí na tom zachování vaší suverenity.“

Ukrajinský GŠ je podle Granta hlavním viníkem nedostatečných změn ukrajinské armády, protože „kontroluje všechno, ale má jen omezené vojenské zkušenosti a málo dovedností při zavádění a provádění změn.“ Věci, které se mohou vyřešit za tři čtyř dny, trvají na štábu měsíce, pokud se vůbec vyřeší.

Na závěr britský plukovník varuje před neřízenou snahou vedení Ukrajiny získávat laciné politické body z malých vítězství. Ukrajinské vedení trestuhodně odvádí pozornost ukrajinské veřejnosti před nutností provést hluboké a rozsáhlé reformy armády a všech zapojených institucí.

Zdroj: Chvilja

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Ozbrojené síly Ukrajiny

Nikoho asi nenechaly chladným poslední události z Ukrajiny. Rozbor komplikované politické situace ...

Ukrajina obdržela české houfnice 2S1 Gvozdika

Podle ukrajinského portálu uprom.info na přelomu června a července Ukrajina získala 33 sovětských ...

Ukrajina nakupuje polské kamikaze drony Warmate

Ukrajinská společnost Ukrspetsexport získala od polské firmy WB Electronics technickou dokumentaci k ...

Bayraktar TB2: Ukrajina nakupuje bitevní drony z Turecka

Podle známého ukrajinského novináře Jurije Butusova ukrajinská vláda s tureckou společností Baykar ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!