Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu

Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu
Členové ukrajinských speciálních jednotek. / Ministry of Defense of Ukraine (Zvětšit)

„Putin musí napadnout Ukrajinu, ale ukrajinská armáda na to není připravena,“ říká penzionovaný plukovník britské armády Glen Grant, který nyní  pracuje mimo jiné pro ukrajinský think-thank Ukrajinský institut pro budoucnost (Український інститут майбутнього). Britský plukovník ve svém článku přímo a bez příkras popsal současný neradostný stav ukrajinské armády.

Sovětský vzor

Glen Grant je bývalý poradce ukrajinského ministra obrany a na Ukrajině pracuje od roku 2010. Před několika dny se objevil v ukrajinských médiích článek, kde Grant nemilosrdně tepe do velmi špatného stavu ukrajinské armády.

Grant článek napsal mimo jiné kvůli dodávkám amerických zbraní na Ukrajinu (např. protitankových střel Javelin). Podle Granta se v ukrajinském vedení vytvořila atmosféra trestuhodné bezstarostnosti, v čemž vidí Grant největší strategické nebezpečí pro Ukrajinu. 

K této atmosféře přispěly jak dodávky moderních západních zbraní, tak taktické úspěchy ukrajinské armády na Donbase. Řada lidí navíc údajně získala falešný pocit o dokončené reformě ukrajinské armády. Nakoupit zbraně je jedna věc, ale podstatnější je vytvořit „strategický a operační rámec pro nasazení těchto nástrojů.“

Grant ve svém článku ukazuje na klíčové operační a strategické problémy Ukrajiny. Bez jejich vyřešení ukrajinská armáda nemůže jakkoliv vzdorovat ruské armádě.

Hlavní a klíčový problém je, že ukrajinská armáda stále funguje podle vzoru sovětské armády. „To je špatně, protože takový přístup ničí a zabíjí ducha svobodného muže [viz dále] na obnovené Ukrajině, což bude rozhodujícím faktorem pro úspěch v jakémkoliv konfliktu,“ píše Grant a dodává, že „malá sovětská armáda nemůže vyhrát válku proti velké sovětské armádě.“

Ukrajinská armáda se musí stát mobilní a přizpůsobivou, tedy být silnou v oblastech, kde je ruská armáda slabá. 

„Ozbrojené síly Ukrajiny se musí soustředit na mladší velitele a rozvíjet schopnosti z hlediska doktrín, dovedností, metod, vybavení a výcviku, aby se dokázaly rychle přesunout ke splnění jakékoliv mise a byly schopné tvrdě udeřit,“ píše Grant.


Glen Grant

Britský plukovník počítá s tím, že Putin Ukrajinu vojensky napadne tak nebo tak. Nebudeme se pouštět do vypisování politických důvodů, které Grant uvedl (dají se dohledat v původním článku), ale obecně jde o zakrytí válečných zločinů na východní Ukrajině a o osobní ambice Putina. Grant také upozorňuje na konkrétní kroky ruské armády (nákup techniky, cvičení, atd.) v západním vojenském okruhu.

O reálnosti ruského vojenského útoku na Ukrajinu ať si každý obrázek udělá sám. Každopádně podle Granta se Rusko na vojenský střet s Ukrajinou připravuje, což si kromě Spojených států, Polska a Pobaltských zemí žádný z aliančních států prý neuvědomuje.

„Ruské ministerstvo obrany v médiích otevřeně říká, že potřebují další tři roky k tomu, aby armádu na západě přezbrojili, včetně nových tanků a dokončení výcviku. Ukrajina by neměla tuto dobu ztratit,“ odhaduje Grant čas k vypuknutí vážné vojenské krize.

Ukrajinské vedení se údajně mylně domnívá, že válka zůstane jen na Donbase. Toto přesvědčení je podle Granta „nejnebezpečnějším politickým a vojenským problémem Ukrajiny.“ Proruští povstalci na Donbase jsou podle britského plukovníka pouze „potrava pro kanóny“ a jejich úkolem je pouze získat čas pro přípravu ruské armády. Vedení ukrajinské armády se přitom pouze soustředí na taktickou výhru na Donbase, ale dostatečně rychle se nepřipravuje na blížící se bojové operace na operační a strategické úrovni. Ukrajina tedy získává „taktické body“ na Donbase, ale na strategické úrovni vyhrává Rusko.

Strategická úroveň se zaměřuje na definování a podporu národní politiky a řeší přímo pouze výsledek války nebo konfliktu. Moderní války se vyhrávají na strategické úrovni, nikoliv na operační nebo taktické. Strategická úroveň řeší nasazení všech zdrojů země k vedení války.
Operační úroveň se stará přímo o nasazení ozbrojených sil do oblasti bojů nebo oblastí operací k získání výhody nad nepřítelem, čímž dosahuje strategické cíle přes podobu, organizaci a vedení hlavních bojových kampaní nebo operací.
Taktická úroveň jsou různé operace, které vytváří kampaň a samy o sobě řeší manévry a střety s protivníkem a bitvy.

Chybou je například fixace jednotek ukrajinské armády v jedné obranné pozici, jak to vyžadují dohody z Minsku. Rusko tak velmi snadno získá informace o rozmístění a síle ukrajinských jednotek. Jednoduše pevná obrana v moderní válce nemá co dělat. „Poziční válka také vytváří poziční mentalitu mezi vojáky a štábem, což je v rozporu se všemi pravidly války, pokud chce Ukrajina skutečně vyhrát,“ píše Grant.

Ukrajině chybí operační způsobilost, tedy schopnost projektovat vojenskou sílu na jakékoliv místo, kampaň a vyhrát bitvu. Podle Granta musí ale ukrajinská armáda a vedení země nejdříve projít kompletní proměnou a změnou stylu uvažování na strategické úrovni.

Nyní nemůže ukrajinská armáda přijmout aktivní opatření na operační úrovni, protože pro takový krok nemá potřebnou strukturu a chybí také potřebný výcvik. Grant upozorňuje, že Rusko vytváří velmi mobilní praporní jednotky, které mohou fixní ukrajinské jednotky rychle zničit. Samozřejmě pokud bude příští válka mobilní, a ta podle Granta jistě bude.

„Co to znamená? Ozbrojené síly Ukrajiny aktuální [taktické, poziční] úkoly dobře řeší, ale nemohou přejít do jiného stylu války, protože neexistují žádné doktríny, vybavení a výcvik. Vize mobilní armády chybí na všech úrovních vedení ozbrojených sil Ukrajiny. Armáda je slabá, pokud jde o kvalitu velitelů a štábů, stejně tak je kriticky slabá komunikace, logistika a zdravotnické služby. Mezi vojáky a veliteli existuje také nízká úroveň důvěry. Ještě méně důvěry je v práci velení. Jsou hanobení aktivním vojenským personálem. A často z dobrých důvodů,“ tvrdí Grant.

Logistika ukrajinské armády funguje, ale není dostatečně robustní a už ne vůbec připravená pro zásobování mobilních jednotek. Pokud dojde k válce, logistika ukrajinské armády bude zcela přetížena.

Velitelství jednotlivých sektorů jsou přitom zcela pasivní. „Velitelství sektorů jsou v každém ohledu slabá. Jsou pasivní, vytvořili si mentalitu ‚čekání, pozorování a nicnedělání‘ nebo ‚sledování a podávání hlášení bez otevřené kritiky‘. Taková mentalita není v žádném případě přizpůsobená pro úspěch v žádné budoucí válce,“ nebere si servítky Grant.

Co dělat?

„Za prvé je třeba dát vojákům rozkaz, aby projevili větší aktivitu, protože pasivita ničí bojového ducha,“ doporučuje zlepšení Grant a vyzývá k vytvoření strategických příkazů, které budou motivovat vojenské jednotky, aby nepřetržitě udržovaly převahu nad prostorem před nimi.  

„Povzbuzujte je, aby zničili všechny Minskem zakázané zbraně umístěné v bezpečnostních zónách a zničili všechny ruské jednotky, které na ně zaútočí v rámci jejich oblasti odpovědnosti. Dominujte v noci. Reorganizujte velitelské, komunikační a dělostřelecké systémy, aby dokázaly okamžitě a pružně reagovat na útok nepřítele,“ říká Grant.

Podle plukovníka nesmí být ukrajinská armáda statická, ale aktivně se bránit ‒ mimo jiné provádět silné protiútoky a získávat nová území a lepší pozice.

„Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků,“ vyjmenovává Grant možné strategické příkazy, které podpoří bojového ducha ukrajinských vojáků. Podobné úkoly má dostat pozemní vojsko nebo letectvo.

Každá brigáda musí přesně vědět, jak se chovat v případě rozsáhlejšího konfliktu při útoku, obraně nebo přesunu a musí fungovat v takové situaci zcela samostatně, bez podrobných pokynů od ukrajinského Generálního štábu (GŠ).

„Generální štáb je nebezpečně slabý a má omezené vojenské myšlení, pochopení a představivost. Zcela uvízli v sovětské minulosti, zejména v tom, jak řídit a organizovat operační struktury a provádět výcvik (viděl jsem to na každém zasedání reformního úřadu); nerozumí moderním technologiím a co mohou udělat pro vojáky. Dokonce i civilní dobrovolníci více chápou současné bojové pole než oni. V Generálním štábu nejsou téměř žádní skuteční vojenští odborníci,“ tvrdí Grant.

Strukturální změny

Je třeba zcela opustit myšlenku poziční vedení války. Například na východě jsou místa velení statická a tedy vysoce ohrožená. Podle plukovníka je třeba vytvořit mobilní velitelství a každý týden měnit jejich pozici. Hlavní velitelství pro operace na východě musí být také mobilní a přesouvat se každé dva až tři týdny.

Grant doporučuje do velení dosadit mladé aktivní důstojníky a nejmenovat nikoho, kdo aktivně nikdy nevelel vojákům v boji.

Operační, logistická a plánovací činnost musí být blízko k bojišti a podřízená veliteli odpovědnému za vedení bojových operací. „Není možné dostatečně podporovat bojové operace z ústředí, které se nachází 400 km od místa bojů. To nefunguje,“ píše Grant a tvrdí, že logistika na úrovni brigády, tedy logistika připravena pro zásobování celé brigády (potraviny, palivo, munice a zdravotní péče), neexistuje. Navíc pokud se válka stane mobilní (a ta se stane) logistika ukrajinské armády nebude fungovat.

„Velitel logistiky musí mít kontrolu nad všechnou municí, dopravní logistikou, náhradními díly, lékařskými a servisními jednotkami, vojenskou policií a nad veškerými zásobami v bojové zóně nebo blízko ní. Měl by mít jasné instrukce a oprávnění podporovat ozbrojené síly a mít právo požadovat okamžitý nákup a dodávku kritických položek inventáře, a to bez nutnosti udělení výjimky z Generálního štábu a ministerstva obrany,“ píše Grant s tím, že se školením logistických důstojníků musí pomoc Spojené státy.

Grant také navrhuje vytvořit společné bojové velitelství (podřízené pouze vedení státu) na ministerstvu obrany, které bude plánovat a vést bojové operace 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Tato role by měla být odebrána současnému GŠ, který má spíše „radit a poskytovat obecný dohled než bojovat.“ Na společném velitelství mají být jen důstojníci s bojovými zkušenostmi. GŠ by se měl zaměřit na plánování budoucího rozvoje vojsk a na dlouhodobou strategii do budoucna.

Změnou musí projít rezervy ukrajinské armády. Rezervní jednotky musí být soběstačné a plně vybavené, nikoliv jak tomu je dnes, kdy se začleňují do aktivních bojových jednotek. „Rezervy, které se ve velkém počtu připojí k aktivní jednotce, ji oslabují, protože potřebují další tréninkový čas, aby se naučily postupy a tradice jednotky,“ varuje Grant. 

Podle Granta je nutné poblíž Kyjeva vytvořit dvě národní rezervní brigády. Brigády by měly být reorganizovány tak, aby měly všechny vlastní vojáky, velitelství, komunikační jednotky (schopné spojení s letectvem), tři až čtyři bojové prapory s 350 až 550 vojáky, servisní jednotky, dělostřelectvo (včetně dronů), protivzdušnou obranu, vlastní logistickou podporu a vojenskou policii.

Podle plukovníka se musí všechny jednotky, který nejsou na východě Ukrajiny, změnit na bojové jednotky nebo bojové podpůrné jednotky. Všechny jednotky, které nejsou životně důležité, se mají přeměnit na rezervní bojové jednotky.

Systémové změny

Sovětská mentalita podle Granta zůstala zejména u „systému podpory ozbrojených sil Ukrajiny, který poskytuje personál a odbornou přípravu.“

„Základní a nezbytnou změnou systému je změna postavení velitele. Sovětská mentalita vyžaduje kontrolu a potrestání pachatelů. To by mělo být nahrazeno delegováním, motivací a odměňováním. Systém založený na využívání moci je zastaralou kocovinou sovětské éry a není vhodný pro novou moderní Ukrajinu. Zabíjí ozbrojené síly Ukrajiny. Důstojníci, kteří spoléhají na použití moci a kontroly, musí být vyřazeni, protože nikdy nebudou mít inteligenci nebo moudrost, aby vycvičili vojáky a bojovali v dynamické válce. Sovětská vojenská praxe je ale stále vyučována ve vojenských školách,“ říká Grant.

Po třech letech americké a britské výcvikové podpory zůstává vážným problémem standardizace postupů, školení a taktiky členů ozbrojených sil. To je zvláště důležité pro všechny budoucí mobilní bitvy, protože všechny prapory a velitelé menších jednotek by měly mít společný teoretický a praktický základ pro úspěšné vedení operací.

Změnit se musí jmenování velitelů, kteří často nemají odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a vzdělání, např. i velitelé praporů. „Jeden poradce dokonce zmínil příklad, kdy se důstojník stal zástupcem velitele praporu po druhém roce od ukončení studia bez bojových zkušeností. Je to zločin a někdo by za něj měl jít do vězení,“ popisuje ukrajinskou praxi Grant. Všechny nekompetentní velitele je třeba odstranit a zároveň zredukovat „úřednický“ personál velitelství a všechen nebojový personál.

„Z hlediska výcviku a bojových standardů by neměly existovat rozdíly mezi jednotkami ozbrojených sil, dobrovolníky, policií a národní gardou. Flexibilita při použití personálu je nutná. Dokud Ukrajina nevyhraje válku, měl by existovat jeden standard,“ říká Grant.

Podle britského plukovníka je nutné zcela vyměnit GŠ. „Generální štáb zabijí ozbrojené síly a vaši národní budoucnost,“ varuje Grant Ukrajince a dodává: „Buď nemilosrdní v těchto věcech ‒ závisí na tom zachování vaší suverenity.“

Ukrajinský GŠ je podle Granta hlavním viníkem nedostatečných změn ukrajinské armády, protože „kontroluje všechno, ale má jen omezené vojenské zkušenosti a málo dovedností při zavádění a provádění změn.“ Věci, které se mohou vyřešit za tři čtyř dny, trvají na štábu měsíce, pokud se vůbec vyřeší.

Na závěr britský plukovník varuje před neřízenou snahou vedení Ukrajiny získávat laciné politické body z malých vítězství. Ukrajinské vedení trestuhodně odvádí pozornost ukrajinské veřejnosti před nutností provést hluboké a rozsáhlé reformy armády a všech zapojených institucí.

Zdroj: Chvilja

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Ozbrojené síly Ukrajiny

Nikoho asi nenechaly chladným poslední události z Ukrajiny. Rozbor komplikované politické situace ...

Ukrajina obdržela české houfnice 2S1 Gvozdika

Podle ukrajinského portálu uprom.info na přelomu června a července Ukrajina získala 33 sovětských ...

Ukrajina nakupuje polské kamikaze drony Warmate

Ukrajinská společnost Ukrspetsexport získala od polské firmy WB Electronics technickou dokumentaci k ...

Bayraktar TB2: Ukrajina nakupuje bitevní drony z Turecka

Podle známého ukrajinského novináře Jurije Butusova ukrajinská vláda s tureckou společností Baykar ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 2 z 2
 • Jilex
  14:33 10.12.2018
  Oblíbený příspěvek

  Ukrajinská armáda dne 5. 12. 2018 vyzkoušela dosah křídlaté rakety Neptun a zároveň odpálila 8 raket С-125-2D1 na námořní cíle v Černém moři. Raketa Neptun zasáhla úspěšně cíl ve vzdálenosti 280 km.
  Video:
  https://www.youtube.com/watch?...

 • givicz
  14:25 10.12.2018
  • (12)

  Tak jestli oni náhodou Ukrajinci neplánují ofenzivu na východě... proto ten výjimečný stav a mobilizace.. existují videa jak do Mariupolu ve velkém lifrují tanky .... už si toho všimla i rozvědka DNR...

  "Утром, 14 декабря": Басурин назвал точную дату украинского наступления под Мариуполем (Ráno 14. prosince": Basurin nazval přesný datum ukrajinské ofenzívy u Mariupolu)
  http://dnr-news.com/dnr/48052-...
  Cílem plánované ofenzívy je zachytit území okresů Novoazovsk a Telmanovsk a zřídit kontrolu nad úsekem hranice mezi Doněckou lidovou republikou a Ruskou federací v oblasti КОНЬКОВО и ХОЛОДНОЕ sídel. Tvořená nepřátelskou šokovou útočnou skupinou v celkovém počtu více než 12 tisíc lidí je soustředěna podél kontaktní linky v oblasti sídel Novotroitsky, Shirokino, Rovnopol. Zde je soustředěno více než 50 tanků, 40 raketových systémů, 180 děl a minometů..


  Jinak:

  Ukrajina uznala banderovce za válečné veterány
  https://www.novinky.cz/zahrani...
  "Status válečného veterána s příslušnými výhodami tak bude nyní náležet i tzv. banderovcům, jak jsou označováni členové Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a jejího vojenského křídla Ukrajinské povstalecké armády (UPA) spojených s velitelem Stepanem Banderou."

  • major
   15:16 10.12.2018

   Ale že tých Banderovcov bude! 73 rokov po vojne by sa mohli zo dvaja aj nájsť...

   Inak opäť tlieskam použitým nezávislým zdrojom, ktoré si pre istotu 2x overil.

   • givicz
    15:51 10.12.2018

    major nevím proč se nevložil odkaz ... píšou to novinky.cz
    Ukrajina uznala banderovce za válečné veterány
    https://www.novinky.cz/zahrani...

 • palo satko
  13:40 10.12.2018
  • (10)

  Uboha Ukrajina ma "stastie" na poradcov. Slovensky ekonomicky expert Miklos ich perfektne nasmeroval k statnemu bankrotu tento britsky dobrak sa tymito radami o investovani do armady snazi vyvolat holodomor. Poradcov treba vyberat nie podla toho ci nenavidia Rusov, ale ci im aspon minimalne zalezi na obycajnych Ukrajoncoch.

  • dusan
   15:28 10.12.2018
   Oblíbený příspěvek

   Mikloš tam robí dobrú robotu. Nechcem to to rozoberať, ale riešiť 25 rokov zanedbanú a ešte socialistickú ekonomiku nie je jednoduché a ani bezbolestné. Ukrajinci platia a ešte dlho budú platiť, že sa "zobudili" neskoro. Ak to porovnáme s nami - tak naozaj dopredu sa dostanú tak najskôr o 10 rokov ... ak budú pokračovať ... zrejme áno, lebo Rusko im už cestu späť zahatalo.
   Ale výsledky už sú. Ceny plynu pre domácnosti samozrejme prudko narástli, ale dotácie plynu boja jedna z najväčších položiek štátneho rozpočtu. Na porovnanie, Rusko stále masívne dotuje spotrebu plynu pre firmy i domácnosti .... síce na to má (zatiaľ), ale len tak konzervuje zúfalú zaostalosť Ruska.... ktoré od tej Ukrajine vôbec nie je veľmi ďaleko, len svoj "bordel" má čím dotovať.

   • palo satko
    16:00 10.12.2018

    Ty asi nebes velky ekonom, ze? To si nazaj myslis, ze ekonomika sa zachranuje zrusenim dotacie na plyn? A co tak skusit, to co nazaj funguje? Zaviest ochranu domacich vyrobcov, vypovedat vypalnu zmluvu s EU a hlavne vratit ukradnuty kapital domov. Ano ten v anglickych a svajciarskych bankach. Lenze Miklos je presne typ pre rozkradnutie a unik kapitalu. Pozdravuje ta Palacka.

    • dusan
     21:24 10.12.2018

     Samozrejme ..... je to ekonomická samozrejmosť, mať reálne ceny. Sociálna politika sa robí sociálnymi dávkami a daňovými úľavami ... nie plošnými dotáciami pre všetkých.

     A tá "ochrana domácich výrobcov" je tiež ekonomický nezmysel .... to bolo za socíku ... išli na odbyt i Trabanty .... prečo ? Lebo nemali konkurenciu.

     A čo sa týka "Palacku" ... nič nie je ideálne, ale faktom je, že eknomicky sme i bez ropy a zemného plynu so životnou úrovňou ďaleko pre Ruskom s jeho ochranou ekonomiky a dotovanými cenami energií ... to ité napr. pobaltie ... asi to nebude náhoda ...

 • JirkaT
  13:13 10.12.2018

  Opravuji hrubku mýlím.

 • JirkaT
  13:11 10.12.2018

  Zdravím
  a rád bych se zeptal autora článku pana Grohmana, kde má sídlo jím uváděný Defence Blog (viz. odkaz). Bohužel jsem hledal jestli je to z USA nebo z EU nic jsem nenašel. Ale, vypadá to na UK. Jak jsem se dočetl jedním z dodavatelů informací by měly být armádní zdroje UK. Třeba se mílím. Mimi jiné je autorem článků jen jeden člověk Dylan Malyasov - šéf editor. Pokud se nemýlím, tak pak chápu obsah článku a zmíněné odkazy. :(

  • Slavoslav
   13:29 10.12.2018

   ano pravdepodobne to butu fotky z tych materialov ktorymi operoval Porosenko tyzden-dva dozadu ked hovoril o sustredovani Ruskej armady pri Ukrajinskych hraniciach od septembra tohoto roku.

 • Double
  13:10 10.12.2018
  • (11)

  Keby Rusi chceli, tak by v 2013 obsadili celu Ukrajinu za dva dni. Lepsiu prilezitost nikdy nedostanu a hla nezautocili. Cize tieto teorie pana generala, ktory si chce udrzat miestecko na ukrajine a preto zamerne strasi ruskom, povazujem za ciste rozpravky.

  • siggi
   14:31 10.12.2018
   • (11)

   Tak nějak to opravdu vypadá, že ten ušatý britský gumák má malou penzi, a tak si potřebuje vedlejšákem přilepšit kvůli mladé milence...koneckonců takových "poradců" je v dnešním světě jako sra*ček, a think-thanků snad ještě víc....z logiky věci těchto žvaníren plyne, že bonita jejich členů vzrůstá úměrně s tím, čím hlasitě upozorňují na oponenty, které chce zřizovatel think-tanků eliminovat - a nejlépe cizími vojáky, nikoli vlastními....ony pytle s mrtvolama totiž vypadají před vlastními voliči tuze špatně. K tomuto účelu se nejlépe hodí podobná nacionalisticko-fašistická verbež typu Kyjevské junty, jakoli opentlená "vlastenectvím, bojem proti korupci, zneužívání moci, rozkrádání státních prostředků a zlepšení života obyvatel"....velice málo z toho se stane realitou, zůstanou POUZE proklamace. Kdo nepoužívá svůj mozek, ale věří mainstreamu a podobným propagandistickým spolkům - ten bude navždycky patřit mezi ovládané a plnit vůli těch druhých. PS: toho lajdáka jsi i povýšil na generála :)

   • RiMr71
    15:59 10.12.2018

    ...jo... zbav se toho hnisu... jsi toho plný, je to vidět ze všech tvých příspěvků. Přeji, ať se ti zlepší život a zlepší nálada a neplodíš jen samé sarkastické jedovaté sliny.

    • siggi
     20:05 11.12.2018

     ….provedu pane Guma! :)

  • major
   15:14 10.12.2018

   A teraz ešte tú o červenej čiapočke (aby sme to skompletovali).

   "Spravodlivý odpor ruských baníkov proti banderovským hordám" s modernými ruskými zbraňami poskladanými zo zásob v starých ukrajinských skladoch ešte s prižmúrením očka beriem ako súčasť post-apoc žánru (pravda, úbohej kvality). Zázračný obrat v auguste 2014 ale nastal asi vďaka Mrázikovi, takže to musí byť čístá ľudová tvorivosť krížená s mystickým realizmom.

   Každopádne len tak ďalej.

   • Double
    20:44 10.12.2018

    To su hole fakty, ten orbat mohli lahko vyuzit, stacilo tak poslat par Ruskych divizii. Avsak nespravili to a je mozne ze to teraz lutuju.

 • JP--
  12:38 10.12.2018
  Oblíbený příspěvek

  Nepíše o České armádě náhodou, že ne?

  • CerVus
   15:21 10.12.2018

   O čem?

 • Jan Grohmann
  12:34 10.12.2018
  Oblíbený příspěvek
  • grants1
   16:40 16.12.2018

   Ale,ale Pane Grohmane co nam sem dat takhle snimecek z druhe strany hranic?
   Je velmi zajimave ze zrovna Vy vojaci podporujete banderovce,kteri zabijeli ploaky,rusy,slovaky a cechy a stali na strane fasistu,ale to Vam asi nemusim pripominat.A jestli nas brani takovy "vojaci",jako jste vy a vam podobni,tak nas buch ochranuj!!!
   https://www.novinky.cz/zahrani...

   Tohle je taky pro rusky web!

 • Argonaut.CZ
  12:32 10.12.2018
  • (12)

  Tento článek zapadá do dlouhodobé geostrategie, kdy třetí strana dělá všechny kroky pro to, aby byly co nejhlubší bariery mezi Ruskem a Ukrajinou. Rozděl a panuj... Aneb bojuj do posledního Ukrajince.

  O to víc mě ale překvapuje, kolik lidí a snadno skáče na špek, když stačí zahlásit, že je to proti Rusku. To všichni vypnou mozky.

  Aby Ukrajina vyrostla z vlivu Ruska, na to není potřeba vojenský konflikt. Stačilo by, kdyby EU odebírala Ukrajinské zboží a tlačila na menší moc oligarchů. Tak, a co z Ukrajiny odebíráme? jaké zboží jste za poslední měsíc, nebo rok měli z Ukrajiny. Nic... Jedno velké a prosté nic. Naopak je tam štveme proti sobě, protože pak mají Rusové problém u sebe na dvorku.

  • Jirosi
   13:04 10.12.2018

   Vůbec nechápu jak jsme v 38 mohli nejít na ruku Němcům a nechali se zlým západem štvát proti nim.

   • cernakus
    13:33 10.12.2018

    Západ ale neštval nás proti Němcům. Západ Němce proti nám podpořil. Když už chceš dávat debilní analogie, tak si najdi alespoň ty správné.

    • Jirosi
     14:31 10.12.2018

     V 38 se bál Německých zbraní... Na Ukrajině se bojí JZ Ruska.
     Výsledek, CSR i Ukrajina je z části okupována. Agresor dosáhl svých cílů v obou případech.

 • Míša
  12:01 10.12.2018

  Ono je spíš vtipný, že si toho spousta zdejších soudruhů nevšimla, spíš nechtěla všímat. Později, až agrese přijde, budou ji užiteční idi... omlouvat. Stále mi ale nikdo logicky nevysvětlil dřívější pomluvy smírného Obamy( za PROruský krok-Brdy) a naopak velebení obdoby putina Trumpa. On se na ruský útok nebude jen dívat a dusit ho pouze sankcemi. Možná skutečná WW3 nenastane, ale budeme jí opravdu na dosah.

  UA je samozřejmě ideální cíl, země se zmítá v chaosu, jako rusko a také celý východní blok v 90". Demokratizace bývá bolestivá a někdy vše krachne, tímto příkladem je nynější rusko.

Stránka 2 z 2