Houfnice Caesar 8x8 – budoucnost českých dělostřelců

Houfnice Caesar 8x8 – budoucnost českých dělostřelců
Caesar 8x8 na podvozku Tatra / Foto: Nexter (Zvětšit)

Ministerstvo obrany před časem rozhodlo, že letité houfnice vz. 77 DANA u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích nahradí dělostřelecký systém Caesar 8x8 na podvozku Tatra. V plánu je armádě dodat 52 houfnic, přičemž na jejich pořízení chce ministerstvo vyčlenit necelých 6 miliard korun. Nové houfnice přinesou kvalitativní posun ve schopnostech českých dělostřelců, ale budou také znamenat výrazné změny ve výbavě pluku a armády.

Ministerstvo obrany při volbě náhrady za houfnice vz. 77 stanovilo desítky hodnotících parametrů. Největší váhu měly cena, dostřel, rychlost střelby, nabídka použitelné munice, plná kompatibilita se systémy řízení palby běžnými v NATO a také zapojení českého průmyslu do výroby, včetně podmínky instalace na český podvozek Tatra. Rozhodujícím kritériem bylo také to, aby šlo o ověřený zbraňový systém, který je ve výzbroji některých členských zemí NATO. Volba padla na samohybnou houfnici Caesar (CAmion Équipé d'un Système d'ARtillerie) ve verzi s podvozkem 8x8 z dílny francouzské firmy Nexter (skupina KNDS).

Houfnice Caesar disponuje zbraní ráže 155 mm s délkou hlavně 52 ráží a jako základ využívá kolové podvozky v provedení 6x6 nebo 8x8. Systém Caesar se v různých podobách dostal do výzbroje ozbrojených sil Francie, Dánska, Indonésie, Saúdské Arábie nebo Thajska, nedávno si jej objednalo i Maroko. Celkem Nexter vyrobil více než 300 houfnic rodiny Caesar, výroba dalších je v plánu. Například se očekává, že francouzská armáda jen letos získá dalších 32 těchto houfnic. K tomu můžeme připočítat více než pět desítek pro Armádu České republiky a zájem dalších zákazníků, jako je Belgie, jejíž velitel pozemních sil na začátku letošního roku veřejně prohlásil, že očekává jejich brzké pořízení.

Průzkum trhu a cenová nabídka

České Ministerstvo obrany v marketingových průzkumech a konzultacích vybíralo následníka houfnic DANA z typů FH-77 Archer, G6 Rhino, Caesar 8x8, Atmos, T5-52 Condor, AGM 155 mm a slovenských systémů Eva a Zuzana 2. Následně v první polovině roku 2020 napřímo oslovilo francouzský podnik Nexter nabízející právě dělostřelecký systém Caesar 8x8. Ministerstvo na základě průzkumu trhu stanovilo částku 5,9 miliardy korun jako potřebnou na pořízení nových houfnic.

Je na tomto místě důležité zdůraznit, že tato revidovatelná částka je jen deklarativním odhadem na základě průzkumu trhu, nikoliv cenovou nabídkou výrobce či závazná cena celého programu pořízení nových houfnic, která by zahrnovala i vlivy inflace. Konkrétní cenovou nabídku mohla společnost Nexter Systems předložit teprve nedávno, a to až na základě požadavků k novým dělostřeleckým systémům od specialistů ministerstva a armády. Není tedy pravdou, jak líčila některá média, že výrobce „zdražil“, když ministerstvo obdrželo kalkulaci na celou zakázku ve výši přibližně 9,2 miliardy korun.


Caesar 8x8; větší foto / Foto: Nexter

Při kalkulaci nákladů na pořízení 52 houfnic, počáteční dodávky munice, dvou simulátorů a školení obsluh ministerstvo mohlo vycházet pouze z informací získaných v rámci průzkumu trhu od všech výrobců. V této předběžné fázi všichni výrobci mohou uvádět informace jen o základních, řekněme „katalogových“ provedeních dělostřeleckých systémů za tzv. ceníkové ceny, do kterých nemohou být z logiky věci započítány specifické požadavky budoucího uživatele.

Jde především o požadavky na konkrétní provedení kolové platformy, elektronické a další vybavení, přenos výroby či technologií a know-how, v případě podmínky zapojení lokálního průmyslu do výroby a servisních služeb, či v neposlední řadě návaznost na podpůrné systémy potřebné pro činnost houfnic, jako například systém řízení palby. Faktem tedy je, že „katalogová“ cena dělostřeleckého systému jakéhokoliv výrobce se musí zákonitě lišit od konkrétní cenové nabídky stanovené na základě požadavků budoucího uživatele, v tomto případě AČR.

Otázkou tedy je, jakou podobu mají mít houfnice Caesar 8x8 pro české ozbrojené síly. Požadavek zapojit český obranný průmysl do výroby a dodávek houfnic pro AČR ze 40 procent přináší procesy, které se musejí zákonitě promítnout do ceny. Přenos technologií, vyškolení pracovníků zapojených do výroby, certifikační procesy pro české výrobce atd. znamenají další náklady. Ovšem jsou to zároveň výdělečné investice do české ekonomiky, jež mají pro ni multiplikační efekt, stejně jako například v případě nedávno dokončeného programu výroby a dodávek dvaceti kusů speciálních verzí obrněných vozidel Pandur II pro AČR. Ten přinesl české ekonomice a státu trojnásobnou návratnost finančních prostředků, které do něj byly státem investovány, v případě projektu Caesar 8x8 to může být podobné.

Do českého podílu v projektu Caesar bude jistě započítán vývoj a výroba podvozkových platforem Tatra 8x8 od společnosti Tatra Trucks. Ostatně verze Caesar 8x8 dodávaná dánské armádě je postavena právě na podvozku Tatra T815-7. Už nyní je jasné, že další kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle (TDV) dodá pro nové houfnice balisticky zodolněné kabiny. Integrace české kabiny samozřejmě znamená změnu proti „katalogové“ podobě houfnice Caesar 8x8, tedy potenciálně náklady navíc, ale také zvýšení českého podílu na výrobě houfnic.

Do ceny projektu Caesar 8x8 se mohou promítnout i další položky, například podpůrná a muniční vozidla a jejich konkrétní podoba. Ministerstvo také stále nerozhodlo, jaký systém řízení palby pro nového houfnice pořídí, nelze tedy říci, zda se do nabídkové ceny nových houfnic již mohl promítnout požadavek na zástavbu konkrétního hardwaru potřebného pro jeho instalaci. Armáda také počítá s testováním houfnice Caesar 8x8 v rámci vojskových zkoušek, které může přinést potřebu určitých změn jak konstrukčních, tak ve výbavě. I to je položka, jež se může do nákladů na program přezbrojení dělostřelectva promítnout. 


Caesar 8x8; větší foto / Foto: Nexter

Caesar 8x8 přinese významné změny

Samohybná houfnice Caesar 8x8 se oproti letitým houfnicím vz. 77 DANA liší vedle ráže především lafetací hlavní zbraně. DANA disponuje bojovou věží, ve které je umístěna zbraň, nabíjecí automat i obsluha. Caesar 8x8 je bezvěžový dělostřelecký systém s poloautomatickým nabíjením (v anglické terminologii Truck-mounted Gun/Howitzer). Konstruktéři firmy Nexter Caesar navrhli jako vysoce mobilní dělostřelecký systém s možností velmi rychlého nasazení na různých bojištích. Caesar se také může jako jeden z mála ve své kategorii prokázat intenzivním nasazením v reálných konfliktech, a to s pozitivními zkušenostmi.

První prototyp houfnice Caesar společnost Nexter (tehdy nesla ještě jméno GIAT Industries) představila v roce 1992, a to v podobě Caesar 6x6. Francouzská armáda tuto zbraň do své výzbroje zařadila v druhé polovině prvního desetiletí tohoto století a od té doby tvoří páteř jejího dělostřelectva. Verze Caesar 8x8, resp. její demonstrátor, se představil v roce 2015, první prototyp světlo světa spatřil o dva roky později. Osmikolová verze může vážit až 30,2 t, na délku měří 12,3 m, na šířku 2,8 m a na výšku 3,1 m. Osádku tvoří 5 mužů, v případě potřeby lze její počet zredukovat až na 3 muže.

Kapacita vezené munice u Caesaru 8x8 činní 36 střel ráže 155 mm a příslušný počet dělených prachových náplní. Rychlost střelby se pohybuje v rozmezí 6 až 8 ran za minutu při kontinuální palbě nebo jsou to 3 rány během 15 sekund v případě rychlopalby. Hlavní zbraň je opatřena hydraulickým automatickým systémem nastavování náměru a odměru se záložním ručním ovládáním. Náměr zbraně se pohybuje v rozmezí -4 až 72 stupňů, odměr činí 17 stupňů vpravo i vlevo od podélné osy vozidla. Maximální dostřel se standardní municí má hodnotu kolem 40 km, s municí s raketovým pomocným pohonem přesahuje hranici 55 km. Caesar 8x8 je schopen vést palbu v modu MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), může působit i proti konkrétním cílům přímou palbou do vzdálenosti 2 km.

Jedním z parametrů, který mluvil při výběru ve prospěch systému Caesar 8x8, je paleta použitelné munice ráže 155 mm standardu NATO. Vedle vysoce explozivní, osvětlovací, kouřové nebo výcvikové munice to jsou i přesně naváděné projektily a střely s raketovým pohonem. Mezi inteligentní střelivo kategorie „odpal a zapomeň“ patří typ BONUS, určený k ničení pancéřované techniky, včetně kolových a pásových obrněných vozidel a tanků. K dispozici je i přesně naváděná munice s koncovým navedením KATANA vyvinutá společností Nexter s dostřelem až 30 nebo 60 km či typ M982 Excalibur.

Koncepce dělostřeleckého systému Caesar 8x8 umožňuje přechod z pochodového do bojového modu za méně než minutu. Důležitým časovým údajem je i doba od posledního výstřelu do opuštění palebného stanoviště, jež činí zhruba půl minuty. Tyto údaje odpovídají požadavkům současného bojiště na moderní samohybné dělostřelecké systémy a Caesar je plní i s koncepcí poloautomatického nabíjení. Právě poloautomatické či asistované nabíjení s osádkou operující mimo kabinu je jednou ze změn, které nová zbraň přinese českým dělostřelcům. U houfnice DANA má osádka k dispozici automatické nabíjení a během palby zůstává v kabině podvozku a bojové věži.

Právě v tomto ohledu se nejvíce řeší výhody a nevýhody věžové a bezvěžové koncepce samohybných houfnic. Věžová koncepce houfnic DANA nebo také Zuzana 2 poskytuje osádce ochranu i při vedení palby a ulehčuje bojovou činnost díky automatickému nabíjení. Naproti tomu však bezvěžová koncepce ve většině případů znamená nižší cenu a menší riziko poruchy zbraně, která je konstrukčně jednodušší. Nevýhody bezvěžové koncepce se však u moderních dělostřeleckých systémů do značné míry eliminují jejich schopnostmi i taktikou nasazení, přičemž pasivní ochrana pancéřováním věže by dnes neměla být přeceňována.

Co se týče hojně probírané zranitelnosti osádky během činnosti houfnice, která musí u Caesaru vystoupit z pancéřované kabiny, je nutné vzít v potaz další skutečnosti. Baterie osmi houfnic Caesar je například schopna za méně než minutu zasypat prostor protivníka 1 tunou projektilů, 1500 kusy submunice či 48 projektily inteligentní munice s koncovým navedením až na vzdálenost 40 km. Tímto je schopna do značné míry zamezit odvetné palbě, která by mohla ohrozit jejich obsluhu. Při nasazení dělostřeleckých systémů proti vyspělému protivníkovi se dnes navíc nepočítá s dlouhodobým působením z jedné palebné pozice. Taktikou bývá rychlý dělostřelecký přepad na cíl přesně lokalizovaný průzkumnými prostředky a následné přemístění na novou palebnou pozici.


Caesar 8x8; větší foto / Foto: Nexter

Caesar 8x8 lze také opatřit zbraňovou stanicí umístěnou na střeše kabiny, která může sloužit jako ochranný prostředek například proti průzkumným nebo útočným dronům, jež by mohly předávat údaje o pozici baterie protivníkovi nebo ohrozit jednotlivé houfnice či obsluhu. Výhodou poloautomatického nabíjení je také schopnost osádky vézt nepřetržitou podpůrnou palbu například v podmínkách, kdy nehrozí odvetná palba či útok ze vzduchu. U automatického nabíjení je nutné bojovou činnost houfnice přerušit po dobu doplňování zásobníku munice. V případě houfnice Caesar a dalších typů bezvěžové koncepce není nutné doplňovat transportní schránky munice umístěné přímo na podvozku houfnice. V každém případě je čas potřebný k doplnění palebného průměru houfnice Caesar ve srovnání s věžovými dělostřeleckými systémy výrazně kratší, což také znamená kratší dobu, po kterou je houfnice a její osádka vystavena většímu ohrožení.

Efektivitu a rychlost nasazení houfnic Caesar lze zásadně zvýšit, a tím i zajistit účinnou ochranu osádek houfnic při bojové činnosti, zavedením moderních zaměřovacích prostředků. Armáda například plánuje pořízení nových průzkumných dronů s delším dosahem, které budou schopny dělostřeleckým bateriím spolehlivě vyhledávat cíle a korigovat přesnost palby nebo navádět řízenou munici. K účinnosti nových houfnic přispějí i nová vozidla TITUS ve verzi MKPP (místo koordinace palebné podpory), která armáda rovněž pořizuje pro 13. dělostřelecký pluk. Právě s nimi bude komunikovat i systém řízení palby houfnic.

Jaké systémy komunikace a řízení palby budou vybrány pro nové houfnice české armády je stále ještě otázkou. Francouzská armáda u svých houfnic Caesar používá komplexní systém Atlas, zajišťující velení, řízení, komunikaci i průzkum. Dále jsou francouzské Caesary vybaveny například počítačovým systémem managementu palby, 3D radarovým měřením úsťové rychlosti střel, navigačním systémem s GPS atd. Co se týče kabiny, české houfnice by měly dostat standardní provedení, kterým disponují například i dánské Caesary, tedy pancéřovanou čtyřdveřovou kabinu s balistickou odolností úrovně 2 s možností navýšení až na stupeň 3 dle normy STANAG 4569, přičemž protiminová ochrana je na úrovni 2a/2b.

Podvozek u verzí 6x6 tvoří vozidla Mercedes-Benz Unimog nebo Arquus Sherpa. U verze 8x8 pro dánskou armádu v Nexteru vsadili na podvozek Tatra T815-7 Force s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami, což bude platit i v případě české armády. Pro zajímavost, základem pohonného systému dánských houfnic je vzduchem přímo chlazený osmiválec Tatra T3C-928 s výkonem 300 kW, který je spojený s poloautomatickou převodovkou Tatra se systémem Norgren. Pro modelovou řadu Tatra Force je k dispozici i motor Tatra T3D-928 s výkonem až 325 kW. Caesar 8x8 má jízdní dosah 600 km a je schopen na zpevněných komunikacích dosáhnout rychlosti až 100 km/h, v terénu pak 50 km/h. Caesar 8x8 se standardně vezeným palebným průměrem a osádkou může být bez omezení transportován středními a velkými nákladním letouny NATO, jako je například A400M Atlas, C-17 a jiné.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8

Zástupci českého ministerstva obrany (MO ČR) vedou již několik měsíců jednání s francouzskou ...

Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) rozhodlo v loňském roce, že 152 mm samohybná kolová houfnice (ShKH) ...

Houfnice CAESAR a DITA: Odlišné přístupy, nikoli přímá konkurence

Na únorovém zbrojním veletrhu IDEX 2021 ve Spojených arabských emirátech byla oficiálně představena ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  19:44 28.03.2023

  Iba nápad ohľadom Tajwanu - ak sa budú české verzie Caesarov "vyrábať"/kompletizovať v Čechách, môže Česko sprostredkovať ich predaj do tretích krajín formou vláda-vláda?

  Iba nápad ohľadom Tajwanu - ak sa budú české verzie Caesarov "vyrábať"/kompletizovať v Čechách, môže Česko sprostredkovať ich predaj do tretích krajín formou vláda-vláda?

  • Mejla
   20:19 28.03.2023

   Pokud vím, tak Taiwan projevil zájem o Morany. K Caesarům dodává Tatra podvozky k verzi 8x8. Už je mají Saudi a také byly pro Dánsko. U Taiwanu by to bylo stejné. Ale asi by to šlo ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud vím, tak Taiwan projevil zájem o Morany. K Caesarům dodává Tatra podvozky k verzi 8x8. Už je mají Saudi a také byly pro Dánsko. U Taiwanu by to bylo stejné. Ale asi by to šlo přes Nexter.Skrýt celý příspěvek

   • Mejla
    20:28 28.03.2023

    Ještě k té Moraně. Jestli to ovšem není jen novinářská kachna:) https://www.taiwannews.com.tw/...

    Ještě k té Moraně. Jestli to ovšem není jen novinářská kachna:) https://www.taiwannews.com.tw/...

   • PavolR
    20:28 28.03.2023

    V pôvodnom článku nebolo uvedené, o akú húfnicu by sa malo jednať, autor iba uviedol, aké sa húfnice boli v Česku vyvynuté/predstavené, lebo nedisponoval presnejšou ...Zobrazit celý příspěvek

    V pôvodnom článku nebolo uvedené, o akú húfnicu by sa malo jednať, autor iba uviedol, aké sa húfnice boli v Česku vyvynuté/predstavené, lebo nedisponoval presnejšou informáciou:

    The name of the system was not provided, but the DITA 155mm Self-Propelled Howitzer is in development, and the Morana 155 mm Self-Propelled Howitzer was unveiled in 2022.
    https://www.taiwannews.com.tw/... Skrýt celý příspěvek

    • Mejla
     21:01 28.03.2023

     Počkáme a uvidíme. Snad se z toho něco vyvrbí.

     Počkáme a uvidíme. Snad se z toho něco vyvrbí.

     • The Pale Emperor
      21:24 28.03.2023

      Už je to od odpoledne vyvrácené. Údajně žádné jednání neprobíhá.

      Už je to od odpoledne vyvrácené. Údajně žádné jednání neprobíhá.

     • PavolR
      09:46 29.03.2023

      Neprebieha s CSG!
      Avšak jednania s Primocom ako aj o podvozkoch 12x12 majú reálny základ:
      https://twitter.com/terrydo123...
      Tak prečo nie húfnice?

      Neprebieha s CSG!
      Avšak jednania s Primocom ako aj o podvozkoch 12x12 majú reálny základ:
      https://twitter.com/terrydo123...
      Tak prečo nie húfnice?

     • MaraKM
      18:34 29.03.2023

      PavollR může to být jen další kachna / nedorozumění, páč na Vámi uvedeném tweetu je indický náklaďák TATA. Buď chtějí hotové řešení a tam jim CSG nepomůže (možná jen zatím) nebo se ...Zobrazit celý příspěvek

      PavollR může to být jen další kachna / nedorozumění, páč na Vámi uvedeném tweetu je indický náklaďák TATA. Buď chtějí hotové řešení a tam jim CSG nepomůže (možná jen zatím) nebo se zajímají o podvozky pro svůj systém, ale všechno je to takové "jedná paní povídala".Skrýt celý příspěvek

     • Jan Grohmann
      20:09 29.03.2023

      Žádné jednání o dodávkách Tater 12x12 na Tchaj-Wan neprobíhají.

      Žádné jednání o dodávkách Tater 12x12 na Tchaj-Wan neprobíhají.

  • Scotty
   21:31 28.03.2023

   Zcela jistě ne.

   Zcela jistě ne.

 • Scotty
  13:52 16.09.2022

  Armáda chce nakoupit dalších 10 houfnic Caesar pro potřeby Aktivní zálohy.
  https://twitter.com/OndrejStra...

  Armáda chce nakoupit dalších 10 houfnic Caesar pro potřeby Aktivní zálohy.
  https://twitter.com/OndrejStra...

  • Nesher
   18:18 16.09.2022

   Dobrá zpráva, evidentně vojáci si o provozování dvou systémů houfnic, jak tu navrhovali zdejší "experti", myslí svoje.

   Dobrá zpráva, evidentně vojáci si o provozování dvou systémů houfnic, jak tu navrhovali zdejší "experti", myslí svoje.

   • Pavka
    15:25 17.09.2022

    Musím říct že mě u AČR překvapuje ten neskutečný posun od naprostého marasmu v akvizicích a provozovaných systémů k velmi rozumným volbám. Tady v tomto případě to není o dvou ...Zobrazit celý příspěvek

    Musím říct že mě u AČR překvapuje ten neskutečný posun od naprostého marasmu v akvizicích a provozovaných systémů k velmi rozumným volbám. Tady v tomto případě to není o dvou systémech, ale o tom že DANA na moderním bojišti zcela ztratila bojovou hodnotu. Prostě provozovat jakýkoliv systém, který se musí vystavit kompletního shitstormu prostředků nepřítele daleko před tím, než se vůbec dostane na hranici svého účinného dostřelu je nerozumné. Tedy ta klíčová pozitivní věc je samotné vyřazení systému DANA. Analogicky bylo naprosto správné rozhodnutí vyřazení raketometů RM70, zde sice nebylo následováno pořízením systému HIMARS alespoň v minimálním množství. Ale i přesto samotné zbavení se dalšího nepoužitelného šrotu RM70 byl velký krok kupředu pro AČR a lze jen doufat, že v tomto trendu bude pokračovat.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     09:20 18.09.2022

     Jenže já neměl na mysli DANA, ale Morana, kterou někteří zdejší "experti" navrhovali koupit.

     Jenže já neměl na mysli DANA, ale Morana, kterou někteří zdejší "experti" navrhovali koupit.

     • Pavka
      09:47 18.09.2022

      A tak to jo... ale i v tomto ohledu se snad blízká na rozumné časy. Tedy že se snad definitivně opouští od nákupů postavených pouze na existenci "funkčních vzorků" a úderného videa ...Zobrazit celý příspěvek

      A tak to jo... ale i v tomto ohledu se snad blízká na rozumné časy. Tedy že se snad definitivně opouští od nákupů postavených pouze na existenci "funkčních vzorků" a úderného videa na Youtube či TikToku.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      10:21 18.09.2022

      Pavka: ANO v tom vidím principiální nevýhodu Morany... ale jelikož již objednané Caesary budou teprve přicházet několik let (tuším do 2025?) tak by tu ještě nějaký čas byl pokud by ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavka: ANO v tom vidím principiální nevýhodu Morany... ale jelikož již objednané Caesary budou teprve přicházet několik let (tuším do 2025?) tak by tu ještě nějaký čas byl pokud by se výrobci podařilo mezitím dojít alespoň k plně funkčnímu prototypu který by vojáci mohli otestovat...
      Navíc už by mezitím byly první zkušenosti s Caesarem v plně bohemizovaném provedení (ja vím že se předpokládá že tam žádné komplikace nevzniknou, ale je to fakt vyloučené?).

      Jako asi bysme měli najít nějaký rozumný kompromis mezi tím že výrobci kompletně zaplatíme vývoj bojového prostředku (ála L-159, případně ReVisor) který se pak nikde neprosadí, ba dokonce se stane téměř nepotřebným i ve vlastní armádě, a mezi tím že mu prakticky nedáme žádnou šanci doma (tím že budeme požadovat systém již zavedený v jiné armádě) a tím mu i ztížíme možnost proniknout na cizí trhy...
      Tu druhou podmínku by snad nesplnila ani CZUB ne?

      Možná se pletu, ale už dlouho si myslím že úspěšné výrobky se od neúspěšných často až tak moc neliší technickými parametry, ale hlavně tím zda překonají "kritickou hranici" prodaných kusů, kdy se a) jednak osvědčí a tím si získají renomé b) díky vyšší sériovosti se zlevní výroba (čili můžou se prodávat levněji), zlepší dostupnost náhradních dílů (případně munice) a pak už je to taková KZVSkrýt celý příspěvek

     • Nesher
      11:18 18.09.2022

      SYN Amatéři studují taktiku, profesionálové logistiku. Provozovat na dvě brigády dva typy odlišných systémů s identickým účelem je poněkud nesmyslné. A to hlavně kvůli logistice. ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN
      Amatéři studují taktiku, profesionálové logistiku.
      Provozovat na dvě brigády dva typy odlišných systémů s identickým účelem je poněkud nesmyslné. A to hlavně kvůli logistice.
      Polský cirkus je to poslední co tu potřebujeme.
      Navíc Morana je zhruba tak domácí jako Caesar.Skrýt celý příspěvek

     • Pavka
      13:33 18.09.2022

      SYN_: Tady se opět sešlo více věcí dohromady. Já narážím na dlouhodobý problém: podpora domácího zbrojního průmyslu vs. obranyschopnost země. Kde já zastávám názor, že tyto dva ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_: Tady se opět sešlo více věcí dohromady. Já narážím na dlouhodobý problém: podpora domácího zbrojního průmyslu vs. obranyschopnost země. Kde já zastávám názor, že tyto dva požadavky nemají stejnou váhu, konkrétně že na prvním místě je obranyschopnost/bojová hodnota/logistika techniky a teprve v případě, že domácí průmysl má k dispozici řešení, které je srovnatelné technicky a zároveň zkušenostmi z jeho provozu s konkurencí, pak uvažujme o jeho zavedení.

      Co se týče MORANY (resp. jakéhokoliv systému) tak zajistit si potřebné reference je jednoznačně povinnost výrobce! Buˇď úspěchy v zahraničí, nebo si mohou zaplatit ´zkoušky svého systému u nějaké autority, zde typicky AČR.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      08:34 30.03.2023

      @pavka "Tedy že se snad definitivně opouští od nákupů postavených pouze na existenci "funkčních vzorků" Asi Vás zklamu, ale v současné chvíli je Caesar CZ teprve vyvíjený vzorek ...Zobrazit celý příspěvek

      @pavka "Tedy že se snad definitivně opouští od nákupů postavených pouze na existenci "funkčních vzorků"

      Asi Vás zklamu, ale v současné chvíli je Caesar CZ teprve vyvíjený vzorek :-)

      @Nesher "Navíc Morana je zhruba tak domácí jako Caesar."

      Krásná to demagogie. Gratuluji.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     13:34 18.09.2022

     Pavka Jen pro úplnost, Ukrajina má stále zájem o houfnice DANA M2. Pro AČR se staly Dany do budoucna neupotřebitelné, protože zmizela poslední výhoda plných skladů munice pro tyto ...Zobrazit celý příspěvek

     Pavka
     Jen pro úplnost, Ukrajina má stále zájem o houfnice DANA M2. Pro AČR se staly Dany do budoucna neupotřebitelné, protože zmizela poslední výhoda plných skladů munice pro tyto houfnice.
     Co se týká raketometů RM 70 to byla velká chyba, protože už v době jejich vyřazení byla k dispozici munice s delším dostřelem a to včetně izraelských střel naváděných pomocí GPS až na 40 km.
     Pokus si prohlédnete dobře videa z použití Caesarů nebo PZH 2000 z Ukrajiny, tak už jen z používaných elevací a občas ze záběrů nabíjení, zjistíte, že neplní prakticky nikdy plný počet nábojek a nepoužívají tolik munice s dnovým generátorem. Hlavní výhodou moderních houfnic v této válce není max. dostřel, ale to, že dokáží pomocí digitálních SŘP rychle reagovat, použít techniku MRSI a zmizet.
     Tipnul bych si, že pro delší dostřel budou opotřebení hlavní šetřit jen na GPS návaděnou munici.Skrýt celý příspěvek

     • Pavka
      16:02 18.09.2022

      flanker.jirka: Zde se neshodneme. Mimochodem jste otevřel další z řady "hezky znějících omluv neutěšeného stavu" na které jsem bytostně alergický. V tomto případě jde o "plné ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Zde se neshodneme. Mimochodem jste otevřel další z řady "hezky znějících omluv neutěšeného stavu" na které jsem bytostně alergický. V tomto případě jde o "plné sklady munice 152 mm", které nejen byly úplně k ničemu, ale ještě zatěžovaly rozpočet náklady na jejich skladování. V bojových podmínkách s nepřítelem na vyšší úrovni než jsou dnes rusové, tedy takovým co si dokáže zajistit přehled o tom co se děje dál než 5-10 km za frontou, by většina DAN zhynula dřív než by se dostala k výstřelu, ostatně se stačí podívat co předvádí Ukrajinci, kteří spolehlivě ničí cíle/soustředění techniky na 50 km+ za bojovou linií a jediné co je nutí se vystavovat palbě nepřítele používáním šrotu typu DANA je právě nedostatek moderní techniky a munice.

      RM70 alias 122 mm GRAD je šrot a ani sebelepší modernizace mu neprodlouží dosah a nezvýší přesnost než "obyčejné" hlavňové dělostřelectvo 155mm s 52". Tedy zcela správně byl vyřazen a logická náhrada je buď více CAESARů (což se vlastně stalo neb 52 ks je mnohem více než byl dosavadní počet funkčních DANA a RM70 dohromady) a nebo v ideálním světe pořízení HIMARS.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:35 18.09.2022

      Pavka Skladovat munici je nutné vždy, pokud chcete něco mít připravené k boji. O efektivitě bych se tu nebavil. Ukazuje se, že munice od nás Ukrajině pomohla. A stejně tak bude ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavka
      Skladovat munici je nutné vždy, pokud chcete něco mít připravené k boji. O efektivitě bych se tu nebavil. Ukazuje se, že munice od nás Ukrajině pomohla. A stejně tak bude tlak na to mít skladem novou munici pro Caesary.
      Ničení techniky na 50+ km je jinou záležitostí než Caesary a PZH 2000 nebo Krab, takové munice pro tyto houfnice mají stále nedostatek. O tyto vzdálenosti se starají Himars a MLRS.
      Většina houfnic se pohybuje v blízkosti linie a jediné co je dobře ochrání je taktika shoot and scoot. Proti nepříteli jako rus, který má k dispozici i MLRS typu Tornado nebo Smerch je to těžké, tam se neschováte s žádnou houfnicí. A to nemluvím o způsobu lovu sebevražedných dronů, které dostali z Íránu.
      Pokud budete s Danami manévrovat, tak přežijí také.Skrýt celý příspěvek

     • Pavka
      20:13 18.09.2022

      flanker.jirka: Tak teď mi přijde, že nejsme ve sporu jako spíš si nerozumíme. Když bych to vysvětlení svého názoru vzal ještě podrobněji, tak to že Ukrajině pomohla starší technika ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Tak teď mi přijde, že nejsme ve sporu jako spíš si nerozumíme. Když bych to vysvětlení svého názoru vzal ještě podrobněji, tak to že Ukrajině pomohla starší technika s municí (zkráceně: šrot) je dle mě dáno neočekávaným totálním selháním Ruska v situačním povědomí (oni do teď v podstatě netuší co se děje 10 km za frontou). Pokud by to situační povědomí měli, tak mají stále dost ničivé síly k tomu, aby tento šrot eliminovali hrubou silou mnohem dříve než se vůbec dostane do palebné pozice, ostatně to již na několika málo případech dokázali.

      Co se týče shoot and scoot, tak to je taktika určená proti radarem řízené protibaterijní palbě (tedy předpokládá vyspělého protivníka), ale tato celkem logicky nijak neochrání při objevení dělostřeleckého systému jinými prostředky situačního povědomí nepřítele (typicky drony a letectvo).

      Takže za sebe bych ukončil myšlenku v tom, že jsem velmi spokojen s kombinací nákupu CAESARů ve spojení se zbavením se námi nevyužitelného a díky tomu pro nás nebezpečného šrotu (zároveň děkuji Ukrajině, že za nás zajistila jeho ekologickou likvidaci). Co bych si přál je dostatek skladované munice 155mm a pořízení systému HIMARS s GMLRS byť jen v minimálním počtu.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:31 19.09.2022

      Flanker.jirka: To, že mají vysokou elevaci a současně plní plný počet nabojek je nutnost pro použití v MRSI použití. Současně se zkracuje vzdálenost k cili, čim více vystrelu tím ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker.jirka: To, že mají vysokou elevaci a současně plní plný počet nabojek je nutnost pro použití v MRSI použití. Současně se zkracuje vzdálenost k cili, čim více vystrelu tím blíže.Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     08:32 30.03.2023

     Ten "nepoužitelný" šrot nyní docela rádi nasazují Ukrajinci a ve své výzbroji ho mají třeba Finové, kteří po těch našich vyřazených s chutí skočili.

     Ten "nepoužitelný" šrot nyní docela rádi nasazují Ukrajinci a ve své výzbroji ho mají třeba Finové, kteří po těch našich vyřazených s chutí skočili.

   • Danik
    08:31 30.03.2023

    Evidentně se vojáků nikdo neptal jako v případě původní akvizice houfnice Caesar :-)

    Evidentně se vojáků nikdo neptal jako v případě původní akvizice houfnice Caesar :-)

 • JanSen
  11:43 04.07.2022

  Čerstvá ukázka Caesar
  https://www.youtube.com/watch?...

  Čerstvá ukázka Caesar
  https://www.youtube.com/watch?...

  • mexir
   20:28 13.08.2022

   Pěkná dívka s pěknou zbraní.

   Pěkná dívka s pěknou zbraní.

 • bredy
  11:13 12.06.2021

  Neustále mi chybí v republice státní organizace která bi napomáhala při testování zbraní a systému. Potom bi armáda měla daleko větší přehled co od nových zbraní požadovat a chtít. ...Zobrazit celý příspěvek

  Neustále mi chybí v republice státní organizace která bi napomáhala při testování zbraní a systému. Potom bi armáda měla daleko větší přehled co od nových zbraní požadovat a chtít. Na oplátku bi měla mít procenta s ceny. Na plno příkladech vidím že armáda vlastně neví co přesně chce. A zlepšila bi se i prodejnost. Když nepíší že to splňuje nějaké armádní předpisy.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   12:07 12.06.2021

   To co má armáda "chtít" není o organizaci, která testuje systémy. To je neustálém sledování trendů samotnou armádou, na to má armáda dostatek kapacit. K testování a zkoušení ...Zobrazit celý příspěvek

   To co má armáda "chtít" není o organizaci, která testuje systémy. To je neustálém sledování trendů samotnou armádou, na to má armáda dostatek kapacit.
   K testování a zkoušení existuje například VTÚ a není sám.
   https://www.vtusp.cz/schopnost... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   17:45 12.06.2021

   Třeba VTU realizuje testy podle požadavků armády. Navíc si nemyslím že armáda neví co požadovat, ale problém nejčastěji nastává v byrokratickém aparátu.

   Třeba VTU realizuje testy podle požadavků armády. Navíc si nemyslím že armáda neví co požadovat, ale problém nejčastěji nastává v byrokratickém aparátu.

 • darkstyle
  08:33 10.06.2021

  Hádam sa tu so Scotty-m a ďaľšími ohľadne amaterizmu nákupu húfnic zo strany min. obrany ČR.. Skúsim okrem kritiky pridať aj niečo konštruktívnejsie - ako si predstavujem ...Zobrazit celý příspěvek

  Hádam sa tu so Scotty-m a ďaľšími ohľadne amaterizmu nákupu húfnic zo strany min. obrany ČR..

  Skúsim okrem kritiky pridať aj niečo konštruktívnejsie - ako si predstavujem výberové ja..

  Niečo na spôsob Austrálie alebo Kanady:

  Sú to krajiny, ktoré si tiež nevyvýjajú zbraňové štáty vo veľkom ako naše ešte menšie krajiny

  1. Krok - dialóg s priemyslom
  Trvanie 3M, 6M aj s vyhodnotením
  Cena pár desiatok tisíc eur pre toho, kto dá najviac info, môžu byť kľudne aj 2 a tretie miesta.

  Jedna sa o nezáväznú informáciu a suma je tak malá, že by právnici stáli viac, ak by sa chcel niekto odvolávať


  2. Na základe dialógu vyhlásim minimálne potreby armády, tak aby ich prakticky splnili skoro všetci..
  Niečo na princípe dokáže vystreliť na vzdialenosť 20 km pri húfniciach.
  Trvanie 1 deň

  3. Vojenské skúšky zbraní
  Trvanie 12m+ 3-6m na ich vyhodnotenie
  Chcem napríklad kúpiť 70 húfnic, vyhlásime, že kúpim 200-300 húfnic, ktoré budem nakupovať postupne, pričom prvé kolo nákupu bude práve 70ks
  Prečo to robím? Aby s vzbudil záujem..
  Podľa podobných nákupov určím prvé miesto pre víťaza v cene 1.5 húfnice, druhé v cene 0.75 húfnice
  Motivujem výrobcov, aby mi naozaj poslali húfnice na vojenské skúšky a aby ten najlepší dostal prémiu oproti tak Scotty-m obľúbenej katalógového cene

  To v akej konfigurácií pošle výrobca húfnic nechám úplne na neho..
  Výrobca vôbec nevie, koľko peňazí chcem použiť na nákup, vie len prvú objednávku a vidinu ďaľšej..

  4. Po ukončení vojenských skúšok a ich vyhodnotení cca 2 roky od začiatku viem nielen to čo je napísané v katalógu ale i to aká je realita..
  So všetkými zúčastnenými vojenských skúšok budem rokovať o cene a hlavne im budem vedieť povedať akú výbavu chcem..
  Mne pri húfniciach stačí poslať len 1 ks, paľbu z batérií urobím pomocou vz.77..
  Keďže výrobcovia budú chcieť uspieť určite do vojenských skúšok nepošlú katalógovou húfnicu, ale niečo s čím predpokladajú, že uspejú..

  5.
  Mám celé info, rokovať môžem s kýmkoľvek kto bol na vojenských skúškach a výrobca do poslednej chvíľke nevie koho si vyberiem, teraz je tá správna voľba keď viem reálne z blata a nie od stola čo chcem sa baviť o cene..

  Buď niečo nakúpim, alebo poviem, nová húfnice v reálnom nasadení oproti vz.77 neprináša nič nové, poďakujem výrobcom a nekúpim nič..

  Trvalo to len 2 roky a je to 1000 krát profesionálnejšie..
  Reálne 1 minister vie spraviť aj 5 takýchto skúšok ak začne day one v úrade a v treťom roku úradovania, sa rozhodné nakúpiť 2-3 z 5 ktoré mu dajú najväčší modernizačný zmysel

  Teraz to porovnajte s touto fraškou..Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:32 10.06.2021

   tolik textu a takové nesmysly...

   tolik textu a takové nesmysly...

   • flanker.jirka
    09:15 11.06.2021

    Jura99 darkstyle pouze přiblížil ideální stav. Je to sice, co se délky všech cyklů dlouhé, ale přitom jak dlouho trvá MO ČR i přímý nákup, je to na stejné úrovni. Ale myšlenka je ...Zobrazit celý příspěvek

    Jura99
    darkstyle pouze přiblížil ideální stav. Je to sice, co se délky všech cyklů dlouhé, ale přitom jak dlouho trvá MO ČR i přímý nákup, je to na stejné úrovni.

    Ale myšlenka je to správná, smět si alespoň zboží vyzkoušet.
    Vy si jistě také nevyberete nový automobil pouze na základě průzkumu trhu, ale rád se půjdete svézt do autosalonů více značek.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     16:45 11.06.2021

     Darkstyle leda tak přiblížil chování kupujícího na tržnici, viz. "chci kupovat 70 houfnic, ale vyhlásím že chci 300, abych vzbudil zájem". To si státní zákazník nemůže dovolit, ...Zobrazit celý příspěvek

     Darkstyle leda tak přiblížil chování kupujícího na tržnici, viz. "chci kupovat 70 houfnic, ale vyhlásím že chci 300, abych vzbudil zájem". To si státní zákazník nemůže dovolit, blufovat od počátku. Kromě toho, v kolika tendrech to asi tak udělá, než si dodavatelé u AČR udělají fajfku - důvěryhodnost asi jako nejmenovaný stát v oblasti indického poloostrova.
     Problém AČR ani tak není výběr nekvalitní techniky, ale zdlouhavý letitý byrokratický proces výběru, který nakonec ještě dopadne porušením zákona.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:53 12.06.2021

      Ano, taková metoda pro "vzbuzení zájmu" je hodně úsměvná. V případě Slovenska by "zájem" o 300 houfnic vzbudil spíše zájem inspektorů kontrolujících smlouvy o počtu konvenčních ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, taková metoda pro "vzbuzení zájmu" je hodně úsměvná. V případě Slovenska by "zájem" o 300 houfnic vzbudil spíše zájem inspektorů kontrolujících smlouvy o počtu konvenčních zbraní v Evropě.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      20:33 12.06.2021

      Táto metóda sa používa v rade štátov, samozrejme, že som počty vycucal z prstu.. Bežné USA povedie, chceme toľko potenciálne, objednávame toľkoto a úplne inak končia počty ...Zobrazit celý příspěvek

      Táto metóda sa používa v rade štátov, samozrejme, že som počty vycucal z prstu..

      Bežné USA povedie, chceme toľko potenciálne, objednávame toľkoto a úplne inak končia počty reálne.. všetko podľa toho ako im na to kongres schváli rozpočet

      Takto by sme sa mohli pozrieť štát od štátu a zistíme, že je to celkom bežná praktika na.celom svete..

      Samozrejme žiaden štát nikdy nepovie dopredu, že to je bluf, a naozaj čas od času aj nakúpi tie počty za podmienok

      Že dodaná zbraň predčí deklarované počty, že si začnú aj ostatné štáty objednávať z ich výrobnej linky ks a že je tak trochu wunderwaffe vo svojom obore..

      Smiať sa môžte koľko chcete, ale pozrite si napríklad koľko F-35B VB povedala, že objedná a koľko plánuje dnes, a skúste sa pozrieť na tanky, AJAX, lode a podobne..
      Nejako im tie počty vôbec nesedia..

      Asi je aj Británia na tom indickom poloostrove potom???Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      20:35 12.06.2021

      Flanker My sme zbraň nenakupovali, ale vyvýjali - a to na kolene - tam je taktika trochu iná.. Slovensko by samozrejme chcelo ako polovičný štát 150 ks a naozaj tieto čísla som ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker

      My sme zbraň nenakupovali, ale vyvýjali - a to na kolene - tam je taktika trochu iná..
      Slovensko by samozrejme chcelo ako polovičný štát 150 ks a naozaj tieto čísla som samozrejme neoveroval..

      A keby Slovensko povedalo, že si ich postavý, tak by sa diaľku čo podľa Vás??
      Veď USA i Rusko tých zmlúv z doby studenej vojny porušilo už koľko??Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:46 12.06.2021

      darkstyle Nadsazovani počtu skutečně poptávané techniky jsem bral obecně, nemusí se to vztahovat pouze k houfnicim. V přístupu a porušování smluv je velký rozdíl, když tak činí ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle
      Nadsazovani počtu skutečně poptávané techniky jsem bral obecně, nemusí se to vztahovat pouze k houfnicim.
      V přístupu a porušování smluv je velký rozdíl, když tak činí velmoci a nebo malý stát v podobě kolonie. Vy asi nebudete mít páky na to vymoci si právo po rusech nebo USA, ale naopak to bude jiné.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:26 12.06.2021

      USA pokud vím nejsou jakkoli vázáni smlouvou o konvenčních silách v Evropě... Navíc ta smlouva je počítána opravdu štědře a pokud někdo buduje armádu primárně pro obranu svého ...Zobrazit celý příspěvek

      USA pokud vím nejsou jakkoli vázáni smlouvou o konvenčních silách v Evropě... Navíc ta smlouva je počítána opravdu štědře a pokud někdo buduje armádu primárně pro obranu svého území nemůže na její limity narazit.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:07 13.06.2021

      Scotty
      Jsou tam uváděny jako smluvní strana, protože jinak by omezení zbraní v jednotlivých státech Evropy nedávalo smysl, pokud by se někam nastěhovali USA s tisícem tanků.

      Scotty
      Jsou tam uváděny jako smluvní strana, protože jinak by omezení zbraní v jednotlivých státech Evropy nedávalo smysl, pokud by se někam nastěhovali USA s tisícem tanků.

     • Scotty
      11:18 13.06.2021

      flanker.jirka
      Velikost jejich armády to ovšem nijak neomezuje. Jen to co můžou trvale umístit v Evropě.

      flanker.jirka
      Velikost jejich armády to ovšem nijak neomezuje. Jen to co můžou trvale umístit v Evropě.

     • flanker.jirka
      11:37 13.06.2021

      Scotty
      Ano, ale o to přece jde, pouze o síly v Evropě. Proto rusové stěhovali techniku za Ural. USA také potřebují více než jen armádu pro Evropu.

      Scotty
      Ano, ale o to přece jde, pouze o síly v Evropě. Proto rusové stěhovali techniku za Ural. USA také potřebují více než jen armádu pro Evropu.

  • flyfun70
   17:11 10.06.2021

   To je ono, s takovým uvažováním by se ty výběrka dělaly úplně jinak. Problém je sehnat ministra, který by na to měl koule. Dívat se na konečný efekt celého výběrového řízení a ne ...Zobrazit celý příspěvek

   To je ono, s takovým uvažováním by se ty výběrka dělaly úplně jinak. Problém je sehnat ministra, který by na to měl koule. Dívat se na konečný efekt celého výběrového řízení a ne na to, že v průběhu musím vydat nějaké peníze. Když už to lidi na ministerstvu neumí, tak hold najmout někoho, kdo jo. Anebo si nechat poradit od Američanů, ti s tím mají zkušenosti. Vysíláme vojáky na zahraniční univerzity, tak proč nevyšla někoho, kdo by se tam naučil, jak na ta výběrová řízení.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    09:16 11.06.2021

    Evidentně to jde, když se chce, způsob nákupu BVP je toho jasným příkladem.

    Evidentně to jde, když se chce, způsob nákupu BVP je toho jasným příkladem.

 • cnapo
  18:55 09.06.2021

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8 1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR 2) ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8
  1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR
  2) jaka je navaznost na MKPP (SKPP, MRPB)? odpovim si sam jen v C2
  3) jak dlouho budeme pouzivat C8x8 - 30 let za jak dlouho do toho musime nacpat dalsi penize z duvodu novych technologii na bojisti? UAS (UGV, UAV, loitering, swarmy...) - odpovim si sam uz ted je pozde
  4) jak je resen ochrana proti dronu - radeji nekomentuji
  5) jak je resena automatizace mezi municnimi vozidly a C8x8? - nijak protoze C2 proste neutahne SRP v realnem case pro podporu automatizace v urovni C5
  6) jak je reseno propojeni s ARTUREM kdyz neni schopnost C4ISTAR ale jen C2 - nijak
  7) jak je zabezpeceno sdileni senzorickych a technologickych dat mezi C8x8 a Iveco DelPz napr BDA? - nijak protoze to vse pohrnou jen po C2
  8) CBRN vs C8x8 vs Tatra 815-7 vs kabina? - ani nekomentuji
  9) ochrana RCIED? - smeju se, dokazu si odvodit odpoved sam (o elmag kompatibilite anten C2 a RCIED ... to ani nemluvim)

  Kupme si hlavne houfnice hlavne at to delo mame a rovnou bych zacal delat nabor v domove duchodcu protoze uroven dela bude jak z 2. sv valky a tam urcite pametniky delostrelectva jeste najdeme.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:11 09.06.2021

   Co se týče SŘP dělostřelectva, tak ten nemá s nákupem děl nic společného. Ten se bude soutěžit a kupovat samostatně včetně integrace do vozidel v současnosti nakupovaných nebo ...Zobrazit celý příspěvek

   Co se týče SŘP dělostřelectva, tak ten nemá s nákupem děl nic společného. Ten se bude soutěžit a kupovat samostatně včetně integrace do vozidel v současnosti nakupovaných nebo provozovaných. Tedy nehodnoťte co je dnes. Bude se to měnit společně s nákupem SŘP.
   4. Jakou ochranu by podle vás měla mít houfnice?
   5. CO myslíte automatizací mezi houfnicí a muničním vozidlem? Jinak při nákupu SŘP dělostřelectva se počítá s osazením nového WH a SW i na ona muniční vozidla.
   6. Opět nehodnoťte současnost. Nový SŘP dělostřelectva bude spojení s dělostřeleckým radarem nepochybně umožňovat.
   7. Opět bude řešit nový SŘP.
   8. To by jste zrovna mohl nějak okomentovat.
   9. Nový HW nakoupený se SŘP dělostřelectva.Skrýt celý příspěvek

   • cnapo
    05:30 10.06.2021

    4. Minimalne RCIED kombinovany s AD ktere jsou dostupne v komercni sfere. Dnes koupite dron za 1000€ s doletem 10km inercialkou a nosnosti 3kg. Alespon toto! 5) pokud znate proces ...Zobrazit celý příspěvek

    4. Minimalne RCIED kombinovany s AD ktere jsou dostupne v komercni sfere. Dnes koupite dron za 1000€ s doletem 10km inercialkou a nosnosti 3kg. Alespon toto!
    5) pokud znate proces doplnovani munice a zasobovani a diagnostiky tak budete asi uz tusit
    8) kouknete na kabinu od tatry zda vam Cbrn poskytne.

    Obecne pro efektivni nasazeni SRP potrebujete:
    1) vypocetni vykon
    2) prenosove prostredi
    3) nizkou latenci a jitter
    4) homogenitu na vlnovych formach v celem prostedi

    Z toho vyplyva ze vyse uvedene body nenaplnite C2 ale pouze C4ISTAR. L3Harris to proste nemuze na soudobych vlnovych formach utahnout.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     08:59 10.06.2021

     4. Nexret pro Caesar osazení rušiček nabízí. Co se bude objednávat ví momentálně asi jen na MO. 8. Pancéřované kabiny Tatry se dají vybavit přetlakovým systémem, ne? HW na krerém ...Zobrazit celý příspěvek

     4. Nexret pro Caesar osazení rušiček nabízí. Co se bude objednávat ví momentálně asi jen na MO.
     8. Pancéřované kabiny Tatry se dají vybavit přetlakovým systémem, ne?

     HW na krerém bude fungovat nový SŘP má dodávat jeho výrobce. Takže stanice Harris nemusí být pro datový přenos vůbec použité. Předpokládám že výrobci ví na čem bude jejich systém optimálně fungovat.Skrýt celý příspěvek

     • cnapo
      09:10 10.06.2021

      4. urcite ne 5. myslite? (zkuste se podivat na MOLPIR)... 6. a tak vznikaji nefunkcni izolovane systemy. Kazdy vyrobce si doda svuj HW a to zejmena v oblasti radii a vlnovych ...Zobrazit celý příspěvek

      4. urcite ne
      5. myslite? (zkuste se podivat na MOLPIR)...
      6. a tak vznikaji nefunkcni izolovane systemy. Kazdy vyrobce si doda svuj HW a to zejmena v oblasti radii a vlnovych forem. Scotty to nema smysl vidim do toho opravdu hluboko.Bohuzel je to hrozne spatne.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:09 10.06.2021

      4. Nexter uvádí možnost osazení IED Electronic Counter Measures. Co přesně to obsahuje a umí bohužel nevím. 5. Určitě. Nevím jak armáda, ale hasiči na Titanu mají přetlakovanou ...Zobrazit celý příspěvek

      4. Nexter uvádí možnost osazení IED
      Electronic Counter Measures. Co přesně to obsahuje a umí bohužel nevím.
      5. Určitě. Nevím jak armáda, ale hasiči na Titanu mají přetlakovanou kabinu.Skrýt celý příspěvek

  • balm
   21:01 09.06.2021

   Raději ... zkuste jmenovat alespoň jeden jediný dělostřelecký systém, který sám sobě zajišťuje komplexní vzdušné krytí. Válečné lodě nepočítám. Od toho jsou v armádách vysoce ...Zobrazit celý příspěvek

   Raději ... zkuste jmenovat alespoň jeden jediný dělostřelecký systém, který sám sobě zajišťuje komplexní vzdušné krytí. Válečné lodě nepočítám. Od toho jsou v armádách vysoce specializované jednotky s úplně jinou technikou, než 155 mm houfnice. Vysoce mobilní baterie může být doprovázena kolovými i pásovými prostředky s protileteckými rychlopalnými kanóny s programovatelnou municí, řízenými střelami krátkého dosahu apod. ¨

   Stejně tak se můžete řešit, jak je možné, aby těžké pásové houfnice jako M109A7 Paladin, PzH2000, K9 Thunder apod. dokázal vyřadit jeden jediný výstřel odstřelovače. Minimálně Barrett M82A1 a jeho všemožné verze své schopnosti prokazují po celém světě, s vysoce explozivní AP municí cvičí SEAL, USMC, ale i USCG, kteří s ní pálí i z vrtulníků. Co naplat, že na trhu existuje i dost velice lehkých a přenosných protipancéřových střel F&F pro výsadkáře.

   IDDQD prostě není běžnou součástí výbavy.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    21:53 09.06.2021

    "IDDQD prostě není běžnou součástí výbavy."
    Ne? A já myslel, že to už je standard... :D

    "IDDQD prostě není běžnou součástí výbavy."
    Ne? A já myslel, že to už je standard... :D

   • cnapo
    05:32 10.06.2021

    A vy mi zkuste rict zda pri konstrukci techto houfnic byl zvazovan fakt loiteringu a swarmu popripade AI nebo UAS systemu. TEZKO protoze jsou to zarizeni stara 10 a vice let. Takze ...Zobrazit celý příspěvek

    A vy mi zkuste rict zda pri konstrukci techto houfnic byl zvazovan fakt loiteringu a swarmu popripade AI nebo UAS systemu. TEZKO protoze jsou to zarizeni stara 10 a vice let. Takze protoze se nad tim nikdo nezamyslel tak my taky ne dobry pristup!Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    16:45 10.06.2021

    Musí se přidat, a ještě bych to vylepšil otázkou´: Která moderní kolová houfnice (zavedená) tohle všechno splňuje? Ono je strašně jednoduchý vytvořit si seznam nedostatků, ale ...Zobrazit celý příspěvek

    Musí se přidat, a ještě bych to vylepšil otázkou´: Která moderní kolová houfnice (zavedená) tohle všechno splňuje?

    Ono je strašně jednoduchý vytvořit si seznam nedostatků, ale praxi se používá jinak.Skrýt celý příspěvek

    • cnapo
     08:55 11.06.2021

     Tady nejde o seznam nedostatků tady jde o systémovou integraci. Těch přístupů je několik. Mohu řešit AD ochranu buď separátně pro každé vozidlo zvlášť nebo komplexně pro baterii. ...Zobrazit celý příspěvek

     Tady nejde o seznam nedostatků tady jde o systémovou integraci. Těch přístupů je několik. Mohu řešit AD ochranu buď separátně pro každé vozidlo zvlášť nebo komplexně pro baterii. Ale řešit se musí, stejně jako ochrana proti RCIED (buď ochranný rušič pro přesuny nebo separátně každé auto zvlášť). Každý přístup má své pro a proti nicméně řešit se musí jinak jde o systémovou chybu, která znehodnocuje investici. Chápejte že částka utracená za dělostřelectvo musí být efektivní vzhledem k jeho činnosti a pokud mi dron za 1000 euro vyřadí z boje pomocí např. chemického útoku baterii za 0,5mld tak je něco blbě!

     Obecně je v AČR problém, že hrozba UAS systému je hrubě podceňována i přesto, že je již několik desítek příkladů jak efektivní mohou tato levná zařízení být. Příklady útoků ve swarmu nejen vzdušném ale i pozemním, kdy robotické systémy dokáží na bojišti běhat (ano běhat) ve swarmech 30mil/h s nosností 10kg jsou už známy od roku 2018.

     Celkovým problémem je že to tady všichni vnímáte jako separátní entitu na bojišti, ale tak to prostě není. Dnes je bojiště komplexním prostředím a mělo by mít jednotné přenosové prostředí s nízkou latencí a jittrem (pro některé takový bojový intranet), které zabezpečí sdílení schopností různých druhů vojsk ke zvýšení efektivity na bojiši. Prvním znakem těchto schopností je implementace "základní schopnosti C4ISTAR" s následným rozvinutím na C4ISTAR atd.... Prostě na bojišti není je houfnice jako efektor, ale je to i senzor a součást komplexních schopností. Systém se nebuduje na 5 let ale na 30 a již teď je vidět jaké hrozby budou v následujících letech převládat. Reagovat na ně až po prvním útoku bude nejen neefektivní ale hlavně i drahé jelikož budeme muset v krátkém čase buď vyvinout nebo nakoupit technologie a to vždy stojí peníze.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:28 11.06.2021

      cnapo Air defence se snad řeší komplexně pro pozemní jednotky pomocí systémů VSHORAD a SHORAD. Počítejte s tím, že tyto jednotky budou v sestavě více vpředu než houfnice, tak že ...Zobrazit celý příspěvek

      cnapo
      Air defence se snad řeší komplexně pro pozemní jednotky pomocí systémů VSHORAD a SHORAD. Počítejte s tím, že tyto jednotky budou v sestavě více vpředu než houfnice, tak že krytí tam zajištěné bude.
      Rušičky IED jde prinicpiálně instalovat všude, když existují verze i v podobě batohu pro pěšáky. Půjde jen o to vyhodnotit, zda je pro daný úkol budou potřebovat.
      Jediné co je třeba řešit komplexně už nyní je systémové možnosti přenosu dat a tím i vybudování dostatečných rezerv pro další zařízení a systémy.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:56 11.06.2021

      cnapo: Stačilo napsat, že žádný dělostřelecký systém na světě s takovými parametry neexistuje.

      cnapo: Stačilo napsat, že žádný dělostřelecký systém na světě s takovými parametry neexistuje.

     • cnapo
      08:50 12.06.2021

      Tak to vas vyvedu z omylu pokud si myslite ze SHORAD bude resit antidronovou ochranu mist veleni nebo palebnych baterii tak jste mino. Porovnejte si cenu rakety a dronu a bude vam ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak to vas vyvedu z omylu pokud si myslite ze SHORAD bude resit antidronovou ochranu mist veleni nebo palebnych baterii tak jste mino. Porovnejte si cenu rakety a dronu a bude vam to okamzite jasne. Odborne studie ktere mimochodem armada ma zaplacene a koupene z roku 2018-19 jasne deklaruji ze efektivnim zpusobem ochrany je vrstveni pasem mist veleni a jednotek na bojisti s maximalnim sdilenim schopnosti. Navic vase premisa ze dron lita jen vzduchem je nespravna. V dnesni dope dokaze SPOT (UGV) bezet 30 mil/h a nest 10kg. Dokaze se pohybovat i v pozemnim swarmu to taky bude resit SHORAD? Mozna budu prikry ale kecy o tom ze to vyresi shorad jsou uplne mino misu. Strilet na dron z 1000 € raketou za 5 mil je uplne spatne. Navic odrazna ploch pro radar je tak mala ze efektivni zchyceni je u tech nejlepsich ReGuard max 6km. Fakta hovori jasne kazda vyznamna jednotka (delo, MV, SHOrAD, ARTHUR…) ma mit zakladni a rozdirenou ochranu proti komercnim vzdusnym a pozemnim dronum. tim ze ochrana bude organizovana spolecne na bojisti docilite alespon zakladni efektivity pri zachyceni a identifikaci a nasledne eliminaci vzdusnych a
      pozemnich UAS systemu.!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:00 12.06.2021

      "Mozna budu prikry ale kecy o tom ze to vyresi shorad jsou uplne mino misu. Strilet na dron z 1000 € raketou za 5 mil je uplne spatne. " Nehodnotí se cena útočícího prostředku, ...Zobrazit celý příspěvek

      "Mozna budu prikry ale kecy o tom ze to vyresi shorad jsou uplne mino misu. Strilet na dron z 1000 € raketou za 5 mil je uplne spatne. "

      Nehodnotí se cena útočícího prostředku, ale cena toho co jste ochránil (dělo za 130 mil., to pro změnu zase svou činností pomohlo ochránit cíle úplně jiné hodnoty).
      Kolik bude asi stát dron co dokáže dostat za letu do blízkosti dronu za 1000E a ten eliminovat (500E?). Existuje dnes ten dron, ne.. proč, protože nikdo aktivně nepoužívá ty drony za 1000E.

      Naši i hypotetičtí protivníci jsou naši sousedé, případně regionální velmoci. Kdo z nich tu techniku používá, v nejbližších 10-15.letech zavede? (nikdo!)Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      02:15 13.06.2021

      S týmto čo píšete súhlasím, už sa to riešilo aj na palba.cz, ako ochrániť bojové vozidlá pred malými dronmi, ktoré sa budú vznášať tesne nad terénom, prípadne skryté medzi ...Zobrazit celý příspěvek

      S týmto čo píšete súhlasím, už sa to riešilo aj na palba.cz, ako ochrániť bojové vozidlá pred malými dronmi, ktoré sa budú vznášať tesne nad terénom, prípadne skryté medzi stromami. Skutočne to vychádza tak že vyčlenený VSHORAD prápor pred malými dronmi vozidlá neochráni, každé jedno vozidlo by malo mať nejaké vlastnú ochranu a senzory proti nim. Či už minirakety alebo laser alebo guľomet. Tie silne opancierované aj systémy aktívnej ochrany ako Trophy.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:43 13.06.2021

      pjaro77: Ne, je to nesmysl. Pokud chcete chránit každé vozidlo, které se pohybuje 10-20 km od linie dotyku proti dronům. Pak jen tahle ochrana bude stát víc, než by vás stála ta ...Zobrazit celý příspěvek

      pjaro77: Ne, je to nesmysl. Pokud chcete chránit každé vozidlo, které se pohybuje 10-20 km od linie dotyku proti dronům. Pak jen tahle ochrana bude stát víc, než by vás stála ta vozidla!
      V tomhle pásmu se pohybuje značná část dnes v podstatě nechráněných vozidel logistiky. Jejich ztráty způsobí podstatně větší problémy než ničení "zbraní".

      A teď otázka, proč byl takový problém zastavit masové dodávky ropy o ISIL pomocí kamionů, když to zvládne dron levou zadní. No, asi nezvládne...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:15 13.06.2021

      pjaro77 To by znamenalo mít na každém vozidle APS s možností detekovat a ničit blížící se drony. Budeme rádi, pokud dostanou APS bojová vozidla do první linie. U vozidel dále za ...Zobrazit celý příspěvek

      pjaro77
      To by znamenalo mít na každém vozidle APS s možností detekovat a ničit blížící se drony. Budeme rádi, pokud dostanou APS bojová vozidla do první linie.
      U vozidel dále za bojovou liníí by to bylo dokonce kontraproduktivní upozorňovat na sebe zapnutým vlastním radarem. V ten moment o vás druhá strana bude vědět.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  18:55 09.06.2021

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8 1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR 2) ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8
  1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR
  2) jaka je navaznost na MKPP (SKPP, MRPB)? odpovim si sam jen v C2
  3) jak dlouho budeme pouzivat C8x8 - 30 let za jak dlouho do toho musime nacpat dalsi penize z duvodu novych technologii na bojisti? UAS (UGV, UAV, loitering, swarmy...) - odpovim si sam uz ted je pozde
  4) jak je resen ochrana proti dronu - radeji nekomentuji
  5) jak je resena automatizace mezi municnimi vozidly a C8x8? - nijak protoze C2 proste neutahne SRP v realnem case pro podporu automatizace v urovni C5
  6) jak je reseno propojeni s ARTUREM kdyz neni schopnost C4ISTAR ale jen C2 - nijak
  7) jak je zabezpeceno sdileni senzorickych a technologickych dat mezi C8x8 a Iveco DelPz napr BDA? - nijak protoze to vse pohrnou jen po C2
  8) CBRN vs C8x8 vs Tatra 815-7 vs kabina? - ani nekomentuji
  9) ochrana RCIED? - smeju se, dokazu si odvodit odpoved sam (o elmag kompatibilite anten C2 a RCIED ... to ani nemluvim)

  Kupme si hlavne houfnice hlavne at to delo mame a rovnou bych zacal delat nabor v domove duchodcu protoze uroven dela bude jak z 2. sv valky a tam urcite pametniky delostrelectva jeste najdeme.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  18:55 09.06.2021

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8 1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR 2) ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8
  1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR
  2) jaka je navaznost na MKPP (SKPP, MRPB)? odpovim si sam jen v C2
  3) jak dlouho budeme pouzivat C8x8 - 30 let za jak dlouho do toho musime nacpat dalsi penize z duvodu novych technologii na bojisti? UAS (UGV, UAV, loitering, swarmy...) - odpovim si sam uz ted je pozde
  4) jak je resen ochrana proti dronu - radeji nekomentuji
  5) jak je resena automatizace mezi municnimi vozidly a C8x8? - nijak protoze C2 proste neutahne SRP v realnem case pro podporu automatizace v urovni C5
  6) jak je reseno propojeni s ARTUREM kdyz neni schopnost C4ISTAR ale jen C2 - nijak
  7) jak je zabezpeceno sdileni senzorickych a technologickych dat mezi C8x8 a Iveco DelPz napr BDA? - nijak protoze to vse pohrnou jen po C2
  8) CBRN vs C8x8 vs Tatra 815-7 vs kabina? - ani nekomentuji
  9) ochrana RCIED? - smeju se, dokazu si odvodit odpoved sam (o elmag kompatibilite anten C2 a RCIED ... to ani nemluvim)

  Kupme si hlavne houfnice hlavne at to delo mame a rovnou bych zacal delat nabor v domove duchodcu protoze uroven dela bude jak z 2. sv valky a tam urcite pametniky delostrelectva jeste najdeme.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  18:54 09.06.2021

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8 1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR 2) ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8
  1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR
  2) jaka je navaznost na MKPP (SKPP, MRPB)? odpovim si sam jen v C2
  3) jak dlouho budeme pouzivat C8x8 - 30 let za jak dlouho do toho musime nacpat dalsi penize z duvodu novych technologii na bojisti? UAS (UGV, UAV, loitering, swarmy...) - odpovim si sam uz ted je pozde
  4) jak je resen ochrana proti dronu - radeji nekomentuji
  5) jak je resena automatizace mezi municnimi vozidly a C8x8? - nijak protoze C2 proste neutahne SRP v realnem case pro podporu automatizace v urovni C5
  6) jak je reseno propojeni s ARTUREM kdyz neni schopnost C4ISTAR ale jen C2 - nijak
  7) jak je zabezpeceno sdileni senzorickych a technologickych dat mezi C8x8 a Iveco DelPz napr BDA? - nijak protoze to vse pohrnou jen po C2
  8) CBRN vs C8x8 vs Tatra 815-7 vs kabina? - ani nekomentuji
  9) ochrana RCIED? - smeju se, dokazu si odvodit odpoved sam (o elmag kompatibilite anten C2 a RCIED ... to ani nemluvim)

  Kupme si hlavne houfnice hlavne at to delo mame a rovnou bych zacal delat nabor v domove duchodcu protoze uroven dela bude jak z 2. sv valky a tam urcite pametniky delostrelectva jeste najdeme.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  18:54 09.06.2021

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8 1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR 2) ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8
  1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR
  2) jaka je navaznost na MKPP (SKPP, MRPB)? odpovim si sam jen v C2
  3) jak dlouho budeme pouzivat C8x8 - 30 let za jak dlouho do toho musime nacpat dalsi penize z duvodu novych technologii na bojisti? UAS (UGV, UAV, loitering, swarmy...) - odpovim si sam uz ted je pozde
  4) jak je resen ochrana proti dronu - radeji nekomentuji
  5) jak je resena automatizace mezi municnimi vozidly a C8x8? - nijak protoze C2 proste neutahne SRP v realnem case pro podporu automatizace v urovni C5
  6) jak je reseno propojeni s ARTUREM kdyz neni schopnost C4ISTAR ale jen C2 - nijak
  7) jak je zabezpeceno sdileni senzorickych a technologickych dat mezi C8x8 a Iveco DelPz napr BDA? - nijak protoze to vse pohrnou jen po C2
  8) CBRN vs C8x8 vs Tatra 815-7 vs kabina? - ani nekomentuji
  9) ochrana RCIED? - smeju se, dokazu si odvodit odpoved sam (o elmag kompatibilite anten C2 a RCIED ... to ani nemluvim)

  Kupme si hlavne houfnice hlavne at to delo mame a rovnou bych zacal delat nabor v domove duchodcu protoze uroven dela bude jak z 2. sv valky a tam urcite pametniky delostrelectva jeste najdeme.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  18:54 09.06.2021

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8 1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR 2) ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8
  1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR
  2) jaka je navaznost na MKPP (SKPP, MRPB)? odpovim si sam jen v C2
  3) jak dlouho budeme pouzivat C8x8 - 30 let za jak dlouho do toho musime nacpat dalsi penize z duvodu novych technologii na bojisti? UAS (UGV, UAV, loitering, swarmy...) - odpovim si sam uz ted je pozde
  4) jak je resen ochrana proti dronu - radeji nekomentuji
  5) jak je resena automatizace mezi municnimi vozidly a C8x8? - nijak protoze C2 proste neutahne SRP v realnem case pro podporu automatizace v urovni C5
  6) jak je reseno propojeni s ARTUREM kdyz neni schopnost C4ISTAR ale jen C2 - nijak
  7) jak je zabezpeceno sdileni senzorickych a technologickych dat mezi C8x8 a Iveco DelPz napr BDA? - nijak protoze to vse pohrnou jen po C2
  8) CBRN vs C8x8 vs Tatra 815-7 vs kabina? - ani nekomentuji
  9) ochrana RCIED? - smeju se, dokazu si odvodit odpoved sam (o elmag kompatibilite anten C2 a RCIED ... to ani nemluvim)

  Kupme si hlavne houfnice hlavne at to delo mame a rovnou bych zacal delat nabor v domove duchodcu protoze uroven dela bude jak z 2. sv valky a tam urcite pametniky delostrelectva jeste najdeme.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  18:54 09.06.2021

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8 1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR 2) ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8
  1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR
  2) jaka je navaznost na MKPP (SKPP, MRPB)? odpovim si sam jen v C2
  3) jak dlouho budeme pouzivat C8x8 - 30 let za jak dlouho do toho musime nacpat dalsi penize z duvodu novych technologii na bojisti? UAS (UGV, UAV, loitering, swarmy...) - odpovim si sam uz ted je pozde
  4) jak je resen ochrana proti dronu - radeji nekomentuji
  5) jak je resena automatizace mezi municnimi vozidly a C8x8? - nijak protoze C2 proste neutahne SRP v realnem case pro podporu automatizace v urovni C5
  6) jak je reseno propojeni s ARTUREM kdyz neni schopnost C4ISTAR ale jen C2 - nijak
  7) jak je zabezpeceno sdileni senzorickych a technologickych dat mezi C8x8 a Iveco DelPz napr BDA? - nijak protoze to vse pohrnou jen po C2
  8) CBRN vs C8x8 vs Tatra 815-7 vs kabina? - ani nekomentuji
  9) ochrana RCIED? - smeju se, dokazu si odvodit odpoved sam (o elmag kompatibilite anten C2 a RCIED ... to ani nemluvim)

  Kupme si hlavne houfnice hlavne at to delo mame a rovnou bych zacal delat nabor v domove duchodcu protoze uroven dela bude jak z 2. sv valky a tam urcite pametniky delostrelectva jeste najdeme.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  18:53 09.06.2021

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8 1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR 2) ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu porovnavat automat a poloautomat ale budu se zamyslet nad systemovou integraci C8x8
  1) bude mit houfnice schopnost C2 nebo C4ISTAR? odpovim si sam C2 proc? protoze ACR
  2) jaka je navaznost na MKPP (SKPP, MRPB)? odpovim si sam jen v C2
  3) jak dlouho budeme pouzivat C8x8 - 30 let za jak dlouho do toho musime nacpat dalsi penize z duvodu novych technologii na bojisti? UAS (UGV, UAV, loitering, swarmy...) - odpovim si sam uz ted je pozde
  4) jak je resen ochrana proti dronu - radeji nekomentuji
  5) jak je resena automatizace mezi municnimi vozidly a C8x8? - nijak protoze C2 proste neutahne SRP v realnem case pro podporu automatizace v urovni C5
  6) jak je reseno propojeni s ARTUREM kdyz neni schopnost C4ISTAR ale jen C2 - nijak
  7) jak je zabezpeceno sdileni senzorickych a technologickych dat mezi C8x8 a Iveco DelPz napr BDA? - nijak protoze to vse pohrnou jen po C2
  8) CBRN vs C8x8 vs Tatra 815-7 vs kabina? - ani nekomentuji
  9) ochrana RCIED? - smeju se, dokazu si odvodit odpoved sam (o elmag kompatibilite anten C2 a RCIED ... to ani nemluvim)

  Kupme si hlavne houfnice hlavne at to delo mame a rovnou bych zacal delat nabor v domove duchodcu protoze uroven dela bude jak z 2. sv valky a tam urcite pametniky delostrelectva jeste najdeme.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:14 09.06.2021

  Caesar je krasavec a za původně očekávanou cenu s ním nemám žádný problém. Co se týká PR článku s označením "Redakce AN ", nechápu, proč se tím pořád vzrušujete ? Označení tam je, ...Zobrazit celý příspěvek

  Caesar je krasavec a za původně očekávanou cenu s ním nemám žádný problém. Co se týká PR článku s označením "Redakce AN ", nechápu, proč se tím pořád vzrušujete ? Označení tam je, každý kdo sem chodí to ví, takže o nic nejde. Podobný nebo dokonce stejný článek (nechce se mi to porovnávat) je v tištěném magazínu ATM 6/21. Spíš by se dalo říct, že článků o houfnicích pro AČR už bylo celkem dost a rozebralo se co se rozebrat mohlo. Chce to nový impulz, třeba novou cenovou nabídku Nexteru nebo nový prototyp Dity, ať je zase se o čem dohadovat :-).Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   09:58 09.06.2021

   Mně spíše CAESAR připomíná sňatek z rozumu. Taková vysoce mobilní, efektivní tažná houfnice. Pro potřeby 13. dělostřeleckého pluku dobrá volba. Jasně některé věci se budou muset ...Zobrazit celý příspěvek

   Mně spíše CAESAR připomíná sňatek z rozumu. Taková vysoce mobilní, efektivní tažná houfnice.
   Pro potřeby 13. dělostřeleckého pluku dobrá volba. Jasně některé věci se budou muset řešit jinak jako balistická ochrana obsluhy, ale to není nic co by nešlo vyřešit jinak a co by nějakým zásadním způsobem ubíralo efektivitu 13. dělostřeleckému pluku. Ono hold dokud se stále budou houfnice typu DANA a její mladší sestry dobíjet ručně, tím myšleno ruční doplňování zásobníku, a nebudou doplněny o nějaký ten poloautomatický systém jako má třeba PZ-2000 nebo MSTA-S, tak výhoda provozu těchto houfnic bude pouze při vedení ofenzivní činnosti a to jen do té doby než dojde munice v zásobníku, pak se veškeré výhody smažou a jde se po staru :-) a to vše za vyšší pořizovací a nejspíše i provozní náklady.
   Takže za tu cenu a to jak odhadovanou tak i samotnou nabízenou, je-li ovšem pravda to, že k houfnicím nám NEXTER nabízel i SŘP na který má AČR vyčleněno cca 2 miliardy, je to prostě a jednoduše ideální poměr cena - výkon.
   Jinačí cestou by pak už jen byla nějaká houfnice na pásové podvozku, a tady je otázkou jestli 13. dělostřelecký pluk nutně takovou mašinu potřebuje.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    11:26 09.06.2021

    to co jsi popsal ovšem platí pro C6x6, pak už se ty rozdíly prostě začínají smazávat, a v případě C8x8 s plně automatickým nabíjením granátů jsou v čoudu komplet. C8x8 je zajímavý ...Zobrazit celý příspěvek

    to co jsi popsal ovšem platí pro C6x6, pak už se ty rozdíly prostě začínají smazávat, a v případě C8x8 s plně automatickým nabíjením granátů jsou v čoudu komplet.
    C8x8 je zajímavý hlavně kvůli ceny. Nic více, nic méně.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     13:25 09.06.2021

     No nevím do jaké míry budou mít C 8x8 pro AČR automat nebo poloautomat, ale budiž. Nicméně pokud by platilo to co jste napsal, tak padá veškerá ta kritika co se dosud vedla. Já ...Zobrazit celý příspěvek

     No nevím do jaké míry budou mít C 8x8 pro AČR automat nebo poloautomat, ale budiž.
     Nicméně pokud by platilo to co jste napsal, tak padá veškerá ta kritika co se dosud vedla.
     Já osobně doufám, že AČR zvolí spíše poloautomatické nabíjení, popřípadě kombinaci automatického a poloautomatického nabíjení, pokud to samozřejmě půjde :-)

     Jinak je pochopitelné, že CAESAR 8x8 je zajímavý především cenou. Kdyby nebyl nikdo by ho nekupoval. :-)
     Cena je vždy až na prvním místě.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:15 09.06.2021

      C8x8 neumí být plně automatický ani v té nejluxusnější verzi.

      C8x8 neumí být plně automatický ani v té nejluxusnější verzi.

  • flanker.jirka
   13:31 09.06.2021

   Jura99 PR článek v ATM je hodně podobný. Rozhodně mají rezervy, psát pochvalné články o vlastním produktu a uvést tam odměr pro houfnici 6x6 místo 8x8 není dobrá vizitka. Ale kdo ...Zobrazit celý příspěvek

   Jura99
   PR článek v ATM je hodně podobný. Rozhodně mají rezervy, psát pochvalné články o vlastním produktu a uvést tam odměr pro houfnici 6x6 místo 8x8 není dobrá vizitka. Ale kdo už jednou spolupracoval s Francouzi, ví své. Na výslednou cenu jsme asi všichni zvědaví.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  05:15 09.06.2021

  Clovicku nestastna co to pisete k houfnicim jsou ale nesmysly! “ Caesar 8x8 lze také opatřit zbraňovou stanicí umístěnou na střeše kabiny, která může sloužit jako ochranný ...Zobrazit celý příspěvek

  Clovicku nestastna co to pisete k houfnicim jsou ale nesmysly!

  “ Caesar 8x8 lze také opatřit zbraňovou stanicí umístěnou na střeše kabiny, která může sloužit jako ochranný prostředek například proti průzkumným nebo útočným dronům, jež by mohly předávat údaje o pozici baterie protivníkovi nebo ohrozit jednotlivé houfnice či obsluhu. ”

  Vy asi vzbec nemate predstavu o modernim bojisti. uz jste nekdy zkousel z lafetovane zbrane zkousel strilet na letici dron nebo swarm dronu? Mate vubec predstavu o detekci a identifikaci techto zarizeni?
  Ne nebudu se rozvilovat a AN zaradim do prihradky bulvar! Takove nesmysly psat a jeste verejne!Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  21:45 08.06.2021

  Je sice hezké řešit licitování o konečné ceně nebo co je započteno no podílu českého průmyslu. Ovšem o řád zásadnější je návrh parametrů rozpočtu schválený vládou který na příští ...Zobrazit celý příspěvek

  Je sice hezké řešit licitování o konečné ceně nebo co je započteno no podílu českého průmyslu. Ovšem o řád zásadnější je návrh parametrů rozpočtu schválený vládou který na příští rok bere armádě 4,5 miliardy. Ovšem co je horšího ministerstvo financí předložilo upravený předpoklad růstu obraného rozpočtu, který počítá s tím že v roce 2024 dosáhneme výdajů na obranu ve výši 1.47% HDP. Což je nárůst oproti současnému stavu o neuvěřitelných 0,07%.
  Připomínám že v loňském proslovu v Senátu uvedl generál Opata že armáda propočítala různé varianty vývoje obraného rozpočtu a vyšlo jim že naprosté minimum je 1.6% HDP při omezení téměř všech investic. Jako udržitelnou uváděl hladinu 1.8% HDP a tady návrh ministerstva financí nedosahuje ani té minimální výše.
  Můžeme tedy doufat že současné vládní strany půjdou po volbách do p*dele, ale minimálně na příští rok budou některé investice ohrožené. Celé se to nedá chápat jinak než jako ukázaný prostředník směrem k Vítěznému náměstí a centrále NATO.
  Myslete na to až půjdete na podzim k volbám.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   22:09 08.06.2021

   To se dalo čekat, že odchod Komunistů nebude zadarmo.

   To se dalo čekat, že odchod Komunistů nebude zadarmo.

  • flanker.jirka
   22:14 08.06.2021

   Berte to jako šanci k tomu naučit resort lépe hospodařit. Nebudeme se tvářit, že uvnitř resortu se šetřit nedá. V celkovém objemu peněz armáda dostane dost peněz. tále to může ...Zobrazit celý příspěvek

   Berte to jako šanci k tomu naučit resort lépe hospodařit. Nebudeme se tvářit, že uvnitř resortu se šetřit nedá. V celkovém objemu peněz armáda dostane dost peněz. tále to může vypadat i hůře, Stačí si vzpomenout na sešup v létech 2010 - 2014. Oproti tomu je - 4,5 mld z celkového objemu nic.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    22:29 08.06.2021

    flanker.jirka 4.5 miliardy je kompletní přezbrojení na Bren 2 a ještě zbude na neprůstřelné vesty pro všechny vojáky. Například. Je to polovina plánované splátky BVP na příští ...Zobrazit celý příspěvek

    flanker.jirka
    4.5 miliardy je kompletní přezbrojení na Bren 2 a ještě zbude na neprůstřelné vesty pro všechny vojáky. Například.
    Je to polovina plánované splátky BVP na příští kok. Například.
    Navíc pokud by se výše rozpočtu ubírala navrhovaným směrem můžeme na větší modernizaci zapomenout. Například.
    To není o šetření, ale o investiční plánování. Všechno co mají naplánované na nejbližší roky můžou hodit do koše. Navíc u rezortu jehož vnitřní dluh se odhaduje na 300 miliard jsou slova o lepším hospodaření přímo komická.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     13:34 09.06.2021

     Jasně, nebo můžete pořídit více nových autobusů pro Duklu a Ondráš. :-)

     Jasně, nebo můžete pořídit více nových autobusů pro Duklu a Ondráš. :-)

     • Scotty
      13:49 09.06.2021

      Za to by se dali pořídit autobusy pro celo armádu a ještě by hodně zbylo. Ovšem taky se za ty peníze mohli pořídit 4 Vipery.

      Za to by se dali pořídit autobusy pro celo armádu a ještě by hodně zbylo. Ovšem taky se za ty peníze mohli pořídit 4 Vipery.

     • Jirosi
      13:56 09.06.2021

      Nebo dotáhnout prototyp DITY.

      Nebo dotáhnout prototyp DITY.

     • Scotty
      15:16 09.06.2021

      Jirosi Za 4.5 miliardy? Ale jo to by se možná dalo. Pak je ovšem ještě za delších deset nakupit. :) Ovšem třeba ministr průmyslu horuje za lokální produkci zbraní, tak by mohl ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Za 4.5 miliardy? Ale jo to by se možná dalo. Pak je ovšem ještě za delších deset nakupit. :)
      Ovšem třeba ministr průmyslu horuje za lokální produkci zbraní, tak by mohl dokončení vývoje Dity zatáhnou ze svého rozpočtu.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:42 09.06.2021

      Scotty
      Dita je v takovém stádiu, že se vývoj bude levnější, podvozek odzkoušený, hlavní zbraň také není žádná novinka, ale už odzkoušená věc.

      Scotty
      Dita je v takovém stádiu, že se vývoj bude levnější, podvozek odzkoušený, hlavní zbraň také není žádná novinka, ale už odzkoušená věc.

     • Scotty
      21:04 09.06.2021

      flanker.jirka
      Hlavní zbraň právě je (alespoň doufám) jen placeholder který bude nahrazen hlavní s délkou 52 ráží.

      flanker.jirka
      Hlavní zbraň právě je (alespoň doufám) jen placeholder který bude nahrazen hlavní s délkou 52 ráží.

  • Jura99
   09:25 09.06.2021

   Výhra opozice ve volbách není žádnou zárukou růstu obranného rozpočtu, pokud se podíváme do historie, tak si každá vláda dělala z obranného rozpočtu trhací kalendář, vč. dnešní ...Zobrazit celý příspěvek

   Výhra opozice ve volbách není žádnou zárukou růstu obranného rozpočtu, pokud se podíváme do historie, tak si každá vláda dělala z obranného rozpočtu trhací kalendář, vč. dnešní opozice (mimo Piráty+STAN, kteří nebyli). Ministr Metnar tam růst plánovaný má, rozpočet bude každý rok vyšší asi o 10% než rok předchozí. V roce 2023 má překročit 100mld. Kč, např. v roce 2017 bylo 52mld. Je naše armáda schopná za 5let smysluplně absorbovat o 100% vyšší příděl peněz ? Ceny a mzdy se o tolik nezvýšily a nové zbrojní projekty mi přijdou dlouhodobě docela konstantní, žádná investiční smršť se bohužel nekoná, žádné početně významné nové jednotky nevznikají.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    10:36 09.06.2021

    Snaha bránit Babiše a jeho melody makers je sice dojemná, ale nezakládá se na pravdě. To že měl být 10% růst a překročení 100 miliard v roce 2023 už není pravda. Výhled je ...Zobrazit celý příspěvek

    Snaha bránit Babiše a jeho melody makers je sice dojemná, ale nezakládá se na pravdě. To že měl být 10% růst a překročení 100 miliard v roce 2023 už není pravda.
    Výhled je násoedující:
    2022 - 90,7 miliardy (1,45 procenta HDP)
    2023 - 95 miliard (1,46 procenta HDP)
    2024 - 99,5 miliardy (1,47 procenta HDP)
    Tedy vláda ANO nechce překročit sto miliard ani v roce 2024 a každý rok bude rozpočet obrany krácen o cca. 5 miliard oproti loňskému plánu. Přitom si včera odhlasovali že na samitu NATO budou tvrdit že s dosažením 2% HDP stále počítají. Celé slavné ANO je tedy jen banda lhářů.
    Samozřejmě s původním plánem rozpočtu armáda počítá a podle toho se například nastavují splátky kontraktů. Tedy to že by to armáda nebyla schopná utratit je nesmysl a zoufalá obhajoba neobhajitelného.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     17:09 09.06.2021

     jenže já Babiše a jeho melody makers nehájím, byť souhlasím, že to tak určitě vypadá, ale to co si myslím je pouze důsledek nejapnosti naší opozice, kterou jsem minule volil. Je to ...Zobrazit celý příspěvek

     jenže já Babiše a jeho melody makers nehájím, byť souhlasím, že to tak určitě vypadá, ale to co si myslím je pouze důsledek nejapnosti naší opozice, kterou jsem minule volil. Je to taková parta bezpohlavních nul, která si vystačí s kopáním do Babiše, ale nic kloudného z nich nevypadlo. Poslední jejich milionový nápad byl pandemický zákon, který si vydupali a který zakládá možnost žalovat stát za neoprávněné uzavírání provozoven. Rovněž nerozumím, že když schválili lex Babiš a ten následně převedl své firmy do svěřeneckého fondu, že přesto Piráti nelenili a nahlásili v Bruselu údajný střet zájmů. Mají snad dojem, že bohatý člověk musí svůj majetek před vstupem do politiky darovat ?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:22 09.06.2021

      "Rovněž nerozumím, že když schválili lex Babiš a ten následně převedl své firmy do svěřeneckého fondu, že přesto Piráti nelenili a nahlásili v Bruselu údajný střet zájmů. Mají snad ...Zobrazit celý příspěvek

      "Rovněž nerozumím, že když schválili lex Babiš a ten následně převedl své firmy do svěřeneckého fondu, že přesto Piráti nelenili a nahlásili v Bruselu údajný střet zájmů. Mají snad dojem, že bohatý člověk musí svůj majetek před vstupem do politiky darovat ?"

      To ho hájíte celkem neskrývaně.
      On fakt není jediný co šel do politiky a měl majetek. Ale jediný kdo v podstatě veřejně využívá svoji pozici k vytažení peněz ze státu.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:34 09.06.2021

      Jirosi: těch co "využili svých funkcí k vytažení peněz od státu" by byla velmi dlouhá a nepřehledná řada. U Babiše se, pokud se nepletu, jedná zhruba o tu věc, že pěstuje řepku a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: těch co "využili svých funkcí k vytažení peněz od státu" by byla velmi dlouhá a nepřehledná řada. U Babiše se, pokud se nepletu, jedná zhruba o tu věc, že pěstuje řepku a přitom podržel zákon o určitém podílu biosložky v phm, takže si přihrává odbyt své produkce. Hm, co na to říct, na takový zločin a přitom ho nehájit ? Také chci změnu, ale ne z bláta do louže. Duo Bárta-Rakušan na čele této republiky bude tou louží.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:35 09.06.2021

      Jura99 Já Babiše nehájím, ale... To je nějaká nová variace na tradiční hlášku: Já Komunisty nevolím, ale... To že je Babiš v obrovském střetu zájmů vidí asi úplně všichni. Ovšem ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Já Babiše nehájím, ale... To je nějaká nová variace na tradiční hlášku: Já Komunisty nevolím, ale...
      To že je Babiš v obrovském střetu zájmů vidí asi úplně všichni. Ovšem stát který by takovou věc měl kontrolovat je plně v jeho rukou. Takže jít s tím na evropskou úroveň je celkem logický krok.
      Pandemický zákon jsme už řešili a opravdu může vláda nadávat je sama na sebe. Pokud se ho budou držet žádné žaloby nehrozí. Jelikož ho několikrát vědomě porušili můžou se na žaloby připravit.
      Babišův byznys se státem a dotacemi jde opravdu mnohem dál než k pěstování řepky. Pokud se podíváte na zemědělství, potravinářství nebo chemický průmysl tam všude obchoduje se státem nebo pobírá dotace a je tedy ve střetu zájmů.
      Parta bezpohlavních nul má ve volebním programu dosažení 2% HDP na obranu v roce 2025. Just saying.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      19:05 09.06.2021

      Scotty: nikam se nedostaneme, když budete každého, kdo nesouhlasí s názory opozice, podezírat z lásky k Babišovi. Já k volbám nepůjdu a nad politikou apolitiky jsem už zlomil hůl. ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: nikam se nedostaneme, když budete každého, kdo nesouhlasí s názory opozice, podezírat z lásky k Babišovi. Já k volbám nepůjdu a nad politikou apolitiky jsem už zlomil hůl. Je otázka, jestli může být střet zájmů založen na vůli lidu (vůli voličů), kteří Babiše zvolili. Ať přemýšlím zleva zprava, nenacházím nic spravedlivého na tom, aby se člověk před vstupem do politiky zbavil svého majetku. Kolik majetku smí mít ? Milion, dva, deset, sto ? Jaký byznys smí politik mít, aby zvednutím ruky pro nějaký zákon nebyl ve střetu zájmů ? Nikdo jiný neprosazuje ve sněmovně své zájmy ? Pandemický zákon je nadbytečný a v praxi nelze splnit požadavek soudu, tj. zdůvodnit pro každou provozovnu zvlášť proč má být zavřená. Slibem nezarmoutíš, opozice slibuje 2%, ale u vesla už byla, měla snad někdy 2% v časech profesionální armády ?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:34 09.06.2021

      Jura99 Před vstupem do politiky můžete mít třeba trezor strýčka Skrblíka. Je ovšem problém když velkou část vašeho byznysu představují obchody ze státem nebo pobírání dotací. To ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Před vstupem do politiky můžete mít třeba trezor strýčka Skrblíka. Je ovšem problém když velkou část vašeho byznysu představují obchody ze státem nebo pobírání dotací. To je prostě neoddiskutovatelný střet zájmů a u premiéra je to netvarovatelné.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:37 10.06.2021

      Scotty: a když ten "velký" podíl byznysu se státem byl už před vstupem do politiky ? A když zemědělské dotace berou všichni zemědělci, zpravidla automaticky a odvozené z parametrů ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: a když ten "velký" podíl byznysu se státem byl už před vstupem do politiky ? A když zemědělské dotace berou všichni zemědělci, zpravidla automaticky a odvozené z parametrů hospodaření na půdě určité velikosti nebo typu plodiny nebo druhu zvířete ? Pokud si vzpomínám, zázračně narostl byznys se státem jistému ministrovi dopravy za ODS za dob premiéra s gulema, šlo o náhlý skok z milionů do miliard, kde tehdy byli všichni ti kritici?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:49 10.06.2021

      Jura99: Také nejásám nad opozicí, ale ignorovat co tu dělá Babiš je fakt mimo.

      Jura99: Také nejásám nad opozicí, ale ignorovat co tu dělá Babiš je fakt mimo.

 • ARES
  20:58 08.06.2021

  Houfnice Caesar 8x8 – budoucnost českých dělostřelců

  Houfnice Caesar 8x8 – budoucnost českých dělostřelců

 • ARES
  20:57 08.06.2021

  AN se vůbec nesnaží zvýšit návštěvnost. Ve srovnání s ostatními vojenskými portály to ani nemají vůbec zapotřebí pro svůj mnohem širší tematický záběr a především pro svoji ...Zobrazit celý příspěvek

  AN se vůbec nesnaží zvýšit návštěvnost. Ve srovnání s ostatními vojenskými portály to ani nemají vůbec zapotřebí pro svůj mnohem širší tematický záběr a především pro svoji odbornou fundovanost. Proto není na škodu provést srovnání.

  Vhodná příležitost ke srovnání se právě našla v tomto článku "Houfnice Caesar 8x8 – budoucnost českých dělostřelců". Stejný článek byl totiž již publikován před devíti dny na portále ARMYWEB dne 31.5.2021 (https://www.armyweb.cz/clanek/... s ohlasem 21 komentářů za 4 dny, zatím co na tomto portále AN cca za půl dne má již 40 komentářů.

  Je naprosto správné, aby jakýkoliv názor na zavedení ShH Caesar či jiného možného typu ShH vešel ve známost a že tak redakce AN cílevědomě činí ji patří poděkování. A diskuse k němu jen přispěje k tomu, že do výzbroje dělostřelectva AČR se povede zavést palebný prostředek, který bude co nejvíce vyhovovat vzneseným požadavkům.

  Jde o to, že jakmile se do výzbroje dělostřelectva AČR zavede dělostřelecký systém, tak v něm bude sloužit nejméně 30 roků. A proto mi ve všech článcích o ShH a diskusích k nim chybí potřebný perspektivní pohled do budoucna, řeší se jen současnost. Tím se vlastně připravujeme na "minulou" válku.

  Chybí to, co měli konstruktéři DANY a dělostřelci v sedmdesátých létech, vizi. A proto DANA a její následovníci jsou svým způsobem "nesmrtelní".Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   08:06 09.06.2021

   "Tím se vlastně připravujeme na "minulou" válku." Hmmm a vašim řešením připravit se na válku "budoucí" je neustále udržovat zbraňový systém ze 70-tých let 20. století, který byl ...Zobrazit celý příspěvek

   "Tím se vlastně připravujeme na "minulou" válku."
   Hmmm a vašim řešením připravit se na válku "budoucí" je neustále udržovat zbraňový systém ze 70-tých let 20. století, který byl vyvíjen pro potřeby ČSLA a tedy minulé armády, která měla naprosto odlišnou doktrínu a způsob nasazení vojsk než dnešní AČR?
   Jako co na takový názor může člověk říct? :D :D :D :D
   Ano zbraně z dob ČSLA, kdy doktrína byla podřízena ofenzivní činnosti, a v té době se nepřemýšlelo na pojmy jako asymetrický konflikt, konflikt nízké intenzity, defenzivní činnost, koordinační činnost se spojenci, ale vše bylo podřízeno masivním ofenzivním operacím směr západ, jsou opravdu tou nejlepší vizí do budoucna :D :D :D
   Ach jo :-)Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    20:53 09.06.2021

    Klimesov
    Zkuste se podívat z jaké houfnice byl Caesar vyvinut. Vždyť to byl ve srovnání s Danou shit.

    Klimesov
    Zkuste se podívat z jaké houfnice byl Caesar vyvinut. Vždyť to byl ve srovnání s Danou shit.

 • Jirosi
  20:31 08.06.2021

  Článek je spíše shrnutím informací o kterých se tu diskutovalo. Zajímavé kolik lidí tu opět opakuje tu blamáž o ceně. 9 vs 5,9 tzn. o 3,1+ mld. víc. Co na tom, že v tom je ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je spíše shrnutím informací o kterých se tu diskutovalo.

  Zajímavé kolik lidí tu opět opakuje tu blamáž o ceně.
  9 vs 5,9 tzn. o 3,1+ mld. víc. Co na tom, že v tom je zahrnut systém řízení palby na který je vypsán samostatný tendr za 2mld. Kč. To najednou máme: 7 vs 5,9(113mil./ks) tzn 1,1+ mld. (18%, 134mil./ks)Skrýt celý příspěvek

 • Eagle
  19:36 08.06.2021

  AN se snaží zvýšit návštěvnost tak další článek o houfnicich? Ještě k tomu zbytečný a nic neříkající. Zkusil byl něco o provozu F35 to taky zabírá. Tenhle web jde opravdu do ...Zobrazit celý příspěvek

  AN se snaží zvýšit návštěvnost tak další článek o houfnicich? Ještě k tomu zbytečný a nic neříkající. Zkusil byl něco o provozu F35 to taky zabírá. Tenhle web jde opravdu do ....... Už jen ty reklamy, to je fakt zážitek. Ale chápu nic není v dnešní době zadarmo :))Skrýt celý příspěvek

  • Double
   23:28 08.06.2021

   Na zvysenie navstevnosti pouzivaju genericke clanky o rusku, lukashenkovi atd., na ktore sa lokalni autisti vzdy chytia. Toto vyzera skor ako platene promo.

   Na zvysenie navstevnosti pouzivaju genericke clanky o rusku, lukashenkovi atd., na ktore sa lokalni autisti vzdy chytia. Toto vyzera skor ako platene promo.

   • Torong
    10:27 09.06.2021

    Ano, vždy se na ně chytí autisti jako např ty. U odborných článků mlčí, ale jakmile je článek kritický k Rusku nebo Číně, slítají se jako vosy na med...

    Ano, vždy se na ně chytí autisti jako např ty. U odborných článků mlčí, ale jakmile je článek kritický k Rusku nebo Číně, slítají se jako vosy na med...

    • Double
     14:06 09.06.2021

     trafena hus zagagala

     trafena hus zagagala

     • Torong
      21:51 09.06.2021

      Ano, o příspěvek výše nade mnou

      Ano, o příspěvek výše nade mnou

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2