Houfnice Caesar 8x8 – budoucnost českých dělostřelců

Houfnice Caesar 8x8 – budoucnost českých dělostřelců
Caesar 8x8 na podvozku Tatra / Foto: Nexter (Zvětšit)

Ministerstvo obrany před časem rozhodlo, že letité houfnice vz. 77 DANA u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích nahradí dělostřelecký systém Caesar 8x8 na podvozku Tatra. V plánu je armádě dodat 52 houfnic, přičemž na jejich pořízení chce ministerstvo vyčlenit necelých 6 miliard korun. Nové houfnice přinesou kvalitativní posun ve schopnostech českých dělostřelců, ale budou také znamenat výrazné změny ve výbavě pluku a armády.

Ministerstvo obrany při volbě náhrady za houfnice vz. 77 stanovilo desítky hodnotících parametrů. Největší váhu měly cena, dostřel, rychlost střelby, nabídka použitelné munice, plná kompatibilita se systémy řízení palby běžnými v NATO a také zapojení českého průmyslu do výroby, včetně podmínky instalace na český podvozek Tatra. Rozhodujícím kritériem bylo také to, aby šlo o ověřený zbraňový systém, který je ve výzbroji některých členských zemí NATO. Volba padla na samohybnou houfnici Caesar (CAmion Équipé d'un Système d'ARtillerie) ve verzi s podvozkem 8x8 z dílny francouzské firmy Nexter (skupina KNDS).

Houfnice Caesar disponuje zbraní ráže 155 mm s délkou hlavně 52 ráží a jako základ využívá kolové podvozky v provedení 6x6 nebo 8x8. Systém Caesar se v různých podobách dostal do výzbroje ozbrojených sil Francie, Dánska, Indonésie, Saúdské Arábie nebo Thajska, nedávno si jej objednalo i Maroko. Celkem Nexter vyrobil více než 300 houfnic rodiny Caesar, výroba dalších je v plánu. Například se očekává, že francouzská armáda jen letos získá dalších 32 těchto houfnic. K tomu můžeme připočítat více než pět desítek pro Armádu České republiky a zájem dalších zákazníků, jako je Belgie, jejíž velitel pozemních sil na začátku letošního roku veřejně prohlásil, že očekává jejich brzké pořízení.

Průzkum trhu a cenová nabídka

České Ministerstvo obrany v marketingových průzkumech a konzultacích vybíralo následníka houfnic DANA z typů FH-77 Archer, G6 Rhino, Caesar 8x8, Atmos, T5-52 Condor, AGM 155 mm a slovenských systémů Eva a Zuzana 2. Následně v první polovině roku 2020 napřímo oslovilo francouzský podnik Nexter nabízející právě dělostřelecký systém Caesar 8x8. Ministerstvo na základě průzkumu trhu stanovilo částku 5,9 miliardy korun jako potřebnou na pořízení nových houfnic.

Je na tomto místě důležité zdůraznit, že tato revidovatelná částka je jen deklarativním odhadem na základě průzkumu trhu, nikoliv cenovou nabídkou výrobce či závazná cena celého programu pořízení nových houfnic, která by zahrnovala i vlivy inflace. Konkrétní cenovou nabídku mohla společnost Nexter Systems předložit teprve nedávno, a to až na základě požadavků k novým dělostřeleckým systémům od specialistů ministerstva a armády. Není tedy pravdou, jak líčila některá média, že výrobce „zdražil“, když ministerstvo obdrželo kalkulaci na celou zakázku ve výši přibližně 9,2 miliardy korun.


Caesar 8x8; větší foto / Foto: Nexter

Při kalkulaci nákladů na pořízení 52 houfnic, počáteční dodávky munice, dvou simulátorů a školení obsluh ministerstvo mohlo vycházet pouze z informací získaných v rámci průzkumu trhu od všech výrobců. V této předběžné fázi všichni výrobci mohou uvádět informace jen o základních, řekněme „katalogových“ provedeních dělostřeleckých systémů za tzv. ceníkové ceny, do kterých nemohou být z logiky věci započítány specifické požadavky budoucího uživatele.

Jde především o požadavky na konkrétní provedení kolové platformy, elektronické a další vybavení, přenos výroby či technologií a know-how, v případě podmínky zapojení lokálního průmyslu do výroby a servisních služeb, či v neposlední řadě návaznost na podpůrné systémy potřebné pro činnost houfnic, jako například systém řízení palby. Faktem tedy je, že „katalogová“ cena dělostřeleckého systému jakéhokoliv výrobce se musí zákonitě lišit od konkrétní cenové nabídky stanovené na základě požadavků budoucího uživatele, v tomto případě AČR.

Otázkou tedy je, jakou podobu mají mít houfnice Caesar 8x8 pro české ozbrojené síly. Požadavek zapojit český obranný průmysl do výroby a dodávek houfnic pro AČR ze 40 procent přináší procesy, které se musejí zákonitě promítnout do ceny. Přenos technologií, vyškolení pracovníků zapojených do výroby, certifikační procesy pro české výrobce atd. znamenají další náklady. Ovšem jsou to zároveň výdělečné investice do české ekonomiky, jež mají pro ni multiplikační efekt, stejně jako například v případě nedávno dokončeného programu výroby a dodávek dvaceti kusů speciálních verzí obrněných vozidel Pandur II pro AČR. Ten přinesl české ekonomice a státu trojnásobnou návratnost finančních prostředků, které do něj byly státem investovány, v případě projektu Caesar 8x8 to může být podobné.

Do českého podílu v projektu Caesar bude jistě započítán vývoj a výroba podvozkových platforem Tatra 8x8 od společnosti Tatra Trucks. Ostatně verze Caesar 8x8 dodávaná dánské armádě je postavena právě na podvozku Tatra T815-7. Už nyní je jasné, že další kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle (TDV) dodá pro nové houfnice balisticky zodolněné kabiny. Integrace české kabiny samozřejmě znamená změnu proti „katalogové“ podobě houfnice Caesar 8x8, tedy potenciálně náklady navíc, ale také zvýšení českého podílu na výrobě houfnic.

Do ceny projektu Caesar 8x8 se mohou promítnout i další položky, například podpůrná a muniční vozidla a jejich konkrétní podoba. Ministerstvo také stále nerozhodlo, jaký systém řízení palby pro nového houfnice pořídí, nelze tedy říci, zda se do nabídkové ceny nových houfnic již mohl promítnout požadavek na zástavbu konkrétního hardwaru potřebného pro jeho instalaci. Armáda také počítá s testováním houfnice Caesar 8x8 v rámci vojskových zkoušek, které může přinést potřebu určitých změn jak konstrukčních, tak ve výbavě. I to je položka, jež se může do nákladů na program přezbrojení dělostřelectva promítnout. 


Caesar 8x8; větší foto / Foto: Nexter

Caesar 8x8 přinese významné změny

Samohybná houfnice Caesar 8x8 se oproti letitým houfnicím vz. 77 DANA liší vedle ráže především lafetací hlavní zbraně. DANA disponuje bojovou věží, ve které je umístěna zbraň, nabíjecí automat i obsluha. Caesar 8x8 je bezvěžový dělostřelecký systém s poloautomatickým nabíjením (v anglické terminologii Truck-mounted Gun/Howitzer). Konstruktéři firmy Nexter Caesar navrhli jako vysoce mobilní dělostřelecký systém s možností velmi rychlého nasazení na různých bojištích. Caesar se také může jako jeden z mála ve své kategorii prokázat intenzivním nasazením v reálných konfliktech, a to s pozitivními zkušenostmi.

První prototyp houfnice Caesar společnost Nexter (tehdy nesla ještě jméno GIAT Industries) představila v roce 1992, a to v podobě Caesar 6x6. Francouzská armáda tuto zbraň do své výzbroje zařadila v druhé polovině prvního desetiletí tohoto století a od té doby tvoří páteř jejího dělostřelectva. Verze Caesar 8x8, resp. její demonstrátor, se představil v roce 2015, první prototyp světlo světa spatřil o dva roky později. Osmikolová verze může vážit až 30,2 t, na délku měří 12,3 m, na šířku 2,8 m a na výšku 3,1 m. Osádku tvoří 5 mužů, v případě potřeby lze její počet zredukovat až na 3 muže.

Kapacita vezené munice u Caesaru 8x8 činní 36 střel ráže 155 mm a příslušný počet dělených prachových náplní. Rychlost střelby se pohybuje v rozmezí 6 až 8 ran za minutu při kontinuální palbě nebo jsou to 3 rány během 15 sekund v případě rychlopalby. Hlavní zbraň je opatřena hydraulickým automatickým systémem nastavování náměru a odměru se záložním ručním ovládáním. Náměr zbraně se pohybuje v rozmezí -4 až 72 stupňů, odměr činí 17 stupňů vpravo i vlevo od podélné osy vozidla. Maximální dostřel se standardní municí má hodnotu kolem 40 km, s municí s raketovým pomocným pohonem přesahuje hranici 55 km. Caesar 8x8 je schopen vést palbu v modu MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), může působit i proti konkrétním cílům přímou palbou do vzdálenosti 2 km.

Jedním z parametrů, který mluvil při výběru ve prospěch systému Caesar 8x8, je paleta použitelné munice ráže 155 mm standardu NATO. Vedle vysoce explozivní, osvětlovací, kouřové nebo výcvikové munice to jsou i přesně naváděné projektily a střely s raketovým pohonem. Mezi inteligentní střelivo kategorie „odpal a zapomeň“ patří typ BONUS, určený k ničení pancéřované techniky, včetně kolových a pásových obrněných vozidel a tanků. K dispozici je i přesně naváděná munice s koncovým navedením KATANA vyvinutá společností Nexter s dostřelem až 30 nebo 60 km či typ M982 Excalibur.

Koncepce dělostřeleckého systému Caesar 8x8 umožňuje přechod z pochodového do bojového modu za méně než minutu. Důležitým časovým údajem je i doba od posledního výstřelu do opuštění palebného stanoviště, jež činí zhruba půl minuty. Tyto údaje odpovídají požadavkům současného bojiště na moderní samohybné dělostřelecké systémy a Caesar je plní i s koncepcí poloautomatického nabíjení. Právě poloautomatické či asistované nabíjení s osádkou operující mimo kabinu je jednou ze změn, které nová zbraň přinese českým dělostřelcům. U houfnice DANA má osádka k dispozici automatické nabíjení a během palby zůstává v kabině podvozku a bojové věži.

Právě v tomto ohledu se nejvíce řeší výhody a nevýhody věžové a bezvěžové koncepce samohybných houfnic. Věžová koncepce houfnic DANA nebo také Zuzana 2 poskytuje osádce ochranu i při vedení palby a ulehčuje bojovou činnost díky automatickému nabíjení. Naproti tomu však bezvěžová koncepce ve většině případů znamená nižší cenu a menší riziko poruchy zbraně, která je konstrukčně jednodušší. Nevýhody bezvěžové koncepce se však u moderních dělostřeleckých systémů do značné míry eliminují jejich schopnostmi i taktikou nasazení, přičemž pasivní ochrana pancéřováním věže by dnes neměla být přeceňována.

Co se týče hojně probírané zranitelnosti osádky během činnosti houfnice, která musí u Caesaru vystoupit z pancéřované kabiny, je nutné vzít v potaz další skutečnosti. Baterie osmi houfnic Caesar je například schopna za méně než minutu zasypat prostor protivníka 1 tunou projektilů, 1500 kusy submunice či 48 projektily inteligentní munice s koncovým navedením až na vzdálenost 40 km. Tímto je schopna do značné míry zamezit odvetné palbě, která by mohla ohrozit jejich obsluhu. Při nasazení dělostřeleckých systémů proti vyspělému protivníkovi se dnes navíc nepočítá s dlouhodobým působením z jedné palebné pozice. Taktikou bývá rychlý dělostřelecký přepad na cíl přesně lokalizovaný průzkumnými prostředky a následné přemístění na novou palebnou pozici.


Caesar 8x8; větší foto / Foto: Nexter

Caesar 8x8 lze také opatřit zbraňovou stanicí umístěnou na střeše kabiny, která může sloužit jako ochranný prostředek například proti průzkumným nebo útočným dronům, jež by mohly předávat údaje o pozici baterie protivníkovi nebo ohrozit jednotlivé houfnice či obsluhu. Výhodou poloautomatického nabíjení je také schopnost osádky vézt nepřetržitou podpůrnou palbu například v podmínkách, kdy nehrozí odvetná palba či útok ze vzduchu. U automatického nabíjení je nutné bojovou činnost houfnice přerušit po dobu doplňování zásobníku munice. V případě houfnice Caesar a dalších typů bezvěžové koncepce není nutné doplňovat transportní schránky munice umístěné přímo na podvozku houfnice. V každém případě je čas potřebný k doplnění palebného průměru houfnice Caesar ve srovnání s věžovými dělostřeleckými systémy výrazně kratší, což také znamená kratší dobu, po kterou je houfnice a její osádka vystavena většímu ohrožení.

Efektivitu a rychlost nasazení houfnic Caesar lze zásadně zvýšit, a tím i zajistit účinnou ochranu osádek houfnic při bojové činnosti, zavedením moderních zaměřovacích prostředků. Armáda například plánuje pořízení nových průzkumných dronů s delším dosahem, které budou schopny dělostřeleckým bateriím spolehlivě vyhledávat cíle a korigovat přesnost palby nebo navádět řízenou munici. K účinnosti nových houfnic přispějí i nová vozidla TITUS ve verzi MKPP (místo koordinace palebné podpory), která armáda rovněž pořizuje pro 13. dělostřelecký pluk. Právě s nimi bude komunikovat i systém řízení palby houfnic.

Jaké systémy komunikace a řízení palby budou vybrány pro nové houfnice české armády je stále ještě otázkou. Francouzská armáda u svých houfnic Caesar používá komplexní systém Atlas, zajišťující velení, řízení, komunikaci i průzkum. Dále jsou francouzské Caesary vybaveny například počítačovým systémem managementu palby, 3D radarovým měřením úsťové rychlosti střel, navigačním systémem s GPS atd. Co se týče kabiny, české houfnice by měly dostat standardní provedení, kterým disponují například i dánské Caesary, tedy pancéřovanou čtyřdveřovou kabinu s balistickou odolností úrovně 2 s možností navýšení až na stupeň 3 dle normy STANAG 4569, přičemž protiminová ochrana je na úrovni 2a/2b.

Podvozek u verzí 6x6 tvoří vozidla Mercedes-Benz Unimog nebo Arquus Sherpa. U verze 8x8 pro dánskou armádu v Nexteru vsadili na podvozek Tatra T815-7 Force s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami, což bude platit i v případě české armády. Pro zajímavost, základem pohonného systému dánských houfnic je vzduchem přímo chlazený osmiválec Tatra T3C-928 s výkonem 300 kW, který je spojený s poloautomatickou převodovkou Tatra se systémem Norgren. Pro modelovou řadu Tatra Force je k dispozici i motor Tatra T3D-928 s výkonem až 325 kW. Caesar 8x8 má jízdní dosah 600 km a je schopen na zpevněných komunikacích dosáhnout rychlosti až 100 km/h, v terénu pak 50 km/h. Caesar 8x8 se standardně vezeným palebným průměrem a osádkou může být bez omezení transportován středními a velkými nákladním letouny NATO, jako je například A400M Atlas, C-17 a jiné.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8

Zástupci českého ministerstva obrany (MO ČR) vedou již několik měsíců jednání s francouzskou ...

Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) rozhodlo v loňském roce, že 152 mm samohybná kolová houfnice (ShKH) ...

Houfnice CAESAR a DITA: Odlišné přístupy, nikoli přímá konkurence

Na únorovém zbrojním veletrhu IDEX 2021 ve Spojených arabských emirátech byla oficiálně představena ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Jirosi
  20:31 08.06.2021

  Článek je spíše shrnutím informací o kterých se tu diskutovalo. Zajímavé kolik lidí tu opět opakuje tu blamáž o ceně. 9 vs 5,9 tzn. o 3,1+ mld. víc. Co na tom, že v tom je ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je spíše shrnutím informací o kterých se tu diskutovalo.

  Zajímavé kolik lidí tu opět opakuje tu blamáž o ceně.
  9 vs 5,9 tzn. o 3,1+ mld. víc. Co na tom, že v tom je zahrnut systém řízení palby na který je vypsán samostatný tendr za 2mld. Kč. To najednou máme: 7 vs 5,9(113mil./ks) tzn 1,1+ mld. (18%, 134mil./ks)Skrýt celý příspěvek

 • Eagle
  19:36 08.06.2021

  AN se snaží zvýšit návštěvnost tak další článek o houfnicich? Ještě k tomu zbytečný a nic neříkající. Zkusil byl něco o provozu F35 to taky zabírá. Tenhle web jde opravdu do ...Zobrazit celý příspěvek

  AN se snaží zvýšit návštěvnost tak další článek o houfnicich? Ještě k tomu zbytečný a nic neříkající. Zkusil byl něco o provozu F35 to taky zabírá. Tenhle web jde opravdu do ....... Už jen ty reklamy, to je fakt zážitek. Ale chápu nic není v dnešní době zadarmo :))Skrýt celý příspěvek

  • Double
   23:28 08.06.2021

   Na zvysenie navstevnosti pouzivaju genericke clanky o rusku, lukashenkovi atd., na ktore sa lokalni autisti vzdy chytia. Toto vyzera skor ako platene promo.

   Na zvysenie navstevnosti pouzivaju genericke clanky o rusku, lukashenkovi atd., na ktore sa lokalni autisti vzdy chytia. Toto vyzera skor ako platene promo.

   • Torong
    10:27 09.06.2021

    Ano, vždy se na ně chytí autisti jako např ty. U odborných článků mlčí, ale jakmile je článek kritický k Rusku nebo Číně, slítají se jako vosy na med...

    Ano, vždy se na ně chytí autisti jako např ty. U odborných článků mlčí, ale jakmile je článek kritický k Rusku nebo Číně, slítají se jako vosy na med...

    • Double
     14:06 09.06.2021

     trafena hus zagagala

     trafena hus zagagala

     • Torong
      21:51 09.06.2021

      Ano, o příspěvek výše nade mnou

      Ano, o příspěvek výše nade mnou

 • flyfun70
  19:35 08.06.2021

  Bylo by lepší dát EA 100-200 milionů na dotažení Dity do konce včetně systému nabíjení. Mohla by se upravit přesně podle požadavků armády, vyráběla by se u nás. Samozřejmě že ta ...Zobrazit celý příspěvek

  Bylo by lepší dát EA 100-200 milionů na dotažení Dity do konce včetně systému nabíjení. Mohla by se upravit přesně podle požadavků armády, vyráběla by se u nás. Samozřejmě že ta vstupní "investice" by se musela zakalkulovat do budoucí kupní ceny. A vykašlat se na Francouze. Kdo tam bude běhat v zimě a blátě se střelivem, přes ten jejich poloautomat je to pořád jen expediční dělo na náklaďáku.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   20:49 08.06.2021

   To myslíte 100-200 mil. Euro?
   Cena Z2 v sériové produkci byla 150 mil/ks. Kolik by si asi tak mohli říct za DITU v prototypu/sériové produkci?

   To myslíte 100-200 mil. Euro?
   Cena Z2 v sériové produkci byla 150 mil/ks. Kolik by si asi tak mohli říct za DITU v prototypu/sériové produkci?

   • flanker.jirka
    21:01 08.06.2021

    To už máte s nadsázkou "skoro jedno." Modernizace Dany a prototyp Dity ukazují, že houfnice umíme. Tak by se dalo hovořit ještě o lepším multiplikačním efektu pro ekonomiku, který ...Zobrazit celý příspěvek

    To už máte s nadsázkou "skoro jedno." Modernizace Dany a prototyp Dity ukazují, že houfnice umíme. Tak by se dalo hovořit ještě o lepším multiplikačním efektu pro ekonomiku, který v článku zmiňují, než v případě Caesaru.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:25 08.06.2021

     To, že by armáda za investiční prostředky místo "nových houfnic" získala spíše dotažený prototyp je jedno? V kapitalismu se dokazuje, že něco umíte dělat tím, že to prodáte. ...Zobrazit celý příspěvek

     To, že by armáda za investiční prostředky místo "nových houfnic" získala spíše dotažený prototyp je jedno?
     V kapitalismu se dokazuje, že něco umíte dělat tím, že to prodáte.
     Prodej armádních zásob za zlomek ceny, opravdu nic nedokazuje.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:59 09.06.2021

      Chcete říct, že Dana, Zuzana, ... jsou nekonkurence schopné? Jen otevřená soutěž, tak jako v případě nákupu BVP, by napověděla, jak si všechny ty houfnice stojí. Takhle se ten váš ...Zobrazit celý příspěvek

      Chcete říct, že Dana, Zuzana, ... jsou nekonkurence schopné?
      Jen otevřená soutěž, tak jako v případě nákupu BVP, by napověděla, jak si všechny ty houfnice stojí. Takhle se ten váš "kapitalismus" smrskl na politické rozhodnutí se stínem korupce a netransparentnosti.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:56 10.06.2021

      Nemusím to tvrdit, hovoří fakta. Počty prodaných děl vs počty prodaných DANA/Zuzan z novovýroby v posledních letech. Nákup domácí armádou nepočítejte. Když jste tak u té ...Zobrazit celý příspěvek

      Nemusím to tvrdit, hovoří fakta. Počty prodaných děl vs počty prodaných DANA/Zuzan z novovýroby v posledních letech. Nákup domácí armádou nepočítejte.

      Když jste tak u té soutěže... Kdo byli konkurenti Z2 při výběru děl v SR?
      Otevřené soutěže si pořádají jiné armády světa, výsledek jsou prodeje DANA/Zuzana.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:05 08.06.2021

     flanker.jirka Až bude Dita hotová houfnice co zvládne víc než jezdit na propagačních videích, tak se potom můžeme bavit o tom co umíme. Ovšem spíš by se rozjel megalomanský ...Zobrazit celý příspěvek

     flanker.jirka
     Až bude Dita hotová houfnice co zvládne víc než jezdit na propagačních videích, tak se potom můžeme bavit o tom co umíme. Ovšem spíš by se rozjel megalomanský projekt který bu zůstal kvůli nedostatku financí někde ve fázi pokročilého prototypu.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:18 08.06.2021

      Scotty Jirosi
      Tak s takovou by armáda neměla ani Dany :-D

      Scotty Jirosi
      Tak s takovou by armáda neměla ani Dany :-D

     • Scotty
      22:31 08.06.2021

      flanker.jirka
      Komouši neměli problém v armádě utopit horentní peníze. Až bude mít armáda rozpočet 3-4% HDP můžeme se bavit o experimentech.

      flanker.jirka
      Komouši neměli problém v armádě utopit horentní peníze. Až bude mít armáda rozpočet 3-4% HDP můžeme se bavit o experimentech.

     • Jirosi
      22:31 08.06.2021

      Pokud bychom plánovali opět kupovat stovky ks, pak klidně můžeme rovnou uvažovat o vývoji. Ale tady i plánované stovky ks, neznamenají jejich reálnou výrobu. Viz. vývoj T72M4CZ, a ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud bychom plánovali opět kupovat stovky ks, pak klidně můžeme rovnou uvažovat o vývoji.
      Ale tady i plánované stovky ks, neznamenají jejich reálnou výrobu. Viz. vývoj T72M4CZ, a jeho dopad na konečnou cenu na ks.
      Znovu opravdu ne.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:07 09.06.2021

      Scotty Komouši tu měli proti sobě druhý tábor ochotný nás nechat spálit na popel, rozpočet odpovídal bezpečností situaci, v 2. polovině 80. let se začalo škrtat na obou stranách ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Komouši tu měli proti sobě druhý tábor ochotný nás nechat spálit na popel, rozpočet odpovídal bezpečností situaci, v 2. polovině 80. let se začalo škrtat na obou stranách železné opony.
      Nezapomínejte, že 32 let po revoluci a 22 let po vstupu do NATO stále těžíme z toho, co tu armáda měla nakoupené v 80. letech. A to se toho hodně "rozkradlo" za cenu šrotu pryč.
      Současná politická reprezentace ví minimálně od roku 1996 to, že NATO chce, aby členské státy vydávaly 2% HDP na obranu, že to 20 let nedokáží splnit je jejich problém.
      Stejně se ukazuje, že současná armáda není schopná ty 2% investovat správně. Za 22 let nemáme jediný plně schopný manévrový prvek a místo toho, abychom alespoň jeden dotáhli do zdárného konce, tak si tu budou generálové plnit vlhké sny o výsadkovém pluku.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:09 09.06.2021

      Scotty Víte o tom, že dodnes některé výstrojní součástky dostávají nováčci ze zásob původně určených pro brance a vyrobených v první polovině 90. let? Ani v tak základních věcech, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Víte o tom, že dodnes některé výstrojní součástky dostávají nováčci ze zásob původně určených pro brance a vyrobených v první polovině 90. let?
      Ani v tak základních věcech, jako je výstroj každého vojáka, není AČR schopná nic kloudného vymyslet a zachovat udržitelný systém.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:19 09.06.2021

      Scotty /Víte o tom, že dodnes některé výstrojní součástky dostávají nováčci ze zásob původně určených pro brance a vyrobených v první polovině 90. let? Ani v tak základních věcech, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      /Víte o tom, že dodnes některé výstrojní součástky dostávají nováčci ze zásob původně určených pro brance a vyrobených v první polovině 90. let?
      Ani v tak základních věcech, jako je výstroj každého vojáka, není AČR schopná nic kloudného vymyslet a zachovat udržitelný systém./
      Jak co a jak kde. Ale i proto je nesmysl vrážet peníze z napjatého obraného rozpočtu do vývoje něčeho kde není žádná záruka dotažení do konkurenceschopného stavu.
      Mimochodem i po té "osmdesátkové redukci" byli výdaje na obranu stále neporovnatelné s dnešními.
      Z toho co armáda provozuje z 80. letech dnes už netěží, ale představuje to spíš kouli na noze.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:59 10.06.2021

      flanker.jirka: Většinu investiční prostředků ACR pohltily právě ty nesmyslné počty zastaralé techniky z 80.let. Dále pak jejich rozprodej za cenu šrotu. Ono je super mít 400.děl, ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Většinu investiční prostředků ACR pohltily právě ty nesmyslné počty zastaralé techniky z 80.let. Dále pak jejich rozprodej za cenu šrotu.

      Ono je super mít 400.děl, tanků, stíhaček, ale jen za uskladnění za 20-30.let zaplatíte co za armádu na úrovni.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:35 11.06.2021

      Jirosi Nemám nic proti tomu, že se část nepotřebné techniky odprodávala, ale jde to to, za jakou cenu. Problémem AČR je politická reprezentace, která od vstupu do NATO lavíruje ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Nemám nic proti tomu, že se část nepotřebné techniky odprodávala, ale jde to to, za jakou cenu.
      Problémem AČR je politická reprezentace, která od vstupu do NATO lavíruje celou dobu nad nákupy řešené někde po restauracích h-různými lobbisty. Výměna houfnic byla původně v plánu v době pořízení radarů Arthur.
      Interní deficit vůči AČR nepramení z toho co se pořídil v 80. letech, ale z toho co se nepořídilo v posledních 20 letech a mělo se pořídit vzhledem k životnímu cyklu původní techniky.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     07:58 09.06.2021

     CSG už podalo přesnou nabídku AČR na DITU? Pokud ne tak není co řešit. AČR tu není od toho aby se přizpůsobovala CSG. Pokud CSG chce prodat DITU AČR tak ať se snaží a podá ...Zobrazit celý příspěvek

     CSG už podalo přesnou nabídku AČR na DITU?
     Pokud ne tak není co řešit.
     AČR tu není od toho aby se přizpůsobovala CSG.
     Pokud CSG chce prodat DITU AČR tak ať se snaží a podá oficiální nabídku se vším všudy.
     Navíc pak zase některé místní názory mně strašně fascinují.
     Na jednu stranu se zde kritizuje nakup CAESARU a postup MO, s tím že oni postupovali jako amatéři, že to si nemohli vyžádat přesnou cenu, a že je špatně vycházet pouze z odhadů vedených z nějaké tabulkové ceny atd. atd.
     Ale zároveň ti stejní lidé zde prosazují nákup houfnic DITA na základě čeho? Toho že si přečetli jeden jediný propagační leták.
     Reálné technické parametry neznáme, cenovou náročnost vývoje, nákupu a provozu taky neznáme.
     Jo mně to fascinuje, že lidé kteří by chtěli zavést DITU do AČR na základě jednoho propagačního letáku, kritizují MO za to že vybralo houfnice CAESAR na základě informací z propagačního letáku :D :D :D s tím rozdílem, že základní cena a základní technické schopnosti houfnic CAESAR jsou známy.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:30 09.06.2021

      Ale byla by vyráběná U NÁS a cizákům by jsme ukázali prsteníček! (irony...)

      Ale byla by vyráběná U NÁS a cizákům by jsme ukázali prsteníček! (irony...)

     • Mortles
      15:54 09.06.2021

      Jo, babišovi cizáci - to mi vůbec připadá neuvěřitelně ironické, ti, kteří mají nacionalistických keců plnou hubu financování armády sabotují nejvíc (možná podle pravidla čím hůř ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo, babišovi cizáci - to mi vůbec připadá neuvěřitelně ironické, ti, kteří mají nacionalistických keců plnou hubu financování armády sabotují nejvíc (možná podle pravidla čím hůř tím líp pro mě?)... No, jsem si musel ulevit.

      Jinak mě pobavilo video na kanálu Matsimus na youtube o DITĚ, ten angličan se opravdu tvářil, jako by se jednalo o hotovou futuristickou věc a ne prototyp...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:14 09.06.2021

      Klimesov Řekl bych, že AČR, respektive politici jdou CSG dostatečně na ruku v jiných projektech. Bude hodně zajímavé vědět jak taková nabídka na jinou houfnici dopadne, zda-li pak ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Řekl bych, že AČR, respektive politici jdou CSG dostatečně na ruku v jiných projektech.
      Bude hodně zajímavé vědět jak taková nabídka na jinou houfnici dopadne, zda-li pak se neztratí jako dopisy z Polska s nabídkou vrtulníků S 70? :-)
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

   • marty_arty
    10:48 09.06.2021

    můj odhad nabídkové nebo spíš katalogové ceny ShH DITA/52 cal. (což zatím neexistuje) bude oscilovat kolem 225mil Kč/ks ...

    můj odhad nabídkové nebo spíš katalogové ceny ShH DITA/52 cal. (což zatím neexistuje) bude oscilovat kolem 225mil Kč/ks ...

    • Nesher
     12:23 09.06.2021

     Asi tak, navíc otázka je co je na Dita vůbec tuzemského, zcela jistě ne hlaveň. Otázka zda automat, zásobník a věž. Vůbec bych se nedivil pokud by EA jen neupravila díly vyrobené ...Zobrazit celý příspěvek

     Asi tak, navíc otázka je co je na Dita vůbec tuzemského, zcela jistě ne hlaveň. Otázka zda automat, zásobník a věž. Vůbec bych se nedivil pokud by EA jen neupravila díly vyrobené na Slovensku. Čímž bychom získali jen drahé, z větší části na Slovensku vyrobené dělo, se všemi riziky z toho plynoucími.Skrýt celý příspěvek

   • flyfun70
    17:07 09.06.2021

    Tu částku jsem uvedl jen orientačně, určitě ne v Eurech. Bylo by to za "dokončení vývoje-doladění", ne za celkový vývoj a nesmíme zapomínat, že pro EA by to byla referenční ...Zobrazit celý příspěvek

    Tu částku jsem uvedl jen orientačně, určitě ne v Eurech. Bylo by to za "dokončení vývoje-doladění", ne za celkový vývoj a nesmíme zapomínat, že pro EA by to byla referenční zakázka. Což by zase mělo vliv na celkovou cenu. Muselo by se to jen dobře spočítat a to by záleželo na schopnostech ministerstva obrany. A námitky níže, že hlaveň je slovenská a kdoví o je ještě z dovozu jsou hloupé a zbytečné.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     05:43 10.06.2021

     " A námitky níže, že hlaveň je slovenská a kdoví o je ještě z dovozu jsou hloupé a zbytečné." Jistě. Protože bourají představu "domácího" výrobku. Dita nebude o nic víc domácí než ...Zobrazit celý příspěvek

     " A námitky níže, že hlaveň je slovenská a kdoví o je ještě z dovozu jsou hloupé a zbytečné."
     Jistě. Protože bourají představu "domácího" výrobku. Dita nebude o nic víc domácí než Caesar - podvozek tatra a zbytek od těch hnusných cizáků.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  18:49 08.06.2021

  Jde nezdařilou reklamu a obhajobu vlastního produktu. Ale troufám si říct, že ve spoustě tvrzení se najde dost rozdílných názorů. 1. Průzkum trhu, nikde není stanoveno na co vše ...Zobrazit celý příspěvek

  Jde nezdařilou reklamu a obhajobu vlastního produktu. Ale troufám si říct, že ve spoustě tvrzení se najde dost rozdílných názorů.
  1. Průzkum trhu, nikde není stanoveno na co vše se smí zákazník ptát a případné navýšení ceny lze považovat za nekvalitně provedený průzkum trhu. (tím, že MO ČR umetlo cestu již pouze jednomu dodavateli bude jednání o ceně horší, když nelze v případě nespokojenosti zvednout kotvy a jít ke konkurenci)

  2. "Koncepce dělostřeleckého systému Caesar 8x8 umožňuje přechod z pochodového do bojového modu za méně než minutu. " Do značné míry bude čas záviset na vycvičenosti a povětrnostních podmínkách, v noci, v rozbředlém blátě nebo sněhu to bude zajímavější oproti houfnici plně automatické nebo věžové.

  3. "Naproti tomu však bezvěžová koncepce ve většině případů znamená nižší cenu a menší riziko poruchy zbraně, která je konstrukčně jednodušší. " Vážně je samotná zbraň a nabíjecí systémem jednodušší konstrukce než u Dany nebo Zuzany? Caesar má nabíjecí mechanismy složitější a ještě k tomu zranitelněji umístěné a nechráněné před vnějšími vlivy. Jsem zvědav jak budou do palebné pozice dostávat Caesara bez chodu motoru vozidla.

  4. "pasivní ochrana pancéřováním věže by dnes neměla být přeceňována." Hodně "hustej" argument :-) proto chtějí Dánové a ČR pancéřové kabiny.

  5. "Taktikou bývá rychlý dělostřelecký přepad na cíl přesně lokalizovaný průzkumnými prostředky a následné přemístění na novou palebnou pozici." S touto taktikou bude obsluha po pár manévrech utahaná a neschopná boje, poklesne soustředěnost a rychlost palby. Vše násobeno mírou stresu a vlivem horších povětrnostních podmínek.

  6. "V každém případě je čas potřebný k doplnění palebného průměru houfnice Caesar ve srovnání s věžovými dělostřeleckými systémy výrazně kratší, což také znamená kratší dobu, po kterou je houfnice a její osádka vystavena většímu ohrožení."
  "v každém případě" tzn. nevědí nic konkrétně, ale jsou ti nejlepší. Napsat u houfnice, kde obsluha musí fungovat venku celou dobu bojové činnosti, že při přebíjení munice je ohrožena v kratším čase, zajímavé :-) Ve skutečnosti jsou časy přebíjení velmi podobné.

  ... zkrátka, pokud se zde neprovedl jedinný test podobný testům BVP nelze hovořit o účelně vynaložených financích.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:19 08.06.2021

   1. Ovšem je stanoveno že pokud ministerstvo pošle žádost o cenovou konkrétní nabídku nejedná s už o průzkum trhu. Už po několikáté píšu že pokud nedojde dohodě na přijatelné ceně ...Zobrazit celý příspěvek

   1. Ovšem je stanoveno že pokud ministerstvo pošle žádost o cenovou konkrétní nabídku nejedná s už o průzkum trhu. Už po několikáté píšu že pokud nedojde dohodě na přijatelné ceně nikdo ministerstvu nebrání vybírat dál. K Nexteru nejsou žádné závazky.
   2. Samozřejmě bude to horší, ale nic s čím by si zkušená obsluha neporadila.
   3. Zasouvání do hlavně má Zuzana jednoduší. O tom ostatním bych si to netroufl tvrdit.
   4. Pancéřovou kabinu má Caesar tak nějak v základu, ale tady se jedná jen o věž. Pancéřové kabinu dostávají i "normální" vojenské náklaďáky.
   5. Přechod z transportní do bojové konfigurace a zpět není nijak fyzicky náročné.
   6. Doplnění zásobníku u Caesara který je velice dobře přístupný opravdu může trvat kratší dobu než u konkurence.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   20:02 08.06.2021

   1. Víte ony státní zakázky se tak nějak musí provádět podle našeho zákona a podle zákona to jde dvěma způsoby. Paradoxem je, že vy oba způsoby vždy kritizujete. První způsob je ...Zobrazit celý příspěvek

   1. Víte ony státní zakázky se tak nějak musí provádět podle našeho zákona a podle zákona to jde dvěma způsoby. Paradoxem je, že vy oba způsoby vždy kritizujete. První způsob je vyhlášením veřejného tendru, který je finančně a časově náročný. Je docela paradoxní, že zde ho chcete, když u výběru BVP tento postup MO kritizujete, že bych zde cítil pokrytectví nebo jen opět nesmyslnou snahu postavenou na rčení "tonoucí se stébla chytá"? Každopádně druhý způsob je ten, že se půjde cestou vláda - vláda, který je rychlejší, ale má ovšem také svá rizika.
   Jak psal někdo dole. Po zkušenostech s výběrem vrtulníků by člověk čekal, že lidem dojde proč někdo nechtěl oficiálně žádat o nabídku, protože každý koho by MO požádalo by mohlo nákup jen a jen prodlužovat a hrozili by zbytečné pokuty. :-) On ani u vrtulníku nebyl přímo kontaktován výrobce a přesto to vypadá, že MO dostane mastnou pokutu. Jak by to asi vypadalo nyní zkuste hádat :)

   2.nebude to zajímavější, protože i u houfnic s automatem nebo věží, bude záležet na tom stejném. Na výcviku a všeobecných podmínkách. Nebo si snad myslíte, že tu obsluhu v houfnici s automatem nějak mine dobíjet zásobník v zimě, blátě, dešti atd? To jste teda hodně naivní člověk, když si představujete činnost dělostřelců, že vypálí svůj palebný průměr a pak mají havaj :D :D :D

   3. Hmmmmm tak teď by mně zajímalo, proč v mnohých předešlých diskuzích někteří čtenáři kritizovali houfnice CAESAR a jejich cenu, a argumentovali tím, že NEXTER chce zbytečně moc peněz za nabíjecí rameno, které je jednoduché konstrukce a dokázal by ho sestrojit i studen prvního ročníku vysoké školy strojní? Jako už by jste se vy neustálí kritici měli tak trochu domluvit mezi sebou :-)

   4. Ano chtějí a víte proč? Aby osádka byla chráněna během přesunu, protože se počítá, že by mohli být houfnice nasazeny v asymetrických konfliktech, kde by se mohli při přesunu dostat do palby ručních zbraní :-)

   5. Ne nebude, jelikož vy neznáte přesné operační postupy 13. dělostřeleckého pluku, které se budou upravovat podle toho jak budou houfnice CAESAR fungovat a minimálně 5 let se bude pilovat samotný výcvik, taktika, strategie a samotné operační nasazení dělostřeleckých baterií, tak se z vaší strany jedná pouze o ničím nepodloženou spekulaci, tedy výmysl :) :)

   6. Nikoli. Jen nechápete situaci. Během palebné činnosti je pravděpodobné, že jednotky budou provádět jisté manévry. Opět bez větších znalostí přesné taktiky, strategie, výcviku a operačních úkolů našich dělostřelců nelze vytvářet žádné závěry a jak jsem psal výše. To vše se teprve bude budovat :-)
   Každopádně doplňování munice se provádí ve chvíli kdy se dělostřelci nepohybují a tuží jsou daleko více snadnějším cílem. Ale i zde se jedná i ze stranu NEXTRU o ničím nepodloženou spekulaci. Nicméně, je pravděpodobné, že doplnění munice do nábojových schránek je rychlejší než doplnění munice do nabíjecího automatu, který má jistý postup.
   Každopádně pouze tenhle bod je jediná normální připomínka z vaší strany :-)Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    20:38 08.06.2021

    klimesov ad 1. Nikdy od mne neuvidíte kritiku způsobu nákupem výběrovým řízením. To si mne s někým pletete. Byl bych pro i v případě vrtulníků, jen si představte, že by muselo ...Zobrazit celý příspěvek

    klimesov
    ad 1. Nikdy od mne neuvidíte kritiku způsobu nákupem výběrovým řízením. To si mne s někým pletete. Byl bych pro i v případě vrtulníků, jen si představte, že by muselo Leonardo ukázat vrtulník s funčkní PTŘS, hned by bez okolků skončili a nebylo by se s nimi dál o čem bavit, jasně by se ukázalo, že nemají to co požadujeme.

    ad 2. Je rozdíl, když zásobník dobíjíte mimo palebnou pozici než když musíte v tom blátě být jak při přebíjení, tak při samotné bojové činnosti. Zkuste si představit činnost okolo Caesara v noci, kdy vás budou každou chvíli oslepovat záblesky z vaší nebo vedle stojící houfnice, všudy přítomný zvířený prach nebo naopak bláto. Nebo Vám tam bude pršet. I takové úkony jako nastupování a vystupování do vysokého nákladního vozidla a manipulace v plné polní s balistikou a zbraní u sebe je něco jiného než propagační video.

    ad 3. To že robotické ramena dokáží postavit studenti je fakt, problém u Caesara původně byl v poloautomatickém režimu nabíjení granátů. To jak fyzicky vypadá jeho zásobník, způsob podávání granátu na otočný "talíř" a další manipulace do ukládacího mechanismu a pak do komory obsahuje více mechanických částí než Dana nebo Zuzana, nebo Dita nebo Eva (k tomu připočtěte i manipulaci s nábojovými prachovkami)

    ad 4. Tak že na jedné straně panceřová ochrana ano a na druhé straně ne? Zmiňujete ruční palné zbraně, základní odolnost věže s municí je přece v tomto případě výhodou, aby nedošlo k explozi.

    ad 5. V případě věžové houfnice s lepšími parametry v odměru a i pro případ příme palby (která je v případě odměru a kabiny před dělem Caesaru spíše komická záležitost) budete připravený na více eventualit než s Caesarem a taktika a drily budou jednodušší, obsluha v bojové zóně bude zahrnovat méně osob. Opět bych se připomenul s tím, že provádět obsluhu ve špatném počasí a pod tlakem je příjemnější uvnitř technik než venku.

    ad 5. a 6. Reaguji na způsob použití popsaný v článku, pevně doufám, že jej psali odborníci na dělostřelectvo, kteří nám chtějí prodat kvalitní produkt. Musíte je poučit o tom, že do věci nevidí.
    V případě doplňování munice budou vždy stát, ale jde o to, kde pokud se naučí vyvézt mimo dosah zbraní a po doplnění provedou opět manévr na jiné pozice, tak budou v pohodě.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     07:42 09.06.2021

     1. Ne nepletu :-) Několikrát při debatě se mnou, jste se vyjádřil jací jsou na MO a AČR amatéři, že tendr na BVP vedou špatně a měli by se inspirovat u Austrálie :-) Což mně osobně ...Zobrazit celý příspěvek

     1. Ne nepletu :-)
     Několikrát při debatě se mnou, jste se vyjádřil jací jsou na MO a AČR amatéři, že tendr na BVP vedou špatně a měli by se inspirovat u Austrálie :-)
     Což mně osobně přijde jako zajímavý názor, vemu-li v potaz že o něco výše píšete o tom jak by se MO mělo naučit hospodařit, přitom vy sám by jste považoval za nejlepší aby MO postupovalo při výběru nových zbraní tím časově a finančně nejnáročnějším postupem :)
     U výběrů vrtulníků si nic představovat nemusíme, protože by se nic nezměnilo. I kdyby jakýkoli výrobce nesplnil podmínky AČR a MO tak by stejně mohl poslat stížnost, která by samotný výběr a tendr naprosto zbytečně jen prodloužila a byrokraticky komplikovala. Takhle je prostě český zákon postavený a proto je také mnohými kritizován a proto je také ze strany úředníků MO obcházen jak nejvíc může, ale znovu příklad vrtulníků ukazuje, že i výrobce, který nebyl napřímo osloven s nabídkou si může stěžovat a dělat obštrukce. Jak myslíte, že by to vypadalo nyní? MO by teď neřešilo jen finální cenu, ale muselo by řešit i různé stížnosti a podobné byrokratické nesmysly, které by nákup nových houfnic jen zbytečně prodlužovali.
     Prostě zákon o veřejných zakázkách se v rámci ČR nedá aplikovat na armádní zakázky. Ví se to už mnoho let. :-)

     2. Ne nejsou v tom rozdíly. Obojí by se totiž dělalo za stejných povětrnostních podmínek a stejné situaci. Znovu pokud si myslíte, že dobíjení zásobníků v bojové zóně je nějakým způsobem odlišné tak jste na velkém omylu.
     Představte si, že máte cca 10 minut na to nabít 40 ranný zásobník aby jste mohl splnit palebný rozkaz. A to máte na sobě také balistickou ochranu, protože v tuto chvíli nejste chráněn pancířem, a nabíjíte za stejných povětrnostních podmínek.
     Manuální práce v dešti či za špatných světelných nebo povětrnostních podmínek je v rámci armády naprosto standartní věc. Tomu se prostě nevyhnete a nabíjecí automaty se nezavedli z důvodů aby na osádky nepršelo. :-)
     V odkaze níže jde vidět složitost nabíjení zásobníku do Zuzany. Jak vidno i zde kluci mají na sobě plnou výbavu a není to nic lehkého, jednoduchého :-)
     Takže ne nabíjecí automat nezbavuje vojáky fyzické námahy, pouze dává samotné houfnici o něco jinačí taktické a operační schopnosti. Nic víc v tom není :-)
     Navíc ono ofenzivní činnost se tak nějak plánuje i podle počasí. Kupříkladu operace Overlord byla odsunuta z důvodu špatného počasí. Nenajde se plánovač, který by ofenzivní činnost naplánoval ve chvíli kdy by nad krajinou působil blizzard. Špatné počasí je dost často faktor, který zastavuje nebo zpomaluje činnost armád :-)
     https://www.youtube.com/watch?...

     3. Tak pokud vím AČR původní poloautomatické nabíjení nechce. Chce novější, které je tvořeno třemi nabíjecími rameny. :-)
     Znovu žádný problém.

     4. Tak znova. Pancéřovaná kabina je požadována, protože se v budoucnu počítá s nasazením houfnic v asymetrickém konfliktu, kde je velká pravděpodobnost, že může dojít k napadení baterie při přesunu ze zálohy. Afghánistán nebo Mali.
     Co se týče ochrany munice. Né nezbytně.
     Konstrukce tanků Abrams ukazuje, že nemusíte nutně chránit munici aby jste ochránili osádku. Navíc při přesunech se houfnice pohybují bez munice a to, světe div se, z důvodů bezpečnosti. Munice se doplňuje až v bojové oblasti a to v tu chvíli, kdy je pravděpodobné, že dělostřelecké baterie povedou ofenzivní činnost. A zde se už tak nějak počítá, že už operujete v zajištěné oblasti a navíc vás podporují další druhy zbraní od pěchoty, přes tanky a PVO, po letectvo.
     Takže znovu, hledáte problém tam kde není. Armáda má na vše své operační postupy. :-)

     5 a 6. Konečně normální postřeh.
     Ano zde souhlasím. Houfnice s věží mají výhodu lepšího odměru a lepší vedení přímé palby. Tohle je nezměnitelný fakt, který ovšem jsem nikdy nepopíral, naopak je to jedna z mála věcí, která se dá na houfnici CAESAR rozumně kritizovat. Ten odměr je opravdu malý.
     Otázkou ale je jak moc je to ve skutečnosti omezující? Jak moc to omezí dělostřelce AČR v plnění operačních plánů, které má AČR stanovené.
     Každopádně nebudete připraven na více eventualit. Právě naopak. Těch eventualit bude naopak míň. Nabíjecí automaty využijete primárně v ofenzivní činnosti, kdy dělostřelci provádí jisté manévry. Ano zde je výhoda mít automatické nabíjení. Ale to je tak vše. Ve chvíli, kdy potřebujete provádět dlouhodobější přepady jste v nevýhodě. Protože jakmile vystřílíte zásobník musíte přerušit palbu na dobu dokud zásobník nedoplníte. V případě, že vedete defenzivní činnost, popřípadě činnost v asymetrickém nasazení, tak obsluhu vystavujete zbytečnému riziku. Munic musíte mít neustále v zásobníku a nemůžete jí mít uloženou mimo samotný stroj, proč si myslíte že západní dělostřelecké systémy nebo i Ruské dělostřelecké systémy jsou doplněny buď to zadními dvířky nebo doplněny o poloautomatické nabíjení? :-)
     Tak stejné i dril, výcvik, obsluha v bojové zóně atd. atd. Nic z toho nebude jednodušší, ale bude to stejné. Dokud se budou zásobníky nabíjet manuálně tak nic nezjednodušíte. Fyzická námaha bude stejná, počet osob bude stejný podle toho kolik jich na danou operaci vyčleníte, tak stejné počasí a tlak. Při nabíjení zásobníků, na který budete mít málo času, budete pod stejným tlakem. :-) Tak to prostě je.
     A co se týče toho dobíjení. V odkaze výše při nabíjení zásobníku do ZUZANY jde vidět jak dva vojáci dobíjejí jeden projektil. Tohle tak trochu u CAESARA asi nehrozí. Takže ano, lze předpokládat že doplnění schránek do CAESARA bude rychlejší než dobíjení nabíjecího automatu do ZUZANY.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      13:52 10.06.2021

      Klimesov Vyberte si, buď jde o amatéry, kteří neustále opakují chyby, nebo to dělají úmyslně, pak to jsou profíci, ovšem, s úkolem vždy nějakým způsobem "ohnout" zakázku tím ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Vyberte si, buď jde o amatéry, kteří neustále opakují chyby, nebo to dělají úmyslně, pak to jsou profíci, ovšem, s úkolem vždy nějakým způsobem "ohnout" zakázku tím "správným" cinknutým směrem.
      Podívejte se kolik větších zakázek se za posledních 7 let opravdu soutěžilo. A kolik jich skončilo u přímého nákupu s jedním dodavatelem. To se vymyká tomu co dělají země, které nám politici dávají za příklad.Skrýt celý příspěvek

     • tctx
      19:17 14.06.2021

      Flanker.. proc tohle bud anebo? Neni to spis tak, ze jsi uprostred minoveho pole, kde jakkoli slapnes, tak je to spatne? Nekoho oslovis, dostanes pokutu, nekoho neoslovis, jsi za ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker.. proc tohle bud anebo? Neni to spis tak, ze jsi uprostred minoveho pole, kde jakkoli slapnes, tak je to spatne? Nekoho oslovis, dostanes pokutu, nekoho neoslovis, jsi za fusera co si neumi odhadnout cenu (bez ohledu na to, co ti do te ceny zapocitaji, kdyz uz teda oslovis).. kdyz to po Madarsku zverejnis jako hotovou vec, tak bude taky poprask.. nic moc, no.Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    21:16 08.06.2021

    A čo tretia cesta? Zmeniť zákon??? Veď európska únia umožňuje prakticky hocičo pri obstarávaní zbraní - napríklad v Poľsku stačí keď minister povie, že je to nutné küpiť kvôli ...Zobrazit celý příspěvek

    A čo tretia cesta?

    Zmeniť zákon??? Veď európska únia umožňuje prakticky hocičo pri obstarávaní zbraní - napríklad v Poľsku stačí keď minister povie, že je to nutné küpiť kvôli ohrozeniu Poľska a môže si nakúpiť Drony od Turkov z jedného dňa na druhý..

    Veď nákup realizuje ministerstvo obrany a na jeho čele je minister ktorého navrhol Premiér a ten sa stal ako Premiérom???
    Žeby tým, že má v parlamente väčšinu???

    Stále tu Scotty a teraz aj Vy omielate, v súlade zo zákonom - tak si zákon doparoma zmeňte tak ako XY štátov, aby ste mohli dávať výberové konania a napríklad sa mohli odvolať len u ministra a ten môže do 30 dní zamietnuť akúkoľvek námietku bez možnosti náhrady škôd..

    Aký problém v tom vidíte? Žiaden nie je..

    Len sa úradníci schovávajú za zákon, ktorý im nikto nekázal prijať...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:29 08.06.2021

     Představa, že armáda bude z nákupy čekat až parlament odhlasuje nový zákon je trošku mimo.

     Představa, že armáda bude z nákupy čekat až parlament odhlasuje nový zákon je trošku mimo.

     • darkstyle
      08:45 09.06.2021

      Prečo mimo? Veď to je otázka fakt pár týždňov, neviem ako je to u Vás, ale u nás existuje skrátený legislatívny proces.. Teda ak je ohrozený štát je možné prijať zákon veľmi ...Zobrazit celý příspěvek

      Prečo mimo?

      Veď to je otázka fakt pár týždňov, neviem ako je to u Vás, ale u nás existuje skrátený legislatívny proces..

      Teda ak je ohrozený štát je možné prijať zákon veľmi rýchlo - a strata obranyschopnosti štátu je určite ohrozenie štátu - napríklad minister vyhladí, že PVO štátu už nefunguje - čo je i tak v ČR pravda a preto chce prijať nový zákon - a do pár týžďňov ho má prijatý..
      Aby sa zavďačil poslancom a pohladkať ich ego napíše do zákonu, že obstarávanie 3 spôsobom musia schváliť poslanci vo Vašom ekvivalenty branno-bezpečnostného výboru..

      To by podľa Vás neprešlo??Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:54 09.06.2021

      Vy politiku moc nesledujete že? Přesněji tu v CR vůbec, tu v SR asi také ne.

      Vy politiku moc nesledujete že? Přesněji tu v CR vůbec, tu v SR asi také ne.

     • darkstyle
      07:33 10.06.2021

      Jirosi Sledujem.. Viem, že máte menšinovú vládu a že Vás na pódium čakajú voľby - a však to je stav ktorý je teraz.. Vláda na začiatku väčšinu mala.. Je.mi jasné, že 3 mesiace ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi

      Sledujem..

      Viem, že máte menšinovú vládu a že Vás na pódium čakajú voľby - a však to je stav ktorý je teraz..
      Vláda na začiatku väčšinu mala..

      Je.mi jasné, že 3 mesiace pred voľbami nepodpíšete skrátka nič, bola by to politická samovražda..

      Po voľbách, že ostane ten istý minister je šanca ešte menšia..

      No položme si otázku, čo robilo ministerstvo 4 roky? 1x vrtuľe a 1x radary (samozrejme z väľkých vecí) + dokup Pandurov, len dokupovanie moc veľa práce nedalo..
      Reálne skutočne veľká vec je len ten nákup vrtulí..Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:11 08.06.2021

     /Zmeniť zákon??? Veď európska únia umožňuje prakticky hocičo pri obstarávaní zbraní - napríklad v Poľsku stačí keď minister povie, že je to nutné küpiť kvôli ohrozeniu Poľska a ...Zobrazit celý příspěvek

     /Zmeniť zákon??? Veď európska únia umožňuje prakticky hocičo pri obstarávaní zbraní - napríklad v Poľsku stačí keď minister povie, že je to nutné küpiť kvôli ohrozeniu Poľska a môže si nakúpiť Drony od Turkov z jedného dňa na druhý../

     I u nás se může v některých případech postupovat přímím zadáním. Což je případ nákupu Caesarů, který tady tak neúnavně kritizujete. Poláci také nevybírali ve výběrovém řízení, ale na základě jejich "průzkumu trhu". Největší chybu co udělalo ministerstvo je že zveřejnilo odhadnutou cenu. Kdyby to neudělali tak se tu prakticky nemáme o čem bavit.
     My v tom žádná problém nevidíme, na rozdíl on některých zakomplexovaných Slováků.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      08:42 09.06.2021

      Tu nejde o zakomplexovanosť, tu ide o to, že si zákon môžte spraviť akýkoľvek lebo Vás či Nás EU vôbec neobmedzuje.. Do armády sa v parlamente rozumie minimum ľudí a ak sa šikovne ...Zobrazit celý příspěvek

      Tu nejde o zakomplexovanosť, tu ide o to, že si zákon môžte spraviť akýkoľvek lebo Vás či Nás EU vôbec neobmedzuje..

      Do armády sa v parlamente rozumie minimum ľudí a ak sa šikovne prilepí nejaká zmena v armádnom obstarávaní na poslednú chvíľu k nejakému hlasovaniu naozaj prejde hocičo..

      Za obstarávanie v armáde má zodpovednosť minister - fakt nevidím problém obstarávať a nakupovať..

      Samozrejme, že to je chyba kardinála, povedať dopredu koľko chceš dať za zbraň a zároveň výrobcu nezaviazať k cenovej ponuke..

      To sa volá amaterizmus na celej čiare.. a potom sa nemôžme diviť, že cena je o 50% vyššia, že sa už 9-10 mesiac nepodpísala zmluva z "Víťazmi" v ČR..

      To sú fakty - kľudne si kúpte archera, Zuzanu vôbec - tu nejde o komplexi - ani raz pri mojich príspevkoch nenájdeš, že by som chválil Zuzanu alebo hovoril, že si ju máte kúpiť..

      Ani ja, byť Vami, ju neberiem - musela by byť za veľmi výhodnú cenu, keďže ešte nikde nebola nasadená a teda nebola bojom overená - a to nie je..

      Samozrejme u nás kvitujem, že bola odvaha vyvinúť si vlastný systém a vedieť, že sme prakticky sebestačný pri jej výrobe (úplne sebestačný nie sme, ale to ani USA pri výrobe F-35, včul globalizácia)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:24 09.06.2021

      /Tu nejde o zakomplexovanosť, tu ide o to, že si zákon môžte spraviť akýkoľvek lebo Vás či Nás EU vôbec neobmedzuje../ To samozřejmě není pravda. Legislativa EU má pochopitelně své ...Zobrazit celý příspěvek

      /Tu nejde o zakomplexovanosť, tu ide o to, že si zákon môžte spraviť akýkoľvek lebo Vás či Nás EU vôbec neobmedzuje../
      To samozřejmě není pravda. Legislativa EU má pochopitelně své pravidla a omezení.

      /Do armády sa v parlamente rozumie minimum ľudí a ak sa šikovne prilepí nejaká zmena v armádnom obstarávaní na poslednú chvíľu k nejakému hlasovaniu naozaj prejde hocičo../
      Není třeba. Jak jsem psal zbrojní nákupy bez soutěže jsou realizovatelné i se současnými zákony. Ovšem stát si musí dát pozor aby se nevmanévroval do nevýhodné pozice. Kdy by se dalo mluvit už o zahájení zadávacího řízení. Tedy například pokud by obeslal výrobce se žádostí o konkrétní cenovou nabídku. Což je problematické i z hlediska pravidel EU.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     10:29 09.06.2021

     Takže podle vás by měl změnit zákon tak aby se mohli provádět takové armádní zakázky, které ovšem se můžou provádět už nyní? Jako upřímně máte vy aspoň základní tušení o čem se tu ...Zobrazit celý příspěvek

     Takže podle vás by měl změnit zákon tak aby se mohli provádět takové armádní zakázky, které ovšem se můžou provádět už nyní?
     Jako upřímně máte vy aspoň základní tušení o čem se tu bavíme?
     Vy chcete měnit zákon aby měl takové znění jaké má nyní? To nedává smysl.
     Transparentnost považujete za amatérizmus. Proč? Co je amatérského na tom že zveřejním odhadovanou cenu? Naopak vždyť je to správně a lidé toto dělají běžně když něco řeší ve svém běžném životě. Když já ve své práci žádám o nákup nějakého nového stroje, tak pošlu žádost s odhadovanou cenou.
     To že vy to nechápete, je pouze váš problém a problém některých jedinců.
     To že vy a někteří jedinci se tu naprosto nesmyslně snaží z běžných situací dělat velký problém je také jen váš problém.
     Vy jste ten, který nechápe jak systém funguje, přitom paradoxně v osobním životě tak fungujete :-)Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      12:32 09.06.2021

      Samozrjem bežne ľudia vo svojom živote si dajú naceniť auto, pošlu im ponuku dajme tomu na 800 000 KČ a potopm keď prídu do predajne tak im začnú tvrdiť, že to stojí 1 200 000 KČ, ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozrjem bežne ľudia vo svojom živote si dajú naceniť auto, pošlu im ponuku dajme tomu na 800 000 KČ a potopm keď prídu do predajne tak im začnú tvrdiť, že to stojí 1 200 000 KČ, však???

      Už vidím kam by takýchto predajcov poslali ľudia..

      Normálne si bežne vyberiem ponuku auta, nekonfigurujem si ju s konfigurátorom - podľa mňa má taký VW oveľa viac voliteľnej výbavy a karosériií ako taká húfnica - pričom pri húfnicou nebudú až také rozdiely..
      lebo chrómové ručky pri 6 mld projekte húfnic stojá bagateľ pri Fabii 1.2 HTP asi nie..

      A keď si to nakonfigurujem, čo pri tomto voľnom zádaní húfnic je možné - stačí zavolať do Dánska a opýtať sa však?? tak poviem naceňte mi to isté..
      A mám cenu hufnice/auta (napríklad poviem predajni naceňte mi auto aké si kúpil sused)

      A to mi chcete tvrdiť, že keď prídem do predajne povedia + 50%???

      Vy porovnávate reklamu v TV kde je cena auta od so súťažným dialógom ktorý netrval 30 sekúnd ako reklama no pravdepodobne roky a výsledkom je zvýšenie ceny o 50%..Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:54 09.06.2021

      darkstyle ano co by udělali obyčejní lidi? Ano to co udělalo MO ČR ve chvíli když jim NEXTER poslal cenovou nabídku. Poslali by jim jí zpět s tím, že cena je neakceptovatelná, že ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle
      ano co by udělali obyčejní lidi? Ano to co udělalo MO ČR ve chvíli když jim NEXTER poslal cenovou nabídku.
      Poslali by jim jí zpět s tím, že cena je neakceptovatelná, že jí chceme upravit a zároveň chceme upravit samotnou nabídku.
      To znamená MO ČR udělalo přesně to co vy popisujete v poslední příspěvku.
      Udělali si předběžný průzkum z veřejně dostupných zdrojů a zjistili že odhadovaná cena za tenhle typ by mohla být cca 6. miliard.
      A pak finální nákup řešili už s konkrétním dodavatelem. Tak jak vy nyní hypoteticky s VW.
      Takže kde je ten amatérizmus?
      MO ČR postupovalo tak jak by postupoval kde kdo a tak jak v civilním životě postupuje obrovská hromada lidí.
      Volat do Dánska je kontraproduktivní. Co by jste tím zjistil? Reálně nic, protože pokud nemáte podrobné informace o konfiguraci a kompletním balíčku co si Dánové objednali nebo zaplatili tak co od nich chcete zjistit? Cenu za kus? Ta je proměnlivá a u každého zákazníka jiná. Co když Dánové objednali stroje bez SŘP nebo bez munice? Co když objednali výkonnější motor, jinačí elektroniku, mají jinačí systém splátek, záruk atd. atd. O všechny tyhle detaily se vždy cena stroje liší, stejně jako se pak liší odhadovaná cena od té finální.
      A není to nic co by se nedělo běžně jak v samotných armádních nákupech tak i v běžném životě obyčejného člověka :-)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:20 09.06.2021

      darkstyle Srovnávat soukromý nákup auta s nákupem čehokoli státem je míchání hřušek s jablky a naprostá demagogie. Vy si můžete oslovit koho a jak chcete. Stát to má mnohonásobně ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle
      Srovnávat soukromý nákup auta s nákupem čehokoli státem je míchání hřušek s jablky a naprostá demagogie. Vy si můžete oslovit koho a jak chcete. Stát to má mnohonásobně složitější.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:59 09.06.2021

      Darkstyle: Můžete poslat odkaz na veřejný konfigurátor houfnic, ideálně z aktuálním ceníkem? Ono pokud by jste kupoval alespoň to auto, věděl by jste, že ty ceny se mění minimálně ...Zobrazit celý příspěvek

      Darkstyle: Můžete poslat odkaz na veřejný konfigurátor houfnic, ideálně z aktuálním ceníkem?

      Ono pokud by jste kupoval alespoň to auto, věděl by jste, že ty ceny se mění minimálně každé 3m. To nejen ceny, ale i dostupná výbava.
      To, že si váš soused loni koupil auto za cenu X, vůbec neříká nic o tom kolik ta cena bude dnes. Když se po důkladném zvážení přijdete zeptat do salonu.
      K tomu vám do toho ještě zasáhnou takové věci jako, že si chcete část vyrobit doma sám.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:00 09.06.2021

      PS: Auta loni byla o minimálně 10% levnější. Nexter poslal o 18% dražší nabídku, než byla 3 roky stará cena.

      PS: Auta loni byla o minimálně 10% levnější. Nexter poslal o 18% dražší nabídku, než byla 3 roky stará cena.

     • darkstyle
      07:41 10.06.2021

      Klimensov Takže vy tvrdíte, že ministerstvo preštudovalo nejaké katalógy firiem.. tam vydelo nejakú cenovku a podľa toho rozhodlo... Priemernému človeku trvá preštudovanie ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimensov

      Takže vy tvrdíte, že ministerstvo preštudovalo nejaké katalógy firiem.. tam vydelo nejakú cenovku a podľa toho rozhodlo...

      Priemernému človeku trvá preštudovanie katalógu cca 15 minút, ak budem moc detailný Max hodinku.. predsa len tam nie je toľko na výber..

      Preštudovať si môžete 5-6 katalógov, viac ich není..

      Čo potom robili na ministerstve cca "rok"?

      Ako moc absurdne Vám to znie??
      Mne neskutočne..

      Aha takže v Dánsku, spojenec ČR ako v sade tak aj v EU Vám nemôžu poslať cenu+zoznam všetkého čo si kúpili - niečo ako výkaz-výmer, však??? Alebo systémovú cenu????

      Keď Dávno zvládajú pomáhať s odpočúvaním Merkelovej (vedome či nevedome) zvládnu hádam aj toto..

      Ja plne cháp, že cena sa v čase môže líšiť, že dokonca môže vzrásť, dáš tu v jednotkách %, dajme tomu o 10-15%..
      50% je však príliš veľa..

      Keď mi niekto ponúkne o 50% väčšiu cenu, vstávam a zabuchávam za sebou dvere..Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      07:43 10.06.2021

      Scotty

      To že si sused kúpil auto pred rokmi za cenu X neznamená, že si ho ja kúpim o 50% drahšie..

      Scotty

      To že si sused kúpil auto pred rokmi za cenu X neznamená, že si ho ja kúpim o 50% drahšie..

 • krllo
  16:01 08.06.2021

  Metnar je obchodník.

  Metnar je obchodník.

  • flanker.jirka
   18:26 08.06.2021

   a nebo bílý kůň A. B.

   a nebo bílý kůň A. B.

  • Pavel1
   18:47 08.06.2021

   Soudě dle toho jak si nechal kvůli komoušské snaze slézt hrobníkovy z lopaty seškrtat obranný rozpočet, je metnar spíš máslo a hadr na podlahu.

   Soudě dle toho jak si nechal kvůli komoušské snaze slézt hrobníkovy z lopaty seškrtat obranný rozpočet, je metnar spíš máslo a hadr na podlahu.

 • darkstyle
  15:14 08.06.2021

  Dočítal som sa do polovice a už sa musím smiať.. Ministerstvo vypočítalo 5.9 MLD cenu z cien katalógových a je normálne, že keď si sadneme začiatok tak to má stať 9 MLD + XYZ ...Zobrazit celý příspěvek

  Dočítal som sa do polovice a už sa musím smiať..

  Ministerstvo vypočítalo 5.9 MLD cenu z cien katalógových a je normálne, že keď si sadneme začiatok tak to má stať 9 MLD + XYZ miliónov, keďže nie je jasné či v tých 9 MLD je systém riadenia boja s muníčnymi vozidlami (tu sa trochu ospravedlňujem, nečítal som úplne s porozumením, keďže mi ide o rýchlosť reakcie)

  Toto celé je smiešne

  Keď kúpim F-35 tak ona už v katalógového cene má všetko čo lietadlo potrebuje - lebo sa na ňu nedá nič podvesiť a ani nič pridať - lebo sa bude dať až pri plnom Block 4..
  Keď kúpim F-16 tak áno, dajú sa tam nabaľovať rôzne systémy, no i tak v základe budem vedieť urobiť a zamerať väčšinu úkonov a cieľov..
  Tu sa nám niekto snaží vysvetliť nejakou katalógovou cenou..

  Len to ukazuje akým nevhodným riešením je tento spôsob obstarávania, keď si ČR vybralo niečo čo sa o 50% zdraží lebo v katalógu sa predáva niečo čo ani húfnicou nie je..
  Čo ak konkurenčná ponúka má napríklad za 8 MLD katalógovej ceny oveľa viac ako za 9 MLD čo ponúka Nexter, lenže katalógovou sa vybral Caesar a tak sa s tou 8 MLD ponukou ani nerokuje..

  Také krásne riešenie.. to že vyplatí..

  Idem čítať ďalej a pozornejšie, som zvedavý čo za perly v tom článku sa ešte objavia..Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   16:00 08.06.2021

   K F-35 se dá taky koupit 4 AMRAAMy nebo 400. Dá se kupit jeden náhradní motor nebo 10. Dá se kupit servisní podpora na jeden rok nebo na deset let. Dá se taky požadovat že ty ...Zobrazit celý příspěvek

   K F-35 se dá taky koupit 4 AMRAAMy nebo 400. Dá se kupit jeden náhradní motor nebo 10. Dá se kupit servisní podpora na jeden rok nebo na deset let. Dá se taky požadovat že ty AMRAAMy boudou vyrábět naše firmy. Také se dá požadovat F-35C namísto A. Pochopitelně všechno to něco stojí a přitom "katalogová" cena základního provedení zůstává stejná.
   Nicméně můžeme ze značnou mírou jistoty říct že naše Caesary nebudou stát 9 miliard.Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    16:42 08.06.2021

    Servisná podpora sa dá kúpiť len na 2 roky rámci kúpi stíhačky, ostatné samostatne.. Náboje teda amraam-i nebudú stáť 50% ceny lietadiel.. lebo 80-100 amraamov je cca 1 lietadlo.. Zobrazit celý příspěvek

    Servisná podpora sa dá kúpiť len na 2 roky rámci kúpi stíhačky, ostatné samostatne..

    Náboje teda amraam-i nebudú stáť 50% ceny lietadiel.. lebo 80-100 amraamov je cca 1 lietadlo..Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    20:29 08.06.2021

    Myslím, že problém nie je ani tak na strane predajcu. Ten si môže vybrať komu čo predá a za koľko. Problém je skôr to, že niekto na MO vybral niečo bez toho, aby vôbec vedel koľko ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslím, že problém nie je ani tak na strane predajcu. Ten si môže vybrať komu čo predá a za koľko. Problém je skôr to, že niekto na MO vybral niečo bez toho, aby vôbec vedel koľko to bude stáť pričom najdôležitejším kritériom bola práve cenaSkrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     21:02 08.06.2021

     Řekl bych, že jaká koliv absence prezentace například toho, že by si vojáci AČR někde fyzicky houfnici vyzkoušeli obsluhovat, se dá i tvrdit, že k něčemu takovému asi nedošlo a ...Zobrazit celý příspěvek

     Řekl bych, že jaká koliv absence prezentace například toho, že by si vojáci AČR někde fyzicky houfnici vyzkoušeli obsluhovat, se dá i tvrdit, že k něčemu takovému asi nedošlo a kupuje se zajíc v pytli. :-)Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      21:17 08.06.2021

      O to je to väčšia fraška..

      O to je to väčšia fraška..

     • Miroslav
      21:32 08.06.2021

      Dosť ma zarazila veta v článku: ,,Následně v první polovině roku 2020 napřímo oslovilo francouzský podnik Nexter nabízející právě dělostřelecký systém Caesar 8x8" Čo to je ...Zobrazit celý příspěvek

      Dosť ma zarazila veta v článku:

      ,,Následně v první polovině roku 2020 napřímo oslovilo francouzský podnik Nexter nabízející právě dělostřelecký systém Caesar 8x8"

      Čo to je nepriamo oslovili? To volali len na vrátnicu alebo ich ani neoslovili len klikli na ich web a čakali, či Nexter sleduje Google analytics alebo ako si to mám vysvetliť?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:18 08.06.2021

      Napřímo jako že přímo nebo rovnou. Tohle slovo v Horních Uhrách nemáte?

      Napřímo jako že přímo nebo rovnou. Tohle slovo v Horních Uhrách nemáte?

     • Miroslav
      00:22 09.06.2021

      Scotty: Ja takú krajinu s názvom Horní Uhry nepoznám. Ja žijem na Slovensku. Ty si nechodil do školy?

      A áno, napřímo som zle prečítal ako nepřímo. Mea culpa

      Scotty: Ja takú krajinu s názvom Horní Uhry nepoznám. Ja žijem na Slovensku. Ty si nechodil do školy?

      A áno, napřímo som zle prečítal ako nepřímo. Mea culpa

     • Jura99
      09:29 09.06.2021

      Nevím jestli je nutné nějak důkladně zkoumat jinde vyzkoumané. Stejně tak nevidím výhodu celých 5let zkoumat jinde vyzkoumané BVP předtím, než se koupí.

      Nevím jestli je nutné nějak důkladně zkoumat jinde vyzkoumané. Stejně tak nevidím výhodu celých 5let zkoumat jinde vyzkoumané BVP předtím, než se koupí.

     • Scotty
      15:25 09.06.2021

      Jura99
      Ono se nic moc nezkoumá. Nějakou dobu trvalo než si armáda ujasnila co přesně chce a od té doby běží výběrové řízení.

      Jura99
      Ono se nic moc nezkoumá. Nějakou dobu trvalo než si armáda ujasnila co přesně chce a od té doby běží výběrové řízení.

 • Flader
  14:42 08.06.2021

  Keďže sa pri tom prieskume trhu porovnávala aj cena ako jeden z parametrov, tak museli odborníci z MO dostať aj od Nexteru informácie o cenách. Keď ale teraz cena výslednej ponuky ...Zobrazit celý příspěvek

  Keďže sa pri tom prieskume trhu porovnávala aj cena ako jeden z parametrov, tak museli odborníci z MO dostať aj od Nexteru informácie o cenách. Keď ale teraz cena výslednej ponuky je o toľko vyššia tak mi to pripadá, ako keby boli poskytnuté (slušne povedané) nie úplne presné informácie z ktorých mohli vzísť zavádzajúce informácie o výslednej cene.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:05 08.06.2021

   Při průzkumu trhu se vyhází z obecných cen, které nereflektují požadavky konkrétního zákazníka. To ba potom byla cenová nabídka a tu je možné získat jen v rámci zadávacího řízení. ...Zobrazit celý příspěvek

   Při průzkumu trhu se vyhází z obecných cen, které nereflektují požadavky konkrétního zákazníka. To ba potom byla cenová nabídka a tu je možné získat jen v rámci zadávacího řízení. Je tedy možné že konkrétní požadavky armády ministerstva zvedly cenu. Také bylo řečeno že francouzská strana necenila i položky které požadovány nebyly.Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    15:18 08.06.2021

    Jasne Francúzi nemajú čo robiť tak naceňujú k tým hufniciam aj stíhačky Rafael a ponorky Dolphin.. Prečo potom cez FMS si môžeš dať naceniť hocičo a vôbec to nemusíš kúpiť a nikdy ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasne Francúzi nemajú čo robiť tak naceňujú k tým hufniciam aj stíhačky Rafael a ponorky Dolphin..

    Prečo potom cez FMS si môžeš dať naceniť hocičo a vôbec to nemusíš kúpiť a nikdy nikoho za to USA nežalovali??

    Už sme sa tu o tom X-krát bavili a 100-krát povedaná lož sa nestáva Scotty pravdou.. len tak pripomínam..Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:50 08.06.2021

     Podle jistých náznaku se v nabídce objevil třeba systém řízení palby, který ovšem armáda nepožaduje dodat spolu s houfnicemi. FMS nemá s naší situací nic společného. Je to způsob ...Zobrazit celý příspěvek

     Podle jistých náznaku se v nabídce objevil třeba systém řízení palby, který ovšem armáda nepožaduje dodat spolu s houfnicemi.
     FMS nemá s naší situací nic společného. Je to způsob prodeje amerických zbraňových systémů nic víc.
     Chápu že zakomplexovaní Slováci nemůžou překousnout že nekupujeme vaše houfnice, ale už by jste se s tím mohli smířit.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      16:46 08.06.2021

      Kľudne si kúpte aj marťanské, jak je libo.. len obstarávať niečo, vyhlásiť víťaza a potom zistiť, že ponuka je o 50% vyššia a nie je v nej vôbec všetko.. Je úsmevné.. Lebo prave ...Zobrazit celý příspěvek

      Kľudne si kúpte aj marťanské, jak je libo.. len obstarávať niečo, vyhlásiť víťaza a potom zistiť, že ponuka je o 50% vyššia a nie je v nej vôbec všetko..
      Je úsmevné..
      Lebo prave podľa tej cenníkovej ceny sa ČR rozhodlo..

      Nechápem, prečo napríklad nezačala ČR rokovať so všetkými záujemcami ktoré splnili aspoň základné kritériá a nech dajú svoje ponuky a nakoniec vyberú tú the best..

      To nemá so Slovenskom nič spoločné..Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:51 08.06.2021

      Protože to znamená vyhlásit klasický tendr. Ministerstvo che jít cestou mezivládní smlouvy.

      Protože to znamená vyhlásit klasický tendr. Ministerstvo che jít cestou mezivládní smlouvy.

     • flanker.jirka
      19:09 08.06.2021

      Scotty "Protože to znamená vyhlásit klasický tendr. Ministerstvo che jít cestou mezivládní smlouvy." ... v rámci transparetnosti a hospodárného vynakládání finančních prostředků, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      "Protože to znamená vyhlásit klasický tendr. Ministerstvo che jít cestou mezivládní smlouvy."
      ... v rámci transparetnosti a hospodárného vynakládání finančních prostředků, že? :-DSkrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:30 08.06.2021

      V rámci toho aby nakoupili ještě v tomhle desetiletí.

      V rámci toho aby nakoupili ještě v tomhle desetiletí.

     • flanker.jirka
      21:04 08.06.2021

      Scotty MO ČR jsou mistry v protahování a kličkování v zakázkách. A to i v případě těch na přímo zadaných. O rychlosti se v českém případě nedá hovořit. Pokud by tomu tak bylo, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      MO ČR jsou mistry v protahování a kličkování v zakázkách. A to i v případě těch na přímo zadaných. O rychlosti se v českém případě nedá hovořit. Pokud by tomu tak bylo, tak už je kontrakt dávno podepsaný.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      21:20 08.06.2021

      Scotty Ministerstvo také stále nerozhodlo, jaký systém řízení palby pro nového houfnice pořídí, nelze tedy říci, zda se do nabídkové ceny nových houfnic již mohl promítnout ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Ministerstvo také stále nerozhodlo, jaký systém řízení palby pro nového houfnice pořídí, nelze tedy říci, zda se do nabídkové ceny nových houfnic již mohl promítnout požadavek na zástavbu konkrétního hardwaru potřebného pro jeho instalaci.

      Tu sa píše, že v tej cene možno ani žiaden systém paľby nie je.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:31 08.06.2021

      darkstyle: V článcích o ceně 9 mld. se hovořilo o tom, že zrovna ten systém součástí této cenové nabídky byl. O přesto, že nebyl požadován.

      darkstyle: V článcích o ceně 9 mld. se hovořilo o tom, že zrovna ten systém součástí této cenové nabídky byl. O přesto, že nebyl požadován.

     • Scotty
      21:46 08.06.2021

      darkstyle
      Co se tu píše je celkem irelevantní.

      darkstyle
      Co se tu píše je celkem irelevantní.

     • darkstyle
      08:47 09.06.2021

      Scotty

      Prečo by malo byť irelevantné, keď to píše človek blízky Nexteru??

      Práveže veľmi relevantné to je..

      Scotty

      Prečo by malo byť irelevantné, keď to píše človek blízky Nexteru??

      Práveže veľmi relevantné to je..

     • Jura99
      09:45 09.06.2021

      darkstyle: vítěze nikdo nevyhlásil, MO pouze vloni řeklo, že bude pokračovat v jednání o podmínkách nákupu s Nexterem. A nynější vývoj je vyjednávání podmínek, bohužel ze strany ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle: vítěze nikdo nevyhlásil, MO pouze vloni řeklo, že bude pokračovat v jednání o podmínkách nákupu s Nexterem. A nynější vývoj je vyjednávání podmínek, bohužel ze strany dodavatele padají ceny, které nikdo neočekával.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:52 08.06.2021

    Scotty Při průzkumu trhu nikdo nikomu nezakazuje ptát se na věci jako kolik stojí integrace na jiný podvozek, kolik stojí integrace jiného SŘP, kolik stojí munice, ... záleží jen ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Při průzkumu trhu nikdo nikomu nezakazuje ptát se na věci jako kolik stojí integrace na jiný podvozek, kolik stojí integrace jiného SŘP, kolik stojí munice, ... záleží jen na tom kdo průzkum provádí.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:22 08.06.2021

     Obávám se že zakazuje nebo se spíš začnou dostávat na hodně měkkou půdu viz. Leonardo. Tam se také jen nezávazně dotazovali....

     Obávám se že zakazuje nebo se spíš začnou dostávat na hodně měkkou půdu viz. Leonardo. Tam se také jen nezávazně dotazovali....

     • flanker.jirka
      21:06 08.06.2021

      Proto jsem zastáncem toho, že v obou případech se mělo soutěžit. Jak jsem to psal Klimesovi, když by Leonardo šlo do soutěže, tak by se hned ukázalo, zda umí jejich vrtulník PTŘS ...Zobrazit celý příspěvek

      Proto jsem zastáncem toho, že v obou případech se mělo soutěžit. Jak jsem to psal Klimesovi, když by Leonardo šlo do soutěže, tak by se hned ukázalo, zda umí jejich vrtulník PTŘS nebo ne a nemohli by říct ani popel proti prokazatelně nesplněnému požadavku.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:54 08.06.2021

      A soutěž by možná běžela ještě dnes....

      A soutěž by možná běžela ještě dnes....

 • TC82
  14:17 08.06.2021

  Chápu to správně tak že MO vybíralo houfnice dle ceníkových cen a ne dle konkrétních nabídek které by zahrnovaly požadavky AČR?

  Chápu to správně tak že MO vybíralo houfnice dle ceníkových cen a ne dle konkrétních nabídek které by zahrnovaly požadavky AČR?

  • Scotty
   15:07 08.06.2021

   Přesně tak, jinak se to ani dělat nedá. Pokud tedy nechcete vyhlásit otevřený tendr.

   Přesně tak, jinak se to ani dělat nedá. Pokud tedy nechcete vyhlásit otevřený tendr.

   • flanker.jirka
    18:53 08.06.2021

    Scotty
    Proč nechcete otevřený tendr? :-)

    Scotty
    Proč nechcete otevřený tendr? :-)

    • Scotty
     19:24 08.06.2021

     Zejména ho nechce ministerstvo. Což vzhledem k délce a problémům provázející tendr na BVP se není co divit.

     Zejména ho nechce ministerstvo. Což vzhledem k délce a problémům provázející tendr na BVP se není co divit.

     • flanker.jirka
      21:08 08.06.2021

      Tak že projekt nových houfnic a SŘP jde podle plánu a "jako na drátkách?" ...tomu snad sám nevěříte.

      Tak že projekt nových houfnic a SŘP jde podle plánu a "jako na drátkách?" ...tomu snad sám nevěříte.

     • Scotty
      21:53 08.06.2021

      Pokud by se soutěžilo tak by jsme se do současné fáze dostali možná za pár let. Pokud se opravdu podaří uzavřít smlouvu ještě letos tak to bude jednoznačně úspěch. Pokud ne může se ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud by se soutěžilo tak by jsme se do současné fáze dostali možná za pár let. Pokud se opravdu podaří uzavřít smlouvu ještě letos tak to bude jednoznačně úspěch. Pokud ne může se vybírat dál.Skrýt celý příspěvek

    • tctx
     19:28 08.06.2021

     Predpokladam, ze si chteli usetrit hazeni klacku pod nohy od neuspesnych uchazecu.

     Docela se divim, ze po diskusich ohledne pokuty pri vyberu vrtulniku to nikoho nenapadlo.

     Predpokladam, ze si chteli usetrit hazeni klacku pod nohy od neuspesnych uchazecu.

     Docela se divim, ze po diskusich ohledne pokuty pri vyberu vrtulniku to nikoho nenapadlo.

   • TC82
    23:49 08.06.2021

    Já chápu že legislativa MO dost svazuje ruce, ale z pohledu zdravého rozumu nechápu proč nejde stejně jako oslovili Nexter oslovit někoho dalšího: Chceme tohle a tohle, kolik by to ...Zobrazit celý příspěvek

    Já chápu že legislativa MO dost svazuje ruce, ale z pohledu zdravého rozumu nechápu proč nejde stejně jako oslovili Nexter oslovit někoho dalšího: Chceme tohle a tohle, kolik by to stálo?Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  13:39 08.06.2021

  Jsem zvědav kdy se zde pobavíme o problému Ajaxu/Ascodu v Británii. ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsem zvědav kdy se zde pobavíme o problému Ajaxu/Ascodu v Británii. https://www.novinky.cz/zahrani... Skrýt celý příspěvek

  • faraonamumu
   14:14 08.06.2021

   Očekávám to v dalším PR článku na ASCOD :D

   Očekávám to v dalším PR článku na ASCOD :D

 • faraonamumu
  13:07 08.06.2021

  Po tomhle PR článku "redakce AN" si fakt říkám, že jestli ty Caesary vezmeme, tak si necháme nasrat na hlavu. Navýšení ceny se dalo očekávat, ale to co si řekl Nexter je ...Zobrazit celý příspěvek

  Po tomhle PR článku "redakce AN" si fakt říkám, že jestli ty Caesary vezmeme, tak si necháme nasrat na hlavu. Navýšení ceny se dalo očekávat, ale to co si řekl Nexter je nehorázné.Skrýt celý příspěvek

 • toustr
  12:34 08.06.2021

  Při vší úctě k tomuto webu, tento článek je s prominutím hnus. Chápu, že je to nejspíš oficiální text výrobce, obhajující tento nákup, ale co je moc, to je moc. "Do českého podílu ...Zobrazit celý příspěvek

  Při vší úctě k tomuto webu, tento článek je s prominutím hnus. Chápu, že je to nejspíš oficiální text výrobce, obhajující tento nákup, ale co je moc, to je moc.
  "Do českého podílu v projektu Caesar bude jistě započítán vývoj a výroba podvozkových platforem Tatra 8x8 od společnosti Tatra Trucks. Ostatně verze Caesar 8x8 dodávaná dánské armádě je postavena právě na podvozku Tatra T815-7."
  Aneb tímto výňatkem nám chtěl Nexter říct, že Dánové si přechod na Tatru a vývoj s tím spojený zaplatili a teď je řada na nás, abychom ten stejný vývoj zaplatili ještě jednou my. S tímto přístupem (+ s přístupem k ceně) bych vůbec, opakuji vůbec, nečekal a Nexter vykopnul ze dveří co by mi síly stačily. Upřímně by mi bylo jedno, že Francouzi "propagují" TITUS, který díky nim doteď nikdo stejně neobjednal, a napřímo bych celý tendr zrušil a oslovil Konštruktu se Zuzanou 2. Zuzana se dostala do finále, takže parametry určitě splňuje. Navíc to bude nákup v rámci V4, čímž se opět částečně propojíme.
  Pokud se Vám zdá můj komentář lehce víc afektovaný, věřte, že moje rozhořčení po přečtení je dost velké.Skrýt celý příspěvek

  • Jecchus
   12:51 08.06.2021

   Pokud je zde jako autor uvedeno “Redakce AN”, tak to je to, čemu se ve slušných médiích říká “komerční sdělení”. Jinak souhlas, NEXTER si z nás udělal prdel, a to zdůvodnění o ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud je zde jako autor uvedeno “Redakce AN”, tak to je to, čemu se ve slušných médiích říká “komerční sdělení”.

   Jinak souhlas, NEXTER si z nás udělal prdel, a to zdůvodnění o 50% (!) vyšší ceny je k smíchu. I kvůli budoucím zakázkám na další techniku bych je poslal do hajzlu a pořídil něco jiného. Navíc cena byla nejdůležitějším parametrem. Jen teda s tou Zuzanou si nejsem moc jistý, ale to je jiná debata…Skrýt celý příspěvek

   • toustr
    13:03 08.06.2021

    Dle mého by těch jiných adeptů bylo na stole víc (hlavně Atmos, Zuzana, Archer), hlavní ale je, aby nás ten výrobce nepovažoval jako druhořadého zákazníka, který se podvolí všemu. ...Zobrazit celý příspěvek

    Dle mého by těch jiných adeptů bylo na stole víc (hlavně Atmos, Zuzana, Archer), hlavní ale je, aby nás ten výrobce nepovažoval jako druhořadého zákazníka, který se podvolí všemu. To, co si dovolil Nexter, je prostě už za čárou a bylo by na místě ukázat i ostatním výrobcům, že takové vyjednávání Česko nestrpí.Skrýt celý příspěvek

   • Arccos
    13:12 08.06.2021

    Že je na seriózních webech slušnost označovat PR článek jako PR článek, jsme tu už diskutovali. A pořád redakci a dokonce i některým diskutujícím připadá, že současný stav je v ...Zobrazit celý příspěvek

    Že je na seriózních webech slušnost označovat PR článek jako PR článek, jsme tu už diskutovali. A pořád redakci a dokonce i některým diskutujícím připadá, že současný stav je v pořádku...Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:43 08.06.2021

    Jecchus
    Nevšiml jsem si že by článek zdůvodňoval 50% zvíšení ceny (o proti tři roky starému odhadu ministerstva).

    Jecchus
    Nevšiml jsem si že by článek zdůvodňoval 50% zvíšení ceny (o proti tři roky starému odhadu ministerstva).

  • Scotty
   13:48 08.06.2021

   toustr
   Co třeba dočíst onen odstavec do konce? Mluví se tam o osazení tatrovácké kabiny, kterou dánské houfnice jaksi nemají.

   toustr
   Co třeba dočíst onen odstavec do konce? Mluví se tam o osazení tatrovácké kabiny, kterou dánské houfnice jaksi nemají.

   • toustr
    14:47 08.06.2021

    Ano, článek jsem samozřejmě dočetl až do konce a nekomentuju ho hned po přečtení nadpisu. Z onoho odstavce mi to vyznělo tak, že se platí za obě věci zvlášť. U té kabiny to jsem ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, článek jsem samozřejmě dočetl až do konce a nekomentuju ho hned po přečtení nadpisu. Z onoho odstavce mi to vyznělo tak, že se platí za obě věci zvlášť. U té kabiny to jsem ještě ochoten přijmout, protože na žádném Caesaru není, podvozek ale již zavaden a v provozu je. To se potom bavíme o "poplatku za usazení" a ne o "poplatku za vývoj"... to považuju za úplně odlišné pojmy.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:54 08.06.2021

    Scotty
    A jakou kabinu mají Dánské houfnice?

    Scotty
    A jakou kabinu mají Dánské houfnice?

    • Scotty
     19:24 08.06.2021

     Od Nexteru.

     Od Nexteru.

     • flanker.jirka
      21:10 08.06.2021

      Ale to pořád není důvodem pro nějaké placení "vývoje" kabina od TDV přece na tatře už funguje.

      Ale to pořád není důvodem pro nějaké placení "vývoje" kabina od TDV přece na tatře už funguje.

     • Scotty
      21:50 08.06.2021

      Tady se bude muset upravovat, ale pravděpodobně se dá použít jako základ ta co je na Evě.

      Tady se bude muset upravovat, ale pravděpodobně se dá použít jako základ ta co je na Evě.

  • Klimesov
   14:06 08.06.2021

   Tak pokud integraci samotné zbraně na tatrovácký podvozek, platil NEXTER, tak je pochopitelné, že si jej nechá proplatit ve finální ceně. To jsou naprosto normální věci. Pokud by ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak pokud integraci samotné zbraně na tatrovácký podvozek, platil NEXTER, tak je pochopitelné, že si jej nechá proplatit ve finální ceně.
   To jsou naprosto normální věci. Pokud by integraci zbraně na tatrovácký podvozek platila společnost Tatra nebo CSG, tak si to taky nechá proplatit.
   Ani jedno není totiž státní podnik. Jedná se o soukromé společnosti, které se, světe div se, snaží vydělávat. A jakou konkrétní podílovou spolupráci na vývoji houfnice CAESAR 8x8 mají CSG a NEXTER, je jen a jen mezi nimi.
   Navíc co si myslíte, že se změní když oslovíte Konštruktu? Vy snad máte v ruce jejich oficiální nabídku na Zuzanu 2? I s celkovou cenou?
   Článek je sice PR, ale tak nějak všeobecně vysvětluje jak to ve zbrojních zakázkách prostě chodí. Že reálná cena se prostě liší od té odhadované.
   Zase v tom někdo vidí něco co v tom není, a dělá problém z něčeho co je naprosto normální :-)Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   16:23 08.06.2021

   To, že se Tatra, TDV či Nexter nechlubí dodávkami vozidel TITUS, neznamená, že neprobíhají. Dokonce jich ani AČR nemá objednáno nejvíce.

   To, že se Tatra, TDV či Nexter nechlubí dodávkami vozidel TITUS, neznamená, že neprobíhají. Dokonce jich ani AČR nemá objednáno nejvíce.

   • toustr
    17:42 08.06.2021

    Mohu jen otázku, kdo jich má tedy objednáno nejvíce?

    Mohu jen otázku, kdo jich má tedy objednáno nejvíce?

    • tomas.kotnour
     15:03 09.06.2021

     To sice nevím, ale neměl by to být problém vydedukovat. Problémové státy kam by Francouzi vyvezli zbraně a zároveň provozují Tatry jsou Egypt a Jordánsko kvůli angažmá v Libyi a ...Zobrazit celý příspěvek

     To sice nevím, ale neměl by to být problém vydedukovat.
     Problémové státy kam by Francouzi vyvezli zbraně a zároveň provozují Tatry jsou Egypt a Jordánsko kvůli angažmá v Libyi a Saudská Arábie a Emiráty kvůli Jemenu. Egypt a Jordánsko mají vlastní řešení obrněných vozidel na tatrováckém podvozku. Takže zbývá otázka, jestli jsou součástí objednávky tažených 105 a k nim dodaných Tater, nebo je to samostatná objednávka a tedy jestli se vozidla TITUS vyložila v Džiddě a pak se převezla do Emirátů, aby se nemuselo plout kolem Jemenu, nebo rovnou zůstala u Saudů. https://youtu.be/9AoJyzljwCg?t... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2