Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí

Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí
Samohybná houfnice CAESAR / Nexter Systems, CC BY-NC-ND (Zvětšit)

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) rozhodlo v loňském roce, že 152 mm samohybná kolová houfnice (ShKH) vz. 77 budou nahrazeny 155 mm ShH Caesar firmy Nexter.

Důvodů, proč obrana pro přezbrojení vybrala právě francouzská děla Caesar, byť se o zakázku ucházeli i lepší kandidáti, bylo hned několik. Tím hlavním je poměr výkon/cena. Obrana vybírala z osmi různých děl od několika světových výrobců a stanovila 80 hodnotících parametrů, z toho 11 hlavních. Mezi nimi na prvním místě spočinula cena, pak dostřel, rychlost střelby, široká škála použitelné munice, plná kompatibilita se systémy řízení palby používanými v NATO a umístění na podvozek Tatra. Kontrakt na dodávky 52 kusů za zhruba 6 miliard korun měl být uzavřen ještě do konce roku 2020.

Náčelník generálního štábu generál Aleš Opata tehdy výběr hájil s tím, že vojákům samohybná houfnice (ShH) Caesar plně vyhovuje ve všech parametrech: „V poměru cena výkon nám vyšel nejlépe Caesar.“ Podle něj ShH Caesar splňuje nejen požadavek ráže 155 mm obvyklé v NATO, na dostřel více než 40 km a na rychlost střelby, ale hlavně že bude na podvozku Tatra.      

Jeden kus nového děla Caesar by měl tak stát zhruba 105 milionů korun. Naproti tomu Slovensko před časem objednalo 25 kusů děl Zuzana 2, která se o službu v české armádě rovněž ucházela, za 172 milionů eur, tedy asi 4,5 miliardy korun. Cena za jedno dělo Zuzana 2 by tak dosáhla až k částce 180 milionů korun. U britsko-švédského systému Archer se cena odhaduje na 150 milionů.

Před týdnem deník Právo přinesl informaci, že projekt samohybné houfnice CAESAR má stát o 60 % víc, než se předpokládalo. Ministerstvo obrany má přitom na projekt v rozpočtu připraveno 5,9 miliardy korun s DPH. Teď by mělo zaplatit přes 9 miliard, jak zaznělo na výboru pro obranu PS ve středu 28.4.2021. Předpokládaná cena jednoho kusu ShH Caesar by tak vzrostla téměř na 175 milionů korun. To ovšem není celá částka na vyzbrojení AČR 155 mm ShH. K tomu se musí ještě přičíst náklady na vypracování tabulek střelby, na systém řízení palby a prostředky na spojení a velení, dále pak náklady na vytvoření výcvikové a provozní základny. Zde je nutné počítat s náklady ne méně než 1 miliarda korun.

Zvýšení původní nabídkové ceny je možné zdůvodnit např. inflací a zdražováním vstupů. Je uváděno, že za zvýšením ceny může být požadavek širšího zapojení českého průmyslu, např. náklady pro přenesení know-how a výrobního zařízení apod. Své mohlo snad sehrát i vznesení dalších požadavků na parametry ShH Caesar. Avšak tak markantní zvýšení ceny nelze tímto zdůvodnit.

Pokud přistoupí MO ČR na navýšené ceny, potom poruší pravidla hospodářské soutěže a neúspěšní soutěžící mají plné právo na odvolání výsledku výběrového řízení. A to výraznou změnou hlavního parametru, který hrál v hodnocení prioritní úlohu, tj. cena.  Akceptování zvýšené ceny by si tak právně vyžádalo provedení nového výběrového řízení. Zcela oprávněně se může cítit dotčen slovenský výrobce ZVS Dubnice n/Váhem se svojí ShH Zuzana 2, neboť současný rozdíl v ceně je kolem 15 milionů korun, ale je kompenzován vyššími takticko-technickými parametry Zuzany 2. Navíc se v současnosti nabízí 155mm ShH DITA výrobce Excalibur Army.


ShH DITA ráže 155 mm

Co se požaduje po dělech pro bojiště 21. století

Současné dělo, přesněji dělostřelecký zbraňový systém, vzájemně integruje dvě struktury, mechanickou a elektronickou. Mechanická struktura je určena k výkonu dělových činností, elektronická k jejich řízení.   

Mechanická struktura je kostra ShH, tvořená dělovou nástavbou, spočívající na mobilní platformě, pásové či kolové. Jejím posláním je výkon všech silových činností v bojovém nasazení ShH, vedení střelby a pohyb po bojišti. Je základní činitelem bojové efektivnosti dělostřeleckého zbraňového systému.

Parametr, který determinuje celkovou koncepci ShH, je maximální dostřel jako základní parametr bojové efektivity. Z toho pak plynou základní tvarové, rozměrové a hmotnostní dimenze mechanické struktury a odvozené TTD jako rychlost střelby a kapacita zásobníků střeliva. Dále pak mobilita a balistická ochrana. To ve svém souhrnu jsou „tvrdé dovednosti“ ShH.

Mechanická struktura, ve které je ShH přijata do výzbroje, je jí trvale vrozena bez možnosti změny po celou dobu užíváni ShH. Pokud dojde k tomu, že do konstrukce ShH bude vrozen „slabý“ článek, tak ten bude negativně ovlivňovat bojovou efektivitu po celou dobu užívaní ShH. Je třeba si uvědomit, že změna jednoho mechanického uzlu vyvolá změnu návazných uzlů v důsledku jejich vzájemné funkční interakce. Navíc je to spojeno neúměrnými náklady na provedení up-gradu.

Mechanická struktura ShH je tak limitujícím činitelem modernizace a možností zvýšení bojové efektivity, tj. „tvrdých dovedností.“

Elektronická struktura slouží k ovládání a řízení servopohonů výkonných uzlů mechanické struktury při vedení střelby a za pohybu. Zahrnuje systém řízení palby a celou soustavu C4ISTASR k řízení a velení palebné činnosti. Je autonomním systémem, nezávislým na mechanické struktuře ShH. Tím lze prvky elektronické struktury v průběhu životního cyklu ShH bez problémů upgradovat či modernizovat tak jak se zdokonalují vědecko-technickým pokrokem s cílem zvýšit funkčnost ShH k povýšení jejich bojové efektivnosti.


Houfnice CAESAR dánské armády

Vedení současného boje klade na bojovníky vysokou fyzickou a psychickou zátěž, která se promítá do míry využití vlastností zbraní a jejich bezchybného použití k dosažení požadovaného účinku na protivníka. Proto musí být zbraně koncipovány tak, aby byly vstřícné k jejich obsluze, aby vyžadovaly co nejmenší fyzickou zátěž a předcházely chybné manipulaci. Jde o naplnění ergonomie v činnosti obsluhy při přípravě ShH ke střelbě, při vedení střelby, k pochodu a provádění ošetřování.

Úspěšnost a bojová efektivita ShH závisí na tom, jak jsou schopny provádět a vykonávat spolehlivě předepsané funkce po celý životní cyklus za všech možných stavů vnějšího prostředí ve kterém vedou bojovou činnost. ShH jsou konstruovány v prvé řadě z hlediska hlavní funkce, provedení výstřelu. V bojové činnosti však ShH vykonávají mnohotvárnější mechanickou činnost, funkčně se lišící od vedení střelby. V prvé řadě jde o pohyb po bojišti z jednoho místa bojového zasazení do druhého podle začlenění do bojových uskupení, přesuny z vyčkávacího do palebného postavení a zpět. Dále je to odolnost proti palebnému působení nepřítele.

Důsledkem toho je mechanická struktura ShH vystavena jiným druhům a způsobům mechanického zatížení než při střelbě. Z technického hlediska to vyžaduje od dělových mechanismů schopnost snášet manipulační a jízdní zatížení, včetně havarijních, spolehlivě vykonávat svoji funkci za ztížených klimatických podmínek a ve znečistěném prostředí. Dále jde o odolnost ShH proti chybné manipulaci obsluhy. Ve souhrnu jde „měkké dovednosti“ ShH.

„Měkké dovednosti“ ShM jsou mnoha faktorový činitel, který souhrnně integruje uživatelskou vstřícnost konstrukce ShH ve vztahu k obsluze a provozní spolehlivost ShH. Jde zejména o odolnost proti poruchám, poškození až haváriím způsobených vnějšími mechanickými činiteli a prostředím. Na rozdíl od bojových vlastností definovaných měřitelnými takticko-technickými parametry, lze „měkké dovednosti“ jen kvalitativně popsat.

Když vyjdeme z principů všech činnosti ShH, „měkké dovednosti“, tj. míru funkční podpory palebné činnosti, lze popsat čtyřmi činiteli, kterými jsou:

 • Uživatelská vstřícnost,
 • Pochodová a havarijní odolnost,
 • Odolnost pro účinkům prostředí,
 • Ochrana proti palbě protivníka.

Naplnění požadavků na „měkké dovednosti“ ShH, vstřícnost k obsluze při naplnění principů ergonomie práce, lze splnit jen za podmínky, že jsou přímo včleněny či promítnuty do konstrukce jednotlivých konstrukčních uzlů a jejich vzájemných interakcí. Pokud se to v konstrukci mechanických a elektronických struktur opomene, negativně se to projeví na bojové efektivitě ShH. Ztratí se synergický efekt „tvrdých vlastností a měkkých dovednosti“.


Houfnice CAESAR

Charakteristika děl TMH

Do výzbroje dělostřelectva přicházejí ShH ráže 155/152 mm s jinou koncepcí dělové nástavby, spočívající v kombinaci dělové části tažených houfnic s podvozkem nákladního automobilu. Od toho se popisují jako „Truck Mounted Howitzer – TMH“

Do skupiny TMH patří většina ShH (včetně houfnice Caesar), které se zúčastnily soutěže o nový dělostřelecký systém ráže 155 mm pro dělostřelectvo AČR.

V principu 155 mm TMH jde o uložení horní dělové části tažených houfnic na kolovou platformu, odvozenou z nákladních vozidel. Kolová platforma nese pancéřovanou kabinu pro řidiče a členy osádky k obsluze děla, velitele, mířiče a nabíječe. Dále pak je na ní umístěn zásobník střeliva, střel a výmetných náplní.

Vlastní dělová nástavba vzhledem k taženému provedení je funkčně zdokonalena k usnadnění její obsluhy silovými pohony náměrového a odměrového ústrojí a vybavením nabíjecím ústrojím k nabití střely a výmetné náplně do hlavně. Funkce dělové nástavby, nabití hlavně a zamíření na cíl, jsou ovládány elektronickými systémy. Nastavování náměru a odměru je řízeno systémem řízení palby podle výpočtů prvků střelby.

Cílem koncepce TMH je zjednodušení konstrukce ShH a zvýšení její mobility užitím kolové platformy. Zjednodušení konstrukce se odráží ve snížení hmotnosti ShH a do určité míry i zkrácení jejich celkových rozměrů. To by se mělo odrazit ve snížení ceny za komplet THM ve srovnání s klasickým věžovým uspořádáním dělové nástavby (např. jako v případě houfnic DANA, ZUZANA nebo DITA). Dále pak i ve snížení nároků na provoz po dobu životního cyklu.

V každém případě koncepce TMH je schopna splnit svojí konstrukcí soudobě požadované „těžké dovednosti“, definované TTD. Základní parametr efektivity střelby, maximální dostřel 40 km pro HE střelivo s prodlouženým dostřelem, rychlost střelby ne méně než 5 až 6 ran/min a vedení střelby s koncově naváděnými střelami a řízeným účinkem v cíli, vysoká mobilita a balistická ochrana.


Takticko-technické parametry ShH CAESAR; větší foto / Nexter Systems, CC BY-NC-ND

To jsou pozitiva koncepce TMH pro ShH.

Na druhé straně koncepce TMH vyvolává řadu jevů, které plynou z jejich konstrukčních principů, majících negativní dopad na jejich bojovou efektivitu. Ty hlavní jsou následující:

Nabíjení hlavně je poloautomatické. Nabíjecí mechanismu pouze zasouvá střelu a výmetnou náplň do hlavně. Je to důsledkem toho, že podání střel a výmetných náplní ze zásobníků do zasouvacího mechanismu nelze mechanizovat. Příčinou je, že zásobníky střel a výmetných náplní lze umístit jen do prostoru mezi dělovou nástavbou a kabinou. Důsledkem je manuální přenášení střel a výmetných náplní ze zásobníků a jejich vložení do zasouvacího mechanismu nabíjecího zařízení. To činí nabíjení hlavně uživatelsky nevstřícným.

Nabíjení je pro obsluhu fyzicky náročná činnost prováděná pod psychickým tlakem, protože je vykonávaná bez balistické ochrany proti účinkům palby nepřítele. Fyzická náročnost a tím spolehlivost nabíjení je negativně ovlivněna účinkem vnějšího prostředí – kluzký či bahnitý povrch, (déšť, sníh, námraza). Rychlost střelby závisí nejen na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti, ale na jejich dostupného počtu (zranění) obsluhy. 

Všechny manuální činnosti obsluhy houfnice jsou mechanizovány, jako zamiřování a usazení ShH ke střelbě, až na tu manuálně nejnamáhavější, ruční přenášení střel a výmetných náplní ze zásobníků do nabíjecího mechanismu.

Dělová nástavba je umístěna nad zadní nápravou, spíše až za zadní nápravou. Tím nabíjecí (zasouvací) mechanismus tvoří zadní hranu vozidla, prakticky zadní nárazník. I malý náraz při kolizi s překážkou či jiným vozidlem vede k jeho poškození a tím znebojeschopnění ShH.

Nedostatečné chránění dělové nástavby proti znečištění od vnějšího prostředí, zejména za jízdy účinkem sacího efektu zádě ShH. Na tom má i svůj podíl značná tvarová rozčleněnost konfigurace dělové nástavby. To ohrožuje spolehlivost funkce mechanismů dělové nástavby, především nabíjecího mechanismu.


Houfnice CAESAR

Silné stránky a slabiny ShH Caesar

Svojí konstrukcí ShH Caesar patří do skupiny TMH. Z toho je plynou její pozitiva a negativa, která jsou společná všem ShH řešených jako TMH.

Svými takticko-technickými parametry 155 mm ShH Caesar po takticko-technické stránce splňuje požadavky formulované v zadání MO ČR.  Je splněn hlavní požadavek, schopnost vést palbu až na vzdálenost 40 km. Její předností před ostatními typy ShH, které se zúčastnily výběrového řízení, je kompaktní konstrukce, která se odráží v efektivní konfiguraci a funkci. Aplikaci principů průmyslového designu je tvarově estetická, což pozitivně přispívá k posílení důvěry uživatelů k 155 mm ShH Caesar jako účinné zbrani. Ve prospěch výběru významnou roli hraje skutečnost, že ShH Caesar splňuje požadavek AČR, aby za dělem stálo reálné bojové použití, které tím nejlépe prokáže jeho kvality a bojovou efektivnost.

Z toho pohledu ShH Caesar svými takticko-technickými parametry zcela naplňuje požadavky na „tvrdou dovednost“ z hlediska bojové efektivity, schopnost vyvodit včasnou palebnou reakci s dostatečně ničivým účinkem v cíli.

Jenže vedle „tvrdé dovednosti“ budou hrát v bojové efektivitě ShH Caesar významnou roli vlastnosti, které se popisují jako „měkké dovednosti“.  Jde o palebnou způsobilost, pochodovou odolnost, odolnost proti účinkům prostředí a ochrana proti palbě protivníka. Jsou odrazem konstrukčního řešení jednotlivých dělových uzlů a stavební struktury dělové nástavby ShH Caesar. Podíváme-li se na ShH Caesar tímto prizmatem, tak obsahuje několik uzlů, u kterých je třeba zvážit, zda bez výhrad naplňují požadavek na „měkké dovednosti“.

Palebná způsobilost. Je implikován poloautomatický systém nabíjení, kombinace manuální a strojové činnosti. Nabíjecí systém je tvořen zásobníky střel a výmetných náplní, zasouvači střel a výmetných náplní a manipulátoru, který slouží k ukládání střel do zasouvače střel. Zásobníky střel a výmetných náplní jsou umístěny do prostoru mezi dělovou nástavbu a obrněnou kabinu řidiče a obsluhy.

Střely a výmetné náplně se ručně vyjímají ze zásobníků a manuálně se přenášejí nabíječi k zasouvačům. Hmotnost střely je až 45 kg, výmetné náplně až 16 kg. Délka manipulační dráhy je až tři metry. Nabíječ střel stojí napravo od děla. Po vyjmutí střely ze zásobníku ji přenese do manipulátoru, který ji samočinně vloží do zasouvače střel. Nabíjení výmetných náplní provádějí dva nabíječi na levé straně děla. První nabíječ vyjme výmetnou náplň ze zásobníku a přenese ji k druhému nabíječi, který stojí při zasouvači výmetných náplní. Ten pak výmetnou náplň položí do zasouvače prachových náplní.

Automatické ukládání střel manipulátorem do zasouvacího mechanismu nic nemění na skutečnosti, že nabíjení hlavně je poloautomatickým systémem.

Z hlediska obsluhy je nabíjení hlavně fyzicky náročná činnost, na samé hranici ergonomických zákonitostí, někdy až za ní. Zejména se týká nabíjení výmetné náplně. Prachová výmetná náplň podle memoranda je složena s několika disků, jednoho až šesti, které se na sebe vrství. Vzájemně pro manipulaci jsou fixovány pouze výstupky a vyhloubeními v čelných plochách disků. Netvoří integrální manipulační celek, jednolitý spojitý předmět. To výrazně ztěžuje manuální proces přenášení výmetných náplní. Složená výmetná náplň se musí přenášet ve svislé poloze, aby se přešlo k jejímu rozpadnutí při přenášení. To vyžaduje od nabíječe mít vysokou fyzickou zdatnost se schopností pohybové koordinace. Při nabíjení pracuje obsluha pod psychickým tlakem, protože je prováděna bez balistické ochrany proti účinkům palby nepřítele.


Přenášení vymetných náplní do nakladače houfnice CAESAR; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Manipulace s municí je ovlivněna vnějším prostředím palebného postavení, stavem schůdnosti terénu, po kterém kráčí nabíječi, bahnitý, namrzlý a kluzký terén, a povětrností déšť, mráz, sněžení, která působí na nabíječe. Za takové situace hrozí úrazové nebezpečí. Stav okolního prostředí a povětrnosti má nezanedbatelný vliv na rychlost střelby, vede k jejímu snížení až ke ztrátě schopnosti nabíjení a tím střelby. Rychlost střelby závisí nejen na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti, ale na dostupném počtu obsluhy. 

Při ztrátě funkčnosti nabíjecího systému vznikem poruchy ruční nabíjení hlavně je téměř nemožné, jak z dispozičních důvodů dělového systému (vysoká palná výška), tak z hlediska nároků na možností a činnost obsluhy. 

Zde je nutné poznamenat, skladba a řešení 155 mm dělového náboje pro ShH Caesar se zcela liší od náboje pro 152 mm ShKH vz.77. To bude mít dopad na celý logistický řetězec muničního zásobovacího toku.


Ukládaní vymetných náplní do nakladače; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Pochodová odolnost. Je to schopnost zbraňových uzlů ShH Caesar odolávat jízdním dynamickým oscilačním zatížením a kolizním poškozením dělových uzlů při střetu ShH s překážkou nebo havarijním nárazem jiného vozidla, zabránění jízdnímu znečištění dělových uzlů kontaminací od prachu a bláta. 

Pochodová odolnost z hlediska efektivity funkční podpory palebné činnosti hraje významnou roli. Je to důsledek konstrukčního uspořádání ShH Caesar, že dělová nástavba je položena až na konec kolové platformy. Důsledkem toho hlavní dělové uzly přesahují kolovou platformu a tvoří jeho nejzadnější část. Je to nabíjecí mechanismus. V důsledku toho se stává zadním nárazníkem vozidla s nebezpečím havarijního poškození nabíjecího mechanismu při jízdní kolizi, jehož důsledkem je její bojové zneschopnění.

Dynamickému oscilačnímu zatížení, vyvolaným jízdou zbraňového systému, jsou vystaveny všechny zbraňové otočné dvojice, mající charakter otočné páky. Všechny konstrukční prvky s nimi spojené jsou vystaveny únavovému „třepání“, jehož důsledkem je postupná ztráta funkční způsobilosti.  Jde o ramena zasouvačů a opěrné rydlo. Ramena zasouvačů jsou jen letmo uchycena k dělové nástavbě. Nejsou zajištěna v dopravní poloze jejich fixací k dělové nástavbě. Navíc jsou nejzadnější částí ShH Caesar, takže v případě jízdní kolize plní úlohu nárazníku. Uvedená situace hrozí především při zaujímání a východu z palebného postavení. Náraz vede k poškození ramen zasouvačů a k ztrátě schopnosti nabíjet hlaveň. To znamená vyřazení ShH Caesar z boje, protože ve vojskových podmínkách půjde jen stěží opravit poškozené rameno zasouvačů.

Při jízdě podtlakovým efektem zádě dochází k nasávání prachu či bláta z jízdního povrchu na zbraňovou nástavbu. Pokud nejsou uzly dělové nástavby proti tomu kryty, dojde k jejich znečištění s nebezpečím ztráty jejich funkční způsobilosti, což způsobí ztrátu funkční způsobilosti ShH Caesar.


Detail tvarově členité zadní části houfnice CAESAR; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Odolnost proti účinkům prostředí. Jedná se o vliv a účinek povětrnosti, teplota ovzduší, horko či mráz, déšť či sněžení, námraza, jednak o stav zemského povrchu, zpevněné či měkké podloží, suchý, prašný či blátivý povrch, zasněžený či pokrytý námrazou, jednak na činnost obsluhy, jednak na funkci dělového systému jako celku a na jeho jednotlivé funkční uzly. U nich se jedná o znečištění, ohrožující jejich funkční způsobilost (zadření) či ztrátu pohyblivosti funkčních dvojic zamrznutím.

Ochrana proti palbě protivníka. Při vedení palebné činnosti ShH Caesar není obsluha děla vůbec chráněna před nepřátelskou palbou, protože ve své koncepci užívá poloautomatické nabíjení, při kterém se obsluha nachází kolem děla bez balistické ochrany po vystoupení z pancéřované kabiny.

Někteří odborníci nepřisuzují této skutečnosti význam, považují ji pouze za jednu z mnohých situací, které ve válečném konfliktu mohou nastat, kdy obsluha není chráněna. Tato úvaha je chybná. Nejčastěji jsou totiž dělostřelecké systémy palebně napadeny, když jsou rozvinuty v palebných postaveních. Tam jsou a zejména budou průzkumem nejsnadněji vypátrány. Odhalení dělostřeleckým radarem je možné, ale až po zahájení palby, zpravidla ne s dostatečně přesným zaměřením palebného postavení, aby odvetná palba měla dostatečnou účinnost.

Prudký rozvoj využití dronů v tomto směru zcela mění situaci. Nejnovější průzkumné drony jsou nejen schopny odhalit palebná postavení a velmi přesně je lokalizovat ještě před zahájením palebné činnosti, a pokud to budou bojové drony, tak ty budou samy schopny palebně působit na děla v palebných postaveních. Válka o Náhorní Karabach jednoznačně demonstrovala potenciál bojových dronů.

Traduje jako mantra, že z děla se vystřelí do 7 až 10 ran, a poté dělo ihned opustí palebné postavení spíše, než se spustí odvetná palba. To je zcela v rozporu s účelem dělostřelecké palby. Palba se vede tak dlouho, až je cíl buď přímo zničen nebo alespoň na kratší dobu umlčen. Při pozorované palbě se střelba zastaví, když je cíl viditelně vyřazen z činnosti, při nepozorované palbě až po vystřelení předepsaného poštu ran. Dříve není možno palebné postaven opustit, než je palebný úkol splněn. Uvedená situace obvykle nastane při přímé palebné podpoře podporovaného bojového uskupení. Dělostřelectvo vede podpůrnou palbu bez přerušení podle požadavků velitele na základě stavu bojové situace. Palba může být ukončena a dělostřelecké uskupení může opustit palebné postavení až k tomu vydá povel velitel podporovaného bojového uskupení.

Drony a přímá palebná podpora tak vyžadují, aby při střelbě byla osádka ShH ukryta pod balistickou ochranou. To umožní jen užití automatického nabíjení, což u ShH Caesar postrádá.

Jak pohlížet na výběr ShH Caesar

Při akutní potřebně zvýšit bojeschopnost dělostřelectva AČR 155 mm dělostřeleckým zbraňovým systémem, ShH Caesar se jeví jako nejpříhodnější volba.

Dělostřelecký systém Caesar bude ve výzbroji AČR nejméně 30 let. Potom je třeba si položit otázku, zda má i pro budoucnost potřebný potenciál bojové efektivnosti a k možnému up-gradu. Současný průběh výběru však spíše ukazuje, jako by se vybíral dělostřelecký systém jen na nejbližší dobu bez perspektivního uvažování, kam a jak se bude ubírat vedení boje.

Klade se příliš velký důraz na dostřel 40 km, avšak „měkké dovednosti“ se dostávají do pozadí, ač jsou „solí“ efektivity dělostřeleckého systému.

Současně řešení ShH Caesar zcela odporuje trendům rozvoje zbraňových systémů směřujících k bezobslužným automatizovaným systémům s aplikací umělé inteligence. Pomíjí se vliv automatického nabíjení na bojovou efektivnost. Nejde jen o vyšší efektivitu vedení střelby, ale především prostřednictvím automatického nabíjení se chrání obsluha při provádění klíčové bojové činnosti, střelbě. Především při vedení přímé palebné podpory, kde úloha dělostřelectva je pro úspěch bojových uskupení zcela nezastupitelná. Vždyť o to jde při koncepci zbraňových systémů pro bojiště 21. století, řešit je jako bezobslužné, aby se ochránilo to, co je v boji nejcennější, život bojovníků.

Dát do zadávacích podmínek „nejméně či alespoň poloautomatické nabíjení“ je naprostý nonsens, který je nehodný možnosti současných vojenských technologií. V tomto směru je manuální nabíjení (poloautomatické, asistované) je výraznou slabinou ShH Caesar.  

Koncepce 155 mm ShH Caesar je výrazně ovlivněna „technokratickým“ přístupem ke konstrukčnímu řešení, který nedostatečně respektuje soudobé uživatelské potřeby, požadavky na provozní spolehlivost a odolnost proti poruchám, poškození až haváriím způsobených vnějšími činiteli.

Procesu výběrového řízení chybí skutečnost, že ShH Caesar nebyla podrobena zkouškám na polygonech AČR, což pro rozhodování hraje nezastupitelnou roli. Příkladem zde může sloužit výběrový proces na pásové OT. Před tím, než je zbraň zavedena do armády, musí projít vojskovými zkouškami, kdy zbraň bude na rozdíl od zaškolených továrních techniků obsluhována přímými uživateli se všemi jejich pozitivy a negativy se simulováním všech situací, se kterými se zbraň střetne během svého životního cyklu, zejména pak v bojovém nasazení.

Vybrat zbraň jen podle marketingových podkladů je hazardem. Koupě zbraně bez náročných vojskových zkoušek je jako koupit „zajíce v pytli“. To by měli mít na mysli všichni, kteří rozhodují o budoucí 155 mm samohybné houfnici. Jde o to, aby dělostřelectvo AČR včlenilo do své výzbroje dělostřelecký prostředek, který naplní jeho očekávání nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.

Pouhý dostřel nestačí.

Autor je em. docentem VTA Brno, (nyní UO Brno), kde byl vedoucím odb. skupiny hlavňových zbraní katedry zbraňových systémů (nyní katedra zbraní a munice). Spolupracoval s vývojovým podnikem Konštrukta Trenčín a výrobním závodem ZŤS Dubnica n/Váhom na vývoji, výrobě a zkouškách zbraňových systémů. Je autorem koncepce automatického nabíjení a lafetace 120 mm ShM vz.85 PRAM-S. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ...

KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8

Zástupci českého ministerstva obrany (MO ČR) vedou již několik měsíců jednání s francouzskou ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Dunnk
  14:36 04.05.2021

  Archer, od 5:19 do 7:45 je vidět konstrukce a funkce nabíjecího mechanismu https://youtu.be/56cQDI6vx2k?t...

  Archer, od 5:19 do 7:45 je vidět konstrukce a funkce nabíjecího mechanismu https://youtu.be/56cQDI6vx2k?t...

 • Kichot
  13:29 04.05.2021

  Hlavní funkcí armády je odstrašení. A z toho pohledu bych řekl, že carskému důstojníkovi při plánování operace je u zadele jestli Čeští dělostřelci jsou při palbě venku nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  Hlavní funkcí armády je odstrašení. A z toho pohledu bych řekl, že carskému důstojníkovi při plánování operace je u zadele jestli Čeští dělostřelci jsou při palbě venku nebo uvnitř. Bude ho zajímat dostřel, typy munice, množství houfnic, Sřp atd, to jaký má podvozek, tedy manévrovací schopnosti, případně úroveň vycvičenosti...Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   19:07 04.05.2021

   AČR je odstrašujícím případem toho jak armádu nebudovat :-)

   AČR je odstrašujícím případem toho jak armádu nebudovat :-)

   • Kichot
    09:37 05.05.2021

    :-) jak jsem psal níže je otázka proč to tak je. Na druhou stranu nedávno bylo někde hodnocení vyspělosti armád a AČR na tom nebyla ve srovnání s ostatními podobně velkými státy ...Zobrazit celý příspěvek

    :-) jak jsem psal níže je otázka proč to tak je. Na druhou stranu nedávno bylo někde hodnocení vyspělosti armád a AČR na tom nebyla ve srovnání s ostatními podobně velkými státy vůbec špatně...Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    10:13 05.05.2021

    AČR je příkladem, jak se dá za málo peněz udržet dost muziky. Byly časy rozpočtu kolem 40mld. Kč.

    AČR je příkladem, jak se dá za málo peněz udržet dost muziky. Byly časy rozpočtu kolem 40mld. Kč.

    • flanker.jirka
     17:18 05.05.2021

     Zkuste se podívat kolik techniky a za jaké peníze provozuje například Finsko. MO ČR má velké rezervy ve struktuře rozpočtu.

     Zkuste se podívat kolik techniky a za jaké peníze provozuje například Finsko. MO ČR má velké rezervy ve struktuře rozpočtu.

 • Jura99
  09:26 04.05.2021

  Citlivost dozadu trčícího nabíjení vůči nárazu uznávám za argument, silnější náraz v koloně může dělo vyřadit z provozu na dlouho, než se pokroucené díly vymění (víme jak dopadly ...Zobrazit celý příspěvek

  Citlivost dozadu trčícího nabíjení vůči nárazu uznávám za argument, silnější náraz v koloně může dělo vyřadit z provozu na dlouho, než se pokroucené díly vymění (víme jak dopadly Pandury po řetězové srážce v koloně). Mimochodem ale dopředu trčící hlaveň je také citlivá na náraz, sice je hlaveň na zpětný ráz dělaná, ale zničit úsťovou brzdu a poškodit ústí hlavně se stát může.
  Ale ta přepravní aretace nabíjení, ta mi tam vůbec nechybí. Že by se vyviklal čep si nemyslím a jestli ta přepravní poloha visí jen na hydraulice, tam asi také není žádný problém, mnoho strojů, výtahů atp. žádnou aretaci nemá a visí na hydraulice.Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  21:21 03.05.2021

  Jak jsem koukal, tak ten zasouvač trčí za auko u Atmosu nebo Yavuzu , stejně jako u Cesaru. Asi to nikomu nevadí.

  Jak jsem koukal, tak ten zasouvač trčí za auko u Atmosu nebo Yavuzu , stejně jako u Cesaru. Asi to nikomu nevadí.

  • ARES
   21:55 03.05.2021

   U obou houfnic opěrné rydlo plní úlohu zadního nárazníku tak, že při jízdě je opěrné rydlo zvednuto vzhůru. Tím kryje před nárazem celou zadní část dělové nástavby, včetně ...Zobrazit celý příspěvek

   U obou houfnic opěrné rydlo plní úlohu zadního nárazníku tak, že při jízdě je opěrné rydlo zvednuto vzhůru. Tím kryje před nárazem celou zadní část dělové nástavby, včetně podávacího zařízení. Tak by to mělo být řešeno u Caesara.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    23:26 03.05.2021

    Z fotek mě přijde že u obou těch houfnic nabíjecí mechaniznus rydlo ...Zobrazit celý příspěvek

    Z fotek mě přijde že u obou těch houfnic nabíjecí mechaniznus rydlo přesahuje.
    https://www.edrmagazine.eu/wp-...
    https://defence-blog.com/wp-co... Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    06:12 04.05.2021

    Tady čouhá "rydlo". U všech tažených houfnic, tam čouhá celá hlaveň.
    Jak jen to tenkráte dělali..

    Tady čouhá "rydlo". U všech tažených houfnic, tam čouhá celá hlaveň.
    Jak jen to tenkráte dělali..

   • Klimesov
    12:50 04.05.2021

    Nabíjecí mechanizmy čouhají skoro u všech těchto typů houfnic. I u první verze houfnice CAESAR vyčnívá nabíjecí mechanizmus za samotné ...Zobrazit celý příspěvek

    Nabíjecí mechanizmy čouhají skoro u všech těchto typů houfnic.
    I u první verze houfnice CAESAR vyčnívá nabíjecí mechanizmus za samotné rydlo.
    https://milinme.wordpress.com/...

    I u Japonského Typ-19
    https://www.youtube.com/watch?...

    Jako upřímně asi to hold jinak konstrukčně vyřešit nejde než to umístit takhle. Pak jedině lafetovat samotnou zbraň doprostřed nosné platformy, ale tím zase zmenšíte množství vezené munice, protože obsluha bude potřebovat nějaký ten prostor k manipulaci se zbraní.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     19:14 04.05.2021

     Vždyť to jde docela snadno.
     https://www.valka.cz/SVK-EVA-8...

     Vždyť to jde docela snadno.
     https://www.valka.cz/SVK-EVA-8...

     • Scotty
      20:05 04.05.2021

      Zajímavé že tohle geniální řešení na rozdíl od jiných nikdo nechce...

      Zajímavé že tohle geniální řešení na rozdíl od jiných nikdo nechce...

     • flanker.jirka
      21:19 04.05.2021

      Scotty Velká část zbrojních zakázek je o politice, to snad víte. Slovensko v tomto ohledu má nevýhodu. A pak si připočtěte účelově nastavené podmínky MO ČR. Když se jim to "hodí ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Velká část zbrojních zakázek je o politice, to snad víte. Slovensko v tomto ohledu má nevýhodu.
      A pak si připočtěte účelově nastavené podmínky MO ČR. Když se jim to "hodí do krámu" tak požadují aby byla technika zavedena v jiné armádě NATO, kupodivu v jiném případě to nepožadují a nikdo se neptá proč to tak je? Buďto budou držet nastavenou linii ve věcech zavedených v NATO nebo ať jdou k šípku s takovou čistou politikou.
      V případě houfnic bych to omezil pouze na munici ve standardu NATO 155 mm a zbytek mělo být o testech, vyzkoušení si více houfnic a ne politikaření.
      Na MO ČR prostě v tomto případě NECHCE nic jiného ne Caesar ani vidět, ani jen připustit to, že výrobci sami nabízí, že to vojákům ukáží a nechají je to otestovat v Česku!!!
      Takový prohnilý systém chcete nějak obhajovat?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:09 04.05.2021

      "Vždyť to jde docela snadno." Snadno to jde, jen do chvíle než začnete přemýšlet, jak to tam naládovat za špatného počasí ručně. Však i vy můžete držet linii, a požadovat stále ...Zobrazit celý příspěvek

      "Vždyť to jde docela snadno."
      Snadno to jde, jen do chvíle než začnete přemýšlet, jak to tam naládovat za špatného počasí ručně.

      Však i vy můžete držet linii, a požadovat stále dělo co pořizují armády z...
      "Raději se koukat na trendy v jiných armádách než je Dánsko, které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?"

      To nám z těch kandidátů moc nezbyde, že?Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:07 05.05.2021

      Jirosi Myslíte, že ze sklopné plošiny municniho vozu to nepůjde? Evu jsem zmiňoval z toho důvodu, že lze postavit houfnici bez dozadu vyčnívajících částí, ale na Evě je co ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Myslíte, že ze sklopné plošiny municniho vozu to nepůjde? Evu jsem zmiňoval z toho důvodu, že lze postavit houfnici bez dozadu vyčnívajících částí, ale na Evě je co dodělávat do ideálního stavu.
      S odvoláním se na "trendy" si zde začal nedo jiný, tak jsem upozornil na to, že by bylo dobré se držet trendů armád, které dělostřelectvo opravdu používají a ne těch, kteří se na něm snaží ušetřit a splnit čárku v tabulce.
      Kandidátů by podle mne bylo dost, problém je jinde. V případě houfnic MO ČR neumoznilo bližší seznámení a vyzkoušení si houfnic. A evidentně na to čas a prostor je.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      08:05 05.05.2021

      flanker.jirka Právě na Evě je toho ještě hoooodně co dělat. "S odvoláním se na "trendy" si zde začal nedo jiný, tak jsem upozornil na to, že by bylo dobré se držet trendů armád, ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Právě na Evě je toho ještě hoooodně co dělat.
      "S odvoláním se na "trendy" si zde začal nedo jiný, tak jsem upozornil na to, že by bylo dobré se držet trendů armád, které dělostřelectvo opravdu používají a ne těch, kteří se na něm snaží ušetřit a splnit čárku v tabulce"

      Které armády máte na mysli? Polsko? Které plánuje vyřadit své houfnice DANA a nahradit je houfnicemi Krab, které mají podle všeho poloautomatické nabíjení?
      Finsko? Které má několik desítek kusů K-9 s poloautomatickým nabíjením a cca 300 ks tažných houfnic? Japonsko? Které zavádí Typ-19? Čína? Rusko? Které zavádí podobné zbraňové platformy jako je CAESAR? Izrael a jeho ATMOS?
      Maďarsko se svou Pz-2000, která funguje jak v automatickém tak poloautomatickém módu? Nebo snad USA, která používá jak poloautomatické nabíjení tak třeba i tažné dělostřelectvo?
      Jakou konkrétní armádu máte na mysli?
      Realita je taková, že prakticky krom Slovenska nebo Švédska neexistuje moc armád, jejichž dělostřelectvo by fungovalo čistě v automatickém módu.
      Pravda USA nyní řeší nějaké budoucí projekty, kde se počítá s nabíjecím automatem a jinýma vychytávkama, ale oni také počítají s jinou délkou hlavně, jiným objemem nábojové komory a jiným projektilem, daleko těžším, který by už člověk manuálně asi nezvedl, a samotný vývoj jejich projektů je ještě na několik let.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:12 05.05.2021

      flanker.jirka: na Evě co dodělávat opravdu je, třeba jí místo 12 střel dát 40, takže z ní vznikne Zuzana s věží vzadu (což by se mi líbilo), protože houfnice s 12 granáty a ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: na Evě co dodělávat opravdu je, třeba jí místo 12 střel dát 40, takže z ní vznikne Zuzana s věží vzadu (což by se mi líbilo), protože houfnice s 12 granáty a složitým/pomalým dobíjením je dost nešikovná.
      Vysvětlení, proč se všude zavádějí TMH s otevřenou mechanikou určitě neuspěje takové, že je zavádějí války neznalé nebo pacifistické armády. To je prostě nesmysl. Zavádějí je Rusové, Turci, Izrael, Čína, Francie, Japonsko a další a řada států je od nich kupuje. Spíš tipuju, že osádka vystavená vlivům počasí armádám tolik nevadí, koneckonců pěšák v dešti a sněhu také nezaleze do peřin a balistická ochrana věže je sporná výhoda, jestli být venku v osobní balistice nebo ve věži, která chrání prakticky stejně (byť na celém těle). Nevím jestli jsou dnešní vojáci už tak fyzicky slabí, že nepřemístí granát o 45kg ze schránky o metr vedle na podávací rameno ? Pak by měli jít na trénink třeba na stavbu, skládat náklaďáky cementu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:50 05.05.2021

      flanker.jirka Stačí se podívat na seznam uživatelů Caesrau a na seznam uživatelů houfnic vyráběných na Slovensku. To rozhodně jen o politice není... Když se člověk podívá na seznam ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Stačí se podívat na seznam uživatelů Caesrau a na seznam uživatelů houfnic vyráběných na Slovensku. To rozhodně jen o politice není...
      Když se člověk podívá na seznam zvažovaných houfnic jsou tam i zástupci výrobců mimo NATO. Na tom že se rozhodli požadovat v armádě zavedenou houfnici za nic skandálního nepovažuji.
      Výrobci (asi myslíte Slováky) rozhodně žádné testy nenabízeli. Minimálně tedy ne oficiálně.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:59 05.05.2021

      flanker.jirka Na a pokud je Caesra kritizovaný za uživatelskou nevstřícnost při nabíjení, tak si představte jak skvěle e bude doplňovat vezenou municí ten dvanácti-raný zásobník na ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Na a pokud je Caesra kritizovaný za uživatelskou nevstřícnost při nabíjení, tak si představte jak skvěle e bude doplňovat vezenou municí ten dvanácti-raný zásobník na Evě. Proti tomu je nabíjení Caesrau odpočinková činnost.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      12:25 05.05.2021

      Klimesov Mít TMH s věží jako Dita nebo Zuzana by bylo pěkné, ještě tomu dát 4 nohy jako má například Koalitsija na Kamazu nebo Srbska Nora a máte celokruhovy odměr, méně rázu na ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Mít TMH s věží jako Dita nebo Zuzana by bylo pěkné, ještě tomu dát 4 nohy jako má například Koalitsija na Kamazu nebo Srbska Nora a máte celokruhovy odměr, méně rázu na podvozek.
      Trendy vidím jinak, Caesar vidím jako náhradu tažených houfnic, ne jako náhradu Dan, viz Dany a kraby v Polsku. Finove jsou na tom také jinak, počítají každou hlaveň, koupili od nás i RM 70, váží si toho co mají.
      Dita by byla super i na podvozku Ascodu, jako byl AGM, pro těžkou brigádu.
      Armády které zmiňujete mají širší spektrum zbraní, mají i MLRS a taktické rakety. My máme delostrelectvo v žalostném stavu a to ještě budeme doufat, že se snad někdy pořídí nove minonety, reinkarnace MLRS, to už by byl asi zázrak.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:42 05.05.2021

      "Dan, viz Dany a kraby v Polsku." Když už Polsko, tak můžete vidět ústup od kolových k pásovým dělům. Tedy o dalšího zákazníka pro "DANA, atd." méně. Otázkou jak moc za těmi ...Zobrazit celý příspěvek

      "Dan, viz Dany a kraby v Polsku."

      Když už Polsko, tak můžete vidět ústup od kolových k pásovým dělům. Tedy o dalšího zákazníka pro "DANA, atd." méně.
      Otázkou jak moc za těmi Krabi stojí armáda, a jak moc průmysl. Polská armáda nasadila dělostřelectvo v normální válce naposledy během WW2.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:51 05.05.2021

      Tady je vidět, že i "KRAB" počítá ze zastaralou formou nabíjení z venku https://i.redd.it/6bluiul1nsl4...

      Tady je vidět, že i "KRAB" počítá ze zastaralou formou nabíjení z venku https://i.redd.it/6bluiul1nsl4...

     • flanker.jirka
      15:14 05.05.2021

      Jirosi Záleží na tom čemu říkáte normální válka. Naposledy měli Dany minimálně 6 let v Afghánistánu. O tom jaké slovo tam má průmysl nelze pochybovat, stačí se podívat na Strnada ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Záleží na tom čemu říkáte normální válka. Naposledy měli Dany minimálně 6 let v Afghánistánu.
      O tom jaké slovo tam má průmysl nelze pochybovat, stačí se podívat na Strnada a jeho vazby v ČR.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:21 05.05.2021

      Jirosi To že Krab má jiný způsob nabíjení je mi známo, ale zase jsme někde jinde, u pásových houfnic. Za mně je prostě lepší náhradou za Dany nová houfnice s věží, pokud už ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      To že Krab má jiný způsob nabíjení je mi známo, ale zase jsme někde jinde, u pásových houfnic.
      Za mně je prostě lepší náhradou za Dany nová houfnice s věží, pokud už existuje, tak klidně bezobslužnou věží.
      Zkuste se zeptat poláků, proč mají Kraba a ne Caesara jako náhradu za Dany.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:18 05.05.2021

      flanker.jirka: Ono je to jinak, KRAB nahrazuje pásové Gvozdiky. Zatím co DANY bude nahrazovat lehká houfnice Kryl. ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Ono je to jinak, KRAB nahrazuje pásové Gvozdiky.
      Zatím co DANY bude nahrazovat lehká houfnice Kryl. viz:
      https://www.armadninoviny.cz/p...
      https://www.czdefence.cz/...
      clanek/nove-samohybne-houfnice-pro-acr-co-bude-nejlevnejsi

      Kryl má základ v Izraelském ATMOS. Tedy přímí konkurent Ceasaru.
      Kde je tedy chyba, když se po zkušenostech z Afg rozhodli pro lehčí houfnice.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:44 05.05.2021

      Jirosi :-) zapomněl jste i na to, že se v článku zmiňují o modernizací Dan :-) a až potom plánují náhradu Krylem. Je tu rozdíl v tom, že pokračují v náhradě něco za něco, my jsme ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      :-) zapomněl jste i na to, že se v článku zmiňují o modernizací Dan :-) a až potom plánují náhradu Krylem. Je tu rozdíl v tom, že pokračují v náhradě něco za něco, my jsme Gvozdiky a tažené houfnice zrušily bez náhrady, zrovna tak raketomety.

      Už jsem to tu psal Klimesovi, my máme dělostřelectvo v dezolátním stavu, Polsko má několik typů houfnic, tažené a samohybné minomety a raketomety. Když už něco do AČR koupit tak na tom nešetřit. U nás se jen těžko může zvažovat o tom, aby se pořizovaly těžké a lehké houfnice, na to, že někdy dojde na raketomety můžeme nejspíše zapomenout a samohybné minomety budou s velkým otazníkem, až se ukáže, že věžový systém bude dražší než houfnice s dostřelem 40 km.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:54 05.05.2021

      Pokud chcete věžovou houfnici na pásovém podvozku, pak vzhledem k uvažovanému počtu je potřeba sjednotit platformu Tank/BPV. Ani u jednoho si armáda zatím nevybrala/nezavedla. ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud chcete věžovou houfnici na pásovém podvozku, pak vzhledem k uvažovanému počtu je potřeba sjednotit platformu Tank/BPV. Ani u jednoho si armáda zatím nevybrala/nezavedla. Tudíž, děla na pásovém podvozku jako náhrada Gvozdiky /PRAM, si musíte počkat.
      Teď tu řešíme nákup děl co mají primárně plnit úkoly ničené těch vzdálenějších cílů. Proto se to řeší těmi lehčími houfnicemi, jako to dělají vlastně všichni.

      Až se bude jednou kupovat houfnice/minomet na pásovém podvozku, určitě tady všichni budeme mít schodu na věžovém typu. Ten, ale zatím armáda nepoptává. Z druhé strany by bylo chybou jej nahradit "DITOU".Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:22 05.05.2021

      vzhledem k tomu, že věžová kolová houfnice má hmotnost cca 32tun a bezvěžová houfnice Caesar 8x8 rovněž, tak je tohle dělení bezpředmětné.

      vzhledem k tomu, že věžová kolová houfnice má hmotnost cca 32tun a bezvěžová houfnice Caesar 8x8 rovněž, tak je tohle dělení bezpředmětné.

 • Roman 45
  18:29 03.05.2021

  Četl jsem váš příspěvek a z něho je zřejmé, že máte přehled. Mě by zajímal váš názor na technologický demonstrátor houfnice DITA. Porovnával jsem technické parametry ShKH vz. 77 ...Zobrazit celý příspěvek

  Četl jsem váš příspěvek a z něho je zřejmé, že máte přehled. Mě by zajímal váš názor na technologický demonstrátor houfnice DITA.

  Porovnával jsem technické parametry ShKH vz. 77 s SVK - ZUZANA 2 a Zuzana na mě působí jako bojový mrzák oproti Ditě.U houfnice CAESAR mě vadí, že naše obsluhy by měli být po celou dobu bojové činnosti odkryté. Informace o Ditě jsou samozřejmě uvolněné prozatím v obecné rovině. Mě osobně u Dity fascinuje kromě plné automatizace zejména obsluha 2 členné posádky, která je po dobu jízdy a bojové činnosti plně chráněná, nevím jestli ve světě v současnosti existuje ekvivalent.
  Domnívám se, že pro země jako je ČR by při zapojení do ozbrojeného konfliktu byl kromě ekonomických zdrojů významným omezujícím faktorem také ten lidský zdroj.

  Nejsem odborník sloužil jsem u 3.brigády rychlého nasazení v Pardubicích . Absolvoval jsem Pš. ve Stříbře jako velitel družstva BVP1, takže mám zkoušky jako řidič bojových pásových vozidel, střelec operátor a velitel.
  Moje přítelkyně je Ruska a její bratr je důstojníkem u Raketových vojsk strategického určení RF. Já osobně jsem ortodoxním zastáncem našeho členství v NATO, takže jsme taková normální rodinka ))Skrýt celý příspěvek

  • Sergej7490
   12:20 04.05.2021

   "Porovnával jsem technické parametry ShKH vz. 77 s SVK - ZUZANA 2" - Mozete vypisat v ktorych konkretnych parametroch Z2 posobi oproti Dite ako mrzak ? Z2 ma realne o 1 strelu/min ...Zobrazit celý příspěvek

   "Porovnával jsem technické parametry ShKH vz. 77 s SVK - ZUZANA 2" - Mozete vypisat v ktorych konkretnych parametroch Z2 posobi oproti Dite ako mrzak ?
   Z2 ma realne o 1 strelu/min nizsiu kadenciu, co je dane kratsou hlavnou na Dite (prevzata z Z2000). Dizajn nie je technicky parameter...
   A s tou automatizaciou bacha, aby sa nejednalo len o nase mokre sny. Nevieme nakolko je realna, alebo nie je. Ak totiz zo Z2 vypustime casovaca a nabijaca, zbran ostane plne strelbyschopna.
   Casovac totiz len V PRIPADE POTREBY meni nastavenie zapalovaca strely a nabijac zasa len v PRIPADE POTREBY (nahla zmena palebnej ulohy) meni pocet nabojok.
   Inak je k cinnosti hufnice potrebny len vodic a mieric - a ten mieric tiez velmi nie, nakolko SRP vie prijimat data o strelbe z nadriadeneho SRP (DELSYS/DELOSYS). Verim ze automaticke mackanie tlacitka PAL, nie je ziadna komplikacia. Toto vsetko samozrejme plati, ak je dopredu znama palebna uloha - podla rozhovorov s delostrelcami to tak je vacsinou vzdy.
   Takze by bolo vhodne zistit ci pod pojmom "plnoautomaticka obsluha" si vyrobca Dity predstavuje to iste, ako my na tomto fore. Zatial to nevieme.Skrýt celý příspěvek

 • milan vasicek
  15:46 03.05.2021

  Dovoluji si k příspěvku Klimesov mít několik připomínek. Tvrzení diskusního příspěvku: „Bohužel typický český článek, kde se za každou cenu snaží dělat z prdu vědu“ zcela ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovoluji si k příspěvku Klimesov mít několik připomínek.

  Tvrzení diskusního příspěvku: „Bohužel typický český článek, kde se za každou cenu snaží dělat z prdu vědu“ zcela očividně potvrzuje, že pisatel má jen malou zkušenost s projektováním zbraní, procesem jejich vývoje, zkoušení, výroby a bojového použití. Zkušenosti skončily v devadesátých létech. A od té doby jsou v akvizicích jen samé problémy.

  On ten zmiňovaný „prd“ může lehce vyústit v katastrofu, když se mu včas v samém zárodku nepředejde. Stačí si přečíst memoáry válečných veteránů, kde popisují, jak jejich život „visel na vlásku“ pro selhání techniky.

  V bojovém užití zbraňových systémů nemáme jako v počítačových hrách několik životů, které můžeme resetovat. V boji musí všechno fungovat „na první dobrou“. A aby tomu tak bylo, musí se každý detail v konstrukci zbraňového systému promyslet a prozkoušet ve všech jeho interakcích a důsledcích na celý systém. I ten nejproslulejší konstruktér či zbrojní závod není prost vyvarovat se chyb. Např. z „nedávné doby“. Teprve až při československé licenční výrobě a testování BVP-1 se došlo ke zjištění, že příčinou neplnění podmínek přesnosti střelby 7,62 mm spřaženým tankovým kulometem PKT je chybné provedení uchycení tlumiče ohně na hlavni kulometu. A to přesto, že BVP-1 prošlo rozsáhlými zkouškami v SSSR, samotné zemi původu.

  Tvrzení:“ Článek je psán stylem, který má nějaký způsobem ukázat, že mechanická poškození jsou jen doménou CAESARU, a jinačích dělostřeleckých konstrukcí se netýká“, je jen myšlenková fabulace záměrně zpochybnit uváděná fakta v článku. Článek je není vůbec psán stylem, jak se domnívá autor příspěvku, že článek má nějaký způsobem ukázat, že mechanická poškození jsou jen doménou CAESARU a jinačích dělostřeleckých konstrukcí se netýká. Protože objektem článku je jen ShH CEASER, tak je jen ona logicky podrobena zkoumání funkčnosti konstrukčních uzlů z hlediska jejich odolnosti pro poruchám a závadám.

  Přeci jde o to, aby do výzbroje dělostřelectva AČR byl zaveden zcela funkčně způsobilý dělostřelecký systém, který v sobě neponese zárodky možných poruch, ohrožujících jeho bojovou efektivnost.

  V článku se za nejvíce problematické z hlediska spolehlivosti funkce ShH CAESAR považuje konstrukční řešení uchycení ramen zasouvačů nabíjecího mechanismu a opěrného rydla k dělové nástavbě. Nejsou zajištěna v dopravní poloze fixací k dělové nástavbě. To při jízdě či pochodu zapříčiní závady, které mají dva zdroje: dynamický a havarijní.

  Dynamická závada. Ramena zasouvačů nabíjecího mechanismu a opěrné rydlo jsou jen letmo uchyceny k dělové nástavbě bez jakékoliv dopravní pojistky ve formě opěry. Tím jsou vystaveny vibracím v důsledku elastičnosti vlastní konstrukce a pružného chování jejich manipulačních válců (stlačitelnost oleje). Tím jsou vystaveny „třepání“ kolem otočných čepů, jehož důsledkem je postupná ztráta únavové pevnosti konstrukce a vytlučení otočných čepů.

  Je závažnou konstrukční chybou, že jak rameno zasouvačů, tak opěrné rydlo pro jízdu nejsou fixovány k dělové nástavbě dopravními pojistkami či opěrami, které by zabránily jejich vibracím čije zcela vyloučily. (Testovat jízdní zkouškou minimálně v délce 500 km, z toho alespoň 100 km v kamenitém terénu).

  Havarijní závada. Dělová nástavba je položena až na konec kolové platformy. Důsledkem toho hlavní dělové uzly přesahují kolovou platformu a rameno zasouvačů se tím stává nejzadnější částí ShH. V důsledku toho plní úlohu zadního nárazníku vozidla s nebezpečím havarijního poškození při nárazu na překážku nebo nárazem jiného vozidla.

  Zde je v příspěvku: „A tady se autor dopustil fabulace, kdy vytvořil závěr bez reálných znalostí věcí. Citace: "To znamená vyřazení ShH Caesar z boje, protože ve vojskových podmínkách půjde jen stěží opravit poškozené rameno zasouvačů." Tento závěr je vycucán z prstu, protože nemůže vědět jak moc složitá je oprava nabíjecího ramene popřípadě jiných částí houfnice“. Naproti tomuto tvrzení přesně vím, jak je nabíjecí mechanismus konstrukčně a funkčně koncipován, protože jsem řadu takových mechanismů projektoval a testoval a tím dovedu odhadnou možnosti oprav poruch a poškození ve vojskových podmínkách.

  Pokud bych ze svého studia takto řešil obdobnou konstrukci charakteru ramene zasouvačů a opěrného rydla, jak je použito u ShH CAESAR, byl bych bez milosti od zkoušky vyhozen. O potupném výsměchu v projektovém oddělení ani nemluvě.

  Manuál (poloautomat) vs. automat. Je pravda, že všechny houfnice ať už s manuálním, poloautomatickým nebo automatickým nabíjením, se stejně nabíjí ručně. Bohužel zásobník se nenaplní sám od sebe. Ale klíčová podmínka je, co se manuálně provádí v palebném postavení. Pokud je automat, pak jenom úprava výmetné nálože a nastavení zapalovače, ovšem bez manuální potřeby nabíjet hlaveň. Při manuálním či poloautomatickém nabíjení se musí opětovně v municí opětovně pracovat. To znamená dvakrát více než při automatu. Navíc zásobník se u automatu plní, dá se říct, v bezpečném prostředí.

  V konstrukci nabíjecího zařízení je nedomyšlenost v tom, že v případě poruchy jednoho zasouvacího mechanismu nemůže druhý zálohovat jeho funkci. Pro vysokou palnou výšku lze si jen obtížně představit ruční nabíjení, zejména střely. Zálohování je základní pravidlo zbraňových konstrukcí.

  Při posuzování manuál, poloautomat nebo automat se musí vzít bezpodmínečně do úvahy konstrukce výmetné nálože. Ráže 152 a 155 mm se diametrálně liší. U 152 mm je výmetná nálož vložena do kovové nábojnice, se kterou se manipuluje jako s jedním předmětem, tak 155 mm výmetná nálož podle společného memoranda se skládá disků, které se vrství na sebe v počtu podle palebného povelu, 1 až 6. Až teprve potom dojde k nabíjení výmetné nálože. Zavedená disková konstrukce výmetné nálože je přijata s výhledem na zjednodušení automatického nabíjení. Z toho plynou ty komplikace při manuálním nabíjení.

  Že nabíjení výmetných náplní je komplikované a není vůbec vstřícné pro obsluhu, nabíječe, lze doložit tím, že v marketingových šotech nikdy není ukázán celý proces s manipulací výmetných náplní. Vkládání do zásobníků a jejich vyjímání a příprava k nabíjení. Ukazuje se pouze až závěrečná fáze, položení výmetné náplně do zasouvacího mechanismu. Je mi s podivem, že této skutečnosti si nikdo vůbec nevšímá a přehlíží ji, ač hraje významnou roli v obsluze děla při střelbě a procesu vedení střelby. Snížení předepsaného počtu členů obsluhy se odrazí do zpomalení rychlosti střelby.

  Příspěvek končí slovy: „Takže článek je sice pěkný, ale bohužel mi zavání střetem zájmů, člověka který pracuje pro (Konštruktu) a díky tomu je pochopitelné, že ve svých názorech bude preferovat konstrukci na které sám pracoval a pomáhal vyvíjet.“

  Já na oplátku k diskusnímu příspěvku: „Nechci podsouvat, ale se mi zdá, jako by článek „Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí“ někomu šlápl do báboviček.“Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   16:38 03.05.2021

   Mohu se zeptat jakou máte zkušenost s Caesarem? Viděl jste ho někdy v chodu nebo alespoň z blízka? Mluvil jste někdy z jeho obsluhou?

   Mohu se zeptat jakou máte zkušenost s Caesarem? Viděl jste ho někdy v chodu nebo alespoň z blízka? Mluvil jste někdy z jeho obsluhou?

   • flanker.jirka
    22:00 03.05.2021

    Scotty
    Tak nám zkuste vy říct Vaše zkušenosti s Caesarem. Jaké má podle Vás Ceasar výhody oproti ostatním možným řešením?

    Scotty
    Tak nám zkuste vy říct Vaše zkušenosti s Caesarem. Jaké má podle Vás Ceasar výhody oproti ostatním možným řešením?

    • Scotty
     23:40 03.05.2021

     Já tu nevynáším soudy nad výdrží a funčností různých konstrukčních řešení. Jem mě zajímalo jestli autor tu houfnici někdy reálně viděl. Já vycházím ztoho ce se mi o Caesaru ...Zobrazit celý příspěvek

     Já tu nevynáším soudy nad výdrží a funčností různých konstrukčních řešení. Jem mě zajímalo jestli autor tu houfnici někdy reálně viděl. Já vycházím ztoho ce se mi o Caesaru podařilo dohledat, ale předpokládám že taková kapacita jako pan Vašíček ho prolezl od kol až pohlaveň.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:06 04.05.2021

      Chápu váš dotaz na autora. Ale tento by měl být směrován dotaz všeobecně do AČR, protože nikde nebyla zmínka o tom, že by si to vojáci AČR mohli vyzkoušet a osahat. Přitom jde jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Chápu váš dotaz na autora. Ale tento by měl být směrován dotaz všeobecně do AČR, protože nikde nebyla zmínka o tom, že by si to vojáci AČR mohli vyzkoušet a osahat. Přitom jde jen o jeden nákladák s klackem.
      Ostatně, to je problem většiny zakázek šitých na míru, že vojáky raději nenechají nic si pořádně vyzkoušet, aby jim do toho nevstupovali.
      Sám jsem osobně viděl pouze pár houfnic, v Kielcich Atmos na Jelczu, tam byli na informace skoupí, ale když jsem viděl Evu s automatem. Tak si prostě musíte položit otázku, proč skládat munici ručně na náklaďák a pak s ní ještě manipulovat do komory, když lze i bez věže udělat automat a obsluhovat houfnici z kabiny. Obvzláště, když začnete počítat, že nejvíce vojáků vám bude chybět v logistice. A když do houfnice můžete dát pouze dvě osoby, tak další dvě mohou obsluhovat muniční vůz navíc oproti standardnímu počtu.Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   16:39 03.05.2021

   Člověk nemusí být konstrukční génius aby ty nedostatky viděl. Jestliže by cena Caesaru byla poloviční proti Zuzaně ,Archeru, jak bylo původně prezentováno, tak by se to dalo ...Zobrazit celý příspěvek

   Člověk nemusí být konstrukční génius aby ty nedostatky viděl. Jestliže by cena Caesaru byla poloviční proti Zuzaně ,Archeru, jak bylo původně prezentováno, tak by se to dalo překousnout. Ale pokud ne, neměli bychom šetřit, protože se to vymstí jako vždy.Skrýt celý příspěvek

   • Dual
    19:44 03.05.2021

    Cenu samohybné houfnice DITY pro Ukrajinu odhadují UA vojenské weby na 3,0-3,5 mil. USD tj. asi 75 mil. Kč. Houfnice DANA M2 je přijde na 1,5 mil. USD.

    Cenu samohybné houfnice DITY pro Ukrajinu odhadují UA vojenské weby na 3,0-3,5 mil. USD tj. asi 75 mil. Kč. Houfnice DANA M2 je přijde na 1,5 mil. USD.

   • Jirosi
    20:04 03.05.2021

    Dokud nebude na stole konečná nabídka jsme jen u spekulací.

    Dokud nebude na stole konečná nabídka jsme jen u spekulací.

  • Scotty
   16:57 03.05.2021

   Jinak to údajně strašně složité nabíjení prachových náplní je vidět na tomhle videu.
   https://youtu.be/MjfKqpmKf_s?t...

   Jinak to údajně strašně složité nabíjení prachových náplní je vidět na tomhle videu.
   https://youtu.be/MjfKqpmKf_s?t...

   • flanker.jirka
    21:20 03.05.2021

    Scotty Připadá Vám normální, že se nabíjením lehkých prachových náplní zaobírají hned dva lidé a nikdo mezi výstřely nekontroluje display pro případnou korekci náměru a odměru? A ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Připadá Vám normální, že se nabíjením lehkých prachových náplní zaobírají hned dva lidé a nikdo mezi výstřely nekontroluje display pro případnou korekci náměru a odměru? A podívejte se v jaké ústroji danou činnost provádí.
    To je pouze propagační záběr na obsluhu někde u výrobce ne na vojáky ve vojenské ústroji.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     06:54 04.05.2021

     Co by tam měl jako nastavovat, cíl zadali souřadnicemi z palebného rozkazu. Technicky už během příjezdu na palebné postavení. Proč, se tím taky zdržovat na místě? Ten drží v ...Zobrazit celý příspěvek

     Co by tam měl jako nastavovat, cíl zadali souřadnicemi z palebného rozkazu. Technicky už během příjezdu na palebné postavení. Proč, se tím taky zdržovat na místě?
     Ten drží v zaměření digitální palebný systém děla, a oni jen naládují požadovaný počet střel. Zbytek v místě cíle dořeší přesná munice, nebo se jedná o plošnou palbu, a nepřesnost je vlastně požadavek.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     07:25 04.05.2021

     Divné my to nepřijde. Tenhle postup se dá vysledovat ne všech videích s Caesrem. Nepředpokládám že je po každém výstřelu nutné manuálně zasahovat do nastavení. Tohle má SŘP děla ...Zobrazit celý příspěvek

     Divné my to nepřijde. Tenhle postup se dá vysledovat ne všech videích s Caesrem. Nepředpokládám že je po každém výstřelu nutné manuálně zasahovat do nastavení. Tohle má SŘP děla jistě vyřešené automaticky.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     11:46 04.05.2021

     I na těch záběrech jde vidět jak ten co dává prachové náplně do nabíjecího zařízení občas kouká na obrazovku a kontroluje zdalipak je vše v pořádku. Navíc od toho je tam velitel ...Zobrazit celý příspěvek

     I na těch záběrech jde vidět jak ten co dává prachové náplně do nabíjecího zařízení občas kouká na obrazovku a kontroluje zdalipak je vše v pořádku.
     Navíc od toho je tam velitel aby ty kluky ukorigoval :)Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:13 03.05.2021

   "Např. z „nedávné doby“. Teprve až při československé licenční výrobě a testování BVP-1 se došlo ke zjištění, že příčinou neplnění podmínek přesnosti střelby 7,62 mm spřaženým ...Zobrazit celý příspěvek

   "Např. z „nedávné doby“. Teprve až při československé licenční výrobě a testování BVP-1 se došlo ke zjištění, že příčinou neplnění podmínek přesnosti střelby 7,62 mm spřaženým tankovým kulometem PKT je chybné provedení uchycení tlumiče ohně na hlavni kulometu. A to přesto, že BVP-1 prošlo rozsáhlými zkouškami v SSSR, samotné zemi původu"

   To jen dokazuje jak to bylo ve skutečnosti vs "vyhození od zkoušky".

   "Přeci jde o to, aby do výzbroje dělostřelectva AČR byl zaveden zcela funkčně způsobilý dělostřelecký systém, který v sobě neponese zárodky možných poruch, ohrožujících jeho bojovou efektivnost."

   Vzhledem k tomu, že největší tu boj je tu o "DITU" co je v podstatě prototyp v jediném kusu. Tak kritika Ceasaru, který ve verzi 6x6 má za sebou i bojové nasazení je trošku mimo...
   To dělo už od roku 2003, respektive 2004 slouží (17 let). Přitom se evidentně na kamenitých, prašných cestách Afriky nerozpadá.Skrýt celý příspěvek

   • ARES
    20:24 03.05.2021

    Mám za to, že nejde o boj o DITU. Ta je pouze funkčním vzorkem naznačujícím možnost řešení. Např. pouze dvoučlenná osádka je úplně mimo. Ve dvou by nešlo provádět ani běžné ...Zobrazit celý příspěvek

    Mám za to, že nejde o boj o DITU. Ta je pouze funkčním vzorkem naznačujícím možnost řešení. Např. pouze dvoučlenná osádka je úplně mimo. Ve dvou by nešlo provádět ani běžné ošetření. Po každé střelbě se musí vytřít a nakonzervovat hlaveň a závěrový mechanismus. A to se ve dvou nedá vůbec provést. Při plnění zásobníků se zmanipuluje munice o hmotnosti ne méně než 3 tuny. Do sestavy baterie by muselo být včleněno „obslužné družstvo“ nejméně v počtu 8.

    Co se týče Caesara, tak ten má několik postupně modernizovaných variant. Dánsko a AČR nárokují poslední variantu. Zde je ovšem háček, co se týče bojového odzkoušení. Předchozí varianty mají jinak řešený nabíjecí mechanismus. Nabízené řešení má dva zasouvací mechanismy na rozdíl od předchozích modelů, které mají jen jeden. A ty jsou odlišně konstrukčně řešeny. O nabízeném řešení se nedá tak tvrdit, že prošlo bojovým odzkoušením. V tom tkví oprávněná kritika řešení nabíjecího mechanismu v článku. Tvrzení, že se jedná o odzkoušený systém, je tak pravdivé jen zčásti.

    Pro příznivce houfnice Archer. Ta má stejný technický problém jako Caesar. Nabíjecí automat je zadním nárazníkem. Šlo společný projekt švédské a norské armády (24 + 24 kusů). Vývoj byl doprovázen nepředvídanými technickými problémy. Švédská armáda převzala 24 kusů. Norská vláda od projektu odstoupila v prosinci 2013. Vyrobených 24 kusů pro Norsko pak převzala švédská armáda. V roce 2020 švédská armáda objednala dalších 24 kusů, čímž se celkový počet zvýšil na 72. Chorvatská armáda vznesla požadavek až na 24 systémů Archer. Chorvatsko nakonec zvolilo přebytečné německé PzH 2000 (12 kusů), protože PzH 2000 byla shledána za levnější alternativu k houfnici Archer. Nikdy jiný houfnici Archer nepoptával, ze zavedena pouze ve švédské armádě.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   08:09 04.05.2021

   milan vasicek Zdravím a děkuji za reakci a za podmětné čtení. Opět jste to napsal velice pěkně tak jak samotný článek. Ale bohužel realita je stále stejná. Vaše kritika ...Zobrazit celý příspěvek

   milan vasicek
   Zdravím a děkuji za reakci a za podmětné čtení.
   Opět jste to napsal velice pěkně tak jak samotný článek.
   Ale bohužel realita je stále stejná.
   Vaše kritika dělostřeleckého systému CAESAR se primárně točí kolem nabíjecího zařízení. Ano to chápu a ve svém vysvětlení maté v mnohých věcech pravdu. Problém ovšem je v tom, že jek ve svém článku, tak i ve vaši reakci řešíte pouze to, že nabíjecí systém se může rozbít, protože... (a vysvětlil jste proč). To ovšem já nezpochybňuji. Také nezpochybňuji vaše odborné a konstrukční znalosti, a ani dokonce to, že k poškození nabíjecího mechanizmu z vámi uvedených důvodů nemůže dojít. Naopak v některých reakcích jsem sám napsal, že nabíjecí mechanizmus je poměrně nešťastně umístěn.
   Ale bohužel, já se považuji za náročnějšího čtenáře, a pro mně kritika založená na tom, že něco může trpět mechanickým poškozením je prostě málo. Ono totiž to, že se může mechanizmus nabíjení poškodit z toho nebo onoho důvodů je pěkné, ale je to prostě jen část pravdy a informací. Ruku v ruce s tímto jde totiž i něco jako schopnost údržby, oprav, náročnost údržby, náročnost oprav, schopnost výměny v polních podmínkách atd. atd.
   Jak jsem psal níže. Rozbít, poškodit nějakým způsobem porouchat se dokáže každá mechanická či elektronická věc. To není nic závratného ani nic na čem by se dal stavět Karlštejn nebo nějaká rozsáhlá kritika. Je to totiž přirozená vlastnost věcí. Daleko důležitější je to, jak si s případnou poruchou můžu poradit a jak jí jednoduše, efektivně a rychle opravím. A tohle jste bohužel jak ve svém článku, tak i ve vaši reakci naprosto vynechal. Tuto problematiku neřešíte nebo jí smetete ze stolu jednou větou typu "Já jsem konstruktér takže mám o tom pochybnosti"
   Což je pro měn docela málo, a od člověka, který se v konstrukcích vyzná bych čela obsáhlejší čtení. Poškození nabíjecího stroje jste schopen rozepsat na x odstavců. Problematiku údržby, oprav a výměny popisujete jednou větou. Proč? Mně jako čtenáři, by přišlo fér, kdyby jste se ve svých úvahách daleko více rozepsal i o těchto věcech, které jsou pro armádní potřeby daleko důležitější a žádanější. A třeba to porovnal, jak asi může být náročná údržba a oprava nabíjecího mechanizmu u houfnice CAESAR a jaká může být údržba a oprava náročná u jinačího nabíjecího systému. To, že mi napíšete, že u CAESARA je větší pravděpodobnost mechanického poškození než u jinačího dělostřeleckého systému je fajn, ale pro měn opravdu docela málo.
   Každá mince má dvě strany a každé řešení má svá pro a proti, své klady a zápory, a vždy při funkčnosti vždy záleží na tom jak se dokáži záporné věci rychle a jednoduše odstranit.
   O tom byl celý můj příspěvek.
   Takže nebojte se, do bábovičky jste mi nešlápl. Mým favoritem stále je Pz-2000 :-)
   Jen pro mně je málo se velice rozsáhle rozepsat o problematice poškození mechaniky nabíjení a zároveň vynechat otázku údržby a oprav, popřípadě jí zodpovědět jen jednou větou :-)

   Co se týče toho nabíjení.
   Obávám se, že zde nemáte pravdu. Nebo spíše nemáte pravdu ve vašem tvrzení, že doplnit zásobník v "bezpečném prostředí".
   Není tomu tak a dal jsem zde min 4 vide jak to prostě na bojišti chodí.
   Sám píšete ve svém článku, že dělostřelci si nemohou dělat co chtějí a vše je závislé na rozkazech a operačních postupech. A to platí i pro doplňování munice.
   Takže baterie si opravdu nemůže odjet do bezpečné vzdálenosti od fronty a tam si v klidu doplnit zásobník. Na to není čas ani prostor. Doplnění zásobníku se bude jednoduše provádět tam kde se bude moct, a když vás při této činnosti vyhmátne nepřítel, třeba svým dronem, tak co myslíte jak to asi dopadne? Navíc ignorujete tu další část v rámci nabíjení o které jsem psal, a to schopnost vést palbu, z trvalého palebného postavení. Bohužel u houfnic, které se spoléhají pouze a jenom na nabíjecí automat je to nebezpečí, že když jí zakopete v palebném postavení, tak jí musíte zakopat s plným zásobníkem. Což je v případě, že by se baterie dostala do ostřelování docela nebezpečné. Jak by asi dopadla DANA kdyby v takovém případě dostala přímý zásah, nebo zásah z dronu?
   A to je z mého problému docela závažný problém. A nepomůže vám ho vyřešit ani pancéřování, protože houfnice nejsou pancéřovány tak aby odolaly přímému zásahu 152mm nebo 155mm projektilu, či PTŘS odpálené z dronu nebo jiné platformy.
   Proto si myslím, že je v dnešní době riskantní stavě své dělostřelectvo na stroji, který se dá efektivně nabíjet pouze z automatu a u kterého je vždy potřeba aby osádka byla uvnitř, i když operuje ze stálého palebného postavení.

   A co se týče toho, řešení, že CAESAR by se špatně nabíjel pouze manuálně. Ano opět máte pravdu a popsal jste to dobře, ale znovu bez konkrétní znalosti jak rychle se dá opravit nabíjecí mechanizmus, je to bezpředmětný problém. Protože pokud by oprava trvala dejme tomu cca 5 minut rak není co řešit. Samozřejmě pokud by trvala hodinu tak to je něco jiného, ale tady není důvod myslet si, že oprava potrvá nějakou závratnou dobu.

   Každopádně ještě jednou děkuji za poměrně podmětné čtení. Jde vidět, že problematice rozumíte a já v žádném případě nechci kritizovat vaše odborné a konstrukční znalosti.
   Jen nejsem přesvědčen o tom, že nejste v tuto chvíli nezaujatý. Celou dobu totiž jen kritizujete nedostatek, aniž by jste jakkoli vzal v potaz, zdalipak je tento nedostatek, řešen jinak. Ani náznakem jste se totiž nezmínil o tom jak by se dala situace poruchy nabíjecího mechanizmu reálně řešit v bojových podmínkách, pouze jste to okomentoval jednou větou. :-) Zkrátka ke své kritice přistupujete jako konstruktér, který by prostě postupoval jinak. Což je přirozené a jak jsem psal níže pochopitelné a není na tom nic špatného. :) :) :)Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:52 04.05.2021

    Klimesov Jak jste jako konstruktér přišel na to, že se robotické ruky a podavače opravují 5 minut? To je absolutně na stejné úrovni, za co peskujete argumentaci pana Vašíčka. To ...Zobrazit celý příspěvek

    Klimesov
    Jak jste jako konstruktér přišel na to, že se robotické ruky a podavače opravují 5 minut? To je absolutně na stejné úrovni, za co peskujete argumentaci pana Vašíčka. To jako "konstrukter" přece nemůžete ani napsat.
    Podívejte se co vše je na Caesaru venku k poškození a nechráněné, nejsou to pouze dozadu trčící podavače, je to i robotická ruka na boku, je to místo kam se ze zásobníku podává granát, se kterým se tam ještě rotuje. Je tam mnohem více zbytečných pohybů robotické ruky nebo podavačů, to vše činí mechanismus složitějším než automat Dany nebo Zuzany. Jsou tam vidět kabeláže, možná hydraulické hadice. Další otázka by mohla být i na to, jakou úroveň, například proti střepinám, poskytují schránky Ceasaru a jak je to u věžových houfnic?
    Ke spolehlivosti, zkuste se zeptat v Jincích nebo na Slovensku, zda s automatem mají nějaké problémy?Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     07:49 05.05.2021

     No jelikož jste záměrně ignoroval mou druhou větu, kde píši že pokud by výměna trvala daleko déle (hodinu) nebo více, tudíž by byla složitější tak už by to bylo na zvážení, nemá ...Zobrazit celý příspěvek

     No jelikož jste záměrně ignoroval mou druhou větu, kde píši že pokud by výměna trvala daleko déle (hodinu) nebo více, tudíž by byla složitější tak už by to bylo na zvážení, nemá cenu váš příspěvek jakkoli dál rozebírat. Je to reakce vytržená z kontextu a použito reductio ad absurdum :-)Skrýt celý příspěvek

 • Kichot
  13:53 03.05.2021

  Stejně by mě zajímalo jestli všechny ty zpackané výběrovky nemá na svědomí mimo jiné působení krtků v řadách M.O. a G.Š. Zvlášť při pohledu na Vrbětice se tato možnost více než ...Zobrazit celý příspěvek

  Stejně by mě zajímalo jestli všechny ty zpackané výběrovky nemá na svědomí mimo jiné působení krtků v řadách M.O. a G.Š. Zvlášť při pohledu na Vrbětice se tato možnost více než nabízí...Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  12:56 03.05.2021

  Ciekawe czy da się oszacować różnice w kosztach eksploatacji. Caesar 8x8 waży tyle co "normalna" ciężarówka 8x8. Ciekawe jak wygląda spalanie, resursy zawieszenia, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ciekawe czy da się oszacować różnice w kosztach eksploatacji.

  Caesar 8x8 waży tyle co "normalna" ciężarówka 8x8. Ciekawe jak wygląda spalanie, resursy zawieszenia, konstrukcji.
  Jakie są koszty (i wymagania) eksploatacyjne w stosunku do alternatywnych kołowych konstrukcji. (Kołowych bo w stosunku do gąsienicowych to nie ma czego porównywać - będzie dużo taniej )Skrýt celý příspěvek

 • Echo
  11:50 03.05.2021

  CAESAR - pocet clenov obsluhy 5-6 Zuzana - pocet clenov obsluhy 4 Z 250 ludi viete zostavit prinajlepsom 50 5-clennych osadok pre CAESARA. Z 250 ludi viete zostavit 62 ...Zobrazit celý příspěvek

  CAESAR - pocet clenov obsluhy 5-6
  Zuzana - pocet clenov obsluhy 4

  Z 250 ludi viete zostavit prinajlepsom 50 5-clennych osadok pre CAESARA.
  Z 250 ludi viete zostavit 62 kompletnych osadok pre Zuzanu.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   13:05 03.05.2021

   Caesar 8x8 má počet členů 3-5. Dánské Caesar 8x8 mají 4 členy osádky.
   Stran počtu osob je to tedy plichta

   Caesar 8x8 má počet členů 3-5. Dánské Caesar 8x8 mají 4 členy osádky.
   Stran počtu osob je to tedy plichta

   • Miroslav
    14:10 03.05.2021

    Vzhľadom na ten rozptyl 3-5 by som povedal, že 3 je minimálny počet ktorý ešte dokáže prevádzať bojové operácie (aj keby len v obmedzenej miere) 5 je ideálny alebo štandardný stav

    Vzhľadom na ten rozptyl 3-5 by som povedal, že 3 je minimálny počet ktorý ešte dokáže prevádzať bojové operácie (aj keby len v obmedzenej miere) 5 je ideálny alebo štandardný stav

    • Scotty
     14:49 03.05.2021

     Pět je to za situace kdy je řidič samostatná pozice. Například v Dánsku dělá řidiče nabíječ prachových náplní.

     Pět je to za situace kdy je řidič samostatná pozice. Například v Dánsku dělá řidiče nabíječ prachových náplní.

     • Miroslav
      16:02 03.05.2021

      Nedáva zmysel aby vodič sedel v kabíne kým sa strieľa. Teoreticky môže robiť vodiča hocikto z posádky takže minimálne jedna osoba sa ušetriť dá

      Nedáva zmysel aby vodič sedel v kabíne kým sa strieľa. Teoreticky môže robiť vodiča hocikto z posádky takže minimálne jedna osoba sa ušetriť dá

     • skelet
      17:51 03.05.2021

      smysl to dává, pokud má houfnice co nejrychleji opustit svou pozici.

      smysl to dává, pokud má houfnice co nejrychleji opustit svou pozici.

     • Miroslav
      18:30 03.05.2021

      Lenže ten vodič musí aj tak čakať kým posádka naskáče do vozidla. Alebo budú nabijači naskakovať ako smetiari na stúpačky či utekať za presúvajúcim sa vozidlom? Najprv budú ladovať ...Zobrazit celý příspěvek

      Lenže ten vodič musí aj tak čakať kým posádka naskáče do vozidla. Alebo budú nabijači naskakovať ako smetiari na stúpačky či utekať za presúvajúcim sa vozidlom? Najprv budú ladovať automat a potom ešte behať 300 metrov aby ich nezasiahla odvetná paľba :-) (ber s rezervou)Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:43 03.05.2021

      Scotty Tak v tom případě se musí hádat o volant, na videu, na které se odkazujete o kousek výše se nabíjením náplní zaobírá hned dvojice osob. :-) Opět bych se rá připomenul s ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Tak v tom případě se musí hádat o volant, na videu, na které se odkazujete o kousek výše se nabíjením náplní zaobírá hned dvojice osob. :-)
      Opět bych se rá připomenul s poznámkou ať si zkusíte jejich činnost představit v noci, v kompletním battle dresu a pod tlakem okolí bojového nasazení.
      Kolikrát taková obsluha zvládne rozvinutí, serií výstřelů. svinutí a přesun na jiné stanoviště? ... po dvou cyklech toho budou mít dost i ve dne. Obsluha automatizované houfnice na tom bude lépe.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   13:57 03.05.2021

   Český Caesar má mít čtyřčlennou obsluhu. I v prospektu nahoře je udávaná osádka 3-5 vojáků.

   Český Caesar má mít čtyřčlennou obsluhu. I v prospektu nahoře je udávaná osádka 3-5 vojáků.

   • darkstyle
    17:15 03.05.2021

    Takže ak Caesar môže mať 4 člennú posádku tak Zuzana môže mať 3 člennú.. Len logicky keď nebudú mať 5/4 tak nebudú vedieť tak rýchlo odísť z palebnej pozície, o pár sekúnd(možno ...Zobrazit celý příspěvek

    Takže ak Caesar môže mať 4 člennú posádku tak Zuzana môže mať 3 člennú..

    Len logicky keď nebudú mať 5/4 tak nebudú vedieť tak rýchlo odísť z palebnej pozície, o pár sekúnd(možno +10 sekúnd)Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     17:56 03.05.2021

     Tak běžte do Konštrukty případně OSSR vysvětlit že tam nají jednoho zbytečně navíc. Proč by absence jednoho vojáka znamenala nějaké zdržení při opuštění stanoviště? To by se spíš ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak běžte do Konštrukty případně OSSR vysvětlit že tam nají jednoho zbytečně navíc.
     Proč by absence jednoho vojáka znamenala nějaké zdržení při opuštění stanoviště? To by se spíš projevilo na rychlosti střelby.Skrýt celý příspěvek

  • Echo
   14:15 03.05.2021

   4 ludia pre CAESARA, zaujimave. Ako je to podelene? Ktore funkcie su zdielane? Mimochodom k Zuzane, ak mi pamat neklame, tak z rozpravania znameho, ktory bol vodicom na Zuzane, tak ...Zobrazit celý příspěvek

   4 ludia pre CAESARA, zaujimave. Ako je to podelene? Ktore funkcie su zdielane? Mimochodom k Zuzane, ak mi pamat neklame, tak z rozpravania znameho, ktory bol vodicom na Zuzane, tak 4. clen posadky tzv. casovac tam je prakticky len 'just in case'.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    14:37 03.05.2021

    Zuzana 2: Zbraň je obsluhovaná štvorčlennou posádkou umiestnenou počas prevádzky v troch kabínach (vodič v prednej kabíne, veliteľ s operátorom náplní v ľavej veži, operátor ...Zobrazit celý příspěvek

    Zuzana 2:

    Zbraň je obsluhovaná štvorčlennou posádkou umiestnenou počas prevádzky v troch kabínach (vodič v prednej kabíne, veliteľ s operátorom náplní v ľavej veži, operátor striel v pravej veži).Skrýt celý příspěvek

    • Echo
     14:52 03.05.2021

     No, ale ako je to u CAESARA? Mne to vychadza na 5 ludi ( velitel, strelec, vodic a 2x nabijac ). Cize ak tam Dani maju 4 clenne obsluhy, tak niektore funkcie musia byt zdielane.

     No, ale ako je to u CAESARA? Mne to vychadza na 5 ludi ( velitel, strelec, vodic a 2x nabijac ). Cize ak tam Dani maju 4 clenne obsluhy, tak niektore funkcie musia byt zdielane.

     • Miroslav
      16:04 03.05.2021

      To určite. Nevidím problém v tom, že veliteľ by bol zároveň aj vodič napríklad alebo strelec veliteľom. A to platí aj u Zuzany samozrejme

      To určite. Nevidím problém v tom, že veliteľ by bol zároveň aj vodič napríklad alebo strelec veliteľom. A to platí aj u Zuzany samozrejme

   • Scotty
    14:46 03.05.2021

    Jeden z posádky Caesrau dělá krom obsluhy děla ještě řidiče.

    Jeden z posádky Caesrau dělá krom obsluhy děla ještě řidiče.

 • Kichot
  11:44 03.05.2021

  Škoda , že se nevybral Archer. Ten v sobě kombinuje plusy obou řešení. A až na menší množství munice v zásobníku, to vypadá na technicky zdatné řešení. I když ty ceny jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  Škoda , že se nevybral Archer. Ten v sobě kombinuje plusy obou řešení. A až na menší množství munice v zásobníku, to vypadá na technicky zdatné řešení. I když ty ceny jsou orientační, tak 105(175) vs 150 vs 180 mio ks není takový rozdíl. Tady je vidět ta nevýhoda Maďarského způsobu nákupu napřímo. Kdyby se udělala výběrovka, včetně závazné cenové nabídky a pak vybralo (klidně dražší řešení) mohlo to být přehlednější... I když diskuze by byla ještě šťavnatější :-)Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  09:22 03.05.2021

  Je vůbec možné, že by CSG nabídl Ditu? Přece jen mají nějakou spolupráci s Nexterem a že by šli proti němu, když už bylo rozhodnuto, to se mi moc nepozdává...

  Je vůbec možné, že by CSG nabídl Ditu? Přece jen mají nějakou spolupráci s Nexterem a že by šli proti němu, když už bylo rozhodnuto, to se mi moc nepozdává...

  • Klimesov
   09:56 03.05.2021

   No nabídnout můžou. Každopádně DITA je stále zatím jen koncept. existuje pouze předváděcí model maximálně nějaký základní prototyp, kde se testuje jestli takový a takový nápad je ...Zobrazit celý příspěvek

   No nabídnout můžou.
   Každopádně DITA je stále zatím jen koncept. existuje pouze předváděcí model maximálně nějaký základní prototyp, kde se testuje jestli takový a takový nápad je možný a jestli tohle nebo tohle zařízení funguje tak jak má :-)
   A u toho nejspíše také CSG zůstane. Pochybuji, že CSG zaplatí z vlastní kapsy kompletní vývoj. Podle všeho zůstanou u funkčního předváděcího prototypu a do vývoj si zaplatí potenciální zákazník už podle svých představ.

   Takže tady by nemusel být s Nextrem problém. CSG by klidně podle žádosti zákazníka mohla říct, že je schopna integrovat hlaveň a brzdo vratné zařízení na DITU od Nextru, Rheinmetallu a jiného výrobce.
   Dokud CSG nebude vyrábět vlastní hlavně, což pokud se nemýlím tak stále nevyrábí, tak může nabídnout jen to co je na trhu a vést tak spolupráci s jinou zbrojařskou firmou.Skrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  08:31 03.05.2021

  No článek je pěkný. Bohužel typický český článek, kde se za každou cenu snaží dělat z prdu vědu. Autor se bohužel v článků dopouští několika chyb. Článek je psán stylem, který ...Zobrazit celý příspěvek

  No článek je pěkný.
  Bohužel typický český článek, kde se za každou cenu snaží dělat z prdu vědu.

  Autor se bohužel v článků dopouští několika chyb.
  Článek je psán stylem, který má nějaký způsobem ukázat, že mechanická poškození jsou jen doménou CAESARU, a jinačích dělostřeleckých konstrukcí se netýká.
  Což je samozřejmě špatně.
  Mechanická poškození, jednotlivé poruchy, či vyřazení stroje z důvodů nehody nebo znečištění jsou pravděpodobná u všech zbraňových systémů jaké jen existují. Je to základní fakt ohledně techniky. Technika se rozbíjí. Tak to prostě je a stavět na tomto faktu nějakou zásadní kritiku je nesmysl. Daleko důležitější, než to jestli se stroj může rozbít, ten se totiž rozbije vždy, je to jak rychle a jednoduše ho dokážete opravit.
  A tady se autor dopustil fabulace, kdy vytvořil závěr bez reálných znalostí věcí. Citace: "To znamená vyřazení ShH Caesar z boje, protože ve vojskových podmínkách půjde jen stěží opravit poškozené rameno zasouvačů." Tento závěr je vycucán z prstu, protože nemůže vědět jak moc složitá je oprava nabíjecího ramene popřípadě jiných částí houfnice.
  Moderní trend je v tomhle směru jasný. Upřednostňuje se jednoduchost údržby a jednoduchost výměny poškozených částí, před jejich odolností. To znamení, teď je to můj názor, že konstrukce CAESARU bude mít výhodu. Jednodušší konstrukce, jednodušší údržba, jednodušší oprava poškozených částí. Počítám s tím, že nabíjecí rameno půjde opravit rychleji a jednodušeji než celý automatický nabíjecí systém, který světe div se se také může poškodit a rozbít. :-)

  Další věc.
  Manuál (poloautomat) vs. automat.
  Jako ruku na srdce, čistokrevných houfnic s automatickým nabíjením moc dnes neexistuje. Prakticky jen dvě. DANA (počítám k ní i obě Zuzany) a ARCHER, když tak klidně doplňte. Pak ještě možná Hyacint a Pion, ale u nich počítám, že se dají nabíjet efektivně ručně v případě potřeby.
  Většina houfnic ovšem má buď poloautomatické nebo automatické nabíjení kombinované s poloautomatickým. PZ-2000 se dá využít v automatickém i poloautomatickém módu, stejně tak Msta-S, Koalicia a další. Navíc všechny houfnice ať už s manuálním, poloautomatickým nebo automatickým nabíjením, se stejně nabíjí ručně. Bohužel zásobník se nenaplní sám od sebe. To znamená buď ho hezky nabijete manuálně a nebo využijete poměrně drahý a složitý nabíjecí mechanizmus jak u K-9 (ovšem ten se může poškodit a jsme zasu u manuálního nabíjení).
  To znamená, že fyzické práci se jednoduše vyhnout nedá.
  A na toto navazuje i polemika o prostředí, které ovlivňuje samotné nabíjení (sníh, déšť atd.). Tohle bude vojáky ovlivňovat vždy a všude, a je nesmyslné myslet si, že to ovlivňuje jen obsluhu CAESAR.
  Pár videí, jak ve 21. století vypadá palebné postavení houfnic.
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...
  Vždy totiž záleží na samotné situaci a úkolu, které dělostřelci provádějí. Pokud se jedná o manévrový boj, tak dělostřelci využívají vlastní vezenou munici. Pokud ovšem se palba vede z nějakého předem daného palebného postavení (dlouhodobějšího), tak munice dost často je uložena mimo samotnou houfnici, z důvodů bezpečnosti. Právě jak píše i autor. Pokud drony dokáží samy útočit na jednotlivé zbraně, tak je velice nebezpečné v trvalejším palebném postavení mít stroj naplněný až po střechu výbušninami. Co myslíte jak by asi dopadla taková PZ-2000, kdyby dostala zásah PTŘS odpálenou z dronu, která by zapálila munici vezenou uvnitř? To by byl teprve ohňostroj. A právě z těchto důvodů bývá dost často munice uložena mimo houfnici a houfnice bývá nabíjena buď to poloautomatem a nebo nabíjecím strojem, tak jako u K-9.

  Ochrana osádky.
  Ano absence balistické ochrany je u CAESARa asi jediná opravdová nevýhoda. Ale i zde je ve vzduchu moc otázek.
  Je opravdu v dnešní době ta pancéřová ochrana nutní a žádoucí? Právě jak ukázali boje v Náhorním Karabachu a na Ukrajině, tak se zvyšující se přesností samotného dělostřelectva, se zlepšující se průzkumem a samotného navádění palby, se zvyšuje i pravděpodobnost přímého zásahu samotné houfnice. Žádná z houfnic není dnes tak pancéřovaná aby dokázala odolat přímému zásahu dělostřeleckého projektilu.
  Navíc samotná ochrana vojáka se dá řešit osobní balistickou ochranou, která je dnes součástí každého pěšáka, u kterých je pravděpodobnější, že se dostanou do palby dělostřelců. Navíc pokud by baterie působila z nějaké stálého dělostřeleckého postavení, to lze doplnit dalšími léty odzkoušenými věcmi jako vyhloubením krytů, zákopů atd. atd.
  A během manévrového boje se dnes spíše preferuje pohyb, rychlost a přesnost palby, která by dovolila baterii co nejrychleji a nejúčinněji splnit palebný rozkaz a opustit pozici.

  A co se týče samotné modernizace, a budoucnosti modernizace, tak ta tkví především v modernizaci munice, elektroniky, SŘP, a samotné hlavni. A v tom všem má CAESAR perspektivu, díky své jednodušší konstrukci.

  Takže článek je sice pěkný, ale bohužel mi zavání střetem zájmů, člověka který pracuje pro (Konštruktu) a díky tomu je pochopitelné, že ve svých názorech bude preferovat konstrukci na které sám pracoval a pomáhal vyvíjet.Skrýt celý příspěvek

  • PetrTechnik
   09:10 03.05.2021

   Dobře a pravdivě napsáno. Jenže platí , že některá technická řešení jsou více náchylná k poškození a jiná méně. Konkrétně zasouvač u Cesaru mi přijde jako ne šťastné řešení. Už jen ...Zobrazit celý příspěvek

   Dobře a pravdivě napsáno. Jenže platí , že některá technická řešení jsou více náchylná k poškození a jiná méně. Konkrétně zasouvač u Cesaru mi přijde jako ne šťastné řešení. Už jen je možné jej poškodit při provozu, to znamená velkou silou. Může tedy dojít ke značně těžkému poškození.
   Vlastní obbsluha , její ochrana atp. Bude vždy otázkou diskuse. Je pravda, že pokud houfnice odstříli 6-10 ran a hned se přemísťuje, pak bude obsluha venku sotva 15minut a potom pojedou třeba půl chodiny na jiné místo v teple a suchu kabiny. Pokud to bude pevný zakopaná palpost může jeho součástí bých jednoduchý kryt pro obsluhu.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    09:41 03.05.2021

    Souhlasím. Ten nabíjecí mechanizmus vypadá docela zranitelně, ale pokud půjde jednoduše a rychle vyměnit, tak to takový problém zase není. Vše se ukáže až v provozu. Každopádně ...Zobrazit celý příspěvek

    Souhlasím.
    Ten nabíjecí mechanizmus vypadá docela zranitelně, ale pokud půjde jednoduše a rychle vyměnit, tak to takový problém zase není. Vše se ukáže až v provozu.
    Každopádně počítám, že s touhle věcičkou budou ty největší problémy. Přece jen je to novinka, takže dětské nemoci se u ní ještě budou vychytávat :-)

    Ono vše je vždy otázkou diskuze. Já osobně pancéřování na samohybných houfnicích nijak nezatracuji, naopak psal jsem že tohle je u CAESARa nedostatek.
    Každopádně ono vše záleží na tom co reálně armáda chce, jaké má operační plány a postupy a za jakých okolností plánuje dělostřelce nasadit.
    Jako pokud AČR plánuje nasazení za vzdušné nadvlády, což je stále hlavní doktrína NATO získat převahu ve vzduchu, tak si může dovolit upustit od pancéřové ochrany, protože je pravděpodobné, že letectvo se postará o nepřátelské dělostřelectvo a nedovolí mu jednoduše fungovat. Příkladem budiž válka v Karabachu. Ázerbájdžán měl jednoduše převahu ve vzduchu a podle toho to také tak vypadalo.
    Pokud by se ovšem jednalo o konflikt, kde by ani jedna strana nezískala absolutní převahu ve vzduchu, tak tam je na zváženou co upřednostňovat jestli pancíř nebo pohyb, a tady to ovlivňuje velké množství faktorů. Viz konflikt na Ukrajině.
    No a pokud by AČR byla nasazena tam, kde by vzdušnou převahu získal nepřítel, tak je jedno jestli ty houfnice budou tažné, samohybné, opancéřované nebo ne. Odolnost proti přímému působení zbraní je u houfnic minimální.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     09:58 03.05.2021

     vzhledem k tomu, že minimálně v počátcích většího konfliktu je vytvoření celkové vzdušné nadvlády utopie, tak by měla být snaha o maximální snaha o automatizaci. "Powder monkeys" ...Zobrazit celý příspěvek

     vzhledem k tomu, že minimálně v počátcích většího konfliktu je vytvoření celkové vzdušné nadvlády utopie, tak by měla být snaha o maximální snaha o automatizaci. "Powder monkeys" jsou vyloženě anachronismus.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      10:15 03.05.2021

      Pokud to považujete za utopii budiž, váš názor. Realita je ovšem taková, že doktrína NATO stále počítá s vybojováním vzdušné nadvlády a bez toho je nepravděpodobné, že by se ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud to považujete za utopii budiž, váš názor. Realita je ovšem taková, že doktrína NATO stále počítá s vybojováním vzdušné nadvlády a bez toho je nepravděpodobné, že by se odhodlala k nějaké rozsáhlejší ofenzivní činnosti.
      Stále nesmíme zapomínat, že ani houfnice se na bojišti nepohybují sami a budou doplněny o další techniku, která bude mít za úkol vytvořit takovou situaci aby dělostřelci mohli efektivně pracovat. Každopádně snaha o maximální automatizaci je hezká vidina, ale bavíme se tu o technice a jak jsem psal výše, technika se rozbíjí. A čím složitější systém, tím složitější údržba a oprava, popřípadě složitější náhrada za případné ztráty.
      Vše má totiž své výhody, ale i nevýhody. A otázku je jen jaké výhody preferuji a jaké nevýhody musím brát v potaz, popřípadě zdalipak se dá daná nevýhoda vyřešit jinačím přijatelnějším způsobem.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      10:55 03.05.2021

      já tu doktrínu nezpochybňuji, ale realita je taková, že vzdušná nadvláda se musí vybojovat. A než se vybojuje, tak se lokální vzdušná nadvláda mění z jedné strany na druhou. ...Zobrazit celý příspěvek

      já tu doktrínu nezpochybňuji, ale realita je taková, že vzdušná nadvláda se musí vybojovat. A než se vybojuje, tak se lokální vzdušná nadvláda mění z jedné strany na druhou.
      Technika se rozbíjí.. to je bezpochyby pravda.. ale to je tak vše. Pro AČR není automatické nabíjení žádná novinka, ale používá jej skoro padesát let. V tancích, houfnicích, samohybných minometech. To že z toho mají obavy na Západě chápu.. ti to neznají.
      Je 21.století, doba žebřiňáků a V3S pominula.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:39 03.05.2021

      Skelet: Je vzdušná nadvláda, a vzdušná nadvláda. Pro houfnici pohybující se někde mezi 15-20km, za linií dotyku bohatě bude stačit, když se nepřátelská letadle nedostanou ke slovu ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Je vzdušná nadvláda, a vzdušná nadvláda.
      Pro houfnici pohybující se někde mezi 15-20km, za linií dotyku bohatě bude stačit, když se nepřátelská letadle nedostanou ke slovu nad vlastním územím.
      To, zda budeme schopni udržet nadvládu nad celím územím jako v Iráku, atd. Je z pohledu dělostřelectva bezpředmětné.

      Jinak by mě zajímalo, kdo má být ten nepřítel, který by dlouhodobě dokázal odrazit letecké síly NATO.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:58 03.05.2021

      Jirosi pobavil jsi jako vždy, děkuji :)

      Jirosi pobavil jsi jako vždy, děkuji :)

    • flanker.jirka
     21:49 03.05.2021

     Klimesov Můžete mít vzdušnou nadvládu jakou chcete, pokud nebudete mít efektivní obranu využitím systémů C-RAM, tak to houfnice schytají od raketometů nebo jiných houfnic. Na ...Zobrazit celý příspěvek

     Klimesov
     Můžete mít vzdušnou nadvládu jakou chcete, pokud nebudete mít efektivní obranu využitím systémů C-RAM, tak to houfnice schytají od raketometů nebo jiných houfnic. Na vzdušnou převahu se nedá spoléhat.
     Jak se například stíhači vypořádají s tak malými a pomalými cíly jako je vyčkávací munice?Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      11:00 04.05.2021

      flanker.jirka Ano i ne. Samozřejmě, že vzdušná nadvláda není samospasná. Stačí se jen podívat na dění okolo 2.sv. kdy Němci dokázali klást velice tuhý odpor na západní ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Ano i ne.
      Samozřejmě, že vzdušná nadvláda není samospasná. Stačí se jen podívat na dění okolo 2.sv. kdy Němci dokázali klást velice tuhý odpor na západní frontě.
      Každopádně je to výhoda, kterou vaše armáda má a při správném využití dokáže zaměstnat nepřítele a nedovolit mu větší soustředění, jednoduché manévry a delší palebné přepady. To znamená dokážete snížit efektivitu protivníkové armády jako celku.
      Letectvo nemá za úkol bojovat s dělostřeleckými projektily nebo vypálenou munici z raketometu :-)
      Činnost letectva je prostě jiná a jejich jedním z mnoha úkolů je hlavně prudit dělostřelce, nutit je neustále manévrovat, hledat bezpečný prostor pro palbu, a tím jim zabraňovat v samotné činnosti, a pak pochopitelně samotná likvidace dělostřeleckých baterií.
      Co se týče systémů C-RAM tak nijak nezpochybňuji jejich důležitost na moderním bojišti, zvláště v oblastech, kde dělostřelci působí ze stálých palebných pozic. Samozřejmě i zde systém C-RAM nefunguje jako samospasná zbraň a jedná se o doplněk k dosavadním zbraňových systémům.
      Ale prakticky tím nepřímo potvrzujete to co píšu výše. A to, že samotný pancíř už prostě není to nejideálnější a nejdůležitější ochranné řešení a to z důvodů zvyšující se přesnosti samotných dělostřeleckých zbraní a zvyšující schopnosti armád v průzkumu a přenosu dat. A hold se musí začít přemýšlet jinak.
      U manévrového boje se to dá řešit samotným pohybem jednotek a jejich samotnou účinností. A u dělostřeleckých postů systémy C-RAM nebo jinými.
      Takže absence pancíře u houfnic už není takový problém jak kdysy.Skrýt celý příspěvek

  • PetrTechnik
   09:11 03.05.2021

   Dávám like.

   Dávám like.

  • Poly
   09:37 03.05.2021

   Není výhodou i otočná věž? A nebo třeba mnohem lepší odměr? Případně možnost přímé palby?

   Není výhodou i otočná věž? A nebo třeba mnohem lepší odměr? Případně možnost přímé palby?

   • Klimesov
    10:06 03.05.2021

    Otočná věž je také výhoda, zvláště při manévrovém boji. Dobrá poznámka.

    Otočná věž je také výhoda, zvláště při manévrovém boji. Dobrá poznámka.

   • Scotty
    14:05 03.05.2021

    To je výhoda je při v podstatě nouzových situacích. Při plnění plánovaných palebných úkolů je to v podstatě jedno.

    To je výhoda je při v podstatě nouzových situacích. Při plnění plánovaných palebných úkolů je to v podstatě jedno.

    • Clanek
     14:14 03.05.2021

     Tak ted jsem si oddechl, jesteze se behem valek vedou jen planovane palebne ukoly a k nouzovym situacim fakticky nedochazi. :))

     Tak ted jsem si oddechl, jesteze se behem valek vedou jen planovane palebne ukoly a k nouzovym situacim fakticky nedochazi. :))

     • Scotty
      15:41 03.05.2021

      Zajímalo by mě při plnění kolika úkolů musí dělostřelectvo měnit ihned směr palby o například devadesát stupňů? Nehledě k tomu že například u Dany se v případě boční palby zkracuje ...Zobrazit celý příspěvek

      Zajímalo by mě při plnění kolika úkolů musí dělostřelectvo měnit ihned směr palby o například devadesát stupňů? Nehledě k tomu že například u Dany se v případě boční palby zkracuje možný dostřel.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:47 03.05.2021

      umlčování nepřátelského dělostřelectva, sebeobrana základny, proražení linie protivníkem, v budoucnu zapojení do protivzdušné obrany.

      umlčování nepřátelského dělostřelectva, sebeobrana základny, proražení linie protivníkem, v budoucnu zapojení do protivzdušné obrany.

     • Scotty
      17:26 03.05.2021

      Předpokládám že nepřátelé dělostřelectvo bude z logiky věci před houfnicí. U obrany základny to může být plus. Ovšem není zase takový problém rozmístit děla aby pokryli všechny ...Zobrazit celý příspěvek

      Předpokládám že nepřátelé dělostřelectvo bude z logiky věci před houfnicí.
      U obrany základny to může být plus. Ovšem není zase takový problém rozmístit děla aby pokryli všechny směry.
      Pokud se nepřítel po proražení linie začne blížit k dělům zboku měli by spíš přemýšlet jak rychle zmizet.
      Zapojení do protivzdušné obrany?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:59 03.05.2021

      1) Před houfnicí nepochybně bude, ale určitě nebude přímo před houfnicí, ale v určité pozici vůči ní. A +-30° je méně, než +-60°a ještě méně než +-85°. 2) určitě není problém na ...Zobrazit celý příspěvek

      1) Před houfnicí nepochybně bude, ale určitě nebude přímo před houfnicí, ale v určité pozici vůči ní. A +-30° je méně, než +-60°a ještě méně než +-85°.
      2) určitě není problém na základně rozestavit děla tak, aby pokryla všechny směry, ale jinak se to dělá s houfnicí, která má +-30°, jinak s +-60°a jinak s +-85°
      3) zmizet určitě, ale je občas fajn podpořit ty co jsou trošku blíže k nepříteli, než ty. A teprve pak zmizet.
      4) ano, US Army to už zkouší. Takže je to potencionální rozšíření působnosti houfnic.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:53 03.05.2021

      Scotty
      Co takhel situace v Africe, kde se mohou pokoušet ozbrojené skupiny provádět simultáně činnost v celém prostoru okolo základen?

      Scotty
      Co takhel situace v Africe, kde se mohou pokoušet ozbrojené skupiny provádět simultáně činnost v celém prostoru okolo základen?

     • Scotty
      23:52 03.05.2021

      flanker.jirka
      Francouzi měli Caesary v Africe několikrát a zjevně to co od nich chtěli tam i splnily.

      flanker.jirka
      Francouzi měli Caesary v Africe několikrát a zjevně to co od nich chtěli tam i splnily.

    • flanker.jirka
     21:24 03.05.2021

     Scotty
     Plány končí prvním výstřelem.

     Scotty
     Plány končí prvním výstřelem.

     • Scotty
      23:46 03.05.2021

      Dokud se nepřítel nenaučí teleportovat, tak naplánovat palené stanoviště tak aby hyli řelem k nepřítely zas takový problém nebude.

      Dokud se nepřítel nenaučí teleportovat, tak naplánovat palené stanoviště tak aby hyli řelem k nepřítely zas takový problém nebude.

  • Clanek
   10:26 03.05.2021

   Me by docela zajimalo kde se u Caesaru 8x8 berou ty kila navic, vzdy je jen o nizsi jednotky tun lehci nez Z2, pritom posadku nechrani, veze stejne mnozstvi munice a jde o ...Zobrazit celý příspěvek

   Me by docela zajimalo kde se u Caesaru 8x8 berou ty kila navic, vzdy je jen o nizsi jednotky tun lehci nez Z2, pritom posadku nechrani, veze stejne mnozstvi munice a jde o konstrukcne jednoduchsi reseni (polo-automat). Vzhledem k tomu o co vic v tomhle nabizi Z2 bych jejich podobne hmotnosti a tim i podobnou strategickou mobilitu dal taky coby malou vyhodu na stranu Z2.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    13:04 03.05.2021

    I Ceasar má kabinu, kterou využívá posádka pří přesunu. To, že z venku vidíme kovový plát nám nic neříká o tom, jakou ochranu (tloušťku) má.

    I Ceasar má kabinu, kterou využívá posádka pří přesunu. To, že z venku vidíme kovový plát nám nic neříká o tom, jakou ochranu (tloušťku) má.

   • tomas.kotnour
    14:37 03.05.2021

    16 - 17 tun podvozek, 7 tun zbraňová část s opěrou (půlku z toho tvoří hlaveň), 2 tuny čistě jenom munice, 400 kg obsluha, zbytek jsou pak schránky na munici a další drobnosti ...Zobrazit celý příspěvek

    16 - 17 tun podvozek, 7 tun zbraňová část s opěrou (půlku z toho tvoří hlaveň), 2 tuny čistě jenom munice, 400 kg obsluha, zbytek jsou pak schránky na munici a další drobnosti kolem.Skrýt celý příspěvek

  • Márten
   13:14 03.05.2021

   Máte pravdu, že moderním trendem je jednoduchá výměna jednotlivých částí. Spousta firem dnes u větších zařízení získává kontrakty nízkou cenou na hranici rentability a zisk si ...Zobrazit celý příspěvek

   Máte pravdu, že moderním trendem je jednoduchá výměna jednotlivých částí. Spousta firem dnes u větších zařízení získává kontrakty nízkou cenou na hranici rentability a zisk si vytváří servisem. Je jen otázkou kolik za nový podavač bude Nexter chtít a mám obavy, že to levné rozhodně nebude.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    13:36 03.05.2021

    Nebudu popírat, že se to může nemůže stát. Ale to stejné je u jakéhokoli bazmeku, který se hýbe. I jinačí nabíjecí automaty nebudou na servis nic levného.

    Nebudu popírat, že se to může nemůže stát. Ale to stejné je u jakéhokoli bazmeku, který se hýbe. I jinačí nabíjecí automaty nebudou na servis nic levného.

 • xstandis
  21:15 02.05.2021

  Velmi zajímavý článek. Úplně nejlepší by bylo také důkladně vyzpovídat ukrajinské dělostřelce, co by se jim nejlépe hodilo. Mám takový pocit, že by chtěli spíše Ditu nebo Zuzanu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Velmi zajímavý článek. Úplně nejlepší by bylo také důkladně vyzpovídat ukrajinské dělostřelce, co by se jim nejlépe hodilo. Mám takový pocit, že by chtěli spíše Ditu nebo Zuzanu, ale Caesar nejspíše ne.Skrýt celý příspěvek

 • xstandis
  21:15 02.05.2021

  Velmi zajímavý článek. Úplně nejlepší by bylo také důkladně vyzpovídat ukrajinské dělostřelce, co by se jim nejlépe hodilo. Mám takový pocit, že by chtěli spíše Ditu nebo Zuzanu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Velmi zajímavý článek. Úplně nejlepší by bylo také důkladně vyzpovídat ukrajinské dělostřelce, co by se jim nejlépe hodilo. Mám takový pocit, že by chtěli spíše Ditu nebo Zuzanu, ale Caesar nejspíše ne.Skrýt celý příspěvek

 • lukus
  18:16 02.05.2021

  Caesar má možná jedinou výhodu a tou je snadnější přepravitelnost do budoucích konfliktů NATO nebo afrických bojůvek. Celý koncept je ale špatný a kdo říká že ne, kdo by z Vás ...Zobrazit celý příspěvek

  Caesar má možná jedinou výhodu a tou je snadnější přepravitelnost do budoucích konfliktů NATO nebo afrických bojůvek.
  Celý koncept je ale špatný a kdo říká že ne, kdo by z Vás raději na misi Mali atd, seděl uvnitř Dity nebo pobíhal okolo Caesara?

  Než kupovat blbost a smlouvat o cenu, počkejme už těch pár let na DITUSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:38 02.05.2021

   jenze podobne TMH stavi vsude a vezove automaty se davaji spis na pasy. Mene zminovanou TMH Yavuz 6x6 maji treba Turci. Vetsina TMH jsou nove konstrukce.

   jenze podobne TMH stavi vsude a vezove automaty se davaji spis na pasy. Mene zminovanou TMH Yavuz 6x6 maji treba Turci. Vetsina TMH jsou nove konstrukce.

   • ARES
    22:35 02.05.2021

    To ukazuje spíš na malou konstrukční invenci, že se neumí vybavit TMH nabíjecím automatem. Když zobecníme pojem Truck Mounted Howitzer, tak do bezesporu ní patří Dana a všechny ...Zobrazit celý příspěvek

    To ukazuje spíš na malou konstrukční invenci, že se neumí vybavit TMH nabíjecím automatem. Když zobecníme pojem Truck Mounted Howitzer, tak do bezesporu ní patří Dana a všechny její vývojové up-grady, Zuzany a Dity. TMH bez nabíjecího automatu vrací dělostřelectvo o padesát roků zpět. Jako by se chtělo potvrdit, že generálové se vždy připravují na minulou válku.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:23 03.05.2021

     Rozumím, ale když 9 z 10 armád něco nějak dělá, asi je na místě přijít na kloub tomu proč. TMH je vylepšení vlastností tažené houfnice, do otevřeného nabíjecího systému se snadno ...Zobrazit celý příspěvek

     Rozumím, ale když 9 z 10 armád něco nějak dělá, asi je na místě přijít na kloub tomu proč. TMH je vylepšení vlastností tažené houfnice, do otevřeného nabíjecího systému se snadno nasadí speciální munice. Proti tomu Dana a jiné zásobníkové houfnice se spíš hodí pro palebnou přehradu jedním typem hloupého granátu.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:45 03.05.2021

      cena, plus zkostnatělé smýšlení.
      Výběr správného "nástroje" je brnkačka. To je něco co zvládají CNC stroje několik desítek let.

      cena, plus zkostnatělé smýšlení.
      Výběr správného "nástroje" je brnkačka. To je něco co zvládají CNC stroje několik desítek let.

     • Jura99
      12:09 03.05.2021

      cena speciální munice není malá (excalibur asi 1,5mil. Kč), takže nechat speciální granát překážet a rotovat v karuselu mezi běžnou municí nemusí být úplně dobré. Nevím na kolik ...Zobrazit celý příspěvek

      cena speciální munice není malá (excalibur asi 1,5mil. Kč), takže nechat speciální granát překážet a rotovat v karuselu mezi běžnou municí nemusí být úplně dobré. Nevím na kolik běžných granátů bude připadat jeden vystřelený excalibur, ale přijde mi lepší jej mít mimo zásobník a nabít a odpálit ho až při potřebě. K tomu je caesarovo otevřené nabíjení šikovnější.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:59 03.05.2021

      tak Caesar de facto nemá žádné nabíjení..

      tak Caesar de facto nemá žádné nabíjení..

  • Jirosi
   20:06 02.05.2021

   Tohle mi připomíná takové ty firemní porady, kde manažer snižuje počty zaměstnanců, a předpokládá, že ti zbývající budou mít méně práce. Přitom produkce je stále stejná. Polovina ...Zobrazit celý příspěvek

   Tohle mi připomíná takové ty firemní porady, kde manažer snižuje počty zaměstnanců, a předpokládá, že ti zbývající budou mít méně práce. Přitom produkce je stále stejná.

   Polovina osádky = 2x takový čas naložení munice do zásobníku. Krom toho je vždy potřeba to tam dát, nelze střílet z munice mimo dělo.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    20:26 02.05.2021

    tohle by ti mělo připomínat ty porady, kdy se některé činnosti přesunou z kvalifikované pracovní síly , na tu nekvalifikovanou.

    tohle by ti mělo připomínat ty porady, kdy se některé činnosti přesunou z kvalifikované pracovní síly , na tu nekvalifikovanou.

    • Jirosi
     05:07 03.05.2021

     Nekvalifikovaná síla je ta co se uspoří, nebo podle vás tam zůstane řidič/nabíječ, místo Velitel(řidič)/střelec. Představa, že přijede muniční vůz z řidiče, a ten sám dobije 4-8 ...Zobrazit celý příspěvek

     Nekvalifikovaná síla je ta co se uspoří, nebo podle vás tam zůstane řidič/nabíječ, místo Velitel(řidič)/střelec.
     Představa, že přijede muniční vůz z řidiče, a ten sám dobije 4-8 děl :)))Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      05:08 03.05.2021

      PS: Ten řidič může být i žena!

      PS: Ten řidič může být i žena!

     • skelet
      09:37 03.05.2021

      Jelikož jsem to nepsal, tak se hádáš sám se sebou a ještě se směješ své hlouposti.

      Jelikož jsem to nepsal, tak se hádáš sám se sebou a ještě se směješ své hlouposti.

     • Jirosi
      12:20 03.05.2021

      Skelet: Pokud jste příspěvek "20:26 02.05.2021" nepsal, pak se obraťte na provozovatele.

      Skelet: Pokud jste příspěvek "20:26 02.05.2021" nepsal, pak se obraťte na provozovatele.

     • skelet
      13:00 03.05.2021

      Tak si ten příspěvek přečti, pak si přečti jak jsi reagoval, no a pak se mi omluv.

      Tak si ten příspěvek přečti, pak si přečti jak jsi reagoval, no a pak se mi omluv.

     • Jirosi
      13:49 03.05.2021

      Reagoval jsem přesně. Protože v děle zůstane jen kvalifikovaná síla (Velitel, střelec). Ale většina těch činností jako nabíjení automatu zůstanou. Tedy činnost z nekvalifikovaného ...Zobrazit celý příspěvek

      Reagoval jsem přesně.
      Protože v děle zůstane jen kvalifikovaná síla (Velitel, střelec). Ale většina těch činností jako nabíjení automatu zůstanou. Tedy činnost z nekvalifikovaného nabíječe/řidiče se přesune na kvalifikovanou.
      Sice můžete tvrdit, že to bude kompenzovat osádka muničního vozidla. Ale to pak musíte navýšit posádku toho vozidla, respektive vozidel.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      14:47 03.05.2021

      reagoval jsi naprosto mimozně.. ale aspoň se teď snažíš, byť se to snažíš hlavně zakamuflovat. a ano, pokud odeberu z osádky houfnice (kvalifikovaná síla) pkoly pro ...Zobrazit celý příspěvek

      reagoval jsi naprosto mimozně.. ale aspoň se teď snažíš, byť se to snažíš hlavně zakamuflovat.

      a ano, pokud odeberu z osádky houfnice (kvalifikovaná síla) pkoly pro nekvalifikovanou sílu (nošení těžkých břemen), tak
      1) nepotřebuji jich v houfnici tolik
      2) tolik lidí nebude na ráně v případě protipalby.
      3) sice navýším počty v zázemí (muničním voze), ale to nemusí být tak citelné navýšení a teoreticky mohu celkové počty snížit, respektive tito se mohou věnovat i jiným úkolům (příprava dalších palpostů).Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:26 03.05.2021

      Skelet: Pokud nepřítel nad danou oblastí operuje průzkumnými prostředky, pak to vaše zázemí je pro něho primární cíl. To je přesně ten důvod, proč je potřeba mít stále doplněno. ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Pokud nepřítel nad danou oblastí operuje průzkumnými prostředky, pak to vaše zázemí je pro něho primární cíl.
      To je přesně ten důvod, proč je potřeba mít stále doplněno. Protože, nikdy nevíte, kdy se pohne fronta, nebo zázemí nebude dostupné.
      Nepřítel pak zrovna v tu chvíli může reagovat ofenzivní činností, protože bude cítit výhodu. Zatím co budete mít prostředky v lepším případě z omezenou municí, v horším úplně bez ní.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:55 03.05.2021

      Místo odkud se vede palba lze dneska vysledovat poměrně rychle, zázemí nikoliv.
      Tvé uvažování mi připomíná prvoválečné generály.. šlo to tak sto let, tak to tak půjde i nadále.

      Místo odkud se vede palba lze dneska vysledovat poměrně rychle, zázemí nikoliv.
      Tvé uvažování mi připomíná prvoválečné generály.. šlo to tak sto let, tak to tak půjde i nadále.

     • Jirosi
      16:55 03.05.2021

      Skelet: Pokud zbavíte člena posádky jedné činnosti nabíjení, zbytek stále zůstává. Pokud mu přidáte jinou činnost, pak prostě potřebujete ještě více lidí, než kolik jste jich měl ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Pokud zbavíte člena posádky jedné činnosti nabíjení, zbytek stále zůstává. Pokud mu přidáte jinou činnost, pak prostě potřebujete ještě více lidí, než kolik jste jich měl původně.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:08 03.05.2021

      Jako sarkasmus dobrý, ale to jste vy kdo se stále upíná k překonanému bezpečnému zázemí.

      Jako sarkasmus dobrý, ale to jste vy kdo se stále upíná k překonanému bezpečnému zázemí.

     • skelet
      17:45 03.05.2021

      pokud ho zbavím funkce nabíjení, tak jej tam nepotřebuji vůbec. To je ta krása automatizace. Zkrátka řidič, velitel, střelec (Archer). V extrémním případě řidič a velitel/střelec ...Zobrazit celý příspěvek

      pokud ho zbavím funkce nabíjení, tak jej tam nepotřebuji vůbec. To je ta krása automatizace. Zkrátka řidič, velitel, střelec (Archer). V extrémním případě řidič a velitel/střelec (Dita/Archer).

      Takže si tedy vezmeme Archer. ten se dá nabít pod 8 minut, přičemž na přebití jsou užíváni tři muži. Jeden voják ukládá náboje (pomocí jeřábu), jeden voják ukládá prachové slože, třetí voják mu tyto slože předává pomocí skluzavky z muničního vozidla.
      Jinými slovy v extrému se tři členové houfnice dokáží obsloužit sami, a v muničním voze může být ta tvá slabá vojákyně.

      Pokračujeme dále.. nechce se mi hledat kolik nábojů veze muniční vůz pro Archer, ale vezmu si muniční vůz pro Zuzanu. Ta veze 6 palet po 20 nábojích a 6 palet pro prachové slože. Tedy zhruba pro 6 houfnic Archer.
      V extrémním případě tedy může šest houfnic Archer obsluhovat 19 lidí.
      Pokud budu počítat s tím, že velitel houfnice a řidič se budou připravovat na další palebný úkol a nebudou se účastnit přebíjení, tak to vyjde na 20 lidí (minimálně).

      Pak si vezmeme neautomatizovanou houfnici (v potaz beru 6 houfnic, viz výše)..
      (6x4)+1=25osob (minimálně) nebo (6*5)+1=31 osob (minimálně).Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:47 03.05.2021

      Jirosi logistika, servis a tankování bude fungovat vždy, s tím se smiř :)

      Jirosi logistika, servis a tankování bude fungovat vždy, s tím se smiř :)

 • Scotty
  16:57 02.05.2021

  Zajímavý článek na Infu o možném důvodu určitého nárůstu ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavý článek na Infu o možném důvodu určitého nárůstu ceny.
  https://www.info.cz/nazory/bol... Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:14 02.05.2021

   Tohle spíše přináší další zmatek. Je sice hezké zmínit, že jsou tam věci co se měli objednat samostatně. Ale o tom, že jsou tam věci, které neobjednali vůbec, co uváděl ten jiný ...Zobrazit celý příspěvek

   Tohle spíše přináší další zmatek. Je sice hezké zmínit, že jsou tam věci co se měli objednat samostatně. Ale o tom, že jsou tam věci, které neobjednali vůbec, co uváděl ten jiný článek ani slovo.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:20 02.05.2021

    To je jedno z druhým. Nabídka Nexteru byla posouzena jako nekvalitní a odmítnuta. Uvidíme jakou cenu a obsah zakázky finálně vyjednají.

    To je jedno z druhým. Nabídka Nexteru byla posouzena jako nekvalitní a odmítnuta. Uvidíme jakou cenu a obsah zakázky finálně vyjednají.

 • lukus
  13:11 02.05.2021

  Pokud si dobře pamatuji, tak rozhodnutí pro veřejnost padlo ohledne houfnic minulý rok červen. A to tenkrát nevěděli, že cena neodpovídá a můsí připočíst 60%. Jen počkejte, co ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud si dobře pamatuji, tak rozhodnutí pro veřejnost padlo ohledne houfnic minulý rok červen. A to tenkrát nevěděli, že cena neodpovídá a můsí připočíst 60%.

  Jen počkejte, co se stane, když přidělí EDF stavbu Dukovan....
  -bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko
  -nebo budeme stavět 16 let a bezvýsledně jako Finsko a třikrát se nám to prodraží
  - nebo to reaktorová nádoba bude mít bezpečnostní problémy a budeme řešit otázku, zda budeme riskovat Černobyl.

  https://cz.boell.org/sites/def...


  T9 bude superprůser.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:11 02.05.2021

   Ne, nevěděli.

   Ne, nevěděli.

   • flanker.jirka
    14:51 02.05.2021

    Scotty
    Umí nakoupit alespoň ponožky?

    Scotty
    Umí nakoupit alespoň ponožky?

  • Jirosi
   18:31 02.05.2021

   "-bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko" V Turecku přidělily stavbu nám, půjčku na to dala ČEB, a díra po tom zůstala jí. "nebo to reaktorová ...Zobrazit celý příspěvek

   "-bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko"

   V Turecku přidělily stavbu nám, půjčku na to dala ČEB, a díra po tom zůstala jí.

   "nebo to reaktorová nádoba bude mít bezpečnostní problémy a budeme řešit otázku, zda budeme riskovat Černobyl."

   Černobyl neměl chybu v nádobě! Byla to chyba v neznalosti obsluhy o tom jak ten reaktor funguje.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:47 02.05.2021

    Černobyl měl problém (tedy krom samotného principu reaktoru) v tom že kolem reaktorové místnosti nebyl postaven kontejnment. Reaktorová místnost byla v podstatě jen běžná ...Zobrazit celý příspěvek

    Černobyl měl problém (tedy krom samotného principu reaktoru) v tom že kolem reaktorové místnosti nebyl postaven kontejnment. Reaktorová místnost byla v podstatě jen běžná průmyslová budova.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:43 02.05.2021

     Černobyl, měl spoustu problémů. Ale pokud by o nich obsluha věděla, nikdy by to nemohlo zajít tak daleko. Ty další jen zhoršovali dopady té neznalosti obsluhy.

     Černobyl, měl spoustu problémů. Ale pokud by o nich obsluha věděla, nikdy by to nemohlo zajít tak daleko. Ty další jen zhoršovali dopady té neznalosti obsluhy.

     • SYN_
      20:53 02.05.2021

      Celkem často se vysktující problém bezpečnosti "ementálový"... problém nastane "jen" pokud se díry "seřadí" všechny přesně za sebe... poměrně málo bezpečná konstrukce je jedna ...Zobrazit celý příspěvek

      Celkem často se vysktující problém bezpečnosti "ementálový"... problém nastane "jen" pokud se díry "seřadí" všechny přesně za sebe... poměrně málo bezpečná konstrukce je jedna dosti velká díra, nedostatečně poučená obsluha další...

      Jinak těžko mluvit o černobylské reaktorové nádobě když má místo toho množství vysokotlakých kanálů... trošku exaktnosti o takových věcech ano pánové?Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     10:04 03.05.2021

     Při takové havárii jako v Černobylu (těžká RIA) by ani kontejnment nepomohl. Mimochodem, ani Dukovany kontejnment nemají.

     Při takové havárii jako v Černobylu (těžká RIA) by ani kontejnment nepomohl. Mimochodem, ani Dukovany kontejnment nemají.

     • Marw
      13:57 03.05.2021

      Dukovany (a elektrarne typu V213 vo vseobecnosti) samozrejme kontajnment maju. Akurat v nasej terminologii sa to oznacuje ako "hemeticke boxy". Nic to ale nemeni na tom ze reaktor ...Zobrazit celý příspěvek

      Dukovany (a elektrarne typu V213 vo vseobecnosti) samozrejme kontajnment maju. Akurat v nasej terminologii sa to oznacuje ako "hemeticke boxy". Nic to ale nemeni na tom ze reaktor je umiestneny v zelezobetonovej ochrannej obalke ktora vydrzi aj napr. pad dopravneho lietadla.

      U V213 je to velmi podobny system ako mali BWR-3, akurat system potlacenia tlaku ma kusok inu koncepciu (toroidna nadrz u BWR-3 vs barbotazne veze pri V213).

      Problemom V213 je ze kontajnment zacina na podlahe reaktoroveho salu, vsetko nad tym je fakticky len lahka priemyselna konstrukcia. To by az tak nevadilo, problemom je ale ze kontajnment nechrani bazen vyhoreneho paliva (opat rovnaka koncepcia ako BWR-3).

      To ze kontajnment nechrani aj cely reaktorovy sal je dan za koncepciu takzvanych duoblokov, ktore z ekonomickych dovodov vyuzivaju jeden spolocny reaktorovy sal a bloky tak mozu zdielat niektore spolocne prvky (napr. system zeriavov, infrastruktura na manipulaciu s vnutroreaktorovymi castami atd.). Pokial ma pamat neklame podoben boli koncipovane aj britske reaktory typu Magnox.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:57 02.05.2021

   lukus
   Všechny projekty jaderných elektráren, ať už je staví kdokoli, nabírají časový skluz a nebo se prodražují. To rozhodně není problém jen francouzské společnosti.

   lukus
   Všechny projekty jaderných elektráren, ať už je staví kdokoli, nabírají časový skluz a nebo se prodražují. To rozhodně není problém jen francouzské společnosti.

   • liberal shark
    10:06 03.05.2021

    Korejci a Číňani stavějí víceméně v termínu a s minimálními vícenáklady. Ostatně Westinghouse s Bechtelem na Vogtle také.

    Korejci a Číňani stavějí víceméně v termínu a s minimálními vícenáklady. Ostatně Westinghouse s Bechtelem na Vogtle také.

  • SYN_
   20:48 02.05.2021

   OK, +1 do seznamu antinukleárních fanatiků (kteří mají primární "zásluhu" na tom že se soudobé stavby prodlužují a prodražují)

   OK, +1 do seznamu antinukleárních fanatiků (kteří mají primární "zásluhu" na tom že se soudobé stavby prodlužují a prodražují)

  • liberal shark
   10:07 03.05.2021

   EdF néééééééé :-). To je stejná pakáž jako Rusové.

   EdF néééééééé :-). To je stejná pakáž jako Rusové.

 • 3180
  13:06 02.05.2021

  Díky za výborný článek o houfnicích, srozumitelný i pro mne jako laika (PS, U 3180 Grabštejn Chotyně, starší psovod, abs. 1992)...i diskuse je velmi zajímavá...

  Díky za výborný článek o houfnicích, srozumitelný i pro mne jako laika (PS, U 3180 Grabštejn Chotyně, starší psovod, abs. 1992)...i diskuse je velmi zajímavá...

 • ALCR
  13:00 02.05.2021

  Zahraniční zbrojaři šponují ceny pro českou armádu, francouzská firma Nexter chce za svá děla Caesar o 60 procent víc a izraelská zbrojovka Rafael za rakety Spyder o 50 procent, ...Zobrazit celý příspěvek

  Zahraniční zbrojaři šponují ceny pro českou armádu, francouzská firma Nexter chce za svá děla Caesar o 60 procent víc a izraelská zbrojovka Rafael za rakety Spyder o 50 procent, než bylo původně dohodnuto.
  https://www.novinky.cz/domaci/... Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:04 02.05.2021

   "„Nabídka firmy Nexter výrazně překračuje původní cenu a také v nabídce bylo hodně nedostatků, proto jsme ji poslali zpět, aby ji dopracovali a snížili cenu,“ řekl ve středu ...Zobrazit celý příspěvek

   "„Nabídka firmy Nexter výrazně překračuje původní cenu a také v nabídce bylo hodně nedostatků, proto jsme ji poslali zpět, aby ji dopracovali a snížili cenu,“ řekl ve středu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poslancům výboru pro obranu."

   To nikdo nečte víc než nadpis?
   Nejedná se o konečnou cenu!Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:10 03.05.2021

    Jak znám Francouze, tak se na nějakou exaktní formulaci nabídky vykašlali a poslali surrealistickou poezii. Ze stejného důvodu byli vyřazeni z výběrka na Temelín.

    Jak znám Francouze, tak se na nějakou exaktní formulaci nabídky vykašlali a poslali surrealistickou poezii. Ze stejného důvodu byli vyřazeni z výběrka na Temelín.

 • Jura99
  11:59 02.05.2021

  kdyz je ta druzba s Ukrajinou, to je trh pro par stovek del. Ta jejich Bohdana potrebuje lepsi konstrukci, EA by z ni umela udelat Caesara, fabrika na hlavne na Ukrajine bude, a ...Zobrazit celý příspěvek

  kdyz je ta druzba s Ukrajinou, to je trh pro par stovek del. Ta jejich Bohdana potrebuje lepsi konstrukci, EA by z ni umela udelat Caesara, fabrika na hlavne na Ukrajine bude, a ACR by si taky vzala svych 52ks.Skrýt celý příspěvek

  • Dual
   12:31 02.05.2021

   Projekt houfnice Bohdana pravděpodobně skonči nezdarem. Byl vyroben 1 prototyp, z něj bylo 7x vystřeleno na kratší vzdálenost v prosinci 2019, na delší vzdálenost se pak neodvážili ...Zobrazit celý příspěvek

   Projekt houfnice Bohdana pravděpodobně skonči nezdarem. Byl vyroben 1 prototyp, z něj bylo 7x vystřeleno na kratší vzdálenost v prosinci 2019, na delší vzdálenost se pak neodvážili po zkušenostech z dosavadních výsledků vystřelit (nekvalitní hlaveň). Podle smlouvy měl být projekt dokončen v roce 2020. Ukrajinské MO vymáhá po firmě soudně sankce za nedodržení smlouvy.
   Pro montáž SAU DANA M2 se momentálně hledá na Ukrajině vhodná lokalita.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    19:40 02.05.2021

    problem v projektu je prave vyzva napr. pro EA, aby se angazovala a bud projekt dotahla nebo nabidla svou houfnici.

    problem v projektu je prave vyzva napr. pro EA, aby se angazovala a bud projekt dotahla nebo nabidla svou houfnici.

  • flanker.jirka
   14:52 02.05.2021

   EA evidentně umi postavit i lepší houfnici než Caesar.

   EA evidentně umi postavit i lepší houfnici než Caesar.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3