Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí

Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí
Samohybná houfnice CAESAR / Nexter Systems, CC BY-NC-ND (Zvětšit)

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) rozhodlo v loňském roce, že 152 mm samohybná kolová houfnice (ShKH) vz. 77 budou nahrazeny 155 mm ShH Caesar firmy Nexter.

Důvodů, proč obrana pro přezbrojení vybrala právě francouzská děla Caesar, byť se o zakázku ucházeli i lepší kandidáti, bylo hned několik. Tím hlavním je poměr výkon/cena. Obrana vybírala z osmi různých děl od několika světových výrobců a stanovila 80 hodnotících parametrů, z toho 11 hlavních. Mezi nimi na prvním místě spočinula cena, pak dostřel, rychlost střelby, široká škála použitelné munice, plná kompatibilita se systémy řízení palby používanými v NATO a umístění na podvozek Tatra. Kontrakt na dodávky 52 kusů za zhruba 6 miliard korun měl být uzavřen ještě do konce roku 2020.

Náčelník generálního štábu generál Aleš Opata tehdy výběr hájil s tím, že vojákům samohybná houfnice (ShH) Caesar plně vyhovuje ve všech parametrech: „V poměru cena výkon nám vyšel nejlépe Caesar.“ Podle něj ShH Caesar splňuje nejen požadavek ráže 155 mm obvyklé v NATO, na dostřel více než 40 km a na rychlost střelby, ale hlavně že bude na podvozku Tatra.      

Jeden kus nového děla Caesar by měl tak stát zhruba 105 milionů korun. Naproti tomu Slovensko před časem objednalo 25 kusů děl Zuzana 2, která se o službu v české armádě rovněž ucházela, za 172 milionů eur, tedy asi 4,5 miliardy korun. Cena za jedno dělo Zuzana 2 by tak dosáhla až k částce 180 milionů korun. U britsko-švédského systému Archer se cena odhaduje na 150 milionů.

Před týdnem deník Právo přinesl informaci, že projekt samohybné houfnice CAESAR má stát o 60 % víc, než se předpokládalo. Ministerstvo obrany má přitom na projekt v rozpočtu připraveno 5,9 miliardy korun s DPH. Teď by mělo zaplatit přes 9 miliard, jak zaznělo na výboru pro obranu PS ve středu 28.4.2021. Předpokládaná cena jednoho kusu ShH Caesar by tak vzrostla téměř na 175 milionů korun. To ovšem není celá částka na vyzbrojení AČR 155 mm ShH. K tomu se musí ještě přičíst náklady na vypracování tabulek střelby, na systém řízení palby a prostředky na spojení a velení, dále pak náklady na vytvoření výcvikové a provozní základny. Zde je nutné počítat s náklady ne méně než 1 miliarda korun.

Zvýšení původní nabídkové ceny je možné zdůvodnit např. inflací a zdražováním vstupů. Je uváděno, že za zvýšením ceny může být požadavek širšího zapojení českého průmyslu, např. náklady pro přenesení know-how a výrobního zařízení apod. Své mohlo snad sehrát i vznesení dalších požadavků na parametry ShH Caesar. Avšak tak markantní zvýšení ceny nelze tímto zdůvodnit.

Pokud přistoupí MO ČR na navýšené ceny, potom poruší pravidla hospodářské soutěže a neúspěšní soutěžící mají plné právo na odvolání výsledku výběrového řízení. A to výraznou změnou hlavního parametru, který hrál v hodnocení prioritní úlohu, tj. cena.  Akceptování zvýšené ceny by si tak právně vyžádalo provedení nového výběrového řízení. Zcela oprávněně se může cítit dotčen slovenský výrobce ZVS Dubnice n/Váhem se svojí ShH Zuzana 2, neboť současný rozdíl v ceně je kolem 15 milionů korun, ale je kompenzován vyššími takticko-technickými parametry Zuzany 2. Navíc se v současnosti nabízí 155mm ShH DITA výrobce Excalibur Army.


ShH DITA ráže 155 mm

Co se požaduje po dělech pro bojiště 21. století

Současné dělo, přesněji dělostřelecký zbraňový systém, vzájemně integruje dvě struktury, mechanickou a elektronickou. Mechanická struktura je určena k výkonu dělových činností, elektronická k jejich řízení.   

Mechanická struktura je kostra ShH, tvořená dělovou nástavbou, spočívající na mobilní platformě, pásové či kolové. Jejím posláním je výkon všech silových činností v bojovém nasazení ShH, vedení střelby a pohyb po bojišti. Je základní činitelem bojové efektivnosti dělostřeleckého zbraňového systému.

Parametr, který determinuje celkovou koncepci ShH, je maximální dostřel jako základní parametr bojové efektivity. Z toho pak plynou základní tvarové, rozměrové a hmotnostní dimenze mechanické struktury a odvozené TTD jako rychlost střelby a kapacita zásobníků střeliva. Dále pak mobilita a balistická ochrana. To ve svém souhrnu jsou „tvrdé dovednosti“ ShH.

Mechanická struktura, ve které je ShH přijata do výzbroje, je jí trvale vrozena bez možnosti změny po celou dobu užíváni ShH. Pokud dojde k tomu, že do konstrukce ShH bude vrozen „slabý“ článek, tak ten bude negativně ovlivňovat bojovou efektivitu po celou dobu užívaní ShH. Je třeba si uvědomit, že změna jednoho mechanického uzlu vyvolá změnu návazných uzlů v důsledku jejich vzájemné funkční interakce. Navíc je to spojeno neúměrnými náklady na provedení up-gradu.

Mechanická struktura ShH je tak limitujícím činitelem modernizace a možností zvýšení bojové efektivity, tj. „tvrdých dovedností.“

Elektronická struktura slouží k ovládání a řízení servopohonů výkonných uzlů mechanické struktury při vedení střelby a za pohybu. Zahrnuje systém řízení palby a celou soustavu C4ISTASR k řízení a velení palebné činnosti. Je autonomním systémem, nezávislým na mechanické struktuře ShH. Tím lze prvky elektronické struktury v průběhu životního cyklu ShH bez problémů upgradovat či modernizovat tak jak se zdokonalují vědecko-technickým pokrokem s cílem zvýšit funkčnost ShH k povýšení jejich bojové efektivnosti.


Houfnice CAESAR dánské armády

Vedení současného boje klade na bojovníky vysokou fyzickou a psychickou zátěž, která se promítá do míry využití vlastností zbraní a jejich bezchybného použití k dosažení požadovaného účinku na protivníka. Proto musí být zbraně koncipovány tak, aby byly vstřícné k jejich obsluze, aby vyžadovaly co nejmenší fyzickou zátěž a předcházely chybné manipulaci. Jde o naplnění ergonomie v činnosti obsluhy při přípravě ShH ke střelbě, při vedení střelby, k pochodu a provádění ošetřování.

Úspěšnost a bojová efektivita ShH závisí na tom, jak jsou schopny provádět a vykonávat spolehlivě předepsané funkce po celý životní cyklus za všech možných stavů vnějšího prostředí ve kterém vedou bojovou činnost. ShH jsou konstruovány v prvé řadě z hlediska hlavní funkce, provedení výstřelu. V bojové činnosti však ShH vykonávají mnohotvárnější mechanickou činnost, funkčně se lišící od vedení střelby. V prvé řadě jde o pohyb po bojišti z jednoho místa bojového zasazení do druhého podle začlenění do bojových uskupení, přesuny z vyčkávacího do palebného postavení a zpět. Dále je to odolnost proti palebnému působení nepřítele.

Důsledkem toho je mechanická struktura ShH vystavena jiným druhům a způsobům mechanického zatížení než při střelbě. Z technického hlediska to vyžaduje od dělových mechanismů schopnost snášet manipulační a jízdní zatížení, včetně havarijních, spolehlivě vykonávat svoji funkci za ztížených klimatických podmínek a ve znečistěném prostředí. Dále jde o odolnost ShH proti chybné manipulaci obsluhy. Ve souhrnu jde „měkké dovednosti“ ShH.

„Měkké dovednosti“ ShM jsou mnoha faktorový činitel, který souhrnně integruje uživatelskou vstřícnost konstrukce ShH ve vztahu k obsluze a provozní spolehlivost ShH. Jde zejména o odolnost proti poruchám, poškození až haváriím způsobených vnějšími mechanickými činiteli a prostředím. Na rozdíl od bojových vlastností definovaných měřitelnými takticko-technickými parametry, lze „měkké dovednosti“ jen kvalitativně popsat.

Když vyjdeme z principů všech činnosti ShH, „měkké dovednosti“, tj. míru funkční podpory palebné činnosti, lze popsat čtyřmi činiteli, kterými jsou:

 • Uživatelská vstřícnost,
 • Pochodová a havarijní odolnost,
 • Odolnost pro účinkům prostředí,
 • Ochrana proti palbě protivníka.

Naplnění požadavků na „měkké dovednosti“ ShH, vstřícnost k obsluze při naplnění principů ergonomie práce, lze splnit jen za podmínky, že jsou přímo včleněny či promítnuty do konstrukce jednotlivých konstrukčních uzlů a jejich vzájemných interakcí. Pokud se to v konstrukci mechanických a elektronických struktur opomene, negativně se to projeví na bojové efektivitě ShH. Ztratí se synergický efekt „tvrdých vlastností a měkkých dovednosti“.


Houfnice CAESAR

Charakteristika děl TMH

Do výzbroje dělostřelectva přicházejí ShH ráže 155/152 mm s jinou koncepcí dělové nástavby, spočívající v kombinaci dělové části tažených houfnic s podvozkem nákladního automobilu. Od toho se popisují jako „Truck Mounted Howitzer – TMH“

Do skupiny TMH patří většina ShH (včetně houfnice Caesar), které se zúčastnily soutěže o nový dělostřelecký systém ráže 155 mm pro dělostřelectvo AČR.

V principu 155 mm TMH jde o uložení horní dělové části tažených houfnic na kolovou platformu, odvozenou z nákladních vozidel. Kolová platforma nese pancéřovanou kabinu pro řidiče a členy osádky k obsluze děla, velitele, mířiče a nabíječe. Dále pak je na ní umístěn zásobník střeliva, střel a výmetných náplní.

Vlastní dělová nástavba vzhledem k taženému provedení je funkčně zdokonalena k usnadnění její obsluhy silovými pohony náměrového a odměrového ústrojí a vybavením nabíjecím ústrojím k nabití střely a výmetné náplně do hlavně. Funkce dělové nástavby, nabití hlavně a zamíření na cíl, jsou ovládány elektronickými systémy. Nastavování náměru a odměru je řízeno systémem řízení palby podle výpočtů prvků střelby.

Cílem koncepce TMH je zjednodušení konstrukce ShH a zvýšení její mobility užitím kolové platformy. Zjednodušení konstrukce se odráží ve snížení hmotnosti ShH a do určité míry i zkrácení jejich celkových rozměrů. To by se mělo odrazit ve snížení ceny za komplet THM ve srovnání s klasickým věžovým uspořádáním dělové nástavby (např. jako v případě houfnic DANA, ZUZANA nebo DITA). Dále pak i ve snížení nároků na provoz po dobu životního cyklu.

V každém případě koncepce TMH je schopna splnit svojí konstrukcí soudobě požadované „těžké dovednosti“, definované TTD. Základní parametr efektivity střelby, maximální dostřel 40 km pro HE střelivo s prodlouženým dostřelem, rychlost střelby ne méně než 5 až 6 ran/min a vedení střelby s koncově naváděnými střelami a řízeným účinkem v cíli, vysoká mobilita a balistická ochrana.


Takticko-technické parametry ShH CAESAR; větší foto / Nexter Systems, CC BY-NC-ND

To jsou pozitiva koncepce TMH pro ShH.

Na druhé straně koncepce TMH vyvolává řadu jevů, které plynou z jejich konstrukčních principů, majících negativní dopad na jejich bojovou efektivitu. Ty hlavní jsou následující:

Nabíjení hlavně je poloautomatické. Nabíjecí mechanismu pouze zasouvá střelu a výmetnou náplň do hlavně. Je to důsledkem toho, že podání střel a výmetných náplní ze zásobníků do zasouvacího mechanismu nelze mechanizovat. Příčinou je, že zásobníky střel a výmetných náplní lze umístit jen do prostoru mezi dělovou nástavbou a kabinou. Důsledkem je manuální přenášení střel a výmetných náplní ze zásobníků a jejich vložení do zasouvacího mechanismu nabíjecího zařízení. To činí nabíjení hlavně uživatelsky nevstřícným.

Nabíjení je pro obsluhu fyzicky náročná činnost prováděná pod psychickým tlakem, protože je vykonávaná bez balistické ochrany proti účinkům palby nepřítele. Fyzická náročnost a tím spolehlivost nabíjení je negativně ovlivněna účinkem vnějšího prostředí – kluzký či bahnitý povrch, (déšť, sníh, námraza). Rychlost střelby závisí nejen na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti, ale na jejich dostupného počtu (zranění) obsluhy. 

Všechny manuální činnosti obsluhy houfnice jsou mechanizovány, jako zamiřování a usazení ShH ke střelbě, až na tu manuálně nejnamáhavější, ruční přenášení střel a výmetných náplní ze zásobníků do nabíjecího mechanismu.

Dělová nástavba je umístěna nad zadní nápravou, spíše až za zadní nápravou. Tím nabíjecí (zasouvací) mechanismus tvoří zadní hranu vozidla, prakticky zadní nárazník. I malý náraz při kolizi s překážkou či jiným vozidlem vede k jeho poškození a tím znebojeschopnění ShH.

Nedostatečné chránění dělové nástavby proti znečištění od vnějšího prostředí, zejména za jízdy účinkem sacího efektu zádě ShH. Na tom má i svůj podíl značná tvarová rozčleněnost konfigurace dělové nástavby. To ohrožuje spolehlivost funkce mechanismů dělové nástavby, především nabíjecího mechanismu.


Houfnice CAESAR

Silné stránky a slabiny ShH Caesar

Svojí konstrukcí ShH Caesar patří do skupiny TMH. Z toho je plynou její pozitiva a negativa, která jsou společná všem ShH řešených jako TMH.

Svými takticko-technickými parametry 155 mm ShH Caesar po takticko-technické stránce splňuje požadavky formulované v zadání MO ČR.  Je splněn hlavní požadavek, schopnost vést palbu až na vzdálenost 40 km. Její předností před ostatními typy ShH, které se zúčastnily výběrového řízení, je kompaktní konstrukce, která se odráží v efektivní konfiguraci a funkci. Aplikaci principů průmyslového designu je tvarově estetická, což pozitivně přispívá k posílení důvěry uživatelů k 155 mm ShH Caesar jako účinné zbrani. Ve prospěch výběru významnou roli hraje skutečnost, že ShH Caesar splňuje požadavek AČR, aby za dělem stálo reálné bojové použití, které tím nejlépe prokáže jeho kvality a bojovou efektivnost.

Z toho pohledu ShH Caesar svými takticko-technickými parametry zcela naplňuje požadavky na „tvrdou dovednost“ z hlediska bojové efektivity, schopnost vyvodit včasnou palebnou reakci s dostatečně ničivým účinkem v cíli.

Jenže vedle „tvrdé dovednosti“ budou hrát v bojové efektivitě ShH Caesar významnou roli vlastnosti, které se popisují jako „měkké dovednosti“.  Jde o palebnou způsobilost, pochodovou odolnost, odolnost proti účinkům prostředí a ochrana proti palbě protivníka. Jsou odrazem konstrukčního řešení jednotlivých dělových uzlů a stavební struktury dělové nástavby ShH Caesar. Podíváme-li se na ShH Caesar tímto prizmatem, tak obsahuje několik uzlů, u kterých je třeba zvážit, zda bez výhrad naplňují požadavek na „měkké dovednosti“.

Palebná způsobilost. Je implikován poloautomatický systém nabíjení, kombinace manuální a strojové činnosti. Nabíjecí systém je tvořen zásobníky střel a výmetných náplní, zasouvači střel a výmetných náplní a manipulátoru, který slouží k ukládání střel do zasouvače střel. Zásobníky střel a výmetných náplní jsou umístěny do prostoru mezi dělovou nástavbu a obrněnou kabinu řidiče a obsluhy.

Střely a výmetné náplně se ručně vyjímají ze zásobníků a manuálně se přenášejí nabíječi k zasouvačům. Hmotnost střely je až 45 kg, výmetné náplně až 16 kg. Délka manipulační dráhy je až tři metry. Nabíječ střel stojí napravo od děla. Po vyjmutí střely ze zásobníku ji přenese do manipulátoru, který ji samočinně vloží do zasouvače střel. Nabíjení výmetných náplní provádějí dva nabíječi na levé straně děla. První nabíječ vyjme výmetnou náplň ze zásobníku a přenese ji k druhému nabíječi, který stojí při zasouvači výmetných náplní. Ten pak výmetnou náplň položí do zasouvače prachových náplní.

Automatické ukládání střel manipulátorem do zasouvacího mechanismu nic nemění na skutečnosti, že nabíjení hlavně je poloautomatickým systémem.

Z hlediska obsluhy je nabíjení hlavně fyzicky náročná činnost, na samé hranici ergonomických zákonitostí, někdy až za ní. Zejména se týká nabíjení výmetné náplně. Prachová výmetná náplň podle memoranda je složena s několika disků, jednoho až šesti, které se na sebe vrství. Vzájemně pro manipulaci jsou fixovány pouze výstupky a vyhloubeními v čelných plochách disků. Netvoří integrální manipulační celek, jednolitý spojitý předmět. To výrazně ztěžuje manuální proces přenášení výmetných náplní. Složená výmetná náplň se musí přenášet ve svislé poloze, aby se přešlo k jejímu rozpadnutí při přenášení. To vyžaduje od nabíječe mít vysokou fyzickou zdatnost se schopností pohybové koordinace. Při nabíjení pracuje obsluha pod psychickým tlakem, protože je prováděna bez balistické ochrany proti účinkům palby nepřítele.


Přenášení vymetných náplní do nakladače houfnice CAESAR; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Manipulace s municí je ovlivněna vnějším prostředím palebného postavení, stavem schůdnosti terénu, po kterém kráčí nabíječi, bahnitý, namrzlý a kluzký terén, a povětrností déšť, mráz, sněžení, která působí na nabíječe. Za takové situace hrozí úrazové nebezpečí. Stav okolního prostředí a povětrnosti má nezanedbatelný vliv na rychlost střelby, vede k jejímu snížení až ke ztrátě schopnosti nabíjení a tím střelby. Rychlost střelby závisí nejen na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti, ale na dostupném počtu obsluhy. 

Při ztrátě funkčnosti nabíjecího systému vznikem poruchy ruční nabíjení hlavně je téměř nemožné, jak z dispozičních důvodů dělového systému (vysoká palná výška), tak z hlediska nároků na možností a činnost obsluhy. 

Zde je nutné poznamenat, skladba a řešení 155 mm dělového náboje pro ShH Caesar se zcela liší od náboje pro 152 mm ShKH vz.77. To bude mít dopad na celý logistický řetězec muničního zásobovacího toku.


Ukládaní vymetných náplní do nakladače; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Pochodová odolnost. Je to schopnost zbraňových uzlů ShH Caesar odolávat jízdním dynamickým oscilačním zatížením a kolizním poškozením dělových uzlů při střetu ShH s překážkou nebo havarijním nárazem jiného vozidla, zabránění jízdnímu znečištění dělových uzlů kontaminací od prachu a bláta. 

Pochodová odolnost z hlediska efektivity funkční podpory palebné činnosti hraje významnou roli. Je to důsledek konstrukčního uspořádání ShH Caesar, že dělová nástavba je položena až na konec kolové platformy. Důsledkem toho hlavní dělové uzly přesahují kolovou platformu a tvoří jeho nejzadnější část. Je to nabíjecí mechanismus. V důsledku toho se stává zadním nárazníkem vozidla s nebezpečím havarijního poškození nabíjecího mechanismu při jízdní kolizi, jehož důsledkem je její bojové zneschopnění.

Dynamickému oscilačnímu zatížení, vyvolaným jízdou zbraňového systému, jsou vystaveny všechny zbraňové otočné dvojice, mající charakter otočné páky. Všechny konstrukční prvky s nimi spojené jsou vystaveny únavovému „třepání“, jehož důsledkem je postupná ztráta funkční způsobilosti.  Jde o ramena zasouvačů a opěrné rydlo. Ramena zasouvačů jsou jen letmo uchycena k dělové nástavbě. Nejsou zajištěna v dopravní poloze jejich fixací k dělové nástavbě. Navíc jsou nejzadnější částí ShH Caesar, takže v případě jízdní kolize plní úlohu nárazníku. Uvedená situace hrozí především při zaujímání a východu z palebného postavení. Náraz vede k poškození ramen zasouvačů a k ztrátě schopnosti nabíjet hlaveň. To znamená vyřazení ShH Caesar z boje, protože ve vojskových podmínkách půjde jen stěží opravit poškozené rameno zasouvačů.

Při jízdě podtlakovým efektem zádě dochází k nasávání prachu či bláta z jízdního povrchu na zbraňovou nástavbu. Pokud nejsou uzly dělové nástavby proti tomu kryty, dojde k jejich znečištění s nebezpečím ztráty jejich funkční způsobilosti, což způsobí ztrátu funkční způsobilosti ShH Caesar.


Detail tvarově členité zadní části houfnice CAESAR; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Odolnost proti účinkům prostředí. Jedná se o vliv a účinek povětrnosti, teplota ovzduší, horko či mráz, déšť či sněžení, námraza, jednak o stav zemského povrchu, zpevněné či měkké podloží, suchý, prašný či blátivý povrch, zasněžený či pokrytý námrazou, jednak na činnost obsluhy, jednak na funkci dělového systému jako celku a na jeho jednotlivé funkční uzly. U nich se jedná o znečištění, ohrožující jejich funkční způsobilost (zadření) či ztrátu pohyblivosti funkčních dvojic zamrznutím.

Ochrana proti palbě protivníka. Při vedení palebné činnosti ShH Caesar není obsluha děla vůbec chráněna před nepřátelskou palbou, protože ve své koncepci užívá poloautomatické nabíjení, při kterém se obsluha nachází kolem děla bez balistické ochrany po vystoupení z pancéřované kabiny.

Někteří odborníci nepřisuzují této skutečnosti význam, považují ji pouze za jednu z mnohých situací, které ve válečném konfliktu mohou nastat, kdy obsluha není chráněna. Tato úvaha je chybná. Nejčastěji jsou totiž dělostřelecké systémy palebně napadeny, když jsou rozvinuty v palebných postaveních. Tam jsou a zejména budou průzkumem nejsnadněji vypátrány. Odhalení dělostřeleckým radarem je možné, ale až po zahájení palby, zpravidla ne s dostatečně přesným zaměřením palebného postavení, aby odvetná palba měla dostatečnou účinnost.

Prudký rozvoj využití dronů v tomto směru zcela mění situaci. Nejnovější průzkumné drony jsou nejen schopny odhalit palebná postavení a velmi přesně je lokalizovat ještě před zahájením palebné činnosti, a pokud to budou bojové drony, tak ty budou samy schopny palebně působit na děla v palebných postaveních. Válka o Náhorní Karabach jednoznačně demonstrovala potenciál bojových dronů.

Traduje jako mantra, že z děla se vystřelí do 7 až 10 ran, a poté dělo ihned opustí palebné postavení spíše, než se spustí odvetná palba. To je zcela v rozporu s účelem dělostřelecké palby. Palba se vede tak dlouho, až je cíl buď přímo zničen nebo alespoň na kratší dobu umlčen. Při pozorované palbě se střelba zastaví, když je cíl viditelně vyřazen z činnosti, při nepozorované palbě až po vystřelení předepsaného poštu ran. Dříve není možno palebné postaven opustit, než je palebný úkol splněn. Uvedená situace obvykle nastane při přímé palebné podpoře podporovaného bojového uskupení. Dělostřelectvo vede podpůrnou palbu bez přerušení podle požadavků velitele na základě stavu bojové situace. Palba může být ukončena a dělostřelecké uskupení může opustit palebné postavení až k tomu vydá povel velitel podporovaného bojového uskupení.

Drony a přímá palebná podpora tak vyžadují, aby při střelbě byla osádka ShH ukryta pod balistickou ochranou. To umožní jen užití automatického nabíjení, což u ShH Caesar postrádá.

Jak pohlížet na výběr ShH Caesar

Při akutní potřebně zvýšit bojeschopnost dělostřelectva AČR 155 mm dělostřeleckým zbraňovým systémem, ShH Caesar se jeví jako nejpříhodnější volba.

Dělostřelecký systém Caesar bude ve výzbroji AČR nejméně 30 let. Potom je třeba si položit otázku, zda má i pro budoucnost potřebný potenciál bojové efektivnosti a k možnému up-gradu. Současný průběh výběru však spíše ukazuje, jako by se vybíral dělostřelecký systém jen na nejbližší dobu bez perspektivního uvažování, kam a jak se bude ubírat vedení boje.

Klade se příliš velký důraz na dostřel 40 km, avšak „měkké dovednosti“ se dostávají do pozadí, ač jsou „solí“ efektivity dělostřeleckého systému.

Současně řešení ShH Caesar zcela odporuje trendům rozvoje zbraňových systémů směřujících k bezobslužným automatizovaným systémům s aplikací umělé inteligence. Pomíjí se vliv automatického nabíjení na bojovou efektivnost. Nejde jen o vyšší efektivitu vedení střelby, ale především prostřednictvím automatického nabíjení se chrání obsluha při provádění klíčové bojové činnosti, střelbě. Především při vedení přímé palebné podpory, kde úloha dělostřelectva je pro úspěch bojových uskupení zcela nezastupitelná. Vždyť o to jde při koncepci zbraňových systémů pro bojiště 21. století, řešit je jako bezobslužné, aby se ochránilo to, co je v boji nejcennější, život bojovníků.

Dát do zadávacích podmínek „nejméně či alespoň poloautomatické nabíjení“ je naprostý nonsens, který je nehodný možnosti současných vojenských technologií. V tomto směru je manuální nabíjení (poloautomatické, asistované) je výraznou slabinou ShH Caesar.  

Koncepce 155 mm ShH Caesar je výrazně ovlivněna „technokratickým“ přístupem ke konstrukčnímu řešení, který nedostatečně respektuje soudobé uživatelské potřeby, požadavky na provozní spolehlivost a odolnost proti poruchám, poškození až haváriím způsobených vnějšími činiteli.

Procesu výběrového řízení chybí skutečnost, že ShH Caesar nebyla podrobena zkouškám na polygonech AČR, což pro rozhodování hraje nezastupitelnou roli. Příkladem zde může sloužit výběrový proces na pásové OT. Před tím, než je zbraň zavedena do armády, musí projít vojskovými zkouškami, kdy zbraň bude na rozdíl od zaškolených továrních techniků obsluhována přímými uživateli se všemi jejich pozitivy a negativy se simulováním všech situací, se kterými se zbraň střetne během svého životního cyklu, zejména pak v bojovém nasazení.

Vybrat zbraň jen podle marketingových podkladů je hazardem. Koupě zbraně bez náročných vojskových zkoušek je jako koupit „zajíce v pytli“. To by měli mít na mysli všichni, kteří rozhodují o budoucí 155 mm samohybné houfnici. Jde o to, aby dělostřelectvo AČR včlenilo do své výzbroje dělostřelecký prostředek, který naplní jeho očekávání nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.

Pouhý dostřel nestačí.

Autor je em. docentem VTA Brno, (nyní UO Brno), kde byl vedoucím odb. skupiny hlavňových zbraní katedry zbraňových systémů (nyní katedra zbraní a munice). Spolupracoval s vývojovým podnikem Konštrukta Trenčín a výrobním závodem ZŤS Dubnica n/Váhom na vývoji, výrobě a zkouškách zbraňových systémů. Je autorem koncepce automatického nabíjení a lafetace 120 mm ShM vz.85 PRAM-S. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ...

KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8

Zástupci českého ministerstva obrany (MO ČR) vedou již několik měsíců jednání s francouzskou ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Dunnk
  14:36 04.05.2021

  Archer, od 5:19 do 7:45 je vidět konstrukce a funkce nabíjecího mechanismu https://youtu.be/56cQDI6vx2k?t...

  Archer, od 5:19 do 7:45 je vidět konstrukce a funkce nabíjecího mechanismu https://youtu.be/56cQDI6vx2k?t...

 • Kichot
  13:29 04.05.2021

  Hlavní funkcí armády je odstrašení. A z toho pohledu bych řekl, že carskému důstojníkovi při plánování operace je u zadele jestli Čeští dělostřelci jsou při palbě venku nebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hlavní funkcí armády je odstrašení. A z toho pohledu bych řekl, že carskému důstojníkovi při plánování operace je u zadele jestli Čeští dělostřelci jsou při palbě venku nebo uvnitř. Bude ho zajímat dostřel, typy munice, množství houfnic, Sřp atd, to jaký má podvozek, tedy manévrovací schopnosti, případně úroveň vycvičenosti...
  Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   19:07 04.05.2021

   AČR je odstrašujícím případem toho jak armádu nebudovat :-)

   AČR je odstrašujícím případem toho jak armádu nebudovat :-)

   • Kichot
    09:37 05.05.2021

    :-) jak jsem psal níže je otázka proč to tak je. Na druhou stranu nedávno bylo někde hodnocení vyspělosti armád a AČR na tom nebyla ve srovnání s ostatními podobně velkými státy ...
    Zobrazit celý příspěvek

    :-) jak jsem psal níže je otázka proč to tak je. Na druhou stranu nedávno bylo někde hodnocení vyspělosti armád a AČR na tom nebyla ve srovnání s ostatními podobně velkými státy vůbec špatně...
    Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    10:13 05.05.2021

    AČR je příkladem, jak se dá za málo peněz udržet dost muziky. Byly časy rozpočtu kolem 40mld. Kč.

    AČR je příkladem, jak se dá za málo peněz udržet dost muziky. Byly časy rozpočtu kolem 40mld. Kč.

    • flanker.jirka
     17:18 05.05.2021

     Zkuste se podívat kolik techniky a za jaké peníze provozuje například Finsko. MO ČR má velké rezervy ve struktuře rozpočtu.

     Zkuste se podívat kolik techniky a za jaké peníze provozuje například Finsko. MO ČR má velké rezervy ve struktuře rozpočtu.

 • Jura99
  09:26 04.05.2021

  Citlivost dozadu trčícího nabíjení vůči nárazu uznávám za argument, silnější náraz v koloně může dělo vyřadit z provozu na dlouho, než se pokroucené díly vymění (víme jak dopadly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Citlivost dozadu trčícího nabíjení vůči nárazu uznávám za argument, silnější náraz v koloně může dělo vyřadit z provozu na dlouho, než se pokroucené díly vymění (víme jak dopadly Pandury po řetězové srážce v koloně). Mimochodem ale dopředu trčící hlaveň je také citlivá na náraz, sice je hlaveň na zpětný ráz dělaná, ale zničit úsťovou brzdu a poškodit ústí hlavně se stát může.
  Ale ta přepravní aretace nabíjení, ta mi tam vůbec nechybí. Že by se vyviklal čep si nemyslím a jestli ta přepravní poloha visí jen na hydraulice, tam asi také není žádný problém, mnoho strojů, výtahů atp. žádnou aretaci nemá a visí na hydraulice.
  Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  21:21 03.05.2021

  Jak jsem koukal, tak ten zasouvač trčí za auko u Atmosu nebo Yavuzu , stejně jako u Cesaru. Asi to nikomu nevadí.

  Jak jsem koukal, tak ten zasouvač trčí za auko u Atmosu nebo Yavuzu , stejně jako u Cesaru. Asi to nikomu nevadí.

  • ARES
   21:55 03.05.2021

   U obou houfnic opěrné rydlo plní úlohu zadního nárazníku tak, že při jízdě je opěrné rydlo zvednuto vzhůru. Tím kryje před nárazem celou zadní část dělové nástavby, včetně ...
   Zobrazit celý příspěvek

   U obou houfnic opěrné rydlo plní úlohu zadního nárazníku tak, že při jízdě je opěrné rydlo zvednuto vzhůru. Tím kryje před nárazem celou zadní část dělové nástavby, včetně podávacího zařízení. Tak by to mělo být řešeno u Caesara.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    23:26 03.05.2021

    Z fotek mě přijde že u obou těch houfnic nabíjecí mechaniznus rydlo ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Z fotek mě přijde že u obou těch houfnic nabíjecí mechaniznus rydlo přesahuje.
    https://www.edrmagazine.eu/wp-...
    https://defence-blog.com/wp-co...
    Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    06:12 04.05.2021

    Tady čouhá "rydlo". U všech tažených houfnic, tam čouhá celá hlaveň.
    Jak jen to tenkráte dělali..

    Tady čouhá "rydlo". U všech tažených houfnic, tam čouhá celá hlaveň.
    Jak jen to tenkráte dělali..

   • Klimesov
    12:50 04.05.2021

    Nabíjecí mechanizmy čouhají skoro u všech těchto typů houfnic.
    I u první verze houfnice CAESAR vyčnívá nabíjecí mechanizmus za samotné ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nabíjecí mechanizmy čouhají skoro u všech těchto typů houfnic.
    I u první verze houfnice CAESAR vyčnívá nabíjecí mechanizmus za samotné rydlo.
    https://milinme.wordpress.com/...

    I u Japonského Typ-19
    https://www.youtube.com/watch?...

    Jako upřímně asi to hold jinak konstrukčně vyřešit nejde než to umístit takhle. Pak jedině lafetovat samotnou zbraň doprostřed nosné platformy, ale tím zase zmenšíte množství vezené munice, protože obsluha bude potřebovat nějaký ten prostor k manipulaci se zbraní.
    Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     19:14 04.05.2021

     Vždyť to jde docela snadno.
     https://www.valka.cz/SVK-EVA-8...

     Vždyť to jde docela snadno.
     https://www.valka.cz/SVK-EVA-8...

     • Scotty
      20:05 04.05.2021

      Zajímavé že tohle geniální řešení na rozdíl od jiných nikdo nechce...

      Zajímavé že tohle geniální řešení na rozdíl od jiných nikdo nechce...

     • flanker.jirka
      21:19 04.05.2021

      Scotty
      Velká část zbrojních zakázek je o politice, to snad víte. Slovensko v tomto ohledu má nevýhodu.
      A pak si připočtěte účelově nastavené podmínky MO ČR. Když se jim to "hodí ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Velká část zbrojních zakázek je o politice, to snad víte. Slovensko v tomto ohledu má nevýhodu.
      A pak si připočtěte účelově nastavené podmínky MO ČR. Když se jim to "hodí do krámu" tak požadují aby byla technika zavedena v jiné armádě NATO, kupodivu v jiném případě to nepožadují a nikdo se neptá proč to tak je? Buďto budou držet nastavenou linii ve věcech zavedených v NATO nebo ať jdou k šípku s takovou čistou politikou.
      V případě houfnic bych to omezil pouze na munici ve standardu NATO 155 mm a zbytek mělo být o testech, vyzkoušení si více houfnic a ne politikaření.
      Na MO ČR prostě v tomto případě NECHCE nic jiného ne Caesar ani vidět, ani jen připustit to, že výrobci sami nabízí, že to vojákům ukáží a nechají je to otestovat v Česku!!!
      Takový prohnilý systém chcete nějak obhajovat?
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:09 04.05.2021

      "Vždyť to jde docela snadno."
      Snadno to jde, jen do chvíle než začnete přemýšlet, jak to tam naládovat za špatného počasí ručně.

      Však i vy můžete držet linii, a požadovat stále ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Vždyť to jde docela snadno."
      Snadno to jde, jen do chvíle než začnete přemýšlet, jak to tam naládovat za špatného počasí ručně.

      Však i vy můžete držet linii, a požadovat stále dělo co pořizují armády z...
      "Raději se koukat na trendy v jiných armádách než je Dánsko, které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?"

      To nám z těch kandidátů moc nezbyde, že?
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:07 05.05.2021

      Jirosi
      Myslíte, že ze sklopné plošiny municniho vozu to nepůjde? Evu jsem zmiňoval z toho důvodu, že lze postavit houfnici bez dozadu vyčnívajících částí, ale na Evě je co ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Myslíte, že ze sklopné plošiny municniho vozu to nepůjde? Evu jsem zmiňoval z toho důvodu, že lze postavit houfnici bez dozadu vyčnívajících částí, ale na Evě je co dodělávat do ideálního stavu.
      S odvoláním se na "trendy" si zde začal nedo jiný, tak jsem upozornil na to, že by bylo dobré se držet trendů armád, které dělostřelectvo opravdu používají a ne těch, kteří se na něm snaží ušetřit a splnit čárku v tabulce.
      Kandidátů by podle mne bylo dost, problém je jinde. V případě houfnic MO ČR neumoznilo bližší seznámení a vyzkoušení si houfnic. A evidentně na to čas a prostor je.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      08:05 05.05.2021

      flanker.jirka
      Právě na Evě je toho ještě hoooodně co dělat.
      "S odvoláním se na "trendy" si zde začal nedo jiný, tak jsem upozornil na to, že by bylo dobré se držet trendů armád, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Právě na Evě je toho ještě hoooodně co dělat.
      "S odvoláním se na "trendy" si zde začal nedo jiný, tak jsem upozornil na to, že by bylo dobré se držet trendů armád, které dělostřelectvo opravdu používají a ne těch, kteří se na něm snaží ušetřit a splnit čárku v tabulce"

      Které armády máte na mysli? Polsko? Které plánuje vyřadit své houfnice DANA a nahradit je houfnicemi Krab, které mají podle všeho poloautomatické nabíjení?
      Finsko? Které má několik desítek kusů K-9 s poloautomatickým nabíjením a cca 300 ks tažných houfnic? Japonsko? Které zavádí Typ-19? Čína? Rusko? Které zavádí podobné zbraňové platformy jako je CAESAR? Izrael a jeho ATMOS?
      Maďarsko se svou Pz-2000, která funguje jak v automatickém tak poloautomatickém módu? Nebo snad USA, která používá jak poloautomatické nabíjení tak třeba i tažné dělostřelectvo?
      Jakou konkrétní armádu máte na mysli?
      Realita je taková, že prakticky krom Slovenska nebo Švédska neexistuje moc armád, jejichž dělostřelectvo by fungovalo čistě v automatickém módu.
      Pravda USA nyní řeší nějaké budoucí projekty, kde se počítá s nabíjecím automatem a jinýma vychytávkama, ale oni také počítají s jinou délkou hlavně, jiným objemem nábojové komory a jiným projektilem, daleko těžším, který by už člověk manuálně asi nezvedl, a samotný vývoj jejich projektů je ještě na několik let.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:12 05.05.2021

      flanker.jirka: na Evě co dodělávat opravdu je, třeba jí místo 12 střel dát 40, takže z ní vznikne Zuzana s věží vzadu (což by se mi líbilo), protože houfnice s 12 granáty a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: na Evě co dodělávat opravdu je, třeba jí místo 12 střel dát 40, takže z ní vznikne Zuzana s věží vzadu (což by se mi líbilo), protože houfnice s 12 granáty a složitým/pomalým dobíjením je dost nešikovná.
      Vysvětlení, proč se všude zavádějí TMH s otevřenou mechanikou určitě neuspěje takové, že je zavádějí války neznalé nebo pacifistické armády. To je prostě nesmysl. Zavádějí je Rusové, Turci, Izrael, Čína, Francie, Japonsko a další a řada států je od nich kupuje. Spíš tipuju, že osádka vystavená vlivům počasí armádám tolik nevadí, koneckonců pěšák v dešti a sněhu také nezaleze do peřin a balistická ochrana věže je sporná výhoda, jestli být venku v osobní balistice nebo ve věži, která chrání prakticky stejně (byť na celém těle). Nevím jestli jsou dnešní vojáci už tak fyzicky slabí, že nepřemístí granát o 45kg ze schránky o metr vedle na podávací rameno ? Pak by měli jít na trénink třeba na stavbu, skládat náklaďáky cementu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:50 05.05.2021

      flanker.jirka
      Stačí se podívat na seznam uživatelů Caesrau a na seznam uživatelů houfnic vyráběných na Slovensku. To rozhodně jen o politice není...
      Když se člověk podívá na seznam ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Stačí se podívat na seznam uživatelů Caesrau a na seznam uživatelů houfnic vyráběných na Slovensku. To rozhodně jen o politice není...
      Když se člověk podívá na seznam zvažovaných houfnic jsou tam i zástupci výrobců mimo NATO. Na tom že se rozhodli požadovat v armádě zavedenou houfnici za nic skandálního nepovažuji.
      Výrobci (asi myslíte Slováky) rozhodně žádné testy nenabízeli. Minimálně tedy ne oficiálně.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:59 05.05.2021

      flanker.jirka
      Na a pokud je Caesra kritizovaný za uživatelskou nevstřícnost při nabíjení, tak si představte jak skvěle e bude doplňovat vezenou municí ten dvanácti-raný zásobník na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Na a pokud je Caesra kritizovaný za uživatelskou nevstřícnost při nabíjení, tak si představte jak skvěle e bude doplňovat vezenou municí ten dvanácti-raný zásobník na Evě. Proti tomu je nabíjení Caesrau odpočinková činnost.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      12:25 05.05.2021

      Klimesov
      Mít TMH s věží jako Dita nebo Zuzana by bylo pěkné, ještě tomu dát 4 nohy jako má například Koalitsija na Kamazu nebo Srbska Nora a máte celokruhovy odměr, méně rázu na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Mít TMH s věží jako Dita nebo Zuzana by bylo pěkné, ještě tomu dát 4 nohy jako má například Koalitsija na Kamazu nebo Srbska Nora a máte celokruhovy odměr, méně rázu na podvozek.
      Trendy vidím jinak, Caesar vidím jako náhradu tažených houfnic, ne jako náhradu Dan, viz Dany a kraby v Polsku. Finove jsou na tom také jinak, počítají každou hlaveň, koupili od nás i RM 70, váží si toho co mají.
      Dita by byla super i na podvozku Ascodu, jako byl AGM, pro těžkou brigádu.
      Armády které zmiňujete mají širší spektrum zbraní, mají i MLRS a taktické rakety. My máme delostrelectvo v žalostném stavu a to ještě budeme doufat, že se snad někdy pořídí nove minonety, reinkarnace MLRS, to už by byl asi zázrak.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:42 05.05.2021

      "Dan, viz Dany a kraby v Polsku."

      Když už Polsko, tak můžete vidět ústup od kolových k pásovým dělům. Tedy o dalšího zákazníka pro "DANA, atd." méně.
      Otázkou jak moc za těmi ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Dan, viz Dany a kraby v Polsku."

      Když už Polsko, tak můžete vidět ústup od kolových k pásovým dělům. Tedy o dalšího zákazníka pro "DANA, atd." méně.
      Otázkou jak moc za těmi Krabi stojí armáda, a jak moc průmysl. Polská armáda nasadila dělostřelectvo v normální válce naposledy během WW2.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:51 05.05.2021

      Tady je vidět, že i "KRAB" počítá ze zastaralou formou nabíjení z venku https://i.redd.it/6bluiul1nsl4...

      Tady je vidět, že i "KRAB" počítá ze zastaralou formou nabíjení z venku https://i.redd.it/6bluiul1nsl4...

     • flanker.jirka
      15:14 05.05.2021

      Jirosi
      Záleží na tom čemu říkáte normální válka. Naposledy měli Dany minimálně 6 let v Afghánistánu.
      O tom jaké slovo tam má průmysl nelze pochybovat, stačí se podívat na Strnada ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Záleží na tom čemu říkáte normální válka. Naposledy měli Dany minimálně 6 let v Afghánistánu.
      O tom jaké slovo tam má průmysl nelze pochybovat, stačí se podívat na Strnada a jeho vazby v ČR.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:21 05.05.2021

      Jirosi
      To že Krab má jiný způsob nabíjení je mi známo, ale zase jsme někde jinde, u pásových houfnic.
      Za mně je prostě lepší náhradou za Dany nová houfnice s věží, pokud už ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      To že Krab má jiný způsob nabíjení je mi známo, ale zase jsme někde jinde, u pásových houfnic.
      Za mně je prostě lepší náhradou za Dany nová houfnice s věží, pokud už existuje, tak klidně bezobslužnou věží.
      Zkuste se zeptat poláků, proč mají Kraba a ne Caesara jako náhradu za Dany.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:18 05.05.2021

      flanker.jirka: Ono je to jinak, KRAB nahrazuje pásové Gvozdiky.
      Zatím co DANY bude nahrazovat lehká houfnice Kryl. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Ono je to jinak, KRAB nahrazuje pásové Gvozdiky.
      Zatím co DANY bude nahrazovat lehká houfnice Kryl. viz:
      https://www.armadninoviny.cz/p...
      https://www.czdefence.cz/...
      clanek/nove-samohybne-houfnice-pro-acr-co-bude-nejlevnejsi

      Kryl má základ v Izraelském ATMOS. Tedy přímí konkurent Ceasaru.
      Kde je tedy chyba, když se po zkušenostech z Afg rozhodli pro lehčí houfnice.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:44 05.05.2021

      Jirosi
      :-) zapomněl jste i na to, že se v článku zmiňují o modernizací Dan :-) a až potom plánují náhradu Krylem. Je tu rozdíl v tom, že pokračují v náhradě něco za něco, my jsme ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      :-) zapomněl jste i na to, že se v článku zmiňují o modernizací Dan :-) a až potom plánují náhradu Krylem. Je tu rozdíl v tom, že pokračují v náhradě něco za něco, my jsme Gvozdiky a tažené houfnice zrušily bez náhrady, zrovna tak raketomety.

      Už jsem to tu psal Klimesovi, my máme dělostřelectvo v dezolátním stavu, Polsko má několik typů houfnic, tažené a samohybné minomety a raketomety. Když už něco do AČR koupit tak na tom nešetřit. U nás se jen těžko může zvažovat o tom, aby se pořizovaly těžké a lehké houfnice, na to, že někdy dojde na raketomety můžeme nejspíše zapomenout a samohybné minomety budou s velkým otazníkem, až se ukáže, že věžový systém bude dražší než houfnice s dostřelem 40 km.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:54 05.05.2021

      Pokud chcete věžovou houfnici na pásovém podvozku, pak vzhledem k uvažovanému počtu je potřeba sjednotit platformu Tank/BPV. Ani u jednoho si armáda zatím nevybrala/nezavedla. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pokud chcete věžovou houfnici na pásovém podvozku, pak vzhledem k uvažovanému počtu je potřeba sjednotit platformu Tank/BPV. Ani u jednoho si armáda zatím nevybrala/nezavedla. Tudíž, děla na pásovém podvozku jako náhrada Gvozdiky /PRAM, si musíte počkat.
      Teď tu řešíme nákup děl co mají primárně plnit úkoly ničené těch vzdálenějších cílů. Proto se to řeší těmi lehčími houfnicemi, jako to dělají vlastně všichni.

      Až se bude jednou kupovat houfnice/minomet na pásovém podvozku, určitě tady všichni budeme mít schodu na věžovém typu. Ten, ale zatím armáda nepoptává. Z druhé strany by bylo chybou jej nahradit "DITOU".
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:22 05.05.2021

      vzhledem k tomu, že věžová kolová houfnice má hmotnost cca 32tun a bezvěžová houfnice Caesar 8x8 rovněž, tak je tohle dělení bezpředmětné.

      vzhledem k tomu, že věžová kolová houfnice má hmotnost cca 32tun a bezvěžová houfnice Caesar 8x8 rovněž, tak je tohle dělení bezpředmětné.

 • Roman 45
  18:29 03.05.2021

  Četl jsem váš příspěvek a z něho je zřejmé, že máte přehled. Mě by zajímal váš názor na technologický demonstrátor houfnice DITA.

  Porovnával jsem technické parametry ShKH vz. 77 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Četl jsem váš příspěvek a z něho je zřejmé, že máte přehled. Mě by zajímal váš názor na technologický demonstrátor houfnice DITA.

  Porovnával jsem technické parametry ShKH vz. 77 s SVK - ZUZANA 2 a Zuzana na mě působí jako bojový mrzák oproti Ditě.U houfnice CAESAR mě vadí, že naše obsluhy by měli být po celou dobu bojové činnosti odkryté. Informace o Ditě jsou samozřejmě uvolněné prozatím v obecné rovině. Mě osobně u Dity fascinuje kromě plné automatizace zejména obsluha 2 členné posádky, která je po dobu jízdy a bojové činnosti plně chráněná, nevím jestli ve světě v současnosti existuje ekvivalent.
  Domnívám se, že pro země jako je ČR by při zapojení do ozbrojeného konfliktu byl kromě ekonomických zdrojů významným omezujícím faktorem také ten lidský zdroj.

  Nejsem odborník sloužil jsem u 3.brigády rychlého nasazení v Pardubicích . Absolvoval jsem Pš. ve Stříbře jako velitel družstva BVP1, takže mám zkoušky jako řidič bojových pásových vozidel, střelec operátor a velitel.
  Moje přítelkyně je Ruska a její bratr je důstojníkem u Raketových vojsk strategického určení RF. Já osobně jsem ortodoxním zastáncem našeho členství v NATO, takže jsme taková normální rodinka ))
  Skrýt celý příspěvek

  • Sergej7490
   12:20 04.05.2021

   "Porovnával jsem technické parametry ShKH vz. 77 s SVK - ZUZANA 2" - Mozete vypisat v ktorych konkretnych parametroch Z2 posobi oproti Dite ako mrzak ?
   Z2 ma realne o 1 strelu/min ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "Porovnával jsem technické parametry ShKH vz. 77 s SVK - ZUZANA 2" - Mozete vypisat v ktorych konkretnych parametroch Z2 posobi oproti Dite ako mrzak ?
   Z2 ma realne o 1 strelu/min nizsiu kadenciu, co je dane kratsou hlavnou na Dite (prevzata z Z2000). Dizajn nie je technicky parameter...
   A s tou automatizaciou bacha, aby sa nejednalo len o nase mokre sny. Nevieme nakolko je realna, alebo nie je. Ak totiz zo Z2 vypustime casovaca a nabijaca, zbran ostane plne strelbyschopna.
   Casovac totiz len V PRIPADE POTREBY meni nastavenie zapalovaca strely a nabijac zasa len v PRIPADE POTREBY (nahla zmena palebnej ulohy) meni pocet nabojok.
   Inak je k cinnosti hufnice potrebny len vodic a mieric - a ten mieric tiez velmi nie, nakolko SRP vie prijimat data o strelbe z nadriadeneho SRP (DELSYS/DELOSYS). Verim ze automaticke mackanie tlacitka PAL, nie je ziadna komplikacia. Toto vsetko samozrejme plati, ak je dopredu znama palebna uloha - podla rozhovorov s delostrelcami to tak je vacsinou vzdy.
   Takze by bolo vhodne zistit ci pod pojmom "plnoautomaticka obsluha" si vyrobca Dity predstavuje to iste, ako my na tomto fore. Zatial to nevieme.
   Skrýt celý příspěvek

 • milan vasicek
  15:46 03.05.2021

  Dovoluji si k příspěvku Klimesov mít několik připomínek.

  Tvrzení diskusního příspěvku: „Bohužel typický český článek, kde se za každou cenu snaží dělat z prdu vědu“ zcela ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovoluji si k příspěvku Klimesov mít několik připomínek.

  Tvrzení diskusního příspěvku: „Bohužel typický český článek, kde se za každou cenu snaží dělat z prdu vědu“ zcela očividně potvrzuje, že pisatel má jen malou zkušenost s projektováním zbraní, procesem jejich vývoje, zkoušení, výroby a bojového použití. Zkušenosti skončily v devadesátých létech. A od té doby jsou v akvizicích jen samé problémy.

  On ten zmiňovaný „prd“ může lehce vyústit v katastrofu, když se mu včas v samém zárodku nepředejde. Stačí si přečíst memoáry válečných veteránů, kde popisují, jak jejich život „visel na vlásku“ pro selhání techniky.

  V bojovém užití zbraňových systémů nemáme jako v počítačových hrách několik životů, které můžeme resetovat. V boji musí všechno fungovat „na první dobrou“. A aby tomu tak bylo, musí se každý detail v konstrukci zbraňového systému promyslet a prozkoušet ve všech jeho interakcích a důsledcích na celý systém. I ten nejproslulejší konstruktér či zbrojní závod není prost vyvarovat se chyb. Např. z „nedávné doby“. Teprve až při československé licenční výrobě a testování BVP-1 se došlo ke zjištění, že příčinou neplnění podmínek přesnosti střelby 7,62 mm spřaženým tankovým kulometem PKT je chybné provedení uchycení tlumiče ohně na hlavni kulometu. A to přesto, že BVP-1 prošlo rozsáhlými zkouškami v SSSR, samotné zemi původu.

  Tvrzení:“ Článek je psán stylem, který má nějaký způsobem ukázat, že mechanická poškození jsou jen doménou CAESARU, a jinačích dělostřeleckých konstrukcí se netýká“, je jen myšlenková fabulace záměrně zpochybnit uváděná fakta v článku. Článek je není vůbec psán stylem, jak se domnívá autor příspěvku, že článek má nějaký způsobem ukázat, že mechanická poškození jsou jen doménou CAESARU a jinačích dělostřeleckých konstrukcí se netýká. Protože objektem článku je jen ShH CEASER, tak je jen ona logicky podrobena zkoumání funkčnosti konstrukčních uzlů z hlediska jejich odolnosti pro poruchám a závadám.

  Přeci jde o to, aby do výzbroje dělostřelectva AČR byl zaveden zcela funkčně způsobilý dělostřelecký systém, který v sobě neponese zárodky možných poruch, ohrožujících jeho bojovou efektivnost.

  V článku se za nejvíce problematické z hlediska spolehlivosti funkce ShH CAESAR považuje konstrukční řešení uchycení ramen zasouvačů nabíjecího mechanismu a opěrného rydla k dělové nástavbě. Nejsou zajištěna v dopravní poloze fixací k dělové nástavbě. To při jízdě či pochodu zapříčiní závady, které mají dva zdroje: dynamický a havarijní.

  Dynamická závada. Ramena zasouvačů nabíjecího mechanismu a opěrné rydlo jsou jen letmo uchyceny k dělové nástavbě bez jakékoliv dopravní pojistky ve formě opěry. Tím jsou vystaveny vibracím v důsledku elastičnosti vlastní konstrukce a pružného chování jejich manipulačních válců (stlačitelnost oleje). Tím jsou vystaveny „třepání“ kolem otočných čepů, jehož důsledkem je postupná ztráta únavové pevnosti konstrukce a vytlučení otočných čepů.

  Je závažnou konstrukční chybou, že jak rameno zasouvačů, tak opěrné rydlo pro jízdu nejsou fixovány k dělové nástavbě dopravními pojistkami či opěrami, které by zabránily jejich vibracím čije zcela vyloučily. (Testovat jízdní zkouškou minimálně v délce 500 km, z toho alespoň 100 km v kamenitém terénu).

  Havarijní závada. Dělová nástavba je položena až na konec kolové platformy. Důsledkem toho hlavní dělové uzly přesahují kolovou platformu a rameno zasouvačů se tím stává nejzadnější částí ShH. V důsledku toho plní úlohu zadního nárazníku vozidla s nebezpečím havarijního poškození při nárazu na překážku nebo nárazem jiného vozidla.

  Zde je v příspěvku: „A tady se autor dopustil fabulace, kdy vytvořil závěr bez reálných znalostí věcí. Citace: "To znamená vyřazení ShH Caesar z boje, protože ve vojskových podmínkách půjde jen stěží opravit poškozené rameno zasouvačů." Tento závěr je vycucán z prstu, protože nemůže vědět jak moc složitá je oprava nabíjecího ramene popřípadě jiných částí houfnice“. Naproti tomuto tvrzení přesně vím, jak je nabíjecí mechanismus konstrukčně a funkčně koncipován, protože jsem řadu takových mechanismů projektoval a testoval a tím dovedu odhadnou možnosti oprav poruch a poškození ve vojskových podmínkách.

  Pokud bych ze svého studia takto řešil obdobnou konstrukci charakteru ramene zasouvačů a opěrného rydla, jak je použito u ShH CAESAR, byl bych bez milosti od zkoušky vyhozen. O potupném výsměchu v projektovém oddělení ani nemluvě.

  Manuál (poloautomat) vs. automat. Je pravda, že všechny houfnice ať už s manuálním, poloautomatickým nebo automatickým nabíjením, se stejně nabíjí ručně. Bohužel zásobník se nenaplní sám od sebe. Ale klíčová podmínka je, co se manuálně provádí v palebném postavení. Pokud je automat, pak jenom úprava výmetné nálože a nastavení zapalovače, ovšem bez manuální potřeby nabíjet hlaveň. Při manuálním či poloautomatickém nabíjení se musí opětovně v municí opětovně pracovat. To znamená dvakrát více než při automatu. Navíc zásobník se u automatu plní, dá se říct, v bezpečném prostředí.

  V konstrukci nabíjecího zařízení je nedomyšlenost v tom, že v případě poruchy jednoho zasouvacího mechanismu nemůže druhý zálohovat jeho funkci. Pro vysokou palnou výšku lze si jen obtížně představit ruční nabíjení, zejména střely. Zálohování je základní pravidlo zbraňových konstrukcí.

  Při posuzování manuál, poloautomat nebo automat se musí vzít bezpodmínečně do úvahy konstrukce výmetné nálože. Ráže 152 a 155 mm se diametrálně liší. U 152 mm je výmetná nálož vložena do kovové nábojnice, se kterou se manipuluje jako s jedním předmětem, tak 155 mm výmetná nálož podle společného memoranda se skládá disků, které se vrství na sebe v počtu podle palebného povelu, 1 až 6. Až teprve potom dojde k nabíjení výmetné nálože. Zavedená disková konstrukce výmetné nálože je přijata s výhledem na zjednodušení automatického nabíjení. Z toho plynou ty komplikace při manuálním nabíjení.

  Že nabíjení výmetných náplní je komplikované a není vůbec vstřícné pro obsluhu, nabíječe, lze doložit tím, že v marketingových šotech nikdy není ukázán celý proces s manipulací výmetných náplní. Vkládání do zásobníků a jejich vyjímání a příprava k nabíjení. Ukazuje se pouze až závěrečná fáze, položení výmetné náplně do zasouvacího mechanismu. Je mi s podivem, že této skutečnosti si nikdo vůbec nevšímá a přehlíží ji, ač hraje významnou roli v obsluze děla při střelbě a procesu vedení střelby. Snížení předepsaného počtu členů obsluhy se odrazí do zpomalení rychlosti střelby.

  Příspěvek končí slovy: „Takže článek je sice pěkný, ale bohužel mi zavání střetem zájmů, člověka který pracuje pro (Konštruktu) a díky tomu je pochopitelné, že ve svých názorech bude preferovat konstrukci na které sám pracoval a pomáhal vyvíjet.“

  Já na oplátku k diskusnímu příspěvku: „Nechci podsouvat, ale se mi zdá, jako by článek „Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí“ někomu šlápl do báboviček.“
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   16:38 03.05.2021

   Mohu se zeptat jakou máte zkušenost s Caesarem? Viděl jste ho někdy v chodu nebo alespoň z blízka? Mluvil jste někdy z jeho obsluhou?

   Mohu se zeptat jakou máte zkušenost s Caesarem? Viděl jste ho někdy v chodu nebo alespoň z blízka? Mluvil jste někdy z jeho obsluhou?

   • flanker.jirka
    22:00 03.05.2021

    Scotty
    Tak nám zkuste vy říct Vaše zkušenosti s Caesarem. Jaké má podle Vás Ceasar výhody oproti ostatním možným řešením?

    Scotty
    Tak nám zkuste vy říct Vaše zkušenosti s Caesarem. Jaké má podle Vás Ceasar výhody oproti ostatním možným řešením?

    • Scotty
     23:40 03.05.2021

     Já tu nevynáším soudy nad výdrží a funčností různých konstrukčních řešení. Jem mě zajímalo jestli autor tu houfnici někdy reálně viděl. Já vycházím ztoho ce se mi o Caesaru ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Já tu nevynáším soudy nad výdrží a funčností různých konstrukčních řešení. Jem mě zajímalo jestli autor tu houfnici někdy reálně viděl. Já vycházím ztoho ce se mi o Caesaru podařilo dohledat, ale předpokládám že taková kapacita jako pan Vašíček ho prolezl od kol až pohlaveň.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:06 04.05.2021

      Chápu váš dotaz na autora. Ale tento by měl být směrován dotaz všeobecně do AČR, protože nikde nebyla zmínka o tom, že by si to vojáci AČR mohli vyzkoušet a osahat. Přitom jde jen ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Chápu váš dotaz na autora. Ale tento by měl být směrován dotaz všeobecně do AČR, protože nikde nebyla zmínka o tom, že by si to vojáci AČR mohli vyzkoušet a osahat. Přitom jde jen o jeden nákladák s klackem.
      Ostatně, to je problem většiny zakázek šitých na míru, že vojáky raději nenechají nic si pořádně vyzkoušet, aby jim do toho nevstupovali.
      Sám jsem osobně viděl pouze pár houfnic, v Kielcich Atmos na Jelczu, tam byli na informace skoupí, ale když jsem viděl Evu s automatem. Tak si prostě musíte položit otázku, proč skládat munici ručně na náklaďák a pak s ní ještě manipulovat do komory, když lze i bez věže udělat automat a obsluhovat houfnici z kabiny. Obvzláště, když začnete počítat, že nejvíce vojáků vám bude chybět v logistice. A když do houfnice můžete dát pouze dvě osoby, tak další dvě mohou obsluhovat muniční vůz navíc oproti standardnímu počtu.
      Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   16:39 03.05.2021

   Člověk nemusí být konstrukční génius aby ty nedostatky viděl. Jestliže by cena Caesaru byla poloviční proti Zuzaně ,Archeru, jak bylo původně prezentováno, tak by se to dalo ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Člověk nemusí být konstrukční génius aby ty nedostatky viděl. Jestliže by cena Caesaru byla poloviční proti Zuzaně ,Archeru, jak bylo původně prezentováno, tak by se to dalo překousnout. Ale pokud ne, neměli bychom šetřit, protože se to vymstí jako vždy.
   Skrýt celý příspěvek

   • Dual
    19:44 03.05.2021

    Cenu samohybné houfnice DITY pro Ukrajinu odhadují UA vojenské weby na 3,0-3,5 mil. USD tj. asi 75 mil. Kč. Houfnice DANA M2 je přijde na 1,5 mil. USD.

    Cenu samohybné houfnice DITY pro Ukrajinu odhadují UA vojenské weby na 3,0-3,5 mil. USD tj. asi 75 mil. Kč. Houfnice DANA M2 je přijde na 1,5 mil. USD.

   • Jirosi
    20:04 03.05.2021

    Dokud nebude na stole konečná nabídka jsme jen u spekulací.

    Dokud nebude na stole konečná nabídka jsme jen u spekulací.

  • Scotty
   16:57 03.05.2021

   Jinak to údajně strašně složité nabíjení prachových náplní je vidět na tomhle videu.
   https://youtu.be/MjfKqpmKf_s?t...

   Jinak to údajně strašně složité nabíjení prachových náplní je vidět na tomhle videu.
   https://youtu.be/MjfKqpmKf_s?t...

   • flanker.jirka
    21:20 03.05.2021

    Scotty
    Připadá Vám normální, že se nabíjením lehkých prachových náplní zaobírají hned dva lidé a nikdo mezi výstřely nekontroluje display pro případnou korekci náměru a odměru? A ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Připadá Vám normální, že se nabíjením lehkých prachových náplní zaobírají hned dva lidé a nikdo mezi výstřely nekontroluje display pro případnou korekci náměru a odměru? A podívejte se v jaké ústroji danou činnost provádí.
    To je pouze propagační záběr na obsluhu někde u výrobce ne na vojáky ve vojenské ústroji.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     06:54 04.05.2021

     Co by tam měl jako nastavovat, cíl zadali souřadnicemi z palebného rozkazu. Technicky už během příjezdu na palebné postavení. Proč, se tím taky zdržovat na místě?
     Ten drží v ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Co by tam měl jako nastavovat, cíl zadali souřadnicemi z palebného rozkazu. Technicky už během příjezdu na palebné postavení. Proč, se tím taky zdržovat na místě?
     Ten drží v zaměření digitální palebný systém děla, a oni jen naládují požadovaný počet střel. Zbytek v místě cíle dořeší přesná munice, nebo se jedná o plošnou palbu, a nepřesnost je vlastně požadavek.
     Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     07:25 04.05.2021

     Divné my to nepřijde. Tenhle postup se dá vysledovat ne všech videích s Caesrem. Nepředpokládám že je po každém výstřelu nutné manuálně zasahovat do nastavení. Tohle má SŘP děla ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Divné my to nepřijde. Tenhle postup se dá vysledovat ne všech videích s Caesrem. Nepředpokládám že je po každém výstřelu nutné manuálně zasahovat do nastavení. Tohle má SŘP děla jistě vyřešené automaticky.
     Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     11:46 04.05.2021

     I na těch záběrech jde vidět jak ten co dává prachové náplně do nabíjecího zařízení občas kouká na obrazovku a kontroluje zdalipak je vše v pořádku.
     Navíc od toho je tam velitel ...
     Zobrazit celý příspěvek

     I na těch záběrech jde vidět jak ten co dává prachové náplně do nabíjecího zařízení občas kouká na obrazovku a kontroluje zdalipak je vše v pořádku.
     Navíc od toho je tam velitel aby ty kluky ukorigoval :)
     Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:13 03.05.2021

   "Např. z „nedávné doby“. Teprve až při československé licenční výrobě a testování BVP-1 se došlo ke zjištění, že příčinou neplnění podmínek přesnosti střelby 7,62 mm spřaženým ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "Např. z „nedávné doby“. Teprve až při československé licenční výrobě a testování BVP-1 se došlo ke zjištění, že příčinou neplnění podmínek přesnosti střelby 7,62 mm spřaženým tankovým kulometem PKT je chybné provedení uchycení tlumiče ohně na hlavni kulometu. A to přesto, že BVP-1 prošlo rozsáhlými zkouškami v SSSR, samotné zemi původu"

   To jen dokazuje jak to bylo ve skutečnosti vs "vyhození od zkoušky".

   "Přeci jde o to, aby do výzbroje dělostřelectva AČR byl zaveden zcela funkčně způsobilý dělostřelecký systém, který v sobě neponese zárodky možných poruch, ohrožujících jeho bojovou efektivnost."

   Vzhledem k tomu, že největší tu boj je tu o "DITU" co je v podstatě prototyp v jediném kusu. Tak kritika Ceasaru, který ve verzi 6x6 má za sebou i bojové nasazení je trošku mimo...
   To dělo už od roku 2003, respektive 2004 slouží (17 let). Přitom se evidentně na kamenitých, prašných cestách Afriky nerozpadá.
   Skrýt celý příspěvek

   • ARES
    20:24 03.05.2021

    Mám za to, že nejde o boj o DITU. Ta je pouze funkčním vzorkem naznačujícím možnost řešení. Např. pouze dvoučlenná osádka je úplně mimo. Ve dvou by nešlo provádět ani běžné ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Mám za to, že nejde o boj o DITU. Ta je pouze funkčním vzorkem naznačujícím možnost řešení. Např. pouze dvoučlenná osádka je úplně mimo. Ve dvou by nešlo provádět ani běžné ošetření. Po každé střelbě se musí vytřít a nakonzervovat hlaveň a závěrový mechanismus. A to se ve dvou nedá vůbec provést. Při plnění zásobníků se zmanipuluje munice o hmotnosti ne méně než 3 tuny. Do sestavy baterie by muselo být včleněno „obslužné družstvo“ nejméně v počtu 8.

    Co se týče Caesara, tak ten má několik postupně modernizovaných variant. Dánsko a AČR nárokují poslední variantu. Zde je ovšem háček, co se týče bojového odzkoušení. Předchozí varianty mají jinak řešený nabíjecí mechanismus. Nabízené řešení má dva zasouvací mechanismy na rozdíl od předchozích modelů, které mají jen jeden. A ty jsou odlišně konstrukčně řešeny. O nabízeném řešení se nedá tak tvrdit, že prošlo bojovým odzkoušením. V tom tkví oprávněná kritika řešení nabíjecího mechanismu v článku. Tvrzení, že se jedná o odzkoušený systém, je tak pravdivé jen zčásti.

    Pro příznivce houfnice Archer. Ta má stejný technický problém jako Caesar. Nabíjecí automat je zadním nárazníkem. Šlo společný projekt švédské a norské armády (24 + 24 kusů). Vývoj byl doprovázen nepředvídanými technickými problémy. Švédská armáda převzala 24 kusů. Norská vláda od projektu odstoupila v prosinci 2013. Vyrobených 24 kusů pro Norsko pak převzala švédská armáda. V roce 2020 švédská armáda objednala dalších 24 kusů, čímž se celkový počet zvýšil na 72. Chorvatská armáda vznesla požadavek až na 24 systémů Archer. Chorvatsko nakonec zvolilo přebytečné německé PzH 2000 (12 kusů), protože PzH 2000 byla shledána za levnější alternativu k houfnici Archer. Nikdy jiný houfnici Archer nepoptával, ze zavedena pouze ve švédské armádě.
    Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   08:09 04.05.2021

   milan vasicek
   Zdravím a děkuji za reakci a za podmětné čtení.
   Opět jste to napsal velice pěkně tak jak samotný článek.
   Ale bohužel realita je stále stejná.
   Vaše kritika ...
   Zobrazit celý příspěvek

   milan vasicek
   Zdravím a děkuji za reakci a za podmětné čtení.
   Opět jste to napsal velice pěkně tak jak samotný článek.
   Ale bohužel realita je stále stejná.
   Vaše kritika dělostřeleckého systému CAESAR se primárně točí kolem nabíjecího zařízení. Ano to chápu a ve svém vysvětlení maté v mnohých věcech pravdu. Problém ovšem je v tom, že jek ve svém článku, tak i ve vaši reakci řešíte pouze to, že nabíjecí systém se může rozbít, protože... (a vysvětlil jste proč). To ovšem já nezpochybňuji. Také nezpochybňuji vaše odborné a konstrukční znalosti, a ani dokonce to, že k poškození nabíjecího mechanizmu z vámi uvedených důvodů nemůže dojít. Naopak v některých reakcích jsem sám napsal, že nabíjecí mechanizmus je poměrně nešťastně umístěn.
   Ale bohužel, já se považuji za náročnějšího čtenáře, a pro mně kritika založená na tom, že něco může trpět mechanickým poškozením je prostě málo. Ono totiž to, že se může mechanizmus nabíjení poškodit z toho nebo onoho důvodů je pěkné, ale je to prostě jen část pravdy a informací. Ruku v ruce s tímto jde totiž i něco jako schopnost údržby, oprav, náročnost údržby, náročnost oprav, schopnost výměny v polních podmínkách atd. atd.
   Jak jsem psal níže. Rozbít, poškodit nějakým způsobem porouchat se dokáže každá mechanická či elektronická věc. To není nic závratného ani nic na čem by se dal stavět Karlštejn nebo nějaká rozsáhlá kritika. Je to totiž přirozená vlastnost věcí. Daleko důležitější je to, jak si s případnou poruchou můžu poradit a jak jí jednoduše, efektivně a rychle opravím. A tohle jste bohužel jak ve svém článku, tak i ve vaši reakci naprosto vynechal. Tuto problematiku neřešíte nebo jí smetete ze stolu jednou větou typu "Já jsem konstruktér takže mám o tom pochybnosti"
   Což je pro měn docela málo, a od člověka, který se v konstrukcích vyzná bych čela obsáhlejší čtení. Poškození nabíjecího stroje jste schopen rozepsat na x odstavců. Problematiku údržby, oprav a výměny popisujete jednou větou. Proč? Mně jako čtenáři, by přišlo fér, kdyby jste se ve svých úvahách daleko více rozepsal i o těchto věcech, které jsou pro armádní potřeby daleko důležitější a žádanější. A třeba to porovnal, jak asi může být náročná údržba a oprava nabíjecího mechanizmu u houfnice CAESAR a jaká může být údržba a oprava náročná u jinačího nabíjecího systému. To, že mi napíšete, že u CAESARA je větší pravděpodobnost mechanického poškození než u jinačího dělostřeleckého systému je fajn, ale pro měn opravdu docela málo.
   Každá mince má dvě strany a každé řešení má svá pro a proti, své klady a zápory, a vždy při funkčnosti vždy záleží na tom jak se dokáži záporné věci rychle a jednoduše odstranit.
   O tom byl celý můj příspěvek.
   Takže nebojte se, do bábovičky jste mi nešlápl. Mým favoritem stále je Pz-2000 :-)
   Jen pro mně je málo se velice rozsáhle rozepsat o problematice poškození mechaniky nabíjení a zároveň vynechat otázku údržby a oprav, popřípadě jí zodpovědět jen jednou větou :-)

   Co se týče toho nabíjení.
   Obávám se, že zde nemáte pravdu. Nebo spíše nemáte pravdu ve vašem tvrzení, že doplnit zásobník v "bezpečném prostředí".
   Není tomu tak a dal jsem zde min 4 vide jak to prostě na bojišti chodí.
   Sám píšete ve svém článku, že dělostřelci si nemohou dělat co chtějí a vše je závislé na rozkazech a operačních postupech. A to platí i pro doplňování munice.
   Takže baterie si opravdu nemůže odjet do bezpečné vzdálenosti od fronty a tam si v klidu doplnit zásobník. Na to není čas ani prostor. Doplnění zásobníku se bude jednoduše provádět tam kde se bude moct, a když vás při této činnosti vyhmátne nepřítel, třeba svým dronem, tak co myslíte jak to asi dopadne? Navíc ignorujete tu další část v rámci nabíjení o které jsem psal, a to schopnost vést palbu, z trvalého palebného postavení. Bohužel u houfnic, které se spoléhají pouze a jenom na nabíjecí automat je to nebezpečí, že když jí zakopete v palebném postavení, tak jí musíte zakopat s plným zásobníkem. Což je v případě, že by se baterie dostala do ostřelování docela nebezpečné. Jak by asi dopadla DANA kdyby v takovém případě dostala přímý zásah, nebo zásah z dronu?
   A to je z mého problému docela závažný problém. A nepomůže vám ho vyřešit ani pancéřování, protože houfnice nejsou pancéřovány tak aby odolaly přímému zásahu 152mm nebo 155mm projektilu, či PTŘS odpálené z dronu nebo jiné platformy.
   Proto si myslím, že je v dnešní době riskantní stavě své dělostřelectvo na stroji, který se dá efektivně nabíjet pouze z automatu a u kterého je vždy potřeba aby osádka byla uvnitř, i když operuje ze stálého palebného postavení.

   A co se týče toho, řešení, že CAESAR by se špatně nabíjel pouze manuálně. Ano opět máte pravdu a popsal jste to dobře, ale znovu bez konkrétní znalosti jak rychle se dá opravit nabíjecí mechanizmus, je to bezpředmětný problém. Protože pokud by oprava trvala dejme tomu cca 5 minut rak není co řešit. Samozřejmě pokud by trvala hodinu tak to je něco jiného, ale tady není důvod myslet si, že oprava potrvá nějakou závratnou dobu.

   Každopádně ještě jednou děkuji za poměrně podmětné čtení. Jde vidět, že problematice rozumíte a já v žádném případě nechci kritizovat vaše odborné a konstrukční znalosti.
   Jen nejsem přesvědčen o tom, že nejste v tuto chvíli nezaujatý. Celou dobu totiž jen kritizujete nedostatek, aniž by jste jakkoli vzal v potaz, zdalipak je tento nedostatek, řešen jinak. Ani náznakem jste se totiž nezmínil o tom jak by se dala situace poruchy nabíjecího mechanizmu reálně řešit v bojových podmínkách, pouze jste to okomentoval jednou větou. :-) Zkrátka ke své kritice přistupujete jako konstruktér, který by prostě postupoval jinak. Což je přirozené a jak jsem psal níže pochopitelné a není na tom nic špatného. :) :) :)
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:52 04.05.2021

    Klimesov
    Jak jste jako konstruktér přišel na to, že se robotické ruky a podavače opravují 5 minut? To je absolutně na stejné úrovni, za co peskujete argumentaci pana Vašíčka. To ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Klimesov
    Jak jste jako konstruktér přišel na to, že se robotické ruky a podavače opravují 5 minut? To je absolutně na stejné úrovni, za co peskujete argumentaci pana Vašíčka. To jako "konstrukter" přece nemůžete ani napsat.
    Podívejte se co vše je na Caesaru venku k poškození a nechráněné, nejsou to pouze dozadu trčící podavače, je to i robotická ruka na boku, je to místo kam se ze zásobníku podává granát, se kterým se tam ještě rotuje. Je tam mnohem více zbytečných pohybů robotické ruky nebo podavačů, to vše činí mechanismus složitějším než automat Dany nebo Zuzany. Jsou tam vidět kabeláže, možná hydraulické hadice. Další otázka by mohla být i na to, jakou úroveň, například proti střepinám, poskytují schránky Ceasaru a jak je to u věžových houfnic?
    Ke spolehlivosti, zkuste se zeptat v Jincích nebo na Slovensku, zda s automatem mají nějaké problémy?
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     07:49 05.05.2021

     No jelikož jste záměrně ignoroval mou druhou větu, kde píši že pokud by výměna trvala daleko déle (hodinu) nebo více, tudíž by byla složitější tak už by to bylo na zvážení, nemá ...
     Zobrazit celý příspěvek

     No jelikož jste záměrně ignoroval mou druhou větu, kde píši že pokud by výměna trvala daleko déle (hodinu) nebo více, tudíž by byla složitější tak už by to bylo na zvážení, nemá cenu váš příspěvek jakkoli dál rozebírat. Je to reakce vytržená z kontextu a použito reductio ad absurdum :-)
     Skrýt celý příspěvek

 • Kichot
  13:53 03.05.2021

  Stejně by mě zajímalo jestli všechny ty zpackané výběrovky nemá na svědomí mimo jiné působení krtků v řadách M.O. a G.Š. Zvlášť při pohledu na Vrbětice se tato možnost více než ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stejně by mě zajímalo jestli všechny ty zpackané výběrovky nemá na svědomí mimo jiné působení krtků v řadách M.O. a G.Š. Zvlášť při pohledu na Vrbětice se tato možnost více než nabízí...
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  12:56 03.05.2021

  Ciekawe czy da się oszacować różnice w kosztach eksploatacji.

  Caesar 8x8 waży tyle co "normalna" ciężarówka 8x8. Ciekawe jak wygląda spalanie, resursy zawieszenia, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ciekawe czy da się oszacować różnice w kosztach eksploatacji.

  Caesar 8x8 waży tyle co "normalna" ciężarówka 8x8. Ciekawe jak wygląda spalanie, resursy zawieszenia, konstrukcji.
  Jakie są koszty (i wymagania) eksploatacyjne w stosunku do alternatywnych kołowych konstrukcji. (Kołowych bo w stosunku do gąsienicowych to nie ma czego porównywać - będzie dużo taniej )
  Skrýt celý příspěvek

 • Echo
  11:50 03.05.2021

  CAESAR - pocet clenov obsluhy 5-6
  Zuzana - pocet clenov obsluhy 4

  Z 250 ludi viete zostavit prinajlepsom 50 5-clennych osadok pre CAESARA.
  Z 250 ludi viete zostavit 62 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  CAESAR - pocet clenov obsluhy 5-6
  Zuzana - pocet clenov obsluhy 4

  Z 250 ludi viete zostavit prinajlepsom 50 5-clennych osadok pre CAESARA.
  Z 250 ludi viete zostavit 62 kompletnych osadok pre Zuzanu.
  Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   13:05 03.05.2021

   Caesar 8x8 má počet členů 3-5. Dánské Caesar 8x8 mají 4 členy osádky.
   Stran počtu osob je to tedy plichta

   Caesar 8x8 má počet členů 3-5. Dánské Caesar 8x8 mají 4 členy osádky.
   Stran počtu osob je to tedy plichta

   • Miroslav
    14:10 03.05.2021

    Vzhľadom na ten rozptyl 3-5 by som povedal, že 3 je minimálny počet ktorý ešte dokáže prevádzať bojové operácie (aj keby len v obmedzenej miere) 5 je ideálny alebo štandardný stav

    Vzhľadom na ten rozptyl 3-5 by som povedal, že 3 je minimálny počet ktorý ešte dokáže prevádzať bojové operácie (aj keby len v obmedzenej miere) 5 je ideálny alebo štandardný stav

    • Scotty
     14:49 03.05.2021

     Pět je to za situace kdy je řidič samostatná pozice. Například v Dánsku dělá řidiče nabíječ prachových náplní.

     Pět je to za situace kdy je řidič samostatná pozice. Například v Dánsku dělá řidiče nabíječ prachových náplní.

     • Miroslav
      16:02 03.05.2021

      Nedáva zmysel aby vodič sedel v kabíne kým sa strieľa. Teoreticky môže robiť vodiča hocikto z posádky takže minimálne jedna osoba sa ušetriť dá

      Nedáva zmysel aby vodič sedel v kabíne kým sa strieľa. Teoreticky môže robiť vodiča hocikto z posádky takže minimálne jedna osoba sa ušetriť dá

     • skelet
      17:51 03.05.2021

      smysl to dává, pokud má houfnice co nejrychleji opustit svou pozici.

      smysl to dává, pokud má houfnice co nejrychleji opustit svou pozici.

     • Miroslav
      18:30 03.05.2021

      Lenže ten vodič musí aj tak čakať kým posádka naskáče do vozidla. Alebo budú nabijači naskakovať ako smetiari na stúpačky či utekať za presúvajúcim sa vozidlom? Najprv budú ladovať ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Lenže ten vodič musí aj tak čakať kým posádka naskáče do vozidla. Alebo budú nabijači naskakovať ako smetiari na stúpačky či utekať za presúvajúcim sa vozidlom? Najprv budú ladovať automat a potom ešte behať 300 metrov aby ich nezasiahla odvetná paľba :-) (ber s rezervou)
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:43 03.05.2021

      Scotty
      Tak v tom případě se musí hádat o volant, na videu, na které se odkazujete o kousek výše se nabíjením náplní zaobírá hned dvojice osob. :-)
      Opět bych se rá připomenul s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Tak v tom případě se musí hádat o volant, na videu, na které se odkazujete o kousek výše se nabíjením náplní zaobírá hned dvojice osob. :-)
      Opět bych se rá připomenul s poznámkou ať si zkusíte jejich činnost představit v noci, v kompletním battle dresu a pod tlakem okolí bojového nasazení.
      Kolikrát taková obsluha zvládne rozvinutí, serií výstřelů. svinutí a přesun na jiné stanoviště? ... po dvou cyklech toho budou mít dost i ve dne. Obsluha automatizované houfnice na tom bude lépe.
      Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   13:57 03.05.2021

   Český Caesar má mít čtyřčlennou obsluhu. I v prospektu nahoře je udávaná osádka 3-5 vojáků.

   Český Caesar má mít čtyřčlennou obsluhu. I v prospektu nahoře je udávaná osádka 3-5 vojáků.

   • darkstyle
    17:15 03.05.2021

    Takže ak Caesar môže mať 4 člennú posádku tak Zuzana môže mať 3 člennú..

    Len logicky keď nebudú mať 5/4 tak nebudú vedieť tak rýchlo odísť z palebnej pozície, o pár sekúnd(možno ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Takže ak Caesar môže mať 4 člennú posádku tak Zuzana môže mať 3 člennú..

    Len logicky keď nebudú mať 5/4 tak nebudú vedieť tak rýchlo odísť z palebnej pozície, o pár sekúnd(možno +10 sekúnd)
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     17:56 03.05.2021

     Tak běžte do Konštrukty případně OSSR vysvětlit že tam nají jednoho zbytečně navíc.
     Proč by absence jednoho vojáka znamenala nějaké zdržení při opuštění stanoviště? To by se spíš ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tak běžte do Konštrukty případně OSSR vysvětlit že tam nají jednoho zbytečně navíc.
     Proč by absence jednoho vojáka znamenala nějaké zdržení při opuštění stanoviště? To by se spíš projevilo na rychlosti střelby.
     Skrýt celý příspěvek

  • Echo
   14:15 03.05.2021

   4 ludia pre CAESARA, zaujimave. Ako je to podelene? Ktore funkcie su zdielane? Mimochodom k Zuzane, ak mi pamat neklame, tak z rozpravania znameho, ktory bol vodicom na Zuzane, tak ...
   Zobrazit celý příspěvek

   4 ludia pre CAESARA, zaujimave. Ako je to podelene? Ktore funkcie su zdielane? Mimochodom k Zuzane, ak mi pamat neklame, tak z rozpravania znameho, ktory bol vodicom na Zuzane, tak 4. clen posadky tzv. casovac tam je prakticky len 'just in case'.
   Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    14:37 03.05.2021

    Zuzana 2:

    Zbraň je obsluhovaná štvorčlennou posádkou umiestnenou počas prevádzky v troch kabínach (vodič v prednej kabíne, veliteľ s operátorom náplní v ľavej veži, operátor ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Zuzana 2:

    Zbraň je obsluhovaná štvorčlennou posádkou umiestnenou počas prevádzky v troch kabínach (vodič v prednej kabíne, veliteľ s operátorom náplní v ľavej veži, operátor striel v pravej veži).
    Skrýt celý příspěvek

    • Echo
     14:52 03.05.2021

     No, ale ako je to u CAESARA? Mne to vychadza na 5 ludi ( velitel, strelec, vodic a 2x nabijac ). Cize ak tam Dani maju 4 clenne obsluhy, tak niektore funkcie musia byt zdielane.

     No, ale ako je to u CAESARA? Mne to vychadza na 5 ludi ( velitel, strelec, vodic a 2x nabijac ). Cize ak tam Dani maju 4 clenne obsluhy, tak niektore funkcie musia byt zdielane.

     • Miroslav
      16:04 03.05.2021

      To určite. Nevidím problém v tom, že veliteľ by bol zároveň aj vodič napríklad alebo strelec veliteľom. A to platí aj u Zuzany samozrejme

      To určite. Nevidím problém v tom, že veliteľ by bol zároveň aj vodič napríklad alebo strelec veliteľom. A to platí aj u Zuzany samozrejme

   • Scotty
    14:46 03.05.2021

    Jeden z posádky Caesrau dělá krom obsluhy děla ještě řidiče.

    Jeden z posádky Caesrau dělá krom obsluhy děla ještě řidiče.

 • Kichot
  11:44 03.05.2021

  Škoda , že se nevybral Archer. Ten v sobě kombinuje plusy obou řešení. A až na menší množství munice v zásobníku, to vypadá na technicky zdatné řešení. I když ty ceny jsou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Škoda , že se nevybral Archer. Ten v sobě kombinuje plusy obou řešení. A až na menší množství munice v zásobníku, to vypadá na technicky zdatné řešení. I když ty ceny jsou orientační, tak 105(175) vs 150 vs 180 mio ks není takový rozdíl. Tady je vidět ta nevýhoda Maďarského způsobu nákupu napřímo. Kdyby se udělala výběrovka, včetně závazné cenové nabídky a pak vybralo (klidně dražší řešení) mohlo to být přehlednější... I když diskuze by byla ještě šťavnatější :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  09:22 03.05.2021

  Je vůbec možné, že by CSG nabídl Ditu? Přece jen mají nějakou spolupráci s Nexterem a že by šli proti němu, když už bylo rozhodnuto, to se mi moc nepozdává...

  Je vůbec možné, že by CSG nabídl Ditu? Přece jen mají nějakou spolupráci s Nexterem a že by šli proti němu, když už bylo rozhodnuto, to se mi moc nepozdává...

  • Klimesov
   09:56 03.05.2021

   No nabídnout můžou.
   Každopádně DITA je stále zatím jen koncept. existuje pouze předváděcí model maximálně nějaký základní prototyp, kde se testuje jestli takový a takový nápad je ...
   Zobrazit celý příspěvek

   No nabídnout můžou.
   Každopádně DITA je stále zatím jen koncept. existuje pouze předváděcí model maximálně nějaký základní prototyp, kde se testuje jestli takový a takový nápad je možný a jestli tohle nebo tohle zařízení funguje tak jak má :-)
   A u toho nejspíše také CSG zůstane. Pochybuji, že CSG zaplatí z vlastní kapsy kompletní vývoj. Podle všeho zůstanou u funkčního předváděcího prototypu a do vývoj si zaplatí potenciální zákazník už podle svých představ.

   Takže tady by nemusel být s Nextrem problém. CSG by klidně podle žádosti zákazníka mohla říct, že je schopna integrovat hlaveň a brzdo vratné zařízení na DITU od Nextru, Rheinmetallu a jiného výrobce.
   Dokud CSG nebude vyrábět vlastní hlavně, což pokud se nemýlím tak stále nevyrábí, tak může nabídnout jen to co je na trhu a vést tak spolupráci s jinou zbrojařskou firmou.
   Skrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  08:31 03.05.2021

  No článek je pěkný.
  Bohužel typický český článek, kde se za každou cenu snaží dělat z prdu vědu.

  Autor se bohužel v článků dopouští několika chyb.
  Článek je psán stylem, který ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No článek je pěkný.
  Bohužel typický český článek, kde se za každou cenu snaží dělat z prdu vědu.

  Autor se bohužel v článků dopouští několika chyb.
  Článek je psán stylem, který má nějaký způsobem ukázat, že mechanická poškození jsou jen doménou CAESARU, a jinačích dělostřeleckých konstrukcí se netýká.
  Což je samozřejmě špatně.
  Mechanická poškození, jednotlivé poruchy, či vyřazení stroje z důvodů nehody nebo znečištění jsou pravděpodobná u všech zbraňových systémů jaké jen existují. Je to základní fakt ohledně techniky. Technika se rozbíjí. Tak to prostě je a stavět na tomto faktu nějakou zásadní kritiku je nesmysl. Daleko důležitější, než to jestli se stroj může rozbít, ten se totiž rozbije vždy, je to jak rychle a jednoduše ho dokážete opravit.
  A tady se autor dopustil fabulace, kdy vytvořil závěr bez reálných znalostí věcí. Citace: "To znamená vyřazení ShH Caesar z boje, protože ve vojskových podmínkách půjde jen stěží opravit poškozené rameno zasouvačů." Tento závěr je vycucán z prstu, protože nemůže vědět jak moc složitá je oprava nabíjecího ramene popřípadě jiných částí houfnice.
  Moderní trend je v tomhle směru jasný. Upřednostňuje se jednoduchost údržby a jednoduchost výměny poškozených částí, před jejich odolností. To znamení, teď je to můj názor, že konstrukce CAESARU bude mít výhodu. Jednodušší konstrukce, jednodušší údržba, jednodušší oprava poškozených částí. Počítám s tím, že nabíjecí rameno půjde opravit rychleji a jednodušeji než celý automatický nabíjecí systém, který světe div se se také může poškodit a rozbít. :-)

  Další věc.
  Manuál (poloautomat) vs. automat.
  Jako ruku na srdce, čistokrevných houfnic s automatickým nabíjením moc dnes neexistuje. Prakticky jen dvě. DANA (počítám k ní i obě Zuzany) a ARCHER, když tak klidně doplňte. Pak ještě možná Hyacint a Pion, ale u nich počítám, že se dají nabíjet efektivně ručně v případě potřeby.
  Většina houfnic ovšem má buď poloautomatické nebo automatické nabíjení kombinované s poloautomatickým. PZ-2000 se dá využít v automatickém i poloautomatickém módu, stejně tak Msta-S, Koalicia a další. Navíc všechny houfnice ať už s manuálním, poloautomatickým nebo automatickým nabíjením, se stejně nabíjí ručně. Bohužel zásobník se nenaplní sám od sebe. To znamená buď ho hezky nabijete manuálně a nebo využijete poměrně drahý a složitý nabíjecí mechanizmus jak u K-9 (ovšem ten se může poškodit a jsme zasu u manuálního nabíjení).
  To znamená, že fyzické práci se jednoduše vyhnout nedá.
  A na toto navazuje i polemika o prostředí, které ovlivňuje samotné nabíjení (sníh, déšť atd.). Tohle bude vojáky ovlivňovat vždy a všude, a je nesmyslné myslet si, že to ovlivňuje jen obsluhu CAESAR.
  Pár videí, jak ve 21. století vypadá palebné postavení houfnic.
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...
  Vždy totiž záleží na samotné situaci a úkolu, které dělostřelci provádějí. Pokud se jedná o manévrový boj, tak dělostřelci využívají vlastní vezenou munici. Pokud ovšem se palba vede z nějakého předem daného palebného postavení (dlouhodobějšího), tak munice dost často je uložena mimo samotnou houfnici, z důvodů bezpečnosti. Právě jak píše i autor. Pokud drony dokáží samy útočit na jednotlivé zbraně, tak je velice nebezpečné v trvalejším palebném postavení mít stroj naplněný až po střechu výbušninami. Co myslíte jak by asi dopadla taková PZ-2000, kdyby dostala zásah PTŘS odpálenou z dronu, která by zapálila munici vezenou uvnitř? To by byl teprve ohňostroj. A právě z těchto důvodů bývá dost často munice uložena mimo houfnici a houfnice bývá nabíjena buď to poloautomatem a nebo nabíjecím strojem, tak jako u K-9.

  Ochrana osádky.
  Ano absence balistické ochrany je u CAESARa asi jediná opravdová nevýhoda. Ale i zde je ve vzduchu moc otázek.
  Je opravdu v dnešní době ta pancéřová ochrana nutní a žádoucí? Právě jak ukázali boje v Náhorním Karabachu a na Ukrajině, tak se zvyšující se přesností samotného dělostřelectva, se zlepšující se průzkumem a samotného navádění palby, se zvyšuje i pravděpodobnost přímého zásahu samotné houfnice. Žádná z houfnic není dnes tak pancéřovaná aby dokázala odolat přímému zásahu dělostřeleckého projektilu.
  Navíc samotná ochrana vojáka se dá řešit osobní balistickou ochranou, která je dnes součástí každého pěšáka, u kterých je pravděpodobnější, že se dostanou do palby dělostřelců. Navíc pokud by baterie působila z nějaké stálého dělostřeleckého postavení, to lze doplnit dalšími léty odzkoušenými věcmi jako vyhloubením krytů, zákopů atd. atd.
  A během manévrového boje se dnes spíše preferuje pohyb, rychlost a přesnost palby, která by dovolila baterii co nejrychleji a nejúčinněji splnit palebný rozkaz a opustit pozici.

  A co se týče samotné modernizace, a budoucnosti modernizace, tak ta tkví především v modernizaci munice, elektroniky, SŘP, a samotné hlavni. A v tom všem má CAESAR perspektivu, díky své jednodušší konstrukci.

  Takže článek je sice pěkný, ale bohužel mi zavání střetem zájmů, člověka který pracuje pro (Konštruktu) a díky tomu je pochopitelné, že ve svých názorech bude preferovat konstrukci na které sám pracoval a pomáhal vyvíjet.
  Skrýt celý příspěvek

  • PetrTechnik
   09:10 03.05.2021

   Dobře a pravdivě napsáno. Jenže platí , že některá technická řešení jsou více náchylná k poškození a jiná méně. Konkrétně zasouvač u Cesaru mi přijde jako ne šťastné řešení. Už jen ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Dobře a pravdivě napsáno. Jenže platí , že některá technická řešení jsou více náchylná k poškození a jiná méně. Konkrétně zasouvač u Cesaru mi přijde jako ne šťastné řešení. Už jen je možné jej poškodit při provozu, to znamená velkou silou. Může tedy dojít ke značně těžkému poškození.
   Vlastní obbsluha , její ochrana atp. Bude vždy otázkou diskuse. Je pravda, že pokud houfnice odstříli 6-10 ran a hned se přemísťuje, pak bude obsluha venku sotva 15minut a potom pojedou třeba půl chodiny na jiné místo v teple a suchu kabiny. Pokud to bude pevný zakopaná palpost může jeho součástí bých jednoduchý kryt pro obsluhu.
   Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    09:41 03.05.2021

    Souhlasím.
    Ten nabíjecí mechanizmus vypadá docela zranitelně, ale pokud půjde jednoduše a rychle vyměnit, tak to takový problém zase není. Vše se ukáže až v provozu.
    Každopádně ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Souhlasím.
    Ten nabíjecí mechanizmus vypadá docela zranitelně, ale pokud půjde jednoduše a rychle vyměnit, tak to takový problém zase není. Vše se ukáže až v provozu.
    Každopádně počítám, že s touhle věcičkou budou ty největší problémy. Přece jen je to novinka, takže dětské nemoci se u ní ještě budou vychytávat :-)

    Ono vše je vždy otázkou diskuze. Já osobně pancéřování na samohybných houfnicích nijak nezatracuji, naopak psal jsem že tohle je u CAESARa nedostatek.
    Každopádně ono vše záleží na tom co reálně armáda chce, jaké má operační plány a postupy a za jakých okolností plánuje dělostřelce nasadit.
    Jako pokud AČR plánuje nasazení za vzdušné nadvlády, což je stále hlavní doktrína NATO získat převahu ve vzduchu, tak si může dovolit upustit od pancéřové ochrany, protože je pravděpodobné, že letectvo se postará o nepřátelské dělostřelectvo a nedovolí mu jednoduše fungovat. Příkladem budiž válka v Karabachu. Ázerbájdžán měl jednoduše převahu ve vzduchu a podle toho to také tak vypadalo.
    Pokud by se ovšem jednalo o konflikt, kde by ani jedna strana nezískala absolutní převahu ve vzduchu, tak tam je na zváženou co upřednostňovat jestli pancíř nebo pohyb, a tady to ovlivňuje velké množství faktorů. Viz konflikt na Ukrajině.
    No a pokud by AČR byla nasazena tam, kde by vzdušnou převahu získal nepřítel, tak je jedno jestli ty houfnice budou tažné, samohybné, opancéřované nebo ne. Odolnost proti přímému působení zbraní je u houfnic minimální.
    Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     09:58 03.05.2021

     vzhledem k tomu, že minimálně v počátcích většího konfliktu je vytvoření celkové vzdušné nadvlády utopie, tak by měla být snaha o maximální snaha o automatizaci. "Powder monkeys" ...
     Zobrazit celý příspěvek

     vzhledem k tomu, že minimálně v počátcích většího konfliktu je vytvoření celkové vzdušné nadvlády utopie, tak by měla být snaha o maximální snaha o automatizaci. "Powder monkeys" jsou vyloženě anachronismus.
     Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      10:15 03.05.2021

      Pokud to považujete za utopii budiž, váš názor. Realita je ovšem taková, že doktrína NATO stále počítá s vybojováním vzdušné nadvlády a bez toho je nepravděpodobné, že by se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pokud to považujete za utopii budiž, váš názor. Realita je ovšem taková, že doktrína NATO stále počítá s vybojováním vzdušné nadvlády a bez toho je nepravděpodobné, že by se odhodlala k nějaké rozsáhlejší ofenzivní činnosti.
      Stále nesmíme zapomínat, že ani houfnice se na bojišti nepohybují sami a budou doplněny o další techniku, která bude mít za úkol vytvořit takovou situaci aby dělostřelci mohli efektivně pracovat. Každopádně snaha o maximální automatizaci je hezká vidina, ale bavíme se tu o technice a jak jsem psal výše, technika se rozbíjí. A čím složitější systém, tím složitější údržba a oprava, popřípadě složitější náhrada za případné ztráty.
      Vše má totiž své výhody, ale i nevýhody. A otázku je jen jaké výhody preferuji a jaké nevýhody musím brát v potaz, popřípadě zdalipak se dá daná nevýhoda vyřešit jinačím přijatelnějším způsobem.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      10:55 03.05.2021

      já tu doktrínu nezpochybňuji, ale realita je taková, že vzdušná nadvláda se musí vybojovat. A než se vybojuje, tak se lokální vzdušná nadvláda mění z jedné strany na druhou. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      já tu doktrínu nezpochybňuji, ale realita je taková, že vzdušná nadvláda se musí vybojovat. A než se vybojuje, tak se lokální vzdušná nadvláda mění z jedné strany na druhou.
      Technika se rozbíjí.. to je bezpochyby pravda.. ale to je tak vše. Pro AČR není automatické nabíjení žádná novinka, ale používá jej skoro padesát let. V tancích, houfnicích, samohybných minometech. To že z toho mají obavy na Západě chápu.. ti to neznají.
      Je 21.století, doba žebřiňáků a V3S pominula.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:39 03.05.2021

      Skelet: Je vzdušná nadvláda, a vzdušná nadvláda.
      Pro houfnici pohybující se někde mezi 15-20km, za linií dotyku bohatě bude stačit, když se nepřátelská letadle nedostanou ke slovu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Je vzdušná nadvláda, a vzdušná nadvláda.
      Pro houfnici pohybující se někde mezi 15-20km, za linií dotyku bohatě bude stačit, když se nepřátelská letadle nedostanou ke slovu nad vlastním územím.
      To, zda budeme schopni udržet nadvládu nad celím územím jako v Iráku, atd. Je z pohledu dělostřelectva bezpředmětné.

      Jinak by mě zajímalo, kdo má být ten nepřítel, který by dlouhodobě dokázal odrazit letecké síly NATO.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:58 03.05.2021

      Jirosi pobavil jsi jako vždy, děkuji :)

      Jirosi pobavil jsi jako vždy, děkuji :)

    • flanker.jirka
     21:49 03.05.2021

     Klimesov
     Můžete mít vzdušnou nadvládu jakou chcete, pokud nebudete mít efektivní obranu využitím systémů C-RAM, tak to houfnice schytají od raketometů nebo jiných houfnic. Na ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Klimesov
     Můžete mít vzdušnou nadvládu jakou chcete, pokud nebudete mít efektivní obranu využitím systémů C-RAM, tak to houfnice schytají od raketometů nebo jiných houfnic. Na vzdušnou převahu se nedá spoléhat.
     Jak se například stíhači vypořádají s tak malými a pomalými cíly jako je vyčkávací munice?
     Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      11:00 04.05.2021

      flanker.jirka
      Ano i ne.
      Samozřejmě, že vzdušná nadvláda není samospasná. Stačí se jen podívat na dění okolo 2.sv. kdy Němci dokázali klást velice tuhý odpor na západní ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Ano i ne.
      Samozřejmě, že vzdušná nadvláda není samospasná. Stačí se jen podívat na dění okolo 2.sv. kdy Němci dokázali klást velice tuhý odpor na západní frontě.
      Každopádně je to výhoda, kterou vaše armáda má a při správném využití dokáže zaměstnat nepřítele a nedovolit mu větší soustředění, jednoduché manévry a delší palebné přepady. To znamená dokážete snížit efektivitu protivníkové armády jako celku.
      Letectvo nemá za úkol bojovat s dělostřeleckými projektily nebo vypálenou munici z raketometu :-)
      Činnost letectva je prostě jiná a jejich jedním z mnoha úkolů je hlavně prudit dělostřelce, nutit je neustále manévrovat, hledat bezpečný prostor pro palbu, a tím jim zabraňovat v samotné činnosti, a pak pochopitelně samotná likvidace dělostřeleckých baterií.
      Co se týče systémů C-RAM tak nijak nezpochybňuji jejich důležitost na moderním bojišti, zvláště v oblastech, kde dělostřelci působí ze stálých palebných pozic. Samozřejmě i zde systém C-RAM nefunguje jako samospasná zbraň a jedná se o doplněk k dosavadním zbraňových systémům.
      Ale prakticky tím nepřímo potvrzujete to co píšu výše. A to, že samotný pancíř už prostě není to nejideálnější a nejdůležitější ochranné řešení a to z důvodů zvyšující se přesnosti samotných dělostřeleckých zbraní a zvyšující schopnosti armád v průzkumu a přenosu dat. A hold se musí začít přemýšlet jinak.
      U manévrového boje se to dá řešit samotným pohybem jednotek a jejich samotnou účinností. A u dělostřeleckých postů systémy C-RAM nebo jinými.
      Takže absence pancíře u houfnic už není takový problém jak kdysy.
      Skrýt celý příspěvek

  • PetrTechnik
   09:11 03.05.2021

   Dávám like.

   Dávám like.

  • Poly
   09:37 03.05.2021

   Není výhodou i otočná věž? A nebo třeba mnohem lepší odměr? Případně možnost přímé palby?

   Není výhodou i otočná věž? A nebo třeba mnohem lepší odměr? Případně možnost přímé palby?

   • Klimesov
    10:06 03.05.2021

    Otočná věž je také výhoda, zvláště při manévrovém boji. Dobrá poznámka.

    Otočná věž je také výhoda, zvláště při manévrovém boji. Dobrá poznámka.

   • Scotty
    14:05 03.05.2021

    To je výhoda je při v podstatě nouzových situacích. Při plnění plánovaných palebných úkolů je to v podstatě jedno.

    To je výhoda je při v podstatě nouzových situacích. Při plnění plánovaných palebných úkolů je to v podstatě jedno.

    • Clanek
     14:14 03.05.2021

     Tak ted jsem si oddechl, jesteze se behem valek vedou jen planovane palebne ukoly a k nouzovym situacim fakticky nedochazi. :))

     Tak ted jsem si oddechl, jesteze se behem valek vedou jen planovane palebne ukoly a k nouzovym situacim fakticky nedochazi. :))

     • Scotty
      15:41 03.05.2021

      Zajímalo by mě při plnění kolika úkolů musí dělostřelectvo měnit ihned směr palby o například devadesát stupňů? Nehledě k tomu že například u Dany se v případě boční palby zkracuje ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Zajímalo by mě při plnění kolika úkolů musí dělostřelectvo měnit ihned směr palby o například devadesát stupňů? Nehledě k tomu že například u Dany se v případě boční palby zkracuje možný dostřel.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:47 03.05.2021

      umlčování nepřátelského dělostřelectva, sebeobrana základny, proražení linie protivníkem, v budoucnu zapojení do protivzdušné obrany.

      umlčování nepřátelského dělostřelectva, sebeobrana základny, proražení linie protivníkem, v budoucnu zapojení do protivzdušné obrany.

     • Scotty
      17:26 03.05.2021

      Předpokládám že nepřátelé dělostřelectvo bude z logiky věci před houfnicí.
      U obrany základny to může být plus. Ovšem není zase takový problém rozmístit děla aby pokryli všechny ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Předpokládám že nepřátelé dělostřelectvo bude z logiky věci před houfnicí.
      U obrany základny to může být plus. Ovšem není zase takový problém rozmístit děla aby pokryli všechny směry.
      Pokud se nepřítel po proražení linie začne blížit k dělům zboku měli by spíš přemýšlet jak rychle zmizet.
      Zapojení do protivzdušné obrany?
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:59 03.05.2021

      1) Před houfnicí nepochybně bude, ale určitě nebude přímo před houfnicí, ale v určité pozici vůči ní. A +-30° je méně, než +-60°a ještě méně než +-85°.
      2) určitě není problém na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      1) Před houfnicí nepochybně bude, ale určitě nebude přímo před houfnicí, ale v určité pozici vůči ní. A +-30° je méně, než +-60°a ještě méně než +-85°.
      2) určitě není problém na základně rozestavit děla tak, aby pokryla všechny směry, ale jinak se to dělá s houfnicí, která má +-30°, jinak s +-60°a jinak s +-85°
      3) zmizet určitě, ale je občas fajn podpořit ty co jsou trošku blíže k nepříteli, než ty. A teprve pak zmizet.
      4) ano, US Army to už zkouší. Takže je to potencionální rozšíření působnosti houfnic.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:53 03.05.2021

      Scotty
      Co takhel situace v Africe, kde se mohou pokoušet ozbrojené skupiny provádět simultáně činnost v celém prostoru okolo základen?

      Scotty
      Co takhel situace v Africe, kde se mohou pokoušet ozbrojené skupiny provádět simultáně činnost v celém prostoru okolo základen?

     • Scotty
      23:52 03.05.2021

      flanker.jirka
      Francouzi měli Caesary v Africe několikrát a zjevně to co od nich chtěli tam i splnily.

      flanker.jirka
      Francouzi měli Caesary v Africe několikrát a zjevně to co od nich chtěli tam i splnily.

    • flanker.jirka
     21:24 03.05.2021

     Scotty
     Plány končí prvním výstřelem.

     Scotty
     Plány končí prvním výstřelem.

     • Scotty
      23:46 03.05.2021

      Dokud se nepřítel nenaučí teleportovat, tak naplánovat palené stanoviště tak aby hyli řelem k nepřítely zas takový problém nebude.

      Dokud se nepřítel nenaučí teleportovat, tak naplánovat palené stanoviště tak aby hyli řelem k nepřítely zas takový problém nebude.

  • Clanek
   10:26 03.05.2021

   Me by docela zajimalo kde se u Caesaru 8x8 berou ty kila navic, vzdy je jen o nizsi jednotky tun lehci nez Z2, pritom posadku nechrani, veze stejne mnozstvi munice a jde o ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Me by docela zajimalo kde se u Caesaru 8x8 berou ty kila navic, vzdy je jen o nizsi jednotky tun lehci nez Z2, pritom posadku nechrani, veze stejne mnozstvi munice a jde o konstrukcne jednoduchsi reseni (polo-automat). Vzhledem k tomu o co vic v tomhle nabizi Z2 bych jejich podobne hmotnosti a tim i podobnou strategickou mobilitu dal taky coby malou vyhodu na stranu Z2.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    13:04 03.05.2021

    I Ceasar má kabinu, kterou využívá posádka pří přesunu. To, že z venku vidíme kovový plát nám nic neříká o tom, jakou ochranu (tloušťku) má.

    I Ceasar má kabinu, kterou využívá posádka pří přesunu. To, že z venku vidíme kovový plát nám nic neříká o tom, jakou ochranu (tloušťku) má.

   • tomas.kotnour
    14:37 03.05.2021

    16 - 17 tun podvozek, 7 tun zbraňová část s opěrou (půlku z toho tvoří hlaveň), 2 tuny čistě jenom munice, 400 kg obsluha, zbytek jsou pak schránky na munici a další drobnosti ...
    Zobrazit celý příspěvek

    16 - 17 tun podvozek, 7 tun zbraňová část s opěrou (půlku z toho tvoří hlaveň), 2 tuny čistě jenom munice, 400 kg obsluha, zbytek jsou pak schránky na munici a další drobnosti kolem.
    Skrýt celý příspěvek

  • Márten
   13:14 03.05.2021

   Máte pravdu, že moderním trendem je jednoduchá výměna jednotlivých částí. Spousta firem dnes u větších zařízení získává kontrakty nízkou cenou na hranici rentability a zisk si ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Máte pravdu, že moderním trendem je jednoduchá výměna jednotlivých částí. Spousta firem dnes u větších zařízení získává kontrakty nízkou cenou na hranici rentability a zisk si vytváří servisem. Je jen otázkou kolik za nový podavač bude Nexter chtít a mám obavy, že to levné rozhodně nebude.
   Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    13:36 03.05.2021

    Nebudu popírat, že se to může nemůže stát. Ale to stejné je u jakéhokoli bazmeku, který se hýbe. I jinačí nabíjecí automaty nebudou na servis nic levného.

    Nebudu popírat, že se to může nemůže stát. Ale to stejné je u jakéhokoli bazmeku, který se hýbe. I jinačí nabíjecí automaty nebudou na servis nic levného.

 • xstandis
  21:15 02.05.2021

  Velmi zajímavý článek. Úplně nejlepší by bylo také důkladně vyzpovídat ukrajinské dělostřelce, co by se jim nejlépe hodilo. Mám takový pocit, že by chtěli spíše Ditu nebo Zuzanu, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velmi zajímavý článek. Úplně nejlepší by bylo také důkladně vyzpovídat ukrajinské dělostřelce, co by se jim nejlépe hodilo. Mám takový pocit, že by chtěli spíše Ditu nebo Zuzanu, ale Caesar nejspíše ne.
  Skrýt celý příspěvek

 • xstandis
  21:15 02.05.2021

  Velmi zajímavý článek. Úplně nejlepší by bylo také důkladně vyzpovídat ukrajinské dělostřelce, co by se jim nejlépe hodilo. Mám takový pocit, že by chtěli spíše Ditu nebo Zuzanu, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velmi zajímavý článek. Úplně nejlepší by bylo také důkladně vyzpovídat ukrajinské dělostřelce, co by se jim nejlépe hodilo. Mám takový pocit, že by chtěli spíše Ditu nebo Zuzanu, ale Caesar nejspíše ne.
  Skrýt celý příspěvek

 • lukus
  18:16 02.05.2021

  Caesar má možná jedinou výhodu a tou je snadnější přepravitelnost do budoucích konfliktů NATO nebo afrických bojůvek.
  Celý koncept je ale špatný a kdo říká že ne, kdo by z Vás ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Caesar má možná jedinou výhodu a tou je snadnější přepravitelnost do budoucích konfliktů NATO nebo afrických bojůvek.
  Celý koncept je ale špatný a kdo říká že ne, kdo by z Vás raději na misi Mali atd, seděl uvnitř Dity nebo pobíhal okolo Caesara?

  Než kupovat blbost a smlouvat o cenu, počkejme už těch pár let na DITU
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:38 02.05.2021

   jenze podobne TMH stavi vsude a vezove automaty se davaji spis na pasy. Mene zminovanou TMH Yavuz 6x6 maji treba Turci. Vetsina TMH jsou nove konstrukce.

   jenze podobne TMH stavi vsude a vezove automaty se davaji spis na pasy. Mene zminovanou TMH Yavuz 6x6 maji treba Turci. Vetsina TMH jsou nove konstrukce.

   • ARES
    22:35 02.05.2021

    To ukazuje spíš na malou konstrukční invenci, že se neumí vybavit TMH nabíjecím automatem. Když zobecníme pojem Truck Mounted Howitzer, tak do bezesporu ní patří Dana a všechny ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To ukazuje spíš na malou konstrukční invenci, že se neumí vybavit TMH nabíjecím automatem. Když zobecníme pojem Truck Mounted Howitzer, tak do bezesporu ní patří Dana a všechny její vývojové up-grady, Zuzany a Dity. TMH bez nabíjecího automatu vrací dělostřelectvo o padesát roků zpět. Jako by se chtělo potvrdit, že generálové se vždy připravují na minulou válku.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:23 03.05.2021

     Rozumím, ale když 9 z 10 armád něco nějak dělá, asi je na místě přijít na kloub tomu proč. TMH je vylepšení vlastností tažené houfnice, do otevřeného nabíjecího systému se snadno ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Rozumím, ale když 9 z 10 armád něco nějak dělá, asi je na místě přijít na kloub tomu proč. TMH je vylepšení vlastností tažené houfnice, do otevřeného nabíjecího systému se snadno nasadí speciální munice. Proti tomu Dana a jiné zásobníkové houfnice se spíš hodí pro palebnou přehradu jedním typem hloupého granátu.
     Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:45 03.05.2021

      cena, plus zkostnatělé smýšlení.
      Výběr správného "nástroje" je brnkačka. To je něco co zvládají CNC stroje několik desítek let.

      cena, plus zkostnatělé smýšlení.
      Výběr správného "nástroje" je brnkačka. To je něco co zvládají CNC stroje několik desítek let.

     • Jura99
      12:09 03.05.2021

      cena speciální munice není malá (excalibur asi 1,5mil. Kč), takže nechat speciální granát překážet a rotovat v karuselu mezi běžnou municí nemusí být úplně dobré. Nevím na kolik ...
      Zobrazit celý příspěvek

      cena speciální munice není malá (excalibur asi 1,5mil. Kč), takže nechat speciální granát překážet a rotovat v karuselu mezi běžnou municí nemusí být úplně dobré. Nevím na kolik běžných granátů bude připadat jeden vystřelený excalibur, ale přijde mi lepší jej mít mimo zásobník a nabít a odpálit ho až při potřebě. K tomu je caesarovo otevřené nabíjení šikovnější.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:59 03.05.2021

      tak Caesar de facto nemá žádné nabíjení..

      tak Caesar de facto nemá žádné nabíjení..

  • Jirosi
   20:06 02.05.2021

   Tohle mi připomíná takové ty firemní porady, kde manažer snižuje počty zaměstnanců, a předpokládá, že ti zbývající budou mít méně práce. Přitom produkce je stále stejná.

   Polovina ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tohle mi připomíná takové ty firemní porady, kde manažer snižuje počty zaměstnanců, a předpokládá, že ti zbývající budou mít méně práce. Přitom produkce je stále stejná.

   Polovina osádky = 2x takový čas naložení munice do zásobníku. Krom toho je vždy potřeba to tam dát, nelze střílet z munice mimo dělo.
   Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    20:26 02.05.2021

    tohle by ti mělo připomínat ty porady, kdy se některé činnosti přesunou z kvalifikované pracovní síly , na tu nekvalifikovanou.

    tohle by ti mělo připomínat ty porady, kdy se některé činnosti přesunou z kvalifikované pracovní síly , na tu nekvalifikovanou.

    • Jirosi
     05:07 03.05.2021

     Nekvalifikovaná síla je ta co se uspoří, nebo podle vás tam zůstane řidič/nabíječ, místo Velitel(řidič)/střelec.
     Představa, že přijede muniční vůz z řidiče, a ten sám dobije 4-8 ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nekvalifikovaná síla je ta co se uspoří, nebo podle vás tam zůstane řidič/nabíječ, místo Velitel(řidič)/střelec.
     Představa, že přijede muniční vůz z řidiče, a ten sám dobije 4-8 děl :)))
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      05:08 03.05.2021

      PS: Ten řidič může být i žena!

      PS: Ten řidič může být i žena!

     • skelet
      09:37 03.05.2021

      Jelikož jsem to nepsal, tak se hádáš sám se sebou a ještě se směješ své hlouposti.

      Jelikož jsem to nepsal, tak se hádáš sám se sebou a ještě se směješ své hlouposti.

     • Jirosi
      12:20 03.05.2021

      Skelet: Pokud jste příspěvek "20:26 02.05.2021" nepsal, pak se obraťte na provozovatele.

      Skelet: Pokud jste příspěvek "20:26 02.05.2021" nepsal, pak se obraťte na provozovatele.

     • skelet
      13:00 03.05.2021

      Tak si ten příspěvek přečti, pak si přečti jak jsi reagoval, no a pak se mi omluv.

      Tak si ten příspěvek přečti, pak si přečti jak jsi reagoval, no a pak se mi omluv.

     • Jirosi
      13:49 03.05.2021

      Reagoval jsem přesně.
      Protože v děle zůstane jen kvalifikovaná síla (Velitel, střelec). Ale většina těch činností jako nabíjení automatu zůstanou. Tedy činnost z nekvalifikovaného ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Reagoval jsem přesně.
      Protože v děle zůstane jen kvalifikovaná síla (Velitel, střelec). Ale většina těch činností jako nabíjení automatu zůstanou. Tedy činnost z nekvalifikovaného nabíječe/řidiče se přesune na kvalifikovanou.
      Sice můžete tvrdit, že to bude kompenzovat osádka muničního vozidla. Ale to pak musíte navýšit posádku toho vozidla, respektive vozidel.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      14:47 03.05.2021

      reagoval jsi naprosto mimozně.. ale aspoň se teď snažíš, byť se to snažíš hlavně zakamuflovat.

      a ano, pokud odeberu z osádky houfnice (kvalifikovaná síla) pkoly pro ...
      Zobrazit celý příspěvek

      reagoval jsi naprosto mimozně.. ale aspoň se teď snažíš, byť se to snažíš hlavně zakamuflovat.

      a ano, pokud odeberu z osádky houfnice (kvalifikovaná síla) pkoly pro nekvalifikovanou sílu (nošení těžkých břemen), tak
      1) nepotřebuji jich v houfnici tolik
      2) tolik lidí nebude na ráně v případě protipalby.
      3) sice navýším počty v zázemí (muničním voze), ale to nemusí být tak citelné navýšení a teoreticky mohu celkové počty snížit, respektive tito se mohou věnovat i jiným úkolům (příprava dalších palpostů).
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:26 03.05.2021

      Skelet: Pokud nepřítel nad danou oblastí operuje průzkumnými prostředky, pak to vaše zázemí je pro něho primární cíl.
      To je přesně ten důvod, proč je potřeba mít stále doplněno. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Pokud nepřítel nad danou oblastí operuje průzkumnými prostředky, pak to vaše zázemí je pro něho primární cíl.
      To je přesně ten důvod, proč je potřeba mít stále doplněno. Protože, nikdy nevíte, kdy se pohne fronta, nebo zázemí nebude dostupné.
      Nepřítel pak zrovna v tu chvíli může reagovat ofenzivní činností, protože bude cítit výhodu. Zatím co budete mít prostředky v lepším případě z omezenou municí, v horším úplně bez ní.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:55 03.05.2021

      Místo odkud se vede palba lze dneska vysledovat poměrně rychle, zázemí nikoliv.
      Tvé uvažování mi připomíná prvoválečné generály.. šlo to tak sto let, tak to tak půjde i nadále.

      Místo odkud se vede palba lze dneska vysledovat poměrně rychle, zázemí nikoliv.
      Tvé uvažování mi připomíná prvoválečné generály.. šlo to tak sto let, tak to tak půjde i nadále.

     • Jirosi
      16:55 03.05.2021

      Skelet: Pokud zbavíte člena posádky jedné činnosti nabíjení, zbytek stále zůstává. Pokud mu přidáte jinou činnost, pak prostě potřebujete ještě více lidí, než kolik jste jich měl ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Skelet: Pokud zbavíte člena posádky jedné činnosti nabíjení, zbytek stále zůstává. Pokud mu přidáte jinou činnost, pak prostě potřebujete ještě více lidí, než kolik jste jich měl původně.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:08 03.05.2021

      Jako sarkasmus dobrý, ale to jste vy kdo se stále upíná k překonanému bezpečnému zázemí.

      Jako sarkasmus dobrý, ale to jste vy kdo se stále upíná k překonanému bezpečnému zázemí.

     • skelet
      17:45 03.05.2021

      pokud ho zbavím funkce nabíjení, tak jej tam nepotřebuji vůbec. To je ta krása automatizace. Zkrátka řidič, velitel, střelec (Archer). V extrémním případě řidič a velitel/střelec ...
      Zobrazit celý příspěvek

      pokud ho zbavím funkce nabíjení, tak jej tam nepotřebuji vůbec. To je ta krása automatizace. Zkrátka řidič, velitel, střelec (Archer). V extrémním případě řidič a velitel/střelec (Dita/Archer).

      Takže si tedy vezmeme Archer. ten se dá nabít pod 8 minut, přičemž na přebití jsou užíváni tři muži. Jeden voják ukládá náboje (pomocí jeřábu), jeden voják ukládá prachové slože, třetí voják mu tyto slože předává pomocí skluzavky z muničního vozidla.
      Jinými slovy v extrému se tři členové houfnice dokáží obsloužit sami, a v muničním voze může být ta tvá slabá vojákyně.

      Pokračujeme dále.. nechce se mi hledat kolik nábojů veze muniční vůz pro Archer, ale vezmu si muniční vůz pro Zuzanu. Ta veze 6 palet po 20 nábojích a 6 palet pro prachové slože. Tedy zhruba pro 6 houfnic Archer.
      V extrémním případě tedy může šest houfnic Archer obsluhovat 19 lidí.
      Pokud budu počítat s tím, že velitel houfnice a řidič se budou připravovat na další palebný úkol a nebudou se účastnit přebíjení, tak to vyjde na 20 lidí (minimálně).

      Pak si vezmeme neautomatizovanou houfnici (v potaz beru 6 houfnic, viz výše)..
      (6x4)+1=25osob (minimálně) nebo (6*5)+1=31 osob (minimálně).
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:47 03.05.2021

      Jirosi logistika, servis a tankování bude fungovat vždy, s tím se smiř :)

      Jirosi logistika, servis a tankování bude fungovat vždy, s tím se smiř :)

 • Scotty
  16:57 02.05.2021

  Zajímavý článek na Infu o možném důvodu určitého nárůstu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavý článek na Infu o možném důvodu určitého nárůstu ceny.
  https://www.info.cz/nazory/bol...
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:14 02.05.2021

   Tohle spíše přináší další zmatek. Je sice hezké zmínit, že jsou tam věci co se měli objednat samostatně. Ale o tom, že jsou tam věci, které neobjednali vůbec, co uváděl ten jiný ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tohle spíše přináší další zmatek. Je sice hezké zmínit, že jsou tam věci co se měli objednat samostatně. Ale o tom, že jsou tam věci, které neobjednali vůbec, co uváděl ten jiný článek ani slovo.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:20 02.05.2021

    To je jedno z druhým. Nabídka Nexteru byla posouzena jako nekvalitní a odmítnuta. Uvidíme jakou cenu a obsah zakázky finálně vyjednají.

    To je jedno z druhým. Nabídka Nexteru byla posouzena jako nekvalitní a odmítnuta. Uvidíme jakou cenu a obsah zakázky finálně vyjednají.

 • lukus
  13:11 02.05.2021

  Pokud si dobře pamatuji, tak rozhodnutí pro veřejnost padlo ohledne houfnic minulý rok červen. A to tenkrát nevěděli, že cena neodpovídá a můsí připočíst 60%.

  Jen počkejte, co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud si dobře pamatuji, tak rozhodnutí pro veřejnost padlo ohledne houfnic minulý rok červen. A to tenkrát nevěděli, že cena neodpovídá a můsí připočíst 60%.

  Jen počkejte, co se stane, když přidělí EDF stavbu Dukovan....
  -bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko
  -nebo budeme stavět 16 let a bezvýsledně jako Finsko a třikrát se nám to prodraží
  - nebo to reaktorová nádoba bude mít bezpečnostní problémy a budeme řešit otázku, zda budeme riskovat Černobyl.

  https://cz.boell.org/sites/def...


  T9 bude superprůser.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:11 02.05.2021

   Ne, nevěděli.

   Ne, nevěděli.

   • flanker.jirka
    14:51 02.05.2021

    Scotty
    Umí nakoupit alespoň ponožky?

    Scotty
    Umí nakoupit alespoň ponožky?

  • Jirosi
   18:31 02.05.2021

   "-bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko"

   V Turecku přidělily stavbu nám, půjčku na to dala ČEB, a díra po tom zůstala jí.

   "nebo to reaktorová ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "-bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko"

   V Turecku přidělily stavbu nám, půjčku na to dala ČEB, a díra po tom zůstala jí.

   "nebo to reaktorová nádoba bude mít bezpečnostní problémy a budeme řešit otázku, zda budeme riskovat Černobyl."

   Černobyl neměl chybu v nádobě! Byla to chyba v neznalosti obsluhy o tom jak ten reaktor funguje.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:47 02.05.2021

    Černobyl měl problém (tedy krom samotného principu reaktoru) v tom že kolem reaktorové místnosti nebyl postaven kontejnment. Reaktorová místnost byla v podstatě jen běžná ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Černobyl měl problém (tedy krom samotného principu reaktoru) v tom že kolem reaktorové místnosti nebyl postaven kontejnment. Reaktorová místnost byla v podstatě jen běžná průmyslová budova.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:43 02.05.2021

     Černobyl, měl spoustu problémů. Ale pokud by o nich obsluha věděla, nikdy by to nemohlo zajít tak daleko. Ty další jen zhoršovali dopady té neznalosti obsluhy.

     Černobyl, měl spoustu problémů. Ale pokud by o nich obsluha věděla, nikdy by to nemohlo zajít tak daleko. Ty další jen zhoršovali dopady té neznalosti obsluhy.

     • SYN_
      20:53 02.05.2021

      Celkem často se vysktující problém bezpečnosti "ementálový"... problém nastane "jen" pokud se díry "seřadí" všechny přesně za sebe... poměrně málo bezpečná konstrukce je jedna ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Celkem často se vysktující problém bezpečnosti "ementálový"... problém nastane "jen" pokud se díry "seřadí" všechny přesně za sebe... poměrně málo bezpečná konstrukce je jedna dosti velká díra, nedostatečně poučená obsluha další...

      Jinak těžko mluvit o černobylské reaktorové nádobě když má místo toho množství vysokotlakých kanálů... trošku exaktnosti o takových věcech ano pánové?
      Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     10:04 03.05.2021

     Při takové havárii jako v Černobylu (těžká RIA) by ani kontejnment nepomohl. Mimochodem, ani Dukovany kontejnment nemají.

     Při takové havárii jako v Černobylu (těžká RIA) by ani kontejnment nepomohl. Mimochodem, ani Dukovany kontejnment nemají.

     • Marw
      13:57 03.05.2021

      Dukovany (a elektrarne typu V213 vo vseobecnosti) samozrejme kontajnment maju. Akurat v nasej terminologii sa to oznacuje ako "hemeticke boxy". Nic to ale nemeni na tom ze reaktor ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Dukovany (a elektrarne typu V213 vo vseobecnosti) samozrejme kontajnment maju. Akurat v nasej terminologii sa to oznacuje ako "hemeticke boxy". Nic to ale nemeni na tom ze reaktor je umiestneny v zelezobetonovej ochrannej obalke ktora vydrzi aj napr. pad dopravneho lietadla.

      U V213 je to velmi podobny system ako mali BWR-3, akurat system potlacenia tlaku ma kusok inu koncepciu (toroidna nadrz u BWR-3 vs barbotazne veze pri V213).

      Problemom V213 je ze kontajnment zacina na podlahe reaktoroveho salu, vsetko nad tym je fakticky len lahka priemyselna konstrukcia. To by az tak nevadilo, problemom je ale ze kontajnment nechrani bazen vyhoreneho paliva (opat rovnaka koncepcia ako BWR-3).

      To ze kontajnment nechrani aj cely reaktorovy sal je dan za koncepciu takzvanych duoblokov, ktore z ekonomickych dovodov vyuzivaju jeden spolocny reaktorovy sal a bloky tak mozu zdielat niektore spolocne prvky (napr. system zeriavov, infrastruktura na manipulaciu s vnutroreaktorovymi castami atd.). Pokial ma pamat neklame podoben boli koncipovane aj britske reaktory typu Magnox.
      Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:57 02.05.2021

   lukus
   Všechny projekty jaderných elektráren, ať už je staví kdokoli, nabírají časový skluz a nebo se prodražují. To rozhodně není problém jen francouzské společnosti.

   lukus
   Všechny projekty jaderných elektráren, ať už je staví kdokoli, nabírají časový skluz a nebo se prodražují. To rozhodně není problém jen francouzské společnosti.

   • liberal shark
    10:06 03.05.2021

    Korejci a Číňani stavějí víceméně v termínu a s minimálními vícenáklady. Ostatně Westinghouse s Bechtelem na Vogtle také.

    Korejci a Číňani stavějí víceméně v termínu a s minimálními vícenáklady. Ostatně Westinghouse s Bechtelem na Vogtle také.

  • SYN_
   20:48 02.05.2021

   OK, +1 do seznamu antinukleárních fanatiků (kteří mají primární "zásluhu" na tom že se soudobé stavby prodlužují a prodražují)

   OK, +1 do seznamu antinukleárních fanatiků (kteří mají primární "zásluhu" na tom že se soudobé stavby prodlužují a prodražují)

  • liberal shark
   10:07 03.05.2021

   EdF néééééééé :-). To je stejná pakáž jako Rusové.

   EdF néééééééé :-). To je stejná pakáž jako Rusové.

 • 3180
  13:06 02.05.2021

  Díky za výborný článek o houfnicích, srozumitelný i pro mne jako laika (PS, U 3180 Grabštejn Chotyně, starší psovod, abs. 1992)...i diskuse je velmi zajímavá...

  Díky za výborný článek o houfnicích, srozumitelný i pro mne jako laika (PS, U 3180 Grabštejn Chotyně, starší psovod, abs. 1992)...i diskuse je velmi zajímavá...

 • ALCR
  13:00 02.05.2021

  Zahraniční zbrojaři šponují ceny pro českou armádu, francouzská firma Nexter chce za svá děla Caesar o 60 procent víc a izraelská zbrojovka Rafael za rakety Spyder o 50 procent, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zahraniční zbrojaři šponují ceny pro českou armádu, francouzská firma Nexter chce za svá děla Caesar o 60 procent víc a izraelská zbrojovka Rafael za rakety Spyder o 50 procent, než bylo původně dohodnuto.
  https://www.novinky.cz/domaci/...
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:04 02.05.2021

   "„Nabídka firmy Nexter výrazně překračuje původní cenu a také v nabídce bylo hodně nedostatků, proto jsme ji poslali zpět, aby ji dopracovali a snížili cenu,“ řekl ve středu ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "„Nabídka firmy Nexter výrazně překračuje původní cenu a také v nabídce bylo hodně nedostatků, proto jsme ji poslali zpět, aby ji dopracovali a snížili cenu,“ řekl ve středu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poslancům výboru pro obranu."

   To nikdo nečte víc než nadpis?
   Nejedná se o konečnou cenu!
   Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:10 03.05.2021

    Jak znám Francouze, tak se na nějakou exaktní formulaci nabídky vykašlali a poslali surrealistickou poezii. Ze stejného důvodu byli vyřazeni z výběrka na Temelín.

    Jak znám Francouze, tak se na nějakou exaktní formulaci nabídky vykašlali a poslali surrealistickou poezii. Ze stejného důvodu byli vyřazeni z výběrka na Temelín.

 • Jura99
  11:59 02.05.2021

  kdyz je ta druzba s Ukrajinou, to je trh pro par stovek del. Ta jejich Bohdana potrebuje lepsi konstrukci, EA by z ni umela udelat Caesara, fabrika na hlavne na Ukrajine bude, a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  kdyz je ta druzba s Ukrajinou, to je trh pro par stovek del. Ta jejich Bohdana potrebuje lepsi konstrukci, EA by z ni umela udelat Caesara, fabrika na hlavne na Ukrajine bude, a ACR by si taky vzala svych 52ks.
  Skrýt celý příspěvek

  • Dual
   12:31 02.05.2021

   Projekt houfnice Bohdana pravděpodobně skonči nezdarem. Byl vyroben 1 prototyp, z něj bylo 7x vystřeleno na kratší vzdálenost v prosinci 2019, na delší vzdálenost se pak neodvážili ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Projekt houfnice Bohdana pravděpodobně skonči nezdarem. Byl vyroben 1 prototyp, z něj bylo 7x vystřeleno na kratší vzdálenost v prosinci 2019, na delší vzdálenost se pak neodvážili po zkušenostech z dosavadních výsledků vystřelit (nekvalitní hlaveň). Podle smlouvy měl být projekt dokončen v roce 2020. Ukrajinské MO vymáhá po firmě soudně sankce za nedodržení smlouvy.
   Pro montáž SAU DANA M2 se momentálně hledá na Ukrajině vhodná lokalita.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    19:40 02.05.2021

    problem v projektu je prave vyzva napr. pro EA, aby se angazovala a bud projekt dotahla nebo nabidla svou houfnici.

    problem v projektu je prave vyzva napr. pro EA, aby se angazovala a bud projekt dotahla nebo nabidla svou houfnici.

  • flanker.jirka
   14:52 02.05.2021

   EA evidentně umi postavit i lepší houfnici než Caesar.

   EA evidentně umi postavit i lepší houfnici než Caesar.

 • fotr
  10:22 02.05.2021

  Nechápu, jak se ta cena může o tolik rozběhnout? Proběhla přeci nějaká jednání, předběžné specifikace, ze kterých musela nějaká poměrně jasná cifra vypadnout. Proč to je nakonec ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nechápu, jak se ta cena může o tolik rozběhnout? Proběhla přeci nějaká jednání, předběžné specifikace, ze kterých musela nějaká poměrně jasná cifra vypadnout. Proč to je nakonec tak propastný rozdíl?
  Vím že cenu může zvýšit časová prodleva, upřesněné zadání celé zakázky a roli tu hraje spousta parametrů ale aby to bylo o tolik? Změnilo se na zakázce něco tak zásadního, nebo nás chce frantík prostě jen podojit?
  Skrýt celý příspěvek

  • Gator
   10:35 02.05.2021

   Tak dnes potvrzeno Metnarem, cena vyletěla o 60 procent, u Spideru o 50. To si fakt žabožrouti dělaj prdel?

   Tak dnes potvrzeno Metnarem, cena vyletěla o 60 procent, u Spideru o 50. To si fakt žabožrouti dělaj prdel?

   • CerVus
    10:56 02.05.2021

    Místo Spideru by stálo za to zvážit systém založený na AMRAAM-ER. Je šílené že plánujeme mít víc druhů raket než drtivá většina mnohem větších armád.

    Místo Spideru by stálo za to zvážit systém založený na AMRAAM-ER. Je šílené že plánujeme mít víc druhů raket než drtivá většina mnohem větších armád.

    • flanker.jirka
     11:23 02.05.2021

     CerVus
     Jaký šílený počet?
     Pro stíhače AIM 9 a AIM 120
     Pozemní PVO Python, Derby a VSHORAD RBS 70.
     (před pořízením RBS 70 to bylo pro pozemní PVO více divoké KUB, OSA AKM, S 10M, S ...
     Zobrazit celý příspěvek

     CerVus
     Jaký šílený počet?
     Pro stíhače AIM 9 a AIM 120
     Pozemní PVO Python, Derby a VSHORAD RBS 70.
     (před pořízením RBS 70 to bylo pro pozemní PVO více divoké KUB, OSA AKM, S 10M, S 2)
     Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     11:25 02.05.2021

     Jaký je rozdíl mezi tím mít AMRAAM-ER nebo Derby? AMRAAM-ER toho s klasickým AMRAAMem mnoho společného nemá. Respektive pouze naváděcí část. Navíc I-Derby ER výrazně převyšuje ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jaký je rozdíl mezi tím mít AMRAAM-ER nebo Derby? AMRAAM-ER toho s klasickým AMRAAMem mnoho společného nemá. Respektive pouze naváděcí část. Navíc I-Derby ER výrazně převyšuje AMRAAM-ER v dostřelu (při použití boosteru).
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:59 02.05.2021

      Scotty
      Pořídí AČR verzi Spyderu LR? Ten by měl mít střely s boosterem, podobně jako verze MR, ale s novější verzí střel Python 5 a Derby, které ještě nejsou nikde zavedeny. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Pořídí AČR verzi Spyderu LR? Ten by měl mít střely s boosterem, podobně jako verze MR, ale s novější verzí střel Python 5 a Derby, které ještě nejsou nikde zavedeny. https://www.rafael.co.il/wp-co...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:27 02.05.2021

      Odpalovací zařízení pro MR a LR by mělo být stejné. Je to opravdu jen o tech střelách. konkrétně o I-Derby ER která by měla mít dosah 40 km a 80 km s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Odpalovací zařízení pro MR a LR by mělo být stejné. Je to opravdu jen o tech střelách. konkrétně o I-Derby ER která by měla mít dosah 40 km a 80 km s boosterem.
      https://www.calcalistech.com/c...
      Jestli tu střelu nakoupí spolu se systémem? Vzhledem k tomu že budou tlačit cenu dolů tak pochybuji. Nicméně dokupit ji v budoucnu by neměl být problém.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:33 02.05.2021

      Scotty
      Tak jen doufat, že se pořídí alespoň verze MR. Verzi SR bych považoval za peníze vyhozené z okna. AČR už by tímto nákupem měla myslet i na to, že by ráda do budoucna měla ve ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Tak jen doufat, že se pořídí alespoň verze MR. Verzi SR bych považoval za peníze vyhozené z okna. AČR už by tímto nákupem měla myslet i na to, že by ráda do budoucna měla ve výzrboji systém C-RAM. Přímo se tak nabízí kombinace Spyder MR s Iron dome, oba systémy od stejného výrobce a se stejným typem radaru ELM 2084 a oba již funkční. Iron dome má dostat také i nové verze střel, levnější a při podobné hmotnosti jako Python lze očekávat, že mohou dosáhnout cca na 15 km dálky, tak že i systém VSHORAD v jednom.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:52 02.05.2021

      V jednom článku píšou že cena za Spyder mohla narůst také tím že armáda požaduje některé věci se kterými se původně nepočítalo.
      /V případě Spyderu požaduje armáda navíc i dodávku ...
      Zobrazit celý příspěvek

      V jednom článku píšou že cena za Spyder mohla narůst také tím že armáda požaduje některé věci se kterými se původně nepočítalo.
      /V případě Spyderu požaduje armáda navíc i dodávku čtyř radarů, více modulů pro řízení a velení, systém kybernetické ochrany a také pancéřování všech vozidel, které komponenty systému ponesou./
      https://www.info.cz/nazory/bol...
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:30 02.05.2021

      Scotty
      Mít ke každé baterií vlastní radar je snad samozřejmost, bez radaru to nefunguje. To snad musí vědět. On vážně nikdo nepočítal s tím, že je k tomu radar potřeba? To tu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Mít ke každé baterií vlastní radar je snad samozřejmost, bez radaru to nefunguje. To snad musí vědět. On vážně nikdo nepočítal s tím, že je k tomu radar potřeba? To tu specifikaci psali bigoši? Více modulů pro velení a řízení je dobrou zprávou. Panceřování kabin? U RBS 70 mají Tatry 810 bez pancíře a to jde o systém VSHORAD, který bude více vpředu. Chybět defence zcela chápu, stačí si vzpomenout na hacknuti německého patriotu v Turecku.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:47 02.05.2021

      flanker.jirka
      Spíš to chápu tak že chtějí o čtyři radary více než s čím počítal původní záměr. S tím že by se kupovalo bez radaru snad nikdo neuvažoval.
      Pro RBS-70 NG se budou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Spíš to chápu tak že chtějí o čtyři radary více než s čím počítal původní záměr. S tím že by se kupovalo bez radaru snad nikdo neuvažoval.
      Pro RBS-70 NG se budou pořizovat Tatry s pancéřovanou kabinou a nástavbou. Původně je chtěli i pro T810, ale narazili na limity nosnosti podvozku.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:10 02.05.2021

      flanker.jirka
      Teď jsem se díval do starší diskuze a VlaLang, který měl z výběrem patrně něco společného, psal že mají zájem o opci na další 4 baterie. Třeba to jen ten novinář ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Teď jsem se díval do starší diskuze a VlaLang, který měl z výběrem patrně něco společného, psal že mají zájem o opci na další 4 baterie. Třeba to jen ten novinář špatně pochopil.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:07 02.05.2021

      Scotty
      Asi se necháme překvapit co z toho nákupu vzejde. 4 baterie je pouze minimum pro zachování nějaké teoretické schopnosti AČR.
      Pokud by měli řešit další 4 baterie, tak ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Asi se necháme překvapit co z toho nákupu vzejde. 4 baterie je pouze minimum pro zachování nějaké teoretické schopnosti AČR.
      Pokud by měli řešit další 4 baterie, tak nejlépe už je integrovat k radarům MADR pořizovaným nyní. Šlo by tak trochu o návrat k systému PVOS, kdy se dohromady integrovala činností stíhacího letectva a pozemních systémů PVO. Dávalo by to smysl, radary ELM 2084 zvládají v Izraeli i systémy jako BARAK MX nebo David Sling.
      Skrýt celý příspěvek

   • fotr
    11:04 02.05.2021

    Asi vážně dělají, to už by se možná vyplatilo někde koupit hlavně a modernizovat si doma Dany. Co kromě těch hlavní neumíme udělat doma, je tu nějaký znalec?

    Asi vážně dělají, to už by se možná vyplatilo někde koupit hlavně a modernizovat si doma Dany. Co kromě těch hlavní neumíme udělat doma, je tu nějaký znalec?

    • Gator
     11:41 02.05.2021

     Umíme dnes krom laufů vše.

     Umíme dnes krom laufů vše.

     • Jura99
      12:02 02.05.2021

      to take nemusi byt pravda, CSG koupila slevarnu hlavni a obrobit to ve strojirne neni neresitelne. Pokud budou zakazky, urcite bude snaha to vyrobit nez nekde koupit, kvuli cene.

      to take nemusi byt pravda, CSG koupila slevarnu hlavni a obrobit to ve strojirne neni neresitelne. Pokud budou zakazky, urcite bude snaha to vyrobit nez nekde koupit, kvuli cene.

     • Gator
      20:58 02.05.2021

      Tak pokud byla dělovka v Dubnici loni zavřená, problém to bude. Probíralo se i tady. Vykovat polotovar laufu problém není, problém je ten vývrt. Na to jsou dost speciální stroje a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak pokud byla dělovka v Dubnici loni zavřená, problém to bude. Probíralo se i tady. Vykovat polotovar laufu problém není, problém je ten vývrt. Na to jsou dost speciální stroje a k nim zkušená obsluha. Zrovna každá strojirna to neudělá, řekl bych, že žádná. V Dubnici byla přenesená komplet výroba z Plzně, u nás nezůstalo nic. Záleží na tom, co tam zůstalo. A taky kdo tam zůstal.
      Skrýt celý příspěvek

     • Karlos73
      21:41 02.05.2021

      Nič nebolo zrušené. Výroba hlavní v Dubnici ďalej pokračuje. Zlievaren je zatiaľ otázna. Pri objednaných 25x Z2, je potrebných pri každej Z2 pri jej životnosti, niekoľko hlavní ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nič nebolo zrušené. Výroba hlavní v Dubnici ďalej pokračuje. Zlievaren je zatiaľ otázna. Pri objednaných 25x Z2, je potrebných pri každej Z2 pri jej životnosti, niekoľko hlavní navyše. Pri súčasných streľba Z2000, bude potrebné tiež meniť hlavne. A to je len Slovensko,... Preto výroba hlavní nekončí ale ďalej pokračuje.
      Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:22 02.05.2021

      "Železo" si odlejete vo vašej zlievarni a dieru Vám vyrobíme na Slovensku .... Ide len o deľbu práce....

      "Železo" si odlejete vo vašej zlievarni a dieru Vám vyrobíme na Slovensku .... Ide len o deľbu práce....

     • Miroslav
      23:02 02.05.2021

      Jura: Stále keď je tu táto téma opakuješ jednu polopravdu ktorá však má svoje ALE. Je pravda, že CSG kúpila a následnej zavrela zlievareň na výrobu hlavní ZŤS Metalurg ale to nie ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jura: Stále keď je tu táto téma opakuješ jednu polopravdu ktorá však má svoje ALE. Je pravda, že CSG kúpila a následnej zavrela zlievareň na výrobu hlavní ZŤS Metalurg ale to nie je jediná kováreň na Slovensku ktorá dokáže vyrábať polotovary na hlavne. Len v samotnej Dubnici je ešte jedna kováreň a zlievareň. Volá sa Metalurgia TS. ZŤS Special ako výrobca hlavní funguje ďalej a keďže nič nepodnikli aby zachránili ZŤS Metalurg tak je jasné, že asi na nich závislí neboli

      Mimochodom, vyrobiť takú hlaveň je dosť kumšt a polotovar je asi to najmenej. Musíš mať na to v prvom rade špeciálne stroje, delové vrtáky a hlavne skúsenosti. To rozhodne nie je o tom len vyvŕtať dieru do kruhovky. Tá diera sa robí na niekoľkokrát a potom sa ešte zvnútra valčekuje a ďalej upravuje. Je s tým dosť roboty. Ten materiál nie je žiaden S235JR ale kvalitná legovaná oceľ.

      Poviem ti takú osobnú skúsenosť. Už roky spolupracujem s jednou juhočeskou firmou. Ten pán čo založil tú firmu obetoval 40 rokov života vývoji produktu ktorý spolu vyvážame do celej Európy. Sme v kontakte prakticky každý deň, buď telefonicky alebo e-mailom. Prednedávnom mi tak hovorí, že už je starý, že uvažuje, že by som prebral jeho firmu pod podmienkou, že zachovám značku hoci ju presťahujem na Slovensko. Vieš, tebe sa môže zdať, že v ČR je 10 000 strojárov ktorí by to vedeli ťahať za neho ale opak je pravdou. Proste je to špecifický produkt a ja som okrem neho asi jediný ktorý vie o čo ide. By si neveril, aké ťažké je zachovať a rozvíjať nejaký špeciálny produkt. A myslím, že pre tie hlavne v Dubnici to bude platiť ešte násobne viac. To vôbec neber v zlom ale nemyslím, že by bolo rozumné a ani možné len tak z ničoho v ČR vybudovať výrobu hlavní rovnako ako u nás asi nikdy nebudeme vyrábať podzvukové stíhačky. Tie skúsenosti nepustia
      Skrýt celý příspěvek

     • Gator
      00:07 03.05.2021

      Tak vrtání a válečkování není u nás problém, dělá se to třeba v Ostroji Opava, ovšem protlačování vývrtu škrabákem, to bohužel už u nás nedělá nikdo v těchto rážích.

      Tak vrtání a válečkování není u nás problém, dělá se to třeba v Ostroji Opava, ovšem protlačování vývrtu škrabákem, to bohužel už u nás nedělá nikdo v těchto rážích.

     • Karlos73
      00:34 03.05.2021

      Gator, Jura99. Tak ešte raz aby ste to pochopili, ZTS - Špeciál má technológie pre kompletnú výrobu hlavní . Od zlievarne až po vývrt hlavní... http://www.ztsspecial.sk/sk/uv... ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Gator, Jura99. Tak ešte raz aby ste to pochopili, ZTS - Špeciál má technológie pre kompletnú výrobu hlavní . Od zlievarne až po vývrt hlavní... http://www.ztsspecial.sk/sk/uv... Slovenská firma dodáva pre potreby OSSR komplet celé delo a aj náhradné hlavne.
      Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      07:54 03.05.2021

      Gator: Tak tam zavolaj a spýtaj sa ich, že potrebuješ osovo vŕtať guľatinu do dĺžky cez 8 metrov. A potom nám všetkým daj vedieť čo oni na to. A to samozrejme hovoríme len o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Gator: Tak tam zavolaj a spýtaj sa ich, že potrebuješ osovo vŕtať guľatinu do dĺžky cez 8 metrov. A potom nám všetkým daj vedieť čo oni na to. A to samozrejme hovoríme len o hlavni. Čo mechanizmus dela?

      Tu si to niektorí predstavujú jak Hurvínek válku. A rozhodne nesúhlasím, že vyrábať niečo doma musí byť lacnejšie ako tvrdí Jura. Kým dáš dokopy a celú technológiu tak zistíš, že ešte si nič nevyrobil a už si v strate. A či sa budú zbrojárske firmy hrnúť k výrobcovi ktorý nikdy hlavne nevyrábal, o tom tiež pochybujem.
      Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      08:47 03.05.2021

      Karlos: To je v každej diskusii o tejto téme. Tu si vždy niekto zamieňa ZŤS Špeciál (výrobca diel) so ZŤS Metalurg (výrobca polotovarov - kováreň). Nerozumiem prečo. Vraj vykovať ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Karlos: To je v každej diskusii o tejto téme. Tu si vždy niekto zamieňa ZŤS Špeciál (výrobca diel) so ZŤS Metalurg (výrobca polotovarov - kováreň). Nerozumiem prečo. Vraj vykovať polotovar nie je problém (viď Gator), potom zase píše, že výroba hlavní na Slovensku má problém lebo to už problém je, že kováreň bola zatvorená (len v Dubnici je ešte minimálne jedna ďalšia). Potom zase už ani výroba vývrtu v ČR zrazu nie je problém. Nebaví ma takáto diskusia
      Skrýt celý příspěvek

     • Gator
      09:36 03.05.2021

      Miroslav nikam volat nemusím, znám to tam, i technologii výroby a co a jak se tam vyrábí. Dal jsem to jako příklad dnešních možnosti. Já se taky výše zmiňoval, že dnes výroba ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav nikam volat nemusím, znám to tam, i technologii výroby a co a jak se tam vyrábí. Dal jsem to jako příklad dnešních možnosti. Já se taky výše zmiňoval, že dnes výroba dělové hlavně u nás není možná, jelikož veškeré know-how i s vybavením skončilo před a po 2. sv. válce v Dubnici.
      Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:01 02.05.2021

   "Proč to je nakonec tak propastný rozdíl?"

   To je tím, že to je z interní komunikace( nabídka neodpovídá poptávce). Nikoliv konečná cena.

   "Proč to je nakonec tak propastný rozdíl?"

   To je tím, že to je z interní komunikace( nabídka neodpovídá poptávce). Nikoliv konečná cena.

 • Falko
  08:43 02.05.2021

  Keby som bol budúca obsluha hufnice v ČR, tak poďakujem tomu čo vyberal. V 21 storočí behať za dažďa, snehu, blata, zimy, tepla, námrazy medzi komármi bez aspoň základnej ochrany ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Keby som bol budúca obsluha hufnice v ČR, tak poďakujem tomu čo vyberal. V 21 storočí behať za dažďa, snehu, blata, zimy, tepla, námrazy medzi komármi bez aspoň základnej ochrany z vymetnicami je úžasný spôsob ako prísť k úrazu.

  Článok je tendenčny, ale to nič nemení na fakte, že to je hufnica do,, pekného počasia''. V článku mohol byť spomenutý na porovnánie KRAB, resp.AS90 M, pzh 2000, K9, G6 na výber bolo a vy si vyberiete to čo ste si vybrali. Škoda lebo sa to kupuje s výhľadom na 40 rokov.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:31 02.05.2021

   to jsou vsechno pasove houfnice a z nich se nevybiralo vubec. Me by se ale "madarska" skladba tezke brigady libila. Z kolovych je Caesar dobra volba, ale za cenu co melo Dansko. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   to jsou vsechno pasove houfnice a z nich se nevybiralo vubec. Me by se ale "madarska" skladba tezke brigady libila. Z kolovych je Caesar dobra volba, ale za cenu co melo Dansko. (kolem 70mil/ks)
   Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:16 03.05.2021

    Otázka zní, co všechno koupilo Dánsko, a co máme v nabídce my.

    Otázka zní, co všechno koupilo Dánsko, a co máme v nabídce my.

    • tomas.kotnour
     15:02 03.05.2021

     Očekáváte položku: Výstavba výrobního zařízení Nexter Munitions - 2 500 mil. Kč?

     Očekáváte položku: Výstavba výrobního zařízení Nexter Munitions - 2 500 mil. Kč?

     • flanker.jirka
      21:27 03.05.2021

      Určitě, v podobě nové divize agrofertu :-)

      Určitě, v podobě nové divize agrofertu :-)

 • Falko
  08:42 02.05.2021

  Keby som bol budúca obsluha hufnice v ČR, tak poďakujem tomu čo vyberal. V 21 storočí behať za dažďa, snehu, blata, zimy, tepla, námrazy medzi komármi bez aspoň základnej ochrany ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Keby som bol budúca obsluha hufnice v ČR, tak poďakujem tomu čo vyberal. V 21 storočí behať za dažďa, snehu, blata, zimy, tepla, námrazy medzi komármi bez aspoň základnej ochrany z vymetnicami je úžasný spôsob ako prísť k úrazu.

  Článok je tendenčny, ale to nič nemení na fakte, že to je hufnica do,, pekného počasia''. V článku mohol byť spomenutý na porovnánie KRAB, resp.AS90 M, pzh 2000, K9, G6 na výber bolo a vy si vyberiete to čo ste si vybrali. Škoda lebo sa to kupuje s výhľadom na 40 rokov.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  07:00 02.05.2021

  Zabúda sa na jednu vec. Dnes armády masovo pracujú a rôznych aktívnych i pasívnych systémoch ochrán proti rôznym hrozbám a drony sú v tom zahrnuté tiež. Ale efektívne riešenia sú ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zabúda sa na jednu vec. Dnes armády masovo pracujú a rôznych aktívnych i pasívnych systémoch ochrán proti rôznym hrozbám a drony sú v tom zahrnuté tiež. Ale efektívne riešenia sú možné len pokým je posádka pod pancierom (i keď tenkým) a nie keď pobehuje okolo vozidla ...

  Skrátka tak demaskujúci systém ako je kanónová húfnica prežije na bojisku len so systémami ochrany a preto musí byť posádka chránená. Skrátka posádka potrebuje pancier ani nie pred muníciou nepriateľa... ako pred vlastnými aktívnymi ochrannými systémami, ktoré ju pred tou nepriateľskou dokážu ochrániť.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   08:13 02.05.2021

   Jakože, houfnice vybavená APS co nebudou mít ani BVP? :))

   Jakože, houfnice vybavená APS co nebudou mít ani BVP? :))

  • Jura99
   08:46 02.05.2021

   efektivni ochrana osadky je, kdyz tam zadna osadka neni. K tomu se blizi Dita, ovladatelna zvenku terminalem. Zasah z dronu neprezije zadne delo.

   efektivni ochrana osadky je, kdyz tam zadna osadka neni. K tomu se blizi Dita, ovladatelna zvenku terminalem. Zasah z dronu neprezije zadne delo.

 • PetrTechnik
  22:09 01.05.2021

  Je někde uvedena životnost hlavně? Nebo je to utajovaný parametr?

  Je někde uvedena životnost hlavně? Nebo je to utajovaný parametr?

  • PetrTechnik
   22:17 01.05.2021

   Ještě se mi moc nelíbí ty dozadu trčící podavače střely a výmetnice. Stačí když si řidič víc nadjede při odbočování a může je poškodit o strom, stavbu,sloup... Pak je celá houfnice ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ještě se mi moc nelíbí ty dozadu trčící podavače střely a výmetnice. Stačí když si řidič víc nadjede při odbočování a může je poškodit o strom, stavbu,sloup... Pak je celá houfnice k ničemu....
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    08:22 02.05.2021

    V době parkovacích kamer, bych tohle fakt neřešil. Případně vyskočí jeden ze 3. dalších členů osádky, a ukáže mu.

    V době parkovacích kamer, bych tohle fakt neřešil. Případně vyskočí jeden ze 3. dalších členů osádky, a ukáže mu.

    • flanker.jirka
     09:34 02.05.2021

     Jirosi
     Jsou to detaily, které by bylo dobré řešit. Jestliže se AČR kouká hlavně na cenu systému, tak pochybuji, že nějakou "parkovací" kameru to vozidlo dostane.

     Jirosi
     Jsou to detaily, které by bylo dobré řešit. Jestliže se AČR kouká hlavně na cenu systému, tak pochybuji, že nějakou "parkovací" kameru to vozidlo dostane.

    • PetrTechnik
     09:35 02.05.2021

     To jsi v životě neřídil víc než tatínkovu 120 doma na dvoře. Už to vidím ,jak budou ukazovat na lesní cestě při zrychleném přesunu na novou pozici za tmy. Podle mě je to ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To jsi v životě neřídil víc než tatínkovu 120 doma na dvoře. Už to vidím ,jak budou ukazovat na lesní cestě při zrychleném přesunu na novou pozici za tmy. Podle mě je to nedomyšlený a v členitém terénu, např. VVP Brdy, to bude zábava s tím jet na pozici rychleji.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:59 02.05.2021

      PetrTechnik
      Asi proto VVP Brdy z větší částí zrušili. :-)

      PetrTechnik
      Asi proto VVP Brdy z větší částí zrušili. :-)

     • PetrTechnik
      10:55 02.05.2021

      flanker.jirka
      Bohužel, měli spíš zvýšit ostrahu a nechat v původním rozsahu.

      flanker.jirka
      Bohužel, měli spíš zvýšit ostrahu a nechat v původním rozsahu.

     • Jirosi
      13:57 02.05.2021

      DITA - Hmotnost 29 t, Délka 13,02 m, Šířka 3,085 m, Výšku 3,122 m.

      Zuzana 2 - Hmotnost 28,8 t, Délka 12,97 m, Šířka 3,3 m, Výška 3,015 m

      Archer - Hmotnost 30t, Délka 14,1 m, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      DITA - Hmotnost 29 t, Délka 13,02 m, Šířka 3,085 m, Výšku 3,122 m.

      Zuzana 2 - Hmotnost 28,8 t, Délka 12,97 m, Šířka 3,3 m, Výška 3,015 m

      Archer - Hmotnost 30t, Délka 14,1 m, Šířka 3 m, Výška 3,9 m

      Ceasar - Hmotnost 26,5-30,2 t, Délka 12,3 m, Šířku 2,8 m, Výšku 3,1 m.

      Možná by bylo lepší nedržet se dojmologie.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:07 02.05.2021

      Ještě mi vypadla:

      DANA - Hmotnost29t, Délka 11,1 m, Šířka 3 m, Výška 3,5 m

      Ještě mi vypadla:

      DANA - Hmotnost29t, Délka 11,1 m, Šířka 3 m, Výška 3,5 m

     • skelet
      14:16 02.05.2021

      Jirosi ono jde o to jak moc vybočuje ten zadek do cesty. Čím větší přesah, tím více vybočuje. Proto mají autobusy na zadku onu nálepku, která varuje ostatní řidiče.

      Jirosi ono jde o to jak moc vybočuje ten zadek do cesty. Čím větší přesah, tím více vybočuje. Proto mají autobusy na zadku onu nálepku, která varuje ostatní řidiče.

     • tomas.kotnour
      14:35 02.05.2021

      Ve stávající konfiguraci Caesaru bude bod ve vzdálenosti 12 300 mm od začátku vozidla a 1 400 mm od jeho podélné osy opisovat o 3 metry menší kružnici než roh kabiny. Takže se bude ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ve stávající konfiguraci Caesaru bude bod ve vzdálenosti 12 300 mm od začátku vozidla a 1 400 mm od jeho podélné osy opisovat o 3 metry menší kružnici než roh kabiny. Takže se bude muset dávat pozor jenom při podélném stání u budovy, kam se před tím couvalo. Jiná věc by byla, kdyby měl poslední nápravu řiditelnou jako ty zmíněné autobusy.
      Jinak nedat na houfnici za 80 mega couvací kameru za 30k, jo to je přesně logika naší státní správy.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:06 02.05.2021

      Jirosi
      Rozměry jsou v klidu, pokud to má kompaktní tvar, to ukočíruje každý zemědělec, který zvládne těžkou a mnohdy rozměrnější techniku.
      Ale je rozdíl, když Vám do něčeho ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Rozměry jsou v klidu, pokud to má kompaktní tvar, to ukočíruje každý zemědělec, který zvládne těžkou a mnohdy rozměrnější techniku.
      Ale je rozdíl, když Vám do něčeho nacouve Dita a Ceasar. Jen se podívejte na toto video v čase 0:09. Tam dozadu při přepravě trčí oba podavače. Jejich poškozením při couváním hrozí znebojeschopnění zbraně. Dita má vzadu nárazník. Další zajímavý detail je to, že za poslední nápravou nejsou blatníky, to může slušně zaneřádit oba podavače, které tam jsou na to vysloveně nachystané.
      https://www.youtube.com/watch?...
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:11 02.05.2021

      TomasKotnour
      To přesně odpovídá logice. Vojáci totiž nejsou v pozici zákazníků, jen musí držet a krok, i když moc dobře vědí, že některé věci jdou proti zdravému rozumu. Občas by ...
      Zobrazit celý příspěvek

      TomasKotnour
      To přesně odpovídá logice. Vojáci totiž nejsou v pozici zákazníků, jen musí držet a krok, i když moc dobře vědí, že některé věci jdou proti zdravému rozumu. Občas by bylo lepší, kdyby Tatra řekla NE takto to nevyrobíme, snad by se někdo probral a dostal rozum, aby z toho nebyly "pohádkové vozidla" dlouhé, široké a krátkozraké.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:14 02.05.2021

      tomas.kotnour: Zatím co do předu čouhající hlaveň u 13+-m dlouhé konkurence bude opisovat kružnici ...

      tomas.kotnour: Zatím co do předu čouhající hlaveň u 13+-m dlouhé konkurence bude opisovat kružnici ...

     • tomas.kotnour
      15:32 02.05.2021

      Zuzana 2 - stopový průměr otočení 26,6 metru, obrysový podvozku 27,8 a přes hlaveň 30,5. Pokud by byla hlaveň o 2,5 metru kratší, vejde se do obrysového, čehož by se taktéž nechalo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Zuzana 2 - stopový průměr otočení 26,6 metru, obrysový podvozku 27,8 a přes hlaveň 30,5. Pokud by byla hlaveň o 2,5 metru kratší, vejde se do obrysového, čehož by se taktéž nechalo dosáhnout nastavením odměru věže na 13 stupňů, v takovém případě bude hlaveň přesahovat o 70 cm do boku mimo obrys podvozku. Caesar s kolovými redukcemi bude mít stopový 25,3 metru a obrysový 27 (pro tatrovácké kabiny, ta od Nexteru o pár desítek centimetrů více).
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:37 02.05.2021

      Jirosi: vždy se ti hlídá líp předek, než zadek. Navíc když máš uprostřed jen úzkou trubku..

      Jirosi: vždy se ti hlídá líp předek, než zadek. Navíc když máš uprostřed jen úzkou trubku..

     • Scotty
      15:39 02.05.2021

      Tak se zase uklidníme. To jestli tam nějaká kamera bude nebo nebude nikdo z nás neví.
      flanker.jirka
      Co konkrétně jde proti zdravému rozumu?

      Tak se zase uklidníme. To jestli tam nějaká kamera bude nebo nebude nikdo z nás neví.
      flanker.jirka
      Co konkrétně jde proti zdravému rozumu?

     • flanker.jirka
      16:35 02.05.2021

      Scotty
      Některé speciální nástavby značně vybočující ze standradních ISO rozměrů, i když by se nechali vyrobit funkční v těchto rozměrech.

      Scotty
      Některé speciální nástavby značně vybočující ze standradních ISO rozměrů, i když by se nechali vyrobit funkční v těchto rozměrech.

     • Jirosi
      17:52 02.05.2021

      tomas.kotnour: Jinými slovy stále platí, že 30,5 je sakra víc než 27m.
      Jistě, můžeme pohnout věží. Ale to určitě neplní požadavek na:
      "Už to vidím ,jak budou ukazovat na lesní ...
      Zobrazit celý příspěvek

      tomas.kotnour: Jinými slovy stále platí, že 30,5 je sakra víc než 27m.
      Jistě, můžeme pohnout věží. Ale to určitě neplní požadavek na:
      "Už to vidím ,jak budou ukazovat na lesní cestě při zrychleném přesunu na novou pozici za tmy."

      kterým tu byla obhajována hloupost řešení oproti konkurenci.

      Skelet: "vždy se ti hlídá líp předek, než zadek. Navíc když máš uprostřed jen úzkou trubku.."

      Až na to, že když tou trubkou ťuknete, tak se dostřílelo.
      Krom toho koukat jedním okem na zem kam jedete a druhým do oblohy kam vám zrovna kouká lauf, není zrovna oblíbená řidičská praktika.
      Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      18:25 02.05.2021

      jirosi:
      Kdysi za komančů jsem jezdil o prázdninách na VŠ s kombajnem, Tam byl přesah asi 2m a bylo potřeba si dávat sakra pozor jak si najdedu a to byl zaddní náprava řízená. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      jirosi:
      Kdysi za komančů jsem jezdil o prázdninách na VŠ s kombajnem, Tam byl přesah asi 2m a bylo potřeba si dávat sakra pozor jak si najdedu a to byl zaddní náprava řízená. Kupodivu předek i s lištou 5m byl v pohodě.
      Já si trvám na tom ,že pokud si armáda vybere Caesary, dříve nebo později ten nabiječ někdo zbourá , třeba při podjiždění viaduktu do zatáčky. Je to blbě vymyšlený, jenom jak to bude v zimě záplácaný sněhovou břečkou , která v tom žlabu přimrzne. Než to celé zprovozní bude 20 minut pryč a to jsem ještě optimista.
      Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      18:37 02.05.2021

      Pokud by na tom záleželo, nechala by se Zuzana postavit na podvozku koncepčně jako má CZS-40 a v takovém případě by hlaveň byla na 22 metrech, o 2,5 metru více, než má PzH 2000, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pokud by na tom záleželo, nechala by se Zuzana postavit na podvozku koncepčně jako má CZS-40 a v takovém případě by hlaveň byla na 22 metrech, o 2,5 metru více, než má PzH 2000, která se otáčí na místě.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:56 02.05.2021

      Jirosi: ano, ohnutý lauf je častý problém všech houfnic :))

      Jirosi: ano, ohnutý lauf je častý problém všech houfnic :))

     • Scotty
      19:19 02.05.2021

      PetrTechnik
      Na přepravu se na tem mechanizmus nasazuje ochranný ...
      Zobrazit celý příspěvek

      PetrTechnik
      Na přepravu se na tem mechanizmus nasazuje ochranný návlek.
      https://www.armyrecognition.co...
      Navíc z boku je nabíjecí mechanizmus docela chráněn tou podpěrou. Takže to že by se to poškodilo při jízdě v zatáčkách strach nemám.
      https://www.armyrecognition.co...
      Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:16 01.05.2021

  Dansko melo za 15 houfnic zaplatit USD43.6mil, to dela 64mil. Kc/ks. Za takovou cenu by nebylo co resit, takze bych si pockal, az se zjisti, proc ma byt cena 2.5x vetsi nez Danska.
  Zobrazit celý příspěvek

  Dansko melo za 15 houfnic zaplatit USD43.6mil, to dela 64mil. Kc/ks. Za takovou cenu by nebylo co resit, takze bych si pockal, az se zjisti, proc ma byt cena 2.5x vetsi nez Danska.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:18 01.05.2021

   Značnou část té ceny bude dělat přechod na novou ráži, a nákup přesné munice.

   Značnou část té ceny bude dělat přechod na novou ráži, a nákup přesné munice.

  • Miroslav
   20:56 01.05.2021

   To je ako keď sa kupujú stíhačky. Každý si vydelí celkovú sumu (často len maximálnu a nie reálnu) počtom strojov a potom začne mudrovať. Ale nikto už nerieši muníciu, voliteľné ...
   Zobrazit celý příspěvek

   To je ako keď sa kupujú stíhačky. Každý si vydelí celkovú sumu (často len maximálnu a nie reálnu) počtom strojov a potom začne mudrovať. Ale nikto už nerieši muníciu, voliteľné vybavenie, radar, motor, náhradné diely, upgrade, výcvik pilotov, výcvik pozemného personálu, servisné zázemie, podpora výrobcu...
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:31 02.05.2021

    od toho je polozkovy rozpocet, aby se porovnavalo srovnatelne.

    od toho je polozkovy rozpocet, aby se porovnavalo srovnatelne.

  • flanker.jirka
   09:34 02.05.2021

   Jura99
   Cena je v pořádku, jde o množstevní přirážku :-)

   Jura99
   Cena je v pořádku, jde o množstevní přirážku :-)

 • Jirosi
  18:57 01.05.2021

  Sice je to hezky rozepsané. Ale ve světle toho, že se tam zmiňuje jediný konkurent z předchozího porovnání. Přitom zvýšení ceny je ve formě spekulace, tak to není nic jiného než ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sice je to hezky rozepsané. Ale ve světle toho, že se tam zmiňuje jediný konkurent z předchozího porovnání. Přitom zvýšení ceny je ve formě spekulace, tak to není nic jiného než placená reklama.
  To vysvětluje i to, proč zrovna takový článek není není řazen pod placený obsah. To by nám ta reklama moc nefungovala.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hajo
  18:50 01.05.2021

  Veľmi pekne napísaný článok. Kupovať poloautomat s výhľadom na 30 rokov s absentujucou balistickou ochranou obsluhy, náročnou obsluznostou pri manuálom nabíjaní, nechránenou zadnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Veľmi pekne napísaný článok. Kupovať poloautomat s výhľadom na 30 rokov s absentujucou balistickou ochranou obsluhy, náročnou obsluznostou pri manuálom nabíjaní, nechránenou zadnou časťou zbranovej zástavby?
  K tomu zvýšená cena oproti pôvodnej o 70 miliónov kč/ks čo v podstate maže rozdiel v cene medzi ním a Zuzanou 2. A zarazil ma fakt, že neboli vykonané vojskové skúšky v reálnych podmienkach. Celé to pôsobí dojmom akoby to bolo nastavené tak aby vo vybere uspel Caesar kôli nižšej cene, ktorá sa následne upraví smerom nahor. Som rád, že u nás ideme vlastnou osvedcenou cestou, kde je integrovaný kvalitný nabijací automat, chránená obsluha a osvedčený SRP.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:02 01.05.2021

   Jo, proto ministerstvo nabídku odmítlo. To dává smysl.

   Jo, proto ministerstvo nabídku odmítlo. To dává smysl.

  • Jirosi
   19:07 01.05.2021

   Možná vás to překvapí, ale i ta Zuzana 2, Dita, Dana se láduje ručně. Ony ty granáty+výmetnice do toho zásobníku sami nenaskáčou.

   Možná vás to překvapí, ale i ta Zuzana 2, Dita, Dana se láduje ručně. Ony ty granáty+výmetnice do toho zásobníku sami nenaskáčou.

   • skelet
    20:42 01.05.2021

    V tom případě se Caesar nabíjí 2x

    V tom případě se Caesar nabíjí 2x

    • Jirosi
     08:14 02.05.2021

     Fakticky ne, protože většinu nábojů vystřelí ze statické pozice.
     Tzn, nestřílí se na zásobník, ale rovnou z muničního vozu.

     Fakticky ne, protože většinu nábojů vystřelí ze statické pozice.
     Tzn, nestřílí se na zásobník, ale rovnou z muničního vozu.

     • flanker.jirka
      09:37 02.05.2021

      A na to jste přišel jak? Vždy když jsem viděl houfnice a raketomety střílet, tak zásobovací vozidla na jiném stanovišti.

      A na to jste přišel jak? Vždy když jsem viděl houfnice a raketomety střílet, tak zásobovací vozidla na jiném stanovišti.

     • skelet
      11:13 02.05.2021

      Jirosi jako vtip dobré :))

      Jirosi jako vtip dobré :))

     • Jirosi
      12:46 02.05.2021

      Ono jedna věc je co si plánujete, druhá když se podíváte jak to funguje zpětně v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ono jedna věc je co si plánujete, druhá když se podíváte jak to funguje zpětně v praxi.
      https://www.israelhayom.com/wp...
      https://editorial01.shuttersto...
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      13:49 02.05.2021

      Ano, pokud používáš dělostřelectvo proti někomu, kdo nemá základní vzdušný průzkum a možnost odvety, tak můžeš používat i dělostřelectvo takto.. naposledy takto chtěli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ano, pokud používáš dělostřelectvo proti někomu, kdo nemá základní vzdušný průzkum a možnost odvety, tak můžeš používat i dělostřelectvo takto.. naposledy takto chtěli dělostřelectvo používat Arméni v Karabachu..
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:18 02.05.2021

      Jirosi
      V tomto případě sdílím názor skeletu.
      Je to sice pěkné, že takhle mají nachystanou munici, ale evidentně neplánují manevrový boj. Jak by takovou munici potom převáželi na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      V tomto případě sdílím názor skeletu.
      Je to sice pěkné, že takhle mají nachystanou munici, ale evidentně neplánují manevrový boj. Jak by takovou munici potom převáželi na jiné místo?
      Pokud by plánovali činnos takto, tak nepotřebují nic jineho než tažené houfnice.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:08 02.05.2021

      flanker.jirka: Tohle je realita i když děláte manévr! Nebo si myslíte, že vám bude stačit těch 12-40ks co máte sebou. To se ani nebavíme o více typech granátů.

      Munici vystřílíte ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Tohle je realita i když děláte manévr! Nebo si myslíte, že vám bude stačit těch 12-40ks co máte sebou. To se ani nebavíme o více typech granátů.

      Munici vystřílíte za 5-10min plné palby, co pak? Jízda k logistickému bodu, vyběhnou oba dva členové osádky za zbytek z těch 5-10minut to doplní, aby se stihli vrátit na pozici, než jim ji vrátí střídající dělo?
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:59 02.05.2021

      Jirosi: pokud máš proti sobě aspoň trochu rovnocenného soupeře, tak je to prostě nutnost. Pokud to neuděláš, tak máš houfnice na jedno použití.

      Jirosi: pokud máš proti sobě aspoň trochu rovnocenného soupeře, tak je to prostě nutnost. Pokud to neuděláš, tak máš houfnice na jedno použití.

     • flanker.jirka
      20:15 02.05.2021

      Jirosi
      Realitu vidím tak že buď mám munici v zásobníku nebo v muničním voze. Ne na zemi, abych ji v případě manévru musel ještě znovu nakládat.

      Jirosi
      Realitu vidím tak že buď mám munici v zásobníku nebo v muničním voze. Ne na zemi, abych ji v případě manévru musel ještě znovu nakládat.

     • Jirosi
      14:33 03.05.2021

      flanker.jirka: Sice to zní hezky efektivně, ale praxe je prostě jiná.
      - jak je vidět vojáci upřednostňují střelbu z vnějších zásob, aby mohli v případě manévru vyrazit z plnou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Sice to zní hezky efektivně, ale praxe je prostě jiná.
      - jak je vidět vojáci upřednostňují střelbu z vnějších zásob, aby mohli v případě manévru vyrazit z plnou zásobou.
      - pokud ji chcete doplnit napřed musíte přistavit muniční vozidlo, a vyložit ji z něho. K tomu je ještě otázka zda počítáte 1 muniční vozidlo/1 dělo
      Ono bude pravděpodobnější, že sice máte 1/1, ale fakticky v okolí děl je 1/2. Přitom to druhé je na cestě do nejbližšího skladu munice, nebo z něho.
      O děla bez munice nestojí vůbec nikdo.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      14:54 03.05.2021

      praxe je taková, že když se o toto pokusili v Karabachu, tak jejich pozůstalí dostali kondolenční dopis od vlády.
      prostě se smiř s tím, že existuje něco jako dělostřelecký radar, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      praxe je taková, že když se o toto pokusili v Karabachu, tak jejich pozůstalí dostali kondolenční dopis od vlády.
      prostě se smiř s tím, že existuje něco jako dělostřelecký radar, průzkumné drony a sebevražedné drony. Prostor pro tohle "víkendové střílení" bude čím dál menší..

      tedy přijet ze "zázemí" do palebného postavení, rychle to tam nasypat, a rychle zmizet do zázemí, kde se doplní munice.
      Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:41 02.05.2021

     Caesar v automatu nabira granaty sam. A narozdil treba Z2 ma stejnou ryhlost palby i pri rucnim nabijeni.

     Caesar v automatu nabira granaty sam. A narozdil treba Z2 ma stejnou ryhlost palby i pri rucnim nabijeni.

     • Clanek
      08:56 02.05.2021

      To je ten automat co 1) nikdy nikdo nevidel a 2) nikdo netusi zda je soucasti ceske specifikace?

      To je ten automat co 1) nikdy nikdo nevidel a 2) nikdo netusi zda je soucasti ceske specifikace?

     • Scotty
      09:12 02.05.2021

      Jak neviděl? Hned první obrázek na téhle stránce je houfnice s automatem.

      Jak neviděl? Hned první obrázek na téhle stránce je houfnice s automatem.

     • Jura99
      09:33 02.05.2021

      Clanek: automat samozrejme k videni je, ale souhlas, ze nevime, jestli jej ACR poptava. Mozna to je duvod vysoke ceny, ten automat, coz by byl od nexteru hloupy vtip.

      Clanek: automat samozrejme k videni je, ale souhlas, ze nevime, jestli jej ACR poptava. Mozna to je duvod vysoke ceny, ten automat, coz by byl od nexteru hloupy vtip.

     • flanker.jirka
      09:40 02.05.2021

      Jura99
      Opravdu ruční nabíjení u Caesara, tj. bez funkčních podavačů na které se ukládají náplně a granát bych rád viděl ve stejné kadenci.

      Jura99
      Opravdu ruční nabíjení u Caesara, tj. bez funkčních podavačů na které se ukládají náplně a granát bych rád viděl ve stejné kadenci.

     • flanker.jirka
      09:47 02.05.2021

      Scotty
      "Jak neviděl? Hned první obrázek na téhle stránce je houfnice s automatem."
      ...hned první obrázek, je foto houfnice zezadu a zleva, jak na tom poznáte, že robotická ruka ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      "Jak neviděl? Hned první obrázek na téhle stránce je houfnice s automatem."
      ...hned první obrázek, je foto houfnice zezadu a zleva, jak na tom poznáte, že robotická ruka nabírá granáty odjinud než z místa, kam je podává obsluha u poloautomatu? (doufám, že to nesoudíte dle toho, že na fotce nejsou žádné osoby :-) )
      Technicky nelze mluvit o automatu při tom co je vidět na levé straně, automatické podávání náplní to nemá.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:50 02.05.2021

      flanker.jirka: rucni nabijeni caesara je mysleno tak, ze delo funguje, nema zavadu, ale chybi mu munice na šasi auta a podava se zvenku, treba z palety nebo jineho auta. Pro caesar ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: rucni nabijeni caesara je mysleno tak, ze delo funguje, nema zavadu, ale chybi mu munice na šasi auta a podava se zvenku, treba z palety nebo jineho auta. Pro caesar se tak prakticky nic nemeni, ale u Z2 klesne kadence na 2rpm.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:54 02.05.2021

      flanker.jirka
      Prostě to poznám. :) Tady máte fotku z druhé strany.
      https://topwar.ru/uploads/post...

      flanker.jirka
      Prostě to poznám. :) Tady máte fotku z druhé strany.
      https://topwar.ru/uploads/post...

     • skelet
      11:16 02.05.2021

      jedno z poučení posledních konfliktů je, že houfnice nesmí stát dlouho na jednom místě. Tedy ruční nabíjení má výhodu jen v Aghánistánu nebo v Mali. Všude jinde se to rovná zničení ...
      Zobrazit celý příspěvek

      jedno z poučení posledních konfliktů je, že houfnice nesmí stát dlouho na jednom místě. Tedy ruční nabíjení má výhodu jen v Aghánistánu nebo v Mali. Všude jinde se to rovná zničení prostředku.

      Scotty: a byl už spatřen ten automat v akci? Já jen, že Leonardo taky prezentuje ozbrojenou AW139, a to je tak vše.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:34 02.05.2021

      Scotty
      Jo, z této fotografie je to zřejmé. Jiný tvar zásobníku granátu je vidět. Stále to není automat, ale poloautomat, pokud tam potřebujete ládovat náplně ručně.
      Mně osobně ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Jo, z této fotografie je to zřejmé. Jiný tvar zásobníku granátu je vidět. Stále to není automat, ale poloautomat, pokud tam potřebujete ládovat náplně ručně.
      Mně osobně přijde divné, že by nedokázali vyrobit zásobník s automatickým podavačem, který by odpočítaval i počet náplní pro střelbu. To zvládnou studenti střední odborné školy.
      Skrýt celý příspěvek

     • Gator
      11:38 02.05.2021

      Tak fotka hezká, ovšem nikdo nikdy neviděl, jak to funguje. Na YouTube tu funkci v reklamních spotech raději vždy ustřihnou. Takže dle mého názoru tam je nekonečnej dopravní pás ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak fotka hezká, ovšem nikdo nikdy neviděl, jak to funguje. Na YouTube tu funkci v reklamních spotech raději vždy ustřihnou. Takže dle mého názoru tam je nekonečnej dopravní pás se střelama a manik, co to zas nahazuje z pásu na manipulátor růčo.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:17 02.05.2021

      Gator
      ¨To evidentně ne. Ten držák který je u poloautomatu a napevno a obsluha do něj zakládá střely je u téhle verze pohyblivý. Manipulátor který je v tech v těch zásobních do něj ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Gator
      ¨To evidentně ne. Ten držák který je u poloautomatu a napevno a obsluha do něj zakládá střely je u téhle verze pohyblivý. Manipulátor který je v tech v těch zásobních do něj pak vkládá střely. Pokud by to nemělo fungovat není důvody aby tuhle verzi vůbec prezentovali.
      Třeba tady je vidět že ze zásobníku něco vyjede. Bohužel je to velice krátký záběr z druhé strany houfnice.
      https://youtu.be/MjfKqpmKf_s?t...
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:10 02.05.2021

      jsem zvědav jak si to v praxi poradí s mrznoucím deštěm.

      jsem zvědav jak si to v praxi poradí s mrznoucím deštěm.

     • flanker.jirka
      15:28 02.05.2021

      Scotty
      Moc toho vidět není, zajímalo by mně, zda u toho "automatu" pro granáty mají munici uloženou horizontálně, nebo už vertikálně, rozměrově to moc neodhadnu. Rozhodně stojí se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Moc toho vidět není, zajímalo by mně, zda u toho "automatu" pro granáty mají munici uloženou horizontálně, nebo už vertikálně, rozměrově to moc neodhadnu. Rozhodně stojí se podívat na video v čase 4:44 kde jsou krásně vidět "tykadla" podavačů trčících vzad při přepravě. https://www.youtube.com/watch?...
      Je pravda, že to bude Fábii odolné :-) ale ťuknout mu to někdo jiný s pořádným truckem, tak jde houfnice na opravu. To může vymyslet jen Ing. Jantar.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:49 02.05.2021

      flanker.jirka
      Tady je pěkně vidět vnitřek zásobníku.
      https://youtu.be/-_g3VSVFyis?t...

      flanker.jirka
      Tady je pěkně vidět vnitřek zásobníku.
      https://youtu.be/-_g3VSVFyis?t...

     • flanker.jirka
      16:39 02.05.2021

      Scotty
      Lze takový systém nabíjet více druhy munice a vybírat si podle potřeby, nebo musí brát to co je na řadě?

      Scotty
      Lze takový systém nabíjet více druhy munice a vybírat si podle potřeby, nebo musí brát to co je na řadě?

     • Scotty
      17:07 02.05.2021

      flanker.jirka
      Minimálně podle toho co říká ten chlap od Nexteru by to mělo umět vybrat střelu podle požadavku.

      flanker.jirka
      Minimálně podle toho co říká ten chlap od Nexteru by to mělo umět vybrat střelu podle požadavku.

     • Jirosi
      18:12 02.05.2021

      "Lze takový systém nabíjet více druhy munice a vybírat si podle potřeby"

      Tak něco máte jako základ (HE), zbytek bude programovatelná munice. A tam by měl být potřeba zásah ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Lze takový systém nabíjet více druhy munice a vybírat si podle potřeby"

      Tak něco máte jako základ (HE), zbytek bude programovatelná munice. A tam by měl být potřeba zásah posádky.
      Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  18:49 01.05.2021

  Páči sa mi ako niektorí diskutéri otáčajú resp. začínajú koketovať s myšlienkou v zmysle, že do hry by sa mala vrátiť aj ShKH DANA M2. Ja nedbám len pripomeniem čitateľom jednu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Páči sa mi ako niektorí diskutéri otáčajú resp. začínajú koketovať s myšlienkou v zmysle, že do hry by sa mala vrátiť aj ShKH DANA M2. Ja nedbám len pripomeniem čitateľom jednu zásadnú vec (opakovanie je matka múdrosti) alebo pamäť národa:

  Modernizácia ShKH DANA M2 pre AČR mala prebiehať v 3 etapách, a poslednú modernizovanú húfnicu mala AČR získať do konca LISTOPADU 2020 (aké paradoxné v takmer v 05/2021...).

  Ak sa dobre pamätám 2017 vtedajšie samotné MO predpokladám podľa vtedajšich operačných požiadaviek AˇČR resp. aby som citoval správne "Na základě kvalifikovaného odborného posouzení a marketingového průzkumu, v rámci kterého byly osloveny domácí společnosti..." alebo "„Modernizace zajistí armádě kvalitní dělostřeleckou techniku odpovídající standardům NATO, navíc s několikanásobně nižšími náklady oproti pořízení nových systémů,“

  Vláda schválila modernizaci houfnic DAN
  zdroj: https://www.mocr.army.cz/infor...

  Zároveň treba dodať, že na SKLADE máte údajne desaťtisíce 152mm munície za niekoľko miliard KČ a nehovoriac, že pre ShKH DANA je vytvorená celá logistiku a zázemie (ktoré budú tiež stáť nemalé finančné prostriedky pri zavádzaní koncepčne novej húfnice).

  A až ministra nahradila ministerka tak:

  Modernizace armády se odkládá. Šlechtová zrušila zakázku na houfnice
  zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/na...

  Nemať záujem o vlastný osvedčený, vyskúšaný, overený doma a aj u iných vo svete ShKH v modernizovanej verzii je naozaj veľmi zvláštne...

  Uvidíme možno ShKH DANA M2 nahradí ShKH DITA (tj. pomyselná kombinácia ShKH DANA M2 a ShKH ZUZANA vz. 2000). Podporil by sa tak domáci obranný priemysel (dane a odvody zostanú v domácej ekonomike) čo by v čase krizy COVID-19 pre nich bol ako dar z nebies.

  Uvidíme pre budúcnosť aký dopad budú mať rozhodnutia Metnár feat. Opata predtým powered by Šlechtová na ďalší proces...

  Tak nechajme sa prekvapiť nakoľko nateraz 05/2021 stále cvičíte na pôvodných nemodernizovaných ShKH DANA (a analogicky pri BVP na pôvodných nemodernizovaných BVP-2)... Čas však tiká neúprosne ďalej...
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:07 01.05.2021

   Nikdo kdo u nás rozhoduje nechce modernizovat Danu ani BVP. Už se s tím smiř.

   Nikdo kdo u nás rozhoduje nechce modernizovat Danu ani BVP. Už se s tím smiř.

  • Jirosi
   19:16 01.05.2021

   "Nemať záujem o vlastný osvedčený, vyskúšaný, overený doma a aj u iných vo svete ShKH v modernizovanej verzii je naozaj veľmi zvláštne..."

   Zvláštní to vůbec není. Ono by stačilo ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "Nemať záujem o vlastný osvedčený, vyskúšaný, overený doma a aj u iných vo svete ShKH v modernizovanej verzii je naozaj veľmi zvláštne..."

   Zvláštní to vůbec není. Ono by stačilo doplnit, že ta odzkoušená verze systému je 40.let stará.
   Zatím co tam zásadní modernizace žádnou odzkoušenou historii nemá. Případně, že podstatné části toho domácího systému se ani nevyrábí v CR.

   Čas dále utíká, ale koncepce DANA je stále starší, a starší.
   Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  18:32 01.05.2021

  Milan Vašíček, ďakujem za kvalitný článok.
  Napísal by som "My sme vám to tu viacerí písali, argumentovali...+/- " , ale nič sa nezmení na tejto zvláštnej "súťaži". Buď ju ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Milan Vašíček, ďakujem za kvalitný článok.
  Napísal by som "My sme vám to tu viacerí písali, argumentovali...+/- " , ale nič sa nezmení na tejto zvláštnej "súťaži". Buď ju dotiahnete do zdarného konca, alebo ju zrušíte a vypíšete novú, s kvalitnejšie postavenými podmienkami a špecifikáciami... (len by mal niekto u vás niesť (na MO ČR) za toto zodpovednosť... )
  A vôbec sa nečudujem, že sa na českú stranu obrátil listom riaditeľ Konstrukty a žiadal vysvetlenia jednak na výber, podmienky tendra a následné prezentované argumenty z MO ČR že prečo neuspela Z2... napr.: https://www.e15.cz/domaci/metn...
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:03 01.05.2021

   Stoji ale za pripomenuti, ze situaci meni jina cena. Pokud by cena zustala do 100mil./ ks, je Caesar jasny. Tu cenu melo Dansko, resp. melo 85mil./ks, takze jsem zvedavy, co za ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Stoji ale za pripomenuti, ze situaci meni jina cena. Pokud by cena zustala do 100mil./ ks, je Caesar jasny. Tu cenu melo Dansko, resp. melo 85mil./ks, takze jsem zvedavy, co za vyssi cenou je.
   Skrýt celý příspěvek

   • Karlos73
    19:42 01.05.2021

    Jura99 súhlasím. Ak hlavnou podmienkou tendra mala byť cena, potom víťaz bol logicky a vygenerovala sa kolesová, poloautomatická , bezvežová ShH...ostatné typy boli jednoznačne ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jura99 súhlasím. Ak hlavnou podmienkou tendra mala byť cena, potom víťaz bol logicky a vygenerovala sa kolesová, poloautomatická , bezvežová ShH...ostatné typy boli jednoznačne drahšie. Dotknutý sa teraz môže cítiť napríklad izraelský ATMOS,... pokiaľ Francúsky CAESAR zvyšuje cenu, pre špecifikácie AČR...
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     10:29 02.05.2021

     Ono to ani jinak dopadnout nemohlo, když prostředky jsou omezené, a nemá cenu přecházet na novou ráži u poloviny děl.

     Ono to ani jinak dopadnout nemohlo, když prostředky jsou omezené, a nemá cenu přecházet na novou ráži u poloviny děl.

 • CerVus
  16:55 01.05.2021

  V tomhle světle se jako nejlepší řešení jeví Archer. Je papírově levnější jak Zuzana i Ceasar a má mnohem lepší šance na přežití v reálném konfliktu.

  V tomhle světle se jako nejlepší řešení jeví Archer. Je papírově levnější jak Zuzana i Ceasar a má mnohem lepší šance na přežití v reálném konfliktu.

  • Scotty
   16:58 01.05.2021

   S tím že by byl Archer dobrá volba souhlasím, ale aby se papírová cena potkala z realitou. Teoreticky měl být také nejlevnější Caesar.

   S tím že by byl Archer dobrá volba souhlasím, ale aby se papírová cena potkala z realitou. Teoreticky měl být také nejlevnější Caesar.

   • CerVus
    18:04 01.05.2021

    Proto jsem to dal do uvozovek. Ano, ta cena bude asi vyšší, ale pokud by nebyla vyšší o moc, tak by její klady měly převážit.

    Proto jsem to dal do uvozovek. Ano, ta cena bude asi vyšší, ale pokud by nebyla vyšší o moc, tak by její klady měly převážit.

   • Jirosi
    18:36 01.05.2021

    Ale co ten tatrovácký podvozek?

    Ale co ten tatrovácký podvozek?

    • Scotty
     18:49 01.05.2021

     Výrobce by ho na něj patrně byl schopen osadit, ale to že tahle varianta reálně neexistuje mu nepochybně ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Výrobce by ho na něj patrně byl schopen osadit, ale to že tahle varianta reálně neexistuje mu nepochybně uškodilo.
     https://www.edrmagazine.eu/wp-...
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:20 01.05.2021

      To je pak jiné kafe.

      To je pak jiné kafe.

    • CerVus
     20:33 01.05.2021

     Tak když to jsou schopni dát na 8x8 MAN, tak asi nebude problém tatra.

     Tak když to jsou schopni dát na 8x8 MAN, tak asi nebude problém tatra.

  • Jura99
   17:01 01.05.2021

   Archer ma jen 20 ran v zasobniku a pak musi odjet na dobiti. V tomto je Caesar lepsi nez automat, strili porad, obsluha bere granaty treba ze zeme.

   Archer ma jen 20 ran v zasobniku a pak musi odjet na dobiti. V tomto je Caesar lepsi nez automat, strili porad, obsluha bere granaty treba ze zeme.

   • CerVus
    18:10 01.05.2021

    Jenže tady záleží na tom, kdo proti nám stojí. Jestli se ta houfnice podívá za bojůvkami někam do Mali, kde může bez většího ohrožení podporovat jednotky z bezpečí vlastní základny ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jenže tady záleží na tom, kdo proti nám stojí. Jestli se ta houfnice podívá za bojůvkami někam do Mali, kde může bez většího ohrožení podporovat jednotky z bezpečí vlastní základny nebo jestli by měla podporovat frontové jednotky v konfliktu jako je na Ukrajině. nebo Náhorním Kakabachu.
    Nedělám si totiž iluze o tom, že by na moderním bojišti zvládla vypálit byť jen polovinu zásobníku.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:21 01.05.2021

     V těch frontových konfliktech jim, ale ta ochrana nestačila = zbytečná přítěž.

     V těch frontových konfliktech jim, ale ta ochrana nestačila = zbytečná přítěž.

     • CerVus
      20:37 01.05.2021

      Tak většinou se nechali chytit drony nebo zaměřit dělostřeleckými radiolokátory. V tom má ten Archer výhodu - nejrychlejší přípravu k palbě, vypálení několika střel a zajištění ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak většinou se nechali chytit drony nebo zaměřit dělostřeleckými radiolokátory. V tom má ten Archer výhodu - nejrychlejší přípravu k palbě, vypálení několika střel a zajištění zbraně do přepravní polohy.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:17 02.05.2021

      Sice to výhoda je, ale stále nejste mimo dosah zbraní nepřítel, kde vám stačí ten tenký pancíř. Což, je asi výsledek té úvahy. Protože, se potřebujete dostat pro novou salvu co ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Sice to výhoda je, ale stále nejste mimo dosah zbraní nepřítel, kde vám stačí ten tenký pancíř. Což, je asi výsledek té úvahy. Protože, se potřebujete dostat pro novou salvu co nejdále od pozice, kde vás hledal nepřítel při první salvě.
      Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  16:54 01.05.2021

  Vašíček je fanda Caesaru od samého počátku a zastánce teorie, že střílet se má na místě dokud tě nezničí. :D
  Několik bodů k zamyšlení tam , ale určitě je

  1) - proč by se měla ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vašíček je fanda Caesaru od samého počátku a zastánce teorie, že střílet se má na místě dokud tě nezničí. :D
  Několik bodů k zamyšlení tam , ale určitě je

  1) - proč by se měla zvedat cena? to je dobrá otázka MOD by to asi mělo vysvětlit.
  2) pancéřování je sice +, ale samotné nic neřeší, skrz těch pár plechů jde všechno kromě střepin v dálce a možná pěchotní munice.
  viz.. https://www.youtube.com/watch?...
  za mě je to úplně jedno a zůstávat na místě je sebevražda, pokud dron zničí T-72ku tak 5mm plech je k smíchu. Sorry tenhle názor je úplně, ale úplně mimo. Stejně jako tvrzení, že si tě dron nenajde v lese, najděte si krásné video, kde dron sleduje Smerch až do úkrytu v lese ke kamarádům a pak je všechny vyndá.
  3) střelba řízenou municí je u automatu zatím né úplně zvládnutá. Archer s ní má problémy. Poloautomat v pohodě to tam dáš.
  4) Tahání munice, částečně pravda, ale i u pancéřových strojů se v klidnějších dobách tahá a laboruje munice venku, protože výstřel v uzavřeném prostoru je pro osádku velká legrace. Nezapomeňte, že 155 má jiný obsah než malá náplň u Dan.
  http://www.palpress.net/phpThu...
  5) Že by se Caesar nějak extra zasíral, nebo rozpadal jsem teda neslyšel a pokud vím nikdo si na ně při nasazení nestěžoval.
  6) Zajíc v pytli to neni narozdíl od Zuzany 2 a Dity. Na Dany zapomeňte munice je napůl schnilá a ty mašiny jsou fakt unavený. Klidně ať si je Strnad prodá dál.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:05 01.05.2021

   s tou specialni munici to je silny argument, kdovi jak jsou automaty schopne prehrabovat se v zasobniku pro ten spravny granat. Do manualni houfnice se strci excalibur kdykoliv.

   s tou specialni munici to je silny argument, kdovi jak jsou automaty schopne prehrabovat se v zasobniku pro ten spravny granat. Do manualni houfnice se strci excalibur kdykoliv.

  • Jirosi
   18:34 01.05.2021

   4) I to je realita delších konfliktů. Pohotovostní zásoba je v zásobníku pro případ nouze, a aktuální střelivo se bere z venku.

   4) I to je realita delších konfliktů. Pohotovostní zásoba je v zásobníku pro případ nouze, a aktuální střelivo se bere z venku.

  • dusan
   06:52 02.05.2021

   To je fabulácia ... značná časť tých tankov T-72 útok dronov prežila ....

   To pancierovanie jednoducho zvyšuje šancu na prežitie .... hlavne posádky ...

   A do budúcnosti každý ...
   Zobrazit celý příspěvek

   To je fabulácia ... značná časť tých tankov T-72 útok dronov prežila ....

   To pancierovanie jednoducho zvyšuje šancu na prežitie .... hlavne posádky ...

   A do budúcnosti každý zvažuje nejaký ochranný systém proti dronom či ATGM .... a to sa dá jedine vtedy, keď je posádka chránená pod pancierom.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jilex
    07:43 02.05.2021

    To by třeba ale musela být věž DITY usazena na tankové korbě, aby posádka měla nějakou šanci přežít při použití bojových dronů typu Bayraktar.

    To by třeba ale musela být věž DITY usazena na tankové korbě, aby posádka měla nějakou šanci přežít při použití bojových dronů typu Bayraktar.

    • flanker.jirka
     10:02 02.05.2021

     Jilex
     Proto se pořizují nové systémy SHORAD, aby se takové drony nedostaly do oblasti použití vlastních řízených střel.

     Jilex
     Proto se pořizují nové systémy SHORAD, aby se takové drony nedostaly do oblasti použití vlastních řízených střel.

   • Scotty
    09:19 02.05.2021

    dusan
    Jak značná část a útok jakých dronů? Pokud bude dron útočit pomocí PTŘS tak tank moc šanci nemá. A to je tank je řádově lépe pancéřovaný než houfnice.

    dusan
    Jak značná část a útok jakých dronů? Pokud bude dron útočit pomocí PTŘS tak tank moc šanci nemá. A to je tank je řádově lépe pancéřovaný než houfnice.

   • flanker.jirka
    10:07 02.05.2021

    dusan Scotty
    To je pouhá teorie, vyjdeme-li z toho co již známe, tak můžeme předpokládat, že reálné nasazení dělostřelectva pro podporu pozemních jednotek nebude bez krytí ...
    Zobrazit celý příspěvek

    dusan Scotty
    To je pouhá teorie, vyjdeme-li z toho co již známe, tak můžeme předpokládat, že reálné nasazení dělostřelectva pro podporu pozemních jednotek nebude bez krytí vlastními systémy PVO VSHORAD a SHORAD.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     12:30 02.05.2021

     Ono je hlavní vědět k čemu se ty děla vlastně kupují :)

     "Z palebného hlediska při přímé palebné podpoře se cíle nacházejí do hloubky 10 až 15 km od čáry dotyku, z hlediska ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ono je hlavní vědět k čemu se ty děla vlastně kupují :)

     "Z palebného hlediska při přímé palebné podpoře se cíle nacházejí do hloubky 10 až 15 km od čáry dotyku, z hlediska všeobecné palebné podpory se jedná o cíle ve vzdálenosti 40 až 60 km."
     https://www.armadninoviny.cz/n...
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:31 02.05.2021

      Jirosi
      Předpokládám, že v případě AČR k obojímu účelu, článek pana Vašíčka si pamatuji. Zmiňoval tehdy i možnost kombinace použití modernizovaných Dan a nových houfnic s větším ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Předpokládám, že v případě AČR k obojímu účelu, článek pana Vašíčka si pamatuji. Zmiňoval tehdy i možnost kombinace použití modernizovaných Dan a nových houfnic s větším dostřelem pro jiné použití.
      Takový systém už tu mohl dávno fungovat ve spojení raketometů s přesnou municí a dostřelem 40 km a Dan. Izrael pro 122 mm raketomety dělá pěknou a přesnou munici.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:38 03.05.2021

      flanker.jirka: O tom to je, armáda chtěl děla k všeobecné palebné podpoře.
      K přímé palebné podpoře by měli dělat nástupci PRAM. Kde je ten účinek té miny v podstatě totožný s tím ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: O tom to je, armáda chtěl děla k všeobecné palebné podpoře.
      K přímé palebné podpoře by měli dělat nástupci PRAM. Kde je ten účinek té miny v podstatě totožný s tím 15xmm granátem. Jen se to dá dostat na podobnou platformu jako BVP. Tudíž, není potřeba dostřel 20+km.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:29 03.05.2021

      Jirosi
      Spoléhat se pouze na minomety je krátkozraké.

      Jirosi
      Spoléhat se pouze na minomety je krátkozraké.

 • toustr
  16:32 01.05.2021

  Zavádění jiné koncepce, konkrétně poloautomatického nabíjení, je podle mého krok zpět. Já si to přirovnávám k tomu, že si koupím místo obyčejného auta na denní ježdění nějaké, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zavádění jiné koncepce, konkrétně poloautomatického nabíjení, je podle mého krok zpět. Já si to přirovnávám k tomu, že si koupím místo obyčejného auta na denní ježdění nějaké, které je vyrobeno jako permanentní kabriolet. Tak moc budu jezdit a chválit si, že jsem ho koupil za lepší peníz bez střechy, až jednou pojedu v dešti a budu z toho mít maximálně tak rybník Rožmberk.
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  15:54 01.05.2021

  Pár dotazů do placu a pro autora.

  1. Jak je to s maximálním dostřelem houfnic v režimu MRSI?
  ... určitě to nepůjde realizovat na 100% dostřelu. Do budoucna je MRSI jedna z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pár dotazů do placu a pro autora.

  1. Jak je to s maximálním dostřelem houfnic v režimu MRSI?
  ... určitě to nepůjde realizovat na 100% dostřelu. Do budoucna je MRSI jedna z možností jak se vypořádat (zahltit) se systémy C-RAM, které se ve světě nyní už používají nebo vyvíjejí, pro tyto systémy bude velký rozdíl, když na bráněný objekt/bod/jednotky poletí současně 8 střel z jedné baterie nebo 32 při použití MRSI. Pravděpodobnost, že něco prolétne je vyšší. Nutné je vzít v potaz i to, že CEP50 se mění s dálkou a C-RAM systémy se nastavují inteligentně, tj. když vidí, že střela dopadne mimo zájmovou oblast, nepůsobí na ni, tak že vypořádat se C-RAM bude oříšek (samozřejmě existují i možnosti ve využití EW nebo mít střely s klamnou submunicí pro zahlcení systému v očích radarů)

  2. Jak je to s možnostmi programování střel PGK s koncovým GPS navedením?
  lze to provádět i u střel v zásobníku automatů? Nebo je nutné se střelou manipulovat ručně z důvodu programování bodu zásahu? Pokud se bude více taková munice využívat, tak se může stát, že bude lepší poloautomatická manipulace. Efektivitu jste v dřívějším článku porovnával a použití PGK se hodnotí jako velmi efektivní. Nutné bude asi taky zmínit, že proti jednotlivým střelám s PGK budou velmi úspěšně působit systémy C-RAM a existuje i možnost efektivního použití elektronického rušení, obvzláště od armády, která sama není závislá na GPS, jako rusko, a může si tak dovolit frekvence GPS rušit a sama používat svůj systém.

  3. Lze logisticky zvládnout možnost, Vámi dříve zmíněnou, tj. menší počet houfnic 155 mm 52 ráží a stále je doplnit modernizovanými Danami, které střílí až na 25 km? Nebo je výhodnější kompletně přejít na 155 mm ráži v celé armádě. Přece jen, spektrum munice, zejména té chytré je v ráži NATO mnohem větší. (rozdíl v cenách 152 a 155 střel může dosahovat až 40% tak že i to je možná plus k tomu, že máme munici ve skladech)

  4. Pokračuje někdo ve vývoji munice se submunicí v podobě "vyčkávací munice" loitering vehicle, tedy vlastně sebevražedného dronu, který do prostoru působení dostane houfnice?
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   17:46 01.05.2021

   1) MRSI jsou základní údaje na wiki. Záleží kolik střel chcete poslat, ale cca 4-5 střel = zkrácení dostřelu na 60%. Dostřel, MRSI, vzdálenost děl o hranice při střelbě za línii ...
   Zobrazit celý příspěvek

   1) MRSI jsou základní údaje na wiki. Záleží kolik střel chcete poslat, ale cca 4-5 střel = zkrácení dostřelu na 60%. Dostřel, MRSI, vzdálenost děl o hranice při střelbě za línii (50:50).
   35>21>10,5, 30>18>9, 25>15>7,5, 20>12>6.

   Střelba za linii má být hlavním úkolem těchto nových děl.
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:08 01.05.2021

    Diky

    Diky

   • Jirosi
    18:25 01.05.2021

    2. "Nutné bude asi taky zmínit, že proti jednotlivým střelám s PGK budou velmi úspěšně působit systémy C-RAM a existuje i možnost efektivního použití elektronického rušení, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    2. "Nutné bude asi taky zmínit, že proti jednotlivým střelám s PGK budou velmi úspěšně působit systémy C-RAM a existuje i možnost efektivního použití elektronického rušení, obvzláště od armády, která sama není závislá na GPS, jako rusko, a může si tak dovolit frekvence GPS rušit a sama používat svůj systém."

    Z čeho vycházíte, že Ruský systém "GLONASS" se rušit nebude?
    Navedení na cíl se vždy provádí kombinací systémů, kdy GPS je jen jeden z nich.
    Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     18:41 01.05.2021

     Beru to z pohledu případného použití PGK proti nim. PGK jede pouze přes GPS. Neberu to z pohledu přiléhající munice z druhé strany, tam se dá s ručením jejich systému také ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Beru to z pohledu případného použití PGK proti nim. PGK jede pouze přes GPS. Neberu to z pohledu přiléhající munice z druhé strany, tam se dá s ručením jejich systému také počítat. A asi nevíme s jistotou zda v případě konfliktu nebude Glonass kódován a bez použitelnosti pro uživatele bez kódů.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:27 01.05.2021

      Hlavní korekce dráhy se dělá v podstatě po vystřelení z hlavně. Zbytek cesty už nemá takový vliv. Rušení v místě dopadu je v podstatě zbytečné plýtvání energie.

      Hlavní korekce dráhy se dělá v podstatě po vystřelení z hlavně. Zbytek cesty už nemá takový vliv. Rušení v místě dopadu je v podstatě zbytečné plýtvání energie.

     • flanker.jirka
      20:42 01.05.2021

      Čekal bych, že vetsi část korekcí bude v druhé polovině dráhy. Těsně po výstřelu má střela před sebou ještě velkou část dráhy a vlivů atmosférickými jevy.

      Čekal bych, že vetsi část korekcí bude v druhé polovině dráhy. Těsně po výstřelu má střela před sebou ještě velkou část dráhy a vlivů atmosférickými jevy.

     • Jirosi
      08:19 02.05.2021

      To ano, ale tam většinu práce udělá rotace. Zásadní vliv má ten výstřel, těžko se ovlivňuje jak moc se zaboří dělo do země, tím se změní elevace hlavně, atd.,

      To ano, ale tam většinu práce udělá rotace. Zásadní vliv má ten výstřel, těžko se ovlivňuje jak moc se zaboří dělo do země, tím se změní elevace hlavně, atd.,

     • flanker.jirka
      11:44 02.05.2021

      Jirosi
      A nesníží se pozitivní vliv rotace korekcí?

      Jirosi
      A nesníží se pozitivní vliv rotace korekcí?

     • Jirosi
      12:09 02.05.2021

      flanker.jirka: Ale to jsou přece známé (přibližně). Pokud by jste je znal 100%, pak už by vám zbývali jen ty vlivy z letu. Čím blíže k cíli tím menší vliv.
      Ono jde o to jak velkou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Ale to jsou přece známé (přibližně). Pokud by jste je znal 100%, pak už by vám zbývali jen ty vlivy z letu. Čím blíže k cíli tím menší vliv.
      Ono jde o to jak velkou přesnost vlastně potřebujete, když střílíte 15Xmm granáty ze 4-8-12 děl, na v podstatě statické cíle( 5-10-15-20m?).
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:33 02.05.2021

      Jirosi
      To co uvažuji nyní je použití proti bodovým cílům s využitím sady PGK. Obecné použití baterie houfnic mi kdysi dávno uvízlo v hlavě.
      Ale s CEP 50 30 metrů se dá už plánovat ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      To co uvažuji nyní je použití proti bodovým cílům s využitím sady PGK. Obecné použití baterie houfnic mi kdysi dávno uvízlo v hlavě.
      Ale s CEP 50 30 metrů se dá už plánovat jinak.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:40 03.05.2021

      Baterii používáte, protože je zbytečné střílet 4x z jednoho děla. Když můžete provést 1. výstřel, ze 4 děl. To pak má devastující účinek na cíl (př. kolona vozidel).

      Baterii používáte, protože je zbytečné střílet 4x z jednoho děla. Když můžete provést 1. výstřel, ze 4 děl. To pak má devastující účinek na cíl (př. kolona vozidel).

 • flanker.jirka
  15:28 01.05.2021

  Autor to vystihnul dobře, ostatně už i v loňském roce. Caesar je v současné podobě jako parní stroj mezi houfnicemi. (na to, že je ze země, které chvíli vládl dodnes asi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Autor to vystihnul dobře, ostatně už i v loňském roce. Caesar je v současné podobě jako parní stroj mezi houfnicemi. (na to, že je ze země, které chvíli vládl dodnes asi nejslavnější dělostřelec je to žalostné)
  Při popisu činnosti obsluhy stojí možná za zmínku i to, že to na videospotech provádí de facto "ve vycházkové" ústroji. Žádné balistické vesty, osobní zbraně a další výbava určená do boje není na vojácích vidět, to vše by ještě více znepříjemnilo obsluhu systému. A co teprve zkusit dát jeden palebný úkol i s plynovou maskou. Manipulace i s lehkými náplněmi je nešikovná, nastupovat a sestupovat pořád z lávky u vozidla také ničemu nepřidá. Jak by taková obsluha vypadala v noci? Kdy předpokládám, že se nebudou chtít prozradit vnějším osvětlením.
  V případě nefunkčnosti podavačů je jeden palebný úkol vzpíráním na celý den.

  Je evidentní, že krom hlavně houfnice, dokážeme v ČR udělat lepší produkt. Jen se vojáci nesmí bát o svou karieru a ozvat se proti politickým klikám, které armádě v poslední době kladou klacky pod nohy. Skutečnou podporou domácího průmyslu by tak bylo získat schopnost vyrábět hlavně doma.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:42 01.05.2021

   Jenze ten parni stroj vyrabi i bohate staty (napr. Japonci Type 19) jsou to nove konstrukce a mnohde nahrazuji starsi vezove pasove. Takze je na miste regulerni otazka, dela cely ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jenze ten parni stroj vyrabi i bohate staty (napr. Japonci Type 19) jsou to nove konstrukce a mnohde nahrazuji starsi vezove pasove. Takze je na miste regulerni otazka, dela cely svet vedome chybu ?
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    16:01 01.05.2021

    Kolik z nich takové houfnice použilo v konfliktech se srovnatelně vybaveným nepřítelem? ...proti nepříteli, který je schopný držet se rčení "jak se do lesa volá, tak se z lesa ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Kolik z nich takové houfnice použilo v konfliktech se srovnatelně vybaveným nepřítelem? ...proti nepříteli, který je schopný držet se rčení "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá" Nemusíme se bavit pouze o to, kde jaké houfnice sami sebe mohou přestřílet, protože do toho mohou promluvit raketomety se submunicí, při současné politické konstalaci například mohou na druhé straně být raketomety Smerch nebo Tornado.
    Pokud se dá vše automatitovat, tak vidím možnosti jak přesunout osoby tam kde je to více třeba, například do logistiky pro dělostřelectvo nebo bojového zajištění.
    I když je ochrana obsluhy minimální, z pohledu pancéřování, tak stále stačí alespoň proti střepinám.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     16:13 01.05.2021

     Me automatizace pochopitelne taky dava smysl, ale duvod, proc na kolech dominuji manulni houfnice me zajima. A rohodne tim duvodem neni, ze by ty staty nevedely co delaji nebo ze ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Me automatizace pochopitelne taky dava smysl, ale duvod, proc na kolech dominuji manulni houfnice me zajima. A rohodne tim duvodem neni, ze by ty staty nevedely co delaji nebo ze nikdy nevedly valku. Mj. i Rusove maji TMH Malva.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:25 01.05.2021

      Tipnul bych si, že buď pro export, aby držel krok s těmito trendy, nebo jako náhradu za tažené houfnice.
      Mimo Malvu stále počítají s MSTA, Koalitsiji na páseche a k vidění už je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tipnul bych si, že buď pro export, aby držel krok s těmito trendy, nebo jako náhradu za tažené houfnice.
      Mimo Malvu stále počítají s MSTA, Koalitsiji na páseche a k vidění už je i Koalitsije na Kamazu.
      https://defence-blog.com/news/...
      ... u té verze na Kamazu bych se zastavil. Dokázal bych si takto předělanou představit Ditu nebo Zuzanu, pěkně se 4 oporami pro velký odměr v každém směru a sníženou kabinou vpředu na tatrovce. Tím, že je věž vzadu a ne ve středu je celková délka houfnice přijatelnějšíc než u věžr ve středu platformy.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:31 01.05.2021

      Jura99

      Jeden rozdíl proti Caesaru u Malvy asi bude, zde uvádí kadenci až 8 ran za minutu a automatické nabíjení spolu s dálkovým ovládáním, tedy něco podobného jako Eva, která se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jura99

      Jeden rozdíl proti Caesaru u Malvy asi bude, zde uvádí kadenci až 8 ran za minutu a automatické nabíjení spolu s dálkovým ovládáním, tedy něco podobného jako Eva, která se obsluhuje také pouze z kabiny. (ale za info z těch stránek ruku do ohně nedám
      https://defence-blog.com/news/...

      Odkaz na Evu
      https://www.youtube.com/watch?...
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:36 01.05.2021

      Jura99
      Možná je tu ještě jiný důvod pro Malvu v Rusku. Lepší přepravitelnost letadly pro šíření jejich vlivu jinde ve světě. Na to se asi Koalitsija na pásech nehodí a ztráty ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Možná je tu ještě jiný důvod pro Malvu v Rusku. Lepší přepravitelnost letadly pro šíření jejich vlivu jinde ve světě. Na to se asi Koalitsija na pásech nehodí a ztráty wagnerovců je tolik bolet nebudou než vlastních vojáků.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:49 01.05.2021

      flanker.jirka
      Zajímavé že Caesar 8x8 bude primárně nahrazovat věžové a pásové houfnice. Ať už u nás, Dánsku nebo Francii.

      flanker.jirka
      Zajímavé že Caesar 8x8 bude primárně nahrazovat věžové a pásové houfnice. Ať už u nás, Dánsku nebo Francii.

     • Jirosi
      17:33 01.05.2021

      flanker.jirka: Jediný důvod je cena, tedy nedostatečné dodávky drahých pásových děl. Ještě nedodali všechny super děla minulé řady, už slibují přezbrojení na nové.

      flanker.jirka: Jediný důvod je cena, tedy nedostatečné dodávky drahých pásových děl. Ještě nedodali všechny super děla minulé řady, už slibují přezbrojení na nové.

     • flanker.jirka
      18:16 01.05.2021

      Scotty
      Upřímně, nehledal bych trendy u armády Francie a Dánska. Francie v minulém století dvakrát prohrála válku s Němci a jinde ve světě ji to taky nešlo. Houfnice označované ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Upřímně, nehledal bych trendy u armády Francie a Dánska. Francie v minulém století dvakrát prohrála válku s Němci a jinde ve světě ji to taky nešlo. Houfnice označované jako TMH bych bral jako pokrok při náhradě tažených houfnic. Máme-li mít pouze tři oddíly pro celou armádu, tak ať je to opravdu "top" Jestliže dokáže automat ušetřit až dvě osoby v houfnici, tak je to při nákladech milion na osobu a rok při 30 letech služby 60 milionu na kus houfnice. Automat bude i v celku levnější.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:08 01.05.2021

      flanker.jirka
      Tak můžeme hledat trendy v Izraeli. Téměř stejná situace.

      flanker.jirka
      Tak můžeme hledat trendy v Izraeli. Téměř stejná situace.

     • Scotty
      19:11 01.05.2021

      flanker.jirka
      NĚKTERÉ automaticky nabíjené houfnice by mohli ušetřit jednoho vojáka. Nevím jestli je tohle zrovna rozhodující argument. Třeba Zuzana 2 má stejně početnou obsluhu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      NĚKTERÉ automaticky nabíjené houfnice by mohli ušetřit jednoho vojáka. Nevím jestli je tohle zrovna rozhodující argument. Třeba Zuzana 2 má stejně početnou obsluhu jako Caesar.
      Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      19:59 01.05.2021

      @Scotty
      Ale no tak. Zuzana a caesar stejne pocetnou obsluhu rozhodne nemaji. Zatimco u Zuzany tu drinu zastane automat, tak u caesaru si to lidi hezky odmakaj a to pak obsluhu na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @Scotty
      Ale no tak. Zuzana a caesar stejne pocetnou obsluhu rozhodne nemaji. Zatimco u Zuzany tu drinu zastane automat, tak u caesaru si to lidi hezky odmakaj a to pak obsluhu na trech lidech nikdo soudnej nepostavi a nebude ji tak stavet ani ACR. Minimalni mozna obsluha a standartni obsluha jsou dve ruzne veci, tak je nezamenujme.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:08 01.05.2021

      Clanek
      AČR počítá s čtyřčlennou obsluhou Caesaru. Zuzana 2 má čtyřčlennou obsluhu. Něco dalšího?

      Clanek
      AČR počítá s čtyřčlennou obsluhou Caesaru. Zuzana 2 má čtyřčlennou obsluhu. Něco dalšího?

     • flanker.jirka
      10:11 02.05.2021

      Scotty
      Ano, něco dalšího bude. Kde se bavím o tom, že máme pořídit Zuzanu 2? Pokrok vidím v případě Evy, Dity, Archeru. Všude tam už stačí pouze dvě osoby.

      Scotty
      Ano, něco dalšího bude. Kde se bavím o tom, že máme pořídit Zuzanu 2? Pokrok vidím v případě Evy, Dity, Archeru. Všude tam už stačí pouze dvě osoby.

     • Scotty
      10:32 02.05.2021

      flanker.jirka
      Tak zrovna u Archeru se bavíme o obsluze 2-4 vojáků. Tedy pro reálný provoz bude zapotřebí alespoň tech tří. Eva a Dita nejsou nic lepšího než prototyp respektive ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Tak zrovna u Archeru se bavíme o obsluze 2-4 vojáků. Tedy pro reálný provoz bude zapotřebí alespoň tech tří. Eva a Dita nejsou nic lepšího než prototyp respektive koncept. Navíc u Evy je uvádí tříčlenná obsluha. O tom že by mohla normálně fungovat s dvoučlennou posádkou nevím.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:19 02.05.2021

      Izrael v dělostřelectvu nikdy trend neurčoval. Ještě v osmdesátých letech měl houfnice na podvozku Shermanu.

      Izrael v dělostřelectvu nikdy trend neurčoval. Ještě v osmdesátých letech měl houfnice na podvozku Shermanu.

     • flanker.jirka
      15:37 02.05.2021

      Scotty
      My nejsme v situaci Izraele, kde nyní prakticky nehrozí válka s nepřítelem vybaveným na úrovni ohrozit jejich dělostřelectvo. Oni mají v záloze pro vlastní obranu i funkční ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      My nejsme v situaci Izraele, kde nyní prakticky nehrozí válka s nepřítelem vybaveným na úrovni ohrozit jejich dělostřelectvo. Oni mají v záloze pro vlastní obranu i funkční systémy C-RAM.
      Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     21:41 02.05.2021

     Většina států si ty houfnice vyrábí/pořizuje na reálnou válku, málo kteří z nich jsou sebevrazi. To že je mezitím nepoužívají vůbec (Japonsko) nebo na súdánce (US, FR...) je čistě ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Většina států si ty houfnice vyrábí/pořizuje na reálnou válku, málo kteří z nich jsou sebevrazi. To že je mezitím nepoužívají vůbec (Japonsko) nebo na súdánce (US, FR...) je čistě vedlejší využití, přece si na to nebudou pořizovat "speciály"?
     Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    16:48 01.05.2021

    Japonsko ako ostrovný štát by som do toho neťahal. Nikto nedostane ťažkú húfnicu na japonské územie a ani Japonci asi nemajú záujem sa niekde ťahať so 60 tonovou hufnicou mimo ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Japonsko ako ostrovný štát by som do toho neťahal. Nikto nedostane ťažkú húfnicu na japonské územie a ani Japonci asi nemajú záujem sa niekde ťahať so 60 tonovou hufnicou mimo Japonska
    Skrýt celý příspěvek

    • Mortles
     14:03 02.05.2021

     Já jenom bych doplnil, jako někdo kdo zrovna bydlí v Tokiu: v Japonsku není ani takový problém ta "ostrovnost", ale to, že je neuvěřitelně hornaté, často až rovnou k pobřeží. Jako ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Já jenom bych doplnil, jako někdo kdo zrovna bydlí v Tokiu: v Japonsku není ani takový problém ta "ostrovnost", ale to, že je neuvěřitelně hornaté, často až rovnou k pobřeží. Jako já si nedovedu představit, jak by reálně vypadalo tahání obrněné techniky někde po Tókaidó okolo Fudži případně Nakasendó přes Nagano na západ. Japonské železnice dneska mají jen omezenou schopnost posílat nákladní vlaky například. To musí být logistická noční můra.

     To je taky důvod, proč Japonské pozemní sebeobranné síly mají největší koncentraci obrněné techniky na Hokkaidu, kde se nejenom dá čekat napadení ze strany Ruska, ale hlavně tam můžou mnohem volněji manévrovat.

     Každopádně proto pro ně je nízká váha důležitý faktor a taky jeden z důvodů proč pořizovali ty kolové tanky, jednodušší transport.
     Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   18:08 01.05.2021

   Vždyť přece Všechny v současné době sériově vyráběné shkh jsou parní stroje, protože všechny jsou postavené na koncepci PzH 2000, tedy L52 hlavni, metrovém projektilu a 23litrové ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Vždyť přece Všechny v současné době sériově vyráběné shkh jsou parní stroje, protože všechny jsou postavené na koncepci PzH 2000, tedy L52 hlavni, metrovém projektilu a 23litrové výmetné náplni. A vývoj PzH 2000 začal na konci studené války. Hlavním rozlišovacím znakem současných houfnic jsou pak věci kolem těchto třech základních parametrech. Pokud bychom řešili perspektivní zbraň, tak se budeme bavit o L58 hlavni, nábojové komoře na 28 litrů a i když americká armáda tvrdí, že budoucností bude tato sada munice https://www.gd-ots.com/wp-cont... tak podle mě dříve či později zkusí 1,5 metru dlouhé dělostřelecké projektily, když už budou mít automat dimenzovaný na takto dlouhé výmetné náplně.
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:46 01.05.2021

    Obávám se že takové houfnice jsou mimo současné možnosti AČR, i když by to bylo super. Přirovnání k parnímu stroji jsem použil z hlediska způsobu obsluhy. Je to jako přikládat uhlí ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Obávám se že takové houfnice jsou mimo současné možnosti AČR, i když by to bylo super. Přirovnání k parnímu stroji jsem použil z hlediska způsobu obsluhy. Je to jako přikládat uhlí lopatou do kotle lokomotivy oproti tlačítkům v pendolinu:-)
    Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     21:59 02.05.2021

     Víte, on zrovna u těch parních lokomotiv existoval automatický/mechanický přikladač... neřešilo to sice všechny problémy, ale mnohé ano, a to třeba i například vyšší účinnost dyšny ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Víte, on zrovna u těch parních lokomotiv existoval automatický/mechanický přikladač... neřešilo to sice všechny problémy, ale mnohé ano, a to třeba i například vyšší účinnost dyšny ("komína") a tak... ostatně kdekterý fanoušek lokomotiv vám vysvětlí že přes relativně zastaralý způsob pohonu byly "vyladěné" verze pozdních pár schopné dobře 50 let konkurovat i elektrikám, a to včetně rychlíků...

     http://www.hermanicka.wz.cz/ht...
     Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      14:47 03.05.2021

      Když si vezmu, že na štokra prakticky výrobně navazoval šestikolák a na šlechtičnu 140, tak mi přijde, že pára už docela ztrácela. Navíc s vagóny se šroubovkou mají omezení na 350 ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Když si vezmu, že na štokra prakticky výrobně navazoval šestikolák a na šlechtičnu 140, tak mi přijde, že pára už docela ztrácela. Navíc s vagóny se šroubovkou mají omezení na 350 kN tažné síly a rychlost nákladních vlaků nad 120 km/h není smysluplná, takže u nákladní přepravy má smysl jít spíše po efektivitě. (Když se nebavíme o poště a podobných typech zásilek)
      Něco jiného byl Albatros, kde první rychlíkové elektriky byly až ČS4 a ty ani nebyly k nám.
      Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    19:38 01.05.2021

    U toho Pz2000, M109, K9, atd. se stále počítá i z střelbou ala Ceasar.
    Zatím co koncept Dana, Z2, Dita tento způsob vedení palby činní značně nepraktickým.

    U toho Pz2000, M109, K9, atd. se stále počítá i z střelbou ala Ceasar.
    Zatím co koncept Dana, Z2, Dita tento způsob vedení palby činní značně nepraktickým.

 • Arthur
  15:25 01.05.2021

  Proste sú systém/y, pri ktorom/ktorých potrebujete mať po ruke niekoho, kdo nakladá do húfnice 45kg strely a 16kg výmetné náplne aj na klzkom a bahnitom povrchu za dažďa, sneženia, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proste sú systém/y, pri ktorom/ktorých potrebujete mať po ruke niekoho, kdo nakladá do húfnice 45kg strely a 16kg výmetné náplne aj na klzkom a bahnitom povrchu za dažďa, sneženia, námrazy a víchrice, ale aj v 35 C teplotách a potom tu máte výrobok/y, ktoré sú technologicky pokročilejšie, kde vodič sedí v aute v opancierovanej kabíne, zmačkne gombík a všetko zariadi technika. To je mercedesy, bmw´čka, lexusy avšak nie nižšia stredná trieda.
  Apropo kde som to už asi tak počul ...

  P.S. vynikajúci článok až sa divým, že nie ako PRÉMIOVˇÝ - aspoň má možnosť sa s ním oboznámiť čo najviac čitateľov a dať tak zrkadlo všetkým tým marketingovo prospektovým obhajcom ich Áveho...
  Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:30 01.05.2021

   Arthur
   Je dobře, že není premiový, alespoň se k odborným informacím dostanou všichni.

   Arthur
   Je dobře, že není premiový, alespoň se k odborným informacím dostanou všichni.

 • faraonamumu
  15:09 01.05.2021

  Nebyla by možná i situace, kdyby AČR odkoupila ze Slovenska staré Zuzany, které by sloužily do příchodu DITY a Slováci by místo nich koupili nové Zuzanu 2? Byla by to win-win ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nebyla by možná i situace, kdyby AČR odkoupila ze Slovenska staré Zuzany, které by sloužily do příchodu DITY a Slováci by místo nich koupili nové Zuzanu 2? Byla by to win-win situace. Slováci by měli modernější houfnice, které stejně musí časem koupit a my bychom měli 155mm na překlenutí doby, než by přišla DITA.
  Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   15:21 01.05.2021

   Možné by to bolo avšak doteraz nie je jasné čo so starými Zuzanami bude. Možností je viacero: Sklad, presun k AZ, predaj alebo proste budú fungovať spolu s novými. Mám pocit, že to ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Možné by to bolo avšak doteraz nie je jasné čo so starými Zuzanami bude. Možností je viacero: Sklad, presun k AZ, predaj alebo proste budú fungovať spolu s novými. Mám pocit, že to ešte nie je jasné ani na samotnom MO
   Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:22 01.05.2021

   dulezitejsi nez raze je moderni SŘP i kvuli vycviku. A ty Z2000 budou rovnez zrale na modernizaci.

   dulezitejsi nez raze je moderni SŘP i kvuli vycviku. A ty Z2000 budou rovnez zrale na modernizaci.

   • Miroslav
    15:32 01.05.2021

    Asi to nakoniec tak aj bude. Viď článok z minulého mesiaca...

    Novú samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana 2 v týchto dňoch testujú profesionálni vojaci. V prípade úspešných skúšok ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Asi to nakoniec tak aj bude. Viď článok z minulého mesiaca...

    Novú samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana 2 v týchto dňoch testujú profesionálni vojaci. V prípade úspešných skúšok očakáva rezort obrany dodanie prvých piatich kusov húfnic do 15. apríla. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Vojaci na úvod preverovali schopnosti novej techniky pri jazde v teréne či brodení na cvičisku v Sučanoch. Neskôr sa majú presunúť do Kamenice nad Cirochou, kde preveria aj kanón a guľomet novej samohybnej kanónovej húfnice.

    „Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je oproti svojej predchodkyni ShKH Zuzana 2000 vybavená novým podvozkom T 815-7, kanónom s dĺžkou 52 kalibrov, guľometom M2HB-QCB Browning 0.50, obrannými prostriedkami a tiež novou kabínou," priblížil rezort. Po prvých piatich kusoch by mali prísť podľa zmluvy ďalšie štyri húfnice do 30. júna, osem kusov by mali dodať do 15. decembra a posledných osem do 15. decembra 2022.

    Nákup 25 húfnic Zuzana 2 schválila vláda v roku 2018 počas pôsobenia ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Sú produktom slovenského obranného priemyslu. Náklady predstavujú vyše 172 miliónov eur s DPH. Termín dodania sa pre pandémiu viackrát posúval. Druhá generácia húfnic Zuzana doplní 16 kusov húfnic 2000 Zuzana, ktoré armáda nakúpila v rokoch 1998 až 2000. Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním.
    Skrýt celý příspěvek

    • faraonamumu
     15:36 01.05.2021

     Je docela škoda, že se nejedná o úplnou náhradu starší Zuzky, ale i tohle řešení je rozumné.

     Je docela škoda, že se nejedná o úplnou náhradu starší Zuzky, ale i tohle řešení je rozumné.

 • Scotty
  14:56 01.05.2021

  Několik poznámek.
  1. Automatické nabíjení střel je u Caesaru možné.
  2. Autor naznačuje že obsluha Caesaru musí být něco mezi vzpěračem, akrobatem a žonglérem. Což je nesmysl. U ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Několik poznámek.
  1. Automatické nabíjení střel je u Caesaru možné.
  2. Autor naznačuje že obsluha Caesaru musí být něco mezi vzpěračem, akrobatem a žonglérem. Což je nesmysl. U 155 mm houfnic je dost zástupců tažených houfnic kde je manipulace ještě obtíženější než u Caesaru a světe div se fungují.
  3. Která houfnice je dostatečně pancéřovaná aby odolala útoku sebevražedného dronu nebo PTŘS? Obávám se že žádná. Obsluha ve věžové houfnici může být před smrtí jen klidnější protože neuvidí co jim hrozí.
  4. Která houfnice je dostatečně pancéřovaná aby zůstala plně funkční po zásahu protibaterijní palby? Obávám se že žádná.
  5. Před zavedením do armády pochopitelně houfnice vojskovými zkouškami projdou.

  /Při pozorované palbě se střelba zastaví, když je cíl viditelně vyřazen z činnosti, při nepozorované palbě až po vystřelení předepsaného poštu ran. Dříve není možno palebné postaven opustit, než je palebný úkol splněn. /
  Že tohle odstavec vyplodí někdo kdo vyučoval na vojenské vysoké škole minimálně udivuje. Takhle to mohlo fungovat před zavedením dělostřeleckých radarů a přesně naváděné munice. Dnes by to byla jistá smrt pro celou dělostřeleckou jednotku. Pokud tedy protivník disponuje schopností vést efektivní odvetnou palbu.

  Ovšem pokud se nepovede snížit cenu Caesaru na částku která se bude blížit té předpokládané měl by být výběr zrušen. Pokud už jít do dražší houfnice měl by být zvážen systém Archer.
  Nicméně ministerstvo už nabídku Nexteru odmítlo a vyjednávání budou probíhat dál. Takže je třeba počkat na cenu která z dalších jednání vzejde.
  Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:35 01.05.2021

   Scotty
   ad 2) prohlédnětě si ty videa vícekrát, ty osoby makají co to dá, břemena zvedají hodně vysoko, musí sestupovat a nastupovat na lávku. Nemají na sobě žádnou výstroj a osobní ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Scotty
   ad 2) prohlédnětě si ty videa vícekrát, ty osoby makají co to dá, břemena zvedají hodně vysoko, musí sestupovat a nastupovat na lávku. Nemají na sobě žádnou výstroj a osobní zbraně.
   Představte si to v noci, kdy se nebudete chtít prozradit venkovním osvětlením a co chvíli vám přirozené noční vidění naruší záblesk výstřelu z vaší nebo sousední houfnice.
   Toto je houfnice ve formátu alegorického vozu do prvomájových přehlídek.

   Rozhodně by to měli zrušit a chytnout se za nos, není třeba zvažovat pouze Archer. Eva vypadá také dobře a šlo by ji mít i s větším zásobníkem munice. Nebo pořídit pro Ditu jinou hlaveň. (Stnad má nějaké kšefty i v Srbsku, kde hlavně 155 mm 52 ráží dělají)
   Když se podíváte na finanční možnosti Nexteru a EA, tak při porovnání Caesar Dita je to nebe a dudy.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:04 01.05.2021

    flanker.jirka
    Stejně tak už dlouho pracují obsluhy tažených děl a kupodivu to zvládají.
    Eva je pouhý prototyp a její nedostatky tu byli celkem obšírně popsány. Za mě jednoznačně ...
    Zobrazit celý příspěvek

    flanker.jirka
    Stejně tak už dlouho pracují obsluhy tažených děl a kupodivu to zvládají.
    Eva je pouhý prototyp a její nedostatky tu byli celkem obšírně popsány. Za mě jednoznačně ne. Dita je na tom v tomhle ohledu ještě hůř než Eva. Opravdu Dita a Caesar je nebe a dudy. Jedno dělo je demonstrátor u kterého jsme všeho všudy viděli že umí jezdit a druhé je sériově vyráběné s bohatou historií různých nasazení v praxi. Která je která nemusím jistě psát.
    Za mě Archer ideálně kombinuje oba světy koncepcí houfnic. A co jistě oceníte - má pěkně vyřešené doplňování munice. :)
    https://www.youtube.com/watch?...
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     17:27 01.05.2021

     Když vidím toho hrbícího se vojáka, už teď mě za něho bolí záda.

     Když vidím toho hrbícího se vojáka, už teď mě za něho bolí záda.

     • Scotty
      17:37 01.05.2021

      Kterého?

      Kterého?

     • Jirosi
      19:35 01.05.2021

      0:34 výmetné náplně, je tam v poměrně nepříjemné předklonu. Představa, že tohle dělá 8+h denně :((

      0:34 výmetné náplně, je tam v poměrně nepříjemné předklonu. Představa, že tohle dělá 8+h denně :((

     • Scotty
      20:25 01.05.2021

      Možná jsem slepej ale v žádném videu nic takového nevidím.

      Možná jsem slepej ale v žádném videu nic takového nevidím.

     • Mortles
      14:12 02.05.2021

      Já musím říct, že vidím na co narážíte, kulení náplní do toho "revolveru". No, nevypadá to jako ideálně vyřešená ergonomie, ale upřímně na tyhle věci nejsem expert, takže můžu říct ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Já musím říct, že vidím na co narážíte, kulení náplní do toho "revolveru". No, nevypadá to jako ideálně vyřešená ergonomie, ale upřímně na tyhle věci nejsem expert, takže můžu říct jenom jako diletant.
      Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     18:21 01.05.2021

     Scotty
     Logikou vzít v potaz pouze zavedenou houfnici bychom nikdy nezavedli ani Dany. Tažené houfnice mají nabíjení níže a počet členů obsluhy větší. Opravdu bych ty vojáky viděl ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Scotty
     Logikou vzít v potaz pouze zavedenou houfnici bychom nikdy nezavedli ani Dany. Tažené houfnice mají nabíjení níže a počet členů obsluhy větší. Opravdu bych ty vojáky viděl jinde v organizaci armády.
     Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:32 01.05.2021

      Proti většině tažených houfnic je nabíjení Caesaru nepochybně snazší.
      https://www.youtube.com/watch?...
      Můžeme mluvit o teoretické úspoře jednoho vojáka. Tedy zhruba 50 ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Proti většině tažených houfnic je nabíjení Caesaru nepochybně snazší.
      https://www.youtube.com/watch?...
      Můžeme mluvit o teoretické úspoře jednoho vojáka. Tedy zhruba 50 vojáků celkem. To zase není tak velké číslo.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:51 01.05.2021

      Scotty
      Srovnání Caesara s taženými houfnicemi vám neberu, ale asi bych zůstal u porovnání s tím bychom raději viděli v AČR, což tažené houfnice nejsou.

      Scotty
      Srovnání Caesara s taženými houfnicemi vám neberu, ale asi bych zůstal u porovnání s tím bychom raději viděli v AČR, což tažené houfnice nejsou.

     • Scotty
      19:15 01.05.2021

      Moje myšlenka právě spočívala v tom že pokud lze obsluhovat plně manuální taženou houfnici, tak půjde obsluhovat i poloautomatický Caesar. Z vyznění článku totiž vyplývá že je to v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Moje myšlenka právě spočívala v tom že pokud lze obsluhovat plně manuální taženou houfnici, tak půjde obsluhovat i poloautomatický Caesar. Z vyznění článku totiž vyplývá že je to v reálném konfliktu něco prakticky nemožného.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:50 01.05.2021

      Scotty
      Nic to asi nemění na tom, že pokud nebudeme klást jako hlavní kritérium cenu houfnice, tak si Caesar nevybereme :-)

      Scotty
      Nic to asi nemění na tom, že pokud nebudeme klást jako hlavní kritérium cenu houfnice, tak si Caesar nevybereme :-)

     • Jirosi
      10:33 02.05.2021

      flanker.jirka: Co tedy navrhujete škrtnout, aby zůstal stejný počet děl v nové ráži?

      Munici, zapojení do systému, logistický řetězec, atd. ?

      flanker.jirka: Co tedy navrhujete škrtnout, aby zůstal stejný počet děl v nové ráži?

      Munici, zapojení do systému, logistický řetězec, atd. ?

     • flanker.jirka
      15:49 02.05.2021

      Jirosi
      Škrat v systému se nesmí, mohlo by to dopadnout jako v případě pořízení radarů Arthur. :-) ...bez SŘP a integrace
      Za mně je řešením přehodnotit výběr Caesaru při takovém ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Škrat v systému se nesmí, mohlo by to dopadnout jako v případě pořízení radarů Arthur. :-) ...bez SŘP a integrace
      Za mně je řešením přehodnotit výběr Caesaru při takovém nárůstu ceny a zkusit oslovit jiné dodavatele. Bez toho, abychom konkurenci oslovili se nedozvíme, zda je navýšení ceny oprávněné nebo není.
      Zatím máme čas a stále se dá vyjít i z toho, že ve výsledku může získat více i domácí průmysl.
      Pokud bych si měl něco vybrat a mít možnost postavit, tak TMH podobnou prototypu Koalitsije na Kamazu, jen s tím, že to bude na Tatře se sníženou kabinou a bude to například upravená Eva nebo Dita. Se 4 opěrami to bude mít celkokruhový odměr, bude to více stabilní, nebude tolik přenášené energie na rouru tatrovky při výstřelu. Když budete mít věž vzadu, tak k tomu pak bude moci couvnout i muniční vůz se sklopnou hydraulickou rampou pro lepší plnění zásobníků. Celkově to nebude tak dlouhé vozidlo jako Zuzana s věží uprostřed.
      Něco jako toto:
      https://www.meta-defense.fr/en...
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:48 03.05.2021

      flanker.jirka: "Za mně je řešením přehodnotit výběr Caesaru při takovém nárůstu ceny a zkusit oslovit jiné dodavatele."

      Tohle nebyla konečná nabídka.
      O tom, že za ty peníze co si ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: "Za mně je řešením přehodnotit výběr Caesaru při takovém nárůstu ceny a zkusit oslovit jiné dodavatele."

      Tohle nebyla konečná nabídka.
      O tom, že za ty peníze co si řekli to nemá význam tu opravdu nemá smyls diskutovat.
      Ale dokud to nebude oficiální cena, vaříte tu z vody.
      Skrýt celý příspěvek

  • Maulincio
   19:02 01.05.2021

   "3. Která houfnice je dostatečně pancéřovaná aby odolala útoku sebevražedného dronu nebo PTŘS? Obávám se že žádná. Obsluha ve věžové houfnici může být před smrtí jen klidnější ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "3. Která houfnice je dostatečně pancéřovaná aby odolala útoku sebevražedného dronu nebo PTŘS? Obávám se že žádná. Obsluha ve věžové houfnici může být před smrtí jen klidnější protože neuvidí co jim hrozí."

   Takže stačí mít taženou houfnici na valníku a všechno je vlastně v pohodě?
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    19:27 01.05.2021

    V tomhle případě je to úplně jedno.

    V tomhle případě je to úplně jedno.

   • SYN_
    22:30 02.05.2021

    No, pokud bude krytá tzv. pancéřovou plachtou tak to bude celkem v pohodě :)
    Samozřejmě teda pokud z té korby dokáže (normálně přesně) střílet.

    No, pokud bude krytá tzv. pancéřovou plachtou tak to bude celkem v pohodě :)
    Samozřejmě teda pokud z té korby dokáže (normálně přesně) střílet.

 • Clanek
  14:00 01.05.2021

  A jeste bych rad dodal ze me clanek velice mile potesil, nejen komplexnosti, ale logickou skladbou, postupnosti informaci atd. Autorovi (i redakci) diky!

  A jeste bych rad dodal ze me clanek velice mile potesil, nejen komplexnosti, ale logickou skladbou, postupnosti informaci atd. Autorovi (i redakci) diky!

 • Clanek
  13:58 01.05.2021

  Porizeni novych del je evidentne dalsi z nezvladnutych zakazek MO. Pokud se nepovede vyjednat puvodni cenu, a to docela silne pochybuju ze francouz slevi 60% z toho co ted ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Porizeni novych del je evidentne dalsi z nezvladnutych zakazek MO. Pokud se nepovede vyjednat puvodni cenu, a to docela silne pochybuju ze francouz slevi 60% z toho co ted pozaduje, pak to otevira vratka dalsim namitkam a tim i budoucim pokutam NKU. Ja nechapu co je na tom tak slozite, udelat normalni soutez, tech parametru prece neni u del az tolik a daji se velice rozumne specifikovat. Navic princip je zcela prosty, ty parametry maji slouzit mimojine k tomu dostat vsechny systemy na stejnou zakladnu, aby se dal srovnat klicovy parametr, cena. Dal je to proste jako facka, vyrobce se k necemu zavaze a pak pred podpisme sem cuka (az o 60%) pak takoveho vyrobce je potreba se pokusit dovezt k rozumu, a pri neuspechu proste jako nespolehliveho vyradit. Nasledne oslovit 2. v poradi, nebo vyhlasit soutez znova.

  Tady z toho zase kouka ostuda jako pomalu se vsim.

  PS: Uz ted se tesim na BVP, u zakazky za 50mld+ ta pokuticka NKU bude vazne legendarni.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   14:44 01.05.2021

   zatim bych hul nelamal, toto je epizodni mezivysledek, i kdyz dost nepekny.

   zatim bych hul nelamal, toto je epizodni mezivysledek, i kdyz dost nepekny.

  • Scotty
   15:05 01.05.2021

   /Dal je to proste jako facka, vyrobce se k necemu zavaze a pak pred podpisme sem cuka (az o 60%) pak takoveho vyrobce je potreba se pokusit dovezt k rozumu/
   Myslím že to se právě ...
   Zobrazit celý příspěvek

   /Dal je to proste jako facka, vyrobce se k necemu zavaze a pak pred podpisme sem cuka (az o 60%) pak takoveho vyrobce je potreba se pokusit dovezt k rozumu/
   Myslím že to se právě děje.

   /a pri neuspechu proste jako nespolehliveho vyradit. Nasledne oslovit 2. v poradi, nebo vyhlasit soutez znova./
   I to se může stát.

   Nikdo nedal Nexteru monopol na dodávky houfnic pro AČR. Pokud nedojdou k oboustranně přijatelné dohodě, tak se od nich nic kupovat nebude.

   Takže vám nevoní přímý nákup u děl ani tendr u BVP? Tak jakým způsobem se tedy má nakupovat?

   NKÚ žádné pokuty nedává.
   Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:09 01.05.2021

   Clanek

   Snad se na MO proberou a stihnou se zamyslet nad tím co vidí v případě vrtulníků a nyní i SHORAD a houfnic.
   Přece musí mít stále nějakou představu, že za těch 50 mld ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Clanek

   Snad se na MO proberou a stihnou se zamyslet nad tím co vidí v případě vrtulníků a nyní i SHORAD a houfnic.
   Přece musí mít stále nějakou představu, že za těch 50 mld dokáží pořídit to co chtěji. Jinak by se už proti tom výrobci ohradili, že požadovanou konfiguraci a počet vozidel za tu cenu nemohou vyrobit.
   Skrýt celý příspěvek

  • The88
   17:40 01.05.2021

   Ono je naprosto nestandardni znovu vyjednavat o cene po uzavreni a vyhlaseni vysledku VR. Standardne se s nabidkou predklada tzv. bankovni zaruka za nabidku, ktera propada ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ono je naprosto nestandardni znovu vyjednavat o cene po uzavreni a vyhlaseni vysledku VR. Standardne se s nabidkou predklada tzv. bankovni zaruka za nabidku, ktera propada zadavateli, pokud by vitez VR nedostal svym zavazkum - tj. nepodepsal smlouvu. Navrh smlouvy byva soucasti zadavaci dokumentace a ucastnici s nim vyjadruji souhlas. Zmeny jsou mozne pouze dilci. Nabidkova cena je vzdy definovana polozkovym rozpoctem, ktery je soucasti nabidky.

   Strucne receno, neschopnost MO v oblasti zadavani zakazek je do nebe volajici...
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:22 01.05.2021

    Problém je, že žádné výběrové řízení nebylo.

    Problém je, že žádné výběrové řízení nebylo.

 • Jura99
  13:39 01.05.2021

  Článek je pěkný, určitě pravdivý, ale je to jeden z možných úhlů pohledu. Celý svět ví nejméně od roku 1977, že kolová houfnice umí být automaticky nabíjena, ale přesto si světoví ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Článek je pěkný, určitě pravdivý, ale je to jeden z možných úhlů pohledu. Celý svět ví nejméně od roku 1977, že kolová houfnice umí být automaticky nabíjena, ale přesto si světoví výrobci jedou svou a zatvrzele na kola dávají zbraň podobou tažené houfnici. Dělají to Francouzi, Izraelci, Japonci, Číňani, Turci a další a co je hlavní, světové armády to od nich kupují.
  Určitě je ale správný postřeh v té robotizaci, taková Dita má být ovladatelná terminálem mimo vozidlo a pokud bude automatizované doplňování munice do zásobníku, už toho moc nechybí ke zcela autonomnímu stroji bez jakékoliv přímé obsluhy. Než se toto ale odladí, Caesar by v AČR stihnul posloužit a zestárnout :-).
  Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:50 01.05.2021

   Sa hovorí, že kto preberá, ten preberie. Nakoniec to vyzerá tak, že miesto vežovej pancierovanej automatickej húfnice budete mať za prakticky rovnakú cenu húfnicu v štýle piknik.

   Sa hovorí, že kto preberá, ten preberie. Nakoniec to vyzerá tak, že miesto vežovej pancierovanej automatickej húfnice budete mať za prakticky rovnakú cenu húfnicu v štýle piknik.

   • Jura99
    14:02 01.05.2021

    Do hry by se správně měly vrátit úplně všechny možnosti, vč. DANY M2, která by za slušnou cenu dovolila osádkám cvičit na úrovni moderního děla a v boji by moc nezaostávala. Pokud ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Do hry by se správně měly vrátit úplně všechny možnosti, vč. DANY M2, která by za slušnou cenu dovolila osádkám cvičit na úrovni moderního děla a v boji by moc nezaostávala. Pokud by Caesar s cenou nehnul, mě by se osobní preference změnila na pásovou houfnici a nákup spolu s tankem. Takže buď Korejci nebo Němci. Těžká brigáda od jedné firmy, jako to mají Maďaři, mi přijde šikovná.
    Skrýt celý příspěvek

    • Clanek
     14:06 01.05.2021

     Mam chut souhlasit se vsim co pisete, jen s poznamkou, ze by me vazne zajimalo kolik te 152mm munice a v jakem stavu (s jakou zivotnosti) se v CR kde nachazi a jaka je schopnost CR ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Mam chut souhlasit se vsim co pisete, jen s poznamkou, ze by me vazne zajimalo kolik te 152mm munice a v jakem stavu (s jakou zivotnosti) se v CR kde nachazi a jaka je schopnost CR v pripade potreby vyrobit si dalsi. Bez toho nema DANA M2 smysl ani chvilkove, leda snad jen s tim, ze by se preklenulo par nejblizsich let, a uz se rovnou pocitalo ne s ulozenim do zaloh ale sodprodejem nekam na vychod.
     Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     14:26 01.05.2021

     1/ Celý tender by som nie pozastavil ale úplne zrušil pretože to, čo sa okolo neho deje vyzerá nie na náhodnú ale systematickú chybu. Proste neverím, že odborníci nevedia urobiť ...
     Zobrazit celý příspěvek

     1/ Celý tender by som nie pozastavil ale úplne zrušil pretože to, čo sa okolo neho deje vyzerá nie na náhodnú ale systematickú chybu. Proste neverím, že odborníci nevedia urobiť cenovú ponuku s položkami a právne to ošetriť tak, aby nedošlo k tomu, čo došlo.

     2/ Doteraz má vôbec neštvalo, že Zuzana neuspela. Hovorím si, že ste si vybrali niečo menej za menej peňazí. Avšak ukázalo sa, že nakoniec je to niečo menej za rovnaké peniaze. Áno, až teraz ma štve, že Zuzana neuspela.

     3/ Nesúhlasím, že ťažká húfnica nepatrí na kolesá ale na pásy. A tu teraz vôbec nejde o Zuzanu. Kolesá majú oproti pasom svoje výhody. Napríklad v mobilite. Pásové vozidlo proste za hodinu nepresunieš o 100 km ďalej ako v prípade kolesovej techniky. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Nedovolil by som si tvrdiť, že ťažká húfnica na pásoch má oproti kolesám jasnú výhodu.

     4/ Otvorená ľahká húfnica jednoznačne patrí do každej armády. Je to náhrada za ťahané delostrelectvo. Ale nie zase za cenu, že úplne odsunie húfnice pancierované. To je ako keď dáš tankový kanón na BVP. Dá sa, ale nikdy to nebude skutočný tank.

     5/ Ak by sa do hry mala vrátiť Dana, nemyslím, že by to bolo zlé rozhodnutie. Len aby to neskončilo tak, že Dany predáte resp. darujete Strnadovi na kšeft a nové húfnice nebudú
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:42 01.05.2021

      tendr to neni, je to poptavkove rizeni nebo pruzkum trhu, proste nyni je obdobi, kdy verejne zakazky nejsou u MO v kurzu.

      tendr to neni, je to poptavkove rizeni nebo pruzkum trhu, proste nyni je obdobi, kdy verejne zakazky nejsou u MO v kurzu.

     • Miroslav
      15:37 01.05.2021

      Ja som to bral tak, že ide o tender. Proste cenová ponuka na dodávku tovarov a služieb. Nemám dostatok informácií ale MO ČR by malo zvážiť aj právne dôsledky pre Francúzov nakoľko ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ja som to bral tak, že ide o tender. Proste cenová ponuka na dodávku tovarov a služieb. Nemám dostatok informácií ale MO ČR by malo zvážiť aj právne dôsledky pre Francúzov nakoľko týmto úplne zmarili celú súťaž a úplne degradovali celú snahu pri výbere
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:13 01.05.2021

      Miroslav
      Žádná soutěž nikdy neproběhla.

      Miroslav
      Žádná soutěž nikdy neproběhla.

     • Miroslav
      23:13 01.05.2021

      A ako potom prišli k tej výslednej cene? Na Wikipedii vyčítali? Asi nie. Zrejme ju mali od NEXTERu. Potom ale zavádzal NEXTER a jedná sa o veľmi neserióznu praktiku. Vôbec tomu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A ako potom prišli k tej výslednej cene? Na Wikipedii vyčítali? Asi nie. Zrejme ju mali od NEXTERu. Potom ale zavádzal NEXTER a jedná sa o veľmi neserióznu praktiku. Vôbec tomu nechápem...
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:20 02.05.2021

      Miroslav
      Někdo si přečetl reklamní leták a řekl, že to chce, protože je to natřené správnou barvou :-)

      Miroslav
      Někdo si přečetl reklamní leták a řekl, že to chce, protože je to natřené správnou barvou :-)

     • Scotty
      11:30 02.05.2021

      Miroslav
      Pravděpodobně ji odvodili s jiných prodejů těchto systémů a nějakého základního necenění požadovaných komponent.

      Miroslav
      Pravděpodobně ji odvodili s jiných prodejů těchto systémů a nějakého základního necenění požadovaných komponent.

   • Clanek
    14:03 01.05.2021

    Za 1) jeste neni vubec jasne kolik bude Caesar stat, muze klidne dojit k narovnani a priblizeni cene te puvodne zamyslene. No a za 2) popsal jste Zuzanu2, u ktere tak nejak vime co ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Za 1) jeste neni vubec jasne kolik bude Caesar stat, muze klidne dojit k narovnani a priblizeni cene te puvodne zamyslene. No a za 2) popsal jste Zuzanu2, u ktere tak nejak vime co by se kupovalo, ale ja do dnes vlastne nevim co za Ceasara to ma vplane podepsat ACR. Je to ted poloautomat s min 4-5 clenou obsluhou, nebo je to ten automat co nikdo nevidel? To zadani si v nekterych vecech dle me proste protireci (zbran overena bojem vs. automatizace, bude to bud jedno, nebo druhe) a tak ted tezko vynaset jakekoliv soudy.

    Sam jsem zvedav co se nakonec podepise (a za kolik).
    Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     14:39 01.05.2021

     Mňa len prekvapuje ten záver. Ja tiež denne robím cenové ponuky. Napíšem do štandardizovaného dokumentu s pečiatkou čo predávam a za koľko a zákazník sa rozhodne. Nechápem ako sa ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Mňa len prekvapuje ten záver. Ja tiež denne robím cenové ponuky. Napíšem do štandardizovaného dokumentu s pečiatkou čo predávam a za koľko a zákazník sa rozhodne. Nechápem ako sa môže stať, že cena po tendre je zrazu iná aká sa vysúťažila. Napádajú má len 3 dôvody. Buď ide o nekompetentnosť alebo pokus o korupciu.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:19 01.05.2021

      Miroslav
      Ano, buď je to od dodavatelů neseriozní jednání, nebo se MO ČR nepodařilo nic správně specifikovat a dodavatel byl uveden v omyl. A nebo se snaží protočit prachy pro ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Ano, buď je to od dodavatelů neseriozní jednání, nebo se MO ČR nepodařilo nic správně specifikovat a dodavatel byl uveden v omyl. A nebo se snaží protočit prachy pro politiky, kteří nad tím vším mají natažené ruce. ... v ČR budo na podzim volby. A jak víme od jednoho českého politika, "v zakázkách bývá vata"
      https://www.top09.cz/co-delame...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:11 01.05.2021

      Miroslav
      Žádný tendr ani závazné nabídky nebyly. Vycházelo se z průzkumu trhu který proběhl před několika lety.

      Miroslav
      Žádný tendr ani závazné nabídky nebyly. Vycházelo se z průzkumu trhu který proběhl před několika lety.

     • flanker.jirka
      20:55 01.05.2021

      Scotty
      Zkrátka amaterismus a diletanstvi v tom jak hospodarne vynahradit penize daňových poplatníků.
      Správně by měli před jednáním už pouze s jedním konkrétním dodavatelem znát ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Zkrátka amaterismus a diletanstvi v tom jak hospodarne vynahradit penize daňových poplatníků.
      Správně by měli před jednáním už pouze s jedním konkrétním dodavatelem znát cenu i na poslední šroubek.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:11 01.05.2021

      flanker.jirka
      Což není legálně možné. Každá oslovená firma potom může vznášet různé nároky obstrukce. Muselo by se vyhlásit normální výběrové řízení, ale reálnou cenu by se stejně ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Což není legálně možné. Každá oslovená firma potom může vznášet různé nároky obstrukce. Muselo by se vyhlásit normální výběrové řízení, ale reálnou cenu by se stejně armáda dozvěděla až po otevření nabídek.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:34 02.05.2021

      Scotty
      "Což není legálně možné. Každá oslovená firma potom může vznášet různé nároky obstrukce. Muselo by se vyhlásit normální výběrové řízení, ale reálnou cenu by se stejně armáda ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      "Což není legálně možné. Každá oslovená firma potom může vznášet různé nároky obstrukce. Muselo by se vyhlásit normální výběrové řízení, ale reálnou cenu by se stejně armáda dozvěděla až po otevření nabídek."

      Tak že nikdo se nikoho neptal na cenu, aby nebyly obstrukce, a přesto se na základě "vyhovující ceny" vybral Caesar :-) :-) :-) který svému slibu nedostojí a šroubuje cenu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:40 02.05.2021

      flanker.jirka: Myslím, že by jste si okamžitě mel podat nabídku na práci pro MO. Určitě by vaše vyjednávací schopnosti ocenily.

      flanker.jirka: Myslím, že by jste si okamžitě mel podat nabídku na práci pro MO. Určitě by vaše vyjednávací schopnosti ocenily.

     • Scotty
      10:54 02.05.2021

      Proto se dělá průzkum trhu. Ovšem pokud byl proveden v roce 2016 nedá se úplně předpokládat že bude odpovídat i v roce 2021. Nicméně ministerstvo připouští že s určitým navýším cen ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Proto se dělá průzkum trhu. Ovšem pokud byl proveden v roce 2016 nedá se úplně předpokládat že bude odpovídat i v roce 2021. Nicméně ministerstvo připouští že s určitým navýším cen počítá. Ovšem ne o tolik.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:44 02.05.2021

      Scotty
      Co si myslet o lidech, kteří se v roce 2020 řídili pouze nějakým průzkumem z roku 2016? Jednak za tu dobu měli dost času pro přesnou specifikaci a spoustu času získat ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Co si myslet o lidech, kteří se v roce 2020 řídili pouze nějakým průzkumem z roku 2016? Jednak za tu dobu měli dost času pro přesnou specifikaci a spoustu času získat relevantnější informace o cenách.
      Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:15 01.05.2021

   Jura99

   Raději se koukat na trendy v jiných armádách než je Dánsko, které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?
   Mně houfnice jako Atmos a Caesar přijdou jako trend ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jura99

   Raději se koukat na trendy v jiných armádách než je Dánsko, které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?
   Mně houfnice jako Atmos a Caesar přijdou jako trend z doby polopacifismu, kdy se jako jediný nepřítel považovali islamisti po celém světě disponující pouze AK 47 a RPG 7, nikoli kvalitním dělostřelectvem a dělostřeleckými radiolokátory, EW, a drony k průzkumu. Tato doba v roce 2014 skončila a s tím jak roste Čína se do budoucna nedá vyloučit nic.
   Nelze opomíjet vrtkavost štěstěny ani na balkáně a v EU, s tím jakým směrem se ubírá bezepčnostní situace uvnitř Francie to nevypadá na klidné zítřky, i když je dění okolo muslimů nyní upozaděno Vrběticemi a Ruskem.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:23 01.05.2021

    Ano. Izraelci jsou svým pacifismem a bojovou nezkušeností přímo proslulí....

    Ano. Izraelci jsou svým pacifismem a bojovou nezkušeností přímo proslulí....

    • flanker.jirka
     18:26 01.05.2021

     Vážně má Izrael ve výzbroji pouze houfnice Atmos? :-)

     Vážně má Izrael ve výzbroji pouze houfnice Atmos? :-)

     • Scotty
      18:57 01.05.2021

      Mají M109, ale ty bude nahrazovat právě ATMOS.

      Mají M109, ale ty bude nahrazovat právě ATMOS.

   • Jirosi
    10:48 02.05.2021

    Která armáda vám tedy vyhovuje pro inspiraci, aby plnila vaše požadavky?

    Která armáda vám tedy vyhovuje pro inspiraci, aby plnila vaše požadavky?

    • flanker.jirka
     16:45 02.05.2021

     Například polská.

     Například polská.

     • Jirosi
      14:50 03.05.2021

      "které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?"

      Polsko těžko, když naposledy válčilo proti vyrovnané armádě na začátku WW2.

      "které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?"

      Polsko těžko, když naposledy válčilo proti vyrovnané armádě na začátku WW2.

 • Miroslav
  13:34 01.05.2021

  Takýto darček k sviatku práce... Nebýva zvykom sa na AN hádať aj v sobotu

  Takýto darček k sviatku práce... Nebýva zvykom sa na AN hádať aj v sobotu