Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí

Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí
Samohybná houfnice CAESAR / Nexter Systems, CC BY-NC-ND (Zvětšit)

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) rozhodlo v loňském roce, že 152 mm samohybná kolová houfnice (ShKH) vz. 77 budou nahrazeny 155 mm ShH Caesar firmy Nexter.

Důvodů, proč obrana pro přezbrojení vybrala právě francouzská děla Caesar, byť se o zakázku ucházeli i lepší kandidáti, bylo hned několik. Tím hlavním je poměr výkon/cena. Obrana vybírala z osmi různých děl od několika světových výrobců a stanovila 80 hodnotících parametrů, z toho 11 hlavních. Mezi nimi na prvním místě spočinula cena, pak dostřel, rychlost střelby, široká škála použitelné munice, plná kompatibilita se systémy řízení palby používanými v NATO a umístění na podvozek Tatra. Kontrakt na dodávky 52 kusů za zhruba 6 miliard korun měl být uzavřen ještě do konce roku 2020.

Náčelník generálního štábu generál Aleš Opata tehdy výběr hájil s tím, že vojákům samohybná houfnice (ShH) Caesar plně vyhovuje ve všech parametrech: „V poměru cena výkon nám vyšel nejlépe Caesar.“ Podle něj ShH Caesar splňuje nejen požadavek ráže 155 mm obvyklé v NATO, na dostřel více než 40 km a na rychlost střelby, ale hlavně že bude na podvozku Tatra.      

Jeden kus nového děla Caesar by měl tak stát zhruba 105 milionů korun. Naproti tomu Slovensko před časem objednalo 25 kusů děl Zuzana 2, která se o službu v české armádě rovněž ucházela, za 172 milionů eur, tedy asi 4,5 miliardy korun. Cena za jedno dělo Zuzana 2 by tak dosáhla až k částce 180 milionů korun. U britsko-švédského systému Archer se cena odhaduje na 150 milionů.

Před týdnem deník Právo přinesl informaci, že projekt samohybné houfnice CAESAR má stát o 60 % víc, než se předpokládalo. Ministerstvo obrany má přitom na projekt v rozpočtu připraveno 5,9 miliardy korun s DPH. Teď by mělo zaplatit přes 9 miliard, jak zaznělo na výboru pro obranu PS ve středu 28.4.2021. Předpokládaná cena jednoho kusu ShH Caesar by tak vzrostla téměř na 175 milionů korun. To ovšem není celá částka na vyzbrojení AČR 155 mm ShH. K tomu se musí ještě přičíst náklady na vypracování tabulek střelby, na systém řízení palby a prostředky na spojení a velení, dále pak náklady na vytvoření výcvikové a provozní základny. Zde je nutné počítat s náklady ne méně než 1 miliarda korun.

Zvýšení původní nabídkové ceny je možné zdůvodnit např. inflací a zdražováním vstupů. Je uváděno, že za zvýšením ceny může být požadavek širšího zapojení českého průmyslu, např. náklady pro přenesení know-how a výrobního zařízení apod. Své mohlo snad sehrát i vznesení dalších požadavků na parametry ShH Caesar. Avšak tak markantní zvýšení ceny nelze tímto zdůvodnit.

Pokud přistoupí MO ČR na navýšené ceny, potom poruší pravidla hospodářské soutěže a neúspěšní soutěžící mají plné právo na odvolání výsledku výběrového řízení. A to výraznou změnou hlavního parametru, který hrál v hodnocení prioritní úlohu, tj. cena.  Akceptování zvýšené ceny by si tak právně vyžádalo provedení nového výběrového řízení. Zcela oprávněně se může cítit dotčen slovenský výrobce ZVS Dubnice n/Váhem se svojí ShH Zuzana 2, neboť současný rozdíl v ceně je kolem 15 milionů korun, ale je kompenzován vyššími takticko-technickými parametry Zuzany 2. Navíc se v současnosti nabízí 155mm ShH DITA výrobce Excalibur Army.


ShH DITA ráže 155 mm

Co se požaduje po dělech pro bojiště 21. století

Současné dělo, přesněji dělostřelecký zbraňový systém, vzájemně integruje dvě struktury, mechanickou a elektronickou. Mechanická struktura je určena k výkonu dělových činností, elektronická k jejich řízení.   

Mechanická struktura je kostra ShH, tvořená dělovou nástavbou, spočívající na mobilní platformě, pásové či kolové. Jejím posláním je výkon všech silových činností v bojovém nasazení ShH, vedení střelby a pohyb po bojišti. Je základní činitelem bojové efektivnosti dělostřeleckého zbraňového systému.

Parametr, který determinuje celkovou koncepci ShH, je maximální dostřel jako základní parametr bojové efektivity. Z toho pak plynou základní tvarové, rozměrové a hmotnostní dimenze mechanické struktury a odvozené TTD jako rychlost střelby a kapacita zásobníků střeliva. Dále pak mobilita a balistická ochrana. To ve svém souhrnu jsou „tvrdé dovednosti“ ShH.

Mechanická struktura, ve které je ShH přijata do výzbroje, je jí trvale vrozena bez možnosti změny po celou dobu užíváni ShH. Pokud dojde k tomu, že do konstrukce ShH bude vrozen „slabý“ článek, tak ten bude negativně ovlivňovat bojovou efektivitu po celou dobu užívaní ShH. Je třeba si uvědomit, že změna jednoho mechanického uzlu vyvolá změnu návazných uzlů v důsledku jejich vzájemné funkční interakce. Navíc je to spojeno neúměrnými náklady na provedení up-gradu.

Mechanická struktura ShH je tak limitujícím činitelem modernizace a možností zvýšení bojové efektivity, tj. „tvrdých dovedností.“

Elektronická struktura slouží k ovládání a řízení servopohonů výkonných uzlů mechanické struktury při vedení střelby a za pohybu. Zahrnuje systém řízení palby a celou soustavu C4ISTASR k řízení a velení palebné činnosti. Je autonomním systémem, nezávislým na mechanické struktuře ShH. Tím lze prvky elektronické struktury v průběhu životního cyklu ShH bez problémů upgradovat či modernizovat tak jak se zdokonalují vědecko-technickým pokrokem s cílem zvýšit funkčnost ShH k povýšení jejich bojové efektivnosti.


Houfnice CAESAR dánské armády

Vedení současného boje klade na bojovníky vysokou fyzickou a psychickou zátěž, která se promítá do míry využití vlastností zbraní a jejich bezchybného použití k dosažení požadovaného účinku na protivníka. Proto musí být zbraně koncipovány tak, aby byly vstřícné k jejich obsluze, aby vyžadovaly co nejmenší fyzickou zátěž a předcházely chybné manipulaci. Jde o naplnění ergonomie v činnosti obsluhy při přípravě ShH ke střelbě, při vedení střelby, k pochodu a provádění ošetřování.

Úspěšnost a bojová efektivita ShH závisí na tom, jak jsou schopny provádět a vykonávat spolehlivě předepsané funkce po celý životní cyklus za všech možných stavů vnějšího prostředí ve kterém vedou bojovou činnost. ShH jsou konstruovány v prvé řadě z hlediska hlavní funkce, provedení výstřelu. V bojové činnosti však ShH vykonávají mnohotvárnější mechanickou činnost, funkčně se lišící od vedení střelby. V prvé řadě jde o pohyb po bojišti z jednoho místa bojového zasazení do druhého podle začlenění do bojových uskupení, přesuny z vyčkávacího do palebného postavení a zpět. Dále je to odolnost proti palebnému působení nepřítele.

Důsledkem toho je mechanická struktura ShH vystavena jiným druhům a způsobům mechanického zatížení než při střelbě. Z technického hlediska to vyžaduje od dělových mechanismů schopnost snášet manipulační a jízdní zatížení, včetně havarijních, spolehlivě vykonávat svoji funkci za ztížených klimatických podmínek a ve znečistěném prostředí. Dále jde o odolnost ShH proti chybné manipulaci obsluhy. Ve souhrnu jde „měkké dovednosti“ ShH.

„Měkké dovednosti“ ShM jsou mnoha faktorový činitel, který souhrnně integruje uživatelskou vstřícnost konstrukce ShH ve vztahu k obsluze a provozní spolehlivost ShH. Jde zejména o odolnost proti poruchám, poškození až haváriím způsobených vnějšími mechanickými činiteli a prostředím. Na rozdíl od bojových vlastností definovaných měřitelnými takticko-technickými parametry, lze „měkké dovednosti“ jen kvalitativně popsat.

Když vyjdeme z principů všech činnosti ShH, „měkké dovednosti“, tj. míru funkční podpory palebné činnosti, lze popsat čtyřmi činiteli, kterými jsou:

 • Uživatelská vstřícnost,
 • Pochodová a havarijní odolnost,
 • Odolnost pro účinkům prostředí,
 • Ochrana proti palbě protivníka.

Naplnění požadavků na „měkké dovednosti“ ShH, vstřícnost k obsluze při naplnění principů ergonomie práce, lze splnit jen za podmínky, že jsou přímo včleněny či promítnuty do konstrukce jednotlivých konstrukčních uzlů a jejich vzájemných interakcí. Pokud se to v konstrukci mechanických a elektronických struktur opomene, negativně se to projeví na bojové efektivitě ShH. Ztratí se synergický efekt „tvrdých vlastností a měkkých dovednosti“.


Houfnice CAESAR

Charakteristika děl TMH

Do výzbroje dělostřelectva přicházejí ShH ráže 155/152 mm s jinou koncepcí dělové nástavby, spočívající v kombinaci dělové části tažených houfnic s podvozkem nákladního automobilu. Od toho se popisují jako „Truck Mounted Howitzer – TMH“

Do skupiny TMH patří většina ShH (včetně houfnice Caesar), které se zúčastnily soutěže o nový dělostřelecký systém ráže 155 mm pro dělostřelectvo AČR.

V principu 155 mm TMH jde o uložení horní dělové části tažených houfnic na kolovou platformu, odvozenou z nákladních vozidel. Kolová platforma nese pancéřovanou kabinu pro řidiče a členy osádky k obsluze děla, velitele, mířiče a nabíječe. Dále pak je na ní umístěn zásobník střeliva, střel a výmetných náplní.

Vlastní dělová nástavba vzhledem k taženému provedení je funkčně zdokonalena k usnadnění její obsluhy silovými pohony náměrového a odměrového ústrojí a vybavením nabíjecím ústrojím k nabití střely a výmetné náplně do hlavně. Funkce dělové nástavby, nabití hlavně a zamíření na cíl, jsou ovládány elektronickými systémy. Nastavování náměru a odměru je řízeno systémem řízení palby podle výpočtů prvků střelby.

Cílem koncepce TMH je zjednodušení konstrukce ShH a zvýšení její mobility užitím kolové platformy. Zjednodušení konstrukce se odráží ve snížení hmotnosti ShH a do určité míry i zkrácení jejich celkových rozměrů. To by se mělo odrazit ve snížení ceny za komplet THM ve srovnání s klasickým věžovým uspořádáním dělové nástavby (např. jako v případě houfnic DANA, ZUZANA nebo DITA). Dále pak i ve snížení nároků na provoz po dobu životního cyklu.

V každém případě koncepce TMH je schopna splnit svojí konstrukcí soudobě požadované „těžké dovednosti“, definované TTD. Základní parametr efektivity střelby, maximální dostřel 40 km pro HE střelivo s prodlouženým dostřelem, rychlost střelby ne méně než 5 až 6 ran/min a vedení střelby s koncově naváděnými střelami a řízeným účinkem v cíli, vysoká mobilita a balistická ochrana.


Takticko-technické parametry ShH CAESAR; větší foto / Nexter Systems, CC BY-NC-ND

To jsou pozitiva koncepce TMH pro ShH.

Na druhé straně koncepce TMH vyvolává řadu jevů, které plynou z jejich konstrukčních principů, majících negativní dopad na jejich bojovou efektivitu. Ty hlavní jsou následující:

Nabíjení hlavně je poloautomatické. Nabíjecí mechanismu pouze zasouvá střelu a výmetnou náplň do hlavně. Je to důsledkem toho, že podání střel a výmetných náplní ze zásobníků do zasouvacího mechanismu nelze mechanizovat. Příčinou je, že zásobníky střel a výmetných náplní lze umístit jen do prostoru mezi dělovou nástavbou a kabinou. Důsledkem je manuální přenášení střel a výmetných náplní ze zásobníků a jejich vložení do zasouvacího mechanismu nabíjecího zařízení. To činí nabíjení hlavně uživatelsky nevstřícným.

Nabíjení je pro obsluhu fyzicky náročná činnost prováděná pod psychickým tlakem, protože je vykonávaná bez balistické ochrany proti účinkům palby nepřítele. Fyzická náročnost a tím spolehlivost nabíjení je negativně ovlivněna účinkem vnějšího prostředí – kluzký či bahnitý povrch, (déšť, sníh, námraza). Rychlost střelby závisí nejen na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti, ale na jejich dostupného počtu (zranění) obsluhy. 

Všechny manuální činnosti obsluhy houfnice jsou mechanizovány, jako zamiřování a usazení ShH ke střelbě, až na tu manuálně nejnamáhavější, ruční přenášení střel a výmetných náplní ze zásobníků do nabíjecího mechanismu.

Dělová nástavba je umístěna nad zadní nápravou, spíše až za zadní nápravou. Tím nabíjecí (zasouvací) mechanismus tvoří zadní hranu vozidla, prakticky zadní nárazník. I malý náraz při kolizi s překážkou či jiným vozidlem vede k jeho poškození a tím znebojeschopnění ShH.

Nedostatečné chránění dělové nástavby proti znečištění od vnějšího prostředí, zejména za jízdy účinkem sacího efektu zádě ShH. Na tom má i svůj podíl značná tvarová rozčleněnost konfigurace dělové nástavby. To ohrožuje spolehlivost funkce mechanismů dělové nástavby, především nabíjecího mechanismu.


Houfnice CAESAR

Silné stránky a slabiny ShH Caesar

Svojí konstrukcí ShH Caesar patří do skupiny TMH. Z toho je plynou její pozitiva a negativa, která jsou společná všem ShH řešených jako TMH.

Svými takticko-technickými parametry 155 mm ShH Caesar po takticko-technické stránce splňuje požadavky formulované v zadání MO ČR.  Je splněn hlavní požadavek, schopnost vést palbu až na vzdálenost 40 km. Její předností před ostatními typy ShH, které se zúčastnily výběrového řízení, je kompaktní konstrukce, která se odráží v efektivní konfiguraci a funkci. Aplikaci principů průmyslového designu je tvarově estetická, což pozitivně přispívá k posílení důvěry uživatelů k 155 mm ShH Caesar jako účinné zbrani. Ve prospěch výběru významnou roli hraje skutečnost, že ShH Caesar splňuje požadavek AČR, aby za dělem stálo reálné bojové použití, které tím nejlépe prokáže jeho kvality a bojovou efektivnost.

Z toho pohledu ShH Caesar svými takticko-technickými parametry zcela naplňuje požadavky na „tvrdou dovednost“ z hlediska bojové efektivity, schopnost vyvodit včasnou palebnou reakci s dostatečně ničivým účinkem v cíli.

Jenže vedle „tvrdé dovednosti“ budou hrát v bojové efektivitě ShH Caesar významnou roli vlastnosti, které se popisují jako „měkké dovednosti“.  Jde o palebnou způsobilost, pochodovou odolnost, odolnost proti účinkům prostředí a ochrana proti palbě protivníka. Jsou odrazem konstrukčního řešení jednotlivých dělových uzlů a stavební struktury dělové nástavby ShH Caesar. Podíváme-li se na ShH Caesar tímto prizmatem, tak obsahuje několik uzlů, u kterých je třeba zvážit, zda bez výhrad naplňují požadavek na „měkké dovednosti“.

Palebná způsobilost. Je implikován poloautomatický systém nabíjení, kombinace manuální a strojové činnosti. Nabíjecí systém je tvořen zásobníky střel a výmetných náplní, zasouvači střel a výmetných náplní a manipulátoru, který slouží k ukládání střel do zasouvače střel. Zásobníky střel a výmetných náplní jsou umístěny do prostoru mezi dělovou nástavbu a obrněnou kabinu řidiče a obsluhy.

Střely a výmetné náplně se ručně vyjímají ze zásobníků a manuálně se přenášejí nabíječi k zasouvačům. Hmotnost střely je až 45 kg, výmetné náplně až 16 kg. Délka manipulační dráhy je až tři metry. Nabíječ střel stojí napravo od děla. Po vyjmutí střely ze zásobníku ji přenese do manipulátoru, který ji samočinně vloží do zasouvače střel. Nabíjení výmetných náplní provádějí dva nabíječi na levé straně děla. První nabíječ vyjme výmetnou náplň ze zásobníku a přenese ji k druhému nabíječi, který stojí při zasouvači výmetných náplní. Ten pak výmetnou náplň položí do zasouvače prachových náplní.

Automatické ukládání střel manipulátorem do zasouvacího mechanismu nic nemění na skutečnosti, že nabíjení hlavně je poloautomatickým systémem.

Z hlediska obsluhy je nabíjení hlavně fyzicky náročná činnost, na samé hranici ergonomických zákonitostí, někdy až za ní. Zejména se týká nabíjení výmetné náplně. Prachová výmetná náplň podle memoranda je složena s několika disků, jednoho až šesti, které se na sebe vrství. Vzájemně pro manipulaci jsou fixovány pouze výstupky a vyhloubeními v čelných plochách disků. Netvoří integrální manipulační celek, jednolitý spojitý předmět. To výrazně ztěžuje manuální proces přenášení výmetných náplní. Složená výmetná náplň se musí přenášet ve svislé poloze, aby se přešlo k jejímu rozpadnutí při přenášení. To vyžaduje od nabíječe mít vysokou fyzickou zdatnost se schopností pohybové koordinace. Při nabíjení pracuje obsluha pod psychickým tlakem, protože je prováděna bez balistické ochrany proti účinkům palby nepřítele.


Přenášení vymetných náplní do nakladače houfnice CAESAR; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Manipulace s municí je ovlivněna vnějším prostředím palebného postavení, stavem schůdnosti terénu, po kterém kráčí nabíječi, bahnitý, namrzlý a kluzký terén, a povětrností déšť, mráz, sněžení, která působí na nabíječe. Za takové situace hrozí úrazové nebezpečí. Stav okolního prostředí a povětrnosti má nezanedbatelný vliv na rychlost střelby, vede k jejímu snížení až ke ztrátě schopnosti nabíjení a tím střelby. Rychlost střelby závisí nejen na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti, ale na dostupném počtu obsluhy. 

Při ztrátě funkčnosti nabíjecího systému vznikem poruchy ruční nabíjení hlavně je téměř nemožné, jak z dispozičních důvodů dělového systému (vysoká palná výška), tak z hlediska nároků na možností a činnost obsluhy. 

Zde je nutné poznamenat, skladba a řešení 155 mm dělového náboje pro ShH Caesar se zcela liší od náboje pro 152 mm ShKH vz.77. To bude mít dopad na celý logistický řetězec muničního zásobovacího toku.


Ukládaní vymetných náplní do nakladače; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Pochodová odolnost. Je to schopnost zbraňových uzlů ShH Caesar odolávat jízdním dynamickým oscilačním zatížením a kolizním poškozením dělových uzlů při střetu ShH s překážkou nebo havarijním nárazem jiného vozidla, zabránění jízdnímu znečištění dělových uzlů kontaminací od prachu a bláta. 

Pochodová odolnost z hlediska efektivity funkční podpory palebné činnosti hraje významnou roli. Je to důsledek konstrukčního uspořádání ShH Caesar, že dělová nástavba je položena až na konec kolové platformy. Důsledkem toho hlavní dělové uzly přesahují kolovou platformu a tvoří jeho nejzadnější část. Je to nabíjecí mechanismus. V důsledku toho se stává zadním nárazníkem vozidla s nebezpečím havarijního poškození nabíjecího mechanismu při jízdní kolizi, jehož důsledkem je její bojové zneschopnění.

Dynamickému oscilačnímu zatížení, vyvolaným jízdou zbraňového systému, jsou vystaveny všechny zbraňové otočné dvojice, mající charakter otočné páky. Všechny konstrukční prvky s nimi spojené jsou vystaveny únavovému „třepání“, jehož důsledkem je postupná ztráta funkční způsobilosti.  Jde o ramena zasouvačů a opěrné rydlo. Ramena zasouvačů jsou jen letmo uchycena k dělové nástavbě. Nejsou zajištěna v dopravní poloze jejich fixací k dělové nástavbě. Navíc jsou nejzadnější částí ShH Caesar, takže v případě jízdní kolize plní úlohu nárazníku. Uvedená situace hrozí především při zaujímání a východu z palebného postavení. Náraz vede k poškození ramen zasouvačů a k ztrátě schopnosti nabíjet hlaveň. To znamená vyřazení ShH Caesar z boje, protože ve vojskových podmínkách půjde jen stěží opravit poškozené rameno zasouvačů.

Při jízdě podtlakovým efektem zádě dochází k nasávání prachu či bláta z jízdního povrchu na zbraňovou nástavbu. Pokud nejsou uzly dělové nástavby proti tomu kryty, dojde k jejich znečištění s nebezpečím ztráty jejich funkční způsobilosti, což způsobí ztrátu funkční způsobilosti ShH Caesar.


Detail tvarově členité zadní části houfnice CAESAR; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Odolnost proti účinkům prostředí. Jedná se o vliv a účinek povětrnosti, teplota ovzduší, horko či mráz, déšť či sněžení, námraza, jednak o stav zemského povrchu, zpevněné či měkké podloží, suchý, prašný či blátivý povrch, zasněžený či pokrytý námrazou, jednak na činnost obsluhy, jednak na funkci dělového systému jako celku a na jeho jednotlivé funkční uzly. U nich se jedná o znečištění, ohrožující jejich funkční způsobilost (zadření) či ztrátu pohyblivosti funkčních dvojic zamrznutím.

Ochrana proti palbě protivníka. Při vedení palebné činnosti ShH Caesar není obsluha děla vůbec chráněna před nepřátelskou palbou, protože ve své koncepci užívá poloautomatické nabíjení, při kterém se obsluha nachází kolem děla bez balistické ochrany po vystoupení z pancéřované kabiny.

Někteří odborníci nepřisuzují této skutečnosti význam, považují ji pouze za jednu z mnohých situací, které ve válečném konfliktu mohou nastat, kdy obsluha není chráněna. Tato úvaha je chybná. Nejčastěji jsou totiž dělostřelecké systémy palebně napadeny, když jsou rozvinuty v palebných postaveních. Tam jsou a zejména budou průzkumem nejsnadněji vypátrány. Odhalení dělostřeleckým radarem je možné, ale až po zahájení palby, zpravidla ne s dostatečně přesným zaměřením palebného postavení, aby odvetná palba měla dostatečnou účinnost.

Prudký rozvoj využití dronů v tomto směru zcela mění situaci. Nejnovější průzkumné drony jsou nejen schopny odhalit palebná postavení a velmi přesně je lokalizovat ještě před zahájením palebné činnosti, a pokud to budou bojové drony, tak ty budou samy schopny palebně působit na děla v palebných postaveních. Válka o Náhorní Karabach jednoznačně demonstrovala potenciál bojových dronů.

Traduje jako mantra, že z děla se vystřelí do 7 až 10 ran, a poté dělo ihned opustí palebné postavení spíše, než se spustí odvetná palba. To je zcela v rozporu s účelem dělostřelecké palby. Palba se vede tak dlouho, až je cíl buď přímo zničen nebo alespoň na kratší dobu umlčen. Při pozorované palbě se střelba zastaví, když je cíl viditelně vyřazen z činnosti, při nepozorované palbě až po vystřelení předepsaného poštu ran. Dříve není možno palebné postaven opustit, než je palebný úkol splněn. Uvedená situace obvykle nastane při přímé palebné podpoře podporovaného bojového uskupení. Dělostřelectvo vede podpůrnou palbu bez přerušení podle požadavků velitele na základě stavu bojové situace. Palba může být ukončena a dělostřelecké uskupení může opustit palebné postavení až k tomu vydá povel velitel podporovaného bojového uskupení.

Drony a přímá palebná podpora tak vyžadují, aby při střelbě byla osádka ShH ukryta pod balistickou ochranou. To umožní jen užití automatického nabíjení, což u ShH Caesar postrádá.

Jak pohlížet na výběr ShH Caesar

Při akutní potřebně zvýšit bojeschopnost dělostřelectva AČR 155 mm dělostřeleckým zbraňovým systémem, ShH Caesar se jeví jako nejpříhodnější volba.

Dělostřelecký systém Caesar bude ve výzbroji AČR nejméně 30 let. Potom je třeba si položit otázku, zda má i pro budoucnost potřebný potenciál bojové efektivnosti a k možnému up-gradu. Současný průběh výběru však spíše ukazuje, jako by se vybíral dělostřelecký systém jen na nejbližší dobu bez perspektivního uvažování, kam a jak se bude ubírat vedení boje.

Klade se příliš velký důraz na dostřel 40 km, avšak „měkké dovednosti“ se dostávají do pozadí, ač jsou „solí“ efektivity dělostřeleckého systému.

Současně řešení ShH Caesar zcela odporuje trendům rozvoje zbraňových systémů směřujících k bezobslužným automatizovaným systémům s aplikací umělé inteligence. Pomíjí se vliv automatického nabíjení na bojovou efektivnost. Nejde jen o vyšší efektivitu vedení střelby, ale především prostřednictvím automatického nabíjení se chrání obsluha při provádění klíčové bojové činnosti, střelbě. Především při vedení přímé palebné podpory, kde úloha dělostřelectva je pro úspěch bojových uskupení zcela nezastupitelná. Vždyť o to jde při koncepci zbraňových systémů pro bojiště 21. století, řešit je jako bezobslužné, aby se ochránilo to, co je v boji nejcennější, život bojovníků.

Dát do zadávacích podmínek „nejméně či alespoň poloautomatické nabíjení“ je naprostý nonsens, který je nehodný možnosti současných vojenských technologií. V tomto směru je manuální nabíjení (poloautomatické, asistované) je výraznou slabinou ShH Caesar.  

Koncepce 155 mm ShH Caesar je výrazně ovlivněna „technokratickým“ přístupem ke konstrukčnímu řešení, který nedostatečně respektuje soudobé uživatelské potřeby, požadavky na provozní spolehlivost a odolnost proti poruchám, poškození až haváriím způsobených vnějšími činiteli.

Procesu výběrového řízení chybí skutečnost, že ShH Caesar nebyla podrobena zkouškám na polygonech AČR, což pro rozhodování hraje nezastupitelnou roli. Příkladem zde může sloužit výběrový proces na pásové OT. Před tím, než je zbraň zavedena do armády, musí projít vojskovými zkouškami, kdy zbraň bude na rozdíl od zaškolených továrních techniků obsluhována přímými uživateli se všemi jejich pozitivy a negativy se simulováním všech situací, se kterými se zbraň střetne během svého životního cyklu, zejména pak v bojovém nasazení.

Vybrat zbraň jen podle marketingových podkladů je hazardem. Koupě zbraně bez náročných vojskových zkoušek je jako koupit „zajíce v pytli“. To by měli mít na mysli všichni, kteří rozhodují o budoucí 155 mm samohybné houfnici. Jde o to, aby dělostřelectvo AČR včlenilo do své výzbroje dělostřelecký prostředek, který naplní jeho očekávání nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.

Pouhý dostřel nestačí.

Autor je em. docentem VTA Brno, (nyní UO Brno), kde byl vedoucím odb. skupiny hlavňových zbraní katedry zbraňových systémů (nyní katedra zbraní a munice). Spolupracoval s vývojovým podnikem Konštrukta Trenčín a výrobním závodem ZŤS Dubnica n/Váhom na vývoji, výrobě a zkouškách zbraňových systémů. Je autorem koncepce automatického nabíjení a lafetace 120 mm ShM vz.85 PRAM-S. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ...

KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8

Zástupci českého ministerstva obrany (MO ČR) vedou již několik měsíců jednání s francouzskou ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Scotty
  16:57 02.05.2021

  Zajímavý článek na Infu o možném důvodu určitého nárůstu ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavý článek na Infu o možném důvodu určitého nárůstu ceny.
  https://www.info.cz/nazory/bol... Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:14 02.05.2021

   Tohle spíše přináší další zmatek. Je sice hezké zmínit, že jsou tam věci co se měli objednat samostatně. Ale o tom, že jsou tam věci, které neobjednali vůbec, co uváděl ten jiný ...Zobrazit celý příspěvek

   Tohle spíše přináší další zmatek. Je sice hezké zmínit, že jsou tam věci co se měli objednat samostatně. Ale o tom, že jsou tam věci, které neobjednali vůbec, co uváděl ten jiný článek ani slovo.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:20 02.05.2021

    To je jedno z druhým. Nabídka Nexteru byla posouzena jako nekvalitní a odmítnuta. Uvidíme jakou cenu a obsah zakázky finálně vyjednají.

    To je jedno z druhým. Nabídka Nexteru byla posouzena jako nekvalitní a odmítnuta. Uvidíme jakou cenu a obsah zakázky finálně vyjednají.

 • lukus
  13:11 02.05.2021

  Pokud si dobře pamatuji, tak rozhodnutí pro veřejnost padlo ohledne houfnic minulý rok červen. A to tenkrát nevěděli, že cena neodpovídá a můsí připočíst 60%. Jen počkejte, co ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud si dobře pamatuji, tak rozhodnutí pro veřejnost padlo ohledne houfnic minulý rok červen. A to tenkrát nevěděli, že cena neodpovídá a můsí připočíst 60%.

  Jen počkejte, co se stane, když přidělí EDF stavbu Dukovan....
  -bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko
  -nebo budeme stavět 16 let a bezvýsledně jako Finsko a třikrát se nám to prodraží
  - nebo to reaktorová nádoba bude mít bezpečnostní problémy a budeme řešit otázku, zda budeme riskovat Černobyl.

  https://cz.boell.org/sites/def...


  T9 bude superprůser.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:11 02.05.2021

   Ne, nevěděli.

   Ne, nevěděli.

   • flanker.jirka
    14:51 02.05.2021

    Scotty
    Umí nakoupit alespoň ponožky?

    Scotty
    Umí nakoupit alespoň ponožky?

  • Jirosi
   18:31 02.05.2021

   "-bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko" V Turecku přidělily stavbu nám, půjčku na to dala ČEB, a díra po tom zůstala jí. "nebo to reaktorová ...Zobrazit celý příspěvek

   "-bud tam proinvestujeme majlant a nakonec to zakonzervujeme jako Turecko"

   V Turecku přidělily stavbu nám, půjčku na to dala ČEB, a díra po tom zůstala jí.

   "nebo to reaktorová nádoba bude mít bezpečnostní problémy a budeme řešit otázku, zda budeme riskovat Černobyl."

   Černobyl neměl chybu v nádobě! Byla to chyba v neznalosti obsluhy o tom jak ten reaktor funguje.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:47 02.05.2021

    Černobyl měl problém (tedy krom samotného principu reaktoru) v tom že kolem reaktorové místnosti nebyl postaven kontejnment. Reaktorová místnost byla v podstatě jen běžná ...Zobrazit celý příspěvek

    Černobyl měl problém (tedy krom samotného principu reaktoru) v tom že kolem reaktorové místnosti nebyl postaven kontejnment. Reaktorová místnost byla v podstatě jen běžná průmyslová budova.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:43 02.05.2021

     Černobyl, měl spoustu problémů. Ale pokud by o nich obsluha věděla, nikdy by to nemohlo zajít tak daleko. Ty další jen zhoršovali dopady té neznalosti obsluhy.

     Černobyl, měl spoustu problémů. Ale pokud by o nich obsluha věděla, nikdy by to nemohlo zajít tak daleko. Ty další jen zhoršovali dopady té neznalosti obsluhy.

     • SYN_
      20:53 02.05.2021

      Celkem často se vysktující problém bezpečnosti "ementálový"... problém nastane "jen" pokud se díry "seřadí" všechny přesně za sebe... poměrně málo bezpečná konstrukce je jedna ...Zobrazit celý příspěvek

      Celkem často se vysktující problém bezpečnosti "ementálový"... problém nastane "jen" pokud se díry "seřadí" všechny přesně za sebe... poměrně málo bezpečná konstrukce je jedna dosti velká díra, nedostatečně poučená obsluha další...

      Jinak těžko mluvit o černobylské reaktorové nádobě když má místo toho množství vysokotlakých kanálů... trošku exaktnosti o takových věcech ano pánové?Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     10:04 03.05.2021

     Při takové havárii jako v Černobylu (těžká RIA) by ani kontejnment nepomohl. Mimochodem, ani Dukovany kontejnment nemají.

     Při takové havárii jako v Černobylu (těžká RIA) by ani kontejnment nepomohl. Mimochodem, ani Dukovany kontejnment nemají.

     • Marw
      13:57 03.05.2021

      Dukovany (a elektrarne typu V213 vo vseobecnosti) samozrejme kontajnment maju. Akurat v nasej terminologii sa to oznacuje ako "hemeticke boxy". Nic to ale nemeni na tom ze reaktor ...Zobrazit celý příspěvek

      Dukovany (a elektrarne typu V213 vo vseobecnosti) samozrejme kontajnment maju. Akurat v nasej terminologii sa to oznacuje ako "hemeticke boxy". Nic to ale nemeni na tom ze reaktor je umiestneny v zelezobetonovej ochrannej obalke ktora vydrzi aj napr. pad dopravneho lietadla.

      U V213 je to velmi podobny system ako mali BWR-3, akurat system potlacenia tlaku ma kusok inu koncepciu (toroidna nadrz u BWR-3 vs barbotazne veze pri V213).

      Problemom V213 je ze kontajnment zacina na podlahe reaktoroveho salu, vsetko nad tym je fakticky len lahka priemyselna konstrukcia. To by az tak nevadilo, problemom je ale ze kontajnment nechrani bazen vyhoreneho paliva (opat rovnaka koncepcia ako BWR-3).

      To ze kontajnment nechrani aj cely reaktorovy sal je dan za koncepciu takzvanych duoblokov, ktore z ekonomickych dovodov vyuzivaju jeden spolocny reaktorovy sal a bloky tak mozu zdielat niektore spolocne prvky (napr. system zeriavov, infrastruktura na manipulaciu s vnutroreaktorovymi castami atd.). Pokial ma pamat neklame podoben boli koncipovane aj britske reaktory typu Magnox.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:57 02.05.2021

   lukus
   Všechny projekty jaderných elektráren, ať už je staví kdokoli, nabírají časový skluz a nebo se prodražují. To rozhodně není problém jen francouzské společnosti.

   lukus
   Všechny projekty jaderných elektráren, ať už je staví kdokoli, nabírají časový skluz a nebo se prodražují. To rozhodně není problém jen francouzské společnosti.

   • liberal shark
    10:06 03.05.2021

    Korejci a Číňani stavějí víceméně v termínu a s minimálními vícenáklady. Ostatně Westinghouse s Bechtelem na Vogtle také.

    Korejci a Číňani stavějí víceméně v termínu a s minimálními vícenáklady. Ostatně Westinghouse s Bechtelem na Vogtle také.

  • SYN_
   20:48 02.05.2021

   OK, +1 do seznamu antinukleárních fanatiků (kteří mají primární "zásluhu" na tom že se soudobé stavby prodlužují a prodražují)

   OK, +1 do seznamu antinukleárních fanatiků (kteří mají primární "zásluhu" na tom že se soudobé stavby prodlužují a prodražují)

  • liberal shark
   10:07 03.05.2021

   EdF néééééééé :-). To je stejná pakáž jako Rusové.

   EdF néééééééé :-). To je stejná pakáž jako Rusové.

 • 3180
  13:06 02.05.2021

  Díky za výborný článek o houfnicích, srozumitelný i pro mne jako laika (PS, U 3180 Grabštejn Chotyně, starší psovod, abs. 1992)...i diskuse je velmi zajímavá...

  Díky za výborný článek o houfnicích, srozumitelný i pro mne jako laika (PS, U 3180 Grabštejn Chotyně, starší psovod, abs. 1992)...i diskuse je velmi zajímavá...

 • ALCR
  13:00 02.05.2021

  Zahraniční zbrojaři šponují ceny pro českou armádu, francouzská firma Nexter chce za svá děla Caesar o 60 procent víc a izraelská zbrojovka Rafael za rakety Spyder o 50 procent, ...Zobrazit celý příspěvek

  Zahraniční zbrojaři šponují ceny pro českou armádu, francouzská firma Nexter chce za svá děla Caesar o 60 procent víc a izraelská zbrojovka Rafael za rakety Spyder o 50 procent, než bylo původně dohodnuto.
  https://www.novinky.cz/domaci/... Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:04 02.05.2021

   "„Nabídka firmy Nexter výrazně překračuje původní cenu a také v nabídce bylo hodně nedostatků, proto jsme ji poslali zpět, aby ji dopracovali a snížili cenu,“ řekl ve středu ...Zobrazit celý příspěvek

   "„Nabídka firmy Nexter výrazně překračuje původní cenu a také v nabídce bylo hodně nedostatků, proto jsme ji poslali zpět, aby ji dopracovali a snížili cenu,“ řekl ve středu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poslancům výboru pro obranu."

   To nikdo nečte víc než nadpis?
   Nejedná se o konečnou cenu!Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:10 03.05.2021

    Jak znám Francouze, tak se na nějakou exaktní formulaci nabídky vykašlali a poslali surrealistickou poezii. Ze stejného důvodu byli vyřazeni z výběrka na Temelín.

    Jak znám Francouze, tak se na nějakou exaktní formulaci nabídky vykašlali a poslali surrealistickou poezii. Ze stejného důvodu byli vyřazeni z výběrka na Temelín.

 • Jura99
  11:59 02.05.2021

  kdyz je ta druzba s Ukrajinou, to je trh pro par stovek del. Ta jejich Bohdana potrebuje lepsi konstrukci, EA by z ni umela udelat Caesara, fabrika na hlavne na Ukrajine bude, a ...Zobrazit celý příspěvek

  kdyz je ta druzba s Ukrajinou, to je trh pro par stovek del. Ta jejich Bohdana potrebuje lepsi konstrukci, EA by z ni umela udelat Caesara, fabrika na hlavne na Ukrajine bude, a ACR by si taky vzala svych 52ks.Skrýt celý příspěvek

  • Dual
   12:31 02.05.2021

   Projekt houfnice Bohdana pravděpodobně skonči nezdarem. Byl vyroben 1 prototyp, z něj bylo 7x vystřeleno na kratší vzdálenost v prosinci 2019, na delší vzdálenost se pak neodvážili ...Zobrazit celý příspěvek

   Projekt houfnice Bohdana pravděpodobně skonči nezdarem. Byl vyroben 1 prototyp, z něj bylo 7x vystřeleno na kratší vzdálenost v prosinci 2019, na delší vzdálenost se pak neodvážili po zkušenostech z dosavadních výsledků vystřelit (nekvalitní hlaveň). Podle smlouvy měl být projekt dokončen v roce 2020. Ukrajinské MO vymáhá po firmě soudně sankce za nedodržení smlouvy.
   Pro montáž SAU DANA M2 se momentálně hledá na Ukrajině vhodná lokalita.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    19:40 02.05.2021

    problem v projektu je prave vyzva napr. pro EA, aby se angazovala a bud projekt dotahla nebo nabidla svou houfnici.

    problem v projektu je prave vyzva napr. pro EA, aby se angazovala a bud projekt dotahla nebo nabidla svou houfnici.

  • flanker.jirka
   14:52 02.05.2021

   EA evidentně umi postavit i lepší houfnici než Caesar.

   EA evidentně umi postavit i lepší houfnici než Caesar.

 • fotr
  10:22 02.05.2021

  Nechápu, jak se ta cena může o tolik rozběhnout? Proběhla přeci nějaká jednání, předběžné specifikace, ze kterých musela nějaká poměrně jasná cifra vypadnout. Proč to je nakonec ...Zobrazit celý příspěvek

  Nechápu, jak se ta cena může o tolik rozběhnout? Proběhla přeci nějaká jednání, předběžné specifikace, ze kterých musela nějaká poměrně jasná cifra vypadnout. Proč to je nakonec tak propastný rozdíl?
  Vím že cenu může zvýšit časová prodleva, upřesněné zadání celé zakázky a roli tu hraje spousta parametrů ale aby to bylo o tolik? Změnilo se na zakázce něco tak zásadního, nebo nás chce frantík prostě jen podojit?Skrýt celý příspěvek

  • Gator
   10:35 02.05.2021

   Tak dnes potvrzeno Metnarem, cena vyletěla o 60 procent, u Spideru o 50. To si fakt žabožrouti dělaj prdel?

   Tak dnes potvrzeno Metnarem, cena vyletěla o 60 procent, u Spideru o 50. To si fakt žabožrouti dělaj prdel?

   • CerVus
    10:56 02.05.2021

    Místo Spideru by stálo za to zvážit systém založený na AMRAAM-ER. Je šílené že plánujeme mít víc druhů raket než drtivá většina mnohem větších armád.

    Místo Spideru by stálo za to zvážit systém založený na AMRAAM-ER. Je šílené že plánujeme mít víc druhů raket než drtivá většina mnohem větších armád.

    • flanker.jirka
     11:23 02.05.2021

     CerVus Jaký šílený počet? Pro stíhače AIM 9 a AIM 120 Pozemní PVO Python, Derby a VSHORAD RBS 70. (před pořízením RBS 70 to bylo pro pozemní PVO více divoké KUB, OSA AKM, S 10M, S ...Zobrazit celý příspěvek

     CerVus
     Jaký šílený počet?
     Pro stíhače AIM 9 a AIM 120
     Pozemní PVO Python, Derby a VSHORAD RBS 70.
     (před pořízením RBS 70 to bylo pro pozemní PVO více divoké KUB, OSA AKM, S 10M, S 2)Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     11:25 02.05.2021

     Jaký je rozdíl mezi tím mít AMRAAM-ER nebo Derby? AMRAAM-ER toho s klasickým AMRAAMem mnoho společného nemá. Respektive pouze naváděcí část. Navíc I-Derby ER výrazně převyšuje ...Zobrazit celý příspěvek

     Jaký je rozdíl mezi tím mít AMRAAM-ER nebo Derby? AMRAAM-ER toho s klasickým AMRAAMem mnoho společného nemá. Respektive pouze naváděcí část. Navíc I-Derby ER výrazně převyšuje AMRAAM-ER v dostřelu (při použití boosteru).Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:59 02.05.2021

      Scotty Pořídí AČR verzi Spyderu LR? Ten by měl mít střely s boosterem, podobně jako verze MR, ale s novější verzí střel Python 5 a Derby, které ještě nejsou nikde zavedeny. ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Pořídí AČR verzi Spyderu LR? Ten by měl mít střely s boosterem, podobně jako verze MR, ale s novější verzí střel Python 5 a Derby, které ještě nejsou nikde zavedeny. https://www.rafael.co.il/wp-co... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:27 02.05.2021

      Odpalovací zařízení pro MR a LR by mělo být stejné. Je to opravdu jen o tech střelách. konkrétně o I-Derby ER která by měla mít dosah 40 km a 80 km s ...Zobrazit celý příspěvek

      Odpalovací zařízení pro MR a LR by mělo být stejné. Je to opravdu jen o tech střelách. konkrétně o I-Derby ER která by měla mít dosah 40 km a 80 km s boosterem.
      https://www.calcalistech.com/c...
      Jestli tu střelu nakoupí spolu se systémem? Vzhledem k tomu že budou tlačit cenu dolů tak pochybuji. Nicméně dokupit ji v budoucnu by neměl být problém.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:33 02.05.2021

      Scotty Tak jen doufat, že se pořídí alespoň verze MR. Verzi SR bych považoval za peníze vyhozené z okna. AČR už by tímto nákupem měla myslet i na to, že by ráda do budoucna měla ve ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Tak jen doufat, že se pořídí alespoň verze MR. Verzi SR bych považoval za peníze vyhozené z okna. AČR už by tímto nákupem měla myslet i na to, že by ráda do budoucna měla ve výzrboji systém C-RAM. Přímo se tak nabízí kombinace Spyder MR s Iron dome, oba systémy od stejného výrobce a se stejným typem radaru ELM 2084 a oba již funkční. Iron dome má dostat také i nové verze střel, levnější a při podobné hmotnosti jako Python lze očekávat, že mohou dosáhnout cca na 15 km dálky, tak že i systém VSHORAD v jednom.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:52 02.05.2021

      V jednom článku píšou že cena za Spyder mohla narůst také tím že armáda požaduje některé věci se kterými se původně nepočítalo. /V případě Spyderu požaduje armáda navíc i dodávku ...Zobrazit celý příspěvek

      V jednom článku píšou že cena za Spyder mohla narůst také tím že armáda požaduje některé věci se kterými se původně nepočítalo.
      /V případě Spyderu požaduje armáda navíc i dodávku čtyř radarů, více modulů pro řízení a velení, systém kybernetické ochrany a také pancéřování všech vozidel, které komponenty systému ponesou./
      https://www.info.cz/nazory/bol... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:30 02.05.2021

      Scotty Mít ke každé baterií vlastní radar je snad samozřejmost, bez radaru to nefunguje. To snad musí vědět. On vážně nikdo nepočítal s tím, že je k tomu radar potřeba? To tu ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Mít ke každé baterií vlastní radar je snad samozřejmost, bez radaru to nefunguje. To snad musí vědět. On vážně nikdo nepočítal s tím, že je k tomu radar potřeba? To tu specifikaci psali bigoši? Více modulů pro velení a řízení je dobrou zprávou. Panceřování kabin? U RBS 70 mají Tatry 810 bez pancíře a to jde o systém VSHORAD, který bude více vpředu. Chybět defence zcela chápu, stačí si vzpomenout na hacknuti německého patriotu v Turecku.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:47 02.05.2021

      flanker.jirka Spíš to chápu tak že chtějí o čtyři radary více než s čím počítal původní záměr. S tím že by se kupovalo bez radaru snad nikdo neuvažoval. Pro RBS-70 NG se budou ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Spíš to chápu tak že chtějí o čtyři radary více než s čím počítal původní záměr. S tím že by se kupovalo bez radaru snad nikdo neuvažoval.
      Pro RBS-70 NG se budou pořizovat Tatry s pancéřovanou kabinou a nástavbou. Původně je chtěli i pro T810, ale narazili na limity nosnosti podvozku.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:10 02.05.2021

      flanker.jirka Teď jsem se díval do starší diskuze a VlaLang, který měl z výběrem patrně něco společného, psal že mají zájem o opci na další 4 baterie. Třeba to jen ten novinář ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Teď jsem se díval do starší diskuze a VlaLang, který měl z výběrem patrně něco společného, psal že mají zájem o opci na další 4 baterie. Třeba to jen ten novinář špatně pochopil.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:07 02.05.2021

      Scotty Asi se necháme překvapit co z toho nákupu vzejde. 4 baterie je pouze minimum pro zachování nějaké teoretické schopnosti AČR. Pokud by měli řešit další 4 baterie, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Asi se necháme překvapit co z toho nákupu vzejde. 4 baterie je pouze minimum pro zachování nějaké teoretické schopnosti AČR.
      Pokud by měli řešit další 4 baterie, tak nejlépe už je integrovat k radarům MADR pořizovaným nyní. Šlo by tak trochu o návrat k systému PVOS, kdy se dohromady integrovala činností stíhacího letectva a pozemních systémů PVO. Dávalo by to smysl, radary ELM 2084 zvládají v Izraeli i systémy jako BARAK MX nebo David Sling.Skrýt celý příspěvek

   • fotr
    11:04 02.05.2021

    Asi vážně dělají, to už by se možná vyplatilo někde koupit hlavně a modernizovat si doma Dany. Co kromě těch hlavní neumíme udělat doma, je tu nějaký znalec?

    Asi vážně dělají, to už by se možná vyplatilo někde koupit hlavně a modernizovat si doma Dany. Co kromě těch hlavní neumíme udělat doma, je tu nějaký znalec?

    • Gator
     11:41 02.05.2021

     Umíme dnes krom laufů vše.

     Umíme dnes krom laufů vše.

     • Jura99
      12:02 02.05.2021

      to take nemusi byt pravda, CSG koupila slevarnu hlavni a obrobit to ve strojirne neni neresitelne. Pokud budou zakazky, urcite bude snaha to vyrobit nez nekde koupit, kvuli cene.

      to take nemusi byt pravda, CSG koupila slevarnu hlavni a obrobit to ve strojirne neni neresitelne. Pokud budou zakazky, urcite bude snaha to vyrobit nez nekde koupit, kvuli cene.

     • Gator
      20:58 02.05.2021

      Tak pokud byla dělovka v Dubnici loni zavřená, problém to bude. Probíralo se i tady. Vykovat polotovar laufu problém není, problém je ten vývrt. Na to jsou dost speciální stroje a ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak pokud byla dělovka v Dubnici loni zavřená, problém to bude. Probíralo se i tady. Vykovat polotovar laufu problém není, problém je ten vývrt. Na to jsou dost speciální stroje a k nim zkušená obsluha. Zrovna každá strojirna to neudělá, řekl bych, že žádná. V Dubnici byla přenesená komplet výroba z Plzně, u nás nezůstalo nic. Záleží na tom, co tam zůstalo. A taky kdo tam zůstal.Skrýt celý příspěvek

     • Karlos73
      21:41 02.05.2021

      Nič nebolo zrušené. Výroba hlavní v Dubnici ďalej pokračuje. Zlievaren je zatiaľ otázna. Pri objednaných 25x Z2, je potrebných pri každej Z2 pri jej životnosti, niekoľko hlavní ...Zobrazit celý příspěvek

      Nič nebolo zrušené. Výroba hlavní v Dubnici ďalej pokračuje. Zlievaren je zatiaľ otázna. Pri objednaných 25x Z2, je potrebných pri každej Z2 pri jej životnosti, niekoľko hlavní navyše. Pri súčasných streľba Z2000, bude potrebné tiež meniť hlavne. A to je len Slovensko,... Preto výroba hlavní nekončí ale ďalej pokračuje.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:22 02.05.2021

      "Železo" si odlejete vo vašej zlievarni a dieru Vám vyrobíme na Slovensku .... Ide len o deľbu práce....

      "Železo" si odlejete vo vašej zlievarni a dieru Vám vyrobíme na Slovensku .... Ide len o deľbu práce....

     • Miroslav
      23:02 02.05.2021

      Jura: Stále keď je tu táto téma opakuješ jednu polopravdu ktorá však má svoje ALE. Je pravda, že CSG kúpila a následnej zavrela zlievareň na výrobu hlavní ZŤS Metalurg ale to nie ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura: Stále keď je tu táto téma opakuješ jednu polopravdu ktorá však má svoje ALE. Je pravda, že CSG kúpila a následnej zavrela zlievareň na výrobu hlavní ZŤS Metalurg ale to nie je jediná kováreň na Slovensku ktorá dokáže vyrábať polotovary na hlavne. Len v samotnej Dubnici je ešte jedna kováreň a zlievareň. Volá sa Metalurgia TS. ZŤS Special ako výrobca hlavní funguje ďalej a keďže nič nepodnikli aby zachránili ZŤS Metalurg tak je jasné, že asi na nich závislí neboli

      Mimochodom, vyrobiť takú hlaveň je dosť kumšt a polotovar je asi to najmenej. Musíš mať na to v prvom rade špeciálne stroje, delové vrtáky a hlavne skúsenosti. To rozhodne nie je o tom len vyvŕtať dieru do kruhovky. Tá diera sa robí na niekoľkokrát a potom sa ešte zvnútra valčekuje a ďalej upravuje. Je s tým dosť roboty. Ten materiál nie je žiaden S235JR ale kvalitná legovaná oceľ.

      Poviem ti takú osobnú skúsenosť. Už roky spolupracujem s jednou juhočeskou firmou. Ten pán čo založil tú firmu obetoval 40 rokov života vývoji produktu ktorý spolu vyvážame do celej Európy. Sme v kontakte prakticky každý deň, buď telefonicky alebo e-mailom. Prednedávnom mi tak hovorí, že už je starý, že uvažuje, že by som prebral jeho firmu pod podmienkou, že zachovám značku hoci ju presťahujem na Slovensko. Vieš, tebe sa môže zdať, že v ČR je 10 000 strojárov ktorí by to vedeli ťahať za neho ale opak je pravdou. Proste je to špecifický produkt a ja som okrem neho asi jediný ktorý vie o čo ide. By si neveril, aké ťažké je zachovať a rozvíjať nejaký špeciálny produkt. A myslím, že pre tie hlavne v Dubnici to bude platiť ešte násobne viac. To vôbec neber v zlom ale nemyslím, že by bolo rozumné a ani možné len tak z ničoho v ČR vybudovať výrobu hlavní rovnako ako u nás asi nikdy nebudeme vyrábať podzvukové stíhačky. Tie skúsenosti nepustiaSkrýt celý příspěvek

     • Gator
      00:07 03.05.2021

      Tak vrtání a válečkování není u nás problém, dělá se to třeba v Ostroji Opava, ovšem protlačování vývrtu škrabákem, to bohužel už u nás nedělá nikdo v těchto rážích.

      Tak vrtání a válečkování není u nás problém, dělá se to třeba v Ostroji Opava, ovšem protlačování vývrtu škrabákem, to bohužel už u nás nedělá nikdo v těchto rážích.

     • Karlos73
      00:34 03.05.2021

      Gator, Jura99. Tak ešte raz aby ste to pochopili, ZTS - Špeciál má technológie pre kompletnú výrobu hlavní . Od zlievarne až po vývrt hlavní... http://www.ztsspecial.sk/sk/uv... ...Zobrazit celý příspěvek

      Gator, Jura99. Tak ešte raz aby ste to pochopili, ZTS - Špeciál má technológie pre kompletnú výrobu hlavní . Od zlievarne až po vývrt hlavní... http://www.ztsspecial.sk/sk/uv... Slovenská firma dodáva pre potreby OSSR komplet celé delo a aj náhradné hlavne.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      07:54 03.05.2021

      Gator: Tak tam zavolaj a spýtaj sa ich, že potrebuješ osovo vŕtať guľatinu do dĺžky cez 8 metrov. A potom nám všetkým daj vedieť čo oni na to. A to samozrejme hovoríme len o ...Zobrazit celý příspěvek

      Gator: Tak tam zavolaj a spýtaj sa ich, že potrebuješ osovo vŕtať guľatinu do dĺžky cez 8 metrov. A potom nám všetkým daj vedieť čo oni na to. A to samozrejme hovoríme len o hlavni. Čo mechanizmus dela?

      Tu si to niektorí predstavujú jak Hurvínek válku. A rozhodne nesúhlasím, že vyrábať niečo doma musí byť lacnejšie ako tvrdí Jura. Kým dáš dokopy a celú technológiu tak zistíš, že ešte si nič nevyrobil a už si v strate. A či sa budú zbrojárske firmy hrnúť k výrobcovi ktorý nikdy hlavne nevyrábal, o tom tiež pochybujem.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      08:47 03.05.2021

      Karlos: To je v každej diskusii o tejto téme. Tu si vždy niekto zamieňa ZŤS Špeciál (výrobca diel) so ZŤS Metalurg (výrobca polotovarov - kováreň). Nerozumiem prečo. Vraj vykovať ...Zobrazit celý příspěvek

      Karlos: To je v každej diskusii o tejto téme. Tu si vždy niekto zamieňa ZŤS Špeciál (výrobca diel) so ZŤS Metalurg (výrobca polotovarov - kováreň). Nerozumiem prečo. Vraj vykovať polotovar nie je problém (viď Gator), potom zase píše, že výroba hlavní na Slovensku má problém lebo to už problém je, že kováreň bola zatvorená (len v Dubnici je ešte minimálne jedna ďalšia). Potom zase už ani výroba vývrtu v ČR zrazu nie je problém. Nebaví ma takáto diskusiaSkrýt celý příspěvek

     • Gator
      09:36 03.05.2021

      Miroslav nikam volat nemusím, znám to tam, i technologii výroby a co a jak se tam vyrábí. Dal jsem to jako příklad dnešních možnosti. Já se taky výše zmiňoval, že dnes výroba ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav nikam volat nemusím, znám to tam, i technologii výroby a co a jak se tam vyrábí. Dal jsem to jako příklad dnešních možnosti. Já se taky výše zmiňoval, že dnes výroba dělové hlavně u nás není možná, jelikož veškeré know-how i s vybavením skončilo před a po 2. sv. válce v Dubnici.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:01 02.05.2021

   "Proč to je nakonec tak propastný rozdíl?"

   To je tím, že to je z interní komunikace( nabídka neodpovídá poptávce). Nikoliv konečná cena.

   "Proč to je nakonec tak propastný rozdíl?"

   To je tím, že to je z interní komunikace( nabídka neodpovídá poptávce). Nikoliv konečná cena.

 • Falko
  08:43 02.05.2021

  Keby som bol budúca obsluha hufnice v ČR, tak poďakujem tomu čo vyberal. V 21 storočí behať za dažďa, snehu, blata, zimy, tepla, námrazy medzi komármi bez aspoň základnej ochrany ...Zobrazit celý příspěvek

  Keby som bol budúca obsluha hufnice v ČR, tak poďakujem tomu čo vyberal. V 21 storočí behať za dažďa, snehu, blata, zimy, tepla, námrazy medzi komármi bez aspoň základnej ochrany z vymetnicami je úžasný spôsob ako prísť k úrazu.

  Článok je tendenčny, ale to nič nemení na fakte, že to je hufnica do,, pekného počasia''. V článku mohol byť spomenutý na porovnánie KRAB, resp.AS90 M, pzh 2000, K9, G6 na výber bolo a vy si vyberiete to čo ste si vybrali. Škoda lebo sa to kupuje s výhľadom na 40 rokov.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:31 02.05.2021

   to jsou vsechno pasove houfnice a z nich se nevybiralo vubec. Me by se ale "madarska" skladba tezke brigady libila. Z kolovych je Caesar dobra volba, ale za cenu co melo Dansko. ...Zobrazit celý příspěvek

   to jsou vsechno pasove houfnice a z nich se nevybiralo vubec. Me by se ale "madarska" skladba tezke brigady libila. Z kolovych je Caesar dobra volba, ale za cenu co melo Dansko. (kolem 70mil/ks)Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:16 03.05.2021

    Otázka zní, co všechno koupilo Dánsko, a co máme v nabídce my.

    Otázka zní, co všechno koupilo Dánsko, a co máme v nabídce my.

    • tomas.kotnour
     15:02 03.05.2021

     Očekáváte položku: Výstavba výrobního zařízení Nexter Munitions - 2 500 mil. Kč?

     Očekáváte položku: Výstavba výrobního zařízení Nexter Munitions - 2 500 mil. Kč?

     • flanker.jirka
      21:27 03.05.2021

      Určitě, v podobě nové divize agrofertu :-)

      Určitě, v podobě nové divize agrofertu :-)

 • Falko
  08:42 02.05.2021

  Keby som bol budúca obsluha hufnice v ČR, tak poďakujem tomu čo vyberal. V 21 storočí behať za dažďa, snehu, blata, zimy, tepla, námrazy medzi komármi bez aspoň základnej ochrany ...Zobrazit celý příspěvek

  Keby som bol budúca obsluha hufnice v ČR, tak poďakujem tomu čo vyberal. V 21 storočí behať za dažďa, snehu, blata, zimy, tepla, námrazy medzi komármi bez aspoň základnej ochrany z vymetnicami je úžasný spôsob ako prísť k úrazu.

  Článok je tendenčny, ale to nič nemení na fakte, že to je hufnica do,, pekného počasia''. V článku mohol byť spomenutý na porovnánie KRAB, resp.AS90 M, pzh 2000, K9, G6 na výber bolo a vy si vyberiete to čo ste si vybrali. Škoda lebo sa to kupuje s výhľadom na 40 rokov.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  07:00 02.05.2021

  Zabúda sa na jednu vec. Dnes armády masovo pracujú a rôznych aktívnych i pasívnych systémoch ochrán proti rôznym hrozbám a drony sú v tom zahrnuté tiež. Ale efektívne riešenia sú ...Zobrazit celý příspěvek

  Zabúda sa na jednu vec. Dnes armády masovo pracujú a rôznych aktívnych i pasívnych systémoch ochrán proti rôznym hrozbám a drony sú v tom zahrnuté tiež. Ale efektívne riešenia sú možné len pokým je posádka pod pancierom (i keď tenkým) a nie keď pobehuje okolo vozidla ...

  Skrátka tak demaskujúci systém ako je kanónová húfnica prežije na bojisku len so systémami ochrany a preto musí byť posádka chránená. Skrátka posádka potrebuje pancier ani nie pred muníciou nepriateľa... ako pred vlastnými aktívnymi ochrannými systémami, ktoré ju pred tou nepriateľskou dokážu ochrániť.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   08:13 02.05.2021

   Jakože, houfnice vybavená APS co nebudou mít ani BVP? :))

   Jakože, houfnice vybavená APS co nebudou mít ani BVP? :))

  • Jura99
   08:46 02.05.2021

   efektivni ochrana osadky je, kdyz tam zadna osadka neni. K tomu se blizi Dita, ovladatelna zvenku terminalem. Zasah z dronu neprezije zadne delo.

   efektivni ochrana osadky je, kdyz tam zadna osadka neni. K tomu se blizi Dita, ovladatelna zvenku terminalem. Zasah z dronu neprezije zadne delo.

 • PetrTechnik
  22:09 01.05.2021

  Je někde uvedena životnost hlavně? Nebo je to utajovaný parametr?

  Je někde uvedena životnost hlavně? Nebo je to utajovaný parametr?

  • PetrTechnik
   22:17 01.05.2021

   Ještě se mi moc nelíbí ty dozadu trčící podavače střely a výmetnice. Stačí když si řidič víc nadjede při odbočování a může je poškodit o strom, stavbu,sloup... Pak je celá houfnice ...Zobrazit celý příspěvek

   Ještě se mi moc nelíbí ty dozadu trčící podavače střely a výmetnice. Stačí když si řidič víc nadjede při odbočování a může je poškodit o strom, stavbu,sloup... Pak je celá houfnice k ničemu....Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    08:22 02.05.2021

    V době parkovacích kamer, bych tohle fakt neřešil. Případně vyskočí jeden ze 3. dalších členů osádky, a ukáže mu.

    V době parkovacích kamer, bych tohle fakt neřešil. Případně vyskočí jeden ze 3. dalších členů osádky, a ukáže mu.

    • flanker.jirka
     09:34 02.05.2021

     Jirosi
     Jsou to detaily, které by bylo dobré řešit. Jestliže se AČR kouká hlavně na cenu systému, tak pochybuji, že nějakou "parkovací" kameru to vozidlo dostane.

     Jirosi
     Jsou to detaily, které by bylo dobré řešit. Jestliže se AČR kouká hlavně na cenu systému, tak pochybuji, že nějakou "parkovací" kameru to vozidlo dostane.

    • PetrTechnik
     09:35 02.05.2021

     To jsi v životě neřídil víc než tatínkovu 120 doma na dvoře. Už to vidím ,jak budou ukazovat na lesní cestě při zrychleném přesunu na novou pozici za tmy. Podle mě je to ...Zobrazit celý příspěvek

     To jsi v životě neřídil víc než tatínkovu 120 doma na dvoře. Už to vidím ,jak budou ukazovat na lesní cestě při zrychleném přesunu na novou pozici za tmy. Podle mě je to nedomyšlený a v členitém terénu, např. VVP Brdy, to bude zábava s tím jet na pozici rychleji.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:59 02.05.2021

      PetrTechnik
      Asi proto VVP Brdy z větší částí zrušili. :-)

      PetrTechnik
      Asi proto VVP Brdy z větší částí zrušili. :-)

     • PetrTechnik
      10:55 02.05.2021

      flanker.jirka
      Bohužel, měli spíš zvýšit ostrahu a nechat v původním rozsahu.

      flanker.jirka
      Bohužel, měli spíš zvýšit ostrahu a nechat v původním rozsahu.

     • Jirosi
      13:57 02.05.2021

      DITA - Hmotnost 29 t, Délka 13,02 m, Šířka 3,085 m, Výšku 3,122 m. Zuzana 2 - Hmotnost 28,8 t, Délka 12,97 m, Šířka 3,3 m, Výška 3,015 m Archer - Hmotnost 30t, Délka 14,1 m, ...Zobrazit celý příspěvek

      DITA - Hmotnost 29 t, Délka 13,02 m, Šířka 3,085 m, Výšku 3,122 m.

      Zuzana 2 - Hmotnost 28,8 t, Délka 12,97 m, Šířka 3,3 m, Výška 3,015 m

      Archer - Hmotnost 30t, Délka 14,1 m, Šířka 3 m, Výška 3,9 m

      Ceasar - Hmotnost 26,5-30,2 t, Délka 12,3 m, Šířku 2,8 m, Výšku 3,1 m.

      Možná by bylo lepší nedržet se dojmologie.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:07 02.05.2021

      Ještě mi vypadla:

      DANA - Hmotnost29t, Délka 11,1 m, Šířka 3 m, Výška 3,5 m

      Ještě mi vypadla:

      DANA - Hmotnost29t, Délka 11,1 m, Šířka 3 m, Výška 3,5 m

     • skelet
      14:16 02.05.2021

      Jirosi ono jde o to jak moc vybočuje ten zadek do cesty. Čím větší přesah, tím více vybočuje. Proto mají autobusy na zadku onu nálepku, která varuje ostatní řidiče.

      Jirosi ono jde o to jak moc vybočuje ten zadek do cesty. Čím větší přesah, tím více vybočuje. Proto mají autobusy na zadku onu nálepku, která varuje ostatní řidiče.

     • tomas.kotnour
      14:35 02.05.2021

      Ve stávající konfiguraci Caesaru bude bod ve vzdálenosti 12 300 mm od začátku vozidla a 1 400 mm od jeho podélné osy opisovat o 3 metry menší kružnici než roh kabiny. Takže se bude ...Zobrazit celý příspěvek

      Ve stávající konfiguraci Caesaru bude bod ve vzdálenosti 12 300 mm od začátku vozidla a 1 400 mm od jeho podélné osy opisovat o 3 metry menší kružnici než roh kabiny. Takže se bude muset dávat pozor jenom při podélném stání u budovy, kam se před tím couvalo. Jiná věc by byla, kdyby měl poslední nápravu řiditelnou jako ty zmíněné autobusy.
      Jinak nedat na houfnici za 80 mega couvací kameru za 30k, jo to je přesně logika naší státní správy.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:06 02.05.2021

      Jirosi Rozměry jsou v klidu, pokud to má kompaktní tvar, to ukočíruje každý zemědělec, který zvládne těžkou a mnohdy rozměrnější techniku. Ale je rozdíl, když Vám do něčeho ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Rozměry jsou v klidu, pokud to má kompaktní tvar, to ukočíruje každý zemědělec, který zvládne těžkou a mnohdy rozměrnější techniku.
      Ale je rozdíl, když Vám do něčeho nacouve Dita a Ceasar. Jen se podívejte na toto video v čase 0:09. Tam dozadu při přepravě trčí oba podavače. Jejich poškozením při couváním hrozí znebojeschopnění zbraně. Dita má vzadu nárazník. Další zajímavý detail je to, že za poslední nápravou nejsou blatníky, to může slušně zaneřádit oba podavače, které tam jsou na to vysloveně nachystané.
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:11 02.05.2021

      TomasKotnour To přesně odpovídá logice. Vojáci totiž nejsou v pozici zákazníků, jen musí držet a krok, i když moc dobře vědí, že některé věci jdou proti zdravému rozumu. Občas by ...Zobrazit celý příspěvek

      TomasKotnour
      To přesně odpovídá logice. Vojáci totiž nejsou v pozici zákazníků, jen musí držet a krok, i když moc dobře vědí, že některé věci jdou proti zdravému rozumu. Občas by bylo lepší, kdyby Tatra řekla NE takto to nevyrobíme, snad by se někdo probral a dostal rozum, aby z toho nebyly "pohádkové vozidla" dlouhé, široké a krátkozraké.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:14 02.05.2021

      tomas.kotnour: Zatím co do předu čouhající hlaveň u 13+-m dlouhé konkurence bude opisovat kružnici ...

      tomas.kotnour: Zatím co do předu čouhající hlaveň u 13+-m dlouhé konkurence bude opisovat kružnici ...

     • tomas.kotnour
      15:32 02.05.2021

      Zuzana 2 - stopový průměr otočení 26,6 metru, obrysový podvozku 27,8 a přes hlaveň 30,5. Pokud by byla hlaveň o 2,5 metru kratší, vejde se do obrysového, čehož by se taktéž nechalo ...Zobrazit celý příspěvek

      Zuzana 2 - stopový průměr otočení 26,6 metru, obrysový podvozku 27,8 a přes hlaveň 30,5. Pokud by byla hlaveň o 2,5 metru kratší, vejde se do obrysového, čehož by se taktéž nechalo dosáhnout nastavením odměru věže na 13 stupňů, v takovém případě bude hlaveň přesahovat o 70 cm do boku mimo obrys podvozku. Caesar s kolovými redukcemi bude mít stopový 25,3 metru a obrysový 27 (pro tatrovácké kabiny, ta od Nexteru o pár desítek centimetrů více).Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:37 02.05.2021

      Jirosi: vždy se ti hlídá líp předek, než zadek. Navíc když máš uprostřed jen úzkou trubku..

      Jirosi: vždy se ti hlídá líp předek, než zadek. Navíc když máš uprostřed jen úzkou trubku..

     • Scotty
      15:39 02.05.2021

      Tak se zase uklidníme. To jestli tam nějaká kamera bude nebo nebude nikdo z nás neví.
      flanker.jirka
      Co konkrétně jde proti zdravému rozumu?

      Tak se zase uklidníme. To jestli tam nějaká kamera bude nebo nebude nikdo z nás neví.
      flanker.jirka
      Co konkrétně jde proti zdravému rozumu?

     • flanker.jirka
      16:35 02.05.2021

      Scotty
      Některé speciální nástavby značně vybočující ze standradních ISO rozměrů, i když by se nechali vyrobit funkční v těchto rozměrech.

      Scotty
      Některé speciální nástavby značně vybočující ze standradních ISO rozměrů, i když by se nechali vyrobit funkční v těchto rozměrech.

     • Jirosi
      17:52 02.05.2021

      tomas.kotnour: Jinými slovy stále platí, že 30,5 je sakra víc než 27m. Jistě, můžeme pohnout věží. Ale to určitě neplní požadavek na: "Už to vidím ,jak budou ukazovat na lesní ...Zobrazit celý příspěvek

      tomas.kotnour: Jinými slovy stále platí, že 30,5 je sakra víc než 27m.
      Jistě, můžeme pohnout věží. Ale to určitě neplní požadavek na:
      "Už to vidím ,jak budou ukazovat na lesní cestě při zrychleném přesunu na novou pozici za tmy."

      kterým tu byla obhajována hloupost řešení oproti konkurenci.

      Skelet: "vždy se ti hlídá líp předek, než zadek. Navíc když máš uprostřed jen úzkou trubku.."

      Až na to, že když tou trubkou ťuknete, tak se dostřílelo.
      Krom toho koukat jedním okem na zem kam jedete a druhým do oblohy kam vám zrovna kouká lauf, není zrovna oblíbená řidičská praktika.Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      18:25 02.05.2021

      jirosi: Kdysi za komančů jsem jezdil o prázdninách na VŠ s kombajnem, Tam byl přesah asi 2m a bylo potřeba si dávat sakra pozor jak si najdedu a to byl zaddní náprava řízená. ...Zobrazit celý příspěvek

      jirosi:
      Kdysi za komančů jsem jezdil o prázdninách na VŠ s kombajnem, Tam byl přesah asi 2m a bylo potřeba si dávat sakra pozor jak si najdedu a to byl zaddní náprava řízená. Kupodivu předek i s lištou 5m byl v pohodě.
      Já si trvám na tom ,že pokud si armáda vybere Caesary, dříve nebo později ten nabiječ někdo zbourá , třeba při podjiždění viaduktu do zatáčky. Je to blbě vymyšlený, jenom jak to bude v zimě záplácaný sněhovou břečkou , která v tom žlabu přimrzne. Než to celé zprovozní bude 20 minut pryč a to jsem ještě optimista.Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      18:37 02.05.2021

      Pokud by na tom záleželo, nechala by se Zuzana postavit na podvozku koncepčně jako má CZS-40 a v takovém případě by hlaveň byla na 22 metrech, o 2,5 metru více, než má PzH 2000, ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud by na tom záleželo, nechala by se Zuzana postavit na podvozku koncepčně jako má CZS-40 a v takovém případě by hlaveň byla na 22 metrech, o 2,5 metru více, než má PzH 2000, která se otáčí na místě.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:56 02.05.2021

      Jirosi: ano, ohnutý lauf je častý problém všech houfnic :))

      Jirosi: ano, ohnutý lauf je častý problém všech houfnic :))

     • Scotty
      19:19 02.05.2021

      PetrTechnik Na přepravu se na tem mechanizmus nasazuje ochranný ...Zobrazit celý příspěvek

      PetrTechnik
      Na přepravu se na tem mechanizmus nasazuje ochranný návlek.
      https://www.armyrecognition.co...
      Navíc z boku je nabíjecí mechanizmus docela chráněn tou podpěrou. Takže to že by se to poškodilo při jízdě v zatáčkách strach nemám.
      https://www.armyrecognition.co... Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:16 01.05.2021

  Dansko melo za 15 houfnic zaplatit USD43.6mil, to dela 64mil. Kc/ks. Za takovou cenu by nebylo co resit, takze bych si pockal, az se zjisti, proc ma byt cena 2.5x vetsi nez Danska. Zobrazit celý příspěvek

  Dansko melo za 15 houfnic zaplatit USD43.6mil, to dela 64mil. Kc/ks. Za takovou cenu by nebylo co resit, takze bych si pockal, az se zjisti, proc ma byt cena 2.5x vetsi nez Danska.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:18 01.05.2021

   Značnou část té ceny bude dělat přechod na novou ráži, a nákup přesné munice.

   Značnou část té ceny bude dělat přechod na novou ráži, a nákup přesné munice.

  • Miroslav
   20:56 01.05.2021

   To je ako keď sa kupujú stíhačky. Každý si vydelí celkovú sumu (často len maximálnu a nie reálnu) počtom strojov a potom začne mudrovať. Ale nikto už nerieši muníciu, voliteľné ...Zobrazit celý příspěvek

   To je ako keď sa kupujú stíhačky. Každý si vydelí celkovú sumu (často len maximálnu a nie reálnu) počtom strojov a potom začne mudrovať. Ale nikto už nerieši muníciu, voliteľné vybavenie, radar, motor, náhradné diely, upgrade, výcvik pilotov, výcvik pozemného personálu, servisné zázemie, podpora výrobcu...Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:31 02.05.2021

    od toho je polozkovy rozpocet, aby se porovnavalo srovnatelne.

    od toho je polozkovy rozpocet, aby se porovnavalo srovnatelne.

  • flanker.jirka
   09:34 02.05.2021

   Jura99
   Cena je v pořádku, jde o množstevní přirážku :-)

   Jura99
   Cena je v pořádku, jde o množstevní přirážku :-)

 • Jirosi
  18:57 01.05.2021

  Sice je to hezky rozepsané. Ale ve světle toho, že se tam zmiňuje jediný konkurent z předchozího porovnání. Přitom zvýšení ceny je ve formě spekulace, tak to není nic jiného než ...Zobrazit celý příspěvek

  Sice je to hezky rozepsané. Ale ve světle toho, že se tam zmiňuje jediný konkurent z předchozího porovnání. Přitom zvýšení ceny je ve formě spekulace, tak to není nic jiného než placená reklama.
  To vysvětluje i to, proč zrovna takový článek není není řazen pod placený obsah. To by nám ta reklama moc nefungovala.Skrýt celý příspěvek

 • Hajo
  18:50 01.05.2021

  Veľmi pekne napísaný článok. Kupovať poloautomat s výhľadom na 30 rokov s absentujucou balistickou ochranou obsluhy, náročnou obsluznostou pri manuálom nabíjaní, nechránenou zadnou ...Zobrazit celý příspěvek

  Veľmi pekne napísaný článok. Kupovať poloautomat s výhľadom na 30 rokov s absentujucou balistickou ochranou obsluhy, náročnou obsluznostou pri manuálom nabíjaní, nechránenou zadnou časťou zbranovej zástavby?
  K tomu zvýšená cena oproti pôvodnej o 70 miliónov kč/ks čo v podstate maže rozdiel v cene medzi ním a Zuzanou 2. A zarazil ma fakt, že neboli vykonané vojskové skúšky v reálnych podmienkach. Celé to pôsobí dojmom akoby to bolo nastavené tak aby vo vybere uspel Caesar kôli nižšej cene, ktorá sa následne upraví smerom nahor. Som rád, že u nás ideme vlastnou osvedcenou cestou, kde je integrovaný kvalitný nabijací automat, chránená obsluha a osvedčený SRP.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:02 01.05.2021

   Jo, proto ministerstvo nabídku odmítlo. To dává smysl.

   Jo, proto ministerstvo nabídku odmítlo. To dává smysl.

  • Jirosi
   19:07 01.05.2021

   Možná vás to překvapí, ale i ta Zuzana 2, Dita, Dana se láduje ručně. Ony ty granáty+výmetnice do toho zásobníku sami nenaskáčou.

   Možná vás to překvapí, ale i ta Zuzana 2, Dita, Dana se láduje ručně. Ony ty granáty+výmetnice do toho zásobníku sami nenaskáčou.

   • skelet
    20:42 01.05.2021

    V tom případě se Caesar nabíjí 2x

    V tom případě se Caesar nabíjí 2x

    • Jirosi
     08:14 02.05.2021

     Fakticky ne, protože většinu nábojů vystřelí ze statické pozice.
     Tzn, nestřílí se na zásobník, ale rovnou z muničního vozu.

     Fakticky ne, protože většinu nábojů vystřelí ze statické pozice.
     Tzn, nestřílí se na zásobník, ale rovnou z muničního vozu.

     • flanker.jirka
      09:37 02.05.2021

      A na to jste přišel jak? Vždy když jsem viděl houfnice a raketomety střílet, tak zásobovací vozidla na jiném stanovišti.

      A na to jste přišel jak? Vždy když jsem viděl houfnice a raketomety střílet, tak zásobovací vozidla na jiném stanovišti.

     • skelet
      11:13 02.05.2021

      Jirosi jako vtip dobré :))

      Jirosi jako vtip dobré :))

     • Jirosi
      12:46 02.05.2021

      Ono jedna věc je co si plánujete, druhá když se podíváte jak to funguje zpětně v ...Zobrazit celý příspěvek

      Ono jedna věc je co si plánujete, druhá když se podíváte jak to funguje zpětně v praxi.
      https://www.israelhayom.com/wp...
      https://editorial01.shuttersto... Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      13:49 02.05.2021

      Ano, pokud používáš dělostřelectvo proti někomu, kdo nemá základní vzdušný průzkum a možnost odvety, tak můžeš používat i dělostřelectvo takto.. naposledy takto chtěli ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, pokud používáš dělostřelectvo proti někomu, kdo nemá základní vzdušný průzkum a možnost odvety, tak můžeš používat i dělostřelectvo takto.. naposledy takto chtěli dělostřelectvo používat Arméni v Karabachu..Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:18 02.05.2021

      Jirosi V tomto případě sdílím názor skeletu. Je to sice pěkné, že takhle mají nachystanou munici, ale evidentně neplánují manevrový boj. Jak by takovou munici potom převáželi na ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      V tomto případě sdílím názor skeletu.
      Je to sice pěkné, že takhle mají nachystanou munici, ale evidentně neplánují manevrový boj. Jak by takovou munici potom převáželi na jiné místo?
      Pokud by plánovali činnos takto, tak nepotřebují nic jineho než tažené houfnice.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:08 02.05.2021

      flanker.jirka: Tohle je realita i když děláte manévr! Nebo si myslíte, že vám bude stačit těch 12-40ks co máte sebou. To se ani nebavíme o více typech granátů. Munici vystřílíte ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Tohle je realita i když děláte manévr! Nebo si myslíte, že vám bude stačit těch 12-40ks co máte sebou. To se ani nebavíme o více typech granátů.

      Munici vystřílíte za 5-10min plné palby, co pak? Jízda k logistickému bodu, vyběhnou oba dva členové osádky za zbytek z těch 5-10minut to doplní, aby se stihli vrátit na pozici, než jim ji vrátí střídající dělo?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:59 02.05.2021

      Jirosi: pokud máš proti sobě aspoň trochu rovnocenného soupeře, tak je to prostě nutnost. Pokud to neuděláš, tak máš houfnice na jedno použití.

      Jirosi: pokud máš proti sobě aspoň trochu rovnocenného soupeře, tak je to prostě nutnost. Pokud to neuděláš, tak máš houfnice na jedno použití.

     • flanker.jirka
      20:15 02.05.2021

      Jirosi
      Realitu vidím tak že buď mám munici v zásobníku nebo v muničním voze. Ne na zemi, abych ji v případě manévru musel ještě znovu nakládat.

      Jirosi
      Realitu vidím tak že buď mám munici v zásobníku nebo v muničním voze. Ne na zemi, abych ji v případě manévru musel ještě znovu nakládat.

     • Jirosi
      14:33 03.05.2021

      flanker.jirka: Sice to zní hezky efektivně, ale praxe je prostě jiná. - jak je vidět vojáci upřednostňují střelbu z vnějších zásob, aby mohli v případě manévru vyrazit z plnou ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Sice to zní hezky efektivně, ale praxe je prostě jiná.
      - jak je vidět vojáci upřednostňují střelbu z vnějších zásob, aby mohli v případě manévru vyrazit z plnou zásobou.
      - pokud ji chcete doplnit napřed musíte přistavit muniční vozidlo, a vyložit ji z něho. K tomu je ještě otázka zda počítáte 1 muniční vozidlo/1 dělo
      Ono bude pravděpodobnější, že sice máte 1/1, ale fakticky v okolí děl je 1/2. Přitom to druhé je na cestě do nejbližšího skladu munice, nebo z něho.
      O děla bez munice nestojí vůbec nikdo.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      14:54 03.05.2021

      praxe je taková, že když se o toto pokusili v Karabachu, tak jejich pozůstalí dostali kondolenční dopis od vlády. prostě se smiř s tím, že existuje něco jako dělostřelecký radar, ...Zobrazit celý příspěvek

      praxe je taková, že když se o toto pokusili v Karabachu, tak jejich pozůstalí dostali kondolenční dopis od vlády.
      prostě se smiř s tím, že existuje něco jako dělostřelecký radar, průzkumné drony a sebevražedné drony. Prostor pro tohle "víkendové střílení" bude čím dál menší..

      tedy přijet ze "zázemí" do palebného postavení, rychle to tam nasypat, a rychle zmizet do zázemí, kde se doplní munice.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:41 02.05.2021

     Caesar v automatu nabira granaty sam. A narozdil treba Z2 ma stejnou ryhlost palby i pri rucnim nabijeni.

     Caesar v automatu nabira granaty sam. A narozdil treba Z2 ma stejnou ryhlost palby i pri rucnim nabijeni.

     • Clanek
      08:56 02.05.2021

      To je ten automat co 1) nikdy nikdo nevidel a 2) nikdo netusi zda je soucasti ceske specifikace?

      To je ten automat co 1) nikdy nikdo nevidel a 2) nikdo netusi zda je soucasti ceske specifikace?

     • Scotty
      09:12 02.05.2021

      Jak neviděl? Hned první obrázek na téhle stránce je houfnice s automatem.

      Jak neviděl? Hned první obrázek na téhle stránce je houfnice s automatem.

     • Jura99
      09:33 02.05.2021

      Clanek: automat samozrejme k videni je, ale souhlas, ze nevime, jestli jej ACR poptava. Mozna to je duvod vysoke ceny, ten automat, coz by byl od nexteru hloupy vtip.

      Clanek: automat samozrejme k videni je, ale souhlas, ze nevime, jestli jej ACR poptava. Mozna to je duvod vysoke ceny, ten automat, coz by byl od nexteru hloupy vtip.

     • flanker.jirka
      09:40 02.05.2021

      Jura99
      Opravdu ruční nabíjení u Caesara, tj. bez funkčních podavačů na které se ukládají náplně a granát bych rád viděl ve stejné kadenci.

      Jura99
      Opravdu ruční nabíjení u Caesara, tj. bez funkčních podavačů na které se ukládají náplně a granát bych rád viděl ve stejné kadenci.

     • flanker.jirka
      09:47 02.05.2021

      Scotty "Jak neviděl? Hned první obrázek na téhle stránce je houfnice s automatem." ...hned první obrázek, je foto houfnice zezadu a zleva, jak na tom poznáte, že robotická ruka ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      "Jak neviděl? Hned první obrázek na téhle stránce je houfnice s automatem."
      ...hned první obrázek, je foto houfnice zezadu a zleva, jak na tom poznáte, že robotická ruka nabírá granáty odjinud než z místa, kam je podává obsluha u poloautomatu? (doufám, že to nesoudíte dle toho, že na fotce nejsou žádné osoby :-) )
      Technicky nelze mluvit o automatu při tom co je vidět na levé straně, automatické podávání náplní to nemá.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:50 02.05.2021

      flanker.jirka: rucni nabijeni caesara je mysleno tak, ze delo funguje, nema zavadu, ale chybi mu munice na šasi auta a podava se zvenku, treba z palety nebo jineho auta. Pro caesar ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: rucni nabijeni caesara je mysleno tak, ze delo funguje, nema zavadu, ale chybi mu munice na šasi auta a podava se zvenku, treba z palety nebo jineho auta. Pro caesar se tak prakticky nic nemeni, ale u Z2 klesne kadence na 2rpm.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:54 02.05.2021

      flanker.jirka
      Prostě to poznám. :) Tady máte fotku z druhé strany.
      https://topwar.ru/uploads/post...

      flanker.jirka
      Prostě to poznám. :) Tady máte fotku z druhé strany.
      https://topwar.ru/uploads/post...

     • skelet
      11:16 02.05.2021

      jedno z poučení posledních konfliktů je, že houfnice nesmí stát dlouho na jednom místě. Tedy ruční nabíjení má výhodu jen v Aghánistánu nebo v Mali. Všude jinde se to rovná zničení ...Zobrazit celý příspěvek

      jedno z poučení posledních konfliktů je, že houfnice nesmí stát dlouho na jednom místě. Tedy ruční nabíjení má výhodu jen v Aghánistánu nebo v Mali. Všude jinde se to rovná zničení prostředku.

      Scotty: a byl už spatřen ten automat v akci? Já jen, že Leonardo taky prezentuje ozbrojenou AW139, a to je tak vše.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:34 02.05.2021

      Scotty Jo, z této fotografie je to zřejmé. Jiný tvar zásobníku granátu je vidět. Stále to není automat, ale poloautomat, pokud tam potřebujete ládovat náplně ručně. Mně osobně ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Jo, z této fotografie je to zřejmé. Jiný tvar zásobníku granátu je vidět. Stále to není automat, ale poloautomat, pokud tam potřebujete ládovat náplně ručně.
      Mně osobně přijde divné, že by nedokázali vyrobit zásobník s automatickým podavačem, který by odpočítaval i počet náplní pro střelbu. To zvládnou studenti střední odborné školy.Skrýt celý příspěvek

     • Gator
      11:38 02.05.2021

      Tak fotka hezká, ovšem nikdo nikdy neviděl, jak to funguje. Na YouTube tu funkci v reklamních spotech raději vždy ustřihnou. Takže dle mého názoru tam je nekonečnej dopravní pás ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak fotka hezká, ovšem nikdo nikdy neviděl, jak to funguje. Na YouTube tu funkci v reklamních spotech raději vždy ustřihnou. Takže dle mého názoru tam je nekonečnej dopravní pás se střelama a manik, co to zas nahazuje z pásu na manipulátor růčo.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:17 02.05.2021

      Gator ¨To evidentně ne. Ten držák který je u poloautomatu a napevno a obsluha do něj zakládá střely je u téhle verze pohyblivý. Manipulátor který je v tech v těch zásobních do něj ...Zobrazit celý příspěvek

      Gator
      ¨To evidentně ne. Ten držák který je u poloautomatu a napevno a obsluha do něj zakládá střely je u téhle verze pohyblivý. Manipulátor který je v tech v těch zásobních do něj pak vkládá střely. Pokud by to nemělo fungovat není důvody aby tuhle verzi vůbec prezentovali.
      Třeba tady je vidět že ze zásobníku něco vyjede. Bohužel je to velice krátký záběr z druhé strany houfnice.
      https://youtu.be/MjfKqpmKf_s?t... Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:10 02.05.2021

      jsem zvědav jak si to v praxi poradí s mrznoucím deštěm.

      jsem zvědav jak si to v praxi poradí s mrznoucím deštěm.

     • flanker.jirka
      15:28 02.05.2021

      Scotty Moc toho vidět není, zajímalo by mně, zda u toho "automatu" pro granáty mají munici uloženou horizontálně, nebo už vertikálně, rozměrově to moc neodhadnu. Rozhodně stojí se ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Moc toho vidět není, zajímalo by mně, zda u toho "automatu" pro granáty mají munici uloženou horizontálně, nebo už vertikálně, rozměrově to moc neodhadnu. Rozhodně stojí se podívat na video v čase 4:44 kde jsou krásně vidět "tykadla" podavačů trčících vzad při přepravě. https://www.youtube.com/watch?...
      Je pravda, že to bude Fábii odolné :-) ale ťuknout mu to někdo jiný s pořádným truckem, tak jde houfnice na opravu. To může vymyslet jen Ing. Jantar.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:49 02.05.2021

      flanker.jirka
      Tady je pěkně vidět vnitřek zásobníku.
      https://youtu.be/-_g3VSVFyis?t...

      flanker.jirka
      Tady je pěkně vidět vnitřek zásobníku.
      https://youtu.be/-_g3VSVFyis?t...

     • flanker.jirka
      16:39 02.05.2021

      Scotty
      Lze takový systém nabíjet více druhy munice a vybírat si podle potřeby, nebo musí brát to co je na řadě?

      Scotty
      Lze takový systém nabíjet více druhy munice a vybírat si podle potřeby, nebo musí brát to co je na řadě?

     • Scotty
      17:07 02.05.2021

      flanker.jirka
      Minimálně podle toho co říká ten chlap od Nexteru by to mělo umět vybrat střelu podle požadavku.

      flanker.jirka
      Minimálně podle toho co říká ten chlap od Nexteru by to mělo umět vybrat střelu podle požadavku.

     • Jirosi
      18:12 02.05.2021

      "Lze takový systém nabíjet více druhy munice a vybírat si podle potřeby" Tak něco máte jako základ (HE), zbytek bude programovatelná munice. A tam by měl být potřeba zásah ...Zobrazit celý příspěvek

      "Lze takový systém nabíjet více druhy munice a vybírat si podle potřeby"

      Tak něco máte jako základ (HE), zbytek bude programovatelná munice. A tam by měl být potřeba zásah posádky.Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  18:49 01.05.2021

  Páči sa mi ako niektorí diskutéri otáčajú resp. začínajú koketovať s myšlienkou v zmysle, že do hry by sa mala vrátiť aj ShKH DANA M2. Ja nedbám len pripomeniem čitateľom jednu ...Zobrazit celý příspěvek

  Páči sa mi ako niektorí diskutéri otáčajú resp. začínajú koketovať s myšlienkou v zmysle, že do hry by sa mala vrátiť aj ShKH DANA M2. Ja nedbám len pripomeniem čitateľom jednu zásadnú vec (opakovanie je matka múdrosti) alebo pamäť národa:

  Modernizácia ShKH DANA M2 pre AČR mala prebiehať v 3 etapách, a poslednú modernizovanú húfnicu mala AČR získať do konca LISTOPADU 2020 (aké paradoxné v takmer v 05/2021...).

  Ak sa dobre pamätám 2017 vtedajšie samotné MO predpokladám podľa vtedajšich operačných požiadaviek AˇČR resp. aby som citoval správne "Na základě kvalifikovaného odborného posouzení a marketingového průzkumu, v rámci kterého byly osloveny domácí společnosti..." alebo "„Modernizace zajistí armádě kvalitní dělostřeleckou techniku odpovídající standardům NATO, navíc s několikanásobně nižšími náklady oproti pořízení nových systémů,“

  Vláda schválila modernizaci houfnic DAN
  zdroj: https://www.mocr.army.cz/infor...

  Zároveň treba dodať, že na SKLADE máte údajne desaťtisíce 152mm munície za niekoľko miliard KČ a nehovoriac, že pre ShKH DANA je vytvorená celá logistiku a zázemie (ktoré budú tiež stáť nemalé finančné prostriedky pri zavádzaní koncepčne novej húfnice).

  A až ministra nahradila ministerka tak:

  Modernizace armády se odkládá. Šlechtová zrušila zakázku na houfnice
  zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/na...

  Nemať záujem o vlastný osvedčený, vyskúšaný, overený doma a aj u iných vo svete ShKH v modernizovanej verzii je naozaj veľmi zvláštne...

  Uvidíme možno ShKH DANA M2 nahradí ShKH DITA (tj. pomyselná kombinácia ShKH DANA M2 a ShKH ZUZANA vz. 2000). Podporil by sa tak domáci obranný priemysel (dane a odvody zostanú v domácej ekonomike) čo by v čase krizy COVID-19 pre nich bol ako dar z nebies.

  Uvidíme pre budúcnosť aký dopad budú mať rozhodnutia Metnár feat. Opata predtým powered by Šlechtová na ďalší proces...

  Tak nechajme sa prekvapiť nakoľko nateraz 05/2021 stále cvičíte na pôvodných nemodernizovaných ShKH DANA (a analogicky pri BVP na pôvodných nemodernizovaných BVP-2)... Čas však tiká neúprosne ďalej...Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:07 01.05.2021

   Nikdo kdo u nás rozhoduje nechce modernizovat Danu ani BVP. Už se s tím smiř.

   Nikdo kdo u nás rozhoduje nechce modernizovat Danu ani BVP. Už se s tím smiř.

  • Jirosi
   19:16 01.05.2021

   "Nemať záujem o vlastný osvedčený, vyskúšaný, overený doma a aj u iných vo svete ShKH v modernizovanej verzii je naozaj veľmi zvláštne..." Zvláštní to vůbec není. Ono by stačilo ...Zobrazit celý příspěvek

   "Nemať záujem o vlastný osvedčený, vyskúšaný, overený doma a aj u iných vo svete ShKH v modernizovanej verzii je naozaj veľmi zvláštne..."

   Zvláštní to vůbec není. Ono by stačilo doplnit, že ta odzkoušená verze systému je 40.let stará.
   Zatím co tam zásadní modernizace žádnou odzkoušenou historii nemá. Případně, že podstatné části toho domácího systému se ani nevyrábí v CR.

   Čas dále utíká, ale koncepce DANA je stále starší, a starší.Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  18:32 01.05.2021

  Milan Vašíček, ďakujem za kvalitný článok. Napísal by som "My sme vám to tu viacerí písali, argumentovali...+/- " , ale nič sa nezmení na tejto zvláštnej "súťaži". Buď ju ...Zobrazit celý příspěvek

  Milan Vašíček, ďakujem za kvalitný článok.
  Napísal by som "My sme vám to tu viacerí písali, argumentovali...+/- " , ale nič sa nezmení na tejto zvláštnej "súťaži". Buď ju dotiahnete do zdarného konca, alebo ju zrušíte a vypíšete novú, s kvalitnejšie postavenými podmienkami a špecifikáciami... (len by mal niekto u vás niesť (na MO ČR) za toto zodpovednosť... )
  A vôbec sa nečudujem, že sa na českú stranu obrátil listom riaditeľ Konstrukty a žiadal vysvetlenia jednak na výber, podmienky tendra a následné prezentované argumenty z MO ČR že prečo neuspela Z2... napr.: https://www.e15.cz/domaci/metn... Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:03 01.05.2021

   Stoji ale za pripomenuti, ze situaci meni jina cena. Pokud by cena zustala do 100mil./ ks, je Caesar jasny. Tu cenu melo Dansko, resp. melo 85mil./ks, takze jsem zvedavy, co za ...Zobrazit celý příspěvek

   Stoji ale za pripomenuti, ze situaci meni jina cena. Pokud by cena zustala do 100mil./ ks, je Caesar jasny. Tu cenu melo Dansko, resp. melo 85mil./ks, takze jsem zvedavy, co za vyssi cenou je.Skrýt celý příspěvek

   • Karlos73
    19:42 01.05.2021

    Jura99 súhlasím. Ak hlavnou podmienkou tendra mala byť cena, potom víťaz bol logicky a vygenerovala sa kolesová, poloautomatická , bezvežová ShH...ostatné typy boli jednoznačne ...Zobrazit celý příspěvek

    Jura99 súhlasím. Ak hlavnou podmienkou tendra mala byť cena, potom víťaz bol logicky a vygenerovala sa kolesová, poloautomatická , bezvežová ShH...ostatné typy boli jednoznačne drahšie. Dotknutý sa teraz môže cítiť napríklad izraelský ATMOS,... pokiaľ Francúsky CAESAR zvyšuje cenu, pre špecifikácie AČR...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     10:29 02.05.2021

     Ono to ani jinak dopadnout nemohlo, když prostředky jsou omezené, a nemá cenu přecházet na novou ráži u poloviny děl.

     Ono to ani jinak dopadnout nemohlo, když prostředky jsou omezené, a nemá cenu přecházet na novou ráži u poloviny děl.

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3