Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí

Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí
Samohybná houfnice CAESAR / Nexter Systems, CC BY-NC-ND (Zvětšit)

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) rozhodlo v loňském roce, že 152 mm samohybná kolová houfnice (ShKH) vz. 77 budou nahrazeny 155 mm ShH Caesar firmy Nexter.

Důvodů, proč obrana pro přezbrojení vybrala právě francouzská děla Caesar, byť se o zakázku ucházeli i lepší kandidáti, bylo hned několik. Tím hlavním je poměr výkon/cena. Obrana vybírala z osmi různých děl od několika světových výrobců a stanovila 80 hodnotících parametrů, z toho 11 hlavních. Mezi nimi na prvním místě spočinula cena, pak dostřel, rychlost střelby, široká škála použitelné munice, plná kompatibilita se systémy řízení palby používanými v NATO a umístění na podvozek Tatra. Kontrakt na dodávky 52 kusů za zhruba 6 miliard korun měl být uzavřen ještě do konce roku 2020.

Náčelník generálního štábu generál Aleš Opata tehdy výběr hájil s tím, že vojákům samohybná houfnice (ShH) Caesar plně vyhovuje ve všech parametrech: „V poměru cena výkon nám vyšel nejlépe Caesar.“ Podle něj ShH Caesar splňuje nejen požadavek ráže 155 mm obvyklé v NATO, na dostřel více než 40 km a na rychlost střelby, ale hlavně že bude na podvozku Tatra.      

Jeden kus nového děla Caesar by měl tak stát zhruba 105 milionů korun. Naproti tomu Slovensko před časem objednalo 25 kusů děl Zuzana 2, která se o službu v české armádě rovněž ucházela, za 172 milionů eur, tedy asi 4,5 miliardy korun. Cena za jedno dělo Zuzana 2 by tak dosáhla až k částce 180 milionů korun. U britsko-švédského systému Archer se cena odhaduje na 150 milionů.

Před týdnem deník Právo přinesl informaci, že projekt samohybné houfnice CAESAR má stát o 60 % víc, než se předpokládalo. Ministerstvo obrany má přitom na projekt v rozpočtu připraveno 5,9 miliardy korun s DPH. Teď by mělo zaplatit přes 9 miliard, jak zaznělo na výboru pro obranu PS ve středu 28.4.2021. Předpokládaná cena jednoho kusu ShH Caesar by tak vzrostla téměř na 175 milionů korun. To ovšem není celá částka na vyzbrojení AČR 155 mm ShH. K tomu se musí ještě přičíst náklady na vypracování tabulek střelby, na systém řízení palby a prostředky na spojení a velení, dále pak náklady na vytvoření výcvikové a provozní základny. Zde je nutné počítat s náklady ne méně než 1 miliarda korun.

Zvýšení původní nabídkové ceny je možné zdůvodnit např. inflací a zdražováním vstupů. Je uváděno, že za zvýšením ceny může být požadavek širšího zapojení českého průmyslu, např. náklady pro přenesení know-how a výrobního zařízení apod. Své mohlo snad sehrát i vznesení dalších požadavků na parametry ShH Caesar. Avšak tak markantní zvýšení ceny nelze tímto zdůvodnit.

Pokud přistoupí MO ČR na navýšené ceny, potom poruší pravidla hospodářské soutěže a neúspěšní soutěžící mají plné právo na odvolání výsledku výběrového řízení. A to výraznou změnou hlavního parametru, který hrál v hodnocení prioritní úlohu, tj. cena.  Akceptování zvýšené ceny by si tak právně vyžádalo provedení nového výběrového řízení. Zcela oprávněně se může cítit dotčen slovenský výrobce ZVS Dubnice n/Váhem se svojí ShH Zuzana 2, neboť současný rozdíl v ceně je kolem 15 milionů korun, ale je kompenzován vyššími takticko-technickými parametry Zuzany 2. Navíc se v současnosti nabízí 155mm ShH DITA výrobce Excalibur Army.


ShH DITA ráže 155 mm

Co se požaduje po dělech pro bojiště 21. století

Současné dělo, přesněji dělostřelecký zbraňový systém, vzájemně integruje dvě struktury, mechanickou a elektronickou. Mechanická struktura je určena k výkonu dělových činností, elektronická k jejich řízení.   

Mechanická struktura je kostra ShH, tvořená dělovou nástavbou, spočívající na mobilní platformě, pásové či kolové. Jejím posláním je výkon všech silových činností v bojovém nasazení ShH, vedení střelby a pohyb po bojišti. Je základní činitelem bojové efektivnosti dělostřeleckého zbraňového systému.

Parametr, který determinuje celkovou koncepci ShH, je maximální dostřel jako základní parametr bojové efektivity. Z toho pak plynou základní tvarové, rozměrové a hmotnostní dimenze mechanické struktury a odvozené TTD jako rychlost střelby a kapacita zásobníků střeliva. Dále pak mobilita a balistická ochrana. To ve svém souhrnu jsou „tvrdé dovednosti“ ShH.

Mechanická struktura, ve které je ShH přijata do výzbroje, je jí trvale vrozena bez možnosti změny po celou dobu užíváni ShH. Pokud dojde k tomu, že do konstrukce ShH bude vrozen „slabý“ článek, tak ten bude negativně ovlivňovat bojovou efektivitu po celou dobu užívaní ShH. Je třeba si uvědomit, že změna jednoho mechanického uzlu vyvolá změnu návazných uzlů v důsledku jejich vzájemné funkční interakce. Navíc je to spojeno neúměrnými náklady na provedení up-gradu.

Mechanická struktura ShH je tak limitujícím činitelem modernizace a možností zvýšení bojové efektivity, tj. „tvrdých dovedností.“

Elektronická struktura slouží k ovládání a řízení servopohonů výkonných uzlů mechanické struktury při vedení střelby a za pohybu. Zahrnuje systém řízení palby a celou soustavu C4ISTASR k řízení a velení palebné činnosti. Je autonomním systémem, nezávislým na mechanické struktuře ShH. Tím lze prvky elektronické struktury v průběhu životního cyklu ShH bez problémů upgradovat či modernizovat tak jak se zdokonalují vědecko-technickým pokrokem s cílem zvýšit funkčnost ShH k povýšení jejich bojové efektivnosti.


Houfnice CAESAR dánské armády

Vedení současného boje klade na bojovníky vysokou fyzickou a psychickou zátěž, která se promítá do míry využití vlastností zbraní a jejich bezchybného použití k dosažení požadovaného účinku na protivníka. Proto musí být zbraně koncipovány tak, aby byly vstřícné k jejich obsluze, aby vyžadovaly co nejmenší fyzickou zátěž a předcházely chybné manipulaci. Jde o naplnění ergonomie v činnosti obsluhy při přípravě ShH ke střelbě, při vedení střelby, k pochodu a provádění ošetřování.

Úspěšnost a bojová efektivita ShH závisí na tom, jak jsou schopny provádět a vykonávat spolehlivě předepsané funkce po celý životní cyklus za všech možných stavů vnějšího prostředí ve kterém vedou bojovou činnost. ShH jsou konstruovány v prvé řadě z hlediska hlavní funkce, provedení výstřelu. V bojové činnosti však ShH vykonávají mnohotvárnější mechanickou činnost, funkčně se lišící od vedení střelby. V prvé řadě jde o pohyb po bojišti z jednoho místa bojového zasazení do druhého podle začlenění do bojových uskupení, přesuny z vyčkávacího do palebného postavení a zpět. Dále je to odolnost proti palebnému působení nepřítele.

Důsledkem toho je mechanická struktura ShH vystavena jiným druhům a způsobům mechanického zatížení než při střelbě. Z technického hlediska to vyžaduje od dělových mechanismů schopnost snášet manipulační a jízdní zatížení, včetně havarijních, spolehlivě vykonávat svoji funkci za ztížených klimatických podmínek a ve znečistěném prostředí. Dále jde o odolnost ShH proti chybné manipulaci obsluhy. Ve souhrnu jde „měkké dovednosti“ ShH.

„Měkké dovednosti“ ShM jsou mnoha faktorový činitel, který souhrnně integruje uživatelskou vstřícnost konstrukce ShH ve vztahu k obsluze a provozní spolehlivost ShH. Jde zejména o odolnost proti poruchám, poškození až haváriím způsobených vnějšími mechanickými činiteli a prostředím. Na rozdíl od bojových vlastností definovaných měřitelnými takticko-technickými parametry, lze „měkké dovednosti“ jen kvalitativně popsat.

Když vyjdeme z principů všech činnosti ShH, „měkké dovednosti“, tj. míru funkční podpory palebné činnosti, lze popsat čtyřmi činiteli, kterými jsou:

 • Uživatelská vstřícnost,
 • Pochodová a havarijní odolnost,
 • Odolnost pro účinkům prostředí,
 • Ochrana proti palbě protivníka.

Naplnění požadavků na „měkké dovednosti“ ShH, vstřícnost k obsluze při naplnění principů ergonomie práce, lze splnit jen za podmínky, že jsou přímo včleněny či promítnuty do konstrukce jednotlivých konstrukčních uzlů a jejich vzájemných interakcí. Pokud se to v konstrukci mechanických a elektronických struktur opomene, negativně se to projeví na bojové efektivitě ShH. Ztratí se synergický efekt „tvrdých vlastností a měkkých dovednosti“.


Houfnice CAESAR

Charakteristika děl TMH

Do výzbroje dělostřelectva přicházejí ShH ráže 155/152 mm s jinou koncepcí dělové nástavby, spočívající v kombinaci dělové části tažených houfnic s podvozkem nákladního automobilu. Od toho se popisují jako „Truck Mounted Howitzer – TMH“

Do skupiny TMH patří většina ShH (včetně houfnice Caesar), které se zúčastnily soutěže o nový dělostřelecký systém ráže 155 mm pro dělostřelectvo AČR.

V principu 155 mm TMH jde o uložení horní dělové části tažených houfnic na kolovou platformu, odvozenou z nákladních vozidel. Kolová platforma nese pancéřovanou kabinu pro řidiče a členy osádky k obsluze děla, velitele, mířiče a nabíječe. Dále pak je na ní umístěn zásobník střeliva, střel a výmetných náplní.

Vlastní dělová nástavba vzhledem k taženému provedení je funkčně zdokonalena k usnadnění její obsluhy silovými pohony náměrového a odměrového ústrojí a vybavením nabíjecím ústrojím k nabití střely a výmetné náplně do hlavně. Funkce dělové nástavby, nabití hlavně a zamíření na cíl, jsou ovládány elektronickými systémy. Nastavování náměru a odměru je řízeno systémem řízení palby podle výpočtů prvků střelby.

Cílem koncepce TMH je zjednodušení konstrukce ShH a zvýšení její mobility užitím kolové platformy. Zjednodušení konstrukce se odráží ve snížení hmotnosti ShH a do určité míry i zkrácení jejich celkových rozměrů. To by se mělo odrazit ve snížení ceny za komplet THM ve srovnání s klasickým věžovým uspořádáním dělové nástavby (např. jako v případě houfnic DANA, ZUZANA nebo DITA). Dále pak i ve snížení nároků na provoz po dobu životního cyklu.

V každém případě koncepce TMH je schopna splnit svojí konstrukcí soudobě požadované „těžké dovednosti“, definované TTD. Základní parametr efektivity střelby, maximální dostřel 40 km pro HE střelivo s prodlouženým dostřelem, rychlost střelby ne méně než 5 až 6 ran/min a vedení střelby s koncově naváděnými střelami a řízeným účinkem v cíli, vysoká mobilita a balistická ochrana.


Takticko-technické parametry ShH CAESAR; větší foto / Nexter Systems, CC BY-NC-ND

To jsou pozitiva koncepce TMH pro ShH.

Na druhé straně koncepce TMH vyvolává řadu jevů, které plynou z jejich konstrukčních principů, majících negativní dopad na jejich bojovou efektivitu. Ty hlavní jsou následující:

Nabíjení hlavně je poloautomatické. Nabíjecí mechanismu pouze zasouvá střelu a výmetnou náplň do hlavně. Je to důsledkem toho, že podání střel a výmetných náplní ze zásobníků do zasouvacího mechanismu nelze mechanizovat. Příčinou je, že zásobníky střel a výmetných náplní lze umístit jen do prostoru mezi dělovou nástavbou a kabinou. Důsledkem je manuální přenášení střel a výmetných náplní ze zásobníků a jejich vložení do zasouvacího mechanismu nabíjecího zařízení. To činí nabíjení hlavně uživatelsky nevstřícným.

Nabíjení je pro obsluhu fyzicky náročná činnost prováděná pod psychickým tlakem, protože je vykonávaná bez balistické ochrany proti účinkům palby nepřítele. Fyzická náročnost a tím spolehlivost nabíjení je negativně ovlivněna účinkem vnějšího prostředí – kluzký či bahnitý povrch, (déšť, sníh, námraza). Rychlost střelby závisí nejen na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti, ale na jejich dostupného počtu (zranění) obsluhy. 

Všechny manuální činnosti obsluhy houfnice jsou mechanizovány, jako zamiřování a usazení ShH ke střelbě, až na tu manuálně nejnamáhavější, ruční přenášení střel a výmetných náplní ze zásobníků do nabíjecího mechanismu.

Dělová nástavba je umístěna nad zadní nápravou, spíše až za zadní nápravou. Tím nabíjecí (zasouvací) mechanismus tvoří zadní hranu vozidla, prakticky zadní nárazník. I malý náraz při kolizi s překážkou či jiným vozidlem vede k jeho poškození a tím znebojeschopnění ShH.

Nedostatečné chránění dělové nástavby proti znečištění od vnějšího prostředí, zejména za jízdy účinkem sacího efektu zádě ShH. Na tom má i svůj podíl značná tvarová rozčleněnost konfigurace dělové nástavby. To ohrožuje spolehlivost funkce mechanismů dělové nástavby, především nabíjecího mechanismu.


Houfnice CAESAR

Silné stránky a slabiny ShH Caesar

Svojí konstrukcí ShH Caesar patří do skupiny TMH. Z toho je plynou její pozitiva a negativa, která jsou společná všem ShH řešených jako TMH.

Svými takticko-technickými parametry 155 mm ShH Caesar po takticko-technické stránce splňuje požadavky formulované v zadání MO ČR.  Je splněn hlavní požadavek, schopnost vést palbu až na vzdálenost 40 km. Její předností před ostatními typy ShH, které se zúčastnily výběrového řízení, je kompaktní konstrukce, která se odráží v efektivní konfiguraci a funkci. Aplikaci principů průmyslového designu je tvarově estetická, což pozitivně přispívá k posílení důvěry uživatelů k 155 mm ShH Caesar jako účinné zbrani. Ve prospěch výběru významnou roli hraje skutečnost, že ShH Caesar splňuje požadavek AČR, aby za dělem stálo reálné bojové použití, které tím nejlépe prokáže jeho kvality a bojovou efektivnost.

Z toho pohledu ShH Caesar svými takticko-technickými parametry zcela naplňuje požadavky na „tvrdou dovednost“ z hlediska bojové efektivity, schopnost vyvodit včasnou palebnou reakci s dostatečně ničivým účinkem v cíli.

Jenže vedle „tvrdé dovednosti“ budou hrát v bojové efektivitě ShH Caesar významnou roli vlastnosti, které se popisují jako „měkké dovednosti“.  Jde o palebnou způsobilost, pochodovou odolnost, odolnost proti účinkům prostředí a ochrana proti palbě protivníka. Jsou odrazem konstrukčního řešení jednotlivých dělových uzlů a stavební struktury dělové nástavby ShH Caesar. Podíváme-li se na ShH Caesar tímto prizmatem, tak obsahuje několik uzlů, u kterých je třeba zvážit, zda bez výhrad naplňují požadavek na „měkké dovednosti“.

Palebná způsobilost. Je implikován poloautomatický systém nabíjení, kombinace manuální a strojové činnosti. Nabíjecí systém je tvořen zásobníky střel a výmetných náplní, zasouvači střel a výmetných náplní a manipulátoru, který slouží k ukládání střel do zasouvače střel. Zásobníky střel a výmetných náplní jsou umístěny do prostoru mezi dělovou nástavbu a obrněnou kabinu řidiče a obsluhy.

Střely a výmetné náplně se ručně vyjímají ze zásobníků a manuálně se přenášejí nabíječi k zasouvačům. Hmotnost střely je až 45 kg, výmetné náplně až 16 kg. Délka manipulační dráhy je až tři metry. Nabíječ střel stojí napravo od děla. Po vyjmutí střely ze zásobníku ji přenese do manipulátoru, který ji samočinně vloží do zasouvače střel. Nabíjení výmetných náplní provádějí dva nabíječi na levé straně děla. První nabíječ vyjme výmetnou náplň ze zásobníku a přenese ji k druhému nabíječi, který stojí při zasouvači výmetných náplní. Ten pak výmetnou náplň položí do zasouvače prachových náplní.

Automatické ukládání střel manipulátorem do zasouvacího mechanismu nic nemění na skutečnosti, že nabíjení hlavně je poloautomatickým systémem.

Z hlediska obsluhy je nabíjení hlavně fyzicky náročná činnost, na samé hranici ergonomických zákonitostí, někdy až za ní. Zejména se týká nabíjení výmetné náplně. Prachová výmetná náplň podle memoranda je složena s několika disků, jednoho až šesti, které se na sebe vrství. Vzájemně pro manipulaci jsou fixovány pouze výstupky a vyhloubeními v čelných plochách disků. Netvoří integrální manipulační celek, jednolitý spojitý předmět. To výrazně ztěžuje manuální proces přenášení výmetných náplní. Složená výmetná náplň se musí přenášet ve svislé poloze, aby se přešlo k jejímu rozpadnutí při přenášení. To vyžaduje od nabíječe mít vysokou fyzickou zdatnost se schopností pohybové koordinace. Při nabíjení pracuje obsluha pod psychickým tlakem, protože je prováděna bez balistické ochrany proti účinkům palby nepřítele.


Přenášení vymetných náplní do nakladače houfnice CAESAR; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Manipulace s municí je ovlivněna vnějším prostředím palebného postavení, stavem schůdnosti terénu, po kterém kráčí nabíječi, bahnitý, namrzlý a kluzký terén, a povětrností déšť, mráz, sněžení, která působí na nabíječe. Za takové situace hrozí úrazové nebezpečí. Stav okolního prostředí a povětrnosti má nezanedbatelný vliv na rychlost střelby, vede k jejímu snížení až ke ztrátě schopnosti nabíjení a tím střelby. Rychlost střelby závisí nejen na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti, ale na dostupném počtu obsluhy. 

Při ztrátě funkčnosti nabíjecího systému vznikem poruchy ruční nabíjení hlavně je téměř nemožné, jak z dispozičních důvodů dělového systému (vysoká palná výška), tak z hlediska nároků na možností a činnost obsluhy. 

Zde je nutné poznamenat, skladba a řešení 155 mm dělového náboje pro ShH Caesar se zcela liší od náboje pro 152 mm ShKH vz.77. To bude mít dopad na celý logistický řetězec muničního zásobovacího toku.


Ukládaní vymetných náplní do nakladače; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Pochodová odolnost. Je to schopnost zbraňových uzlů ShH Caesar odolávat jízdním dynamickým oscilačním zatížením a kolizním poškozením dělových uzlů při střetu ShH s překážkou nebo havarijním nárazem jiného vozidla, zabránění jízdnímu znečištění dělových uzlů kontaminací od prachu a bláta. 

Pochodová odolnost z hlediska efektivity funkční podpory palebné činnosti hraje významnou roli. Je to důsledek konstrukčního uspořádání ShH Caesar, že dělová nástavba je položena až na konec kolové platformy. Důsledkem toho hlavní dělové uzly přesahují kolovou platformu a tvoří jeho nejzadnější část. Je to nabíjecí mechanismus. V důsledku toho se stává zadním nárazníkem vozidla s nebezpečím havarijního poškození nabíjecího mechanismu při jízdní kolizi, jehož důsledkem je její bojové zneschopnění.

Dynamickému oscilačnímu zatížení, vyvolaným jízdou zbraňového systému, jsou vystaveny všechny zbraňové otočné dvojice, mající charakter otočné páky. Všechny konstrukční prvky s nimi spojené jsou vystaveny únavovému „třepání“, jehož důsledkem je postupná ztráta funkční způsobilosti.  Jde o ramena zasouvačů a opěrné rydlo. Ramena zasouvačů jsou jen letmo uchycena k dělové nástavbě. Nejsou zajištěna v dopravní poloze jejich fixací k dělové nástavbě. Navíc jsou nejzadnější částí ShH Caesar, takže v případě jízdní kolize plní úlohu nárazníku. Uvedená situace hrozí především při zaujímání a východu z palebného postavení. Náraz vede k poškození ramen zasouvačů a k ztrátě schopnosti nabíjet hlaveň. To znamená vyřazení ShH Caesar z boje, protože ve vojskových podmínkách půjde jen stěží opravit poškozené rameno zasouvačů.

Při jízdě podtlakovým efektem zádě dochází k nasávání prachu či bláta z jízdního povrchu na zbraňovou nástavbu. Pokud nejsou uzly dělové nástavby proti tomu kryty, dojde k jejich znečištění s nebezpečím ztráty jejich funkční způsobilosti, což způsobí ztrátu funkční způsobilosti ShH Caesar.


Detail tvarově členité zadní části houfnice CAESAR; větší foto / kopie obrazovky z YouTube

Odolnost proti účinkům prostředí. Jedná se o vliv a účinek povětrnosti, teplota ovzduší, horko či mráz, déšť či sněžení, námraza, jednak o stav zemského povrchu, zpevněné či měkké podloží, suchý, prašný či blátivý povrch, zasněžený či pokrytý námrazou, jednak na činnost obsluhy, jednak na funkci dělového systému jako celku a na jeho jednotlivé funkční uzly. U nich se jedná o znečištění, ohrožující jejich funkční způsobilost (zadření) či ztrátu pohyblivosti funkčních dvojic zamrznutím.

Ochrana proti palbě protivníka. Při vedení palebné činnosti ShH Caesar není obsluha děla vůbec chráněna před nepřátelskou palbou, protože ve své koncepci užívá poloautomatické nabíjení, při kterém se obsluha nachází kolem děla bez balistické ochrany po vystoupení z pancéřované kabiny.

Někteří odborníci nepřisuzují této skutečnosti význam, považují ji pouze za jednu z mnohých situací, které ve válečném konfliktu mohou nastat, kdy obsluha není chráněna. Tato úvaha je chybná. Nejčastěji jsou totiž dělostřelecké systémy palebně napadeny, když jsou rozvinuty v palebných postaveních. Tam jsou a zejména budou průzkumem nejsnadněji vypátrány. Odhalení dělostřeleckým radarem je možné, ale až po zahájení palby, zpravidla ne s dostatečně přesným zaměřením palebného postavení, aby odvetná palba měla dostatečnou účinnost.

Prudký rozvoj využití dronů v tomto směru zcela mění situaci. Nejnovější průzkumné drony jsou nejen schopny odhalit palebná postavení a velmi přesně je lokalizovat ještě před zahájením palebné činnosti, a pokud to budou bojové drony, tak ty budou samy schopny palebně působit na děla v palebných postaveních. Válka o Náhorní Karabach jednoznačně demonstrovala potenciál bojových dronů.

Traduje jako mantra, že z děla se vystřelí do 7 až 10 ran, a poté dělo ihned opustí palebné postavení spíše, než se spustí odvetná palba. To je zcela v rozporu s účelem dělostřelecké palby. Palba se vede tak dlouho, až je cíl buď přímo zničen nebo alespoň na kratší dobu umlčen. Při pozorované palbě se střelba zastaví, když je cíl viditelně vyřazen z činnosti, při nepozorované palbě až po vystřelení předepsaného poštu ran. Dříve není možno palebné postaven opustit, než je palebný úkol splněn. Uvedená situace obvykle nastane při přímé palebné podpoře podporovaného bojového uskupení. Dělostřelectvo vede podpůrnou palbu bez přerušení podle požadavků velitele na základě stavu bojové situace. Palba může být ukončena a dělostřelecké uskupení může opustit palebné postavení až k tomu vydá povel velitel podporovaného bojového uskupení.

Drony a přímá palebná podpora tak vyžadují, aby při střelbě byla osádka ShH ukryta pod balistickou ochranou. To umožní jen užití automatického nabíjení, což u ShH Caesar postrádá.

Jak pohlížet na výběr ShH Caesar

Při akutní potřebně zvýšit bojeschopnost dělostřelectva AČR 155 mm dělostřeleckým zbraňovým systémem, ShH Caesar se jeví jako nejpříhodnější volba.

Dělostřelecký systém Caesar bude ve výzbroji AČR nejméně 30 let. Potom je třeba si položit otázku, zda má i pro budoucnost potřebný potenciál bojové efektivnosti a k možnému up-gradu. Současný průběh výběru však spíše ukazuje, jako by se vybíral dělostřelecký systém jen na nejbližší dobu bez perspektivního uvažování, kam a jak se bude ubírat vedení boje.

Klade se příliš velký důraz na dostřel 40 km, avšak „měkké dovednosti“ se dostávají do pozadí, ač jsou „solí“ efektivity dělostřeleckého systému.

Současně řešení ShH Caesar zcela odporuje trendům rozvoje zbraňových systémů směřujících k bezobslužným automatizovaným systémům s aplikací umělé inteligence. Pomíjí se vliv automatického nabíjení na bojovou efektivnost. Nejde jen o vyšší efektivitu vedení střelby, ale především prostřednictvím automatického nabíjení se chrání obsluha při provádění klíčové bojové činnosti, střelbě. Především při vedení přímé palebné podpory, kde úloha dělostřelectva je pro úspěch bojových uskupení zcela nezastupitelná. Vždyť o to jde při koncepci zbraňových systémů pro bojiště 21. století, řešit je jako bezobslužné, aby se ochránilo to, co je v boji nejcennější, život bojovníků.

Dát do zadávacích podmínek „nejméně či alespoň poloautomatické nabíjení“ je naprostý nonsens, který je nehodný možnosti současných vojenských technologií. V tomto směru je manuální nabíjení (poloautomatické, asistované) je výraznou slabinou ShH Caesar.  

Koncepce 155 mm ShH Caesar je výrazně ovlivněna „technokratickým“ přístupem ke konstrukčnímu řešení, který nedostatečně respektuje soudobé uživatelské potřeby, požadavky na provozní spolehlivost a odolnost proti poruchám, poškození až haváriím způsobených vnějšími činiteli.

Procesu výběrového řízení chybí skutečnost, že ShH Caesar nebyla podrobena zkouškám na polygonech AČR, což pro rozhodování hraje nezastupitelnou roli. Příkladem zde může sloužit výběrový proces na pásové OT. Před tím, než je zbraň zavedena do armády, musí projít vojskovými zkouškami, kdy zbraň bude na rozdíl od zaškolených továrních techniků obsluhována přímými uživateli se všemi jejich pozitivy a negativy se simulováním všech situací, se kterými se zbraň střetne během svého životního cyklu, zejména pak v bojovém nasazení.

Vybrat zbraň jen podle marketingových podkladů je hazardem. Koupě zbraně bez náročných vojskových zkoušek je jako koupit „zajíce v pytli“. To by měli mít na mysli všichni, kteří rozhodují o budoucí 155 mm samohybné houfnici. Jde o to, aby dělostřelectvo AČR včlenilo do své výzbroje dělostřelecký prostředek, který naplní jeho očekávání nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.

Pouhý dostřel nestačí.

Autor je em. docentem VTA Brno, (nyní UO Brno), kde byl vedoucím odb. skupiny hlavňových zbraní katedry zbraňových systémů (nyní katedra zbraní a munice). Spolupracoval s vývojovým podnikem Konštrukta Trenčín a výrobním závodem ZŤS Dubnica n/Váhom na vývoji, výrobě a zkouškách zbraňových systémů. Je autorem koncepce automatického nabíjení a lafetace 120 mm ShM vz.85 PRAM-S. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ...

KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8

Zástupci českého ministerstva obrany (MO ČR) vedou již několik měsíců jednání s francouzskou ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • CerVus
  16:55 01.05.2021

  V tomhle světle se jako nejlepší řešení jeví Archer. Je papírově levnější jak Zuzana i Ceasar a má mnohem lepší šance na přežití v reálném konfliktu.

  V tomhle světle se jako nejlepší řešení jeví Archer. Je papírově levnější jak Zuzana i Ceasar a má mnohem lepší šance na přežití v reálném konfliktu.

  • Scotty
   16:58 01.05.2021

   S tím že by byl Archer dobrá volba souhlasím, ale aby se papírová cena potkala z realitou. Teoreticky měl být také nejlevnější Caesar.

   S tím že by byl Archer dobrá volba souhlasím, ale aby se papírová cena potkala z realitou. Teoreticky měl být také nejlevnější Caesar.

   • CerVus
    18:04 01.05.2021

    Proto jsem to dal do uvozovek. Ano, ta cena bude asi vyšší, ale pokud by nebyla vyšší o moc, tak by její klady měly převážit.

    Proto jsem to dal do uvozovek. Ano, ta cena bude asi vyšší, ale pokud by nebyla vyšší o moc, tak by její klady měly převážit.

   • Jirosi
    18:36 01.05.2021

    Ale co ten tatrovácký podvozek?

    Ale co ten tatrovácký podvozek?

    • Scotty
     18:49 01.05.2021

     Výrobce by ho na něj patrně byl schopen osadit, ale to že tahle varianta reálně neexistuje mu nepochybně ...Zobrazit celý příspěvek

     Výrobce by ho na něj patrně byl schopen osadit, ale to že tahle varianta reálně neexistuje mu nepochybně uškodilo.
     https://www.edrmagazine.eu/wp-... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:20 01.05.2021

      To je pak jiné kafe.

      To je pak jiné kafe.

    • CerVus
     20:33 01.05.2021

     Tak když to jsou schopni dát na 8x8 MAN, tak asi nebude problém tatra.

     Tak když to jsou schopni dát na 8x8 MAN, tak asi nebude problém tatra.

  • Jura99
   17:01 01.05.2021

   Archer ma jen 20 ran v zasobniku a pak musi odjet na dobiti. V tomto je Caesar lepsi nez automat, strili porad, obsluha bere granaty treba ze zeme.

   Archer ma jen 20 ran v zasobniku a pak musi odjet na dobiti. V tomto je Caesar lepsi nez automat, strili porad, obsluha bere granaty treba ze zeme.

   • CerVus
    18:10 01.05.2021

    Jenže tady záleží na tom, kdo proti nám stojí. Jestli se ta houfnice podívá za bojůvkami někam do Mali, kde může bez většího ohrožení podporovat jednotky z bezpečí vlastní základny ...Zobrazit celý příspěvek

    Jenže tady záleží na tom, kdo proti nám stojí. Jestli se ta houfnice podívá za bojůvkami někam do Mali, kde může bez většího ohrožení podporovat jednotky z bezpečí vlastní základny nebo jestli by měla podporovat frontové jednotky v konfliktu jako je na Ukrajině. nebo Náhorním Kakabachu.
    Nedělám si totiž iluze o tom, že by na moderním bojišti zvládla vypálit byť jen polovinu zásobníku.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:21 01.05.2021

     V těch frontových konfliktech jim, ale ta ochrana nestačila = zbytečná přítěž.

     V těch frontových konfliktech jim, ale ta ochrana nestačila = zbytečná přítěž.

     • CerVus
      20:37 01.05.2021

      Tak většinou se nechali chytit drony nebo zaměřit dělostřeleckými radiolokátory. V tom má ten Archer výhodu - nejrychlejší přípravu k palbě, vypálení několika střel a zajištění ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak většinou se nechali chytit drony nebo zaměřit dělostřeleckými radiolokátory. V tom má ten Archer výhodu - nejrychlejší přípravu k palbě, vypálení několika střel a zajištění zbraně do přepravní polohy.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:17 02.05.2021

      Sice to výhoda je, ale stále nejste mimo dosah zbraní nepřítel, kde vám stačí ten tenký pancíř. Což, je asi výsledek té úvahy. Protože, se potřebujete dostat pro novou salvu co ...Zobrazit celý příspěvek

      Sice to výhoda je, ale stále nejste mimo dosah zbraní nepřítel, kde vám stačí ten tenký pancíř. Což, je asi výsledek té úvahy. Protože, se potřebujete dostat pro novou salvu co nejdále od pozice, kde vás hledal nepřítel při první salvě.Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  16:54 01.05.2021

  Vašíček je fanda Caesaru od samého počátku a zastánce teorie, že střílet se má na místě dokud tě nezničí. :D Několik bodů k zamyšlení tam , ale určitě je 1) - proč by se měla ...Zobrazit celý příspěvek

  Vašíček je fanda Caesaru od samého počátku a zastánce teorie, že střílet se má na místě dokud tě nezničí. :D
  Několik bodů k zamyšlení tam , ale určitě je

  1) - proč by se měla zvedat cena? to je dobrá otázka MOD by to asi mělo vysvětlit.
  2) pancéřování je sice +, ale samotné nic neřeší, skrz těch pár plechů jde všechno kromě střepin v dálce a možná pěchotní munice.
  viz.. https://www.youtube.com/watch?...
  za mě je to úplně jedno a zůstávat na místě je sebevražda, pokud dron zničí T-72ku tak 5mm plech je k smíchu. Sorry tenhle názor je úplně, ale úplně mimo. Stejně jako tvrzení, že si tě dron nenajde v lese, najděte si krásné video, kde dron sleduje Smerch až do úkrytu v lese ke kamarádům a pak je všechny vyndá.
  3) střelba řízenou municí je u automatu zatím né úplně zvládnutá. Archer s ní má problémy. Poloautomat v pohodě to tam dáš.
  4) Tahání munice, částečně pravda, ale i u pancéřových strojů se v klidnějších dobách tahá a laboruje munice venku, protože výstřel v uzavřeném prostoru je pro osádku velká legrace. Nezapomeňte, že 155 má jiný obsah než malá náplň u Dan.
  http://www.palpress.net/phpThu...
  5) Že by se Caesar nějak extra zasíral, nebo rozpadal jsem teda neslyšel a pokud vím nikdo si na ně při nasazení nestěžoval.
  6) Zajíc v pytli to neni narozdíl od Zuzany 2 a Dity. Na Dany zapomeňte munice je napůl schnilá a ty mašiny jsou fakt unavený. Klidně ať si je Strnad prodá dál.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:05 01.05.2021

   s tou specialni munici to je silny argument, kdovi jak jsou automaty schopne prehrabovat se v zasobniku pro ten spravny granat. Do manualni houfnice se strci excalibur kdykoliv.

   s tou specialni munici to je silny argument, kdovi jak jsou automaty schopne prehrabovat se v zasobniku pro ten spravny granat. Do manualni houfnice se strci excalibur kdykoliv.

  • Jirosi
   18:34 01.05.2021

   4) I to je realita delších konfliktů. Pohotovostní zásoba je v zásobníku pro případ nouze, a aktuální střelivo se bere z venku.

   4) I to je realita delších konfliktů. Pohotovostní zásoba je v zásobníku pro případ nouze, a aktuální střelivo se bere z venku.

  • dusan
   06:52 02.05.2021

   To je fabulácia ... značná časť tých tankov T-72 útok dronov prežila .... To pancierovanie jednoducho zvyšuje šancu na prežitie .... hlavne posádky ... A do budúcnosti každý ...Zobrazit celý příspěvek

   To je fabulácia ... značná časť tých tankov T-72 útok dronov prežila ....

   To pancierovanie jednoducho zvyšuje šancu na prežitie .... hlavne posádky ...

   A do budúcnosti každý zvažuje nejaký ochranný systém proti dronom či ATGM .... a to sa dá jedine vtedy, keď je posádka chránená pod pancierom.Skrýt celý příspěvek

   • Jilex
    07:43 02.05.2021

    To by třeba ale musela být věž DITY usazena na tankové korbě, aby posádka měla nějakou šanci přežít při použití bojových dronů typu Bayraktar.

    To by třeba ale musela být věž DITY usazena na tankové korbě, aby posádka měla nějakou šanci přežít při použití bojových dronů typu Bayraktar.

    • flanker.jirka
     10:02 02.05.2021

     Jilex
     Proto se pořizují nové systémy SHORAD, aby se takové drony nedostaly do oblasti použití vlastních řízených střel.

     Jilex
     Proto se pořizují nové systémy SHORAD, aby se takové drony nedostaly do oblasti použití vlastních řízených střel.

   • Scotty
    09:19 02.05.2021

    dusan
    Jak značná část a útok jakých dronů? Pokud bude dron útočit pomocí PTŘS tak tank moc šanci nemá. A to je tank je řádově lépe pancéřovaný než houfnice.

    dusan
    Jak značná část a útok jakých dronů? Pokud bude dron útočit pomocí PTŘS tak tank moc šanci nemá. A to je tank je řádově lépe pancéřovaný než houfnice.

   • flanker.jirka
    10:07 02.05.2021

    dusan Scotty To je pouhá teorie, vyjdeme-li z toho co již známe, tak můžeme předpokládat, že reálné nasazení dělostřelectva pro podporu pozemních jednotek nebude bez krytí ...Zobrazit celý příspěvek

    dusan Scotty
    To je pouhá teorie, vyjdeme-li z toho co již známe, tak můžeme předpokládat, že reálné nasazení dělostřelectva pro podporu pozemních jednotek nebude bez krytí vlastními systémy PVO VSHORAD a SHORAD.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     12:30 02.05.2021

     Ono je hlavní vědět k čemu se ty děla vlastně kupují :) "Z palebného hlediska při přímé palebné podpoře se cíle nacházejí do hloubky 10 až 15 km od čáry dotyku, z hlediska ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono je hlavní vědět k čemu se ty děla vlastně kupují :)

     "Z palebného hlediska při přímé palebné podpoře se cíle nacházejí do hloubky 10 až 15 km od čáry dotyku, z hlediska všeobecné palebné podpory se jedná o cíle ve vzdálenosti 40 až 60 km."
     https://www.armadninoviny.cz/n... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:31 02.05.2021

      Jirosi Předpokládám, že v případě AČR k obojímu účelu, článek pana Vašíčka si pamatuji. Zmiňoval tehdy i možnost kombinace použití modernizovaných Dan a nových houfnic s větším ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Předpokládám, že v případě AČR k obojímu účelu, článek pana Vašíčka si pamatuji. Zmiňoval tehdy i možnost kombinace použití modernizovaných Dan a nových houfnic s větším dostřelem pro jiné použití.
      Takový systém už tu mohl dávno fungovat ve spojení raketometů s přesnou municí a dostřelem 40 km a Dan. Izrael pro 122 mm raketomety dělá pěknou a přesnou munici.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:38 03.05.2021

      flanker.jirka: O tom to je, armáda chtěl děla k všeobecné palebné podpoře. K přímé palebné podpoře by měli dělat nástupci PRAM. Kde je ten účinek té miny v podstatě totožný s tím ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: O tom to je, armáda chtěl děla k všeobecné palebné podpoře.
      K přímé palebné podpoře by měli dělat nástupci PRAM. Kde je ten účinek té miny v podstatě totožný s tím 15xmm granátem. Jen se to dá dostat na podobnou platformu jako BVP. Tudíž, není potřeba dostřel 20+km.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:29 03.05.2021

      Jirosi
      Spoléhat se pouze na minomety je krátkozraké.

      Jirosi
      Spoléhat se pouze na minomety je krátkozraké.

 • toustr
  16:32 01.05.2021

  Zavádění jiné koncepce, konkrétně poloautomatického nabíjení, je podle mého krok zpět. Já si to přirovnávám k tomu, že si koupím místo obyčejného auta na denní ježdění nějaké, ...Zobrazit celý příspěvek

  Zavádění jiné koncepce, konkrétně poloautomatického nabíjení, je podle mého krok zpět. Já si to přirovnávám k tomu, že si koupím místo obyčejného auta na denní ježdění nějaké, které je vyrobeno jako permanentní kabriolet. Tak moc budu jezdit a chválit si, že jsem ho koupil za lepší peníz bez střechy, až jednou pojedu v dešti a budu z toho mít maximálně tak rybník Rožmberk.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  15:54 01.05.2021

  Pár dotazů do placu a pro autora. 1. Jak je to s maximálním dostřelem houfnic v režimu MRSI? ... určitě to nepůjde realizovat na 100% dostřelu. Do budoucna je MRSI jedna z ...Zobrazit celý příspěvek

  Pár dotazů do placu a pro autora.

  1. Jak je to s maximálním dostřelem houfnic v režimu MRSI?
  ... určitě to nepůjde realizovat na 100% dostřelu. Do budoucna je MRSI jedna z možností jak se vypořádat (zahltit) se systémy C-RAM, které se ve světě nyní už používají nebo vyvíjejí, pro tyto systémy bude velký rozdíl, když na bráněný objekt/bod/jednotky poletí současně 8 střel z jedné baterie nebo 32 při použití MRSI. Pravděpodobnost, že něco prolétne je vyšší. Nutné je vzít v potaz i to, že CEP50 se mění s dálkou a C-RAM systémy se nastavují inteligentně, tj. když vidí, že střela dopadne mimo zájmovou oblast, nepůsobí na ni, tak že vypořádat se C-RAM bude oříšek (samozřejmě existují i možnosti ve využití EW nebo mít střely s klamnou submunicí pro zahlcení systému v očích radarů)

  2. Jak je to s možnostmi programování střel PGK s koncovým GPS navedením?
  lze to provádět i u střel v zásobníku automatů? Nebo je nutné se střelou manipulovat ručně z důvodu programování bodu zásahu? Pokud se bude více taková munice využívat, tak se může stát, že bude lepší poloautomatická manipulace. Efektivitu jste v dřívějším článku porovnával a použití PGK se hodnotí jako velmi efektivní. Nutné bude asi taky zmínit, že proti jednotlivým střelám s PGK budou velmi úspěšně působit systémy C-RAM a existuje i možnost efektivního použití elektronického rušení, obvzláště od armády, která sama není závislá na GPS, jako rusko, a může si tak dovolit frekvence GPS rušit a sama používat svůj systém.

  3. Lze logisticky zvládnout možnost, Vámi dříve zmíněnou, tj. menší počet houfnic 155 mm 52 ráží a stále je doplnit modernizovanými Danami, které střílí až na 25 km? Nebo je výhodnější kompletně přejít na 155 mm ráži v celé armádě. Přece jen, spektrum munice, zejména té chytré je v ráži NATO mnohem větší. (rozdíl v cenách 152 a 155 střel může dosahovat až 40% tak že i to je možná plus k tomu, že máme munici ve skladech)

  4. Pokračuje někdo ve vývoji munice se submunicí v podobě "vyčkávací munice" loitering vehicle, tedy vlastně sebevražedného dronu, který do prostoru působení dostane houfnice?Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   17:46 01.05.2021

   1) MRSI jsou základní údaje na wiki. Záleží kolik střel chcete poslat, ale cca 4-5 střel = zkrácení dostřelu na 60%. Dostřel, MRSI, vzdálenost děl o hranice při střelbě za línii ...Zobrazit celý příspěvek

   1) MRSI jsou základní údaje na wiki. Záleží kolik střel chcete poslat, ale cca 4-5 střel = zkrácení dostřelu na 60%. Dostřel, MRSI, vzdálenost děl o hranice při střelbě za línii (50:50).
   35>21>10,5, 30>18>9, 25>15>7,5, 20>12>6.

   Střelba za linii má být hlavním úkolem těchto nových děl.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:08 01.05.2021

    Diky

    Diky

   • Jirosi
    18:25 01.05.2021

    2. "Nutné bude asi taky zmínit, že proti jednotlivým střelám s PGK budou velmi úspěšně působit systémy C-RAM a existuje i možnost efektivního použití elektronického rušení, ...Zobrazit celý příspěvek

    2. "Nutné bude asi taky zmínit, že proti jednotlivým střelám s PGK budou velmi úspěšně působit systémy C-RAM a existuje i možnost efektivního použití elektronického rušení, obvzláště od armády, která sama není závislá na GPS, jako rusko, a může si tak dovolit frekvence GPS rušit a sama používat svůj systém."

    Z čeho vycházíte, že Ruský systém "GLONASS" se rušit nebude?
    Navedení na cíl se vždy provádí kombinací systémů, kdy GPS je jen jeden z nich.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     18:41 01.05.2021

     Beru to z pohledu případného použití PGK proti nim. PGK jede pouze přes GPS. Neberu to z pohledu přiléhající munice z druhé strany, tam se dá s ručením jejich systému také ...Zobrazit celý příspěvek

     Beru to z pohledu případného použití PGK proti nim. PGK jede pouze přes GPS. Neberu to z pohledu přiléhající munice z druhé strany, tam se dá s ručením jejich systému také počítat. A asi nevíme s jistotou zda v případě konfliktu nebude Glonass kódován a bez použitelnosti pro uživatele bez kódů.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:27 01.05.2021

      Hlavní korekce dráhy se dělá v podstatě po vystřelení z hlavně. Zbytek cesty už nemá takový vliv. Rušení v místě dopadu je v podstatě zbytečné plýtvání energie.

      Hlavní korekce dráhy se dělá v podstatě po vystřelení z hlavně. Zbytek cesty už nemá takový vliv. Rušení v místě dopadu je v podstatě zbytečné plýtvání energie.

     • flanker.jirka
      20:42 01.05.2021

      Čekal bych, že vetsi část korekcí bude v druhé polovině dráhy. Těsně po výstřelu má střela před sebou ještě velkou část dráhy a vlivů atmosférickými jevy.

      Čekal bych, že vetsi část korekcí bude v druhé polovině dráhy. Těsně po výstřelu má střela před sebou ještě velkou část dráhy a vlivů atmosférickými jevy.

     • Jirosi
      08:19 02.05.2021

      To ano, ale tam většinu práce udělá rotace. Zásadní vliv má ten výstřel, těžko se ovlivňuje jak moc se zaboří dělo do země, tím se změní elevace hlavně, atd.,

      To ano, ale tam většinu práce udělá rotace. Zásadní vliv má ten výstřel, těžko se ovlivňuje jak moc se zaboří dělo do země, tím se změní elevace hlavně, atd.,

     • flanker.jirka
      11:44 02.05.2021

      Jirosi
      A nesníží se pozitivní vliv rotace korekcí?

      Jirosi
      A nesníží se pozitivní vliv rotace korekcí?

     • Jirosi
      12:09 02.05.2021

      flanker.jirka: Ale to jsou přece známé (přibližně). Pokud by jste je znal 100%, pak už by vám zbývali jen ty vlivy z letu. Čím blíže k cíli tím menší vliv. Ono jde o to jak velkou ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Ale to jsou přece známé (přibližně). Pokud by jste je znal 100%, pak už by vám zbývali jen ty vlivy z letu. Čím blíže k cíli tím menší vliv.
      Ono jde o to jak velkou přesnost vlastně potřebujete, když střílíte 15Xmm granáty ze 4-8-12 děl, na v podstatě statické cíle( 5-10-15-20m?).Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:33 02.05.2021

      Jirosi To co uvažuji nyní je použití proti bodovým cílům s využitím sady PGK. Obecné použití baterie houfnic mi kdysi dávno uvízlo v hlavě. Ale s CEP 50 30 metrů se dá už plánovat ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      To co uvažuji nyní je použití proti bodovým cílům s využitím sady PGK. Obecné použití baterie houfnic mi kdysi dávno uvízlo v hlavě.
      Ale s CEP 50 30 metrů se dá už plánovat jinak.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:40 03.05.2021

      Baterii používáte, protože je zbytečné střílet 4x z jednoho děla. Když můžete provést 1. výstřel, ze 4 děl. To pak má devastující účinek na cíl (př. kolona vozidel).

      Baterii používáte, protože je zbytečné střílet 4x z jednoho děla. Když můžete provést 1. výstřel, ze 4 děl. To pak má devastující účinek na cíl (př. kolona vozidel).

 • flanker.jirka
  15:28 01.05.2021

  Autor to vystihnul dobře, ostatně už i v loňském roce. Caesar je v současné podobě jako parní stroj mezi houfnicemi. (na to, že je ze země, které chvíli vládl dodnes asi ...Zobrazit celý příspěvek

  Autor to vystihnul dobře, ostatně už i v loňském roce. Caesar je v současné podobě jako parní stroj mezi houfnicemi. (na to, že je ze země, které chvíli vládl dodnes asi nejslavnější dělostřelec je to žalostné)
  Při popisu činnosti obsluhy stojí možná za zmínku i to, že to na videospotech provádí de facto "ve vycházkové" ústroji. Žádné balistické vesty, osobní zbraně a další výbava určená do boje není na vojácích vidět, to vše by ještě více znepříjemnilo obsluhu systému. A co teprve zkusit dát jeden palebný úkol i s plynovou maskou. Manipulace i s lehkými náplněmi je nešikovná, nastupovat a sestupovat pořád z lávky u vozidla také ničemu nepřidá. Jak by taková obsluha vypadala v noci? Kdy předpokládám, že se nebudou chtít prozradit vnějším osvětlením.
  V případě nefunkčnosti podavačů je jeden palebný úkol vzpíráním na celý den.

  Je evidentní, že krom hlavně houfnice, dokážeme v ČR udělat lepší produkt. Jen se vojáci nesmí bát o svou karieru a ozvat se proti politickým klikám, které armádě v poslední době kladou klacky pod nohy. Skutečnou podporou domácího průmyslu by tak bylo získat schopnost vyrábět hlavně doma.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:42 01.05.2021

   Jenze ten parni stroj vyrabi i bohate staty (napr. Japonci Type 19) jsou to nove konstrukce a mnohde nahrazuji starsi vezove pasove. Takze je na miste regulerni otazka, dela cely ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenze ten parni stroj vyrabi i bohate staty (napr. Japonci Type 19) jsou to nove konstrukce a mnohde nahrazuji starsi vezove pasove. Takze je na miste regulerni otazka, dela cely svet vedome chybu ?Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    16:01 01.05.2021

    Kolik z nich takové houfnice použilo v konfliktech se srovnatelně vybaveným nepřítelem? ...proti nepříteli, který je schopný držet se rčení "jak se do lesa volá, tak se z lesa ...Zobrazit celý příspěvek

    Kolik z nich takové houfnice použilo v konfliktech se srovnatelně vybaveným nepřítelem? ...proti nepříteli, který je schopný držet se rčení "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá" Nemusíme se bavit pouze o to, kde jaké houfnice sami sebe mohou přestřílet, protože do toho mohou promluvit raketomety se submunicí, při současné politické konstalaci například mohou na druhé straně být raketomety Smerch nebo Tornado.
    Pokud se dá vše automatitovat, tak vidím možnosti jak přesunout osoby tam kde je to více třeba, například do logistiky pro dělostřelectvo nebo bojového zajištění.
    I když je ochrana obsluhy minimální, z pohledu pancéřování, tak stále stačí alespoň proti střepinám.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     16:13 01.05.2021

     Me automatizace pochopitelne taky dava smysl, ale duvod, proc na kolech dominuji manulni houfnice me zajima. A rohodne tim duvodem neni, ze by ty staty nevedely co delaji nebo ze ...Zobrazit celý příspěvek

     Me automatizace pochopitelne taky dava smysl, ale duvod, proc na kolech dominuji manulni houfnice me zajima. A rohodne tim duvodem neni, ze by ty staty nevedely co delaji nebo ze nikdy nevedly valku. Mj. i Rusove maji TMH Malva.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:25 01.05.2021

      Tipnul bych si, že buď pro export, aby držel krok s těmito trendy, nebo jako náhradu za tažené houfnice. Mimo Malvu stále počítají s MSTA, Koalitsiji na páseche a k vidění už je ...Zobrazit celý příspěvek

      Tipnul bych si, že buď pro export, aby držel krok s těmito trendy, nebo jako náhradu za tažené houfnice.
      Mimo Malvu stále počítají s MSTA, Koalitsiji na páseche a k vidění už je i Koalitsije na Kamazu.
      https://defence-blog.com/news/...
      ... u té verze na Kamazu bych se zastavil. Dokázal bych si takto předělanou představit Ditu nebo Zuzanu, pěkně se 4 oporami pro velký odměr v každém směru a sníženou kabinou vpředu na tatrovce. Tím, že je věž vzadu a ne ve středu je celková délka houfnice přijatelnějšíc než u věžr ve středu platformy.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:31 01.05.2021

      Jura99 Jeden rozdíl proti Caesaru u Malvy asi bude, zde uvádí kadenci až 8 ran za minutu a automatické nabíjení spolu s dálkovým ovládáním, tedy něco podobného jako Eva, která se ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99

      Jeden rozdíl proti Caesaru u Malvy asi bude, zde uvádí kadenci až 8 ran za minutu a automatické nabíjení spolu s dálkovým ovládáním, tedy něco podobného jako Eva, která se obsluhuje také pouze z kabiny. (ale za info z těch stránek ruku do ohně nedám
      https://defence-blog.com/news/...

      Odkaz na Evu
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:36 01.05.2021

      Jura99 Možná je tu ještě jiný důvod pro Malvu v Rusku. Lepší přepravitelnost letadly pro šíření jejich vlivu jinde ve světě. Na to se asi Koalitsija na pásech nehodí a ztráty ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Možná je tu ještě jiný důvod pro Malvu v Rusku. Lepší přepravitelnost letadly pro šíření jejich vlivu jinde ve světě. Na to se asi Koalitsija na pásech nehodí a ztráty wagnerovců je tolik bolet nebudou než vlastních vojáků.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:49 01.05.2021

      flanker.jirka
      Zajímavé že Caesar 8x8 bude primárně nahrazovat věžové a pásové houfnice. Ať už u nás, Dánsku nebo Francii.

      flanker.jirka
      Zajímavé že Caesar 8x8 bude primárně nahrazovat věžové a pásové houfnice. Ať už u nás, Dánsku nebo Francii.

     • Jirosi
      17:33 01.05.2021

      flanker.jirka: Jediný důvod je cena, tedy nedostatečné dodávky drahých pásových děl. Ještě nedodali všechny super děla minulé řady, už slibují přezbrojení na nové.

      flanker.jirka: Jediný důvod je cena, tedy nedostatečné dodávky drahých pásových děl. Ještě nedodali všechny super děla minulé řady, už slibují přezbrojení na nové.

     • flanker.jirka
      18:16 01.05.2021

      Scotty Upřímně, nehledal bych trendy u armády Francie a Dánska. Francie v minulém století dvakrát prohrála válku s Němci a jinde ve světě ji to taky nešlo. Houfnice označované ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Upřímně, nehledal bych trendy u armády Francie a Dánska. Francie v minulém století dvakrát prohrála válku s Němci a jinde ve světě ji to taky nešlo. Houfnice označované jako TMH bych bral jako pokrok při náhradě tažených houfnic. Máme-li mít pouze tři oddíly pro celou armádu, tak ať je to opravdu "top" Jestliže dokáže automat ušetřit až dvě osoby v houfnici, tak je to při nákladech milion na osobu a rok při 30 letech služby 60 milionu na kus houfnice. Automat bude i v celku levnější.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:08 01.05.2021

      flanker.jirka
      Tak můžeme hledat trendy v Izraeli. Téměř stejná situace.

      flanker.jirka
      Tak můžeme hledat trendy v Izraeli. Téměř stejná situace.

     • Scotty
      19:11 01.05.2021

      flanker.jirka NĚKTERÉ automaticky nabíjené houfnice by mohli ušetřit jednoho vojáka. Nevím jestli je tohle zrovna rozhodující argument. Třeba Zuzana 2 má stejně početnou obsluhu ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      NĚKTERÉ automaticky nabíjené houfnice by mohli ušetřit jednoho vojáka. Nevím jestli je tohle zrovna rozhodující argument. Třeba Zuzana 2 má stejně početnou obsluhu jako Caesar.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      19:59 01.05.2021

      @Scotty Ale no tak. Zuzana a caesar stejne pocetnou obsluhu rozhodne nemaji. Zatimco u Zuzany tu drinu zastane automat, tak u caesaru si to lidi hezky odmakaj a to pak obsluhu na ...Zobrazit celý příspěvek

      @Scotty
      Ale no tak. Zuzana a caesar stejne pocetnou obsluhu rozhodne nemaji. Zatimco u Zuzany tu drinu zastane automat, tak u caesaru si to lidi hezky odmakaj a to pak obsluhu na trech lidech nikdo soudnej nepostavi a nebude ji tak stavet ani ACR. Minimalni mozna obsluha a standartni obsluha jsou dve ruzne veci, tak je nezamenujme.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:08 01.05.2021

      Clanek
      AČR počítá s čtyřčlennou obsluhou Caesaru. Zuzana 2 má čtyřčlennou obsluhu. Něco dalšího?

      Clanek
      AČR počítá s čtyřčlennou obsluhou Caesaru. Zuzana 2 má čtyřčlennou obsluhu. Něco dalšího?

     • flanker.jirka
      10:11 02.05.2021

      Scotty
      Ano, něco dalšího bude. Kde se bavím o tom, že máme pořídit Zuzanu 2? Pokrok vidím v případě Evy, Dity, Archeru. Všude tam už stačí pouze dvě osoby.

      Scotty
      Ano, něco dalšího bude. Kde se bavím o tom, že máme pořídit Zuzanu 2? Pokrok vidím v případě Evy, Dity, Archeru. Všude tam už stačí pouze dvě osoby.

     • Scotty
      10:32 02.05.2021

      flanker.jirka Tak zrovna u Archeru se bavíme o obsluze 2-4 vojáků. Tedy pro reálný provoz bude zapotřebí alespoň tech tří. Eva a Dita nejsou nic lepšího než prototyp respektive ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Tak zrovna u Archeru se bavíme o obsluze 2-4 vojáků. Tedy pro reálný provoz bude zapotřebí alespoň tech tří. Eva a Dita nejsou nic lepšího než prototyp respektive koncept. Navíc u Evy je uvádí tříčlenná obsluha. O tom že by mohla normálně fungovat s dvoučlennou posádkou nevím.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:19 02.05.2021

      Izrael v dělostřelectvu nikdy trend neurčoval. Ještě v osmdesátých letech měl houfnice na podvozku Shermanu.

      Izrael v dělostřelectvu nikdy trend neurčoval. Ještě v osmdesátých letech měl houfnice na podvozku Shermanu.

     • flanker.jirka
      15:37 02.05.2021

      Scotty My nejsme v situaci Izraele, kde nyní prakticky nehrozí válka s nepřítelem vybaveným na úrovni ohrozit jejich dělostřelectvo. Oni mají v záloze pro vlastní obranu i funkční ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      My nejsme v situaci Izraele, kde nyní prakticky nehrozí válka s nepřítelem vybaveným na úrovni ohrozit jejich dělostřelectvo. Oni mají v záloze pro vlastní obranu i funkční systémy C-RAM.Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     21:41 02.05.2021

     Většina států si ty houfnice vyrábí/pořizuje na reálnou válku, málo kteří z nich jsou sebevrazi. To že je mezitím nepoužívají vůbec (Japonsko) nebo na súdánce (US, FR...) je čistě ...Zobrazit celý příspěvek

     Většina států si ty houfnice vyrábí/pořizuje na reálnou válku, málo kteří z nich jsou sebevrazi. To že je mezitím nepoužívají vůbec (Japonsko) nebo na súdánce (US, FR...) je čistě vedlejší využití, přece si na to nebudou pořizovat "speciály"?Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    16:48 01.05.2021

    Japonsko ako ostrovný štát by som do toho neťahal. Nikto nedostane ťažkú húfnicu na japonské územie a ani Japonci asi nemajú záujem sa niekde ťahať so 60 tonovou hufnicou mimo ...Zobrazit celý příspěvek

    Japonsko ako ostrovný štát by som do toho neťahal. Nikto nedostane ťažkú húfnicu na japonské územie a ani Japonci asi nemajú záujem sa niekde ťahať so 60 tonovou hufnicou mimo JaponskaSkrýt celý příspěvek

    • Mortles
     14:03 02.05.2021

     Já jenom bych doplnil, jako někdo kdo zrovna bydlí v Tokiu: v Japonsku není ani takový problém ta "ostrovnost", ale to, že je neuvěřitelně hornaté, často až rovnou k pobřeží. Jako ...Zobrazit celý příspěvek

     Já jenom bych doplnil, jako někdo kdo zrovna bydlí v Tokiu: v Japonsku není ani takový problém ta "ostrovnost", ale to, že je neuvěřitelně hornaté, často až rovnou k pobřeží. Jako já si nedovedu představit, jak by reálně vypadalo tahání obrněné techniky někde po Tókaidó okolo Fudži případně Nakasendó přes Nagano na západ. Japonské železnice dneska mají jen omezenou schopnost posílat nákladní vlaky například. To musí být logistická noční můra.

     To je taky důvod, proč Japonské pozemní sebeobranné síly mají největší koncentraci obrněné techniky na Hokkaidu, kde se nejenom dá čekat napadení ze strany Ruska, ale hlavně tam můžou mnohem volněji manévrovat.

     Každopádně proto pro ně je nízká váha důležitý faktor a taky jeden z důvodů proč pořizovali ty kolové tanky, jednodušší transport.Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   18:08 01.05.2021

   Vždyť přece Všechny v současné době sériově vyráběné shkh jsou parní stroje, protože všechny jsou postavené na koncepci PzH 2000, tedy L52 hlavni, metrovém projektilu a 23litrové ...Zobrazit celý příspěvek

   Vždyť přece Všechny v současné době sériově vyráběné shkh jsou parní stroje, protože všechny jsou postavené na koncepci PzH 2000, tedy L52 hlavni, metrovém projektilu a 23litrové výmetné náplni. A vývoj PzH 2000 začal na konci studené války. Hlavním rozlišovacím znakem současných houfnic jsou pak věci kolem těchto třech základních parametrech. Pokud bychom řešili perspektivní zbraň, tak se budeme bavit o L58 hlavni, nábojové komoře na 28 litrů a i když americká armáda tvrdí, že budoucností bude tato sada munice https://www.gd-ots.com/wp-cont... tak podle mě dříve či později zkusí 1,5 metru dlouhé dělostřelecké projektily, když už budou mít automat dimenzovaný na takto dlouhé výmetné náplně.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:46 01.05.2021

    Obávám se že takové houfnice jsou mimo současné možnosti AČR, i když by to bylo super. Přirovnání k parnímu stroji jsem použil z hlediska způsobu obsluhy. Je to jako přikládat uhlí ...Zobrazit celý příspěvek

    Obávám se že takové houfnice jsou mimo současné možnosti AČR, i když by to bylo super. Přirovnání k parnímu stroji jsem použil z hlediska způsobu obsluhy. Je to jako přikládat uhlí lopatou do kotle lokomotivy oproti tlačítkům v pendolinu:-)Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     21:59 02.05.2021

     Víte, on zrovna u těch parních lokomotiv existoval automatický/mechanický přikladač... neřešilo to sice všechny problémy, ale mnohé ano, a to třeba i například vyšší účinnost dyšny ...Zobrazit celý příspěvek

     Víte, on zrovna u těch parních lokomotiv existoval automatický/mechanický přikladač... neřešilo to sice všechny problémy, ale mnohé ano, a to třeba i například vyšší účinnost dyšny ("komína") a tak... ostatně kdekterý fanoušek lokomotiv vám vysvětlí že přes relativně zastaralý způsob pohonu byly "vyladěné" verze pozdních pár schopné dobře 50 let konkurovat i elektrikám, a to včetně rychlíků...

     http://www.hermanicka.wz.cz/ht... Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      14:47 03.05.2021

      Když si vezmu, že na štokra prakticky výrobně navazoval šestikolák a na šlechtičnu 140, tak mi přijde, že pára už docela ztrácela. Navíc s vagóny se šroubovkou mají omezení na 350 ...Zobrazit celý příspěvek

      Když si vezmu, že na štokra prakticky výrobně navazoval šestikolák a na šlechtičnu 140, tak mi přijde, že pára už docela ztrácela. Navíc s vagóny se šroubovkou mají omezení na 350 kN tažné síly a rychlost nákladních vlaků nad 120 km/h není smysluplná, takže u nákladní přepravy má smysl jít spíše po efektivitě. (Když se nebavíme o poště a podobných typech zásilek)
      Něco jiného byl Albatros, kde první rychlíkové elektriky byly až ČS4 a ty ani nebyly k nám.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    19:38 01.05.2021

    U toho Pz2000, M109, K9, atd. se stále počítá i z střelbou ala Ceasar.
    Zatím co koncept Dana, Z2, Dita tento způsob vedení palby činní značně nepraktickým.

    U toho Pz2000, M109, K9, atd. se stále počítá i z střelbou ala Ceasar.
    Zatím co koncept Dana, Z2, Dita tento způsob vedení palby činní značně nepraktickým.

 • Arthur
  15:25 01.05.2021

  Proste sú systém/y, pri ktorom/ktorých potrebujete mať po ruke niekoho, kdo nakladá do húfnice 45kg strely a 16kg výmetné náplne aj na klzkom a bahnitom povrchu za dažďa, sneženia, ...Zobrazit celý příspěvek

  Proste sú systém/y, pri ktorom/ktorých potrebujete mať po ruke niekoho, kdo nakladá do húfnice 45kg strely a 16kg výmetné náplne aj na klzkom a bahnitom povrchu za dažďa, sneženia, námrazy a víchrice, ale aj v 35 C teplotách a potom tu máte výrobok/y, ktoré sú technologicky pokročilejšie, kde vodič sedí v aute v opancierovanej kabíne, zmačkne gombík a všetko zariadi technika. To je mercedesy, bmw´čka, lexusy avšak nie nižšia stredná trieda.
  Apropo kde som to už asi tak počul ...

  P.S. vynikajúci článok až sa divým, že nie ako PRÉMIOVˇÝ - aspoň má možnosť sa s ním oboznámiť čo najviac čitateľov a dať tak zrkadlo všetkým tým marketingovo prospektovým obhajcom ich Áveho...Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:30 01.05.2021

   Arthur
   Je dobře, že není premiový, alespoň se k odborným informacím dostanou všichni.

   Arthur
   Je dobře, že není premiový, alespoň se k odborným informacím dostanou všichni.

 • faraonamumu
  15:09 01.05.2021

  Nebyla by možná i situace, kdyby AČR odkoupila ze Slovenska staré Zuzany, které by sloužily do příchodu DITY a Slováci by místo nich koupili nové Zuzanu 2? Byla by to win-win ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebyla by možná i situace, kdyby AČR odkoupila ze Slovenska staré Zuzany, které by sloužily do příchodu DITY a Slováci by místo nich koupili nové Zuzanu 2? Byla by to win-win situace. Slováci by měli modernější houfnice, které stejně musí časem koupit a my bychom měli 155mm na překlenutí doby, než by přišla DITA.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   15:21 01.05.2021

   Možné by to bolo avšak doteraz nie je jasné čo so starými Zuzanami bude. Možností je viacero: Sklad, presun k AZ, predaj alebo proste budú fungovať spolu s novými. Mám pocit, že to ...Zobrazit celý příspěvek

   Možné by to bolo avšak doteraz nie je jasné čo so starými Zuzanami bude. Možností je viacero: Sklad, presun k AZ, predaj alebo proste budú fungovať spolu s novými. Mám pocit, že to ešte nie je jasné ani na samotnom MOSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:22 01.05.2021

   dulezitejsi nez raze je moderni SŘP i kvuli vycviku. A ty Z2000 budou rovnez zrale na modernizaci.

   dulezitejsi nez raze je moderni SŘP i kvuli vycviku. A ty Z2000 budou rovnez zrale na modernizaci.

   • Miroslav
    15:32 01.05.2021

    Asi to nakoniec tak aj bude. Viď článok z minulého mesiaca... Novú samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana 2 v týchto dňoch testujú profesionálni vojaci. V prípade úspešných skúšok ...Zobrazit celý příspěvek

    Asi to nakoniec tak aj bude. Viď článok z minulého mesiaca...

    Novú samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana 2 v týchto dňoch testujú profesionálni vojaci. V prípade úspešných skúšok očakáva rezort obrany dodanie prvých piatich kusov húfnic do 15. apríla. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Vojaci na úvod preverovali schopnosti novej techniky pri jazde v teréne či brodení na cvičisku v Sučanoch. Neskôr sa majú presunúť do Kamenice nad Cirochou, kde preveria aj kanón a guľomet novej samohybnej kanónovej húfnice.

    „Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je oproti svojej predchodkyni ShKH Zuzana 2000 vybavená novým podvozkom T 815-7, kanónom s dĺžkou 52 kalibrov, guľometom M2HB-QCB Browning 0.50, obrannými prostriedkami a tiež novou kabínou," priblížil rezort. Po prvých piatich kusoch by mali prísť podľa zmluvy ďalšie štyri húfnice do 30. júna, osem kusov by mali dodať do 15. decembra a posledných osem do 15. decembra 2022.

    Nákup 25 húfnic Zuzana 2 schválila vláda v roku 2018 počas pôsobenia ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Sú produktom slovenského obranného priemyslu. Náklady predstavujú vyše 172 miliónov eur s DPH. Termín dodania sa pre pandémiu viackrát posúval. Druhá generácia húfnic Zuzana doplní 16 kusov húfnic 2000 Zuzana, ktoré armáda nakúpila v rokoch 1998 až 2000. Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním.Skrýt celý příspěvek

    • faraonamumu
     15:36 01.05.2021

     Je docela škoda, že se nejedná o úplnou náhradu starší Zuzky, ale i tohle řešení je rozumné.

     Je docela škoda, že se nejedná o úplnou náhradu starší Zuzky, ale i tohle řešení je rozumné.

 • Scotty
  14:56 01.05.2021

  Několik poznámek. 1. Automatické nabíjení střel je u Caesaru možné. 2. Autor naznačuje že obsluha Caesaru musí být něco mezi vzpěračem, akrobatem a žonglérem. Což je nesmysl. U ...Zobrazit celý příspěvek

  Několik poznámek.
  1. Automatické nabíjení střel je u Caesaru možné.
  2. Autor naznačuje že obsluha Caesaru musí být něco mezi vzpěračem, akrobatem a žonglérem. Což je nesmysl. U 155 mm houfnic je dost zástupců tažených houfnic kde je manipulace ještě obtíženější než u Caesaru a světe div se fungují.
  3. Která houfnice je dostatečně pancéřovaná aby odolala útoku sebevražedného dronu nebo PTŘS? Obávám se že žádná. Obsluha ve věžové houfnici může být před smrtí jen klidnější protože neuvidí co jim hrozí.
  4. Která houfnice je dostatečně pancéřovaná aby zůstala plně funkční po zásahu protibaterijní palby? Obávám se že žádná.
  5. Před zavedením do armády pochopitelně houfnice vojskovými zkouškami projdou.

  /Při pozorované palbě se střelba zastaví, když je cíl viditelně vyřazen z činnosti, při nepozorované palbě až po vystřelení předepsaného poštu ran. Dříve není možno palebné postaven opustit, než je palebný úkol splněn. /
  Že tohle odstavec vyplodí někdo kdo vyučoval na vojenské vysoké škole minimálně udivuje. Takhle to mohlo fungovat před zavedením dělostřeleckých radarů a přesně naváděné munice. Dnes by to byla jistá smrt pro celou dělostřeleckou jednotku. Pokud tedy protivník disponuje schopností vést efektivní odvetnou palbu.

  Ovšem pokud se nepovede snížit cenu Caesaru na částku která se bude blížit té předpokládané měl by být výběr zrušen. Pokud už jít do dražší houfnice měl by být zvážen systém Archer.
  Nicméně ministerstvo už nabídku Nexteru odmítlo a vyjednávání budou probíhat dál. Takže je třeba počkat na cenu která z dalších jednání vzejde.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:35 01.05.2021

   Scotty ad 2) prohlédnětě si ty videa vícekrát, ty osoby makají co to dá, břemena zvedají hodně vysoko, musí sestupovat a nastupovat na lávku. Nemají na sobě žádnou výstroj a osobní ...Zobrazit celý příspěvek

   Scotty
   ad 2) prohlédnětě si ty videa vícekrát, ty osoby makají co to dá, břemena zvedají hodně vysoko, musí sestupovat a nastupovat na lávku. Nemají na sobě žádnou výstroj a osobní zbraně.
   Představte si to v noci, kdy se nebudete chtít prozradit venkovním osvětlením a co chvíli vám přirozené noční vidění naruší záblesk výstřelu z vaší nebo sousední houfnice.
   Toto je houfnice ve formátu alegorického vozu do prvomájových přehlídek.

   Rozhodně by to měli zrušit a chytnout se za nos, není třeba zvažovat pouze Archer. Eva vypadá také dobře a šlo by ji mít i s větším zásobníkem munice. Nebo pořídit pro Ditu jinou hlaveň. (Stnad má nějaké kšefty i v Srbsku, kde hlavně 155 mm 52 ráží dělají)
   Když se podíváte na finanční možnosti Nexteru a EA, tak při porovnání Caesar Dita je to nebe a dudy.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:04 01.05.2021

    flanker.jirka Stejně tak už dlouho pracují obsluhy tažených děl a kupodivu to zvládají. Eva je pouhý prototyp a její nedostatky tu byli celkem obšírně popsány. Za mě jednoznačně ...Zobrazit celý příspěvek

    flanker.jirka
    Stejně tak už dlouho pracují obsluhy tažených děl a kupodivu to zvládají.
    Eva je pouhý prototyp a její nedostatky tu byli celkem obšírně popsány. Za mě jednoznačně ne. Dita je na tom v tomhle ohledu ještě hůř než Eva. Opravdu Dita a Caesar je nebe a dudy. Jedno dělo je demonstrátor u kterého jsme všeho všudy viděli že umí jezdit a druhé je sériově vyráběné s bohatou historií různých nasazení v praxi. Která je která nemusím jistě psát.
    Za mě Archer ideálně kombinuje oba světy koncepcí houfnic. A co jistě oceníte - má pěkně vyřešené doplňování munice. :)
    https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     17:27 01.05.2021

     Když vidím toho hrbícího se vojáka, už teď mě za něho bolí záda.

     Když vidím toho hrbícího se vojáka, už teď mě za něho bolí záda.

     • Scotty
      17:37 01.05.2021

      Kterého?

      Kterého?

     • Jirosi
      19:35 01.05.2021

      0:34 výmetné náplně, je tam v poměrně nepříjemné předklonu. Představa, že tohle dělá 8+h denně :((

      0:34 výmetné náplně, je tam v poměrně nepříjemné předklonu. Představa, že tohle dělá 8+h denně :((

     • Scotty
      20:25 01.05.2021

      Možná jsem slepej ale v žádném videu nic takového nevidím.

      Možná jsem slepej ale v žádném videu nic takového nevidím.

     • Mortles
      14:12 02.05.2021

      Já musím říct, že vidím na co narážíte, kulení náplní do toho "revolveru". No, nevypadá to jako ideálně vyřešená ergonomie, ale upřímně na tyhle věci nejsem expert, takže můžu říct ...Zobrazit celý příspěvek

      Já musím říct, že vidím na co narážíte, kulení náplní do toho "revolveru". No, nevypadá to jako ideálně vyřešená ergonomie, ale upřímně na tyhle věci nejsem expert, takže můžu říct jenom jako diletant.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     18:21 01.05.2021

     Scotty Logikou vzít v potaz pouze zavedenou houfnici bychom nikdy nezavedli ani Dany. Tažené houfnice mají nabíjení níže a počet členů obsluhy větší. Opravdu bych ty vojáky viděl ...Zobrazit celý příspěvek

     Scotty
     Logikou vzít v potaz pouze zavedenou houfnici bychom nikdy nezavedli ani Dany. Tažené houfnice mají nabíjení níže a počet členů obsluhy větší. Opravdu bych ty vojáky viděl jinde v organizaci armády.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:32 01.05.2021

      Proti většině tažených houfnic je nabíjení Caesaru nepochybně snazší. https://www.youtube.com/watch?... Můžeme mluvit o teoretické úspoře jednoho vojáka. Tedy zhruba 50 ...Zobrazit celý příspěvek

      Proti většině tažených houfnic je nabíjení Caesaru nepochybně snazší.
      https://www.youtube.com/watch?...
      Můžeme mluvit o teoretické úspoře jednoho vojáka. Tedy zhruba 50 vojáků celkem. To zase není tak velké číslo.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:51 01.05.2021

      Scotty
      Srovnání Caesara s taženými houfnicemi vám neberu, ale asi bych zůstal u porovnání s tím bychom raději viděli v AČR, což tažené houfnice nejsou.

      Scotty
      Srovnání Caesara s taženými houfnicemi vám neberu, ale asi bych zůstal u porovnání s tím bychom raději viděli v AČR, což tažené houfnice nejsou.

     • Scotty
      19:15 01.05.2021

      Moje myšlenka právě spočívala v tom že pokud lze obsluhovat plně manuální taženou houfnici, tak půjde obsluhovat i poloautomatický Caesar. Z vyznění článku totiž vyplývá že je to v ...Zobrazit celý příspěvek

      Moje myšlenka právě spočívala v tom že pokud lze obsluhovat plně manuální taženou houfnici, tak půjde obsluhovat i poloautomatický Caesar. Z vyznění článku totiž vyplývá že je to v reálném konfliktu něco prakticky nemožného.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:50 01.05.2021

      Scotty
      Nic to asi nemění na tom, že pokud nebudeme klást jako hlavní kritérium cenu houfnice, tak si Caesar nevybereme :-)

      Scotty
      Nic to asi nemění na tom, že pokud nebudeme klást jako hlavní kritérium cenu houfnice, tak si Caesar nevybereme :-)

     • Jirosi
      10:33 02.05.2021

      flanker.jirka: Co tedy navrhujete škrtnout, aby zůstal stejný počet děl v nové ráži?

      Munici, zapojení do systému, logistický řetězec, atd. ?

      flanker.jirka: Co tedy navrhujete škrtnout, aby zůstal stejný počet děl v nové ráži?

      Munici, zapojení do systému, logistický řetězec, atd. ?

     • flanker.jirka
      15:49 02.05.2021

      Jirosi Škrat v systému se nesmí, mohlo by to dopadnout jako v případě pořízení radarů Arthur. :-) ...bez SŘP a integrace Za mně je řešením přehodnotit výběr Caesaru při takovém ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Škrat v systému se nesmí, mohlo by to dopadnout jako v případě pořízení radarů Arthur. :-) ...bez SŘP a integrace
      Za mně je řešením přehodnotit výběr Caesaru při takovém nárůstu ceny a zkusit oslovit jiné dodavatele. Bez toho, abychom konkurenci oslovili se nedozvíme, zda je navýšení ceny oprávněné nebo není.
      Zatím máme čas a stále se dá vyjít i z toho, že ve výsledku může získat více i domácí průmysl.
      Pokud bych si měl něco vybrat a mít možnost postavit, tak TMH podobnou prototypu Koalitsije na Kamazu, jen s tím, že to bude na Tatře se sníženou kabinou a bude to například upravená Eva nebo Dita. Se 4 opěrami to bude mít celkokruhový odměr, bude to více stabilní, nebude tolik přenášené energie na rouru tatrovky při výstřelu. Když budete mít věž vzadu, tak k tomu pak bude moci couvnout i muniční vůz se sklopnou hydraulickou rampou pro lepší plnění zásobníků. Celkově to nebude tak dlouhé vozidlo jako Zuzana s věží uprostřed.
      Něco jako toto:
      https://www.meta-defense.fr/en... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:48 03.05.2021

      flanker.jirka: "Za mně je řešením přehodnotit výběr Caesaru při takovém nárůstu ceny a zkusit oslovit jiné dodavatele." Tohle nebyla konečná nabídka. O tom, že za ty peníze co si ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: "Za mně je řešením přehodnotit výběr Caesaru při takovém nárůstu ceny a zkusit oslovit jiné dodavatele."

      Tohle nebyla konečná nabídka.
      O tom, že za ty peníze co si řekli to nemá význam tu opravdu nemá smyls diskutovat.
      Ale dokud to nebude oficiální cena, vaříte tu z vody.Skrýt celý příspěvek

  • Maulincio
   19:02 01.05.2021

   "3. Která houfnice je dostatečně pancéřovaná aby odolala útoku sebevražedného dronu nebo PTŘS? Obávám se že žádná. Obsluha ve věžové houfnici může být před smrtí jen klidnější ...Zobrazit celý příspěvek

   "3. Která houfnice je dostatečně pancéřovaná aby odolala útoku sebevražedného dronu nebo PTŘS? Obávám se že žádná. Obsluha ve věžové houfnici může být před smrtí jen klidnější protože neuvidí co jim hrozí."

   Takže stačí mít taženou houfnici na valníku a všechno je vlastně v pohodě?Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    19:27 01.05.2021

    V tomhle případě je to úplně jedno.

    V tomhle případě je to úplně jedno.

   • SYN_
    22:30 02.05.2021

    No, pokud bude krytá tzv. pancéřovou plachtou tak to bude celkem v pohodě :)
    Samozřejmě teda pokud z té korby dokáže (normálně přesně) střílet.

    No, pokud bude krytá tzv. pancéřovou plachtou tak to bude celkem v pohodě :)
    Samozřejmě teda pokud z té korby dokáže (normálně přesně) střílet.

 • Clanek
  14:00 01.05.2021

  A jeste bych rad dodal ze me clanek velice mile potesil, nejen komplexnosti, ale logickou skladbou, postupnosti informaci atd. Autorovi (i redakci) diky!

  A jeste bych rad dodal ze me clanek velice mile potesil, nejen komplexnosti, ale logickou skladbou, postupnosti informaci atd. Autorovi (i redakci) diky!

 • Clanek
  13:58 01.05.2021

  Porizeni novych del je evidentne dalsi z nezvladnutych zakazek MO. Pokud se nepovede vyjednat puvodni cenu, a to docela silne pochybuju ze francouz slevi 60% z toho co ted ...Zobrazit celý příspěvek

  Porizeni novych del je evidentne dalsi z nezvladnutych zakazek MO. Pokud se nepovede vyjednat puvodni cenu, a to docela silne pochybuju ze francouz slevi 60% z toho co ted pozaduje, pak to otevira vratka dalsim namitkam a tim i budoucim pokutam NKU. Ja nechapu co je na tom tak slozite, udelat normalni soutez, tech parametru prece neni u del az tolik a daji se velice rozumne specifikovat. Navic princip je zcela prosty, ty parametry maji slouzit mimojine k tomu dostat vsechny systemy na stejnou zakladnu, aby se dal srovnat klicovy parametr, cena. Dal je to proste jako facka, vyrobce se k necemu zavaze a pak pred podpisme sem cuka (az o 60%) pak takoveho vyrobce je potreba se pokusit dovezt k rozumu, a pri neuspechu proste jako nespolehliveho vyradit. Nasledne oslovit 2. v poradi, nebo vyhlasit soutez znova.

  Tady z toho zase kouka ostuda jako pomalu se vsim.

  PS: Uz ted se tesim na BVP, u zakazky za 50mld+ ta pokuticka NKU bude vazne legendarni.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   14:44 01.05.2021

   zatim bych hul nelamal, toto je epizodni mezivysledek, i kdyz dost nepekny.

   zatim bych hul nelamal, toto je epizodni mezivysledek, i kdyz dost nepekny.

  • Scotty
   15:05 01.05.2021

   /Dal je to proste jako facka, vyrobce se k necemu zavaze a pak pred podpisme sem cuka (az o 60%) pak takoveho vyrobce je potreba se pokusit dovezt k rozumu/ Myslím že to se právě ...Zobrazit celý příspěvek

   /Dal je to proste jako facka, vyrobce se k necemu zavaze a pak pred podpisme sem cuka (az o 60%) pak takoveho vyrobce je potreba se pokusit dovezt k rozumu/
   Myslím že to se právě děje.

   /a pri neuspechu proste jako nespolehliveho vyradit. Nasledne oslovit 2. v poradi, nebo vyhlasit soutez znova./
   I to se může stát.

   Nikdo nedal Nexteru monopol na dodávky houfnic pro AČR. Pokud nedojdou k oboustranně přijatelné dohodě, tak se od nich nic kupovat nebude.

   Takže vám nevoní přímý nákup u děl ani tendr u BVP? Tak jakým způsobem se tedy má nakupovat?

   NKÚ žádné pokuty nedává.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:09 01.05.2021

   Clanek Snad se na MO proberou a stihnou se zamyslet nad tím co vidí v případě vrtulníků a nyní i SHORAD a houfnic. Přece musí mít stále nějakou představu, že za těch 50 mld ...Zobrazit celý příspěvek

   Clanek

   Snad se na MO proberou a stihnou se zamyslet nad tím co vidí v případě vrtulníků a nyní i SHORAD a houfnic.
   Přece musí mít stále nějakou představu, že za těch 50 mld dokáží pořídit to co chtěji. Jinak by se už proti tom výrobci ohradili, že požadovanou konfiguraci a počet vozidel za tu cenu nemohou vyrobit.Skrýt celý příspěvek

  • The88
   17:40 01.05.2021

   Ono je naprosto nestandardni znovu vyjednavat o cene po uzavreni a vyhlaseni vysledku VR. Standardne se s nabidkou predklada tzv. bankovni zaruka za nabidku, ktera propada ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono je naprosto nestandardni znovu vyjednavat o cene po uzavreni a vyhlaseni vysledku VR. Standardne se s nabidkou predklada tzv. bankovni zaruka za nabidku, ktera propada zadavateli, pokud by vitez VR nedostal svym zavazkum - tj. nepodepsal smlouvu. Navrh smlouvy byva soucasti zadavaci dokumentace a ucastnici s nim vyjadruji souhlas. Zmeny jsou mozne pouze dilci. Nabidkova cena je vzdy definovana polozkovym rozpoctem, ktery je soucasti nabidky.

   Strucne receno, neschopnost MO v oblasti zadavani zakazek je do nebe volajici...Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:22 01.05.2021

    Problém je, že žádné výběrové řízení nebylo.

    Problém je, že žádné výběrové řízení nebylo.

 • Jura99
  13:39 01.05.2021

  Článek je pěkný, určitě pravdivý, ale je to jeden z možných úhlů pohledu. Celý svět ví nejméně od roku 1977, že kolová houfnice umí být automaticky nabíjena, ale přesto si světoví ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je pěkný, určitě pravdivý, ale je to jeden z možných úhlů pohledu. Celý svět ví nejméně od roku 1977, že kolová houfnice umí být automaticky nabíjena, ale přesto si světoví výrobci jedou svou a zatvrzele na kola dávají zbraň podobou tažené houfnici. Dělají to Francouzi, Izraelci, Japonci, Číňani, Turci a další a co je hlavní, světové armády to od nich kupují.
  Určitě je ale správný postřeh v té robotizaci, taková Dita má být ovladatelná terminálem mimo vozidlo a pokud bude automatizované doplňování munice do zásobníku, už toho moc nechybí ke zcela autonomnímu stroji bez jakékoliv přímé obsluhy. Než se toto ale odladí, Caesar by v AČR stihnul posloužit a zestárnout :-).Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:50 01.05.2021

   Sa hovorí, že kto preberá, ten preberie. Nakoniec to vyzerá tak, že miesto vežovej pancierovanej automatickej húfnice budete mať za prakticky rovnakú cenu húfnicu v štýle piknik.

   Sa hovorí, že kto preberá, ten preberie. Nakoniec to vyzerá tak, že miesto vežovej pancierovanej automatickej húfnice budete mať za prakticky rovnakú cenu húfnicu v štýle piknik.

   • Jura99
    14:02 01.05.2021

    Do hry by se správně měly vrátit úplně všechny možnosti, vč. DANY M2, která by za slušnou cenu dovolila osádkám cvičit na úrovni moderního děla a v boji by moc nezaostávala. Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

    Do hry by se správně měly vrátit úplně všechny možnosti, vč. DANY M2, která by za slušnou cenu dovolila osádkám cvičit na úrovni moderního děla a v boji by moc nezaostávala. Pokud by Caesar s cenou nehnul, mě by se osobní preference změnila na pásovou houfnici a nákup spolu s tankem. Takže buď Korejci nebo Němci. Těžká brigáda od jedné firmy, jako to mají Maďaři, mi přijde šikovná.Skrýt celý příspěvek

    • Clanek
     14:06 01.05.2021

     Mam chut souhlasit se vsim co pisete, jen s poznamkou, ze by me vazne zajimalo kolik te 152mm munice a v jakem stavu (s jakou zivotnosti) se v CR kde nachazi a jaka je schopnost CR ...Zobrazit celý příspěvek

     Mam chut souhlasit se vsim co pisete, jen s poznamkou, ze by me vazne zajimalo kolik te 152mm munice a v jakem stavu (s jakou zivotnosti) se v CR kde nachazi a jaka je schopnost CR v pripade potreby vyrobit si dalsi. Bez toho nema DANA M2 smysl ani chvilkove, leda snad jen s tim, ze by se preklenulo par nejblizsich let, a uz se rovnou pocitalo ne s ulozenim do zaloh ale sodprodejem nekam na vychod.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     14:26 01.05.2021

     1/ Celý tender by som nie pozastavil ale úplne zrušil pretože to, čo sa okolo neho deje vyzerá nie na náhodnú ale systematickú chybu. Proste neverím, že odborníci nevedia urobiť ...Zobrazit celý příspěvek

     1/ Celý tender by som nie pozastavil ale úplne zrušil pretože to, čo sa okolo neho deje vyzerá nie na náhodnú ale systematickú chybu. Proste neverím, že odborníci nevedia urobiť cenovú ponuku s položkami a právne to ošetriť tak, aby nedošlo k tomu, čo došlo.

     2/ Doteraz má vôbec neštvalo, že Zuzana neuspela. Hovorím si, že ste si vybrali niečo menej za menej peňazí. Avšak ukázalo sa, že nakoniec je to niečo menej za rovnaké peniaze. Áno, až teraz ma štve, že Zuzana neuspela.

     3/ Nesúhlasím, že ťažká húfnica nepatrí na kolesá ale na pásy. A tu teraz vôbec nejde o Zuzanu. Kolesá majú oproti pasom svoje výhody. Napríklad v mobilite. Pásové vozidlo proste za hodinu nepresunieš o 100 km ďalej ako v prípade kolesovej techniky. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Nedovolil by som si tvrdiť, že ťažká húfnica na pásoch má oproti kolesám jasnú výhodu.

     4/ Otvorená ľahká húfnica jednoznačne patrí do každej armády. Je to náhrada za ťahané delostrelectvo. Ale nie zase za cenu, že úplne odsunie húfnice pancierované. To je ako keď dáš tankový kanón na BVP. Dá sa, ale nikdy to nebude skutočný tank.

     5/ Ak by sa do hry mala vrátiť Dana, nemyslím, že by to bolo zlé rozhodnutie. Len aby to neskončilo tak, že Dany predáte resp. darujete Strnadovi na kšeft a nové húfnice nebudúSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:42 01.05.2021

      tendr to neni, je to poptavkove rizeni nebo pruzkum trhu, proste nyni je obdobi, kdy verejne zakazky nejsou u MO v kurzu.

      tendr to neni, je to poptavkove rizeni nebo pruzkum trhu, proste nyni je obdobi, kdy verejne zakazky nejsou u MO v kurzu.

     • Miroslav
      15:37 01.05.2021

      Ja som to bral tak, že ide o tender. Proste cenová ponuka na dodávku tovarov a služieb. Nemám dostatok informácií ale MO ČR by malo zvážiť aj právne dôsledky pre Francúzov nakoľko ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja som to bral tak, že ide o tender. Proste cenová ponuka na dodávku tovarov a služieb. Nemám dostatok informácií ale MO ČR by malo zvážiť aj právne dôsledky pre Francúzov nakoľko týmto úplne zmarili celú súťaž a úplne degradovali celú snahu pri výbereSkrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:13 01.05.2021

      Miroslav
      Žádná soutěž nikdy neproběhla.

      Miroslav
      Žádná soutěž nikdy neproběhla.

     • Miroslav
      23:13 01.05.2021

      A ako potom prišli k tej výslednej cene? Na Wikipedii vyčítali? Asi nie. Zrejme ju mali od NEXTERu. Potom ale zavádzal NEXTER a jedná sa o veľmi neserióznu praktiku. Vôbec tomu ...Zobrazit celý příspěvek

      A ako potom prišli k tej výslednej cene? Na Wikipedii vyčítali? Asi nie. Zrejme ju mali od NEXTERu. Potom ale zavádzal NEXTER a jedná sa o veľmi neserióznu praktiku. Vôbec tomu nechápem...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:20 02.05.2021

      Miroslav
      Někdo si přečetl reklamní leták a řekl, že to chce, protože je to natřené správnou barvou :-)

      Miroslav
      Někdo si přečetl reklamní leták a řekl, že to chce, protože je to natřené správnou barvou :-)

     • Scotty
      11:30 02.05.2021

      Miroslav
      Pravděpodobně ji odvodili s jiných prodejů těchto systémů a nějakého základního necenění požadovaných komponent.

      Miroslav
      Pravděpodobně ji odvodili s jiných prodejů těchto systémů a nějakého základního necenění požadovaných komponent.

   • Clanek
    14:03 01.05.2021

    Za 1) jeste neni vubec jasne kolik bude Caesar stat, muze klidne dojit k narovnani a priblizeni cene te puvodne zamyslene. No a za 2) popsal jste Zuzanu2, u ktere tak nejak vime co ...Zobrazit celý příspěvek

    Za 1) jeste neni vubec jasne kolik bude Caesar stat, muze klidne dojit k narovnani a priblizeni cene te puvodne zamyslene. No a za 2) popsal jste Zuzanu2, u ktere tak nejak vime co by se kupovalo, ale ja do dnes vlastne nevim co za Ceasara to ma vplane podepsat ACR. Je to ted poloautomat s min 4-5 clenou obsluhou, nebo je to ten automat co nikdo nevidel? To zadani si v nekterych vecech dle me proste protireci (zbran overena bojem vs. automatizace, bude to bud jedno, nebo druhe) a tak ted tezko vynaset jakekoliv soudy.

    Sam jsem zvedav co se nakonec podepise (a za kolik).Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     14:39 01.05.2021

     Mňa len prekvapuje ten záver. Ja tiež denne robím cenové ponuky. Napíšem do štandardizovaného dokumentu s pečiatkou čo predávam a za koľko a zákazník sa rozhodne. Nechápem ako sa ...Zobrazit celý příspěvek

     Mňa len prekvapuje ten záver. Ja tiež denne robím cenové ponuky. Napíšem do štandardizovaného dokumentu s pečiatkou čo predávam a za koľko a zákazník sa rozhodne. Nechápem ako sa môže stať, že cena po tendre je zrazu iná aká sa vysúťažila. Napádajú má len 3 dôvody. Buď ide o nekompetentnosť alebo pokus o korupciu.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:19 01.05.2021

      Miroslav Ano, buď je to od dodavatelů neseriozní jednání, nebo se MO ČR nepodařilo nic správně specifikovat a dodavatel byl uveden v omyl. A nebo se snaží protočit prachy pro ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Ano, buď je to od dodavatelů neseriozní jednání, nebo se MO ČR nepodařilo nic správně specifikovat a dodavatel byl uveden v omyl. A nebo se snaží protočit prachy pro politiky, kteří nad tím vším mají natažené ruce. ... v ČR budo na podzim volby. A jak víme od jednoho českého politika, "v zakázkách bývá vata"
      https://www.top09.cz/co-delame... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:11 01.05.2021

      Miroslav
      Žádný tendr ani závazné nabídky nebyly. Vycházelo se z průzkumu trhu který proběhl před několika lety.

      Miroslav
      Žádný tendr ani závazné nabídky nebyly. Vycházelo se z průzkumu trhu který proběhl před několika lety.

     • flanker.jirka
      20:55 01.05.2021

      Scotty Zkrátka amaterismus a diletanstvi v tom jak hospodarne vynahradit penize daňových poplatníků. Správně by měli před jednáním už pouze s jedním konkrétním dodavatelem znát ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Zkrátka amaterismus a diletanstvi v tom jak hospodarne vynahradit penize daňových poplatníků.
      Správně by měli před jednáním už pouze s jedním konkrétním dodavatelem znát cenu i na poslední šroubek.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:11 01.05.2021

      flanker.jirka Což není legálně možné. Každá oslovená firma potom může vznášet různé nároky obstrukce. Muselo by se vyhlásit normální výběrové řízení, ale reálnou cenu by se stejně ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Což není legálně možné. Každá oslovená firma potom může vznášet různé nároky obstrukce. Muselo by se vyhlásit normální výběrové řízení, ale reálnou cenu by se stejně armáda dozvěděla až po otevření nabídek.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:34 02.05.2021

      Scotty "Což není legálně možné. Každá oslovená firma potom může vznášet různé nároky obstrukce. Muselo by se vyhlásit normální výběrové řízení, ale reálnou cenu by se stejně armáda ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      "Což není legálně možné. Každá oslovená firma potom může vznášet různé nároky obstrukce. Muselo by se vyhlásit normální výběrové řízení, ale reálnou cenu by se stejně armáda dozvěděla až po otevření nabídek."

      Tak že nikdo se nikoho neptal na cenu, aby nebyly obstrukce, a přesto se na základě "vyhovující ceny" vybral Caesar :-) :-) :-) který svému slibu nedostojí a šroubuje cenu.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:40 02.05.2021

      flanker.jirka: Myslím, že by jste si okamžitě mel podat nabídku na práci pro MO. Určitě by vaše vyjednávací schopnosti ocenily.

      flanker.jirka: Myslím, že by jste si okamžitě mel podat nabídku na práci pro MO. Určitě by vaše vyjednávací schopnosti ocenily.

     • Scotty
      10:54 02.05.2021

      Proto se dělá průzkum trhu. Ovšem pokud byl proveden v roce 2016 nedá se úplně předpokládat že bude odpovídat i v roce 2021. Nicméně ministerstvo připouští že s určitým navýším cen ...Zobrazit celý příspěvek

      Proto se dělá průzkum trhu. Ovšem pokud byl proveden v roce 2016 nedá se úplně předpokládat že bude odpovídat i v roce 2021. Nicméně ministerstvo připouští že s určitým navýším cen počítá. Ovšem ne o tolik.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:44 02.05.2021

      Scotty Co si myslet o lidech, kteří se v roce 2020 řídili pouze nějakým průzkumem z roku 2016? Jednak za tu dobu měli dost času pro přesnou specifikaci a spoustu času získat ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Co si myslet o lidech, kteří se v roce 2020 řídili pouze nějakým průzkumem z roku 2016? Jednak za tu dobu měli dost času pro přesnou specifikaci a spoustu času získat relevantnější informace o cenách.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:15 01.05.2021

   Jura99 Raději se koukat na trendy v jiných armádách než je Dánsko, které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu? Mně houfnice jako Atmos a Caesar přijdou jako trend ...Zobrazit celý příspěvek

   Jura99

   Raději se koukat na trendy v jiných armádách než je Dánsko, které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?
   Mně houfnice jako Atmos a Caesar přijdou jako trend z doby polopacifismu, kdy se jako jediný nepřítel považovali islamisti po celém světě disponující pouze AK 47 a RPG 7, nikoli kvalitním dělostřelectvem a dělostřeleckými radiolokátory, EW, a drony k průzkumu. Tato doba v roce 2014 skončila a s tím jak roste Čína se do budoucna nedá vyloučit nic.
   Nelze opomíjet vrtkavost štěstěny ani na balkáně a v EU, s tím jakým směrem se ubírá bezepčnostní situace uvnitř Francie to nevypadá na klidné zítřky, i když je dění okolo muslimů nyní upozaděno Vrběticemi a Ruskem.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:23 01.05.2021

    Ano. Izraelci jsou svým pacifismem a bojovou nezkušeností přímo proslulí....

    Ano. Izraelci jsou svým pacifismem a bojovou nezkušeností přímo proslulí....

    • flanker.jirka
     18:26 01.05.2021

     Vážně má Izrael ve výzbroji pouze houfnice Atmos? :-)

     Vážně má Izrael ve výzbroji pouze houfnice Atmos? :-)

     • Scotty
      18:57 01.05.2021

      Mají M109, ale ty bude nahrazovat právě ATMOS.

      Mají M109, ale ty bude nahrazovat právě ATMOS.

   • Jirosi
    10:48 02.05.2021

    Která armáda vám tedy vyhovuje pro inspiraci, aby plnila vaše požadavky?

    Která armáda vám tedy vyhovuje pro inspiraci, aby plnila vaše požadavky?

    • flanker.jirka
     16:45 02.05.2021

     Například polská.

     Například polská.

     • Jirosi
      14:50 03.05.2021

      "které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?"

      Polsko těžko, když naposledy válčilo proti vyrovnané armádě na začátku WW2.

      "které naposledy s dělostřelectvem válčilo kdy a proti komu?"

      Polsko těžko, když naposledy válčilo proti vyrovnané armádě na začátku WW2.

 • Miroslav
  13:34 01.05.2021

  Takýto darček k sviatku práce... Nebýva zvykom sa na AN hádať aj v sobotu

  Takýto darček k sviatku práce... Nebýva zvykom sa na AN hádať aj v sobotu

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 3