Hrozí útok ruské Černomořské flotily na ukrajinské pobřeží?

Hrozí útok ruské Černomořské flotily na ukrajinské pobřeží?
Raketový křižník Moskva zůstane ve službě až do roku 2040 / Public Domain (Zvětšit)

Vylodění na pobřeží Černého nebo Azovského moře je často zmiňováno jako jeden z možných směrů útoku sil Ruské federace na Ukrajinu. Je takový útok vůbec proveditelný? Jaké síly může ruská Černomořská flotila (ČMF) k tomuto úkolu nasadit a naopak, jaké má Ukrajina možností tomuto útoku zabránit?

Černomořská flotila

ČMF disponuje třemi výsadkovými loděmi typu Projekt 1171 (v kódu NATO Alligator) o standardním výtlaku 3400 tun a čtyřmi loděmi typu Projekt 775 (Ropucha), vyrobenými v Polské lidově demokratické republice, se standardním výtlakem 2200 tun. K vylodění praporu námořní pěchoty s podpůrnými prostředky je třeba dvou lodí Projektu 1171 nebo tří Projektu 775.

Protože dvě z lodí procházejí dlouhodobými opravami, stačí kapacita zbývajících k vysazení dvou zesílených praporů námořní pěchoty. Zůstává ale otázkou, jestli je všech pět lodí opravdu schopno nasazení. Hlavně lodě typu 1171, které pochází ze šedesátých let minulého století a prošly vyčerpávajícím nasazením v syrské kampani.


Výsadková loď projektu 775 (Ropucha)

Mimochodem, nedávno navštívily Baltské moře tři lodě typu Alligator a objevily se spekulace, že místo návratu ke své domovské Severní flotile zamíří do Středozemního nebo Černého moře. Tím kapacita výsadkových sil ČMF vzroste až na tři prapory.

Při výčtu sil, které má ČMF k dispozici k ochraně a podpoře výsadku, se zaměříme na protivzdušnou obranu (PVO). Naopak prostředky boje proti ponorkám a lodím nejsou příliš důležité vzhledem k možnostem obránce.

Vlajkovou lodí ČMF je křižník Moskva. Zařazen do služby v roce 1983, standadtní výtlak 12 500 tun. Základ výzbroje tvoří 16 protilodních střel P-500 Bazalt, 96 protiletadlových střel systému S-300F a 40 střel systému OSA-MA. Hlavňovou výzbroj reprezentuje dvojitý 130mm automatický kanón.

Účast této lodě je pro úspěch obojživelné operace klíčová. Jako jediná disponuje dostatečnou zásobou moderních protiletadlových střel pro odražení opakovaného útoku. S-300F má dosah až 90 km, ale kvůli jedinému střeleckého radaru dokáže bránit námořní svaz pouze proti vzdušným cílům útočícím z jednoho směru. Navádí na ně až šest střel současně. Zároveň jeho dva automaticky nabíjené 130mm kanóny s vysokou rychlostí střelby, velkou zásobou munice a dostřelem přes 20 km, představují nejúčinnější prostředek ČMF pro podporu vyloďovaných sil.

Protivzdušný systém blízkého dosahu OSA-MA pochází z 60 let. Může doplnit PVO při útoku letadel nebo vrtulníků, ale nebyl vyvinut proti protilodním střelám letící těsně při hladině moře. Jeho minimální výškový dosah je vyšší než udávaná letová hladina ukrajinských protilodních střel Neptun.

Křižník Moskva měl od roku 2020 procházet nezbytnými opravami a modernizací, ke které nakonec z důvodu chybějících kapacit nedošlo. Byl pouze provizorně opraven. V současné době je schopen plavby, ale není jasné, jestli je také plně bojeschopný. V lednu probíhajícího námořního cvičení ČMF se Moskva neúčastní.

Hlavní bojovou sílu ČMF představují tři nové fregaty třídy Admirál Grigorovič o standardním výtlaku 3600 tun, zařazené do výzbroje v letech 2016 až 2017. Jejich výzbroj tvoří osm střel typu Kalibr/Oniks, 24 střel SA-N-12 (námořní verze pozemního systému Buk) s dosahem 40 km a 100mm námořní kanón.


Fregata Admirál Grigorovič ; větší foto / Mil.ru, CC BY 4.0

Skupina lodí se systémem SA-N-12 dokáže vytvořit kvalitní a hustou PVO lodního svazu, každá z nich může díky čtyřem střeleckým radarům navádět až 12 střel současně na cíle útočící z různých směrů. Podstatnou nevýhodou fregat je nízké množství nesených raket.

Křižník i fregaty dále disponují šestihlavňovými 30mm kanóny AK-630, které je možné použít pro vlastní obranu před protilodními střelami. Vzhledem k jejich krátkému dosahu se ale pro účely ochrany výsadkových lodí nehodí.

A to je z lodí, se kterými je nutno počítat, vlastně všechno. Poslední dvě větší lodě ČMF jsou fregaty třídy Krivak. Pocházejí z přelomu 70. a 80. let minulého století a jejich hlavní výzbroj představují protilodní/protiponorkové střely Metel a zastaralý PVO systém Osa-MA. Do stavu ČMF také patří větší množství menších lodí, zejména korvet, a to i moderních typů. Všechny ale disponují omezenými prostředky PVO (protileteckými kanóny, MANPADy). Pro podporu výsadku mohou využít kanóny ráží 76 a 100 mm s malou zásobou munice.

ČMF disponuje i vlastním letectvem a k ochraně výsadku může nasadit 38. gardový stíhací pluk s jednou letkou (12 stíhaček) Su-27 a jednou s letadly Su-30SM. Typ Su-30SM představuje protivníka, kterému se nemůže rovnat žádný typ ve výzbroji Ukrajiny. 43. bitevní pluk s dvěma letkami Su-24M/MR a Su-30SM a 37. pluk se S-24 a Su-25 lze nasadit k podpoře vysazených jednotek.

Stíhačky Su-27 / Su-30SM dokážou zachytit i protilodní střely. Problém představuje odhalení útočících střel v dostatečné vzdálenosti od lodního svazu. Nejlepším prostředkem k tomu jsou stroje včasné výstrahy typu AWACS. ČMF je nemá ve výzbroji. Jejich zapůjčení od ruského letectva není pravděpodobné, protože to má samo ve výzbroji pouze 11 kusů těchto strojů. Navíc se jedná o letadla typu A-50 z 80. let, která mají potíže s detekcí střel s plochou dráhou letu. Moderní A-100 ještě několik let nebude ve výzbroji. V případě útoku jsou tak stíhačky Su-27/Su-30SM odkázány na své palubní radary. K likvidaci protilodních střel může každá stíhačka použít až 12 raket R-27/R-77/R-73.  

Ukrajinská obrana 

Vlajkovou a zároveň největší lodí ukrajinského námořnictva je fregata Hetman Sahajdačnyj třídy Krivak III. Je na černomořské poměry relativně moderní, pochází z 90. let. Bohužel patří do třídy, která byla určena pro pobřežní stráž, a proto postrádá protilodní řízené střely. K boji s loděmi protivníka tak má pouze 100mm námořní kanón a torpéda. Ostatní ukrajinské lodě – vesměs hlídkové čluny – jsou na tom s výzbrojí ještě hůře. Proti ruským lodím s protilodními střelami nemají šanci. Ukrajinské lodě tedy nejsou schopné výsadku zabránit ani mu způsobit větší škody.

Ukrajinské letectvo má asi 100 bojových letadel typů Su-27, Mig-29, Su-24 a Su-25. K útoku na výsadkové lodě se hodí zejména Su-24 a částečně i Su-25. Nemají ale protilodní řízené střely. K útoku mohou použít jen neřízené pumy a neřízené rakety. Naposled se o něco podobného pokusili Argentinci u Falkland s A-4 Skyhawk. Sice dosáhli několika zásahů, ale za cenu těžkých ztrát. A ČMF dnes disponuje silnější a modernější PVO než Britové u Falkland. Ukrajinské letectvo proto také nepředstavuje pro ČMF vážnější hrozbu.

Pobřežní obrana zařadila do výzbroje na jaře 2021 první oddíl protilodního systému Neptun. Ten je teď největším trumfem Ukrajinců v boji s ČMF. Oddíl se skládá ze šesti odpalovacích vozidel s kapacitou 24 střel. Celková zásoba raket pro oddíl pak činí 72 kusů. Výroba dále pokračuje a zatím byly objednány tři oddíly. Proto je pravděpodobné, že v této chvíli už má Ukrajina další vozidla i rakety použitelné minimálně pro doplnění munice a nahrazení utrpěných ztrát.

Poznámka Redakce Armádních novin
Pode jiného výkladu informací z ukrajinských médií pobřežní obrana zařadila do výzbroje na jaře 2021 pouze první zmenšený prototypový oddíl protilodních kompletů Neptun. Součástí tohoto oddílu je zřejmě pouze jediné odpalovací vozidlo, takže nasaditelnost v boji je silně diskutabilní. Navíc zřejmě ještě není k dispozici hlavní senzor, radiolokátor Mineral-U. První sériový oddíl Neptun vstoupí do služby letos v dubnu. Současně byl oficiálně objednán druhý sériový oddíl.


Zničení cvičného cíle střelou Neptun

Střela Neptun vychází ze sovětské Ch-35, jedná se o podzvukovou zbraň, která k cíli letí při hladině moře. Její hlavice obsahuje 150 kg výbušnin a je určena k ničení lodí do výtlaku 5000 tun. To stačí na všechny lodě ČMF s výjimkou křižníku Moskva. Střela je relativně pomalá a prvky snížené zjistitelnosti se na ní mají uplatnit až v pozdějších verzích. Proto nepředstavuje pro moderní lodní PVO extrémně těžký cíl. Šanci na překonání obrany může mít při současném útoku většího množstvím střel a jejím zahlcení.

Zbývá otázka vhodného umístění oddílu a včasného zjištění cíle. V současné době jsou ukrajinsko – ruská hranice i Černé moře objektem intenzivního zájmu průzkumných letadel a dronů NATO. K získaným informacím má zřejmě přístup i Ukrajina. Kromě toho využívá ukrajinské námořnictvo k průzkumu pětici tureckých dronů Bayraktar TB2. Proto předpokládejme, že by se informace o vyplutí většího svazu lodí, jeho poloze i složení dostaly k Ukrajincům včas. Současně předpokládejme, že se Ukrajincům podaří rozmístit komplex Neptun před začátkem invaze.

Střely Neptun mají dosah 260 km (podle jiných zdrojů 300 km) a při vhodném umístění dokáže jediný oddíl (šest odpalovacích vozidel) pokrýt prakticky celé ukrajinské pobřeží.

K napadení lodí útočníka dojde tedy ihned po narušení ukrajinských výsostných vod, a to salvou 24 raket Neptun. Ukrajina by mohla zvýšit šanci na průnik PVO diverzní akcí dronů Bayraktar. Kromě pěti strojů námořnictva disponuje několika desítkami kusů také ukrajinské letectvo. Lehce vyzbrojené drony sice nedokážou způsobit plavidlům zásadní škody, ale útok na plně naložené výsadkové lodě pořád představuje hrozbu, ruské stíhačky a lodní PVO nemohou ignorovat.

Dále činnost komplexů Neptun mohou krýt ukrajinské stíhačky Su-27 a MiG-29. Ty by nemusely podstupovat pro ně nevýhodný boj s modernějšími ruskými letadly. Postačí pouze přiblížit se na potřebnou vzdálenost, upoutat pozornost ruských letadel a pak rychle ustoupit zpět (do krytu vlastní PVO) a dát tak Neptunům čas na dosažení lodního svazu.  

Poslední možností, jak usnadnit Neptunům cestu k cíli je jejich krytí pozemní PVO. Díky zaměstnání ruských Su-27/Su-30SM ukrajinskými drony, stíhačkami nebo PVO tedy celá salva 24 střel Neptun (nebo její podstatná část) skutečně může doletět k lodnímu svazu.


MiG-29 ukrajinského letectva; větší foto / Ukrajinské ministerstvo obrany

Ruské systémy S-300F a SA-N-12 mají uváděnou pravděpodobnost zničení cíle, jaký představuje střela s plochou dráhou letu, cca 80 % jednou raketou. A pro zvýšení pravděpodobnosti zásahu se obvykle postřeluje cíl dvěma raketami současně. Lodní PVO tvořená křižníkem Moskva a třemi fregatami třídy Admirál Grigorovič umí současně poslat do vzduchu 42 „antiraket“. Teoreticky tedy většinu útočících střel Neptun mohou ruské lodě zachytit. Největší šancí Ukrajinců je ruský problém s obtížnou koordinaci palby PVO v takové situaci. Může docházet k situacím, kdy se více lodí zaměří na stejný cíl a jiný nepostřeluje žádná. V posledním okamžiku ještě přicházejí ke slovu z ramene odpalované komplety Strela 2 na výsadkových lodích a klamné cíle. První útok tedy pravděpodobně způsobí pouze menší nebo žádné škody.

Situace se ale změní, pokud oddíl Neptun přežije ruský protiútok a podaří se přebít odpalovací vozidla. Když uvážíme průměrnou spotřebu minimálně tří protiletadlových střel na jeden Neptun (střílí se salvy po dvou, někdy cíl postřelují dvě lodě, někdy první salva nezasáhne, a ještě je čas na druhou), tak při prvním útoku ruské lodě spotřebují nejméně 72 střel na obranu proti komplexům Neptun (pokud se podaří vypustit salvu všech 24 střel).  

Jestliže nebude součástí svazu křižník Moskva, tak už během prvního útoku došla ruským lodím protiraketová munice. A i když počítáme s Moskvou, nebudou mít fregaty při dalším útoku dostatek raket ke střelbě dvěma střelami současně na jeden cíl ani na opakované postřelování cíle. Třetí salva střel Neptun pak zamíří do zcela vyčerpané PVO a obrana ruských lodí bude plně záviset na doprovodných stíhačkách.

Závěr

ČMF je schopná podniknout vylodění na ukrajinském pobřeží silou maximálně dvou praporů. Nezbytnými podmínkami jsou bojeschopnost a účast křižníku Moskva a alespoň dvou moderních fregat, tedy prakticky celé bojové síly ČMF. A zároveň zničení oddílku protilodních Neptunů nejpozději po první salvě, nejlépe ale ještě před ní. Protože ani tak není možné vyloučit náhodný zásah nebo škody způsobené například drony, je třeba se pokusit eliminovat průzkumné prostředky protivníka a využít momentu překvapení.

Naopak úspěch obránce závisí na včasném objevení lodního svazu, schopnosti udržet oddíl Neptunu „naživu“ dostatečně dlouho pro opakovaný útok a její aspoň částečná kooperace s PVO i drony a stíhačkami ukrajinského letectva.

Výše uvedené nám také zcela jednoznačně určuje možný prostor a čas pro vylodění. Tím prostorem je pobřeží Azovského moře. To se totiž nachází dostatečně blízko případné fronty, tak aby byla možnost malý výsadek dostatečně rychle posílit pronikajícími pozemními vojsky. Dva prapory námořní pěchoty nejsou síla, která by se na pobřeží proti ukrajinské armádě dokázala udržet delší dobu. Zároveň v blízkosti hranice s Ruskem stoupá šance na odhalení a likvidaci oddílu Neptun. V neposlední řadě je azovské pobřeží chráněno proti průzkumným prostředkům NATO Krymem a je tam vyšší šance dosáhnout momentu překvapení.

Naopak pobřeží Černého moře mezi Krymem a Oděsou je hlubokým ukrajinským zázemím, kde se Neptuny snadněji ukryjí, výsadek by byl izolován a mezinárodní vzdušný prostor budou bezpochyby využívat Poseidony, E-8, Global Hawky i lodě NATO. Teoreticky Ruská federace může prostor prohlásit za zónu bojových operací a uzavřít. Příjme to ale NATO?

Pokud se NATO postaví proti, tak zejména díky aliančnímu letectvu dojde k rychlé likvidaci ČMF nebo k jejímu zahnání do přístavů. Ruský svaz mohou také odhalit průzkumné lety v rumunském vzdušném prostoru a družicové snímky.


Výsadková loď Ivan Gren; větší foto / Mil.ru, CC BY 4.0

Dodatek

Ve čtvrtek vyšel na webu The Drive článek, který podrobně informuje o pohybech ruských námořních sil. Kromě tří výsadkových lodí Severní flotily, které již do Středozemního moře vpluly, jsou na cestě další tři plavidla z Baltské flotily. Celkem pět lodí třídy Ropucha a k tomu nejmodernější ruská výsadková loď Ivan Gren se standardním výtlakem 6600 tun. V Středozemním a Černém moři dochází k soustředění prakticky všech použitelných výsadkových plavidel tří ruských flotil.

Oficiálním důvodem je plánované cvičení ve Středozemním moři. Na rozdíl od ostatních cvičení, která v těchto dnech ruské námořnictvo provádí, nebylo zatím v tomto případě oznámeno ani jeho datum ani přesné místo. Cvičení se pak kromě šesti výsadkových lodí mají dále účastnit dvě velké lodě Pacifické flotily, křižník Varjag a torpédoborec Admirál Tributs. Varjag je sesterskou lodí Moskvy se stejnou výzbrojí, jen je o něco mladší a v mnohem lepším technickém stavu. Admirál Tributs z roku 1985 patří ke třídě torpédoborců Udaloj s výtlakem 6900 tun, konstruovaných se zaměřením na protiponorkový boj. Jeho protiletadlovou výzbroj představuje 64 raket SA-N-9 (námořní verze systému SA-15 Tor). Mají sice dosah jen 12 km, ale díky velkému počtu střel, krátké reakční době a vysoké rychlosti palby je systém SA-N-9 ideálním prostředkem pro odražení útoku protilodních střel. Pro podporu výsadku disponuje torpédoborec dvojkanónem ráže 130 mm.

Takto rozsáhlé cvičení se zapojením lodí všech ruských flotil je velmi neobvyklé a jasně se nabízí souvislost se současným hromaděním ruských sil kolem ukrajinských hranic. Pokud tento svaz propluje Bosporem, situace v Černém moři se zásadně změní. ČMF bude schopna vysadit na břeh celou brigádu námořní pěchoty a zároveň získá dostatek plavidel vhodných k ochraně a podpoře výsadku. Oddíl střel Neptun dál představuje nebezpečného protivníka a může napáchat ruským silám značné škody. Ale jeden nebo i více zásahů už nedokáže způsobit útočníkovi zásadní ztráty a úspěšnému vylodění zabránit.

Autor je uveden pod pseudonymem. Redakce Armádních novin pravé jméno zná. Autor mimo jiné působí na portále Palba.cz a v případě dotazů bude reagovat v diskuzi pod článkem.

Zdroje: ATM, Válečné lodě 7. díl, The Drive, topwar.ru

Nahlásit chybu v článku


Související články

Strážce Černého moře: Křižník Moskva čeká modernizace

V roce 2018 započne hloubková modernizace raketového křižníku Moskva třídy Slava ruské Černomořské ...

Rumunská říční flotila: strážce Dunaje

Říční loďstva si většinou neužijí tolik pozornosti jako námořní. Přesto odvádějí důležitou práci. ...

Budoucnost ruských jaderných ponorek

Na konci minulého roku se v ruském Severodvinsku odehrály pro ruské námořnictvo tři významné ...

Reznikov: Ukrajina chce maximalizovat cenu ruské agrese

Oleksij Reznikov (oficiální TW účet) zastává dva měsíce post ukrajinského ministra obrany. Za tuto ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  20:57 14.04.2022

  Ako by tento článok vyzeral, keby bol napísaný teraz?

  Ako by tento článok vyzeral, keby bol napísaný teraz?

  • Jiří Šimáček
   11:00 15.04.2022

   Teď? Spekulace o vylodění na pobřeží Azovského moře byla zbytečná, protože ho Rusové dokázali ovládnout za pár dní po zemi (s výjimkou Mariupolu). Obojživelnou operaci ...Zobrazit celý příspěvek

   Teď? Spekulace o vylodění na pobřeží Azovského moře byla zbytečná, protože ho Rusové dokázali ovládnout za pár dní po zemi (s výjimkou Mariupolu). Obojživelnou operaci nepotřebovali, flotilu použili jen k zásobování vojsk přes Berďansk. A ztratili při tom Saratov.

   Naopak vylodění na pobřeží Černého moře bylo od začátku, bez ohledu na potopení Moskvy a Saratova, nereálné. Ukrajinská armáda bojuje mnohem lépe, než kdokoliv čekal a síly, která má Černomořské flotila k dispozici, prostě nestačí na úspěšné vylodění proti tak silnému protivníkovi. Výsadek nebude.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    12:35 16.04.2022

    Navzdory tomu prevelením iných lodí do Čierneho mora prakticky zdvojnásobili tamojšie výsadkové kapacity. A vzal by som do úvahy aj možnosť, že samotnú živú silu vedia dostať na ...Zobrazit celý příspěvek

    Navzdory tomu prevelením iných lodí do Čierneho mora prakticky zdvojnásobili tamojšie výsadkové kapacity. A vzal by som do úvahy aj možnosť, že samotnú živú silu vedia dostať na breh aj pomocou člnov z podporných plavidiel a pomocou vrtuľníkov. Tak by mohli vysadiť možno až šesť práporov, pokiaľ podstúpia riziko, že ťažkými zbraňami bude disponovať iba polovica.Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     13:02 16.04.2022

     No, to by si museli bejt sakra jistý že pobřežní baterie už všechen "prach" vystřílely... nebo zkusit styl "uráááá, na mnógo!" a počítat s řádově 50%ní ztrátou ještě před ...Zobrazit celý příspěvek

     No, to by si museli bejt sakra jistý že pobřežní baterie už všechen "prach" vystřílely... nebo zkusit styl "uráááá, na mnógo!" a počítat s řádově 50%ní ztrátou ještě před přistáním...
     Moskva byla daleko, ale pokud budou 5 kiláků od pobřeží, "dosáhnou" na ně i Stugny, Javeliny a dávno před tím i obyč. dělostřelectvo... to má všechny předpoklady pro masakr!Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:51 24.02.2022

  Možno vyhodnotiť, aké presné boli odhady autora, akonáhle bude jasné, ktoré informácie sú pravdivé a čo iba fámy ... ale Odesa ako cieľ jasne vyplynula i z Putinovho ...Zobrazit celý příspěvek

  Možno vyhodnotiť, aké presné boli odhady autora, akonáhle bude jasné, ktoré informácie sú pravdivé a čo iba fámy ... ale Odesa ako cieľ jasne vyplynula i z Putinovho predvčerajšieho prejavu ...Skrýt celý příspěvek

 • The Pale Emperor
  14:41 11.02.2022

  Po USA už i Japonsko
  "Japanese citizens should leave Ukraine immediately, advises @MofaJapan_jp"

  Po USA už i Japonsko
  "Japanese citizens should leave Ukraine immediately, advises @MofaJapan_jp"

  • The Pale Emperor
   15:11 11.02.2022

   "South Korea to ban travel to all regions of Ukraine amid looming conflict"

   "South Korea to ban travel to all regions of Ukraine amid looming conflict"

 • Fiagy
  20:56 08.02.2022

  Omlouvám se za mírný off topic, ale tohle je zajímavé ...Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám se za mírný off topic, ale tohle je zajímavé čtení.
  https://denikn.cz/794280/zapad... Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   11:29 09.02.2022

   Důvod k ruské invazi: „Duch zaujatosti, nepokojů a občanské války, který už tolik let otřásá zemí, anarchie, která tam každým dnem narůstá a ničí vážnost řádné vlády.“ Ne, to ...Zobrazit celý příspěvek

   Důvod k ruské invazi:

   „Duch zaujatosti, nepokojů a občanské války, který už tolik let otřásá zemí, anarchie, která tam každým dnem narůstá a ničí vážnost řádné vlády.“

   Ne, to není o majdanu. To je důvod, který uvedla Kateřina Veliká při anexi Polska v roce 1772.

   https://www.forum24.cz/ukrajin... Skrýt celý příspěvek

 • The Pale Emperor
  19:05 06.02.2022

  Tak na východě Ukrajiny, na území ovládaném separatisty se už prohání ruské BMD-4M :-). Vypadá to, že Putin už se rozhodl a čéka jen, až zamrzne ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak na východě Ukrajiny, na území ovládaném separatisty se už prohání ruské BMD-4M :-). Vypadá to, že Putin už se rozhodl a čéka jen, až zamrzne půda.

  https://www.youtube.com/watch?...

  https://www.armadninoviny.cz/r... Skrýt celý příspěvek

  • The Pale Emperor
   19:09 06.02.2022

   Pardon, video bylo původně špatně popsáno, jedná se o východní Bělorusko, poblíž města Gomel

   Pardon, video bylo původně špatně popsáno, jedná se o východní Bělorusko, poblíž města Gomel

  • Jura99
   10:18 07.02.2022

   „Zatímco oni (NATO) se budou stále připravovat na vyslání některých vojáků sem, my už budeme stát u Lamanšského průlivu a oni to vědí,“ prohlásil Lukašenko. Názorně je na výroku ...Zobrazit celý příspěvek

   „Zatímco oni (NATO) se budou stále připravovat na vyslání některých vojáků sem, my už budeme stát u Lamanšského průlivu a oni to vědí,“ prohlásil Lukašenko.
   Názorně je na výroku Lukašenka vidět, kdo je ten agresivní a kdo koho ohrožuje. Jsou to neuvěřitelná svoloč a bohužel téměř nečinně pouze přihlížíme tomu, jak rusáci spolknou Ukrajinu. Historie se bohužel opakuje a západ bude muset nejdřív padnout na hubu, aby se zvedl a s rusákama zacvičil.Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  16:11 05.02.2022

  Putinovo agresivní chování nese ovoce.

  https://zpravy.aktualne.cz/zah...

  Putinovo agresivní chování nese ovoce.

  https://zpravy.aktualne.cz/zah...

  • Krakonoš
   18:46 05.02.2022

   Jsou i články, které toto vyvrací. Finské členství v NATO je spíše přání otce ...Zobrazit celý příspěvek

   Jsou i články, které toto vyvrací. Finské členství v NATO je spíše přání otce NATO.
   https://www.idnes.cz/zpravy/za... Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     15:13 06.02.2022

     Ale no tak Krakonoši... Už jen to, že se téma vstupu do NATO ve Finsku diskutuje a podporara vstupu do NATO u Finu stoupá je znamení. A Rusové to berou vážně, což zase dokazuje, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale no tak Krakonoši... Už jen to, že se téma vstupu do NATO ve Finsku diskutuje a podporara vstupu do NATO u Finu stoupá je znamení. A Rusové to berou vážně, což zase dokazuje, že Finsko zahrnuli do dezinformací, kde už pár týdnů tvrdí, jak sami Finové uznávají, že jen díky Rusku mají vlastní stát ...Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    22:57 05.02.2022

    To neustále narušovanie fínskych a švédskych hraníc Ruskom prinieslo svoje ovocie.... Je to geniálny ťah....

    To neustále narušovanie fínskych a švédskych hraníc Ruskom prinieslo svoje ovocie.... Je to geniálny ťah....

   • GlobeElement
    07:54 07.02.2022

    Asi jsi to nečetl. Ve Finsku bylo členství v NATO tabu, podpora limitně blízká nule. Nyní stoupá - sice je to pořád menšinový názor, ale už to není zanedbatelná menšina, ale skoro ...Zobrazit celý příspěvek

    Asi jsi to nečetl. Ve Finsku bylo členství v NATO tabu, podpora limitně blízká nule. Nyní stoupá - sice je to pořád menšinový názor, ale už to není zanedbatelná menšina, ale skoro polovina populace. A co víc, začínají o tom hovořit politici.

    Ve Švédsku, které si tradičně zakládalo ne své neutralitě (a to i během WWII) se jedná o ještě větší posun.

    Čím to bude? Troufám si tvrdit, že posun názorů je zapříčiněn nedodržováním smluv ze strany Ruska. Když mohlo Rusko porušit smlouvu o přátelství a spolupráci a ignorovat Budapešťské memorandum, které Ukrajina zaplatila odevzdáním jaderných zbraní, proč by neporušilo smlouvy s Finskem či Švédskem?Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  15:37 05.02.2022

  https://www.forum24.cz/svedect... Autor (Rus) tvrdí, že Putin potřebuje aby Ukrajina nebyla ...Zobrazit celý příspěvek

  https://www.forum24.cz/svedect...

  Autor (Rus) tvrdí, že Putin potřebuje aby Ukrajina nebyla úspěšná, a proto potřebuje Ukrajinu oslabit tím, že jí přinutí investovat do zbrojení.

  No nevím, nemyslím že Putin chce Ukrajinu která by mu mohla snadněji krást odpor.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  20:44 03.02.2022

  'Rusové chtějí zničit ukrajinské bojové síly. Nechtějí být v pozici, ve které by museli zemi okupovat, ve které by se museli vypořádat s civilisty, ve které by museli řešit ...Zobrazit celý příspěvek

  'Rusové chtějí zničit ukrajinské bojové síly. Nechtějí být v pozici, ve které by museli zemi okupovat, ve které by se museli vypořádat s civilisty, ve které by museli řešit vzpouru,“ domnívá se britský analytik ruské vojenské strategie James Sherr.'
  https://www.seznamzpravy.cz/cl...
  o vztahu běžných Rusů a Ukrajinců
  http://plus.rozhlas.cz/putin-b... Skrýt celý příspěvek

  • alzaw
   00:26 04.02.2022

   To jako že si v Rusku nepamatují, že poslední banderovce honila NKVD po lesích ještě někdy v polovině padesátých let? Od té doby se toho na Ukrajině zas tam moc nezměnilo.

   To jako že si v Rusku nepamatují, že poslední banderovce honila NKVD po lesích ještě někdy v polovině padesátých let? Od té doby se toho na Ukrajině zas tam moc nezměnilo.

   • GlobeElement
    08:57 04.02.2022

    Od té doby se Ukrajina odtrhla od SSSR, získala nezávislost a neposlouchá rozkazy z Moskvy. Banderovci bojovali za nezávislost Ukrajiny proti Německu i Rusku. Až do září 1944 byl ...Zobrazit celý příspěvek

    Od té doby se Ukrajina odtrhla od SSSR, získala nezávislost a neposlouchá rozkazy z Moskvy.

    Banderovci bojovali za nezávislost Ukrajiny proti Německu i Rusku. Až do září 1944 byl Stepan Bandera vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. V tom samém koncentračním táboře byl vězněn i Jakov Džugašvili, syn Josifa Stalina.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:27 04.02.2022

    Tzv. Banderovci byli doma, to NKVD byla okupační složka, která po okupaci východního Polska Sovětským Svazem prováděla zvěrstva, ve kterých si nezadala s nacisty.

    Tzv. Banderovci byli doma, to NKVD byla okupační složka, která po okupaci východního Polska Sovětským Svazem prováděla zvěrstva, ve kterých si nezadala s nacisty.

    • Jan Padesátýpátý
     11:07 04.02.2022

     zvěrstva prováděla i československá armáda přesto ji oslavujeme za její podíl na boji proti fašismu, stejně tak jako ukrajinci oslavují banderovce za boj proti fašismu a stalinismu Zobrazit celý příspěvek

     zvěrstva prováděla i československá armáda
     přesto ji oslavujeme za její podíl na boji proti fašismu, stejně tak jako ukrajinci oslavují banderovce za boj proti fašismu a stalinismuSkrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:19 04.02.2022

      Lidé, kteří jsou ochotni použít násilí je často používají i způsopem, který radši nechceme vidět. Co dělali husité, francouzští revolucionáři, partyzáni, o tom radši nevědět. ...Zobrazit celý příspěvek

      Lidé, kteří jsou ochotni použít násilí je často používají i způsopem, který radši nechceme vidět.

      Co dělali husité, francouzští revolucionáři, partyzáni, o tom radši nevědět.

      Neexistují hrdinové bez bázně a hany.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  13:26 03.02.2022

  Ano, ano. A už zde máme to co se dalo čekat, Ruští trollové nám zde v reakci na vyjádření USA začínají vyprávět nejnovější Ruský narativ, že Rusko nikdy zaútočit nemělo, že to ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano, ano. A už zde máme to co se dalo čekat, Ruští trollové nám zde v reakci na vyjádření USA začínají vyprávět nejnovější Ruský narativ, že Rusko nikdy zaútočit nemělo, že to celou dobu byly jen výmysly židozednářů a vrahů z vólstrýtu atd. Tentokrát vám noty přišly brzy, krakonoši/clibanariusi/infi...Skrýt celý příspěvek

  • Krakonoš
   14:01 03.02.2022

   Ano, ano, děláme to velmi dobře. Opakovaná lež se stává pravdou a tuhle pravdu nám jde! Aby bylo jasno, únor bude stále v duchu, že Rusko se chystá napadnout Ukrajinu. Ale už se ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, ano, děláme to velmi dobře. Opakovaná lež se stává pravdou a tuhle pravdu nám jde!
   Aby bylo jasno, únor bude stále v duchu, že Rusko se chystá napadnout Ukrajinu. Ale už se musíme připravovat na drtivé vítězství. Rusko na konci února po cvičení s Běloruskem bude stahovat své síly zpět a to je náš moment, kdy vzejdeme jako jasný vítěz, protože jsme odradili Rusko od agrese.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    16:54 03.02.2022

    viz Jura99 11:11 03.02.2022

    viz Jura99 11:11 03.02.2022

   • apache
    17:24 03.02.2022

    Cvičení s Běloruskem, které tkví zejména v táboření útvarů u hranic s Ukrajinou, daleko od vojenských výcvikových prostorů :) Opakujte si dál vaše ruské lži, jste všem jen pro ...Zobrazit celý příspěvek

    Cvičení s Běloruskem, které tkví zejména v táboření útvarů u hranic s Ukrajinou, daleko od vojenských výcvikových prostorů :)

    Opakujte si dál vaše ruské lži, jste všem jen pro smích.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     19:16 03.02.2022

     Nejde jenom o samotné táboření u hranic s Ukrajinou: To táboření je provázené požadavkem že Ukrajina nikdy nebude přijata do NATO, následované nepřímými výhrůžkami: 'Sergej ...Zobrazit celý příspěvek

     Nejde jenom o samotné táboření u hranic s Ukrajinou:

     To táboření je provázené požadavkem že Ukrajina nikdy nebude přijata do NATO, následované nepřímými výhrůžkami:

     'Sergej Lavrov dal ... svému americkému kolegovi na srozuměnou, že další ignorování "opodstatněných obav" Ruska bude mít "nejvážnější důsledky", uvedla agentura TASS.'Skrýt celý příspěvek

     • alzaw
      00:32 04.02.2022

      On toho Lavrov řekl víc. NATO přijme Ukrajinu -> ta zaútočí na Krym -> Rusko je ve válce s NATO. Logické a jednoduché, tohle chceme, tohle je plán? Jsme drobným kolečkem téhle ...Zobrazit celý příspěvek

      On toho Lavrov řekl víc. NATO přijme Ukrajinu -> ta zaútočí na Krym -> Rusko je ve válce s NATO. Logické a jednoduché, tohle chceme, tohle je plán? Jsme drobným kolečkem téhle hry, nestojíme mimo.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      08:19 04.02.2022

      Alzav Fakt? To chcete říci, že NATO jedn dle snů Lavrova? Lavrov úmyslně ignoruje pravidla procesu přijímání nových členských zemí...spousta lidí je nezná a věří těm nesmyslům co ...Zobrazit celý příspěvek

      Alzav

      Fakt? To chcete říci, že NATO jedn dle snů Lavrova? Lavrov úmyslně ignoruje pravidla procesu přijímání nových členských zemí...spousta lidí je nezná a věří těm nesmyslům co Lavrov vypouští.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:30 04.02.2022

      Copak, alzaw, zloděj se bojí, že přijde o svůj lup?

      Copak, alzaw, zloděj se bojí, že přijde o svůj lup?

     • Jura99
      09:31 04.02.2022

      alzaw: Lavrov by jako ministr zahraničí určitě měl znát celkem stručný článek 5, takže svým výrokem nejspíš vědomě lže, aby oblbnul svůj národ, který má zřejmě za primitivní, že mu ...Zobrazit celý příspěvek

      alzaw: Lavrov by jako ministr zahraničí určitě měl znát celkem stručný článek 5, takže svým výrokem nejspíš vědomě lže, aby oblbnul svůj národ, který má zřejmě za primitivní, že mu na to skočí.
      Pokud totiž člen NATO není napaden, ale je sám útočníkem, pak se článek 5 neuplatní. Celá Lavrovova konstrukce s Krymem proto padá.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:06 04.02.2022

      Pro udělení MAP -Akční plán členství- musí Kyjev splnit především obranné, ekonomické a politické reformy. Podle aliančních pravidel také musí země aspirující na vstup do NATO ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro udělení MAP -Akční plán členství- musí Kyjev splnit především obranné, ekonomické a politické reformy. Podle aliančních pravidel také musí země aspirující na vstup do NATO vyřešit a urovnat „mírovými prostředky všechny své mezinárodní a územní spory“. To by znamenalo, že pro vstup mezi spojence by Ukrajina musela vyřešit situaci na východě země.
      Přitom Ukrajina sama tvrdí,že nechce být západem tlačena k dodržování Minských dohod.
      Už z toho je jasné,že členství Ukrajiny v NATO není na programu dne.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    21:27 03.02.2022

    Rusko už ale Ukrajinu napadlo - v roku 2014... a stále to trvá.

    Rusko už ale Ukrajinu napadlo - v roku 2014... a stále to trvá.

  • infi
   18:18 03.02.2022

   Jako troll se ted chovas akorat ty. Jakykoli jiny nazor, nez ten ve ktery slepe veris, automaticky urazis, zesmesnujes a lzes o obsahu. Ja jsem nepsal nic o nejakych ...Zobrazit celý příspěvek

   Jako troll se ted chovas akorat ty. Jakykoli jiny nazor, nez ten ve ktery slepe veris, automaticky urazis, zesmesnujes a lzes o obsahu. Ja jsem nepsal nic o nejakych zidozednarich. Tak si prestan vymyslet a ty prasky co beres si dnes vezmi radsi dva.Skrýt celý příspěvek

   • Krakonoš
    10:00 04.02.2022

    Náhodou já Toronga naopak musím pochválit, vůbec se s tím nesere. Hned jak kanárek vycítí jen špetku něčeho co není košer, tak hned jde tvrdě na věc a jakýmkoliv způsobem se to ...Zobrazit celý příspěvek

    Náhodou já Toronga naopak musím pochválit, vůbec se s tím nesere. Hned jak kanárek vycítí jen špetku něčeho co není košer, tak hned jde tvrdě na věc a jakýmkoliv způsobem se to snaží zadupat do země. Torongu dobrá práce!
    Omlouvám se za upřímnost. Ale díky za lidi jako je Torong a dále, kteří mají žaludek na všechno a hájí demokratické proamerické zájmy.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     23:00 04.02.2022

     Kraky, a ty obhajuješ záujmy koho?

     Kraky, a ty obhajuješ záujmy koho?

  • Tesil
   21:04 03.02.2022

   Ale teď se dočteme,že Rusko od války odradila zásilka dělostřelecké munice z ČR. Navíc to vypadá,že propaganda nasadila nějakou PR agenturu.Jako v případě Iráku nebo ...Zobrazit celý příspěvek

   Ale teď se dočteme,že Rusko od války odradila zásilka dělostřelecké munice z ČR.
   Navíc to vypadá,že propaganda nasadila nějakou PR agenturu.Jako v případě Iráku nebo Jugoslávie.
   Jinak si nedovedu vysvětlit ty záběry babiček co za poslední peníze nakupují útočné pušky.
   Jenom čekám až Člověk v tísni vyhl´ásí sbírku na pomoc těm,kteří na vlastní zbraň nemají finance.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Grohmann
    21:17 03.02.2022

    Myslíte něco takového: https://www.thesun.co.uk/news/... ? No tak musíte uznat, že to Ukrajincům vychází dobře. Dostali zdarma ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslíte něco takového: https://www.thesun.co.uk/news/... ?

    No tak musíte uznat, že to Ukrajincům vychází dobře. Dostali zdarma Javeliny, Carl Gustav, NLAW, Stingery, SMAW-D, Pioruny, tisíce tun munice.Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     22:04 03.02.2022

     To samozřejmě uznat musím.
     Jen to má někdy humorný nádech.

     To samozřejmě uznat musím.
     Jen to má někdy humorný nádech.

     • Scotty
      23:29 03.02.2022

      Co má humorný nádech? Ovlivňování veřejného mínění je základ úspěchu. V Rusku jede příprava na možný zásah ve státních televizích 24/7.

      Co má humorný nádech? Ovlivňování veřejného mínění je základ úspěchu. V Rusku jede příprava na možný zásah ve státních televizích 24/7.

     • Klimesov
      10:04 04.02.2022

      Scotty.
      Tak v Rusku má ovlivňování veřejného mínění docela jiný rozměr. Asi tak o 10 levlů výš. Viz. jejich Junarmia.

      Scotty.
      Tak v Rusku má ovlivňování veřejného mínění docela jiný rozměr. Asi tak o 10 levlů výš. Viz. jejich Junarmia.

    • GlobeElement
     09:02 04.02.2022

     A dostali pozornost celého světa a nejspíš přijde i hospodářská pomoc (aby ty Javeliny nevyšly neprázdno).

     A dostali pozornost celého světa a nejspíš přijde i hospodářská pomoc (aby ty Javeliny nevyšly neprázdno).

   • Tonda
    11:59 04.02.2022

    TVL, musel jsem hodně z hluboka dýchat a několikrát polknout nadávku, když jsem si od tebe přečetl tu naprosto neuvěřitelně zákeřnou a idiotsky hloupou a nesmyslnou poznámku o ...Zobrazit celý příspěvek

    TVL, musel jsem hodně z hluboka dýchat a několikrát polknout nadávku, když jsem si od tebe přečetl tu naprosto neuvěřitelně zákeřnou a idiotsky hloupou a nesmyslnou poznámku o Člověku v tisni. Víš o nich zjevně velký kulový, ale budeš se o ně otírat? Ty jo, dlouho mě nic tak v diskusi nenadzvedlo....Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     18:33 04.02.2022

     Ty vole Tondo zklidni hormon a pokračuj v hlubokém dýchání je to zdravé.

     Ty vole Tondo zklidni hormon a pokračuj v hlubokém dýchání je to zdravé.

 • Krakonoš
  10:05 03.02.2022

  Ehm ehm, myslím, že už máme změnit rétoriku. ...Zobrazit celý příspěvek

  Ehm ehm, myslím, že už máme změnit rétoriku.

  https://www.novinky.cz/zahrani...

  Nemůže být za šašky a dělat jako že se nic nestalo. Nyní musíme tvrdit, že Rusko se zaleklo připravovaných drtivých sankcí, vyzbrojením Ukrajiny a hlavně jednotné a kolektivistické odpovědi západu!!!
  Pánové připravme se na vítězství bez jediného výstřelu. Přece nebudeme za lháře. Prostě jsme zhatili ruské plány. Toho se držme.Skrýt celý příspěvek

  • IS-3
   10:17 03.02.2022

   A proč ne?

   A proč ne?

  • Jura99
   11:11 03.02.2022

   Krakonoš: pouze nenapravitelnému rusofilovi přijde běžné, když Rusko seskupí těsně kolem ukrajinských hranic stotisícové vojsko, přisune posily z 10tis. km vzdálenosti, shromáždí ...Zobrazit celý příspěvek

   Krakonoš: pouze nenapravitelnému rusofilovi přijde běžné, když Rusko seskupí těsně kolem ukrajinských hranic stotisícové vojsko, přisune posily z 10tis. km vzdálenosti, shromáždí výsadkové lodi z ostatních flotil a asi shodou náhod se rozhodne cvičit na řadě míst kolem ukrajinských hranic, přestože má k dispozici obrovskou rozlohu největšího státu světa. Rusko jednoznačně hrálo a hraje nějakou mocenskou hru, nepřátelskou Ukrajině i státům NATO. Obchází jako vlk kolem ohrady a čeká, kdy ovčácký pes nebude v kondici. Pokud Rusko nakonec nezaútočí, bude to důsledkem strachu o úspěch takové operace. Rusko ale jednoznačně ukázalo, s kým máme tu čest a je třeba jej odpojit od našeho fungování.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   11:15 03.02.2022

   Tak teď se hraje o to, kdo bude tvrdší. Ivan po dobrém nikdy vyjednávat neuměl. Nicméně myslím si, že vlažný přístup EU resp Německa, hrají dost proti zájmům Ukrajiny a NATO. ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak teď se hraje o to, kdo bude tvrdší. Ivan po dobrém nikdy vyjednávat neuměl. Nicméně myslím si, že vlažný přístup EU resp Německa, hrají dost proti zájmům Ukrajiny a NATO. Německo nemůže dělat nic. Nějaké menší sankce a tím to hasne. Pokud jim Ivan krouhne plyn a on to klidně udělá, tak nevydrží ani týden. Ivan s nižším odbytem plynu vydrží měsíce. Už to udělal jednou a to byly zásobníky plné. Teď jsou zásobníky prázdné a zima v plné polní.Skrýt celý příspěvek

  • Krakonoš
   11:45 03.02.2022

   Obávám se, že standardní nadávání do rusofilů a nelogické báchorky o tom, jak vlk obchází a čeká již nepomůžou. Jednak i malému dítěti je jasné, že nyní je Ukrajina vojensky ...Zobrazit celý příspěvek

   Obávám se, že standardní nadávání do rusofilů a nelogické báchorky o tom, jak vlk obchází a čeká již nepomůžou. Jednak i malému dítěti je jasné, že nyní je Ukrajina vojensky nejsilnější od dob své samostatnosti. Tak pohádka o vlku zůstává pohádkou. Navíc Rusko obdobně velká cvičení provádí pravidelně.

   Pokud nebude válka a ona skutečně opravdu nebude, tak se musí vymyslet proč nebude. Je chybou jít s pravdou ven a říct, že jsme se mýlili a nebo dokonce kecali. Prostě nyní už fáze strašení Ruskem finišuje a začíná vítězná fáze, jak jsme odradili agresora (Rusko) napadnout Ukrajinu. Hurá do toho. Za mě je to vítaná změna.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    11:50 03.02.2022

    Válka nebude, když Rus nezaútočí.

    A Rus nezaútočí, když se bude bát následků.

    Válka nebude, když Rus nezaútočí.

    A Rus nezaútočí, když se bude bát následků.

   • Jan Padesátýpátý
    12:55 03.02.2022

    V roce 2013 nebyly vůbec žádné báchorky, a přesto vlk z ničeho nic začal kousat.

    V roce 2013 nebyly vůbec žádné báchorky, a přesto vlk z ničeho nic začal kousat.

    • alzaw
     13:23 03.02.2022

     Anexe Krymu byla strategicky, vojensky, ekonomicky z pohledu rusů zcela racionální akce. Navíc extrémně populární u vlastního obyvatelstva. Napadení Ukrajiny dnes strategicky, ...Zobrazit celý příspěvek

     Anexe Krymu byla strategicky, vojensky, ekonomicky z pohledu rusů zcela racionální akce. Navíc extrémně populární u vlastního obyvatelstva.
     Napadení Ukrajiny dnes strategicky, vojensky, ekonomicky žádný racionální smysl nedává. Navíc by byla značně nepopulární u vlastního obyvatelstva.
     Ať už si o Putinovi myslíme co chceme, zatím až doposud vždy byly jeho kroky přísně racionální.
     Tož tak.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:38 03.02.2022

      No tak mi teda vysvetli, čo na tom bolo racionálne.... Odvtedy Rusko len chradne, znižuje sa životná úroveň občanov RF, v krajine bujnie obrovská korupcia, občania vypadávajú z ...Zobrazit celý příspěvek

      No tak mi teda vysvetli, čo na tom bolo racionálne....

      Odvtedy Rusko len chradne, znižuje sa životná úroveň občanov RF, v krajine bujnie obrovská korupcia, občania vypadávajú z okien, alebo sú prenasledovaní, a to už len napríklad preto, lebo si dovoľujú podporovať Memorial....

      Niečo z predošlých dní:
      "Viac ako 2 000 ruských intelektuálov, vedcov, umelcov a aktivistov za ľudské práva už podpísalo výzvu adresovanú Kremľu, aby sa vyvaroval „nemorálnej, nezodpovednej a zločinnej“ vojny proti Ukrajine.

      Signatári listu zdôrazňujú, že „Rusko nepotrebuje vojnu s Ukrajinou a Západom“.

      „Nikto nás neohrozuje, nikto na nás neútočí. Politika založená na presadzovaní myšlienky takejto vojny je nemorálna, nezodpovedná a zločinná a nemožno ju vykonávať v mene národov Ruska. Takáto vojna nemôže mať legitímne ani morálne ciele. Diplomacia krajiny nemôže zaujať iné stanovisko ako kategorické odmietnutie takejto vojny,“ píše sa vo výzve Kremľu.

      „Vojna nielenže nezodpovedá záujmom Ruska, ale prináša aj hrozbu pre jeho samotnú existenciu,“ upozorňujú autori vyhlásenia s tým, že „občania Ruska sa stávajú rukojemníkmi zločinného avanturizmu, ktorý mení zahraničnopolitickú líniu Ruska“, pričom žijú nielen v neistote, či sa nezačne veľká vojna, ale pozorujú aj prudký rast cien a pokles hodnoty národnej meny.

      Kritizujú tiež, že štátna televízia v Rusku „prezentuje len jeden uhol pohľadu, a to uhol pohľadu zástancov vojny“.

      „Ozývajú sa odtiaľ priame vojenské hrozby, srší agresia a nenávisť voči Ukrajine, Amerike a západným krajinám“, pričom vojna je „prezentovaná ako prijateľný a nevyhnutný vývoj udalostí,“ deklarujú autori výzvy.

      Podľa nich sa provládne médiá snažia ľudí „oklamať, skorumpovať, vnútiť im myšlienku svätej vojny so Západom namiesto rozvoja krajiny a zvyšovania životnej úrovne jej občanov“.

      „O cene (za to) sa nehovorí, no sú to obyčajní ľudia, ktorí ju budú musieť zaplatiť – obrovskú a krvavú cenu,“ varujú signatári.

      Upozorňujú tiež, že „šialené činy politického vedenia krajiny, ktoré nás tlačia do tohto bodu, nevyhnutne povedú k vytvoreniu masového protivojnového hnutia v Rusku“, pričom dodávajú, že každý zo signatárov „sa prirodzene stáva jeho súčasťou“.

      „Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vojne a v prípade potreby ju zastavili,“ uvádza sa v texte vyhlásenia Kongresu ruských intelektuálov." - https://www.startitup.sk/ruski... Skrýt celý příspěvek

   • apache
    13:29 03.02.2022

    Obdobně velká cvičení vážně pravidelně neprovádí. Počty vojáků a techniky jsou oproti cvičením z minulých let úplně někde jinde, ale hlavně rozmístění je jaksi zvláštní a ...Zobrazit celý příspěvek

    Obdobně velká cvičení vážně pravidelně neprovádí. Počty vojáků a techniky jsou oproti cvičením z minulých let úplně někde jinde, ale hlavně rozmístění je jaksi zvláštní a podezřelé.

    Rus je jako zloděj, který v noci obchází barák. Když bude možnost, tak ho vykrade. Jenže ono se uvnitř rozsvítilo, takže mu nezbývá než stáhnout ocas a odtáhnout. Samozřejmě, že zastánci Ruska to chápu jako potupu. Takže vymýšlí báchorky přesně toho typu jaké nám tu teď předvádíte.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    21:32 03.02.2022

    Vojna Ruska a Ukrajiny už ale je - od roku 2014....

    Vojna Ruska a Ukrajiny už ale je - od roku 2014....

  • GlobeElement
   11:49 03.02.2022

   No vždyť jsme je zhatili (alespoň doufejme).
   Smyslem přece nebylo s Ruskem válčit, ale odradit ho od válčení. Pokud se to povedlo - mise splněna.

   No vždyť jsme je zhatili (alespoň doufejme).
   Smyslem přece nebylo s Ruskem válčit, ale odradit ho od válčení. Pokud se to povedlo - mise splněna.

   • Krakonoš
    12:14 03.02.2022

    Tak se mi to líbí zatloukat, zatloukat, zatloukat. Je jedno, že nejde ani věrohodně ověřit kolik vojáků Rusko blízko Ukrajiny má. Už odhadované byť nepodložené počty 100-120 tis. ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak se mi to líbí zatloukat, zatloukat, zatloukat. Je jedno, že nejde ani věrohodně ověřit kolik vojáků Rusko blízko Ukrajiny má. Už odhadované byť nepodložené počty 100-120 tis. je žalostně málo na tak velkou zemi jako Ukrajina. Rusko ani nevede mediální přípravu na válku, apod. Navíc tvrdí, že válku nechtějí. Tohle všechno a řadu dalších argumentů nesmíme dopustit.
    Prostě nyní se musíme semknout a jednotně tvrdit, že jsme odradili agresora. Jinak to nejde, fakta musí být umlčena.Skrýt celý příspěvek

    • TN12
     12:31 03.02.2022

     Vaše tvrzení lze přesně použít na strategii Ruska. Zatloukáte, zatloukáte, zatloukáte.

     Vaše tvrzení lze přesně použít na strategii Ruska. Zatloukáte, zatloukáte, zatloukáte.

    • Jiří Šimáček
     12:36 03.02.2022

     Rusko že nevede mediální přípravu na válku? Vy asi nechodí na ruské servery? Tam je té mediální masáže spousta. O "uměle vytvořeném" státu Ukrajina, o banderovcích a fašistech v ...Zobrazit celý příspěvek

     Rusko že nevede mediální přípravu na válku? Vy asi nechodí na ruské servery? Tam je té mediální masáže spousta. O "uměle vytvořeném" státu Ukrajina, o banderovcích a fašistech v čele Ukrajiny, o útlaku ruské menšiny, o zradě Ruska a příklonu k Západu. A poslední dobou i o provokacích chystaných Ukrajinou, připravovaném útoku na DLR a LLR, desetitisících vojáků NATO na Ukrajině, atd., atd.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      22:53 03.02.2022

      V poslední době i sám dražďanský oblastní referent Putin hovoří v souvislosti s Ukrajinou o tzv banderovcích.Zda se ,že stárne a už ztrácí nervy. Čas se krátí,olympiáda v Pekingu ...Zobrazit celý příspěvek

      V poslední době i sám dražďanský oblastní referent Putin hovoří v souvislosti s Ukrajinou o tzv banderovcích.Zda se ,že stárne a už ztrácí nervy. Čas se krátí,olympiáda v Pekingu je za dveřmi a konkurenční akci by čínský prezident Si nesl velmi těžce. Dodání střel Javelin byl majsrštyk,od té doby ruské válečné nadšeni výrazně ochladlo.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     15:32 03.02.2022

     Že tam má Rusko vojáky potvrdilo i samo Rusko. Takže tohle ti moc nevyšlo. Ale je fajn, že se Rusové stáhnou, ať si to maskují jak chtějí a vysvětlují jak chtějí. Klidně jim ...Zobrazit celý příspěvek

     Že tam má Rusko vojáky potvrdilo i samo Rusko. Takže tohle ti moc nevyšlo.

     Ale je fajn, že se Rusové stáhnou, ať si to maskují jak chtějí a vysvětlují jak chtějí. Klidně jim řeknu, že jsou morální vítězové a já jsem požírač koťátek, když ti to udělá radost, důležitá je výsledek.Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   12:39 03.02.2022

   četl jste ten článek na novinkách? já jen, že to vyznění je úplně jiné - máte to v perexu: Bílý dům už nebude mluvit o možné ruské invazi jako o bezprostředně hrozící. Ve středu ...Zobrazit celý příspěvek

   četl jste ten článek na novinkách? já jen, že to vyznění je úplně jiné - máte to v perexu:

   Bílý dům už nebude mluvit o možné ruské invazi jako o bezprostředně hrozící. Ve středu to řekla jeho mluvčí Jane Psakiová. Tento obrat se podle ní dá vyložit tak, že Washington ví, že se ruský prezident Vladimir Putin už rozhodl na Ukrajinu zaútočit.Skrýt celý příspěvek

   • ruleta
    12:40 03.02.2022

    Tím neříkám, že s interpretací souhlasím - říkám tím jenom to, že váš komentář a odkazující článek je v rozporu.

    Tím neříkám, že s interpretací souhlasím - říkám tím jenom to, že váš komentář a odkazující článek je v rozporu.

    • ruleta
     12:46 03.02.2022

     Na CNN to mají napsáno jasněji, takže klasika - práce novinářu na novinkách.

     https://edition.cnn.com/2022/0...

     Na CNN to mají napsáno jasněji, takže klasika - práce novinářu na novinkách.

     https://edition.cnn.com/2022/0...

     • danny
      13:35 03.02.2022

      A v čem se tak liší od hlavního vyznění na Novinkách?

      A v čem se tak liší od hlavního vyznění na Novinkách?

     • GlobeElement
      11:22 04.02.2022

      Je to anglicky.

      Jinak se to neliší v ničem.

      Je to anglicky.

      Jinak se to neliší v ničem.

 • Rambo
  21:22 02.02.2022

  Komunisti také říkali: "Na věčné časy a nikdy jinak"... ;-)

  Komunisti také říkali: "Na věčné časy a nikdy jinak"... ;-)

 • Eiffelos
  16:30 02.02.2022

  Taky nezapomeňme , že Ukrajinci mají Skoro celý Sevastopol v dostřelu svých raketometu a raket a můžou rusům zničit lodě i v přístavu a nebo znatelně poškodit samotný přístav.

  Taky nezapomeňme , že Ukrajinci mají Skoro celý Sevastopol v dostřelu svých raketometu a raket a můžou rusům zničit lodě i v přístavu a nebo znatelně poškodit samotný přístav.

 • Petr xx
  14:38 02.02.2022

  Ve výsadek nevěřím,proč riskovat ztrátu drahých lodí , nemluvě velké ztráty lidí ? Když mohou útočit bez velkých ztrát na životech po pevnině. Na pevnině mají obrovskou převahu ...Zobrazit celý příspěvek

  Ve výsadek nevěřím,proč riskovat ztrátu drahých lodí , nemluvě
  velké ztráty lidí ? Když mohou útočit bez velkých ztrát na životech
  po pevnině. Na pevnině mají obrovskou převahu v dělostřelectvu .Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   17:48 02.02.2022

   Sú také potenciálne ciele, ku ktorým by sa bolo čisto po pevnine prebiť obtiažne, obzvlášť ak sa vojna nemá príliš natiahnuť. Napr. Odesa, Budžak a zisk prístupu k Podnestersku.

   Sú také potenciálne ciele, ku ktorým by sa bolo čisto po pevnine prebiť obtiažne, obzvlášť ak sa vojna nemá príliš natiahnuť. Napr. Odesa, Budžak a zisk prístupu k Podnestersku.

  • TF_HU
   08:24 04.02.2022

   Protože otevření operací na více směrech snižuje možnost zasahovat obráncům...

   Protože otevření operací na více směrech snižuje možnost zasahovat obráncům...

 • Echo
  12:11 02.02.2022

  A uz sa niekto Ukrajincov pytal ci by boli vobec ochotni bojovat? Myslim obycajnych ludi, nie tych co su momentalne u vesla. Z Ukrajiny uteka kazdy kto moze, v potravinach kde ...Zobrazit celý příspěvek

  A uz sa niekto Ukrajincov pytal ci by boli vobec ochotni bojovat? Myslim obycajnych ludi, nie tych co su momentalne u vesla. Z Ukrajiny uteka kazdy kto moze, v potravinach kde najcastejsie nakupujem je uz cela smena dievcat z Ukrajiny, skladnici v hobby markete Ukrajinci, atd. S niektorymi som sa dal do reci, Rusa vobec neriesia, ale maju plne zuby Zelenskeho, Porosenka, ...Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   12:22 02.02.2022

   Za předpokladu, že neodpovídám trollovacímu ...Zobrazit celý příspěvek

   Za předpokladu, že neodpovídám trollovacímu algoritmu:

   https://www.novinky.cz/zahrani... Skrýt celý příspěvek

   • Echo
    12:53 02.02.2022

    Zaujimave. Ja som nasiel toto https://strana.news/news/37115... Ale netusim ci su tie data relevantne viac ako nazor novinara z Lvova. ...Zobrazit celý příspěvek

    Zaujimave. Ja som nasiel toto https://strana.news/news/37115...
    Ale netusim ci su tie data relevantne viac ako nazor novinara z Lvova.

    PS: Ano som troll, strasny a zeleny! A nezabudni sa vecer pozriet pod postel, ci tam nahodou nenajdes nejake Rusaka!Skrýt celý příspěvek

    • Tonda
     14:34 02.02.2022

     Hm, prošel jsem si články na tom webu a web se mi jeví jako prokremelský. Takže to nejspíš není moc relevantní zdroj...

     Hm, prošel jsem si články na tom webu a web se mi jeví jako prokremelský. Takže to nejspíš není moc relevantní zdroj...

     • Jan Padesátýpátý
      15:18 02.02.2022

      ten web je propaganda Kremlu:
      https://www.stopfake.org/en/st...

      ten web je propaganda Kremlu:
      https://www.stopfake.org/en/st...

     • montecasino1
      17:06 02.02.2022

      napodobne a s autorom článku je to podobné.Fungoval v novinách v Donecku a jeho články mi tiež prídu také I like Russia and Putin.Včera som prečítal na dákom Ruskom webe článok s ...Zobrazit celý příspěvek

      napodobne a s autorom článku je to podobné.Fungoval v novinách v Donecku a jeho články mi tiež prídu také I like Russia and Putin.Včera som prečítal na dákom Ruskom webe článok s nadpisom "Ďalšia členská krajina chce opustiť NATO" pôvodný zdroj sa ukázala ako RT a výroku o odchode z NATO sa mal vyjadriť generál vo výslužbe z tajnej služby aj keď to takto nepovedal.Nepresný výklad s polopravdou vydávaný za akoby všeobecný názor Francúzov.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    14:45 02.02.2022
  • infi
   13:30 02.02.2022

   Ten kdo se jiz narodil po rozpadu SSSR spise chce z UA vypadnout, kamkoli na zapad. Jedna vec jsou ankety a nejaka prohlaseni, druha vec je realita. Tipoval bych to tak do 5% - ...Zobrazit celý příspěvek

   Ten kdo se jiz narodil po rozpadu SSSR spise chce z UA vypadnout, kamkoli na zapad.

   Jedna vec jsou ankety a nejaka prohlaseni, druha vec je realita. Tipoval bych to tak do 5% - tech kdo by se realne odhodlal pro UA padnout , ale i to se mi zda jako prehnane cislo.

   https://ct24.ceskatelevize.cz/...
   „Byli bychom rádi, kdyby se hlásilo víc lidí. V Kyjevě teď máme jen 350 podepsaných smluv se záložníky. To je dvakrát víc než loni, ale nestačí to,“ uvádí zástupce vedoucího pro bezpečnost v městská radě Kyjeva Mykola Ščerbina.

   Pro predstavu, Kyjev ma 2 900 000 obyvatel.Skrýt celý příspěvek

   • dusan1
    14:24 02.02.2022

    Realita je taká, že ruskú inváziu na Donbase nezastavila na počiatku konfliktu ukrajinská armáda, ale oligarchami platení dobrovoľníci ....

    Realita je taká, že ruskú inváziu na Donbase nezastavila na počiatku konfliktu ukrajinská armáda, ale oligarchami platení dobrovoľníci ....

    • padre
     20:05 02.02.2022

     Upřímně řečeno i ti proruští iredentisté a ruští ,,dovolenkáři,, na Donbase jsou placeni oligarchy,jen z druhé strany barikády…

     Upřímně řečeno i ti proruští iredentisté a ruští ,,dovolenkáři,, na Donbase jsou placeni oligarchy,jen z druhé strany barikády…

    • GlobeElement
     11:52 03.02.2022

     Soukromý sektor se opět ukázal jako efektivnější, než státní?

     Soukromý sektor se opět ukázal jako efektivnější, než státní?

  • Pavel 1
   20:49 02.02.2022

   Spojovat práci v zahraničí s "útěkem" je blábol. Miliony poláků dělali a dělají v UK, Skandinávii nebo i ČR čistě jen proto, že si tak vydělají víc než doma. Pak se vrátí a za ...Zobrazit celý příspěvek

   Spojovat práci v zahraničí s "útěkem" je blábol. Miliony poláků dělali a dělají v UK, Skandinávii nebo i ČR čistě jen proto, že si tak vydělají víc než doma. Pak se vrátí a za vydělané peníze postaví barák. Co se týče názorů, tak je mnohem zajímavější sledovat názorový vývoj ohledně vstupu do NATO od roku 2014. Před rusáckou okupací Krymu měli Ukrajinci zájem o bližší spolupráci s Evropskou unií a jejich vztah k RUsku byl víceméně neutrální. Dnes chtějí vstoupit do NATO. Přičemž je irelevantní, zda to reálné je nebo není. Jde o to názorový vývoj. A dále to co nemusí být v blízké době reálné pro Ukrajinu, může být reálné pro Finsko a Švédsko. Například finská premiérka se začala na konci roku vyjadřovat o "možnosti požádat o vstup do NATO", v novoročním projevu to řekl i finský prezident. Ve Švédsku o tom prozatím mluví pouze opozice, ovšem před pár roky, by si to nedovolila ani ta opozice. Takže výsledkem kremelských akcí jsou tři další země, které minimálně uvažují o vstupu do NATO.Skrýt celý příspěvek

 • ujo Marek
  11:41 02.02.2022

  Dobrý deň, zaujímavý článok, chcel by som sa opýtať, či má UKR funkčnú, bojovo nasaditeľnú ponorku, či má špecializované pobrežné delostrelectvo ako napr. systém BEREG a ako je na ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý deň, zaujímavý článok, chcel by som sa opýtať, či má UKR funkčnú, bojovo nasaditeľnú ponorku, či má špecializované pobrežné delostrelectvo ako napr. systém BEREG a ako je na tom UKR so zamínovaním pobrežných vôd, respektíve aké má námorné, riečne míny.Skrýt celý příspěvek

  • Jiří Šimáček
   13:54 02.02.2022

   Dobrý den, Ukrajina o svou jedinou ponorku přišla při okupaci Krymu. Ale jednalo se o stařičkou ponorku třídy Foxtrot, takže to stejně žádná velká ztráta nebyla. Rusové mají v ...Zobrazit celý příspěvek

   Dobrý den,
   Ukrajina o svou jedinou ponorku přišla při okupaci Krymu. Ale jednalo se o stařičkou ponorku třídy Foxtrot, takže to stejně žádná velká ztráta nebyla. Rusové mají v Černém moři 6 nových ponorek třídy Kilo. Moderní pobřežní "dělostřelectvo" představuje právě Neptun, klasická děla nemají. Specializované lodě ke kladení min taky ne, takže i kdyby měli nějakou zásobu min, větší minová pole by se jim vytvářela dost obtížně.Skrýt celý příspěvek

   • ujo Marek
    14:34 02.02.2022

    Ďakujem.

    Ďakujem.

   • Eiffelos
    16:22 02.02.2022

    Klasicka děla nemají ? mají Tažné houfnice D-30 , D-20 , Msta-B , Giatsint-B , a taky různe raketomety, a ty se dají použit k zastavení vysadkové operace. To že nejsou primarně ...Zobrazit celý příspěvek

    Klasicka děla nemají ? mají Tažné houfnice D-30 , D-20 , Msta-B , Giatsint-B , a taky různe raketomety, a ty se dají použit k zastavení vysadkové operace. To že nejsou primarně zařazené u pobřežní obrany neznamená, že tam nemůžou být převeleny.Skrýt celý příspěvek

    • apache
     18:52 02.02.2022

     Tak co já si pamatuji z příspěvků profilů ukrajinských ozbrojených sil na sociálních sítí, tak dělostřelci (tuším námořní pěchoty) zcela běžně cvičí obranu pobřeží.

     Tak co já si pamatuji z příspěvků profilů ukrajinských ozbrojených sil na sociálních sítí, tak dělostřelci (tuším námořní pěchoty) zcela běžně cvičí obranu pobřeží.

 • Jan Padesátýpátý
  11:01 02.02.2022

  "celé manévry mají jediný účel - odradit ukrajinskou armádu od pokusu silového obsazení povstaleckého regionu" :) a jen tak náhodou Rusko současně žádá, že "nové" státy NATO ...Zobrazit celý příspěvek

  "celé manévry mají jediný účel - odradit ukrajinskou armádu od pokusu silového obsazení povstaleckého regionu"

  :) a jen tak náhodou Rusko současně žádá, že "nové" státy NATO nesmějí být bráněny těmi "starými" a že Ukrajina nesmí nikdy do NATO vstoupit?Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   11:01 02.02.2022

   ignorujte, patřilo pod Olivera

   ignorujte, patřilo pod Olivera

 • Oliver
  09:55 02.02.2022

  Ta flotila vypadá nic moc, ale proti tomu co mohou nasadit okolní státy je pořád prvotřídní. Pokud by se do boje nezapojily externí síly, tedy mimo černomoří tak mají ...Zobrazit celý příspěvek

  Ta flotila vypadá nic moc, ale proti tomu co mohou nasadit okolní státy je pořád prvotřídní. Pokud by se do boje nezapojily externí síly, tedy mimo černomoří tak mají dominanci.
  Otázka je proč by do střetu šli. Je dost možně že jejich zpravodajství vidí poněkud více a může vyhodnotit informace a přísunu sil na UA jako svoje přímé ohrožení.
  Osobně jsem názoru že celé manévry mají jediný účel - odradit ukrajinskou armádu od pokusu silového obsazení povstaleckého regionu a vytvoření maximálního tlaku na plnění dřívějších závazků Kyjeva. Vzhledem k masivním formacím u hranic je jakýkoliv útok UA proti Luhansku a Donbasu sebevražedný. Ale naštěstí Ukrajinci nejsou tak jednoduší jako Arabové kteří podnikají s oblibou i sebevražedné útoky, to je asi hlavní pozitivum celé situace.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   11:02 02.02.2022

   "celé manévry mají jediný účel - odradit ukrajinskou armádu od pokusu silového obsazení povstaleckého regionu" :) a jen tak náhodou Rusko současně žádá, že "nové" státy NATO ...Zobrazit celý příspěvek

   "celé manévry mají jediný účel - odradit ukrajinskou armádu od pokusu silového obsazení povstaleckého regionu"

   :) a jen tak náhodou Rusko současně žádá, že "nové" státy NATO nesmějí být bráněny těmi "starými" a že Ukrajina nesmí nikdy do NATO vstoupit?Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   11:48 02.02.2022

   Můžeš nám prosím vysvětlit, jaký je principiální rozdíl mezi tím, když Rusko přinutilo Čečnu krvavou válkou setrvat v Ruské federaci versus případné vojenské řešení Donbasu ...Zobrazit celý příspěvek

   Můžeš nám prosím vysvětlit, jaký je principiální rozdíl mezi tím, když Rusko přinutilo Čečnu krvavou válkou setrvat v Ruské federaci versus případné vojenské řešení Donbasu ukrajinskou armádou ? Jestli nám totiž Rus nekáže vodu, když sám pije víno. Já bych určitě nedržel násilím regiony, které být v UA případně nechtějí. Obdobně jako se nenásilně rozdělila ČSFR. Jen mám pochybnost, jestli to osamostatnění většina lidí na Donbasu opravdu chce.Skrýt celý příspěvek

  • Malarkey
   19:23 02.02.2022

   Rus schválně vyložil karty a čeká dle mého na reakce. Podle toho usoudí jak mu politicky/ekonomicky útok ublíží a nebo ne. Navíc si musí uvědomovat, že UA je rok od roku schopnější ...Zobrazit celý příspěvek

   Rus schválně vyložil karty a čeká dle mého na reakce. Podle toho usoudí jak mu politicky/ekonomicky útok ublíží a nebo ne. Navíc si musí uvědomovat, že UA je rok od roku schopnější a za podpory západu se jim obranné kapacity zvedají. Nemají na co čekat. Za pár let by je útok na Ukrajinu mohl být mnohem těžší oříšek.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    00:18 03.02.2022

    já si myslím, že to byl od začátku bluf. Ano, vyslali balónek, ale jenom aby zjistili co se bude dít.
    Invaze nebude.

    já si myslím, že to byl od začátku bluf. Ano, vyslali balónek, ale jenom aby zjistili co se bude dít.
    Invaze nebude.

 • Jura99
  09:06 02.02.2022

  K úplnému odstrašení Ruska chybí Ukrajině nějakých 200ks strojů Rafale a proti nějaké té námořní výsadkové epizodě vybavení střelami Exocet. Velká škoda, že EU není ochotna toto ...Zobrazit celý příspěvek

  K úplnému odstrašení Ruska chybí Ukrajině nějakých 200ks strojů Rafale a proti nějaké té námořní výsadkové epizodě vybavení střelami Exocet. Velká škoda, že EU není ochotna toto zainvestovat, od Ruska by byl klid za malý účet a fyzicky odpracovaný Ukrajinou.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   11:37 02.02.2022

   Tak pokud vím, tak Francie už potenciální nabídku i s financováním Ukrajině nabídla.

   Tak pokud vím, tak Francie už potenciální nabídku i s financováním Ukrajině nabídla.

 • fotr
  08:56 02.02.2022

  Když tak sleduji postupný vývoj celého dění, tak mě z toho vychází závěr, co tím všechno asi Putin sleduje, nebo sledoval. Evidentně si chtěl otestovat soudržnost států NATO a ...Zobrazit celý příspěvek

  Když tak sleduji postupný vývoj celého dění, tak mě z toho vychází závěr, co tím všechno asi Putin sleduje, nebo sledoval. Evidentně si chtěl otestovat soudržnost států NATO a také, kam až bude ochotno zajít, reakci samotné UA a také její stav odhodlání k obraně. Pokud akce sloužila k nátlaku, aby NATO zaručilo že UA nebude přijato k NATO, tak Putin jednoznačně prohrál. Pokud by otevřeně zaútočil a je jedno s jakým výsledkem, tak by vlastně prohrál také, protože reakce NATO by měly takové negativní dopady, že by nevyrovnaly případný zisk. Cena na životech, kterou by Rusko muselo zaplatit za obsazení nějaké části UA by navíc byla asi neakceptovatelná pro Ruskou veřejnost a následné sankce by byly zase katastrofální pro mnoho Ruských oligarchů. Ztráty na životech a punc válečného agresora by měl pro Putina dalekosáhlé následky. Nutno počítat i s tím, že by se od Ruska odvrátily státy, které k němu dnes ještě zaujímají přátelský postoj, nebo proti němu alespoň nijak hlasitě nevystupují.
  Myslím si, že k otevřené válce nedojde, nelze sice vyloučit nějaké akce pod cizí vlajkou, zelené mužíky bez označení, zvýšenou podporu separatistů, ale hlavně si myslím, že bude Rusko pokračovat ve snahách dosadit v UA do vlivných pozic vlastní lidi, v dezinformační kampani a podobných praktikách, které už jsou delší dobu vcelku zjevné.
  Putinovy současné projevy, neobvykle razantní, mohou ukazovat na to, že není s výsledkem spokojen a že se situace otočila jinam než čekal.
  Ještě si dovolím poznámku. Dost lidí kritizuje možnost vstupu UA do NATO a mají různé argumenty ale já se ptám, když může být členem NATO třebaTurecko, proč by nemohla být Ukrajina?Skrýt celý příspěvek

  • faraonamumu
   09:03 02.02.2022

   Ukrajina nemůže být v NATO ze stejného důvodu jako např. Gruzie - nemá pod kontrolou celé své území. Pokud by Ukrajina vstoupila do NATO, tak by zde vznikla otázka, zda okupovaný ...Zobrazit celý příspěvek

   Ukrajina nemůže být v NATO ze stejného důvodu jako např. Gruzie - nemá pod kontrolou celé své území. Pokud by Ukrajina vstoupila do NATO, tak by zde vznikla otázka, zda okupovaný Krym, nebo separatistické území může vojenský obsadit atd ... Prostě dokud si nevyřeší domácí problémy, tak má smůlu. Putin tohle ví, proto pořád živí separatisty na východě Ukrajiny.Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    15:14 02.02.2022

    Ani Cyprus nemá pod kontrolou celé svoje územie a vstúpil

    Ani Cyprus nemá pod kontrolou celé svoje územie a vstúpil

    • Jorlas
     16:32 02.02.2022

     Kypr není v NATO. Je partnerem, ale ne členem.

     Kypr není v NATO. Je partnerem, ale ne členem.

   • fotr
    18:06 02.02.2022

    Tak nikdo neříká že tam vstoupí dnes a za současného stavu, že?

    Tak nikdo neříká že tam vstoupí dnes a za současného stavu, že?

 • Eiffelos
  23:22 01.02.2022

  ten článek je malo komplexní.Napr. Ty lodě pokud se dostanou k pobřeží pod 20km doetanou se na dosah pobrezniho delostrelectva a raketometu, taky by asi Ukrajinci zaminovali ...Zobrazit celý příspěvek

  ten článek je malo komplexní.Napr. Ty lodě pokud se dostanou k pobřeží pod 20km doetanou se na dosah pobrezniho delostrelectva a raketometu, taky by asi Ukrajinci zaminovali pobřeží. Nato taky možná bude schopné rušit radary na lodich RF z pobřežních vod Rumunska atd.Skrýt celý příspěvek

  • Jiří Šimáček
   07:26 02.02.2022

   Cílem toho článku nebylo zachytit celou komplexitu případného střetu a odhadnout celý jeho průběh. Chtěl jsem jen popsat hlavní jednotky, které mají obě strany k dispozici a ...Zobrazit celý příspěvek

   Cílem toho článku nebylo zachytit celou komplexitu případného střetu a odhadnout celý jeho průběh. Chtěl jsem jen popsat hlavní jednotky, které mají obě strany k dispozici a vyvodit z jejich srovnání, jaké jsou reálné možnosti ČMF provést obojživelnou operaci. Proto ten závěr jak velké síly jsou Rusové schopní vylodit, kde, kdy a za jakých podmínek. A na tom by detailnější rozbor možností REB, AWACSů a dalších zbraňových systémů už nic nezměnil.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2