Hrozí útok ruské Černomořské flotily na ukrajinské pobřeží?

Hrozí útok ruské Černomořské flotily na ukrajinské pobřeží?
Raketový křižník Moskva zůstane ve službě až do roku 2040 / Public Domain (Zvětšit)

Vylodění na pobřeží Černého nebo Azovského moře je často zmiňováno jako jeden z možných směrů útoku sil Ruské federace na Ukrajinu. Je takový útok vůbec proveditelný? Jaké síly může ruská Černomořská flotila (ČMF) k tomuto úkolu nasadit a naopak, jaké má Ukrajina možností tomuto útoku zabránit?

Černomořská flotila

ČMF disponuje třemi výsadkovými loděmi typu Projekt 1171 (v kódu NATO Alligator) o standardním výtlaku 3400 tun a čtyřmi loděmi typu Projekt 775 (Ropucha), vyrobenými v Polské lidově demokratické republice, se standardním výtlakem 2200 tun. K vylodění praporu námořní pěchoty s podpůrnými prostředky je třeba dvou lodí Projektu 1171 nebo tří Projektu 775.

Protože dvě z lodí procházejí dlouhodobými opravami, stačí kapacita zbývajících k vysazení dvou zesílených praporů námořní pěchoty. Zůstává ale otázkou, jestli je všech pět lodí opravdu schopno nasazení. Hlavně lodě typu 1171, které pochází ze šedesátých let minulého století a prošly vyčerpávajícím nasazením v syrské kampani.


Výsadková loď projektu 775 (Ropucha)

Mimochodem, nedávno navštívily Baltské moře tři lodě typu Alligator a objevily se spekulace, že místo návratu ke své domovské Severní flotile zamíří do Středozemního nebo Černého moře. Tím kapacita výsadkových sil ČMF vzroste až na tři prapory.

Při výčtu sil, které má ČMF k dispozici k ochraně a podpoře výsadku, se zaměříme na protivzdušnou obranu (PVO). Naopak prostředky boje proti ponorkám a lodím nejsou příliš důležité vzhledem k možnostem obránce.

Vlajkovou lodí ČMF je křižník Moskva. Zařazen do služby v roce 1983, standadtní výtlak 12 500 tun. Základ výzbroje tvoří 16 protilodních střel P-500 Bazalt, 96 protiletadlových střel systému S-300F a 40 střel systému OSA-MA. Hlavňovou výzbroj reprezentuje dvojitý 130mm automatický kanón.

Účast této lodě je pro úspěch obojživelné operace klíčová. Jako jediná disponuje dostatečnou zásobou moderních protiletadlových střel pro odražení opakovaného útoku. S-300F má dosah až 90 km, ale kvůli jedinému střeleckého radaru dokáže bránit námořní svaz pouze proti vzdušným cílům útočícím z jednoho směru. Navádí na ně až šest střel současně. Zároveň jeho dva automaticky nabíjené 130mm kanóny s vysokou rychlostí střelby, velkou zásobou munice a dostřelem přes 20 km, představují nejúčinnější prostředek ČMF pro podporu vyloďovaných sil.

Protivzdušný systém blízkého dosahu OSA-MA pochází z 60 let. Může doplnit PVO při útoku letadel nebo vrtulníků, ale nebyl vyvinut proti protilodním střelám letící těsně při hladině moře. Jeho minimální výškový dosah je vyšší než udávaná letová hladina ukrajinských protilodních střel Neptun.

Křižník Moskva měl od roku 2020 procházet nezbytnými opravami a modernizací, ke které nakonec z důvodu chybějících kapacit nedošlo. Byl pouze provizorně opraven. V současné době je schopen plavby, ale není jasné, jestli je také plně bojeschopný. V lednu probíhajícího námořního cvičení ČMF se Moskva neúčastní.

Hlavní bojovou sílu ČMF představují tři nové fregaty třídy Admirál Grigorovič o standardním výtlaku 3600 tun, zařazené do výzbroje v letech 2016 až 2017. Jejich výzbroj tvoří osm střel typu Kalibr/Oniks, 24 střel SA-N-12 (námořní verze pozemního systému Buk) s dosahem 40 km a 100mm námořní kanón.


Fregata Admirál Grigorovič ; větší foto / Mil.ru, CC BY 4.0

Skupina lodí se systémem SA-N-12 dokáže vytvořit kvalitní a hustou PVO lodního svazu, každá z nich může díky čtyřem střeleckým radarům navádět až 12 střel současně na cíle útočící z různých směrů. Podstatnou nevýhodou fregat je nízké množství nesených raket.

Křižník i fregaty dále disponují šestihlavňovými 30mm kanóny AK-630, které je možné použít pro vlastní obranu před protilodními střelami. Vzhledem k jejich krátkému dosahu se ale pro účely ochrany výsadkových lodí nehodí.

A to je z lodí, se kterými je nutno počítat, vlastně všechno. Poslední dvě větší lodě ČMF jsou fregaty třídy Krivak. Pocházejí z přelomu 70. a 80. let minulého století a jejich hlavní výzbroj představují protilodní/protiponorkové střely Metel a zastaralý PVO systém Osa-MA. Do stavu ČMF také patří větší množství menších lodí, zejména korvet, a to i moderních typů. Všechny ale disponují omezenými prostředky PVO (protileteckými kanóny, MANPADy). Pro podporu výsadku mohou využít kanóny ráží 76 a 100 mm s malou zásobou munice.

ČMF disponuje i vlastním letectvem a k ochraně výsadku může nasadit 38. gardový stíhací pluk s jednou letkou (12 stíhaček) Su-27 a jednou s letadly Su-30SM. Typ Su-30SM představuje protivníka, kterému se nemůže rovnat žádný typ ve výzbroji Ukrajiny. 43. bitevní pluk s dvěma letkami Su-24M/MR a Su-30SM a 37. pluk se S-24 a Su-25 lze nasadit k podpoře vysazených jednotek.

Stíhačky Su-27 / Su-30SM dokážou zachytit i protilodní střely. Problém představuje odhalení útočících střel v dostatečné vzdálenosti od lodního svazu. Nejlepším prostředkem k tomu jsou stroje včasné výstrahy typu AWACS. ČMF je nemá ve výzbroji. Jejich zapůjčení od ruského letectva není pravděpodobné, protože to má samo ve výzbroji pouze 11 kusů těchto strojů. Navíc se jedná o letadla typu A-50 z 80. let, která mají potíže s detekcí střel s plochou dráhou letu. Moderní A-100 ještě několik let nebude ve výzbroji. V případě útoku jsou tak stíhačky Su-27/Su-30SM odkázány na své palubní radary. K likvidaci protilodních střel může každá stíhačka použít až 12 raket R-27/R-77/R-73.  

Ukrajinská obrana 

Vlajkovou a zároveň největší lodí ukrajinského námořnictva je fregata Hetman Sahajdačnyj třídy Krivak III. Je na černomořské poměry relativně moderní, pochází z 90. let. Bohužel patří do třídy, která byla určena pro pobřežní stráž, a proto postrádá protilodní řízené střely. K boji s loděmi protivníka tak má pouze 100mm námořní kanón a torpéda. Ostatní ukrajinské lodě – vesměs hlídkové čluny – jsou na tom s výzbrojí ještě hůře. Proti ruským lodím s protilodními střelami nemají šanci. Ukrajinské lodě tedy nejsou schopné výsadku zabránit ani mu způsobit větší škody.

Ukrajinské letectvo má asi 100 bojových letadel typů Su-27, Mig-29, Su-24 a Su-25. K útoku na výsadkové lodě se hodí zejména Su-24 a částečně i Su-25. Nemají ale protilodní řízené střely. K útoku mohou použít jen neřízené pumy a neřízené rakety. Naposled se o něco podobného pokusili Argentinci u Falkland s A-4 Skyhawk. Sice dosáhli několika zásahů, ale za cenu těžkých ztrát. A ČMF dnes disponuje silnější a modernější PVO než Britové u Falkland. Ukrajinské letectvo proto také nepředstavuje pro ČMF vážnější hrozbu.

Pobřežní obrana zařadila do výzbroje na jaře 2021 první oddíl protilodního systému Neptun. Ten je teď největším trumfem Ukrajinců v boji s ČMF. Oddíl se skládá ze šesti odpalovacích vozidel s kapacitou 24 střel. Celková zásoba raket pro oddíl pak činí 72 kusů. Výroba dále pokračuje a zatím byly objednány tři oddíly. Proto je pravděpodobné, že v této chvíli už má Ukrajina další vozidla i rakety použitelné minimálně pro doplnění munice a nahrazení utrpěných ztrát.

Poznámka Redakce Armádních novin
Pode jiného výkladu informací z ukrajinských médií pobřežní obrana zařadila do výzbroje na jaře 2021 pouze první zmenšený prototypový oddíl protilodních kompletů Neptun. Součástí tohoto oddílu je zřejmě pouze jediné odpalovací vozidlo, takže nasaditelnost v boji je silně diskutabilní. Navíc zřejmě ještě není k dispozici hlavní senzor, radiolokátor Mineral-U. První sériový oddíl Neptun vstoupí do služby letos v dubnu. Současně byl oficiálně objednán druhý sériový oddíl.


Zničení cvičného cíle střelou Neptun

Střela Neptun vychází ze sovětské Ch-35, jedná se o podzvukovou zbraň, která k cíli letí při hladině moře. Její hlavice obsahuje 150 kg výbušnin a je určena k ničení lodí do výtlaku 5000 tun. To stačí na všechny lodě ČMF s výjimkou křižníku Moskva. Střela je relativně pomalá a prvky snížené zjistitelnosti se na ní mají uplatnit až v pozdějších verzích. Proto nepředstavuje pro moderní lodní PVO extrémně těžký cíl. Šanci na překonání obrany může mít při současném útoku většího množstvím střel a jejím zahlcení.

Zbývá otázka vhodného umístění oddílu a včasného zjištění cíle. V současné době jsou ukrajinsko – ruská hranice i Černé moře objektem intenzivního zájmu průzkumných letadel a dronů NATO. K získaným informacím má zřejmě přístup i Ukrajina. Kromě toho využívá ukrajinské námořnictvo k průzkumu pětici tureckých dronů Bayraktar TB2. Proto předpokládejme, že by se informace o vyplutí většího svazu lodí, jeho poloze i složení dostaly k Ukrajincům včas. Současně předpokládejme, že se Ukrajincům podaří rozmístit komplex Neptun před začátkem invaze.

Střely Neptun mají dosah 260 km (podle jiných zdrojů 300 km) a při vhodném umístění dokáže jediný oddíl (šest odpalovacích vozidel) pokrýt prakticky celé ukrajinské pobřeží.

K napadení lodí útočníka dojde tedy ihned po narušení ukrajinských výsostných vod, a to salvou 24 raket Neptun. Ukrajina by mohla zvýšit šanci na průnik PVO diverzní akcí dronů Bayraktar. Kromě pěti strojů námořnictva disponuje několika desítkami kusů také ukrajinské letectvo. Lehce vyzbrojené drony sice nedokážou způsobit plavidlům zásadní škody, ale útok na plně naložené výsadkové lodě pořád představuje hrozbu, ruské stíhačky a lodní PVO nemohou ignorovat.

Dále činnost komplexů Neptun mohou krýt ukrajinské stíhačky Su-27 a MiG-29. Ty by nemusely podstupovat pro ně nevýhodný boj s modernějšími ruskými letadly. Postačí pouze přiblížit se na potřebnou vzdálenost, upoutat pozornost ruských letadel a pak rychle ustoupit zpět (do krytu vlastní PVO) a dát tak Neptunům čas na dosažení lodního svazu.  

Poslední možností, jak usnadnit Neptunům cestu k cíli je jejich krytí pozemní PVO. Díky zaměstnání ruských Su-27/Su-30SM ukrajinskými drony, stíhačkami nebo PVO tedy celá salva 24 střel Neptun (nebo její podstatná část) skutečně může doletět k lodnímu svazu.


MiG-29 ukrajinského letectva; větší foto / Ukrajinské ministerstvo obrany

Ruské systémy S-300F a SA-N-12 mají uváděnou pravděpodobnost zničení cíle, jaký představuje střela s plochou dráhou letu, cca 80 % jednou raketou. A pro zvýšení pravděpodobnosti zásahu se obvykle postřeluje cíl dvěma raketami současně. Lodní PVO tvořená křižníkem Moskva a třemi fregatami třídy Admirál Grigorovič umí současně poslat do vzduchu 42 „antiraket“. Teoreticky tedy většinu útočících střel Neptun mohou ruské lodě zachytit. Největší šancí Ukrajinců je ruský problém s obtížnou koordinaci palby PVO v takové situaci. Může docházet k situacím, kdy se více lodí zaměří na stejný cíl a jiný nepostřeluje žádná. V posledním okamžiku ještě přicházejí ke slovu z ramene odpalované komplety Strela 2 na výsadkových lodích a klamné cíle. První útok tedy pravděpodobně způsobí pouze menší nebo žádné škody.

Situace se ale změní, pokud oddíl Neptun přežije ruský protiútok a podaří se přebít odpalovací vozidla. Když uvážíme průměrnou spotřebu minimálně tří protiletadlových střel na jeden Neptun (střílí se salvy po dvou, někdy cíl postřelují dvě lodě, někdy první salva nezasáhne, a ještě je čas na druhou), tak při prvním útoku ruské lodě spotřebují nejméně 72 střel na obranu proti komplexům Neptun (pokud se podaří vypustit salvu všech 24 střel).  

Jestliže nebude součástí svazu křižník Moskva, tak už během prvního útoku došla ruským lodím protiraketová munice. A i když počítáme s Moskvou, nebudou mít fregaty při dalším útoku dostatek raket ke střelbě dvěma střelami současně na jeden cíl ani na opakované postřelování cíle. Třetí salva střel Neptun pak zamíří do zcela vyčerpané PVO a obrana ruských lodí bude plně záviset na doprovodných stíhačkách.

Závěr

ČMF je schopná podniknout vylodění na ukrajinském pobřeží silou maximálně dvou praporů. Nezbytnými podmínkami jsou bojeschopnost a účast křižníku Moskva a alespoň dvou moderních fregat, tedy prakticky celé bojové síly ČMF. A zároveň zničení oddílku protilodních Neptunů nejpozději po první salvě, nejlépe ale ještě před ní. Protože ani tak není možné vyloučit náhodný zásah nebo škody způsobené například drony, je třeba se pokusit eliminovat průzkumné prostředky protivníka a využít momentu překvapení.

Naopak úspěch obránce závisí na včasném objevení lodního svazu, schopnosti udržet oddíl Neptunu „naživu“ dostatečně dlouho pro opakovaný útok a její aspoň částečná kooperace s PVO i drony a stíhačkami ukrajinského letectva.

Výše uvedené nám také zcela jednoznačně určuje možný prostor a čas pro vylodění. Tím prostorem je pobřeží Azovského moře. To se totiž nachází dostatečně blízko případné fronty, tak aby byla možnost malý výsadek dostatečně rychle posílit pronikajícími pozemními vojsky. Dva prapory námořní pěchoty nejsou síla, která by se na pobřeží proti ukrajinské armádě dokázala udržet delší dobu. Zároveň v blízkosti hranice s Ruskem stoupá šance na odhalení a likvidaci oddílu Neptun. V neposlední řadě je azovské pobřeží chráněno proti průzkumným prostředkům NATO Krymem a je tam vyšší šance dosáhnout momentu překvapení.

Naopak pobřeží Černého moře mezi Krymem a Oděsou je hlubokým ukrajinským zázemím, kde se Neptuny snadněji ukryjí, výsadek by byl izolován a mezinárodní vzdušný prostor budou bezpochyby využívat Poseidony, E-8, Global Hawky i lodě NATO. Teoreticky Ruská federace může prostor prohlásit za zónu bojových operací a uzavřít. Příjme to ale NATO?

Pokud se NATO postaví proti, tak zejména díky aliančnímu letectvu dojde k rychlé likvidaci ČMF nebo k jejímu zahnání do přístavů. Ruský svaz mohou také odhalit průzkumné lety v rumunském vzdušném prostoru a družicové snímky.


Výsadková loď Ivan Gren; větší foto / Mil.ru, CC BY 4.0

Dodatek

Ve čtvrtek vyšel na webu The Drive článek, který podrobně informuje o pohybech ruských námořních sil. Kromě tří výsadkových lodí Severní flotily, které již do Středozemního moře vpluly, jsou na cestě další tři plavidla z Baltské flotily. Celkem pět lodí třídy Ropucha a k tomu nejmodernější ruská výsadková loď Ivan Gren se standardním výtlakem 6600 tun. V Středozemním a Černém moři dochází k soustředění prakticky všech použitelných výsadkových plavidel tří ruských flotil.

Oficiálním důvodem je plánované cvičení ve Středozemním moři. Na rozdíl od ostatních cvičení, která v těchto dnech ruské námořnictvo provádí, nebylo zatím v tomto případě oznámeno ani jeho datum ani přesné místo. Cvičení se pak kromě šesti výsadkových lodí mají dále účastnit dvě velké lodě Pacifické flotily, křižník Varjag a torpédoborec Admirál Tributs. Varjag je sesterskou lodí Moskvy se stejnou výzbrojí, jen je o něco mladší a v mnohem lepším technickém stavu. Admirál Tributs z roku 1985 patří ke třídě torpédoborců Udaloj s výtlakem 6900 tun, konstruovaných se zaměřením na protiponorkový boj. Jeho protiletadlovou výzbroj představuje 64 raket SA-N-9 (námořní verze systému SA-15 Tor). Mají sice dosah jen 12 km, ale díky velkému počtu střel, krátké reakční době a vysoké rychlosti palby je systém SA-N-9 ideálním prostředkem pro odražení útoku protilodních střel. Pro podporu výsadku disponuje torpédoborec dvojkanónem ráže 130 mm.

Takto rozsáhlé cvičení se zapojením lodí všech ruských flotil je velmi neobvyklé a jasně se nabízí souvislost se současným hromaděním ruských sil kolem ukrajinských hranic. Pokud tento svaz propluje Bosporem, situace v Černém moři se zásadně změní. ČMF bude schopna vysadit na břeh celou brigádu námořní pěchoty a zároveň získá dostatek plavidel vhodných k ochraně a podpoře výsadku. Oddíl střel Neptun dál představuje nebezpečného protivníka a může napáchat ruským silám značné škody. Ale jeden nebo i více zásahů už nedokáže způsobit útočníkovi zásadní ztráty a úspěšnému vylodění zabránit.

Autor je uveden pod pseudonymem. Redakce Armádních novin pravé jméno zná. Autor mimo jiné působí na portále Palba.cz a v případě dotazů bude reagovat v diskuzi pod článkem.

Zdroje: ATM, Válečné lodě 7. díl, The Drive, topwar.ru

Nahlásit chybu v článku


Související články

Strážce Černého moře: Křižník Moskva čeká modernizace

V roce 2018 započne hloubková modernizace raketového křižníku Moskva třídy Slava ruské Černomořské ...

Rumunská říční flotila: strážce Dunaje

Říční loďstva si většinou neužijí tolik pozornosti jako námořní. Přesto odvádějí důležitou práci. ...

Budoucnost ruských jaderných ponorek

Na konci minulého roku se v ruském Severodvinsku odehrály pro ruské námořnictvo tři významné ...

Reznikov: Ukrajina chce maximalizovat cenu ruské agrese

Oleksij Reznikov (oficiální TW účet) zastává dva měsíce post ukrajinského ministra obrany. Za tuto ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jiří Šimáček
  22:22 01.02.2022

  Ještě ke složení a neúplnosti prvního oddílu Neptunů. Pátral jsem docela dlouho a všechny nalezené fotografie na webech, na kterých je vidět větší množství vozidel oddílu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě ke složení a neúplnosti prvního oddílu Neptunů. Pátral jsem docela dlouho a všechny nalezené fotografie na webech, na kterých je vidět větší množství vozidel oddílu, pocházejí z přehlídky k 30. výročí nezávislosti Ukrajiny v Kyjevě ze srpna 2021. Oddíl se jí zúčastnil ve složení:

  1 x odpalovací vozidlo
  1 x transportně-nabíjecí vozidlo
  1 x velitelské stanoviště
  4 x transportní vozidlo
  2 x radar Mineral-U

  https://www.youtube.com/watch?... (čas 44:44)Skrýt celý příspěvek

  • darkstyle
   15:18 02.02.2022

   Podľa všetkého Ukrajina priebežne dopĺňať oddiel podľa prebiehajúcej výroby. Dnes kľudne môže disponovať 1.5 oddielom. Strategický by som ho dal niekde medzi Cherson a Odesu. Teda ...Zobrazit celý příspěvek

   Podľa všetkého Ukrajina priebežne dopĺňať oddiel podľa prebiehajúcej výroby. Dnes kľudne môže disponovať 1.5 oddielom.

   Strategický by som ho dal niekde medzi Cherson a Odesu. Teda môcť ostreľovať aj Krym. V prípade nutnosti rýchlo sitahnut za Odesu a ďalej..Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  21:05 01.02.2022

  přesuny loďstva do Azovského moře jsou asi nejvážnější hrozbou možného konfliktu, cílem zřejmě bude Mariupol a cesta na Krym před tím než Ukrajina vybuduje pobřežní obranu, akce na ...Zobrazit celý příspěvek

  přesuny loďstva do Azovského moře jsou asi nejvážnější hrozbou možného konfliktu, cílem zřejmě bude Mariupol a cesta na Krym před tím než Ukrajina vybuduje pobřežní obranu, akce na Donbase budou zřejmě odlehčovací, snahou Ruska bude zahrát to na lokální šarvátku s následným uklidněním (pro OSN),co může Ukrajina? zatím málo - minovat,dronovat, minovat a zákopy - tanky a dělostřelectvo budou rusové díky hrozbám zaměstnávat jinde a počítat že je včas nepřisunouSkrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   08:01 02.02.2022

   Ano, tam by to vylodění a palebná podpora z moře dávala největší smysl. I kapacita PVO a REB by určitě byla Rusům k užitku.

   Ano, tam by to vylodění a palebná podpora z moře dávala největší smysl. I kapacita PVO a REB by určitě byla Rusům k užitku.

  • zdeno
   10:53 02.02.2022

   ještě dovětek - pokud by ještě měli ukrajinci ještě staré T55 a záložáky do nich a vytvořili pohyblivé prapory s dělostřeleckou pozorovatelnou rozmístěné skrytě v dosahu pobřeží ...Zobrazit celý příspěvek

   ještě dovětek - pokud by ještě měli ukrajinci ještě staré T55 a záložáky do nich a vytvořili pohyblivé prapory s dělostřeleckou pozorovatelnou rozmístěné skrytě v dosahu pobřeží (jinde by byli na nic) a stihli je vycvičit - pro vše co má ruská nám.pěchota a výsadkáři je T55 rovnocenný soupeř a umí i dělostřelecké přepady - měli by šanci zastavit námořní výsadekSkrýt celý příspěvek

 • Radovan
  20:18 01.02.2022

  Podle mě jde Putinovi o vytvoření co největšího tlaku na Ukrajinu, který budou libovolně stupňovat podle potřeby a z kterého by mohlo třeba něco i politicky kápnout (nějaký ústupek ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle mě jde Putinovi o vytvoření co největšího tlaku na Ukrajinu, který budou libovolně stupňovat podle potřeby a z kterého by mohlo třeba něco i politicky kápnout (nějaký ústupek Západu). Hlavně mu ale jde o to, aby Ukrajina neměla klid. Aby se její armáda personálně vyčerpávala v ustavičné hrozbě čelit invazi, aby odradili pod hrozbou války investory a ty co tam už jsou, aby z Ukrajiny odešli, aby z ní odcházeli schopní lidé. Zkrátka aby Ukrajině všemožně překazili nějakou prosperitu a klidný život.
  Protože skutečně prozápadní a úspěšná Ukrajina je pro putinovské Rusko obrovským nebezpečím. Taková Ukrajina by lidem v Rusku ukázala, že to jde i jinak, než mít doživotního cara, obrovskou korupci a nekompetentní vedení, nemožnost mít skutečnou opozici a nezávislá média. Mnoho lidí je mezi Ukrajinou a Ruskem v rodinném spojení a pokud by se Ukrajině dobře dařilo, tak Rusové velmi dobře uvidí.
  Tahle strategie se ale může Putinovi i vymknout z ruky, protože to vypadá, že z téhle zimní bububu krize ukrajinská armáda vyjde dost posílenáSkrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   21:28 01.02.2022

   Podobnú taktiku používajú islamskí teroristi. Napríklad keď Palestínci strieľajú tie primitívne rakety čo ich točia na SV-18 v pivniciach a Izrael ich musí ničiť drahými ...Zobrazit celý příspěvek

   Podobnú taktiku používajú islamskí teroristi. Napríklad keď Palestínci strieľajú tie primitívne rakety čo ich točia na SV-18 v pivniciach a Izrael ich musí ničiť drahými antiraketami. Tiež Al-kájda mala také obdobie, že stále púšťali von všelijaké nahrávky v ktorých sa vyhrážali USA. Hoci sa nič nestalo, ale tie opatrenia znervózňovali obyvateľstvo a aj to niečo stálo. Takýto druh nátlaku je pomerne účinná zbraňSkrýt celý příspěvek

  • danny
   00:22 02.02.2022

   Je tu ale jeden drobný problém. Ani po sedmi letech prozápadního směřování Ukrajiny to fakt ta úspěšná země, která by nastavovala Rusku to nepěkné zrcadlo, není. A Západ pro to nic ...Zobrazit celý příspěvek

   Je tu ale jeden drobný problém. Ani po sedmi letech prozápadního směřování Ukrajiny to fakt ta úspěšná země, která by nastavovala Rusku to nepěkné zrcadlo, není. A Západ pro to nic nedělá. Ti schopní lidé už dávno odešli. Dělají u nás nebo v Rusku kvalifikované práce. Takže těžko by současné ruské manévry mohly souviset s překažováním zatím fakt neviditelné ukrajinské prosperity.Skrýt celý příspěvek

   • Jaws
    03:32 02.02.2022

    Větší změny potřebují větší čas. My jsme si taky prošli divokými devadesátkami a v mnoha ohledech to mají Ukrajinci o hodně složitější. Nemají za souseda prosperující a historii ...Zobrazit celý příspěvek

    Větší změny potřebují větší čas. My jsme si taky prošli divokými devadesátkami a v mnoha ohledech to mají Ukrajinci o hodně složitější. Nemají za souseda prosperující a historii poučené Německo, ale nepoučené a agresivní Rusko, které dělá co může, aby to Ukrajině zkomplikovalo. Přesto na Ukrajině je demokracie a politická soutěž. Tedy to co v Rusku neexistuje. Putinovi nejde o bezpečnost ruského státu, ale o bezpečnost režimu. Nakonec se nerozhodne podle vojenských hledisek, ale podle politických. Resp. podle toho, co si vyhodnotí jako větší riziko pro něj. Putin se nebojí útoku NATO, on se bojí masy Rusů. V ruských dějinách bylo plno vzpour. Ovšem naději na nějakou demokratickou revoluci v RF nevidím. V tom je Ukrajina jiná. V Rusku by to mohla být změna ještě k horšímu. Ale tím rozhodně nechci obhajovat Putina. Je to prokletí té země.Skrýt celý příspěvek

    • infi
     10:01 02.02.2022

     "Přesto na Ukrajině je demokracie a politická soutěž. Tedy to co v Rusku neexistuje." Tohle muze napsat jenom nekdo, kdo tam nezil, nezna mistni pomery a problemy co resi normalni ...Zobrazit celý příspěvek

     "Přesto na Ukrajině je demokracie a politická soutěž. Tedy to co v Rusku neexistuje."
     Tohle muze napsat jenom nekdo, kdo tam nezil, nezna mistni pomery a problemy co resi normalni lide.

     Ne, nic takoveho tam neni a nikdy nebude. Oligarchove, banditi a neskutecna korupce. Dodnes jsou tam militarni skupiny, ktere nespadaji pod veleni armady.

     Ono k tak velke zmene nestaci mavat vlajeckou EU a vykrikovat demokraticka hesla, ale je potreba kompletne pretransformovat minimalne jednu generaci obyvatel na uplne jine mysleni a styl zivota. Ti lidi museji mit motivaci tu zemi budovat, ne rozkradat dal. Takze nejaky blahobyt na Ukrajine rozhodne neni otazkou nejblizsich 30-50 let.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      13:34 02.02.2022

      Jistěže je. Takové změny se nestanou přes noc. Například u vás na Slovensku (pokud tedy jsi Slovák...) fungovala mafie ve státním aparátu do předloňska a je otázkou nakolik je ...Zobrazit celý příspěvek

      Jistěže je. Takové změny se nestanou přes noc. Například u vás na Slovensku (pokud tedy jsi Slovák...) fungovala mafie ve státním aparátu do předloňska a je otázkou nakolik je situace vyřešena... Takže samozřejmě, že Ukrajina není a ani nemůže být ukázkově demokratický stát, ale dělá změny k tomu, aby se jím stala. Zrovna včera jsem četl článek o kompletní reorganizaci tajné služby a její čištění od proruských elementů.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      19:13 02.02.2022

      Na Ukrajině ve volbách přechází moc z jedněch rukou do druhých. A nikdo dnes neví kdo vyhraje příští volby. To je ten zásadní rozdíl od ruského autoritářství.

      Na Ukrajině ve volbách přechází moc z jedněch rukou do druhých. A nikdo dnes neví kdo vyhraje příští volby. To je ten zásadní rozdíl od ruského autoritářství.

   • liberal shark
    06:32 02.02.2022

    Co byste také čekal za pouhých 7 let ve válečných podmínkách po 100 letech sovětské a nacistické devastace ? Nicméně trend je jasný - Rusko jde dolů, Ukrajina nahoru.

    Co byste také čekal za pouhých 7 let ve válečných podmínkách po 100 letech sovětské a nacistické devastace ? Nicméně trend je jasný - Rusko jde dolů, Ukrajina nahoru.

    • danny
     15:51 03.02.2022

     Pokud transformace a růstový trend nepřijde rychle, nenaskočí nikdy. Tak to prostě je. Československo po roce 1918 bylo uprostřed válkou zničené Evropy, vedle poraženého a ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud transformace a růstový trend nepřijde rychle, nenaskočí nikdy. Tak to prostě je. Československo po roce 1918 bylo uprostřed válkou zničené Evropy, vedle poraženého a trestaného Německa, zaostalého agrárního Polska a Rakouska. Po osmi letech patřilo do cca druhé desítky nejvyspělejších zemí, předběhlo všechny sousedy (další věc je, že jsme se pak totálně zasekli a ve druhé polovině třicátých let se zase propadli kamsi na chvost).
     Na Ukrajině neproběhl Majdan kvůli politickým chimérám, ale vizi ekonomické transformace spojené s harmonizací s EU. Dostává prachy, politickou podporu. Výsledky? Tristní. Že prý je to jen sedm let? To jsou kecy. Tvrdá data a trendy mluví celkem jasně.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:41 04.02.2022

      Ale no tak. Vybereš 2 naprosto neporovnatelné situace a steašně se divíš, že výsledky nejsou stejné...

      Ale no tak. Vybereš 2 naprosto neporovnatelné situace a steašně se divíš, že výsledky nejsou stejné...

   • Radovan
    07:57 02.02.2022

    Zatím je brzo na nějaké soudy o ekonomické úspěšnosti Ukrajiny. Hlavní je, že se ta země po roce 2014 nerozpadla, jak si mnoho lidí myslelo. Jejich státnost to naopak velmi ...Zobrazit celý příspěvek

    Zatím je brzo na nějaké soudy o ekonomické úspěšnosti Ukrajiny. Hlavní je, že se ta země po roce 2014 nerozpadla, jak si mnoho lidí myslelo. Jejich státnost to naopak velmi posílilo.
    Vlastně znovu vybudovali armádu, přeorientovali svůj obchod z východu na Západ. Třeba vloni měli největší export v historii. Potencionál mají stále obrovský.
    Putinovi jde o to, aby i jen náznak dobré cesty vzhůru zašlapal.
    Souhlasím, že Západ by Ukrajinu měl podpořit daleko víc. Určitě se to vyplatí.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     08:15 02.02.2022

     Lenže to je beh na dlhé trate a je otázne či má Ukrajina toľko času. Mimochodom, na internete je niekoľko rozhovorov s Ivanom Miklóšom. Bývalým ministrom financií SR ktorý odišiel ...Zobrazit celý příspěvek

     Lenže to je beh na dlhé trate a je otázne či má Ukrajina toľko času. Mimochodom, na internete je niekoľko rozhovorov s Ivanom Miklóšom. Bývalým ministrom financií SR ktorý odišiel na Ukrajinu reformovať ukrajinskú ekonomiku. Určite zaujímavé čítanie o zmenách ktoré za posledné roky postihli UkrajinuSkrýt celý příspěvek

     • padre
      20:20 02.02.2022

      Putin má zásluhu v jedné věci,podařilo se mu vytvořit ukrajinský národ ,sjednotit jej a dát mu příběh. Kdyby měl kapku soudnosti ,tak sám odstoupí a na svém sídle bude psát paměti. Zobrazit celý příspěvek

      Putin má zásluhu v jedné věci,podařilo se mu vytvořit ukrajinský národ ,sjednotit jej a dát mu příběh. Kdyby měl kapku soudnosti ,tak sám odstoupí a na svém sídle bude psát paměti.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:51 03.02.2022

      @ padre "Putin má zásluhu v jedné věci,podařilo se mu vytvořit ukrajinský národ ,sjednotit jej a dát mu příběh. " Ktovie, možno sa dočkáme aj Voloďovej ulice v Kyjeve a aj jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      @ padre

      "Putin má zásluhu v jedné věci,podařilo se mu vytvořit ukrajinský národ ,sjednotit jej a dát mu příběh. "

      Ktovie, možno sa dočkáme aj Voloďovej ulice v Kyjeve a aj jeho sochy ako zakladateľa a vizionára modernej úspešnej Ukrajiny. ;-Skrýt celý příspěvek

    • danny
     15:54 03.02.2022

     Radovane, fangliček a národoveckých příběhů se nikdo nenají, ani v kamnech jimi nezatopíš. Lidi potřebují práci, vizi budoucnosti, důvěru v instituce. Ano, poprve po dlouhé době ...Zobrazit celý příspěvek

     Radovane, fangliček a národoveckých příběhů se nikdo nenají, ani v kamnech jimi nezatopíš. Lidi potřebují práci, vizi budoucnosti, důvěru v instituce. Ano, poprve po dlouhé době poskočil export. Ale celkově jsou ta čísla tristní. To nedává moc dobrou vizi zářné budoucnosti.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      23:05 03.02.2022

      Na Ukrajině od jara letošního roku začíná stavět dálniční tahy US firma Bechtel ,která s obrovskou rychlostí stavěla chorvatské dálnice.US stavebni technologie a ukrajinská ...Zobrazit celý příspěvek

      Na Ukrajině od jara letošního roku začíná stavět dálniční tahy US firma Bechtel ,která s obrovskou rychlostí stavěla chorvatské dálnice.US stavebni technologie a ukrajinská pracovní síla,za pár let možná budeme koukat na ukrajinské dálnice stejně jako dnes na polské.Skrýt celý příspěvek

 • dusan1
  19:55 01.02.2022

  Nehrozí ... Ruské námorníctvo je najslabším článkom ruských ozbrojených síl a mimo jadrových ponoriek sa Rusko dlhodobo trápi s údržbou, modernizáciou i výstavbou nových ...Zobrazit celý příspěvek

  Nehrozí ...

  Ruské námorníctvo je najslabším článkom ruských ozbrojených síl a mimo jadrových ponoriek sa Rusko dlhodobo trápi s údržbou, modernizáciou i výstavbou nových jednotiek. Čiernomorská flotila nie je výnimkou a jediné čo je možné reálne očakávať od tejto flotily je vypálenie salvy striel s plochou dráhou letu. Síce sú kapacity Ukrajiny obmedzené ale i náhodný úspech ukrajinskej armády by mohol byť pre Rusov krvavý a čo by s tým získali ?

  Na Ukrajinu môžu zaútočiť zo severu, z východu, a i z Krymu. Rusi nepotrebujú žiadne vyloďovacie operácie s tých ich pár plavidlami na to vhodnými.

  Rusom je čiernomorská flotila dobrá na pôsobenie mimo Čierneho mora, lebo tam je to mimo pôsobenia ich pozemných síl. Preto majú základňu v Tartuse u Asada.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   07:53 02.02.2022

   Přesně tak. Výsadková operace je složitá věc náročná na logistiku a používá se, když není možno dostat se na místo po zemi. Rusko nemá zapotřebí podniknout výsadkovou operaci, leda ...Zobrazit celý příspěvek

   Přesně tak. Výsadková operace je složitá věc náročná na logistiku a používá se, když není možno dostat se na místo po zemi. Rusko nemá zapotřebí podniknout výsadkovou operaci, leda jako klamný útok.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    07:59 02.02.2022

    Nebo jen udržovat hrozbu vylodění s cílem vázat část ukrajinských sil na pobřeží.

    Nebo jen udržovat hrozbu vylodění s cílem vázat část ukrajinských sil na pobřeží.

 • theo
  19:08 01.02.2022

  Ukrajina ukľudňuje , že napadnutie teraz nehrozí . RF vyhlasuje , že ich nenapadne . Ale USA a Nato trvajú na tom , že RF napadne UKr. No mne to hlava neberie . RF zhromaˇždil ...Zobrazit celý příspěvek

  Ukrajina ukľudňuje , že napadnutie teraz nehrozí . RF vyhlasuje , že ich nenapadne . Ale USA a Nato trvajú na tom , že RF napadne UKr. No mne to hlava neberie . RF zhromaˇždil techniku , pre prípad napadnutia DNR a LNR ukrajinskou armádou , aby to z kasární nemali ďaleko a ako odstrašenie . Ja myslím , že to Zelenskému už začína dochádzať , že ich akurát chcú využiť a ak veci nepôjdu dobre tak sa rýchlo bude evakuovať a Ukrajina v tom ostane sama , a to jej nezávidím . Naozaj začínam mať dojem , že jediný kto stojí o konflikt je USA , ale rád by som sa mýlil.Skrýt celý příspěvek

  • dusan1
   19:59 01.02.2022

   No RF tvrdila počas invázie v roku 2014, že s Ukrajinou nebojuje, hoci Lavrov vybavoval vrátenie zajatých ruských vojakov : ) Pozemný útok určite nehrozí .... na to sú Rusi ...Zobrazit celý příspěvek

   No RF tvrdila počas invázie v roku 2014, že s Ukrajinou nebojuje, hoci Lavrov vybavoval vrátenie zajatých ruských vojakov : )

   Pozemný útok určite nehrozí .... na to sú Rusi slabí, ale to neznamená, že Rusko nemá kapacity na útok, napr. letecký, kde riskuje najmenej.

   A USA chcú zrejme vyriešiť rýchlo problém Ukrajiny jednoducho preto, že majú celú Eur´ópu na háku a nechcú sa rozptyľovať pri svojom súperení s Čínou .... to len my v Európe si myslíme, že sme pupkom sveta ... špeciálne na Slovensku sú "experti" čo radi "dokazujú" aký sme my nenahraditeľní ....Skrýt celý příspěvek

  • Cheddar
   09:01 02.02.2022

   USA a NATO celý čas hovoria o riziku(!) napadnutia a snažia sa tomu napadnutiu zabrániť vyzbrojením Ukrajiny hlavně obrannými prostriedkami. V žiadnych hlavných médiách som nevidel ...Zobrazit celý příspěvek

   USA a NATO celý čas hovoria o riziku(!) napadnutia a snažia sa tomu napadnutiu zabrániť vyzbrojením Ukrajiny hlavně obrannými prostriedkami. V žiadnych hlavných médiách som nevidel informáciu že Rusko niečo spraví alebo nie, vždy písali o možnosti/riziku. Nikto by nič s Ruskou inváziou neriešil, keby nenahromadili na hraniciach cez 100 000 vojakov.
   Rusko by samozrejme tvrdilo že žiadna invázia z jeho strany nehrozí aj keby ju plánovalo.
   Ukrajina síce hrozbu berie vážne, ale obyvateľstvo musia ukludniť aby fungovala ekonomika a nezvýšila sa emigrácia. USA skutočne potrebuje svoju pozornosť venovať Číne a táto situácia im nepomáha. Ja osobne predpokladám, že Rusko sa snažilo o nejaké ústupky od NATO a budú zvyšovať napätie, kým ich nedostanú. Uvidíme.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   13:37 02.02.2022

   Áno, Áno... trollové dostali nové noty z Petrohradu. Už tady máme oficiální zdůvodnění přítomnosti 120 000 vojáků...

   Áno, Áno... trollové dostali nové noty z Petrohradu. Už tady máme oficiální zdůvodnění přítomnosti 120 000 vojáků...

  • Tonda
   14:46 02.02.2022

   Theo, když RF shromaˇžďuje armádu po celé délce hranice s UA včetně té Běloruské části, tak to určitě není není pro případ napadení DNR a LNR ani jako jeho odstrašení. Ze severu a ...Zobrazit celý příspěvek

   Theo, když RF shromaˇžďuje armádu po celé délce hranice s UA včetně té Běloruské části, tak to určitě není není pro případ napadení DNR a LNR ani jako jeho odstrašení. Ze severu a Bělorusko to fakt daleko mají. Kdyby to mělo být jen pro ten případ, jak píšeš, tak by byly u hranic s těmito oblastmi a ne všude okolo dokola. Takže s tímhle argumentem fakt nikoho příčetného nepřesvědčíš. Jednoznačně jde o přípravu na invazi a tečka.Skrýt celý příspěvek

 • Standa
  17:01 01.02.2022

  Začínám si myslet, že Rusko nezaútočí. 100tis vojáků je málo na invazi, i kdyby jen na zábor území na východ od Dněpru. Nikde nevidím přesun materiálu, jen techniky. Nikde nejsou ...Zobrazit celý příspěvek

  Začínám si myslet, že Rusko nezaútočí. 100tis vojáků je málo na invazi, i kdyby jen na zábor území na východ od Dněpru. Nikde nevidím přesun materiálu, jen techniky. Nikde nejsou vidět sklady munice, potravin, PHM, servisní střediska......z logistiky je toho strašně málo na tak velkou operaci.Skrýt celý příspěvek

  • Jiří Šimáček
   18:47 01.02.2022

   A taky už to trvá dost dlouho. Když se člověk podívá na akce ruské armády z poslední doby - druhá válka v Čečensku, Gruzie, Krym - tak to byly v tichosti připravované operace, ...Zobrazit celý příspěvek

   A taky už to trvá dost dlouho. Když se člověk podívá na akce ruské armády z poslední doby - druhá válka v Čečensku, Gruzie, Krym - tak to byly v tichosti připravované operace, které pak začaly rychle a s momentem překvapení. Tady už měsíce dochází k hromadění sil. A čas přitom pomáhá Ukrajině - dostává další a další dodávky zbraní, cvičí dobrovolníky, sama zbraně vyrábí. Vypadá to, že Putin si chtěl spíš demonstrací síly a hrozbami vynutit jednání s NATO a ústupky. Druhá věc je, že se mu to zatím nedaří. Tak aby nakonec nezaútočil z frustrace, že se původní plán nepovedl a aby nebyl vnímán za toho, kdo prohrál.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    08:15 02.02.2022

    Možná chce jenom chránit separatistické území před možným útokem ukrajinských sil. Ukrajina sílí a separatisti už by to nezastavili ani s tajnou pomocí Ruska, musela by to být ...Zobrazit celý příspěvek

    Možná chce jenom chránit separatistické území před možným útokem ukrajinských sil. Ukrajina sílí a separatisti už by to nezastavili ani s tajnou pomocí Ruska, musela by to být otevřená vojenská pomoc, těžko obhájitelná mezinárodním právem.Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   19:00 01.02.2022

   Tam 100k vojáků není, jejich tam více - pokud se započítají i vojáci v Bělorusku, tak jich bude cca 180k. Já teda satelity k dispozici nemám, ale to, že se nezveřejnily snímky ...Zobrazit celý příspěvek

   Tam 100k vojáků není, jejich tam více - pokud se započítají i vojáci v Bělorusku, tak jich bude cca 180k. Já teda satelity k dispozici nemám, ale to, že se nezveřejnily snímky "logistiky" - neznamená, že se tomu tak neděje.Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    11:29 02.02.2022

    Vojáků je ve skutečnosti mnohem více než 100 tis, jelikož i toto číslo je pár týdnů staré. V současné době má RF v oblasti pohraničí s Ukrajinou a v Bělorusku asi 140 tis ...Zobrazit celý příspěvek

    Vojáků je ve skutečnosti mnohem více než 100 tis, jelikož i toto číslo je pár týdnů staré. V současné době má RF v oblasti pohraničí s Ukrajinou a v Bělorusku asi 140 tis oficiálních vojáků, k tomu zhruba 30 tis separatistů a zhruba 50 tis Bělorusů. Navíc do oblasti se svážejí další vojáci ze Sibiře, takže do konce Olympiády může být v oblasti necelých 200 tis vojáků RF, stejný počet záloh mobilizovatelných do pár dní, 50 tis Bělorusů a 30 tisíc separatistů. To je potenciál zhruba 500 tis vojáků, což už by na invazi levobřeží a městské boje stačiloSkrýt celý příspěvek

  • Ondra Mrklas
   11:34 02.02.2022

   Většina techniky už byla na místě od dubna minulého roku. Teď se přesouvá ještě nějaká technika, ale hlavní jsou vojáci a velký počet logistické techniky, včetně polních nemocnic a ...Zobrazit celý příspěvek

   Většina techniky už byla na místě od dubna minulého roku. Teď se přesouvá ještě nějaká technika, ale hlavní jsou vojáci a velký počet logistické techniky, včetně polních nemocnic a jiného vybavení mediků. Takže s počty jednotek, které jsem uvedl níže a vybavením, kterým disponují by se invaze dala provést. A osobně si myslím, že Rusové něco vojenského provedou - tohle zašlo na blafování až příliš daleko a v porovnáním s minulým dubnem je všechno víc utajené, jen téměř 15 let po poslední oficiální Ruské válce už jde těžko něco schovatSkrýt celý příspěvek

 • apache
  16:02 01.02.2022

  Ukrajina by se mohla po vzoru Ázerbájdžánu pustit do přestavby starých letounů na drony. Jelikož zahlcení PVO představuje jednu z nejlepších možností jak překonat PVO, tak by se ...Zobrazit celý příspěvek

  Ukrajina by se mohla po vzoru Ázerbájdžánu pustit do přestavby starých letounů na drony. Jelikož zahlcení PVO představuje jednu z nejlepších možností jak překonat PVO, tak by se vyplatilo poslat nad nepřítele všechno co má křídla ať už An-2, či jakékoliv jiné letadlo, nebo i staré drony Tu-143. Nepřítel nebude mít jinou možnost, než se všechny cíle pokusit sestřelit, protože naložené výbušninou mohou samy o sobě představovat ohrožení.Skrýt celý příspěvek

 • infi
  15:10 01.02.2022

  Slusne sci-fi. Proc by CMF utocila skoro samostatne proti cele armade UA? A predstava, ze by NATO sestrelovala ruska letadla a potapela lode v cernem mori uz snad ani nestoji za ...Zobrazit celý příspěvek

  Slusne sci-fi. Proc by CMF utocila skoro samostatne proti cele armade UA? A predstava, ze by NATO sestrelovala ruska letadla a potapela lode v cernem mori uz snad ani nestoji za komentar :-) K podobnemu scenari samozrejme nikdy nedojde.

  Ale budeme fantazirovat o velke valce, protoze to je ted in. Autor zcela ignoruje podstatne veci:
  1) umisteni PVO S-300/S-400 na Krymu (popr. i v oblasti vychodniho brehu Azovskeho more), ktere nejspise zabrani tomu aby se UA letectvo vubec priblizilo k bojove zone.
  2) nedava absolutne zadny smysl, aby celou operaci nejistilo letectvo s AWACSem.
  3) S nejvetsi pravdepodobnosti pozice neptunu je rusum znama a na system provedou raketove utoky z bezpecne vzdalenosti, at uz pomoci strel zeme-zeme, nebo vzduch-zeme. Prostredku na to maji dost.
  4) Pred podobnou akci bych cekal i masivni raketovy utok na letecke zakladny UA, ktere minimalne vyradi z provozu na urcity cas.
  5) NATO se do bojovych akci jako celek nezapoji, pokud nebude mit za zadkem v cernem mori minimalne CSG (ktere se tam nikdy nedostane). Vetsina letist je v dostrelu iskanderu (popr. jinych prostredku) a obavam se, ze by rusove byli moralne v pravu, pokud by provedli odvetny utok na nekoho kdo jim potopi lod. Do toho nikdo nepujde.

  Naopak nejvetsim rizikem bych videl utok delostrelectva na misto vylodeni.Skrýt celý příspěvek

  • infi
   15:40 01.02.2022

   Trochu OT, ale kdyz jsme u simulaci atd... https://www.youtube.com/watch?... Zde je celkem dobre simulovany prubeh teoretickeho moderniho stretu CSG s Cinou u pobrezi. ...Zobrazit celý příspěvek

   Trochu OT, ale kdyz jsme u simulaci atd... https://www.youtube.com/watch?...
   Zde je celkem dobre simulovany prubeh teoretickeho moderniho stretu CSG s Cinou u pobrezi. Pomineme-li nejake diskutabilni veci v simulatoru (napr. AIM-120D ma temer 100% uspesnost zasahu, zatimco cinske AA skoro zadnou) vysledkem stretu by bylo tak jako potopeni cele CSG. Hlavnim duvodem by bylo vycerpani munice / zaspamovani strelami. Nasazenim novych typu zbrani uz nyni jenom Cina snizuje cenu kterou by ji to stalo...Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    15:57 01.02.2022

    Mně se líbí, že nejprve napíšete o tomto článku, že je slušné sci-fi, protože... bla bla bla. A pak sdílíte video, které píše o zničení CSG Čínou na základě toho, že CSG ...Zobrazit celý příspěvek

    Mně se líbí, že nejprve napíšete o tomto článku, že je slušné sci-fi, protože... bla bla bla.
    A pak sdílíte video, které píše o zničení CSG Čínou na základě toho, že CSG vypotřebuje svojí munici. Ergo ve vašem sdíleném videu se píše o tom stejném o čem psal autor, o kterém tvrdíte že píše slušné sci-fi.
    Auto článku, také píše že za jistých, podotýkám jistých specifických podmínek, by mohlo dojít k zahlcení Ruského svazu :-)
    A vámi sdílené video je to stejné jen víc vizuálně propracované. Pracuje se v něm s jistými specifickými podmínkami a výsledkem je zahlcení CSG. :-)

    Tak a teď by mně zajímalo, proč jedno považujete za sci-fi a druhému bezmyšlenkovitě věříte? Když se v podstatě jedná o jeden a tentýž popis. :-)Skrýt celý příspěvek

    • infi
     16:26 01.02.2022

     Ja ale oba strety povazuji za naprosto scifi v nejblizsi dobe. O tom je prvni odstavec. Nenapsal sejm, ze necemu bezmyslenkove verime a necemu ne...to jste si domyslel. Nebo to tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Ja ale oba strety povazuji za naprosto scifi v nejblizsi dobe. O tom je prvni odstavec. Nenapsal sejm, ze necemu bezmyslenkove verime a necemu ne...to jste si domyslel. Nebo to tak mozna vyznelo, nevim.

     V dalsim ale pristupuji na hru autora a v souvislosti s informaci v clanku o prehlceni/vypotrebovani munice (coz jste si vsiml i Vy) jsem si vzpomnel na zcela podobny vysledek jine simulace na kterou jsem hodil odkaz. Neni potreba zatim hledat nic vic :-) Je to ciste jenom "zajimavost".Skrýt celý příspěvek

  • dusan1
   20:05 01.02.2022

   S-300/400 je úplne bezmocné pri operáciách letectva v nízkych výškach, kde prebiehajú útoky na hladinové plavidlá. Čiže na to sú tieto systémy úplne bezcenné .... A-50 síce ...Zobrazit celý příspěvek

   S-300/400 je úplne bezmocné pri operáciách letectva v nízkych výškach, kde prebiehajú útoky na hladinové plavidlá. Čiže na to sú tieto systémy úplne bezcenné ....

   A-50 síce dokáže monitorovať lety takýchto strojov, ale neviem o tom, že by boli schopné navádzať protilietedlové systémy .... to by muselo zabezpečiť následne stíhacie letectvo.

   Neptun je mobilný, čiže Rusi musi nájsť tento systém a keďže ten môže byť i hlbšie vo vnútrozemí tak to je dosť veľký problém ....Skrýt celý příspěvek

   • samoempire
    20:40 01.02.2022

    Rusko má asi 4x letadla A-50, které jsou schopné nasazení. Téměř vůbec nelitaji protože jsou už starší a Rusko úplně nezvláda jejich servis. O novém modelu A-100 škoda ...Zobrazit celý příspěvek

    Rusko má asi 4x letadla A-50, které jsou schopné nasazení. Téměř vůbec nelitaji protože jsou už starší a Rusko úplně nezvláda jejich servis. O novém modelu A-100 škoda mluvit.
    Pravdou je že s AWACS neuděláte parádu na Rudém náměstí tak se na kašle.
    Ruské námorníctvo neudělá nic. Je zastaralé. Letadla pro námořní letectvo téměř nejsou. Pokud bude invaze, tak to budou ty samé t-72 a BMP-1 co před 30 lety.Skrýt celý příspěvek

   • infi
    13:10 02.02.2022

    Muzete rozvest proc je S300/350/400 bezmocna? Minimalni vyska cile napr. pro 9M96 je okolo 5-10 metru, takze zustava pouze (ne)moznost navadeni a tam si nemyslim ze dokazeme ...Zobrazit celý příspěvek

    Muzete rozvest proc je S300/350/400 bezmocna? Minimalni vyska cile napr. pro 9M96 je okolo 5-10 metru, takze zustava pouze (ne)moznost navadeni a tam si nemyslim ze dokazeme posoudit jake maji realne moznosti - tedy jestli jsou systemy PVO propojeny s letectvem atd.). Jaky je dalsi duvod, proc by ten system mel byt nefunkcni? Teren?Skrýt celý příspěvek

    • Jiří Šimáček
     13:34 02.02.2022

     Pokud se shodneme, že země není placatá, tak její zakřivení vytváří pro PVO hluchý prostor, kam radar nevidí. Minimální výška cíle může být pro S-400 pět metrů, ale jen v jeho ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud se shodneme, že země není placatá, tak její zakřivení vytváří pro PVO hluchý prostor, kam radar nevidí. Minimální výška cíle může být pro S-400 pět metrů, ale jen v jeho blízkosti. Na vzdálenost 150 km už to je 1.250 metrů. V maximálním dosahu 400 km už to je přes 9.000 m. Nic pod tuhle výšku PVO nevidí a je bezmocná.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      15:30 02.02.2022

      Nehovorme o tom, že zem nie je ideálna guľa, je dosť členitá.. aj Tangá má svoje kopce

      Nehovorme o tom, že zem nie je ideálna guľa, je dosť členitá.. aj Tangá má svoje kopce

 • toustr
  14:53 01.02.2022

  "Mocnost" ukazuje, že dokáže obsadit druhou "mocnost" za pomoci "moderních" zbraní. Druhá "mocnost" se snaží zajistit, aby ji ta "mocnost" neobsadila, proto vyvíjí "moderní ...Zobrazit celý příspěvek

  "Mocnost" ukazuje, že dokáže obsadit druhou "mocnost" za pomoci "moderních" zbraní. Druhá "mocnost" se snaží zajistit, aby ji ta "mocnost" neobsadila, proto vyvíjí "moderní zbraně".Skrýt celý příspěvek

 • achi.67
  14:46 01.02.2022

  Docela by mne zajímala jedna věc - Rusové shromažďují tanky u hranic, přesouvají lodě, jednotky. To je činnost, která se nedá utajit, Rusové to samozřejmě vědí a jsou si vědomi ...Zobrazit celý příspěvek

  Docela by mne zajímala jedna věc - Rusové shromažďují tanky u hranic, přesouvají lodě, jednotky. To je činnost, která se nedá utajit, Rusové to samozřejmě vědí a jsou si vědomi určitě i toho, že NATO vidí a ví víc, než projde v médiích. Do toho silná prohlášeni od Lavrova, Putina, Šojgu a dalších. To je to, co Rusové podle mne chtějí, aby bylo vidět a slyšet, jak v zahraničí, tak doma. Pro mne je zajímavá otázka, co nechtějí, aby bylo vidět nebo slyšet, protože v tom se podle mne skrývá celé gró této ruské eskalace napětí. Aby porazili Ukrajinu? Dlouhá, náročná válka je nad síly ruské ekonomiky. Ta stejně, jako ruská armáda, kosmický výzkum a další odvětví jsou spíše příklady postupného úpadku, než raketového růstu a rozvoje.
  Ve zdejších diskuzích proběhly informace (neověřoval jsem si je), že se stahují k západním hranicím dálněvýchodní jednotky. Že jednotky, které zasahovaly v Kazachstánu, byly už týdny připravené. Čistě teoreticky to vůbec nemusí mít souvislost s Ukrajinou a Kazachstánem. A ještě více čistě teoreticky - pokud chci zabránit armádnímu puči, co udělám? Rozhodím strukturu - jednotky, kterým nevěřím, přesunu jinam, udám jim smysl a cíl tohoto kroku (třeba příprava na invazi NATO), na jejich místa přesunu jiné, mnohem vzdálenější, protože nemají vytvořené lokální společenské vazby a jsou tedy mnohem loajálnější. A ty jednotky, u kterých se domnívám, že jsou loajální, uvedu do stavu bojové pohotovosti.
  Je to všechno jen a jen fabulace, ale opět čistě teoreticky - kolik Rusů si uvědomuje, že na tom nejsou čím dál lépe, že jsou čím dál více v izolaci, že je jejich sousedi se jich obávají a že stále čím dál víc platí, že Rus nemá přátele? Kolik vysokých armádních důstojníků, politiků spojených s režimem, oligarchů a dalších, kteří mají na Západě svoje záležitosti, byznys a majetek, si uvědomuje, že s Putinem to lepší už nikdy nebude?Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   17:54 01.02.2022

   JJ, to je ta otázka za milion. O co jim opravdu jde ? Zakázat pohyb jednotek NATO na území členských států NATO ? Vytlačit USA z Evropy ? Dobytí a anexe levobřežní Ukrajiny ? To ...Zobrazit celý příspěvek

   JJ, to je ta otázka za milion. O co jim opravdu jde ? Zakázat pohyb jednotek NATO na území členských států NATO ? Vytlačit USA z Evropy ? Dobytí a anexe levobřežní Ukrajiny ? To asi není realistické. Na to RF prostě nemá. Na druhé straně k trvalému rozmístění ruských jednotek v Bělorusku jsou takové nákladné manévry zbytečné. Co jiného by mohli chtít opravdu nevím.Skrýt celý příspěvek

  • Oliver
   10:29 02.02.2022

   hrubé zjednodušení, úpadek zastavili a opatrně se rozvíjejí, hlavně díky přátelské Číně a energetickým projektům. Právě z Pekingu díky "Síle Sibiře" a celkově produktovodé ...Zobrazit celý příspěvek

   hrubé zjednodušení, úpadek zastavili a opatrně se rozvíjejí, hlavně díky přátelské Číně a energetickým projektům. Právě z Pekingu díky "Síle Sibiře" a celkově produktovodé infrastruktuře získali potřebný balík peněz aby postavili armádu do stavu kdy mohou otevřeně odporovat NATO. Všimněte si k jakému posunu došlo od doby bombardování Libye, tehdy byli váhaví až zastrašení. Nyní ví že mají použitelné karty tak podle toho jednají a s minimem nákladů mohou blokovat přijetí Ukrajiny i Gruzie, stačí jim držet "nohu mezi dveřmi", leda by OTAN porušila své vlastní předpisy o přijímání členů.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    13:50 02.02.2022

    Mizerná konstrukce. Síla Sibiře má poloviční kapacitu NS1 a Číňani platí za plyn daleko menší cenu než Evropa. Takže žádný zásadní balík peněz nezískali. A podle počtů zařazované ...Zobrazit celý příspěvek

    Mizerná konstrukce. Síla Sibiře má poloviční kapacitu NS1 a Číňani platí za plyn daleko menší cenu než Evropa. Takže žádný zásadní balík peněz nezískali. A podle počtů zařazované techniky se taky žádný rozvoj nedá potvrdit, spíš naopak. A přátelské vztahy s Čínou? Čína má k Rusku vztah ryze pragmatický. Daleko víc mluví než by nějak konalo a rozhodně nepotřebuje, aby Rusko zesílilo nějak moc.Skrýt celý příspěvek

 • Pauli
  14:33 01.02.2022

  Ty ruské A50 jsou ale z většiny modernizované A50U. Poslední modernizovaný ( sedmý) dorazil v lednu - příspěvek z 1.1. Máte tam i čísla ...Zobrazit celý příspěvek

  Ty ruské A50 jsou ale z většiny modernizované A50U. Poslední modernizovaný ( sedmý) dorazil v lednu - příspěvek z 1.1. Máte tam i čísla http://aktualnikonflikty.cz/vi... Skrýt celý příspěvek

  • Jiří Šimáček
   14:56 01.02.2022

   Ano, máte pravdu. Ale nechtěl jsem ten článek natahovat do nekonečna. Není to zásadní informace, protože: 1) Stejně nepředpokládám, že ČMF má ten AWACS k dispozici. 2) Modernizace ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, máte pravdu. Ale nechtěl jsem ten článek natahovat do nekonečna. Není to zásadní informace, protože:
   1) Stejně nepředpokládám, že ČMF má ten AWACS k dispozici.
   2) Modernizace na A-50U měla zvýšit výkony AWACSu o 15%. To není úplně skokové zlepšení.Skrýt celý příspěvek

 • The88
  14:29 01.02.2022

  Myslim, ze otazkou je, jak ochranit Neptuna pred utokem napr. Kalibru, Ch-31, Ch-55, Ch-101, Ch-29 a podobnych zbrani. Vyrazenim radaru Mineral-U uz ten komplex asi nic moc ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslim, ze otazkou je, jak ochranit Neptuna pred utokem napr. Kalibru, Ch-31, Ch-55, Ch-101, Ch-29 a podobnych zbrani. Vyrazenim radaru Mineral-U uz ten komplex asi nic moc neuchrani. Takze bude urcite prioritnim cilem.Skrýt celý příspěvek

  • Pauli
   14:39 01.02.2022

   Rusové mají špičkové systémy REB všeho druhu. Ale to je téma samo pro sebe. Turci takhle dokázali docela dobře rušit radary mobilní pvo na určitou vzdálenost v pohraničí v Sýrii a ...Zobrazit celý příspěvek

   Rusové mají špičkové systémy REB všeho druhu. Ale to je téma samo pro sebe. Turci takhle dokázali docela dobře rušit radary mobilní pvo na určitou vzdálenost v pohraničí v Sýrii a v Arménii. U Rusů je systémů REB celá plejáda.Skrýt celý příspěvek

   • The88
    14:43 01.02.2022

    To sice asi jo, ale jejich parametrama tezko muzeme argumentovat, kdyz je nezname. Tim mene vuci relativne novym UA vyrobkum, vuci kterym chybi empiricka data.

    To sice asi jo, ale jejich parametrama tezko muzeme argumentovat, kdyz je nezname. Tim mene vuci relativne novym UA vyrobkum, vuci kterym chybi empiricka data.

    • Pauli
     14:56 01.02.2022

     Tak ty u protivníka znáte málo kdy hádám. Někde jsem kdysy četl, že na Su34reb je systém.. A teď nevím, jestli sap14, nebo l175, nebo něco takového :) Který zachycuje signály ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak ty u protivníka znáte málo kdy hádám. Někde jsem kdysy četl, že na Su34reb je systém.. A teď nevím, jestli sap14, nebo l175, nebo něco takového :) Který zachycuje signály radarů a zpátky posílá vlastní, které jsou ale falešné. Takže zbranový systém protivníka se zaměří na falešný neexistující cíl. Nebo vzpomenu krasuchu, která bez vlastních sygnálových emisí dokáže prý rušit špionážní letadla a jiné prostředky na stovky km. Vzpomeňme na rok 2008, kdy jeden jediný Su34 vyřadil gruzinskou pvo právě díky REB. Ať už to byly přehledové radary, nebo na systémech pvo. A to měli tuším i nějaké radary z Ukrajiny a systémy z Francie.. Teď ale abych nekecal :)Skrýt celý příspěvek

     • Poly
      15:30 01.02.2022

      A to má být jako moderní REB? :-D S tím možná uspěli ještě jakž takž v Gruzii... S tím jak vznikly prostředky k vedení REB, vznikly opatření jak se s ním vyrovnat a nebo ho i ...Zobrazit celý příspěvek

      A to má být jako moderní REB? :-D S tím možná uspěli ještě jakž takž v Gruzii... S tím jak vznikly prostředky k vedení REB, vznikly opatření jak se s ním vyrovnat a nebo ho i využít v neprospěch nepřítele. Je jich celá řada. Všemožné moderní střely mají různými hezkými názvy popsáno, že odolávají silnému rušení. To možné samozřejmě je a jen záleží na tom, jak drahé a velké to má být. S tím, že Ukrajinci radary umí a mají k dispozici dost velkou střelu, u které se oplatí investovat i do pořádného navádění, může být Neptun velice odolný proti rušení. Letouny budou k rušení nízko letících střel k ničemu, takže musí být řešení na lodi.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:38 01.02.2022

      Gruzie používá izraelský systém PVO Spyder, dá se předpokládat, že radary k tomuto systému měli/mají také z Izraele.

      Gruzie používá izraelský systém PVO Spyder, dá se předpokládat, že radary k tomuto systému měli/mají také z Izraele.

     • Poly
      22:49 01.02.2022

      flanker.jirka No jo, jenže je měli tak s křížkem po funuse. Klasický scénář jako na Ukrajině. První tam Rusi vthrli a vraždili a obsadili a až pak začala Gruzie zbrojit. Gruzie ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      No jo, jenže je měli tak s křížkem po funuse. Klasický scénář jako na Ukrajině. První tam Rusi vthrli a vraždili a obsadili a až pak začala Gruzie zbrojit. Gruzie boužel získala SPYDERY a Mistraly až po invazi. Na to, že měli k dispozici Osy a Buky, tak toho sestřelili poměrně dost, pokud přihlédneme k faktu, že Rusko byl protivník, s kterým se nemohli měřit. A to o některé ještě přišli, než je vůbec mohli použít. Ruské sestřelené túčko nepočítám, to si sestřelili sami.Skrýt celý příspěvek

     • Typeg
      18:51 02.02.2022

      Mě by opravdu zajímalo jak podle Vás dokáže systém Krasucha bez vlastních emisí něco rušit? Magie? Telepaticky? :-)

      Mě by opravdu zajímalo jak podle Vás dokáže systém Krasucha bez vlastních emisí něco rušit? Magie? Telepaticky? :-)

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2