Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Luky
  16:30 05.03.2015

  Nechci prosím začít OT, ale krocaní kůži nemám z pana Obamy. Ta země založila určitý kurz, který asi nemá sílu změnit jakýkoli prezident nebo jiný politik.

  Nechci prosím začít OT, ale krocaní kůži nemám z pana Obamy. Ta země založila určitý kurz, který asi nemá sílu změnit jakýkoli prezident nebo jiný politik.

 • Superme
  16:30 05.03.2015

  Admin: Víte, jak jsem již napsal, cítím se být českým vlastencem. Tudíž, jde mi hlavně o ČR. Ale opravdu nepotřebuji, aby se z ČR stal jakýsi satelit. A to ani Bruselu, ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Admin: Víte, jak jsem již napsal, cítím se být českým vlastencem. Tudíž, jde mi hlavně o ČR. Ale opravdu nepotřebuji, aby se z ČR stal jakýsi satelit. A to ani Bruselu, ani Washingtonu ale ani Moskvy. ČR by měla být neutrální země, která bude obchodovat jak s Ruskem, tak s USA, ale která nemá zapotřebí, aby na jejím území pobývala cizí vojska. Já nechci, aby ČR lezla do zadku jakékoliv velmoci. Vy jste zde napsal názor, podle kterého jsem pochopil, že pokud by ČR byla satelitem Ruska, bylo by to špatné, ale zároveň jste uvedl a pokud jsem to špatně pochopil, tak se omlouvám, že když je ČR satelitem USA tak je to vlastně dobré. A s tímto já nemohu souhlasit. Už kvůli tomu, jak si USA "váží" spojenců mě od toho, abych je jakkoliv podporoval doslova odpuzují. Nebo snad berete odposlouchávání a špehování jejich tajné služby za přátelské a partnerské?

  Vy doslova říkáte, že pro Rusy bychom byli pouze hloubková obrana a jedna figurka na šachovnici. Copak pro USA nejsme? Myslíte si, že jsou USA v tomto jiní, že to jsou ti dobráci od kosti?! Naivní to představa...

  Vy píšete, že Japonci a Němci mají na svém území americké základny kvůli svým schopnostem, nadáním, píli a kultuře? Děláte si legraci? Co to s tím má proboha co společného? Ukazujete to pouze jednu věc... že obě země jsou vazaly USA...Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:25 05.03.2015

  To fenri: Naštěstí jsem měl možnost cestovat po Rusku jako vědec a nikoliv jako politik a musím říct, že na zajímavé lidi jsem měl při těchto cestách opravdu velké štěstí ...Zobrazit celý příspěvek

  To fenri: Naštěstí jsem měl možnost cestovat po Rusku jako vědec a nikoliv jako politik a musím říct, že na zajímavé lidi jsem měl při těchto cestách opravdu velké štěstí :-).

  Fascinuje mne, jak se stále někdo snaží trapně chránit Rusy odkazem na původní nacionálnost - pro běžného Rusa je Stalin či jiná rozporuplná osoba především RUS (3. místo o největšího Rusa v celostátní anketě) a možná tak v třetí či čtvrté řadě Gruzínec či třeba Inguš.

  To je stejné, jako u Američana řešit, že je to vlastně Brit, Němec, Ital či Nigérijec - prezident Obama vlastně asi také není Američan, protože jeho ale vlastní otec byl Keňan a nevlastní otec Indonézan. Takže za veškeré "přešlapy" USA za jeho vlády může vlastně i Keňa a částečně i Indonézie.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  16:18 05.03.2015

  Fenri: Koukám, že k osobním invektivů je velmi snadné Vás vyprovokovat. Naopak poprosil bych Vás o vypsání mých urážek, prosím citujte. Pokud se budeme bavit o tom, že za okupaci v ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Koukám, že k osobním invektivů je velmi snadné Vás vyprovokovat. Naopak poprosil bych Vás o vypsání mých urážek, prosím citujte. Pokud se budeme bavit o tom, že za okupaci v roce 68 může Ukrajinec, pak netuším jaký máte problém s Němci, protože Hitler byl Rakušan. Dle Vaší logiky pak za 2.sv. válku nemohou Němci, ale Rakušané. Uveďte dobu, kdy jsme díky Rusku neměli problém za tu krátkou společnou historii.
  No a k tomu "něco jsme i čerpali" - veškeré základy hornictví a techniky používané v hornictví máme právě z Německa. Jistý Agricola, pokud Vám to něco říká. Ten můj učňák se totiž jmenoval VŠB ;) A poprosil bych Vás bez osobních urážek ano?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:15 05.03.2015

  Jan Grohmann Položil jste otázku: Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele. Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann

  Položil jste otázku:
  Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele.
  Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako respektovaný obchodní partner - souhlasím všemi deseti. Ale nějakým způsobem orodovat a vzhlížet, nebo dokonce bojovat na diskuzích za Rusko?

  Jestli podporovat bezvýhradně Rusko a stát se jeho nesvéprávným vazalem, tak to rozhodně ne. To platí o vazalství pod jakýmkoliv státem.
  V čem tato podpora podle Vás tkví?
  Na světě existuje x až y možných situací a pokud třeba budem mít v něčem shodný názor, tak se zase nebojme, že jeho sdílením s Ruskem ho budeme kdovíjak podporovat.
  Pokud budeme držet jen danou linii, že vše co přichází z Ruska je zlo. Tak se tu setkáváme s tvrdým maloměšťáckým myšlením a jakýmsi vazalstvím.

  Jestli chceme mít Rusko za spolehlivého ekonomického partnera, tak proč bychom měli se proti němu vojensky stavět?
  Ne jednou zde vyšel článek o ohrožení V4 Ruskem a všelijaké studie i diskuze cílí k tomu, že pro Rusko to nic významného nepřináší. Může se tomu stát v době, když se Rusko bude cítit ohroženo a vojenskou sílu použije ve smyslu obranné a ne útočné agrese.
  Z toho plyne, že vypjaté vztahy Rusko-Evropa nepřináší nic pozitivního jak Rusku, tak ani Evropě. Rusko doposud čile s Evropou spolupracovalo a až Ukrajinská krize tomu udělala přítrž. Kdo by mohl s případné eskalace konfliktu Rusko-Evropa profitovat je USA a Čína plus některé arabské země.

  Dále jste vyjmenoval co nám přimknutí k Rusku přinese. Zde bych spíš položil otázku, co nám přinese studená a nebo horká válka Ruskem?

  Osobně bych se nepřimikal v současné době k žádné velmoci, protože jejich vnitřní politika má mnoho slabin.
  Vše co jste vyjmenoval na Rusku co je špatné pomalu až na pár vyjímek platí i o EU. V Evropě islamizace, pokles obyvatel není tolik znatelný, protože se mění jeho národnostní skladba, atd.

  Z toho si můžeme vzít jen poučení a podobné chyby nedělat. Tím nemyslím, že se máme izolovat. Ba naopak, prohlubovat spolupráci kde se dá a zároveň naši společnost vytvářet, dle pojmů jako je svoboda a demokracie bez roušky propagandy a všemožných lží.

  Co se bezpečnosti týče, tak zde platí jednoduché pravidlo. Tvořit armádu, aby byla skutečně akceschopná s důstojným rozpočtem. Dále "vychovávat lidi", aby měli v sobě jakousi motivaci v době krizí si pomáhat a případně za nás bojovat. Poté přicházející hrozby budou menší, než by byly za současného stavu.

  Z toho plyne, že naše bezpečnost a naše žití v této zemi neleží výhradně u některého zahraničního partnera, ale hlavně v nás samých...Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  16:12 05.03.2015

  Maximus: "T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především ...Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: "T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především šlape."

  To je velmi zajímavé a trefné!

  A jen tak mimochodem, jaký kontrast mezi těmito státníky a jejich slovy a tím, co a z čeho leze dnes... To je obraz (volené) zkázy..Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:08 05.03.2015

  Admin pro Supreme: "No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin." Je ...Zobrazit celý příspěvek

  Admin pro Supreme:
  "No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin."

  Je mi to moc líto, ale osobně se domnívám, že největším rizikem pro ČR je přílišná politická závislost na USA. Zloděj dnes křičí: "chyťte zloděje"! (ve smyslu ovlivňování země). To je velmi nebezpečné. Proto se může zdát, že zde obhajuji Rusko. Uvidíme ale, co přinese nejbližší vývoj. Jak už jsem psal, já jako nejdůležitější pro ČR cítím ochranu REÁLNÉ demokracie a nevpuštění cizích vojsk (nad rámec jasně vymezeného cvičení). Tedy suverenitu a nezávislost.
  Nechci hovořit za Supreme, ale i jeho kritika USA je tedy z mého pohledu obranou ČR.

  Samozřejmě by ale pan Donutil mohl prohlásit "A komu tím prospějetééé có??!.
  Já bych pak odpověděl - vyváženosti.

  Maximus napsal:
  "Prosté Rusy mám rád, ale z mentality, paranoie a zároveň chladné pragmatičnosti jejich vedení mi naskakuje někdy husí kůže."

  To samé já mám s Amíky. Ta kůže začíná být krocaní.

  V Rusku se to samozřejmě po stránce demokracie lepšit nebude, když jsou teď natlačeni do v podstatě válečného módu. A z toho mám také obavy. Kdyby se vztahy rozvíjely, jak byly v poslední době nastartovány, tak věřím že by se tuhé vedení více rozpouštělo. Ve chvíli ohrožení se ale režim uvolňovat nebude.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:04 05.03.2015

  To GAVL: To jsem jaksi pochopil za vaším úsměvem. pokud to tak není, tak se omlouvám. Hlavně jsem se ale distancoval od "našeho" prezidenta. Poslední dobou je mi přespříliš ...Zobrazit celý příspěvek

  To GAVL: To jsem jaksi pochopil za vaším úsměvem. pokud to tak není, tak se omlouvám. Hlavně jsem se ale distancoval od "našeho" prezidenta.

  Poslední dobou je mi přespříliš často podsouváno, že když varuji před expanzí Ruska, což nám jakožto obyvatelům střední Evropy nic dobrého přinést nemůže, musím být automaticky silně proamerický.

  Pokud jsem nějaký pro něco, tak jsem proevropský (prosím nezaměňovat se současnou politikou EU) a především prostředoevropský :-).

  Pokud se v něčem pravděpodobně shodneme, tak je to názor na podstatu římsko-katolické církve.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:02 05.03.2015

  To Torong: kecy o rudé mlze si nechte k sobě na učňák či do putiky. Ano, od Němců jsme i něco čerpali (a něco jim dali), jestli to něco stálo za všechny ty mrtvé je ...Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: kecy o rudé mlze si nechte k sobě na učňák či do putiky.
  Ano, od Němců jsme i něco čerpali (a něco jim dali), jestli to něco stálo za všechny ty mrtvé je problematické.
  Nicméně psal jste, že s Rusy jsme měli vždy problémy. To je ovšem lež, ať už nadáváte a urážite sebeblběji.
  Tím bordelem po Rusech míníte bordel po armádě, kterou sem poslal a okupaci plánoval ukrajinský ministr obrany, z povelu poloukrajinského tajemníka a na půdě OSN to hájil ukrajinský vyslanec? Tak to jo.
  Nicméně těší mě, jak přesně demonstrujete to tupé, ideologické vidění, o kterém jsem psal. Na faktickou poznámku, že ne vždy jsme měli s Rusy v dějinách reagujete osobním urážlivým výpadem.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:55 05.03.2015

  Ta Max: ta Tvoje cesta sedí na desítky jiných státníků a politiků. Zapadá do ní i Hitler;-)

  Ta Max: ta Tvoje cesta sedí na desítky jiných státníků a politiků. Zapadá do ní i Hitler;-)

 • Maximus
  15:49 05.03.2015

  Stirling: Přesně tak, spousta zdejších "proputinovských hráčů" neumí vůbec rusky a v Rusku nikdy nebyla. Osobně jsem v Rusku byl, rusky jsem z místními mluvil - od akademiků až po ...Zobrazit celý příspěvek

  Stirling: Přesně tak, spousta zdejších "proputinovských hráčů" neumí vůbec rusky a v Rusku nikdy nebyla. Osobně jsem v Rusku byl, rusky jsem z místními mluvil - od akademiků až po pastevce sobů.

  Prosté Rusy mám rád, ale z mentality, paranoie a zároveň chladné pragmatičnosti jejich vedení mi naskakuje někdy husí kůže.

  Měl jsem možnost poslouchat jejich státní TV a dobře mi z toho nebylo - tvrdý flashback do počátku 80. let. Noviny jsou to samé - NATO a USA jsou zde vykreslovány úplně stejně jako kdysi u nás a na lidech je vidět, že jsou velice efektivně zmanipulovaní do striktně vymezené polohy my vs. oni.

  Západní propagandu proti tomu asi vede Kája Mařík s medvídkem Pů.

  A že tam není korupce - například zážitky vedení MND z jednání v Rusku stojí opravdu za to :-(((. Korupce je v Rusku jaksi státně monopolizovaná a obrovské zisky jdou především do předem vyvolených kapes. S těmito kapsami se ze zásady nebojuje (tedy pokud se nepostaví proti vedení) a ti ostatní, kterým zůstaly drobky, jsou pak dle potřeby exemplárně potrestáni.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  15:36 05.03.2015

  No vůbec tady nikdo nepředvádí nekritický obdiv Ruska a démonizaci USA. Samé nezaujaté a o objektivní příspěvky. Fenri a Marius: Pánové myslím to smrtelně vážně. Nevím jestli ...Zobrazit celý příspěvek

  No vůbec tady nikdo nepředvádí nekritický obdiv Ruska a démonizaci USA. Samé nezaujaté a o objektivní příspěvky.

  Fenri a Marius: Pánové myslím to smrtelně vážně. Nevím jestli jste si přes rudou mlhu před očima všimli, že píšu TISÍCILETÉM vlivu Německa, jehož vztahy s ním byly PROBLEMATICKÉ. I tak, ale byly (a dlouhodobé) období klidu a od Němců čerpáme spoustu věcí, díky kterým jsme byli ve třicátých letech na špici světové ekonomiky. A naopak s Ruskem máme pouze krátký úsek společné historie, který pro nás znamenal úpadek ekonomický i morální. Úklid po Ruské armádě není dokončený dodnes a likvidace "volně pohozené" munice a ekologických škod nás stála miliardy korun.

  A ještě drobná vsuvka pro Supreme: Pokud se pohoršujete nad dekadencí západu, zkuste také kouknout na Rusko. V množství natočeného porna jsou opravdu nedostižní. Zkuste se také zeptat hoteliérů na Ruské turisty a jejich zvyky.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  15:26 05.03.2015

  to maximus
  nikde jsem nepsal o tom , že byste nabádal k patolízalství a zbytku toho proti čemu se ohrazujete

  to maximus
  nikde jsem nepsal o tom , že byste nabádal k patolízalství a zbytku toho proti čemu se ohrazujete

 • Maximus
  15:22 05.03.2015

  To Fenri: Pokud máš nějakou jinou cestu, jak ze současné "šlamastiky" než pilnou prací na budování co nejvíce suverenního státu, který bude ochoten se proti komukoliv, kdo bude ...Zobrazit celý příspěvek

  To Fenri: Pokud máš nějakou jinou cestu, jak ze současné "šlamastiky" než pilnou prací na budování co nejvíce suverenního státu, který bude ochoten se proti komukoliv, kdo bude chtít našim společným zájmům škodit, rázně postavit - třeba i se zbraní v ruce?

  Hemzat, kritizovat a nadávat umí v této zemi každý dokonale - budovat, stavět a jít příkladem je bohužel v reálném životě mnohem složitější.Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  15:16 05.03.2015

  Omlouvám jsem, ale nečetl jsem vše - názor JG naprosto koresponduje s mým a děkuji za něj. - Rusko jako obchodní partner pokud neohrožuje naší republiku (naše spojence), ...Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám jsem, ale nečetl jsem vše - názor JG naprosto koresponduje s mým a děkuji za něj.
  - Rusko jako obchodní partner pokud neohrožuje naší republiku (naše spojence), rozhodně ano, ale nedělal bych z toho trhu více než por ČR je.
  - Znám osobně lidi, kteří v nedávné době v Moskvě nějakou dobu žili a opravdu není o co stát. A musíme si vážit toho jakou životní úroveň a svobody tu máme. Ostatně je to vidět i na rusech, kteří na to mají tak zdrhaj na západ viz u nás Praha a KV.
  - Při obraně musíme spoléhat primárně na sebe, ale díky naší velikosti a ne/ochotě investovat do armády musíme patřit do nějakého bloku a jsem moc vděčný, že patříme do toho západního.
  A děkuji i za pobavení, jak Superme psal o těch party jsem si vzpomněl na to toho ruského vojáka co to dostal na ukrajině. viz:
  Dorži má prý jeden velký sen - podívat se na velkou party Sensation v Petrohradě, kde vystupují ti nejlepší dýdžejové a kam každý musí přijít v bílém.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/dorzi-b... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 10 z 13