Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Maximus
  15:08 05.03.2015

  Mluvím o elementárním respektu k obchodnímu partnerovi, prodavači v samoobsluze či poš'tákovi. Pokud někdo nechápe, že existuje něco takového, tak je to smutné.

  Mluvím o elementárním respektu k obchodnímu partnerovi, prodavači v samoobsluze či poš'tákovi. Pokud někdo nechápe, že existuje něco takového, tak je to smutné.

 • fenri
  14:44 05.03.2015

  "...Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné" - opravdu jenom Rusko? Respekt na osobní ani společenské (ve smyslu komplexních společností) úrovni není založen na pouhém ...Zobrazit celý příspěvek

  "...Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné" - opravdu jenom Rusko? Respekt na osobní ani společenské (ve smyslu komplexních společností) úrovni není založen na pouhém FAKTU EXISTENCE, ale na VLASTNOSTECH, které daná strana považuje za respektuhodné. Respekt je vždy k něčemu, co je nějak výjimečné, pozoruhodné, ne standardní.
  Respect for all losers...?Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:32 05.03.2015

  Pokud něco naší zemi chybí, tak jsou to idály a hodnoty, které by mohly navrátit zájem obyčejných občanů o svůj stát a o svůj osud. Pokud budou lidem předkládány jenom nízké ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud něco naší zemi chybí, tak jsou to idály a hodnoty, které by mohly navrátit zájem obyčejných občanů o svůj stát a o svůj osud. Pokud budou lidem předkládány jenom nízké konzumně-nezodpovědné hodnoty, tak to z dlouhodobého hlediska s námi dobře dopadnout nemůže.

  Rusko nám nemá z morálního hlediska co nabídnout - podle mne jejich alternativa je pro nás stejně přijatelná, jako demokracie pro Talibance.

  Možná se to nezdá, ale vždy jsem byl zastáncem toho, aby jsme se s Ruskem měli přátelské vztahy podpořené vzájemně výhodnými ekonomickými transakcemi. Pouze za jediné podmínky a tou je respekt ze strany Ruska - takže pro příští desetiletí nic takového bohužel nehrozí, protože Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:17 05.03.2015

  Osobne verim, ze Rusko je v defensivni pozici a z te take jedna. Brani se pohlceni a likvidace vlastni statnosti vuci tomu, co se dlouhodobe nazyva Novy Svetovy Poradek a jehoz ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobne verim, ze Rusko je v defensivni pozici a z te take jedna. Brani se pohlceni a likvidace vlastni statnosti vuci tomu, co se dlouhodobe nazyva Novy Svetovy Poradek a jehoz uplatnujici pakou jsou Spojene Staty (Valecnicke). Termin NSP je zcela legitimni a neni zadnou 'konspiracni teorii'; ten kdo se pamatuje na presidenstvi Bushe starsiho vi, ze on jej s nadsenim pouzival ve svych projevech.

  Chci se v te souvislosti a na podporu meho argumentu otazat recnickou otazku: PROC je udajne Rusko takovou hrozbou, kdyz pohrbilo komunismus? A nebo je v tom jeste daleko vice nez Zapadem implantovany "komunismus" o co jde a zmineny k-s byl jen 'kachna'? Ja se priklanim k tomu druhemu. Podle me to presne potvrzue tezi kterou uvadim v predchozim.

  Stav valky a jeho prechod od miru a naopak byl jiz definovan v minulosti a to nekolikrat. V moderni historii je nejznamejsi fraze von Clauzewitze: " valka je pokracovanim politiky jinym zpusobem". Rusove tudiz nemaji nutnost neco noveho vymyslet.

  Prave tak je notoricky zname dilo Lao Tzu, ktery se tez povazuje za zakladatele Taoismu: http://www.chebucto.ns.ca/Phil...
  Tento Mistr vsech casu podchytil jednani jednotlivce v kontextu ke spolecnosti v jeho nadherne prirodni souvislosti. Jeho znama prace o tom jak vest 'moralni valku' je casti studii na West Point, ale obavam se, ze zustava nedotcena.

  Zakladni problem existence zapadniho sveta je v jeho "hrube jednosmernosti" a to je take zdroj jeho konecne zahuby; v pripade kdyz se nereformuje. Naproti tomu vice sofistikovane spolecnosti jako Cinska ci Ruska (neb je na dobre ceste ke kvalitativnimu zlepseni) maji dobrou sanci k preziti.

  Jak do toho zapadame my ovcane? Mnohym zpusobem. Prvni je vzdelat se tak abychom videli svet s vyssim nadhledem a obnovili si svuj moralni zaklad. Dale pak, mame tu POVINNOST ovlivnovat ty, kteri maji vliv na tok udalosti. V lepe informovanych spolecnostech nez je CR si to lide uvedomuji a k tomuto cili tez pracuji.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:12 05.03.2015

  "Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat..." -začíná-li nějaká úvaha podobným kategorickým imperativem, vylučujícím diskuzi i progres, je ...Zobrazit celý příspěvek

  "Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat..."
  -začíná-li nějaká úvaha podobným kategorickým imperativem, vylučujícím diskuzi i progres, je obtížné číst jí dále. Kupředu, kupředu, zpátky ni krok, nahradíme "kuzadu, kuzadu, vpřed (stranou, výše...) ni krok." Vše jiné a přeci tak stejné...Skrýt celý příspěvek

 • CZjad
  14:11 05.03.2015

  ad pan Grohman. Rusko možná má "obrat" jako Itálie, ale je to jedna z posledních zemí, kde se dají vydělat slušné peníze (pak zbývají ještě státy kolem Perského zálivu). ...Zobrazit celý příspěvek

  ad pan Grohman.
  Rusko možná má "obrat" jako Itálie, ale je to jedna z posledních zemí, kde se dají vydělat slušné peníze (pak zbývají ještě státy kolem Perského zálivu).
  Prodávat za ÚVN + 10% nikoho moc nebaví a to je dnes v EU a na východě pravidlo.
  Přes všechnu démonizaci je Rusko nám blízká a relativně normální země.
  Česko by se mělo snažit být mostem a bankou.
  Vždy jsem si představoval, že po revoluci uděláme 6- proudou dálnici a železnici západ-východ + další sever-jih, podél toho natáhneme produktovody a jenom budeme sledovat, jak nám na budících přirůstají penízky, k tomu rekreace pro ty, co na to mají a fajnový průmysl, včetně zbrojního a mohlo to tu být jako ve Švýcarsku.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  14:10 05.03.2015

  Jan Grohmann - A proč bych já, jako občan ČR měl podporovat USA? Proč bych měl podporovat zemi, která své hodnoty nutí každému a všem? Proč bych já měl podporovat zemi, jejíž ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann - A proč bych já, jako občan ČR měl podporovat USA? Proč bych měl podporovat zemi, která své hodnoty nutí každému a všem? Proč bych já měl podporovat zemi, jejíž představitelé říkají, že musí platit tzv. NWO?
   
  Proč bych měl podporovat zemi, kde vládne materialismus a nejdůležitější hodnotou jsou peníze?
   
  Proč mám, jako český vlastenec podporovat zemi, kde šílené množství mladých nemyslí na nic jiného než na párty, sex a drogy?
   
  Proč mám podporovat zemi, která je policejním státem?
   
  Proč bych měl podporovat nejvíce zadlužený stát na světě?
   
  Proč bych měl podporovat zemi, která má své vojenské základny po celém světě a její armáda útočí na země na druhé straně světa (Irák, Afghánistán, Libye...)?
   
  No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:05 05.03.2015

  To Gavl: Pokud vím, tak jsem nikde ani nevyzýval k nějakému patolízalství USA či provolával slávu EU či neadoroval nadnárodní kapitál. Můj prezident rozhodně na Pražském hradě ...Zobrazit celý příspěvek

  To Gavl: Pokud vím, tak jsem nikde ani nevyzýval k nějakému patolízalství USA či provolával slávu EU či neadoroval nadnárodní kapitál.

  Můj prezident rozhodně na Pražském hradě rozhodně nesedí ("knížepán" by to také nebyl) - tuto proputinovskou loutku z Prognostického ústavu, který byl založen popud generálního tajemníka ÚV KSSS a šéfa KGB Jurije Andropova jako organizace sloužící k udržení struktur a vlivu KGB a StB na území států, které se mohou v budoucnosti dostat ze sféry vlivu Moskvy (interní analýzy z poloviny 80. let to předpovídaly poměrně jasně).

  Je zajímavé, jak je si podobná proruská rétorika Klause i Zemana. Přičemž o obou se ví, že jsou štědře sponzorováni ruskými penězi, často zaštítěné ruskou firmou Lukoil, která poskytla i poradce pro zemanovu prezidenskou kampaň.

  To jenom tak k té nestrannosti každého z nás.

  T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především šlape.

  Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat suverénní stát, který bude reprezentovat zájmy jeho obyčejných občanů a který bude skutečně mostem mezi různými velmocemi, z kterých si vezmeme to morálně a ekonomicky lepší a zárovaň sami musíme rozhodovat, kdo bude po našem mostě chodit.

  Bohužel Evropa je bez USA vojensky velmi slabá (a rozhodně to není vinou USA) a není adekvátním vojenským soupeřem RF. Evropa zaplatila svoji daň za to, že svoje bezpečnostní záruky nechala na USA, které je ve vleku vojensko-průmyslových komplexů, jejichž zájmy jsou již dosti vzdálené od zájmů běžných občanů USA, natož obyvatel Evropy.

  Je potřeba si tyto fakta uvědomit a podle toho se zařídit. Rozhodně není řešením vletět do ruské náruče, jejíž tuhé sevření tu bylo cítit několik desetiletí a které nás stálo opravdu mnoho - ekonomicky i morálně.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:02 05.03.2015

  To torong: -prosím uveďte nám přesnou definici hybridní války -Rusko bylo pro Čechy vždy problém? Tento blábol jste vzal kde? 95% našich dějin se naše dějiny s ruskými zcela míjí ...Zobrazit celý příspěvek

  To torong:
  -prosím uveďte nám přesnou definici hybridní války
  -Rusko bylo pro Čechy vždy problém? Tento blábol jste vzal kde? 95% našich dějin se naše dějiny s ruskými zcela míjí a nijak spolu nesouvisí. Upřesněte. Naopak 95% našich dějin je ve znamení permanentních pokusů Německa nás zlikvidovat.Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  13:56 05.03.2015

  2 Maximus: Prosím Masaryka sem netahejte. Byla to zlodějská svině, která se svým sidekickem a vlastizrádcem Benešem kradla jako straka - celý rok 1917 byla jedna velká, dobře ...Zobrazit celý příspěvek

  2 Maximus: Prosím Masaryka sem netahejte. Byla to zlodějská svině, která se svým sidekickem a vlastizrádcem Benešem kradla jako straka - celý rok 1917 byla jedna velká, dobře připravená loupež. Nebýt M+B, neskončili jsme ve východním bloku, kam nás Beneš svou zahraniční politikou vmanévroval (pracoval na tom už v třicátých letech a během války to dotáhl do konce). Jinak naprostý souhlas s p. Grohmanem, lépe to napsat nešlo.Skrýt celý příspěvek

 • marius
  13:48 05.03.2015

  Proboha Torongu to myslíte s těmi Němci vážně? Pravdou je, že z Německa nám neustále něco hrozilo a to i historicky v minulých stoletích. Kdyby je před 70 lety Rusové neporazili, ...Zobrazit celý příspěvek

  Proboha Torongu to myslíte s těmi Němci vážně? Pravdou je, že z Německa nám neustále něco hrozilo a to i historicky v minulých stoletích. Kdyby je před 70 lety Rusové neporazili, tak byste se možná ani nenarodil.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:48 05.03.2015

  K JG: "Když už prosím o trochu soudnosti a uvědomit si, že něco jako souboj dobra se zlem neexistuje." - do kamene tesat. Jenže ono to jaksi platí na dvě strany. Činnosti, které ...Zobrazit celý příspěvek

  K JG:
  "Když už prosím o trochu soudnosti a uvědomit si, že něco jako souboj dobra se zlem neexistuje." - do kamene tesat. Jenže ono to jaksi platí na dvě strany. Činnosti, které jsou běžné v různých formách pro všechny velké společnosti se tu vydávají za ruskou specialitu, faktické připomínky nesouhlasící s věcně mimozním, ale ideologicky správným názorem se považují hned za projev příchylnosti, kremlofilství a nakonec to stejně skončí jen urážením.
  K textu pana JG pár faktických:
  -ruská vs. Italská ekonomika: přepočet na HDP je dost ošidná věc, mnoho neříkající o reálné síle ekonomiky a jejím vlivu na okolní svět. Pokud Vám toto neřeknou na první či druhé hodině ekonomie, řeknou Vám to na třetí. Pro ilustraci si představte, že najednou zmizí Itálie. Většina lidí si toho nevšimne, i ty Ferrero Rocher se dělají v Polsku. Když vypadne Rusko, nebude to katastrofa, ale dopad na Evropu bude větší.
  -korupce: bojím se, že česká míra korupce je bližší k té ruské, než třeba míra ukrajinské korupce k ruské. Některá klišé z 90.tých let neplatí už tak 100%...(doporučuji srovnání respektovaného ekonoma Pavla Kohouta o korupci v Rusku a na Ukrajině).
  -automobilky: tady je to těžké. Auta v našem pojetí jsou na velkou část Ruska a možnosti tamní údržby obtížně upotřebitelné. Niva nebo UAZ jsou nepochybně ze strašně moc pohledů totální šroty. Ale snesou všechno a jezdí pořád. V náklaďácích Kamazy nejsou špatné. Rusové prostě neumí vyrobit auta na cesty do obchoďáku a do Chorvatska.
  -stejně se to má s většinou věcí. Mám doma jen pár málo ruských výrobků (nějaké nože, pušku, oblečení) a bohužel musím říct, že odolnost, trvanlivost či spolehlivost těch věcí je silně nad průměrem toho, co u nás běžně koupím. Ano, je jasné, že jde jen o několik specifických oblastí, ale rozhodně si nemyslím, že vše, co Rus vyrobí je šmejd. Kdybychom alespoň u nás dělali taková trička - a to jsme byli textilní velmoc. Mikov s Kyzliarem taky moc srovnávat nejde...
  -Rusové vymírají? Mno, od roku 2009 to není pravda. Vymíráme ale my...
  -alkoholismus: chlastají hodně, moc. Skoro jako my. Mimochodem pokud v transsibiřské magistrále potkáte nalitého člověka, z 90% to bude Čech, Holanďan nebo Brit...
  -je nutné se k Rusku přimykat? Nestačí o nich a s nimi jednat jen věcně, bez emocí a ideového pohledu? Nehledět na vše prizmatem ideologie?
  -jste přesvědčení, že pro USA jsme více než figurka na šachovnici? To je normální pro všechny velmoci. A zase - nehledejte v tom žádnou ideologii nebo emoce. Pro Rusy i USA jsme figurka a není na tom nic špatného.
  U. Ecco napsal něco ve smyslu: "Vymyslete si svoji historii a ona se stane". Napadá mně parafráze: "Vymyslete si svého nepřítele, a on se zrodí".
  Zkuste to brát čistě ve smyslu ekologickém (myslím tím vědu o přesunech a transformací energií a informací, nikoli fašizující náboženství): Prostě došlo k částečnému kolapsu nějakého systému. Okolním tlakem (boj o zdroje, niky) byl zatlačen ve svém plošném výskytu. Systém se otřepal, posílil, sustémy v okolí neposíly a tak zase expanduje. To se stalo mnohokrát a mnohokrát ještě stane. Nebuďme kvůli tomu vypalšení, či štajf. Z našeho pohledu příslušníků rodícího se chalífátu Evropa je to možná neveselé, ale dříve nebo později se i Evropa možná otřepe...Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:43 05.03.2015

  Nemám čas a ani chuť tu dlouze diskutovat, protože s každým dalším článkem jsme stejně s diskuzí na nule. Svým příspěvkem pod článek jste tomu dal pane redaktore korunu. "Slovanská ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemám čas a ani chuť tu dlouze diskutovat, protože s každým dalším článkem jsme stejně s diskuzí na nule. Svým příspěvkem pod článek jste tomu dal pane redaktore korunu. "Slovanská vzájemnost", "vzhlížení k někomu", "pohádkové a infantilní představy o bohatýrovi"...hrajete si tu na nechápavého, ale jasně víte, že rusofilové se scházejí na úplně jiných portálech.
  Proč bychom vůbec měli k někomu vzhlížet?Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  13:42 05.03.2015

  rád bych dodal, že ta mediální masírovka vyvolávání strachu z Ruska mi nakonec připadá, že kdybychom toho Putina neměli, museli bychom si ho vymyslet... proboha neblázněte lidi, ...Zobrazit celý příspěvek

  rád bych dodal, že ta mediální masírovka vyvolávání strachu z Ruska mi nakonec připadá, že kdybychom toho Putina neměli, museli bychom si ho vymyslet... proboha neblázněte lidi, to, o co se tady hraje je globální vliv a to hlavně ekonomický, nějaká ČR je fakt velmocím u zádele... nevěřím, že se najde někdo, kdo by vyměnil spojenectví v rámci EU výměnou za Rusko,

  nebudeme se jako malé děcka strašit tím, že Rusko obsadí Karlovy Vary, to jsou fakt takové bláboly, že člověk jen žasne, co inteligence-politici, mnohdy dokáže z huby vypustit...Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  13:29 05.03.2015

  Flankere, spletl jste si diskuzi, nebo se snažíte diskuzi o Ruské "mocenské filosofii" převést nenápadně na Vždyť toho vlastně všechno už dávno dělá Amerika a Putinovi nezbývá než ...Zobrazit celý příspěvek

  Flankere, spletl jste si diskuzi, nebo se snažíte diskuzi o Ruské "mocenské filosofii" převést nenápadně na Vždyť toho vlastně všechno už dávno dělá Amerika a Putinovi nezbývá než se bránit? Co mají společného soukromé agentury s Ruským imperialismem? Máte vůbec představu o náplni činností těchto agentur? Drtivá většina akcí je strážní služba - doprovod konvojů, osob...

  Další zajímavá věc v téhle diskuzi je, je kolik je najednou hybridních válek a jak vlastně najednou všecky konflikty, kterých se účastnili USA jsounajednou hybridní. Co na tom, že nesplňují nic z definic hybridní války...

  Jinak Jan Grohman to vyjádřil přesně. Pro ČR Rusko vždy znamenalo problémy. Co konkrétně od Rusů je pro nás přínosné? Od Němců, jejichž vztah k nám je také, a je někdy až démonizovaný máme tisíciletý vliv na vývoj techniky, řemesel a kultury. Právě díky jejich vlivu máme ze všech států východní Evropy nejvyšší úroveň techniky, kultury bydlení, práce...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 11 z 13