Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Maximus
  21:50 08.03.2015

  Opět další politický tlachal - má smysl tu v tomto vlákně řešit nějaké odborné téma? Pojďme řešit obranu ČR či SR a jejich obranyschopnost proti zde popisované nelineární strategii ...Zobrazit celý příspěvek

  Opět další politický tlachal - má smysl tu v tomto vlákně řešit nějaké odborné téma? Pojďme řešit obranu ČR či SR a jejich obranyschopnost proti zde popisované nelineární strategii vedení války.

  Je tu prostě takový stav jaký je - ČR s aktuálním nic moc politicko ekonomickým postavením , člen NATO spíše v pozici černého pasažéra, RF vnímající NATO jako svého hlavního soupeře a s chutí obnovit svoje ztracené velmocenské pozice. Nic víc, nic míň.

  O jednom jsem však přesvědčen - NATO nezaútočí na území RF (Ukrajina není stále RF !!!), ovšem osobně nejsem přesvědčen o tom, že RF se nepokusí skrze hybridní válku destabilizovat Pobaltí a tím také podkopat důvěru členů NATO ve smysluplnost této obranné aliance. Pokud jsme členy NATO, tak je jaksi v našem zájmu počítat s takovýmito scénáři a politické výkřiky, že Kreml je vlastně ten hodný a Washington zlý je hodný mentality dětí pomocné školy. Prostě kolem naší země (včetně ní samé) se hraje vysoká hra a naše země by měla zvolit nějakou přijatelnou strategii, která bude pokrývat maximum možných scénářů geopolitického vývoje v příštích několika dekádách.

  Prostě jsou tu určité scénáře počítající mimo jiné i se zapojením naší země (třeba v rámci komplexu některých států - NATO, V4, etc.) do konfliktu s velmocí považující hybridní válku jako nejefektivnější způsob prosazení svých mocensko - ekonomických zájmů.

  Jak bylo zmíněno v některých předchozích příspěvcích, tak základem je zásadní politicko-ekonomická reforma, která by mimo jiné respektovala zájmy občanů tohoto státu a vytvořila by určitou "národní frontu", která by tyto bazální zájmy občanů respektovala na obou stranách politického spektra.

  Ekonomický rozvoj a společná participace občanů na veřejném životě a společných cílech by v rámci národního státu tvořila nejen základní pilíř rezistence nejen proti "nelineárním" intervencím nepřátelských velmocenských zájmů, ale i třeba proti neuvážené přistěhovalecké politice a pronikání radikálních islamistů do života obyvatel ČR, která by v budoucnu mohla být také významným destabilizujícím faktorem pro náš region.

  Prostě je potřeba budovat komplexní obrannou strategii, která ve svém základu bude pokrývat co nejlépe a co nejšířeji největší množství reálných bezpečnostních rizik.Skrýt celý příspěvek

 • realista
  20:59 08.03.2015

  K článku. Kam se hrabe Rusko. Ve vedení novodobých hybridních válek jsou nejlepší USA, když už nemůžou zautočit na jíný stát přímo, jak tomu bylo třeba v Iráku, kde si vymysleli, ...Zobrazit celý příspěvek

  K článku.
  Kam se hrabe Rusko. Ve vedení novodobých hybridních válek jsou nejlepší USA, když už nemůžou zautočit na jíný stát přímo, jak tomu bylo třeba v Iráku, kde si vymysleli, že Sadám má ZHN, tak přes nevládní organizace financují barevné revoluce, vojenské převraty,podporují vyzbrojují, cvičí ozbrojenou opozici, mediální propaganda jede v plném proudu, jak hodní bojovníci za svobodu bojují proti "zlému diktátorovi" Jak tomu bylo v Libyi, když se i přes veškorou podporu teroristikým bandám nedaří, tak USA prosadí pod záminkou ochrany civilistů v OSN rezoluci - bezeltovou zonu, kterou si vyloži po svém a zemi vybombardují. Nyjí je jednoho z nejvyspělejších států Afriky líheň teroristů...
  Stejně tomu bylo i v Sýrii, kde USA proti vládě v táborech v Jordásku stále cvičí a vyzbrojují radiákální islamisty k boji proti Syrské vládě, to ze jich většina přejde i IS, to je jim jedno, nebo to neřeší...Ovšem v Sýrii bombardování Amíkům překazila Čína s Ruskem, jinak by už nad tímto uzemím měl Islámský stát a další teroristické skupiny měli naprostou kontrolu.

  Na Ukrajině byl přes nevládní organizace zaplacen mejdan, extrémisté, banderovci, pravý sektor svrhli legitimní vládu, prezidenta, převzali moc v zemi, začali šikanovat každého, kdo jim odporuje, zakázali Ruštinu, proruská média, chtěli Rusům rušit základnu na Krymu, fašistické skupiny "národní gardy" začaly postupovat dále na východ. Šlo to jak po másle, ovšem Ruské oblasti na východě vyhlásily nezavislost na vládě mejdanu mobilizovali svoje bezpečnostní složky, vytvořili domobranu a začala občanská válka, kde EU a USa podporuje vládu mejdanu, Rusko separatisty... USA se sice trochu mračí, že nevytrhly z Ruských rukou celou Ukrajinu, ale i tak mají vetšinu území a vítěztví je jejich, za pár let bude Ukrajina v Nato a EU.

  Samozřejmě toto vše je součástí novodobé války vedené proti Rusku, kdy se USA snaží Rusku zebrat vliv ve státech, které mu jsou nakloněny, oslabovat Ekonomicky, geopoliticky ho dostat do mezinárodní izolace, uvalují saknce...Je je otázkou, kam až to Rusové nechají zajít, v případě konvenčního konfliktu s Ruskom jsou Američané za vodou, nejen, že dávají na zbrojení víc, než ostatní státy dohomady, ale na jejich uzemí se bojovat nebude, odnese to Rusko a Evropa, jelikož Rusko se s v konvenšní válce se státy NATO a jejich spojenci nemůže měřit, tak je velice pravděpodobné, až začne Rusko prohrávat, nasadí proti postupujícím jednotkám Nato jaderné zbraně.Skrýt celý příspěvek

  • Georges
   09:27 06.03.2021

   Panebože tolik žvástů a lží...

   Panebože tolik žvástů a lží...

   • Razem
    14:27 06.03.2021

    Přesně, USA záleželo vždy jen na demokracii a svobodě a nikdy tomu nebylo jinak ;)

    Přesně, USA záleželo vždy jen na demokracii a svobodě a nikdy tomu nebylo jinak ;)

 • petres
  20:01 08.03.2015

  Maximus - jsem rád za tuto diskuzi. Uvědomme si, že tu ve skutečnosti nic neřešíme, pouze popisujeme své představy. Dík za tu vaši konkrétní a věcnou. Naše úloha by mohla být ...Zobrazit celý příspěvek

  Maximus - jsem rád za tuto diskuzi. Uvědomme si, že tu ve skutečnosti nic neřešíme, pouze popisujeme své představy. Dík za tu vaši konkrétní a věcnou. Naše úloha by mohla být spíše v osobním příkladu při nastalém ohrožení státu.
  Zaběhnu spíše do širších souvislosti, dle mého právě v nich tkví úplný základ obrany proti rozvrácení válkou tohoto typu a pokud ten nevyřešíme, ani ta vojenská nadstavba nebude mít pevné základy. Pokud budeme odolní proti prvním fázím, k dalším fázím (vojenským) pak nemusí dojít.
  Velký problém vidím v tom, že jako společnost jsme delegovali vlastní obranu na profesionály (zvýrazněné je to ještě neexistujícími odvody) a tváříme se, jako že není věcí všech. Obávám se, že velká část lidí v našem státě má představu, že v případě vojenského konfliktu si tak maximálně večer pustí v televizi zpravodajství a budou se dívat, jak to ti naši hoši dnes zvládli (něco jako fotbal či hokej, když to zlehčím) nebo se o to nebudou vůbec zajímat a budou nemile překvapeni, když zjistí, že i jich osobně se to týká také. Velké části lidí myslím stále nedochází, že záležitosti kolem obrany státu se týkají opravdu všech.
  Jak ale přesvědčit občana frustrovaného z vývoje společnosti, kde se krade a podvádí až se hory zelenají, že má za tento stát jít bojovat, případně zemřít. Zeptá se: proč bych to dělal? Základ obrany proti válce tohoto typu je podle mého v důvěře v tento stát. A to je věcí všech občanů-voličů. Jak má mít armáda kvalitní výzbroj, když na ni nemá peníze, protože část lidí si myslí, že to není potřeba a druhá část lidí si sice myslí, že potřeba to je, ale po celé sérii pochybných armádních nákupů si řekne, ať se ty peníze dají na něco jiného, protože by se zase koupila předražená nekvalita (a někdo si přihrál malou domů). Je to o důvěře.

  Ještě k tomu, jak zmiňujete, že po odsunu Němců je náš stát národnostně homogenní. Nezapomínejme, že náš tehdejší stát Československo tvořila cca 1/3 Slováků (pomíjím národnostní menšiny, ta maďarská zas tak nevýznamná nebyla). Bohužel ta různorodost, která často bývá ku prospěchu věci, se projevovala spíše negativně. Jakou morálku by měla současná hypotetická československá armáda a potažmo stát, když údajně letos 12 000 Slováků poslalo úřadům prohlášení, že odmítají v případě mimořádné služby nastoupit do armády.

  z.a.p - jak jste zmínil, vyjímám fragment "utikani pod neci "ochranu", ale uplatnovani vlastni schopnosti obrany. Ja si myslim, ze tohle je pro bezneho Cecha novy a tezko zvladnutelny concept, nez ten na ktery byl vychovan behem predchozich desetileti ", tak si myslím, že zde na AN jsou v naprosté většině lidé, kteří ač mají různé názory, tak si myslí, že prvořadé je, abychom se o svou obranu starali primárně sami a členství v alianci je až nadstavba. Pokud nebudeme sami mít vůli se bránit, jak ochotně nám asi spojenci přijdou na pomoc a budou bojovat za nás? Zase je to o nepřijatelném delegování vlastní zodpovědnosti na někoho jiného - naše profesionály, "které si přeci platíme" a na NATO, "které nás přeci musí automaticky chránit, když jsme členy" (dodám nebo spíše jedni z černých pasažérů).
  Takže tu obecnou úvahu o předpokladech úspěšné obrany proti rozvrácení hybridní válkou shrnu - je potřeba zodpovědnost všech (nejsem naivka, tak alespoň velké většiny) a důvěra (zasloužená) v lídry. Pak budeme silní.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:39 08.03.2015

  Mimochodem s Pavle1: ten článek z bloombergu z února 2011 asi moc nezachycuje trendy od roku 2009 do současnosti. Navíc je plný "may", "probably", "we expect..." a v podstatě ...Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem s Pavle1: ten článek z bloombergu z února 2011 asi moc nezachycuje trendy od roku 2009 do současnosti. Navíc je plný "may", "probably", "we expect..." a v podstatě hovoří o tom, jak se autoři domnívají, že by se mohla vyvíjet situace HDP a shodku ve vztahu k demografii, pokud populace bude klesat. Nevím, nakolik Vás na VUMLu učili anglicky, ale v tom článku není opravdu VŮBEC ŽÁDNÉ potvrzení vašich blábolů o klesající populaci RF. Nijak se tam nezpochybňuje, že od roku 2009 populace roste. Nejsou tam žádá tvrdá data, žádné populační grafy. Blbé, že? Zkuste najít jiný článek, přeložím vám ho a uvidíme, zda jste se trefil.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:18 08.03.2015

  To pavel1: myslím, že Lidovky jsem četl už v době, kdy jste si lámal pastelky nad omalovánkami v Ohníčku. Jednoho redaktora znám i osobně a jsme v celkem přátelském kontaktu. ...Zobrazit celý příspěvek

  To pavel1: myslím, že Lidovky jsem četl už v době, kdy jste si lámal pastelky nad omalovánkami v Ohníčku. Jednoho redaktora znám i osobně a jsme v celkem přátelském kontaktu.
  Jaký nesmysl o Řecku jsem napsal? Prospívá euro Řecku? Je logické, aby státy s velmi rozdílnou výkoností a strukturou ekonomiky měli stejnou měnu? Jak pak mají provádět fiskální politiku? Kolik semestrů ekonomie máte?
  Mohl byste zkusit odpustit si urážení? Chápu, že nemáte argumenty, ale pak je znakem dobrého vkusu být někde tiše v koutě.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  15:59 08.03.2015

  To Peteres: Vycházím z řešení pro ČR, která díky poválečnému odsunu Němců se stala poměrně národnostně uniformní a tedy má mnoho předpokladů pro jednotný národnostní stát. SR se ...Zobrazit celý příspěvek

  To Peteres: Vycházím z řešení pro ČR, která díky poválečnému odsunu Němců se stala poměrně národnostně uniformní a tedy má mnoho předpokladů pro jednotný národnostní stát. SR se svojí silnou maďarskou menšinou má situaci o poznání složitější. Nicméně je pravdou, že vždy se musí jít cestou angažovaného občana, který by měl být hrdý na svůj stát, měl s ním být ztotožněn, zájmy politické reprezentace státu a většiny obyvatel by měly být v souladu a v bazálním zájmu všech by měla být společná vize obrany jejich státu.
  Samozřejmě současný reálný stav je od určitého "ideálu" velmi vzdálený a je určitě pragmatické si uvědomit, kdo, jak a za čí peníze tento stav vytváří (není ale nutné to řešit nyní a tady).
  Je ale také potřeba si říci, že tento stav tu nutně nemusí zůstat na věky - už v zájmu našich dětí je třeba opustit věčné hemzání a neplodné kritizování, ale ráčit s tím také něco dělat !!!

  Nyní tu ale spíše řešme, jak efektivně vzdorovat nepříteli s nelineární taktikou boje z pohledu středo a východoevropských států.

  NATO je v současnosti určitým garantem bezpečnosti našeho regionu, ale víme, jak bude vypadat Severoatlantická aliance za 10 - 15 - 30 let? A bude vůbec v tomto časovém horizontu obrannou strukturou, která bude garantovat svým členům z bývalé VS obranu proti "hybridní" taktice, která nemusí mít dlouho podobu jasně definované vojenské agrese (z pohledu běžné mediální prezentace)?Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  15:16 08.03.2015

  K tomu "narodnimu charakteru" armady.... Nezda se mi, ze je to pravidlem, spise naopak. Napriklad, praktikovanim tzv. cizineckych legii, jak je notoricky znama Francie se ...Zobrazit celý příspěvek

  K tomu "narodnimu charakteru" armady....

  Nezda se mi, ze je to pravidlem, spise naopak. Napriklad, praktikovanim tzv. cizineckych legii, jak je notoricky znama Francie se ukazalo, ze takove jednotky maji mimoradnou hodnotu v boji. Cett jsem prave vcera o nemeckem podilu ve francouzske LE behem prvni indocinske valky (nejmene 1/3 byli Nemci).

  Pokud jde o Kanadu, vetsi cast (proporcionalne k poctu obyvatelstva) jsou frankofonni Kanadane prave tak jako Newfoundlandane, kteri byli do r.1949 samostatni - a funguje to docela dobre. Ve Statech samych, je znacne procento rekrutu a dnes jiz i veteranu latinsk-americkeho puvodu. Maji za nastup do armady prislib urychlene legalizace amer. obcanstvi i pro sve rozsirene rodiny. Dale pak cerne obyvatelsvo, ze ktereho je jinak znacna cast nezamestnanych.

  To rkouc neznamena, ze zpochybnuji ideal "narodni armady", ale v praxi se s tim prilis nesetkate (krome armad byvale vychodni Evropy, ktere jsou vyjimkou).Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  10:48 08.03.2015

  Dobrý den, otázka spíše na redakci AN. k uvedenému článku od Valerije Gerasimova, proč není uveden link na origo topic ve Vojensko-průmyslovém kurýru, který je zmíněn hned v ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den,
  otázka spíše na redakci AN.
  k uvedenému článku od Valerije Gerasimova, proč není uveden link na origo topic ve Vojensko-průmyslovém kurýru, který je zmíněn hned v úvodu???

  Proč je článek doplněn politickými komentáři kohosi bezvýznamného,
  přímý překlad je naprosto dostačující a soudný čtenář nechť si udělá svůj úsudek.

  Přebírané znění s komentáři z různých zdrojů (VR) a dále doplňované vlastními jen snižují informační hodnotu a zbytečně zkreslují původní znění.
  Děkuji.
  LarrySkrýt celý příspěvek

 • petres
  10:28 08.03.2015

  maximus - více méně souhlas s konkrétními opatřeními, dobře sepsáno. K bodu 3 - za minulých 100 let jsme se mohli přesvědčit jak se "velké války" stále více zasahují i týl. Další ...Zobrazit celý příspěvek

  maximus - více méně souhlas s konkrétními opatřeními, dobře sepsáno. K bodu 3 - za minulých 100 let jsme se mohli přesvědčit jak se "velké války" stále více zasahují i týl. Další konflikt by v tomto šel ještě dál (např. jsem někde četl údaj, že Rusko se snaží o to, aby čtvrtina jeho sil byly SF a výsadkové jednotky), takže lze čekat velký průnik spíše menších jednotek do týlu a jeho následné intenzivní rozvracení. Stejně tak množství střel země - země různého dosahu je předpokladem k masivnímu napadání i menších cílů v týlu nepřítele. Vzhledem k tomu, že doposud nejsme "frontový" stát na hranicí bloků, myslím si, že tato dvě nebezpečí jsou pro nás nejreálnější. Všichni víme, jaký je stav naší protiletecké obrany, s tím že protiraketová neexistuje (vlastními silami alespoň po úroveň raket středního doletu, nedělám si iluze o přežití smluv v této oblasti v případě zvýšeného napětí).
  Měl bych ještě jednu poznámku na okraj k bodu 1 a to konkrétně k sousloví jednotný národní stát. Ve východní části Evropy skutečně jednoznačně ( za sebe dodám bohužel) platí, že stát je stabilnější, pokud je budován na národnostním principu. Skutečnost ve Švýcarsku, ale ukazuje, že stát lze budovat i na občanském principu, ale je k tomu zapotřebí skutečně dlouhá doba v řádu staletí. V podstatě i USA jsou vybudovány na občanském principu. Někde mezi tím je Velká Británie (Skotsko), Španělsko (Katalánsko), Belgie (Valoni - Vlámové), Kanada (frankofonní Quebec) případně i Itálie (sever - jih), takže tam je prostor pro zvyšování nestability. U nás prvek nestability vytváří zejména frustrace většiny občanů (bez ohledu pravo-levého smyšlení) nakládání s majetkem státu (různé odklánění do vlastní kapsy) v podání našich politiků. To je ale vizitka nás všech, kteří je volí či volit mohou a nechodí nevolit. Pokud se toto zlepší, náš stát bude podstatně stabilnější viz ztotožnění se občana se státem.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  01:21 08.03.2015

  Maximus, Vy jste prvni pokud si pamatuji, kdo nezduraznuje utikani pod neci "ochranu", ale uplatnovani vlastni schopnosti obrany. Ja si myslim, ze tohle je pro bezneho Cecha novy ...Zobrazit celý příspěvek

  Maximus,
  Vy jste prvni pokud si pamatuji, kdo nezduraznuje utikani pod neci "ochranu", ale uplatnovani vlastni schopnosti obrany. Ja si myslim, ze tohle je pro bezneho Cecha novy a tezko zvladnutelny concept, nez ten na ktery byl vychovan behem predchozich desetileti (hlavne mezi 1950 a 1990) - potom zase zil v "zapadacke" iluzi.

  Vy tu iluzi bourate a nastavujete zrcadlo reality. Rovnez se mi libi, ze se pokousite o ne-ideologicnost. Davam Vam jedna s hvezdickou.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  23:16 07.03.2015

  To Firefighter: Na blisty docela dobrý článek, ale řeší v podstatě jen otázku zmíněnou u mne v bodě 1. Do komplexní obrany před agresorem s konceptem vedení nelineární války to má ...Zobrazit celý příspěvek

  To Firefighter: Na blisty docela dobrý článek, ale řeší v podstatě jen otázku zmíněnou u mne v bodě 1. Do komplexní obrany před agresorem s konceptem vedení nelineární války to má ovšem daleko - mám za to, že jsme na armadninoviny.cz a neměla by být zmiňována jen politická stránka věci (věci by prospělo, kdyby se zmínky o Rusku, USA, ČLR, Kryptoňanech, etc. braly jen jako modelová situace, která je momentálně aktuálnější, ale za 10 - 15 let může být zcela odlišná).Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  22:59 07.03.2015

  Maximus: čerství článek od Jana Čulíka na britských listech. Přesně toto tam rozebírá. Možná dobré pro většinu zde diskutujících.
  http://blisty.cz/art/76728.htm...

  Maximus: čerství článek od Jana Čulíka na britských listech. Přesně toto tam rozebírá. Možná dobré pro většinu zde diskutujících.
  http://blisty.cz/art/76728.htm...

 • Maximus
  22:56 07.03.2015

  Byla tu napsána spousta písmenek, ale počet obrácených na "pravou víru" nula. Stejná nula je i na téma, jaké jsou vlastně protiopatření proti konceptu hybridní války. Jaká je ...Zobrazit celý příspěvek

  Byla tu napsána spousta písmenek, ale počet obrácených na "pravou víru" nula. Stejná nula je i na téma, jaké jsou vlastně protiopatření proti konceptu hybridní války. Jaká je prevence a jaká jsou vojenská opatření. Rusko můžeme brát jako modelový příklad (opačně smýšlející mohou dosadit USA, ČLR, etc.) a nyní uvažujme nad koncepcí, kterou má ČR a její armáda zvolit, pokud má koncipovat obranu proti zemi (velmoci), která má eminentní zájem ji v průběhu příští dekády získat nebo naopak naši zemi rozvrátit pomocí konceptu popsaného Valerijem Gerasimovem.

  Osobně se pokusím jen nadhodit moje úvahy:
  1) jednotný národní stát se solidní ekonomickou bazí a občanskou angažovaností ve smyslu ztotožnění občana a státu
  2) armáda miličního typu/či profesionální armáda doplněná o miliční prvek se širokou podporou obyvatelstva
  3) armáda kladoucí důraz na PSYOPS jednotky, schopnost bojovat v kyberprostoru a s vysokými nároky na odolnost vlastní vojenské i civilní sféry proti sofistikovanému kyberútoku, silná PVO (optimálně i se schopností protiraketové obrany), v případě potřeby dokázat nasadit dostatek jednotek k ostraze strategických civilních i vojenských objektů a zařízení, strategicky rozmístněné a dostatečně silné vojenské jednotky schopné se vypořádat se silnými leteckými výsadky za předpokládanou "konvenční" linií obrany, výkonné dělostřelectvo, etc.
  4) velký důraz na kontrašpionáž a vlastní výzvědné služby
  5) zahraniční činnost působící proti propagandě státu agresora - sponzoring tamních nevládních organizací, provozování satelitního a rozhlasového vysílání v jazyku agresora pokrývající co největší část jeho území a rozumně působící proti domácí propagandě
  6) jasně definované vlastní politické spektrum s co nejširší podporou vlády mající jednoznačně určenou strategii obrany proti státu (či společenství států) snažícího se politicky získat či destabilizovat naše územíSkrýt celý příspěvek

 • petres
  20:08 07.03.2015

  z.a.p díky za informaci. Mám podobný názor jako vy. Nemusím s průběhem historických událostí souhlasit, ale pokud je zdroj o nich pravdivý, tak to musím vnímat jako realitu, ...Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p díky za informaci. Mám podobný názor jako vy. Nemusím s průběhem historických událostí souhlasit, ale pokud je zdroj o nich pravdivý, tak to musím vnímat jako realitu, jakkoliv se mně nelíbí, a ne vytvářet si vlastní příjemnější pseudorealitu. Jinak podobných stránek je více a neškodí nahlédnout, co se honí v hlavách lidí, kteří mají jiné smyšlení.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:38 07.03.2015

  Dobře, "revoluční gardy" je ten správný termín. Termín Rudé gardy byl hojně citován právě Schwarzenbergovými fankluby během prezidentské kampaně, proto se mi tak "zažral". ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobře, "revoluční gardy" je ten správný termín.
  Termín Rudé gardy byl hojně citován právě Schwarzenbergovými fankluby během prezidentské kampaně, proto se mi tak "zažral". Pamatuji si ale, že to bylo špatně.
  Národní gardy jinak ale po válce také krátce fungovaly. V tom jsem udělal chybu, já to uznávám, ale chtěl jsem si holt rýpnout, když do svých příspěvků stále cpete osobní útoky...

  Jinak z toho hned nemusíte vytvářet dalekosáhlé závěry o neznalosti historie. Zrovna můj pradědeček nesl odsun sudetských němců velmi těžce. Táta mi už před revolucí vyprávěl, jak páskou označené němce v kostele vždycky obcházel a podával si s nimi ruku - až do transportu.
  Nicméně sám neviním Zemana z nekalé hry. Schwarzenberg si sám naběhl a jeho podpora veřejnoprávní televizí byla bezbřehá a nefér.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 13