Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Maximus
  15:59 08.03.2015

  To Peteres: Vycházím z řešení pro ČR, která díky poválečnému odsunu Němců se stala poměrně národnostně uniformní a tedy má mnoho předpokladů pro jednotný národnostní stát. SR se ...Zobrazit celý příspěvek

  To Peteres: Vycházím z řešení pro ČR, která díky poválečnému odsunu Němců se stala poměrně národnostně uniformní a tedy má mnoho předpokladů pro jednotný národnostní stát. SR se svojí silnou maďarskou menšinou má situaci o poznání složitější. Nicméně je pravdou, že vždy se musí jít cestou angažovaného občana, který by měl být hrdý na svůj stát, měl s ním být ztotožněn, zájmy politické reprezentace státu a většiny obyvatel by měly být v souladu a v bazálním zájmu všech by měla být společná vize obrany jejich státu.
  Samozřejmě současný reálný stav je od určitého "ideálu" velmi vzdálený a je určitě pragmatické si uvědomit, kdo, jak a za čí peníze tento stav vytváří (není ale nutné to řešit nyní a tady).
  Je ale také potřeba si říci, že tento stav tu nutně nemusí zůstat na věky - už v zájmu našich dětí je třeba opustit věčné hemzání a neplodné kritizování, ale ráčit s tím také něco dělat !!!

  Nyní tu ale spíše řešme, jak efektivně vzdorovat nepříteli s nelineární taktikou boje z pohledu středo a východoevropských států.

  NATO je v současnosti určitým garantem bezpečnosti našeho regionu, ale víme, jak bude vypadat Severoatlantická aliance za 10 - 15 - 30 let? A bude vůbec v tomto časovém horizontu obrannou strukturou, která bude garantovat svým členům z bývalé VS obranu proti "hybridní" taktice, která nemusí mít dlouho podobu jasně definované vojenské agrese (z pohledu běžné mediální prezentace)?Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  15:16 08.03.2015

  K tomu "narodnimu charakteru" armady.... Nezda se mi, ze je to pravidlem, spise naopak. Napriklad, praktikovanim tzv. cizineckych legii, jak je notoricky znama Francie se ...Zobrazit celý příspěvek

  K tomu "narodnimu charakteru" armady....

  Nezda se mi, ze je to pravidlem, spise naopak. Napriklad, praktikovanim tzv. cizineckych legii, jak je notoricky znama Francie se ukazalo, ze takove jednotky maji mimoradnou hodnotu v boji. Cett jsem prave vcera o nemeckem podilu ve francouzske LE behem prvni indocinske valky (nejmene 1/3 byli Nemci).

  Pokud jde o Kanadu, vetsi cast (proporcionalne k poctu obyvatelstva) jsou frankofonni Kanadane prave tak jako Newfoundlandane, kteri byli do r.1949 samostatni - a funguje to docela dobre. Ve Statech samych, je znacne procento rekrutu a dnes jiz i veteranu latinsk-americkeho puvodu. Maji za nastup do armady prislib urychlene legalizace amer. obcanstvi i pro sve rozsirene rodiny. Dale pak cerne obyvatelsvo, ze ktereho je jinak znacna cast nezamestnanych.

  To rkouc neznamena, ze zpochybnuji ideal "narodni armady", ale v praxi se s tim prilis nesetkate (krome armad byvale vychodni Evropy, ktere jsou vyjimkou).Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  10:48 08.03.2015

  Dobrý den, otázka spíše na redakci AN. k uvedenému článku od Valerije Gerasimova, proč není uveden link na origo topic ve Vojensko-průmyslovém kurýru, který je zmíněn hned v ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den,
  otázka spíše na redakci AN.
  k uvedenému článku od Valerije Gerasimova, proč není uveden link na origo topic ve Vojensko-průmyslovém kurýru, který je zmíněn hned v úvodu???

  Proč je článek doplněn politickými komentáři kohosi bezvýznamného,
  přímý překlad je naprosto dostačující a soudný čtenář nechť si udělá svůj úsudek.

  Přebírané znění s komentáři z různých zdrojů (VR) a dále doplňované vlastními jen snižují informační hodnotu a zbytečně zkreslují původní znění.
  Děkuji.
  LarrySkrýt celý příspěvek

 • petres
  10:28 08.03.2015

  maximus - více méně souhlas s konkrétními opatřeními, dobře sepsáno. K bodu 3 - za minulých 100 let jsme se mohli přesvědčit jak se "velké války" stále více zasahují i týl. Další ...Zobrazit celý příspěvek

  maximus - více méně souhlas s konkrétními opatřeními, dobře sepsáno. K bodu 3 - za minulých 100 let jsme se mohli přesvědčit jak se "velké války" stále více zasahují i týl. Další konflikt by v tomto šel ještě dál (např. jsem někde četl údaj, že Rusko se snaží o to, aby čtvrtina jeho sil byly SF a výsadkové jednotky), takže lze čekat velký průnik spíše menších jednotek do týlu a jeho následné intenzivní rozvracení. Stejně tak množství střel země - země různého dosahu je předpokladem k masivnímu napadání i menších cílů v týlu nepřítele. Vzhledem k tomu, že doposud nejsme "frontový" stát na hranicí bloků, myslím si, že tato dvě nebezpečí jsou pro nás nejreálnější. Všichni víme, jaký je stav naší protiletecké obrany, s tím že protiraketová neexistuje (vlastními silami alespoň po úroveň raket středního doletu, nedělám si iluze o přežití smluv v této oblasti v případě zvýšeného napětí).
  Měl bych ještě jednu poznámku na okraj k bodu 1 a to konkrétně k sousloví jednotný národní stát. Ve východní části Evropy skutečně jednoznačně ( za sebe dodám bohužel) platí, že stát je stabilnější, pokud je budován na národnostním principu. Skutečnost ve Švýcarsku, ale ukazuje, že stát lze budovat i na občanském principu, ale je k tomu zapotřebí skutečně dlouhá doba v řádu staletí. V podstatě i USA jsou vybudovány na občanském principu. Někde mezi tím je Velká Británie (Skotsko), Španělsko (Katalánsko), Belgie (Valoni - Vlámové), Kanada (frankofonní Quebec) případně i Itálie (sever - jih), takže tam je prostor pro zvyšování nestability. U nás prvek nestability vytváří zejména frustrace většiny občanů (bez ohledu pravo-levého smyšlení) nakládání s majetkem státu (různé odklánění do vlastní kapsy) v podání našich politiků. To je ale vizitka nás všech, kteří je volí či volit mohou a nechodí nevolit. Pokud se toto zlepší, náš stát bude podstatně stabilnější viz ztotožnění se občana se státem.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  01:21 08.03.2015

  Maximus, Vy jste prvni pokud si pamatuji, kdo nezduraznuje utikani pod neci "ochranu", ale uplatnovani vlastni schopnosti obrany. Ja si myslim, ze tohle je pro bezneho Cecha novy ...Zobrazit celý příspěvek

  Maximus,
  Vy jste prvni pokud si pamatuji, kdo nezduraznuje utikani pod neci "ochranu", ale uplatnovani vlastni schopnosti obrany. Ja si myslim, ze tohle je pro bezneho Cecha novy a tezko zvladnutelny concept, nez ten na ktery byl vychovan behem predchozich desetileti (hlavne mezi 1950 a 1990) - potom zase zil v "zapadacke" iluzi.

  Vy tu iluzi bourate a nastavujete zrcadlo reality. Rovnez se mi libi, ze se pokousite o ne-ideologicnost. Davam Vam jedna s hvezdickou.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  23:16 07.03.2015

  To Firefighter: Na blisty docela dobrý článek, ale řeší v podstatě jen otázku zmíněnou u mne v bodě 1. Do komplexní obrany před agresorem s konceptem vedení nelineární války to má ...Zobrazit celý příspěvek

  To Firefighter: Na blisty docela dobrý článek, ale řeší v podstatě jen otázku zmíněnou u mne v bodě 1. Do komplexní obrany před agresorem s konceptem vedení nelineární války to má ovšem daleko - mám za to, že jsme na armadninoviny.cz a neměla by být zmiňována jen politická stránka věci (věci by prospělo, kdyby se zmínky o Rusku, USA, ČLR, Kryptoňanech, etc. braly jen jako modelová situace, která je momentálně aktuálnější, ale za 10 - 15 let může být zcela odlišná).Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  22:59 07.03.2015

  Maximus: čerství článek od Jana Čulíka na britských listech. Přesně toto tam rozebírá. Možná dobré pro většinu zde diskutujících.
  http://blisty.cz/art/76728.htm...

  Maximus: čerství článek od Jana Čulíka na britských listech. Přesně toto tam rozebírá. Možná dobré pro většinu zde diskutujících.
  http://blisty.cz/art/76728.htm...

 • Maximus
  22:56 07.03.2015

  Byla tu napsána spousta písmenek, ale počet obrácených na "pravou víru" nula. Stejná nula je i na téma, jaké jsou vlastně protiopatření proti konceptu hybridní války. Jaká je ...Zobrazit celý příspěvek

  Byla tu napsána spousta písmenek, ale počet obrácených na "pravou víru" nula. Stejná nula je i na téma, jaké jsou vlastně protiopatření proti konceptu hybridní války. Jaká je prevence a jaká jsou vojenská opatření. Rusko můžeme brát jako modelový příklad (opačně smýšlející mohou dosadit USA, ČLR, etc.) a nyní uvažujme nad koncepcí, kterou má ČR a její armáda zvolit, pokud má koncipovat obranu proti zemi (velmoci), která má eminentní zájem ji v průběhu příští dekády získat nebo naopak naši zemi rozvrátit pomocí konceptu popsaného Valerijem Gerasimovem.

  Osobně se pokusím jen nadhodit moje úvahy:
  1) jednotný národní stát se solidní ekonomickou bazí a občanskou angažovaností ve smyslu ztotožnění občana a státu
  2) armáda miličního typu/či profesionální armáda doplněná o miliční prvek se širokou podporou obyvatelstva
  3) armáda kladoucí důraz na PSYOPS jednotky, schopnost bojovat v kyberprostoru a s vysokými nároky na odolnost vlastní vojenské i civilní sféry proti sofistikovanému kyberútoku, silná PVO (optimálně i se schopností protiraketové obrany), v případě potřeby dokázat nasadit dostatek jednotek k ostraze strategických civilních i vojenských objektů a zařízení, strategicky rozmístněné a dostatečně silné vojenské jednotky schopné se vypořádat se silnými leteckými výsadky za předpokládanou "konvenční" linií obrany, výkonné dělostřelectvo, etc.
  4) velký důraz na kontrašpionáž a vlastní výzvědné služby
  5) zahraniční činnost působící proti propagandě státu agresora - sponzoring tamních nevládních organizací, provozování satelitního a rozhlasového vysílání v jazyku agresora pokrývající co největší část jeho území a rozumně působící proti domácí propagandě
  6) jasně definované vlastní politické spektrum s co nejširší podporou vlády mající jednoznačně určenou strategii obrany proti státu (či společenství států) snažícího se politicky získat či destabilizovat naše územíSkrýt celý příspěvek

 • petres
  20:08 07.03.2015

  z.a.p díky za informaci. Mám podobný názor jako vy. Nemusím s průběhem historických událostí souhlasit, ale pokud je zdroj o nich pravdivý, tak to musím vnímat jako realitu, ...Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p díky za informaci. Mám podobný názor jako vy. Nemusím s průběhem historických událostí souhlasit, ale pokud je zdroj o nich pravdivý, tak to musím vnímat jako realitu, jakkoliv se mně nelíbí, a ne vytvářet si vlastní příjemnější pseudorealitu. Jinak podobných stránek je více a neškodí nahlédnout, co se honí v hlavách lidí, kteří mají jiné smyšlení.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:38 07.03.2015

  Dobře, "revoluční gardy" je ten správný termín. Termín Rudé gardy byl hojně citován právě Schwarzenbergovými fankluby během prezidentské kampaně, proto se mi tak "zažral". ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobře, "revoluční gardy" je ten správný termín.
  Termín Rudé gardy byl hojně citován právě Schwarzenbergovými fankluby během prezidentské kampaně, proto se mi tak "zažral". Pamatuji si ale, že to bylo špatně.
  Národní gardy jinak ale po válce také krátce fungovaly. V tom jsem udělal chybu, já to uznávám, ale chtěl jsem si holt rýpnout, když do svých příspěvků stále cpete osobní útoky...

  Jinak z toho hned nemusíte vytvářet dalekosáhlé závěry o neznalosti historie. Zrovna můj pradědeček nesl odsun sudetských němců velmi těžce. Táta mi už před revolucí vyprávěl, jak páskou označené němce v kostele vždycky obcházel a podával si s nimi ruku - až do transportu.
  Nicméně sám neviním Zemana z nekalé hry. Schwarzenberg si sám naběhl a jeho podpora veřejnoprávní televizí byla bezbřehá a nefér.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  19:10 07.03.2015

  petres: Neco tu pro VAS mam:http://nassmer.blogspot.ca/... Ctete s krajni diskretnosti; nemusi to byt pro kazdeho a ja ROZHODNE nezastavam k tomu se vztahujici smer mysleni ...Zobrazit celý příspěvek

  petres:

  Neco tu pro VAS mam:http://nassmer.blogspot.ca/...

  Ctete s krajni diskretnosti; nemusi to byt pro kazdeho a ja ROZHODNE nezastavam k tomu se vztahujici smer mysleni (natoz ideologie) ci sentiment. Na druhou stranu, pro cloveka s otevrenou mysli to muze byt prinosne cteni.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  18:44 07.03.2015

  Pro neznalé historie - RG čili oficiálně Revoluční gardy byly ozbrojené jednotky tvořené většinou dobrovolníky. Členové byli označení bílou páskou na rukávě s písmeny RG. Fungovali ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro neznalé historie - RG čili oficiálně Revoluční gardy byly ozbrojené jednotky tvořené většinou dobrovolníky. Členové byli označení bílou páskou na rukávě s písmeny RG. Fungovali od května do léta 1945. Byli zodpovědní za průběh divokého odsunu Němců s jeho krutými excesy a rabováním. Plno z nich svou aktivitou maskovala svou předešlou kolaboraci. To na vysvětlenou, aby se tu někteří všeználci nemuseli ztrapňovat svou neznalostí celkem podstatného úseku historie, který se bezprostředně týkal několika miliónů lidí (hlavně těch 3,5 milionů odsunutých) v pohraničí. Jak se máme vypořádat se svou (někdy nepěknou) minulosti, když ji někteří lidé neznají nebo nechtějí znát. O to jednoznačnější jsou jejich soudy. Spojené se lhaním, překrucováním a podsouváním nevyřčeného.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  16:54 07.03.2015

  Ja mam z pochopitelneho duvodu znacne obavy o nejakou 'prulomovou udalost' dole ve Statech. V takovem pripade by byly dopady pro Kanadu nedozirne a pravdepodobne katastrofalni. ...Zobrazit celý příspěvek

  Ja mam z pochopitelneho duvodu znacne obavy o nejakou 'prulomovou udalost' dole ve Statech. V takovem pripade by byly dopady pro Kanadu nedozirne a pravdepodobne katastrofalni. Je-li zde pravdepodobnost neceho takoveho, pak je asi vice realna, nez byt cilovou oblasti pro ruske rakety

  Videl a cetl jsem v minulosti znacne mnozstvi teorii, z nichz nektere nabizi rozpad Spojenych Statu na mensi celky, nektere dokonce pripojene ku Kanade.

  Ac to zni skoro ironicky, tak jak si preji coby bezny obcan tohoto sveta Ukrajinu federalni a celistvou, chci do budoucna videt i Spojene staty (ac preformulovane na Ne-valecnicke). Jak je vseobecne znamo, kolem 3/4 prumyslove vyroby Kanady jdou do S.S. Necht pokoj a mir ve kterem jsme zatim zili potrva i nadale!Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  16:46 07.03.2015

  poskok fenri: Koukám, že ani na podruhé jste se neodhodlal, uvést na pravou míru ten blábol, který jste vypustil o vstupu řecka do eurozóny. Pokusil jste si aspoň něco zjistit o ...Zobrazit celý příspěvek

  poskok fenri: Koukám, že ani na podruhé jste se neodhodlal, uvést na pravou míru ten blábol, který jste vypustil o vstupu řecka do eurozóny. Pokusil jste si aspoň něco zjistit o Maastrichtských kritériích, které každý člen eurozóny musel splnit a podvodech, kterých se řecko dopustilo - nebo o ekonomickém propadu ruska? Nebo se jakékoli relevantní informaci vyhýbáte, aby se vám nerozpadl ten ideologických hrad z písku?
  Chápu, že setkání s tradičními Lidovkami je pro věrného a dlouholetého konzumenta komoušské a rusácké propagandy, jako vy, něco po čem se musí vyzpovídat u politruka a vykloktat si palici putinem posvěcenou vodkou. Ovšem i v takovém případě je možné jít k původnímu zdroji informací, který není ovlivněn přáními propagandistů kremlu.
  http://www.bloomberg.com/news/...
  Teda pokud to pro vás není příliš náročné čtení.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:15 07.03.2015

  z.a.p. napsal: http://pro.moneymappress.com/M... Tak mohlo by to být něco, z čeho mám sice obavu, ale už několik let v to doufám. Tedy doufám/modím se, ...Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p. napsal:
  http://pro.moneymappress.com/M...

  Tak mohlo by to být něco, z čeho mám sice obavu, ale už několik let v to doufám. Tedy doufám/modím se, že by se Amíci mohli usebrat, hecnout a v klidu zkolabovat s tím, že by vzali to dobré ze svých vlastností a historie a na tom vystavěli novou fungující demokratickou společnost. Začít by mohli/měli vymetením nedemokratických institucí.
  Tato zpráva by mohla být signálem, že se něco dává otevřeně do pohybu.

  Bohužel jsem trochu skeptický, kdoví co je za tím. Možná jen "kalí vodu předsedo".
  Osobně jsem měl v posledních dnech obavu z nějaké provokační false flag operace v Pobaltí. Kdyby to ale zvládli mírovou a čestnou cestou, obrátím a další moje příspěvky na AN budou pravděpodobně silně proamerické....Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:44 07.03.2015

  Jeste detail v vecem osobnim. K memu prijemnemu prkvapeni jsem tu nevidel poznamku typu: "luft'aku co tady otravujes kdyz jsi odesel, vypadni odsud....." (prominte ...Zobrazit celý příspěvek

  Jeste detail v vecem osobnim.

  K memu prijemnemu prkvapeni jsem tu nevidel poznamku typu: "luft'aku co tady otravujes kdyz jsi odesel, vypadni odsud....." (prominte impertinenci).

  Chci proto priznat, ze nejen ze mam zajem o myslenkove podhoubi v Cesku, ale take tu skutecnost, ze jsem i nadale obcanem CR. Ovsem, v ceskych volbach nevolim, to je pravda.
  .Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  14:38 07.03.2015

  Vzhledem k tomu, že jsem asertivní, tak přehlédnu vaše urážky. 1)Co ostatní chtějí nebo nechtějí pochopit je jejich věc a mě do toho nic není. 2) Nevím, jak vy, ale já jsem ...Zobrazit celý příspěvek

  Vzhledem k tomu, že jsem asertivní, tak přehlédnu vaše urážky.

  1)Co ostatní chtějí nebo nechtějí pochopit je jejich věc a mě do toho nic není.

  2) Nevím, jak vy, ale já jsem přísahal na buzeráku s bílým šátkem na krku věrnost ČR. Toho času demokratické ČR. To slovo sice v přísaze nebylo, ale vzhledem k tomu, že to byla vlastně jediná taková přísaha v mém životě, tak jsem to vnímal, jako by tam bylo.
  Jako záložák jsem v případě, že nás někdo napadne, poměrně brzy na seznamu k odvedení. Svoji povinnost hodlám splnit.

  Otázka je, jak by to bylo s mojí loajalitou v případě změny režimu. Záleží na mnoha okolnostech. Jinak stěží najdete nějaký můj příspěvek, který by naznačoval, že jsem zrádce.
  --------------------------
  Vy tam máte tolik blbin, že opravdu nebudu ztrácet čas. Ale ten vztah mezi potravinovou nesoběstačností Ruska a Arabskou anarchií bych si od vás, jako odborníka na Rusko hrozně rád nechal vysvětlit. To jako ruský snížený export neumožnil nasytit hladové Araby, nebo ruský agresivní import sežral Arabům jejich obilí, takže museli svrhnout režimy?

  P.S. Taky mám príma rodokmen z pohraničí. Dokonce do roku 1592 nebo tak (ženská) a asi o deset let méně v případě muže (dál už to jde po meči). Německý doktor tátovi zachraňoval ruku, kterou mu německá munice odpálila...praděda měl pod polštářem dvě pistole proti Banderovcům, když se u něj v horách táta kurýroval...je tam hodně barevného, ale to sem nepatří. Jinak Rudé gardy operovaly v Číně, pod jakou dynastií vaši najstarší známí předci vyrůstali? Podle viky by to měla být dynastie Ming. Ale možná jste myslel Národní gardy...Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:34 07.03.2015

  petres: Moje uznani pane! Nedelam sve prispevky bez nutneho uvazeni a urcite miry diskretnosti vcetne k me osobe - a vzdy ve strizlivem stavu :-)))) Ale spetka rozumneho risku ...Zobrazit celý příspěvek

  petres: Moje uznani pane!

  Nedelam sve prispevky bez nutneho uvazeni a urcite miry diskretnosti vcetne k me osobe - a vzdy ve strizlivem stavu :-)))) Ale spetka rozumneho risku snad neuskodi.

  Pokud moznosti dovoluji, myslim, ze toto je civilizovana a uzitecna vymena. Mam tez uctu k oponentum, at jsou jekehoko-li druhu. Do jake miry se to dotyka veci vojenskych si nedovolim posoudit; to je vice-mene zalezitost p. Editora.
  Dekuji.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:27 07.03.2015

  Pravo vyvolavat paniku? Tak mi to pripada. Kdekoli ctu, nachazim tuto reklamu: http://pro.moneymappress.com/M... hovorici o nahle menove krizi, ktera ...Zobrazit celý příspěvek

  Pravo vyvolavat paniku?

  Tak mi to pripada. Kdekoli ctu, nachazim tuto reklamu: http://pro.moneymappress.com/M...
  hovorici o nahle menove krizi, ktera vyvola vseobecny zmatek a zhrouceni systemu. Toto je z medialne dobre postaveneho a zcela legitimniho Reuters. Nutna otazka: proc? Pripada mi to temer jako oficielne sponsorovane...... anebo dalsi "ruska hybridni zbran"? Nejake nazory?Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:19 07.03.2015

  Luky na vaše trollení skutečně reagovat nehodlám, vy máte tu jedinou správnou pravdu, jenom ostatní to nechtějí pochopit. Rád bych věděl, jestli lidé tohoto typu přejdou při ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky na vaše trollení skutečně reagovat nehodlám, vy máte tu jedinou správnou pravdu, jenom ostatní to nechtějí pochopit.

  Rád bych věděl, jestli lidé tohoto typu přejdou při bezprostředním ohrožení republiky Ruskem od slov (diskuze, kde každý má právo na svůj názor) k činům (což už je něco jiného než prázdná slova) a stanou se skutečnými zrádci.

  Docela by mne zajímal věkový průměr přispěvatelů do diskuze prozápadních/proruských. U těch proruských to (naštěstí) podle drobných náznaků v diskuzích k různým tématu (např.bývalých důstojníků ČSLA je tu několik) musí být vyšší.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 10