Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • petres
  12:42 07.03.2015

  z.a.p velmi souhlasím s vaším půlnočním příspěvkem, že je potřeba rozlišovat mezi vládami a běžnými obyvateli. Vycházím tak jako vy ze své osobní zkušenosti, tak i rodinné ...Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p velmi souhlasím s vaším půlnočním příspěvkem, že je potřeba rozlišovat mezi vládami a běžnými obyvateli. Vycházím tak jako vy ze své osobní zkušenosti, tak i rodinné zkušenosti minulých generací (zajímám se o historii i genealogií, vlastní rodinu má zdokumentovanou k roku 1654 a zajímají mne nejenom čísla, ale i příběhy). Nechci do toho moc zatahovat soukromí své rodiny, ta pochází ze severočeského pohraničí a mám ještě v živé paměti příběhy vyprávěné mými prarodiči o předválečném i válečném soužití s Němci i následném jejich poválečném vyhnání. Události moc naši rodinu nešetřily, část byla nucená kvůli vlastní bezpečnosti válku strávit jako utečenci ve vnitrozemí, část byla v zahraniční armádě (u Svobody, také zajímavé vyprávění), ale nikdy neznala nenávist vůči Němcům jako národu, pouze odsuzovali činy jednotlivých konkrétních lidí. Vzpomínám si na vyprávění babičky, která když bydleli v malé vesnici u příbuzných ve středních Čechách, pomáhala jídlem v zimě 44/45 německých uprchlíkům z Východního Pruska, protože se měli ještě hůře než ona. Ona, která musela opustit svůj dům kvůli konkrétním Němcům, jiným bez nenávisti pomáhala a i dlouho po válce, co si pamatuji jako malé dítě, jí nebylo zatěžko s těmi Němci, co nebyli odsunuti mluvit německy. S odstupem času jsem velmi rád, že jsem tyto lekce z lidskosti přirozenou formou dostával. Také si ale pamatuji, jak se prarodiče pohrdavě vyjadřovali o poválečných českých RG, které nenazvali jinak než rabovací gardy a o jejich činech, za které se Češi musí stydět. Ironií osudu rodina mojí manželky je původem z opačného čili německého prostředí. Tchýně jako malé dítě málem přišla o život při akci zmiňovaných RG. Přitom ani ona ani její matka, kterou pamatuji a zažila to jako dospělá, necítila vůči Čechům jako národu nenávist. Sám jsem v pravidelném kontaktu s lidmi různých národů a národnostní problémy necítím. Co tímto vypravováním chci říct? Abychom nedělili na národy dobré a špatné, ale na dobré a špatné lidi. Proto mě vadí současný stav manipulace s lidmi v Rusku (stačí si na internetu přečíst jejich média), to se nedá v agresivitě s naším mediálním prostředím srovnat. Stejně tak mi vadí i vyvolávání protiněmeckých nálad u nás (viz prezidentská kampaň).Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:02 07.03.2015

  "Prezident dnes uvedl, že ČT neplní svoji veřejnoprávní funkci a stává se "špatnou komerční televizí". Podpořil také možnost, aby občané peníze určené na koncesionářské poplatky ...Zobrazit celý příspěvek

  "Prezident dnes uvedl, že ČT neplní svoji veřejnoprávní funkci a stává se "špatnou komerční televizí". Podpořil také možnost, aby občané peníze určené na koncesionářské poplatky mohli věnovat na obecně prospěšné účely."
  +1

  Mimochodem článek na "Aktuálně" od včera změnili a píše se tam nyní úplně něco jiného. Rád bych někde našel Zemanovo vyjádření v celém znění.

  K té protiruské propagandě a otázce jeho potravinové nesoběstatečnosti - opravdu mě rozesmálo, jak se na nedávné bezpečnostní konferenci v parlamentu přišlo na to, že za nestabilitu severní Afriky mohla neúroda v Rusku....

  ale snažte se dál....Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:48 07.03.2015

  Zaznamenal jsem názory, že Rusko je ohroženo nepřátelským postojem Západu a tedy nutně musí reagovat, a proto ta definice NATO jako nepřítele v ruské vojenské doktríně. A tedy ...Zobrazit celý příspěvek

  Zaznamenal jsem názory, že Rusko je ohroženo nepřátelským postojem Západu a tedy nutně musí reagovat, a proto ta definice NATO jako nepřítele v ruské vojenské doktríně. A tedy pokud pomine tlak Západu, vrátí se Rusko ke své přirozené mírumilovnosti, tak jak to ukazovalo v minulosti (převléknuté do kabátu Sovětského svazu). K tomu bych poznamenal, že Rusko vnímá jako nepřítele země jako je Německo, Británie a hlavně USA. Tedy země, které jsou jeho konkurenty a mají patřičnou váhu. Tu tříšť menších zemí střední a východní Evropy nevnímají jako nepřítele, oni je vnímají jako přirozenou kořist. A to je podstatný psychologický rozdíl.
  Píše se tu také v příspěvcích, že Rusové chtějí pouze respekt. Co jim tedy brání si přirozený respekt vydobýt svou poctivou prací na hospodářském poli? Nebo tak malé země jako Švýcarsko nebo Švédsko nemají respekt ostatních zemí? Když opustím svoji ironii o přirozené mírumilovnosti Ruska a podívám se na jeho historii za posledních zhruba 80 let, co vidím? Když pominu chaos občanské války na počátku 20. let, jsou to agrese vůči Finsku s anexí části jeho území (s následným vyloučením ze Společnosti národu za tuto agresi), agrese vůči Estonsku, Litvě a Lotyšsku s kompletním trvalým obsazením, vpadnutí Polsku do zad při jeho napadení Německem v roce 1939 a anexe části jeho území, poválečné výrazné posunutí svých hranic na západ na úkor Polska (zde došla ke kompenzaci na západě na úkor Německa, Rusko rozhodně nekompenzovalo ze svého) a Československa (bez náhrady), obsazení a anexi Východního Pruska, připojení Besarábie (Moldavska), stálé rozšiřování svého území a vyvolávání konfliktů a nestability na Kavkaze. Intervence na území svých vazalů, Maďarska v roce 1956 a Československa v roce 1968, agrese vůči Afganistanu. Aktivní vytváření oblastí nestability (nárazníkových zón) u svých hranic a udržování permanentních konfliktů na nich - Podněstří, nyní východní Ukrajina. Anexe Krymu. To zmiňuji jenom události týkající se přímých sousedů Ruska. Je jedno, jestli tato území někdy carskému Rusku patřila či ne, Sovětský svaz se dopustil agrese vůči nezávislým státům a toto je prostě jednoznačně projev imperiálního chování a nepřípustné podle mezinárodního práva. Výčet je to tedy opravdu bohatý. A proti tomu stojí jedna agrese vůči Rusku (Sovětskému svazu), a to hitlerovského Německa v roce 1941, když se před tím s ním paktovalo. U čínsko-ruských sporů si netroufnu hodnotit, kdo byl prvním agresorem.
  Jak jsem se snažil doložit výše, pro Rusko znamená rozvoj anexe dalších území, ne systematické budování hospodářství pro zajištění všech potřeb svých občanů. V jakém stavu je hospodářství Ruska, zde již útržkovitě zaznělo. Zhruba 70 % příjmů Ruska je z prodeje surovin, z toho asi 50% je z prodeje ropy. Nejsou ale schopni produkci zvyšovat, spíše mají problémy tu současnou produkci udržet, protože jim chybí potřebné technologie pro těžbu v horších geologických a klimatických podmínkách. Vzhledem k tomu, jak v porovnání s ostatními státy, se Rusko intenzivně připravuje na zabrání (i vojenské) a těžbu nerostných zdrojů v Arktidě, bude zajímavé sledovat, jestli vůbec bude schopné tyto zdroje technologicky efektivně těžit. Rád bych věděl, kolik z těch zbývajících 30% tvoří příjmy za prodej zbraní. Copak zbývá, co Rusko produkuje? Ono má i problémy (a vždy mělo) se svou potravinovou soběstačností. I když na většině Ruska jsou pro zemědělství nepříznivé podmínky, tak díky obrovské rozloze je dost území, které by je bylo schopné i s přebytkem uživit. Přesto tomu tak není. Že by za to mohl vnější nepřítel, třeba americký brouk? Jak využilo Rusko své zisky z prodeje surovin a tím šanci na přiblížení se rozvinutým zemím? Investovalo je do hospodářského rozvoje? S tímhle vším se máme jako Češi ztotožnit a mít pro to pochopení? Bohužel se v Rusku nerýsuje další osobnost typu Petra I., který se razantně snažil přiblížit Rusko Evropě a modernizovat tamní společnost při zachování ruské svébytnosti. Nyní vidíme spíše opačný trend ještě většího vzdalování se při současném vyvolávání nenávisti k Západu, staré známe hledání vnějšího nepřítele, který může za všechny problémy Ruska, jenom aby se zastřela vlastní neschopnost vést stát ke skutečné prosperitě.
  V souvislosti s výše uvedeným článkem a zmiňovanými fázemi vedení konfliktu bych ještě zmínil bezprecedentní Zemanův útok na veřejnoprávní média v tomto týdnu. Navrhuje jejich veřejnoprávní statut zrušit a převést je na média komerční. Místo toho abychom postupovali standardně a využili demokratické mechanismy a lépe zajistili nezávislost a nestrannost těchto médií prostřednictví existujících kontrolních rad - rady České televize a RRTV, toto bychom měli zrušit a media učinit komerčními,s tím, že jejich případný budoucí vlastník může toto vysíláním (mám tím na mysli především zpravodajství) případně upravit k obrazu svému pomocí svých peněz (třeba pocházejících z prodeje z ropy, když už přispívá naší kultuře vkladem v podobě financování knih některých představitelů našeho státu). Můžeme mít námitky ke kvalitě vysílání ČT. Pak je tedy otázka, zda jsou ostatní komerční televize kvalitnější, mají objektivnější zpravodajství, čili je komercializace zárukou kvality a objektivnosti? Vyšší sledovanost neznamená automaticky vyšší kvalitu, někdy to může být i v rozporu.
  Je mi stydno, když si uvědomím, že nejvyšší představitel našeho státu zvolil jako medium pro uveřejňování svých proslovů největší bulvární noviny, což je následek jeho trvale hulvátského a vulgárního vyjadřování, které do veřejného prostoru normální společnosti nepatří a sám se svým chováním takto vytěsnil na okraj.
  Dále mne s ročním odstupem zamrazí, když si představím možný vývoj události po povedeném "lánském puči". Měli jsme více štěstí než rozumu.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:31 07.03.2015

  To s. Pavel: zkuste i jiné zdroje než instantní Babišovy tiskoviny pro jednoduché čtenáře. Je fakt, že to pro vás bude možná složité, budou tam dlouhá čísla matoucí grafy, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  To s. Pavel: zkuste i jiné zdroje než instantní Babišovy tiskoviny pro jednoduché čtenáře. Je fakt, že to pro vás bude možná složité, budou tam dlouhá čísla matoucí grafy, ale třeba to pochopíte. Od roku 2009 přibývá Rusů jak imigrací, tak stoupá i porodnost.
  http://cs.m.wikipedia.org/wiki...
  Pokud si neumíte najít ani tak jednoduše podané a dostupné údaje, bylo by rozebírání vašich dalších myšlének ztratou času.Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  10:08 07.03.2015

  fenri: Je vidět, že na rudé právo jste kovaný odborník. Tipoval bych vás na dlouholetého a věrného čtenáře. Doporučoval bych vám tedy, abyste se příště neztrapňoval mírou své ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Je vidět, že na rudé právo jste kovaný odborník. Tipoval bych vás na dlouholetého a věrného čtenáře.
  Doporučoval bych vám tedy, abyste se příště neztrapňoval mírou své neinformovanosti, a vyhledal i jiné zdroje informací než rudé právo a její současné ruské nápodoby. Viz třeba: http://www.lidovky.cz/v-rusku-...
  Dále, naprosto mě nepřekvapuje, že jste se ani nepokusil reagovat na to co jsem napsal o ekonomickém úpadku ruska či podvodech řecka při jejich úporné snaze dostat se do eurozóny. Je jasné, že máte značný mentální problém při střetu s fakty, které narušují váš ideologický domeček z karet, o tom, že byste byť jen zavadil o nějaký protiargument nemluvě. To, že se řekové dobývali do eurozóny stejně jako dle Homéra do Tróji, a to pomocí rozsáhlého falšování svých statistik, je nezpochybnitelný a snadno dohledatelný fakt.Skrýt celý příspěvek

 • TomEUS
  08:02 07.03.2015

  Muze mi prosim nekdo objasnit tuto vetu: "V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie" Protoze pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  Muze mi prosim nekdo objasnit tuto vetu: "V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie"

  Protoze pokud vememe bezne tricatniky na abou stranach, zapadni i ruske civilizace jejich cilem je A) zalozit rodinu B) byt schopen ji zaopatrit z bezne prace (jsou tu rozdily, ale spise indidualni, nekdo potrebuje 6+1 ve vile, nekomu staci 3+1 v panelaku) C) travit volny cas dle libosti

  Z tohoto hlediska zapad rusko nijak neohrozuje, takze pokud dame pryc nabozenstvi a tradice, na ktere se casem snad vetsina dnesni a nasledujici vykasle tak se dostaneme k tomu ze pokud Rusko bude rozumne tezit a upravovat suroviny, zapad z nich bude vyrabet tak dokazeme zit i bez konfliktu. Proc se tedy Rusove citi tolik ohrozeni zapadem?Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  06:09 07.03.2015

  Jeste me napada neco k tem 'sankcim':. Dve americke obri spolecnosti ROZSIRILY nedavno svuj byznys v Rusku. Je to ESSO a EXON. Soucasne se mi zda, ze ceny benzinu jdou mirne ...Zobrazit celý příspěvek

  Jeste me napada neco k tem 'sankcim':. Dve americke obri spolecnosti ROZSIRILY nedavno svuj byznys v Rusku. Je to ESSO a EXON. Soucasne se mi zda, ze ceny benzinu jdou mirne nahoru. "Valka" jak bejk.

  Kdo tohle dokaze pochopit, .....ja ne.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  06:02 07.03.2015

  To o cem mluvite uzce souvisi s clankem. Totiz, byly (cetl jsem to asi pred tydnem) naznaky, ze Recko by se v krajnim pripade nechalo "vykoupit" Ruskem. Bylo to pred tim, nez ...Zobrazit celý příspěvek

  To o cem mluvite uzce souvisi s clankem.

  Totiz, byly (cetl jsem to asi pred tydnem) naznaky, ze Recko by se v krajnim pripade nechalo "vykoupit" Ruskem. Bylo to pred tim, nez jim ECB prodlouzila splatnost dluhu do cervna. Nevim zda to primo pochazi od ministra financi Recka - ale divil bych se, kdyby k tomu opravdu doslo. To by byla ta ultimativni zbran Ruska v jeho "hybridni valce"; jak rikate - pocatek rozkladu EU. Myslim, ze ve svetle takove reality EU 'statecne' vycouvala z puvodniho pozadavku. Zda na to Rusko ma ci nema je celkem vedlejsi, jde o princip.

  Mj. vcera byl na navsteve v Rusku ministersky predseda Italie a podepsal s Putinem nejake obchodni dohody (v tom asi 'sankce' neplati). Italie je udajne 4-ty nejvetsi obchodni partner Ruska; hadam po Cine, Nemecku a Turecku. To je doslova rukavice vrzena Washingtonu do ksichtu..... Co bude nasledovat? Vice am. vojaku do zapadni Ukrainy? Vice bojvych letu podle lotysko-ruske hranice?

  Myslim, ze ten pojem "hybridni valka" docela sedi.Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  03:18 07.03.2015

  Trochu osvěta v makro/mikro. Říkám to svými slovy, nejsem ekonom, pokud něco napíši chybně, tak mě opravte. Správcem evropské měny je Evropská centrální banka, čili bývalá ...Zobrazit celý příspěvek

  Trochu osvěta v makro/mikro. Říkám to svými slovy, nejsem ekonom, pokud něco napíši chybně, tak mě opravte.

  Správcem evropské měny je Evropská centrální banka, čili bývalá německá centrální banka. Ta nastavuje množství peněz v oběhu a částečně tím řídí ekonomiku. Vliv na ECB má zejména/jen německo. ECB skupuje státní duhopisy jednotlivých zemí eurozóny ale i ostatních. Nastavuje také úroky které jí z těch dluhopisů plynou. Dluhopisy jednotlivých zemí vydávají jejich vlády přes domácí centrální banky. Peníze nabyté těmito subjekty jsou dále poskytnuty soukromým bankám také za určitý úrok. Ty mají dát tyto peníze do oběhu a pomoci zvýšit tak likviditu dané země.

  To je pro německo dobré, dokonce velice dobré, protože ji z úroků plynou nemalé peníze (německo je největším věřitelem ze zemí EU). Ve chvíli, kdy je ale poptávka po dluhopisech příliš vysoká, dochází i k většímu odkupu dluhopisů ECB. To má za následek větší inflaci a znehodnocení eura, tudíž našich, ale hlavně německých úspor. Proto se zdráhají opět půjčit řecku ale zároveň ví, že mu půjčit musí.

  K čemu by došlo kdyby německo nepůjčilo? Došlo by k bankrotu řecka a k jeho odchodu z eurozóny. To by mělo ale za následek znehodnocení obrovského množství kapitálu do řecka investovaného, tudíš k dalšímu, ale drastickému propadu eura. Německo by to ustálo, stejně jako ostatní silné ekonomiky (jako že jich moc není) ale řecké problémy přejme španělsko a scénář se opakuje. Potom Itálie, Irsko... A došlo by k rozpadu původní eurozóny, čili hrozbě EU.

  Jak se tedy situace řeší? Kupují se dluhopisy dál a chystá se kvantitativní uvolňování, což má ale jen oddálit problém. A teď přichází ekonomické věštění z křišťálové koule. Kam toto zadlužování povede? A proto jsem tam i ten dluh vypsal jako hrozbu.Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  02:56 07.03.2015

  Torong: "nesouhlasím ... u dluhu a eurozóny". Dluh a eurozóna jsou spolu úzce spjaty. Pokud dojde k bankrotu byť jen jediné země, spustí to řetězovou reakci v politických ...Zobrazit celý příspěvek

  Torong: "nesouhlasím ... u dluhu a eurozóny". Dluh a eurozóna jsou spolu úzce spjaty. Pokud dojde k bankrotu byť jen jediné země, spustí to řetězovou reakci v politických protiopatřeních a dalších krachů jednotlivých členů. Nemusíte se mnou souhlasit, ale je to ekonomický fakt. Proto nyní spustí ECB masivní kvantitativní uvolňování pro pomoc ohroženým ekonomikám eurozóny. Němci nenechají řeky krachnout. Na druhou stranu to poškodí samotné německo, jakožto nejsilnějšího článku řetězu.
  Když se na to podívám selským rozumem, tak např. naše republika není ani jednou od 93 v plusu. Kam to asi povede? Myslíte, že se situace zlepší? Kdo nám bude půjčovat? My máme to štěstí, že si můžem ještě svou korunu občas zdevalvovat. Takovej ital už má smůlu. Když jsem tam byl naposled, tak mi tvrdili, že euro byla největší ekonomická chyba kterou udělali. Nepamatujete si kolik stál chleba před přechodem itálie na euro? Několik tisíc lir? :-)Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  02:43 07.03.2015

  z.a.p: když už jste to tak pěkně nakousl, dovolím si rozvinout myšlenku. Žijeme a vždycky jsme žili ve třídní společnosti (někde se tomu říká kasty...). Taková třída či kasta se ...Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p: když už jste to tak pěkně nakousl, dovolím si rozvinout myšlenku.
  Žijeme a vždycky jsme žili ve třídní společnosti (někde se tomu říká kasty...).
  Taková třída či kasta se vyznačuje jednou typickou věcí, ekonomickým potenciálem, kapitálem a tedy i mocí.
  V dané kastě najdeme většinou souznění protože mají (máme) společný "osud".
  Ale. Vyší kasty (čím výše jsou, tím je členů méně ale o to bohatších a vlivnějších) ovládají a vždycky ovládali politiku. Když je tato třída v ohrožení, použije veškeré prostředky k tomu, aby přežila, tedy měla dále moc a majetek. Kam toto vede asi vidíme všichni...Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  00:10 07.03.2015

  Uprimne receno, ja si vice libuji v technickych vecech a jsem momentalne zase zpet v te kategorii, kde diskutuj o kanadskem projektu. Ale kdyz uz jsem tu.... chtel bych Vam ...Zobrazit celý příspěvek

  Uprimne receno, ja si vice libuji v technickych vecech a jsem momentalne zase zpet v te kategorii, kde diskutuj o kanadskem projektu.

  Ale kdyz uz jsem tu.... chtel bych Vam predat moji malou (a ne-indoktrinovanou) zkusenost. Ziji tu za vodou a byl jsem dlouhodobe a v nekolika ruznych situacich s ruznymi narodnostmi a musim rict, ze jsem s Americany byl, az na snad jednu nebo dve vyjimky ve vybornem souzvuku. Z toho titulu neprezenu, kdyz reknu, ze je proste miluju. Take jsem pobyl nakratko v Mexiku, to je uz davno a neumel jsem pritom tehda ani kvaknout spanelsky. Potom jsem se zacal ucit a kdyz jsem byl pred par lety na Kube, tak to celkem uslo - opet, zadna plaz, ale styk s lidmi. Krome toho znam z osobniho styku Cinany, par Indu a (velmi osobne) jihovychodni Asiaty. A ano, tez jsem se setkal s nekolika Rusy a nebylo to tak zle. Takze takova vsehochut'.

  No, o co my jde reknete; svetaku je mezi Cechy az-az. Jde mi o to, ze je treba rozlisovat VLADY (aka mocenske systemy) a bezne OBYVATELE te dane oblasti. Lide by bez vlad do zadnych valek nikdy nesli protoze je to vzdy k jejich neprospechu - ti si temer vzdy snadno mezi sebou porozumi. Jsou to VLADY, ktere pachaji veskere zlo (i kdyz jsou udajne nami volene). Ja vim, zni to trochu dute a je to takova unikova zkratka... ale opravdu s lidmi jako takovymi jsem nikde problem nemel. Tim nechci ale rict, ze bych s nimi se vsemi chtel zit; zalezi hodne na charakteru individualniho cloveka. Na predsudky si rozhodne nepotrpim a ani je nepotrebuji - nakonec znalost je lepsi. Jsou proti tem samym, kdo je provozuje.

  Myslim, ze toto by meli mit vsichni pred ocima, nez zacnou nekoho sumarne odsuzovat/ podezirat ci kategorizovat. Jen muj prozatimni zivotni zkusenosti ziskany nazor. Kdyz se Vam to hodi prosim, kdyz ne, zacnete piskat.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  21:46 06.03.2015

  To Torong: no, aspoň bych počkal, až nás Rusové napadnou. Jinak to nebude obrana, ale agrese (no, můžeme jí nazvat preventivní obranou, nebo něčím za způsob humanitárního ...Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: no, aspoň bych počkal, až nás Rusové napadnou. Jinak to nebude obrana, ale agrese (no, můžeme jí nazvat preventivní obranou, nebo něčím za způsob humanitárního bombradování).

  To samozřejmě ano a nemyslím si, že NATO provede preventivní akce proti Rusku. Humanitární bombardování je "Havlovský" termín. Ovšem pravdou je, že použití síly proti Srbsku se ukázalo správným krokem, protože vedlo k ukončení války. Miloševič nečekal, že by NATO toho bylo schopno a že Rusko to dovolí. Ale to už jsme mimo téma.

  Firefighter: Ano to souhlasím a Evropa se toho zatím drží. S vyjmenovanými body víceméně souhlasím s určitými výhradami u dluhu a eurozóny.Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  20:58 06.03.2015

  Torong: ano ano, je to dvojsečné a může se to vymstít. V tuto chvíli je to 50 na 50 jak se zachovat. Jsou i jiné možnosti než vojenské... EU (my) se nyní nachází na křižovatce ...Zobrazit celý příspěvek

  Torong: ano ano, je to dvojsečné a může se to vymstít. V tuto chvíli je to 50 na 50 jak se zachovat. Jsou i jiné možnosti než vojenské...

  EU (my) se nyní nachází na křižovatce dějin. Ohnivý kruh je uzavřen a váháme nad každým dalším krokem.
  Namátkou (možná někoho napadne něco dalšího):
  Hrozba ruského medvěda
  Hrozba IS
  Hrozba ropadu eurozóny
  Obranné prvky EU jsou spíše k smíchu než ke strašení
  Hrozba nacionalizace uvnitř EU
  Direktivní přístup bruselu bez uvažování nad místními poměry
  Rozhádaná společnost
  Hrozba nesplatitelného dluhu
  ...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:34 06.03.2015

  To Torong: no, aspoň bych počkal, až nás Rusové napadnou. Jinak to nebude obrana, ale agrese (no, můžeme jí nazvat preventivní obranou, nebo něčím za způsob humanitárního ...Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: no, aspoň bych počkal, až nás Rusové napadnou. Jinak to nebude obrana, ale agrese (no, můžeme jí nazvat preventivní obranou, nebo něčím za způsob humanitárního bombradování).
  Já se spíš bojím, že celé to strašení Rusem má vést k omezení svobod Evropanů. "Musíme držet názorovou jednotu, hlas proti Bruselu je hlasem pro Moskvu.." a tisíc a jeden sloganů.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:29 06.03.2015

  To Pavel, no sice jste nám tu napsal článek jak do Rudého práva (jasně, znaménko naopak, ale dikce stejná), ale aniž bych zkoumal vše ve Vašem textu, tak už první nepravda mi ...Zobrazit celý příspěvek

  To Pavel, no sice jste nám tu napsal článek jak do Rudého práva (jasně, znaménko naopak, ale dikce stejná), ale aniž bych zkoumal vše ve Vašem textu, tak už první nepravda mi stačila:
  -Rusko vymírá? Prdlajz. Od roku 2009 jich přibývá a ne málo. Zkuste si něco přečíst. Nicméně při všech starostech o vymírání Rusů - všiml jste si, že vymírá západní Evropa? Já, vím, dovážíme černoušky a arabáše, ale jen si nejsem jistý, jestli tu vlajku naší civilizace ponesou dál..Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  20:12 06.03.2015

  Pavel1: Určitě nemáte pravdu. Musí to být spiknutí a ONI to museli vědět. Nicméně pravda je, že státy jako Německo a Řecko nikdy nemohou mít společnou měnu, to je skutečně ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavel1: Určitě nemáte pravdu. Musí to být spiknutí a ONI to museli vědět. Nicméně pravda je, že státy jako Německo a Řecko nikdy nemohou mít společnou měnu, to je skutečně pitomost. Stejně tak EU jako superstát.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  20:05 06.03.2015

  "Pokud nepůjdeme proti Rusku vojenskou silou, tak rus nepůjde proti EU. Vojenskou silou proti němu půjdeme ve chvíli, kdy se začnou na UA dodávat oficiálně zbraně a "poradci". ...Zobrazit celý příspěvek

  "Pokud nepůjdeme proti Rusku vojenskou silou, tak rus nepůjde proti EU. Vojenskou silou proti němu půjdeme ve chvíli, kdy se začnou na UA dodávat oficiálně zbraně a "poradci". Samozvané sybily si můžou věštit co chtějí, ale takto to, alespoň z mého pohledu, je. "

  Pokud nepůjdeme proti Hitlerovi vojenskou silou Hitler nepůjde proti Francii (Británii) Tak to bylo zase v třicátých letech.
  Krom toho, až tohle zopakují v Pobaltí tak budeme tuhle filosofii praktikovat taky? Protože přesně tohle píšete: "Když mu dáme co chce, tak nás třeba nechá na pokoji"Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  19:59 06.03.2015

  fenri: Jestli jde dolů USA a Evropa, tak rusko padá raketově na hubu. Nejsou sice ztučnělí ale zato mají vychlastané palice, a jsou tak ovladatelní, že ordnung němci jsou proti nim ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Jestli jde dolů USA a Evropa, tak rusko padá raketově na hubu. Nejsou sice ztučnělí ale zato mají vychlastané palice, a jsou tak ovladatelní, že ordnung němci jsou proti nim odbojní jako irové pod britskou nadvládou. Rusko vymírá a Sibiř se vylidňuje přímo zběsilým tempem (rychleji než Karvinsko :-)). Nebude trvat dlouho a sibiř slupnou jako malinu číňané. Když měla EU během krize nulový růst, tak ruský HDP klesl o 7%. Tvrzením, že "řeky někdo do eurozóny natlačil" prokazujete absolutní neznalost. Řecko o vstup do eurozóny usilovalo tak, že se nerozpakovalo spáchat podvod, aby se tam dostalo. Evidentně netušíte, že každý stát EU, který chtěl a chce do eurozóny, musel a musí plnit tzv. Maastrichtská kritéria, které mimo jiné nařizují, že je nutné několik let před vstupem dodržovat určitou nejvyšší povolenou míru zadlužení, a po vstupu samozřejmě také. Řecko falšovalo statistiky o míře zadlužení státu - bylo mnohem vyšší než povolovala Maastrichtská kritéria - jen aby se do eurozóny dostalo. Řecko a Rusko si jsou do určité míry podobné. Řekové si zkrachovali vlastní zemi, a problém řeší vydíráním a pliváním špíny na Německo, MMF a ECB, které je defakto drží nad vodou. Rusko má gigantický mindrák, z toho, že jeho ruské impérium zvané sssr prohrálo studenou válku a následně ekonomicky zkrachovalo, z čehož ho musel tahat západ. Dnes opět směřují ke krachu a řeší si to agresí vůči okolním zemím.Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  19:58 06.03.2015

  Ještě jeden odkaz, pohled Karla Dolejšího na nynější situaci a možnost intervence v evropě. Pan Dolejší má na věco opačný pohled než já, ale dokáže si ho vcelku obstojně obhájit. ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jeden odkaz, pohled Karla Dolejšího na nynější situaci a možnost intervence v evropě. Pan Dolejší má na věco opačný pohled než já, ale dokáže si ho vcelku obstojně obhájit.
  Zde:
  http://blisty.cz/art/76723.htm... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 10