Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Firefighter
  19:48 06.03.2015

  fenri: moje žena je makroekonomka a ta mi v souvislosti s eurem jednoznačně říká, že je totální nesmysl, aby byla jednotná měna u zemí s rozdílnou úrovní ekonomiky. Nejvíc z toho ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: moje žena je makroekonomka a ta mi v souvislosti s eurem jednoznačně říká, že je totální nesmysl, aby byla jednotná měna u zemí s rozdílnou úrovní ekonomiky. Nejvíc z toho těží ti nejsilněší, nejhůř dopadnou ti nejslabší. Slabé ekonomice totiž v případě přijetí eura nezbývá jiná možnost než si půjčit. Devalvovat není co, není žádná národní měna. Je to vidět narůstu dluhu u problémových ekonomik od přijetí Eura. Jestli to ví moje žena, tak vsadím své boty, že architekti eura moc dobře věděli, co bude následovat. Co tím pak sledovali?Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  19:42 06.03.2015

  Pokud nepůjdeme proti Rusku vojenskou silou, tak rus nepůjde proti EU. Vojenskou silou proti němu půjdeme ve chvíli, kdy se začnou na UA dodávat oficiálně zbraně a "poradci". ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud nepůjdeme proti Rusku vojenskou silou, tak rus nepůjde proti EU. Vojenskou silou proti němu půjdeme ve chvíli, kdy se začnou na UA dodávat oficiálně zbraně a "poradci". Samozvané sybily si můžou věštit co chtějí, ale takto to, alespoň z mého pohledu, je.

  Např. pohled věštitele zde:
  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  Dále asi není vhodné neustále upozorňovat na to, když někdo napíše, že krom ruska používají stejnou taktiku i ostatní velmoci, jedná se o rusofila, kremlofila či jiné urážky, tím se chlapci snižujeme na úroveň diskuse ve školní družině. Tak to prostě je, nejedná se o žádné rusofilství.

  Např komentář apache:
  "O nic nového nejde. Největší zbraní Ruska byly vždy lži, lži a zase lži. A také podrazy. Lhaní je součástí ruských tradic, součástí ruské přirozenosti a ruského myšlení. Pouze ruští představitelé dokáží předstoupit před celý svět i svůj vlastní národ a lhát, a to i v situacích, kdy je již jasné, že lžou. A pouze Rusové takovéto bezostyšné lhaní svých "volených" představitelů dokáží nejenom neodsoudit, ale i podporovat. Silný, leč směšný národ prolhaných primitivů."
  Ano, velice inteligentní komentář. Až na to, že když zaměníme rusa za čecha tak to taky sedí jak hrnec na zadel. Nebo obecně za politika. Lhaní je dnes nejednodušší věc jak se dostat k moci a ovlivnit veřejné mínění.
  Důkaz zde:
  https://www.youtube.com/watch?...

  Pokud jde o vážnou hrozbu EU a obecně západu, tak inklinuji k tomuto názoru:
  "Je posilování náboženských ideologií skutečným koncem dějin?"
  Odkaz na tuto filosofii zde:
  http://blisty.cz/art/76705.htm...

  Co se týče svobody jednotlivce, tak mezi ostatními systémy nemá ten západní stále konkurenci. Sic od r. 2001 dochází k jejímu omezování, stále je na špici.

  Prosím o věcnou diskusi, opravdu mě nebaví hrabat se v haldách urážek a pokrytectví.

  To takeda: Historie, dějiny, je nejvíce ohýbaná skutečnost ve prospěch každého jejího vykladatele. Matika se ohnout nedá, ale minulost ano. Ta se musí otáčet v hrobě každý den :-)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:22 06.03.2015

  Ne, to není vazalský přístup. To je realita a opak je lhaním si do kapsy. Jaká je reálná moc P.P. nařídit a udělat něco, co budev rozporu s přáním USA a Z. Evropy? Žádná. Mně to ...Zobrazit celý příspěvek

  Ne, to není vazalský přístup. To je realita a opak je lhaním si do kapsy. Jaká je reálná moc P.P. nařídit a udělat něco, co budev rozporu s přáním USA a Z. Evropy? Žádná. Mně to nijak nepohoršuje, do NATO nepřispíváme, ale nemá rád to nalhávání si něčeho.
  Ona jde dolů i Evropa a skoro víc než USA. Větší šílení s multikulturalismem, odzbrojováním lidí apod. O možnosti to změnit silně pochybuji. Den ode dne je ta možnost nižší a deficit svobod vyšší a vyšší.
  To, jestli Německo dotuje Řeky nebo ne s tím nijak nesouvisí. Navíc ono i to dotování je takové dvojsečné. Nejprve je natlačili do měny, která pro ně nebyla výhodná a pak jim za dluhy daly úroky, které nelze splácet a i s přebytkovým rozpočtem budou mít šanci maximálně splácet úrokjy a ne se z dluhu dostat. Je to výhodnější, než nějakou zemi okupovat, mít tam drahé vojáky a doma vysvětlovat rodičům, proč umřeli.
  Mně deptá, jak ze Západu dělají ztučnělé, líné a ovladatelné stádo, které se bojí zabučet proti některým tabuizovaným tématům (a stádo je už pomalu tak vyděšené, že ani neví, co je tabu a co ne, prootže oficiálně není tabu vlastně nic). O každém vašem pohybu, transakci systém vše ví. Systém, který už dávno není demokratický, protože moc se od jedinců odsunula kamsi do ztracena (do Brusele). nejvyšším kuratoriem, výborem veřejného blaha je nikým nevolený orgán, kde hlavním kvalifikačním kritériem je věrnost evropským myšlenkám. A mnoho let tomu šéfoval maoista. Rusové jsou vedle toho prkotina.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  19:03 06.03.2015

  "Ale jo, dají nám administrativní funkci. A co jako. Když sem vletí 3 000 000 miliony Rusů, jak tady někteří prorokují, poslechnou vlády a občané P.P. a půjdou na jeho povel ...Zobrazit celý příspěvek

  "Ale jo, dají nám administrativní funkci. A co jako. Když sem vletí 3 000 000 miliony Rusů, jak tady někteří prorokují, poslechnou vlády a občané P.P. a půjdou na jeho povel mobilizovat? P.P. je ve funkci a v ní bude dělat to, co se po něm chce.
  Ano, párset našich vojáků má respekt. Dělají, co se po nich chce a dělají to dobře. S tím se ale války nevyhrávají."

  A to je přesně to o čem píšu. Vazalský přístup k životu. Pokud si o sobě myslíte, že jste vazal, budete vazal.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  18:58 06.03.2015

  "Navzdory úpadku svobody a okleš'tování práv lidí (pomalu vařené žáby) je to pořád ještě příjemné místo k životu. Ale v různých Bruselech, agenturách, ad absurdum dohnaných honech ...Zobrazit celý příspěvek

  "Navzdory úpadku svobody a okleš'tování práv lidí (pomalu vařené žáby) je to pořád ještě příjemné místo k životu. Ale v různých Bruselech, agenturách, ad absurdum dohnaných honech na čarodějnice ve jménu politické korektnosti, mind crimes, vydírání lidí přes děti, odzbrojování... vidím pro naší civilizaci mnohem větší nebezpečí, než v Rusech."
  Ne, já bych řekl, že stejné :D Nicméně je daleko větší šance, že Evropany přestane bavit hrát si na RVHP - ostatně Němce už to asi moc nebaví, dotovat Řeky - než, že z Ruska bude civilizovaný stát. Souhlasím i s tím, že za posledních 25 let jde USA hodně dolů, ale zase je tam daleko větší šance na změnu k lepšímu než u Ruska.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:58 06.03.2015

  Ale jo, dají nám administrativní funkci. A co jako. Když sem vletí 3 000 000 miliony Rusů, jak tady někteří prorokují, poslechnou vlády a občané P.P. a půjdou na jeho povel ...Zobrazit celý příspěvek

  Ale jo, dají nám administrativní funkci. A co jako. Když sem vletí 3 000 000 miliony Rusů, jak tady někteří prorokují, poslechnou vlády a občané P.P. a půjdou na jeho povel mobilizovat? P.P. je ve funkci a v ní bude dělat to, co se po něm chce.
  Ano, párset našich vojáků má respekt. Dělají, co se po nich chce a dělají to dobře. S tím se ale války nevyhrávají.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:49 06.03.2015

  Tak znovu: nyní jsme za kamarády, protože děláme přesně to, co se po nás chce (OK i něco navíc, to je vedlejší). Pokud bychom to nedělali, kamarádi nebudeme. Co je na tom těžkého? ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak znovu: nyní jsme za kamarády, protože děláme přesně to, co se po nás chce (OK i něco navíc, to je vedlejší). Pokud bychom to nedělali, kamarádi nebudeme. Co je na tom těžkého? Jako chudáčci si připadat nemusíme. Celkem jimi jsme, resp. alespoň pro ostatní. Prostě 10M země není síla, která by cvičila kontinentem, pokud nejde o lidi extrémně zdatné z šikovně (Izraelci, možná Švýcaři). Prostě nemám rád bláboly na téma, jak jsou západní země hodné a demokratické a všechny respektují. Jak nás berou a půjdou se za nás bít a kdesicosi. Jsou na nás hodné, dokud nás potřebují a dokud děláme co chtějí.
  Navzdory úpadku svobody a okleš'tování práv lidí (pomalu vařené žáby) je to pořád ještě příjemné místo k životu. Ale v různých Bruselech, agenturách, ad absurdum dohnaných honech na čarodějnice ve jménu politické korektnosti, mind crimes, vydírání lidí přes děti, odzbrojování... vidím pro naší civilizaci mnohem větší nebezpečí, než v Rusech.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  18:27 06.03.2015

  fenri: http://www.armadninoviny.cz/an... Jak tohle podporuje Váš názor na to, že jsme pro NATO nula? Tohle je totiž výsledek sebevědomého přístupu. ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: http://www.armadninoviny.cz/an...

  Jak tohle podporuje Váš názor na to, že jsme pro NATO nula? Tohle je totiž výsledek sebevědomého přístupu. Zeptejte se Amerických nebo Britských velitelů na České vojáky v ISAF. Mají špičkovou pověst.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  18:17 06.03.2015

  MaMar: kdo je to ta ďábelská SS? fenri: "Jsem všemi 10ti proto, abychom byli součástí NATO a jsem zastánce zahraničních misí. Je to pro nás výhodné. Jsem proto, abychom NATO ...Zobrazit celý příspěvek

  MaMar: kdo je to ta ďábelská SS?

  fenri: "Jsem všemi 10ti proto, abychom byli součástí NATO a jsem zastánce zahraničních misí. Je to pro nás výhodné. Jsem proto, abychom NATO mohli nabídnout větší kapacity než dnes (de facto jsme nepříjemnou přítěží). Ale jsem pro tyto věci z důvodu, že naše cena pro NATO (a tím pádem naše pozice v NATO a ochota NATO se za nás postavit) je v nějaké úměře naší užitečnosti pro NATO. "
  Konečně něco s čím mohu souhlasit a co vidím stejně.

  "V očích západoevropanů jsme zhruba totéž co v očích Rusů. Víceméně vzduch. Teď děláme přesně to, co od nás Západ potřebuje, tak nás mají rádi. Pokud bychom přestali dělat co chtějí, nebo jsme se jim nehodili do krámu, pustí nás přes palubu. Nepůjdou proti sobě, nebuďte naivní. " S tímhle už ovšem nesouhlasím. To jak se na nás dívají ve světě (nejen na "západě") není dáno tím, že by nás chtěli jako poslušného pejska. Je to dáno tím, že my sami se stavíme do této role. Je to stejné jako v případě jednotlivého člověka. Pokud si budete připadat jako ublížený chudáček, kterého všichni přehlížejí a přemýšlet stylem "stejně se na mě všichni vykašlou, jsem pro ně jenom onuce", budou se ti "oni" k Vám takto chovat. A přesně takto vystupujeme jako stát. Když EU vydá nesmyslnou regulaci, tak my si ji ještě dvakrát zpřísníme - nedávno jsem, tuším to bylo v tescu čučel jak puk na Rakouský "tuzemský rum" - to je ten důvod, proč jsme pořád "východ". Podívejte se na naše prezidenty: Havel - bohém mimo realitu, žijící v jiném světě. Jako první prezident po 89´ dobrý, byl známý jako symbol, ale pak? Klaus: ten aspoň uměl vystupovat, ale co reálně udělal v zahraniční politice? No a Zeman? To snad i Babula z Hospody by byl reprezentativnější prezident. A čím dál víc mám pocit, že chování a vystupování Zemana je záměr a součást v článku popisované strategie ve fázi 2 až 3. Zeman totiž není blbec, právě naopak.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:27 06.03.2015

  To Jura99: napsal jsem snad někde, že nějaký stát půjde jinému pomoci pro nic za nic? Pláčete na špatném hrobě. Půjde mu pomoci, pokud to bude v jeho zájmu. Ne kvůli smlouvám. Na ...Zobrazit celý příspěvek

  To Jura99: napsal jsem snad někde, že nějaký stát půjde jinému pomoci pro nic za nic? Pláčete na špatném hrobě. Půjde mu pomoci, pokud to bude v jeho zájmu. Ne kvůli smlouvám. Na smlouvy každý kašle. Pokud nebude v zájmu zemí NATO jít nám pomoc, vykašlou se na nás, smloiuva nesmlouva.
  V očích západoevropanů jsme zhruba totéž co v očích Rusů. Víceméně vzduch. Teď děláme přesně to, co od nás Západ potřebuje, tak nás mají rádi. Pokud bychom přestali dělat co chtějí, nebo jsme se jim nehodili do krámu, pustí nás přes palubu. Nepůjdou proti sobě, nebuďte naivní.
  Velmoci nemají přátele. Mají jen zájmy.
  Nevím, proč tady operujete pořád s bláboly o nějaké slovanské vzájemnosti. Nikdo tu s ní neoperuje a já už vůbec ne.
  Souhlasím s Vámi, že potřebujeme posílit.
  Nějak mi uniklo, že by nás uSA 3x zachránili. A před čím? Potřebovali jsme zachránit v letech 1938, 1948 a 1968. Nezachraňoval nás nikdo. Nebylo to v ničím zájmu.Skrýt celý příspěvek

 • MarMar
  17:12 06.03.2015

  SS koná vojenské přehlídky 300m od Ruských hranic. SS má základy roztahané už po celém světě. SS nikdy nepřestalo okupovat území, které zabralo po WWII (Německo, Itálie, Japonsko). ...Zobrazit celý příspěvek

  SS koná vojenské přehlídky 300m od Ruských hranic. SS má základy roztahané už po celém světě. SS nikdy nepřestalo okupovat území, které zabralo po WWII (Německo, Itálie, Japonsko). SS má celý svět rozdělen do armádních sfér velení. SS vede války prakticky neustále od WWII. Nazvat agresorem Rusko to musí mít člověk hodně vymytou hlavu.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:05 06.03.2015

  fenri: Žádný stát nepůjde druhému vojensky na pomoc pro nic za nic. Vždy jsou důvodem pomoci buď smluvní závazky nebo obava, že pomocník je stejně jako další na řadě, tak reaguje ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Žádný stát nepůjde druhému vojensky na pomoc pro nic za nic. Vždy jsou důvodem pomoci buď smluvní závazky nebo obava, že pomocník je stejně jako další na řadě, tak reaguje preventivně.
  Nevím co jsme v očích západoevropanů, ale vím co jsme v očích Rusů. Jsme objektem jejich sféry zájmu a považují nás za poddané, které když bude vhodná situace, donutí k poslušnosti třeba silou. Slovanská vzájemnost či bratrství je utopie, žádné dva slovanské státy se k sobě nikdy bratrsky nechovaly.
  Rusko je teprve na startu své nové válečné hry a naše země má v jejich hře určitě roli. Potřebovali bychom náš stát prudce militarizovat, aspoň z poloviny co Izrael, bohužel nevidím chuť, prostředky ani vhodné lidské zdroje. Takže bůh s námi, doufejme, že nás už počtvrté zachrání USA, kterým ale opět ani nepoděkujeme.Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  15:55 06.03.2015

  Několik staletí odvádění desetiny "HDP" (nebo toho co bylo v té době jeho ekvivalentem) není "symbolické. Nebo věříte, že ty stamiliardové majetky které chce vracet církev platila ...Zobrazit celý příspěvek

  Několik staletí odvádění desetiny "HDP" (nebo toho co bylo v té době jeho ekvivalentem) není "symbolické. Nebo věříte, že ty stamiliardové majetky které chce vracet církev platila ze svého, nebo dokonce sama stavěla?

  O názor Francie a Anglie se nemusíme obávat, protože křesťanská (Fenrim nechápaná jako společná) historie se stává stále více muslimskou západní Evropou, která spíš než řešit nějaké Rusy raději "zachrání" Palestince a podřeže všechny zlé židy. Často i sousedy a přímo na ulici. Těšme se, brzo muslimskou verzi tolerance uvidíme i na NAŠICH ulicích. Všeobecně platí, že tyhle typy menšin jsou vždycky nejspravedlivěji rozhněvané, když v přesile utloukají někoho, kdo se nemá jak bránit, proto je Rusko jako protivník nemotivuje k pomoci, ale spíš straší.

  Jak je jednoznačně dokazatelné ze zkušeností Běloruska a Ukrajiny, NATO nemá tendenci nasazovat krk za někoho, kdo se sice "připojuje", ale ještě připojený není. A jak naznačuje Řecká zkušenost (Kypr), ani s útokem na území státu připojeného to není tak horké na reakce.

  Když chceš přežít, braň se. Když nechceš bojovat holýma rukama, stav průmysl. Když nechceš mít hlad, udělej si zásoby a zařiď si způsob, jak si jídlo vypěstovat.

  To jsou triviální, ale zásadní pravidla v životě.

  Spojenci jsou dobří, užiteční a MOHOU pomoci. Ale občas taky nemusejí, proto je lepší spoléhat na vlastní sílu kterou je třeba zvyšovat, než na přátelství druhého.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  15:07 06.03.2015

  Hmmm, po téhle vaší diskuzi si, pánové, historie musí připadat jako děvka po opravdu rušné noci...

  Hmmm, po téhle vaší diskuzi si, pánové, historie musí připadat jako děvka po opravdu rušné noci...

 • fenri
  14:41 06.03.2015

  Rozporoval jste můj názor, že pro obyvatele Západu nejsme součástí Západu. Tj. že tlak např. francouské veřejnosti na masivní zapojení ve prospěch nás bude jistě menší, než ve ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozporoval jste můj názor, že pro obyvatele Západu nejsme součástí Západu. Tj. že tlak např. francouské veřejnosti na masivní zapojení ve prospěch nás bude jistě menší, než ve prospěch např. Belgičanů. Pro Západ jsme nárazníková zóna, stejně jako pro Východ. Prostě nepatříme k core Západu.
  Svrchovanost císaře sice uznali, ale ve formě symbolického tributu. Uznali jí pod nátlakem a vojenskými akcemi. to z nás nedělá členy nějakého kulturního okruhu a už vůbec ne pro ty, kterým jsme platili. Reálná nadvláda byla minimální. Když se třeba Lothar pokoušel aktivně vstoupit do vnitřních záležitostí Čech, dostal přes čuňu. Prostě těch symbolických a nepravidelně odváděných pát dobytčat a něco stříbra z nás součást Západu moc nedělá a už vůbec to není pro (řekněme) Španěly důvod jít nás bránit.
  Jejich ochota nás bránit nebude záviset ani tak na naší diplomacii, ale na naší vlastní "hodnotě". Sotva diplomaté donutí k masovému nasazení (a umírání) další státy ve prospěch státu, který na svojí obranu kašle.Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  14:27 06.03.2015

  fenri: Reálný vliv nula, když jsme církevně spadali pod vliv řezeňského biskupství a až do 14. století pod mohučské arcibiskupství? A to v době, kdy se vliv církve prakticky rovnal ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Reálný vliv nula, když jsme církevně spadali pod vliv řezeňského biskupství a až do 14. století pod mohučské arcibiskupství? A to v době, kdy se vliv církve prakticky rovnal moci světské? :-) Husitskou revoluci sem opravdu netahejte, ostatně to ani nebyla otázka celé naší společnosti. Jen tak na okraj, svrchovanost císaře uznal už kníže Václav a Boleslav I. v onom 10. století. Samozřejmě vztah českého státu ke zbytku Říše se ustálil až Zlatou bulou sicilskou.

  Jinak znovu, kde tvrdím, že nám Západ musí jít na pomoc, to na nějakém kulturním okruhu nezávisí. Závisí to na naší diplomacii a diplomacii našich momentálních spojenců, jak moc jsou ochotni plnit své závazky (zrovna naše diplomacie v meziválečném období udělala víc škod než užitku).Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  13:42 06.03.2015

  stirling: nejde o strach ale o respekt, to jsou dvě různé věci, ikdyž některým se to může zdát podobné. Někomu nevadí když se s ním zachází jako s kusem hadru a jiný si radši ...Zobrazit celý příspěvek

  stirling: nejde o strach ale o respekt, to jsou dvě různé věci, ikdyž některým se to může zdát podobné. Někomu nevadí když se s ním zachází jako s kusem hadru a jiný si radši odtrhne od úst jen aby měl respekt....Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:42 06.03.2015

  P.S. České země se staly součástí Svaté říše tuším až v 11. století. Jen na okraj.

  P.S. České země se staly součástí Svaté říše tuším až v 11. století. Jen na okraj.

 • fenri
  13:40 06.03.2015

  No, spadali jsme pod Řím asi tak, že si to pár lidí v ŘTímě (kteří tušili, kde jakási Boiohemia je) myslelo. Reálný vliv nula. Ještě v 15. století vojska poslaná Římem nestíhala ...Zobrazit celý příspěvek

  No, spadali jsme pod Řím asi tak, že si to pár lidí v ŘTímě (kteří tušili, kde jakási Boiohemia je) myslelo. Reálný vliv nula. Ještě v 15. století vojska poslaná Římem nestíhala utíkat přes Šumavu.
  Tohle je ale slovíčkaření. Pokud chcete věřit, že pro nás půjdou masy Francouzů, Španělů, Britů... umírat, tak si tomu věřte. Ale je to duševní onanie.Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  13:16 06.03.2015

  fenri: Ano, jenže už od toho 9. století jsme administrativně spadali pod Řím. A během 10. století jsme se definitivně stali součástí Svaté říše římské. Od té doby spadáme kulturně ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Ano, jenže už od toho 9. století jsme administrativně spadali pod Řím. A během 10. století jsme se definitivně stali součástí Svaté říše římské. Od té doby spadáme kulturně do západního křesťanského okruhu. Geograficky jsme pak byli ve střední Evropě, ani na Západě ani na Východě, Severu nebo Jihu Evropy. To na diplomacii ve 30. letech 20. století ale nic nemění. Kvůli Rakousku nebo Porýní se taky nerozpakovali Německu vypovědět válku a na tom, že tyhle oblasti spadají do "Západu" se snad shodneme, ne? :-)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 10