Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • apache
  13:13 06.03.2015

  O nic nového nejde. Největší zbraní Ruska byly vždy lži, lži a zase lži. A také podrazy. Lhaní je součástí ruských tradic, součástí ruské přirozenosti a ruského myšlení. Pouze ...Zobrazit celý příspěvek

  O nic nového nejde. Největší zbraní Ruska byly vždy lži, lži a zase lži. A také podrazy. Lhaní je součástí ruských tradic, součástí ruské přirozenosti a ruského myšlení. Pouze ruští představitelé dokáží předstoupit před celý svět i svůj vlastní národ a lhát, a to i v situacích, kdy je již jasné, že lžou. A pouze Rusové takovéto bezostyšné lhaní svých "volených" představitelů dokáží nejenom neodsoudit, ale i podporovat. Silný, leč směšný národ prolhaných primitivů.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:11 06.03.2015

  Magister: no vidíte a já myslel tuto: http://en.wikipedia.org/wiki/H... V obou případech tam ovšem Čechy netvoří srdce, ale spíše žaludek a začátek tenkého ...Zobrazit celý příspěvek

  Magister:
  no vidíte a já myslel tuto:
  http://en.wikipedia.org/wiki/H...
  V obou případech tam ovšem Čechy netvoří srdce, ale spíše žaludek a začátek tenkého střeva...:-)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:08 06.03.2015

  Jasně, ale myslel jsem to jako ztotožnění Západu práve se Západořímskou říší v jeho kořenech. Pak přišli nástupci, vč. Svaté říše římské. No a zatímco k Západořímskému okruhu jsme ...Zobrazit celý příspěvek

  Jasně, ale myslel jsem to jako ztotožnění Západu práve se Západořímskou říší v jeho kořenech. Pak přišli nástupci, vč. Svaté říše římské. No a zatímco k Západořímskému okruhu jsme nepatřili, ke Svaté říši ano, ale často jen tak napůl. Stejně jako s christianizací. Sice se tu mihli nějací irové, ale v podstatě jsme křesťanství přijali z Východu. Od křtu v Řezně tu pak párset let koexistovaly oba směry, než převážil ten Zápaní. Nicméně jestli nás berou jako součást Západu až od Železné opony (nesouhlasím s tím, nebo podmíněčně, ale budiž) je celkem jedno. Těch pár staříků co nás ještě pamatuje jako "součást Západu" už veřejné mínění a tlak na rozhodování politiků nevytváří. Pokud nás brali jako součást Západu za první republiky a měli jsme s nimi smlouvy a stejně nás podrazili, v současné situaci, kdy pro většinu lidí na Západě jsme jacísi postkomunistický východoevropané mi to optimismu nepřidává.Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  13:02 06.03.2015

  fenri: Jinak se jedná o mapu Sebastiana Münstera a existuje ve více exemplářích. Vis http://en.wikipedia.org/wiki/E...

  fenri: Jinak se jedná o mapu Sebastiana Münstera a existuje ve více exemplářích. Vis http://en.wikipedia.org/wiki/E...

 • Magister_Peditum
  12:58 06.03.2015

  fenri: Západořímská říše zanikla na konci antiky, asi myslíte Svatou říši římskou, ne? Nechci vám tu vyvracet vaše tvrzení, že nás na Západě stále berou víceméně jako východní ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Západořímská říše zanikla na konci antiky, asi myslíte Svatou říši římskou, ne? Nechci vám tu vyvracet vaše tvrzení, že nás na Západě stále berou víceméně jako východní Evropu, jen to opravdu platí až s nástupem železné opony.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:05 06.03.2015

  Ultramarine, sice s Vámi rámcově souhlasím, ale vidím zde dvě obrovská ALE: 1.) Míra svobody na Západě trvale a zoufale klesá. Ve většině zemí už nemůžete mít zbraně (často ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Ultramarine, sice s Vámi rámcově souhlasím, ale vidím zde dvě obrovská ALE:

  1.) Míra svobody na Západě trvale a zoufale klesá. Ve většině zemí už nemůžete mít zbraně (často ani nože), vaše telefony jsou odposlouchávány, za nevhodné řeči vás v pohodě zavřou (a je jedno, že ty řeči jsou třeba blbé), nebo alespoň profesně a sociálně zlikvidují. Dokonce budete mít problémy i při říkání pravdy (viz Švédsko a multikulti,kde soud odsoudil novináře, přestože uznal, že říká pravdu, nebo Austrálie za zpochybňování enviromentalistické daně). Mohou Vám sebrat děti či Vás přes ně šikanovat (UK a členové UKIP) atd. V Bruselu sílí tendence trestat za "blbé řeči" proti EU atd. Systém Ameriky z dob před PatriotActem byl systém, za který stálo jednoznačně bojovat a byl jeden z nejlepších vůbec. Ale to už je historie.

  2.) Pokud opravdu budeme Západ potřebovat a bude to fakt zlé, tak prostě nevěřím na 100% v jeho zásadní a účinnu pomoc. Ještě nikdy nepřišla a nevím, proč by to dělali.Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  11:36 06.03.2015

  Je zábavné, jak lidé zdůrazňující chyby a zákeřnost "západu" - Tj Usa a Eu mají dojem, že existuje alternativa. Můžeme pokračovat jak jsme se "západem"(de facto ekonomičtí ...Zobrazit celý příspěvek

  Je zábavné, jak lidé zdůrazňující chyby a zákeřnost "západu" - Tj Usa a Eu mají dojem, že existuje alternativa.

  Můžeme pokračovat jak jsme se "západem"(de facto ekonomičtí otroci s mírnou možností rozhodnutí).

  Můžeme se připojit (nebo být připojeni) k "Východnímu bloku". Tam nás čeká návrat do totality a v lepším případě obdoba společenského a hospodářského marasmu, který z třetího největšího hospodářství v Evropě před WW2 udělal chcíplotinu z 80tých let. Lidi, kteří budou jakš takš držet kušnu a krok, budou bičem drženi ve stejné výšce, což pomůže řešit český pocit "soused má větší/hezčí/dražší barák/ženu/auto.

  SAMI prostě nezůstanem. Nejsme dost silní ani významní na to, abychom si mohli neutralitu VYBRAT a ještě zároveň UDRŽET. Výběr je (jak se zpívá v písničce) mezi "Ruskými filckami", nebo "Americkým svrabem".

  Můj osobní názor je, že největší ztráty stát utrpí během převratů a změn. Dnešní situace mě netěší, ale ani neohrožuje. Dá se oprávněně věřit, že stát nebude zavírat lidi jen za to, že nevhodně řeční, chtějí do zahraničí, nebo na základě přesvědčení, že "je potřeba změna" v politice nenásilně jednají.

  Rusko bohužel JE hrozba. Jakákoliv země s atomovými zbraněmi, hospodářstvím jako 2/3 německa a světovládným komplexem zamířeným proti skupině, jíž JSME členem, JE hrozba. USA, Čína, atd jsou potenciální hrozbou taky. Problém ale není kdo je nebo není hrozbou (případně kdo větší), ale jak moc jsme ochotni a schopni se (jako stát) posílit a semknout, aby na nás neměla tato strategická koncepce vliv, ať už ji použije KDOKOLIV. Arabové, Rusové, Čína, Amerika - je jedno kdo to tu začne rozkližovat. Jde jenom o to, aby v tom pohořeli a aby až budou všechny země Evropy okolo nás hořet občanskýma válkama o zbytky potravin, případně o to, jestli je Francie a Německo ještě francouzů a němců, nebo už turků a alžířanů, aby TADY byl za přispění VŠECH, co největší KLID. Zároveň aby ČR BYLA dostatečně soběstačná ve strategických odvětvích (potraviny, doprava, základní strojírenství a elektrotechnika, atd.)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:08 06.03.2015

  Nechci Vám brát iluze, ale stará mapa, kde je české království bráno jako srdce Evropy je zřejmě jen jedna a jedná se o mapu H. Buntinga vydanou...v Čechách. Příslušnost k ...Zobrazit celý příspěvek

  Nechci Vám brát iluze, ale stará mapa, kde je české království bráno jako srdce Evropy je zřejmě jen jedna a jedná se o mapu H. Buntinga vydanou...v Čechách.
  Příslušnost k západní Evropě může být vnímána maximálně prizmatem míry podřízenosti západořímské říši. Takže ano, z některého pohledu jsme byli vnímání jako vazalský okraj západního světa.
  Nicméně pro ochotu Žápadu se nyní za nás angažovat sotva hraje roli to, že jsme kdysi párset let více či méně byli součástí západořímské říše (a jejich potomků) a následně středoevropského soustátí. Pro obyvatele západních zemí jsme prostě obyvatelé východu, východní postkomunistická země. A tak nás berou. No a pro Američany, Čechy nebo Čečna... V očích západoevropanů prostě nejsme totéž, co Němci, Britové, Francouzi, Holanďané... A jako nás klidně nechali Němcům, nechali nás Rusům, tak nás klidně nechají Paroubkovo Marťanům.
  Snad pro zamyšlení:
  http://commons.wikimedia.org/w...
  https://www.haikudeck.com/west...
  http://www.aktualizace-gps.cz/... Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  11:08 06.03.2015

  Rozhovor: Rus bude žít v bídě, jen když se ho svět bude bát - velice zajímavé a bohužel pravdivé. ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozhovor: Rus bude žít v bídě, jen když se ho svět bude bát - velice zajímavé a bohužel pravdivé.
  http://zpravy.aktualne.cz/zahr... Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  10:25 06.03.2015

  fenri: Východem jsme se stali až v roce 1948. Do té doby jsme byli nanejvýš střední Evropou, ale po roce 1948 se na tento region jaksi zapomnělo a Evropa se rozdělila jen na ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Východem jsme se stali až v roce 1948. Do té doby jsme byli nanejvýš střední Evropou, ale po roce 1948 se na tento region jaksi zapomnělo a Evropa se rozdělila jen na "západní" a "východní". Také Německo bylo před tím bráno jako střední Evropa, stejně jako všechny bývalé "habsburské" země. Na starých mapách dokonce České království berou jako "srdce Evropy".Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:39 06.03.2015

  "Prostě nejsou s to pochopit, že pokud je jedna země silná, její spojenci nemusí být nutně její vazalové bez možnosti uplatnit svoji vlastní vůli, a společné směřování a postup ...Zobrazit celý příspěvek

  "Prostě nejsou s to pochopit, že pokud je jedna země silná, její spojenci nemusí být nutně její vazalové bez možnosti uplatnit svoji vlastní vůli, a společné směřování a postup může být prostě projevem svobodné vůli a určité (větší či menší) shody zájmů." - toto je ovšem nedokazatelná domněnka a v podstatě propagandisitická teze, jak by to bylo hezké, kdyby to tak bylo. Ve skutečnosti je reálná možnost obyvatelstva ČR (či jiné země) ovlivnit osud své země v podstatě nulová. Můžeme si tak možná vybrat jaký bude povrch cyklostezky, která se staví u Horní Dolní. Hmm, vlastně ani to ne, je na to předpis EU..
  "Po druhé světové válce, ze které si vzal Západ ponaučení, jedna demokratická země nenapadla druhou demokratickou zemi a vojensky ji nevnucovala svoji vůli." - 1.) jenže ani Rusko ani Ukrajina nejsou demokratické země 2.) jestliže demokratické země patří stejným firmám, řídí se stejnými ideologiemi (z nichž některé je v dlouhodobém posílají ke dnu - enviromentalismus, multikulturalismus...) a nemají žádnou reálnou potřebu řešit věci silou (náklady na toto řešení jsou vyšší než potenciální zisk), tak se nenapadají. Je to věc poměru cena/výkon, nikoliv nějaké extra morálky. 3.) Demokratické (ne méně než UA či Rusko) Turecko napadlo demokratické Řecko, pokud chcete nějaký příklad.
  -to, že se nám nevyplatí napadat některé země a posledních pár let to prakticky neděláme, neznamená, že to tak má zbytek světa ani to, že my to tak máme napořád.
  -u Německa bych si vůbec nebyl jistý. Z hlediska dějin je jejich současné vojenské nevmněšování se drobný, efemerní výkyv. Momentálně to nepotřebují, tak to nedělají. Expadují jinými nástroji a pokud tyto selžou, budou o své místo na Slunci bojovat jinými prostředky. Opět bych v tom žádnou vyšší morálku nehledal.
  -právo na sebeurčení i my uznáváme jen pokud se nám to hodí. Kurdům jej upíráme, protože se nám nehodí naštvat čímdál silnějšího parťáka v NATO (proto mu tolerujeme i zábor cizího území), pokud se objeví nějaká pseudonárodnost na území nepřítele (řekněme Šeremetěvci) a jejich boj o sebeurčení poškodí našeho nepřítele, s radostí jej podpoříme.
  -tisíc let naší historie jsme byli Západ? No, škoda že ne pro Západ. A byla Západ i Ukrajina? Jsme pro ně Východ, ať se nám to líbí či ne, v lepším případě něco mezi, o čem nestojí ani psát. Mrkněte na staré mapy, mrkněte na západní weby o historii. Západ pro ně končí Německem.
  -už je to tu zase - nějaké přimykání se. Tu k Rusku tu k Západu. Nevěřím tomu, že kdokoliv z nich nás podpoří, pokud se mu to nebude hodit. Naši dědové věřili smlouvám s Francií a UK možná více, než my dnes věříme smlouvám s NATO. Jak se zachovali spojenci? Zrovna se jim to nehodilo, tak smůla.
  Prožrali jsme svojí armádu, z velké části zlikvidovali zbrojní průmysl a teď sedíme na zadku a čekáme, že nás za servilní supliky a okázalé demonstrování loajality v případě potřeby někdo zachrání. Pokud to nebude výhodné, tak nás zachraňovat nebude nikdo. Sníme sny a nereálných nepřítelých a nereálných spojencích. Nikdo nás nechce sežrat a nikdo nás v srdci nenosí. Je to hlavně o nás a pokud dojde na opravdu tvrdé lámání chleba, bude to jen na nás. Svoboda je drahá a máme možnost buďto fungovat se strategií jedovatého kraba (každý nás porazí, ale nikomu se to nevyplatí) nebo v roli snaživého mopslíčka čekat, co po nás bude panička chtít a doufat, že až přijde ten velký zlý odvedle, že nás panička zvedne do náručí a zachrání. Jenže panička taky nemusí mít čas, nebo si nebude chtít špinit nový kostýmek.
  Jsem všemi 10ti proto, abychom byli součástí NATO a jsem zastánce zahraničních misí. Je to pro nás výhodné. Jsem proto, abychom NATO mohli nabídnout větší kapacity než dnes (de facto jsme nepříjemnou přítěží). Ale jsem pro tyto věci z důvodu, že naše cena pro NATO (a tím pádem naše pozice v NATO a ochota NATO se za nás postavit) je v nějaké úměře naší užitečnosti pro NATO. Nějaké kecy typu jsme Západ, byli jsme Západ, Západ je hodný a demokratický. (a vždy bude).. jsou lhaním si do kapsy a klidně mohou vést k tomu, že zase zůstaneme s očima pro pláč. Nikdo nám nic nedá.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  22:56 05.03.2015

  Přiznám se, po několika článcích zde na AN, které se nějakým způsobem dotýkají ruského imperiálního chování (např. tento Hybridní války podle Valerije Gerasimova nebo ANALÝZA: ...Zobrazit celý příspěvek

  Přiznám se, po několika článcích zde na AN, které se nějakým způsobem dotýkají ruského imperiálního chování (např. tento Hybridní války podle Valerije Gerasimova nebo ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině) bych čekal spíše debatu o tom, ve které fázi války nové generace jsme v ČR (řekl bych tak ve třetí) a jaký bude další vývoj situace.

  Je úsměvné, jak rusofilové (ať si říkají jakkoliv) mají specifické vidění světa, které aplikují na ostatní, s tím, že se sice prohodí znaménka +/-, ale jinak je stejné. Když už připustí, že něco dělá Rusko, druhým dechem dodají - ale ostatní to dělají také. V duchu hesla podle sebe, soudím tebe, hned dávají rovnítko (v lepším případě, v horším případě je Západ ještě horší než Rusko) mezi činy Ruska a Západu. Prostě nejsou s to pochopit, že pokud je jedna země silná, její spojenci nemusí být nutně její vazalové bez možnosti uplatnit svoji vlastní vůli, a společné směřování a postup může být prostě projevem svobodné vůli a určité (větší či menší) shody zájmů.
  Po druhé světové válce, ze které si vzal Západ ponaučení, jedna demokratická země nenapadla druhou demokratickou zemi a vojensky ji nevnucovala svoji vůli. Rusko ale napadá Ukrajinu, zabírá Krym. Chování Západu a Ruska NENÍ stejné.

  Bylo tu zmíněno Německo jako náš odvěký nepřítel. Je zajímavý například rozdíl, jak se se svou nacistickou historií vyrovnávají Němci a jak se svou komunistickou minulostí nakládají Rusové. Jenom slepý nevidí ten rozdíl. Němci desítky milionů mrtvých druhé světové války nechtějí opakovat, u Ruska bych za neopakování gulagů a jejich milionů mrtvých ruku do ohně nedal. Ruské stálé vymezovaní proti vnějšímu nepříteli (a jeho hledání) pouze slouží k udržení moci vládnoucí skupiny a zastírání vlastních problémů a neschopnosti a přineslo již mnoho krutosti a krve uvnitř této země. Putinismus šíří nenávist mezi svými občany ke všemu západnímu a Putinem proklamovaná největší chyba - rozpad Sovětského svazu vybízí k revanši (její náprava) a návratu ke starým pořádkům. Rusové stále mají ve svých hlavách, že my a další země Střední Evropy patří jim, do jejich sféry zájmů. Absolutně neuznávají vlastní vůli národů potvrzenou svobodnými volbami na to, zvolit si svoje další směřování, určovat svůj osud. To vidíme i na jejich území. Právo na sebeurčení uznávají, jen pokud se jim to hodí, viz současná Východní Ukrajina a Krym.
  Také v diskuzi zmíněná všeslovanská vzájemnost, panslavismus je jenom zástěrka pro ruský šovinismus a pro "ochranitelskou roli" Ruska nad ostatními slovanskými národy, které musí ruskou vedoucí roli, ať se jim to líbí nebo ne, přijmout.
  V otázce možné vstřícnosti k Rusku ohánět se vlastenectvím zavání pokrytectvím (tam jde přeci o něco jiného, vlastenectví to ale není).

  Má smysl kvůli pouhým 4%, která tvoří z našeho vývozu podíl Ruska, přistoupit na ruská pravidla hry a stát se opět předurčeným vysávaným satelitem? Otázka by spíš měla být, jestli kvůli jakýmkoliv % toto znovu podstoupit. Nechme těch třetích cest a mostů, tisíc let naší historie jsme byli Západ, jaký důvod máme to měnit a pokud to změníme, prospěje nám tato změna?
  Myslím si, že většina odpůrců ruské imperiální politiky, vidí i chyby ve fungování Evropy i USA, ale prostě jsou to záležitosti jiného levelu, než přímé ohrožení imperiálním Ruskem.

  Myslím si, že k tématu hybridní války je dobré si připomenout konferenci Budoucnost bezpečnosti, o které tu reportoval p. Cílek, věnovat tomu čas a poslechnout si příspěvky, které tam zazněly. V diskuzi, která byla k tématu konference, jsem se snažil dávat odkazy na jednotlivé příspěvky, tak jak se postupně objevovaly na YouTube, pak jsem našel na stránkách toho, kdo je tam uveřejňoval (Starostové a nezávislí - Videokanál) všechny zatím uveřejněné.
  Svůj příspěvek ukončím citátem plk. Karla Řehky, ředitele Ředitelství speciálních sil MO, který tam zazněl: "JSME VE VÁLCE, JEN SI TO NECHCEME PŘIPUSTIT".Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  21:50 05.03.2015

  to je zase diskuse. K posledním příspěvkům - vezměte v úvahu že nebýt Ruska nemusela být ani dnes tak oslavovaná "západní civilizace". Rus to vždy schytal jako první když se hnuly ...Zobrazit celý příspěvek

  to je zase diskuse. K posledním příspěvkům - vezměte v úvahu že nebýt Ruska nemusela být ani dnes tak oslavovaná "západní civilizace". Rus to vždy schytal jako první když se hnuly hordy ve střední Asii. Nebýt práce kterou měli Mongolci s Rusem tak prošly Evropou stejně jako Hunové a Vandalové. Civilizace se může zrodit jen když k tomu má klid. A ten tatarské a turecké nájezdy spojené s vypalováním a zotročování rušily až přiliš.

  A teď k tématu. Možná můj dojem bude působit jako další z konspiračních teorií, ale myslím že rozpad Svazu byl jejich největšími stratégy naplánován. Už krátce po válce bylo jasné že revoluce jak byla plánovaná prostě nebude. Na obou stranách byly přibližně stejně silné armády a díky ztrátám které národy Svazu utrpěly bylo nemyslitelné začínat další hromadný konflikt. Berija to chápal ale spolusoudruzi ne, tak byl odstraněn a další desítky let byl stav zakonzervován (ikdyž jisté pokusy o reformu byly). Mohlo by se říci že to mohli udělat jako Čína jenže to by efekt byl minimální a i přes oteplení vztahů by zůstal víceméně setrvalý stav, žádné masivní odzbrojení by se na západní straně neodehrálo. Takže se naoko a na čas poddali nepříteli. Vynikající ale nebezpečný tah. Hrozí totiž se protistrana dostane podezření a začne si upevňovat pozice v bývalých spojeneckých státech.
  A tím se dostáváme k probírané doktríně hybridních válek která vychází z konceptů prvních revolucionářů. Historie se skoro po sto letech opakuje.
  V Číně zůstala u moci KS a i přes kapitalistickou fasádu si udržuje linii. V Rusku je naopak prakticky bezvýznamná. Ale idea v mírně upravené podobě žije dál.
  Fantazírování o tom že RF může napadnout Čína jistě přiživují činovníci systému. Postavit jako hotovou věc spojenectví těchto dvou mocností by Západ až moc vystrašilo. Proto se musí hrát divadlo. Takhle to v těch na druhé straně vzbuzuje naději že je rozhádá - a nebudou tak ostražití. I v dalším bodě se historie vrací - boj o Německo rozhodne o dalším směřování - buďto se stav opět zmrazi nebo dojde k dekonstrukci politického uspořádání ZE. A už není žádné strašidlo komunismu které by stmelovalo na odpor.
  Je to čistě souboj mezi neoliberární ideologií která se dá popsat jako džungle a jedinec je vyzýván aby pro úspěch bojoval proti všem a na druhé straně idejí mající důraz na společenství a podřízení jedince jeho potřebám (individualita je uznávána ale vyžaduje se solidarita a případně i sebeobětování).
  A těmito hodnotami se Rusko více přibližuje Číně. Pro Rusy je tento systém mnohem ochotněji přijímaný díky historické zkušenosti - na ohromných rozlohách východoevropských planin jednotlivec neznamenal nic, úspěch a přežití záleželo jen na dokonalé spolupráci. Proto Rus vždy dává přednost dohodě, byť může být nevýhodná. Ovšem když se dojde k názoru že je situace nebezpečná tak reaguje jako jeden organismu.Skrýt celý příspěvek

 • mates
  21:22 05.03.2015

  Luky (Čas: 20:39) Zase jsem sem vlezl jenom tak na „čumendu“ abych zjistil, že se to tu kočkuje opět ve stylu červená vs. modrá nebo naopak. Nevím jaká je historie diskuze, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky (Čas: 20:39)

  Zase jsem sem vlezl jenom tak na „čumendu“ abych zjistil, že se to tu kočkuje opět ve stylu červená vs. modrá nebo naopak. Nevím jaká je historie diskuze, ale dá se celkem dobře odvodit od posledních 20 příspěvků, které jsem pročetl.

  Musím Vám dát zapravdu v těchto Vašich úvahách :
  1. Nic není černobílé a zvláště ne historie.
  2. Zahrát si civilizaci je fajn.

  Polemizuju trochu s tou Blankou (a také s níže uvedenými příspěvky, které nejsou Vaše, sorry):

  Jak jsem uvedl výše : nic není černobílé. Mou prací je mimo jiné i jezdit po firmách. Nabyl jsem přesvědčení, že rodinné stříbro jsme si vytunelovali sami (Škoda Plzeň, Poldi a dalších x firem). Zrovna nyní jsem byl v jedné továrně těžkého strojírenství, které úspěšně vysál bývalý majitel a bývalý nomenklaturní kádr.
  Nejlepší machři v tunelaření jsou bývalý falešní komouši, kteří do strany vlezli pouze kvůli vlastnímu prospěchu. Kdyby u nás do roku 1989 vládli ufouni se stranou „zelený kekel“ tak tam byli nalezlí taky. Nicméně zdatný kapitalistický dorost čtyřicátníků je jim v současnosti velmi zdatným nástupcem. Rychlý zisk, vysát firmu a hurá – jdeme si užívat. To není o politické orientace, ale pouze o vychcanosti, což je problém každé generace.

  Amíci, když koupí firmu anebo ji u nás založí, koukají pouze na zisky za každou cenu. A pak tradá, jedem někam dál.

  Největší paka jsou ti z jihozápadu. Veškeré jednání z majiteli z Iberského poloostrova je jak z učebnice historie, kapitola „Kolonialismus“.

  Japonci, jak kdy …
  No snad ti němci…

  Spíš bych se vrátil k tomu Vašemu hraní civilizace. To je snad jediné co je v naší režii. Jak to říkal Cimrman : můžeme se o tom přít, můžeme o tom diskutovat, ale to je také jediné co s tím můžeme udělat (asi to cituju blbě). O ten velký svět okolo nás se postarají politici (správně podotýkáte, že obyčejní lidi jsou většinou fajn ať jsou modrý či červení – tedy aspoň tak jsem to z Vašeho příspěvku pochopil).Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  21:01 05.03.2015

  Johnny to vystihl přesně. Doporučuji dokument "Ryba smrdí od hlavy", zde: https://www.youtube.com/watch?... Tam je to popsáno moc pěkně. Opravdu přehlížíme jeden ...Zobrazit celý příspěvek

  Johnny to vystihl přesně.
  Doporučuji dokument "Ryba smrdí od hlavy", zde:
  https://www.youtube.com/watch?...
  Tam je to popsáno moc pěkně. Opravdu přehlížíme jeden zásadní fakt. Problém je v nás!!Skrýt celý příspěvek

 • Johnny
  20:48 05.03.2015

  Je vtipné pozorovat, že Rusko jako národ je to špatné (nebo naopak Amerika) a to jestli ten či onen byl Ukrajinec, nebo Rus.Přitom se zde přehlíží fakt, že národ jako takový (tím ...Zobrazit celý příspěvek

  Je vtipné pozorovat, že Rusko jako národ je to špatné (nebo naopak Amerika) a to jestli ten či onen byl Ukrajinec, nebo Rus.Přitom se zde přehlíží fakt, že národ jako takový (tím myslím většinu prostých lidí) jen málokdy opravdu ovlivnil činy tohoto národa(státu) a to především u totalitních režimů a nebo původně demokratických ze kterých se následně staly totalitní.A to z jednoho prostého důvodu, dav jako masa lidí, nemá svůj vlastní názor, ale pouze názor, který mu někdo předhodil.Svůj vlastní názor může mít pouze jednotlivec.V momentě kdy je jednotlivec členem "stáda" vlastní názor mizí a zůstává pouze názor, který má daná skupina, a který pak fanaticky brání a prosazuje.A toho využívají lidé(skupiny lidí), kteří touží po moci a chtějí se dostat do čela.Ti pak předhodí masám takové názory, jaké chtějí slyšet a nechají se jimi vynést na vrchol.Poté až, upevní svou moc a začnou pomocí propagandy a odstranění jedinců co oponují předávat lidu své názory a názory, které jim nejvíce pomohou udržet se u moci a pokud možno získat moc ještě větší( protože touha po moci, stejně jako touha chtít pořád víc, je v člověku silně zakódovaná).A v tomhle okamžiku naprosto mizí něco jako národní zájmy a to jestli to bude pro ten stát(národ) více, či méně prospěšné, ale zůstává pouze to jestli je to pro tu či onu vládnoucí skupinu,či vládnoucího jedince prospěšné nebo ne.A proto je naprosto irelevantní ptát se jestli to bylo výhodné pro ten či onen stát, a nebo jestli to udělal ten či onen národ.
  Pro příklad Hitler, využil nespokojenosti lidí,jejich chudoby a strašných podmínek, které tehdy v Německu panovaly, aby se dostal do čela a poté pomocí velice chytré propagandy a umění manipulovat s davem, dokázal udělat z Němců národ fašistů, který rozpoutal nejničivější válku v dějinách.A přitom při nástupu Hitlera k moci si většina obyčejných lidí válku nepřála.
  To stejné v bledě modrém naši politici,všichni jdou kandidovat s tím aby se dostali k moci a penězům a jako nástroj používají hlouposti a ovladatelnosti davu, kdy jej nakrmí tím co chce slyšet a nechají se jím vynést na vrchol.
  A tím se znovu dostávám k tomu, že je jedno jestli to udělal ten, či onen národ a nebo jestli to rozhodl Ukrajinec,Rus nebo Američan(pro příklad Hitler, který kázal o rasové čistotě a nadvládě Německa byl Rakušan a první koncentrační tábory byly zřízené pro samotné Němce, kteří Hitlerovi oponovaly a ohrožovaly jeho moc), protože něco jako národnost zde mizí a zůstává pouze touha po moci a moc, která je hlavním měřítkem.
  A proto je úplně jedno jestli jsou lepší Američani,Rusové,Němci,Poláci ......, ale to pro tu kterou vládnoucí skupinu je lepší taková či jiná naše budoucnost a z těch si vybrat tu nejlepší pro nás,a té skupiny se držet.Protože si přiznejme, že jsme příliš malá a slabá zemička nato, abychom si mohli zvolit vlastní budoucnost, a být naprosto nestranní, tak jak tu někdo psal.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:47 05.03.2015

  Přijde mi legrační ohánět se tím, že Rusové porazili Hitlera až když je předehnal s agresí. Být to na Západu, tak naši (pra)rodiče pravděpodobně profičeli komínem. Vzhledem k tomu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Přijde mi legrační ohánět se tím, že Rusové porazili Hitlera až když je předehnal s agresí. Být to na Západu, tak naši (pra)rodiče pravděpodobně profičeli komínem. Vzhledem k tomu, že naši spojenci se na nás vykašlali a ze smluv udělali cár papíru, tak bych se nepohoršoval nad tempem a stylem toho, jak byl Hitler poražen.
  Stalin, Brežněv, Berija se dostali k moci volbami? To je dost převratný pohled na věc.
  Ale jinak celkem s Vámi souhlasím,na Rusech je zarážející jistá odevzdanost, se kterou "řeší" ty nahoře. U Ukrajinců je to ještě horší (resp. si do čela staví ještě větší grázly, ale asi je to pro ně společné. Následky mnohasetleté okpace? Nevím, nic dobrého jim to nepřináší.
  Tataři přes ně prošli jednou, resp. dvakrát a pokaždé na skok. Štěstí z jejich mnohasetleté okupace jsme neměli...Mongolové se stočili na jih a tam naštěstí "vyšumněli".
  Co se Turecka týče, tak na Balkáně v 19. jim Rusové dávali čouda a už před tím měli dost vázané síly Ruskem.
  Těší mne, že jste za svého studijního pobytu v SSSR (za odměnu?) udělal vypovídající sociologickou studii a je také soudím, že za 30 let se ruská společnost v nejmenším nezměnila. Úcta, které se nebílé národy těší v očích prostého českého lidu je známá ;-)Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:39 05.03.2015

  Jeden děda volil komunisty (takový pracovitý poctivec a bezzemek), druhého komouši týrali (kulak). Na tu dobu mám svůj názor, který není černobílý, ale rozhodně je to 40 let dějin ...Zobrazit celý příspěvek

  Jeden děda volil komunisty (takový pracovitý poctivec a bezzemek), druhého komouši týrali (kulak). Na tu dobu mám svůj názor, který není černobílý, ale rozhodně je to 40 let dějin samostatného státu, které pomohly utužit hranice. Čest práci všem, kteří po tu dobu poctivě pracovali...snad mají co žrat.

  Když vidím tu dnešní Blanku, jsem rád, že se metro stihlo za komunistů... :)
  Omluvám se, ale rozdělal jsem si k tomu druhý pivo, takže tak.

  Jinak ještě k Vegám, o kterých tu byla zmínka. S200 byly normálně jedním z prvků překrývající se obrany PVO - S200(SA-5), S300(SA-10), SA-2, SA-3, AAA (mohlo se potkat ještě s SA-4 a 6, 13 které byly u pozemáků). Konkrétně trojitý systém (v SSSR byly i 5tinásobné) v Brdech měl chránit zejména Prahu před nálety B-52. Další systém na západ od Brna navazoval s tím, že mezi nimi byl návratový koridor pro vracející se letectvo. Jih Čech byl na stíhačích. Prstenec SA-2 +3 okolo Prahy a Plzně byl zahuštěn tak, aby mělo NATO problém. Kolem Prahy jsem si základny projezdil. Jsou to defenzívní zbraně, které chránily nás a ne Moskvu...teda na Vegu šla dát i nukleární hlavice a zapnout AG mód (taktická). Mimochodem jeden pilný Maďar udělal skvělý simulátor....jinak občas sedávám v hospodě s operátorem SA-6, SA-3 a šoférem od SA-5 (3). Je to sranda, že mezi vlastně pár chlapi je tu tolik od PVO (všechno záklaďáci, dva z nich byli na střelbách v Asuluku). Svědčí to o schopnostech ČSLA, nejsou to žádný blbci ani v civilu.

  No omoluvám se, nebudu tady z toho dělat xichtbook. Takže k věci. Putin je fuj. Co kdyby jsme my všichni obdivovatelé ruských bohatýrů a Irjů Muromců napsali, že Putin je fuj? Třeba pak dají pokoj?... Ale že je fuj taky Lavrov psát nebudu. Ten tak krásně hovoří. Když to srovnám s tím našincem Kerrym nebo tou rezatou courou Jane...vždyť tyhle produkti US školství (vystuduješ VŠ negramotnej, protože umíš to jejich ragby nebo ho roztleskávat) ani neví, že Bělorusko nemá moře a Sýrie nesousedí se Saudskou Arábií....jak můžou chtít tyhle idioti vládnout světu?

  Kdybyste ale věděli, jak mám rád obyčejný Amíky a tu jejich hravost. Někdy bysme si všichni měli zahrát tu starou civilizaci po síti - pan To by měl Amíky, Fenri Rusáky, já bych si vzal Babyloňany nebo jiný mouřeníny či arabáše (jsem hrozně sluníčkovej). To je geniální hra. Před časem jsem si to po dvaceti letech zapnul a vyrušily mě děti vstávající do školy. Tam si to člověk zažije z pozice zmrda co je za vodou a něco hrozně chce. Támhle ten důl, úrodné nížiny nebo výhodný nástupnický bod pro invazi. Jak se to pak sere, furt to nejde dobýt a debilní lidi se doma bouří...jeden mění režimy, staví diplomaty, vyvolává revolty a štve ostatní proti nepříteli...a jak jednoho svrbí v ruce atomovka...Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  20:02 05.03.2015

  Fenri, abychom si rozuměli: z Ruska do Evropy nepřišlo nikdy nic dobrého (vždyť i toho Hitlera vyhnali až potom, co předstihl Stalina v přípravách agrese). A pokud chcete ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri, abychom si rozuměli: z Ruska do Evropy nepřišlo nikdy nic dobrého (vždyť i toho Hitlera vyhnali až potom, co předstihl Stalina v přípravách agrese).
  A pokud chcete argumentovat tím, že Stalin, Brežněv, Berija (a ano, i další) nebyli rusové, pak jsou rusové nejmasochističtějším národem světa - do svého čela si volí zásadně ty, kdo jim ubližují a ještě jim kazí jejich holubičí pověst. 8-D
  A k tomu, jak Rus vždy byla hrází proti vlnám z východu - pokud vím, tak Avaři i Tatři přes ně prošli (v případě Avarů navíc ještě mluvili nějakým severským dialektem a slovany chytali a prodávali do otroctví) a Turci šli z jihu. Že by nás chránili před Čínou? 8-D
  V Rusku jsem byl jedinkrát. Nádherná příroda, památky (většina stavěna evropany) a neuvěřitelně xenofobní rasistické obyvatelstvo - to, co povídal ten popálený tankán (no jo vlastně, on taky není rus, jen je pomlouvá) byl jen slabý odvar. Rus je nejlepší, ostatní slované jsou podezřelí a všechny ostatní národy (hlavně ty nebílé) jsou jenom slouhové a rusům ubližují. Tohle si v 80. letech mysleli i vysokoškoláci!Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  19:51 05.03.2015

  Pavel1: "že to byl právě zahraniční kapitál, který vytáhl hospodářství ČR z nejhoršího komunistického marastu" ... Pardon ale právě nikým neřízený příliv zahraničního kapitálu ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavel1: "že to byl právě zahraniční kapitál, který vytáhl hospodářství ČR z nejhoršího komunistického marastu" ... Pardon ale právě nikým neřízený příliv zahraničního kapitálu způsobil, že se k moci zde dostali bývalí kovaní komunisté z PZO, veksláci a vykukové z prognostňáku. Podniky se prodávali pod cenou a nebo si je rovnou koupili předsedové představenstev za peníze daných firem. Z přebytku 80 mld. po sametovém převratu se stal k dnešku shodek -110 až 200 mld kč/rok. Měli jsme zde perfektní infrastrukturu o kterou se automaticky po přechodu na západní systém nikdo nechtěl starat ale daní se vybíralo čím dál více. Rozprodali se a vytunelovali páteřní podniky českého hospodářství a stal se z nás vazal automotivu. Projekty plánované ve střednědobém výhledu nejsou stále dořešeny. Třeba zisky z hutnictví a hornictví se do odvětví nevraceli. Naopak se nechali (a nechávají) vysát a zkrachovat. Naše ekonomika je nyní závislá na ekonomice německa a jeho vůli nám opět půjčit.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 10