Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Magister_Peditum
  14:27 06.03.2015

  fenri: Reálný vliv nula, když jsme církevně spadali pod vliv řezeňského biskupství a až do 14. století pod mohučské arcibiskupství? A to v době, kdy se vliv církve prakticky rovnal ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Reálný vliv nula, když jsme církevně spadali pod vliv řezeňského biskupství a až do 14. století pod mohučské arcibiskupství? A to v době, kdy se vliv církve prakticky rovnal moci světské? :-) Husitskou revoluci sem opravdu netahejte, ostatně to ani nebyla otázka celé naší společnosti. Jen tak na okraj, svrchovanost císaře uznal už kníže Václav a Boleslav I. v onom 10. století. Samozřejmě vztah českého státu ke zbytku Říše se ustálil až Zlatou bulou sicilskou.

  Jinak znovu, kde tvrdím, že nám Západ musí jít na pomoc, to na nějakém kulturním okruhu nezávisí. Závisí to na naší diplomacii a diplomacii našich momentálních spojenců, jak moc jsou ochotni plnit své závazky (zrovna naše diplomacie v meziválečném období udělala víc škod než užitku).Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  13:42 06.03.2015

  stirling: nejde o strach ale o respekt, to jsou dvě různé věci, ikdyž některým se to může zdát podobné. Někomu nevadí když se s ním zachází jako s kusem hadru a jiný si radši ...Zobrazit celý příspěvek

  stirling: nejde o strach ale o respekt, to jsou dvě různé věci, ikdyž některým se to může zdát podobné. Někomu nevadí když se s ním zachází jako s kusem hadru a jiný si radši odtrhne od úst jen aby měl respekt....Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:42 06.03.2015

  P.S. České země se staly součástí Svaté říše tuším až v 11. století. Jen na okraj.

  P.S. České země se staly součástí Svaté říše tuším až v 11. století. Jen na okraj.

 • fenri
  13:40 06.03.2015

  No, spadali jsme pod Řím asi tak, že si to pár lidí v ŘTímě (kteří tušili, kde jakási Boiohemia je) myslelo. Reálný vliv nula. Ještě v 15. století vojska poslaná Římem nestíhala ...Zobrazit celý příspěvek

  No, spadali jsme pod Řím asi tak, že si to pár lidí v ŘTímě (kteří tušili, kde jakási Boiohemia je) myslelo. Reálný vliv nula. Ještě v 15. století vojska poslaná Římem nestíhala utíkat přes Šumavu.
  Tohle je ale slovíčkaření. Pokud chcete věřit, že pro nás půjdou masy Francouzů, Španělů, Britů... umírat, tak si tomu věřte. Ale je to duševní onanie.Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  13:16 06.03.2015

  fenri: Ano, jenže už od toho 9. století jsme administrativně spadali pod Řím. A během 10. století jsme se definitivně stali součástí Svaté říše římské. Od té doby spadáme kulturně ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Ano, jenže už od toho 9. století jsme administrativně spadali pod Řím. A během 10. století jsme se definitivně stali součástí Svaté říše římské. Od té doby spadáme kulturně do západního křesťanského okruhu. Geograficky jsme pak byli ve střední Evropě, ani na Západě ani na Východě, Severu nebo Jihu Evropy. To na diplomacii ve 30. letech 20. století ale nic nemění. Kvůli Rakousku nebo Porýní se taky nerozpakovali Německu vypovědět válku a na tom, že tyhle oblasti spadají do "Západu" se snad shodneme, ne? :-)Skrýt celý příspěvek

 • apache
  13:13 06.03.2015

  O nic nového nejde. Největší zbraní Ruska byly vždy lži, lži a zase lži. A také podrazy. Lhaní je součástí ruských tradic, součástí ruské přirozenosti a ruského myšlení. Pouze ...Zobrazit celý příspěvek

  O nic nového nejde. Největší zbraní Ruska byly vždy lži, lži a zase lži. A také podrazy. Lhaní je součástí ruských tradic, součástí ruské přirozenosti a ruského myšlení. Pouze ruští představitelé dokáží předstoupit před celý svět i svůj vlastní národ a lhát, a to i v situacích, kdy je již jasné, že lžou. A pouze Rusové takovéto bezostyšné lhaní svých "volených" představitelů dokáží nejenom neodsoudit, ale i podporovat. Silný, leč směšný národ prolhaných primitivů.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:11 06.03.2015

  Magister: no vidíte a já myslel tuto: http://en.wikipedia.org/wiki/H... V obou případech tam ovšem Čechy netvoří srdce, ale spíše žaludek a začátek tenkého ...Zobrazit celý příspěvek

  Magister:
  no vidíte a já myslel tuto:
  http://en.wikipedia.org/wiki/H...
  V obou případech tam ovšem Čechy netvoří srdce, ale spíše žaludek a začátek tenkého střeva...:-)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:08 06.03.2015

  Jasně, ale myslel jsem to jako ztotožnění Západu práve se Západořímskou říší v jeho kořenech. Pak přišli nástupci, vč. Svaté říše římské. No a zatímco k Západořímskému okruhu jsme ...Zobrazit celý příspěvek

  Jasně, ale myslel jsem to jako ztotožnění Západu práve se Západořímskou říší v jeho kořenech. Pak přišli nástupci, vč. Svaté říše římské. No a zatímco k Západořímskému okruhu jsme nepatřili, ke Svaté říši ano, ale často jen tak napůl. Stejně jako s christianizací. Sice se tu mihli nějací irové, ale v podstatě jsme křesťanství přijali z Východu. Od křtu v Řezně tu pak párset let koexistovaly oba směry, než převážil ten Zápaní. Nicméně jestli nás berou jako součást Západu až od Železné opony (nesouhlasím s tím, nebo podmíněčně, ale budiž) je celkem jedno. Těch pár staříků co nás ještě pamatuje jako "součást Západu" už veřejné mínění a tlak na rozhodování politiků nevytváří. Pokud nás brali jako součást Západu za první republiky a měli jsme s nimi smlouvy a stejně nás podrazili, v současné situaci, kdy pro většinu lidí na Západě jsme jacísi postkomunistický východoevropané mi to optimismu nepřidává.Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  13:02 06.03.2015

  fenri: Jinak se jedná o mapu Sebastiana Münstera a existuje ve více exemplářích. Vis http://en.wikipedia.org/wiki/E...

  fenri: Jinak se jedná o mapu Sebastiana Münstera a existuje ve více exemplářích. Vis http://en.wikipedia.org/wiki/E...

 • Magister_Peditum
  12:58 06.03.2015

  fenri: Západořímská říše zanikla na konci antiky, asi myslíte Svatou říši římskou, ne? Nechci vám tu vyvracet vaše tvrzení, že nás na Západě stále berou víceméně jako východní ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Západořímská říše zanikla na konci antiky, asi myslíte Svatou říši římskou, ne? Nechci vám tu vyvracet vaše tvrzení, že nás na Západě stále berou víceméně jako východní Evropu, jen to opravdu platí až s nástupem železné opony.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:05 06.03.2015

  Ultramarine, sice s Vámi rámcově souhlasím, ale vidím zde dvě obrovská ALE: 1.) Míra svobody na Západě trvale a zoufale klesá. Ve většině zemí už nemůžete mít zbraně (často ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Ultramarine, sice s Vámi rámcově souhlasím, ale vidím zde dvě obrovská ALE:

  1.) Míra svobody na Západě trvale a zoufale klesá. Ve většině zemí už nemůžete mít zbraně (často ani nože), vaše telefony jsou odposlouchávány, za nevhodné řeči vás v pohodě zavřou (a je jedno, že ty řeči jsou třeba blbé), nebo alespoň profesně a sociálně zlikvidují. Dokonce budete mít problémy i při říkání pravdy (viz Švédsko a multikulti,kde soud odsoudil novináře, přestože uznal, že říká pravdu, nebo Austrálie za zpochybňování enviromentalistické daně). Mohou Vám sebrat děti či Vás přes ně šikanovat (UK a členové UKIP) atd. V Bruselu sílí tendence trestat za "blbé řeči" proti EU atd. Systém Ameriky z dob před PatriotActem byl systém, za který stálo jednoznačně bojovat a byl jeden z nejlepších vůbec. Ale to už je historie.

  2.) Pokud opravdu budeme Západ potřebovat a bude to fakt zlé, tak prostě nevěřím na 100% v jeho zásadní a účinnu pomoc. Ještě nikdy nepřišla a nevím, proč by to dělali.Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  11:36 06.03.2015

  Je zábavné, jak lidé zdůrazňující chyby a zákeřnost "západu" - Tj Usa a Eu mají dojem, že existuje alternativa. Můžeme pokračovat jak jsme se "západem"(de facto ekonomičtí ...Zobrazit celý příspěvek

  Je zábavné, jak lidé zdůrazňující chyby a zákeřnost "západu" - Tj Usa a Eu mají dojem, že existuje alternativa.

  Můžeme pokračovat jak jsme se "západem"(de facto ekonomičtí otroci s mírnou možností rozhodnutí).

  Můžeme se připojit (nebo být připojeni) k "Východnímu bloku". Tam nás čeká návrat do totality a v lepším případě obdoba společenského a hospodářského marasmu, který z třetího největšího hospodářství v Evropě před WW2 udělal chcíplotinu z 80tých let. Lidi, kteří budou jakš takš držet kušnu a krok, budou bičem drženi ve stejné výšce, což pomůže řešit český pocit "soused má větší/hezčí/dražší barák/ženu/auto.

  SAMI prostě nezůstanem. Nejsme dost silní ani významní na to, abychom si mohli neutralitu VYBRAT a ještě zároveň UDRŽET. Výběr je (jak se zpívá v písničce) mezi "Ruskými filckami", nebo "Americkým svrabem".

  Můj osobní názor je, že největší ztráty stát utrpí během převratů a změn. Dnešní situace mě netěší, ale ani neohrožuje. Dá se oprávněně věřit, že stát nebude zavírat lidi jen za to, že nevhodně řeční, chtějí do zahraničí, nebo na základě přesvědčení, že "je potřeba změna" v politice nenásilně jednají.

  Rusko bohužel JE hrozba. Jakákoliv země s atomovými zbraněmi, hospodářstvím jako 2/3 německa a světovládným komplexem zamířeným proti skupině, jíž JSME členem, JE hrozba. USA, Čína, atd jsou potenciální hrozbou taky. Problém ale není kdo je nebo není hrozbou (případně kdo větší), ale jak moc jsme ochotni a schopni se (jako stát) posílit a semknout, aby na nás neměla tato strategická koncepce vliv, ať už ji použije KDOKOLIV. Arabové, Rusové, Čína, Amerika - je jedno kdo to tu začne rozkližovat. Jde jenom o to, aby v tom pohořeli a aby až budou všechny země Evropy okolo nás hořet občanskýma válkama o zbytky potravin, případně o to, jestli je Francie a Německo ještě francouzů a němců, nebo už turků a alžířanů, aby TADY byl za přispění VŠECH, co největší KLID. Zároveň aby ČR BYLA dostatečně soběstačná ve strategických odvětvích (potraviny, doprava, základní strojírenství a elektrotechnika, atd.)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:08 06.03.2015

  Nechci Vám brát iluze, ale stará mapa, kde je české království bráno jako srdce Evropy je zřejmě jen jedna a jedná se o mapu H. Buntinga vydanou...v Čechách. Příslušnost k ...Zobrazit celý příspěvek

  Nechci Vám brát iluze, ale stará mapa, kde je české království bráno jako srdce Evropy je zřejmě jen jedna a jedná se o mapu H. Buntinga vydanou...v Čechách.
  Příslušnost k západní Evropě může být vnímána maximálně prizmatem míry podřízenosti západořímské říši. Takže ano, z některého pohledu jsme byli vnímání jako vazalský okraj západního světa.
  Nicméně pro ochotu Žápadu se nyní za nás angažovat sotva hraje roli to, že jsme kdysi párset let více či méně byli součástí západořímské říše (a jejich potomků) a následně středoevropského soustátí. Pro obyvatele západních zemí jsme prostě obyvatelé východu, východní postkomunistická země. A tak nás berou. No a pro Američany, Čechy nebo Čečna... V očích západoevropanů prostě nejsme totéž, co Němci, Britové, Francouzi, Holanďané... A jako nás klidně nechali Němcům, nechali nás Rusům, tak nás klidně nechají Paroubkovo Marťanům.
  Snad pro zamyšlení:
  http://commons.wikimedia.org/w...
  https://www.haikudeck.com/west...
  http://www.aktualizace-gps.cz/... Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  11:08 06.03.2015

  Rozhovor: Rus bude žít v bídě, jen když se ho svět bude bát - velice zajímavé a bohužel pravdivé. ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozhovor: Rus bude žít v bídě, jen když se ho svět bude bát - velice zajímavé a bohužel pravdivé.
  http://zpravy.aktualne.cz/zahr... Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  10:25 06.03.2015

  fenri: Východem jsme se stali až v roce 1948. Do té doby jsme byli nanejvýš střední Evropou, ale po roce 1948 se na tento region jaksi zapomnělo a Evropa se rozdělila jen na ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Východem jsme se stali až v roce 1948. Do té doby jsme byli nanejvýš střední Evropou, ale po roce 1948 se na tento region jaksi zapomnělo a Evropa se rozdělila jen na "západní" a "východní". Také Německo bylo před tím bráno jako střední Evropa, stejně jako všechny bývalé "habsburské" země. Na starých mapách dokonce České království berou jako "srdce Evropy".Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 13