Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • fenri
  19:44 05.03.2015

  To Torong: můžete napsat, kde jsem toto uvedl? Nebo jen vkládáte do úst? Vy zastáváte názor, že za vše špatné v SSSR mohli čistě a jen Rusové. což je něco, co totálně nesouvisí s ...Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: můžete napsat, kde jsem toto uvedl? Nebo jen vkládáte do úst? Vy zastáváte názor, že za vše špatné v SSSR mohli čistě a jen Rusové. což je něco, co totálně nesouvisí s realitou. Mně vkládáte do úst, že tvrdím, že vše mohli ostatní národy SSSR, jen ne Rusové. trochu problém je, že nic podobného jsem neřekl. Fakt nemohu za to, kdo zorganizoval naši okupaci v roce 68, nemohu za to, kdo vraždil Volyňské Čechy, Rusíny, Poláky... ve čtyřicátých letech atd. To jsou prostě jasná fakta. Vy se točíte na tom, co jsem asi měl na mysli, za každou větou hledáte ideovou diverzi. Mě je to fuk, beru dějiny padni komu padni. Ale odmítám být slepý.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:40 05.03.2015

  To jinýHonza: po roce 45 jsme si komouše zvolili sami (ne já ne, děda byl tou dobou v Domečku na Hradčanech). A v roce 68 nás "rusové" museli okupovat, aby tu mohli mít svoje ...Zobrazit celý příspěvek

  To jinýHonza: po roce 45 jsme si komouše zvolili sami (ne já ne, děda byl tou dobou v Domečku na Hradčanech). A v roce 68 nás "rusové" museli okupovat, aby tu mohli mít svoje posádky-jak tu zaznělo. Předtím jsme jim to nedovolili. Okupovaná země ale jaksi nemá co dovolovat okupantovi, aby v ní měl posádky. Ptali se Němci, zda u nás mohou mít základny?
  Ne panáčku, komouše jsme si zvolili sami, vlastní blbostí. Ale samozřejmě dnes je každý hrdina a bojovník a vlastně je nikdo nevolil...
  A ti stěhovaní Rusové se brali kde? Pokud se z nějakého místa stěhovali miliony Rusů, museli tam chybět. Asi tam místo nich stěhovali někoho jiného, ne? Takže v SSSR se odehrávalo přesouvání národů, ale logicky nejen z Ruska, ale i do Ruska?
  Mimochodem kdo vymyslel a organizoval ty přesuny. Jasně, Rus Stalin a Rus Berija.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  19:39 05.03.2015

  Ne fenri, určitě ne pro někoho, kdo obhajuje Rusko stylem "za vše špatné v SSSR můžou všichni kromě Rusů" Fakta jsem tady psal, že je nechcete vidět je jiná věc.

  Ne fenri, určitě ne pro někoho, kdo obhajuje Rusko stylem "za vše špatné v SSSR můžou všichni kromě Rusů" Fakta jsem tady psal, že je nechcete vidět je jiná věc.

 • jiný Honza
  19:34 05.03.2015

  To Fenri: "Hitlera si Němci svobodně a demokraticky zvolili. To se o Stalinovi či Brežněvovi říct nedá. Pak byl SSSR, který nám do roku 1945 mohl být u zadku a po roce 45 jsme ...Zobrazit celý příspěvek

  To Fenri:
  "Hitlera si Němci svobodně a demokraticky zvolili. To se o Stalinovi či Brežněvovi říct nedá.
  Pak byl SSSR, který nám do roku 1945 mohl být u zadku a po roce 45 jsme mu do toho zadku aktivně lezli sami."
  Vy jste možná rusům do zadku lezl, ale já si neuvědomuji, že bych mohl politickou situaci své vlasti před rokem 1989 jinak než násilím (a Němci po roce 1936 na tom byli úplně stejně).
  Na téma ruské menšiny - pouze v SSSR platilo povinné stěhování stovek tisíc původních obyvatel jinam a jejich nahrazování etnickými rusy. Račte si ověřit podle výsledků sčítání obyvatel mezi válkami a dnes.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:29 05.03.2015

  To Torong: nějaká fakta nemáte?
  -jo jasně že ne...

  To Torong: nějaká fakta nemáte?
  -jo jasně že ne...

 • otecko
  19:26 05.03.2015

  Právě čtu v americkém časopise NG, že v Syrii a Iráku, okupovaném IS uteko přes 12 milionu uprchlíků, část do Turecka, část jako vnitřní uprchlíci.... hmmm celá ČR v pohybu, bez ...Zobrazit celý příspěvek

  Právě čtu v americkém časopise NG, že v Syrii a Iráku, okupovaném IS uteko přes 12 milionu uprchlíků, část do Turecka, část jako vnitřní uprchlíci.... hmmm celá ČR v pohybu, bez domova..... fakt si myslíte, v zrcadle tohto,že Rusko je hrozba? Sami američané přiznávají, že hrozba je Malá Asie tedy Mezopotánie, kolébka civilizace, vážení.... co myslíte, co ti lidé budou dělat, kde půjdou, co to vyvolá tam, kde dojdou???...Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  19:26 05.03.2015

  Pavle, Rusové byli totiž zalezlí v té Tajze celou dobu, kdy se děly špatné věci. To dělali Gruzínci a Ukrajinci a všichni ostatní. Z Tajgy vylezli až když byli Němci před Moskvou, ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavle, Rusové byli totiž zalezlí v té Tajze celou dobu, kdy se děly špatné věci. To dělali Gruzínci a Ukrajinci a všichni ostatní. Z Tajgy vylezli až když byli Němci před Moskvou, osvobodili Evropu a vrátili se zpět. Pak zase byli u vlády Ukrajinci a Gruzínci, kteří dělali zlé věci a Rusko dovedli ke krachu. No a teď Rusové chudáci dávají všechno do pořádku a celý svět jim háže klacky pod nohy. Sorry za ten sarkazmus, ale jinak už to fakt nejde.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  19:19 05.03.2015

  zjištuji, že protiruská hysterie již dosáhla stavu, kdy jakýkoliv fakt je předem odsouzen k vyvolání další vlny nenávisti...... taková protiruská Hilsneriáda, že? Straší vám ...Zobrazit celý příspěvek

  zjištuji, že protiruská hysterie již dosáhla stavu, kdy jakýkoliv fakt je předem odsouzen k vyvolání další vlny nenávisti...... taková protiruská Hilsneriáda, že?

  Straší vám ve věži!Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:16 05.03.2015

  To Pavel: podle Vás v pobaltí či na Ukrajině před SSSR nežili Rusové? Třeba Lotyšsko byla neprve víceméně německá země, pak jí zabrali Švédové, kteří dostali na prdel od Rusů (od ...Zobrazit celý příspěvek

  To Pavel: podle Vás v pobaltí či na Ukrajině před SSSR nežili Rusové? Třeba Lotyšsko byla neprve víceméně německá země, pak jí zabrali Švédové, kteří dostali na prdel od Rusů (od těch, co prý nikdy nic nevyhráli) a od 17. stol. bylo ruské. Dtto Estonsko. Myslíte, že tam žádní Rusové nežili? Donbas byl zas kozácké území a ač je mraky teorií, jaký je původ kozáků, je celkem jisté, že ukrajinský (či čistě ukrajinský) není, většina kozáků je dnes proti ukrajině a ruští horníci se tam usazovali od přelomu 17/18 století, kdy tam byly objeveny nejprve solné, a pak uhelné doly.
  A zase hoši: zkuste v tom nehledat ideologii, záměr, zlobu, či něco co tam není. Jde jen u upřesnění fakt. Protože bez nich je vše plácání.Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  19:10 05.03.2015

  Pavel1: nečekal jsem jinou reakci, nebo spíš výlev:)

  Pavel1: nečekal jsem jinou reakci, nebo spíš výlev:)

 • Pavel1
  18:56 05.03.2015

  argonaut: Jsou to bláboly. Tak především, sssr nebyl nikdy nic jiného než ruská imperiální říše nakažená úchylnou ideologií. Rusifikace neruských oblastí sssr, probíhala v dobách ...Zobrazit celý příspěvek

  argonaut: Jsou to bláboly. Tak především, sssr nebyl nikdy nic jiného než ruská imperiální říše nakažená úchylnou ideologií. Rusifikace neruských oblastí sssr, probíhala v dobách sssr dlouhodobě a velmi brutálně. Výsledky této činnosti můžeme vidět na Ukrajině, v pobaltských zemích nebo v Kazachstánu, kde 30% obyvatel se hlásí k ruské národnosti. Jestli tady někdo drží hubu a krok tak jsou to právě rusové, a ti co vybočí z řady končí jako Litviněnko, Politkovská, Němcov a mnoho dalších. Ve srovnání s tím jak rusko plundrují místní oligarchové v čele s putinem je zahraniční kapitál dobročinná organizace. Vůbec mě fascinuje ta vrcholná demence některých jedinců, kteří jsou sto obhajovat zločince putina, který si za pár let u moci nakradl 40 miliard dolarů a zároveň vztekle plivou na něco o čem neví naprosto nic, zvlášť to, že to byl právě zahraniční kapitál, který vytáhl hospodářství ČR z nejhoršího komunistického marastu.
  Ad redukce původních obyvatel, tak ta v ruské říši probíhala stejně minimálně stejně intenzivně jako se jí dopouštěli evropští osadníci na americkém kontineně. Pro neinformované ruské poskoky, přečtěte si něco o vyvraždění indiánského kmene Tlingitů na ruské Aljašce. Samozřejmě když se v rusku dorvali k moci komouši, tak to se co do rychlosti eliminace místního obyvatelstva mohli američtí osadníci klidně schovat.
  Zalezení rusů do tajgy tady navrhoval pouze nick "argonaut".
  Evropa a USA podporovali transformaci ruska horem dolem. Bez peněz z Evropy a USA by rusové v 90. letech museli žrát hlínu. Západ v rusku nenávratně utopil stovky miliard dolarů a marek. Blábolit o tom, že rusko se nemůže transformovat protože jej nepodporuje západ je skutečně vrchol. Rusko může v hospodářské oblasti sehrát roli, pouze pokud bude chtít a zbaví se zlodějů a oligarchů, kteří mu vládnou (jelcin je ve srovnání se současnou ruskou garniturou slabý čajíček). Prozatím ovšem vše svědčí o opaku, putin okradl a vyhnal západní investory, kteří mohli postavit ruský průmysl na nohy. Místo toho se rusko zaměřilo na export surovin jako rozvojová země. Ovšem stačí aby ceny surovin trochu propadly a už tu jsou problémy. Taková země žádnou významnou roli hrát nemůže, a to svou vlastní vinou.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:55 05.03.2015

  Argonaute silně souhlasím zejm. s prvním odstavcem Vašeho příspěvku. Ano, konečně máme zlého nepřítele, na jehož bedrech jsou všechny hříchy (minimálně) posledních 500 let a ...Zobrazit celý příspěvek

  Argonaute silně souhlasím zejm. s prvním odstavcem Vašeho příspěvku.
  Ano, konečně máme zlého nepřítele, na jehož bedrech jsou všechny hříchy (minimálně) posledních 500 let a všichni kolem jsou senzační a hodní. Osvětim osvobodili Ukrajinci, banderovci byli humánní vlastenci etc. Svět je tak krásný a tááák jednoduchý.
  Kdy bude nějaká šikovná manifestace, kde budeme moci zlostně třepat mávátkem proti Rusku a malovat na fotky Putina rohy?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:50 05.03.2015

  To Torong2: s Vaším dovolením (i bez něj) se budu točit na čem chci, minimálně dokud mi to někdo nevyargumentuje. Což se neděje ani omylem. Spíš se přestaňte točit na tom, že za ...Zobrazit celý příspěvek

  To Torong2: s Vaším dovolením (i bez něj) se budu točit na čem chci, minimálně dokud mi to někdo nevyargumentuje. Což se neděje ani omylem. Spíš se přestaňte točit na tom, že za všechno zlo mohou jen Rusové a jejich chování je unikátní, specifické jen pro ně a nikdo jiný to nědělá.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:48 05.03.2015

  To Torong1: víte, přijde mi legrační dělat z dnešních událostí na Ukrajině čistě ruskou, odpornou specialitu. A na moje námitky (že to dělají všichni) regovat tím, že jsem rudě ...Zobrazit celý příspěvek

  To Torong1:
  víte, přijde mi legrační dělat z dnešních událostí na Ukrajině čistě ruskou, odpornou specialitu. A na moje námitky (že to dělají všichni) regovat tím, že jsem rudě vidící kremlofil a podobné kecy. A pak přijít s tím, že Poláci nám udělali totéž. Dvakrát. Maďaři dtto. Sranda je, že já to neodsuzuji. Ani u jedné strany. Jenže zatímco vy stejné chování u Maďarů, Poláků, Američanů, Britů... omlouváte (občas dost krkolomně), u Rusů máte naběhlou žilku. Ve chvíli, kdy jsme byli oslabeni (38) toho Poláci využili a naběhli na nás (pak se divili, když jim totéž udělali Rusové a byli tím pohoršeni). Totéž udělalo Rusko a ejhle, náhle je to špatně.
  Jen během 20. století nás Poláci 3x vojensky napadli. Rusové nás napadli jen jednou, jako součást širší koalice. Ovšem Poláci jsou naši přátelé a s "Rusy byly VŽDY problémy". Jaksi chápete, že myšlenková konzistenost je tu slabá...
  Ad Rusko a Putin: napsat, že akce UA je dána tím, že Putin se bál o pozici doma je nesmysl. Před UA na tom byli Rusové dobře, jako nikdy v historii a Putin měl podporu, o jaké se západním politikům nesní. Zároveň není debil, aby mu nebylo jasné, že UA dobrodružství bude drahé a bude ho stát peníze, které by mu kupovaly přízeň lidí.
  Putin reaguje na situaci, která je. Rozhodně tu válku nerozehrává jen z plezíru. Reaguje na tlak, co na něj je (a pozor - já na tom tlaku nevidím nic amorálního, zlého, mordorského, imperialistického...).
  Ad Německo: společná historie s nimi je +/- 1200 let. Během nich nepočítaně pokusů o naši likvidaci z jejich strany. Není je 70 let klid. Mám věřit tomu, že je to definitivní a milovat je? S Rusy nás nespojovalo drtivou většinu dějin nic, kromě toho, že nám poskytovali závětří. Pak byli na 20 součástí sil, které nás relativně soft okupovaly. Mám věřit tomu, že s nimi byli vždy problémy? To je prostě blbost, krátkozrakost a selektivní ztráta paměti.
  K urážkám - to, že jste mě obvinil z nějakého komunistického myšlení podle Vás není urážka a jemná diskuzní prasárnička? A po ní se dožadujete košer chování? Proč?Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  18:48 05.03.2015

  pro Kozlus: A to je to, co ja bych nazval MAXIM; totiz neco o cem neni treba pochybovat podobne jako nepochybujeme, ze voda je mokra. Ja osobne vidim EU jako nastroj americke ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Kozlus:

  A to je to, co ja bych nazval MAXIM; totiz neco o cem neni treba pochybovat podobne jako nepochybujeme, ze voda je mokra. Ja osobne vidim EU jako nastroj americke politiky. Je to zesocializovany behemont.

  Soudim tak z excentrickych hlasu, ktere se stale vice ozyvaji ze zemi, ktere byly ustavujici clenove - tj. Francie a Nemecko. Cele to EU mi pripada - prominte mi ten termin - jako obrovsky 'papinak'. Nedovedu si predstavit, jak by v pripade nutnosti presentovalo nejakou 'jednotnou frontu' proti Ruske federaci.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  18:40 05.03.2015

  pro Firefighter: Kdysy jsem cetl knihu s titulem 'Balkanske prizraky" (snazim se to prelozit) nebo podobne. Autor daval na zrejmost pochybny stav mysli lidi na Balkane a jak ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Firefighter:

  Kdysy jsem cetl knihu s titulem 'Balkanske prizraky" (snazim se to prelozit) nebo podobne. Autor daval na zrejmost pochybny stav mysli lidi na Balkane a jak vlastne ten jejich stav mysli s dlouhodobou tureckou nadvladou kterou prosli. Vsichni se vlastne stali tak trochu jeji obeti.

  V pripade Recka je tam stale jeste ten factor turecke hrozby, ktery je vedl v minulosti utracet priserne sumy za vyzbroj kterou ani nemohli pouzit. Bylo to hrani na starou mentalitu narodniho ohrozeni a mezinarodni zbrojni spolecnosti z toho mely uzitek. Pak nastala doba "Reka Zorby" kdy si zapadni obcane navykli levne zit v Recku coby dlouholeti hoste. Reci se z toho naucili zit - a prosperovat.

  Toto opojeni casem vyprchalo a Recko je opet tam kde zacalo nekdy po konci diktatury. Ja mam jednu podivnou naklonnost - jdu na Google Maps a tuknu si na urcitou lokalitu a divam se jak to tam vypada. Ne na hlavni mesta - ty vypadaji vsechna dobre, ale na okolni krajinu a hlavne na obydli obycejmych lidi. A z toho si delam usudky; rekne vam to opravdu hodne, kdyz si dobre vsimate.Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  18:38 05.03.2015

  "Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, ...Zobrazit celý příspěvek

  "Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. "

  Tomu rikam pekne popsane fungovani EU a USA.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  18:28 05.03.2015

  pro Argonauta: velmi dobre psano - a moje poklona. Nemyslm, ze je zde nezbytne nutno se stavet do role 'provokatera' jak to nekdy delam ja, ale byt vecny a uprimny. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Argonauta:

  velmi dobre psano - a moje poklona.

  Nemyslm, ze je zde nezbytne nutno se stavet do role 'provokatera' jak to nekdy delam ja, ale byt vecny a uprimny. Ale hlavne byt informovany, pokud mozno z multimplicity zdroju.

  A to Vy rozhodne jste!Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  18:24 05.03.2015

  z.a.p: ano, někdy to taky tak vnímám (a to včetně dluhů jednotlivců). Konkrétně právě u Řecka bylo zřejmé, že se mu půjčuje až moc. Řada ekonomů varovala dlouho před krizí PIGS že ...Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p: ano, někdy to taky tak vnímám (a to včetně dluhů jednotlivců). Konkrétně právě u Řecka bylo zřejmé, že se mu půjčuje až moc. Řada ekonomů varovala dlouho před krizí PIGS že tyto státy nebudou schopni splácet ani úroky, natož dluhy samotné. A stejně se jim půjčovalo, ba co, ono se jim půjčovalo víc. A přesně o toto jde. Kdo neovládá svoji ekonomiku, neovládá svoji zemi, kdo neovládá svoji zemi, není z principu nezávislý. A půjčuje se vesele dál, daně se nechají unikat, státní rozpočty rozkrádat (kdysi při studiích byl přednášce nějaký ekonom a náměstek ministra financí a ten jednoznačně řekl, že shodek státního rozpočtu je zrhuba polovina financí, co se zde rozkrade, nepřizná na daních atd. a není snaha z eu toto nějak omezit). A kdo zde krade? Západní firmy, Bakalové, ale i malí obchodníci a potažmo vlastně i třeba sociální skupiny co si nechají vyplácet dávky které ani nepotřebují.Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:14 05.03.2015

  Rád bych upozornil na diskuzi SSSR / Rusko. Přestože je Rusko nástupnický stát, tak rozpadem SSSR nezůstalo vše negativní v Rusku, a zbylé státy jsou bílé lilie trpící pod vlivem ...Zobrazit celý příspěvek

  Rád bych upozornil na diskuzi SSSR / Rusko. Přestože je Rusko nástupnický stát, tak rozpadem SSSR nezůstalo vše negativní v Rusku, a zbylé státy jsou bílé lilie trpící pod vlivem Rusa.V tomto vnímání ale je většina veřejnosti - dobře se to prodává a chápe všemi, kdo touží po černobílém vidění světa. Že jsou v ostatních státech téměř despocie, to zaniká.

  Mě vždy fascinuje ta "krvelačnost" vůči Rusku a jak nás ohrožuje a jak by mělo... a teď to nejdůležitější, Co by vlastně měli udělat?

  Mají držet hubu a krok jako my? Mají se nechat vydrancovat zahraničním kapitálem? Mají se rozpadnout na hromadu malých států, abychom měli radost a ohrožovala nás jenom naše vlastní blbost? Mají zalézt do tajgy, abychom o nich nevěděli? Fakt nevím, co by udělalo těm, kteří vnímají černobílý pohled USA (Dobro) a Rusko (zlo) radost. Koho mají dát za Putina? Někoho jako byl Jelcin? Gorbačov?

  Jak mají držet obrovský stát s obrovskými rozdíly funkční? Nemají výhodu "nového" národa jako USA, kde původní obyvatelstvo bylo zredukováno a nehraje žádnou vážnější roli. Kde je dlouhodobá strategie západu k přístupu k Rusku?

  Bavíme se o tom, co prospívá České republice. Tak jenom nepodstatná drobnost, Rusko je součástí Euroassie. Všechny problémy, které má a bude mít, nás zasáhnou. Takže kdo chce nestabilní a rozpadlé Rusko, měl by se zamyslet, co že z toho Evropa bude mít. Já vím jenom o problémech.Ale někdo se určitě bude radovat, že se mu sen splnil.

  Je to velký stát s poměrně málo obyvateli, velkým bohatstvím a prostorem pro investice. Přístupu k tomu všemu se vzdáváme. Vzdáváme se i našeho rozvoje. Rusové se mají poměrně dobře, asi nejlépe od rozpadu SSSR. Měli a mají velikášské ambice, ale kdyby byli na západě schopní politici, Rusko a jeho transformaci podporovali a napomáhali by přimknutí Ruska k západu. Myslím, že na to byli připraveni.

  Můj osobní názor je, že důvodem je nutnost čitelného a velkého nepřítele. Alkajda, terorismus - příliš nehmatatelné a neidentifikovatelné. ISIL - spousta lidí ze západu. Čína, když většina zboží je odtud, tak problematická. Takže staré dobré Rusko tuto roli znovu sehraje.

  Kam směřuje EU, jejíž jsme součástí? - je to byrokratický propletenec prolezlý rozdělováním cizích peněz a centrálním plánováním více, než byla RVHP. Je to upadající hráč na světovém dějišti, který je míří k dohodě TIPP, kterou ještě nikdo neviděl, ale Merkelová ji chce podepsat do konce roku. Přiznejme si, jsme VAZALY.

  Z některých příspěvků cítím atmosféru padesátých let, akorát naopak. Je škoda, že ta optimistická nálada a snaha něco změnit z devadesátých let, již vyprchala.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 10