Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • z.a.p
  18:07 05.03.2015

  pro Firefighter; moje dlouhodobe poznani me vede k tomu presvedceni, ze nikdo (konkretne Vas veritel) nechce, aby jste "zaplatil" dluzenou sumu - prave naopak. Chce, aby tento ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Firefighter;

  moje dlouhodobe poznani me vede k tomu presvedceni, ze nikdo (konkretne Vas veritel) nechce, aby jste "zaplatil" dluzenou sumu - prave naopak. Chce, aby tento stav, tj. dluzeni a splaceni, trval pokud mozno provzdy. Tim pro nej predstavujete dokonaly zdroj prijmu. Vsechny staty Evropy jsou vicemene v te same situaci. Rozdil je v tom, jake procento z HDP to predstavuje.

  V pripade Recka neni ani tak predmetem obav, zda je jeho dluh splatitelny ci ne (viz argument shora), ale ze kdyz jejich mira dluhu presahuje 175% jejich HDP, jsou vazne pochybnosti o zdravi dojne kravy-poslusnice se stitkem na krku "Recko". Jinak situaci pozoruji se znacnym zajmem.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  17:58 05.03.2015

  Znovu pro ferniho: Netočte se neustále na jedné jediné myšlence "Rus za nic nemůže, to všechno gruzínec, ukrajinec, kazach..." Jednak, se Putin jakožto Rus hrdě hlásí k odkazu ...Zobrazit celý příspěvek

  Znovu pro ferniho: Netočte se neustále na jedné jediné myšlence "Rus za nic nemůže, to všechno gruzínec, ukrajinec, kazach..." Jednak, se Putin jakožto Rus hrdě hlásí k odkazu SSSR, jednak je Rusko nástupnickým státem SSSR a zakladatelem SSSR bylo Rusko. A nebo se bavme o tom, že za Irák a Afghanistán může Texas, za 2sv. válku Rakousko atd.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  17:57 05.03.2015

  pro Torong: mate pomerne dobre zazeni historicke znalosti. Kdyz bych neco mohl doporucit, tak by to bylo priznani ze kdyz "nekdo" z okolnich statu "rozhodl" ci "udelal" to ci ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Torong:

  mate pomerne dobre zazeni historicke znalosti. Kdyz bych neco mohl doporucit, tak by to bylo priznani ze kdyz "nekdo" z okolnich statu "rozhodl" ci "udelal" to ci ono, ze to byly vicemene vlady (ci jeste lepe elity v mezinarodnim spojeni), ktere jednaly tim dannym zpusobem.

  NE nezbytne prislusnici toho naroda jakozto siroke verejnosti. To je myslim dobre vedet a pamatovat; nejvetsim skudcem narodnich zajmu jsou zpravidla jeho vlastni vlady.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  17:50 05.03.2015

  pro Luky; mohlo to byt jak rikate, ale neminil jsem na nekoho osobne mirit...... neoslovil jsem proto konkretni osobu. Souhlasil bych v tom, ze situace neni nikdy zafixovana ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Luky;

  mohlo to byt jak rikate, ale neminil jsem na nekoho osobne mirit...... neoslovil jsem proto konkretni osobu.

  Souhlasil bych v tom, ze situace neni nikdy zafixovana do bodu, z ktereho se nemuze hnout. Casto se objevi nove a necakane fenomeny, ktere davaji nove moznosti. V tech intencich bych doporucoval myslet a propravovat si a udrzovat v chodu ten (byt to muze byt jen iluzi) ideal "suverenity a nezavislosti".

  Snad doufejme neni jeste tak pozde. Zalezi vicemene na siroke obcanske verejnosti a stavu jejiho pro-narodniho citeni. Tak jako jsou udajne na Ukraine pro-Rusove, mohou byt prave tak ve stredni Evrope pro-Cesi. Proc ne?!Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  17:48 05.03.2015

  "A najednou máme rádi Poláky (kteří nás v roce 38 podkopli, šli na ruku Němcům a jako mrchožrouti se přiživili), máme rádi Ukrajince (kteří v koncentrácích pozabíjeli víc našich ...Zobrazit celý příspěvek

  "A najednou máme rádi Poláky (kteří nás v roce 38 podkopli, šli na ruku Němcům a jako mrchožrouti se přiživili), máme rádi Ukrajince (kteří v koncentrácích pozabíjeli víc našich občanů, než jakýkoliv jiný národ) celkem kamarádíme s Maďary, se kterými jsme válčili na prahu 20.tých let i na konci 30.tých a zrovna Rusové jsou největší stvůry našeho života."

  To je jednoduché. Poláci měli s námi/my s nimi jediný problém a to Slezsko. V roce 1919 nastala podobná situace jako teď na Ukrajině, pouze s tím rozdílem, že ke sporům došlo při vzniku nových států. No a kupodivu nadáváte na Polsko, které se chovalo podobně jako teď Rusko na Ukrajině. Poláci organizovali referendum a ve Slezsku vznikaly jednotky domobrany. No a teď by jste měl říct, že nacistické Československo poslalo do Slezska hrdlořeza Šnejdárka, který vraždil vlastní obyvatelstvo... Podle spousty historických rozborů nebyla vojenská akce dobrý tah, na druhou stranu se moc jiného dělat nedalo. Situaci nakonec řešili Francouzi. Díky tomu a díky špatné zahraniční politice Dr. Beneše, jsme pak přišli o jinak přirozeného spojence. Ono totiž Slezsko a obzvlášť Těšínsko velmi zhruba vymezeno Bohumín - Petřvald - Šenov - Hnojník - Těšín - Jablunkov bylo (a dodnes je) obydleno silnou Polskou menšinou a tzv. Šlonzáky - lidmi majícími kořeny jak České tak Polské, jsou na Polsko navázáni kulturně, rodinně, částečně jazykově, ale necítí se Poláky (např. i já :D ). Poláci ovšem (až na některé fanatiky) otázku Slezska považuje za vyřešenou a nechce zachraňovat svoji menšinu u nás. Stejně tak Maďaři své problémy se Slováky řeší diplomaticky a přes občasná sliná slova mají solidní vztahy. Němci se až hystericky stydí za Hitlerovskou minulost (až na výjimky např. v řadách Landsmandschavtu) a nijak nevnímám nějaké protičeské nálady. Naopak Putin považuje rozpad SSSR za největší chybu a začíná se znovu vymezovat vůči západu a vůči státům, které dříve spadaly pod jeho vliv. Osobně jsem ještě před dvěma lety očekával čím dál větší spolupráci mezi Ruskem a západem. No a byl to Putin, kdo začal rozehrávat novou studenou válku. Můj názor je, že je za tím obava Putina a jeho lidí o své posty. Ekonomika Ruska se za 25 let nedokázala dostat dál než k vývozu nerostných surovin, těžených západní technikou. Putin je tak plně závislý na EU. Potřebuje nejen odběratele surovin, ale i dodavatele technologií pro jejich těžbu.

  Jo a pokud "rudou mlhu" považujete za těžkou osobní urážku, mohu projít další diskuze a najít několik podobných použitých Vámi. Navíc ohradit se vůči domnělé urážce a použít další také není zrovna košer.Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  17:32 05.03.2015

  Pánové, tak když už se tady bavíme o vazalství, tak jedna k současnoti. Jsme plně! pod kontrolou ECB a MMF kteří nám vesele půjčují na úrok, jež nebudem nikdy sto splatit. Takže ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, tak když už se tady bavíme o vazalství, tak jedna k současnoti.
  Jsme plně! pod kontrolou ECB a MMF kteří nám vesele půjčují na úrok, jež nebudem nikdy sto splatit. Takže pokud jsme na někom závislí, tak je to německo a jeho bankovní systém promítnutý do MMF. Stačí se podívat na současnou situaci řecka (a věřte, že od ní nejsme daleko), kde nově zvolená vláda nezmůže absolutně nic, a věřitel je víc než národ. A to že věřitel špatně investoval...nikoho nezajímá... plaťte, makejte, škrtejte a držte...ehm...ústa. Takže pokud je na naší suverenitě (jestli zde nějaká vůbec ještě je) něco k bránění, tak je to právě dluhová past ve které jsme a kterou si němci koupili celou evropu...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:22 05.03.2015

  To Max: co specielně mělo Rusko z roku 1968? Je-li to dle tebe ruská okupace, ptam se, co z toho mělo specielně Rusko. Ne SSSR. Přínos to byl pro vedení SSSR, nikoliv Rusů a ...Zobrazit celý příspěvek

  To Max: co specielně mělo Rusko z roku 1968? Je-li to dle tebe ruská okupace, ptam se, co z toho mělo specielně Rusko. Ne SSSR. Přínos to byl pro vedení SSSR, nikoliv Rusů a Ruska.
  Za další pokud tu Rusové chtěli základny a naši ne, zásadně to nabourává tezi, že nás v roce 45 okupovali a vládli nám. To by se nás jaksi neptali.
  Politbyro nebylo demokratickým orgánem a proti tajemníkovi a ministru obrany by nešlo. Takže otázka trvá: proč z r. 68 vinit zrovna a pouze Rusko? Naplánoval to a realizoval to Ukrajinec, nakázal to poloukrajinec a před svemtem to hájil ukrajinec.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  17:10 05.03.2015

  To fenri: O tom, že rok 1968 Rusku nic nepřinesl snad nebudeme diskutovat - co třeba fakt, že Československo bylo do této doby jako jedna z mála zemí VS neměla ruské základny na ...Zobrazit celý příspěvek

  To fenri: O tom, že rok 1968 Rusku nic nepřinesl snad nebudeme diskutovat - co třeba fakt, že Československo bylo do této doby jako jedna z mála zemí VS neměla ruské základny na svém území a neustále plány Moskvy na rozmístnění jejích jednotek odmítala a až po okupaci se k nám sovětská vojska nastěhovala i s atomovým arzenálem a samozřejmě bez žádného ptaní.

  Okupaci z roku 1968 schvalovalo především politbyro ÚV KSSS v Moskvě ve dnech 15. - 17. 8., tj. bez rozhodnutí Moskvy by do Československa nikdo ze členů VS násilně nevstoupil ani náhodou!!!Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:55 05.03.2015

  To supreme: Existuje i další přístup - pragmatický. Je sice hezké být natolik hrdý, že budu s nadsázkou hrdým majitelem zemljanky 0+nic a celý svět mi nebude do ničeho kecat - ...Zobrazit celý příspěvek

  To supreme: Existuje i další přístup - pragmatický. Je sice hezké být natolik hrdý, že budu s nadsázkou hrdým majitelem zemljanky 0+nic a celý svět mi nebude do ničeho kecat - takto to nefunguje ani Kimovi v KLDR.

  Vždy tu bude nějaká mezinárodní politika a konkrétní stát si musí najít příslušné místo, které nejvíce odpovídá jeho schopnostem politickým, ekonomickým, sociálním, vojensko-strategickým, etc..

  Momentálně by jsme vystoupením ze západních struktur nic nezískali, snad jedině nějakou slevu na ruský plyn či ropu a to mi příjde dost slabá kompenzace.

  S tím, že budeme jako stát vždy figurou na šachovnici světové politiky, je potřeba se jaksi smířit a buďme za to vlastně rádi - také byly časy, kdy obyvatelé naší země žádnou vlastní figuru neměli. Nelze se ale v žádném případě smířit s rolí posledního pěšáka, kterého je výhodné kdykoliv směnit za silnější figuru. Je jen na nás, zda budeme ochotní pracovat, budovat a nerezignovat na občanská práva a povinnosti a dotáhnout tento stát do pozice věže či střelce, tedy figury obecně považované za silné.

  Pak samozřejmě budeme mít k dispozici mnohem víc polí na šachovnici a bude se s námi mnohem víc počítat.

  Za to, že jsme tam kde jsme, nemůžou žádní ONI, ale především MY!Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:54 05.03.2015

  z.a.p. nechci být vztahovačný, ale pokud to bylo mířeno ke mě (suverenitu a nezávislost jsem zmiňoval), tak vás mohu ubezpečit, že si nedělám iluze. Určitě ale je ještě co bránit. ...Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p. nechci být vztahovačný, ale pokud to bylo mířeno ke mě (suverenitu a nezávislost jsem zmiňoval), tak vás mohu ubezpečit, že si nedělám iluze. Určitě ale je ještě co bránit. Neházel bych flintu do žita.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:52 05.03.2015

  Jen na okraj: kolikrát nás Západ podržel a dodržel své závazky? Nula? V tomto souhlasím s Maximem - spoléhat se hlavně na sebe a učinit se pro případného agresora drahou kořistí, ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen na okraj: kolikrát nás Západ podržel a dodržel své závazky? Nula?
  V tomto souhlasím s Maximem - spoléhat se hlavně na sebe a učinit se pro případného agresora drahou kořistí, kdy ztráty nevyváží zisky.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  16:49 05.03.2015

  Supreme: Jak přesně se to vazalství Německa a Japonska pozná? V čem jsme pro USA hloubkou obrany? V případě Ruska byly baterie V200 Vega na Brdech a a u Brna součástí prvního ...Zobrazit celý příspěvek

  Supreme: Jak přesně se to vazalství Německa a Japonska pozná? V čem jsme pro USA hloubkou obrany? V případě Ruska byly baterie V200 Vega na Brdech a a u Brna součástí prvního okruhu PVO Moskvy. Proto zde byly, z jiného pohledu neměly v tehdejší době komplexy s takovými parametry pro na ši republiku smysl. Špehování provádí jaksi každá rozvědka, od toho totiž je. Takže i Německá rozvědka špehuje USA. Když USA plánovaly u nás postavit radar, dotázaly se vlády jestli souhlasí, po odpovědi ne prostě od plánů upustily. Zdá se mi to nebo to nějak neodpovídá vztahu pán/vazal? Naopak Rusko se nás neptalo na nic a na našem území prostě umístilo střely s jadernými hlavicemi. V NATO je velení armád podřízeno vládám ve VS byly armády fakticky součástí RA jako další fronty. A vzhledem k rozloze, počtu obyvatel a geografické poloze ČR je spíše naivní představa neutrálního státu, který si buduje armádu pro samostatné uhájení svého území. Není otázka zda být s někým ve spojenectví, ale s kým. A při výběru, který mám - západ/východ pak volím jednoznačně západ, protože přes všechny nedobré věci je USA/EU lepší spojenec než Rusko.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:48 05.03.2015

  To Maximus: racionálně mi vysvětli, proč mám okupaci, na které se podílela vojska Bulharska, Maďarska, Neměcka, Polska a SSSR, kterou politicky protlačil poloukrajinec, hájil a na ...Zobrazit celý příspěvek

  To Maximus: racionálně mi vysvětli, proč mám okupaci, na které se podílela vojska Bulharska, Maďarska, Neměcka, Polska a SSSR, kterou politicky protlačil poloukrajinec, hájil a na mezinárodním poli propagoval Ukrajinec a vojensky naplánoval a připravil Ukrajinec a Rusům nic nepřinesla, považovat za vinu Rusů? Zrovna Rusů a ne třeba Inuitů? Postráám v tom racionalitu a fakta Kdybych vzal celé složení ivazních armád, vsadím se, že Rusů by tam byla menšina. A najednou máme rádi Poláky (kteří nás v roce 38 podkopli, šli na ruku Němcům a jako mrchožrouti se přiživili), máme rádi Ukrajince (kteří v koncentrácích pozabíjeli víc našich občanů, než jakýkoliv jiný národ) celkem kamarádíme s Maďary, se kterými jsme válčili na prahu 20.tých let i na konci 30.tých a zrovna Rusové jsou největší stvůry našeho života.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  16:47 05.03.2015

  Vidim zminky o "suverenite a nezavislosti' o "povinnostech vuci spojencum" a podobne a to nejen v tomto clanku - a toci se mi z toho snilkovstvi hlava. Reknu Vam jak to s CR je: ...Zobrazit celý příspěvek

  Vidim zminky o "suverenite a nezavislosti' o "povinnostech vuci spojencum" a podobne a to nejen v tomto clanku - a toci se mi z toho snilkovstvi hlava.

  Reknu Vam jak to s CR je:

  Vy NEMATE zadnou faktickou suverenitu a nezavislost, ac zijte si prosim nadale ve sve predstave dle libosti, kdyz si tak prejete. Jste clenem nadnarodni korporace EU! Vase zakladni socialni zalezitosti jako zdravotni pece, socialni a duchodove pojisteni jsou vlastneny investicnimi fondy financnich dobrodruhu (oficialni forma je "investori", samozrejme) prevazne ve Spojenych statech. To rkouc, NEDELAM si zadnou iluzi o tom, ze to same plati o zemi kde momentalne ziji.

  Vasi spojenci?

  Kdo to prosim pekne ma jako byt? Nemecko? Polsko? Velka Britanie? Vite jaky o Vas zminene narody maji nazor? Radeji to ani nechci psat..... vzbudilo by to pohorseni, jake tu jeste nebylo. V tom lepsim pripade by Vasi spojenci mohli byt Slovensko, Rakousko a Madarsko - tj. historicky navazne narody s kterymi jste zili v minulosti. K tomu ovsem nepotrebujete NATO (NA CO taky ?) a byt v ramci tohoto dobrovolne-vynuceneho spolecensvi jak obetni dobytcata zavleceni do planu na kterych Vy nemate absolutne ZADNY narodni ani osobni zajem Paklize si nelebedite ve snobstvi, ovsem.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:39 05.03.2015

  "Nevím jestli jste si přes rudou mlhu před očima všimli" - nic ve zlém, ale mě to uráží a zcela jistě je to ad hominem. Už proto, že rudá je spojována s komunismem, o kterém tato ...Zobrazit celý příspěvek

  "Nevím jestli jste si přes rudou mlhu před očima všimli" - nic ve zlém, ale mě to uráží a zcela jistě je to ad hominem. Už proto, že rudá je spojována s komunismem, o kterém tato debata není a Rusko je více kapitalistické než EU..
  Kdo podle Vás tedy může za okupaci v roce 68 a proč?
  Hitlera si Němci svobodně a demokraticky zvolili. To se o Stalinovi či Brežněvovi říct nedá. Navíc nacistické Německo podnikalo svůj teror ve jménu Němců a pro Němce. SSSR zcela zjevně nebyl systém, jehož nejvyšší metou byla rasová čistota Ruska a export Ruska do celého světa. Už proto, že v čele SSSR většinou nestáli Rusové.
  Veškeré základy hornictví nepochybně nemáme od Němců. Něco Kelti (zlato, grafit, železo) a nemálo Italové - Vlachové. Hlavně v oblasti prospektorství kovů a minerálů. Na VŠB TUO jsem párkrát přednášel :-), hlavně než tam začal ouřadovat Hradecký.
  Problém s Německem je, že v podstatě ideou jejich státu vždy bylo likvidovat východ. Ne permanentně, občas se vzpamatovávali z porážek, plné ruce práce se sjednocením, semtam Napoleon... Od Karla Velikého po 20. století je to jeden výboj za druhým a pokusy o genocidu (někdy i úspěšné). V mých očích to nevyváží to, že od nich i něco pozitivního máme, byť bych ani to nezveličoval. Něco mají oni od nás a na něco jsme přišli sami. Vyšší životní úroveň u nás nemusí být dána jen vlivem Německa (IMHO velmi odvážná spekulace), ale i naším genofondem, který je prostě dokonalým mixem a s národy na východ od nás souvisí jen částečně. Východ navíc velmi trpěl Turky, Tatary, Mongoly... Západ a my jsme byli celkem za větrem.
  S Ruskem jsme v nějakém kontaktu řekněme od 19. stol. V 19. století mě nenapadá nic, co by nám provedli. Pak byl SSSR, který nám do roku 1945 mohl být u zadku a po roce 45 jsme mu do toho zadku aktivně lezli sami. Nenazval bych to tedy, že jsme s Rusem měli vždy problémy. Většinu našich dějin tvoří snaha přežít vedle Němců, Rus je okrajový a jejich vliv na naše dějiny je (v průměru) minimální ať již v dobrém, či ve zlém.
  Nepřímo nás Rusové ovlivňovali tím, že nás odstínili od multikulturního obohacování různými východními národy (Tataři, Mongolové aspol.). Mě to ovšem nevadí.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:30 05.03.2015

  Nechci prosím začít OT, ale krocaní kůži nemám z pana Obamy. Ta země založila určitý kurz, který asi nemá sílu změnit jakýkoli prezident nebo jiný politik.

  Nechci prosím začít OT, ale krocaní kůži nemám z pana Obamy. Ta země založila určitý kurz, který asi nemá sílu změnit jakýkoli prezident nebo jiný politik.

 • Superme
  16:30 05.03.2015

  Admin: Víte, jak jsem již napsal, cítím se být českým vlastencem. Tudíž, jde mi hlavně o ČR. Ale opravdu nepotřebuji, aby se z ČR stal jakýsi satelit. A to ani Bruselu, ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Admin: Víte, jak jsem již napsal, cítím se být českým vlastencem. Tudíž, jde mi hlavně o ČR. Ale opravdu nepotřebuji, aby se z ČR stal jakýsi satelit. A to ani Bruselu, ani Washingtonu ale ani Moskvy. ČR by měla být neutrální země, která bude obchodovat jak s Ruskem, tak s USA, ale která nemá zapotřebí, aby na jejím území pobývala cizí vojska. Já nechci, aby ČR lezla do zadku jakékoliv velmoci. Vy jste zde napsal názor, podle kterého jsem pochopil, že pokud by ČR byla satelitem Ruska, bylo by to špatné, ale zároveň jste uvedl a pokud jsem to špatně pochopil, tak se omlouvám, že když je ČR satelitem USA tak je to vlastně dobré. A s tímto já nemohu souhlasit. Už kvůli tomu, jak si USA "váží" spojenců mě od toho, abych je jakkoliv podporoval doslova odpuzují. Nebo snad berete odposlouchávání a špehování jejich tajné služby za přátelské a partnerské?

  Vy doslova říkáte, že pro Rusy bychom byli pouze hloubková obrana a jedna figurka na šachovnici. Copak pro USA nejsme? Myslíte si, že jsou USA v tomto jiní, že to jsou ti dobráci od kosti?! Naivní to představa...

  Vy píšete, že Japonci a Němci mají na svém území americké základny kvůli svým schopnostem, nadáním, píli a kultuře? Děláte si legraci? Co to s tím má proboha co společného? Ukazujete to pouze jednu věc... že obě země jsou vazaly USA...Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:25 05.03.2015

  To fenri: Naštěstí jsem měl možnost cestovat po Rusku jako vědec a nikoliv jako politik a musím říct, že na zajímavé lidi jsem měl při těchto cestách opravdu velké štěstí ...Zobrazit celý příspěvek

  To fenri: Naštěstí jsem měl možnost cestovat po Rusku jako vědec a nikoliv jako politik a musím říct, že na zajímavé lidi jsem měl při těchto cestách opravdu velké štěstí :-).

  Fascinuje mne, jak se stále někdo snaží trapně chránit Rusy odkazem na původní nacionálnost - pro běžného Rusa je Stalin či jiná rozporuplná osoba především RUS (3. místo o největšího Rusa v celostátní anketě) a možná tak v třetí či čtvrté řadě Gruzínec či třeba Inguš.

  To je stejné, jako u Američana řešit, že je to vlastně Brit, Němec, Ital či Nigérijec - prezident Obama vlastně asi také není Američan, protože jeho ale vlastní otec byl Keňan a nevlastní otec Indonézan. Takže za veškeré "přešlapy" USA za jeho vlády může vlastně i Keňa a částečně i Indonézie.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  16:18 05.03.2015

  Fenri: Koukám, že k osobním invektivů je velmi snadné Vás vyprovokovat. Naopak poprosil bych Vás o vypsání mých urážek, prosím citujte. Pokud se budeme bavit o tom, že za okupaci v ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Koukám, že k osobním invektivů je velmi snadné Vás vyprovokovat. Naopak poprosil bych Vás o vypsání mých urážek, prosím citujte. Pokud se budeme bavit o tom, že za okupaci v roce 68 může Ukrajinec, pak netuším jaký máte problém s Němci, protože Hitler byl Rakušan. Dle Vaší logiky pak za 2.sv. válku nemohou Němci, ale Rakušané. Uveďte dobu, kdy jsme díky Rusku neměli problém za tu krátkou společnou historii.
  No a k tomu "něco jsme i čerpali" - veškeré základy hornictví a techniky používané v hornictví máme právě z Německa. Jistý Agricola, pokud Vám to něco říká. Ten můj učňák se totiž jmenoval VŠB ;) A poprosil bych Vás bez osobních urážek ano?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:15 05.03.2015

  Jan Grohmann Položil jste otázku: Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele. Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann

  Položil jste otázku:
  Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele.
  Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako respektovaný obchodní partner - souhlasím všemi deseti. Ale nějakým způsobem orodovat a vzhlížet, nebo dokonce bojovat na diskuzích za Rusko?

  Jestli podporovat bezvýhradně Rusko a stát se jeho nesvéprávným vazalem, tak to rozhodně ne. To platí o vazalství pod jakýmkoliv státem.
  V čem tato podpora podle Vás tkví?
  Na světě existuje x až y možných situací a pokud třeba budem mít v něčem shodný názor, tak se zase nebojme, že jeho sdílením s Ruskem ho budeme kdovíjak podporovat.
  Pokud budeme držet jen danou linii, že vše co přichází z Ruska je zlo. Tak se tu setkáváme s tvrdým maloměšťáckým myšlením a jakýmsi vazalstvím.

  Jestli chceme mít Rusko za spolehlivého ekonomického partnera, tak proč bychom měli se proti němu vojensky stavět?
  Ne jednou zde vyšel článek o ohrožení V4 Ruskem a všelijaké studie i diskuze cílí k tomu, že pro Rusko to nic významného nepřináší. Může se tomu stát v době, když se Rusko bude cítit ohroženo a vojenskou sílu použije ve smyslu obranné a ne útočné agrese.
  Z toho plyne, že vypjaté vztahy Rusko-Evropa nepřináší nic pozitivního jak Rusku, tak ani Evropě. Rusko doposud čile s Evropou spolupracovalo a až Ukrajinská krize tomu udělala přítrž. Kdo by mohl s případné eskalace konfliktu Rusko-Evropa profitovat je USA a Čína plus některé arabské země.

  Dále jste vyjmenoval co nám přimknutí k Rusku přinese. Zde bych spíš položil otázku, co nám přinese studená a nebo horká válka Ruskem?

  Osobně bych se nepřimikal v současné době k žádné velmoci, protože jejich vnitřní politika má mnoho slabin.
  Vše co jste vyjmenoval na Rusku co je špatné pomalu až na pár vyjímek platí i o EU. V Evropě islamizace, pokles obyvatel není tolik znatelný, protože se mění jeho národnostní skladba, atd.

  Z toho si můžeme vzít jen poučení a podobné chyby nedělat. Tím nemyslím, že se máme izolovat. Ba naopak, prohlubovat spolupráci kde se dá a zároveň naši společnost vytvářet, dle pojmů jako je svoboda a demokracie bez roušky propagandy a všemožných lží.

  Co se bezpečnosti týče, tak zde platí jednoduché pravidlo. Tvořit armádu, aby byla skutečně akceschopná s důstojným rozpočtem. Dále "vychovávat lidi", aby měli v sobě jakousi motivaci v době krizí si pomáhat a případně za nás bojovat. Poté přicházející hrozby budou menší, než by byly za současného stavu.

  Z toho plyne, že naše bezpečnost a naše žití v této zemi neleží výhradně u některého zahraničního partnera, ale hlavně v nás samých...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 7 z 10