Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • RiMr71
  16:12 05.03.2015

  Maximus: "T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především ...Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: "T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především šlape."

  To je velmi zajímavé a trefné!

  A jen tak mimochodem, jaký kontrast mezi těmito státníky a jejich slovy a tím, co a z čeho leze dnes... To je obraz (volené) zkázy..Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:08 05.03.2015

  Admin pro Supreme: "No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin." Je ...Zobrazit celý příspěvek

  Admin pro Supreme:
  "No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin."

  Je mi to moc líto, ale osobně se domnívám, že největším rizikem pro ČR je přílišná politická závislost na USA. Zloděj dnes křičí: "chyťte zloděje"! (ve smyslu ovlivňování země). To je velmi nebezpečné. Proto se může zdát, že zde obhajuji Rusko. Uvidíme ale, co přinese nejbližší vývoj. Jak už jsem psal, já jako nejdůležitější pro ČR cítím ochranu REÁLNÉ demokracie a nevpuštění cizích vojsk (nad rámec jasně vymezeného cvičení). Tedy suverenitu a nezávislost.
  Nechci hovořit za Supreme, ale i jeho kritika USA je tedy z mého pohledu obranou ČR.

  Samozřejmě by ale pan Donutil mohl prohlásit "A komu tím prospějetééé có??!.
  Já bych pak odpověděl - vyváženosti.

  Maximus napsal:
  "Prosté Rusy mám rád, ale z mentality, paranoie a zároveň chladné pragmatičnosti jejich vedení mi naskakuje někdy husí kůže."

  To samé já mám s Amíky. Ta kůže začíná být krocaní.

  V Rusku se to samozřejmě po stránce demokracie lepšit nebude, když jsou teď natlačeni do v podstatě válečného módu. A z toho mám také obavy. Kdyby se vztahy rozvíjely, jak byly v poslední době nastartovány, tak věřím že by se tuhé vedení více rozpouštělo. Ve chvíli ohrožení se ale režim uvolňovat nebude.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:04 05.03.2015

  To GAVL: To jsem jaksi pochopil za vaším úsměvem. pokud to tak není, tak se omlouvám. Hlavně jsem se ale distancoval od "našeho" prezidenta. Poslední dobou je mi přespříliš ...Zobrazit celý příspěvek

  To GAVL: To jsem jaksi pochopil za vaším úsměvem. pokud to tak není, tak se omlouvám. Hlavně jsem se ale distancoval od "našeho" prezidenta.

  Poslední dobou je mi přespříliš často podsouváno, že když varuji před expanzí Ruska, což nám jakožto obyvatelům střední Evropy nic dobrého přinést nemůže, musím být automaticky silně proamerický.

  Pokud jsem nějaký pro něco, tak jsem proevropský (prosím nezaměňovat se současnou politikou EU) a především prostředoevropský :-).

  Pokud se v něčem pravděpodobně shodneme, tak je to názor na podstatu římsko-katolické církve.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:02 05.03.2015

  To Torong: kecy o rudé mlze si nechte k sobě na učňák či do putiky. Ano, od Němců jsme i něco čerpali (a něco jim dali), jestli to něco stálo za všechny ty mrtvé je ...Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: kecy o rudé mlze si nechte k sobě na učňák či do putiky.
  Ano, od Němců jsme i něco čerpali (a něco jim dali), jestli to něco stálo za všechny ty mrtvé je problematické.
  Nicméně psal jste, že s Rusy jsme měli vždy problémy. To je ovšem lež, ať už nadáváte a urážite sebeblběji.
  Tím bordelem po Rusech míníte bordel po armádě, kterou sem poslal a okupaci plánoval ukrajinský ministr obrany, z povelu poloukrajinského tajemníka a na půdě OSN to hájil ukrajinský vyslanec? Tak to jo.
  Nicméně těší mě, jak přesně demonstrujete to tupé, ideologické vidění, o kterém jsem psal. Na faktickou poznámku, že ne vždy jsme měli s Rusy v dějinách reagujete osobním urážlivým výpadem.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:55 05.03.2015

  Ta Max: ta Tvoje cesta sedí na desítky jiných státníků a politiků. Zapadá do ní i Hitler;-)

  Ta Max: ta Tvoje cesta sedí na desítky jiných státníků a politiků. Zapadá do ní i Hitler;-)

 • Maximus
  15:49 05.03.2015

  Stirling: Přesně tak, spousta zdejších "proputinovských hráčů" neumí vůbec rusky a v Rusku nikdy nebyla. Osobně jsem v Rusku byl, rusky jsem z místními mluvil - od akademiků až po ...Zobrazit celý příspěvek

  Stirling: Přesně tak, spousta zdejších "proputinovských hráčů" neumí vůbec rusky a v Rusku nikdy nebyla. Osobně jsem v Rusku byl, rusky jsem z místními mluvil - od akademiků až po pastevce sobů.

  Prosté Rusy mám rád, ale z mentality, paranoie a zároveň chladné pragmatičnosti jejich vedení mi naskakuje někdy husí kůže.

  Měl jsem možnost poslouchat jejich státní TV a dobře mi z toho nebylo - tvrdý flashback do počátku 80. let. Noviny jsou to samé - NATO a USA jsou zde vykreslovány úplně stejně jako kdysi u nás a na lidech je vidět, že jsou velice efektivně zmanipulovaní do striktně vymezené polohy my vs. oni.

  Západní propagandu proti tomu asi vede Kája Mařík s medvídkem Pů.

  A že tam není korupce - například zážitky vedení MND z jednání v Rusku stojí opravdu za to :-(((. Korupce je v Rusku jaksi státně monopolizovaná a obrovské zisky jdou především do předem vyvolených kapes. S těmito kapsami se ze zásady nebojuje (tedy pokud se nepostaví proti vedení) a ti ostatní, kterým zůstaly drobky, jsou pak dle potřeby exemplárně potrestáni.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  15:36 05.03.2015

  No vůbec tady nikdo nepředvádí nekritický obdiv Ruska a démonizaci USA. Samé nezaujaté a o objektivní příspěvky. Fenri a Marius: Pánové myslím to smrtelně vážně. Nevím jestli ...Zobrazit celý příspěvek

  No vůbec tady nikdo nepředvádí nekritický obdiv Ruska a démonizaci USA. Samé nezaujaté a o objektivní příspěvky.

  Fenri a Marius: Pánové myslím to smrtelně vážně. Nevím jestli jste si přes rudou mlhu před očima všimli, že píšu TISÍCILETÉM vlivu Německa, jehož vztahy s ním byly PROBLEMATICKÉ. I tak, ale byly (a dlouhodobé) období klidu a od Němců čerpáme spoustu věcí, díky kterým jsme byli ve třicátých letech na špici světové ekonomiky. A naopak s Ruskem máme pouze krátký úsek společné historie, který pro nás znamenal úpadek ekonomický i morální. Úklid po Ruské armádě není dokončený dodnes a likvidace "volně pohozené" munice a ekologických škod nás stála miliardy korun.

  A ještě drobná vsuvka pro Supreme: Pokud se pohoršujete nad dekadencí západu, zkuste také kouknout na Rusko. V množství natočeného porna jsou opravdu nedostižní. Zkuste se také zeptat hoteliérů na Ruské turisty a jejich zvyky.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  15:26 05.03.2015

  to maximus
  nikde jsem nepsal o tom , že byste nabádal k patolízalství a zbytku toho proti čemu se ohrazujete

  to maximus
  nikde jsem nepsal o tom , že byste nabádal k patolízalství a zbytku toho proti čemu se ohrazujete

 • Maximus
  15:22 05.03.2015

  To Fenri: Pokud máš nějakou jinou cestu, jak ze současné "šlamastiky" než pilnou prací na budování co nejvíce suverenního státu, který bude ochoten se proti komukoliv, kdo bude ...Zobrazit celý příspěvek

  To Fenri: Pokud máš nějakou jinou cestu, jak ze současné "šlamastiky" než pilnou prací na budování co nejvíce suverenního státu, který bude ochoten se proti komukoliv, kdo bude chtít našim společným zájmům škodit, rázně postavit - třeba i se zbraní v ruce?

  Hemzat, kritizovat a nadávat umí v této zemi každý dokonale - budovat, stavět a jít příkladem je bohužel v reálném životě mnohem složitější.Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  15:16 05.03.2015

  Omlouvám jsem, ale nečetl jsem vše - názor JG naprosto koresponduje s mým a děkuji za něj. - Rusko jako obchodní partner pokud neohrožuje naší republiku (naše spojence), ...Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám jsem, ale nečetl jsem vše - názor JG naprosto koresponduje s mým a děkuji za něj.
  - Rusko jako obchodní partner pokud neohrožuje naší republiku (naše spojence), rozhodně ano, ale nedělal bych z toho trhu více než por ČR je.
  - Znám osobně lidi, kteří v nedávné době v Moskvě nějakou dobu žili a opravdu není o co stát. A musíme si vážit toho jakou životní úroveň a svobody tu máme. Ostatně je to vidět i na rusech, kteří na to mají tak zdrhaj na západ viz u nás Praha a KV.
  - Při obraně musíme spoléhat primárně na sebe, ale díky naší velikosti a ne/ochotě investovat do armády musíme patřit do nějakého bloku a jsem moc vděčný, že patříme do toho západního.
  A děkuji i za pobavení, jak Superme psal o těch party jsem si vzpomněl na to toho ruského vojáka co to dostal na ukrajině. viz:
  Dorži má prý jeden velký sen - podívat se na velkou party Sensation v Petrohradě, kde vystupují ti nejlepší dýdžejové a kam každý musí přijít v bílém.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/dorzi-b... Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  15:08 05.03.2015

  Mluvím o elementárním respektu k obchodnímu partnerovi, prodavači v samoobsluze či poš'tákovi. Pokud někdo nechápe, že existuje něco takového, tak je to smutné.

  Mluvím o elementárním respektu k obchodnímu partnerovi, prodavači v samoobsluze či poš'tákovi. Pokud někdo nechápe, že existuje něco takového, tak je to smutné.

 • fenri
  14:44 05.03.2015

  "...Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné" - opravdu jenom Rusko? Respekt na osobní ani společenské (ve smyslu komplexních společností) úrovni není založen na pouhém ...Zobrazit celý příspěvek

  "...Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné" - opravdu jenom Rusko? Respekt na osobní ani společenské (ve smyslu komplexních společností) úrovni není založen na pouhém FAKTU EXISTENCE, ale na VLASTNOSTECH, které daná strana považuje za respektuhodné. Respekt je vždy k něčemu, co je nějak výjimečné, pozoruhodné, ne standardní.
  Respect for all losers...?Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:32 05.03.2015

  Pokud něco naší zemi chybí, tak jsou to idály a hodnoty, které by mohly navrátit zájem obyčejných občanů o svůj stát a o svůj osud. Pokud budou lidem předkládány jenom nízké ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud něco naší zemi chybí, tak jsou to idály a hodnoty, které by mohly navrátit zájem obyčejných občanů o svůj stát a o svůj osud. Pokud budou lidem předkládány jenom nízké konzumně-nezodpovědné hodnoty, tak to z dlouhodobého hlediska s námi dobře dopadnout nemůže.

  Rusko nám nemá z morálního hlediska co nabídnout - podle mne jejich alternativa je pro nás stejně přijatelná, jako demokracie pro Talibance.

  Možná se to nezdá, ale vždy jsem byl zastáncem toho, aby jsme se s Ruskem měli přátelské vztahy podpořené vzájemně výhodnými ekonomickými transakcemi. Pouze za jediné podmínky a tou je respekt ze strany Ruska - takže pro příští desetiletí nic takového bohužel nehrozí, protože Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:17 05.03.2015

  Osobne verim, ze Rusko je v defensivni pozici a z te take jedna. Brani se pohlceni a likvidace vlastni statnosti vuci tomu, co se dlouhodobe nazyva Novy Svetovy Poradek a jehoz ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobne verim, ze Rusko je v defensivni pozici a z te take jedna. Brani se pohlceni a likvidace vlastni statnosti vuci tomu, co se dlouhodobe nazyva Novy Svetovy Poradek a jehoz uplatnujici pakou jsou Spojene Staty (Valecnicke). Termin NSP je zcela legitimni a neni zadnou 'konspiracni teorii'; ten kdo se pamatuje na presidenstvi Bushe starsiho vi, ze on jej s nadsenim pouzival ve svych projevech.

  Chci se v te souvislosti a na podporu meho argumentu otazat recnickou otazku: PROC je udajne Rusko takovou hrozbou, kdyz pohrbilo komunismus? A nebo je v tom jeste daleko vice nez Zapadem implantovany "komunismus" o co jde a zmineny k-s byl jen 'kachna'? Ja se priklanim k tomu druhemu. Podle me to presne potvrzue tezi kterou uvadim v predchozim.

  Stav valky a jeho prechod od miru a naopak byl jiz definovan v minulosti a to nekolikrat. V moderni historii je nejznamejsi fraze von Clauzewitze: " valka je pokracovanim politiky jinym zpusobem". Rusove tudiz nemaji nutnost neco noveho vymyslet.

  Prave tak je notoricky zname dilo Lao Tzu, ktery se tez povazuje za zakladatele Taoismu: http://www.chebucto.ns.ca/Phil...
  Tento Mistr vsech casu podchytil jednani jednotlivce v kontextu ke spolecnosti v jeho nadherne prirodni souvislosti. Jeho znama prace o tom jak vest 'moralni valku' je casti studii na West Point, ale obavam se, ze zustava nedotcena.

  Zakladni problem existence zapadniho sveta je v jeho "hrube jednosmernosti" a to je take zdroj jeho konecne zahuby; v pripade kdyz se nereformuje. Naproti tomu vice sofistikovane spolecnosti jako Cinska ci Ruska (neb je na dobre ceste ke kvalitativnimu zlepseni) maji dobrou sanci k preziti.

  Jak do toho zapadame my ovcane? Mnohym zpusobem. Prvni je vzdelat se tak abychom videli svet s vyssim nadhledem a obnovili si svuj moralni zaklad. Dale pak, mame tu POVINNOST ovlivnovat ty, kteri maji vliv na tok udalosti. V lepe informovanych spolecnostech nez je CR si to lide uvedomuji a k tomuto cili tez pracuji.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:12 05.03.2015

  "Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat..." -začíná-li nějaká úvaha podobným kategorickým imperativem, vylučujícím diskuzi i progres, je ...Zobrazit celý příspěvek

  "Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat..."
  -začíná-li nějaká úvaha podobným kategorickým imperativem, vylučujícím diskuzi i progres, je obtížné číst jí dále. Kupředu, kupředu, zpátky ni krok, nahradíme "kuzadu, kuzadu, vpřed (stranou, výše...) ni krok." Vše jiné a přeci tak stejné...Skrýt celý příspěvek

 • CZjad
  14:11 05.03.2015

  ad pan Grohman. Rusko možná má "obrat" jako Itálie, ale je to jedna z posledních zemí, kde se dají vydělat slušné peníze (pak zbývají ještě státy kolem Perského zálivu). ...Zobrazit celý příspěvek

  ad pan Grohman.
  Rusko možná má "obrat" jako Itálie, ale je to jedna z posledních zemí, kde se dají vydělat slušné peníze (pak zbývají ještě státy kolem Perského zálivu).
  Prodávat za ÚVN + 10% nikoho moc nebaví a to je dnes v EU a na východě pravidlo.
  Přes všechnu démonizaci je Rusko nám blízká a relativně normální země.
  Česko by se mělo snažit být mostem a bankou.
  Vždy jsem si představoval, že po revoluci uděláme 6- proudou dálnici a železnici západ-východ + další sever-jih, podél toho natáhneme produktovody a jenom budeme sledovat, jak nám na budících přirůstají penízky, k tomu rekreace pro ty, co na to mají a fajnový průmysl, včetně zbrojního a mohlo to tu být jako ve Švýcarsku.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  14:10 05.03.2015

  Jan Grohmann - A proč bych já, jako občan ČR měl podporovat USA? Proč bych měl podporovat zemi, která své hodnoty nutí každému a všem? Proč bych já měl podporovat zemi, jejíž ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann - A proč bych já, jako občan ČR měl podporovat USA? Proč bych měl podporovat zemi, která své hodnoty nutí každému a všem? Proč bych já měl podporovat zemi, jejíž představitelé říkají, že musí platit tzv. NWO?
   
  Proč bych měl podporovat zemi, kde vládne materialismus a nejdůležitější hodnotou jsou peníze?
   
  Proč mám, jako český vlastenec podporovat zemi, kde šílené množství mladých nemyslí na nic jiného než na párty, sex a drogy?
   
  Proč mám podporovat zemi, která je policejním státem?
   
  Proč bych měl podporovat nejvíce zadlužený stát na světě?
   
  Proč bych měl podporovat zemi, která má své vojenské základny po celém světě a její armáda útočí na země na druhé straně světa (Irák, Afghánistán, Libye...)?
   
  No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:05 05.03.2015

  To Gavl: Pokud vím, tak jsem nikde ani nevyzýval k nějakému patolízalství USA či provolával slávu EU či neadoroval nadnárodní kapitál. Můj prezident rozhodně na Pražském hradě ...Zobrazit celý příspěvek

  To Gavl: Pokud vím, tak jsem nikde ani nevyzýval k nějakému patolízalství USA či provolával slávu EU či neadoroval nadnárodní kapitál.

  Můj prezident rozhodně na Pražském hradě rozhodně nesedí ("knížepán" by to také nebyl) - tuto proputinovskou loutku z Prognostického ústavu, který byl založen popud generálního tajemníka ÚV KSSS a šéfa KGB Jurije Andropova jako organizace sloužící k udržení struktur a vlivu KGB a StB na území států, které se mohou v budoucnosti dostat ze sféry vlivu Moskvy (interní analýzy z poloviny 80. let to předpovídaly poměrně jasně).

  Je zajímavé, jak je si podobná proruská rétorika Klause i Zemana. Přičemž o obou se ví, že jsou štědře sponzorováni ruskými penězi, často zaštítěné ruskou firmou Lukoil, která poskytla i poradce pro zemanovu prezidenskou kampaň.

  To jenom tak k té nestrannosti každého z nás.

  T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především šlape.

  Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat suverénní stát, který bude reprezentovat zájmy jeho obyčejných občanů a který bude skutečně mostem mezi různými velmocemi, z kterých si vezmeme to morálně a ekonomicky lepší a zárovaň sami musíme rozhodovat, kdo bude po našem mostě chodit.

  Bohužel Evropa je bez USA vojensky velmi slabá (a rozhodně to není vinou USA) a není adekvátním vojenským soupeřem RF. Evropa zaplatila svoji daň za to, že svoje bezpečnostní záruky nechala na USA, které je ve vleku vojensko-průmyslových komplexů, jejichž zájmy jsou již dosti vzdálené od zájmů běžných občanů USA, natož obyvatel Evropy.

  Je potřeba si tyto fakta uvědomit a podle toho se zařídit. Rozhodně není řešením vletět do ruské náruče, jejíž tuhé sevření tu bylo cítit několik desetiletí a které nás stálo opravdu mnoho - ekonomicky i morálně.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:02 05.03.2015

  To torong: -prosím uveďte nám přesnou definici hybridní války -Rusko bylo pro Čechy vždy problém? Tento blábol jste vzal kde? 95% našich dějin se naše dějiny s ruskými zcela míjí ...Zobrazit celý příspěvek

  To torong:
  -prosím uveďte nám přesnou definici hybridní války
  -Rusko bylo pro Čechy vždy problém? Tento blábol jste vzal kde? 95% našich dějin se naše dějiny s ruskými zcela míjí a nijak spolu nesouvisí. Upřesněte. Naopak 95% našich dějin je ve znamení permanentních pokusů Německa nás zlikvidovat.Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  13:56 05.03.2015

  2 Maximus: Prosím Masaryka sem netahejte. Byla to zlodějská svině, která se svým sidekickem a vlastizrádcem Benešem kradla jako straka - celý rok 1917 byla jedna velká, dobře ...Zobrazit celý příspěvek

  2 Maximus: Prosím Masaryka sem netahejte. Byla to zlodějská svině, která se svým sidekickem a vlastizrádcem Benešem kradla jako straka - celý rok 1917 byla jedna velká, dobře připravená loupež. Nebýt M+B, neskončili jsme ve východním bloku, kam nás Beneš svou zahraniční politikou vmanévroval (pracoval na tom už v třicátých letech a během války to dotáhl do konce). Jinak naprostý souhlas s p. Grohmanem, lépe to napsat nešlo.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 8 z 10