Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • marius
  13:48 05.03.2015

  Proboha Torongu to myslíte s těmi Němci vážně? Pravdou je, že z Německa nám neustále něco hrozilo a to i historicky v minulých stoletích. Kdyby je před 70 lety Rusové neporazili, ...Zobrazit celý příspěvek

  Proboha Torongu to myslíte s těmi Němci vážně? Pravdou je, že z Německa nám neustále něco hrozilo a to i historicky v minulých stoletích. Kdyby je před 70 lety Rusové neporazili, tak byste se možná ani nenarodil.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:48 05.03.2015

  K JG: "Když už prosím o trochu soudnosti a uvědomit si, že něco jako souboj dobra se zlem neexistuje." - do kamene tesat. Jenže ono to jaksi platí na dvě strany. Činnosti, které ...Zobrazit celý příspěvek

  K JG:
  "Když už prosím o trochu soudnosti a uvědomit si, že něco jako souboj dobra se zlem neexistuje." - do kamene tesat. Jenže ono to jaksi platí na dvě strany. Činnosti, které jsou běžné v různých formách pro všechny velké společnosti se tu vydávají za ruskou specialitu, faktické připomínky nesouhlasící s věcně mimozním, ale ideologicky správným názorem se považují hned za projev příchylnosti, kremlofilství a nakonec to stejně skončí jen urážením.
  K textu pana JG pár faktických:
  -ruská vs. Italská ekonomika: přepočet na HDP je dost ošidná věc, mnoho neříkající o reálné síle ekonomiky a jejím vlivu na okolní svět. Pokud Vám toto neřeknou na první či druhé hodině ekonomie, řeknou Vám to na třetí. Pro ilustraci si představte, že najednou zmizí Itálie. Většina lidí si toho nevšimne, i ty Ferrero Rocher se dělají v Polsku. Když vypadne Rusko, nebude to katastrofa, ale dopad na Evropu bude větší.
  -korupce: bojím se, že česká míra korupce je bližší k té ruské, než třeba míra ukrajinské korupce k ruské. Některá klišé z 90.tých let neplatí už tak 100%...(doporučuji srovnání respektovaného ekonoma Pavla Kohouta o korupci v Rusku a na Ukrajině).
  -automobilky: tady je to těžké. Auta v našem pojetí jsou na velkou část Ruska a možnosti tamní údržby obtížně upotřebitelné. Niva nebo UAZ jsou nepochybně ze strašně moc pohledů totální šroty. Ale snesou všechno a jezdí pořád. V náklaďácích Kamazy nejsou špatné. Rusové prostě neumí vyrobit auta na cesty do obchoďáku a do Chorvatska.
  -stejně se to má s většinou věcí. Mám doma jen pár málo ruských výrobků (nějaké nože, pušku, oblečení) a bohužel musím říct, že odolnost, trvanlivost či spolehlivost těch věcí je silně nad průměrem toho, co u nás běžně koupím. Ano, je jasné, že jde jen o několik specifických oblastí, ale rozhodně si nemyslím, že vše, co Rus vyrobí je šmejd. Kdybychom alespoň u nás dělali taková trička - a to jsme byli textilní velmoc. Mikov s Kyzliarem taky moc srovnávat nejde...
  -Rusové vymírají? Mno, od roku 2009 to není pravda. Vymíráme ale my...
  -alkoholismus: chlastají hodně, moc. Skoro jako my. Mimochodem pokud v transsibiřské magistrále potkáte nalitého člověka, z 90% to bude Čech, Holanďan nebo Brit...
  -je nutné se k Rusku přimykat? Nestačí o nich a s nimi jednat jen věcně, bez emocí a ideového pohledu? Nehledět na vše prizmatem ideologie?
  -jste přesvědčení, že pro USA jsme více než figurka na šachovnici? To je normální pro všechny velmoci. A zase - nehledejte v tom žádnou ideologii nebo emoce. Pro Rusy i USA jsme figurka a není na tom nic špatného.
  U. Ecco napsal něco ve smyslu: "Vymyslete si svoji historii a ona se stane". Napadá mně parafráze: "Vymyslete si svého nepřítele, a on se zrodí".
  Zkuste to brát čistě ve smyslu ekologickém (myslím tím vědu o přesunech a transformací energií a informací, nikoli fašizující náboženství): Prostě došlo k částečnému kolapsu nějakého systému. Okolním tlakem (boj o zdroje, niky) byl zatlačen ve svém plošném výskytu. Systém se otřepal, posílil, sustémy v okolí neposíly a tak zase expanduje. To se stalo mnohokrát a mnohokrát ještě stane. Nebuďme kvůli tomu vypalšení, či štajf. Z našeho pohledu příslušníků rodícího se chalífátu Evropa je to možná neveselé, ale dříve nebo později se i Evropa možná otřepe...Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:43 05.03.2015

  Nemám čas a ani chuť tu dlouze diskutovat, protože s každým dalším článkem jsme stejně s diskuzí na nule. Svým příspěvkem pod článek jste tomu dal pane redaktore korunu. "Slovanská ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemám čas a ani chuť tu dlouze diskutovat, protože s každým dalším článkem jsme stejně s diskuzí na nule. Svým příspěvkem pod článek jste tomu dal pane redaktore korunu. "Slovanská vzájemnost", "vzhlížení k někomu", "pohádkové a infantilní představy o bohatýrovi"...hrajete si tu na nechápavého, ale jasně víte, že rusofilové se scházejí na úplně jiných portálech.
  Proč bychom vůbec měli k někomu vzhlížet?Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  13:42 05.03.2015

  rád bych dodal, že ta mediální masírovka vyvolávání strachu z Ruska mi nakonec připadá, že kdybychom toho Putina neměli, museli bychom si ho vymyslet... proboha neblázněte lidi, ...Zobrazit celý příspěvek

  rád bych dodal, že ta mediální masírovka vyvolávání strachu z Ruska mi nakonec připadá, že kdybychom toho Putina neměli, museli bychom si ho vymyslet... proboha neblázněte lidi, to, o co se tady hraje je globální vliv a to hlavně ekonomický, nějaká ČR je fakt velmocím u zádele... nevěřím, že se najde někdo, kdo by vyměnil spojenectví v rámci EU výměnou za Rusko,

  nebudeme se jako malé děcka strašit tím, že Rusko obsadí Karlovy Vary, to jsou fakt takové bláboly, že člověk jen žasne, co inteligence-politici, mnohdy dokáže z huby vypustit...Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  13:29 05.03.2015

  Flankere, spletl jste si diskuzi, nebo se snažíte diskuzi o Ruské "mocenské filosofii" převést nenápadně na Vždyť toho vlastně všechno už dávno dělá Amerika a Putinovi nezbývá než ...Zobrazit celý příspěvek

  Flankere, spletl jste si diskuzi, nebo se snažíte diskuzi o Ruské "mocenské filosofii" převést nenápadně na Vždyť toho vlastně všechno už dávno dělá Amerika a Putinovi nezbývá než se bránit? Co mají společného soukromé agentury s Ruským imperialismem? Máte vůbec představu o náplni činností těchto agentur? Drtivá většina akcí je strážní služba - doprovod konvojů, osob...

  Další zajímavá věc v téhle diskuzi je, je kolik je najednou hybridních válek a jak vlastně najednou všecky konflikty, kterých se účastnili USA jsounajednou hybridní. Co na tom, že nesplňují nic z definic hybridní války...

  Jinak Jan Grohman to vyjádřil přesně. Pro ČR Rusko vždy znamenalo problémy. Co konkrétně od Rusů je pro nás přínosné? Od Němců, jejichž vztah k nám je také, a je někdy až démonizovaný máme tisíciletý vliv na vývoj techniky, řemesel a kultury. Právě díky jejich vlivu máme ze všech států východní Evropy nejvyšší úroveň techniky, kultury bydlení, práce...Skrýt celý příspěvek

 • drunkez
  13:20 05.03.2015

  p. Grohmann, zasadnym problemom vasho prispevku je to, ze vyjadruje nazor na to, akoby mal povedzme rozmyslat jednotlivec v CR. Imo je faktom to, ze tak ako ten jedinec v ...Zobrazit celý příspěvek

  p. Grohmann, zasadnym problemom vasho prispevku je to, ze vyjadruje nazor na to, akoby mal povedzme rozmyslat jednotlivec v CR. Imo je faktom to, ze tak ako ten jedinec v CR(SR,HU..) tak aj samotne staty strednej europy su len malymi (nehovorim, ze nevyznamnymi) figurkami na sachovnici. O co vzdy islo a o co vzdy pojde v nasom svete su zdroje. Nakolko sme malo globalizovana spolocnost a stale zijeme akoby nas bola len 1 miliarda, neexistuje system rozumneho ziskavania a rozdelovania zdrojov a vznikaju rozne napatia, kvoli nicomu ineho ako kvoli zdrojom.
  Hracmi o zdroje su hlavne vyspele/velke ekonomiky t.j. EU/USA/Cina. Rusko vykonnu ekonomiku nema. to je verejny fakt. Co Rusko ma su velke (vo vacsine najvacsie) primarne zdroje. Tato ziavna nerovnovaha sa bude musiet skor ci neskor vyrovnat...je to jasne vsetkym hracom + rusku. O tom su vsetky BRIC(S)-y a podobne veci.

  Dalej,jedna vec je ze mate uplnu pravdu v tom, co popisujete, teda ze rusko vobec nebude nejaka zasnubena zem ktoru by bolo vhodne nasledovat, pozorne sledovanie historie Vam vsak napovie, ze to co rusko robi teraz, zapad robi pomerne casto, len s velkou podporou medii ...mna absolutne zaraza tento pokrytecky pohlad, ktory tu sledujem casto....sa zabudlo uz na zatoku svin? sa zabudlo na panamu? zabudlo sa na iran? zabudlo sa na balkan? to boli aktivity spojene s nejakym UN poverenim?? ani nahodou....absolutne neschvalujem ani to co teraz robia rusi, ale hold kto chce s vlkmi byt musis nimi vit....

  absolutne mate pravdu boj medzi zlom a dobrom neexistuje..len medzi zlom a horsim zlom...neviem kto je aky, pretoze to co sa teraz deje vo svete tu nie je nic nove....Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  13:17 05.03.2015

  flanker.jirka proč používat výraz kontraktor, když máme staletí používaný výraz žoldák. maximus je úsměvné číst vaše příspěvky , kde vybarvujete RF jako strůjce něčeho na co ...Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka
  proč používat výraz kontraktor, když máme staletí používaný výraz žoldák.

  maximus
  je úsměvné číst vaše příspěvky , kde vybarvujete RF jako strůjce něčeho na co ani dnes nemají adekvátní výzbroj, na rozdíl od USA.
  Je i úsměvné číst o samoderžaví v době kdy se navrací majetky římskokatolické církvy, která je nabývala za dob feudálních vlád a ničím jiným než útlakem a vykořisťováním prostých obyvatel.
  Římsko katolická církev opět vystrkuje rohy a žehná vojenským prostředkům jak v době feudalismu.
  Pokud vím tak červené kartičky na protest proti našemu prezidentu, který byl zvolen českými občany, kocábovcům a jim podobným nerozdávala RF.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:12 05.03.2015

  Se divím že to řeší tak veřejně. Tim nahravají k tomu aby na tenhle postup uz byl v NATO zavedena protiopatření. Krom plynu a ropy nevim jak by Rusko mohlo narusit ekonomickou ...Zobrazit celý příspěvek

  Se divím že to řeší tak veřejně. Tim nahravají k tomu aby na tenhle postup uz byl v NATO zavedena protiopatření. Krom plynu a ropy nevim jak by Rusko mohlo narusit ekonomickou situaci Evropské unie, s tím jak je ted v kurzu snižování zavislosti na Rusku, tak ta šance bude ještě menší. Za pár let, kdy bude mít každy na strese solarní panel a vytapění bude číste elektrinou, tak v Rusku začnou jíst choroše. Tahle jejich doktrína může fungovat ve státech kde je velká ruská menšina a zároveň je velký podíl ekonomiky zavislý na Rusku (Ukrajina, Pobaltské republiky). V Evropě by to moc nezafungovalo. Navíc Samo Rusko je tak závisle na ziscích z nerostných surovin, že každé pripadné sakce je totálně zlomí a export do Činy to nezachrání.
  Celkem by mě zajímalo koho si platí v ČR za pozitivní propagandu.
  Ani proti Rusku nic nemam, ale příjde mi že ta země se od rozpadu SSSR nikam neposunula, všechno funguje na tom co se za minulého rezimu vystavělo. Elektrárny, teplárny, infrastruktůra, korupce. Jen díky tomuhle strašení se nynější garnitura vubec drzi u moci.
  Jinak na to ze Ukrajina byl naprosto jedinečný a neopakovatelny případ závislosti na Ruské ekonomice velkym podílem ruské popupace, tak jim to trvalo sakra dlouho než to tam ustálili a prvotní plán obsadit celý region se jim nakonec nepovedlo. Ukrajina se z toho behem roku oklepe, začne vyvážet vic na západ a bude po nadějích ještě tam neco vymyslet.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  13:02 05.03.2015

  To Firefighter 8:17 Válka v Koreji a Vietnamu nebyly hybridní války, ale tzv. války v zastoupení, stejně jako několik válek na Africkém kontinentě, které tam vedl SSSR, NDR a ...Zobrazit celý příspěvek

  To Firefighter 8:17
  Válka v Koreji a Vietnamu nebyly hybridní války, ale tzv. války v zastoupení, stejně jako několik válek na Africkém kontinentě, které tam vedl SSSR, NDR a Kuba.

  Co se týče "nevládních" skupinek "dobrovolníků" a kontraktorů, tak jediné možné řešení už nastínil nějaký politik z Pobaltí - zastřelit každého zeleného mužíčka, jakmile se objeví. Stejně to kdysi řekl severovietnamský generál Vo Nguyen Giap (?) - zabíjejte všechny které pošlou, dokud je nepřestanou posílat.Skrýt celý příspěvek

 • sposchl
  12:56 05.03.2015

  Tento článek jsem si přečl dneska ráno a pak jsem se vydal na jednání do města, kde jsem během přecházení mezi úřady se zastavil v antikvariátu a našel jsem tam tuto knihu "Specnaz ...Zobrazit celý příspěvek

  Tento článek jsem si přečl dneska ráno a pak jsem se vydal na jednání do města, kde jsem během přecházení mezi úřady se zastavil v antikvariátu a našel jsem tam tuto knihu "Specnaz - Příběh sovětských speciálních sil" autora Viktora Suvorova (skutečné jméno Vladimir Bogdanovič Rezun). Když jsem jí listoval, tak jsem narazil i na poslední kapitolu, která popisuje předpokládané použití SPECNAZ, tak jsem se do ní na chvíli začetl a jako bych četl tento článek, protože popisuje přesně to samé. Za týden si pro ni půjdu a přečtu si ji.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  12:56 05.03.2015

  Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele. Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako respektovaný obchodní partner - souhlasím ...Zobrazit celý příspěvek

  Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele.
  Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako respektovaný obchodní partner - souhlasím všemi deseti. Ale nějakým způsobem orodovat a vzhlížet, nebo dokonce bojovat na diskuzích za Rusko?

  Proč? Protože ruská ekonomika je stejně výkonná jako italská? Proč tedy nepodporovat Itálii?

  Protože Rusko vyrábí pouze 1/3 obráběcích strojů jako ČR, nebo, že techniku, kterou používají k těžbě ropy a plynu mají od zlotřilých amerických firem? Případně že 150 milionový národ nemá pořádnou konkurenceschopnou automobilku, ani po 25 letech od pádu komunismu?

  Snad proto, že Rusové bojují s vymíráním, alkoholismem a všudypřítomnou korupcí? Či pro nás k naprosto cizímu pravoslavnému náboženství? Nebo že v Rusku je nejvíc neonacistu na celém světě?

  Co nám přimknutí k Rusku přinese? Bohatou společnost, vypořádání se z korupcí (sic!), nejnovější přínosy z vědy a techniky, špičkový lékařské výzkum, špičkové školství?

  Nebo snad mám sázet ně nějaké mystickou slovanskou sounáležitost? A proč jako? Co nám, kdy přinesla? Tanky v roce 1968? Nemluvě o tom, že z genetického hlediska má slovanské předky pouze 50 % obyvatel ČR a s ruském nás pojí tak akorát podobný jazyk. Už vůbec nemluvím o tom, že něco jako "slovanská krev" nebo "slovanská sounáležitost" je jednoduše náboženský, mystický blábol, který nemá s realitou nic společného.

  Co se týče významu ČR pro Rusko. Nevím, kde se bere ta pohádková a infantilní představa, že ČR je pro Rusy něco více než "hloubková obrana," jedna figurka na šachovnici. Jak můžete svět vidět tak černobíle? Na jedné straně přisuzuje Západu ďábelské vlastnosti, a to i proti naprosto jasnému pozorování, že se mám tak dobře, jako nikdy předtím, a na druhé straně Rusku nějaké pohádkové výjimečné vlastnosti bohatýra.

  Rusové svou moc a zájmy uplatňují jediným způsobem - svou vojenskou silou. Podívejte se například na Německo nebo Japonsko. Dvě poražené země druhé světové války, mají na svých územích americké základny. Přitom jsou to nejmocnější země světa. Proč, kvůli svým armádám? Ne kvůli svým schopnostem, nadáním, píli a kultuře.

  Ano, každý stát takový nemůže být. Ale proč tedy vzhlížet ke státům, které ne to nemají.

  Když už prosím o trochu soudnosti a uvědomit si, že něco jako souboj dobra se zlem neexistuje.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:56 05.03.2015

  Pěkný příspěvěk, dotváří to hodně dobrý obrázek o tom co můžeme ve světě čekat. A také to dost napomáhá i k ucelení si obrázku o konfliktech probíhajících od přelomů století až do ...Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný příspěvěk, dotváří to hodně dobrý obrázek o tom co můžeme ve světě čekat. A také to dost napomáhá i k ucelení si obrázku o konfliktech probíhajících od přelomů století až do nynější doby. Autor evidentě vychází z informací ze zákulisí právě těchto konfliktů, z Iráku a Afghánistánu, kde se široce uplatňují tyto metody, nejviditelnější změnou je privatizace některých speciálních jednotek na kontraktorské firmy pro "špinavou práci." Dost nám toho odhalila aféra wikileaks a zběh Snowden. To už samo napovídá o tom co se ve skutečnosti děje a je více než jasné, že toho veřejnost pořád moc neví.
  Navíc takové "hybridní" vedení kampaní se může téměř neviditelně, po malých krůčích, odehrávat klidně deset let než dojde k silovému řešení.
  Největší nebezpečí spatřuji v privatizaci těchto silových složek, nikdo nebudeme vědět komu ve skutečnosti podléhají, na čí straně ve skutečnosti stojí (může se stát, že budou rozdmýchávat konflikty současně ze všech zainteresovaných stran účastnících se konfliktu). No a nikdo nevíme, kam takovou "skupinku" dobrovolníků, kontraktorů, nebo příslušníků dobrovolnických jednotek, jejich majitel pošle příště.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  11:55 05.03.2015

  Polemika je samozřejmě důležitá a jak říkal pan president Masaryk, tak demokracie je diskuse. Nicméně rozhodně Rusové nezačali až Ukrajinou, tedy pokud nepočítáme systematickou ...Zobrazit celý příspěvek

  Polemika je samozřejmě důležitá a jak říkal pan president Masaryk, tak demokracie je diskuse.
  Nicméně rozhodně Rusové nezačali až Ukrajinou, tedy pokud nepočítáme systematickou intervenci Ruska do ukrajinské politiky od 90. let. Přesně do stejného scénáře zapadá třeba válka v Gruzii a předchozí angažování Rusů v Abcházii a Jížní Osetii.

  Bohužel nemám v úmyslu přesvědčovat zaryté obhájce putinovského Ruska, že RF má zájem o náš region a udělá maximum pro jeho ovládnutí. A pokud ho nebude moct získat, tak se ho alespoň bude snažit rozvráit a destabilizovat (jsme pro ně v jejich paranoidních hlavách jasně definovaným nepřítelem), což zcela určitě není v zájmu obyvatel regionu střední a východní Evropy.

  Osobně jsem přesvědčen, že zatím je ČR na rozhraní druhé a třetí fáze. A blízká budoucnost ukáže, kde všude se začnou objevovat podivní zelení mužíčkové v nejnovějších uniformách a zbraňovými systémy RF, ovšem bez příslušných insignií - zatím je na řadě pravděpodobně Pobaltí.

  To Firefighter: Osobně mi nepříjde Pouštní bouře jako typický příklad hybridní války, to už by se dala i II.WW nazývat hybridní.Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  10:57 05.03.2015

  Maximus: sám Gerasimov na začátku své práce přiznává, že kopíruje zavedenou taktiku západu. Další věc je, že tato metoda je stará jako lidstvo samo. To že ji nyní praktikuje i rus ...Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: sám Gerasimov na začátku své práce přiznává, že kopíruje zavedenou taktiku západu. Další věc je, že tato metoda je stará jako lidstvo samo. To že ji nyní praktikuje i rus (jako by ji nikdy nepraktikoval předtím :-)) neznamená, že ji "vymyslel". Jediné, v čem je rozdíl oproti minulosti je ve využívání nových technologií.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  10:53 05.03.2015

  Tak pokud začneme přemýšlet vyjde nám, že to, co popsal Gerasimov opravdu od Afghanistánu po arabské jaro a nyní i islamský stát probíhá. A na Ukrajině to nyní poprvé uplatnili ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak pokud začneme přemýšlet vyjde nám, že to, co popsal Gerasimov opravdu od Afghanistánu po arabské jaro a nyní i islamský stát probíhá. A na Ukrajině to nyní poprvé uplatnili Rusové.

  Maximusi, to, že někdo polemizuje nezamená, že je Kremofil, naopak, kdo nálepkuje a vyvoláva averzi a stává se nedůveryhodným.

  Ruská mentalita pochází ze samoděržaví, ale to i evropská demokracie vychází z feudalismu...Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  10:25 05.03.2015

  To jarpe a podobní: pokud jste si nevšimli, tak původním autorem této strategie je Rus Valerij Gerasimov a je plně v kontextu a expanzní strategií Ruska v posledním ...Zobrazit celý příspěvek

  To jarpe a podobní: pokud jste si nevšimli, tak původním autorem této strategie je Rus Valerij Gerasimov a je plně v kontextu a expanzní strategií Ruska v posledním desetiletí.

  Pokud bych byl obyvatelem některého mimoevropského státu, tak by mi bylo jedno, že se Rus chce zase budovat svoje svoji neokoloniální říši s "nárazníkovou zónou" až k demarkační hranici dohodnutou na Jaltě - pokud se mu to více či méně povede, co tím získáme my? Mám obavu, že Rusovi budeme docela ukradení a bude na nás parazitovat stejně jako za "bolševika".

  Navíc si prosím "kremlofilové" uvědomte, že naše země je pro paranoidní Rusy už nyní bojištěm, které klidně nechají rozvrátit na ukrajinský způsob (v duchu doktríny Valerije Gerasimova), pokud ho nebudou moci politicky a ekonomicky ovládnout.
  Takže tak či tak budou jedině škodit - přesně v duchu jejich dosavadní politiky a zde diskutované strategie, opravdu máte zájem tomu tleskat?

  Ruská mentalita a politický systém vycházející stále ze samoděržaví je normálnímu středoevropanovi cizí - samozřejmě, že se i u nás najdou jedinci, kteří touží po vládě silné ruky, která si nebere servítky a všude a za vše co je ve vlastní zemi špatné může cizí imperialisté, teroristé, fašisté, homosexuálové a ostatní "svoloč", zatímco náš neomylný a přenádherný "baťuška" je naše jediné světlo a naděje :-))).Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  08:17 05.03.2015

  Celý článek ok, souhlasím i s ruským postojem, že tyto metody jsou využívány všemi mocnostmi (a dle mého tyto války byli i v minulosti, zejména pak koloniální války měli podobné ...Zobrazit celý příspěvek

  Celý článek ok, souhlasím i s ruským postojem, že tyto metody jsou využívány všemi mocnostmi (a dle mého tyto války byli i v minulosti, zejména pak koloniální války měli podobné znaky, jen je to rozšířeno o moderní techniku a technologii).
  Nesouhlasím s tvrzením "Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele". Nejde mi tam přes uši to "většinou nedemokratické". Dle mého faktická demokracie neexistuje (jak jinak si vysvětlit že i přes obrovské skandály politických stran jsou u moci stále stejné struktury). Vnější/vnitřní nepřítel byla taktika za studené války vedená nejen ruskem, ale i západními státy. Zejména USA si nezadali s propagandou vedenou v SSSR.
  Nyní je náš nepřítel neznámý skrytý terorista který může udeřit kdykoliv (a taky je tato myšlenka rozšiřována mediálním a uměleckým prostorem - jestli se dají tyto filmy a seriály považovat za umělecká díla). Přesto je pravděpodobnost úmrtí při teroristickém činu menší, než-li rakovina/dopravní nehoda/srdeční příhoda ... a zdaleka se jim nevěnuje tolik pozornosti jako skryté hrozbě terorismu.
  Nyní začíná být nepřítelem opět rusko (tak jak to vyplývá z mainstreamu) a to samé jsme pro rusko tedy i my. Studená válka je zpět. Opět se bojuje hybridními válkami (tak jako afghánistán, korea, vietnam...).Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  08:07 05.03.2015

  Velice komplexní a logicky konzistentní koncept. Je dobré se z něj poučit. Vidím tam ovšem chyby: Ruské vedení nedokáže připustit, že lidé mají svobodnou vůli a vlastní ...Zobrazit celý příspěvek

  Velice komplexní a logicky konzistentní koncept. Je dobré se z něj poučit.

  Vidím tam ovšem chyby:
  Ruské vedení nedokáže připustit, že lidé mají svobodnou vůli a vlastní uvažování a rozhodování. Proto předpokládají, že všechna kritika a jim nepřátelské aktivity jsou výsledkem záměrného, centrálně řízeného a financovaného útoku proti nim.
  A protože jsou sami zvyklí, že Rusko vládne a poroučí svým satelitům, předpokládají to samé na "druhé" straně. Vnímají celý Západní svět jako jednolité impérium, direktivně řízené z Bílého domu.
  Jako každá totalitní entita se děsí "chaosu" - stavu, kdy lidská společnost není "řízena" státní mocí a každý si dělá, co uzná za vhodné. Proto nikdy nepochopí "demokracii".

  Pokud bychom tento ruský koncept aplikovali na naši situaci, musíme logicky dospět k názoru, že Ruská federace proti nám vede hybridní válku už dávno. A skutečně lze najít příklady, kdy nám ruské vlivové akce působí mnohamiliardové škody.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  08:07 05.03.2015

  Vládnoucí elity i demokratických zemí, používají hrozbu jiného státu , etnika, či způsobu života, k udržení pořádku a poslušnosti. Případně tohoto užívají k rozšíření sféry vlivu. ...Zobrazit celý příspěvek

  Vládnoucí elity i demokratických zemí, používají hrozbu jiného státu , etnika, či způsobu života, k udržení pořádku a poslušnosti. Případně tohoto užívají k rozšíření sféry vlivu.
  Hybridní válka není nic nového.
  Mexicko americká válka je jedním z příkladů hybridní války 1846–1848.
  Stačí si přečíst na wikipedii pro alespoň základní představu.Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  07:52 05.03.2015

  Když vidím ty příspěvky, které tady občas čtu, tak si nemyslím, že to je stihomam. Vypadá to, že se pomalu začíná nový hon na židy, akorát teď se nazývají Rusové. To jakým způsobem ...Zobrazit celý příspěvek

  Když vidím ty příspěvky, které tady občas čtu, tak si nemyslím, že to je stihomam. Vypadá to, že se pomalu začíná nový hon na židy, akorát teď se nazývají Rusové. To jakým způsobem jsou poslední rok démonizováni mi připomíná Německou propagandu proti židům.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 9 z 10