Integrace řízených střel na bojové vrtulníky

Integrace řízených střel na bojové vrtulníky
Tiger HAD / Foto: Airbus Helicopters (Zvětšit)

V nedávném článku jsme psali o programu integrace izraelských protitankových řízených střel (PTŘS) Spike ER2 na vrtulníky Airbus H145M. Pouhá integrace ale k vytvoření skutečně bojeschopného vrtulníku nestačí.

Pokud zákazník nebo výrobce přijme rozhodnutí o integraci PTŘS na bojové, či dokonce civilní vrtulníky, je třeba postupovat systematicky krok za krokem.

Jednotlivé kroky musí zahrnovat jak technickou část (tedy vlastní úpravy vrtulníku po hardwarové a softwarové stránce), tak kroky organizační, které by měly zahrnovat vlastní vývoj, certifikaci a v neposlední řadě i kroky, které zajistí, že nový zbraňový systém půjde efektivně použit jako účinný zbraňový systém. Tedy vývoj správné taktiky, postupů údržby a logistického zabezpečení a jejich přenesení do praxe řadových útvarů formou přeškolení a zpracovaných technických a operačních příruček.

Hardwarové úpravy závisí na tom, zda vrtulník už nějakou jinou výzbroj používá nebo ne. Pokud ne, ze všeho nejdříve je nutné vyvinout a vyrobit příslušné závěsníky, odpalovací zařízení a různou kabeláž (napájení, signály a data) a související bloky avioniky, které poslouží k ovládaní a zaměřování nové výzbroje. Nová avionika se zpravidla testuje v pozemní laboratoři tzv. „avionické integrační laboratoři“, kde dojde ke kompletnímu hardwarovém a softwarovému propojení potřebných bloků avioniky s funkční maketou střely (zpravidla stačí naváděcí hlavice a řídící elektronika a konektory). U PTŘS s elektro-optickým (EO) naváděním je nutné zajistit výhled senzoru střely a zaměřovací senzoru vrtulníku do volného terénu na nějaké testovací cíle.

Pokud vrtulník nemá dosud udělané zkoušky závěsníků, pomocných křídel a podobně, tak se zpravidla musejí udělat i pozemní pevnostní, únavové a vibrační zkoušky závěsníků se závažím odpovídajícím novým podvěsům (tedy PTŘS s odpalovacím zařízením). Je potřeba také ověřit pevnost závěsů křídel / závěsníků a trupu vrtulníku, respektive celkový vliv těchto nových přídavných zatížení na integritu konstrukce draku vrtulníku. Zpravidla se jedná jako o statické tak i cyklické (únavové) zatížení s cílem odhalit místa vznik únavových trhlin.


H145M se zbraňovými závěsníky a s výzbrojí (mimo PTŘS); větší foto / Foto: Airbus Helicopters

Letové zkoušky s již existující PTŘS (takové, která má už ukončený vlastní vývoj a je již dříve ověřená na jiné vrtulníkové platformě) pěkně popisuje článek EADS Tiger Has Successful Firing Campaign With Spike Missile z roku 2008. Tehdy španělské vojskové letectvo na své vrtulníky Tiger HAD (Hélicoptère d'Appui Destruction) integrovalo PTŘS Spike ER.

Tehdejší firma EADS (European Aeronautic Defense and Space), nyní Airbus, během integračních zkoušek Tiger HAD spotřebovala celkem sedm testovacích PTŘS SPIKE ER. Pět zkušebních střel nemělo ani letový motor, zažehoval se pouze startovací motor s cílem ověřit bezpečné oddělní (tzv. separaci) střely od vlastního vrtulníku. Pouze dvě střely, které měly i letový motor, zasáhly cíle ve vzdálenosti 6000 až 8000 metrů. Pravděpodobně ale neměly bojovou hlavici, místo které byl ve střele umístěn blok telemetrie s rádiovým vysílačem pro přenos měřených dat na zem pro účely přesného vyhodnocení zkušebního odpalu. Takovéto speciální zkušební střely bývají pochopitelně mnohem dražší než sériové bojové provedení.

Tady to „skončilo“ pro výrobce vrtulníku firmu EADS. Prověřili funkčnost celé integrace a bezpečný odpal střel. Ale to neznamená, že španělské letectvo mohlo Tiger HAD se střelami Spike ER nasadit do běžného výcviku nebo dokonce do bojové operace. Po této fázi přišla další veledůležitá vývojová zkušební fáze, které se u nás nepřesně říká vojskové zkoušky.

Každý z evropských uživatelů (Francie, Německo a Španělsko) vrtulníků Tiger dnes používá jiné PTŘS! Nakonec ale všechny dnes integrované střely Hellfire (Francie), PARS3 (Německo) a SPIKE ER (Španělsko) nahradí nová společná evropská střela MHT/MLP (High-Tier Missile/Long-Range Missile) od MBDA.


Italský HH139 odvozený od AW139; větší foto / Foto: Antonio Stellato, CC BY 3.0

Přesnější než „vojskové zkoušky“ je americké označení Development, Operational Test and Evaluation (DOT&E), tedy „vývojové a operační zkoušky a ohodnocení“. Tuto fázi ale již provádí přímo ozbrojené síly případně jiné vládní organizace. Financování této etapy je zpravidla ukryté v rámci různých vnitřních rozpočtů resortů, takže řada států etapu DOT&E do vývojových a akvizičních nákladů, které je potřeba uhradit externím dodavatelům, přímo nepočítá.

Ve Spojených státech jsou DOT&E ale přehledně uváděny ve vývojových rozpočtech. Ty tak zahrnují financování nejen externích dodavatelů, ale vlastních zkušebních jednotek a vládních organizací. Co je pro konečné uživatele u řadového útvaru ale nejdůležitější – vládní / vojenští zkušební piloti (ale i zbrojíři a logistici) podrobí výrobek během DOT&E náročnému vojenskému provozu a simulovanému „bojovému“ nasazení. Během něho vyzkouší a vypracují mimo jiné i skutečně použitelnou taktiku operačního nasazení nově integrovaných schopností (senzory, funkce avioniky, vlastní střely). Není proto divu, že při zkoušení různých taktických scénářů se v rámci těchto zkoušek zpravidla spotřebuje velké množství ostrých střel a zničí se řada více nebo méně realistických cílů na zkušební střelnici. Následně se pak vypracují již zmíněné technické a operační příručky.

Současně se zkouškami první generace personálu získává praktické zkušenost s novým zbraňovým systémem. Tento personál provádějící zkoušky pak zaškolí první instruktory vojskového letectva příslušné centrální výcvikové jednotky / jednotek. V případě velké americké armády tito instruktoři pak začnou cvičit a přeškolovat i jednotlivé zbraňové instruktory každé operační jednotky a ti pak zase zabezpečí přeškolení všech řadové pilotů u své mateřské operační jednotky. Takto Američané poměrně rychle po ukončení vývoje a zahájení sériových dodávek výzbroje / modifikovaných vrtulníků dosáhnou počáteční operační připravenosti (IOC). Tedy stavu, kdy už lze jednotku vybavenou vrtulníky s novými PTŘS zařadit do válečných plánů a postavit do bojové hotovosti s touto výzbrojí, či ji dokonce poslat do reálných bojových operací.


České vrtulníkové letectvo se díky nákupu vrtulníků Venom a Viper dostane k unikátnímu taktickému a operačnímu know-how USMC.

V USA etapu DOT&E dělá zpravidla specializovaná zkušební jednotka nebo agentura, takže přeškolovací a ani bojové jednotky se zkouškami nezdržují a dělají si svoji „práci“.

Jak se s DOT&E u vrtulníku Tiger HAD poprali Španělé, nebylo zveřejněno. V malém českém vrtulníkovém letectvu by vojskové zkoušky (tedy DOT&E) ozbrojeného vrtulníku dělala pouze operační vrtulníková letka, které současně plní i roli přeškolovací jednotky na svůj typ vrtulníku.

Na důkladné provedení DOT&E podle amerického vzoru ale pochopitelně naše malé letectvo nemá dostatek zkušenosti, vybavení, zkušebních polygonů a střelnic a lze asi realisticky předpokládat, že na důkladné provedení DOT&E jim nikdo nedá peníze.

Realita by pak byla opět taková, že v rámci běžného výcviku a střeleb na stále stejných střelnicích letka získá zkušenosti pomalými krůčky. V takovém případě dosažení IOC na úrovni odpovídající vyspělým vojskovým letectvům potrvá českým vrtulníkářům mnoho let. A možná stejné úrovně bojové připravenosti ani nikdy nedosáhnou.


Teprve nyní začínají piloti L-159 ALCA cvičit s přesně naváděnou výzbojí vzduch-země; větší foto / Foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav, www.afbcaslav.army.cz

Smutným faktem je, že pravděpodobně všechny programy českého letectva v posledních přibližně 25 letech postupovaly tzv. salámovou metodou získávání (a ztrácení) různých schopností. L-159 ALCA je bohužel ukázkovým odstrašujícím příkladem. V podstatě žádná česká letka s L-159 nikdy nedosáhla na IOC v roli lehkého bitevníku se všemi výrobcem instalovanými a certifikovanými funkcemi a výzbrojí. Například protizemní střely AGM-65 Maverick. Cvičné střely se už dávno vyřadily a ostré bojové (kromě pár kusů na zkoušky) se nikdy ani nekoupily.

Přestože první letoun armáda převzala už v roce 2000 a plný sortiment výzbroje byl certifikován okolo roku 2003, tak teprve nyní se v podstatě začalo cvičit s ostrými pumami. Vzdušné síly AČR tak v použití ostré pumové výzbroje na L-159 předběhlo irácké letectvo, které prakticky v řádech měsíců po převzetí přebytečných letounů vyřazených letounů z AČR začal s výcvikem s použitím ostré pumové výstroje a zakrátko nasadilo letectvo do ostré akce na svém území.

Proto je rozhodnutí o nákupu v boji ověřených vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, navíc formou vláda-vláda, tak důležitý krok pro budoucí bojeschopnost vrtulníkového letectva AČR, potažmo celé Armády ČR. Nejde jen o vlastní vrtulníky (respektive celý systém) a jejich skutečně vysoké technické parametry, ale i o přeškolení u válečnými konflikty zoceleného sboru americké námořní pěchoty (USMC).


AH-1Z Viper se střelami Sidewinder, PTŘS Hellfire a bloky neřízených raket ráže 70 mm; větší foto / Foto: Lance Cpl. Alison Dostie, USMC

A proto by byl nákup pouze militarizovaného vrtulníku vycházejícího z civilního typu (například u nás mediálně nejznámější AW139M, nebo již zmíněný H145M) neuvěřitelný omyl. Nejde jen o technické parametry vlastního vrtulníku, ale v podstatě osamocený italský nebo německý výrobce (bez ohledu na jeho velikost) nemůže ani náznakem nabídnout něco podobného jako vláda USA zastupující nejen firmu Bell a další výrobce, ale i USMC a další vládní složky.

Pokud totiž nebude Ministerstvo obrany ČR zbytečně šetřit na přeškolení na území USA a na rozsahu americké asistence při výcviku a provozu v ČR, tak se piloti, zbrojíři, logistici, atd. mohou dostat k cennému provoznímu a operačnímu know-how USMC, které zpravidla výrobci ani nemají. Něco podobného zažívají Slováci s F-16.

Existuje tedy šance, že české vrtulníky Viper a Venom budou mít skutečně použitelnou vysokou bojovou hodnotu. A Česká republika v podobě systému H-1 opravdu získá komplexní řešení náhrady bojových vrtulníků, který je už nyní ověřený dlouhodobým provozem a bojovým nasazením. Navíc systém, kde nám spojenecká vláda může pomoci získat znalosti, schopnosti a dovednosti dosud u vrtulníkového letectva Armády ČR nevídané.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Proč Armáda ČR vybrala vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom?

Armáda ČR získá útočné vrtulníky AH-1Z Viper a víceúčelové UH-1Y Venom. Jedním ze zvažovaných strojů ...

Námořní pěchota vyřadí pětinu vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom

Podle amerického portálu The Drive:War Zone americká námořní pěchota (USMC) v rámci reformy Force ...

AH-1Z Viper a UH-1Y Venom: Unikátní schopnosti pro Armádu ČR

V roce 2023 Armáda České republiky získá první bojové vrtulníky AH-1Z Viper (Zulu) a víceúčelové ...

Memento pro Armádu ČR: Problémy s certifikací vrtulníků MH-139A Grey Wolf

Armáda ČR získá vrtulníkový systém H-1 – víceúčelové UH-1Y Venom a ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Horny
  13:47 03.09.2021

  A vida, tak tady se opět mazalo v komentářích. Je jasné, že když se rozjede flejm, je třeba ho utnout. Ale mazání komentářů ozřejmujících (proruské?) trollování některých ...Zobrazit celý příspěvek

  A vida, tak tady se opět mazalo v komentářích.
  Je jasné, že když se rozjede flejm, je třeba ho utnout.

  Ale mazání komentářů ozřejmujících (proruské?) trollování některých diskutujících (Krabat) v okamžiku, kdy už článek není ani na první stránce, ani není vidět v "nejnovějších komentářích" a "nejčtenějších článcích týdne" a které doteď nevadily a to bez jediného slova vysvětlení, je velice zvláštní a dobré pověsti serveru mezi návštěvníky moc nepomáhá.
  Notabene ve chvíli, kdy už diskuse "usnula" a žádný flejm tedy logicky neprobíhá.Skrýt celý příspěvek

 • Krabat
  22:03 17.08.2021

  Bohužel opak je pravdou, pořízení H-1 AČR jako celek naopak oslabí. Je to dáno především časem pořízení H-1. H-1 se pořizuje jen a pouze jako přání USA. AČR plánovala nahradit ...Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel opak je pravdou, pořízení H-1 AČR jako celek naopak oslabí. Je to dáno především časem pořízení H-1.
  H-1 se pořizuje jen a pouze jako přání USA. AČR plánovala nahradit Sokoly a kvůli omezeným finančním možnostem s nimi také MI-24.
  ČR kvůli provozu strojů rodiny MI odváděla do Ruska víc peněz, než do USA (v rámci obrany). A to se našemu ochránci samozřejmě nelíbí.

  Náhrada MI-24 se proto dostala na první příčku v rámci rozsáhlé modernizace (plánované a nutné) AČR. Aniž by proto měla jediný racionální důvod. Bitevní vrtulník není v rámci AČR nezbytný jak pro teritoriální obranu, tak nasazení v rámci Aliance. To dokonce potvrzuje i nákup pouhých 4 kusů AH-1Z.

  Tento nákup odvedl peníze na jiné nezbytné akvizice. Jako první vidíme velmi omezené prostředky na dělostřelectvo, které už ani nestačí na nákup lowcostové houfnice.

  Všechny schopnosti jsou o lidech a o penězích. S Gripeny patří v rámci cvičeních naši piloti mezi špičku v rámci NATO a to díky péči, které se dostává paradoxně díky pronájmu. A naopak irácké F-16 jsou nepoužitelné a to mají přístup k té bájné know-how.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   22:24 17.08.2021

   První část je pravdivá, zbytek už ne. Sokoly se nenahradily z toho důvodu, jelikož Stropnického administrativa jejich náhradu nezvládla (nebo spíše na pokyn tehdejšího ministra ...Zobrazit celý příspěvek

   První část je pravdivá, zbytek už ne.
   Sokoly se nenahradily z toho důvodu, jelikož Stropnického administrativa jejich náhradu nezvládla (nebo spíše na pokyn tehdejšího ministra financí schválně nezvládla), a tak se musely Sokoly dráze generalkovat.
   Vyřazení Mi-24 je ve hře od Bílé knihy. Důvod je jednoduchý. Jsou totiž k ničemu. Jejich výbava a výzbroj jsou zoufale zastaralé. Což z nich dělá pouze laciné létající terče. Což prokázaly boje na Ukrajině. Takže ve hře byly de facto dvě cesty. Naprosté vyřazení Mi-24 a zrušení této letky, nebo zachování letky, které přejdou na jiný typ stroje. Nic mezitím.
   Ač mám Mi-24 rád, tak ty naše jsou vhodné jen na přehlídky, protože jsou hezké a dělají rámus.Skrýt celý příspěvek

   • Krabat
    07:41 18.08.2021

    Jaká část není podle vás pravdivá? Mluvíte jen o zastaralosti MI-24. Navíc tento argument je poněkud zvláštní, protože o něm vůbec nemluvím a další věc je ta, že existují ...Zobrazit celý příspěvek

    Jaká část není podle vás pravdivá? Mluvíte jen o zastaralosti MI-24. Navíc tento argument je poněkud zvláštní, protože o něm vůbec nemluvím a další věc je ta, že existují modernizace.

    Nasazení bitevních vrtulníků na Ukrajině, i kdyby UA měla moderní bitevníky, tak by byli uzemněny jako veškerá další letecká technika. Pokud je oblast nasycena prostředky PVO, tak většinou to vede k jedinému a tomu, co jsme viděli v UA a v Karabachu. Konvenční letectvo je mimo hru a letecká složka tím pádem absentuje a nebo se použijí drony, které doposud nedokáže PVO plně eliminovat.

    Jak říkám, pořízení systému H-1 je ve špatnou dobu a odvádí prostředky na nezbytnou výzbroj AČR. MI-24 nejsou ani v půlce své životnosti a dílčí modernizací (obdobnou jako prodělali MI-171) lze senzorové vybavení dostat do současné doby. Znovu poznamenám, že bitevník je v rámci AČR okrajovou záležitostí, ale pokud ho nadále provozovat, tak alespoň v počtu odpovídající jedné letce tj. 12 kusů.Skrýt celý příspěvek

    • Horny
     10:49 18.08.2021

     Modernizace hindů? :QD Komiku... Chtělo by to se napřed zamyslet a až pak psát. Modernizace Mi-171 je racionální; "stačilo" zmodernizovat avioniku a přidat nějaké systémy pasivní ...Zobrazit celý příspěvek

     Modernizace hindů? :QD Komiku...
     Chtělo by to se napřed zamyslet a až pak psát.
     Modernizace Mi-171 je racionální; "stačilo" zmodernizovat avioniku a přidat nějaké systémy pasivní ochrany. Nemusely se integrovat nové zbraně, což je samo o sobě dost složité, a hlavně - zajištění provozu (náhradní součástky, servis atd.) tak, aby se odbourala závislost na Rusku je u derivátů Mi-8 mnohonásobně jednodušší, než u strojů Mi-24.
     Kromě toho - modernizovat cca 12 ks. je prostě nesmysl. Dopadli bychom podobně jako s T72M4CZ.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      10:56 18.08.2021

      Na to, že ani nevíte o čem píšete, jste poměrně sebejistý. MI-24 lze modernizovat na úroveň MI-171Š. Krásně je to popsáno v ATM 1/2020. Jediné co by jsme museli koupit z Ruska, aby ...Zobrazit celý příspěvek

      Na to, že ani nevíte o čem píšete, jste poměrně sebejistý.
      MI-24 lze modernizovat na úroveň MI-171Š. Krásně je to popsáno v ATM 1/2020. Jediné co by jsme museli koupit z Ruska, aby jsme nemuseli integrovat jinou ATGM je nákup střel ATAKA. A vzhledem k tomu, že Ataka může být v kontejneru bez zásahu servisu 10 let, je to na pohodu...Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:59 18.08.2021

      Horny. Tak nad modernizací Mi-24/35 se v ČR uvažuje už od roku 1996 a efektivně nejvíce mezi roky 1999 - 2011. A vznikly tam i docela zajímavé kousky, ale nakonec se ani jeden ...Zobrazit celý příspěvek

      Horny.
      Tak nad modernizací Mi-24/35 se v ČR uvažuje už od roku 1996 a efektivně nejvíce mezi roky 1999 - 2011. A vznikly tam i docela zajímavé kousky, ale nakonec se ani jeden modernizační plán neuskutečnil. A odhadnout proč není zas tak moc těžké.
      Přesně jak jste psal. Modernizovat Mi-24 tak aby se co nejvíce zbavila závislosti na Rusku by bylo hodně těžké a hlavně finančně neuvěřitelně náročné.
      Důvodem jsou smlouvy z let 2007 - 2009 a dále pak smlouvou z 8.12.2011 kde se LOP Praha zavazuje, že nebude provádět modernizace a opravy bez Ruského souhlasu a bude pro opravy a modernizace používat materiály a technologie dodané Ruskou stranou, popřípadě Ruskem schválené :-) a na oplátku bude moct provádět opravy a modernizace Ruské techniky i pro zahraniční zákazníky, ale v souladu s výše popsaným. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      13:00 18.08.2021

      Krabat - nemístně sebejistý jste tady vy. Pokud jste si náhodou nevšiml, Rusko nás považuje za nepřátelský stát, na jehož území navíc neváhá páchat masivní teroristické útoky. ...Zobrazit celý příspěvek

      Krabat - nemístně sebejistý jste tady vy.
      Pokud jste si náhodou nevšiml, Rusko nás považuje za nepřátelský stát, na jehož území navíc neváhá páchat masivní teroristické útoky. Za takových okolností je JAKÁKOLI závislost na rusech zcela vyloučena.
      Váš návrh, že bychom "jenom" nakoupili PTŘS je absurdní. Kromě toho, vrtulníky je třeba udržovat a v případě Mi-24 je závislost na Rusku ohledně dodávek různých dílů a motorů téměř nevyhnutelná.
      Nicméně pokud patříte k okamurovcům, komunistům, či jiné páté koloně Ruské federace působící na našem území, tak Vaše postoje samozřejmě chápu a nebudu s nimi dále polemizovat.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      14:23 18.08.2021

      Tak pokud Vás pálí závislost na Rusku, tak jsme měli primárně vyměnit páteřní typ a to MI-171 a s MI-24 ještě nějaký čas přežít. Servisovat je umíme do posledního šroubku a díky ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak pokud Vás pálí závislost na Rusku, tak jsme měli primárně vyměnit páteřní typ a to MI-171 a s MI-24 ještě nějaký čas přežít. Servisovat je umíme do posledního šroubku a díky řadě provozovatelů není problém sehnat díly i nepřímo.

      Tak asi 5. kolona ponechala důležitější výzbroj, která je závislá na Rusku ;)Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:02 18.08.2021

      Rodina Mi-17 se dá v případě potřeby provozovat i bez Ruska, protože je hojně rozšířená a část náhradních dílů se dělá třeba na Ukrajině. Případně se může kupovat přes nastrčené ...Zobrazit celý příspěvek

      Rodina Mi-17 se dá v případě potřeby provozovat i bez Ruska, protože je hojně rozšířená a část náhradních dílů se dělá třeba na Ukrajině. Případně se může kupovat přes nastrčené firmy. Bylo by to krajní řešení, ale dalo by se. Mi-24 už takový "benefit" nemají. Ne, v takovém rozsahu.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      16:04 18.08.2021

      Ten benefit je stejný

      Ten benefit je stejný

     • skelet
      16:15 18.08.2021

      Samozřejmě, že není. Protože společného mají prakticky jen motorprevodovou soustavu. Zbytek je rozdílný.

      Samozřejmě, že není. Protože společného mají prakticky jen motorprevodovou soustavu. Zbytek je rozdílný.

     • padre
      18:31 18.08.2021

      A co tedy výrazně zmodernizovat UAZy? Přece nebudeme platit Japonsku za Toyoty….:-)

      A co tedy výrazně zmodernizovat UAZy? Přece nebudeme platit Japonsku za Toyoty….:-)

     • Scotty
      20:07 18.08.2021

      Krabat Semtame proč servisovat Mi24 který je v reálu téměř nepoužitelný? anopak Mi-171 je dobrá konstrukce která má ještě potenciál a když na to přijde je tak rozšířený po světe ...Zobrazit celý příspěvek

      Krabat
      Semtame proč servisovat Mi24 který je v reálu téměř nepoužitelný? anopak Mi-171 je dobrá konstrukce která má ještě potenciál a když na to přijde je tak rozšířený po světe že díly seženeme i proti vůli Ruska. Což je u Mi-24 podstatně komplikovanější.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     15:07 18.08.2021

     Ta pravdivá první část se týká toho, že spolu se Sokoly měly jít do kšá i Mi-24. Proto byl preferován H145M. Díky liknavosti Stropnického administrativy se musely za drahé peníze ...Zobrazit celý příspěvek

     Ta pravdivá první část se týká toho, že spolu se Sokoly měly jít do kšá i Mi-24. Proto byl preferován H145M.
     Díky liknavosti Stropnického administrativy se musely za drahé peníze generalkovat Sokoly, takže jejich vyřazení padlo.
     Modernizace Mi-24 na standard našich Mi-171 jde, ale má jednu podstatnou nevýhodu. Bylo by bez výzbroje. Ta by se musela za těžké peníze integrovat.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      15:56 18.08.2021

      skelet Jo, takže irácké F-16 jsou provozuschopné a těší se americké know-how, české Gripeny jsou neprovozuschopné a čeští piloti jsou nejhorší v Alianci. Víc peněz na provoz ...Zobrazit celý příspěvek

      skelet

      Jo, takže irácké F-16 jsou provozuschopné a těší se americké know-how, české Gripeny jsou neprovozuschopné a čeští piloti jsou nejhorší v Alianci. Víc peněz na provoz techniky odvádíme do Ruska a USA je s tím spokojeno. Na veškerou jinou výzbroj má AČR tolik finančních prostředků kolik jen chce.

      Pravda podle skeleta.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:16 18.08.2021

      Samozřejmě, že jsi demagog. Letuschopnost a bojeschopnost nezávisí jen na letadlu a výrobci :)
      My.mame vyšší letuschopnost, že domácí Švédsko.

      Samozřejmě, že jsi demagog. Letuschopnost a bojeschopnost nezávisí jen na letadlu a výrobci :)
      My.mame vyšší letuschopnost, že domácí Švédsko.

    • Ondra Mrklas
     19:40 19.08.2021

     Potlačování PVO je primárně o řízených střelách a nikoliv o platformách. Pokud proti PVO nasadíte Predátor s 2x-4x AGM-114 a AH-64E se střelami NLOS je jasné, že lepšího výsledku ...Zobrazit celý příspěvek

     Potlačování PVO je primárně o řízených střelách a nikoliv o platformách. Pokud proti PVO nasadíte Predátor s 2x-4x AGM-114 a AH-64E se střelami NLOS je jasné, že lepšího výsledku dosáhne Apache a střela s dosahem 32km. Argument, že konvenční letectvo je PVO vyřazeno nebo nulováno je platný pouze pokud nasadíte zastaralé prostředky. To udělala Ukrajina a proto dopadla tak jak dopadla. Azeři na druhou stranu použili moderní prostředky a to primárně dalekosáhlé PTŘS. Rozdíl je v tom, že Azeři je museli odpalovat z dronů kvůli ceně nosné platformy, jelikož nemají peníze na moderní bitevní vrtulníkSkrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     09:20 03.09.2021

     Mi 24 již přesluhují, technologick jsou na konci, koncept je zastaralý...modernizacebyla připravená někdy po roce 2006, hned jak jsme vrtulníky dosali v rámci deblokace dluhu. ...Zobrazit celý příspěvek

     Mi 24 již přesluhují, technologick jsou na konci, koncept je zastaralý...modernizacebyla připravená někdy po roce 2006, hned jak jsme vrtulníky dosali v rámci deblokace dluhu. Bohužel dostaly přednost dopravní vrtulníky. Dnes už nemá cenu tyto vrtulníky modernizovat a stále záviset na nekvalitní podpoře původního výrobce.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:39 18.08.2021

   AČR plánovala nahradit Mi-24/35 univerzálním vrtulníkem. Což se také stalo. systém H-1 je univerzální systém. Nevím co na tom pořád někteří nechápete. Ať už by se pořídil jakýkoli ...Zobrazit celý příspěvek

   AČR plánovala nahradit Mi-24/35 univerzálním vrtulníkem. Což se také stalo. systém H-1 je univerzální systém. Nevím co na tom pořád někteří nechápete. Ať už by se pořídil jakýkoli jiný univerzální stroj tak by se pořídil ve stejné konfiguraci. 4+8.

   Bitevní vrtulník není v rámci AČR nezbytný: Říkal kdo, že není nezbytný? Máte na toto téma vypracovanou nějakou studii? Nebo jde jen o vaše zbožné přání?
   Navíc znovu opakuji systém H-1 je univerzální systém, a Mi-24/35 bylo plánované nahradit univerzálním strojem.

   Ne nákup neodvedl peníze jinam. To jsou pouze vaše představy, které nemáte čím podložit.
   AČR měla na nákup vrtulníků nejprve 6 a během hledání se to zvedlo na 12,5 miliard. A to měla AČR utratit těch 12,5 miliard. Pokud by koupila něco levnějšího, ojebala by jen sebe sama a finance které by vrátila do rozpočtu by už nikdy neviděla. A AČR může být ráda, že vláda uvolnila na nákup 12,5 miliardy. Díky tomu si mohla AČR dovolit plnohodnotný univerzální stroj a ne jen civilní herku natřenou na zeleno, u které by si ještě musela doplácet za integraci výzbroje za neznámo kolik :-)Skrýt celý příspěvek

   • Krabat
    08:25 18.08.2021

    Klimesov To, proč AČR (MOČR) nahrazuje MI-24 "univerzálním" vrtulníkem jsem přece již napsal. Hlavním typem, který se měl nahrazovat byl Sokol a MI-24 se měl s ním svézt. Nahrazení ...Zobrazit celý příspěvek

    Klimesov
    To, proč AČR (MOČR) nahrazuje MI-24 "univerzálním" vrtulníkem jsem přece již napsal. Hlavním typem, který se měl nahrazovat byl Sokol a MI-24 se měl s ním svézt. Nahrazení Sokolu vrtulníkem LUH bylo logickým řešením, protože Sokoli už byli řádně olétané a GO byla velmi nákladná. Nakonec podstoupit GO museli, protože MOČR nenašlo náhradu.
    Proto akvizice uni vrtulníků přestala mít smysl. Jediný důvod, proč jsme pořídili H-1 je ten, že jsme vyhověli přání USA (a tak probíhal i výběr).

    To, že je bitevní vrtulník nezbytný přece sama řekla AČR ve své Bílé knize, opět prvotní plány nahradit Sokoly a MI-24 jediným typem a nakonec narazení pouze MI-24 systémem H-1 je jasné osekání bitevníků v rámci AČR.
    To, že bitevní vrtulník je pro řadu armád zbytný lze poznat podle toho, že v mnoha armádách absentuje. V rámci Evropy se o své armády nejvíce starají státy, jako Finsko, Švédsko, Norsko, Polsko. U prvních tří států bitevníky plně absentují a Polsko je v rámci modernizace nechává na samotném chvostu a to provozuje MI-24 z 80. let a je stále ve hře jejich modernizace.

    Pane Klimesov, peníze nejsou abstraktní pojem. AČR a ČR nejsou dvě entity, ale jedna. Celkové náklady na modernizaci se neodvíjí od jednoho fiskálního roku. Náklady na modernizaci se plánují třeba na 5 let, aby stát věděl, jaký výdaj spolkne nejenom AČR.
    Pořizovací cena je 14,6 mld Kč, ne 12,5 mld.
    Pro srovnání za dělostřelectvo (52 kusů) chtělo dát MOČR 6 mld. Kč, teď pláče, že to vyjde na 9 mld. Kč.
    Docela nepoměr, rozkutálíme 15 mld. A na nezbytnou výzbroj jako je dělostřelectvo a PVO, které mimochodem skutečně v našem případě již dávno absentuje kvůli velké zastaralosti chceme šetřit a neustále náhradu posouváme.

    To je do očí bijící nepoměr!Skrýt celý příspěvek

    • Jan Grohmann
     08:46 18.08.2021

     Dělostřelectvo nevyjde na 9 miliard, ale tak na dvojnásobek. Dělostřelectvo nejsou jen houfnice.

     Dělostřelectvo nevyjde na 9 miliard, ale tak na dvojnásobek. Dělostřelectvo nejsou jen houfnice.

     • Krabat
      08:52 18.08.2021

      Jistě, ale bavíme se o cenách akvizičních.

      Jistě, ale bavíme se o cenách akvizičních.

     • Jan Grohmann
      09:13 18.08.2021

      Však ano, akvizice ale nekončí tím, že je technika v garážích. Neakvizuje se technika ale schopnosti. A než budou ty houfnice skutečně umět to, co se o nich deklaruje, tedy ...Zobrazit celý příspěvek

      Však ano, akvizice ale nekončí tím, že je technika v garážích. Neakvizuje se technika ale schopnosti. A než budou ty houfnice skutečně umět to, co se o nich deklaruje, tedy například střílet na vzdálenost 40 km, uteče ještě hodně miliard. Srovnávat železo - houfnice a vrtulníky - nemá žádný smysl.

      Ve své podstatě, z celé akvizice stojí právě "železo" úplně nejméně.

      Venom a Viper dostaneme v konfiguraci "plug-and-play" - za půl roku od příletu do ČR s nimi mohou čeští vojáci vyrazit do Mali.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      09:42 18.08.2021

      Jan Grohmann Nikde nesrovnávám železo, to co píšu je prosté, AČR předně potřebuje houfnice, PVO, BVP, minomety, atd. AČR pálí bitevníky nejméně a díky tomu, že nejsou zdaleka na ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Grohmann
      Nikde nesrovnávám železo, to co píšu je prosté, AČR předně potřebuje houfnice, PVO, BVP, minomety, atd. AČR pálí bitevníky nejméně a díky tomu, že nejsou zdaleka na konci životnosti jsou to právě oni, kteří byli vhodnými adepty na to aby jejich náhrada či případně modernizace byla odsouvána ve prospěch nutné náhrady. Zopakuji, Polsko má obdobný přístup a to jsou jejich MI-24 o mnoho starší.
      Vzhledem k tomu, že finanční možnosti nejsou nafukovací a při velkém rozsahu, celé řady akvizicí je tu riziko nedostatku financí a musí se počítat i s finanční recesí, která do ekonomiky také patří.

      Proto neexistuje jediný racionální důvod, proč zrovna nyní nahrazovat MI-24 a tím riskovat a odsouvat jinou urgentní modernizaci.
      Ruku na srdce, český AH-1Z v Mali je bezvýznamný a bude sloužit jen jako PR, než zbraň, která pomůže misi a Francii.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:54 18.08.2021

      Krabat Jako já nevím, ale čemu nerozumíte na pojmu, že systém H-1 je univerzální systém, který se AČR rozhodla, že nahradí Mi-24/35 už v roce 2011? Dokážete pochopit, že už od ...Zobrazit celý příspěvek

      Krabat
      Jako já nevím, ale čemu nerozumíte na pojmu, že systém H-1 je univerzální systém, který se AČR rozhodla, že nahradí Mi-24/35 už v roce 2011?
      Dokážete pochopit, že už od roku 2011 je v plánu nahradit Mi-24/35 univerzálním strojem, a že systém H-1 tuto podmínku splňuje?
      Tak co furt melete za nesmysli, že AČR nyní nepotřebuje bitevníky? Když AČR bitevníky nekupovala, ale to co si v roce 2011 ustanovila, a to univerzální vrtulník.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:59 18.08.2021

      ps.: Polsko nemá podobný přístup. Polsko řeší, jestli své bitevníky nahradí jiným typem bitevníku a nebo jestli nynější Mi-24/35 modernizuje tak aby si bitevníky uchovali. Blíže ...Zobrazit celý příspěvek

      ps.: Polsko nemá podobný přístup. Polsko řeší, jestli své bitevníky nahradí jiným typem bitevníku a nebo jestli nynější Mi-24/35 modernizuje tak aby si bitevníky uchovali.
      Blíže Českému scénáři je spíše Maďarský nákup H-145M. Kdy Maďaři pořídili 20 víceúčelových H-145M z toho 5 kusů slouží jako bitevní vrtulníky a zbytek je rozdělen na další úlohy. A i přes to všechno Maďaři uvažují o tom, že nakonec ještě budou své Mi-24/35 modernizovat.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      10:36 18.08.2021

      Klimesov Vy vůbec nechápete co píšu, H-1 nebyl vybrán podle požadavků, jaké byli v roce 2011. Mimochodem v té době se primárně s MI-24 měli nahrazovat Sokoli. Dále Bílá kniha z ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Vy vůbec nechápete co píšu, H-1 nebyl vybrán podle požadavků, jaké byli v roce 2011. Mimochodem v té době se primárně s MI-24 měli nahrazovat Sokoli. Dále Bílá kniha z roku 2011 varovala před nakupením nákupů do jedné doby.
      Vzhledem k tomu, že primární nahrazovaný typ vrtulníku (Sokol) se nadále bude provozovat, tak celý kontrakt na uni vrtulníky je již nadbytečný a vzhledem ke stavu jiné techniky dokonce nezodpovědný.

      Polsko má podobný přístup, tomu co tu prezentuju já, bože...
      Maďarsko znovu aktivovalo své MI-24 a je před rozhodnutím, jak je v budoucnu nahradí. Opět je to podobná a vlastně ta samá cesta jakou tu prezentuji já.

      První řešit nezbytnou výzbroj, bitevníky nechat až na konec po akvizici primární výzbroje.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      11:37 18.08.2021

      Krabat: Ne o Sokolech se v Bílé knize z roku 2011 nic nepíše. Viz výňatek dole. Tohle je pouze a jenom váš výmysl, aby jste nemusel uznat, že tu celou dobu píšete bludy a vaše ...Zobrazit celý příspěvek

      Krabat:
      Ne o Sokolech se v Bílé knize z roku 2011 nic nepíše. Viz výňatek dole.
      Tohle je pouze a jenom váš výmysl, aby jste nemusel uznat, že tu celou dobu píšete bludy a vaše představy. :-)
      V Bílé knize z roku 2011 se vysloveně píše pouze a jenom o Mi-24/35. :-)

      Jenomže to co prezentujete vy nikoho nezajímá. Vy prezentujete nějakou svojí vizi, kterou ale AČR nemá. A nemá je z dobrých důvodů :-) Víte ona generalita AČR ví co dělá, protože to je jejich zaměstnání. To že vy s jejich kroky nesouhlasíte, je bezpředmětné. Protože jste to vy, kdo tomu nerozumí a vaše ohánění Polskem to jen dokazuje. Nejprve vyčítáte nákup systému H-1 a popisujete ho jako nákup který byl udělán jen proto aby byla USA spokojená a pak se tu oháníte Polskem, které nakoupilo F-35, raketomety HIMARS, Abramsy a další techniku z USA jen proč? Proto aby si i u USA udělali oko. A podívejte se kam je to dotáhlo. Jejich vlastní projekty jako Krab, KRYL, jejich vývoj BVP, to všechno se opožďuje :-)

      "První řešit nezbytnou výzbroj, bitevníky nechat až na konec po akvizici primární výzbroje."
      A tato vaše věta jen dokazuje, že vůbec nevíte o čem mluvíte.
      Protože AČR nepořizuje bitevník, ale univerzální systém, který splňuje 100% všechny požadavky na reorganizaci AČR, které si AČR dala od roku 2011. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:48 18.08.2021

      Klimesov Existuje pouze jediný důvod, proč Krabat odmítá vrtulníky H1. A to je země původu USA. S nákupem vrtulníků je to další drápek, kterým je ČR zachycena v západní orientaci. ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Existuje pouze jediný důvod, proč Krabat odmítá vrtulníky H1. A to je země původu USA. S nákupem vrtulníků je to další drápek, kterým je ČR zachycena v západní orientaci. A to je pro Krabata špatně.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      12:01 18.08.2021

      Torongu, můžete si prosím argumenty vystřižené jak od svazáků z 50. let nechat na doma.

      Torongu, můžete si prosím argumenty vystřižené jak od svazáků z 50. let nechat na doma.

     • Torong
      12:27 18.08.2021

      Krabat Zkoušíš to marně. Stačí si přečíst pár tvých komentářů a každý ví co jsi zač. Celou dobu tady chodíš obhajovat Rusko a zpochybňovat cokoli co Rusku u nás nevyhovuje. ...Zobrazit celý příspěvek

      Krabat
      Zkoušíš to marně. Stačí si přečíst pár tvých komentářů a každý ví co jsi zač. Celou dobu tady chodíš obhajovat Rusko a zpochybňovat cokoli co Rusku u nás nevyhovuje. Mimochodem kde máš kamaráda Grugha? Nebo už tě nebaví psát pod dvěma nicky? Máte s grughem neuvěřitelně shodný styl diskuze...Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:39 18.08.2021

      Torong: No je pravda, že věta typu: "Proto akvizice uni vrtulníků přestala mít smysl. Jediný důvod, proč jsme pořídili H-1 je ten, že jsme vyhověli přání USA (a tak probíhal i ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong:
      No je pravda, že věta typu:
      "Proto akvizice uni vrtulníků přestala mít smysl. Jediný důvod, proč jsme pořídili H-1 je ten, že jsme vyhověli přání USA (a tak probíhal i výběr)."

      Vašemu závěru víc než jen nasvědčuje. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      14:29 18.08.2021

      Jasně a proto, že říkám, že máme urgentnější potřebu v podobě náhrady PVO, dělostřelectva, BVP tak tím jako narušuji prozápadní orientaci.
      To je fakt hloupoučký :D

      Jasně a proto, že říkám, že máme urgentnější potřebu v podobě náhrady PVO, dělostřelectva, BVP tak tím jako narušuji prozápadní orientaci.
      To je fakt hloupoučký :D

     • Krabat
      14:55 18.08.2021

      Klimesov Nic z kontextu nevytrhuju, jasně se tam píše, že schopnost bitevního vrtulníku se nebude rozvíjet. Neříkám, že je to správné rozhodnutí, ale toto rozhodnutí v té době ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Nic z kontextu nevytrhuju, jasně se tam píše, že schopnost bitevního vrtulníku se nebude rozvíjet. Neříkám, že je to správné rozhodnutí, ale toto rozhodnutí v té době bylo na stole jak vidno. To, že se Sokoli a MI-24 měli nahrazovat jedním typem zjistíte v dobových článcích.
      Zde máte článek od AN z roku 2015 ve kterém se píše, že podle původních plánů se měli nahrazovat i Sokoli. (V roce 2015 bylo již rozhodnuto o GO Sokolů) https://www.armadninoviny.cz/t...

      Nechápu v čem si protiřečím. Pro IZS chcete-li LZS, kterou provádí Sokoli je vhodné mít lehčí typ aby mohl přistávat na civilních heliportech. Sokoli sami mají někde problém přistát kvůli nosnosti heliportu a proto musí přistát na alternativním místě, co není moc dobré.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      14:59 18.08.2021

      To, že první plány počítali s tím, že se Sokoli a MI-24 naradí jedním typem je fakt. Viz. i článek AN z roku 2015 (v roce 2015 bylo rozhodnuto o GO ...Zobrazit celý příspěvek

      To, že první plány počítali s tím, že se Sokoli a MI-24 naradí jedním typem je fakt. Viz. i článek AN z roku 2015 (v roce 2015 bylo rozhodnuto o GO Sokolu)
      https://www.armadninoviny.cz/t...

      Nechápu v čem si protiřečím ohledně IZS?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:17 18.08.2021

      "Jasně a proto, že říkám, že máme urgentnější potřebu v podobě náhrady PVO, dělostřelectva, BVP tak tím jako narušuji prozápadní orientaci." Ale kdepak Krabate... Ta tvá ...Zobrazit celý příspěvek

      "Jasně a proto, že říkám, že máme urgentnější potřebu v podobě náhrady PVO, dělostřelectva, BVP tak tím jako narušuji prozápadní orientaci."
      Ale kdepak Krabate... Ta tvá "urgentnější potřeba je pouhá zástěrka a ty to velmi dobře víš. Všechno co je podle tebe urgentnější se už řeší a to nezávisle na vrtulnících. Informací je ktomu dost a ro i tady na AN. Takže tvůj argument " Tento nákup odvedl peníze na jiné nezbytné akvizice" je lež. Stejně jako ty ostatní, ale to už tady vysvětlili jiní.
      To je jedna věc.
      Druhou věcí je, že když si čtenář projde pár diskuzí dozadu, pak naprosto jednoduše zjistí, že veškeré tvé postoje jsou absolutně proruské, ačkoli se to snažís všemožně maskovat za objektivitu a nestrannost.
      Možná by jsi měl znovu změnit nick...Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     09:30 18.08.2021

     Takže důvody, proč se AČR rozhodla nahradit Mi-24/35 univerzálními stroji jsou irelevantní. Vypisovat tu můžete 300 000 takových důvodů. Ale faktem stále zůstává, že H-1 tento krok ...Zobrazit celý příspěvek

     Takže důvody, proč se AČR rozhodla nahradit Mi-24/35 univerzálními stroji jsou irelevantní. Vypisovat tu můžete 300 000 takových důvodů. Ale faktem stále zůstává, že H-1 tento krok splňuje 100%. To, že se zprvu počítalo, že se Mi-24/35 nahradí stejným typem jako Sokol, bylo dáno primárně omezenými financemi plánovaný nákup. Ono z 6. miliard toho moc nevymyslíte. Ale protože se nakonec uvolnilo v rozpočtu více financí mohlo se začít uvažovat o pořízení výkonnější varianty. Což znovu systém H-1 100% splňuje. A to, že jsme vyhověli přání USA. A co jako? Co je na tom špatného, že vyhovíme přání našeho spojence? To je jako chyba? Pořídit skutečně univerzální stroj, který má daleko lepší jak bojové tak přepravní výkony než jeho konkurence a ještě k tomu udělat radost spojenci? Nebo ej lepší chovat se proti spojencům? Dělat jim všechno naschvál a chovat se k nim jako malé děcko? Jo jo takové chování by České Republice skutečně pomohlo :D :D :D

     Ne AČR v bílé knize neřekla, že nechce bitevní vrtulníky. Jen se tam ustanovilo, že stroje Mi-24/35 budou nahrazeny univerzálním strojem. Tedy strojem, který bude zvládat jak přepravu osob a nákladu, tak vést základní palebnou podporu a dále pak sofistikovanější palebnou podporu pomocí moderních PTŘS. Takže AČR chtěla bitevní vrtulníky, ale chtěla je na univerzální platformě, což znovu systém H-1 splňuje 100%. Protože znovu opakuji. Ať už by se vybralo cokoli tak by se vypralo v konfiguraci 4+8. 4 v bitevní verzi, 8 v přepravní verzi. Tak jak Maďarsko, které z 20 kusů H-145M má pouze 5 v bitevní verzi.
     Dále to, že Finsko, Norsko, Švédsko nepoužívají bitevní vrtulníky, je také naprosto bezpředmětné. Jsou totiž v jinačí situaci než AČR. Skandinávské podnebí a oblast nedovoluje moc rozsáhlé operace velkými tankovými svazy. Takže tyto země nepotřebují sofistikovanou techniku na boj proti tankům. AČR ano. A co se týče Polska to dalo jasně najevo, že si chce bitevní vrtulníky ponechat, ale rozhoduje se jak bude v tomto smyslu postupovat. Navíc kolik evropských zemí bitevníky provozuje. Polsko, Německo, Francie, Maďarsko, Rumunsko uvažuje o pořízení bitevních vrtulníků atd. A všechno jsou to země s plus mínus podobnou geografií, oproti Skandinávským zemím. Takže jak vidno, žádnou studii jste nedělal. Jen jste si špatně vyložil plány AČR, nepochopil co je ve skutečnosti systém H-1 zač, a to celé opíráte o armády, které brání území, které z vlastní podstaty zabraňuje masivnímu nasazení tanků. Takže nejde o nic jiného než o vaše přesvědčení. Jenže naše generalita soudí jinak jak vidno. :-)

     No popsal jste to sice pěkně, ale nijak to nepopírá to co jsem napsal :-)
     Faktem stále zůstává, že MO dostalo od vlády a ministerstva financí na nákup nových vrtulníků 12,5 miliardy. To, že to nakonec stálo 14,6 miliard je bezpředmětné. Jako já jsem si také chtěl původně pořídit ojetinu za 50 - 70 tisíc a nakonec jsem skončil u 130 000, protože jsem se prostě rozhodl jinak.
     Takže opět nikde není problém, jen v hlavách lidí a rádoby odborníků, kteří svojí odbornost prezentují jen nesmyslnou kritikou. To, že vy takové kroky nechápete neznamená, že je to špatně.
     Popravdě jsou tohle ale naprosto přirozené jevy. A nepoměr v tom není.
     Tak jak se pořídili vrtulníky, kde cena odpovídá kvalitě a schopnostem, tedy ideální poměr cena výkon, tak se pořizují i houfnice v ideálním poměru cena výkon.
     To, že to nesplňuje vaše požadavky a nevyhrál vámi vybraný favorit je bezpředmětné. Důležité je, že to vyhovuje Generalitě AČR. :-)
     Takže je mi líto. Vy hledáte neustále problémy tam kde nejsou, a to jen z toho důvodu, že to nechápete :-)Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      09:56 18.08.2021

      Mýlíte se, pokud ˇACR chtěla nahradit bitevní vrtulník univerzálním tj. bojovým vrtulníkem, tak se jedná o úplně odlišné stroje. Bitevní a bojový vrtulník je podstatný rozdíl. ...Zobrazit celý příspěvek

      Mýlíte se, pokud ˇACR chtěla nahradit bitevní vrtulník univerzálním tj. bojovým vrtulníkem, tak se jedná o úplně odlišné stroje. Bitevní a bojový vrtulník je podstatný rozdíl. Klidně si to ověřte.
      Navýšení rozpočtu na uni vrtulník bylo dán jen a pouze tím, že USA levnější nabídku nedokázali nabídnout.
      To je celé.
      Není jediný důvod, proč nahrazovat MI-24 v polovině životnosti, když PVO máme dávno rozpadlou a dělostřelectvo před rozpadem na úrovni 80. let, podobně jako BVP, atd.
      A nikde není záruka, že na vše budou peníze. Taková záruka neexistuje!Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      10:09 18.08.2021

      Ne nemýlím. V Bílé knize, se jasně píše, a to už v roce 2011, že Mi-24/35 budou nahrazeny univerzálním vrtulníkem. Ne bojovým. Ale univerzálním A to systém H-1 je, a dokonce tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne nemýlím.
      V Bílé knize, se jasně píše, a to už v roce 2011, že Mi-24/35 budou nahrazeny univerzálním vrtulníkem. Ne bojovým. Ale univerzálním A to systém H-1 je, a dokonce tak univerzální, že dovolí AČR používat jak moderní bitevní vrtulník, tak moderní přepravní vrtulník. Ostatní nabídky by AČR dovolovali aby používali pouze bojový vrtulník a přepravní vrtulník.
      Takže na omylu jste pouze vy a vám podobní, kteří se neustále jen točíte kolem AH-1Z a nevnímáte to, že se pořizoval systém H-1, což je univerzální systém a tím splňuje všechny požadavky AČR které si dala už v roce 2011 v Bílé knize.
      A dva roky se vám to hodně lidí snaží všemožně vysvětlit, ale dokud nepochopíte, že se nenakupovali dva stroje, ale jeden univerzál, tak to nepochopíte nikdy.
      Není jediný důvod?
      Bohužel ale Bílá kniha z roku 2011, kterou jste se tady oháněl i vy, říká něco jiného. Takže smolík. Naše generalita je už od roku 2011 rozhodnuta Mi-24/35 nahradit a má k tomu své důvody. To, že vy to nechápete je bezpředmětné. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      10:28 18.08.2021

      Klimesov Bitevní vrtulník ze své podstaty nemůže být univerzální vrtulník. H-1 není vrtulník, ale systém dvou typů a to UH-1Y a AH-1Z, které sdílí část technických celků. H-1 je ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Bitevní vrtulník ze své podstaty nemůže být univerzální vrtulník. H-1 není vrtulník, ale systém dvou typů a to UH-1Y a AH-1Z, které sdílí část technických celků. H-1 je tedy název společné základny univerzálního (bojového) a bitevního typu.
      Bílá kniha nemluvila jen o MI-24, ale o Sokolu, kterým měl být nahrazen společně s MI-24 cca 12-16 vrtulníky LUH (primárně za Sokol).

      Tak jste se splet rovnou dvakrát, ale mě je to jedno. Já argumenty mám.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      11:23 18.08.2021

      Co si tu knihu nejdříve doopravdy přečíst :-) Výňatek ze strany 16.: "Vyřadit z užívání bojové vrtulníky Mi-24/35, které mají nízkou balistickou ochranu a zastaralou avioniku a ...Zobrazit celý příspěvek

      Co si tu knihu nejdříve doopravdy přečíst :-)
      Výňatek ze strany 16.:

      "Vyřadit z užívání bojové vrtulníky Mi-24/35, které mají nízkou balistickou ochranu a zastaralou avioniku a nejsou interoperabilní podle norem NATO. Dále do této schopnosti neinvestovat. Novější Mi-35 co nejdříve odprodat a soustředit se na schopnosti dopravního
      vrtulníkového letectva využitelného nejenom v rámci kolektivní obrany NATO, ale i pro potřeby integrovaného záchranného systému."

      Toto znění je tam doplněno o mnoho dalších informací. jako třeba tato:
      " Vrtulníkové letectvo je připraveno k plnění širokého spektra operačních úkolů od logistického zabezpečení až po plnění úkolů ve prospěch
      speciálních sil."

      To znamená co.
      Že už od roku 2011 bylo plánováno nahradit Mi-24/35 univerzálním strojem.
      Je systém H-1 univerzální, je. Splňuje tento systém podmínky ne jen Bílé Knihy z roku 2011 ale i těch co přišli potom? Splňuje. Píše se tam někde vysloveně o Sokolech? Nepíše. Pouze o tom aby nové stroje mohly být nasazeny i v rámci ISZ. Dokáže UH-1Y v případě potřeby být nasazena i do IZS? Dokáže. Takže nákup systému H-1 splnil veškeré podmínky, které si AČR začala od roku 2011 udělovat :-) a dokonce i něco víc, což splňuje další požadavky na to aby vrtulníkové letectvo mohlo účinně podporovat pozemní síly a provádět širokou škálu úkolů. Dokáže toto systém H-1? Dokáže.
      Bylo toto celé v plánu už od roku 2011? Bylo. Takže jak vidno názory, že Mi-24/35 nyní nepotřebují vyřadit jsou liché.

      Takže je mi líto, ale jediný kdo se tu plete, jste jen a pouze vy. :)

      Díky tomu, že se vláda nakonec rozhodla uvolnit více zdrojů na nákup nových vrtulníků to dopadlo pro AČR jenom dobře. Nemusela se uchylovat k nákupu civilního na zeleno natřeného stroje v konfiguraci 4+8, kdy 4 by nesli výzbroj (a všechny 4 by měli menší bojovou hodnotu než 1 AH-1Z) a těch 8 (možná více) by sloužilo pro plnění dalších úloh. :-) Které by měli stejně nižší výkony než ty UH-1Y.
      A ono je zvláštní, že člověk, který napíše že armáda je o lidech a hlavně financích, kritizuje vládu za to, že nakoupila konečně adekvátní techniku, která 100% splňuje všechny požadavky, které si AČR od roku 2011 stanovila :-)Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      11:55 18.08.2021

      Klimesov Promiňte, ale vy jste úplně mimo mísu, chápete vůbec to co jste zde postnul z Bílé knihy. Třeba věta: "Dále do této schopnosti neinvestovat" Schopností se myslí bitevní ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Promiňte, ale vy jste úplně mimo mísu, chápete vůbec to co jste zde postnul z Bílé knihy.
      Třeba věta: "Dále do této schopnosti neinvestovat" Schopností se myslí bitevní vrtulník, nikoliv MI-24.
      Nástupce Sokolu a MI-24 měl být také vhodný pro IZS. Proto se chtěla kategotie LUH.

      Vše co je napsáno v Bílé knize souhlasí s tím co píšu já.

      UH-1Y je pro IZS absolutně nevhodný typ kvůli své hmotnosti. IZS jednou dokonce dělali i MI-24 díky vnitřnímu prostoru. IZS proto dokáže každý vrtulník co dokáže pojmout raněného. Ale vhodné typy pro IZS jsou ty, které dokáží přistát na nemocničních heliportech, které zpravidla dokáží pojmout pouze stroje kategorie LUH.

      Já se na vás nezlobim, ale zkuste prosím než něco napíšete si to ověřit. Neustálé opravování vašich chyb mě nebaví.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:35 18.08.2021

      Krabat Co být férový a přečíst si to celé a nevytrhávat jednu větu z kontextu, která může a nemusí ukazovat na to co říkáte vy, protože váš závěr prakticky maže má druhá věta co ...Zobrazit celý příspěvek

      Krabat
      Co být férový a přečíst si to celé a nevytrhávat jednu větu z kontextu, která může a nemusí ukazovat na to co říkáte vy, protože váš závěr prakticky maže má druhá věta co jsem sdílel o úkolech vrtulníkového letectva :-) Takže smolík. Váš výklad věty je chybný, protože by popíral další věc z Bílé knihy z roku 2011 a to tu tuto. Zkopíruji znovu:
      " Vrtulníkové letectvo je připraveno k plnění širokého spektra operačních úkolů od logistického zabezpečení až po plnění úkolů ve prospěch
      speciálních sil."
      Takže nikoli. Náhrada Sokolů nebyla primárním úkolem ale Náhrada Mi-24/35.
      Vy jste se mýlil. A nemáte ani tolik slušnosti to uznat. :-)

      Ten odstavec o IZS je opravdu něco.
      Takže UH-1Y není pro IZS vhodný, ale jiné vrtulníky, které mají nějakou nosnost a vnitřní prostor už vhodné jsou. :D :D Takhle si protiřečit v tak málo větách.
      Takže aby jsme to shrnuli. UH-1Y je pro potřeby IZS stejně vhodný jak armádní MI-8 nebo Mi-17, které se u několikrát k těmto účelům použili při různých živelných katastrofách.
      Jediný problém je v tom, že vy nechápete, že mezi IZS a AČR je rozdíl. AČR není IZS a nepatří do těchto složek. Tyto složky mají své vlastní standarty a svou vlastní techniku k tomu určenou. Ovšem jak už i naše zemička několikrát zažila, jsou chvíle živelných katastrof, kdy IZS potřebuje vypomoct ze strany AČR. Takže to co vy celou dobu zde popisujete jako primární je ve skutečnosti pro AČR sekundární vlastnost.
      AČR potřebuje primárně stroje schopné fungovat v bojových operacích a až sekundárně v záchranných operacích. :-)
      Proto také se v roce 2011 rozhodlo o tom, že se MI-24/35, nikoli Sokol, nahradí víceúčelovým strojem. A H-1 je víceúčelový systém jak vyšitý.
      Ani jednu věc, kterou jsem napsal že systém H-1 splňuje jste nedokázal popřít. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      14:59 18.08.2021

      Klimesov Nic z kontextu nevytrhuju, jasně se tam píše, že schopnost bitevního vrtulníku se nebude rozvíjet. Neříkám, že je to správné rozhodnutí, ale toto rozhodnutí v té době ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Nic z kontextu nevytrhuju, jasně se tam píše, že schopnost bitevního vrtulníku se nebude rozvíjet. Neříkám, že je to správné rozhodnutí, ale toto rozhodnutí v té době bylo na stole jak vidno. To, že se Sokoli a MI-24 měli nahrazovat jedním typem zjistíte v dobových článcích.
      Zde máte článek od AN z roku 2015 ve kterém se píše, že podle původních plánů se měli nahrazovat i Sokoli. (V roce 2015 bylo již rozhodnuto o GO Sokolů)
      https://www.armadninoviny.cz/t...


      Nechápu v čem si protiřečím. Pro IZS chcete-li LZS, kterou provádí Sokoli je vhodné mít lehčí typ aby mohl přistávat na civilních heliportech. Sokoli sami mají někde problém přistát kvůli nosnosti heliportu a proto musí přistát na alternativním místě, co není moc dobré.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      16:54 18.08.2021

      Krabat. Takže Bílá kniha z roku 2011 nevyšla tak se posuneme k roku 2015 kdy se začalo více o této akvizici psát. Ale budeme pokračovat v hrdé tradici sdílet něco co jsem si ...Zobrazit celý příspěvek

      Krabat.
      Takže Bílá kniha z roku 2011 nevyšla tak se posuneme k roku 2015 kdy se začalo více o této akvizici psát.
      Ale budeme pokračovat v hrdé tradici sdílet něco co jsem si nejspíš ani pořádně nepřečetl.
      Takže znovu. Bílá kniha nepíše nic o tom, že AČR nemá v plánu dále rozvíjet bojové vlastnosti svých vrtulníků. Naopak druhá věta, kterou jsem sdílel naopak mluví o něčem jiném. Ono vést speciální operace bez výzbroje je trochu složité že, ale to že to ignorujete pominu. Spíš mně zaráží, že to tvrdíte i po tom co sdílíte jiný článek ve kterém se jasně píše:
      "Přesná konfigurace vrtulníků není známa, ale počítá se minimálně s „bitevní" a transportní." Ejhle, takže s bitevní (bojovou verzí, jak píšete vy) se počítalo od samého začátku :-)
      Takže ano vytrháváte věty z kontextu tak aby vyhovovali vám.
      Dále jen na okraj zmíním, že v roce 2011 začali teprve první sériové stroje systému H-1 docházet k první útvarům USMC, nebo spíše abych byl přesný oficiálně zařazován systém H-1 byl do služby mezi lety 2008 - 2010.
      Takže o nějakém systému H-1 ještě AČR neměla ani povědomí, navíc se už v té době počítalo se slabým rozpočtem na pořízení. Tohle jsou informace jen na okraj.
      Teď k tomu vašemu odkazu.
      I tento druhý odkaz potvrzuje to co jsem psal výše. Prvotním plánem bylo nahradit MI-24/35 víceúčelovým strojem a náhrada Sokolů se k tomu přidala.
      Viz tato věta:
      "Při náhradě (oficiální stanovisko není známo) W-3A Sokol, poptávaný počet vrtulníků dosáhne 12 (náhrada Mi-24V/Mi-35) + 6 (náhrada W-3A Sokol) kusů."
      Takže bylo to přesně naopak. Původně se měli nahrazovat Mi-24/35 a z finančních důvodů se k tomu potom přidala náhrada Sokolů.
      A proč tomu tak bylo? To už jsem tu také vysvětloval a psal asi 5krát.
      Bylo to dáno z finančních důvodů. Původní plány totiž počítali, že se nakoupí stroje v hodnotě cca 6. miliard. Za 6. miliard toho moc nepořídíte, tak se šlo Šalamounovým řešením, podobně jako Maďaři. Nakoupit lehký víceúčelový stroj v počtě cca 18 kusů, kdy 6 by nahradilo Sokoli v pátrací a záchranné roli, 4 by byly upraveny pro vedené boje sofistikovanější technikou jako jsou řízené střely atd. a 8 by nejspíše sloužilo pro přepravu vojáků a maximálně pro osazení hlavňovou výzbrojí. Tak jak to provedli Maďaři se svým nákupem H-145M, který jsem tu popisoval a který Maďary stál necelých 8. miliard korun Českých. Jenomže mezi roky 2011 až 2019 došlo k mnoha změnám. Politickým, technickým i finančním. Jednak systém H-1 se díky nasazení začal víc drát do podvědomí širší veřejnosti, jednak situace s Ruskem se vyhrotila a stále vyhrocuje, a hlavně došlo mezi roky 2015 až 2019 k nárůstu financí na pořízení nových vrtulníků, k tomu přišlo rozhodnutí o tom Sokoli modernizovat atd. atd.
      To všechno tak trochu změnilo původní plány z roku 2011 a následně z roku 2015. Začalo se uvažovat nad něčím co by mohlo nést silnější a sofistikovanější munici, co by v boji bylo užitečnější a výkonnější. Vznikly další Bílé knihy, které psali o tom, že je potřeba zefektivnit armádu a její bojovou hodnotu atd. atd. v reakci na Ruskou agresi na Ukrajině.
      Se situací se změnili potřeby a možnosti. Jenomže žádný ze strojů nenabízel nic co by za těch cca 12,5. miliardy stálo. Italové nabídli, že za ty prachy nám na AW-139M Integrují co jen budeme chtít. To by jsme kupovali zajíce v pytli. USA nebo spíše BELL se jasně vyjádřil, že na UH-1Y nebude PTŘS integrovat., místo toho nám USA nabídla šalamounské řešení, které naprosto splňuje veškeré požadavky AČR, které si stanovila od roku 2011 a na které měla finance. A to prodej systému H-1, který prakticky 100% vyřešil požadavky AČR, protože se jedná o univerzální systém. A jak se píše i ve vašem odkaze, AČR si chtěla nechat udržet bojové schopnosti a to pořízení systému H-1 splňuje. Jen je to finančně náročnější řešení. Ale to už všichni víme, protože se píše rok 2021 a ne rok 2011 a za těch 10 let se toho změnilo hodně :-)Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     09:24 03.09.2021

     Krabate neměl byste nějakou nanalýzu co Armádu pálí nejvíce? Priorita BVP nebo vrtulníků je úplně stejná, jen se jedná o jiný druh vojska. Stejně jako někteří motáte mnoho ...Zobrazit celý příspěvek

     Krabate

     neměl byste nějakou nanalýzu co Armádu pálí nejvíce? Priorita BVP nebo vrtulníků je úplně stejná, jen se jedná o jiný druh vojska. Stejně jako někteří motáte mnoho informací dohromady a dedukujete závěry, kterým chybí racionální základ.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   09:18 03.09.2021

   Na první pohled je to nesmysl Krabate...

   Na první pohled je to nesmysl Krabate...

 • Lukas
  13:37 16.08.2021

  Całkiem prawdopodobne jest to, że "Perkoz" ( czyli następca Mi-2) będzie realizowany to będzie to H-145M. Całkiem prawdopodobne że i z HForce i z ATGM Spike (Skoro Mi-2 miały ATGM ...Zobrazit celý příspěvek

  Całkiem prawdopodobne jest to, że "Perkoz" ( czyli następca Mi-2) będzie realizowany to będzie to H-145M.
  Całkiem prawdopodobne że i z HForce i z ATGM Spike (Skoro Mi-2 miały ATGM to wątpię by wojskowi zrezygnowali)

  Małe lekkie śmigłowce z ATGM to raczej dla "operacji specjalnych" niż "latający odwód przeciwpancerny"Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  08:58 15.08.2021

  Netočtě se na těch počtěch nakupované techniky..nejsou to sberatelské karty..je tam opce. Kdykoli MO zjistí že nestihá třeba využít finance tak může další kusy objednat..nevím na ...Zobrazit celý příspěvek

  Netočtě se na těch počtěch nakupované techniky..nejsou to sberatelské karty..je tam opce. Kdykoli MO zjistí že nestihá třeba využít finance tak může další kusy objednat..nevím na jak dlouho je výrobní linka ted naplněná, ale pokud se sem první kusy dostanu dříve než bylo plánováno, tak po osahání můžou rychle přijít další dokupy. S těmi casami to bylo stejné. Mimo to může dojít i k nákupům oletaných kůsů až tu rozjedou servis. V US budou jejich počty redukovat.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   12:15 15.08.2021

   S opcí v případě vrtulníků UH 1 a AH 1 včera bylo pozdě. Linka na AH bude končit s našimi čtyřmi kusy, dodělávaji poslední stroje pro USMC a linku na UH 1 museli kvůli nám oživit, ...Zobrazit celý příspěvek

   S opcí v případě vrtulníků UH 1 a AH 1 včera bylo pozdě. Linka na AH bude končit s našimi čtyřmi kusy, dodělávaji poslední stroje pro USMC a linku na UH 1 museli kvůli nám oživit, což nebyl problém vzhledem k podílu stejných dílů s AH, ale v moment kdy linky dojedou objednané kusy, tak máme smůlu. Aktuálně jsme poslední zákazník, který tyto stroje závazně objednal.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    12:34 15.08.2021

    Ještě vyrábí stroje pro Bahrajn.

    Ještě vyrábí stroje pro Bahrajn.

   • Torong
    13:11 15.08.2021

    A proč by to měl být problém?

    A proč by to měl být problém?

    • flanker.jirka
     16:06 15.08.2021

     Pokud dojde k uzavení obou linek, po splnění dosavadních objednávek, tak těžko donutíte výrobce držet si schopnost výroby celého vrtulníku jako nového stroje. Nainstaluje do míst ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud dojde k uzavení obou linek, po splnění dosavadních objednávek, tak těžko donutíte výrobce držet si schopnost výroby celého vrtulníku jako nového stroje. Nainstaluje do míst linky linku jinou pro jiný typ. V případě UH 1 to již udělal a schopnost výroby tohoto typu museli znovu rozjet jen z důvodu dodávky pro AČR.
     Pokud tedy využít nějakou opci, tak dokud linky vyrábí. Pro USMC mají většinu AH splěnou, UH dodaly všechny, jak psal Scotty, začali s výrobou 12 kusů AH 1Z pro Bahrain, což jim také, spolu s našimi 4 kusy, nebude trvat moc dlouho.
     Nenajde-li se další zájemce, tak si tipnu, že do 4 let linky zavřou.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      03:40 16.08.2021

      A jaký je rozdíl mezi továrním mechanikem skládajícím vrtulník velkosériově v továrně a naším leteckým mechanikem co v hangáru složí z dovezených dílů 10 vrtulníků pro naše ...Zobrazit celý příspěvek

      A jaký je rozdíl mezi továrním mechanikem skládajícím vrtulník velkosériově v továrně a naším leteckým mechanikem co v hangáru složí z dovezených dílů 10 vrtulníků pro naše potřeby?Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:18 16.08.2021

      K uzavření linky na výrobu systému H-1 má dojít až podle toho jak dopadnou projekty FLRAA. Ne dříve. BELL se k tomu už mnohokrát vyjádřil. To, že někdo přeruší výrobu, neznamená že ...Zobrazit celý příspěvek

      K uzavření linky na výrobu systému H-1 má dojít až podle toho jak dopadnou projekty FLRAA. Ne dříve.
      BELL se k tomu už mnohokrát vyjádřil. To, že někdo přeruší výrobu, neznamená že ji hned uzavře.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:47 16.08.2021

      Badysak To bych moc rád viděl a také tu cenovku za jednotlivě vyrobené a dodané díly k montáži. Klimesov Na to jsem zvědav, v případě UH 1 už to udělali po skončení dodávek pro ...Zobrazit celý příspěvek

      Badysak
      To bych moc rád viděl a také tu cenovku za jednotlivě vyrobené a dodané díly k montáži.

      Klimesov
      Na to jsem zvědav, v případě UH 1 už to udělali po skončení dodávek pro USMC, to moc nenasvědčovalo, že by měli čekat na výsledek jiného projektu.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:13 16.08.2021

      Flanker: Uzavřít neznamená zrušit. Protože už jednou ji otevřeli, není důvod proč by to neudělali podruhé. A jak správně píše Klimesov, rozhodně linky definitivně neuzavřou dříve, ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker:
      Uzavřít neznamená zrušit. Protože už jednou ji otevřeli, není důvod proč by to neudělali podruhé. A jak správně píše Klimesov, rozhodně linky definitivně neuzavřou dříve, než bude rozjetá výroba nástupce. A to bude někdy okolo roku 2035. Takže času máme dost. To, že ti to nesedí do tvého příběhu o nevýhodném nákupu, je druhá věc...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:17 16.08.2021

      Torong Není to o žádném "příběhu." Výrobce neprodukuje pouze vojenské vrtulníky, v moment, kdy z toho nebude koukat další výroba, tak linky odstaví a dělníci a specialisté naběhnou ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Není to o žádném "příběhu." Výrobce neprodukuje pouze vojenské vrtulníky, v moment, kdy z toho nebude koukat další výroba, tak linky odstaví a dělníci a specialisté naběhnou na jinou výrobu. Jedinou schůdnou cestou doplnění AH 1Z na smyslplný počet pro AČR vidím v podobě případného odkoupení strojů z druhé ruky od USMC.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      17:51 16.08.2021

      Ano? A jak bude USMC řešit případné ztráty v boji, když nebude existovat žádná výrobní linka?

      Ano? A jak bude USMC řešit případné ztráty v boji, když nebude existovat žádná výrobní linka?

     • flanker.jirka
      21:19 16.08.2021

      Torong
      Tak jako my případnou ztrátu L 159.

      Torong
      Tak jako my případnou ztrátu L 159.

     • Badysak
      23:50 16.08.2021

      flanker.jirka Jelikož Vipery a Venomy budou sloužit ještě desítky let a jsou jich po světě stovky kusů tak se náhradní díly nebudou vyrábět kusově ještě hodně dlouho. Takže ceny ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Jelikož Vipery a Venomy budou sloužit ještě desítky let a jsou jich po světě stovky kusů tak se náhradní díly nebudou vyrábět kusově ještě hodně dlouho.
      Takže ceny náhradních dílů nebudou ve stovkách procent jako u T72m4CZSkrýt celý příspěvek

     • Torong
      05:18 17.08.2021

      Flanker
      Jenže tady mluvíme o USA ne o ČR.

      Flanker
      Jenže tady mluvíme o USA ne o ČR.

 • flanker.jirka
  08:09 14.08.2021

  Jan Grohmann Super popis toho jak by měl ideálně proběhnout cyklus integrace a zavedení do výzbroje nějakého typu PTŘS. (raději se neptat jak to proběhlo v případě KBVP) Proč tu ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann
  Super popis toho jak by měl ideálně proběhnout cyklus integrace a zavedení do výzbroje nějakého typu PTŘS. (raději se neptat jak to proběhlo v případě KBVP)
  Proč tu v závěru haníte AW 139 a L 159? Vždyť to nemáte zapotřebí a na druhou stranu ty letadla za to nemohou. V případě L 159 šlo o megalomanský a ve výsledku podfinancovaný projekt. V případě AW 139 se Leonardo snažilo vyjít vstříc dementnímu zákazníkovi, který si stál za svým, že všechny vrtulníky musí mít přepravní kapacitu osob. I když se původně uchazeči o tuto zakázku snažili MO ČR vysvětlit, že nejlépe by poptávanému stroji vyhověla kombinace UH a AH, což bylo odmítnuto hned z počátku, a jak to nakonec dopadlo, že.
  Za mně, jako velkého fandu UH 60 existuje právě UH 60 jako jediný pořádný vrtulník, který by v každém pořízeném kusu splnil kompletně zadání AČR.
  https://www.lockheedmartin.com... Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   11:17 14.08.2021

   Ne nesplnil.

   Ne nesplnil.

   • flanker.jirka
    18:00 14.08.2021

    A proto zůstaly UH60 do poslední chvíle spolu s H1?

    A proto zůstaly UH60 do poslední chvíle spolu s H1?

    • Torong
     18:35 14.08.2021

     Ne. Proto vypadly při srovnání s H1

     Ne. Proto vypadly při srovnání s H1

  • Scotty
   14:28 14.08.2021

   L-159 nebyl primárně výzbrojní program, ale skrytá dotace Aero Vodochody. Opravdu nemám pocit že částka která do nich šla bylo nějak nedostatečná. Leonardo nemělo jinou možnost než ...Zobrazit celý příspěvek

   L-159 nebyl primárně výzbrojní program, ale skrytá dotace Aero Vodochody. Opravdu nemám pocit že částka která do nich šla bylo nějak nedostatečná.
   Leonardo nemělo jinou možnost než nabídnout AW 139. Protože nic takového jako H-1 prostě nemají. Samostatný bitevní vrtulník skutečně nikdo kupovat nechtěl.
   Pokud by se pořizovali plně vyzbrojené UH-60 vyšlo by to velice pravděpodobně na víc než těch 15 miliard.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:19 14.08.2021

    Scotty O efektivitě vynaložených prostředků ve zbrojních projektech se dá dlouze diskutovat. Občas se chovají jako obchodníci s deštěm a slíbí vše co zákazník bude chtít. Ano, UH ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    O efektivitě vynaložených prostředků ve zbrojních projektech se dá dlouze diskutovat. Občas se chovají jako obchodníci s deštěm a slíbí vše co zákazník bude chtít.
    Ano, UH 60 v plné výbavě by byly dražší, ale získal by jste za to potenciál 12 strojů pro přepravu i pro vedení palby, shodnou logistiku pro celou letku a dost logistiky k použití v případném nasazení v Evropě, protože uživatelů UH 60 je tu dost, včetně US Army. Takto máte pouze 8 strojů s menší přepravní kapacitou a pouze 4 stroje schopné nést PTŘS.Skrýt celý příspěvek

    • Badysak
     17:04 14.08.2021

     Máme 8 přepravních strojů a 4 stroje schopné na sebe vázat palbu pěchoty, která by jinak šla rovnu do těch autobusů s otevřenýmy dveřmi. Bitevní vrtulník není jen o střílení ...Zobrazit celý příspěvek

     Máme 8 přepravních strojů a 4 stroje schopné na sebe vázat palbu pěchoty, která by jinak šla rovnu do těch autobusů s otevřenýmy dveřmi. Bitevní vrtulník není jen o střílení prtotankových raket top jsme mohli vzít Tigery.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:55 14.08.2021

      To se pořídí útočné vrtulníky jako volavky? Trochu drahé a nebezpečné. A proč Tigery?

      To se pořídí útočné vrtulníky jako volavky? Trochu drahé a nebezpečné. A proč Tigery?

    • Scotty
     18:01 14.08.2021

     Pořád dokáže Viper fungovat jako bitevní vrtulník efektivněji než jakýkoli ozbrojený transportní vrtulník. Armáda došla k tomu že jí osmimístný stroj stačí. Ozbrojený UH-60 by ...Zobrazit celý příspěvek

     Pořád dokáže Viper fungovat jako bitevní vrtulník efektivněji než jakýkoli ozbrojený transportní vrtulník. Armáda došla k tomu že jí osmimístný stroj stačí.
     Ozbrojený UH-60 by určitě fungovat mohl, ale méně efektivně a za víc peněz.Skrýt celý příspěvek

     • Olaf
      20:32 14.08.2021

      Myslim, že porovnávat bitevní s ozbrojeným transportním strojem fakt nemá smysl, pokud se bavíme o čtyřech téměř nevyzbrojených kouscích. Uvítal bych spíš diskuzi o perverzní české ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslim, že porovnávat bitevní s ozbrojeným transportním strojem fakt nemá smysl, pokud se bavíme o čtyřech téměř nevyzbrojených kouscích. Uvítal bych spíš diskuzi o perverzní české strategii, kdy utrácíme miliony za v boji nepoužitelné
      Vysoké počty mi35 a bvp 2. Staré, ale v boji stále extrémně účinné grady rušíme, nemluvě o počtech techniky nové.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:11 14.08.2021

      Olaf Z Mi-35 létá v nejlepším lepším případě 10 kusů (spíš ale ne) a BVP-2 se pomalu ale jistě rozpadají. Grady nepřežili redukci rozpočtu a upozadění zbraní určených k plošné ...Zobrazit celý příspěvek

      Olaf
      Z Mi-35 létá v nejlepším lepším případě 10 kusů (spíš ale ne) a BVP-2 se pomalu ale jistě rozpadají. Grady nepřežili redukci rozpočtu a upozadění zbraní určených k plošné likvidaci.
      Ty vrtulníky dostanou munici pro prvotní výcvik posádek a jejich testy. Tak je to plánované a zamíšené. Jak jsem psal níž je v první řadě důležité mít platformu ze které se dá ta munice odpalovat.Skrýt celý příspěvek

     • Olaf
      22:21 14.08.2021

      Scotty, že je něco plánované a zamýšlené je v kontextu ačr spíš nezamýšlená legrace. Ne, nebude se dokupovat nic, stejně jako se nedokupovalo nic k alkám a gripenům. Přitom budeme ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, že je něco plánované a zamýšlené je v kontextu ačr spíš nezamýšlená legrace. Ne, nebude se dokupovat nic, stejně jako se nedokupovalo nic k alkám a gripenům. Přitom budeme cpát peníze do nepoužitelných ruských strojů. Taky českých, v případě alky. A úplně postrádám nadšení z toho,že v případě H1 kupujeme osvědčený válečný stroj, když hlavní motivací ke koupi bylo vyžehlení situace, kdy od našeho klíčového spojence jsme za dvacet let nekoupili nic s výjimkou legračního počtu amraamů. V době podpisu smlouvy si také naše proruská vláda mohla dělat naděje na dnes již snad zažehnanou možnost Rusů v Dukovanech. Dokoupení munice a vrtulníků je možné jen po hluboké politické, jasně prozápadní změně, ve kterou teď nevěřím.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:29 14.08.2021

      Olaf
      Ty seš dobře mimo.

      Olaf
      Ty seš dobře mimo.

     • Olaf
      07:49 15.08.2021

      Stotty, že postuješ s kadencí uk 59 ještě neznamená, že nejsi demagog

      Stotty, že postuješ s kadencí uk 59 ještě neznamená, že nejsi demagog

     • flanker.jirka
      12:25 15.08.2021

      Olaf Ona i ALCA je ve skutečnosti z velké části americká a v Česku montovaná. Je tam takový podíl komponent z USA, že o jeho prodeji nerozhoduje pouze ČR, ale i USA. To, kolik ...Zobrazit celý příspěvek

      Olaf
      Ona i ALCA je ve skutečnosti z velké části americká a v Česku montovaná. Je tam takový podíl komponent z USA, že o jeho prodeji nerozhoduje pouze ČR, ale i USA.
      To, kolik strojů Mi 35 a Mi 171 dnes léta je o přístupu k obraně. Vždy je nějaké procento strojů na pravidelné údržbě nebo v závadě. U AH a UH bude AČR ráda, že dlouhodobě udrží provozuschopnost nad 60%, USMC je na tom podobně.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      16:39 15.08.2021

      To kolik dnes létá Mi ček je o přístupu rusu k nepřátelům, kteří používají jejich techniku.

      To kolik dnes létá Mi ček je o přístupu rusu k nepřátelům, kteří používají jejich techniku.

     • Olaf
      22:18 15.08.2021

      Flanker Americké ve smyslu používané americkou armádou, samozřejmě. Našim Putinversteherům naskakuje hysterický záchvat při představě, že na našem území se bude vyskytovat americká ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker
      Americké ve smyslu používané americkou armádou, samozřejmě. Našim Putinversteherům naskakuje hysterický záchvat při představě, že na našem území se bude vyskytovat americká technika. Proto Gripeny a Spyder a ne F 16 a Nasaams. A když už H1 tedy aspoň v počtech a výbavě znemožňující použití v boji.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   18:53 14.08.2021

   Já nekritizuji techniku. Proti H145M a AW139M jako technice nic nemám. Armáda ale nekupuje techniku, ale schopnosti. A akviziční rozpočet musí zahrnovat (nebo by měl) dosažení ...Zobrazit celý příspěvek

   Já nekritizuji techniku. Proti H145M a AW139M jako technice nic nemám.

   Armáda ale nekupuje techniku, ale schopnosti. A akviziční rozpočet musí zahrnovat (nebo by měl) dosažení schopností, nikoliv jen nákup techniky. To, že Maďaři nakoupí H145M s PTŘS Spike ještě neznamená, že automaticky získají schopnost ničit obrněnou techniku.

   L159 měl být podzvukový bitevník nahrazující Su-25. Koupili jsem sice 72 L159, ale nezískali jsme požadované schopnosti. Až nyní po 20 letech L159 se to dohání.

   S Venomem / Viperem nekupujeme jen skutečně připravené válečné stroje, ale i špičkové taktické know-how USMC.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    20:52 14.08.2021

    Souhlas.

    Souhlas.

   • flanker.jirka
    21:29 14.08.2021

    Jestliže pořídí Spike k systému HForce tak budou mít schopnosti tím trefit vše potřebné a Spike zcela jistě proti obrněné technice funguje. I když v praxi se ukazuje, že se PTŘS ...Zobrazit celý příspěvek

    Jestliže pořídí Spike k systému HForce tak budou mít schopnosti tím trefit vše potřebné a Spike zcela jistě proti obrněné technice funguje. I když v praxi se ukazuje, že se PTŘS používají častěji proti jiným cílům než MBT.

    Tím že AČR poptávala vrtulníky, které měly současně umět přepravit až 8 vojáků a umět používat i PTŘS si sama řekla o chaos při výběru něčeho co sama nakonec odmítla a šla do kombinace AH a UH vrtulníků.

    Špičkové taktické know how, půjde o to co vše AČR využije z nabídky a zda to v praxi uplatní, sám jste to dobře popsal v případě L 159. Jedná věc je mercedes koupit a druhá ho tak i používat.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     07:40 16.08.2021

     Tím že AČR poptávala vrtulníky, které měly současně umět přepravit až 8 vojáků a umět používat i PTŘS si sama řekla o chaos při výběru něčeho co sama nakonec odmítla a šla do ...Zobrazit celý příspěvek

     Tím že AČR poptávala vrtulníky, které měly současně umět přepravit až 8 vojáků a umět používat i PTŘS si sama řekla o chaos při výběru něčeho co sama nakonec odmítla a šla do kombinace AH a UH vrtulníků.

     Ne neřekla. Chaos z toho začali dělat až všemožní novináři a rádoby odborníci, tím že to prostě nechápou.
     Ať už by AČR vybrala systém H-1 nebo UH-60 nebo H-145M nebo AW-139M vždy by jí vyprala v plus mínus stejných počtech, tedy 4 kusy strojů (možná 5) vybavený a určených pro vedení bojové činnosti, 8 strojů určených pro základní palebnou podporu (vybavené pouze hlavňovou výzbrojí maximálně neřízenými raketami). S tím, že v budoucnu by se dokupovalo podle potřeby.
     Podobně jak Maďarsko, které z 20 kusů H-145M má pouze 5 uzpůsobených k nesení výkonnější výzbroje :-)
     A jelikož systém H-1 ze všech možných nabídek vychází nejlépe a hlavně ej to skutečně jako jediný víceúčelový systém, tak se sáhlo po něm. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:19 16.08.2021

      "Ať už by AČR vybrala systém H-1 nebo UH-60 nebo H-145M nebo AW-139M vždy by jí vyprala v plus mínus stejných počtech, tedy 4 kusy strojů (možná 5) vybavený a určených pro vedení ...Zobrazit celý příspěvek

      "Ať už by AČR vybrala systém H-1 nebo UH-60 nebo H-145M nebo AW-139M vždy by jí vyprala v plus mínus stejných počtech, tedy 4 kusy strojů (možná 5) vybavený a určených pro vedení bojové činnosti, 8 strojů určených pro základní palebnou podporu (vybavené pouze hlavňovou výzbrojí maximálně neřízenými raketami). S tím, že v budoucnu by se dokupovalo podle potřeby."
      To bylo od tebe škaredé, takhle Flankerovi rozkopat hračky... Ale on si stejně zase néco najde...Skrýt celý příspěvek

 • Upgrade
  16:19 13.08.2021

  Maju bojove vrtulniky v dnesnej dobe vobec zmysel?

  Maju bojove vrtulniky v dnesnej dobe vobec zmysel?

  • Brakant
   22:41 14.08.2021

   Mají, ale je třeba je umět správně použít. Když se to neumí, dopadá to jako třeba v případě AH-64E v rukách saudskoarabských pilotů...

   Mají, ale je třeba je umět správně použít. Když se to neumí, dopadá to jako třeba v případě AH-64E v rukách saudskoarabských pilotů...

 • Miroslav
  15:06 13.08.2021

  Niečo mimo tému. Som sa dočítal dnes, že Ukrajina vraj zvažuje vyrábať vlastné kópie SU-27 a MiG-29.

  Niečo mimo tému. Som sa dočítal dnes, že Ukrajina vraj zvažuje vyrábať vlastné kópie SU-27 a MiG-29.

  • Jura99
   15:29 13.08.2021

   stejně tak jako druhé OT, že v Pardubicích kupují kokpit F-16C k trenažéru, asi budete mít s výcvikem pilotů po starostech ?

   stejně tak jako druhé OT, že v Pardubicích kupují kokpit F-16C k trenažéru, asi budete mít s výcvikem pilotů po starostech ?

   • Miroslav
    18:11 13.08.2021

    A ty už vidíš ako Slováci chodia ponížene trénovať k vám, že mám pravdu? Ináč by si to nevytiahol

    A ty už vidíš ako Slováci chodia ponížene trénovať k vám, že mám pravdu? Ináč by si to nevytiahol

    • Jura99
     19:00 13.08.2021

     nevim, je mi to jedno. Ale jestli to je u vas zvykem, tak budiz.

     nevim, je mi to jedno. Ale jestli to je u vas zvykem, tak budiz.

     • Brakant
      23:18 14.08.2021

      Tomu se říká "utřít do sucha"! :)

      Tomu se říká "utřít do sucha"! :)

     • Miroslav
      16:05 16.08.2021

      Škoda, že som si to nevšimol

      Škoda, že som si to nevšimol

     • Brakant
      14:10 17.08.2021

      Vy jste si už v životě evidentně nevšiml spousty věcí a informací...

      Vy jste si už v životě evidentně nevšiml spousty věcí a informací...

  • Ján Paliga
   22:31 13.08.2021

   Miro, kde sa to dá prečítať?

   Miro, kde sa to dá prečítať?

  • flanker.jirka
   07:14 14.08.2021

   Suchoje by mohli zachránit a dále provozovat při spolupráci s Čínou, která jejich kopie používá. Ale pokud opravdu chtějí pokrok, tak by se měli hodně snažit o to, aby dostali z ...Zobrazit celý příspěvek

   Suchoje by mohli zachránit a dále provozovat při spolupráci s Čínou, která jejich kopie používá. Ale pokud opravdu chtějí pokrok, tak by se měli hodně snažit o to, aby dostali z USA nabízené F 16 blok 70/72. Sami své SU 27 a Migy 29 nemají šanci vybavit tak dobrou elektronikou, jakou mají poslední F 16.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    12:45 14.08.2021

    Myslím, že nejde o záchranu Suchojov v ukrajinskom letectve. Skôr ide o zužitkovanie prípadne posilnenie niektorých schopností ktoré im ostali po ZSSR v oblasti leteckého ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslím, že nejde o záchranu Suchojov v ukrajinskom letectve. Skôr ide o zužitkovanie prípadne posilnenie niektorých schopností ktoré im ostali po ZSSR v oblasti leteckého priemyslu. Taktiež si nemyslím, že sa Ukrajina v tomto smere chcela spoliehať na Čínu. Ukrajina zrejme bude chcieť využiť čo najviac domáceho výrobného potenciálu a zvyšok doplnia tým, čo je voľne dostupné na trhu. Vyzerá to tak, že majú záujem byť v tejto oblasti čo najviac samostatní lebo majú politicky silného nepriateľa ktorý im sám nič nepredá (a Ukrajina o to asi ani nestojí), ale tiež musia počítať s tým, že ani niekto iný im to nemusí chcieť predať z politických dôvodov. Bude to zaujímavé sledovať aj keď ako profesný inžinier nerád vidím kopírovanie či iné vykrádanie pôvodného vzoruSkrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     15:23 14.08.2021

     Jsou v situaci, kdy se počítá vše bojeschopné, dívat se na to, zda jde o nelegální kopírování je v tomto případě, podle mně, druhořadé. Ale myslím si, že pro ně opravdu bude lepší ...Zobrazit celý příspěvek

     Jsou v situaci, kdy se počítá vše bojeschopné, dívat se na to, zda jde o nelegální kopírování je v tomto případě, podle mně, druhořadé. Ale myslím si, že pro ně opravdu bude lepší investovat do nových strojů, protože SU 27 a Migy 29, které Ukrajina má jsou zoufale zastaralé verze, pokud u nich nedojde k výměně za lepší radary, RWR a PLŘS, je to pořád jen kus železa z dob studené války.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      13:18 15.08.2021

      No, teoreticky s jistou pomocí by ty letadla mohli velmi slušně vybavit. SU 27 s elektronickaou výbavou a výzbrojí na úrovni F15 EX? Hmmm.... :D

      No, teoreticky s jistou pomocí by ty letadla mohli velmi slušně vybavit. SU 27 s elektronickaou výbavou a výzbrojí na úrovni F15 EX? Hmmm.... :D

 • lemkin
  14:31 13.08.2021

  Proto je rozhodnutí o nákupu v boji ověřených vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, navíc formou vláda-vláda, tak důležitý krok pro budoucí bojeschopnost vrtulníkového letectva AČR, ...Zobrazit celý příspěvek

  Proto je rozhodnutí o nákupu v boji ověřených vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, navíc formou vláda-vláda, tak důležitý krok pro budoucí bojeschopnost vrtulníkového letectva AČR, potažmo celé Armády ČR.

  Nevím co pan Grohman hulí, ale uvědomme si že:

  1) 4 slovy čtyři bitevní vrtulníky........
  2) PTŘS také ponesou jiné, odlišné od těch co jsou třeba na Pandurech a nově pořizovaných BVP........, pokud teda vůbec nějaké ponesou.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   14:51 13.08.2021

   já jsem ten úsudek pochopil, zkrátka u přetřených civilů nikdo neprošlapal cestu výcviku a nasazení PT prostředků a proč by to měla být zrovna AČR ? Příklad s Alcou je výmluvný.

   já jsem ten úsudek pochopil, zkrátka u přetřených civilů nikdo neprošlapal cestu výcviku a nasazení PT prostředků a proč by to měla být zrovna AČR ? Příklad s Alcou je výmluvný.

  • Scotty
   15:56 13.08.2021

   lemkin Stejně tak jako jinou PTŘS můžou nést Gripeny nebo L-159. Opravdové sjednocení leteckých střel přinese až AGM-179 JAGM (na Viper už je integrovaná). Čtyři bitevní vrtulníky ...Zobrazit celý příspěvek

   lemkin
   Stejně tak jako jinou PTŘS můžou nést Gripeny nebo L-159. Opravdové sjednocení leteckých střel přinese až AGM-179 JAGM (na Viper už je integrovaná).
   Čtyři bitevní vrtulníky je pořád lepší než nula.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    08:00 14.08.2021

    Scotty Nepořízení AGM 179 JAGM už k Viperům ukazuje jak krátkozrace AČR uvažuje. Nezapomínejte, že 4 kusy AH je stále o 4 více než AČR požadovala. :-) Když se ostatní prapůvodně ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Nepořízení AGM 179 JAGM už k Viperům ukazuje jak krátkozrace AČR uvažuje.
    Nezapomínejte, že 4 kusy AH je stále o 4 více než AČR požadovala. :-) Když se ostatní prapůvodně přizvaní uchazeči vyjádřili v tom smyslu, že zadaní AČR by nejlépe vyhověla kombinace UH a AH, tak byli odpálkovaní s tím, že všechny vrtulníky musely mít přepravní kapacitu osob.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     10:04 14.08.2021

     JAGM má zatím dva problémy. Omezenou dostupnost a vysokou cenu. To je spíš hudba budoucnosti, ale doufám že na ně jednou dojde.

     JAGM má zatím dva problémy. Omezenou dostupnost a vysokou cenu. To je spíš hudba budoucnosti, ale doufám že na ně jednou dojde.

     • flanker.jirka
      13:42 14.08.2021

      Zřejmě více rozhodne o tom co se pořídí za typ ozbrojených UAV.

      Zřejmě více rozhodne o tom co se pořídí za typ ozbrojených UAV.

    • Olaf
     13:19 14.08.2021

     S tím, že AČR si počíná krátkozrace byste měl pravdu, kdyby nákupy neprobíhaly podle stejného vzorce posledních dvacet let. Ty důsledně malé zásoby moderní techniky a munice, ...Zobrazit celý příspěvek

     S tím, že AČR si počíná krátkozrace byste měl pravdu, kdyby nákupy neprobíhaly podle stejného vzorce posledních dvacet let. Ty důsledně malé zásoby moderní techniky a munice, pořizované často ze zemí mimo NATO, vyhovuje Rusku a jeho přihrávačům. Moc by mě zajímalo, co, za gumy ty požadavky armády formulují, kolik z nich podepsalo souhlas se vstupem vojsk.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      13:37 14.08.2021

      Ti co museli podepsat souhlas se vstupem vojsk VS na území ČSSR jsou již dávno v důchodu, vždyť je to letos bude od té akce 53 let. Menší počty techniky souvisely s předpokládaným ...Zobrazit celý příspěvek

      Ti co museli podepsat souhlas se vstupem vojsk VS na území ČSSR jsou již dávno v důchodu, vždyť je to letos bude od té akce 53 let.
      Menší počty techniky souvisely s předpokládaným použitím v praxi, což se smrsklo na účast v zahraničních misích, když už u nás žádný konflikt nehrozil. A například počt KBVP Pandur klesly díky snížení financování resortu, původní počty byly plánované dobře. Podobně na tom bylo letectvo, kdy se v plánech z doby vstupu do NATO počítalo s pořízením až 36 nadzvukových letadel do Čáslavi a všechny L 159 (tehdy 72 kusů) měly jít do Náměště. Vrtulníkové letectvo mělo to štěstí, že se za část dluhů z ruska pořídily Mi 171 a Mi 35. A vzpomeňte si i na to, kolik chtěli původně vojáci modernizovat tanků T 72, kolik baterií PVO systémů.
      Vojáci si počty plánovali dobře, ale došly peníze a na penězích sedí politici.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      15:14 14.08.2021

      My sme mali mať dnes napríklad 272 ks plne modernizovaných T-72 a máme ich 22. Niekde sa stala chyba v plánovaní...

      My sme mali mať dnes napríklad 272 ks plne modernizovaných T-72 a máme ich 22. Niekde sa stala chyba v plánovaní...

     • flanker.jirka
      15:26 14.08.2021

      Miroslav
      Nebojte, za pár let je tam budete mít, až se o vás šábne Orbán s Kaczynskim :-)

      Miroslav
      Nebojte, za pár let je tam budete mít, až se o vás šábne Orbán s Kaczynskim :-)

     • Miroslav
      16:01 14.08.2021

      Poľsko nikdy nemalo dobyvačné chute na Slovensku. Naopak, to Slovensko napadlo Poľsko v roku 1939. Poľsko to nikdy nijak neriešilo a fakticky sa na to dávno zabudlo. Čo sa Maďarska ...Zobrazit celý příspěvek

      Poľsko nikdy nemalo dobyvačné chute na Slovensku. Naopak, to Slovensko napadlo Poľsko v roku 1939. Poľsko to nikdy nijak neriešilo a fakticky sa na to dávno zabudlo. Čo sa Maďarska týka, tak to je o dosť zložitejšie a Maďarské vládne špičky sa nikdy nezmierili s históriou. Posledný incident je len niekoľko dní starý keď maďarský predseda parlamentu prišiel na náš juh odhaliť pamätník vysídlencom, čo opäť skončilo diplomatickou roztržkou a zásahom nášho ministra zahraničných vecí. Slovensko ani Maďarsko sa pritom zásadne druhej strane nikdy neospravedlňuje lebo by to bol prejav slabosti. Áno, naše vzťahy s Maďarskom sú dlhodobo aj historicky veľmi komplikované a budú také aj naďalej. A áno, v regióne strednej Európy sme (SR a HU) snáď jediným kandidátom na ozbrojený konflikt. S tým žijeme celý život. Ale rozhodne si nemyslím, že by Maďarsko malo niečo navyše čím by nás dokázali poraziť. Po prezbrojení na F-16 bude naše nadzvukové letectvo mať navrch minimálne po kvalitatívnej stránke. BVP kupujú v podstate rovnaký počet ako my, navyše my máme stovky starších BVP-1/2 ktoré Maďarsko nemá vôbec. Tankov tiež kúpili toľko koľko ich budeme kupovať aj my. Naozaj nevidím dôvod sa báť Maďarskej armádySkrýt celý příspěvek

     • Olaf
      19:19 14.08.2021

      Flanker: většina jistě aspoň přísahala bránit socialistické zřízení po boku sovětské armády, to je podobné. Přísaha je vážná věc. Tihle lidé, pokud rozhodují o zakázkách, se asi ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker: většina jistě aspoň přísahala bránit socialistické zřízení po boku sovětské armády, to je podobné. Přísaha je vážná věc. Tihle lidé, pokud rozhodují o zakázkách, se asi nepřetrhnou v přeorientování země na dříve nepřátelský Západ. A mohou být spolu s Komunisty,spd,Zemanem, Trikolorou,prostě ruskou vlivovou klikou, užitečnými idioty Ruska, ve snaze udržet svou bývalou kolonii co nejvíc na okraji NATO. Kdyby naše gumy měly takovou starost o bojeschpopnost naší techniky, musely by prosazovat okamžité zrušení tendru na BVP a použití financí z tendru na dotažení stávajících, nedotažených projektů. Mimo jiné právě projektu H1, počty, Hellfiry. A když nám Američani nabízí dodání strojů o rok dřív, že odpovědí nebude trapné ticho.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      20:54 14.08.2021

      Miro: souhlas

      Miro: souhlas

     • Scotty
      21:12 14.08.2021

      Olaf
      Ty seš dobře mimo.

      Olaf
      Ty seš dobře mimo.

     • klingacik
      13:00 15.08.2021

      @Miroslav 16:01 14.08.2021 "Poľsko nikdy nemalo dobyvačné chute na Slovensku. Naopak, to Slovensko napadlo Poľsko v roku 1939." Na vysvetlenie si treba prečítať nekorektnú verziu ...Zobrazit celý příspěvek

      @Miroslav 16:01 14.08.2021
      "Poľsko nikdy nemalo dobyvačné chute na Slovensku. Naopak, to Slovensko napadlo Poľsko v roku 1939."

      Na vysvetlenie si treba prečítať nekorektnú verziu Mníchovskej dohody. Poľsko nedovolilo presun sovietskej armády + zabralo časť územia ČSR. Takže sa z pohľadu Slovenského štátu sa dobýjalo stratené územie. Na mieste je aj otázka, či sme vtedy mali vôbec na výber, keďže sme boli satelit Nemeckej ríše.

      "Poľsko to nikdy nijak neriešilo a fakticky sa na to dávno zabudlo."

      Bodaj by nie. Stále majú územia pridelené Trianonskou zmluvou. Zo slovenského pohľadu by sa aj tak nič významne nezískalo. Stačia nám tie hlúpe roztržky s Maďarskom.

      Týmto nechcem nejako obhajovať agresivitu voči ostatným štátom, ale som rozhodne proti glorifikovaniu Poľska ako nejakého nevinného anjela. Majú viac než dosť masla na hlave.Skrýt celý příspěvek

     • klingacik
      13:09 15.08.2021

      @ Miroslav "A áno, v regióne strednej Európy sme (SR a HU) snáď jediným kandidátom na ozbrojený konflikt" Nič v zlom ale to je pekná utópia. Čím by sa bojovalo a čím, resp. ako ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Miroslav

      "A áno, v regióne strednej Európy sme (SR a HU) snáď jediným kandidátom na ozbrojený konflikt"

      Nič v zlom ale to je pekná utópia. Čím by sa bojovalo a čím, resp. ako by sa kontrolovalo dobyté územie? Ani jeden štát nemá zdroje na reálny ozbrojený konflikt.

      Keď už tu ide o ideologicky konflikt. "Pridaj sa k Maďarom a budeš .... neviem .... súčasťou úspešného národa"... niečo na ten štýl. Veď ako prebiehala maďarizácia? Z tohto pohľadu pozerám aj na súčasné akvizície. Je to o prestíži, že my na to máme.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:23 15.08.2021

      @ klingacik "Poľsko nedovolilo presun sovietskej armády + zabralo časť územia ČSR." 1. V prvom rade si nám nevysvetlil, prečo by Poľsko malo povoliť presun RKKA cez svoje ...Zobrazit celý příspěvek

      @ klingacik

      "Poľsko nedovolilo presun sovietskej armády + zabralo časť územia ČSR."

      1. V prvom rade si nám nevysvetlil, prečo by Poľsko malo povoliť presun RKKA cez svoje územie..... Evidentne ti nedochádza jeden významný detail - sovietsko-poľská zmluva o neútočení z roku 1932 a nemecko-poľská zmluva o neútočení z roku 1934....

      2. Zároveň si asi nepočul o ponuke československej vlády poľskej vláde ohľadom sporných území.... ČSR sľúbila sporné územia Poľsku výmenou za neutralitu v prípadnom československo-nemeckom konflikte.....

      3. Už počas Mníchova za českým chrbtom rokovali ruka v ruke Nemci s HSĽS.... dalo by sa teda povedať, že aj Slováci vrážali nôž do chrbta Československu....

      Tak si teda nalejme čistého vína.... vykrikovanie neprávostí nevedie nikam....Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:48 15.08.2021

      klingacik Adept na konflikt v zmysle, že v strednej Európe nepoznám 2 krajiny ktoré by mali tak dlhodobo vyhrotené vzťahy ako práve SR a HU. Nič menej nepredpokladám, že by až k ...Zobrazit celý příspěvek

      klingacik

      Adept na konflikt v zmysle, že v strednej Európe nepoznám 2 krajiny ktoré by mali tak dlhodobo vyhrotené vzťahy ako práve SR a HU. Nič menej nepredpokladám, že by až k takému scenáru prišlo, že by to došlo do štádia ozbrojené konfliktu. Možno len v prípade, že by niekedy v budúcnosti Maďarsko chcelo využiť iný oveľa väčší konflikt na území Európy. Ale to už značne špekulujem.Skrýt celý příspěvek

     • klingacik
      23:25 15.08.2021

      @Ján Paliga "Tak si teda nalejme čistého vína.... vykrikovanie neprávostí nevedie nikam...." Súhlasím. Nemienim tu teraz viesť vlákno, kto koho skôr podrazil. Nemá to zmysel. V ...Zobrazit celý příspěvek

      @Ján Paliga

      "Tak si teda nalejme čistého vína.... vykrikovanie neprávostí nevedie nikam...."

      Súhlasím. Nemienim tu teraz viesť vlákno, kto koho skôr podrazil. Nemá to zmysel. V Európe viedol vojnu už každý s každým. Na každého sa vždy niečo nájde. Vráťme sa k technike.Skrýt celý příspěvek

    • Brakant
     23:02 14.08.2021

     JAGM stojej jednou tolik než Hellfire v posledních modifikacích umožňujících mj. vedení úderu z více úhlů. Takže to jsou stále hodně výkonné a účinné zbraně...

     JAGM stojej jednou tolik než Hellfire v posledních modifikacích umožňujících mj. vedení úderu z více úhlů. Takže to jsou stále hodně výkonné a účinné zbraně...

    • Klimesov
     07:21 16.08.2021

     flanker.jirka Je nesmysl pořizovat v tuto chvíli AGM 179 JAGM, když naši piloti neumí používat ani střely HELLFIRE. Bude trvat cca 5 let než se naši piloti a armáda jako celek ...Zobrazit celý příspěvek

     flanker.jirka
     Je nesmysl pořizovat v tuto chvíli AGM 179 JAGM, když naši piloti neumí používat ani střely HELLFIRE.
     Bude trvat cca 5 let než se naši piloti a armáda jako celek nějakým způsobem naučí využívat aspoň základních dovedností systému H-1, takže je nesmysl nyní nakupovat kvanta munice na sklad, kdy valná většina by tam stejně jen zabírala místo.
     Větší nákupy munice pro systém H-1 začnou dávat smysl až za cca 5 let.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      09:30 03.09.2021

      Proč by to byl nesmyl. je úplně jedno zda se učíte něco nového, nebo musíte opustit staré návyky a učit se nové. Vycvičeni jsou, jde jen o to zacvičit se na novou techniku. Když si ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč by to byl nesmyl. je úplně jedno zda se učíte něco nového, nebo musíte opustit staré návyky a učit se nové. Vycvičeni jsou, jde jen o to zacvičit se na novou techniku. Když si koupíte nové auto, taky se neučíte řídit znovu...Skrýt celý příspěvek

  • Brakant
   22:43 14.08.2021

   Co hulí pan Grohman mě až tak nezajímá, protože mu to zjevně pomáhá, ale vy byste měl přestat chlastat tu vodu z akumulátoru... :)

   Co hulí pan Grohman mě až tak nezajímá, protože mu to zjevně pomáhá, ale vy byste měl přestat chlastat tu vodu z akumulátoru... :)

 • Matesaax
  14:28 13.08.2021

  Mě teda maďarsky nákup vrtulníku jako neuvěřitelný omyl nepřijde. Budou mít dvacet!!! víceúčelových vrtulniku schopných pokrýt širokou škálu úkolů od výcviku přepravu až bojovou ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě teda maďarsky nákup vrtulníku jako neuvěřitelný omyl nepřijde. Budou mít dvacet!!! víceúčelových vrtulniku schopných pokrýt širokou škálu úkolů od výcviku přepravu až bojovou podporu. A ač je americky Viper špičkový stroj, tak bych tady měl raději dvacet těch H145 než čtyři Vipery. A těch osm Venomu nic neřeší. Podobnou kapacitu mají i staré dobré Sokol a nakonec taznym koněm stejně budou nadále Mi-171.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   14:36 13.08.2021

   Ten Venom je krok vedľa. Úplne zbytočný nákup niečoho čo nepotrebujete. Viem, teraz mi tu kde kto začne vysvetľovať, že Venom patrí k Viperom a dostanem za to kopu mínusiek. Ale aj ...Zobrazit celý příspěvek

   Ten Venom je krok vedľa. Úplne zbytočný nákup niečoho čo nepotrebujete. Viem, teraz mi tu kde kto začne vysvetľovať, že Venom patrí k Viperom a dostanem za to kopu mínusiek. Ale aj tak, môj názor to nezmení. Príde mi to ako scéna z filmu Tetovaný kde Funes predáva Modiglianiho na koži Jeana Gabina pod podmienkou, že k tomu za miliardu kúpia "nepredajné ohavné obrazy"Skrýt celý příspěvek

   • JP--
    14:52 13.08.2021

    Chyba je počet ne výběr, 4 je málo na tom se shodnou všichni, že minimálné počty měly být 6+12 je jasný každýmu, kromě mininsterstva, ale co uděláš. Maďarská volba je asi taky Ok, ...Zobrazit celý příspěvek

    Chyba je počet ne výběr, 4 je málo na tom se shodnou všichni, že minimálné počty měly být 6+12 je jasný každýmu, kromě mininsterstva, ale co uděláš. Maďarská volba je asi taky Ok, určitě lepší než neservisovatelný zbytky 24řek.
    V našich poměrech když u nás se diskutuje jestli jsou nutný NVG pro každýho vojáka a balistika se konečně nová kupuje po x letech a L-159 o který píše JG v článku to je tragédie sama o sobě, je vůbec zázrak, že se něco koupí. To, že je to bez munice je takový místní folklór, kterýmu věří i někteří vojáci, že se jako munice koupí v budoucnu :(Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     14:54 13.08.2021

     Ešte by som to chápal keby bol ten pomer 8/4 v prospech Viperov, ale takto to nedáva zmysel vôbec. Môj názor...

     Ešte by som to chápal keby bol ten pomer 8/4 v prospech Viperov, ale takto to nedáva zmysel vôbec. Môj názor...

     • Jura99
      15:07 13.08.2021

      vůbec ne. Venom, resp. odolný prověřený vrtulník pro přepravu výsadkářů je k výsadkovému pluku nezbytnost.

      vůbec ne. Venom, resp. odolný prověřený vrtulník pro přepravu výsadkářů je k výsadkovému pluku nezbytnost.

     • Miroslav
      15:09 13.08.2021

      V čom je Venom odolnejší ako povedzme BH alebo Sokol ak ho musí chrániť Viper?

      V čom je Venom odolnejší ako povedzme BH alebo Sokol ak ho musí chrániť Viper?

     • Jura99
      15:17 13.08.2021

      Srovnává se s H145M, což je civilní skořápka. UH-60 je robustní a vyhověl by, ale nebyl vybrán, protože je o něco větší a Venom měl výhodu sílení dílů s bitevníkem. Sokol je ...Zobrazit celý příspěvek

      Srovnává se s H145M, což je civilní skořápka. UH-60 je robustní a vyhověl by, ale nebyl vybrán, protože je o něco větší a Venom měl výhodu sílení dílů s bitevníkem. Sokol je převlečený Mi-2 a nemá takové reference na tuto službu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:48 13.08.2021

      Miroslav Každý kdo reálně počítá s nasením transportních vrtulníků by měl řešit jejich doprovod. Vaše armáda na to šla od lesa a a nakoupila drahé vojenské vrtulníky ovšem zcela ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Každý kdo reálně počítá s nasením transportních vrtulníků by měl řešit jejich doprovod.
      Vaše armáda na to šla od lesa a a nakoupila drahé vojenské vrtulníky ovšem zcela bez možnosti jejich reálného nasazení.
      Náš Venom je odolnější v tom že bude mít stejné systémy vlastní ochrany jako jejich americký protějšek. Sokol je taková mírové holubice jako vás Hawk, ale za zlomek jejich ceny. S jejich bojovým nasazením nikdo nepočítá.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:23 14.08.2021

      Jura99 Ve skutečnosti právě UH 60 je jediným typem, který by plně vyhověl zadání AČR, ve verzi Battle Hawk. AČR totiž stále tvrdila, že bitevníky nechce a stále si stála za tím, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Ve skutečnosti právě UH 60 je jediným typem, který by plně vyhověl zadání AČR, ve verzi Battle Hawk. AČR totiž stále tvrdila, že bitevníky nechce a stále si stála za tím, že chce i přepravní kapacitu osob. A oproti 80% shodné logistiky by mělo všech 12 strojů 100% shodnost.
      https://www.lockheedmartin.com... Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:32 14.08.2021

      battlehawk je komercni projekt nezavedeny u spojencu. Zase chceme original ? Tam plati co je psano v clanku. Krome toho je UH60 slaby ve stoupavosti neni to bitevnik.

      battlehawk je komercni projekt nezavedeny u spojencu. Zase chceme original ? Tam plati co je psano v clanku. Krome toho je UH60 slaby ve stoupavosti neni to bitevnik.

     • Torong
      07:37 14.08.2021

      "AČR totiž stále tvrdila, že bitevníky nechce a stále si stála za tím, že chce i přepravní kapacitu osob." Ano, ale jen do té doby než zjistili, že mohou mít oboje, jak přepravu, ...Zobrazit celý příspěvek

      "AČR totiž stále tvrdila, že bitevníky nechce a stále si stála za tím, že chce i přepravní kapacitu osob."
      Ano, ale jen do té doby než zjistili, že mohou mít oboje, jak přepravu, tak bitevník v podobě H1...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:06 14.08.2021

      battlehawk je omyl, když si naložím věci proti tankům, tak nepovezu přeci výsadek, abych jej ohrozil v bitevní akci. A vozit to jen tak co kdyby, tak zase omezuju zátěží kapacitu ...Zobrazit celý příspěvek

      battlehawk je omyl, když si naložím věci proti tankům, tak nepovezu přeci výsadek, abych jej ohrozil v bitevní akci. A vozit to jen tak co kdyby, tak zase omezuju zátěží kapacitu stroje, zpomaluju ho atd. A létat bez výsadku na bitevní akce, proč zase vozit krabici vzduchu ? Když poletí formace H-1, tak se asi neodpojí Venom naložený výsadkem, aby zaútočil i s výsadkem na náhodně zjištěný tank. Odpojí se AH-1Z a jde na to.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:12 14.08.2021

      Jura99 Každý typ vrtulníku je originál. V případě Battle Hawku jde o to, že většina letectev, která chce PTŘS používá i čistokrevné bitevníky. Spojenci v Evropě používají UH 60, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Každý typ vrtulníku je originál. V případě Battle Hawku jde o to, že většina letectev, která chce PTŘS používá i čistokrevné bitevníky. Spojenci v Evropě používají UH 60, sice ne v plné výbavě, ale oproti tomu v Evropě nikdo nelétá s UH 1 a AH 1.
      Jestliže je Battle Hawk omyl, tak v tom případě je omylem celé zadání AČR, které přesně takto vybavený vrtulník požadovalo, tj. vrtulník schopný přepravy určitého počtu osob a schopnost používat PTŘS. Naopak, AČR nepožadovala bitevník.
      Omezení, které přisuzujete Battle Hawku má i UH 1, jen s tím, že UH 60 má k dispozici větší zálohu na celkovou nosnost a přepravní kapacitu osob. A upřímně, pokud se MO ČR při nákupu ošívalo snižováním závislosti na Rusku, tak 12 UH 60 má větší šanci kompenzovat i logistický výpadek při provozu Mi 171 než 8 UH 1.

      Totong
      Najděte mi někde zmínku o tom, že AČR požadovala bitevník, předem děkuji za odkaz. To že kombinace UH 1 a AH 1 je z logistického hlediska asi nejvýhodnější nabídkou mezi vrtulníky kategorie AH a UH je věcí druhou, stále dle původního zadání Vipery neplnily požadavek na přepravu osob. K tomuto kompromisu mělo dojít dříve a viděli bychom, kdo jakou kombinaci dokáže nabídnout, s největší pravděpodobností by to AH1 a UH 1 vyhrál, ale už regulérně, a při porovnávání počtu pořizované přepravní a bitevní kapacity.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      13:04 14.08.2021

      Mať 1 stroj ktorý dokáže plniť úlohy "od každého trochu a pritom ani jednu poriadne" je blbosť. To zistili už aj v Rusku keď Mi-24 nahradili Mi-28 ktorý už nemá priestor pre ...Zobrazit celý příspěvek

      Mať 1 stroj ktorý dokáže plniť úlohy "od každého trochu a pritom ani jednu poriadne" je blbosť. To zistili už aj v Rusku keď Mi-24 nahradili Mi-28 ktorý už nemá priestor pre výsadok ale len akúsi kapsulu kde sa núdzovo, za veľmi ťažkých podmienok odvezú (evakuujú) dvaja piloti iného zostreleného stroja. Ak si letectvo nemôže dovoliť mať kombináciu čistokrvných bojovníkov a transportných strojov v zmysluplnom počte, potom je najlepším riešením dať útočnú výzbroj na ľahký vrtuľník typu H-145 alebo AW-139 (aj keď ja by som radšej videl militarizovaný AW-109)Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      13:50 14.08.2021

      Miroslav A v roli takového univerzálu mi přijde lepší UH60, než italské stroje. Už jen protože je v Evropě provozuje více států, včetně US Army. To co amíci umí udělat z UH 60 ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      A v roli takového univerzálu mi přijde lepší UH60, než italské stroje. Už jen protože je v Evropě provozuje více států, včetně US Army. To co amíci umí udělat z UH 60 italové nedokážou.
      https://www.lockheedmartin.com...
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      15:05 14.08.2021

      Nedovolil by som si si tvrdiť, že vyzbrojený UH-60 by bol zlý, akurát považujem za finančné efektívnejšie mať UH-60 ako transportný a ako alternatíva útočného napríklad AW-109M. ...Zobrazit celý příspěvek

      Nedovolil by som si si tvrdiť, že vyzbrojený UH-60 by bol zlý, akurát považujem za finančné efektívnejšie mať UH-60 ako transportný a ako alternatíva útočného napríklad AW-109M. UH-60 je totiž dosť drahý na nákup vo väčšom počte tak, aby polovica bola bojová a polovica transportná. Je to skôr otázka skôr peňazí.Skrýt celý příspěvek

     • Brakant
      22:48 14.08.2021

      Jenže váš názor nelze brát bohužel příliš vážně, když evidentně nechápete termín balistická tolerance (respektive jste o něm doposud neměl ani tušení), takže jste schopen položit i ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenže váš názor nelze brát bohužel příliš vážně, když evidentně nechápete termín balistická tolerance (respektive jste o něm doposud neměl ani tušení), takže jste schopen položit i tak hloupou otázku, jaký je rozdíl v odolnosti mezi Sokolem a Venomem...Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      08:13 15.08.2021

      Brakant: Ešte raz sa poriadne nadýchni, a potom ešte raz a snáď sa ti mozog prekrví dostatočne na to aby si pochopil, o čom je reč. Že sa neporovnáva úroveň balistickej ochrany ...Zobrazit celý příspěvek

      Brakant: Ešte raz sa poriadne nadýchni, a potom ešte raz a snáď sa ti mozog prekrví dostatočne na to aby si pochopil, o čom je reč. Že sa neporovnáva úroveň balistickej ochrany Venomu a SokolaSkrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:38 13.08.2021

     JP--
     Celý současný nákup munice je postavený na tom že se po zavedení a výcviku pilotů dokoupí další munice.

     JP--
     Celý současný nákup munice je postavený na tom že se po zavedení a výcviku pilotů dokoupí další munice.

     • JP--
      16:29 13.08.2021

      Na tomhle je založená celá naše armáda, ale co se v posledních letech koupilo.... Pár řízenejch bomb pro letecvo (kolik jich je jich v reálu cca 400) a to je tak všechno. Spike ...Zobrazit celý příspěvek

      Na tomhle je založená celá naše armáda, ale co se v posledních letech koupilo.... Pár řízenejch bomb pro letecvo (kolik jich je jich v reálu cca 400) a to je tak všechno. Spike pro pandury jsou 2-3 na mašinu max a to přehánim, gránáty do 30tek nejsou. Ammramy a AIM-9 škoda mluvit, pro PVO je munice tak pro RBS-70, Kuby jsou sežraný rezavý a starý. Minomety, dělostřelectvo nic, munice stará. Ruční zbraně+- možná, ale RPG -7 a 75M za kus moderní munice nepovažuju. Granáty poslední várka se nekoupila, PTŘS šrot, speciálové mají pár Javelinů, no nějak ty nákupy nevidím, vždycky se řiká munice se koupí, vybavení se pořídí, ale skutek utek.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:01 13.08.2021

      V plánu je nakupovat střely a další bomby pro letectvo kolem roku 2025. Neřízených střel se s H-1 bude kupovat pod si vzpomínám kolem 400 kusů + přes 100 kitů APKWS. Takže se nedá ...Zobrazit celý příspěvek

      V plánu je nakupovat střely a další bomby pro letectvo kolem roku 2025. Neřízených střel se s H-1 bude kupovat pod si vzpomínám kolem 400 kusů + přes 100 kitů APKWS. Takže se nedá řičet že se s mimy nic nekupuje.
      Jinak samozřejmě že vnitřní dluh armády je velký a nikdo to ani nezastírá. Pokud půjde financování armády tak jek je predikováno bude to trvat opravdu mnoho let než se z toho vyhrabe. Ovšem munice se dá v případě potřeby nakupit poměrně rychle. Důležité je nakoupit to co tu munici spotřebovává.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:16 14.08.2021

      Scotty Sorry, ale AČR se z toho dluhu nevyhrabe, to by někdo musel hodně říznout do stolu a začít hospodařit v resortu MO úplně jinak, než doposud. V AČR se až moc peněz projí na ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Sorry, ale AČR se z toho dluhu nevyhrabe, to by někdo musel hodně říznout do stolu a začít hospodařit v resortu MO úplně jinak, než doposud. V AČR se až moc peněz projí na běžných výdajích.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      10:23 14.08.2021

      /V AČR se až moc peněz projí na běžných výdajích./ Což je u profesionální armády vcelku běžné. Mohlo by pomoct kdyby se MO zbavilo vyplácení výsluh a různých dávek a přesunulo to ...Zobrazit celý příspěvek

      /V AČR se až moc peněz projí na běžných výdajích./
      Což je u profesionální armády vcelku běžné. Mohlo by pomoct kdyby se MO zbavilo vyplácení výsluh a různých dávek a přesunulo to na ministerstvo sociálních věcí.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:32 14.08.2021

      Scotty Přenesením výdajové stránky za výsluhy jinam efektivitu systému nezlepšíte, ale přesunout by se dal například i umělecký soubor nebo sportovci. Neberu úroveň výdajů v ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Přenesením výdajové stránky za výsluhy jinam efektivitu systému nezlepšíte, ale přesunout by se dal například i umělecký soubor nebo sportovci.
      Neberu úroveň výdajů v porovnání s braneckou armádou, ale v celkové efektivitě systému. Resort stále musí živit spoustu zbytečných zařízení. Na co má resort obrany například 5 letišť?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:16 14.08.2021

      flanker.jirka
      Třeba proto že každé z těch letišť má nějaký smysl udržet.
      Dukla a folklorní soubor představují naprosto nevýznamný zlomek rozpočtu.

      flanker.jirka
      Třeba proto že každé z těch letišť má nějaký smysl udržet.
      Dukla a folklorní soubor představují naprosto nevýznamný zlomek rozpočtu.

     • JP--
      14:31 17.08.2021

      Právě co já vidím jako největší problém těchto nákupů je, že se nekoupí celý systém najednou. Tj. Zbraně, servis, munice, výcvik, logistická podpora. Místo toho se koupí pár ...Zobrazit celý příspěvek

      Právě co já vidím jako největší problém těchto nákupů je, že se nekoupí celý systém najednou. Tj. Zbraně, servis, munice, výcvik, logistická podpora. Místo toho se koupí pár zbraní, pak se řeší (doktrína) výcvik, možná se přikoupí servis (když se zjistí, že je problém) a na munici se nedostane, o logistice se asi stejně nemá cenu bavit, ta se v AČR bohužel systémově dlouhodobě, dle mého, neřeší. Stejné to bude s BVP koupí se BVP (Ok, základní výcvik + servis má být ve smlouvě hurá), nová logistika, dílny vyprošťováky nic, podvaly nic, nový auta k nim nic (ten šrot co se ve valné většině provozuje je špatný a nových věcí jsou kusy, které nestačí. Munice, nic, někdo tady ještě navrhoval ať se to koupí bez APS, že se přikoupí, čirá utopie. Tohle mě štve, koupí se zbraň a nešeří se ekosystém kolem, nebo se řeší ad hoc a málo. O průběžné modernizaci a standardizaci se asi ani bavit nemusíme, ta neexistuje stačí se podívat na to klik různých tater v AČR jezdí, nebo jak vypadají MI-171, nebo Alcy přístrojově. Uhčka na tom asi budou lépe protože USMC a výrobce bude tlačit na upgrady srovnatelné s USMC, ale bez zbraní to je opět polovičaté řešení.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    14:54 13.08.2021

    Já vím Miroslave. Daleko více potřebujeme Zuzanu 2. :D

    Já vím Miroslave. Daleko více potřebujeme Zuzanu 2. :D

    • Miroslav
     14:56 13.08.2021

     Čo do toho pletieš Zuzanu? A nezabudni na prosím v odpovedi presvedčiť, že túto tému som otvoril ja. Ďakujem vopred

     Čo do toho pletieš Zuzanu? A nezabudni na prosím v odpovedi presvedčiť, že túto tému som otvoril ja. Ďakujem vopred

  • Jura99
   14:48 13.08.2021

   H145M je použitelný lehký transportní vrtulník a najde své uplatnění přinejmenším v týlu. Pro boj s tanky to je skutečně omyl. Jeho jediná protitanková funkce může být, že přiblíží ...Zobrazit celý příspěvek

   H145M je použitelný lehký transportní vrtulník a najde své uplatnění přinejmenším v týlu. Pro boj s tanky to je skutečně omyl. Jeho jediná protitanková funkce může být, že přiblíží PT střelu o něco blíž k nepříteli, tedy tak za horizont, odpálí ji a rychle zmizí. Stejnou funkci zvládá bezpilotník.
   Venom je vrtulník určený pro transport vzdušné pěchoty přímo na bojiště. Při vší zranitelnosti, kterou bohužel každý vrtulník má, je Venom ještě mezi těmi stroji, co se k tomuto účelu uvažovat vůbec dají.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    14:53 13.08.2021

    Definuj prosím pojem "vzdušná pechota"

    Definuj prosím pojem "vzdušná pechota"

    • Torong
     15:00 13.08.2021

     V případě potřeby náš výsadkový pluk. Pro jeho potřeby byly Venomy kupovány.

     V případě potřeby náš výsadkový pluk. Pro jeho potřeby byly Venomy kupovány.

     • Matesaax
      18:05 13.08.2021

      Já nevím proč všichni ohledně Venomu pořád řeší Vysadkovy pluk. Chápal bych, kdyby se kupovaly třeba Chinooky či AW-101,tak je to jasné, ale relativně malý Venom v počtu osm kusů, ...Zobrazit celý příspěvek

      Já nevím proč všichni ohledně Venomu pořád řeší Vysadkovy pluk. Chápal bych, kdyby se kupovaly třeba Chinooky či AW-101,tak je to jasné, ale relativně malý Venom v počtu osm kusů, coz znamená že v provozu jich bude tak pět moc neřeší. Letka osvědčených sedmnáctek má daleko vyšší přepravní schopnosti.Je škoda, že se nekoupilo 10-12 Viperu a za deset let třeba 12 Blackhawku a nebylo by co řešit.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:58 13.08.2021

      Metasax: BH je kapacitou bliz k Venomu nez k Mi17. A za deset let ? To snad bude aktualni konvertoplan ne ? :-).

      Metasax: BH je kapacitou bliz k Venomu nez k Mi17. A za deset let ? To snad bude aktualni konvertoplan ne ? :-).

     • Miroslav
      21:55 13.08.2021

      Jura: Ty nikdy nesklameš :-) Že konvertoplány

      Jura: Ty nikdy nesklameš :-) Že konvertoplány

     • Jura99
      13:38 15.08.2021

      Miroslav: jelikoz UH bude v radu deseti let asi nahrazen bud konvertoplanem nebo tlacnou vrtuli, asi nepujde koupit z USA nic jineho, v dobe kdy to bude u nas aktualni.

      Miroslav: jelikoz UH bude v radu deseti let asi nahrazen bud konvertoplanem nebo tlacnou vrtuli, asi nepujde koupit z USA nic jineho, v dobe kdy to bude u nas aktualni.

     • Miroslav
      22:58 15.08.2021

      Myslím, že horizont 10 rokov je veľmi optimistický, až nereálny na úplnú náhradu UH-60 niečím iným. Ešte tak si viem predstaviť, že časť BH prestávajú na tlačnú vrtuľu ale rozhodne ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím, že horizont 10 rokov je veľmi optimistický, až nereálny na úplnú náhradu UH-60 niečím iným. Ešte tak si viem predstaviť, že časť BH prestávajú na tlačnú vrtuľu ale rozhodne by som sa stavil, že vrtuľníky klasickej koncepcie tak skoro z neba nezmiznú. Rozhodne ich nenahradia konvertoplány, aspoň nie v plnom rozsahuSkrýt celý příspěvek

    • Jura99
     15:11 13.08.2021

     slyšíš poprvé ? :-) Zkrátka vzdušný výsadek, přeprava vojáků na pozici vzduchem.

     slyšíš poprvé ? :-) Zkrátka vzdušný výsadek, přeprava vojáků na pozici vzduchem.

     • Miroslav
      15:15 13.08.2021

      Poznám vzdušné sily, vzdušný výsadok, poznám námornú pechotu ale pojem "vzdušná pechota" počujem prvýkrát. Dokonca ani Google to nepozná, a to som zadával v slovenčine aj češtine

      Poznám vzdušné sily, vzdušný výsadok, poznám námornú pechotu ale pojem "vzdušná pechota" počujem prvýkrát. Dokonca ani Google to nepozná, a to som zadával v slovenčine aj češtine

     • Jura99
      15:27 13.08.2021

      je to trochu staromódní výraz, dej si to ve vyhledávači do uvozovek jako spojený výraz a něco ti určitě vyskočí.

      je to trochu staromódní výraz, dej si to ve vyhledávači do uvozovek jako spojený výraz a něco ti určitě vyskočí.

     • Brakant
      14:06 17.08.2021

      Zbytečné vysvětlovat lidem, pro které je alfou omegou správná formulace, ale smysl sdělení jim uniká...

      Zbytečné vysvětlovat lidem, pro které je alfou omegou správná formulace, ale smysl sdělení jim uniká...

    • flanker.jirka
     07:30 14.08.2021

     Miroslav
     Pojem vzdušná pěchota jsou vojáci přepravovaní vzduchem, pro aeromobilní operace. Což je úlohou přepravních vrtulníků. Z UH 1 nikdo nebude skákat na padáku.

     Miroslav
     Pojem vzdušná pěchota jsou vojáci přepravovaní vzduchem, pro aeromobilní operace. Což je úlohou přepravních vrtulníků. Z UH 1 nikdo nebude skákat na padáku.

  • Scotty
   16:14 13.08.2021

   Matesaax Jako vrtulník primárně pro službu v zázemí (omezeně nasaditelný pro průzkum nebo bojovou podporu) je to určitě dobrý stroj. Ovšem je to pořád poměrně malý vrtulník a pro ...Zobrazit celý příspěvek

   Matesaax
   Jako vrtulník primárně pro službu v zázemí (omezeně nasaditelný pro průzkum nebo bojovou podporu) je to určitě dobrý stroj. Ovšem je to pořád poměrně malý vrtulník a pro výsadky kdy je potřeby rychle opustit stroj se tím pádem příliš nehodí.

   Od zavedení H-1 si nikdo nesliboval vyřazení Mi-171. Účel jejich nákupu je vyřadit Mi-24.

   Srovnávat Sokol s Venomem je hodně mimo. Sokol ani náhodou nedosahuje úrovně Venomu v žádném myslitelném parametru. Až jednou Sokol skončí bylo by asi ideální ho nahradit právě H154M. Právě na takové to domácí létaní jako kurýrní a SAR stroj.Skrýt celý příspěvek

   • Brakant
    22:54 14.08.2021

    Přesně tak... A já osobně bych nebyl ani proti tomu nahradit Sokoly třeba AW139M. To je přesně ten typ služby, ke které jsou ostatně používané i všude jinde.

    Přesně tak... A já osobně bych nebyl ani proti tomu nahradit Sokoly třeba AW139M. To je přesně ten typ služby, ke které jsou ostatně používané i všude jinde.

  • Horny
   01:04 14.08.2021

   Víceúčelový vrtulník sice pokryje širokou škálu úkolů, otázkou ale je, jak dobře. Například pokud H145M unese 2 ks. Hellfire (příp. Spike ER atp.) tak 20 strojů unese: 20x2= 40 ...Zobrazit celý příspěvek

   Víceúčelový vrtulník sice pokryje širokou škálu úkolů, otázkou ale je, jak dobře.
   Například pokud H145M unese 2 ks. Hellfire (příp. Spike ER atp.) tak 20 strojů unese: 20x2= 40 ks.
   4 Vipery unesou: 4x16 = celkem 64 střel (plus 4x2= 8 raket Sidewinder + 4x rotační kanón 20mm).

   Venomy se se Sokoly nedají srovnávat, protože UH-1Z je mašina pro nasazení v první linii, zatímco poslat naše W-3A do takových podmínek by byla prakticky vražda. H145M může být výbornou náhradou právě za dosluhující Sokoly.

   Nechápu proč do toho taháš Mi-171š. Ty mají svoje úkoly a po vyřazení Mi-8 a Mi-17 budou mít práce nad hlavu. Jejich náhradou (s níž se ale zhtuba počítá až okolo roku 2035) by mohli být třeba CH-47 Chinook (tedy jestli se bude vůbec ještě vyrábět), CH-53 King Stallion (jestli překoná problémy, zejména finanční) nebo možná i V-22 Osprey.

   Obecně mícháš dohormady lehké, střední, těžké a bitevní vrtulníky, aniž bys bral v potaz jejich vhodnost pro různé úkoly.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    07:28 14.08.2021

    Horny Vy si vážně myslíte, že někdo koupí 64 kusů Hellfire? Jedna věc je teorie, druhou věcí je praxe v AČR. AČR ani za 16 let provozu nebyla schopna nakoupit jedno obložení BVR ...Zobrazit celý příspěvek

    Horny
    Vy si vážně myslíte, že někdo koupí 64 kusů Hellfire? Jedna věc je teorie, druhou věcí je praxe v AČR. AČR ani za 16 let provozu nebyla schopna nakoupit jedno obložení BVR střel pro Gripeny, i když jeden stroj unese až 4 kusy najednou.Skrýt celý příspěvek

    • Badysak
     17:17 14.08.2021

     My jsme se chystáli před 20 lety na válku?

     My jsme se chystáli před 20 lety na válku?

    • Horny
     20:18 14.08.2021

     Popravdě vůbec nevím. Doufám že nakonec bude nakoupeno 12 + 12 strojů, k nim dostatek výzbroje a že se najdou prostředky na dostatečně intenzivní provoz a výcvik. Nicméně dosavadní ...Zobrazit celý příspěvek

     Popravdě vůbec nevím. Doufám že nakonec bude nakoupeno 12 + 12 strojů, k nim dostatek výzbroje a že se najdou prostředky na dostatečně intenzivní provoz a výcvik.
     Nicméně dosavadní praxe a zkušenosti, které máme s našimi politiky, vskutku nezavdávají důvod k nějakému optimismu. No, zkrátka uvidíme.

     Uváděl jsem to hlavně jako příklad, že i pouhé čtyři Vipery mají vyšší palebnou sílu než dvacet H145M.
     Matesaax zkrátka ignoruje fakt, že daní za univerzálnost je podstatně nižší výkonnost v jednotlivých úkolech. A taky zcela pomíjí rozdíly mezi lehkými/středními a bitevními stroji.

     Navíc nelze čekat, že bude všech 20 strojů nasazeno čistě jen v transportní/"bitevní" konfiguraci. Spíš to bude tak, že např. 10 strojů poveze vojáky (10x8= 80 mužů) a dalších deset je bude krýt (mohou nést 10 kanónů a 70 Hyder/APKWS, nebo 140 Hyder/APKWS případně 20 Hellfirů (nebo jejich ekvivalentů - tak mě napadá - mají vůbec těžké střely integrované?) respektive jejich různé kombinace.

     Osm Venomů sice unese "jen" 64 vojáků, ale zato budou mít k dispozici 112 Hyder/APKWS + 16 těžkých kulometů (a když vypustí kulomety, unesou těch 80 mužů taky). A shora je budou krýt čtyři Vipery; tj. 4 rotační kanóny, 8 sidewinderů a různá kombinace z 392 Hyder, 112 APKWS, 64 Hellfire.
     Teoreticky, pokud v budoucnu skutečně dojde na další akvizici aby počet vzrostl na 12+12 strojů, množství vojáků ve výsadku UH-1 stoupne na 96. Také úměrně tomu vzroste množství nesených zbraní.
     K tomu je ještě třeba připočítat fakt, že vrtulníky systému H1 jsou mnohem odolnější než H145M, jejichž nasazení v první linii skutečně zavání pokusem o masovou vraždu.

     Sečteno a podtrženo, 20 H145M sice unese o dost víc vojáků než 8 strojů UH-1 (160 vs. 64/80), ale ve všech ostatních směrech jsou na tom mnohonásobně hůř.

     Aby bylo jasno - H145M nijak nehaním; naopak by se mi moc líbil (ideálně v počtu 20-24 ks.) jako náhrada za Sokoly. Nicméně při bojovém nasazení na tom bude H1 podstatně výkonnější a proto Matesaaxovo tvrzení, že madaři udělali mnohem líp (a to jenom proto, že s obměnou začali u lehkých vrtulníků) prostě nedává smysl.Skrýt celý příspěvek

  • Brakant
   15:16 15.08.2021

   Miroslav: Tohle napsal Miroslav s vaším avatárkem, takže vy: "V čom je Venom odolnejší ako povedzme BH alebo Sokol ak ho musí chrániť Viper?" A to je tak blbá otázka, že jí ...Zobrazit celý příspěvek

   Miroslav: Tohle napsal Miroslav s vaším avatárkem, takže vy: "V čom je Venom odolnejší ako povedzme BH alebo Sokol ak ho musí chrániť Viper?" A to je tak blbá otázka, že jí přiřazuji v této diskuzi druhé místo v soutěži o nejpitomější příspěvek hned za tvrzení, že Sokol je "převlečená Mi-2" :) Takže upřesňuju: nejen že nechápete termín balistická tolerance (což je mimochodem něco jiného než balistická odolnost) ale navíc ani nechápete, k čemu slouží v případě předsunutého výsadku druhý stroj ve vzduchu. Takže vysvětlovat vám, že existují operace, kdy i jeden Apache chrání druhý Apache už by bylo asi házení hrachu na zeď...Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:23 16.08.2021

   Jenže Maďaři nemají 20 H145M schopných vést bojovou činnost. Maďaři nakoupili pouze 5 H145M v konfiguraci HForce3. Takže Maďarsko bude provozovat pouze 5 kusů, na které budou moci ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenže Maďaři nemají 20 H145M schopných vést bojovou činnost.
   Maďaři nakoupili pouze 5 H145M v konfiguraci HForce3. Takže Maďarsko bude provozovat pouze 5 kusů, na které budou moci připlácnout nějakou pokročilou výzbroj. A těchto 5 kusů se nevyrovná 1 kusu AH-1Z. S bídou se vyrovnají 1 kusu UH-1Y.Skrýt celý příspěvek

   • Brakant
    14:05 17.08.2021

    Asi tak... Ale vysvětlovat to někomu, kdo si myslí, že H-1 jsou dva vrtulníky z vietnamský války, je vcelku zbytečná práce.

    Asi tak... Ale vysvětlovat to někomu, kdo si myslí, že H-1 jsou dva vrtulníky z vietnamský války, je vcelku zbytečná práce.

    • Klimesov
     14:29 17.08.2021

     No já si vůbec všímám toho, že lidé mají mylné představy o tom co to znamená univerzální vrtulník. Jako kdyby se jednalo o stavebnici merkur. Jako kdyby veškerá elektronika a ...Zobrazit celý příspěvek

     No já si vůbec všímám toho, že lidé mají mylné představy o tom co to znamená univerzální vrtulník. Jako kdyby se jednalo o stavebnici merkur. Jako kdyby veškerá elektronika a všechny instalace a kalibrace na to aby vrtulník mohl provádět sofistikovanější útoky se daly provést lusknutím prstu a zároveň lusknutím prstu zase odstranit někde v garáži nebo dokonce na poli pod celtou. Tak stejné i výcvik pilotů.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...