Intenzivní globalizace jako strategický nepřítel Ruska

Intenzivní globalizace jako strategický nepřítel Ruska
Nepřítelem Ruska je globalizace / depositphotos.com (Zvětšit)

Ruské ministerstvo obrany využívá vojenské prognózy pro své dlouhodobé vojenské plánování. V obecné rovině mu pomáhají předpovědět pravděpodobnost a charakter budoucí války stejně jako rozdíl vojenského potenciálu mezi Ruskem a možnými protivníky. Za nejméně příznivý vývoj pro svou strategickou pozici Moskva považuje scénář intenzivní globalizace.

Jak uvedla americká výzkumná instituce RAND, ruské vojenské prognózování zkoumá vojenskou sílu definovanou jako souhrn všech materiálních a duchovních sil a schopností státu mobilizovat je k vedení války či k odražení agrese. Cílem předpovědí je poskytnout rozhodovacím orgánům informace o budoucím vývoji a definovat podmínky, za kterých k němu dojde.

Ruské vojenské prognózování také posuzuje a předpovídá relativní postavení Ruska vůči ostatním státům, poukazuje na silné a slabé stránky vojenského, hospodářského, politického a morálního potenciálu země a poskytuje doporučení pro posílení národní bezpečnosti. Ústřední pojem ruských strategických hodnocení ztělesňuje koncept „státní moci“. Toto dvojsloví se využívá k odhadu schopnosti státu nasazovat své zdroje na obranu a uplatňovat vliv v zahraničí. Složky státní moci obvykle zahrnují vojenské, politické, hospodářské, vědeckotechnické a informační schopnosti, morálku obyvatelstva a kulturní vliv.

Výchozí bod pro vojenskou prognózu představuje analýza geopolitických trendů. Pochopení těchto tendencí má dvojí účel. Za prvé, studium nejdůležitějších geopolitických trendů pomáhá vojenským analytikům identifikovat tzv. protitrendy neboli rozpory, jež mohou v budoucnu vést k vojenskému konfliktu. Za druhé, jejich zkoumání se zaměřuje na vypracování několika scénářů pro určité časové období, kterým je přiřazena míra pravděpodobnosti.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

Strategie Kremlu: Balancovat na hraně třetí světové války

Podle článku Rusko osamoceno: Proč nikdy neopustilo hru na “třetí světovou”, ruského autora Vadima ...

PREMIUM Čínská neomezená válka – doktrína pro éru globalizace

Koncem 90.let minulého století načrtli důstojníci čínského letectva Qiao Liang a Wang Xiangsui svůj ...

PREMIUM Ruská armáda: válka na Ukrajině kosí ty nejchudší

Ruské síly bojující na Ukrajině se skládají nejméně ze tří samostatných struktur. První z nich, ...

PREMIUM Hospodářská krize v jižní Asii jako příležitost k vytlačení Číny

Hospodářská situace v Nepálu, Pákistánu a na Srí Lance je v zoufalé situaci. Současnou krizi ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.