Jak bolí vstup mezi elitní vojáky 4. Brigády rychlého nasazení?

Doupov / Od 19. do 23. října proběhl výběr vojáků, kteří projevili zájem sloužit mezi elitními vojáky 4. Brigády rychlého nasazení.
Uchazeči o místa u průzkumných týmů 4. Brigády rychlého nasazení. / Zdeněk Koza

Doupov / Od 19. do 23. října proběhl výběr vojáků, kteří projevili zájem sloužit mezi elitními vojáky 4. Brigády rychlého nasazení. Doupovské hory tak přivítaly uchazeče o místa u průzkumných týmů. Pokud totiž obdivujete vojenství, výcvik, kolektiv, znalosti, trávení času v lese, pak vám armáda toto vše může nabídnout v jednom balíčku.

Sloužit u nejlepších s nejlepšími

A tím jsou průzkumné týmy u brigády. Jedná se o nejlépe vycvičené vojáky pro boj v týlu nepřítele. A že výběr není lehký? Tak o tom se přesvědčilo za dobu, kdy se tato selekce provádí, už mnoho vojáků. Včetně mne.

Ale zpět na začátek. Co vlastně musíte splňovat, aby jste se takového výběru mohli zúčastnit? Mít z výročního tělesného přezkoušení nejlepší hodnocení, být zdravý, být psychologicky způsobilý pro tuto práci a sloužit u armády alespoň dva roky. To je ten nejdůležitější základ, který vám pootevře dveře k možnosti bojovat o místo u elity.

"Proč jsem se přihlásil? Protože chci sloužit v jednotce, která patří mezi nejlepší v armádě. Výcvik, možnost skákat padákem, možnost účastnit se zahraničních misí, lepší vybavení, to vše zahrnuje být součástí průzkumného týmu," přiznává desátník N. Jeden ze dvou chrudimských uchazečů, kteří nakonec nelehký úkol zvládli. A tato motivace se jako nit táhne skrze všechny zájemce o výběrové řízení.

Devět uchazečů / Zdeněk Koza

Je však nutné podotknout, že ne všichni tento výběr zvládnou dokončit, protože nástrah na uchazeče čeká více než dost. O tom se přesvědčilo rovnou pět z devíti zájemců, kteří se pokusili zvládnout velmi náročné podmínky přijetí mezi elitu.

"Jsem hodně zklamaný z toho, jak to po prvním dnu dopadlo," přiznává svobodník G. z Tábora. "Myslel jsem si, že jsem na to fyzicky velmi dobře, ale už první den mne přesvědčil, že to tak není. Fakt hodně mne bolí nohy," říká táborský voják.

"A proč jsem ukončil tento výběr? Protože jsem při nočním pochodu zabloudil a strávil na nohách více jak dvanáct hodin a přesto nedorazil do cíle. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo. Celou noc mrholilo přes dost silnou mlhu. Nebylo vidět v podstatě na krok. Nebylo podle čeho se zorientovat. Byla to fakt hrůza," líčí nástrahy výběru G.

Dráha NATO / Zdeněk Koza

A říká samozřejmě pravdu. Přesně toto vše se může při výběru stát. Pořád máte za zády strašáka, že něco nezvládnete a nezískáte dost bodů v jednotlivých disciplínách. Některé jsou hodnoceny více, jiné méně. Ale zrovna noční přesuny jsou hodnoceny nejvíce body. Do plnění úkolů vstupuje počasí, které vám může přát, ale také nemusí. A záměrně se výběry konají na začátku jara a podzimu, tedy v době, kdy vás potká nejrůznější typy počasí.

"Jak vnímám tento nezdar? V současnosti jsem nabuzený na další výběr. Určitě půjdu i na jaře. Teď už mám představu co mne čeká a já se musím lépe připravit a musím to zvládnout. Chci sloužit u průzkumu," říká odhodlaně další z neúspěšných kandidátů desátník J.

K těmto dvěma se přidali ještě tři uchazeči. Výsledek tedy po prvním dni bylo devět mínus pět. Tedy v dalších úkolech se prala o svůj díl slávy čtveřice uchazečů. Ti všichni nakonec uspěli. Jejich bodová procenta překročila hranici 70 %, a tak se ve čtvrtek v noci mohli radovat.

Jeden z mnoha přesunů / Zdeněk Koza

Čtyři nový průzkumníci 4. Brigády

"Byla to vcelku pohoda. Myslím, že jsem se poctivě připravil a přes první velmi náročný pochod, kde jsme vlastně všichni bloudili jsem se psychicky dobře přenesl a všechno ostatní zvládl dobře," říká svobodník B. z Chrudimi, který nakonec získal největší počet procentních bodů. Celkem 80.

"Jsem rád, že to dopadlo, protože i já od toho očekávám další vývoj ve své vojenské kariéře. Průzkum v Chrudimi nabídne ještě o něco více než u jiných praporů. Mají jiné dlouhé zbraně, skáčou na křídlech, používají čtyřkolky a existuje mnoho dalšího co mohou nabídnout. Už abych tam byl," přiznává po úspěchu B.

"Jsem rád, jak to dopadlo. Od nás se do výběru dostali dva vojáci a oba uspěli. Tedy i v tom smyslu, že jim nabídneme pozice u průzkumného týmu. Dva motivovaní, kvalitní, mladí vojáci. Přesně to co potřebujeme," přiznává člen komise poručík K. z Chrudimského výsadkového praporu.

 Čtveřice nových průzkumníků / Zdeněk Koza

Zbývá nám představit poslední dva úspěšné. Desátník S. z Tábora překročil hranici 70 % o 0,3 %. Velmi těsný výsledek, ale přes celý výběr podával vyrovnané výkony a i on získal nabídku na místo.

Posledním zúčastněným byl por. V. Není obvyklé aby zástupce S-2 musel podstoupit tento výběr, ale ambicí tohoto důstojníka bylo velet celému průzkumnému týmu v Žatci, a tak bylo na místě ukázat, že na to má. A této výzvy se zhostil se ctí, když dosáhl druhého nejvyššího procentuálního výsledku.

"Jsem rád, že to mám za sebou. Jsem unavený, ale spokojený," jednoduše zhodnotil budoucí velitel průzkumáků v Žatci V. Toliko ze strany uchazečů, ale co přesně zájemce čeká? Na co by se měl voják připravit?

Test taktiky a střelby / Zdeněk Koza

Výběrové řízení k průzkumníkům

V kostce je systém výběru už několik let stejný. Provádí se na jaře a na podzim. V pondělí se uchazeči dopraví do místa konání s předepsaným materiálem a vybavením. Po obědě dojde k zahájení.

Následuje kontrola materiálu, zbraní a podkladů. Po skončení následuje psychologie ve formě vyšetření, která zabere mezi dvěma až třemi hodinami. Pak jsou sice uchazeči na ubytovně, ale musí být připraveni kdykoli na bojový poplach, který je může poslat rovnou k plnění úkolů. Několik zkoušek připravenosti a odhodlání formou sbalení a nástupu prověří uchazeče.

Pokud je motivace dostatečná začínají druhý den tělesným přezkoušením, které se sestává z maxima dřepů za 4 minuty. Maxima kliků bez přerušení. Sedů lehů za 3 minuty. Maxima shybů bez přerušení.


Střelecká příprava / Zdeněk Koza

Následuje pětikilometrový běh se zbraní. Dalším je zdolání překážkové dráhy NATO. To je z tělocviku v prvním dni vše. Po přesunu se uchazeči musí poprat s lezeckou přípravou, tedy vázání uzlů a různé druhy lezení.

V tuto chvíli už se u některých projeví první náznaky únavy. A to těsně před prvním pěším přesunem o délce 25 km s batohem, který musí vážit minimálně 25 kg, dále je nutné připočíst jak hlavní tak záložní zbraň a další výstroj. Není proto problémem nést sebou 35 kg vybavení navíc.

Do této disciplíny vstupují vojáci jednotlivě, přičemž první okolo 19 h, tedy už za tmy. Cílem je prověřit navigační schopnosti jednotlivce. Úkolem tedy je zvládnout noční přesun, neznámým terénem za pomoci klasických navigačních prostředků, tedy buzoly a vyčítacího pravítka.

 Střelecká příprava / Zdeněk Koza

Jakékoli moderní GPS vymoženosti jsou zakázány. Systém je postaven na znalosti prvního bodu, kterého když uchazeč dosáhne, tak zjistí souřadnice dalšího. Bodů bývá od 8 až po 13. Záleží na členitosti terénu.

Úkolem je při vyčtení nového bodu v krátkém časovém úseku rovnou naplánovat i trasu pochodu k novému bodu. Vše musí proběhnout co nejrychleji, protože na splnění časového limitu 4,5 hodiny je třeba spěchat, a to tak, že pokud část přesunu nepoběžíte nemáte moc šancí toto včas zvládnout.

Hodně záleží na tom, jak případný budoucí průzkumák zvládne tento pochod. Pokud včas, může zbytek noci strávit spánkem v improvizovaném ležení, které si na určeném místě vybuduje. Pokud ne, zůstane vzhůru, protože hned od rána se pokračuje v plnění dalších úkolů.

Orientace bez GPS prostředků / Zdeněk Koza

Celé dopoledne je vyhrazeno na prověření ze střelecké přípravy jak teorie, tak praxe. Odpoledne následuje teorie z taktické přípravy. Test z poznávání výzbroje cizích armád. Teoretická i praktická zkouška ze spojovací přípravy a v neposlední řadě i test z topografie.

Co vám to říká? Ano, pokud jste si řekli, že se ti kluci nezastaví. Samozřejmostí je neustálá kontrola výstroje, výzbroje a motivace uchazečů ze strany instruktorů. Tedy lidí, kteří nakonec, krom bodového systému, rozhodují o konečném osudu bojujících vojáků. A už se nám přiblížila další noc a tedy další noční pochod.

Znovu stejný scénář. Jednotlivec, bez GPS prostředků, jen s mapou a buzolou, 25 km přesun, kdy znáte jen jediný následný bod v trase a limit jen 4,5 hodiny. V této chvíli se už u většiny uchazečů projevuje silná únava a svalová bolest především nohou. U některých se objevují první puchýře.

 Při plnění jednoho z mnoha úkolů / Zdeněk Koza
 

Dojdete, spíte. Nedojdete...

Další vývoj je stejný jako předchozí noc. Dojdete včas, spíte. Nedojdete, nespíte a plníte od rána další úkoly. První je překonání vodní překážky. Zní to jednoduše, ale není o co stát. V tomto období jsou obvyklé mrazíky, takže vojáky čeká venkovní teplota dosti nízká a voda velmi, velmi studená.

Občas je potřeba i prosekat trasu v ledu. Po skončení je na řadě přesun pod taktickým námětem a plnění taktických variant družstva v boji. Následuje zkouška ze zdravotní přípravy a z přípravy průzkumníka, což je vybudování pozorovacího stanoviště, zápis do deníku pozorovatele atd.

Když toto uchazeči zvládnou čeká je poslední přesun do místa, kde složí poslední zkoušku. Praktická topografie s určením vlastního stanoviště, vrstevnic a určeného bodu v časovém limitu.

Výběr trvá celý pracovní týdem / Zdeněk Koza

To je vše, co uchazeče potkalo uplynulý týden. Samozřejmě, že vše je pod drobnohledem týmu psychologů, kteří mohou veškeré snažení ukončit, pokud jejich vyjádření bude, že některý z vojáků není vhodným kandidátem pro náročnou práci člena průzkumného týmu.

A nesmíme zapomenout na jednotlivé instruktory, kteří připravili pro vojáky testy z oborů, ve kterých jsou specialisti.

A jaká je poslední podmínka pro zvládnutí tohoto výběru? Získat 70 % z maximálního počtu bodů. Systém bodového hodnocení je vysoce sofistikovaný, tak aby možnost uspět byla pro každého zájemce stejná.

Poslední slovo má komise, která je složena z instruktorů, představitelů zpravodajských skupin jak na praporech, tak ve velení 4. BRN.

Nahlásit chybu v článku


Související články

KZP: První kroky vojáka v Armádě ČR

Prošli jste podrobnými zdravotními testy v ÚVN (Ústřední vojenská nemocnice)? Prošli jste skrze ...

Cvičení průzkumných skupin

V termínu 19. do 23. května 2014 se uskutečnil pod řízením zpravodajských skupin 71. a 72. ...

Výběrové řízení 601. skupiny speciálních sil není procházka růžovou zahradou

Výběrové řízení, to je, oč tu běží. Speciální skupina Armády ČR? V České republice je to 601. ...

NÁZOR: Úlevy - modla mnoha profesionálních vojáků

Dnes otevřeme další z mnoha kontroverzních témat naší profesionální armády. Jsou to úlevy a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jura99
  13:43 27.10.2015

  Když už gramatika, tak ještě věta v úvodu článku "Doupovské hory tak přivítali..", správně je přivítalY :)

  Když už gramatika, tak ještě věta v úvodu článku "Doupovské hory tak přivítali..", správně je přivítalY :)

 • flanker.jirka
  10:52 27.10.2015

  NovÝ!!! Je správně, podle vzoru ChrudYm! Budou mít dlouHÝ tvrdÝ život průzkumníka!
  Nezbývá, než jim popřát hodně zdaru!

  NovÝ!!! Je správně, podle vzoru ChrudYm! Budou mít dlouHÝ tvrdÝ život průzkumníka!
  Nezbývá, než jim popřát hodně zdaru!

 • carera
  09:13 27.10.2015

  Dobrý den, děkuji za článek, držím palce všem zájemcům. Chtěl bych se zeptat, co znamená, že "systém bodového hodnocení je vysoce sofistikovaný, tak aby možnost uspět byla pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den, děkuji za článek, držím palce všem zájemcům.

  Chtěl bych se zeptat, co znamená, že "systém bodového hodnocení je vysoce sofistikovaný, tak aby možnost uspět byla pro každého zájemce stejná"? Mohl byste, prosím, elaborovat trochu více okolo bodového systému? Děkuji.

  Malá poznámka autorovi: druhý podnadpis obsahuje gramatickou chybu:
  Čtyři nový průzkumníci 4. Brigády (noví - podle vzoru "mladí")Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...