Jak Česká televize (ne)vychovává diváka k obraně vlasti

Z pořadu "Výchova k válce". / Česká televize

Uvedením dokumentárního filmu "Výchova k válce" (18.11. 2016), v rámci Českého žurnálu, Česká televize nesplnila zákonnou povinnost poskytovat "objektivní, ověřené, vyvážené a všestranné" informace: Pořad, který avizuje odpovědi na to, "zda jsme připraveni na válečný konflikt, co vědí mladí lidé o zbraních a zda by se uměli v případě ohrožení postavit na obranu vlasti", se smrskl na sestřih pomýlených výroků a nesouvisejících bloků.

Zavádějící je už bulvární název "Výchova k válce", kterým autorka Adéla Komrzý (nar. 1992, studentka FAMU) signalizuje, že během natáčení zjistila skutečnosti vypovídající o tom, jak někdo občany a zejména děti, vychovává k válečnému konfliktu: Tedy v souladu s definicí výchovy  - "cíleně a plánovitě vede". 

Zařazením záběrů přednášek ze základních škol Komrzý opakovaně naznačuje, že se tak děje v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu), který od roku 2013 funguje ve spolup ráci ministerstva školství a ministerstva obrany.

"Naprosto jsem nepochopil záměr autorky pořadu, která POKOS předvedla jako ukázku zbraní, výcviku a schopností jednotek. To rozhodně není náplní POKOSu coby vzdělávacího programu pro učitele základních a středních škol. Ukázka schopností, výzbroje, výstroje a výcviku je až tím posledním v řadě přednášek, seminářů a diskusí. Je to až taková třešnička na dortu celého procesu," říká praporčík Petr Švaňa z Krajského velitelství v Českých Budějovicích. Spolu s kolegy po celé republice má přednášky jako přídavek k vlastní náplni práce.

Dokument opomíjí realitu zákona

Zatímco přednášku vojáků autorka dokumentu pojímá pouze jako shluk militantních záběrů, osobní úvahy pedagogického pracovníka, který podél řepkového pole ztěžka pochoduje spolu s dětmi na akci POKOS, autorka nekonfrontuje.

A to ani ve chvíli, kdy dotyčný pronese, že "slyšel, že bude znova zavedena branná povinnost." To, že tato povinnost nikdy nepřestala platit, ostatně Komrzý v celém hodinovém pořadu naprosto opomíjí. Takže se nepozastavuje ani nad tím, že na děti výchovně působí člověk, který nezná základní zákony státu.

Podobně nechává Komrzý prostor i dlouhému diskusnímu příspěvku mladé ženy, která během blíže nespecifikované diskuse uvědoměle poučuje přítomné o tom, že by pojem jako "branná povinnost" neměli vůbec používat. Na to, jak občanům vysvětlit smysl a platnost zákona, jehož název by podle dotyčné neměli zodpovědní lidé vůbec vyslovit, se autorka opět neptá.

Na úbytě zašlo i další poslání veřejnoprávního média: Přispívat k právnímu vědomí obyvatel (zákon č, 483/1991 Sb. o České televizi).  To, že v naší zemi nejen existuje, ale nikdy nepřestala platit branná povinnost, totiž autorka v celém díle nejen nezmínila, ale nepravdivé či zavádějící výroky na toto téma ani nekonfrontovala s vyjádřením zasvěcených osob či právníků.

Informace o branné povinnosti a z ní vycházejícím programu Přípravy občanů k obraně státu jsou veřejně přístupné (POKOS).

Směsice nesourodých bloků

Vedle zkreslujícího obsahu je problematická i forma díla. Kreativní producent Petr Kubica sice o Českém žurnálu tvrdí že se jedná o "autorský pohled a kauzy a fenomény, které stále hýbou českou veřejnosti, autoři neotřelým a nepublistickým způsobem zprostředkují i díky novým a mnohdy nečekaným souvislostem" , nicméně v případě díla Adély Komrzý uvedl kompilát nesouvisejících bloků.

Příkladem je zařazení blíže nespecifikovaných domobranců, kteří vyjádřili odhodlání k ozbrojeným akcím.

Připomeňme, že ještě dříve, než Adéla Komrzý, která názvem pořadu Výchova k válce veřejnosti podsouvá, že státní aparát vede občany a zejména děti k agresivní válce, přišli s domněnkou a posléze s propagandu, že NATO chystá v Evropě útočnou válku právě skupina nazvaná Českoslovenštví vojáci v záloze proti válce plánované NATO.

Činnost a výroky blíže neurčených domobranců autorka nasnímala anonymně. Ale jejich tvrzení, že byli osloveni a tudíž průkazně spolupracují s příslušníky Armády České republiky opět neověřila.

"Armáda s žádnou paramilitární organizací nemá a ani nemůže mít vůbec nic společného. Tato skupina prorusky a marxisticky orientovaných nositelů „pravdy“ balancuje na ostří legality. Žádný voják v činné službě se k takové skupině nebude hlásit či dokonce spolupracovat, aniž by se vystavil riziku stíhání Vojenské policie," opět upozorňuje praporčík Petr Švaňa.

Za pravdu mu dává to, že "velitel" jedné ze skupin Martin Holkup byl za svoji činnost a výroky v řadách tzv. "záložáků" zatím nepravomocně odsouzen.

Slátaninu oficiálního pedagogického programu POKOS a činnost domobranců, kteří v rozporu se zákonem zakládají ozbrojené složky, Komrzý v dokumentu dále  "obohacuje" zvěstí o existenci zbrojařského průmyslu.

Ten se ale rozvíjí v důsledku poptávky trhu a jeho nabídka se záměrem pořadu vysvětlit okolnosti související s výchovou k obraně státu, nijak nesouvisí: Autorka se tak zjevně dopouští manipulace s veřejností, kdy naznačuje souvislost individuální ozbrojené obrany s jasně definovanou kolektivní obranou státu, včetně členství NATO, aniž by se ji ale pokusila prokázat.

Ani spojenci z řad Aliance se nevyhnuli kritickým a nevyváženým záběrům autorky, která se zaměřila na malou skupinu kritiků loňského průjezdu strykerů: Nezachovala zde skutečné proporce odpovídající skutečnému zájmu obyvatel, kteří, až na ojedinělé výjimky, konvoj NATO vítali.

Spojence z řad amerických vojáků pak představila pouze jako účastníky společenské akce, v jímž rámci vystoupila spoře oděná tanečnice. O členství v Alianci tak patrně podle autorky patrně vypovídá to, že se vojáci chtějí i bavit a líbí se jim ženy.

Děti coby nástroj propagandy

Na pováženou je ale zejména to, jak Komrzý propojuje jednotlivé bloky záběry na děti, které projevují o vojáky i zbraně spontánní zájem, s prostřihem na archivní záběry z dob totality. Stylizuje je tak do rolí obětí dalšího režimu, ve kterém má ale výchova k obraně země stále své místo: Autorka tak dělá z dětí cíl propagandy, které se ale ve skutečnosti dopouští sama: Dokumentem, který neodráží realitu, ale zkresluje ji v nesourodém a bulvárně pojatém celku, který postrádá strukturu i výpovědní hodnotu.

Cílem i optikou autorského filmu pochopitelně nejen může, ale i musí být individuální pohled, ale ten si má autor dělat na základě platných skutečností. A v případě ústředního tématu, kterým byla v tomto případě obrana země nabídnout realitu odrážející záběry i výroky a udržet a zakomponovat i platný právní rámec, který určuje vztah občana k armádě a obraně vlasti.

Opomenout ho způsobem, který předvedla Komrzý, vypovídá nejen o absenci jejího právního vědomí, neschopnosti vyhodnotit a zpracovat realitu spojenou s obranou země či možná záměru zkreslit skutečnost. Ale především je selháním supervize ze strany pedagogů FAMU, která měla být v případě pořadu, jež je i bakalářskou prací autorky.

Česká televize pak uvedením dokumentu poskytla veřejný prostor pořadu, který zmíněné právní vědomí veřejnosti nejen neposiluje, ale nepřesnými i nepravdivými informaci, neobjektivně a nevyváženě přímo dezinformuje diváka, bez toho, že by mu současně nabídl alternativu v podobě konstatování faktů ze strany odpovědných autorit.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Výběrové řízení k průzkumákům AČR: Krev, pot a dřina

Sun Tzu: „Umění války je založeno na umění klamu. Když jsme schopni zaútočit, musíme vypadat, jako ...

Kdo je kdo – výsadkáři, speciální operace, speciální jednotky

V diskusi pod článkem portálu Armádní noviny o výběrovém řízení pro průzkumné týmy 4. brigády ...

V Den veteránů vykvetl v Kyjově živý vlčí mák

11. listopad byl jako Den veteránů či Den příměří vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Tesil
  16:36 27.11.2016

  TODOMATCH v ČT redaktoři prezentují své názory pokud se jedná o publicistiku.To je totiž součást tohoto žánru.Tam tedy nemůžeme objektivitu opravdu očekávat.Ty dámo.

  TODOMATCH v ČT redaktoři prezentují své názory pokud se jedná o publicistiku.To je totiž součást tohoto žánru.Tam tedy nemůžeme objektivitu opravdu očekávat.Ty dámo.

 • stronger.p
  16:03 26.11.2016

  Já napíši konstatování faktu a jsem Vámi osočen. Nenapsal jsem, že redaktoři ČT prezentují svůj politický názor . Co čekat od diskutujícího, který má avatar boxeru. Nevím, ...Zobrazit celý příspěvek

  Já napíši konstatování faktu a jsem Vámi osočen. Nenapsal jsem, že redaktoři ČT prezentují svůj politický názor .
  Co čekat od diskutujícího, který má avatar boxeru.

  Nevím, jestli jsem lžiláskař, v minulém režimu jsem v ČSLA sloužil u stavebního vojska, tam chodili politicky nespolehliví.

  Naše propaganda a směrování společnosti k západu nefunguje přesně kvůli lidem, jako jste Vy.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:07 26.11.2016

  stronger.p - a jaký názor tedy v veřejnoprávní televizi vlastně smí zaznít? Nebo nesmí v čt zaznít žádný názor? Pokud nesmí redaktor použít svůj osobní názor (jež je formován jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  stronger.p - a jaký názor tedy v veřejnoprávní televizi vlastně smí zaznít? Nebo nesmí v čt zaznít žádný názor? Pokud nesmí redaktor použít svůj osobní názor (jež je formován jeho znalostmi, vzděláním, zkušenostmi a třeba i zákulisními informacemi), čí osobní názor tedy má využít? Jiný než osobní názor totiž neexistuje. Chcete pořady, zpravodajství, diskuze, reportáže bez názoru?

  A to pomíjím fakt, že v čt redaktoři osobní názory neprezentují, to je jenom vaše fabulace, a vracím se k tomu, že lžiláskaři jako cejkis, případně vy byste prostě jen chtěli, aby tam zněly názory, které máte rádi vy, tak jako si to zuřivě přeje zmiňovaný Donald Trump.

  PS: To je můj názor :-)Skrýt celý příspěvek

 • stronger.p
  09:54 26.11.2016

  Todomatch napsal : Vy jste ale ve skutečnosti chtěl jenom říct, že názory redaktorů ČT neodpovídají těm vašim a to vás štve a chtěl byste s tím něco udělat. Je dobře, že nemůžete. ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch napsal : Vy jste ale ve skutečnosti chtěl jenom říct, že názory redaktorů ČT neodpovídají těm vašim a to vás štve a chtěl byste s tím něco udělat. Je dobře, že nemůžete. V USA státní podniky nemají, média žijí z reklam a předplatného a politici je neřídí a jak Trump na prvním setkání s médii panečku zuřil a všechny obviňoval.

  Osobní politický názor redaktora NEMÁ ve veřejnoprávní televizi co dělat.

  V soukromé televizi, pokud jim to zaměstnavatel strpí, ať si své politické názory redaktoři prezentují jak chtějí.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:37 25.11.2016

  Tesile, dáma taktně naznačila, že maličko obtěžuješ, tak už neunavuj.

  Tesile, dáma taktně naznačila, že maličko obtěžuješ, tak už neunavuj.

 • Tesil
  17:20 25.11.2016

  Pani Zelená to si moc fandíte, na tu starší diskuzi jsem narazil zcela náhodou.Určitě cíleně nevyhledávám vaše reakce na jistá témata.Příspěvky jsou anonymní,ale rád vám zdělím ...Zobrazit celý příspěvek

  Pani Zelená to si moc fandíte, na tu starší diskuzi jsem narazil zcela náhodou.Určitě cíleně nevyhledávám vaše reakce na jistá témata.Příspěvky jsou anonymní,ale rád vám zdělím své jméno,pokud to něčemu pomůže.Jsem celkem šťastně ženatý věnuji se tedy své ženě a rodině.Já vám také neradím,kolik druhů pečiva máte upéci na Vánoce.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  14:45 25.11.2016

  Tesil Neznám vaše jméno a příjmení a váš emotivní představy, jak si představujete moje rozpoložení a ještě k tomu dohledáváte staré diskuse a máte odvahu tvrdit, co si myslím, ...Zobrazit celý příspěvek

  Tesil

  Neznám vaše jméno a příjmení a váš emotivní představy, jak si představujete moje rozpoložení a ještě k tomu dohledáváte staré diskuse a máte odvahu tvrdit, co si myslím, co mi v dokumentu chybí, je skutečně hodno věštce. Já se držím faktů, takže jste mě pobavil. Ale radši se věnujte ženám ve svém okolí, jistě váš zájem ocení :)))Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  11:50 25.11.2016

  to cejkis: Financování a s ním související nezávislost ČT je těžce k tématu a navíc z vašeho dovysvětlení vidím, že jsem vás pochopil správně. Vaše řešení nic neřeší. Naopak - ...Zobrazit celý příspěvek

  to cejkis: Financování a s ním související nezávislost ČT je těžce k tématu a navíc z vašeho dovysvětlení vidím, že jsem vás pochopil správně. Vaše řešení nic neřeší. Naopak - umožní korumpovat televizi mnohem skrytěji, neboť státní podniky (a za nimi stojící politické strany a politici) budou moci stále zadávat reklamu přes agentury a navíc i do ČT a tím si ji zavazovat. Současný stav je tedy proti korupci mnohem rezistentnější. Vy jste ale ve skutečnosti chtěl jenom říct, že názory redaktorů ČT neodpovídají těm vašim a to vás štve a chtěl byste s tím něco udělat. Je dobře, že nemůžete. V USA státní podniky nemají, média žijí z reklam a předplatného a politici je neřídí a jak Trump na prvním setkání s médii panečku zuřil a všechny obviňoval. Stejně jako vám, se mu nelíbí že ho média neposlouchají a svobodně si hlásají, co sami uznají za vhodné.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  23:03 24.11.2016

  Todomach, nerozumíte a tak polopatě ještě jednou. ČT a ČRo jsou financované ze státních peněz jejichž výši jim schvalují politici. Pokud by si reklamu obě instituce obchodovaly ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomach, nerozumíte a tak polopatě ještě jednou.

  ČT a ČRo jsou financované ze státních peněz jejichž výši jim schvalují politici. Pokud by si reklamu obě instituce obchodovaly a ještě si ji obchodovaly samy, nikoliv prostřednictvím pana Bureše či Soukupa, tak by obě instituce měly předpoklad k nezávislosti. Druhým předpokladem, že kontrolní orgán Rada pro rozhlasové a TV vysílání nebude sborem politických tajtrdlíků. A třetím předpokladem je, že ředitelé obou institucí se nebudou vybírat ve stranickém vládnoucím sekretariátu.

  A pro Vás tedy zopakuji stávající stav.
  ČT a ČRo mají ředitele loajální konkrétní politické straně. Finance jim přidělují politici. Státní společnosti jako České lesy, ČEZ, České dráhy a další speciálně před volbami zadávají reklamu skrze mediální agentury, které posléze poskytují prostor určitým politikům. Tyto peníze neprobíhají skrze transparentní účty neb to jsou peníze státních společností.

  A tímto končím s jakýmkoliv dalším příspěvkem na toto téma neb se to již vzdálilo původnímu tématu. Díky za pochopení.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  21:37 24.11.2016

  Už mně konečně došlo proč je p.Zelená tak vytočená.Ono se totiž v dokumentu zapomnělo na novodobé veterány.Četl jsem diskusi na toto téma mimo AN asi rok starou a reakce HZ byly ...Zobrazit celý příspěvek

  Už mně konečně došlo proč je p.Zelená tak vytočená.Ono se totiž v dokumentu zapomnělo na novodobé veterány.Četl jsem diskusi na toto téma mimo AN asi rok starou a reakce HZ byly mírně řečeno poněkud hysterické.Skrýt celý příspěvek

 • jobr23
  12:54 24.11.2016

  Dokument, teda jestli se tomu vůbec tak dá říkat, lze shlédnout kdykoliv na i -vysílání ČT. Podle mého soudu to nemá absolutně žádnou hodnotu, jako dokumentární pořad. A potom se ...Zobrazit celý příspěvek

  Dokument, teda jestli se tomu vůbec tak dá říkat, lze shlédnout kdykoliv na i -vysílání ČT. Podle mého soudu to nemá absolutně žádnou hodnotu, jako dokumentární pořad. A potom se nabízí otázka, zda má vůbec někoho vychovávat. Špičku dokumentu tvoří závěry v 50 minutě dokumentu. Po shlédnutí asi 30 minut pořadu se budete ptát, co tím asi tak chtěla autorka dokumentu říci. To je tak odvar podobného dokumentu, jakým je Český sen. Dobře. Je to dokument studentky FAMU, takže by měl být zařazen někam na ČT art. A jestli toto má utvářet nějaký názor na diváka, tak ho to opravdu utváří. Pravděpodobně ale jiný, než se požaduje. Myslím tím výchovu. Jenom mi tam chybí ještě mládež kolem 18 roku věku. To by asi byla opravdu ta prča. Skoro bych řekl, že se na to p. Hana Zelená dívá až moc přísně. Spíš si divák může klást otázku, kam kráčíš Česká dokumentaristiko a žurnalistiko?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  10:14 24.11.2016

  cejkis - jestli ti dobře rozumím, tak čt je mediální žumpa, protože je závislá na politicích a nikoliv na zadavatelích reklam a současně jsou politici zkorumpovaná banda, která je ...Zobrazit celý příspěvek

  cejkis - jestli ti dobře rozumím, tak čt je mediální žumpa, protože je závislá na politicích a nikoliv na zadavatelích reklam a současně jsou politici zkorumpovaná banda, která je uplácená prostřednictvím reklamních agentur. Takže aby byla čt v pořádku, je potřeba ji financovat skrze reklamní agentury, které ale žijí z politiků, kteří přes ně dojí státní firmy. Hmmm to je fakt rafinovanej plán na očištění tv :-)))))) Ale je otázka, zda to co popisuješ má opravdu kořeny v zadávání či nezadávání reklam, vezmi sám sebe - tobě nikdo reklamy nezadává a taky seš názorová žumpa. Se způsobem financování to tedy zřejmě nesouvisí. To jsou jen takové představy vás lžiláskařů, že jen vy sami mluvíte z přesvědčení, neboť jste poznali pravdu a všichni ostatní jsou za názory placeni.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:55 23.11.2016

  Česká televize je žumpa přesně od doby, kdy nemůže oficiálně aplikovat reklamu. Když jsou vaše finance závislé na politicích. Když si politici dosazují svou radu pro rozhlasové a ...Zobrazit celý příspěvek

  Česká televize je žumpa přesně od doby, kdy nemůže oficiálně aplikovat reklamu. Když jsou vaše finance závislé na politicích. Když si politici dosazují svou radu pro rozhlasové a tv vysílání. Když si vláda dosazuje svého ředitele rozhlasu a české televize. Oficiálně samozřejmě probíhá výběrové řízení, praxe je úplně jiná. Z tohoto mediálního matrixu nemůže vzniknout nic jiného než mediální žumpa.

  Je to analogie k transparentním účtům politických stran. Všichni se chlubí jak jsou transparentní, ale celou dobu státní společnosti zadávají svou reklamu skrze agentury a tyto agentury vytvářejí z těchto peněz reklamní budget pro vybrané politiky. Když je to moc křiklavé, dostane politik 90% slevu v rámci vyúčtování kampaně.

  Stejně je to s objektivností ČT. Oficiálně podle zákona, praxe je ovšem úplně jiná.Skrýt celý příspěvek

 • ramboA
  22:01 23.11.2016

  TZV. "ČESKÁ" TELEVIZE JE NEJOBJEKTIVNĚJŠÍM "MÉDIEM" NA PLANETĚ! To co dokáže za mizerných 7 miliard korun českých, je fantastické a nemající v dějinách obdoby! Takže protestuji ...Zobrazit celý příspěvek

  TZV. "ČESKÁ" TELEVIZE JE NEJOBJEKTIVNĚJŠÍM "MÉDIEM" NA PLANETĚ!
  To co dokáže za mizerných 7 miliard korun českých, je fantastické a nemající v dějinách obdoby! Takže protestuji nejenom proti poslední větě článku!

  Branná povinnost je uplatnění moci občana

  Obrana vlasti je ctí, odmítnutí ohrožením státu???!!!!

  P.Zelená-to si děláte legraci?O jaké vlasti to mluvíte? TÉ ČESKÉ, NEBO EUROUNIJNÍ?
  Jenom naprostej idiot by šel bojovat a už vůbec umírat za...čapí hnízda burešů,kelnerů....Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  18:31 23.11.2016

  Mozna by nebylo od veci , aby by pani HZ napsala dalsi clanek o tom , jak nekteri lide zneuzivaji sveho "lidem" daneho prava vyjadrovat svuj nazor . K prosazeni sveho nazoru ...Zobrazit celý příspěvek

  Mozna by nebylo od veci , aby by pani HZ napsala dalsi clanek o tom , jak nekteri lide zneuzivaji sveho "lidem" daneho prava vyjadrovat svuj nazor . K prosazeni sveho nazoru .

  Ja jsem porad videl , je to kravina , ale nevybocuje to z vetsiny kravin na CT . Konec sdeleni ! ....

  Spise me desi , ze lide jako ona nechapou , ze jejich styl prosazovani jejich idei , je mnohem blize nackum a xenofobum , nez nazory lidi , jenz oni za xenofoby oznacuji ....Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  15:24 23.11.2016

  Nevím, co je pravdoláskařská klika: Článek je recenzí dokumentu studetky FAMU Výchova k válce z cyklu Český žurnál. Nemá za cíl dehonestovat veškerou práci ČT: Např. reprtáže o ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevím, co je pravdoláskařská klika: Článek je recenzí dokumentu studetky FAMU Výchova k válce z cyklu Český žurnál.

  Nemá za cíl dehonestovat veškerou práci ČT: Např. reprtáže o machinacích předsedy vodičky s majetkem ČSBS v Reportérech, nebo reportáž o "záložákovi" Holkupovi, který byl zatím nepravomocně odsouzen, jsou zdařilé.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  14:46 23.11.2016

  ..co je v § 2, zákona č. 483/1991 je možná směrodatný, ale co razí ČT "pravdoláskařská" klika je bohužel SMĚROPLATNÝ.

  ..co je v § 2, zákona č. 483/1991 je možná směrodatný, ale co razí ČT "pravdoláskařská" klika je bohužel SMĚROPLATNÝ.

 • Hana Zelená
  14:24 23.11.2016

  Kozlus Michal Jankovec neurčuje , co má ČT vyrábět či vysílat. neuvedl jste, že jde o dojem člena rady. ČT má fungovat na základě zákona č. 483/1991 Sb. ten je směrodatný z ...Zobrazit celý příspěvek

  Kozlus

  Michal Jankovec neurčuje , co má ČT vyrábět či vysílat. neuvedl jste, že jde o dojem člena rady. ČT má fungovat na základě zákona č. 483/1991 Sb. ten je směrodatný

  z něj vyjímám § 2

  § 2
  (1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání").
  (2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména
  a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
  b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
  c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
  d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,
  e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.Skrýt celý příspěvek

 • Gorn
  14:23 23.11.2016

  Také souhlasím s Muhahou,
  vynikající téma.

  Také souhlasím s Muhahou,
  vynikající téma.

 • Kozlus
  13:53 23.11.2016

  K tomu, jakym zpusobem je mozne, aby CT informovala a vysilala: https://www.youtube.com/watch?... „Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho ...Zobrazit celý příspěvek

  K tomu, jakym zpusobem je mozne, aby CT informovala a vysilala:
  https://www.youtube.com/watch?...
  „Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků, nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení."
  Michal Jankovec clen rady CTSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 4