Jak Česká televize (ne)vychovává diváka k obraně vlasti

Z pořadu "Výchova k válce". / Česká televize

Uvedením dokumentárního filmu "Výchova k válce" (18.11. 2016), v rámci Českého žurnálu, Česká televize nesplnila zákonnou povinnost poskytovat "objektivní, ověřené, vyvážené a všestranné" informace: Pořad, který avizuje odpovědi na to, "zda jsme připraveni na válečný konflikt, co vědí mladí lidé o zbraních a zda by se uměli v případě ohrožení postavit na obranu vlasti", se smrskl na sestřih pomýlených výroků a nesouvisejících bloků.

Zavádějící je už bulvární název "Výchova k válce", kterým autorka Adéla Komrzý (nar. 1992, studentka FAMU) signalizuje, že během natáčení zjistila skutečnosti vypovídající o tom, jak někdo občany a zejména děti, vychovává k válečnému konfliktu: Tedy v souladu s definicí výchovy  - "cíleně a plánovitě vede". 

Zařazením záběrů přednášek ze základních škol Komrzý opakovaně naznačuje, že se tak děje v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu), který od roku 2013 funguje ve spolup ráci ministerstva školství a ministerstva obrany.

"Naprosto jsem nepochopil záměr autorky pořadu, která POKOS předvedla jako ukázku zbraní, výcviku a schopností jednotek. To rozhodně není náplní POKOSu coby vzdělávacího programu pro učitele základních a středních škol. Ukázka schopností, výzbroje, výstroje a výcviku je až tím posledním v řadě přednášek, seminářů a diskusí. Je to až taková třešnička na dortu celého procesu," říká praporčík Petr Švaňa z Krajského velitelství v Českých Budějovicích. Spolu s kolegy po celé republice má přednášky jako přídavek k vlastní náplni práce.

Dokument opomíjí realitu zákona

Zatímco přednášku vojáků autorka dokumentu pojímá pouze jako shluk militantních záběrů, osobní úvahy pedagogického pracovníka, který podél řepkového pole ztěžka pochoduje spolu s dětmi na akci POKOS, autorka nekonfrontuje.

A to ani ve chvíli, kdy dotyčný pronese, že "slyšel, že bude znova zavedena branná povinnost." To, že tato povinnost nikdy nepřestala platit, ostatně Komrzý v celém hodinovém pořadu naprosto opomíjí. Takže se nepozastavuje ani nad tím, že na děti výchovně působí člověk, který nezná základní zákony státu.

Podobně nechává Komrzý prostor i dlouhému diskusnímu příspěvku mladé ženy, která během blíže nespecifikované diskuse uvědoměle poučuje přítomné o tom, že by pojem jako "branná povinnost" neměli vůbec používat. Na to, jak občanům vysvětlit smysl a platnost zákona, jehož název by podle dotyčné neměli zodpovědní lidé vůbec vyslovit, se autorka opět neptá.

Na úbytě zašlo i další poslání veřejnoprávního média: Přispívat k právnímu vědomí obyvatel (zákon č, 483/1991 Sb. o České televizi).  To, že v naší zemi nejen existuje, ale nikdy nepřestala platit branná povinnost, totiž autorka v celém díle nejen nezmínila, ale nepravdivé či zavádějící výroky na toto téma ani nekonfrontovala s vyjádřením zasvěcených osob či právníků.

Informace o branné povinnosti a z ní vycházejícím programu Přípravy občanů k obraně státu jsou veřejně přístupné (POKOS).

Směsice nesourodých bloků

Vedle zkreslujícího obsahu je problematická i forma díla. Kreativní producent Petr Kubica sice o Českém žurnálu tvrdí že se jedná o "autorský pohled a kauzy a fenomény, které stále hýbou českou veřejnosti, autoři neotřelým a nepublistickým způsobem zprostředkují i díky novým a mnohdy nečekaným souvislostem" , nicméně v případě díla Adély Komrzý uvedl kompilát nesouvisejících bloků.

Příkladem je zařazení blíže nespecifikovaných domobranců, kteří vyjádřili odhodlání k ozbrojeným akcím.

Připomeňme, že ještě dříve, než Adéla Komrzý, která názvem pořadu Výchova k válce veřejnosti podsouvá, že státní aparát vede občany a zejména děti k agresivní válce, přišli s domněnkou a posléze s propagandu, že NATO chystá v Evropě útočnou válku právě skupina nazvaná Českoslovenštví vojáci v záloze proti válce plánované NATO.

Činnost a výroky blíže neurčených domobranců autorka nasnímala anonymně. Ale jejich tvrzení, že byli osloveni a tudíž průkazně spolupracují s příslušníky Armády České republiky opět neověřila.

"Armáda s žádnou paramilitární organizací nemá a ani nemůže mít vůbec nic společného. Tato skupina prorusky a marxisticky orientovaných nositelů „pravdy“ balancuje na ostří legality. Žádný voják v činné službě se k takové skupině nebude hlásit či dokonce spolupracovat, aniž by se vystavil riziku stíhání Vojenské policie," opět upozorňuje praporčík Petr Švaňa.

Za pravdu mu dává to, že "velitel" jedné ze skupin Martin Holkup byl za svoji činnost a výroky v řadách tzv. "záložáků" zatím nepravomocně odsouzen.

Slátaninu oficiálního pedagogického programu POKOS a činnost domobranců, kteří v rozporu se zákonem zakládají ozbrojené složky, Komrzý v dokumentu dále  "obohacuje" zvěstí o existenci zbrojařského průmyslu.

Ten se ale rozvíjí v důsledku poptávky trhu a jeho nabídka se záměrem pořadu vysvětlit okolnosti související s výchovou k obraně státu, nijak nesouvisí: Autorka se tak zjevně dopouští manipulace s veřejností, kdy naznačuje souvislost individuální ozbrojené obrany s jasně definovanou kolektivní obranou státu, včetně členství NATO, aniž by se ji ale pokusila prokázat.

Ani spojenci z řad Aliance se nevyhnuli kritickým a nevyváženým záběrům autorky, která se zaměřila na malou skupinu kritiků loňského průjezdu strykerů: Nezachovala zde skutečné proporce odpovídající skutečnému zájmu obyvatel, kteří, až na ojedinělé výjimky, konvoj NATO vítali.

Spojence z řad amerických vojáků pak představila pouze jako účastníky společenské akce, v jímž rámci vystoupila spoře oděná tanečnice. O členství v Alianci tak patrně podle autorky patrně vypovídá to, že se vojáci chtějí i bavit a líbí se jim ženy.

Děti coby nástroj propagandy

Na pováženou je ale zejména to, jak Komrzý propojuje jednotlivé bloky záběry na děti, které projevují o vojáky i zbraně spontánní zájem, s prostřihem na archivní záběry z dob totality. Stylizuje je tak do rolí obětí dalšího režimu, ve kterém má ale výchova k obraně země stále své místo: Autorka tak dělá z dětí cíl propagandy, které se ale ve skutečnosti dopouští sama: Dokumentem, který neodráží realitu, ale zkresluje ji v nesourodém a bulvárně pojatém celku, který postrádá strukturu i výpovědní hodnotu.

Cílem i optikou autorského filmu pochopitelně nejen může, ale i musí být individuální pohled, ale ten si má autor dělat na základě platných skutečností. A v případě ústředního tématu, kterým byla v tomto případě obrana země nabídnout realitu odrážející záběry i výroky a udržet a zakomponovat i platný právní rámec, který určuje vztah občana k armádě a obraně vlasti.

Opomenout ho způsobem, který předvedla Komrzý, vypovídá nejen o absenci jejího právního vědomí, neschopnosti vyhodnotit a zpracovat realitu spojenou s obranou země či možná záměru zkreslit skutečnost. Ale především je selháním supervize ze strany pedagogů FAMU, která měla být v případě pořadu, jež je i bakalářskou prací autorky.

Česká televize pak uvedením dokumentu poskytla veřejný prostor pořadu, který zmíněné právní vědomí veřejnosti nejen neposiluje, ale nepřesnými i nepravdivými informaci, neobjektivně a nevyváženě přímo dezinformuje diváka, bez toho, že by mu současně nabídl alternativu v podobě konstatování faktů ze strany odpovědných autorit.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Výběrové řízení k průzkumákům AČR: Krev, pot a dřina

Sun Tzu: „Umění války je založeno na umění klamu. Když jsme schopni zaútočit, musíme vypadat, jako ...

Kdo je kdo – výsadkáři, speciální operace, speciální jednotky

V diskusi pod článkem portálu Armádní noviny o výběrovém řízení pro průzkumné týmy 4. brigády ...

V Den veteránů vykvetl v Kyjově živý vlčí mák

11. listopad byl jako Den veteránů či Den příměří vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Luky
  13:29 23.11.2016

  Souhlas s Muhahou,
  ta zadnice by se měla právnicky hlouběji analyzovat.

  Souhlas s Muhahou,
  ta zadnice by se měla právnicky hlouběji analyzovat.

 • Hana Zelená
  12:56 23.11.2016

  Muhaha Diskuse se účastním z formálních důvodů. Upřesňuji a vkládám reakce tak, aby si údaje uvedené v článku mohli čtenáři ozřejmit i z jiných příspěvků,které by na AN ...Zobrazit celý příspěvek

  Muhaha


  Diskuse se účastním z formálních důvodů. Upřesňuji a vkládám reakce tak, aby si údaje uvedené v článku mohli čtenáři ozřejmit i z jiných příspěvků,které by na AN nenašli. Případně vysvětluji žurnalistickou formu článku.

  Jinak děkuji za váš zájem. Opět.

  Náměty budu nadále vybírat po dohodě s vydavatelem a dle zájmu čtenářů: Určující je jejich skutečný počet, ne několik jedinců v diskusi :)Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  12:34 23.11.2016

  Dobrý den paní magistro, vidím, že se dosud účastníte diskuse k tomuto Vašemu článku, a tak se Vás, s nadějí na Vaši reakci, dovoluji dotázat, zda neplánujete fejeton či recenzi ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den paní magistro,

  vidím, že se dosud účastníte diskuse k tomuto Vašemu článku, a tak se Vás, s nadějí na Vaši reakci, dovoluji dotázat, zda neplánujete fejeton či recenzi ve věci vyškovských hýždí o pokračujícím šetření orgánů, jež zpustilo jejich vlastizrádné teroristické odhalení?
  Nikde jsem se nedopátral bližších informací, jak předmětné přestupkové řízení probíhá. Myslím si, že by to byl dobrý námět i na reportáž.

  Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  12:29 23.11.2016

  Článek sdílí oficiální stránky MO: Toto je citace vyjádření k resortu k dokumentárnímu filmu Adély Komrzý (kverulanty, kteří atakují vydavatele kvůli údajným chybám ve jméně ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek sdílí oficiální stránky MO: Toto je citace vyjádření k resortu k dokumentárnímu filmu Adély Komrzý (kverulanty, kteří atakují vydavatele kvůli údajným chybám ve jméně upozorňuji, že slečná filmařka má nepřechýlené příjméní a vnucovaný tvar "Komrzýová" je nesmyl. Možný by byl ještě tvar Adéla Komrzí, nicméně slečna se představuje tak, jak uvádím).

  VYJÁDŘENÍ MO k dokumentu"
  "Ministerstvo obrany České republiky Na Českém žurnálu se MO ani AČR nijak nepodílely. Autorka se zúčastnila několika veřejných akcí v rámci projektu POKOS. Prý pro absolventský film na FAMU. Umožnili jsme jí natáčet v podobném rozsahu jako jiným novinářům. Konečný výsledek s námi ona ani nikdo jiný nekonzultoval. Magazín o armádě bude na ČT pravděpodobně od podzimu 2017. Naštěstí od jiných autorů a za plné spolupráce MO a AČR."Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  10:55 23.11.2016

  Pajo článek je recenze, v této formě se přímá konfrontace s autorem opravdu neužívá: On se vyjádří dílem,který je podroben analýze, to jsem spolnila, jak co do obsahu, tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Pajo

  článek je recenze, v této formě se přímá konfrontace s autorem opravdu neužívá: On se vyjádří dílem,který je podroben analýze, to jsem spolnila, jak co do obsahu, tak formy.

  Úkolem AN není přinášet formální detaily o dokumentu, jeho název je dostatečný a kdo má zájem,dohledá si už po své linii podrobnosti spojené s FAMU, ČT.

  ale níže v diskusi jsem okopírovala vyjádření,osobní, paní Evy Landischové, která filmařské prostředí dobře zná a vyjádřila svůj názorjak na zpracování, takna další osoby, které se na filmu podíleli.

  Znovu tedy CITACE PANÍ EVY LANDISCHOVÉ, znovu uvádím označenou uvozovkami: "Rva Landischová Jinak dneska jsem se na to dívala pozorněji, než poprvé.
  Je to opravdu naprostá neprofesionální slátanina . Dlouho jsem už neviděla takový paskvil. Supervizi měla, v titulcích byl uveden jako dramaturg FAMU profesor Karel Vachek, vedoucí Katedry dokumentární tvorby, dokumentarista světového formátu Emotikona smile
  :) a jinak tam dohromady
  byly tři dramaturgové, Gogola ml., nevím za co a za televizi nějaká ženská... čím víc lidí, tím větší sračka. No jo asi si děvče myslí, že když je táta slavnej producent, tak že ona bude slavná dokumentaristka.. jj to je tak, když se na FAMU dostávaj protekční dětičky..."
  KONEC CITACESkrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  10:45 23.11.2016

  Larry ... film byl diskutován mnoha vojáky, i veřejně, a to ihned po vysílání. Netuším,proč by se měl kterýkoli novinář svěřovat, odkud čerpá informace a podněty,: Snad jste ...Zobrazit celý příspěvek

  Larry
  ... film byl diskutován mnoha vojáky, i veřejně, a to ihned po vysílání.


  Netuším,proč by se měl kterýkoli novinář svěřovat, odkud čerpá informace a podněty,: Snad jste někdy slyšel o tom, že zdroje se nezveřejňují.


  A především než cokoli pro Armádní noviny napíši, diskutuji záměr s vydavatelem a ten si za jeho vydáním,tudíž i formou a obsahem stojí. Vemte to vy i ostatní čtenáři na vědomí.

  Na vaše invektivy o agentech atd, nemíním reagovat, ale doporučuju vám vážit slova,protože lavírujete na hraně pomluvy stran páchání trestného činu proti republice: Pokud máte podezření, že něco takového dělám, oznamte mě orgánům činným v trestním řízení. Jinak si podobné narážky nechte.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  10:34 23.11.2016

  Jarpe Patrně vám uniklo, že ozbrojené složky smí zakládatjen stát: Takže pokud se praporčík Švaňa ve smyslu, že by byl kdokoli činný v Armádě ČR za spolupráci s paramilitatními ...Zobrazit celý příspěvek

  Jarpe

  Patrně vám uniklo, že ozbrojené složky smí zakládatjen stát: Takže pokud se praporčík Švaňa ve smyslu, že by byl kdokoli činný v Armádě ČR za spolupráci s paramilitatními skupinami patrně stíhán,je jeho vyjádření "vystavil riziko stíhání" adekvátní, nikoli "blábol".

  Pokud považujete za odvahu to, že by příslušníci armády zákon porušovali,tak trochu nechápete podstatu právního státu.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  10:27 23.11.2016

  Larry Zaráží vás citace Evy Landischové, její veřejná reakce na článek i film: Nebudu ji při sdílení cenzurovat, a to ani pejorativní výrazy. Doporučuji číst pozorněji,jasně ...Zobrazit celý příspěvek

  Larry

  Zaráží vás citace Evy Landischové, její veřejná reakce na článek i film: Nebudu ji při sdílení cenzurovat, a to ani pejorativní výrazy.

  Doporučuji číst pozorněji,jasně jsem uvedla, že jde o zkopírovaný ,na jiném místě zveřejněný text.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  09:33 23.11.2016

  Za kolik měla slečna Komrzý vlastně tu bakalářku? ------------ Takeda jako jo, věřím, že na základních principech by se ti odpovědnější shodli, ať jsou z kterékoli strany ...Zobrazit celý příspěvek

  Za kolik měla slečna Komrzý vlastně tu bakalářku?
  ------------
  Takeda
  jako jo, věřím, že na základních principech by se ti odpovědnější shodli, ať jsou z kterékoli strany spektra - spíš by se to dělilo jinak (na ty co mají pro vojsko pochopení a na ty který mají nepřekonatelnou averzi ke všemu zelenýmu). Problém by ale mohl nastat třeba s chápáním "obrany" na hrotu kopí....no zatím tam mají profíky. Ale co, hrot nehrot...stejně to mám rád, včetně smradu desinfekce na eráru.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  09:05 23.11.2016

  3RMO: Ač bych asi patřil jako učitel volící pravici do té skupiny co se má po..at, tak mám stejný názor jako vy. Řekl bych, že to dělení na "kavárnu" a ty druhé je umělé a že se na ...Zobrazit celý příspěvek

  3RMO: Ač bych asi patřil jako učitel volící pravici do té skupiny co se má po..at, tak mám stejný názor jako vy. Řekl bych, že to dělení na "kavárnu" a ty druhé je umělé a že se na základních věcech, jako je obrana vlastni se zbraní v ruce shodnem.Skrýt celý příspěvek

 • mates
  08:59 23.11.2016

  Tedy, koukám jak automatické politicky korektní opravy iPadu dokážou změnit větu v nesmyslnou slátaninu. Ta poslední věta měl znít jinak: slova "rozohnit" a "naseru" tam jsou jaksi ...Zobrazit celý příspěvek

  Tedy, koukám jak automatické politicky korektní opravy iPadu dokážou změnit větu v nesmyslnou slátaninu. Ta poslední věta měl znít jinak: slova "rozohnit" a "naseru" tam jsou jaksi v jiné formě :-)Skrýt celý příspěvek

 • mates
  08:53 23.11.2016

  Pořad jsem neviděl, nemůžu tedy hodnotit. Nicméně mám za to, že se nejdnalo o přírodopisné dílko, jehož těžiště je v ukazování krásných záběrů přírody a zviřátek. Myslím tedy, že v ...Zobrazit celý příspěvek

  Pořad jsem neviděl, nemůžu tedy hodnotit. Nicméně mám za to, že se nejdnalo o přírodopisné dílko, jehož těžiště je v ukazování krásných záběrů přírody a zviřátek. Myslím tedy, že v tomto případě většina diváků hodnotí obsah a až potom zvládnutí filmového řemesla (kamera, střih, světlo a já nevím co ještě).

  Před chvílí jsem si přečetl rozhovor na Novinkách.cz s Andorem Šandorem o bezpečnosti. Hodně se tam věnoval i vlastenectví a skutečnosti, že hodně "mlaďochů" by v případě potřeby vůbec nehodlali bránit svou vlast a ani tuto potřebu nechápou.
  Tak trochu jsem si to povědomě spojil i s tímto článkem a pravděpodobných obsahem dokumentu.
  Jsem už trochu postarší, prodělal jsem si dvouletou vojnu na Slovensku a i když jsem si o tehdejší armádě myslel svý, tak stále zůstával pocit, že to celé je správně - naučit se bránit a v případě pořady být aspoň trochu užitečný.

  Mrzí mě tedy dlouhodbé a možná i cílené podrývání českého seběvědomí a vlastenectví. Neustále v novinách a na netu čtu články ve smyslu "co je české, to je blbé, češi jsou ti největší idioti v Evropě ne-li na světě, všechno špatné se rodí uprostřed Evropy apod, zato ti na západě nebo ti na východě - to jsou pašáci, skoro bohové!".
  Prdlajs velebnosti ! Jsem především čech a tuhle zemi mám rád. Rád a hodně cestuju po světě, ale čím dál tím víc ve mě ty cesty vyvolávají pocit a přesvědčení, že v Čechách, na Moravě a ve Slezku je nejlíp.

  Uff, to jsem se rozchodník a rozepsal :-) Omlouvám se za to množství vět a slov, ale když se našemu, tak píšu ...Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:13 23.11.2016

  Nehodnotím článek ani pořad, ale zaujala mě myšlenka autorky, že "tento prostor [nám] poskytuje majitel Armádních novin k diskusi o článku". To jistě ano, ale doba, kdy jsme byli ...Zobrazit celý příspěvek

  Nehodnotím článek ani pořad, ale zaujala mě myšlenka autorky, že "tento prostor [nám] poskytuje majitel Armádních novin k diskusi o článku". To jistě ano, ale doba, kdy jsme byli rádi, že nám zelinář poskytuje banány je pryč, dnes je vztah vyrovnaný, případně je zelinář rád, že banány od něj někdo koupí. Diskuse, včetně té anonymní, je součástí obchodního úspěchu každého serveru, který obvykle žije z reklamy, tedy počtu příchozích čtenářů i diskutérů. Nevím co mění na věci, když se někdo podepíše jménem a nikoliv nickem.Skrýt celý příspěvek

 • pajo
  08:08 23.11.2016

  Mne v článku chýba informácia, či bola autorka dokumentu Komrzý upozornená na chyby v dokumentu a ako na to reagovala, takisto jej odborný garanti na FAMU a kto je v ČT zodpovedný ...Zobrazit celý příspěvek

  Mne v článku chýba informácia, či bola autorka dokumentu Komrzý upozornená na chyby v dokumentu a ako na to reagovala, takisto jej odborný garanti na FAMU a kto je v ČT zodpovedný za obsahovú stránku vysielania, ak vôbec niekto. Všeobecne upozornenie, že niečo je zlé ako v tomto článku je fajn, ale vhodnejšie sa mi javí priamo konfrontovať zodpovedných ľudí, čo v tomto článku postrádam. Je otázka, prečo k chybám došlo a či si z toho zodpovedný odnesú niečo do budúcnosti.Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  07:53 23.11.2016

  "Žádný voják v činné službě se k takové skupině nebude hlásit či dokonce spolupracovat, aniž by se vystavil riziku stíhání Vojenské policie," opět upozorňuje praporčík Petr ...Zobrazit celý příspěvek

  "Žádný voják v činné službě se k takové skupině nebude hlásit či dokonce spolupracovat, aniž by se vystavil riziku stíhání Vojenské policie," opět upozorňuje praporčík Petr Švaňa."

  Být vojákem je o rizicích. Voják je trénovaný čelit riziku. Co je o jedno riziko navíc. Někteří lidi občas vypustí pěkné bláboly. Ta věta by měla být formulována úplně jinak. V této formě zní směšně.Skrýt celý příspěvek

 • 3RMO
  02:28 23.11.2016

  Ahoj.jsem obyčejný dělník který maká už 25 let na směny v huti ve Slezsku. Praděd zemřel za první války v srbsku děda bojoval u Monte Cassina pod Andersem ja jsem sloužil v ...Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj.jsem obyčejný dělník který maká už 25 let na směny v huti ve Slezsku. Praděd zemřel za první války v srbsku děda bojoval u Monte Cassina pod Andersem ja jsem sloužil v Hranicích na moravě jako řidič raketometu a jsem na to hrdý.muj syn chce na vojenskou školu. A řeknu vám jsem z moravy a jsem blbec z vesnice ale jsem ochotný za svou rodinu ( republiku? Neomarxisty. komunisty, migranty?)vzit 58 a kur...a jit branit za co nasi predci bojovali!!!!! A sluničkaři, kavarensti povaleci poserte se!!!! Hofk domluvil jsemSkrýt celý příspěvek

 • cejkis
  00:50 23.11.2016

  Česká televize a manipulace ? :D Oni jen vysílají dle nařízení EU komise řízené z Manhattanu. Tak se nedivte, že pokud vystoupí Britové z EU, bude konec světa. A pokud by ...Zobrazit celý příspěvek

  Česká televize a manipulace ? :D

  Oni jen vysílají dle nařízení EU komise řízené z Manhattanu. Tak se nedivte, že pokud vystoupí Britové z EU, bude konec světa. A pokud by náhodou vyhrál Trump, bude všechno vzhůru nohama. Ale nebojte, vyhraje Clintonová, vede ve všech průzkumech :D

  A v hlavním "zpravodajství" si povíme dnešní statistickou soupisku. Jsou to přeci jen levné zprávy. Pak si povíme smogovou situaci na Třinecku. Po vzoru TV zNova si povíme zprávy z nějaké řiti a nezapomeneme na zprávy o vlekařích, obchodech nebo panu podnikateli xyz, kterým uděláme reklamu v hlavním zpravodajství pořádným titulkem při rozhovoru. Ještě chybí Dvořákovi zviřátko na závěr.

  Opravdu nechápu, jak v dnešní době může ještě někdo považovat Českou televizi za seriózní médium.Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  23:44 22.11.2016

  Vážená paní, zaráží mne formy vámi citovaných vyjádření viz Váš příspěvek 22:27 kde doslova uvádíte " čím víc lidí, tím větší sračka." Což je tak akorát na ban od admina. A ...Zobrazit celý příspěvek

  Vážená paní,
  zaráží mne formy vámi citovaných vyjádření viz Váš příspěvek 22:27 kde doslova uvádíte
  " čím víc lidí, tím větší sračka." Což je tak akorát na ban od admina. A přitom sama vyhrožujete blokací... a nepište prosím, že jste "jenom citovala" Nevšiml jsem si vulgarit od jiných diskutérů. A také citují.....
  Ještě lepší je vámi publikované hodnocení jisté paní Landischové, ale pravděpodobně se s tvrzením ztotožňujete, když zde citujete viz
  "to je tak, když se na FAMU dostávaj protekční dětičky..."
  autorka vyjádření brečí na špatném hrobě, múže to dotyčným sdělit do očí.... :-)))
  ad. Zvaní do diskuze, kde se bavíme o problému, bývá dobrým zvykem zúčastněné pozvat do diskuze nebo je alespoň upozornit, aby mohli reagovat.

  Mé pozornosti neuniklo jak "přesně" víte o čem se diskutovalo v "armádních kruzích" To není pravda. Já si s kolegou domlouval, že půjdeme na pivo.
  Uvádíte.
  "Dokument byl diskutovaný, zejména v armádních kruzích, už po vysílání: Tento rozbor reaguje na poptávku."
  (20:28)
  Jak to víte, o čem se bavili v arm. kruzích už po vysílání???? Že vy jste agent SVR, Putina nebo Vás dokonce platí rozvědka Čínské národně osvobozenecké armády?? :-))) :-))) Nebo PR oddělení MO....
  A´t je to tak nebo jinak, pořadu jste udělala docela slušnou PR podporu. Co více si může studentka FAMU přát??? a tentokrát naprosto vážně.

  P.S. Žádné hodnocení jsem nepoptával.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  23:01 22.11.2016

  Larry Článek je hodnocením, ne "rozčilením". I vás požádám, abyste upustil od hodnocení mých motivů. Pokud jste ho četl, najdete v něm rozbor jak obsahu, tak formy,to, že byl ...Zobrazit celý příspěvek

  Larry
  Článek je hodnocením, ne "rozčilením". I vás požádám, abyste upustil od hodnocení mých motivů.

  Pokud jste ho četl, najdete v něm rozbor jak obsahu, tak formy,to, že byl film někým kontrolován, nemuís znamenat jeho kvalitu i výpovědní hodnotu.


  Proč a jak by měla redakce zvát někoho do diskuse...? Ta je pro registrované čtenáře, nějaké zvaní není zvyke v žádné redakci.Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  22:48 22.11.2016

  Pořad natočila studentka FAMU jako studentský projekt. Předpokládám a možná správně, že se hodnotí střih, kamera, umělecký dojem. atd..... Věcná a obsahová stránka dokumentu ...Zobrazit celý příspěvek

  Pořad natočila studentka FAMU jako studentský projekt. Předpokládám a možná správně, že se hodnotí střih, kamera, umělecký dojem. atd.....
  Věcná a obsahová stránka dokumentu pravděpodobně ustupuje do pozadí a není důležitá.
  Pokud by měla být, jistě by si slečna Komrzý pro objektivitu zajistila odborné poradce.

  Co takhle pozvat slečnu Komrzý do diskuze nebo poprosit o vyjádření??? Úmyslně nepíši "požádat", nezveme ji "na kobereček"
  Naprosto nerozumím proč se autorka článku paní Mgr. Zelená a možná i jiní rozčilují nad ne-objektivitou pořadu. Ani já se nerozčiluji nad kvalitou a neobjektivitou vysílání veřejnoprávní ČT.
  Každý TV přijímač má tlačítko OFF. Každý "problém" má své řešení.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 4