Jak Česká televize (ne)vychovává diváka k obraně vlasti

Z pořadu "Výchova k válce". / Česká televize

Uvedením dokumentárního filmu "Výchova k válce" (18.11. 2016), v rámci Českého žurnálu, Česká televize nesplnila zákonnou povinnost poskytovat "objektivní, ověřené, vyvážené a všestranné" informace: Pořad, který avizuje odpovědi na to, "zda jsme připraveni na válečný konflikt, co vědí mladí lidé o zbraních a zda by se uměli v případě ohrožení postavit na obranu vlasti", se smrskl na sestřih pomýlených výroků a nesouvisejících bloků.

Zavádějící je už bulvární název "Výchova k válce", kterým autorka Adéla Komrzý (nar. 1992, studentka FAMU) signalizuje, že během natáčení zjistila skutečnosti vypovídající o tom, jak někdo občany a zejména děti, vychovává k válečnému konfliktu: Tedy v souladu s definicí výchovy  - "cíleně a plánovitě vede". 

Zařazením záběrů přednášek ze základních škol Komrzý opakovaně naznačuje, že se tak děje v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu), který od roku 2013 funguje ve spolup ráci ministerstva školství a ministerstva obrany.

"Naprosto jsem nepochopil záměr autorky pořadu, která POKOS předvedla jako ukázku zbraní, výcviku a schopností jednotek. To rozhodně není náplní POKOSu coby vzdělávacího programu pro učitele základních a středních škol. Ukázka schopností, výzbroje, výstroje a výcviku je až tím posledním v řadě přednášek, seminářů a diskusí. Je to až taková třešnička na dortu celého procesu," říká praporčík Petr Švaňa z Krajského velitelství v Českých Budějovicích. Spolu s kolegy po celé republice má přednášky jako přídavek k vlastní náplni práce.

Dokument opomíjí realitu zákona

Zatímco přednášku vojáků autorka dokumentu pojímá pouze jako shluk militantních záběrů, osobní úvahy pedagogického pracovníka, který podél řepkového pole ztěžka pochoduje spolu s dětmi na akci POKOS, autorka nekonfrontuje.

A to ani ve chvíli, kdy dotyčný pronese, že "slyšel, že bude znova zavedena branná povinnost." To, že tato povinnost nikdy nepřestala platit, ostatně Komrzý v celém hodinovém pořadu naprosto opomíjí. Takže se nepozastavuje ani nad tím, že na děti výchovně působí člověk, který nezná základní zákony státu.

Podobně nechává Komrzý prostor i dlouhému diskusnímu příspěvku mladé ženy, která během blíže nespecifikované diskuse uvědoměle poučuje přítomné o tom, že by pojem jako "branná povinnost" neměli vůbec používat. Na to, jak občanům vysvětlit smysl a platnost zákona, jehož název by podle dotyčné neměli zodpovědní lidé vůbec vyslovit, se autorka opět neptá.

Na úbytě zašlo i další poslání veřejnoprávního média: Přispívat k právnímu vědomí obyvatel (zákon č, 483/1991 Sb. o České televizi).  To, že v naší zemi nejen existuje, ale nikdy nepřestala platit branná povinnost, totiž autorka v celém díle nejen nezmínila, ale nepravdivé či zavádějící výroky na toto téma ani nekonfrontovala s vyjádřením zasvěcených osob či právníků.

Informace o branné povinnosti a z ní vycházejícím programu Přípravy občanů k obraně státu jsou veřejně přístupné (POKOS).

Směsice nesourodých bloků

Vedle zkreslujícího obsahu je problematická i forma díla. Kreativní producent Petr Kubica sice o Českém žurnálu tvrdí že se jedná o "autorský pohled a kauzy a fenomény, které stále hýbou českou veřejnosti, autoři neotřelým a nepublistickým způsobem zprostředkují i díky novým a mnohdy nečekaným souvislostem" , nicméně v případě díla Adély Komrzý uvedl kompilát nesouvisejících bloků.

Příkladem je zařazení blíže nespecifikovaných domobranců, kteří vyjádřili odhodlání k ozbrojeným akcím.

Připomeňme, že ještě dříve, než Adéla Komrzý, která názvem pořadu Výchova k válce veřejnosti podsouvá, že státní aparát vede občany a zejména děti k agresivní válce, přišli s domněnkou a posléze s propagandu, že NATO chystá v Evropě útočnou válku právě skupina nazvaná Českoslovenštví vojáci v záloze proti válce plánované NATO.

Činnost a výroky blíže neurčených domobranců autorka nasnímala anonymně. Ale jejich tvrzení, že byli osloveni a tudíž průkazně spolupracují s příslušníky Armády České republiky opět neověřila.

"Armáda s žádnou paramilitární organizací nemá a ani nemůže mít vůbec nic společného. Tato skupina prorusky a marxisticky orientovaných nositelů „pravdy“ balancuje na ostří legality. Žádný voják v činné službě se k takové skupině nebude hlásit či dokonce spolupracovat, aniž by se vystavil riziku stíhání Vojenské policie," opět upozorňuje praporčík Petr Švaňa.

Za pravdu mu dává to, že "velitel" jedné ze skupin Martin Holkup byl za svoji činnost a výroky v řadách tzv. "záložáků" zatím nepravomocně odsouzen.

Slátaninu oficiálního pedagogického programu POKOS a činnost domobranců, kteří v rozporu se zákonem zakládají ozbrojené složky, Komrzý v dokumentu dále  "obohacuje" zvěstí o existenci zbrojařského průmyslu.

Ten se ale rozvíjí v důsledku poptávky trhu a jeho nabídka se záměrem pořadu vysvětlit okolnosti související s výchovou k obraně státu, nijak nesouvisí: Autorka se tak zjevně dopouští manipulace s veřejností, kdy naznačuje souvislost individuální ozbrojené obrany s jasně definovanou kolektivní obranou státu, včetně členství NATO, aniž by se ji ale pokusila prokázat.

Ani spojenci z řad Aliance se nevyhnuli kritickým a nevyváženým záběrům autorky, která se zaměřila na malou skupinu kritiků loňského průjezdu strykerů: Nezachovala zde skutečné proporce odpovídající skutečnému zájmu obyvatel, kteří, až na ojedinělé výjimky, konvoj NATO vítali.

Spojence z řad amerických vojáků pak představila pouze jako účastníky společenské akce, v jímž rámci vystoupila spoře oděná tanečnice. O členství v Alianci tak patrně podle autorky patrně vypovídá to, že se vojáci chtějí i bavit a líbí se jim ženy.

Děti coby nástroj propagandy

Na pováženou je ale zejména to, jak Komrzý propojuje jednotlivé bloky záběry na děti, které projevují o vojáky i zbraně spontánní zájem, s prostřihem na archivní záběry z dob totality. Stylizuje je tak do rolí obětí dalšího režimu, ve kterém má ale výchova k obraně země stále své místo: Autorka tak dělá z dětí cíl propagandy, které se ale ve skutečnosti dopouští sama: Dokumentem, který neodráží realitu, ale zkresluje ji v nesourodém a bulvárně pojatém celku, který postrádá strukturu i výpovědní hodnotu.

Cílem i optikou autorského filmu pochopitelně nejen může, ale i musí být individuální pohled, ale ten si má autor dělat na základě platných skutečností. A v případě ústředního tématu, kterým byla v tomto případě obrana země nabídnout realitu odrážející záběry i výroky a udržet a zakomponovat i platný právní rámec, který určuje vztah občana k armádě a obraně vlasti.

Opomenout ho způsobem, který předvedla Komrzý, vypovídá nejen o absenci jejího právního vědomí, neschopnosti vyhodnotit a zpracovat realitu spojenou s obranou země či možná záměru zkreslit skutečnost. Ale především je selháním supervize ze strany pedagogů FAMU, která měla být v případě pořadu, jež je i bakalářskou prací autorky.

Česká televize pak uvedením dokumentu poskytla veřejný prostor pořadu, který zmíněné právní vědomí veřejnosti nejen neposiluje, ale nepřesnými i nepravdivými informaci, neobjektivně a nevyváženě přímo dezinformuje diváka, bez toho, že by mu současně nabídl alternativu v podobě konstatování faktů ze strany odpovědných autorit.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Výběrové řízení k průzkumákům AČR: Krev, pot a dřina

Sun Tzu: „Umění války je založeno na umění klamu. Když jsme schopni zaútočit, musíme vypadat, jako ...

Kdo je kdo – výsadkáři, speciální operace, speciální jednotky

V diskusi pod článkem portálu Armádní noviny o výběrovém řízení pro průzkumné týmy 4. brigády ...

V Den veteránů vykvetl v Kyjově živý vlčí mák

11. listopad byl jako Den veteránů či Den příměří vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Sholva
  22:44 22.11.2016

  Ta slátanina neměla vůbec přijít do vysílání veřejnoprávního média. Od toho bych si představoval objektivní a věcný přístup, který si bude hlídat a snahu o pravdivé informování ...Zobrazit celý příspěvek

  Ta slátanina neměla vůbec přijít do vysílání veřejnoprávního média. Od toho bych si představoval objektivní a věcný přístup, který si bude hlídat a snahu o pravdivé informování občana. To mě na tom celém asi štve nejvíc.

  Ovšem je pravda, že ČT a objektivita se nějak nemusí čím dál víc. Stačilo mi sledovat dění okolo voleb prezidenta USA, to byla komedie...Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  22:27 22.11.2016

  nyní zde uvedu komentář paní Evy Landischové, který mi veřejně poskytla a vyjadřuje se k filmu jako člověk znalý filmařského prostředí.... Její hodnocení a formy dokumentu je ...Zobrazit celý příspěvek

  nyní zde uvedu komentář paní Evy Landischové, který mi veřejně poskytla a vyjadřuje se k filmu jako člověk znalý filmařského prostředí.... Její hodnocení a formy dokumentu je zazajímaví, citace: "k formě se na mém veřejném profilu vyjádřila Eva Landischová Eva Landischová "Jinak dneska jsem se na to dívala pozorněji, než poprvé. Je to opravdu naprostá neprofesionální slátanina . Dlouho jsem už neviděla takový paskvil. Supervizi měla, v titulcích byl uveden jako dramaturg FAMU profesor Karel Vachek, vedoucí Katedry dokumentární tvorby, dokumentarista světového formátu
  :) a jinak tam dohromady byly tři
  dramaturgové, Gogola ml., nevím za co a za televizi nějaká ženská... čím víc lidí, tím větší sračka. No jo asi si děvče myslí, že když je táta slavnej producent, tak že ona bude slavná dokumentaristka.. jj to je tak, když se na FAMU dostávaj protekční dětičky..."Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  22:23 22.11.2016

  Článek mě velice pobavil, jako ostatně každý z autorčina pera. Tak jen houšť a větší kapky! A pro škarohlídy - názorová pluralita kultivuje diskusi a kritické myšlení. To, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek mě velice pobavil, jako ostatně každý z autorčina pera.
  Tak jen houšť a větší kapky!
  A pro škarohlídy - názorová pluralita kultivuje diskusi a kritické myšlení.
  To, že berete "recenzi", "fejeton" a podobně úhybně označené (byť většinou až ex post) články jako objektivní zpravodajství, je jen váš problém.
  Důvěřovat je dobré, nedůvěřovat je lepší :)Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  22:08 22.11.2016

  Vážení, tento prostor vám poskytuje majitel Armádních novin k diskusi o článku, souvisejících tématech: Tím já opravdu nejsem, ani se nezajímám o vaše identity, které jsou zde ...Zobrazit celý příspěvek

  Vážení, tento prostor vám poskytuje majitel Armádních novin k diskusi o článku, souvisejících tématech: Tím já opravdu nejsem, ani se nezajímám o vaše identity, které jsou zde zastoupeny vašimi ikonkami. Takže očekávám, že i vy se mnou nebudete zabývat.Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  21:36 22.11.2016

  Dobry vecer pani Zelena, clanek se mi libi. Film jsem neviděl, dneska na CT2 jsem stihl akorát konec s titulky, ale i z tech titulků jsem pochopil o co slo. Akorat bych doporucil ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobry vecer pani Zelena, clanek se mi libi. Film jsem neviděl, dneska na CT2 jsem stihl akorát konec s titulky, ale i z tech titulků jsem pochopil o co slo. Akorat bych doporucil trochu mene emocí a trochu vice chladneho rozumu. Jinak OK. Ing. Jiri RaszkaSkrýt celý příspěvek

 • Bazinga20
  21:16 22.11.2016

  Píšu že z dokumentu kape neznalost zákonů ne z Všeho článku tam jsou zákony v pořádku. Ano nepovažuji vaše články většinou za nijak vyvážené proto ta citace hesla z dob minulých. ...Zobrazit celý příspěvek

  Píšu že z dokumentu kape neznalost zákonů ne z Všeho článku tam jsou zákony v pořádku. Ano nepovažuji vaše články většinou za nijak vyvážené proto ta citace hesla z dob minulých. Ano narazil jsem na Váš článek z minulého týdne ohledně jiného zákona když jsem se zajímal co se to zas chystá. Toť vše a teď mě teda zablokujte nebo to jestli Vám to udělá den hezčím. Jinak to smažte máte pravdu že to sem nepatří ač si za názorem na to co jsem od Vás za poslední dobu četl stojím.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  20:45 22.11.2016

  Bazinga20 Kde máte chybu v zákonech? Uveďte to, nahlašte chybu v článku, nebo nelžete. A jinak vám doporučuji zanechat osobních útoků, které tu, ačkoli jsem pro vás cizí ...Zobrazit celý příspěvek

  Bazinga20
  Kde máte chybu v zákonech? Uveďte to, nahlašte chybu v článku, nebo nelžete.

  A jinak vám doporučuji zanechat osobních útoků, které tu, ačkoli jsem pro vás cizí člověk,, vkládáte (ad bláboly o mém bydlišti a lži o ruských agentech,)nenávisti...)
  V opačném případě se postarám o vaši blokaci, na stalkery, kteří se baví osobními útoky,nejsem zvědavá.
  Až se budete umět jako já podepsat celým jménem, tak se můžeme sejít a jsem zvědavá, jak mi svoje výpady odůvodníte v reále.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  20:28 22.11.2016

  Jedná se o recenzi. Článek vydávají Armádní noviny. Soukromé názory se píší v diskusi a na osobních profilech. Dokument byl diskutovaný, zejména v armádních kruzích, už po ...Zobrazit celý příspěvek

  Jedná se o recenzi. Článek vydávají Armádní noviny.

  Soukromé názory se píší v diskusi a na osobních profilech.

  Dokument byl diskutovaný, zejména v armádních kruzích, už po vysílání: Tento rozbor reaguje na poptávku.

  Hezký večer.Skrýt celý příspěvek

 • Bazinga20
  20:13 22.11.2016

  Já myslím že dokument splnil účel... o autorce se mluví. A co se týče nějaké nestrannosti medií vždy to bude do značné míry tak že koho chleba jíš toho píseň zpívej ... A ...Zobrazit celý příspěvek

  Já myslím že dokument splnil účel... o autorce se mluví.

  A co se týče nějaké nestrannosti medií vždy to bude do značné míry tak že koho chleba jíš toho píseň zpívej ...

  A musím souhlasit že tento článek měl být označen jako komentář či názor "nenávist" za jiný neříkám že správný pohled na armádu a svět z tohoto článku kape stejně tak jako z nepovedeného dokumentu kape neznalost zákonů. Jinak musím říct že považují paní Zelenou za rozhodně s velkým náskokem nejslabšího autora článků tady. Vždy je v nich silně cítí její osobní pohled na věc. Minimálně za poslední dobu tady i na jiném serveru kam přispívá. Za vším vidí zlého ruského agenta stejně tak jako před rokem 89 byl za vším zly imperialista. Dovolím si lehce překroutit slogan ze jednoho propagandistického plakátu: vesnicí kde žije paní Zelená ruský agent neprojde!!!Skrýt celý příspěvek

 • svang
  19:54 22.11.2016

  U clanku chybi upozorneni, ze se jedna o komentar a soukromy nazor autorky.

  U clanku chybi upozorneni, ze se jedna o komentar a soukromy nazor autorky.

 • Takeda
  19:39 22.11.2016

  Tesil: Aha, tak dík.

  Tesil: Aha, tak dík.

 • Pepa
  19:17 22.11.2016

  Kusa:

  To nebyl sarkasmus, on kritický článek udělá lepší reklamu než pochvalný...teď si to plno lidí hledá v archivu, aby tu slátaninu viděli...jinak by to zapadlo v zapomnění.

  Kusa:

  To nebyl sarkasmus, on kritický článek udělá lepší reklamu než pochvalný...teď si to plno lidí hledá v archivu, aby tu slátaninu viděli...jinak by to zapadlo v zapomnění.

 • Kusa
  19:10 22.11.2016

  Tak mě napadlo jak se dává podnět na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání?

  Tak mě napadlo jak se dává podnět na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání?

 • Kusa
  19:07 22.11.2016

  Pepo "reklamu" to je asi hodně hardcore sarkazmus. Takové hle slátaniny můžou natočit jen patologický pacifisti. Ovšem na ČT to podle mě nemá co dělat.

  Pepo "reklamu" to je asi hodně hardcore sarkazmus. Takové hle slátaniny můžou natočit jen patologický pacifisti. Ovšem na ČT to podle mě nemá co dělat.

 • Pepa
  18:40 22.11.2016

  Tu slátaninu jsem nedokoukal, nestálo to za to.....a ani "reklamu" v podobě tohoto článku si to nezaslouží...

  Tu slátaninu jsem nedokoukal, nestálo to za to.....a ani "reklamu" v podobě tohoto článku si to nezaslouží...

 • Luky
  18:21 22.11.2016

  Zelená či Komrzý, po shlédnutí zamrzí.

  Zelená či Komrzý, po shlédnutí zamrzí.

 • HonzaH
  18:13 22.11.2016

  Indigho: Opravdu jakýkoli názor? Tak zkuste natočit dokument s názvem "Smrt cikánskejm prasatům", vyjádřete v něm svůj obdiv k AH, řekněte,že to byl jediný a správný vůdce, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Indigho: Opravdu jakýkoli názor? Tak zkuste natočit dokument s názvem "Smrt cikánskejm prasatům", vyjádřete v něm svůj obdiv k AH, řekněte,že to byl jediný a správný vůdce, že cikáni si to zasloužili, že jim to přejete a udělal byste jim to samé, procházejte se při tom s páskou s hákovým křižem po Letech. A až Vás propustí, povíme si něco o tom, jak moc máte svobodu vyjádřit "jakýkoli" názor. Bohužel, mnoho lidí si plete demokracii a svobodu s anarchií.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  17:53 22.11.2016

  TAKEDA Já to málem dokoukal celý, běží momentálně v TV.Moc nechápu oč autorce jde.Veškerá publicistika v ČT je pojata neobjektivně.Ukrajinou počínaje přes dění v Sýrii a konče ...Zobrazit celý příspěvek

  TAKEDA Já to málem dokoukal celý, běží momentálně v TV.Moc nechápu oč autorce jde.Veškerá publicistika v ČT je pojata neobjektivně.Ukrajinou počínaje přes dění v Sýrii a konče informacemi o agresivních plánech Ruska.Například.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  17:19 22.11.2016

  No já sem si to pustil na netu, a nezvládl jsem to dokoukat... Tesil: A jaký jsou v ČT propagandistický pořady? Tušim, že se ve světonázoru asi neshodnem, ale fakt mě zajímá co ...Zobrazit celý příspěvek

  No já sem si to pustil na netu, a nezvládl jsem to dokoukat...

  Tesil: A jaký jsou v ČT propagandistický pořady? Tušim, že se ve světonázoru asi neshodnem, ale fakt mě zajímá co považujete za propagandu. Dík za odpověď.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  16:49 22.11.2016

  Takže ČT podává nevyvážené informace.To je opravdu unikátní zjištění.Je velká škoda,že podobný názor autorka nezastává u jiných propagandistických pořadů.Možná je to tím,že se ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže ČT podává nevyvážené informace.To je opravdu unikátní zjištění.Je velká škoda,že podobný názor autorka nezastává u jiných propagandistických pořadů.Možná je to tím,že se uvedený snímek odklání od mainstreamu či od světonázoru autorky.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 4