Jaroslav Dolejška

     

Kdo vystřelí první, ten vyhrává!

Český vojenský hrdina nadporučík Josef Gemrot v poválečném Československu jako první zavedl moderní střelecký výcvik a vybudoval první střelnici „kill house“. Gemrot již před 75 lety vybudoval něco, ...

Válka na Ukrajině ukazuje důležitost sil územní obrany

V Polsku Vojska teritoriální obrany WOT (Wojsko Obrony Teritorialnej) střeží východní hranice Polska (NATO) a pomáhají zvládat ukrajinskou uprchlickou krizi. Česká republika zatím Aktivní zálohu (AZ) ...

Vojenské odvody v Polsku a České republice

Za měsíc se osmnáctiletí Poláci dozvědí informace o letošní vojenské lékařské odvodní prohlídce. Povinnost se týká 210 000 mladých lidí. Mezi nimi je velká většina mužů narozených v roce 2003. ...

Polská Vojska teritoriální obrany vs. česká Aktivní záloha

Polská Vojska teritoriální obrany WOT (Wojsko Obrony Teritorialnej) vznikla 1. ledna 2017. Jde vedle pozemních, námořních, vzdušných a speciálních sil o pátou složku polských ozbrojených sil.