Jaroslav Dolejška

     

Odhalení pamětní desky ppor. i. m. Pavla Mauera

Dne 27. června 2023 na VVP Hamry, nedaleko Prostějova proběhlo odhalení pamětní desky příslušníka 6. speciální brigády nadrotmistra (ppor. i. m.) Pavla Mauera, který zahynul, jako první voják našich ...

Kdo vystřelí první, ten vyhrává!

Český vojenský hrdina nadporučík Josef Gemrot v poválečném Československu jako první zavedl moderní střelecký výcvik a vybudoval první střelnici „kill house“. Gemrot již před 75 lety vybudoval něco, ...

Válka na Ukrajině ukazuje důležitost sil územní obrany

V Polsku Vojska teritoriální obrany WOT (Wojsko Obrony Teritorialnej) střeží východní hranice Polska (NATO) a pomáhají zvládat ukrajinskou uprchlickou krizi. Česká republika zatím Aktivní zálohu (AZ) ...

Vojenské odvody v Polsku a České republice

Za měsíc se osmnáctiletí Poláci dozvědí informace o letošní vojenské lékařské odvodní prohlídce. Povinnost se týká 210 000 mladých lidí. Mezi nimi je velká většina mužů narozených v roce 2003. ...

Polská Vojska teritoriální obrany vs. česká Aktivní záloha

Polská Vojska teritoriální obrany WOT (Wojsko Obrony Teritorialnej) vznikla 1. ledna 2017. Jde vedle pozemních, námořních, vzdušných a speciálních sil o pátou složku polských ozbrojených sil.