Jednotky AČR: 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky
Foto: Mobilně průzkumný rušicí systém v Afghánistánu / 53. pPzEB 

Další zástavka při naší okružní jízdě po jednotkách Armády ČR byla u 53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky a 532. praporu elektronického boje v Opavě. Provázeli nás vrchní praporčík 532. prEB prap. Karel Šurányi a kapitán Petr Šiler, kteří nám poskytli erudovaný a podrobný výklad.

 

Opava: Od Františka Josefa I. po elektronický boj

53. pPzEB Generála Heliodora Píky a 532. prEB sídlí v Jaselských kasárnách v Opavě. Kasárna vznikla roku 1845 jako Ferdinandova vojenská nemocnice, již si v roce 1851 přijel prohlédnout sám rakouský císař František Josef I. K velkému rozšíření vojenských posádek v Opavě došlo po druhé světové válce – po roce 1945 zde například sídlily velitelství 9. dělostřelecké brigády, velitelství 7. pěší divize nebo 87. motostřelecký pluk.

 

Opavská historie jednotek elektronického boje se píše od roku 1993, kdy vznikl 2. radiotechnický uzel Opava, s odloučeným stanovištěm Mikulov. Během následujících 20 let došlo k řadě reorganizací z důvodu snižování počtu lidí a techniky v Armádě ČR, což se nevyhnulo ani jednotkám elektronického boje.

 

V roce 2007 se v Opavě vytváří 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje a o čtyři roky později 53. brigáda průzkumu a elektronického boje. Konečně – a snad na dlouho dobu – vzniká roku 2013 53. pluk průzkumu a elektronického boje s 532. praporem elektronického boje.

 

Jak je z názvu patrné, v minulém roce byl největší změnou přechod z organizační struktury brigády na organizační strukturu pluku, pběhem nějž došlo k výrazným změnám, jejichž cílem bylo personální posílení výkonných jednotek na úkor štábních a velitelských prvků.

 

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky Foto: Komplet RUP-FM-M při výcviku na polygonu / Autor

 

Úkoly a struktura 53. pluku průzkumu a elektronického boje

53. pluk průzkumu a elektronického boje soustřeďuje schopnosti různých druhů vojskového průzkumu a elektronického boje české armády. Pluk je specifický svým působením ve více posádkách a na dislokačních místech. Do organizační struktury pluku patří dva přímo podřízené prapory – 532. prapor elektronického boje v Opavě a 102. průzkumný prapor Prostějov.

 

Prostějovský prapor je zaměřen na hloubkový, bojový a bezpilotní vzdušný průzkum a zpravodajství z lidských zdrojů. Průzkumnému praporu, který je mimo jiné nyní vybaven bezpilotními prostředky Raven a v budoucnu pak ScanEagle, se budeme věnovat v samostatném článku.

 

532. prEB podléhají čtyři roty, dvě se sídlem v Opavě a dvě se sídlem v Táboře. V Opavě mají základnu roty elektronického boje (rota EB „A“ a rota EB „B“) , v Táboře sídlí rota radiotechnického průzkumu (rota RTPz) a rota stacionárních systémů (rota StS). Pod prapor spadá také několik odloučených stanovišť, na kterých se nachází technika rádiového a radiotechnického průzkumu.

 

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky Foto: Vojáci a technika 532. prEB při výcviku na polygonu / Autor

 

Rota RTPz z Tábora má za úkol zjišťovat, sledovat a zaměřovat radiotechnické zdroje umístěné na vzdušných a pozemních objektech. V její výzbroji najdeme jedinečný a mediálně známý pasivní sledovací systém (PSS) VĚRA S/M, se kterým se seznámíme v budoucnu při naší návštěvě jednotek v posádce Tábor.

 

Unikátní jednotku v rámci Armády České republiky tvoří organizační prvek, kterým je Centrum ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance), jehož osamostatnění bylo klíčovým krokem při přechodu na plukovní strukturu. V rámci pluku tvoří samostatnou jednotku složenou ze specifických oddělení, jejichž náplní je například plánování bojového použití průzkumných jednotek, organizace řízení získávání a shromažďování informací, všezdrojová analýza, vedení databází s různorodým zaměřením a další.

 

Velitelům ostatních jednotek na základě jejich požadavků poskytují zpravodajskou podporu, podílejí se na koordinaci ničení cílů, koordinaci v oblasti využití elektromagnetického spektra a podobně. Výstupů Centra ISR využívají velitelé jednotek pozemních a vzdušných sil, ale také slouží k podpoře českých jednotek nasazených v zahraničních operacích.

 

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky Foto: Pracoviště operátora rádiového průzkumu. Zde se bez nadsázky rozhoduje o výsledku bitev. / Autor

 

Sciens vincit – Kdo ví, vítězí

Při naší návštěvě v Opavě jsme mohli nahlédnout pod pokličku 532. praporu elektronického boje, jehož jednotky  zabezpečují plnění úkolů EB na taktické úrovni. Úkolem EB je vybojovat a udržet elektronickou nadvládu v prostoru operace, a tím získat výhody pro vlastní velitele a štáby v jejich plánovacím a rozhodovacím procesu, stejně tak získat výhody pro vlastní vojska při vedení bojové činnosti v elektromagnetickém prostředí.

Elektronický boj je v podmínkách AČR rozdělen do tří základních složek: elektronická podpora (průzkum), elektronické působení (rušení) a elektronická ochrana (např. ochrana proti RCIED).

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky

Foto: Čára na mapě ukazuje zdroj rádiového signálu. / Autor

 

V oblasti elektromagnetického spektra je prováděn radioelektronický průzkum, který lze rozdělit na dvě složky. První složkou je průzkum rádiový, druhou radiotechnický, které se od sebe liší především s ohledem na analyzovaná data. Zjednodušeně řečeno: rádiový signál na rozdíl od radiotechnického obsahuje také mluvené slovo, které lze zachytit, analyzovat či nahrávat pro následné využití. V oblasti radiotechnického průzkumu se pracuje pouze s daty.

 

Jednotlivé činnosti v oblasti elektronického boje vyžadují nejen moderní techniku, ale zejména zkušené vojáky schopné tuto složitou techniku zvládnout a s její pomocí dosáhnout požadovaných výsledků. Kvalita práce se zvyšuje v závislosti na celkové délce vykonávané činnosti. A poněvadž se technika neustále vyvíjí, musejí se i vojáci průběžně zdokonalovat a rozvíjet své znalosti.

 

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky

Foto: Obsluha komplikované techniky (a řešení problémů) vyžaduje mnoho let praxe. / Autor

 

Při plnění úkolů pomáhají vojákům databáze s údaji a informacemi získanými za uplynulé roky při plnění úkolů EB. Umožňují vojákům identifikovat zdroj zachyceného signálu. Pokud jsou databáze vedeny kvalitně, lze na základě přijímaného signálu určit, co je zdrojem tohoto signálu.

 

Tím může být například vysílačka bojovníka Tálibánu v Afghánistánu, anebo spojovací prostředek vlastních sil. Praporčík Karel Šurányi nám k tomu sdělil: "Tyto databáze nám práci usnadňují, nicméně nezkušený voják s moderní technikou to je totéž jako žák autoškoly ve Formuli 1. Zkušenosti a získaná praxe jsou nenahraditelné pro správné využití těchto prostředků."

 

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora PíkyFoto: Dál ani krok. Vozidlo MPRS podléhá utajení. / Autor

 

Technika elektronického boje

53. pluk průzkumu a elektronického boje disponuje rozličnou technikou, od techniky hloubkového a bojového průzkumu v Prostějově přes pasivní systémy v Táboře až po jednotky elektronického průzkumu, působení a ochrany v Opavě.

 

Nejmodernější technikou, jíž disponují jednotky 532. prEB v Opavě je MKEB (Mobilní komplet EB), který plní úkoly související s ochranou jednotek před rádiem odpalovanými bombmi IED (RCIED). Jeho součástí je i vozidlo MPRS (Mobilně průzkumný rušicí systém). Tento prostředek je umístěn na vozidle IVECO LMV a je určen ke zjišťování rádiové aktivity, sběru vzorků signálů, na jejich následnou analýzu a vysokofrekvenční rušení rádiových signálů.

 

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky Foto: Jde se rušit. Mobilní rušička MANPACK má hmotnost 20 kg. / Autor

 

Dalším moderním prostředkem je rušič STAR/V na podvozku IVECO LMV. Jde o výkonný vozidlový ochranný rušič určený k ochraně před aktivací rádiově odpalovaných nástražných výbušných systémů RCIED (Radio Controlled Improvised Explosive Device). Oproti běžným vozidlovým rušičům disponuje vyšším výkonem, a proto má využití mnohem širší, než je zvykem u běžných vozidlových rušičů.

 

Přímo na výcvikovém polygonu u obce Benkovice jsme si mohli v akci prohlédnout komplet rádiového průzkumu RUP-FM-M, který je určen k provádění rádiového průzkumu v pásmech KV, VKV a UKV. Tento komplet se skládá ze tří provozoven, přičemž dvě z nich jsou zaměřeny na samotné provádění průzkumu (odposlechové provozovny) a jedna (řídiící provozovna) je určena k řízení odposlechových provozoven a také rušičů tak, aby veškerá činnost při průzkumu a rušení byla maximálně efektivní.

 

53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky

Foto: Technika na nádvoří Jaselských kasáren. / Autor

 

Jinými prostředky, jimiž disponují roty EB v Opavě, jsou provozovny rádiového rušení. Tyto systémy jsou schopny rušit rádiový signál protivníka ve všech pásmech rádiového spektra (KV, VKV, UKV). Lze je využít nejen ke klasickému rušení, jehož úkolem je znemožnit kvalitní použití spojovacích prostředků protivníka, ale také například ke klamání. Při této činnosti se mohou uplatnit klamné informace tak, aby došlo k narušení činnosti nepřítele.

 

Více informací o konkrétních typech techniky a také o samotném praporu naleznete na internetových stránkách praporu www.elektronickyboj.cz .

Nahlásit chybu v článku


Související články

Jednotky AČR: 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“

Redakce Armádních novin se rozhodla postupně navštívit všechny jednotky Armády ČR a představit je ...

Jednotky AČR: 21. základna taktického letectva "Zvolenská"

Redakce Armádních novin se rozhodla postupně navštívit všechny jednotky Armády ČR a představit je ...

Cvičení speciálních jednotek Cobra-13 skončilo

V sobotu 30. listopadu skončilo cvičení Cobra-13, největší letošní cvičení sil pro speciální ...

Česká vrtulníková jednotka pro speciální operace

FACV posledních několika dnech se více a více začíná mluvit o vzniku speciální vrtulníkové jednotky. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Karlos75
  08:37 15.04.2014

  Jednotky pasivních systémů jsou součástí 53. pluku průzkumu a elektronického boje od roku 2005. Od roku 2005 proběhlo v AČR několik změn v rámci kterých došlo i ke změnám v rámci ...Zobrazit celý příspěvek

  Jednotky pasivních systémů jsou součástí 53. pluku průzkumu a elektronického boje od roku 2005. Od roku 2005 proběhlo v AČR několik změn v rámci kterých došlo i ke změnám v rámci této jednotky. Z původníha centra (praporu) pasivních systémů v Českých Budějovicích jsme se v několika krocích dostali do současného stavu, kdy součástí 532.praporu elektronického boje jsou i dvě roty (RTPz, StS) dislokované v Táboře. Tyto roty disponují technikou a personálem, který byl základem bývalého centra pasivních systémů. To vše samozřejmě v mnohem menších počtech a v jiné struktůře.Skrýt celý příspěvek

 • Jakub Mareš
  17:04 31.03.2014

  Já nevím, ale neni trochu zvláští sjednotit v pluku průzkumáky a elektronické vojsko? A ještě sem se chtěl zeptat, před 102. praporem patřil pod pluk ještě centrum pasivních ...Zobrazit celý příspěvek

  Já nevím, ale neni trochu zvláští sjednotit v pluku průzkumáky a elektronické vojsko? A ještě sem se chtěl zeptat, před 102. praporem patřil pod pluk ještě centrum pasivních systému tuším z Českých Budějovic, to už bylo toto centrum zrušený nebo to přešlo pod jinou jednotku pluku?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...