Jiří Šimáček

     

Dělostřelecká válka na Ukrajině

V posledních měsících se objevila spousta protichůdných a často i zavádějících informací o dělostřelectvu obou aktérů války na Ukrajině. Podívejme se tedy nejdřív na počty a typy houfnic v obou armádách. A v dalším článku probereme intenzitu jejich nasazení i jeho limity dané dostupností munice. Z důvodu množství informací se omezme na hlavňové dělostřelectvo nejběžnějších ráží 105 až 155 mm.

Hrozí útok ruské Černomořské flotily na ukrajinské pobřeží?

Vylodění na pobřeží Černého nebo Azovského moře je často zmiňováno jako jeden z možných směrů útoku sil Ruské federace na Ukrajinu. Je takový útok vůbec proveditelný? Jaké síly může ruská Černomořská ...