Klíčové dilema České republiky. Bojovat nebo nebojovat po boku Polska

Klíčové dilema České republiky. Bojovat nebo nebojovat po boku Polska
Vojáci ČR / Foto: Armáda České republiky (Zvětšit)

V Evropě 21. století běžně zaznívají hlasy popírající smysl a potřebu vynakládat značné částky na ozbrojené síly. Nejinak je tomu v České republice, jejíž zkušenosti v první polovině 20. století umocňují „sílu argumentů“ popíračů armády. Dnešní článek se pokusí do této české diskuse přinést jiný pohled.

Předmluva Armádních novin
Polské armádě se na stránkách Armádních novin dlouhodobě a zevrubně věnujeme. Důvod je prostý – České republice hrozí klasické vojenské nebezpečí pouze od Ruska a ze severního směru. A mezi Českou republikou a Ruskem stojí jedině polské ozbrojené síly.

Včera Jaroslaw Kaczyński, bývalý polský premiér, předseda strany Právo a Spravedlnost a nejvlivnější polský politik současnosti, se k polskému národu obrátil se zásadním prohlášením.

Kaczyński a ministr obrany Mariusz Blaszczak představili nový zákon o obraně země – který nahradí 14 „jiných zákonů“ – včetně zákona o všeobecné povinnosti bránit Polskou republiku z roku 1967.

Kaczyński otevřeně popsal geopolitickou pozici Polska, nebezpečí vyplývající z imperiálních snah Ruska vůči zemím střední a východní Evropy, ofenzivní charakter rusko-běloruských cvičení Zapad 2021, ale také to, že aktivace článku 5 NATO „nějakou dobu potrvá“. Kaczyński proto oznámil radikální posílení vojenských schopností polské armády. Mimo jiné má dojít ke zvětšení počtu vojáků ze 112 000 na 250 000 vojáků.

Náš severní soused již má nyní daleko silnější armádu než Německo. A hodlá ji dále radikálně posílit s cílem odradit Rusko od „hloupých nápadů“. Zásadní otázka pro Armádu ČR dneška je – budeme pomáhat Varšavě bojovat proti Rusku i bez požehnání Bruselu, Berlína nebo Washingtonu? Pamatujte, není to otázka „přátelství“ či „nepřátelství“, ale čistě otázka českých národních zájmů.

Pohled autora tohoto článku je pohledem člověka „zvenčí“ – tedy nikoli Čecha, na role a úkoly, které může Armáda ČR hrát na současné politické mapě Evropy.

Moderní Česká republika – na rozdíl od ČSSR a předválečného Československa, má výhodnou strategickou polohu. Česko obklopují vojenští (NATO) a ekonomičtí (EU) spojenci – což bezesporu zajišťuje pohodlný pocit bezpečí. „Řád“ nastolený po druhé světové válce velmocemi spolu s aktuálně fungující svobodou volného pohybu kapitálu, služeb, osob a zboží vedly v Česku k definitivnímu vyřešení napětí existujícího na počátku 20. století. Českou republiku netrápí žádné vojenské napětí se sousedy.

Argumenty lidí popírající smysl a legitimitu Armády ČR, její roli ve státních strukturách a tím i legitimitu nesení nákladů společnosti na živení armády, jsou tedy na první pohled správné. Na základě tohoto pohledu tedy Česká republika armádu s „tanky a děly“ skutečně nepotřebuje.

To je však iluze vyplývající z příliš krátké perspektivy. Státy mají povinnosti a zájmy. A i když stát není regionální mocností, v době globalizace zájmy státu velmi často překračují hranice státního území. Vstupem do NATO v roce 1999 se Česká republika dobrovolně zavázala převzít odpovědnost v rámci systému kolektivní bezpečnosti tohoto paktu. Zároveň se jako člen paktu automaticky stal „potenciálním nepřítelem“ pro oponenty NATO.

S ohledem na výše uvedené jsou politici a armáda nuceni nahlížet na bezpečnost nejen prizmatem přímých hrozeb vyplývajících ze vztahů se sousedy, ale také hledat hrozby, které v globálním systému závislostí, vazeb a vztahů mohou následně vést k narušení zájmů České republiky.

Armáda je politický nástroj – to je fakt. Armáda jako instituce se musí připravovat na nejhorší a nejméně pravděpodobné scénáře – a takové je třeba hledat.

Hrozbami pro NATO jsou v současnosti nepochybně kroky Ruské federace, která se od roku 2008 aktivně snaží budovat svou sféru vlivu – nejen na území bývalého SSSR (Gruzie, Ukrajina či Bělorusko), ale i za hranicemi bývalé říše (Sýrie). Moskva se přitom při svých akcích nevyhýbá použití hrubé síly. Ostatně nepřátelská aktivita ruských služeb byla odhalena i v České republice.

Přesto si nebudeme povídat o tom, že na Silvestra ruská výsadková divize nečekaně přistane na letišti Václava Havla v Praze. Prezentovaný „problém“ bude pravděpodobnější.


Kaczynski otevřeně mluví o geopolitické situaci Polska a představuje plán na radikální posílení polské armády.

Nejméně pravděpodobné? Nebo nejhorší?

Představte si vypuknutí potenciálního polsko-ruského nebo polsko-běloruského konfliktu (kde je běloruská armáda ve skutečnosti zástupnou silou Moskvy). Málo pravděpodobné? A kdo by si před půl rokem na polsko-běloruských hranicích představoval střelbu „slepou municí“?

Paradoxně je takový scénář pravděpodobnější než agrese proti pobaltským státům. Ano, pobaltské státy jsou skutečně v hledáčku Moskvy. Přesto byla hrozba ruské vojenské agrese proti Pobaltí americkou diplomacií zveličená. Obrana pobaltských států a upozorňování na problém tzv. „Suwalki Gap“ (Suvalský průsmyk) je prvkem americké zahraniční politiky, jejímž cílem je na jedné straně pokus o „konsolidaci“ evropských zemí NATO – samozřejmě pod americkým vedením, a na druhé straně jejím cílem je otestovat postoje jednotlivých hráčů v regionu – zejména Německa (na které USA v Evropě stále „sází“).

Ve skutečnosti velikost pobaltských států, jejich poloha, jejich sociální struktura a zejména jejich demografie umožňují Ruské federaci „poklidně“ převzít vliv v těchto státech, aniž by provedla velkolepou (a patřičně drahou) vojenskou operaci.

V případě Varšavy se bohužel jako pravděpodobnější řešení jeví vojenská intervence. Vše samozřejmě závisí na stanovení cílů Kremlu a vyhodnocení rizik. Vzhledem k rozsahu textu zde nebudu uvádět argumenty odůvodňující tuto tezi.

Scénář: Vypuká válka, stát NATO je v reálném ohrožení, navíc je sousedem České republiky. Co na to Praha? Existuje mnoho řešení. Přesto je lze uspořádat do tří variant:

1. Praha bezpodmínečně vysílá armádu na pomoc Varšavě

V textu nebudu barvitě popisovat přesun kolon Pandurů po dálnicích přes Slezsko na frontu, která, doufejme, bude stále daleko na východ od Visly. Udělejme však krátkou bilanci zisků a ztrát pro takové rozhodnutí Prahy.

Zisky

Důvěryhodnost – Česká republika plní své závazky před očima celého světa.

Prestiž – v případě úspěchu i symbolická účast Armády ČR dělá z České republiky vítěznou stranu konfliktu.

A z hmatatelnějších a pragmatičtějších výhod. Vyslání vojenského kontingentu zvyšuje šance Varšavy na vítězství – každý voják nebo bojové letadlo bude mít pro Varšavu cenu zlata.

Nicméně čistě „fyzický“ vojenský aspekt, tedy další vojáci a technika, je jen částí důležité podpory Prahy. Zapojení České republiky konflikt internacionalizuje, což pro Rusko rozhodně nebude výhodné.

Vznik „spojenců“ jistě znesnadní informační operace Moskvy, která – podle tradic SSSR – zcela jistě obviní z vyprovokování polskou stranu. Což má vést k „narativu“ podrývající legitimitu použití článku 5 (agresora NATO nebrání). Rolí médií nelze ignorovat (naopak!), což potvrzují konflikty posledních let, jako byl konflikt v Náhorním Karabachu, na Ukrajině nebo v Sýrii.

Není těžké si představit rozsah a typ ruských dezinformačních operaci. Česká média proto v závěsu za svými vojáky musí vést vlastní informační válku.

Rozhodná pomoc České republiky tedy postaví ostatní regionální členy NATO do velmi nepříjemné pozice. Pohodlný „ruský narativ“ nemohou již tak snadno přijmout, což možná povede k dominovému efektu – tedy vstup více zemí do konfliktu a v konečném důsledku k porážce Moskvy, která si válku proti NATO nemůže dovolit.

Ztráty

Vysláním českých vojáků se Praha aktivní stává stranou ozbrojeného konfliktu. Což znamená vystavit území a české občany případné odvetě, například v podobě raketových útoků. Co ale může Praha ztratit vzhledem k faktu, že Česká republika bude další na řadě? Iluzi „že nás snad tentokrát nechají na pokoji“?

Základem pražské bezpečnostní politiky je nepochybně přesvědčení politiků a společnosti v odstrašující potenciál NATO. Když ale Rusko zaútočí na některý z členských států NATO, dojde ke zničení tohoto přesvědčení.

V případě napadení Polska tedy NATO ztrácí svůj hlavní smysl – „odstrašit“ nepřítele – a to je hlavní úkol každé vojenské aliance. Pokud v tuto chvíli spojenci stále váhají a nepodpoří napadenou zemi, lze na rovinu říct – NATO přestalo existovat. A s ní se hroutí celý bezpečnostní systém České republiky, která zůstává zcela sama a s perspektivou sousedit s nikoli údajnou, ale skutečnou hrozbou.

Zde stojí za připomenutí – v případě neúspěchu bojů na Visle má česká strana ještě šanci se v předstihu stáhnout a uzavřít „separátní mír“. Pak budou mít čeští politici a armáda „čisté svědomí“ tváří v tvář vyčerpání všech ostatních možností.

Náklady, které Česká republika potenciálně ponese, se přitom zdají přijatelné – každá vojenská operace totiž znamená ztráty na lidech a technice. Nicméně provádění vojenských operací v jiné zemi umožňuje vyhnout se obrovským ztrátám na infrastruktuře a civilním obyvatelstvu vlastní země.

Pokud je to tedy možné, musí být nepřítel poražen na cizím území.


Lepší červená než mrtvá / Besser rot als tot – Současná připravenost Ruska použít taktické jaderné zbraně proti státu, který je nemá, je součástí nepříliš sofistikované hry zaměřené na rozbití jednomyslnosti NATO. Tyto hrozby nejsou namířeny proti státům – cílům potenciální agrese, ale proti ostatním členům NATO – především Německu, pro které je to vhodný argument k pokračování ve své „schizofrenní“ politice vůči Rusku. / Foto: Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia, CC BY-SA 4.0

2. Praha provádí omezené podpůrné operace pro bojujícího spojence.

Předpokládejme ale, že kvůli obavám z odvety – například v podobě raketových úderů nebo pod tlakem třetích zemí či z jiných „důležitých důvodů“, se české úřady nerozhodnou vyslat své vojáky na pomoc Polsku. České republice tak nezbude nic jiného, než čekat … až přijde na řadu?

Praha ale může využít své polohy k „tiché“ účasti ve válce. Nemusí tedy proběhnout válečné přípravy – mobilizace, doplňková cvičení, unáhlené nákupy zbraní. Speciální jednotky mohou a měly by fungovat inkognito. Elita armády může současně jednat ve prospěch spojence a získávat důležité informace o svém budoucím potenciálním protivníkovi.

Česká republika samozřejmě může poskytnout vlastní arzenál i vlastní strategické zásoby – jde především o palivo, ale případně elektrickou energií.

Další důležitou otázkou je využití české infrastruktury. Česká republika může prostřednictvím svých letišť a železnic poskytnout zázemí pro tichý přesun zbraní do Polska. Lze si představit, že s tichým souhlasem úřadů v Praze, pokud ne polské C-130, tak pronajatá civilní letadla mohou pendlovat s nákladem - např. se střelami JASSM nebo s municí pro Leopardy. Případně české zbrojovky mohou posílat munici do Polska.

Česká republika leží poněkud na „druhém konci Polska“ a dívá se prizmatem směru možného konfliktu. Za připomenutí stojí, že od hranic Kaliningradské oblasti je to například do Torgelowa – nejbližší německé posádky (Jägerbataillon 413) – ležící přímo na hranici s Polskem, necelých 440 kilometrů kolem pobřeží Baltu. Nejbližší hranice s Českou republikou leží 550 kilometrů, navíc přes masu pevniny, což ztěžuje, na rozdíl od pobřežního pásma, letecké údery.

Území České republiky může být v krajním případě také základnou pro „sestavení“ mezinárodní pomoci – složené ze států – ochotných se konfliktu zúčastnit. Americké síly jsou umístěny v jižní části Německa ve Vilsecku, a to do Vratislavi tak mohou Američané jet přes Drážďany nebo přes Prahu.

Dalším, nepříliš vojenským, ale důležitým aspektem je otevření humanitárních koridorů – umožňujících organizovaný a bezpečný pohyb osob – zejména přes Slezsko – a následně případný bezpečný transport do dalších zemí (což je pravděpodobně, vzhledem k rozsáhlé síti polské emigrace).

Je však třeba si zapamatovat jednoduché pravidlo – omezené akce mají omezené účinky. Budou stačit k dosažení společného úspěchu? Většina zmíněných opatření je účinná pouze v případě, že se konflikt v průběhu času protáhne. Je však třeba předpokládat, že v zájmu Moskvy bude jednat s Varšavou rychle, protože „dlouhé přetahování lanem“ je prostě příliš drahé.


Těžko předvídat, jak by se druhá světová válka vyvíjela, kdyby v roce 1938 došlo ke skutečnému vojenskému spojenectví mezi Polskem a Československem. Jedna věc je jistá – s dobře vyzbrojenou československou armádou a odhodlanými vojáky polské armády by Wehrmacht – rozptýlený na nepříznivě ležících hranicích by neměl převahu – a Paříž a Londýn by si nemohla uzurpovat právo na „obchodní“ mír. / Foto: Jan Humpolík, Wikimedia, CC BY-SA 2.5

3. Praha nic nedělá.

Ale co když české úřady uznají, že konflikt se České republiky netýká, a proto se nevyplatí riskovat. Taková jednoduchá úvaha bude mít jistě velkou skupinu „nadšenců.“ Je to skutečně správné? Jak jsem již zmínil, v případě jakékoliv vojenské agrese proti státu NATO je základní bezpečnostní narativ ČR – tedy odstrašující potenciál NATO – zničen. Nulová reakce pohřbí Alianci. Nezáleží na tom, „kdo je vinen“ – žádné spojenectví již neexistuje. A země, které přes své závazky samy neposkytly pomoc jednomu ze států, nemohou počítat s pomocí ostatních. Česká republika od této chvíle bojuje sama za sebe.

Nutno podotknout – jednou ze základních taktik, jak zničit vojenské „spojenectví“, jsou akce vedoucí ke změně vnímání hrozeb a rizik u spojenců, a současně zkreslujícím způsobem jsou zdůrazňovány všechny skutečné i imaginární rozdíly mezi spojenci. Je snazší rozdělit a „ukrajovat kousek po kousku“, než vést válku proti alianci států – zvláště proti tak rozsáhlé.

Tuto taktiku vůči NATO během studené války zkoušel i SSSR. Lákání Bonnu „vyhlídkou“ na znovusjednocení Německa – za podmínky vystoupení z NATO a tím stažení jaderných zbraní, raketových nosičů a spojeneckých vojsk nebo projekt „bezjaderné“ zóny – tzv. Rapackého plán, jsou ukázkové příklady pokusů o vytvoření rozkolu zájmů mezi spojenci. Všechny formy protiválečné a protijaderné propagandy podporované východními zpravodajskými službami jsou zase příkladem manipulace s vnímáním západní společností – a tím i úřadů, které jsou cílem potenciální agrese.

Současná Ruská federace rozhodně nechce vést válku s NATO – protože ji prohraje. Základní podmínkou tedy bude izolace cíle – objektu agrese.

Kdo nechce živit svou armádu, bude krmit armádu někoho jiného – ať už s jednou hvězdou, nebo s pěti, dvanácti nebo 51 hvězdami. Češi, a nejen Češi, musí pochopit, že politika „strkání hlavy do písku“ a přesvědčení, že „tento problém se Česka a Čechů netýká“ je přímou cestou ke skutečným existenčním problémům státu.

Chceme-li, aby oběť předchozích generací nepřišla vniveč, musíme pochopit, že navzdory rozdílům v mnoha aspektech si státy regionu střední Evropy musí dávat pozor na pokusy „velkých hráčů“, kteří bez okolků využívají každou odlišnost k vytváření a posilování sousedských antagonismů. To vše s cílem „hrát si“ s menšími státy – s jedním po druhým. Regionální solidarita je jedinou šancí, jak ubránit nejdůležitější princip státu – nezávislost, a to proti pokusům států, které střední Evropu vnímají pouze jako prostor boje o „zónu vlivu“. Koneckonců, vojenské aliance nejsou o vzájemných sympatiích a antipatiích – jde o chladnou vypočítavost.

Na závěr je vhodné zdůraznit ještě jeden problém, který je ve skutečnosti smyslem tohoto textu. Aby mohl stát organizovaný podle západního modelu demokracie efektivně provádět bezpečnostní politiku, musí úřady účinně přesvědčit veřejnost. Bez uvědomělé společnosti, která chápe a přijímá cíle státní politiky, nelze o efektivním vedení jakékoli formy vojenské akce vůbec mluvit.

Autor je polským korespondentem Armádních novin, který si přeje zůstat v anonymitě.

Nahlásit chybu v článku


Související články

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 1.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády nového ...

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 2.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády ...

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 3.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády ...

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 4.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Lukas
  14:49 23.01.2023

  ...Zobrazit celý příspěvek

  https://www.idnes.cz/zpravy/za...

  https://ct24.ceskatelevize.cz/...

  Jak widać problematyka przedstawiona w artykule jest jak najbardziej aktualna.Skrýt celý příspěvek

 • darkstyle
  16:49 02.11.2021

  Prečítal som si diskusiu a jemne sa chytám za hlavu.. Samozrejme, kto nepozná svoju históriu tak mu hrozí, že sa bude opakovať.. Lenže história sa neopakuje - história sa ...Zobrazit celý příspěvek

  Prečítal som si diskusiu a jemne sa chytám za hlavu..

  Samozrejme, kto nepozná svoju históriu tak mu hrozí, že sa bude opakovať..
  Lenže história sa neopakuje - história sa rýmuje..

  Čo z toho vyplýva?

  Ono 1919 či 1932 sa proste už nezopakuje do bodky nikdy a vyvodzovať chovanie nejakého štátu 110 či 90 rokov dozadu úplne nejde - hlavne ak to vyvodzujeme z obdobia kedy tie štáty vznikli..
  Pretože, ako ČSR tak Poľsko vznikli 1918.. Predtým proste neexistovali - predtým sme tu mali monarchie - a Poľsko navyše bolo roztrhané na kúsky v iných kráľovstvách..

  Konanie tak mladých štátnych inštitúcií - je naozaj ťažko možné brať za nejaké merítko správania..
  Naozaj - vy ste nám pred sto rokmi urobili toto alebo hento - nad týmto by sme sa mali všetci povzniesť..
  Iné je samozrejme - vy ste na nás 5 krát zaútočili za posledných 200 rokov - tam už samozrejme je možné hľadať súvislosti a mať sa na pozore ako to robia Poliaci voči Rusom..


  Taktiež pripomínam pánovi krllo-vi, že komentár 3-4 triednej nemeckej političky Barleyovej, vytrhnutej z kontextu - naozaj nič neznamená - asi menej ako vyhlásenie Okamuru či nášho Vocu Kotlebu..

  Sú to všetko vlastne nič nedokazujúce tvrdenia - ktoré nemajú v dnešnej dobe váhu - je síce pekné, že sa tu do krvy budeme hádať ako Poliaci zabrali Český Tešín pred 100 rokmi - ja som tam pred cca mesiacom bol - a mám pocit, že som videl viacej Čechov v tom Poľskom ako naopak.. nevidel som ani náznak problémov - práve naopak..

  Samozrejme, Česká republika i Slovensko by sa mali upínať k Poľsku - v tom zmysle, že v prípade problémov Poľska s Ruskom, by mu mali oba štáty okamžite vedieť prísť na pomoc..
  btw: pán krllo vy ste videli tie Iskandre v Královci - sú tam vôbec? bol ste tam???
  Čím viac tým lepšie..

  My si však musíme uvedomiť, že snahy spolupracovať s Poľskom boli vždy na rovnocennej úrovni - lenže jak si Poľsko očakáva skôr niečo na štýl: https://www.armadninoviny.cz/b...
  Teda Belgicko sa nehrá na rovnocenného partnera, Belgičania budujú armádu, aby sa mohli začleniť do tej Francúzkej v prípade potreby a nakupujú zbrane od FRA..
  Proste ak zvolíme takýto postup - tak to začne fungovať..

  Inak nie - nemáme proste absolútne nič, čo by sme vedeli Poľsku ponúknuť - všetko si vedia zadovážiť Ynde, vyrobiť samy a peňazí majú viac ako dosť..
  Proste Poľsku neponúkame spolupráce typu 15-25% my, zvyšok Poliaci..
  Toto je jediná cesta ako by poliaci nejakým spôsobom začali vo vojenskej oblasti s nami spolupracovať.

  Veď spoločným vývojom s nami na báze 50:50 nezískajú žiadne prevratné know-how, žiadne politické body, ani vidinu kupovania si spojenca.

  Prečo to spraviť?
  Odpoveďou je to Belgicko - ono má peniaze si vyvinúť kadečo samo, určite aj know-how a prístup k technológiám bude niekde inde ako na Slovensku - lenže vďaka Scrorpionu síce oželejú vlastný zbrojársky priemysel - no získajú silného spojenca a systémy, ktorý ich stoja násobne menej keby ich vyvíjali sami s neistým výsledkom.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   18:59 02.11.2021

   Brebto, já jsem nic nevytrhával z kontextu, citoval jsem část vyjádření německé místopředsedkyně EP, povšimněte si několika teček v mém textu o ni. :-D Musim vám napsat, že o ...Zobrazit celý příspěvek

   Brebto, já jsem nic nevytrhával z kontextu, citoval jsem část vyjádření německé místopředsedkyně EP, povšimněte si několika teček v mém textu o ni. :-D
   Musim vám napsat, že o žádných Inskanderech v Královci jsem nepsal. Psal jsem o raketách, ale po borovičce jste si to doplnil.:-D
   Poláci maji jiné problémy . Nyni Polky demonstrují kvůli zbytečné smrti mladé ženy. Podle jejich nového potratového zákona, nesměli lékaři udělat přerušení těhotenství vážně poškozeného plodu, dítě v těle matky zamřelo a matka následně zemřela na sepsi od mrtvého dítěte. Pomáhat těm katolickým fanatikům ??Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    20:32 02.11.2021

    Co má společného potrat a Polské ozbrojené síly? Prosím, už dost těch narážek na katolibán, protože je to pro nás stále menší hrozba než i případný útok ČLR na Taiwan

    Co má společného potrat a Polské ozbrojené síly? Prosím, už dost těch narážek na katolibán, protože je to pro nás stále menší hrozba než i případný útok ČLR na Taiwan

   • Jan Padesátýpátý
    20:36 02.11.2021

    Barleyová řekla "finančně vyhladovět" (a v kontextu dotací EU). Ty jsi z toho vyrobil "vyhladovět". To není vytržení z kontextu, to je lež. No a vojensko-politické vazby se ...Zobrazit celý příspěvek

    Barleyová řekla "finančně vyhladovět" (a v kontextu dotací EU).
    Ty jsi z toho vyrobil "vyhladovět".
    To není vytržení z kontextu, to je lež.

    No a vojensko-politické vazby se neplánují na rok nebo dva do příštích voleb. Ty musí zůstat stabilní nezávisle na tom kdo v Česku a Polsku zrovna vládne.
    Samozřejmě že je třeba pomáhat katolickým fanatikům bránit se před rozpínavým samoděržavím. Nechceme dopadnout jak Francouzi rok a půl po podpisu Mnichovské dohody.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     20:49 02.11.2021

     financni vyhladoveni ma dusledky treba i v hladu jako takovem, kvuli nezamestnanosti atp.

     financni vyhladoveni ma dusledky treba i v hladu jako takovem, kvuli nezamestnanosti atp.

     • Jan Padesátýpátý
      03:21 03.11.2021

      Jura99
      Nevěřím že je na tom Polsko tak špatně, že by to byly dotace EU co brání aby v Polsku zavládl hlad.

      Jura99
      Nevěřím že je na tom Polsko tak špatně, že by to byly dotace EU co brání aby v Polsku zavládl hlad.

     • Jura99
      09:38 03.11.2021

      Jan Padesátýpátý: když by EU chtěla, tak i hlad bude. Už tam za socíku hlad byl, stačilo, že nebyl přístup na zahraniční trhy. Konec konců vidíme na Británii, co se za nevídané ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý: když by EU chtěla, tak i hlad bude. Už tam za socíku hlad byl, stačilo, že nebyl přístup na zahraniční trhy. Konec konců vidíme na Británii, co se za nevídané věci děje, když se přetrhají vazby.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      20:36 03.11.2021

      V Polsku byl za socíku hlad, protože tam byl komunistický bordel, nikoli kvůli neexistujícímu "přístupu na zahraniční trhy" (což je samozřejmě nesmysl). Sami poláci tvrdí, že ...Zobrazit celý příspěvek

      V Polsku byl za socíku hlad, protože tam byl komunistický bordel, nikoli kvůli neexistujícímu "přístupu na zahraniční trhy" (což je samozřejmě nesmysl). Sami poláci tvrdí, že nedostatek potravin (hlavně těch kvalitnějších) v 80. letech byl způsoben tím, že rusáci vybrakovali celé Polsko, aby mohli na olympiádě v Moskvě ukázat pro jednou plné krámy.Skrýt celý příspěvek

    • The88
     03:40 03.11.2021

     Tady bych nebyl tak prikrej - kdyz neko z EU mluvi o vyhladoveni, tak je myslim jasny, ze tim mysli zariznuti dotaci. I kdyz, v Bruselu mozna skutecne veri, ze by bez nich byl ...Zobrazit celý příspěvek

     Tady bych nebyl tak prikrej - kdyz neko z EU mluvi o vyhladoveni, tak je myslim jasny, ze tim mysli zariznuti dotaci. I kdyz, v Bruselu mozna skutecne veri, ze by bez nich byl hladomor...Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     06:32 03.11.2021

     Pobavil si.... podívej se kolik jsem dal teček za slovo vyhladovět...Bojuj.

     Pobavil si.... podívej se kolik jsem dal teček za slovo vyhladovět...Bojuj.

  • Jura99
   20:32 02.11.2021

   Bludy o vzniku statu na zelene louce tu prosazuje GlobalElement. Ve skutecnosti pravo ma vzdy nejakou kontinuitu, jsou nastupnicke staty. CSR byla nastupnickym statem R-U v ...Zobrazit celý příspěvek

   Bludy o vzniku statu na zelene louce tu prosazuje GlobalElement. Ve skutecnosti pravo ma vzdy nejakou kontinuitu, jsou nastupnicke staty. CSR byla nastupnickym statem R-U v primerenem rozsahu a mozna bude pro Globala prekvapenim, ze platila i svuj dil valecnych reparaci za R-U. Divne, kdyz mela zacit z bodu nula ne ? Hranice pochopitelne vychazely z koruny Ceske, vsak se take v 95% shodovaly. Netvrdim ze nemohlo dojit k uzemnim ziskum a ztratam, ale zisk i ztratu je dobre tak nazyvat.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  09:49 02.11.2021

  Vcelku zajímavá diskuze (když tedy ignoruju trolly a tak). Co mě ale překvapilo, jak moc se tu řeší "poslat AČR do polska nebo ne" s oponenturou "přišli bychom o ně a nic by nám ...Zobrazit celý příspěvek

  Vcelku zajímavá diskuze (když tedy ignoruju trolly a tak).

  Co mě ale překvapilo, jak moc se tu řeší "poslat AČR do polska nebo ne" s oponenturou "přišli bychom o ně a nic by nám nezbylo", přičemž nikdo nebere v úvahu, že by nemusela být nasazena přímo "v ohni".

  Vezměme takovou hypotetickou situaci - útok RF následuje po cvičení "Západ XY" - to je nejvhodnější čas, při těhle manévrech dochází k velkýmu soustředění vojsk v Kaliningradu a Bělorusku, zároveň se jedná o prvosledové složky a ty se nachází ve vysokém stupni bojové pohotovosti.

  To nám ale současně určuje nástupní směry - z Kaliningradu by vojska postupovaly na jih (s možným vyvíjením tlaku i na jihozápad za účelem přerušení spojnice Gdaňsk-Toruň-Lodž), z Běloruska pak přímo na západ na Varšavu. Výhodou dvojího postupu je tlačení Polska do obrany na dvou frontách, kdy neúspěch na jedné zároveň znamená vpadnutí do boku druhé. Ustoupit až na Vislu by se jevilo jako nejlepší ze špatných řešení.

  Zároveň ale tyhle dva směry znamenají, že jižní část Poska (zhruba od čáry Radom-Lublin-Chelm) bude trochu mimo hlavní operace obou armád - Rusové budou potřebovat tlačit přímo na Varšavu a tříštění sil jižním směrem pro ně nebude dávat smysl. Poláci oproti tomu tohle území nebudou moci nechat úplně bez obrany, křídlo si krýt prostě musíte. Tady by ale mohlo zafungovat ono úkolové uskupení AČR. Pandury jsou slušně mobilní, takže ve zdejší silniční infrastrukturou slušně propojené oblasti využijí svojí mobilitu, těžkou část kontingentu můžete držet jako zálohu a Polákům by to umožnilo přesunout svoje jednotky na hlavní směry. Oblast se nachází relativně blízko území ČR a SR, takže by nebyly takové problémy se zásobováním, letecká podpora by se mohla zajišťovat z našeho a slovenského území a navíc by nevznikaly problémy s mícháním vojsk, jako na hlavním válčišti.Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  17:38 01.11.2021

  Německá místopředsedkyně EP prohlásila: "Polsko musíme vyhladovět..." A Poláci budují armádu proti Rusům, zajímavé :-(

  Německá místopředsedkyně EP prohlásila: "Polsko musíme vyhladovět..." A Poláci budují armádu proti Rusům, zajímavé :-(

  • krllo
   17:49 01.11.2021

   Katarina Barleyová..

   Katarina Barleyová..

  • Jan Padesátýpátý
   18:39 01.11.2021

   krllo, proč se tváříš ublíženě, když tě někdo označí za ruského trolla? Před chvílí jsi poslal proruskou dezinformaci s Curzonovovou linií, teď lež o Barleyové ... Zkusil jsem si ...Zobrazit celý příspěvek

   krllo, proč se tváříš ublíženě, když tě někdo označí za ruského trolla?
   Před chvílí jsi poslal proruskou dezinformaci s Curzonovovou linií, teď lež o Barleyové ...

   Zkusil jsem si ten text vygooglit, a výsledek? Orbán tvrdí, že to Barleyová řekla. Ale Barleyová to neřekla.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    19:53 01.11.2021

    Historiku a kdo má pravdu? Orban nebo Barleyová. Co je na Curzonově linii prorusko dezinformačního. Ty vypustíš blábol a ničím to nedoložíš. Kde jsi přišel na to, že se tvářím ...Zobrazit celý příspěvek

    Historiku a kdo má pravdu? Orban nebo Barleyová.
    Co je na Curzonově linii prorusko dezinformačního. Ty vypustíš blábol a ničím to nedoložíš.
    Kde jsi přišel na to, že se tvářím ublíženě ? Že se ohradim proti nadávkám je snad normální, to že nadávání nevadí redakci je jiná věc. A to vaše dětinské nálepkování trollem jen dokazuje, že nemáte věcné argumentySkrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     21:42 01.11.2021

     Čo bola Curzonova línia?

     Čo bola Curzonova línia?

     • krllo
      21:45 01.11.2021

      Nič čoboláku.:-D

      Nič čoboláku.:-D

    • Jan Padesátýpátý
     00:49 02.11.2021

     krllo, dezinformační na tvém textu "Poněkud zapomínáte na Curzonovu linii. Poláci, po svém vítězství nad bolševiky a Rižském miru, okupovali území západní Ukrajiny a Běloruska, za ...Zobrazit celý příspěvek

     krllo, dezinformační na tvém textu

     "Poněkud zapomínáte na Curzonovu linii. Poláci, po svém vítězství nad bolševiky a Rižském miru, okupovali území západní Ukrajiny a Běloruska, za touto linií. A tak sem jim v roce 1939 vrátilo."

     je, že jsi se tím snažil ospravedlnit sovětské porušení mírových smluv při útoku Polsko v roce 1939. Curzonovovu linii sověti v roce 1920 odmítli a vojensky jí překročili a tudíž nikdy nevstoupila v platnost. Ty naznačuješ, že Curzonovova linie měla nějakou váhu a že Poláci Curzonovovu linii překročili neoprávněně a území "okupovali".Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      06:34 02.11.2021

      Nejvyšsi válečná rada navrhla v srpnu 1919 vznikajicimu Polsku východní hranice, ale ty ono odmitlo a vojensky se tlačilo ke Kyjevu. Teorve po ruske ofenzivě, kdy Ruda armada byla ...Zobrazit celý příspěvek

      Nejvyšsi válečná rada navrhla v srpnu 1919 vznikajicimu Polsku východní hranice, ale ty ono odmitlo a vojensky se tlačilo ke Kyjevu.
      Teorve po ruske ofenzivě, kdy Ruda armada byla před Varšavou tak se obrátili Polaci na vítězné mocností a tak vznikla Curzonova linie, tu zase odmítli Sověti. Prvni odmitli tedy Poláci, chteli vic.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      06:48 02.11.2021

      krllo, jak to souvisí s tím, že spojovat Curzonovovu linii se sovětským porušením mírových smlouv v roce 1939 je nesmysl?

      krllo, jak to souvisí s tím, že spojovat Curzonovovu linii se sovětským porušením mírových smlouv v roce 1939 je nesmysl?

     • Pavel1
      20:51 03.11.2021

      Pro info, krllo, tzv. curzonovu linii v roce 1919 nikdo nenavrhl. Curzonova linie byl navržena až v roce 1920, kdy se nikoli poláci ale russověti tlačili na západ do Polska, po té ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro info, krllo, tzv. curzonovu linii v roce 1919 nikdo nenavrhl. Curzonova linie byl navržena až v roce 1920, kdy se nikoli poláci ale russověti tlačili na západ do Polska, po té co porušili Brest-litevský mír a okupovali země, kterých se před tím dobrovolně vzdali. Odmítli ji tedy nikoli poláci ale právě russověti, protože si mysleli, že obsadí celé Polsko a budou pokračovat do Německa. Takže z toho, že přišli o velké území, které v rozporu s Brestlitevským mírem okupovali, protože pod Varšavou dostali strašlivým způsobem na prdeI a utíkali se staženým ocasem, mohou stroprocentně vinit jen sami sebe.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     01:08 02.11.2021

     krllo napsal: "kdo má pravdu? Orban nebo Barleyová" Typické rusáctví. Kdo zabíjel v Katyni, nacisti nebo sověti? A zabíjeli v srpnu 1968 čeští demonstranti bezbranné ruské vojáky, ...Zobrazit celý příspěvek

     krllo napsal: "kdo má pravdu? Orban nebo Barleyová"

     Typické rusáctví. Kdo zabíjel v Katyni, nacisti nebo sověti? A zabíjeli v srpnu 1968 čeští demonstranti bezbranné ruské vojáky, nebo to bylo přesně naopak?

     Slova Barleyové jsou dobře zdokumentovaná:
     https://polishnews.co.uk/germa... Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      06:11 02.11.2021

      Ty jsi do toho nacpal i Katyň,jsi borec :-D

      Ty jsi do toho nacpal i Katyň,jsi borec :-D

   • Klimesov
    20:13 01.11.2021

    Krllo je zábavný že :D :D Vytáhne víc jak rok staré nepodložené prohlášení, které navíc ještě k tomu mělo být o tom, že "Polsko a Maďarsko by se mělo finančně vyhladovět" Ano ...Zobrazit celý příspěvek

    Krllo je zábavný že :D :D
    Vytáhne víc jak rok staré nepodložené prohlášení, které navíc ještě k tomu mělo být o tom, že "Polsko a Maďarsko by se mělo finančně vyhladovět" Ano finančně skrze fondy EU, které jak Polsko tak Maďarsko bohatě využívají.
    Ale co by se po těchto detailech někdo pídil že :D :D :D
    Každopádně ona ta úroveň proruských trollů rok od roku upadá. Kdysi ty jejich příspěvky měli hlavu a patu a zakládali se aspoň na nějaké realitě.
    Ale dnes, už jsou to jen skřeky založené na nepodložených informacích a pomluvách :-)Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     21:47 01.11.2021

     Ale jdi ty komiku. :-D

     Ale jdi ty komiku. :-D

    • Jan Padesátýpátý
     01:04 02.11.2021

     Pro úplnost, tady je přesně popsáno co řekla a v jakém ...Zobrazit celý příspěvek

     Pro úplnost, tady je přesně popsáno co řekla a v jakém kontextu
     https://polishnews.co.uk/germa... Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      06:40 02.11.2021

      Řekla to, i když se dohaduji, jak se to mělo přeložit z němčiny.....

      Řekla to, i když se dohaduji, jak se to mělo přeložit z němčiny.....

     • Jan Padesátýpátý
      06:50 02.11.2021

      Neřekla "Polsko musíme vyhladovět", to byla ze tvé strany lež

      Neřekla "Polsko musíme vyhladovět", to byla ze tvé strany lež

 • Klimesov
  08:03 01.11.2021

  Jako odpověď na otázku a věci položené v článku je myslím si jasná. Ať už se nyní Polsko jeví jak chce, naše závazky vůči němu, jako spojenci, stále platí a AČR i při minimu ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako odpověď na otázku a věci položené v článku je myslím si jasná.
  Ať už se nyní Polsko jeví jak chce, naše závazky vůči němu, jako spojenci, stále platí a AČR i při minimu financování dělá vše aby je mohla v případě potřeby plnit.
  Takže body 1 a 2 jasná volba a 3 nepřijatelné.
  A hlavně kdo jiný by měl vědět jak dopadá země, a nakonec i jeho vlastní spojenci, když se na ní její spojenci vykašlou, když né Česká Republika že.
  A politici by se konečně měli naučit tyhle ty věci lidem vysvětlit. Že být svobodnou, svrchovanou a hlavně respektovanou zemí znamená dbát na své závazky, které jsme dobrovolně přijali, a ne jít populistickou cestou.Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  16:48 31.10.2021

  Vojáci se vždy připravují na minulé války. Naše armáda není určena k obraně území ČR. Strašení útokem ruských tanků ze vzdálenosti cca 1000 km je sive zajimave, nic vic. Vzpomeňme ...Zobrazit celý příspěvek

  Vojáci se vždy připravují na minulé války. Naše armáda není určena k obraně území ČR. Strašení útokem ruských tanků ze vzdálenosti cca 1000 km je sive zajimave, nic vic. Vzpomeňme na srpen 1968. Tanky Varšavské smlouvy jely na malou vzdálenost ,cca do km200. Z NDR, Maďarska,Polska.
  Dnes nás mají Rusové z Královce jak na dlani. 12 Gripenů nás neochrání a před raketami už vůbec ne.
  Stačí vyřadit rozvodny el.energie, úpravny pitné vody a jejich přehrady, zásoby PHM, sklady potravin ...a je.
  .Skrýt celý příspěvek

  • Ondra Mrklas
   17:18 31.10.2021

   Vy jste opravdu ignorant nejvyššího ražení. Tento článek má vybídnout k hlubšímu zamyšlení v ČR, že naše zdánlivá nedotknutelnost může ze dne na den pominout kvůli stavu na Polsko ...Zobrazit celý příspěvek

   Vy jste opravdu ignorant nejvyššího ražení. Tento článek má vybídnout k hlubšímu zamyšlení v ČR, že naše zdánlivá nedotknutelnost může ze dne na den pominout kvůli stavu na Polsko - Běloruské hranici. My si pak z článku máme v prvé řadě vzít ponaučení a začít se na tuto možnost připravovat. Život není Call of Duty a války s plným nasazením sil nezačínají z minuty na minutu, ale po měsících příprav.
   To, že naše armáda nemá na rozdíl od Polské podstatě válečné rozměry, je dáno tím, že v ČR vládne pocit šířený voly jako jste vy, že tady nikdy válka nebude. Pokud začneme uvažovat, že to nemusí být pravda a budeme stavět armádu tempem jako Poláci (2,15% HDP není nic vražedného, bez problému se dá držet 4-5% HDP na obranu dlouhodobě), tak nebudeme mít jen to, co máme teď. A ty řeči o raketách nic nedokazují, protože rakety sami nemůžou vyhrát válku a nikdy nevyhráli, vždy budete muset mít jednotky na zemi a ty jen tak raketami nezničíte; hlavně ne těmi operačně-taktickými. Navíc Ruské letectvo má velmi omezené možnosti CAS, takže Rusové vždy povedou válku hlavně na zemiSkrýt celý příspěvek

   • krllo
    17:23 31.10.2021

    Ty jeden demokrate, proč nadáváš, ty neumíš slušně diskutovat ??

    Ty jeden demokrate, proč nadáváš, ty neumíš slušně diskutovat ??

    • Ondra Mrklas
     17:41 31.10.2021

     Na trollí pytel, trollí záplata Xddd

     Na trollí pytel, trollí záplata Xddd

     • krllo
      18:05 31.10.2021

      Ubožáku.

      Ubožáku.

     • Torong
      18:17 31.10.2021

      Ubožák nadává do ubožáků... Dostalo se ti adekvátní reakce na tvoje trollení. Nečekej slušnost, když sám slušný nejsi.

      Ubožák nadává do ubožáků... Dostalo se ti adekvátní reakce na tvoje trollení. Nečekej slušnost, když sám slušný nejsi.

   • Tesil
    20:13 31.10.2021

    Ondro
    krllo opravdu nemůže za to jak v nedávné minulosti probíhaly nákupy pro armádu ani za to,že neplníme finanční závazky.

    Ondro
    krllo opravdu nemůže za to jak v nedávné minulosti probíhaly nákupy pro armádu ani za to,že neplníme finanční závazky.

    • MeV6
     20:38 31.10.2021

     To možná nemůže, ale dokud se najdou takovýhle trollové tvrdící, že to vlastně nemá cenu do armády investovat, protože atom nebo rakety, tak se to nezlepší. Typická trollí ...Zobrazit celý příspěvek

     To možná nemůže, ale dokud se najdou takovýhle trollové tvrdící, že to vlastně nemá cenu do armády investovat, protože atom nebo rakety, tak se to nezlepší.
     Typická trollí taktika.
     Kdo neživí armádu svojí, bude živit armádu cizí.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      17:35 01.11.2021

      Bolševiku ja vůbec neliší o investicích do armády, píši o způsobu možného boje. Ale to se takovým trollům jako ty nehodí. O atomu jsem také nic nepsal :-D:-D Diskuse není o JE ...Zobrazit celý příspěvek

      Bolševiku ja vůbec neliší o investicích do armády, píši o způsobu možného boje. Ale to se takovým trollům jako ty nehodí.
      O atomu jsem také nic nepsal :-D:-D Diskuse není o JE :-D
      Vaše partička nemá argumenty, pouze nadávky a nálepkování:-D V případě vlky by si byl podělaný, že bys ani neoitreboval maskačSkrýt celý příspěvek

     • MeV6
      20:00 01.11.2021

      krllo Copak, jste něco pil? Jak jinak si vysvětlit takovou otřesnou úroveň pravopisu? Vy, takový vzor správného pravopisu. A ty ostatní výlevy.... Už je Vám dobře, dušička v ...Zobrazit celý příspěvek

      krllo
      Copak, jste něco pil? Jak jinak si vysvětlit takovou otřesnou úroveň pravopisu? Vy, takový vzor správného pravopisu. A ty ostatní výlevy.... Už je Vám dobře, dušička v klidu?
      No nic, dál se zbytečně urážet nenechám, sbohem.

      A teď vážně. Nemám argumenty? Nadávám? Nálepkuju? Kde prosím?
      Do bolševické mi tu spíláte vy.Skrýt celý příspěvek

    • Ondra Mrklas
     23:36 31.10.2021

     Já mu také nevyčítám, to co AČR nakoupila doposud. Za to opravdu nemůže, ale to neznamená, že tu bude armádu úplně dehonestovat. Všechno má své meze a defétismus by na tyto stránky ...Zobrazit celý příspěvek

     Já mu také nevyčítám, to co AČR nakoupila doposud. Za to opravdu nemůže, ale to neznamená, že tu bude armádu úplně dehonestovat. Všechno má své meze a defétismus by na tyto stránky patřit nemusel, zvlášť když víme jak dopadla defétistická Francie roku 1940. My jako ČR musíme hlavně dělat vše pro to, aby zde takovéto názory nebyly šířeny nebo na ně nebyl brán ohled. My musíme co nejrychleji dosáhnout 2% HDP, aby nás válka nezastihla, zvlášť když už se jí některé oblasti Evropy začínají blížitSkrýt celý příspěvek

     • krllo
      17:42 01.11.2021

      Nejsi hloupý, kde dehonestuji armádu ? Ty si něco vymyslíš a pak se dojimáš. Jsi typicky troll, který nemá argumenty, pouze nálepky.
      Pochybuji , že jsi vůbec byl na vojně.

      Nejsi hloupý, kde dehonestuji armádu ? Ty si něco vymyslíš a pak se dojimáš. Jsi typicky troll, který nemá argumenty, pouze nálepky.
      Pochybuji , že jsi vůbec byl na vojně.

     • Ondra Mrklas
      22:09 01.11.2021

      Pro mě je dehonestace armády, když někdo vypravuje, že je tak slabá, že ji v podstatě nemusíme mít - to jste mimochodem mezi řádky sám napsal. Trochu netuším, kde jsem se přesně ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro mě je dehonestace armády, když někdo vypravuje, že je tak slabá, že ji v podstatě nemusíme mít - to jste mimochodem mezi řádky sám napsal. Trochu netuším, kde jsem se přesně dojímal, ale to asi není nijak podstatné, když mi to nikdo jiný nevyčetl.

      A btw nebyl jsem na vojně, protože dneska musí mít člověk aspoň maturitu, aby ho tam vzali. Takže mi dejte půl roku a já vám pak napíšu osobní zkušenosti XdSkrýt celý příspěvek

   • mudry.udrzbar
    12:23 01.11.2021

    videli sme ucinnost slavnych ruskych iskanderov v Karabachu....aj ked nepochybujem o tom, ze Rusi maju kvalitnejsie verzie, tak predstava, ze vojnu vybavia z Kaliningradu raketami ...Zobrazit celý příspěvek

    videli sme ucinnost slavnych ruskych iskanderov v Karabachu....aj ked nepochybujem o tom, ze Rusi maju kvalitnejsie verzie, tak predstava, ze vojnu vybavia z Kaliningradu raketami je usmevna...Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     17:42 01.11.2021

     Vy jste tam byl ?

     Vy jste tam byl ?

     • Ondra Mrklas
      22:11 01.11.2021

      Kdyby ty Iskandery byly tak mocné, jak vy tvrdíte, tak Ázerbajdžán už dávno neexistuje. Ale ouha, on tu pořád je a vyhrál, protože Arménci a jejich takticko-operační rakety ...Zobrazit celý příspěvek

      Kdyby ty Iskandery byly tak mocné, jak vy tvrdíte, tak Ázerbajdžán už dávno neexistuje. Ale ouha, on tu pořád je a vyhrál, protože Arménci a jejich takticko-operační rakety nezasáhli nic moc jiného, než civilistySkrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:27 31.10.2021

  Útok Ruska na Polsko není moc pravděpodobný, až takoví hazardéři Rusové nejsou. O něco větší nebo přinejmenším stejná je pravděpodobnost, že značně zmilitarizované Polsko bude mít ...Zobrazit celý příspěvek

  Útok Ruska na Polsko není moc pravděpodobný, až takoví hazardéři Rusové nejsou. O něco větší nebo přinejmenším stejná je pravděpodobnost, že značně zmilitarizované Polsko bude mít pocit falešného sebevědomí a bude vůči EU i vůči svým sousedům volit silná slova na cokoliv, co mu nebude po chuti. I proto je žádoucí do obrany investovat a nezůstat příliš pozadu.Skrýt celý příspěvek

  • Oliver
   16:23 31.10.2021

   přesně tak, jediné kdy by polská armáda mohla zasahovat při zhroucení režimu na Ukrajině - pak by volili stejná slova jako Rusové na případnou ochranu Donbasu před čistkami, akorát ...Zobrazit celý příspěvek

   přesně tak, jediné kdy by polská armáda mohla zasahovat při zhroucení režimu na Ukrajině - pak by volili stejná slova jako Rusové na případnou ochranu Donbasu před čistkami, akorát by to byla spřízněná Lvovská oblast kde je silná polská menšina.
   Čistě prakticky vojensky, do boje jdou obvykle jen ty státy které mají nadbytek mladých mužů. A tím ani Polsko ani Rusko nedisponují u obou platí víceméně pokles bojeschopné populace. Ruská armáda by se to mohla pokusit vykrývat náborem z muslimských středoasijských republik a kavkazany.
   P.S: ostatně na téma demografické změny v RA by mohl být velmi zajímavý článek....Skrýt celý příspěvek

 • venator
  21:02 30.10.2021

  autor zapomíná že smlouva s Polskem v roce 1938 by neprošla i kvůli územním nároku Polska na Těšínsko. Navíc Polsko s Německem vazal Německo-polský pakt o neútočení podepsanou 26. ...Zobrazit celý příspěvek

  autor zapomíná že smlouva s Polskem v roce 1938 by neprošla i kvůli územním nároku Polska na Těšínsko. Navíc Polsko s Německem vazal Německo-polský pakt o neútočení podepsanou 26. ledna 1934 v Berlíně ukončenou jednostranně ze strany Německa 28. dubna 1939 o této dohodě se moc nepíše a podvědomí o ní je mizivé oproti paktu Ribbentrop–Molotov podepsanou v Moskvě 23. srpna 1939 ukončenou napadením SSSR 22. června 1941Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   22:08 30.10.2021

   "o této dohodě se moc nepíše a podvědomí o ní je mizivé oproti paktu Ribbentrop–Molotov" To bude asi proto, že Polsko Německá smlouva o neútočení neobsahovala tajný dodatek o ...Zobrazit celý příspěvek

   "o této dohodě se moc nepíše a podvědomí o ní je mizivé oproti paktu Ribbentrop–Molotov"
   To bude asi proto, že Polsko Německá smlouva o neútočení neobsahovala tajný dodatek o rozdělení sfér vlivu. A za druhé, dva roky před tím 25.7.1932 Polsko uzavřelo smlouvu o neútočení se SSSR. A to ke něco co je zvlášť mezi Rusofily prakticky neznámá věc. To je něco co se Ruská propaganda snaží vymazat.Skrýt celý příspěvek

   • infi
    22:27 30.10.2021

    jezismarja...proste mel smlouvu kazdy s kazdem a ani jedna se nedodrzela. Tot vse.

    jezismarja...proste mel smlouvu kazdy s kazdem a ani jedna se nedodrzela. Tot vse.

    • Jan Padesátýpátý
     22:52 30.10.2021

     infi: Tajný dodatek rusko-německé smlouvy o tom kdo napadne kterou zemi dodržen byl. Spolu zaútočili na Polsko, pak Německo zaútočilo na Západ, a Rusko přinutilo vydat svá území ...Zobrazit celý příspěvek

     infi:
     Tajný dodatek rusko-německé smlouvy o tom kdo napadne kterou zemi dodržen byl. Spolu zaútočili na Polsko, pak Německo zaútočilo na Západ, a Rusko přinutilo vydat svá území Finsko, Rumunsko a Pobaltí.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      15:45 31.10.2021

      Poněkud zapomínáte na Curzonovu linii. Poláci, po svém vítězství nad bolševiky a Rižském miru, okupovali území západní Ukrajiny a Běloruska, za touto linií. A tak sem jim v roce ...Zobrazit celý příspěvek

      Poněkud zapomínáte na Curzonovu linii. Poláci, po svém vítězství nad bolševiky a Rižském miru, okupovali území západní Ukrajiny a Běloruska, za touto linií. A tak sem jim v roce 1939 vrátilo.
      Tak to prostě v životě chodí.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:20 31.10.2021

      Cursonova linie byl pouze návrh, který ovšem Rusové neakceptovali, chtěli víc a dostali napráskánio u Varšavy.

      Cursonova linie byl pouze návrh, který ovšem Rusové neakceptovali, chtěli víc a dostali napráskánio u Varšavy.

     • Jan Padesátýpátý
      23:08 31.10.2021

      krllo: To je známá ruská manipulace fakty. Torong to vysvětlil, ale já to zpřesním po neznalé: Curzonovova linie byl britský návrh demarkační linie mezi Polskem a SSSR. Poláci s ...Zobrazit celý příspěvek

      krllo:
      To je známá ruská manipulace fakty. Torong to vysvětlil, ale já to zpřesním po neznalé:

      Curzonovova linie byl britský návrh demarkační linie mezi Polskem a SSSR. Poláci s ní souhlasili, ale SSSR nikoli, linii překročil a táhl na Varšavu. To znamená, že Curzonovova linie nikdy nevstoupila v platnost.
      Poláci u Varšavy vyhráli, zatlačili sověty zpátky, a nakonec byl v roce 1921 podepsán Rižský mír (který dával sovětům méně území než odmítnutá Curzonovova linie).
      Hranice stanovená Rižským mírem byla respektována i polsko-sovětskou smlouvou o neútočení. Smlouvy byly porušeny až sovětským útokem v září 1939.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:39 31.10.2021

      @ Krllo Najvac sa mi páči, ako ty a tebe podobní sa neustále oháňajú Curzonovou líniou, ale vôbec netušia, čo za líniu to bolo.... To nebola žiadna štátna hranica.... Na ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Krllo

      Najvac sa mi páči, ako ty a tebe podobní sa neustále oháňajú Curzonovou líniou, ale vôbec netušia, čo za líniu to bolo.... To nebola žiadna štátna hranica.... Na slovenských diskusiách je to úplne, ale úplne rovnaké....Skrýt celý příspěvek

     • mudry.udrzbar
      12:28 01.11.2021

      Ján Paliga to je vysledok ruskej propagandy na internetovych diskusiach, facebooku a pod. jeden troll (napr. u nás Blaha) napise blbost a tisice jednoduchých ovečiek to opakuje... Zobrazit celý příspěvek

      Ján Paliga

      to je vysledok ruskej propagandy na internetovych diskusiach, facebooku a pod. jeden troll (napr. u nás Blaha) napise blbost a tisice jednoduchých ovečiek to opakuje...Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:49 01.11.2021

      @ mudry.udrzbar


      ... keby len ten, ktorého meno sa nevyslovuje.... ;- Ale ako etalón stačí....

      @ mudry.udrzbar


      ... keby len ten, ktorého meno sa nevyslovuje.... ;- Ale ako etalón stačí....

    • SYN_
     10:39 31.10.2021

     To poněkud snižuje význam "papíru" a rozhodujícím by byla aktuální vůle smlouvy interpretovat a naplnit... Polsko ani ČSSR se nikoho napadnout nechystaly a tak by žádná obranná ...Zobrazit celý příspěvek

     To poněkud snižuje význam "papíru" a rozhodujícím by byla aktuální vůle smlouvy interpretovat a naplnit... Polsko ani ČSSR se nikoho napadnout nechystaly a tak by žádná obranná smlouva spolupráci nepřekážela...Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     08:03 01.11.2021

     Smlouvu mezi SSSR a Japonskem obě tyto země dodržely.

     Smlouvu mezi SSSR a Japonskem obě tyto země dodržely.

     • Jura99
      09:29 01.11.2021

      nikoliv, SSSR zaútočil na Japonsko v srpnu 45, když předtím vypověděl dohodu o neútočení.

      nikoliv, SSSR zaútočil na Japonsko v srpnu 45, když předtím vypověděl dohodu o neútočení.

   • Tesil
    22:52 30.10.2021

    Podle nóty z 23.9.1938 zaslané Moskvou polské vládě mělo jakékoliv ohrožení svrchovanosti ČSR za následek zneplatnění Polsko-sovětské smlouvy z roku 1932 i přes to, že byla ...Zobrazit celý příspěvek

    Podle nóty z 23.9.1938 zaslané Moskvou polské vládě mělo jakékoliv ohrožení svrchovanosti ČSR za následek zneplatnění Polsko-sovětské smlouvy z roku 1932 i přes to, že byla prodloužena.Jelikož k útoku na naše území došlo v říjnu 1938 nabylo toto zneplatnění platnost.
    Což je evidentně pro někoho neznámý fakt.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     07:05 31.10.2021

     Jelikož v říjnu 1938 nedošlo k útoku Polska na ČSR ,ale k obsazení sporných území na Těšinsku obývaných polským obyvatelstvem ,a v zájmu jeho ochrany ,což Sovetský svaz ...Zobrazit celý příspěvek

     Jelikož v říjnu 1938 nedošlo k útoku Polska na ČSR ,ale k obsazení sporných území na Těšinsku obývaných polským obyvatelstvem ,a v zájmu jeho ochrany ,což Sovetský svaz uznal,nebyla Polsko - Sovětská smlouva z roku 1932 vypovězena ani zneplatněna.Což je známý fakt.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:20 31.10.2021

      padre: jakých sporných území ? Hranice byla sjednána smlouvou ve Spa a bylo agresí Polska, že smlouvu porušilo.

      padre: jakých sporných území ? Hranice byla sjednána smlouvou ve Spa a bylo agresí Polska, že smlouvu porušilo.

     • krllo
      15:56 31.10.2021

      Sporná území ? V polsko- československé válce 1919 o Těšínsko, obsadila naše armáda velkou část území, ale mezinárodní arbitráží nám byly určeny hranice, které Polsko uznalo. Po ...Zobrazit celý příspěvek

      Sporná území ? V polsko- československé válce 1919 o Těšínsko, obsadila naše armáda velkou část území, ale mezinárodní arbitráží nám byly určeny hranice, které Polsko uznalo. Po Mnichovské dohodě, Polsko nedodrželo výsledek arbitráže a obsadilo další část Těšínská. Po 15.března 1939 Polsko obsadilo další naše území a to i na Slovensku.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:06 01.11.2021

      Ale padre má pravdu. ČSR to území Polsku (a Maďarsku) odstoupila na základě Mnichovské dohody. nejednalo se o žádný polský útok na ČSR.

      Ale padre má pravdu. ČSR to území Polsku (a Maďarsku) odstoupila na základě Mnichovské dohody. nejednalo se o žádný polský útok na ČSR.

     • Jura99
      09:13 01.11.2021

      GlobeElement: nesmysl, mnichovská dohoda řešila jen odstoupení sudetského pohraničí. Maďarům se odstupovalo podle vídeňské arbitráže a Poláci zkrátka jen poslali nótu, že buď ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: nesmysl, mnichovská dohoda řešila jen odstoupení sudetského pohraničí. Maďarům se odstupovalo podle vídeňské arbitráže a Poláci zkrátka jen poslali nótu, že buď Těšínsko opustíme do určitého data a nebo ....Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:48 01.11.2021

      Oprava - nároky Polaka nebyly v textu Mnichovské dohody, ale byly součástí vyjednávání o odstoupení pohraničí a byly i součástí vyjednávání v Mnichově. V textu dohody nebyly jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Oprava - nároky Polaka nebyly v textu Mnichovské dohody, ale byly součástí vyjednávání o odstoupení pohraničí a byly i součástí vyjednávání v Mnichově. V textu dohody nebyly jen proto, že čs a polská strana dostaly lhůtu 3 měsíců na definitivní dohodu, pokud by k ní nedošlo, měla o tom rozhodnout arbitráž (= tytéž státy, jako v Mnichově).
      Polsko, pravděpodobně vedeno obavou, že ho předběhne Německo, požadovalo plebiscit v pohraničních oblastech s tím, že pokud bude Těšínsko, Fryšták a Bohumín odstoupeny bez plebiscitu, nebude žádat další území a ani plebiscit na jiných územích. A za to zaručovalo neutralitu v případném československo - německém válečném konfliktu.

      Zajímavé je, že jinak jednal prezident Polské republiky y jinak ministr zahraničí. Byla to hra na hodného a zlého policajta.

      Takže, Polsko se určitě přiživilo na hrozícím konfliktu ČSR s Německem, ale nenapadlo nás vojensky a tedy polský postup nebyl porušením polsko-sovětské smlouvy o neútočení.Skrýt celý příspěvek

     • mudry.udrzbar
      12:32 01.11.2021

      GlobeElement To nie je uplna pravda, Polsko obsadzovalo viacere uzemia aj na Slovensku a to take, ktore vobec neboli sporne (jasne dana hranica Uhorska a Polska) a nezili na nich ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement

      To nie je uplna pravda, Polsko obsadzovalo viacere uzemia aj na Slovensku a to take, ktore vobec neboli sporne (jasne dana hranica Uhorska a Polska) a nezili na nich prakticky ziadni Poliaci.

      https://sk.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:41 01.11.2021

      OK, údržbáři, ale to se stalo o rok dřív.

      OK, údržbáři, ale to se stalo o rok dřív.

   • krllo
    15:18 31.10.2021

    A kdo vám vymazal znalost pravopisu ?

    A kdo vám vymazal znalost pravopisu ?

  • krllo
   15:40 31.10.2021

   Pilsudski, jako zakladatelPolské socialistické strany, si musel s Hitlerem rozumět. Po jeho úmrtí nechal Hitler za Pilsudského sloužit zádušní mši. 18.května 1935 v katedrále ...Zobrazit celý příspěvek

   Pilsudski, jako zakladatelPolské socialistické strany, si musel s Hitlerem rozumět. Po jeho úmrtí nechal Hitler za Pilsudského sloužit zádušní mši. 18.května 1935 v katedrále sv.Hedviky v Berlíně.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    18:23 31.10.2021

    Klasická trolí lež. Skutečnost je taková, že Hitler sice za Pilskudského skutečnšě nechal sloužit mši, ale proto, že jej uznával jako důstojníka z 1 sv. války. Pilsudský stejný ...Zobrazit celý příspěvek

    Klasická trolí lež. Skutečnost je taková, že Hitler sice za Pilskudského skutečnšě nechal sloužit mši, ale proto, že jej uznával jako důstojníka z 1 sv. války. Pilsudský stejný sentiment nesdílel. Aspoň ale, že už tu nepíšeš, že byl Hitler na Pilsudského pohřbu.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    21:24 31.10.2021

    Pan Pilsudski si rozuměl především s ruskými revolucionaŕi,protože byl jedním z nich.Jeho bratr spolu s bratrem V.I Lenina organizoval atentát na cara Alexandra a sám Pilsudski byl ...Zobrazit celý příspěvek

    Pan Pilsudski si rozuměl především s ruskými revolucionaŕi,protože byl jedním z nich.Jeho bratr spolu s bratrem V.I Lenina organizoval atentát na cara Alexandra a sám Pilsudski byl spolužákem Dzeržinskeho z gymnázia.Nejlépe si Hitler rozuměl se Stalinem,Stalin Hitlerovi gratulovat k dobytí Paříže a sám Hitler tvrdil ,že by po dobytí SSSR nejradši ponechal Stalina ve vedení ,protože ten jediný to s Rusy umí..Už jsem tu jednou o Těšínsku psal,takže znova.Česky Zemský národní výbor pro Slezsko byl založen 30.října 1918 v Ostravě,32členný výbor byl sestaven ze zástupců českých politických stran dle výsledku voleb do Říšské rady v roce 1911.Tento český výbor se s polskou Radou Narodowou dla Ksiezstva Ciesinskiego ve dnech 2 a 5 listopadu 1918 dohodl na úmluvě o demarkační linii dle ,,národnostního složení obecních zastupitelstev na Těšínsku,,.Místní politické reprezentace se bez problému domluvily.Problémy vytvořily až centrální orgány ČSR a Polska.Masaryk kvůli Těšinskemu Slezsku komunikoval s Ignacy Paderewskim ,představitelem Polského národního výboru ve Spojených státech a pozdějším předsedou polské vlády.V novoročním projevu 1919 řekl Masaryk že ,,vycházeje z českého historického práva je problém na Těšinsku nepatrný a já sám jsem vždy ochoten jednat s polskou stranou o hraničních korekturách..,Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:27 01.11.2021

     různé místní výbory se sešly i v Sudetech a pozakládaly všelijaké jepičí republičky. Proto výbor v Těšíně neměl žádnou valnou hodnotu. Výchozím bodem vytyčení hranic byl nepochybně ...Zobrazit celý příspěvek

     různé místní výbory se sešly i v Sudetech a pozakládaly všelijaké jepičí republičky. Proto výbor v Těšíně neměl žádnou valnou hodnotu. Výchozím bodem vytyčení hranic byl nepochybně status quo a Těšínsko i Bílsko bylo součástí Zemí koruny české od 14. století. Proto měl být postoj ČSR jasný a poměrně tvrdý. Bohužel Češi zase šli na kompromis a Bílsko s půlkou Těšínska odevzdali, aby byl klid.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:32 01.11.2021

      Bohužel se v otázce Těšínska mýlíte.Masaryk o budoucnosti Těšínska hovořil často s polským ,tehdy ještě exilovým politikem Romanem Dnowskim.Zamýšleli výměnu celého Těšínska za ...Zobrazit celý příspěvek

      Bohužel se v otázce Těšínska mýlíte.Masaryk o budoucnosti Těšínska hovořil často s polským ,tehdy ještě exilovým politikem Romanem Dnowskim.Zamýšleli výměnu celého Těšínska za severozapadnějši Ratibořsko(Raciborz).Už 10.9. 1918 při jednání odpověděl Masaryk na Dmowského požadavek celého Těšínska slovy:,,nic proti odstoupení celého Těšínska Polsku, pokud budoucímu Československu případne Ratibořsko a budou chráněny a zabezpečeny naše uhelné doly…,,Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:19 02.11.2021

      padre: Dnowski byl představitel pro-Dohodově orientovaného Polska a Pilsudski byl orientovaný pro Centrální mocnosti (dokud neprohrály). Hádejte kdo z obou pánů měl v poválečném ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: Dnowski byl představitel pro-Dohodově orientovaného Polska a Pilsudski byl orientovaný pro Centrální mocnosti (dokud neprohrály). Hádejte kdo z obou pánů měl v poválečném Polsku hlavní slovo ? S Masarykem se skutečně bavili, podle dokumentů i o Těšínsku, ale řekli si, že ani jedna země nepodnikne jednostranné kroky, bez vědomí druhé a že po válce naleznou společnou shodu na sporných bodech. Tak to jak víme nedopadlo, Polsko ihned okupovalo tuto část dosavadního Českého království, proto tam došlo ke známe sedmidenní válce.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   23:36 31.10.2021

   Ani by som nepovedal, že by zmluva neprešla kvôli Tešínsku. V skutočnosti by neprešla kvôli ZSSR. ZSSR malo nároky voči Poľsku a prípadné spojenectvo ČSR s Poľskom by znamenalo ...Zobrazit celý příspěvek

   Ani by som nepovedal, že by zmluva neprešla kvôli Tešínsku.

   V skutočnosti by neprešla kvôli ZSSR. ZSSR malo nároky voči Poľsku a prípadné spojenectvo ČSR s Poľskom by znamenalo pomáhať Poľsku, ak by bolo napadnuté. A ČSR vďaka prosovietskemu Benešovi nemala záujem zavliecť sa do prípadného konfliktu so ZSSR. Podrobnejšie je to rozpísané Piotr Maciej Majewski: Bojovat, či ustoupit? (Možnosti obrany Československa na podzim 1938). ČSR sama ponúkla Tešínsko 26.09.1938 poľskej vláde výmenou za neutralitu v prípadnom československo-nemeckom konflikte.Skrýt celý příspěvek

 • AlexWriter
  19:41 30.10.2021

  Autor má dobré argumenty, ale v jednom podstatném detailu se fatálně mýlí. V Čechách nelze nic jako "účinně přesvědčit veřejnost". Můžeme udělat zázraky, ale tohle prostě ne.

  Autor má dobré argumenty, ale v jednom podstatném detailu se fatálně mýlí. V Čechách nelze nic jako "účinně přesvědčit veřejnost". Můžeme udělat zázraky, ale tohle prostě ne.

 • krllo
  10:45 30.10.2021

  Nechci Polákům radit, ale jistě by bylo dobré, kdyby uspořádali referendum o tom zda masivně zbrojit nebo masivně investovat do zdravotnictví.

  Nechci Polákům radit, ale jistě by bylo dobré, kdyby uspořádali referendum o tom zda masivně zbrojit nebo masivně investovat do zdravotnictví.

  • Pavel1
   12:03 30.10.2021

   To bys měl poradit především rusákům.

   To bys měl poradit především rusákům.

   • krllo
    14:36 30.10.2021

    Až tady budou mit Rusové podobný článek, tak rád vyhovim tvému přání.

    Až tady budou mit Rusové podobný článek, tak rád vyhovim tvému přání.

    • Jan Padesátýpátý
     14:43 30.10.2021

     dovol mi abych pro tebe rozklíčoval co měl Pavel 1 na mysli:
     je obtížné masivně investovat do zdravotnictví v situaci, kdy váš soused masivně zbrojí a současně napadá své sousedy

     dovol mi abych pro tebe rozklíčoval co měl Pavel 1 na mysli:
     je obtížné masivně investovat do zdravotnictví v situaci, kdy váš soused masivně zbrojí a současně napadá své sousedy

     • krllo
      15:01 30.10.2021

      Který soused Polska masivně zbroji a napadá své sousedy ?

      Který soused Polska masivně zbroji a napadá své sousedy ?

     • HEKTOR
      15:14 30.10.2021

      krllo - slovensko :)

      krllo - slovensko :)

     • krllo
      17:06 30.10.2021

      Můžeš nějak specifikovat to masivni zbrojení ? Jak vypadá v tvé hlavě. Kolik modernich tanků,letadel atd.

      Můžeš nějak specifikovat to masivni zbrojení ? Jak vypadá v tvé hlavě. Kolik modernich tanků,letadel atd.

     • Jan Padesátýpátý
      23:15 30.10.2021

      krllo: Aspoň že nerozporuješ, že Rusko napadá své sousedy. Někdy vypadají diskuze s proruskými diskutéry jako by Krym nebyl anektován Ruskem ale USA. Opravdu nic nevíš o ruském ...Zobrazit celý příspěvek

      krllo:
      Aspoň že nerozporuješ, že Rusko napadá své sousedy. Někdy vypadají diskuze s proruskými diskutéry jako by Krym nebyl anektován Ruskem ale USA.

      Opravdu nic nevíš o ruském zbrojení?
      v posledních 10 letech jde 4-6% ruského rozpočtu na zbrojení + další skryté peníze v kapitolách pro ostatní ministerstva
      v Polsku je to do 2%

      Navíc je v Rusku militarismus propagován státem
      https://radiozurnal.rozhlas.cz... Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      16:12 31.10.2021

      Brebto, kdo anektoval severni Kypr, Kosovo, rozbil Libyi, napadl Syrii...? Krym v SSSR Chrusčov přičlenil k Ukrajinské SR. Ale po rozpadu SSSR byla jiná situace, AR Krym několikrát ...Zobrazit celý příspěvek

      Brebto, kdo anektoval severni Kypr, Kosovo, rozbil Libyi, napadl Syrii...?
      Krym v SSSR Chrusčov přičlenil k Ukrajinské SR.
      Ale po rozpadu SSSR byla jiná situace, AR Krym několikrát žádala Kyjev o vyhlášení referenda, které by o Krymu rozhodlo, zvláště, když 80% obyvatel Krymu byli Rusové. To referendum bylo přislíbeno, ale nic. Po puči v Kyjevě ( Majdan) se Krym rozhodl jít vlastní cestou a po referendu vyhlásil samostatnost. Protože by se sám neudržel proti vojenské síle ukrajinských nacistů a banderovců, tak požádal o připojení k Rusku. To je ta tva anexe..A teď napiš něco o vzepětí demokracie v Kosovu.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:24 31.10.2021

      Krllo proč lžeš?

      Krllo proč lžeš?

     • padre
      22:16 31.10.2021

      No to i sudeťaci požádali o pomoc Hitlera a žádali připojení k Reichu.A referendum v Sudetech by vyhráli suverénně.Takže podle pana Krlla je připojení Sudet i Krymu totéž a zcela v ...Zobrazit celý příspěvek

      No to i sudeťaci požádali o pomoc Hitlera a žádali připojení k Reichu.A referendum v Sudetech by vyhráli suverénně.Takže podle pana Krlla je připojení Sudet i Krymu totéž a zcela v pořádku.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      23:19 31.10.2021

      krllo: Máš evidentně problémy se zeměpisem: Polsko nezbrojí, protože by se cítilo ohroženo Tureckem, ale protože se cítí ohroženo Ruskem. Mimochodem, Turecko Kypr neanektovalo, ...Zobrazit celý příspěvek

      krllo:
      Máš evidentně problémy se zeměpisem:
      Polsko nezbrojí, protože by se cítilo ohroženo Tureckem, ale protože se cítí ohroženo Ruskem.

      Mimochodem, Turecko Kypr neanektovalo, ale vytvořilo tam neuznávaný loutkový stát ve stylu Abcházie nebo Osetie.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:54 31.10.2021

      @ Krllo "Krym v SSSR Chrusčov přičlenil k Ukrajinské SR." To ťažko.... "Krym rozhodl jít vlastní cestou a po referendu vyhlásil samostatnost. " Zaujímavé, ako to šlo, keď je to ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Krllo

      "Krym v SSSR Chrusčov přičlenil k Ukrajinské SR."

      To ťažko....

      "Krym rozhodl jít vlastní cestou a po referendu vyhlásil samostatnost. "

      Zaujímavé, ako to šlo, keď je to prospešné pre RF.... Čo bolo prospešné pre Čečensko, skončilo to nakoniec pre nich krvavo.... Zaujímavé, že sa nezastávaš ich práv na slobodu.... Treba používať rovnaký meter, a nie, ako sa ti hodí....

      Puč v Kyjeve?

      Takže masívne zabíjanie jednotkami Berkut, predtým masové únosy ľudí, ktorí protestovali proti svojmu ožobračovaniu prezidentom Janukovičomm to má byť puč? A nie je puč skôr ísť proti životu občanov svojej krajiny?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:09 01.11.2021

      Krllo, tu lež o Chruščovově přičlenění Krymu už jsme vyvraceli několikrát a fakt jsme na to nezapomněli, tam už se přestaň ztrapňovat.

      Krllo, tu lež o Chruščovově přičlenění Krymu už jsme vyvraceli několikrát a fakt jsme na to nezapomněli, tam už se přestaň ztrapňovat.

    • Pavel1
     16:32 30.10.2021

     A o čem je ten článek, žáku krllo? O polácích A rusácích.

     A o čem je ten článek, žáku krllo? O polácích A rusácích.

     • krllo
      17:10 30.10.2021

      Profesore já jsem ptal kolegy, který soused Polska masivně zbrojí. Tebe jsem se na nic neptal :-D

      Profesore já jsem ptal kolegy, který soused Polska masivně zbrojí. Tebe jsem se na nic neptal :-D

     • Pavel1
      20:08 30.10.2021

      Evidentně jsi úplně mimo, protože už ani nevíš na koho a na co reaguješ, žáku krllo.

      Evidentně jsi úplně mimo, protože už ani nevíš na koho a na co reaguješ, žáku krllo.

     • Torong
      18:25 31.10.2021

      Co se tu rozkřikuješ?

      Co se tu rozkřikuješ?

    • Torong
     22:13 30.10.2021

     krllo... Proč ze sebe opét děláš debila? Až se ro Ruské zdravotnoctví dostane aspoň na úroveň toho Polského, bude to pro Rusy největší pokrok od doby vynalezení ohně... Absolutně ...Zobrazit celý příspěvek

     krllo... Proč ze sebe opét děláš debila? Až se ro Ruské zdravotnoctví dostane aspoň na úroveň toho Polského, bude to pro Rusy největší pokrok od doby vynalezení ohně... Absolutně nechápu proč tady dáváš tak trapné pokusy.... To v Pitěru nemají nikoho lepšího?Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      16:00 31.10.2021

      Ty ho ze sebe neděláš

      Ty ho ze sebe neděláš

     • Torong
      18:26 31.10.2021

      Ne nedělám. Nepíšu vlastizrádné lži na internetu. Ty je navíc píšeš tak debilně, že jsou ti okamžitě vyvráceny.

      Ne nedělám. Nepíšu vlastizrádné lži na internetu. Ty je navíc píšeš tak debilně, že jsou ti okamžitě vyvráceny.

     • Ján Paliga
      23:49 31.10.2021

      @ Krllo

      Какая сегодня погода в Санкт-Петербурге?

      @ Krllo

      Какая сегодня погода в Санкт-Петербурге?

  • Ján Paliga
   23:47 31.10.2021

   Na Slovensku "investujeme" do zdravotníctva neskutočné sumy a výsledok nevidno.... lepšie by bolo hádzať prašule vidlami rovno z okna.... Máš dojímavú starostlivosť o zdravotnícvo ...Zobrazit celý příspěvek

   Na Slovensku "investujeme" do zdravotníctva neskutočné sumy a výsledok nevidno.... lepšie by bolo hádzať prašule vidlami rovno z okna.... Máš dojímavú starostlivosť o zdravotnícvo v Poľsku, ale prečo nemáš rovnakú starostlivosť o zdravotnícku starostlivosť napríklad v RF? RF, ktorá sa hrdí víťazstvom vo vojne a v realite má víťaz nižšiu životnú úroveň ako porazený.... Kto teda v skutočnosti je ten porazený? Som zvedavý, či nám to tu napíšeš....Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  23:39 29.10.2021

  Ale veď to by sa dalo veľmi jednoducho vyriešiť ak by česká vojenská jednotka bola súčasťou predsunutej prítomnosti (eFP) v Poľsku a potom by bola Vaša dilema vyriešená nakoľko ...Zobrazit celý příspěvek

  Ale veď to by sa dalo veľmi jednoducho vyriešiť ak by česká vojenská jednotka bola súčasťou predsunutej prítomnosti (eFP) v Poľsku a potom by bola Vaša dilema vyriešená nakoľko jedna z hlavných úloh eFP je preukázať pripravenosť členských štátov NATO reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby v súlade s čl. 5 Severoatlantickej zmluvy.Skrýt celý příspěvek

 • Double
  23:38 29.10.2021

  S poliakmi nemame historicky najlepsie skusenosti. A ani teraz sa nespravaju obzvlast priatelsky, vid. roztrzka s CR ohladom tazenia uhlia, rozne kecy o tom, ze im Cesi dlzia 400 ...Zobrazit celý příspěvek

  S poliakmi nemame historicky najlepsie skusenosti. A ani teraz sa nespravaju obzvlast priatelsky, vid. roztrzka s CR ohladom tazenia uhlia, rozne kecy o tom, ze im Cesi dlzia 400 hektarov pody atd.

  Ak sa chcu hrat na velmoc a zbrojit proti rusom tak nech sa paci. Ale nas by do toho zatahovat nemuseli. Ja by som skor uprednostnil vacsiu kooperaciu v ramci S3, tj. Slovensko, Cesko a Rakusko.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   00:08 30.10.2021

   V roce 1938 jsme s nimi měli ještě špatnější zkušenosti. A bylo chybou obou stran, že se přes vzájemné neshody nedokázaly domluvit na společné obraně. Pak by vůbec nemuselo dojít ...Zobrazit celý příspěvek

   V roce 1938 jsme s nimi měli ještě špatnější zkušenosti. A bylo chybou obou stran, že se přes vzájemné neshody nedokázaly domluvit na společné obraně. Pak by vůbec nemuselo dojít ke 2. sv. válce.Skrýt celý příspěvek

   • Double
    00:16 30.10.2021

    Poliaci ziadnu dohodu nechceli. Mali uplne ine ciele nez my, tak ako aj teraz.

    Poliaci ziadnu dohodu nechceli. Mali uplne ine ciele nez my, tak ako aj teraz.

    • Jan Padesátýpátý
     02:50 30.10.2021

     Přesně o tom mluvím. Byla to chyba, nespojit své síly, stejná chyba by to byla dnes.

     Přesně o tom mluvím. Byla to chyba, nespojit své síly, stejná chyba by to byla dnes.

     • Jura99
      08:27 30.10.2021

      jak se chces spojovat s nekym, kdo nechce ?

      jak se chces spojovat s nekym, kdo nechce ?

     • Jan Padesátýpátý
      14:45 30.10.2021

      Jura99:
      Přesně o tom mluvím. Je to chyba nechtít se spojit kvůli relativně malým sporům, pokud existuje možnost že oba státy budou spolknuty třetí stranou

      Jura99:
      Přesně o tom mluvím. Je to chyba nechtít se spojit kvůli relativně malým sporům, pokud existuje možnost že oba státy budou spolknuty třetí stranou

    • SYN_
     10:48 31.10.2021

     Nu ano, OBĚ strany musí projevovat pochopení situace a vůli překonat rozmíšky pokud jde o skutečně vážné otázky. Můžeme se tu přít zda je rozumné vůbec rozmíšky dopustit ale v ...Zobrazit celý příspěvek

     Nu ano, OBĚ strany musí projevovat pochopení situace a vůli překonat rozmíšky pokud jde o skutečně vážné otázky. Můžeme se tu přít zda je rozumné vůbec rozmíšky dopustit ale v případě války by mělo být uvažování jiné.
     Pokud by situace nevypadala totálně beznadějně, bylo by nepodpoření Polska nejen nesprávné, ale i hloupé...Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      16:14 31.10.2021

      Je to vůle Polska.

      Je to vůle Polska.

   • flanker.jirka
    11:35 30.10.2021

    Jan55.
    "Pak by vůbec nemuselo dojít ke 2. sv. válce."
    Tohle hodně pobavilo :-)

    Jan55.
    "Pak by vůbec nemuselo dojít ke 2. sv. válce."
    Tohle hodně pobavilo :-)

    • Torong
     22:15 30.10.2021

     Je fajn, že tě pobaví fakticky správné komentáře...

     Je fajn, že tě pobaví fakticky správné komentáře...

     • flanker.jirka
      23:40 30.10.2021

      Torong Tak že naše případné spojenectví s Polskem by zastavilo Hitlera v budování třetí říše? Polsko mělo uzavřené smlouvy jak s Německem tak se SSSR. Nás považovali za póvl a ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Tak že naše případné spojenectví s Polskem by zastavilo Hitlera v budování třetí říše?
      Polsko mělo uzavřené smlouvy jak s Německem tak se SSSR. Nás považovali za póvl a slepenec, který si chtěli s Maďarskem rozdělit. S takovou zemi se tehdejší ČSR těžko mohla spojovat. Zkuste si něco zjistit jakým způsobem se Poláci chovali k židům, kteří naopak u nás žili bez perzekuci.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      23:45 30.10.2021

      Torong Nějak zspominate kdo všechno nás hitlerovi prodal a Polákům také nepomohl při jejich obraně. V této diskusi se totiž zapomíná na zkušenosti Poláků díky kterým si raději ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Nějak zspominate kdo všechno nás hitlerovi prodal a Polákům také nepomohl při jejich obraně. V této diskusi se totiž zapomíná na zkušenosti Poláků díky kterým si raději budují silnou armádu, mají v paměti nejen chování Němců a Rusů ale i Britů a Francouzů na podzim 1939.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      07:09 31.10.2021

      No tak především nás prodal pan Beneš.

      No tak především nás prodal pan Beneš.

     • flanker.jirka
      08:46 31.10.2021

      padre Zksute si najít ke shlédnutí tento dokument francouzské televize. Je tam popsaná plíživá cesta k paktu molotov ribentrop prakticky od roku 1934. ...Zobrazit celý příspěvek

      padre
      Zksute si najít ke shlédnutí tento dokument francouzské televize. Je tam popsaná plíživá cesta k paktu molotov ribentrop prakticky od roku 1934.
      https://www.csfd.cz/film/68137... Skrýt celý příspěvek

     • padre
      13:30 31.10.2021

      Pokud má nějaký národ svůj samostatný stát a kvalitní politickou reprezentaci a je odhodlán ho bránit, tak jej přece nemůže nikdo cizi prodat! To je pouze hloupá výmluva podepřená ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud má nějaký národ svůj samostatný stát a kvalitní politickou reprezentaci a je odhodlán ho bránit, tak jej přece nemůže nikdo cizi prodat! To je pouze hloupá výmluva podepřená spoustou z prstu vycucaných argumentů. Selhala politická reprezentace a samotná idea tohoto státu.Víc než polovina občanů zkrátka nebrala tento stát za svůj.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:18 31.10.2021

      padre: děláte v tomto celkem nesprávné závěry. Do ČSR se tehdy opřel vojensky nejsilnější stát světa a smluvní spojenec si našel cestu, jak nedostát svým závazkům. Severní soused ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: děláte v tomto celkem nesprávné závěry. Do ČSR se tehdy opřel vojensky nejsilnější stát světa a smluvní spojenec si našel cestu, jak nedostát svým závazkům. Severní soused se rovněž přihlásil o kořist, protože ve své slepé nevědomosti nepochopil, že si na něj také někdo brousí zuby. Prezident Beneš měl solidní zkušenosti a i bez křišťálové koule docela přesně odhadl budoucí vývoj a zachoval se správně. Nakonec se především on zasloužil, že ČSR byla obnovena v původních hranicích (bez autonomní PR), zatímco všichni ostatní aktéři vlastně ani netušili, že si vyšlapali cestu ke ztrátě mnohem větší. Německo prohrálo válku, ztratilo značnou část území a 10% obyvatel zahynulo, FR kapitulovala a ztratila pozici velmoci, VB ztratila kolonie i pozici velmoci, Polsko bylo poraženo, zahynulo 30% obyvatel a přišlo o polovinu území. Komu tedy selhala idea státu ?Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      15:01 31.10.2021

      Jura99:
      Beneš neměl křišťálovou kouli a neměl šanci odhadnout co se v budoucnosti stane.

      Jura99:
      Beneš neměl křišťálovou kouli a neměl šanci odhadnout co se v budoucnosti stane.

     • Jura99
      18:26 31.10.2021

      Jan Padesátýpátý: politickou intuici měl Beneš velmi dobrou. Na nebezpečí nacismu upozorňoval už v polovině 30tých let a celkem správně i řekl, co bude následovat po Mnichovu - ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý: politickou intuici měl Beneš velmi dobrou. Na nebezpečí nacismu upozorňoval už v polovině 30tých let a celkem správně i řekl, co bude následovat po Mnichovu - "Bylo by ode mne lehkomyslné, kdybych chtěl vésti národ na jatka v této chvíli, v izolované válce.....To, co nyní přichází, je však jen začátek velké evropské tragédie. Nechtějí nyní bojovat společně s námi a za lepších okolností; budou muset bojovat těžce a za nás, až my bojovat nebudeme moci. Dostanou všichni těžkou odplatu."Skrýt celý příspěvek

     • padre
      21:44 31.10.2021

      Pan Beneš pouze zbaběle utekl a nechal občany své země napospas nacistům.Beneš byl v mezinárodních diplomatických kruzích naprosto neoblíbený a zejména jeho vinou byla ČSR roku ...Zobrazit celý příspěvek

      Pan Beneš pouze zbaběle utekl a nechal občany své země napospas nacistům.Beneš byl v mezinárodních diplomatických kruzích naprosto neoblíbený a zejména jeho vinou byla ČSR roku 1938 znepřátelená se všemi svými sousedy.Byl špatný jako ministr zahraničí a ještě horší jako prezident.Samozřejmě že idea Československého státu zcela selhala.Co po 100 letech zbylo z původního Československa?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:13 01.11.2021

      Beneš byl pomstychtivý a psychicky narušený člověk, který svou vlastní manželku přiměl, aby si změnila jméno podle holky, která se s ním rozešla. Před nacisty utekl když předtím ...Zobrazit celý příspěvek

      Beneš byl pomstychtivý a psychicky narušený člověk, který svou vlastní manželku přiměl, aby si změnila jméno podle holky, která se s ním rozešla. Před nacisty utekl když předtím odevzdal zemi nepříteli a následně ji na stříbrném podnosu předal další diktatuře.
      Byl to Zeman třicátých let.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:22 01.11.2021

      padre: nesmyslný názor. Beneš odešel do exilu úplně stejně, jako odešli Sikorski, de Gaulle, Hakon, Petr II., a mnozí další. Kdyby to neudělali, Hitler by se potěšil a osobně si je ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: nesmyslný názor. Beneš odešel do exilu úplně stejně, jako odešli Sikorski, de Gaulle, Hakon, Petr II., a mnozí další. Kdyby to neudělali, Hitler by se potěšil a osobně si je oběsil (jak prohlásil že udělá Benešovi) a boji proti nacismu by nijak neprospěli. ČSR se sice rozpadla, ale to neznamená, že by byla méně pevná než jiné vícenárodní státy jako Belgie, Španělsko nebo Británie. Rozdíl byl v tom, že Češi zkrátka nikoho k ničemu nenutí, když Slováci chtěli, tak stačilo říct. Na příkladu Katalánska můžeme vidět, že stát může držet pohromadě pod nátlakem. Ale to snad chceme ? Když si Slováci chtěli udělat svůj mafiánský stát, tak ho zkrátka měli.
      Jinak ČSR byla znepřátelená se sousedy, protože všechno s výjimkou Rumunska to byly totalitní státy. Mít s nimi dobré vztahy je asi stejná utopie, jako požadovat po dnešním Polsku, aby se kamarádilo s Ruskem.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:02 01.11.2021

      Beneš abdikoval. De Gaulle ne. Srovnáváš hrušky a jablka. ČSR byla slepencem národů, které tam nechtěl být a když Slovensko požadovalo autonomii, bylo opakovaně odmítáno, což ...Zobrazit celý příspěvek

      Beneš abdikoval. De Gaulle ne. Srovnáváš hrušky a jablka.

      ČSR byla slepencem národů, které tam nechtěl být a když Slovensko požadovalo autonomii, bylo opakovaně odmítáno, což vyvrcholilo v roce 1939 vyhlášením autonomie a krátkou okupací Slovenska Čechy vedenou československou armádou (tzv Homolův puč).

      Tolik k tomu, jak Češi nikoho v ničemu nenutili.

      Slováci v ČSR nechtěli být, Poláci v ČSR nechtěli být, ani Rusíni, ani Němci, ani Maďaři. A to už od roku 1918.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:57 01.11.2021

      GlobeElement: žvásty. Za celou dobu ČSR neproběhlo ani jedno referendum, aby se dal prostor k vyjádření mlčící většině. Obdoba o těch menšinách se dá tvrdit např. i o tehdejším ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: žvásty. Za celou dobu ČSR neproběhlo ani jedno referendum, aby se dal prostor k vyjádření mlčící většině. Obdoba o těch menšinách se dá tvrdit např. i o tehdejším Polsku, kde byli nespokojeni Ukrajinci (Bandera už před válkou se svými lidmi prováděli atentáty na polské úředníky), Bělorusové a nakonec ani Poláci se Židy, na které prováděli pogromy. ČSR proti tomu byla oázou svobody a demokracie, pokud jde o Slováky, ti budou nespokojení pokaždé a se vším, tenkrát ale neměli potenciál na samostatný stát, neměli na to dostatek vzdělaných lidí, nic na tom nemění, že pár křiklounů kolem Hlinky si myslelo, že sami udělají díru do světa, druhé Švajčiarsko. Tento názor je neopustil dodneška, jen bohužel ta díra do světa se nějak nedostavuje.
      Homolův puč si vysvětluješ chybně, jednak nešlo o puč, to je dobová terminologie, která by dnes nefungovala. Šlo o omezenou policejní akci, nikomu nebyl zkřiven vlas. Sám gen. Homola byl vlastenec, konec konců jej Němci popravili.Skrýt celý příspěvek

     • mudry.udrzbar
      13:02 01.11.2021

      GlobeElement Beneš vyvoj udalosti odhadol uplne presne, po Mnichovskej zrade verejne vyhlasoval, ze to aj tak nemoze skoncit inak ako vojnou Nemecka proti "spojencom" ČSR ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement

      Beneš vyvoj udalosti odhadol uplne presne, po Mnichovskej zrade verejne vyhlasoval, ze to aj tak nemoze skoncit inak ako vojnou Nemecka proti "spojencom" ČSR Francuzska a Anglicka a ČSR nebude ta, na ktoru sa bude hadzat vina za rozputanie vojny.

      "Slováci v ČSR nechtěli být, Poláci v ČSR nechtěli být, ani Rusíni, ani Němci, ani Maďaři. A to už od roku 1918."

      To je uplne milne zovseobecnenie, až blbost. To, ze Slovaci ziadali autonomiu podla pittsburskej dohody urcite neznamenalo, ze by nechceli byt v CSR. Ved inu alternativu ani nemali. V 38 prebehla mobilizacia na Slovensku ukazkovo a dokonca aj za podpory HSĽS. Po Mnichove bola situacia ina, ale to to už ČSR de facto neexistovala. Že by v ˇČSR nechceli byt Rusini, tak to uz je uplny vymysel.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      14:42 01.11.2021

      mudry.udrzbar napsal: "Beneš vyvoj udalosti odhadol uplne presne" Beneš nic neodhadnul, Beneš jenom doufal. Beneš neviděl Hitlerovi do hlavy, z toho jak Hitler před válkou ...Zobrazit celý příspěvek

      mudry.udrzbar napsal: "Beneš vyvoj udalosti odhadol uplne presne"

      Beneš nic neodhadnul, Beneš jenom doufal. Beneš neviděl Hitlerovi do hlavy, z toho jak Hitler před válkou vystupoval jako mírotvorce se nedalo předpokládat, že se Hitler pokusí ovládnout Evropu.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:58 01.11.2021

      Ale no tak, pánové, preference národnostních menšin v ČSR se projevovala ve volbách. Jasně profitovaly strany požadující autonomii (o nezávislosti se neodvažovaly hovořit). Rusíni ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale no tak, pánové, preference národnostních menšin v ČSR se projevovala ve volbách. Jasně profitovaly strany požadující autonomii (o nezávislosti se neodvažovaly hovořit). Rusíni nadto masově hlasovali pro komunisty. ČSR národnostní politiku jasně nezvládala.

      Německy hovořící oblasti obsadila ČSR násilím v roce 1919, maďarsky hovořící po vítězné válce s Maďarskem, polsky hovořící opět obsadila čs armáda, Zakarpatskou Rus ne, pokud nepočítáme válku s Maďarskem, ale ta měla v ústavě slíbenou autonomii, kterou nedostala a většinu pro připojení k ČSR poskytla rusínská menšina v USA. To vcelku jasně ukazuje na nadšení, s jakým jiné národy vstupovaly do ČSR.

      Důvodem snahy o odtržení od ČSR nebyl politický systém dané země, ale národnostní definice.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      20:36 01.11.2021

      ,,Jasnozřivost ,,prezidenta Beneše se projevila jeho ,,námluvami,,s Benitem Mussolinim. Italský ministerský předseda Benito Mussolini obdržel v roce 1926 od velvyslance Dr ...Zobrazit celý příspěvek

      ,,Jasnozřivost ,,prezidenta Beneše se projevila jeho ,,námluvami,,s Benitem Mussolinim. Italský ministerský předseda Benito Mussolini obdržel v roce 1926 od velvyslance Dr Mastného nejvyšší československé vyznamenání - Řád Bílého lva na návrh ministra zahraničí Dr Edwarda Beneše s výslovným souhlasem prezidenta republiky T.G.Masaryka. …rozhodnutí svolat do Mnichova konferenci velmocí dozrálo v noci z 27. na 28. září 1938.Hledal se někdo kdo byl schopen přivést Hitlera za jednací stůl.Byl vybrán nositel Řádu Bîlého lva Benito Mussolini ,který úslužně předložil Hitlerův požadavek na rozbití Československa jako svůj vlastní…Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      21:11 01.11.2021

      padre: Mussolini dostal Bileho lva za pozitivni vztah k Cechum, legiim a husitstvi. Ze se o 20let pozdeji zhovadil neni nic ojedineleho. Napr. E. Moravec stal cestnou straz u rakve ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: Mussolini dostal Bileho lva za pozitivni vztah k Cechum, legiim a husitstvi. Ze se o 20let pozdeji zhovadil neni nic ojedineleho. Napr. E. Moravec stal cestnou straz u rakve TGM nebo napr. hrdina od Verdunu Petain se stal kolaborantem.Skrýt celý příspěvek

  • Takeda
   10:04 30.10.2021

   Jak jako chtějí zbrojit proti Rusům? To si děláte legraci ne? To Rusové nás označují za nepřátele. Polákům nic jinýho nezbejvá, než zbrojit. To rusové nás zatahujou do zbrojení. ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak jako chtějí zbrojit proti Rusům? To si děláte legraci ne? To Rusové nás označují za nepřátele. Polákům nic jinýho nezbejvá, než zbrojit. To rusové nás zatahujou do zbrojení.

   A kdyby přišlo na věc, tak si nepředstavujte, že Vás nechaj bejt.

   A spolupracovat v rámci S3? Klidně, ale Rakousko je neutrální, takže nějakou reálnou pomoc nečekejte a zbudeme Vám jen my, hrozný čehůni (Hodně štěstí!).

   Špatný historický zkušenosti máme s kde kym, ale nejhorší s němcema a s rusákama. Těm prvním je to tak líto, že řešej, jestli vůbec mít armádu a nějaký ambice. No a ty druhý sou na to co udělali hrdý a chtěj to dělat znova, takže je potřeba se vysrat na drobnosti jako nějakej důl a když pude do tuhýho tak si pomoct. Ono Polsko není jen PiS a Maďarsko není jen Orbán.Skrýt celý příspěvek

  • Eiffelos
   11:20 30.10.2021

   Poláci mají své zájmy a Česko je jim někde.... I když historický máme s Polskem blízkou historii , dneska si moc nerozumíme a ono Polsko nespolupracuje skoro s nikým , jen tak ...Zobrazit celý příspěvek

   Poláci mají své zájmy a Česko je jim někde.... I když historický máme s Polskem blízkou historii , dneska si moc nerozumíme a ono Polsko nespolupracuje skoro s nikým , jen tak trochu s USA . Pak se nedá počítat s tím, že krom vazeb skrze NATO bude někdo Polsku chtít obětovat své vojáky nad rámec NATO . Polsko stejně bez NATA Rusku jen těžko nepodlehne a proto se soustředné na severoatlantické společenství.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    11:36 30.10.2021

    V čem máme s Polskem blízkou historii?

    V čem máme s Polskem blízkou historii?

    • Eiffelos
     18:21 30.10.2021

     Polsko které mluví v podstatě staro češtinou a stat vznikal pod velkym vlivem ceskych zemi a casto v hitstorii i ceske zeme vladly ruzne velkym částem Polska. Wroclav hako původně ...Zobrazit celý příspěvek

     Polsko které mluví v podstatě staro češtinou a stat vznikal pod velkym vlivem ceskych zemi a casto v hitstorii i ceske zeme vladly ruzne velkym částem Polska. Wroclav hako původně české město, patron polska sv. Vojtech taky Čech apod. Máme s polaky hodně společného, daleko vice jak se Slováky, ale v posledním století jsme se odcizili. Polaci bohuzel. trochu trpi na velmocensky komplex a pohřbivají tim spolupráci jak v V4 tak jinde. A na Česko trochu žárlí, přeci jen jsme na tom lepe ekonomicky. Jen bych podotknul, ze ještě blíže máme k Rakousku, ale tam zase máme komplex my.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:46 30.10.2021

      Vratislav je především Slezsko, pak Prusko a kdo ví proč nyní Polsko.

      Vratislav je především Slezsko, pak Prusko a kdo ví proč nyní Polsko.

     • krllo
      16:21 31.10.2021

      Prostě mají v hlavách Velkopolsko, které sahalo až k Moskvě a v jednu dobu ovlivnili i výběr cara. Ale také 3 x bylo vymazáno z mapy. Hrají si na regionální velmoc, ale nemají na ...Zobrazit celý příspěvek

      Prostě mají v hlavách Velkopolsko, které sahalo až k Moskvě a v jednu dobu ovlivnili i výběr cara. Ale také 3 x bylo vymazáno z mapy. Hrají si na regionální velmoc, ale nemají na to.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:31 31.10.2021

      Jediný kdo má v hlavě velkoposko jsou Ruští trolli, kteří to opakovaně vytahují když je potřeba Polsko vykreslit jako strašně zlé a hnusné, aby veřejné mínění bylo oproti pomoci ...Zobrazit celý příspěvek

      Jediný kdo má v hlavě velkoposko jsou Ruští trolli, kteří to opakovaně vytahují když je potřeba Polsko vykreslit jako strašně zlé a hnusné, aby veřejné mínění bylo oproti pomoci Polsku. Rusko potřebuje střední Evropu rozdělenou, aby ji mohla řešit jednu zemi po druhé...Skrýt celý příspěvek

     • padre
      21:49 31.10.2021

      Však to je v pořádku ,že mají Poláci stále v paměti dobu ,kdy Polsko - Litevská únie sahala až za Smolensk a malá ruská knížectvi v okolí Moskvy jim lezla do zadku.Ono jinak než z ...Zobrazit celý příspěvek

      Však to je v pořádku ,že mají Poláci stále v paměti dobu ,kdy Polsko - Litevská únie sahala až za Smolensk a malá ruská knížectvi v okolí Moskvy jim lezla do zadku.Ono jinak než z pozice síly se s rusákama jednat nedá.Skrýt celý příspěvek

   • The88
    14:33 30.10.2021

    Je to prave naopak - docela si rozumime, ale historicka blizkost chybi. Za posledni stolati nas mimochodem nejcasteji napadlo prave Polsko...

    Je to prave naopak - docela si rozumime, ale historicka blizkost chybi. Za posledni stolati nas mimochodem nejcasteji napadlo prave Polsko...

   • otecko
    20:54 30.10.2021

    Ale náš bytostný národní zájem je, aby Polsko nepadlo Rusku, a proto bychom měli s Poláky o společné obraně mluvit.

    Ale náš bytostný národní zájem je, aby Polsko nepadlo Rusku, a proto bychom měli s Poláky o společné obraně mluvit.

   • Torong
    22:18 30.10.2021

    Krásná ukázka krátkozrakého uvažování. Ruská rozvědka musí jásat nad takovými komentáři...

    Krásná ukázka krátkozrakého uvažování. Ruská rozvědka musí jásat nad takovými komentáři...

    • flanker.jirka
     23:50 30.10.2021

     Myslíte si, že zahranicnim rozvedkam unikají snahy Polska nenechat si kálet na hlavu ve všem od EU? I to je pro všechny "diplomaticke" služby mimo EU místo pro narušení samotné EU, ...Zobrazit celý příspěvek

     Myslíte si, že zahranicnim rozvedkam unikají snahy Polska nenechat si kálet na hlavu ve všem od EU? I to je pro všechny "diplomaticke" služby mimo EU místo pro narušení samotné EU, ať už půjde o Rusko, USA nebo Čínu. Všem těmto hráčům se to hodí do krámku.Skrýt celý příspěvek

  • achi67
   08:51 01.11.2021

   No oni Poláci s námi taky nemají historický nejlepší zkušenosti :-) Když českým králům chyběli peníze, nejlépe je sehnali při nájezdu do Polska, česká vojska bojovala v Polsku ...Zobrazit celý příspěvek

   No oni Poláci s námi taky nemají historický nejlepší zkušenosti :-) Když českým králům chyběli peníze, nejlépe je sehnali při nájezdu do Polska, česká vojska bojovala v Polsku vícekrát než ta polská v Čechách...Skrýt celý příspěvek

 • HEKTOR
  22:16 29.10.2021

  poľsko už dávno pochopilo že sa v tomto môže/musí spoliehať len samé na seba a preto za a- buduje silnú armádu a za b- vsadilo všetko na jednu kartu - usa a jeho základne v ...Zobrazit celý příspěvek

  poľsko už dávno pochopilo že sa v tomto môže/musí spoliehať len samé na seba a preto za a- buduje silnú armádu a za b- vsadilo všetko na jednu kartu - usa a jeho základne v poľsku...
  poliaci dobre vedia že z krajín ktoré by im +/- môžno aj boli ochotné pomôcť (napr. sr/čr) im teraz nejaké terno v podobe techniky a relevantných počtoch nepríde a z krajín ktoré majú techniku+politický vplyv (nemecko) zase nič prísť nemusí ...Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   09:48 30.10.2021

   Stále tu neni odpověď na to, co by Rusové měli z útoku na Polsko.

   Stále tu neni odpověď na to, co by Rusové měli z útoku na Polsko.

   • HEKTOR
    16:32 30.10.2021

    krllo - celá debata je predsa hypotetická ...a každá krajina si vyhodnocuje potencionálne hrozby a prípadných protivníkov...a poliaci máju jasno,pre nich to je na prvom mieste ...Zobrazit celý příspěvek

    krllo - celá debata je predsa hypotetická ...a každá krajina si vyhodnocuje potencionálne hrozby a prípadných protivníkov...a poliaci máju jasno,pre nich to je na prvom mieste rusko...a preto - si vis pacem para bellum ...Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     16:58 31.10.2021

     Vyhazovat velké penize kvůli hypotetickému nebezpečí ?

     Vyhazovat velké penize kvůli hypotetickému nebezpečí ?

     • Ondra Mrklas
      17:21 31.10.2021

      Do doby před covidem byla pandemie taky jen hypotetická a co je teď. Lepší utrácet za armádu teď a mít ji připravenou na dobu potřebnou, než na ni neutrácet a přijít o svou ...Zobrazit celý příspěvek

      Do doby před covidem byla pandemie taky jen hypotetická a co je teď. Lepší utrácet za armádu teď a mít ji připravenou na dobu potřebnou, než na ni neutrácet a přijít o svou svrchovanostSkrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      00:39 01.11.2021

      To si vravela aj Ukrajina do roku okupácie Krymu....

      To si vravela aj Ukrajina do roku okupácie Krymu....

   • liberal shark
    09:10 02.11.2021

    To je prosté - kořist.

    To je prosté - kořist.

 • Oliver
  19:49 29.10.2021

  zajímavý článek, nicméně je z toho hodně cítit náhled polského národovce. Nejvíc překvapující je že ten stát je chudý ale masivně zbrojí jako kdyby brzy čekal invazi. Tak je to ...Zobrazit celý příspěvek

  zajímavý článek, nicméně je z toho hodně cítit náhled polského národovce.
  Nejvíc překvapující je že ten stát je chudý ale masivně zbrojí jako kdyby brzy čekal invazi. Tak je to jejich názor, tedy vládní. Ale pokud je v Evropě nějaký adept na uzbrojení tak je to jednoznačně náš severní soused.
  No co se týče možnosti ruského útoku, jde o dost malou pravděpodobnost která by se ovšem rapidně zvýšila po případném přesunu jaderných zbraní z Německa. Pak by se zařadili mezi ruské prvořadé cíle.
  A i tak by případný konflikt Rusko vs Polsko byl i bez zapojení OTAN hodně riskantní především pro Moskvu - v Baltu leží důležité produktovody a ty by se jistě staly prvořadým cílem polských jednotek. Tudíž by v době vyostření do toho hodně vstupoval Berlín a nejen ten, ložíska v Severním moři už jsou nějaký čas po sestupné křivce. Leda by muselo dojít doslova k výbuchu násilí ze dne na den protože jinak by jak Varšava tak Moskva byli pod extrémním tlakem na zklidnění situace.
  Tak trochu bokem: přijde vám taky zajímavé jak bylo za velké účasti Stalina uděláno Polsko "velké"? Přitom pro Rusko to bylo nejproblematičtější etnikum a Slezko po Němcích nebo jeho velkou část mohl dát ČSR - tehdy nejvíc prokomunistickému národu střední Evropy - a přesto všechno měli Poláci přednost a nebylo nám necháno ani to Kladsko s celým Těšínskem a navrch jsme přišli o Užhorod.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   09:51 30.10.2021

   Údajně Stalin byl i proti odsunu Němců z Československa.

   Údajně Stalin byl i proti odsunu Němců z Československa.

   • MeV6
    00:12 31.10.2021

    Jakože Stalin, který nechal preventivně likvidovat jakoukoli, i třeba domnělou opozici proti novému zřízení, tak by si nechal ve svojí sféře vlivu takovouhle pátou kolonu, ano? A ...Zobrazit celý příspěvek

    Jakože Stalin, který nechal preventivně likvidovat jakoukoli, i třeba domnělou opozici proti novému zřízení, tak by si nechal ve svojí sféře vlivu takovouhle pátou kolonu, ano? A teď tu o Červené Karkulce.Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     17:13 31.10.2021

     Jen hlupak se diví tomu o čem neví. Nastuduj si.

     Jen hlupak se diví tomu o čem neví. Nastuduj si.

     • MeV6
      20:54 31.10.2021

      My si tykáme? Výše se podrážděně dožadujete slušného chování, takže bych prosil to samé. Tedy pokud toho jste schopen. Pokud ne, nastudujte si. O druhé světové válce jsem toho ...Zobrazit celý příspěvek

      My si tykáme?
      Výše se podrážděně dožadujete slušného chování, takže bych prosil to samé. Tedy pokud toho jste schopen.
      Pokud ne, nastudujte si.

      O druhé světové válce jsem toho přečetl docela dost, ale na to co tvrdíte, jsem nenarazil nikde.
      Pokud je to pravda, poučte mě a doložte seriózní zdroj.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    00:40 01.11.2021

    Určite nám to budeš vedieť aj doložiť dôkazmi....

    Určite nám to budeš vedieť aj doložiť dôkazmi....

   • GlobeElement
    08:16 01.11.2021

    A byl i proti odsunu Němců z východního Pruska? Stalin byl jen proti vyhánění Maďarů, protože Maďarsko se stalo součástí jeho říše. V případě Němců byl proti tomu, aby byli ...Zobrazit celý příspěvek

    A byl i proti odsunu Němců z východního Pruska?

    Stalin byl jen proti vyhánění Maďarů, protože Maďarsko se stalo součástí jeho říše. V případě Němců byl proti tomu, aby byli vyháněni na Rusy okupované území, protože se o uprchlíky nedokázal postarat. Samotné vyhánění či vyvraždění Němců mu nijak nevadilo, naopak.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:38 01.11.2021

     Není to pravda, Němci byli z ČSR odsunuti do okupačních zón v počtech zhruba odpovídajících velikosti zón. Do sovětské zóny asi 800tis. lidí a do západních zón asi 1,6mil. Západní ...Zobrazit celý příspěvek

     Není to pravda, Němci byli z ČSR odsunuti do okupačních zón v počtech zhruba odpovídajících velikosti zón. Do sovětské zóny asi 800tis. lidí a do západních zón asi 1,6mil. Západní zóny měly více než dvojnásobnou rozlohu sovětské zóny. Menší počet lidí byl odsunut do Rakouska.Skrýt celý příspěvek

 • xstandis
  17:26 29.10.2021

  Rakousko-Uhersko vytvářelo se "slepenin" středoevropských národů stát, který vytvářel dostatečně silnou bariéru proti rozpínavosti Ruska a Německa. Po jeho rozpadu neměl žáden ...Zobrazit celý příspěvek

  Rakousko-Uhersko vytvářelo se "slepenin" středoevropských národů stát, který vytvářel dostatečně silnou bariéru proti rozpínavosti Ruska a Německa. Po jeho rozpadu neměl žáden nástupnický stát šanci těmto dvěma velmocem dlouhodobě čelit. Nyní se musíme rozhodnout, kam a hlavně s kým budeme směřovat do budoucnosti a jaký bude z toho profit pro náš stát, potažmo obyvatele. Buďto to může být ještě větší hospodářská a vojenská integrace s Německem anebo s Polskem. Ta první varianta povede určitě k větší životní úrovni a budeme se spoléhat na to, že pro Rusko by bylo Německo příliš velké sousto (a k němuž budeme připoutáni), ta druhá bude zase znamenat větší nezávislost našeho státu a v případě konfliktu mezi Ruskem a Polskem do něj aktivně vstoupíme. V obou variantách je třeba určitě navýšit výdaje na obranu. I když máme z minulosti velmi špatné historické zkušenosti s Německem, tak je třeba říci, že jsme téměř 1000 let byli součástí Svaté říše římské a vždy nebyly vztahy takto vyhrocené. S Polskem nás zase takové historické vazby nepojí. Musíme si zejména položit otázku, jakým způsobem chceme v budoucnu žít, kam chceme patřit a dostaneme odpověď na to, jakým způsobem budovat svou armádu.Skrýt celý příspěvek

  • browe
   02:00 30.10.2021

   Nejlepší způsob jak čelit Rusku je politika společného odstrašování. Jako členové NATO tedy začít konečně důsledně plnit závazek dávat 2 % HDP na obranu a účastnit se všech ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejlepší způsob jak čelit Rusku je politika společného odstrašování. Jako členové NATO tedy začít konečně důsledně plnit závazek dávat 2 % HDP na obranu a účastnit se všech aliančních vojenských cvičení.Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   04:35 30.10.2021

   Tady někdo dává za pravdu Palackému a jeho: "Kdyby nebylo Rakouska, museli bychom ho vytvořit" :D

   Tady někdo dává za pravdu Palackému a jeho: "Kdyby nebylo Rakouska, museli bychom ho vytvořit" :D

  • Nesher
   11:32 30.10.2021

   To platilo jen do doby než se, vstupem do Trojspolku, stalo slabším partnerem toho před kým mělo svoje národy chránit, aby se nakonec (podpisem dohod ze Spa) stalo jeho satelitem. ...Zobrazit celý příspěvek

   To platilo jen do doby než se, vstupem do Trojspolku, stalo slabším partnerem toho před kým mělo svoje národy chránit, aby se nakonec (podpisem dohod ze Spa) stalo jeho satelitem. Mluvím pochopitelně o Německu, které ostatně ve střednědobé výhledu s R-U nepočitalo, tzv. staré země (Čechy, Morava, Slezsko, Rakousko a Kraňsko) měly být připojeny k Německu, z Uherska se měl stát loutkový stát a to samé se mělo stát s tzv. Polským královstvím, které mělo vzniknout na území rakouského a ruského záboru.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   17:00 31.10.2021

   Nakonec se s Německem spojilo a byl to jeho konec

   Nakonec se s Německem spojilo a byl to jeho konec

  • liberal shark
   09:14 02.11.2021

   Rakouské císařství vzniklo svého času hlavně kvůli turecké expanzi.

   Rakouské císařství vzniklo svého času hlavně kvůli turecké expanzi.

 • Tango23
  15:23 29.10.2021

  Posledni odstavec je zaroven i odpovedi na samotnou otazku, ktera je uvedena v nadpisu tohoto clanku, a myslim ze presne vystihuje podstatu kontroverze pripadnych odpovedi. ...Zobrazit celý příspěvek

  Posledni odstavec je zaroven i odpovedi na samotnou otazku, ktera je uvedena v nadpisu tohoto clanku, a myslim ze presne vystihuje podstatu kontroverze pripadnych odpovedi.

  Po dlouhou dobu nevnimala siroka obcanska spolecnost, nevyjimaje politiky, zahranicni hrozby a lekce evropske historie dost vazne na to, aby dokazala plnit i sve ZAVAZKY, natoz jit prikladem ostatnim zemim. Jakym zpusobem se informovalo v mediich o valce v Gruzii v 2008, nebo v uvodnich tydnech agrese proti Ukraine, nebo bojich Azerbajdzanu o sve okupovane uzemi....

  Abych nebyl tak prisny, zacina se to lepsit ;)Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  15:21 29.10.2021

  Velká část diskutujicich pokládá za jistou válku Polska s Ruskem za naši účasti. My můžeme nabídnout cca 20 000 vojáků, cca 10 Gripenů, cca 32 trochu modernich tanků, cca 100 ...Zobrazit celý příspěvek

  Velká část diskutujicich pokládá za jistou válku Polska s Ruskem za naši účasti.
  My můžeme nabídnout cca 20 000 vojáků, cca 10 Gripenů, cca 32 trochu modernich tanků, cca 100 Pandurů, nějaké děla, radary, chemiky. Žádné vycvičené zálohy, které by staly za řeč.
  Ochrana zázemí na obyvatel je prakticky na nule. Jen Praha má výhody diky tunelům Metra. Nove postavené domy, vyrobni a administrativni zařízení nemaji kryty. A vyřazení el.rozvoden a sítí není potřeba žádných jadernych zbraní. Podobné je to i infrastruktury ať rozvodů plynu nebo vodySkrýt celý příspěvek

  • skelet
   17:51 29.10.2021

   představa, že se rusko-polská válka vyhne sousedům je tak nějak směšná

   představa, že se rusko-polská válka vyhne sousedům je tak nějak směšná

   • krllo
    09:56 30.10.2021

    Píši o něčem jiném. Na rozdíl od vás nevěřím, že Rusko zaútočí na Polsko. Dokážete vysvětlit proč by to dělalo a co by z toho mělo ?Nebo by zautočilo z dlouhé chvíle ?

    Píši o něčem jiném. Na rozdíl od vás nevěřím, že Rusko zaútočí na Polsko. Dokážete vysvětlit proč by to dělalo a co by z toho mělo ?Nebo by zautočilo z dlouhé chvíle ?

    • Ondra Mrklas
     12:51 30.10.2021

     Jak už jsem několikrát psal, tak by k tomuto scénáři mohlo dojít kvůli Polské operaci proti Bělorusku. To není tak nereálné, protože tam může dojít k incidentu poměrně jednoduše - ...Zobrazit celý příspěvek

     Jak už jsem několikrát psal, tak by k tomuto scénáři mohlo dojít kvůli Polské operaci proti Bělorusku. To není tak nereálné, protože tam může dojít k incidentu poměrně jednoduše - třeba přestřelka ostrými na hranicích. To by Polsko mohlo využít k odstranění Lukašenka, který jim a celé Evropě leží v žaludku. Rusko by pak třeba jen "chránilo" svojí koloniiSkrýt celý příspěvek

     • The88
      14:35 30.10.2021

      Takze by Polsko utocilo na Rusko a ne naopak...

      Takze by Polsko utocilo na Rusko a ne naopak...

     • skelet
      19:58 30.10.2021

      The88: ne, nezbytně

      The88: ne, nezbytně

     • Ondra Mrklas
      23:57 30.10.2021

      The88
      Když by Bělorusové zastřeli Polské pohraničníky jako první, tak je to technicky vzato Běloruská agrese, i kdyby pak Poláci dojeli až do Minsku

      The88
      Když by Bělorusové zastřeli Polské pohraničníky jako první, tak je to technicky vzato Běloruská agrese, i kdyby pak Poláci dojeli až do Minsku

     • krllo
      17:02 31.10.2021

      Evropě leží i Polsko v žaludku.. Jen aby si Bělorusko nesmlslo na Polsku .

      Evropě leží i Polsko v žaludku.. Jen aby si Bělorusko nesmlslo na Polsku .

     • Ondra Mrklas
      17:39 31.10.2021

      Polsko si může dovolit to co si dovoluje jen a pouze díky své vojenské síle, která z něj dělá nepostradatelný stát. EU by sice chtěla mít v Polsku více liberální vládu, ale i když ...Zobrazit celý příspěvek

      Polsko si může dovolit to co si dovoluje jen a pouze díky své vojenské síle, která z něj dělá nepostradatelný stát. EU by sice chtěla mít v Polsku více liberální vládu, ale i když tam nebude, tak se s Polskem nakonec stejně dohodne. Navíc i PiS v Polsku bude stejně vždycky přátelské vůči EU, když to srovnáte s Běloruskem, co unáší Evropská letadla.

      Vojensky pak Bělorusko na Polsko prostě nemá a na podporu zde uvedu jen pár nejdůležitějších faktů (tanky BLR - 573 T-72B + T-72B3, Pol - 800 z toho 250 Leo 2; stíhače BLR - 39 MiG-29 + 4 Su-30, Posko - 23 MiG-29 + 48 F-16C Blk 52 + F-35, vrtulníky BLR - 30 Mi-24, Polsko - 30 Mi-24W nahrazované AH-64E/AH-1Z + min 20 W-3, Mi-17 s PTŘS)Skrýt celý příspěvek

     • The88
      23:11 31.10.2021

      Ondra Mrklas: "... je to technicky vzato Běloruská agrese, i kdyby pak Poláci dojeli až do Minsku..." To byla zhruba situace v Rusko-Gruzinske valce (2008), presto je podle EU ...Zobrazit celý příspěvek

      Ondra Mrklas: "... je to technicky vzato Běloruská agrese, i kdyby pak Poláci dojeli až do Minsku..."

      To byla zhruba situace v Rusko-Gruzinske valce (2008), presto je podle EU Rusko zodpovedne za eskalaci konfliktu. A to do Tbilisi nedosli.

      Nejsem si jisty, zda v mezinarodnim pravu je kodifikovan nejaky princip primerenosti (asi spis ne), ale jako dostatecna zaminka to na me nepusobi.Skrýt celý příspěvek

     • Ondra Mrklas
      23:46 31.10.2021

      The88 Princip úměrnosti je použit, pouze když někdo nechce eskalovat konflikt, ale tím bych si u Polska taky nebyl tak jistý. Ale opravdu to je tak, že ten kdo střílí první, může ...Zobrazit celý příspěvek

      The88
      Princip úměrnosti je použit, pouze když někdo nechce eskalovat konflikt, ale tím bych si u Polska taky nebyl tak jistý. Ale opravdu to je tak, že ten kdo střílí první, může za konflikt. I kdyby druhá strana pak už reagovala desetkrát razantněji. Navíc Bělorusko by se každý, kromě RF a ČLR snažil potopit, takže v tomto případě by šlo nepochybně o konflikt vyvolaný BěloruskemSkrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:19 01.11.2021

      The 88, můžeš vysvětlit, jak mohli Gruzínci střílet na gruzínském území na ruské vojáky?

      The 88, můžeš vysvětlit, jak mohli Gruzínci střílet na gruzínském území na ruské vojáky?

     • The88
      12:08 01.11.2021

      Globe: Ruske jednotky tam vykonavaly nejakou "mirovou straz" uz od dob toho prvniho konfliktu ('91-'92). Jestli si dobre pamatuju, jejich kasarna zasahlo nocni ostrelovani ...Zobrazit celý příspěvek

      Globe: Ruske jednotky tam vykonavaly nejakou "mirovou straz" uz od dob toho prvniho konfliktu ('91-'92). Jestli si dobre pamatuju, jejich kasarna zasahlo nocni ostrelovani Cchinvali na zacatku gruzinskeho utoku.Skrýt celý příspěvek

     • The88
      12:12 01.11.2021

      Proto jsem taky psal o kodifikovanem principu...

      Osobne si myslim, ze pristup "nanhranicich se strilelo, provedeme nalet na Brest" by Polsku spojence uplne nevehnal v ustrety.

      Proto jsem taky psal o kodifikovanem principu...

      Osobne si myslim, ze pristup "nanhranicich se strilelo, provedeme nalet na Brest" by Polsku spojence uplne nevehnal v ustrety.

    • skelet
     15:01 30.10.2021

     věřím, že se mi vyhne vše zlé. Přesto jsem pojištěn.

     věřím, že se mi vyhne vše zlé. Přesto jsem pojištěn.

     • krllo
      17:04 31.10.2021

      Na to má pojišťovna jistě výluku :-D:-D

      Na to má pojišťovna jistě výluku :-D:-D

    • SYN_
     12:41 31.10.2021

     V pořádku, pokud máte pravdu tak Vám může být naprosto fuk jaké jsou plány pro takovou situaci...

     V pořádku, pokud máte pravdu tak Vám může být naprosto fuk jaké jsou plány pro takovou situaci...

  • Talvi
   15:57 31.10.2021

   Ty nejdřív nahlas vedoucímu, že ti ta čeština pořád nejde :)

   Ty nejdřív nahlas vedoucímu, že ti ta čeština pořád nejde :)

 • ruleta
  15:01 29.10.2021

  Nevím, celé mi to příjde jako slohové cvičení středoškoláka. Celé to leží a stojí na aktivaci a reálném naplnění 5. článku washingtonské smlouvy. Pokud k němu nedojde a nebude ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevím, celé mi to příjde jako slohové cvičení středoškoláka. Celé to leží a stojí na aktivaci a reálném naplnění 5. článku washingtonské smlouvy. Pokud k němu nedojde a nebude širší koalice, tak nemá smysl kohokoliv a cokoliv někam vysílat. Naplácat do komenářů "pošlete všechno do Polska" je jednoduché, ale realita by byla, že Polsko bez spojenců prohraje. Současné Polsko hledá podporu proti Ruské Federaci a samo o sobě si podkopává defacto všechny svoje pojistky.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   15:04 29.10.2021

   No a aby Polsko neprohrálo, musí mu spojenci, to jest například ČR, pomoci.

   No a aby Polsko neprohrálo, musí mu spojenci, to jest například ČR, pomoci.

   • ruleta
    15:16 29.10.2021

    Ano, ale pokud vyšle ČR jednotky a nikdo jiný v rámci NATO nebo nějaké jiné širší koalice (Německo, Slovensko, Maďarsko, ČR ...) v podstatné síle, tak pomoc osamocené ČR ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, ale pokud vyšle ČR jednotky a nikdo jiný v rámci NATO nebo nějaké jiné širší koalice (Německo, Slovensko, Maďarsko, ČR ...) v podstatné síle, tak pomoc osamocené ČR osamocenému Polsku je možná hrdinská, ale naprosto míjející podstatu našich zájmů.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     15:37 29.10.2021

     Naopak. Podstata našich zájmů je bránit suverenitu evropských zemí a sousedů zvlášť.
     Tyhle mnichovanské řeči si nech od cesty.

     Naopak. Podstata našich zájmů je bránit suverenitu evropských zemí a sousedů zvlášť.
     Tyhle mnichovanské řeči si nech od cesty.

     • ruleta
      18:03 29.10.2021

      Můžeš rozklíčovat v čem je má teze "mnichovanskou řečí"? samostatná naše pomoc Polsku nikdy nebude klíčová - nemáme na to lidi a zbraně tzn. samotná naše pomoc nepřinese novou - ...Zobrazit celý příspěvek

      Můžeš rozklíčovat v čem je má teze "mnichovanskou řečí"? samostatná naše pomoc Polsku nikdy nebude klíčová - nemáme na to lidi a zbraně tzn. samotná naše pomoc nepřinese novou - klíčovou kvalitu do války Polsko - Ruská Federace. Jediná možná kvalita je koalice více zemí. Nejsme klíčová země, jak velikostí, tak prostředky (kulturní, lidské, vojenské, technologické). Takže celé je to o spolupráci a dohodě více zemí - a vždy to tak bude.

      Národní zájmy jsou odstupňovány. Takže, když bude hrozit střet s Ruskou Federaci, tak naše suverenita je nad polskou. A když bude hrozit totální destrukce stávajícího status quo, tak se prostě takto hrát bude - tj. nepomůže se (pokud nebude zapojen velký hráč) a bude se čekat na novou realitu (třeba vstup USA do války, Vstup Francie, Německa atp.).

      Toliko pohádky. Samozřejmě počítám s tím, že by se Německo zapojilo a koalice vznikne.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      22:30 29.10.2021

      ruleta napsala: "Národní zájmy jsou odstupňovány. Takže, když bude hrozit střet s Ruskou Federaci, tak naše suverenita je nad polskou." Takhle bychom byli brzo ruskou gubernií: ...Zobrazit celý příspěvek

      ruleta napsala:
      "Národní zájmy jsou odstupňovány. Takže, když bude hrozit střet s Ruskou Federaci, tak naše suverenita je nad polskou."

      Takhle bychom byli brzo ruskou gubernií: nejdřív bychom se my nezapojili do obrany Polska, protože naše suverenita je nad Polskou. Později by se ostatní nezapojili do obrany Česka, protože jejich severenita je nad tou Českou.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      10:02 30.10.2021

      Proč Polsko nebránime v Bruselu ?

      Proč Polsko nebránime v Bruselu ?

     • Nesher
      11:07 30.10.2021

      Nerad to říkám, ale Ruleta má pravdu. Pokud bude Polsko bránit NATO nebo alespoň nějaká koalice "ochotných", tak samozřejmě není o čem. Musíme jít do války se vším co máme k ...Zobrazit celý příspěvek

      Nerad to říkám, ale Ruleta má pravdu. Pokud bude Polsko bránit NATO nebo alespoň nějaká koalice "ochotných", tak samozřejmě není o čem. Musíme jít do války se vším co máme k dispozici.
      Pokud by to stálo tak, že budeme jediní, tak to z hlediska našich zájmů nedává smysl. Naše BÚU a pár stíhaček situaci (polskou porážku) nezmění, pouze o ty vojáky přijdeme. Přitom nevíme zda je ještě nebudeme potřebovat, situace se může změnit, nakonec se ta koalice může vytvořit (tohle nelze nikdy odhadnout) a pak tu armádu budeme setsakra potřebovat, pokud bychom chtěli chtěli v té koalici hrát nějakou roli. Přinejhorším při obraně našich hranic.
      Prostě nelze říct, že vždy a za všech okolností je vyslání AČR do Polska tím jediným možným usobem jak reagoval.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:59 30.10.2021

      Nesher I kdybychom byli jediní, tak stále zvyšujeme šanci na zastavení nepřítele v rozumné vzdálenosti od našich hranic. A na tom máme obrannou strategii nyní postavenou. Naše ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      I kdybychom byli jediní, tak stále zvyšujeme šanci na zastavení nepřítele v rozumné vzdálenosti od našich hranic. A na tom máme obrannou strategii nyní postavenou.
      Naše pomoc nemusí být ani o BÚU, může jít o jinou formu materiální, finanční, logistické, zpravodajské podpory.
      Nebral bych to automaticky tak, že papírově silnější nepřítel musí vždy zvítězit.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:05 30.10.2021

      nerad to říkám, ale Trumpeta se plete. Pokud jsme spojenci a deklarujeme, že jsme spojenci, tak se tak musíme i chovat. Bez ohledu na další spojence. Tedy pokud někdo napadne naše ...Zobrazit celý příspěvek

      nerad to říkám, ale Trumpeta se plete. Pokud jsme spojenci a deklarujeme, že jsme spojenci, tak se tak musíme i chovat. Bez ohledu na další spojence. Tedy pokud někdo napadne naše sousední státy, tak musíme reagovat neprodleně bez ohledu na to jak se vyspí v jiných hlavních městech.
      Pokud budeme takto čekat, tak se sami pomoci nedočkáme. Proč taky..Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:06 30.10.2021

      sorry, Ruleta se plete :))

      sorry, Ruleta se plete :))

     • ruleta
      17:58 30.10.2021

      Jan Padesátýpátý "Takhle bychom byli brzo ruskou gubernií: nejdřív bychom se my nezapojili do obrany Polska, protože naše suverenita je nad Polskou. Později by se ostatní ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý

      "Takhle bychom byli brzo ruskou gubernií: nejdřív bychom se my nezapojili do obrany Polska, protože naše suverenita je nad Polskou. Později by se ostatní nezapojili do obrany Česka, protože jejich severenita je nad tou Českou."

      Ano a kde je ta hranice? Co Ukrajina? ta uz je daleko, ze nestoji za obranu? Polsko jako soused v pripade, ze by nikdo nepomohl, tak uz ano?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:18 30.10.2021

      Ruleta: 1) Ukrajina není náš spojenec. Je to stát sousedící s naším spojencem 2) Polsko je náš spojenec, obchodní partner a soused. Stačí tak? Trošku mi připomínáš díl z Jistě ...Zobrazit celý příspěvek

      Ruleta:
      1) Ukrajina není náš spojenec. Je to stát sousedící s naším spojencem
      2) Polsko je náš spojenec, obchodní partner a soused.

      Stačí tak?
      Trošku mi připomínáš díl z Jistě pane premiére, přesněji díl o jaderných zbraních.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      18:43 30.10.2021

      flanker, skelet To je emocionální reakce, nikoliv racionální. Pokud by jediným spojencem (PL má těch spojenců, mnohem víc, nejen ČR, byť poslední roky dělá vše proto, aby o ně ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker, skelet
      To je emocionální reakce, nikoliv racionální.
      Pokud by jediným spojencem (PL má těch spojenců, mnohem víc, nejen ČR, byť poslední roky dělá vše proto, aby o ně přišlo), který by zvažoval pomoc byla ČR, tak je Polsko prostě ztracené a naše pomoc (nutně omezená) na tom nezmění vůbec nic. Prostě Polsko padne a žádný druhý "zázrak na Visle" se konat nebude. Posílat tam vojáky je jen prazdné gesto, které ve skutečnosti znamená obětování toho nejlepšího co AČR má ve ztracené bitvě. Prostě v takovém případě je jediný rozumný postoj vzít to jako fakt, mobilizovat a hledat spojence. Protože neochota k boji v Polsku může mít různé důvody, např. nikoliv neochota k válce s Ruskem, ale neochota k podpoře polského režimu, rychlý postup Rusů...... Mezitím se situace může změnit, některé státy mezitím mohou změnit postoj. A i kdyby ne, tak ty vojáky budeme potřebovat při obraně Moravské brány. A věřte mi, že Poláci by nejednali jinak, být to naopak.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      19:11 30.10.2021

      Nesher: vždycky je lepší a výhodnější bojovat na cizím území než doma. Tedy je nezbytné poslat většinu toho mála co máme do Polska. Minimálně by se tak získal čas na sestavení ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher:
      vždycky je lepší a výhodnější bojovat na cizím území než doma. Tedy je nezbytné poslat většinu toho mála co máme do Polska. Minimálně by se tak získal čas na sestavení nových jednotek, které by byly tak jak tak potřeba. No a pokud by byly naše síly v Polsku zničeny, tak je to už stejně jedno a dá se předpokládat, že se nepřítel prohrne jak do Německa tak i ČR.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:44 30.10.2021

      Nesher sice mě "obviňuješ" z emočního chování, ale právě ty na základě něho jednáš. Je to celé ve stylu "šahá mi na lopatičku, tak já ti nepomůžu". Pokud bude Polsko napadeno, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher sice mě "obviňuješ" z emočního chování, ale právě ty na základě něho jednáš. Je to celé ve stylu "šahá mi na lopatičku, tak já ti nepomůžu".
      Pokud bude Polsko napadeno, tak kdo jiný, než jeho sousedi by mu měli pomoci? Nebo si představuješ, že se invazní vojska zastaví na naší hranici? Když ten stát o kterém mluví zcela nepokrytě nás označuje za sféru svého vlivu?
      De facto chceš čekat na co? Co má být ten signál? Až tam dopluje americká flotila?
      Nebo až Němci přestanou váhat mezi napadením Polska (aby byl co nejdříve klid) a případnou pomocí?
      Máš na výběr buď poslat naši armádu na spojenecké území nebo ji nasazovat na našem území. Nic více, nic méně.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      19:48 30.10.2021

      Rase Jenže naše BÚU tam moc času nezíská, možná tak dva tři dny. Bojovat na cizím území je samozřejmě lepší, ale na za předpokladu, já bych řekl jistoty, že prohraješ. Je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase
      Jenže naše BÚU tam moc času nezíská, možná tak dva tři dny. Bojovat na cizím území je samozřejmě lepší, ale na za předpokladu, já bych řekl jistoty, že prohraješ.
      Je to samé jako když Britové v roce 1940 i přes zoufalé francouzské prosby odmítli poslat další jednotky a letadla. Prostě si realisticky uvědomili, že je s Francouzi ámen a Britové se musí starat sami o sebe.
      Prostě ty zdejší výkřiky pošleme AČR do Polska děj se co děj nejsou racionální. V některých scénářích ano, v některých ne.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:54 30.10.2021

      Nesher: sladké tajemství - nejsme ostrov

      Nesher: sladké tajemství - nejsme ostrov

     • Nesher
      20:02 30.10.2021

      Skelet Tady nejde o lopatičky, ale o to, že ve scénáři o kterém se bavíme, sousedi (lhostejno proč) nechtějí nebo nemůžou Polsku pomoci, tak my tam vjedeme jak "blaničtí ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      Tady nejde o lopatičky, ale o to, že ve scénáři o kterém se bavíme, sousedi (lhostejno proč) nechtějí nebo nemůžou Polsku pomoci, tak my tam vjedeme jak "blaničtí rytíři", na situaci nezměmíme vůbec nic, ale přijdeme o velkou část armády, tak nám pak nezbude nic než rychle kapitulovat prostě racionální není. Poláci nám například mohou získat čas a mezitím se Němci rozhoupají nebo příslušenství ta flotila a pak by nám ti vojáci chyběli. S tím co si myslím o současném Polsku to nemá nic společného. Tohle je univerzální postoj. Prostě je vždy nutné analyzovat co je nejlepší pro nás a dle toho jednat. Napadají mě scénáře kdy je nejlepší poslat AČR do Polska, stejně jako ty v nichž je lepší ji zachránit pro boj v budoucnu.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      20:10 30.10.2021

      Skelet To nejsme, ale tady jde o čas a uchování bojeschopné armády, to, co tu navrhuješ je ztratit armádu a neziskat čas, na zoufalá gesta je vždy čas. Prostě svět není černo ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      To nejsme, ale tady jde o čas a uchování bojeschopné armády, to, co tu navrhuješ je ztratit armádu a neziskat čas, na zoufalá gesta je vždy čas.
      Prostě svět není černo bílý. Takže ano, když to bude dávat smysl pomozme, když ne, tak musíme hledat jiné řešení.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      20:11 30.10.2021

      Tohle binarni mysleni, Rase, je totalne mimo. Realita by byla uplne nekde jinde a kazdy by se rozhodoval velmi rozvazne jestli poslat par tisic vojaku do predem prohraneho ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle binarni mysleni, Rase, je totalne mimo. Realita by byla uplne nekde jinde a kazdy by se rozhodoval velmi rozvazne jestli poslat par tisic vojaku do predem prohraneho konfliktu a mit realne za protivnika Ruskou Federaci (a je rozdil mit asymetricky stret na urovni kyber prostoru, medialnim prostoru anebo celit realnemu zniceni stavajiciho systemu respektive celeho statu). Dynamika udalosti by byla hodne intenzivni a my nejsme v pozici vydrzet jakykoliv primy stret. A prave ta dynamika udalosti by mohla s nasim prispenim prinest prave ocekavany zvrat (vstup nejakeho dalsiho hrace, hracu atp.).Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:13 30.10.2021

      ve scénáři, o kterém se bavíme je Polsko napadeno a ty se musíš rozhodnout. Tvůj postoj je zpovzdálí sledovat vývoj a doufat, že se o to někdo postará, a tebe se to nedotkne. ...Zobrazit celý příspěvek

      ve scénáři, o kterém se bavíme je Polsko napadeno a ty se musíš rozhodnout. Tvůj postoj je zpovzdálí sledovat vývoj a doufat, že se o to někdo postará, a tebe se to nedotkne.
      Pokud padne stát se sto tisíci vojáky, tak k čemu ti bude našich 26? Pokud někdo nechá padnout Polsko, tak kde bereš jistotu, že stejně neobětují ČR?
      Ať se to někomu líbí nebo ne, tak pokud si navzájem nepomůžou středoevropské státy, tak jim nepomůže nikdo. Paříži, Londýnu, Washingtonu a dokonce i Berlínu jsme u zadku.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:14 30.10.2021

      Ruleta: v tomto scénáři bude RF tvým soupeřem, ať chceš nebo ne. Ty dle nich patříš pod jejich mocenský vliv.

      Ruleta: v tomto scénáři bude RF tvým soupeřem, ať chceš nebo ne. Ty dle nich patříš pod jejich mocenský vliv.

     • ruleta
      20:22 30.10.2021

      Pochybuji, ze nekdo v Risi by chtel mit hranice s Ruskou Federaci anebo hranice se zememi, ktere Ruska Federace okupuje. Nehlede na investice, ktere Berlin realne v stredoevropskem ...Zobrazit celý příspěvek

      Pochybuji, ze nekdo v Risi by chtel mit hranice s Ruskou Federaci anebo hranice se zememi, ktere Ruska Federace okupuje. Nehlede na investice, ktere Berlin realne v stredoevropskem prostoru ma. Takze Berlin ma zajmy, jak v Polsku, tak v CR. Takze ten scenar, ktery tady komentujeme je trosku mimozni, ale o to vice jsou mimozni vase prispevky, ze i tak bychom meli poslat vojaky do prohrane valky.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:37 30.10.2021

      Ruleta: musíš si vybrat.. buď věříš, že se Berlín rozhoupe, a tedy naše armáda tam bude jen dříve. Nebo se Berlín (Brusel) nerozhoupe a Rusko bude tak jako tak v Praze.

      Ruleta: musíš si vybrat.. buď věříš, že se Berlín rozhoupe, a tedy naše armáda tam bude jen dříve. Nebo se Berlín (Brusel) nerozhoupe a Rusko bude tak jako tak v Praze.

     • ruleta
      23:36 30.10.2021

      Já si nic vybírat nemusím. Přečti si co píšu celé ještě jednou.

      Já si nic vybírat nemusím. Přečti si co píšu celé ještě jednou.

     • Ondra Mrklas
      00:06 31.10.2021

      ruleta Zapomínáš na jeden důležitý fakt - Polská armáda je v současné době silnější a lépe vybavená na boj s RF než Bundeswehr. Takže pokud padne Polsko, tak až do příjezdu USA ...Zobrazit celý příspěvek

      ruleta
      Zapomínáš na jeden důležitý fakt - Polská armáda je v současné době silnější a lépe vybavená na boj s RF než Bundeswehr. Takže pokud padne Polsko, tak až do příjezdu USA nebude mít Evropa silnější konvenční armádu (atomovky se samozřejmě nepočítají). Takže podpořit Polskou armádu je lepší než podpořit hůře vybavený Bundeswehr (od příštího roku budou mít Poláci více M1A2C než Němci Leo 2A7V)Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      02:30 31.10.2021

      Nesher "Prostě si realisticky uvědomili, že je s Francouzi ámen a Britové se musí starat sami o sebe." ... tak že to vyřešíme rovnou bez boje, podobně jak to řešili Britové? :-) ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      "Prostě si realisticky uvědomili, že je s Francouzi ámen a Britové se musí starat sami o sebe."
      ... tak že to vyřešíme rovnou bez boje, podobně jak to řešili Britové? :-)

      Otázkou je, jak taková agrese Ruska bude vypadat a na co se zaměří, zda to bude například "pouze" vytvoření koridoru mezi Běloruskem a Kaliningradem okolo Suwalki (i když může být schůdnější vytvoření takového koridoru přes Litvu, existuje tam lepší silniční spojení) nebo zda se ivani poženou na Varšavu, ale asi mám malou fantazii, nenapadá mně nic to by tam hledali.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      11:03 31.10.2021

      flanker.jirka Ne, jen se stahli a vytvorili/cekali na novou situaci, ktera zakonite prisla (vstup USA, utok na Sovetsky Svaz atp.). Vedli leteckou valku, bitvu o Atlantik, o ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Ne, jen se stahli a vytvorili/cekali na novou situaci, ktera zakonite prisla (vstup USA, utok na Sovetsky Svaz atp.). Vedli leteckou valku, bitvu o Atlantik, o severni Afriku a stredomori (Malta) a testovali protivnika (Dieppe). Nevrhli vsechno do Francie pres kanal. Pockali si na vhodnejsi okamzik - silnejsi partner, logisticky lepsi situace, nasobne vetsi sily. Tohle mi prijde nasobne racionalnejsi pristup nez vsechno vrhnout pres Kanal do beznadejne situace.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      11:07 31.10.2021

      Ondra Mrklas Nezapominam. Kdyz dam stranou vyrobni a zasobovaci retezec (neni to jenom o poctu zbranovych systemu), tak ja jsem psal, ze pro scenar podpory by mela existovat ...Zobrazit celý příspěvek

      Ondra Mrklas

      Nezapominam. Kdyz dam stranou vyrobni a zasobovaci retezec (neni to jenom o poctu zbranovych systemu), tak ja jsem psal, ze pro scenar podpory by mela existovat koalice vice zemi (nejlepe cele NATO).Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     20:13 30.10.2021

     Jo a furt se bavime o scenari (velmi okrajovem), ze NATO a nikdo jiny Polsku (v dane chvili) nepomuze.

     Jo a furt se bavime o scenari (velmi okrajovem), ze NATO a nikdo jiny Polsku (v dane chvili) nepomuze.

 • ARES
  14:24 29.10.2021

  Všechny vyslovené úvahy o polské ANV či bojovat nebo nebojovat po boku Polska se neshodují s vývojem současné politicko-ekonomické situace, protože neberou do úvahy důsledky ...Zobrazit celý příspěvek

  Všechny vyslovené úvahy o polské ANV či bojovat nebo nebojovat po boku Polska se neshodují s vývojem současné politicko-ekonomické situace, protože neberou do úvahy důsledky přijetí Green Dealu. Tato skutečnost a její dopady nikdo doposud hodnověrně nevyhodnotil, tím méně z hlediska obranného potenciálu, nejen Polska a ČR, ale i EU. Proto úvahy o polské ANV a naší pomoci Polsku v případě napadení Ruskem je třeba brát i s přihlédnutím na efekt Green Dealu.

  Green Deal EU má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU. Předpokládá se, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhadují se až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. To se negativně promítne do HDP ČR, na kterém se např. automobilový průmysl výrazně podílí svými 16%, a tím i do výdajů na obranu.

  První oblastí, která už zasahuje do obranné politiky, je vývoj energetické situace na evropském trhu se svými geopolitickými dopady. Podle analýzy společnosti S&P Global Platts Analytics si Rusko uchová přinejmenším do roku 2040 roli hlavního exportéra plynu do EU. Jeho podíl na evropském plynovém trhu dosáhne v roce 2035 rekordních 38% jako důsledek vyřazování jaderných a uhelných elektráren a jejich nahrazování plynem. Rusko si na desetiletí zachová pozici silného energetického hráče v Evropě a Západ musí vzít na vědomí technické a geopolitické dopady této situace, aby si zabezpečil bezpečnou energetickou budoucnost a ekonomickou prosperitu.

  Ve světle Green Dealu se tak koncept ANV jeví jako problematický. Vedení boje Polska s Ruskem bez podpory spojenců ještě před reálnou aktivací článku 5 ohrozí soudržnost zemí NATO, především pak EU, pro strach z dopadů ekonomického kolapsu pro energetickou nedostatečnost přerušením dodávek plynu, ohrožujícím jejich politicko-sociální postavení. Eliminace možnosti, aby se velmoci bez nás (Polska) dohodly o našem statusu je tak rovněž naprosto iluzorní.

  Ruka na kohoutku plynu je mocnější než atomová puma.Skrýt celý příspěvek

 • perunBB
  13:32 29.10.2021

  Poľsko, konkrétne poľský ropný a plynárenský koncern PGNiG odoslalo Gazpromu list s prosbou o zníženie ceny plynu.Požiadavka bola argumentovaná bezprecedentným rastom cien na ...Zobrazit celý příspěvek

  Poľsko, konkrétne poľský ropný a plynárenský koncern PGNiG odoslalo Gazpromu list s prosbou o zníženie ceny plynu.Požiadavka bola argumentovaná bezprecedentným rastom cien na európskom trhu.Poliak sa nikdy nezaprie.....a keď, tak len pre nejaký profit a benefity... a vtedy zaprie aj vlastnú mater.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   22:54 29.10.2021

   Myslím že Slováci nemajú čo Poliakom vyčítať....

   Myslím že Slováci nemajú čo Poliakom vyčítať....

   • Ján Paliga
    23:51 29.10.2021

    Mínuskari, azda došli argumenty? Čo tak vyvrátiť moje tvrdenie?

    Mínuskari, azda došli argumenty? Čo tak vyvrátiť moje tvrdenie?

  • flanker.jirka
   23:49 29.10.2021

   perun00
   Co je divného na tom, že zkouší jednat o cenách? Ceny se neřídí pouze burzou, ale jsou předmětem ekonomicko politické diskuse.

   perun00
   Co je divného na tom, že zkouší jednat o cenách? Ceny se neřídí pouze burzou, ale jsou předmětem ekonomicko politické diskuse.

   • The88
    17:40 30.10.2021

    Myslim, ze prave na to narazi - politicky se Polaci tvari, ze Rusko je takova horsi Treti rise, ktera uz si na ne chysta koncentraky. Ale kdyz jde o par złotych...

    Myslim, ze prave na to narazi - politicky se Polaci tvari, ze Rusko je takova horsi Treti rise, ktera uz si na ne chysta koncentraky. Ale kdyz jde o par złotych...

    • skelet
     19:46 30.10.2021

     tak co? mají hrdě platit a mrznout jako Němci? :))

     tak co? mají hrdě platit a mrznout jako Němci? :))

    • flanker.jirka
     02:36 31.10.2021

     skelet Poláci jsou stále hodně závislí na dovozu uhlí a plynu, nejen z Ruska, ale i z Kanady a USA. Nejsou odkázáni na jeden zdroj. Možná je bude trápit, že nebudou mít levně ...Zobrazit celý příspěvek

     skelet
     Poláci jsou stále hodně závislí na dovozu uhlí a plynu, nejen z Ruska, ale i z Kanady a USA. Nejsou odkázáni na jeden zdroj. Možná je bude trápit, že nebudou mít levně vydělané peníze za transport plynu přes jejich území. ... zrovna dnes se děje něco v plynovodu Jamal.
     https://www.irozhlas.cz/zpravy... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3