Klíčové dilema České republiky. Bojovat nebo nebojovat po boku Polska

Klíčové dilema České republiky. Bojovat nebo nebojovat po boku Polska
Vojáci ČR / Foto: Armáda České republiky (Zvětšit)

V Evropě 21. století běžně zaznívají hlasy popírající smysl a potřebu vynakládat značné částky na ozbrojené síly. Nejinak je tomu v České republice, jejíž zkušenosti v první polovině 20. století umocňují „sílu argumentů“ popíračů armády. Dnešní článek se pokusí do této české diskuse přinést jiný pohled.

Předmluva Armádních novin
Polské armádě se na stránkách Armádních novin dlouhodobě a zevrubně věnujeme. Důvod je prostý – České republice hrozí klasické vojenské nebezpečí pouze od Ruska a ze severního směru. A mezi Českou republikou a Ruskem stojí jedině polské ozbrojené síly.

Včera Jaroslaw Kaczyński, bývalý polský premiér, předseda strany Právo a Spravedlnost a nejvlivnější polský politik současnosti, se k polskému národu obrátil se zásadním prohlášením.

Kaczyński a ministr obrany Mariusz Blaszczak představili nový zákon o obraně země – který nahradí 14 „jiných zákonů“ – včetně zákona o všeobecné povinnosti bránit Polskou republiku z roku 1967.

Kaczyński otevřeně popsal geopolitickou pozici Polska, nebezpečí vyplývající z imperiálních snah Ruska vůči zemím střední a východní Evropy, ofenzivní charakter rusko-běloruských cvičení Zapad 2021, ale také to, že aktivace článku 5 NATO „nějakou dobu potrvá“. Kaczyński proto oznámil radikální posílení vojenských schopností polské armády. Mimo jiné má dojít ke zvětšení počtu vojáků ze 112 000 na 250 000 vojáků.

Náš severní soused již má nyní daleko silnější armádu než Německo. A hodlá ji dále radikálně posílit s cílem odradit Rusko od „hloupých nápadů“. Zásadní otázka pro Armádu ČR dneška je – budeme pomáhat Varšavě bojovat proti Rusku i bez požehnání Bruselu, Berlína nebo Washingtonu? Pamatujte, není to otázka „přátelství“ či „nepřátelství“, ale čistě otázka českých národních zájmů.

Pohled autora tohoto článku je pohledem člověka „zvenčí“ – tedy nikoli Čecha, na role a úkoly, které může Armáda ČR hrát na současné politické mapě Evropy.

Moderní Česká republika – na rozdíl od ČSSR a předválečného Československa, má výhodnou strategickou polohu. Česko obklopují vojenští (NATO) a ekonomičtí (EU) spojenci – což bezesporu zajišťuje pohodlný pocit bezpečí. „Řád“ nastolený po druhé světové válce velmocemi spolu s aktuálně fungující svobodou volného pohybu kapitálu, služeb, osob a zboží vedly v Česku k definitivnímu vyřešení napětí existujícího na počátku 20. století. Českou republiku netrápí žádné vojenské napětí se sousedy.

Argumenty lidí popírající smysl a legitimitu Armády ČR, její roli ve státních strukturách a tím i legitimitu nesení nákladů společnosti na živení armády, jsou tedy na první pohled správné. Na základě tohoto pohledu tedy Česká republika armádu s „tanky a děly“ skutečně nepotřebuje.

To je však iluze vyplývající z příliš krátké perspektivy. Státy mají povinnosti a zájmy. A i když stát není regionální mocností, v době globalizace zájmy státu velmi často překračují hranice státního území. Vstupem do NATO v roce 1999 se Česká republika dobrovolně zavázala převzít odpovědnost v rámci systému kolektivní bezpečnosti tohoto paktu. Zároveň se jako člen paktu automaticky stal „potenciálním nepřítelem“ pro oponenty NATO.

S ohledem na výše uvedené jsou politici a armáda nuceni nahlížet na bezpečnost nejen prizmatem přímých hrozeb vyplývajících ze vztahů se sousedy, ale také hledat hrozby, které v globálním systému závislostí, vazeb a vztahů mohou následně vést k narušení zájmů České republiky.

Armáda je politický nástroj – to je fakt. Armáda jako instituce se musí připravovat na nejhorší a nejméně pravděpodobné scénáře – a takové je třeba hledat.

Hrozbami pro NATO jsou v současnosti nepochybně kroky Ruské federace, která se od roku 2008 aktivně snaží budovat svou sféru vlivu – nejen na území bývalého SSSR (Gruzie, Ukrajina či Bělorusko), ale i za hranicemi bývalé říše (Sýrie). Moskva se přitom při svých akcích nevyhýbá použití hrubé síly. Ostatně nepřátelská aktivita ruských služeb byla odhalena i v České republice.

Přesto si nebudeme povídat o tom, že na Silvestra ruská výsadková divize nečekaně přistane na letišti Václava Havla v Praze. Prezentovaný „problém“ bude pravděpodobnější.


Kaczynski otevřeně mluví o geopolitické situaci Polska a představuje plán na radikální posílení polské armády.

Nejméně pravděpodobné? Nebo nejhorší?

Představte si vypuknutí potenciálního polsko-ruského nebo polsko-běloruského konfliktu (kde je běloruská armáda ve skutečnosti zástupnou silou Moskvy). Málo pravděpodobné? A kdo by si před půl rokem na polsko-běloruských hranicích představoval střelbu „slepou municí“?

Paradoxně je takový scénář pravděpodobnější než agrese proti pobaltským státům. Ano, pobaltské státy jsou skutečně v hledáčku Moskvy. Přesto byla hrozba ruské vojenské agrese proti Pobaltí americkou diplomacií zveličená. Obrana pobaltských států a upozorňování na problém tzv. „Suwalki Gap“ (Suvalský průsmyk) je prvkem americké zahraniční politiky, jejímž cílem je na jedné straně pokus o „konsolidaci“ evropských zemí NATO – samozřejmě pod americkým vedením, a na druhé straně jejím cílem je otestovat postoje jednotlivých hráčů v regionu – zejména Německa (na které USA v Evropě stále „sází“).

Ve skutečnosti velikost pobaltských států, jejich poloha, jejich sociální struktura a zejména jejich demografie umožňují Ruské federaci „poklidně“ převzít vliv v těchto státech, aniž by provedla velkolepou (a patřičně drahou) vojenskou operaci.

V případě Varšavy se bohužel jako pravděpodobnější řešení jeví vojenská intervence. Vše samozřejmě závisí na stanovení cílů Kremlu a vyhodnocení rizik. Vzhledem k rozsahu textu zde nebudu uvádět argumenty odůvodňující tuto tezi.

Scénář: Vypuká válka, stát NATO je v reálném ohrožení, navíc je sousedem České republiky. Co na to Praha? Existuje mnoho řešení. Přesto je lze uspořádat do tří variant:

1. Praha bezpodmínečně vysílá armádu na pomoc Varšavě

V textu nebudu barvitě popisovat přesun kolon Pandurů po dálnicích přes Slezsko na frontu, která, doufejme, bude stále daleko na východ od Visly. Udělejme však krátkou bilanci zisků a ztrát pro takové rozhodnutí Prahy.

Zisky

Důvěryhodnost – Česká republika plní své závazky před očima celého světa.

Prestiž – v případě úspěchu i symbolická účast Armády ČR dělá z České republiky vítěznou stranu konfliktu.

A z hmatatelnějších a pragmatičtějších výhod. Vyslání vojenského kontingentu zvyšuje šance Varšavy na vítězství – každý voják nebo bojové letadlo bude mít pro Varšavu cenu zlata.

Nicméně čistě „fyzický“ vojenský aspekt, tedy další vojáci a technika, je jen částí důležité podpory Prahy. Zapojení České republiky konflikt internacionalizuje, což pro Rusko rozhodně nebude výhodné.

Vznik „spojenců“ jistě znesnadní informační operace Moskvy, která – podle tradic SSSR – zcela jistě obviní z vyprovokování polskou stranu. Což má vést k „narativu“ podrývající legitimitu použití článku 5 (agresora NATO nebrání). Rolí médií nelze ignorovat (naopak!), což potvrzují konflikty posledních let, jako byl konflikt v Náhorním Karabachu, na Ukrajině nebo v Sýrii.

Není těžké si představit rozsah a typ ruských dezinformačních operaci. Česká média proto v závěsu za svými vojáky musí vést vlastní informační válku.

Rozhodná pomoc České republiky tedy postaví ostatní regionální členy NATO do velmi nepříjemné pozice. Pohodlný „ruský narativ“ nemohou již tak snadno přijmout, což možná povede k dominovému efektu – tedy vstup více zemí do konfliktu a v konečném důsledku k porážce Moskvy, která si válku proti NATO nemůže dovolit.

Ztráty

Vysláním českých vojáků se Praha aktivní stává stranou ozbrojeného konfliktu. Což znamená vystavit území a české občany případné odvetě, například v podobě raketových útoků. Co ale může Praha ztratit vzhledem k faktu, že Česká republika bude další na řadě? Iluzi „že nás snad tentokrát nechají na pokoji“?

Základem pražské bezpečnostní politiky je nepochybně přesvědčení politiků a společnosti v odstrašující potenciál NATO. Když ale Rusko zaútočí na některý z členských států NATO, dojde ke zničení tohoto přesvědčení.

V případě napadení Polska tedy NATO ztrácí svůj hlavní smysl – „odstrašit“ nepřítele – a to je hlavní úkol každé vojenské aliance. Pokud v tuto chvíli spojenci stále váhají a nepodpoří napadenou zemi, lze na rovinu říct – NATO přestalo existovat. A s ní se hroutí celý bezpečnostní systém České republiky, která zůstává zcela sama a s perspektivou sousedit s nikoli údajnou, ale skutečnou hrozbou.

Zde stojí za připomenutí – v případě neúspěchu bojů na Visle má česká strana ještě šanci se v předstihu stáhnout a uzavřít „separátní mír“. Pak budou mít čeští politici a armáda „čisté svědomí“ tváří v tvář vyčerpání všech ostatních možností.

Náklady, které Česká republika potenciálně ponese, se přitom zdají přijatelné – každá vojenská operace totiž znamená ztráty na lidech a technice. Nicméně provádění vojenských operací v jiné zemi umožňuje vyhnout se obrovským ztrátám na infrastruktuře a civilním obyvatelstvu vlastní země.

Pokud je to tedy možné, musí být nepřítel poražen na cizím území.


Lepší červená než mrtvá / Besser rot als tot – Současná připravenost Ruska použít taktické jaderné zbraně proti státu, který je nemá, je součástí nepříliš sofistikované hry zaměřené na rozbití jednomyslnosti NATO. Tyto hrozby nejsou namířeny proti státům – cílům potenciální agrese, ale proti ostatním členům NATO – především Německu, pro které je to vhodný argument k pokračování ve své „schizofrenní“ politice vůči Rusku. / Foto: Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia, CC BY-SA 4.0

2. Praha provádí omezené podpůrné operace pro bojujícího spojence.

Předpokládejme ale, že kvůli obavám z odvety – například v podobě raketových úderů nebo pod tlakem třetích zemí či z jiných „důležitých důvodů“, se české úřady nerozhodnou vyslat své vojáky na pomoc Polsku. České republice tak nezbude nic jiného, než čekat … až přijde na řadu?

Praha ale může využít své polohy k „tiché“ účasti ve válce. Nemusí tedy proběhnout válečné přípravy – mobilizace, doplňková cvičení, unáhlené nákupy zbraní. Speciální jednotky mohou a měly by fungovat inkognito. Elita armády může současně jednat ve prospěch spojence a získávat důležité informace o svém budoucím potenciálním protivníkovi.

Česká republika samozřejmě může poskytnout vlastní arzenál i vlastní strategické zásoby – jde především o palivo, ale případně elektrickou energií.

Další důležitou otázkou je využití české infrastruktury. Česká republika může prostřednictvím svých letišť a železnic poskytnout zázemí pro tichý přesun zbraní do Polska. Lze si představit, že s tichým souhlasem úřadů v Praze, pokud ne polské C-130, tak pronajatá civilní letadla mohou pendlovat s nákladem - např. se střelami JASSM nebo s municí pro Leopardy. Případně české zbrojovky mohou posílat munici do Polska.

Česká republika leží poněkud na „druhém konci Polska“ a dívá se prizmatem směru možného konfliktu. Za připomenutí stojí, že od hranic Kaliningradské oblasti je to například do Torgelowa – nejbližší německé posádky (Jägerbataillon 413) – ležící přímo na hranici s Polskem, necelých 440 kilometrů kolem pobřeží Baltu. Nejbližší hranice s Českou republikou leží 550 kilometrů, navíc přes masu pevniny, což ztěžuje, na rozdíl od pobřežního pásma, letecké údery.

Území České republiky může být v krajním případě také základnou pro „sestavení“ mezinárodní pomoci – složené ze států – ochotných se konfliktu zúčastnit. Americké síly jsou umístěny v jižní části Německa ve Vilsecku, a to do Vratislavi tak mohou Američané jet přes Drážďany nebo přes Prahu.

Dalším, nepříliš vojenským, ale důležitým aspektem je otevření humanitárních koridorů – umožňujících organizovaný a bezpečný pohyb osob – zejména přes Slezsko – a následně případný bezpečný transport do dalších zemí (což je pravděpodobně, vzhledem k rozsáhlé síti polské emigrace).

Je však třeba si zapamatovat jednoduché pravidlo – omezené akce mají omezené účinky. Budou stačit k dosažení společného úspěchu? Většina zmíněných opatření je účinná pouze v případě, že se konflikt v průběhu času protáhne. Je však třeba předpokládat, že v zájmu Moskvy bude jednat s Varšavou rychle, protože „dlouhé přetahování lanem“ je prostě příliš drahé.


Těžko předvídat, jak by se druhá světová válka vyvíjela, kdyby v roce 1938 došlo ke skutečnému vojenskému spojenectví mezi Polskem a Československem. Jedna věc je jistá – s dobře vyzbrojenou československou armádou a odhodlanými vojáky polské armády by Wehrmacht – rozptýlený na nepříznivě ležících hranicích by neměl převahu – a Paříž a Londýn by si nemohla uzurpovat právo na „obchodní“ mír. / Foto: Jan Humpolík, Wikimedia, CC BY-SA 2.5

3. Praha nic nedělá.

Ale co když české úřady uznají, že konflikt se České republiky netýká, a proto se nevyplatí riskovat. Taková jednoduchá úvaha bude mít jistě velkou skupinu „nadšenců.“ Je to skutečně správné? Jak jsem již zmínil, v případě jakékoliv vojenské agrese proti státu NATO je základní bezpečnostní narativ ČR – tedy odstrašující potenciál NATO – zničen. Nulová reakce pohřbí Alianci. Nezáleží na tom, „kdo je vinen“ – žádné spojenectví již neexistuje. A země, které přes své závazky samy neposkytly pomoc jednomu ze států, nemohou počítat s pomocí ostatních. Česká republika od této chvíle bojuje sama za sebe.

Nutno podotknout – jednou ze základních taktik, jak zničit vojenské „spojenectví“, jsou akce vedoucí ke změně vnímání hrozeb a rizik u spojenců, a současně zkreslujícím způsobem jsou zdůrazňovány všechny skutečné i imaginární rozdíly mezi spojenci. Je snazší rozdělit a „ukrajovat kousek po kousku“, než vést válku proti alianci států – zvláště proti tak rozsáhlé.

Tuto taktiku vůči NATO během studené války zkoušel i SSSR. Lákání Bonnu „vyhlídkou“ na znovusjednocení Německa – za podmínky vystoupení z NATO a tím stažení jaderných zbraní, raketových nosičů a spojeneckých vojsk nebo projekt „bezjaderné“ zóny – tzv. Rapackého plán, jsou ukázkové příklady pokusů o vytvoření rozkolu zájmů mezi spojenci. Všechny formy protiválečné a protijaderné propagandy podporované východními zpravodajskými službami jsou zase příkladem manipulace s vnímáním západní společností – a tím i úřadů, které jsou cílem potenciální agrese.

Současná Ruská federace rozhodně nechce vést válku s NATO – protože ji prohraje. Základní podmínkou tedy bude izolace cíle – objektu agrese.

Kdo nechce živit svou armádu, bude krmit armádu někoho jiného – ať už s jednou hvězdou, nebo s pěti, dvanácti nebo 51 hvězdami. Češi, a nejen Češi, musí pochopit, že politika „strkání hlavy do písku“ a přesvědčení, že „tento problém se Česka a Čechů netýká“ je přímou cestou ke skutečným existenčním problémům státu.

Chceme-li, aby oběť předchozích generací nepřišla vniveč, musíme pochopit, že navzdory rozdílům v mnoha aspektech si státy regionu střední Evropy musí dávat pozor na pokusy „velkých hráčů“, kteří bez okolků využívají každou odlišnost k vytváření a posilování sousedských antagonismů. To vše s cílem „hrát si“ s menšími státy – s jedním po druhým. Regionální solidarita je jedinou šancí, jak ubránit nejdůležitější princip státu – nezávislost, a to proti pokusům států, které střední Evropu vnímají pouze jako prostor boje o „zónu vlivu“. Koneckonců, vojenské aliance nejsou o vzájemných sympatiích a antipatiích – jde o chladnou vypočítavost.

Na závěr je vhodné zdůraznit ještě jeden problém, který je ve skutečnosti smyslem tohoto textu. Aby mohl stát organizovaný podle západního modelu demokracie efektivně provádět bezpečnostní politiku, musí úřady účinně přesvědčit veřejnost. Bez uvědomělé společnosti, která chápe a přijímá cíle státní politiky, nelze o efektivním vedení jakékoli formy vojenské akce vůbec mluvit.

Autor je polským korespondentem Armádních novin, který si přeje zůstat v anonymitě.

Nahlásit chybu v článku


Související články

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 1.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády nového ...

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 2.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády ...

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 3.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády ...

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 4.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • darkstyle
  16:49 02.11.2021

  Prečítal som si diskusiu a jemne sa chytám za hlavu..

  Samozrejme, kto nepozná svoju históriu tak mu hrozí, že sa bude opakovať..
  Lenže história sa neopakuje - história sa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Prečítal som si diskusiu a jemne sa chytám za hlavu..

  Samozrejme, kto nepozná svoju históriu tak mu hrozí, že sa bude opakovať..
  Lenže história sa neopakuje - história sa rýmuje..

  Čo z toho vyplýva?

  Ono 1919 či 1932 sa proste už nezopakuje do bodky nikdy a vyvodzovať chovanie nejakého štátu 110 či 90 rokov dozadu úplne nejde - hlavne ak to vyvodzujeme z obdobia kedy tie štáty vznikli..
  Pretože, ako ČSR tak Poľsko vznikli 1918.. Predtým proste neexistovali - predtým sme tu mali monarchie - a Poľsko navyše bolo roztrhané na kúsky v iných kráľovstvách..

  Konanie tak mladých štátnych inštitúcií - je naozaj ťažko možné brať za nejaké merítko správania..
  Naozaj - vy ste nám pred sto rokmi urobili toto alebo hento - nad týmto by sme sa mali všetci povzniesť..
  Iné je samozrejme - vy ste na nás 5 krát zaútočili za posledných 200 rokov - tam už samozrejme je možné hľadať súvislosti a mať sa na pozore ako to robia Poliaci voči Rusom..


  Taktiež pripomínam pánovi krllo-vi, že komentár 3-4 triednej nemeckej političky Barleyovej, vytrhnutej z kontextu - naozaj nič neznamená - asi menej ako vyhlásenie Okamuru či nášho Vocu Kotlebu..

  Sú to všetko vlastne nič nedokazujúce tvrdenia - ktoré nemajú v dnešnej dobe váhu - je síce pekné, že sa tu do krvy budeme hádať ako Poliaci zabrali Český Tešín pred 100 rokmi - ja som tam pred cca mesiacom bol - a mám pocit, že som videl viacej Čechov v tom Poľskom ako naopak.. nevidel som ani náznak problémov - práve naopak..

  Samozrejme, Česká republika i Slovensko by sa mali upínať k Poľsku - v tom zmysle, že v prípade problémov Poľska s Ruskom, by mu mali oba štáty okamžite vedieť prísť na pomoc..
  btw: pán krllo vy ste videli tie Iskandre v Královci - sú tam vôbec? bol ste tam???
  Čím viac tým lepšie..

  My si však musíme uvedomiť, že snahy spolupracovať s Poľskom boli vždy na rovnocennej úrovni - lenže jak si Poľsko očakáva skôr niečo na štýl: https://www.armadninoviny.cz/b...
  Teda Belgicko sa nehrá na rovnocenného partnera, Belgičania budujú armádu, aby sa mohli začleniť do tej Francúzkej v prípade potreby a nakupujú zbrane od FRA..
  Proste ak zvolíme takýto postup - tak to začne fungovať..

  Inak nie - nemáme proste absolútne nič, čo by sme vedeli Poľsku ponúknuť - všetko si vedia zadovážiť Ynde, vyrobiť samy a peňazí majú viac ako dosť..
  Proste Poľsku neponúkame spolupráce typu 15-25% my, zvyšok Poliaci..
  Toto je jediná cesta ako by poliaci nejakým spôsobom začali vo vojenskej oblasti s nami spolupracovať.

  Veď spoločným vývojom s nami na báze 50:50 nezískajú žiadne prevratné know-how, žiadne politické body, ani vidinu kupovania si spojenca.

  Prečo to spraviť?
  Odpoveďou je to Belgicko - ono má peniaze si vyvinúť kadečo samo, určite aj know-how a prístup k technológiám bude niekde inde ako na Slovensku - lenže vďaka Scrorpionu síce oželejú vlastný zbrojársky priemysel - no získajú silného spojenca a systémy, ktorý ich stoja násobne menej keby ich vyvíjali sami s neistým výsledkom.
  Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   18:59 02.11.2021

   Brebto, já jsem nic nevytrhával z kontextu, citoval jsem část vyjádření německé místopředsedkyně EP, povšimněte si několika teček v mém textu o ni. :-D
   Musim vám napsat, že o ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Brebto, já jsem nic nevytrhával z kontextu, citoval jsem část vyjádření německé místopředsedkyně EP, povšimněte si několika teček v mém textu o ni. :-D
   Musim vám napsat, že o žádných Inskanderech v Královci jsem nepsal. Psal jsem o raketách, ale po borovičce jste si to doplnil.:-D
   Poláci maji jiné problémy . Nyni Polky demonstrují kvůli zbytečné smrti mladé ženy. Podle jejich nového potratového zákona, nesměli lékaři udělat přerušení těhotenství vážně poškozeného plodu, dítě v těle matky zamřelo a matka následně zemřela na sepsi od mrtvého dítěte. Pomáhat těm katolickým fanatikům ??
   Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    20:32 02.11.2021

    Co má společného potrat a Polské ozbrojené síly? Prosím, už dost těch narážek na katolibán, protože je to pro nás stále menší hrozba než i případný útok ČLR na Taiwan

    Co má společného potrat a Polské ozbrojené síly? Prosím, už dost těch narážek na katolibán, protože je to pro nás stále menší hrozba než i případný útok ČLR na Taiwan

   • Jan Padesátýpátý
    20:36 02.11.2021

    Barleyová řekla "finančně vyhladovět" (a v kontextu dotací EU).
    Ty jsi z toho vyrobil "vyhladovět".
    To není vytržení z kontextu, to je lež.

    No a vojensko-politické vazby se ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Barleyová řekla "finančně vyhladovět" (a v kontextu dotací EU).
    Ty jsi z toho vyrobil "vyhladovět".
    To není vytržení z kontextu, to je lež.

    No a vojensko-politické vazby se neplánují na rok nebo dva do příštích voleb. Ty musí zůstat stabilní nezávisle na tom kdo v Česku a Polsku zrovna vládne.
    Samozřejmě že je třeba pomáhat katolickým fanatikům bránit se před rozpínavým samoděržavím. Nechceme dopadnout jak Francouzi rok a půl po podpisu Mnichovské dohody.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     20:49 02.11.2021

     financni vyhladoveni ma dusledky treba i v hladu jako takovem, kvuli nezamestnanosti atp.

     financni vyhladoveni ma dusledky treba i v hladu jako takovem, kvuli nezamestnanosti atp.

     • Jan Padesátýpátý
      03:21 03.11.2021

      Jura99
      Nevěřím že je na tom Polsko tak špatně, že by to byly dotace EU co brání aby v Polsku zavládl hlad.

      Jura99
      Nevěřím že je na tom Polsko tak špatně, že by to byly dotace EU co brání aby v Polsku zavládl hlad.

     • Jura99
      09:38 03.11.2021

      Jan Padesátýpátý: když by EU chtěla, tak i hlad bude. Už tam za socíku hlad byl, stačilo, že nebyl přístup na zahraniční trhy. Konec konců vidíme na Británii, co se za nevídané ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý: když by EU chtěla, tak i hlad bude. Už tam za socíku hlad byl, stačilo, že nebyl přístup na zahraniční trhy. Konec konců vidíme na Británii, co se za nevídané věci děje, když se přetrhají vazby.
      Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      20:36 03.11.2021

      V Polsku byl za socíku hlad, protože tam byl komunistický bordel, nikoli kvůli neexistujícímu "přístupu na zahraniční trhy" (což je samozřejmě nesmysl). Sami poláci tvrdí, že ...
      Zobrazit celý příspěvek

      V Polsku byl za socíku hlad, protože tam byl komunistický bordel, nikoli kvůli neexistujícímu "přístupu na zahraniční trhy" (což je samozřejmě nesmysl). Sami poláci tvrdí, že nedostatek potravin (hlavně těch kvalitnějších) v 80. letech byl způsoben tím, že rusáci vybrakovali celé Polsko, aby mohli na olympiádě v Moskvě ukázat pro jednou plné krámy.
      Skrýt celý příspěvek

    • The88
     03:40 03.11.2021

     Tady bych nebyl tak prikrej - kdyz neko z EU mluvi o vyhladoveni, tak je myslim jasny, ze tim mysli zariznuti dotaci. I kdyz, v Bruselu mozna skutecne veri, ze by bez nich byl ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tady bych nebyl tak prikrej - kdyz neko z EU mluvi o vyhladoveni, tak je myslim jasny, ze tim mysli zariznuti dotaci. I kdyz, v Bruselu mozna skutecne veri, ze by bez nich byl hladomor...
     Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     06:32 03.11.2021

     Pobavil si.... podívej se kolik jsem dal teček za slovo vyhladovět...Bojuj.

     Pobavil si.... podívej se kolik jsem dal teček za slovo vyhladovět...Bojuj.

  • Jura99
   20:32 02.11.2021

   Bludy o vzniku statu na zelene louce tu prosazuje GlobalElement. Ve skutecnosti pravo ma vzdy nejakou kontinuitu, jsou nastupnicke staty. CSR byla nastupnickym statem R-U v ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Bludy o vzniku statu na zelene louce tu prosazuje GlobalElement. Ve skutecnosti pravo ma vzdy nejakou kontinuitu, jsou nastupnicke staty. CSR byla nastupnickym statem R-U v primerenem rozsahu a mozna bude pro Globala prekvapenim, ze platila i svuj dil valecnych reparaci za R-U. Divne, kdyz mela zacit z bodu nula ne ? Hranice pochopitelne vychazely z koruny Ceske, vsak se take v 95% shodovaly. Netvrdim ze nemohlo dojit k uzemnim ziskum a ztratam, ale zisk i ztratu je dobre tak nazyvat.
   Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  09:49 02.11.2021

  Vcelku zajímavá diskuze (když tedy ignoruju trolly a tak).

  Co mě ale překvapilo, jak moc se tu řeší "poslat AČR do polska nebo ne" s oponenturou "přišli bychom o ně a nic by nám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vcelku zajímavá diskuze (když tedy ignoruju trolly a tak).

  Co mě ale překvapilo, jak moc se tu řeší "poslat AČR do polska nebo ne" s oponenturou "přišli bychom o ně a nic by nám nezbylo", přičemž nikdo nebere v úvahu, že by nemusela být nasazena přímo "v ohni".

  Vezměme takovou hypotetickou situaci - útok RF následuje po cvičení "Západ XY" - to je nejvhodnější čas, při těhle manévrech dochází k velkýmu soustředění vojsk v Kaliningradu a Bělorusku, zároveň se jedná o prvosledové složky a ty se nachází ve vysokém stupni bojové pohotovosti.

  To nám ale současně určuje nástupní směry - z Kaliningradu by vojska postupovaly na jih (s možným vyvíjením tlaku i na jihozápad za účelem přerušení spojnice Gdaňsk-Toruň-Lodž), z Běloruska pak přímo na západ na Varšavu. Výhodou dvojího postupu je tlačení Polska do obrany na dvou frontách, kdy neúspěch na jedné zároveň znamená vpadnutí do boku druhé. Ustoupit až na Vislu by se jevilo jako nejlepší ze špatných řešení.

  Zároveň ale tyhle dva směry znamenají, že jižní část Poska (zhruba od čáry Radom-Lublin-Chelm) bude trochu mimo hlavní operace obou armád - Rusové budou potřebovat tlačit přímo na Varšavu a tříštění sil jižním směrem pro ně nebude dávat smysl. Poláci oproti tomu tohle území nebudou moci nechat úplně bez obrany, křídlo si krýt prostě musíte. Tady by ale mohlo zafungovat ono úkolové uskupení AČR. Pandury jsou slušně mobilní, takže ve zdejší silniční infrastrukturou slušně propojené oblasti využijí svojí mobilitu, těžkou část kontingentu můžete držet jako zálohu a Polákům by to umožnilo přesunout svoje jednotky na hlavní směry. Oblast se nachází relativně blízko území ČR a SR, takže by nebyly takové problémy se zásobováním, letecká podpora by se mohla zajišťovat z našeho a slovenského území a navíc by nevznikaly problémy s mícháním vojsk, jako na hlavním válčišti.
  Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  17:38 01.11.2021

  Německá místopředsedkyně EP prohlásila: "Polsko musíme vyhladovět..." A Poláci budují armádu proti Rusům, zajímavé :-(

  Německá místopředsedkyně EP prohlásila: "Polsko musíme vyhladovět..." A Poláci budují armádu proti Rusům, zajímavé :-(

  • krllo
   17:49 01.11.2021

   Katarina Barleyová..

   Katarina Barleyová..

  • Jan Padesátýpátý
   18:39 01.11.2021

   krllo, proč se tváříš ublíženě, když tě někdo označí za ruského trolla?
   Před chvílí jsi poslal proruskou dezinformaci s Curzonovovou linií, teď lež o Barleyové ...

   Zkusil jsem si ...
   Zobrazit celý příspěvek

   krllo, proč se tváříš ublíženě, když tě někdo označí za ruského trolla?
   Před chvílí jsi poslal proruskou dezinformaci s Curzonovovou linií, teď lež o Barleyové ...

   Zkusil jsem si ten text vygooglit, a výsledek? Orbán tvrdí, že to Barleyová řekla. Ale Barleyová to neřekla.
   Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    19:53 01.11.2021

    Historiku a kdo má pravdu? Orban nebo Barleyová.
    Co je na Curzonově linii prorusko dezinformačního. Ty vypustíš blábol a ničím to nedoložíš.
    Kde jsi přišel na to, že se tvářím ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Historiku a kdo má pravdu? Orban nebo Barleyová.
    Co je na Curzonově linii prorusko dezinformačního. Ty vypustíš blábol a ničím to nedoložíš.
    Kde jsi přišel na to, že se tvářím ublíženě ? Že se ohradim proti nadávkám je snad normální, to že nadávání nevadí redakci je jiná věc. A to vaše dětinské nálepkování trollem jen dokazuje, že nemáte věcné argumenty
    Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     21:42 01.11.2021

     Čo bola Curzonova línia?

     Čo bola Curzonova línia?

     • krllo
      21:45 01.11.2021

      Nič čoboláku.:-D

      Nič čoboláku.:-D

    • Jan Padesátýpátý
     00:49 02.11.2021

     krllo, dezinformační na tvém textu

     "Poněkud zapomínáte na Curzonovu linii. Poláci, po svém vítězství nad bolševiky a Rižském miru, okupovali území západní Ukrajiny a Běloruska, za ...
     Zobrazit celý příspěvek

     krllo, dezinformační na tvém textu

     "Poněkud zapomínáte na Curzonovu linii. Poláci, po svém vítězství nad bolševiky a Rižském miru, okupovali území západní Ukrajiny a Běloruska, za touto linií. A tak sem jim v roce 1939 vrátilo."

     je, že jsi se tím snažil ospravedlnit sovětské porušení mírových smluv při útoku Polsko v roce 1939. Curzonovovu linii sověti v roce 1920 odmítli a vojensky jí překročili a tudíž nikdy nevstoupila v platnost. Ty naznačuješ, že Curzonovova linie měla nějakou váhu a že Poláci Curzonovovu linii překročili neoprávněně a území "okupovali".
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      06:34 02.11.2021

      Nejvyšsi válečná rada navrhla v srpnu 1919 vznikajicimu Polsku východní hranice, ale ty ono odmitlo a vojensky se tlačilo ke Kyjevu.
      Teorve po ruske ofenzivě, kdy Ruda armada byla ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nejvyšsi válečná rada navrhla v srpnu 1919 vznikajicimu Polsku východní hranice, ale ty ono odmitlo a vojensky se tlačilo ke Kyjevu.
      Teorve po ruske ofenzivě, kdy Ruda armada byla před Varšavou tak se obrátili Polaci na vítězné mocností a tak vznikla Curzonova linie, tu zase odmítli Sověti. Prvni odmitli tedy Poláci, chteli vic.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      06:48 02.11.2021

      krllo, jak to souvisí s tím, že spojovat Curzonovovu linii se sovětským porušením mírových smlouv v roce 1939 je nesmysl?

      krllo, jak to souvisí s tím, že spojovat Curzonovovu linii se sovětským porušením mírových smlouv v roce 1939 je nesmysl?

     • Pavel1
      20:51 03.11.2021

      Pro info, krllo, tzv. curzonovu linii v roce 1919 nikdo nenavrhl. Curzonova linie byl navržena až v roce 1920, kdy se nikoli poláci ale russověti tlačili na západ do Polska, po té ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pro info, krllo, tzv. curzonovu linii v roce 1919 nikdo nenavrhl. Curzonova linie byl navržena až v roce 1920, kdy se nikoli poláci ale russověti tlačili na západ do Polska, po té co porušili Brest-litevský mír a okupovali země, kterých se před tím dobrovolně vzdali. Odmítli ji tedy nikoli poláci ale právě russověti, protože si mysleli, že obsadí celé Polsko a budou pokračovat do Německa. Takže z toho, že přišli o velké území, které v rozporu s Brestlitevským mírem okupovali, protože pod Varšavou dostali strašlivým způsobem na prdeI a utíkali se staženým ocasem, mohou stroprocentně vinit jen sami sebe.
      Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     01:08 02.11.2021

     krllo napsal: "kdo má pravdu? Orban nebo Barleyová"

     Typické rusáctví. Kdo zabíjel v Katyni, nacisti nebo sověti? A zabíjeli v srpnu 1968 čeští demonstranti bezbranné ruské vojáky, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     krllo napsal: "kdo má pravdu? Orban nebo Barleyová"

     Typické rusáctví. Kdo zabíjel v Katyni, nacisti nebo sověti? A zabíjeli v srpnu 1968 čeští demonstranti bezbranné ruské vojáky, nebo to bylo přesně naopak?

     Slova Barleyové jsou dobře zdokumentovaná:
     https://polishnews.co.uk/germa...
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      06:11 02.11.2021

      Ty jsi do toho nacpal i Katyň,jsi borec :-D

      Ty jsi do toho nacpal i Katyň,jsi borec :-D

   • Klimesov
    20:13 01.11.2021

    Krllo je zábavný že :D :D
    Vytáhne víc jak rok staré nepodložené prohlášení, které navíc ještě k tomu mělo být o tom, že "Polsko a Maďarsko by se mělo finančně vyhladovět" Ano ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Krllo je zábavný že :D :D
    Vytáhne víc jak rok staré nepodložené prohlášení, které navíc ještě k tomu mělo být o tom, že "Polsko a Maďarsko by se mělo finančně vyhladovět" Ano finančně skrze fondy EU, které jak Polsko tak Maďarsko bohatě využívají.
    Ale co by se po těchto detailech někdo pídil že :D :D :D
    Každopádně ona ta úroveň proruských trollů rok od roku upadá. Kdysi ty jejich příspěvky měli hlavu a patu a zakládali se aspoň na nějaké realitě.
    Ale dnes, už jsou to jen skřeky založené na nepodložených informacích a pomluvách :-)
    Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     21:47 01.11.2021

     Ale jdi ty komiku. :-D

     Ale jdi ty komiku. :-D

    • Jan Padesátýpátý
     01:04 02.11.2021

     Pro úplnost, tady je přesně popsáno co řekla a v jakém ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Pro úplnost, tady je přesně popsáno co řekla a v jakém kontextu
     https://polishnews.co.uk/germa...
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      06:40 02.11.2021

      Řekla to, i když se dohaduji, jak se to mělo přeložit z němčiny.....

      Řekla to, i když se dohaduji, jak se to mělo přeložit z němčiny.....

     • Jan Padesátýpátý
      06:50 02.11.2021

      Neřekla "Polsko musíme vyhladovět", to byla ze tvé strany lež

      Neřekla "Polsko musíme vyhladovět", to byla ze tvé strany lež

 • Klimesov
  08:03 01.11.2021

  Jako odpověď na otázku a věci položené v článku je myslím si jasná.
  Ať už se nyní Polsko jeví jak chce, naše závazky vůči němu, jako spojenci, stále platí a AČR i při minimu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jako odpověď na otázku a věci položené v článku je myslím si jasná.
  Ať už se nyní Polsko jeví jak chce, naše závazky vůči němu, jako spojenci, stále platí a AČR i při minimu financování dělá vše aby je mohla v případě potřeby plnit.
  Takže body 1 a 2 jasná volba a 3 nepřijatelné.
  A hlavně kdo jiný by měl vědět jak dopadá země, a nakonec i jeho vlastní spojenci, když se na ní její spojenci vykašlou, když né Česká Republika že.
  A politici by se konečně měli naučit tyhle ty věci lidem vysvětlit. Že být svobodnou, svrchovanou a hlavně respektovanou zemí znamená dbát na své závazky, které jsme dobrovolně přijali, a ne jít populistickou cestou.
  Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  16:48 31.10.2021

  Vojáci se vždy připravují na minulé války. Naše armáda není určena k obraně území ČR. Strašení útokem ruských tanků ze vzdálenosti cca 1000 km je sive zajimave, nic vic. Vzpomeňme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vojáci se vždy připravují na minulé války. Naše armáda není určena k obraně území ČR. Strašení útokem ruských tanků ze vzdálenosti cca 1000 km je sive zajimave, nic vic. Vzpomeňme na srpen 1968. Tanky Varšavské smlouvy jely na malou vzdálenost ,cca do km200. Z NDR, Maďarska,Polska.
  Dnes nás mají Rusové z Královce jak na dlani. 12 Gripenů nás neochrání a před raketami už vůbec ne.
  Stačí vyřadit rozvodny el.energie, úpravny pitné vody a jejich přehrady, zásoby PHM, sklady potravin ...a je.
  .
  Skrýt celý příspěvek

  • Ondra Mrklas
   17:18 31.10.2021

   Vy jste opravdu ignorant nejvyššího ražení. Tento článek má vybídnout k hlubšímu zamyšlení v ČR, že naše zdánlivá nedotknutelnost může ze dne na den pominout kvůli stavu na Polsko ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Vy jste opravdu ignorant nejvyššího ražení. Tento článek má vybídnout k hlubšímu zamyšlení v ČR, že naše zdánlivá nedotknutelnost může ze dne na den pominout kvůli stavu na Polsko - Běloruské hranici. My si pak z článku máme v prvé řadě vzít ponaučení a začít se na tuto možnost připravovat. Život není Call of Duty a války s plným nasazením sil nezačínají z minuty na minutu, ale po měsících příprav.
   To, že naše armáda nemá na rozdíl od Polské podstatě válečné rozměry, je dáno tím, že v ČR vládne pocit šířený voly jako jste vy, že tady nikdy válka nebude. Pokud začneme uvažovat, že to nemusí být pravda a budeme stavět armádu tempem jako Poláci (2,15% HDP není nic vražedného, bez problému se dá držet 4-5% HDP na obranu dlouhodobě), tak nebudeme mít jen to, co máme teď. A ty řeči o raketách nic nedokazují, protože rakety sami nemůžou vyhrát válku a nikdy nevyhráli, vždy budete muset mít jednotky na zemi a ty jen tak raketami nezničíte; hlavně ne těmi operačně-taktickými. Navíc Ruské letectvo má velmi omezené možnosti CAS, takže Rusové vždy povedou válku hlavně na zemi
   Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    17:23 31.10.2021

    Ty jeden demokrate, proč nadáváš, ty neumíš slušně diskutovat ??

    Ty jeden demokrate, proč nadáváš, ty neumíš slušně diskutovat ??

    • Ondra Mrklas
     17:41 31.10.2021

     Na trollí pytel, trollí záplata Xddd

     Na trollí pytel, trollí záplata Xddd

     • krllo
      18:05 31.10.2021

      Ubožáku.

      Ubožáku.

     • Torong
      18:17 31.10.2021

      Ubožák nadává do ubožáků... Dostalo se ti adekvátní reakce na tvoje trollení. Nečekej slušnost, když sám slušný nejsi.

      Ubožák nadává do ubožáků... Dostalo se ti adekvátní reakce na tvoje trollení. Nečekej slušnost, když sám slušný nejsi.

   • Tesil
    20:13 31.10.2021

    Ondro
    krllo opravdu nemůže za to jak v nedávné minulosti probíhaly nákupy pro armádu ani za to,že neplníme finanční závazky.

    Ondro
    krllo opravdu nemůže za to jak v nedávné minulosti probíhaly nákupy pro armádu ani za to,že neplníme finanční závazky.

    • MeV6
     20:38 31.10.2021

     To možná nemůže, ale dokud se najdou takovýhle trollové tvrdící, že to vlastně nemá cenu do armády investovat, protože atom nebo rakety, tak se to nezlepší.
     Typická trollí ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To možná nemůže, ale dokud se najdou takovýhle trollové tvrdící, že to vlastně nemá cenu do armády investovat, protože atom nebo rakety, tak se to nezlepší.
     Typická trollí taktika.
     Kdo neživí armádu svojí, bude živit armádu cizí.
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      17:35 01.11.2021

      Bolševiku ja vůbec neliší o investicích do armády, píši o způsobu možného boje. Ale to se takovým trollům jako ty nehodí.
      O atomu jsem také nic nepsal :-D:-D Diskuse není o JE ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Bolševiku ja vůbec neliší o investicích do armády, píši o způsobu možného boje. Ale to se takovým trollům jako ty nehodí.
      O atomu jsem také nic nepsal :-D:-D Diskuse není o JE :-D
      Vaše partička nemá argumenty, pouze nadávky a nálepkování:-D V případě vlky by si byl podělaný, že bys ani neoitreboval maskač
      Skrýt celý příspěvek

     • MeV6
      20:00 01.11.2021

      krllo
      Copak, jste něco pil? Jak jinak si vysvětlit takovou otřesnou úroveň pravopisu? Vy, takový vzor správného pravopisu. A ty ostatní výlevy.... Už je Vám dobře, dušička v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      krllo
      Copak, jste něco pil? Jak jinak si vysvětlit takovou otřesnou úroveň pravopisu? Vy, takový vzor správného pravopisu. A ty ostatní výlevy.... Už je Vám dobře, dušička v klidu?
      No nic, dál se zbytečně urážet nenechám, sbohem.

      A teď vážně. Nemám argumenty? Nadávám? Nálepkuju? Kde prosím?
      Do bolševické mi tu spíláte vy.
      Skrýt celý příspěvek

    • Ondra Mrklas
     23:36 31.10.2021

     Já mu také nevyčítám, to co AČR nakoupila doposud. Za to opravdu nemůže, ale to neznamená, že tu bude armádu úplně dehonestovat. Všechno má své meze a defétismus by na tyto stránky ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Já mu také nevyčítám, to co AČR nakoupila doposud. Za to opravdu nemůže, ale to neznamená, že tu bude armádu úplně dehonestovat. Všechno má své meze a defétismus by na tyto stránky patřit nemusel, zvlášť když víme jak dopadla defétistická Francie roku 1940. My jako ČR musíme hlavně dělat vše pro to, aby zde takovéto názory nebyly šířeny nebo na ně nebyl brán ohled. My musíme co nejrychleji dosáhnout 2% HDP, aby nás válka nezastihla, zvlášť když už se jí některé oblasti Evropy začínají blížit
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      17:42 01.11.2021

      Nejsi hloupý, kde dehonestuji armádu ? Ty si něco vymyslíš a pak se dojimáš. Jsi typicky troll, který nemá argumenty, pouze nálepky.
      Pochybuji , že jsi vůbec byl na vojně.

      Nejsi hloupý, kde dehonestuji armádu ? Ty si něco vymyslíš a pak se dojimáš. Jsi typicky troll, který nemá argumenty, pouze nálepky.
      Pochybuji , že jsi vůbec byl na vojně.

     • Ondra Mrklas
      22:09 01.11.2021

      Pro mě je dehonestace armády, když někdo vypravuje, že je tak slabá, že ji v podstatě nemusíme mít - to jste mimochodem mezi řádky sám napsal. Trochu netuším, kde jsem se přesně ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pro mě je dehonestace armády, když někdo vypravuje, že je tak slabá, že ji v podstatě nemusíme mít - to jste mimochodem mezi řádky sám napsal. Trochu netuším, kde jsem se přesně dojímal, ale to asi není nijak podstatné, když mi to nikdo jiný nevyčetl.

      A btw nebyl jsem na vojně, protože dneska musí mít člověk aspoň maturitu, aby ho tam vzali. Takže mi dejte půl roku a já vám pak napíšu osobní zkušenosti Xd
      Skrýt celý příspěvek

   • mudry.udrzbar
    12:23 01.11.2021

    videli sme ucinnost slavnych ruskych iskanderov v Karabachu....aj ked nepochybujem o tom, ze Rusi maju kvalitnejsie verzie, tak predstava, ze vojnu vybavia z Kaliningradu raketami ...
    Zobrazit celý příspěvek

    videli sme ucinnost slavnych ruskych iskanderov v Karabachu....aj ked nepochybujem o tom, ze Rusi maju kvalitnejsie verzie, tak predstava, ze vojnu vybavia z Kaliningradu raketami je usmevna...
    Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     17:42 01.11.2021

     Vy jste tam byl ?

     Vy jste tam byl ?

     • Ondra Mrklas
      22:11 01.11.2021

      Kdyby ty Iskandery byly tak mocné, jak vy tvrdíte, tak Ázerbajdžán už dávno neexistuje. Ale ouha, on tu pořád je a vyhrál, protože Arménci a jejich takticko-operační rakety ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Kdyby ty Iskandery byly tak mocné, jak vy tvrdíte, tak Ázerbajdžán už dávno neexistuje. Ale ouha, on tu pořád je a vyhrál, protože Arménci a jejich takticko-operační rakety nezasáhli nic moc jiného, než civilisty
      Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:27 31.10.2021

  Útok Ruska na Polsko není moc pravděpodobný, až takoví hazardéři Rusové nejsou. O něco větší nebo přinejmenším stejná je pravděpodobnost, že značně zmilitarizované Polsko bude mít ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Útok Ruska na Polsko není moc pravděpodobný, až takoví hazardéři Rusové nejsou. O něco větší nebo přinejmenším stejná je pravděpodobnost, že značně zmilitarizované Polsko bude mít pocit falešného sebevědomí a bude vůči EU i vůči svým sousedům volit silná slova na cokoliv, co mu nebude po chuti. I proto je žádoucí do obrany investovat a nezůstat příliš pozadu.
  Skrýt celý příspěvek

  • Oliver
   16:23 31.10.2021

   přesně tak, jediné kdy by polská armáda mohla zasahovat při zhroucení režimu na Ukrajině - pak by volili stejná slova jako Rusové na případnou ochranu Donbasu před čistkami, akorát ...
   Zobrazit celý příspěvek

   přesně tak, jediné kdy by polská armáda mohla zasahovat při zhroucení režimu na Ukrajině - pak by volili stejná slova jako Rusové na případnou ochranu Donbasu před čistkami, akorát by to byla spřízněná Lvovská oblast kde je silná polská menšina.
   Čistě prakticky vojensky, do boje jdou obvykle jen ty státy které mají nadbytek mladých mužů. A tím ani Polsko ani Rusko nedisponují u obou platí víceméně pokles bojeschopné populace. Ruská armáda by se to mohla pokusit vykrývat náborem z muslimských středoasijských republik a kavkazany.
   P.S: ostatně na téma demografické změny v RA by mohl být velmi zajímavý článek....
   Skrýt celý příspěvek

 • venator
  21:02 30.10.2021

  autor zapomíná že smlouva s Polskem v roce 1938 by neprošla i kvůli územním nároku Polska na Těšínsko. Navíc Polsko s Německem vazal Německo-polský pakt o neútočení podepsanou 26. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  autor zapomíná že smlouva s Polskem v roce 1938 by neprošla i kvůli územním nároku Polska na Těšínsko. Navíc Polsko s Německem vazal Německo-polský pakt o neútočení podepsanou 26. ledna 1934 v Berlíně ukončenou jednostranně ze strany Německa 28. dubna 1939 o této dohodě se moc nepíše a podvědomí o ní je mizivé oproti paktu Ribbentrop–Molotov podepsanou v Moskvě 23. srpna 1939 ukončenou napadením SSSR 22. června 1941
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   22:08 30.10.2021

   "o této dohodě se moc nepíše a podvědomí o ní je mizivé oproti paktu Ribbentrop–Molotov"
   To bude asi proto, že Polsko Německá smlouva o neútočení neobsahovala tajný dodatek o ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "o této dohodě se moc nepíše a podvědomí o ní je mizivé oproti paktu Ribbentrop–Molotov"
   To bude asi proto, že Polsko Německá smlouva o neútočení neobsahovala tajný dodatek o rozdělení sfér vlivu. A za druhé, dva roky před tím 25.7.1932 Polsko uzavřelo smlouvu o neútočení se SSSR. A to ke něco co je zvlášť mezi Rusofily prakticky neznámá věc. To je něco co se Ruská propaganda snaží vymazat.
   Skrýt celý příspěvek

   • infi
    22:27 30.10.2021

    jezismarja...proste mel smlouvu kazdy s kazdem a ani jedna se nedodrzela. Tot vse.

    jezismarja...proste mel smlouvu kazdy s kazdem a ani jedna se nedodrzela. Tot vse.

    • Jan Padesátýpátý
     22:52 30.10.2021

     infi:
     Tajný dodatek rusko-německé smlouvy o tom kdo napadne kterou zemi dodržen byl. Spolu zaútočili na Polsko, pak Německo zaútočilo na Západ, a Rusko přinutilo vydat svá území ...
     Zobrazit celý příspěvek

     infi:
     Tajný dodatek rusko-německé smlouvy o tom kdo napadne kterou zemi dodržen byl. Spolu zaútočili na Polsko, pak Německo zaútočilo na Západ, a Rusko přinutilo vydat svá území Finsko, Rumunsko a Pobaltí.
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      15:45 31.10.2021

      Poněkud zapomínáte na Curzonovu linii. Poláci, po svém vítězství nad bolševiky a Rižském miru, okupovali území západní Ukrajiny a Běloruska, za touto linií. A tak sem jim v roce ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Poněkud zapomínáte na Curzonovu linii. Poláci, po svém vítězství nad bolševiky a Rižském miru, okupovali území západní Ukrajiny a Běloruska, za touto linií. A tak sem jim v roce 1939 vrátilo.
      Tak to prostě v životě chodí.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:20 31.10.2021

      Cursonova linie byl pouze návrh, který ovšem Rusové neakceptovali, chtěli víc a dostali napráskánio u Varšavy.

      Cursonova linie byl pouze návrh, který ovšem Rusové neakceptovali, chtěli víc a dostali napráskánio u Varšavy.

     • Jan Padesátýpátý
      23:08 31.10.2021

      krllo:
      To je známá ruská manipulace fakty. Torong to vysvětlil, ale já to zpřesním po neznalé:

      Curzonovova linie byl britský návrh demarkační linie mezi Polskem a SSSR. Poláci s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      krllo:
      To je známá ruská manipulace fakty. Torong to vysvětlil, ale já to zpřesním po neznalé:

      Curzonovova linie byl britský návrh demarkační linie mezi Polskem a SSSR. Poláci s ní souhlasili, ale SSSR nikoli, linii překročil a táhl na Varšavu. To znamená, že Curzonovova linie nikdy nevstoupila v platnost.
      Poláci u Varšavy vyhráli, zatlačili sověty zpátky, a nakonec byl v roce 1921 podepsán Rižský mír (který dával sovětům méně území než odmítnutá Curzonovova linie).
      Hranice stanovená Rižským mírem byla respektována i polsko-sovětskou smlouvou o neútočení. Smlouvy byly porušeny až sovětským útokem v září 1939.
      Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:39 31.10.2021

      @ Krllo

      Najvac sa mi páči, ako ty a tebe podobní sa neustále oháňajú Curzonovou líniou, ale vôbec netušia, čo za líniu to bolo.... To nebola žiadna štátna hranica.... Na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Krllo

      Najvac sa mi páči, ako ty a tebe podobní sa neustále oháňajú Curzonovou líniou, ale vôbec netušia, čo za líniu to bolo.... To nebola žiadna štátna hranica.... Na slovenských diskusiách je to úplne, ale úplne rovnaké....
      Skrýt celý příspěvek

     • mudry.udrzbar
      12:28 01.11.2021

      Ján Paliga

      to je vysledok ruskej propagandy na internetovych diskusiach, facebooku a pod. jeden troll (napr. u nás Blaha) napise blbost a tisice jednoduchých ovečiek to opakuje...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ján Paliga

      to je vysledok ruskej propagandy na internetovych diskusiach, facebooku a pod. jeden troll (napr. u nás Blaha) napise blbost a tisice jednoduchých ovečiek to opakuje...
      Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:49 01.11.2021

      @ mudry.udrzbar


      ... keby len ten, ktorého meno sa nevyslovuje.... ;- Ale ako etalón stačí....

      @ mudry.udrzbar


      ... keby len ten, ktorého meno sa nevyslovuje.... ;- Ale ako etalón stačí....

    • SYN_
     10:39 31.10.2021

     To poněkud snižuje význam "papíru" a rozhodujícím by byla aktuální vůle smlouvy interpretovat a naplnit... Polsko ani ČSSR se nikoho napadnout nechystaly a tak by žádná obranná ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To poněkud snižuje význam "papíru" a rozhodujícím by byla aktuální vůle smlouvy interpretovat a naplnit... Polsko ani ČSSR se nikoho napadnout nechystaly a tak by žádná obranná smlouva spolupráci nepřekážela...
     Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     08:03 01.11.2021

     Smlouvu mezi SSSR a Japonskem obě tyto země dodržely.

     Smlouvu mezi SSSR a Japonskem obě tyto země dodržely.

     • Jura99
      09:29 01.11.2021

      nikoliv, SSSR zaútočil na Japonsko v srpnu 45, když předtím vypověděl dohodu o neútočení.

      nikoliv, SSSR zaútočil na Japonsko v srpnu 45, když předtím vypověděl dohodu o neútočení.

   • Tesil
    22:52 30.10.2021

    Podle nóty z 23.9.1938 zaslané Moskvou polské vládě mělo jakékoliv ohrožení svrchovanosti ČSR za následek zneplatnění Polsko-sovětské smlouvy z roku 1932 i přes to, že byla ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Podle nóty z 23.9.1938 zaslané Moskvou polské vládě mělo jakékoliv ohrožení svrchovanosti ČSR za následek zneplatnění Polsko-sovětské smlouvy z roku 1932 i přes to, že byla prodloužena.Jelikož k útoku na naše území došlo v říjnu 1938 nabylo toto zneplatnění platnost.
    Což je evidentně pro někoho neznámý fakt.
    Skrýt celý příspěvek

    • padre
     07:05 31.10.2021

     Jelikož v říjnu 1938 nedošlo k útoku Polska na ČSR ,ale k obsazení sporných území na Těšinsku obývaných polským obyvatelstvem ,a v zájmu jeho ochrany ,což Sovetský svaz ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jelikož v říjnu 1938 nedošlo k útoku Polska na ČSR ,ale k obsazení sporných území na Těšinsku obývaných polským obyvatelstvem ,a v zájmu jeho ochrany ,což Sovetský svaz uznal,nebyla Polsko - Sovětská smlouva z roku 1932 vypovězena ani zneplatněna.Což je známý fakt.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:20 31.10.2021

      padre: jakých sporných území ? Hranice byla sjednána smlouvou ve Spa a bylo agresí Polska, že smlouvu porušilo.

      padre: jakých sporných území ? Hranice byla sjednána smlouvou ve Spa a bylo agresí Polska, že smlouvu porušilo.

     • krllo
      15:56 31.10.2021

      Sporná území ? V polsko- československé válce 1919 o Těšínsko, obsadila naše armáda velkou část území, ale mezinárodní arbitráží nám byly určeny hranice, které Polsko uznalo. Po ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Sporná území ? V polsko- československé válce 1919 o Těšínsko, obsadila naše armáda velkou část území, ale mezinárodní arbitráží nám byly určeny hranice, které Polsko uznalo. Po Mnichovské dohodě, Polsko nedodrželo výsledek arbitráže a obsadilo další část Těšínská. Po 15.března 1939 Polsko obsadilo další naše území a to i na Slovensku.
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:06 01.11.2021

      Ale padre má pravdu. ČSR to území Polsku (a Maďarsku) odstoupila na základě Mnichovské dohody. nejednalo se o žádný polský útok na ČSR.

      Ale padre má pravdu. ČSR to území Polsku (a Maďarsku) odstoupila na základě Mnichovské dohody. nejednalo se o žádný polský útok na ČSR.

     • Jura99
      09:13 01.11.2021

      GlobeElement: nesmysl, mnichovská dohoda řešila jen odstoupení sudetského pohraničí. Maďarům se odstupovalo podle vídeňské arbitráže a Poláci zkrátka jen poslali nótu, že buď ...
      Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: nesmysl, mnichovská dohoda řešila jen odstoupení sudetského pohraničí. Maďarům se odstupovalo podle vídeňské arbitráže a Poláci zkrátka jen poslali nótu, že buď Těšínsko opustíme do určitého data a nebo ....
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:48 01.11.2021

      Oprava - nároky Polaka nebyly v textu Mnichovské dohody, ale byly součástí vyjednávání o odstoupení pohraničí a byly i součástí vyjednávání v Mnichově. V textu dohody nebyly jen ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Oprava - nároky Polaka nebyly v textu Mnichovské dohody, ale byly součástí vyjednávání o odstoupení pohraničí a byly i součástí vyjednávání v Mnichově. V textu dohody nebyly jen proto, že čs a polská strana dostaly lhůtu 3 měsíců na definitivní dohodu, pokud by k ní nedošlo, měla o tom rozhodnout arbitráž (= tytéž státy, jako v Mnichově).
      Polsko, pravděpodobně vedeno obavou, že ho předběhne Německo, požadovalo plebiscit v pohraničních oblastech s tím, že pokud bude Těšínsko, Fryšták a Bohumín odstoupeny bez plebiscitu, nebude žádat další území a ani plebiscit na jiných územích. A za to zaručovalo neutralitu v případném československo - německém válečném konfliktu.

      Zajímavé je, že jinak jednal prezident Polské republiky y jinak ministr zahraničí. Byla to hra na hodného a zlého policajta.

      Takže, Polsko se určitě přiživilo na hrozícím konfliktu ČSR s Německem, ale nenapadlo nás vojensky a tedy polský postup nebyl porušením polsko-sovětské smlouvy o neútočení.
      Skrýt celý příspěvek

     • mudry.udrzbar
      12:32 01.11.2021

      GlobeElement

      To nie je uplna pravda, Polsko obsadzovalo viacere uzemia aj na Slovensku a to take, ktore vobec neboli sporne (jasne dana hranica Uhorska a Polska) a nezili na nich ...
      Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement

      To nie je uplna pravda, Polsko obsadzovalo viacere uzemia aj na Slovensku a to take, ktore vobec neboli sporne (jasne dana hranica Uhorska a Polska) a nezili na nich prakticky ziadni Poliaci.

      https://sk.wikipedia.org/wiki/...
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:41 01.11.2021

      OK, údržbáři, ale to se stalo o rok dřív.

      OK, údržbáři, ale to se stalo o rok dřív.

   • krllo
    15:18 31.10.2021

    A kdo vám vymazal znalost pravopisu ?

    A kdo vám vymazal znalost pravopisu ?

  • krllo
   15:40 31.10.2021

   Pilsudski, jako zakladatelPolské socialistické strany, si musel s Hitlerem rozumět. Po jeho úmrtí nechal Hitler za Pilsudského sloužit zádušní mši. 18.května 1935 v katedrále ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pilsudski, jako zakladatelPolské socialistické strany, si musel s Hitlerem rozumět. Po jeho úmrtí nechal Hitler za Pilsudského sloužit zádušní mši. 18.května 1935 v katedrále sv.Hedviky v Berlíně.
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    18:23 31.10.2021

    Klasická trolí lež. Skutečnost je taková, že Hitler sice za Pilskudského skutečnšě nechal sloužit mši, ale proto, že jej uznával jako důstojníka z 1 sv. války. Pilsudský stejný ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Klasická trolí lež. Skutečnost je taková, že Hitler sice za Pilskudského skutečnšě nechal sloužit mši, ale proto, že jej uznával jako důstojníka z 1 sv. války. Pilsudský stejný sentiment nesdílel. Aspoň ale, že už tu nepíšeš, že byl Hitler na Pilsudského pohřbu.
    Skrýt celý příspěvek

   • padre
    21:24 31.10.2021

    Pan Pilsudski si rozuměl především s ruskými revolucionaŕi,protože byl jedním z nich.Jeho bratr spolu s bratrem V.I Lenina organizoval atentát na cara Alexandra a sám Pilsudski byl ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Pan Pilsudski si rozuměl především s ruskými revolucionaŕi,protože byl jedním z nich.Jeho bratr spolu s bratrem V.I Lenina organizoval atentát na cara Alexandra a sám Pilsudski byl spolužákem Dzeržinskeho z gymnázia.Nejlépe si Hitler rozuměl se Stalinem,Stalin Hitlerovi gratulovat k dobytí Paříže a sám Hitler tvrdil ,že by po dobytí SSSR nejradši ponechal Stalina ve vedení ,protože ten jediný to s Rusy umí..Už jsem tu jednou o Těšínsku psal,takže znova.Česky Zemský národní výbor pro Slezsko byl založen 30.října 1918 v Ostravě,32členný výbor byl sestaven ze zástupců českých politických stran dle výsledku voleb do Říšské rady v roce 1911.Tento český výbor se s polskou Radou Narodowou dla Ksiezstva Ciesinskiego ve dnech 2 a 5 listopadu 1918 dohodl na úmluvě o demarkační linii dle ,,národnostního složení obecních zastupitelstev na Těšínsku,,.Místní politické reprezentace se bez problému domluvily.Problémy vytvořily až centrální orgány ČSR a Polska.Masaryk kvůli Těšinskemu Slezsku komunikoval s Ignacy Paderewskim ,představitelem Polského národního výboru ve Spojených státech a pozdějším předsedou polské vlády.V novoročním projevu 1919 řekl Masaryk že ,,vycházeje z českého historického práva je problém na Těšinsku nepatrný a já sám jsem vždy ochoten jednat s polskou stranou o hraničních korekturách..,
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:27 01.11.2021

     různé místní výbory se sešly i v Sudetech a pozakládaly všelijaké jepičí republičky. Proto výbor v Těšíně neměl žádnou valnou hodnotu. Výchozím bodem vytyčení hranic byl nepochybně ...
     Zobrazit celý příspěvek

     různé místní výbory se sešly i v Sudetech a pozakládaly všelijaké jepičí republičky. Proto výbor v Těšíně neměl žádnou valnou hodnotu. Výchozím bodem vytyčení hranic byl nepochybně status quo a Těšínsko i Bílsko bylo součástí Zemí koruny české od 14. století. Proto měl být postoj ČSR jasný a poměrně tvrdý. Bohužel Češi zase šli na kompromis a Bílsko s půlkou Těšínska odevzdali, aby byl klid.
     Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:32 01.11.2021

      Bohužel se v otázce Těšínska mýlíte.Masaryk o budoucnosti Těšínska hovořil často s polským ,tehdy ještě exilovým politikem Romanem Dnowskim.Zamýšleli výměnu celého Těšínska za ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Bohužel se v otázce Těšínska mýlíte.Masaryk o budoucnosti Těšínska hovořil často s polským ,tehdy ještě exilovým politikem Romanem Dnowskim.Zamýšleli výměnu celého Těšínska za severozapadnějši Ratibořsko(Raciborz).Už 10.9. 1918 při jednání odpověděl Masaryk na Dmowského požadavek celého Těšínska slovy:,,nic proti odstoupení celého Těšínska Polsku, pokud budoucímu Československu případne Ratibořsko a budou chráněny a zabezpečeny naše uhelné doly…,,
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:19 02.11.2021

      padre: Dnowski byl představitel pro-Dohodově orientovaného Polska a Pilsudski byl orientovaný pro Centrální mocnosti (dokud neprohrály). Hádejte kdo z obou pánů měl v poválečném ...
      Zobrazit celý příspěvek

      padre: Dnowski byl představitel pro-Dohodově orientovaného Polska a Pilsudski byl orientovaný pro Centrální mocnosti (dokud neprohrály). Hádejte kdo z obou pánů měl v poválečném Polsku hlavní slovo ? S Masarykem se skutečně bavili, podle dokumentů i o Těšínsku, ale řekli si, že ani jedna země nepodnikne jednostranné kroky, bez vědomí druhé a že po válce naleznou společnou shodu na sporných bodech. Tak to jak víme nedopadlo, Polsko ihned okupovalo tuto část dosavadního Českého království, proto tam došlo ke známe sedmidenní válce.
      Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   23:36 31.10.2021

   Ani by som nepovedal, že by zmluva neprešla kvôli Tešínsku.

   V skutočnosti by neprešla kvôli ZSSR. ZSSR malo nároky voči Poľsku a prípadné spojenectvo ČSR s Poľskom by znamenalo ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ani by som nepovedal, že by zmluva neprešla kvôli Tešínsku.

   V skutočnosti by neprešla kvôli ZSSR. ZSSR malo nároky voči Poľsku a prípadné spojenectvo ČSR s Poľskom by znamenalo pomáhať Poľsku, ak by bolo napadnuté. A ČSR vďaka prosovietskemu Benešovi nemala záujem zavliecť sa do prípadného konfliktu so ZSSR. Podrobnejšie je to rozpísané Piotr Maciej Majewski: Bojovat, či ustoupit? (Možnosti obrany Československa na podzim 1938). ČSR sama ponúkla Tešínsko 26.09.1938 poľskej vláde výmenou za neutralitu v prípadnom československo-nemeckom konflikte.
   Skrýt celý příspěvek

 • AlexWriter
  19:41 30.10.2021

  Autor má dobré argumenty, ale v jednom podstatném detailu se fatálně mýlí. V Čechách nelze nic jako "účinně přesvědčit veřejnost". Můžeme udělat zázraky, ale tohle prostě ne.

  Autor má dobré argumenty, ale v jednom podstatném detailu se fatálně mýlí. V Čechách nelze nic jako "účinně přesvědčit veřejnost". Můžeme udělat zázraky, ale tohle prostě ne.

 • krllo
  10:45 30.10.2021

  Nechci Polákům radit, ale jistě by bylo dobré, kdyby uspořádali referendum o tom zda masivně zbrojit nebo masivně investovat do zdravotnictví.

  Nechci Polákům radit, ale jistě by bylo dobré, kdyby uspořádali referendum o tom zda masivně zbrojit nebo masivně investovat do zdravotnictví.

  • Pavel1
   12:03 30.10.2021

   To bys měl poradit především rusákům.

   To bys měl poradit především rusákům.

   • krllo
    14:36 30.10.2021

    Až tady budou mit Rusové podobný článek, tak rád vyhovim tvému přání.

    Až tady budou mit Rusové podobný článek, tak rád vyhovim tvému přání.

    • Jan Padesátýpátý
     14:43 30.10.2021

     dovol mi abych pro tebe rozklíčoval co měl Pavel 1 na mysli:
     je obtížné masivně investovat do zdravotnictví v situaci, kdy váš soused masivně zbrojí a současně napadá své sousedy

     dovol mi abych pro tebe rozklíčoval co měl Pavel 1 na mysli:
     je obtížné masivně investovat do zdravotnictví v situaci, kdy váš soused masivně zbrojí a současně napadá své sousedy

     • krllo
      15:01 30.10.2021

      Který soused Polska masivně zbroji a napadá své sousedy ?

      Který soused Polska masivně zbroji a napadá své sousedy ?

     • HEKTOR
      15:14 30.10.2021

      krllo - slovensko :)

      krllo - slovensko :)

     • krllo
      17:06 30.10.2021

      Můžeš nějak specifikovat to masivni zbrojení ? Jak vypadá v tvé hlavě. Kolik modernich tanků,letadel atd.

      Můžeš nějak specifikovat to masivni zbrojení ? Jak vypadá v tvé hlavě. Kolik modernich tanků,letadel atd.

     • Jan Padesátýpátý
      23:15 30.10.2021

      krllo:
      Aspoň že nerozporuješ, že Rusko napadá své sousedy. Někdy vypadají diskuze s proruskými diskutéry jako by Krym nebyl anektován Ruskem ale USA.

      Opravdu nic nevíš o ruském ...
      Zobrazit celý příspěvek

      krllo:
      Aspoň že nerozporuješ, že Rusko napadá své sousedy. Někdy vypadají diskuze s proruskými diskutéry jako by Krym nebyl anektován Ruskem ale USA.

      Opravdu nic nevíš o ruském zbrojení?
      v posledních 10 letech jde 4-6% ruského rozpočtu na zbrojení + další skryté peníze v kapitolách pro ostatní ministerstva
      v Polsku je to do 2%

      Navíc je v Rusku militarismus propagován státem
      https://radiozurnal.rozhlas.cz...
      Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      16:12 31.10.2021

      Brebto, kdo anektoval severni Kypr, Kosovo, rozbil Libyi, napadl Syrii...?
      Krym v SSSR Chrusčov přičlenil k Ukrajinské SR.
      Ale po rozpadu SSSR byla jiná situace, AR Krym několikrát ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Brebto, kdo anektoval severni Kypr, Kosovo, rozbil Libyi, napadl Syrii...?
      Krym v SSSR Chrusčov přičlenil k Ukrajinské SR.
      Ale po rozpadu SSSR byla jiná situace, AR Krym několikrát žádala Kyjev o vyhlášení referenda, které by o Krymu rozhodlo, zvláště, když 80% obyvatel Krymu byli Rusové. To referendum bylo přislíbeno, ale nic. Po puči v Kyjevě ( Majdan) se Krym rozhodl jít vlastní cestou a po referendu vyhlásil samostatnost. Protože by se sám neudržel proti vojenské síle ukrajinských nacistů a banderovců, tak požádal o připojení k Rusku. To je ta tva anexe..A teď napiš něco o vzepětí demokracie v Kosovu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:24 31.10.2021

      Krllo proč lžeš?

      Krllo proč lžeš?

     • padre
      22:16 31.10.2021

      No to i sudeťaci požádali o pomoc Hitlera a žádali připojení k Reichu.A referendum v Sudetech by vyhráli suverénně.Takže podle pana Krlla je připojení Sudet i Krymu totéž a zcela v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      No to i sudeťaci požádali o pomoc Hitlera a žádali připojení k Reichu.A referendum v Sudetech by vyhráli suverénně.Takže podle pana Krlla je připojení Sudet i Krymu totéž a zcela v pořádku.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      23:19 31.10.2021

      krllo:
      Máš evidentně problémy se zeměpisem:
      Polsko nezbrojí, protože by se cítilo ohroženo Tureckem, ale protože se cítí ohroženo Ruskem.

      Mimochodem, Turecko Kypr neanektovalo, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      krllo:
      Máš evidentně problémy se zeměpisem:
      Polsko nezbrojí, protože by se cítilo ohroženo Tureckem, ale protože se cítí ohroženo Ruskem.

      Mimochodem, Turecko Kypr neanektovalo, ale vytvořilo tam neuznávaný loutkový stát ve stylu Abcházie nebo Osetie.
      Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:54 31.10.2021

      @ Krllo

      "Krym v SSSR Chrusčov přičlenil k Ukrajinské SR."

      To ťažko....

      "Krym rozhodl jít vlastní cestou a po referendu vyhlásil samostatnost. "

      Zaujímavé, ako to šlo, keď je to ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Krllo

      "Krym v SSSR Chrusčov přičlenil k Ukrajinské SR."

      To ťažko....

      "Krym rozhodl jít vlastní cestou a po referendu vyhlásil samostatnost. "

      Zaujímavé, ako to šlo, keď je to prospešné pre RF.... Čo bolo prospešné pre Čečensko, skončilo to nakoniec pre nich krvavo.... Zaujímavé, že sa nezastávaš ich práv na slobodu.... Treba používať rovnaký meter, a nie, ako sa ti hodí....

      Puč v Kyjeve?

      Takže masívne zabíjanie jednotkami Berkut, predtým masové únosy ľudí, ktorí protestovali proti svojmu ožobračovaniu prezidentom Janukovičomm to má byť puč? A nie je puč skôr ísť proti životu občanov svojej krajiny?
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:09 01.11.2021

      Krllo, tu lež o Chruščovově přičlenění Krymu už jsme vyvraceli několikrát a fakt jsme na to nezapomněli, tam už se přestaň ztrapňovat.

      Krllo, tu lež o Chruščovově přičlenění Krymu už jsme vyvraceli několikrát a fakt jsme na to nezapomněli, tam už se přestaň ztrapňovat.

    • Pavel1
     16:32 30.10.2021

     A o čem je ten článek, žáku krllo? O polácích A rusácích.

     A o čem je ten článek, žáku krllo? O polácích A rusácích.

     • krllo
      17:10 30.10.2021

      Profesore já jsem ptal kolegy, který soused Polska masivně zbrojí. Tebe jsem se na nic neptal :-D

      Profesore já jsem ptal kolegy, který soused Polska masivně zbrojí. Tebe jsem se na nic neptal :-D

     • Pavel1
      20:08 30.10.2021

      Evidentně jsi úplně mimo, protože už ani nevíš na koho a na co reaguješ, žáku krllo.

      Evidentně jsi úplně mimo, protože už ani nevíš na koho a na co reaguješ, žáku krllo.

     • Torong
      18:25 31.10.2021

      Co se tu rozkřikuješ?

      Co se tu rozkřikuješ?

    • Torong
     22:13 30.10.2021

     krllo... Proč ze sebe opét děláš debila? Až se ro Ruské zdravotnoctví dostane aspoň na úroveň toho Polského, bude to pro Rusy největší pokrok od doby vynalezení ohně... Absolutně ...
     Zobrazit celý příspěvek

     krllo... Proč ze sebe opét děláš debila? Až se ro Ruské zdravotnoctví dostane aspoň na úroveň toho Polského, bude to pro Rusy největší pokrok od doby vynalezení ohně... Absolutně nechápu proč tady dáváš tak trapné pokusy.... To v Pitěru nemají nikoho lepšího?
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      16:00 31.10.2021

      Ty ho ze sebe neděláš

      Ty ho ze sebe neděláš

     • Torong
      18:26 31.10.2021

      Ne nedělám. Nepíšu vlastizrádné lži na internetu. Ty je navíc píšeš tak debilně, že jsou ti okamžitě vyvráceny.

      Ne nedělám. Nepíšu vlastizrádné lži na internetu. Ty je navíc píšeš tak debilně, že jsou ti okamžitě vyvráceny.

     • Ján Paliga
      23:49 31.10.2021

      @ Krllo

      Какая сегодня погода в Санкт-Петербурге?

      @ Krllo

      Какая сегодня погода в Санкт-Петербурге?

  • Ján Paliga
   23:47 31.10.2021

   Na Slovensku "investujeme" do zdravotníctva neskutočné sumy a výsledok nevidno.... lepšie by bolo hádzať prašule vidlami rovno z okna.... Máš dojímavú starostlivosť o zdravotnícvo ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Na Slovensku "investujeme" do zdravotníctva neskutočné sumy a výsledok nevidno.... lepšie by bolo hádzať prašule vidlami rovno z okna.... Máš dojímavú starostlivosť o zdravotnícvo v Poľsku, ale prečo nemáš rovnakú starostlivosť o zdravotnícku starostlivosť napríklad v RF? RF, ktorá sa hrdí víťazstvom vo vojne a v realite má víťaz nižšiu životnú úroveň ako porazený.... Kto teda v skutočnosti je ten porazený? Som zvedavý, či nám to tu napíšeš....
   Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  23:39 29.10.2021

  Ale veď to by sa dalo veľmi jednoducho vyriešiť ak by česká vojenská jednotka bola súčasťou predsunutej prítomnosti (eFP) v Poľsku a potom by bola Vaša dilema vyriešená nakoľko ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ale veď to by sa dalo veľmi jednoducho vyriešiť ak by česká vojenská jednotka bola súčasťou predsunutej prítomnosti (eFP) v Poľsku a potom by bola Vaša dilema vyriešená nakoľko jedna z hlavných úloh eFP je preukázať pripravenosť členských štátov NATO reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby v súlade s čl. 5 Severoatlantickej zmluvy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Double
  23:38 29.10.2021

  S poliakmi nemame historicky najlepsie skusenosti. A ani teraz sa nespravaju obzvlast priatelsky, vid. roztrzka s CR ohladom tazenia uhlia, rozne kecy o tom, ze im Cesi dlzia 400 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S poliakmi nemame historicky najlepsie skusenosti. A ani teraz sa nespravaju obzvlast priatelsky, vid. roztrzka s CR ohladom tazenia uhlia, rozne kecy o tom, ze im Cesi dlzia 400 hektarov pody atd.

  Ak sa chcu hrat na velmoc a zbrojit proti rusom tak nech sa paci. Ale nas by do toho zatahovat nemuseli. Ja by som skor uprednostnil vacsiu kooperaciu v ramci S3, tj. Slovensko, Cesko a Rakusko.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   00:08 30.10.2021

   V roce 1938 jsme s nimi měli ještě špatnější zkušenosti. A bylo chybou obou stran, že se přes vzájemné neshody nedokázaly domluvit na společné obraně. Pak by vůbec nemuselo dojít ...
   Zobrazit celý příspěvek

   V roce 1938 jsme s nimi měli ještě špatnější zkušenosti. A bylo chybou obou stran, že se přes vzájemné neshody nedokázaly domluvit na společné obraně. Pak by vůbec nemuselo dojít ke 2. sv. válce.
   Skrýt celý příspěvek

   • Double
    00:16 30.10.2021

    Poliaci ziadnu dohodu nechceli. Mali uplne ine ciele nez my, tak ako aj teraz.

    Poliaci ziadnu dohodu nechceli. Mali uplne ine ciele nez my, tak ako aj teraz.

    • Jan Padesátýpátý
     02:50 30.10.2021

     Přesně o tom mluvím. Byla to chyba, nespojit své síly, stejná chyba by to byla dnes.

     Přesně o tom mluvím. Byla to chyba, nespojit své síly, stejná chyba by to byla dnes.

     • Jura99
      08:27 30.10.2021

      jak se chces spojovat s nekym, kdo nechce ?

      jak se chces spojovat s nekym, kdo nechce ?

     • Jan Padesátýpátý
      14:45 30.10.2021

      Jura99:
      Přesně o tom mluvím. Je to chyba nechtít se spojit kvůli relativně malým sporům, pokud existuje možnost že oba státy budou spolknuty třetí stranou

      Jura99:
      Přesně o tom mluvím. Je to chyba nechtít se spojit kvůli relativně malým sporům, pokud existuje možnost že oba státy budou spolknuty třetí stranou

    • SYN_
     10:48 31.10.2021

     Nu ano, OBĚ strany musí projevovat pochopení situace a vůli překonat rozmíšky pokud jde o skutečně vážné otázky. Můžeme se tu přít zda je rozumné vůbec rozmíšky dopustit ale v ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nu ano, OBĚ strany musí projevovat pochopení situace a vůli překonat rozmíšky pokud jde o skutečně vážné otázky. Můžeme se tu přít zda je rozumné vůbec rozmíšky dopustit ale v případě války by mělo být uvažování jiné.
     Pokud by situace nevypadala totálně beznadějně, bylo by nepodpoření Polska nejen nesprávné, ale i hloupé...
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      16:14 31.10.2021

      Je to vůle Polska.

      Je to vůle Polska.

   • flanker.jirka
    11:35 30.10.2021

    Jan55.
    "Pak by vůbec nemuselo dojít ke 2. sv. válce."
    Tohle hodně pobavilo :-)

    Jan55.
    "Pak by vůbec nemuselo dojít ke 2. sv. válce."
    Tohle hodně pobavilo :-)

    • Torong
     22:15 30.10.2021

     Je fajn, že tě pobaví fakticky správné komentáře...

     Je fajn, že tě pobaví fakticky správné komentáře...

     • flanker.jirka
      23:40 30.10.2021

      Torong
      Tak že naše případné spojenectví s Polskem by zastavilo Hitlera v budování třetí říše?
      Polsko mělo uzavřené smlouvy jak s Německem tak se SSSR. Nás považovali za póvl a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Tak že naše případné spojenectví s Polskem by zastavilo Hitlera v budování třetí říše?
      Polsko mělo uzavřené smlouvy jak s Německem tak se SSSR. Nás považovali za póvl a slepenec, který si chtěli s Maďarskem rozdělit. S takovou zemi se tehdejší ČSR těžko mohla spojovat. Zkuste si něco zjistit jakým způsobem se Poláci chovali k židům, kteří naopak u nás žili bez perzekuci.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      23:45 30.10.2021

      Torong
      Nějak zspominate kdo všechno nás hitlerovi prodal a Polákům také nepomohl při jejich obraně. V této diskusi se totiž zapomíná na zkušenosti Poláků díky kterým si raději ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Nějak zspominate kdo všechno nás hitlerovi prodal a Polákům také nepomohl při jejich obraně. V této diskusi se totiž zapomíná na zkušenosti Poláků díky kterým si raději budují silnou armádu, mají v paměti nejen chování Němců a Rusů ale i Britů a Francouzů na podzim 1939.
      Skrýt celý příspěvek

     • padre
      07:09 31.10.2021

      No tak především nás prodal pan Beneš.

      No tak především nás prodal pan Beneš.

     • flanker.jirka
      08:46 31.10.2021

      padre
      Zksute si najít ke shlédnutí tento dokument francouzské televize. Je tam popsaná plíživá cesta k paktu molotov ribentrop prakticky od roku 1934. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      padre
      Zksute si najít ke shlédnutí tento dokument francouzské televize. Je tam popsaná plíživá cesta k paktu molotov ribentrop prakticky od roku 1934.
      https://www.csfd.cz/film/68137...
      Skrýt celý příspěvek

     • padre
      13:30 31.10.2021

      Pokud má nějaký národ svůj samostatný stát a kvalitní politickou reprezentaci a je odhodlán ho bránit, tak jej přece nemůže nikdo cizi prodat! To je pouze hloupá výmluva podepřená ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pokud má nějaký národ svůj samostatný stát a kvalitní politickou reprezentaci a je odhodlán ho bránit, tak jej přece nemůže nikdo cizi prodat! To je pouze hloupá výmluva podepřená spoustou z prstu vycucaných argumentů. Selhala politická reprezentace a samotná idea tohoto státu.Víc než polovina občanů zkrátka nebrala tento stát za svůj.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:18 31.10.2021

      padre: děláte v tomto celkem nesprávné závěry. Do ČSR se tehdy opřel vojensky nejsilnější stát světa a smluvní spojenec si našel cestu, jak nedostát svým závazkům. Severní soused ...
      Zobrazit celý příspěvek

      padre: děláte v tomto celkem nesprávné závěry. Do ČSR se tehdy opřel vojensky nejsilnější stát světa a smluvní spojenec si našel cestu, jak nedostát svým závazkům. Severní soused se rovněž přihlásil o kořist, protože ve své slepé nevědomosti nepochopil, že si na něj také někdo brousí zuby. Prezident Beneš měl solidní zkušenosti a i bez křišťálové koule docela přesně odhadl budoucí vývoj a zachoval se správně. Nakonec se především on zasloužil, že ČSR byla obnovena v původních hranicích (bez autonomní PR), zatímco všichni ostatní aktéři vlastně ani netušili, že si vyšlapali cestu ke ztrátě mnohem větší. Německo prohrálo válku, ztratilo značnou část území a 10% obyvatel zahynulo, FR kapitulovala a ztratila pozici velmoci, VB ztratila kolonie i pozici velmoci, Polsko bylo poraženo, zahynulo 30% obyvatel a přišlo o polovinu území. Komu tedy selhala idea státu ?
      Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      15:01 31.10.2021

      Jura99:
      Beneš neměl křišťálovou kouli a neměl šanci odhadnout co se v budoucnosti stane.

      Jura99:
      Beneš neměl křišťálovou kouli a neměl šanci odhadnout co se v budoucnosti stane.

     • Jura99
      18:26 31.10.2021

      Jan Padesátýpátý: politickou intuici měl Beneš velmi dobrou. Na nebezpečí nacismu upozorňoval už v polovině 30tých let a celkem správně i řekl, co bude následovat po Mnichovu - ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý: politickou intuici měl Beneš velmi dobrou. Na nebezpečí nacismu upozorňoval už v polovině 30tých let a celkem správně i řekl, co bude následovat po Mnichovu - "Bylo by ode mne lehkomyslné, kdybych chtěl vésti národ na jatka v této chvíli, v izolované válce.....To, co nyní přichází, je však jen začátek velké evropské tragédie. Nechtějí nyní bojovat společně s námi a za lepších okolností; budou muset bojovat těžce a za nás, až my bojovat nebudeme moci. Dostanou všichni těžkou odplatu."
      Skrýt celý příspěvek

     • padre
      21:44 31.10.2021

      Pan Beneš pouze zbaběle utekl a nechal občany své země napospas nacistům.Beneš byl v mezinárodních diplomatických kruzích naprosto neoblíbený a zejména jeho vinou byla ČSR roku ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pan Beneš pouze zbaběle utekl a nechal občany své země napospas nacistům.Beneš byl v mezinárodních diplomatických kruzích naprosto neoblíbený a zejména jeho vinou byla ČSR roku 1938 znepřátelená se všemi svými sousedy.Byl špatný jako ministr zahraničí a ještě horší jako prezident.Samozřejmě že idea Československého státu zcela selhala.Co po 100 letech zbylo z původního Československa?
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:13 01.11.2021

      Beneš byl pomstychtivý a psychicky narušený člověk, který svou vlastní manželku přiměl, aby si změnila jméno podle holky, která se s ním rozešla. Před nacisty utekl když předtím ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Beneš byl pomstychtivý a psychicky narušený člověk, který svou vlastní manželku přiměl, aby si změnila jméno podle holky, která se s ním rozešla. Před nacisty utekl když předtím odevzdal zemi nepříteli a následně ji na stříbrném podnosu předal další diktatuře.
      Byl to Zeman třicátých let.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:22 01.11.2021

      padre: nesmyslný názor. Beneš odešel do exilu úplně stejně, jako odešli Sikorski, de Gaulle, Hakon, Petr II., a mnozí další. Kdyby to neudělali, Hitler by se potěšil a osobně si je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      padre: nesmyslný názor. Beneš odešel do exilu úplně stejně, jako odešli Sikorski, de Gaulle, Hakon, Petr II., a mnozí další. Kdyby to neudělali, Hitler by se potěšil a osobně si je oběsil (jak prohlásil že udělá Benešovi) a boji proti nacismu by nijak neprospěli. ČSR se sice rozpadla, ale to neznamená, že by byla méně pevná než jiné vícenárodní státy jako Belgie, Španělsko nebo Británie. Rozdíl byl v tom, že Češi zkrátka nikoho k ničemu nenutí, když Slováci chtěli, tak stačilo říct. Na příkladu Katalánska můžeme vidět, že stát může držet pohromadě pod nátlakem. Ale to snad chceme ? Když si Slováci chtěli udělat svůj mafiánský stát, tak ho zkrátka měli.
      Jinak ČSR byla znepřátelená se sousedy, protože všechno s výjimkou Rumunska to byly totalitní státy. Mít s nimi dobré vztahy je asi stejná utopie, jako požadovat po dnešním Polsku, aby se kamarádilo s Ruskem.
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:02 01.11.2021

      Beneš abdikoval. De Gaulle ne. Srovnáváš hrušky a jablka.

      ČSR byla slepencem národů, které tam nechtěl být a když Slovensko požadovalo autonomii, bylo opakovaně odmítáno, což ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Beneš abdikoval. De Gaulle ne. Srovnáváš hrušky a jablka.

      ČSR byla slepencem národů, které tam nechtěl být a když Slovensko požadovalo autonomii, bylo opakovaně odmítáno, což vyvrcholilo v roce 1939 vyhlášením autonomie a krátkou okupací Slovenska Čechy vedenou československou armádou (tzv Homolův puč).

      Tolik k tomu, jak Češi nikoho v ničemu nenutili.

      Slováci v ČSR nechtěli být, Poláci v ČSR nechtěli být, ani Rusíni, ani Němci, ani Maďaři. A to už od roku 1918.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:57 01.11.2021

      GlobeElement: žvásty. Za celou dobu ČSR neproběhlo ani jedno referendum, aby se dal prostor k vyjádření mlčící většině. Obdoba o těch menšinách se dá tvrdit např. i o tehdejším ...
      Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: žvásty. Za celou dobu ČSR neproběhlo ani jedno referendum, aby se dal prostor k vyjádření mlčící většině. Obdoba o těch menšinách se dá tvrdit např. i o tehdejším Polsku, kde byli nespokojeni Ukrajinci (Bandera už před válkou se svými lidmi prováděli atentáty na polské úředníky), Bělorusové a nakonec ani Poláci se Židy, na které prováděli pogromy. ČSR proti tomu byla oázou svobody a demokracie, pokud jde o Slováky, ti budou nespokojení pokaždé a se vším, tenkrát ale neměli potenciál na samostatný stát, neměli na to dostatek vzdělaných lidí, nic na tom nemění, že pár křiklounů kolem Hlinky si myslelo, že sami udělají díru do světa, druhé Švajčiarsko. Tento názor je neopustil dodneška, jen bohužel ta díra do světa se nějak nedostavuje.
      Homolův puč si vysvětluješ chybně, jednak nešlo o puč, to je dobová terminologie, která by dnes nefungovala. Šlo o omezenou policejní akci, nikomu nebyl zkřiven vlas. Sám gen. Homola byl vlastenec, konec konců jej Němci popravili.
      Skrýt celý příspěvek

     • mudry.udrzbar
      13:02 01.11.2021

      GlobeElement

      Beneš vyvoj udalosti odhadol uplne presne, po Mnichovskej zrade verejne vyhlasoval, ze to aj tak nemoze skoncit inak ako vojnou Nemecka proti "spojencom" ČSR ...
      Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement

      Beneš vyvoj udalosti odhadol uplne presne, po Mnichovskej zrade verejne vyhlasoval, ze to aj tak nemoze skoncit inak ako vojnou Nemecka proti "spojencom" ČSR Francuzska a Anglicka a ČSR nebude ta, na ktoru sa bude hadzat vina za rozputanie vojny.

      "Slováci v ČSR nechtěli být, Poláci v ČSR nechtěli být, ani Rusíni, ani Němci, ani Maďaři. A to už od roku 1918."

      To je uplne milne zovseobecnenie, až blbost. To, ze Slovaci ziadali autonomiu podla pittsburskej dohody urcite neznamenalo, ze by nechceli byt v CSR. Ved inu alternativu ani nemali. V 38 prebehla mobilizacia na Slovensku ukazkovo a dokonca aj za podpory HSĽS. Po Mnichove bola situacia ina, ale to to už ČSR de facto neexistovala. Že by v ˇČSR nechceli byt Rusini, tak to uz je uplny vymysel.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      14:42 01.11.2021

      mudry.udrzbar napsal: "Beneš vyvoj udalosti odhadol uplne presne"

      Beneš nic neodhadnul, Beneš jenom doufal. Beneš neviděl Hitlerovi do hlavy, z toho jak Hitler před válkou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      mudry.udrzbar napsal: "Beneš vyvoj udalosti odhadol uplne presne"

      Beneš nic neodhadnul, Beneš jenom doufal. Beneš neviděl Hitlerovi do hlavy, z toho jak Hitler před válkou vystupoval jako mírotvorce se nedalo předpokládat, že se Hitler pokusí ovládnout Evropu.
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:58 01.11.2021

      Ale no tak, pánové, preference národnostních menšin v ČSR se projevovala ve volbách. Jasně profitovaly strany požadující autonomii (o nezávislosti se neodvažovaly hovořit). Rusíni ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ale no tak, pánové, preference národnostních menšin v ČSR se projevovala ve volbách. Jasně profitovaly strany požadující autonomii (o nezávislosti se neodvažovaly hovořit). Rusíni nadto masově hlasovali pro komunisty. ČSR národnostní politiku jasně nezvládala.

      Německy hovořící oblasti obsadila ČSR násilím v roce 1919, maďarsky hovořící po vítězné válce s Maďarskem, polsky hovořící opět obsadila čs armáda, Zakarpatskou Rus ne, pokud nepočítáme válku s Maďarskem, ale ta měla v ústavě slíbenou autonomii, kterou nedostala a většinu pro připojení k ČSR poskytla rusínská menšina v USA. To vcelku jasně ukazuje na nadšení, s jakým jiné národy vstupovaly do ČSR.

      Důvodem snahy o odtržení od ČSR nebyl politický systém dané země, ale národnostní definice.
      Skrýt celý příspěvek

     • padre
      20:36 01.11.2021

      ,,Jasnozřivost ,,prezidenta Beneše se projevila jeho ,,námluvami,,s Benitem Mussolinim. Italský ministerský předseda Benito Mussolini obdržel v roce 1926 od velvyslance Dr ...
      Zobrazit celý příspěvek

      ,,Jasnozřivost ,,prezidenta Beneše se projevila jeho ,,námluvami,,s Benitem Mussolinim. Italský ministerský předseda Benito Mussolini obdržel v roce 1926 od velvyslance Dr Mastného nejvyšší československé vyznamenání - Řád Bílého lva na návrh ministra zahraničí Dr Edwarda Beneše s výslovným souhlasem prezidenta republiky T.G.Masaryka. …rozhodnutí svolat do Mnichova konferenci velmocí dozrálo v noci z 27. na 28. září 1938.Hledal se někdo kdo byl schopen přivést Hitlera za jednací stůl.Byl vybrán nositel Řádu Bîlého lva Benito Mussolini ,který úslužně předložil Hitlerův požadavek na rozbití Československa jako svůj vlastní…
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      21:11 01.11.2021

      padre: Mussolini dostal Bileho lva za pozitivni vztah k Cechum, legiim a husitstvi. Ze se o 20let pozdeji zhovadil neni nic ojedineleho. Napr. E. Moravec stal cestnou straz u rakve ...
      Zobrazit celý příspěvek

      padre: Mussolini dostal Bileho lva za pozitivni vztah k Cechum, legiim a husitstvi. Ze se o 20let pozdeji zhovadil neni nic ojedineleho. Napr. E. Moravec stal cestnou straz u rakve TGM nebo napr. hrdina od Verdunu Petain se stal kolaborantem.
      Skrýt celý příspěvek

  • Takeda
   10:04 30.10.2021

   Jak jako chtějí zbrojit proti Rusům? To si děláte legraci ne? To Rusové nás označují za nepřátele. Polákům nic jinýho nezbejvá, než zbrojit. To rusové nás zatahujou do zbrojení. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jak jako chtějí zbrojit proti Rusům? To si děláte legraci ne? To Rusové nás označují za nepřátele. Polákům nic jinýho nezbejvá, než zbrojit. To rusové nás zatahujou do zbrojení.

   A kdyby přišlo na věc, tak si nepředstavujte, že Vás nechaj bejt.

   A spolupracovat v rámci S3? Klidně, ale Rakousko je neutrální, takže nějakou reálnou pomoc nečekejte a zbudeme Vám jen my, hrozný čehůni (Hodně štěstí!).

   Špatný historický zkušenosti máme s kde kym, ale nejhorší s němcema a s rusákama. Těm prvním je to tak líto, že řešej, jestli vůbec mít armádu a nějaký ambice. No a ty druhý sou na to co udělali hrdý a chtěj to dělat znova, takže je potřeba se vysrat na drobnosti jako nějakej důl a když pude do tuhýho tak si pomoct. Ono Polsko není jen PiS a Maďarsko není jen Orbán.
   Skrýt celý příspěvek

  • Eiffelos
   11:20 30.10.2021

   Poláci mají své zájmy a Česko je jim někde.... I když historický máme s Polskem blízkou historii , dneska si moc nerozumíme a ono Polsko nespolupracuje skoro s nikým , jen tak ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Poláci mají své zájmy a Česko je jim někde.... I když historický máme s Polskem blízkou historii , dneska si moc nerozumíme a ono Polsko nespolupracuje skoro s nikým , jen tak trochu s USA . Pak se nedá počítat s tím, že krom vazeb skrze NATO bude někdo Polsku chtít obětovat své vojáky nad rámec NATO . Polsko stejně bez NATA Rusku jen těžko nepodlehne a proto se soustředné na severoatlantické společenství.
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    11:36 30.10.2021

    V čem máme s Polskem blízkou historii?

    V čem máme s Polskem blízkou historii?

    • Eiffelos
     18:21 30.10.2021

     Polsko které mluví v podstatě staro češtinou a stat vznikal pod velkym vlivem ceskych zemi a casto v hitstorii i ceske zeme vladly ruzne velkym částem Polska. Wroclav hako původně ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Polsko které mluví v podstatě staro češtinou a stat vznikal pod velkym vlivem ceskych zemi a casto v hitstorii i ceske zeme vladly ruzne velkym částem Polska. Wroclav hako původně české město, patron polska sv. Vojtech taky Čech apod. Máme s polaky hodně společného, daleko vice jak se Slováky, ale v posledním století jsme se odcizili. Polaci bohuzel. trochu trpi na velmocensky komplex a pohřbivají tim spolupráci jak v V4 tak jinde. A na Česko trochu žárlí, přeci jen jsme na tom lepe ekonomicky. Jen bych podotknul, ze ještě blíže máme k Rakousku, ale tam zase máme komplex my.
     Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:46 30.10.2021

      Vratislav je především Slezsko, pak Prusko a kdo ví proč nyní Polsko.

      Vratislav je především Slezsko, pak Prusko a kdo ví proč nyní Polsko.

     • krllo
      16:21 31.10.2021

      Prostě mají v hlavách Velkopolsko, které sahalo až k Moskvě a v jednu dobu ovlivnili i výběr cara. Ale také 3 x bylo vymazáno z mapy. Hrají si na regionální velmoc, ale nemají na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Prostě mají v hlavách Velkopolsko, které sahalo až k Moskvě a v jednu dobu ovlivnili i výběr cara. Ale také 3 x bylo vymazáno z mapy. Hrají si na regionální velmoc, ale nemají na to.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:31 31.10.2021

      Jediný kdo má v hlavě velkoposko jsou Ruští trolli, kteří to opakovaně vytahují když je potřeba Polsko vykreslit jako strašně zlé a hnusné, aby veřejné mínění bylo oproti pomoci ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jediný kdo má v hlavě velkoposko jsou Ruští trolli, kteří to opakovaně vytahují když je potřeba Polsko vykreslit jako strašně zlé a hnusné, aby veřejné mínění bylo oproti pomoci Polsku. Rusko potřebuje střední Evropu rozdělenou, aby ji mohla řešit jednu zemi po druhé...
      Skrýt celý příspěvek

     • padre
      21:49 31.10.2021

      Však to je v pořádku ,že mají Poláci stále v paměti dobu ,kdy Polsko - Litevská únie sahala až za Smolensk a malá ruská knížectvi v okolí Moskvy jim lezla do zadku.Ono jinak než z ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Však to je v pořádku ,že mají Poláci stále v paměti dobu ,kdy Polsko - Litevská únie sahala až za Smolensk a malá ruská knížectvi v okolí Moskvy jim lezla do zadku.Ono jinak než z pozice síly se s rusákama jednat nedá.
      Skrýt celý příspěvek

   • The88
    14:33 30.10.2021

    Je to prave naopak - docela si rozumime, ale historicka blizkost chybi. Za posledni stolati nas mimochodem nejcasteji napadlo prave Polsko...

    Je to prave naopak - docela si rozumime, ale historicka blizkost chybi. Za posledni stolati nas mimochodem nejcasteji napadlo prave Polsko...

   • otecko
    20:54 30.10.2021

    Ale náš bytostný národní zájem je, aby Polsko nepadlo Rusku, a proto bychom měli s Poláky o společné obraně mluvit.

    Ale náš bytostný národní zájem je, aby Polsko nepadlo Rusku, a proto bychom měli s Poláky o společné obraně mluvit.

   • Torong
    22:18 30.10.2021

    Krásná ukázka krátkozrakého uvažování. Ruská rozvědka musí jásat nad takovými komentáři...

    Krásná ukázka krátkozrakého uvažování. Ruská rozvědka musí jásat nad takovými komentáři...

    • flanker.jirka
     23:50 30.10.2021

     Myslíte si, že zahranicnim rozvedkam unikají snahy Polska nenechat si kálet na hlavu ve všem od EU? I to je pro všechny "diplomaticke" služby mimo EU místo pro narušení samotné EU, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Myslíte si, že zahranicnim rozvedkam unikají snahy Polska nenechat si kálet na hlavu ve všem od EU? I to je pro všechny "diplomaticke" služby mimo EU místo pro narušení samotné EU, ať už půjde o Rusko, USA nebo Čínu. Všem těmto hráčům se to hodí do krámku.
     Skrýt celý příspěvek

  • achi67
   08:51 01.11.2021

   No oni Poláci s námi taky nemají historický nejlepší zkušenosti :-) Když českým králům chyběli peníze, nejlépe je sehnali při nájezdu do Polska, česká vojska bojovala v Polsku ...
   Zobrazit celý příspěvek

   No oni Poláci s námi taky nemají historický nejlepší zkušenosti :-) Když českým králům chyběli peníze, nejlépe je sehnali při nájezdu do Polska, česká vojska bojovala v Polsku vícekrát než ta polská v Čechách...
   Skrýt celý příspěvek

 • HEKTOR
  22:16 29.10.2021

  poľsko už dávno pochopilo že sa v tomto môže/musí spoliehať len samé na seba a preto za a- buduje silnú armádu a za b- vsadilo všetko na jednu kartu - usa a jeho základne v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  poľsko už dávno pochopilo že sa v tomto môže/musí spoliehať len samé na seba a preto za a- buduje silnú armádu a za b- vsadilo všetko na jednu kartu - usa a jeho základne v poľsku...
  poliaci dobre vedia že z krajín ktoré by im +/- môžno aj boli ochotné pomôcť (napr. sr/čr) im teraz nejaké terno v podobe techniky a relevantných počtoch nepríde a z krajín ktoré majú techniku+politický vplyv (nemecko) zase nič prísť nemusí ...
  Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   09:48 30.10.2021

   Stále tu neni odpověď na to, co by Rusové měli z útoku na Polsko.

   Stále tu neni odpověď na to, co by Rusové měli z útoku na Polsko.

   • HEKTOR
    16:32 30.10.2021

    krllo - celá debata je predsa hypotetická ...a každá krajina si vyhodnocuje potencionálne hrozby a prípadných protivníkov...a poliaci máju jasno,pre nich to je na prvom mieste ...
    Zobrazit celý příspěvek

    krllo - celá debata je predsa hypotetická ...a každá krajina si vyhodnocuje potencionálne hrozby a prípadných protivníkov...a poliaci máju jasno,pre nich to je na prvom mieste rusko...a preto - si vis pacem para bellum ...
    Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     16:58 31.10.2021

     Vyhazovat velké penize kvůli hypotetickému nebezpečí ?

     Vyhazovat velké penize kvůli hypotetickému nebezpečí ?

     • Ondra Mrklas
      17:21 31.10.2021

      Do doby před covidem byla pandemie taky jen hypotetická a co je teď. Lepší utrácet za armádu teď a mít ji připravenou na dobu potřebnou, než na ni neutrácet a přijít o svou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Do doby před covidem byla pandemie taky jen hypotetická a co je teď. Lepší utrácet za armádu teď a mít ji připravenou na dobu potřebnou, než na ni neutrácet a přijít o svou svrchovanost
      Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      00:39 01.11.2021

      To si vravela aj Ukrajina do roku okupácie Krymu....

      To si vravela aj Ukrajina do roku okupácie Krymu....

   • liberal shark
    09:10 02.11.2021

    To je prosté - kořist.

    To je prosté - kořist.

 • Oliver
  19:49 29.10.2021

  zajímavý článek, nicméně je z toho hodně cítit náhled polského národovce.
  Nejvíc překvapující je že ten stát je chudý ale masivně zbrojí jako kdyby brzy čekal invazi. Tak je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  zajímavý článek, nicméně je z toho hodně cítit náhled polského národovce.
  Nejvíc překvapující je že ten stát je chudý ale masivně zbrojí jako kdyby brzy čekal invazi. Tak je to jejich názor, tedy vládní. Ale pokud je v Evropě nějaký adept na uzbrojení tak je to jednoznačně náš severní soused.
  No co se týče možnosti ruského útoku, jde o dost malou pravděpodobnost která by se ovšem rapidně zvýšila po případném přesunu jaderných zbraní z Německa. Pak by se zařadili mezi ruské prvořadé cíle.
  A i tak by případný konflikt Rusko vs Polsko byl i bez zapojení OTAN hodně riskantní především pro Moskvu - v Baltu leží důležité produktovody a ty by se jistě staly prvořadým cílem polských jednotek. Tudíž by v době vyostření do toho hodně vstupoval Berlín a nejen ten, ložíska v Severním moři už jsou nějaký čas po sestupné křivce. Leda by muselo dojít doslova k výbuchu násilí ze dne na den protože jinak by jak Varšava tak Moskva byli pod extrémním tlakem na zklidnění situace.
  Tak trochu bokem: přijde vám taky zajímavé jak bylo za velké účasti Stalina uděláno Polsko "velké"? Přitom pro Rusko to bylo nejproblematičtější etnikum a Slezko po Němcích nebo jeho velkou část mohl dát ČSR - tehdy nejvíc prokomunistickému národu střední Evropy - a přesto všechno měli Poláci přednost a nebylo nám necháno ani to Kladsko s celým Těšínskem a navrch jsme přišli o Užhorod.
  Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   09:51 30.10.2021

   Údajně Stalin byl i proti odsunu Němců z Československa.

   Údajně Stalin byl i proti odsunu Němců z Československa.

   • MeV6
    00:12 31.10.2021

    Jakože Stalin, který nechal preventivně likvidovat jakoukoli, i třeba domnělou opozici proti novému zřízení, tak by si nechal ve svojí sféře vlivu takovouhle pátou kolonu, ano? A ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jakože Stalin, který nechal preventivně likvidovat jakoukoli, i třeba domnělou opozici proti novému zřízení, tak by si nechal ve svojí sféře vlivu takovouhle pátou kolonu, ano? A teď tu o Červené Karkulce.
    Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     17:13 31.10.2021

     Jen hlupak se diví tomu o čem neví. Nastuduj si.

     Jen hlupak se diví tomu o čem neví. Nastuduj si.

     • MeV6
      20:54 31.10.2021

      My si tykáme?
      Výše se podrážděně dožadujete slušného chování, takže bych prosil to samé. Tedy pokud toho jste schopen.
      Pokud ne, nastudujte si.

      O druhé světové válce jsem toho ...
      Zobrazit celý příspěvek

      My si tykáme?
      Výše se podrážděně dožadujete slušného chování, takže bych prosil to samé. Tedy pokud toho jste schopen.
      Pokud ne, nastudujte si.

      O druhé světové válce jsem toho přečetl docela dost, ale na to co tvrdíte, jsem nenarazil nikde.
      Pokud je to pravda, poučte mě a doložte seriózní zdroj.
      Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    00:40 01.11.2021

    Určite nám to budeš vedieť aj doložiť dôkazmi....

    Určite nám to budeš vedieť aj doložiť dôkazmi....

   • GlobeElement
    08:16 01.11.2021

    A byl i proti odsunu Němců z východního Pruska?

    Stalin byl jen proti vyhánění Maďarů, protože Maďarsko se stalo součástí jeho říše. V případě Němců byl proti tomu, aby byli ...
    Zobrazit celý příspěvek

    A byl i proti odsunu Němců z východního Pruska?

    Stalin byl jen proti vyhánění Maďarů, protože Maďarsko se stalo součástí jeho říše. V případě Němců byl proti tomu, aby byli vyháněni na Rusy okupované území, protože se o uprchlíky nedokázal postarat. Samotné vyhánění či vyvraždění Němců mu nijak nevadilo, naopak.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:38 01.11.2021

     Není to pravda, Němci byli z ČSR odsunuti do okupačních zón v počtech zhruba odpovídajících velikosti zón. Do sovětské zóny asi 800tis. lidí a do západních zón asi 1,6mil. Západní ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Není to pravda, Němci byli z ČSR odsunuti do okupačních zón v počtech zhruba odpovídajících velikosti zón. Do sovětské zóny asi 800tis. lidí a do západních zón asi 1,6mil. Západní zóny měly více než dvojnásobnou rozlohu sovětské zóny. Menší počet lidí byl odsunut do Rakouska.
     Skrýt celý příspěvek

 • xstandis
  17:26 29.10.2021

  Rakousko-Uhersko vytvářelo se "slepenin" středoevropských národů stát, který vytvářel dostatečně silnou bariéru proti rozpínavosti Ruska a Německa. Po jeho rozpadu neměl žáden ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rakousko-Uhersko vytvářelo se "slepenin" středoevropských národů stát, který vytvářel dostatečně silnou bariéru proti rozpínavosti Ruska a Německa. Po jeho rozpadu neměl žáden nástupnický stát šanci těmto dvěma velmocem dlouhodobě čelit. Nyní se musíme rozhodnout, kam a hlavně s kým budeme směřovat do budoucnosti a jaký bude z toho profit pro náš stát, potažmo obyvatele. Buďto to může být ještě větší hospodářská a vojenská integrace s Německem anebo s Polskem. Ta první varianta povede určitě k větší životní úrovni a budeme se spoléhat na to, že pro Rusko by bylo Německo příliš velké sousto (a k němuž budeme připoutáni), ta druhá bude zase znamenat větší nezávislost našeho státu a v případě konfliktu mezi Ruskem a Polskem do něj aktivně vstoupíme. V obou variantách je třeba určitě navýšit výdaje na obranu. I když máme z minulosti velmi špatné historické zkušenosti s Německem, tak je třeba říci, že jsme téměř 1000 let byli součástí Svaté říše římské a vždy nebyly vztahy takto vyhrocené. S Polskem nás zase takové historické vazby nepojí. Musíme si zejména položit otázku, jakým způsobem chceme v budoucnu žít, kam chceme patřit a dostaneme odpověď na to, jakým způsobem budovat svou armádu.
  Skrýt celý příspěvek

  • browe
   02:00 30.10.2021

   Nejlepší způsob jak čelit Rusku je politika společného odstrašování. Jako členové NATO tedy začít konečně důsledně plnit závazek dávat 2 % HDP na obranu a účastnit se všech ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nejlepší způsob jak čelit Rusku je politika společného odstrašování. Jako členové NATO tedy začít konečně důsledně plnit závazek dávat 2 % HDP na obranu a účastnit se všech aliančních vojenských cvičení.
   Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   04:35 30.10.2021

   Tady někdo dává za pravdu Palackému a jeho: "Kdyby nebylo Rakouska, museli bychom ho vytvořit" :D

   Tady někdo dává za pravdu Palackému a jeho: "Kdyby nebylo Rakouska, museli bychom ho vytvořit" :D

  • Nesher
   11:32 30.10.2021

   To platilo jen do doby než se, vstupem do Trojspolku, stalo slabším partnerem toho před kým mělo svoje národy chránit, aby se nakonec (podpisem dohod ze Spa) stalo jeho satelitem. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   To platilo jen do doby než se, vstupem do Trojspolku, stalo slabším partnerem toho před kým mělo svoje národy chránit, aby se nakonec (podpisem dohod ze Spa) stalo jeho satelitem. Mluvím pochopitelně o Německu, které ostatně ve střednědobé výhledu s R-U nepočitalo, tzv. staré země (Čechy, Morava, Slezsko, Rakousko a Kraňsko) měly být připojeny k Německu, z Uherska se měl stát loutkový stát a to samé se mělo stát s tzv. Polským královstvím, které mělo vzniknout na území rakouského a ruského záboru.
   Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   17:00 31.10.2021

   Nakonec se s Německem spojilo a byl to jeho konec

   Nakonec se s Německem spojilo a byl to jeho konec

  • liberal shark
   09:14 02.11.2021

   Rakouské císařství vzniklo svého času hlavně kvůli turecké expanzi.

   Rakouské císařství vzniklo svého času hlavně kvůli turecké expanzi.

 • Tango23
  15:23 29.10.2021

  Posledni odstavec je zaroven i odpovedi na samotnou otazku, ktera je uvedena v nadpisu tohoto clanku, a myslim ze presne vystihuje podstatu kontroverze pripadnych odpovedi.

  ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Posledni odstavec je zaroven i odpovedi na samotnou otazku, ktera je uvedena v nadpisu tohoto clanku, a myslim ze presne vystihuje podstatu kontroverze pripadnych odpovedi.

  Po dlouhou dobu nevnimala siroka obcanska spolecnost, nevyjimaje politiky, zahranicni hrozby a lekce evropske historie dost vazne na to, aby dokazala plnit i sve ZAVAZKY, natoz jit prikladem ostatnim zemim. Jakym zpusobem se informovalo v mediich o valce v Gruzii v 2008, nebo v uvodnich tydnech agrese proti Ukraine, nebo bojich Azerbajdzanu o sve okupovane uzemi....

  Abych nebyl tak prisny, zacina se to lepsit ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  15:21 29.10.2021

  Velká část diskutujicich pokládá za jistou válku Polska s Ruskem za naši účasti.
  My můžeme nabídnout cca 20 000 vojáků, cca 10 Gripenů, cca 32 trochu modernich tanků, cca 100 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velká část diskutujicich pokládá za jistou válku Polska s Ruskem za naši účasti.
  My můžeme nabídnout cca 20 000 vojáků, cca 10 Gripenů, cca 32 trochu modernich tanků, cca 100 Pandurů, nějaké děla, radary, chemiky. Žádné vycvičené zálohy, které by staly za řeč.
  Ochrana zázemí na obyvatel je prakticky na nule. Jen Praha má výhody diky tunelům Metra. Nove postavené domy, vyrobni a administrativni zařízení nemaji kryty. A vyřazení el.rozvoden a sítí není potřeba žádných jadernych zbraní. Podobné je to i infrastruktury ať rozvodů plynu nebo vody
  Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   17:51 29.10.2021

   představa, že se rusko-polská válka vyhne sousedům je tak nějak směšná

   představa, že se rusko-polská válka vyhne sousedům je tak nějak směšná

   • krllo
    09:56 30.10.2021

    Píši o něčem jiném. Na rozdíl od vás nevěřím, že Rusko zaútočí na Polsko. Dokážete vysvětlit proč by to dělalo a co by z toho mělo ?Nebo by zautočilo z dlouhé chvíle ?

    Píši o něčem jiném. Na rozdíl od vás nevěřím, že Rusko zaútočí na Polsko. Dokážete vysvětlit proč by to dělalo a co by z toho mělo ?Nebo by zautočilo z dlouhé chvíle ?

    • Ondra Mrklas
     12:51 30.10.2021

     Jak už jsem několikrát psal, tak by k tomuto scénáři mohlo dojít kvůli Polské operaci proti Bělorusku. To není tak nereálné, protože tam může dojít k incidentu poměrně jednoduše - ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jak už jsem několikrát psal, tak by k tomuto scénáři mohlo dojít kvůli Polské operaci proti Bělorusku. To není tak nereálné, protože tam může dojít k incidentu poměrně jednoduše - třeba přestřelka ostrými na hranicích. To by Polsko mohlo využít k odstranění Lukašenka, který jim a celé Evropě leží v žaludku. Rusko by pak třeba jen "chránilo" svojí kolonii
     Skrýt celý příspěvek

     • The88
      14:35 30.10.2021

      Takze by Polsko utocilo na Rusko a ne naopak...

      Takze by Polsko utocilo na Rusko a ne naopak...

     • skelet
      19:58 30.10.2021

      The88: ne, nezbytně

      The88: ne, nezbytně

     • Ondra Mrklas
      23:57 30.10.2021

      The88
      Když by Bělorusové zastřeli Polské pohraničníky jako první, tak je to technicky vzato Běloruská agrese, i kdyby pak Poláci dojeli až do Minsku

      The88
      Když by Bělorusové zastřeli Polské pohraničníky jako první, tak je to technicky vzato Běloruská agrese, i kdyby pak Poláci dojeli až do Minsku

     • krllo
      17:02 31.10.2021

      Evropě leží i Polsko v žaludku.. Jen aby si Bělorusko nesmlslo na Polsku .

      Evropě leží i Polsko v žaludku.. Jen aby si Bělorusko nesmlslo na Polsku .

     • Ondra Mrklas
      17:39 31.10.2021

      Polsko si může dovolit to co si dovoluje jen a pouze díky své vojenské síle, která z něj dělá nepostradatelný stát. EU by sice chtěla mít v Polsku více liberální vládu, ale i když ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Polsko si může dovolit to co si dovoluje jen a pouze díky své vojenské síle, která z něj dělá nepostradatelný stát. EU by sice chtěla mít v Polsku více liberální vládu, ale i když tam nebude, tak se s Polskem nakonec stejně dohodne. Navíc i PiS v Polsku bude stejně vždycky přátelské vůči EU, když to srovnáte s Běloruskem, co unáší Evropská letadla.

      Vojensky pak Bělorusko na Polsko prostě nemá a na podporu zde uvedu jen pár nejdůležitějších faktů (tanky BLR - 573 T-72B + T-72B3, Pol - 800 z toho 250 Leo 2; stíhače BLR - 39 MiG-29 + 4 Su-30, Posko - 23 MiG-29 + 48 F-16C Blk 52 + F-35, vrtulníky BLR - 30 Mi-24, Polsko - 30 Mi-24W nahrazované AH-64E/AH-1Z + min 20 W-3, Mi-17 s PTŘS)
      Skrýt celý příspěvek

     • The88
      23:11 31.10.2021

      Ondra Mrklas: "... je to technicky vzato Běloruská agrese, i kdyby pak Poláci dojeli až do Minsku..."

      To byla zhruba situace v Rusko-Gruzinske valce (2008), presto je podle EU ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ondra Mrklas: "... je to technicky vzato Běloruská agrese, i kdyby pak Poláci dojeli až do Minsku..."

      To byla zhruba situace v Rusko-Gruzinske valce (2008), presto je podle EU Rusko zodpovedne za eskalaci konfliktu. A to do Tbilisi nedosli.

      Nejsem si jisty, zda v mezinarodnim pravu je kodifikovan nejaky princip primerenosti (asi spis ne), ale jako dostatecna zaminka to na me nepusobi.
      Skrýt celý příspěvek

     • Ondra Mrklas
      23:46 31.10.2021

      The88
      Princip úměrnosti je použit, pouze když někdo nechce eskalovat konflikt, ale tím bych si u Polska taky nebyl tak jistý. Ale opravdu to je tak, že ten kdo střílí první, může ...
      Zobrazit celý příspěvek

      The88
      Princip úměrnosti je použit, pouze když někdo nechce eskalovat konflikt, ale tím bych si u Polska taky nebyl tak jistý. Ale opravdu to je tak, že ten kdo střílí první, může za konflikt. I kdyby druhá strana pak už reagovala desetkrát razantněji. Navíc Bělorusko by se každý, kromě RF a ČLR snažil potopit, takže v tomto případě by šlo nepochybně o konflikt vyvolaný Běloruskem
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:19 01.11.2021

      The 88, můžeš vysvětlit, jak mohli Gruzínci střílet na gruzínském území na ruské vojáky?

      The 88, můžeš vysvětlit, jak mohli Gruzínci střílet na gruzínském území na ruské vojáky?

     • The88
      12:08 01.11.2021

      Globe: Ruske jednotky tam vykonavaly nejakou "mirovou straz" uz od dob toho prvniho konfliktu ('91-'92). Jestli si dobre pamatuju, jejich kasarna zasahlo nocni ostrelovani ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Globe: Ruske jednotky tam vykonavaly nejakou "mirovou straz" uz od dob toho prvniho konfliktu ('91-'92). Jestli si dobre pamatuju, jejich kasarna zasahlo nocni ostrelovani Cchinvali na zacatku gruzinskeho utoku.
      Skrýt celý příspěvek

     • The88
      12:12 01.11.2021

      Proto jsem taky psal o kodifikovanem principu...

      Osobne si myslim, ze pristup "nanhranicich se strilelo, provedeme nalet na Brest" by Polsku spojence uplne nevehnal v ustrety.

      Proto jsem taky psal o kodifikovanem principu...

      Osobne si myslim, ze pristup "nanhranicich se strilelo, provedeme nalet na Brest" by Polsku spojence uplne nevehnal v ustrety.

    • skelet
     15:01 30.10.2021

     věřím, že se mi vyhne vše zlé. Přesto jsem pojištěn.

     věřím, že se mi vyhne vše zlé. Přesto jsem pojištěn.

     • krllo
      17:04 31.10.2021

      Na to má pojišťovna jistě výluku :-D:-D

      Na to má pojišťovna jistě výluku :-D:-D

    • SYN_
     12:41 31.10.2021

     V pořádku, pokud máte pravdu tak Vám může být naprosto fuk jaké jsou plány pro takovou situaci...

     V pořádku, pokud máte pravdu tak Vám může být naprosto fuk jaké jsou plány pro takovou situaci...

  • Talvi
   15:57 31.10.2021

   Ty nejdřív nahlas vedoucímu, že ti ta čeština pořád nejde :)

   Ty nejdřív nahlas vedoucímu, že ti ta čeština pořád nejde :)

 • ruleta
  15:01 29.10.2021

  Nevím, celé mi to příjde jako slohové cvičení středoškoláka. Celé to leží a stojí na aktivaci a reálném naplnění 5. článku washingtonské smlouvy. Pokud k němu nedojde a nebude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevím, celé mi to příjde jako slohové cvičení středoškoláka. Celé to leží a stojí na aktivaci a reálném naplnění 5. článku washingtonské smlouvy. Pokud k němu nedojde a nebude širší koalice, tak nemá smysl kohokoliv a cokoliv někam vysílat. Naplácat do komenářů "pošlete všechno do Polska" je jednoduché, ale realita by byla, že Polsko bez spojenců prohraje. Současné Polsko hledá podporu proti Ruské Federaci a samo o sobě si podkopává defacto všechny svoje pojistky.
  Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   15:04 29.10.2021

   No a aby Polsko neprohrálo, musí mu spojenci, to jest například ČR, pomoci.

   No a aby Polsko neprohrálo, musí mu spojenci, to jest například ČR, pomoci.

   • ruleta
    15:16 29.10.2021

    Ano, ale pokud vyšle ČR jednotky a nikdo jiný v rámci NATO nebo nějaké jiné širší koalice (Německo, Slovensko, Maďarsko, ČR ...) v podstatné síle, tak pomoc osamocené ČR ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ano, ale pokud vyšle ČR jednotky a nikdo jiný v rámci NATO nebo nějaké jiné širší koalice (Německo, Slovensko, Maďarsko, ČR ...) v podstatné síle, tak pomoc osamocené ČR osamocenému Polsku je možná hrdinská, ale naprosto míjející podstatu našich zájmů.
    Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     15:37 29.10.2021

     Naopak. Podstata našich zájmů je bránit suverenitu evropských zemí a sousedů zvlášť.
     Tyhle mnichovanské řeči si nech od cesty.

     Naopak. Podstata našich zájmů je bránit suverenitu evropských zemí a sousedů zvlášť.
     Tyhle mnichovanské řeči si nech od cesty.

     • ruleta
      18:03 29.10.2021

      Můžeš rozklíčovat v čem je má teze "mnichovanskou řečí"? samostatná naše pomoc Polsku nikdy nebude klíčová - nemáme na to lidi a zbraně tzn. samotná naše pomoc nepřinese novou - ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Můžeš rozklíčovat v čem je má teze "mnichovanskou řečí"? samostatná naše pomoc Polsku nikdy nebude klíčová - nemáme na to lidi a zbraně tzn. samotná naše pomoc nepřinese novou - klíčovou kvalitu do války Polsko - Ruská Federace. Jediná možná kvalita je koalice více zemí. Nejsme klíčová země, jak velikostí, tak prostředky (kulturní, lidské, vojenské, technologické). Takže celé je to o spolupráci a dohodě více zemí - a vždy to tak bude.

      Národní zájmy jsou odstupňovány. Takže, když bude hrozit střet s Ruskou Federaci, tak naše suverenita je nad polskou. A když bude hrozit totální destrukce stávajícího status quo, tak se prostě takto hrát bude - tj. nepomůže se (pokud nebude zapojen velký hráč) a bude se čekat na novou realitu (třeba vstup USA do války, Vstup Francie, Německa atp.).

      Toliko pohádky. Samozřejmě počítám s tím, že by se Německo zapojilo a koalice vznikne.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      22:30 29.10.2021

      ruleta napsala:
      "Národní zájmy jsou odstupňovány. Takže, když bude hrozit střet s Ruskou Federaci, tak naše suverenita je nad polskou."

      Takhle bychom byli brzo ruskou gubernií: ...
      Zobrazit celý příspěvek

      ruleta napsala:
      "Národní zájmy jsou odstupňovány. Takže, když bude hrozit střet s Ruskou Federaci, tak naše suverenita je nad polskou."

      Takhle bychom byli brzo ruskou gubernií: nejdřív bychom se my nezapojili do obrany Polska, protože naše suverenita je nad Polskou. Později by se ostatní nezapojili do obrany Česka, protože jejich severenita je nad tou Českou.
      Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      10:02 30.10.2021

      Proč Polsko nebránime v Bruselu ?

      Proč Polsko nebránime v Bruselu ?

     • Nesher
      11:07 30.10.2021

      Nerad to říkám, ale Ruleta má pravdu. Pokud bude Polsko bránit NATO nebo alespoň nějaká koalice "ochotných", tak samozřejmě není o čem. Musíme jít do války se vším co máme k ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nerad to říkám, ale Ruleta má pravdu. Pokud bude Polsko bránit NATO nebo alespoň nějaká koalice "ochotných", tak samozřejmě není o čem. Musíme jít do války se vším co máme k dispozici.
      Pokud by to stálo tak, že budeme jediní, tak to z hlediska našich zájmů nedává smysl. Naše BÚU a pár stíhaček situaci (polskou porážku) nezmění, pouze o ty vojáky přijdeme. Přitom nevíme zda je ještě nebudeme potřebovat, situace se může změnit, nakonec se ta koalice může vytvořit (tohle nelze nikdy odhadnout) a pak tu armádu budeme setsakra potřebovat, pokud bychom chtěli chtěli v té koalici hrát nějakou roli. Přinejhorším při obraně našich hranic.
      Prostě nelze říct, že vždy a za všech okolností je vyslání AČR do Polska tím jediným možným usobem jak reagoval.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:59 30.10.2021

      Nesher
      I kdybychom byli jediní, tak stále zvyšujeme šanci na zastavení nepřítele v rozumné vzdálenosti od našich hranic. A na tom máme obrannou strategii nyní postavenou.
      Naše ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      I kdybychom byli jediní, tak stále zvyšujeme šanci na zastavení nepřítele v rozumné vzdálenosti od našich hranic. A na tom máme obrannou strategii nyní postavenou.
      Naše pomoc nemusí být ani o BÚU, může jít o jinou formu materiální, finanční, logistické, zpravodajské podpory.
      Nebral bych to automaticky tak, že papírově silnější nepřítel musí vždy zvítězit.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:05 30.10.2021

      nerad to říkám, ale Trumpeta se plete. Pokud jsme spojenci a deklarujeme, že jsme spojenci, tak se tak musíme i chovat. Bez ohledu na další spojence. Tedy pokud někdo napadne naše ...
      Zobrazit celý příspěvek

      nerad to říkám, ale Trumpeta se plete. Pokud jsme spojenci a deklarujeme, že jsme spojenci, tak se tak musíme i chovat. Bez ohledu na další spojence. Tedy pokud někdo napadne naše sousední státy, tak musíme reagovat neprodleně bez ohledu na to jak se vyspí v jiných hlavních městech.
      Pokud budeme takto čekat, tak se sami pomoci nedočkáme. Proč taky..
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:06 30.10.2021

      sorry, Ruleta se plete :))

      sorry, Ruleta se plete :))

     • ruleta
      17:58 30.10.2021

      Jan Padesátýpátý

      "Takhle bychom byli brzo ruskou gubernií: nejdřív bychom se my nezapojili do obrany Polska, protože naše suverenita je nad Polskou. Později by se ostatní ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý

      "Takhle bychom byli brzo ruskou gubernií: nejdřív bychom se my nezapojili do obrany Polska, protože naše suverenita je nad Polskou. Později by se ostatní nezapojili do obrany Česka, protože jejich severenita je nad tou Českou."

      Ano a kde je ta hranice? Co Ukrajina? ta uz je daleko, ze nestoji za obranu? Polsko jako soused v pripade, ze by nikdo nepomohl, tak uz ano?
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:18 30.10.2021

      Ruleta:
      1) Ukrajina není náš spojenec. Je to stát sousedící s naším spojencem
      2) Polsko je náš spojenec, obchodní partner a soused.

      Stačí tak?
      Trošku mi připomínáš díl z Jistě ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ruleta:
      1) Ukrajina není náš spojenec. Je to stát sousedící s naším spojencem
      2) Polsko je náš spojenec, obchodní partner a soused.

      Stačí tak?
      Trošku mi připomínáš díl z Jistě pane premiére, přesněji díl o jaderných zbraních.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      18:43 30.10.2021

      flanker, skelet
      To je emocionální reakce, nikoliv racionální.
      Pokud by jediným spojencem (PL má těch spojenců, mnohem víc, nejen ČR, byť poslední roky dělá vše proto, aby o ně ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker, skelet
      To je emocionální reakce, nikoliv racionální.
      Pokud by jediným spojencem (PL má těch spojenců, mnohem víc, nejen ČR, byť poslední roky dělá vše proto, aby o ně přišlo), který by zvažoval pomoc byla ČR, tak je Polsko prostě ztracené a naše pomoc (nutně omezená) na tom nezmění vůbec nic. Prostě Polsko padne a žádný druhý "zázrak na Visle" se konat nebude. Posílat tam vojáky je jen prazdné gesto, které ve skutečnosti znamená obětování toho nejlepšího co AČR má ve ztracené bitvě. Prostě v takovém případě je jediný rozumný postoj vzít to jako fakt, mobilizovat a hledat spojence. Protože neochota k boji v Polsku může mít různé důvody, např. nikoliv neochota k válce s Ruskem, ale neochota k podpoře polského režimu, rychlý postup Rusů...... Mezitím se situace může změnit, některé státy mezitím mohou změnit postoj. A i kdyby ne, tak ty vojáky budeme potřebovat při obraně Moravské brány. A věřte mi, že Poláci by nejednali jinak, být to naopak.
      Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      19:11 30.10.2021

      Nesher:
      vždycky je lepší a výhodnější bojovat na cizím území než doma. Tedy je nezbytné poslat většinu toho mála co máme do Polska. Minimálně by se tak získal čas na sestavení ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesher:
      vždycky je lepší a výhodnější bojovat na cizím území než doma. Tedy je nezbytné poslat většinu toho mála co máme do Polska. Minimálně by se tak získal čas na sestavení nových jednotek, které by byly tak jak tak potřeba. No a pokud by byly naše síly v Polsku zničeny, tak je to už stejně jedno a dá se předpokládat, že se nepřítel prohrne jak do Německa tak i ČR.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:44 30.10.2021

      Nesher sice mě "obviňuješ" z emočního chování, ale právě ty na základě něho jednáš. Je to celé ve stylu "šahá mi na lopatičku, tak já ti nepomůžu".
      Pokud bude Polsko napadeno, tak ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesher sice mě "obviňuješ" z emočního chování, ale právě ty na základě něho jednáš. Je to celé ve stylu "šahá mi na lopatičku, tak já ti nepomůžu".
      Pokud bude Polsko napadeno, tak kdo jiný, než jeho sousedi by mu měli pomoci? Nebo si představuješ, že se invazní vojska zastaví na naší hranici? Když ten stát o kterém mluví zcela nepokrytě nás označuje za sféru svého vlivu?
      De facto chceš čekat na co? Co má být ten signál? Až tam dopluje americká flotila?
      Nebo až Němci přestanou váhat mezi napadením Polska (aby byl co nejdříve klid) a případnou pomocí?
      Máš na výběr buď poslat naši armádu na spojenecké území nebo ji nasazovat na našem území. Nic více, nic méně.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      19:48 30.10.2021

      Rase
      Jenže naše BÚU tam moc času nezíská, možná tak dva tři dny. Bojovat na cizím území je samozřejmě lepší, ale na za předpokladu, já bych řekl jistoty, že prohraješ.
      Je to ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Rase
      Jenže naše BÚU tam moc času nezíská, možná tak dva tři dny. Bojovat na cizím území je samozřejmě lepší, ale na za předpokladu, já bych řekl jistoty, že prohraješ.
      Je to samé jako když Britové v roce 1940 i přes zoufalé francouzské prosby odmítli poslat další jednotky a letadla. Prostě si realisticky uvědomili, že je s Francouzi ámen a Britové se musí starat sami o sebe.
      Prostě ty zdejší výkřiky pošleme AČR do Polska děj se co děj nejsou racionální. V některých scénářích ano, v některých ne.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:54 30.10.2021

      Nesher: sladké tajemství - nejsme ostrov

      Nesher: sladké tajemství - nejsme ostrov

     • Nesher
      20:02 30.10.2021

      Skelet
      Tady nejde o lopatičky, ale o to, že ve scénáři o kterém se bavíme, sousedi (lhostejno proč) nechtějí nebo nemůžou Polsku pomoci, tak my tam vjedeme jak "blaničtí ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      Tady nejde o lopatičky, ale o to, že ve scénáři o kterém se bavíme, sousedi (lhostejno proč) nechtějí nebo nemůžou Polsku pomoci, tak my tam vjedeme jak "blaničtí rytíři", na situaci nezměmíme vůbec nic, ale přijdeme o velkou část armády, tak nám pak nezbude nic než rychle kapitulovat prostě racionální není. Poláci nám například mohou získat čas a mezitím se Němci rozhoupají nebo příslušenství ta flotila a pak by nám ti vojáci chyběli. S tím co si myslím o současném Polsku to nemá nic společného. Tohle je univerzální postoj. Prostě je vždy nutné analyzovat co je nejlepší pro nás a dle toho jednat. Napadají mě scénáře kdy je nejlepší poslat AČR do Polska, stejně jako ty v nichž je lepší ji zachránit pro boj v budoucnu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      20:10 30.10.2021

      Skelet
      To nejsme, ale tady jde o čas a uchování bojeschopné armády, to, co tu navrhuješ je ztratit armádu a neziskat čas, na zoufalá gesta je vždy čas.
      Prostě svět není černo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      To nejsme, ale tady jde o čas a uchování bojeschopné armády, to, co tu navrhuješ je ztratit armádu a neziskat čas, na zoufalá gesta je vždy čas.
      Prostě svět není černo bílý. Takže ano, když to bude dávat smysl pomozme, když ne, tak musíme hledat jiné řešení.
      Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      20:11 30.10.2021

      Tohle binarni mysleni, Rase, je totalne mimo. Realita by byla uplne nekde jinde a kazdy by se rozhodoval velmi rozvazne jestli poslat par tisic vojaku do predem prohraneho ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tohle binarni mysleni, Rase, je totalne mimo. Realita by byla uplne nekde jinde a kazdy by se rozhodoval velmi rozvazne jestli poslat par tisic vojaku do predem prohraneho konfliktu a mit realne za protivnika Ruskou Federaci (a je rozdil mit asymetricky stret na urovni kyber prostoru, medialnim prostoru anebo celit realnemu zniceni stavajiciho systemu respektive celeho statu). Dynamika udalosti by byla hodne intenzivni a my nejsme v pozici vydrzet jakykoliv primy stret. A prave ta dynamika udalosti by mohla s nasim prispenim prinest prave ocekavany zvrat (vstup nejakeho dalsiho hrace, hracu atp.).
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:13 30.10.2021

      ve scénáři, o kterém se bavíme je Polsko napadeno a ty se musíš rozhodnout. Tvůj postoj je zpovzdálí sledovat vývoj a doufat, že se o to někdo postará, a tebe se to nedotkne. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      ve scénáři, o kterém se bavíme je Polsko napadeno a ty se musíš rozhodnout. Tvůj postoj je zpovzdálí sledovat vývoj a doufat, že se o to někdo postará, a tebe se to nedotkne.
      Pokud padne stát se sto tisíci vojáky, tak k čemu ti bude našich 26? Pokud někdo nechá padnout Polsko, tak kde bereš jistotu, že stejně neobětují ČR?
      Ať se to někomu líbí nebo ne, tak pokud si navzájem nepomůžou středoevropské státy, tak jim nepomůže nikdo. Paříži, Londýnu, Washingtonu a dokonce i Berlínu jsme u zadku.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:14 30.10.2021

      Ruleta: v tomto scénáři bude RF tvým soupeřem, ať chceš nebo ne. Ty dle nich patříš pod jejich mocenský vliv.

      Ruleta: v tomto scénáři bude RF tvým soupeřem, ať chceš nebo ne. Ty dle nich patříš pod jejich mocenský vliv.

     • ruleta
      20:22 30.10.2021

      Pochybuji, ze nekdo v Risi by chtel mit hranice s Ruskou Federaci anebo hranice se zememi, ktere Ruska Federace okupuje. Nehlede na investice, ktere Berlin realne v stredoevropskem ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pochybuji, ze nekdo v Risi by chtel mit hranice s Ruskou Federaci anebo hranice se zememi, ktere Ruska Federace okupuje. Nehlede na investice, ktere Berlin realne v stredoevropskem prostoru ma. Takze Berlin ma zajmy, jak v Polsku, tak v CR. Takze ten scenar, ktery tady komentujeme je trosku mimozni, ale o to vice jsou mimozni vase prispevky, ze i tak bychom meli poslat vojaky do prohrane valky.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:37 30.10.2021

      Ruleta: musíš si vybrat.. buď věříš, že se Berlín rozhoupe, a tedy naše armáda tam bude jen dříve. Nebo se Berlín (Brusel) nerozhoupe a Rusko bude tak jako tak v Praze.

      Ruleta: musíš si vybrat.. buď věříš, že se Berlín rozhoupe, a tedy naše armáda tam bude jen dříve. Nebo se Berlín (Brusel) nerozhoupe a Rusko bude tak jako tak v Praze.

     • ruleta
      23:36 30.10.2021

      Já si nic vybírat nemusím. Přečti si co píšu celé ještě jednou.

      Já si nic vybírat nemusím. Přečti si co píšu celé ještě jednou.

     • Ondra Mrklas
      00:06 31.10.2021

      ruleta
      Zapomínáš na jeden důležitý fakt - Polská armáda je v současné době silnější a lépe vybavená na boj s RF než Bundeswehr. Takže pokud padne Polsko, tak až do příjezdu USA ...
      Zobrazit celý příspěvek

      ruleta
      Zapomínáš na jeden důležitý fakt - Polská armáda je v současné době silnější a lépe vybavená na boj s RF než Bundeswehr. Takže pokud padne Polsko, tak až do příjezdu USA nebude mít Evropa silnější konvenční armádu (atomovky se samozřejmě nepočítají). Takže podpořit Polskou armádu je lepší než podpořit hůře vybavený Bundeswehr (od příštího roku budou mít Poláci více M1A2C než Němci Leo 2A7V)
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      02:30 31.10.2021

      Nesher
      "Prostě si realisticky uvědomili, že je s Francouzi ámen a Britové se musí starat sami o sebe."
      ... tak že to vyřešíme rovnou bez boje, podobně jak to řešili Britové? :-) ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      "Prostě si realisticky uvědomili, že je s Francouzi ámen a Britové se musí starat sami o sebe."
      ... tak že to vyřešíme rovnou bez boje, podobně jak to řešili Britové? :-)

      Otázkou je, jak taková agrese Ruska bude vypadat a na co se zaměří, zda to bude například "pouze" vytvoření koridoru mezi Běloruskem a Kaliningradem okolo Suwalki (i když může být schůdnější vytvoření takového koridoru přes Litvu, existuje tam lepší silniční spojení) nebo zda se ivani poženou na Varšavu, ale asi mám malou fantazii, nenapadá mně nic to by tam hledali.
      Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      11:03 31.10.2021

      flanker.jirka

      Ne, jen se stahli a vytvorili/cekali na novou situaci, ktera zakonite prisla (vstup USA, utok na Sovetsky Svaz atp.). Vedli leteckou valku, bitvu o Atlantik, o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Ne, jen se stahli a vytvorili/cekali na novou situaci, ktera zakonite prisla (vstup USA, utok na Sovetsky Svaz atp.). Vedli leteckou valku, bitvu o Atlantik, o severni Afriku a stredomori (Malta) a testovali protivnika (Dieppe). Nevrhli vsechno do Francie pres kanal. Pockali si na vhodnejsi okamzik - silnejsi partner, logisticky lepsi situace, nasobne vetsi sily. Tohle mi prijde nasobne racionalnejsi pristup nez vsechno vrhnout pres Kanal do beznadejne situace.
      Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      11:07 31.10.2021

      Ondra Mrklas

      Nezapominam. Kdyz dam stranou vyrobni a zasobovaci retezec (neni to jenom o poctu zbranovych systemu), tak ja jsem psal, ze pro scenar podpory by mela existovat ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ondra Mrklas

      Nezapominam. Kdyz dam stranou vyrobni a zasobovaci retezec (neni to jenom o poctu zbranovych systemu), tak ja jsem psal, ze pro scenar podpory by mela existovat koalice vice zemi (nejlepe cele NATO).
      Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     20:13 30.10.2021

     Jo a furt se bavime o scenari (velmi okrajovem), ze NATO a nikdo jiny Polsku (v dane chvili) nepomuze.

     Jo a furt se bavime o scenari (velmi okrajovem), ze NATO a nikdo jiny Polsku (v dane chvili) nepomuze.

 • ARES
  14:24 29.10.2021

  Všechny vyslovené úvahy o polské ANV či bojovat nebo nebojovat po boku Polska se neshodují s vývojem současné politicko-ekonomické situace, protože neberou do úvahy důsledky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Všechny vyslovené úvahy o polské ANV či bojovat nebo nebojovat po boku Polska se neshodují s vývojem současné politicko-ekonomické situace, protože neberou do úvahy důsledky přijetí Green Dealu. Tato skutečnost a její dopady nikdo doposud hodnověrně nevyhodnotil, tím méně z hlediska obranného potenciálu, nejen Polska a ČR, ale i EU. Proto úvahy o polské ANV a naší pomoci Polsku v případě napadení Ruskem je třeba brát i s přihlédnutím na efekt Green Dealu.

  Green Deal EU má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU. Předpokládá se, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhadují se až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. To se negativně promítne do HDP ČR, na kterém se např. automobilový průmysl výrazně podílí svými 16%, a tím i do výdajů na obranu.

  První oblastí, která už zasahuje do obranné politiky, je vývoj energetické situace na evropském trhu se svými geopolitickými dopady. Podle analýzy společnosti S&P Global Platts Analytics si Rusko uchová přinejmenším do roku 2040 roli hlavního exportéra plynu do EU. Jeho podíl na evropském plynovém trhu dosáhne v roce 2035 rekordních 38% jako důsledek vyřazování jaderných a uhelných elektráren a jejich nahrazování plynem. Rusko si na desetiletí zachová pozici silného energetického hráče v Evropě a Západ musí vzít na vědomí technické a geopolitické dopady této situace, aby si zabezpečil bezpečnou energetickou budoucnost a ekonomickou prosperitu.

  Ve světle Green Dealu se tak koncept ANV jeví jako problematický. Vedení boje Polska s Ruskem bez podpory spojenců ještě před reálnou aktivací článku 5 ohrozí soudržnost zemí NATO, především pak EU, pro strach z dopadů ekonomického kolapsu pro energetickou nedostatečnost přerušením dodávek plynu, ohrožujícím jejich politicko-sociální postavení. Eliminace možnosti, aby se velmoci bez nás (Polska) dohodly o našem statusu je tak rovněž naprosto iluzorní.

  Ruka na kohoutku plynu je mocnější než atomová puma.
  Skrýt celý příspěvek

 • perunBB
  13:32 29.10.2021

  Poľsko, konkrétne poľský ropný a plynárenský koncern PGNiG odoslalo Gazpromu list s prosbou o zníženie ceny plynu.Požiadavka bola argumentovaná bezprecedentným rastom cien na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Poľsko, konkrétne poľský ropný a plynárenský koncern PGNiG odoslalo Gazpromu list s prosbou o zníženie ceny plynu.Požiadavka bola argumentovaná bezprecedentným rastom cien na európskom trhu.Poliak sa nikdy nezaprie.....a keď, tak len pre nejaký profit a benefity... a vtedy zaprie aj vlastnú mater.
  Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   22:54 29.10.2021

   Myslím že Slováci nemajú čo Poliakom vyčítať....

   Myslím že Slováci nemajú čo Poliakom vyčítať....

   • Ján Paliga
    23:51 29.10.2021

    Mínuskari, azda došli argumenty? Čo tak vyvrátiť moje tvrdenie?

    Mínuskari, azda došli argumenty? Čo tak vyvrátiť moje tvrdenie?

  • flanker.jirka
   23:49 29.10.2021

   perun00
   Co je divného na tom, že zkouší jednat o cenách? Ceny se neřídí pouze burzou, ale jsou předmětem ekonomicko politické diskuse.

   perun00
   Co je divného na tom, že zkouší jednat o cenách? Ceny se neřídí pouze burzou, ale jsou předmětem ekonomicko politické diskuse.

   • The88
    17:40 30.10.2021

    Myslim, ze prave na to narazi - politicky se Polaci tvari, ze Rusko je takova horsi Treti rise, ktera uz si na ne chysta koncentraky. Ale kdyz jde o par złotych...

    Myslim, ze prave na to narazi - politicky se Polaci tvari, ze Rusko je takova horsi Treti rise, ktera uz si na ne chysta koncentraky. Ale kdyz jde o par złotych...

    • skelet
     19:46 30.10.2021

     tak co? mají hrdě platit a mrznout jako Němci? :))

     tak co? mají hrdě platit a mrznout jako Němci? :))

    • flanker.jirka
     02:36 31.10.2021

     skelet
     Poláci jsou stále hodně závislí na dovozu uhlí a plynu, nejen z Ruska, ale i z Kanady a USA. Nejsou odkázáni na jeden zdroj. Možná je bude trápit, že nebudou mít levně ...
     Zobrazit celý příspěvek

     skelet
     Poláci jsou stále hodně závislí na dovozu uhlí a plynu, nejen z Ruska, ale i z Kanady a USA. Nejsou odkázáni na jeden zdroj. Možná je bude trápit, že nebudou mít levně vydělané peníze za transport plynu přes jejich území. ... zrovna dnes se děje něco v plynovodu Jamal.
     https://www.irozhlas.cz/zpravy...
     Skrýt celý příspěvek

 • JaHoDa
  12:47 29.10.2021

  Jedním z úkolů armády každé země je to, aby udržela nepřítele co nejdále od hranic. V tomhle ohledu je tedy jasné, jak bychom se měli zachovat.

  A ačkoliv je mi vládnoucí polská ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jedním z úkolů armády každé země je to, aby udržela nepřítele co nejdále od hranic. V tomhle ohledu je tedy jasné, jak bychom se měli zachovat.

  A ačkoliv je mi vládnoucí polská reprezentace krajně nesympatická a jejich kroky považuji za diplomatickou sebevraždu a cestu do izolace, tak i v takovém případě bychom měli upřednostit vlastní sobecké zájmy a poslat k nim vše, co bychom poslat mohli.

  Čím bychom ale mohli začít hned teď, je domluva společných vojenských cvičení na východ od Visly. Jednak se seznámit s prostředím a hlavně vyslat vzkaz do Ruska, ať se na to radši vys*rou. Pokud by se podařilo diplomaticky domluvit i další země, byl by to silný signál, byť stále nic nezaručující.

  No a mezitím už konečně začít s osvětou na domácí půdě, viz poslední odstavec v článku.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  12:42 29.10.2021

  Největším potenciálním nebezpečím je chaos po rozložení EU a agrese členských států, který se s tím nebudou chtít smířit. A EU pro to dělá maximum. Rusko samozřejmě něčeho takového ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Největším potenciálním nebezpečím je chaos po rozložení EU a agrese členských států, který se s tím nebudou chtít smířit. A EU pro to dělá maximum. Rusko samozřejmě něčeho takového bude chtít využít.
  Skrýt celý příspěvek

 • Radovan
  12:31 29.10.2021

  Tak skoro všichni se shodneme jít Polsku co nejrychleji na pomoc. Doufám že by podobně zareagovaly i české vlády. Je to náš nejvlastnější zájem.
  Správně je v článku zmíněna i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak skoro všichni se shodneme jít Polsku co nejrychleji na pomoc. Doufám že by podobně zareagovaly i české vlády. Je to náš nejvlastnější zájem.
  Správně je v článku zmíněna i nutnost informační války. Protože míra dezinformací, lží a stranění Rusku by byla na různých serverech a sociálních sítích obrovská.
  Druhou stranou věci je stav české armády a schopnost Polsku opravdu reálně pomoci (mimo psychologický efekt postavení se na jejich stranu). Nastolený trend, kdy jsou podepsaná děla, radary, vrtulníky je dobrý, ale chce to vytrvat a dotáhnout BVP, drony, přikoupit další vrtulníky, počítat s 2 tankovými prapory, s více stíhačkami..
  A pořád vytrvale budovat aktivní zálohy. Cílový stav 10 000 vojáků bude těžké splnit, ale je to minimum pro akceschopnou mobilizovanou armádu.
  Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   13:10 29.10.2021

   Je třeba zřídit Úřad pro média a socialni sítě.

   Je třeba zřídit Úřad pro média a socialni sítě.

   • Ján Paliga
    22:59 29.10.2021

    Niečo také ako máte u vás doma - Роскомнадзор?

    Niečo také ako máte u vás doma - Роскомнадзор?

    • krllo
     10:05 30.10.2021

     Hle znalec :-D

     Hle znalec :-D

   • The88
    17:41 30.10.2021

    PraMini? :-D

    PraMini? :-D

 • juhelak
  10:34 29.10.2021

  každopádně dokud je Evropa tak velkým odběratelem surovin z Ruska tak zrejme nic nehrozi. Peníze až na prvním místě..ted budou u nás u moci protiruské a proti čínské síly..tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  každopádně dokud je Evropa tak velkým odběratelem surovin z Ruska tak zrejme nic nehrozi. Peníze až na prvním místě..ted budou u nás u moci protiruské a proti čínské síly..tak uvidíme co s tou zavislostí udělají..nevím jestli j reálná šance že ČR přestane treba do 15-20 let dovážet plyn a ropu a veškerá výroba energii a tepla bude rekneme atom a biomasa. To by bylo potřeba mít tak 3 JE a 8-10 bloků a většinu velkých měst napojit na centrální vytápění.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  10:28 29.10.2021

  Americká zahraniční politika v Evropě má za cíl vytvořit pás zemí kolem Ruska, prostřednictvím kterých Američané vytvářejí tlak na Rusko. Tento pás zemí se stane budoucím bojištěm. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Americká zahraniční politika v Evropě má za cíl vytvořit pás zemí kolem Ruska, prostřednictvím kterých Američané vytvářejí tlak na Rusko. Tento pás zemí se stane budoucím bojištěm. Patří sem Polsko, Pobaltí, Ukrajina a Rumunsko.
  Zbytek Evropy je pod Německou kontrolou a spíše inklinuje k obchodní spolupráci s Ruskem. ČR je politicky rozdělena mezi oba směry.

  Vydat bianco šek Polsku v duchu článku, znamená přesunout se od současného stavu k americkému pojetí Evropy. Toto je geopolitiky špička rozhodování orientace země. Taková rozhodnutí se promítají následně všude. Zemní plyn bude dražší FreedomGas. Zbraně budou dražší americké. Spolupráce s Německem bude zatížena jinou orientací v Rusko evropských vztazích. A můžeme pokračovat do aleluja.

  Pokud chcete vzorový příklad, jsou jím Vrbětice. Mizerná podpora spojenců neb všichni vědí, že je to reakce Ruska na nelegální dodávky do syrského konfliktu na přání Američanů a s vědomím české vlády. Případ, který byl uložen u ledu a následně vyplaval s koordinací mezi Koudelkou a právní kanceláří Squire Patton Boggs lobující za Westinghouse, zaměstnávající Koláře staršího a píšící zdarma posudky pro Prahu 6 na odstranění sochy Koněva s cílem co nejvíce vyhrotit vztahy s Ruskem. Koněvem začali, pokračovali Ricinem a ukončili to Vrběticemi. Chtěli sundat i vládu, ale to se jim nepodařilo neb Babiš si stoupl na poslední chvíli k tsunami bokem. Aktuálně pokračují v dlouhodobé agendě podsouvání české zahraniční politiky. Kdysi ČR tlačila disent na Kubě a skončilo to fiaskem. Posléze ČR dostala za úkol Bělorusko a skončilo to fiaskem. Nyní dostala ČR za úkol Tchaj-wan. Pan Vystrčil má skvělé poradce, opět ze Squire Patton Boggs.

  Toto je cesta, kterou jít nechci. Mým cílem je nezávislá střední Evropa na území bývalého Rakouska Uherska. Polsko a Pobaltí budou s velkou pravděpodobností tvořit jiný geopolitický blok s americkou orientací. Nám je souzena spolupráce s Německem. Pokud Rusko napadne Polsko nikoliv jako reakci, postaví se za Polsko celá Evropa.
  Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   11:15 29.10.2021

   Ty fakt nezklameš.

   Ty fakt nezklameš.

  • Torong
   11:32 29.10.2021

   Zkus to na novinkách, tam sklidíš úspěch...

   Zkus to na novinkách, tam sklidíš úspěch...

   • krllo
    10:07 30.10.2021

    Ty na Forum24 :-D:-D

    Ty na Forum24 :-D:-D

  • toustr
   14:49 29.10.2021

   Koudelka, Westinghouse, Taiwan, Vystrčil, SVRŽENÍ VLÁDY?.... no čekal jsem ještě třeba zmínky o Sorosovi, Bakalovi, Iluminátech, chemtrail-covidem nad Brnem a čipech ve vakcínách, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Koudelka, Westinghouse, Taiwan, Vystrčil, SVRŽENÍ VLÁDY?.... no čekal jsem ještě třeba zmínky o Sorosovi, Bakalovi, Iluminátech, chemtrail-covidem nad Brnem a čipech ve vakcínách, ale i tak stále slušný kekel.
   Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    21:17 29.10.2021

    Nene, tentokráte to máte i s odkazy níže a můžete se pochlubit ve vaší sociální bublině s ostatními pražskými kavárníky.

    Nene, tentokráte to máte i s odkazy níže a můžete se pochlubit ve vaší sociální bublině s ostatními pražskými kavárníky.

    • toustr
     00:29 30.10.2021

     To, že člověk spolupracuje s jiným člověkem, respektive firmou, neznamená hned národní převrat. To, že si lidé přihrávají posudky, případně malé domů, to nemá s globální politikou ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To, že člověk spolupracuje s jiným člověkem, respektive firmou, neznamená hned národní převrat. To, že si lidé přihrávají posudky, případně malé domů, to nemá s globální politikou absolutně nic společného.
     No a že Vystrčil navazuje kontakt s Taiwanem místo Číny? Vždyť Taiwan investuje do naší ekonomiky více než Čína (myslím investice, ne kupování Slavie apod., to opravdu není investice). Taiwan nám jako důkaz dobré vůle daroval tuším čtyři linky na respirátory, naopak Čína je v Evropě skupovala dřív, než se o covidu pořádně vědělo.
     Absolutně nechápu, co máte proti Koudelkovi? Člověk na správném místě co má výsledky, důkazem budiž fakt, že ho Zeman odmítá jmenovat generálem.
     Jo a pokud se příště budete chtít podepsat, místo pojmu "pražská kavárna" zkuste třeba "rudý nok" nebo něco podobného.
     Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      02:03 30.10.2021

      V této zemi chybí zákon o lobbingu. Pak by se nestalo, že zde lobbistická firma pracující pro Westinghouse bude vyhrocovat vztahy s Ruskem. Ne opravdu není normální, že pod kauzami ...
      Zobrazit celý příspěvek

      V této zemi chybí zákon o lobbingu. Pak by se nestalo, že zde lobbistická firma pracující pro Westinghouse bude vyhrocovat vztahy s Ruskem. Ne opravdu není normální, že pod kauzami Koněv, Ricin, Vrbětice jsou podepsání lobbisté Westinghouse.

      Okecávání českých zájmů na Tchaj-wanu zní úplně stejně, jako kdysi okecávání zájmů na Kubě či v Bělorusku. Nejsou to české zájmy, je to Američany vnucená politika, která poškodila a nadále poškozuje české zájmy. Mimochodem paní, kterou kdysi kubánská rozvědka dekonspirovala a vyhostila je paní Holcová, která jen tak náhodou zveřejnila před volbami jméno Babiš v kauze Panama Papers a oznámila, že další budou po volbách. Dnes už raději žádné termíny neříká. Možná se jednou prokáže, kdo ji za to zaplatil.

      Koudelka by nikdy neměl dostat generála. Měl by dostat 8 let natvrdo za zneužití pravomocí a podporu zájmu Američanů na úkor zájmů českých.
      Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      10:13 30.10.2021

      Přivezla delegace z Thajwanu jako dárek čipy pro naše automobilky ?
      Thajwan nám daroval ty čtyři linky, jsou v provozu ? Jak dlouho. Kam Thajwan investoval ? Foxtron. a dál.
      Co ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Přivezla delegace z Thajwanu jako dárek čipy pro naše automobilky ?
      Thajwan nám daroval ty čtyři linky, jsou v provozu ? Jak dlouho. Kam Thajwan investoval ? Foxtron. a dál.
      Co můžete vědět o Koudelkovi, když je to tajné ?
      Skrýt celý příspěvek

     • toustr
      12:50 30.10.2021

      cejkis
      Paní Holcová je státní zaměstnankyní, že reprezentuje podle Vás stát? A to, že výměnou za léky a informace ze "západu" získává informace z Kuby... myslíte si, že to u nás za ...
      Zobrazit celý příspěvek

      cejkis
      Paní Holcová je státní zaměstnankyní, že reprezentuje podle Vás stát? A to, že výměnou za léky a informace ze "západu" získává informace z Kuby... myslíte si, že to u nás za komunistů nebylo? Navíc pokud skupina nejváženějších žurnalistických organizací přijde na tyto podvody, to je opět problém p. Holcové? To ona si to jako vymyslela nebo co?
      Co konkrétně Koudelka dělal pro podrývání zájmů ČR? Že se nebál ozvat se a šlapal po patách hradní sebrance, která jen Zemana využívá, aby si nahrabali (za což jsou už mimochodem stíhaní)?

      na Krlla nemá cenu ani regaovat, ten je rád, když dá dohromady kloudnou větu
      Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      20:31 01.11.2021

      Můžeme použít vylučovací metodu. Jela paní Holcová na Kubu pod falešnými doklady pod křídly české neziskovky jejíž největším donátorem je US vláda jen tak ze své vůle jako turistka ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Můžeme použít vylučovací metodu. Jela paní Holcová na Kubu pod falešnými doklady pod křídly české neziskovky jejíž největším donátorem je US vláda jen tak ze své vůle jako turistka ? Nebudeme si nic nalhávat. Jedinou nezpodpovězenou otázkou je, zda pracovala pod UZSI nebo pro některou z amerických služeb. S ohledem na její angažmá před volbami na Slovensku jejichž výsledek je nákup US zbraní za miliardy dolarů a s ohledem na její angažmá před českými volbami jejichž výsledkem bude kontrakt pro Westighouse za miliardy dolarů se domnívám, že pracuje pro Američany.
      Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      20:36 01.11.2021

      Myslím si, že pan Koudelka vědomě poskytoval zpravodajské informace TV Seznam a Slonkové s cílem poškodit premiéra České republiky pro potřeby americké ambasády využívající ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Myslím si, že pan Koudelka vědomě poskytoval zpravodajské informace TV Seznam a Slonkové s cílem poškodit premiéra České republiky pro potřeby americké ambasády využívající jakékoliv metody pro odstranění konkurenčních nabídek na výstavbu jaderných bloků. Mimo jiné tím způsobil odstřižení českého jaderného průmyslu, který se česká vláda snažila vyvázat z vlastnictví ruského kapitálu. ČEZu se již nepodařilo odkoupit ruský podíl ve výzkumném ústavu v Řeži a současně nedošlo k prodeji Škody JS, který byl dlouho připravován.
      Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:34 29.10.2021

   cejkis
   Teď tu máme UnFreedomGas a jaká je cena, Halík? Kurva vyšší, vyšší.

   cejkis
   Teď tu máme UnFreedomGas a jaká je cena, Halík? Kurva vyšší, vyšší.

   • cejkis
    23:14 29.10.2021

    Když Zeman prodával Transgas Němcům, byl součástí i dlouhodobý kontrakt s Gazpromem. V energetice byly vždy preferovány dlouhodobé kontrakty. Pro dodavatele to znamená jistotu v ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Když Zeman prodával Transgas Němcům, byl součástí i dlouhodobý kontrakt s Gazpromem. V energetice byly vždy preferovány dlouhodobé kontrakty. Pro dodavatele to znamená jistotu v odpisech značných investic. Pro odběratele garanci dodávek a pevné ceny. Posléze se objevil břidličný plyn a malí obchodníci dokázali nabízet levnější dodávky. RWE tlačila Gazprom ke snížení ceny. Mnoho lidí tehdy říkalo, nerušte dlouhodobé kontrakty, přijde doba, kdy cena na spotu bude vyšší než v dlouhodobých kontraktech. Stabilní ceny v energetice byly vždy alfou a omegou ekonomické stability. RWE podala na Gazprom arbitráž a vyhrála. Nyní Evropa sklízí, co svým liberálním chaosem zasela. Dlouhodobé kontrakty byly nahrazeny krátkými a jelikož se v Asii platí více, kdo by to do Evropy vozil. Rusko splnilo, co mělo. Největší pokles dodávek do EU je od těch, kteří krátkodobé smlouvy zapříčinili. Američané vozí plyn do Asie a na EU až na několik výjimek kašlou. A teď přijde Scotty a bude psát, že za drahý plyn mohou Rusové :-))) LOL
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     23:47 29.10.2021

     Do Evropy by vozil ten co chce prodat plyn. Čína zatím ani zdaleka nemůže nahradit odběr z Evropy a ani to co jsou ochotní platit není výrazně nad Evropu. Jakékoli dlouhodobé ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Do Evropy by vozil ten co chce prodat plyn. Čína zatím ani zdaleka nemůže nahradit odběr z Evropy a ani to co jsou ochotní platit není výrazně nad Evropu. Jakékoli dlouhodobé kontrakty jsou výhodné zejména pro dodavatele a nikoli odběratele. To že by Rusové chtěli dlouhodobé smlouvy aby měli Evropu ještě víc v hrsti je jasné. Samozřejmě je naprostá náhoda že zásobníky plněné ruským plynem byly před začátkem zimy téměř prázdné a vůbec v tom nehraje roli tlak na zprovoznění NS2.
     Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      01:45 30.10.2021

      Lžete jako když tiskne :-))

      Č´ina se přetahuje s Japonskem o největší import LNG. Asie je zajímavější trh než EU. Podívejte se na mapu zemí s dlouhodobými kontrakty a porovnejte s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Lžete jako když tiskne :-))

      Č´ina se přetahuje s Japonskem o největší import LNG. Asie je zajímavější trh než EU. Podívejte se na mapu zemí s dlouhodobými kontrakty a porovnejte s mapou ceny plynu pro domácnosti.
      Zásobníky jsou plněny nasmlouvaným plynem tj. nejen z plynovodů, ale i z LNG. Rusko dodalo vše dle kontraktů, že obchodníci v EU sázejí na spotové dodávky a při přesměrování dodávek do Asie nemají čím plnit zásobníky je jejich chyba. Dlouhodobé kontrakty jsou výhodné i pro odběratele. Kdyby v EU nebyl liberální chaos, tak bychom nyní plyn neřešili.
      Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      10:21 30.10.2021

      Evropu v hrsti měla zatím Ukrajina za Tymošenkové. Ani náš playboy Topolanek u ní nepochodil.
      Poláci si vyjednali dodávky plynu z USA, jak jsou na tom s cenou a dopravu ?
      Jinak ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Evropu v hrsti měla zatím Ukrajina za Tymošenkové. Ani náš playboy Topolanek u ní nepochodil.
      Poláci si vyjednali dodávky plynu z USA, jak jsou na tom s cenou a dopravu ?
      Jinak NS2 vznikl jako reakce na nevypočítatelnost Ukrajiny a Polska. Platilo ho Německo
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:15 30.10.2021

      Je nesmírně zajímavé že ty prázdné zásobníky jsou právě ty plněné Gazpromem. Náhoda.

      Je nesmírně zajímavé že ty prázdné zásobníky jsou právě ty plněné Gazpromem. Náhoda.

     • flanker.jirka
      15:11 30.10.2021

      Scotty
      Přírodní prázdné zásobníky nelze naplnit jen tak něčím a přivést tam plyn z každého zdroje/směru.
      EU s tím sama zahýbala díky růstu cen emisních povolenek.
      Rusko samo si ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Přírodní prázdné zásobníky nelze naplnit jen tak něčím a přivést tam plyn z každého zdroje/směru.
      EU s tím sama zahýbala díky růstu cen emisních povolenek.
      Rusko samo si je vědomo toho, že pokud cena plynu vzroste nad určitou úroveň, bude to působit kontraproduktivně na odebrané množství a nakonec na tom prodělají.
      Skrýt celý příspěvek

     • The88
      17:46 30.10.2021

      "Jakékoli dlouhodobé kontrakty jsou výhodné zejména pro dodavatele a nikoli odběratele." To je prece hloupost. Respektive, nikdy to nemuzete vedet dopredu. Muze na tom vydelat ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Jakékoli dlouhodobé kontrakty jsou výhodné zejména pro dodavatele a nikoli odběratele." To je prece hloupost. Respektive, nikdy to nemuzete vedet dopredu. Muze na tom vydelat kterakoliv ze stran, pricemz jejich pozice se v case muze menit. Jedna vyhoda je nicmene neoddiskutovatelna - predvidatelnost. V energetice jsou investice znacne a dlouhodobe, takze predvidatelne prostredi je rozhodne pozitivni.
      Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     23:57 29.10.2021

     @ cejkis

     Nebude to azda týmto:
     "Ceny plynu na svetových trhoch lámu historické rekordy. Energetický analytik Karel Hirman označil za hlavného vinníka ruský Gazprom. Ten totiž ...
     Zobrazit celý příspěvek

     @ cejkis

     Nebude to azda týmto:
     "Ceny plynu na svetových trhoch lámu historické rekordy. Energetický analytik Karel Hirman označil za hlavného vinníka ruský Gazprom. Ten totiž začal v auguste výrazne obmedzovať dodávky plynu do Európy cez Jamal z Ruska cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka.

     „Doslova zo dňa na deň bez ohlásenia, doteraz bez nejakého dôveryhodného vysvetlenia znížil dodávky z kapacity vyše 80 miliónov kubíkov denne. V niektorých dňoch prepravoval až niekde okolo 10 miliónov kubíkov denne,“ poznamenal Hirman." - https://spravy.rtvs.sk/2021/09...
     Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      01:46 30.10.2021

      Tady jsem vám dohledal článek, kde to máte v kostce. Máte tam i důvod proč omezovali tok přes Jamal…přesměrovali dodávky skrze terminál LNG. Expert mne fakt pobavil. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tady jsem vám dohledal článek, kde to máte v kostce. Máte tam i důvod proč omezovali tok přes Jamal…přesměrovali dodávky skrze terminál LNG. Expert mne fakt pobavil.

      https://www.google.com/amp/s/o...
      Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  10:18 29.10.2021

  Necetl sem vsechny komentáře..ale opravdu nikdo nebere riziko ač malé že zbrojení Polska se může nakonec obrátit proji sousedum a ne proti Rusku..Rusko může rozehrat své hry ve ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Necetl sem vsechny komentáře..ale opravdu nikdo nebere riziko ač malé že zbrojení Polska se může nakonec obrátit proji sousedum a ne proti Rusku..Rusko může rozehrat své hry ve stylu rozděl panuj a takové slezko nemusí být brzo součásti republiky a pochybuju ze by to nekdo v rámci EU nebo NATO řešil.
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  07:55 29.10.2021

  Nečetl jsem všechny komentáře, ale patrně zde není nikdo, kdo by odpověděl jinak než - ano, okamžitě Polsku pomoci.

  Je to jako ptát se, zdali pomoci s hašením požáru, který ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nečetl jsem všechny komentáře, ale patrně zde není nikdo, kdo by odpověděl jinak než - ano, okamžitě Polsku pomoci.

  Je to jako ptát se, zdali pomoci s hašením požáru, který vypukl v sousedově bytě.
  Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   13:12 29.10.2021

   Máte za sebou základní vojenskou službu ? Jste členem Aktivnich záloh.

   Máte za sebou základní vojenskou službu ? Jste členem Aktivnich záloh.

   • MeV6
    13:43 29.10.2021

    A pointa Vašeho příspěvku?

    A pointa Vašeho příspěvku?

    • krllo
     10:25 30.10.2021

     Pokud chci jiným radit musim být připraven bojovat a položit život za své cíle.

     Pokud chci jiným radit musim být připraven bojovat a položit život za své cíle.

     • MeV6
      12:39 31.10.2021

      V tom případě stejná otázka - máte za sebou základní vojenskou službu ? Jste členem Aktivnich záloh?

      V tom případě stejná otázka - máte za sebou základní vojenskou službu ? Jste členem Aktivnich záloh?

   • Torong
    13:46 29.10.2021

    A co ty? Jsi členem Českoslovnských vojáků v záloze nebo nějakéhioi jiného freikorpsu?

    A co ty? Jsi členem Českoslovnských vojáků v záloze nebo nějakéhioi jiného freikorpsu?

    • Ján Paliga
     23:04 29.10.2021

     On bude určite členom Slovenských brancov alebo Kysuckého Vzdoru.... a možno bývalý člen Slovenskej pospolitosti....

     On bude určite členom Slovenských brancov alebo Kysuckého Vzdoru.... a možno bývalý člen Slovenskej pospolitosti....

     • krllo
      10:29 30.10.2021

      Neznám reálie v Hornich Uhrách...

      Neznám reálie v Hornich Uhrách...

     • Harvest
      13:49 30.10.2021

      Krllo
      Uhry už neexistujú, dostudujte si zakladne fakty, je to učivo základnej školy.

      Krllo
      Uhry už neexistujú, dostudujte si zakladne fakty, je to učivo základnej školy.

     • Ján Paliga
      01:03 01.11.2021

      @ Krllo

      No mal by si tie reálie poznať, rovnako ako v Čechách.... Vedieť reálie iba z Pitěra, to je trošku málo, nemyslíš?

      A keďže ja reálie u nás v Horných Uhrách poznám, rád ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Krllo

      No mal by si tie reálie poznať, rovnako ako v Čechách.... Vedieť reálie iba z Pitěra, to je trošku málo, nemyslíš?

      A keďže ja reálie u nás v Horných Uhrách poznám, rád som ťa s nimi oboznámil. Je už iba na tebe, či si reálie Horných Uhier naštuduješ. Samozrejme, ak ich budeš potrebovať ku svojej práci. Možno sa spolu stretneme v Požoni....
      Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     10:28 30.10.2021

     Já psal o aktivnich zálohách, neznám Českoslovnske vojáky.

     Já psal o aktivnich zálohách, neznám Českoslovnske vojáky.

   • GlobeElement
    13:58 29.10.2021

    V mém věku by to byly spíš pasivní zálohy.

    V mém věku by to byly spíš pasivní zálohy.

   • Ondra Mrklas
    00:12 31.10.2021

    Jako člověk ve braneckém věku, který plánuje minimálně vstup do AZ, ale i službu o pravidelných jednotek, tak bych neměl osobně žádný problém jít bojovat do Polska. Naopak vy ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jako člověk ve braneckém věku, který plánuje minimálně vstup do AZ, ale i službu o pravidelných jednotek, tak bych neměl osobně žádný problém jít bojovat do Polska. Naopak vy krllo, jste typ člověka, ze kterého mi je na blití a díky němu prohrávají státy konflikty
    Skrýt celý příspěvek

 • Mortles
  04:44 29.10.2021

  Poznámka, ten mír by neměl být asi "separatistický" ale "separátní". Jinak na tohle téma bych řekl několik věcí: vícekrát jsem tady říkal, že v současném geopolitickém rozpoložení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Poznámka, ten mír by neměl být asi "separatistický" ale "separátní". Jinak na tohle téma bych řekl několik věcí: vícekrát jsem tady říkal, že v současném geopolitickém rozpoložení je docela jasná role naší armády jako někoho, kdo "hasí" krize dříve, než se dostanou k našim hranicím. Každopádně na straně Polska rozhodně bojovat nezávisle na tom, že se katolibánci z PiS snaží všemi deseti promrhat všechny zbytky dobré vůle, kterou s nimi jiní evropští hráči mají, to je pro nás naprosto irelevantní. V případě takového konfliktu tu prostě není jiná možnost. Nemluvě o tom, že jasná deklarace spolehlivosti nám může pomoci i v určitých bilaterálních environmentálních sporech s polskou stranou.
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   08:05 29.10.2021

   Naprosto přesně.

   Naprosto přesně.

 • Pavel1
  19:11 28.10.2021

  Otázka je zda "aktivace článku 5" potrvá déle než se ČR v případě útoku Ruska směrem na západ rozhoupá k nějaké akci. Nemyslím si, že je logické předpokládat, že v případě něčeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Otázka je zda "aktivace článku 5" potrvá déle než se ČR v případě útoku Ruska směrem na západ rozhoupá k nějaké akci. Nemyslím si, že je logické předpokládat, že v případě něčeho takového by vše zůstalo na Polsku a že by se i v případě scénáře č. 1 AČR zapojila do bojů dříve než americké ozbrojené síly (především letectvo). Jako další nepříliš logický předpoklad se mi jeví ten o "poklidném převzetí vlivu" v pobaltských zemích. Ano, vojenská operace by vůči pobaltí by zřejmě ruskou armádu mnoho nestála ale muselo by se jednat o vojenskou operaci. A už to by pravděpodobně vyvolalo aktivaci článku 5. Ruské menšiny v pobaltí nemají rozhodující politický vliv a vztah etnických Estonců, Lotyšů a Litevců k Rusku po zkušenostech se sssr je víc než odtažitý. Mám dojem, že tento článek se odvíjí od nějakého polského rétorického cvičení na v Polsku oblíbené téma jak Polsko hrdinně stojí osamoceno proti agresorovi. Což je ovšem jen hypotéza, která neodpovídá současné realitě.
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   19:22 28.10.2021

   Skutečně si jsi 100% jistý, že k aktivaci článku 5 dojde v řádu jednotek hodin od naspadení? A že k němu vůbec dojde?

   Skutečně si jsi 100% jistý, že k aktivaci článku 5 dojde v řádu jednotek hodin od naspadení? A že k němu vůbec dojde?

   • Pavel1
    19:48 28.10.2021

    Skutečně jsem si jistý, že v ČR "v řádu jednotek hodin" nikdo nerozhodne o tom jak ze zachovat, tedy kterou variantu za dané situace (dle článku) zvolit. Nepochybuji, že reakce ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Skutečně jsem si jistý, že v ČR "v řádu jednotek hodin" nikdo nerozhodne o tom jak ze zachovat, tedy kterou variantu za dané situace (dle článku) zvolit. Nepochybuji, že reakce minimálně USA bude mnohem rychlejší. Zda dojde nebo nedojde k aktivaci onoho článku by byla čirá spekulace, stejně tak jako hypotéza na téma útok Ruska na Polsko.
    Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     21:10 28.10.2021

     "Skutečně jsem si jistý, že v ČR "v řádu jednotek hodin" nikdo nerozhodne o tom jak ze zachovat, tedy kterou variantu za dané situace (dle článku) zvolit."
     V podmínkách ČR máš asi ...
     Zobrazit celý příspěvek

     "Skutečně jsem si jistý, že v ČR "v řádu jednotek hodin" nikdo nerozhodne o tom jak ze zachovat, tedy kterou variantu za dané situace (dle článku) zvolit."
     V podmínkách ČR máš asi bohužel pravdu. Pokud by ovšem ČR vedli politici, kterým jde skutečně o nezávislou ČR, pak by o tom, kterou ze dvou možných variant (třetí variantu nemůže zodpovědný politik brát v úvahu) zvolí už měli jasno případně by o tom vedli debatu teď. V případě napadení Polska by ji jen uvedli do chodu, což je skutečně otázka jednotek hodin. Jsem i vcelku přesvědčený o tom, že i samotné NATO by dokázalo reagovat do cca 24 hodin. Jenže o nasazení konkrétních jednotek rozhodují politici zemí, ze kterých ti vojáci pochází a tam jsem si na 99% jistý, že takové Německo nejen, že do konfliktu s Ruskem nepůjde, ale bude se asktivně snažit zabránit tomu, aby onen článek 5 byl vůbec aktivován.

     "Zda dojde nebo nedojde k aktivaci onoho článku by byla čirá spekulace, stejně tak jako hypotéza na téma útok Ruska na Polsko."
     Ano, spekulace to v tuto chvíli je. Ale o tom, že by Rusko anektovalo Krym se ani nespekulovalo a přesto se to stalo.
     Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      23:00 28.10.2021

      Jako že Německo kšeftuje s RUskem, takže se bude snažit zabránit válce? To je dost málo na to učinit takový závěr. Západní Evropa taky vesele kšeftovala se sssr a dost pochybuji o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jako že Německo kšeftuje s RUskem, takže se bude snažit zabránit válce? To je dost málo na to učinit takový závěr. Západní Evropa taky vesele kšeftovala se sssr a dost pochybuji o tom, že by se Francie, UK nebo Itálie vzdaly jakékoli účasti na obraně v případě, že by se sovětské tankové kolony začali valit německem, jen proto, aby nepřišly o kšefty.
      Pozor, spekulací není míněno to, že se to stát nemůže. Spekulací je míněno to, že není k dispozici (aspoň pro běžného smrtelníka) sebemenší náznak informace, že by se obdobná situace (válka s ruskem, aktivace článku 5) udála nebo naopak neudála. Stejně tak je naprostou spekulací i to jaký by byl postoj německa v takovém případě.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      08:28 29.10.2021

      "ako že Německo kšeftuje s RUskem, takže se bude snažit zabránit válce?"
      Ne. Jakože je Německo závislé na Ruském plynu a už jen proto se bude snažit zabránit válce. Dále protože ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "ako že Německo kšeftuje s RUskem, takže se bude snažit zabránit válce?"
      Ne. Jakože je Německo závislé na Ruském plynu a už jen proto se bude snažit zabránit válce. Dále protože Hitler a Německý pocit viny. To, že budou Německé tanky na Šumavě je ještě dobrá cena. Nevidíš totiž zásadní věc. ČR a potažmo celá střední Evropa je objektem jednání. Nikoli subjektem. Prostor mezi Německem a Ruskem je objektem jednání o sféře vlivu od doby verssailské smlouvy. Období mezi roky 1990 a cca 2008, kdy to vypadalo, že dějiny skončily a celý svět bude dříve nebo později liberálně demokratický je pryč. Opět začal boj mocností o vliv na své okolí. A střední Evropa je bohužel právě ono okolí a ne mocnost. A střední Evropa se buď nějak domluví mezi sebou a začne nějakým způsobem spolupracovat (např. Trojmoří), tak aby byla mocnostmi respektována, nebo se bude muset podřídit vůli některé z mocností. Ono totiž nakonec není moc rozdíl mezi tím, být chudobincem západu, nebo technickými otroky východu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      23:33 29.10.2021

      Tak za prvé a především rusko je závislé na exportu plynu do EU. Desetiletí budovanou infrastrukturu vedoucí od poloostrova Jamal právě jen do Evropy nelze ze dne na na den ani z ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak za prvé a především rusko je závislé na exportu plynu do EU. Desetiletí budovanou infrastrukturu vedoucí od poloostrova Jamal právě jen do Evropy nelze ze dne na na den ani z roku na rok přebudovat. Zrušením exportu plynu do EU by si Rusko odepsalo investice za stovky miliard a připravilo se o příjmy v desítkách miliard ročně, které by nemělo čím nahradit. Naopak Německo by výpadek dodávek plynu z ruska nahradit mohlo, a to buď dovozem LNG nebo využíváním existující infrastruktury, která je momentálně odstavená. Tady jsi je třeba uvědomit, že Německo má desítky bloků (jaderných i uhelných, a to i velmi moderních postavených po roce 2000), které se sice rozhodlo ve své pošahané ideologii nevyužívat ale tyto STÁLE stojí případně STÁLE fungují jako zálohy. Zelená ideologie je sice v německu silná ale hladový krk, zmrzlý zadek, nefungující fabriky a nulový výběr daní či dokonce ohrožení agresorem bude vždy silnější než nějaká ideologie. Je nepochybné, že kdyby došlo na lámání chleba, německo znovu rozjede svoje uhelné a jaderné zdroje začne dovážet plyn z USA. Jinými slovy, Německo je závislé na RUsku protože chce, při tom ale závislé být nemusí. RUsko je závislé na EU ´tedy hlavně Německu, protože mu nic jiného nezbývá. Z toho vyplývá, že tvůj závěr, že německo bude bojkotovat článek 5 v případě napadení členských zemí NATO RUskem je ničím nepodložená spekulace. Možná by se tak stalo, možná ne. Německo každopádně stále má na výběr. Za druhé, svými vývody o střední Evropě jako o prostoru soupeření mezi Německem a RUskem si sám odporuješ. Pokud spolu soupeří logicky nepůjde německo rusku na ruku v případě nějaké války. Za třetí, proti spolupráci tady opravdu ale opravdu nikdo není. Pokud chce ale Polsko spolupracovat, tak se musí především podle toho chovat ke svým sousedům, například respektovat majetek a zdraví občanů sousedního státu.
      Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    20:04 28.10.2021

    Hodiny to určite nebudú lebo náš minister obrany hovoril, že plán počíta s tým, že minimálne týždeň musí naša armáda vydržať bojovať autonómne kým prídu spojenci

    Hodiny to určite nebudú lebo náš minister obrany hovoril, že plán počíta s tým, že minimálne týždeň musí naša armáda vydržať bojovať autonómne kým prídu spojenci

    • Torong
     21:10 28.10.2021

     Tak v tomto případě by se nemuseli ani obtěžovat. Do týdne bude po všem...

     Tak v tomto případě by se nemuseli ani obtěžovat. Do týdne bude po všem...

     • Miroslav
      21:36 28.10.2021

      Keby aj rozhodnutie prišlo okamžite, tak reálne sa nedá zmobilizovať nejaká relevantná sila skôr ako za pár dní. Si predstav, že musíš vagónovať stovky a tisíce tankov, BVP, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Keby aj rozhodnutie prišlo okamžite, tak reálne sa nedá zmobilizovať nejaká relevantná sila skôr ako za pár dní. Si predstav, že musíš vagónovať stovky a tisíce tankov, BVP, nákladných vozidiel. Treba pripraviť pohonné hmoty, muníciu, zabezpečenie atď. Veď tí ľudia musia niečo jesť, musia mať zabezpečenú hygienu atď, zdravotnú starostlivosť atď. A takú logistiku nerozvinieš na nepriateľskom území za hodiny
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      08:35 29.10.2021

      Ale samozřejmě. Kanadská tanková brigáda se do Suwalki dříve jak za týden nedostane, to je jasné. Ale letectvo se dá vyslat do akce v řádu desítek minut. Výsadkové jednotky během ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ale samozřejmě. Kanadská tanková brigáda se do Suwalki dříve jak za týden nedostane, to je jasné. Ale letectvo se dá vyslat do akce v řádu desítek minut. Výsadkové jednotky během jednotek hodin. Atd. atd. 75 pluk Rangers je schopný nasazení kdekoli na světě do 24 hodin... Takže skutečně v řádu hodin se dá nasadit taková síla, která dokáže Rusy dostatečně pocuchat a odradit od dalších akcí. Problém jsou opravdu jen a pouze politici.
      Skrýt celý příspěvek

 • apache
  19:11 28.10.2021

  Odpovím sám za sebe: Ano. Bojovat.

  1) Historická zkušenost nám říká, že jak ČR tak Polsko jsou pro agresivní říše lahodná sousta. Bude-li jeden napaden a snadno poražen, bude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Odpovím sám za sebe: Ano. Bojovat.

  1) Historická zkušenost nám říká, že jak ČR tak Polsko jsou pro agresivní říše lahodná sousta. Bude-li jeden napaden a snadno poražen, bude následovat druhý. Naše vzájemné vztahy by v zájmu obou stran tváří v tvář napadení měly být naprosto opačného charakteru, než byly před 2.SV.

  2) Pro slabého hráče je klíčové připojit se k hráči silnému. Ideálně tomu nejsilnějšímu. Nedělat nic by vlastně znamenalo připojit se na stranu Ruska. Nepřijatelné. Připojit se k Německu a čekat, jak se rozhodne? Neprozíravé. Připojit se k Polsku, jako ke státu s nejsilnější evropskou armádou schopnou čelit Rusku, je logické.

  Osobně si ale myslím, že česká mentalita je taková, že politická reprezentace by se do boje nijak nehrnula. A nemalá část národa také ne. Zapojení AČR bych očekával, avšak jen symbolické - nemocnici do které nemáme lékaře, naše světoznámé chemiky, logistiku a různé podpůrné jednotky (ten nový prapor nasaditelných sil jehož hlavní výzbrojí jsou stany). Politici by se pak kasali jací jsme spojenci a kolik toho děláme, ale jednotky s opravdovou bojovou hodnotou by drželi doma s argumentem, že je "potřebujeme tady".

  Přitom možností jak se zapojit bychom měli hodně. Myslím si, že pro další vývoj by mohl důležitou roli sehrát výsadkový pluk, který by byl prakticky okamžitě schopen se přesunout do Polska. Bylo by důležité co nejrychleji protlačit jeho nasazení. Ideálně než by se rozhořela nějaká bahnitá a nekončící celospolečenská debata. Bylo by to určitě politicky snazší a obecně akceptovatelnější, poslat tam lehké jednotky, než Pandury, BVP nebo tanky. Ale v momentě kdy by se to podařilo, bylo by to takové rozseknutí celé záležitosti, protože bychom se již fakticky stali přímým účastníkem války. A nasazení dalších sil s těžkou technikou by už bylo vlastně jen rozšíření naší již započaté působnosti.

  Kapitolou sama pro sebe je letectvo. Tam by bylo ideální zajistit si na politické scéně to, aby český vzdušný prostor byl důsledně hájen ostatními členy NATO, když už by nebyli ochotni bojovat o ten polský. Dislokace německých letounů na našich základnách by znamenala, že v situaci kdy by se Rusko snažilo o izolaci Polska a nezapojení dalších států, hlavně Německa, Rus by si na ně nedovolil zaútočit. Naopak naše vlastní letouny by z bezpečí mohly působit v polském vzdušném prostoru a plnit všechny druhy misí, ke kterým jsou způsobilé. Ovšem opět jsem skeptický ke schopnostem našich diplomatů něco takového rázně vyjednat, viz naprosto tragický výkon po odhalení kauzy Vrbětice, asi bych očekával opět takový zmatený "hamáčkovský" průběh.
  Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   19:23 28.10.2021

   Souhlas. Pro začátek bych zkusil udělat vojenské cvičení AČR na východní hranici Polska - rozmístění několika komand výsadkového pluku během několika hodin, jejich vystřídání ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Souhlas. Pro začátek bych zkusil udělat vojenské cvičení AČR na východní hranici Polska - rozmístění několika komand výsadkového pluku během několika hodin, jejich vystřídání jednotkami 4. brn do dvou dnů a jednotkami 7. mbr a včetně jednotek bojové podpory do 1 týdne. To vše pod krytem PVO a letectva.
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    08:57 29.10.2021

    Pěkná myšlenka, ale Vámi uvedené časové odstupy z toho dělají utopii.
    V řádech hodin budeme sotva schopni vyhodnotit situaci, dostat nějaké informace a na základě toho začít ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Pěkná myšlenka, ale Vámi uvedené časové odstupy z toho dělají utopii.
    V řádech hodin budeme sotva schopni vyhodnotit situaci, dostat nějaké informace a na základě toho začít plánovat a provádět činnost. Snadno by se mohlo stát, že nasadíte elitní výsadkáře do situace, která pro ně nebude řešitelná a nevydrží ani do vystřídání dalšími silami.
    Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     09:23 29.10.2021

     Tak ti první budou nasazení právě pro zjištění těch informací...

     Tak ti první budou nasazení právě pro zjištění těch informací...

     • Tesil
      11:38 29.10.2021

      Takže kanonefutr.
      Super.

      Takže kanonefutr.
      Super.

     • Torong
      12:48 29.10.2021

      Tesile, proč ze sebe děláš debila? Víš o tom, že jsi na odborném fóru, kde se předpokládá určitá znalost tématu? Ale že jsi to ty, tak ti to vysvětlím. Výsadkové jednotky mohou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tesile, proč ze sebe děláš debila? Víš o tom, že jsi na odborném fóru, kde se předpokládá určitá znalost tématu? Ale že jsi to ty, tak ti to vysvětlím. Výsadkové jednotky mohou plnit velké množství různých úkolů. Jedním z nich je zjišťování informací o nepříteli neboli průzkum. Tyto jednotky se v ideálním případě do kontaktu s nepřítelem vůbec nedostanou. Takže žáden kanonenfutr. Nepřestane mě udivovat, že vy trollové tady neustále zkoušíte takové ubohé komentáře. To tam v Pitěru nemají někoho lepšího?
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      13:47 29.10.2021

      Opět kardinální neznalost nasazení výsadkových jednotek.
      Jinak já jsem za své názory alespoň dobře placený,ty ze sebe děláš blba zcela nezištně.

      Opět kardinální neznalost nasazení výsadkových jednotek.
      Jinak já jsem za své názory alespoň dobře placený,ty ze sebe děláš blba zcela nezištně.

     • flanker.jirka
      16:39 29.10.2021

      Torong
      Vést takto "průzkum bojem" je riskantní. První co bude třeba je zajistit informační prostředí, tj. předběhnout aktivisty s fake news, další v pořadí ovládnout ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Vést takto "průzkum bojem" je riskantní. První co bude třeba je zajistit informační prostředí, tj. předběhnout aktivisty s fake news, další v pořadí ovládnout elektromagnetické spektrum (radiolokační průzkum, spojení, elektronický boj) a další co se dá z prvotního průzkumu nejrychleji použít je odpověď pomocí útočného letectva.
      V řádu hodin se nepodaří koordinovat činnost ani v samotné polské armádě, na tož, aby se s nimi koordinovali na zemi výsadkáři ze zbytku Evropy.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      17:19 29.10.2021

      Skutečně tesile? a jak tedy provedeš průzkum bez průzkumníků? Ano, něco zjistíš letecky něco drony., ale bez průzkumníka se neobejdeš. Není to tedy moje neznalost, ale tvůj mizerný ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Skutečně tesile? a jak tedy provedeš průzkum bez průzkumníků? Ano, něco zjistíš letecky něco drony., ale bez průzkumníka se neobejdeš. Není to tedy moje neznalost, ale tvůj mizerný pokus o trolling.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      17:29 29.10.2021

      Flanker:
      Samozřejmě, že úplně první musí být zajištěn mediální prostor a technický průzkum a REB. Tohle je starost napadené země. Technicky je ovšem možné první jednotky poslat ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Flanker:
      Samozřejmě, že úplně první musí být zajištěn mediální prostor a technický průzkum a REB. Tohle je starost napadené země. Technicky je ovšem možné první jednotky poslat opravdu v řádu hodin. Jenom se to pochopitelně nemůže organizovat až v okamžiku napadení. Pokud by svět byl v pořádku, pak pokud my se tady veřejně bavíme o tom, že je to vůbec možné, pak by generální štáby měly dohodnuté postupy a kódy a výsadkáři by měli natištěné mapy východního Polska a byli tam na nějakém tom turistickém zájezdu...
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:04 29.10.2021

      Torong
      Ty jsi komik.To jako Rusko napadne Polsko a my tam pošleme pár našich výsadkářů aby zjistili jak se věci mají.
      Tak se podívej jaké speciální jednotky Poláci mají k ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Ty jsi komik.To jako Rusko napadne Polsko a my tam pošleme pár našich výsadkářů aby zjistili jak se věci mají.
      Tak se podívej jaké speciální jednotky Poláci mají k dispozici.
      Moudře jsi uvedl, že jsme na vojenském webu.Snad jsi už zaslechl něco o vojenských satelitech.Zrovna nedávno se k nim vyjádřil pan Grohman.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      00:00 30.10.2021

      Torong
      Technické možnosti jsou jedna věc. Realita by byla o tom, že tam budou bez koordinace běhat jako vyplašení králíci úplně k ničemu.
      V takové situaci je důležité mít ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Technické možnosti jsou jedna věc. Realita by byla o tom, že tam budou bez koordinace běhat jako vyplašení králíci úplně k ničemu.
      V takové situaci je důležité mít rychlejší mozek než nohy.
      Skrýt celý příspěvek

    • apache
     20:25 29.10.2021

     Úloha výsadkového pluku jakožto prvního bojově nasazeného útvaru by dle mého názoru dalece převyšovala samotnou bojovou činnost. Sehrál by totiž i roli politickou - jak jsem ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Úloha výsadkového pluku jakožto prvního bojově nasazeného útvaru by dle mého názoru dalece převyšovala samotnou bojovou činnost. Sehrál by totiž i roli politickou - jak jsem nastínil výše, nasazení lehce vyzbrojených a vysoce flexibilních výsadkářů by bylo v případě váhání našich volených představitelů politicky průchodnější, než se rovnou bavit o dělech a tancích. Ve fázi, kdy by se teprve rozhodovalo o zapojení se do války, by to mohl být nástroj k prolomení našich vlastních politických překážek. Poté, kdy by se AČR již prostřednictvím výsadkového pluku aktivně zapojila do boje by už neměl být žádný problém nasadit jakýkoliv jiný útvar.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:20 30.10.2021

      Od toho výsadkáři mají být vybavení tak, aby byli rychle nasaditelní. Ale zpochybňuji to, že by to mělo být v řádu hodin v reakci na vzniklou situaci. To je za současného stavu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Od toho výsadkáři mají být vybavení tak, aby byli rychle nasaditelní. Ale zpochybňuji to, že by to mělo být v řádu hodin v reakci na vzniklou situaci. To je za současného stavu nereálné.
      Skrýt celý příspěvek

    • Ondra Mrklas
     00:24 31.10.2021

     Když by se vynechala varianta absolutně nečekané invaze ve stylu Call of Duty, tak se dá poměrně dobře odhadnout kroky nepřítele. Vzhledem k obří síle Polského tankového vojska, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Když by se vynechala varianta absolutně nečekané invaze ve stylu Call of Duty, tak se dá poměrně dobře odhadnout kroky nepřítele. Vzhledem k obří síle Polského tankového vojska, tak by muselo Rusko na Polsko - Běloruské hranice svážet své jednotky týdny a to by aspoň odborným kruhům nemělo utéct. Když by to buď analytici nebo rovnou gen. štáb zaznamenal, tak by mohl být připraven plán na nejhorší situaci už dny a nebo týdny dopředu.
     Pokud by ale ke konfliktu došlo nečekaně díky nějakému Polsko - Běloruskému incidentu, tak rozhodně Rusko nebude mít k dispozici plnou sílu a kontingent AČR by mohl být velmi důležitý, mnohem důležitější než při konfliktu plné síly z obou stran (RF má na rychlou reakci připravených zhruba 100 tis. vojáků, což je méně než mají Polské ozbrojené síly doplněné třeba i jen o 7 tis vojáků AČR)
     Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     09:27 02.11.2021

     Mluvím zde o cvičení, jehož cílem by bylo prověřit reálné možnosti přepravy, rozmístění a zásobování. Nikdo tu nechce naházet paragány do cesty postupujícím tankům. Market Garden ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Mluvím zde o cvičení, jehož cílem by bylo prověřit reálné možnosti přepravy, rozmístění a zásobování. Nikdo tu nechce naházet paragány do cesty postupujícím tankům. Market Garden už máme doufám za sebou :-).
     Skrýt celý příspěvek

  • MeV6
   20:24 28.10.2021

   Ad "nový prapor" - on je to prapor podpory nasaditelných sil, takže v podstatě logistika se specifickými úkoly. Pak ty stany dávají smysl, ne?
   A i když od našich budoucích ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ad "nový prapor" - on je to prapor podpory nasaditelných sil, takže v podstatě logistika se specifickými úkoly. Pak ty stany dávají smysl, ne?
   A i když od našich budoucích diplomatů nečekám výkony světové diplomacie, zdraáhám se je rovnou hodit do jednoho pytle s patolízalským tragédem, jehož trapný výkon byl nejspíše záměrný.
   Skrýt celý příspěvek

   • apache
    22:24 28.10.2021

    Ano. Logistika. Jak jsem napsal.

    Ano. Logistika. Jak jsem napsal.

 • liberal shark
  18:15 28.10.2021

  S plným vědomím nepřátelského chování ze strany Polska, kterého se vůči nám opakovaně dopustilo a dopouští (Těšínské knížectví 1918 a 1938, okupace a anexe Kladského hrabství 1945 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S plným vědomím nepřátelského chování ze strany Polska, kterého se vůči nám opakovaně dopustilo a dopouští (Těšínské knížectví 1918 a 1938, okupace a anexe Kladského hrabství 1945 - 1956, etnické čistky, mikrookupace našeho území 2020, Turów 2021), považuji z čistě racionálních a pragmatických důvodů naši vojenskou pomoc Polsku proti Rusům (eventuálně Němcům) za nezbytnou. Existence nezávislého Polské republiky je podmínkou nutnou (nikoliv postačující) pro existenci nezávislé České republiky.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   18:32 28.10.2021

   proti Rusku pomoc pochopitelne, i s odkazem na čl5 NATO. Ale jinak je bohuzel nutne pridat rychlost na budovani armady a drzet alespon odstrasujici castecnou paritu i vuci jinym ...
   Zobrazit celý příspěvek

   proti Rusku pomoc pochopitelne, i s odkazem na čl5 NATO. Ale jinak je bohuzel nutne pridat rychlost na budovani armady a drzet alespon odstrasujici castecnou paritu i vuci jinym moznym agresorum nez Rusko, bohuzel. Zivot ma v tomto ohledu smysl pro humor a obvykle prijde agrese odjinud, nez se ceka. Konec koncu i CSR videla agresora v Rakousku, nikoliv Nemecku.
   Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   18:43 28.10.2021

   Jít do války s Německem kvůli Polsku? To snad nikdo ani nemůže myslet vážně.

   Jít do války s Německem kvůli Polsku? To snad nikdo ani nemůže myslet vážně.

   • liberal shark
    19:17 28.10.2021

    Co my víme, co bude za 10 let ? Jak se třeba vyvine energetická krize už během této zimy ? Víte o tom, že naše rozvodná síť je řízena z Mnichova ? Kdo bude v zimě svítit a kdo ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Co my víme, co bude za 10 let ? Jak se třeba vyvine energetická krize už během této zimy ? Víte o tom, že naše rozvodná síť je řízena z Mnichova ? Kdo bude v zimě svítit a kdo bude potmě ? Co když Brusel zkrátí Polsku dotace a Poláci přestanou platit příspěvky do Bruselu ?
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     19:22 28.10.2021

     ve sporu Brusel-Polsko musime byt na strane Bruselu. Alespon podle toho, co bylo videt na projevu arogantniho Morawieckeho, ktery blabolil o WW3.

     ve sporu Brusel-Polsko musime byt na strane Bruselu. Alespon podle toho, co bylo videt na projevu arogantniho Morawieckeho, ktery blabolil o WW3.

     • liberal shark
      19:37 28.10.2021

      Jo, Morawiecky se chová jako cvok. Na druhé straně, soudní moc nad sebou také potřebuje nějaký nezávislý dozor, jinak totálně zvlčí jako u nás :-(. Je jen otázkou, jak to prakticky ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jo, Morawiecky se chová jako cvok. Na druhé straně, soudní moc nad sebou také potřebuje nějaký nezávislý dozor, jinak totálně zvlčí jako u nás :-(. Je jen otázkou, jak to prakticky zařídit.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:39 28.10.2021

      Ve sporu Brusel-Varsava musíme být na straně rozumu.

      Ve sporu Brusel-Varsava musíme být na straně rozumu.

     • Torong
      21:13 28.10.2021

      Jura99:
      "ve sporu Brusel-Polsko musime byt na strane Bruselu"
      Tak ve světle Green deal, eneretické krize a defakto nařízeního zchudnutí si tak jistý nejsem.

      Jura99:
      "ve sporu Brusel-Polsko musime byt na strane Bruselu"
      Tak ve světle Green deal, eneretické krize a defakto nařízeního zchudnutí si tak jistý nejsem.

    • Nesher
     19:52 28.10.2021

     To je už je pravděpodobnější válka právě s Polskem.
     Když Brusel přestane platit Polsku a vice versa, tak co my s tím? V takovém případě podpořit Polsko by byla kardinální chyba. ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To je už je pravděpodobnější válka právě s Polskem.
     Když Brusel přestane platit Polsku a vice versa, tak co my s tím? V takovém případě podpořit Polsko by byla kardinální chyba. Jedna věc je za jistých okolností podpořit Polsko ve válce s Ruskem, druhá je podpořit je v nesmyslných kulturních válkách se sousedy a EU.
     Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:00 29.10.2021

      moc bych tu budoucnost nepředpovídal.. oba dva státy mají vykročeno patřit mezi nepředvídatelné elementy. Jedni směrem k silnému nacionalismu, druzí k silnému ...
      Zobrazit celý příspěvek

      moc bych tu budoucnost nepředpovídal.. oba dva státy mají vykročeno patřit mezi nepředvídatelné elementy. Jedni směrem k silnému nacionalismu, druzí k silnému ekologickému-progresivismu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      13:43 29.10.2021

      skelet
      Právě proto nemá do jejich "kulturkampfu" smysl zasahovat.

      skelet
      Právě proto nemá do jejich "kulturkampfu" smysl zasahovat.

     • skelet
      13:50 29.10.2021

      je naivní, že se jejich vnitrostátní kulturkampfy nebudou dotýkat. Naše armáda a diplomacie musí být připravená, že ve Varšavě i v Berlíně se mohou dostat k moci vyšastaní jedinci. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      je naivní, že se jejich vnitrostátní kulturkampfy nebudou dotýkat. Naše armáda a diplomacie musí být připravená, že ve Varšavě i v Berlíně se mohou dostat k moci vyšastaní jedinci. Dřív nebo později pak budou chtít svou vyšastanost exportovat k sousedům.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      13:50 29.10.2021

      Přičemž ten ekologicko progresivistický směr má tendenci vyvolávat ten silný nacionalismus. Ještě pár let greendealu a nacionalistické strany převezmou vládu nad Evropou...

      Přičemž ten ekologicko progresivistický směr má tendenci vyvolávat ten silný nacionalismus. Ještě pár let greendealu a nacionalistické strany převezmou vládu nad Evropou...

     • Ondra Mrklas
      00:30 31.10.2021

      Každopádně je potřeba mít silnou AČR, protože ať se přidáme ke komukoliv (Polsko nebo EU), tak by se bojovalo primárně na našem území. Bohužel naše armáda by byla paradoxně větší ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Každopádně je potřeba mít silnou AČR, protože ať se přidáme ke komukoliv (Polsko nebo EU), tak by se bojovalo primárně na našem území. Bohužel naše armáda by byla paradoxně větší problém pro Bundeswehr než pro Polskou armádu. Z čehož plyne, že musíme zbrojit větším tempem než v současné době
      Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  17:30 28.10.2021

  Vojna v stredovýchodnej Európe je reálna, ale musela by sa stať jedna zásadná zmena. USA by musela úplne rezignovať na Európu napríklad v prípade konfliktu s Čínou. Veľká Británia ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vojna v stredovýchodnej Európe je reálna, ale musela by sa stať jedna zásadná zmena. USA by musela úplne rezignovať na Európu napríklad v prípade konfliktu s Čínou. Veľká Británia by sa pridala k USA a do kontinentálnej Európy by sa asi nestarala. Ani nemá dôvod. Nemecko a Francúzsko by sa z toho snažili vyťažiť a snažili by sa ostať bokom. Nemiešali by sa do toho kým by samé neboli ohrozené. Do priameho konfliktu s Ruskom by šlo možno tak to Poľsko, ale bez externej podpory spojencov by bolo čoskoro porazené. Teda ostáva len otázka, či Poľsko je schopné nájsť svojho "kamaráta do dažďa" ak ho bude ohrozovať Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   18:20 28.10.2021

   To by se Polsko mělo začít chovat ke svým sousedům trochu líp než dosud, protože nikomu jinému na Polsku zas až tak moc nezáleží.

   To by se Polsko mělo začít chovat ke svým sousedům trochu líp než dosud, protože nikomu jinému na Polsku zas až tak moc nezáleží.

   • Miroslav
    18:36 28.10.2021

    Súhlasím. Nikto iný na pomoc Poľsku nepríde okrem najbližších susedov (ak vôbec teda)

    Súhlasím. Nikto iný na pomoc Poľsku nepríde okrem najbližších susedov (ak vôbec teda)

    • Nesher
     18:56 28.10.2021

     Zatím dělají vše proto, aby zase jednou zůstali sami.

     Zatím dělají vše proto, aby zase jednou zůstali sami.

 • Rase
  16:58 28.10.2021

  V každém případě by bylo vhodné, aby AČR konečně přezbrojila těžkou pásovou brigádu - krom nových BVP je nutné pořídit i pořádné tanky. Rovněž by měl být kladen důraz na pořízení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V každém případě by bylo vhodné, aby AČR konečně přezbrojila těžkou pásovou brigádu - krom nových BVP je nutné pořídit i pořádné tanky. Rovněž by měl být kladen důraz na pořízení pořádných stíhaček. Přeci jen co si budeme povídat, Pandury a Caesary to moc nezachrání a s nějakou stavbou nových brigád se taky zrovna nedá počítat - tedy ať to málo co máme, je alespoň co nejkvalitněji vyzbrojené.

  Myslím že naše ekonomika je dostatečně výkonná, aby zvládala ufinancovat cca dvě stovky těžkých BVP, stovku KBVP (modernizovaných Pandurů), padesátku tanků, stejný počet děl a cca 30 stíhaček (F-35, Rafale, Typhoon atd.). Řekněme že je to zhruba na úrovni států jako Belgie, Holandsko nebo Rakousko, tedy nic závratného.
  Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   18:32 28.10.2021

   Ještě bych přidal pořádnou zásobu munice, PHM a pár oddílů operačně-taktických balistických raket. Kdyby se navíc podařilo rozjet společný jaderně-energetický program, byla by naše ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ještě bych přidal pořádnou zásobu munice, PHM a pár oddílů operačně-taktických balistických raket. Kdyby se navíc podařilo rozjet společný jaderně-energetický program, byla by naše společná bezpečnostní pozice mnohem lepší.
   Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    19:01 28.10.2021

    S kým bys ten program chtěl rozjíždět? S Polskem?

    S kým bys ten program chtěl rozjíždět? S Polskem?

    • liberal shark
     19:25 28.10.2021

     S WEC a KHNP - 4 bloky pro nás, 6 bloků pro Polsko.

     S WEC a KHNP - 4 bloky pro nás, 6 bloků pro Polsko.

     • Nesher
      19:43 28.10.2021

      Vážně si myslíš, že se s Polskem dá něco rozumné dohodnout?

      Vážně si myslíš, že se s Polskem dá něco rozumné dohodnout?

     • liberal shark
      19:55 28.10.2021

      to nesher: To sice nevím, ale majitel společnosti Synthos se už v minulosti obrátil na vedení ČEZ, aby mu pomohli se stavbou prvního SMR v Polsku nebo v Kralupech :-).

      to nesher: To sice nevím, ale majitel společnosti Synthos se už v minulosti obrátil na vedení ČEZ, aby mu pomohli se stavbou prvního SMR v Polsku nebo v Kralupech :-).

     • Nesher
      20:21 28.10.2021

      Liberal
      Jenže jaderná elektrárna je hlavně politika, nikoliv normální business jako ten tebou uváděný případ. Poláci sice o jádru nic neví, know-how nemají žádné, ale všechno by ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Liberal
      Jenže jaderná elektrárna je hlavně politika, nikoliv normální business jako ten tebou uváděný případ. Poláci sice o jádru nic neví, know-how nemají žádné, ale všechno by chtěli dělat v PL.
      Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     19:26 28.10.2021

     A proč ne? Poláci teď jádro docela podporujou...

     A proč ne? Poláci teď jádro docela podporujou...

     • Nesher
      19:42 28.10.2021

      Jo, jen zbývá taková maličkost, domluvit se s nimi. Hodně štěstí!

      Jo, jen zbývá taková maličkost, domluvit se s nimi. Hodně štěstí!

  • juhelak
   10:25 29.10.2021

   Nepříjde mi ze v tomhle by naše letectvo hrálo až nejak velkou vyznamnou roli..posílení pvo a zřízení raketových sil (salvove raketomety a jine systémy idealně s dosahem 300km+) o ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nepříjde mi ze v tomhle by naše letectvo hrálo až nejak velkou vyznamnou roli..posílení pvo a zřízení raketových sil (salvove raketomety a jine systémy idealně s dosahem 300km+) o velikosti pluku by pomohli k obraně souseda vice nez poslat na východ pasovou brigádu.
   Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:43 29.10.2021

   Rase
   Finsko vydává podobnou sumu na obranu a dokáže držet mnohem více techniky. Jen jejich nadzvukové letectvo má přes 60 kusů F 18 Hornet.
   Naše ekonomika má na víc než to co ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Rase
   Finsko vydává podobnou sumu na obranu a dokáže držet mnohem více techniky. Jen jejich nadzvukové letectvo má přes 60 kusů F 18 Hornet.
   Naše ekonomika má na víc než to co uvádíte. Jen by se muselo chtít.
   Skrýt celý příspěvek

   • Arthur
    20:30 29.10.2021

    Alebo skôr efektívne, hospodárne, účelné a účinné vynakladanie finančných prostriedkov Fínskych daňových poplatníkov do ich armády tj. že napr. nekúpili cca 200ks nových BVP, ale ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Alebo skôr efektívne, hospodárne, účelné a účinné vynakladanie finančných prostriedkov Fínskych daňových poplatníkov do ich armády tj. že napr. nekúpili cca 200ks nových BVP, ale rozložili to na 102 ks BVP CV9030 FIN a 94 ks modernizovaných BMP-2MD a potom je aj na iné spôsobilosti. atď. atď.

    To u nás tí NATO hujeri nikdy nepochopia...
    Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     19:19 30.10.2021

     pak je taková drobnost jako unifikace výzbroje. Nemluvě o tom, že 200 nových BVP má mnohem vyšší životnost, než stará CV90 a BMP-2. Jasně, ušetří se tím prostředky na nákup něčeho ...
     Zobrazit celý příspěvek

     pak je taková drobnost jako unifikace výzbroje. Nemluvě o tom, že 200 nových BVP má mnohem vyšší životnost, než stará CV90 a BMP-2. Jasně, ušetří se tím prostředky na nákup něčeho jiného (stíhaček), ale tak to většinou nefunguje. Navíc pořízení 200 nových pásových bojových vozidel není zrovna počet, který by byl zátěží pro jakýkoliv moderní stát - nemluvě o vyspělém Finsku.
     Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:54 28.10.2021

  Dnesni Polslo nejde dobrym smerem a vubec se mi napr. nelibi namachrovana retorika o zhorseni vztahu ve V4 kvuli malichernosti s Turowem a lzi kolem udajne neochote CR seriozne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dnesni Polslo nejde dobrym smerem a vubec se mi napr. nelibi namachrovana retorika o zhorseni vztahu ve V4 kvuli malichernosti s Turowem a lzi kolem udajne neochote CR seriozne jednat. CR i tak muze s obranou pomoci ledaskomu, ale potrebuje predevsim kvalitni vlastni armadu, takovou, na kterou se nevyplati nikomu zautocit. Nikomu nemyslim jenom Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   17:05 28.10.2021

   Snad místo V4 upřednostníme poněkud jiný spolek - Slavkovský formát (S3), který sdružuje ČR, Rakousko a Slovensko. Tedy stejně velké státy se stejnými ambicemi i zájmy. Osobně ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Snad místo V4 upřednostníme poněkud jiný spolek - Slavkovský formát (S3), který sdružuje ČR, Rakousko a Slovensko. Tedy stejně velké státy se stejnými ambicemi i zájmy. Osobně vidím S3 jako mnohem smysluplnější koncept, než V4, kde nás radikalizující se Polsko a Maďarsko dost táhne ke dnu. Předpokládám, že když zástupci budoucí vlády mluví u upozadění V4 (stejně nikdy nefungoval), tak by bylo vhodné upřednostnit raději S3.
   Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    17:37 28.10.2021

    Problém S3 je, že ide o záložný plán voči V4 a tú nemá nikto odvahu búrať. Poľsko by sa mohlo uraziť s to nie je v nikoho záujme (teda SK a CZ)

    Problém S3 je, že ide o záložný plán voči V4 a tú nemá nikto odvahu búrať. Poľsko by sa mohlo uraziť s to nie je v nikoho záujme (teda SK a CZ)

    • Jura99
     18:35 28.10.2021

     Polsko uz do V4 kope kvuli takove malichernosti, jako je Turow.

     Polsko uz do V4 kope kvuli takove malichernosti, jako je Turow.

     • Miroslav
      20:08 28.10.2021

      Priznám sa, že som si musel naštudovať o čo tam ide. Ak to chápem správne, tak Poľsko chce rozšíriť strategickú baňu ktorá však už začína zasahovať do ČR a Nemecka. Chápem, že ČR ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Priznám sa, že som si musel naštudovať o čo tam ide. Ak to chápem správne, tak Poľsko chce rozšíriť strategickú baňu ktorá však už začína zasahovať do ČR a Nemecka. Chápem, že ČR sa voči tomu bráni. Nečudujem sa. Na druhej strane sa nečudujem ani Poľsku, že chce naplniť strategicky potenciál oblasti. V každom prípade si nemyslím, že toto je téma na ktorej stojí a padá V4
      Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      21:03 28.10.2021

      to Miroslav : Ve skutečnosti jde o to, že koncern PGE - Polska Grupa Energetyczna, nechce platit obcím na české a německé straně nové vodovody a ochranná opatření před hlukem a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      to Miroslav : Ve skutečnosti jde o to, že koncern PGE - Polska Grupa Energetyczna, nechce platit obcím na české a německé straně nové vodovody a ochranná opatření před hlukem a prachem. Prostě ignoruje pravidla přeshraniční EIA. Těžbu jim nikdo zastavit nechce. To se jen soudní dvůr EU snaží vynutit opatření na ochranu životního prostředí.
      Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      21:15 28.10.2021

      V poslednom čase sa tu v diskusii táto téma objavila viackrát, tak som sa snažil zistiť o čo ide. Vraj sa na českej strane stráca spodná voda a praskajú domy. To je samozrejme ...
      Zobrazit celý příspěvek

      V poslednom čase sa tu v diskusii táto téma objavila viackrát, tak som sa snažil zistiť o čo ide. Vraj sa na českej strane stráca spodná voda a praskajú domy. To je samozrejme silný argument ČR. Na strane druhej by poľská strana určite mala prísť s nejakým riešením. Pokiaľ už kvôli tomu lomu vysťahovali celé dediny, tak nejaké kompenzácie by pre nich problém byť nemal. Vraj tam po ťažbe má vzniknúť obrovské jazero či čo ktorý budú nepúšťať minimálne polstoročie. Toho sa aj tak nikto z nás nedožije
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      21:57 28.10.2021

      Miroslav
      Oni nic nestěhovali, ten důl tam byl ještě za raichu. Teď ho chtějí rozšířit až k naši hranici. To území je takový "cancourek" mezi ČR a SRN, je tam jen ten důl, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Oni nic nestěhovali, ten důl tam byl ještě za raichu. Teď ho chtějí rozšířit až k naši hranici. To území je takový "cancourek" mezi ČR a SRN, je tam jen ten důl, elektrárna a město. Poláci to území jen exploatují a až ten důl zavřou, tak tam v podstatě skončí život.
      Snažili jsme se s nimi dohodnout posledních 5 let, bez úspěchu. Prostě polská "velmoc" se s nějakými "pepiky" nebude bavit. A když pak soud vydal to předběžné opatření, nastala neuvěřitelná kampaň proti EU a ČR. TVP (hlásná trouba PiS) lhala od rána do večera.
      Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    18:24 28.10.2021

    Upřímně řečeno odpor Polska a Maďarska proti bruselskému euro- a eko- fašismu docela chápu, ale ty jejich iredentistické projevy proti nám, Slovensku nebo Ukrajině už míň. Copak si ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Upřímně řečeno odpor Polska a Maďarska proti bruselskému euro- a eko- fašismu docela chápu, ale ty jejich iredentistické projevy proti nám, Slovensku nebo Ukrajině už míň. Copak si nevidí ani na špičku nosu ? Nechápou, že bez podpory sousedních států je první větší ryba prostě sežere ?
    Skrýt celý příspěvek

    • Pavel1
     19:18 28.10.2021

     Doplnil bych, že "odpor Polska a Maďarska" jaksi nebrání těmto zemím na konto "eko a euro fašismu" masivně čerpat eurodotace. Polákům a Maďarům (rozuměj pisákům a straně fidesz) ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Doplnil bych, že "odpor Polska a Maďarska" jaksi nebrání těmto zemím na konto "eko a euro fašismu" masivně čerpat eurodotace. Polákům a Maďarům (rozuměj pisákům a straně fidesz) vadí především snaha EU mluvit do svobody slova a do soudních "reforem".
     Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      19:40 28.10.2021

      Kritiku z Bruselu na téma svobody slova a nezávislosti soudů vnímám poněkud skepticky. Ve starých členských zemích se také dějí nepěkné věci, o kterých se v Bruselu nemluví.

      Kritiku z Bruselu na téma svobody slova a nezávislosti soudů vnímám poněkud skepticky. Ve starých členských zemích se také dějí nepěkné věci, o kterých se v Bruselu nemluví.

     • Pavel1
      19:50 28.10.2021

      Prosím konkrétně o čem se v Bruselu nemluví? A je to jisté, že se o tom nemluví?

      Prosím konkrétně o čem se v Bruselu nemluví? A je to jisté, že se o tom nemluví?

     • liberal shark
      19:57 28.10.2021

      to pavel1 : O potlačování svobody slova v Německu, hnutí identitářů, pronásledování Katalánských separatistů, plošném sledování občanů atd. atd.

      to pavel1 : O potlačování svobody slova v Německu, hnutí identitářů, pronásledování Katalánských separatistů, plošném sledování občanů atd. atd.

     • Pavel1
      22:43 28.10.2021

      Jsem si jistý, že minimálně o Kurtzovi se teď v EU mluví, stejně tak se v minulosti projednávaly násilnosti v Katalánsku. Jinak existuje někde v EU zákon o "plošném sledování ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jsem si jistý, že minimálně o Kurtzovi se teď v EU mluví, stejně tak se v minulosti projednávaly násilnosti v Katalánsku. Jinak existuje někde v EU zákon o "plošném sledování občanů" nebo v Německu zákon o "potlačování svobody slova"? V Polsku se jedná o konkrétní zákony či usnesení soudu. A aby bylo jasno, je evidentní, že EU jedná v mnoha ohledech nesmyslně a ideologicky. ALe zrovna v případě Polska a Maďarska nemá máslo na hlavě Brusel ale Orbán a Kaczynski. Žádný reálný boj proti EU se v jejich režii zde nekoná, jen na jednu stranu účelové změny zákonů ve jménu udržení se u koryta a potlačení domácí opozice a následné bojovné tahání si trika jak je brusel bléé a totalitní a na straně druhé čerpání miliard z eurodotací plnými hrstmi a bezchybná spolupráce s EU (např. souhlas s tzv. Green dealem).
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:40 29.10.2021

      Pavel1:
      Ne takový zákon neexistuje. Ale existuje autocenzura, a mediální lynčování. Odborně se tomu říká politická korektnost. Dovedeš si představit jakou bouři by dnes vyvolala ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1:
      Ne takový zákon neexistuje. Ale existuje autocenzura, a mediální lynčování. Odborně se tomu říká politická korektnost. Dovedeš si představit jakou bouři by dnes vyvolala třeba taková Česká soda? A v devadesátkách to byl výborný satirický pořad. Máme tady bankovní cenzuru, kdy banky se nerozhodují podle toho, jestli je projekt ziskový, ale jestli je dostatečně zelený.
      Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      23:51 29.10.2021

      Právě proto, že takový zákon neexistuje, se tím stěží může zabývat europarlament nebo evropská komise. Vždycky se jedná o papírovou válku. Kaczynski se rozhodl vypořádat se s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Právě proto, že takový zákon neexistuje, se tím stěží může zabývat europarlament nebo evropská komise. Vždycky se jedná o papírovou válku. Kaczynski se rozhodl vypořádat se s nepohodlnými soudci změnami v legislativě a usneseními ústavního soudu (čímž mimo jiné způsobil totální rozvrat polského soudnictví), takže vše hodil na papír, kterého se následně mohl chytit Brusel. "Autocenzura" nikde zakotvená není, takže se jaksi není možno tímto zabývat před jakoukoli evropskou nebo národní soudní institucí. Stejně tak není možno zpochybňovat rozhodnutí komerčních subjektů, které se sice mohou zdát ideologická, ale nakonec jde vždy o prachy (a počítá se s například s přílivem zelených střadatelů a zájemců o půjčky). Kdyby stát tato komerční rozhodnutí zpochybňoval, tak se naopak sám stane rudým regulátorem spíše, než když když to nechá na trhu.
      Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    16:46 29.10.2021

    Rase
    Co je doma to se počítá. Žádny "formát" mezinárodních dohod a spolků nám vlastní armádu a schopnosti nenahradí. Stačí se podívat na ekonomiku závislou pouze jedním směrem a na ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Rase
    Co je doma to se počítá. Žádny "formát" mezinárodních dohod a spolků nám vlastní armádu a schopnosti nenahradí. Stačí se podívat na ekonomiku závislou pouze jedním směrem a na subdodávkách z Asie.
    Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  16:54 28.10.2021

  Teoretická avšak správná úvaha, Rusko zřejmě nikdy nebude mít zájem napadnout přímo Polsko, avšak bude chtít schopnost "vypnout" polské ozbrojené síly aby nemohly poskytnout pomoc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Teoretická avšak správná úvaha, Rusko zřejmě nikdy nebude mít zájem napadnout přímo Polsko, avšak bude chtít schopnost "vypnout" polské ozbrojené síly aby nemohly poskytnout pomoc pobaltským státům v případě politické krize a hybridní občanské války donbaského typu. Společná dvoustranná smlouva a nadstandartní součinnost OS obou států vypadá jako něco navíc, ale mohlo by to ochladit hlavy některých jestřábů.
  Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  15:58 28.10.2021

  Polsko je prostě Polsko. Chce se chovat jako regionální mocnost, ale nemá na to. Polsko na nas zaútočilo v letech 1919,1938,1939 a údajně chtělo i v roce 1945, ale Sověti je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Polsko je prostě Polsko. Chce se chovat jako regionální mocnost, ale nemá na to. Polsko na nas zaútočilo v letech 1919,1938,1939 a údajně chtělo i v roce 1945, ale Sověti je vypli.
  Nevim co by Rusko získalo útokem na Polsko ? Je věcí Poláků, že zbrojí a že jim na druhou stranu.. nevadi jejich zdravotnictví. A proč by Rusko útočilo na nás ?
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   16:01 28.10.2021

   Krllo Krllo, zase trollíš? Kolík rublíků ti to hodí za jeden komentář?

   Krllo Krllo, zase trollíš? Kolík rublíků ti to hodí za jeden komentář?

   • krllo
    16:05 28.10.2021

    Tvé umění diskutovat a nálepovat je pozoruhodné.:-D

    Tvé umění diskutovat a nálepovat je pozoruhodné.:-D

    • Torong
     16:12 28.10.2021

     Krllo, známe tě. Jakékoli jiné reakce je na tebe škoda.

     Krllo, známe tě. Jakékoli jiné reakce je na tebe škoda.

  • Ondra Mrklas
   16:07 28.10.2021

   Polsko bylo v roce 45 pod absolutní nadvládou SSSR a Polských komunistů, takže tato varianta je spíš současná Ruská propaganda než historický fakt.
   Nebudu znova vysvětlovat, co by ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Polsko bylo v roce 45 pod absolutní nadvládou SSSR a Polských komunistů, takže tato varianta je spíš současná Ruská propaganda než historický fakt.
   Nebudu znova vysvětlovat, co by Rusové získali útokem na Polsko, když z textu vyplývá, že by to celá bylo kvůli Bělorusku. Když by pak země byly ve válce, možné je úplně všechno.
   Btw myslím, že nejsem jediný kdo by ocenil podobnou chuť ČR rozvíjet armádu, jako je v Polsku. Tady se místo toho předhání koalice s opozicí, kdo přidá více voličům, aby se mohli udržet ve vládě
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    16:48 28.10.2021

    s rokem 45 ma krllo bohuzel pravdu. Hadejte proc vsechny dostupne tankove sily tehdy soustredila CSR na severni Morave ?

    s rokem 45 ma krllo bohuzel pravdu. Hadejte proc vsechny dostupne tankove sily tehdy soustredila CSR na severni Morave ?

    • Ondra Mrklas
     17:30 28.10.2021

     Zase tak horké to nebylo, protože do roku 1947 probíhala jednání a došlo k vyřešení mírovou se zprostředkováním ze strany SSSR. Jinak tankové vojsko mělo vždycky základny na ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Zase tak horké to nebylo, protože do roku 1947 probíhala jednání a došlo k vyřešení mírovou se zprostředkováním ze strany SSSR. Jinak tankové vojsko mělo vždycky základny na severní Moravě a má je tam i dnes, to je dáno spíše geografickou polohou než přímo z obezřetnosti kvůli Polsku
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:37 28.10.2021

      jasne, tankova brigada ve Vrbne pod Pradedem. Tak tam dnes opravdu neni narozdil roku 45. Praslavice jsou na stredni Morave a tankove vojsko za sociku bylo v zapadnich Cechach.

      jasne, tankova brigada ve Vrbne pod Pradedem. Tak tam dnes opravdu neni narozdil roku 45. Praslavice jsou na stredni Morave a tankove vojsko za sociku bylo v zapadnich Cechach.

     • liberal shark
      18:27 28.10.2021

      No, myslím že to bylo horké dost a bez umravňujícího vlivu SSSR to mohlo být dost divoké. Ostatně Polsko - československé vztahy byly až do konce osmdesátých let velice chladné.

      No, myslím že to bylo horké dost a bez umravňujícího vlivu SSSR to mohlo být dost divoké. Ostatně Polsko - československé vztahy byly až do konce osmdesátých let velice chladné.

     • Nesher
      19:11 28.10.2021

      Bylo to horké. Doporučuji např. velmi objektivní knihu Kyselá těšínská jablíčka. Tam je celý ten konflikt popsán, v roce 45 byla naše armáda zakopána a útok se čekal každým dnem. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Bylo to horké. Doporučuji např. velmi objektivní knihu Kyselá těšínská jablíčka. Tam je celý ten konflikt popsán, v roce 45 byla naše armáda zakopána a útok se čekal každým dnem.
      Jinak jestli nárok ČSR na Těšínsko byl v některých ohledech diskutabilní, tak ten polský byl zcela nesmyslný. Ta oblast Polsku staletí nepatřila a většina obyvatel do Polska rozhodně nechtěla, popravdě oni nechtěli ani do ČSR, chtěli do Německa. ČSR byla volba z rozumu.
      Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      19:28 28.10.2021

      to nesher: S Kladskem to bylo podobné, československá armáda dokonce jeho část v roce 1945 obsadila, ale sovětské hrozby ji přinutily k návratu.

      to nesher: S Kladskem to bylo podobné, československá armáda dokonce jeho část v roce 1945 obsadila, ale sovětské hrozby ji přinutily k návratu.

  • liberal shark
   18:47 28.10.2021

   Co by mělo Rusko z agrese proti Moldávii, Gruzii nebo Ukrajině ?

   Co by mělo Rusko z agrese proti Moldávii, Gruzii nebo Ukrajině ?

   • MeV6
    20:36 28.10.2021

    Dobrý pocit jací jsou to kabrňáci, že se zase stávají světovou mocností jakou byli a všichni je zase budou obdivovat.

    Dobrý pocit jací jsou to kabrňáci, že se zase stávají světovou mocností jakou byli a všichni je zase budou obdivovat.

    • liberal shark
     21:04 28.10.2021

     A k tomu obrovské náklady a celý svět je na ně tak nasr**aný ...

     A k tomu obrovské náklady a celý svět je na ně tak nasr**aný ...

     • MeV6
      23:24 28.10.2021

      Jenomže to jim nevadí. Vždyť "západ " na ně byl stejně vždycky zlý.
      Určitě se najde nějaký "legitimní" důvod, proč se ty země snažit dostat zpět do náruče Ruska. Vždyť to museli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jenomže to jim nevadí. Vždyť "západ " na ně byl stejně vždycky zlý.
      Určitě se najde nějaký "legitimní" důvod, proč se ty země snažit dostat zpět do náruče Ruska. Vždyť to museli udělat, myslí to naprosto nevinně, v zájmu světového míru.
      A ten zlý západ to prostě nechce a nechce vidět.
      Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    09:06 29.10.2021

    liberal shark
    Nějak zapomínáte na to, že ve Vámi zmíněných zemích mají rusové své ekonomické zájmy a své příbuzné, tj. krajany. A evidentně si do toho nechtějí nechat kecat ameriku ...
    Zobrazit celý příspěvek

    liberal shark
    Nějak zapomínáte na to, že ve Vámi zmíněných zemích mají rusové své ekonomické zájmy a své příbuzné, tj. krajany. A evidentně si do toho nechtějí nechat kecat ameriku a Brussel o kterých moc dobře vědí jakým způsobem prosazuje své zájmy na středním východě.
    Jak by to u nás asi vypadalo, kdybychom se chovali my ke slovákům, tak jako gruzinci k osetincům a abcházcům?
    Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     11:31 29.10.2021

     Nebo Srbsko ke kosovským Albáncům?

     Nebo Srbsko ke kosovským Albáncům?

     • flanker.jirka
      16:48 29.10.2021

      kosovští albánci měli štěstí v tom, že se jejich problém řešil před 11. září 2001. Balkán je pořád nestabilní sud s prachem a současné snahy saudů a turecka nic dobrého nepřinesou.
      Zobrazit celý příspěvek

      kosovští albánci měli štěstí v tom, že se jejich problém řešil před 11. září 2001. Balkán je pořád nestabilní sud s prachem a současné snahy saudů a turecka nic dobrého nepřinesou.
      Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   12:01 29.10.2021

   Vzhledem k tomu, že Rusko na Polsko útočilo opakovaně a v roce 1968 i na nás je zřejmé, že k tomu důvody vidí.

   Vzhledem k tomu, že Rusko na Polsko útočilo opakovaně a v roce 1968 i na nás je zřejmé, že k tomu důvody vidí.

 • Tesil
  15:26 28.10.2021

  Já jen nechápu proč by RF měla napadat Polsko nebo dokonce ohrožovat ČR.
  Chápal bych to v případě Ukrajiny,kde by se Rusové mohli opřít o sympatizanty, což u Polska je naprosto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já jen nechápu proč by RF měla napadat Polsko nebo dokonce ohrožovat ČR.
  Chápal bych to v případě Ukrajiny,kde by se Rusové mohli opřít o sympatizanty, což u Polska je naprosto vyloučeno.
  Pak také nechápu v čem je postoj Německa sizofrenní.Ten je dlouhodobě spíše konzistentní.
  Prostě názor anonymního Poláka.
  Skrýt celý příspěvek

  • Ondra Mrklas
   15:59 28.10.2021

   Hned v úvodu bylo jasně sděleno, že jde by se konflikt mohl vyprovokovat nějakým nenápadným pohraničním incidentem mezi Polskem a Běloruskem, což není úplně nereálné (v současné ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Hned v úvodu bylo jasně sděleno, že jde by se konflikt mohl vyprovokovat nějakým nenápadným pohraničním incidentem mezi Polskem a Běloruskem, což není úplně nereálné (v současné době jsou Polsko - Běloruské hranice podstatě konfrontační zónou s omezeným vstupem). Tento incident by se pak mohl odehrát podobně jako ten se slepou municí, ale tentokrát by mohla být, buď úmyslem jednotlivce nebo vedení armády jednou z zemí, použita ostrá munice. To by lavinovým efektem mohlo vést k eskalaci mezi Polskem a Běloruskem, do čehož by se chtě nechtě musela Moskva zapojit - jestli chce udržet v Bělorusku svůj vliv (Bělorusko na Polsko vojensky prostě nemá).

   V této alternativě by se pak nemuselo jednat ani o boje na území Polska, ale reálně by šlo o konflikt mezi Polskem a Ruskem. Z toho plyne, že by aplikace Článku 5 byla sice ne úplně lehce odůvodnitelné, ale pokud by se chtěli udržet principy "jeden za všechny, všichni za jednoho", musel by se článek použít. Dost pravděpodobně by se pak neúčastnili všechny státy NATO, ale ty by dost pravděpodobně přišli o vojenskou pomoc poskytnutou válečným stranám nebo o důvěru mez spojenci.

   Co se týká pohledu k na Německo, tak tam se dá i docela souhlasit. Pro lidi přemýšlející konfrontačně prostě není ekonomický přístup Německa k Moskvě dostatečně silný, by spíš naopak. Lidi, co jsou spíše euro-humanisticky založení sice tento přístup kvitují, ale do doby napjatých vztahů srovnatelných se Studenou válkou se prostě nehodí, do této doby je potřeba přístup Polska
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:26 28.10.2021

    Jako, že by se našli v Polsku chemické zbraně? :-)

    Jako, že by se našli v Polsku chemické zbraně? :-)

    • Ondra Mrklas
     00:39 31.10.2021

     Spíš, že by nechal Lukašenko střílet na Poláky ostrou, nebo by nějakému války chtivému vojákovi z jedné nebo druhé strany ruplo v bedně a byli by tam mrtví. To by dost ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Spíš, že by nechal Lukašenko střílet na Poláky ostrou, nebo by nějakému války chtivému vojákovi z jedné nebo druhé strany ruplo v bedně a byli by tam mrtví. To by dost pravděpodobně mohlo vyvolat ve Varšavě snahy sesadit Lukašenka, protože by tím jednak zvedli národní sebevědomí a třeba by doufali, že dostanou nějaké to Euro za vyřešení celoevropského problému s Běloruskem
     Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   16:07 28.10.2021

   Tesile, zrovna tobě je naprosto zbytečné něco vysvětlovat. Nicméně pro ostatní: Rusko jako každý typicky totalitní stát může použít vnější agresi pro řešení vnitřních problémů. A ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tesile, zrovna tobě je naprosto zbytečné něco vysvětlovat. Nicméně pro ostatní: Rusko jako každý typicky totalitní stát může použít vnější agresi pro řešení vnitřních problémů. A že jich Rusové teď mají víc než dost. Dále je Rusko prakticky po celou dobu existence imperiální stát založený na neustálé expanzi. Dále se Rusko nikdy nesmířilo se ztrátou střední Evropy a považuje ji za území, které ji prostě patří.
   Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    19:53 28.10.2021

    Pochopitelně mně nemůžeš nic vysvětlit, protože meleš s menší obměnou stále to samé.
    V případě Polska jde o čirou obcesi.

    Pochopitelně mně nemůžeš nic vysvětlit, protože meleš s menší obměnou stále to samé.
    V případě Polska jde o čirou obcesi.

  • Jan Grohmann
   17:17 28.10.2021

   Oni útokem nechtějí něco získat od Polska, ale od Západu - technologie a kapitál. Aby Rusko bylo silnější a Západ slabší - ustavení nové, pro Rusko výhodnější, rovnováhy. A nikdo ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Oni útokem nechtějí něco získat od Polska, ale od Západu - technologie a kapitál. Aby Rusko bylo silnější a Západ slabší - ustavení nové, pro Rusko výhodnější, rovnováhy. A nikdo se své moci jen tak dobrovolně nevzdá - musí být přinucen. Cílem tedy není nějaká konkrétní věc, ale spíše snaha se vydat novým směrem, který bude pro Rusko výhodnější.
   A jestli to vyřeší týden nebo dva týdny trvající vojenská kampaň, po které nebude v mezinárodní politice existovat "polský hlas" (Poláci od této chvíle nebudou moc do ničeho kecat ani dělat), kdo ví.
   Ale vzhledem k tomu, co udělali Rusové Ukrajině, je to možnost, s kterou se musí počítat.
   Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    17:37 28.10.2021

    Navíc bych doplnil, že kdyby to Rusové svedli na nějaký pochybný incident na Polsko - Běloruských hranicích, tak by reakce Západu nebyla zcela jednotná - něco ve stylu anexe Krymu. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Navíc bych doplnil, že kdyby to Rusové svedli na nějaký pochybný incident na Polsko - Běloruských hranicích, tak by reakce Západu nebyla zcela jednotná - něco ve stylu anexe Krymu. Každopádně i kdyby to byl pouze planý poplach nebo jen obezřetnost, je lepší být připraven na nejhorší než se chlácholit a pak zaspat.

    Podle mě by měla být současná situace varován pro AČR. V případě konfliktu na Polsko - Běloruských hranicích by byla potřeba těžká technika a stav té naší značí, že většinu mužů, co by naní sloužila by se vrátila domů v rakvi s Českou vlajkou
    Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:08 28.10.2021

    Lokální válka s Polskem by to být pouze taková zkouška soudržnosti NATO. Pokud by se ukázalo že Polsku nepřijde na pomoc nikdo vyhrají prakticky "bez výstřelu".

    Lokální válka s Polskem by to být pouze taková zkouška soudržnosti NATO. Pokud by se ukázalo že Polsku nepřijde na pomoc nikdo vyhrají prakticky "bez výstřelu".

   • liberal shark
    18:42 28.10.2021

    Spíš si myslím, že jsou si vědomi své vnitřní slabosti a faktické neschopnosti vést dlouhodobý konvenční konflikt, a proto se zoufale snaží získávat prostor a paralyzovat své ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Spíš si myslím, že jsou si vědomi své vnitřní slabosti a faktické neschopnosti vést dlouhodobý konvenční konflikt, a proto se zoufale snaží získávat prostor a paralyzovat své sousedy.
    Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:24 28.10.2021

    Kolik kapitálu a technologií získají útokem na Polsko?

    Kolik kapitálu a technologií získají útokem na Polsko?

    • Scotty
     22:20 28.10.2021

     Pokud NATO nezareaguje tak mnoho. Celou Evropu (samozřejmě nepřímo).

     Pokud NATO nezareaguje tak mnoho. Celou Evropu (samozřejmě nepřímo).

     • flanker.jirka
      09:14 29.10.2021

      Vážně? Co umí poláci vyrobit sami a neumí to rusové?

      Vážně? Co umí poláci vyrobit sami a neumí to rusové?

     • Scotty
      22:45 29.10.2021

      Od samotných Poláku přeci nemusí vůbec nic potřebovat. Byla by to jen válka ověřující soudržnost NATO. Pokud by se ukázalo že Aliance nijak nezareaguje, atk dostanou celou Evropu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Od samotných Poláku přeci nemusí vůbec nic potřebovat. Byla by to jen válka ověřující soudržnost NATO. Pokud by se ukázalo že Aliance nijak nezareaguje, atk dostanou celou Evropu na talíři.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      00:10 30.10.2021

      Scotty
      Soudržnost NATO? Máte na mysli ZO, zda taková válka bude nebo nebude v zájmu USA?

      Scotty
      Soudržnost NATO? Máte na mysli ZO, zda taková válka bude nebo nebude v zájmu USA?

    • Torong
     11:42 29.10.2021

     Finančního nebo technologického moc ne. Politického? Mraky.

     Finančního nebo technologického moc ne. Politického? Mraky.

     • flanker.jirka
      16:52 29.10.2021

      Tomu moc nevěřím, na polácích by si vylámali zuby a byl by to pro ně druhý Afghanistán. Poláci se jim nepodvolí.

      Tomu moc nevěřím, na polácích by si vylámali zuby a byl by to pro ně druhý Afghanistán. Poláci se jim nepodvolí.

     • Scotty
      22:53 29.10.2021

      Polsko není zrovna ideální terén na vedení partyzánské války a už vůbec ne druhý Afghánistán.

      Polsko není zrovna ideální terén na vedení partyzánské války a už vůbec ne druhý Afghánistán.

     • flanker.jirka
      00:09 30.10.2021

      Scotty
      Když je odhodlání a nápaditost, tak to jde i v ploché krajině. Sýrie také není žádný Afghánistán a východ Ukrajiny také ne.

      Scotty
      Když je odhodlání a nápaditost, tak to jde i v ploché krajině. Sýrie také není žádný Afghánistán a východ Ukrajiny také ne.

    • Ondra Mrklas
     00:45 31.10.2021

     Nemusí jít o kapitál nebo technologie a třeba by vůbec nemuselo jít o útok, ale "jen obranu" Běloruska. To by např. zaměstnalo USA a uvolnilo ruce ČLR v Pacifiku (a to je pouze ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nemusí jít o kapitál nebo technologie a třeba by vůbec nemuselo jít o útok, ale "jen obranu" Běloruska. To by např. zaměstnalo USA a uvolnilo ruce ČLR v Pacifiku (a to je pouze jedna z mnoho alternativ). V tomto konkrétním případě by dokonce Rusko mohlo vypadat jako ochránce světového míru a šikanovaného Lukašenka
     Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   17:46 28.10.2021

   Nemecko sa určite nepôjde pretrhnúť aby chránilo Poľsko. Stačí, že sa s Ruskom dohodne a výjde z toho politicky posilnené. Čo bude mať Nemecko z toho keď sa postaví na odpor Ruska ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nemecko sa určite nepôjde pretrhnúť aby chránilo Poľsko. Stačí, že sa s Ruskom dohodne a výjde z toho politicky posilnené. Čo bude mať Nemecko z toho keď sa postaví na odpor Ruska aby chránilo Poľsko?
   Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    18:24 28.10.2021

    Třeba to, že Německo opravdu o přímé sousedství s Ruskem nestojí. Také to, že německé firmy v celém regionu investovaly velké peníze a rozhodně o to nechtějí přijít. To (propojení ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Třeba to, že Německo opravdu o přímé sousedství s Ruskem nestojí. Také to, že německé firmy v celém regionu investovaly velké peníze a rozhodně o to nechtějí přijít. To (propojení s německou ekonomikou) je mimochodem větší ochrana ČR než třeba 200 fungl nových tanků.
    Na druhou stranu se Polsko v poslední době chová tak, že zargumentovat jeho podporu v podobném hypotetickém konfliktu bude krajně obtížné.
    Takže pokud by zase jednou zůstalo samo, byla by to z velké části jejich vina. Protože když mám za plotem agresivní Rusko, tak vyvolávat konflikty se všemi potencionálními spojenci může jen Polák.
    Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     18:54 28.10.2021

     To je teória. Prax je taká, že je to len otázka dohody. Rusko - nemecké spojenectvo je obojstranne výhodné. Nemecko si tak zabezpečí suroviny a energiu pre svoj priemysel, Rusko ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To je teória. Prax je taká, že je to len otázka dohody. Rusko - nemecké spojenectvo je obojstranne výhodné. Nemecko si tak zabezpečí suroviny a energiu pre svoj priemysel, Rusko zase prístup k technológiám a peniaze. Nemecko určite netúži mať Rusko za plotom, ale každá sranda niečo stojí. Preto sa ani Rusko nikdy nedostalo a ani nedostane do konfliktu s USA. Oni sa vždy dohodnú. Niečo v štýle ,,My sa nestaráme čo robíte vy, a vy sa nestarajte čo kde robíme my".
     Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      19:00 28.10.2021

      Ale ten německý průmysl už dávno není jen v Německu. A věř mi, že ruské tanky na Odře mít nechtějí, to by Rusy jen posadilo na koně. Střední Evropa zakotvená v EU je nejvlastnější ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ale ten německý průmysl už dávno není jen v Německu. A věř mi, že ruské tanky na Odře mít nechtějí, to by Rusy jen posadilo na koně. Střední Evropa zakotvená v EU je nejvlastnější zájem SRN.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      19:38 28.10.2021

      Opakuj si to každý večer před spaním Neshere...

      Opakuj si to každý večer před spaním Neshere...

     • Nesher
      19:45 28.10.2021

      Argument by nebyl? Asi ne, že?

      Argument by nebyl? Asi ne, že?

    • Torong
     19:37 28.10.2021

     Ach jééé... Zase ta chiméra o ekonomickém propojení, které nás ochrání samo osobě před vším špatným. Vlastně můžeme zrušit armádu, máme přece propojení... Promiň Neshere, nic ve ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ach jééé... Zase ta chiméra o ekonomickém propojení, které nás ochrání samo osobě před vším špatným. Vlastně můžeme zrušit armádu, máme přece propojení... Promiň Neshere, nic ve zlém, ale tohle je pitomost. Francie dlouhodobě nemá problém prodávat Bělorusku FLIR technologie, přest, že ví, že se tak dostává do Ruských tanků a letadel. Proč by Německo mělo bránit Rusku v ovládnutí ČR, když zdejší firmy budou dál levně vyrábět pro Němce? Prostě tady budou podnikat přes prostředníka jako v Číně... Neboj Rusové se s Němci umí domluvit. Už to párkrát v historii udělali.
     Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      19:47 28.10.2021

      Říkám něco o rušení armády? Ne, říkám, že v zájmu SRN rozhodně není Rusko na Odře. Že ty si tam projektuješ svoje vidění světa, není můj problém.

      Říkám něco o rušení armády? Ne, říkám, že v zájmu SRN rozhodně není Rusko na Odře. Že ty si tam projektuješ svoje vidění světa, není můj problém.

     • Miroslav
      21:10 28.10.2021

      Nesher: To by som prirovnal k tomu ako sa kedysi vystupovalo do KSČ. Väčšine z tých ľudí režim nevyhovoval a neboli s ním spokojní, ale napriek tomu vstúpili do strany a snažili sa ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesher: To by som prirovnal k tomu ako sa kedysi vystupovalo do KSČ. Väčšine z tých ľudí režim nevyhovoval a neboli s ním spokojní, ale napriek tomu vstúpili do strany a snažili sa dostať z minima maximum tak, že sa prispôsobia danej situácii. Nemecko by síce nebolo spokojné so stavom, že má na hranici Rusko, ale určite by sa správalo pragmaticky a snažilo by sa z toho urvať výhody pre seba. Totiž život sa nie vždy vyvíja tak ako potrebujeme, ale treba hrať s kartami ktoré sú rozdané
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      21:19 28.10.2021

      A proč by to nebylo v zájmu Německa? Železná opona nebyla jediná doba, kdy Rusko a Německo mělo společné hranice. Ve skutečnosti je v Německém zájmu všechno, co zajistí Ruský plyn ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A proč by to nebylo v zájmu Německa? Železná opona nebyla jediná doba, kdy Rusko a Německo mělo společné hranice. Ve skutečnosti je v Německém zájmu všechno, co zajistí Ruský plyn v Německých zásobnících.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      22:01 28.10.2021

      Miroslav
      To jistě, pokud by to nešlo jinak. Ostatně my též. Ale na spiknutí typu jak si to Němci s Rusi domluví či vůz domluvili nevěřím. Spíš by se tomu snažili zabránit co by to ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      To jistě, pokud by to nešlo jinak. Ostatně my též. Ale na spiknutí typu jak si to Němci s Rusi domluví či vůz domluvili nevěřím. Spíš by se tomu snažili zabránit co by to jen šlo.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:45 29.10.2021

      Nesher:
      "Spíš by se tomu snažili zabránit co by to jen šlo."
      Ano, vydali by velmi ostré prohlášení nesouhlasu. Ani trošičku nevěřím, že by západní Evropa šla do války, kvůli té ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesher:
      "Spíš by se tomu snažili zabránit co by to jen šlo."
      Ano, vydali by velmi ostré prohlášení nesouhlasu. Ani trošičku nevěřím, že by západní Evropa šla do války, kvůli té střední a východní.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      14:07 29.10.2021

      Torong
      Jenže tady nejde o víru. Podle mě by se snažili vytvořit koalici "ochotných", protože Němci mají opravdu co ztratit.

      Torong
      Jenže tady nejde o víru. Podle mě by se snažili vytvořit koalici "ochotných", protože Němci mají opravdu co ztratit.

     • Torong
      17:39 29.10.2021

      Ano, jde o víru. Ty prostě věříš, že Němci se za nás budou bít. A jediné čím to můžeš podepřít jsou investované peníze. To je dost málo. Nehledě na to, že 90% toho co se do Německa ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ano, jde o víru. Ty prostě věříš, že Němci se za nás budou bít. A jediné čím to můžeš podepřít jsou investované peníze. To je dost málo. Nehledě na to, že 90% toho co se do Německa exportuje jsou polotovary a díly. Takové fabriky si můžou otevřít i jinde anebo se můžou dohodnout s Moskvou dosazenou vládou. Nic by tu už nebylo. Pořád přijatelnější, než riskovat Německé životy, dodávky surovin atd. Nejsme západ. Pro Němce jsme a zůstaneme osten.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      10:51 30.10.2021

      Torong
      No a ty nemáš ani to. Navíc, oni se nebudou bít za nás, ale za své zájmy (peníze).

      Torong
      No a ty nemáš ani to. Navíc, oni se nebudou bít za nás, ale za své zájmy (peníze).

  • GlobeElement
   12:03 29.10.2021

   To se zeptej v Moskvě, proč okupovali Polsko i ČSSR.

   To se zeptej v Moskvě, proč okupovali Polsko i ČSSR.

 • WaseK
  14:37 28.10.2021

  Ad 1938: V te dobe byla RCS s Polskem ve stavu studene valky kvuli nekolika uzemim: byvale Ceske kralovstvi kvuli Tesinsku (viz napr. 7-mi denni valka 1919) a Slovensko kvuli Orave ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ad 1938: V te dobe byla RCS s Polskem ve stavu studene valky kvuli nekolika uzemim: byvale Ceske kralovstvi kvuli Tesinsku (viz napr. 7-mi denni valka 1919) a Slovensko kvuli Orave a Spisi. Vyustilo to v to, ze se Polsko v rijnu 1938 pridalo k Hitlerovi pri porcovani Ceskoslovenska. A treba i tim, ze se v 1939 Tiso moc nebranil tlaku Hitlera a k severnimu utoku pripravil alespon symbolicke sily. Proste v te dobe uvazovat o jakemkoli Ceskoslovensko-Polskem spojenectvi je utopie.
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   15:38 28.10.2021

   Jistě a to vše pro krátkozrakost jak českých tak Polských politiků. Beneš udělal z ČSR defakto Francouzský protektorát a ani se ve své aroganci nepokusil normalizovat vztahy se ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jistě a to vše pro krátkozrakost jak českých tak Polských politiků. Beneš udělal z ČSR defakto Francouzský protektorát a ani se ve své aroganci nepokusil normalizovat vztahy se sousedy, natož si je příznivě naklonit.Spor o Těšínsko nebyl tak jednoznačný jak se traduje. Zvlášť v kontrastu s tím, jak Masaryk s Benešem k republice připojili Hlučínsko a jižní část Slovenska. Jak "úspěšná" byla jeho zahraniční politika jsme viděli v roce 1938.
   Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    18:39 28.10.2021

    Ono je otázka co jiného se dalo dělat? Francie byla jediná dostatečně silná země, která alespoň z počátku nabízela spojenectví. Nikdo jiný prostě nebyl. V okolí jen nepřátelské ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ono je otázka co jiného se dalo dělat? Francie byla jediná dostatečně silná země, která alespoň z počátku nabízela spojenectví. Nikdo jiný prostě nebyl. V okolí jen nepřátelské diktatury:
    Německo, do roku 33 chladné, ale korektní vztahy, potom už Hitler
    Rakousko, slabé, nestabilní, anschlus byl vlastně úlevou
    Maďarsko, otevřeně nepřátelské, snící o obnově "velikosti"
    Polsko, stát, který se dostal do konfliktu se všemi sousedy (bez výjímky) s územními nároky nejen na Těšínsku a Spiši (dlouhodobým cílem byla hranice s Maďarskem).
    Takže ať mi někdo řekne jak se to mělo udělat jinak a lépe.
    Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     19:56 28.10.2021

     Beneš se mohl pokusit spory urovnat. Netvrdím, že by to vyšlo, ale on se ani nepokusil. Spíš naopak, porotože pokud se nepletu, tak Beneš s Masarykem nepovolili přejezd Polské ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Beneš se mohl pokusit spory urovnat. Netvrdím, že by to vyšlo, ale on se ani nepokusil. Spíš naopak, porotože pokud se nepletu, tak Beneš s Masarykem nepovolili přejezd Polské armády po naší železnici ve dvacátém roce v době kdy bojovali o Varšavu. Rakousko bylo možná slabé, ale přesto s ním mohl navázat slušné vztahy.
     "Polsko, stát, který se dostal do konfliktu se všemi sousedy (bez výjímky)"
     A teď mi řekni, se kterým sousedem se nedostalo do konfliktu ČSR? Beneš s Masarykem se chovali velmi podobně jako ti Poláci. Na základě práva na sebeurčení národů vytvořili Český stát na územé, kde historicky žilo několik národů a aby to nebylo tak okaté, že vlastně Čechů je v tom státě míň než v součtu národnostních menšin, tak museli zkonstruovat československý národ.
     Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      21:00 28.10.2021

      S Německem (do nástupu Hitlera), s Rakouskem či Rumunskem? V podstatě jsme měli problém jen se státy, které chtěly ČSR zničit.
      Ohledně těch urovnávání vztahů. S Maďarskem a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      S Německem (do nástupu Hitlera), s Rakouskem či Rumunskem? V podstatě jsme měli problém jen se státy, které chtěly ČSR zničit.
      Ohledně těch urovnávání vztahů. S Maďarskem a Polskem to nebylo možné, s Rakouskem ty vztah nebyly zase tak špatné, nicméně spojenectví s Rakouskem by nám v ničem nepomohlo, ti byli mnohem slabší než my. My potřebovali silné spojence a to prostě nebyli. ČSR vznikla na západě v historických hranicích, na východě pak jak to šlo. Tam ty historické hranice nebyly k dispozici. A znovu opakuji, cílem ČSR nebylo zničení sousedních zemí.
      Tedy žádná jiná možnost než Francie nebyla.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      21:33 28.10.2021

      Jak víš, že urovnat vztahy nebylo možné, když se o to nikdo nepokusil?
      "ČSR vznikla na západě v historických hranicích, na východě pak jak to šlo. Tam ty historické hranice nebyly ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jak víš, že urovnat vztahy nebylo možné, když se o to nikdo nepokusil?
      "ČSR vznikla na západě v historických hranicích, na východě pak jak to šlo. Tam ty historické hranice nebyly k dispozici. "
      Ale no tak... Hlučínsko bylo připojeno "fait accompli" Prostě tam poslali armádu. Na jižním Slovensku byly připojeny k republice čistě Maďarské obce, Pittsburská dohoda se Slováky nebyla dodržena. Vznik ČSR opravdu neměl se slušností a čestností nic společného.
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      21:42 28.10.2021

      Torong
      Urovnat vztahy s Maďarskem znamenalo vzdát se podstatné části Slovenska a celé Podkarpatské Rusi. Urovnat vztahy s Polskem znamenalo vzdát se Těšínska a Spiše (proti vůli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Urovnat vztahy s Maďarskem znamenalo vzdát se podstatné části Slovenska a celé Podkarpatské Rusi. Urovnat vztahy s Polskem znamenalo vzdát se Těšínska a Spiše (proti vůli obyvatelstva). To není urovnání vztahů, to je kapitulace. A co bychom za to dostali? Možná neutralitu při konfliktu s Německem?
      Smiř se s tím, že reálně nic jiného na výběr nebylo. A že Polsko je historicky spíše protivník.
      Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      21:47 28.10.2021

      Nešlo o přejezd polské armády po naší železnici, ale o přesun zbraní a munice. K tomu jen připomenu, že v letech 1918 - 1920 byla celá Evropa zachvácena vlnou komunistických ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nešlo o přejezd polské armády po naší železnici, ale o přesun zbraní a munice. K tomu jen připomenu, že v letech 1918 - 1920 byla celá Evropa zachvácena vlnou komunistických revolucí a podpora Polska byla extrémně nepopulární. Dokonce britští dokaři odmítali naložit zbraně a munici pro Polsko. Tehdejší evropské vlády neměly situaci zdaleka pod kontrolou. Mimochodem, polsko - sovětský konflikt začalo Polsko svou invazí do Litvy a Kyjeva. A cílem následné sovětské invaze nebylo primárně Polsko, ale Berlín. Trockého doktrína permanentní revoluce měla za cíl ovládnutí celé Evropy a potom celého světa.
      Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      21:56 28.10.2021

      RČS byla vytvořena částečně v historických hranicích Českého království (na západě), a částečně na principu sebeurčení národů a v geograficky přirozených hranicích (Slovensko a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      RČS byla vytvořena částečně v historických hranicích Českého království (na západě), a částečně na principu sebeurčení národů a v geograficky přirozených hranicích (Slovensko a Podkarpatská Rus). Tak nějak vznikaly všechny tehdejší státy. Třeba Itálie si prostě zabrala Terst a Jižní Tyrolsko. Není to žádná naše specialita.
      Skrýt celý příspěvek

     • Harvest
      09:15 29.10.2021

      Nesher

      Ak by sa vzdanim časti Tešinska a Spiša dokázal Beneš získať podporu Poľska v prípade konfliktu s Nemeckom, tak to stojí za zváženie. Poliaci nech mali režim akýkoľvek v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesher

      Ak by sa vzdanim časti Tešinska a Spiša dokázal Beneš získať podporu Poľska v prípade konfliktu s Nemeckom, tak to stojí za zváženie. Poliaci nech mali režim akýkoľvek v 1938, nemyslím si ze by boli tak naivný a nedokázali si spočítať kto by bol po anšlusi Rakúska a obsadení sudet na rade.
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:15 29.10.2021

      Okolní státy se nepokoušely ČSR zničit. Pokoušely se uzmout si kus území - a ČSR dělalo úplně to samé.
      Těšínsko, Kladsko, to nebyly předem jasně české či polské regiony. U obou lze ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Okolní státy se nepokoušely ČSR zničit. Pokoušely se uzmout si kus území - a ČSR dělalo úplně to samé.
      Těšínsko, Kladsko, to nebyly předem jasně české či polské regiony. U obou lze najít argumenty pro obě varianty. Orava Spiš, taky zajímavý region. Lidé tam hovořili zvláštním jazykem, označovali se jako goralové, netuším, jestli se cítili více Slováky nebo Poláky. Hlučínsko bylo německé, v Opavě se člověk domluvil německy ještě deset let po II. válce. Rakousku jsme vzali Valtice, to byl historicky i národnostně rakouský region. Chebsko bylo historicky déle součástí českého státu než německého, ale národnostně jasně německé. Jižní Slovensko nemá ani národnostně, ani historicky a ani co se přírodních hranic týče s československým státem nic společného, bylo připojeno čistě silou. Zakarpatská Rus? Co ta měla společného s československým státem?
      On Beneš chtěl dokonce Togo, ale to už se mu Francouzi vysmáli.

      Sousedi se často hádají, kde přesně leží hranice jejich pozemků. Přesto mají společné zájmy. Boleslav se taky handrkoval s králem Otou, ale když útočili Maďaři, šel mu na pomoc.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      12:52 29.10.2021

      GlobeElement:
      Přesně. Spousta lidí odmítá vidět tu temnější část naší historie. On Beneš nechtěl jen Togo. On chtěl i koridor Rakouskem a spojení s Jugoslávií...

      GlobeElement:
      Přesně. Spousta lidí odmítá vidět tu temnější část naší historie. On Beneš nechtěl jen Togo. On chtěl i koridor Rakouskem a spojení s Jugoslávií...

     • GlobeElement
      14:22 29.10.2021

      Torong - nás se v podstatě netýkají polsko-slovenské spory, ani o nich nevíme. Kolikrát je to až legrační. Slovenská modla, Jánošík, je podle některých polských výkladů Polák. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong - nás se v podstatě netýkají polsko-slovenské spory, ani o nich nevíme. Kolikrát je to až legrační. Slovenská modla, Jánošík, je podle některých polských výkladů Polák. Pochází totiž z Malé Fatry, je to území mezi Moravou, Polskem a západním Slovenskem, míchají se tam národy, kultury i jazyky. Polská televize kdysi natočila seriál Jánošík a v něm postavy hovoří právě tím goralským jazykem. Nerozumí mu Poláci ani Slováci, ale rozumí mu lidé z téhle příhraniční oblasti (jakožto člověk z Ostravska mu rozumím i já).
      Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      14:30 29.10.2021

      Harvest
      Jenže tak to nikdy nestálo, jediné o čem byli Poláci ochotni mluvit byla neutralita výměnou za území. A i kdyby ne, tak za co by stálo spojenectví založené na tom, že tě ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Harvest
      Jenže tak to nikdy nestálo, jediné o čem byli Poláci ochotni mluvit byla neutralita výměnou za území. A i kdyby ne, tak za co by stálo spojenectví založené na tom, že tě spojenec obere o území?

      GlobeElement
      Diskuse v níž budeme zpochybňovat historické hranice naší země (Poláky by to ani nenapadlo, ti se dodnes ve škole učí spíš mitologii než historii, např. že Těšínsko bylo jejich odjakživa), tak zpochybňujeme vše.
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:11 29.10.2021

      Naše země nemá žádné historické hranice. Naše země je stát vzniklý v roce 1918, respektive jeho pozůstatek.
      Předcházely mu jiné státní útvary, ale současná ČR není jejich ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Naše země nemá žádné historické hranice. Naše země je stát vzniklý v roce 1918, respektive jeho pozůstatek.
      Předcházely mu jiné státní útvary, ale současná ČR není jejich nástupcem. Přestože to tak mnoho lidí vnímá.
      Pokud se začneme ohánět historickými hranicemi, z válek nikdy nevybředneme.

      Hranice jsou dány mezistátními smlouvami bez ohledu na to, na jakém základě byly vytýčeny.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:14 29.10.2021

      pochopitelně má historické hranice, není náhoda, že ČR kopíruje české království (plus mínus). Pokud budeš neustále přístupný k revizím, tak si od tebe prostě bude každý brát, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      pochopitelně má historické hranice, není náhoda, že ČR kopíruje české království (plus mínus). Pokud budeš neustále přístupný k revizím, tak si od tebe prostě bude každý brát, protože jsi slaboch.
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:29 01.11.2021

      ČSR nemá žádnou právní návaznost na české království ani na R-U monarchii. Je to nově vzniklý stát s nově definovanými hranicemi.
      Jejich určení je dáno mezinárodními smlouvami a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      ČSR nemá žádnou právní návaznost na české království ani na R-U monarchii. Je to nově vzniklý stát s nově definovanými hranicemi.
      Jejich určení je dáno mezinárodními smlouvami a problém v roce 1938 bylo, že Locarnské smlouvy hranici mezi Německem a jeho východními sousedy negarantovaly. Proto došlo k Mnichovské konferenci. Kam se poděla historická hranice? Žádná nebyla.
      Jediné, co existuje, je mezinárodně uznaná hranice. Stačí se podívat na Polsko, kde má hranice. Ty historické byly kde?
      Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    18:44 28.10.2021

    Třeba rozdělení Vitorazska se s Rakouskem podařilo dojednat bez větších problémů.

    Třeba rozdělení Vitorazska se s Rakouskem podařilo dojednat bez větších problémů.

 • flanker.jirka
  14:28 28.10.2021

  Pro autora

  Historická spolupráce Československa a Polska v letech 1938 nebyla možná. Chybu lze jednoznačně najít v tehdejší vojenské diktatuře vládnoucí v Polsku, která aktivně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro autora

  Historická spolupráce Československa a Polska v letech 1938 nebyla možná. Chybu lze jednoznačně najít v tehdejší vojenské diktatuře vládnoucí v Polsku, která aktivně perzekuovala národnosní menšiny a židovské obyvatelstvo, nemluvě o okupaci části Československa.

  Zkuste se u vás doma zamyslet nad tím, jakým směrem se současné Polsko vydává? Pokud budou pokračovat politická rozhodnutí vedoucí k autokratizaci vašeho státu, odsoudíte sami sebe k izolaci (jak z pohledu EU, tak z pohledu RU). Případnou vojenskou pomoc bude těžké politicky prosadit i přes současné dobré kulturní a společenské vztahy mezi ČR a PL. ČR je do značné míry závislá na postojích NATO a EU.
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   15:53 28.10.2021

   Ta chyba rozhodně nebyla jednoznačně na straně Poláků. A k druhému odstavci, pokud nechceš zpět do "skvělých časů" VS a RVHP, pak jiná možnost, než podpořit Polsko není. A ano, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ta chyba rozhodně nebyla jednoznačně na straně Poláků. A k druhému odstavci, pokud nechceš zpět do "skvělých časů" VS a RVHP, pak jiná možnost, než podpořit Polsko není. A ano, bude to muset být přes odpor EU a NATO. Jsem absolutně přesvědčený o tom, že minimálně Francie a Německo do střetu s Ruskem nepůjdou i za cenu obnovení železné opony, tentokrát bez NDR. Od Polské politiky se klidně můžeme distancovat. Taky nemám zájem o katolický stát a jiné dobroty. Jak psal autor, vojenské spojenectví není o sympatiích, ale o kalkulu.
   Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    18:54 28.10.2021

    Byla. Polsko totiž mělo konflikty se všemi sousedy, nejen s ČSR. My jsme nikdy o likvidaci Polska neusilovali, Poláci ano. Beck v roce 1934, po podpisu paktu neútočení s Německem, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Byla. Polsko totiž mělo konflikty se všemi sousedy, nejen s ČSR. My jsme nikdy o likvidaci Polska neusilovali, Poláci ano. Beck v roce 1934, po podpisu paktu neútočení s Německem, otevřeně prohlásil, že dlouhodobým cílem Polska je zničení ČSR a vytvoření společné hranice s Maďarskem. A současný režim PiS na ten sanační vědomě navazuje.
    Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     19:30 28.10.2021

     Během WW2 Poláci sabotovali československý zahraniční odboj a tvrdili, že k obnově Československa po válce nikdy nedojde.

     Během WW2 Poláci sabotovali československý zahraniční odboj a tvrdili, že k obnově Československa po válce nikdy nedojde.

    • Torong
     19:59 28.10.2021

     Ne nebyla. Protože Beneš se ani nepokusil o jakékoli urovnání vztahů s Polskem. Ono bylo totiž jednodušší se schovat Francii pod sukně a čekat, že za nás všechno vyřeší.

     Ne nebyla. Protože Beneš se ani nepokusil o jakékoli urovnání vztahů s Polskem. Ono bylo totiž jednodušší se schovat Francii pod sukně a čekat, že za nás všechno vyřeší.

     • Nesher
      21:01 28.10.2021

      Urovnat vztahy s Polskem nebylo možné z podstaty. Něco si o sanačním režimu zjisti.

      Urovnat vztahy s Polskem nebylo možné z podstaty. Něco si o sanačním režimu zjisti.

     • Torong
      21:33 28.10.2021

      Nebylo, protože to řekl Nesher.

      Nebylo, protože to řekl Nesher.

     • Nesher
      21:44 28.10.2021

      Zase chybí argument? Nebylo protože cena za to urovnání by se rovnala kapitulaci ve válce. V podstatě 1938 jen dříve.

      Zase chybí argument? Nebylo protože cena za to urovnání by se rovnala kapitulaci ve válce. V podstatě 1938 jen dříve.

     • flanker.jirka
      09:19 29.10.2021

      Torong
      Tehdejší Polsko mělo snahy ve svém chování vůči svým sousedům jako dnešní Rusko.

      Torong
      Tehdejší Polsko mělo snahy ve svém chování vůči svým sousedům jako dnešní Rusko.

     • GlobeElement
      12:30 29.10.2021

      Bylo to potřebné a je s podivem že to Beneš, údajně tak skvělý diplomat, nechápal.
      Spory s Polskem byly oproti sporům s Německem nic a v Německu měly ČSR a Polsko společného ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Bylo to potřebné a je s podivem že to Beneš, údajně tak skvělý diplomat, nechápal.
      Spory s Polskem byly oproti sporům s Německem nic a v Německu měly ČSR a Polsko společného nepřítele. Locarnské smlouvy garantovaly německou hranici na západě, ale ne na východě a to bylo jasnou motivací pro společný postup ČSR a Polska.
      Problém byl v tom, že Beneš se již před válkou orientoval na SSSR, kdežto Polsko v SSSR právem vidělo hrozbu.
      Výsledkem bylo, že obě země byly okupovány Německem a následně ztratily území ve prospěch SSSR.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:54 30.10.2021

      GlobeElement
      Beneš byl diplomat, spoléhal se na dohodu s našimi tehdejšími spojenci. Nic vám to nepřipomíná? :-)
      Polsko nebylo bráno jako vhodný spojenec už jen z toho důvodu, že ...
      Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement
      Beneš byl diplomat, spoléhal se na dohodu s našimi tehdejšími spojenci. Nic vám to nepřipomíná? :-)
      Polsko nebylo bráno jako vhodný spojenec už jen z toho důvodu, že ani Francie, ani SSSR s tehdejším polskem neměly dobré vztahy.
      Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:16 28.10.2021

    Torong
    Proč hned RVHP? Máme přece oporu v našich spojencich.
    Poláci mají z Ruska oprávněný strach ale ten samý strach mají z toho jak se v tomto případě zachová Francie a Německo, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Torong
    Proč hned RVHP? Máme přece oporu v našich spojencich.
    Poláci mají z Ruska oprávněný strach ale ten samý strach mají z toho jak se v tomto případě zachová Francie a Německo, bez toho si Rusko nic nedovolí.
    A chcete-li recept na Rusy, tak se ukazuje, že nebyly schopni porazit ani rozkradenou ukrajinskou armádu. Polsko je na tom lépe. Otázkou je, zda cílem takové akce bude Varšava nebo Berlín.
    Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   12:18 29.10.2021

   Je životním zájmem ČR, aby Polsko případnou ruskou agresi odrazilo. Hádat o Turow se můžeme potom.

   Je životním zájmem ČR, aby Polsko případnou ruskou agresi odrazilo. Hádat o Turow se můžeme potom.

 • toustr
  12:52 28.10.2021

  Děkuji za úžasný článek. Napadla mě otázka, jestli nebyla redakce AN oslovena např. serverem iDnes, aby (alespoň některé) články vycházely i tam. Podle mě by se zrovna tento článek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji za úžasný článek. Napadla mě otázka, jestli nebyla redakce AN oslovena např. serverem iDnes, aby (alespoň některé) články vycházely i tam. Podle mě by se zrovna tento článek měl dostat do mnohem širšího povědomí veřejnosti. Navíc by to možná bylo i hezké promo pro AN :)

  Jinak mám zde 2 citáty, které asi mluví za vše:

  Stultitia est sedendo aut votis debellari credere posse.
  (Je pošetilostí věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami.)

  Si vis pacem, para bellum.
  (Chceš-li mír, chystej válku.)
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   13:10 28.10.2021

   Počkej až se odkaz na článek objeví na seznamu. To uvidíš ten kvikot trollů a všech možných "vlastenců"...

   Počkej až se odkaz na článek objeví na seznamu. To uvidíš ten kvikot trollů a všech možných "vlastenců"...

   • toustr
    15:17 28.10.2021

    Už se těším, rád se pobavím :D

    Už se těším, rád se pobavím :D

   • Torong
    16:09 28.10.2021

    Díky za mínusy Krllo a Tesile :)

    Díky za mínusy Krllo a Tesile :)

    • toustr
     16:47 28.10.2021

     Já mám už 3, asi někdo nový :D

     Já mám už 3, asi někdo nový :D

  • Robo
   15:22 28.10.2021

   Také ode mne velký dík za skvělý článek . Kéž by podobných bylo více hlavně i v masmédiích a vedla se veřejná diskuse na toto téma .
   Náš falešný pocit bezpečí , klidu a smrádečku ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Také ode mne velký dík za skvělý článek . Kéž by podobných bylo více hlavně i v masmédiích a vedla se veřejná diskuse na toto téma .
   Náš falešný pocit bezpečí , klidu a smrádečku , je ubohý a zbabělý .
   Pocit že za nás všechno vybojujou Poláci , tak proč se starat o obranu je úlisný ,
   , ponižující a nehodný práva na svobodu a demokracii.
   Můj osobní a laický pocit ze všech zbrojních zakázek je ten , že jde hlavně o to aby se někdo pořádně napakoval a ne o to aby zajistil smysluplnou a funkční armádu s vizí a celkovým kontextem .
   Skrýt celý příspěvek

  • Sholva
   15:44 28.10.2021

   Blahé paměti sem tam něco přebral Technet, spadající pod idnes.

   Blahé paměti sem tam něco přebral Technet, spadající pod idnes.

   • toustr
    16:00 28.10.2021

    Právě Technet mám ma mysli, tam ty diskuze mají občas aspoň nějakou úroveň.

    Právě Technet mám ma mysli, tam ty diskuze mají občas aspoň nějakou úroveň.

 • Qaxi
  12:15 28.10.2021

  Pěkné. Jakkoliv si myslím, že popsaný střet je nereálný, realita - zvlášť v dlouhodobém měřítku - vždy překoná očekávání.

  Článek řesvědčující, že varianta 1 je jediná vždy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pěkné. Jakkoliv si myslím, že popsaný střet je nereálný, realita - zvlášť v dlouhodobém měřítku - vždy překoná očekávání.

  Článek řesvědčující, že varianta 1 je jediná vždy správná, ale přesto celkem slušná analytika.

  Stálo by za to, pustit na varianty 2 a 3 někoho kdo není tak jednostranně zaměřen. Teda ne že bych chtěl aby se podle nich NATO zachovalo, ale jak vhled do uvažování a z toho vyplývající opatření.
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   12:49 28.10.2021

   Je stejně nereálny jako byla anexe Krymu. Variantu 3 není třeba nijak vysvětlovat. Varianta 3 je pro ČR katastrofa.

   Je stejně nereálny jako byla anexe Krymu. Variantu 3 není třeba nijak vysvětlovat. Varianta 3 je pro ČR katastrofa.

  • Ondra Mrklas
   15:10 28.10.2021

   Varianta 2 by byla asi nejpřijatelněji vnímána obecnou veřejností v ČR, protože zde prostě obecně většina nemá vůli jít do války. Na druhou stranu by veřejnost při aplikaci ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Varianta 2 by byla asi nejpřijatelněji vnímána obecnou veřejností v ČR, protože zde prostě obecně většina nemá vůli jít do války. Na druhou stranu by veřejnost při aplikaci varianty 2 mohla aspoň tvrdit, že ta na oko pomoc je dostatečným zadostiučiněním při kterém, si tzv. "neušpiníme ruce".

   Varianta 3 by se dala popsat jako postoj a vize "sluníčkářů" na konflikt, jelikož jejich společenské naladění jim prostě neumožnuje konflikt pochopit (paralela s hippies v USA v éře Vietnamu). Každopádně taková garnitura se v napjaté době nesmí dostat k vládě.

   Já osobně se přikláním k variantě 1 a doufám, že nejsem jediný, kdo tuto variantu preferuje
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    15:59 28.10.2021

    Ono je o tom třeba hlavně začít mluvit. Aby lidé pochopili, že hrozba je reálná a týká se i jich. Ve skutečnosti u nás moc opravdu proruských lidí není. Bohužel ovšem má většina z ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ono je o tom třeba hlavně začít mluvit. Aby lidé pochopili, že hrozba je reálná a týká se i jich. Ve skutečnosti u nás moc opravdu proruských lidí není. Bohužel ovšem má většina z nich "svých starostí dost" a nechtějí nic obětovat. Hlavně svoje pohodlí.
    Skrýt celý příspěvek

    • Ondra Mrklas
     16:18 28.10.2021

     Většina lidí v dnešní době by se do konfliktu nechtěla vůbec dostat, protože by to v prvé řadě sebralo jejich pohodlí - přesně jak říkáte. V druhé řadě tu není ani moc ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Většina lidí v dnešní době by se do konfliktu nechtěla vůbec dostat, protože by to v prvé řadě sebralo jejich pohodlí - přesně jak říkáte. V druhé řadě tu není ani moc bojeschopných rezerv (teď myslím ty, co když je odvedou, tak hned z boje neutečou), jelikož generace 18-25 přemýšlí spíš nad tím, kolik by konflikt zabil králíků uhlíkovou stopou nebo jak ho diplomaticky vyřešit, než v něm bojovat.
     A 99% lidí o kterých mluvím, jsou prozápadně smýšlející, ale to by je k účasti na bojích stejně nepřesvědčilo. Prostě tu není dostatek vlastenců, protože tu není žádná politická vůle k jejich výchově (SPD s vazbami na Rusko se fakt nedá počítat)
     Skrýt celý příspěvek