Kolové obrněnce pro AČR: Budoucnost platforem Pandur II a TITUS

Kolové obrněnce pro AČR: Budoucnost platforem Pandur II a TITUS
Pandur II 8x8 EVO s APS / TDV (Zvětšit)

Nedávno se objevily první informace o programu obrněného vozidla nové generace Pandur II 8x8 EVO, který vznikl jako hloubková evoluce typu Pandur II 8x8, zavedeného v několika ozbrojených silách včetně Armády České republiky. AČR plánuje nákupy dalších obrněnců Pandur II 8x8 včetně zcela nových verzí a hodlá provést i modernizaci existujících kusů. Kromě toho pokračují pro AČR i dodávky další důležité pancéřované platformy a sice šestikolových vozidel TITUS. Také v jejím případě budou nejspíše následovat další specializované modifikace. Jaké jsou tedy perspektivy osmikolových a šestikolových obrněných vozidel v AČR?

Připomeňme, že Armáda ČR původně poptávala až 234 osmikolových obrněnců Pandur II CZ v devatenácti variantách, avšak z rozpočtových důvodů byly tyto plány výrazně zredukovány. V roce 2006 tak bylo objednáno celkem 107 vozidel Pandur II CZ v šesti verzích, mezi nimiž dominuje základní bojová podoba, na niž připadá 72 exemplářů a která nese výzbroj ve formě dálkově ovládané střelecké věže Rafael Samson RCWS-30 s kanonem ráže 30 mm a řízenými protitankovými střelami Spike-LR. Stejnou výzbroj mají také vozidla průzkumná, velitelská a velitelská s radiolokátorem. Zbývající dvě varianty, totiž zdravotnická a ženijní, jsou opatřeny jen dálkově ovládaným střelištěm s kulometem. Dodávky vozidel Pandur II CZ byly završeny v roce 2013, kdy byl schválen i záměr pořídit dalších 20 kusů ve specializovaných variantách, jež dostaly názvy KOVS (spojovací) a KOVVŠ (velitelsko-štábní). Armáda převzala poslední v roce 2020, takže dnes vlastní dohromady 127 kusů všech vozidel Pandur II CZ 8x8.

Pandury II 8x8 pro zahraničí i Armádu České republiky

V případě verzí KOVS a KOVVŠ je nutno zdůraznit, že se jedná o kompletně české produkty, jelikož společnost General Dynamics Land Defence Systems na základě licence přenesla vývoj a výrobu osmikolových Pandurů II do České republiky. Držitelem licence je společnost Tatra Defence Vehicle, která tak vyrábí a dodává různé verze vozidel Pandur II 8x8 na určené trhy. Šestikolové verze vozidel Pandur se vyvíjejí a vyrábějí v Rakousku v GDELS-Steyr. Provedení KOVS a KOVVŠ firma Tatra Defence Vehicle vyvinula přímo pro Armádu ČR a vedle své účelové výbavy se vyznačují zvýšenou odolností či integrací některých nových systémů. Na základě zkušeností s tímto vývojem a samozřejmě také v kooperaci s rakouskou GDELS-Steyr kopřivnická Tatra Defence Vehicle odstartovala program obrněnce Pandur II 8x8 EVO. K vývoji novinky v Tatra Defence Vehicle přistoupili na základě zájmu zákazníků o tuto platformu a díky jejímu technickému i modernizačnímu potenciálu. Dalším důvodem je i postupné zastarávání strojů dodaných české armádě v letech 2009–2013 a očekávaný požadavek na jejich modernizaci tzv. Mid-Life Upgrade.


Pandur II 8x8; větší foto / TDV

Modernizovaná platforma se může pochlubit především lepší úrovní ochrany vůči balistickým i výbušným hrozbám, resp. odolnější konstrukcí korby i podvozku. V důsledku toho dochází ke zvýšení hmotnosti na 25 tun, a tudíž je Pandur II 8x8 EVO oproti základní bojové verzi vozidla Pandur II 8x8 CZ těžší o více než 4 tuny. Proto se u něj už nepočítá s možností plavby, jež koneckonců stále vyvolává diskuse, protože se u vozidel Pandur II 8x8 v praxi využívá minimálně a zajisté se podepsala na jejich složitosti a ceně. Naopak pohyblivost obrněnce Pandur II 8x8 EVO na silnici a v terénu se nepochybně nezhorší, jelikož jeho pohon zajistí nový dieselový agregát Cummins o výkonu 405 kW, zatímco stávající Pandur II 8x8 má motor s výkonem 335 kW.

Platforma Pandur II 8x8 může nést různé bojové věže, konstruktéři Tatra Defence Vehicle u budoucího prototypu Pandur II 8x8 EVO vsadili na věž UT30 MK2. Není totiž žádným tajemstvím, že věž Samson RCWS-30, ve své době nepochybně moderní a pokroková, již současným požadavkům zkrátka nevyhovuje. Od doby jejího vzniku se odehrál velký pokrok zvláště v oboru senzorů a dalších prvků systémů řízení palby a za problém se pokládá také minimální balistická ochrana. Věž UT30 MK2 se v tomto smyslu naopak řadí na dnešní světovou špičku, byť na platformu Pandur II 8x8 EVO pochopitelně lze rovněž instalovat i věže jiných výrobců. V každém případě ale platí, že Armáda ČR chce provést modernizaci stávajících obrněnců Pandur II 8x8 CZ včetně výměny střelecké věže. Ona modernizace by se ale měla dotknout také dalších systémů, při čemž bude možno využít řadu prvků a řešení z varianty Pandur II 8x8 EVO. Navíc se plánuje i zakoupení nových vozidel v počtu řádově desítek kusů, a tudíž lze očekávat, že se do Armády ČR dostane i přímo Pandur II 8x8 EVO s vybavením podle jejích požadavků.

Mezi akviziční priority totiž patří mj. pořízení samohybných minometů, které by měly zajistit palebnou podporu pro 4. brigádu rychlého nasazení, která je hlavním provozovatelem vozidel Pandur II CZ 8x8. Právě s touto osmikolovou platformou se tedy počítá též pro samohybné minomety. Původně se mluvilo o montáži 120mm minometu do korby s otevíracími střešními poklopy, dnes to vypadá, že armáda dává přednost řešení s otočnou věží, ve které je instalován minomet se závěrovým nabíjením. Tím by ale potřeba nových vozidel nemusela končit, protože armádě chybí například samohybné prostředky protivzdušné obrany pro mechanizované jednotky. Ostatně požadavek na verzi pro protivzdušnou obranu byl přítomen i v původním výčtu oněch devatenácti zamýšlených verzí Pandurů II 8x8 CZ pro Armádu ČR. Pohled na protivzdušnou obranu se ovšem oproti počátku 21. století značně změnil, protože tehdy se jednalo primárně o ochranu před letouny a vrtulníky, ale dnes se do popředí dostává ochrana před bezpilotními stroji a přesně naváděnou výzbrojí, což se odráží i v akvizičních záměrech.


Výroba Pandurů; větší foto / TDV

O definitivní podobě „proti-dronové“ verze obrněnce Pandur II 8x8 se zatím jen diskutuje, protože možných řešení samozřejmě existuje široké spektrum. Mezi těmi, která si získala pozornost či podporu, lze uvést věž Skyranger 30 od firmy Rheinmetall, která využívá rychlopalný kanon ráže 30 mm střílející programovanou municí s časovým zapalovačem. Kromě toho nese i čtyři řízené střely země-vzduch. Výhodu tohoto řešení reprezentuje možnost využít ho i proti jiným druhům vzdušných hrozeb. Další alternativou jsou směrové rušiče, které ruší ovládací a navigační signály dronů, popř. také malé laserové zbraně. Vedle protivzdušné obměny vozidla Pandur II 8x8 se diskutuje i o jiných provedeních, jako je vozidlo přímé palebné podpory, které by se patrně koncepčně podobalo typu Sabrah pro Filipíny. Ten kombinuje podvozek Pandur II 8x8 a věž firmy Elbit Systems se 105mm dělem, ačkoliv rovněž v tomto případě existuje několik vhodných typů věží se srovnatelnou výzbrojí.

TITUS na tatrováckém podvozku

Mezi významné vozidlové platformy české armády se dostává i šestikolový obrněnec TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System). Je postavený na podvozku značky Tatra, což mu zajišťuje výtečnou pohyblivost v těžkém terénu. Spadá do kategorie, jež se nejčastěji označuje zkratkou MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle) a v podstatě navazuje na koncepci obrněnců MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected). Ta vznikla především jako reakce na konflikty v Afghánistánu a Iráku a její ústřední vlastnost představuje, jak ostatně již jméno naznačuje, odolnost vůči minám a dalším výbušným hrozbám. Původní vozidla MRAP sloužila zejména pro hlídkování a doprovod konvojů a měla různá omezení, jelikož se vesměs jednalo o rychle vyvinuté improvizace, zatímco moderní vozidla kategorie MRAV již nabízejí mnohem širší možnosti uplatnění. Vysoká odolnost proti výbušným hrozbám a také vynikající balistická ochrana jim ovšem samozřejmě zůstává.


TITUS; větší foto / TDV

Armáda ČR si dosud objednala celkově 62 vozidel TITUS ve třech verzích, mezi které se řadí spojovací KOVS, velitelsko-štábní KOVVŠ a modifikace MKPP (místo koordinace palebné podpory) k řízení palby dělostřelectva. Dodávky těchto obrněnců by měly být dokončeny letos. Obecně se však předpokládá, že půjde jenom o začátek, protože již dříve armádní představitelé mluvili o potřebě až stovek vozidel TITUS. Mělo by se jednat převážně o různé specializované varianty pro bojovou podporu či bojové zabezpečení, protože zkušenosti z moderních konfliktů (včetně bojů na Ukrajině) napovídají, že k těmto otázkám se musí přistupovat jinak než dříve. Tradiční rozdíl mezi frontou a týlem se do značné míry stírá, a proto již nelze předpokládat, že se „týlová“ technika obejde bez pancéřové ochrany, resp. že pro tyto úkoly postačí běžné nepancéřové automobily.

Ukazuje se, že standardní armádní nákladní automobil nutně potřebuje pancéřovou kabinu, jež zajistí přinejmenším základní balistickou a protiminovou ochranu, a že pro řadu úkolů je třeba použit obrněné platformy. Tomu ostatně odpovídají i nyní pořizované podoby vozidla TITUS, protože v Armádě České republiky se jako mobilní komunikační a velitelské prostředky pořád uplatňují stanoviště na nepancéřovaných automobilech Tatra, popřípadě dokonce i Praga V3S, což je samozřejmě dlouhodobě neudržitelné. Existuje ovšem široká škála dalších významných úkolů a činnosti, pro které by bylo ideální zakoupit nová vozidla s vysokou úrovní odolnosti a terénní pohyblivosti, resp. příslušná provedení obrněnce TITUS. Ostatně firma Tatra Defence Vehicle již prezentovala koncepty některých takových variant, mezi něž patří vozidlo ženijní, zdravotnické, servisní či pro bezpilotní prostředky.

Poslední uvedená možnost si zřejmě zaslouží poněkud větší prostor. Je známo, že Armáda ČR hodlá kupovat větší počet malých taktických bezpilotních prostředků, které pochopitelně bude třeba nějak přepravovat, vypouštět a ovládat. Jako mobilní platforma pro tuto úlohu se ideálně nabízí právě obrněnec TITUS, protože mezi navrženými koncepty variant figuruje i provedení s rampou pro start dronů s pevným křídlem, nepochybně si však lze dobře představit i podobu pro vypouštění kolmo startujících bezpilotních prostředků. TITUS by mohl sloužit rovněž pro dopravu a řízení pozemních robotů. Mezi další scénáře jeho uplatnění náleží funkce platformy pro systémy elektronického boje, tzn. různé komplexy elektronického průzkumu a rušení, a to včetně těch k obraně před drony. TITUS by jistě dokázal fungovat i jako nosič zbraní, typicky minometů či lehkých systémů protivzdušné obrany. A nelze opomenout základní fakt, že jde o platformu vhodnou pro přesuny osob a nákladů.

Galerie

Pandur II CZ 8x8 KOVS / TDV TITUS / TDV TITUS / TDV

Nahlásit chybu v článku


Související články

Pandur, Dingo, BvS10: Obrněná vozidla pro rakouskou armádu

V kasárnách Rossauer se 4. června veřejnosti představilo trio nových vozidel pro rakouské ozbrojené ...

Nové speciální Pandury II pro AČR ve vojskových zkouškách

V lednu 2017 podepsalo Ministerstvo obrany ČR s podnikem Tatra Defence Vehicle smlouvu na ...

Armádní zakázka na Pandury se české ekonomice vyplatila: z jedné koruny se staly tři

Zakázka na dvacítku velitelsko-štábních a spojovacích vozidel Pandur se české ekonomice vyplatila: ...

Podnik Tatra Defence Vehicle splnil armádní zakázku na speciální pandury

Armáda České republiky převzala od podniku Tatra Defence Vehicle poslední objednané kusy speciálních ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  21:34 07.05.2024

  Ešte som to ani tu, ani na Palbe nevidel, takže - Tadeas ...Zobrazit celý příspěvek

  Ešte som to ani tu, ani na Palbe nevidel, takže - Tadeas 6x6
  https://twitter.com/RyszardJon...
  https://twitter.com/RyszardJon... Skrýt celý příspěvek

 • Danik
  00:00 26.01.2024

  @flankerjirka Je tomu tak... Z původní akvizice na 234 vozidel Pandur jich zbylo 107, navíc s osekanou zamýšlenou výbavou. Poté 2019 se vzalo dalších 20 (hurá). 44. lmopr své ...Zobrazit celý příspěvek

  @flankerjirka

  Je tomu tak... Z původní akvizice na 234 vozidel Pandur jich zbylo 107, navíc s osekanou zamýšlenou výbavou. Poté 2019 se vzalo dalších 20 (hurá). 44. lmopr své poslední dostane až 2029. Tedy od 2005 kdy to začalo a někdy 2007 tu byly první Pandury, do 2029...

  M4CZ mělo původně vzniknout 150-300. Je z toho 30...
  KUBy měly být modernizovány efektory Aspide. Nic...
  Dany měly dostat MLU na M2. Nic...
  Gripenů se počítalo, že se koupí 24-28. Pronajalo se 14...
  Raketové dělostřelectvo zrušeno 2010 bez náhrady.

  Toto a mnohem více kvůli financím...

  Mimochodem. Stejně důležité jako samotná výše je předvídatelnost a stabilita financování. Vlastně možná je to ještě důležitější.

  Vemte si. Pokud by MO v roce 2000 mělo cca výhled jak to bude na 15-20 let dopředu. Mohly si říci. Aha... Tak to M4CZ vůbec nemá cenu. Bereme raději ty Leopardy 2A6, kterých se Němci okolo roku 2005 zbavovali za cenu, která odpovídala cca 80% ceny T-72M4CZ (zahrnuty i vyvojové náklady této verze, když se to smrsklo ze 150 na 30...). Tudíž místo 30 M4CZ tu mohlo být 35/6 Leopardů 2A6. plus jejich 4 vyprošťovací verze. Není to toliko. Ani ne na 3 západní roty, ale na 3 východní 3kové ano. Dnes jsme tedy mohly provést modernizaci těchto 2A6 na standard 2A8, k tomu dokoupit místo plánovaných 56-8 nových, třeba "jen" 40, no a pořád ve výsledku by bylo více 2A8, tedy přes 70. Plus pomocné verze. To je 90. Plus 14 2A4 + 1. Nu okolo 100 nových západních tanků bez problémů.

  Mohli si říci, aha. Tak rušíme raketové dělostřelectvo rovnou. Stejně na to nebude. Mohly provést konsolidaci sil dříve. Zbavit se dříve techniky ve službě, pomalu začít kupovat CV-90, či vzít jako přechodné řešení Bradley z druhé ruky. Možností je spousty když se ví s čím počítat.

  Ovšem nic z toho se nestalo a stát ani nemohlo. Když každá jedna vláda hrála s armádou tu vtipnou hru. Slíbím peníze, snížím peníze, chvíli zvýším peníze, pak zas snížím peníze, pak zas slíbím zvýšení, ale nedodržím... A tak dokola.

  A tak jsme po dvou dekádách v situaci, že AČR v naprosté většině chybí celá jedna generace techniky a místo toho, aby teď část nahrazovala (a vyřazené kusy stále ve slušném stavu mohla dát s klidem do rezerv) a část novější dělala MLU, tak toto se vlastně děje snad pouze s Pandury, kterých je něco přes půlku potřebného počtu...

  Zbytek se nahrazují naprosté výběhovky co sotva fungují. Viz Moruše na V3S, BVP-2, T-72, Kub, radary, nebo třeba Vz.77 Dana, u kterých vzhledem k tomu, že v AČR skončily ty z prvních výrobních sérií, tak se bavíme o strojích jejichž stáří se bez jakékoliv MLU, jakékoliv výrazné modernizace, TZ, a snad pouze jednou pořádnou GO, nyní blíží 45 let... Slovy čtyřicet pět let!

  Asi si každý umí představit jaká je funkčnost, respektive poruchovost těchto houfnic. Je to už pravěk...

  --- Dělostřelci na to tak museli jít pěkně "od lesa", jinak řečeno od zadu. Nebylo na houfnice. No tak postupně radary, pak vozidla pro děl. průzkum, pak Titusy MKPP a LOV-PODTEO. Příprava vůbec celé koncepce a systému dělostřelectva nové generace. Caesar, tedy nejnákladnější projekt, tak už přichází jako jeden z posledních dílů skládačky celého systému. Až když jsou finance. Mimochodem vedle Caesaru se ještě připravují 3 nové systémy. Po zavedení kterých, spolu s MLU dělostřeleckých radarů Arthur v blízké době a samozřejmě integrace BMS/FCS Adler III do všech prostředků dělostřelectva a jeho podpory, budou čeští kanonýři 100% ready a modernizováni. A se sepnutím všech prvků bude dosaženo plánovaného záměru autonomního dělostřelectva. Tyto 3 prostředky jsou nově vyvíjené automatizované dobíjecí vozidla pro Caesary, na podvozku Tatra samozřejmě. Dále LOV-REKO, tedy rekognoskace tras, palebných postavení, míst doplnění zásob, míst velení atd. Zřejmě bude užito IVECO LMV. A poté LOV- "velení palebné čety" což by opět mělo být IVECO LMV, co bude řídit každou četu Caesar. Baterii pak bude řidit nadřízený Titus MKPP v jedné ze tří konfigurací (v závislosti na pozici ve velení a řízení). Ale dále k tématu. ---

  Munice je málo, infrastruktura zastaralá, většina techniky, výbavy a výzbroje je třeba obměnit... Což zase s sebou bere další riziko. Tedy to, že vzhledem k tomu jak technika AČR zastarala, tak stejně zastarala i technická rozvinutost její obsluhy. Nu a nyní se zkrátka řeší, že někteří spojaři, či i dělostřelci nebo vojáci od PVO či EB, prostě již nebudou schopni udělat potřebný dvougenerační technologický skok...

  Tudíž i přes 2% tento rok (a snad všechny nadcházející), bude prostě trvat do těch 2030, spíše 2035 než se armáda jako celek skutečně postaví na nohy. To je realita. Kdokoliv říká něco jiného, nebo se zlobí, že proč hned nestavíme nové brigády a že toho či onoho se bere málo...

  Ten si zkrátka jen lže do kapsy o současném stavu našich ozbrojených sil.

  Bude to ještě spousta práce. Ale nový NGŠ je dar z nebes, stejně jako ministryně co se nebojí podepisovat. Finální podpis F-35 už možná bude únor. V únoru by taktéž měly přijít informace o výsledku jednání o Leopardech 2A8. Paní Černochová to chce stihnout podepsat. A zároveň NGŠ Řehka dal jasně najevo, že doba klidu a lhaní si do kapsy je pryč. Je třeba testovat nové postupy, chybovat, učit se z toho a budovat co co možná nejvíce efektivní a připravenou sílu s vysokou bojovou hodnotou.

  Bokem ještě dodám, že ta iniciativa 10 000 FPV dronů pro UA, která je zaštítěná AČR a Řehkou, má kromě pomoci UA i druhý úkol. Méně známý.

  A to otestovat schopnosti masové výroby FPV dronů v ČR, pro případ situace velkého konvenčního konfliktu, kdy pak tyto drony budou užity AČR ve prospěch obrany ČR a jejích spojenců. Podobný úkol, respektive rozvinutí těchto snah, je i podepsání memoranda o spolupráci mezi AČR a českými technickými univerzitami. Vývoj a integrace nových platforem a způsobů boje.

  Závěrem. Když se vrátím k těm výdajům na obranu. I toto je důvod těch často zpochybňovaných 2% HDP NATO. Tady ani tak nejde o ty absolutní částky, které jsou případ od případu při 2% velmi rozdílné, nejde ani tak o tu jakoby spravedlivost, že každý dle těch svých možností. Jde mimo jiné právě o to, aby se aliančním armádám, nehledě na rozmary národních vlád, umožnilo stabilnější, dlouhodobější a předvídatelné financování pro jejich efektivnější budování. Bohužel ty co s 2% přišli ani nenapadlo, že by si to státy aliance dovolily dlouhodobě takto odrbávat...Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   20:00 26.01.2024

   Nahlížíte na to z dnešního pohledu, kdy už víme, že všichni experti a analytici se mýlili. Tehdejší plány odpovídaly dané době, jen se prostě spousta věcí po roce 2005 nemohla ...Zobrazit celý příspěvek

   Nahlížíte na to z dnešního pohledu, kdy už víme, že všichni experti a analytici se mýlili.
   Tehdejší plány odpovídaly dané době, jen se prostě spousta věcí po roce 2005 nemohla realizovat, protože došlo ke škrtům v rozpočtech.
   Jste naivní, pokud hledáte smysl a logiku v nákupu radarů Arthur, které tady 20 let čekají na to, aby začaly dávat smysl, tj. SŘP. Podstatnou část svého životního cyklu je tak radar používán, ale naprosto neefektivně v rozporu s tím co nabízí. V moment kdy se koupil Arthur mělo smysl integrovat SŘP i na Dany, dělostřelci už tak mohli 20 let fungovat v mnohem efektivnějším prostředí. Dnes už je to pasé, Dany jsou o dalších 20 let staré a munici 152 mm nechceme.
   Aspide byla privátní aktivita nejlepšího výrobce maket v polabí. Naštěstí, už v době prezentace na IDETu byla většina zainteresovaných natolik soudná, že tomu nedali zelenou. Byla to slepá ulička, ale takové věci se občas při modernizačních krocích stávají.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    09:50 27.01.2024

    Všichni ne. Plány odpovídaly kromě mezinárodní situace (Bílá kniha o obraně aneb válka nebude), kdy např. éra GWOT měla na AČR jak pozitivní tak negativní dopady v souvislostem k ...Zobrazit celý příspěvek

    Všichni ne. Plány odpovídaly kromě mezinárodní situace (Bílá kniha o obraně aneb válka nebude), kdy např. éra GWOT měla na AČR jak pozitivní tak negativní dopady v souvislostem k dnešní situaci, i právě té finanční realitě.

    Naivní? Mám obavu, že jste to stále plně nepochopil. Armáda míní, vláda mění. V době nákupu radarů Arthur, který byl levnější než nové houfnice, armáda počítala s tím, že ať už MLU Dany, či zcela nové houfnice budou mnohem dříve než 2025. Počítalo se, že max okolo roku 2015 už to bude vyřešeno. Bohužel to co pak nastalo. Masivní škrty kdy se rozpočet dokonce dostal pod 1% HDP!, veškeré tyto snahy udolaly. Radary Arthur teď projdou MLU (změna nosiče, modernizace samotné soustavy, integrace SŘP ADLER III), tak aby mohly dál plnit funkci vedle Caesarů.

    Sranda je, že AČR se to líbilo a chtělo se to pořídit. Opět... nebyly finance. Takže nemáte pravdu. Protože ať se to může zdát jako nesmysl, je to vlastně funkční řešení problému. Stejné jako u Dany M2. Není to finální řešení ale přechod. Nyní jsou Kuby při cvičení spíš takové makety, než technika s reálnou bojovou hodnotou, Dany melou z posledního.... Tudíž na Caesar a SPYDER se čeká jako na spásu. V případě modernizace jak Kubů tak Dan M2 by situace byla znatelně lepší. Oba tyto projekty byly dnešním pohledem za pakatel, ty Kuby konkrétně "jen" za 1 mld, jenže tenkrát nebyly finance ani na toto... Proč si myslíte, že se modernizovaly 1S91 na standard SURN CZ? No právě proto aby bylo co navádět PVO, ideálně ty Kuby s Aspide.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     14:56 27.01.2024

     Někdo by měl politikům předložit účet za jejich rozhodování, aby museli nést trrestně právní odpovědnost za to co svými rozhodnutími dělají, jinak se podobné excesy budou ...Zobrazit celý příspěvek

     Někdo by měl politikům předložit účet za jejich rozhodování, aby museli nést trrestně právní odpovědnost za to co svými rozhodnutími dělají, jinak se podobné excesy budou opakovat.
     Promiňte, ale kupovat Arthury bez SŘP pro dělostřelectvo byla blbost. Dvacet let provozujete pouze předražené alegorické vozy, provoz těch radarů je drahá záležitost.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      17:38 27.01.2024

      Proč myslíte že blbost? Ty systémy plní funkci i bez BMS. Je to ideální? Ne. Je to pomalejší? Ano. Dá se však informace z průzkumu dělostřeleckým radarem přesunout na velící prvek ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč myslíte že blbost?

      Ty systémy plní funkci i bez BMS. Je to ideální? Ne. Je to pomalejší? Ano. Dá se však informace z průzkumu dělostřeleckým radarem přesunout na velící prvek daného oddílu/baterie, kde pak provedou palebnou misi? Ano. Stejně jako u informace získané pozemním průzkumem od pěšího prvku, Sněžky, LOSu, KBVP-Pz/PzLok, LOV-pz, nebo vzdušný průzkumem z dronu. Teď zrovna chvíli zpátky bylo cvičení na Libavé, kde palbu ShKh Vz.77 naváděly drony.

      Díky provozu těch Arthurů s tím umí pracovat velitelské stupně 13.dp, umí s tím pracovat samotné obsluhy, ví se co to umí, jak to užít. Při modernizaci to bude sloužit dobře dál, navíc vedle moderních houfnic a s BMS, pluk komunikací na zcela jiné úrovni se z toho bude moci vytáhnout plný potenciál.

      Díky tomu že děl. radary nejsou novinka, je to o jeden systém méně co se už nemusí testovat, zavádět, řešit IOC/FOC, učit na to personál, velitele a vymýšlet koncepci užití. Což je proces na roky.

      Tudíž je dobře že už tu jsou. Zkušenosti a schopnosti si čistě za peníze nekoupíteSkrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:32 27.01.2024

      Danik Samotný radar posune pouze průzkum, ale se SŘP do kterého bude integrován posune možnosti oprav v palbě a schopnost protibaterijní palby na tu správnou úroveň. Když ten radar ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      Samotný radar posune pouze průzkum, ale se SŘP do kterého bude integrován posune možnosti oprav v palbě a schopnost protibaterijní palby na tu správnou úroveň. Když ten radar koupíte a 20 let používáte neúplně, tak je to neefektivní. Za těch dvacet let Vám to pouze zestárlo a stálo to nemalé peníze udržet v chodu. Dnes jsou k dispozici o generaci novější radary, Arthur bude i přes modernizaci zastaralý. Budoucnost patří multi mission radarům všech kategorií a tuto schopnost Arthur nikdy mít nebude, je to stará PESA technologie. Nové AESA systémy poskytují mnohem lepší vlastnosti, včetně přesnosti a dosahu, což dává volnější ruce k plánování a možnosti mít radar dále od fronty a přesto vidět lépe než se starým radarem.Skrýt celý příspěvek

     • Takeda
      11:16 28.01.2024

      A tak by politici přestali s vidinou trestního stíhání za jakékoli rozhodnutí rozhodovat úplně. Tak by se vám podařilo zastavit jakýkoli pokus o modernizaci AČR. Gratulky. Abych ...Zobrazit celý příspěvek

      A tak by politici přestali s vidinou trestního stíhání za jakékoli rozhodnutí rozhodovat úplně. Tak by se vám podařilo zastavit jakýkoli pokus o modernizaci AČR. Gratulky. Abych parafrázoval: Jen flanker.jirka vynalezl způsob jak se odzbrojit.Skrýt celý příspěvek

     • rtep
      13:10 28.01.2024

      nápad hezkej ...realizace kotra produktivní každej by mněl strach o něčem rozhodnout aby nebyl popotahován a došlo by k urozhodovaní takže by se nerozhodlo a nekoupilo nakonec nic ...Zobrazit celý příspěvek

      nápad hezkej ...realizace kotra produktivní
      každej by mněl strach o něčem rozhodnout aby nebyl popotahován a došlo by k urozhodovaní takže by se nerozhodlo a nekoupilo nakonec nic

      každý politik rozhoduje s ohledem na svůj časový mandát , po něm klidně potopaSkrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      13:25 28.01.2024

      Takeda Pokud na to nemají, tak ať to nedělají. Jsme v právním státě, kde všichni odpovídáme za své činy a rozhodnutí. Tak proč politiky nechat v klidu lhát a podvádět? Když někdo ...Zobrazit celý příspěvek

      Takeda
      Pokud na to nemají, tak ať to nedělají. Jsme v právním státě, kde všichni odpovídáme za své činy a rozhodnutí. Tak proč politiky nechat v klidu lhát a podvádět?
      Když někdo udělá podvod za statisíce, tak si půjde sednou, zde se bavíme o částkách začínajících miliardami.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      19:22 28.01.2024

      @flanker.jirka Bylo to méně efetkivní? Ano. Jenže to má mnou vypsané okolnosti - čekalo se že nové houfnice budou podstatně dříve. No a také to má i mnou vypsané nemalé ...Zobrazit celý příspěvek

      @flanker.jirka

      Bylo to méně efetkivní? Ano. Jenže to má mnou vypsané okolnosti - čekalo se že nové houfnice budou podstatně dříve.

      No a také to má i mnou vypsané nemalé benefity.

      S MLU bude Arthur stále plnit svou roli. Ani ze služby švédské armády se stále nechystá.

      Mimochodem právě pořizované EL/M-2084S mají právě funkci i protibaterijních radarůSkrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:08 28.01.2024

      Danik ELM 2084 byl původně vyvíjen jako C-RAM systém. Až později se začal používat pro PVO a průzkum. Jen v českém provedení není moc mobilní. Podle oficiálních informací trvá jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      ELM 2084 byl původně vyvíjen jako C-RAM systém. Až později se začal používat pro PVO a průzkum.
      Jen v českém provedení není moc mobilní. Podle oficiálních informací trvá jeho příprava a svinutí 55 minut. To bude stačit sotva proti ručníkářům.
      https://www.czdefence.cz/clane... Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      08:59 29.01.2024

      @flanker.jirka Je tomu tak. Poděkujte "vedeme stát jako firmu". Naštěstí kde je problém je i řešení. Už je v běhu projekt, který ke každému z 8 MADRů hodí Tatrovku, která ponese ...Zobrazit celý příspěvek

      @flanker.jirka

      Je tomu tak. Poděkujte "vedeme stát jako firmu".

      Naštěstí kde je problém je i řešení. Už je v běhu projekt, který ke každému z 8 MADRů hodí Tatrovku, která ponese ovládání i zdroj. Takže ve výsledku do bude podobné těm MADRům co budou u SPYDERů a rychlost rozvinutí i s svinutí se rapidně sníží.

      Armáda tohle chtěla už původně, ale zas se šetřilo :-)Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      09:00 29.01.2024

      *rapidně zvýší samozřejmě

      *rapidně zvýší samozřejmě

     • flanker.jirka
      18:15 29.01.2024

      Danik Mám vám věřit, že armáda chtěla mobilní radar schopný rozvinutí za cca hodinu? To už vám tam odborníci na PVO došli? Chcete házet na politiky technické požadavky na výzbroj? ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      Mám vám věřit, že armáda chtěla mobilní radar schopný rozvinutí za cca hodinu? To už vám tam odborníci na PVO došli?
      Chcete házet na politiky technické požadavky na výzbroj? (nenechávám tady na v diskusích na metnarovi nit suchou, ale to je snad trochu mimo, ten podepíše co mu kdo předloží schválené) Jsou to vojáci, kdo připravuje specifikace na každou nově pořizovanou výzbroj. Buď jsou to amatéři, nebo to dopadlo tak, že si na tom nějaký karierní důstojník nechal ohnout páteř, tak jako kdysi ochotně udělal i pan pávek. Dobře, že se to řeší, ale co si představíte pod takovým pojmem "rapidně" ??? Madr mají vojáci na jednom vozidle, takové konstrukce existují s dobou rozvinutí do 10 minut a svinutí do 5 minut.
      Radary Thales z roku 2019:
      https://www.youtube.com/watch?...
      https://www.youtube.com/watch?...
      údajná přímá konkurence z roku 2016:
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:19 29.01.2024

      Asi se opět nechápeme. Armáda chtěla systém s rychlejším rozvinutím, i když se jedná o radary pro fixní činnost na stálých stanovištích rtr. Ovšem minulé garnituře se to zdálo ...Zobrazit celý příspěvek

      Asi se opět nechápeme.

      Armáda chtěla systém s rychlejším rozvinutím, i když se jedná o radary pro fixní činnost na stálých stanovištích rtr.

      Ovšem minulé garnituře se to zdálo drahé. Tak se vzala osekaná verze, kde celý komplet nyní táhne jedna Tatra 815-7 8x8.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:43 30.01.2024

      Danik A v čem ty úspory spočívají? V roce 2016 se mluvilo o zakázce za 3,6 mld Kč na osm radarů, v roce 2019 prakticky za tu samou částku podepsali smlouvu. viz odkazy Projekt MADR ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      A v čem ty úspory spočívají? V roce 2016 se mluvilo o zakázce za 3,6 mld Kč na osm radarů, v roce 2019 prakticky za tu samou částku podepsali smlouvu. viz odkazy
      Projekt MADR byl od začátku směřován na mobilitu, která bude vyhovovat i PVO jednotkám. Že je bude AČR provozovat v místech stálé dislokace ještě neznamená, že nebudou muset být v případě krize rychle svinuty a přesunuty. Stačí se podívat na to jak fungovalo vojsko RTV ukrajinské armády, vše co nestihli rychle odsunout, bylo na stálých místech zničeno. No, snad se to vyřeší ku prospěchu všech.
      https://www.novinky.cz/clanek/...
      https://www.e15.cz/domaci/dese... Skrýt celý příspěvek

     • Deutschmann
      14:59 30.01.2024

      flanker.jirka Pokusím se to vysvětlit já, když to nechápete od Danika. AČR chtěla kombo Tatra 6*6 pro radar Tatra 6*6 pro generátor MO objednalo Tatra 8*8 - pro radar a ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Pokusím se to vysvětlit já, když to nechápete od Danika.
      AČR chtěla kombo
      Tatra 6*6 pro radar
      Tatra 6*6 pro generátor

      MO objednalo
      Tatra 8*8 - pro radar a generátor v jednom

      Takže se ušetřil jeden podvozek.

      Danik řekl že AČR ví že je to nesmysl a i přes nesouhlas to dostali. Už se to řeší a to tak se to rozdělí na požadované 2 podvozky.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:08 30.01.2024

      Deutschmann Jasně, ušetřila za tatrovky v roce 2019, aby nyní další musela dokupovat? Než si začnete vymýšlet pohádky, tak se podívejte co sem Danik napsal. Mimochodem, v roce ...Zobrazit celý příspěvek

      Deutschmann
      Jasně, ušetřila za tatrovky v roce 2019, aby nyní další musela dokupovat? Než si začnete vymýšlet pohádky, tak se podívejte co sem Danik napsal.
      Mimochodem, v roce 2017 firmy Retia a IAI Elta poptávaly v Tatrovce 16 vozidel T 815 8x8 pro tento projekt. Šlo o nosiče ISO 1C, 8 pro antény, 8 pro ISO 1C kontejnery.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      22:42 31.01.2024

      @flanker.jirka Je to jak napsal Deutschmann akorát to tedy bylo s 8x8. Takže ano... armáda to tak chtěla. 2 nosiče na jeden komplet. No kvůli šetření skončil jeden komplet na ...Zobrazit celý příspěvek

      @flanker.jirka

      Je to jak napsal Deutschmann akorát to tedy bylo s 8x8.

      Takže ano... armáda to tak chtěla. 2 nosiče na jeden komplet. No kvůli šetření skončil jeden komplet na jednom nosiči...Skrýt celý příspěvek

     • Deutschmann
      09:37 01.02.2024

      flanker.jirka Armáda chtěla 16 nosičů. Protože to dává smysl. Retia i Elta chtěla 16 nosičů. Protože to dává smysl. MOČR chtělo v roce 2019 ušetřit, tak objednalo jen 8. Elta i ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Armáda chtěla 16 nosičů. Protože to dává smysl.
      Retia i Elta chtěla 16 nosičů. Protože to dává smysl.

      MOČR chtělo v roce 2019 ušetřit, tak objednalo jen 8. Elta i Retia dodali to co si zákazník (MOČR) objednal, ikdyž jim to nedávalo úplně smysl.

      Tehdy se ušetřilo, ikdyž to byl nesmysl, který většina inteligentních lidí věděla. Dnes se řeší že se to dá na 16 nosičů, tak aby to mělo smysl.

      V roce 2019 to byla pro MOČR finanční úspora.
      V roce 2024 víme že to úspora není a přináší to jen vícenáklady a problémy, které nemuseli být.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:30 01.02.2024

      Danik, Deutschmann Podívejte se na odkazy z tisku, které jsem sem dal, ministerstvo deklarovalo cenu projektu stáel stejnou po celou dobu bez nějakých škrtů. Jaké šetření financí? ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik, Deutschmann
      Podívejte se na odkazy z tisku, které jsem sem dal, ministerstvo deklarovalo cenu projektu stáel stejnou po celou dobu bez nějakých škrtů. Jaké šetření financí? Nikde se tam žádné finance neškrtaly. Ten objem financí byl stejný jak v roce 2016, tak v roce 2019. Tak jaké úspory? To vypadá, že ten kdo ušetřil peníze je dodavatel, protože dodal za stejné peníze poloviční počet automobilů. Zkrátka, nedává to smysl, mít za stejné peníze poloviční počet tater, pouze o tři roky později a ještě muset následně řešit další vozidla, jak psal Danik.Skrýt celý příspěvek

     • Schräge Musik
      20:05 01.02.2024

      Danik, Deutschmann - super, že se mobilita MADRů řeší. Flanker - obviňovat Izraelce i z blbě vyřešené mobility českých radarů, tak to je nový level. :-) Podle mě, i bez údajů ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik, Deutschmann - super, že se mobilita MADRů řeší.
      Flanker - obviňovat Izraelce i z blbě vyřešené mobility českých radarů, tak to je nový level. :-) Podle mě, i bez údajů Danika a Deutschmanna, zrovna tohle je typický otisk někoho kreativního z české strany a Izraelci prostě jen dodali to, co si zákazník objednal.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:22 01.02.2024

      Schräge Musik Tak ještě mě rovnou nařkněte s antisemitismu. :-) Kde viním dodavatele z toho, že je radar málo mobilní? Samozřejmě, dodavatel se vždy snaží plnit přání zákazníka. ...Zobrazit celý příspěvek

      Schräge Musik
      Tak ještě mě rovnou nařkněte s antisemitismu. :-) Kde viním dodavatele z toho, že je radar málo mobilní? Samozřejmě, dodavatel se vždy snaží plnit přání zákazníka. Tak mi tedy řeknětě v čem spočívají úspory, které Danik zmiňoval?
      Když víme:
      a) že v roce 2017 dodavatelé pro AČR u tatry poptávali 16 kusů T 815 8x8
      b) cena uvedená MO ČR v roce 2016 a v roce 2019 zůstala stejná, 3,6 mld Kč za osm kusů radarů
      c) mobilita radarů se musí dodatečně řešit, přestože to vypadá, že v roce 2017 bylo dávno vyřešeno, čemuž odpovídal počet poptávaných tatrovek.Skrýt celý příspěvek

     • MaraKM
      17:28 02.02.2024

      Strilim od pasu, ale co treba za b) cena zustala po nekolik let stejna prave proto, ze pocet nosicu mezi tim klesl na polovinu ?!?

      Strilim od pasu, ale co treba za b) cena zustala po nekolik let stejna prave proto, ze pocet nosicu mezi tim klesl na polovinu ?!?

     • flanker.jirka
      17:44 02.02.2024

      MaraKM Dávalo by to smysl v případě velké inflace. V letech 2016 až 2019 byla inflace prakticky zanedbatelná, viz odkazy. V Izraeli to bylo dokonce pod 1% a část období tam měli ...Zobrazit celý příspěvek

      MaraKM
      Dávalo by to smysl v případě velké inflace. V letech 2016 až 2019 byla inflace prakticky zanedbatelná, viz odkazy. V Izraeli to bylo dokonce pod 1% a část období tam měli i deflaci. To samé historie kurzu dolaru a eura vůči koruně. To je pro armádu problém koupit navíc 8 vozidel v podobě holých nosičů ISO kontejnerů?
      https://www.focus-economics.co...
      https://www.focus-economics.co... Skrýt celý příspěvek

  • DrunkElk
   16:37 27.01.2024

   Díky za tyhle příspěvky @Danik. Dobře zesumarizované

   Díky za tyhle příspěvky @Danik. Dobře zesumarizované

 • Danik
  21:14 24.01.2024

  @marcus Dám to sem aby to nezapadlo. Kopat do MO je ok a určitě jsou k tomu případy kdy se to směle dá. Ale využívat k tomu dojmy a nepravdy pak validní kritice ...Zobrazit celý příspěvek

  @marcus

  Dám to sem aby to nezapadlo. Kopat do MO je ok a určitě jsou k tomu případy kdy se to směle dá. Ale využívat k tomu dojmy a nepravdy pak validní kritice ubírá...

  Takže fakta.

  Nákup tanků byl původně plánován za rok 2030, dodávky okolo 2035..
  nyní je řešení už teď. Dodavky do 2030. 2027-2029/30 konkrétně (v závislosti jestli se vezme opce). To máme urychlení o 5+ let.

  Velké drony nebyly zrušeny, byly odsunuty. Konkrétně bylo změněno pořadí nákupu. Tedy nejdříve 200 menších (kategorie micro a mini), část z toho má být i vyčkávací munice, teprve pak 3x kategorie MALE. Což mi připomíná že nedávno začal přesun 533. prbp z posádky Prostějov na letiště Přerov. Odkud právě ty větší drony pak budou startovat (letiště může být užito i jako záloha pro další útvary). Tyhle menší drony by se měly pořídit v roce 2025-2026.

  Připomenu znovu, kdo bude v KVACR2035 hledat data a info o menších a méně nákladných projektech. Má smůlu. Do KVACR se do tabulky dostanou jen ty skutečně největší akvizice. Což nejsou ani malé drony, ani mobilní VSHORAD, ani řešení C-UAS.

  Takže menší drony 2025-2026, větší MALE neznámo (možná se jich pak vezme i více než 3, vzhledem k tomu že drony jsou plánovány jako nosiče munice a náhrada L-159A, tedy komplement k F-35). Zmobilnění VSHORAD je v řešení, výsledek v příštích letech. C-UAS se testují možnosti, viz ex Drone Shield 2023 kde průmysl AČR ukázal co svede, profiluje se systém ReCas. Opět tohle v KVACR nebude, může být pořízen v dalších letech. Kinetický systém C-UAS pak bude součástí akvizice C-RAM (může se tak jednat o německé duo Skyranger a Skynex). A pravda. Akvizice C-RAM byla o něco odsunuta. Tak jako byly odsunuty ShM a LUV. Důvody jsou dva. Nenaplnil se finanční rámec se kterým se dříve počítalo. 2% měly být už 2022/3. Teď ty miliardy navíc chybí. Druhý důvod je, že do popředí šly tanky což je nákladný projekt, no a samozřejmě F-35, což je nejnakladnejsi projekt.

  Z těch méně viditelných projektů, výstavba datecenter, příprava Golem a Stratom, aneb network centric warfare. Posílení infrastruktury, nebo třeba nová výkonnější munice pro Spyder MR (díky I-Derby ER už pak LR).

  Co se současných C-UAS schopností AČR týče. Máme jistou jednotku která se sice toliko nerada ukazuje, ale v rukávu má nejeden systém. Jestli se něco na UA ukázalo, tak je to že EB/REB/EMB je velmi platným způsobem C-UAS. AČR má nyní nově STARKOM, již byl zaveden DPET (Věra S/M jde k AZ) Věra-NG zůstane u profi, je tu MKEB I/II, Star V, a náš prapor EB má dále osobní rušiče Manpack V a ruční protidronové pušky. Další budou případně s ReCas.

  Dále. Věž série D která byla vyvinuta BAE Hagglunds na základě požadavků AČR, umí napadat drony a nizkoletici vzdušné cíle a to s programovatelnou municí. Stejnou schopnost má i věž UT-30MK.2 která je favoritem pro Pandur NG. Takže při nákupu této munice může být každé KBVP a PBVP schopno působit jako C-UAS. Na cvičení AČR teď zkoušeli Pandurem sundat dron. Povedlo se to Spikem. Ale je to hodně suboptimalní řešení...

  Dále. H-1. USMC RWA piloti mají v rámci výcviku na svých Viperech i část kde se učí kanonem sundavat drony, vzhledem k tomu kdo učil naše instruktory, může se to učit i u nás. Dale USMC úspěšně otestovalo schopnost APKWS II (konverze hydra 70) sestřelovat i menší drony v letu.

  Takže nějaké schopnosti jsou tu již dnes a budou se dále budovat. A o mobilní PVO nebo dronech či C-UAS se člověk v KVACR prostě nic konkrétního nedočte.

  MLRS teď nejsou na pořadu dne a nebudou asi ještě dlouho. Priorita je teď dát dohromady Caesar. Tam zahučí ještě desítky miliard do munice.

  Aktualizace KVACR má přijít 2027. Je to plán. Koncepce. Může se ještě něco změnit. Např ShM dříve když budou finance.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:39 25.01.2024

   Uznejte, že tu kritiku si MO zasloužilo díky svému přístupu k informování občanů ČR, které má chránit a kteří ho živí. Pak vznikají i takovéhle ...Zobrazit celý příspěvek

   Uznejte, že tu kritiku si MO zasloužilo díky svému přístupu k informování občanů ČR, které má chránit a kteří ho živí. Pak vznikají i takovéhle články:
   https://www.czdefence.cz/clane... Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    17:14 25.01.2024

    Je to neskutečné, ale výbava 4.brn novými kolovými platformami se obecně řeší 20 let, podobně tomu je i v případě dělostřelectva, houfnice v ráži NATO se také měly pořizovat ...Zobrazit celý příspěvek

    Je to neskutečné, ale výbava 4.brn novými kolovými platformami se obecně řeší 20 let, podobně tomu je i v případě dělostřelectva, houfnice v ráži NATO se také měly pořizovat souběžně s radiolokátory Arthur. To je jedna generace vojáků. A toto jde na vrub všem těm, kteří se od roku 2006 vystřídali ve vládách a zařízli rozpočty pro obranu pod původně plánované čísla. ... a to některé platformy, jako samohybné minomety, přijdou ještě po delší době.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    17:25 25.01.2024

    Vznik takových článků je spíš obecný problém kvality médií.

    Vznik takových článků je spíš obecný problém kvality médií.

    • liberal shark
     09:47 29.01.2024

     Tak se zkuste podívat na web MO www.army.cz... - i ten je mírně řečeno velmi slabý. Rusáci mají pěkné přísloví: Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu :-).

     Tak se zkuste podívat na web MO www.army.cz... - i ten je mírně řečeno velmi slabý. Rusáci mají pěkné přísloví: Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu :-).

   • Danik
    22:38 25.01.2024

    Komunikace mohla být v uplynulých letech lepší, ovšem nyní je velký tlak na zlepšení a výsledky se již dostavují. Ovšem ani tohle neopravňuje média a novináře, aby si vymýšleli ...Zobrazit celý příspěvek

    Komunikace mohla být v uplynulých letech lepší, ovšem nyní je velký tlak na zlepšení a výsledky se již dostavují.

    Ovšem ani tohle neopravňuje média a novináře, aby si vymýšleli báchorky, užívali dojmologii, překrucovali (nezřídka na základě politického zadání...) a pak od sebe navzájem tyhle výměšky kopírovali a posouvali výmysly dále, čímž pak docházelo akorát k vnitropolitickým a vnitrospolečenským třenicím, a nejednou padlo i nějaké to TO...

    Zkrátka někdo má Wolskiho no a někdo "Wojacka" :-)

    A to není jen o "odborných médiích", ale i o těch bežných. Doba je rychlá a chápu, že "shock value" prodává, ovšem bombastické nadpisy a zavádějící články umí udělat pěknou neplechu.Skrýt celý příspěvek

    • MaraKM
     13:40 26.01.2024

     "Wojáczek" se kapitola sama pro sebe, ale v návaznosti nejen na uvedené by mne zajímala jiná věc: Jaké má možnosti armáda / MO "pružně" reagovat na aktuální možnosti / nabídky na ...Zobrazit celý příspěvek

     "Wojáczek" se kapitola sama pro sebe, ale v návaznosti nejen na uvedené by mne zajímala jiná věc:

     Jaké má možnosti armáda / MO "pružně" reagovat na aktuální možnosti / nabídky na trhu?

     Zaujala mne samotná potencionální možnost např. klasicky v jednom z nejnovějším textu "ztracené" nebo "odbité" informace o možnosti odkupu CH-47.¨
     Dokázala by toho armáda využít nebo, i kdyby na krásno chtěla, tak prostě těch věcí je tolik, že střední/velké vrtule musejí počkat, i kdyby to mohlo dopadnou třeba jako s výše uvedeným příkladem nad Leo2A6 ?!?Skrýt celý příspěvek

     • meec
      22:38 26.01.2024

      No já si hlavně myslím, že pokud je opravdu nějaký větší balík vrtulníků v USA k dispozici a jeho součástí je nemalé množství Black Hawků, které by mohli být ve slušném stavu, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      No já si hlavně myslím, že pokud je opravdu nějaký větší balík vrtulníků v USA k dispozici a jeho součástí je nemalé množství Black Hawků, které by mohli být ve slušném stavu, tak by to mělo kromě MO zajimát i Ministerstvo vnitra - protože by to mohlo velmi elegantně řešit absenci větších vrtulníků pro potřeby policejní letky - jak pro přepravu zásahových jednotek/URNy, tak pro (a to je možná aktuálně ještě živější potřeba) potřeby leteckého hašení....

      Spíš to ale dopadne (téměř) jako vždycky...Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      09:36 27.01.2024

      Je to případ od případu Např ČR se poměrně rychle zapojila do projektu společné objednávky tanků Leopard. Modelová situace může být, že AČR změnila pořadí nákupů dronů, pokud ...Zobrazit celý příspěvek

      Je to případ od případu

      Např ČR se poměrně rychle zapojila do projektu společné objednávky tanků Leopard. Modelová situace může být, že AČR změnila pořadí nákupů dronů, pokud přijde např. Izrael s výhodným balíčkem dronů obou kategorií a zbydou finance, může se to vzíti rovnou.

      Ad odkup Ch-47. Tento typ je šance že v AČR skončí. Ovšem ne teď ale až cca 2035-2040. Nyní probíhá modernizace celé flotily Mi-171Š/ŠM na standard SOF II. Poté jako náhrada se budou pořizovat nové stroje.Skrýt celý příspěvek

     • rtep
      12:18 27.01.2024

      myslím že k vyřazení jsou vybrány nejvíc oletané ks , sice mají ještě nějakou rezervu ale ta je tak 50% ano je u Black hawku možnost repase a dokonce na lepší verzi ale .... to ...Zobrazit celý příspěvek

      myslím že k vyřazení jsou vybrány nejvíc oletané ks , sice mají ještě nějakou rezervu ale ta je tak 50%
      ano je u Black hawku možnost repase a dokonce na lepší verzi ale ....

      to bych spíš řek za mně že lituji, že nám unikla možnost rušených jednotek marine, ti kromně HU 1 rušily i jednotky ( myslím že tři ) ketré byly vybavené v 22 osprey, to by la paráda jako nahrada za Mi 8/17, i když myslím že vyřazené stroje šli spíš na kanibalizaciSkrýt celý příspěvek

     • MaraKM
      12:33 27.01.2024

      @ Danik Jsem si vědom modernizace Mi-171 i časového rámce nástupce, ale otázka byla spíše obecná na konkrétním příkladu. Podobně jak uvádíte výše příklad s Leopardy - může se ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Danik
      Jsem si vědom modernizace Mi-171 i časového rámce nástupce, ale otázka byla spíše obecná na konkrétním příkladu.

      Podobně jak uvádíte výše příklad s Leopardy - může se stát, že by z budoucího pohledu mohlo být výhodnější dnes pořídit třeba 3-4 CH-47 z přebytků a třeba je i provozovat pár let společně s Mi-171.... nebo taky ne, ale to může být posouzeno za 10let nejdříve...

      Právě proto ten obecný dotaz, jak moc dokáží patřiční lidé pružně reagovat, rep. zda-li vůbec mohou, když se musí investovat úplně všude.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      19:10 28.01.2024

      @MarakM Pokud na příslušném místě zrovna sedí někdo, kdo se nebojí nařčení od opozice či přímo hrozby TČ od ÚOHS, ano dá se něco v rámci ministerského období vyřešit tímto ...Zobrazit celý příspěvek

      @MarakM

      Pokud na příslušném místě zrovna sedí někdo, kdo se nebojí nařčení od opozice či přímo hrozby TČ od ÚOHS, ano dá se něco v rámci ministerského období vyřešit tímto stylem.

      Napadá mě přímo příklad se Leo, či využití americké nabídky na H-1. Nebo smlouva mezi Dánskem a ČR o pomoci UA.

      Samozřejmě problémem jsou finance... Ve chvíli kdy hoří téměr vše a ještě x let to hořet bude. Nejsou peníze navrch oproti plánu teď hned brát Ch-47 i pokud by se naskytla příležitost.

      Maximálně by se dalo překopat pořadí projektů, a to i třeba těch v běhu, což ovšem s sebou nese další problémy a opět. Hoří vše.Skrýt celý příspěvek

  • pjaro77
   13:55 25.01.2024

   Nemusíš vymenovávať aké sú možnosti na C-UAS, C-RAM. Nás zaujíma, čo vyberie AČR a OSSR. Ak KVAČR nerozpracuje tieto schopnosti, bude treba pátrať u iných zdrojov. Rušičky ...Zobrazit celý příspěvek

   Nemusíš vymenovávať aké sú možnosti na C-UAS, C-RAM. Nás zaujíma, čo vyberie AČR a OSSR. Ak KVAČR nerozpracuje tieto schopnosti, bude treba pátrať u iných zdrojov.
   Rušičky všetkého druhu sú fajn ale už prichádzajú do mody drony, na ktoré sú rušičky krátke - sami si uzamknú cieľ. U tých možno pomôže rušenie typu - páliť laserom do kamery.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    22:32 25.01.2024

    Huh? Pardon asi si nerozumíme. To co jsem vypsal jsou blízké schopnosti AČR. OSSR neřeším. Systémy spektra REMB mají dle dostupných zdrojů na svědomí nejvíce zničených dronů na ...Zobrazit celý příspěvek

    Huh? Pardon asi si nerozumíme.

    To co jsem vypsal jsou blízké schopnosti AČR. OSSR neřeším.

    Systémy spektra REMB mají dle dostupných zdrojů na svědomí nejvíce zničených dronů na obou stranách, jejichž ztráty se pohybují okolo 10k měsíčně.

    Na pokročilejší drony bude třeba něco více, ovšem i ty si musejí na EB stále dávat pozor. A i EB se samozřejmě dále vyvíjí.

    Jinak když už jsme u EB. Co si spousta lidí neuvědomuje, nejedná se pouze o prostředek čistě proti dronům, nebo komunikaci nepřítele (a to jak ochrana, útok, tak průzkum), ale jde i o komplexní součást PVO a PRO.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:29 25.01.2024

   Dobrý přehled informací. Staré systémy Věra dejte raději do šrotu a pořiďte už nové, jak SPET, tak DPET pro AZ. Vera NG za to stojí. APKWS jsou super věc, doufám, že vedení ...Zobrazit celý příspěvek

   Dobrý přehled informací.
   Staré systémy Věra dejte raději do šrotu a pořiďte už nové, jak SPET, tak DPET pro AZ. Vera NG za to stojí.
   APKWS jsou super věc, doufám, že vedení resortu neuniká i to, že se dají snadno integrovat na vozidla od kategorie pickup, MRAP K, P BVP a používat je na místo drahých PTŘS proti pozemním a vzdušným cílům všude, nejen držet takovou šikovnou střelu pro vrtulníky. (krom vozidel to snad bude možné mít i na UAV)
   Jeden dotaz, ve kterém roce bude k dispozici plně nově vybavené BÚU?Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    22:26 25.01.2024

    DPET a Věra-NG je u profi, Věry S/M co DPETy nahrazují jdou k AZ. Nepouští peníze. Neuniká. Navíc výroba Hydry 70 bude u nás v STV Group. Konverze APKWS II už není nic ...Zobrazit celý příspěvek

    DPET a Věra-NG je u profi, Věry S/M co DPETy nahrazují jdou k AZ. Nepouští peníze.

    Neuniká. Navíc výroba Hydry 70 bude u nás v STV Group. Konverze APKWS II už není nic světoborného a možná by se také mohla dělat zde. Dosah není nic moc, ale jako masovka je to dobré. PTŘS přes to pořád asi raději Spike.

    2030. To je datum, kdy jak všechny 4 prapory 7.mb tak 3 prapory 4.brn, by měly mít všechnu novou hlavní techniku kromě ShM a nějakých menších věcí. No a zároveň už tu bude veškerá nová nyní objednaná PVO, ženije, mosty a dělostřelectvo. Tudíž 2030 je zlom, ve kterém bude střední a težká brigáda přezbrojena.

    Samozřejmě munice, výcvik, secvičení útvaru, nové postupy, splnění IOC a FOC, to ještě bude trvat o něco déle, tak aby celá brigáda byla ready. Ale nekteré prapory už 2030 i na IOC/FOC stihnout můžou, tak aby se dalo dohromady jedno či více PÚU.

    Pak do roku 2035 ještě bude probíhat právě dodání těch ShM, další výstavba schopností PVO a PRO (C-RAM, možná i David Sling - zkrátka vyšší vrstva nad Spyder, co zvládne s přehledem působit proti TBM).

    Tudíž 2030 ready základ. 2035 ready vše i v rámci letectva a multidoménového network centric warfare.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     23:10 25.01.2024

     Veru NG zmiňuji, protože výrobce deklaruje docela zásadní pokrok ve schopnostech oproti starým systémům. Aby Vám nevznikla jednotka AZ pouze pro parády a AReport. Dosah APKWS v ...Zobrazit celý příspěvek

     Veru NG zmiňuji, protože výrobce deklaruje docela zásadní pokrok ve schopnostech oproti starým systémům. Aby Vám nevznikla jednotka AZ pouze pro parády a AReport.
     Dosah APKWS v režimu země-vzduch se dá řešit vývojem jiného (delšího) raketového motoru střely, můžete se pak dostat na dosah běžný i pro současné manpady. Pro C-UAS bude i oříšek v tom, jak spolehlivě vyřešit identifikaci malých dronů, vlastní-cizí. Dáte sice jednotkám schopnosti, ale musí se myslet i na to, aby to nebylo kontraproduktivní díky sestřelu vlastních prostředků, do toho by snad mohla být snadno integrována AI s rozpoznáváním techniky.
     Ty letopočty jsou tedy nářez. Snad nebude pozdě.
     David Sling nyní řeší Finsko, možná by to mohl být český příspěvek do ESSI, ale pro tuto schopnost chybí efektivní průzkum (schopnosti tohoto jsou zmíněny v KVAČR 2035, ovšem bez zmínění řešení problému). Toto by se mělo řešit dokud má AČR ještě nějaké specialisty. Brzy bude tlak na to, vše cpát do Čáslavi kvůli projektu F 35 a pro zbytek se nebude lidí dostávat, politika toho projektu je neúprosná. Demograficky to vypadá, že bude už pouze pár let navazujících na mini babyboom před cca 20 lety. Ale do pěti let se počty dorostu sníží a trh specialisty snadněji přeplatí.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      00:30 26.01.2024

      Jeden komplet Věry NG je ve službě od roku 2012. Nyní dva komplety starších Věra S/M jsou nahrazovány dvěma komplety DPET, což je Věra NG na steroidech specificky pro AČR (na ...Zobrazit celý příspěvek

      Jeden komplet Věry NG je ve službě od roku 2012. Nyní dva komplety starších Věra S/M jsou nahrazovány dvěma komplety DPET, což je Věra NG na steroidech specificky pro AČR (na kterou se ostatní Věry NG v NATO nechytají). Bavíme se o velmi propracovaném systému, jehož první komplet byl předán teprve nedávno. Tedy 13 prosince minulého roku.

      Zde prezentačka ze zkoušek DPET

      https://www.facebook.com/53pPz...

      Tudíž výbava profi: 2x DPET, 1x Věra NG. No a Věra S/M půjde k AZ, což věřte, že je mnohem lepší než to co měli doteď.

      Právě identifikaci i těch nejmenších dronů, řeší ten DPET. Který byl schopný i ty nejmenší na desítky km detekovat, analyzovat a klasifikovat. Tohle spolu s efektivním systémem VŘ a řešením na bázi Fr/Foe může stačit.

      No. Český příspěvek do ESSI budou spíše peníze, kdy za málo peněz bude hodně muziky. Něco jako když si platíme strategický airlift. ESSI nižší vrstvy řeší přes IRIS SLS/SLM, který bude účastníkům Německo rádo prodávat. Tam náš zájem není, máme SPYDER. Dále David Sling (pokud za horizontem 2030¨ bude) také není ESSI, ale stejně jako u Finska by to byla naše iniciativa, mít vlastní schopnost ATBM, které SPYDER i když LR, dosahuje jen velmi okrajově. To kde nás ESSI zajímá, je systém ARROW 3. Což je momentálně zřejmě nejvyspělejší systém na světě když jde o ochranu před interkontinentálními balistickými raketami (ICBM). Tohle je zcela mimo možnosti ČR. Ovšem díky Německu by jsme se mohli pod tento štít schovat. Aby spolu s americkými systémy Aegis umístěnými v pozemní variantě v Polsku a Rumunsku a na torpédoborcích US NAVY byla Evropa zcela chráněná před celou paletou výzbroje Ruské Federace, včetně jaderných zbraní.

      Lidé jsou problém. To je fakt. Naštěstí nová technika táhne více než současný šrot, AČR rozjela nové virtuální náborové středisko, stipendium pro středoškoláky, rozšiřuje své PR schopnosti a připravuje nové akce. Chce o ty lidi bojovat.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:15 26.01.2024

      Aby byla AZ efektivní ne dnes, ale v budoucnosti, a tím schopna poskytovat kvalitní informaci, tak musí být vybavena na úrovni. Těch systémů Vera NG bude do budoucna potřeba více, ...Zobrazit celý příspěvek

      Aby byla AZ efektivní ne dnes, ale v budoucnosti, a tím schopna poskytovat kvalitní informaci, tak musí být vybavena na úrovni. Těch systémů Vera NG bude do budoucna potřeba více, než jen něco málo pro alianci. ČR má složitou geografickou situaci a za kopec tyto systémy neuvidí.

      Na novou techniku armáda láká lidi od spuštění profesionalizace.

      Jsem zvědav na kolik si ČR ohlídá správnou dislokaci systémů Arrow 3, aby tento systém efektivně kryl i naše území. Dráhy ICBM půjdou na Německo nebo západ Evropy mimo nás a tomu mohou němci podřídit dislokaci Arrow3 (a případně Škoda auto obětovat).
      A v KVAČR něco obecně zmíněno je, ale kdy se těchto možností dosáhne?
      "K lepšímu pokrytí území ČR bude navýšen počet mobilní 3D radiolokační techniky se schopností sledování širokého spektra cílů včetně balistických raket, raket s plochou dráhou letu a hypersonických střel."
      Dávat jako nižší vrstvu v rámci ESSI Irist je jen úlitba německému průmyslu. V ohledu PRO je to právě David Sling a pak nižšív vrstou Spyder. Pokud bude Izrael existovat, tak bude existovat David Sling a nebo jeho novější verze. Rafael pracuje na náhradě střel Derby, které i Spyder mohou do budoucna dále pozvednout, ale na to už bude třeba i jiné zdroje informací - radary.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      09:23 27.01.2024

      Aby se teď AZ kupovala nová technika, na to opět, nejsou finance.

      Až se ESSI dá dohromady a systémy se pořídí.

      Co se AČR

      Aby se teď AZ kupovala nová technika, na to opět, nejsou finance.

      Až se ESSI dá dohromady a systémy se pořídí.

      Co se AČR

     • Danik
      09:29 27.01.2024

      *Co se AČR týče. Tam se další rozvoj PVO (nepočítaje C-RAM) počítá okolo 2035. Co se těch radarů pro lepší pokrytí týče. To se děje již nyní a bude to pokračovat s příchodem ...Zobrazit celý příspěvek

      *Co se AČR týče. Tam se další rozvoj PVO (nepočítaje C-RAM) počítá okolo 2035. Co se těch radarů pro lepší pokrytí týče. To se děje již nyní a bude to pokračovat s příchodem SPYDERů.

      Ve finálním počtu pro teď bude mít AČR k dispozici 14 EL/M-2084S a 2x RAT-31DL co projdou modernizací. 8 MADRů pro 26 pluk už je u nás. 6 MADRů pro 25 přijde do roku 2026.

      Ano pro nás je to SPYDER který díky modularitě pokrývá vrstvu od SHORAD až k LRAD s omezenou schopností TBM. Nyní je ve vývoji opět vyšší rozvinutější verze na bázi efektorů I-DERBY ER, která by již měla primárně řešit právě TBM. Časem buď to nebo David Sling, případně Patriot PAAC-4. Proto jsem také psal, že Iris již pro nás nemá smysl.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:01 27.01.2024

      Danik Spyder zavřete do garáží a budou jezdit maximálně na cvičení, základní průzkum držený 24/7 ty čtyři kusy ELM 2084 nijak neposílí. Museli by jste je dát k 26. pluku. ELM 2084 ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      Spyder zavřete do garáží a budou jezdit maximálně na cvičení, základní průzkum držený 24/7 ty čtyři kusy ELM 2084 nijak neposílí. Museli by jste je dát k 26. pluku.
      ELM 2084 se v rámci Spyderu objednávají pouze 4, ke každé baterii jeden.
      V případě RAT 31 je to sázka do loterie, v krizi nebo válce tyto stacionární zařízení dlouho nepřežijí.
      Spyder není LRAD, má sice rakety LR, ale ve své podstatě je to MRAD.
      Patriot u nás? Vždyť se USA neobtěžují ani projevit zájem na dotaz MO ČR na tento systém.
      Časový harmonogram bude zajímavý, může to být s křížkem po funuse, podle toho jak se nyní vyjadřují přední čeští a evropští představitelé pohybující se v sektorech obrany. (zatím spadla neposlušná munice jen v Chorvatsku, Rumunsku a Polsku, tak že žádná starost, že)Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      19:16 28.01.2024

      Nemáte pravdu pane @flanker.jirka Stálý přehled ku prospěhu NaPoSy PVO AČR a NATINAMDS drží 8 stálých postavení rtr. Z nichž dvě mají ve výbavě RAT-31DL, a 6 (nikoliv 4) nyní ...Zobrazit celý příspěvek

      Nemáte pravdu pane @flanker.jirka

      Stálý přehled ku prospěhu NaPoSy PVO AČR a NATINAMDS drží 8 stálých postavení rtr. Z nichž dvě mají ve výbavě RAT-31DL, a 6 (nikoliv 4) nyní přezbrojuje ze staré sovětské a čs. techniky na MADRy.

      Takže 6 na stálém postavení, 2 jako jejich záloha a případné posílení dodatečné ochrany v oblasti zájmu.

      Co se radarů ke SPYDERům týče. Ani zde nemáte pravdu a čeká Vás příjemné překvapení. Tyto radary pak budou fungovat spolu s těmi od 26 pluku.

      Co se "budou v garážích týče". Již nyní je v běhu projekt, který určí jak co nejefektivněji rozmístit 4 baterie SPYDER, aby poskytly co nejlepší krytí našeho území.

      V případě podezření na ohrožení tak nebudou v garážích, ale na svých postaveníchSkrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:09 29.01.2024

      Danik Čerpám informace z toho co armáda poskytne. Zde v článku a videu zmiňují pouze 5 jednotek. Stejně tak na wikipedii je u zmíněného radiotechnického praporu napsané, že má 7 ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      Čerpám informace z toho co armáda poskytne.
      Zde v článku a videu zmiňují pouze 5 jednotek. Stejně tak na wikipedii je u zmíněného radiotechnického praporu napsané, že má 7 rot, nikoliv 8.
      https://www.czdefence.cz/clane...
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...

      Jak chcete dát radary od baterií k dispozici do nepřetržitého systému u 26. pluku? Kdo je v tom nepřetržitém systému bude obsluhovat a střežit, když 25. pluk je sotva schopen personálně existovat? S něčím také musí 25.pluk cvičit a provádět jiné taktické použití než radary stálého přehledu.
      Doposud se vždy radiolokátory RTV a bývalého PVOS používaly v rozdílných provozních podmínkách, vychází to z rozdílu taktiky daného druhu vojska.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:24 29.01.2024

      Pardon. 7 rot a CRC. Nicméně. 5 na stálo. 3 k užití. 25 pluk se v PŘÍPADĚ OHROŽENÍ přesune na daná místa. Neznamená to, že ty radary budou fungovat pod 26, ale spolu s ním v ...Zobrazit celý příspěvek

      Pardon. 7 rot a CRC.

      Nicméně. 5 na stálo. 3 k užití.

      25 pluk se v PŘÍPADĚ OHROŽENÍ přesune na daná místa. Neznamená to, že ty radary budou fungovat pod 26, ale spolu s ním v rámci 25 pluku. Který by měl mít k dispozici organicky svých 6 radarů. 26 zas těch 8Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      14:48 30.01.2024

      Danik 25 pluk bude mít co dělat v případě krize, bude mít na starosti i krytí BÚU, podobně se s určitým počtem radarů MADR pro RTV počítalo i v aliančních misích. Ve výsledku tyto ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      25 pluk bude mít co dělat v případě krize, bude mít na starosti i krytí BÚU, podobně se s určitým počtem radarů MADR pro RTV počítalo i v aliančních misích. Ve výsledku tyto věci mohou reálný počet radarů snížit.Skrýt celý příspěvek

 • Josse
  19:49 23.01.2024

  Proč se o vozidle palebné podpory furt uvažuje jako o bvp se 105? Poláci řeší stihač tanku Ottokar Brzoza jako čistě raketový (+kulomet na obranu) což je druhý extrém. Nebyla ...Zobrazit celý příspěvek

  Proč se o vozidle palebné podpory furt uvažuje jako o bvp se 105?
  Poláci řeší stihač tanku Ottokar Brzoza jako čistě raketový (+kulomet na obranu) což je druhý extrém.
  Nebyla by lepší kombinace rychlopalné 40mm a raket? Jak vidíme na Ukrajině tak rychlopalný kanón si poradí s kde jakým cílem a rakety jsou na delší vzdálenosti lepší (trefit tank na 10km 105mm municí a vyřadit jej je spíš otázka štěstí)Skrýt celý příspěvek

  • DrunkElk
   20:04 23.01.2024

   Jen doplním, že vozidlo palebné podpory je primárně určeno pro podporu pěchoty, ničení palebných postavení nepřítele, pillboxů, budov a podobně. Pro boj proti tankům určeno není. ...Zobrazit celý příspěvek

   Jen doplním, že vozidlo palebné podpory je primárně určeno pro podporu pěchoty, ničení palebných postavení nepřítele, pillboxů, budov a podobně. Pro boj proti tankům určeno není. 105/90mm kanón je pro vozidlo palebné podpory podle mě vhodné, Američani budou mít na M10 Booker 105mm.Skrýt celý příspěvek

   • Josse
    20:17 23.01.2024

    Takže pouze na přímou viditelnost. Tam je otázka zodolnenych cílů ale tam si 105 letící "rovně" asi taky neporadí a bude potřeba volat výš o 155 nebo letectvo. Na pěchotu a lehce ...Zobrazit celý příspěvek

    Takže pouze na přímou viditelnost. Tam je otázka zodolnenych cílů ale tam si 105 letící "rovně" asi taky neporadí a bude potřeba volat výš o 155 nebo letectvo. Na pěchotu a lehce pancéřovane cíle je lepší dávka z autokanonu (na zakopanou pěchotu ideálně programovatelnou municí) Už i "zastaralý" pandur umí uzamknout několik cílů a vystřelit na ně najednou (rychle za sebou)Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     05:59 24.01.2024

     Celá myšlenka vozidel palebné podpory je dát "lehčím" jednotkám vyšší palebnou sílu a přitom nepoužít MBT. Vozidla palebné podpory nemají nic nahradit, ale doplnit. Dost často na ...Zobrazit celý příspěvek

     Celá myšlenka vozidel palebné podpory je dát "lehčím" jednotkám vyšší palebnou sílu a přitom nepoužít MBT.
     Vozidla palebné podpory nemají nic nahradit, ale doplnit. Dost často na bojišti jde o čas, a než se vám 155 nebo letectvo zaměří, můžou být využívány jinde, tak to může trvat nepřiměřeně dlouho. Dost často také potřebujete ničit pozice protivníka přímou palbou, větší pravděpodobnost zásahu první ranou atd. atd.
     Nicméně tenhle koncept není zatím úplně hojně využíván. Zatím ho využívají spíše velké armády, kde je potřeba pěším jednotkám dát dostatečnou palebnou sílu a přitom z logistických důvodů k nim nepřiřazovat MBT.Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     09:18 25.01.2024

     U vozidla palebné podpory se předpokládá použití převážně HE munice, a platí tam jednoduchá úměra - čím větší ráže, tím víc trhaviny... asi nejblíž by se to dalo přirovnat k ...Zobrazit celý příspěvek

     U vozidla palebné podpory se předpokládá použití převážně HE munice, a platí tam jednoduchá úměra - čím větší ráže, tím víc trhaviny... asi nejblíž by se to dalo přirovnat k samohybce. Zodolněné cíle nejsou všechny z metrového železobetonu, jsou i hliněné přesypané nebo z pytlů písku... S tím si v klidu poradí, kdyžtak dá několik ran.Skrýt celý příspěvek

   • JCabuk
    09:43 24.01.2024

    Len otázka (možno niekto v diskusii bude vedieť) - švédske CV90120 (ktoré nám prezentovali (minimálne tu v SR) spolu s CV9030/35) sa taktiež ráta ako vozidlo palebnej podpory?

    Len otázka (možno niekto v diskusii bude vedieť) - švédske CV90120 (ktoré nám prezentovali (minimálne tu v SR) spolu s CV9030/35) sa taktiež ráta ako vozidlo palebnej podpory?

    • Josse
     10:46 24.01.2024

     Jakékoli vozidlo s hlavňovou výzbroji které není tank/houfnice nebo neslouží k přepravě výsadku je vozidlo palebné podpory. De fakto klasické bvp po vysazení pěchoty se stává ...Zobrazit celý příspěvek

     Jakékoli vozidlo s hlavňovou výzbroji které není tank/houfnice nebo neslouží k přepravě výsadku je vozidlo palebné podpory. De fakto klasické bvp po vysazení pěchoty se stává vozidlem palebné podpory. Jak zaznělo výše mělo by se jednat o levnější/jednodušší verzi než přidělit k jednotce tank. Proto většinou tyto vozidla vychází z toho čím je jednotka vybavena protože na to mají lidi, znalosti a logistiku. Jednotky na pásech pásy, jednotky na kolech kola.Skrýt celý příspěvek

    • DrunkElk
     09:26 25.01.2024

     Ano. Na druhou stranu 120mm kanón by již pravděpodobněji zvládl v případě potřeby vyřadit nepřátelský tank. Pokud by teda takové vozidlo vozilo i apfsds munici. Vzhledem ke svému ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano. Na druhou stranu 120mm kanón by již pravděpodobněji zvládl v případě potřeby vyřadit nepřátelský tank. Pokud by teda takové vozidlo vozilo i apfsds munici. Vzhledem ke svému určení by vozilo hlavně HE.Skrýt celý příspěvek

     • Josse
      14:16 25.01.2024

      Na současný tank je stejně potřeba tamdemova munice nebo se trefit víckrát do stejného místa.

      Na současný tank je stejně potřeba tamdemova munice nebo se trefit víckrát do stejného místa.

     • Badysak
      16:17 25.01.2024

      Tohle není War Thunder kde ruská ERA žere 120mmm podkaliberky, tandem potřebuješ jen pro HEAT hlavice.

      Tohle není War Thunder kde ruská ERA žere 120mmm podkaliberky, tandem potřebuješ jen pro HEAT hlavice.

 • Warnost
  19:46 23.01.2024

  Jen tak pro zajimavost, fotka indoneskych Panduru s kitem pro plavbu:

  https://www.reddit.com/r/TankP...

  Jen tak pro zajimavost, fotka indoneskych Panduru s kitem pro plavbu:

  https://www.reddit.com/r/TankP...

  • Laci
   21:50 23.01.2024

   Ty čučky slouží k čemu?

   Ty čučky slouží k čemu?

 • Danik
  18:07 23.01.2024

  No... Nejdříve začnu tím že si zahraji na ďáblova advokáta. Jsou v zásadě dvě pozitiva na tom jestli se nakonec zvolí Bushmaster. 1) jde o bojově prověřenou konstrukci co ...Zobrazit celý příspěvek

  No...

  Nejdříve začnu tím že si zahraji na ďáblova advokáta.

  Jsou v zásadě dvě pozitiva na tom jestli se nakonec zvolí Bushmaster.

  1) jde o bojově prověřenou konstrukci co již má hotové a integrované požadované verze pro činnost ženijních sil. Pokud tedy VOP nezbastlí kompletaci dílů z druhé strany světa, dojde k rychlému a málo problematickému zavedení do služby.

  2) Rychlost dodávek. Mluví se o tom že když se v blízké době podepíše, již příští rok! By mohly začít chodit dodávky prvních kusů, což v době jaké jsme také není na škodu. Může tam být ze strany současného vedení MO i motivace to podepsat dokud tam jsou, jelikož se bojí že další vláda bude na armádě šetřit a povězme si že toto riziko má reálný základ. Tudíž místo čekání na dovývoj domácího řešení, berou co je, aby bylo rychle splněno.

  -------

  Teď druhá strana mince. V realitě toho, že Bushmaster 4x4 PMV se zvolil jako nejlepší řešení v roce 2018/9, když se ještě počítalo s primárně expediční činností a Titus ani Patriot nebyly, tam to ještě smysl dává. Ovšem dnes? Situace se změnila...

  I velké armády jako US či Francie se čím dál více zaměřují na unifikaci druhů techniky. Zjednodušit a zlevnit servis, výrobu i životní cyklus. Zjednodušit výcvik. A díky tomu držet vyšší nasaditelnost technické výbavy svých sil. Dává to smysl. A AČR je díky našemu bez nadsázky národnímu klenotu, kterým je Tatra, v tomto směru velmi rozvinutá a je na skvělé cestě. Houfnice, nová logistika, PVO, Starkom, DPET, nosiče minometů, nosiče radarů, list pokračuje. Vše Tatra 815-7. Stejnou platformu užívá i Patriot 4x4 a Titus... Obě vozidla zcela vyhovují tomu být dobrou ženijní platformou. Můžeme argumentovat že i lépe než Bushmaster, který se v dalších letech bude pomalu přesouvat do penze.

  Když jsem si psal s Poláky co mají kontakty na lidi kteří makají na Waranu. Na druhé straně sněžky jsou z toho vozidla nadšení. Vysoká únosnost, dobrá průchodnost terénem, vysoká protiminová a balistická ochrana. Plánují mít až 1000 kusů v různých verzích. Poláci spolu se SAE a Indonésii už Patriot "odšpuntovaly". To vozidlo je dělané tu a užívá tatrovácký motor. Má všechny předpoklady dělat to co Bushmaster, a dělat to lépe (např Bushmaster má mnohem slabší motor ke své váze).

  To podobné platí i u Titusu, který mimochodem byl TDV zapůjčen polské straně na cvičení jednotek nové generace kde testovali platformu 6x6. Titus je zaveden do AČR, momentálně jsou už i 2 kusy v misi v Litvě a 2 kusy na SK. Je na nich také vidět krásná zimní multispektrální kamufláž. Titus už existuje v ženijní variantě s radlicí Pearson... Má rušiče IED, dá se z něho udělat vše co AČR potřebuje.

  A hlavně. Unifikovaně.

  Když na chvíli skočíme do Francie. I když jejich nově objednaná flotila kolových prostředků čítá nízké tisíce kusů. Stejně šli po maximální unifikaci. Prostředek 6x6 Griffon (čistokrevný francouzsky bratranec Titusu), co je postavený na podvozku Arquus (Renault defence), sdílí podvozek a 60+% dílů s prostředkem ozbrojeného průzkumu 6x6 Jaguar. Dále 4x4 Serval, je zas zmenšený Griffon. Opět stejný podvozek. Maximální unifikace.

  Tohle trio tvoří základ lehkých a středních brigád. Griffon už je ve verzi APC, ambulance, velení, dělostřelecký průzkum a přijdou další.

  Pak se přímo přeci nabízí, aby AČR, která tu flotilu nebude mít v tisících kusech jako Francie, ale když dobře ve stovkách, se o tu unifikaci bude snažit o to více. Na národním podvozku.

  Tudíž ano. Myslím že Titus, případně Patriot je lepší volbou ženije, který do budoucna vrátí investice do něj vložené, díky nižším provozním nákladům unifikované flotily se skutečným servisem doma (a ne primárně přes poslané díly z druhého konce světa)...

  Tahle flotila Titus a Patriot může s klidem dosáhnout stovek kusů, což sníží jednotkovou cenu, zvýší šanci na export a bude více financí na další vývoj. Navíc pak Patriot může postupně nahradit Iveco LMV.

  Pardon. Ale vedle Iveca a Dinga, ještě zavádět jako obrněné auto Bushmaster a navíc jsou nějaké zprávy, že je možnost že MSHORAD RBS-70NG) půjde na tuzemský Mars-L... To je prostě holý nesmysl a zbytečná roztříštěnost.

  Duo Patriot a Titus může plnit velkou škálu úkolů napříč jednotkami. Ženije, PVO Vshorad a C-UAS, EB, průzkum, ambulance, C2, koordinace palby, řízení dronů či přeprava a lehké bojové prvky. Navíc díky dvoum vozidlům (6x6 a 4x4) se to dá škálovat dle velikosti.

  Tento rok má být dokončena dodávka na 62 kusů. Dalších 82 už by velikost flotily dostalo přes magickou hranici 100 a blíže ke 200.

  Na závěr, abych zase trochu byl tím ďáblovým advokátem. Tohle všechno má jedno ALE. A to je čas. Respektive rychlost dodávek.

  Zatímco Bushmaster tu může být bez větších problémů už příští rok. S Titusem to není tak jisté.

  TDV má tento rok dokončit dodávku oněch 62 kusů. Ovšem kdo byl pozorný, tak si ve KVACR 2035 všiml, že dodávky nekončí 2024, ale až 2026. Jak to? Inu v roce 2022 bylo několik vlaštovek, že armáda v této době bude chtít obdržet dalších cca 35-40 (cena 3,6 mld) Titusů KOVS a KOVVŠ. Tedy TDV bude zřejmě vytíženo a nebude moci tak rychle dodat ony ženijní platformy... Ovšem TDV nekončí jen u Titusů. V roce 2025-2027 také bude dodávat kabiny pro Caesary, do toho připravuje novou kabinu pro Tatru Force 3 generace (bude představeno letos v létě na Eurosatory, AČR pravděpodobně objedná), dělá tu velkou zakázku pro Belgii a co je hlavní, bude to TDV co v letech 2027-2029 má dodat oněch 107 Pandurů MLU a vyrobit 50-100 nových EVO. Ano v TDV roste nová výrobní hala čistě na Pandury. Ovšem i přes to je otázka v jakém horizontu by byli schopni vyvinout 3 požadované ženijní verze, vyzkoušet je, doladit je a vyrobit jich 82. A buďme upřímní, i přes to že Titus se povedl (i když nějaké mouchy by v "mk.II" mohly být vylepšeny), jen vývoj specializované verze i na prověřené platformě se může protáhnout. Viz Tatry ARV 815-7 D 8x8.

  Tudíž je pak otázka, jestli chce AČR čekat třeba 2 nebo 4 roky navíc do prvních sériových dodávek UKPŽ. S tím že pak už to budou otestované a vyladěné kusy.

  Tudíž toto je druhá strana mince. Ovšem zároveň můžeme stejně argumentovat, že i VOP bude mít práce nad hlavu. Nyní stále dělají na TZ T-72M4CZ, má být hotovo až 2025, a co je hlavní. Na nich bude výroba/kompletace většiny CV-90. Tak aby to spolu s UKPŽ zvládali..

  Abych tohle ukončil. Řeknu snad jen, že v první řadě je dobré že AČR chce na základě zkušeností na UA dát přednost těmto ženijním prostředkům, ať už se vybere to či ono. Spolu s novými pontonovými a doprovodnými mosty (možná M3/IRB a AM-70EX?), to bude zcela jiný level schopností pro 15. ženijní pluk a ženijní prvky pod zbytkem jednotek. Tedy zcela klíčová schopnost pro efektivní užití středních a těžkých mechanizovaných sil. Jestli pak Bushmaster nebo Titus/Patriot. Inu roli hraje čas a peníze. Jsou tu argument pro a proti.

  K Pandurům řeknu snad jen, že konečně a vypadá to dobře. Pandur EVO jestli zvedne minovou ochranu z lvl3 na lvl4 a balistickou z lvl 2 na lvl 4-5. Dá se UT-30MK.2 a užije se APS Iron Fist. Silnější nosná konstrukce a motor. Nakoupí se multispektrální maskovací komplety (což je u téměř veškeré nové techniky AČR nyní zvykem - v tomto jsme velmi progresivní a na špičce NATO). Bude z toho velmi dobré KBVP které nebude zaostávat za technikou našich spojenců.

  Teď jen aby se vzaly nejen pro 44lmopr (pak mpr), ale pár i pro 41 a 42 mpr, aby se zvedly stavy čet na západní strukturu a byly alespoň nějaké rezervy techniky, řekněme 10%.

  Danik out.Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   18:26 23.01.2024

   Titus už byl na IDETu 2015.

   Titus už byl na IDETu 2015.

   • Danik
    18:37 23.01.2024

    To ano, ovšem byla to první APC verze a vůbec nebylo jisté jestli v AČR skončí, v jakých verzích, kdy atd.

    Tehdy to jeste byla nejistá hudba budoucnosti.

    To ano, ovšem byla to první APC verze a vůbec nebylo jisté jestli v AČR skončí, v jakých verzích, kdy atd.

    Tehdy to jeste byla nejistá hudba budoucnosti.

  • LeGuin
   18:27 23.01.2024

   Děkuji za Vaše příspěvky.

   Děkuji za Vaše příspěvky.

  • skelet
   18:43 23.01.2024

   Onen čas na dodání Patriotů/Tita se dá zkrátit tím, že MO donutí CSG přepustit licenci na výrobu kabin/korby VOP. Páky na to má.

   Onen čas na dodání Patriotů/Tita se dá zkrátit tím, že MO donutí CSG přepustit licenci na výrobu kabin/korby VOP. Páky na to má.

   • Danik
    21:19 24.01.2024

    Ano teoreticky by se dal VOP zapojit i takto.

    Ano teoreticky by se dal VOP zapojit i takto.

  • flanker.jirka
   19:19 23.01.2024

   A co že právě s ženijními vozidly se tolik spěchá, když se odsouvají nákupy techniky důležitější pro BÚU? Nebo jen žinisti spěchají ve strachu, že když se nerozhodne nyní, peníze ...Zobrazit celý příspěvek

   A co že právě s ženijními vozidly se tolik spěchá, když se odsouvají nákupy techniky důležitější pro BÚU? Nebo jen žinisti spěchají ve strachu, že když se nerozhodne nyní, peníze se převedou na jiné projekty a nic se jim nekoupí?
   Snad si MO ČR dá tu práci a nechá si předložit návrhy i někoho doma nebo v Evropě. Tento spěch připomíná staré dobré odklánění "tím správným směrem."Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    21:22 24.01.2024

    Spěchá se s nimi protože 1) teď mají buď nic, nebo je to rozpadlé a nechráněné. Tohle poslat do mise je Mordor. 2) Na Ukrajině je vidět že bez adekvátní bojové ženije jsou ...Zobrazit celý příspěvek

    Spěchá se s nimi protože

    1) teď mají buď nic, nebo je to rozpadlé a nechráněné. Tohle poslat do mise je Mordor.

    2) Na Ukrajině je vidět že bez adekvátní bojové ženije jsou mechanizované síly velmi limitovány.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     15:38 25.01.2024

     Je zvláštní, že toto nikomu nechyběo 20 let v Afghánistanu, kde to bylo zapotřebí skoro na každém kroku. Zrovna podpora vývoje nového ženijního vozidla tuzemským výrobcem se může ...Zobrazit celý příspěvek

     Je zvláštní, že toto nikomu nechyběo 20 let v Afghánistanu, kde to bylo zapotřebí skoro na každém kroku.
     Zrovna podpora vývoje nového ženijního vozidla tuzemským výrobcem se může brzy dobře vrátit, na Ukrajině bude zájem o vše co bude schopné provádět odminování.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      16:20 25.01.2024

      Na odminování je toho vyvynutého dost nač stavět další manufakturu, když stačí motivovat vyrobce k rozjetí seriové vyroby..

      Na odminování je toho vyvynutého dost nač stavět další manufakturu, když stačí motivovat vyrobce k rozjetí seriové vyroby..

     • flanker.jirka
      17:16 25.01.2024

      Badysak
      Zatím to vypadá, že MO ČR bude motivovat výrobce z druhé strany planety.

      Badysak
      Zatím to vypadá, že MO ČR bude motivovat výrobce z druhé strany planety.

     • Danik
      00:35 26.01.2024

      Jednoduché. Řešili to za nás spojenci :-). US nám dali MaxxPro i se ženijními prostředky. Problem solved. Zcela jistě. Ovšem na tuhle část ženije u nás doteď je max LOV-EOD (tedy ...Zobrazit celý příspěvek

      Jednoduché. Řešili to za nás spojenci :-). US nám dali MaxxPro i se ženijními prostředky. Problem solved.

      Zcela jistě. Ovšem na tuhle část ženije u nás doteď je max LOV-EOD (tedy upravené IVECO LMV pro pyrotechnika) no a slovenská Božena.

      Konkrétní česká řešení nejsou. Max ten Titus s Pearsonem, což je tak poločeské.Skrýt celý příspěvek

  • JerzyŔ
   19:38 23.01.2024

   Daniku nadherny prispevek. Lepsi nez vlastní článek. Článek je PR informativně celkem o ničem , nebo ničem mezi čtenáři AN neznamym, je o tom, jak jsou Pandury a Titusy a Tatrovky ...Zobrazit celý příspěvek

   Daniku nadherny prispevek. Lepsi nez vlastní článek.
   Článek je PR informativně celkem o ničem , nebo ničem mezi čtenáři AN neznamym, je o tom, jak jsou Pandury a Titusy a Tatrovky fajn a nové verze budou ještě lepší a AČR jich nakoupí kvanta různých verzí, vlastně možná ani nenakoupí, ale určitě by si je přála, vlastně možná ani by si je až tak vyloženě všechny a v takových počtech nepřála, ale určitě by se jí hodilySkrýt celý příspěvek

  • Dunnk
   21:24 23.01.2024

   24. dubna 2023 Budoucnost Bushmaster je nejistá. Thales snižuje počet ...Zobrazit celý příspěvek

   24. dubna 2023 Budoucnost Bushmaster je nejistá. Thales snižuje počet zaměstnanců.
   https://www.abc.net.au/news/20...
   17. května 2023 Australská vláda objednává 78 nových vozidel za 160 mil. dolarů.
   https://www.abc.net.au/news/20... Skrýt celý příspěvek

   • The Pale Emperor
    09:31 24.01.2024

    Jedná se o náhradu Bushmasterů poslaných na Ukrajinu.

    Jedná se o náhradu Bushmasterů poslaných na Ukrajinu.

  • Scotty
   12:09 24.01.2024

   Mechanizované prapory čtvrté brigády jsou na nové a definitivní struktuře už nějakou dobu.

   Mechanizované prapory čtvrté brigády jsou na nové a definitivní struktuře už nějakou dobu.

   • Danik
    21:20 24.01.2024

    Tak to asi byly LOV50? No zkrátka 14 mašin na rotu.

    Tak to asi byly LOV50? No zkrátka 14 mašin na rotu.

  • dolson
   10:16 25.01.2024

   Výborná analýza, ale úplně nerozumím tomu proč je to postavené buď a nebo? Unifikovaná platforma dává smysl. Domácí produkt, pokud bude co k čemu, taky. Tak ať se vezme bushmaster ...Zobrazit celý příspěvek

   Výborná analýza, ale úplně nerozumím tomu proč je to postavené buď a nebo? Unifikovaná platforma dává smysl. Domácí produkt, pokud bude co k čemu, taky. Tak ať se vezme bushmaster jako dočasné řešení než se objeví uspokojivý domácí výrobek a pak se bushmaster zbavte. Peníze z prodeje sníží náklady na dočasné řešení.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    10:27 25.01.2024

    Ve finanční realitě AČR je to buď a nebo.

    Ve finanční realitě AČR je to buď a nebo.

 • liberal shark
  15:19 23.01.2024

  Tak mně napadlo - co nakoupit pro celou 4.brn nové Pandury II EVO, a z těch starých sundat věž a předělat je na OT, ShMM a další speciální verze? Nebylo by to nakonec levnější než ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak mně napadlo - co nakoupit pro celou 4.brn nové Pandury II EVO, a z těch starých sundat věž a předělat je na OT, ShMM a další speciální verze? Nebylo by to nakonec levnější než rekonstrukce na KBPV?Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   16:00 23.01.2024

   byla by to logická volba, takže to neprojde..

   byla by to logická volba, takže to neprojde..

   • Danik
    18:13 23.01.2024

    A už někdo zvýšil ty finance na 2,5%?

    A už někdo zvýšil ty finance na 2,5%?

    • skelet
     19:21 23.01.2024

     Dá se to dělat postupně v průběhu několika let. Většinu nastaveb potřebuješ tak jako tak, a jsou v plánu.

     Dá se to dělat postupně v průběhu několika let. Většinu nastaveb potřebuješ tak jako tak, a jsou v plánu.

     • Danik
      10:28 25.01.2024

      Pořád to máte vyšší cenu než při MLU. A peníze na zbyt prostě nejsou

      Pořád to máte vyšší cenu než při MLU. A peníze na zbyt prostě nejsou

     • skelet
      14:54 25.01.2024

      ale stále je tu fakt, že pro další aplikace stejně ten podvozek musím koupit, tak jako tak. Takhle prostě dosáhnu co největší unifikace, se stejnou nebo podobnou průchodností.

      ale stále je tu fakt, že pro další aplikace stejně ten podvozek musím koupit, tak jako tak. Takhle prostě dosáhnu co největší unifikace, se stejnou nebo podobnou průchodností.

     • Danik
      00:36 26.01.2024

      Ale pořád to neřeší aktuální finance. To je celý důvod toho MLU. Něco ušetřit aby to mohlo být užito jinde

      Ale pořád to neřeší aktuální finance. To je celý důvod toho MLU. Něco ušetřit aby to mohlo být užito jinde

  • Scotty
   16:36 23.01.2024

   MLU současných KBVP bude podstatně levnější než výroba úplně nových vozidel.

   MLU současných KBVP bude podstatně levnější než výroba úplně nových vozidel.

   • liberal shark
    07:51 24.01.2024

    A co když naceníme pořízení nových KBPV a podpůrných vozidel na platformě Pandur dohromady ?

    A co když naceníme pořízení nových KBPV a podpůrných vozidel na platformě Pandur dohromady ?

    • Scotty
     11:58 24.01.2024

     Pořád to nebude vycházet dobře. Do přestavby těch starých Pandurů by se taky muselo investovat.

     Pořád to nebude vycházet dobře. Do přestavby těch starých Pandurů by se taky muselo investovat.

   • Josse
    11:05 24.01.2024

    Pokud se v rámci MLU bude opravdu měnit i zbraňová stanice tak se obávám že rozdíl ceny nový vs MLU nebude vyšší než 25%. Při pořízení nových strojů by se staré pandury daly ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud se v rámci MLU bude opravdu měnit i zbraňová stanice tak se obávám že rozdíl ceny nový vs MLU nebude vyšší než 25%. Při pořízení nových strojů by se staré pandury daly přesunout k zálohám nebo jiným jednotkám. Do MLU se vrazí hromada peněz a na skladech zůstanou RCWS-30 které nebude na co dat.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     11:26 24.01.2024

     Navíc když vezmeme v úvahu radikální technické změny, které popsal Daník výše, tak ta přestavba bude velice náročná. Přijde mi jednodušší pořídit komplet nové KBPV Pandur II EVO, ...Zobrazit celý příspěvek

     Navíc když vezmeme v úvahu radikální technické změny, které popsal Daník výše, tak ta přestavba bude velice náročná. Přijde mi jednodušší pořídit komplet nové KBPV Pandur II EVO, než složitě přestavovat ty staré, které mohou ještě odvést spoustu práce v méně exponovaných rolích, než je zrovna KBPV.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:57 24.01.2024

      Ono to nejspíš nebude tak rozsáhlé jak je naznačeno. Do korby se určitě výrazně zasahovat nebude. Vymění se přídavné pancéřování, posílí se podvozek, vymění se věž a elekrtonika.

      Ono to nejspíš nebude tak rozsáhlé jak je naznačeno. Do korby se určitě výrazně zasahovat nebude. Vymění se přídavné pancéřování, posílí se podvozek, vymění se věž a elekrtonika.

     • liberal shark
      12:20 24.01.2024

      to Scotty:
      Takže motor se měnit nebude ? Co ta zvýšená hmotnost udělá s pohyblivostí vozidla?

      to Scotty:
      Takže motor se měnit nebude ? Co ta zvýšená hmotnost udělá s pohyblivostí vozidla?

     • Scotty
      13:26 24.01.2024

      Mělo by to fungovat i s původním motorem. Ostatně KOVVŠ mají také původní motor.

      Mělo by to fungovat i s původním motorem. Ostatně KOVVŠ mají také původní motor.

     • liberal shark
      12:46 25.01.2024

      KOVVŠ asi nepotřebují tak svižně manévrovat v terénu, jako KBVP.

      KOVVŠ asi nepotřebují tak svižně manévrovat v terénu, jako KBVP.

     • flanker.jirka
      17:19 25.01.2024

      liberal shark
      Všechna KBVP a MRAP jsou spíše určeny pro smíšený provoz a ne pro pohyb v nějaké oranici na polích nebo těžkém terénu.

      liberal shark
      Všechna KBVP a MRAP jsou spíše určeny pro smíšený provoz a ne pro pohyb v nějaké oranici na polích nebo těžkém terénu.

    • SYN_
     09:52 25.01.2024

     To je přesně ono. Prosím Scottyho aby aspoň přibližně kvantifikoval "podstatně levnější"... jako třeba za polovinu nebo ještě levněji?

     To je přesně ono. Prosím Scottyho aby aspoň přibližně kvantifikoval "podstatně levnější"... jako třeba za polovinu nebo ještě levněji?

   • SYN_
    09:50 25.01.2024

    To jo, jenže PAK bude následovat novovýroba těch "pomocných" verzí, a dohromady to vyjde stejně draho (ne-li dráž) plus bude z toho ta "výhoda" že primární bojové budou "upgrady" ...Zobrazit celý příspěvek

    To jo, jenže PAK bude následovat novovýroba těch "pomocných" verzí, a dohromady to vyjde stejně draho (ne-li dráž) plus bude z toho ta "výhoda" že primární bojové budou "upgrady" kdežto pomocné budou "funglovky" novovýroba.
    Moje zkušenost (pravda, z jiných oborů) je taková že ač výrobce slibuje hory doly, je reko pořád ještě o něco horší než fungl nová výroba aktuální verze...
    Jakože když na starý nosník navaříš zesílení tak fajn, ale nový monolitický ze silnějšího profilu je prostě lepší (nejsou tam ty slabá místa svarů atd.) samozřejmě to vše za podmínky stejné váhy, pokud ten starý po zesílení je o polovinu těžší než nově vyrobený tak tam pevnější být může, ale zase za cenu vyšší váhy.Skrýt celý příspěvek

    • Badysak
     16:25 25.01.2024

     Řekl bych, že tady půjde o hlavně o upgrade vnitřku a to železo bude jen aby se neřeklo. Možná dostanou to české APS/ERU o které tu před časem byla zmínka jako lehčí variantě pro ...Zobrazit celý příspěvek

     Řekl bych, že tady půjde o hlavně o upgrade vnitřku a to železo bude jen aby se neřeklo. Možná dostanou to české APS/ERU o které tu před časem byla zmínka jako lehčí variantě pro lekčí vozidla.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     17:21 25.01.2024

     ...rok 2006, vláda schválila pořízení až 234 vozidel Pandur více verzí za cenu cca 20 mld Kč. Kolik toto vše bude stát v době, kdy se na tom opravdu postaví brigáda?

     ...rok 2006, vláda schválila pořízení až 234 vozidel Pandur více verzí za cenu cca 20 mld Kč. Kolik toto vše bude stát v době, kdy se na tom opravdu postaví brigáda?

 • Stip
  19:02 22.01.2024

  Za mě Bushmastery super volba. Domací obranný průmysl sucks.

  Za mě Bushmastery super volba. Domací obranný průmysl sucks.

 • Toomk
  17:31 22.01.2024

  Pojďme se znovu přidat a přihodit nějakou kačku - https://www.dronynemesis.cz/... Má to smysl. Už je tam víc peněz než na ten všude vyskakující vrtulník, ale stále je potřeba ...Zobrazit celý příspěvek

  Pojďme se znovu přidat a přihodit nějakou kačku - https://www.dronynemesis.cz/...

  Má to smysl.

  Už je tam víc peněz než na ten všude vyskakující vrtulník, ale stále je potřeba přihodit, ať jsme za tou půlkou.

  A doufám, že to sleduje i armáda ČR a taky si pak něco takového, levného a vyzkoušeného v boji objedná.Skrýt celý příspěvek

  • pjaro77
   22:07 22.01.2024

   Mohli by aspoň napísať aké drony za to nakupujú a kde. V čechách alebo inde.

   Mohli by aspoň napísať aké drony za to nakupujú a kde. V čechách alebo inde.

   • Badysak
    22:53 22.01.2024

    Aby mohli rusáci skrze agenty sabotovat nákup.

    Aby mohli rusáci skrze agenty sabotovat nákup.

   • MaraKM
    13:28 23.01.2024

    Ja to chapu jako lokalni vyrobu v maximalni nebo min ve zvysujici se, mozne mire. Pradepodobne i v prime nebo budouci spolupraci s armadou.

    Ja to chapu jako lokalni vyrobu v maximalni nebo min ve zvysujici se, mozne mire. Pradepodobne i v prime nebo budouci spolupraci s armadou.

    • Jaroslav Dolejška
     14:36 23.01.2024

     Psali, že se vyrábí u nás na více místech.

     Psali, že se vyrábí u nás na více místech.

  • tomas.kotnour
   16:35 22.01.2024

   Víte, že... ... věž shkh Zuzana 2 je rozměrnější jak bojový prostor shm PRAM? ... zavedením digitálního zaměřovacího systému lze odstranit pozici mířiče? ... by bylo možné jeho ...Zobrazit celý příspěvek

   Víte, že...
   ... věž shkh Zuzana 2 je rozměrnější jak bojový prostor shm PRAM?
   ... zavedením digitálního zaměřovacího systému lze odstranit pozici mířiče?
   ... by bylo možné jeho místo obsadit druhým nabíječem obsluhujícím druhý nabíjecí mechanismus?
   ... písmeno S v názvu tohoto prostředku by mohlo znamenat stereo?
   ... by takový systém nebyl zaveden v žádné zemi NATO, ve které by prošel bojem, tedy není vhodný pro AČR a více ho ocení skartovačka?Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    17:50 22.01.2024

    Požadavky na nákup již zavedené techniky v rámci aliance se použila jen jako klička k tomu odklonit vše na nexter a Caesar.

    Požadavky na nákup již zavedené techniky v rámci aliance se použila jen jako klička k tomu odklonit vše na nexter a Caesar.

   • Sabuk
    18:02 22.01.2024

    Vzhledem k tomu, že setrvale klesá zájem o vstup do AČR,tak možnost zvýšení automatizace a zrušení pozice nabíječe je podle mě krok správným směrem.

    Vzhledem k tomu, že setrvale klesá zájem o vstup do AČR,tak možnost zvýšení automatizace a zrušení pozice nabíječe je podle mě krok správným směrem.

   • segal7
    15:01 23.01.2024

    Ten nabíjecí mechanismus vypadá dobře - bez nutnosti sklápět hlaveň.

    Ten nabíjecí mechanismus vypadá dobře - bez nutnosti sklápět hlaveň.

 • Jaroslav Dolejška
  15:31 22.01.2024

  V první řadě potřebuje armáda nové pandury pro přezbrojení 44.lmop v JH a pro mr AZ u 4. BRN. Potom další verze (minometné, ženijní, PVO, zdravotní, atd). Jenom pro 4. BRN to bude ...Zobrazit celý příspěvek

  V první řadě potřebuje armáda nové pandury pro přezbrojení 44.lmop v JH a pro mr AZ u 4. BRN. Potom další verze (minometné, ženijní, PVO, zdravotní, atd). Jenom pro 4. BRN to bude dělat ve všech verzích cca 170 ks plus nové věže pro stávající pandury, ty už mají taky cca 15 let za sebou.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:16 22.01.2024

   Minometné později ano. PVO na Panduru velice pravděpodobně ne. Ženijní a zdravotní verze už existuje. Tam stačí navýšit počet zavedených vozidel. Pro AZ velice pravděpodobně ne.

   Minometné později ano. PVO na Panduru velice pravděpodobně ne. Ženijní a zdravotní verze už existuje. Tam stačí navýšit počet zavedených vozidel. Pro AZ velice pravděpodobně ne.

   • Mbelda
    19:00 22.01.2024

    Nevidím důvod, proč by AZ nemohli mít Pandura? Závist, že by měli něco nového?

    Nevidím důvod, proč by AZ nemohli mít Pandura? Závist, že by měli něco nového?

    • Scotty
     19:49 22.01.2024

     Protože se s tím zjevně nepočítá ani u CV90. Zatím pro to není ani důvod. AZ u útvarů by stejně doplnily profesionální jednotky.

     Protože se s tím zjevně nepočítá ani u CV90. Zatím pro to není ani důvod. AZ u útvarů by stejně doplnily profesionální jednotky.

     • Jaroslav Dolejška
      20:58 22.01.2024

      To nejsou soukromé pandury a CV 90 AZ AČR, to jsou další pandury a CV 90, které aspoň trochu navýší jejich plánované, zcela minimalistické nedostatečné počty. Skoro ...Zobrazit celý příspěvek

      To nejsou soukromé pandury a CV 90 AZ AČR, to jsou další pandury a CV 90, které aspoň trochu navýší jejich plánované, zcela minimalistické nedostatečné počty. Skoro jedenáctimilionová země střední velikosti s cca 370 obrněnci (90+ pandury)a 48 tanky u dveří válka, to je fakt relevantní vojenská síla...Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      20:58 22.01.2024

      Protože selský rozum, kde kdo má řidičák na náklaďák a pořád to má kola. Sice těžiště jinde. Cv 90 už pro AZ podle mne není. Až se začne plnit, že AZ je na stejné úrovni jako ...Zobrazit celý příspěvek

      Protože selský rozum, kde kdo má řidičák na náklaďák a pořád to má kola. Sice těžiště jinde. Cv 90 už pro AZ podle mne není.
      Až se začne plnit, že AZ je na stejné úrovni jako profi, co se týče vybavení, tak to bude fajn.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      11:29 24.01.2024

      Co je to za logiku ? AZ nemohou mít kolová OT, protože nebudou mít pásová BVP? A motorizovaná pěchota (jiné mobilizační jednotky stejně nepostavíme) bude jezdit ve vétřieskách ?

      Co je to za logiku ? AZ nemohou mít kolová OT, protože nebudou mít pásová BVP? A motorizovaná pěchota (jiné mobilizační jednotky stejně nepostavíme) bude jezdit ve vétřieskách ?

     • Mbelda
      17:36 24.01.2024

      Shark, možná vyjedou SKOT, ty zbyly ve skladu... Stejně jako na UA. Jakýkoliv auto na rámu budeme natírat na zeleno a na ruku pásku. o Otázka jaké barvy, přece jenom jsou stejné ...Zobrazit celý příspěvek

      Shark, možná vyjedou SKOT, ty zbyly ve skladu... Stejně jako na UA. Jakýkoliv auto na rámu budeme natírat na zeleno a na ruku pásku. o
      Otázka jaké barvy, přece jenom jsou stejné jako ruské... Doufám, že je to v lepším stavu...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:57 24.01.2024

      Krajské AZ Pandury nebudou mít patrně nikdy a AZ u útvarů by v současné době jen doplnili chybějící profesionální vojáky. Takže technikou vyčleněnou jen pro ně se momentálně nemá ...Zobrazit celý příspěvek

      Krajské AZ Pandury nebudou mít patrně nikdy a AZ u útvarů by v současné době jen doplnili chybějící profesionální vojáky. Takže technikou vyčleněnou jen pro ně se momentálně nemá moc smysl zabývat. Až (pokud někdy) se zvednou počty má smysl to řešit. Momentálně jsou věci co hoří podstatně víc.Skrýt celý příspěvek

    • JerzyŔ
     22:19 23.01.2024

     Mbeldo, AZ nemůže mít Pandura, protože není na to ani pořídit dostatek Pandurů v příslušných verzích, které by si přála profiarmáda. Scotty za to nemůže ani by vám je nezáviděl, ...Zobrazit celý příspěvek

     Mbeldo, AZ nemůže mít Pandura, protože není na to ani pořídit dostatek Pandurů v příslušných verzích, které by si přála profiarmáda.
     Scotty za to nemůže ani by vám je nezáviděl, naopak by vám je přál.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      16:21 24.01.2024

      Ok, pandur je pro AČR moc drahý, aby ho měli všichni, jasné. Ale už jsem se setkal s přístupem: co to vymr*aný azetko chce? To nemají ani profíci... To šlo o ruční zbraně v ...Zobrazit celý příspěvek

      Ok, pandur je pro AČR moc drahý, aby ho měli všichni, jasné. Ale už jsem se setkal s přístupem: co to vymr*aný azetko chce? To nemají ani profíci... To šlo o ruční zbraně v družstvu. A teď vybafne, že Bushmaster. Vyhozené prachy Thalesu a někomu za to, že to prodal. UKL a SVD není zbraň budoucnosti. Bren 1 není úplně do zákopu.Skrýt celý příspěvek

     • JerzyŔ
      19:58 24.01.2024

      Mbeldo, i v krásné Americe jdou nové zbraně- pušky, tanky, letadla, uniformy, dalekohledy, náklaďáky, rakety, mobilní WC, balistické vesty a přílby, ....... , nejprv profíkům, tedy ...Zobrazit celý příspěvek

      Mbeldo, i v krásné Americe jdou nové zbraně- pušky, tanky, letadla, uniformy, dalekohledy, náklaďáky, rakety, mobilní WC, balistické vesty a přílby, ....... , nejprv profíkům, tedy úplně nejprv specializovaným jednotkám, které vypracovávají postupy, taktiku, manuály případně slouží výrobci jako zpětná vazba pro další vývoj zbraně, pak tedy těm "běžným" profesionálním jednotkám, zatímco o generaci starší zbraně (nebo starší verze) se postupují Národním gardám, případně Leteckým národním gardám.
      Jak to vím? No čtu. Přečetl jsem za desetiletí, co se o téma historie a militária zajímám mj. kvanta článků i celých knih o nějaké zbrani nebo zbraňovém systému. Někdy je to nudné čtení - autor popisuje vývoj to není nudné, uvádí čísla prototypů, potom sériová čísla, v které továrně se jaká série vyrobila, jaká čísla převzala jaká jednotka, peruť, pluk, jak se přesouvaly mezi jednotkami, kdy šly na opravu, generálku, opravu uprostřed životnosti, upgrade, proč šly na upgrade jenon tamty, i když plán byl i tamty (nedostatek peněz, očekávání nástupu zcela nové zbraně, snižování stavů, kombinace uvedených příčin). A dopracovali jsme se k podzimu kariéry dané zbraně. Opět zdlouhavé čtení. Sériová čísla ta, ta a ta byla v tom a tom roce prodána j sešrotování té a té firmě. Ta a ta uložena pro případnou reaktivaci. No a ta a ta: předána NG státu XY, kde nahradily ty a ty zbraně ještě starší generace. Např. F16, Abramsy starších generací, předtím Pattony a F4, ještě předtím Garandy v době zavádění M 16. A další.
      To byla krásná demokratická milovaná Amerika.
      Teď škaredé nenáviděné hnusné Československo za socíku: trošinku jinak, ale v zásadě podobně: nové zbraně prvosledovým jednotkám, tj. v západní půlce státu třeba T72, BVP2. O generaci starší druhosledové T55, BVP1.
      V uloženkách T34/85! Do začátku 80ek! nebo možná konce 70ek abych nekecal. Ty by dostali mobíci, kdyby došlo na intenzivní konflikt, fajn že nedošlo.
      Prostě erár bez ohledu na režim, výkonnost ekonomiky, podílu financí na obranu atd. nikde ve světě nemá na to, aby všechny bojovníky vybavil nejmodernějšími zbraněmi a prostředky
      ToSkrýt celý příspěvek

     • JerzyŔ
      20:13 24.01.2024

      K tomu přístupu co že chtějí ti sprosté slovo AZ. Hele nevím. Nevím v jaké situaci k tomu došlo. Nejprve bych se rozčílil a důstojníka profesionální armády, který se takto ...Zobrazit celý příspěvek

      K tomu přístupu co že chtějí ti sprosté slovo AZ. Hele nevím. Nevím v jaké situaci k tomu došlo.
      Nejprve bych se rozčílil a důstojníka profesionální armády, který se takto vyjádřil v tu ránu vyrazil, a litoval bych že ho gumu zelenou zupáckou nemůžu rovnou zastřelit za vrážení klínu mezi profesionály a AZ a tudíž jako iniciátora oslabení bojeschopnosti a tudíž zrádce a nepřátelského agenta.
      Na druhé straně pokud bych byl v situaci nějakého týlového či moderně logistického důstojníka v neustálém stresu, jak za daných finančních a dalších podmínek zabezpečit požadavky, a začne po mě ječet nějaký AZ , že co si to dovoluji profíkům vydat Breny a jim "jenom" ty pojebané staré Sa58, tak bych vyrazil ideálně zastřelil toho AZ.
      Soryjako, nejsem v tomto ani na tvojí straně ani proti tobě, neznám tu situaci.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      21:03 24.01.2024

      My si to uděláme hezký, to se neboj. Já na tom hypotéku postavenou nemám, abych musel šoupat nohama. Já jsem asi poslední generace, co vyrostla na SA58 a jednu mám i doma na to ...Zobrazit celý příspěvek

      My si to uděláme hezký, to se neboj. Já na tom hypotéku postavenou nemám, abych musel šoupat nohama.

      Já jsem asi poslední generace, co vyrostla na SA58 a jednu mám i doma na to domácí střílení:+) hele fakt jde vymyslet spousta věcí. Příklad blbé řemeny, na Veteru seženou jednobody, tam zas ne... Taková stupidita, ale já jako levák u těhle starých zbraní jsem si koupil řemen jako první investice.
      Takových nedomyšlených věcí je docela dost. Třeba fasovaný pouzdro na Phantoma musel vybírat nějaký tucan. Je to jenom steheňák a při tasení je pojistka pouzdra nebezpečně blízko spouště. A s tím musíš pracovat, a i to, že ta kvalita zpracování nic moc, občas z toho někdo ztratí šroub. Zase třeba střelecký opasek, zase není špatnej...
      Jinak ten Bushmaster mi přijde, jak to pouzdro...
      Prostě, co funguje, to nechat, i když je to staré. Ale klidně vyhodit i to nové, když je to k prdu. Jinak je povoleno nosit "civilní" batoh nekřiklavé barvy, protože pro nové kluky a holky nejsou. (Možná hadivaky a to nechceš)Skrýt celý příspěvek

     • matu
      08:20 25.01.2024

      JerzyŘ: s prechodem starsich zbrani od profiku k AZ se da souhlasit. Krome rucnich zbrani, tam by meli dostat to co profici, sice jako posledni, ale meli by. Ohledne technikyt jsem ...Zobrazit celý příspěvek

      JerzyŘ: s prechodem starsich zbrani od profiku k AZ se da souhlasit. Krome rucnich zbrani, tam by meli dostat to co profici, sice jako posledni, ale meli by. Ohledne technikyt jsem zvedavy jestli se BVP-2 a T-72 zgeneralkuji a nechaji AZ. Spis to vidim, ze ne...Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      10:15 25.01.2024

      Matu: já se domnívám že to co píšete je celkem v plánu, ale on je to takový prakticky nekonečný proces co probíhá v cyklech...

      Matu: já se domnívám že to co píšete je celkem v plánu, ale on je to takový prakticky nekonečný proces co probíhá v cyklech...

     • Mbelda
      19:29 25.01.2024

      Matu, logiku to dává, ale já tomu nevěřím. Když se to nezvládne ani u ručních zbraní, tak na takovéto technice by mě to překvapilo. Jenom pro příklad, máte 100 brenů, ale jenom 20 ...Zobrazit celý příspěvek

      Matu, logiku to dává, ale já tomu nevěřím. Když se to nezvládne ani u ručních zbraní, tak na takovéto technice by mě to překvapilo. Jenom pro příklad, máte 100 brenů, ale jenom 20 přibližovacích modulů a třeba 8 noktovizorů. Další příklad, pro kluky AZ u útvaru shání výkoňák, kdo a komu co půjčí od profíků. Opravdu se omlouvám, že jsem tak skeptický, ale armáda nikdy jako celek nevystupovala logicky a pragmaticky. Nižší managment zas jo, ale myslím si, že je to útvar od útvaru.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:47 25.01.2024

      Mbelda
      Přibližovací moduly a třeba noktovizory se nikdy k Brenům 1:1 nekupovaly. Takže to že je nemáte ke každé zbrani rozhodně není chyba.
      Batohy budou až je výrobce dodá.

      Mbelda
      Přibližovací moduly a třeba noktovizory se nikdy k Brenům 1:1 nekupovaly. Takže to že je nemáte ke každé zbrani rozhodně není chyba.
      Batohy budou až je výrobce dodá.

     • Mbelda
      09:18 26.01.2024

      Scotty S těma batohama to bude fajn. Jen je to taková sofistikovaná věc, že to chybí roky:-( a s těmi doplňky na BREN, no za ty prachy, co to od CZUB koupila, by to mělo mít ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      S těma batohama to bude fajn. Jen je to taková sofistikovaná věc, že to chybí roky:-( a s těmi doplňky na BREN, no za ty prachy, co to od CZUB koupila, by to mělo mít alespoň ten přibližovací modul a normální řemen. Od plukovníka po svobodníka, ten originální řemen od zbrojovky uměl uvázat jeden. Hlavolam hadr, 4 spony a ještě to funguje špatně. Zlatý 1/2 popruh OTT cca za litr, ten od zbrojovky je stopro dražší a k ho*nu. Přitom taková základní věc, fakt jo co jsem do toho už nasypal...Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    20:46 22.01.2024

    Scotty Naštěstí, existují lidé, kteří to vidí odlišněji než vy. "O definitivní podobě „proti-dronové“ verze obrněnce Pandur II 8x8 se zatím jen diskutuje, protože možných řešení ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Naštěstí, existují lidé, kteří to vidí odlišněji než vy. "O definitivní podobě „proti-dronové“ verze obrněnce Pandur II 8x8 se zatím jen diskutuje, protože možných řešení samozřejmě existuje široké spektrum. Mezi těmi, která si získala pozornost či podporu, lze uvést věž Skyranger 30 od firmy Rheinmetall, která využívá rychlopalný kanon ráže 30 mm střílející programovanou municí s časovým zapalovačem. Kromě toho nese i čtyři řízené střely země-vzduch. Výhodu tohoto řešení reprezentuje možnost využít ho i proti jiným druhům vzdušných hrozeb."
    ...a to je dobře, v USA moc dobře vědí proč vznikly vozidla MSHORAD na bojové platformě, která je schopna držet krok s jednotkami a zároveň není na první pohled patrné, že nejde o speciální verzi po které by pak prioritně nepřítel vedl palbu. Idea držet si alegorické vozy PVO pouze u jednoho pluku je over. Tady si to můžete přečíst, drony a PVO potřebují všichni a všude. To vám 25. pluk nikdy nezajistí. C-UAS a VSHORAD manévrujících pozemních sil musí zajišťovat jejich vlastní prostředky. Zařazení přímo do sestavy brigád přinese i tu výhodu, že velitelé se naučí rychleji a lépe takové schopnosti používat.
    https://tacticalnotebook.subst... Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:18 22.01.2024

     To jsou jen přání dodavatele Pandurů. Nic proti Skyrangeru, ale to jestli vůbec a na co může být někdy umístěn není zdaleka rozhodnuto.

     To jsou jen přání dodavatele Pandurů. Nic proti Skyrangeru, ale to jestli vůbec a na co může být někdy umístěn není zdaleka rozhodnuto.

     • pjaro77
      22:12 22.01.2024

      Keď bude hroziť akútny konflikt v europe , tak sa obratom ruky bude dať prispôsobiť na kdejaké OT a BVP.

      Keď bude hroziť akútny konflikt v europe , tak sa obratom ruky bude dať prispôsobiť na kdejaké OT a BVP.

     • flanker.jirka
      16:26 23.01.2024

      Nejde o Skyranger, takovou práci dokážou odvést i jiné kanony. Ale měl by jste VSHORAD s C-UAS a možná i C-RAM přímo u bojových jednotek, které potřebujete bránit a ještě k tomu na ...Zobrazit celý příspěvek

      Nejde o Skyranger, takovou práci dokážou odvést i jiné kanony. Ale měl by jste VSHORAD s C-UAS a možná i C-RAM přímo u bojových jednotek, které potřebujete bránit a ještě k tomu na stejné platformě.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      10:35 25.01.2024

      Takhle to zní jako nějaký sprostý plán jak armáu odrbat, ale co je špatného že že výrobce má zájem prodat? Je spousta případů kdy výrobce chce prodat A ZÁROVEŇ armáda daný ...Zobrazit celý příspěvek

      Takhle to zní jako nějaký sprostý plán jak armáu odrbat, ale co je špatného že že výrobce má zájem prodat? Je spousta případů kdy výrobce chce prodat A ZÁROVEŇ armáda daný prostředek (nebo jiný stejný/podobný) potřebuje mít!
      Samotný argument na zájem výrobce nestačí. To bysme museli F-35 odmítnout s tím že se na tom LM "akorát napakuje"... ani bych si zrovna u ačr nedovolil argumentovat že "dobrý produkt se prodává sám", reklamu nepotřebuje...Skrýt celý příspěvek

    • JerzyŔ
     22:27 23.01.2024

     flankere.jirko, scotty to vidí špatně na rozdíl od tebe a dalších. Tak jak jak to tedy je s aktuálními objednávkami pro AČR? Nebo aspoň jak to je s nějakými analýzami schopností, ...Zobrazit celý příspěvek

     flankere.jirko, scotty to vidí špatně na rozdíl od tebe a dalších. Tak jak jak to tedy je s aktuálními objednávkami pro AČR?
     Nebo aspoň jak to je s nějakými analýzami schopností, ceny , možnostmi dodávek, které mají vést v dohledné době k té objednávce?

     Protože "je ve hře .... " je informace úplně o ničem.Skrýt celý příspěvek

 • Warnost
  14:46 22.01.2024

  Při rychlosti vyb. rizeni na MO bych cekal prvni Pandury tak za 10 let.

  Při rychlosti vyb. rizeni na MO bych cekal prvni Pandury tak za 10 let.

  • Scotty
   15:15 22.01.2024

   Žádné VŘ nebude. Jeden dodavatel a jeden požadovaný výrobek.

   Žádné VŘ nebude. Jeden dodavatel a jeden požadovaný výrobek.

   • flanker.jirka
    21:00 22.01.2024

    Zrovna v případě ženijních vozidel je to, pro stát s bohatými zkušenostmi ve strojírenství, škoda. Je to jen nosič adaptérů pro ženijní použití. Nic co bychom sami neuměli. ...Zobrazit celý příspěvek

    Zrovna v případě ženijních vozidel je to, pro stát s bohatými zkušenostmi ve strojírenství, škoda. Je to jen nosič adaptérů pro ženijní použití. Nic co bychom sami neuměli.
    Bushmaster používá Austrálie a dvě armády NATO, Británie a Holandsko. Co ty zbývající, jak mohou bez Bushmasteru vůbec existovat???Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:23 22.01.2024

     Dvě varianty budou nosič a jedna na přepravu ženistů a jejich vybavení. Bushmaster má výhodu v dokončené a vyzkoušené ženijní verzi a ochotu Thalesu spolupracovat s VOP.

     Dvě varianty budou nosič a jedna na přepravu ženistů a jejich vybavení. Bushmaster má výhodu v dokončené a vyzkoušené ženijní verzi a ochotu Thalesu spolupracovat s VOP.

     • Mbelda
      16:15 23.01.2024

      To není ochota, to je podmáznuti se dostat na český trh.

      Takže jeden autobus a dva nosiče čeho???

      To není ochota, to je podmáznuti se dostat na český trh.

      Takže jeden autobus a dva nosiče čeho???

     • flanker.jirka
      16:27 23.01.2024

      Tak že i varianta autobus pro lidi a nářadí bude z druhé strany světa?

      Tak že i varianta autobus pro lidi a nářadí bude z druhé strany světa?

     • SYN_
      10:47 25.01.2024

      Ale zato bude ověřené že dělá to co má... třeba jezdí, uveze lidi a tak... Sice bude jiný než všechny ostatní v ačr, ale to prý nevadí, aspoň si je ženisti na parkále nespletou s ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale zato bude ověřené že dělá to co má... třeba jezdí, uveze lidi a tak...
      Sice bude jiný než všechny ostatní v ačr, ale to prý nevadí, aspoň si je ženisti na parkále nespletou s bigošema a nepolezou do "těch s věží"... a v případě problémů s ND prý vypomůžou Holanďani.Skrýt celý příspěvek

 • Laci
  12:29 22.01.2024

  ..a proto armáda ví co chce a šlape si cestičku pro ženijní Bushmaster PMV. Samohybný minomety by mohly bejt pro změnu AMV, na protivzdušnou ochranu by se mohly pořídit Boxery a ...Zobrazit celý příspěvek

  ..a proto armáda ví co chce a šlape si cestičku pro ženijní Bushmaster PMV.
  Samohybný minomety by mohly bejt pro změnu AMV, na protivzdušnou ochranu by se mohly pořídit Boxery a na palebnou podporu třeba Strykery.Skrýt celý příspěvek

  • stirling
   14:33 22.01.2024

   Max 25 t, je na současnou dobu prostě málo a nic takového nového by AČR neměla pořizovat, sice to má zavedené, ale vůbec nedává smysl pořizovat vozidla na hranici s nosnosti ...Zobrazit celý příspěvek

   Max 25 t, je na současnou dobu prostě málo a nic takového nového by AČR neměla pořizovat, sice to má zavedené, ale vůbec nedává smysl pořizovat vozidla na hranici s nosnosti podvozku a pak jen řešit nulový potenciál dalšího vývoje a případné poruchy, protože jsme už na hraně konstrukčně. Ať přemýšlí jako u F35 a nenechají se v lobovat do blbostí.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:17 22.01.2024

   Zrovna Bushmaster není špatné vozidlo. Pokud by se poté rozšířilo jako obecná platforma pro 4x4, tak proč ne.

   Zrovna Bushmaster není špatné vozidlo. Pokud by se poté rozšířilo jako obecná platforma pro 4x4, tak proč ne.

   • stirling
    15:35 22.01.2024

    Možná není špatné, ale rozhodně není nejmenší důvod pokud mám za podobnou cenu podobný výrobek tlačit zrovna auto z Austrálie navíc takhle na sílu, že zrovna u ženijního vozidla ...Zobrazit celý příspěvek

    Možná není špatné, ale rozhodně není nejmenší důvod pokud mám za podobnou cenu podobný výrobek tlačit zrovna auto z Austrálie navíc takhle na sílu, že zrovna u ženijního vozidla dát podmínku bojové nasazení, to si můžeme pak dát u všeho a náš průmysl poslat do prdele se vším.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     18:21 22.01.2024

     Titus je drahé vozidlo v pořizovací ceně srovnatelné s Pandurem. Jsem si celkem jistý že Bushmaster bude o poznání levnější. Nikdo takovou podmínku nedává. Je to bonus. ...Zobrazit celý příspěvek

     Titus je drahé vozidlo v pořizovací ceně srovnatelné s Pandurem. Jsem si celkem jistý že Bushmaster bude o poznání levnější.
     Nikdo takovou podmínku nedává. Je to bonus. Relevantnější je že Bushmaster má už připravdenou ženijní variantu.
     Nebojte. Strnad by se zahojil dost dobře na jiných projektech.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      19:09 22.01.2024

      Ok. Tak teď nechápu ty názory s K2, že Jižní Korea je daleko, tak to vezmeme z Austrálie. To dává armádní logiku, ach jo.

      Ok. Tak teď nechápu ty názory s K2, že Jižní Korea je daleko, tak to vezmeme z Austrálie. To dává armádní logiku, ach jo.

     • Scotty
      19:54 22.01.2024

      Tak tank a 4x4 je dost propastný rozdíl.

      Tak tank a 4x4 je dost propastný rozdíl.

     • Mbelda
      21:04 22.01.2024

      No právě, už i Lijána byla 4x4. A my v 21.století si pro to jedeme na druhý konec světa. To fakt nepochopím, nezlobte se.

      No právě, už i Lijána byla 4x4. A my v 21.století si pro to jedeme na druhý konec světa. To fakt nepochopím, nezlobte se.

     • flanker.jirka
      16:29 23.01.2024

      A zrovna v případě možností podvozků s vytáčecími všemi nápravami by se mi líbilo mít vozidlo 4x4, které by mohlo natáčet všechny kola a tím se i otočit na fleku nebo mít krabí ...Zobrazit celý příspěvek

      A zrovna v případě možností podvozků s vytáčecími všemi nápravami by se mi líbilo mít vozidlo 4x4, které by mohlo natáčet všechny kola a tím se i otočit na fleku nebo mít krabí krok.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    17:52 22.01.2024

    Je to pořád jen auto s výbavou. Co z toho nedokážeme vyrobit?

    Je to pořád jen auto s výbavou. Co z toho nedokážeme vyrobit?

    • Scotty
     18:22 22.01.2024

     U nás je pro tuhle zakázku relevantní jedna firma. Co když není žádoucí dávat všechno jen jí?

     U nás je pro tuhle zakázku relevantní jedna firma. Co když není žádoucí dávat všechno jen jí?

     • Mbelda
      19:10 22.01.2024

      Aha, v Evropě nejsou jiní? Třeba EAGLE? Ten byl také nasazen.

      Aha, v Evropě nejsou jiní? Třeba EAGLE? Ten byl také nasazen.

     • Scotty
      19:54 22.01.2024

      Eagle je v 4x4 podstatně menší. Navíc nevím o tom že by měl nějakou ženijní verzi.

      Eagle je v 4x4 podstatně menší. Navíc nevím o tom že by měl nějakou ženijní verzi.

     • flanker.jirka
      21:10 22.01.2024

      Proč si myslíte, že je u nás relevantní pouze jedna firma? Máte vůbec představu kolik výrobcu u nás umí nástavby a adpatéry pro jeřáby, bagry a jiné hejblátka?

      Proč si myslíte, že je u nás relevantní pouze jedna firma? Máte vůbec představu kolik výrobcu u nás umí nástavby a adpatéry pro jeřáby, bagry a jiné hejblátka?

     • Scotty
      21:27 22.01.2024

      Je tu SVOS s absolutně nevyzkoušeným MARSem, který je ovšem celkově malý. Je tu CSG s Patriotem o kterém platí to samé. Takže se dostáváme k jediné relevantní možnosti a to Titus ...Zobrazit celý příspěvek

      Je tu SVOS s absolutně nevyzkoušeným MARSem, který je ovšem celkově malý. Je tu CSG s Patriotem o kterém platí to samé. Takže se dostáváme k jediné relevantní možnosti a to Titus též od CSG. Jinak nula.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      08:17 23.01.2024

      Patriot je nevyzkoušený? Indonézie, hasiči, Poláci.. ti se nepočítají? :))

      Patriot je nevyzkoušený? Indonézie, hasiči, Poláci.. ti se nepočítají? :))

     • Scotty
      08:36 23.01.2024

      V Polsku snad ještě není zaveden. Hasiči se fakt nepočítají. No a Indonésie. Tak víme jak to na takových trzích chodí....

      V Polsku snad ještě není zaveden. Hasiči se fakt nepočítají. No a Indonésie. Tak víme jak to na takových trzích chodí....

     • skelet
      09:04 23.01.2024

      tomu se říká selektivní vidění :-)))

      tomu se říká selektivní vidění :-)))

     • Scotty
      09:31 23.01.2024

      Můžeme říct že už má exportní úspěchy, ale zatím žádné nebo minimální zkušenosti z praktického provozu.

      Můžeme říct že už má exportní úspěchy, ale zatím žádné nebo minimální zkušenosti z praktického provozu.

     • skelet
      09:35 23.01.2024

      spíše můžeme říci, že jsi to schválně opomenul. No ta bene je Patriot kombinace podvozku T815-7 (s tím zkušenost je), převodovky Tatra/Allison (s tím zkušenost je) a motoru ...Zobrazit celý příspěvek

      spíše můžeme říci, že jsi to schválně opomenul.
      No ta bene je Patriot kombinace podvozku T815-7 (s tím zkušenost je), převodovky Tatra/Allison (s tím zkušenost je) a motoru Tatra/Cummins ( s tím zkušenost je).
      Jinými slovy tvá hluboká myšlenka opravdu neplatí.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      10:08 23.01.2024

      V takovém případě můžeme říct že s Bushmasterem máme také bohaté zkušenosti. Motor Caterpillar a Allison. Žádná novinka. Podvozek klasické koncepce ověřený lety používání. V ...Zobrazit celý příspěvek

      V takovém případě můžeme říct že s Bushmasterem máme také bohaté zkušenosti. Motor Caterpillar a Allison. Žádná novinka. Podvozek klasické koncepce ověřený lety používání. V podstatě zavedené vozidlo.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      10:19 23.01.2024

      plácáš nesmysly. Patriot je 815-7 s pancéřovanou kabinou.

      plácáš nesmysly. Patriot je 815-7 s pancéřovanou kabinou.

     • Mbelda
      10:47 23.01.2024

      Sám jste napsal, že je to jednoduché vozidlo a že má vlastně čtyři kola a motor. Tak proč ta Austrálie??? Nástavba je volitelná snad ne a taky to není snad raketové ...Zobrazit celý příspěvek

      Sám jste napsal, že je to jednoduché vozidlo a že má vlastně čtyři kola a motor. Tak proč ta Austrálie??? Nástavba je volitelná snad ne a taky to není snad raketové inženýrství.

      Nepotřebují ženisti spíše stavební techniku, která by šla ovládat na dálku. I ta odminovací Božena není nic jiného, než smykový nakladač natřený na zeleno a ovládaný na dálku. A funguje. Izrael má pancéřovaný buldozer a funguje. Je to jenom lobby, protože na to ta firma musí mít licenci na vojenský materiál. A třeba ten Bobcat v Dobříši jí mít nebude...

      Jo a VOP, ať opravuje vojenskou techniku a nic raději nevyrábí.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:21 23.01.2024

      Potřebují něco co dokáže čistit cesty od min a IED plus to dokáže držet chychlost s konvoji. Také potřebují odolné auto ve kterém se můžou přesunovat spolu s vybavením.

      Potřebují něco co dokáže čistit cesty od min a IED plus to dokáže držet chychlost s konvoji. Také potřebují odolné auto ve kterém se můžou přesunovat spolu s vybavením.

     • Klimesov
      15:52 23.01.2024

      Pánové je velká pravděpodobnost, že Bushmaster je zvolen, kvůli spolupráci výrobce s VOP.
      MO prostě chce podpořit podnik, který pod něj "spadá".
      Víc bych v tom asi nehledal.

      Pánové je velká pravděpodobnost, že Bushmaster je zvolen, kvůli spolupráci výrobce s VOP.
      MO prostě chce podpořit podnik, který pod něj "spadá".
      Víc bych v tom asi nehledal.

     • SYN_
      11:40 25.01.2024

      No to má sice "myšlenku" v tom aby všechno "neviselo" na jedné firmě, ale zase to má tu nevýhodu že to teda bude "každý pes jiná ves"... nešlo by třeba pouvažovat aby měl VOP ...Zobrazit celý příspěvek

      No to má sice "myšlenku" v tom aby všechno "neviselo" na jedné firmě, ale zase to má tu nevýhodu že to teda bude "každý pes jiná ves"... nešlo by třeba pouvažovat aby měl VOP "licenci" na (spolu)výrobu domácího typu, nebo tak něco?
      Přece platformy 4x4 budeme do budoucna potřebovat největší množství, ne?Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      19:44 25.01.2024

      V Americe tento způsob funguje. Firma A, projekt A, firma B, projekt B. Vítěz třeba projekt A. Tak to vyrábí firma A i B, klidně i C, kde firma A má nějaké procento z každého kusu ...Zobrazit celý příspěvek

      V Americe tento způsob funguje. Firma A, projekt A, firma B, projekt B. Vítěz třeba projekt A. Tak to vyrábí firma A i B, klidně i C, kde firma A má nějaké procento z každého kusu od B a C. Všichni mají práci... Proto je tolik M2 BradleySkrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:48 25.01.2024

      Nejsme v Americe.

      Nejsme v Americe.

     • stirling
      09:44 26.01.2024

      Jsem překvapen jak se chytla ta myšlenka výroby patriotu u VOP, ale je to úplně logické pro všechny firmy tak snad to klapne, vůbec mě překvapuje, že to dávno někdo nenavrhl a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jsem překvapen jak se chytla ta myšlenka výroby patriotu u VOP, ale je to úplně logické pro všechny firmy tak snad to klapne, vůbec mě překvapuje, že to dávno někdo nenavrhl a vzniklo to až na foru palba. U nas obecně firmy a armáda jen bojují a nikdo není moc ochoten dělat kompromis, to radši z té zakázky nemají nic a začnou tahat mediální válku.
      Scotty nezlob se, ale ty si omluvíš, úplně cokoliv - ale logika nakoupit 4x4 doslova z druhé strany planety mimo nato je fakt 0. Tanky, bvp jdou/půjdou mimo CSG, a teda když chci tak moc snížit závislost tak u obyč 4x4 udělám takovou blbost místo třeba nahrazení pandurů.
      Jediný důvod tohoto projektu je záchrana VOP a vše ostatní jsou jen okecávačky, to jsem ale také již psal.
      Škoda, že u AČR není někdo chytřejší/s menším egem a nezachraňuje VOP přes český výrobek....Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      11:58 26.01.2024

      Scotty Ano v Americe nejsme, ale je to náš spojenec a tento model není úplně špatný.... Tak doufám, že nemáme blíž mentalitou k Rusku. Zatím to smrdí stejně jako Rathova nemocnice ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Ano v Americe nejsme, ale je to náš spojenec a tento model není úplně špatný....
      Tak doufám, že nemáme blíž mentalitou k Rusku. Zatím to smrdí stejně jako Rathova nemocnice a jiné projekty, kde šlo 12% na úplatek politikům. Takže každý každý den dělal cca 45minut na lumpy.Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      14:39 26.01.2024

      A teď si představte, že ve světě funguje i model Government Owned, Contractor Operated (GOCO) a realizuje se tak výroba munice, tanků nebo taky jaderné útočné ponorky.

      A teď si představte, že ve světě funguje i model Government Owned, Contractor Operated (GOCO) a realizuje se tak výroba munice, tanků nebo taky jaderné útočné ponorky.

   • pjaro77
    22:20 22.01.2024

    V plochej a suchej austrálii. Chcem vidieť ako budete s ťažkým hebedom na dvoch nápravách vyťahovať na svahu zo žihľavy Pandura v mokrom teréne.

    V plochej a suchej austrálii. Chcem vidieť ako budete s ťažkým hebedom na dvoch nápravách vyťahovať na svahu zo žihľavy Pandura v mokrom teréne.

    • Danik
     16:50 23.01.2024

     Na tohle určené zrovna nebudou... Na to je jiná technika

     Na tohle určené zrovna nebudou... Na to je jiná technika

     • pjaro77
      12:57 24.01.2024

      Takže ženisti budú mať ešte jeden podvozok pre OT ? Gratulujem.

      Takže ženisti budú mať ešte jeden podvozok pre OT ? Gratulujem.

     • Danik
      19:48 24.01.2024

      Cože?

      Na Pandury už ho dávno mají. Tatra 815-7 D 8x8 ARV...

      Pořád Tatra.

      Cože?

      Na Pandury už ho dávno mají. Tatra 815-7 D 8x8 ARV...

      Pořád Tatra.

  • markus223
   15:28 22.01.2024

   Proč vůbec chtějí Bushmastery? To takové vozidlo nedokážeme vyrobit sami?

   Proč vůbec chtějí Bushmastery? To takové vozidlo nedokážeme vyrobit sami?

   • Mortles
    16:06 22.01.2024

    Protože nechtějí kupovat zajíce v pytli ani králíka v klobouku. To je jedna jasná motivace. Druhá motivace je, že se chtějí chlubit, že mají to samé jako kolegové ze zahraničí... ...Zobrazit celý příspěvek

    Protože nechtějí kupovat zajíce v pytli ani králíka v klobouku. To je jedna jasná motivace. Druhá motivace je, že se chtějí chlubit, že mají to samé jako kolegové ze zahraničí... Bych to tak cynicky viděl.Skrýt celý příspěvek

    • Mbelda
     19:14 22.01.2024

     Ok, proč zrovna Austrálie? To není lepší vzít JLTV a díly budou všude a ego, že mám to samé co on, bude ukojeno.

     Ok, proč zrovna Austrálie? To není lepší vzít JLTV a díly budou všude a ego, že mám to samé co on, bude ukojeno.

     • The Pale Emperor
      19:42 22.01.2024

      Protože bylo rozhodnuto, že zakázku musí dostat VOP a přes to nejede vlak, i kdyby měli vyrábět trabanty s kulometem a přetřené na zeleno.

      Protože bylo rozhodnuto, že zakázku musí dostat VOP a přes to nejede vlak, i kdyby měli vyrábět trabanty s kulometem a přetřené na zeleno.

     • Scotty
      19:56 22.01.2024

      JLTV nemá ženijní variantu.

      JLTV nemá ženijní variantu.

  • flanker.jirka
   21:06 22.01.2024

   Laci Dalík je už na svobodě, tak v rámci tradice něco dohodnou v nějaké restauraci :-) MO ČR je už trapné s tím, jak neustále manipulují s důdody či nedůvody proč to či ono ...Zobrazit celý příspěvek

   Laci
   Dalík je už na svobodě, tak v rámci tradice něco dohodnou v nějaké restauraci :-) MO ČR je už trapné s tím, jak neustále manipulují s důdody či nedůvody proč to či ono nakoupit nebo nenakoupit. V případě houfnic, muselo jít o houfnici již používanou v armádě NATO, nestačilo, že bude schopná používat standardizovanou munici a podvozek používaný v AČR. V případě mnohem složitějších, dražších a na bezpečnost náročnějších systémů pro PVO nevadilo ani to, že systém nemá žádný stát NATO, a dokonce ani to, že jej nepoužívá vlastní armáda země výrobce.
   Tak čím se to MO ČR vlastně řídí?Skrýt celý příspěvek

  • Marcus
   22:31 22.01.2024

   Proč Bushmaster? To takhle ředitel VOPu (Černochové kůň, kamarád od ODS, bez výběrka dosazený, v minulosti už jednou vyhozený a teď vyhozený znova) potřeboval honem něco rozjet ve ...Zobrazit celý příspěvek

   Proč Bushmaster? To takhle ředitel VOPu (Černochové kůň, kamarád od ODS, bez výběrka dosazený, v minulosti už jednou vyhozený a teď vyhozený znova) potřeboval honem něco rozjet ve VOPu. Jenomže co? Ajban se nechytá a všechno co je v plánu kupovat má už nějaké porozumění u konkurence nebo v okolních zemích. A pak se podařilo sehnat Bushmaster. Sice to bylo drahý, zkoro nic z toho nekápne, sice to v plánu nebylo, ale to se zařídí, dáme to ženistům jako prioritu a snad to panu řediteli zachrání krk. Nezachránilo ale mašinérie se už rozjela, teď to nemůžeme vzít zpět ... stačí že bouchne Víťovi Rakušanů ty vyprošťování vozidla pro kamarády. Tohle musí kluci udržet...Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    07:53 23.01.2024

    Ono je úplně jedno kdo zrovna sedí ve VOP. Najít pro státní podnik odpovídající práci by měla bý priorita každého ministra. Navíc tedy Bushmaster byl vybrán jako nrjvhodnější ...Zobrazit celý příspěvek

    Ono je úplně jedno kdo zrovna sedí ve VOP. Najít pro státní podnik odpovídající práci by měla bý priorita každého ministra. Navíc tedy Bushmaster byl vybrán jako nrjvhodnější varianta už někdy mezi lety 2018-20 ve studii VTÚ. A žádné porozumění v tom není. Nebyl by problém sem dotáhnout vozidlo třeba z Francie když by na to přišlo. V plánu to bylo mimíchodem vždy. Proto se dělala v roce 2018 ona studie.
    Vyprošťovací vozidla jsou zase nějaká s*račka z Kverulanta, co? Tak to můžu říct rovnou že je vymyšlené od začátku do konce.Skrýt celý příspěvek

    • Mbelda
     10:54 23.01.2024

     Ať opravuje, má to v názvu, a nic nevyrábí. Opravovat může leccos, historické techniky je dost. Může začít i s Danama, ne každá je ve 100% stavu.

     Ať opravuje, má to v názvu, a nic nevyrábí. Opravovat může leccos, historické techniky je dost. Může začít i s Danama, ne každá je ve 100% stavu.

     • Scotty
      12:22 23.01.2024

      Aby mohli jít do šrotu v plné parádě?
      Navíc VOP je podnik věnující se i výrobě techniky a vždy byl.

      Aby mohli jít do šrotu v plné parádě?
      Navíc VOP je podnik věnující se i výrobě techniky a vždy byl.

     • Marcus
      13:38 23.01.2024

      A můžu vědě co VOP vlasně vyrábí za techniku? :D Poslední věc co VOP opravdu vyráběl, byl v roce 2014 nakladač pro civilní trh a vývoj stál necelých 100 miliónů a celosvětově se ...Zobrazit celý příspěvek

      A můžu vědě co VOP vlasně vyrábí za techniku? :D

      Poslední věc co VOP opravdu vyráběl, byl v roce 2014 nakladač pro civilní trh a vývoj stál necelých 100 miliónů a celosvětově se prodalo celých 60 kusů. Myslím že většinu koupily vojenské lesy nebo tak nějak.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:13 23.01.2024

      Momentálně nic a je samozřejmě žádoucí aby se to změnilo.

      Momentálně nic a je samozřejmě žádoucí aby se to změnilo.

     • Marcus
      16:01 23.01.2024

      Momentálně nic? Jasně, je žádoucí za každou cenu nehospodárně a netransparentně vyhodit peníze směr černá díra VOP. Podíl vojenské výroby se ve VOPu pohybuje okolo 10 - 15 %. Mimo ...Zobrazit celý příspěvek

      Momentálně nic? Jasně, je žádoucí za každou cenu nehospodárně a netransparentně vyhodit peníze směr černá díra VOP.
      Podíl vojenské výroby se ve VOPu pohybuje okolo 10 - 15 %. Mimo AČR žádný zahraniční armádní zákazník a to ani v době hladu po technice ze strany Ukrajiny, kdy ostatní nestíhají vyrábět... to o něčem vypovídá
      Pokud jako výrobu myslíte to, že na podvozek z tatrovky přišroubují nástavbu od KOBITu, tak to jsou výrobci par excellence....Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      16:21 23.01.2024

      Ať opravují, to není hanba, ale práce... Jo montovat kus A do kusu B by se zachtělo. A při opravách se musí občas vyrobit něco nového, takže mají plnou kvalifikaci, jen to využít. ...Zobrazit celý příspěvek

      Ať opravují, to není hanba, ale práce... Jo montovat kus A do kusu B by se zachtělo. A při opravách se musí občas vyrobit něco nového, takže mají plnou kvalifikaci, jen to využít. Což se moc nechce...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:41 23.01.2024

      To že nemají zahraniční zákazníky není nic špatného. VOP by měl primárně pracovat pro AČR. Což je důvod pro to aby MO s VOP spolupracoval na společných projektech.

      To že nemají zahraniční zákazníky není nic špatného. VOP by měl primárně pracovat pro AČR. Což je důvod pro to aby MO s VOP spolupracoval na společných projektech.

     • Marcus
      17:30 23.01.2024

      10 - 15 % je podíl vojenské výroby pro AČR na produkci VOPu!!! A z toho jde většina na to naprosto šílené "Zhodnocení T72"! Kdyby tam byla alespoň vojenská produkce pro zahraničí, ...Zobrazit celý příspěvek

      10 - 15 % je podíl vojenské výroby pro AČR na produkci VOPu!!!
      A z toho jde většina na to naprosto šílené "Zhodnocení T72"!
      Kdyby tam byla alespoň vojenská produkce pro zahraničí, ale to je čistě civilní produkce. Naprosto nekonkurenceschopní když nabízí armádě ceny i o 40% vyšší než ostatní. A když něco vyhrají, tak si jako subdodavatele vezmou CSG, kterého ve výběrku porazili díky tomu, že nabídli ztrátovou nabídku :D
      Bohužel MO nesmí zvýhodňovat VOP na úkor jiných (ale dělá to) a v reálu je VOP nejen nekonkurence schopný, ale co je horší není ani po kapacitní a technické stránce schopný provádět servis vojenské techniky a musí to řešit subdodavatelstvím od konkurence (CSG, STV,...)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:56 23.01.2024

      To je typicky chorý názor. VOP neděla vojenské zakázky. - To jsou ale idioti. vs. VOP by mělo spolupracovat s MO a zajistit si výrobu techniky pro armádu. - To je přece zakázané a ...Zobrazit celý příspěvek

      To je typicky chorý názor. VOP neděla vojenské zakázky. - To jsou ale idioti.
      vs.
      VOP by mělo spolupracovat s MO a zajistit si výrobu techniky pro armádu. - To je přece zakázané a nemí se to dít!

      Takže bych si vybral co vlastně chcete. Současné vedení MO se snažící kapacitu VOP využít. Jestli se vám to nelíbí - váš problém.Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      18:25 23.01.2024

      To je typické nepochopení reálné situace. MO nemůže přihrávat VOPu zakázky jen proto, že je ve vlastnictví státu. VOP musí o zakázky soutěžit jako každá jiná firma. Tím, že MO ...Zobrazit celý příspěvek

      To je typické nepochopení reálné situace.
      MO nemůže přihrávat VOPu zakázky jen proto, že je ve vlastnictví státu. VOP musí o zakázky soutěžit jako každá jiná firma. Tím, že MO protěžuje VOP a přihrává mu zakázky na míru, se jeho nekonkurence schopnost jen prohlubuje a tím že Černochová pokračuje u VOPu v režimu politické trafiky místo smysluplné restruktalizace a dosazení schopného vedení tem problém ještě víc prohloubí.
      Prostě kombinace tržního fungování které má finančně pokrýat od začátku ztrátové projekty nemůže fungovat.
      Prostě VOP není Nexter ... bohužel.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    10:10 23.01.2024

    Proč Bushmaster? Protože si ho vybrali v roce 2018, takže nad tím nemusejí přemýšlet. O Černochové nebo VOP to vůbec není.

    Proč Bushmaster? Protože si ho vybrali v roce 2018, takže nad tím nemusejí přemýšlet. O Černochové nebo VOP to vůbec není.

    • Marcus
     13:20 23.01.2024

     V roce 2018 si nikdo nic nevybral. A je to jen o Černochové, VOPu a bývalém řediteli. Ta zakázka se vytvořila a nákup se naplánoval na rok 2025 jen proto, aby VOP konečně získal ...Zobrazit celý příspěvek

     V roce 2018 si nikdo nic nevybral.
     A je to jen o Černochové, VOPu a bývalém řediteli. Ta zakázka se vytvořila a nákup se naplánoval na rok 2025 jen proto, aby VOP konečně získal (naprosto netransparentně) nějakou zakázku, ředitel VOPu by se chlubil, jakou zakázku získal a Černochová se chlubila jakého dosadila ředitele VOPu.
     Ovšem události byly rychlejší a ředitel skončil dřív, než se mohl začít chlubit....Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      14:26 23.01.2024

      A vám opravdu nevadí, že VOP bude dělat nový průzkum trhu, ačkoliv je jediným možným dodavatelem preferovaného Bushmasteru? To Vám příjde v pořádku? To není trochu za hranou? ...Zobrazit celý příspěvek

      A vám opravdu nevadí, že VOP bude dělat nový průzkum trhu, ačkoliv je jediným možným dodavatelem preferovaného Bushmasteru? To Vám příjde v pořádku? To není trochu za hranou?

      Děkuji, odkaz jen potvrzuje harmonogram co jsem vám tu psal níže.
      A podobná zpráva vyšla už přes týden jinde. Se stejným zkreslováním faktů...
      https://mocr.army.cz/informacn... Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:02 23.01.2024

      mi ten přístup vadí celkově.. tomu se koupí Bushmaster, ten zase chce Mars..

      mi ten přístup vadí celkově.. tomu se koupí Bushmaster, ten zase chce Mars..

     • Marcus
      17:31 23.01.2024

      skelet
      ....to naprostý souhlas.

      skelet
      ....to naprostý souhlas.

   • Marcus
    13:15 23.01.2024

    Odpovědností ministra by mělo být zodpovědně a transparentně řídit své ministerstvo. Ne dosazovat do vedení VOPu bez výběrka najednou dva kamarády, oba shodou okolností bývalí ...Zobrazit celý příspěvek

    Odpovědností ministra by mělo být zodpovědně a transparentně řídit své ministerstvo. Ne dosazovat do vedení VOPu bez výběrka najednou dva kamarády, oba shodou okolností bývalí vyhození ředitelé VOPu. Vedení VOPu má pak shánět zakázky, ne ministr. Ministr nesmí VOP ani protěžovat v zadávání zakázek!

    Fakta o Univerzální kolová platforma ženijního vojska (UKP-ŽV):
    2017 - armáda poprvé plánuje průzkum trhu na nákup
    2018 - armáda ohlásila průzkum trhu
    2019 - KVAČR 2030 a zmínka o UKP-ŽV v milníku 2030 ale NENÍ zahrnuto mezi Strategické a významné projekty
    2020 - studie proveditelnosti
    2021 - v pořadí další studie proveditelnosti
    2022 - gen. Opata potvrzuje zájem o UKP-ŽV v Milníku 2030
    2023 - květen IDET - podpis Memoranda o spolupráci a porozumění VOP a Thales
    2023 - listopad - KVAČR 2035 - UKP-ŽV se jako jediná akvizice ze všech posouvá dopředu a úplně nově se akvizice UKP-ŽV objevuje mezi hlavní nakupovanou technikou! Na základě některé ze studií má jít o Bushmaster a už bez výběrového řízení s zapojením VOPu.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:10 23.01.2024

     Možná dobrá teorie, ale v praxi to VOP dostalo tam kde je. /KVAČR 2030 a zmínka o UKP-ŽV v milníku 2030 ale NENÍ zahrnuto mezi Strategické a významné projekty/ Ve skutečnosti je ...Zobrazit celý příspěvek

     Možná dobrá teorie, ale v praxi to VOP dostalo tam kde je.

     /KVAČR 2030 a zmínka o UKP-ŽV v milníku 2030 ale NENÍ zahrnuto mezi Strategické a významné projekty/
     Ve skutečnosti je to v milníku 2025.
     "V oblasti ženijního vojska dojde k pořízení doprovodných mostů, obrněných kolových vozidel pro jednotky Explosive Ordnance Disposal (EOD)."
     Plus je to sloučené s vozidly z milníku 2030 do jednoho nákupu.

     V roce 2021 žádná studie nebyla. Pořád je v řešení studie na které pracuje VTÚ. Ze které měl vzejít jako nejvhodnější varianta právě Bushmaster.

     Válka na Ukrajině ukázala potřebu ženijní techniky a tak byl tenhle projekt předřazen před pořízení například vozidel pro výsadkáře.Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      16:49 23.01.2024

      V praxi je VOP díra na peníze, které budou jinde chybět a kasička pro politiky a jejich kamarády. EOD vozidlo jako takové není není UKP-ŽV! UKP-ŽV je výslovně uveden až v Milníku ...Zobrazit celý příspěvek

      V praxi je VOP díra na peníze, které budou jinde chybět a kasička pro politiky a jejich kamarády.
      EOD vozidlo jako takové není není UKP-ŽV! UKP-ŽV je výslovně uveden až v Milníku 2030 jako: "pořízení kolových obrněných vozidel pro bojové ženijní
      jednotky".
      Vozidla EOD jak píšete by nebyla dobrá reakce na dění na Ukrajinu ale spíš vzpomínka na mise v Iráku a pod.
      Zajímavé že jako reakce na Ukrajinu byl uspíšen zrovna produkt VOPu a všechny ostatní zkušenosti z Ukrajiny jsou naprosto ignorovány a buď se s nimi nepočítá (drony, MLRS, mobilní PVO, obrana před UAV) nebo všechny odloženy o 1 rok až extrémních 10 let (tanky, modernizace Pandurů, C-RAM, LÚV). A nedostupností na trhu to nebude...
      Na to že zrovna LÚV měly přinejmenším významnou roli v ukrajinských protiofenzívách na Charkov a Cherson je to tvrdá rána pro výsadkový pluk...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:52 23.01.2024

      /EOD vozidlo jako takové není není UKP-ŽV! UKP-ŽV je výslovně uveden až v Milníku 2030/
      Ne.

      /EOD vozidlo jako takové není není UKP-ŽV! UKP-ŽV je výslovně uveden až v Milníku 2030/
      Ne.

     • Marcus
      18:30 23.01.2024

      Ale ano :D

      Ale ano :D

   • Klimesov
    16:48 23.01.2024

    Marcus Ano je velice pravděpodobné, že MO přihodilo zakázku VOP. Ale ten zbytek co jste napsal jsou jen čiré spekulace. Armádní zakázky nevznikají ze dne na den, když nastoupí ...Zobrazit celý příspěvek

    Marcus

    Ano je velice pravděpodobné, že MO přihodilo zakázku VOP.
    Ale ten zbytek co jste napsal jsou jen čiré spekulace.
    Armádní zakázky nevznikají ze dne na den, když nastoupí nové ministerstvo, tak automaticky nezruší původní plány a nedělá vše od nuly.
    Ty zakázky na sebe jednoduše navazují, dělají se řadu let a vypracovávají se na práci předchozího MO.
    I ty F-35 se začali řešit na doporučení, které vypracovalo MO předchozí vlády.Skrýt celý příspěvek

    • Marcus
     17:15 23.01.2024

     Tak doporučení JAPCC pro výběr F35 bych jako vzorové doporučení rozhodně nezmiňoval! Co je spekulace? Že do čela VOPu byl dosazen bez výběrového řízení již jednou vyhozený (pro ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak doporučení JAPCC pro výběr F35 bych jako vzorové doporučení rozhodně nezmiňoval!

     Co je spekulace?
     Že do čela VOPu byl dosazen bez výběrového řízení již jednou vyhozený (pro špatné hospodaření) ředitel VOPu?
     Že je to malá domů pro ODS?
     Že si tento ředitel zase vytvořil funkci výkonného ředitele (která byla kdysi po jeho odvolání zrušena)?
     Že do ní zase dosadil stejného člověka jako před lety?
     Že tito dva dostali spolu VOP do rekordní ztrátovosti?
     Že se pod tímto vedením VOPu nedařilo sehnat ani jednu zakázku např pro Ukrajinu, která má hlad po jakékoliv technice a kapacitách?
     Že pan ředitel potřeboval za každou cenu zakázku aby si zachránil krk?
     Proč byla jako jediná položka v KVAČR vozidla pro ženisty urychlena o 5 let zatímco vše ostatní má odklad o 1 až 10 let?
     Proč jsou vozidla pro ženisty jedinou zkušeností z Ukrajiny co si MO vzalo?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:58 23.01.2024

      Všeci kradnú.

      Všeci kradnú.

     • Danik
      18:23 23.01.2024

      No.... Ne... Byl urychlen nákup tanků. Bylo změněno pořadí nákupu dronů. AČR si bere z UA velké množství poznatků. Viz cvičení jako Drone Shield, Joint Fires Experimental, nově ...Zobrazit celý příspěvek

      No....

      Ne...

      Byl urychlen nákup tanků. Bylo změněno pořadí nákupu dronů.

      AČR si bere z UA velké množství poznatků. Viz cvičení jako Drone Shield, Joint Fires Experimental, nově užití dronů pro navádění dělostřelecké palby, ale i třeba vytváření minovych polí, výstavba zákopového systému ve VVP atd.Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      18:30 23.01.2024

      Já vím, oni to mysleli upřímně :D

      Já vím, oni to mysleli upřímně :D

     • Marcus
      18:45 23.01.2024

      Danik Nákup tanků posunut z 2026 na 2027 Drony velké zrušeny, malé v nedohlednu a v KVAČR nic. Minomety odsunuty. C-RAM odsunuto. MLRS ani slovo. Mobilní PVO ani ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      Nákup tanků posunut z 2026 na 2027
      Drony velké zrušeny, malé v nedohlednu a v KVAČR nic.
      Minomety odsunuty.
      C-RAM odsunuto.
      MLRS ani slovo.
      Mobilní PVO ani slovo.
      Protidronové systémy ani slovo.

      AČR se snaží brát zkušenosti, to žádná... Ale akvizice MO tomu neodpovídají, spíš naopak.Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      14:53 24.01.2024

      Marcus - z toho čo si vymenoval, že je odsunuté na ktoviekedy mám pocit, že MO ČR ide stále v režime pohoda, tabáček. Chýbajúce C-UAS a VSHORAD sa pekne vypomstí. Nielen že ...Zobrazit celý příspěvek

      Marcus - z toho čo si vymenoval, že je odsunuté na ktoviekedy mám pocit, že MO ČR ide stále v režime pohoda, tabáček. Chýbajúce C-UAS a VSHORAD sa pekne vypomstí. Nielen že nebude ochrana pandurov ale ani základní. Pritom by to mala byť priorita číslo 1.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:44 22.01.2024

  Je zajímavé uvažovat o C-UAS verzi Panduru, ale ono by to chtělo takové vozidlo mít rovnou vybavené i VSHORAD systémy do nějakých cca 6-8 km dálky.

  Je zajímavé uvažovat o C-UAS verzi Panduru, ale ono by to chtělo takové vozidlo mít rovnou vybavené i VSHORAD systémy do nějakých cca 6-8 km dálky.

  • pjaro77
   22:25 22.01.2024

   Presne tak. Máte rakety bolide s rb-70ng, tak ich môžete adaptovať na zmysluplný stroj a nie na alegorickú tatrovku s dvomi sediacimi rekreantami na ...Zobrazit celý příspěvek

   Presne tak. Máte rakety bolide s rb-70ng, tak ich môžete adaptovať na zmysluplný stroj a nie na alegorickú tatrovku s dvomi sediacimi rekreantami na kresielkach
   https://www.google.com/url?sa=... Skrýt celý příspěvek

   • Josse
    11:10 24.01.2024

    To je strašné i kdyby se to v reálu používalo tak on s tím někdo vyjel na přehlídku? A my se tady smějeme severokorejcum za traktory ...

    To je strašné i kdyby se to v reálu používalo tak on s tím někdo vyjel na přehlídku? A my se tady smějeme severokorejcum za traktory ...

    • skelet
     16:52 24.01.2024

     v reálu se to nepoužívá. Je to určeno jen pro tu přehlídku, aby byl viděn komplet RBS-70 v bojové připravenosti. Tohle se na přehlídkách dělá poměrně běžně.

     v reálu se to nepoužívá. Je to určeno jen pro tu přehlídku, aby byl viděn komplet RBS-70 v bojové připravenosti. Tohle se na přehlídkách dělá poměrně běžně.

    • pjaro77
     05:04 25.01.2024

     Veď to, ja by som sa za niečo také hanbil ako pes, keby som bol členom AČR. V reálnom boji nepoužiteľné.

     Veď to, ja by som sa za niečo také hanbil ako pes, keby som bol členom AČR. V reálnom boji nepoužiteľné.

     • skelet
      14:55 25.01.2024

      bude to šokující, ale ono to není určeno do boje.. :))

      bude to šokující, ale ono to není určeno do boje.. :))

    • Badysak
     16:29 25.01.2024

     A jak chcete prezentovat stacionární zbraˇn na přehlidce? Postavit ji tam a deset minut na ni čučet a pak jí zase rozložit a odnést? Ti severokorejci ten traktor prezentují jako ...Zobrazit celý příspěvek

     A jak chcete prezentovat stacionární zbraˇn na přehlidce? Postavit ji tam a deset minut na ni čučet a pak jí zase rozložit a odnést? Ti severokorejci ten traktor prezentují jako ultimátní zbraň proto jsou pro smích.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:43 22.01.2024

  Pro zajímavost, původně se počítalo s 234 vozidly v různých variantách za odhadovaných 20 mld Kč.
  https://www.army.cz/scripts/de...

  Pro zajímavost, původně se počítalo s 234 vozidly v různých variantách za odhadovaných 20 mld Kč.
  https://www.army.cz/scripts/de...

  • Scotty
   15:18 22.01.2024

   Některé ty verze dnes převzaly jiné platformy.

   Některé ty verze dnes převzaly jiné platformy.

   • flanker.jirka
    17:53 22.01.2024

    A některé na svou platformu čekají, bohužel.

    A některé na svou platformu čekají, bohužel.

 • juhelak
  11:15 22.01.2024

  Přemýšlím jestli by se ty staré věže z panduru nedali dát třeba na 4x4, dokoupit nějaké senzory a udělat z toho pvp pro ochranu objektu nebo shromaždišť v týlu.

  Přemýšlím jestli by se ty staré věže z panduru nedali dát třeba na 4x4, dokoupit nějaké senzory a udělat z toho pvp pro ochranu objektu nebo shromaždišť v týlu.

  • flanker.jirka
   11:40 22.01.2024

   Také bych se přikláněl k tomu tyto zbraně dát jinam a koupit na modernizovaná vozidla řešení například od Boforsu. Zkrátka, postavit to na tom co budou mít CV 90.

   Také bych se přikláněl k tomu tyto zbraně dát jinam a koupit na modernizovaná vozidla řešení například od Boforsu. Zkrátka, postavit to na tom co budou mít CV 90.

   • Josse
    11:16 24.01.2024

    Dát na pandury to co bude na cv90 neptojde už jen proto že se použil argumet "nechceme jinou ráži než máme na Panduru" a tím se zavřela debata o 40mm.

    Dát na pandury to co bude na cv90 neptojde už jen proto že se použil argumet "nechceme jinou ráži než máme na Panduru" a tím se zavřela debata o 40mm.

  • moryk
   11:54 22.01.2024

   Udelat obdobu SkyRange a dat to jako statickou ochranu strategickych objektu? (pokud se to vyplati...)

   Udelat obdobu SkyRange a dat to jako statickou ochranu strategickych objektu? (pokud se to vyplati...)

   • Scotty
    15:19 22.01.2024

    Bez upgradu není možné použít programovatelnou munici. Tedy pro AA téměř nepoužitelné.

    Bez upgradu není možné použít programovatelnou munici. Tedy pro AA téměř nepoužitelné.

  • Klimesov
   11:56 22.01.2024

   Tak počítám, že samotná zbraň MK44 Bushmaster II se využije jako základ pro novou věž. Takže jediné co zbyde bude tak samotná konstrukce a odpalovací zařízení.

   Tak počítám, že samotná zbraň MK44 Bushmaster II se využije jako základ pro novou věž. Takže jediné co zbyde bude tak samotná konstrukce a odpalovací zařízení.

  • Mbelda
   19:21 22.01.2024

   Nebo na staré BVP 2, ale nevím, jaké jsou tam limity... Možná servis, prý moc efektivně na náhradní díly do věže nefungoval. Izraelcům to trvalo.

   Nebo na staré BVP 2, ale nevím, jaké jsou tam limity... Možná servis, prý moc efektivně na náhradní díly do věže nefungoval. Izraelcům to trvalo.

  • Josse
   11:13 24.01.2024

   Taky jsem uvažoval o použití starých RCWS-30 z panduru na něco jiného. Ale čím hlouběji moje myšlenky šly tím víc mi vycházelo lépe je nechat na těch pandurech kde jsou a celé ...Zobrazit celý příspěvek

   Taky jsem uvažoval o použití starých RCWS-30 z panduru na něco jiného. Ale čím hlouběji moje myšlenky šly tím víc mi vycházelo lépe je nechat na těch pandurech kde jsou a celé vozidla přesunout k jiným jednotkám nebo přímo k AZ.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  11:01 22.01.2024

  Jako bych tento článek už někde viděl. ATM 12/2023 ?

  Jako bych tento článek už někde viděl. ATM 12/2023 ?

  • Arccos
   11:37 22.01.2024

   Autor "Redakce AN" = nepřiznaný PR článek.

   Autor "Redakce AN" = nepřiznaný PR článek.

Načítám diskuzi...