KOMENTÁŘ: Americký raketový útok na Sýrii mířil proti Íránu?

Útoku se zúčastnily mimo jiné francouzské stíhačky Rafale se střelami s plochou dráhou letu SCALP EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général; v angl. Storm Shadow); větší foto / EPA

Slova Donalda Trumpa o vojenské odvetě za údajný chemický útok vládních sil vůči povstalcům a civilistům ve Východní Ghútě došla naplnění. Podle dostupných zpráv byly cílem zejména lokality, o nichž je známo, že jsou nějakým způsobem navázány na výzkum, skladování či další nakládání s látkami, které lze případně použít v bojové chemii.

Původci zásahů proti daným lokalitám (Spojené státy, Francie a Spojené království) v zásadě prohlašují, že operace měla za cíl:
a) přímo eliminovat možné zdroje bojové chemie;
b) v symbolické rovině sloužit jako vzkaz „komukoli“, kdo by chtěl bojovou chemii v syrském konfliktu znovu použít.

 

 

Zásah ocenily západní vlády, členské státy NATO, Turecko i naše země, stejně jako Izrael nebo Katar. Ostrý nesouhlas s úderem logicky vyslovilo Rusko, Írán a další spojenci Sýrie.

 

V současném stavu věci a při aktuálním objemu dat včetně těch, které máme díky kontaktu s našimi kolegy přímo na místě, lze říct zhruba následující:

1. Naprostá většina těch Syřanů, kteří jsou svým životním stylem blízcí středomořským Evropanům, resp. jsou svou kulturou, životními hodnotami a celkově přístupem k životu podobni zhruba Korsičanům, Sicilanům či Baskům, dodnes a stále nerozumí tomu, proč je kulturní okruh, ke kterému vždycky vzhlíželi nejvíc (tj. Evropa, anglosaský svět, Francie, EU, USA či Západ obecně) snaží cíleně skandalizovat, vinit, perzekvovat, sankcionovat a jinak na mezinárodním poli diskreditovat.
Sankce, případné „preventivní“ údery a další formy „odplaty“ za to, že legitimní centrální vláda činí veškeré kroky proti destabilizaci vlastní země, a tedy naplňuje své zákonné právo či povinnost (tj. vynucování zákona v rámci monopolu na násilí), u naprosté většiny Syřanů zkrátka nenacházejí pochopení.
 

2. Původce údajného chemického útoku nebyl (opět) jednoznačně prokázán. Pomineme-li obligátní otázku „proč by to Asad dělal, když na celé čáře vítězí“, jsou tu i další logické rozpory. Ty jsou jednak ještě závažnější, jednak i trochu bolestivé, neboť tnou do vlastních řad – přinejmenším tím, že ukazují na určitou rozporuplnost námi volených zástupců.

Řekl-li totiž namátkou Martin Stropnický cosi ve smyslu, že „jde o vzkaz všem, kdo by chtěli používat chemické zbraně“, je nutné se ptát: Proč k tomu, abychom formulovali vzkaz případné osobě A či B, házíme bombu na sklad osoby C? Pokud se má ze Sýrie stát fackovací panák, přes kterého si bude, kdo chce, jak chce, vyřizovat vzkazy tím, že v zemi vždy sem tam něco utrhne, zničí nebo vybombarduje, pak  hrozí:
a) určité nebezpečí, že se z takového případu stane precedens a něco podobného se může časem stát i kdekoli jinde;
b) časem už nic ke zničení nezbude a stejně se někam jinam bude muset přejít;
c) se daný způsob komunikace buď vyčerpá, anebo pravděpodobněji se velmi brzo znemožní jeho autor či případně jeho obhájci.

 

Francouzské stíhačky Rafale se připravují k útoku.

 

3. V souvislosti s předešlým odstavcem je nutné opět zopakovat: nic zatím nebylo prokázáno, vše je stále v rovině „údajný“, případně „věříme“. Pokud zároveň alespoň někteří obhájci zásahu proti Sýrii sem tam rádi vykřikují ono bodré opilecké akademické „jsme přeci karteziánská společnost!“, pak toto samé tvrzení hledáním omluv pro daný útok nejen popírají, ale dopouštějí se hned celé řady dalších logických omylů.

Opět jsme totiž u prosté podstaty: zatímco chemický útok či jeho původce byli domnělí, útok západních spojenců byl empiricky prokazatelný. K útoku na syrské střediska tak nedošlo v důsledku toho, že syrská vláda či vojsko stálo za chemickým útokem v Dúmá, ale na základě domněnky, že se tak stalo. Pokud ale budeme činit věci na základě domněnek, jsme v rovině „fake news“, které tak rádi kritizujeme a které ve velké většině spojujeme s Ruskem. No tak, kde to tedy vlastně jsme?
 

4. Přejdeme-li od domněnek k faktům a pokusíme-li se stručně sumarizovat místa dopadu raket, dojdeme k závěru, že společnými jmenovateli mohly být následující linie:

a) (případná) chemie, obdobné substance či dojem, že na daném místě mohlo docházet k jejich skladování, distribuci, výrobě nebo výzkumu (sklady, výzkumná centra apod.);
b) íránská přítomnost (lokalita Kiswa na jih od Damašku, velmi pravděpodobně i jiné / další lokality). Už jen proto, že Írán sám připouští přítomnost svých „expertů“ v zemi. Pokud tím tedy nemá na mysli například „experty“ na guerillový boj v zákopech s kalašnikovem v ruce, tak lze předpokládat, že daní lidé budou spíš v laboratořích, výzkumných centrech či dalších institucích.

 

Útočná Tornáda se střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow (ve fran. SCALP EG) mohou ničit cíle na vzdálenost až 560 km (podle profilu letu) od místa odhozu.


Útok se nicméně odehrál v časných ranních hodinách, a vyloučíme-li opět, že většina normálních expertů nevstává před 6 či 7 ranní, dopadly rakety s největší pravděpodobností na zařízení, které byly liduprázdné. Věc tak v nejhorším případě odnesl vrátný či noční hlídač, a i ti možná v lokalitě nebyli, protože:
a) času na přípravu bylo dost;

b) indicií, na co budou případné zásahy zřejmě namířeny, bylo víc než dost.

 

Naprostá většina personálu i cenného vybavení tak byla stažena. Na druhou stranu to, že symbolický rozměr útoku za jeho reálným dopadem rozhodně nezaostával, by rozhodně nemělo nikterak zastínit fakt, že síla úderu a jeho cílenost byla nyní rozhodně větší, než tomu bylo cca před rokem.

 

5. Pomineme-li symboličnost, ptejme se ale i na praktické cíle, které spojenci danými údery sledují. Podle mě to mohou být v zásadě následující:
a) testování připravenosti/ochoty k reakci, případně jejímu rozsahu, povaze, (a)symetričnosti apod.;
b) a/nebo oslabování vybraných druhotných cílů („omylem“ bude zasažen i cíl nechemický, ale o to možná podstatnější);
c) snaha vrazit klín mezi Íránce (resp. íránské jednotky, milice, experty, tj. všechny elementy loajální revolučnímu kléru, resp. Revolučním gardám apod.) a syrskou vládu, resp. tzv. „režim“;

d) snaha takového rozkolu dosáhnout za tichého souhlasu Ruska.

Pokud se totiž zamyslíme – a ať je to jakkoliv cynické, nevděčné či „neetické“ – stává se přítomnost íránských „exportérů revoluce“ v Sýrii i celé oblasti stále víc prakticky nejpalčivějším problémem současnosti. Případně jinak: takto je dané téma stále víc nahlíženo „mezinárodním společenstvím“, tj. v podstatě skoro všemi, kdo má ve světě nějaký vliv a slovo (ať si o tom můžeme myslet, co chceme).

 

Do útoku se zapojily nadzvukové bombardéry B-1B Lancer se střelami s plochou dráhou letu JASSM-ER (dolet 1000 km a více).

 

Íránci se přes své nesporné oběti, nasazení, statečnost a připravenost na smrt v boji s terorem totiž ocitli v nezáviděníhodné situaci: islamistický sunnitský teror je téměř pryč a další pomoc Íránu tedy v zásadě není nutná. Vítaní zachránci se tak v Sýrii postupně stávají jen (zatím) trpěnými hosty, s nimiž ovšem časem nikdo nebude vědět, co vlastně dělat.

Izrael má z íránských a šíitskému exportu revoluce loajálních elementů, které mu v zásadě klepou na brány, strach; tento strach, či přinejmenším silné obavy, s ním sdílí naprostá většina regionu; zároveň má pro tyto obavy pochopení i Západ; pochopení pro tyto obavy mají (opět bohužel pro Írán) i partneři Teheránu v „astanském triu“, Turci.

 

Dost možná – pro Írán v takovém případě zřejmě osudově – je mají ale i Rusové. Zde to sice jisté není (a být snad ani nemůže), nesporné však je, že ruský pohled na Persii i Írán rozhodně nikdy nebyl ovlivněn růžovými brýlemi.

 

Pokud by tedy zavládl ve své podstatě velmi nespravedlivý, ale navýsost realpolitický  široký konsenzus, mohla by situace dospět i do stavu, že otevřenou a ohranou mantru o tom, že Asad musí jít, vystřídá tichá, ale efektivní dohoda v tom smyslu, že jít (domů) musí Peršané.

 

Americký torpédoborec USS Higgins ze severní části Perského zálivu odpálil na Sýrii 23 střel Tomahawk.

 

Ono čistě selským rozumem: Asad sice spáchal ten nejhorší zločin, tj. ten, že měl prakticky ve všem, co kdy řekl, pravdu (a to se přeci neodpouští!), momentálně je ale jeho největším handicapem spíš přetlak íránského elementu, jehož eminentním zájmem je export nikoli technologií, ale chomejníovského odkazu.

 

Toto se přitom stále víc jeví jako poslední překážka pro celkovou stabilizaci situace v zemi i regionu jako takovém – už jen proto, že zkrátka všichni z nějakého důvodu cítí, že dokud zde (nutně přítomné) izraelsko-íránské pnutí bude, situace vyřešena nebude. Je ale samozřejmě nasnadě, že pokud by měl Írán ustoupit, měl by schopnost jít adekvátním způsobem na kompromis předvést i Izrael.

 

Jakákoli snaha o řešení věci „po zlém“, tj. násilím či případným postupným nahlodáváním vojenské infrastruktury Sýrie nikam nepovede. Jedinou cestou je dialog, pro ten ovšem všechny strany musí předložit, oč jim vlastně jde a hlavně pro něj musí být vytvořeny podmínky.

 

Namísto vojenského tlaku či zběsilých sóloakcí jako byla ta páteční by tak větší smysl mělo začít u vytvoření respektované platformy, která takový prostor všem relevantním stranám dá. Otázkou ovšem je, zda je k tomu vůle, zda existují síly, které takovou platformu jsou s to dát dohromady, stejně jako jestli je na to ještě stále dostatek ochoty či zájmu – a v neposlední řadě samozřejmě i času.

 

Armádní noviny publikují článek v rámci mediální spolupráce s online zpravodajstvím Rebuildsyria.cz, provozovaným společností Dealtrade Group.
 

Ondřej Krátký: Absolvent orientalistiky a etnologie na ZČU v Plzni. Zakladatel a majitel obchodně-zprostředkovatelské a konzultační firmy Dealtrade Group. Od roku 2009 jako externí konzultant převážně českých a slovenských firem na Blízkém Východě. Autor monografie „Blízkovýchodní internacionála: Milníky šíitské aktivizace ve 20. století“. Zakladatel serveru „Rebuildsyria.cz“ – přispěvatel, redaktor, autor designu a fotograf. Autor řady novinových článků a specializovaných statí pro různá online média.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Dobrá zpráva pro Evropu: Saúdové nakoupí 48 stíhaček Eurofighter Typhoon

Z Británie přišla skvělá zpráva pro evropský průmysl a evropské zaměstnance. V pátek Saúdská Arábie ...

Války budoucnosti podle Valerije Gerasimova

Náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil generál Valerij Gerasimov přednesl 24. března ...

Jaké jsou zájmy mocností v syrské válce?

Jen pár dní po tom, co Donald Trump avizoval stažení amerických vojsk ze Sýrie, přichází zcela ...

Na pomoc Asadovi spěchají ruské tanky a ruští žoldnéři

V neděli byl na ruském serveru „Nězavisimaja gazeta“ publikován článek jejího pozorovatele Vladimíra ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Pro vizuální i informační zpřehlednění diskuze jsme od 4.9.2020 vytvořili sbalovací příspěvky. Viditelných bude vždy prvních 180 znaků. V případě zájmu si může čtenář zbytek textu v příspěvku rozbalit a poté zase sbalit.

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • asdf
  12:02 09.07.2018

  PavolR > dalsie BBC

  https://www.bbc.com/news/world...

  The UOSSM also concluded that the symptoms of the casualties were consistent with exposure to a nerve ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR > dalsie BBC

  https://www.bbc.com/news/world...

  The UOSSM also concluded that the symptoms of the casualties were consistent with exposure to a nerve agent, possibly one mixed with chlorine. Dr Raphal Pitti of UOSSM France said he thought "chlorine was used to conceal the use of Sarin", a nerve agent.

  Pouzity nervovy plyn mozno zmiesany s chlorom. ... Chlor bol pouzity na skrytie pouzitia Sarinu.
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  11:55 09.07.2018

  PavolR >

  CNN

  https://edition.cnn.com/2018/0...
  US officials confident chlorine and sarin used in Syria attack

  Britsky the ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR >

  CNN

  https://edition.cnn.com/2018/0...
  US officials confident chlorine and sarin used in Syria attack

  Britsky the Sun
  https://www.thesun.co.uk/news/...

  deadly cocktail of chlorine and apparent sarin gas was dropped on the rebel-held town on April 7, 2018

  wiki stranka k utoku
  https://en.wikipedia.org/wiki/...

  Medics on the ground reported smelling a chlorine-like substance, but said the patients' symptoms and the large death toll pointed to a more noxious substance such as nerve agent sarin
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  10:36 09.07.2018

  2 PavoIR

  ne Pavoire, od začátku západní tisk masíroval veřejnost články o Sarinu či příbuzných organofosfátech, chlór jako takový by neměl dostatečné opodstatnění pro úder ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 PavoIR

  ne Pavoire, od začátku západní tisk masíroval veřejnost články o Sarinu či příbuzných organofosfátech, chlór jako takový by neměl dostatečné opodstatnění pro úder koalice.

  Líbí se mi tvoje slovní spojení v diskutovaném tématu "Odvetný úder" - to je podobný jako "humanitární bombardování" v otázce Jugošky.

  Ráno jsem četl vtipnej článek, by mě zajímalo, kdy ten trend přijde i na Slovensko :-)

  https://zpravy.idnes.cz/usa-me...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  10:25 09.07.2018

  asdf:
  Ale veď od začiatku sa hovorilo o hlavne chlóre (viď článok z 13.4.) , čiže sa potvrdila verzia, na základe ktorej bol odvetný úder ...
  Zobrazit celý příspěvek

  asdf:
  Ale veď od začiatku sa hovorilo o hlavne chlóre (viď článok z 13.4.) , čiže sa potvrdila verzia, na základe ktorej bol odvetný úder prevedený:
  https://spravy.pravda.sk/svet/...
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  10:14 09.07.2018

  Tohle je těžké, AN je silně ideologicky založené fórum a je tu až moc pravoslavnejch
  komoušů a pokryteckejch demokratů, nikde jinde jsem nazažil tolik zfanatizovanejch ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tohle je těžké, AN je silně ideologicky založené fórum a je tu až moc pravoslavnejch
  komoušů a pokryteckejch demokratů, nikde jinde jsem nazažil tolik zfanatizovanejch ultralevičáků a ultrapravičáků na jedný hromadě.

  Odkaz na Novinky ti tu strhají jako těžce probolševickej canc, kterej se nezakládá na objektivitě. Prostě TAM BYL SARIN, v Sýrii i Iráku, i kdyby Blair znovu všechno potrvrdil - jedná část publika to nikdy nepříjme......čí chleba jíž, toho píseň zpívej, to si pamatuj.

  Pár dementů to tu předvádí den co den, z rudých i modrých řad
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  09:46 09.07.2018

  Takze patri to asi najskor tu

  Vysledok skumania vzoriek zo syrskej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takze patri to asi najskor tu

  Vysledok skumania vzoriek zo syrskej Dúmy.

  https://www.novinky.cz/zahrani...

  Podla expertov OPCW vo vzorkach neboli najdene ziadne nervovo-paraliticke latky. Takze ziaden Sarin sa nenasiel. Nasli len chlor.

  Takze aku legitimitu mal utok USA, VB a Francuska. Ked sa obhajovali pouzitim zakazanych latok.
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  10:23 21.04.2018

  Shania: tak jsem se konečně dostal k tomu podívat se na Vaše odkazy, to rozestavení odpovídá úkolu bránit jejich vojenské základny a vojska. S tím co tam měli okolo Damašku a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: tak jsem se konečně dostal k tomu podívat se na Vaše odkazy, to rozestavení odpovídá úkolu bránit jejich vojenské základny a vojska. S tím co tam měli okolo Damašku a skladů toho moc vidět nemuseli. Spíše by mně zajímalo, zda na celou akci koukal například ruský A 50.
  Tomahawky "ve formaci" bych spíše už nazval pojmem swarming. Proti tomu už bude horší obrana, tam bypři zásahu mohly mít výhodu starší systémy PVO, které mají větší rakety a nálože, jedna detonace by mohla pocuchat více střel letících blízko u sebe. Reálně se proti tomu dá bránit jedině tak, že potopíte ty necky, ze kterých to odpalují.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:34 20.04.2018

  Se mi líbí jak v místě, kde mě tenkrát na kopci nad Damaškem zadržela vojenská stráž, stojí Pancíř (ten severnější ze dvou :)
  Teď už by se to asi nevsáklo....

  Se mi líbí jak v místě, kde mě tenkrát na kopci nad Damaškem zadržela vojenská stráž, stojí Pancíř (ten severnější ze dvou :)
  Teď už by se to asi nevsáklo....

 • flanker.jirka
  19:26 20.04.2018

  Shania: okolo aglomeraci je lepší postavit PVO okolo, tak aby nemusely střílet na cíle nad městem, jak píšete, v případě dvoustupňové rakety jako u Pechory je to nebezpečné i pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: okolo aglomeraci je lepší postavit PVO okolo, tak aby nemusely střílet na cíle nad městem, jak píšete, v případě dvoustupňové rakety jako u Pechory je to nebezpečné i pro vlastní.
  Problém s včasnou detekci a předáním informace na FCR je u nizkoleticich cílů velký problém, vyžaduje to perfektní integraci a rychlý přenos dat z více čidel, musíte mít radary blízko sebe a mít jich hodně, rychlou obnovu informace a optimální úhly na horizont. Ideálním příkladem je třeba Švédská Giraffe AMB, anténa ve 12 metrech a obnova informace 1 vteřinu.
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  19:26 20.04.2018

  Shania: okolo aglomeraci je lepší postavit PVO okolo, tak aby nemusely střílet na cíle nad městem, jak píšete, v případě dvoustupňové rakety jako u Pechory je to nebezpečné i pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: okolo aglomeraci je lepší postavit PVO okolo, tak aby nemusely střílet na cíle nad městem, jak píšete, v případě dvoustupňové rakety jako u Pechory je to nebezpečné i pro vlastní.
  Problém s včasnou detekci a předáním informace na FCR je u nizkoleticich cílů velký problém, vyžaduje to perfektní integraci a rychlý přenos dat z více čidel, musíte mít radary blízko sebe a mít jich hodně, rychlou obnovu informace a optimální úhly na horizont. Ideálním příkladem je třeba Švédská Giraffe AMB, anténa ve 12 metrech a obnova informace 1 vteřinu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  18:46 20.04.2018

  Fenri: "Když podvrhnu hodnotu z v nějaké větší ploše (abych měl jistotu, že jí systém ve své hustotě měření načte a že nebude single měření, které vyhodnotí jako náhodnou chybu), ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: "Když podvrhnu hodnotu z v nějaké větší ploše (abych měl jistotu, že jí systém ve své hustotě měření načte a že nebude single měření, které vyhodnotí jako náhodnou chybu), tak má systém docela problém, protože to bude muset různými algoritmy (se kterými se raytheon jistě nechlubí) porovnat s ostatními daty ze svého navigační a zaměřovacího ststému."


  Takže představíme si souřadnicovou plochu(šachovnici). Takže pokud tomahawk letí b1, b2, b3, b4. A vy přeořete b5, tak kde by asi ten tomahawk mohl být..., když si podá dotaz na inter. navádění. Dostane odpověď že letí rovno.

  Tady totiž někdo zapomíná, že to byla původně zbraň do nukleární války. Takže se změnou krajiny se počítá od začátku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marw
  12:36 20.04.2018

  Fenri ja nehovorim o presnom merani vysky - ja hovorim o tom, ze ak mi niekde par hodin dozadu behalo po nejakom uzemi par buldozerov a ako o zivot vyrabali kopce a kanale, tak je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri ja nehovorim o presnom merani vysky - ja hovorim o tom, ze ak mi niekde par hodin dozadu behalo po nejakom uzemi par buldozerov a ako o zivot vyrabali kopce a kanale, tak je pomerne slusna sanca ze si to vsimnem na obycajnej sprostej druzicovej fotografii. A zacnem si klast otazku - preco tu uprostred puste zrazu pracovali tazke stroje? A rozpoznat zmeny v terene na zaklade porovania aktualnych a minulych snimok a upozornit na ne asi nebude problem ani pre priemerny software a moze to bezat v pohode automaticky. Zvlast ked je cielom, aby tie zmeny boli vidiet a poriadne vidiet (aj ked primarne nie vo viditelnom spektre ale pre radar). A nehovor mi ze armada nie je schopna aspon raz za 24 hodin nasnimkovat zaujmove uzemie o velkosti Sirie, ked to zvladaju sukromne spolocnosti. Netvrdim ze to musi byt v realnom case.

  Popravde netusim ci taketo snimkovanie robia, ale je to omnoho technicky jednoduchsie realizovatelne ako nacvik zemnych prac s buldozerom a vestenie z kavovej usadeniny kadial poleti.

  Aby som to zostrucnil - cela tato debata je konina, ak tusim kadial poleti a co bude cielom tak nebudem skusat nejake sprostosti s rusenim a ten tomahawk proste zostrelim, bud cestou alebo pri samotnej ochrane ciela. Ak netusim kam, kade a kedy poleti, tak mi ziadne rusicky nepomozu, preto ze plosne zarusit uzemie proti tomahawkom sa proste neda, to ste sa tu myslim nakoniec vsetci zhodli. A potom len mozem dufat ze sa dostane na dosah nejakej z mojich baterii protivzdusnej obrany.
  Skrýt celý příspěvek

 • damik
  11:59 20.04.2018

  Fenri: Jinými slovy, TERCOmu stačí poslat zpátky jednu hodnotu jinak a celý tomahawk má problém.

  Dalsi naivni hloupost

  Fenri: V reálu je samozřejmě asi jednodušší vnutit mu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Jinými slovy, TERCOmu stačí poslat zpátky jednu hodnotu jinak a celý tomahawk má problém.

  Dalsi naivni hloupost

  Fenri: V reálu je samozřejmě asi jednodušší vnutit mu špatnou výšku elektronicky,

  Dalsi naivni hloupst; SAR radaru spatnou vysku nevnutis; mozna tak maximalne oslepit s velmi silnym a sirokopasmovym rusenim
  Skrýt celý příspěvek

 • damik
  11:43 20.04.2018

  Fenri: díky za podporu, to pdf říká to, co říkám já
  Fenri: Popravdě řečeno, dva buldozery na poušti mohou za půl dne práce zamotat TERCOmů docela fest hlavu. Nějaká pěkná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: díky za podporu, to pdf říká to, co říkám já
  Fenri: Popravdě řečeno, dva buldozery na poušti mohou za půl dne práce zamotat TERCOmů docela fest hlavu. Nějaká pěkná kombinace příkop/val asi uvede TERCOm do rozpaků, protože najednou bude reliéf jinde, než má být.

  Ne blondynko, ta PDF ti pekne na obrazku a textu ukazuje, ze to 2 buldozery za pul dne fakt nezvladnou

  Prestan uz tady placat ty sve naivni hlouposti ...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  11:38 20.04.2018

  fenri: Prosím, zkus si naskenovat jednu nepříliš kvalitně vytištěnou stránku (nebo nejlépe něco napsané na stroji) pomocí OCR software - nebo se zamysli, proč jsou používané ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Prosím, zkus si naskenovat jednu nepříliš kvalitně vytištěnou stránku (nebo nejlépe něco napsané na stroji) pomocí OCR software - nebo se zamysli, proč jsou používané CAPTCHA na webových stránkách už často pro lidi skoro nečitelné - a přestaň tvrdit, že stačí jeden údaj jinak a systém má problém. Dnešní neuronové sítě používané na vyhodnocování údajů jednoduše nezblbneš, obzvlášť, pokud jsou proti zblbnutí patřičně trénované a nedosahují o mnoho horších výsledků, než lidi. Tedy bys musel terén změnit tak, aby z výškové mapy ani člověk nepoznal, že je to rozvorané a teda podvržené (tedy bys musel např. namodelovat terén, který je o kus vedle a to na podstatném úseku krajiny) - a to se Ti jen tak nepovede - jinak prostě rozhodovací logika nebude brát ta podvržená data v úvahu.

  ===

  Jinak, při rychlosti tomahawku (řádově 300m/s) nemají dva buldozery na poušti proti TERCOMU šanci, protože při rychlostech pohybu buldozeru řádově km/h a šířce a výšce přesouvané zeminy radlicí na "jeden zátah" (řádově 4x0,5m) nezvládnou dva buldozery za půl dne pro TERCOM větší podstatnou změnu, než na čtverci o desítkách metrů, tedy území, které tomahawk přeletí za zlomky sekundy.

  Tady si přečti, jak dlouho trvalo srovnání řádově kilometru čtverečního do roviny:
  http://zeppelin.cz/cs/site/zep...
  srovnání do roviny, kde šlo o změnu výškových poměrů o maximálně 16m (rozdíl mezi nejnižším a nevyšším bodem), kde pracovalo na tom 60 strojů na přemísťování zeminy 24/7 po dobu půl roku. Tomahawk takové území přelétne za pár sekund....

  Podle
  http://www.dtic.mil/get-tr-doc...
  je velikost nejmenších TERCOM map používaných v případě, kdy střela dobře ví "kde je" - řádově 10km^2 - a to je to údaj 20 let starej. Tedy zarušit alespoň 50% území jedné mapy dvěma buldozery by netrvalo řádově půl dne, ale řádově roky - a to by ses ještě musel trefit do dráhy Tomahawku a do místa, kde zrovna Tomahawk tu mapu má.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  10:46 20.04.2018

  Flanker: tady máš kmz s rozložením syrské PVO (známé pozice), voj. letišť a cílů pro google ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Flanker: tady máš kmz s rozložením syrské PVO (známé pozice), voj. letišť a cílů pro google earth.

  https://www.dropbox.com/s/0qf3...

  Semtam: takže tvoje teorie je jaká? Co s z toho mám vzít, jeden kráter, jedna raketa a zbytek se někam vypařil?

  Moje je, že rakety rychle po sobě vletěli do spodních pater a následně se pak budovy zhroutili.

  Tady máš důkaz, že jsou schopné letět v těsné formaci a vysvětlovalo by to, že bylo slyšet jen pár výbuchů... to když různé vlny utočily na různá místa...
  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  10:34 20.04.2018

  Velký Rušiteli,

  nic ve zlém, čeština je těžký jazyk. Ale pokud ti dělají problémy věci jako dvojtečka a rozdíl mezi slovesy "být" a "mít", tak by jsi se možná měl přesunout na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velký Rušiteli,

  nic ve zlém, čeština je těžký jazyk. Ale pokud ti dělají problémy věci jako dvojtečka a rozdíl mezi slovesy "být" a "mít", tak by jsi se možná měl přesunout na diskuzní fórum v jazyce, který je ti bližší. Anglické, prosím, radši taky nezkoušej:)

  Jinak by jsi nemohl napsat, co jsi napsal jako odpověď na moje:

  BTW, řekl jsem, že Tomahawk používá INS a na tom trvám. Je to jeden z jeho systémů. Nikde jsem neřekl, že Tomahawk JE inerciální. Tak prosím cituj přesně a k věci.

  P.S. Zkusím to podeváté. Kolik Tomahawků teda těmi buldozery nebo čímkoliv jiným zarušili? A jak? Kolik je ta tvoje "spousta"?
  Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  09:57 20.04.2018

  K té navigaci Tomahawků, IGS je nerušitelný, GPS se dá rušit ale ne po celé trase, Tercom se možná dá oblafnout buldozer, DSMAC nerušitelný porovná jen obraz cíle. Takže Tomahawk ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K té navigaci Tomahawků, IGS je nerušitelný, GPS se dá rušit ale ne po celé trase, Tercom se možná dá oblafnout buldozer, DSMAC nerušitelný porovná jen obraz cíle. Takže Tomahawk se blíží k zóně rušení, zaktualizuje si pozici pomocí GPS, rušení překoná na IGS (samo že nabere nějakou odchylku ale ta bude v řádu desítek, stovek metrů) a ve finální fázi se navede pomocí DSMAC. Myslet si že buldozerem tento systém nabourám mi přijde poněkud naivní :D nehledě na to že block4 už má dvoucestný satelitní datalink takže před útokem může trasu proletět letadlo a nakrmit střely aktuálními daty jak o hrozbách tak o cíli. ... a stejně si myslím že Tercom není primárně navigační systém ale slouží k tomu aby střela kopírovala reliéf terénu, tudiž při "zarušení" buldozerem, střela tak maximálně vystoupá výš aby se rozhlédla, ale spíš si myslím že prostě poletí dál pomocí ostatních systémů než aby se vystavila radarům ve vyšší výšce.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:05 20.04.2018

  Marw - chápete, že je to příměr ukázat, jak ten systém funguje? A jinak docela pochybuji, že družice udělá zaměření výšek na trase letu každého Tomahawku chvíli předtím, než tam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marw - chápete, že je to příměr ukázat, jak ten systém funguje? A jinak docela pochybuji, že družice udělá zaměření výšek na trase letu každého Tomahawku chvíli předtím, než tam poletí. To bych docela chtěl vidět. To je snad ještě pracnější, než tam poslat buldozer, aby udělal pár falešných dálnic.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marw
  08:26 20.04.2018

  OMG, vyborna idea s tym buldozerom. Akurat by vyzadovala mat vestecku gulu a vyvestit, kde presne mam tym buldozerom pol dna orat - tj vyvestit trasu kadial tomahawk poleti. A ked ...
  Zobrazit celý příspěvek

  OMG, vyborna idea s tym buldozerom. Akurat by vyzadovala mat vestecku gulu a vyvestit, kde presne mam tym buldozerom pol dna orat - tj vyvestit trasu kadial tomahawk poleti. A ked by som to takto presne vedel, tak tam mozem rovno odparkovat Pantsir a spravit si strelecke cvicenie. Namaha vs vysledok bude asi neporovnatelny v prospech druhej moznosti.

  Nehovoriac ze preoravanie krajiny, aby som zmiatol TERCOM je zrejme principialna hovadina, predpokladam ze pred tym nez strelam naplanuju trasu si omrknu napr. z druzice aspon klucove body trasy a je celkom pravdepodobne, ze si niekto vsimne, ze mi niekde po ceste santia buldozery a vyrabaju umele kopce a priekopy, zvlast uprostred puste. A potom niekto par krat tukne do klavesnice, posunie trasu o 20 km vedla...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:59 20.04.2018

  Překlep: zaměnitelná - zarušitelná
  Upřesnění k TERCOMu: ne jednu hodnotu ve smyslu singl měření (to by bylo málo), ale jednu sledovanou veličinu, výšku.

  Překlep: zaměnitelná - zarušitelná
  Upřesnění k TERCOMu: ne jednu hodnotu ve smyslu singl měření (to by bylo málo), ale jednu sledovanou veličinu, výšku.

 • fenri
  07:56 20.04.2018

  damik: díky za podporu, to pd říká to, co říkám já ; (to .pdf je naprosto obecný případ těchto typů zařízení - jestli chcete, můžu vám jich poslat mraky, chodí mi to i od výrobců) ...
  Zobrazit celý příspěvek

  damik: díky za podporu, to pd říká to, co říkám já ; (to .pdf je naprosto obecný případ těchto typů zařízení - jestli chcete, můžu vám jich poslat mraky, chodí mi to i od výrobců) dělá podle vás co?
  Pekelně se soustřeďte.... ano, vytváří 3D obraz terénu. Body s x,y,z ze kterých buď skládá interpolací obraz reliéfu (kriegováním, RST interpolací, IDW interpolací...jak je libo) a nebo jen porovnává zda hodnota z odpovídá hodnotě z, kterou má pro x,y uloženou v paměti. Nicméně to asi nedělá, protože by byl náchylný na nepřesnosti, závislý na dokonale přesné poloze a ještě by (bez získání obrazu reliéfu) "vědět, kudy kam.Zatím stíháte?
  Fajn, takže systém si získá 3D obraz reliéfu, úplně stejně jako se to v komerční sféře (s vyšší přesností) dělá třeba LIDARem, nebo jako to dělají lodě sonarem. Pořád dobrý? Tak teď si držte hučku, bude to složitý.
  Když podvrhnu hodnotu z v nějaké větší ploše (abych měl jistotu, že jí systém ve své hustotě měření načte a že nebude single měření, které vyhodnotí jako náhodnou chybu), tak má systém docela problém, protože to bude muset různými algoritmy (se kterými se raytheon jistě nechlubí) porovnat s ostatními daty ze svého navigační a zaměřovacího ststému. V tomto případě se Standovým setrvačníkem (který je mu ale na prd, protože sám o sobě, bez korekcí, pracuje s x set metrovou chybou), s GPS, což už je pro zajímavější a je to zaměnitelná věc, s "kamerou" a nebo si udělat korekci datalinkem, tam je ale otázka, k čemu by mu byla, protože přesnou on-line informaci o tom, kde je mu datalink nedá.
  Jinými slovy, TERCOmu stačí poslat zpátky jednu hodnotu jinak a celý tomahawk má problém. V reálu je samozřejmě asi jednodušší vnutit mu špatnou výšku elektronicky, ale v principu ho prostě náhlá změna reliéfu, která nebude zanesena v jeho DEM udělá dost problém. Není to nakonec tak složité, že?
  V roce 1991 se novináři bydlící v hotelu Al-Rašíd v baghdádu bavili sledováním Tomahawků, "jezdících" po dálnici vedoucí pře hotelem. Taková velké liniová stavba samozřejmě je vítaný navigační prvek. Tak si představte, že tam ten reliéf trochu převrtáte. Bude muset korigovat přes GPS a DSMAC.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  07:15 20.04.2018

  KOLT

  Ptal jsem se Shanii, kolik Tomahawků je potřeba na jeden kráter. Shania mi odpověděl, že budovy byli patrové. Následně se ho ptám, jestli má tušení kolik pater mají ty ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT

  Ptal jsem se Shanii, kolik Tomahawků je potřeba na jeden kráter. Shania mi odpověděl, že budovy byli patrové. Následně se ho ptám, jestli má tušení kolik pater mají ty budovy (kde vznikl kráter z logiky věci). Shania argumentuje cca 4 patra. To měl stěží výzkumák v Barza (hlavně 2 patra). Tak se ho ptám, aby mi ukázal kráter ve výzkumáku. Protože tam je jenom hromada suti. Kráter vznikl ve skládku u Homsu a ano budova tam byla. Proto se Shanii znovu ptám, kolik měli pater ty budovy u Homsu. Nikoliv v Barza, kde žádný kráter není.

  Už to cvaklo...
  Skrýt celý příspěvek

 • damik
  00:32 20.04.2018

  Fenri: Na druhou stranu nevidím důvod, proč by, zvláště v rovinách) nemohlo být možné rušit i Tomahawk. Popravdě řečeno, dva buldozery na poušti mohou za půl dne práce zamotat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Na druhou stranu nevidím důvod, proč by, zvláště v rovinách) nemohlo být možné rušit i Tomahawk. Popravdě řečeno, dva buldozery na poušti mohou za půl dne práce zamotat TERCOmů docela fest hlavu. Nějaká pěkná kombinace příkop/val asi uvede TERCOm do rozpaků, protože najednou bude reliéf jinde, než má být.

  Blondynko, tebe asi vzal ten buldozer pres hlavu. Mnel by ses obcas zamyslet, nez ty svoje hlouposti posles na Internet. V rozpacich jsou jen tvy rodice ...

  https://aerocontent.honeywell....
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  00:22 20.04.2018

  flanker.jirka: on je hlavně důležité vědět o cílech ještě dřív něž je systém může začít postřelovat. Pokud je na to baterie sama, tak ty reakční časy budou podstatně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka: on je hlavně důležité vědět o cílech ještě dřív něž je systém může začít postřelovat. Pokud je na to baterie sama, tak ty reakční časy budou podstatně delší.

  Další problém je mít baterii na kopci nad městem a pak si zkus postřelovat cíle letící nízko nad ním.

  Syřany navic dost brzdí ROE, než jim dá velitelství zelenou, tak jsou Izraelci zpátky za horama.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  00:13 20.04.2018

  KOLT: viděl jsem to na twitru novinaru z defence news
  https://twitter.com/AaronMehta...

  F-22 byli nejspíš nad severní syrii a neeskorovali B-1B.

  KOLT: viděl jsem to na twitru novinaru z defence news
  https://twitter.com/AaronMehta...

  F-22 byli nejspíš nad severní syrii a neeskorovali B-1B.

 • flanker.jirka
  00:06 20.04.2018

  Shania: po upgrade uvádí například firma Litak reakční čas do 3 sekund, což už je použitelné, těch 15 před modernizací je na hranici proti NLC(za tu dobu uletí tomahawk klidně 4 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: po upgrade uvádí například firma Litak reakční čas do 3 sekund, což už je použitelné, těch 15 před modernizací je na hranici proti NLC(za tu dobu uletí tomahawk klidně 4 km), hodně bude záležet na okolním terénu, i před modernizací měl systém detekční vzdálenost na cíl O,1 m RCS detection/tracking 17/12 km, po modernizaci 21/15km.
  http://www.litak-tak.eu/upload...
  ...horší je to už pak s propustností počtu cílů, při omezeném radiovém horizontu je takový systém možné zahltit pouhou trojicí střel letících ve stejnou dobu
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  23:43 19.04.2018

  Shania: díky za tip, pro lepší úsudek je dobré na google earth zvětšit zvýrazení výšek. To postavení PVO odpovídá jejich potřebám, prioritou je něco jiného než zasažené objekty. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: díky za tip, pro lepší úsudek je dobré na google earth zvětšit zvýrazení výšek. To postavení PVO odpovídá jejich potřebám, prioritou je něco jiného než zasažené objekty.
  Problém u NLC je velký, pokud se nenajde dobré postavení, tak rozhoduje úroveň automatizace a reakční čas systémů. Ono to ani jinak nejde při dobrém postavení, protože ty střely zachytí starší systémy sotva na 12 km dálky.
  Počet použitých střel odpovídá respektu k množství PVO Sýrie, zahltí tak systémy.
  Pro zajímavost, jak vypadá činnost obsluh na S 125 Něva/Pechora posílám odkaz na záznam ze simulátoru. K použitelnosti asi jen tolik, že ve verzi Pechora jsou rakety použitelné na cíle ve 20 metrech nad zemí, u námořních verzí až do nuly, problém je v reakční době od první detekce po výstřel. (není tam ovšem vidět práci pomocí optického kanálu)
  https://www.youtube.com/watch?...
  Jak velkou oblast působení F 22 máte na mysli? Podle fotografií letadel, která šla jako doprovod, neponechávali amíci nic náhodě, každý pylon, který bylo možné obsadit AA byl použit pro AIM 120 nebo AIM 9. V takových počtech to moc často nepodvěšují. Raptory nejspíše zase plnily i roly pro sosání dat z éteru.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:26 19.04.2018

  Stnda: aha, takže tři vave citáty i s časem, kde tvrdíte, že tomahawk je inerciální systém, nejsou důkazem že tvrdíte, že tomahawk je inerciální systém?

  Jo, vlastně to celé sedí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stnda: aha, takže tři vave citáty i s časem, kde tvrdíte, že tomahawk je inerciální systém, nejsou důkazem že tvrdíte, že tomahawk je inerciální systém?

  Jo, vlastně to celé sedí do té vaší logiky.

  Tak teď vy mi napiště, kde já psla, že inerciální systém lze rušit, ju? Já vám vyhověl, najděte tu slušnost v sobě i vy. stačí i dvakrát, nemusíte třikrát, jako já.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:23 19.04.2018

  StandatoKolt: letěly většinou z Perského zálivua Rudého moře. Co udělá 120 kg vbuchnuvších 120 m od zodolněného objektu? Ještě jednou, edříve se u dokazuje, jak 76 Tomahawků není ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandatoKolt: letěly většinou z Perského zálivua Rudého moře. Co udělá 120 kg vbuchnuvších 120 m od zodolněného objektu? Ještě jednou, edříve se u dokazuje, jak 76 Tomahawků není mnoho na zničení civilní stavby střední velikosti a v zápětí jsou tu zkazky o tom, jak 120 od vojenského objektu je 120 kg pořád smrtících. Sjednoťte si to.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  23:21 19.04.2018

  Fenri,

  diky, beru to jako priznani, ze jsi nenasel tvrzeni, ktere mi podsouvas, ze Tomahawk JE inercialni system. Dobrou.

  Fenri,

  diky, beru to jako priznani, ze jsi nenasel tvrzeni, ktere mi podsouvas, ze Tomahawk JE inercialni system. Dobrou.

 • StandaBlabol
  23:13 19.04.2018

  KOLTe,

  k te presnosti INS. Byl tu link na materialy vyrobce, kde byla chyba INS uvadena 120m / 20 min letu. Za tech 20 minut uleti Tomahawk pres 250 km. A pak koukni na mapu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLTe,

  k te presnosti INS. Byl tu link na materialy vyrobce, kde byla chyba INS uvadena 120m / 20 min letu. Za tech 20 minut uleti Tomahawk pres 250 km. A pak koukni na mapu Syrie. Treba ty cile u Homsu jsou od more mene nez 100 km. Ano, asi nepoleti nejkratsi cestou po primce, ale i tak bude u cile za par minut letu nad pevninou. A ta chyba neroste linearne. Takze i pokud by efektivne rusili vsechno nad svym uzemim, ten Tomahawk se porad trefi dost presne. Nejen letiste.

  Ano, pokud by letel na max. dolet a celou dobu na INS, tak nic netrefi. Na druhou stranu, aby bylo ruseni efektivni, musis rusit vsechno ostatni nepretrzite aspon 100 km od cile, aby se Tomahawk spolehajici jen na INS odchylil vic nez o par metru.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:07 19.04.2018

  KOLT: "fenri, to už si děláte srandu ne? Končím jakoukoliv diskusi s vámi, protože mi opět vkládáte do klávesnice něco, co jsem ani náhodou nenapsal! Tohle už není otázka sporu, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT: "fenri, to už si děláte srandu ne? Končím jakoukoliv diskusi s vámi, protože mi opět vkládáte do klávesnice něco, co jsem ani náhodou nenapsal! Tohle už není otázka sporu, tohle je normální účelová lež. "
  Co konkrétně myslíte? Jinak Barzah procházel pravidelnými inspekcemi OPCW nejméně od roku 2013. Na 90% neměl s nějakým chemickým programem nic společného (máte zdroj?).
  A ještě jednou KOLTE, proč by Asad něco zkoumal na ch. zbraních, když měl vyvinutý Sarin, VX, Tabun.... a údajně používal chlor.
  Jinými slovy (pozor, hyperbola, aby to někdo nebral doslovně), když mám k dispozici A-Bombu, budu zakládat výzkumák na vývoj kuše?

  A ještě jednou do placu: máme už nějaké info o tom, jak Rusové v Doumě dělají dekontaminaci od chloru, aby zabránili OPCW najít důkazy? Fotka, aspoň můví od Bílých přileb...? Musí na otm makat řádově stovky tisíce lidí..
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:01 19.04.2018

  Standa Blabol:
  StandaBlabol
  Datum: 14.04.2018
  Čas: 18:25
  "Fenri,
  Ty nic nerozebirej, prestan klickovat a konecne rekni, jak se rusi inercialni navigacni system ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Standa Blabol:
  StandaBlabol
  Datum: 14.04.2018
  Čas: 18:25
  "Fenri,
  Ty nic nerozebirej, prestan klickovat a konecne rekni, jak se rusi inercialni navigacni system Tomahawku."
  StandaBlabol:Datum: 14.04.2018
  Čas: 13:26
  "Fenri,
  pořád uhýbáš otázce. Jak se ruší inerciální navigační systém."
  StandaBlabol:
  Datum: 14.04.2018
  Čas: 11:36
  "Ještě pořád hledáš způsob rušení toho inerciálního navigačního systému?"
  ...etc ad nauseam.

  Tak to jsme si vyjasnili, že Stando? A teď je řada na vás a hoďte sem citát, kde Fenri píše o rušení ineciánín části navigačního a zaměřovacícho systému Tomahawku, ju?

  Ušetřím vám čas. Navzdory vašim výpadům a výše citovaným křečím, tohle Fenri nikdy nenapsal a celou dobu mluví o tom, co Tomahawk skutečně přivede nad cíl (a ne do cílové oblasti). Tj. o GPS, radaru, kamaře a datalinku. Jenže vy jste startoval a dělal z oponenta debila v době, kdy jste evidentně netušil, že inerciální část Tomahawku slouží jen k jeho přibližnému navedení do cílové oblasti a bez dalších vstupů je její přestnost v řádech stovek metrů až jendotek kilometrů. což se 120 kg výbušnit není úplně hitparáda.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:55 19.04.2018

  Shania, hned na první tiskovce byly kolem B-1B i symboly F-22, jen je prostě nezmínili ;-) Ono bylo asi vcelku očekávatelné, že tam budou.

  Kde se píše o tom, že nepoužili versi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania, hned na první tiskovce byly kolem B-1B i symboly F-22, jen je prostě nezmínili ;-) Ono bylo asi vcelku očekávatelné, že tam budou.

  Kde se píše o tom, že nepoužili versi ER?
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:53 19.04.2018

  Musím se ještě jednou omluvit, jsem už nějaký zabržděný. Útokem na letiště jsem pochopitelně myslel loňský útok na Shayrat. Ono je to obojí "bok Homsu", takže jsem to zmotal. Čímž ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Musím se ještě jednou omluvit, jsem už nějaký zabržděný. Útokem na letiště jsem pochopitelně myslel loňský útok na Shayrat. Ono je to obojí "bok Homsu", takže jsem to zmotal. Čímž také neplatí moje tvrzení o plechové budově stojící po zásahu Tomahawkem – to měli na svědomí Izraelci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  22:52 19.04.2018

  flanker.jirka: tady rambo https://twitter.com/reutersand...
  má koordinaty k některým sytému, sjeď na dvanáctého.

  Měl jsem je už naházené v google earth, ale přišel jsem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka: tady rambo https://twitter.com/reutersand...
  má koordinaty k některým sytému, sjeď na dvanáctého.

  Měl jsem je už naházené v google earth, ale přišel jsem o to, takže to musím předělat. Pak případně dám link.

  Command má pak scenář kde těch systému je daleko víc, ale to ti asi moc nepomůže, pokud ho nemáš. Ale nic lepšího na pochopení problému pvo vs rakety komerční sféře nenajdeš.

  --
  Jinak ukázalo se že amíci přeci jen lhali, nenasadili JASSM-ER ale jen JASSM a v oblasti operovali F-22
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:41 19.04.2018

  KOLT: OK, mea culpa, TERCOM jsem nezmínil jako první, leč troufnu si říct, že jsem popisoval jeho detaily v době, kdy Standa stále psal o tom, že Tomahawk má inerciální navigační ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT: OK, mea culpa, TERCOM jsem nezmínil jako první, leč troufnu si říct, že jsem popisoval jeho detaily v době, kdy Standa stále psal o tom, že Tomahawk má inerciální navigační systém, což je prostě kravina.
  Jak lze zarušit Tomahawk? Teoreticky snadno (máte do něj nejméně 4 cesty(, proakticky extrémně blbě. Je to jako hacknout banku. V podstatě pro smrtelníka nerálné, v praxi se děje. Všechno, co komunikuje s venkem je je z principu zarušitelné.
  Kdo tomuhe nevěří, možná bude jednou překvapen.

  Ano, se Standou jsme uděla jednu jedinou chybu, když jsem v poetickém příměru napsal, že inerciální systém Tomahawku je schopný bez dalšách dat trefit leda tak Syrii a on (jak píšete) trefí s přehledem i plochu Damašku (a budu sebekritický, trefí tak centrum Damašku). Jenže to u střely s bodovou a údajně velmi neefektivní hlavicí a určenou k likvidaci přesných cílů, je prostě mimo. Opět k přesnosti podotýkám: na likvidaci jednoho středního 1-2 patrového objektu je třeba prý 76 přesných zásahů - představte si, že by lítaly s rozptylem stovek metrů. A souhlasím, že obecně je asi (asi!) jednoduší sundat Tomahawk Pancirem, než ho rušit. Na druhou stranu nevidím důvod, proč by, zvláště v rovinách) nemohlo být možné rušit i Tomahawk. Popravdě řečeno, dva buldozery na poušti mohou za půl dne práce zamotat TERCOmů docela fest hlavu. Nějaká pěkná kombinace příkop/val asi uvede TERCOm do rozpaků, protože najednou bude reliéf jinde, než má být.

  O křehkosti jste psal sám - že se hlavice často ulomí. Já psal o celém Tomahawku a pokud mu prý často upadne bojová hlavice, která není ve špici, tak to zas tak pevná struktura není. Shodneme se na tom?

  Nepochybuji, že v Barzahu pod sutí najdou dost kusů řízenýh střel. Na druhou stranu stále nevidím důvod, proč by vález, plný výbušnin a paliva při zásahu ve vzduchuneměl vybuchnout a pokud ne, proč nevybuchne při dopadu na zem.

  Jak na T-4? Tam se přeci neútočilo. Všechno šlo do Barzahu + těch pár kousků kolem Homsu.

  Barzah: stále nevím, jak dáte Assadovi lekci tím, že zlikvidujete jeden z málo objektů v Syrii, o kterém se dá říct, že se tam kolem chemických zbraní fakt nikdy nic nedělo. OPCW ho sleduje od roku 2013 až paranoidně.
  A řekněte mi na rovinu: co podle vás Asad mohl zkoumat na chemických zbraních? Myslíte, že na rebely by nestačil Tabun, VX, Sarin? To není Chanel No.5. Nestačí mu běžně známé a vyrobitelné neurotoxické látky, proto má prý vyvíjet nějaký übernovichok a přitom útočí chlorem? To Skrípe, ne?
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  22:34 19.04.2018

  Čau Rušiči,

  zatímco Američani tvrdí, že všechny Tomahawky zasáhli cíl, Rusové a Syřani zase, že skoro všechny sestřelili. Fenri jako jediný ví, že byly zarušeny. Jen se k tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Čau Rušiči,

  zatímco Američani tvrdí, že všechny Tomahawky zasáhli cíl, Rusové a Syřani zase, že skoro všechny sestřelili. Fenri jako jediný ví, že byly zarušeny. Jen se k tomu teď nezná, protože neumí vysvětlit, jak by to ti Syřani asi udělali.

  "Jinak: tvrdíte že:
  1.) Tomahawk je inerciální nezarušitelný systém (tvrdil jste to a bylo to jádro sporu) ANO/NE?"

  Ne, nikdy jsem to neřekl. Vymyslel jsi si to, aby jsi odvedl řeč od tvých zaručených zpráv o rušení. Dizkuzi admin (kupodivu zatím) nesmazal, tak sem hoď citaci. Když sem tu citaci dáš, omluvím se. Jinak to beru tak, že se opět "mýlíš". Už se v těch svých "omylech" trošku ztrácíš.

  (BTW, řekl jsem, že Tomahawk používá INS a na tom trvám. Je to jeden z jeho systémů. Nikde jsem neřekl, že Tomahawk JE inerciální. Tak prosím cituj přesně a k věci.)

  Ostatní otázky jsou irelevantní, protože automaticky čekáš, že na tu první odpovím ANO.

  K té 1/3 území. Já psal jasně o USA, nevím, proč do toho taháš SSSR. Kromě toho, zkus si najít ve výkladovém slovníku výraz "sarkazmus".
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:33 19.04.2018

  Jan Grohmann, jj, velmi výstižně vyjádřeno...

  Jan Grohmann, jj, velmi výstižně vyjádřeno...

 • KOLT
  22:32 19.04.2018

  semtam, když exploduje bomba či střela uvnitř budovy, zanechává kráter? Zajímavé... Jinými slovy ty budovy zbořili Amíci nějakou tajnou wunderwaffen, protože Tomahawky a JASSM to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam, když exploduje bomba či střela uvnitř budovy, zanechává kráter? Zajímavé... Jinými slovy ty budovy zbořili Amíci nějakou tajnou wunderwaffen, protože Tomahawky a JASSM to udělat nemohly, to by tam byly krátery. Zajímavňoucnější...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:29 19.04.2018

  fenri, to už si děláte srandu ne? Končím jakoukoliv diskusi s vámi, protože mi opět vkládáte do klávesnice něco, co jsem ani náhodou nenapsal! Tohle už není otázka sporu, tohle je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri, to už si děláte srandu ne? Končím jakoukoliv diskusi s vámi, protože mi opět vkládáte do klávesnice něco, co jsem ani náhodou nenapsal! Tohle už není otázka sporu, tohle je normální účelová lež.

  Takže ještě jednou pro vás i semtama – v tom výzkumáku nebyly (a dost možná už docela dlouho, nejen od oné kontroly v roce 2017) žádné ZHN. Nikdo z Koalice to ani neočekával. Kdyby ano, velmi pravděpodobně by ten výzkumák nepostřelovali. Ne, pokud by očekávali větší než laboratorní množství. Kde konkrétně Koalice uvedla, že do něj střílela, aby zničila ZHN v něm schované? Od začátku tvrdí něco zcela jiného.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:21 19.04.2018

  Spíš jako zajímavost o Tomahawku (kterou Standa jistě dávno zná, protože Tomahawk na setrvačník vymyslel) doplním, že rozlišení TERCOMu je 1x1m v 3D gridu.
  Aktuální běžně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Spíš jako zajímavost o Tomahawku (kterou Standa jistě dávno zná, protože Tomahawk na setrvačník vymyslel) doplním, že rozlišení TERCOMu je 1x1m v 3D gridu.
  Aktuální běžně používáný digitální obraz reliéfu ČR (DMR 5g) má nepravidelnou síť (interpolovanou zpravidla do trojůhelníkového TINu, ale to je čistě věc postprocesingu) se střední chybou ve výšce 18 cm (v lese kolem 30cm max.) Takto je zmapována doslova každá škarpa v ČR. Ne, není to argument do sporu o hodné a zlé, je to jen zajímavost.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:21 19.04.2018

  fenri, ufff. Jako fakt, někdy je debata s vámi přínosná, věcná, v pohodě... ale někdy by vás člověk s chutí zabil ;-)
  Takže k tomu lhaní:
  TERCOM zmínil první Shania :-) Vy jste ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri, ufff. Jako fakt, někdy je debata s vámi přínosná, věcná, v pohodě... ale někdy by vás člověk s chutí zabil ;-)
  Takže k tomu lhaní:
  TERCOM zmínil první Shania :-) Vy jste ještě chvíli před tím napsal: "... Tipnul bych si, že možná kolem stovky vypustil, francouzské dezertovaly, něco málo nedoletělo, něco dost bylo zarušeno a doletělo víc než těch 30...." A Shania se právě ptal, jakže je zarušili. Dodnes jsme od vás nedostali odpověď...

  Jestli vás to potěší, tak Standa s vyjádřením: "...pořád čekám za odpověď, jak zarušíš inerciální navigační systém, který pracuje v případě, že je rušeno GPS i výškoměr. Sám o sobě je dostatečně přesný na to, aby zasáhl cíl. Určitě plošný cíl typu letiště...." taky sekl pěknou botu, protože pokud by Tomahawk jel jen na inerční zaměřování, trefí leda tak Damašek... Nicméně vtip je v tom, že mu stačí provést korekci toho inerciálního systému párkrát během letu, aby letiště skutečně trefit dokázal. A finální zaměření se děje pomocí několika (neinerciálních, souhlasím) systémů, které zarušit všechny dohromady je asi fakt docela složité. Rozhodně bude levnější zmáknout dobrou PVO. Vašimi slovy, vaše přání se zcela míjejí s realitou.


  "...A ano, Tomahavk, což je v podstatě velmi jřehký válec plný výbušniny a paliva (s trochou elektoniky a obřím setrvačníkem) po zásahu výbušnou hlavicí v klidu doklouže k zemi, provede přistávací manévr a setrvá do příjezdu novinářů."

  Křehký válec, jasně... S titanovou hlavicí, která dokáže prorazit slušnou vrstvu litého železobetonu, aniž by došlo k její explozi :-D Zklamu vás, ale ony nepadají z nějak velké výšky, letí totiž typicky do 100 m nad zemí. Rozpadlé Tomahawky se našly údajně i v Lybii, dokonce nevybuchlé (za pravost snímku ovšem neručím :-( ):
  https://kairosphotos.photoshel...


  "Ze 70 ti Tomahawků by něco zbylo - no, také si říkám, že ze 76 Tomahawků v Barzahu by běco zbylo :-)"
  Jenže ty měly všechny skutečně vybuchnout. Z Tomahawků střílejících na T-4 toho také moc nezbylo, byť nějaké kusy se našly. Ony se dost možná při odklízení sutin najdou i v Barzahu, zatím jsou ale z většiny pod vší tou sutí :-)


  "Na jaká letiště?..."
  T-4 :-) Tam kupříkladu ta křehká věc prorazila dobře metr železobetonového krytu a explodovala teprve poté (když spustila roznětka...). A je tam kupříkladu plechová budova, která asi schytala přímý zásah – a stojí.


  "Jaký 10 nebo 30 tun? Píši o 9200 kg, což je 2x GrandSlam."
  Tady se musím omluvit, už jsem byl líný to hledat, tak jsem to spočítal – a zcela špatně, protože jsem počítal váhu starší hlavice, tzn. 450 kg, místo trhaviny v ní (necelých 180 kg). Nové hlavice tedy mají asi 120 kg, čili o třetinu méně. Omlouvám se.


  "Ve výzkumáku aktuálně nic nebylo? Nojo chlapče, ale ono tam nebylo nic ani předtím, to je to kouzlo. Byl X-krát prověřován OPWC. Naposledy 22.11. 2017 ..."

  Fakt mi není jasné, proč se na tomhle točíte. Tvrdím snad něco jiného? Ještě jedno – účelem nebylo zasahnout sklad plný chemických zbraní (ve městě!). Cílem bylo a) dát Asadovi a všem potenciálním uživatelům ZHN najevo, že jim to jen tak neprojde (neřeším teď, jestli ten poslední útok Asad udělal či ne, jde mi čistě o cíle akce z pohledu Koalice); b) snížit Asadovi schopnosti v oblasti ZHN. Proto byly vybrány ony tři objekty, které se svého času podílely na vývoji ZHN. Co je na tom k nepochopení? :-O
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  22:10 19.04.2018

  Dívám se, že informační válka byla opět účinná. Do éteru bylo vypuštěno tolik informací, že to vystačí na nikam nevedoucí diskuzi na 10 let a na vytvoření nové mytologie. A o to v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dívám se, že informační válka byla opět účinná. Do éteru bylo vypuštěno tolik informací, že to vystačí na nikam nevedoucí diskuzi na 10 let a na vytvoření nové mytologie. A o to v informační válce jde, že...
  Lidé mají svou potravu a aspoň se nemusí zajímat, co je za pozadím celé akce. Tak tedy jak to je s těmi raketami? :)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:01 19.04.2018

  Jirosi: a už se našly trosky těch 76 raket, co dopadly na Barza? Eh, že ne? A jak je to možné? Máme 76kůsů TERCOMů, 228 kus setrvačníků atd? OK, mínus scalpy.

  Shania: (je-li ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi: a už se našly trosky těch 76 raket, co dopadly na Barza? Eh, že ne? A jak je to možné? Máme 76kůsů TERCOMů, 228 kus setrvačníků atd? OK, mínus scalpy.

  Shania: (je-li řeč o Barza): budovy neměly min. 3-4 pattra: měly max. dvě patra. 100% rozdíl...

  Standa: jednu citaci o tom, kde píši, že Syřané rušili Tomahawky, díky.
  Jinak: tvrdíte že:
  1.) Tomahawk je inerciální nezarušitelný systém (tvrdil jste to a bylo to jádro sporu) ANO/NE?
  2.) Tvrdíte, že Tomahawk nepoužívá technologie jako GPS, datalink, TERCOM, DSMAC? ANO/NE?
  3.) Pokud připustíte, že používá GPS, datalink, TERCOM, DSMAC, stále tvrdíte, že je inerciální? ANO/NE?
  4.) Pokud 3. ano, chápete sprvávně význam pojmu "inerciální"? ANO/NE?
  5.) Domníváte se, že signál GPS nelze zarušit či podvrhnout? Domníváte se, že radar nejde zarušit? Domníváte se, že systém napapojený na datalink je neinflitrovatelný? Domníváte se, že optické čidlo nelze oslepit? ANO/NE?
  6.) Pokud na vše v 5.) odpovídáte ano, proč se neexponujete v nějakých časopisech o štrikování, nebo jine, kde byste alespoň stíhal držet krok?

  A Stando, jak je to s tou 1/3 SSSR? Jako s inerciálním Tomahawkem?

  Jinak je zvláštní, jak je stále ticho kolem toho Barzahu. Podle KOLTA samozřejmě látky související s chemickými zbraněmi odvezli před útokem, podle OPCW tam před útokem žádné látky související s chemickými zbraněmi nebyly... Tak nevím ale buďto to KOLT nemluví pravdu, nebo OPCW nemluví pravdu a nebo jedeme na výstavu Schrödingerovách koček (jenom nevím, jestli tu kočku má sejmout chlor, sarin, nebo novičok).
  Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  21:48 19.04.2018

  Dnes poté co se našel v Ghůtě ten chlór z Německa a dýmovnice z Británie je najednou o hodně víc jasné proč to divadlo se Skřípalem. V očekávání toho, že se najdou důkazy o tom, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dnes poté co se našel v Ghůtě ten chlór z Německa a dýmovnice z Británie je najednou o hodně víc jasné proč to divadlo se Skřípalem. V očekávání toho, že se najdou důkazy o tom, že Britové podporujou teroristy vyvolali proti Rusku histerii aby znevážili následné nalezení důkazů svědčících o Britské a Německé účasti.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  21:31 19.04.2018

  Fenri: "Jaký 10 nebo 30 tun? Píši o 9200 kg, což je 2x GrandSlam. "

  Tady někdo neví, že výbuchy po sobě nemají kumulativní efekt. Nelze je sčítat.
  Rozdíl mezí výbuchem v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: "Jaký 10 nebo 30 tun? Píši o 9200 kg, což je 2x GrandSlam. "

  Tady někdo neví, že výbuchy po sobě nemají kumulativní efekt. Nelze je sčítat.
  Rozdíl mezí výbuchem v prostoru a v pevné, železobetonové struktuře vám taky nic neříká.

  " po zásahu výbušnou hlavicí v klidu doklouže k zemi, provede přistávací manévr a setrvá do příjezdu novinářů. "

  Je sranda, že i z balistických raket do explodovali plně natankované na rampě, se našlo skoro vše, dosti často i ten prvotní díl co selhal.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  21:20 19.04.2018

  Shania

  Já nemám žádnou stranu, nebo vlastně ano. Nebudu stát na straně teroristů a různých fundamentalistů proti společenství, které má výrazné demokratické rysy.

  Naivní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania

  Já nemám žádnou stranu, nebo vlastně ano. Nebudu stát na straně teroristů a různých fundamentalistů proti společenství, které má výrazné demokratické rysy.

  Naivní jsou ony osoby, co neodešli spolu s teroristy do Idlíbu a zůstali. Nebo je to jinak? A chlapec plus další se uzdravili či ožili ze strachu z Putina? Děláš si srandu.

  Další video třeba s lékaři: https://www.youtube.com/watch?...

  Nebo chceš ještě nějaké herecké výkony? Pro změnu něco na čtení:

  https://southfront.org/how-msm...

  Shanio a teď mi ukaž u toho výzkumáku (2-3 patra) kráter. Kráter je u domělého skladu u Homsu a kolik ten sklad (!) má pater?

  A když už tak hezky prosíš, asi proto, že na wahábnews nejsou fotky trosek Tomahawků. Tak tady je máš:

  Třeba z výzkumáku
  https://www.kp.ru/photo/72431/...
  Všimni si, že se neobtěžují běhat po ruinách s ochranou, není důvod. Takže funkčni výzkumák byl hoax.
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  21:04 19.04.2018

  Shania: máte někde zdroj k tomu rozmístění syrské PVO u exponovaných objektů? Díky.

  Shania: máte někde zdroj k tomu rozmístění syrské PVO u exponovaných objektů? Díky.

 • Clanek
  21:02 19.04.2018

  @Torong
  zakladni cetba treba tady: https://en.wikipedia.org/wiki/...
  Kdysi jsem k tomu cetl nejaky clanek, kdy se za ustupujicimi F-16 jeste jednou MiGy 29 pustili. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @Torong
  zakladni cetba treba tady: https://en.wikipedia.org/wiki/...
  Kdysi jsem k tomu cetl nejaky clanek, kdy se za ustupujicimi F-16 jeste jednou MiGy 29 pustili. Treba se mi to jeste povede dohledat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  20:53 19.04.2018

  semtam: tak ta "moje stana" nebo co to je nemá zapotřebí vymyslet si hoaxy jako ta tvoje.

  Na tom videu nevidím mimochodem žádný problém, mimo to že je na RT:)
  A asi ani ty ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam: tak ta "moje stana" nebo co to je nemá zapotřebí vymyslet si hoaxy jako ta tvoje.

  Na tom videu nevidím mimochodem žádný problém, mimo to že je na RT:)
  A asi ani ty nemůžeš počítat s tím, že tam někdo bude ukazovat na režim, nebo jsi fakt tak naivní? A co řeknou má samozřejmě vliv na to jestli jim tam povolí zůstat a nebo je zavřou....


  Ale jinak znalče, tak jak to teda je, byl ten utok a nebo nebyl? Už jsme viděl asi 30 různých verzí co ta tvoje strana zvládla vyprodukovat za těch pár dní.


  Budovy měli min 3-4 patra.

  A ukaž mi ty trosky tomahawku prosím.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  20:46 19.04.2018

  Rušiči Fenri,

  dobrý, vzdávám to. Pochopil jsem, že vysvětlení tvých bajek o tom, jak a čím Syřani ruší Tomahawky se prostě nedočkáme. Ptát se po deváté by bylo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rušiči Fenri,

  dobrý, vzdávám to. Pochopil jsem, že vysvětlení tvých bajek o tom, jak a čím Syřani ruší Tomahawky se prostě nedočkáme. Ptát se po deváté by bylo zbytečné.

  Fenri: "A tipl bych si, že dost rušili, což by mohlo mj. vysvětlovat rozdíly v číslech Tomahawku. Myslím, že po létech budou trosky Tomahawku oblíbeným suvenýrem z výletů z pouště."
  "možná kolem stovky vypustil, francouzské dezertovaly, něco málo nedoletělo, něco dost bylo zarušeno a doletělo víc než těch 30."

  P.S. Pojem TERCOM poprvé použil v debatě Shania, 14.4. 9:50. Opět se "mýlíš", stává se ti to docela často.

  Fenri: "Třeba pojem TRECOM jsem do debaty přinesl já"
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  20:10 19.04.2018

  @Clanek

  "F-16, za kteryma se pustilo Iracke letectvo"
  Tak o tom chci znát podrobnosti... Fakt chci znát podrobnosti o tom, jak se za za Americkými F 16 během Desert Storm ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @Clanek

  "F-16, za kteryma se pustilo Iracke letectvo"
  Tak o tom chci znát podrobnosti... Fakt chci znát podrobnosti o tom, jak se za za Americkými F 16 během Desert Storm pustilo Irácké letectvo...
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  19:27 19.04.2018

  @RIMr71
  "Al-Tuvajta byla napadena ještě jednou. Během operace Desert Storm, v třetím dni letecké kampaně. Z letišť v Saudské Arábii odstartovalo 56 letounů F-16 USAF verzí C/D s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @RIMr71
  "Al-Tuvajta byla napadena ještě jednou. Během operace Desert Storm, v třetím dni letecké kampaně. Z letišť v Saudské Arábii odstartovalo 56 letounů F-16 USAF verzí C/D s neřízenými pumami. Velení po náletu usoudilo, že cíl není dosud dostatečně odpařen do ovzduší a tak následovaly dva nálety letounů F-117, během nichž bylo svrženo 66 pum. Zakončovalo 17 letounů F-111."

  To byl ten utok F-16 pri kterem prisli o tusim 2 stroje a i ten zbytek se dostal do tak spatne situace, ze byli kluci radi ze se s vyparama vraceli na zakladnu? Doprovodne F-15 odleteli z oblasti driv nez F-16, za kteryma se pustilo Iracke letectvo a ktere z oblasti doleteli "na vypary"? Kdovi kolik jich odhodilo bomby jeste pred dosazenim cile.
  https://www.youtube.com/watch?...
  Tomuhle borcovi se nadledvinky zapotili asi jako nikdy predtim a nikdy potom.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:26 19.04.2018

  Shania

  Zase z tebe mluví neinformovanost. Je vidět, že ty se o Sýrii nezajímáš, jen recykluješ propagandu jedné strany.

  Pokud nevíš o čem je řeč, tak třeba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania

  Zase z tebe mluví neinformovanost. Je vidět, že ty se o Sýrii nezajímáš, jen recykluješ propagandu jedné strany.

  Pokud nevíš o čem je řeč, tak třeba tohle:

  https://www.youtube.com/watch?...

  Herci v redakci bílých helem.

  Trochu ti uniklo, že trosky Tomahawků se našli. A kolika že patrová budova to byla? Máš vůbec tušení?

  OPCW nic nezdržuje, OSN vyhodnotila situaci v Dúmá jako nebezpečnou. Ale neboj, po chlóru stopy jen tak nezmizí.

  Co tam najdou je jedna věc, druhá věc je, pokud bude nález pozitivní, kdo to použil.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:19 19.04.2018

  Tak Rusové prý ukořistili dva nevybuchlé tomahawky

  Tak Rusové prý ukořistili dva nevybuchlé tomahawky

 • fenri
  18:32 19.04.2018

  RiMr - urážet sice umíte pěkně (a vlastě nic jiného), ale opravdu myslíte vážně srovnání odolnosti budovy reaktoru s monolitickým železobetonovým kontejnmentem s podstatně menší ...
  Zobrazit celý příspěvek

  RiMr - urážet sice umíte pěkně (a vlastě nic jiného), ale opravdu myslíte vážně srovnání odolnosti budovy reaktoru s monolitickým železobetonovým kontejnmentem s podstatně menší budovou, stevěnou jako běžný komerční objekt? No to potom jo, to ještě přihoďte nějakou nadávku, ať vidíme, jak vám to pálí.

  Blábol: človíčku, vy jste vybráním svého nickname dosáhl duchovního vrcholu své existence (nomen omen) a pak už to jde z kopce.
  1.) Rusové přeci žádný nesetřelili, takže buďto je jich skoro 80 v tom domku u Damašku, nebo jsou někde jinde.
  2.) Jádro sporu bylo o tom, že jste mektal pořád do kola, že Tomahawk je nezarušitelný, protože má inerciální navigaci a zameření.
  Pomalu a po troškách jsem vám vysvětlil, že Tomahawk je maličko komplikovanější, než vaše autíčko na setrvačník a že těch systémů, kterými přijímá data z venku )a která jdou podvrhnout či zarušit) je poněkud víc. Konkrétně čtyřmi zůsoby, resp. cestami lze do Tomahawku dostat falešná data, či ho o ta data připravit. To, že je to extrémně obtížné, je jasné. už to, že kromě toho vaeho setrvačníku má další 4 systémy (resp. podle verze) z něj z definice (najděte si, co to slovo znamená, laskavě) dělá systém, který nelze považovat za inerciálními.
  Snažíte se dokázat, že koule má čtyři rohy a kupodivu vám to nejde.

  Mimochodem Blábole, ani ten zeměpis Vám nejde. SSSR s Němci FAKT neztratil 1/3 svého území.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  17:58 19.04.2018

  Já sem dám ještě kousek toho článku na valka.cz o útoku na írácký komplex Al-Tuvajta, jak stačí podle místních faktoborců Lenin pár prdlavek na to aby se "něco" srovnalo se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já sem dám ještě kousek toho článku na valka.cz o útoku na írácký komplex Al-Tuvajta, jak stačí podle místních faktoborců Lenin pár prdlavek na to aby se "něco" srovnalo se zemí:

  Takže citace z článku zde:
  https://www.valka.cz/10317-Ope...

  "Al-Tuvajta byla napadena ještě jednou. Během operace Desert Storm, v třetím dni letecké kampaně. Z letišť v Saudské Arábii odstartovalo 56 letounů F-16 USAF verzí C/D s neřízenými pumami. Velení po náletu usoudilo, že cíl není dosud dostatečně odpařen do ovzduší a tak následovaly dva nálety letounů F-117, během nichž bylo svrženo 66 pum. Zakončovalo 17 letounů F-111."
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  17:38 19.04.2018

  Krome toho Rusive sami rikaji, ze ze 101 strel 30 stacilo na zniceni 3 cilu. A zbylych 71 bylo sestreleno strelami zeme - vzduch. Takze mi to vychazi, ze jich zarusili ... 0. Teda ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Krome toho Rusive sami rikaji, ze ze 101 strel 30 stacilo na zniceni 3 cilu. A zbylych 71 bylo sestreleno strelami zeme - vzduch. Takze mi to vychazi, ze jich zarusili ... 0. Teda pokud puvodne nemirily uplne jinam a na ty cile je nenavedly az ty syrske rusicky? To by slo ne? Zarusili 30 Tomahawku a navedli je na municni sklad, velitelske stanoviste a vyzkumak?

  Mej se, ty Rusici.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  17:29 19.04.2018

  KOLT, Olivav: Jestli jsem ale dobře pochopil, rozčilovali se Švýcaři, odkud Lavrov tu informaci vzal. Že šla zabezpečeným kanálem přímo na centrálu a že netuší, od jakého "dobře ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT, Olivav: Jestli jsem ale dobře pochopil, rozčilovali se Švýcaři, odkud Lavrov tu informaci vzal. Že šla zabezpečeným kanálem přímo na centrálu a že netuší, od jakého "dobře informovaného" zdroje by tu zmínku mohli mít. Teď je otázka, jestli dal Rusům někdo echo zevnitř, nebo se jednalo o zmršený odposlech. Nebo jim tu informaci někdo podstrčil, aby se ztrapnili? Předpokládám, že Lavrov by do úmyslné lži takového kalibru nešel, přece jen dbá na svou pověst a většinou dává pozor na přesné formulace.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  17:25 19.04.2018

  Fenri,

  my všichni jsme ti hrozně vděční, že jsi nám vysvětlil, jak funguje Tomahawk. Myslím, že hlavně Shania a Starlight do té doby ani netušili, že nějaký Tomahawk vůbec ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  my všichni jsme ti hrozně vděční, že jsi nám vysvětlil, jak funguje Tomahawk. Myslím, že hlavně Shania a Starlight do té doby ani netušili, že nějaký Tomahawk vůbec existuje. A já konečně zjistil, co znamená zkratka GPS.

  Nicméně celá debata byla o tvém tvrzení "spoustu jich zarušili". A pořád jsi nám neřekl jak. Jaké typy rušení použili pro každý ze čtyř navigačních systémů Tomahawku? Jak věděli kam ty rušičky umístit? Kolik takových systémů mají, aby pokryli Tomahawky letící ze 3 různých moří? Od kdy jsou Syřani na špičce v REB (nakonec jsi sám rád uznal, že rušení Tomahawků je extrémně obtížné)? Prosím, pouč nás?
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  17:23 19.04.2018

  Myslím, že to fakt nevyřešíme. Těch potvrzených faktů je fakt strašně málo a možných teorií a hypotéz nepočítaně. Že ruská a syrská strana tahá za kratší konec provazu je celkem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že to fakt nevyřešíme. Těch potvrzených faktů je fakt strašně málo a možných teorií a hypotéz nepočítaně. Že ruská a syrská strana tahá za kratší konec provazu je celkem jasné. Při útoku stáli proti početní a technologické přesile, útočící strana má podstatně lepší přístup k médiím, neporovnatelně lepší komunikační a PR dovednosti, strategie atd... Trest už byl vykonán, takže o detailech, kde co spadlo nebo bylo sestřeleno se můžeme hádat, ale jaký bude závěr vyšetřování (bez ohledu nakolik oprávněně jej bude kdokoli zpochybňovat, je jasné. Dějiny prostě píší vítězové.

  Hodně mě ale zajímá, jaké jsou aktuální strategické záměry USA Sýrii, vzhledem k úsilí o nahrazení vlastních jednotek silami arabské koalice - Egypt, SA, Katar, SAE. Myslíte si, že to může fungovat? Co na to Kurdové? A Turek? Úplně mi to hlava nebere.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  17:12 19.04.2018

  fenri: Kolt myslí shayrat před rokem.... malá dirka ve stropě po penetraci, kryt nepoškozen, vše uvnitř nasračky.

  Ale máš pravdu, že amíci tvrdí, že došlo k snížení schopnosti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Kolt myslí shayrat před rokem.... malá dirka ve stropě po penetraci, kryt nepoškozen, vše uvnitř nasračky.

  Ale máš pravdu, že amíci tvrdí, že došlo k snížení schopnosti režimu v oblasti chemických zbraní.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:03 19.04.2018

  KOLT: úsměvné, dubyste nelhal. Třeba pojem TRECOM jsem do debaty přinesl já, Standa do té doby blábolil o inerciálním a nezarušitelném systému. A blábolí dodnes, protože nechápe, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT: úsměvné, dubyste nelhal. Třeba pojem TRECOM jsem do debaty přinesl já, Standa do té doby blábolil o inerciálním a nezarušitelném systému. A blábolí dodnes, protože nechápe, že systém, který bere většinu dat z venku prostě z definice není inerciální.
  A ano, Tomahavk, což je v podstatě velmi jřehký válec plný výbušniny a paliva (s trochou elektoniky a obřím setrvačníkem) po zásahu výbušnou hlavicí v klidu doklouže k zemi, provede přistávací manévr a setrvá do příjezdu novinářů.
  Ze 70 ti Tomahawků by něco zbylo - no, také si říkám, že ze 76 Tomahawků v Barzahu by běco zbylo :-)

  Na jaká letiště? Hele, nenarušujte stranickou disciplínu, na žádné letiště přeci Tomahawky neletěly. Letěly pouze na továrnu na chemické zbraně v Barzah a na dvě zodolněná skladiště. Žádné letiště.

  Jaký 10 nebo 30 tun? Píši o 9200 kg, což je 2x GrandSlam.

  Ve výzkumáku aktuálně nic nebylo? Nojo chlapče, ale ono tam nebylo nic ani předtím, to je to kouzlo. Byl X-krát prověřován OPWC. Naposledy 22.11. 2017

  https://www.opcw.org/fileadmin...

  Ani stopa. nesedí vám to.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  16:58 19.04.2018

  Olivav, v pohodě :-) Já si naopak cením každého, kdo se snaží dohledat si originály, protože novináři to kolikrát fakt pokroutí až hrůza. Často neúmyslně, protože tomu prostě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav, v pohodě :-) Já si naopak cením každého, kdo se snaží dohledat si originály, protože novináři to kolikrát fakt pokroutí až hrůza. Často neúmyslně, protože tomu prostě nerozumí – stačí se podívat na články o vojenské technice nebo třeba o vědeckých objevech v novinách. To aby člověk fakt dohledával původní články, aby pochopil, o co vůbec šlo.

  PS: Stačilo dát do vyhledávání BZ ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  16:55 19.04.2018

  semtam, problém je, že my nevíme, jestli je tam skutečně nebezpečno, nebo třeba režim zařídil, aby to tak vypadalo. Tím netvrdím, že to udělal! Jen jsem použil způsob argumentace, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam, problém je, že my nevíme, jestli je tam skutečně nebezpečno, nebo třeba režim zařídil, aby to tak vypadalo. Tím netvrdím, že to udělal! Jen jsem použil způsob argumentace, který používají proruští pisatelé a otočil ho naruby.
  Každopádně jsem o tom psal především z toho důvodu, že ti samí pisatelé a myslitelé vehementně tvrdili, jak za to zdržení můžou ošklivé USA (a vůbec většina v RB...) a jak je tam Rusové hned pustí, jen co to dobyjí. Nějak se nestalo. Což se dalo předpokládat.

  Mmchd, důvodů, proč chtějí zdržovat může pár být. Ani tak nepůjde o zahlazování fyzických stop (pokud tedy vůbec nějaké jsou), sice namám toliko chemického vzdělání jako fenri, ale také bych nečekal, že by se útok dal zcela zahladit. Spíš o nátlak na svědky ap.
  Jo, a těch novinářů nebylo zrovna pár...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  16:49 19.04.2018

  fenri, přesný způsob navádění Tomahawků sem především dal Starlight, který tím mmj. i vás usvědčil z nepravd či zásadně nepřesného popisu a neznalostí. Vy jste prostě na začátku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri, přesný způsob navádění Tomahawků sem především dal Starlight, který tím mmj. i vás usvědčil z nepravd či zásadně nepřesného popisu a neznalostí. Vy jste prostě na začátku tvrdil, jak Amíkům hromadu Tomahawků zarušili a sestřelili, což se ukázalo jako blbost. Vsjo.

  Tomahawk (a podobné rakety) sestřelený raketou PVO může v pohodě dopadnout *relativně* nepoškozený. Také se stává, že se přelomí, hlavice pak dopadne jinde, čili nedojde k totální destrukci motorové části. Ze 70+ raket by prostě něco zbylo, zatím se ukázalo pár kusů plechu, nic víc. Žádné hromady Tomahawků někde v poli kilometry od cíle (klidně ať jsou na sra*ky), prostě nic. Dokonce se ani nesnaží moc vytvořit falešné důkazy. Zřejmě jim je jasné, že jim to prostě nikdo rozumný žrát nebude ;-)

  Na skutečně dobře bráněné letiště dolétly víc jak 2/3 střel, zato výzkumák, který porádně nemá co bránit, svou magickou aurou zjevně zarušil skoro vše. Jestli si někdo myslí, že na naplánování měli štáby USN ten necelý týden, tak je naivní. A kupodivu to fakt nejsou debilové a ví, jak to udělat, aby byla šance na sestřelení minimální. Zjevně se jim to povedlo, což někdo nemůže přenést přes srdce :-)

  10 t nebo 30 t, žádný rozdíl, jasně. A nezapomeňte zmínit, že dnešní výbušniny jsou mnohem účinnější než ty staré, o celých 15 % :-) O tom, že první (a možná nejen ty) střely byly téměř jistě nastavené na detonaci v hloubce, takže počítání kráterů je fakt kravina, raději nemluvě... Středisko (stavebně tři oddělené budovy ;-) ) je na sračky, ale všichni internetový odborníci určitě ví, že to nemohlo způsobit 70 střel, podle Rusů jich totiž stačilo deset, a to musí být pravda... Vzpomínám si na fotky z před rokem rozstříleného letiště – ty díry po Tomahawcích nijak velké nebyly. Prostě možnost, že na výzkumák spadlo 70 střel není podle mě absolutně vyloučená, rozhodně bych ji považoval za pravděpodobnější, než že jich tam spadlo 10 nebo kolik praví aktuální verse Sýrie a Ruska.

  Kdo prosím tvrdil, že v tom výzkumáku, výrobně či skladišti jsou aktuálně chemické zbraně? Myslíte, že by ostřelovali výzkumák ve městě, kdyby měli podezření, že tam jsou? Šlo o zničení vývojových kapacit a symbolickou bolístku. Účelem nebylo zničit Asada ani zamořit Damašek sarinem.

  Na něco jsem určitě zapomněl, ale už mě to fakt nebaví.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  16:17 19.04.2018

  semtam: jaký herci? myslíš to jak ruská televize použila záběry filmu co točí režim o tom WH inscenují chem. utok?:D

  Nebo jak používá propaganda zaběry WH s figuranty při ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam: jaký herci? myslíš to jak ruská televize použila záběry filmu co točí režim o tom WH inscenují chem. utok?:D

  Nebo jak používá propaganda zaběry WH s figuranty při nácviku a aby ukázali že smrt je nahraná? A podobně?

  Těch straček výdaváte tolik, že to musíš trochu upřesnit....

  70 tomahawku je možna moc... ale uvědom si, že je to komplex nekolikapatrových betonových budov a ty nespadli okamžitě, takže první vlny explodovali v přízemí a v patrech, možná i v podzemních prostorách a až pak došlo ke kolapsu. Proto taky nejspíš nemůžou ukázat trosky střel...

  --

  Pravomoc OSN to sice je, a ukázat jim, že tam není bezpečno je velmi snadné pro jednu stranu... Pokud tedy nechceš tvrdit, že OPWC sama zdržuje, aby tam pak nic nenašla:D
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:58 19.04.2018

  Zeptám se jinak: mám pár semestrů organiky, anorganiky a toxárny (ale chemik nejsem a válčil jsem s tím vyčerpávajícím způsobem) a není mi jasná jedna věc:
  JAK konkrétně by podle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zeptám se jinak: mám pár semestrů organiky, anorganiky a toxárny (ale chemik nejsem a válčil jsem s tím vyčerpávajícím způsobem) a není mi jasná jedna věc:
  JAK konkrétně by podle vás mohlo probíhat odstraňování stop po chemickém útoku v Doumě tak, aby pak OPCW nic nenašla a těch prací si nikdo nevšiml?

  Podotýkám k tomu následující:
  -chlor je velmi reaktivní látka a váže se rád na kde co, zejm.organické látky (proto je mj.silným desinfekčním činidlem), reaguje s vodou. Rozhodně "nevyvětrá"
  -jsme v moři trosek, suti, zasažené území je v řádu hektarů, možná desítek (z hlediska stop, nikoliv smrtící koncetrace), uklidit to a "umýt" je nemožné
  -množství chloru (aby stačilo zabít desítky a otrávit stovky lidí v členitém prostoru) by muselo být v tunách
  -dekontaminace od Novičoku či "Novičoku" probíhá už několik týdnů za účasti cca 200 speciálů a to se bavíme o gramech, možná zlomcích
  -chlor je samozřejmě nesrovnatelně méně jedovatý, ale je ho tam na tuny a zároveň ho potřebuji dostat odevšad
  -podle všech jsou v Doumě přítomny zpravodajské služby západních sil (ty co údajně mají ten mýtický důkaz a ty, co dodaly údajné vzorky moči): OPRAVDU A UPŘIMNĚ si myslíte, že by práce min. stovek dekontaminačních pracovníků zůstala utajena těmto službám, že by je nikdo nevyfotil, nikdo z místních, co nemají rádi Asada (těch je přeci většina) je nenapráskal?
  -zároveň je evidentní, že stopové množství chloru najdete v každém urbánním prostředí. Od hořícího PVC, přes desinfekční prostředky po rozklad obyčejné soli
  -nicméně věřím, že se dá odlišit masivní nasazení x tun chloru a od běžného či mírně zvýšeného (požáry) pozadí chloru (tím chci říct, že pokud v moči obyvatel Doumy byla údajně stanoven chlor, tak dokud nebylo řečeno v jaké koncentraci a v jaké formě, tak je to údaj o ničem. Chlor je i ve vaší moči). Umím si ale představit situaci, kdy se prohlásí: v moči (tkáních...) obyvatel Doumy byl objeven chlor (bez dalších větších detailů). Hurá! "máme důkaz".
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  15:29 19.04.2018

  Shania

  Počkej si až tam FFM bude, může to být již otázka hodin. To, že OSN vyhodnotila Dúmu, jako nebezpečnou je problém a pravomoc OSN.

  Asi ti je známo, že ruská strana ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania

  Počkej si až tam FFM bude, může to být již otázka hodin. To, že OSN vyhodnotila Dúmu, jako nebezpečnou je problém a pravomoc OSN.

  Asi ti je známo, že ruská strana konkrétně vojenská policie pomáhá zajistit místo pro FFM.

  A co ty bílé helmy a její herci, po odsunu teroristů krásně mluví na kameru.

  Zničené cíle ale nepoměr Tomahawků. Znovu se ptám, na jeden kráter připadá kolik Tomahawků? Dokáže jeden Tomahawk vytvořit kráter? :D

  Opět fotky trosek Tomahawků se už ukázali. Jenže prd poznáš zda Tomahawk zasáhnul či byl sestřelen.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  15:21 19.04.2018

  StandaBlabol: u vyzkumaku v damasku je kopec, na něm je SA-6

  Asi 6-8nm na jih jsou dvě baterie SA-22 u palace a kopci. Těm u palace vadí ve vyhledu město, ta druhá má tak max ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol: u vyzkumaku v damasku je kopec, na něm je SA-6

  Asi 6-8nm na jih jsou dvě baterie SA-22 u palace a kopci. Těm u palace vadí ve vyhledu město, ta druhá má tak max 10s než tomahawk vyletí z poza kopce a dorazí k cíly.

  Skladiště u Homsu, zhruba ve prostrated mezi nimi je SA-22, vzhledem k terenu má opět omezený výhled na přístupové trasy k cílům. Jinak tam není nic co by dokázalo střílet na nízko letící cíle (SA-3 pár km na jih).

  Jinak nemají nic co by mohlo postřelovat nízko letící rakety na cestě k těm třem cílům.

  Semtam: jsme někde psal, že to tam pořád drží povstalci?:D
  Tím spíš, že je to v rukou režimu a lidi co tam zůstali jsou odzbrojení a pod jeho kontrolou, tak tam asi nebudou pobíhat povstaci a branit OPWC ve vstupu na místo činu...

  říkal jsem, že je velice lehké pro režim poslat tam pár gangu shabia aby udělali dav a pak si párkrát vystřelili na sekuriťáky a ukol splněn...

  Co se týká utoku, tak jedna stana ukazala zničené cíle, druhá naprosto nic.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  14:57 19.04.2018

  Shanio,

  " nejmenší problém s tím, že by buk a nebo panstir dokazali sestřelit tomahawky, mám ale problém s tím, že by je někdo poslal trasou, kde by byli těmito systémy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shanio,

  " nejmenší problém s tím, že by buk a nebo panstir dokazali sestřelit tomahawky, mám ale problém s tím, že by je někdo poslal trasou, kde by byli těmito systémy ohroženy... Dobré plánování je 90% uspěchu při nasazení křižujících střel. "

  Souhlas. Ale proč by nic nesundala přímo PVO těch tří cílů? Nebo myslíš, že na tyhle objekty jim prostě nic nezbylo? Zase tolik těch Buků a Pancirů nemají a musejí chránit letiště, stanoviště prostorové PVO (S-200), atd.?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  14:54 19.04.2018

  Shania

  On vlastně neukázal nikdo nic ohledně Tomahawků. Rozuměj nic věcného. Ty tady hájíš logiku jeden kráter = 20 Tomahawků (nebo kolik jich na kráter připadá?).
  Nechci tu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania

  On vlastně neukázal nikdo nic ohledně Tomahawků. Rozuměj nic věcného. Ty tady hájíš logiku jeden kráter = 20 Tomahawků (nebo kolik jich na kráter připadá?).
  Nechci tu ani polemizovat nad tím, že pár sekund po sobě přilétající Tomahavky dopadnou na milimetr stejné místo a o efektu na místě nemluvě.

  Odkaz nijak věcně nerozporuješ, jen dehonestuješ. Sám zde dáváš zkazky z Twittru a prezentuješ je jako argument...

  Ohledně úderů Izraele, vážně si myslíš, že syrská PVO jede dennodenně na 100%? Trochu bych se držel při zemi.

  A ohledně OPCW a klasiku s shabia. Jaká klasika? O čem to mluvíš?
  Pár dní ani ne dobité území (odsunuté) a ty si myslíš, že tam máš jistotu 100% klidu. Kde máš tu jistotu, že všichni shaniové tedy shabiové odešli.

  A další pohádka, že Rusko lže, že Dúma, není pod syrskou kontrolou. Tak tedy pod čí je kontrolou? Pokud budeš argumentovat tím, že pokud se tam ještě nachází nějací rebelové, tak není pod kontrolou. Tak v tom případě na západ od nás už máme chalífát, protože čas od času tam nějakej mustafa někoho odkrouhne.

  A jinak co říkáš na herce bílejch přileb? Dobrý divadélko ne?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:35 19.04.2018

  RiMr - víte, sranda je, že popis navádění Tomahawku jsem sem přitáhl až já (a Shania), do té doby Standa kolovrátkoval o inerciálním systému, aniž by dodnes tušil, co ten cizí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  RiMr - víte, sranda je, že popis navádění Tomahawku jsem sem přitáhl až já (a Shania), do té doby Standa kolovrátkoval o inerciálním systému, aniž by dodnes tušil, co ten cizí termit znamená.
  Nicméně já jsem přeci nenapsal, že je rušili z orbitu. Já, jako správný soudruh, věřím tomu, že všech 76 je jich naskládaných v tom domě v Barzaku:-). Že lidi kolem neumí napočítat, to je normální. Jsou to jen arabové.
  Mimochodem, můžete dodat ještě nějaké fotky přistanuvších sestřelených Tomahawků? Abychom měli jistotu, že je to celkem běžné a že ve skupině 30-70 sestřelených Tomahawků prostě musí nějaký doklouzat a nevybuchnout?
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  13:32 19.04.2018

  fenri: Barzak fakt vypadá, že toho schytal hodně. Ty baráky jsou opravdu rozebrané na miniaturní fragmenty. Klidně bych násobku explozí, které hlásí očití svědci věřil.
  Na druhou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Barzak fakt vypadá, že toho schytal hodně. Ty baráky jsou opravdu rozebrané na miniaturní fragmenty. Klidně bych násobku explozí, které hlásí očití svědci věřil.
  Na druhou stranu na incidentech se střelbou z lehkých zbraní v Doumě nevidím nic konspirativního. To, že se tam proplíží tři novináři, asi vypadá jinak, než když tam dojede kolona bílých dodávek s ozbrojeným doprovodem. Je pochopitelné, že to bude lákavější cíl. A že je celá zóna dokonale vyčištěná, nikdo netvrdil.

  Shania: našel jsem dvě fotky údajných fragmentů vybuchlého Tomahawku. Jinak nic. Je to divný. Nevěřím ani 70 sestřeleným, ani první zprávě od Mattise, že doletěly všechny. Druhá věc, co říkali Američani byla, že Syřani aktivovali obranu až dávno po útoku. Teď přiznávají, že na ně dokonce dvakrát vystřelili. Tak uvidíme další vývoj...
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  13:27 19.04.2018

  Fenri, tady ty tvoje "argumentační plastické transplantace" kdy to lepíš různě dohromady, hlavně aby to zvenku vypadalo tak jak potřebuješ, aby nějaký popletený GiviRu a podobní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri, tady ty tvoje "argumentační plastické transplantace" kdy to lepíš různě dohromady, hlavně aby to zvenku vypadalo tak jak potřebuješ, aby nějaký popletený GiviRu a podobní poznale pokývali hlavou a zabručeli "da da, moloděc!", je už takový folklór tady.
  Stav je neměnný - ti co ti to baští, ti to budou baštit i nadále, i kdybys napsal, že Rusové ty Tomahawky rušili z orbitu lokální změnou fyz. zákonů a ti co ti to nebaští, tak nám to prostě přijde svým způsobem milučké.
  Jsi aspoň kultivovaný, nepíšeš "kurva tohle jsou důkazy", máš hezký sloh a přiměřenou délku příspěvků.
  Já osobně si Tě cením.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  13:24 19.04.2018

  Toho balastu je tentokrát na netu abnormálně mnoho. Fakt se v tom nedá vyznat. Viz. v sobotu na ČT24 několikrát ukazovali záběry z dopadů střel na Damašek a přitom to bylo pár let ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Toho balastu je tentokrát na netu abnormálně mnoho. Fakt se v tom nedá vyznat. Viz. v sobotu na ČT24 několikrát ukazovali záběry z dopadů střel na Damašek a přitom to bylo pár let staré video z ostřelování Luhansku. Věřím, že to bylo bez zlého úmyslu. Někdo prostě vystřihnul kus ze staršího videa, přejmenoval na aktuální událost, patrně z důvodů zisku z reklamy a ČT na to skočila.
  Tentokrát nemám čas sledovat ruské zdroje, takže mě víc praští do očí nekonzistence nebo nepravdy v západních zdrojích. A kontrapropagandistické články, kde se rozebírá, jak protistrana zkreslila něco mě už přestávají bavit.
  Myslím, že tahle mediální válka se ještě jednou dostane do učebnic. Tak hustá palba ze všech stran snad ještě nebyla. Doufám, že to není nastavení nového komunikačního standardu.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:12 19.04.2018

  Že se teze Standy Blabol o tom, že jakmile má něco jako jeden z x systémů setrvačník, tak se to nedá zarušit nebo tomu podvrhnout vstupní data ostatními senzory a telekomunikačními ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Že se teze Standy Blabol o tom, že jakmile má něco jako jeden z x systémů setrvačník, tak se to nedá zarušit nebo tomu podvrhnout vstupní data ostatními senzory a telekomunikačními vstupy, stane v myslích prostých jedinců takovým fenoménem to jsem netušil. Ta fascinace dětskou káčou je nepochopitelná. Zdá se, že pro někoho to bylo první jednoduché zařízení, které pochopil, pro jiné ale bohužel i poslední. Že RiMre?
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  13:07 19.04.2018

  ...jestli jich sestřelili (nebo zarušili, že Fenri) 30 nebo kolik, tak by se snad nějaká v nějakých kusech na zem dostala, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ...jestli jich sestřelili (nebo zarušili, že Fenri) 30 nebo kolik, tak by se snad nějaká v nějakých kusech na zem dostala, ne?
  https://twitter.com/charles_li...
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  13:02 19.04.2018

  ...tohle je taky pecka:
  https://www.veteranstoday.com/...

  a pod tím popisek:
  Tomahawk cruise missile fell, guidance ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ...tohle je taky pecka:
  https://www.veteranstoday.com/...

  a pod tím popisek:
  Tomahawk cruise missile fell, guidance system disabled, 40 miles from target
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:36 19.04.2018

  Shania, jenže to předpokládá, že Tomahavk zasažený PVO je jen decentně poškozen a následně pak v klidu doplachtí a nouzově přistane, aniž by mu vybuchlo palivo a hlavice. To mi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania, jenže to předpokládá, že Tomahavk zasažený PVO je jen decentně poškozen a následně pak v klidu doplachtí a nouzově přistane, aniž by mu vybuchlo palivo a hlavice. To mi nepřijde jako moc reálné (ale ani nemožné, jen hodně nepravděpodobné). Tj. pokud nevybuchne ve vzduchu, lze čekat, že vybuchne na zemi. A zbyde z něj hromada plechů, a součástek, kterých je plný net a u kterých lze prohlásit, že to je zbytek autohavárie apod. Šance sestřelit Tomahawk, aby zůstal celkem intaktní a bezpečně přistál, mi přijde malá.
  A 120 kg výbušniny rozseká leccos na prášek. Samozřejmě s výjimkou továrny na chemické zbraně v Barzaku. Tam to jen shodí okvětní plátky z muškátů za okny a anihiluje chemické zbraně ve sklepě :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  12:17 19.04.2018

  fenri: záleží na tom... PVO s proxi hlavicemi... šrapnely většinou jen raketu poškodi, pokud nedojde k explozi nálože, zbyde z ní toho dost, rozhodně víc než po zásahu cíle.

  fenri: záleží na tom... PVO s proxi hlavicemi... šrapnely většinou jen raketu poškodi, pokud nedojde k explozi nálože, zbyde z ní toho dost, rozhodně víc než po zásahu cíle.

 • fenri
  12:15 19.04.2018

  Tak koukám, že jsem sem postoval něco, co už tu je. No nic.
  Celé je to věc víry: 76 střel na barák, kde prokazatelně chemické zbraně nebyly (jinak by po jeho troskách nepobíhali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak koukám, že jsem sem postoval něco, co už tu je. No nic.
  Celé je to věc víry: 76 střel na barák, kde prokazatelně chemické zbraně nebyly (jinak by po jeho troskách nepobíhali i západní novináři ve slušivých košilkách a bez PIO a nebo absence fotek trosek (ale ne moc troskovatých) Tomahawků.

  Jiná věc: přesouvali tam Astute a další britské ponorky (Tereza mluvila v množném čísle) a nakonec neposlaly nic. Fremmu se odpaly údajně nepovedli a Britové? přecijenom těch pár střel co poslali Britové a Francouzi snad ani enstálo za ten papír spotřebovaný na silná prohlášení...
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  12:08 19.04.2018

  semtam: to je zas expert, který si myslí, že nemůže spočítat krátery, tak muselo jít tedy o ruskou verzi:) Z které ovšem rusové neukázali vůbec nic...
  Jen fotky buku, kde byli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam: to je zas expert, který si myslí, že nemůže spočítat krátery, tak muselo jít tedy o ruskou verzi:) Z které ovšem rusové neukázali vůbec nic...
  Jen fotky buku, kde byli vidět 1-2 chybějící rakety. A nebo jak PVO střílí na něco ve stratosfeře...

  A když konečně najdou ty nevybuchle rakety, tak je pošlou do ruska a nic nám neukážou:D

  Navíc myslet si, že někdo planuje to, že jedna raketa dopadne sem, druhá metr od ní atd:D No jistě...

  Nemám nejmenší problém s tím, že by buk a nebo panstir dokazali sestřelit tomahawky, mám ale problém s tím, že by je někdo poslal trasou, kde by byli těmito systémy ohroženy... Dobré plánování je 90% uspěchu při nasazení křižujících střel.

  Při posledním uderu na Shayrat šli i po stanovištích PVO a Shayrat byl daleko líp chráněný cil než tyhle tři dohromady... a v lepším terénu. A poslali tam 50 střel...

  A taky neměli problém přiznat selhání raket...

  A Izrael nemá mezitím problém si utočit na co che po celé syrii...

  ---

  OPWC - klasika, pošlou par shabia aby si vystřelili a pro OPWC je to pak moc nebezpečné, rusové s tím nemusí mit nic do činění, ale taky nic nezmůžou. Nebo co, pořád tam zůstali povstalci co si hledají místo utoku, aby se tam OPWC nemohla dostat a odhalit že lhali?:D
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:02 19.04.2018

  KOLT:
  "Už jsem to psal i jinam, ale nedá mi to – Rusko a Sýrie stále nedodaly důkaz o sestřelení 70+ raket ani o útocích na vojenské cíle. Stále nepustily vyšetřovatele OPCW do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT:
  "Už jsem to psal i jinam, ale nedá mi to – Rusko a Sýrie stále nedodaly důkaz o sestřelení 70+ raket ani o útocích na vojenské cíle. Stále nepustily vyšetřovatele OPCW do Dúmy. A Lavrov o BZ lhal jak podle OPCW tak podle Švýcarů (nejmenovanému chemikovi tu tedy bylo popřeno hned druhé tvrzení v pár dnech...). "

  1.) Myslím že z Tomahawku explordujícího ve zvduchu zbyde asi tolik, jako z toho explodujícího na zemi. A trosky a důkazy ze země, z cílů, jsme také neviděli. Mimochodem všechna svědectví z místa z Barzaku hovoří o 14-20 explozích. Tak nějak si myslím, že těch 76 střel tak fakt nedopadlo.
  2.) Je docela zajímavé, že v tomto místě, kde měla probíhat výroba a vývoj chemických zbraní probíhala v listopadu 2017 inspekce OPCW, údajně (nemám potvrzeno z více zrojů) zde OPCW měla i kancelář a hlavně se kolem toho od začátku motají nejen místní hasiči a zaměstnanci, ale i zahraniční novináři (včetně těch západních). Tak nevím, ale u místa, kde se vyráběly chem. zbraně bych se takto nemotal. Myslím, že ani 760 Tomahawků nezajistí úplnou pyrolýzu a nezabrání rozptylu látek do okolí.
  3.) Rusko nechce pustit FFM team do Doumy? Jak jste na to přišel (já vím, Lidovky, nebo tak...)? OPCW si to nemyslí. Jen tam po nich začali střílet (ne, rusové ne) tak se zatím stáhli zpět. Ve správě od OPCW se nepíše o obstrukcích ze strany Syřanů či Rusů, ale o tom, že tam fakt ještě není bezpečno:
  "This incident again highlights the highly volatile environment in which the FFM is having to work and the security risks our staff are facing." (jejiž doufám, že zase nedráždím logika, ale může se kontrolovat písmenka a fonty s:
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  Stažení do Damašku neproběhlo proto, že by je tam nechtěli Rusové pustit, jak píšete, ale protože jim to doporučil United Nations Department of Safety and Security (UNDSS), tedy jejich bezpečnostní doprovod.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  11:50 19.04.2018

  KOLT

  "Nevěřím jiným zdrojům bezmezně. Věřím jim do té míry, do jaké dosud lhaly. Ty z Ruska prokazatelně vícekrát a mnohem "brutálněji" než ty Západní. #etovsjo"

  Brutálněji a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT

  "Nevěřím jiným zdrojům bezmezně. Věřím jim do té míry, do jaké dosud lhaly. Ty z Ruska prokazatelně vícekrát a mnohem "brutálněji" než ty Západní. #etovsjo"

  Brutálněji a častěji? Kde a kdy? To, že Rusko lže není nic nového. Lžou i ostatní a mnohem brutálněji. Irák a jeho chemické zbraně a válka v Zálivu má dozvuky až do současných dní. Mrtvých jsou statisíce. Rusko v tomhle nesahá ani po kotníky. Na Krymu se pomalu nezlomil vlásek a bombit města na Donbase začala Ukrajina.

  Lybie a podpora demokratické opozici? Koukám, že džihád a demokracie jedno jest.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  11:39 19.04.2018

  Shania

  http://charly015.blogspot.cz/2...

  KOLT

  Nějaké fotky trosek Tomahawků se na netu objevují. Ale těžko lze určit sestřel či zbytek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania

  http://charly015.blogspot.cz/2...

  KOLT

  Nějaké fotky trosek Tomahawků se na netu objevují. Ale těžko lze určit sestřel či zbytek ze zásahu.

  A naopak pokud by Rusko či Sýrie chtěla, tak má dle USA jedno místo s několika desítkami Tomahawků. Poté trosky může poházet někde po poli a uvádět to jako důkaz. Tohle je vždy na vodě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:31 19.04.2018

  Kolte,

  teď už jen chybí konspirace, že to BZ použili protože je v QC vzorcích ;-) Stejně se ale bohužel na základě chemické analýzy nedozvíme, kdo to svinstvo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kolte,

  teď už jen chybí konspirace, že to BZ použili protože je v QC vzorcích ;-) Stejně se ale bohužel na základě chemické analýzy nedozvíme, kdo to svinstvo použil.

  Politicky je to neprůchozí.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  11:30 19.04.2018

  Shania

  Ohledně Dúmy a OPCW je situace jednoduchá, čeká se až tam bude bezpečno pro FFM, nekecá do toho Rusko či Sýrie, ale OSN (UNDSS).

  Takže z čeho se Rusko zase obviní?

  Shania

  Ohledně Dúmy a OPCW je situace jednoduchá, čeká se až tam bude bezpečno pro FFM, nekecá do toho Rusko či Sýrie, ale OSN (UNDSS).

  Takže z čeho se Rusko zase obviní?

 • Shania
  11:28 19.04.2018

  semtam: jaký je problém s těmi sklady?

  semtam: jaký je problém s těmi sklady?

 • Olivav
  11:27 19.04.2018

  Kolte,

  soryy OMLUVA MOJE CHYBA - Já ty CONCLUDING REMARKS vynechal. NEVÍM PROČ.

  Díky za upozornění.

  Takže Lavrov kecal super. No a teď ještě Dúma a OPCW, která tam nemůže. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kolte,

  soryy OMLUVA MOJE CHYBA - Já ty CONCLUDING REMARKS vynechal. NEVÍM PROČ.

  Díky za upozornění.

  Takže Lavrov kecal super. No a teď ještě Dúma a OPCW, která tam nemůže. No já snad začnu věřit na zahlcování internetu z RF, aby zahladili stopy takovým balasten, aby se v tom prostý lid nevyznal.

  DÍKY KOLTE MÁŠ MOJI OMLUVU. KDYBYCH BYL PROSCROLOVAL NÍŽE TAK SE NEZTRAPNÍM NO MIJE CHYBA.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  11:25 19.04.2018

  KOLT

  Takže za to nemůže ani Rusko a ani USA, že OPCW, konkrétně FFM nemůže vyzkoumat ono místo. Jestli tohle tvrdíš, tak smekám.

  Nepsal jsem o výzkumáku, tam může být raket ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT

  Takže za to nemůže ani Rusko a ani USA, že OPCW, konkrétně FFM nemůže vyzkoumat ono místo. Jestli tohle tvrdíš, tak smekám.

  Nepsal jsem o výzkumáku, tam může být raket pomalu kolik chceš, mluvil jsem o domělém skladu u Homsu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:21 19.04.2018

  Kolte,

  myslím, že ty mítingy jsou za zavřenými dveřmi bez novinářů.

  Guardian a hoax proč ne?

  Máš pravdu, že nám obyč divákům to hned nesdělí, i když ten tweet laborky ze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kolte,

  myslím, že ty mítingy jsou za zavřenými dveřmi bez novinářů.

  Guardian a hoax proč ne?

  Máš pravdu, že nám obyč divákům to hned nesdělí, i když ten tweet laborky ze Švýcarska to "sliboval". Doufal jsem, že nám fakt něco poví, alespoň ve smyslu - BZ tam nebylo je to teastovací substance na ověření kvality vzroku. Jako by se RF báli.

  Nebo nechtějí aby RF odstoupila z OPCW? Pokud, ale A234 mají na svědomí oni (RF), tak mají OPCW na háku a dělají si co chtějí. Má pak smysl je "krýt"?

  Já jsem asi jako Trump. Já bych jim to prsknul do ksichtu, že jsou lháři prolhaní. No asi na té mezinárodní úrovni to takhle na férovku nejde.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  11:19 19.04.2018

  Nevěřím jiným zdrojům bezmezně. Věřím jim do té míry, do jaké dosud lhaly. Ty z Ruska prokazatelně vícekrát a mnohem "brutálněji" než ty Západní. #etovsjo

  Nevěřím jiným zdrojům bezmezně. Věřím jim do té míry, do jaké dosud lhaly. Ty z Ruska prokazatelně vícekrát a mnohem "brutálněji" než ty Západní. #etovsjo

 • KOLT
  11:17 19.04.2018

  Olivav, vždyť to, co píše Guardian a co jsem postoval, je hned v druhém dokumentu, který linkujete :-O Kdo tu blbě zachází se zdroji, hm?


  Jo, a srovnávat Guardian se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav, vždyť to, co píše Guardian a co jsem postoval, je hned v druhém dokumentu, který linkujete :-O Kdo tu blbě zachází se zdroji, hm?


  Jo, a srovnávat Guardian se Sputnikem, to chce fakt dobře pokřivené vnímání světa, nezlobte se na mě, ale tyhle argumenty fakt neberu. Sputnik je čistě propagandistická záležitost, Guardian jsou alespoň noviny....
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:15 19.04.2018

  Ano Kolte,

  to že OPCW není na místě incidentu v Dúmě mi říká, že bych měl přestat věřit i divadlu RF ohledně jejich pressitutek.

  Ano Kolte,

  to že OPCW není na místě incidentu v Dúmě mi říká, že bych měl přestat věřit i divadlu RF ohledně jejich pressitutek.

 • KOLT
  11:14 19.04.2018

  Olivav, fajn, počkáme, až se k tomu OPWC vyjádří jasně, nicméně nenapadlo vás, že úplně vše se do oficiálních dokumentů hned nedostane? A že novináři mohli být přítomni tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav, fajn, počkáme, až se k tomu OPWC vyjádří jasně, nicméně nenapadlo vás, že úplně vše se do oficiálních dokumentů hned nedostane? A že novináři mohli být přítomni tomu jednání a zapisovat z něj? Byl bych trochu obezřetnější, než nařknu Guardian z šíření hoaxů (to by museli čerpat z přejatého zdroje, což je sice možné, ale v tomto případě spíše nepravděpodobné; nebo úmyslně lhát, z čehož by byli usvědčeni během pár hodin, po téměř celém dni stále nic...).
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:13 19.04.2018

  Ano na mediálním výstupu OSN mluvil zástupce RF a ten lhal. Jasně, ale to nedává příčinu věřit jiným zdrojům bezmezně.

  Ano na mediálním výstupu OSN mluvil zástupce RF a ten lhal. Jasně, ale to nedává příčinu věřit jiným zdrojům bezmezně.

 • Olivav
  11:12 19.04.2018

  Kolte,

  nebo se OPCW bojí RF až tak moc, že zatím mlčí.

  Já pořád doufám, že budeme svědky důkazu jako ohledně letu KAL007.

  Kolte,

  nebo se OPCW bojí RF až tak moc, že zatím mlčí.

  Já pořád doufám, že budeme svědky důkazu jako ohledně letu KAL007.

 • Olivav
  11:10 19.04.2018

  Víte Kolte,

  ještě jinak. Já blb uvěřil ze zdroje OSN kde byl přepis zdůvodnění veta z RF o tom, že rezoluce USA obshovala označení viníka. To tam po zveřejnění na stránkách OSN ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Víte Kolte,

  ještě jinak. Já blb uvěřil ze zdroje OSN kde byl přepis zdůvodnění veta z RF o tom, že rezoluce USA obshovala označení viníka. To tam po zveřejnění na stránkách OSN fakt není. Nehodlám press kecům uvěřit za každou cenu. Proto čekám, že OPCW se pochlapí a pošle RF tam kam podle lidovek a guardianu náleží. Ono ale zatím nic.

  Víme a už i rozumíme?
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:08 19.04.2018

  Proč ty kecy z Guardianu nejsou v žádném dokumentu OPCW? Proč jen noviny píší, že BZ je použit jako standard pro kontrolu kvality vzorků.

  Píší to i lidovky to jsem četl - je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proč ty kecy z Guardianu nejsou v žádném dokumentu OPCW? Proč jen noviny píší, že BZ je použit jako standard pro kontrolu kvality vzorků.

  Píší to i lidovky to jsem četl - je to skoro dokonalý překlad toho vašeho. OPCW zatím nic a ti měli k tomuto po 18.4 vydat jasné stanovisku, ale nevydali.

  The Guardian mě nezajímá. To můžu postovat TASS Sputnik apod a je jen na vkusu a preferncách co se mi bude líbit.

  Prostě ne já ale vy zacházíte se zdroji prapodivně.

  tady ty lidovky které jsem dnes četl.
  https://www.lidovky.cz/lavrov-...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  11:05 19.04.2018

  Shania, jsou nějaké náznaky, že to je fakt nahrané? Tedy, nepřekvapilo by mě to, ale nechci nic tvrdit bez důkazů ;-) Každopádně je zajímavé, jak tam Rusko vyšetřuje jak divé (to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania, jsou nějaké náznaky, že to je fakt nahrané? Tedy, nepřekvapilo by mě to, ale nechci nic tvrdit bez důkazů ;-) Každopádně je zajímavé, jak tam Rusko vyšetřuje jak divé (to bych ještě chápal), jezdí tam novináři (tedy ti správní, Procházkovou ani Borodina by tam asi nepustili), jen OPCW tam stále není...
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:04 19.04.2018

  Kolte,

  jinými slovy přepisy z médii jsou mi u zadele. Já s fakty nehandluji možná někdo, al hledám primární zdroje víte. Ono se to tak v určitých typech lidské činnosti sluší. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kolte,

  jinými slovy přepisy z médii jsou mi u zadele. Já s fakty nehandluji možná někdo, al hledám primární zdroje víte. Ono se to tak v určitých typech lidské činnosti sluší. Sorry očerňovat mě, že pracuji s fakty volně je ubohost. Dejte zdroj a já se rád poučím.

  zde press release:
  https://www.opcw.org/news/arti...

  Oficiální dokumenty OPCW s datem 18.4.:
  slova předsedajícího k setkání https://www.opcw.org/fileadmin...

  Švýcaři (poslední dva odstavce: https://www.opcw.org/fileadmin...

  EU chce odpovědi po RF https://www.opcw.org/fileadmin...

  Kanada - podobně jako Švýčaři - znepokojení nad porušením protokolů ze strany RF, dále ifno, že státní zdroj Novichoku je dám čistotou vzorku za což jsem byl označen za dezinormátora a že si vymýšlím nesmysly (omluvy jsem se nedočkal) https://www.opcw.org/fileadmin...

  Takže kde je v dokumentech OPCW něco o látce BZ?

  Když mě chcete obviňovat ze špatné práce s fakty, tak si je prosím nejdříve ověřte. Jinak tweet laborky jsem ti dával už dříve. Sorry, ale oficiální dokumenty OPCW nemluví cé váš prospěch.

  Já RF neohajuji jen se snažím dle zvěřejněných dokumentů toho jak se liší info v médiích ODHADNOUT pravdu.

  Kecy o mlze v rozporu se zamořením apod. taky moc VB kreditu nepřidávají. BZ na to, že to přežili sedí více než použití A234, a proto čekám, až to někdo popře v oficiálních dokumentech, pokud takový máte tak sem s ním. Netvrdím, že věřím v BZ jen to lépesedí na fakt, že je Novichok nezabil, když budou muset sanovat okolí apod. což svědčí snad o tom, že tam toho hodili dost na zabití ne jen dvou lidí.

  Mě hoaxy nezajímají.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  10:58 19.04.2018

  semtam: a co na to OPWC:D

  čet jsi to vůbec? poslali tam nejdřív sekuritaky, aby si obhlídli situaci:
  na místě 1 se shromáždil dav, takže se na doporučení stáhli
  na miste 2 po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam: a co na to OPWC:D

  čet jsi to vůbec? poslali tam nejdřív sekuritaky, aby si obhlídli situaci:
  na místě 1 se shromáždil dav, takže se na doporučení stáhli
  na miste 2 po nich dokonce stříleli, ¨
  takže bylo usouzeno, že je situace pro OPWC moc nebezpečná a k 18.4. na místě jětě nebyli.

  Nahraná komedie režimem... režim tam neměl problem dostat ověřené novinaře... prostě nechtěji aby se tam OPWC dostalo.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  10:57 19.04.2018

  Marc-Michael Blum, the head of the OPCW laboratory, told the meeting: “The labs were able to confirm the identity of the chemical by applying existing, well-established procedures. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marc-Michael Blum, the head of the OPCW laboratory, told the meeting: “The labs were able to confirm the identity of the chemical by applying existing, well-established procedures. There was no other chemical that was identified by the labs. The precursor of BZ that is referred to in the public statements, commonly known as 3Q, was contained in the control sample prepared by the OPCW lab in accordance with the existing quality control procedures. Otherwise it has nothing to do with the samples collected by the OPCW team in Salisbury.”

  https://www.theguardian.com/uk...

  Jasně, Guardian může kecat, ale šlo by mu to dokázat ještě jednodušeji než Lavrovovi. Švýcarští zástupci při OPCW pak Lavrovovo vyjádření označili za neakceptovatelné... asi stačí, ne?
  Ano, tweet z té laborky jasně říká, že potvrdili Novičok. Proč by ho trávili pomocí BZ a ještě Novičoku? Ale to už je v rovině spekulací. Ta laborka to ostatně nesmí moc komentovat. Zjevně se, na rozdíl od politiků, drží daných postupů, což nepřekvapuje :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  10:45 19.04.2018

  Kolte,

  o tom BZ prosím link. Já koukal na dokumenty OPCW z 59 zasedání a tam Švýcaři nic neřekli. Jen, že je znepokojuje snaha RF destabilizovat OPCW a že porušují protokoly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kolte,

  o tom BZ prosím link. Já koukal na dokumenty OPCW z 59 zasedání a tam Švýcaři nic neřekli. Jen, že je znepokojuje snaha RF destabilizovat OPCW a že porušují protokoly anonymity laboraoří rovádějích analýzy apod.

  Bohužel nic BZ jsem nenašel. Jen na tweetu laborky bylo že našli Novichok a o BZ tam nic nebylo tomu se vyhli pokud mě pamět neklame a o BZ psaly dnes lidovky.

  Pokud máš link na OPCW tak ho pošli byl bych za něj rád.

  Jen se snažím filovat realitu od balastu a v dnešní době to je to fakt docela síla.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  10:45 19.04.2018

  Standa, ono to prostě vypadá, že nebyl očekáván útok pouze na ty tři cíle, ale i na aktivní vojenské objekty. Syřané vůbec nemuseli dostat info, kam přesně to padne. Oni sami ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Standa, ono to prostě vypadá, že nebyl očekáván útok pouze na ty tři cíle, ale i na aktivní vojenské objekty. Syřané vůbec nemuseli dostat info, kam přesně to padne. Oni sami vyklízely "nedůležité" lokace. A pokud v těch skladech a výrobnách skutečně nic neměli (což je velmi pravděpodobné), tak je logické, že byly první na seznamu vyklizení. A Amíci o tom pochopitelně věděli, čili je ani nemuseli informovat o těchto konkrétních cílech, nebo mohli být zahrnuté v seznamu dalších x desítek důležitějších (z taktického hlediska).

  Trochu horší je to s výzkumákem v Damašku, o tom jim téměř jistě řekli. Byť opět mohl být na seznamu dlouhém jak seznam dárků Máši k narozeninám. Nicméně by to vysvětlovalo, proč na něj směřovalo tolik raket – čekalo se, že bude, či alespoň může být, dobře chráněn PVO. Zjevně ne až tak dobře...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  10:39 19.04.2018

  Olivav, s tou kulkou je to asi jako s Lavrovovým prohlášením – zasypeme internet spoustou polopravd a lží, až budou všichni přesvědčeni, že "všichni lžou". Jasně, občas lže každý, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav, s tou kulkou je to asi jako s Lavrovovým prohlášením – zasypeme internet spoustou polopravd a lží, až budou všichni přesvědčeni, že "všichni lžou". Jasně, občas lže každý, rozdíl je ale v míře, četnosti a způsobu. Ani v jednom není snadné Rusům konkurovat. Což je odpověď i Grullovi...

  A kde jste přišel na to, že OPCW nepopřelo Lavrovova slova? Jasně napsali, že BZ ve vzorcích nebyl. Švýcarská laboratoř také. Nezlobte se na mě, ale vy s fakty pracujete fakt hodně volně...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  10:33 19.04.2018

  semtam – článek jsem četl, a co? Mise tam stále není, protože je to moc nebezpečné (asi po nich i stříleli). Ale těch keců, že nebýt USA, už tam dávno mohli vyšetřovatelé být, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam – článek jsem četl, a co? Mise tam stále není, protože je to moc nebezpečné (asi po nich i stříleli). Ale těch keců, že nebýt USA, už tam dávno mohli vyšetřovatelé být, takže USA a GB jen zdržují, jsme si užili dost. I těch, jak je tam Syřané a Rusové pustí hned, jak Dúmu dobijí – podle těch už tam měli asi pět dní být.
  Kdybych přistoupil na způsob argumentace ruské strany (především tedy jejich botů), jen bych ji otočil, tak můžu tvrdit, že to střílení po misi OPCW zinscenovali sami Syřané, aby se tam příslušníci mise nedostali.....


  Stran "důkazů" o neodpovídajících zásazích – na tohle už tu debata byla. Točila se především kolem onoho výzkumáku. Osobně si myslím, že ti, co tvrdili, jak není možné, že ho zasahlo 70+ střel, si jen do skutečnosti promítali své přesvědčení. Klidně tam mohlo těch sedmdesát střel přilétnout. Nebo jich mohlo být jen 50, protože se nějaké postrácely cestou a nějaké sestřelila syrská PVO (ale o tom zrovna není jediný důkaz, že). To posoudit nedokážu. Ale rozstřílené je to dost na to, aby jich bylo několik hodně desítek. Koneckonců výpočty některých odborníků na chemické trhaviny a hlavice křižujících střel tu pěkně rozebral Starlight – a domečky z karet se bořily jak ty baráky v Damašku... Takže dokud mi někdo neukáže důkaz té hromady sestřelený nebo dokonce zarušených (haha) Tomahawků, jsem nakloněn věřit tomu, co tvrdí Amíci. Nebo minimálně předpokládat, že mají k realitě o řád blíže. A zásahy pár desítek metrů vedle fakt neberu jako důkaz toho, že Amíci kecají. Nebo co konkrétně máte namysli? Ten následující útok asi dva dny po hlavním, který se pravděpodobně vůbec nestal, jen jim blbly přístroje?
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  10:19 19.04.2018

  Grull,

  přesně!!!!

  Dnes se např. objevilo, že v roce 2015 USA patentovali "kulku" na doručení nervově paralitické látky prý včetně A-234. No na stránce, kde prý jde patent ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Grull,

  přesně!!!!

  Dnes se např. objevilo, že v roce 2015 USA patentovali "kulku" na doručení nervově paralitické látky prý včetně A-234. No na stránce, kde prý jde patent najít je prd.

  Lidovky píší, že Lavrov lhal, ale Švýčaři v OPCW nic co by Lavrova popřelo neřekli. Ofiko dokumenty z OPCW jedou pořád to co reálně mohou - tedy nic neví jen identifikovali látku - Novichok. Tím to končí - jaký konkrétně to už se neví.

  V Důmá prý našli chlapce z vide a ten vyprávěl příběh o tom, že běžel do nemocnice, protože tam někdo lidi "svolával" tam ho polili vodou a nakonec dostali jídlo za divadelní představení.

  Pointa je, že Fact finding team OPCW se zatím jak se zdá do Dúmy nedostal.

  Je to opravduk zblití a Dr. House má pravdu!
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  10:11 19.04.2018

  KOLT

  A z druhé strany, důkazy o zasažených místech neodpovídají tomu co říká oficiální americká zpráva. Viz. třeba na údajný sklad chemických zbraní u Homsu. Schválně si zkus ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT

  A z druhé strany, důkazy o zasažených místech neodpovídají tomu co říká oficiální americká zpráva. Viz. třeba na údajný sklad chemických zbraní u Homsu. Schválně si zkus najít.

  Nesmíš hltat vše co napíšou české noviny, často jsou v nich informace značně upravené. OPCW není v Dumě? Vážně? A co na to OPCW

  https://www.opcw.org/news/arti...
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  10:01 19.04.2018

  to Shania,

  s tím překvápkem nevím, během útoku se psalo, že Rusové byli informováni předem. Jen ne o konkrétních cílech. A když to věděli oni, věděli to i Syřani. Navíc se zdá, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Shania,

  s tím překvápkem nevím, během útoku se psalo, že Rusové byli informováni předem. Jen ne o konkrétních cílech. A když to věděli oni, věděli to i Syřani. Navíc se zdá, že se to celé obešlo beze ztrát na životech -> potenciální cíle byly evakuovány.

  Takže mohli překvapit PVO směrem útoku - ano, fotky sestřelených Tomahawků jaksi pořád nejsou. Ale výběr cílů, útok samotný ani přibližný čas asi překvápko nebyly.

  A nebo je Fenri zarušil tak, že ani nenašly syrský vzdušný prostor a spadly do moře. To by vysvětlovalo ty chybějící fotky.

  Jinak díky za zajímavé linky, jako vždy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Grull
  09:52 19.04.2018

  "Všichni lžou!" Dr.House

  Problém je v tom, že v současné situaci nemůžeš věřit nikomu a ničemu. Vyjádření politiků, vojáků je zkreslené, neřeknou vše, něco zamlčí, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Všichni lžou!" Dr.House

  Problém je v tom, že v současné situaci nemůžeš věřit nikomu a ničemu. Vyjádření politiků, vojáků je zkreslené, neřeknou vše, něco zamlčí, vylepší...
  Nedá se věřit videu ani fotkám na netu. Očití svědkové můžou být jen herci, ovlivnění, uplacení, falešní.

  Vyšetřovatelé (z jakékoli strany) jsou nestraní?
  Útok byl/nebyl/byl to jen chlor/SAVO/výmysl?

  Poslal bych tam team z OPCW,Ruska,Japonska, prostě více teamů a až by si nazbírali vzorky, tak by si ty pytle s nimi náhodně povyměňovali. Odjeli domů a pak zveřejnili co našli.

  Protože v poslední době se na 1 zprávu objeví 5 dementi a 15 dalších fabulací a konspirací.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  09:50 19.04.2018

  Mmchd, je-li pravda, že všechny střely dopadly během 1-2 minut, není se moc co divit tomu, že lidé v Damašku napočítali jen cca 20 výbuchů....

  Mmchd, je-li pravda, že všechny střely dopadly během 1-2 minut, není se moc co divit tomu, že lidé v Damašku napočítali jen cca 20 výbuchů....

 • KOLT
  09:47 19.04.2018

  Shania, jj, komedie pokračuje. Už chápu, jak to McKenzie myslel s těmi "unguided" střelami. Ale možná, že se spletl – Syřané stříleli po vlastních raketách ;-) Mám podezření, že je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania, jj, komedie pokračuje. Už chápu, jak to McKenzie myslel s těmi "unguided" střelami. Ale možná, že se spletl – Syřané stříleli po vlastních raketách ;-) Mám podezření, že je Amíci vyškolili mnohem víc, než se zpočátku zdálo.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  09:40 19.04.2018

  Už jsem to psal i jinam, ale nedá mi to – Rusko a Sýrie stále nedodaly důkaz o sestřelení 70+ raket ani o útocích na vojenské cíle. Stále nepustily vyšetřovatele OPCW do Dúmy. A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už jsem to psal i jinam, ale nedá mi to – Rusko a Sýrie stále nedodaly důkaz o sestřelení 70+ raket ani o útocích na vojenské cíle. Stále nepustily vyšetřovatele OPCW do Dúmy. A Lavrov o BZ lhal jak podle OPCW tak podle Švýcarů (nejmenovanému chemikovi tu tedy bylo popřeno hned druhé tvrzení v pár dnech...).

  Jestli má ještě někdo dojem, že množství desinformací na ruské straně je stejné jako na západní, tak už fakt nevím... Rozdíl je podle mě řádový.
  A jak jsem zpočátku byl proti útoku Koalice, dokud nebude jasnější, co se v Dúmě vlastně stalo, začínám mít čím dál tím větší dojem, že moc dobře věděli, proč Asada obviňují...
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  09:39 19.04.2018

  Tak nějaké novinky:

  režim udajně našel dvě nevybuchle střely a poslal je do ruska, škoda že to opět nevyfotili....

  A ted zas z druhé strany:
  I přes trumpovo twitrovaní a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějaké novinky:

  režim udajně našel dvě nevybuchle střely a poslal je do ruska, škoda že to opět nevyfotili....

  A ted zas z druhé strany:
  I přes trumpovo twitrovaní a dekonflitní telefonáty s ruskem, byl utok samotný nejspíš velkým překvápkem pro jak pro režim, tak syřany (čas a místo).

  USS Winston Churchill a the USS Donald Cook ve středozemním moři složili jen jako návnada. Cook byl myslím doprovázen ruskou lodí.
  https://www.bloomberg.com/news...

  To pak vysvětluje i to, že se režimu podařilo odpálit pouze dvě rakety, které nic netrefili, než křižující střely zničili dva cíle a zbylých 38 odpálili až po utoku... přesně jak jsme psal předtím Koltovi, jen pro PR učely.
  Všechny křižující střely dopadli prý během 1-2min.

  https://amp.thedailybeast.com/...

  A nedávný izraelský utok na Tiyas A, který měl být 100% odražen sestřelem všech útočících raket/bomb (zdokumentovaných troskami 9M55 (grad) navíc s nápisem Smrt Izraeli)
  https://twitter.com/IvanSidore...

  tak Izrael udajně zničil SA-15 (tor) patřící IRGC a sklad...
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  09:17 19.04.2018

  Dobrá cenzura.

  Musím uznat, že i zmínka o promazání debaty se maže - pecka.

  Dobrá cenzura.

  Musím uznat, že i zmínka o promazání debaty se maže - pecka.

 • fenri
  11:58 18.04.2018

  Danny, Shania - ne že bych si nemyslel, že Rusové často nelžou, nemlží, nekalí vody (stejně jako všichni), ale zrovna tady v tom zas tak moc rozporuplných variant nevidím.

  1.) ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danny, Shania - ne že bych si nemyslel, že Rusové často nelžou, nemlží, nekalí vody (stejně jako všichni), ale zrovna tady v tom zas tak moc rozporuplných variant nevidím.

  1.) Popírají, že se stal chemický útok (od Assada). No, ano to tvrdí a nemění to.
  2.) Je to nahrané-Tvrdí, že ho sehrály Bílé přilby (pro což je dost silných indicií ale asi ne důkazů, ale řekněme ve fázi mattisovského believe :-))
  3.) Je to false flag rebelů - vždyť to je totéž, co bod 2.) zde žádný rozpor není, ani to není další varianta. Je to prostě normání cui bono. Mimochodem o útoku plynem dlouho neinfomovaly ani SOHR (kteří jinak vidí rozstřílenou nemocnici a továrnu na plyšáky za každým průletem Mil-17) a nepotvrdil to ani Červený půlměsíc, což mi přijde jako poměrně silný (nikoliv bulletproof) argument.
  4.) Chemický útok zinscenovali Briti - teď neřeším zda je to pravda či není - ale přeci to není v rozporu s 2. a 3. navíc do toho sedí i pan Skřípal a jeho firma na transport nebezpečných látek v Porton Down. jeslti on Skřípal nechtěl začít mluvit, co dovalil rebelům do Ghouty. Nicméně osobně bych v tom viděl i prosté ruské na**ání se na Brity po Skřípalovi a něco "jak vy k my, tam my k vy".
  5.) Opět kontejner přeci není jiná varianta přechozího
  6.) Dtto laboratoř, kde psali, že tam byly látky použitelné pro výrobu otravných plynů na bázi síry (Yperit) a chloru.

  Znovu říkám, že nehodnotím, co z toho je pravda a co není (a asi se to nikdy nikdo nedoví), ale nejde přeci o šest různých, odporujících si, hypotéz.
  Mimochodem přijde mi zajímavý argument, kdy se říká, že rebelové v Ghoutě mít chlor nemohli, protože jsou od roku 2013 obklíčení, ale zároveň nikdo nemá problém s tvrzením, že tam
  a.) údajně určitě jsou agenti zpravodajských služeb ze Západu (ti co mají dát ty důkazy, které pan Mattis ještě pořád usilovně hledá)
  b.) když tam není možné dostat sud s chlorem, tak byla Ghouta soběstačná potravinami, zbraněmi, municí? Přes 4 roky x set tisíc lidí odříznuto od světa, x tisíc rebelů střílí, ostřeluje Damašek...o to vše ze zrdrojů Ghouty? Zřejmě slušnej oddíl. Samozřejmě, že výměna lidí i materiálu tam neustále probíhá a probíhala...
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  11:45 18.04.2018

  Abychom trošku přerušili to lingvistické okénko, tohle jste viděli? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Abychom trošku přerušili to lingvistické okénko, tohle jste viděli? http://www.egyptindependent.co...
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  11:36 18.04.2018

  Shania: Ano, máš pravdu. Ruské zdroje nadhazují jednu hypotézu za druhou. Serou mě tím. Zatím mají proti "koalici ochotných" skore aspoň 2:1, možná víc.
  Bohužel, i to množství ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: Ano, máš pravdu. Ruské zdroje nadhazují jednu hypotézu za druhou. Serou mě tím. Zatím mají proti "koalici ochotných" skore aspoň 2:1, možná víc.
  Bohužel, i to množství verzí a hypotéz na straně trestajících zemí je neúměrně vysoké. A to osobně vnímám jako větší problém. Pokud vezmu analogii s trestním řízením použitou níže, pokud obviněný z vraždy u soudu kličkuje, lže, mění výpověď, snižuje to důvěryhodnost jeho svědectví a soud s nimi podle toho nakládá. Pokud však obsah žaloby a okolnosti trestného činu v průběhu řízení opakovaně mění žalobce, bude řízení pravděpodobně prohlášeno za zmatečné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  01:30 18.04.2018

  Ještě se vrátím k svému poslednímu příspěvku a doplním ještě pár zdokumentovaných náletů a dat o používaném bojovém nákladu „na podobné cíle“ v oblasti.

  Protože „bohatá“ Sýrie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě se vrátím k svému poslednímu příspěvku a doplním ještě pár zdokumentovaných náletů a dat o používaném bojovém nákladu „na podobné cíle“ v oblasti.

  Protože „bohatá“ Sýrie investovala ohromné prostředky do vývoje zbraní hromadného ničení, tak se není čemu divit, že ze strany Izraele a západních mocností se ji dostalo opakovaného bombardovacího přídělu nebo alespoň jeho hrozby. Zjednodušeně řečeno pro Sýrii to není opravdu žádná nová situace a pro Západ a Izrael je zřejmě něco jako „nepolepšený recidivista“.

  1) V záři 2007 bylo při leteckém úderu zničeno tajné syrské jaderné centrum al-Kibar. http://www.armadninoviny.cz/de... Při náletu mělo 4 letouny F-15I a 4 F-16I odhodit 18 tun munice. To by mohlo být okolo 20 pum ráže 2000 lb/ 900 kg. Pokud by to byly pumy postavené na řadě Mk.84 tak by obsahovaly až 8,6 tun trhavin. Jak vypadala budova reaktoru po náletu je vidět na videu, které je v článku.

  2) Září 2013 – Sýrie přistupuje pod hrozbou amerických úderů k dohodě o zákazu chemických zbraní. Zásoby chemických zbraní (těch přiznaných Sýrii) jsou zlikvidovány pod mezinárodním odhledem do ledna 2015, nicméně některé nejasnosti a pochybnosti zůstávají. Více dále.

  3) Duben 2017 – americký odvetný raketový úder 58 Tomahawky (Block IV) na letiště Šarját https://www.imagesatintl.com/u... za použití chemických zbraní v občanské válce. Typ cílů aj jejich poškození je popsán a vyfocen v článku. Experti na vyhodnocení satelitních snímků napočítali 44 zásahů na s pro tento článek důležitou poznámkou, že některé objekty mohly být zasaženy dvakrát. A chápu to tak, že to ani experti ze satelitních fotografií nepoznají.

  4) Říjen 2017 – izraelský nálet na zařízení výzkumné organizace CERS (SSRC) u města Masjaf souvisejícím s chemickými zbraněmi: https://www.imagesatintl.com/c... Použitá munice ani její tonáže není známá, ale budovy jsou typicky zvenku jen poškozeny s viditelnými otvory vstupu munice do budovy.

  5) Duben 2018 – a jen pro pořádek, zde diskutovaný Američany provedený raketový úder 76 střelami na zařízením výzkumné organizace CERS (SSRC) v Barzá, který opět souvisel s chemickými zbraněmi: https://www.imagesatintl.com/s...

  Poznámka:

  A ještě odbočka k iráckému jadernému reaktoru Osirak v al-Tuvajtě u Bagdádu. Raziel87 se tady zbytečně rozčiloval, že mu cituji tento článek: https://www.valka.cz/10317-Ope...

  Pozornému čtenáři jistě neujde, že mnou použitá čísla jsou jiná než v tomto článku. Co je ale v článku také velmi zajímavé, jsou jeho poslední odstavce. Ty popisují obrovský rozsah náletů USAF a počtu použitých pum na komplex v al-Tuvajtě v roce 1991, které byly potřeba k definitivnímu vyřazení celého areálu.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  00:02 18.04.2018

  Clanek: IMHO nadzvuk není třeba. Spotřeba paliva na překonání transsonické bariéry je velký, rozdíl rychlosti už tak ne. Je to vlastně výměna za rychlost: tedy malé zmenšení dosahu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: IMHO nadzvuk není třeba. Spotřeba paliva na překonání transsonické bariéry je velký, rozdíl rychlosti už tak ne. Je to vlastně výměna za rychlost: tedy malé zmenšení dosahu raket a kratšího času pro reakci PVO - za to, že se budou moci bombardéry více přiblížit k cíli bez rizika detekce. Stejně rychlost je vhodná v místě finálního útoku, a tam by se přibližovala B1B při zemi, tedy podzvukem.

  Podle mne prostě vyhodnotili, že rychlost už dnes chrání tak málo, že to za ty náklady nestojí. Respektive by to musela bejt o hodně větší rychlost, než co maj teď B1B. A vlastně takovou úvahu už udělali dávno: kdy se z B1A stal B1B.

  IMHO se prostě spoléhá na údery zdálky. Což koresponduje přesně s tou podstatnější částí Tvého postu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  23:13 17.04.2018

  Pokud nebude B-21 nadzvukovy, tak bych to nahrazeni B1-B bral jen jako castecne a ne plne. Jednoduse americke bombardovaci kridlo jednu schopnost ziska (ikdyz ani to ne, ma ji uz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud nebude B-21 nadzvukovy, tak bych to nahrazeni B1-B bral jen jako castecne a ne plne. Jednoduse americke bombardovaci kridlo jednu schopnost ziska (ikdyz ani to ne, ma ji uz 30 let), ale dalsi zase trati. Ze jdou timhle smerem i v case kdy existuji systemy jako S-400 a S-500 rika dost o tom co si mysli o jejich schopnostech, resp. nakolik jsou si jisti svou schopnosti je prekonat.

  Celkove se tu debata toci kolem zazracne presnych, nicivych a neporuchovych tomahawcich (jeden extrem) po USA zbrane zazracne odklonujici a zbytek zazracne sestrelujici Syrskou PVO (druhy extrem), ale ikdyby tomahawky padli do jednoho, jako zbran co je s nama skoro pul stoleti, zbran minula, na to snad i ma narok. To nejzajimavejsi na tomhle utoku je nasazeni zbrane budoucnosti, JASSM. POKUD byla i tato poslana na cile chranene Pancirama a POKUD proletela, tak je vysledek tohoto klani zajimavy pro obe strany i vzhledem k programu Ruska osadit Pancirama sve lode a programu USA na LRASM. Vzhledem k tomu ze se pro LRASM pocitalo s pokrocilym autonomnim navadenim (krom satelitniho datalinku) a identifikaci cile stejne jako se schopnosti plnit ukol v silne zarusenych oblastech, pak by to znovu mohl byt game changer pro potencialni stret USA flotil s... s kymkoli.
  Ne trosky tomahawku, ty mi nechybi, ale trosky sestrelene JASSM kdyby se povedlo najit, to by byl pro jednu stranu pru!er a pro druhou zase obri uspech.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  22:36 17.04.2018

  danny:
  Kolt má pravdu. B1-B nenosí jaderné zbraně proto, že je počet letadel toho schopných smluvně omezen. Ani všechny B-52 to neumí, není důvod živit pro tyto účely dva různé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny:
  Kolt má pravdu. B1-B nenosí jaderné zbraně proto, že je počet letadel toho schopných smluvně omezen. Ani všechny B-52 to neumí, není důvod živit pro tyto účely dva různé typy v malých počtech.
  B1B to uměl a byla mu ta schopnost odstraněna až v roce 1995.

  Důvod vyřazení B1-B je pak především ten, že B21 ho plně nahradí. Zatímco B-52 se svým doletem 7000km a nosností (byť ta se až tak od B1B neliší) bude furt asi nabízet "něco navíc".
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  22:31 17.04.2018

  StandaBlabol:
  Už sa neboja, už majú dobudovanú ďalšiu líniu obrany, na ktorú sa môžu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol:
  Už sa neboja, už majú dobudovanú ďalšiu líniu obrany, na ktorú sa môžu stiahnuť:
  https://svet.sme.sk/c/20806178...

  Takže sa po zaručenom preukázaní, že video ani nebolo natočené v Dúme, lebo v ňom preukázateľne hrajú deti z videí točených inde a následnom zaručenom preukázaní, že video natočené v Dúme bola iba inscenácia, čo možno potvrdiť svedectvami účinkujúcich a inak sa na mieste zaručene nenašli žiadne stopy po otravných látkach, pričom sa aj lekári zaprisahávajú, že o žiadnych mŕtvych ani priotrávených nikto nič nevie, dočkáme zrejme aj zaručeného preukázania, že za všetkých mŕtvych a priotrávených môžu vlastne povstalci. Kolo sa uzatvorilo - aké "nečakané".
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:33 17.04.2018

  Hlavním důvodem, proč nemohou nosit JZ, by měla být nějaká ta smlouva o odzbrojení. Ale je možné, že jen spojili nutnost redukovat flotilu nosičů JZ s opravou chyb B-1B.

  No, ona ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hlavním důvodem, proč nemohou nosit JZ, by měla být nějaká ta smlouva o odzbrojení. Ale je možné, že jen spojili nutnost redukovat flotilu nosičů JZ s opravou chyb B-1B.

  No, ona to nejsou prohlášení jen pro domácí publikum. Jsou právě určena u jejich fandům za hranicemi. Stačí se podívat, kolik lidí jim to tady žere...
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  21:17 17.04.2018

  KOLT: B1-B měly v devadesátých problémy s dětskými nemocemi a celkovou spolehlivostí. Proto byly vyřazeny z jaderné triády. Následně došlo k přestavbě pumovnic na revolverový ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT: B1-B měly v devadesátých problémy s dětskými nemocemi a celkovou spolehlivostí. Proto byly vyřazeny z jaderné triády. Následně došlo k přestavbě pumovnic na revolverový zásobník, takže i když se spalničky povedlo vychytat, už se tam jádro nevejde. Mimo jiné proto je budou vyřazovat dřív, než B-52.
  To, že protistraně to taky kulhá, mě tolik nebolí. To jsou totiž kecy pro jejich domácí publikum. Víc mě sere, když ze mě dělají debila doma. Chápeš, není htak hrozny, když ti někdo lže. Ale nemusí tě u toho ještě urážet:-)
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:08 17.04.2018

  danny, stran argumentace Koalice naprostý souhlas. Těch provozů mi fakt líto není, docela jsem rád, že se Koalice soustředila na ně a ne na vojenskou infrastrukturu (zatím nikdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny, stran argumentace Koalice naprostý souhlas. Těch provozů mi fakt líto není, docela jsem rád, že se Koalice soustředila na ně a ne na vojenskou infrastrukturu (zatím nikdo nedodal důkaz, že by střílely po letištích). Nicméně záminka kulhá na všechny čtyři. A její argumentace kulhá jak artritická stonožka... Ne, že by argumentace protistrany na tom nebyla podobně, nicméně to není něco, kvůli čemu bych se cítil lépe.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  19:56 17.04.2018

  "...objasnit rozsah úlohy B-1B..."
  Tak ty donesly právě AGM-158, ne?
  Jen tak mimochodem, mám dojem, že Amíci B-1B dnes označují pouze jako taktické, neb nemají schopnost nosit ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "...objasnit rozsah úlohy B-1B..."
  Tak ty donesly právě AGM-158, ne?
  Jen tak mimochodem, mám dojem, že Amíci B-1B dnes označují pouze jako taktické, neb nemají schopnost nosit jaderné zbraně.
  Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  18:45 17.04.2018

  Víkendový úder na syrská zařízení

  Místa nasazení US, britských a francouzských bojových prostředků:

  - USS John Warner, americká ponorka třídy Virginie, vypálila 6 střel ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Víkendový úder na syrská zařízení

  Místa nasazení US, britských a francouzských bojových prostředků:

  - USS John Warner, americká ponorka třídy Virginie, vypálila 6 střel Tomahawk z pozice ve Středozemním moři.

  - USS Monterey, americký křižník třídy Ticonderoga k odpalování řízených střel, vypálil 30 střel Tomahawk z pozice v Rudém moři.

  - USS Laboon, torpédoborec třídy Arleigh Burke, vypustil 7 střel Tomahawk z pozice v Rudém moři.

  - USS Higgins, torpédoborec třídy Arleigh Burke, vypustil 23 střel Tomahawk ze Severního Arabského zálivu.

  - Francouzská fregata Languedoc odpálila 3 námořní verze střely SCALP s dlouhým doletem, z pozice ve východním Středozemním moři.

  - Dva americké bombardéry B-1B Lancer doprovázené bitevníky USA vypustily na cíle 19 střel vzduch-země JASSM-ER.

  - Britské letouny typu Typhoon a Tornado vypustily 8 střel Storm Shadow s doletem více než 500 km.

  - Francouzské bitevníky Rafale a Mirage vypustily 9 střel SCALP.

  Rozpis klíčových nákladů:

  US odpálily 66 střel s plochou dráhou letu Raytheon Tomahawk na tři syrské cíle s odhadovanou cenou 1,4 milionu dolarů za jednu, což činilo 92,4 milionů dolarů za samotné rakety. Střela Tomahawk má střední dolet rozmezí 1 300 až 2 500 km a může být nasazena z více než 140 amerických námořních lodí a ponorek. To, co Tomahawk také dělá mimořádně smrtící zbraní, je jeho schopnost nést konvenční bojovou hlavici o hmotnosti 450 kg, která může být přeprogramována v polovině letu. Podle odborníka na protiraketovou obranu Thomase Karako, ředitele Projektu raketové obrany v centru pro strategická a mezinárodní studia, Tomahawk byl nasazen více než 2300 krát od jejich zavedení do výzbroje námořních sil v osmdesátých létech.

  Lockheed Martin JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Extended Range) střela s plochou dráhou letu typu vzduch-země učinila svůj bojový debut v syrských úderech. Střela nese konvenční bojovou hlavici o hmotnosti 450 kg a může zasáhnout cíle na vzdálenost více než 800 km. Odhadovaná cena je 1,4 milionu dolarů za kus. V takovém případě činí cenový odhad pro 19 raket USA odpálený na Sýrii 26,6 milionů dolarů.

  Kromě toho USA Air Force nasadil pár B-1B Lancer, jednoho z nejpokrokovějších strategických bombardérů na světě. Provozní náklady jsou přibližně 70 000 USD za letovou hodinu. Není však jasné, odkud byly nasazeny. Pentagon a USA neodpověděly na žádost CNS objasnit rozsah úlohy B-1B.

  Do mise se také zapojily tankovací letadla, průzkumná letadla a bitevníky, které byly pověřeny doprovodem bombardérů k jejich cílům. Zatímco náklady a typy doprovodných letadel nejsou známy, celkový počet odpálených řízených střel Tomahawk a JASSM-ER stál 119 milionů dolarů.

  Vliv úderu na ceny akcií:
  Raytheon Co: 225.09 USD, +3.08 USD, + 1.39 %
  Lockheed Martin Corp: 345.70 USD, + 3.10 USD, + 0.90 %

  (Podle CNBS)
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  18:31 17.04.2018

  StandaBlabol: popravdě, ty tanečky kolem vpouštěni inspektorů pro mě byly prvním opravdu pádným argumentem pro podezření režimu. Všechny ostatní argumenty ve mě vyvolávají víc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol: popravdě, ty tanečky kolem vpouštěni inspektorů pro mě byly prvním opravdu pádným argumentem pro podezření režimu. Všechny ostatní argumenty ve mě vyvolávají víc otázek, než odpovědí a vzbuzují ve mě pochybnosti. Bohužel s tím, jak se všichni zástupci zainteresovaných stran v OPCW pustili do politických prohlášení, ve kterých tvrdě bojují za své národní zájmy, snižují kredibilitu mise.
  Stíhám teď sledovat jen britský a americký tisk, ale i tak je podíl komentářů, které zpochybňují pravdivost informací nebo smysluplnost a legálnost akce cca 30%. A i když se bavim s přáteli, kteří útok vítají, dobrá polovina říká: vím, že to je trochu vrtěti psem, ale mám radost, že rusáci a Ovar dostali přes držku. A ten stupeň nedůvěry i u podporovatelů mi přijde naprosto šílený.
  Skrýt celý příspěvek

 • stronger.p
  18:22 17.04.2018

  @StandaBlabol :Na druhou stranu, podívej jak Syřani/Rusové blokují přistup inspektorům OPCW a..........

  A není to teď už jedno? Naši a hlavě Macron mají nezvratitelné důkazy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @StandaBlabol :Na druhou stranu, podívej jak Syřani/Rusové blokují přistup inspektorům OPCW a..........

  A není to teď už jedno? Naši a hlavě Macron mají nezvratitelné důkazy (:D) a pokud by tam nedej bože nic nenašli, to by pak psali, v čele s D.Trumpem, Asadovi omluvný dopis za křivé obvinění a následný "trest"? :D

  Rus moc dobře ví, že s muniční převahou USA konvenčně bojovat nemůže, mají všeho tak 10krát míň, takže by museli kompenzovat jádrem a k tomu snad doufám nikdy nedojde.

  @danny, perfektně vyargumentováno, palec nahoru
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  17:46 17.04.2018

  Danny,

  souhlasím se vším, co píšeš. Komunikace je děsná a pokud ten útok a hlavně jeho zdůvodnění nedokážou svým lidem přesvědčivě vysvětlit, zadělávají si na problém.

  Na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danny,

  souhlasím se vším, co píšeš. Komunikace je děsná a pokud ten útok a hlavně jeho zdůvodnění nedokážou svým lidem přesvědčivě vysvětlit, zadělávají si na problém.

  Na druhou stranu, podívej jak Syřani/Rusové blokují přistup inspektorům OPCW a jaké nesmyslné záminky k tomu používají (organizují exkurze pro novináře, ale OPCW tam nesmí, protože cesta je zaminovaná...). Čeho se asi bojí? Co by tam ti inspektoři mohli najít?
  Skrýt celý příspěvek

 • Profesor
  17:18 17.04.2018

  Novináři by se už měli naučit, jaký je rozdíl mezi střelou s plochou dráhou letu, balistickou řízenou střelou a dělostřeleckou raketou.

  Při tomto útoku nebyly použity rakety, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Novináři by se už měli naučit, jaký je rozdíl mezi střelou s plochou dráhou letu, balistickou řízenou střelou a dělostřeleckou raketou.

  Při tomto útoku nebyly použity rakety, protože BGM-109 Tomahawk, AGM-158 JASSM, MdCN i Storm Shadow jsou střely s plochou dráhou letu vybavené proudovým letovým motorem.

  Zajímavé je současné ostřelování z různých směrů - ze Středozemního moře, z Rudého moře, z Perského zálivu a z několika prostor v případě odpalů ze vzduchu.
  Skrýt celý příspěvek

 • garde
  16:52 17.04.2018

  fenri: Já myslím, že naše pojetí "mít někoho plné" zuby - vztažené na naše politiky určitě vzhledem k naší životní úrovni není srovnatelné s blízkým východem. Ty domy v syrských ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Já myslím, že naše pojetí "mít někoho plné" zuby - vztažené na naše politiky určitě vzhledem k naší životní úrovni není srovnatelné s blízkým východem. Ty domy v syrských městech kudy podle Vás "prochází" fronta, jsou ale rozbombardované letectvem ať už syrským nebo ruským. "Opozice" těžké zbraně nevlastní, pakliže nějaké neukořistí, u nich se objeví maximálně nějaký TOW....
  Skrýt celý příspěvek

 • Stanislav
  16:38 17.04.2018

  Pripadá mi fakt detinské sa baviť ako by mali vyzerať ruiny po údere pár tomahawkami alebo desiatkami, nakoľko sa jedná o monolitické stavby majúce značnú tuhosť a odolnosť. Je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pripadá mi fakt detinské sa baviť ako by mali vyzerať ruiny po údere pár tomahawkami alebo desiatkami, nakoľko sa jedná o monolitické stavby majúce značnú tuhosť a odolnosť. Je možné, že padne časť stropu, nejaký stĺp, po údere jedným tomahawkom, ale celá konštrukcia odolá. To čo ostalo na fotkách vyzerá ako totálka, teda určite to bolo viac ako niekoľko desiatok, lebo moc zvislých konštrukcií zo zeme netrčí. Lebo ak sa stĺp nezrúti s vodorovnou konštrukciou je dosť ťažké ho zvaliť. Ale to fakt nie je podstatné. Podstatné je účel to bohate splnilo. Rus musí byť zhrozený, že na pár cieľov dokázali vypustiť úplne ľahko toľko tomahawkov? Koľko by si oni mohli dovoliť vypustiť kalibrov? Koľko tomahawkov by si amíci mohli dovoliť v prípade potreby na chránené ruské základne? Veľa. Čiže odkaz je splnený a misia mala význam.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  16:25 17.04.2018

  Stando, nevím. To není rozhovor s novináři. Těm může říct cokoli. Tady jsem přesvědčen, že si sakra dává pozor na to, aby nezalhal a váží každé slovo. Kdyby měl důkazy, které před ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stando, nevím. To není rozhovor s novináři. Těm může říct cokoli. Tady jsem přesvědčen, že si sakra dává pozor na to, aby nezalhal a váží každé slovo. Kdyby měl důkazy, které před kongresem obstojí, tak jasně řekne máme, ale jsou v režimu Top secret a samozřejmě je předložíme příslušnému orgánu, pokud to bude nutné.
  Rozumíš, já nezpochybňuji, že mají dostatek důvodů pro provedení akce. Ale o jejich komplexnosti, kvalitě a obhajitelnosti před případným vyšetřováním v rámci US administrativy.
  Mattis si je dle mého vědom, že tam to kulhá. Nemají specialisty na místě, nemají vzorky, nemají vlastní obrazové ani jiné materiály pro průkaznou forenzní analýzu. Tak raději podstoupí riziko případného obvinění z překročení kompetencí, než lhaní kongresu. V případě překročení pravomocí se může odvolat na příkaz vrchního velitele, lhaní kongresu by šlo čistě za ním. Celkem logické chování státního úředníka, kterého může v budoucnu někdo snadno obětovat.
  Když to potom zasadíš kontextu vyjádření dalších zainteresovaných, jako např. May, která jako hlavní důkaz uvedla to, že režim vlastní vrtulníky... Minimálně je komunikace koalice ochotných totálně nekoordinovaná, nepůsobí důvěryhodně, konzistentně. Co se reálně stalo, je vlastně až to úplně poslední.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  15:50 17.04.2018

  Danny,

  ty máš samozřejmě pravdu. Mattis kličkuje jako zajíc na honu. A nikde jasně neřekne, jestli má nebo nemá důkaz pro poslední chemický útok. Jenže tohle video sem přinesl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danny,

  ty máš samozřejmě pravdu. Mattis kličkuje jako zajíc na honu. A nikde jasně neřekne, jestli má nebo nemá důkaz pro poslední chemický útok. Jenže tohle video sem přinesl Fenri (a před ním už to zkusil Kozlus) jako Mattisovo přiznání, že důkazy nemají. A to prostě není pravda. On se nepřiznal.

  Fenri: "ministr obrany USA při slyšení v Kongresu říká, že důkazy Západ nemá: ".

  Klasická ruská dezinformace. Vezmeš pravdivý základ - slyšení v kongresu, Mattis mluví o chybějících důkaz pro předchozí útoky - a uděláš z toho přiznání, které to není. Podobně jako s americkou základnou na Krymu nebo "alternativními" verzemi k sestřelu MH-17. A podobné "rádoby důkazy" sem nosí pořád stejní lidí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  15:50 17.04.2018
  Oblíbený příspěvek

  Fenri: "ještě bych měl připomínku k tomu joudovi, co srovnával panelák s monolitem předválečných pevností: "

  Kolego akorát ta budova nebyla z předem před připravených celků tzn. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: "ještě bych měl připomínku k tomu joudovi, co srovnával panelák s monolitem předválečných pevností: "

  Kolego akorát ta budova nebyla z předem před připravených celků tzn. panelů. Ale její hlavní konstrukce byla odlita na místě. Takže to nebyl panelák! Když nebudeš línej tak si všimneš že vnější stěna není z panelů, ale zcela překvapivě z cihel.

  crusader: "Když vynechám to nesmyslný přirovnání s paneláky (to Vám vysvětlil fenri"

  První kdo tu srovnával litou budovu s panelákem byl Fenri, ale to by chtělo číst celou diskuzi. A jestli se u pevností jedna o "litou" tedy vámi upřesněný termín na tehdejší technologii sypáním. Nemá moc vliv na to, že to byl beton sypaný do bednění. Tedy ten samý postup jako v případě námi řešené budovy.

  "fenri
  Datum: 16.04.2018 Čas: 23:33
  Vypadalo to jako klasický panelák, viděl jsem někde fotky, když to stálo. Normální, 40 let+ starý panelák. "

  asdf Datum: 17.04.2018, Čas: 12:57

  Tento příspěvek přesně vystihuje jak ta budova byla stavěna. Akorát tu někdo totálně nepochopil co má na fotkách.

  "Zasalovane a zabetonovane nosne stlpy.
  http://www.atelier8000.cz/file... "

  Tady se nejedná o v betonárce udělané sloupy, ale o sloupy na místě odlité. Dokonce jsou na fotce ještě nehotové v bednění.... Dále je tam vidět bednění na podlahu patra, která je opět odlitá na místě.

  "Pokrok na stavbe. Uz maju vytiahnute stlpy cez prve poschodie a cast prizemia oblozeny betonovymi panelmi.
  http://abload.de/img/p1290388d... "

  Opět v pravé části je vidět bednění do které ho se ty vaše "panely" odlily na místě a vytvářejí souvislou stěnu. Tedy opět se nejedná o ani náznak panelové konstrukce, z prefabrikátů. Jediné co bylo při stavbě před připraveno bylo ocelové vystužení. Vše ostatní bylo vytvořeno až na místě. Formou odlití do bednění.

  Pokud se stále cítíte nejistě co je budova s panelů, tak google vám poradí.
  http://www.tobijah.cz/soubory/...
  Nebo raděj budovu z prefabrikátů, ale nikoliv panelů..
  http://www.pbkchrudim.cz/uploa...
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  15:26 17.04.2018

  Fenri,

  titulek ČT je manipulativní, protože dvojtečka v nadpisu za USA znamená "tvrdí", zatímco v dalším textu je pouze "domnívá se"? Tak to říkám, že máš problém nejen s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  titulek ČT je manipulativní, protože dvojtečka v nadpisu za USA znamená "tvrdí", zatímco v dalším textu je pouze "domnívá se"? Tak to říkám, že máš problém nejen s angličtinou, ale i s češtinou, protože nechápeš význam dvojtečky. Jakou zkratku pro novinový titulek by jsi jim doporučil pro "domnívá se"? Trojtečku? Blbečku?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  15:20 17.04.2018

  Vtipné, pánové netahejte jsem rozbory anglickyých vyjádření představitelů US když jste odkázáni na přepisy ..... kdo to má číst, se tady taháte za fusekly kdo umí a neumí anglicky

  Vtipné, pánové netahejte jsem rozbory anglickyých vyjádření představitelů US když jste odkázáni na přepisy ..... kdo to má číst, se tady taháte za fusekly kdo umí a neumí anglicky

 • danny
  15:16 17.04.2018

  Logik: já tu lingvistickou hádku úplně nechápu. Vždyť ten kontext je celkem jasný, ne? Mattis dostal jednoznačný dotaz, zda má důkazy. To, že říká, že je neměl, ale že se objevila ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik: já tu lingvistickou hádku úplně nechápu. Vždyť ten kontext je celkem jasný, ne? Mattis dostal jednoznačný dotaz, zda má důkazy. To, že říká, že je neměl, ale že se objevila další spousta materiálů ze sociálních médií atd... je jen balast, kterým se snaží rozmělnit jasné prohlášení, ne, důkazy, které by před kongresem obstály, prostě v ruce nemáme. Nebo co se tím povídáním kolem horké kaše dle tebe snaží sdělit? Vždyť ten kontext je úplně jasný, ne? Senátorka se ho ptá na oprávněnost útoku. Tak snad chce slyšet, na podkladě jakých informací došlo k vydání rozkazu, ne?

  Co se týče Barzah centra, je to standardní typ konstrukce, který se používá od Balkánu dál na jih. Bavit se o její kvalitě bez nejmenších znalostech o tom, jak moc bylo ošizené armování nebo beton, nemá moc smysl. Viděl jsem v těch krajích pár menších budov poškozených výbuchem, buldozerem, sesuvem půdy a následky byly od téměř kompletního zhroucení, kdy se díky nekvalitní směsi barák rozsypal na prach a zůstaly trčet jen dráty, přes vysypání přepážek, zlomení podlahové desky ve dvou patrech, a v dalších dvou patrech pod tím dál spokojeně bydleli lidi, až přes skelet, který se téměř bez poškození skulil ze svahu a kdyby dopadl na správnou stranu, stačilo ukotvit a znovu vyzdít. Takže těžko říct. Každopádně Barzah vypadá dost vyzmizíkovaně, takže bych o tom, že ten komplex dostal brutální náklad vůbec nepochyboval.
  Jo, a podceňovat paneláky taky není úplně na místě. O kolika zřícených panelácích jste slyšeli? Když se člověk podívá na třicet let opuštěné paneláky v Pripjati nebo paneláky po požárech, výbuchu varny pervitinu a pod...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:21 17.04.2018

  Chyba: vypadlo mi v druhé větě: "ano, říká "had""

  Chyba: vypadlo mi v druhé větě: "ano, říká "had""

 • fenri
  14:20 17.04.2018

  Logik:
  Lžete pořád chlapče. Má, ale zároveň říká, že STÁLE (we don't HAVE) nemají jednotky v místě a celou dobu hovoří o tom, že NEMAJÍ důkaz.
  Vzápětí, což je část, kterou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  Lžete pořád chlapče. Má, ale zároveň říká, že STÁLE (we don't HAVE) nemají jednotky v místě a celou dobu hovoří o tom, že NEMAJÍ důkaz.
  Vzápětí, což je část, kterou neustále lživě zamlčujete, a která tomu dává smysl, hovoří o tom, že stále hledají důkaz. V textu k Doumě.
  Čili:
  -1.) Z reakce není zřejmé, zda hovoří o Doumě či předchozích útocích. IMHO z logiky věci, toho co říká a hlavně logiky otázky kongresmanky a hovoří o obojím.
  -2.) jasně a zcela neoodiskutovatelně hovoří o útoku v Doumě a o tom, že teprve hledají důkazy (v té části co pořád zamlčujete)

  K proruským webům. dal jsem sem video z C-SPAN. Považujete ho za proruské? V tom videu C-SPAN je přepis s HAVE. Protože se v C-SPAN blbě kopíruje z těch přepisů (alespoň v Chroměe), vytípl jsem to z AK. Význam textu C-SPANu a AK je STEJNÝ tudíž nejde a nemůže jít o proruskou manipulaci, či podvrh, jak píšete. leda že by podvrhem byl celý web C-SPAN. Text v AK pouze zpřesňuje text (ve smyslu, že je bližší Mattisově řeči) z C-SPANu a rozhodně s ním oproti C-SPANu prorusky nemanipuluj, jak celou dobu lžete.

  Za další - vy se točíte na jedné větě, ale schválně zamlčujete celý Mattisův projev.
  -Ani jednou neřekne, že mají důkaz
  -K minulým útokům řekne, že také neměli důkaz (a jsem si celkem jistý, že se to vztahuje i k Doumě, protože celou dobu se o tom hovoří v kontextu útoku "over weeken"). Vzhledem k tomu, jak to z něj leze jak z chlupaté deky a hledá slova, opravuje se (...in the ground...on the ground...), klidně se mohl i přeřeknout, ale to je irelevantní. V tom přepisu na C-SPANu je více chyb, proto si myslím, že je strojový. Chybí tam stažená " 've", jsou tam chyby i ve věte s on the ground apod. Ale to je jedno, protože to, o čem je spor se vyjasní o chviličku později:
  -Pak jednoznačně řekne, že k útokům v Doumě se teprve hledají SKUTEČNÉ (actual evidence) důkazy.

  Suma význam jeho projevu je jasný: NEMÁME DŮKAZY, HLEDÁME JE. Zatím VĚŘÍME jen podle sociálních sítí a médií. To bylo jádro sporu.

  Druhé jádro sporu bylo v tom, zda je ona věta proruskou manipulací, jak jste vylhal.
  Zjevně NENÍ, PROTOŽE ODPOVÍDÁ PŘEPISU C-SPANu, pouze jsou tam chemické prvky plyny nahrazeny chlorem a sarinem, což je to, co Mattis doopravdy řekl.

  Smůla, z toho se nevylžete.
  Kde je ten link na proruský web, co podle vás překroutil C-SPAN?
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:57 17.04.2018

  Keď tak čítam Krakenov komentár, neviem sa ubrániť pocitu, že Rusi proste v reakcii na to, že sa Trump zastrájal vypálením dvojnásobného počtu rakiet oproti minulému roku, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Keď tak čítam Krakenov komentár, neviem sa ubrániť pocitu, že Rusi proste v reakcii na to, že sa Trump zastrájal vypálením dvojnásobného počtu rakiet oproti minulému roku, zdvojnásobili počet rakiet, ktoré "nedoleteli do cieľa", aby zachovali pomer, ktorý už bol raz daný - z 36 na 71, resp. 73. :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  13:52 17.04.2018

  asdf: Ano. já vím. V podstatě klasická skeletová stavba. V případě takovéto stavby jsou nosné sloupy - a pokryté sendwičovýma nenosnýma panelama. Taková stavba vydrží výbuch ...
  Zobrazit celý příspěvek

  asdf: Ano. já vím. V podstatě klasická skeletová stavba. V případě takovéto stavby jsou nosné sloupy - a pokryté sendwičovýma nenosnýma panelama. Taková stavba vydrží výbuch podstatně lépe, než panelák. A to hned ze dvou důvodů:

  1) je principiálně konstrukčně pevnější, než panelák - nejsou zde spoje mezi panely v nosné kontrukci, které jsou slabým místem paneláků.

  2) když výbuch vyrazí sendvičové panely ztakovéto stavby, tak neporuší nosnou konstrukci. Zatímco když z paneláku vypadne panel, tak se stavba s největší pravděpodobností zhroutí.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  13:45 17.04.2018

  fenri:
  1) Mýlíš se, to co tvrdíš Matis prostě neřekl, i když to budeš hulákat jak na lesy. Matis totiž v originálu řekl:
  "I cannot tell you that we HAD evidence.....". Tebou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  1) Mýlíš se, to co tvrdíš Matis prostě neřekl, i když to budeš hulákat jak na lesy. Matis totiž v originálu řekl:
  "I cannot tell you that we HAD evidence.....". Tebou postovaná "citace" se liší jak od originálu, tak od přepisu z C-SPANu.
  Takže
  - jednak evidentně mluví o minulosti, že o těch MINULYCH útocích neměli důkaz
  - jednak to dokazuje, že jsi evidentně nevycházel ze zdrojového videa, ale až z přepisů, které zaměnily have a had.

  2) Ano, smysl vytrženého úryvku přepisu z C-SPANU a Tvého úryvku je stejný. Ale prostě ta citace je jiná. Kdybys vycházel z přepisu C-SPANu, dal by si sem (nejprve) přepis C-SPANu. Kdybys vycházel z originálu dal bys citaci originálu. Ty jsi sem dal verzi, která se objevuje na proruských webech (příklad jsem již dával, čti příště pozorněji) - a interpretoval jsi to tak, jak to interpretují na proruských webech, tedy jsi vycházel z proruských webů.

  btw.: kdybych připustil Tvůj výklad, že z toho výroku není jasné, k čemu se vztahuje (což je nesmysl vzhledem ke kontextu i kdyby tam byl přítomný čas, ovšem použitý minulý čas nenechává ani stín pochyb o tom, že se vztahuje k minulým případům) - tak už jsme Tě usvědčily z šíření nepravd. Protože Ty jsi předtím tvrdil, že je to důkaz to, že neměli důkazy. Teď už tvrdíš, že smysl toho není jasný - tedy popíráš, že to je důkaz.

  Tedy, i když už jsi otočil o 180°, tak místo toho, co bys jako chlap napsal - Ok, todle jsem opravdu spletl, tak kolem sebe kopeš jak splašenej kůň a ve snaze se hájit do toho jen víc a víc zabředáváš.

  ===

  Budova se samozřejmě nedá srovnávat s bunkrem (alespoň z toho, co vidíme, jestli měla nějaké zodolněné podzemí nevíme, ale asi ne). Ale není to panelák a není to montovaná stavba. To, že na postavenou vylitou stavbu nandáš NENOSNÉ prefabrikáty je ZCELA JINÁ TECHNOLOGIE, než panelák, kde jsou NOSNÉ prefabrikované panely. A podstatně pevnější, protože spoje v panelových domech nemají pevnost v celku litého skeletu.
  Tedy označovat tu budovu za panelák či porovnávat její destrukci s panelákem je mimo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kraken
  13:33 17.04.2018

  Crusader: Vy na obrázcích Barzah centra vidíte stojící zasažené budovy? Já tam vidím trosky s max. zbytky obvodových zdí. No asi máme jiné vidění světa:-)

  Já bych se spíše ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Crusader: Vy na obrázcích Barzah centra vidíte stojící zasažené budovy? Já tam vidím trosky s max. zbytky obvodových zdí. No asi máme jiné vidění světa:-)

  Já bych se spíše zamyslel nad údajným počtem cílových míst útoku.
  Ze Sýrie už jeden precedens máme. 7.4.2017 Američané vystřelili 59 Tomahawků na jedno letiště.
  Podle Američanů tehdy zasáhlo 58 z 59. Podle Rusů zasáhlo 28 raket a 36 se někde zatoulalo. Analýza snímků letiště potvrdila 44 zásahů (některé možná násobné).
  Teď zaútočili cca. dvojnásobným počtem na tři cíle podle Američanů nebo na sedm cílů (z toho šest letišť) podle Rusů. Zajímavé je, že na letiště teď údajně útočily od 4 do 18 střelami, které příhodně všechny sestřelili nebo nic nezasáhly.
  Existují nějaké snímky kráterů po těch pár nesestřelených Tomahawcích?
  Může mi některý z expertů vysvětlit proč je jednou použito na letiště 58 Tomahawků a najednou stačí okolo desíti?
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  12:57 17.04.2018

  logik > Ta budova je takto robena. Ukazka stavby nakupneho strediska

  Zasalovane a zabetonovane nosne stlpy. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik > Ta budova je takto robena. Ukazka stavby nakupneho strediska

  Zasalovane a zabetonovane nosne stlpy.
  http://www.atelier8000.cz/file...

  Pokrok na stavbe. Uz maju vytiahnute stlpy cez prve poschodie a cast prizemia oblozeny betonovymi panelmi.
  http://abload.de/img/p1290388d...

  Dalse fotky zo stavby sa mi nechce tu davat. Ako ilustraciu postupu to staci.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:25 17.04.2018

  logiku vy jste mistr ve střílení se do nohy. Až je mi vás líto.
  V původní citaci bylo:
  "I cannot tell you that we have evidence even though we certainly have a lot of media and ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logiku vy jste mistr ve střílení se do nohy. Až je mi vás líto.
  V původní citaci bylo:
  "I cannot tell you that we have evidence even though we certainly have a lot of media and social media indicators that either chlorine or sarin were used"
  Tu jste označil za ruský podvrh.

  V citaci z C-SPANu bylo.
  "I CANNOT TELL YOU THAT WE HAVE EVIDENCE EVEN THOUGH WE CERTAINLY HAVE A LOT OF MEDIA AND SOCIAL MEDIAINDICATORS THAT CHEMICAL GASES WERE USED."

  Jak je zřejmé, smysl je naprosto STEJNÝ, jen verzi z C-SPANu je místo sarinu a chloru Chemical gases.

  Pominu-li, že věcně je to fuk, tak hlavně Mattis skutečně říká: "either chlorine or sarin:. tedy tu verzi, které je podle vás ruským padělkem.
  To, že to na C-SPAnu přepisovatelka zkrátila na chemical gases je naprosto irelevantní.
  Důležité je to, že:

  -význam je stejný
  -a že Mattis řekl tu verzi, kterou vy označujete za ruský podvrh. ještě jednou: MATTIS ŘEKL PŘESNĚ TO, CO JE VE VERZI, KTEROU OZNAČUJETE ZA PODVRH.

  Už si to video sakra pusťte, poproste někoho, kdo umí anglicky ať vám řekne o co tam jde a přestaňte tu prudit.Myslím, že taková míra debility ještě nebyla na AN projevena. Je tu Xkrát link na video, které si lze pustit, je tam jasně slyšet, co se říká a Logik bude ad nauseam lhát, že ne, že je to ruský podvrh. Není Logiku. je to Mattis a mluví o "either chlorine or sarin"

  ==

  Moje citace se přesně shoduje s tím, co Mattis říká. Můžete sem dát linky na ty proruské weby?
  Mattis tam mluví v reakci na senátorku, která se ptá na útoky v Doumě. Mluví i předchozích útocích. Z odpovědi jednoznačně nevyplývá, o kterých útocích mluví. Jednoznačně to pak ale vyplývá z jeho řeči o tři minuty později, kdy odpovídá na Doumu a jasně říká, že se teprve hledá nějaký. Žádná chyba v intepretaci logiku. jen vaše lhaní.

  Čili ještě jednou. Logik vědomě a opakovaně lže, když tvrdí, že první verze je proruský podvrh (aniž by byl schopen dodat kde se měla objevit). Je to přesně, co Mattis říká. Říká to jasně a zřetelně. chyba je až na přepisu z C-SPANu a význam jeho řeči NEMĚNÍ.

  ==

  A další lhaní Logika: ne, v textu není, že USA tvrdí, že Rusko manipuluje s důkazy, jak podsouvá titulek. V textu totiž je, že USA se DOMNÍVÁ, že by Rusko MOHLO manipulovat. Jinými slovy: Lze se domnívat, že Logik by mohl zabít dítě jistě není totéž, jako tvrdit, že Logik zabil dítě.
  Opět lež Logiku.

  ==

  Ta budova v Baghdádu IMHO už nestojí.

  ==

  Budova v Barzaku NENÍ MONOLIT. Je to normální skládačka, která se běžně používá třeba u nákupních středisek, hal, někdy i obytných domů.
  Svaří se armatury sloupů, udělá se šalování a nalije se beton. Pak se z panelů (prefabrikátů) udělají podlahy a obvod a příčky se dělají z něčeho lehkého. buď z tenkých panelů, z Ytongu, porothermu...

  Není to litá monolitická budova, jako naše předválečné pevnosti a nedá se s nimi svojí odolností srovnávat ani vzdáleně.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  11:36 17.04.2018

  fenri: Jak jsem již doložil: Tvoje původní citace, kterou jsi sem dal a KTEROU jsem kritizoval, prostě z C-SPANU NEBYLA, protože na C-SPANU je napsáno něco jiného, než v Tvojí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Jak jsem již doložil: Tvoje původní citace, kterou jsi sem dal a KTEROU jsem kritizoval, prostě z C-SPANU NEBYLA, protože na C-SPANU je napsáno něco jiného, než v Tvojí citaci. V Tvojí citaci byl zmíněn sarin, v C-SPANové citaci žádný sarin není. Naopak ta citace zní stejně jako citace, které se objevili na mnoha proruských zdrojích.

  Až následně poté, co jsem Tě upozornil na to, že sem dáváš nepřesnou citaci z pofidérních stránek jsi sem dal citaci z C-SPANu (tu velkými písmeny), abys jako doložil, že necituješ z "proruských stránek". Ovšem tato citace se od toho, co jsi citoval předtím, prostě liší.
  Celou dobu tvrdím, že z proruských stránek pochází Tvá PRVNÍ citace, NIKOLI druhá.
  O té druhé jsem nikdy netvrdil, že je z ruských zdrojů, naopak jsem Tě upozorňoval, že je přesnější, a že z ní je již jasně patrné, že se nemluví o útoku v Dúmě (protože je s kontextem).

  To se jen celou dobu to snažíš překrouti a vykroutit a tak (ať už úmyslně nebo neúmyslně) tyto dvě odlišné citace zamněňuješ.


  ==

  Stejnětak Tvoje interpretacce té citace se přesně shoduje s tím, co se píše na proruských webech - a je nepravdivá, což je další důkaz toho, odkuds čerpal (stejně jako když dva žáci udělají stejnou chybu v písemce, je to důkaz, že opisovali). Nebo ty furt tvrdíš, že není nepravdivá?
  Pořád tvrdíš, že Matis tam v té citaci mluvil o důkazech útoku z Dúmy a ne o důkazech v minulých útočích, nebo si v tomto už uznal omyl? V tomto jsi se vlastně dosud nevyjádřil.

  ===

  Ohledně titulku: Opět překrucuješ, protože Ty jsi původně tvrdil, cituji:
  "Takže v nadpisu máme napsáno, že Rusové MANIPULOVALI s důkazy"
  A to jsme Ti vyvraceli a to opravdu v nadpisu není. V nadpisu je, že to USA tvrdí, což je podstatný rozdíl.

  A i tak je tvoje obrana pouze slovíčkaření: víš, co to znamená, když velvyslanec řekne: "myslím, že má obáva, že o plné pravdivosti vašich tvrzení by šlo s úspěchem pochybovat, se pravděpodobně nezakládá na falešných domněnkách?" Obvinil Tě ze lži.

  Btw. už jsi zaznamenal, že rusové OPCW do Dúmy nepustily, když argumentuješ tím, že je tam zvou?

  ===

  S tím bunkrem máš pravdu, to je jiná budova. Tu správnou se mi nepodařilo dohledat, nemáte někdo její souřadnice?

  Z fotek trosek pak IMHO poměrně jasné, že Barzeh není montovaná, ale litá (tedy na místě postavená) stavba,
  https://s.yimg.com/ny/api/res/...
  https://assets.nst.com.my/imag...
  Montovaná stavba nemá takovéto sloupy, u montované stavby jsou nosné samotné panely. Z fotky fasády nepoznáš, jestli jde o montovanou, nebo litou stavbu: tedy jestli plášť budovy jsou jen lehké desky upevněné na nosném skeletu, nebo jestli je plášť nosný. Tvůj argument, že jsi viděl fotku stojící budovy, tedy příliš relevantní není.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:25 17.04.2018

  Jirosi
  "Naše pevnosti v pohraničí taky vypadali jako panelák. Tedy laicky byli z železobetonu..., ale protože nebyli z panelů ale lité konstrukce jejich odolnost od paneláku je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi
  "Naše pevnosti v pohraničí taky vypadali jako panelák. Tedy laicky byli z železobetonu..., ale protože nebyli z panelů ale lité konstrukce jejich odolnost od paneláku je ještě dnes řádově jinde."

  Takže OT o opevnění.
  Nepište prosím o čs. opevnění, když o něm nic nevíte. Když vynechám to nesmyslný přirovnání s paneláky (to Vám vysvětlil fenri), čs. pevnosti dokonce nejsou ani lité Po stavbě shora otevřeného bednění, provázání výztuže (fenri nikoli svařování), vložení pancéřových prvků (střílny, granátové skluzy...) se do bednění sypala navlhlá betonová směs a pěchovala se ručními nebo pneumatickými pěchy.
  Po upěchování vrstvy (10-15cm) se sypala a poté pěchovala další vrstva. Tak se pokračovalo několik dnů a nocí (obvykle 2-3) aby nedošlo k přerušení betonáže.
  Výjimkou jsou sruby (jak psal fenri), ty jsou kvůli objemu betonu betonované ve dvou částech
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:18 17.04.2018

  Logiku jděte do háje už.
  Dal jsem sem CTRL+C a CTRL+V přepisy z C-SPANu, který jste vy označil za ruský zdroj.
  To video si může každý poslechnout. Každý, kdo umí anglicky, takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku jděte do háje už.
  Dal jsem sem CTRL+C a CTRL+V přepisy z C-SPANu, který jste vy označil za ruský zdroj.
  To video si může každý poslechnout. Každý, kdo umí anglicky, takže pro vás to holt není.
  Čerpal jsem od začátku ze C-SPANu, jiný zdroj neřeším.

  To, že jste lhář, máte mindráky a neumíte anglicky je váš problém.
  Víc se tím zabývat nehodlám. dal jsem sem odkaz na video, i když to označujete za ruské tak C-SPAn ruský není a každý si to může pustit a udělat si názor na váš "intelekt".

  Dále: budova v Barzah nebyl monolit, byla montovaná z prefabrikátů, přesně jak ty paneláky. už jsem o tom psal. A ano, při demolicích se nálže dávají ke kritickým místům konstrukce. Jenže ty náložky mají dekagramu až jednotky kg, max. A my tu hovoříme o tunách a palivu.

  Kdybyste nebyl tradičně mimo, tak byste zaregistroval, že se nebavím o žádném útoku na Saddámův bunkr, ale o útoku na budovu irácké tajné služby, kde se měl podle (mylných) doměnek Pentagonu Saddám zdržovat. Saddámův bunkr je úplně jiná stavba. je mi líto.

  Titulek nebyl správně, protože to, co je v titulku USA neřekly. Chápeme? Jo, odvolávejte se na StanduBlábola, to je fakt intelektuální a znalostní elita tohoto webu.
  Když už to říkal i Standa... :-DD
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:08 17.04.2018

  KOLT: přijde mi už absurdní točit se na tom, je-li to budova nebo ne, protože pokud mám nějaký objem materiálu v nějaké ploše, který potřebuji rozsekat, tak je jedno, jak to nazvu. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT: přijde mi už absurdní točit se na tom, je-li to budova nebo ne, protože pokud mám nějaký objem materiálu v nějaké ploše, který potřebuji rozsekat, tak je jedno, jak to nazvu. Důležitá je kubatura. A opravdu považuji za argumentační zoufalství dělat z toho, co to není, abych mohl zavírat oči před faktem, že přes devět tun výbušnin a x tun paliva je na tohle blbost. Pro mě pokud budovu projdu celou jejími chodbami, má to jeden pozemek, jedno číslo, jedno odběrné místo a jednu adresu tak je to jedna budova. Definici zákona to vyhovuje.
  Ale říkám, ať to Pavel rozpočítá na místnosti a co tři budovy - tři bloky to byly, ne-li tři města... je to přeci směšné.

  Pokud střel nebylo 76, tak spojenci lžou (100% úspěšnost a pouze tři cíle) a ti to přeci nedělají.
  Ke kráterům - chcete mi namluvit, že ty střely postupně dopadaly, dělaly krátery, které si navzájem vzorně zasypávaly, všechno podle hranic pozemku a náhodou to nakonec dopadlo tak, že se to všechno navzájem zasypalo do roviny? neříkám, že to nastat nemůže, ale je to hodně připažené za vlasy.
  Mrkněte se na ty hmotnosti výbušnin, co jsem uváděl, podívejte se na srovnatelný barák v Čechách, zalejte to palivem, přidejte výpovědi místních o 20 kusech a pak řekněte, že tomu věříte.

  Dom zůstal stát přesně z toho důvodu, co říkáte: šlo to shora, profouklo to kopulí do válcové centrální stavby a šlo to chodbami a okny ven. Podstatná část budovy byla zcela zničena, zůstalo stát jen to shora otevřené a zároveň pevné schodiště a torza budov, co se o něj opíraly.
  ještě bych měl připomínku k tomu joudovi, co srovnával panelák s monolitem předválečných pevností:
  -je to nesmysl, panelák není monolit, ale lego z prefabrikovaných dílů.
  -pevnosti byly skutečně monolity, bez technologických spár s jedinou výjimkou - dělostřeleckých srubů, která byly (kvůli kubatuře) betonovány na dvakrát se zalomenou dilatační spárou. čili vše bylo svařeno do jednoho kusu a následně zalito a hutněno betonem. Neřeším tloušťku, kdy paneláky jsou typicky z 8 a 15 cm silných panelů do klidně 10+pater. Tady většina byla v zemi, obložená šutry a v tloušǩách od metru výše (OK, některé stěny LO a arabů byly i pod metr).

  Kraken - myslím, že není. Je to ta budova, rozsáhlý areál, jak je před ní to hřiště. Al-Mansur areál. Pokud se mýlím, tak se omlouvám. Ale v Mansuru budova z vašeho snímku (asi) není, resp. budova vpravo od ní.Je to o dost větší a roztahanější barák, než Barzak. Mimochodem i na vašem snímku je větší budova,. než v Damašku. Mrkněte jen na počet pater.
  Nicméně cíle zasáhlo 16 z 23 Tomahawků. A pozor - píše se o cílech, takže to šlo asi na víc objektů. Takže nejde o fotku budovy zasažené 23 Tomahawky.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:08 17.04.2018

  fenri: Zase lžeš. Tebou zmiňovaná citace je jiná, než jaká je na webu C-SPAN. Např. na C-SPAN ten citát končí "chemical gases were used", nepíše se tam a chloru a sarinu jako v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Zase lžeš. Tebou zmiňovaná citace je jiná, než jaká je na webu C-SPAN. Např. na C-SPAN ten citát končí "chemical gases were used", nepíše se tam a chloru a sarinu jako v Tvojí nepřesnější citaci. Ovšem tebou opakovaně zmiňovaná citace odpovídá chybným citacím, které se objevují na proruských stránkách, např.:
  https://southfront.org/us-defe...
  Tedy evidentně Tvůj primární zdroj pochází z těchto zdrojů a nikoli z webu C-SPAN, jak se teď snažíš lhát. Web C-SPAN jsi našel až následně poté.

  Stejnětak lžeš o tom, že celá další debata nebyla o interpretaci: Moje námitka zněla takto (btw. sám ji cituješ a tak se usvědčuješ z překrucování)
  "Toto totiž Matis nikdy neřekl. Matisovo vyjádření znělo jinak a mělo podstatně jiný význam."
  Tedy jsem Ti primárně vytknul dvě věci:
  - že tvoje citace je nepřesná
  - a že jí dáváš jiný význam, než jaký ve skutečnosti měla
  Že jsi potom našel stránky C-SPANu a začal se točit na tom, že něco takového Matis řekl je pravda, ale to nic nemění ta tom, co bylo podstatou mé námitky a co jsem Ti vyčítal - a že celou dobu jsem opakoval, že základní problém je, že jsi Matisův výrok - i poté, co jsi našel přesnější verzi - špatně přeložil.


  Ci se týče Té údajné propagandy (titulky), to si fakt zjistil až teď, že v padesáti procentech článků titulky neodpovídají obashu článků, protože je snaha je napsat tak, aby čtenář klikl a byly příjmy z reklamy? Pleteš si propagandu a reklamu. Navíc - jak píše standa blábol, tady je ten titulek navíc správně, což je v českých médiích výjimka - a přesně odpovídá tomu, jak se titulky píšou i v případě ruských tvrzení.

  Co se týče řízených demolic paneláků, tak jednak paneláky zas tak odolné nejsou (je to montovaná konstrukce, nikoli litá v kuse - a často na hranici plánované životnosti). Navíc řízená demolice se dělá tak, že se výbušnina dá ke klíčovým nosným prvkům. Stačí tak řádově menší síla výbuchu, než při náhodné trefě. Takže to příliš argumentem není.

  Ohledně velikosti sadámova bunkru: Slovíčkaříš. Podstatná je "rozloha" stavby. Saddámův bunker měl rozlohu
  http://www.cracked.com/article...
  menší než kterákoli z těch tří budov (ať už to nazveme budova či ne) a jen jedno patro....

  Olivav:
  Které dřívější prohlášení Matise Coffman překládá? To, které nepřesně citoval Fenri?

  To, že nevíš, jakej je překlad anglického believe není můj, ale Tvůj problém. Víc, než Tě odkázat na výkladový slovník:
  https://www.merriam-webster.co...
  b) to accept the word or evidence of
  Tedy když se ptají Matise, zdali believe že se útok stal, tak se ptají, zdali akceptuje důkazy, že se útok stal. Takže stejná písnička je minule: urážíš ostatní, ale přitom jen neumíš anglicky. Nechceš toho už nechat?

  Co se týče hlavice v Tomahawku, děláš chytrého, ale opět jsi úplně mimo. Zaprve - v Tomahawku je plastická výbušnina která je z rodiny výbušnin vyrobených v padesátých letech.
  Zadruhé, důvod zavádění plastických trhavin místo Amatolu byl především kvůli bezpečnosti, equivalent mass for pressure pro Amatol 50/50 (Amatol 60/40 z V2 bude mít o fous větší) je 0.97, pro PBXN-107 v Tomahawku 1.05. Tedy rozdíl v účinnosti těchto dvou výbušnin je nepodstatný a tedy výbuch V2 lze zhruba srovnávat s výbuchem Tomahawku.
  https://books.google.cz/books?...
  Teď jsem našel, že Starlight teď zmiňuje jíné tabulky, kde je poměr o něco větší, ale pořád naprosto srovnatelnou účinnost (vzheldem k hromadě neznámejch kolem) - a Starlight má v tomto zpravidla pravdu....

  Takže jedinou chybu, kterou jsem udělal je to, že jsem vycházel z čísel platných pro staré Tomahawkové hlavice. Nová má třetinovou sílu....

  A ohledně výroby Novichoku - tak jsem to napsal jednou zkratkovitě, protože mě To nebaví furt dokolečka vysvětlovat, když jsme to zmiňivaku tolikrát. To už seš tak zoufalej, že máš potřebu se ňoupat ve slovíčkách, aby sis nahonil ego?

  Givitz:
  Co je na tom divného? Pokud jejich tajné služby získaly dost svědectví o tom, že tam něco shodil vrtulník? Samozřejmě je otázka věrohodnosti, ale na daném místě byly i civilisté - a obelhat rozvědku zas není tak jednoduché...
  Samozřejmě, není to důkaz, kterým by to šlo prokázat někomu dalšímu, ale jinak na tom nevidím nic divného. Takže takové svědectví prostě ze tří možností: "západ má důkazy", "západ útočí bez důkazů na základě domněnek", "západ si důkazy vymyslel" jednu možnost eliminuje.

  Danny: Je třeba počítat s tím, že některé krátery mohly být zasypány pozdějším výbuchem, popř. že zlikvidovaly pouze nadzemní část stavby a síla výbuchu nebyla tak silná, aby ještě rozbila základovou desku. Počet kráterů je pouze spodní odhad počtu zásahů.

  Kolt: Jsou to všechno jen domněnky na základě úvah, ale myslím, že Tvoje zhodnocení, kolik tam toho spadlo, zní asi nejrozumnějc z toho, co tu zaznělo.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:06 17.04.2018

  Myslím, že jste to vůbec nepochopili. Ty rakety měly být krásné, nové, ......a neviditelné.
  Kde jsem to jen slyšel? Že by to byly "rakety, jaké svět neviděl" podle vzoru ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že jste to vůbec nepochopili. Ty rakety měly být krásné, nové, ......a neviditelné.
  Kde jsem to jen slyšel? Že by to byly "rakety, jaké svět neviděl" podle vzoru "jitrnice, jakou svět neviděl" (pro ty co neví co jde klasická filmová pohádka "Obušku z pytle ven)

  KOLT
  no právě že to není rozstřílené na štěrk, jak by to asi mělo být po zásahu 76 (60 atd) řízenými střelami. A části těch baráků pořád stojí.

  Kraken
  právě že budovy jsou zasažené nikoli kompletně zničené

  Nevím, ale ty trosky nevypadají na nějaké zodolněné budovy, spíš taková normální kancelářská budova. Ale jestli chcete, věřte si 76 zásahům.
  Skrýt celý příspěvek

 • Dzin
  09:55 17.04.2018

  fenri
  1) A ono to do teď Asadovi neprocházelo? Na základě čeho můžeme hodnotit, že po dalším nasazení BOL provedou západní spojenci akci, která ho citelně zasáhne? Doposuď na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  1) A ono to do teď Asadovi neprocházelo? Na základě čeho můžeme hodnotit, že po dalším nasazení BOL provedou západní spojenci akci, která ho citelně zasáhne? Doposuď na všechny hlášení o nasazení BOL buď nereagovali, nebo reagovali verbálně a pouze ve dvou případech reagovali omezeným úderem bez většího vojenského významu. Přičemž Asad si může dovolit inkasovat daleko větší úder.

  2) Trump je za bukem, ale zatím předvedl pouze dvě propagandistické akce bez zásadnějšího vojenského dopadu na situaci v Sýrii. V tomto kontextu. Daleko větší vliv je nasazení amerických vojsk na severu Sýrii, který má nesrovnatelně zásadnější dopad na celou situaci v regionu.

  Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že v budoucnu se mohou západní státy odhodlat k většímu nasazení, ale zatím nemáme žádný důvod věřit, že to udělají. Pomineme-li sever a jih Sýrie tedy zájmové zóny USA (na ně navázané skupiny) a Izrael (jeho opatření proti vlivu Íránu).
  Skrýt celý příspěvek

 • Kraken
  09:35 17.04.2018

  Fenri:
  Jestli je vámi popisovaný útok 25 Tomahawky zobrazen na image 34 (https://nsarchive2.gwu.edu/NSA... , tak konečně začínám chápat to množství raket ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri:
  Jestli je vámi popisovaný útok 25 Tomahawky zobrazen na image 34 (https://nsarchive2.gwu.edu/NSA... , tak konečně začínám chápat to množství raket použitých v Sýrii.
  Budova SSO (čtyřpodlažní budova ve třemi trakty) byla silně poškozena, ale většina jí zůstala stát (vypadá to, že kompletně zničen je jeden trakt).
  Ty tři budovy v Sýrii jsou ovšem kompletně zničeny, což by odpovídalo násobně většímu množství použitých raket.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  09:27 17.04.2018

  fenri, jsou to tři budovy, možná jsou spojené nějakou chodbou, ale to je úplně irelevantní, protože funkčně (ze stavebního hlediska) jsou to prostě tři samostatné baráky. Takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri, jsou to tři budovy, možná jsou spojené nějakou chodbou, ale to je úplně irelevantní, protože funkčně (ze stavebního hlediska) jsou to prostě tři samostatné baráky. Takže tvrzení: "Mimochodem je to jedna budova o třech traktech. Je to propojeno stavebně..." je prostě pitomost.

  Aby bylo jasno, já netvrdím, že Syřané nic nesestřelily natož že všechny střely zasáhly cíl! Koneckonců fotky z míst jednoznačně dokazují, že minimálně některé střely skončili možná až několik málo stovek metrů mimo. Jen tvrdím, že řeči "...takhle to prostě nemůže vypadat po zásahu 76 střel..." jsou hovadina. Když pominu, že těch střel asi nebylo 76, právě protože některé se možná ztratily po cestě, některé to zjevně mrskly vedle a některé *možná* sestřelili nebo "zarušili" ;-) Syřani a Rusové – stále nevidím nejmenší důvod si myslet, že ten komplex nezasahlo nějakých třeba i 60 střel. Přeorané je to tam docela důkladně. Právě to, že tam nejsou moc krátery, naznačuje spíš poměrně velké množství výbuchů – je to prostě rozstřílené na štěrk. Kdyby tam fakt přiletělo pár střel, jak se nás snaží mnozí přesvědčit, vypadalo by to jinak, protože by tam byly jasně patrná konkrétní místa, kde to ty budovy dostaly.

  O tom, proč Dóm v Hirošimě zůstal stát, něco tuším – on vzdušný výbuch kousek od budovy mmj. způsobí, že hlavní namáhání stěn není v horizontálním směru, což zdi nerady, nýbrž ve vertikálním, na což jsou vcelku stavěné. Nicméně právě ta schopnost železobetonové konstrukce běžných budov ala panelák si "ulevit" tím, že velká část energie jde skrz (často velká) okna a výplně z mnohem křehčího materiálu, kterou zmiňujete a kterou tu už popisoval Jirosi, je dobrým důvodem, proč je na takovouto spoušť potřeba docela dost střel...


  raziel, argumenty došly, takže opět zbývá jen ubohé urážení. Typické. Sorry, ale máte fakt na víc....
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:23 17.04.2018

  PavolR - jsou spojeny v nadzemních částech. Je to jasně viditelné - v přiléhajících rozích. Tak nelžete.

  Nicméně ještě jednou - jde o z vaší strany je o OT slovíčkaření a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR - jsou spojeny v nadzemních částech. Je to jasně viditelné - v přiléhajících rozích. Tak nelžete.

  Nicméně ještě jednou - jde o z vaší strany je o OT slovíčkaření a argumentační zoufalství. I kdybyste se rozkrájel, jde o poměrně malou, nízkou budovu a do kolika křídel je členěna a jak jí budete nazývat je celkem jedno. Spadly na ní 4 Tall Boye, 2 GrandSlamy a nebo více než 6 BlockBusterů, palivo nepočítaje. Rozměry to má asi jako Právnická fakulta Univerzity Karlovy v nábřeží, jen je to podstatně nižší a s menší zastavěnou plochou.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:16 17.04.2018

  Ta budova je ze tří traktů - dva krajní trakty jsou cca 45x45 ze tří křídel, centrální trakt je menší, řekněme 30x30. Krajní trakty jsou nízké, podle fotek se zdá, že asi 3 patra. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ta budova je ze tří traktů - dva krajní trakty jsou cca 45x45 ze tří křídel, centrální trakt je menší, řekněme 30x30. Krajní trakty jsou nízké, podle fotek se zdá, že asi 3 patra.
  Zastavěná plocha tak asi 3800 m^2. Na to sypeme hlavice o 38 tunách s cca 9 100 kg výbušninam + palivo + kinetická energie raket. A pořád kusy obvodových zdí stojí a žádné krátery nejsou patrné.
  Hmotnost trhavin je na úrovni dvou bomb Grand Slam (neřeším účinnost moderních trhavin) + palivo k tomu, nebo skoro 4 bomb Tall Boy.
  BlockBuster (cookie) bomby, které tlakovou vlnou srovnávaly celé městské bloky budov měly náplň od 1400 Aamatolu či Torpexu..
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  09:05 17.04.2018

  fenri:
  Je mi záhadou, ako chcete z tohoto urobiť jednu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Je mi záhadou, ako chcete z tohoto urobiť jednu budovu:

  http://a57.foxnews.com/images....

  Ak len nie prepojením cez podzemné priestory, čo by ale vyžadovalo ďalšie rakety. :-) A ako vidíte, neboli zrovnané iba tie tri hlavné budovy, z ktorých každá má viac krídiel.

  Dali ste príklad koľko rakiet treba na splanírovanie jednej takej budovy a ja som Vám zaň poďakoval - toť vsjo.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  08:53 17.04.2018

  PavolR: myslím, že už jste v argumentačním zoufalství, když chcete slovíčkařit, jestli je to jedna budova nebo tři.
  Mimochodem je to jedna budova o třech traktech. Je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR: myslím, že už jste v argumentačním zoufalství, když chcete slovíčkařit, jestli je to jedna budova nebo tři.
  Mimochodem je to jedna budova o třech traktech. Je to propojeno stavebně, funkčně, pozemkem... Kolik budov má Strakova akademie? Jednu a to má víc křídel, dvorů a celkově je mnohem větší, než tenhle cíl.

  Nicméně je to zcela irelevantní a dělit jeden barák na 8000 m pozemku na tři baráky, aby to nevypadalo blbě je absurdní.

  Zkuste to rozpočítat na místnosti. Vyjde vám to pak lépe.

  Jak myslíte poslední větu? pokud nějak...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  08:36 17.04.2018

  fenri:
  Tých 76 rakiet neletelo na jednu budovu, ale na komplex prinajmenšom troch veľkých budov, čiže 3 x 23 + niečo ako bonus. K Vášmu komentáru teda možno povedať iba - vďaka za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Tých 76 rakiet neletelo na jednu budovu, ale na komplex prinajmenšom troch veľkých budov, čiže 3 x 23 + niečo ako bonus. K Vášmu komentáru teda možno povedať iba - vďaka za názorný príklad. ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  08:24 17.04.2018

  garde:
  píši někde, že je Assad hodný? Hmm?
  Ano část národa měla Assad plné zuby. Část našeho národa má plné zuby Bureše, Zemana, Kalouska (dosaďte koho chcete). A co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  garde:
  píši někde, že je Assad hodný? Hmm?
  Ano část národa měla Assad plné zuby. Část našeho národa má plné zuby Bureše, Zemana, Kalouska (dosaďte koho chcete). A co jako?
  Rozsekaná města v Syrii - když někde prochází fronta a bojuje se, tak to prostě nevypadá hezky. Ona Gaza také není úpravné město, co bychom si říkali.
  Skrýt celý příspěvek

 • garde
  08:00 17.04.2018

  To fenri: citace..... Kalibry nelétají na budovy suverénních států.....a vážený pane, nezdá se Vám, že problém v Sýrii je trochu hlubšího charakteru, než z Vašeho hlediska "hodný" ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To fenri: citace..... Kalibry nelétají na budovy suverénních států.....a vážený pane, nezdá se Vám, že problém v Sýrii je trochu hlubšího charakteru, než z Vašeho hlediska "hodný" Assad vs. "zlá" opozice? Není to také trochu o tom, že prostě část národa měla Assada "plné zuby"? O tom jsou občanské války. Já jsem viděl v Sýrii naprosto rozbombardovaná a zničená města? Kým? Že by všude v nich byli "teroristé"? To mi snad nechcete namluvit...
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  07:59 17.04.2018

  ruleta > Tu su popisane jednotlive verzie Tomahawku a aj hlavice.

  http://www.designation-systems...

  Napriklad podla toho clanku spominana RGM-109E/UGM-109E ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ruleta > Tu su popisane jednotlive verzie Tomahawku a aj hlavice.

  http://www.designation-systems...

  Napriklad podla toho clanku spominana RGM-109E/UGM-109E ma hlavicu WDU-36/B.
  Pricom ta hlavica sa mala pouzivat uz aj na C-ckovej verzii od Block III a o tejte hlavici clanok tvrdi
  "The RGM/UGM-109C Block III also uses an improved WDU-36/B warhead which is smaller (thereby increasing fuel space) and lighter than the WDU-25/B but offers the same effect."
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:51 17.04.2018

  Mimochodem když v roce 1993 chtěly USA zabít Saddáma, o kterém se domnívaly, že je zrovna v centrále tajných služeb v Baghdádu, použili 23 Tomahawků. Podotýkám, že nešlo o mediální ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem když v roce 1993 chtěly USA zabít Saddáma, o kterém se domnívaly, že je zrovna v centrále tajných služeb v Baghdádu, použili 23 Tomahawků. Podotýkám, že nešlo o mediální či PR útok jako teď, stavba byla zodolněná a potřebovali jí rozsekat fest, protože chtěli dostat jednoho člověka, který v té budově měl být. Tj. nešlo jim o nějaké lehké poškození. A najednou při "vzkazovém" útoku 76 střel na běžnou budovu?

  Dost fotografií z úderů Tomahawky ve stavu před/po najdete třeba tady
  https://nsarchive2.gwu.edu/NSA...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  06:32 17.04.2018

  Jirosi, jestli vám naše předválečné pevnosti připomínají panelák, tak díky za obohacení diskuze. Když budete mít čas, do nějaké vás vezmu a do paneláku také, abyste viděl rozdíl

  Jirosi, jestli vám naše předválečné pevnosti připomínají panelák, tak díky za obohacení diskuze. Když budete mít čas, do nějaké vás vezmu a do paneláku také, abyste viděl rozdíl

 • Jirosi
  05:23 17.04.2018

  Fenri:"Vypadalo to jako klasický panelák, viděl jsem někde fotky, když to stálo. Normální, 40 let+ starý panelák. "

  Naše pevnosti v pohraničí taky vypadali jako panelák. Tedy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri:"Vypadalo to jako klasický panelák, viděl jsem někde fotky, když to stálo. Normální, 40 let+ starý panelák. "

  Naše pevnosti v pohraničí taky vypadali jako panelák. Tedy laicky byli z železobetonu..., ale protože nebyli z panelů ale lité konstrukce jejich odolnost od paneláku je ještě dnes řádově jinde.

  Nehledejte stejné množství trhavin, ale stejnou konstrukcí budovy. Tedy betonový monolit. Tedy nosné sloupy a patra z betonu, mezi tím cihly, sklo, sadrokarton na vnější vyzdívku. Výbuch bude vypadat super. Ale výsledný efekt 0.
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  01:04 17.04.2018

  Starlight
  Datum: 17.04.2018
  Čas: 00:04

  Muzes tu hodit odkaz odkud cerpas ty hmostnosti tech bojovych hlavic a trhavin?

  Diky.

  Starlight
  Datum: 17.04.2018
  Čas: 00:04

  Muzes tu hodit odkaz odkud cerpas ty hmostnosti tech bojovych hlavic a trhavin?

  Diky.

 • rasto12
  00:18 17.04.2018

  Môj laický pohľad. Celá akcia bola o tom "aby bol vlk sýty a ovca celá". Bolo vraj vystrelených cca 100 striel na 3 ciele. Také množstvo takýchto striel na 3 ciele ? Taký počet ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Môj laický pohľad. Celá akcia bola o tom "aby bol vlk sýty a ovca celá". Bolo vraj vystrelených cca 100 striel na 3 ciele. Také množstvo takýchto striel na 3 ciele ? Taký počet striel by bol účinný na zneschopnenie stredne veľkej krajiny v Európe. Môj osobný názor je, že tých striel nebolo cca 100, ale ďaleko menej a boli určené na úplne "zbytočné" ciele. Zničené laboratória a sklady na chemické zbrane ? To fakt tam niečo takéto mali a bol tam schválený útok ? To zamorenie by bolo asi značné.

  Ja to vidím tak, že boli vystrelené streli v počte x a zasiahli to čo mali zasiahnuť - žiadne výrazné hmotné straty a ani na životoch. Pvo nič nezničilo, lebo nebolo čo , respektíve ničiť nebo potrebné ničiť. Utrpela Sýrska armáda ? Nie. Utrpela Asádova opozícia ? Áno.

  Pán Grohmann bojím sa , že aj tu bude klasická čistka .

  https://bmpd.livejournal.com/3...


  Ja som si to prečítal a aj komenty a nič nezmení môj názor - pripravená akcia pre divákov.

  Pane, ak chcete aby tu to nebolo o jednostrannom názore tak musíte zniesť aj iný pohľad na veci o ktorých vieme málo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  00:04 17.04.2018

  Tak se tu zase vynořila spousta nových a staronových „expertů“ na střely Tomahawk, kteří ani nečtou odkazy, která sem sami dávají. Naštěstí je trumfnul mluvčí ruského ministerstva ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak se tu zase vynořila spousta nových a staronových „expertů“ na střely Tomahawk, kteří ani nečtou odkazy, která sem sami dávají. Naštěstí je trumfnul mluvčí ruského ministerstva obrany, podle kterého mají americké střely Tomahawk podle verze bojovou hlavici o síle až půl tuny v tritolovém ekvivalentu. K tomu se ještě dostanu.

  Ale zpátky ke zdejším "expertům". Raziel87 dnes v 13:50 napsal „ …znovu zopakuji 20 Tomahawku roseká na sračku několik hektarů, tím spíše když byly použity nezodolněné hlavice, které jsou určeny k pozemním výbuchům - prohlédni si snímky kráterů, snad nebudeš tvrdit, že to byly verze určené k pronikání velké vrstvy železobetonu. Ani na Osirak by nebylo třeba 20 Tomahawků....“

  Tak se nejdříve podíváme do roku 1981 na izraelský nálet na irácký jaderný reaktor Osirak u Bagdádu. Izraleské letouny F-16 na cíl svrhly celkem 16 pum Mk.84. Letouny F-16 vypouštěly pum při rychlosti M0,9+ při klesání pod úhlem okolo 27° ve výšce 6000 stop nad cílem. Každá puma má hmotnost okolo 900 kg a obsahuje okolo 430+ kilogramu trhaviny jako je H6. Celkem tedy tento na cíl vypustily 6,9 tuny trhavin určených na zničení jaderných zařízení v budově reaktoru.

  Novější verze střely Tomahawk jako je R/UGM-109E Block IV obsahují menší bojovou hlavici, než měly starší verze. Uvolněné místo je využito pro další palivo pro zvýšení doletu. Nová bojová nálož má označení WDU-36/B a má hmotnost cca 313 kg. Z toho je pouze 120 kg trhaviny PBXN-107 II, zbytek tvoří titanové tělo hlavice se zesíleným tvarovaným čelem, které slouží k probití cíle. Pro srovnání starší bojové hlavice WDU-25/B měli hmotnost 450 kg a obsahovali 171 kg trhavin Picratol/H-6.

  Pokud se vezmou standartní tabulky, tak 120 kg PBXN-107 odpovídá cca 170 kg TNT. Kam ruské MO chodí na čísla do půl tuny TNT, tedy třikrát tolik, my tady doufám někdo dokáže přijatelně vysvětlit.

  Podobně jsou na tom řízen střely AGM-158B JASSM-ER, které mají 450 kg bojové hlavice WDU-42/B, kde v kovovém průbojném těle je 109 kg trhaviny PBX(AF)-757.

  Sečteno a podtrženo, pokud vezme zveřejněné americké údaje, tak 3 objekty výzkumného středisko v Barzahu zasáhlo 76 střel (57 Tomahawků a 19 AGM-158 JASSM). Celkem tedy 8,9 tun trhavin. Při rovnoměrném rozdělení na tři objekty to vychází na cca 3 tuny trhavin na jednu budovu.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  23:44 16.04.2018

  KOLT: třeba fotka skladiště u Homsu, kam mělo přiletět 22 střel. Při nejlepší vůli tam vidim čtyři nebo pět kráterů. Promiň, vyjádřil jsem se nepřesně. Ne uprostřed, ale někde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT: třeba fotka skladiště u Homsu, kam mělo přiletět 22 střel. Při nejlepší vůli tam vidim čtyři nebo pět kráterů. Promiň, vyjádřil jsem se nepřesně. Ne uprostřed, ale někde mezi. Určitě není pravda, že sestřelili 70 střel. Ale taky není pravda, že všechny střely zasáhly cíl.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:33 16.04.2018

  Vypadalo to jako klasický panelák, viděl jsem někde fotky, když to stálo. Normální, 40 let+ starý panelák.
  Zvláštní mi přijde i:
  -na ostatní zasažených objektech vidíme několik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vypadalo to jako klasický panelák, viděl jsem někde fotky, když to stálo. Normální, 40 let+ starý panelák.
  Zvláštní mi přijde i:
  -na ostatní zasažených objektech vidíme několik kráterů
  -vidíme "netrefy" (rušení :-))
  Tady je terén bez kráterů nezdá si mi, že by se ty krátery pěkně vyrušily a naskládaly zeminu zpět na původní hladinu. A nejsou žádné vedlejší zásahy.
  Dále mi přijde divné, že na barák o kterém pozitivně věděli, že tam nic není (v listopadu 2017 tam byla OPCW) pošlou 76 střel, na evidentně zodolněné objekty jich pak pošlou zlomek.
  Místní tvrdí, že v Damašku bylo okolo 20ti výbuchů. Určitě se ve stresu udělá nemalá chyba, ale že by napočítali čtvrtinu?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:28 16.04.2018

  KOLT viděl jsem demolice paneláků (tj.objektů srovnatelných s tím Damaškem, u ostatních nevím, jak na to byly s odolností), viděl jsem i výpočty. Na velký panelák 35 tun ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT viděl jsem demolice paneláků (tj.objektů srovnatelných s tím Damaškem, u ostatních nevím, jak na to byly s odolností), viděl jsem i výpočty. Na velký panelák 35 tun výbušnin+kinetickou energii střel + zbytek paliva fakt nepotřebujete.
  Ano, výbušniny umisťujete kam potřebujete. Jenže tady zase máte kinetickou energi+palivo a hlavně několikařádově větší množství výbušniny.

  K atomovému dómu: ona z té stavby přežila jen poměrně malá část, v podstatě hlavně centrální kopule. Ta byla udělána jako železobetonový monolit odolná vůči zemětřesení a zároveň s poměrně velkými otvory, kterými mohla tlaková vlna "profičet" Epicentrum bylo sice 160 m daleko, ale puma neexplodovala na zemi ale ve vzduchu - 630 m od budovy. Výbuch ve vzduchu má vyšší plošný účinek, ale nižší tlak v blízkosti epicentra - rozptýlí se to.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  23:21 16.04.2018

  Ty ruské udaje o sestřelených střelách se vztahuje k těm jejich prve uvedeným cílům a nebo těm americkým? A nebo si zas vymysleli novou verzi?

  Ty ruské udaje o sestřelených střelách se vztahuje k těm jejich prve uvedeným cílům a nebo těm americkým? A nebo si zas vymysleli novou verzi?

 • KOLT
  23:15 16.04.2018

  fenri, a? Výzkumák vypadá jako železobetonová konstrukce, vcelku solidní. To video, ostatně stejně jako to od Echo a jako ostatní, co sem kdo dal, vůbec nic nevypovídá o schopnosti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri, a? Výzkumák vypadá jako železobetonová konstrukce, vcelku solidní. To video, ostatně stejně jako to od Echo a jako ostatní, co sem kdo dal, vůbec nic nevypovídá o schopnosti hlavic ničit železobetonové konstrukce. Vsadím boty, že Genbaku Dome by dneska sloužil jako důkaz toho, že Amíci na Hiroshimu žádnou JZ neshodili...

  A mmchd, pokud ty výbuchy mimo na těch fotkách jsou skutečně od netrefivších se střel (jako že mi to tak také připadá, a s argumentem ohledně submunice souhlasím), tak mě to spíše posouvá k tomu věřit, že se tam skutečně většina střel trefila – ony zas až tak velké nejsou...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  23:05 16.04.2018

  Jinak by mě, pánové, zajímalo, kde jste sebrali tu jistotu, jak vypadá takovýto komplex po zásahu 76 střel (mmchd, nebylo to 76 tomahawků, nýbrž 57, a k nim 19 AGM-158, ale to je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jinak by mě, pánové, zajímalo, kde jste sebrali tu jistotu, jak vypadá takovýto komplex po zásahu 76 střel (mmchd, nebylo to 76 tomahawků, nýbrž 57, a k nim 19 AGM-158, ale to je vcelku jedno, protože její hlavice je stejné váhové kategorie). Kolik takových budov/komplexů jste viděli zničených. Za sebe se přiznám, že ani jednu. Rozhodně ne takovou, která a) byla stejně odolná (nějak mi totiž chybí informace o odolnosti těch budov, ale minimálně sklad ZHN nebude z porothermu, i ty ostatní budovy vypadají jako železobetonové konstrukce); b) dostala stejný zásah. A nějaké řeči o "selském rozumu" si nechte pro sebe, protože tady žádný selský rozum fakt není použitelný. Kdyby ty budovy vypadaly jako by v nich bouchla PB láhev, ani by neměly vysypaná všechna okna, tak OK, to by selský rozum asi stačil. Ale ze štěrkoviště, jaké je na fotkách a videích, není možné bez podrobné znalosti těch budov podle mě nic přesného vyvodit. Klidně mohly dostat 50 zásahů (něco zabloudilo cestou, něco sestřelili Syřané, něco se prostě netrefilo), stejně jako na takovou destrukci mohlo stačit zásahů 10. Ostatně, ono od jistého stupně destrukce už tak nějak skoro není co likvidovat. A ty budovy mi v takovém stavu vcelku připadají.

  Jirosi dával dobrý odkaz (včetně vysvětlení), proč dokáže železobetonová konstrukce vydržet skutečně hodně – 150 m od výbuchu ekvivalentu 16 kt TNT a stojí... Troufnete si odhadnout, jak by vypadala po zásahu 76 hlavicemi o hmotnosti 450 kg?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:03 16.04.2018

  Ještě k Tomahawku se submunicí - pominu-li, že to proti těmto cílům nemá smysl, tak ty krátery netrefených objektů jsou stejně velké, jako normální zásahy.

  Ještě k Tomahawku se submunicí - pominu-li, že to proti těmto cílům nemá smysl, tak ty krátery netrefených objektů jsou stejně velké, jako normální zásahy.

 • fenri
  23:01 16.04.2018

  KOLT: ten barák u Damašku, co dostal 76 Tomahawků a ještě kus stojí, nebyl žádný zodolněný objekt. Byl to normální výzkumák, co tam v 70. letech postavili ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT: ten barák u Damašku, co dostal 76 Tomahawků a ještě kus stojí, nebyl žádný zodolněný objekt. Byl to normální výzkumák, co tam v 70. letech postavili Francouzi.

  Tohle:
  https://www.youtube.com/watch?...
  x krát 76?
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:47 16.04.2018

  danny, ten důkaz najdu prosím kde? Fakt by mě to zajímalo. Osobně bych předpokládal, že pravda není "uprostřed", protože s ohledem na čas a prostředky, které mají Amíci na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny, ten důkaz najdu prosím kde? Fakt by mě to zajímalo. Osobně bych předpokládal, že pravda není "uprostřed", protože s ohledem na čas a prostředky, které mají Amíci na plánování, bych se divil, kdyby jim ze 105 raket mířících na objekty, které nejsou na seznamu prioritně chráněných cílů, sestřelili Syřané nějakých 35. Ale je to samozřejmě jen domněnka, třeba jsou Amíci takoví babráci, nebo byli jen tak namyšlení, že tomu nevěnovali dost pozornosti, nebo je ruská technika tak superiorní... nebo jim také fakt nesestřelili ani průzkumný dron zapojený do akce ;-)

  Bez nějakých skutečných důkazů víme prostě jen to, že ty tři objekty, o kterých Koalice tvrdí, že byly cílem, je na štěrk. Nějaké důkazy se začnou více a více objevovat, ale ono je těžké předložit věrohodný důkaz o sestřelení – výbuch ve vzduchu nic neznamená – může jít o samodestrukci, rozsekaný tomahawk někde v poli také není důkazem – prostě tam mohl spadnout "vlastní" chybou (a to se téměř jistě stalo, minimálně se zdá, že kolem některých cílů jsou místa dopadu raket, které se netrefily o desítky až málo stovek metrů, leda by tam Amíci poslali i něco se submunicí). V tomhle mají prostě Syřané nevýhodu, to je bez debaty.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:35 16.04.2018

  Echo, vždyť na tom videu vůbec není vidět, jak Kalibr ty budovy "rozkládá", protože tam nikdy není ukázaná budova po útoku! Vždy to končí ve chvíli, kdy je tam vidět prakticky jen ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Echo, vždyť na tom videu vůbec není vidět, jak Kalibr ty budovy "rozkládá", protože tam nikdy není ukázaná budova po útoku! Vždy to končí ve chvíli, kdy je tam vidět prakticky jen kouř a prach. Na některých záběrech je tak maximálně vidět, že budovy nespadly celé! Nehledě na to, že nevíme, jaká je konstrukce těch budov, zato konstrukce vojenského skladu ZHN asi nebude zrovna něco křehkého. Jako důkaz to není ani slabé, je to úplně k ničemu.

  givitz, přestaňte už radši cokoliv psát, protože melete úplné kraviny. V těch skladech a výrobních zařízeních žádné chemické zbraně nikdo neočekával. Koneckonců, kdyby tam byly, byl by to pro Asada a Rusy sakra průšvih, vždyť žádné mít nemá. Šlo o likvidaci vývojového, výrobního a skladovacího potenciálů. Nic víc, nic méně.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  22:28 16.04.2018

  Jo a na té tiskovce MO Ruska generál Konašenkov kromě těch čísel co uvedl Fenri upřesnil, že systém S200 má 0 zásahů proto, že se na sestřelování raket Tomahawk vyloženě nehodí a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo a na té tiskovce MO Ruska generál Konašenkov kromě těch čísel co uvedl Fenri upřesnil, že systém S200 má 0 zásahů proto, že se na sestřelování raket Tomahawk vyloženě nehodí a že daleko lepší uplatnění nachází při sestřelování letadel jak naposledy ukázal úspěšný sestřel Izraelské stíhačky F16..
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  22:28 16.04.2018

  Pane Grohmanne, zatím jsem všude četl, že S-200 má skóre nula. Předpokládám, že Rus i Syřan úspěchy značně nadhodnocuje a jako sestřel uvádí vše, co netrefili cíl a násobí dvěma. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pane Grohmanne, zatím jsem všude četl, že S-200 má skóre nula. Předpokládám, že Rus i Syřan úspěchy značně nadhodnocuje a jako sestřel uvádí vše, co netrefili cíl a násobí dvěma. Ovšem zprávy z Pentagonu, jako např. "Americký generál Kenneth McKenzie v sobotu krátce po úderu novinářům sdělil, že ruský obranný protivzdušný systém nebyl při nočních úderech použit a ten syrský nebyl účinný, protože byl aktivován až po úderech. „Syrská protivzdušná obrana nezasáhla žádné naše letadlo ani raketu,“ řekl McKenzie." jsou taky prokazatelná lež.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  22:21 16.04.2018

  danny to zvíře Asad (jako ho nazval Trumpeta:)) poslal pro islamisty a jejich rodiny do
  východní Ghúty luxusní autobusy, zaručil jejich bezpečnost a vláda Sýrie zaplatila odvoz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny to zvíře Asad (jako ho nazval Trumpeta:)) poslal pro islamisty a jejich rodiny do
  východní Ghúty luxusní autobusy, zaručil jejich bezpečnost a vláda Sýrie zaplatila odvoz do provincie Idlib. Přitom se jednalo o lidi, kteří pomalu 7 let odstřelovali centrum Damašku.... naprosto stejně to zvíře postupovalo i v Aleppu.... :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Echo
  22:17 16.04.2018

  givicz -> 76 Tomahawkov ;)

  givicz -> 76 Tomahawkov ;)

 • danny
  22:15 16.04.2018

  Fenri: mě to taky nedává smysl. Pořád se ale snažím najít aspoň nějaké smysluplné argumenty pro vinu režimu. Nechce se mi úplně přistoupit na to, že by to celé byla jen jedna velká ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: mě to taky nedává smysl. Pořád se ale snažím najít aspoň nějaké smysluplné argumenty pro vinu režimu. Nechce se mi úplně přistoupit na to, že by to celé byla jen jedna velká špinavá hra, na kterou všichni chladnokrevně přistoupí. Teď jsem dost zvědav, co vyleze z toho bránění OPCW ve vstupu do oblasti. Nějak mi přijde, že se všichni snaží to vyšetřování zdiskreditovat dřív, než začalo.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  22:10 16.04.2018

  Jan Grohmann nečtete diskusi ani nesledujete tiskovku MO Ruska S-200 má 0 zásahů...

  Ve výzkumná zařízení Barz je reportér Komsomolskaja Pravda.. je zajímavé sledovat poškození a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann nečtete diskusi ani nesledujete tiskovku MO Ruska S-200 má 0 zásahů...

  Ve výzkumná zařízení Barz je reportér Komsomolskaja Pravda.. je zajímavé sledovat poškození a že se neotrávil bez ochranných pomůcek ... :)

  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:06 16.04.2018

  Pane Grohmanne, údajné skore podle Syřanů je:

  Pancir-S1/2: vystřeleno 25 PLŘS , zasaženo 23 cílů
  Buk-M2E: vystřeleno 29 PLŘS, zasaženo 24 cílů
  9K33 Osa: vystřeleno 9 PLŘS, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pane Grohmanne, údajné skore podle Syřanů je:

  Pancir-S1/2: vystřeleno 25 PLŘS , zasaženo 23 cílů
  Buk-M2E: vystřeleno 29 PLŘS, zasaženo 24 cílů
  9K33 Osa: vystřeleno 9 PLŘS, zasaženo 5 cílů
  S-125: vystřeleno 13 PLŘS, zasaženo 5 cílů
  9K35 Strela-10: vystřeleno 5 PLŘS, zasaženo 3 cílů
  2K12 Kub: vystřeleno 21 PLŘS, zasaženo 11 cílů
  S-200: vystřeleno 8 PLŘS, zasaženo 0 cílů,

  Tedy většinu měl sundat Pancir, něco Buk a S-200.
  O sestřelech S-200 slyším poprvé od vás.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  22:02 16.04.2018

  Něco k Tomahawkům. Zajímavé je, že Syřane údajně sestřelovali Tomahawky pomocí S-200, jehož raketa jež je 5x těží a 2x delší než Tomahawk (to je skutečné unikum) Ale o Pancir-S1, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Něco k Tomahawkům. Zajímavé je, že Syřane údajně sestřelovali Tomahawky pomocí S-200, jehož raketa jež je 5x těží a 2x delší než Tomahawk (to je skutečné unikum) Ale o Pancir-S1, který je na to údajně dělaný, ani slovo. V tomto ruském blogu si přečtěte závěr: https://bmpd.livejournal.com/3...
   
  Co se týče Tomahawků, doufám, že je všem jasné, že Američané mají naprosto dokonalý přehled o pozicích syrské a ruské PVO, a to ze satelitů i z prostředků REB? A trasy Tomahawků, tak aby obešly pozice syrské PVO, ladili klidně dopředu týdne a měsíce?
   
  Pánové, je mi jasné, že někteří si moc přejí, aby S-200 (který byl mimochodem v minulosti používán jako balistická raketa) sestřelily 2/3 Tomahawků, ale zkuste si přečíst ten ruský blog. Google Translator funguje obstojně.
   
  Když už o tomto přinášíme cynické a pokud možno nestranné články, tak bychom ocenili i podobnou diskuzi, nikoliv infantillní obhajobu syrské propagandy.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:54 16.04.2018

  danny - nemyslím si, že to byl Assad. Viz i ty dvě moje výhrady. Jen říkám, že Džinův argument je mezi těmi pseudoargumenty, proč to musel nutně být jen Assad jediný smysluplný a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny - nemyslím si, že to byl Assad. Viz i ty dvě moje výhrady. Jen říkám, že Džinův argument je mezi těmi pseudoargumenty, proč to musel nutně být jen Assad jediný smysluplný a relevantní. Tj. dlouhému seznamu důvodů proč ne Assad je aspoň jeden, proč by to mohl být.
  Skrýt celý příspěvek

 • Echo
  21:40 16.04.2018

  Jirosi -> https://www.youtube.com/watch?...
  ... 76 Tomahawkov?

  https://www.youtube.com/watch?...
  ... no neviem, ten rusky Kalibr ( +- podobna hlavica ) ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi -> https://www.youtube.com/watch?...
  ... 76 Tomahawkov?

  https://www.youtube.com/watch?...
  ... no neviem, ten rusky Kalibr ( +- podobna hlavica ) tie baraky rozobera celkom efektivne
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  21:29 16.04.2018

  Olivav: nenašel jsem žádné jiné zdroje, než ty tweety, ale ten průběh u Skripalu Lavrovove verzi podezřelé sedí.
  Fenri: teorie o ukazani, kdo je největší pes má logiku. Ale každej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav: nenašel jsem žádné jiné zdroje, než ty tweety, ale ten průběh u Skripalu Lavrovove verzi podezřelé sedí.
  Fenri: teorie o ukazani, kdo je největší pes má logiku. Ale každej soudnej vorech přece počká, až bude vlčák dost daleko, ne? Že by byl Assad tak nedočkavý?
  K zásahům jsem našel detaily od Rusů: počet raket útočících/sestřelených):
  Letiště Duva: 4/4 ; Letiště Doumeria: 12/12 ; Letiště Bley: 18/18 ; Letiště Sharyat: 12/12 ; Letiště T-4: 2/2 ; Letiště Mezze: 9/5 ; Letiště Homs: 16/13 ; Výzkumná zařízení Barz a Jaramani: 30/5
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  21:29 16.04.2018

  Olivav: nenašel jsem žádné jiné zdroje, než ty tweety, ale ten průběh u Skripalu Lavrovove verzi podezřelé sedí.
  Fenri: teorie o ukazani, kdo je největší pes má logiku. Ale každej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav: nenašel jsem žádné jiné zdroje, než ty tweety, ale ten průběh u Skripalu Lavrovove verzi podezřelé sedí.
  Fenri: teorie o ukazani, kdo je největší pes má logiku. Ale každej soudnej vorech přece počká, až bude vlčák dost daleko, ne? Že by byl Assad tak nedočkavý?
  K zásahům jsem našel detaily od Rusů: počet raket útočících/sestřelených):
  Letiště Duva: 4/4 ; Letiště Doumeria: 12/12 ; Letiště Bley: 18/18 ; Letiště Sharyat: 12/12 ; Letiště T-4: 2/2 ; Letiště Mezze: 9/5 ; Letiště Homs: 16/13 ; Výzkumná zařízení Barz a Jaramani: 30/5
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  21:26 16.04.2018

  Echo: " To myslis vazne? To skutocne porovnavas riadeny odstrel s pouzitim max. par desiatok kg trhaviny s dopadom 450kg hlavice?

  Mne stacilo vidiet co s dvojposchodovym ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Echo: " To myslis vazne? To skutocne porovnavas riadeny odstrel s pouzitim max. par desiatok kg trhaviny s dopadom 450kg hlavice?

  Mne stacilo vidiet co s dvojposchodovym barakom spravil vybuch propanbutanovej flase v suterene."

  Ano, vážně porovnávám výbuch maximálně odlehčených nosníků obalených trhavinou na nejcitlivějších místech budovy s náhodným místem zásahu Tomahawku. Nebudou to přece porovnávat z cihlovou budovou co je úplně jiná konstrukce, tedy i dopady na nosné cihlové stěny u takové konstrukce budou fatální. Na rozdíl od betonového monolitu z pár nosnými sloupy. Kde výbuch kolem nich může snadno unikat do stran a tím svoji sílu neutralizovat. Přitom dopad na konstrukci bude mizivý.
  Skrýt celý příspěvek

 • Echo
  21:10 16.04.2018

  Jirosi -> To myslis vazne? To skutocne porovnavas riadeny odstrel s pouzitim max. par desiatok kg trhaviny s dopadom 450kg hlavice?

  Mne stacilo vidiet co s dvojposchodovym ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi -> To myslis vazne? To skutocne porovnavas riadeny odstrel s pouzitim max. par desiatok kg trhaviny s dopadom 450kg hlavice?

  Mne stacilo vidiet co s dvojposchodovym barakom spravil vybuch propanbutanovej flase v suterene.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  20:50 16.04.2018

  Echo: Problém je že ta budova je celek a ten se chová spíše tahle:

  https://www.youtube.com/watch?...

  Ten cvičný cíl opravdu není dobrý příklad.

  Echo: Problém je že ta budova je celek a ten se chová spíše tahle:

  https://www.youtube.com/watch?...

  Ten cvičný cíl opravdu není dobrý příklad.

 • givicz
  20:30 16.04.2018

  Musel to být Asad. Mayová prozradila, proč si jsou Britové tak jistí
  Britská premiérka před zákonodárci obhajovala své rozhodnutí nařídit vojenský zásah proti cílům v Sýrii. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Musel to být Asad. Mayová prozradila, proč si jsou Britové tak jistí
  Britská premiérka před zákonodárci obhajovala své rozhodnutí nařídit vojenský zásah proti cílům v Sýrii. Prohlásila, že chemický útok ze 7. dubna ve městě Dúmá musela provést armáda syrského prezidenta Bašára Asada, protože barelové bomby s chemickou látkou shodily vrtulníky, které povstalci nemají k dispozici. Teroristé z organizace Islámský stát (IS) navíc v oblasti nepůsobí, uvedla.

  https://www.novinky.cz/zahrani...

  toto snad není třeba komentovat . ... :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Echo
  20:26 16.04.2018

  https://www.youtube.com/watch?...

  ehm, sorry, ale 76 ( ci kolko vlastne ) na jeden ciel ? ...... neexistuje

  https://www.youtube.com/watch?...

  ehm, sorry, ale 76 ( ci kolko vlastne ) na jeden ciel ? ...... neexistuje

 • Olivav
  20:07 16.04.2018

  PavolR

  no uvididíme co OPCW předvede 18.4. kdy by se snad měli dále vyjádřit. No a zatím jejich mise v Sýrii pije kafe v Damašku a nemůže do Důmy. No je to jako blbá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  no uvididíme co OPCW předvede 18.4. kdy by se snad měli dále vyjádřit. No a zatím jejich mise v Sýrii pije kafe v Damašku a nemůže do Důmy. No je to jako blbá fraška.

  Uvidíme nechme se překvapit. Mě osobně je z toho akorát smutno kam se svět posunul.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:33 16.04.2018

  Dzin:
  1.) Myslíte, že Assad má tak dobré kontakty v Pentagonu, že si mohl být jistý, že mu to projde a akce bude jen mediální? Reálně se mohl dostat do značných komplikací a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dzin:
  1.) Myslíte, že Assad má tak dobré kontakty v Pentagonu, že si mohl být jistý, že mu to projde a akce bude jen mediální? Reálně se mohl dostat do značných komplikací a problémů. Nezapomínejte, že má za zadkem IAF a ty se rády podívají nad cizí území a ještě to umí jak málokdo...
  2.) Jste si zcela jistý, že je konce? Truman je za bukem.

  Uznávám, že argument, že případné autorství případného útoky pojaté coby vzkaz a a ukázání, kdo je největší pes na dvorku (to je jedno, že jde s bídou tak o teriéra stojícího na zádech dvou rotvajlerů) je zatím jediný argument pro útok, který jakž-takž dává smysl. Co tu zaznělo před vámi byly celkem nesmysly. Je fakt, že arabský svět si na gesta a maho skutky potrpí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Dzin
  19:26 16.04.2018

  semtam

  Hodnocení že Asad ví, že použití BOL je vždy v jeho neprospěch s zakládá na čem? Reálně na ničem, protože většina podobných hodnocení se zakládá ne na reáliích Asada a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam

  Hodnocení že Asad ví, že použití BOL je vždy v jeho neprospěch s zakládá na čem? Reálně na ničem, protože většina podobných hodnocení se zakládá ne na reáliích Asada a jeho spojenců, ale na tom, jak by si daný člověk představoval, že by to viděl on na Asadově místě.

  Jaká nevýhody konkrétně pro Asada přinesly ony dva údery Západních zemí? Zhoršilo to jeho postavení u jeho spojenců? Ne. Zhoršilo to jeho situaci na bojišti? Ne. Či jeho zdroje, obchod atd? Ne. Zhoršil se jeho vztah ze západními zeměmi? Také ne. Nenapadá mě jediná nevýhoda pro něj. Spíše mne napadají pouze výhody. Způsobil nepříteli další škody, ukázal, že je suverén v Sýrii a rozhodný autoritativní vůdce, který je schopný potrestat jakýkoliv odpor.

  Jen připomenu, že se nebavíme o tom, kdo to udělal, ale o tvrzení, že Asad nemá žádný důvod to dělat, protože by mu to uškodilo. Zatím ale ani ty si nepřednesl jediný argument, jak by mu to mělo uškodit. Jen takové obecně že by to Sýrii "deklasovalo" či "znevýhodnilo" bez přesného určení co to znamená. Přičemž jak už jsem psal v prvním komentáři, při tomto hodnocení je třeba vycházet z momentální situace a ne z představy jak by to mohlo být po skončení občanské války v Sýrii.
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  19:10 16.04.2018

  Svedci uvadeji dle ruskych zdroju cca 20 dopadu. Uprimne i 20 se mi zda hodne. Jestli slyseli 20, tak to muze znamenat i tech 70....jak to u svedku chodi, nepocitaj to, proste ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Svedci uvadeji dle ruskych zdroju cca 20 dopadu. Uprimne i 20 se mi zda hodne. Jestli slyseli 20, tak to muze znamenat i tech 70....jak to u svedku chodi, nepocitaj to, proste srumec cca 20 dopadu.

  Nevim jak se Tomahawk programuje - tj. jestli jde se zamerit na slabe konstrukcni prvky dane stavby. Chci tim rici, ze do odolne stavby mohly rakety busit a pritom stojej.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:07 16.04.2018

  Olivav:
  Johnsonove výpady sú jeden z dôvodov, prečo hovorím, že sústrediť sa na samotné očierňovanie nepokladám za dobrý nápad. Spomeňme si ako Rusi nachytali západných politikov ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav:
  Johnsonove výpady sú jeden z dôvodov, prečo hovorím, že sústrediť sa na samotné očierňovanie nepokladám za dobrý nápad. Spomeňme si ako Rusi nachytali západných politikov na humanitárne konvoje do Donbasu a zosmiešnili ich. Je to proste príliš dvojsečné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  18:53 16.04.2018

  danny,

  díky. Docela přesný komentář. Proč se zdržovat vyhrávají naši, ale za jakou cenu.

  PavolR

  víš a v tom je problém. Britti mají s prominutím prd, ale rozkaz podepsal ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny,

  díky. Docela přesný komentář. Proč se zdržovat vyhrávají naši, ale za jakou cenu.

  PavolR

  víš a v tom je problém. Britti mají s prominutím prd, ale rozkaz podepsal Putin. Tak jak a kdo začal očerňovat s prázdnýma rukama. Víš možná bych o tom ani nepsal, ale když Lavrov vzpomněl BZ jako látku též nalezenou ve vzrocích ve SwissLabu a snad tam byly i stopy jho prekurzoru, tak to vypadá věrohodněji a to díky tomu, že Skripal není mrtvola a Skripalová je už jako rybka. Víš pak to očerňování od Johnsona má úplně jiný rozměr. Nemyslíš?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  18:50 16.04.2018

  Pro ty co mají pochyby o 70 úderech na jediný cíl. Tady máte příklad budovy, co nebyl navržena jako kryt a přesto je její odolnost ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro ty co mají pochyby o 70 úderech na jediný cíl. Tady máte příklad budovy, co nebyl navržena jako kryt a přesto je její odolnost legendární!
  https://zpravy.aktualne.cz/zah...

  Pokud má budova dobře udělaný betonový skelet, kdy každý výbuch vyletí okny ven. Je dosti obtížné ji zbořit. Protože tam to musíte skutečně rožštípat kousek po kousku.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:09 16.04.2018

  Olivav:
  Ja nepotrebujem nič dokazovať, pretože sa tu nesnažím do roztrhania dokazovať, že je niektorá strana nevinná. Nemáte v rukách o nič viac, ako ja alebo ktokoľvek tu, na AN. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav:
  Ja nepotrebujem nič dokazovať, pretože sa tu nesnažím do roztrhania dokazovať, že je niektorá strana nevinná. Nemáte v rukách o nič viac, ako ja alebo ktokoľvek tu, na AN. Očierňovanie ako argument neobstojí vzhľadom na to, ako ukazuje každý na každého. Na tom istom princípe by sa mohlo povedať, že išlo o ruský false flag na očiernenie Britov. Pokiaľ by malo ísť o kohokoľvek false flag, cieľ by musel byť jednoznačnejší a rukolapnejší, musí priniesť jednoznačný prospech strane, ktoré to zorganizovala.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  16:38 16.04.2018

  Nevíte někdo víc o dalších možných cílech útoku? Např. Al-Jazeera uvádí:
  Citing a regional military alliance that supports Syrian President Bashar al-Assad, Reuters reported the ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevíte někdo víc o dalších možných cílech útoku? Např. Al-Jazeera uvádí:
  Citing a regional military alliance that supports Syrian President Bashar al-Assad, Reuters reported the targeting of the al-Shirai airbase in al-Dimas, west of Damascus near the Lebanese border. US officials have not commented on the reports.
  According to Reuters, attacks were also reported in Masyaf, about 170km north of Damascus, arms depots in the eastern Qalamoun region northeast of the capital, the Kisweh area south of Damascus and a site in the Qasyoun hills overlooking Damascus.

  Jsem celkově zvědav na podrobnější analýzu úspěšnosti. Co jsem viděl fotky skladiště u Homsu (které teda fakt nevypadá, jako výrobna chemických zbraní, ale budiž), tak tam mělo údajně dopadnout 22 střel. Podle fotek to vypadá tak na tři a čtvrtá kousek vedle do pole.

  Jinak po přečtení diskuse zůstávám v němém úžasu. Jak se nám ty hodnoty hroutí... Jo, vím, že bych se neměl zdržovat takovými věcmi, jako je pravda, mezinárodní právo, právo na spravedlivý proces, objektivita a podobné blbosti, když přece vyhrávají "naši". Ale ty výhry mají čím dál odpornější pachuť.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  15:36 16.04.2018

  PavolR Datum: 16.04.2018 Čas: 15:01

  PavolR Datum: 16.04.2018 Čas: 15:01

 • Olivav
  15:36 16.04.2018

  PavolR Datum: 16.04.2018 Čas: 15:01

  Vy jste se nepokusil o nic a jen mektáte západní nesmysly o tom jak je rusko zemí zla, protože to tak musí být.

  Lavrov naznačil, že nález ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR Datum: 16.04.2018 Čas: 15:01

  Vy jste se nepokusil o nic a jen mektáte západní nesmysly o tom jak je rusko zemí zla, protože to tak musí být.

  Lavrov naznačil, že nález Swiss Labu může být jiný než v Holandsku, alespoň v tom smyslu, že tam asi byly stoby BZ a ne jen A234. To by smrdělo fals flagem. Ta data jsou classified a všichni kolem toho chodí jak kolem horké brambory. Swiss Lab jen potvrdil A234 či Novichok, ale Bz nevyvrátil. Ten tweet je zajímavý a i ten západní deník jak tam dal prostor názoru Lavrova je docela zajímavý. Prý nás veřejnost 18.4. budou informovat . Nevěřím tomu, ale už tam těch divností je moc.

  BZ není určen k usmrcení, ale přetížení organismu přes cholinové dráhy. Účinkuje na cholinové receptory. Tudíž ta možná podobnost.

  Jaký důkaz máte vy. Prd. Já alespoň nadhodil, že se objevují nové zajímavé zprávy a uvidíme kam to bude směřovat a to, že Skripal přežil svědčí spíše pro BZ než A234 na lterý údajně není lék a západ jej označoval za neznámou látku atd... To není Kriminálka New York ta analýza trvá a to by už Skripal byl tuhý jak veka. atd... To BZ do toho zapadá docela pěkně.

  Tak co teď. Už zbývá jen mainstreamová mantra, že?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:23 16.04.2018

  StandaBlábol? no, stále necítíte ten češtinářský rozdíl :-)
  Co tan angličtina? Kde mám chybu? :-D

  StandaBlábol? no, stále necítíte ten češtinářský rozdíl :-)
  Co tan angličtina? Kde mám chybu? :-D

 • bbeeddoo
  15:15 16.04.2018

  V clanku sa pise „Máme informace, že Rusové patrně navštívili místo útoku. Obáváme se, že tam mohli manipulovat s důkazy tak, aby zmařili snahu mise OPCW o efektivní vyšetření ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V clanku sa pise „Máme informace, že Rusové patrně navštívili místo útoku. Obáváme se, že tam mohli manipulovat s důkazy tak, aby zmařili snahu mise OPCW o efektivní vyšetření události,“ uvedl americký vyslanec při OPCW Kenneth Ward.
  Tak nazov clanku zavadza az klame.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  15:15 16.04.2018

  Fenri,

  pro srovnání jiný nadpis ČT:

  Lavrov: Vyhošťování Rusů je výsledek amerického vydírání

  A v článku se pak dočteš, že to není výsledek amerického vydírání, jen že to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  pro srovnání jiný nadpis ČT:

  Lavrov: Vyhošťování Rusů je výsledek amerického vydírání

  A v článku se pak dočteš, že to není výsledek amerického vydírání, jen že to tak vidí Lavrov. Ať žije nestrannost veřejnoprávního media (a lidská blbost, která je očividně nesmrtelná).

  http://www.ceskatelevize.cz/ct...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:05 16.04.2018

  Blábole:
  -budu hnusnej a zeptám se: kde konkrétně mám v angličtině chybu? Zcela konkrétně.
  -GPS, TERCOM, kamera, hlavice z Harpoonu - to všechno nejsou inerciální systémy, i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blábole:
  -budu hnusnej a zeptám se: kde konkrétně mám v angličtině chybu? Zcela konkrétně.
  -GPS, TERCOM, kamera, hlavice z Harpoonu - to všechno nejsou inerciální systémy, i kdyby jste se rozkrájel :-)

  A konečně: nechápete rozdíl mezi tím, že MANIPULOVALI a tím, že si někdo MYSLÍ, že MOHLI manipulovat, když vám čeština nejde, nepouštějte se do angliny, Shakespeare.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  15:02 16.04.2018

  Fenri,

  po tomahavcích a angličtině už ti dělá problém i česky psaná věta? Celý ten nadpis zní

  "USA: Rusové v Dúmě manipulovali s důkazy o chemickém útoku, aby se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  po tomahavcích a angličtině už ti dělá problém i česky psaná věta? Celý ten nadpis zní

  "USA: Rusové v Dúmě manipulovali s důkazy o chemickém útoku, aby se nevyšetřil"

  To tě pak vážně v textu překvapilo tvrzení, že se jedná o tvrzení USA? Zkus si aspoň jednou přečíst pořádně text, než tu něco plácneš. Prosím.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  15:01 16.04.2018

  Olivav:
  Poznáte snáď niekoho, koho názor na Rusko by to zmenilo? Či už negatívny alebo pozitívny? Briti ukázali na Rusov, že to boli Rusi a Rusi ukázali na Britov, že to boli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav:
  Poznáte snáď niekoho, koho názor na Rusko by to zmenilo? Či už negatívny alebo pozitívny? Briti ukázali na Rusov, že to boli Rusi a Rusi ukázali na Britov, že to boli Briti. Obe strany si vyhostili totožný počet "diplomatov". Rusko sa dokáže v očiach medzinárodnej verejnosti dokonale očierniť aj samo (povedzme prípad Jekaterinburg), každý to vie a iba kvôli tomu by sa false flag nemusel vymýšľať.

  Takže pokiaľ trváte na teórii o false flagu, ráčte to podložiť nejakým rukolapným cieľom, ktorý by vysvetľoval, prečo vtedy, prečo tam a prečo tak (pričom berte do úvahy fakt, že na Putinovo znovuzvolenie to malo pozitívny vplyv) a nie iba podradným propagandistickým blábolom. Ja som sa o to, na rozdiel od Vás aspoň pokúsil. ;-p
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  14:51 16.04.2018

  2 Shania

  ale tohle je přece jasné. Jen to automaticky stavím na významu mnohem níže, protože kdyby měli potřebu dělat ramena, roztřískat to tam na ***** a přitom omylem sundali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 Shania

  ale tohle je přece jasné. Jen to automaticky stavím na významu mnohem níže, protože kdyby měli potřebu dělat ramena, roztřískat to tam na ***** a přitom omylem sundali ruské vojáky, tak je z toho globální průser. Takhle nad tim přemejšlim.

  To že měli udělat pořádná ramena, zaútočit plnou silou (a přitom nesejmout žádného rusa a ruskou techniku) "aby jakože ukázali, kdo je tady lokálně pánem" a odradili KOHOKOLI znovu použít zakázané chemické látky......tohle řadím na důležitosti mnohem níž, proto mě ani nenapadlo o tom psát.

  Tohle má na starosti Ruské vojsko, které je v Sýrii za tímto účelem legálně dislokováno Shanio. Ne armáda USA, která se spolupodílí na eskalaci konfliktů na Blízkém východě.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:46 16.04.2018

  Jen ukázka, jak pracuje naše proganda:
  http://www.ceskatelevize.cz/ct...

  Takže v nadpisu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen ukázka, jak pracuje naše proganda:
  http://www.ceskatelevize.cz/ct...

  Takže v nadpisu máme napsáno, že Rusové MANIPULOVALI s důkazy. Tedy fakt, že manipulovali.
  Až v textu se dozvíme, že nemanipulovali, že si jen americký zástupce MYSLÍ, že MOHLI manipulovat. Ať žije nestrannost veřejnoprávního media.

  A proč si myslí, že mohli manipulovat? No protože tam byli. To, že sami za:
  a.) nabízeli už před týdnem, ať tam OPCW přijde
  b.) vojenská policie tam zabezpečuje bezpečnost
  c.) sami tam odebírají vzorky a vedou svoje vyšetřování, což je logické

  je vedlejší.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  14:36 16.04.2018

  Tři plány a nakonec trocha rozumu.

  https://www.wsj.com/articles/t...

  Tři plány a nakonec trocha rozumu.

  https://www.wsj.com/articles/t...

 • Olivav
  14:31 16.04.2018

  PavolR Datum: 16.04.2018 Čas: 13:06

  I nacisti měli teorii, že X krát opakovaná lež jednou zabere. No a očernit RF před veřejností je potřeba. Nebo i vám už vynechává ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR Datum: 16.04.2018 Čas: 13:06

  I nacisti měli teorii, že X krát opakovaná lež jednou zabere. No a očernit RF před veřejností je potřeba. Nebo i vám už vynechává myšlení.

  Jak chcete obhájit agresi v Sýrii, uprchlíky a snakce, kdyby RF nebyla zemí zla a Putin tam nežral zápabní neviňátka k večeři.

  Sorry, ale tohle ubohé prohlášení moc nezabralo.

  Západ /obyvatelé a podnikatelé) nechce sankce ti chtějí obchod. Podpora klesá, tak je potřeba to na někoho hodit. Od uprchlíků přes sankce. Uprchlíky naroubují na Sýrii a sankce na použití A234 v Salisbury.

  Snadné jak facka. Ale ve VB byl průzkum a nějak to nevyšlo. Útoky na Sýrii nemají podporu, ale naopak. Západ ztrácí půdu pod nohama a jediný kdo má zájem jsou politici. Proč by měli říci, že potřebují rozbít RF, aby měli 1. zdroje a 2. nebyla konkurence a měli jejich trhy pro svůj obchod.

  Kdyby lidem řekli pravdu, tak ta bude pěkně smrdět. A RF stojí na druhé straně, ale s podobnými zájmy.

  Jen pár pomatenců z toho má fotbalový zápas.

  Raziel to napsal dobře. Buďme rádi, že to bylo tak neškodné kočkování.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  14:28 16.04.2018

  raziel87: namístě to je, tím jsem jen myslel, že jisté osoby (a tím nemyslím rusy) to prostě budou brát jako jako FREE PASS...

  Protože i kdyby byla odezva větší, pro ně by to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  raziel87: namístě to je, tím jsem jen myslel, že jisté osoby (a tím nemyslím rusy) to prostě budou brát jako jako FREE PASS...

  Protože i kdyby byla odezva větší, pro ně by to znamenalo jen, že dokud nepoužijí chemii, tak si můžou dělat co chtějí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  14:25 16.04.2018

  logiku,

  ještě jedno usvědčení ze lži

  logik Datum: 16.04.2018 Čas: 13:15
  Olivav: To co je těžké není postup výroby Novichoku. To, co je těžké je vyvinout ten výrobní postup. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logiku,

  ještě jedno usvědčení ze lži

  logik Datum: 16.04.2018 Čas: 13:15
  Olivav: To co je těžké není postup výroby Novichoku. To, co je těžké je vyvinout ten výrobní postup. To tvrdí tři špičkoví odborníci na chemické zbraně. Citace těch chemiků tady už zazněly Xkrát.

  logik Datum: 16.04.2018 Čas: 11:28
  nebo Olivavova nepravda o jednoduchosti výroby Novichoku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  14:20 16.04.2018

  logiku,

  srovnávat V2 a Tomahawk může jen ...... logik

  Ty výbušniny dnes a tehdy mají stejnou rychlost hoření a energii, kterou na hmotnost vyprodukují? Tedy jinými slovy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logiku,

  srovnávat V2 a Tomahawk může jen ...... logik

  Ty výbušniny dnes a tehdy mají stejnou rychlost hoření a energii, kterou na hmotnost vyprodukují? Tedy jinými slovy energie obsažená a uvolněná z trhaviny z 40 let je to samé co má dnes tomahawk? No a nakonec nám řekní, že USA jen okopčili V1 a udělaly z něj tomahawky apod...

  Bavím se bavím.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:18 16.04.2018

  RiMr71 - ne, jen se občas netrefili.
  ...spadlo ti to, Máchale. Asi vítr...

  Olivav - Logik se Standou mají pravdu.
  -jen teď pořád nevím, jestli je to falešné video Mosfilmu (a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71 - ne, jen se občas netrefili.
  ...spadlo ti to, Máchale. Asi vítr...

  Olivav - Logik se Standou mají pravdu.
  -jen teď pořád nevím, jestli je to falešné video Mosfilmu (a nevím, jestli je dělané v CGI, nebo postavili kopii kongresu a sehnali dvojníky
  -a nebo Coffman, Mattis a Macron jednají v ruském žoldu.
  Čekám na instrukce od politruka Logika. Nebo aspoň honiče Evropských hodnot.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  14:16 16.04.2018

  Jo a tím co Matiss na to, jestli nemají dostatek důkazů věřit, že tam ten útok proběhl mu Matis řekl, že se on VĚŘÍ, ŽE TAM DOŠLO K CHEMICKÉMU ÚTOKU.

  Logiku ty jsi nám dnes ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo a tím co Matiss na to, jestli nemají dostatek důkazů věřit, že tam ten útok proběhl mu Matis řekl, že se on VĚŘÍ, ŽE TAM DOŠLO K CHEMICKÉMU ÚTOKU.

  Logiku ty jsi nám dnes dokázal, že opravdu nemáš koule přiznat svoji lež.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  14:14 16.04.2018

  logiku,

  lžeš, Coffman volně předkládá dřívější prohlášení Matise, že zatím nemají potvrzení, že tam došlo k chemickému ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logiku,

  lžeš, Coffman volně předkládá dřívější prohlášení Matise, že zatím nemají potvrzení, že tam došlo k chemickému útoku.

  53:30
  https://www.c-span.org/video/?...

  On říká, že Matis dříve prohlásil, že nemají zatím potvrzení. Ty vlastně tvrdíš, že Coffman lže.

  Myslím, že lžeš akorát ty logiku a nemáš koule to přiznat.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  14:13 16.04.2018

  ...a ještě jim je pak navíc zaruší, že...

  ...a ještě jim je pak navíc zaruší, že...

 • fenri
  14:08 16.04.2018

  Mimochodem ještě mi přijde legrační ten francouzský úder (ostatně jako celý Makron - kuwa chlapy si přeci neberou svoje učitelky ze školy:-)). Deset letadel deset hodin letí, 5x ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem ještě mi přijde legrační ten francouzský úder (ostatně jako celý Makron - kuwa chlapy si přeci neberou svoje učitelky ze školy:-)). Deset letadel deset hodin letí, 5x tankuje, pak odpálí 9 SCALPů... to, OK, beru tako jako cvičení, takové francouzské hraní si na Brity s Vulcany..., ale stejně ta efektivita je prostě legrační.
  Kdyby kolem toho nebylo ta show a Macronovo bušení do rachitického hrudníčku, tak prostě beru jako cvičení a trening postupů, jako jsou nálety jednoho B-2 přes půl zeměkoule (v situaci, kdy za rohem mám náklaďáky B-52 a nepřítel má nulovou PVO) nebo ruská "Labutí jezera" kolem Evropy ale takhle...? 9 SCALPů? OK, já vím, že je to možná 80% jejich zásob, ale stejně...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:02 16.04.2018

  K tomu účinku:
  Salvový raketomet 122 mm má v salvě cca 800 kg "užitečné" náplně (tj. necelé dva Tomahawky) a pokryje s nimi cca 30 000 m^2. Pravda, jen tlakovou vlnou a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K tomu účinku:
  Salvový raketomet 122 mm má v salvě cca 800 kg "užitečné" náplně (tj. necelé dva Tomahawky) a pokryje s nimi cca 30 000 m^2. Pravda, jen tlakovou vlnou a střepinami. Plocha, kde by rozmlátil domy by byla menší, ale asi ne o moc.-snížení o "obalovou zónu" dosahu střepin. Přímý zásah JROF 70 nezodolněná budova neustojí. Nicméně bavíme se o cca 40x menším množství výbušnin na ploše 37x větší. Tj. v tom damašku byla použita cca 1500x vyšší hmotnost "užitečné" hmotnosti na jednotku plochy. Nechci se vás pánové dotknout, ale kdo z vás to má.
  P.S. Jsem si vědom nepřesností v mé ilustrativní kvantifikaci, ale chtěl jsem jen demonstrovat, že se tu bavíme o dvoj až tří řádově větším množství výbušnin na plochu. A při vší úctě, to fakt trochu nesedí. 76 Tomahawků - jestli to tak bylo, tak musely mít dřevěnou hlavici. Kdyby měly gumovou, skáčou dosud.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:52 16.04.2018

  Logik včera 23:15"
  "
  Datum: 15.04.2018
  Čas: 23:15
  fenri:
  Můj post byl evidentně podmíněný - buďto píšeš o tomto, pak, nebo píšeš o tomto - pak. V tom případě tedy námitka ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik včera 23:15"
  "
  Datum: 15.04.2018
  Čas: 23:15
  fenri:
  Můj post byl evidentně podmíněný - buďto píšeš o tomto, pak, nebo píšeš o tomto - pak. V tom případě tedy námitka JirkyT vůbec nemá smysl.

  "I cannot tell you that we have evidence even though we certainly have a lot of media and social media indicators that either chlorine or sarin were used.”
  Docela vás ten mattis zradil, co hochu? "
  Ne, nezradil, Tebe zradilo to, že věříš různým pochybným internetovým zdrojům, které šíří ruské lži. Toto totiž Matis nikdy neřekl. Matisovo vyjádření znělo jinak a mělo podstatně jiný význam. Najdi si originální video s jeho projevem před kongresem a poslechni si ho - a příště nevěř pochybným serverům typu prvnizpravy a podobně."

  Takže jsme si už Logiku vyjasnili, že o žádné prvnizpravy nejde ani náhodou, že? Ani nějaký aeronet apod.
  Omluva se jaksi nekoná, na to zbabělec Logik koule nemá. Prostě křivák as ussual.
  Popojedeme.

  Celá další debata nebyla o interpretaci, ale o tom, že jste text a zdroj označil za proruský podvrh a text prvníchzprav.
  Potom, co se ukázalo, že jste za pitomce, jste začal kličkovat, že ta citace z přepisu není přesná a tím pádem je to podvrh.
  Jenže ta citace je OK a jestli je tam nějaká spojka tak či jinak (což u strojového nebo těsnopisného live záznamu je běžné) je naprosto irelevantní. Podstatné je, že to Mattis řekl.

  Potom, co jste se stal pitomce podruhé jste couvl z toho, že jde o podvrh, ale podvrh má být nějaká ruská interpretace.

  Jenže interpretace žádná nebyla a ruská už vůbec ne. Ostatně sám nejste schopen doložit, odkud se ta ruská podvržená interpretace měla vzít a co by bylo jejím jádrem. Nemluvě o "detailu", že zjevně nechápete pojem intepretace.

  Tj. z pozice, že celé je to podvrh, jste byl dokopán k tomu, že to teda podvrh není, ale že řekl něco jiného.
  Poté, co jste byl konfrontován s tím, že nic jiného neřekl, to teď zkoušíte uhrát na to, že interpretace je podvržená a že to Mattis určitě myslel jinak.

  Jestliže by se u prvních Mattisových slov dalo spekulovat, že nemyslel Doumu (i když myslel i Doumu, protože dotaz kongresmanky byl v kontextu "over weekendů útoku a reakci na TENTO a ne jiné útoky,tak Mattis pokračuje, aby bylo zcela jasno. Následně hovoří už zcela neoddiskutovatelně o Doumě. A co říká po té větě, kterou jste citoval, ale druhou zamlčel?:
  "I believe, threre was a chemical attack and we are looking for the actual evidence". WE ARE LOOKING FOR ACTUAL EVIDENCE.
  Pro ty, kdo anglicky neumí, Stando, Logiku: "Nyní hledáme SKUTEČNÝ (PLATNÝ...) DŮKAZ." Tj. evidentně ho nemáme - ale hledáme ho a kdyby nebylo Rusů, tak už tam hoši z OPWC jsou (což je roztomilá lež, protože už v Ruské rezoluci bylo jasně řečeno, že tam chtějí OPCW).

  Takže se ptám:
  kde cituji Mattise špatně? konkrétně.
  A dále se opět ptám:
  1.) Hackli Rusové stránky C-SPAN a dali tam přepis něčeho, co Mattis neříká?
  2.) Vytvořili nějakou paralelní angličtinu, která zní jinak, protože Mattis tam skutečně říká to, co zaznělo.
  3.) Máte link na nějaký ruský web, kde je interpretace toho, co Mattis říká?
  A jaká je tedy podle vás interpretace toho, co říká? V čem konkrétně to Rusové podvrhli? mimochodem, interpretace nemůže být podvrh. Může být špatná, nepřesná, tendenční...ale není podvrh. podvrh by byla změna zdrojových dat, ze kterých interpretace vychází.
  4.) Už jste to video viděl?
  5.) Co vaše angličtina, jak jste na tom?

  A k vašim tezím:
  a)" že tvoje citace není přesná - což prostě není."
  -v čem konkrétně není přesná? A proč se teď točíte na přesnosti citace, když jste celý zdroj označil za ruský podvrh
  b.) "že Tebou předložený překlad a interpretace toho textu je prostě špatně a překroucení. Že Matis nemluvil o důkazech chemického útoku v Dúmě. Což evidentně nemluvil." V čem je překlad špatně? Konkrétně? A jak jste přišel na to, že nemluvil o Doumě? On o ní mluví zřejmě v 50:44 a zcela jistě 53.
  3.) "A že tuto špatnou interpretaci šíří proruská média. Což je evidentně také pravda."
  -kterou interpretaci šíří a která média? linky.

  Logiku, tak haldu lží a slizu jste ještě na AN nevypotil. Ale je to hezký pocit dívat se, jak se kroutíte a boříte další limity trapnosti.

  A až doděláme toho Mattise, můžeme se mrknout na Makronka. Ten řekl víceméně to samé, že mají jen video.

  A až doděláme Makronka, můžeme se mrknout na to, proč:
  -zdrojem informace jsou pouze Bílé přilby a proč podle Červeného půlměsíce k ničemu nedošlo. To bude sranda Ovčáčku.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  13:50 16.04.2018

  2 logik

  účinnost raket, bomb, CEP, chytré a hloupé, tlusté a hubené, ošklivé a krásné....máš to do detailu popsané v různých článcích na palba.cz, nemusíš nic složitě hledat na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 logik

  účinnost raket, bomb, CEP, chytré a hloupé, tlusté a hubené, ošklivé a krásné....máš to do detailu popsané v různých článcích na palba.cz, nemusíš nic složitě hledat na cizojazyčných fórech.

  Tvoje úvahy jsou liché - znovu zopakuji 20 Tomahawku roseká na sračku několik hektarů, tím spíše když byly použity nezodolněné hlavice, které jsou určeny k pozemním výbuchům - prohlédni si snímky kráterů, snad nebudeš tvrdit, že to byly verze určené k pronikání velké vrstvy železobetonu. Ani na Osirak by nebylo třeba
  20 Tomahawků - vždyť při vašem stylu uvažování děláte z Tomahawku neškodnou prskavku....
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  13:45 16.04.2018

  Shania: Jinak co se týče zhodnocení útoku, tak to bych podepsal. Evidentně velmi pečlivě vybrali cíle, aby fakt nešlo říct, že šlo o cokoli jiného než chemické zbraně, čímž ovšem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: Jinak co se týče zhodnocení útoku, tak to bych podepsal. Evidentně velmi pečlivě vybrali cíle, aby fakt nešlo říct, že šlo o cokoli jiného než chemické zbraně, čímž ovšem byl útok vlastně dosti bezzubý.

  Ale vlastně se jim to svým způsobem povedlo - opravdu ani tady nezaznělo příliš výtek, že se zas snaží odstranit Asada - což ovšem také znamená, že Asada ten útok moc (skoro vůbec) nebolel.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  13:42 16.04.2018

  2 Shania

  ta "slabost a neochota situaci víc eskalovat" je na místě. Nechci, aby to vypadalo, že Vás podezírám ze ztráty paměti, ale občas to tak vypadá.....přitom je to teprve ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 Shania

  ta "slabost a neochota situaci víc eskalovat" je na místě. Nechci, aby to vypadalo, že Vás podezírám ze ztráty paměti, ale občas to tak vypadá.....přitom je to teprve 73 let
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  13:40 16.04.2018

  Shania: Pokud by stačilo 40, tak očekávat zachycení nějakých 50% PVO není až tak nereálné, kdyby to chtěli sestřelovat i Rusové, ne? Tomahawk, pokud mám ve vzduchu AWACS schopný je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: Pokud by stačilo 40, tak očekávat zachycení nějakých 50% PVO není až tak nereálné, kdyby to chtěli sestřelovat i Rusové, ne? Tomahawk, pokud mám ve vzduchu AWACS schopný je sledovat, by neměl být tak těžký cíl. Nebo se pletu?

  Raziel: A proč tedy v případě útoku na letiště použili tři rakety na tři bunkry rozmístěné v rámci pár desítek metrů? Jasně, bunkry na vojenské základně se dají pokládat za značně odolnější než civilní budova, ale ona zas ta budova až tak civilní nebude.

  Já neříkám, že mi ten počet také nepřijde moc. Ale nepřijde mi to jako úplný nesmysl, pokud započítám předpokládané ztráty kvůli PVO, více salv, aby po zničení nadzemních staveb rozbili i případné podzemí a to, že jde především "o vzkaz"...

  Snažil jsem se najít něco o účinku raket, asi nejlepší co jsem našel je satelitní foto účinku V2: ta má dvojnásobek výbušniny značně větší kinetickou energii a navíc zbytky nespotřebovaného paliva: a dokázala srovnat se zemí území s nízkými anglickými baráky (žádnej beton) "jen" zhruba o velikosti bloku baráků

  https://www.tracesofwar.com/si...
  tady je mapa, z které vyplýva účinek v kruhu o průměru cca 80-90m.
  https://www.google.cz/maps/@51...

  Tady, u dopadu V1 (furt skoro dvojnásobek výbušniny než tomahwak, ale +- stejná kinetická energie výbuchu)
  https://www.tracesofwar.com/si...
  vypadají škody ještě o dost menší - nevím, které z těch dvou "bílých míst" má být místo dopadu, ale obě měří +- 50m a na místě dopadu se zdá poměrně řídká zástavba.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  13:23 16.04.2018

  Olivav: tak o recikalci rozhodně nešlo:D To je tak max k tomu kolik je to nakonec stálo.

  V první řadě tady jde o donaldovo ego a k tomu přiměřenou odezvu. Když řekne bude to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav: tak o recikalci rozhodně nešlo:D To je tak max k tomu kolik je to nakonec stálo.

  V první řadě tady jde o donaldovo ego a k tomu přiměřenou odezvu. Když řekne bude to masivnější uder, tak prostě byla větší show. Nevím co by dělal Macron kdyby v tom zůstal sám...

  Posledně aspoň měl utok dopad na sortie rate SyAF, teď ten utok neudělal nejspíš nic, byla to jen velmi draha ukazka síly a taky slabosti -neochota situaci vic eskalovat. Pak by výběr cílů vypadal jinak.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  13:15 16.04.2018

  Olivav: To co je těžké není postup výroby Novichoku. To, co je těžké je vyvinout ten výrobní postup. To tvrdí tři špičkoví odborníci na chemické zbraně. Citace těch chemiků tady už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav: To co je těžké není postup výroby Novichoku. To, co je těžké je vyvinout ten výrobní postup. To tvrdí tři špičkoví odborníci na chemické zbraně. Citace těch chemiků tady už zazněly Xkrát.

  Ohledně Matisových výroků pak lžeš ty: celou dobu až do "12:15" mluvil o jednom konkrétním Matisově výroku, nikoli o výrocích. Vyvracel jsem konkrétní Fenriho desinterpretaci, netvrdil jsem, že Matis nikdy nic takového neřekl (ono něco takového se dokazuje dosti blbě, že).

  Jinak k těm dalším výrokům se vyjadřuji v příspěvku z 12:15. Nicméně máš pravdu, že tam jsem nevyvrátil konkrétně k Tvému útržku (byť to z mojí odpovědi nepřímo vyplývá). Ale pokud chceš explicitní vyjádření, tady je:

  Coffman tam říká že v předchozí dnešní výpovědi jste řekl... tedy evidentně myslel tu předchozí odpověď Matise. A ta jak byla myšlena jsme již rozebrali myslím dostatečně. V ní neřekl Matis ani jednou, že by důkazy neměli.

  Takže Coffman může myslet buďto "předtím jste říkal, že v jiných útocích nemáme důkazy", ale podle mne naráží spíše na závěr Matisova svědectví, kde říká, že nemáme zatím důkazy od OPCW z místa a že ty půjdou těžko sehnat. Takže se ho Coffman ptá: nemáte důkazy (z místa), (i přesto) věříte (jste tedy přesvědčen), že se útok stal? Tedy se podle mne defakto ptá, jestli to omezené spektrum důkazů, které mají, je podle Matisova dostatečné k potvrzení chemických útoků.

  Tvoje interpretace by byla možná, ovšem to by tady muselo být jiné Matisovo svědectví o tom, že nemají žádné důkazy. O žádném takovém nevím. Ty ano?
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  13:11 16.04.2018

  Link na prokazatelně zarušený tomahawk, který skončil mimo cíl.

  https://gizmodo.com/what-tacti...

  Předpokládám, že po tomhle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Link na prokazatelně zarušený tomahawk, který skončil mimo cíl.

  https://gizmodo.com/what-tacti...

  Předpokládám, že po tomhle důkazu už nebude o úspěchu syrské PVO pochybovat ani Shania.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:06 16.04.2018

  Olivav:
  Očierniť Rusko cez Škripala? To si robíte srandu? To je ako pokúšať sa kompromitovať niekoho, o kom každý vie, že je smetiar, bombastickým odhalením, že je smetiar. :-) ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav:
  Očierniť Rusko cez Škripala? To si robíte srandu? To je ako pokúšať sa kompromitovať niekoho, o kom každý vie, že je smetiar, bombastickým odhalením, že je smetiar. :-) False flag teória by dávala zmysel iba vtedy, ak by išlo o podporu Putinovho imidžu pred voľbami a mobilizáciu ruských voličov, aby mu išli dať hlas. A po voľbách odhaliť, že nedali na 6 rokov mandát superhrdinovi, ale iba priemernému hercovi, čo by ich patrične naštvalo. :-D Inak to sotva obstojí - tých pár desiatok spravodajcov by bolo možné vypovedať pod akoukoľvek inou zámienkou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:57 16.04.2018

  Shania,

  jak píše raziel to je spíše likvidace střel před koncem záruky. Protože 100 střel na 3 budovy to by bylo sakra nedostatečné pro reálné použití mimo Sýrii. I v té Korei ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania,

  jak píše raziel to je spíše likvidace střel před koncem záruky. Protože 100 střel na 3 budovy to by bylo sakra nedostatečné pro reálné použití mimo Sýrii. I v té Korei by toho muselo za tohoto předpokladu letět kolik? Tisíce střel, aby se Kim špatně vyspal?
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:55 16.04.2018

  logiku,

  postni sem postup výroby Novichoku jako jasný důkaz toho, že je složitý jinak nešiř doměnky. Všechny informace o smyslu průmyslové výroby chemikálií ukazují na to, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logiku,

  postni sem postup výroby Novichoku jako jasný důkaz toho, že je složitý jinak nešiř doměnky. Všechny informace o smyslu průmyslové výroby chemikálií ukazují na to, že čím jednodušší postup tím je reálnější. Tudíž u zbraně masově vyráběné je potřeba jednoduchý postup, což bylo uvedeno i v jednom tvém odkazu z quora.

  Úroveň tvé demagogie nezná mezí, A k tomu, že lžeš ohledně Matisových výroků se nevyjádříš, což svědčí o tvé logice a charakteru mnohem více než ty bludy co tu píšeš. Na rozíl ode mne nemáš koule přiznat, že jsi se seknul (já to u rezoluce na rozdíl od tebe udělal).
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  12:44 16.04.2018

  2 Shania

  20 Tomahawků srovná se zemí 1/4 Žizkova

  2 Shania

  20 Tomahawků srovná se zemí 1/4 Žizkova

 • nedy68
  12:42 16.04.2018

  Nevěřím tomu, že Asad to používá. Nikdo nepředložil důkaz a Rusko tam ty experty muselo dotlačit. Francie přiznala, že jako důkaz je to video z netu co by ČT natočila lépe. Už to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevěřím tomu, že Asad to používá. Nikdo nepředložil důkaz a Rusko tam ty experty muselo dotlačit. Francie přiznala, že jako důkaz je to video z netu co by ČT natočila lépe. Už to psali i novinky.cz.
  Po údajné likvidaci skladů jsem nikde nečet že by bylo něco ve vzduchu.
  Pořád se ohánějí chlorem. Ten vyrábí kde kdo a chloramin se dá i koupit i u nás. Kdo pozná rozdíl?
  Korunoval náš ministr zahraničí: Byl to vzkaz těm co by to chtěli použít. Takže Sýrie je fackovací panák. Zlatá Zaorálek proti němu.
  Pořád se zapomíná třeba na Jemen, jak tam Saudi vyhlazuji obyvatelé s pomocí USA. Řeší se jen vzpurné Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  12:41 16.04.2018

  2 Olivav

  odborná likvidace 100ks starých Tomahawku je finančně nákladnější, než je vypustit na střelnici :) ty lodě tam stejně operují, maji to v rámci cvičení.....

  2 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 Olivav

  odborná likvidace 100ks starých Tomahawku je finančně nákladnější, než je vypustit na střelnici :) ty lodě tam stejně operují, maji to v rámci cvičení.....

  2 logik

  s tím co si napsal dnes v 11:28, vcelku souhlas. Nechci už dál zabředávat do diskuze, proto na některé otázky odpovídat nebudu.....ale vcelku souhlas s tvým příspěvkem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  12:40 16.04.2018

  Olivav: tak je to spíš 70 na jednu budovu, ty ostatní cíle jsou ok. A tam je paradoxně i obrana silnější.


  řek bych, že na destrukci by jim mohlo 20-40 raket ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav: tak je to spíš 70 na jednu budovu, ty ostatní cíle jsou ok. A tam je paradoxně i obrana silnější.


  řek bych, že na destrukci by jim mohlo 20-40 raket stačit.

  Normálně asi nepotřebuješ budovu celou zničit srovnat se zemí, stačí ji těžce poškodit a pak ji stejně budou muset srovnat se zemí.


  Z vojenského hlediska to asi nemělo žádný význam, snad až na ty skladiště, min jedno z nich je jen rok stare...
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:35 16.04.2018

  Jo, prosím abyste mě ušetřili pohádky, že by tam měli letectvo apod... Tady ho měli taky a SAA má prd letectvo, které by proti nim mohly postavit. Nakonec ani RF tam toho tolik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo, prosím abyste mě ušetřili pohádky, že by tam měli letectvo apod... Tady ho měli taky a SAA má prd letectvo, které by proti nim mohly postavit. Nakonec ani RF tam toho tolik nemá. Prostě jsou přečíslení, takže letectvo nelze brát do úvahy, protže i zde nějaké B-1B apod byly atd.. Takže lze docela slušně dělat závěry 3 budovy 100 tomahawků? Kolik Tomahawků by bylo potřeba na Severní Koreu. Klidně navyšte i B-1B, aby to bylo adekvátní.

  Docela se bojím toho, co by vyšlo za číslo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:28 16.04.2018

  Jo jen mě tak napadlo v souvislosti s tím, že na 3 budovy potřebuje NATO 100 Tomahawku. Kolik tomahawku by potřebovali pro útok na Severní Koreu?

  Mají jich dost na skladě?

  Jo jen mě tak napadlo v souvislosti s tím, že na 3 budovy potřebuje NATO 100 Tomahawku. Kolik tomahawku by potřebovali pro útok na Severní Koreu?

  Mají jich dost na skladě?

 • logik
  12:15 16.04.2018

  Fenri:
  Ty jsi v 15.04 v 19:13 tvrdil toto:
  "Sám Mattis řekl, že "důkaz" použití chemických zbraní spočívá v analýze sociálních sítí. Dělat údery na cizí státy podle statusů na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri:
  Ty jsi v 15.04 v 19:13 tvrdil toto:
  "Sám Mattis řekl, že "důkaz" použití chemických zbraní spočívá v analýze sociálních sítí. Dělat údery na cizí státy podle statusů na facebooku je...zvláštní. ""I cannot tell you that we have evidence even though we certainly have a lot of media and social media indicators that either chlorine or sarin were used.” Není dobrý nápad zahajovat války bez důkazů."

  Celá další debata byla o interpretaci tohoto textu a o jeho překladu. Ne netvrdím, že někdo
  hack C-SPAN. Celou dobu tvrdím a tvrdil jsem,
  a) že tvoje citace není přesná - což prostě není.
  b) že Tebou předložený překlad a interpretace toho textu je prostě špatně a překroucení. Že Matis nemluvil o důkazech chemického útoku v Dúmě. Což evidentně nemluvil.
  c) A že tuto špatnou interpretaci šíří proruská média. Což je evidentně také pravda.

  ===

  K výroku v 53:37 (btw. první s touto částí textu přišel Shania - je krásné, jak z toho děláte najednou objev). To je ovšem jiný výrok: já jsem rozporoval Tvoje předchozí tvrzení, které překroutilo jiný výrok - a na kterémžto překroucení jsi trval, i když Tě ostatní upozorňovali na Tvůj omyl. Nevím, za co bych se měl omlouvat.

  Nicméně, pokud chceš k němu komentář - opět překrucuješ, respektive vytrháváš z kontextu a opět špatně interpretuješ anglický text.Ona totiž otázka zněla: "Věříte", že se útok stal? Takže kupodivu odpověď zněla. Ano, "věřím", že se útok stal.
  Believe - tebou přeloženo věřit - pak má význam jak čistě "věřit" (bez důkazů), tak i "být přesvědčen o" (etymologicky pravděpodobně to vychází z věříte pravdivosti). A tady dle otázky byl evidentně použit ten druhý význam.

  Pokud by ses už chtěl na něčem točit, tak fakt nechápu, proč se netočíš na tom, co už postoval Shania - tedy hned na následující větě, kde Matis říká, we are looking for actual evidence. Což se dá přeložit jako "hledáme důkazy", tedy by z toho šlo daleko lépe tvrdit, že je ještě nemají. Ovšem tato fráze se používá ve smyslu vyšetřujeme, sbíráme důkazy, tedy IMHO přinejmenším možná interpretace toho výroku je "stále to vyšetřujeme", tedy vyšetřování není uzavřeno. Nikoli, že zatím nemají žádné důkazy.

  ===

  Olivav:
  Viz
  https://www.youtube.com/watch?...
  když si zastavíš video před dopadem (20s), tak je vidět, že budova je to vcelku malá, tak čtyři tomahawky, takže tak 20x20metrů. Tady šlo vyšší budovy na ploše 80x120m.

  Dál tady:
  https://www.youtube.com/watch?...
  máš video ze Syrské základny po útoku. Evidentně tam zasažené bunkry zůstali stát. Tehdy dokonce se někteří vyjadřovali, že jsou amíci pěkní looseři, když je ani neuměli zbourat.

  Takže mi přijde počet raket dosti vysoký, ale nikoli nesmylně vysoký. Na to podle mne není dostatek údajů. A to, že předtím použili tři rakety na tři objekty pár metrů od sebe, vypovídá, že ten účinek tomahawků proti zodolněným cílům zas tak plošnou působnost mít nebude.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  11:58 16.04.2018

  Olivav: neříkal jsem jen pro přečíslení obrany, jen že musí počítat se ztrátami a poruchami a že velký počet raket byl nejspíš dán prohlášením o masivnějším utoku než loni a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav: neříkal jsem jen pro přečíslení obrany, jen že musí počítat se ztrátami a poruchami a že velký počet raket byl nejspíš dán prohlášením o masivnějším utoku než loni a omezením cílů jen na tři.

  Command: Modern Air / Naval Operations už je scenař s cíly a SAM režimu.

  I při naprosto patetickém plánování z mojí strany a tím že režim mohl sledovat přehledovými radary tomahawky už nad mořem (v horách kontak ztrací), tak stejně opětovat palbu dostalo šanci jen pár baterii, kvůli line of sight převážně SA-6. Při dobrém plánovaní a využité terénu by šlo zcela omezit šanci PVO na to aby si vystřelila.
  Mimochodem na každý cíl jsme poslal jen 6 raket a většina mi prošla...

  JSOW je ještě daleko těžší cíl schopný přeletět přes damašek aniž by si po něm někdo vůbec vystřelil při dobrém plánování trasy.

  Takže vychází mi z toho, po cestě k cílům se ke slovu mohlo dostat jen pár baterii a i při 100% úspěšnosti nemají dost raket/času na to, aby dosáhli uváděných ztrát, takže asi tak...

  Čekám, že někdo nadanější než já z toho scenaře udělá brzy video.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:54 16.04.2018

  Jo a k tomu Skripalovi:

  Washongton Post je docela drsný s tím co si dovolil napsat, když uvedl snad nezkresleně námitky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo a k tomu Skripalovi:

  Washongton Post je docela drsný s tím co si dovolil napsat, když uvedl snad nezkresleně námitky Lavrova:
  https://www.washingtonpost.com...

  Tweetování s tou Swiss Labkou - taky pěkné počtení a mlžení apod:
  https://twitter.com/SpiezLab/s...
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:41 16.04.2018

  A pro ty co milují wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/...

  A pro ty co milují wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/...

 • Olivav
  11:40 16.04.2018

  https://science.howstuffworks....

  IGS je hrubá orientace nic extra o navigaci pomocí hvězdného nebe tam není ani zmínka.

  https://science.howstuffworks....

  IGS je hrubá orientace nic extra o navigaci pomocí hvězdného nebe tam není ani zmínka.

 • asdf
  11:39 16.04.2018

  Most_Wanted > Ziadne jasne udaje nie su. USA tvrdi, ze pustili vyse 70 rakiet na 3 budovy na ploche 2 stadionov a Syrania tvrdia, ze prebiehal utok na syrske letiska a zostrelili ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Most_Wanted > Ziadne jasne udaje nie su. USA tvrdi, ze pustili vyse 70 rakiet na 3 budovy na ploche 2 stadionov a Syrania tvrdia, ze prebiehal utok na syrske letiska a zostrelili im vyse 60 rakiet.

  Na toto malo letiet tych 70 striel.
  https://4.bp.blogspot.com/-yGN...

  Su uz aj zabery ako tie budovy vyzeraju po tych zasahoch.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:36 16.04.2018

  Jo a v tom dokumetu je něco o radaru sledujícím digitalizované podkklady pro navigaci a pokud zarušíš GPS a tohle (radad), tak proč by nemohl být Tomahawk v prdeli se svým smart ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo a v tom dokumetu je něco o radaru sledujícím digitalizované podkklady pro navigaci a pokud zarušíš GPS a tohle (radad), tak proč by nemohl být Tomahawk v prdeli se svým smart obvodem? Pak mu zbývají jen hvězdy na obloze.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:33 16.04.2018

  Jo a kdyby Logik něco mlel o zesílených budovách apod a že počet je OK, tak koukni zde:

  https://www.youtube.com/watch?...

  Jo a kdyby Logik něco mlel o zesílených budovách apod a že počet je OK, tak koukni zde:

  https://www.youtube.com/watch?...

 • Olivav
  11:30 16.04.2018

  Most Wanted,

  spíše to svědčí pro verzi MO RF.

  Přes 100 střel na tři budovy? Sorry to je blbost.

  Měli útočit na letiště a tam neuspěli snad jen na dvě z nich jedno, které ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Most Wanted,

  spíše to svědčí pro verzi MO RF.

  Přes 100 střel na tři budovy? Sorry to je blbost.

  Měli útočit na letiště a tam neuspěli snad jen na dvě z nich jedno, které prý nepoužívali tam pár prošlo. A i kdyby měl pravdu Shania o přečíslení obrany těch tří "prázdných" budov, tak 100 střel, kdyby tam všechny dopadly by udělaly asi jiné selfie po dopadu než nám ukazují média.

  Docela bych pomalu i věřil, že 100 letělo a 30 doletělo na ty tři baráky plus něco na dvě letište z toho jedno nepoužívané.

  Uvidíme co se bude dít, jestli tam budou přesunovat S-300. To možná něco napoví. To bude možná povyku.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  11:28 16.04.2018

  raziel: Anebo více obecně. Ohledně toho videa bílých helem. Není až tak podstatné, že toto jedno vide je není fake. Jde o toto:

  Ty jsi ze mne dělal blba, že automaticky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  raziel: Anebo více obecně. Ohledně toho videa bílých helem. Není až tak podstatné, že toto jedno vide je není fake. Jde o toto:

  Ty jsi ze mne dělal blba, že automaticky neodmítám svědectví bílých přileb. Já jsem Ti na to napsal, že nemám důkazy, že jsou bílé přílby podvodníci. Ty jsi na to postnul todle video. Já Ti na to řekl, že o něm pochybuji, že to není důkaz. Ty jsi se mi vysmál.

  Kdo v daném případě se choval více jako fanatik: tedy z možných interpretací zdroje si automaticky vybral tu, které mu seděla do krámu, a kdo byl schopen racionálně zhodnotit pravost konkrétní informace?

  Všimni si, přitom, že já jsem v tom postu netvrdil, že to video je fake. Nepřiklonil jsem se bez důkazu k variantě, která by mluvila pro mne. Pouze jsem pouze tvrdil, že to video nic nedokazuje, protože to může být fake. To je podle Tebe postoj fanatičtější než Tvůj?

  ====

  Jinak fakt nevím, proč mi říkáš, že svět není černobílý - když přesně toto jsem v posledních dnech několikrát napsal do diskuse. Včetně toho, že západ se nechová jako Marek Dušín.
  Když si projdeš historii minulé diskuse, najdeš tam třeba i to, že jsem byl první (alespoň nevím o tom, že by to někdo tam dal dříve), kdo postoval informaci SOHR, že Syrie sestřelila 65 raket. Ač to byla informace v rozporu s tvrzeními USA a koalice.
  To je jeden z konkrétních důkazů, že Tvoje obvinění, že vždy tvrdím, že USA je dobráček, je jen Tvůj výmysl.

  Ty si totiž do mne pouze projektuješ svoje představy o "zabedněných rusofobech".
  Je pravda, že tady v drtivé většině "hájím západ". Ale to nikoli proto, že bych tvrdil, že západ jsou Dušínové. Ale proto, protože Ruskem šířené informace jsou v mnoha případech prokazatelné lži. Zatímco informace šířené západem vyvrátit moc často neumím a tak nemám proč jim oponovat. A jak jsi viděl, přitom se důkazy o nepravdě snažím získat: ptal jsem se Tě, proč nevěříš OPCW a jaký konkrétní důkaz pro to máš, ptal jsem se na zdroj Tvé nedůvěry v Bílé helmy a věrohodností tvého odůvodnění jsem se zabýval.

  Tedy to co v diskusích dělám je, že vyvracím postované nepravdy: jako např. Tvoje nepravda o Bílých helmách, nebo Fenriho nepravda o Matisovi, nebo Olivavova nepravda o jednoduchosti výroby Novichoku. To, že tedy v drtivé většině zastávám "prozápadní postoj" tedy není způsobeno mnou. Je to na základě toho, že prostě prozápadní informace nejsou zpravidla vyvratitelné (nebo to alespoň já neumím), zatímco u proruských informací se velmi často stává, že jde o prokazatelnou lež.

  Možná i proto více věřím "západní verzi" událostí, ale tento svůj postoj nevydávám za fakta. Nikde jsem např. nenapsal, že v Dúmě se stal chemický útok apod... (Nebo alespoň se snažít to nevydávat za fakta, to, že jsem se někde neobratně vyjádřil vyloučit samozřejmě nemohu).

  Takže ve výsledku mě tady obviňuješ z fanatismu, ale to jen spíše ukazuje na bias v Tvém hodnocení ifnormací: protože si myslíš že každý, kdo vyvrací lži stranící Rusku, tak dělá proto, že bezmezně obdivuje USA.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:26 16.04.2018

  Škřipal,

  tam se to tak hroutí. To co ttvrdí Lavrov mnohem více odpovídá realitě než ty kecy z VB.

  Pokud chtěli pod flase flag očernit RF, tak to pěkně zbabrali.

  Je-li ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Škřipal,

  tam se to tak hroutí. To co ttvrdí Lavrov mnohem více odpovídá realitě než ty kecy z VB.

  Pokud chtěli pod flase flag očernit RF, tak to pěkně zbabrali.

  Je-li pravda, že ve Švýcarsku udělali taky testy vzorků z místa činu, kde byl Skripal a ty poslalil skrze OPCW ven těm kdo mají přístup. Tak se klidně mohlo chemikům z RF v datech najít důkazy po stopových množstvích BZ a jeho prekurzorech. Blbost použít Skripalovu krev, kde mohli přidat nějakou tu šptku A234. Ale nezmizely stopy BZ.

  Když si to shrneme jako experiment, tak smrtelně jedovatý A234 Skripala nezabil protože ACHE nevyřadil. Naopak BZ je ligand pro CHEr, což má ve svém důsledku podobné fyziologické efekty jako A234, ale není to smrtelné. Pokud se Skripalová probrala po pár dnech a prdla na v Kontaktě hned hlášku jsem v poho, tak to možná taky není fake.

  Tudíž BZ je vyřadí s podobnými příznaky jako Sarin, Soman, Tabun, VX, A234 apod, protože na molekulární úrovni stimuluje podobné dráhy, ale není smrtelný. Skripalová minimálně a Skripal asi taky jsou v pohodě a daří se jim, tak to více svědčí na verzi Lavrova.

  Sorry i kdyby RF použila BZ, tak ho tím musí narvat, aby ho zabila, takže BZ není vhodný k vraždě, ale k vyřazení z provozu. Sorry, i kdyby BZ použili agenti RF, tak BZ by nesvědčilo o snaze zlikvidovat jej, ale varovat.

  Spíše to svědčí o false flag akci na očernění RF. Smůla je, že nám ta data nikdo neukáže, ale výsledky experimentu se Skripalem a dočeri svědčí né pro verzi A234 a zlý Putin.

  Ty vtipy o pověstné mlze v Salisbury byly třešnička na dortu.

  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  Skrýt celý příspěvek

 • Most_Wanted
  11:20 16.04.2018

  Zdravim, docela by me zajimalo kde je přibližně pravda o poctech sestrelenych tomahawku. Je mi jasny, ze presny pocty se nedozvíme, ale nejaky naznaky jestli je pravda spise na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zdravim, docela by me zajimalo kde je přibližně pravda o poctech sestrelenych tomahawku. Je mi jasny, ze presny pocty se nedozvíme, ale nejaky naznaky jestli je pravda spise na strane USA nebo RF by snad byt mohly ne??
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:16 16.04.2018

  Ještě pro Logika a Standu:
  v 53:x37 Mattis říká (už čistě v reakci do Doumu):
  "I believe, threre was a chemical attack and we are looking for the actual evidence"

  -Jinými ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě pro Logika a Standu:
  v 53:x37 Mattis říká (už čistě v reakci do Doumu):
  "I believe, threre was a chemical attack and we are looking for the actual evidence"

  -Jinými slovy "věří", ale důkaz teprve shání. Také ruský podvrh logiku? :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:13 16.04.2018

  Fenri,

  já jim už napsal o čem tam mluví jak s Tsongovou tak s Coffmanem a ani jednou to není potvrzení jejich lží, ale toho co tvrdíš. S takovými úderníky jen ztrácíš ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  já jim už napsal o čem tam mluví jak s Tsongovou tak s Coffmanem a ani jednou to není potvrzení jejich lží, ale toho co tvrdíš. S takovými úderníky jen ztrácíš čas.

  Opět jsem porušil své rozhodnutí, že se do debat nebudu zapojovat, ale to co předvádějí je fakt síla.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:12 16.04.2018

  Logiku Standu,

  53:30 toho slyšení - Coffman

  VY JSTE NÁM DŘÍVE SDĚLI, ŽE ZATÍM NEMÁME DŮKAZY O POUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ.

  Pokračuje s dotazem, jestli existuje racionální ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku Standu,

  53:30 toho slyšení - Coffman

  VY JSTE NÁM DŘÍVE SDĚLI, ŽE ZATÍM NEMÁME DŮKAZY O POUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ.

  Pokračuje s dotazem, jestli existuje racionální důvod věřit, že k tomu došlo.

  Matis v odpovědi POUZE VĚŘÍ, ŽE TAM BYL CHEMICKÝ ÚTOK. Mele o tom, že OPCW se tam nedostali a obviňuje nepřímu RF (už tam jsou pokud se nepletu) a mele, že i jejich vyšetřovaní může říci, že to byly nebo nebyly chemické zbraně, ale neurčí kdo je použil.

  Tudíž Logiku a Stando chtělo by to Fenrimu vyseknout omluvu nebo jste takové zaslepené, bezcharakterní a indoktrinované existence, že ani důkazy pro vás nic neznamenají?

  https://www.c-span.org/video/?...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:07 16.04.2018

  Logiku, tak si to zrekapitulujeme:
  Na můj link na C-SPAN reagujeteb slovy:
  "Ne, nezradil, Tebe zradilo to, že věříš různým pochybným internetovým zdrojům, které šíří ruské lži. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku, tak si to zrekapitulujeme:
  Na můj link na C-SPAN reagujeteb slovy:
  "Ne, nezradil, Tebe zradilo to, že věříš různým pochybným internetovým zdrojům, které šíří ruské lži. Toto totiž Matis nikdy neřekl. Matisovo vyjádření znělo jinak a mělo podstatně jiný význam. Najdi si originální video s jeho projevem před kongresem a poslechni si ho - a příště nevěř pochybným serverům typu prvnizpravy a podobně. " (včera ve 23:15)
  Pak jste zjistil, že jste se střelil do nohy a ještě ad hominem urážel, takže jak z toho ven?
  Takže už máme připuštění toho, že video je reálné.
  "To, co Matis říká ruský podvrh není. Ruský podvrh je to, jak je to interpretováno a překládáno: tedy tvrzení, že Matis říkal, že nemá důkazy o útoku v Dúmě."
  -ale Rusové nám nějak udělali podrvh toho, co pan Mattis říká.

  Takkže se ptám:
  1.) Hackli Rusové stránky C-SPAN a dali tam přepis něčeho, co Mattis neříká?
  2.) Vytvořili nějakou paralelní angličtinu, která zní jinak, protože Mattis tam skutečně říká to, co zaznělo.
  3.) Máte link na nějaký ruský web, kde je interpretace toho, co Mattis říká?
  A jaká je tedy podle vás interpretace toho, co říká? V čem konkrétně to Rusové podvrhli? mimochodem, interpretace nemůže být podvrh. Může být špatná, nepřesná, tendenční...ale není podvrh. podvrh by byla změna zdrojových dat, ze kterých interpretace vychází.
  4.) Už jste to video uměl?
  5.) Co vaše angličtina, jak jste na tom?
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  11:02 16.04.2018

  Logiku a Stando koukněta na můj post taky.

  Logiku a Stando koukněta na můj post taky.

 • Olivav
  11:01 16.04.2018

  Fenri,

  nebav se s nimi oni anglisky taky neumí. On jen říkal, že tam bylo více útoků, že tam neměli jednotky. ALE ŽE V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH JE TOHO DOST. Sorry Logiku i Stando ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  nebav se s nimi oni anglisky taky neumí. On jen říkal, že tam bylo více útoků, že tam neměli jednotky. ALE ŽE V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH JE TOHO DOST. Sorry Logiku i Stando jděte si dostudovat angličtinu. Není tam proofs ale troops engaged atd... pustil jsem si to několikrát, protože Matis huhlá jako by měl vadu řeči, proto jsem to nenchal jen na jednom poslechu.

  Cca kolem 50té minuty.
  https://www.c-span.org/video/?...

  Ta Tsongová ty předešlé tzv útoky nechtěla nijak komentovat a zajímalo ji jak to vše logiky zapadá do širšího pohledu situace v Sýrii a odpověď Martise (huhlá slušně) byla z prdu kulička.

  Pak tam jen melou něco o tom kdo koho a jak má informovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:00 16.04.2018

  Shania:
  -takže pokud na přímý dotaz řekne, že nemají důkazy a mají jen známky na sociálních sítích, tak je to vlastně jen mlžení politika a nelze ho brát vážně? A když na další ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania:
  -takže pokud na přímý dotaz řekne, že nemají důkazy a mají jen známky na sociálních sítích, tak je to vlastně jen mlžení politika a nelze ho brát vážně? A když na další dotaz na Doumu odpoví, že tam pojednou OPCW...?
  -Kongresmanka se ho ptá na 86 útoků, mluví o nich v kontextu údajného útoku v Dhoumě ("over the weekend"), takže není zřejmě, zda v těch 86 počítá Dhoumu. A logická odpověď, pokud by šlo o Dhoumu, by byla v předchozích případech důkazy nemáme, ale v Dhoumě ano. Jenže nic takového Mattis neříká.

  Jinak souhlas
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  11:00 16.04.2018

  Nečítal som dôsledne, a ani nebudem, celú túto "otravnú" diskusiu, tak mi prosím vopred prepáčte, ak netrafím svojim komentárom priamo do prostriedku toho, o čom sa tu točí, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nečítal som dôsledne, a ani nebudem, celú túto "otravnú" diskusiu, tak mi prosím vopred prepáčte, ak netrafím svojim komentárom priamo do prostriedku toho, o čom sa tu točí, každopádne mi dovoľte nasledujúci postreh:

  Počas celej doby konfliktu bolo hlásených množstvo chemických útokov, tento rok už s týmto, pre ktorý s útočilo, dovedna štyri. Možno dôvodne predpokladať, že jednotlivé strany, ktoré sa o konflikt zaujímajú (schválne používam mierne formulácie) majú o každom ohlásenom incidente zhruba porovnateľný objem informácií. Reagujú však na jednotlivé incidenty rozdielne. Čím sa líši tento ohlásený incident od predošlých troch z tohto roka?
  Napríklad tým, že je už po prezidentských voľbách v Rusko a Putin ďalších 6 rokov nemusí byť nervózny, či nebude druhé kolo. A tiež tým, že sú ešte dva mesiace do otvorenia majstrovstiev sveta vo futbale. To dáva široký manévrovací priestor aj v prípade incidentov, ktoré by inak zamietli pod koberec s tvrdením, že nie je niečo dosť jednoznačné, čo sa stalo, aby mali výhovorku, prečo nereagujú.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  10:58 16.04.2018

  2 logik

  stručně - víc jako fanatik se rozhodně chováš ty. Valná většina společnosti dávno pochopila, že svět není černobílý a svině se rodí na východě i na západě.

  Jeden z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 logik

  stručně - víc jako fanatik se rozhodně chováš ty. Valná většina společnosti dávno pochopila, že svět není černobílý a svině se rodí na východě i na západě.

  Jeden z mála kdo bez ustání píše něco o tom, že proradný svině jsou rusové a Amerika je dobráček, tohle tu píšeš především TY.

  Nebavím se s tebou o konkrétním videu, fotce, článku - narážím na tvojí celkovou, několikaletou působnost zde na AN. Ty nejsi tvrdohlavý, ty si prostě jen "zfanatizovanej soudce", kterého hřeje pocit, že "kope za svojí stranu stůj co stůj".

  Já tu za Rusko nekopu - já kopu za globální rovnováhu sil. Chci svojí rodinu vychovat alespoň tak, jako měl možnost můj táta s mámou. Ty sračky, které se ve světě dějí mi to možná neumožní. Máslo na hlavě mají všichni! ne jen Rusko se Sýrie, tohle konečně pochop a přestanu tě mít za pitomce.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:51 16.04.2018

  infi: Jako myslíš:
  "Na druhou stranu jsou v rámci politického procesu zvýhodňováni lidé spojení s některými sektami, především s alavity."
  To už o plné sekularitě úplně nemluví, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  infi: Jako myslíš:
  "Na druhou stranu jsou v rámci politického procesu zvýhodňováni lidé spojení s některými sektami, především s alavity."
  To už o plné sekularitě úplně nemluví, že?

  A v každém případě, ty jsi nemluvil o společnosti, ale o Syrské ústavě. A ta prostě sekulární není, byť je sekulárnějŠÍ než jiné ústavy arabských států - a ač se to do reálného života příliš nepromítá (byť pro některé oblasti rodinného práva existují v Sýrii náboženské soudy, ale tuším že se vztahují jen na muslimy), opravdu stojí na právu Šária.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:45 16.04.2018

  raziel: Děkuju za obsáhlý rozbor mé osobnosti. Připomenu Ti např. jednu konkrétní debatu - s Olivavem o chemických zbraních. V jednu dobu si do ní vpadnul, vynadal mi, jakej jsem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  raziel: Děkuju za obsáhlý rozbor mé osobnosti. Připomenu Ti např. jednu konkrétní debatu - s Olivavem o chemických zbraních. V jednu dobu si do ní vpadnul, vynadal mi, jakej jsem zabedněnej idiot, a odešel.
  To, že postupně se ukázali výroky tří různých expertů na chemické zbraně, všichni přitom +- tvrdili totéž co já, jsi už asi nezaznamenal....

  Ale konkrétně: já jsem podle Tebe fanatik. Přitom
  - když jsem Ti přinesl materiál vyvracející Tvé informace, tak jsi ho odmítl číst, že Bellingcat jen lžou. Přitom tady přinesli kvalitní informaci. Kdybych do toho dál nerýpal, tak čistě svými předsudky o zdroji jsi odmítal se dozvědět pravdu.
  Kdo se tady choval více jako fanatik? Já, nebo ty?

  - nadáváš mi tady za to, že oponuji Fenrimu. Přitom ovšem se mnou souhlasíš, že Fenri nemluví pravdu
  Kdo je více fanatik: Ten, který někomu vyvrací omyl implantovaný propagandou, nebo ten, který za to tomu člověku nadává, protože "napadat proruský názor je fanatismus" nezávisle na tom, jestli je věc pravda nebo ne?

  Já rozhodně nevylučuju, že nejsem tvrdohlavej. Ale zkus se prosím zamyslet ty nad svými postoji a nad tím, jak Tvůj světonázor ovlivňuje Tvůj přístup k faktům a názorům a jejich nositelům v diskusi,
  než budeš obviňovat ostatní....
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  10:42 16.04.2018

  fenri: ptát se ho může na co chce, viděl jsi někdy politika, že ti odpoví na co se ho ptáš?

  Jasně říka že v 86 předchozích případech neměli jasné důkazy a neprovedli žádnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: ptát se ho může na co chce, viděl jsi někdy politika, že ti odpoví na co se ho ptáš?

  Jasně říka že v 86 předchozích případech neměli jasné důkazy a neprovedli žádnou akci. To očividně neplatí pro akci před rokem a logicky by to pak nemělo platit ani pro tuto. Typuji, že tam mají svoje lidi a ty jim to vynesli ven. Pokud ne, tak je to zas jen jedna velká show pro zakryti něčeho jiného.

  To jen k tomu, jak říkám že režimu je uplně u prdele co si západ myslí, neprošlo jim to za sedm let jen jednou...(a prošli jim všechny ostatní svinstva) a ten loňsky utok měl daleko větší následky než tento, takže tam pořád bude dost idiotů, které si to přeberou jako že se jim opět nic nestane a rusové se je budou muset pokusit krotit...

  Před utokem se mohli alespoň klepat, že přijdou o zbytek letectva a nebo nějakou tu nemovitost a teď vidí že si US na víc netroufne.
  Skrýt celý příspěvek

 • infi
  10:32 16.04.2018

  Logik:
  Svuj poznatek, ze Syrie neni sekularni muzes tim padem prepsat tady:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  Logik:
  Svuj poznatek, ze Syrie neni sekularni muzes tim padem prepsat tady:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

 • logik
  10:31 16.04.2018

  fenri: To, co Matis říká ruský podvrh není. Ruský podvrh je to, jak je to interpretováno a překládáno: tedy tvrzení, že Matis říkal, že nemá důkazy o útoku v Dúmě.

  Olivav: Ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: To, co Matis říká ruský podvrh není. Ruský podvrh je to, jak je to interpretováno a překládáno: tedy tvrzení, že Matis říkal, že nemá důkazy o útoku v Dúmě.

  Olivav: Ale samozřejmě, že Matis může lhát. Nikdo tady netvrdí, že Matisovo vyjádření je důkaz, že se útok stal.
  Je to ale důkaz, že proruské servery šíří lži o tom, co Matis skutečně řekl. A že Fenri tady nebyl schopen tu lež rozpoznat, i když si dokonce dohledal původní video - a místo toho, aby uznal chybu, tak ostatní poučoval, jak dobře umí anglicky.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  10:28 16.04.2018

  2 logik

  já nemám problém uznat chybu, nikdy jsem neměl. I tady jsem se opakovaně lidem omluvil, pokud jsem pochopil a uznal, že se mýlím. Klidně to udělám i teď, pokud ti jde o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 logik

  já nemám problém uznat chybu, nikdy jsem neměl. I tady jsem se opakovaně lidem omluvil, pokud jsem pochopil a uznal, že se mýlím. Klidně to udělám i teď, pokud ti jde o jedno konkrétní video, které jsem postnul a dál nekontroloval jeho autenticitu.

  Pokud ale tohle očekáváš od druhých, začni sám u sebe. Za ty roky jsem byl v desítkách případů svědkem, že tě ostatní uargumentovali fakty - tvoje reakce? vypaření se jak smrad a nový "útok" o 3 dny později pod jiným článkem, jako kdyby se nechumelilo.

  Ty si svojí chybu nikdy neuznal, co hůř, nikdy si neuznal ani chybu západních armád. S člověkem, který v sobě nemá špetku nadhledu se nedá diskutovat.

  Jsi nebezpečný fanatik - tihle grázlové dostali vždycky příležitost, když se budoval, "nový stát". Často si tě představuju, jak po roce 48 s plamenym hlasem soudíš při lidových soudech "kulaky" a kradeš jim statky. On ten soudce vlastně nebyla svině, jen věřila komunistické ideologii, to ho omlouvá :-) Ty jsi to samé v bleděmodrém.

  Hájíš sviňárny, kterých se dopouští naše západní kultura
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:25 16.04.2018

  raziel:
  Bazíruju nad pitomostí? Takže jako když jsi přesvědčen, že A má pravdu, tak když někdo upozorní na lež, kterou A vypustí, tak je špatnej?

  Fakt se Ti zdá Tvůj přístup k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  raziel:
  Bazíruju nad pitomostí? Takže jako když jsi přesvědčen, že A má pravdu, tak když někdo upozorní na lež, kterou A vypustí, tak je špatnej?

  Fakt se Ti zdá Tvůj přístup k věci: "Věc je takto, a cokoli ji podpoří je správně a nesmí se napadat, i kdyby to byla totální lež? A pokud někdo ty lži napadá, tak je třeba ho urážet a dělat z něj totálního blba?" správnej a nezaujatej?

  Nenapadlo Tě např., že lidskej názor je formovanej souborem dostupnejch faktů - a že právě a jedině tříděním faktů na pravdu a lež se lze domoci toho, kde je pravda. A ne to, co tady hlásáš ty - že nejprve si vyberu názor - a pak podle toho budu řešit, o čem je a není "vhodné mluvit"?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:24 16.04.2018

  Shania: jo, senátorka se ho ptá na Dumu ("last weekend") a pak mluví o dalších, předchozích údajných útocích (které se staly též argumentem, protože pokud si pamatujete, tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: jo, senátorka se ho ptá na Dumu ("last weekend") a pak mluví o dalších, předchozích údajných útocích (které se staly též argumentem, protože pokud si pamatujete, tak "Assad plynuje opakovaně"). A no to Mattis řká co říká a co Logik se Standou označují za ruský podvrh.
  Z logiky věci mi vyplývá, že mluví o obojím. A vyplývá to i z jeho odpovědi Coffmanovi, že se tam (do Doumy) snad dostanou OPCW (už tam jsou).
  Ruskou propagandu nezajímá co je pravda - no, a kteofru ano. navíc tohle není z ruské propagndy, tohle je normální kongresové video, pokud ovšem neuvěříme Logikovi, že to natáčel Mosfilm a má zatraceně přesvědčivé dvojníky Kongresu a Mattise (soudím, že k tomu se Logik nakonec uchýlí, protože mu nic jiného nezbyde).
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  10:18 16.04.2018

  No dobře pánové,

  kde jsou ty důkazy namázkute RF do ksichtu ala KL007. Dokud to bude jen u řečí, tak pro mě má to co říká MAttis stejnou váhu jako řeči uklízečky v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No dobře pánové,

  kde jsou ty důkazy namázkute RF do ksichtu ala KL007. Dokud to bude jen u řečí, tak pro mě má to co říká MAttis stejnou váhu jako řeči uklízečky v supermarketu.

  "Máňa říkala, že to není směroplatný." no a co?

  Fakt se společnost propadla do takovéh bahna? Asi ano, když to čtu. Soudce Lynch má radost a jen se potvrzuje, kdo to vynalezl https://cs.wikipedia.org/wiki/...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:17 16.04.2018

  raziel: A tedy furt stojíž za tím, že tebou postované vieo prokazuje podvodnictví Bílých Helem, když jde o video z natáčení filmu Revolution Man - (btw. ze Syrského ...
  Zobrazit celý příspěvek

  raziel: A tedy furt stojíž za tím, že tebou postované vieo prokazuje podvodnictví Bílých Helem, když jde o video z natáčení filmu Revolution Man - (btw. ze Syrského propagandistického filmu)?
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  10:16 16.04.2018

  Fenri: v tom segmentu co uvadíš, kdy je dotazovan senátorkou skutečně mluví o 86 předchozích případech, kdy neměli jasné důkazy, neměli tam nikoho na zemi a taky neprovedli žádnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: v tom segmentu co uvadíš, kdy je dotazovan senátorkou skutečně mluví o 86 předchozích případech, kdy neměli jasné důkazy, neměli tam nikoho na zemi a taky neprovedli žádnou akci. Jen měli náznaky ze sociálních medii.
  A pak, že o akci budou senat reportovat co nejdriv, stejně jako před rokem.

  Ale hned po tom Mike Coffman se ptá jestli mají dost důkazů (54:00), tak mu Mattis jen řekl, že se tam snaží dostat OPWC a pokud je tam rusové pustí a ti stejně max zjistí, že se utok stal a ne kdo ho podvedl... a tak se podle mě otazce vyhnul jako babiš:)


  Takže nějak nechápu, proč nepoužíváte spíš tuhle čast než tu předchozí?:D

  Problém je, že ruská propagandě nezajíma co je pravda, i kdyby ji měli přímo před nosem a hrála pro ně, tak radši vypustí deset jiných verzí, aby pak lidi nemělu šanci se v tom probrat...

  Před pár měsíci jsme na aktuálních konfliktech viděl post, kdy agitátor psal, rebelové (asi v doumě) unaší děti, dávají je do klecí a dělají z nich živé štíty (fotka klece uprostřed ulice s dětmi) - což byla fotka demonstrace v rakka.

  Teď lítají po internetu fotky ruských střel jako důkaz o sestřelení tomahawků.

  Vaši oblíbenci bíle přilby, mimochodem nepřítel č.1 ruské propagandy, tak ruská televize odvysílala jak se inscenují ty utoky, problém byl, že to byla scena z filmu, který financuje režim a je o tom jak novinař přijiždí do syrie získat slavu a když to nedopadne přidá se k rebelům a z inscenují chemický utok.....

  Nemluvě o využívaní fotek figurantů při nacviku jako důkaz že ztraty jsou nahrané a podobně:)
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  10:14 16.04.2018

  2 logik

  ne to netvrdím, anglicky umím - mluví v minulém čase, ne o současné situaci.
  Ale tohle je v tvém případě "topící se stébla chytá! bazíruješ nad pitomostí a přehlížíš ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 logik

  ne to netvrdím, anglicky umím - mluví v minulém čase, ne o současné situaci.
  Ale tohle je v tvém případě "topící se stébla chytá! bazíruješ nad pitomostí a přehlížíš nečisté, negentlemanské chování západních vlád
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:04 16.04.2018

  raziel87: Ty tedy také tvrdíš, že Matis na videu mluví o důkazech útoku v Důmě? Poslechl sis ho?

  raziel87: Ty tedy také tvrdíš, že Matis na videu mluví o důkazech útoku v Důmě? Poslechl sis ho?

 • raziel87
  10:03 16.04.2018

  2 logik

  tenhle článek věnoval Václav Klaus ml. přímo tobě Logiku. zejména si vezmi k srdci poslední citát na konci článku.


  "Abych to shrnul. Naprosto odsuzuji roli bývalého ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 logik

  tenhle článek věnoval Václav Klaus ml. přímo tobě Logiku. zejména si vezmi k srdci poslední citát na konci článku.


  "Abych to shrnul. Naprosto odsuzuji roli bývalého „svobodného světa“, jakou sehrává na Blízkém východě v posledních letech. Sobotní raketové údery však definitivně přestavěly hodnoty dobro vs. zlo v tomto konfliktu. A zatáhly celý svět na kraj války.

  Nejsem pacifista jako Ernest Hemingway, přesto jsem si na jeho slova vzpomněl: „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“

  Všichni jsme před lety v televizi viděli a slyšeli o jasných důkazech, jak Irák disponuje zbraněmi hromadného ničení. Vznikla z toho vleklá válka, rozvrat několika zemí, masové vraždění, migrace do Evropy a vše možné. Žádné takové zbraně v Iráku vůbec nebyly.

  Teď nějací Syřané zabili jiné Syřany (předtím se tam zabíjeli několik let masově). Neví se ještě přesně kdo a proč. Ale demokratické země obratem vyšlou rakety, aby pozabíjely zase jiné Syřany?

  Situace v Sýrii je strašná. Na severu země zcela bez skrupulí operuje turecká armáda a likviduje Kurdy. Reakce západního světa – nula. Půlka Sýrie byla pod nadvládou „opozičních skupin“ – často vyzbrojovaných a podporovaných Západem. Záběry z hromadného řezání hlav křesťanů a jiných a ničení tisíciletých památek na tomto území oblétaly svět. Nepřehledný chaos v řadě oblastí země, masové vraždění, etnické čistky, utrpení dětí, otroctví žen…

  Víte, když chcete páchat dobro a vyvážet demokracii vojenskou silou – musíte tam poslat vlastní vojáky. Aby převzali kontrolu nad oblastí a pomohli demokratům chopit se vlády. Ovšem místní normální obyvatelstvo to musí chtít. Jako třeba Němci na konci války.

  Tisíce vašich vojáků tam budou umírat, což si doma budete muset obhájit. Dobro a zlo musí být proto jasné a burcující. Jenom shazovat bomby z bezpilotních letadel a vystřelovat rakety z nějakých lodí sto kilometrů daleko – tím žádné dobro ani demokracie nevznikne, jen zabijete lidi a vytvoříte chaos.

  V oblasti se kříží zájmy Turecka, Íránu, Ruska, Izraele, bohatých ropných států, kdekoho.

  Píšu to nerad, ale kdyby Rusko bylo stejně bojechtivé a šílené a v sobotu reagovalo sestřelováním raket a likvidováním jejich odpališť, už jste si třeba tento článek taky nečetli.

  Část amerického establishmentu se nijak netají ambicí eskalovat vztahy ve světě několik let. Zvolení Donalda Trumpa vypadalo na uklidnění těchto neokonzervativců, ale realitou je, že jeho pozice je slabá. Mediálně obklíčen, vyšetřován za vše možné, bez politických spojenců. Kdyby vládla Clintonová – tak už asi válka reálně zuří, takhle se ale také uklidňovat moc nemůžeme.

  A komentovat české hlupáky, kteří nad tímto vývojem jásají a obhajují ho (všichni stejně) prefabrikovanými formulacemi? Spousta z nich si to ani v koutku duše nemyslí, jsou jen konformní a bojí se říkat něco jiného.

  Hemingway: „Dávejte si pozor, co předstíráte, neboť se tím časem stanete."
  Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  10:02 16.04.2018

  bbeeddoo - no ono je to s tym nicenim trocha zlozite, Syriu k odovzdani chemickeho arzenalu dotlacilo Rusko, cast chemickych latok bola znicena priamo na mori, na specialne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  bbeeddoo - no ono je to s tym nicenim trocha zlozite, Syriu k odovzdani chemickeho arzenalu dotlacilo Rusko, cast chemickych latok bola znicena priamo na mori, na specialne upravenej americkej lodi Cape Ray, cast bola prevezena na znicenie do Finska, USA a VB, myslim ze zastitu a kontrolu nad nicenim mala OSN a OPCW.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:00 16.04.2018

  raziel87: Nálepkuješ. Sposuta diskusí na internetu byla např. o dispečéru Carlosovi a podobný šmír. To nic nedokazuje, naopak je to klasický propagandistický způsob, jak někoho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  raziel87: Nálepkuješ. Sposuta diskusí na internetu byla např. o dispečéru Carlosovi a podobný šmír. To nic nedokazuje, naopak je to klasický propagandistický způsob, jak někoho nepohodlného znemožnit.

  Ale i kdyby se třeba Bellingcat v 99% mýlili, tak v tom odkazovaném článku jsou konkrétní informace. Chceš tvrdit, že jsou vymyšlené? Že tento konkrétní článek se nezakládá na pravdě?


  fenri:
  PS: ten anglickej text jsem psal rychle, u něj neručím za 100% přesnost. Ručím ovšem za smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:55 16.04.2018

  fenri: prostě neumíš anglicky. Matis tam říká, přeložím Ti to do češtiny:

  "there have been many number of atacks"
  "Bylo mnoho útoků,"
  "In many cases you know we don't have ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: prostě neumíš anglicky. Matis tam říká, přeložím Ti to do češtiny:

  "there have been many number of atacks"
  "Bylo mnoho útoků,"
  "In many cases you know we don't have proofs"
  "a víte, že u mnohých nemáme důkazy, "
  ....
  Mluví tam tedy zcela jasně o důkazech minulých útoků, nikoli o důkazech současného útoku.
  Nauč se anglicky.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  09:54 16.04.2018

  asi máš krátkou paměť, nebo ti dělali lobotomii mozku - protože nevěřím, že si nepostřehl ty diskuze na českých a mezinárodních fórech, když se rozporovaly kraviny, které ...
  Zobrazit celý příspěvek

  asi máš krátkou paměť, nebo ti dělali lobotomii mozku - protože nevěřím, že si nepostřehl ty diskuze na českých a mezinárodních fórech, když se rozporovaly kraviny, které Bellingcat "zjistil" ohledně sestřelu MH17.

  Bellingcat je dávno usvědčený, vládou zaplacený, státní žalobce......ne počkat, nezávislý, investigativní novináři si oficiálně říkají...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:53 16.04.2018

  Logiku: Mattis neříká co tu tvrdí Fenri. mattis říká co říká a dělá z vás idiota. A idiota dvojnásob, protože nejprve jste to, co říká označil za ruský podvrh. Teď už jste si asi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku: Mattis neříká co tu tvrdí Fenri. mattis říká co říká a dělá z vás idiota. A idiota dvojnásob, protože nejprve jste to, co říká označil za ruský podvrh. Teď už jste si asi uvědomil neudržitelnost své lži, tak místo omluvy následuje pokoušení se zpochybnění toho, co říká. K vaší smůle to tam ale říká zcela asjěna srozumitelně.
  A aby toho nebylo dost, tak teď i Francouzi přiznali že mají jen to slavné video a nic víc :-DD
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:51 16.04.2018

  Logik:
  Ještě jednou: jde o automaticke genervaný přepis stránkami C-SPAN. A obsahuje chyby. Všude. Je to normální. prostě počítačový voice recognitin není 100%.
  Ale ten přepis je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  Ještě jednou: jde o automaticke genervaný přepis stránkami C-SPAN. A obsahuje chyby. Všude. Je to normální. prostě počítačový voice recognitin není 100%.
  Ale ten přepis je vedlejší.
  Důležité je to video a to, co v něm říká.
  Anglicky umím solidně, zdá se že o level lépe než vy a X levelů lépe než Standa (OK, to není výzva).

  1.) Jsou tedy stránky C-SPAN ruský fakeserver, jak jste tvrdil?
  2.) CO tedy konkrétně podle vás Mattis říká, ať se pobavíme?
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  09:49 16.04.2018

  2 logik

  prej skočil na překroucený překlad......ty balíku, ty si skočil na překroucenou válku!

  2 logik

  prej skočil na překroucený překlad......ty balíku, ty si skočil na překroucenou válku!

 • Beld
  09:48 16.04.2018

  Ja mam jen maly prispevek predchozimu clanku o fake news . Areonet hadra . A pak verte mediim . Kdyz je podobne clanky vychazeji na e15.cz a aktualne.cz . Propaganda k bliti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja mam jen maly prispevek predchozimu clanku o fake news . Areonet hadra . A pak verte mediim . Kdyz je podobne clanky vychazeji na e15.cz a aktualne.cz . Propaganda k bliti .

  http://www.info.cz/svet/plyn-m...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:47 16.04.2018

  raziel:
  Jsem rád, že ses tady ukázal. Jak je to dlouho, co si ze mě dělal blba, že věřím bílým helmám a dokazoval to "videem z natáčení"? A tvrdil jsi, že jsem totálně zabedněný, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  raziel:
  Jsem rád, že ses tady ukázal. Jak je to dlouho, co si ze mě dělal blba, že věřím bílým helmám a dokazoval to "videem z natáčení"? A tvrdil jsi, že jsem totálně zabedněný, pokud v tom nevidím jasný důkaz toho, že to jsou podovodníci?

  Tak si prosím přečti následující článek, anglicky doufám umíš:
  https://www.bellingcat.com/new...

  Co mi na to povíš?

  ===

  A ohledně toho hájení, co máš proti tomu, když Fenrimu oponuji, že skočil na totálně překroucený překlad? Ty na tom vidíš něco špatného?
  Nebo snad chceš tvrdit, že v originále Matis opravdu říkal to, co tady celou dobu tvrdí Fenri?
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:42 16.04.2018

  fenri: Prosím, nauč se pořádně anglicky - anebo nepoužívej angličtinu jako důkazní materiál. I ten přepis, který si sem dal, tvrdí něco jiného, než co tady tvrdíš Ty - a to jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Prosím, nauč se pořádně anglicky - anebo nepoužívej angličtinu jako důkazní materiál. I ten přepis, který si sem dal, tvrdí něco jiného, než co tady tvrdíš Ty - a to jak StandaBlabol upozorňuje, je dosti špatnej.

  Btw. přiznám se, že to, že jsem správný odkaz na to video sem nedal hned byla z mé strany trochu zlomyslnost: zajímalo mě, jak dlouho budeš schopen hájit tu lež a jak daleko zajdeš (jo, a taky jsem byl línej to znova hledat :-)). Ovšem to, že si opravdu dohledáš přesnější zdroj, a budeš přesto trvat na svém překrouceném překladu, to mne fakt nenapadlo....

  Standa: Ten přepis je hroznej, ale ani tendle netvrdí, co fenri říká: i tady už je zachovaná jasná linka: bylo hodně útoků - v mnoha případech důkazy nemáme.... byť o vánocích tam Matis opravdu nemluvil.

  flanker:
  Jasně, že ve válce se dosti často lže. A jasně, že teď nemáme způsob, jak ověřit tvrzení západní koalice. S takovým tvrzením nemám problém. Mám problém, když z toho lidé automaticky vyvozují, že západní koalice lže. Přitom zjištěná fakta (např. to, že na točená videa jsou přesně z míst, která prohledávala Rudá armáda) spíše mluví pro západaní verzi.
  Důkazy nemáme ani pro jednu stranu. To ovšem
  1) Neznamená, že ty ůkazy nemůže západní koalice mít
  2) A už vůbec to neznamená, že je pravdivá Ruská verze
  Nevíme.

  Ovšem vzhledem k tomu, že Rusové kolem toho prokazatelně lžou, tak jsem nakloněn věřit západním tvrzením - ale to je názor, který nestojí na tvrdých faktech.
  Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  09:41 16.04.2018

  wooow.....už jen nevěřícně čtu a kroutim hubou.

  Logiku, to jste skutečně bezpáteřní darebák - právník, kterému když dobře zaplatí, bude hájit klidně pedofila, co zabil a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  wooow.....už jen nevěřícně čtu a kroutim hubou.

  Logiku, to jste skutečně bezpáteřní darebák - právník, kterému když dobře zaplatí, bude hájit klidně pedofila, co zabil a znásilnil několik dětí..... nebo jste jen slepý idealista? budu věřit, že je to ta druhá varianta......
  Skrýt celý příspěvek

 • bbeeddoo
  09:26 16.04.2018

  Niekto tu písal ze sýrske chemicke zbrane ničilo Rusko, ale pokiaľ si pamätám tak sa mali ničiť na USA lodiach. Kde je pravda?

  Niekto tu písal ze sýrske chemicke zbrane ničilo Rusko, ale pokiaľ si pamätám tak sa mali ničiť na USA lodiach. Kde je pravda?

 • fenri
  09:25 16.04.2018

  Logiku, jste normální?!
  To video sem jsem dal já. A ano, poslechl jsem si ho. I jsem se dal přesný čas, kdy to říká. Říká to tam zcela evidentně, jasně a zřetelně.

  Myslím, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku, jste normální?!
  To video sem jsem dal já. A ano, poslechl jsem si ho. I jsem se dal přesný čas, kdy to říká. Říká to tam zcela evidentně, jasně a zřetelně.

  Myslím, že vaše hlupáctví a křiváctví dosáhlo nového stupně.

  Nejprve označíte C-SPAN za ruský lživý zdroj. Potom odmítate video, které jste označil za podvrh s tím, že už to teda podvrh není (?), ale zase lžete, že to tam neříká.
  On to říká ZCELA JASNĚ.
  Říká to v reakci na projev republikánky Niki Tsongas (která mimochodem Stando hovoří o útocích v Dhoumě a ne o nějakých starých) a říká v to v cca 50:45-55 videa.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  09:24 16.04.2018

  Vánoce, Fenri, Vánoce,

  Tsongas konstatuje, že v předchozích 86 potvrzených případech chemických útoků nereagovali, ale teď chystají vojenskou akci. A Mattis odpovídá, že v těch ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vánoce, Fenri, Vánoce,

  Tsongas konstatuje, že v předchozích 86 potvrzených případech chemických útoků nereagovali, ale teď chystají vojenskou akci. A Mattis odpovídá, že v těch předchozích neměli důkazy. A někde dál na další otázku pak ještě doplňuje, že i když ty předchozí případy jsou potvrzené, tak nemají jistotu, KDO je spáchal.

  Strojový "voice recognition" je samozřejmě blbost, ten by ti nenahrazoval sousloví jinými, s podobným významem. ("chlorin and sarin" nahrazeno "chemical gases"). A pokud nepozná "have" v "I've been", proč mám věřit, že pozná "have" a "had".

  Nechal ses nachytat a teď se z toho budeš zkoušet vykecat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  09:20 16.04.2018

  Víte pánové,

  ono totiž člověk čeká něco jako, když SSSR setřelil jedno korejské letadlo. Tehda mocný SSSR tvrdil na půdě OSN, že oni nic a co příšlo?

  USA přehráli na půdě RB ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Víte pánové,

  ono totiž člověk čeká něco jako, když SSSR setřelil jedno korejské letadlo. Tehda mocný SSSR tvrdil na půdě OSN, že oni nic a co příšlo?

  USA přehráli na půdě RB záznam rozhovoru pilota a pození obsluhy a SSSR zavřeli hubu.

  http://theweek.com/articles/44...

  https://www.history.com/this-d...

  Dnes je RF slabší a takový důkaz každý oprávněně očekával po velkohubých prohlášeních, že je západ má jak u ZHN v Iráku, MH17, tak i při chemických útocích.

  Jen melou, že mají nezvratné důkazy a ony nepřicházejí. To je důvod, proč je mají všichni za kretény a psychpaty. Kdyby to proběhlo jako kdysi ohledně KL007, tak je vymalováno.

  A co se týká ZHN tak se i Blair před pár lety omluvil, že to byla chyba, že nic neměli. Jen nějaké dojmy.

  Pak jim má člověk věřit?
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:18 16.04.2018

  jarpe:
  A?
  Přečti si tu zprávu pořádně. Jsou v ní jen dvě informace pocházející z primárního zdroje:
  1) Francie se opírala o zprávy tajných služeb
  a? Něco divného?
  2) Ty tajné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jarpe:
  A?
  Přečti si tu zprávu pořádně. Jsou v ní jen dvě informace pocházející z primárního zdroje:
  1) Francie se opírala o zprávy tajných služeb
  a? Něco divného?
  2) Ty tajné služby měli k dispozici to video
  a? To je snad samozřejmost, ne?

  Nikde v tom článku není u napsáno, že by primární zdroj tvrdil, že to byly JEDINÉ či dokonce HLAVNÍ důkazy, to už je interpretace novinek. Vzlhedem k tomu, že médii šla informace, že Francie měla k dispozici i např. biologické vzorky, tak je ta interpretace evidentně chybná.....

  Tak co je na té zprávě šokujícího? Titulek a perex, který je zbulvarizován a neodpovídá obsahu článku? Tedy věc, která je zpravidla u poloviny článků na internetu blbě a přehnaná?


  fenri:
  Když nepochopíš napsaný příspěvek. Ok, to se stane. Když ten příspěvek ovšem nepochopíš, i když ještě jednou vysvětlím jeho smysl - tak už to znamená, že pochopit nechceš. Přečti si to prosím ještě jednou co jsem napsal VČETNĚ KONTEXTU - nikdy jsem netvrdil, že tvrdíš, že CW byly púoužity v Dúmě.

  Ohledně Matise - už jsi si to video našel a poslechl? Prosím o odpověď.
  Proč šíříš lži, když si už jsi byl upozorněn na to, že to jsou lži?

  "důkaz tom, že Sarin doručily vrtulníky je založen VÝHRADNĚ na výpovědím jedné strany. "
  - Odkdy jsou civilisté "jedna strana"? Máš jediný důkaz, že Ti vyslíchaní civilisté byli proti Asadovi? Notabene když tu všichni tvrdí, jak tu všichni civilisté stojí za Asadem?
  To jako chceš říct, že se hromada lidí nechá přiotrávit plynem od teroristů (všichni tam jsou přeci teroristé) a ještě nadšeně povídají pohádky, které je ty teroristi naučili na zpaměti? A nikdo z nich se nesplete?
  - I kdyby byli naklonění proti Asadovi, tak lžeš, protože OPCW ty výpovědi kontrolovala s reáliemi, a se zjištěnými fakty, takže to obvinění NESTOJÍ POUZE NA VÝPOVĚDÍCH. Jelikož jsem Tě na toto již upozorňoval - tak to už není nevědomost, to už je evidentně z Tvé strany lež, nebo neschopnost přijmout pravdu.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  08:58 16.04.2018

  Standíku, tady:
  http://f1.s.qip.ru/KhHNreci.jp... máte třeba obrázek dopadů Tomahawků pár set metrů mimo cíle :-)

  1.) Je to strojový přepis, takže jsou tam chyby. Je jich tam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Standíku, tady:
  http://f1.s.qip.ru/KhHNreci.jp... máte třeba obrázek dopadů Tomahawků pár set metrů mimo cíle :-)

  1.) Je to strojový přepis, takže jsou tam chyby. Je jich tam víc. Fakt si myslíte, že tam sedí sekretářka a hned to přepisuje na web. Je tam něco jako siri, nebo Cortana. mrkněte třeba na přepis.
  Nicméně na přepis vám defekuje Bílí tesák. Stačí si to pustit. Asi vám angličtina nejde, co?
  N
  https://www.c-span.org/video/?...

  Říká to tam kolem 50:50 a je mu DOBŘE ROZUMĚT. Na rozdíl od někoho neblábolí.

  2.) Je úplně jedno, co je v přepisu. Je to strojový voice recognition. Důležité je, co říká. A říká to jasně.

  3.) Tím je to komičtější. Assad byl ostřelován a je zvíře na základě něčeho, k čemu "nemáme důkazy".

  Blábole, tradičně blbý den máte vy. vaše "důkazy" stojí na hledání chyb ve strojovém přepisu, ale nejste schopen si pustit ten záznam, kde to říká jasně, zřetelně a zcela bez diskuze.
  Je mi líto, ale role šaška vám jde tradičně excelentně.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  08:38 16.04.2018

  Fenri,

  náš úspěšný rušiči Tomahawků.

  Video je v pořádku. Jen ten přepis není přepis. Je to vtip, nebo možná past na trolly. Něco ve smyslu "schválně jestli se najde někdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  náš úspěšný rušiči Tomahawků.

  Video je v pořádku. Jen ten přepis není přepis. Je to vtip, nebo možná past na trolly. Něco ve smyslu "schválně jestli se najde někdo tak blbý, aby to postnul dát." Gratuluji, chytil ses.

  1) Nebo aspoň na vteřinu uvěříš tomu, že Mattis v odpovědi používá oslovení "Christmas" (Vánoce). To tě hned to první slovíčko nepraštilo do očí?

  2) Hrubek jako "There been" je tam více. Horší je, že údajný přepis se místy nedrží původního textu, ale nahrazuje slova jinými.

  3) Pak se už ani nedivím, že zaměňuje "have" a "had". To Mattisovo tvrzení se vztahuje k předchozím útokům. Niki Tsongas totiž ve své otázce mluví také o 86 předchozích potvrzených chemických útocích. (Ale to se nehodí do krámu, že jo.)

  Ta máš vážně nějaké špatné období.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  08:06 16.04.2018

  Dzin

  Rebelové neodcházejí, ale odešli. Vše je zdokumentováno. Byli transportováni (autobusy) spolu s rodinami do oblasti Idlíb a Tureckem okupovaná území.

  Východní Ghúta ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dzin

  Rebelové neodcházejí, ale odešli. Vše je zdokumentováno. Byli transportováni (autobusy) spolu s rodinami do oblasti Idlíb a Tureckem okupovaná území.

  Východní Ghúta byla z cca 80% vojensky osvobozena. Zbylé části byli po dohodě evakuvány (rebelové) civilisté odešli pod vládou kontrolovaná území.

  V Sýrii moc dobře vědí, že každé použití chemických zbraní hraje v jejich neprospěch. Už od počátku konfliktu byli obviněni z použití. Samozřejmě bez pádných důkazů.

  Před rokem, když už je dokonce i USA bralo jako solidní stranu konfliktu, tak najednou chem. útok v provincii Idlíb a veškeré diplomatické vztahy v troskách, plus Tomahawky na letiště. Nyní, když se situace opět více stabilizovala, tak zase chem. útok a vše je zase na začátku. Nevýhoda pro Sýrii.
  Jako bonus je to, že Rusko před měsícem varovalo, že se chystá provokace na základě chem. útoku. Každý ví, kdo bude mít po chemickém útoku problém. Tady neplatí báchorka o tom, že si někdo myslí, že může něco beztrestně dělat. Sýrie si je velmi dobře vědomá toho, že pouhé vlastnictví chem. zbraní by ji ohromně deklasovalo, natož použití.

  V současné době, je situace natolik absurdní, že když někdo použije chem. zbraně v Sýrii, automaticky je z toho obviněna syrská vláda a nese následky.
  V běžném životě by se jednalo o šikanu jak vyšitou.

  -------

  Zmizela mi tužka. No jasně, Dzin mi jí ukradl. Dám mu do držky, ať si zapamatuje, že krást se nemá.

  Inu dobrá mentalita, taková britská...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:46 16.04.2018

  Tak dám link pro zoufalce Logika na jeho proruský zdroj informací o tom, že Mattis říká, že nemají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak dám link pro zoufalce Logika na jeho proruský zdroj informací o tom, že Mattis říká, že nemají důkaz:


  https://www.c-span.org/video/?...

  Můžete si shlédnou video celého slyšení Kongresu (jistě fake, že Logiku? :-DD) a pokud by chtěl Logik panu Mattisovi vkládat do úst, co neřekl, tak tam má dole i přepis. Je to post z 00:50:44.
  "TIMES REQUIRE. AS WE SPEAK THE ADMINISTRATION IS REVIEWING POSSIBLE MILITARY COURSES OF ACTION. I APPRECIATE THE TIMING OF YOUR APPEARANCE HERE TODAY. AS YOU ARE CONSIDERING POSSIBLE STEPS FORWARD MILITARY ACTIONS YOU MIGHT TAKE WHAT YOU HOPE TO ACHIEVE BY ANY MILITARY ACTION THAT THE ADMINISTRATION MIGHT EVENTUALLY DECIDE TO TAKE? >> CHRISTMAS, I DON'T WANT TO GET AS YOU WILL UNDERSTAND INTO THE DETAILS OF A POTENTIAL DECISION BY THE COMMANDER-IN-CHIEF DO TO THIS LATEST ATTACK WHICH IS ABSOLUTELY INEXCUSABLE. THERE BEEN A NUMBER OF THESE ATTACKS IN MANY CASES YOU KNOW WE DON'T HAVE WERE NOT ENGAGED IN THE GROUND THERE SO I CANNOT TELL YOU THAT WE HAVE EVIDENCE EVEN THOUGH WE CERTAINLY HAVE A LOT OF MEDIA AND SOCIAL MEDIA INDICATORS THAT CHEMICAL GASES WERE USED. AS FAR AS OUR CURRENT SITUATION IS, LIKE LAST TIME, WE DECIDE WE HAVE TO TAKE MILITARY ACTION IN REGARD TO THIS CHEMICAL WEAPONS ATTACK THEN LIKE LAST TIME WE WILL BE REPORTING TO CONGRESS JUST AS WE DID WHEN WE FIRED A LITTLE OVER A YEAR AGO SLIGHTLY OVER A YEAR AGO. AS FAR AS THE COUNTER VIOLENT EXTREMISTS -- >> BEFORE TAKING ANY ACTION YOU WOULD REPORT TO CONGRESS AS THE NATURE OF WHAT THAT ACTION MIGHT BE?"

  O tom, co je Logikův proruský zdroj C-SPAN máte povídání zde:

  https://en.wikipedia.org/wiki/...

  A co na to Logik?:
  "Ne, nezradil, Tebe zradilo to, že věříš různým pochybným internetovým zdrojům, které šíří ruské lži. Toto totiž Matis nikdy neřekl. Matisovo vyjádření znělo jinak a mělo podstatně jiný význam. Najdi si originální video s jeho projevem před kongresem a poslechni si ho - a příště nevěř pochybným serverům typu prvnizpravy a podobně."

  Promiň Logiku, ale můj den začal velmi zvesela, protože si ze sebe udělal korunovaného pepka Vyskoč tohoto webu.

  Takže soudím, že buďto touto dobou vypuká v USA obří aféra o tom, že C-SPAN sehnal kompars a prostory připomínající Kongres a udělal falešnou Mattisovu řeč, jak tvrdí Logik, nebo Logik zase lže.

  víte Logiku - s těmi důkazy mi připomínáte Ovčáčka hledajícího onen Peroutkův článek .-D
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  07:35 16.04.2018

  to RiMr71,

  "čtu článek a koukám, že se AN se mění v blog... a ještě dost mizerný... ".
  RIMRe, AN se jen musí nějak živit.

  "Armádní noviny publikují článek v rámci mediální ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to RiMr71,

  "čtu článek a koukám, že se AN se mění v blog... a ještě dost mizerný... ".
  RIMRe, AN se jen musí nějak živit.

  "Armádní noviny publikují článek v rámci mediální spolupráce s online zpravodajstvím Rebuildsyria.cz, provozovaným společností Dealtrade Group."

  Mediální spolupráce může mít více forem. A protože pan Krátký publikuje touto formou totožné články na více webech a na tom svém nenabízí žádné protiplnění, tak předpokládám, že jde o normální placenou inzerci.

  Buďto jde o zviditelnění obchodníka a lobbisty v Sýrii nebo, v horším případě, je to krytí pro takový menší syrský Sputnik/Aeronet. V případě první varianty s tím nemám problém (s výjimkou kvality toho PR článku samotného), v druhém případě by bylo smutné, kdyby se něčemu takovému AN propůjčily.

  Ale jestli se pletu, ať mě pan redaktor opraví.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:30 16.04.2018

  Garde: Kalibry létají na vládní objekty suverénních států? Přibližte mi kde. Díky.

  Garde: Kalibry létají na vládní objekty suverénních států? Přibližte mi kde. Díky.

 • fenri
  07:29 16.04.2018

  Logik:
  Ještě jednou: Nikde jsem nepsal o tom, že se útok v Doumě, o kterém je řeč v této diskuzi, stal. Proto pokud si mě berete do huby, buďte tak hodný a netvrďte mým jménem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  Ještě jednou: Nikde jsem nepsal o tom, že se útok v Doumě, o kterém je řeč v této diskuzi, stal. Proto pokud si mě berete do huby, buďte tak hodný a netvrďte mým jménem přesný opak.

  Mattis: tak to už je argument z úplné nouze hochu. To video je na webu dostupné a on to TAM SKUTEČNĚ ŘÍKÁ. Je to video z Kongresu. pochybný zdroj? Nebo máme věřit tomu, že postavili repliku konkgresu, sehnali dvojníka Mattise a dvojníky kongresmanů a dvojník Mattise tam pak Mattisovým hlasem řekne onu větu?
  Jste v háji Logiku.

  A teď ten Macron: viz. Jarpův post.
  Takže nejprve vás podrtrhne Mattis, potom Macron...

  Západ žádný důkaz nepřinesl, už jednou na základě vylhaných chemických zbraní válku rozpoutal, dva velmi vysocí představitelé potvrdili, že jednali podle videa z netu a sociálních sítí a mrtvého z Doumy a nebo vzorek tkáně taky nikdo neviděl. jako tomu fakt věřit jako důvodu pro válečný akt. Nic ve zlém, ale ty Glowice vedle toho byly bombenfest.

  Ještě jednou: "důkaz" o tom, že Sarin doručily vrtulníky je založen VÝHRADNĚ na výpovědím jedné strany. Znovu: dlužíte mi 100 milionů. Jasný důkaz je, že jsem to řekl. Používám výhradně vaší logiku. Co víc, já vás ani nechci bombardovat, jen chci vrátit svoje peníze. navíc jste teď jen obžalovaný, takže nemáte co chtít důkazy )viz váš názor v debatě o Skripalovi (ale že se nám hoch uzdravuje, což?)).

  Mimochodem protestovala OPCW proti zahájení války v Iráku?

  RiMr71: no když na tom fotbalovém plácku nejde napočítat 76 Tomahawků, tak se dá čekat, že trosky Tomahawků rozptýlené po půlce Syrie se budou hledat ještě hůř, ne?
  Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  07:17 16.04.2018

  Taky nesmíme zapomínat, že první válka v zálivu začala kvůli svěděctví jedné sestřičky, která říkala, jak Iráčtí vojáci vtrhli do nemocnice a zabíjeli batolata. Později se ukázalo, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Taky nesmíme zapomínat, že první válka v zálivu začala kvůli svěděctví jedné sestřičky, která říkala, jak Iráčtí vojáci vtrhli do nemocnice a zabíjeli batolata. Později se ukázalo, že dotičná sestřička v době údajného incidentu byla v USA.
  Taky nesmíme zapomenout, že se Sadám američanů nejdřív zeptal, jestli může obsadit Kuwajt a ekonomicky se tak zahojit po válce s Íránem. Když nepřišla odpověď, bral to jako souhlas.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  06:08 16.04.2018

  Dôvody útoku ?

  Jedným podľa mňa z rozhodujúcich je totálna blamáž v tzv. "hybridnej vojne". Trump má veľký záujem na ukončení jeho vyšetrovania ruského ovplyvňovania volieb vo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dôvody útoku ?

  Jedným podľa mňa z rozhodujúcich je totálna blamáž v tzv. "hybridnej vojne". Trump má veľký záujem na ukončení jeho vyšetrovania ruského ovplyvňovania volieb vo svoj prospech. Lebo možno predpokladať, že v situácii americko-ruského napätia "našponovaného" i z jeho strany pôjde jeho kauza do stratena ...
  Macron je stále "nabudený" špinavosťami sputnikovcov na svoju na dresu čo "obúchal" Putinovi i pri oficiálnom stretnutí.
  Anglánov nedávno Moskva obvinili (samozrejme bez dôkazov, ktoré Rusi ináč požadujú), že oni otrávili Skripalovcov.
  Určite sú stále pochybnosti o tom chemickom útoku, ale Rusko si svojimi "úspechmi" v hybridnej vojne zabezpečilo odvetu.
  Je mi neustále k neuvereniu, keď niekto "dokazuje", že ruská hybridná vojna je úspešná - možno na Slovensku či v Čechách ... ale my o ničom podstatnom nerozhodujeme ...
  Skrýt celý příspěvek

 • garde
  00:23 16.04.2018

  Mě vždy fascinuje, jak všichni antiNATO křičí, když létají Tomahawky, ale když létají Kalibry, tak se to kvalifikuje úplně jinak.....že by internacionální pomoc?

  Mě vždy fascinuje, jak všichni antiNATO křičí, když létají Tomahawky, ale když létají Kalibry, tak se to kvalifikuje úplně jinak.....že by internacionální pomoc?

 • flanker.jirka
  00:18 16.04.2018

  logik: v každé válce platilo, že první kdo padnul byla pravda, proč jsem Vám tam asi dával odkaz na Irák, který byl pod touto záminkou napaden, i když bylo jasné, že se jen hledala ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik: v každé válce platilo, že první kdo padnul byla pravda, proč jsem Vám tam asi dával odkaz na Irák, který byl pod touto záminkou napaden, i když bylo jasné, že se jen hledala hůl na psa :-D
  Nezpochybňuji informace USA, VB, FRA, ale mají opravdu správné informace o tom, kdo chemii použil, nebo pouze informace o tom, že použita byla? Minulý rok rozbili assadovi leteckou základnu, ze které startovala letadla k náletům, letos nic? Pouze objekty ve kterých se údajněm měla skaldovat a zkoumat. Údajně mělo jít o vrtulník s barelovou bombou, tak bych čekal opět útok i na tuto základnu.

  Potíž je v tom, že lidé obecně sklouzávají k tomu, že věří tomu čemi sami věřit chtějí místo o to se pokusit o nestranný náhled na věc. Žádnemu z aktéru nemůžeme věřit ani nos mezi očima, protože každý jen využívá vše pro své osobní zájmy.
  Jedni tvrdí, že assad nemá zapotřebí používat chemii, protože se mu daří, i v případě Dumy a Ghuty, jiní tvrdí, že právě proto se snaží ukázat jak je silný. Na jednu stranu mu přisuzují, že umí v situaci dobře proplouvat, protože je inteligentní a na druhou stranu je padlý na hlavu. Můžete si vybrat. Když mu opravdu hrozilo to, že jej napadne USA, tak odevzdal zásoby chemie, zda to bylo vše, o tom se můžeme pouze domnívat, jednak nevíme, zda mu zůstalo něco za nehty a nevím, zda měl všechny zásoby pod svou kontrolou, je tam občanská válka a skupin s různými zájmy pomalu více jak samotných bojovníků.
  Lidé z OPCW už byly v Bejrutu, to nemohli počkat na to co zjistí oni? A nebo nechtěli?
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  00:00 16.04.2018

  Rimr: jasně, mají toho tolik, že propaganda režimu už zveřejnil několik fotek sestřelených tomahawků, bohužel jak se ukazalo šlo o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rimr: jasně, mají toho tolik, že propaganda režimu už zveřejnil několik fotek sestřelených tomahawků, bohužel jak se ukazalo šlo o

  https://www.facebook.com/Tacti...

  trosky R40 AAM, SA6 SAM, balistické rakety atd.

  Ale abych jim nekřivdil, ukázali kus storm shadow, ale neboj, je jasné že časem vyhrabou nějaké ty komponenty, vždycky něco zůstane.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  23:15 15.04.2018

  fenri:
  Můj post byl evidentně podmíněný - buďto píšeš o tomto, pak, nebo píšeš o tomto - pak. V tom případě tedy námitka JirkyT vůbec nemá smysl.

  "I cannot tell you that we ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Můj post byl evidentně podmíněný - buďto píšeš o tomto, pak, nebo píšeš o tomto - pak. V tom případě tedy námitka JirkyT vůbec nemá smysl.

  "I cannot tell you that we have evidence even though we certainly have a lot of media and social media indicators that either chlorine or sarin were used.”
  Docela vás ten mattis zradil, co hochu? "
  Ne, nezradil, Tebe zradilo to, že věříš různým pochybným internetovým zdrojům, které šíří ruské lži. Toto totiž Matis nikdy neřekl. Matisovo vyjádření znělo jinak a mělo podstatně jiný význam. Najdi si originální video s jeho projevem před kongresem a poslechni si ho - a příště nevěř pochybným serverům typu prvnizpravy a podobně.

  "Západ ŽÁDNŮ důkaz nepřinesl"
  Ano, západ nepředložil žádný důkazní tak, aby šel věrohodně ověřit. (Pominu teď takovou malou drobnost, že to v podstatě není možné (vždy musíš někomu věřit a vždy, když ten někdo bude tvrdit, že se Ti to nelíbí, tak řekneš, že není důvěryhodný a bude to pro Tebe vyřešeno - jak např. teď odmítáš svědectví OPCW).
  Ty ovšem tvrdíš, že západ útočí na základě důkazů z Facebooku, ač západ tvrdí, že má důkazy silnější. Tvoje trvzení tedy nemá jediný reálný základ - ať už USA v tom, že má biologické vzorky lže, nebo mluví pravdu. Protože pokud lže, tak pak naprosto nevíme, na základě čeho útočí - jestli na základě toho, že se Trump špatně vyspal, nebo na základě rady od mimozemšťanů.
  To, co vydáváš za fakta je pouze Tvůj ničím nepodložený dojem.

  "OPCW použila stejnou metodu, jako SOHR: zeptá se jedné strany a je z toho důkaz."
  Proč si už konečně ty reporty nepřečteš a nepřestaneš lhát?
  - OPCW se při svých pátráních prokazatelně ptala i "Asadových" lidí
  - OPCW se ptala civilistů, nikoli "jedné strany". Leda bys tvrdil, že všichni civilisté co nežijí na Asadem ovládaném území jsou teroristé, pak by mne ovšem zajímalo, jaktože Asada neumlátili čepicemi....
  - OPCW výpovědi svědků srovnávala s reáliemi a se zjištěnými skutečnostmi a i křížovou kontrolou výpovědí svědků
  Považuješ toto za nedostatečné? Které kroky podle Tebe mělo OPCW provést a neprovedlo?
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  23:13 15.04.2018

  ...ajaj.. čtu článek a koukám, že se AN se mění v blog... a ještě dost mizerný...
  Nejde o to, že s autorem nesouhlasím, to se stává a "je mi to fuk", ale jde o formu, této podivné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ...ajaj.. čtu článek a koukám, že se AN se mění v blog... a ještě dost mizerný...
  Nejde o to, že s autorem nesouhlasím, to se stává a "je mi to fuk", ale jde o formu, této podivné směsi polofaktů, JPP a hospodského blábolení. Je to už druhý blok tohoto autora zde a je ještě mizernější než ten první...

  ...ale co si budeme vykládat, další stovečky stran diskuze a zobrazení reklam jsou na cestě :) (nic proti tomu, taky mám web).

  ...ale k tématu - rozbombarděné baráky už jsme viděli (k názorům, že jeden konvenční Tomahawk sejme celý blok atd se ani nebudu vyjadřovat..) - už jsou někde fotky těch 70 či kolika sestřelených Tomahavků a STormShadow čo kolik to Ivan přes flašku vodky napočítal?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:52 15.04.2018

  Logik to JirkaT:
  "Fenri říkal, že se chemický útok stal. Rusko říkalo, že se nestal. Tedy pokud Fenri se Fenri neplete, Rusko lže. "

  Fenri:
  "Ne, nemluvím o současném útoku v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik to JirkaT:
  "Fenri říkal, že se chemický útok stal. Rusko říkalo, že se nestal. Tedy pokud Fenri se Fenri neplete, Rusko lže. "

  Fenri:
  "Ne, nemluvím o současném útoku v Doumě. To fakt považuji za divadlo."

  Já nevím, jste magor, nebo nechápete text. Takže ještě jednou: považuji to za divadlo ->nepovažuji ten útok za reálný. Tedy aby to byla jasné i hlupákovy: FENRI NEŘÍKAL, ŽE SE TEN ÚTOK STAL.

  Logok to Fenri:
  Vy překrucujete. Západ ŽÁDNŮ důkaz nepřinesl. Vy tvrdíte, že není třeba mít důkaz, že stačí pouhé obvynění. A co víc, ministr obrany USA při slyšení v Kongresu říká, že důkazy Západ nemá:
  "I cannot tell you that we have evidence even though we certainly have a lot of media and social media indicators that either chlorine or sarin were used.”
  Docela vás ten mattis zradil, co hochu?

  Co se týče lhaní USA: tak zatím víme, že už jednu zcela vylhanou válku nedávno vedli. Teď nám říkají, že syrská PVO byla mimo a střílela po balistické křivce. Jasná lež. A osobně považuji za lež i to, že ten barák u Damašku zasáhlo skoro 80 Tomahawků. BTW: Vy tomu FAKT věříte?

  OK, oprava: OPCW použila stejnou metodu, jako SOHR: zeptá se jedné strany a je z toho důkaz. Když se budete ptát povstalců proti Asadovi, zda proti nim Asad použil chemické zbraně, zda je mučí, je na ně ošklivej atd. atd., co vám asi řeknou? Nechte mě hádat. Tohle prostě není důkaz.
  Výslech pouze jedné strany, navíc předpojaté není důkaz. Ještě jednou: tvrdím, že mi ukradl 100 milionů. A je to. Nic víc netřeba. Moje slova jsou podle vás validní důkaz. A klidně vám seženu dalších 100 lidí, kteří mi to potvrdí. Myslím, že byste se dost divil, kdybyste se někdy dostal do právních sporů a ty probíhaly podle vašeho chápání spravedlnosti.
  V situaci, kdy je tvrzení proti tvrzení, nelze říct, že jedno tvrzení je důkaz. Chápeme?
  Skrýt celý příspěvek

 • Marthy
  22:47 15.04.2018

  Logik-RB OSN by byl funkční a vážený orgán,bohužel je několik států kteří jej respektují jen když je to pro ně výhodné,pokud ne tak je ignorují.
  Které státy závěry RB ignorují to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik-RB OSN by byl funkční a vážený orgán,bohužel je několik států kteří jej respektují jen když je to pro ně výhodné,pokud ne tak je ignorují.
  Které státy závěry RB ignorují to asi každý ví...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  22:46 15.04.2018

  flanker.jirka:
  "Se věci více neprověřují."
  Seš si jistý, že USA+FR+VB nemají jistotu? Akorát založenou na zpravodajských informacích, které nemohou věrohodně medializovat?
  Jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka:
  "Se věci více neprověřují."
  Seš si jistý, že USA+FR+VB nemají jistotu? Akorát založenou na zpravodajských informacích, které nemohou věrohodně medializovat?
  Jak by sis vlastně představoval "více prověřit"?

  Když do místa jede OPCW a prohlásí, že tam někdo shazoval barely s plynem z vrtulníku - Fenri evidentně takový důkaz nebere. A Rusko evidentně také ne, protože na základě toho žádnou akci neudělalo. (Anebo to ví a je mu jedno, že Asad používá plyn, ale beru tu pro Rusko lepší možnost).
  Takže nechat to vyšetřit OPCW stejně nikam nevede.

  Tak jak si vlastně představuješ to "víc vyšetřit". Co by bylo dostatečným důkazem, abys řekl: ano, je správné viníka potrestat?
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  22:41 15.04.2018

  fenri
  Datum: 15.04.2018
  Čas: 21:19

  Pointa byla, ze tady byl organ, ktery mel mandat rici kdo to udelal a vychazel z fact-finding misi OPCW. Ten organ byl OPCW-UN JIM a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  Datum: 15.04.2018
  Čas: 21:19

  Pointa byla, ze tady byl organ, ktery mel mandat rici kdo to udelal a vychazel z fact-finding misi OPCW. Ten organ byl OPCW-UN JIM a prohlasil v nekolika pripadech, ze syrske vladni jednotky pouzivaly WMD a maj to docela slusne zmapovane od fragmentu zbrani (treba leteckych bomb) az po vyslechy a biologicke vzorky.

  A presto - tento nezavisly panel pri OSN neni pro nektere zeme verohodny a pro nektere lidi taktez a vysledky zpochybnuji (Rusko mu neprodlouzilo mandat na konci roku 2017, takze uz tento organ neni a OPCW nema mandat rici kdo je puvodcem utoku).

  Ja z toho vyvozuji, ze proste se dve strany nikdy nedohodnou a apelovat na "nestranne vysetreni" je jen obezlicka k tomu, ze se v tom muze pokracovat a ze se nikdy nic nezmeni.

  Za mne kazde uziti WMD by melo byt ohodnoceno mnohem brutalnejsim klepnutim pres prsty nez 100ka nebo 60 tomahawku. A je fuk komu "fandim" jestli Asadovi anebo jeho opozici.
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  22:38 15.04.2018

  logik: řekl bych, že věřit nemůžeme nikomu a divím se, že po zkušenostech z Iráku se více věci neprověřují. I ti islamisté dobře vědí, jak jsme alergičtí na použití ZHN a možná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik: řekl bych, že věřit nemůžeme nikomu a divím se, že po zkušenostech z Iráku se více věci neprověřují. I ti islamisté dobře vědí, jak jsme alergičtí na použití ZHN a možná nást tahají za nos, což někomu vyhovuje, jinému ne.
  https://zpravy.idnes.cz/valka-...
  Skrýt celý příspěvek

 • Dzin
  22:36 15.04.2018

  semtam (15. 04. 2018 : 15:43)

  Předně, odkud víme, že rebelové odcházejí "prakticky bez boje"? Není to spíše tak, že nejprve nějaké boje probíhají a potom rebelové využívají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam (15. 04. 2018 : 15:43)

  Předně, odkud víme, že rebelové odcházejí "prakticky bez boje"? Není to spíše tak, že nejprve nějaké boje probíhají a potom rebelové využívají možnosti odchodu bez odporu? To může implikovat třeba to, že je jejich postavení beznadějné a proto ho raději opustí, ale také, že jejich odpor způsobuje asadovcům takové ztráty, že je raději nechají jít. Možností je hodně a težko říci, která je ta pravdivá (pravděpodobně to bude kombinace vícero).

  BOL má tu nevýhodu, že po jejich dopravení na cíl už nemohu řídit to, kdo jím bude zasažen. Tedy kromě bojovníků se to mohou stát i civilisté obvzláště v městských aglomeracích, o které se bojuje. Je to jen otázka vnímání této možnosti ze strany lidí nařizující tyto akce. Nejpřide mi, že by v Sýrii někdo projevoval nějakou přehnanou empatii s civilním obyvatelstvem.

  Když tedy pomalu každý opilec ví o dění v Sýrii první a poslední, potom kolikrát byly BOL v ní nasazeny a kolikrát na to mezinárodní společenství zareagovalo jinak, než jen "vyjádřením znepokojení"? Od člověka z Menzy až po posledního hospodského opilce je každému jasné, že pokud něco provedu a projde mi to bez trestu, který pocítím, potom je moje vnímání posunuto ve prospěch provedení další podobné akce. Rozhodně toto vědí i v Sýrii. :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  22:35 15.04.2018

  JirkaT: ?????
  Fenri říkal, že se chemický útok stal. Rusko říkalo, že se nestal. Tedy pokud Fenri se Fenri neplete, Rusko lže.

  Co je na tom těžkého k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JirkaT: ?????
  Fenri říkal, že se chemický útok stal. Rusko říkalo, že se nestal. Tedy pokud Fenri se Fenri neplete, Rusko lže.

  Co je na tom těžkého k pochopení?

  infi:
  Spíše si zjisti něco ty. Syrská ústava obsahuje článek, že veškeré Syrské zákonodárství vyplývá z práva Šaría (volně cituji, nepamatuji si to již přesně - jestli Tě zajímá přesná citace, tak si to dohledej na netu).
  Takže je to přesně naopak, než tvrdíš.
  Stejnětak NEMÁ sekulární ústavu, protože např. podle ústavy prezident MUSÍ být muslim.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  22:31 15.04.2018

  fenri:
  Překrucuješ. Ať západ přinese jakýkoli důkaz, nikdy nebudeš stoprocentně vědět, že je pravdivý. Když potvrdí zbraně OPCW - může to být zmanipulované. Když budou svědectí - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Překrucuješ. Ať západ přinese jakýkoli důkaz, nikdy nebudeš stoprocentně vědět, že je pravdivý. Když potvrdí zbraně OPCW - může to být zmanipulované. Když budou svědectí - jsou vymyšlená/nahraná. Takto můžeš odmítnout jakýkoli důkaz.
  Ovšem to nic nemění na tom, na základě jakých důkazů USA útočí a že ty důkazy jsou podstatně silnější, než jsi tvrdil.

  Ano, můžeš tvrdit, že USA lže a je to zcela legitimní názor (nicméně takové obvinění by chtělo nějaký jiný důkaz než nesympatie k USA). Pak ovšem není problém to, že USA používá špatné důkazy, ale že lže. Není problém v tom, že USA útočí na základě chatrných informací, ale v tom, že útočí na koho chce na základě vymyšlených důkazů. To je prostě zcela jiný případ, než to, z čeho si USA obviňoval.

  ==

  Další, v čem mluvíš nepravdu je, že OPCW vychází z informací SOHRU. Přečti si už konečně ty reprorty a nelži. OPWC (konkrétně při ověřování těch helikoptér) vychází ze svědectví místních lidí, které prověřuje křížovou kontrolou (a mj. i některá tvrzení, která by opozici nahrávali, nepotvrdila jako věrohodná, protože prostě dostatečnou kontrolou neprošly).
  Nikoli ze svědectví bílých přileb a už vůbec ne SOHRu.
  Ty chceš tvrdit, že výslech svědků není validní způsob, jak získat informace např. pro účely trestního řízení?

  ======

  Marthy:
  RB OSN je nefunkční orgán. Je to soudce, který není schopen odsoudit spojence kteréhokoli z pěti stálých členů RB. Tedy v podstatě ve výsledku skoro nikoho. Takže implikace, že cokoli je bez mandátu RB OSN, je zločin, je evidentně chybná.
  Např. pokud by se teď USA vrhlo na Kanadu: pokládal bys za zločin, kdyby šel svět té Kanadě pomoci? Anebo by to byl válečný zločin - napadení cizí země, protože by to RB neschválila?
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  22:26 15.04.2018

  Když vidím některé záběry ze Sýrie vzpomenu si na dokument o reportérech v Bejrútu.
  Je to sice již několik let,ale možná je podobná praxe stále aktuální.
  Prostě se v hotelovém ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když vidím některé záběry ze Sýrie vzpomenu si na dokument o reportérech v Bejrútu.
  Je to sice již několik let,ale možná je podobná praxe stále aktuální.
  Prostě se v hotelovém baru dohodli,zaplatili několika místním,ti za hotel dotáhli vrak autobusu ten zapálili vytáhli kvéry a zincenovali nádhernou bitvu.Dostali zaplaceno a všichni byli spokojeni.
  Diváci u televizorů také.
  Skrýt celý příspěvek

 • infi
  22:20 15.04.2018

  Karloscz. Zjistěte si něco o Sýrii.
  • Asadova rodina patří k tolerantnímu islámu Alawidské orientace.
  • syrské ženy mají stejná práva jako muži - na studium, zdravotnictví a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Karloscz. Zjistěte si něco o Sýrii.
  • Asadova rodina patří k tolerantnímu islámu Alawidské orientace.
  • syrské ženy mají stejná práva jako muži - na studium, zdravotnictví a vzdělávání.
  • V Sýrii nejsou ženy nuceny nosit burku. Šaría (islámské právo) je protiústavní.
  • Sýrie je jediná arabská země se sekulární ústavou a netoleruje islámská extremistická hnutí.
  • Zhruba 10% syrského obyvatelstva patří k jedné z mnoha křesťanských denominací, ta je plně integrovaná v syrském politickém a společenském životě.

  Ono ani ten Iran není takové zlo, jak nám cpou...paradoxně je to jedna z nejbezpečnějších zemí v regionu.

  Ohledně Izraele nevím - Váš názor, ale chtěl bych Vás vidět, kdyby tady třeba Moravu začal okupovat cizí národ, vyhlásil si tam vlastní stát, celý západní svět to podporoval a po Vás by tak maximálně stříleli na hranicích.
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  22:14 15.04.2018

  Logik:Jak můžeš tvrdit, že Rusko lhalo, kde bereš tu jistotu. Neměl bys koukat jen na ČT1. Zkus deníky i z jiných zemí. Vem to od Fox news, China news, National interesant, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik:Jak můžeš tvrdit, že Rusko lhalo, kde bereš tu jistotu. Neměl bys koukat jen na ČT1. Zkus deníky i z jiných zemí. Vem to od Fox news, China news, National interesant, Rassijskaja gazeta a pod. Pak si udělej obrázek. Chápu, nechceš si přiznat, že začínáš i ty pochybovat. Ono není moc příjemné, když se ti bortí pravdy. Dal sis nick "Logik", tak uvažuj logicky. Někdy je logika neúprosná. Ono všechno nelze schovat za propagandu, kolikrát to tak vysvětluješ.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:07 15.04.2018

  Logik:
  Zkuste být přesný: západ tvrdí (bez důkazu) že má vzroky moči se stopami chloru a organofosfátu. Pominu-li, jak se dostali pro čuránky do Doumy, tak vás mohu ubezpečit, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  Zkuste být přesný: západ tvrdí (bez důkazu) že má vzroky moči se stopami chloru a organofosfátu. Pominu-li, jak se dostali pro čuránky do Doumy, tak vás mohu ubezpečit, že u drtivé většiny české populace stopy chloru a organofosfátů v moči najdete také. Nicvíc přesně neřekli.

  Citoval jsem matisse a JASNĚ jsem to napsal. Tak bušte tak hodný a čtěte pořádně, než začnete jiné kédrovat, co napsali.

  Ne, nemluvím o současném útoku v Doumě. To fakt považuji za divadlo.

  OPCW nemá nástroje na to, jak určit, odkud se tam vzaly chemické látky, kteér analyzovali. Oni tam nebyli a ze vzorku to fakt nepoznají. Mají to jen od SOHRU a Bílých přeleb. Toho samého SOHRu, co teď tvrdí, že PVO sundala min. 65 Tomahawků a najednou a poprvé lže.

  Jinak an severu samozřejmě lítají s vrtulníky i Turci. Ale ještě jednou: OPCW NEMÁ jak zjistit, jak se vzorky dostaly na místo. Ano, zeptali se mítsních bojovníků s Assadem, kde se tam chemikálie vzali. Otázka za dset Bludišťáků: co jim asi řekli?
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  21:59 15.04.2018

  fenri: "jde o to, že pokud budete napadat cizí státy na základě domněnek a stausů na Facebooku"
  Ty si troufáš tvrdit, že víš, kolik informací od tajných služeb státy NATO mají a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: "jde o to, že pokud budete napadat cizí státy na základě domněnek a stausů na Facebooku"
  Ty si troufáš tvrdit, že víš, kolik informací od tajných služeb státy NATO mají a nemají? Např. jedna ze zpráv tvrdí, že mají z toho místa k dispozici biologické vzorky dokazující použití chemických látek. Takže i kdybys tvrdil, že nic jiného než co dali do médií není pravda, tak v tomto nemluvíš pravdu.

  "beru jako fakt, že se v Syrii CW použily. Že to byl Assad jako fakt neberu a jsem k tomu mírně skeptický. "
  Mluvíš o současném útoku v Dúmě? Pak ovšem zas Rusko lhalo, protože to tvrdí, že chemický útok nebyl. A není ten, kdo lže, podezřelejší, než ten, od koho zatím o tom útoku takovéto soustavné lhaní nevíme?

  Nebo mluvíš o předchozích chemických útocích, kde např. dle OPCW tvrdí, že byly CW schazovány z vrtulníků. Tvrdíš, že tedy OPCW lže, nebo že tam lítal s vrtulníky někdo jiný než Asad?

  givicz: A proč by nemohli?
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:53 15.04.2018

  Danosť: chyba. Trump je svéráz, ale určitě není retardovaný. Hlavně se oproti Obamovi projevuje jako ranař a šíří kolem sebe pověst "musí mě krotit".
  To že zničili budovy, které ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danosť: chyba. Trump je svéráz, ale určitě není retardovaný. Hlavně se oproti Obamovi projevuje jako ranař a šíří kolem sebe pověst "musí mě krotit".
  To že zničili budovy, které nikomu nechybí se ví od sobotního rána a nikdo se tím extra netají. Západ prostě jen poslal vzkaz. Obávám se, že nebýt ruského prohlášení "všechno sestřelíme a zaútočíme na základny útočníka", tak na Sýrii přiletělo standardní množství raket. Takhle musel Západ přitvrdit, protože je nezajímá jen lokální velkohubá mocnost zvaná Rusko, ale takových tajtrdlíků má na starosti mnohem více.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:51 15.04.2018

  Danos't: nemyslím, že Trump retardovaný. On prostě hraje nějakou postavu (přirovnejme si mezinárodní politiku k wrestlingu) a má prostě nějakou stylizaci, roli. Pojímá politiku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danos't: nemyslím, že Trump retardovaný. On prostě hraje nějakou postavu (přirovnejme si mezinárodní politiku k wrestlingu) a má prostě nějakou stylizaci, roli. Pojímá politiku jako show. Jedni hrají kožené panáky s hubou plnou velkých a prázdných slov, on je prostě komediant. Ale je to regulérní přístup a co je za tím, je pro nsá nedohlédnutelné. Vidíme jen stíny. rumpova pozice je objektivně vlmi těžká a tvrdá.
  Skrýt celý příspěvek

 • Danosť
  21:44 15.04.2018

  Odkedy to tu sledujem tak som si všimol že niektorím diskutujúcim chýba základ kritického myslenia. Motto znie, slepo veriť a nasledovať či už jednu alebo druhú stranu.. V tejto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Odkedy to tu sledujem tak som si všimol že niektorím diskutujúcim chýba základ kritického myslenia. Motto znie, slepo veriť a nasledovať či už jednu alebo druhú stranu.. V tejto situácií sa mi zdajú USA ako čistý babráci ktorý majú dôkaz na všetko a to aj na to čo sa nestalo dokonca ked nahovoria že 30 (neviem presne) rakiet, letelo na jednu budovu plnú chem. látok tak im to niektorý zožerú:)
  Tak pekne od začiatku-
  USA a další posluhovači- tvrdia že bol spáchaný chem. útok a spáchala ho Sýria.
  Pravda- pravda je taká že nevieme či je za chem. útok zodpovedná Sýria a aby toho nebolo málo, nevieme či vôbec nejaký útok bol.
  Na celú situáciu zareaguje psychopat Trump a to oficiálne cez twitter:)
  že Sýriu zbombarduje a zaútočí aj na Rusko.
  Potom to prišlo v noci na sobotu, prišli tie chytré rakety čo zničili všetky chemické továrne atd. No pravda je taká že nezničili NIČ len opustené budovy, lebo aj hlupákovi dôjde že keby to boli chem. továrne bola by to ekologická katastrofa. Môj názor je taký že vláda USA si uvedomila že Trump je retardovaný a mohol by vyvolať vojnu s Ruskom no museli zasiahnuť aby si zachovali tvár a tak odpálili stovku rakiet na budovy v ktorých nikto nebol.. Samozrejme za súhlasu Ruska..
  Teraz to hrajú aj Rusi aj Američania že na ničom neboli dohodnutý a všetko ide po starom.. Sýrčania tancujú v uliciach ako odrazili útok USA a v USA sa tľapkajú po ramenách ako to Sýrčanom natreli:)
  Skrýt celý příspěvek

 • Marthy
  21:23 15.04.2018
  Oblíbený příspěvek

  Sýrie je takový fackovací panák celého světa,o Asada až tak nejde,jen zástupně.
  Vidím to tak že hlavní dlouhodobý cíl USA a jeho satelitů je oslabit Rusko,ukázat jim kde je jeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sýrie je takový fackovací panák celého světa,o Asada až tak nejde,jen zástupně.
  Vidím to tak že hlavní dlouhodobý cíl USA a jeho satelitů je oslabit Rusko,ukázat jim kde je jeho místo-tak aby se jim už nestavěli do cesty v jejich zahraniční politice-lépe řečeno zahraničním válkám.Vojensky Rusko v současnosti porazit nelze,tak jej chtějí porazit jiným způsobem-neustálým zvyšováním tlaku na Rusko kde se dá,třeba pomocí sankcí.
  Kdo je kdo je jednoduché pochopit-USA+VB a Francie podnikly útok na Sýrii bez schválené RB OSN,bez důkazů o tom že Sýrie použila ch.zbraně,bez toho že by Sýrie jeden z těch států (nebo jakýkoliv jiný)napadla=USA,Velká Británie a Francie podnikla válečný zločin.A koho potrestáme?No přece Rusko,napaříme jim sankce za podporu Sýrie,i když Rusko proti USA a jejich spojencům vůbec nezasáhlo.
  Tuhle nádhernou politiku by musel obdivovat i Hitler.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:19 15.04.2018

  ruleta:
  -jde o to, že pokud budete napadat cizí státy na základě domněnek a stausů na Facebooku, tak to nikomu neprospěje, chápete? Už proto se někdy od Říma hraje na presumpci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ruleta:
  -jde o to, že pokud budete napadat cizí státy na základě domněnek a stausů na Facebooku, tak to nikomu neprospěje, chápete? Už proto se někdy od Říma hraje na presumpci neviny. Pokud chci zmastit Asada a konto použití chemických zbraní, bez jakéhokoliv mandátu a v rozporu s mezinárodním právem, prostě musím mít důkaz. Nebo nemusím, ale je to dračí setba.
  Už třeba proto, že tím z CW přestanete dělat tabu. Vinen/nevinen, stejně to schytám, tak proč to nezplynovat. Je to levné, rcyhlé a šetřím vlastní armádu. Ne?

  Váš druhý přísvěpek: případná otázka. Také mě napdalo, že po pokud by tam něco bylo, měla by být půlka Damašku kaput.
  Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  21:19 15.04.2018

  K těm chudáčkům Syřanům, kteří nevědí, proč jimi opovrhuje velká část Evropy (názorově, ne geograficky). Vážený pane autore, JEDINÁ země na Blízkém východě, která má evropské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K těm chudáčkům Syřanům, kteří nevědí, proč jimi opovrhuje velká část Evropy (názorově, ne geograficky). Vážený pane autore, JEDINÁ země na Blízkém východě, která má evropské hodnoty a kde by Evropan mohl žít téměř jako doma, je Izrael. Ten Izrael, který Sýrie opakovaně napadla. Sousední Libanon by také mohl vyprávět o invazi sluníčkových Syřanů. Jako je to jen můj názor, ale jak je v zemi majorita Islámu, je to pro mě současný nebo budoucí nepřítel.
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  21:16 15.04.2018

  Jeste dam do plena, vcera tady kazdej znal tomahawk do posledniho svaru.

  "Jeste k tem tomahawkum - kdyz utocite na najakou laborator - tak aj bych pouzil nejakou termobarickou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jeste dam do plena, vcera tady kazdej znal tomahawk do posledniho svaru.

  "Jeste k tem tomahawkum - kdyz utocite na najakou laborator - tak aj bych pouzil nejakou termobarickou anebo palivovzdusnou zbran, tak aby se nic neuvolnilo. Je neco takoveho pro tomahawk? Muze mit obdobny tepelny ucinek na vzorky - mnozstvi vybusniny?"
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  21:12 15.04.2018

  fenri
  Datum: 15.04.2018
  Čas: 20:58

  No vidite a o cem se chcete teda bavit?

  Proste smoking gun nikdo nikdy mit nebude. Vzdy se najde strana u ktere se to zadrhne a vysledky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  Datum: 15.04.2018
  Čas: 20:58

  No vidite a o cem se chcete teda bavit?

  Proste smoking gun nikdo nikdy mit nebude. Vzdy se najde strana u ktere se to zadrhne a vysledky odmitne.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:11 15.04.2018

  Jo, Rastanskou kapsu teď SAA bere fest hákem. Vypadá to, že jí přepůlí na dva kotle.

  Jo, Rastanskou kapsu teď SAA bere fest hákem. Vypadá to, že jí přepůlí na dva kotle.

 • fenri
  21:09 15.04.2018

  Danosť: no, není tam vidět nic, co by bylo důkazem. Ty výbuchy mohou být autodestrukce hlavic. A ano, mohou to být zásahy.

  Alespoń to ale vypadá jako damašek. Na ČT dávali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danosť: no, není tam vidět nic, co by bylo důkazem. Ty výbuchy mohou být autodestrukce hlavic. A ano, mohou to být zásahy.

  Alespoń to ale vypadá jako damašek. Na ČT dávali videa z ostřelování Lugansku 2015 a vydávali to a Damašek, aby ukázali, jak dostával ceres. Což je dvojnásob směšné, protože i dle spojenců byl v Damašku cílem jen Barzar, jim to tam bouchá na všech stranách a evidentně různě.

  No, zatím budeme věřit, že ten barák v Barzaru schytal skoro 80 Tomahawků :-))
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  21:08 15.04.2018

  Danosť můj názor je že PVO Sýrie při útoku na svou zemi něco trefilo... nevěřím, že ty rakety PVO vyletí to vzduchu a explodují samy od sebe..

  Jinak fenri myslím, že s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danosť můj názor je že PVO Sýrie při útoku na svou zemi něco trefilo... nevěřím, že ty rakety PVO vyletí to vzduchu a explodují samy od sebe..

  Jinak fenri myslím, že s bombardováním Sýrie není konec.. USA na pondělí oznamují další sankce na Rusko za podporu Sýrie ke které míří silný svaz lodí USA. Syřané začínají mastit kapsu na severu Homsu a začínají po bombardování obnovovat ofenzivu... podle mě tam bude za chvíli zase nějaký FAKE chemický útok..
  Skrýt celý příspěvek

 • Danosť
  21:07 15.04.2018

  Nechápem prečo mi niekto dal na komentár palec dolu a neodpovedal na otázku..

  Nechápem prečo mi niekto dal na komentár palec dolu a neodpovedal na otázku..

 • JirkaT
  21:05 15.04.2018

  Danosť: to nepoznáš jen z inscenovanou propagandu!!! Ty jeden. Rakety doletěly všechny, a na to vem jed!

  Danosť: to nepoznáš jen z inscenovanou propagandu!!! Ty jeden. Rakety doletěly všechny, a na to vem jed!

 • Danosť
  21:01 15.04.2018

  Čo hovoríte na toto? https://www.mojevideo.sk/video...

  Čo hovoríte na toto? https://www.mojevideo.sk/video...

 • fenri
  20:58 15.04.2018

  ruleta: beru jako fakt, že se v Syrii CW použily. Že to byl Assad jako fakt neberu a jsem k tomu mírně skeptický. Po roce 2013 jsem k tomu pak dost skeptický a po ruské intervenci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ruleta: beru jako fakt, že se v Syrii CW použily. Že to byl Assad jako fakt neberu a jsem k tomu mírně skeptický. Po roce 2013 jsem k tomu pak dost skeptický a po ruské intervenci vrcholně skeptický.
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  20:53 15.04.2018

  Opravuji "ruleta"

  Opravuji "ruleta"

 • JirkaT
  20:49 15.04.2018

  ruketa: Nepište zkratky, kterým amatéři nerozumí a vysvětlete co znamenají.

  ruketa: Nepište zkratky, kterým amatéři nerozumí a vysvětlete co znamenají.

 • ruleta
  20:47 15.04.2018

  fenri
  Datum: 15.04.2018
  Čas: 20:37

  Ok. Zeptam se jinak - berete jako fakt, ze se Assadovi via JIM na zaklade fact-finding misich prokazalo, ze uzival WMD v syrskem konfliktu?

  fenri
  Datum: 15.04.2018
  Čas: 20:37

  Ok. Zeptam se jinak - berete jako fakt, ze se Assadovi via JIM na zaklade fact-finding misich prokazalo, ze uzival WMD v syrskem konfliktu?

 • JirkaT
  20:45 15.04.2018

  Zdravím zde všechny diskutující.
  Jako laika mne jen stále udivuje, kam dopadly všechny střely, když USA řekli, že měli jen tři cíle. Hypoteticky 105:3=35. Jak jsem viděl ten ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím zde všechny diskutující.
  Jako laika mne jen stále udivuje, kam dopadly všechny střely, když USA řekli, že měli jen tři cíle. Hypoteticky 105:3=35. Jak jsem viděl ten výzkumný komplex v Barzár, tak kdy by tam spadlo 33 střel, tak je tam planina a ono ne. Oni tam zůstaly budovy- polotrosky. A podobné to je prakticky u všech zmíněných. Nějaké divné. Je to na této stránce. Prý každá ze střel měla +-450 kg výbušnin, i kdyby méně, tak budou tak V1 nebo V2 a zkázu po nich známe z filmů z II.WW. Pak už mne jen napadá, že by mezi ostrými byly ve větším množství i cvičné střely - bez nálože.
  https://www.aktualnikonflikty....
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:43 15.04.2018

  Givicz
  Tak zeman nezklamal:)
  Ale pravda je taková že USA sleduje nějaké své cíle a co z toho má Evropa ??? Uprchlickou krizi? Děkuji nechci a teď budu trochu drsný ale Evropě by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Givicz
  Tak zeman nezklamal:)
  Ale pravda je taková že USA sleduje nějaké své cíle a co z toho má Evropa ??? Uprchlickou krizi? Děkuji nechci a teď budu trochu drsný ale Evropě by mohlo tohle všechno být šumák jen je třeba zastavit nesmyslnou migraci lidí a když se to povede at si klidně kdokoliv plynuje kohokoliv ...... je mi to u zadku
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:37 15.04.2018

  ruleta: de facto tvrdíte, že objektivní pravda nejenže neexistuje, ale nemusíme se ani po ní pídit. Tedy stačí někoho osočit a bez důkazu dělat co chceme.
  Ti němci se alespoň ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ruleta: de facto tvrdíte, že objektivní pravda nejenže neexistuje, ale nemusíme se ani po ní pídit. Tedy stačí někoho osočit a bez důkazu dělat co chceme.
  Ti němci se alespoň zdržovali show v Gliwicích a dali si práci s komparsem. Dneska si podle Mattise naklikáte válku lajkování na Facebooku. Lepší doba...

  Tento typ debaty je o ničem. V podstatě klidně můžu říct, že syrská PVO sestřelila úplně vše a k tomu pár AWACSů a případné protiargumenty vyautovat použitím vašeho relativismu.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  20:34 15.04.2018

  Dobrý článek, ještě přidám vyjádření vrchního velitele ozbrojených sil České repuliky:

  "Podle českého prezidenta Západ „rozvrtal“ Blízký východ. Zmínil invazi do Iráku a podporu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý článek, ještě přidám vyjádření vrchního velitele ozbrojených sil České repuliky:

  "Podle českého prezidenta Západ „rozvrtal“ Blízký východ. Zmínil invazi do Iráku a podporu povstalců v Libyi, obě operace označil za nesmysl. Podle něj zasahování do Sýrie znamená třetí opakování stejné chyby. „Inteligent udělá jednu chybu a pak ji neopakuje. Člověk s průměrnou inteligencí, spíše debilitou, udělá dvě chyby za sebou. A co říci o těch, kdo udělají tutéž chybu třikrát,“ řekl Zeman"
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/prvni-b...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:32 15.04.2018

  Dušan:
  1.) kritéria jste nastolil vy. Já vám jen aplikací vašich kritérií ukazuji, že nefungují.
  UA nepochybně neovládá své území, stejně jako Assad a její demokracie je velmi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dušan:
  1.) kritéria jste nastolil vy. Já vám jen aplikací vašich kritérií ukazuji, že nefungují.
  UA nepochybně neovládá své území, stejně jako Assad a její demokracie je velmi svérázná, což lze o té syrské říci také. Ta je možná ještě svéráznější, ale s phlédnutím k regionu, o kterém se bavíme, šlo/jde o velmi tolerantní, sekulární a svobodný stát.
  2.) Jenom Rusko? Tuším, že irácké ABC zbraně se tále ještě hledají.
  trochu mi to připomíná ten vtip:
  "Pane Trumpe, jaké máte důkazy, že má Bašár Asad chemické zbraně?
  Tentokrát jsme na rozdíl od Saddáma neponechali nic náhodě a schovali jsme si od nich faktury..."
  3.) Nikdy nikdo nehrabe pro nikoho zadarmo. Opět nevidím nic podivného. Syrie náboženství a etnicitu řešila mnohem méně, než je v regionu běžné. Moje příbuzentvo tam dost stavělo... oni fakt tu víru moc nežrali, ženské tam chodily v evropských šatech a bez hadru na hlavě apod. Oni byli celí ložený víc do byznysu, než do víry...
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  20:23 15.04.2018

  fenri

  1.To myslíte vážne porovnávať Ukrajinu a Sýriu ? Na Ukrajine boli (viac či menej) demokratické voľby stále, vrátene posledných - a to na drvivej väčšine krajiny. Ani raz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri

  1.To myslíte vážne porovnávať Ukrajinu a Sýriu ? Na Ukrajine boli (viac či menej) demokratické voľby stále, vrátene posledných - a to na drvivej väčšine krajiny. Ani raz neboj jediný kandidát ...
  2.Súhlasím ...ale pre Rusko je všetko čo nevyhovuje bezpredmetné, a "dôkazy" si rado vyrába i samo.
  3. No práve, že to irelevantné je. Nik "nehrabe" za Asada zadarmo a bude chcieť nejakú protislužbu. A logicky, Asad by si radšej poradil sám bez pomoci, k čomu môže medializovaný útok plynom pomôcť, čiže z tohto pohľadu je plynový útok z strany úplne logický. USA reálne podporujú len Kurdov, ich vysoko medializované neúspešné pokusy podporovať iných "umiernených povstalcov" boli z hľadiska vojny bezvýznamné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:21 15.04.2018

  A jen tak mimochodem tu podporu útoku na Sýrii bych vyjádřil(jak člen NATO), ale jen pod podmínkou,že nám nikdo nebude nařizovat nějaké kvóty na příjem uprchlíků

  A jen tak mimochodem tu podporu útoku na Sýrii bych vyjádřil(jak člen NATO), ale jen pod podmínkou,že nám nikdo nebude nařizovat nějaké kvóty na příjem uprchlíků

 • logik
  20:19 15.04.2018

  Miroslav: U MH17 je jen tolik tajností a nejasností, kolik se podařilo Ruské propagandě vyrobit.
  Jinak mezinárodní vyšetřovací zpráva hovoří jasně - a i Ruská oficiální výmluva, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Miroslav: U MH17 je jen tolik tajností a nejasností, kolik se podařilo Ruské propagandě vyrobit.
  Jinak mezinárodní vyšetřovací zpráva hovoří jasně - a i Ruská oficiální výmluva, že přeci nemají ve výzbroji tu raketu, kterou zpráva označila za původce sestřelení MH17 - se příliš nepovedla, protože fotky z vojenských přehlídek je promptně usvědčily ze lži.

  Když se k tomu připočtou další lži (např. o údajné Su-25 co se vynořil za MH17 zřejmě z hyperprostoru) - které zavdávají otázku: proč Rusko kolem toho soustavně lhalo, když za nic nemohlo?... či rychle z facebooku smazaný post povstalců, že sundali další ukrajinské letadlo, nebo záhadně se strativší Ruské radarové záznamy (které ovšem na své tiskovce tvrdily, že mají), tak myslím v tomto případu není o vině pochyb.

  pks_:
  Bohužel pro Tebe, Rusové zveřejnili na tiskovce radarová data, kterými se snažili dokázat možnou přítomnost letadla. Ale příliš se jim to nepovedlo, protože Su-25 je podstatně pomalejší, než Boeing 777, takže nemohl být v radarovém stínu letadla.
  Na radaru ale předtím nic nebylo. Tedy to, co Rusové vydávali za radarový odraz letadla, byl zcela jistě kus rozlomeného letadla, a nikoli Su-25, který by se tam musel přenést Startrekovským paprskem....

  Stonger: Z těch satelitů. co tam má USA, jde zobrazit defakto řada čísel. Jak se liší zobrazená řada čísel od tvrzení, že mám satelitní data? Stejně bys tvrdil, že to zfalšovaly.....

  Cernakus: Jasně, systém vypuštěný v 21. století rozhodně nemůže mít lepší parametry, než ruský systém ze sedmdesátých let. Obzvlášť, když posoudíme, na jak "špičkové" úrovni mají rusové takové klíčové komponenty takového systému, jako např. FPA a výpočetní techniku pro zpracování a filtrování dat....

  ruleta: +10
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:13 15.04.2018

  Jen bych si dovolil takovou nedbornou poznámku.... přijde mi komické se točit na tom jestli byl použit plyn nebo ne ono je to totiž úplně jedno s tím útokem to nemá co dělat v tom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen bych si dovolil takovou nedbornou poznámku.... přijde mi komické se točit na tom jestli byl použit plyn nebo ne ono je to totiž úplně jedno s tím útokem to nemá co dělat v tom je jen a pouze mocenským boj, tomu kdo opravdu věří že USA a NATO útočilo v zájmu “dobra” bych doporučil pustit si pohádku a nezabývat se mezinárodní situací v totiž platí něco jiného než boj mezi dobrém a zlem.
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  20:01 15.04.2018

  fenri
  Datum: 15.04.2018

  Ona v minulosti byla. Ja jsem na tom sarinu chtel jenom ukazat, ze maji odbornost a ze maj specializovane pracoviste - ktere ted nemaj.

  Samozrejme, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  Datum: 15.04.2018

  Ona v minulosti byla. Ja jsem na tom sarinu chtel jenom ukazat, ze maji odbornost a ze maj specializovane pracoviste - ktere ted nemaj.

  Samozrejme, ze nezajimalo, protoze logiku bych do toto nepletl. Protoze hodnotime neco ex post kdy zname vysledky a nezname vsechny vstupy ktere v te dobe meli Syrani. MOlhi predpokladat milion veci od pokryti Ruskem - coz se ostatne deje viz zpravy OPCW-UN JIM az po treba nevysetreni a ja nevim co. Ostatne logicke nebylo aby Hitler vyhlasoval valku USA a dalsich milion veci.

  Viz a ted natapetuji predhcozi svuj prispevek a podtrhuji posledni dostavec:

  Ohledne tech praktickych cilu - opravdu to musi byt vse tak slozite? Opravdu nejde treba jen o to, aby jedna strana nepouzivala WMD? Ta strana, ktere bylo jiz X-krat toto prokazano (OPCW - UN JIM)?

  A v ramci debat uz vidim jednu nekonecnou na tema co vlastne znamena "jednoznačně prokázán".

  Smoking gun NIKDY, NIKDO nebude mit, proste to v dnesni informacni dobe nejde, vse je relativni, i pravda. Tiskovka - protitiskovka, dukaz - protidukaz. OPCW vse posbira, zanalyzuje, zasedne, konstatuje - a jedna strana (at uz USA nebo Rusko) vzdy zpochybni. Autor si toho musi byt vedom - proto apel na tento typ prokazani je bud alibismus anebo nejaka jina skryta agenda.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:55 15.04.2018

  ruleta: no, nepřijde mi jako nutné, aby laboratoř, chopná detekovat sarin byla nutně spojená s vývojem CW.
  Jinak je pikantní, že by si syrská vláda sama na sebe pletla bič tím, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ruleta: no, nepřijde mi jako nutné, aby laboratoř, chopná detekovat sarin byla nutně spojená s vývojem CW.
  Jinak je pikantní, že by si syrská vláda sama na sebe pletla bič tím, že sama sobě detekuje sarin. Asi si museli být dost jistí, že ho nepoužili. Ovšem to už nikoho neajímalo...
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  19:52 15.04.2018

  Jeste k tem tomahawkum - kdyz utocite na najakou laborator - tak aj bych pouzil nejakou termobarickou anebo palivovzdusnou zbran, tak aby se nic neuvolnilo. Je neco takoveho pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jeste k tem tomahawkum - kdyz utocite na najakou laborator - tak aj bych pouzil nejakou termobarickou anebo palivovzdusnou zbran, tak aby se nic neuvolnilo. Je neco takoveho pro tomahawk? Muze mit obdobny tepelny ucinek na vzorky - mnozstvi vybusniny?
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  19:47 15.04.2018
  Oblíbený příspěvek

  petris
  Datum: 15.04.2018

  Troufam si tvrdit, ze je to nepravdepodobne. Cekal bych desitky videii, ktere proste na socialnich sitich nejsou. Tak samo to zaruseni - Damasek by byl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  petris
  Datum: 15.04.2018

  Troufam si tvrdit, ze je to nepravdepodobne. Cekal bych desitky videii, ktere proste na socialnich sitich nejsou. Tak samo to zaruseni - Damasek by byl plny spadlych tomahawku, ktere se spletly a presto nic takoveho neni. Bavime se o cca 70-80 kusech...coz uz je znacne mnozstvi, ktere uniklo defacto vsemu reporterum, novinarum, syranum, socialnim sitim.
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  19:44 15.04.2018

  "oplním zajímavosti k Barzáru:
  v listopadu 2017 prošel inspekcí OPCW s tím, že je "čistý" a nic kolem chemických zbraní se zde nekoná. "

  Trosku to vysvetlim. OPCW si misto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "oplním zajímavosti k Barzáru:
  v listopadu 2017 prošel inspekcí OPCW s tím, že je "čistý" a nic kolem chemických zbraní se zde nekoná. "

  Trosku to vysvetlim. OPCW si misto prosla, vzala vzorky a nic podezreleho nenasla. Syrska vlada dodala po utoku v Chan Sejchunu pudni vzorky z mista a ty se analyzovaly prave v tomto institutu a pote v OPCW laboratori. Soucast zpravy je i vysledek z Barzaru - paradoxne i ze vzorku dodanych syrskou stranou vyplyva, ze v Chan Sejchunu se uzil sarin(!). Takze toto misto je opravdu specializovane a minimalne v minulosti spojene s vyvojem zbrani. Takze pokud nejaky stat pracuje na takovem programu - potrebuje tento typ instituci. Dneska Syrii minimalne nema vybaveni, zaznamy, pripadne vzorky.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:13 15.04.2018
  • (7)

  Dušan:
  1.) Ukrajinská vláda také není legitimní? Neovládá celé území a leckteré státo tvorné kroky se odehrály tváří v tvář AKSU. Nedemokratický nerovné se nelegitimní.
  Většinoví ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dušan:
  1.) Ukrajinská vláda také není legitimní? Neovládá celé území a leckteré státo tvorné kroky se odehrály tváří v tvář AKSU. Nedemokratický nerovné se nelegitimní.
  Většinoví sunnité zdaleka nejsou proti režimu. Ostatně řada špiček vlády i armády jsou jsou sunnité.
  2.) Sám Mattis řekl, že "důkaz" použití chemických zbraní spočívá v analýze sociálních sítí. Dělat údery na cizí státy podle statusů na facebooku je...zvláštní. ""I cannot tell you that we have evidence even though we certainly have a lot of media and social media indicators that either chlorine or sarin were used.” Není dobrý nápad zahajovat války bez důkazů.
  3.) Asad nepochybně vyhrává na celé čáře. Je irelevantní s čí pomocí. Prostě si uměl opatřit funkční pomoc. Válka se běžně vede se spojenci. důležitý je výsledek. Povstalci mají také spojence. Přehlédl jste USA, Záliv, Turecko...? To nejsou malé a bezvýznamné státy. A přesto dostávají sodu.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:04 15.04.2018
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  Pěkný článek, který tu asi dost lidí bude těžko vydýchávat.
  K nadhozenému scénáři, že by Putina pro "měkkost" nahradil Žirinovskij bych měl pár drobností:

  1.) Je objektivní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný článek, který tu asi dost lidí bude těžko vydýchávat.
  K nadhozenému scénáři, že by Putina pro "měkkost" nahradil Žirinovskij bych měl pár drobností:

  1.) Je objektivní pravda, že jsou v Rusku význámné kruhy volající po tvrdších akcích v Syrii a proti stanovení tvrdšího kurzu vůči "Západu". Je to zřejmé třeba z rozhovoru s Gerasimovem, pár dní před útokem, kde tvrdě říká, že případný další úder nemůže nechat Rusko bez tvrdé odpovědi a že za to odpovídá Putin. Skoro až protiputinovsky pojaté. Stejně tak si všimněte velmi omýlaného prohlášení velvyslance v USA, že je to urážka Putina. Opět - to není na podporu Putina, ale proti němu, resp. se ho to snaží manipulovat do pozice tvrdého kurzu. Protože přeci velký vládce nemůže nechat urážku bez reakce. Putin si zjevně jede svoje bezemociální šachové partie na hodně tahů dopředu a nějaké urážky a emoce ho jako částečného Aspergera (mně se tak jeví, ale možná je to jen drsným dětstvím a permanentím životem ve služebním poměru) netýkají a dost dobře možná je ani moc nechápe. Z jeho pohledu je ten útok nepříjemná VNITROpolitická otravnost, protože se čeká, že bude nějak reagovat. Teď si asi vyhodnocuje, zda je jeho popularita natolik vysoká, že si může dovlit utrpět šrám doma (dočasný) za "nicnedělání" a pokračovat si ve své zahraniční strategii, která mu (zatím) šlape. A nebo zda si lid (hecovaný kruhy kolem Gerasimova) bude žádat nějaký zákrok. Pak bude muset najít podobný typ, jako Trump, kdy celou akci lze považovat za primárně americký vnitropolitický ventil na papiňáku, než nějaký nástroj geopoliiky. Tj. bude se muset domluvit s trumpem na nějaké show, která nebude Američanům vadit. není pravděpodobné, že jim Američané na cokoliv kývnou, takže bude muset udělat akci, která Američany naštve, ale na její eliminaci by museli utratit moc kapitálu. Osobně si myslím, že bude přání po tvrdé linii ignorovat, protože je teď po volbách a cítí se (právem) silný v kramflecích.
  2.) Žirinovskij - není postavou, která bude v budoucnosti Ruska hrát nějakou zásadnější roli. Je to zcela minoritní exot. Letošní výsledek 5.65% patří mezi jeho lepší od roku 1990. Často se plácá kolem 2%+. A ano, je to magor.

  Doplním zajímavosti k Barzáru:
  v listopadu 2017 prošel inspekcí OPCW s tím, že je "čistý" a nic kolem chemických zbraní se zde nekoná.
  Následně údajně dostal zásah 76ti Tomahawky.
  Vypadá takto:
  http://a.radikal.ru/a34/1804/c...
  Přijde vám to jako místo, které zasáhlo 76 Tomahawků? Zvlášť když na podzemní bunkry u Homsu použili mnohem nižší počet? Areál je zhruba 100x80 m. Myslím, že v Barzáru jsou "schovány" všechny Tomahawky, které letěly jinam, které byly sestřeleny, nedoletěly...
  Za další proč by měl Asad vyvíjet chemické zbraně, když přepestrý a účinný koktejl už je dááávno vyvinutý, známý a nezřídka velmi snadno vyrobitelný doslova na koleně.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marthy
  19:01 15.04.2018

  Zajímavý je "jednoznačný"postoj České republiky k útoku:Ministr zahraničí s ním souhlasí.prezident nesouhlasí a premiér něco mezi tím.Inu hlavně být se všemi zadobře :D

  Zajímavý je "jednoznačný"postoj České republiky k útoku:Ministr zahraničí s ním souhlasí.prezident nesouhlasí a premiér něco mezi tím.Inu hlavně být se všemi zadobře :D

 • Slavoslav
  18:53 15.04.2018

  tak cernakus zahviezdil aj pri popise navadzania tomahawkov kde sice nevie ako funguje ale pouraza ostatnych

  tak cernakus zahviezdil aj pri popise navadzania tomahawkov kde sice nevie ako funguje ale pouraza ostatnych

 • StandaBlabol
  18:45 15.04.2018

  cernakus,

  "bunch of infračervených detektorů"? To jako vážně? Zasekl se ti překladač, nebo "bunch of" považuješ za terminus technicus?

  Jinak vyvozovat parametry současného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cernakus,

  "bunch of infračervených detektorů"? To jako vážně? Zasekl se ti překladač, nebo "bunch of" považuješ za terminus technicus?

  Jinak vyvozovat parametry současného amerického systému z systému obdobného určení SSSR ze 70. let asi nepotřebuje reakci. To bychom mohli odvozovat parametry radaru F-22 podle z toho, co měly naše Migy-21MF.
  Skrýt celý příspěvek

 • petris
  18:43 15.04.2018

  ruleta:
  Chovajú sa tak ako ich pred útokom naprogramuješ. Pri tom včerajšom útoku, podľa interview s veliteľom PVO na Dumayre, kde sýrska PVO zrejme dokázala zostreliť všetky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ruleta:
  Chovajú sa tak ako ich pred útokom naprogramuješ. Pri tom včerajšom útoku, podľa interview s veliteľom PVO na Dumayre, kde sýrska PVO zrejme dokázala zostreliť všetky útočiace strely, zostupovali na nízke výšky cca 12 km pred základňou.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  18:42 15.04.2018

  Pár poznámok:
  1."legitimní centrální vláda" - v Sýrii je to dosť odvážne tvrdenie. Vláda neovláda celé územie a o legitímnosti by sa tiež dlho úspešne diskutovať.
  "u naprosté ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pár poznámok:
  1."legitimní centrální vláda" - v Sýrii je to dosť odvážne tvrdenie. Vláda neovláda celé územie a o legitímnosti by sa tiež dlho úspešne diskutovať.
  "u naprosté většiny Syřanů zkrátka nenacházejí pochopení." - toto je už úplný blábol. Je pomerne dobre známe, že v Sýrii vládnu alaviti, ktorí sú v menšine a väčšinoví suniti sú proti režimu a i preto bol v Sýrii pred vojnou "pre istotu" jeden kandidát - Asad. Tým nik netvrdí, že Asad nemá u značnej časti obyvateľstva sympatie, ale faktom je, že je to menšinová časť. Autorovi "ušli" i milióny utečencov zo Sýrie, z ktorých prevážna časť odišla ešte pred rozšítením IS - čiže pred Asadom.
  2. Nebolo "dokázané" - tu treba povedať, že ak by sme čakali na jednoznačné závery, ktoré budú všeobecne akceptované - dovidenia, zabudnite. Jednoducho ak by boli i zistenia vecne jednoznačné, tak politicky sa to nestane. Už fakt či bol vôbec použitý plyn je vecou zúrivých diskusií. Pre rokom to bol naozaj sarin. Je preto otázka prečo ruské propaganda "zúrivo" dokazovala, že tam žiadny plyn nebol ... a potom, že bol, ale použili ho povstalci. Nechcú náhodou kryť Asada ?
  3. "Asad vyhráva na celej čiare" - no to je úplne komický argument. Autor si evidentne nevšimol masívnu pomoc Iránu či Ruska ? Však Asad bol v roku 2015 i napriek už vtedy napriek značnej pomoci Hizbaláhu a Iránu už na lopatkách a bola otázka času kedy sa vojensky rozpadne. Tak isto si uator nevšimol inváziu Turecka, kde je Asad bez šence zasiahnuť.
  4. Otázku "zdravého rozumu" by som tiež veľmi neotváral. V Sýrii je plne vecí v rozpore so "zdravým rozumom". Asad vypustil na začiatku povstania najväčších islamských teroristov z väzenia. Chcel zdiskreditovať povstanie, ale tí sa ukázali ako životaschopní a v prostredí občianskej vojny sa rýchlo "chytili". Tak isto "nelogicky" od Islamského štátu všetci kupovali ropu - vrátane Asada. V Sýrii sú zadukomentované tisíce prípadov strašného mučenia a vraždenia, ale médiá zaujal jeden blb čo zjedol niekomu srdce - v brutalite tejto vojny úplná "hlúposť". Asad dlhodobo mučí a vraždí svojich odporcov, brutálne bombarduje svojich obyvateľov, ale "citlivý" západ sa "zobudí" zväčša len pri pár desiatkach obetí chemických útokov, ktorú sú z hľadiska strát úplne bezvýznamné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  18:38 15.04.2018

  ruleta

  tomahawk ma viac modov utoku. Jeden z nich je ze si pred dopadom na ciel "povyskoci" do vysej letovej hladiny

  ale ine som chcel. PVO odpaluje strely pod vysokym uhlom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ruleta

  tomahawk ma viac modov utoku. Jeden z nich je ze si pred dopadom na ciel "povyskoci" do vysej letovej hladiny

  ale ine som chcel. PVO odpaluje strely pod vysokym uhlom dohora a strela potrebuje urcity cas po starte aby zacala smerovat na svoj ciel, v tomto pripade tomahawk. To ti vlastne urcuje minimalny dostrel. Ruska 57E6 pozuivana v Pantsiroch ho ma cca 1,2 km. 9M96E 2 km atd
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  18:27 15.04.2018

  Muzu mit dotaz na mistni experty na letovou hladinu Tomahawku respektive, jak se tyto strely chovaj tesne pred utokem? Jde mi treba o vysku, rychlost atp.

  Principialne mi jde o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Muzu mit dotaz na mistni experty na letovou hladinu Tomahawku respektive, jak se tyto strely chovaj tesne pred utokem? Jde mi treba o vysku, rychlost atp.

  Principialne mi jde o porovnani s chovani PVO jejiz zabery jsou v hojnem poctu verejne, odpaluje jednu raketu za druhou, ktere stoupaj do stovek metru.

  Dik.
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  18:24 15.04.2018

  DoD zverejnil nove snimky:

  https://www.defense.gov/portal...

  DoD zverejnil nove snimky:

  https://www.defense.gov/portal...

 • Starlight
  18:18 15.04.2018
  Oblíbený příspěvek

  @cernakaus

  Nevím kolik ti za to platí, ale požádej o pár stříbrných navíc. Kup si za to ústní vodu. Z těch vulgarit ti už smrdí z pusy.

  @cernakaus

  Nevím kolik ti za to platí, ale požádej o pár stříbrných navíc. Kup si za to ústní vodu. Z těch vulgarit ti už smrdí z pusy.

 • palo satko
  18:04 15.04.2018

  Kedy skonči vojna v Syrii? O dva alebo tri roky? Skor o tri a vyhra ju Asad. Níelen Syria a Irak, ale aj svet bude iny. Trumpov chaos rozvrati svetovu ekonomiku a hlavnym superom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kedy skonči vojna v Syrii? O dva alebo tri roky? Skor o tri a vyhra ju Asad. Níelen Syria a Irak, ale aj svet bude iny. Trumpov chaos rozvrati svetovu ekonomiku a hlavnym superom Zapadu sa stane Čina. USA nebudu mat dostatok zdrojov aby robili svetoveho policajta. Nakoniec posledny utok dokazal, že ani ked sa spoja s UK a s Franciou nemaju "gule" na riadny konflikt. Iransko- rusky vplyv sa bude tiahnut od Libanonu po Teheran a tieto krajiny Stredneho vychodu nebudu potrebovat ani USA a ani EU. Pre každeho bude lepšie investovat do Syrie a iraku, než do Trumpom spravovanej Ameriky.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  17:59 15.04.2018

  starlight:

  a zase amerikanizované sračkomety. SBIRS rozhodně není nějaký ultratajný supersystém. Je to prostě jen bunch of infračervených detektorů na Molniji a GEO. Jejich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  starlight:

  a zase amerikanizované sračkomety. SBIRS rozhodně není nějaký ultratajný supersystém. Je to prostě jen bunch of infračervených detektorů na Molniji a GEO. Jejich schopnost detekovat IČ stopu raket je samozřejmě tajná, ale můžeme vést analogii ze stejného systému OKO sovětského svazu, které bylo schopno u balistických raket identifikovat takový odpal na 95% až od 20km výšky, tedy nad troposférou. Americké satelity na vysoké orbitě na tom budou stejně.

  A nyní to zopakuji BALISTICKÁ raketa nad TROPOSFÉROU. Buk, má cca 50× nižší tepelnou stopu (roste s druhou mocninou poloměru výtoku plynů a s čtvrtou mocninou teploty těchto plynů) než běžná balistická raketa například třídy Topol a jeho motor pracuje cca 15 vteřin. Vypíná ve výšce cca 7 km! Dále identifikace, že se jedná o střelu se děje i IČ systému na základě analýzy delšího časového úseku sledované oblasti. Jinak by hloupá konstelace mraků a slunečních paprsků byla identifikována jako odpal (ano byla, Sověti to dokonce přiznali).

  O šancí amerického SBIRS detekovat takovou raketu si z výše uvedených dat a spekulací jistě udělá každý sám.

  Obecně identifikovat spolehlivě odpal jediné ICBM u něj bude zřejmě problém, protože existoval plán, pro vytvoření třetí vrstvy SBIRS satelitů na LEO až MEO (tuším 24 satelitů, takže spíše MEO). Aby se možnosti systému výrazně zlepšily. Tam bych i věřil, že satelit ve výšce 500-4000km toho Buka s vysokou pravděpodobností zachytí.

  Háček je v tom, že tato třetí vrstva realizována nebyla, jako velmi nákladná a prakticky zbytečná (masivní odpal zachytí stávající SBIRS a jednorázový udělá nějaká "nezbedná" země, kterou už nyní hlídají mnohem spolehlivějšími a přesnějšími radary.

  Ovšem zasyp nás prosím dalšími supertajnými prezentacemi se spoustou superkůl zkratek.
  Skrýt celý příspěvek

 • ruleta
  17:51 15.04.2018

  Ohledne tech praktickych cilu - opravdu to musi byt vse tak slozite? Opravdu nejde treba jen o to, aby jedna strana nepouzivala WMD? Ta strana, ktere bylo jiz X-krat toto prokazano ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ohledne tech praktickych cilu - opravdu to musi byt vse tak slozite? Opravdu nejde treba jen o to, aby jedna strana nepouzivala WMD? Ta strana, ktere bylo jiz X-krat toto prokazano (OPCW - UN JIM)?

  A v ramci debat uz vidim jednu nekonecnou na tema co vlastne znamena "jednoznačně prokázán".

  Smoking gun NIKDY, NIKDO nebude mit, proste to v dnesni informacni dobe nejde, vse je relativni, i pravda. Tiskovka - protitiskovka, dukaz - protidukaz. OPCW vse posbira, zanalyzuje, zasedne, konstatuje - a jedna strana (at uz USA nebo Rusko) vzdy zpochybni. Autor si toho musi byt vedom - proto apel na tento typ prokazani je bud alibismus anebo nejaka jina skryta agenda.
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  17:41 15.04.2018

  Starlight: Pokud si dobře pamatuji, tak RF krátce poté co byla obviněna v rámci separatistů, vyzvala USA, aby zveřejnilo záznamy ze satelitů, aby bylo patrné z jakého místa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Starlight: Pokud si dobře pamatuji, tak RF krátce poté co byla obviněna v rámci separatistů, vyzvala USA, aby zveřejnilo záznamy ze satelitů, aby bylo patrné z jakého místa případná raketa letěla. Země nebo vzduch. Co vím USA tak neučinila. Jsem laik, mohu se mylit.
  Skrýt celý příspěvek

 • pks_
  17:36 15.04.2018

  MH17: Bylo by dobré rozlišovat oficiální vyhlášení Ruska a fantazie z prostředí ruského internetu - i když občas šířené i ruskými sdělovacími prostředky :-)

  Su-25 nemá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  MH17: Bylo by dobré rozlišovat oficiální vyhlášení Ruska a fantazie z prostředí ruského internetu - i když občas šířené i ruskými sdělovacími prostředky :-)

  Su-25 nemá přetlakovou kabinu - proto má nižší tabukový dostup, prakticky se ale mohl dostat až na 14km. Svědkové ihned po katastrofě mluvili (pro ruskou TV = neprošlo by nic, co by bylo jasně protiruské) o přítomnosti nějaké stíhačky. Na radarech se Rusům objevilo něco jako Su-25.
  Věřím tedy, že na 80% se tam Su-25 pohyboval a využíval MH17 k nepozorovanému příletu na bojové linie.

  Mrtvoly po dopadu opravdu vypadaly "atypicky" v důsledku působení silného mrazu a nízkého tlaku v 10km výšce.
  Skrýt celý příspěvek

 • stronger.p
  17:29 15.04.2018

  Starlight, pokud mne paměť neklame, tak sám prezident RF říkal v televizi (dávali to snad i u nás), že ví, že tam USA satelit měli a že je žádá, ať zveřejní fotku nebo nějaká data ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Starlight, pokud mne paměť neklame, tak sám prezident RF říkal v televizi (dávali to snad i u nás), že ví, že tam USA satelit měli a že je žádá, ať zveřejní fotku nebo nějaká data z něj a že bude viník okamžitě jasný,ale nestalo se.
  Mohli rovnou z Rusů udělat lháře, pokud ti byli oni.

  Všechna ostatní vyšetřování jen ohýbají, překrucují a manipulují, jak která strana potřebuje.

  Po včerejší reportáži ČT1 o "nezvratných a tajných" informacích o chemickém útoku stran Asada, které měl mít prezident Francie E.Macron, tak jen tak prohlášením politiků a belincatů jen tak věřit nebudu.
  Měl h@vno a lhal, až se mu od huby prášilo i jinak "hujerský" reportér ČT1 ve Francii, byl velmi konsternován a musel politicky korektně říct, že E.Macron lhal.
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  17:29 15.04.2018

  Zdravím všechny .
  Možná by stálo za to se podívat na tento odkaz. A především na poslední články.
  https://www.aktualnikonflikty....

  Zdravím všechny .
  Možná by stálo za to se podívat na tento odkaz. A především na poslední články.
  https://www.aktualnikonflikty....

 • Kubiš
  17:14 15.04.2018

  Dialog se vede v OSN. Která strana neustále vetuje jakékoliv řešení?

  Dialog se vede v OSN. Která strana neustále vetuje jakékoliv řešení?

 • Starlight
  16:26 15.04.2018

  @Clanek

  Spojená státy v podstatě takový systém mají. Jmenuje se Space-Based Infrared Systém (SBIRS). Je to strategický protiraketový systém, který podléhá přísnému utajení, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @Clanek

  Spojená státy v podstatě takový systém mají. Jmenuje se Space-Based Infrared Systém (SBIRS). Je to strategický protiraketový systém, který podléhá přísnému utajení, nicméně podle střípků informací dokáže detekovat i taktické střely různého typu.

  Je to v podstatě celoplanetární s lepším pokrytím severní polokoule. Je zřejmě s obrovskou pravděpodobností hraničící s jistotou detekovat místo startu a rozlišit typ signatury. V osudný den 17. července 2014 bylo místo sestřelu letu MH117 v dosahu hned trojice satelitů (2 GEO a jeden HEO).

  Už 17. července 2014 CNN informovala, že podle amerického ministerstva oblasti USA zchytili radiový signál a tepelnou stopu v místě odpalu. Což nepřímo potvrdil ministr zahraničí USA, když 20. července 2014 obvinil Rusko a Ruskem podporované separatisty jako viníky sestřelu s odkazem na to, že USA mají zachycen okamžik a místo odpalu. V odborné západní komunitě panuje nezvratné přesvědčení, že dat poskytl právě systém SBIRS.

  Shodou okolností 16.7. 2014 prezident USA oznámil uvalení nových sankcí na Rusko nové sankce za podporu konfliktu na východní Ukrajině, v čemž USA utvrdil i sestřel ukrajinského An-26 ve výšce 6,5 km systémem SA-11 Buk dne 14. července 2014. Takže přítomnost systému na bojišti v rukou separatistů byla od toho okamžiku známá.

  V našem mediálním prostoru toto asi ani nebylo nikdy publikováno, protože následující měsíce a roky jela ruská desinformační kampaň, které asi nikdy neskončí, včetně diskuze na AN. Nicméně k americkým datům se dostali i dva holandští vyšetřovatelé, nicméně tato část závěrečné vyšetřovací zprávy není veřejná.

  Pár odkazů podle data:

  2006 - Jedna z mále uniklých prezentací systému SBIRS: https://nsarchive2.gwu.edu//NS...

  18. července 2014 - https://sattrackcam.blogspot.c...

  21. července 2014 - https://spaceflightnow.com/new...

  11. ledna 2016 - http://www.whathappenedtofligh...

  20. ledna 2016 – souhrnná veřejná data o poloze a schopnostech různých amerických satelitů onen den, které byla pointa pro veřejní slyšení v nizozemském parlamentu použitá https://sattrackcam.blogspot.c...
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  16:19 15.04.2018

  pks

  Almaz síce analýzu spravil len si zrejme nezachytil, že v prvej verzii udávané miesto odpalu bolo v čase zostrelu pod kontrolou separatistov. Nu sto, cicka sa stane, front ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pks

  Almaz síce analýzu spravil len si zrejme nezachytil, že v prvej verzii udávané miesto odpalu bolo v čase zostrelu pod kontrolou separatistov. Nu sto, cicka sa stane, front sa pohne prekopali analýzu, posunuli miesto odpalu o niekoľko desiatok km a už to sedelo.

  A najlepší gól v tejto komédii dala v tom čase Ruská komisia poverená vyšetrením ktorá povedala, že tú analýzu síce berie na vedomie, ale pre nich zostáva platná ich verzia o zostrele ukrajinskou stíhačkou.

  Síce aj tá Ruská komisia časom keď sa to už nedalo ututlať zmenila svoju verziu k čomu si dokonca vyrobili aj nový radarový záznam a tak nám Ruské ministerstvo obrany sfalšovalo technický dôkaz v priamom prenose
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  15:57 15.04.2018

  to pks_

  Rusové už před tím věrohodně dokázali, že:

  1) Žádný útok se nestal. Letadlo už vzlétlo plné mrtvol. (Tahle jejich lež byla obzvlášť odporná).
  2) Byl to ukrajinský ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to pks_

  Rusové už před tím věrohodně dokázali, že:

  1) Žádný útok se nestal. Letadlo už vzlétlo plné mrtvol. (Tahle jejich lež byla obzvlášť odporná).
  2) Byl to ukrajinský Su-27 (který startoval v jiném ročním období).
  3) Byl to ukrajinský Su-25 (který se na letovou výšku MH17 vůbec nevyšplhá).
  4) Podle typu poškození to v žádném případě nemohl být BUK.

  Proč jsi se ze všech jejich lží rozhodl věřit zrovna této?

  to Miroslav,

  Vyšetřování už skončilo a viníka ukázalo jasně. Máš pravdu, je úplně zbytečné spekulovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  15:47 15.04.2018

  pls: Almaz Antej je firma ktorá patrí ruskej vláde. Teda tento dokument postráda princíp nestrannosti a nezaujatosti. Pravdu sa asi v dohľadnej dobe nedozvieme. Preto je zbytočné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pls: Almaz Antej je firma ktorá patrí ruskej vláde. Teda tento dokument postráda princíp nestrannosti a nezaujatosti. Pravdu sa asi v dohľadnej dobe nedozvieme. Preto je zbytočné špekulovať a vyvolávať vášne hlavne keď je jasné, že nikto z nás nemá dostatok nestranných a nezávisle overiteľných informácií. Ide len o dohady.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  15:43 15.04.2018

  Nevím, zda je rozumné vyvolávat flame pod tímto článkem s letem MH17.

  Ale pokud už chcete mít Ukrajinu a Sýrii v jednom, tak třeba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevím, zda je rozumné vyvolávat flame pod tímto článkem s letem MH17.

  Ale pokud už chcete mít Ukrajinu a Sýrii v jednom, tak třeba tady.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Dzin

  Jasně, rebelové odcházejí prakticky bez boje a Sýrii nenapadne nic jiného než trávit adolescenty a batolata chlórem. Od člověka z Menzy až po posledního hospodského opilce, co má ponětí o dění v Sýrii je mu jasné, že použití chem. zbraní v tak ostře sledovaném místě je pro Sýrii střelení se do vlastní nohy. Škoda jen, že to Sýrie neví :).
  Skrýt celý příspěvek

 • pks_
  15:33 15.04.2018

  Odkud to přiletělo ukázal svojí analýzou výrobce BUKu - Almaz Antej - z okolí obce Zaroščenskoe, která byla pod kontrolou Ukrajiny. Sice jim to trochu moc dlouho trvalo, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Odkud to přiletělo ukázal svojí analýzou výrobce BUKu - Almaz Antej - z okolí obce Zaroščenskoe, která byla pod kontrolou Ukrajiny. Sice jim to trochu moc dlouho trvalo, ale výsledek působil věrohodně a vysvětluje přesně způsob poškození letadla.

  https://mh17web.wordpress.com/... - tady je rozbor od martanuse z aktualnikonflikty.cz

  Informace na sociálních sítích nebyla přímo od Strelkova, ale jeho PR týmu a k nim se prostě mohla dostat informace nějakého očitého světka - o pádu letadl