KOMENTÁŘ: Dělostřelectvo nesmí opustit tanky a pěšáky v boji

Americká samohybná houfnice M109A6 Paladin při střelbě; ilustrační foto; větší foto / US Army 

Efektivnost dělostřelecké palby na pozemní cíle závisí především na tom, zda palba je pozorovaná či nepozorovaná. Tento článek reaguje na informace v článku „Slovenské dělostřelectvo získá houfnice Zuzana 2“, kde se píše o nutnosti po provedení palby rychle opustit dělostřelecké postavení.

Při pozorované palbě se provede nejdříve zastřílení, kdy podle dopadu střel vzhledem k cíli se zkoriguje zamíření děl a následně se vede účinná střelba. Zastřílení garantuje, že střední bod zásahu děl je totožný s polohou cíle. Zastřílením se minimalizuje počet ran, který je potřeba vystřelit k jeho umlčení či zničení.

 

 

Při nepozorované střelbě pozorovatel nevidí cíl a ani tak nemůže korigovat střelbu. Zamíření děl se nastaví pouze podle znalostí o poloze, souřadnicích cíle, zjištěných průzkumem. Souřadnice cíle jsou zatíženy chybami v určení jeho polohy.
 

Důsledkem pak je, že střední bod zásahu děl není totožný s polohou cíle. K umlčení nebo zničení cíle je pak nutné vystřelit větší počet ran ve srovnání s pozorovanou střelbou. Může se i stát, že celý palebný zásah nepozorovanou střelbou cíl vůbec nezasáhne. 
 

Palba vedená na základě znalosti souřadnic cíle určených dělostřeleckým radarem je střelbou nepozorovanou. Její účinnost tak závisí na tom, s jakou přesností dělostřelecký radar určí souřadnice cíle.
 

Řešme palebnou úlohu umlčení dělostřelecké baterie, jejíž souřadnice jsou určeny dělostřeleckým radarem. Při splnění jmenovitých podmínek: měření pohybu střely kolmo na rovinu střelby, střela sledována po převážnou část dráhu letu, aktuální meteozpráva, se udává že:

 + tabulková pravděpodobná kruhová úchylka polohy děla činí 40 až 50 m.

                           

V bojových podmínkách lze jen výjimečně detekovat let střely za jmenovitých podmínek. Především nebude možno splnit požadavek detekovat střelu kolmo na rovinu střelby. Střela bude zpravidla detekována šikmo k rovině střelby. To zhorší podmínky měření letu střely, zejména v určení kursu jejího letu, tj. azimutu roviny střelby.
 

Dělostřelecký radar nebude sledovat jen jednu střelu, ale tolik střel, kolik děl bude současně střílet. Palebné zásahy se minimálně vedou baterií, 6 až 8 děl, na větší cíle celým oddílem, 18 až 24 děl. V tomto případě v přesnosti měření bude hrát významnou roli rozlišovací schopnost radaru v odlišení snímaných drah jednotlivých střel.

 

Důsledkem je zvětšení kruhové odchylky, která se zvýší na uváděnou hodnotu:

 +  bojová pravděpodobná kruhová úchylka polohy děla činí až 100 m i více.

 

Polská houfnice DANA v Afghánistánu při pozorované střelbě.

 

Umlčení baterie se střelou s koncovým navedením

Podmínkou úspěšného užití střel s koncovým navedením, jako jsou M982 Excalibur, M1156 Precision Guidance Kit, je přesná znalost polohy cíle. Aby střela zasáhla cíl, poloha cíle musí být určena s přesností menší, než je pravděpodobná kruhová úchylka střel s koncovým navedením, která se pohybuje v rozmezí 5 až 20 m.  

 

Když se srovná přesnost určení cíle dělostřeleckým radiolokátorem s přesností zásahu střel s koncovým navedením, tak i za splnění jmenovitých podmínek funkce dělostřeleckého radiolokátoru plyne závěr:

Cíle, jejichž poloha byla určena dělostřeleckým radiolokátorem nelze úspěšně ničit střelami s koncovým navedením.
 

Umlčení baterie HE střelami

Při umlčení dělostřelecké baterie klasickým HE (tříštivo-trhavým) střelivem se jedná o tzv. protibaterijní činnost. Když se zjednoduší pravidla střelby, tak k umlčení dělostřelecké baterie se musí na ní vést střelba celým dělostřeleckým oddílem. Aby střelba byla efektivní, musela by se vést jako střelba pozorovaná. Za tohoto předpokladu k umlčení baterie je třeba vystřelit nejméně 350 až 400 ran.

 

Pokud se poloha baterie určí použitím dělostřeleckého radiolokátoru, potom na se baterii povede nepozorovaná střelba. To se odrazí v počtu ran, které je nutné vystřeli k jejímu umlčení. Reálně jde o nejméně dvojnásobek ran než při pozorované střelbě, ne méně něž 800 ran. 
 

Každé dělo v oddíle vystřelí 30 až 40 ran, tj. téměř celou svoji vezenou zásobu střeliva. Pokud se předem u děl nevytvořila dopředu na protibaterijní činnost potřebná zásoba střeliva, tak na umlčení baterie dělostřelecký oddíl vystřílí prakticky svoji celou denní normu spotřeby a pro zbytek dne jen ztěží poskytne palebnou podporu pěchotním jednotkám a tankům.
 

Z hlediska zásobování dělostřeleckým střelivem je třeba si uvědomit, že tonáž HE střeliva k umlčení baterie činí 60 až 70 tun, cca v hodnotě 20 milionů Kč.

 

Cvičení americké dělostřelecké baterie samohybných houfnic M109 Paladin.

 

Závěr

Při střetnutí dvou stejně vyspělých protivníků hlavním úkolem dělostřelectva je palebná podpora pěchotních jednotek a tanků.

 

Protibaterijní činnost je vedlejší činností, používaná jen v krajním případě krizové bojové situace a za předpokladu dostatku dělostřeleckého střeliva. Připadá do úvahy při útoku na předem připravenou obranu protivníka k narušení jeho dělostřelecké protipřípravy, když předem do palebných postavení se navíc naveze střelivo v objemu potřebném k protibaterijní činnosti.

 

Představa, že dělostřelecká palba spočívá ve vystřelení co největší rychlostí a po 30 sekundách opustit palebné postavení, je zcela mylná z těchto důvodů:

Palebná podpora pěchotním jednotkám musí být nepřetržitá a soustavná. Protivník musí být trvale pod palbou, aby nemohl klást ozbrojený odpor a byl zbaven schopnosti pohybu. Není možné proto po 30 sekundách palbu přerušit a nechat pěchotu a tanky bez palebné podpory.

 

Z hlediska vojenského práva takové jednání by bylo „zběhnutím z boje“ s patřičnými důsledky. Dělostřelecké jednotky musí vést palebnou činnost, i když sami jsou pod palbou. Pěchotu a tanky nelze opustit v palebné podpoře, protože na ni spoléhají.

 

Dělostřelecká palebná podpora v plnění palebného úkolu probíhá nepřetržitě desítky minut až hodinu, kdy se střídají tempa střelby tak, aby se docílilo co největšího palebného účinku v cíli.
 

Dělostřeleckým jednotkám vůbec nehrozí nebezpečí, že po vystřelení první rány budou do 30 sekund vystaveny dělostřelecké palbě protivníka, jak bylo doloženo v rozboru. A pokud by k tomu došlo, tak z dělostřeleckého oddílu může být umlčena nanejvýš ani ne celá baterie. Na víc nebude zpravidla mít protivník potřebnou palebnou kapacitu.

 

Ve střetném, dynamicky probíhajícím boji, protibaterijní činnost protivníka nebude mít vůbec místo, především pro nedostatek dělostřeleckého střeliva. Dělostřeleckým jednotkám bude hrozit spíše vzdušné napadení.

 

Podle tvrzení „pokud tedy jakýkoliv dělostřelecký systém neopustí po prvním výstřelu do 30 až 40 sekund svou pozici, tak bude nepřátelským dělostřelectvem (pokud se tedy střetne s rovnocenným protivníkem) prakticky jistě zničen,“ by dělostřelectvo mělo po pár výstřelech utéct z bojiště a nechat pěchotu a tanky „na holičkách“. Armáda by se vlastně mohla bez dělostřelectva zcela obejít. Nač by mu bylo.

 

Takové názory jsou zcela zavádějící a pouze svědčí o nekompetentnosti ve vojensko-technické problematice. Vždy bude platit: „Pot dělostřelce chrání krev pěšáka".

 

Není proto žádný důvod z uvedených důvodů dehonestovat 155mm samohybnou houfnici ZUZANA 2 a podceňovat její kvality se srovnatelnými dělostřeleckými systémy. A totéž platí o DANĚ.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nový ukrajinský taktický raketový systém Hrom-2

Ukrajinská média zveřejnila fotografie nového ukrajinského mobilního raketového systému Hrom-2, ...

Budoucnost městského boje podle ukrajinských zkušeností

Ukrajinská armáda v minulých letech získala značné bojové zkušenosti na východě země. Tyto ...

Izrael zavádí do výzbroje taktické rakety země-země

Podle izraelského deníku Jedi'ot achronot izraelské obranné síly (IDF) zavedou do výzbroje taktické ...

Slovenské dělostřelectvo získá houfnice Zuzana 2

Ozbrojené síly Slovenské republiky (OS SR) nakoupí osm nových samohybných kolových houfnic (ShKH) ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Flader
  21:53 01.03.2018

  Tak vaši delostrelci sa aspoň v podobe mínometnej čaty tiež pozriu do týchto končín.

  Tak vaši delostrelci sa aspoň v podobe mínometnej čaty tiež pozriu do týchto končín.

 • flanker.jirka
  21:47 01.03.2018

  Flader: pravda, to je také potřeba zmínit, jak si vlastně mohli dovolit absolutně nekompatibilní zbraň vzít někam ven, vždyť to přece nejde
  ...na balt to nemají moc daleko ;-)

  Flader: pravda, to je také potřeba zmínit, jak si vlastně mohli dovolit absolutně nekompatibilní zbraň vzít někam ven, vždyť to přece nejde
  ...na balt to nemají moc daleko ;-)

 • Flader
  21:24 01.03.2018

  Oni Poliaci boli s DANAmi aj v Pobaltí.

  Oni Poliaci boli s DANAmi aj v Pobaltí.

 • flanker.jirka
  21:21 01.03.2018

  ..díky za video s Danou v AFG, Polsko je dobrým příkladem, že není třeba brečet nad tím, že něco nemáme, když to máme, Poláci nasadili i starší techniku už v Iráku a úspěšně, mimo ...Zobrazit celý příspěvek

  ..díky za video s Danou v AFG, Polsko je dobrým příkladem, že není třeba brečet nad tím, že něco nemáme, když to máme, Poláci nasadili i starší techniku už v Iráku a úspěšně, mimo houfnic v Afghanistánu i Mi 17 a Mi 24.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  21:18 01.03.2018

  Autor opomíná fakt, že pokud bude nepřátelské dělostřelectvo z jednoho místa pálit více střel, tak s každou další ránou poskytne informaci pro zpřesnění pozice zjištění pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Autor opomíná fakt, že pokud bude nepřátelské dělostřelectvo z jednoho místa pálit více střel, tak s každou další ránou poskytne informaci pro zpřesnění pozice zjištění pro dělostřelecký radar. O to se pak sníží spotřeba vlastní munice, protože se zmenší plocha nutná k přeorání.
  K přesnosti a rozlišovacím schopnostem soudobých radarů jen asi toliko, že všechny současné dělostřelecké radary západní provenince dokáží poskytnout přesnou polohu střely pro střelecké radary kanonů a nebo, jako v případě systému Iron dome, navést do těsné blízkosti protiraketu, tak aby šišku efektivně zničila.
  Samozřejmě, řízením dělostřelectva pomocí vlastního radaru se rovněž zpřesňuje s počtem střel - trajektorií.
  Z toho pořád vychází nutnost mít kapacitu taktiky shoot and scoot. A nespoléhat na dlouhý dostřel vlastních zbraní, protože jak se píše v titulu článku, "dělostřelectvo nesmí opustit tanky a pěšáky v boji" a to nejen palbou, ale ani přítomností, nikdy nebude dělostřelectvo podporovat vlastní jednotky, tak že je bude mít skoro na svém maximálním dostřelu, výhodou je mít děla blíže a dosáhnout do hloubky sestavy nepřítele (průzkum s malými UAV k tomu poskytne dost informací pro vedení pozorované střelby). Tím se může i dělostřelectvo s dostřelem 40 km dostat do dosahu houfnic s dosahem 20 km.Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  18:54 01.03.2018

  Repomen, preto je dôležitá možnosť streľby so súčasným dopadom granátov. A túto funkciu majú asi všetky moderné húfnice vrátane rodiny Zuzana

  Repomen, preto je dôležitá možnosť streľby so súčasným dopadom granátov. A túto funkciu majú asi všetky moderné húfnice vrátane rodiny Zuzana

 • Repomen
  18:47 01.03.2018

  Rychlost palby v prvych okamzikoch nie je marketing ani pre to aby bateria strielala a zdrhla. Je dolezita pre to lebo najvacsie straty predstavuju prve salvy. Cim dlhsie dela ...Zobrazit celý příspěvek

  Rychlost palby v prvych okamzikoch nie je marketing ani pre to aby bateria strielala a zdrhla. Je dolezita pre to lebo najvacsie straty predstavuju prve salvy. Cim dlhsie dela strielaju tym viac cielov vyhlada krytie alebo unik zo zony ohrozenia.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:50 01.03.2018

  Nesher Ano, našel jsem ještě fotku vize Tatra-Archer http://fcdn.valka.cz/attachmen... Názor na Zuzanu sdílím s vámi, sice nepatří mezi žádané ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher

  Ano, našel jsem ještě fotku vize Tatra-Archer http://fcdn.valka.cz/attachmen...

  Názor na Zuzanu sdílím s vámi, sice nepatří mezi žádané kusy, ale nějaká bída to nebude.

  Co nadále chybí AČR je náhrada za vyřazené RM-70 (vyřazeny bez náhrady, jakožto nepřesné zbraně). Vampir si dokážu představit, jako první krok k opětovnému získání MLRS. Samozřejmě by slušel MLRS s většími výkony, ale držím se při zemi.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:36 01.03.2018

  semtam Ohledně toho Archeru, Švédové zcela vážně nabízejí jeho osazení na Tatru, byli s tím i na IDETu. S Opatou (a pásovou houfnicí) můžete mít samozřejmě pravdu, ale vzhledem k ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam
  Ohledně toho Archeru, Švédové zcela vážně nabízejí jeho osazení na Tatru, byli s tím i na IDETu.
  S Opatou (a pásovou houfnicí) můžete mít samozřejmě pravdu, ale vzhledem k rozpočtovým omezením, bych to viděl dost skepticky.
  Proto říkám, že by mi Zuzana nakonec nepřišla jako špatné řešení. Tedy pokud by se prokázalo, že naše předpoklady o rozumné ceně nejsou liché. Pořád lepší než Ceasar.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:31 01.03.2018

  Nesher Pokud AČR bude nadále trvat na kolovém podvozku, tak je to dáno spíše jistou tradicí podvozku Tatra. Proto Archer myslím můžeme s určitou jistotou vyškrtnout. Kolový ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher

  Pokud AČR bude nadále trvat na kolovém podvozku, tak je to dáno spíše jistou tradicí podvozku Tatra. Proto Archer myslím můžeme s určitou jistotou vyškrtnout.
  Kolový podvozek sice nabízí nižší provozní náklady, než pásový, ale v tomto případě si nemyslím, že by jsme neměli být tolik úzkostný na cenu provozu.

  S NGŠ Alešem Opatou myslím získá AČR jiný nádech a uvidíme, zda AČR bude v případě nových houfnic trvat na Tatře či vezme v potaz i pásy. Moje protěžovaná houfnkice je K9.

  Ohledně AGM, tento systém poněkud zapadnul, nehlásil se ani do žádných výběrových řízení.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:21 01.03.2018

  Argonaut CZ Ono to není jen o obraně jednoho okresu v ČR. Daleko pravděpodobnější je nasazení dle čl. 5 NATO a v tom případě jsme se zavázali, že vyšleme a udržíme v bojové ...Zobrazit celý příspěvek

  Argonaut CZ
  Ono to není jen o obraně jednoho okresu v ČR.
  Daleko pravděpodobnější je nasazení dle čl. 5 NATO a v tom případě jsme se zavázali, že vyšleme a udržíme v bojové operaci jedno kompletní brigádní úkolové uskupení, a to až na půl roku.
  A zrovna dělostřelecký průzkum (co si vybavuji) zase tak tragický není.Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  16:56 01.03.2018

  Z mého laického pohledu je jedno, kterou houfnici nebo dělo armáda má. Důležité je mít i vše okolo rozumně vyladěné, početně zastoupené a zásobené. Chybí PVO - i sebelepší ...Zobrazit celý příspěvek

  Z mého laického pohledu je jedno, kterou houfnici nebo dělo armáda má. Důležité je mít i vše okolo rozumně vyladěné, početně zastoupené a zásobené.

  Chybí PVO - i sebelepší baterii zkrátka letectvo za chvíli zničí. Když ne přímo letectvo, tak za pár let drony určitě. Zde neplatí příklad UA, kde se moc nelétalo.

  Když už bude slušná PVO, lze řešit, co má přikrýt. Z tohoto pohledu byl diletantismus vyřazení raketometů, které jsou schopné masového zasypání lokality. Ale zase budete potřebovat jak slušný průzkum, tak hlavně schopnost zasypat cíl. Nemáme také ani jedno.

  Podpora tanků a pěchoty? v těch počtech co máme? Ok, ale nesmí se bojovat jinde, než v nějakém okresu a všechno soustředit tam. Ale nevím, jestli strategie AČR a všechny ty blílé a jaké knihy řekly, který okres to bude.

  Když chybí dlouhodobá strategie a její naplňování, nepomůže nám ani svěcená voda. Z mého pohledu je armáda jako celek nefunkční a maximálně vhodná na expediční akce, na které se materiálně a lidsky složí celá armáda.Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  16:42 01.03.2018

  KAZD Proč slováci vyhráli v PESCO, když zuzana vypadá dle parametrů jako x tá reinkarnace? "Pomalost" palby Zuzany ve srovnání s konkurencí je dána podvozkem, hlavní nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  KAZD

  Proč slováci vyhráli v PESCO, když zuzana vypadá dle parametrů jako x tá reinkarnace? "Pomalost" palby Zuzany ve srovnání s konkurencí je dána podvozkem, hlavní nebo nabíjecím automatem ?

  V psoilání vojenských schopností EU nešlo ani tak o Zuzanu. Šlo o návrhy jednotlivých členů o projekty ve vojenských oblastech, které by se měly v rámci EU rozvíjet. tedy asi o schopnosti. Slováci do toho nešli se Zuzanou jako takovou, ale s projektem na tvorbu jednotné platformy pro vedení a řízení dělostřelecké palby. Budou v tom jako Lead Nation a účastnit se budou ti, kdo se k této aktivitě připojí.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  16:38 01.03.2018

  Clanek
  Podle toho co okolo plánů na děla prosáklo ven, tak ano, striktně kola, striktně Tatra

  Clanek
  Podle toho co okolo plánů na děla prosáklo ven, tak ano, striktně kola, striktně Tatra

 • Nesher
  16:35 01.03.2018

  Flader, Tryskac
  OK, na dělostřelectvo skutečně nejsem expert. V tom případě je tam stejná výhrada jako u Zuzany, malá rychlost palby :-)

  Flader, Tryskac
  OK, na dělostřelectvo skutečně nejsem expert. V tom případě je tam stejná výhrada jako u Zuzany, malá rychlost palby :-)

 • Clanek
  16:30 01.03.2018

  Je v pripade ACR vubec definitivne rozhodnuto, ze delostrelectvo zustava na kolech? Pokud by klapla ta dvoustovka modernich pasovych BVP (jakoze to moc realne nevidim) a pokud by ...Zobrazit celý příspěvek

  Je v pripade ACR vubec definitivne rozhodnuto, ze delostrelectvo zustava na kolech? Pokud by klapla ta dvoustovka modernich pasovych BVP (jakoze to moc realne nevidim) a pokud by klapl i pronajem Leo2 s naslednym zapojenim se do Leo3 (coz vidim jeste min realne), nestoji za zvazeni dat na pasy (idealne stejny podvozek jako Puma) i delostrelectvo?Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  16:25 01.03.2018

  Nesher, Eva je automat, dokáže ale pracovať aj v manuálnom režime. Je do v podstate odkrytovaná (odľahčená) Zuzana 2 s menšou zásobou munície.

  Nesher, Eva je automat, dokáže ale pracovať aj v manuálnom režime. Je do v podstate odkrytovaná (odľahčená) Zuzana 2 s menšou zásobou munície.

 • tryskac
  16:19 01.03.2018

  Pri prezerani netu som si vsimol jednu zmenu, na stranke kotadef.sk nie je ziadna zmienke o EVA. Ako tu uz bolo spomenute, ma prebiehat akysi dovyvoj (s Tatrou?), tak tym by bolo ...Zobrazit celý příspěvek

  Pri prezerani netu som si vsimol jednu zmenu, na stranke kotadef.sk nie je ziadna zmienke o EVA. Ako tu uz bolo spomenute, ma prebiehat akysi dovyvoj (s Tatrou?), tak tym by bolo zodpovedanych viacero otazok. Rad by som upozornil na fakt, ze EVA nie je ziaden poloautomat, ale je to vlastne ZUZANA s lafetaciou zbrane nie vo vezi, ale v akejsi nastavbe, mechanicky by to ale malo byt to iste. Napisal by som, ze sa inspirovali spominanym Ceasarom, len tam nemusi behat 5 nabijacov...
  Inak tie Archery, preco ich nakup zrusili Nori?Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  16:11 01.03.2018

  Přečetl jsem si diskuzi a mám pocit, že v případě budoucího tendru na houfnice máme jen jedno řešení, které by uspokojilo zdejší komunitu a i to je s otazníkem, neboť: Zuzana 2 - ...Zobrazit celý příspěvek

  Přečetl jsem si diskuzi a mám pocit, že v případě budoucího tendru na houfnice máme jen jedno řešení, které by uspokojilo zdejší komunitu a i to je s otazníkem, neboť:
  Zuzana 2 - má příliš pomalou rychlost palby a navíc její design neodpovídá estetickým nárokům 21. století :-)
  Ceaser 2, EVA - poloautomaty s nechráněnou posádkou vhodné do expedičních misí v zemích 3. světa
  Takže když nám zbývají jen dvě možnosti (pokud chceme houfnici s automatickým nabíjením na Tatře)
  AGM - nicméně tady vzniká problém s tím, že není nikde reálně zaveden, tedy AČR jako první zákazník se všemi negativy z toho plynoucími
  Archer - zaveden pouze ve Švédku (hurá), nicméně problém je v tom, že Švédko je stále neutrální stát a v případě nějakého většího konfliktu se může chovat striktně neutrálně a tím pádem sbohem náhradní díly (ostatně to hrozí i v případě jiných švédský systému od Gripenů až po Arthury)
  A teď babo raď. Respektive mi v tomto světle ta Zuzana nepřijde jako špatný nápad.Skrýt celý příspěvek

 • Bucci
  15:51 01.03.2018

  znova prípad z ukrainy... do boja dáš všetko čo máš...nič viac nič menej... záleží ako rýchlo sa situácia vyvíja, ale strelba sa nesmie zastavit... dokial niekto nepodlahne a ...Zobrazit celý příspěvek

  znova prípad z ukrainy... do boja dáš všetko čo máš...nič viac nič menej... záleží ako rýchlo sa situácia vyvíja, ale strelba sa nesmie zastavit... dokial niekto nepodlahne a používa sa všetko... uplne všetko... ved je to vojnaSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 4