KOMENTÁŘ: Komunistickou totalitu nelze zlehčovat

KOMENTÁŘ: Komunistickou totalitu nelze zlehčovat
Tank maďarské armády v Budapešti připravený bojovat se Sověty (1956) / Pesti Srác2, CC BY-SA 3.0 (Zvětšit)

Opět se blíží výročí srpnového vpádu statisícových jednotek Sovětského svazu a jeho čtyř podřízených kolonií do Československa v roce 1968. Pamětníci i mladší generace si budou připomínat tragické dny, kdy se Leonid Brežněv a další zločinci pokusili vojenskou silou zadusit touhu drtivé většiny našich občanů žít v lidštějším režimu, než v tom, jaký nám byl po druhé světové válce vnucen zvenčí.

Dvanáct let před vojenským potlačením tzv. Pražského jara zasáhl Sovětský svaz stejně brutálně do vnitřních záležitostí Maďarska a svými tanky rozdrtil pokus jižních sousedů Československa o důstojnější a svobodnější uspořádání poměrů ve své zemi. Tehdy v Maďarsku totalitní režim stalinistů Mátyáse Rákosiho a Ernö Geröho s jejich všemocnou a obávanou tajnou policií ÁVH (Államvédelmi Hatóság) neuvěřitelným způsobem terorizoval po dlouhá léta většinu společnosti.

Totalitní teror komunistických mocipánů pak vyvrcholil 23. října 1956 před budovou státního rozhlasu v Budapešti. Příslušníci obávané ÁVH střelbou do neozbrojených studentů a dalších obyvatel hlavního města, kteří chtěli odvysílat své požadavky na demokratizaci společnosti, vyvolali tvrdou reakci ze strany protikomunistických demonstrantů.

Maďarské povstání za svobodu nakonec potlačila sovětská armáda s pomocí více než tří tisíc tanků. Není určitě bez zajímavosti, že v srpnu 1968 vpadlo do Československa dvakrát více vojáků a také tanků než do Maďarska během povstání v roce 1956. Přitom ze strany protestujících Čechů a Slováků nepadl proti okupantům v srpnových dnech jediný výstřel.

Muriel Blaive naší novodobé historii nerozumí   

Francouzská salonní historička Muriel Blaive, která se údajně dlouhodobě zabývá naší novodobou historií, nechává o sobě čas od času slyšet. Poprvé jsem její jméno zaregistroval, když se ucházela o post ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů, a přitom zároveň odmítala termíny totalita či totalitní spojovat s komunistickým Československem a zřejmě i s dalšími bývalými komunistickými státy, což se mi jeví jako podivný protimluv.

Paní Blaive, absolventka pařížského Institutu politických studií, určitou dobu působila ve zmíněném Ústavu pro studium totalitních režimů jako poradkyně. Zřejmě se výlučně zaměřovala pouze na některé totality, které jí připadají více totalitní než jiné. Podle mého názoru má totalita vždy jasné nedemokratické rysy a je zřetelně definovatelná.

Některé úvahy Muriel Blaive, například to, naznačuje-li, že komunistický režim nebyl vlastně ani tak zlý, protože všichni lidé stejně nestáli o to cestovat do zahraničí, jsou nebezpečně zavádějící. Není rovněž třeba zdůrazňovat, že disidenti, kteří otevřeně vystupovali proti komunistickému režimu, nepředstavovali většinu společnosti. Takovou „hloupost“, jak správně píše vydavatel a mediální manažer Michal Klíma ve svém otevřeném dopise této historičce od Seiny, která se evidentně v otázkách, týkajících se života, myšlení a cítění obyvatel států tzv. východního bloku příliš neorientuje, ani žádný z bývalých disidentů netvrdí a není třeba s tímto názorem polemizovat. Je ale třeba naopak odmítnout, pokud se někdo snaží navozovat dojem, že s nedemokratickým režimem v ČSSR nesouhlasilo jen velmi okrajové procento společnosti a že proti němu bylo v zásadě jen pár disidentů.

Podobně jako pan Klíma jsem za komunistické totality potkal v Brně, kde žiji od roku 1972, řadu disidentů. Patřil k nim například jeden z mluvčích Charty 77 Jaroslav Šabata, ale i další. Tito lidé proti režimu vystupovali veřejně, různým způsobem proti němu bojovali, rozšiřovali literaturu, vedli podzemní univerzitu. Osobně jsem se ale v průběhu 70. a 80. let na stavbě, jako kulisák v divadle nebo i jinde stýkal také s mnoha „nedisidenty“, kteří byli s politickými poměry a celkovou situací u nás rovněž velmi nespokojení.

Stejně jako já vykonávali práci, která neodpovídala jejich dosaženému vzdělání. Znal jsem se s řadou lidí, které režim zařadil mezi druhořadé jen proto, že nebyli dělnického nebo rolnického původu, nebo kteří nemohli vůbec vystudovat, protože jejich rodiče byli vyloučeni nebo vyškrtnuti z KSČ. Jiní byli pronásledováni za to, že si jejich příbuzní během dovolené vybrali za bydliště kapitalistickou cizinu.

Tito lidé nebyli disidenty v pravém slova smyslu, přesto se jim život v předlistopadovém Československu v mnoha směrech nelíbil. Lidé nemohli otevřeně pronést svůj názor, hrozil jim postih, který již nebyl tak krutý jako 50. letech, ale přesto mohli skončit ve vězení, přijít o zaměstnání či mohli být alespoň potrestáni finančně. Když se moje žena rozhodla, že se nechce zúčastnit manifestace, která byla každoročně oslavou toho, co komunisté považovali za své „únorové vítězství“, dostala od nadřízené pokutu 500 korun, která představovala čtvrtinu jejího měsíčního platu.

Mezi lidmi, které jsem osobně znal, byl armádní důstojník, který se pouze vyslovil v srpnu 1968, že by naše armáda neměla mlčet ke střelbě do neozbrojených civilistů. Už ho armáda nechtěla. Setkal jsem se s učitelem hudby, který odmítl vstoupit do Svazu československo-sovětského přátelství či stavebním technikem a hluboce věřícím katolíkem, kterému z tohoto důvodu nebylo vůbec dáno vystudovat vysokou školu.

Uvedl jsem jen pár příkladů lidí, které jsem osobně znal a kteří totalitní režim s jeho mnoha křivdami odmítali, i když třeba navenek výrazně neprotestovali, ani s ním nevyjednávali. Mnohdy proto, že prostě potřebovali sebe a svou rodinu nějak živit. Troufám si však tvrdit, že takových „nespokojenců“ bylo v národě velké množství, což logicky potvrzuje obrovské a početné vzedmutí v listopadu 1989, kdy se ukázalo, co si občané o režimu skutečně myslí.

Muriel Blaive se před časem nechala slyšet, že režim z doby před listopadem 1989 u nás nebyl až tak zlý a nebyl vlastně důvodem pro odchod do emigrace. K jejím tzv. argumentům patří kromě jiného i to, že mezi třemi stovkami zastřelených osob na československých hranicích byl například také zubař, který utíkal na Západ, aby tam mohl žít se svou milenkou či třeba zloděj, prchající před spravedlností. Zmiňuje rovněž dva školáky utíkající kvůli špatnému vysvědčení. Historička z Paříže, která se z nějakého důvodu zaměřila na novodobé dějiny naší země, má tendenci zlehčovat skutečnou situaci v Československu z doby, kdy zde panoval totalitní režim.

Již v roce 1968, kdy většina našich lidí, dokonce včetně členů komunistické strany, projevila touhu žít svobodněji, přijelo k nám přes šest tisíc sovětských tanků a tyto naděje byly rázem zmařeny. Nastala doba „šedé normalizace“, ale ani tehdy valná většina „nevyjednávala“, jak naznačuje paní Blaive, a vůbec se nedá hovořit o kolaboraci. Není třeba se bezvýhradně zaštiťovat teorií národní povahy, ale připusťme alespoň, že jistě existují národy, které jsou spontánnější a bojovnější, snad i odvážnější, než se ve zlomových chvílích ukazují Češi a Slováci, o kterých se například v zahraničním tisku po roce 1989 psalo poměrně uznale, že jsme dokázali provést „sametovou revoluci“, anebo že rozpad Československa v roce 1993 byl „bezproblémový a hladký národní rozvod“. Přesto i v našem národě lidé v zájmu svobody volili radikálnější metody či vzali do ruky zbraň.

Ostatně Češi a Slováci popravili třetího nejvýznamnějšího nacistu Reinharda Heydricha. Byl to třeba Vladimír Hučín z Přerova, který za své aktivity v době takzvané normalizace obdržel v roce 2014 od ministra obrany ocenění „válečný veterán třetího odboje“. Vladimír Hučín mimo jiné ničil komunistické transparenty a propagandistické tiskoviny a podílel se také na útoku proti klubovně Socialistického svazu mládeže. Výbuchem u domu Antonína Mikeše dekonspiroval agenta StB a KGB. Útok byl proveden tak, aby nebylo ohroženo zdraví či život.

V dalších letech slzným plynem narušoval komunistické manifestace a provedl také sabotáž proti koloně sovětských okupačních vojsk a střelbou se bránil proti zasahujícím okupačním vojákům. Samozřejmě je třeba připustit, že takto odvážní lidé, jako byli v 50. letech bratři Ctirad a Josef Mašínovi nebo později Vladimír Hučín během sovětské okupace a po ní, patřili spíše k výjimkám.

To však neznamená, že většina obyvatel naší země se ztotožnila s totalitním režimem ‒ převážně pouze loajalitu předstírala. Nedávno jsem se s přáteli bavil o tom, jak výstižný je Haškův Dobrý voják Švejk a jak geniálně autor touto postavou vystihl některé rysy a chování našeho národa. Je možná obtížné pro některé cizince pochopit, že pod humornou nadsázkou je reálný základ.

Každý neměl to štěstí žít ve svobodném světě

Na rozdíl od francouzské historičky Muriel Blaive jsem neměl možnost bádat v archivech československé Státní bezpečnosti, ale mám vlastní zkušenost a prožitky. Stále si vybavuji, jak se stalo, když jsem byl žákem třetí třídy základní školy a mého otce odvezla StB přímo z práce v kopřivnické Tatře k výslechu. Měl prý „podvracet republiku“ tím, že neudal svého kolegu z kanceláře. Dopadlo to nakonec „dobře“, protože se otec ještě pozdě v noci vrátil domů a následovaly „pouze“ další výslechy a vyhazov z místa technického úředníka.

Manželka zase vzpomíná, jak se její maminka netajila kritikou krvavého zásahu v Maďarsku v roce 1956, a hned jí řadový člen StB, který bydlel ve stejném domě, vyhrožoval dlouholetým vězením – zachránila ji sousedka, která popřela, že by něco slyšela. Ani členové StB nebyli asi všichni černobílí, i když případů, kdy tato a podobná „provinění“ skončila za dob totality tragicky vězněním, bylo nesrovnatelně více. Já sám jsem rovněž absolvoval tři výslechy na StB. Bylo to ale již ve druhé polovině 80. let a vyslýchající byli poměrně korektní.

Přestože se paní Blaive zabývá dlouhodobě našimi novodobými dějinami, moc jim zatím, jak se zdá, nerozumí. Má ale na další studium ještě dost času, protože je pořád poměrně mladá. Nyní, kdy se blíží výročí brutální srpnové okupace, má možnost si třeba dobře prostudovat materiály k dramatickým událostem z roku 1968, kdy Češi a Slováci dali jasně najevo (i když trochu jiným způsobem než Maďaři v roce 1956), co si o totalitním režimu a jeho zločineckých praktikách, které se samozřejmě v průběhu času trochu měnily, doopravdy myslí. Především by si Muriel Blaive měla uvědomit, jaké měla štěstí, že nemusela ani den žít v totalitním režimu československého střihu.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

KOMENTÁŘ: Protičeská rétorika šéfa českých komunistů v Rusku

Ve zjitřené atmosféře léta roku 1968 zveřejnil deník ústředního výboru Komunistické strany ...

Zneužívání armády proti odpůrcům komunistického režimu

Záhy po převzetí moci v únoru 1948 začali českoslovenští komunisté budovat represivní model ...

Největší vojenská operace od skončení války a kolaborant Milouš Jakeš

Koncem minulého měsíce, přesně 21. června, uplynulo 29 let od okamžiku, kdy poslední železniční ...

KOMENTÁŘ: Procházka i Hučín bojovali v jiné době za stejnou věc, ale...

Legenda československých či českých zpravodajských služeb generálporučík Radovan Procházka, který se ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • danny
  11:34 10.08.2020

  Pane Chalupo, děkuji za reakci. Co se týče identity, jsem registrován pod e-mailem s plným jménem a identitu nijak neskrývám. Osobně mi anonymní prostředí internetu příliš ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Chalupo, děkuji za reakci. Co se týče identity, jsem registrován pod e-mailem s plným jménem a identitu nijak neskrývám. Osobně mi anonymní prostředí internetu příliš nevyhovuje, preferuji diskusi face to face, ideálně u piva:-)
  Oceňuji osobní svědectví, která vkládáte do svých textů. Nijak nezpochybňuji podrobnou znalost událostí, k nimž se vyjadřujete.

  Jediné, s čím jsem polemizoval, je Vaše hodnocení osoby historičky, která používá určitý přístup a metodiku ke studiu historických událostí. Lidsky chápu, jaké emoce ve Vás mohou některé izolované závěry vyvolávat. Ten rozpor mezi popisnou analýzou a individuální zkušeností je podobný, jako když primář chirurgického oddělení popisuje klesající trend v pooperačních komplikací a dnech následné hospitalizace a individuální zkušeností konkrétního pacienta. Po přečtení řady jejich textů je sice hodnotím jako provokativní, ale nezdá se mi, že by nějak vybočovala z mantinelů akceptovatelných pro její specializaci - orální historie a dějiny každodennosti.
  Osobně určité uvolnění diskuse o nedávné historii vnímám jako velmi pozitivní posun. Minimálně směr, kterým se sunula poslední roky mi připadá příliš zplošťující, dogmatický a víc než přinášející nové pohledy a informace jen jako opakování ustálených klišé. Proto vítám jakékoli rozvíření diskuse i lehce kontroverzními výroky (samozřejmě v rámci intervalu splňujícího základní kriteria poctivé argumentace), bez ohledu na to, jaká je má osobní zkušenost nebo názor.

  Opět, abych to trošku zahnal do extrému. Příběhů, jaký se Vám osobně stal na nádraží Praha-střed s vystrašeným vojáčkem se samopalem, by mohli např. afghánští civilisté vyprávět stovky. Rutinní noční přepadová kontrola, zda se na venkovské farmě neskrývají podezřelí ozbrojenci, asi na obyvatelstvu nezanechává o nic méně traumatizující stopy, než na Vás. Stavět ale na individuálních příbězích tezi, že NATO provádí v Afghánistánu brutální okupaci, není korektní. Byť těch mrtvých a excesů je tam za posledních 19 let podstatně víc, než tady zvládli v rámci "bratrské pomoci" Sověti.Skrýt celý příspěvek

  • Pavel1
   23:41 10.08.2020

   "..určitý přístup a metodiku ke studiu historických událostí.." Tak, tak, hlavní je najít dostatečně nakroucený název, pak se dá okecat vše, třeba pokusy oné "historičky" o ...Zobrazit celý příspěvek

   "..určitý přístup a metodiku ke studiu historických událostí.." Tak, tak, hlavní je najít dostatečně nakroucený název, pak se dá okecat vše, třeba pokusy oné "historičky" o falšování historie například na téma komunistického antisemitismu.
   Mimochodem, proč tolik slov? Nestačilo zmínit obligátní černochy? Pak byste se mohl vyhnout poukázání na zjevný fakt, že zde momentálně neprobíhá kritika rusáků za traumata způsobená v rámci boje s nacionálně socialistickým okupantem (např. bombardování Mladé Boleslavi den po skončení války). Jinými slovy přirovnání okupace Československa z roku 1968 k boji NATO s Talibanem, tedy pákistánskými paštůny skutečně brutálně okupujícími Afghánistán je přirovnání vyloženě dementní.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    12:18 11.08.2020

    Pavel1: omlouvám se za svou nedostatečnost, ale má mentální kapacita zjevně nedostačuje k orientaci ve tvém příspěvku, pochopení jeho obsahu a souvislostí. Jediné, na co mohu ...Zobrazit celý příspěvek

    Pavel1: omlouvám se za svou nedostatečnost, ale má mentální kapacita zjevně nedostačuje k orientaci ve tvém příspěvku, pochopení jeho obsahu a souvislostí. Jediné, na co mohu reagovat, je ona "historička" a komunistický antisemitismus.
    Muriel Blaive historička prostě je. Jak vzděláním, tak dosavadní kariérou. Můžeme se bavit o tom, zda metody použité pro výzkum a závěry z něj jsou metodicky korektně provedené, dobře vyargumentované, jestli výstupy nejsou zkreslené chybnými postupy. Ale těžko můžeme zpochybňovat její profesi. Stejně, jako můžeš potkat atestovaného lékaře, který přes vzdělání a praxi odvádí různě kvalitní práci v diagnostice a zase jinou např. jako operatér. Vzhledem k tomu, že jsi od Blaive zjevně nic nečetl a historie jako akademická disciplína ti moc neříká, je pochopitelné, že člověk snadno dochází ke zjednodušeným odsuzujícím závěrům.

    Téma komunistického antisemitismu je velmi zajímavé a věnuje se mu po světě řada historiků. Převažujíce však velmi rezervovaný postoj k tomuto tématu. Většinou se setkáš v odborné literatuře spíše s pojmem antisionismus a speciálně v rámci poválečné SSSR popisem konfliktu s ostatními ideologiemi (stalinismem). Ve souvislosti s antisemitismem spíš najdeš práce o židobolševismu, židokomunismu atd... https://www.holocaust.cz/dejin...

    Zapletení černochů, bombardování Mladé Boleslavi a tvrzení, že Paštůni okupují Afghánistán, to už mi opravdu hlava nebere:-) Asi by bylo fajn znát aspoń základní informace, než se pouštíš do nějaké diskuse. Aspoň na úrovni té wikipedie... https://cs.wikipedia.org/wiki/...
    https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     13:19 11.08.2020

     On ten komunistický antisemitismus zase tak záhadný není. Komunismus se do světa šířil z Ruska a v Rusku jsou antisemitské postoje tradiční. Tradičnější, než v Německu. Židé to ...Zobrazit celý příspěvek

     On ten komunistický antisemitismus zase tak záhadný není. Komunismus se do světa šířil z Ruska a v Rusku jsou antisemitské postoje tradiční. Tradičnější, než v Německu.

     Židé to nikde neměli lehké a v poválečné Evropě viděli naději v nových ideologiích, které se neopíraly o do té doby vládnoucí křesťanské tradice. Proto Židé podporovali ruský komunismus nebo italský fašismus, tedy systémy, které nebyly založeny na myšlence, že všichni lidé jsou křesťané a vládcem je bohem vyvolený, samozřejmě křesťanský, monarcha. A nově se vzmáhající systémy skutečně nedělaly rozdíly mezi národy a náboženstvími.

     Ovšem to neplatí pro jednotlivé lidi. V nich byl antisemitismus zakořeněný a stačilo málo, aby se aktivoval. A když se Izrael, navzdory předpokladům Stalina, nestal blízkovýchodní socialistickou výspou, ale přiklonil se spíš k USA, projevil se antisemitismus prokremelských komunistů otevřeně.

     Je sice pravda, že oficiálně nebyli komunisti protižidovští, nýbrž proti sionismu - ale taky je pravda, že důsledně nepoužívali výraz Žid, nýbrž sionista. Artur London ve svém Doznání píše, že když v dotazníku uvedl národnost Žid, opravili to na sionista. Takže všichni Židé byli sionisty - a pojem antisemitismu a antisionismus se rázem stal pojmem vyjadřujícím totéž.

     V této souvislosti je zajímavé, že protižidovské postoje mají komunisti a jiná neomarxistická levice po celém světě dodnes. Oficiálně se samozřejmě jedná jen o kritiku Izraele.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      17:14 11.08.2020

      GE: myslím, že jsi to shrnul celkem přehledně. Bohužel se i zde najdou experti, kteří tě za takto zpracované téma a vysvětlení souvislostí hodí mezi revizionisty a přepisovače ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: myslím, že jsi to shrnul celkem přehledně. Bohužel se i zde najdou experti, kteří tě za takto zpracované téma a vysvětlení souvislostí hodí mezi revizionisty a přepisovače dějin.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel1
     20:35 11.08.2020

     Třeba takový Kahuda byl taky ministr školství, přesto to neznamená, že by kdokoli při smyslech ho označil za ministra bez uvozovek. Předpokládám, že ty jsi svoje vzdělání získával ...Zobrazit celý příspěvek

     Třeba takový Kahuda byl taky ministr školství, přesto to neznamená, že by kdokoli při smyslech ho označil za ministra bez uvozovek. Předpokládám, že ty jsi svoje vzdělání získával právě v době jeho ministrování.
     Abych to zkrátil, jen jsi sežral co ti předžvýkala ona "historička", tedy stokrát zrecyklovanou ideologii, kterou se komouši ohánějí, aby zakryli svoje antisemitské sklony. Pokud jediné co jsi zvládl, je zjistit význam pojmu "židobolševismus", tak není divu, že to té "historičce" žereš i s navijákem. Realitou je, že bolševici už na začátku 20. let začali rušit židovské obce, zavírat synagogy a zakazovat hebrejštinu, tedy něco co si nedovolil ani car. Samozřejmě pogromy byly taky na pořadu dne. (Tedy ne že by bílí nedrancovali židovský majetek a židy nevraždili, ale na rozdíl od komunistických sviní jejich současní pohrobci alespoň nepředstírají jak měli židy rádi.) Jak lumen ses prozatím nepředvedl, takže nevím do jakých detailů mám zacházet, abys vůbec věděl o čem je řeč. Možná, že ti říká něco pojem velká čistka. Tak se samozřejmě odehrála včetně likvidace komunistických představitelů židovského původu - nikoli sionistů. Se "sionistickými spiknutími" se tehdy Jagoda vůbec neobtěžoval. Po válce se toto opakovalo, popravy spiklenců "židovského původu", protože takto byli označováni SLánský a spol., a nikoli sionistů, jak se ta rádoby historička a spíše hysterička snaží lživě tvrdit. Židovští lékaři by to měli v sovětském rusácku taky spočítané nebýt stalinovy smrti. Opět, kde je nějaký politický motiv na povraždění židovských lékařů s nulovým politickým vlivem? Nikde. Jediným motivem je tady zřejmý antisemitismus. Pokud byla ona hysterička přichycena při lži - a to byla - tak jaký má význam posuzovat nějakou její "metodiku". Jejím motivem jako levičácké ideoložky je zase snaha zamaskovat komunistický antisemitismus.
     Už jsem pochopil, že toho moc nepobereš, když jsi nepochopil ani narážku na "černochy". Zkusím to tedy opravdu ale opravdu po lopatě. Srovnávat můžeš srovnatelné věci, jako třeba osvobození ČSR v roce 1945 od nacionálních socialistů a Afghánistánu v roce 2001 od pákistánskou tajnou službou založeného talibanu. Do tohoto srovnání určitě nijak nezapadá sprostá invaze do nikým neokupovaného Československa v roce 1968. Ty ses té "úrovně wikipedie" evidentně ještě nedopracoval. Pokud se na ni chceš odvolávat, měl by ses alespoň naučit používat odkazy související s tématem. Doporučuji alespoň toto:
     "The Taliban were largely founded by Pakistan's Interior Ministry Naseerullah Babar and the Inter-Services Intelligence (ISI) in 1994. In 1999, Naseerullah Babar who was the minister of the interior under Bhutto during the Taliban's ascent to power admitted, "we created the Taliban". The ISI used the Taliban to establish a regime in Afghanistan which would be favorable to Pakistan, as they were trying to gain strategic depth. Since the creation of the Taliban, the ISI and the Pakistani military have given financial, logistical, military including direct combat support. Peter Tomsen also stated that up until 9/11 Pakistani military and ISI officers along with thousands of regular Pakistani armed forces personnel had been involved in the fighting in Afghanistan. Pakistan was responsible for the "military expansion" of the Taliban in northern Afghanistan by sending large numbers of Pakistani troops, including ISI personnel, some of whom had subsequently been taken as prisoners by the anti-Taliban United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan (aka Northern Alliance)."
     Zdroj: wikipedie - ovšem na rozdíl od tebou odkazovaných blábolů na téma podíl paštunského obyvatelstva po jednotlivých zemích, se tento článek zabývá konkrétními a souvisejícími událostmi, tedy pákistánsko-afghánskými vztahy a založením talibanu pákistánskou tajnou službou.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      16:44 12.08.2020

      Pavel1: Pěkná přehlídka verbální agresivity. A zároveň pěkná ukázka vnímání světa. Jedna pravda, černá vs. bílá, a spousta emocí. Bohužel, žádný odkaz, který rozebírá podporu ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1: Pěkná přehlídka verbální agresivity. A zároveň pěkná ukázka vnímání světa. Jedna pravda, černá vs. bílá, a spousta emocí.
      Bohužel, žádný odkaz, který rozebírá podporu Talibanu ISI nepotvrzuje tvé naprosto zkreslené tvrzení o " pákistánskými paštůny skutečně brutálně okupujícími Afghánistán". ISI není tvořena výhradně Paštůny. Členové Talibanu nejsou převážně imigranti z Pakistánu. Historie hnutí, jeho uchopení moci a spolupráce se zahraničními aktéry je rozhodně bohatší, než se snažíš dokázat pečlivě vybraným kouskem textu. Viz. např. zde: http://www.e-polis.cz/clanek/a...
      Nebo trváš jen na cizojajzyčných zdrojích?:-D
      https://www.washingtoninstitut... Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      23:41 12.08.2020

      Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal, danny, ani že budeš hysterčit, kvůli tomu, že ti bylo odpovězeno ve tvém vlastním stylu. Na druhou stranu chápu, že jakési pravdy, ...Zobrazit celý příspěvek

      Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal, danny, ani že budeš hysterčit, kvůli tomu, že ti bylo odpovězeno ve tvém vlastním stylu. Na druhou stranu chápu, že jakési pravdy, černé a bílé výklady, tedy ideologie tě zajímají víc než jasná a nezpochybnitelná historická fakta. Fakta, jako třeba, že židé byli v komunistických totalitách pronásledování před válkou i po válce, že byli v zinscenovaných procesech označovaní za židy a nikoli za sionisty (jak lživě tvrdí ona hysterička) a že byli pro svůj židovský původ v komunismu pronásledování lidé, kteří neměli s politikou lautr nic společného, ideology typu oné "historičky" nikdy nezajímala, a vždy dávali přednost "vidění světa" dle momentální potřeby.
      "Nepotrvrzuje" a nejsi schopen dohledat si a pochopit základní fakta jsou dvě rozdílné věci, přičemž B je správně. Ten "vybraný" text, který ti tak nejde pod čumák, se KONKRÉTNÉ týká založení Talibanu pákistánskou tajnou službou, jeho dlouholetou podporou, a to nejen materiální ale i personální, tzn. za taliban v Afghánistánu bojovali nejen v Pákistánu vycvičení paštuni ale i řadoví pákistánští vojáci a členové pákistánské tajné služby. Zatímco ten tvůj první odkaz se týká talibanské brutality a nijak nerozporuje výše uvedené, a ten tvůj druhý odkaz ses zřejmě ani nenamáhal přečíst, protože se tam doslova uvádí toto - cituji:
      " While politicians in Islamabad repeatedly denied that Pakistan supported the Taliban, the reality was quite the opposite.(54) While some Taliban trade occurred with Turkmenistan and even Iran, and the Taliban benefited from the supply of opium to all of its neighbors, Pakistan remained the effective diplomatic and economic lifeline for the Taliban's Islamic Emirate. Senior ISI veterans like Colonel "Imam" Sultan Amir functioned as district advisors to the regional Taliban leadership. Pakistan also supplied a constant flow of munitions and recruits for the Taliban's war with the Northern Alliance, and provided crucial technical infrastructure support to allow the Taliban state to function.
      Taliban volunteers, interviewed by Human Rights Watch, described Pakistani instructors at Rish Khor which, according to Afghans I interviewed, also served as a training camp for the Harakat ul-Mujahidin, the violent Kashmiri separatist group engaged in terrorist operations against India.(58) Citizens of Kabul derisively spoke of "Punjabis," volunteers from Pakistan. Guarding ministries in Kabul in March 2000 were Taliban officials who only spoke Urdu, and did not speak any Afghan language. The Pakistani government did not dispute reports that thousands of trained Pakistani volunteers serving with the Taliban. "
      Tedy svým odkazem dokazuješ jen to, co jsi se snažil vyvrátit. Mimochodem, děkuji za něj. Bude se hodit, až zas narazím na nějakého magora snažící ho se popřít tebou doložený fakt, že Taliban je v Afghánistánu jen a pouze invazní silou.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  10:37 10.08.2020

  semtam tu neustále omílá jak okupace v 68 nebyla brutální. Byla. I když pomineme škody na movitém i nemovitém majetku (zdemolované zařízení na letišti Ruzyně, poškozená ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam tu neustále omílá jak okupace v 68 nebyla brutální. Byla. I když pomineme škody na movitém i nemovitém majetku (zdemolované zařízení na letišti Ruzyně, poškozená infrastruktura a další), pocítilo obyvatelstvo tíhu okupace i na "vlastní kůži".

  https://www.ustrcr.cz/uvod/srp...

  Mimochodem - prostřílený Národní muzeum sme mohli "obdivovat" donedávna.Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  18:28 08.08.2020

  Pokud se 21.srpen 1968 nazýva brutální sovětskou okupací, tak jak máme nazývat 15.březen 1939 ? Zapomenuté nebo utajené výročí ?

  Pokud se 21.srpen 1968 nazýva brutální sovětskou okupací, tak jak máme nazývat 15.březen 1939 ? Zapomenuté nebo utajené výročí ?

  • logik
   11:31 10.08.2020

   V Srpnu 68 bylo podstatně více mrtvých, než v březnu 39. Tím nechci nijak zlehčovat německou okupaci, ale to, že invaze v 39 přoběhla (až na jeden incident) podstatně klidněji, ...Zobrazit celý příspěvek

   V Srpnu 68 bylo podstatně více mrtvých, než v březnu 39.

   Tím nechci nijak zlehčovat německou okupaci, ale to, že invaze v 39 přoběhla (až na jeden incident) podstatně klidněji, než 68, je fakt.

   Jestli tomu říkat "brutální" nebo ne je čisté nálepkování - fakt je, že kdyby v obou případech se Česko(slovonesko) nerozhodlo se nebránit, tak by umírali desetitisíce nebo i statisíce lidí. To, že to v obou případech proběhlo jen s malými ztrátami na životech není nic, co by mělo jít Třetí říši nebo SSSR nějak k dobru. Oba státy počítali i s tou druhou alternativou.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:03 07.08.2020

  Postoj francouzské historičky napřekvapuje.M.Debré tehdejší min.předseda označil invazi jako dopravní nehodu na cestě k uvolnění. Podobně reagovali Britové,ti rovnou uvedli,že ...Zobrazit celý příspěvek

  Postoj francouzské historičky napřekvapuje.M.Debré tehdejší min.předseda označil invazi jako dopravní nehodu na cestě k uvolnění.
  Podobně reagovali Britové,ti rovnou uvedli,že neúspěch Dubčeka zajistil klid ve východním Německu.V opačném případě se údajně mohli Němci vymknout kontrole.Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  21:19 06.08.2020

  Vážený pane (či paní) danny, nikde netvrdím, že "okupace ČSSR a Maďarska byla to samé". Oba zásahy byly ale brutální, a přitom u nás nikdo proti sovětským vojákům nestřílel. Co ...Zobrazit celý příspěvek

  Vážený pane (či paní) danny,
  nikde netvrdím, že "okupace ČSSR a Maďarska byla to samé". Oba zásahy byly ale brutální, a přitom u nás nikdo proti sovětským vojákům nestřílel. Co se týče vojenského zásahu SSSR v Maďarsku v šestapadesátém - byly celkem dva - nejdříve v říjnu s názvem Vlna a pak 4. listopadu pod názvem Vichr. Před čtyřmi lety (60. výročí povstání) probíhaly v Maďarsku značně velké vzpomínkové akce, kterým jsem byl přítomen. Mnoho se o povstání v roce 1956 lze dozvědět v budapešťském Muzeu teroru (Terorháza), které jsem dvakrát navštívil. Ke krvavým událostem došlo v roce 1956 mj. i v lázeňském městě Mosonmagyárovár, které je vzdáleno asi 20 km od Bratislavy. Zde nestříleli Sověti, ale Maďaři proti Maďarům a během několikaminutové palby do neozbrojeného davu místních studentů a dělníků zde zahynuly desítky osob. Zde jsem o těchto událostech několikrát mluvil s místními. Děkuji za Vaše připomínky k mému textu.
  Na vulgární útoky některých anonymních pisatelů nebudu reagovat. V žádném případě ale nešířím protiruskou nenávist. To je přímo směšné. V Rusku a jinde v bývalém SSSR, kde jsem vícekrát byl, mám přátele. Umím rusky a pravidelně čtu ruské servery. Navíc časopis Russia Today přeložil a přetiskl v minulosti několik mých článků. Na níže uvedené adrese je jeden z nich.
  Kristián Chalupa

  https://inosmi.ru/social/20170... Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   21:36 06.08.2020

   Kristián Chalupa Tím pádem je ale jakýkoliv vojenský zásah proti cizí zemi podle vás brutální. Vy teda nerozlišujete to, když jedna země vlítne do druhé, střílí po tom co se ...Zobrazit celý příspěvek

   Kristián Chalupa

   Tím pádem je ale jakýkoliv vojenský zásah proti cizí zemi podle vás brutální.
   Vy teda nerozlišujete to, když jedna země vlítne do druhé, střílí po tom co se hýbne, spáchá genocidu, tak takovéto jednání lze s klidným svědomím označit jako brutální.

   Podle vás je brutální i to, že když jedna či více zemí vlítne do země druhé, prakticky ani nevystřelí, nikoho nezabíjí, nic neničí tak proto máte stejnou definici jako v prvním případě, kde nezůstane kámen na kameni a krev teče proudem.

   To se na mě nezlobte, ale tohle je absurdní.

   P.S: Vzhledem k tomu, že jste zažil komunisty, tak bych se chtěl zeptat. Dělali komunisti to, že třeba v Rudém právu, apod. dehonestovali své názorové oponenty, třeba tak jak to děláte vy v tomto článku?
   Tím se nechci dotyčné zastávat, jen mě zajímá, zda fungovali i v té době podobné mechanismy.
   DěkujiSkrýt celý příspěvek

   • padre
    19:04 07.08.2020

    Musím vàm říci že ano,samozřejmě ze komunisté v Rudém právu a dalších bolševických plátcích dehonestovali své názorové oponenty.Postupovali zcela stejně jako třeba nacistický ...Zobrazit celý příspěvek

    Musím vàm říci že ano,samozřejmě ze komunisté v Rudém právu a dalších bolševických plátcích dehonestovali své názorové oponenty.Postupovali zcela stejně jako třeba nacistický Volkischer Beobachter.Je ale zajímavé, že komunističtí novináři tehdy výrazně ,,solili,, i své čínské soudruhy ,ke které teď sami tak vzhlížejí.Tato protičinská hysterie v československém tisku vrcholila v roce 1979 ,kdy došlo k pohraničnim střetům mezi Čínou a Vietnamem.Tehdy byla komunistická Čína v některých médiích v ČSSR srovnávána v nacistickým Německem.Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     18:36 08.08.2020

     Dnes některá naše média zase srovnávají Putina s Hitlerem. Co naděláte, každý se musí nějak živit.

     Dnes některá naše média zase srovnávají Putina s Hitlerem. Co naděláte, každý se musí nějak živit.

     • Jan Padesátýpátý
      19:17 08.08.2020

      Srovnávání Putina s předválečným Hitlerem je rozhodně na místě. - anexe území slabších sousedů, - podněcování ozbrojených povstání na území sousedů - vůdcovský princip - ...Zobrazit celý příspěvek

      Srovnávání Putina s předválečným Hitlerem je rozhodně na místě.

      - anexe území slabších sousedů,
      - podněcování ozbrojených povstání na území sousedů
      - vůdcovský princip
      - militarismus spojený s nářky jak Německo/Rusko jsou ohrožovány sousedními zeměmi. Zajímavé je, že zvláště vadí zbraně defenzivního typu (radar v Brdech, soustava opevnění v Sudetech)
      - nacionalismus spojený s expanzionismem, čímž chci říct, že obyvatelstvo touží po rozšiřování území
      - podobný druh kapitalismu, s omezenými právy kapitalistů a státními zásahy

      V posledních 100 letech nenajdete režim, který by se Německu 1933-39 podobal více než Putinovo Rusko. A naopak.Skrýt celý příspěvek

   • Mbelda
    21:10 09.08.2020

    Pane semtam, já vás nechápu. Vaše příspěvky postrádají hlavu. A to jsem se prokousal až dolů. Jenom slovíčkaříte. Alespoň reaguje s větší úctou k těm, kteří to zažili. Celkově i v ...Zobrazit celý příspěvek

    Pane semtam, já vás nechápu. Vaše příspěvky postrádají hlavu. A to jsem se prokousal až dolů. Jenom slovíčkaříte. Alespoň reaguje s větší úctou k těm, kteří to zažili. Celkově i v ostatních diskuzích vystupujete dost útočně.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     08:47 10.08.2020

     Mbelda Děkuji za reakci, předem se omlouvám, že vás neoslovím pane, protože v této formě diskuze je to poněkud zbytečné a toto oslovení můžete pro příště vynechat. Zde nejde o ...Zobrazit celý příspěvek

     Mbelda

     Děkuji za reakci, předem se omlouvám, že vás neoslovím pane, protože v této formě diskuze je to poněkud zbytečné a toto oslovení můžete pro příště vynechat.

     Zde nejde o slovíčkaření, ale o definici pojmů. Někdo může říct, že rok 1968 byla sametová, něžná, tichá, apod invaze/okupace. A bude mít pro to argumenty, které jeho označení potvrzují. Ovšem v celém kontextu se to moc nehodí obdobně jako pojmy brutální či barbarské, protože těmito pojmy se běžně označují válečné zločiny či rozsáhlé násilné zločiny. Poté by jsme pro násilné a krvavé akty neměli patřičný ekvivalent.
     Zakopaný pes bude v tom, že pojmy brutální a barbarský budí příslušnou emoci, kterou chce autor vyvolat bez ohledu na správnost pojmenování tohoto činu (1968).

     Ohledně respektu, opravdu nemohu mít respekt k někomu, kdo "kritiky" Mašínů automaticky označuje za komunistické pohrobky. Krátce k Mašínům, jejich činy jsou natolik kontroverzní, že je nelze označit za odbojáře, ale rozumím, že někdo to vidí jinak a nemám potřebu ho jakkoliv démonizovat. Třeba skupina Černý lev je ukázkový odboj, bez kontroverzí, ale nějak na ní sere pes, jsou zastíněny Mašíny a zapomenuti.

     Nemohu mít respekt k někomu, kdo chce mermomocí budit ty nejnižší emoce tím, že bude vlastně po vzoru komunistických plátků používat pojmy jako brutální, barbarský, zločinec, aniž by to reflektovalo realitu světa.

     Nemohu mít respekt k tomu, kdo veřejně dehonestuje někoho, jen proto, že se mu nelíbí práce výzkumu, aniž by on sám měl patřičné schopnosti. (tímto se nikoho nezastávám, jen tvrdím, že kritika má být v odborné rovině).

     Všechny 3 tyto body se krásně hodí ke komunismu (socialismu). To, že Chalupa nenávidí komunisty z něho automaticky nedělá dobrého člověka, natož demokraticky či svobodně smýšlejícího.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:54 10.08.2020

      Okupace v roce 1968 rozhodně nebyla sametová. Sametový byl odpor proti této okupaci.
      Na jedné straně tanky a kulomety, na druhé plakáty. To věřím, že se rusákům líbilo.

      Okupace v roce 1968 rozhodně nebyla sametová. Sametový byl odpor proti této okupaci.
      Na jedné straně tanky a kulomety, na druhé plakáty. To věřím, že se rusákům líbilo.

     • semtam
      14:32 10.08.2020

      Krásná ukázka manipulace a trolení v podobě GlobeElementa. Já napíšu: "sametová, něžná, tichá, apod....Ovšem v celém kontextu se to moc nehodí obdobně jako pojmy brutální . jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      Krásná ukázka manipulace a trolení v podobě GlobeElementa.

      Já napíšu: "sametová, něžná, tichá, apod....Ovšem v celém kontextu se to moc nehodí obdobně jako pojmy brutální .

      jeho reakce: "Okupace v roce 1968 rozhodně nebyla sametová. Sametový byl odpor proti této okupaci."Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    09:46 10.08.2020

    Jistěže jakýkoliv vojenský zásah je brutální. Jakákoliv loupež je loupež, i když pistoli jenom přitisknu oběti k hlavě a nestisknu spoušť. Chápu, že vaše rudá armáda nikdy nic ...Zobrazit celý příspěvek

    Jistěže jakýkoliv vojenský zásah je brutální. Jakákoliv loupež je loupež, i když pistoli jenom přitisknu oběti k hlavě a nestisknu spoušť.

    Chápu, že vaše \rudá armáda nikdy nic neokupuje, vždycky osvobozuje. Osvobodila Maďarsko v roce 1956, osvobodila ČSSR v roce 1968, Afghánistán v roce 1979, kam šlápne, tam přináší mír a svobodu.

    Jako mor.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   22:38 06.08.2020

   Christian Zkoušel jsem ověřit vaše tvrzení cituji: "Byla doslova barbarská, když byli komunističtí představitelé státu násilím odvlečeni a když například předsedu vlády Oldřicha ...Zobrazit celý příspěvek

   Christian

   Zkoušel jsem ověřit vaše tvrzení cituji: "Byla doslova barbarská, když byli komunističtí představitelé státu násilím odvlečeni a když například předsedu vlády Oldřicha Černíka jakýsi nižší sovětský důstojník někde na letišti v Užhorodu klidně fackoval."

   Bohužel nic jsem nenašel, ale prý naopak Černík dal facku Dubčekovi.

   https://www.vlada.cz/cz/tema/t...

   Takže vy tedy tvrdíte, že rok 1968 byl barbarský, protože prý možná asi někdo nafackoval Černíkovi.
   Asi neznáte význam slova "barbarský". Tímto pojmem se označuje něco krutého, hrubého, násilného. Ne to, co popisujete vy a navíc to vypadá, že ten kdo rozdával facky byl Černík ne naopak.
   Bohužel nic jsem nenašel, ale prý naopak Černík dal facku Dubčekovi.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   18:35 08.08.2020

   Na rozdíl od vás mám příbuzné v Madarsku, pamětníky a jejich závěr je, že už pak všichni bojovali proti všem. Stačí si připomenout zvěrstva povstalců o kterých se ze záhadných ...Zobrazit celý příspěvek

   Na rozdíl od vás mám příbuzné v Madarsku, pamětníky a jejich závěr je, že už pak všichni bojovali proti všem. Stačí si připomenout zvěrstva povstalců o kterých se ze záhadných důvodů nemluví. Mohl jste dát na ukázky mrtvoly zohavených tajných policistů a některých komunistickych funkcionářů. Tomu se říká vyváženost.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    15:21 09.08.2020

    Ale no tak? Co by jste cbtěl vyvažovat? To, že v Maďarsku existovsly svině, které Rusům pomáhaly doslkva vraždit jejich spoluobčany je jasné. U nás jich bylo taky dost, kteří lehli ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale no tak? Co by jste cbtěl vyvažovat? To, že v Maďarsku existovsly svině, které Rusům pomáhaly doslkva vraždit jejich spoluobčany je jasné. U nás jich bylo taky dost, kteří lehli Rusům do prdele. Bohužel, vyvázli bez trestu na rozdíl od těch Maďarských.Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  14:43 06.08.2020

  Vážení přátelé, kolegové! Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojují pod mými komentáři do debat. Jen krátce se chci vyjádřit o zlehčování komunistické totality ze strany ...Zobrazit celý příspěvek

  Vážení přátelé, kolegové! Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojují pod mými komentáři do debat. Jen krátce se chci vyjádřit o zlehčování komunistické totality ze strany francouzské "historičky" Muriel Blaive, která například řeší to, že mezi uprchlíky do svobodného světa byl také zubař, prchající s milenkou a další podružnosti. Volali mi známí a říkali, že jsem Muriel Blaive hodně šetřil, byl k ní přehnaně tolerantní. Je to do jisté míry pravda, protože jsem neměl zájem tuto v podstatě amatérskou badatelku urážet. Muriel Blaive totiž vůbec nepochopila, co je to každodenní život v totalitním režimu, v komunistické diktatuře. Většina lidí skutečně komunismus odmítala, ale zároveň proti němu z nejrůznějších důvodů aktivně nevystupovala a předstírala loajalitu.
  A pak se jeden z diskutujících pozastavil nad tím, že jsem v článku označil invazi do Československa v roce 1968 za podobně brutální, jako vojenské potlačení povstání Maďarů v roce 1956. Hovořil jsem na toto téma s více lidmi - historiky, pamětníky, ale i s bývalými okupanty. Vždy jsme se v podstatě shodli, že díky pasivnímu odporu Čechů a Slováků v srpnu 1968 byly u nás "jen" stovky zabitých a zraněných. V případě, kdybychom začali klást ozbrojený odpor, byly by u nás tisíce mrtvých. Vedení SSSR bylo pevně rozhodnuto případný odpor co nejrychleji zlomit. A malá osobní zkušenost - v sobotu 24. srpna 1968 jsem jako čerstvý maturant, který se vracel ze západního Německa, měl velký strach. Přibližně stejně starý sovětský voják mi na tehdejším nádraží Praha-střed zarazil mezi žebra samopal. Zařval přitom, ať ihned vypadnu z nádražní haly. Ruský vojáček byl sám hodně vystresovaný. Nic jsem neudělal, pouze jsem se chtěl podívat na jízdní řád, který byl bohužel za jeho zády. Bál jsem se tehdy mnohem více, než v červenci 1991, kdy v již bojující Jugoslávii na naše reportérské auto opakovaně stříleli nějací ozbrojenci. Sovětská agrese v srpnu 1968 byla nejen svým rozsahem brutální. Byla doslova barbarská, když byli komunističtí představitelé státu násilím odvlečeni a když například předsedu vlády Oldřicha Černíka jakýsi nižší sovětský důstojník někde na letišti v Užhorodu klidně fackoval. Ještě jednou děkuji za příspěvky do debaty.
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

  • danny
   16:56 06.08.2020

   Vážený pane Chalupo, omlouvám se, ale to tvrzení, že okupace ČSSR a Maďarska byla to samé, mi taky úplně nesedí. Jedinou přímou paralelu tam vidím ve volné ruce, kterou Sověti v ...Zobrazit celý příspěvek

   Vážený pane Chalupo, omlouvám se, ale to tvrzení, že okupace ČSSR a Maďarska byla to samé, mi taky úplně nesedí. Jedinou přímou paralelu tam vidím ve volné ruce, kterou Sověti v obou případech dostali od západních mocností.
   V případě Maďarska RA reagovala až na vypuknuvší násilnosti a žádost Ernő Gerő předsedy MDP, o vojenský zásah. V té době už byli demonstranti ozbrojeni a probíhaly pouliční boje. Povstalci dostávali zbraně i od příslušníků policie a armády. Následně v ranních hodinách Imre Nagy vyhlásil stanné právo a zákaz vycházení, a zakázal zásah AVH. K masakru před parlamentem došlo až 25. a tam se Sověti stali jednoznačně obětí provokace AVH, která rozpoutala střelbu. Následně se rozjíždí hon na členy AVH a další funkcionáře a jejich veřejné lynčování.
   O potlačení "kontrarevoluce" rozhoduje Kreml až 31., poté, co selhaly hovory o liberalizaci, které Nagy se Sověty vedl. Že bylo v takové diskusi možno uspět, prokázal před tím Gomulka v Polsku, kde se mu k určitému uvolnění dospět podařilo. Ale ne na pozadí ozbrojeného povstání.

   Kontext událostí v r. 1968 je podstatně jiný. Potlačení Maďarského povstání nebyla předem plánovaná akce, ale reakce na vývoj událostí. Instrukce při invazi do ČSSR byly taky sakra jiné, jednotky měly jednoznačně příkaz nepouštět se do násilí, na rozdíl od Maďarska. Nenašel jsem žádné zdroje k tvrzení, že " V případě, kdybychom začali klást ozbrojený odpor, byly by u nás tisíce mrtvých. Vedení SSSR bylo pevně rozhodnuto případný odpor co nejrychleji zlomit". Bylo by možné jej nějak doložit? ¨
   Díky a přeji hezký den.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    00:39 07.08.2020

    danny napsal: 'Nenašel jsem žádné zdroje k tvrzení, že " V případě, kdybychom začali klást ozbrojený odpor, byly by u nás tisíce mrtvých. Vedení SSSR bylo pevně rozhodnuto případný ...Zobrazit celý příspěvek

    danny napsal: 'Nenašel jsem žádné zdroje k tvrzení, že " V případě, kdybychom začali klást ozbrojený odpor, byly by u nás tisíce mrtvých. Vedení SSSR bylo pevně rozhodnuto případný odpor co nejrychleji zlomit". Bylo by možné jej nějak doložit? '

    Já o pravdivosti toho tvrzení nepochybuji i bez toho, že by ho někdo dokládal.
    Ty si snad myslíš, že pokud by se Československo postavilo na ozbrojený odpor, vojska Varšavské smlouvy by se vzdala?Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    09:12 09.08.2020

    Přesně. Ale ročník pětapadesátý je pamětník, co nadělate. :-)

    Přesně. Ale ročník pětapadesátý je pamětník, co nadělate. :-)

  • semtam
   17:43 06.08.2020

   Kristián Chalupa To vaše vymlouvání je tak okatý, že tomu snad nikdo nemůže věřit. Věří tomu jenom z povinnosti ti, kterým se to hodí do krámu v rámci šíření protiruské ...Zobrazit celý příspěvek

   Kristián Chalupa

   To vaše vymlouvání je tak okatý, že tomu snad nikdo nemůže věřit. Věří tomu jenom z povinnosti ti, kterým se to hodí do krámu v rámci šíření protiruské nenávisti.

   Pane Chalupo ne všichni ze sebe budeme dělat dobrovolně idioty. Srpen 1968 nelze označit jako barbarský či brutální. Vojska VS, která jsem vtrhla nic cíleně neničila ani nikoho nezabíjela ať už v rámci civilních či vojenských cílů.
   Jak píšu v diskuzi níže, máme revoluce, intervence, okupace, atd. a podle jejich charakteru dostávají přívlastek jako něžná, sametová, krvavá, brutální, bestiální, apod. Proto třeba u nás rok 1989 je označován jako sametová revoluce a třeba v Rumunsku to ze sametem nemělo moc co společného a setkáváme se s označením krvavá revoluce, protože to ji nejlépe charakterizuje (oficiálně Rumunská revoluce).

   Proto rok 1968 označit jako brutální či barbarský, jež obě slova vystihují jistý extrém je tak blbý, že je to do nebe volající. To ostatní konflikty typu Vietnam, Afghánistán, Irák, Sýrie postrádají označení, protože jejich skutečnou brutalitou se jim rok 1968 v ČS nemůže ani omylem rovnat, včetně Maďarska 1956.

   Pane Chalupa, mě je úplně volné koho máte rád a koho nerad, problém je v tom, že děláte z lidí idioty a de-facto lžete a ještě jste tak amorální, že automaticky toho, kdo má problém s kriminální činností bratří Mašínů onálepkujete jako komunistického pohrobka.

   Komouše jsem nezažil, znám jen z historie a vyprávění, ale si je představuji podobně jako vás, manipulace a hanlivé nálepkování toho, kdo má jiný názor.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    20:04 06.08.2020

    "Srpen 1968 nelze označit jako barbarský či brutální. Vojska VS, která jsem vtrhla nic cíleně neničila ani nikoho nezabíjela ať už v rámci civilních či vojenských cílů." Invaze ...Zobrazit celý příspěvek

    "Srpen 1968 nelze označit jako barbarský či brutální. Vojska VS, která jsem vtrhla nic cíleně neničila ani nikoho nezabíjela ať už v rámci civilních či vojenských cílů."

    Invaze rozhodně brutálně a barbarsky pošlapala mezinárodní právo a rodící se občanské svobody.
    Vojska VS ničila i zabíjela. A pokud by se Československo postavilo na odpor, zabíjela a ničila by v mnohem větším měřítku.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     23:31 06.08.2020

     Ano a následně začalo znásilňování, zabíjení, rabování, loupežné přepadávání, atd.
     Celé to bylo brutální a barbarské.

     Ano a následně začalo znásilňování, zabíjení, rabování, loupežné přepadávání, atd.
     Celé to bylo brutální a barbarské.

     • Jan Padesátýpátý
      00:32 07.08.2020

      Když barbarsky pošlapeš mezinárodní právo, zůstane to barbarské,
      i když přitom nebudeš mávat kolem sebe kyjem, zapalovat vesnice a napichovat hlavy nepřátel na kopí

      Když barbarsky pošlapeš mezinárodní právo, zůstane to barbarské,
      i když přitom nebudeš mávat kolem sebe kyjem, zapalovat vesnice a napichovat hlavy nepřátel na kopí

     • semtam
      00:52 07.08.2020

      A jak teda vypadá to nebarbarské porušení mezinárodního práva?

      Nebo jsme zase v té sci-fi verzi, že každé porušení je barbarské a brutální.

      Jaké právo porušil Barbar Conan?

      A jak teda vypadá to nebarbarské porušení mezinárodního práva?

      Nebo jsme zase v té sci-fi verzi, že každé porušení je barbarské a brutální.

      Jaké právo porušil Barbar Conan?

     • Jan Padesátýpátý
      08:04 07.08.2020

      Když stíhačka nakrátko vletí do cizího vojenského prostoru, je to porušení mezinárodního práva. Těžko bychom to označili slovem brutální: není to tak závažná věc jako byla invaze ...Zobrazit celý příspěvek

      Když stíhačka nakrátko vletí do cizího vojenského prostoru, je to porušení mezinárodního práva. Těžko bychom to označili slovem brutální: není to tak závažná věc jako byla invaze 1968.

      Někdy ani o vojenské invazi neřekneme, že byla brutální, protože porušení mezinárodního práva není až zas tak zřejmé, je to někde na hraně. Jako příklad bych uvedl americkou invazi do Afghanistánu.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      10:19 07.08.2020

      zaměnil jsem "barbarské" za "brutální", ale řekl bych, že význam těch slov v daném kontextu je velmi blízký

      zaměnil jsem "barbarské" za "brutální", ale řekl bych, že význam těch slov v daném kontextu je velmi blízký

     • semtam
      19:47 07.08.2020

      Jan Padástýpátý

      Stíhačka ale může letět brutální rychlostí, tak narušení vzdušného prostoru je brutální :D

      Jan Padástýpátý

      Stíhačka ale může letět brutální rychlostí, tak narušení vzdušného prostoru je brutální :D

     • krllo
      09:24 09.08.2020

      Vyhlazovaly se vesnice, lidé byli posílání do plynu.... Ale kupodivu ti komouši docela vyřešili bytový problém, v králíkarnách bydlí asi třetina obyvatel a většína si nestěžuje. A ...Zobrazit celý příspěvek

      Vyhlazovaly se vesnice, lidé byli posílání do plynu....
      Ale kupodivu ti komouši docela vyřešili bytový problém, v králíkarnách bydlí asi třetina obyvatel a většína si nestěžuje. A tak poskytovali výhodné i nenávratné půjčky na stavbu RD
      Ono take koupit si rozkošnou klícku v Praze o vyměře 40m2 za 5 milionů korun není pro každého.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      00:49 10.08.2020

      A to jste si vycucal z kterýho prstu, že "komouši vyřešili bytový problém"? Pro info, komouši nevládli jen v 80. letech, kdy se začala stavět většina z těch "králíkáren", které ...Zobrazit celý příspěvek

      A to jste si vycucal z kterýho prstu, že "komouši vyřešili bytový problém"? Pro info, komouši nevládli jen v 80. letech, kdy se začala stavět většina z těch "králíkáren", které zmiňujete a jejichž významná část byla dokončena až po revoluci, aby hned vzápětí musely být rekonstruovány. Sehnat "rozkošnou klícku v Praze" rozhodně nešlo, i kdyby na ni nakrásně někdo prachy měl (leda pod rukou, nelegálně, přes úplatky a známosti). Mladé rodiny s dítětem musely bydlet u rodičů ve dvoupokojáku, tedy pokud se nechystaly stěhovat do Ostravy a fárat do dolů. To bylo to komoušské řešení "bytového problému". Jestli komouši s "bytovým problémem" něco udělali, tak leda to, že ho způsobili. Nejdřív rozkradli veškerý soukromý bytový fond, aby do něj v následných desetiletích neinvestovali ani korunu. Historická centra měst fakticky nechali shnít (Vše, včetně těch "králíkáren" se muselo v 90. letech nákladně rekonstruovat.) a sestěhovali tam cikány ze Slovenska. A jako náhradu začali stavět ty králíkárny … ovšem s 20letým zpožděním.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    20:08 06.08.2020

    semtame, jinak jsi znovu pobavil. Nejdřív píšeš věci jako: "vaše vymlouvání je tak okatý ... Věří tomu jenom z povinnosti ti, kterým se to hodí do krámu v rámci šíření ...Zobrazit celý příspěvek

    semtame, jinak jsi znovu pobavil.

    Nejdřív píšeš věci jako:
    "vaše vymlouvání je tak okatý ...
    Věří tomu jenom z povinnosti ti, kterým se to hodí do krámu v rámci šíření protiruské nenávisti...
    ... ne všichni ze sebe budeme dělat dobrovolně idioty
    Komouše ... si ... představuji podobně jako vás
    ... rádoby historik..."

    nakonec se sebekriticky zhodnotíš
    "manipulace a hanlivé nálepkování toho, kdo má jiný názor"

    To nevymyslíš :DSkrýt celý příspěvek

   • krllo
    09:17 09.08.2020

    Tak studujte historii, samotné nadšení nestačí :-)) Seznamte se třeba s životem Pavla Kohouta, hečky Chramostové, Šabaty a nakonec i generála Pavla.

    Tak studujte historii, samotné nadšení nestačí :-)) Seznamte se třeba s životem Pavla Kohouta, hečky Chramostové, Šabaty a nakonec i generála Pavla.

  • semtam
   17:49 06.08.2020

   A popravdě se divim redakci AN, že dovolí sem dávat články, jak jeden rádoby historik dehonestuje rádoby historičku. Podle mě jste jeden za 18 a druhej za 20 bez dvou.

   A popravdě se divim redakci AN, že dovolí sem dávat články, jak jeden rádoby historik dehonestuje rádoby historičku. Podle mě jste jeden za 18 a druhej za 20 bez dvou.

   • Jan Padesátýpátý
    19:49 06.08.2020

    Připomínám, že redakce ti dovolí psát příspěvky, ve kterých nemalou část textu tvoří pokusy o urážky nebo o zesměšňování tvých názorových oponentů. (Mně to tedy nevadí, protože ...Zobrazit celý příspěvek

    Připomínám, že redakce ti dovolí psát příspěvky, ve kterých nemalou část textu tvoří pokusy o urážky nebo o zesměšňování tvých názorových oponentů.
    (Mně to tedy nevadí, protože zesměšňuješ jenom sám sebe)Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     21:16 06.08.2020

     Trochu ti uniká rozdíl v diskuzi anonymů a článku, který dehonestuje konkrétní osobu. A navíc Chalupa jako ten kdo sám lže a uráží si hraje na ňákého samosoudce.

     Trochu ti uniká rozdíl v diskuzi anonymů a článku, který dehonestuje konkrétní osobu. A navíc Chalupa jako ten kdo sám lže a uráží si hraje na ňákého samosoudce.

 • bubamara
  21:03 05.08.2020

  Spor ohledně výroků M. Pullmana a M. Blaive je bohužel dost emotivní a polarizovaný. I když se to dá pochopit, protože komunisté v téhle zemi napáchali skutečnou paseku, žije mnoho ...Zobrazit celý příspěvek

  Spor ohledně výroků M. Pullmana a M. Blaive je bohužel dost emotivní a polarizovaný. I když se to dá pochopit, protože komunisté v téhle zemi napáchali skutečnou paseku, žije mnoho pamětníků, pro které může být něčí historická interpretace zcela nestravitelná a zároveň je normalizace v době premiéra Babiše s podporou KSČM velké politikum. Zároveň ale není nutné hned druhou stranu vykreslovat jako ztělesněné zlo, oba jsou to v oboru respektovaní odborníci a jejich práce jen neustále vystavena odborné oponentuře.

  Jak už řekli mnozí jiní, možná tu dochází k zásadnímu nepochopení, že výzkum každodennosti za normalizace nemá za cíl ji jakkoliv legitimizovat, ale naopak pochopit, jestli měl režim nějaké další zdroje stability kromě násilí. Ona fundamentálně násilná povaha je vše rámuje, ale je otázka, jestli tak lze vysvětlit vše s komunismem související. M. Blaive poukazuje právě na to, že se společnost nedělila na několik zločinných komunistů a holubičí společnost drženou v šachu násilím, ale že významná část společnosti se na tom zločinném režimu podílela (i když jej třeba neměla ráda) a my potřebujeme vědět proč a jak to fungovalo.

  Úplně stejně dnes leckdo nechápe, jak může mít KSČM dlouhodobě podporu kolem 10-15% a premiér s mnoha skandály stabilní voličskou podporu 25-30%. No, protože si je uplácí a mnoha voličům je na oplátku jedno, čeho se dopouští. Jde tedy o pochopení proč.

  Podobnou diskusi si prošla i Francie v souvislosti s masovou kolaborací Francouzů za druhé světové války, nebo Německo, kde bylo zkoumáno, proč mnoha Němcům příliš nevadil nacistický režim.

  Ohledně sporů historiků a pamětníků P. Barša: https://www.irozhlas.cz/zpravy...

  A jedna delší analýza od O. Slačálka: https://a2larm.cz/2020/08/mana... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:47 05.08.2020

   /ale že významná část společnosti se na tom zločinném režimu podílela (i když jej třeba neměla ráda) a my potřebujeme vědět proč a jak to fungovalo./ Metoda cukru a biče. Represe a ...Zobrazit celý příspěvek

   /ale že významná část společnosti se na tom zločinném režimu podílela (i když jej třeba neměla ráda) a my potřebujeme vědět proč a jak to fungovalo./
   Metoda cukru a biče. Represe a drobné úplatky. Plus od roku 68 sedmdesát pět tisíc pušek sovětských vojáků.

   /Úplně stejně dnes leckdo nechápe, jak může mít KSČM dlouhodobě podporu kolem 10-15% a premiér s mnoha skandály stabilní voličskou podporu 25-30%./
   Podpora Komunistů je více méně jasná. Staří nostalgici, různí protestní voliči a několik hard levičáků. Ostatně postupně mizející podpora Komunistů to jen potvrzuje.
   U Babiše je to podobné jako v prvním případě. Jen v demokratické společnosti je ta represe více méně nedostupná. Tedy se musí spoléhat více na ty drobné úplatky a bombastické sliby.
   Tedy případ uzavřen. Postmarxista může jít do penze a Blaive se může vrátit na Sorbonu. Ani jednoho nebude škoda.

   P.S.
   Když vidím odkaz na A2LARM dostávám kopřivku.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   01:39 06.08.2020

   "M. Blaive poukazuje právě na to, že se společnost nedělila na několik zločinných komunistů a holubičí společnost drženou v šachu násilím, ale že významná část společnosti se na ...Zobrazit celý příspěvek

   "M. Blaive poukazuje právě na to, že se společnost nedělila na několik zločinných komunistů a holubičí společnost drženou v šachu násilím, ale že významná část společnosti se na tom zločinném režimu podílela (i když jej třeba neměla ráda) a my potřebujeme vědět proč a jak to fungovalo."

   To je přece jasné, jak to fungovalo. Člověk je úspěšným živočišným druhem mimo jiné proto, že je velmi přizpůsobivý. Většina obyvatelstva se přizpůsobí a nějakým způsobem kolaboruje s každou diktaturou, do které se dostane. Ale to neznamená, že s režimem souhlasí.

   Blaive se tváří, jako by šlo o specifikum socialistického Československa. Jenomže tohle platilo úplně stejně pro země ovládané Hitlerem nebo pro Pol-Potovu Kambodžu.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   08:41 06.08.2020

   "významná část společnosti se na tom zločinném režimu podílela (i když jej třeba neměla ráda) a my potřebujeme vědět proč a jak to fungovalo." To je, omlouvám se, hloupá úvaha. ...Zobrazit celý příspěvek

   "významná část společnosti se na tom zločinném režimu podílela (i když jej třeba neměla ráda) a my potřebujeme vědět proč a jak to fungovalo."

   To je, omlouvám se, hloupá úvaha. Převážná většina společnosti se vždycky podílí na jakémkoliv režimu. Ať je demokratický, totalitní, otrokářský. Lidé chtějí přežít a tak žijí i ve vězení nebo v koncentračních táborech. Přizpůsobí se - jak říká známé úsloví, člověk si zvykne i na šibenici.

   Neplatí to jen o vládnoucím systému, lidé žijí i když jsou na vozíčku, slepí, hluší, ochrnutí. Nelíbí se jim to, ale zvyknou si. A smíří se s tím, že situaci nezmění a tak se snaží za stávajících podmínek žít co nejlépe.

   Je naprosto zcestná úvaha, že vládnutí nad lidmi musí být vždycky založeno jen a pouze na hrozbě vězení či popravy. Většina z nás poslouchá příkazy našich nadřízených, copak nám hrozí poprava nebo vězení? Ne, v případě neuposlechnutí nám hrozí snížení platu, zaražení kariéry, případně vyhazov. To je všechno. A stačí to.
   Komunistický režim ovládal ekonomiku. Úplně všichni zaměstnanci byli přímo zaměstnanci státu. Úplně všechny obchody patřily státu. Většina bytů patřila státu nebo státem ovládaným bytovým družstvům. Úplně všechny školy byly státní.
   To dávalo státu možnost člověka potrestat aniž by mu u dveří zazvonila policie. Trest nepřišel ze strany soudu, ale ze strany zaměstnavatele, školy, bytové komise, státní banky,... O trestu nerozhodoval soud, ale ředitel školy, náměstek v továrně, vedoucí komise rozhodující o čemkoliv (na všechno musel být papír). Člověk nikdy nevěděl, jestli o něm nebude rozhodovat nějaká svině, která buďto ze skutečně politického fanatismu, nebo z osobního prospěchu použije nějaký "politicky neuvědomělý" čin proti němu.
   A i ten ředitel nebo vedoucí, který si měl zašpinit ruce, nikdy nevěděl, jestli ho neudá nějaký ambiciózní hajzl, který se chce prodrat na jeho místo a nenahlásí, že přivřel oči nad nevyvěšením vlaječek při prvomájovém průvodu. Zašpinit si kádrový profil bylo snadné a kdykoliv se taková věc mohl vrátit jako bumerang - a přitom se o důvodu, proč člověk nebyl povýšen, nemusel oficiálně nikdy dozvědět.

   Na tomhle bylo založeno vynucování poslušnosti. Ne na tvrdých represích, ale na šikaně v běžném životě. Lidé se jí logicky snažili vyhnout, jenom masochista si jde úmyslně pro trest. A demagog jako Blaive to může vydávat za spolupráci s režimem.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    08:48 06.08.2020

    Přesně ! Lidé na Západě nedokážou pochopit, že totalitní režim ovládal totálně všechny oblasti života, takže nebylo úniku ani obrany.

    Přesně ! Lidé na Západě nedokážou pochopit, že totalitní režim ovládal totálně všechny oblasti života, takže nebylo úniku ani obrany.

  • liberal shark
   08:45 06.08.2020

   Myslím, že například Macchiavelli (a před ním určitě antičtí filosofové a státníci) napsal, že občané dávají přednost společenské stabilitě před dramatickými zvraty, takže jsou ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslím, že například Macchiavelli (a před ním určitě antičtí filosofové a státníci) napsal, že občané dávají přednost společenské stabilitě před dramatickými zvraty, takže jsou ochotni snést určitou míru diktatury. Dokud jim někdo nesáhne na život, děti, ženy nebo majetek, tak se revoluce nekoná. Myslím že to bylo i za úspěchy Salazara, Franca nebo Pinocheta.Skrýt celý příspěvek

   • Danieeel
    03:16 08.08.2020

    Myslim, ze spolocenska stabilita sa v demokracii da dosiahnut ovela lahsie ako v diktaturach. Mozno prave o tom to cele je: demokracia neustale a kazdodenne riesi vyvazovanie ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslim, ze spolocenska stabilita sa v demokracii da dosiahnut ovela lahsie ako v diktaturach. Mozno prave o tom to cele je: demokracia neustale a kazdodenne riesi vyvazovanie napati v spolocnosti; zatial co diktatura ich umelo potlaca, zamzuje a nasilim navodzuje "dojem" spolocenskej stability. A nakoniec sa vladnuce spicky spravidla tak odstrihnu od reality, ze jednoducho stratia sudnost.

    Naopak demokracia je forma vlady, ktora ma tu vyhodu, ze dokaze zamedzit tym najpodstatnejsim pruserom v spolocnosti. Robit fakt velke socialne zvraty je domenou autokratickych statnych zriadeni.

    Moj nazor na Machiavelliho poznate. I ked mozno mate iny, treba mi poznamenat, ze ten pan bol "produkt" stredovekej Florencie. Jeho usudok bol mozno dost "smart", ale nie je spravne jeho usudky prenasat na inu dobu. Statistiky tiez nemal bohvieake k dispozicii vtedy...

    PS.: Machiavellizmus, ako psychologicka crta osobnosti, ktora je po vzore uvazovania tohto pana tak nazvana, je konsenzom vacsiny podstatnych psychologov v sucasnosti povazovana za jedno z najvacsich "ziel" osobnosti. A spolocensky velmi destruktivnym. Patri do kategorie tzv. "dark triade". Je na tom celkom konsenzus napriec celou sucasnou psychologiou.
    Pre modernu politologiu tento pan Machiavelli nema vyznamnejsi dosah. Niektory ho povazuju za "otca", niektory "praotca" politologie, ale jeho nazory, alebo skor zavery - pretoze ako pozorovatel bol celkom bystry - boli uz v renesancii a pociatkom novoveku solidne vyvracane. Maly ale dost nezabudnutelny "comeback" zazil az za fasizmu.Skrýt celý příspěvek

    • Danieeel
     03:36 08.08.2020

     PS.: - Hovorim o sucasnej "zastupitelskej demokracii", nie o demokracii antickej - kde sa primali zakony podla sily hucania davu slobodnych obcanov na Agore ;) A verim, ze tuto ...Zobrazit celý příspěvek

     PS.:
     - Hovorim o sucasnej "zastupitelskej demokracii", nie o demokracii antickej - kde sa primali zakony podla sily hucania davu slobodnych obcanov na Agore ;) A verim, ze tuto sucasnu by hadam i Aristoteles zmenil nazor.
     - Vacsina politologov v historii povazovala za svojho "otca", ci ucitela pana Hobbesa. Machiavelliho naozaj iba vynimky.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     08:26 10.08.2020

     Četl jste vůbec knihu Vladař ? Jinak byste nemohl zmínit Macchiavelliho a fašismus v jednom příspěvku.

     Četl jste vůbec knihu Vladař ? Jinak byste nemohl zmínit Macchiavelliho a fašismus v jednom příspěvku.

 • Stanislav
  20:44 05.08.2020

  Súdružka Muriel Blaive mala šťastie, že žila na západe, preto ani netuší o čom chudera trepe. Fakt je, že časť obyvateľstva sa v pohode prispôsobila, čo je pochopiteľné, ale len ...Zobrazit celý příspěvek

  Súdružka Muriel Blaive mala šťastie, že žila na západe, preto ani netuší o čom chudera trepe. Fakt je, že časť obyvateľstva sa v pohode prispôsobila, čo je pochopiteľné, ale len preto, lebo nebola iná možnosť na porovnanie. Správy o západe boli maximálne skreslené, tak jednoduchší jedinci, nemajúc kritické myslenie, boli spokojní. U nás podľa volieb vidno o aké obrovské množstvo sa jedná aj v tejto dobe. Súdružka si neuvedomuje aké obrovské škody na populácii to zanechalo. Kradnúť v socializme bolo spoločensky prijateľné. Kto nekradne okráda rodinu. Tie množstvá domov čo sa postavili z nakradnutého. Klamať bola nevyhnutnosť. Od klamania je len úzka hranica k podvádzaniu. Keď si len uvedomím tie nedozierne morálne škody spáchané na populácii, tak si myslím, že súdružka by si zaslúžila poriadnu baštonádu. Morálny kódex budovateľa komunizmu nahradil 2000 ročné kresťanské pravidlá a tak to teraz aj vyzerá. Všetko sa priemerovalo, makať sa neoplatilo, lebo pre ostatných sa kazili normy Vývoz revolúcie, po terajšom terorizmu, MRH. Starší vedia čo to znamená . A to nehovorím o ekonomike a obchodoch.Skrýt celý příspěvek

 • Kostrín
  19:48 05.08.2020

  Storm- ten Dallas beriem späť, podľa Internetu to bolo až v r. 1992. Ale tých filmov a seriálov západnej proveniencie však bolo v socialistickej ČST dosť, hlavne ľahšieho žánru a ...Zobrazit celý příspěvek

  Storm- ten Dallas beriem späť, podľa Internetu to bolo až v r. 1992. Ale tých filmov a seriálov západnej proveniencie však bolo v socialistickej ČST dosť, hlavne ľahšieho žánru a určite si z nich
  divák nemohol urobiť reálnu predstavu o živote ľudí na západe na nižších stupienkoch spoločenského rebríčka.

  Scotty- menová reforma v 1953 v ČSR bola ekonomická nevyhnutnosť nakoľko u obyvateľstva sa na-akumulovala veľká
  finančná hotovosť, za ktorú si obyvateľstvo nemalo čo kúpiť, nakoľko pretrvával prídelový- lístkový systém. Po menovej reforme v 1953 čs. vláda zrušila lístkovy systém.
  - liberálna diktatúra je keď v mainstream médiach /noviny, ČSTV, STV atď./ je prezentovaný len jeden názor v prospech
  dúhových, menšín, imigrantov. A ľudia s iným názorom sú
  minimálne ignorovaný, onálepkovaný ako fašisti, rasisti.
  Nie je prípustná žiadna diskusia na tieto témy, existuje len jeden-ten správny.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:02 05.08.2020

   Když si zjistíte co znamená slovo liberální, tak pochopíte že spojení se slovem diktatura moc nefunguje.

   Když si zjistíte co znamená slovo liberální, tak pochopíte že spojení se slovem diktatura moc nefunguje.

   • Miroslav
    23:37 05.08.2020

    Pojem ,,Liberálni fašisti" je vcelku novým úkazom slovenského internetu ktorý používajú ľudia, ktorí v podstate ani nevedia vysvetliť čo to je. Zatiaľ jediným vysvetlením tohto ...Zobrazit celý příspěvek

    Pojem ,,Liberálni fašisti" je vcelku novým úkazom slovenského internetu ktorý používajú ľudia, ktorí v podstate ani nevedia vysvetliť čo to je. Zatiaľ jediným vysvetlením tohto oxymoronu je, že ide o vládu menšiny.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    08:49 06.08.2020

    To ovšem mluvíte o jeho původním - pravém obsahu, ne o tom dnešním :-).

    To ovšem mluvíte o jeho původním - pravém obsahu, ne o tom dnešním :-).

    • Scotty
     10:00 06.08.2020

     Význam toho slova je pořád stejný a s pojem diktatura rozhodně nepasuje.

     Význam toho slova je pořád stejný a s pojem diktatura rozhodně nepasuje.

     • liberal shark
      10:26 06.08.2020

      Mělo by to tak být a já to tak vnímám. Bohužel se jím dnes zaštiťují i lidé, kteří v Euroatlantickém okruhu zavádějí levičáckou diktaturu a totalitu. Z tohoto hlediska dává i pojem ...Zobrazit celý příspěvek

      Mělo by to tak být a já to tak vnímám. Bohužel se jím dnes zaštiťují i lidé, kteří v Euroatlantickém okruhu zavádějí levičáckou diktaturu a totalitu. Z tohoto hlediska dává i pojem "liberální fašismus" určitou logiku.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      16:24 06.08.2020

      liberal shark

      slovem "demokracie" se často zaštiťují komunisté. Mění to snad význam toho slova?

      liberal shark

      slovem "demokracie" se často zaštiťují komunisté. Mění to snad význam toho slova?

   • Danieeel
    04:38 07.08.2020

    Skladanie "udernych" slov do nezmyselnych spojeni. Je jedno ake nasprostle to je, hlavne ze to vyvola emocie strachu a nenavisti. Ze mi to nejako evokuje dobu, o ktorej ten clanok ...Zobrazit celý příspěvek

    Skladanie "udernych" slov do nezmyselnych spojeni. Je jedno ake nasprostle to je, hlavne ze to vyvola emocie strachu a nenavisti.
    Ze mi to nejako evokuje dobu, o ktorej ten clanok pojednava...Skrýt celý příspěvek

  • Pavel1
   20:23 05.08.2020

   A proč se u "obyvateľstva sa na-akumulovala veľká finančná hotovosť"? Jen a pouze kvůli idiotské hospodářské politice zločinného komunistického režimu a masívnímu zbrojení tohoto ...Zobrazit celý příspěvek

   A proč se u "obyvateľstva sa na-akumulovala veľká finančná hotovosť"? Jen a pouze kvůli idiotské hospodářské politice zločinného komunistického režimu a masívnímu zbrojení tohoto režimu.
   Větší nesmysl než "liberálná diktatúra" jsem už fakt dlouho neslyšel.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    22:14 05.08.2020

    Je třeba dodat,že ani v r. 1945 při měnové reformě lidi zrovna nezbohatli.Naopak díky zablokovaným vázaným vkladům z poválečné reformy mohli komunisti tu svou provést důsledně.

    Je třeba dodat,že ani v r. 1945 při měnové reformě lidi zrovna nezbohatli.Naopak díky zablokovaným vázaným vkladům z poválečné reformy mohli komunisti tu svou provést důsledně.

    • Pavel1
     22:27 05.08.2020

     Je třeba dodat, že žádná měnová reforma nemá za cíl "zbohatnutí lidí", přičemž v roce 1945 ty vklady lidem režim neukradl (peníze se měnily v poměru 1:1), to ostatně neudělal ani ...Zobrazit celý příspěvek

     Je třeba dodat, že žádná měnová reforma nemá za cíl "zbohatnutí lidí", přičemž v roce 1945 ty vklady lidem režim neukradl (peníze se měnily v poměru 1:1), to ostatně neudělal ani hitler … to udělali až bolševici a díky šuntovním papírkům tištěným v sovětském rusácku neunikly ani prachy zašité v matraci, vklady nevklady.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      00:08 06.08.2020

      Rovněž je třeba podotknout,že výměna starých peněz za nové probíhala v poměru jedna ku jedné, ovšem pouze do výše 500 korun. Veškeré úspory nad tuto částku, byly vázány na vklady, ...Zobrazit celý příspěvek

      Rovněž je třeba podotknout,že výměna starých peněz za nové probíhala v poměru jedna ku jedné, ovšem pouze do výše 500 korun. Veškeré úspory nad tuto částku, byly vázány na vklady, které se občanům měly vyplatit po stabilizaci ekonomiky a zrušení přídělového systému.
      Díky této zpackané reformě mohli komunisti v r. 1953 vázané vklady zrušit bez náhrady.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      08:50 06.08.2020

      Neudělal náhodou Hitler to samé jako Zápotocký, když v roce 1939 stanovil umělý kurz 10 korun za marku ?

      Neudělal náhodou Hitler to samé jako Zápotocký, když v roce 1939 stanovil umělý kurz 10 korun za marku ?

     • Pavel1
      20:24 06.08.2020

      Ano, zpackanou reformou z roku 1953 komouši přivedli veškeré obyvatelstvo na mizinu, a jak již bylo řečeno, díky rusáckým papírkům, vklady žádnou roli nehráli. Ovšem komouši hlavně ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, zpackanou reformou z roku 1953 komouši přivedli veškeré obyvatelstvo na mizinu, a jak již bylo řečeno, díky rusáckým papírkům, vklady žádnou roli nehráli. Ovšem komouši hlavně "zpackali" celou československou ekonomiku. Místo stabilizace ji přivedli zu grunt už v roce 1953.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     08:45 06.08.2020

     V roce 1945 vládla na základě košického vládního programu ta samá sebranka, jako v roce 1953.

     V roce 1945 vládla na základě košického vládního programu ta samá sebranka, jako v roce 1953.

  • Danieeel
   04:19 07.08.2020

   Menova reforma bol statny krach toho najdebilnejsieho razenia. Tak debilneho, ze sa fakt uz asi viac debilne nedalo. Obcania zo svojich penazi sanovali statne financie, aby sa ...Zobrazit celý příspěvek

   Menova reforma bol statny krach toho najdebilnejsieho razenia. Tak debilneho, ze sa fakt uz asi viac debilne nedalo. Obcania zo svojich penazi sanovali statne financie, aby sa CSSR na vonok "tvarila", ze neskrachovala...

   Patrocnica bola v polovici ale uz vtedy jasne, ze totalne skrachovala.
   Pridelovy system bol po vojne takmer v celej Europe. A v mnohych statoch podstatne dlhsie ako u nas a nikto nemal potrebu sahat obcanom na uspory, aby sanoval krachnuty stat a kastu vrazdiacich magorov na jeho cele.
   Sudom pozehnane vrazdy sa len snazili medialne zahmlit a prekryt to co sa vtedy dialo. Vacsine sudneho obyvatelstva uz vtedy bolo jasne, co sa udialo Je jedno z akej triedy, ci vzdelania aj preto tie vlny manifestacii a rebelii. Komunizmus krachol - smutne je iba, ze si to este 35 rokov potom nemohli priznat.

   A ze to Vam nespina ani po tolkych rokoch, pri vsetkych faktoch a priznaniach, ktore vtedy neboli pristupne a teraz su - to je na povazenie. A to vam dokonca ani nenahanaju strach z radia pri procesoch so zradcami ludu, a donekonecna neoblbuju nezmyselnymi clankami v novinach, ako vtedy...Skrýt celý příspěvek

 • Kostrín
  18:19 05.08.2020

  Socializmus, keď zoberieme Československo po 2. sv. vojne priniesol pre 80 percent obyvateľov markatné zlepšenie životných podmienok: istotu zamestnania, bezplatné zdravotníctvo, ...Zobrazit celý příspěvek

  Socializmus, keď zoberieme Československo po 2. sv. vojne priniesol pre 80 percent obyvateľov markatné zlepšenie životných podmienok: istotu zamestnania, bezplatné zdravotníctvo, bezplatné školstvo, lacné bývanie. Pre väčšinu
  obyvateľstva sa to postupne stalo samozrejmosťou a začali snívať o živote na západe podľa TV serialov- Dallas atď.
  A po prevrate zistili, že tie istoty zo života zmizli a ostali len
  TV seriály.
  Radosť z porážky socializmu u tých zvyšných 20 percent však
  nepotrvá dlho. Ak sa Sorošovi a ostatným nedotknuteľným
  podarí rozvrátiť a ovládnuť USA tak nás čaká nová liberálna totalita. Nie však v prospech 80 percent obyvateľstva, ale v
  prospech 1 percenta obyvateľstva.Skrýt celý příspěvek

  • Storm
   18:34 05.08.2020

   Kostrin: Pre väčšinu obyvateľstva sa to postupne stalo samozrejmosťou a začali snívať o živote na západe podľa TV serialov- Dallas atď. A po prevrate zistili, že tie istoty zo ...Zobrazit celý příspěvek

   Kostrin:
   Pre väčšinu
   obyvateľstva sa to postupne stalo samozrejmosťou a začali snívať o živote na západe podľa TV serialov- Dallas atď.
   A po prevrate zistili, že tie istoty zo života zmizli a ostali len
   TV seriály.

   Potvrď nám všem prosímtě, že to myslíš tak jak to máš v tvé příspěvku a že tvrdíš, že seriál Dallas se hrál před rokem 89...Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:46 05.08.2020

   Proto bylo v Plzni v roce 1953 takové malé dělnické povstání. Nejspíš se všichni měli až moc dobře.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/...

   Proto bylo v Plzni v roce 1953 takové malé dělnické povstání. Nejspíš se všichni měli až moc dobře.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/...

   • bubamara
    21:10 05.08.2020

    Ono to můžete vidět i z druhé strany, to povstání bylo reakcí na měnovou reformu, která dělníky připravila o hodně peněz. Navíc ekonomika měla velké problémy, spíš byla v krizi. ...Zobrazit celý příspěvek

    Ono to můžete vidět i z druhé strany, to povstání bylo reakcí na měnovou reformu, která dělníky připravila o hodně peněz. Navíc ekonomika měla velké problémy, spíš byla v krizi. Proto te nvýbuch vzteku. Komunisté ale pochopili, že musejí být opatrnější a když došlo v Maďarsku 1956 k reovluci, v Československu byl klid. Zrovna ta nenáviděná Muriel Blaive o tom napsala velmi ceněnou knihu Promarněná příležitost. Na jejím základě vznikl také tento dokument: https://www.youtube.com/watch?...

    Zkusit můžete také monografii historika Jakuba Šloufa...Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:58 05.08.2020

     Ne Komunisti rozhodně nepochopili že musí být mírnější. Jen zesílili represi. /V Plzni samotné se v červenci 1953 konalo 14 politických procesů, ve kterých bylo odsouzeno 331 osob. ...Zobrazit celý příspěvek

     Ne Komunisti rozhodně nepochopili že musí být mírnější. Jen zesílili represi.
     /V Plzni samotné se v červenci 1953 konalo 14 politických procesů, ve kterých bylo odsouzeno 331 osob. Došlo i k mimosoudní perzekuci. U lidí byly zjišťovány jejich postoje, docházelo k propouštění ze zaměstnání či nucenému vystěhování./

     /a když došlo v Maďarsku 1956 k reovluci, v Československu byl klid./
     A to je jako důkaz čeho?Skrýt celý příspěvek

   • Danieeel
    03:23 06.08.2020

    To bol rok, kedy vlastne komunizmus mal cely komunisticky experiment u nas oficialne zhasnut: patrocnica uplne v prdeli, menova reforma, najvacsi vrah dejin Stalin konecne ...Zobrazit celý příspěvek

    To bol rok, kedy vlastne komunizmus mal cely komunisticky experiment u nas oficialne zhasnut:
    patrocnica uplne v prdeli, menova reforma, najvacsi vrah dejin Stalin konecne natiahol brko a ten jeho pucflek u nas po nom.
    Ale namiesto toho to oni len zacali cele roztacat....

    Robotnicke revolty boli pre komunistov uplna katastrofa. Bolo ich i u nas viac, hlavne okolo "Prazskeho jara". Ale najhorsie to mali v Polsku so Solidaritov - to bola verejna internacionalna blamaz celeho internacionalneho rezimu.

    Tá mademoiselle kráva zo Sorbone by si mohla o tom nieco precitat, nez zacne pustat internacionalne kraviny z huby. Vypatlana krava.
    (Teda pardon, politicky korektne je to "vypatlana krava" - citacia. Vid prispevky nizsie ;) )Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:48 05.08.2020

   Povedzte Kostrín, čo vy si predstavujete pod takým slovom liberálna totalita?

   Povedzte Kostrín, čo vy si predstavujete pod takým slovom liberálna totalita?

   • semtam
    19:14 05.08.2020

    Nyní jsme k socialismu nejblíž od roku 1989 a jako vždy k nám jde ze zahraničí. Kosmetický rozdíl je pouze v tom, že nejde z východu, ale ze západu a prodělal jistou ...Zobrazit celý příspěvek

    Nyní jsme k socialismu nejblíž od roku 1989 a jako vždy k nám jde ze zahraničí. Kosmetický rozdíl je pouze v tom, že nejde z východu, ale ze západu a prodělal jistou evoluci.

    Zajímavé, nebo spíše varovné je to, že ti co nejvíce v současné době brojí proti komunismu minulého století, tak se moc nezdá, že jejich motivem je udržení svobod, apod., protože nikterak se nastaví na odpor proti omezování svobod v současné době.
    Spíše tyto neaktuální anti-komunistická hesla slouží více k utahování šroubů, než k obraně svobody.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   19:20 05.08.2020

   Faktom je, že za západnými krajinami zaostávame v životnej úrovni a vôbec vo všetkých oblastiach ˇživota. A teraz si položme otázku, čo je toho dôsledkom. Ale sú tu aj ďalšie ...Zobrazit celý příspěvek

   Faktom je, že za západnými krajinami zaostávame v životnej úrovni a vôbec vo všetkých oblastiach ˇživota. A teraz si položme otázku, čo je toho dôsledkom. Ale sú tu aj ďalšie otázky...

   Prečo ekonomicky skolaboval východný blok a nie západný?
   Prečo vtedy aj dnes ľudia utekajú tam a nie naopak?
   Prečo my chodíme oberať na brigády my k nim, a nie oni k nám?
   Prečo sa naši študenti snažia dostať na ich univerzity a nie oni na naše?
   Prečo si oni k nám prídu maximálne opraviť zuby a nie na zložité operácie?
   Prečo oni skupujú naše podniky a nie my ich?

   Samozrejme, tých otázok by bolo oveľa viac...Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    22:31 05.08.2020

    Miroslav
    Hele,na Slovensku fakt nestudují lidi ze západu?

    Miroslav
    Hele,na Slovensku fakt nestudují lidi ze západu?

    • Miroslav
     22:47 05.08.2020

     Ja som na univerzite zažil len Rusov, Ukrajincov a synovec mi hlásil, že pribudli Indovia. Na žiadnych Britov, Nemcov či dokonca Američanov si nespomínam.

     Ja som na univerzite zažil len Rusov, Ukrajincov a synovec mi hlásil, že pribudli Indovia. Na žiadnych Britov, Nemcov či dokonca Američanov si nespomínam.

  • Jan Padesátýpátý
   20:57 05.08.2020

   Kostrin napsal: "Socializmus, keď zoberieme Československo po 2. sv. vojne priniesol pre 80 percent obyvateľov markatné zlepšenie životných podmienok" V roce 1946 ¨jsme měli vyšší ...Zobrazit celý příspěvek

   Kostrin napsal: "Socializmus, keď zoberieme Československo po 2. sv. vojne priniesol pre 80 percent obyvateľov markatné zlepšenie životných podmienok"

   V roce 1946 ¨jsme měli vyšší HDP na hlavu než Německo, Francie, Rakousko. V roce 1989 bylo 3-4 krát nižší.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    21:28 05.08.2020

    Na takýchto neplatí žiaden argument. Dostali do nájmu trojizbák na sídlisku, pivo po 2 koruny, Marsky za 3, treska v staničnom bufete do papiera... Keď nemáš vyššie ambície, nič ...Zobrazit celý příspěvek

    Na takýchto neplatí žiaden argument. Dostali do nájmu trojizbák na sídlisku, pivo po 2 koruny, Marsky za 3, treska v staničnom bufete do papiera... Keď nemáš vyššie ambície, nič viac ku šťastiu im nechýbalo.Skrýt celý příspěvek

  • Danieeel
   03:36 06.08.2020

   Chod do prdele, alebo do Severnej Korei, alebo do kam chces... Keby si to pisal pred rokom 1789, tak zvazujem, ze ta vypocujem. Sa spamataj a pozri sa, co sa od prvej komunardy ...Zobrazit celý příspěvek

   Chod do prdele, alebo do Severnej Korei, alebo do kam chces...

   Keby si to pisal pred rokom 1789, tak zvazujem, ze ta vypocujem. Sa spamataj a pozri sa, co sa od prvej komunardy na svete stalo!

   PS.: Ceskoslovensko bolo medzi vojnami v desiatke najvyspelejsich krajin sveta. Po prvej patrocnici to tu poslali do uplnej prdele a bolo uplne jasne, ze to cele zhaslo. Malo zhasnut, ale oni pokracovali dalsich 35 rokov!Skrýt celý příspěvek

   • Danieeel
    03:56 06.08.2020

    Ospravedlnujem sa za predchadzajuci prispevok: za prvu vetu a tykanie.

    Radsej koncim s citanim diskusie ku tomuto clanku...

    Ospravedlnujem sa za predchadzajuci prispevok: za prvu vetu a tykanie.

    Radsej koncim s citanim diskusie ku tomuto clanku...

  • liberal shark
   08:52 06.08.2020

   Ony ty výdobytky zdarma nebyly - ve skutečnosti se financovaly z brutálně vysokých daní. Lidé měli velice malé čisté příjmy a podniky odváděly kompletní tržby.

   Ony ty výdobytky zdarma nebyly - ve skutečnosti se financovaly z brutálně vysokých daní. Lidé měli velice malé čisté příjmy a podniky odváděly kompletní tržby.

 • Spalda
  17:27 05.08.2020

  Paní Blaive bych rád řekl že komunismus a vše s ním spojené je zlo, ať už se na to bude koukat zleva nebo zprava a ať už to bude zkoumat zeshora nebo zespoda. To je prostě fakt a ...Zobrazit celý příspěvek

  Paní Blaive bych rád řekl že komunismus a vše s ním spojené je zlo, ať už se na to bude koukat zleva nebo zprava a ať už to bude zkoumat zeshora nebo zespoda. To je prostě fakt a nic s ním nenadělá ani absolventka pařížského Institutu politických studií a bůh ví čeho všeho ještě.Skrýt celý příspěvek

  • bubamara
   21:12 05.08.2020

   A ona by s vámi nejspíše souhlasila. Problém je spíše to, že zlo není analytický pojem, ale hodnotový. Můžeme konstatovat, že komunismus byl zlo a je to pravda, ale pro jeho ...Zobrazit celý příspěvek

   A ona by s vámi nejspíše souhlasila. Problém je spíše to, že zlo není analytický pojem, ale hodnotový. Můžeme konstatovat, že komunismus byl zlo a je to pravda, ale pro jeho analýzu si s tím nevystačíme.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  14:22 05.08.2020

  Článek na začátku hned čtenáře klame a to tím, že dává do stejné roviny Maďarské povstání roku 1956 a vpád Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. A to tím, že tvrdí, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek na začátku hned čtenáře klame a to tím, že dává do stejné roviny Maďarské povstání roku 1956 a vpád Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.
  A to tím, že tvrdí, že oba zásahy byli stejně brutální.
  Proboha, Maďarské povstání bylo utopeno v krvi na rozdíl od Československa, které bylo vpádem vojsk zaskočeno bez předchozího povstání obdobně zaskočeno jako byli zaskočeni řadoví vojáci, kteří si mysleli, že neopustili hranice SSSR.

  Jednoduše, nelze dávat stejnou váhu oběma událostem, protože ona "brutalita" je diametrálně odlišná a pojem "brutalita" jež znamená použití násilí (ne pouhé síly) nelze s rokem 1968 moc kombinovat...

  Jen pro zajímavost v Maďarsku si rok 1956 připomínají méně pompézně než my rok 1968 a to při srovnání s rokem 1956 (v Maďarsku) byl rok 1968 sametový.
  Asi máme jako společnost v novodobé historii jistý deficit jakéhosi zápalu pro svojí věc.
  Proto salónní historička Muriel Blaive má do jisté míry pravdu i když se to rádoby historikovy Chalupovy nemusí líbit. Vše, co se prohnalo českými a potažmo slovenskými zeměmi, tak se nesetkalo s nějakým zásadním odporem a vše jak nacismus, stalinismus, socialismus byl zde v poměrně komfortní zóně, protože většinová společnost se bez znatelného odporu přizpůsobila novým poměrům a nějaký ozbrojený odpor až na pár výjimek v omezené době prakticky neexistoval.

  Komunistickou totalitu určitě zlehčovat není dobré a to z důvodů budoucnosti, protože komunisti jako takový se již dávno před desítkami let (na západě ještě déle) přeorientovali do "sociálně-liberálního" směru.
  Nyní se nacházíme v době jakési normalizace, protože stačí napsat, že na Všech životech záleží a můžete být smazán, nebo stačí napsat biologický fakt, že existují dvě pohlaví a můžete být vyhozen z práce, apod. Postupně a dlouhodobě je nám svoboda neustále ubírána. Vidíme to dokonce i zde, kdy někteří diskutující se snaží ovlivnit admina, aby mazal nepohodlné byť pravdivé komentáře.

  Dobře to popsal ve svém videu "Bratříček", doporučuji shlédnout.
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

  • Pavel1
   21:51 05.08.2020

   Důležité je chápat psaný text. Kde autor tvrdí, že "oba zásahy bylY stejně brutální"? Jediné co autor tvrdí, že "Sovětský svaz zasáhl stejně brutálně do vnitřních záležitostí ...Zobrazit celý příspěvek

   Důležité je chápat psaný text. Kde autor tvrdí, že "oba zásahy bylY stejně brutální"? Jediné co autor tvrdí, že "Sovětský svaz zasáhl stejně brutálně do vnitřních záležitostí Maďarska" jako o 12 let později v případě Československa. Tedy je jasné, že vůbec není řeč o množství prolité krve ale o samotném aktu invaze, nelegálních zásahů okupanta do čistě vnitřních záležitostí obou zemí včetně násilného odstranění dosavadních politických představitelů a dosazení oportunistických loutek bez skrupulí lezoucích do okupantské zadnice.
   Levičácká ideoložka Blaive, kterou do ÚSTRu mohlo dosadit jen naprosté vemeno, má prd a ne pravdu. Blaive se vůbec nezabývá nějakou "komfortní zónou" pro komunismus a nacismus. S takového srovnání by nejspíš dostala hysterický záchvat, protože levičáci jak známo nesnáší, když jsou nácci a komouši stavěni na roveň. Jediné co tvrdí, je že komunismus se u nás těšil UPŘÍMNOU podporou (nemluvě o její snaze popírat zjevný antisemitismus projevující se u komunistických režimů včetně toho českého), což je samozřejmě totální žvást (vždy šlo o kombinaci snahy oportunistů se mít díky posluhování režimu a okupantům dobře a zastrašení zbytku obyvatel) a je dobře, že ji skuteční historici v tomto vymáchali čumák.
   Mimochodem, "komfortní zóny" pro nacismus a komunismus se netýkají jen Československa. Maďaři nemuseli být ani okupováni, aby s nácky kolaborovali. A když došlo k potlačení maďarského povstání tak velmi brzy nastává tzv. gulášový socialismus, tedy situace podobná normalizaci v Československu. I ti neustále se bouřící Poláci měli období, "komfortní" pro komunistický režim a když se za bolševika bouřili, tak pro růst cen zboží a zvyšující se pracovní normy.
   Jinak bláboly o současné "normalizaci" jsou hodně směšné, hlavně pro ty, kdo normalizaci skutečně zažili. Věřit tomu může jen ten, kdo nerozezná rozdíl mezi právem soukromé firmy zveřejňovat co chce a státní cenzurou. Podobných levičáckých módních vln zažil západ několik a vždy z toho vyšel ve zdraví, což o zemích postižených komunistickou totalitou říct nedá.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    23:26 05.08.2020

    Pavel1 Mýlíte se, cituji: "Dvanáct let před vojenským potlačením tzv. Pražského jara zasáhl Sovětský svaz stejně BRUTÁLNĚ do vnitřních záležitostí Maďarska" Význam slova ...Zobrazit celý příspěvek

    Pavel1

    Mýlíte se, cituji: "Dvanáct let před vojenským potlačením tzv. Pražského jara zasáhl Sovětský svaz stejně BRUTÁLNĚ do vnitřních záležitostí Maďarska"

    Význam slova "brutálně" jsem již vysvětlil výše. Právě že autor tímto slovním spojením dává na roveň použití násilí při potlačení Maďarského povstání s Pražským jarem a nikoliv akt invaze.
    U autora to není poprvé, kdy označuje invazi VS jako brutální, apod. Toto slovní spojení je lživé. Brutálně můžeme označit potlačení Maďarského povstání či invazi do Afghánistánu, ale nikoli invazi do ČS.
    Tuto lež vyvolávající příslušnou emoci dále dramatizuje tím, že říká, že do ČS bylo nasazeno 2x více vojáků a tanků než do Maďarska. To ale nijak nepotvrzuje onu brutalitu, ale naopak je do další důkaz toho, že vpád VS do ČS měl za cíl primárně rozmístit značnou vojenskou sílu v blízkosti doteku NSR (NATO) bez toho aby USA (NATO) udělali zrcadlové opatření.
    V ČS v té době neprobíhala nějaká revoluce, nepokoje či dokonce povstání. Pražské jaro bylo de-facto akademický střet dvou křídel KSČ, jakou socialistickou cestou dále jít. Pražské jaro posloužilo de-facto SSSR jako kouřová clona pro rozmístění jejich sil v blízkosti hranic s NATO.

    Ohledně zlehčování totality jsem toho názoru, že se měl komunismus a tím pádem celá krajní levice postavit mimo zákon, tak jako krajní pravice. Protože dnes vidíme, jak krajní levice huntuje západní Evropu a za pár desetiletí už ztratí svoje postavení a pověst, jaké se do nedávna těšila.

    Dále poznamenám, že paradoxně do komunismu 20. století v současné době nejvíce šijí novodobý nástupci komunistů, jako kdyby byla v současné době tady nějaká hrozba komunismu 20. století. No, jako hrozba komunismu tady opravu je, ale v realitě 21. století, ne 20. století. Stačí se podívat na západ od ČR, jaké magořiny se tam dějí a to je současná hrozba dneška, nikoliv komunisti 20. století, kteří již prakticky ani neexistujou.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     08:48 06.08.2020

     Chtěl bych upozornit ,že invazní jednotky při invazi do ČSSR v roce 1968 měly ve svých zbraních plné ostré palebné průměry a nikoliv antiperle nebo papírové kuličky.Při jakémkoliv ...Zobrazit celý příspěvek

     Chtěl bych upozornit ,že invazní jednotky při invazi do ČSSR v roce 1968 měly ve svých zbraních plné ostré palebné průměry a nikoliv antiperle nebo papírové kuličky.Při jakémkoliv odporu mohlo dojít ke krvavému masakru.Můžeme tedy srovnat tuto brežněvovskou agresi s nacistickým obsazením zbytků ČSR v roce 1939.A od brutálního potlačení maďarského povstání 1956 se tato akce lišila pouze tím ze sovětské vedení už bylo poučeno a akce byla provedena dříve a s větším zapojením domácích kolaborantů.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      10:12 06.08.2020

      padre Teda tento argument bych čekal na nějakém dýchánku salonních socialistů, než tady, ale co už. Abych vás vrátil nohama na zem, nemůžete tvrdit, na základě věci či třeba ...Zobrazit celý příspěvek

      padre

      Teda tento argument bych čekal na nějakém dýchánku salonních socialistů, než tady, ale co už.
      Abych vás vrátil nohama na zem, nemůžete tvrdit, na základě věci či třeba fyzického rysu, že něco nebo někdo je brutální podle toho co má v zásobníku. To se hodnotí podle činů, nikoliv věcí, apod.
      Brutálně se může zachovat voják s antiperlami a naopak voják s ostrýma nemusí nikomu zkřivit ani vlas a jak víme v roce 1968 se vojáci SSSR na nás nepodívali ani zlým pohledem.
      A proto pojem brutální k roku 1968 nepřísluší, protože pojem brutalita označuje hrubé násilí, apod. Chápu, že někteří v ČR se rádi staví do role ublížených chudinek, ale v roce 1968 se k nám až tak ošklivě nikdo nechoval.

      P.S: Vy jste přesný typ člověka o kterém mluví "Bratříček" ve svém videu, které jsem zde postnul. Máte nůž jste vrah, jste bílí jste rasista, máte ostré náboje, jste brutální zabiják. Levičácká argumentace útočící na Presumci neviny.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      13:15 06.08.2020

      Milý semtame překvapuje mne vaš poněkud infantilní pohled na problematiku užití síly v mezinárodních vztazích.Pokud někdo pošle tisíc invazních tanků a půl milionu vojáků s ostrými ...Zobrazit celý příspěvek

      Milý semtame překvapuje mne vaš poněkud infantilní pohled na problematiku užití síly v mezinárodních vztazích.Pokud někdo pošle tisíc invazních tanků a půl milionu vojáků s ostrými náboji na ůzemí cizího státu ,tak jistě počítá i s tím že muže dojít k masakrům a tvrdým bojům ,ať už situace v daném napadeném státě vypadala jakkoliv klidně.Je to varianta ,se kterou velení invazních vojsk SSSR a dalších zemí WS ,jistě muselo počítat.Nemužeme přece předpokládat že vojskům určeným pro vpádu do ČSSR veleli naprostí amatéři.To snad ne.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      13:23 06.08.2020

      "protože pojem brutalita označuje hrubé násilí, apod." A co jiného je invaze cizích vojsk do suverénního státu než akt hrubého násilí? Každá vojenská invaze v dějinách je aktem ...Zobrazit celý příspěvek

      "protože pojem brutalita označuje hrubé násilí, apod."

      A co jiného je invaze cizích vojsk do suverénního státu než akt hrubého násilí?
      Každá vojenská invaze v dějinách je aktem násilí, protože v danou chvíli dochází k projevu hrubé síly vůči obsazovanému území. Takže co jiného než, násilný čin tedy vojenská invaze je?
      Chcete tedy tvrdit, že vojenské invaze, nebo spíše řešit problémy vojenskou silou nejsou akty hrubého násilí?Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      14:56 06.08.2020

      padre a Klimesov Je to velmi jednoduché. Když probíhá třeba nějaká revoluce, nebo intervence, tak neexistuje nějaké rovnítko, že revoluce je krvavá či brutální a zrovna tak ...Zobrazit celý příspěvek

      padre a Klimesov

      Je to velmi jednoduché.
      Když probíhá třeba nějaká revoluce, nebo intervence, tak neexistuje nějaké rovnítko, že revoluce je krvavá či brutální a zrovna tak intervence.
      Když se podíváme na rok 1989, tak ve všech státech "východního bloku" probíhala revoluce. A každá revoluce měla jiný charakter, u nás se jí říká sametová, protože byla provedena "v rukavičkách". Ovšem v Rumunsku již se sametem neměla nic moc společného a oprávněně je často označována jako krvavá, ale ani brutální, protože pojmem brutální se nejčastěji označuje extrém.

      Takže i když ve stejném roce proběhla v ČS a Rumunsku protikomunistická revoluce, tak je nelze označovat (obě) za sametové či krvavé, protože obě měli úplně jiný charakter.

      Vzhledem k tomu, že intervence v roce 1968 neměla žádné škody na majetku, životech, zdraví, vyjma různých nehod, apod. A ani vojska VS nezaútočila na ČSLA, tak o brutalitě nelze mluvit. Je to blbost do nebe volající.

      Takže máme tu akty jako je revoluce, intervence, okupace, atd. A to jaké mají charakter tak poté jim dáváme přívlastky jako sametová, krvavá, pokojná, brutální, atd.

      Prostě rok 1968 brutální nebyl, to už nevím jak by jste měli označit Maďarsko 1956 a Afghánistán 80. let. A říkat, že to bylo to samé a proto brutální je správně je úplná kravina.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     08:49 06.08.2020

     Samozřejmě, že invaze do ČSSR byla stejně brutální jako do Maďarska. Rozdíl byl v tom, že my jsme se nebránili a tak jsme měli méně mrtvých.

     Samozřejmě, že invaze do ČSSR byla stejně brutální jako do Maďarska. Rozdíl byl v tom, že my jsme se nebránili a tak jsme měli méně mrtvých.

     • semtam
      10:17 06.08.2020

      GlobeElement Stejná odpověď jako padremu, ale vaše argumentace mi připomněla jeden vtip. Sir: Jean, co to je na ulici za hluk? Jean: Průvod Gayů, sire. Sir: A co požadují? Jean: ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement

      Stejná odpověď jako padremu, ale vaše argumentace mi připomněla jeden vtip.

      Sir: Jean, co to je na ulici za hluk?
      Jean: Průvod Gayů, sire.
      Sir: A co požadují?
      Jean: Lásku stejného pohlaví.
      Sir: A kdo jim ji zakazuje?
      Jean: Nikdo sire.
      Sir: Tak proč tak křičí?
      Jean: Jsou to buzeranti, sireSkrýt celý příspěvek

     • padre
      14:34 06.08.2020

      Musíme si to tedy říci stručně.Sovětské vedení potřebovalo dat v roce 1968 Československu facku za to ,že si trouflo jít vlastní cestou.A zároveň bylo nutno dat všem ostatním soc. ...Zobrazit celý příspěvek

      Musíme si to tedy říci stručně.Sovětské vedení potřebovalo dat v roce 1968 Československu facku za to ,že si trouflo jít vlastní cestou.A zároveň bylo nutno dat všem ostatním soc. státům najevo, ze v případě nějaké odchylky od kremelské linie s nimi zatočí stejně.K čemu by pak bylo rozmístění vojsk SSSR na území Československa ,kdyby se jim tehdejší socialistické společenství rozpadlo.Takže by šli až do krajnosti i za cenu tvrdých střetů.Nemusime zde pochybovat o nějaké utlocitnosti sovětských maršálů.Když něco vypadá jako agrese a invaze tak je to agrese a invaze a ne soutěž v aerobiku.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      14:58 06.08.2020

      padre

      V pohodě, já jsem jen napsal, že intervence v roce 1968 měla daleko víc cílů, než dávat facky.

      padre

      V pohodě, já jsem jen napsal, že intervence v roce 1968 měla daleko víc cílů, než dávat facky.

    • Pavel1
     21:29 06.08.2020

     Tady vám doporučuji doplnit si čtenářskou gramotnost. Slovo "brutálně", které jste si musel vypsat velkými písmeny, opravdu ale opravdu nemusí znamenat "krvavě". Opakováním již ...Zobrazit celý příspěvek

     Tady vám doporučuji doplnit si čtenářskou gramotnost. Slovo "brutálně", které jste si musel vypsat velkými písmeny, opravdu ale opravdu nemusí znamenat "krvavě". Opakováním již citovaného textu, význam tohoto textu nezměníte. A je zcela jasné, že tímto příslovcem měl autor na mysli vážnost narušení suverenity jak Československa tak Maďarska a nikoli počet obětí.
     Ano, ale v tomto případě jde o bláboly levičácké ideoložky Blaive. Předpokládám, s ohledem na váš výrok, že ji taky chcete postavit mimo zákon, nebo alespoň vykopnout s ÚSTRu.
     Co to jsou "novodobí nástupci komunistů"? Chápu, že novodobá světová historie je pro řadu lidí španělská vesnice, ale obecně platí, že různé extrémistické bojůvky a zuřiví ideologové, nejsou v západní Evropě a USA ničím novým (stačí se seznámit s tím co se dělo v 60. a 70. letech). Západ to přežil bez problémů. Za to totalitní rádoby pořádek a hraní si na vojáčky je jiná káva.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:05 06.08.2020

      Ne, dokonce Chalupa používá nejen pojem brutální, ale i pojem barbarský a ještě ho chce umocnit množstvím vojáků, které jak již víme měli úplně jiný smysl. Co dělali barbaři v ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, dokonce Chalupa používá nejen pojem brutální, ale i pojem barbarský a ještě ho chce umocnit množstvím vojáků, které jak již víme měli úplně jiný smysl.

      Co dělali barbaři v našem povědomí snad není třeba vysvětlovat. Tak bohužel

      Mimochodem, Blaive má být z pravice, tak bych radši brzdil, když o tom nic nevíte.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      00:43 08.08.2020

      Jinými slovy, krom toho, že pojem "brutálně" může mít více významů, nechápete ani zbytek textu, jak vám vysvětlil sám autor článku. O vašich srandovních představách, z čehože že ...Zobrazit celý příspěvek

      Jinými slovy, krom toho, že pojem "brutálně" může mít více významů, nechápete ani zbytek textu, jak vám vysvětlil sám autor článku.
      O vašich srandovních představách, z čehože že "má být BLaive", nemluvě.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  13:35 05.08.2020

  ...připojím také svůj akademický názor na akademické půdě:
  "Soudružka Blaive je vymatlaná kráva."

  ...připojím také svůj akademický názor na akademické půdě:
  "Soudružka Blaive je vymatlaná kráva."

  • Danieeel
   03:02 06.08.2020

   Som jednohlasne ZA!

   Som jednohlasne ZA!

 • GlobeElement
  12:33 05.08.2020

  Různé totalitní systémy se od sebe liší v jednotlivých bodech. Ne vždy je kupříkladu zakázána určitá kultura. Nacisté zakazovali jazz, komunisti rock, ale nevím o tom, že by třeba ...Zobrazit celý příspěvek

  Různé totalitní systémy se od sebe liší v jednotlivých bodech. Ne vždy je kupříkladu zakázána určitá kultura. Nacisté zakazovali jazz, komunisti rock, ale nevím o tom, že by třeba Pinochet nebo Franco zavedli takové zákazy.
  Komunismus byl založen na zákazu ekonomické svobody (nutno říci, že u nás, jelikož jsme papežštější, než papež, bylo zakázáno vše, kdežto v jiných socialistických zemích bylo drobné podnikání povoleno).
  Ale ve vojenských diktaturách často ekonomická svoboda je.

  Zákaz vycestovat za hranice nebyl ani tak zákazem primárně politickým, jako ekonomickým - aby neutekli všichni schopní lidé.

  Co však mají všechny totalitní systému společné je zákaz kritiky vedení státu a zákaz snahy o změny vedení státu.

  A pak je zde ještě jeden znak a sice podřízenost soudů a represivních orgánů vládě. Mnoho trestů je i podle platného práva nezákonných, většina je navíc uplatněna i bez soudu a často i bez jakéhokoliv formálního obvinění. A jelikož komunistický režim ovládá i všechny ekonomické subjekty, je mnoho trestů realizováno nikoliv složkami represivními, ale ekonomickými - to jsou ty zaražené kariéry, nepřidělení bytu a podobně.

  Soudružka Blaive je samozřejmě salónní komunistka, takových je v Evropě hodně a ve Francii mají celou líheň. Proto bude represe komunistického režimu zlehčovat a zpochybňovat - ona s nimi totiž souhlasí.

  Je jasné, že mnoho lidí si totalitní moci vůbec nemuselo být vědomo. Pokud někdo poslouchal jenom dechovku, zákaz západní pokleslé kultury mu nevadil. Když moc nečetl, zákaz nevhodných autorů mu nevadil. V kině byly oddechové filmy a filmy ukazující, jak se mají lidé dobře a i nějaký ten zahraniční se našel, to mu ke štěstí stačilo. Ve srovnání s válečnými lety na tom byl i ekonomicky dobře a mnohem lépe, než za hospodářské krize. Měl placenou dovolenou, jistotu práce, výběr v obchodech sice nebyl nejlepší, ale maso k nedělnímu obědu tam bylo. Nevěděl, jak by stát mohl fungovat lépe, protože kritika vlády byla zakázaná, ale protože on sám nekritizoval, ani se o tomto zákazu nedozvěděl. A když to nebyl Žid, ani mu nic moc nehrozilo - jo, teď jsem psal o nacismu, poznali jste, že nepopisuji situaci v komunistickém režimu?

  Pokud tzv. historička odvozuje přijatelnost nebo nepřijatelnost komunismu podle toho, jak se lidé chovali na veřejnosti a jak žili, pak byl patrně přijatelný i feudalismus - podívejte se, jak lidé nadšeně vítali pana knížete. A konec konců i otrokářství, copak si otroci na plantážích radostně nezpívali?Skrýt celý příspěvek

  • logik
   13:45 05.08.2020

   Amen

   Amen

 • otecko
  12:09 05.08.2020

  článek jsem dočetl a pochopil jsem z něj, že pan Chalupa vede osobní spor s francouzskou historičkou jménem Blave o pohled na komunistickou totalitu. OK. Co jsem nepochopil je, ...Zobrazit celý příspěvek

  článek jsem dočetl a pochopil jsem z něj, že pan Chalupa vede osobní spor s francouzskou historičkou jménem Blave o pohled na komunistickou totalitu. OK. Co jsem nepochopil je, proč ten spor přenáší do Armádních novin.Skrýt celý příspěvek

  • bubamara
   21:13 05.08.2020

   Spíš vede spor se svojí představou o té historičce, podle všeho její práci vůbec nezná. Možná by pak nebyl tak radikální.

   Spíš vede spor se svojí představou o té historičce, podle všeho její práci vůbec nezná. Možná by pak nebyl tak radikální.

 • Scotty
  11:48 05.08.2020

  Doporučuji k přečtení co má společného docent Pullmann a profesor Klaus. Zejména doporučuji pro liberal sharka, neb je v tomato článku výstižně napsáno že problém se zdaleka netýká ...Zobrazit celý příspěvek

  Doporučuji k přečtení co má společného docent Pullmann a profesor Klaus. Zejména doporučuji pro liberal sharka, neb je v tomato článku výstižně napsáno že problém se zdaleka netýká jen levičáků.
  https://www.info.cz/nazory/pul... Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:18 05.08.2020

   Klaus pouze konstatoval zjevný fakt, že v dobách reálného socialismu většina společnosti proti vládnoucí třídě nijak moc divoce nebojovala, myslela si svoje a raději se ...Zobrazit celý příspěvek

   Klaus pouze konstatoval zjevný fakt, že v dobách reálného socialismu většina společnosti proti vládnoucí třídě nijak moc divoce nebojovala, myslela si svoje a raději se soustředila na každodenní život. Tak to prostě bylo, sám to mohu potvrdit.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:22 05.08.2020

    No to že začalo s komunisty mluvit jako s normální stranou je bohužel jeho zatím nehynocí "zásluha". Tahle věta z článku přesně vystihuje neší současnost: Za Václava Havla byli ...Zobrazit celý příspěvek

    No to že začalo s komunisty mluvit jako s normální stranou je bohužel jeho zatím nehynocí "zásluha".
    Tahle věta z článku přesně vystihuje neší současnost: Za Václava Havla byli nositelé normalizačních názorů zalezlí, za Václava Klause vystrčili tykadla a za Miloše Zemana opět vítězoslavně vylezli z děr.Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     22:49 05.08.2020

     No tak Havla zvolil komunistický parlament.Počínaje Čalfou byli komunisti snad ve všech vládách.A jsou tam stále.
     Rozhodně nebyli zalezlí,jen změnili dresy.

     No tak Havla zvolil komunistický parlament.Počínaje Čalfou byli komunisti snad ve všech vládách.A jsou tam stále.
     Rozhodně nebyli zalezlí,jen změnili dresy.

    • liberal shark
     08:57 06.08.2020

     Já myslím, že na počátku tiché akceptace KSČ byl právě Havel. Postupem doby se přestali bát luceren a začali si vyskakovat.

     Já myslím, že na počátku tiché akceptace KSČ byl právě Havel. Postupem doby se přestali bát luceren a začali si vyskakovat.

     • Scotty
      10:05 06.08.2020

      No minimálně si je nezval na hrad a nevyjednával s nimi svoje zvolení. V devadesátých letech byla shoda na tom že se s komunisty nemluví v politice samozřejmá. Postupně se to ...Zobrazit celý příspěvek

      No minimálně si je nezval na hrad a nevyjednával s nimi svoje zvolení. V devadesátých letech byla shoda na tom že se s komunisty nemluví v politice samozřejmá. Postupně se to začalo drolit až za Klausova prezidentování.Skrýt celý příspěvek

     • stronger.p
      19:49 06.08.2020

      Scotty, a M.Čalfa nebyl komunista nebo se ti, co "zahodili nebo byli pomýlení" nepočítají? Já si tu dobu pamatuji docela dobře

      Scotty, a M.Čalfa nebyl komunista nebo se ti, co "zahodili nebo byli pomýlení" nepočítají? Já si tu dobu pamatuji docela dobře

     • Scotty
      21:58 06.08.2020

      V roce 90 už Čalfa nebyl ve straně. Počítám ty kteří byli a jsou v KSČ(M) aktivní.

      V roce 90 už Čalfa nebyl ve straně. Počítám ty kteří byli a jsou v KSČ(M) aktivní.

     • Tesil
      18:16 07.08.2020

      Byl to právě Čalfa,který dojednal podporu pro Havla. Takže člověk jehož morální kredit se dotýkal hvězd uzavřel prachobyčejný kšeft. Těžko si lze představit,že komunisti nevznesli ...Zobrazit celý příspěvek

      Byl to právě Čalfa,který dojednal podporu pro Havla.
      Takže člověk jehož morální kredit se dotýkal hvězd uzavřel prachobyčejný kšeft.
      Těžko si lze představit,že komunisti nevznesli nějaký požadavek.
      To,že Čalfa a jemu podobní vystoupili z kom. strany svědčí o vychcanosti a touze po kariéře.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  11:07 05.08.2020

  Můj osobní tip: autorka je jako spousta podobně študovanejch salonní levičák, kterej bude (třebas podvědomně) dělat možný i nemožný aby v očích veřejnosti (a ve svejch) obrousil ...Zobrazit celý příspěvek

  Můj osobní tip: autorka je jako spousta podobně študovanejch salonní levičák, kterej bude (třebas podvědomně) dělat možný i nemožný aby v očích veřejnosti (a ve svejch) obrousil hrany totality, aby se pak nemusel sám před sebou stydět za obhajobu toho samýho v bledě modrým.

  Velký počtení o některejch jejích výplodech:
  https://www.forum24.cz/tema/mu...

  A to nejni jediný. Ona jako má pravdu v tom, že běžnej občan "obchodoval" s režimem: víceméně to ale byla směna nesvobodná, kdy nda jedný straně režim říkal "drž hubu a krok a my ti hodíme nějakej drobek" a občan na druhý straně držel hubu a krok a moh jet s ROH na dovolenou do Tater a když byl jo hodně konformní, tak se dostal třebas až za hranice... "odměnou" za příslišný vyskakování si pak na druhý straně byla "tvrdá rána dělnickou pěstí", od drobnejch ústrků, přes vyhazovy z dobrý práce až po osobní setkání s represivní složkou známou jako StB.

  Mlácení mládeže za poslech "blbý" muziky, represe lidí co koncerty i jiný akce pořádali, zakazování nevhodnejch domácích i zahraničních děl všeho druhu... a házení kostí v podobě banánů a Angeliky.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:13 05.08.2020

   Ten "obchod" s diktaturami a jinými nesvobodnými režimy provozují obyčejní občané už tisíce let. Ne každému se chce státi se mučedníkem :-).

   Ten "obchod" s diktaturami a jinými nesvobodnými režimy provozují obyčejní občané už tisíce let. Ne každému se chce státi se mučedníkem :-).

 • liberal shark
  10:12 05.08.2020

  Autor bohužel argumentuje spíše podružnými skutečnostmi. Zásadní byly jiné věci: Reálná absence základních občanských práv (viz LZPS, mezinárodní nebo evropská deklarace lidských ...Zobrazit celý příspěvek

  Autor bohužel argumentuje spíše podružnými skutečnostmi. Zásadní byly jiné věci:
  Reálná absence základních občanských práv (viz LZPS, mezinárodní nebo evropská deklarace lidských práv), svobodného tisku, svobody slova, vědeckého bádání, společenského a politického sdružování, ekonomické aktivity, svobodných voleb, svobodné soutěže politických stran a dalších určujících atributů svobodného, demokratického právního státu.
  V tomto se reálný socialismus (oficiální název předlistopadového režimu) prakticky nelišil od bolševického SSSR nebo nacionálně-socialistického Německa.
  Francie, Itálie a Německo jsou už 150 let líhní ultralevicového extrémismu socialismem počínaje, eurofašismem a ekofašismem konče, takže bych bral jejich názory s velkou rezervou. Vždyť jedním z nejslavnějších absolventů pařížské Sorbonny byl nejdokonalejší komunista všech dob Pol-Pot.Skrýt celý příspěvek

  • danny
   12:04 05.08.2020

   Na Sorboně se vylíhlo pár hodně vypečených ptáčků. Mají v tom docela tradici. Jinak ať kritika Blaive nebo Pullmana je dost mimoběžná. Je nesmysl stavět proti sobě historika a ...Zobrazit celý příspěvek

   Na Sorboně se vylíhlo pár hodně vypečených ptáčků. Mají v tom docela tradici.
   Jinak ať kritika Blaive nebo Pullmana je dost mimoběžná. Je nesmysl stavět proti sobě historika a pamětníka a individuální zkušeností argumentovat proti objektivizovanému popisu nebo výkladu daného jevu. Úplně nejvíc se mi ale líbil Pavel Šafr, který rovnou tvrdí, že kritický pohled na minulost představuje ohrožení demokracie.
   Prostě pokud někdo na základě studia historických dokumentů dojde k závěru, že se venkovské obyvatelstvo v Rusku ve 30. letech nebouřilo proti stalinskému režimu proto, že nevnímali významný nárůst represí proti carskému období, a že subjektivně vnímali zlepšování ekonomické situace (elektrifikace, mechanizace v zemědělství atd...), tak o něm prostě není možné napsat, že je to revizionista hájící Stalina a toužícího po návratu bolševického řádění. Ale určitě si zaslouží důkladně podrobit kritice zdroje a postupy, které pro své bádání použil.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:09 05.08.2020

    Takový závěr (myslím ohledně toho revisionismu) by byl samozřejmě logicky nesprávný.

    Takový závěr (myslím ohledně toho revisionismu) by byl samozřejmě logicky nesprávný.

 • danny
  09:59 05.08.2020

  Třicet let po revoluci by snad jistá pluralita v názorech a závěrech akademického historického bádání měla být povolena. Nežijeme snad v době povinného normalizačního ...Zobrazit celý příspěvek

  Třicet let po revoluci by snad jistá pluralita v názorech a závěrech akademického historického bádání měla být povolena. Nežijeme snad v době povinného normalizačního pozitivistického výkladu historie. Ideologické útoky na historiky jsou, bohužel, opět nátlakem na akademické svobody.

  Práce historiků si zaslouží přísné posuzování z pohledu metodiky práce, schopnosti ukotvit teze a pracovat se zdroji. V žádném případě ale není normální, pokud laická veřejnost vyvíjí tlak na badatele, a snaží se jim nakázat, jak mají přemýšlet. Aniž by měla minimální povědomí o základech historické práce.

  Jen velmi stručně, současná vědecká historie se nejčastěji dělí na symbolickou a empatickou (dalším dělením je také mikro a makrohistorie), a ty se člení na tři paradigmata - ontologické, mentalistické a lingvistické.
  Ontologické paradigma vyhledává data v pramenech, a bez interpretace prezentuje. Mentalistické pojetí dějin je interdisciplinární a zájem historika musí být podpořen metodicky a teoreticky poznatky dalších oborů.

  Bez chápání aspoň těchto základních kamenů přístupu ke studiu historie a respektu k nim je velmi snadné závěry libovolného akademika bulvarizovat a využít k manipulaci veřejného prostoru. Následná veřejná diskuse pak spíše hraničí s čarodějnickými procesy a viník je předem odsouzen.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   10:16 05.08.2020

   Základním pravidlem vědecké práce je užívání logicky bezchybných a validovaných (realitou podložených) argumentů. Co se týče bulvarizace a likvidace akademiků, v tom momentálně ...Zobrazit celý příspěvek

   Základním pravidlem vědecké práce je užívání logicky bezchybných a validovaných (realitou podložených) argumentů. Co se týče bulvarizace a likvidace akademiků, v tom momentálně nejvíce vynikají vyznavači politické korektnosti, ekofašismu a protibělošského rasismu.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    11:44 05.08.2020

    liberal shark: naprostý souhlas s oběma částmi tvého příspěvku. To jsem se snažil vyjádřit výše - u vědce, bez ohledu na obor, si zaslouží co nejpřísnější kritický pohled metody ...Zobrazit celý příspěvek

    liberal shark: naprostý souhlas s oběma částmi tvého příspěvku. To jsem se snažil vyjádřit výše - u vědce, bez ohledu na obor, si zaslouží co nejpřísnější kritický pohled metody jeho práce. Nikoli dílčí výsledky, pokud neodpovídají mému přesvědčení.
    Ovládnutí akademické půdy podivnými aktivisty a heretiky v posledních letech mě dosti děsí. Místy to připomíná raný středověk.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   10:51 05.08.2020

   Paradoxne sa na slobodu prejavu a politickú pluralitu odvolávajú najviac tí, ktorí by ju v prípade uchopenia moci okamžite potlačili. Základným spúšťačom ekonomického a ...Zobrazit celý příspěvek

   Paradoxne sa na slobodu prejavu a politickú pluralitu odvolávajú najviac tí, ktorí by ju v prípade uchopenia moci okamžite potlačili.

   Základným spúšťačom ekonomického a technologického zaostávania v socialistickom bloku bola neochota prijať kritiku a práve absencia spomínanej plurality názorov. To rozkrútilo špirálu zlých rozhodnutí ktoré neboli ničím a nikým brzdené. Moderná krajina sa totiž nemôže budovať na tom, koľko dobytka na hlavu sa odchová, koľko zemiakov na hektár vypestuje alebo koľko uhlia nakope. Moderná a prosperujúca krajina sa dá vybudovať len na znalostnom princípe. To znamená vývoj, výskum a neustále inovácie.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    11:39 05.08.2020

    Miroslav: ale diskuse vůbec není o tom, jestli byl socialismus východního bloku z morálního hlediska odsouzeníhodný nebo ne. A už vůbec ne o jeho ekonomické životaschopnosti. ...Zobrazit celý příspěvek

    Miroslav: ale diskuse vůbec není o tom, jestli byl socialismus východního bloku z morálního hlediska odsouzeníhodný nebo ne. A už vůbec ne o jeho ekonomické životaschopnosti. Obecné odsouzení a uznání zaostávání, neefektivity a zločinů je přijímáno i umírněným jádrem současné KSČM.
    Vůbec se nebavíme o svobodě projevu a politického názoru. Můj příspěvek směřuje opravdu čistě na schopnost společnosti vpustit do diskuse vědecký výzkum nedávné minulosti, mapování konkrétních jevů a motivaci společnosti pro jejich trpění nebo dokonce vlažný, či nadšený souhlas. Byť to může narušovat mýtus, kterému bychom sami o sobě rádi věřili.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    12:37 05.08.2020

    Základním důvodem ekonomického a technologického zaostávání byla především absence konkurence. Jakmile mám monopol, nemusím se snažit nic vymýšlet nebo šetřit náklady, zákazník ...Zobrazit celý příspěvek

    Základním důvodem ekonomického a technologického zaostávání byla především absence konkurence. Jakmile mám monopol, nemusím se snažit nic vymýšlet nebo šetřit náklady, zákazník musí koupit, co je a za cenu, která je tam napsaná.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     13:57 05.08.2020

     Socialismus a velké korporace k sobě tak nějak patří. Socani usilují o monopol politický, korporace o ekonomický.

     Socialismus a velké korporace k sobě tak nějak patří. Socani usilují o monopol politický, korporace o ekonomický.

    • danny
     14:16 05.08.2020

     GE: o tom není sporu. Ale zatímco Blaive komentuje jevy společensko-sociální, autor článku hledisko morální, ty řešíš ekonomický vývoj (u kterého by bylo ještě třeba pro přesnost ...Zobrazit celý příspěvek

     GE: o tom není sporu. Ale zatímco Blaive komentuje jevy společensko-sociální, autor článku hledisko morální, ty řešíš ekonomický vývoj (u kterého by bylo ještě třeba pro přesnost provést časové zařazení, protože i tebou uváděné jevy se v každém období projevovaly jinak a měly jiné dopady).Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     19:24 05.08.2020

     A chý´bajúca konkurencia je zase len dôsledkom chýbajúcej plurality názorov a možných riešení. Tie nahradili direkt´ívne rozhodnutia bez spätnej väzby čo nutne vedie k omylom a ...Zobrazit celý příspěvek

     A chý´bajúca konkurencia je zase len dôsledkom chýbajúcej plurality názorov a možných riešení. Tie nahradili direkt´ívne rozhodnutia bez spätnej väzby čo nutne vedie k omylom a chybným rozhodnutiamSkrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:53 06.08.2020

      Chybějící konkurence je důsledkem komunistického plánování. Plánovací komise do posledního šroubku naplánovala, co se vyrobí, kdo to vyrobí a kolik to bude stát. Konkurence může ...Zobrazit celý příspěvek

      Chybějící konkurence je důsledkem komunistického plánování. Plánovací komise do posledního šroubku naplánovala, co se vyrobí, kdo to vyrobí a kolik to bude stát.
      Konkurence může nastat jen když mám volnost ve vyrobeném množství a prodejní ceně. Ovšem pokud podle plánu potřebovali lidé za rok třeba 50 000 televizí a tak byla naplánovaná výroba 50 000 televizí, mohl jsem koupit buďto to, co bylo vyrobeno, nebo nic.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    13:58 05.08.2020

    Ano, jakýkoli systém bez fungující zpětné vazby se dříve či později "vymkne z kloubů". Proto je v demokracii tak důležitá svoboda slova a vědeckého bádání.

    Ano, jakýkoli systém bez fungující zpětné vazby se dříve či později "vymkne z kloubů". Proto je v demokracii tak důležitá svoboda slova a vědeckého bádání.

  • Scotty
   11:38 05.08.2020

   I akademická svoboda má své meze. Nedokáži si například představit že by děkan kterékoli německé univerzity o sobě veřejně prohlásil že je neonacista a chtěl konečně "spravedlivě" ...Zobrazit celý příspěvek

   I akademická svoboda má své meze. Nedokáži si například představit že by děkan kterékoli německé univerzity o sobě veřejně prohlásil že je neonacista a chtěl konečně "spravedlivě" probádat národní socialismus.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:12 05.08.2020

    No nevím, pokud by chtěl někdo vědecky "probádat nacionální socialismus" (nikoliv národní !) , tak to ještě nemusí znamenat, že se s ním ztotožňuje a je nacistou.

    No nevím, pokud by chtěl někdo vědecky "probádat nacionální socialismus" (nikoliv národní !) , tak to ještě nemusí znamenat, že se s ním ztotožňuje a je nacistou.

    • liberal shark
     12:19 05.08.2020

     Omluva, teď teprve jsem váš příspěvek pochopil :-).

     Omluva, teď teprve jsem váš příspěvek pochopil :-).

     • Scotty
      14:32 05.08.2020

      Pro mě je nepochopitelné že naše akademické obec si nechává ve svém středu takového člověka. Stát se to v Německu tak jak jsem to nastínil, tak by si druhý dem balil věci a třetí ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro mě je nepochopitelné že naše akademické obec si nechává ve svém středu takového člověka. Stát se to v Německu tak jak jsem to nastínil, tak by si druhý dem balil věci a třetí den by šel vypovídat na policii.
      Zvlášť to vyniká v kontrastu toho že jiným profesorům, kteří podle mého zastávají mnohem méně škodlivé názory, jsou dělány problémy téměř likvidační.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    14:10 05.08.2020

    Scotty: v tomto směru je nicméně velmi zajímavé, jak se různé německé instituce, spolky a nadace intenzivně věnují sponzorování izraelských filmařů a protlačování jejich děl na ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty: v tomto směru je nicméně velmi zajímavé, jak se různé německé instituce, spolky a nadace intenzivně věnují sponzorování izraelských filmařů a protlačování jejich děl na festivalech pro náročné intelektuálské publikum. Tedy za předpokladu, že je nosnou myšlenkou sdělení, že IDF je horší, než nacisti.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     14:37 05.08.2020

     To už je úhel pohledu na svět. Ovšem neonacismus je u nich nich tabu (a je velice přísně trestaný). U nás když někdo řekne že je komunista nebo postmarxista je mu některými málem ...Zobrazit celý příspěvek

     To už je úhel pohledu na svět. Ovšem neonacismus je u nich nich tabu (a je velice přísně trestaný). U nás když někdo řekne že je komunista nebo postmarxista je mu některými málem aplaudováno.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      10:31 06.08.2020

      Však u nich taky :-(. Jak by jinak mohli stavět sochy Marxovi a Leninovi, mít v Bundestagu Die Linke a na univerzitách pěstovat marxismus jako regulérní filosofický směr, navíc ...Zobrazit celý příspěvek

      Však u nich taky :-(. Jak by jinak mohli stavět sochy Marxovi a Leninovi, mít v Bundestagu Die Linke a na univerzitách pěstovat marxismus jako regulérní filosofický směr, navíc velice cool ?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:15 06.08.2020

      Tak v Linke měli aspoň tolik slušnosti že si změnili název. Toho Lenina si postavila na soukromém pozemku nějaká naprosto bezvýznamná strana. Město tomu chtělo zabránit, ale to se ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak v Linke měli aspoň tolik slušnosti že si změnili název. Toho Lenina si postavila na soukromém pozemku nějaká naprosto bezvýznamná strana. Město tomu chtělo zabránit, ale to se bohužel nepovedlo.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...