KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8

KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8
CAESAR 8×8 / Nexter Systems (Zvětšit)

Zástupci českého ministerstva obrany (MO ČR) vedou již několik měsíců jednání s francouzskou společností Nexter Defense Systems (součást koncernu KNDS) ohledně nákupu 52 samohybných kolových houfnic CAESAR 8×8 pro Armádu ČR. Nedávno však česká strana poslala Francouzům dopis, kde varuje před možným odložením nákupu. Důvodem má být složitá finanční situace české ekonomiky kvůli pandemii covid-19.

Odklad nákupu

„Do ukončení analýzy jsme bohužel nuceni dočasně pozastavit vyjednávání veřejné zakázky: Dělo NATO – nákup na dodávku 52 kusů samohybných děl ráže 155 mm CAESAR,“ citoval portál Právo dopis, který Francouzům na konci října poslal náměstek pro vyzbrojování Lubor Koudelka.

„Casus belli“ se stal francouzský požadavek na složení 30% zálohy na nákup houfnic již v roce 2021. Francouzi tedy jako zálohu požadují dvě miliardy Kč, MO ČR přitom počítalo s 500 miliony Kč.

MO ČR chtělo podepsat smlouvu ještě letos a získat první tři houfnice v roce 2021. „Ano, dopis společnosti Nexter odešel z důvodu, že musíme probrat otázku financování projektu v jednotlivých letech s ohledem na francouzskou stranou požadovanou zálohu a probíhající diskusi k rozpočtu na rok 2021,“ uvedl Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Zkusme si popsat všechny „zádrhely“ tendru. Upozorňujeme, že následující řádky jsou spekulací autora, a tedy jim v žádném případě (bez ověření z dalších zdrojů) okamžitě a automaticky nevěřte:

Cena dělostřelectva

Šest miliard korun za 52 houfnic (a zřejmě počáteční dávku munice) jsou jen počáteční investice do 13. dělostřeleckého pluku Armády České republiky. Součástí nákupu houfnic není například systém řízení palby (SŘP), mobilní místa velení a řízení palby oddílů a baterií, stejně jako nová muniční vozidla pro munici ráže 155 mm.

52 houfnic dovolí postavit dva dělostřelecké oddíly, každý po třech bateriích s osmi děly. Jen pro řízení palby oddílů a baterií bude nutné dokoupit osm vozidel s velmi drahými elektronickými, informačními a komunikačními systémy. Půjde prakticky o vozidla na úrovni velitelských a spojovacích obrněnců Pandur.

Dále musí dojít k modernizaci (nebo akvizici nových) vozidel dělostřeleckého průzkumu LOV-Pz, ale i průzkumných systémů LOS, SNĚŽKA nebo dělostřeleckých radiolokátorů Arthur či meteorologických stanic. Uvedenou techniku je nutné napojit do jednotného dělostřeleckého informačního systému a SŘP. Současně průzkumná vozidla musí získat veškeré prostředky k navádění přesné dělostřelecké munice, ať už s laserovým, GPS nebo satelitním naváděním. Jen v případě SŘP mluvíme o nákladech v řádu mnoha stovek milionů korun.

Klíčovou otázkou tedy je, co nám všechno Francouzi za částku šest miliard dodají (mluví se o simulátoru, školení a munici) a co si později od Francouzů budeme muset tak nebo tak dokoupit.

Problémem (z hlediska skrytých nákladů) může být neodzkoušená mechanizace, elektronika, senzory a software, případně oblast náhradních dílů (náhradní hlavně, závěry hlavní atd.), manipulačních systémů, nástrojů nebo přípravků. Beze zbytku zde platí tvrzení, že „Čert se skrývá v detailech“ a zřejmě v těchto oblastech se vedou nejsložitější jednání.

Je třeba si uvědomit, že šest miliard korun za 52 houfnic je skvělá cena. Pokud přijmeme závěr (jde o univerzální pravidlo), že při akvizici 50 % ceny stojí samotná vozidla, a 50 % provozní zázemí (a nějaká munice), tak samotná houfnice CAESAR přijde pouze na 2,15 milionu euro, tedy 56 milionů Kč.

Pokud houfnice stojí výrazně více, je nutné „osekat“ všechny systémy a služby spojené s provozním zázemím, výcvikem a servisem.

Vojskové zkoušky

Houfnice CAESAR z takticko-technického hlediska plní požadavky Armády ČR a je pro ní dostupná kvalitní munice i technická podpora. Lze také uvést, že z tohoto hlediska je pro ČR stále nejlepší současnou volbou.

Armáda ČR ale ve skutečnosti kupuje prototyp houfnice CAESAR na podvozku 8×8. Houfnice CAESAR na podvozku 6×6 sice byla ověřená v boji, nutno podotknout v asymetrickém, ale česká verze (ale i dánská) má některá nová technická řešení (například zasouvač střel a prachových náplní), které v boji jednoduše odzkoušené nebyly.

České houfnice CAESAR, i s těmito novými řešeními, se přitom mohou dostat do střetu s rovnoceným protivníkem, kde na řešení závad nebo nedokonalé ergonomie (na rozdíl od Afriky nebo Iráku) nebude čas. 

Všechny případné problémy odhalí vojskové zkoušky (které musí ctít reálný způsob, podmínky a prostor nasazení), kde si vojáci houfnice pořádně prohlédnou a otestují. Pokud ale dojde k podpisu smlouvy před vojskovými zkouškami, jakékoliv případné změny (nad rámec podepsané smlouvy), pochopitelně musí MO ČR zaplatit. Celé věci nepomáhá ani skutečnost, že houfnice CAESAR nebyla dovezena do České republiky k odzkoušení, jako tomu bylo v případě BVP.

Hrozí tak koupě „zajíce v pytli“ a to, že v dalších letech budeme „zbytečně“ vyvádět stovky milionů, či dokonce miliardy korun, z České republiky do Francie. Podmínkou nákupu houfnice CAESAR verze 8×8 by tak mělo být provedení vojskových zkoušek v České republice, a to ještě před podpisem smlouvy.

Především je nutné houfnice CAESAR vyzkoušet v operačním terénu, prostředí a klimatu, kde bude houfnice působit a zaujímat palebné postavení. Z technického hlediska jde o provozní odolnost jeho zbraňových mechanismů snášet manipulační a jízdní zatížení, zejména pak odolnost na havarijní stavy vyvolané obsluhou, možnost přechodu na náhradní manuální obsluhu apod. V krizových situacích jde o to, aby mechanismy byly „blbuvzdorné“, odolné proti chybné obsluze a manipulaci se zbraní. Jde o to si ověřit, že i ta nejzanedbatelnější součástka nezpůsobí bojovou, hlavně pak palebnou nezpůsobilost houfnice.

Na ověření provozních vlastností přitom nestačí prototypové a tovární zkoušky. Aby zbraň byla zavedena do armády, musí jednoduše projít vojskovými zkouškami, kdy zbraň bude na rozdíl od zaškolených továrních techniků a mechaniků obsluhována přímými uživateli se všemi jejich pozitivy a negativy se simulováním všech situací, se kterými se zbraň střetne během svého životního cyklu, zejména pak v bojovém nasazení. A to bez ohledu na jméno a renomovanost dodavatele, nebo bez ohledu na tvrzení „Dánové to koupili taky“.

Podíváme-li se na houfnici CAESAR tímto prizmatem, tak obsahuje několik konstrukčních uzlů, u kterých by bylo žádoucí posoudit, zda bez výhrad naplňují požadavek provozní odolnosti, funkční spolehlivosti a uživatelské vstřícnosti a nestanou se možnou příčinou selhání v bojovém nasazení. Žádoucí rovněž je, aby dodavatel všechny nedokonalosti upravil ještě před uzavřením smlouvy o dodávce.

Munice

Všechna děla NATO jsou certifikována pro dělostřeleckou munici ráže 155 mm a dělené prachové náplně podle standardů NATO. Houfnice CAESAR tak mohou používat libovolné standardizované náboje ráže 155 mm.

Ve skutečnosti tedy od Francie při akvizici děl CAESAR nemusíme kupovat žádné klasické tříštivo-trhavé (HE) náboje. Výrobu střel i prachových náplní zvládne český průmysl, případně lze munici například nakoupit na Slovensku.

Jiná věc je přesně naváděná munice. Zde asi není jiná cesta, než se smířit s nákupem perspektivních francouzských naváděných dělostřeleckých střel.

Zdůrazněme, že zásoba munice (palebný průměr) přesně naváděné munice pro jednu houfnici na jediný den bojů stojí tolik, jako samotná houfnice! Armáda ČR má 52 houfnic a rozhodně chce bojovat více než jeden den. Jednotková cena přesně naváděné munice s klidem přesáhne 50 000 euro. Pokud chceme nakoupit relevantní množství přesné munice, mluvíme minimálně o stovkách milionů korun.

Je také dobré si uvědomit klíčovou roli dělostřelectva na moderním bojišti – klasická frontová obrana a útok (při rovnocenných protivnících) probíhají jen do vyčerpání dělostřelecké munice. Pak je konec jak s útokem, tak s obranou.

Podíl českého průmyslu

Dalším nejasným bodem je podíl českého průmyslu. Praha požaduje podíl 40 % ze samotné akvizice. Podle informací Armádních novin se Francouzi spíše přiklánějí ke 40 % z celého životního cyklu (30 let). Může to tedy skončit podobnými „fintami“, jako v sousedním Polsku (a jistě nejen v Polsku), kde firmy předražují banální servisní úkony (například dofukování pneumatik), aby naplnily procentuální podíl domácího průmyslu na zakázce.

Pokud Francouzi prosadí svůj pohled (tedy 40 % z celého životního cyklu), můžeme zapomenout na přenos klíčového know-how a technologií. Přitom český průmysl, snad kromě hlavně, může bez problémů vyrobit všechny železné části houfnice.

Vyšší dobro

Další proměnou je, což u takto velkých projektů je pravidlem, že rozsah spolupráce přesahuje pouhý nákup zbraní. Česká republika si nákupem houfnic CAESAR může zajistit u Francie podporu v jiných oblastech, od podpory vývozu českých zbrojních výrobků, až po podporu Paříže například u jaderné energetiky. V této věci ale je těžko soudit, co Paříž případně Praze slíbila.

Zahraniční zbrojařské firmy nedělají byznys z lásky k České republice, a je opravdu jedno, zda jsou z USA, Evropské unie nebo odkudkoliv jinde. Jejich cílem je vydělat a finančně si zavázat zákazníka pro další roky.

Při jednáních, na což se také zapomíná, navíc často hraje obrovskou roli egoismus a ješitnost obchodních zástupců zbrojařských firem. Ostatně čím lepší smlouva, tím více se mohou dotyční zástupci těšit na lepší odměny a lepší pracovní pozici. Naopak po ne příliš výhodné smlouvě nemusí být karierní postup tak rychlý. Při jednání tak zástupci zahraničních firem myslí především na sebe, a opravdu ne na zájmy české armády (a možná ani ne na zájmy Francie).

Nad výše uvedeným se není třeba nijak podivovat a rozčilovat, jde o běžné a přirozené věci typické pro všechny zbrojní obchody. Samotní Francouzi mají navíc pověst nesmlouvavých vyjednávačů.

Pokud ale francouzská strana nebude souhlasit s vojskovými zkouškami před podpisem smlouvy a se 40% podílem českého průmyslu na akvizici (spolu s přenosem know-how), za zvážení stojí odmítnutí nákupu houfnic CAESAR. Pokud i přesto k podpisu dojde, musíme věřit, že se tak stalo kvůli „vyššími dobru“ pro ČR.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

Munice Katana s dostřelem 60 km pro české houfnice CAESAR?

Jedním z důvodů nákupu samohybných houfnic CAESAR pro Armádu ČR je velká paleta dostupné a ...

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  21:29 30.04.2021

  Najprv vyberú a až potom žiadajú o cenovú ponuku? :-o https://www.idnes.cz/zpravy/na...

  Najprv vyberú a až potom žiadajú o cenovú ponuku? :-o https://www.idnes.cz/zpravy/na...

 • Martin Kugla
  22:09 27.01.2021

  Dobrý deň, v článku je chyba: " Pokud přijmeme závěr (jde o univerzální pravidlo), že při akvizici 50 % ceny stojí samotná vozidla, a 50 % provozní zázemí (a nějaká munice), tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý deň, v článku je chyba:
  " Pokud přijmeme závěr (jde o univerzální pravidlo), že při akvizici 50 % ceny stojí samotná vozidla, a 50 % provozní zázemí (a nějaká munice), tak samotná houfnice CAESAR přijde pouze na 2,15 milionu euro, tedy 56 milionů Kč."

  Toto pravidlo neplatí univerzálne, pre húfnice už vôbec nie.

  Cena celého plánovaného kontraktu je 5,95 mld. Czk s DPH.
  Jednotkovú cenu húfnic chce MO ČR v rokovaniach s Nexterom dosiahnuť 105 mil. Czk. s DPH, teda cca 3,95 mil € (viackrát medializované, stále sa nepodarilo) teda za 52 húfnic 5,46 mld Czk. Zbytok je systémové zázemie a munícia.

  Podobný pomer ceny samotných húfnic a kontraktu bol pri Zuzanách 2 pre OSSR: cena samotných húfnic bola 151,7 mil. € s DPH, cena kontraktu 175 mil. €

  (Pre zaujímavosť - cena rovnakých húfnic Caesar pre dánsku armádu bola v dvoch kontraktoch 60,5 mil € za 19 ks, teda 3,18 mil. € (a cca 84,7 mil Czk) na vozidlo - bez DPH.
  Aj bez DPH budú teda české Caesary o cca 10 mil. Czk/ks drahšie ako dánske - pri viac ako dvojnásobnom počte kusov...)Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:49 28.01.2021

   Nákupy AČR s nákupy západních armád nelze srovnávat. Západní armády většinou pouze generačně nahrazují svou starší techniku, to znamená že "pouze modernizují" a rozšiřují své ...Zobrazit celý příspěvek

   Nákupy AČR s nákupy západních armád nelze srovnávat. Západní armády většinou pouze generačně nahrazují svou starší techniku, to znamená že "pouze modernizují" a rozšiřují své schopnosti.
   AČR ovšem prochází velkou reorganizací, kdy ne jen že nakupuje novější moderní techniku, ale zároveň přechází na jinačí způsob nasazení armády, výzbroje a vybavení.
   Jinými slovy. Dánové už mají s používáním houfnic ráže 155 mm zkušenosti. AČR ne a proto nás to stojí více :-)Skrýt celý příspěvek

   • faraonamumu
    14:43 28.01.2021

    To se spíš jedná o další díru na peníze. Už se těším na další korupční aféru :)

    To se spíš jedná o další díru na peníze. Už se těším na další korupční aféru :)

  • Nesher
   15:56 28.01.2021

   Jenže my pořád nevíme zda bude dánský a český model stejný. Takže to min. prozatím takto přepočítat nelze.

   Jenže my pořád nevíme zda bude dánský a český model stejný. Takže to min. prozatím takto přepočítat nelze.

   • Flader
    19:54 28.01.2021

    Ale veď AČR chcela zavedenú húfnicu na podvozku Tatra. A to v prípade Caesara splňuje zatiaľ len tá dánska varianta.

    Ale veď AČR chcela zavedenú húfnicu na podvozku Tatra. A to v prípade Caesara splňuje zatiaľ len tá dánska varianta.

    • Nesher
     21:44 28.01.2021

     Pojem "zavedený" systém se dá vykládat různě. AČR vybrala systém, který dával při zohlednění technických, zahraničně-politických, ekonomických parametrů, zájmů českého průmyslu ...Zobrazit celý příspěvek

     Pojem "zavedený" systém se dá vykládat různě. AČR vybrala systém, který dával při zohlednění technických, zahraničně-politických, ekonomických parametrů, zájmů českého průmyslu (nejen co se podílu na české zakázce, ale i na potenciálu do budoucna) ten nejlepší smysl. Vzhledem k tomu, že jednání probíhají a neznáme final cenu (jen strop MO) a konkrétní parametry samotného systému, tak jsou jakákoliv srovnání prostě předčasná.Skrýt celý příspěvek

 • Dual
  12:42 23.01.2021

  Je to, jako by Polsko nyní koupilo IFV ze zahraničí .. vyvinout vlastní a koupit zahraniční.

  Je to, jako by Polsko nyní koupilo IFV ze zahraničí .. vyvinout vlastní a koupit zahraniční.

  • PavolR
   16:44 23.01.2021

   Dita nikdy nebola a ani nebude určená pre český domáci trh. Má kratšiu hlaveň a maximálny dostrel o 1 km kratší, než sú požiadavky AČR, ktoré jej konštruktéri poznali a nesplnili.

   Dita nikdy nebola a ani nebude určená pre český domáci trh. Má kratšiu hlaveň a maximálny dostrel o 1 km kratší, než sú požiadavky AČR, ktoré jej konštruktéri poznali a nesplnili.

   • Dual
    18:25 23.01.2021

    Neznám podrobnou dokumentaci a požadavky AČR této zakázky, tudíž nemohu soudit. Jinak dostřel nábojem s přesným naváděním má být u DITY 50 km. ...Zobrazit celý příspěvek

    Neznám podrobnou dokumentaci a požadavky AČR této zakázky, tudíž nemohu soudit.
    Jinak dostřel nábojem s přesným naváděním má být u DITY 50 km.
    https://militaryleak.com/2021/... Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     19:33 23.01.2021

     Iste, ale s DN1CZ s dnovým výtokom je to 39 km. Každopádne je zaujímavé, že EA zo svojho domovského webu už stiahla stránku s technickými špecifikáciami Dity.

     Iste, ale s DN1CZ s dnovým výtokom je to 39 km. Každopádne je zaujímavé, že EA zo svojho domovského webu už stiahla stránku s technickými špecifikáciami Dity.

    • Scotty
     20:37 23.01.2021

     Pokud prohrála Zuzana 2 proti Caesaru mimo jiné kvůli paletě dostupné munice, potom nemůže u nás i Ditě nikdo ani uvažovat. Zjevně tahle houfnice není určená pro trhy západně od ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud prohrála Zuzana 2 proti Caesaru mimo jiné kvůli paletě dostupné munice, potom nemůže u nás i Ditě nikdo ani uvažovat. Zjevně tahle houfnice není určená pro trhy západně od Čierne pri Čope.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  22:56 06.01.2021

  Včera bylo oznámeno, že houfnice Caesar pořídí rovněž armáda Belgie. Bohužel počet a ani konfigurace nebyla zveřejněna. Osobně předpokládám že půjde o stejnou verzi jako pořizuje ...Zobrazit celý příspěvek

  Včera bylo oznámeno, že houfnice Caesar pořídí rovněž armáda Belgie. Bohužel počet a ani konfigurace nebyla zveřejněna. Osobně předpokládám že půjde o stejnou verzi jako pořizuje Francie (tedy podvozek 8x8 Tatra).

  https://zbiam.pl/armatohaubice... Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:32 21.11.2020

  Mimochodom, pokiaľ chcete šetriť, tak prečo nevstúpite do projektu PESCO "EuroArtillery"? Tak napr. Maďari údajne nakupovali húfnice v rámci neho a mali by ste zabezpečený aj SŘP.

  Mimochodom, pokiaľ chcete šetriť, tak prečo nevstúpite do projektu PESCO "EuroArtillery"? Tak napr. Maďari údajne nakupovali húfnice v rámci neho a mali by ste zabezpečený aj SŘP.

  • Scotty
   18:37 21.11.2020

   On má tenhle program nějaké hmatatelné výsledky? Co má společného slovenský projekt s nákupem repasovaných PzH 2000?

   On má tenhle program nějaké hmatatelné výsledky? Co má společného slovenský projekt s nákupem repasovaných PzH 2000?

   • PavolR
    18:51 21.11.2020

    Ale no tak, dve tretiny projektov sa ešte nikam nepohli: ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale no tak, dve tretiny projektov sa ešte nikam nepohli: https://euractiv.sk/section/ob...
    Oproti tomu je na tom ešte "EuroArtillery" relatívne dobre (str.29):
    https://www.mosr.sk/data/files...

    A nie, Maďari nekúpovali repasy, ale novovyrobené PzH 2000. Repasy majú Chorváti a Litovci.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:19 21.11.2020

     Takže jestli jsem to pochopil správně tak žádné výsledky nejsou a členové se zatím dohodli na tom že se dohodnou. Co by to mělo konkrétně přinést ČR při pořizování houfnic? My ...Zobrazit celý příspěvek

     Takže jestli jsem to pochopil správně tak žádné výsledky nejsou a členové se zatím dohodli na tom že se dohodnou. Co by to mělo konkrétně přinést ČR při pořizování houfnic? My chceme houfnice a SŘP koupit v dohledné budoucnosti. Ne v horizontu pět let až nekonečno. Protože dřív se rozhodně nic hmatatelného čekat nedá.Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  20:26 20.11.2020

  Bohužel se naplňují moje obavy, které jsem tu napsal k prvnímu článku o nákupu houfnic. Očekával jsem právě to, že se objeví nějaké to,,ale,, a už je to tady. Zdá se že Covid se ...Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel se naplňují moje obavy, které jsem tu napsal k prvnímu článku o nákupu houfnic.
  Očekával jsem právě to, že se objeví nějaké to,,ale,, a už je to tady. Zdá se že Covid se teď bude velice hodit každému, kdo nebude chtít nebo umět dostát svým slibům či závazkům.

  Ještě dodám, k té části že si kromě hlavně dokážeme vyrobit cokoliv. Naprosto nevěřím, že nedokážeme vyrobit hlavně, když jsme donedávna vyráběli daleko složitější věci pro celý svět a naše metalurgie, slévárenství a strojírenství bylo všeobecně vyhlášené a na vysoké úrovni.
  Chápu že to je otázka financí/rentability ale ať mě pro boha nikdo netvrdí, že bychom to nedokázali.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:01 20.11.2020

   Jediné ale které se objevilo je hrozba snížení rozpočtu MO na příští rok. Jinak to že se složitě vyjednává nepovažuji za nic nenormálního. Je jistě možné že obě strany nedojdou k ...Zobrazit celý příspěvek

   Jediné ale které se objevilo je hrozba snížení rozpočtu MO na příští rok. Jinak to že se složitě vyjednává nepovažuji za nic nenormálního. Je jistě možné že obě strany nedojdou k oboustranně akceptovatelné dohodě a budou se muset zvažovat další možnosti.
   Pokud vím tak hlavně se už drahně let zpátky vyráběli jen na Slovensku. Žádná naše firma s tím nemá žádné zkušenosti. Takže v to že by to naše firmy zvládli v rozumném čase, za rozumné peníze a v rozumné kvalitě nevěřím.Skrýt celý příspěvek

  • Eagle
   21:57 20.11.2020

   Nejsem si jist zda se nepletu ale nekoupila csg tak před rokem na Slovensku metalurgický podnik který dokáže nebo dříve dokázal tyhle hlavně vyrábět?

   Nejsem si jist zda se nepletu ale nekoupila csg tak před rokem na Slovensku metalurgický podnik který dokáže nebo dříve dokázal tyhle hlavně vyrábět?

  • PetrTechnik
   23:08 20.11.2020

   Hlavně pro kanony u nás už nikdo neumí. Neříkám, že by nešlo výrobu hlavní obnovit, ale musela by se asi koupit licence a příslušná technologie. Větší hlavně se u nás dělaly za ...Zobrazit celý příspěvek

   Hlavně pro kanony u nás už nikdo neumí. Neříkám, že by nešlo výrobu hlavní obnovit, ale musela by se asi koupit licence a příslušná technologie. Větší hlavně se u nás dělaly za války ve ˇŠkodovce v Plzni. Za R-U se dokonce dělaly hlavně pro lodní děla 305mm.
   Dnes by se jednalo o výrobu řádově desítek kusů, pochybuji, že by se našel subjekt , který by do toho šel. Ekonomicky je to podle mého sebevražda.
   Jak jsou na tom dne Slováci nevím.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    13:23 21.11.2020

    ty 305mm namorni dela Skoda posadila jako prvni na svete do trojcite veze bitevnich lodi Viribus Unitis o par mesicu predbehli Italy. Nebyly to ale nejvetsi dela, jeste udelala ...Zobrazit celý příspěvek

    ty 305mm namorni dela Skoda posadila jako prvni na svete do trojcite veze bitevnich lodi Viribus Unitis o par mesicu predbehli Italy. Nebyly to ale nejvetsi dela, jeste udelala 350mm pro dalsi tridu bitevnich lidi, ktere uz postavene nebyly. Zhotovena dela slouzila jako pozemni baterie.Skrýt celý příspěvek

 • Tango23
  10:25 20.11.2020

  Velmi racionalni komentar. Diky.

  Velmi racionalni komentar. Diky.

 • Englbert
  21:58 19.11.2020

  Priorirou by melo byt nekoupit nic nevyzkouseneho, neovereneho jinde a u jinych ve svete. Slouzit jako pokusny kralik se vetsinou nevyplaci a ve finale to vyjde hodne draze.

  Priorirou by melo byt nekoupit nic nevyzkouseneho, neovereneho jinde a u jinych ve svete. Slouzit jako pokusny kralik se vetsinou nevyplaci a ve finale to vyjde hodne draze.

  • Arthur
   22:56 19.11.2020

   Presne toto tvrdím aj ja a hlavne keď nemáte v rozpočte 2021 na húfnicu strednej triedy 2 miliardy Kč (75,9 milióna EUR) na prvú splátku tak treba siahnuť po českej osvedčenej, ...Zobrazit celý příspěvek

   Presne toto tvrdím aj ja a hlavne keď nemáte v rozpočte 2021 na húfnicu strednej triedy 2 miliardy Kč (75,9 milióna EUR) na prvú splátku tak treba siahnuť po českej osvedčenej, vyskúšanej, overenej doma a aj u iných vo svete ShKH DANA v modernizovanej verzii ShKH DANA M2, pri 52ks za cca 1,81 miliardy Kč (26ks kupujú Ukrajinci za 905 miliónov Kč) pričom pre ShKH DANA máte v skladoch desiatky tisíc 152mm munície, nehovoriac o vytvorenej celej logistike a zázemí.
   Podporíte domáci obranný priemysel (dane a odvody zostanú v domácej ekonomike) pričom pre nich by aj tá prvá splátka 500 miliónov Kč na rok 2021 bola v čase krizy COVID-19 ako dar z nebies.
   Proste WIN-WIN.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   07:21 20.11.2020

   Právě proto je dobře, že byl zvolen Caesar a ne Z2. Caesar je zaveden a bojově odzkoušen v armádě Francie. V současné době ho zavádí Dánsko. Zato Z2 je neodzkoušená a mimo ...Zobrazit celý příspěvek

   Právě proto je dobře, že byl zvolen Caesar a ne Z2. Caesar je zaveden a bojově odzkoušen v armádě Francie. V současné době ho zavádí Dánsko. Zato Z2 je neodzkoušená a mimo Slovensko (které je navíc nakoupilo za cenu PzH 2000...) o ni nikdo nemá zájem.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    08:37 20.11.2020

    Caesar 6x6 je tupá houfnice s ručním nabíjením. Takže pro nás není moc směrodatná, nicméně Caesar 8x8 je zaveden v dánské armádě. Ale stejně tak se dá argumentovat i pro Zuzku 2. ...Zobrazit celý příspěvek

    Caesar 6x6 je tupá houfnice s ručním nabíjením. Takže pro nás není moc směrodatná, nicméně Caesar 8x8 je zaveden v dánské armádě. Ale stejně tak se dá argumentovat i pro Zuzku 2. Pokud bychom se chtěli dál držet argumentace v rámci Caesar 6x6, tak Zuzka je zavedena už dříve pro OSSR a Kypr.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   10:48 20.11.2020

   Jsou chvíle, kdy je potřeba vybrat odzkoušený a zavedený stroj, zvláště jedná-li se o specifický kus techniky, který už při samotném nákupu je enormně drahý a jeho výměna by byla ...Zobrazit celý příspěvek

   Jsou chvíle, kdy je potřeba vybrat odzkoušený a zavedený stroj, zvláště jedná-li se o specifický kus techniky, který už při samotném nákupu je enormně drahý a jeho výměna by byla ještě drahší a kde je dlouhodobě daná perspektiva samotné konstrukce. Tohle se týká převážně techniky jako jsou letadla, vrtulníky, radary a podobné systémy.

   Jsou chvíle, kdy je potřeba hledat odzkoušený a zavedený stroj, ale můžete si dovolit riskovat. Vybrat techniku, která je na projektována na odzkoušeném dizajnu, ale doplněna o neodzkoušené ale perspektivní věci. Typickým příkladem můžou být BVP, MBT a podobné kusy techniky.

   A jsou chvíle, kdy nad tím jestli je stroj zavedený a odzkoušený nebo ne, vůbec přemýšlet nemusíte. Jedná se o takovou techniku, která je na pořízení "relativně" levná a jednoduchá, stejně tak oprava a odstranění problémů. Typickým příkladem můžou být právě houfnice, raketomety, minomety (ty co se nabíjejí ručně) a podobně. Tato technika je totiž konstrukčně poměrně jednoduchá a ve skutečnosti odzkoušená stovkami let bojů. Každá houfnice je v základu stejná a liší se pouze v detailech, které mění a upravují její schopnosti.

   Závěrem. Lpět neustále na odzkoušeném je lpět na starém, což znamená zasekat se v minulosti a nepřipravovat armádu na budoucí konflikty. A to je špatně.
   Takže reálnou prioritou AČR by mělo být ve chvíli kdy je to potřeba lpět na pořízení odzkoušených strojích, ve chvíli kdy to není potřeba to nebrat vůbec v úvahu, ve chvíli kdy je potřeba kombinovat staré s novým tak kombinovat.

   ps.: Co se týče samotných houfnic, tak realita je taková že na kolovém podvozku moc odzkoušených houfnic neexistuje a nejblíže k tomu má právě CAESAR.
   Modernizaci houfnic DANA je plýtváním už tak nedostatečných financí. Ne jen že by to nebylo jak ráží tak SŘP kompatibilní s aliančními partnery, ale za cca 5 let by se stejně museli pořídit nové houfnice v hodnotě 6 až x miliard. Nové houfnice je potřeba pořídit tak jako tak. Ať už dnes nebo zítra nebo za 5 let. :-)Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    10:54 20.11.2020

    SŘP si můžeme opatřit i polský TOPAZ, který umí 152mm i 155mm. Se zbytkem souhlas.

    SŘP si můžeme opatřit i polský TOPAZ, který umí 152mm i 155mm. Se zbytkem souhlas.

    • Klimesov
     11:19 20.11.2020

     souhlas. TOPAZ je dobrý systém.

     souhlas. TOPAZ je dobrý systém.

 • Englbert
  20:00 19.11.2020

  Vzdy jde o vyssi dobro. Ale nekomu do kapsy. Ta zakazka vyvolava vice otazek nez odpovedi.

  Vzdy jde o vyssi dobro. Ale nekomu do kapsy. Ta zakazka vyvolava vice otazek nez odpovedi.

 • Charlie
  18:57 19.11.2020

  Předně by mě zajímalo (a nejspíš se to jen tak nedozvíme), jestli je v pozadí tohohle kšeftu něco jako "malá domu" pro české firmy. Kdyby se kalkulovalo, že by Nexter začal aktivně ...Zobrazit celý příspěvek

  Předně by mě zajímalo (a nejspíš se to jen tak nedozvíme), jestli je v pozadí tohohle kšeftu něco jako "malá domu" pro české firmy. Kdyby se kalkulovalo, že by Nexter začal aktivně nabízet nové Caesary 8x8 právě s Tatrováckými podvozky, tak bych se nedivil, že to chceme koupit. A po referenčních zakázkách, které by systém měl (Dánové a my, oboje v množství nemalém), by mohli mít úspěch i jinde. A kdyby je zavedla i francouzská armáda... ale to se nejspíš nestane, protože by museli vyšachovat domácí výrobce náklaďáků a tomu moc nevěřím.

  Další věc - nesouhlasím úplně s tvrzením, že budeme v případě "chytré munice" odkázáni na Francouze. Vystřelit projektil naváděný i nenaváděný z děla je otázkou jeho fyzické kompatibility s jeho hlavní a nábojovou komorou, a využití jeho naváděcího systému je zase otázkou SŘP (u děla musí být systém schopný granát naprogramovat - u GPS navádění - případně zanést do sítě údaje pro návodčí, aby dokázali správně zaměřit laserem cíl). Jelikož SŘP nakupujeme nezávisle na houfnicích, čekal bych, že budeme nakupovat munici, která je fyzicky kompatibilní s dělem a SŘP jí "zná" (její integraci bychom si museli zaplatit ze svého). Naopak Francouzská munice bude nejspíš drahá a Frantíci jí nemusí chtít integrovat do "externího" SŘP (za rozumný peníz).

  Co se týče vojskových zkoušek - naše armáda má bohužel špatný zvyk zkoušet až po nákupu a vůbec bych se nedivil, kdyby se zjistilo, že v plískanicích a zimě na Doupově nebo Jincích námrazou tuhnou nabíjecí ramena, na podlážkách podavačů se tvoří vrstvy ledu, po kterých obsluha klouže, a vůbec že promoklé promrzlé obsluhy zdaleka nedosahují očekávané rychlosti palby.

  Jinak ano, skelet má pravdu - teď by měli zatlačit slováci, kupříkladu poukázáním na nákup L-39NG, případně třebas výrobu nových hlavní/kanonů pro naše T-72...Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:25 19.11.2020

   Budeme samostatně kupovat SŘP dělostřelectva ne děl samotných. Do SŘP Caesarů je nepochybně integrovaná veškerá speciální munice od Nexteru a pravděpodobně i jiných výrobců. Žádné ...Zobrazit celý příspěvek

   Budeme samostatně kupovat SŘP dělostřelectva ne děl samotných. Do SŘP Caesarů je nepochybně integrovaná veškerá speciální munice od Nexteru a pravděpodobně i jiných výrobců.
   Žádné nové kanóny pro T-72 nebudou.Skrýt celý příspěvek

   • Charlie
    09:02 20.11.2020

    Ke kanónům - pokud bude chtít AČR udržet T-72M4 v provozu v současných počtech a dále prapor T-72M pro zálohy, tak se bude muset náhradou hlavní zabývat. Přeci jen ty tanky už mají ...Zobrazit celý příspěvek

    Ke kanónům - pokud bude chtít AČR udržet T-72M4 v provozu v současných počtech a dále prapor T-72M pro zálohy, tak se bude muset náhradou hlavní zabývat. Přeci jen ty tanky už mají něco odstříleno...Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     13:16 20.11.2020

     kdoví jestli ty hlavně ještě dokážou udělat, ZŤS Metalurg, který produkoval odlitky hlavní, koupila CSG a ukončila.

     kdoví jestli ty hlavně ještě dokážou udělat, ZŤS Metalurg, který produkoval odlitky hlavní, koupila CSG a ukončila.

     • Charlie
      14:06 20.11.2020

      V ATM 3/2020 byl krátký článek o novém kanonu GTS-125 a ZŤS Speciál má tankový kanon ráže 125mm na stránkách (nevím jestli jde o stejný typ, nemám teď ATM po ...Zobrazit celý příspěvek

      V ATM 3/2020 byl krátký článek o novém kanonu GTS-125 a ZŤS Speciál má tankový kanon ráže 125mm na stránkách (nevím jestli jde o stejný typ, nemám teď ATM po ruce).
      http://www.ztsspecial.sk/sk/sp... Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   08:04 20.11.2020

   Nexter samozřejmě na tatrováckých podvozcích staví. Jednak pro Dánskou armádu a caesary na tatře chtějí koupit i Francouzi.

   Nexter samozřejmě na tatrováckých podvozcích staví. Jednak pro Dánskou armádu a caesary na tatře chtějí koupit i Francouzi.

   • Torong
    07:43 21.11.2020

    Autore mínusu:
    Co přesně se nelíbí na sdělení jednoduchého, veřejně přístupného faktu, že Nexter staví houfnice Caesar na podvozku Tatra? Tenhle mínus mě skutečně pobavil...

    Autore mínusu:
    Co přesně se nelíbí na sdělení jednoduchého, veřejně přístupného faktu, že Nexter staví houfnice Caesar na podvozku Tatra? Tenhle mínus mě skutečně pobavil...

    • Ján Paliga
     13:38 21.11.2020

     ... nie si mu asi sympatický....

     ... nie si mu asi sympatický....

  • skelet
   08:59 20.11.2020

   českého občana moc nebude zajímat, že jsme na Slovensko dodali to či ono. Českého občana maximálně bude zajímat, že jsme koupili výhodně = klasický marketing a politický lobbying. ...Zobrazit celý příspěvek

   českého občana moc nebude zajímat, že jsme na Slovensko dodali to či ono. Českého občana maximálně bude zajímat, že jsme koupili výhodně = klasický marketing a politický lobbying. Jenže to je rozdíl mezi soukromou a státní firmou. Soukromé firmy jsou v tomto směru flexibilnější a agresivnější. Státní firmy maximálně vydají prohlášení a rozdají si odměny za dobře odvedenou práci.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  16:18 19.11.2020

  Teď by měl Igor Matovič žhavit dráty a lobbovat za svou Zuzku. Dát tomu mediální masáž, přepustit slovenské kusy. To by bylo, aby se pak Babiš nekasal jak ušetřil a ještě zlepšil ...Zobrazit celý příspěvek

  Teď by měl Igor Matovič žhavit dráty a lobbovat za svou Zuzku. Dát tomu mediální masáž, přepustit slovenské kusy. To by bylo, aby se pak Babiš nekasal jak ušetřil a ještě zlepšil česko-slovenské vztahy :)Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:23 19.11.2020

   aby Babiš ušetřil, museli by snížit cenu, kdyby snížili cenu, museli by najít viníka vysoké ceny pro OSSR, kdyby našli viníka, zase by někoho zatkli. To snad nechceš ? :-)

   aby Babiš ušetřil, museli by snížit cenu, kdyby snížili cenu, museli by najít viníka vysoké ceny pro OSSR, kdyby našli viníka, zase by někoho zatkli. To snad nechceš ? :-)

   • skelet
    18:06 19.11.2020

    mi jsou slovenské vnitrostátní a vnitrostranické záležitosti zcela volné, je to samostatný stát. Nižší cena se dá poměrně dobře obkecat. (rozjetá linka, dvojnásobný počet ...Zobrazit celý příspěvek

    mi jsou slovenské vnitrostátní a vnitrostranické záležitosti zcela volné, je to samostatný stát.
    Nižší cena se dá poměrně dobře obkecat. (rozjetá linka, dvojnásobný počet odebraných kusů apod). Jen chtít. Jestli chtějí Slováci protlačit u nás svoje houfnice, tak proto mají ideální příležitost. Nic více, nic méně.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     22:13 20.11.2020

     ... to sa už raz stalo, ke´ď sa predávali húfnice Zuzana do Grécka.... Predalo sa za sumu, v ktorej bol započítaný okrem zbraní aj výcvik a (už si nepamätám konkrétne čo), tak ...Zobrazit celý příspěvek

     ... to sa už raz stalo, ke´ď sa predávali húfnice Zuzana do Grécka.... Predalo sa za sumu, v ktorej bol započítaný okrem zbraní aj výcvik a (už si nepamätám konkrétne čo), tak fabrika za húfnice ani nedosiahla zisk, či dokonca mierne prerobila a bola z toho aj aféra.... (detaily mi už žiaľ za tie roky vyšumeli...)Skrýt celý příspěvek

 • Jaws
  16:03 19.11.2020

  Houfnice u nás volby nevyhrají. Kolik by za to bylo rouškovného?

  Houfnice u nás volby nevyhrají. Kolik by za to bylo rouškovného?

 • lukus
  10:25 19.11.2020

  Článek je dobrý a správně poukazuje na možnost obcházení plnění smlouvy. Co se týče armádních zakázek - ,,Vyšší dobro" - s Francií ?- to snad někdo zapomněl na MNICHOV. Hledejme ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je dobrý a správně poukazuje na možnost obcházení plnění smlouvy.
  Co se týče armádních zakázek - ,,Vyšší dobro" - s Francií ?- to snad někdo zapomněl na MNICHOV.
  Hledejme vyšší dobro k Jižní Koreou, Izraelem, ...

  Co se týče stavby jaderné elektrárny - s Francií na věčné časy - tak si určitě říkají Finové poté, co úspěšně od roku 2006 začali s francouzskou Arevou stavět jadernou elektránu blok 3 Olkiluoto (hotovo mělo být v 2010:-) a nyní se datum opět posunulo na 2022.

  a projekt Arevy+Mitsubishi v Turecku zastavili v průběhu kvůli extrémně rostoucím nákladům.Skrýt celý příspěvek

  • Cajk
   13:34 19.11.2020

   Takže kvůli Mnichovu se nebude nic kupovat ze západu, severu a v podstatě ani jihu, protože nás všichni zradili nebo na nás zaútočili. Fakt výborný přístup... Určitě byste ...Zobrazit celý příspěvek

   Takže kvůli Mnichovu se nebude nic kupovat ze západu, severu a v podstatě ani jihu, protože nás všichni zradili nebo na nás zaútočili. Fakt výborný přístup...

   Určitě byste doporučil elektrárnu od Rosatomu, třeba bychom jsme se mohli inspirovat tou v Bělorusku, která se už po pár dnech od spuštění porouchala a předpokládám, že to nebylo naposled.

   K tomu nákupu, doufám že to dopadne. Oni by se tyhle nákupy měly méně medializovat, protože reakce lidí poté, respektive před samotným podepsáním smlouvy ovlivňují rozhodnutí politiků více než samotné technické nedostatky nebo chyby.Skrýt celý příspěvek

   • lukus
    14:09 19.11.2020

    Četl jste i řádek zmiňující Jižní Koreu nebo Izrael? Ano, máte pravdu, jaderná elektrárna není jednoduché zařízení. ALe v Bělorusku ho postavili a je jen otázkou času, než poběží. ...Zobrazit celý příspěvek

    Četl jste i řádek zmiňující Jižní Koreu nebo Izrael?

    Ano, máte pravdu, jaderná elektrárna není jednoduché zařízení. ALe v Bělorusku ho postavili a je jen otázkou času, než poběží. Ani Temelín neběžel hned bez chyby. Ale stojí.

    Ve Finsku se nemá co pokazit, elektrárna nestojí.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    15:01 19.11.2020

    Proč ten příspěvek demagogicky otáčíte ? Máme zde dvě ruské atomové elektrárny a bez problémů. Jen s americkými palivovými články byly velké starosti. Máte nějaký francouzský ...Zobrazit celý příspěvek

    Proč ten příspěvek demagogicky otáčíte ? Máme zde dvě ruské atomové elektrárny a bez problémů. Jen s americkými palivovými články byly velké starosti. Máte nějaký francouzský výrobek ?
    Nákupy by se měly medializovat s tím s vámi souhlasím. A odborně o nich psát bez horoucího srdce. Kupujeme odevšad, to dobře víte, ale neusíme kupovat předražený šrot. Jak třeba dopadla modernizace tanků T-72 s Italy, nákup letadel CASA od Španělů, byla ta letadla lepší než běloruská elektrárná ?Hmed lítaly od prvního dne. Co nákup Pandurů, Iveco....Co armáda nakoupila bez problémů ?Skrýt celý příspěvek

    • satai
     15:50 19.11.2020

     "Máme zde dvě ruské atomové elektrárny"

     Kdyz uz jsi v jame, tak nekopej hloubeji.

     "Máme zde dvě ruské atomové elektrárny"

     Kdyz uz jsi v jame, tak nekopej hloubeji.

     • Charlie
      19:00 19.11.2020

      Tak projekt je sovětský, o tom žádná, ale Dukovany jsme stavěli my a Temelín taky, navíc do jeho projektu už se víc sahalo, takže tam je "ruské" jen jeho srdce - reaktor.

      Tak projekt je sovětský, o tom žádná, ale Dukovany jsme stavěli my a Temelín taky, navíc do jeho projektu už se víc sahalo, takže tam je "ruské" jen jeho srdce - reaktor.

   • SYN_
    07:07 20.01.2021

    Moment, Rusko taky odpadá, kvůli '68... je to smutné ale nezbývá než si je vyrobit sami :)

    Moment, Rusko taky odpadá, kvůli '68... je to smutné ale nezbývá než si je vyrobit sami :)

 • Eagle
  09:38 19.11.2020

  Jen malé upozornění ohledně vševojskových zkoušek. Za ten měsíc nebo dva nemáte šanci pořádně mašinu vyzkoušet to nemluvím o zjištění jak se chová v určitých klimatických ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen malé upozornění ohledně vševojskových zkoušek. Za ten měsíc nebo dva nemáte šanci pořádně mašinu vyzkoušet to nemluvím o zjištění jak se chová v určitých klimatických podmínkách. Úplně nejhorší na tom je to, že vševojskové zkoušky se provádějí v době kdy je vyrobeno už desítky kusů a vojáky požadované úpravy se velmi těžko prosazují. V neposlední řadě úplně nejvíc záleží na tom kdo zpracuje k vševojskových zkouškám TTP, ty totiž určují co vozidlo má plnit a co ne a že se s TTP dají dělat zázraky s tím se armáda setkala u nejedné nové zaváděné techniky.Skrýt celý příspěvek

  • Migi
   10:25 19.11.2020

   To jestli má výrobce už vyrobených desítky kusů je jeho problém. Změny podle toho, co je podle smlouvy si armáda prosadí lehce. Změny mimo rámec zadání jsou možné, ale tam záleží ...Zobrazit celý příspěvek

   To jestli má výrobce už vyrobených desítky kusů je jeho problém. Změny podle toho, co je podle smlouvy si armáda prosadí lehce. Změny mimo rámec zadání jsou možné, ale tam záleží na dobré vůli dodavatele.
   Jo a ty TTPčka se nepíšou na výběrka, ale jsou samozřejmě součástí smlouvy a nejspíš už výběrového řízení....Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    12:17 19.11.2020

    Zaváděl si někdy techniku do AČR? Asi ne jinak by si věděl že ve smlouvě specifikujes hlavní parametry vozidla ale pak se v rámci zkoušek nachází stovky připomínek které nemáš na ...Zobrazit celý příspěvek

    Zaváděl si někdy techniku do AČR? Asi ne jinak by si věděl že ve smlouvě specifikujes hlavní parametry vozidla ale pak se v rámci zkoušek nachází stovky připomínek které nemáš na jakém základě měnit. Ty totiž nemůžeš specifikovat protože techniku neznáš, neznáš ani její finální podobu, to vše zjistuješ až na vsevojsk. zkouškách. Jinak jak by asi vypadala smlouva kdyby si specifikoval všechny maličkosti na vozidle. Takže opravdu je to velmi těžká dřina s výrobcem vyjednat dílčí úpravy tak aby vozidlo bylo dokonalé. Výrobce se brání protože to jsou vícenáklady. TTP jsou samozřejmě součástí smlouvy ale záleží jak je napíšeš. Opět nelze v nich specifikovat každou věc a jak je v článku napsáno, maličkosti rozhodují. Opět pak dochází na to, že se těžce jedná s výrobcem a opravdu se dostáváš do fáze kdy výrobce plní TTP doslovně a někdy mimo rozumné chápání, protože nelze všechno popsat na papír. Narážím zejména na konstrukční řešení, užití materiálu, způsob ovládání. Viděl si někdy osobně jak vypadá specifikace TTP?Skrýt celý příspěvek

    • Migi
     15:00 19.11.2020

     Tak vzhledem k tomu že už jsem několika vojskovkama prošel tak jsem toho viděl docela dost. Že přijde někdo k hotovému produktu, který plní TTPčka a zadání podle smlouvy a chce na ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak vzhledem k tomu že už jsem několika vojskovkama prošel tak jsem toho viděl docela dost.
     Že přijde někdo k hotovému produktu, který plní TTPčka a zadání podle smlouvy a chce na něm změny je hezký, ale je vcelku logický a správný, že dodejce na to nemusí kývnout. Pokud si chce něco armáda udělat dokonalé a přesně podle svých představ, tak musí udělat vlastní vývoj (to se děje třeba u maskáčů). Zase je potřeba udržet nějakou vyváženost mezi MO (potažmo armádou) a dodavatelem.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      16:19 19.11.2020

      Ptám se na vojskové zkoušky techniky, byl si někdy v komisi či nebyl. Ono se totiž sakra liší od komise na zbraně a další materiál. Vidět také nic neznamená pokud nejednas přímo s ...Zobrazit celý příspěvek

      Ptám se na vojskové zkoušky techniky, byl si někdy v komisi či nebyl. Ono se totiž sakra liší od komise na zbraně a další materiál. Vidět také nic neznamená pokud nejednas přímo s výrobcem a nejsi přímo u zdroje. To co popisuješ může platit v případě nákupu Toyotal nebo fabii protože tam je marže poněkud nízká, zjistí si ceny techniky zaváděné v posledních dvou letech. Jako příklad vyprostovak, 50 mega kus, teď ho porovnej s civilním vyprostovacim vozidlem, přičti 6 mega za kabinu a další 3 mega za čistě vojenský materiál. Opravdu myslíš že za tu marži není prostor pro úpravy a to i rozsáhlé protože vozidlo něco nesplňuje? Co třeba Perun, jak je možný že bylo vozidlo připuštěno k vojskovým zkouškám když prošlo podnikovými a kontrolními zkouškami u kterých jsou armádní zástupci a prošli sojkou? To nikdo z nich nezjistil že vozidlo je těžší než armáda chtěla? Popravdě tohle je první příklad kdy něco neprošlo vševojskových zkouskama v takové cenové relaci a velmi mě bude zajímat rozsudek soudu. Mohl jmenovat další a další projekty u kterých byly výrazné problémy ale u žádného nelze udělat závěr tak jednoduše a odsoudit MO jak se zde děje a to i ve skrze akvizici při pořizování nové techniky.
      Jinak vyváženost myslíš například Bren1 nebo Phantom? Která armáda tak krátce po zavedení nových zbraní je po pár letech opět prezbrojila? To jsou právě ty maličkosti který v součtu dělají hodně.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      07:19 20.11.2020

      Bavíme se snad o fungování akvizičního procesu ne? Ten funguje u všech VŘ kupodivu stejně. S tím socialistickým "výrobce na tom má velký marže, takže mu to klidně zdražit, o co ...Zobrazit celý příspěvek

      Bavíme se snad o fungování akvizičního procesu ne? Ten funguje u všech VŘ kupodivu stejně. S tím socialistickým "výrobce na tom má velký marže, takže mu to klidně zdražit, o co jde" na mě nechoď, i nákup vojenské techniky je věc čistě tržní. Opravdu netuším proč by dodejce, který dodá produkt podle požadavku armády za cenu, kterou armáda respektuje měl po podpisu smlouvy dále dělat nějaký vývoj a úpravy, podle toho, jak by se to armádě líbilo. Taky si koupíš byt a potom, co podepíšeš smlouvu chceš po prodejci aby ti udělal rekonstrukci na jeho náklady?
      A to píšu jako člověk co je na straně armády, protože je uživatel tý techniky, ale tohle už je fakt moc...
      Něco jinýho když dodejce dodá věc s nějakým nesmyslem který brání v jeho plnohodnotným používání, ale jak už jsem psal, pak je to v rozporu se smlouvou a buď to opraví, nebo se smlouva ruší. Chce to teda ze strany MO docela ostrý lokty aby si to prosadilo, ale v zásadě to jde a děje se to.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      12:28 20.11.2020

      akviziční proces je stejný, ale rozdíl je, pokud zavádíš zbraň (GLOCK, BREN) nebo dělostřelecký systém a jiné složité systémy. To co popisuješ je demagogie o které tady nikdo nic ...Zobrazit celý příspěvek

      akviziční proces je stejný, ale rozdíl je, pokud zavádíš zbraň (GLOCK, BREN) nebo dělostřelecký systém a jiné složité systémy. To co popisuješ je demagogie o které tady nikdo nic nepsal. Píšu o případech, které máš specifikované ve smlouvě, ale ne podrobně. Pokud se bavíme o tom co je v rozporu se smlouvou a není, to je právě ono na co narážím a není to tak jednoduché jak popisuješ. Viz TATRA 815-7, napadlo by tě dát nádrž na levou stranu když 30 let co tatra vozidla T815 vyrábí má nádrž na pravé straně? Myslíš, že někdo kdo píše TTP předpokládá, že dají nádrž na druhou stranu? Nebo omezení rychlosti při použití CHP do max 50km/h. Nebo provlečení lana hlavního navijáku u vyprošťovacího vozidla na přední část je logické, přijde ti logické že to vozidlo pak ale nemůže jet a musíš lano pro jízdu zase protáhnout zpátky? Evakuační vidlice a její použití na pozemních komunikacích taky kapitola sama pro sebe, nebo myslíš že ji armáda chtěla používat pouze na komunikacích výcvikových prostorů?
      Někdo tady může říct, ano armáda je blbá, měla si to specifikovat, jenže jak už jsem psal minule, celá specifikace by měla tisíce listů, protože by si popisoval uplně jednoduché věci, nad kterými normální člověk ani nepřemýšlí.
      Proč výrobce panduru u nově vyrobených kusu, dělá ty stejný výrobní vady? Proč je neodstranil při první dodávce? Proč na to má doplácet armáda?
      Proč PRAMY v celý armádě cca rok nedostali revizi na zvedací čelo? Myslíš, že odpovídalo smlouvě? Proč tyhle všechny zakázky řeší inspekce a orgány činné v trestním řízení?
      Ty ostrý lokty jak popisuješ mají i právnické firmy jednotlivých výrobců, proto se zakázky MO protahují viz triviální nákup maskáčů a podobně.
      A v neposlední řadě, nemyslíš že by do vševojskových zkoušek mělo jít vozidlo nebo cokoliv jiného, co už bylo s vojáky konzultováno, popřípadě se podíleli na vývoji? Krásný příklad BREN. Ono se pak stane, že vojáci z první linie, čumí na produkt, který vidí poprvé a jen nevěřícně kroutí hlavou, on je totiž poměrně výrazný rozdíl v pojetí TTP obyčejných vojáků a příslušníků akvizičních pracovišť a ostatních na MO. To je také problém, který by bylo fér uvést a ne vše házet na výrobce ikdyž se někomu může zdát, že to právě dělám.
      Teď jedno zamyšlení, když mluvíš o tržní politice v případě nákupu vojenské techniky. Nebylo by podle tebe výhodnější, provést na Lynxu, CV90, Pumě a podobně, vševojskové zkoušky a na základě zkušeností s jednotlivými typy sepsat TTP a ať se výrobci poperou a přispůsobí vozidlo uživateli? Ano dává to větší logiku než stávající systém a konkrétně u BVP se tyto rozdílné druhy na rozdíl od ostatních typů techniky před podpisem smlouvy zkoušejí. Ale obávám se pokud by se šlo touto cestou, bude se narážet na zákon o veřejných zakázkách, proč o tom mluvím, specifikace má svoje pravidla, nesmí dojít ke zvýhodnění jistého výrobce, pak na základě papíru může AČR koupit zajíce v pytli. Otázkou je, jak to dělá například Madarsko.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:23 20.11.2020

      Eagle Ten "problém" s nádrží u T815 je tak něco směšného že dodnes nevěřím že se něco takového může opravdu seriózně řešit. To máte opravdu taktový problém upravit tankovací ...Zobrazit celý příspěvek

      Eagle
      Ten "problém" s nádrží u T815 je tak něco směšného že dodnes nevěřím že se něco takového může opravdu seriózně řešit. To máte opravdu taktový problém upravit tankovací stojany pro dobavení vozidel s levostrannou nádrží?

      /Proč PRAMY v celý armádě cca rok nedostali revizi na zvedací čelo? Myslíš, že odpovídalo smlouvě?/
      Měli platnou revizi při dodání? Případně jsou ty vozidla ještě v záruce nebo proč by výrobce mělo zajímat že armáda není schopná zajistit revizi?

      /Proč tyhle všechny zakázky řeší inspekce a orgány činné v trestním řízení?/
      Můžete se s námi o důvody podělit.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      16:17 20.11.2020

      to Scotty nemůžu, nejsem k tomu kompetentní seznamovat veřejnost s vyšetřováním. Tankování problém je, ne vždy máte na útvarech výdejnu která umožňuje montáž výdejního stojanu na ...Zobrazit celý příspěvek

      to Scotty
      nemůžu, nejsem k tomu kompetentní seznamovat veřejnost s vyšetřováním. Tankování problém je, ne vždy máte na útvarech výdejnu která umožňuje montáž výdejního stojanu na druhou stranu komunikace. Jistě pochopíte, že montáž výdejního stojanu není žádná sranda, je to zásah do projektové dokumentace a to je opravdu problém. Taktéž máte problém při hromadném výdeji PHM v poli, to auto musí vždy jet v prostisměru nebo musíte přeparkovat výdejnu, což vám ubírá drahocený čas. Taktéž dolévání nádrže z kanystrů není úplně bezpečné, stojíte do strany vozovky a v neposlední řadě, trend bezpečnosti je ten, že nádrž se dává u nákladních vozidel na pravou stranu, tam je totiž nejlépe chráněna proti nárazu, vyjímkou jsou některé kamióny, které mají nádrže na obou stranách, zejména z důvodu kapacity vezené PHM. Tohle nečinní armádě ale výrazný problém, jsou to maličkosti který se sčítají a ve výsledku pak neustále narážíte na maličkosti které mohli být v rámci zkoušek odstraněny, pokud to konstrukce umožňuje, vyjímka je T815-7V.
      Armáda samozřejmě je schopna zajistit revize ve svých metrologických zařízeních, problém je spíše ten, že výrobce dělá revize pomocí svých revizních techniků či externích dodavatelů, tam evidentně dostanete štempl na cokoliv, to můžu potvrdit sám, pár takových zvrhlostí jsem osobně viděl. Takže čela nesplňovala parametry udané výrobcem, taktéž tatra nedodržela postup montáže doporučený výrobcem, více to konkretizovat nebudu, taktéž byly nedostatky v typu ZZ dle ČSN.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:48 20.11.2020

      Eagle No a nepadla už někoho převratná myšlenka na "technické zhodnocení" vydávacích stojanů spočívající v instalaci delší hadice která by se dala protáhnout pod vozidlem? To ...Zobrazit celý příspěvek

      Eagle
      No a nepadla už někoho převratná myšlenka na "technické zhodnocení" vydávacích stojanů spočívající v instalaci delší hadice která by se dala protáhnout pod vozidlem? To stejné je u vídejte v poli tam má snad cisterna hadici dostatečně dlouhou aby se dala protáhnout pod vozidlem. Mimochodem víte na které straně má tankováni Hilux?
      Pokud Tatra nesplnila to k čemu s smluvně zavázala není nic jednoduššího než vady reklamovat.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      18:08 20.11.2020

      ale no tak, to chceš srovnávat plnění osobního vozu s nákladním? Je logické, že u osobního vozu je jedno na jaké straně máš plnění, pokud zastavíš zadní částí u stojanu, vždy ...Zobrazit celý příspěvek

      ale no tak, to chceš srovnávat plnění osobního vozu s nákladním? Je logické, že u osobního vozu je jedno na jaké straně máš plnění, pokud zastavíš zadní částí u stojanu, vždy natankuješ.
      S tím protahováním pod vozidlem to nemůžeš myslet vážně, víš jak by vypadala tankovací pistole kdyby ji každý házel pod vozidlo a protahoval ji pod ním? Nehledě na to, že opět narážíš na bezpečnost. Jinak nevím zda si někdy tankoval "zrychlovýdejnýho stojanu" ale když si vezmu že stojíš cca 2 metry od cisterny, 2.5 metru máš široké vozidlo, další minimálně metr a půl do nádrže, máš to skoro 7 metrů hadice plné paliva, ta manipulace není tak jednoduchá a vůbec si nedokážu představit jak bych to měl provádět v polních podmínkách kdy jeden z osádky musí vlést pod vozidlo a protáhnout pistoli, tak aby se nezašpinila od bláta. Prostě naprosto zcestná myšlenka. Jinak upřesnění rychlovýdeje, upravený výdejní stojan vysokoprůtokovým čerpadlem, vysokoprůtokovou hadicí a výdejní pistolí z důvodu zkrácení času pro polní doplnění techniky, třeba si uvědomit že tankujete v průměru cca 400 až 800 litrů dle použité techniky.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:18 20.11.2020

      Pokud armáda chce nádrže na pravé straně, tak si to musí v objednávce specifikovat. To že armáda nebyla schopna zjistit, že sedmičky mají nádrž na levé straně po dvanácti letech ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud armáda chce nádrže na pravé straně, tak si to musí v objednávce specifikovat. To že armáda nebyla schopna zjistit, že sedmičky mají nádrž na levé straně po dvanácti letech výroby je smutné.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:53 20.11.2020

      Scotty T 815-7 zase není tak nízká aby se pod ní nedala rozumně protáhnout hadice. Případně když už by se měla hadice prodlužovat mohla by být tak dlouhá aby umožnila obejití ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      T 815-7 zase není tak nízká aby se pod ní nedala rozumně protáhnout hadice. Případně když už by se měla hadice prodlužovat mohla by být tak dlouhá aby umožnila obejití vozidla předem kolem kabiny. Samozřejmě by takové řešení vyžadovalo tankování ve dvou, ale pochybuji že by to bylo neřešitelné.
      Dost mě překvapuje že za tu dobu co jsou T815-7 v armádě je to nejlepší řešení na které jste přišli najíždění ke stojanu v "protisměru".Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      20:22 20.11.2020

      to scotty píšu snad někde že to je neřešitelný? Jinak doporučuji až pojedeš k tankovací stanici, zkus si někdy vytáhnout celou hadici, je to cca 3 až 4 metry, pak mi napiš jak se ...Zobrazit celý příspěvek

      to scotty
      píšu snad někde že to je neřešitelný? Jinak doporučuji až pojedeš k tankovací stanici, zkus si někdy vytáhnout celou hadici, je to cca 3 až 4 metry, pak mi napiš jak se ti s ní manipulovalo.
      to skelet
      a vy jste někdy něco specifikoval? Na tom vozidle jsou stovky položek, které byste mohl takto konkretizovat. Od toho se dělají vševojskové zkoušky kdy se přichází na tyto jednotlivé problémy a ověřují se jednotlivá TTP. Bohužel takto podrobná TTP nejsou nikde a vcelku mě překvapuje, že zrovna z výše uvedených problémů Vás trápí zrovna tento ikdyž jsem ho nazval maličkostí.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:36 20.11.2020

      Buď zakázka splňuje smlouvu, nebo ne. O tom jsem psal. Nic jako "šedá zóna" že to jako vlastně nesplňuje, ale ne tak docela neexistuje. Ve smlouvě jsou i věty jako musí umožňovat ...Zobrazit celý příspěvek

      Buď zakázka splňuje smlouvu, nebo ne. O tom jsem psal. Nic jako "šedá zóna" že to jako vlastně nesplňuje, ale ne tak docela neexistuje. Ve smlouvě jsou i věty jako musí umožňovat toto a toto, co právě postihuje některé detaily aby se nemuseli vypisovat. Ano psaní TTPček je problém. Ano jdou udělat průmyslové dny, nebo jak se to jmenuje, kde se dostupné produkty ukážou, armáda se podívá a nadiktuje si co chce mít. Ne nejde aby před VŘ se armáda podílela na vývoji, protože to neprojde přes zákon (zvýhodnění účastníka VŘ), ale to jste sám taky psal.
      Ty problémy které popisuješ jsou částečně porušení smlouvy (třeba ty čela, nemluvě o tom že na to se evidentně při vojskovkách nepřišlo), částečně možná šlendrián armády/MO a částečně fakt drobnosti (jak psal Scotty - nádrž na špatný straně? Jako vážně? BTW nemá Pandur náhodou plnící hrdlo taky na levý straně stropu?).Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:40 20.11.2020

      Vždyť píšu že by se musel stojan patřičně upravit. Například přidáním delší hadice navinuté na cívce. Rozhodně mi přijde lepší řešení mít schránky s příslušenstvím na straně mimo ...Zobrazit celý příspěvek

      Vždyť píšu že by se musel stojan patřičně upravit. Například přidáním delší hadice navinuté na cívce.
      Rozhodně mi přijde lepší řešení mít schránky s příslušenstvím na straně mimo vozovku. Pokud vím HEMTT to má také tak a nikdo z toho kovbojku nedělá.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:40 20.11.2020

      A když jsme teda u toho - PRAMy se nakupovaly ve VŘ? Já myslel že tatry obecně se nakupují na přímo....

      A když jsme teda u toho - PRAMy se nakupovaly ve VŘ? Já myslel že tatry obecně se nakupují na přímo....

     • Torong
      21:43 20.11.2020

      Musím naprosto souhlasit se Skeletem. Pokud zodpovědní úředníci nebyli schopni zjistit, že T 815-7 má tankování na opačné straně než byli zvyklí, měli by být superarbitrováni pro ...Zobrazit celý příspěvek

      Musím naprosto souhlasit se Skeletem. Pokud zodpovědní úředníci nebyli schopni zjistit, že T 815-7 má tankování na opačné straně než byli zvyklí, měli by být superarbitrováni pro blbost, neschopnost a lenost. Tohle nemá co dělat s akvizičním procesem. Tohle se dá zjistit jednou návštěvou v Kopřivnici, kde si úředník obejde auto, a na papíře, který mu dá někdo kdo tomu rozumí si zaškrtne nádrž na požadované straně ano/ne. Otázkou zústává zda úředník zodpovědný za nákupy nákladních aut pozná nádrž na palivo na nákladním autě...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:06 20.11.2020

      Otázka spíš je jestli nádrž na druhé straně někdo pokládal za problém. Myslím že ne.

      Otázka spíš je jestli nádrž na druhé straně někdo pokládal za problém. Myslím že ne.

     • Eagle
      22:18 20.11.2020

      To migi Nepisu nikde o výberku přímo na Pramy. Beru to globálně, nevztahují to na konkrétní typ ikdyz to možná tak vyznělo. Co se týká čel,nemáš šanci v rámci vojskových zkoušek ...Zobrazit celý příspěvek

      To migi
      Nepisu nikde o výberku přímo na Pramy. Beru to globálně, nevztahují to na konkrétní typ ikdyz to možná tak vyznělo. Co se týká čel,nemáš šanci v rámci vojskových zkoušek na to přijít, od toho jsou podnikové a zejména kontrolní zkoušky kde se ověřuje jakost, standardizace s ČSN a provádějí se výchozí revizní zprávy.
      To Torong
      Dalo by se s tím souhlasit a je to i tak logické ale dá se vše zjistit při prvním pohledu? Nemyslíte že takové zalezitosti vyplynou až z provozu? Stěžoval si na to někdo v minulosti, upozornil na to někdo,nebo se nad tím mávlo rukou protože se to auto vždycky v posádce nějak dotankuje a bojový výdej se stejně už necvičí. A ano pandur má horní plnění, ale tam vám je jedno zda je v pravo nebo vlevo, je to stejný asi jako tankovat AV15.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   07:14 20.01.2021

   To jsem chtěl tak nějak tako dotázat, jak zajistíme kvalitní otestování v domácích podmínkách (= v podmínkách za kterých budou případně nasazany) a přitom za pořádného mrazu? To ...Zobrazit celý příspěvek

   To jsem chtěl tak nějak tako dotázat, jak zajistíme kvalitní otestování v domácích podmínkách (= v podmínkách za kterých budou případně nasazany) a přitom za pořádného mrazu? To jednak znamená na zkoušky +- půl roku čekat, ale pak se to patřičnou zimu nemusí vůbec "povést" hm?

   Ještě tak snad vstoupit do jednání s nějakou skandinávskou zemí, ale to už taky nebude úplně ono, nebude to to pravé domácí prostředí...Skrýt celý příspěvek

   • tomas.kotnour
    13:38 20.01.2021

    AČR roky testuje provozuschopnost techniky při nízkých teplotách v klimatické komoře CCR1 Evropského testovacího centra.

    AČR roky testuje provozuschopnost techniky při nízkých teplotách v klimatické komoře CCR1 Evropského testovacího centra.

    • tomas.kotnour
     14:54 20.01.2021

     Záběry z testování uchazečů o dodávku dělostřeleckých systémů pro norskou armádu. 11. - 30. leden 2016, polygon nedaleko Rena, 200 km severovýchodně od Osla. Teploty padaly až k ...Zobrazit celý příspěvek

     Záběry z testování uchazečů o dodávku dělostřeleckých systémů pro norskou armádu. 11. - 30. leden 2016, polygon nedaleko Rena, 200 km severovýchodně od Osla. Teploty padaly až k prověřujícím -29 stupňům.
     http://video.tu.no/v.ihtml/pla... Skrýt celý příspěvek

 • mikojan29
  08:44 19.11.2020

  Vyzerá to, že to je ešte na dlhšiu dobu a nie do konca roka...BVP dtto...ešte sa tu čo-to popíše, pekný deň želám. :-)

  Vyzerá to, že to je ešte na dlhšiu dobu a nie do konca roka...BVP dtto...ešte sa tu čo-to popíše, pekný deň želám. :-)

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2