KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8

KOMENTÁŘ: Tápání nad francouzskými houfnicemi CAESAR 8×8
CAESAR 8×8 / Nexter Systems (Zvětšit)

Zástupci českého ministerstva obrany (MO ČR) vedou již několik měsíců jednání s francouzskou společností Nexter Defense Systems (součást koncernu KNDS) ohledně nákupu 52 samohybných kolových houfnic CAESAR 8×8 pro Armádu ČR. Nedávno však česká strana poslala Francouzům dopis, kde varuje před možným odložením nákupu. Důvodem má být složitá finanční situace české ekonomiky kvůli pandemii covid-19.

Odklad nákupu

„Do ukončení analýzy jsme bohužel nuceni dočasně pozastavit vyjednávání veřejné zakázky: Dělo NATO – nákup na dodávku 52 kusů samohybných děl ráže 155 mm CAESAR,“ citoval portál Právo dopis, který Francouzům na konci října poslal náměstek pro vyzbrojování Lubor Koudelka.

„Casus belli“ se stal francouzský požadavek na složení 30% zálohy na nákup houfnic již v roce 2021. Francouzi tedy jako zálohu požadují dvě miliardy Kč, MO ČR přitom počítalo s 500 miliony Kč.

MO ČR chtělo podepsat smlouvu ještě letos a získat první tři houfnice v roce 2021. „Ano, dopis společnosti Nexter odešel z důvodu, že musíme probrat otázku financování projektu v jednotlivých letech s ohledem na francouzskou stranou požadovanou zálohu a probíhající diskusi k rozpočtu na rok 2021,“ uvedl Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Zkusme si popsat všechny „zádrhely“ tendru. Upozorňujeme, že následující řádky jsou spekulací autora, a tedy jim v žádném případě (bez ověření z dalších zdrojů) okamžitě a automaticky nevěřte:

Cena dělostřelectva

Šest miliard korun za 52 houfnic (a zřejmě počáteční dávku munice) jsou jen počáteční investice do 13. dělostřeleckého pluku Armády České republiky. Součástí nákupu houfnic není například systém řízení palby (SŘP), mobilní místa velení a řízení palby oddílů a baterií, stejně jako nová muniční vozidla pro munici ráže 155 mm.

52 houfnic dovolí postavit dva dělostřelecké oddíly, každý po třech bateriích s osmi děly. Jen pro řízení palby oddílů a baterií bude nutné dokoupit osm vozidel s velmi drahými elektronickými, informačními a komunikačními systémy. Půjde prakticky o vozidla na úrovni velitelských a spojovacích obrněnců Pandur.

Dále musí dojít k modernizaci (nebo akvizici nových) vozidel dělostřeleckého průzkumu LOV-Pz, ale i průzkumných systémů LOS, SNĚŽKA nebo dělostřeleckých radiolokátorů Arthur či meteorologických stanic. Uvedenou techniku je nutné napojit do jednotného dělostřeleckého informačního systému a SŘP. Současně průzkumná vozidla musí získat veškeré prostředky k navádění přesné dělostřelecké munice, ať už s laserovým, GPS nebo satelitním naváděním. Jen v případě SŘP mluvíme o nákladech v řádu mnoha stovek milionů korun.

Klíčovou otázkou tedy je, co nám všechno Francouzi za částku šest miliard dodají (mluví se o simulátoru, školení a munici) a co si později od Francouzů budeme muset tak nebo tak dokoupit.

Problémem (z hlediska skrytých nákladů) může být neodzkoušená mechanizace, elektronika, senzory a software, případně oblast náhradních dílů (náhradní hlavně, závěry hlavní atd.), manipulačních systémů, nástrojů nebo přípravků. Beze zbytku zde platí tvrzení, že „Čert se skrývá v detailech“ a zřejmě v těchto oblastech se vedou nejsložitější jednání.

Je třeba si uvědomit, že šest miliard korun za 52 houfnic je skvělá cena. Pokud přijmeme závěr (jde o univerzální pravidlo), že při akvizici 50 % ceny stojí samotná vozidla, a 50 % provozní zázemí (a nějaká munice), tak samotná houfnice CAESAR přijde pouze na 2,15 milionu euro, tedy 56 milionů Kč.

Pokud houfnice stojí výrazně více, je nutné „osekat“ všechny systémy a služby spojené s provozním zázemím, výcvikem a servisem.

Vojskové zkoušky

Houfnice CAESAR z takticko-technického hlediska plní požadavky Armády ČR a je pro ní dostupná kvalitní munice i technická podpora. Lze také uvést, že z tohoto hlediska je pro ČR stále nejlepší současnou volbou.

Armáda ČR ale ve skutečnosti kupuje prototyp houfnice CAESAR na podvozku 8×8. Houfnice CAESAR na podvozku 6×6 sice byla ověřená v boji, nutno podotknout v asymetrickém, ale česká verze (ale i dánská) má některá nová technická řešení (například zasouvač střel a prachových náplní), které v boji jednoduše odzkoušené nebyly.

České houfnice CAESAR, i s těmito novými řešeními, se přitom mohou dostat do střetu s rovnoceným protivníkem, kde na řešení závad nebo nedokonalé ergonomie (na rozdíl od Afriky nebo Iráku) nebude čas. 

Všechny případné problémy odhalí vojskové zkoušky (které musí ctít reálný způsob, podmínky a prostor nasazení), kde si vojáci houfnice pořádně prohlédnou a otestují. Pokud ale dojde k podpisu smlouvy před vojskovými zkouškami, jakékoliv případné změny (nad rámec podepsané smlouvy), pochopitelně musí MO ČR zaplatit. Celé věci nepomáhá ani skutečnost, že houfnice CAESAR nebyla dovezena do České republiky k odzkoušení, jako tomu bylo v případě BVP.

Hrozí tak koupě „zajíce v pytli“ a to, že v dalších letech budeme „zbytečně“ vyvádět stovky milionů, či dokonce miliardy korun, z České republiky do Francie. Podmínkou nákupu houfnice CAESAR verze 8×8 by tak mělo být provedení vojskových zkoušek v České republice, a to ještě před podpisem smlouvy.

Především je nutné houfnice CAESAR vyzkoušet v operačním terénu, prostředí a klimatu, kde bude houfnice působit a zaujímat palebné postavení. Z technického hlediska jde o provozní odolnost jeho zbraňových mechanismů snášet manipulační a jízdní zatížení, zejména pak odolnost na havarijní stavy vyvolané obsluhou, možnost přechodu na náhradní manuální obsluhu apod. V krizových situacích jde o to, aby mechanismy byly „blbuvzdorné“, odolné proti chybné obsluze a manipulaci se zbraní. Jde o to si ověřit, že i ta nejzanedbatelnější součástka nezpůsobí bojovou, hlavně pak palebnou nezpůsobilost houfnice.

Na ověření provozních vlastností přitom nestačí prototypové a tovární zkoušky. Aby zbraň byla zavedena do armády, musí jednoduše projít vojskovými zkouškami, kdy zbraň bude na rozdíl od zaškolených továrních techniků a mechaniků obsluhována přímými uživateli se všemi jejich pozitivy a negativy se simulováním všech situací, se kterými se zbraň střetne během svého životního cyklu, zejména pak v bojovém nasazení. A to bez ohledu na jméno a renomovanost dodavatele, nebo bez ohledu na tvrzení „Dánové to koupili taky“.

Podíváme-li se na houfnici CAESAR tímto prizmatem, tak obsahuje několik konstrukčních uzlů, u kterých by bylo žádoucí posoudit, zda bez výhrad naplňují požadavek provozní odolnosti, funkční spolehlivosti a uživatelské vstřícnosti a nestanou se možnou příčinou selhání v bojovém nasazení. Žádoucí rovněž je, aby dodavatel všechny nedokonalosti upravil ještě před uzavřením smlouvy o dodávce.

Munice

Všechna děla NATO jsou certifikována pro dělostřeleckou munici ráže 155 mm a dělené prachové náplně podle standardů NATO. Houfnice CAESAR tak mohou používat libovolné standardizované náboje ráže 155 mm.

Ve skutečnosti tedy od Francie při akvizici děl CAESAR nemusíme kupovat žádné klasické tříštivo-trhavé (HE) náboje. Výrobu střel i prachových náplní zvládne český průmysl, případně lze munici například nakoupit na Slovensku.

Jiná věc je přesně naváděná munice. Zde asi není jiná cesta, než se smířit s nákupem perspektivních francouzských naváděných dělostřeleckých střel.

Zdůrazněme, že zásoba munice (palebný průměr) přesně naváděné munice pro jednu houfnici na jediný den bojů stojí tolik, jako samotná houfnice! Armáda ČR má 52 houfnic a rozhodně chce bojovat více než jeden den. Jednotková cena přesně naváděné munice s klidem přesáhne 50 000 euro. Pokud chceme nakoupit relevantní množství přesné munice, mluvíme minimálně o stovkách milionů korun.

Je také dobré si uvědomit klíčovou roli dělostřelectva na moderním bojišti – klasická frontová obrana a útok (při rovnocenných protivnících) probíhají jen do vyčerpání dělostřelecké munice. Pak je konec jak s útokem, tak s obranou.

Podíl českého průmyslu

Dalším nejasným bodem je podíl českého průmyslu. Praha požaduje podíl 40 % ze samotné akvizice. Podle informací Armádních novin se Francouzi spíše přiklánějí ke 40 % z celého životního cyklu (30 let). Může to tedy skončit podobnými „fintami“, jako v sousedním Polsku (a jistě nejen v Polsku), kde firmy předražují banální servisní úkony (například dofukování pneumatik), aby naplnily procentuální podíl domácího průmyslu na zakázce.

Pokud Francouzi prosadí svůj pohled (tedy 40 % z celého životního cyklu), můžeme zapomenout na přenos klíčového know-how a technologií. Přitom český průmysl, snad kromě hlavně, může bez problémů vyrobit všechny železné části houfnice.

Vyšší dobro

Další proměnou je, což u takto velkých projektů je pravidlem, že rozsah spolupráce přesahuje pouhý nákup zbraní. Česká republika si nákupem houfnic CAESAR může zajistit u Francie podporu v jiných oblastech, od podpory vývozu českých zbrojních výrobků, až po podporu Paříže například u jaderné energetiky. V této věci ale je těžko soudit, co Paříž případně Praze slíbila.

Zahraniční zbrojařské firmy nedělají byznys z lásky k České republice, a je opravdu jedno, zda jsou z USA, Evropské unie nebo odkudkoliv jinde. Jejich cílem je vydělat a finančně si zavázat zákazníka pro další roky.

Při jednáních, na což se také zapomíná, navíc často hraje obrovskou roli egoismus a ješitnost obchodních zástupců zbrojařských firem. Ostatně čím lepší smlouva, tím více se mohou dotyční zástupci těšit na lepší odměny a lepší pracovní pozici. Naopak po ne příliš výhodné smlouvě nemusí být karierní postup tak rychlý. Při jednání tak zástupci zahraničních firem myslí především na sebe, a opravdu ne na zájmy české armády (a možná ani ne na zájmy Francie).

Nad výše uvedeným se není třeba nijak podivovat a rozčilovat, jde o běžné a přirozené věci typické pro všechny zbrojní obchody. Samotní Francouzi mají navíc pověst nesmlouvavých vyjednávačů.

Pokud ale francouzská strana nebude souhlasit s vojskovými zkouškami před podpisem smlouvy a se 40% podílem českého průmyslu na akvizici (spolu s přenosem know-how), za zvážení stojí odmítnutí nákupu houfnic CAESAR. Pokud i přesto k podpisu dojde, musíme věřit, že se tak stalo kvůli „vyššími dobru“ pro ČR.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

Munice Katana s dostřelem 60 km pro české houfnice CAESAR?

Jedním z důvodů nákupu samohybných houfnic CAESAR pro Armádu ČR je velká paleta dostupné a ...

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  21:29 30.04.2021

  Najprv vyberú a až potom žiadajú o cenovú ponuku? :-o https://www.idnes.cz/zpravy/na...

  Najprv vyberú a až potom žiadajú o cenovú ponuku? :-o https://www.idnes.cz/zpravy/na...

 • Martin Kugla
  22:09 27.01.2021

  Dobrý deň, v článku je chyba: " Pokud přijmeme závěr (jde o univerzální pravidlo), že při akvizici 50 % ceny stojí samotná vozidla, a 50 % provozní zázemí (a nějaká munice), tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý deň, v článku je chyba:
  " Pokud přijmeme závěr (jde o univerzální pravidlo), že při akvizici 50 % ceny stojí samotná vozidla, a 50 % provozní zázemí (a nějaká munice), tak samotná houfnice CAESAR přijde pouze na 2,15 milionu euro, tedy 56 milionů Kč."

  Toto pravidlo neplatí univerzálne, pre húfnice už vôbec nie.

  Cena celého plánovaného kontraktu je 5,95 mld. Czk s DPH.
  Jednotkovú cenu húfnic chce MO ČR v rokovaniach s Nexterom dosiahnuť 105 mil. Czk. s DPH, teda cca 3,95 mil € (viackrát medializované, stále sa nepodarilo) teda za 52 húfnic 5,46 mld Czk. Zbytok je systémové zázemie a munícia.

  Podobný pomer ceny samotných húfnic a kontraktu bol pri Zuzanách 2 pre OSSR: cena samotných húfnic bola 151,7 mil. € s DPH, cena kontraktu 175 mil. €

  (Pre zaujímavosť - cena rovnakých húfnic Caesar pre dánsku armádu bola v dvoch kontraktoch 60,5 mil € za 19 ks, teda 3,18 mil. € (a cca 84,7 mil Czk) na vozidlo - bez DPH.
  Aj bez DPH budú teda české Caesary o cca 10 mil. Czk/ks drahšie ako dánske - pri viac ako dvojnásobnom počte kusov...)Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:49 28.01.2021

   Nákupy AČR s nákupy západních armád nelze srovnávat. Západní armády většinou pouze generačně nahrazují svou starší techniku, to znamená že "pouze modernizují" a rozšiřují své ...Zobrazit celý příspěvek

   Nákupy AČR s nákupy západních armád nelze srovnávat. Západní armády většinou pouze generačně nahrazují svou starší techniku, to znamená že "pouze modernizují" a rozšiřují své schopnosti.
   AČR ovšem prochází velkou reorganizací, kdy ne jen že nakupuje novější moderní techniku, ale zároveň přechází na jinačí způsob nasazení armády, výzbroje a vybavení.
   Jinými slovy. Dánové už mají s používáním houfnic ráže 155 mm zkušenosti. AČR ne a proto nás to stojí více :-)Skrýt celý příspěvek

   • faraonamumu
    14:43 28.01.2021

    To se spíš jedná o další díru na peníze. Už se těším na další korupční aféru :)

    To se spíš jedná o další díru na peníze. Už se těším na další korupční aféru :)

  • Nesher
   15:56 28.01.2021

   Jenže my pořád nevíme zda bude dánský a český model stejný. Takže to min. prozatím takto přepočítat nelze.

   Jenže my pořád nevíme zda bude dánský a český model stejný. Takže to min. prozatím takto přepočítat nelze.

   • Flader
    19:54 28.01.2021

    Ale veď AČR chcela zavedenú húfnicu na podvozku Tatra. A to v prípade Caesara splňuje zatiaľ len tá dánska varianta.

    Ale veď AČR chcela zavedenú húfnicu na podvozku Tatra. A to v prípade Caesara splňuje zatiaľ len tá dánska varianta.

    • Nesher
     21:44 28.01.2021

     Pojem "zavedený" systém se dá vykládat různě. AČR vybrala systém, který dával při zohlednění technických, zahraničně-politických, ekonomických parametrů, zájmů českého průmyslu ...Zobrazit celý příspěvek

     Pojem "zavedený" systém se dá vykládat různě. AČR vybrala systém, který dával při zohlednění technických, zahraničně-politických, ekonomických parametrů, zájmů českého průmyslu (nejen co se podílu na české zakázce, ale i na potenciálu do budoucna) ten nejlepší smysl. Vzhledem k tomu, že jednání probíhají a neznáme final cenu (jen strop MO) a konkrétní parametry samotného systému, tak jsou jakákoliv srovnání prostě předčasná.Skrýt celý příspěvek

 • Dual
  12:42 23.01.2021

  Je to, jako by Polsko nyní koupilo IFV ze zahraničí .. vyvinout vlastní a koupit zahraniční.

  Je to, jako by Polsko nyní koupilo IFV ze zahraničí .. vyvinout vlastní a koupit zahraniční.

  • PavolR
   16:44 23.01.2021

   Dita nikdy nebola a ani nebude určená pre český domáci trh. Má kratšiu hlaveň a maximálny dostrel o 1 km kratší, než sú požiadavky AČR, ktoré jej konštruktéri poznali a nesplnili.

   Dita nikdy nebola a ani nebude určená pre český domáci trh. Má kratšiu hlaveň a maximálny dostrel o 1 km kratší, než sú požiadavky AČR, ktoré jej konštruktéri poznali a nesplnili.

   • Dual
    18:25 23.01.2021

    Neznám podrobnou dokumentaci a požadavky AČR této zakázky, tudíž nemohu soudit. Jinak dostřel nábojem s přesným naváděním má být u DITY 50 km. ...Zobrazit celý příspěvek

    Neznám podrobnou dokumentaci a požadavky AČR této zakázky, tudíž nemohu soudit.
    Jinak dostřel nábojem s přesným naváděním má být u DITY 50 km.
    https://militaryleak.com/2021/... Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     19:33 23.01.2021

     Iste, ale s DN1CZ s dnovým výtokom je to 39 km. Každopádne je zaujímavé, že EA zo svojho domovského webu už stiahla stránku s technickými špecifikáciami Dity.

     Iste, ale s DN1CZ s dnovým výtokom je to 39 km. Každopádne je zaujímavé, že EA zo svojho domovského webu už stiahla stránku s technickými špecifikáciami Dity.

    • Scotty
     20:37 23.01.2021

     Pokud prohrála Zuzana 2 proti Caesaru mimo jiné kvůli paletě dostupné munice, potom nemůže u nás i Ditě nikdo ani uvažovat. Zjevně tahle houfnice není určená pro trhy západně od ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud prohrála Zuzana 2 proti Caesaru mimo jiné kvůli paletě dostupné munice, potom nemůže u nás i Ditě nikdo ani uvažovat. Zjevně tahle houfnice není určená pro trhy západně od Čierne pri Čope.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  22:56 06.01.2021

  Včera bylo oznámeno, že houfnice Caesar pořídí rovněž armáda Belgie. Bohužel počet a ani konfigurace nebyla zveřejněna. Osobně předpokládám že půjde o stejnou verzi jako pořizuje ...Zobrazit celý příspěvek

  Včera bylo oznámeno, že houfnice Caesar pořídí rovněž armáda Belgie. Bohužel počet a ani konfigurace nebyla zveřejněna. Osobně předpokládám že půjde o stejnou verzi jako pořizuje Francie (tedy podvozek 8x8 Tatra).

  https://zbiam.pl/armatohaubice... Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:32 21.11.2020

  Mimochodom, pokiaľ chcete šetriť, tak prečo nevstúpite do projektu PESCO "EuroArtillery"? Tak napr. Maďari údajne nakupovali húfnice v rámci neho a mali by ste zabezpečený aj SŘP.

  Mimochodom, pokiaľ chcete šetriť, tak prečo nevstúpite do projektu PESCO "EuroArtillery"? Tak napr. Maďari údajne nakupovali húfnice v rámci neho a mali by ste zabezpečený aj SŘP.

  • Scotty
   18:37 21.11.2020

   On má tenhle program nějaké hmatatelné výsledky? Co má společného slovenský projekt s nákupem repasovaných PzH 2000?

   On má tenhle program nějaké hmatatelné výsledky? Co má společného slovenský projekt s nákupem repasovaných PzH 2000?

   • PavolR
    18:51 21.11.2020

    Ale no tak, dve tretiny projektov sa ešte nikam nepohli: ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale no tak, dve tretiny projektov sa ešte nikam nepohli: https://euractiv.sk/section/ob...
    Oproti tomu je na tom ešte "EuroArtillery" relatívne dobre (str.29):
    https://www.mosr.sk/data/files...

    A nie, Maďari nekúpovali repasy, ale novovyrobené PzH 2000. Repasy majú Chorváti a Litovci.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:19 21.11.2020

     Takže jestli jsem to pochopil správně tak žádné výsledky nejsou a členové se zatím dohodli na tom že se dohodnou. Co by to mělo konkrétně přinést ČR při pořizování houfnic? My ...Zobrazit celý příspěvek

     Takže jestli jsem to pochopil správně tak žádné výsledky nejsou a členové se zatím dohodli na tom že se dohodnou. Co by to mělo konkrétně přinést ČR při pořizování houfnic? My chceme houfnice a SŘP koupit v dohledné budoucnosti. Ne v horizontu pět let až nekonečno. Protože dřív se rozhodně nic hmatatelného čekat nedá.Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  20:26 20.11.2020

  Bohužel se naplňují moje obavy, které jsem tu napsal k prvnímu článku o nákupu houfnic. Očekával jsem právě to, že se objeví nějaké to,,ale,, a už je to tady. Zdá se že Covid se ...Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel se naplňují moje obavy, které jsem tu napsal k prvnímu článku o nákupu houfnic.
  Očekával jsem právě to, že se objeví nějaké to,,ale,, a už je to tady. Zdá se že Covid se teď bude velice hodit každému, kdo nebude chtít nebo umět dostát svým slibům či závazkům.

  Ještě dodám, k té části že si kromě hlavně dokážeme vyrobit cokoliv. Naprosto nevěřím, že nedokážeme vyrobit hlavně, když jsme donedávna vyráběli daleko složitější věci pro celý svět a naše metalurgie, slévárenství a strojírenství bylo všeobecně vyhlášené a na vysoké úrovni.
  Chápu že to je otázka financí/rentability ale ať mě pro boha nikdo netvrdí, že bychom to nedokázali.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:01 20.11.2020

   Jediné ale které se objevilo je hrozba snížení rozpočtu MO na příští rok. Jinak to že se složitě vyjednává nepovažuji za nic nenormálního. Je jistě možné že obě strany nedojdou k ...Zobrazit celý příspěvek

   Jediné ale které se objevilo je hrozba snížení rozpočtu MO na příští rok. Jinak to že se složitě vyjednává nepovažuji za nic nenormálního. Je jistě možné že obě strany nedojdou k oboustranně akceptovatelné dohodě a budou se muset zvažovat další možnosti.
   Pokud vím tak hlavně se už drahně let zpátky vyráběli jen na Slovensku. Žádná naše firma s tím nemá žádné zkušenosti. Takže v to že by to naše firmy zvládli v rozumném čase, za rozumné peníze a v rozumné kvalitě nevěřím.Skrýt celý příspěvek

  • Eagle
   21:57 20.11.2020

   Nejsem si jist zda se nepletu ale nekoupila csg tak před rokem na Slovensku metalurgický podnik který dokáže nebo dříve dokázal tyhle hlavně vyrábět?

   Nejsem si jist zda se nepletu ale nekoupila csg tak před rokem na Slovensku metalurgický podnik který dokáže nebo dříve dokázal tyhle hlavně vyrábět?

  • PetrTechnik
   23:08 20.11.2020

   Hlavně pro kanony u nás už nikdo neumí. Neříkám, že by nešlo výrobu hlavní obnovit, ale musela by se asi koupit licence a příslušná technologie. Větší hlavně se u nás dělaly za ...Zobrazit celý příspěvek

   Hlavně pro kanony u nás už nikdo neumí. Neříkám, že by nešlo výrobu hlavní obnovit, ale musela by se asi koupit licence a příslušná technologie. Větší hlavně se u nás dělaly za války ve ˇŠkodovce v Plzni. Za R-U se dokonce dělaly hlavně pro lodní děla 305mm.
   Dnes by se jednalo o výrobu řádově desítek kusů, pochybuji, že by se našel subjekt , který by do toho šel. Ekonomicky je to podle mého sebevražda.
   Jak jsou na tom dne Slováci nevím.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    13:23 21.11.2020

    ty 305mm namorni dela Skoda posadila jako prvni na svete do trojcite veze bitevnich lodi Viribus Unitis o par mesicu predbehli Italy. Nebyly to ale nejvetsi dela, jeste udelala ...Zobrazit celý příspěvek

    ty 305mm namorni dela Skoda posadila jako prvni na svete do trojcite veze bitevnich lodi Viribus Unitis o par mesicu predbehli Italy. Nebyly to ale nejvetsi dela, jeste udelala 350mm pro dalsi tridu bitevnich lidi, ktere uz postavene nebyly. Zhotovena dela slouzila jako pozemni baterie.Skrýt celý příspěvek

 • Tango23
  10:25 20.11.2020

  Velmi racionalni komentar. Diky.

  Velmi racionalni komentar. Diky.

 • Englbert
  21:58 19.11.2020

  Priorirou by melo byt nekoupit nic nevyzkouseneho, neovereneho jinde a u jinych ve svete. Slouzit jako pokusny kralik se vetsinou nevyplaci a ve finale to vyjde hodne draze.

  Priorirou by melo byt nekoupit nic nevyzkouseneho, neovereneho jinde a u jinych ve svete. Slouzit jako pokusny kralik se vetsinou nevyplaci a ve finale to vyjde hodne draze.

  • Arthur
   22:56 19.11.2020

   Presne toto tvrdím aj ja a hlavne keď nemáte v rozpočte 2021 na húfnicu strednej triedy 2 miliardy Kč (75,9 milióna EUR) na prvú splátku tak treba siahnuť po českej osvedčenej, ...Zobrazit celý příspěvek

   Presne toto tvrdím aj ja a hlavne keď nemáte v rozpočte 2021 na húfnicu strednej triedy 2 miliardy Kč (75,9 milióna EUR) na prvú splátku tak treba siahnuť po českej osvedčenej, vyskúšanej, overenej doma a aj u iných vo svete ShKH DANA v modernizovanej verzii ShKH DANA M2, pri 52ks za cca 1,81 miliardy Kč (26ks kupujú Ukrajinci za 905 miliónov Kč) pričom pre ShKH DANA máte v skladoch desiatky tisíc 152mm munície, nehovoriac o vytvorenej celej logistike a zázemí.
   Podporíte domáci obranný priemysel (dane a odvody zostanú v domácej ekonomike) pričom pre nich by aj tá prvá splátka 500 miliónov Kč na rok 2021 bola v čase krizy COVID-19 ako dar z nebies.
   Proste WIN-WIN.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   07:21 20.11.2020

   Právě proto je dobře, že byl zvolen Caesar a ne Z2. Caesar je zaveden a bojově odzkoušen v armádě Francie. V současné době ho zavádí Dánsko. Zato Z2 je neodzkoušená a mimo ...Zobrazit celý příspěvek

   Právě proto je dobře, že byl zvolen Caesar a ne Z2. Caesar je zaveden a bojově odzkoušen v armádě Francie. V současné době ho zavádí Dánsko. Zato Z2 je neodzkoušená a mimo Slovensko (které je navíc nakoupilo za cenu PzH 2000...) o ni nikdo nemá zájem.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    08:37 20.11.2020

    Caesar 6x6 je tupá houfnice s ručním nabíjením. Takže pro nás není moc směrodatná, nicméně Caesar 8x8 je zaveden v dánské armádě. Ale stejně tak se dá argumentovat i pro Zuzku 2. ...Zobrazit celý příspěvek

    Caesar 6x6 je tupá houfnice s ručním nabíjením. Takže pro nás není moc směrodatná, nicméně Caesar 8x8 je zaveden v dánské armádě. Ale stejně tak se dá argumentovat i pro Zuzku 2. Pokud bychom se chtěli dál držet argumentace v rámci Caesar 6x6, tak Zuzka je zavedena už dříve pro OSSR a Kypr.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   10:48 20.11.2020

   Jsou chvíle, kdy je potřeba vybrat odzkoušený a zavedený stroj, zvláště jedná-li se o specifický kus techniky, který už při samotném nákupu je enormně drahý a jeho výměna by byla ...Zobrazit celý příspěvek

   Jsou chvíle, kdy je potřeba vybrat odzkoušený a zavedený stroj, zvláště jedná-li se o specifický kus techniky, který už při samotném nákupu je enormně drahý a jeho výměna by byla ještě drahší a kde je dlouhodobě daná perspektiva samotné konstrukce. Tohle se týká převážně techniky jako jsou letadla, vrtulníky, radary a podobné systémy.

   Jsou chvíle, kdy je potřeba hledat odzkoušený a zavedený stroj, ale můžete si dovolit riskovat. Vybrat techniku, která je na projektována na odzkoušeném dizajnu, ale doplněna o neodzkoušené ale perspektivní věci. Typickým příkladem můžou být BVP, MBT a podobné kusy techniky.

   A jsou chvíle, kdy nad tím jestli je stroj zavedený a odzkoušený nebo ne, vůbec přemýšlet nemusíte. Jedná se o takovou techniku, která je na pořízení "relativně" levná a jednoduchá, stejně tak oprava a odstranění problémů. Typickým příkladem můžou být právě houfnice, raketomety, minomety (ty co se nabíjejí ručně) a podobně. Tato technika je totiž konstrukčně poměrně jednoduchá a ve skutečnosti odzkoušená stovkami let bojů. Každá houfnice je v základu stejná a liší se pouze v detailech, které mění a upravují její schopnosti.

   Závěrem. Lpět neustále na odzkoušeném je lpět na starém, což znamená zasekat se v minulosti a nepřipravovat armádu na budoucí konflikty. A to je špatně.
   Takže reálnou prioritou AČR by mělo být ve chvíli kdy je to potřeba lpět na pořízení odzkoušených strojích, ve chvíli kdy to není potřeba to nebrat vůbec v úvahu, ve chvíli kdy je potřeba kombinovat staré s novým tak kombinovat.

   ps.: Co se týče samotných houfnic, tak realita je taková že na kolovém podvozku moc odzkoušených houfnic neexistuje a nejblíže k tomu má právě CAESAR.
   Modernizaci houfnic DANA je plýtváním už tak nedostatečných financí. Ne jen že by to nebylo jak ráží tak SŘP kompatibilní s aliančními partnery, ale za cca 5 let by se stejně museli pořídit nové houfnice v hodnotě 6 až x miliard. Nové houfnice je potřeba pořídit tak jako tak. Ať už dnes nebo zítra nebo za 5 let. :-)Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    10:54 20.11.2020

    SŘP si můžeme opatřit i polský TOPAZ, který umí 152mm i 155mm. Se zbytkem souhlas.

    SŘP si můžeme opatřit i polský TOPAZ, který umí 152mm i 155mm. Se zbytkem souhlas.

    • Klimesov
     11:19 20.11.2020

     souhlas. TOPAZ je dobrý systém.

     souhlas. TOPAZ je dobrý systém.

 • Englbert
  20:00 19.11.2020

  Vzdy jde o vyssi dobro. Ale nekomu do kapsy. Ta zakazka vyvolava vice otazek nez odpovedi.

  Vzdy jde o vyssi dobro. Ale nekomu do kapsy. Ta zakazka vyvolava vice otazek nez odpovedi.

 • Charlie
  18:57 19.11.2020

  Předně by mě zajímalo (a nejspíš se to jen tak nedozvíme), jestli je v pozadí tohohle kšeftu něco jako "malá domu" pro české firmy. Kdyby se kalkulovalo, že by Nexter začal aktivně ...Zobrazit celý příspěvek

  Předně by mě zajímalo (a nejspíš se to jen tak nedozvíme), jestli je v pozadí tohohle kšeftu něco jako "malá domu" pro české firmy. Kdyby se kalkulovalo, že by Nexter začal aktivně nabízet nové Caesary 8x8 právě s Tatrováckými podvozky, tak bych se nedivil, že to chceme koupit. A po referenčních zakázkách, které by systém měl (Dánové a my, oboje v množství nemalém), by mohli mít úspěch i jinde. A kdyby je zavedla i francouzská armáda... ale to se nejspíš nestane, protože by museli vyšachovat domácí výrobce náklaďáků a tomu moc nevěřím.

  Další věc - nesouhlasím úplně s tvrzením, že budeme v případě "chytré munice" odkázáni na Francouze. Vystřelit projektil naváděný i nenaváděný z děla je otázkou jeho fyzické kompatibility s jeho hlavní a nábojovou komorou, a využití jeho naváděcího systému je zase otázkou SŘP (u děla musí být systém schopný granát naprogramovat - u GPS navádění - případně zanést do sítě údaje pro návodčí, aby dokázali správně zaměřit laserem cíl). Jelikož SŘP nakupujeme nezávisle na houfnicích, čekal bych, že budeme nakupovat munici, která je fyzicky kompatibilní s dělem a SŘP jí "zná" (její integraci bychom si museli zaplatit ze svého). Naopak Francouzská munice bude nejspíš drahá a Frantíci jí nemusí chtít integrovat do "externího" SŘP (za rozumný peníz).

  Co se týče vojskových zkoušek - naše armáda má bohužel špatný zvyk zkoušet až po nákupu a vůbec bych se nedivil, kdyby se zjistilo, že v plískanicích a zimě na Doupově nebo Jincích námrazou tuhnou nabíjecí ramena, na podlážkách podavačů se tvoří vrstvy ledu, po kterých obsluha klouže, a vůbec že promoklé promrzlé obsluhy zdaleka nedosahují očekávané rychlosti palby.

  Jinak ano, skelet má pravdu - teď by měli zatlačit slováci, kupříkladu poukázáním na nákup L-39NG, případně třebas výrobu nových hlavní/kanonů pro naše T-72...Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:25 19.11.2020

   Budeme samostatně kupovat SŘP dělostřelectva ne děl samotných. Do SŘP Caesarů je nepochybně integrovaná veškerá speciální munice od Nexteru a pravděpodobně i jiných výrobců. Žádné ...Zobrazit celý příspěvek

   Budeme samostatně kupovat SŘP dělostřelectva ne děl samotných. Do SŘP Caesarů je nepochybně integrovaná veškerá speciální munice od Nexteru a pravděpodobně i jiných výrobců.
   Žádné nové kanóny pro T-72 nebudou.Skrýt celý příspěvek

   • Charlie
    09:02 20.11.2020

    Ke kanónům - pokud bude chtít AČR udržet T-72M4 v provozu v současných počtech a dále prapor T-72M pro zálohy, tak se bude muset náhradou hlavní zabývat. Přeci jen ty tanky už mají ...Zobrazit celý příspěvek

    Ke kanónům - pokud bude chtít AČR udržet T-72M4 v provozu v současných počtech a dále prapor T-72M pro zálohy, tak se bude muset náhradou hlavní zabývat. Přeci jen ty tanky už mají něco odstříleno...Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     13:16 20.11.2020

     kdoví jestli ty hlavně ještě dokážou udělat, ZŤS Metalurg, který produkoval odlitky hlavní, koupila CSG a ukončila.

     kdoví jestli ty hlavně ještě dokážou udělat, ZŤS Metalurg, který produkoval odlitky hlavní, koupila CSG a ukončila.

     • Charlie
      14:06 20.11.2020

      V ATM 3/2020 byl krátký článek o novém kanonu GTS-125 a ZŤS Speciál má tankový kanon ráže 125mm na stránkách (nevím jestli jde o stejný typ, nemám teď ATM po ...Zobrazit celý příspěvek

      V ATM 3/2020 byl krátký článek o novém kanonu GTS-125 a ZŤS Speciál má tankový kanon ráže 125mm na stránkách (nevím jestli jde o stejný typ, nemám teď ATM po ruce).
      http://www.ztsspecial.sk/sk/sp... Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   08:04 20.11.2020

   Nexter samozřejmě na tatrováckých podvozcích staví. Jednak pro Dánskou armádu a caesary na tatře chtějí koupit i Francouzi.

   Nexter samozřejmě na tatrováckých podvozcích staví. Jednak pro Dánskou armádu a caesary na tatře chtějí koupit i Francouzi.

   • Torong
    07:43 21.11.2020

    Autore mínusu:
    Co přesně se nelíbí na sdělení jednoduchého, veřejně přístupného faktu, že Nexter staví houfnice Caesar na podvozku Tatra? Tenhle mínus mě skutečně pobavil...

    Autore mínusu:
    Co přesně se nelíbí na sdělení jednoduchého, veřejně přístupného faktu, že Nexter staví houfnice Caesar na podvozku Tatra? Tenhle mínus mě skutečně pobavil...

    • Ján Paliga
     13:38 21.11.2020

     ... nie si mu asi sympatický....

     ... nie si mu asi sympatický....

  • skelet
   08:59 20.11.2020

   českého občana moc nebude zajímat, že jsme na Slovensko dodali to či ono. Českého občana maximálně bude zajímat, že jsme koupili výhodně = klasický marketing a politický lobbying. ...Zobrazit celý příspěvek

   českého občana moc nebude zajímat, že jsme na Slovensko dodali to či ono. Českého občana maximálně bude zajímat, že jsme koupili výhodně = klasický marketing a politický lobbying. Jenže to je rozdíl mezi soukromou a státní firmou. Soukromé firmy jsou v tomto směru flexibilnější a agresivnější. Státní firmy maximálně vydají prohlášení a rozdají si odměny za dobře odvedenou práci.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  16:18 19.11.2020

  Teď by měl Igor Matovič žhavit dráty a lobbovat za svou Zuzku. Dát tomu mediální masáž, přepustit slovenské kusy. To by bylo, aby se pak Babiš nekasal jak ušetřil a ještě zlepšil ...Zobrazit celý příspěvek

  Teď by měl Igor Matovič žhavit dráty a lobbovat za svou Zuzku. Dát tomu mediální masáž, přepustit slovenské kusy. To by bylo, aby se pak Babiš nekasal jak ušetřil a ještě zlepšil česko-slovenské vztahy :)Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:23 19.11.2020

   aby Babiš ušetřil, museli by snížit cenu, kdyby snížili cenu, museli by najít viníka vysoké ceny pro OSSR, kdyby našli viníka, zase by někoho zatkli. To snad nechceš ? :-)

   aby Babiš ušetřil, museli by snížit cenu, kdyby snížili cenu, museli by najít viníka vysoké ceny pro OSSR, kdyby našli viníka, zase by někoho zatkli. To snad nechceš ? :-)

   • skelet
    18:06 19.11.2020

    mi jsou slovenské vnitrostátní a vnitrostranické záležitosti zcela volné, je to samostatný stát. Nižší cena se dá poměrně dobře obkecat. (rozjetá linka, dvojnásobný počet ...Zobrazit celý příspěvek

    mi jsou slovenské vnitrostátní a vnitrostranické záležitosti zcela volné, je to samostatný stát.
    Nižší cena se dá poměrně dobře obkecat. (rozjetá linka, dvojnásobný počet odebraných kusů apod). Jen chtít. Jestli chtějí Slováci protlačit u nás svoje houfnice, tak proto mají ideální příležitost. Nic více, nic méně.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     22:13 20.11.2020

     ... to sa už raz stalo, ke´ď sa predávali húfnice Zuzana do Grécka.... Predalo sa za sumu, v ktorej bol započítaný okrem zbraní aj výcvik a (už si nepamätám konkrétne čo), tak ...Zobrazit celý příspěvek

     ... to sa už raz stalo, ke´ď sa predávali húfnice Zuzana do Grécka.... Predalo sa za sumu, v ktorej bol započítaný okrem zbraní aj výcvik a (už si nepamätám konkrétne čo), tak fabrika za húfnice ani nedosiahla zisk, či dokonca mierne prerobila a bola z toho aj aféra.... (detaily mi už žiaľ za tie roky vyšumeli...)Skrýt celý příspěvek

 • Jaws
  16:03 19.11.2020

  Houfnice u nás volby nevyhrají. Kolik by za to bylo rouškovného?

  Houfnice u nás volby nevyhrají. Kolik by za to bylo rouškovného?

 • lukus
  10:25 19.11.2020

  Článek je dobrý a správně poukazuje na možnost obcházení plnění smlouvy. Co se týče armádních zakázek - ,,Vyšší dobro" - s Francií ?- to snad někdo zapomněl na MNICHOV. Hledejme ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je dobrý a správně poukazuje na možnost obcházení plnění smlouvy.
  Co se týče armádních zakázek - ,,Vyšší dobro" - s Francií ?- to snad někdo zapomněl na MNICHOV.
  Hledejme vyšší dobro k Jižní Koreou, Izraelem, ...

  Co se týče stavby jaderné elektrárny - s Francií na věčné časy - tak si určitě říkají Finové poté, co úspěšně od roku 2006 začali s francouzskou Arevou stavět jadernou elektránu blok 3 Olkiluoto (hotovo mělo být v 2010:-) a nyní se datum opět posunulo na 2022.

  a projekt Arevy+Mitsubishi v Turecku zastavili v průběhu kvůli extrémně rostoucím nákladům.Skrýt celý příspěvek

  • Cajk
   13:34 19.11.2020

   Takže kvůli Mnichovu se nebude nic kupovat ze západu, severu a v podstatě ani jihu, protože nás všichni zradili nebo na nás zaútočili. Fakt výborný přístup... Určitě byste ...Zobrazit celý příspěvek

   Takže kvůli Mnichovu se nebude nic kupovat ze západu, severu a v podstatě ani jihu, protože nás všichni zradili nebo na nás zaútočili. Fakt výborný přístup...

   Určitě byste doporučil elektrárnu od Rosatomu, třeba bychom jsme se mohli inspirovat tou v Bělorusku, která se už po pár dnech od spuštění porouchala a předpokládám, že to nebylo naposled.

   K tomu nákupu, doufám že to dopadne. Oni by se tyhle nákupy měly méně medializovat, protože reakce lidí poté, respektive před samotným podepsáním smlouvy ovlivňují rozhodnutí politiků více než samotné technické nedostatky nebo chyby.Skrýt celý příspěvek

   • lukus
    14:09 19.11.2020

    Četl jste i řádek zmiňující Jižní Koreu nebo Izrael? Ano, máte pravdu, jaderná elektrárna není jednoduché zařízení. ALe v Bělorusku ho postavili a je jen otázkou času, než poběží. ...Zobrazit celý příspěvek

    Četl jste i řádek zmiňující Jižní Koreu nebo Izrael?

    Ano, máte pravdu, jaderná elektrárna není jednoduché zařízení. ALe v Bělorusku ho postavili a je jen otázkou času, než poběží. Ani Temelín neběžel hned bez chyby. Ale stojí.

    Ve Finsku se nemá co pokazit, elektrárna nestojí.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    15:01 19.11.2020

    Proč ten příspěvek demagogicky otáčíte ? Máme zde dvě ruské atomové elektrárny a bez problémů. Jen s americkými palivovými články byly velké starosti. Máte nějaký francouzský ...Zobrazit celý příspěvek

    Proč ten příspěvek demagogicky otáčíte ? Máme zde dvě ruské atomové elektrárny a bez problémů. Jen s americkými palivovými články byly velké starosti. Máte nějaký francouzský výrobek ?
    Nákupy by se měly medializovat s tím s vámi souhlasím. A odborně o nich psát bez horoucího srdce. Kupujeme odevšad, to dobře víte, ale neusíme kupovat předražený šrot. Jak třeba dopadla modernizace tanků T-72 s Italy, nákup letadel CASA od Španělů, byla ta letadla lepší než běloruská elektrárná ?Hmed lítaly od prvního dne. Co nákup Pandurů, Iveco....Co armáda nakoupila bez problémů ?Skrýt celý příspěvek

    • satai
     15:50 19.11.2020

     "Máme zde dvě ruské atomové elektrárny"

     Kdyz uz jsi v jame, tak nekopej hloubeji.

     "Máme zde dvě ruské atomové elektrárny"

     Kdyz uz jsi v jame, tak nekopej hloubeji.

     • Charlie
      19:00 19.11.2020

      Tak projekt je sovětský, o tom žádná, ale Dukovany jsme stavěli my a Temelín taky, navíc do jeho projektu už se víc sahalo, takže tam je "ruské" jen jeho srdce - reaktor.

      Tak projekt je sovětský, o tom žádná, ale Dukovany jsme stavěli my a Temelín taky, navíc do jeho projektu už se víc sahalo, takže tam je "ruské" jen jeho srdce - reaktor.

   • SYN_
    07:07 20.01.2021

    Moment, Rusko taky odpadá, kvůli '68... je to smutné ale nezbývá než si je vyrobit sami :)

    Moment, Rusko taky odpadá, kvůli '68... je to smutné ale nezbývá než si je vyrobit sami :)

 • Eagle
  09:38 19.11.2020

  Jen malé upozornění ohledně vševojskových zkoušek. Za ten měsíc nebo dva nemáte šanci pořádně mašinu vyzkoušet to nemluvím o zjištění jak se chová v určitých klimatických ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen malé upozornění ohledně vševojskových zkoušek. Za ten měsíc nebo dva nemáte šanci pořádně mašinu vyzkoušet to nemluvím o zjištění jak se chová v určitých klimatických podmínkách. Úplně nejhorší na tom je to, že vševojskové zkoušky se provádějí v době kdy je vyrobeno už desítky kusů a vojáky požadované úpravy se velmi těžko prosazují. V neposlední řadě úplně nejvíc záleží na tom kdo zpracuje k vševojskových zkouškám TTP, ty totiž určují co vozidlo má plnit a co ne a že se s TTP dají dělat zázraky s tím se armáda setkala u nejedné nové zaváděné techniky.Skrýt celý příspěvek

  • Migi
   10:25 19.11.2020

   To jestli má výrobce už vyrobených desítky kusů je jeho problém. Změny podle toho, co je podle smlouvy si armáda prosadí lehce. Změny mimo rámec zadání jsou možné, ale tam záleží ...Zobrazit celý příspěvek

   To jestli má výrobce už vyrobených desítky kusů je jeho problém. Změny podle toho, co je podle smlouvy si armáda prosadí lehce. Změny mimo rámec zadání jsou možné, ale tam záleží na dobré vůli dodavatele.
   Jo a ty TTPčka se nepíšou na výběrka, ale jsou samozřejmě součástí smlouvy a nejspíš už výběrového řízení....Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    12:17 19.11.2020

    Zaváděl si někdy techniku do AČR? Asi ne jinak by si věděl že ve smlouvě specifikujes hlavní parametry vozidla ale pak se v rámci zkoušek nachází stovky připomínek které nemáš na ...Zobrazit celý příspěvek

    Zaváděl si někdy techniku do AČR? Asi ne jinak by si věděl že ve smlouvě specifikujes hlavní parametry vozidla ale pak se v rámci zkoušek nachází stovky připomínek které nemáš na jakém základě měnit. Ty totiž nemůžeš specifikovat protože techniku neznáš, neznáš ani její finální podobu, to vše zjistuješ až na vsevojsk. zkouškách. Jinak jak by asi vypadala smlouva kdyby si specifikoval všechny maličkosti na vozidle. Takže opravdu je to velmi těžká dřina s výrobcem vyjednat dílčí úpravy tak aby vozidlo bylo dokonalé. Výrobce se brání protože to jsou vícenáklady. TTP jsou samozřejmě součástí smlouvy ale záleží jak je napíšeš. Opět nelze v nich specifikovat každou věc a jak je v článku napsáno, maličkosti rozhodují. Opět pak dochází na to, že se těžce jedná s výrobcem a opravdu se dostáváš do fáze kdy výrobce plní TTP doslovně a někdy mimo rozumné chápání, protože nelze všechno popsat na papír. Narážím zejména na konstrukční řešení, užití materiálu, způsob ovládání. Viděl si někdy osobně jak vypadá specifikace TTP?Skrýt celý příspěvek

    • Migi
     15:00 19.11.2020

     Tak vzhledem k tomu že už jsem několika vojskovkama prošel tak jsem toho viděl docela dost. Že přijde někdo k hotovému produktu, který plní TTPčka a zadání podle smlouvy a chce na ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak vzhledem k tomu že už jsem několika vojskovkama prošel tak jsem toho viděl docela dost.
     Že přijde někdo k hotovému produktu, který plní TTPčka a zadání podle smlouvy a chce na něm změny je hezký, ale je vcelku logický a správný, že dodejce na to nemusí kývnout. Pokud si chce něco armáda udělat dokonalé a přesně podle svých představ, tak musí udělat vlastní vývoj (to se děje třeba u maskáčů). Zase je potřeba udržet nějakou vyváženost mezi MO (potažmo armádou) a dodavatelem.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      16:19 19.11.2020

      Ptám se na vojskové zkoušky techniky, byl si někdy v komisi či nebyl. Ono se totiž sakra liší od komise na zbraně a další materiál. Vidět také nic neznamená pokud nejednas přímo s ...Zobrazit celý příspěvek

      Ptám se na vojskové zkoušky techniky, byl si někdy v komisi či nebyl. Ono se totiž sakra liší od komise na zbraně a další materiál. Vidět také nic neznamená pokud nejednas přímo s výrobcem a nejsi přímo u zdroje. To co popisuješ může platit v případě nákupu Toyotal nebo fabii protože tam je marže poněkud nízká, zjistí si ceny techniky zaváděné v posledních dvou letech. Jako příklad vyprostovak, 50 mega kus, teď ho porovnej s civilním vyprostovacim vozidlem, přičti 6 mega za kabinu a další 3 mega za čistě vojenský materiál. Opravdu myslíš že za tu marži není prostor pro úpravy a to i rozsáhlé protože vozidlo něco nesplňuje? Co třeba Perun, jak je možný že bylo vozidlo připuštěno k vojskovým zkouškám když prošlo podnikovými a kontrolními zkouškami u kterých jsou armádní zástupci a prošli sojkou? To nikdo z nich nezjistil že vozidlo je těžší než armáda chtěla? Popravdě tohle je první příklad kdy něco neprošlo vševojskových zkouskama v takové cenové relaci a velmi mě bude zajímat rozsudek soudu. Mohl jmenovat další a další projekty u kterých byly výrazné problémy ale u žádného nelze udělat závěr tak jednoduše a odsoudit MO jak se zde děje a to i ve skrze akvizici při pořizování nové techniky.
      Jinak vyváženost myslíš například Bren1 nebo Phantom? Která armáda tak krátce po zavedení nových zbraní je po pár letech opět prezbrojila? To jsou právě ty maličkosti který v součtu dělají hodně.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      07:19 20.11.2020

      Bavíme se snad o fungování akvizičního procesu ne? Ten funguje u všech VŘ kupodivu stejně. S tím socialistickým "výrobce na tom má velký marže, takže mu to klidně zdražit, o co ...Zobrazit celý příspěvek

      Bavíme se snad o fungování akvizičního procesu ne? Ten funguje u všech VŘ kupodivu stejně. S tím socialistickým "výrobce na tom má velký marže, takže mu to klidně zdražit, o co jde" na mě nechoď, i nákup vojenské techniky je věc čistě tržní. Opravdu netuším proč by dodejce, který dodá produkt podle požadavku armády za cenu, kterou armáda respektuje měl po podpisu smlouvy dále dělat nějaký vývoj a úpravy, podle toho, jak by se to armádě líbilo. Taky si koupíš byt a potom, co podepíšeš smlouvu chceš po prodejci aby ti udělal rekonstrukci na jeho náklady?
      A to píšu jako člověk co je na straně armády, protože je uživatel tý techniky, ale tohle už je fakt moc...
      Něco jinýho když dodejce dodá věc s nějakým nesmyslem který brání v jeho plnohodnotným používání, ale jak už jsem psal, pak je to v rozporu se smlouvou a buď to opraví, nebo se smlouva ruší. Chce to teda ze strany MO docela ostrý lokty aby si to prosadilo, ale v zásadě to jde a děje se to.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      12:28 20.11.2020

      akviziční proces je stejný, ale rozdíl je, pokud zavádíš zbraň (GLOCK, BREN) nebo dělostřelecký systém a jiné složité systémy. To co popisuješ je demagogie o které tady nikdo nic ...Zobrazit celý příspěvek

      akviziční proces je stejný, ale rozdíl je, pokud zavádíš zbraň (GLOCK, BREN) nebo dělostřelecký systém a jiné složité systémy. To co popisuješ je demagogie o které tady nikdo nic nepsal. Píšu o případech, které máš specifikované ve smlouvě, ale ne podrobně. Pokud se bavíme o tom co je v rozporu se smlouvou a není, to je právě ono na co narážím a není to tak jednoduché jak popisuješ. Viz TATRA 815-7, napadlo by tě dát nádrž na levou stranu když 30 let co tatra vozidla T815 vyrábí má nádrž na pravé straně? Myslíš, že někdo kdo píše TTP předpokládá, že dají nádrž na druhou stranu? Nebo omezení rychlosti při použití CHP do max 50km/h. Nebo provlečení lana hlavního navijáku u vyprošťovacího vozidla na přední část je logické, přijde ti logické že to vozidlo pak ale nemůže jet a musíš lano pro jízdu zase protáhnout zpátky? Evakuační vidlice a její použití na pozemních komunikacích taky kapitola sama pro sebe, nebo myslíš že ji armáda chtěla používat pouze na komunikacích výcvikových prostorů?
      Někdo tady může říct, ano armáda je blbá, měla si to specifikovat, jenže jak už jsem psal minule, celá specifikace by měla tisíce listů, protože by si popisoval uplně jednoduché věci, nad kterými normální člověk ani nepřemýšlí.
      Proč výrobce panduru u nově vyrobených kusu, dělá ty stejný výrobní vady? Proč je neodstranil při první dodávce? Proč na to má doplácet armáda?
      Proč PRAMY v celý armádě cca rok nedostali revizi na zvedací čelo? Myslíš, že odpovídalo smlouvě? Proč tyhle všechny zakázky řeší inspekce a orgány činné v trestním řízení?
      Ty ostrý lokty jak popisuješ mají i právnické firmy jednotlivých výrobců, proto se zakázky MO protahují viz triviální nákup maskáčů a podobně.
      A v neposlední řadě, nemyslíš že by do vševojskových zkoušek mělo jít vozidlo nebo cokoliv jiného, co už bylo s vojáky konzultováno, popřípadě se podíleli na vývoji? Krásný příklad BREN. Ono se pak stane, že vojáci z první linie, čumí na produkt, který vidí poprvé a jen nevěřícně kroutí hlavou, on je totiž poměrně výrazný rozdíl v pojetí TTP obyčejných vojáků a příslušníků akvizičních pracovišť a ostatních na MO. To je také problém, který by bylo fér uvést a ne vše házet na výrobce ikdyž se někomu může zdát, že to právě dělám.
      Teď jedno zamyšlení, když mluvíš o tržní politice v případě nákupu vojenské techniky. Nebylo by podle tebe výhodnější, provést na Lynxu, CV90, Pumě a podobně, vševojskové zkoušky a na základě zkušeností s jednotlivými typy sepsat TTP a ať se výrobci poperou a přispůsobí vozidlo uživateli? Ano dává to větší logiku než stávající systém a konkrétně u BVP se tyto rozdílné druhy na rozdíl od ostatních typů techniky před podpisem smlouvy zkoušejí. Ale obávám se pokud by se šlo touto cestou, bude se narážet na zákon o veřejných zakázkách, proč o tom mluvím, specifikace má svoje pravidla, nesmí dojít ke zvýhodnění jistého výrobce, pak na základě papíru může AČR koupit zajíce v pytli. Otázkou je, jak to dělá například Madarsko.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:23 20.11.2020

      Eagle Ten "problém" s nádrží u T815 je tak něco směšného že dodnes nevěřím že se něco takového může opravdu seriózně řešit. To máte opravdu taktový problém upravit tankovací ...Zobrazit celý příspěvek

      Eagle
      Ten "problém" s nádrží u T815 je tak něco směšného že dodnes nevěřím že se něco takového může opravdu seriózně řešit. To máte opravdu taktový problém upravit tankovací stojany pro dobavení vozidel s levostrannou nádrží?

      /Proč PRAMY v celý armádě cca rok nedostali revizi na zvedací čelo? Myslíš, že odpovídalo smlouvě?/
      Měli platnou revizi při dodání? Případně jsou ty vozidla ještě v záruce nebo proč by výrobce mělo zajímat že armáda není schopná zajistit revizi?

      /Proč tyhle všechny zakázky řeší inspekce a orgány činné v trestním řízení?/
      Můžete se s námi o důvody podělit.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      16:17 20.11.2020

      to Scotty nemůžu, nejsem k tomu kompetentní seznamovat veřejnost s vyšetřováním. Tankování problém je, ne vždy máte na útvarech výdejnu která umožňuje montáž výdejního stojanu na ...Zobrazit celý příspěvek

      to Scotty
      nemůžu, nejsem k tomu kompetentní seznamovat veřejnost s vyšetřováním. Tankování problém je, ne vždy máte na útvarech výdejnu která umožňuje montáž výdejního stojanu na druhou stranu komunikace. Jistě pochopíte, že montáž výdejního stojanu není žádná sranda, je to zásah do projektové dokumentace a to je opravdu problém. Taktéž máte problém při hromadném výdeji PHM v poli, to auto musí vždy jet v prostisměru nebo musíte přeparkovat výdejnu, což vám ubírá drahocený čas. Taktéž dolévání nádrže z kanystrů není úplně bezpečné, stojíte do strany vozovky a v neposlední řadě, trend bezpečnosti je ten, že nádrž se dává u nákladních vozidel na pravou stranu, tam je totiž nejlépe chráněna proti nárazu, vyjímkou jsou některé kamióny, které mají nádrže na obou stranách, zejména z důvodu kapacity vezené PHM. Tohle nečinní armádě ale výrazný problém, jsou to maličkosti který se sčítají a ve výsledku pak neustále narážíte na maličkosti které mohli být v rámci zkoušek odstraněny, pokud to konstrukce umožňuje, vyjímka je T815-7V.
      Armáda samozřejmě je schopna zajistit revize ve svých metrologických zařízeních, problém je spíše ten, že výrobce dělá revize pomocí svých revizních techniků či externích dodavatelů, tam evidentně dostanete štempl na cokoliv, to můžu potvrdit sám, pár takových zvrhlostí jsem osobně viděl. Takže čela nesplňovala parametry udané výrobcem, taktéž tatra nedodržela postup montáže doporučený výrobcem, více to konkretizovat nebudu, taktéž byly nedostatky v typu ZZ dle ČSN.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:48 20.11.2020

      Eagle No a nepadla už někoho převratná myšlenka na "technické zhodnocení" vydávacích stojanů spočívající v instalaci delší hadice která by se dala protáhnout pod vozidlem? To ...Zobrazit celý příspěvek

      Eagle
      No a nepadla už někoho převratná myšlenka na "technické zhodnocení" vydávacích stojanů spočívající v instalaci delší hadice která by se dala protáhnout pod vozidlem? To stejné je u vídejte v poli tam má snad cisterna hadici dostatečně dlouhou aby se dala protáhnout pod vozidlem. Mimochodem víte na které straně má tankováni Hilux?
      Pokud Tatra nesplnila to k čemu s smluvně zavázala není nic jednoduššího než vady reklamovat.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      18:08 20.11.2020

      ale no tak, to chceš srovnávat plnění osobního vozu s nákladním? Je logické, že u osobního vozu je jedno na jaké straně máš plnění, pokud zastavíš zadní částí u stojanu, vždy ...Zobrazit celý příspěvek

      ale no tak, to chceš srovnávat plnění osobního vozu s nákladním? Je logické, že u osobního vozu je jedno na jaké straně máš plnění, pokud zastavíš zadní částí u stojanu, vždy natankuješ.
      S tím protahováním pod vozidlem to nemůžeš myslet vážně, víš jak by vypadala tankovací pistole kdyby ji každý házel pod vozidlo a protahoval ji pod ním? Nehledě na to, že opět narážíš na bezpečnost. Jinak nevím zda si někdy tankoval "zrychlovýdejnýho stojanu" ale když si vezmu že stojíš cca 2 metry od cisterny, 2.5 metru máš široké vozidlo, další minimálně metr a půl do nádrže, máš to skoro 7 metrů hadice plné paliva, ta manipulace není tak jednoduchá a vůbec si nedokážu představit jak bych to měl provádět v polních podmínkách kdy jeden z osádky musí vlést pod vozidlo a protáhnout pistoli, tak aby se nezašpinila od bláta. Prostě naprosto zcestná myšlenka. Jinak upřesnění rychlovýdeje, upravený výdejní stojan vysokoprůtokovým čerpadlem, vysokoprůtokovou hadicí a výdejní pistolí z důvodu zkrácení času pro polní doplnění techniky, třeba si uvědomit že tankujete v průměru cca 400 až 800 litrů dle použité techniky.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:18 20.11.2020

      Pokud armáda chce nádrže na pravé straně, tak si to musí v objednávce specifikovat. To že armáda nebyla schopna zjistit, že sedmičky mají nádrž na levé straně po dvanácti letech ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud armáda chce nádrže na pravé straně, tak si to musí v objednávce specifikovat. To že armáda nebyla schopna zjistit, že sedmičky mají nádrž na levé straně po dvanácti letech výroby je smutné.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:53 20.11.2020

      Scotty T 815-7 zase není tak nízká aby se pod ní nedala rozumně protáhnout hadice. Případně když už by se měla hadice prodlužovat mohla by být tak dlouhá aby umožnila obejití ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      T 815-7 zase není tak nízká aby se pod ní nedala rozumně protáhnout hadice. Případně když už by se měla hadice prodlužovat mohla by být tak dlouhá aby umožnila obejití vozidla předem kolem kabiny. Samozřejmě by takové řešení vyžadovalo tankování ve dvou, ale pochybuji že by to bylo neřešitelné.
      Dost mě překvapuje že za tu dobu co jsou T815-7 v armádě je to nejlepší řešení na které jste přišli najíždění ke stojanu v "protisměru".Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      20:22 20.11.2020

      to scotty píšu snad někde že to je neřešitelný? Jinak doporučuji až pojedeš k tankovací stanici, zkus si někdy vytáhnout celou hadici, je to cca 3 až 4 metry, pak mi napiš jak se ...Zobrazit celý příspěvek

      to scotty
      píšu snad někde že to je neřešitelný? Jinak doporučuji až pojedeš k tankovací stanici, zkus si někdy vytáhnout celou hadici, je to cca 3 až 4 metry, pak mi napiš jak se ti s ní manipulovalo.
      to skelet
      a vy jste někdy něco specifikoval? Na tom vozidle jsou stovky položek, které byste mohl takto konkretizovat. Od toho se dělají vševojskové zkoušky kdy se přichází na tyto jednotlivé problémy a ověřují se jednotlivá TTP. Bohužel takto podrobná TTP nejsou nikde a vcelku mě překvapuje, že zrovna z výše uvedených problémů Vás trápí zrovna tento ikdyž jsem ho nazval maličkostí.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:36 20.11.2020

      Buď zakázka splňuje smlouvu, nebo ne. O tom jsem psal. Nic jako "šedá zóna" že to jako vlastně nesplňuje, ale ne tak docela neexistuje. Ve smlouvě jsou i věty jako musí umožňovat ...Zobrazit celý příspěvek

      Buď zakázka splňuje smlouvu, nebo ne. O tom jsem psal. Nic jako "šedá zóna" že to jako vlastně nesplňuje, ale ne tak docela neexistuje. Ve smlouvě jsou i věty jako musí umožňovat toto a toto, co právě postihuje některé detaily aby se nemuseli vypisovat. Ano psaní TTPček je problém. Ano jdou udělat průmyslové dny, nebo jak se to jmenuje, kde se dostupné produkty ukážou, armáda se podívá a nadiktuje si co chce mít. Ne nejde aby před VŘ se armáda podílela na vývoji, protože to neprojde přes zákon (zvýhodnění účastníka VŘ), ale to jste sám taky psal.
      Ty problémy které popisuješ jsou částečně porušení smlouvy (třeba ty čela, nemluvě o tom že na to se evidentně při vojskovkách nepřišlo), částečně možná šlendrián armády/MO a částečně fakt drobnosti (jak psal Scotty - nádrž na špatný straně? Jako vážně? BTW nemá Pandur náhodou plnící hrdlo taky na levý straně stropu?).Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:40 20.11.2020

      Vždyť píšu že by se musel stojan patřičně upravit. Například přidáním delší hadice navinuté na cívce. Rozhodně mi přijde lepší řešení mít schránky s příslušenstvím na straně mimo ...Zobrazit celý příspěvek

      Vždyť píšu že by se musel stojan patřičně upravit. Například přidáním delší hadice navinuté na cívce.
      Rozhodně mi přijde lepší řešení mít schránky s příslušenstvím na straně mimo vozovku. Pokud vím HEMTT to má také tak a nikdo z toho kovbojku nedělá.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:40 20.11.2020

      A když jsme teda u toho - PRAMy se nakupovaly ve VŘ? Já myslel že tatry obecně se nakupují na přímo....

      A když jsme teda u toho - PRAMy se nakupovaly ve VŘ? Já myslel že tatry obecně se nakupují na přímo....

     • Torong
      21:43 20.11.2020

      Musím naprosto souhlasit se Skeletem. Pokud zodpovědní úředníci nebyli schopni zjistit, že T 815-7 má tankování na opačné straně než byli zvyklí, měli by být superarbitrováni pro ...Zobrazit celý příspěvek

      Musím naprosto souhlasit se Skeletem. Pokud zodpovědní úředníci nebyli schopni zjistit, že T 815-7 má tankování na opačné straně než byli zvyklí, měli by být superarbitrováni pro blbost, neschopnost a lenost. Tohle nemá co dělat s akvizičním procesem. Tohle se dá zjistit jednou návštěvou v Kopřivnici, kde si úředník obejde auto, a na papíře, který mu dá někdo kdo tomu rozumí si zaškrtne nádrž na požadované straně ano/ne. Otázkou zústává zda úředník zodpovědný za nákupy nákladních aut pozná nádrž na palivo na nákladním autě...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:06 20.11.2020

      Otázka spíš je jestli nádrž na druhé straně někdo pokládal za problém. Myslím že ne.

      Otázka spíš je jestli nádrž na druhé straně někdo pokládal za problém. Myslím že ne.

     • Eagle
      22:18 20.11.2020

      To migi Nepisu nikde o výberku přímo na Pramy. Beru to globálně, nevztahují to na konkrétní typ ikdyz to možná tak vyznělo. Co se týká čel,nemáš šanci v rámci vojskových zkoušek ...Zobrazit celý příspěvek

      To migi
      Nepisu nikde o výberku přímo na Pramy. Beru to globálně, nevztahují to na konkrétní typ ikdyz to možná tak vyznělo. Co se týká čel,nemáš šanci v rámci vojskových zkoušek na to přijít, od toho jsou podnikové a zejména kontrolní zkoušky kde se ověřuje jakost, standardizace s ČSN a provádějí se výchozí revizní zprávy.
      To Torong
      Dalo by se s tím souhlasit a je to i tak logické ale dá se vše zjistit při prvním pohledu? Nemyslíte že takové zalezitosti vyplynou až z provozu? Stěžoval si na to někdo v minulosti, upozornil na to někdo,nebo se nad tím mávlo rukou protože se to auto vždycky v posádce nějak dotankuje a bojový výdej se stejně už necvičí. A ano pandur má horní plnění, ale tam vám je jedno zda je v pravo nebo vlevo, je to stejný asi jako tankovat AV15.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   07:14 20.01.2021

   To jsem chtěl tak nějak tako dotázat, jak zajistíme kvalitní otestování v domácích podmínkách (= v podmínkách za kterých budou případně nasazany) a přitom za pořádného mrazu? To ...Zobrazit celý příspěvek

   To jsem chtěl tak nějak tako dotázat, jak zajistíme kvalitní otestování v domácích podmínkách (= v podmínkách za kterých budou případně nasazany) a přitom za pořádného mrazu? To jednak znamená na zkoušky +- půl roku čekat, ale pak se to patřičnou zimu nemusí vůbec "povést" hm?

   Ještě tak snad vstoupit do jednání s nějakou skandinávskou zemí, ale to už taky nebude úplně ono, nebude to to pravé domácí prostředí...Skrýt celý příspěvek

   • tomas.kotnour
    13:38 20.01.2021

    AČR roky testuje provozuschopnost techniky při nízkých teplotách v klimatické komoře CCR1 Evropského testovacího centra.

    AČR roky testuje provozuschopnost techniky při nízkých teplotách v klimatické komoře CCR1 Evropského testovacího centra.

    • tomas.kotnour
     14:54 20.01.2021

     Záběry z testování uchazečů o dodávku dělostřeleckých systémů pro norskou armádu. 11. - 30. leden 2016, polygon nedaleko Rena, 200 km severovýchodně od Osla. Teploty padaly až k ...Zobrazit celý příspěvek

     Záběry z testování uchazečů o dodávku dělostřeleckých systémů pro norskou armádu. 11. - 30. leden 2016, polygon nedaleko Rena, 200 km severovýchodně od Osla. Teploty padaly až k prověřujícím -29 stupňům.
     http://video.tu.no/v.ihtml/pla... Skrýt celý příspěvek

 • mikojan29
  08:44 19.11.2020

  Vyzerá to, že to je ešte na dlhšiu dobu a nie do konca roka...BVP dtto...ešte sa tu čo-to popíše, pekný deň želám. :-)

  Vyzerá to, že to je ešte na dlhšiu dobu a nie do konca roka...BVP dtto...ešte sa tu čo-to popíše, pekný deň želám. :-)

 • Miroslav
  21:49 18.11.2020

  A sme doma... Ja som hneď vedel, že to nebude tak jednoduché a ani lacné ako to bolo prezentované. Obzvlášť v krajine východoeurópskej proveniencie kde vládnu socialisti ...Zobrazit celý příspěvek

  A sme doma...

  Ja som hneď vedel, že to nebude tak jednoduché a ani lacné ako to bolo prezentované. Obzvlášť v krajine východoeurópskej proveniencie kde vládnu socialisti karpatského typu a importovaný eštebák.

  ,,A bude líp" (ale jenom pro nás)Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   21:58 18.11.2020

   Mozna mi neco uniklo, ale aktualne nejde o cenu, nybrz o vysi zalohy. Vlada je u nas takova jaka je, ale nehrozi, ze by se nam premistily desitky soudcu, policejnich velitelu, ...Zobrazit celý příspěvek

   Mozna mi neco uniklo, ale aktualne nejde o cenu, nybrz o vysi zalohy. Vlada je u nas takova jaka je, ale nehrozi, ze by se nam premistily desitky soudcu, policejnich velitelu, prokuratoru a dalsich do vazby, kvuli ucasti v nevidane chobotnici. Takovy bordel tu nikdy nebyl ani nehrozi.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    22:15 18.11.2020

    Tebe ako daňovému poplatníkovi nejde o cenu? A ak narážaš na situáciu na Slovensku. Áno, u nás sa po dlhých rokoch vlády mrzkej lúzy a rudých nokoch konečne zatvára. Pre mňa je ...Zobrazit celý příspěvek

    Tebe ako daňovému poplatníkovi nejde o cenu?

    A ak narážaš na situáciu na Slovensku. Áno, u nás sa po dlhých rokoch vlády mrzkej lúzy a rudých nokoch konečne zatvára. Pre mňa je to jednoznačné znamenie, že systém funguje a 15 rokov som aktívne bojoval na správnej strane.

    U vás ste k tomu ešte nedospeli. Naopak, ešte ste si dali doviezť za premiéra také eštebácke dilinoSkrýt celý příspěvek

    • Jura99
     22:27 18.11.2020

     u nas jsme nedospeli k takto nevidane chobotnici. To je totiz na zapad od Uralu nevidane. Otazka kdo zaplni uvolnene role.

     u nas jsme nedospeli k takto nevidane chobotnici. To je totiz na zapad od Uralu nevidane. Otazka kdo zaplni uvolnene role.

     • janusinko
      08:55 19.11.2020

      Nikdy nevieš, čo sa deje v zákulisí politiky a dupľom, keď máte ľavicovú vládu. Aj u nás to bolo ešte pred pár rokmi nemyslitelné, zlom nastal až po vražde novinára a jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      Nikdy nevieš, čo sa deje v zákulisí politiky a dupľom, keď máte ľavicovú vládu. Aj u nás to bolo ešte pred pár rokmi nemyslitelné, zlom nastal až po vražde novinára a jeho snúbenice, keď konečne obyvateľstvo precitlo zo sna, ktorý nám tu komunistickí politici vytvorili.Skrýt celý příspěvek

     • Kfir
      09:19 19.11.2020

      Jura99 Trochu ste to geograficky poplietli. Na západ od Uralu sú takéto chobotnice bežné. Nevídané je tam skôr, že by boli políciou rozpletené. Mňa skôr prekvapilo, že môžu takéto ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Trochu ste to geograficky poplietli. Na západ od Uralu sú takéto chobotnice bežné. Nevídané je tam skôr, že by boli políciou rozpletené.
      Mňa skôr prekvapilo, že môžu takéto chobotnice vzniknúť na západ od Karpát. Myslel som si, že už sme trochu ďalej. Snáď sa teraz posunieme...Skrýt celý příspěvek

    • Charlie
     19:03 19.11.2020

     Cena je domluvená (akorát je otázkou co v ní všechno je), ale teď se to zdá se zaseklo na zálohách, kdy Frantíci chtěj mnohem víc, než je MO ochotno zaplatit...

     Cena je domluvená (akorát je otázkou co v ní všechno je), ale teď se to zdá se zaseklo na zálohách, kdy Frantíci chtěj mnohem víc, než je MO ochotno zaplatit...

   • liberal shark
    08:33 19.11.2020

    Obávám se, že i naši soudci, policajti a prokurátoři by si pobyt ve vazbě zasluhovali. Jediný rozdíl mezi SK a ČR je v tom, že u nás ta očista ještě nezačala. Takže jsme oproti SK ...Zobrazit celý příspěvek

    Obávám se, že i naši soudci, policajti a prokurátoři by si pobyt ve vazbě zasluhovali. Jediný rozdíl mezi SK a ČR je v tom, že u nás ta očista ještě nezačala. Takže jsme oproti SK vlastně pozadu.Skrýt celý příspěvek

    • Kfir
     09:01 19.11.2020

     liberal shark Nerobím si ilúzie, že v ČR všetko funguje na 100%, ale to čo momentálne polícia rozpletá na Slovensku je naozaj niečo nevídané. Všetci sme to vedeli (tušili), ale ...Zobrazit celý příspěvek

     liberal shark
     Nerobím si ilúzie, že v ČR všetko funguje na 100%, ale to čo momentálne polícia rozpletá na Slovensku je naozaj niečo nevídané. Všetci sme to vedeli (tušili), ale nikoho nenapadlo, že to môže byť až takýto level.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     10:21 19.11.2020

     Kfir V ČR je to na úrovni SK, jen se tu nestřílí novináři. Našli si jiné metody jak se o věci "postarat." To co předvádí některé vybrané právní kanceláře není nic jiného než ...Zobrazit celý příspěvek

     Kfir
     V ČR je to na úrovni SK, jen se tu nestřílí novináři. Našli si jiné metody jak se o věci "postarat."
     To co předvádí některé vybrané právní kanceláře není nic jiného než organizovaný zločin.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:41 19.11.2020

   Reorganizace armády nikdy není lehká, jednoduchá a hlavně levná. Nevím proč furt lidi mají potřebu zbytečně se rýpat v hovně aby víc smrdělo. To co je napsané v článku by platilo i ...Zobrazit celý příspěvek

   Reorganizace armády nikdy není lehká, jednoduchá a hlavně levná.
   Nevím proč furt lidi mají potřebu zbytečně se rýpat v hovně aby víc smrdělo.
   To co je napsané v článku by platilo i kdyby AČR nakoupila třeba Zuzany-2 nebo K-9 či Pz-2000. Dokonce by to platilo i kdyby se šáhlo pouze k modernizaci DANY. Taky by se prostě musela dokupovat munice, a další technika pro průzkumáky, nové radary atd. atd.
   Tohle nejsou žádné skryté investice, ale naprosto normální investice, které by se časem udělat museli.
   S tím rozdílem, že pokud by modernizace zůstala v ráži 152 mm tak by takové investice byly naprosto zbytečné a časem by se stejně muselo přejít na ráži 155 mm. Takže reálně by se nic neušetřilo. Těch cca 6 miliard až x miliard by se utratilo tak jako tak plus modernizace toho zbytku by musela bát tak jako tak. Počítám s tím, že 152 mm projektily mají jinačí balistiku než 155 mm. Takže průzkumu a tomu zbytku SŘP by se vše muselo znovu přizpůsobit na ráži 155 mm.

   Takže když to shrnem, tak v článku se reálně nepíše nic závratného ani senzačního.
   Popisují se tam klasické problémy, když provádíte reorganizaci armády. Toď vše.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    08:34 19.11.2020

    Přesně tak. Problém je v neprofesionální komunikaci MO a branného výboru Parlamentu.

    Přesně tak. Problém je v neprofesionální komunikaci MO a branného výboru Parlamentu.

    • Klimesov
     09:45 19.11.2020

     Já spíš vidím problém u českých Pepíků. Každý má potřebu neustále do něčeho vrtat, něco napadat, rýpat se v hovnech a dělat z komára velblouda. A to všechno pod falešnou záminkou, ...Zobrazit celý příspěvek

     Já spíš vidím problém u českých Pepíků. Každý má potřebu neustále do něčeho vrtat, něco napadat, rýpat se v hovnech a dělat z komára velblouda. A to všechno pod falešnou záminkou, že oni by to přece udělali líp, protože si naivně myslí, že zrovna jim by vláda dala neomezený bianko šek.
     Češi jsou prostě národem truhlíků, brouků pytlíku atd. A toho samozřejmě využívají různí autoři všeljakých článků, protože to rozvíří vody rozproudí debatu a to jsou finance. Ze strany provozovatelů An naprosto logický a správný krok.
     Akorát takový systém, kdy autoři článků jdou na ruku různým broukům pytlíkům, má nevýhodu v tom, že živý nedůvěru mezi lidmi a prohlubuje nedůvěru u lidí kteří tu nedůvěru už mají.
     A přitom většina těch rádoby chytrých otázek, které vedou k nedůvěře, se dají zodpovědět naprosto jednoduše a logicky.
     Proč AČR (MO) nejprve kupuje a pak dělá vojskové zkoušky? No protože pro armádu velikosti AČR je to levnější a rychlejší způsob. Je pro nás levnější připlatit si za případnou rozšířenou záruku na produkt, než kupovat 3 ks od každé nabídky a pak si stejně ve finále ještě přikupovat rozšířenou záruku na vybraný produkt.
     Každý v ČR takhle funguje když si kupuje nějaký produkt. Každý uzavírá s prodejce smlouvu o tom, že on se zaručuje, že produkt bude splňovat to a to, a když ne tak to na své náklady opraví. Takže kde je problém? Nikde.
     Větší nebo rozsáhlejší vojskové zkoušky před samotným nákupem se dělají i zakázek za stovek miliard.

     Proč se nyní neřeší průzkumná vozidla? No proč asi? Na čem by jste je chtěli postavit pro 7. brigádu? Tohle je závislé na nákupu BVP a dokud ten nebude ukončen tak se nedá nikam posunout.

     atd. atd. atd.
     Já prostě vidím problém v tom, že lidé mají neustále potřebu nějáké konspirace, která jim dovolí pasovat se do role žalobce, soudce i kata. Ale na tohle tu máme jinačí státní organizace, které když ucítí že je něco v nepořádku tak po tom skočí, tak jak se to stalo už v minulosti.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:52 19.11.2020

      Klimesov V případě testování techniky není nutné si na testy techniku pořizovat do vlastnictví. Zbrojaři rádi techniku zapůjčí, protože i pro ně je to získání zkušeností a ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      V případě testování techniky není nutné si na testy techniku pořizovat do vlastnictví. Zbrojaři rádi techniku zapůjčí, protože i pro ně je to získání zkušeností a reputace. Něco jiného je to v případě, že požadujete invazivní metody testů, tj. balistickou odolnost, na tu se vyrobí pouze korba nebo část korby bez výbavy. Ale to by se někomu muselo chtít pohnout jedním prstem vícekrát než je nutné.
      Austrálie prováděla rozsáhlé testování vozidla Boxer i při pořízení 211 kusů, což je prakticky totožné s tím, kolik BVP chce AČR pořizovat.
      https://www.armadninoviny.cz/a... Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      11:52 19.11.2020

      flanker.jirka: Je naivní myslet si, že vám někdo dá něco zadarmo. Zvláště když se bavíme o technice v hodnotě několika miliónů, kterou vy budete používat ničit a nakonec řeknete, ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka:
      Je naivní myslet si, že vám někdo dá něco zadarmo. Zvláště když se bavíme o technice v hodnotě několika miliónů, kterou vy budete používat ničit a nakonec řeknete, že jí nechcete. :D :D
      Takže ne. Vše se musí platit vše.
      Ano Autrálie prováděla a co jako?
      A jak je psáno v článku "Australská armáda nakoupila šest vozidel od dvou finalistů a testovala je až do zničení"
      Kdo vám na tohle v ČR uvolní finance? Kdo? Takže nyní by AČR při výběru nového BVP musela koupit 3x3 vozidla. To je 9 strojů, které by zničila, 6 strojů by zaplatila zbytečně protože by se nakonec nevybrali. Kolik to je odhadem miliónů korun? A kdo je vám dá? Máte zajištěné takové financování? Dokážete ho vy sám zajistit?
      Není prostě jednodušší provést základní pohybové testy a k úplným testům balistické ochrany a jiných přikročit až v pozdější fázi u vybraného favorita, který se ve své smlouvě zavazuje zárukou, že splní to co my budeme chtít? Prakticky dosáhnete úplně toho stejného výsledku, akorát nebudete muset rozstřílet zbytečně 6 strojů za které stejně budete muset zaplatit.

      Takže tohle je zase debata o hovně. Nejprve napíšete, že výrobci rádi něco dají zadarmo a pak mi sem dáte odkaz, který vaši myšlenku popírá.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    10:28 19.11.2020

    Klimesov Proč? ... protože se stále zdá, že se někteří nepoučili a nebo úmyslně nechtějí poučit z chyb svých předchůdců a protože stále je tu systém nastaven gerontoidním způsobem, ...Zobrazit celý příspěvek

    Klimesov
    Proč? ... protože se stále zdá, že se někteří nepoučili a nebo úmyslně nechtějí poučit z chyb svých předchůdců a protože stále je tu systém nastaven gerontoidním způsobem, který by v privátní sféře neobstál ani minutu.
    A konečně, protože vše co mělo být provedeno se odkládá, protahuje, upravuje a neustále se to valí před sebou jako kulička trusu. A přitom všem se nastrčené loutky tváří jako všichni svatí.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     12:04 19.11.2020

     A z čeho konkrétně se chcete poučit? Nová technika v AČR funguje a má za sebou řadu misí takže kde je ten problém? V tom, že u PANDURU bylo nesmyslné zadání na plavbyschopnost? ...Zobrazit celý příspěvek

     A z čeho konkrétně se chcete poučit? Nová technika v AČR funguje a má za sebou řadu misí takže kde je ten problém?
     V tom, že u PANDURU bylo nesmyslné zadání na plavbyschopnost? Který prostě vedl k některým chybným krokům. No jak vidno z toho se GŠ poučil a u nových BVP to nechce. Takže poučeno. Takže kde je problém? V legislativě? Ano tady souhlasím to je největší zádrhel u nás, ale to se všeobecně ví a nikdo s tím nic nedělá.
     Každopádně tuto problematiku vám nevyřeší to, že koupíte od každého uchazeče tendru 3 mašiny, které rozstřílíte. Naopak vzhledem k tomu, že jen výběr těchto 3 strojů by se táhl jak smrad je pravděpodobné, že by to neúměrně prodlužovalo zakázku a stejně by to byrokratickou legislativu nezměnilo.
     Vážně vás nikdy nenapadlo, že tak jak se to dělá teď je to prostě nejrychlejší řešení, které naše legislativa umožňuje?
     My nejsme Austrálie nebo Polsko nebo Finsko. 90% lidí tady ví hovno jak funguje jejich legislativa a jejich úřady, tak proč furt mektáte něco o tom, že jinde to jde jinak. Jinde prostě mají jinačí zákony, jinačí úředníky a hlavně jinačí formu financování armády. S tím se smiřte, že my nejsme Austrálie, nejsme ani USA. Tady se to musí dělat podle našich zákonů a postupů.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     12:37 19.11.2020

     flanker.jirka: ps.: A víte jak se to říká " Zdání klame" Problém je, že lidé nedokáží dávat věci do souvislostech, pro nové zapomínají na staré atd. atd. Reorganizace armády je ...Zobrazit celý příspěvek

     flanker.jirka:
     ps.: A víte jak se to říká " Zdání klame"
     Problém je, že lidé nedokáží dávat věci do souvislostech, pro nové zapomínají na staré atd. atd. Reorganizace armády je prostě zdlouhavý, složitý a finančně náročný projekt a neuděláte ho lusknutím prstu :-)Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      13:40 19.11.2020

      Chápu Vás, ale to uvádíte jako nejrychlejší proces se ukazuje skoro nejpomalejší. O BVP se tu bavíme několik let a stále nic není na stole. Houfnice se snad pohnou, ale osobně ...Zobrazit celý příspěvek

      Chápu Vás, ale to uvádíte jako nejrychlejší proces se ukazuje skoro nejpomalejší. O BVP se tu bavíme několik let a stále nic není na stole. Houfnice se snad pohnou, ale osobně vidím problém v tom, že se odděluje to co by mělo být součástí a jako pojistkou toho, že z toho bude kompaktní systém, tj. SŘP.
      Radary si vojáci vybrali na konci roku 2016 a kde je máte? Za těch skoro 5 let (včetně 2016) jinde dokáží sprocesovat výběrové řízení, testy a zavedení do výzbroje.
      Postup při výběru vrtulníků překonal nejrůznější možnosti až to přerostlo defacto v bitevníky-nebitevníky v počtech zhlediska nasaditelnosti vcelku na nic, přihlédnete-li k tomu, že i samotné USA se pohybují na 60% provozuschopnosti těchto strojů.
      Je to neefektivní. Za 20 let budování nemáte jedinou kompletní brigádu a to se 4. hodně protěžovala! Chybí kvalitní logistika, jednotky bojové popdory pro brigády zůstaly na úrovni 70. let minulého století. Komplexní systémy spojovacího vojska jsou bez náhrady zrušeny.
      Tak že skore za více než 20 let jen jen o tom, že se občas vytvoří třešnička na dortu, o kterou se politici opřou jako o super řešení, ale sotva několikrát zapadne slunce je vše jinak.
      Je třeba se z toho "zdání" a klamu probrat než přijde skutečný problém. Dobře ten šok všichni viděli na Ukrajině.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      14:33 19.11.2020

      flanker.jirka: V podstatě máte pravdu a já souhlasím. Za 20 let se to tu moc neposunulo, ale AČR na absolutní nule není. Něco se zdařilo něco ne. Takže v tom máte pravdu. Ovšem ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka:
      V podstatě máte pravdu a já souhlasím. Za 20 let se to tu moc neposunulo, ale AČR na absolutní nule není. Něco se zdařilo něco ne.
      Takže v tom máte pravdu. Ovšem tohle je prostě legislativní problém. Hold český úřední šiml je taková stará zdechlá kobyla co stěží chodí natož aby cválala.
      Takže tohle je první věc, která se musí zlepšit, ale nikdo s ní nic nedělá. Proč to neví.
      Druhá věc, která dotáhla armádu tam kde je teď je jednak dlouhodobě nízký rozpočet, ale hlavně nepravidelný rozpočet. Nepravidelnost rozpočtu MO je prostě ten největší problém. Kolikrát se stalo, že se řešil nákup atd. atd. a pak kvůli škrtu se to buď zrušilo nebo zmenšilo.
      Tohle jsou ty velké problémy. Pokud se tohle vyřeší, tak ano AČR si bude moct dovolit koupit cca 3 stroje na testy a udělat testy a pak přejít na podpis smlouvy a samotný nákup. Proč ne. Já tenhle postup nijak nehaním ani netvrdím, že je špatný, jen u nás by byl hodně zdlouhavý a nikdo by ho nezaplatil.
      Jenomže tyhle věci valnou část naší populace nezajímá. Je spíše zajímá kdo jim zaplatí jízdné nebo jim tam něco přidá nebo tam něco přidá. Takže i u politiků je tato problematika hodně nízko a ve svém volebním období jí řešit moc nebudou. A tak AČR musíš neustále řešit zakázky tak jak je řeší.
      Což ano je škoda a špatně.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      14:36 19.11.2020

      flanker.jirka
      ps.: Omlouvám se, že občas používám hrubých výrazů, ale občas to beru tak jako kdybych se bavil se známým v hospodě. Takže není to nic osobního nebo tak něco. :-)

      flanker.jirka
      ps.: Omlouvám se, že občas používám hrubých výrazů, ale občas to beru tak jako kdybych se bavil se známým v hospodě. Takže není to nic osobního nebo tak něco. :-)

     • Klimesov
      14:41 19.11.2020

      flanker.jirka pps.: Ještě k tomu, že je reálně nejpomalejší. Ano tady také souhlas není to ten nejrychlejší postup, ale jiný postup by asi z velkou pravděpodobností byl ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      pps.: Ještě k tomu, že je reálně nejpomalejší.
      Ano tady také souhlas není to ten nejrychlejší postup, ale jiný postup by asi z velkou pravděpodobností byl ještě pomalejší.
      Jako příklad výběrko na nová BVP. Jak dlouho už se mediálně nová BVP řeší 3 roky? A berte to tak, že teprve teď by byly AČR předané prototypy na testy. Tedy těch 3x3 stroje. AČR by je teď testovala tak cca rok minimálně. Po testech by vybrala finálního vítěze a pak by jak dlouho rok, dva, tři řešila samotnou kupní smlouvu? Takže reálně tu můžeme mít protáhnutí o cca 2 - 5 let? Odhadem.
      Samozřejmě vycházím z dnešního efektivity úředního šimla a financování.
      Kdyby to fungovalo tak jak jsem psal výše nejspíše by to bylo rychlejší.Skrýt celý příspěvek

  • dexnom
   08:58 19.11.2020

   Ty tady dneska kvičíš jak uražený prodavač, že někdo dovolil jít do krámu přes ulici.
   Naštvaní, že nás nepodojíte co...
   tvl

   Ty tady dneska kvičíš jak uražený prodavač, že někdo dovolil jít do krámu přes ulici.
   Naštvaní, že nás nepodojíte co...
   tvl

 • cejkis
  21:35 18.11.2020

  Nákupy per partes jsou zažitou metodou. Nejprve se koupí houfnice. Pak vznikne požadavek na nové dělostřelecké radary, pak na meteo, pak na řízení palby. Stejně je to v ...Zobrazit celý příspěvek

  Nákupy per partes jsou zažitou metodou. Nejprve se koupí houfnice. Pak vznikne požadavek na nové dělostřelecké radary, pak na meteo, pak na řízení palby.

  Stejně je to v letectvu. Zmodernizuje se Gripen na MS20, koupí se Litening pod a pak se zjistí, tedy ono se to ví, ale zjistí se, že stávající letové hodiny nestačí na rozšíření výcviku AG. Budou se muset pořídit další Gripeny :)

  Koupíte vrtulníky, ale vtipně tam vpašujete bitevní, které vám chtěli politici vyhodit. Teď budete mít 4 Cobry a tak logicky potřebujete další :)

  Tohle ovšem není chyba AČR. To se jen lidé na ministerstvu a v armádě naučili žít s politiky, kteří při sebemenším problému škrtají v armádním rozpočtu.

  Můžeme se tu přít o technice, výběr v akvizicích, způsobu akvizic, ovšem tohle je o něčem jiném. Podporujme prosím politiky, kteří nekrátí rozpočet na obranu.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   21:58 18.11.2020

   Na F-35 zabudni. Švédi majú svojich 150 Gripenov a objednané ďalšie desiatky nových. Určite nebudú chcieť tie vaše olietané späť. Ak vaše ešte niekedy odletia do Švédska, tak ...Zobrazit celý příspěvek

   Na F-35 zabudni. Švédi majú svojich 150 Gripenov a objednané ďalšie desiatky nových. Určite nebudú chcieť tie vaše olietané späť. Ak vaše ešte niekedy odletia do Švédska, tak maximálne na GO. Strašne sa teším na to, ako Saab presvedčí vašu vládu, že si budete môcť nechať zadarmo staré pod podmienkou, že k ním dokúpite nové. A potom keď sa ich konečne zbavíte, tak F-35 už bude výbehový typ ktorý bude lietať aj v Irackej armádeSkrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    00:19 19.11.2020

    Miroslav Udělají vše proto, aby se ty mašiny provozovaly, protože už jen z provozu budou mít peníze za servis a reputaci, že to někdo používá. Ale nebojte, probereme to za tři, ...Zobrazit celý příspěvek

    Miroslav
    Udělají vše proto, aby se ty mašiny provozovaly, protože už jen z provozu budou mít peníze za servis a reputaci, že to někdo používá.
    Ale nebojte, probereme to za tři, čtyři roky až se vám začnou protáčet panenky při provozu nové techniky u vás. Jen se zkuste ohlédnout za tím kolik stojí provoz holých verzí UH 60.Skrýt celý příspěvek

    • janusinko
     08:45 19.11.2020

     Keď sa nám nič nepretáčalo pri užívaní Mig-29 a starých sovietskych vrtulníkov, tak prečo by sa malo teraz, keď prevádzkové náklady sú/budú nižšie?

     Keď sa nám nič nepretáčalo pri užívaní Mig-29 a starých sovietskych vrtulníkov, tak prečo by sa malo teraz, keď prevádzkové náklady sú/budú nižšie?

     • otecko
      10:00 19.11.2020

      Dovolím si oponovat, ty MiG 29 létaly? A kdy? Vždyť u vás nefungovala pomalu ani hotovost! IMHO- hotovost dokonce létala beze zbraní- viz Dny NATO letos!

      Dovolím si oponovat, ty MiG 29 létaly? A kdy? Vždyť u vás nefungovala pomalu ani hotovost! IMHO- hotovost dokonce létala beze zbraní- viz Dny NATO letos!

     • janusinko
      10:22 19.11.2020

      otecko Pohotovosť (2 + 1 záloha) musí byť zabezpečená 24/7 na ochranu vzdušného priestoru danej krajiny, takže ťažko sa mohli tieto stíhačky zúčastniť nejakej show len z rozmaru ...Zobrazit celý příspěvek

      otecko

      Pohotovosť (2 + 1 záloha) musí byť zabezpečená 24/7 na ochranu vzdušného priestoru danej krajiny, takže ťažko sa mohli tieto stíhačky zúčastniť nejakej show len z rozmaru pre pobavenie divákov. Mimochodom, to že nie je lietadlo boja schopné ešte neznamená, že nie je aj letu schopné, takže áno, Migy lietajú.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:32 19.11.2020

      janusinko otecko se vás zeptal dobře, podívejte se kolik letových hodin a akcí české letectvo s Gripeny provedlo a drželo hotovost v pobaltí a na Islandu. Nálet pilotů a tím i ...Zobrazit celý příspěvek

      janusinko
      otecko se vás zeptal dobře, podívejte se kolik letových hodin a akcí české letectvo s Gripeny provedlo a drželo hotovost v pobaltí a na Islandu. Nálet pilotů a tím i jejich úroveň výcviku jsou mnohem výše. V tom systému už nerozhoduje to jaký je ten který pilot dobrý od povahy, ale o tom jaké má příležitosti se zdokonalit.Skrýt celý příspěvek

     • janusinko
      10:50 19.11.2020

      flanker.jirka

      Ak dobre čítam, tak poznámka bola na margo vysokých nákladov za prevádzku UH-60 a F-16, na ktorú som reagoval a nie debata o vycvičenosti pilotov.

      flanker.jirka

      Ak dobre čítam, tak poznámka bola na margo vysokých nákladov za prevádzku UH-60 a F-16, na ktorú som reagoval a nie debata o vycvičenosti pilotov.

     • Miroslav
      11:52 19.11.2020

      Otecko: Neviem odkiaľ máš, že naše MiG-29 lietali alebo lietajú neozbrojené. Možno tak na Airshow ale keď idú do vzduchu, vždy musia mať výzbroj. Aj keď naposledy padol MiG tak na ...Zobrazit celý příspěvek

      Otecko: Neviem odkiaľ máš, že naše MiG-29 lietali alebo lietajú neozbrojené. Možno tak na Airshow ale keď idú do vzduchu, vždy musia mať výzbroj. Aj keď naposledy padol MiG tak na otázku novinára či bol vyzbrojený, minister Naď odpovedal, že bol lebo pri plnení úloh sú vždy ozbrojené. Konieckoncov tie rakety pri havárii vybuchliSkrýt celý příspěvek

     • otecko
      14:05 19.11.2020

      janusinko- vážený pane kolego, to, proč jsme zmiňoval Dny NATO je právě proto, že se tady předváděla slovenská hotovost při průletu. Zeptejte se v Silači, kde nechali rakety, když ...Zobrazit celý příspěvek

      janusinko- vážený pane kolego, to, proč jsme zmiňoval Dny NATO je právě proto, že se tady předváděla slovenská hotovost při průletu. Zeptejte se v Silači, kde nechali rakety, když to byla hotovost, ano? Nešlo o žádný rozmar, v tu sobotu jste měli hotovostní stroje vyzbrojené max, kanonem, bez raket.
      A to platí i pro Miroslava. A jak sek těm informacím člověk dostane? Prostě dostane...Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      14:08 19.11.2020

      Miroslav- a víte, proč ten MiG spadl? To je taky sranda, letěl kousek -z Košic a po dvou okruzích nad Silačem mu chybělo palivo na dolet do Bratislavy...

      Miroslav- a víte, proč ten MiG spadl? To je taky sranda, letěl kousek -z Košic a po dvou okruzích nad Silačem mu chybělo palivo na dolet do Bratislavy...

     • Miroslav
      14:49 19.11.2020

      A ako tá poznámka s palivom súvisí s tým, či sú naše Migy ozbrojene? Mimochodom. Tej mašine palivo nedošlo. Pre zhoršenie počasia sa rozhodlo, že prelet nebude na Sliač ale do ...Zobrazit celý příspěvek

      A ako tá poznámka s palivom súvisí s tým, či sú naše Migy ozbrojene?

      Mimochodom. Tej mašine palivo nedošlo. Pre zhoršenie počasia sa rozhodlo, že prelet nebude na Sliač ale do Bratislavy. Pilot to zapichol do lesa lebo si nebol istý stavom paliva a nechcel padnúť niekde v Bratislave s plnou paľbou. Podľa mňa zlé rozhodnutie pilota, ale ok.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      15:38 19.11.2020

      miroslav- ale no tak, zajdete si do Silače a poptejte se pilotů, jak to bylo... přistávali dva a sedl jeden, druhý ne....

      miroslav- ale no tak, zajdete si do Silače a poptejte se pilotů, jak to bylo... přistávali dva a sedl jeden, druhý ne....

    • Miroslav
     11:59 19.11.2020

     Neviem aký súvis majú vaše Gripeny s UH-60 ale Ok, aj to je názor. A keď si už načrtol túto tému... Prečo ste pri delení štátu nechceli MiG-29? Veď to nie je žiadne tajomstvo, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Neviem aký súvis majú vaše Gripeny s UH-60 ale Ok, aj to je názor.

     A keď si už načrtol túto tému... Prečo ste pri delení štátu nechceli MiG-29? Veď to nie je žiadne tajomstvo, že ich prevádzka bola neúmerne drahá, nehovoriac, že šlo o verziu A kde bola ešte drahšia prevádzka. Rusi už verziu A dávno vyradili lebo by to neuživili. Nehovoriac o tom, že za životnosť draku MiG-29 (8000h) treba vymeniť motory 3x. teda spolu 6 motorov + 18x GO. F-16 má jediný motor dimezovaný na 8000 letových hodín s 3x GO. Myslíš, že prevádzka F-16 bude drahšia ako MiG-29?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:14 19.11.2020

      MiG-29 se jako jediná technika dělila v poměru 1:1. Jediné co česká strana nechtěla byl systém S-300. Slovensko nechtělo pro změnu MiG-23. Zastánce odmítnutí "29" byl Václav Vašek, ...Zobrazit celý příspěvek

      MiG-29 se jako jediná technika dělila v poměru 1:1. Jediné co česká strana nechtěla byl systém S-300. Slovensko nechtělo pro změnu MiG-23.
      Zastánce odmítnutí "29" byl Václav Vašek, kterého kvůli tomu i z oné komise vyhodili (viz.jeho vzpomínky).
      Také dle jeho vzpomínek šla na Slovensko většina náhradních dílů, diagnostika a další zázemí. Což vedlo k postupnému uzemnění "29" u nás a následnému prodeji Polsku.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      20:50 19.11.2020

      Tých dôvodov bolo (samo)zrejme viac. Jeden z nich bol vraj dôvod, že CS vlastnilo jeden servisný komplet a ten bol v Trenčíne. Tým pádom aj pripadol Slovensku

      Tých dôvodov bolo (samo)zrejme viac. Jeden z nich bol vraj dôvod, že CS vlastnilo jeden servisný komplet a ten bol v Trenčíne. Tým pádom aj pripadol Slovensku

     • Ján Paliga
      22:35 20.11.2020

      To Skelet:

      S-300 bola ako protihodnota S-200, ktorý zostal s infraštruktúrou u Vás...
      S MiG-23 súhlas - ten sa nebral pre jeho obmedzenú životnosť.

      To Skelet:

      S-300 bola ako protihodnota S-200, ktorý zostal s infraštruktúrou u Vás...
      S MiG-23 súhlas - ten sa nebral pre jeho obmedzenú životnosť.

  • flanker.jirka
   00:20 19.11.2020

   cejkis Do helikoptér už zase někdo ...Zobrazit celý příspěvek

   cejkis
   Do helikoptér už zase někdo šije.
   https://www.lidovky.cz/domov/e... Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  20:47 18.11.2020

  Otázka je proč se o akvizice Ministrerstva obrany dlouhodobě nezajímá NKÚ a následně policie. Tyto samohybné houfnice jsou školní případ nákupu, který by měl proběhnout v České ...Zobrazit celý příspěvek

  Otázka je proč se o akvizice Ministrerstva obrany dlouhodobě nezajímá NKÚ a následně policie.
  Tyto samohybné houfnice jsou školní případ nákupu, který by měl proběhnout v České republice ve spolupráci se Slovenskem.
  Jenže provize ve výši cca miliardy může být lákavá.
  Metnar za nezvládnutí akvizic by se měl pakovat.
  To samé je u avizovaného nákupu bojových vozidel pěchoty. Jaká je průměrná životnost v boji toho zlata na kolečkách nebo pásech ?
  Naše armáda sloiuží většinou jako expediční sbor NATO, proč nám bohaté země NATO nebybavují technikou zadarmo v ramci vojenské pomoci. To jim nestačí, že ročně od nás odchazí na Západ cca 600 miliard ?Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   23:17 18.11.2020

   Metnar je jedním z nejlepších ministrů obrany, co jsme měli. Za jeho úřadování se dotáhla spousta skvělých zakázek do zdárného konce, jako je nakup Toyot, vrtulníků Viper / Venom, ...Zobrazit celý příspěvek

   Metnar je jedním z nejlepších ministrů obrany, co jsme měli. Za jeho úřadování se dotáhla spousta skvělých zakázek do zdárného konce, jako je nakup Toyot, vrtulníků Viper / Venom, systémů PVO Spyder, izraelských radiolokátorů a mnoho dalšího.Skrýt celý příspěvek

   • CerVus
    00:05 19.11.2020

    Až něco z toho bude reálně v armádě, tak můžeme Metnara glorifikovat. Zatím.....

    Až něco z toho bude reálně v armádě, tak můžeme Metnara glorifikovat. Zatím.....

    • Scotty
     14:17 19.11.2020

     CerVus Minimálně dotáhl do konce projekty které ostatní ministři řešili dlouhé roky. U věcí na které je podepsaná smlouva se dá říct že je jejich dodání armádě jen otázka času. Na ...Zobrazit celý příspěvek

     CerVus
     Minimálně dotáhl do konce projekty které ostatní ministři řešili dlouhé roky. U věcí na které je podepsaná smlouva se dá říct že je jejich dodání armádě jen otázka času.
     Na příští rok bohužel situaci ovlivňuje obstrukce komunistů se kterou Metnar může stěží něco konkrétního dělat. Ovšem alespoň prohlásil že pokud se bude muset škrtat v rozpočtu armády tak podá demisi.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      15:17 19.11.2020

      Takže ti ministři mu to připravili a on slízl smetanu.

      Takže ti ministři mu to připravili a on slízl smetanu.

     • Scotty
      15:40 19.11.2020

      Jo to určitě....

      Jo to určitě....

     • Migi
      07:24 20.11.2020

      Jo Stropnický to připravil tak, že to zabalil do "mašliček" a Šlechtová je akorát vzala a odnesla na VP :)))

      Jo Stropnický to připravil tak, že to zabalil do "mašliček" a Šlechtová je akorát vzala a odnesla na VP :)))

   • flanker.jirka
    00:28 19.11.2020

    Skvělých zakázek? Tak to nás nešetřte a buďte konkrétní. Spyder je v nejistotě a ještě není ani známa přesná konfigurace. Vrtulníky dostal podepsat rozkazem premiéra a jak jsem tu ...Zobrazit celý příspěvek

    Skvělých zakázek? Tak to nás nešetřte a buďte konkrétní.
    Spyder je v nejistotě a ještě není ani známa přesná konfigurace.
    Vrtulníky dostal podepsat rozkazem premiéra a jak jsem tu již psal při diskusích ohledně smyslu bojových vrtulníků, "válka dronů" v Karabachu vám může napovědět, k čemu ty kusy budou v době, kdy je armáda bude pořizovat. Dokonce se u nich ani nepočítá s tím, že by mohly drony ovládat, tak jak s tím počítá US Army u AH, opravdu skvělá zakázka.
    ...snad alespoň Toyoty se povedou a nakoupí.
    Radiolokátory, to je další příklad toho, jak se "dělají" v ČR zakázky. Nestyďte se a popiště nám, proč když "komise odborníků" doporučila koupi izraelské radiolokátory, tak pan Metnar pořízení na základě tohoto tendru zrušil pořízení, aby následně přímo oslovil izrael pro nákup toho stejného typu radaru? Vždyť jen zpozdil celý projekt o několik let!!! A výsledkem jsou stejné radiolokátory, jen v době, kdy už je k dispozici novější technologie v EU a NATO.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     08:24 19.11.2020

     Jediné co válka v Karabachu reálně ukázala, je to že branecké armády organizované, fungující a vyzbrojené po vzoru 80. let jsou silně neefektivní. Těžké ztráty na životech i ...Zobrazit celý příspěvek

     Jediné co válka v Karabachu reálně ukázala, je to že branecké armády organizované, fungující a vyzbrojené po vzoru 80. let jsou silně neefektivní. Těžké ztráty na životech i technice totiž byly na obou stranách. Nasazení dronů mělo efekt jen v tom, že ztráty na straně Ázerbájdžánu nebyly mnohonásobně vyšší než ty ztráty na straně Náhorního Karabachu, což znamená, že Ázerbájdžán mohl efektivněji vést opotřebovávací válku. A i tuhle válku mohl Ázerbájdžán vést jen díky tomu, že dělostřelectvo, letectvo, PVO, průzkum REB a jiné části armády Náhorního Karabachu nebo Arménie stejně tak i jejich struktura a operační nasazení zůstali zaseklé v 80. letech, ergo v tom co mnozí lidé v ČR chtějí, když píší o nesmyslných modernizacích techniky ze 70. až 80. let.
     On totiž Ázerbájdžán částečně svou armádu modernizoval, navíc měl ve své výzbroji i drony, a přesto jeho ztráty dosahovali ztrát Náhorního Karabachu.
     Takže ono reálně by se mnozí lidé měli spíše zamyslet nad tím co píší a jak jsou reálně mimo realitu světa.
     AČR je budována dobře, jde správným směrem akorát pomalu a dost u toho kulhá.
     To jen vy a někteří další lidé to nechápete, protože nechcete budovat armádu, ale mlýnek na maso.
     Protože to je jediné co by z armády nakonec bylo.
     Všichni melou nesmysly o dronech a jsou posraní z propagačních videí na youtube atd. atd. Fajn ano tyhle zbraně jsou efektivní, ale ani v případě jejich nasazení v Sýrii, Libyi a ani na Náhorním Karabachu nedokázali výrazně eliminovat ztráty na vlastní straně. Ztráta cca 2000 padlých + x tisíc zraněných za cca 1 měsíc je obrovské číslo na dnešní dobu.
     A proč měly takové ztráty. Protože základ armády Ázerbájdžánu (MBT, BVP, OT, dělostřelectvo, PVO, letectvo, vrtulníky, průzkum RBE atd. atd.) mají z 80. let jen částečně modernizované.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:33 19.11.2020

      Klimesov
      Jak mi tedy vysvětlíte, že mnohem vyspělejší armády NATO a dalších spojenců USA nedokázaly za 20 let porazit Taliban, který není ani tou braneckou armádou?

      Klimesov
      Jak mi tedy vysvětlíte, že mnohem vyspělejší armády NATO a dalších spojenců USA nedokázaly za 20 let porazit Taliban, který není ani tou braneckou armádou?

     • flanker.jirka
      10:36 19.11.2020

      Klimesov
      Azerbajdžán byl ve válce v Karabachu v roli útočníka. Proto jeho ztráty, které jsou početně podobné jako u arménců, lze posuzovat jako malé.

      Klimesov
      Azerbajdžán byl ve válce v Karabachu v roli útočníka. Proto jeho ztráty, které jsou početně podobné jako u arménců, lze posuzovat jako malé.

     • flanker.jirka
      10:45 19.11.2020

      Klimesov Poněkud vám nedochází, že neodsuzuji směr, kterým se AČR ubírá, ale to jakým způsobem se některá technika pořizuje, bez sebemenší reflexe z konfliktů, které tu od roku ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Poněkud vám nedochází, že neodsuzuji směr, kterým se AČR ubírá, ale to jakým způsobem se některá technika pořizuje, bez sebemenší reflexe z konfliktů, které tu od roku 2011 probíhají. V tomto směru reaguje dobře pouze v kybernetické bezpečnosti. Ve většině oborů nedokázala zareagovat vůbec.
      Jen si vemte nasazení v Afghanistánu, AČR si musela půjčovat vozidla MRAP, HMMW, půjčovat si drony, nedokázala nasadit vlastní dělostřeletvo, nedokázala nasadit vlastní bojové vrtulníky. A to se tam pohybuje aktivně více než 15 let!!!
      Jak to že Polsko tam dokázalo být s tou samou výzbrojí soběstačné?Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:32 19.11.2020

      flanker.jirka Protože se jedná o Asymetrický konflikt. Tam nebojujete s armádou, ale s myšlenkou. Taliban si získává i místní obyvatelstvo a ne jenom silou, ale i jinými ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Protože se jedná o Asymetrický konflikt. Tam nebojujete s armádou, ale s myšlenkou. Taliban si získává i místní obyvatelstvo a ne jenom silou, ale i jinými prostředky.
      Navíc něco si přečtěte o misi ISAF. Ta má pouze podpůrný charakter. Hlavní tíhu bojů má na svědomí samotná Afghánská armáda a policie a vláda. A ta je neuvěřitelně neschopná, zkorumpovaná atd. atd.
      Jedná se o úplně odlišný druh konfliktu než ten co byl v NK.

      Ne nejsou malé. To je alibizmus. 2000 životů není málo. Ty ztráty jsou stále obrovské na dnešní dobu, protože ta armáda je reálně neefektivní. Protože je technologicky i organizačně zaseklá v 80. letech.
      Takhle fungovat si AČR nemůže dovolit.

      Nesnažte se mně tu přemluvit, že mi něco nedochází.
      Protože to co jste napsal je nesmysl.
      AČR chce pořídit nové efektivnější vrtulníky, vy to kritizujete.
      AČR chce pořídit drony.
      AČR chce pořídit nové houfnice, vy to kritizujete.
      AČR chce pořídit nové BVP, vy to kritizujete.
      adt. adt. atd.
      Takže znovu popíráte své názory, protože jak vidno poučili se jen se to nenakupovalo. A proč se to nenakupovalo? No tak asi proto, že za cca 20 let kolikrát jsme tu měli stabilní vládu? Kolikrát mělo MO stabilní rozpočet? Hmm?
      Tohle jsou věci, které při budování armády hrají nejdůležitější roli, a tohle jsme tu za cca 20 let měli tak maximálně 4 - 6 let. A za tak krátkou dobu neuděláte nic. Ale je zajímavé, že tahle doba relativní politické stabilizace koresponduje z novými armádními nákupy :-)
      A proč tu byly různé nestabilní vlády a podobně? Zeptejte se sebe a ostatních voličů, proč volíme to co volíme. Proč místo důrazu na bezpečnost státu raději věříme populistům a chceme aby stát utrácel za sociální nesmysly.
      A že Poláci někde něco nasadili? To nám může být úplně u prdele. My nejsme Polsko. Nevidím jediný důvod proč by jsme měli fungovat jako Polsko. Ale aby jsme mohla AČR fungovat jako Polská armáda, tak by jsme museli dávat ty 2% HDP do armády a hlavně pravidelně. Viz výše. :-)Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      15:23 19.11.2020

      Takže cca 20 000 našich vojáků v bojových funkcí nás ochrání, když vetšina konfliktů je pohyblivých a odehráva se ve městech za pomoci lehkých zbraní. Co ochrání ccca 10 Gripenů ? ...Zobrazit celý příspěvek

      Takže cca 20 000 našich vojáků v bojových funkcí nás ochrání, když vetšina konfliktů je pohyblivých a odehráva se ve městech za pomoci lehkých zbraní. Co ochrání ccca 10 Gripenů ? a 150 Pandurů, které zničí amatérský nastražbý systém.
      Proč Švýcaři udržují brannou povinnost a každoroční výcvik záloh. Ti naši mamánci by v poli nevydrželi ani den bez svých maminek. A to chceme válčit a širých ruských pláních.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    15:15 19.11.2020

    Ty vrtulníky už jsou tady ? Můžete prosím uvést to mnoho dalšího ? Podle čeho soudíte Metnara ? Já jsem zažil už tolik skvělých ministrů obrany, že nevím koho vybrat za nejlepšího. ...Zobrazit celý příspěvek

    Ty vrtulníky už jsou tady ? Můžete prosím uvést to mnoho dalšího ? Podle čeho soudíte Metnara ? Já jsem zažil už tolik skvělých ministrů obrany, že nevím koho vybrat za nejlepšího. Třeba..
    Baudyš, Holáň, Výborný ( povedený nákup L-159 ¨), Lobkowitz, Tvrdík, Kuhnl ( Pandury ), Parkanová ( Casa ), Barták ( neurochirurg, Pandury),
    Vondra, Stropnický, Šlechtová....Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     18:09 19.11.2020

     vrtulníky jsou podepsány a už šly první platby.

     vrtulníky jsou podepsány a už šly první platby.

 • dexnom
  20:17 18.11.2020

  Z ekonomického hlediska je díky Covidu Francie závislá na zbrojním průmyslu a jednoduše si tuhle zakázku jako stát nemůžou nechat ujít, takže si myslím, že pokud naši nevyměknou ...Zobrazit celý příspěvek

  Z ekonomického hlediska je díky Covidu Francie závislá na zbrojním průmyslu a jednoduše si tuhle zakázku jako stát nemůžou nechat ujít, takže si myslím, že pokud naši nevyměknou můžeme na tomto obchodě pouze získat. V tomhle případě je Covid vlastně obrovský přínos.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:56 18.11.2020

  Nexter by musel byt padly na hlavu aby nebral i snizenou zalohu. Zaloha znamena, ze kontrakt je podepsany a rozdil v castkach zalohy profinancuje treba uver.

  Nexter by musel byt padly na hlavu aby nebral i snizenou zalohu. Zaloha znamena, ze kontrakt je podepsany a rozdil v castkach zalohy profinancuje treba uver.

  • Miroslav
   21:27 18.11.2020

   A ty to podpiruješ, že si s vami Francúzi vytrú riť? Nevadí... No hlavne aby to neboli Slováci, že?

   A ty to podpiruješ, že si s vami Francúzi vytrú riť? Nevadí... No hlavne aby to neboli Slováci, že?

   • Jura99
    22:00 18.11.2020

    Nechapu ? Dodavatel pozaduje zalohu, odberatel chce nizsi, co je spatne ?

    Nechapu ? Dodavatel pozaduje zalohu, odberatel chce nizsi, co je spatne ?

    • Miroslav
     22:09 18.11.2020

     No minimálne vyzývaš predávajúceho k tomu, aby zobral malú zálohu a tým vás zmluvne zaviazal. Nexter zoberie zálohu a tým pádom každá debata skončila. Že na to teraz nemáte? My ...Zobrazit celý příspěvek

     No minimálne vyzývaš predávajúceho k tomu, aby zobral malú zálohu a tým vás zmluvne zaviazal. Nexter zoberie zálohu a tým pádom každá debata skončila. Že na to teraz nemáte? My (Nexter) vám požičiame za výhodných 15%.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      22:32 18.11.2020

      Co to motas? ACR smluvni zavazek chce, caesar si vybrala. Momentalne chce jinak postavit zalohy. O uroku neni rec. Vy platite neco navic za zmenu zaloh F16?

      Co to motas? ACR smluvni zavazek chce, caesar si vybrala. Momentalne chce jinak postavit zalohy. O uroku neni rec. Vy platite neco navic za zmenu zaloh F16?

     • Arthur
      23:03 18.11.2020

      Jura99: Zrejme sa Vám len snaží vysvetliť, že to má KVALITATÍVNE INˇY ROZMER pretože SK súčasná vláda mení splátkový kalendár vo 2021-205 roku splátok za kontrakt, ktorý dohodla už ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99: Zrejme sa Vám len snaží vysvetliť, že to má KVALITATÍVNE INˇY ROZMER pretože SK súčasná vláda mení splátkový kalendár vo 2021-205 roku splátok za kontrakt, ktorý dohodla už vyššie uvedená predchádzajúca vláda (2018), kdež to Vy idete vyjednávať zmenu splátkového kalendára ešte pred samotných podpisom zmluvy pri tej istej vláde, ktorá robila samotný výber a pri PRVEJ SPLÁTKE a to ešte vo výške 25% čo žiadal predávajúci.
      Ale OK ja to berem treba sa o to pokúsiť v danom štádiu len sú to DVA SVETY.

      https://www.teraz.sk/spravy/sp... Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      00:25 19.11.2020

      Jura: Len ten náš prípad mal 2 zásadné odlišnosti: 1/ Keď sa začalo jednať o inom rozložení splátok, bola už takmer 1 miliarda € zaplatená a v súčasnosti je zaplatených 1,5 ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura: Len ten náš prípad mal 2 zásadné odlišnosti:

      1/ Keď sa začalo jednať o inom rozložení splátok, bola už takmer 1 miliarda € zaplatená a v súčasnosti je zaplatených 1,5 miliardy €. Vy ešte na Caesara nemáte ani zmluvu
      2/ Jednania o úprave splátok boli ale bola to len dobra vôľa predávajúceho, že na to pristúpil. Rozhodne to nemusel robiť čo potvrdil aj minister obrany, že keď by to Američania nechceli, tak sa to proste musí cvaknúť a hotovo.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:53 19.11.2020

      Arthur: ano rozdíl tam je, Slovensko jde měnit už domluvené podmínky, což je vždy poněkud neseriózní. Česko má protinávrh na výši první zálohy, když smlouva ještě nebyla podepsaná ...Zobrazit celý příspěvek

      Arthur: ano rozdíl tam je, Slovensko jde měnit už domluvené podmínky, což je vždy poněkud neseriózní. Česko má protinávrh na výši první zálohy, když smlouva ještě nebyla podepsaná a strany se mohou libovolně dohadovat, třeba smlouvu ani nakonec nepodepsat.

      Miroslav: už jste zaplatili 1,5mld € a přesto je (podle Arthura) další placení do 2025 ? Když jsem tu psal, že cena je přes 2mld. €, tak jste nesouhlasili, že je prý kolem 1,6mld. Tak co tam ještě chcete platit ?Skrýt celý příspěvek

     • janusinko
      08:38 19.11.2020

      Jura99

      Miroslav to trochu doplietol, zaplatené je niečo vyše miliardy USD, 575.3 mil USD za tento rok započítal 2x.

      Jura99

      Miroslav to trochu doplietol, zaplatené je niečo vyše miliardy USD, 575.3 mil USD za tento rok započítal 2x.

     • Miroslav
      10:57 19.11.2020

      Prvá splátka bola vo výške 900 miliónov a tá odišla ešte za minulej vlády. Podľa upraveného rozpisu splátok má budúci rok vláda uhradiť 150 miliónov dolárov, v roku 2022 zaplatiť ...Zobrazit celý příspěvek

      Prvá splátka bola vo výške 900 miliónov a tá odišla ešte za minulej vlády.

      Podľa upraveného rozpisu splátok má budúci rok vláda uhradiť 150 miliónov dolárov, v roku 2022 zaplatiť 285 miliónov dolárov, v roku 2023 splátka predstavuje 185 miliónov dolárov, v roku 2024 dosiahne splátka 30 miliónov dolárov a v roku 2025 zaplatí Slovensko 10,68 milióna dolárovSkrýt celý příspěvek

     • Arthur
      11:44 19.11.2020

      Jura99 (07:53 19.11.2020): Zásadný rozdiel je v serióznosti a to, že my sme riadne a včas platili v 2018, 2019, 2020 a v krízovom období sme pôvodný splátkový kalendár od 2021 do ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99 (07:53 19.11.2020): Zásadný rozdiel je v serióznosti a to, že my sme riadne a včas platili v 2018, 2019, 2020 a v krízovom období sme pôvodný splátkový kalendár od 2021 do 2025 navrhli len prerozdeliť jeho splátky s čím súhlasil predávajúci. Termíny dodania stíhačiek ani obdobie splácania sa podľa hovorkyne nemenia.

      Kdež to Vy ste vybrali výhercu, ktorý jasne stanovil cenu a aj PRVÚ splátku a ešte pred podpisom zmluvy mu chcete dať len 25% z toho čo žiada za prvú splátku. Ale OK je to uhol pohľadu a pokiaľ Vám to predávajúci schváli tak OK.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:17 19.11.2020

      Arthur: my jsme žádného výherce nevybrali, protože nebyla žádná veřejná soutěž. Nexter byl osloven, že si ČR přeje pokračovat ve výhradním jednání o dodávce houfnic s ním. V té ...Zobrazit celý příspěvek

      Arthur: my jsme žádného výherce nevybrali, protože nebyla žádná veřejná soutěž. Nexter byl osloven, že si ČR přeje pokračovat ve výhradním jednání o dodávce houfnic s ním. V té fázi dokonce ani nebylo jisté, jestli Nexter potvrdí cenu. Určitě nebylo žádnou stranou nic slíbeno, to platí doposud. Vůbec nechápu co spatřuješ neseriózního na vyjednávání o parametrech obchodu, který ještě nebyl uzavřen.Skrýt celý příspěvek

     • mikojan29
      19:39 19.11.2020

      Jura99 No veď práve, žiadny tender, len dohoda "per huba", ani sa nemôžeme čudovať, že to takto dopadlo - oni chcú toľko, vy môžete len 1/4 a čo teraz? Dáme si Deli? Toto sú tie ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      No veď práve, žiadny tender, len dohoda "per huba", ani sa nemôžeme čudovať, že to takto dopadlo - oni chcú toľko, vy môžete len 1/4 a čo teraz? Dáme si Deli?
      Toto sú tie "netendre" MO ČR. Chceli vybabrať s riadnym výberovým konaním, kde sú určité pravidlá a dopadlo to tak, že sa cuklo už pri výške prvej splátky s výhovorkou na COVID.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2