Koncepce Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - část. 1

Aktivní záloha
Foto: Příslušníci Aktivní zálohy, ilustrační foto / Flickr AČR

Aktivní záloha (AZ) funguje v rámci Armády České republiky již deset let. Je však obecně známo, že dosud naše Ministerstvo obrany trošku tápalo, jak plně využít potenciálu aktivních záložníků. Skoro bychom mohli použít slavnou nerudovskou otázku: "Kam s ním?". Nyní však Ministerstvo obrany má na stole dokument "Koncepce aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky", jenž poprvé, realisticky a dlouhodobě řeší tvorbu a přípravu armádní zálohy.

Redakce Armádních novin mohla exkluzivně prostudovat kompletní znění koncepce a mohli jsme tak pro širokou vojenskou veřejnost připravit krátký seriál o minulosti, současnosti i budoucnosti našich záloh. Dnes si představíme právě historii a současnost AZ, příští týden pak i novou koncepci AZ, strategii dosažení cílového stavu a hlavně, jak nové pojetí AZ řeší právní a finanční podmínky pro členy Aktivní zálohy a jejich zaměstnavatele.

Historie Aktivní zálohy a její současná pozice v Armádě ČR

V roce 2002 byla při Armádě České republiky vytvořena Aktivní záloha dobrovolná (AZD). Cílem předkladatelů zákona bylo vytvořit vycvičenou a připravenou zálohu Ozbrojených sil ČR pro stav ohrožení státu (SOS) nebo pro válečný stav (VS).

K 1. lednu 2005 došlo k přejmenování AZD na Aktivní zálohu (AZ). S tímto krokem také došlo k nastavení pravidel pro zařazování vojáků do AZ, způsoby a výše odměn záložníků a také k ujasnění systému jejich vojenské přípravy.

Nyní je v AZ vedeno 2 382 míst u 25 jednotek, ale obsazena je jen polovina.

 

Předpokládalo se, že AZ bude také jakýmsi pojítkem mezi armádou a civilním obyvatelstvem a umožní bývalým vojákům a civilistům aktivně se podílet na ochraně státu. Ochranou státu není myšlen jen válečný stav, ale i nejrůznější rozsáhlé přírodní katastrofy (povodně), situace ohrožující životy, zdraví a životní prostředí nebo například epidemie.

Aktivní záloha Foto: Příslušníci Aktivní zálohy, ilustrační foto / Flickr AČR

Aktivní záloha měla sloužit všude tam, kde se ukážou síly profesionálních Ozbrojených sil ČR jako nedostatečné. Podle současných pravidel mohou být vojáci AZ v takových situacích (mimo SOS a VS) povoláni do služby až na délku 14 dnů, ale jen se souhlasem Vlády ČR.

Je však třeba zmínit, že ani při katastrofálních povodních v roce 2006 nebo 2009 nedošlo k povolání AZ. Jádra některých jednotek se svolala a nastoupila sama, ovšem bez legislativní opory.

Zajištění bezpečnosti ČR a její všestranné obrany, včetně komplexního zabezpečení potřeb obyvatelstva, je možné pouze v rámci společně sdílené odpovědnosti.

 

Délka výcviku AZ trvá v současné době tři týdny ročně. Výcvikový cyklus je tříletý, kdy vojáci cvičí postupně od základních dovedností jednotlivce až po výcvik na úrovni družstva (osádky) a čety (roty). Vojáci bez předchozí vojenské služby vykonávají první rok 8 týdnů vojenské služby a další roky standardně tři týdenní vojenské výcvikové turnusy.

Výhody Aktivní zálohy v Armádě ČR

Aktivní záloha tvoří, nebo může tvořit, dobře vycvičenou zálohu profesionálních Ozbrojených sil ČR. Stát získává k dispozici vycvičené a organizované vojáky, jenž může použít v krizových situacích.

Aktivní záloha Foto: Příslušníci Aktivní zálohy, ilustrační foto / Flickr AČR

Příkladem nemusí být jen přírodní katastrofy (povodně, požáry), epidemie, chemické a průmyslové havárie, ale také velmi pravděpodobné budoucí hrozby, jaké si jen jsme schopni představit – nekontrolovatelná migrace obyvatel z jiných států, „boj o vodu“, sociální nepokoje, apod.

Jako další důležitý přínos je nutno chápat působení AZ v pozitivním propojování armády s civilním obyvatelstvem. Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že obrana státu je kolektivní záležitostí. Právě vojáci AZ mohou jednak podporovat a propagovat Armádu ČR u civilního obyvatelstva, jednak posilovat pocit občanské odpovědnosti za obranu ČR.

Slabé stránky Aktivní zálohy

Bohužel ne vše funguje v české Aktivní záloze tak, jak má. Nová Koncepce AZ Ozbrojených sil České republiky se proto zaměřuje na nejpalčivější problémy, které trápí současné členy AZ.

Slabé stránky jsou především v nedostatečné délce výcviku. Ukázalo se, že roční třítýdenní výcviková dotace - mnohdy nevyužitá zcela - nestačí k tomu, aby příslušníci AZ udržovali nebo dokonce zlepšovali své vojenské dovednosti. To má za následek, že velkou část vojáků AZ nelze použít pro záchranné nebo vojenské operace na území ČR, natož v zahraničních misích.

Aktivní záloha

Foto: Příslušník Aktivní zálohy, ilustrační foto / Flickr AČR

Nedořešený je také vztah armády k zaměstnavatelům záložníků i živnostníkům. Zaměstnavatel dle zákona musí zaměstnance uvolnit na cvičení AZ (nebo při neočekávaném nasazení). Nikdo však dosud nebral v potaz potíže, které absence zaměstnanců způsobuje zaměstnavatelům. Často se tak stává, že záložník díky svému působení v AZ riskuje ztrátu pracovního místa.

Velkým a ne zcela přiznaným problémem je nedostatečné pochopení a podpora poslání a významu AZ v rámci rezortu MO a akceptování nových výzev v oblasti dalšího rozvoje a využití tohoto institutu na jedné straně a účelové přeceňování tohoto institutu z různých důvodů na straně druhé.

Takže záložníky také trápí nejednoznačnost pravidel a také nepochopení ze strany Ministerstva obrany. Stále se nedaří vysvětlovat poslání a význam AZ. To má i za následek nedostatečné ocenění postavení záložníků nejen v rámci armády, ale i celé společnosti.

Příští týden nahlédneme detailněji do samotné koncepce a objasníme si nejdůležitější změny, které nová koncepce přináší současným i budoucím členům Aktivní zálohy.

Připomínáme, že o nové koncepci můžete diskutovat i na FaceBook stránkách Aktivní zálohy.Nahlásit chybu v článku


Související články

Aktivní zálohy obětí chaosu v Armádě České republiky

Asi málokdo postřehl dění kolem aktivních záloh naší armády uplynulých tří týdnů, pokud mu unikl ...

Česká armáda staví národní C-IED polygon v Bechyni

Jak jsme se již na stránkách Armádních novin opakovali nesčetněkrát, improvizované nástražné ...

Armáda má novou posilu! V Afghánistánu doprovází české vojáky Lvíček Míra.

Plyšový lvíček se poprvé objevil na veřejnosti počátkem roku na benefičním plese ve Vlkoši, kde ...

Dokument: Česká útočná puška CZ 805 BREN

S potěšením vám dnes představujeme náš vlastní mini dokument o české útočné pušce CZ 805 BREN. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • vlk
  15:33 07.12.2012

  Já mám takový pocit, že se někdo opět pokouší nahradit profesionalitu dobrovolností a nadšením. Stejně jako dobrovolní hasiči nenahradí profesionální, tak sebelépe vycvičené ...Zobrazit celý příspěvek

  Já mám takový pocit, že se někdo opět pokouší nahradit profesionalitu dobrovolností a nadšením. Stejně jako dobrovolní hasiči nenahradí profesionální, tak sebelépe vycvičené "záložky" nenahradí profesionály. Jen další pokus-omyl.Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  23:58 09.11.2012

  Left: K součsnému stavu. Nevím o tom, že by ti, kteří za sebou mají VZS museli na jakýkoli základní výcvik do Vyškova. Nastupují rovnou k jednotkám u KVV. (Ale tan systém je plný ...Zobrazit celý příspěvek

  Left: K součsnému stavu. Nevím o tom, že by ti, kteří za sebou mají VZS museli na jakýkoli základní výcvik do Vyškova. Nastupují rovnou k jednotkám u KVV. (Ale tan systém je plný vyjímek a nahodilostí, takže nemohu vyloučit, že k tomu někdy došlo. Každopádně letos k nám takový člověk přišel a do vyškova nemusel.) Dále je pravda, že v současné době trvá KZP pro AZ bez předchovího vojenského výcviku 6 týdnů, ale v prvním roce mohou odcvičit až 8 týdnů. Počítá se s KZP + výcvikem u jednotky (do 2008 včetně, bylo KZP pro AZ 8 týdnů v kuse). A ve verzi koncepce AZ kterou mám k dispozici je, na straně 22 v 3.1.1.5 Příprava vojáků v AZ, uvedeno: "Vojáci, kteří nevykonali vojenskou činnou službu, vykonají v prvním roce trvání první dohody o zařazení do AZ základní výcvik v rozsahu do 12 týdnů.". Dle koncepce tedy může nováček v prvním roce odcvičit maximálně dokonce 12 týdnů, ale délka KZP, ani jeho skladba, v koncepci není stanovena.
  Alespoň tedy doufám... už je to pár měsíců, co jsem četl celou koncepci. Teď jsem si jen našel příslušnou část. Pokud se pletu, nebo došlo k nějakým změnám v koncepci (čemuž moc nevěřím), prosím opravte mě. :)

  Jinak k tomu jak by měl kurz vypadat platí, že co člověk to názor... já osobně bych ho dal 8 týdnů jak pro VZP, tak pro AZ. Přičemž by VZP i AZ byli cvičeni společně a bez rozdílů v společných výcvikových jednotkách, tak aby obě skupiny měli možnost se navzájem poznat. S tím, že AZ by měli možnost kurz rozdělit na dvě části po 4 týdnech tak, že by odsloužili 4 týdny a v následujícím kurzu by nastoupili po prvních čtyř týdnech trvání kurzu rovnou do jeho druhé poloviny. Ale jak říkám, najít dva lidi co se na tomto shodnou není lehké...Skrýt celý příspěvek

 • Left
  21:21 09.11.2012

  Ještě k té nové koncepci. Je tam například i prodloužení základního výcviku ze současných 4 týdnů pro ty, kteří prošli vojnou a 6 pro ty, kteří ne, na 8 pro všechny. Určitě je ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k té nové koncepci. Je tam například i prodloužení základního výcviku ze současných 4 týdnů pro ty, kteří prošli vojnou a 6 pro ty, kteří ne, na 8 pro všechny. Určitě je správné, že to bude mít každý stejné, ale 8 týdnu je opravdu moc. Nechápu, jak si můžou myslet, že o to tedy bude větší zájem. 8 týdnu v kuse nikdo přece nemá. Každého by akorát vyhodili z práce. Proč se například neudějí 2 dvou týdenní kurzy a zbytek by se rozložil třeba do nějakých prodloužených víkendů - kratší doba kurzu, ale větší frekvence - to by bylo dle mého názoru lepší.Skrýt celý příspěvek

 • Left
  21:15 09.11.2012

  Chtělo by to lepší propagaci. Na západ od nás je naprosto snandartní, že v TV běží reklamy na armádu (USA, UK, FRA). Předpokládám, že je u nás více než 1100 lidí, kteří o by o AZ ...Zobrazit celý příspěvek

  Chtělo by to lepší propagaci. Na západ od nás je naprosto snandartní, že v TV běží reklamy na armádu (USA, UK, FRA). Předpokládám, že je u nás více než 1100 lidí, kteří o by o AZ měli zájem. :)Skrýt celý příspěvek

 • Udo
  18:17 09.11.2012

  CerVus: Jen tak pro Vaši informaci o těch milionech. Celkové náklady na AZ činily za rok 2011 celých 26 milionů korun :) To už není ani smart defence, to je halířový ...Zobrazit celý příspěvek

  CerVus: Jen tak pro Vaši informaci o těch milionech. Celkové náklady na AZ činily za rok 2011 celých 26 milionů korun :) To už není ani smart defence, to je halířový projekt.
  Bohužel za ty peníze není možné očekávat zázraky, když prostě nejsou peníze na více než týden výcviku za rok pro většinu AZ.
  Kolega Mattauch to vystihl pěkně, ale jak je psáno i v článku, o AZ skoro nikdo neví, případně neví jaký jejich potenciál- toto je častý jev uvnitř armády.Skrýt celý příspěvek

 • Left
  17:41 09.11.2012

  To CerVus: Je to právě naopak. Aktivní zálohy jsou naopak výrazně efektivnější prostředek, než plně profesionální armáda. Tím ale neříkám, že profesionální armáda není potřebe. Je ...Zobrazit celý příspěvek

  To CerVus: Je to právě naopak. Aktivní zálohy jsou naopak výrazně efektivnější prostředek, než plně profesionální armáda. Tím ale neříkám, že profesionální armáda není potřebe. Je - taky.Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  15:01 09.11.2012

  CerVus: Otázkou efektivnosti AZ - poměr cena / výkon - se nová koncepce AZ také zabívá, třeba se i toto objeví v dalším pokračování tohoto článku. Stejně tak je v koncepci řešen i ...Zobrazit celý příspěvek

  CerVus: Otázkou efektivnosti AZ - poměr cena / výkon - se nová koncepce AZ také zabívá, třeba se i toto objeví v dalším pokračování tohoto článku. Stejně tak je v koncepci řešen i poměr kolik vojáků AZ si můžeme dovolit za cenu jednoho VZP. Vše se odvýjí od toho, co má armáda ze zákona zabezpečovat a kolik má peněz. A faktem prostě je, že z přidělených prostředků, si nemůže dovolit dost VZP k pokrytí (ani k papírovému) všech povinností které má. To znamená, zálohy něco stojí, ale více přinášejí. Je to jako by jste řekl, že kvůli dobrovolným hasičům, se ruší služebny profy hasičů - ale to je hloupost, ty se ruší kvůli nedostatku prostředků. A protože někdo hasit musí, dává se trochu víc na dobrovolné hasiče... S AZ je to obdobné, Vzhledem k finanční situaci stoupla jejich důležitost.

  Pokud můžete svůj populistický výkřik hospodského typu podložit nějakými argumenty udělejte to... Třeba mě, a třeba i MO, přesvědčíte, že se peníze vydávané na AZ mohou použít lépe...Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  10:44 09.11.2012

  Aktivní zálohy zbytečně vysávají další milióny z už tak předraženými zakázkami zbídačené armády.

  Aktivní zálohy zbytečně vysávají další milióny z už tak předraženými zakázkami zbídačené armády.

 • Videa
  09:49 09.11.2012

  Zde je na armádním Youtube celkem dost videí o AZ: http://www.youtube.com/playlis...

  Zde je na armádním Youtube celkem dost videí o AZ: http://www.youtube.com/playlis...

 • JohnSullivan
  07:43 09.11.2012

  Dovolím si malou reklamu =) na naší četu: https://www.facebook.com/AZ72m...

  Dovolím si malou reklamu =) na naší četu: https://www.facebook.com/AZ72m...

 • Left
  21:22 08.11.2012

  Ještě jste zapomněl na nejdůležitější důvody fungování v Západních zemích. A to je finanční nákladnost. Stát nemá finance, aby dokázal "živit" mnoho desítek tisíc vojáků, kteří ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jste zapomněl na nejdůležitější důvody fungování v Západních zemích. A to je finanční nákladnost. Stát nemá finance, aby dokázal "živit" mnoho desítek tisíc vojáků, kteří jsou stejně ve velkém potřební jen jedenkrát za x desetiletí. Proto vzikly AZ. V případě rozsáhlého ohrožení státu je možné nasadit tuto levnou, dostatečně kvalitní alternativu. Problém je v tom, že právě s tímhle se počítá, ale například na výzbroj a výstroj, která by toho mohla docílit se u AZ neobjevuje.Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  18:07 08.11.2012

  Anti: Pavle, tak jsem to myslel. Jistě je hloupost utrhnout krajské roty od KVV které by je v případě nasazení řídili, ale možná by bylo lepší, aby to i pro KVV bylo cvičení. Tedy ...Zobrazit celý příspěvek

  Anti:
  Pavle, tak jsem to myslel. Jistě je hloupost utrhnout krajské roty od KVV které by je v případě nasazení řídili, ale možná by bylo lepší, aby to i pro KVV bylo cvičení. Tedy aby řídícím cvičení byl někdo mimo KVV... ale to jsem odbočil k tématu, které je mimo můj rozhled. S těmi instruktory jsem to myslel tak, že by bylo fine, aby v rámci výcviku mělo každé družstvo přiděleného instruktora - byl by stím družstvem stále. Tak by to mělo každé družstvo čety + jeden instruktor u VČ. Proto 4 instruktoři na četu. Mohli by sledovat celé dění, v případě problému zastavit činnost, upřesnit co a jak by se v tom případě mělo dělat, atd... Tím, že by tam byli kontinuálně, měli by dokonalý přehled o tom co, jak a proč družstvo dělalo. Stejně tak na úrovni čety. Odlehčilo by to VD (nemusel by velet, navigovat, atd... a ještě koukat po každém v družstvu jestli nedělá něco blbě) a zároveň by to VD umožňovalo odborný růst - měl by od koho okamžitě v případě potřeby čerpat znalosti, nebo alespoň lepší možnost poučit se ze svých chyb. Samozřejmě tohle nemusí končit úrovní čety, ale opět, celek větší než četa je mimo mé zorné pole - nevím o tom dost, abych si vůbec troufal mít nějaké nápady jak by se to mohlo dělat...Skrýt celý příspěvek

 • Anti
  14:34 08.11.2012

  Honzo celkem bych souhlasil ale jen na doplnění apolu s AZ by měli cvičit základní povinosti a velení také lidi z KVV jde o souznění jak velitelského zboru tak mužstva pokud by nás ...Zobrazit celý příspěvek

  Honzo celkem bych souhlasil ale jen na doplnění apolu s AZ by měli cvičit základní povinosti a velení také lidi z KVV jde o souznění jak velitelského zboru tak mužstva pokud by nás cvičili jen a pouze instruktoři a naše velení by nás neznalo a nebylo by secvičeno jak by nám poté mohli dobře velet?

  Pro Karla kosa moc nekope abys přišel o zuby či tvář asi si z ní nestřílel.Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  10:50 08.11.2012

  Co se výcviku týče, trápí AZ především 3 hlavní problémy: 1) Skutečná délka výcviku 2) Úroveň výcviku 3) Efektivita využívání času Ad 1) 21 dní odcvičí jen ti vojáci, kteří ...Zobrazit celý příspěvek

  Co se výcviku týče, trápí AZ především 3 hlavní problémy:
  1) Skutečná délka výcviku
  2) Úroveň výcviku
  3) Efektivita využívání času

  Ad 1) 21 dní odcvičí jen ti vojáci, kteří v daném roce jedou na nějaký kurz, nebo se zůčastňují resortních soutěží - které jsou na povolávací rozkaz a pak někteří vojáci sloužící u jednotek AZ u bojových útvarů. Naprostá většina vojáků v AZ slouží u krajských rot, kde naprostá většina odcvičí maximálně 15 dní a z těchto 15 dní, jen 7 je věnováno polnímu výcviku, přičemž se kvůli administrativě, cestě do VVP a zpět, přejímaní materiálu, atd... z těch 7 dní reálně odcvičí tak 4,5 - 5 dní. Těch dalších 8 dní, po které je příslušník AZ povolán bývá věnováno reprezentačním akcím - Tankový den v Lešanech, Den pozemního vojska - Bahna, atd... O něco lépe jsou na tom vojáci v AZ u útvarů, kde doba věnovaná polnímu výcviku je 15 - 20 dní. Například jedna nejmenovaná četa AZ má 3 x 5 dní výcviku, přičemž na administrativu, fasovíní, odjezd atd... padne z každého výcviku cca 1,5 dne, reálně odcvičeno je tedy asi 10,5 dne. To stále není moc, ale tím, že lidé cvičí 3x ročně a ne jednou ročně jako u krajských jednotek, si mnohem více zapamatují a posun ve schopnostech jednotlivců je mnohem více patrný.

  Ad 2) Cvičíme po krátkou dobu a tak je zásadní co cvičíme a jak to cvičíme. Smutnou realitou je tendence některých řídících, cvičit ve stylu "vyzkoušejte si" - to jsou všechny ty půldne musada, lezení, lanových prací... prostě věci, které jsou pěkné a atraktivní, ale půlhodina za rok je naprosto k ničemu. Stejně tak je hezké, dělat si ráno rozcvičky, běhat... k čemu? jeden - dva týdny ročně je to k ničemu, pro ty, kteří doma cvičí a udržují si kondici je to ztráta výcvikového času a pro ty kteří kondici nemají, je to činnost která je zadře a oni se pak nejsou schopni dostatečně efektivně učit to co mají. A ano jiste, všichni v AZ by měli mít slušnou kondici - neomlouvám ty kteří ji nemají, jen poukazuji na nesmyslnost téhle činnosti na hodinu denně - hodinu která může být využita k tomu, co něco přinese. Tedy, voják AZ na cvičení má cvičit to co musí umět - pěšák kraské roty činnost na bojišti, provádění KPM, eskalaci síly, OPZHN, zajištění prostoru - strážní služba, patrolování, C-IED, TCCC, atd... A tohle všechno musí cvičit dobře - pod vedením zkušených instruktorů. To, že někdo před dvaceti lety jako záklaďák velel družstvu, ho nedělá způsobilého k tomu aby dnes někoho něco učil. A to je problém krajských rot. Na KVV jsou lidé, kteří umějí - sloužili u bojovek, byli na misích - ale je jich málo a vštšinou už jsou nějakou dobu v kanceláři. Ještě horší je to s osazenstvem samotných rot - až na čestné vyjímky. Jen minimum lidí má aktuálnízkušenosti a znalosti a může je předávat dál. Z toho plyne, že roty u KVV (mají-li cvičit dobře) potřebují instruktory od útvarů. A to minimálně 5 na četu a ideálně stále ty samé (to nejde, ale snažit se aby alespoň půlka byla stejná), tím je zajištěno, že se instruktoři mohou opravdu věnovat cvičení vojáků AZ a znají je - vědí co mohou čekat, vědí co snimi dělali minule, atd...

  Ad 3) Ač jsem efektivitu trochu nakousl už v bodě 2, zde chci mluvit o času na výcvik. Nebo lépe o času na výcviku a času opravdu věnovaném výcviku. Smutnou realitou je, že v armádě se čeká aby se spěchalo a spěchá aby se čekalo - s tím toho moc nenaděláme. Ale můžeme výcvikem zaplnit veškerý čas, kromě toho krerý je nutný pro relaxaci těla a mysli. Bohužel, u krajské roty jsem se opakovaně setkával s tím, že času na odpočinek bylo až moc. V 6 jsme vstali, v 7 byla snídaně, od osmi se začalo něco dít - výcvik, od 12 do 13 oběd někde v prostoru a výcvik, kolem 18 večeře a už nic... Proč? I když pominu různé prostoje během dne, které jsou využitelné k odpočinku, plánování... prostě k tomu co je třeba, stále mi zbývá na odpočinek prostor od cca 19 hodin, do 6 hodin druhý den ráno. To je 11 hodin osobního volna. Na relaxaci člověk potřebuje, i když budu myslet na kolegy kterým je kolem padesátky, tak dejme tomu 6 hodin a je odpočatý. Druhým extrémem je to, co jsem zažil na posledním výcviku u bojovky, naspal jsem za celé cvičení asi 14 hodin - to pro schopnost učení se také není dobré. Tak jak bylo extrémní mé poslední cvičení, tak byli - opačně - extrémní i cvičení u krajské roty.

  Je tedy potřeba především cvičit více, cvičit to co je opravdu potřea cvičit a efektivně využívat čas, který na výcvik máme.

  Karel: Toho bych se nebál, jen té kose dělá pevnou lafetaci... jen to lehce šťouchne do tváře... :)Skrýt celý příspěvek

 • Karel
  07:33 08.11.2012

  Jestli ten chlapík na titulní fotce vystřelí, tak přijde o nos a o zuby :)

  Jestli ten chlapík na titulní fotce vystřelí, tak přijde o nos a o zuby :)

 • Jakub
  07:10 08.11.2012

  Na Slovensku teraz chcu tiez bud obnovit povinnu vojensku sluzbu, alebo urobit aktivne zalohy. Pravdepodobne pojdu ceskym smerom a budu aktivne zalohy. len by ma zaujimalo kde na ...Zobrazit celý příspěvek

  Na Slovensku teraz chcu tiez bud obnovit povinnu vojensku sluzbu, alebo urobit aktivne zalohy. Pravdepodobne pojdu ceskym smerom a budu aktivne zalohy. len by ma zaujimalo kde na to ministerstvo obrany vezme peniaze.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...