Konec jedné éry v Turecku?

Turečtí vojáci při převratu.

V pátek 15. července se v ulicích tureckého hlavního města Ankary a v Istanbulu znenadání objevila těžká armádní technika. Předseda vlády Binali Yildirim tento akt obratem označil za ilegální. Šlo tedy o pokus o coup d'état (státní převrat) vedený určitou skupinou turecké armády. Článek vyšel původně na Security Outlines.

Od převratu k čistkám

Vzbouřenci v Istanbulu zablokovali dva mosty vedoucí přes Bosporský průliv, obehnali Atatürkovo letiště, obsadili sídlo veřejnoprávní televize a rozhlasu TRT.  Pomocí televize a rozhlasu vysílali prohlášení o přebrání vlády s cílem ochrany demokratického právního řádu (pořádku). Vyhlásili též aktivaci stanného práva a dočasný zákaz vycházení, avšak ani jedno nebylo respektováno.

Dle prohlášení měla být vytvořena „mírová rada" a následně sepsána a aplikována nová ústava.

Dalším z cílů bylo armádní velitelství, kde bylo vzato několik zajatců, mezi kterými byl dle několika reportů držen náčelník generálního štábu turecké armády, generál Hulusi Akar - blízký člověk 

Po jeho předchůdci generálu Necdet Ozelovi se jedná o dalšího náčelníka generálního štábu, který je blízký nynějšímu tureckému prezidentovi Recep Tayyip Erdoganovi.

Sám Erdogan se po dvou hodinách od začátku převratu objevil v živém vysílání (skrze mobilní aplikaci Facetime) a vyzval obyvatele Turecka, aby se „shromáždili na veřejných prostranstvích a letištích" a „povstali" proti pučistům.

Erdogan označil vůdčí osobnosti puče za „teroristy" a prohlásil, že tento akt byl veden „paralelní strukturou", za kterou dle Erdoganových slov stojí muslimský klerik Fethullah Gulen. Gulen však toto tvrzení striktně odmítl a odsoudil tento pokus o vojenský převrat.

Přes noc došlo ke střelbě na Istanbulském policejním velitelství a na velitelství speciálních sil v Ankaře a došlo k usmrcení 17 příslušníků turecké policie. Dále byl ohlášen výbuch v Ankaře a také došlo k odstřelování budovy tureckého parlamentu tanky.

Jeden z vrtulník vzbouřenců byl sestřelen armádním stíhacím letounem F-16. Celkový počet obětí se stále mění, avšak prozatím bylo potvrzeno nejméně 265 ztrát na životech. Mezi těmito obětmi je 161 policistů a civilistů a 104 lidí označených za „konspirátory".

Zatčeno bylo prozatím přes 2800 armádních úředníků a vojáků. Nejméně 1440 lidí bylo zraněno. Mezi zatčenými bylo také několik vrchních velitelů, jako například velitel druhé armády hlídající hranice se Sýrií, Irákem a Íránem.

Po konci puče došlo také k výraznému „pročištění" soudnictví, kdy téměř 3000 prokurátorů a soudců bylo vyhozeno nebo zadrženo z podezření ze spolupráce s Fethullah Gulenem. Čistky se nevyhnuly ani dalším státním úředníkům.

Turecká tradice převratů

Pro pochopení tureckého puče, je nutné přiblížit si historický kontext několika předchozích pučů, ale především historicky vyvíjející se společensko-politické zakotvení turecké armády.

Armáda si historicko-politickým vývojem Turecké republiky vydobyla (respektive jí byla určena) do jisté doby silně autonomní pozici v tureckém politickém systému. Samotný vznik Turecké republiky na počátku 20. let 20. století byl vyústěním válečného konfliktu a armáda měla ústřední postavení při formování republiky.

Význam turecké armády posílil zejména turecký první prezident Mustafa Kemal Atatürk, který byl vůdčí osobností jak v průběhu „války o nezávislost" (1919 – 1923), tak při samotném formování sekulárního státu a jeho následném vývoji.

Silná pozice armády byla oficiálně právně zakotvena roku 1935, kdy článek č. 34 Interního služebního zákona tureckých ozbrojených sil zněl: „Povinnost tureckých ozbrojených sil je chránit a zachovat tureckou domovinu (vlast) a Republiku Turecko tak, jak je definována v Ústavě."

Přičemž právě definice základních principů, na kterých vznikla Turecká republika, je klíčová. Tyto principy jsou také nazývány jako „šest šípů" (six arrows / alti ok) kemalismu a roku 1937 byly inkorporovány do ústavy, jedná se o: republikanismus, nacionalismus, laicismus (sekularismus), etatismus, populismus (interpretován odlišně jak v západním vnímání) a reformismus.

Právě tento odkaz vytvořený Atatürkem určil do značné míry autonomní chování armády, což se demonstrovalo na hned několika pučích.

Roku 1960 byl proveden úspěšný vojenský převrat (především mladými důstojníky) namířený proti vládě Strany demokratů, která, navzdory svému jménu, aplikovala čím dál více autoritativní styl vládnutí.

Další převrat proběhl v roce 1971, kdy armádní generalita požadovala rezignaci tehdejšího kabinetu a vytvoření nového technokratického kvůli tamním nepokojům pod pohrůžkou, že nestane-li se tak, armáda bude nucena použít sílu při ochraně základních principů republiky.

Puč proběhl také roku 1980, kdy armáda cílila k téměř absolutní restrukturalizaci politického spektra a systému. Tento převrat byl klíčový zejména v tom, že otevřel prostor pro nové politické hráče, a to především stavící svůj program na Islámu. Právě Islám byl v podstatě od založení republiky roku 1924 téměř vymazán z politické hry.

Tehdy nový politický rámec je dnes označován jako „turecko-islámská syntéza". Do politky vstoupily strany mající Islám jako stavební kámen politického programu. Což samo o sobě do značné míry armádě nevyhovovalo, i když to byla právě ona, která k této změně značně přispěla.

Další převrat, podobný tomu z roku 1971, byl tzv. Proces 28. února v roce 1997, kdy armáda iniciovala několik restrikcí, například v rámci výuky Islámu v reakci na rostoucí moc „islámské" Refah Partisi a šíření fundamentálního islámu.

V dubnu 2007 pak došlo k tzv. e-převratu, kdy armáda vydala ultimátum na jejích oficiálních internetových stránkách, varující proti „kurdskému aktivismu" a „islámskému reakcionismu", především však s cílem předejít zvolení Abdullah Güla jako nového prezidenta. Armáda se opět postavila do role absolutního ochránce sekularismu.

Nástupem AKP k moci v čele s Erdoganem od první poloviny první dekády 21. století postupně docházelo ke značným restrikcím v působnosti armády a také výrazným personálním změnám. Příkladem tomu může být rok 2003, kdy započal údajný plot na svržení vlády AKP včele s tehdejším premiérem Erdoganem, vedený několika vysoce postavenými vojenskými hodnostáři.

V této souvislosti byl obviněn i bývalý náčelník generálního štábu Ilker Basbug, který byl zadržen a roku 2013 odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí. Případ Ergenekon, jak je tato událost známa, vyústil až v dubnu 2013, kdy byl vyřčen soudní verdikt pro téměř 300 obviněných lidí.

Téhož roku také navíc došlo ke změně výše zmíněného článku č. 34 (35 po r. 1960) a armáda tak i právně ztratila své výsadní postavení, kdy byla jednoznačně vystavena závislosti na parlamentu.

Neschopní důstojníci, klerik v exilu nebo Erdogan?

Stávající otázkou však nadále zůstává, kdo za za tímto velmi nepovedeným pokusem o vojenský převrat stojí a k čemu měl případně sloužit. Odpovědi na tyto úvahy se nám nabízejí tři.

První možnost

První z možností je, že by tento pokus o puč zinscenovalo několikero vysoce postavených jedinců z řad armády pod společným motivem a cílem – sesadit vládnouc AKP a prezidenta Erdogana pro jeho/jejich porušování demokratických principů, respektive pro autoritativní prvky vládnutí.

Za pučem by tak nestál nikdo výrazně dominantní ať už ideově či politicky. Avšak soudíce dle vysoké profesionality turecké armády, samotné nešťastné provedení puče může být značně diskutabilní. Došlo k neefektivnímu zastavení provozu na dvou mostech a obklíčení letišť místo toho, aby byly důrazněji zaměřeny klíčové budovy exekutivní moc, sídlo samotné strany apod.

Samotné údajné odstřelování parlamentní budovy tanky místo jeho přebrání se jeví jako naprosto bezúčelné. Zvláštní je také zahájení střelby vojáků do skupiny lidí, ve jménu kterých byl tento pokus o puč uskutečněn.

Druhá možnost

Druhou odpověď na otázku nabídl sám Erdogan ve večerních hodinách puče, kdy za iniciátora a vůdce tohoto puče pohotově označil muslimského klerika a lídra hnutí Hizmet, Fethullah Gulena, žijícího v exilu v americké Pensylvánii, který dle Erdoganových slov údajně tvoří „paralelní strukturu" v tureckém politickém systému.

Samotné hnutí je známo pro svůj vstřícný a střídmý postoj, dosahující globálních rozměrů a vedoucí několik think-tanků, obchodů, škol a v Turecku například nejvíc prodávající se noviny Zaman. Hizmet se mezi muslimy zdá být velmi populární a v Turecku dle některých odhadů dosahuje podpora tohoto hnutí přibližně 10 %.

Hizmet byl také jedním z faktorů přispívajícím k značnému úspěchu tvořící se AKP a vzestupu Erdogana na počátku 21. století. Roku 1999 byla zveřejněna nahrávka, kde Gulen pravděpodobně vybízel k „infiltrování" zásadních politických pozic a byl tak následně obžalován za snahu a o podkopání základních principů tureckého sekulárního státu.

Následně se stáhl do exilu, avšak hnutí Hizmet získávalo stále narůstající podporu občanů Turecka a jeho příznivci drželi silné pozice například v soudnictví či policii a dostávali se také do blízkých kontaktů s vysoce postavenými členy armády.

Situace, kdy se z přátel stali nepřátelé, kulminovala roku 2013, kdy Erdogan, tehdy ještě jako premiér, inicioval zákon rušící tzv. dershanes, což jsou soukromá učící centra vedená zejména hnutím Hizmet, které navštěvuje přes milion studentů.

Téhož roku došlo k jednomu z největších korupčních skandálů (více zde), který následovalo obvinění z korupce Erdoganova syna Bilala právě gulenisty ze svých pozic soudců apod.

Erdogan reagoval vyhozením členů policie, kteří se podíleli na odhalení korupce, hrozil soudcům vězením, dosadil nové mu příznivější soudce a prokurátory. Nařídil ministru vnitra, aby se postaral o detektivy vyšetřující ho samého a jeho syna, zbavil se 70 policejních šéfů (náčelníků) a dalších 580 úředníků v době necelého týdne.

V březnu 2016 došlo na základě obvinění prokurátorem „ze spolupráce s teroristy" (mířeno na F. Gulena) a rozhodnutí soudu k zabrání právě výše zmíněných novin Zaman včetně jejich anglické verze a dosazení nového šéfredaktora.

A v neposlední řadě právě po neúspěšném puči dochází i k masovému zatýkání a vyhazování soudců a prokurátorů i z řad nejvyššího soudnictví, což není rozhodně slučitelné a obhajitelné v kontextu puče.

Dochází tak k cílenému zbavování se opozice (v rámci zatýkání v judikatuře označované za gulenisty), kdy se dá těžko věřit, že toto obsáhlé zatýkání bylo naplánováno během několika málo hodin po ukončení puče.

Třetí možnost

Třetí možností, která bude nejspíš do jisté míry vnímána jako konspirační, je ta, že za celým tímto špatným pokusem o vojenský převrat stojí sám Erdogan.

Třetí možnosti nahrávají okolnosti puče, jeho provedení a zejména jeho následků ve formě zbavení se zbytku nevyměněné generality a dalších vysoce postavených armádních úředníků oponujících politice AKP a Erdoganovi.

Dále jde o vyhazování či zatýkání osob soudnictví (kdy se opět nejedná o první kolo čistek v této mocenské sféře), kteří byli považovaní za součást údajné „paralelní struktury" vedené F. Gulenem.

Zároveň nepovedený převrat nechává mnohem více prostoru pro případné změny jak personální (armáda, soudnictví), tak systémové.  Zároveň dochází k nárůstu popularity Erdogana mezi obyvateli a tak k posílení jeho systémové i společenské pozice.

Quo Vadis Turcia?

Všechny tyto tři scénáře zůstávají ve hře a teprve následující dny, týdny, či měsíce ukáží nebo přinejmenším přiblíží správnou odpověď na otázku, k čemu tento puč měl opravdu vést a kdo za ním stál.

V prvním případě může dojít pouze k vyšetřování a následnému pozavírání osob z řad armády, které se na tomto puči podíleli.

Avšak tato možnost je již podrývána zatýkáním osob působících soudní sféře, což naopak podporuje druhou možnost - Gulen a jeho hnutí budou označeni za viníky a čistky budou pokračovat. Puč Erdogan využije k jakési legitimizaci těchto zásahů.

Třetí možnost, seč reálná, nebude lehce dokazatelná. Především s ohledem na nynější postavení Erdogana a po již provedených personálních změnách na mnohých důležitých místech.

Zdroj: Security Outlines

Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Turecko versus Rusko: Konflikt na ostří nože

Měření sil Turecka a Ruska nabývá na intenzitě, válka nervů je rozehrána jako šachová partie. Jak ...

Turecko je připraveno zahájit masovou výrobu tanků Altay

Podle deníku Hurriyet Daily News turecká společnost Otokar je připravena zahájit sériovou výrobu ...

Raketový deštník pro Turecko?

Systémy obrany proti balistickým řízeným střelám (Ballistic Missile Defense – BMD) patří k ...

NÁZOR: Terorismus jako trn v „tureckém oku“?

V úterý 28. června otřásly největším tureckým letištěm tři výbuchy, které za sebou ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 2
 • Grull
  17:33 21.07.2016

  Také si myslím, že to je celé bouda na upevnění moci a likvidaci opozice.
  Co se dalšího vývoje týká, podle mě se pokusí vyřešit kurdskou otázku. (Opravdu bych kurdum doporučil si co nejdřív vyjednat nějakou tu provincii na území Sýrie a tam se z Turecka přestěhovat) Erdogan se z nima mazlit nebude.
  Armádu do Sýrie nepošle, šlápl by tím na nohu Rusku a na to si dá hodně pozor.

 • diwalt
  15:44 21.07.2016

  Ad Rase (20.07.2016 - 19:13). Nemohu nevidět v tomhle analogii se 30. léty, kdy byl u moci Hitler, bylo naprosto očividné, že masivně zbrojí, že si brousí zuby na okolní státy, nicméně tehdejší evropské špičky reagovaly úplně stejně - nechceme destabilizovat Evropu, budeme jednat. Když proběhl anšlus Rakouska, okleštění Československa o Sudety, pořád to bylo dokola, budeme jednat.

  Já sice doufám, že zde už paralela s Hitlerem končí, že Erdogan nerozpoutá novou celoevropskou válku, problém ale je, že tito velmi inteligentní diktátoři, co se nechali do čela státu pohodlně vyvézt demokratickou lanovkou, navíc s masivní podporou veřejnosti, jsou extrémně nebezpeční.

  Turecko má velmi silnou armádu (druhou nejsilnější v NATO, nemýlím-li se), sice ji teď trochu pročistil, ale o to fanatičtěji za ním bude stát zbytek. Provedl úplně klasickou metodu převzatou již od starých Římanů - decimace. Prostě každý desátý popraven a zbytek jednotky si dává hodně velký pozor, aby příště ti desátí nebyli právě oni. O Turecko coby spojence pochopitelně velmi stojí Rusko, protože má skvělou pozici v regionu (ale osobně si myslím, že Erdogan má v tomto ohledu své vlastní plány, bude spíše vazbou na Rusko vyhrožovat ostatním v Evropě, aby posílil vlastní pozici a důležitost).

  Fakt jsem na nejbližší vývoj zvědav. Nebudu věštit, kdo stál za pučem, vnímám hlavně rizika do budoucna, zejména v souvislosti s neuvěřitelně slabou politickou reprezentací Evropy, ale i USA (Obama je velmi slabý a obávám se, že změnu nepřinese ani levičácká Clinton, ale ani Trump, který by rád USA izoloval od zbytku světa). Fakt se hrozím toho, že se z Turecka přihrne nový šílený průser.

 • RiMr71
  11:44 21.07.2016

  ...a jako binus bych viděl, že pod takovým článkem by snad ani nemusel vypuknout flameware kdo bude lepší velký Vont... :)

 • RiMr71
  11:43 21.07.2016

  Díky Shania, to je zajímavé. Redakce - to je námět na zajímavý článek, něco jako "Jaká je šance k zneužití JZ v Turecku nepovolanými osobami" nebo tak něco... :)

 • Rase
  10:42 21.07.2016

  Tak v Belgii se nedávno dostali nějací aktivisté do obdobné základny s jadernými pumami, za čas co tam byli polepit vnitřek hangárů různými samolepkami. Vrat do podzemního skladiště si asi nevšimli, nebo ho ani nehledali, ale stejně je to pěkný příklad toho, jak jsou tyhle základny chráněné. Incirlik na tom asi bude s ostrahou lépe, ale stejně.

 • Blake
  09:36 21.07.2016

  Argonaut, obmedzovat slobodu slova uz moc nepotrebuje, ta uz je obmedzena ako je. Za kritiku rezimu sa zatykalo aj doteraz a od pucu uz stihol odobrat licencie a pozatvarat kopu opozicnych medii.
  --
  Jarpe, ono to ale stopercentne nemusi byt, staci, aby to turka zdrzalo na taky cas, aky bude treba na vysadok specialov, popripade invaziu.
  Okrem toho elektronicke zabezpecenie nie je jedine, tie nuky zase nie su polozene niekde na poli vedla dialnice.

 • Blake
  09:36 21.07.2016

  Argonaut, obmedzovat slobodu slova uz moc nepotrebuje, ta uz je obmedzena ako je. Za kritiku rezimu sa zatykalo aj doteraz a od pucu uz stihol odobrat licencie a pozatvarat kopu opozicnych medii.
  --
  Jarpe, ono to ale stopercentne nemusi byt, staci, aby to turka zdrzalo na taky cas, aky bude treba na vysadok specialov, popripade invaziu.
  Okrem toho elektronicke zabezpecenie nie je jedine, tie nuky zase nie su polozene niekde na poli vedla dialnice.

 • jarpe
  07:18 21.07.2016

  Shania:
  Jak to tak bývá nic není stoprocentní a elektronické zabezpečení může selhat.

 • Argonaut.CZ
  05:51 21.07.2016

  Turci vyhlásili vyjímečný stav. Je legrace, že to už mají v báni, nebo odstaveno desetitisíce lidí od soudů, policie, školství, úředníků,... Kouzlo vyjímečného stavu je, že Erdogan nejenom omezí svobodu slova, ale může vydávat dekrety.

  Jestli Turci neprozřeli ani teď, tak jsou fakt v háji. Ještě pořád mají možnost s tím něco udělat.

 • KOLT
  22:24 20.07.2016

  Kdyby měl šéf Oválné pracovny koule, tak by v nejhorším mohl Turecku pohrozit, že pokud se pokusí dostat k JZ na základně, pošle jim tam nějaký pěkný dárek typu GBU-28. Asi by si chlapci rozmysleli, jestli zkusí bunkr obsadit i s vyhlídkou, že během chvilky může zářit celé široké okolí... Problém je, že ten mamlas v Bílém domě moc koule nemá :-/

 • Shania
  22:09 20.07.2016

  Rase: prakticky bez šance, že by se turci dostali k funkčním atomovkam.

  Saudi atomovky mají z Pakistanu.


  Podobné nápady měli i jinde, tady je k zabezpečení info od Toma Coopera

  - It's not only that weapons have their (apparently: 10-digit-) codes, but storage bunkers for them have such systems too.

  https://en.wikipedia.org/wiki/...

  - Now, let's say Erdogan goes ape and orders a take-over of the bunkers in question. That would not only have far-reaching repercussions for his regime, but almost certainly result in the weapons in question becoming useless.

  - Namely, weapons stored in such places like Incirlik are those designed 'for nuclear sharing'. Usually, these are well-known B61s. Now, for the start, each weapon has 'command disable' feature, through which it can be rendered unusable in a matter of few seconds. Say: their guards can disable them if they see there is trouble.

  - As next, each bomb has its own, so-called Permissive Action Link: this is an electronic code meant to prevent the warhead from being armed without authorisation.

  https://en.m.wikipedia.org/wik...

  As of 1984, there were estimates that it would take between several hours and few weeks to disarm such systems.

  http://www.newyorker.com/news/...

  Perhaps this is possible to do faster nowadays (thanks to modern processors etc), but I have my doubts about this. Not only because the US military is extremely sensitive about safety of its nukes, but because the technology used for coding of such stuff is entirely different than that in 'every-day' use.

  Even if, the 'problem' is that there are not only electronic safeguarding elements, but mechanical too, and they are mutually dependent. This means that, even should the code ever be bypassed, the bomb activating system is not working the way it should. This is crucial, then the detonation system is made so that any failure to enter the code, i.e. any bypassing of the code, results in the detonation velocity of the high explosive around the core (i.e. the detonator system of the bomb) going off asymmetrically. Read: the bomb would 'just fizzle', and not go off.

  With other words: PAL codes are the 'A & O' of the entire affair. Without them, the bomb cannot calculate correct timing for its detonation, and is useless. Also: any attempt at bypassing the PAL code is rendering the weapon unserviceable.

  I.e. you can sleep well in this regards.

 • Rase
  20:50 20.07.2016

  Dokončím svoji paranoidní teorii. Moc se nemluví o tom, že když před pár dny Turci požadovali vydání Gulena z USA, blokovali americkou leteckou základnu Incirlik (odstřihli elektřinu a zakázali vzlety letounů). Právě ten Incirlik, kde je uskladněno 90 leteckých nukleárních pum B61s. Turečtí piloti jsou trénovaní je používat, jelikož 20 pum by dostali k nasazení v případě jaderné války (jo, plán ještě z dob studené války). Tedy, pokud by se Turci nějakým způsobem zbraní zmocnili, což jde udělat rychle (je na jejich území a američanů tam moc nebude), je problém. I kdyby se to vyřešilo dohodou, může se stát že nějaká puma zmizí.
  Navíc Turci se už nějakou dobu přátelí se Saudy a myslím, že to co Izraelci nechtějí, je aby měli atomovou zbraň peršani, nebo arabové. Navíc jediné co spojuje sunnity a šíity je... nesnášení židů - bingo. Proto Izraelci nekomentují situaci v Turecku

 • Blake
  20:10 20.07.2016

  Kerryho vyjadrenie v zmysle, ze Turecko by si malo davat pozor, aby neskoncilo mimo NATO je naozaj najviac, co si moze zapad dovolit, presne ako popisal Rase.

  Mimochodom, https://www.rt.com/news/352218...
  fakt jarne upratovanie

 • Rase
  19:13 20.07.2016

  Nechci se našich elit zastávat, ale co mají dělat. Když vykopnou Turky z NATO, tak musí vyřešit jak odvést jaderné zbraně - tedy situace začne eskalovat, pravděpodobně sankce atd. hrozí že se Turci dají k Rusům (což asi ne), nebo rozjedou vlastní divokou politiku (ještě víc než doposud) se Saudy. Absolutně se destabilizuje celý region a může se stát, že velice rychle zaberou půlku Sýrie nebo kus Arménie až k Azerům, dřív než se někdo rozkouká co se vlastně stalo. Momentálně jsou Turci nepředvídatelní pro všechny velmoci i pro jejich "spojence".

 • RiMr71
  17:36 20.07.2016
  Oblíbený příspěvek

  ...to že je Turek grázl neznamená, že se z Rusa stává kamoš... jeden za osumnáct... atd atd..

 • Superme
  16:31 20.07.2016

  Stejně bylo nejlepší prohlašování většiny EU-USA politiků, že podporují DEMOKRATICKY zvolenou vládu :D Tak se hlavně nezapomeňme moralizovat Rusy, Poláky, Maďary a hlavně režim v Sýrii, kde u moci nejsou žádní náboženský magoři. Tam se totiž podporují ve jménu demokracie různé "opoziční" individua. A oni se pak ještě diví, že ve volbách jim to dají lidé sežrat.. a toto je teprve začátek. V USA se letos po prezidentských volbách tyhle "elity" asi zblázní.. doufejme.

  A to, že to bylo dílo Erdogana? Samozřejmě.. být to vojenský puč o kterém neví, tak se to stane ráno (okolo 4-5 hodiny) a první, koho by ti vojáci zatkli by byl právě Erdogan a členové vlády (nejdříve je potřeba odstranit hlavu, ne ocas). Stejně tak by se toho nezúčastnilo pár tisíc vojáků, ale minimálně desetitisíce.. jen blázen by si mohl myslet, že s pár tisíci vojáky by dokázal ovládnout 80ti milionovou zemi. Ty čistky to jen dokazují. Volme si tedy silné politiky, kteří se nebojí. Rusové ukázali jednu věc... současné Turecko bude rozumět pouze síle.

 • RiMr71
  16:08 20.07.2016

  ... tisíce a tisíce propuštěných soudců, učitelů....
  ...vzpomínáte na ten kvikot z Bruselu kvůli potlačování "demoblabla" kvůli Orbánovým krokům, nebo ty výhružky a (i Obamovy) vážně míněné obavy o osud demokracie v Polsku protože ústavní soud atd?
  Naprostý čajíček proti tomu co se děje v Turecku! Ale v tomto případě se nelomí rukama nad osudem "demoblabla", v tomto případě jde o vítězství "demoblablabla"...
  ...přístup levicových evropských EU elit, to je prostě k blití!

 • Muhaha
  14:00 20.07.2016

  No a k té Vaší poznámce o tom, že Západ přece nebude podporovat pučisty, neb by tím dal špatný příklad jiným zemím:

  Podle mě dělá i ten Západ rozdíl jen v tom, zda byl puč úspěšný, či neúspěšný (viz. poslední vojenský převrat v Egyptě).

 • Luky
  13:57 20.07.2016

  ..že o tom všem věděl Erdogan a měl připravené čistky je hodně pravděpodobné, to ale neznamená, že nemohl mít podporu amerických zpravodajců - a o tom je celou dobu řeč. Není to tak infantilní, že všichni zúčastnění jsou agenti síajej...ale to je snad zbytečné říkat...nebo ne?

 • Muhaha
  13:54 20.07.2016

  to Rase:

  Nechápu, proč by to měla být Erdoganova provokace Západu, snaha zjistit, co si ještě může dovolit, nebo snaha znepřátelit si EU a USA.

  Když třeba Stalin prováděl své čisty, tak to dělal proto, aby provokoval Západ nebo si znepřátelil Roosevelta?

  Erdogan jednoduše dokončuje upevňování své moci. Není to žádný hlupák, takže EU odepsal už před nějakým pátkem, stabilizoval své vztahy s Ruskem a Izraelem, a z NATO ho nikdo nevyhodí.
  Z Merkelové a spol. má srandu a dál s nimi bude hrát uprchlickou kartu.

 • Rase
  13:25 20.07.2016

  I pokud je to celé jen Erdoganova provokace Západu, snaha zjistit co si ještě může dovolit (čistky, trest smrti atd.), nebo snaha znepřátelit si EU a USA (což se mu daří i u ostatních států), tak to ještě neznamená, že špičky Západu podpoří pučisty (to by byl špatný příklad jiným zemím). V tomto je zdrženlivé i Rusko nebo Izrael. Řeči o podpoře demokraticky zvoleného řežimu je jenom omáčka - co jiného měli říct. Na vyloučení Turecka z NATO je času dost (kdo by je vyloučil, jak by to probíhalo atd.), zatím stačí že si zabouchli dveře pro vstup do EU...

 • Muhaha
  13:13 20.07.2016

  Každý soudně myslící člověk musí nabýt silného přesvědčení, že šlo o zinscenované divadlo.

  Turecká pozemní armáda má v aktivní službě přes 400tis. vojáků. A provede puč s jedním nekompletním praporem naprosto zmatených "bažantů" (schválně se podívejte na jejich fotky z noční "akce" na Bosporu)?

  Erdogan příhodně na dovolené, ale přitom stále v Turecku, poletujíc si beztrestně v povětří, pučistům ze špiček letectva navzdory?

  Desítky tisíc odstavených a "přes noc" vyhozených elit; od soudců, generálů, a universitních profesorů, po učitele a policisty?

  Věřte, čemu chcete, klidně i té Vaší CIA a Putinovi.

  Nejhorší na tom je podívaná, kterou ve vztahu k Erdoganovi nadále provozují naši vládci z Bruselu. Halt podporují ochránce demokracie.

 • ruleta
  11:39 20.07.2016

  Ohledne cistek - to se tak v orientalnich despociich dela. Kdyby puc probehl hladce, tak dneska cteme to same, ale misto "Gullenove teroristicke siti" ci "Gullenove spiknuti" cteme, ze jsou vyhazovani islamisti, "ISIS privrzenci" etc.Erdogan vyuziva prilezitosti - armada bude oslabena (realne na ulici byl jeden ci dva prapory...ale podle cistek to vypada, ze pucista byl bud general nebo soudce ci ucitel). Zapad bude verbalne protestovat, Turecko se bude priblizovat Rusku - coz je pro mnohe v okoli Putina docela vlhky sen.

 • kazd
  10:02 20.07.2016

  Erdogan je ročník 54, taže má 62 let, Buduje systém jednoho muže.
  Kdyby měl 50 let, širokou rodinu obsazenou ve státní správě...tak bych strategii chápal. Manželka to v muslimské zemi asi řídit nemůže. Udržet vládu v takové zemi je práce na 24 hod denně a podlého vezíra máte vždy za zády.
  Za 10 let může být pod drnem.
  Pokud ty pučisty nepopravi, do 10 let jsou venku z vězení v rámci sjednocení rozděleného národa a bude tu velký comeback Turecka do "civilizovaného" světa.

  Je třeba nepodléhat panice. Mezi sebou ať si Turci dělají co chtějí, EU je za to bude patřičně kritizovat :-)
  Pokud nezačnou šahat na základny NATO, tak ať si hrají.
  EU už snad něco pochopila a hrát kartu s uprchlíky už Turecku nepůjde tak snadno, volby v německu se blíží.

 • Rase
  08:07 20.07.2016

  Armáda "ochránkyně sekulárních hodnot" měla skvělou šanci zakročit když se dostal Erdogan k moci. Od prvních čistek v armádě se akceschopnost armády tak omezila, že je s podivem, že se po tolika letech vůbec rozhoupali k puči. Asi zbylým velitelům opravdu teklo do bot (možná jim i nějaký vládní agent provokatér namluvil, že jde lid s nimi). Teď už k žádnému puči nedojde, leda by se Erdogan znelíbil lidem (což zatím nehrozí) a v případě nouze dokáže národ sjednotit menší válka...
  Vzhledem k zmateným výrokům představitelů Západu a zmatenému mlčení Rusů, bych očekával že se jedná o interní akci Turků

 • Todomatch
  07:13 20.07.2016

  To se nedá :-) To jsou dilemata, co? Strašná chvíle, když ještě Moskva nerozpatlala po svých bratrských serverech, ten jediný správný výklad událostí. A tak ti se zcela nezávislým myšlením zoufale tápou. Erdogan je podle nich hajzl, islamista a spojenec IS a jeho odstranění je rozhodně vítané, navíc si sestřelem ruského SU zpečetil osud. To by ovšem znamenalo, že za pučem stálo trestající ruské dobro. No jo, ale musela být CIA, protože puče dělá jenom ona a diktátory svrhávají a země destabilizují zásadně Američané. Ale CIA zase přece hrome stvořila Islámský stát, tak proč by svrhávala jeho spojence a echt-muslima Erdogana? Navíc sestřelil to letadlo a spravedlivý Putin ho slíbil ztrestat. Jenže on se zrovna s Ruskem usmířil - jako z udělání po tom velkém atentátu na letišti - a Putin už při vyslovení sousloví Turecko a plynovod sliní. To by zase mohlo vadit Američanům. Erdogan, ten muslimský despota, měl být svržen, to jo! No jo, ale zase svržení Kaddáfího a Husajna byla přece destabilzující chyba, lepší je určitě tradiční, tvrdě panující diktátor, byť islámský, než ten americkoevropský sluníčkářský demokratický bordel! Hlavně jim nenuťme naši demokracii! Turecko a Rusko jako přátelé? Nikdy! Putin a Erdogan v objetí? To už jsme viděli, když spolu otevírali loni v Moskvě největší mešitu v Evropě! Ale základní otázka ještě nebyla ideology z Kremlu zodpovězena - Majdan byt ten puč směřující ke svržení prezidenta, nebo naopak jeho potlačení davy lidí v ulicích? Kdo bude tentokrát fašista? We'll see ... tedy мы увидим ...

 • skelet
  07:11 20.07.2016

  Reakce politiků, a různých -logů během páteční noci byly spíše typu:
  "stojíme za demokraticky zvolenou vládou.. ale je fajn, že je tam ten puč"

 • cejkis
  00:14 20.07.2016

  4 možnost:

  Erdogan se o plánu dozvěděl a tak to museli spustit nepřipravené. Byla to poslední možnost před definitivní islamizací Turecka a západ dal přednost islámskému Turecku před přenesením války ze Sýrie a Iráku do Turecka. Dle mého soudu jen tento následek oddálili.

  Převrat se nepovedl, protože bylo v ulicích mnoho lidí a armáda nechtěla střílet do vlastní lidí. Proč se tam objevili ? Protože je k tomu vyzval Erdogan. SKrze jaké médium, když všechny televize a sociální sítě armáda blokovala ? Skrze CNN a facetime svého iphone. Suma sumárum, převratu zabránila CNN.

 • Blake
  20:08 19.07.2016

  Neviem, ci to bolo cele v rezii Tureckej vlady, ale minimalne s vedomim to prebiehat muselo. Podla mna vlada o pripravovanom puci vedela, zarucila, ze neuspeje, ale ucelovo ho nechala dojst do bodu, kedy budu tanky v uliciach, stihacky vo vzduchu a strelba do ludi. Ked sa pozeram na tu rychlost, s akou dokazalli ti pri moci odstranit tolko ludi zo systemu, ale hlavne fakt, ze zo vsetkych klucovych oblasti (vratane skolstva), nic ine mi nepripada pravdepodobnejsie

 • Luky
  17:59 19.07.2016

  jak se začala stahovat smyčka kolem Aleppa, tak jsem si minulý týden říkal, že se stane něco velkýho...jsem zvědav, zda bude vyčištěná armáda nějak reagovat

 • Kozlus
  17:49 19.07.2016

  https://www.novinky.cz/zahrani...
  Čistky se rozjely i v tureckém školství, ministerstvo vyhodilo přes 15 tisíc zaměstnanců

  Turecké ministerstvo školství v reakci na čtvrteční pokus o puč propustilo 15 200 zaměstnanců. Údajně měli vazby na klerika Fetullaha Gülena, který žije v exilu ve Spojených státech. Právě Gülena turecký prezident Recep Tayyip Erdogan viní ze zosnování pokusu o armádní převrat.

  A muze se nastoupit cesta k vychove k tomu jedinemu spravnemu nahlizeni na svet.

 • RiMr71
  17:49 19.07.2016
  Oblíbený příspěvek

  ...jak čtu co následovalo po odhalení korupce sultánova synáčka, jak s nimi Erdogan zametl a "lid" ho v tom všem podporuje, tak je až s podivem, jak je TUrecko podobné.... Rusku..

 • Left
  17:17 19.07.2016

  Tady je docela dobrý přehled ve vztahu k roli letectva během puče:
  https://theaviationist.com/201...

  Je tam i přiložené YT video (https://www.youtube.com/watch?... kde je bezpečnostními kamerami natočené ostřelování vládní budovy z AH-1W Cobra 20mm kanónem.
  Nejsem ani v nejmenším příznivcem konspiračních teorií, ale působí to dost podezřele. Zaprvé dopady 20mm nedělají žádné škody, ani nepraskne zadní sklo zasaženému autu do 5. dveří. Policisté opětující palbu na Cobru mají dost zvláštní "flashe" od výstřelů, které, ač jsou rozsáhlé, nic kolem neosvětlují - ani okolí, ani obličeje policistů. Poslední záběr výstřelů z 20mm působí taky extrémně nereálně.

  Byl bych rád, kdyby mi někdo ty domněnky rozprášil. Na druhou stranu, pokud by to video bylo upraveno, tak to ihned nemusí být v žádném případě důkaz o zinscenování puče. Prostě někdo mohl být přehnaně aktivní ve snaze udělat z těch záběrů větší terno...byť to nebylo potřeba.

 • Jan Horten
  16:52 19.07.2016
  Oblíbený příspěvek

  Erdogan jen zrychlil budování svého vysněného Islámského státu Turecko. Ono se mu několik věcí nepovedlo, ve volbách sice AKP zvítězila, ale dopadla hůře než očekával, navíc uspěli s 13% Kurdové, což Erdoganovi znemožnilo legálně změnit ústavu (neměl díky volbám, které dopadli jinak než očekával, potřebné hlasy v parlamentu) a přidělit si další rozsáhlé pravomoci "tureckého chalífa". Pak se pokusil změnou "protiteroristického" zákona vystrnadit kurdské poslance z kterých značnou část obvinil z podpory terorismu. Tohle je tak jen další zlomek do mozaiky "jak se buduje islámská diktatura" v Turecku. Erdogan s tím má své zkušenosti, koncem 90 let byl ve vedení turecké islámské strany Refah, která měla za cíl zavedení práva šaría v Turecku, v roce 1998 ji ale turecký ústavní soud zakázal činnost (to byli ještě turecký ústavní soud a armáda strážci sekularismu Turecka) a pak se objevila "umírněná" islámská strana AKP a dnes je dílo, islamizace Turecka, dovršeno. Erdogan je v tomto jako Hitler, jak sám Erdogan prohlásil "demokracie je jen vlak, který nás doveze tam kam chceme a tam už vystoupíme" Evropa by si měla uvědomit, že nebezpečnější než Islámský stát, je dnes Islámský stát Turecko, právě sledujeme pohřeb Ataturkova pokusu o sekulární, islámem neřízené Turecko. Teď už si ten islámský fašista nebude brát nijaké servítky. Na Erdogana zcela platí, že "vražda na tyranovi není zločin"!!!

 • zimbio
  16:32 19.07.2016

  Víte,že PU-tin volal ER-dovi a doslova mu řekl-koukej se tam,vole, udržet naživu a zbytek zařídím já!
  HUSTÝ,CO?

 • Argonaut.CZ
  16:24 19.07.2016

  Dulezity je vysledek a to je totalni likvidace nazorove opozice a vsech, kdo s Eedoganem nesouhlasi. Jakakoli demonstrace je nyni nemyslitelna. Bude trvat leta, nez bude mozne neco takoveho, ale lepe, zopakovat.

  Druha vec je, ze islamizace Turecka postoupila dal, nez asi vsichni cekali. Uz i mesta se priklaneni k islamu a Erdogan ma podporu.

  Pokud je NATO i s Tureckem, drive ci pozdeji to ohrozi i existenci NATO. A nebo se vsichni nahrbi a s rozbehem smer rit Turecka, SAE a podobnych spojencu. To same EU.

 • palo satko
  16:14 19.07.2016

  Jadro vzburencov pochadza z leteckej zakladne Incirlik. Nechce sa mi verit, ze by americka spavodajska ochrana zakladne nic nevedela. Ak nazaj nevedela, tak tie vodikove bomby krore tam su zverene hlupakom.

 • J.Vraja
  15:13 19.07.2016
  Oblíbený příspěvek

  Já si myslím,že rusové s arababa už plno věcí sprznili,stačí se jen podívat na spolupráci s Egyptem.Myslím si,že asi jen Izraelci vědí své a Ti zatím taktně mlčí-stejně jako když sundali sovětské piloty v egyptských stihačkách.Jedná se o operaci Rimon 20 z 20. července 1970.Informace o boji se objevily v tisku už za pár hodin. Izrael prohlásil, že sestřelil čtyři migy, o Sovětech v kokpitech mlčel. Egypt reagoval prohlášením, že žádné stroje neztratil. Skutečná identita pilotů se však nakonec na veřejnost dostala.
  Slavným výrokem ji při diskusi o sovětské přítomnosti v Egyptě potvrdila i premiérka Golda Meirová: „Jak vím, že v Egyptě byli sovětští piloti? Jednoduše, protože jsme sestřelili čtyři sovětské letouny řízené sovětskými piloty.“ Radost ze sestřelů neměli jen Izraelci, škodolibě se usmívali i Egypťané.

 • Kozlus
  14:41 19.07.2016

  To ne, ale jsou v te oblasti :)

 • Luky
  14:32 19.07.2016

  bacha na to, Turci nejsou Arabové...

 • Kozlus
  14:31 19.07.2016

  Jiste, ze muze. Navic kdyz se do planovani vlozi arabskej prvek :) Ale aby to byla az takhle zmrsena akce...

 • stirling
  14:14 19.07.2016

  Kozlus: Já naopak věřím, že i putin může něco zfušovat, ale nadhodil jsem to spíše pro odlehčení od kreml varianty za vše může CIA. Když jsem došel dolu tak jsem si dokonce vsázel, že tohle bude obsahovat hned první post, ale daleko od pravdy jsem nebyl pánové s východním myšlením jsou v pohotovosti....
  Pokud to bude znamenat, že do EU turecko nepřijde a může za to putin tak mu budu děkovat.

 • Kozlus
  14:04 19.07.2016

  stirling: Kdyby v tom mel prsty Putin, tak by to nejspis nebylo takhle zfusovany a probehlo by to uplne jinak. Pokud tedy nebyla zamerem destabilizace Turecka neuspesnym pucem a postouchnuti Edrogana k temhle cistkam. Pokracujici islamizace Turecka je sice nic moc, ale zhorseni vztahu s EU a NATO? To uz by byla pekna pomsta za to sestreleny letadlo, to je taky fakt.

  Dovolil bych si upozornit na zpravy, ze islamisticke skupinky se po celem Turecku snazi dostat do ctvrti obyvanych mensinama - Alaviste, Kurdi,... a ze ted ty ctvrti hlidaji obyvatele se zbranema. Behem par dnu se ukaze, jestli se obcanska valka z vychodni casti zeme nerozsiri.

 • stirling
  13:51 19.07.2016

  Tušil jsem že to bude CIA :D Já si zase myslím, že to byl Putin a chtěl se tím pomstít za sestřel a dosadit pro ruskou vládu. Teď pláče, že mu to nevyšlo...

 • skelet
  13:41 19.07.2016
  Oblíbený příspěvek

  vztahy s USA nebudou nijak valné, když Kerry upozornil Turecko na to, že nemusí být součástí NATO navždy
  http://www.natoaktual.cz/ke-cl...

 • J.Vraja
  13:30 19.07.2016

  Už jen těch par fotek, doposud zveřejněnych stači jako důkaz, ze vyslychajici pouzžvaji mučeni a postupuji tedy proti zakonum ženevské konvence. Jednani neslučitelne s pravnim statem, at už se provinili jakkoliv. Nejde mi do hlavy. Puč zorganizuje armáda která velí i letectvu a prezident se dozví o puči proti němu a první sedne do letadla a letí přes půl Turecka, ten prezident je za A úplně blbý za B režisér komedie o puči.

 • J.Vraja
  13:29 19.07.2016
  Oblíbený příspěvek

  Už jen těch par fotek, doposud zveřejněnych stači jako důkaz, ze vyslychajici pouzžvaji mučeni a postupuji tedy proti zakonum ženevské konvence. Jednani neslučitelne s pravnim statem, at už se provinili jakkoliv. Nejde mi do hlavy. Puč zorganizuje armáda která velí i letectvu a prezident se dozví o puči proti němu a první sedne do letadla a letí přes půl Turecka, ten prezident je za A úplně blbý za B režisér komedie o puči.

 • mados
  13:27 19.07.2016

  K tomu číslu 20.000 zavřených, suspendovaných, vyhozených apod., to nebude fáma - http://www.reuters.com/article... ,konec konců, takový puč ať už připravený Erdoganem nebo jím jenom využitý, nechá téměř volné ruce při masových personálních "čistkách" (ano, 20k mi přijde už celkem dost na to, aby se jednalo pouze o reakci na onen puč, jelikož již několik málo hodin po puči čislo dosahovalo 8.000 a stále se pokračuje).

  S tou CIA bych byl asi opatrnější, i kdyby, těžko na něčem fakticky hodnotném zatím stavět.

  Možnost toho, že vlastně za nitky tahal Putin mi přijde též trochu zcestné, seč v uplynulých několika týdnech jsme mohli vidět například omluvu Erdogana za loňské sestřelení, nějaký ten vzájemný telefonát a následně zatčení letce, který stál za sestřelením tohoto letadla, a který byl označen také za pučistu. Přijde mi, že jde spíše o akt upevňující jakousi regionální autonomii až neutralitu Turecka v regionu, jelikož již od počátku "vlády" AKP je regionální dominance a role jakéhosi mediátora klíčovým politickým cílem Erdogana i AKP. Plus je jednoznačné, že vztahy s USA již nejsou jako dřív, pakt s EU už desítky let vlastně nevede vůbec nikam, a kdo by tak mohl být dalším důležitým aktérem regionu - Rusko. Na druhou stranu Rusko a Turecko mezi sebou mají dlouholeté spory ať už jen v kontextu Sýrie - ale zaslechl jsem, že se prý někdo z AKP nebo dokonce Erdogan nedávno vyjádřil, že si dokáží představit Sýrii s Assadem v čele, ale nedohledal jsem tomu nějaký relevantní zdroj.

 • pks_
  13:18 19.07.2016

  Pilot, co sestřelil Su-24 je jen pěšák. Ten nejednal proti rozkazu. Turecko už před sestřelem oficiálně šílelo z každého narušení hranic a sestřelovalo Syrské vrtulníky při přeletu pár set metrů do Turecka. Několikrát si pozvalo ruského velvyslance ... Ten pilot je jen obětní beránek - aby mohl Erdogan říci - já ne, to ON. I po sestřelu Erdogan / Davatoglu tvrdil (na sjezdu své strany), že sestřel byl úmysl a že by stříleli znovu.

  Rusko: je možné, že se Erdoganovi dostalo nějaké podpory, spíše informační, že mu prostě řekli, na jak rozviklané židli sedí. Pro Rusko je asi krátkodobě pozitivní ochromit bojeschopnost jedné z největších armád NATO provedením "stalinistických" čistek, obzvláště pokud před pár měsíci byla situace zralá na vzájemný ozbrojený konflikt.
  Před pučem jsem ale náhlou změnu vztahů s Ruskem a Izraelem připisoval spíše možnosti vést přes turecko plynovod z nových nalezišť v moři u pásma Gazy.

  Pokud ale řekneme, že Turecko je problém, tak IMHO je problém spíše Erdogan, než armáda.

  Shoda Ruska a Turecka - já to nevidím tak nemožně. Pokud Erdogan bude schopen uznat Asada jako základ dalšího vývoje v Sýrii, Kurdy hodí přes palubu Rusové i USA (jen pan kníže bude něco mrmlat). Sýrie, Írán, Irák i Turecko jsou schopni se na "řešení" kurdského problému shodnout a Asad dá Kurdům za jejich boj proti ISIS maximálně autonomii, a to jen pokud se podřídí jeho vládě a nebudou klást odpor (čemuž dávám tak 30% šanci).

  Ukrajina je pro Turecko jen krátkodobá známost "na jednu noc". Rusko je mnohem bohatší nevěsta. Na dobré vztahy s IS se už také v Turecku nedá spoléhat - řezači hlav jsou hodně nevděční. Zbývají méně významné skupiny, jejichž zbytky budou možná muset akceptovat změnu politiky.

  Puč se určitě nepovedl. Chybělo odhodlání i lidi. CIA to podle mě neorganizovala, ale určitě bude muset aktualizovat manuály pro podobné situace. V dnešní době je vypnutí mobilních sítí, internetu a všech televizí a rádií zásadní podmínkou - pokud má vláda podporu veřejnosti.

 • Luky
  13:13 19.07.2016

  Věřím, že v tom má CIA taky prsty, ale nejsem si jistý, že se jim to nepovedlo. Jsou mistry klamných slibů, návnad, manipulací a opouštění díla svých rukou.

  Spíš pro pobavení - jako 3D modelář dlouhodobě sleduji segment simulací. Fandím samozřejmě Bohemia interactive k úspěchům. Nejsem odborník na ekonomii vývojářů, ani si nepamatuji podrobnosti - ale myslím, že je onehdá po úspěchu s Flashpointem "nějak" koupili Amíci a to vedlo k založení military pobočky v Austrálii (uvnitř pěti očí). Česká pobočka tedy nadále vyvíjí pro herní segment (popularizuje), australská má přístup k utajovaným informacím a vyvíjí profi verzi pro armády anglosasů. Věřím ale, že Amíci ovlivňují náměty té popularizační, herní větve. Arma2 měla za námět intervenci Rusů ve fiktivní zemi v okolí Černého moře (než byl Majdan). AO update přidal celkem nepřekvapivě zahraniční angažmá různých států NATO v něčem jako Afgán (to se v podstatě dělo). Arma3 má za téma tuším invazi "Iránu!" do středomoří - Evropy. Já jsem tenkrát říkal ženě (vůbec jí to nezajímá:), že je to doslovně vzato naprostý nesmysl, ale že jinak by to mohlo ukazovat ohnisko budoucích střetů. Vzápětí přišla migrační krize a nyní možná dojde k islamizaci Turecka...
  Když si vzpomenu na paralelu z historie - Amíci podpořili Bosňáky, přitom k nim nemají historické, ani jiné vazby. Neměli problém je pak opustit s tím, že teď jsou v Bosně vícvikové tábory Islamistů a Bosňáci sami říkají, že je Klintonovi lidé hecovali k protisrbským násilnostem a Američany nemusí. To samé v Kosovu, ale s rozdílem, že tam zájem přetrval.
  Zájmy té právě silnější části americké administrativy se tedy vůbec nemusí překrývat se zájmy prezentovanými v médiích. Stejně tak neoficiální a nedeklarovaná podpora puče může být prostředkem vyvolání jevů, které zdánlivě odporují zdravému zájmu. Jen nepořádek může udržet dolar.

Stránka 1 z 2