Kulomety v praxi Armády ČR

Kulomety v praxi Armády ČR
Mk48 s ZD 5×40 / archív autora (Zvětšit)

V poslední době projela internetem zpráva o dalším nákupu kulometů do AČR. Po předešlých zkušenostech se dále celoarmádně nakupuje belgický kulomet FN Mk48, 7,62 mm verze známého Minimi. Společně se zveřejněním zakázky se rozběhla debata o vhodnosti těchto kulometů pro majoritní použití. V tomto článku rozebereme vývoj plošně zavedených kulometů v AČR, hlavní rozdíly v praktickém použití a nakonec lehce zhodnotíme varianty kulometů používané v NATO.

Primární a nejčastější dělení kulometů je podle ráže. Takto dělíme kulomety na lehké, střední a těžké. Nás budou nyní zajímat první dvě kategorie, neboť třetí až na malé výjimky nezapadá do kategorie přenositelných ručních zbraní. Lehké kulomety jsou zpravidla zbraně ráže 5,56 NATO či její ekvivalenty.

Stejně tak střední kulomety charakterizuje nejvíce ráže 7,62 mm, ať už ve variantě západní (NATO, 7,62×51), nebo východní (7,62×54). U obou variant bývá časté propojení ráže s přesnou puškou (.308 / 7,62×51 nebo 7,62×54). Pokud se podíváme do historie, tak je kategorie lehkých kulometů relativně novou položkou ve výzbroji armád. Od první světové války, která obecně plošně zavedla a využila kulomety, se používala pušková ráže jako střelivo.

Tento trend se nesl druhou světovou válkou a touha po větší kompaktnosti kulometů vedla ke vzniku automatických (chcete-li „útočných“) pušek. Pomineme-li zbraně snažící se kombinovat kulomety a pušky (např. BAR, FG42), tak je pak až opravdovou změnou v této kategorii snaha zvýšit odolnost běžně zavedené zbraně v 70. letech. Jedná se o modifikaci hlavně s dvojnožkou, zásobníku a například pažby.

Typickými zástupci jsou britská L86 z programu SA80, RKP odvozenina od AKM nebo pak nezavedená varianta programu Lada 2000. Ve skrze se jedná o propojení myšlenky lehčího střeliva a větší kapacity zásobníku munice. Na konci 70. let tuto myšlenku spojuje belgický kulomet od firmy FN Hernstal „Minimi“. Osobně s tímto výrobkem spojuji zahájení moderních dějin kategorie „lehký kulomet“.

Na rozdíl od lehkých kulometů kopírují ty střední své předchůdce z dob I. a II. Světové války daleko více. Ráže zůstává podobná (v současnosti výše zmíněná 7,62×51 a 7,62×54), podávání nábojů pásem taktéž. Co rozhodně tuto kategorii charakterizuje, je často její druhotné označení – univerzální. Ti, kteří zažili povinnou službu za ČSLA, jistě pamatují na UK vz. 59.

Ten dobře vystihuje záměnu univerzálního kulometu – lehká varianta pro mobilního pěšáka, těžká pro lafetaci při obraně – např. univerzálnost je často spojována s vložením těžké hlavně (odolnější pro větší objem střelby), lafetací do trojnožky (větší stabilita, možnost nastavení odměru), instalací větší nábojové schránky nebo optických přístrojů. V podobné kombinaci můžete vidět třeba další výrobek FN Hernstal a to kulomet FN Mag. 


M240 od USMC, BAF 2020; větší foto / archív autora

Důležité vlastnosti 

Po stručné charakteristice kategorie lehkých a středních kulometů se podrobněji podíváme na detaily, které nás při výběru těchto zbraní zajímají. Rozebereme následující vlastnosti:

 • Ráže zbraně – hmotnost munice a její použití
 • Možnost instalace příslušenství
 • Hmotnost zbraně a kadence střelby
 • Systém podávání a typ nábojového pásu
   

Ráže kulometu a použitá munice

Rovnou jako první otevřeme věčné téma „5,56 mm vs. 7,62 mm“. Nechci tu rozebírat teorie a JPP (Jedna Paní Povídala) o tom, co která ráže a kde prostřelí. V zájmu AČR by měl být primární účel ochrany celistvosti území a tedy jeho obrana, či případný boj v prostředí podobném tomu českému. V mých očích je právě toto tou bernou mincí z hlediska výběru a nákupu zbraní. Proto je argument kolik zdí „kalátů“ daná ráže prostřelí a jestli dostřelí 3 nebo 5 km zcela lichý.

Potřebujeme náboj proti živé síle, neobrněným či lehce obrněným vozidlům, s dostřelem a smrtícím účinkem po celou dobu dráhy letu na cca 1 – 1,5 km. Proč taková vzdálenost? Jednoduše – právě kvůli charakteru prostředí. V lese vzdálenost drasticky klesá, stejně jako v zastavěném prostoru. Při dílčí obraně ve specifickém prostředí může narůst, ale bude rychle limitována optickými přístroji na zbrani, které naopak z povahy zbraně nemohou mít větší zvětšení. Hlavním argumentem ohledně ráže tedy zůstává její kompatibilita v rámci jednotky nebo NATO – vypadne nám tedy 7,62×54.

Co se ráže týče, je třeba řešit i hmotnost. Podíváme se na modelový příklad dle posledního nasazení AČR, 13. SR BAF. Ve schránce kulometu bylo 100 ks nábojů, na vestě/v batohu dalších 300 ks. V družstvu rozloženo dalších 300 ks, celkem 700 ks na jedno družstvo/jeden kulomet. 

Ráže

Hmotnost náboje

100 ks

700 ks

5,56 × 45

cca 13 g

1270 g

8890 g

7,62 × 51

cca 24 g

2430 g

17 010 g

7,62 × 54

cca 26 g

2600 g

18 200 g

Poznámka: Náboje 5,56 a 7,62 NATO jsem vážil, byť na domácí váze – proto odchylka při vážení 100 ks. Údaje pro náboj 7,62×54 převzaty z internetu.

Jednoduchým porovnáním i bez váhy pásu zjišťujeme takřka dvojnásobnou hmotnost nábojů ráže 7,62 mm oproti 5,56 mm. To je dosti důležitý údaj na úrovni družstva i čety, která má jednak na podporu těžší zbraně a jejím primem je palebná převaha – tedy množství nesené munice. A samozřejmě – zbraně ráže 5,56 mm používá celé družstvo/četa, nouzové doplnění je tedy nasnadě. 


Kulomet Mk48 Mk3; větší foto / FN Herstal

Možnosti příslušenství

Moderní zbraně téměř splývají, co se používaného příslušenství týče. Klasickou kombinací se tak stává optický zaměřovač (kolimátor), doplňovaný o zvětšovací modul, laserový značkovač/označovač cílů a svítilna. Pro potřeby nočního boje se používají buď noktovizorní předsádky nebo přímo noční zaměřovače. U kulometů je situace podobná. Potřebujeme optický zaměřovač a značkovač, možnost střelby v noci a méně potřebujeme svítilnu. S tou se koneckonců počítá primárně pro CQB/FIBUA na prohledávání a to není typická činnost pro kulomet.

Podrobněji probereme optické přístroje. Jejich nákup bývá součástí balíku příslušenství zbraně. Dříve (u prvních zavedených Mk48) se vyskytovala kombinace kolimátoru EoTech 552 a 3× zvětšovacího modulu EoTech. Kombinace to není vyloženě špatná, ale řekl bych, že slabá. Kulomet může dosáhnout lepších výsledků. U posledních nákupů (Mk48 Mk3) je součástí výrobek ZD 5×40 RD s kolimátorem od firmy Meopta. Byť považuji volbu kombinovaných zaměřovačů u kulometů za správnou, právě v případě Meopty příliš nadšen nejsem. Fixní zvětšení a externě umístěný kolimátor není prostě to pravé ořechové. Za lepší variantu považuji u CPSS/601.skss zavedený Elcan Spectre, s měnitelným zvětšením 1× – 4× a možností „kolimatorového“ osvětlení osnovy. Druhou možností je u USMC zavedený Trijicon ACOG 6×.

K montáži optických přístrojů na kulomety se váže jedna častá negativní vlastnost kulometů – a to montáž optických přístrojů na pouzdro závěru alias „víko“, které je u většiny známých a zavedených kulometů otevíratelné. Touto vadou trpí zmíněné Minimi, Mk48, M60, PKM i M240. Naopak jí netrpí UK vz. 59. Problémem je systém uzamykání a často dosti hrubá manipulace. Tato kombinace dosti často znesnadňuje udržení přesného nástřelu a má tak zásadní vliv na přesnost celého zbraňového systému. 

Montáž dalšího doplňkového vybavení je pak dnes již tradičně odkázána na systém Picatinny rail. Jako značkovač používáme nejčastěji Steiner DBAL A2 nebo A3, který může být použit nejen pro označení cílů, ale i pro vedení palby do cca 200 m.

Hmotnost a kadence

U hmotnosti vybraných kulometů není co řešit – čím těžší, tím obtížnější na obsluhu. Co je však důležité sledovat, je právě kadence. Příliš rychlá střelba nejen znesnadňuje přesnost palby, hlavně však zkracuje dobu vedení palby. To je častý nešvar právě u Minimi nebo Mk48, kdy vysoká kadence snižuje účinný potenciál kulometu.


M60E4 / archív autora

Nábojový pás

Poslední zastávka mého rozboru se týká systému nábojového pásu. Poslední dobou se u zbraní z řad NATO setkáváme s rozpadajícím se pásem, kdežto z východní strany (PKM, UK) známe systém nerozpadajícího se pásu. Stejně tak rozdíly v podávání pásu zprava/zleva. Úvaha nad pásem je jednoduchá – nerozpadající se musím brát s sebou, ale můžu ho lehce doplnit. Ten rozpadající se už jen tak nedoplním.

Sumarizace

Impulzem pro napsání článku bylo výběrové řízení na kulomety Mk48 Mk3. Je to špatný kulomet? Není. Je v ideální konfiguraci? Není – hlavně kvůli optickým přístrojům. Je to dobrý kulomet celoarmádně pro všechny? Není. Je to kulomet – i podle výše uvedeného – pro specializované jednotky. Stejně jako mají speciální síly M60E4, tak mají výsadkáři zaveden Mk48. Ten plní funkci palebné podpory družstva, ale už nemá univerzální schopnosti, které by od něj mělo právem vyžadovat třeba mechanizované vojsko. Nemá těžkou hlaveň, není k němu solidní trojnožka. Zavádíme tak něco, co funguje u výseče armád.


Mk48 s noktovizorem / archív autora

Právě Mk48, byť by spadal dle ráže do kategorie kulometů středních, není zbraní univerzální. Univerzální kulomet je v AČR nyní prázdným místem. Do budoucna by tuto roli na nových vozidlech pro výsadkáře mohl třeba zaujmout právě M240, který dobře spojuje vlastnosti kulometu a univerzálnost použití.

Co je ale vlastně to ideální řešení? Z hlediska výsadkové roty, nově komanda, kdy má četa 4 družstva, bych si dokázal představit situaci dvojího obložení – každá četa 4× lehký kulomet (Mk46/M249) a 4× střední/univerzál (Mk48/M60/M240). Reálně spíše 2 lehké (Mk46) a 2 střední (M60E4 nebo Mk48 Mk3). Univerzální kulomety mít pak na vozidlech a v případě potřeby je vylafetovat a použít jako pěchotní. Rozhodnout se jen pro jeden kulomet, bral bych M240. Co se týče optických přístrojů, tak na lehký/střední volit lehčí variantu, a to Elcan Spectre, na universál ACOG 6×. Všechny mnou uvedené sice trpí na instalaci na pouzdru závěru, ale není bohužel jiné volby.

Úplně na závěr malá úvaha. Celý článek reflektuje můj osobní pohled, na základě osobních zkušeností. Z kulometů jsem střílel, takže z vody nevařím. Je rozhodně dobře, že „máme aspoň něco“ – tedy Mk48 v kompletních sadách – to je rozhodně dobrý stav. Nechejme však prostor pro vývoj a experimenty, stavme se i k tomuto systému zdravě kriticky a zkusme jej do budoucna zlepšit.

Poznámka na konec – rád rozeberu moje názory v následné debatě. Jen předem upozorňuji, že nebudu reagovat na anonymní trolly.

npor. Ing. Petr Homola, velitel 4. komanda 43. výsadkového pluku Chrudim

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

MINIMI - nový standardní kulomet pro Armádu České republiky

Není žádným tajemstvím, že současný standardní lehký kulomet československé výroby Ukl vz. 59 má svá ...

Konec karabin M4 a kulometů M249: Americká armáda přechází k ráži 6,8 mm

Americká armáda (US Army) se bez nadsázky několik desítek let snaží najít náhradu za karabiny M4 ...

NGSW: Nové útočné pušky a kulomety pro americkou armádu

Program NGSW (Next Generation Squad Weapons) v roce 2023 vojákům americké armády (US Army) poskytne ...

Bullpup RM277 jako nástupce karabin M4 a kulometů M249 americké armády?

Společnost GD-OTS (General Dynamics Ordnance and Tactical Systems) nabízí pro program americké ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Danik
  11:38 04.11.2020

  Složení maďarského mechanizovaného družstva

  https://www.facebook.com/magya...

  Složení maďarského mechanizovaného družstva

  https://www.facebook.com/magya...

 • Laci
  16:07 30.10.2020

  Jen už po několikáté opakuji (zde i jinde), ty belgické kulomety, které AČR už několik let nakupuje jakožto standartní kulomet, nejsou žádný „Mk 48“, ale „FN Minimi 7.62“. A „FN ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen už po několikáté opakuji (zde i jinde), ty belgické kulomety, které AČR už několik let nakupuje jakožto standartní kulomet, nejsou žádný „Mk 48“, ale „FN Minimi 7.62“. A „FN Mk48 Mk3" je kočkopes, to neexistuje.
  Oficiální název těch kulometů, co pro nás vyrábí belgická FN Herstal, je „FN Minimi 7.62“ (resp. „FN Minimi 5.56“) - ono to je i vyraženo na těle. V současné době se nabízejí jejich třetí generace, které se značí přidáním onoho „Mk3“ za ten název, tudíž „FN Minimi 7.62/5.56 Mk3".

  To „magický“ označení „Mk 48“ (resp. „Mk 46“ pro 5,56 mm verzi) vzniklo, když si USSOCOM nechalo speciálně pro svoje jednotky upravit kulomety FN Minimi v obou rážích a následně je nazval (jak mají tyto jednotky zvykem) „Mk“ + dvojčíslí. Existují i dvě modifikace těch kulometů, ale ty se neznačí jako „Mk“, ale jako „MOD 0“ a „MOD 1“. Tyhle kulomety ale ani nevyrábí belgická FN Herstal, ale její americká pobočka FN America.

  Kulomety Mk 48/46 mají v Česku tak maximálně v Prostějově + nějaký pidi-výjmky v zanedbatelným počtu.
  A jestli to má AČR opravdu zavedené jako „FN Mk48 Minimi“ nebo jak, tak to je zas česká specialitka, jako třeba „Goratex“ místo „Goretex“, „D-BALL“ místo „DBAL“ a podobný :DSkrýt celý příspěvek

  • Houmi
   14:22 10.11.2020

   Díky za zpětnou vazbu. ROzhodil jsem sítě a je to opravdu trošku kočkopes. Nicméně na těle kulometu je jen logo zbrojovky a "MINIMI 7.62". Pak dává smysl i výše napsané. Jestli ...Zobrazit celý příspěvek

   Díky za zpětnou vazbu. ROzhodil jsem sítě a je to opravdu trošku kočkopes. Nicméně na těle kulometu je jen logo zbrojovky a "MINIMI 7.62". Pak dává smysl i výše napsané. Jestli máme i Minimi nebo Mk46 to bohužel nevím.

   Přesto věřím, že zbytek článku tato mýlka nerozhodí.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  10:30 30.10.2020

  Pěkný článek, zajímavé by mohlo být doplnit co používají spojenci, ačkoliv většinově také minimi a FN Mag, případně MG3, MG4 nebo izraelský Negev.

  Pěkný článek, zajímavé by mohlo být doplnit co používají spojenci, ačkoliv většinově také minimi a FN Mag, případně MG3, MG4 nebo izraelský Negev.

 • liberal shark
  07:27 30.10.2020

  Možná se zeptám trochu mimo, ale není už čas přemýšlet o budoucím přechodu na ráži 6,8 SPC Grendel ? Tabulka o hmotnosti nesené munice výborně demonstruje problém. Kolik by asi ...Zobrazit celý příspěvek

  Možná se zeptám trochu mimo, ale není už čas přemýšlet o budoucím přechodu na ráži 6,8 SPC Grendel ? Tabulka o hmotnosti nesené munice výborně demonstruje problém. Kolik by asi vážilo 700 nábojů 6,8 mm ? Existuje už nějaký kulomet v této ráži ?Skrýt celý příspěvek

  • Charlie
   12:15 30.10.2020

   nemá, protože tu ráži defacto nikdo nezavedl a nejspíš jen tak nezavede. První velkej kontrakt na novuo ráži budou ty nový kvéry, který se teď pečou v několiak programech, a u těch ...Zobrazit celý příspěvek

   nemá, protože tu ráži defacto nikdo nezavedl a nejspíš jen tak nezavede. První velkej kontrakt na novuo ráži budou ty nový kvéry, který se teď pečou v několiak programech, a u těch se taky pořádně neví jak to nakonec dopadne (jeden z adeptů je v 5.56, další mají různý náboje od lehkejch plastovejch až po teleskopický).

   Podle mě NATo jako celek ještě hodně dlouho nepřezbrojí, a to ani potom, co v USA zavedou novej univerzální náboj. V Evropě není vůle utrácet peníze za nový pěchotní zbraně (což by byl logickej důsledek) natožpak měnit zásoby munice ve skladech.Skrýt celý příspěvek

 • Jecchus
  23:07 29.10.2020

  Jak velký problém by byl mít v tomto segmentu dva typy?

  Jak velký problém by byl mít v tomto segmentu dva typy?

 • Gorn
  18:59 29.10.2020

  Rozhodnout se jen pro jeden kulomet, bral bych M60E6. M240/FN Mag je na dnešní dobu skutečně málo flexibilní. Každopádně, dal bych ruku do ohně za to, že logisticky i finančně ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozhodnout se jen pro jeden kulomet, bral bych M60E6. M240/FN Mag je na dnešní dobu skutečně málo flexibilní.

  Každopádně, dal bych ruku do ohně za to, že logisticky i finančně není problém zavést druhý nebo třetí kulomet (ostatně lafetované kulomety sjednocené nejsou a nebudou). Existuje nějaký racionální důvod proč použít Mk48 jako celkové řešení pro všechny, se kterým nebude úplně spokojený nikdo?Skrýt celý příspěvek

 • on.sedl
  17:56 29.10.2020

  Pokud vím, tak s FN 7.62 Minimi by měly být kompatibilní trojnožky M192, tak že v tomto směru by problém neměl být. Otázka je zda se k již používaným či v budoucnu dokoupeným ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud vím, tak s FN 7.62 Minimi by měly být kompatibilní trojnožky M192, tak že v tomto směru by problém neměl být. Otázka je zda se k již používaným či v budoucnu dokoupeným zbraním trojnožky dokoupí.Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  14:49 29.10.2020

  Děkuji za článek. Já bych s dovolením rozvinul myšlenku vhodnosti kulometu na různé činnosti v rámci CQB/FIBUA. Technologický pokrok sad pro detekci střelby a budoucí zavádění ...Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji za článek. Já bych s dovolením rozvinul myšlenku vhodnosti kulometu na různé činnosti v rámci CQB/FIBUA. Technologický pokrok sad pro detekci střelby a budoucí zavádění prvků rozšířené reality na úroveň jednotlivce výrazně zkrátí dobu, po kterou bude moci voják vést aktivní palbu z jedné pozice. Což je právě v článku zmíněná hlavní výhoda kulometu. Proto jsem uvažoval nad tím, zda by nebylo vhodnější jít cestou USMC a nahradit kulomety na družstvech druhým Brenem v ráži 7,62x51 třeba s nějakou těžší hlavní v kombinaci se zásobníky na 25 a 50 nábojů dle typu úkolu. Hmotností rozdíl mezi takovým Brenem 2 a zmíněným miminem by se nechal využít na navýšení množství munice, které by sám střelec nesl, čímž by se uvolnila možností mít na družstvu další schopnost, třeba CLSko. Kulomety by pak zůstaly lafetované na vozidlech a pokud by byl skutečně potřeba, tak by se bral z vozidla. Pokud by bubnové zásobníky nosil i starší střelec k Brenu 2 v konfiguraci DMR, tak by byly na družstvu prakticky dva půlkulomety, které jsou ale pro spektrum činností v rámci CQB/FIBUA více praktické.Skrýt celý příspěvek

 • bredy
  14:36 29.10.2020

  Chyba je v tom že mluvíte jen o kulometech u pěchoty. Vyjmenuje všechny kulomety ráže 7.62 v naší armádě včetně té v technice. Pak teprve bude opravdový přehled a téma k zamyšlení. ...Zobrazit celý příspěvek

  Chyba je v tom že mluvíte jen o kulometech u pěchoty. Vyjmenuje všechny kulomety ráže 7.62 v naší armádě včetně té v technice. Pak teprve bude opravdový přehled a téma k zamyšlení. ;)Skrýt celý příspěvek

  • Houmi
   15:45 29.10.2020

   Fajn, beru - měl jsem to tedy spíše nazvat "Pěchotní kulomety"...

   Fajn, beru - měl jsem to tedy spíše nazvat "Pěchotní kulomety"...

 • Apex
  14:23 29.10.2020

  Dotaz laika: Tyto lehké kulomety co jsou několik let uvedeny na stránkách MO byly tedy jen v omezeném počtu u vybraných jednotek? ...Zobrazit celý příspěvek

  Dotaz laika:

  Tyto lehké kulomety co jsou několik let uvedeny na stránkách MO byly tedy jen v omezeném počtu u vybraných jednotek?

  http://www.acr.army.cz/technik...

  A budou nahrazeny nebo doplněny o 7,62 vševojskový?

  Děkuji za odpověď.Skrýt celý příspěvek

  • Arccos
   14:45 29.10.2020

   Podle wiki jde asi o 450 kusů FN Minimi.

   Podle wiki jde asi o 450 kusů FN Minimi.

  • Scotty
   15:50 29.10.2020

   Dnes je také většina kulometů Minimi v ráži 7,62. V ráži 5,56 je to okrajová záležitost i dnes.

   Dnes je také většina kulometů Minimi v ráži 7,62. V ráži 5,56 je to okrajová záležitost i dnes.

 • stetula
  13:41 29.10.2020

  mám dotaz? kolik počítá armáda , že by měla těch kulometů mít ? myslím tím i mobilizační rezervy nestálo by oslovit CSUB aby nějaký vyvinula ? výhoda je určitě lokální výroby v ...Zobrazit celý příspěvek

  mám dotaz? kolik počítá armáda , že by měla těch kulometů mít ? myslím tím i mobilizační rezervy

  nestálo by oslovit CSUB aby nějaký vyvinula ? výhoda je určitě lokální výroby v případě konfliktuSkrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:02 29.10.2020

   Rámcová dohoda je na 950 kusů 7,62 a 12 5,56. Mělo by to patrně nahradit všechny UK-59. To že by se kupovalo do zásob opravdu není pravděpodobné na to nejsou a patrně ani nebudou ...Zobrazit celý příspěvek

   Rámcová dohoda je na 950 kusů 7,62 a 12 5,56. Mělo by to patrně nahradit všechny UK-59. To že by se kupovalo do zásob opravdu není pravděpodobné na to nejsou a patrně ani nebudou peníze.
   A co se týká CZUB tak rozhodně ne. Nikdy tam žádný kulomet nevyrobili a parně by to bylo ještě větší fiasko než BREN 805.Skrýt celý příspěvek

   • tomas.kotnour
    15:12 29.10.2020

    Hlavně se i CZUB vyjadřovalo (myslím, že dokonce pan Lubomír Kovařík), že na to je na trhu kulometů moc velká konkurence vzhledem k objemu prodejů.

    Hlavně se i CZUB vyjadřovalo (myslím, že dokonce pan Lubomír Kovařík), že na to je na trhu kulometů moc velká konkurence vzhledem k objemu prodejů.

  • HEKTOR
   16:52 29.10.2020

   nech sa zase nič nevyvíja-hlavne čo už je dávno vyvinuté...ak vyberie ačr ktorýkoľvek guľomet zo zvažovaných,tak vyberie dobre...

   nech sa zase nič nevyvíja-hlavne čo už je dávno vyvinuté...ak vyberie ačr ktorýkoľvek guľomet zo zvažovaných,tak vyberie dobre...

  • Miroslav
   17:37 29.10.2020

   Možno tak kúpiť licenciu na výrobu. Vlastný vývoj by bol len mrhanie zdrojov. Nikto okrem vás by si to nekúpil. Každý zákazník chce osvedčenú konštrukciu a dodávateľa s históriou a ...Zobrazit celý příspěvek

   Možno tak kúpiť licenciu na výrobu. Vlastný vývoj by bol len mrhanie zdrojov. Nikto okrem vás by si to nekúpil. Každý zákazník chce osvedčenú konštrukciu a dodávateľa s históriou a to CZUB rozhodne v segmente guľometov nie je. Vyhodené peniaze za vývoj vo výsledku predraženej zbrane a ešte s neistým výsledkom zaručenia kvalitySkrýt celý příspěvek

   • faraonamumu
    20:23 29.10.2020

    Souhlasím s Miroslavem, mohl by vzniknout paskvil jako třeba Zuzana 2 o tu se můžou zákazníci přetrhnout :)

    Souhlasím s Miroslavem, mohl by vzniknout paskvil jako třeba Zuzana 2 o tu se můžou zákazníci přetrhnout :)

    • Miroslav
     22:21 29.10.2020

     Myslím, že tvoja poznámka o Zuzane bola úplne zbytočná a nemiestna

     Myslím, že tvoja poznámka o Zuzane bola úplne zbytočná a nemiestna

     • HEKTOR
      18:07 30.10.2020

      Miroslav - sú ľudia,ktorí nič iné,ako napr. zbytočnú a nemiestnu poznámku vyprodukovať proste nevedia...a keď čítam príspevky od faraonamumu,tak vidím že robí čo môže...nemajte mu ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav - sú ľudia,ktorí nič iné,ako napr. zbytočnú a nemiestnu poznámku vyprodukovať proste nevedia...a keď čítam príspevky od faraonamumu,tak vidím že robí čo môže...nemajte mu to preto za zlé...
      a vcelku má pravdu, Z2 nebola a asi ani nebude žiadna bomba...ale fakt je,že opäť si zabúdame pozrieť na "vlastný" dvor a nevidíme napr. projekt alca...Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    10:32 30.10.2020

    ruční kulomet ala RPK by CZUB z Brenu vyrobila asi raz dva. Ovšem kde není poptávka nebude nabídka.

    ruční kulomet ala RPK by CZUB z Brenu vyrobila asi raz dva. Ovšem kde není poptávka nebude nabídka.

    • Gator
     13:45 02.11.2020

     Tak nebylo by to marný udělat to z BR s těžkým laufem a bubnovým zásobníkem.

     Tak nebylo by to marný udělat to z BR s těžkým laufem a bubnovým zásobníkem.

  • Gator
   20:37 29.10.2020

   Takový kulomet se vyvíjel ve druhé polovině 60. let. Autorem byl konstruktér vz. 58 Ing. Čermák. Jednalo se o systém URZ ráže 7,62x51. Sestával se z útočné pušky, ručního a ...Zobrazit celý příspěvek

   Takový kulomet se vyvíjel ve druhé polovině 60. let. Autorem byl konstruktér vz. 58 Ing. Čermák. Jednalo se o systém URZ ráže 7,62x51. Sestával se z útočné pušky, ručního a tankového kulometu. Zásobování bubnem s pásem. Byl vyroben a vyzkoušen prototyp, dnes je uložen ve VHÚ.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   03:00 31.10.2020

   Proboha nééééé... kvůli 1000 kusům kulometů zase objevovat Ameriku? Dneska v době patentového lesa se probojovat okolo řešení které už někdo použil = hrůza... Už nejsme východní ...Zobrazit celý příspěvek

   Proboha nééééé... kvůli 1000 kusům kulometů zase objevovat Ameriku? Dneska v době patentového lesa se probojovat okolo řešení které už někdo použil = hrůza...
   Už nejsme východní blok kde jsme si mohli celkem beztrestně (obzvlášť u vojenské techniky) kašlat na patenty.
   Tak maximálně možná licenční výroba, pokud by se to náhodou vyplatilo (nebo aspoň vyšlo šul-nul).Skrýt celý příspěvek

   • Gator
    13:42 02.11.2020

    A co tak třeba něco do zálohy? UKčka tam asi už dlouho nebudou, a to jsme jich měli 37000. A proč by se něco řešilo, když byl projekt a zkoušky té zbraně dokončen a jsou tam užitý ...Zobrazit celý příspěvek

    A co tak třeba něco do zálohy? UKčka tam asi už dlouho nebudou, a to jsme jich měli 37000. A proč by se něco řešilo, když byl projekt a zkoušky té zbraně dokončen a jsou tam užitý především naše patenty.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     07:50 03.11.2020

     Jo, a budeme vyvíjet vyvinuté, jenom aby se pár "vlastenců" mohlo bít v prsa a řvát to je naše. Proboha i USA nakupuje hotové zbraně a to mají "trochu" jinou ekonomickou sílu...

     Jo, a budeme vyvíjet vyvinuté, jenom aby se pár "vlastenců" mohlo bít v prsa a řvát to je naše. Proboha i USA nakupuje hotové zbraně a to mají "trochu" jinou ekonomickou sílu...

     • Gator
      22:53 03.11.2020

      No, spíš je asi v USA vyrábí dle licence, že? Jen mne zajímá, jak je to s náhradními díly a hlavně s náhradními laufy. Proběhla tady v minulosti informace, že dost odcházejí.

      No, spíš je asi v USA vyrábí dle licence, že? Jen mne zajímá, jak je to s náhradními díly a hlavně s náhradními laufy. Proběhla tady v minulosti informace, že dost odcházejí.

 • Jaakko666
  13:31 29.10.2020

  S článkem téměř souhlasím. Koupě M240 (FN-Mag), (která je vlastně i na LOV Pz) není vůbec špatná myšlenka. Co se týče případného zavedení M249, tam si myslím že EOTECH 552 a ...Zobrazit celý příspěvek

  S článkem téměř souhlasím. Koupě M240 (FN-Mag), (která je vlastně i na LOV Pz) není vůbec špatná myšlenka. Co se týče případného zavedení M249, tam si myslím že EOTECH 552 a zvětšovací modul by byl dostačující. Co mě osobně u Mk.48 vadí je, že se nedá měnit právě kadence třeba ve dvou polohách jako u M249. Těch 710+- ran za minutu je u Mk.48 vcelku dost. Zas na druhou stránku mě se s Meoptou ZD 5×40 RD střílelo vcelku dobře. Ale je fakt, že jsem neměl možnost ještě střílet s Elcanem. Vcelku by mě zajímalo, jestli vůbec armáda uvažuje o koupi kulometů v 5,56... To prostě chybí, bohužel.

  Jakub P.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   13:37 29.10.2020

   V 5.56 se má kupovat jen 12 kusů.

   V 5.56 se má kupovat jen 12 kusů.

  • Houmi
   15:49 29.10.2020

   Z Mk48 s ZD 5x40 se střílí dobře - ale prostě ta konstrukční kombinace viz článek není dobrá...

   Z Mk48 s ZD 5x40 se střílí dobře - ale prostě ta konstrukční kombinace viz článek není dobrá...

   • Ilawar
    18:40 02.11.2020

    Jestli je potřeba, aby družstvo mohlo vést déle potlačovací/umlčovací palbu - kterou zastane i ráže 5,56mm - tak proč nedat jednomu střelci místo Brenu 2 ekvivalent M27 IAR. ...Zobrazit celý příspěvek

    Jestli je potřeba, aby družstvo mohlo vést déle potlačovací/umlčovací palbu - kterou zastane i ráže 5,56mm - tak proč nedat jednomu střelci místo Brenu 2 ekvivalent M27 IAR.
    Nakonec po těch letech co CZUB šmoulí Bren 80X by snad už takovou zbraň zvládli vyvinout:
    těžká kanelovaná hlaveň, lehká dvounožka, odolnější závěrový mechanismus... třeba by zvládli i volič kadence a plynový regulátor bez velkého nárůstu hmotnosti.

    Co se týká FN Minimi 7,62mm asi mi uniká v čem je oproti existujícím kulometům pro pěchotní družstvo horší - tím myslím kulomet v ráži 7,62mm s hmotností kolem 8kg.
    Protože M240L má sice o 100r/min nižší kadenci, ale je také o 2kg těžší - to je na úrovni UK-59 - kterého se vojáci rádi zbavili. A 2kg to je cca 100ks střeliva 7,62x51 jak sám píšete v článku.
    Vyšší kadence a spotřeba střeliva jsou řešitelné výcvikem - bavíme se tu přece o profesionálech a ne o ZVS.
    Nebo je to proto, že AČR pro FN Minimi 7,62mm nekupuje příslušenství? Trojnožky apod?
    Budu rád když mě opravíte, ale myslel jsem, že stabilní palposty, kde by se trojnožka užila, se řeší až na úrovni oddílu podpůrných zbraní roty. Kdo v družstvu by to nesl?Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     07:53 03.11.2020

     Však pokud jsem článek správně pochopil, autor by chtěl "mimina" doplnit, nikoli nahradit...

     Však pokud jsem článek správně pochopil, autor by chtěl "mimina" doplnit, nikoli nahradit...

    • Migi
     09:26 03.11.2020

     jako že by zůstal na na družstvu v podstatě jenom jeden střelec s brenem? Tudy cesta opravdu nevede, právě naopak by bylo spíš dobré se zamyslet kde ubrat, než co přidat. 7.62 ...Zobrazit celý příspěvek

     jako že by zůstal na na družstvu v podstatě jenom jeden střelec s brenem? Tudy cesta opravdu nevede, právě naopak by bylo spíš dobré se zamyslet kde ubrat, než co přidat.

     7.62 MINIMI je pro většinu družstev zbytečný overpower a jeho nahrazení nějakým těžším kulometem by opravdu asi nic nevyřešilo... Nicméně je fakt že vysoká kadence MINIMI se u ručního použití dá brát jako nevýhoda.

     100ks střeliva s páskama váží cca 3kg, což je prostě hrozně moc.

     A ZD 4x40 se možná střílí dobře, ale ukázalo se že jaksi moc nevydrží... Meopta no... :)Skrýt celý příspěvek

     • Ilawar
      18:18 03.11.2020

      @Migi Specialisté v družstvu - Velitel, řidič atd - mají také Brena, takže by družstvu nezbyl jenom jeden chlap s Brenem. Střelec s ekvivalentem M27 IAR by zvládl plnit většinu ...Zobrazit celý příspěvek

      @Migi
      Specialisté v družstvu - Velitel, řidič atd - mají také Brena, takže by družstvu nezbyl jenom jeden chlap s Brenem.
      Střelec s ekvivalentem M27 IAR by zvládl plnit většinu úkolů, které jinde provádí M249.
      Jen by nebyl tak na ráně, protože by nevypadal jako kulometčík.
      Střelivo by si nesl sám (M27 váží cca polovinu M249) a měl by ho dost protože 5,56mm.

      Dnes, kdy každý druhý kozomrd má osobní balistiku, je nutné mít v družstvu zbraň co ji prostřelí, co zničí kryt za dvoucihlovou zídkou apod.
      Puškový náboj tohle umí, náboj do útočné pušky nikoli.
      Takže jsem rád že družstvo AČR má FN Minimi 7,62mm.

      @Torong
      Autor řeší víc věcí, ale na začátku si stěžuje, že v družstvu není vhodná zbraň pro potlačovací palbu. Protože FM Minimi 7,62mm má vysokou kadenci a oproti 5,56 těžší náboj (taky ale výrazně výkonnější).
      Tak jsem nabídl řešení od USMC - proč vymýšlet vymyšlené.

      Ví někdo jak je to v AČR s DMR? Je Bren 2 BR zavedený?Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      19:00 03.11.2020

      Velitel je velitel, ten opravdu nebude dělat práci střelce. Řidič kupodivu řídí techniku, takže ten taky nemůže dělat práci střelce... "vypadal jako kulometník" - tohle je hrozně ...Zobrazit celý příspěvek

      Velitel je velitel, ten opravdu nebude dělat práci střelce. Řidič kupodivu řídí techniku, takže ten taky nemůže dělat práci střelce...

      "vypadal jako kulometník" - tohle je hrozně přeceňovaný prvek. Málokdo, kromě dejme tomu odstřelovačů, si vojáky nějak prohlíží... Pokud by měl M27 nahradit kulomet v družstvu, tak bych to ještě chápal (ostatně jak u té USMC). Jako přidání určitě ne, tudy cesta nevede.

      Balistika je lichý argument, protože té balistiky kterou neprostřelí 5.56, ale prostřelí 7.62 je velmi malá část, navíc balistika jako taková pokrývá poměrně malou část těla, takže chrání hlavně před zabitím a nikoliv vyřazením, což v bojové situaci většinou stačí. Navíc pokud by byla balistika problém, tak se ve velkém používají průrazné 5.56, které mají ještě větší průraznost než klasické kulometné 7.62. Na ničení toho zlomku cílů, kde je potřeba něco prostřelit, co nezvládne 5.56 má družstvo člověka s SVD, respektive novým 7.62 brenem. Na druhou stranu jak už poměrně hodně testů ukázalo, tak těžší zbraně ve družstvu reálně snižují bojovou hodnotu družstva. Takže 7.62 minimi může mít smysl tam, kde je to opravdu hlavní zbraň družstva, ale to je poměrně malá část armády...Skrýt celý příspěvek

     • Ilawar
      20:47 04.11.2020

      @Migi Na to, že M249 s 5,56 má nedostatečnou výkonnost si vojáci ztěžují prakticky od začátku nasazení v A-stánu. Nevypadat na první pohled jako velitel/kulometčík/marksman dost ...Zobrazit celý příspěvek

      @Migi
      Na to, že M249 s 5,56 má nedostatečnou výkonnost si vojáci ztěžují prakticky od začátku nasazení v A-stánu.
      Nevypadat na první pohled jako velitel/kulometčík/marksman dost zvyšuje pravděpodobnost přežití nejen s ohledem na odstřelovače ale taky při přepadech apod.

      Je vidět, že se shodneme na tom, že se neshodneme, tak bych to ukončil.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      09:13 05.11.2020

      Zvláštní - přitom v A-satnu narazit na povstalce s balistickou ochranou skoro nešlo a zeď kalátu mnohdy neprostřelí ani půlpalec. Zato při chození po horách ve vyšších nad. ...Zobrazit celý příspěvek

      Zvláštní - přitom v A-satnu narazit na povstalce s balistickou ochranou skoro nešlo a zeď kalátu mnohdy neprostřelí ani půlpalec. Zato při chození po horách ve vyšších nad. mořských výškách je každé kilo znát několika násobně (něco o tom vím :) ). V afgánu mohl být jediný problém se slabší municí v účinném dostřelu, protože se tam někdy střílelo dost "na na dálku", ale v té situace je jednoznačně lepší puška pro přesnou střelbu, než kulomet. A A-stan opravdu není typově prostředí na které by měla být prioritně budována AČR, A BTW já jsem se nikde stížnostmi na nedostatečnou výkonnost 5.56tky v afgánu nesetkal, asi vojenská sociální bublina? :)

      Moc čtete nějaké manuály a koukáte na filmy :) Při přepadu (opravdu máte na mysli přepad - útok na statický objekt?) a další běžné vojenské činnosti opravdu voják neprohlíží jednotlivé cíle aby si vybral ten "nejˇšťavnatější". To je poměrně zidealizovaná představa boje.... :)Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  12:51 29.10.2020

  Není volba přerážovaného Minimi spíš důsledek doktríny? Jestli správně chápu ten postupnej vývoj, došlo se k závěru že 5.56 je slabá ráže pro kulomet, takže 7,62, ale zase ...Zobrazit celý příspěvek

  Není volba přerážovaného Minimi spíš důsledek doktríny?

  Jestli správně chápu ten postupnej vývoj, došlo se k závěru že 5.56 je slabá ráže pro kulomet, takže 7,62, ale zase chceme pokud možno jednotnej kulomet pro celou AČR, a tak musíme hledat kompromis mezi univerzálností, skladností atd.

  Mk48 je relativně malej, skladnej, lehkej, takže se s nim vleze bigoš do bevka, panduru i paragán do Casy/Hipa, přitom to žere pásy. Na palbu ze statický pozice s trojnožkou se dle mýho rezignovalo (je možný, že tuhle úlohu zastane něco jinýho - zbraně na technice, granátomety nebo co já vim).

  Jak je to s přesností? Vím že si Američani (konkrétně tuším zejména Marína) stěžovali že to je ukrutně nepřesnej werk, ale to bylo pro ráži 5,56 (místo nich pak vzali pušky s těžkou hlavní).Skrýt celý příspěvek

  • Jaakko666
   13:34 29.10.2020

   Ahoj,
   hele zrovna mk.48 je dost přesnej. Pokud to kulomeťák nekropí jak smyslu zbavenej. Jak je na tom s přesností M249 netuším. Z toho jsem zatím nestřílel.

   Ahoj,
   hele zrovna mk.48 je dost přesnej. Pokud to kulomeťák nekropí jak smyslu zbavenej. Jak je na tom s přesností M249 netuším. Z toho jsem zatím nestřílel.

Načítám diskuzi...