Letoun C-295M ve vzdušných silách Armády ČR

C-295M Armády ČR / MO ČR

V květnu 2009 podepsalo Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) smlouvu na dodávku čtyř transportních letounů CASA C-295M. První objednaný letoun přistál na letecké základně Praha-Kbely 10. ledna 2010. Armáda ČR užívá Casy již přes sedm let, což je dostatečná doba pro zhodnocení, zda se jedná o úspěšný či neúspěšný vyzbrojovací projekt. Tímto článkem startujeme seriál o nasazení a provozu transportních letounů C-295M ve Vzdušných silách Armády ČR. 

Přes kontroverze, které projekt C-295M pro Armádu ČR dodnes provázejí, převažují pozitiva nad negativy. Platí to i ve srovnání s možností pořídit konkurenční stroje C-27J Spartan.

Díky specifikacím nakonec Armáda ČR získala patrně nejlépe vybavené C-295M ze všech tehdejších uživatelů (například polské letouny byly pořizovány pouze s minimální výbavou) a mezi nejmodernější se řadí i v dnešní době. O spokojenosti uživatele svědčí i to, že Armáda ČR plánuje pořízení dalších dvou letounů Casa počátkem příštího desetiletí.

Přepravní kapacita

Přestože je C-295M menší letoun než C-27J, je v důležitých parametrech přepravní kapacity paradoxně lepší než Spartan. Jde například o schopnost přepravy až 71 osob, byť v užších a méně komfortních sedadlech instalovaných podélně ke směru letu ve třech řadách – v případě C-27J je deklarována schopnost přepravy maximálně 62 cestujících.

Podobné je to i v případě standardních nákladových NATO palet NATO 463L o rozměrech 88×108 palců (cca 224×274 cm), které představují svým způsobem základní jednotku v plánování přepravy materiálu. Díky delšímu trupu lze do C-295M umístit celkem pět těchto palet, z nichž jedna je nesena na sklopné rampě, zatímco C-27J pojme pouze tři palety 463L a jednu paletu menších rozměrů na rampu.

Letové výkony

V otázce letových výkonů lze za lepší označit letoun C-27J Spartan. V porovnání s C-295M dosahuje o zhruba 100 km/h vyšší cestovní rychlost a znatelně vyšší je i jeho dolet. Na druhou stranu jeho výkonnější motory mají deklarovanou spotřebu paliva kolem 900 kg na hodinu letu, zatímco C-295M spotřebuje jen asi 570 kg za hodinu letu.

Úspora paliva se projeví paradoxně zejména při kratších letech a v situacích, kdy není potřeba využít maximální přepravní kapacitu. Nutno dodat, že takových letů je v rámci Vzdušných sil Armády ČR velká část a C-295M díky tomu vykazuje podstatně lepší efektivitu provozu, než by zřejmě dosahoval C-27J.

Operační nasazení

Asi největším důkazem nových schopností získaných se zavedením letounů C-295M do výzbroje AČR je jejich zapojení do mezinárodní mírové pozorovatelské mise MFO (Multinational Force and Observers) na Sinajském poloostrově v Egyptě. Vždy jeden letoun a zhruba 16 příslušníků letových posádek a pozemního personálu tam nepřetržitě působí již od listopadu 2013.

V misi, která dohlíží na dodržování příměří mezi Egyptem a Izraelem a kterou zajišťuje téměř 2000 osob z 12 zemí, představuje český letoun C-295M klíčovou přepravní kapacitu.

V oblasti se zhoršenou bezpečnostní situací a v extrémních klimatických podmínkách zajišťuje přepravu osob a materiálu mezi jednotlivými základnami mise a poskytuje také platformu pro pravidelné pozorovací lety mezinárodních pozorovatelů. Po celou dobu přitom vykazuje velice dobrou spolehlivost a provozuschopnost.

Přistání a vzlet C-295M z travnaté ploše

Využití letounů a spokojenost uživatele

C-295M dnes představuje pro Armádu ČR klíčový prvek v kategorii letecké přepravy. Letoun je velice dobře hodnocen jak ze strany jeho provozovatele, tedy personálu vzdušných sil, tak i „zákazníků" - objednavatelů jednotlivých letů z různých složek rezortu obrany a státního sektoru obecně.

Vzdušné síly v současnosti plánují využívat celou flotilu čtyř letounů v rozsahu 1400 letových hodin ročně, což je hodnota odpovídající personálním možnostem armády a vycházející také ze systému předepsané technické údržby.

I přes počáteční problémy se z pohledu operačního provozu letouny C-295M v Armádě ČR osvědčily a v současnosti plnohodnotně plní požadavky na moderní taktický transportní letoun pro střední tratě. Z hlediska volby typu a charakteru úkolů zajišťovaných Armádou ČR lze předpokládat, že v praxi existuje jen minimum úkolů, které není možné splnit s letounem C-295M, ale které dokáže splnit letoun C-27J.

Z dostupných informací navíc vyplývá, že někteří uživatelé letounů C-27J i řadu let po jejich zavedení do výzbroje řeší rovněž nemalé technické problémy. Z hlediska operačního provozu (tedy bez hodnocení finančních aspektů akvizice) tedy v případě letounu C-295M převažují pozitiva nad negativy.

Pozitiva letounu C-295M pro AČR:
+ Umožnil rychlé nahrazení starých ruských letounů An-26;
+ Díky moderní avionice umožnil splnit všechny mezinárodní letecké normy platné pro prostředí civilního leteckého provozu;
+ Umožnil snížení počtu členů letových posádek a snížil pracovní zátěž pilotů;
+ Podstatně navýšil přepravní schopnosti vojenského dopravního letectva;
+ Podstatně rozšířil i další operační schopnosti, zejména v oblasti taktického létání v bojových podmínkách;
+ Po překonání počátečních technických problémů, daných částečně i unikátní „českou" konfigurací avioniky a systému vlastní ochrany vykazuje požadovanou a velice dobrou spolehlivost a provozuschopnost, a to včetně dlouhodobého působení v extrémních klimatických podmínkách;
+ Díky vysokému počtu provozovatelů C-295M je možné sdílet provozní zkušenosti získané i mimo AČR. V tomto ohledu je rozhodující zejména intenzivní spolupráce s Polskem, které buduje i vlastní opravárenské kapacity pro typ C-295;
+ V porovnání s letouny An-26 (ale i s konkurenčním C-27J) vykazuje C-295M výrazně nižší spotřebu paliva.

Negativa letounu C-295M pro AČR:
+ Chybějící pomocná energetická jednotka APU (Auxiliary Power Unit). Jde o konstrukční řešení, které bohužel nebylo možné ze strany zákazníka nijak ovlivnit. Palubní elektrické systémy či třeba klimatizace/vytápění nemohou být při stání letounu na zemi napájeny z vlastního nezávislého zdroje, což představuje komplikaci zejména na letištích s nedostatečnou infrastrukturou. Energii lze v takovém případě dodávat pouze spuštěním jednoho z motorů, na jeho chod ovšem musejí kvůli bezpečnostním postupům stanoveným výrobcem neustále dohlížet dva členové posádky. Toto řešení je pro vojenský letoun značně nepraktické;
 + Neschopnost splnit některé deklarované výkonové parametry. Maximální operační výška, udávaná výrobcem v hodnotě 30 000 ft (9144 m), se v praxi ukazuje jako téměř nedosažitelná. Letoun C-295M do této výšky vystoupá jen zcela prázdný a jen s omezenou zásobou paliva. Při standardních přepravních letech je schopen reálně využívat jen letovou hladinu kolem 20 000 ft (6096 m), což je v zásadě shodná výška, v níž létal i An-26. Parametr operační výšky je důležitý zejména s ohledem na možnosti vyhýbat se oblastem s nepříznivými meteorologickými podmínkami či s vysokou hustotou letového provozu.

C-295M Vzdušných sil Armády ČR

Globální pozice C-295 v ozbrojených silách

Právě díky programu C-295 je Airbus Defence & Space jedním z nejúspěšnějších výrobců v segmentu taktických transportních letounů. Letoun C-295 se stal globálním lídrem ve své hmotnostní kategorii. Spolu s menším letounem CN-235 stroje řady C-295 tvoří až 6 % z celé světové flotily vojenských transportních letounů a strojů zvláštního určení.

Budoucnost C-295M v AČR

Vzhledem k aktuální misi na Sinaji, která bude pokračovat minimálně další dva roky a stále rostoucím požadavkům na leteckou přepravu se ovšem ukazuje, že stávající čtyři letouny C-295M nemohou stoprocentně pokrýt všechny úkoly. Je pravděpodobné, že armáda v budoucnosti zřejmě bude muset přistoupit i k pořízení větších transportních letounů, nicméně zajištění dostatečného objemu finančních prostředků, výběr vhodného typu, jeho pořízení a zavedení do výzbroje bude zřejmě proces na řadu let.

Jako rychlejší a přitom také velice efektivní řešení navýšení přepravních kapacit se proto jeví pořízení dalších, pravděpodobně dvou, letounů C-295M. Ministerstvo obrany už s touto variantou ve svých rozvojových plánech počítá s tím, že dva C-295M by mohly být dodány po roce 2021.

Pokud se tak skutečně stane, získá Armáda ČR letouny v novější verzi označované výrobcem jako C-295W, která je mimo jiné vybavena křídlem opatřeným takzvanými winglety, tedy aerodynamickými plochami zlepšujícími letové výkony a efektivitu provozu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

České bitevníky L-159 ALCA pro Argentinu a Irák?

Aero Vodochody vede jednání o prodeji lehkých bitevních letadel L-159 ALCA do Argentiny a Iráku. V ...

Stále populárnější Barak-8. Zvolí jej i Česká republika?

Izraelsko-indický protiletadlový raketový systém středního dosahu Barak-8 má další uživatele. ...

Jim Mattis: České speciální síly bojují velmi udatně

V úterý 2. května se ve Washingtonu sešel český ministr obrany Martin Stropnický se svým americkým ...

Display piloti L-159 ALCA zahájili sezónu ve Strakonicích

Akrobatické prvky, míjení letounů při čelních průletech, přelety maximální a minimální rychlostí či ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Zvedavec
  15:08 17.05.2017

  Ad Petres) Těžko říci, ale rozhodně by to AČR zohlednit měla. Ale jak znám poměry, tak bych si na to, že armáda zohlední při nákupu nových vozidel jejich přepravitelnost vzduchem, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad Petres)
  Těžko říci, ale rozhodně by to AČR zohlednit měla. Ale jak znám poměry, tak bych si na to, že armáda zohlední při nákupu nových vozidel jejich přepravitelnost vzduchem, moc nevsadil. Nebýt toho, že AČR v 90. letech masivně spolupracovala s Britskou armádou, tak bychom asi nenakoupili vozidla Land Rover. Která jsou shodou okolností perfektně dělaná na přepravu vzduchem, což byl mimochodem jeden z důvodů proč byla zavedena i u jednotek US Army Rangers místo HMMWV. Vozidla Land Rover, tak jak je má AČR, mohou bez jakékoliv přípravy do podvěsu pod vrtulník - jen se to moc neví a v praxi nepoužívá. Dokonce včetně sanitek...

  Do té C-295M se vejde výhradně verze LR-110 ST a ještě je to neskutečný tetris. Má kompletně sundanou konstrukci na plachtu a sklopené čelní sklo. Takových vozů prostě ve světě moc není, byť jsou dneska vynikající výsadkové speciály - viz americké vozidlo Flyer 72. Ale šance, že majoritní AČR nakoupí zrovna Flyer 72 se limitně rovná nule...Skrýt celý příspěvek

 • niko
  15:02 17.05.2017

  Jura99: Airbus 319 CJ je salonna verzia A 319 upravena pre transport ca. 35 cestujucich. Ty maju k dispozicii okrem audio/video "entertejmentu" aj sprchu, kupelnu, vlastny ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Airbus 319 CJ je salonna verzia A 319 upravena pre transport ca. 35 cestujucich. Ty maju k dispozicii okrem audio/video "entertejmentu" aj sprchu, kupelnu, vlastny appartment s postelami, kancelariu atd atd. Cize ano. Chcel by si cestovat tymto lietadlom dlhsie ako 4 hodiny. A ano mas pravdu. Dolet u tychto strojov nie je 11.000 km ale 11.600 km, cize vydrz vo vzduchu maju ca. 13 hodin. Takze sa jedna o lietadla dalekeho doletu.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:59 17.05.2017

  Edit: poslední věta je v mém příspěvku již navíc :-(. Ještě bych připomněl v souvislosti s tímto článkem, že ČR se při vstupu do NATO zavázala "profilovat" v oblasti ochrany ...Zobrazit celý příspěvek

  Edit: poslední věta je v mém příspěvku již navíc :-(.

  Ještě bych připomněl v souvislosti s tímto článkem, že ČR se při vstupu do NATO zavázala "profilovat" v oblasti ochrany před ZHN, vojenského zdravotnictví a transportního letectva. U prvních dvou oblastí to jde nějak "ukecat", ale transportní letectvo ani omylem.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:52 17.05.2017

  niko: je to sice jen 9000km, nikoliv 11tis, ale i tak to není letadlo při standardním rozmístění sedaček, ve kterém bych rád seděl déle než 4-5hodin (4000km). Chápu že prezident ...Zobrazit celý příspěvek

  niko: je to sice jen 9000km, nikoliv 11tis, ale i tak to není letadlo při standardním rozmístění sedaček, ve kterém bych rád seděl déle než 4-5hodin (4000km). Chápu že prezident bude mít víc místa na nohy :)Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:49 17.05.2017

  Je až úsměvné, když takovýto PR článek přesně koliduje se zahájením soudu, který rozhoduje vině za předražení nákupu těchto letadel minimálně o půl miliardy. Osobně mi ovšem ...Zobrazit celý příspěvek

  Je až úsměvné, když takovýto PR článek přesně koliduje se zahájením soudu, který rozhoduje vině za předražení nákupu těchto letadel minimálně o půl miliardy.

  Osobně mi ovšem nepříjde až tak úsměvné, když kamarád z GŠ popisuje reakci bývalého náčelníka GŠ v podobě prohlášení, že "Prostě chce CASY" jako odpověď několika odborníkům z MO a GŠ, kteří CASY naopak nedoporučovali.

  Pokud další dopravní letadlo, tak rozhodně se dívat po typech, které mohou smysluplně provádět transport materiálu i lidí do oblastí, kde se AČR dlouhodobě angažuje, tj. AFG a Irák.

  Stejně tak je potřeba letoun, který by byl schopen provádět evakuaci či záchrannou misi našich občanů v nějaké exotické zemi, která by byla postižena velkou přírodní katastrofou, ozbrojeným převratem či teroristickými útoky. Speciální jednotky i jejich vybavení máme na velmi vysoké úrovni, ale co se týká schopnosti je přepravit na velké vzdálenosti a s adekvátním vybavením vč. techniky, tak jsme díky CASA téměř na nule. Pokud by jsme tedy neuvažovali o využití kapacit spojenců, což je ovšem za určitých "delikátnějších " okolností minimálně nepraktické.

  Stejně tak by měl být brán při nákupu vojenské techniky zřetel i na podporu domácího průmyslu, pokud je schopen se účastnit významného podílu na výrobě takovéhoto letadla. To samozřejmě generuje příjmy státní kasy, zaměstnanost, schopnost produkovat výrobky s vysokou přidanou hodnotou i transfér know-how a moderních technologií. To samozřejmě ze středně a dlouhodobého pohledu opět umožňuje zvýšit výdaje do armády a schopnost vyrábět moderní zbraně v rámci domácí produkce.

  Tato schopnost je stále více podceňována, ale v případě opravdové "šlamastyky" evropských rozměrů se může stát schopnost vyrábět a či alespoň zásadně servisovat alespoň základní portfolio zbraňových systémů v rámci vlastního státu klíčová.

  Za mne má větší smysl jít u transportních letadel cestou KC-390, u kterého se Aero Vodochody podílí na vývoji a výrobě náběžné hrany křídla, zadní části letounu, všech dveří a také klíčové nákladové rampy.

  Tento letoun by významně rozšířil schopnosti schopnosti transportního letectva AČR a bylo by rovněž záhodno také zgenerálkovat/modernizovat stávající L-410, které by mohly v některých situacích zastat role, na které se nyní využívá CASA (transport v rámci ČR, parašutistický výcvik,...) a jejich provoz by byl ještě levnější, když se už tak operuje s výhodností ekonomiky španělských letadel. Na tyto účely olétávat drahá letadla v "plné výbavě" je opravdu škoda.

  Pokud se uvažuje o dalším nákupuSkrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:47 17.05.2017

  niko: Ale jo, věřím ti, že SR bude tyto airbusy využívat ještě 30 let :). Pak je jen otázka, jejich využití je tak malé, že by se vyplatilo, aby politici lítali raději linkou nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  niko: Ale jo, věřím ti, že SR bude tyto airbusy využívat ještě 30 let :). Pak je jen otázka, jejich využití je tak malé, že by se vyplatilo, aby politici lítali raději linkou nebo ani za 30 let se SR nevzmůže na nová letadla a tyto využije do jejich rozpadu jako Tu 154?Skrýt celý příspěvek

 • niko
  14:40 17.05.2017

  Inak Jura99 nazvat lietadlo A 319CJ s doletom 11.000 km lietadlom na kratke trate ? Urcite ? :)

  Inak Jura99 nazvat lietadlo A 319CJ s doletom 11.000 km lietadlom na kratke trate ? Urcite ? :)

 • niko
  14:36 17.05.2017

  Jura99: Pises hluposti. Ako nalet letovych hodin, tak i pocet cyklov je u lietadiel nakupenych slovenskou vladnou letkou velmi nizky. Dve tretiny zivotnosti ? Ani nahodou. Lietadla ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Pises hluposti. Ako nalet letovych hodin, tak i pocet cyklov je u lietadiel nakupenych slovenskou vladnou letkou velmi nizky. Dve tretiny zivotnosti ? Ani nahodou. Lietadla su nevylietane. Napriklad klasicke Airbusy 319 u kvalitnych dopravcov ako Lufthansa, alebo Austrian maju aj stvornasobny az pätnasobny nalet a bez problemov lietaju. Ak by vladna letka pokracovala s rovnakym naletom ako dnes, mohli by byt Airbusy v sluzbe este asi 30 rokov.

  Fokkery som uz vysvetloval.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  14:28 17.05.2017

  kazd: dopravní letectvo má 2x A319CJ 1x CL601 2x Jak-40 4x C295 4x L-410UVP-E Dále má ještě ve výbavě 2x L-410FR, ale to jsou fotogrametrické letouny, a tak nejsou určeny ...Zobrazit celý příspěvek

  kazd:
  dopravní letectvo má
  2x A319CJ
  1x CL601
  2x Jak-40
  4x C295
  4x L-410UVP-E

  Dále má ještě ve výbavě 2x L-410FR, ale to jsou fotogrametrické letouny, a tak nejsou určeny k přepravě.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:25 17.05.2017

  niko: nálet je u dopravního letadla celkem buřt. Životnost draku určuje počet cyklů přetlakování kabiny, takže paradoxně transoceánské letadla s velkým náletem mají větší životnost ...Zobrazit celý příspěvek

  niko: nálet je u dopravního letadla celkem buřt. Životnost draku určuje počet cyklů přetlakování kabiny, takže paradoxně transoceánské letadla s velkým náletem mají větší životnost než letadla na krátké tratě, což A319 a fokkery jsou.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:23 17.05.2017

  kazd: vysloužilé letadlo můžete koupit třeba zítra v libovolném množství. Nemají dva fokkery a dva A319, ale obojí ve dvou třetinách životnosti, takže brzy budou řešit opět jejich ...Zobrazit celý příspěvek

  kazd: vysloužilé letadlo můžete koupit třeba zítra v libovolném množství. Nemají dva fokkery a dva A319, ale obojí ve dvou třetinách životnosti, takže brzy budou řešit opět jejich náhradu. Jasně, nepopírám, jsou zákazníci co rádi chodí po bazarech a kupují ojetiny, stejně jako jsou zákazníci, co si vždy koupí nové a do starého by nesedli. KC390 v řádu dalších cca 5let nekoupíte, AČR s letadlem této kategorie počítá, ale zatím prostě není KC390 dokončené. Kdyby to bylo přesně obráceně, že by AČR měla KC390 a na C295 by roky čekala, asi by zde byla diskuse na téma, že výsadkáři trénují s letadlem se zbytečně velkými parametry a že je to neúsporné. V AČR má prostě místo kategorie L410, C295 i KC390, vše má svůj účel a využití. Když "zítra" válka v AFG skončí a bude se lítat hlavně do Pobaltí, tak co?Skrýt celý příspěvek

 • niko
  14:10 17.05.2017

  Potvrdzujem katzov prispevok. Slovenske masiny - 2 x A 319 CJ + 2 x Fokker 100 maju velmi nizky nalet.

  Potvrdzujem katzov prispevok. Slovenske masiny - 2 x A 319 CJ + 2 x Fokker 100 maju velmi nizky nalet.

 • kazd
  14:06 17.05.2017

  nevím kde berete 10 000 km jenže já uvažuju - je potřeba vézt něco do AFG , Iráku - ano Je třeba něco vézt do Bruselu speciálem ? Můžete napsat co ? To jako na jednání EK budou ...Zobrazit celý příspěvek

  nevím kde berete 10 000 km
  jenže já uvažuju - je potřeba vézt něco do AFG , Iráku - ano
  Je třeba něco vézt do Bruselu speciálem ? Můžete napsat co ? To jako na jednání EK budou lítat Casou ??
  Problém není, že chci letadlo co bude vysazovat paragány nad Chrudimí. Problém je že na to koupím draze letadlo a pak argumentuju jako v článku

  " v současnosti plnohodnotně plní požadavky na moderní taktický transportní letoun pro střední tratě."
  To rozhodně neplní.
  Je to letadlo na krátké tratě s ekonomickým provozem.
  Pro AČR má mnohem větší význam koupit kategorii KC390 než utratit peníze za další CASY.
  Slovenské Fokkery mají mít nalétáno 3 000 hodin. Za 1,3 mld CZK mají dva fokkery a jeden A319 - pro politiky to nestačí?
  Jsem strašně zvědavý na konkrétní nedostatek kapacit AČR na plnění úkolů v dalších dílech. Mise v Egyptě skončí dřív než budou dodány nové CASY.
  Konkrétně co nemůže armáda s flotilou 4 CASY a 7(?)x L410 plnit ?Skrýt celý příspěvek

 • niko
  13:53 17.05.2017

  Jura99: Nakup dvoch lietadiel so servisnym zabezpecenim, malovanim a preskolenim posadok atd. na bazu (BTS), kde sidli jedno z jeho servisnych stredisk za sumu iba 4,5 mil. € za ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Nakup dvoch lietadiel so servisnym zabezpecenim, malovanim a preskolenim posadok atd. na bazu (BTS), kde sidli jedno z jeho servisnych stredisk za sumu iba 4,5 mil. € za oba stroje je podla mna velmi dobry obchod. Aj ked sa planuje s prevadzkou tychto strojov iba na max. 10 rokov.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  13:42 17.05.2017

  Flader a aky je to rozdiel ? Ze mame tu nasu exoticku "vladnu letku" a servisne kapacity musime drzat dvakrat (armada a MV) ? Ako pre stat ako Francuzko by som to bral, ale u nas ...Zobrazit celý příspěvek

  Flader a aky je to rozdiel ? Ze mame tu nasu exoticku "vladnu letku" a servisne kapacity musime drzat dvakrat (armada a MV) ? Ako pre stat ako Francuzko by som to bral, ale u nas je to nic len hlupost.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:41 17.05.2017

  kazd: KC390 ještě pár let nekoupíte, tak jaký balíček ? Nejdůležitější požadavek AFG ? Tedy velmi dlouhý dolet ? Nesmysl. Budu lítat do Bruselu letadlem co uletí 10tis km? Nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  kazd: KC390 ještě pár let nekoupíte, tak jaký balíček ? Nejdůležitější požadavek AFG ? Tedy velmi dlouhý dolet ? Nesmysl. Budu lítat do Bruselu letadlem co uletí 10tis km? Nebo trénovat paragány s výsadkem od letiště za 10km ? Česko je celkem specifické, že si nechá natlačit maximální vybavení a otázka jestli to využije, Polákům stačí holostroj. A ty Fokkery ? :) Myslíte že nákup olétaných letadel zralých už pomalu na šrotiště, od výrobce, který už 10 let neexistuje, je nějaký super ? :))Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  13:40 17.05.2017

  kazd: vidíš zase jen svojí pravdu, já tam nic o polském idiotizmu nevidím naopak bych viděl výhodu, že máme stejný typ letadla a tvoje přirovnání, že to má efektivně lítat do iraku ...Zobrazit celý příspěvek

  kazd: vidíš zase jen svojí pravdu, já tam nic o polském idiotizmu nevidím naopak bych viděl výhodu, že máme stejný typ letadla a tvoje přirovnání, že to má efektivně lítat do iraku a afganistanu asi ti hlupáci nebrali v potaz jako u nás, takže spíše tvůj názor vidím, že si o nich myslíš, že nejsou moc chytří. Zajímal jsi se kolik toho potřebuje AČR nalítat do afg. nebo naopak po evropě?

  Jinak nikdo netvrdí, že ta letadla byla pořízena výhodně to je úplně něco jiného, pokud nakoupíme třeba F35 a budeme mít v regionu nej letadlo tak to rozhodně neznamená, že nemůže jít sedět člověk který ho nakoupil předražené.Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  13:37 17.05.2017

  Aspoň, že u nás nemusí papalášov voziť armáda ale rozváža ich po svete ministerstvo vnútra.

  Aspoň, že u nás nemusí papalášov voziť armáda ale rozváža ich po svete ministerstvo vnútra.

 • skelet
  13:31 17.05.2017

  kazd: tankovací modul mě napadl v souvislosti s výcvikem, nikoliv s přelety :)) taky nestojíme předtím jestli nakoupíme další C295 nebo KC-390/C-130. Stojíme předtím kdy rozšíříme ...Zobrazit celý příspěvek

  kazd: tankovací modul mě napadl v souvislosti s výcvikem, nikoliv s přelety :))
  taky nestojíme předtím jestli nakoupíme další C295 nebo KC-390/C-130. Stojíme předtím kdy rozšíříme flotilu C295 a jestli koupíme KC-390/C-130.
  A stran VIP přepravy. Armáda by měla plnit především svou prioritu, tedy přepravu vojáků a jejich nákladů. A pokud může zaplácnout dvě díry jedním letadlem, tak tím líp. A pokud se to vipkám nebude líbit, tak .. mají smůlu. Ty C295 stejně budeme kupovat, protože jich máme málo.

  Řešit v dnešní době jestli byl nákup C295 idiotský nebo ne, je už prostě idiotské. Ty letouny zde máme a hodně dlouho mít budeme.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  13:22 17.05.2017

  To se člověk přestává divit, že tento národ třeba mobilní oprátoři ždímou. Článek je dost dobrá masírka, zrovna když začíná soud... Koupíme předražená letadla, již při koupi ...Zobrazit celý příspěvek

  To se člověk přestává divit, že tento národ třeba mobilní oprátoři ždímou. Článek je dost dobrá masírka, zrovna když začíná soud...
  Koupíme předražená letadla, již při koupi nesplňovala to co měla pro AČR dělat, ostatní parametry, které mohly hrát roli jako domácí průmysl neřešíme a... nakonec se ještě plácáme po zádech jací jsme borci a že poláci jsou idioti, protože to koupili v horší výbavě.

  Už při koupi bylo jasné, že bude třeba letadlo podporující hlavní oblast zájmu AČR a to byla je AFG, Irák atd... jakou práci tam odvedla CASA, když tam letí 13 hodin a skoro nic neuveze ?

  Klasická ukázka, že je nějaká řekněme smysluplně definovaná potřeba, něco se koupí, potřeba se nevyřeší a vojáci jásají...tabulková místa naplněna a o to jde.. že jsou olítané, no jasně že jsou olítané, když je amáda používá na činnosti, které může zajistit i L410


  Kupovat další CASY a nekupovat střední transportní (např. KC 390) nic neřeší. Časové hledsko v článku je úsměvné.
  Využívat CASA pro tankování fajn, ale k čemu, to jako budou příště gripeny na cestě na Island tankovat z CASY ? Ta jako poletí o den dřív ?
  Používat CASU namísto Jak 40 je úplný úlet. Pokud tu je definovaná potřeba VIP přepravy .. tak zde máme čerstvou zkušenost CSA a pokrytí linek ATR.
  Pro dopravce nákladově trochu zajímavé, pro cestující kvalitou přepravy děsivé.
  Znám x lidí, kteří prostě s CSA ATR do Skandinávie nepoletí. Do Německa a Rakouska snad jo.
  Vézt třeba 25 maníků do Madridu CASOU to bude fakt super pohodlné, časově výhodné a ekonomické.

  Postup měl být
  a) definovat požadavky přepravy
  b) oslovit výrobce ať nabídnou balíček (např. Embraer KC390 + ERJ 145 LR)

  Pokud tu potřeba VIP přepravy není a podle mého není, tak se má na přepravu VIP poptávka vykašlat (Jak 40 už te´d stejně nikam do civilizovaného světa lítat nemůže )

  Slováci koupili 2x olétaný Fokker a nemusí vymýšlet kočkopsy jak je u nás zvykem.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 5