Marta Gottwaldová a její zeť, tvůrce PTP    

Marta Gottwaldová a její zeť, tvůrce PTP    
Marta Gottwaldová / Autor neznámý – Osobní sken starých novin, Volné dílo (Zvětšit)

V uplynulém měsíci, koncem února, si Josef Skála a další skalní komunisté tradičně připomínají výročí převratu, kdy si v roce 1948 uzurpovali na dlouhé čtyři desítky let veškerou moc v naší zemi. Zemi s demokratickou tradicí byl zvenčí s pomocí místních protidemokratických sil vnucen politický systém, který nám přinesl bídu, teror a vrhnul nás zpět o desítky let. V této souvislosti je ale potřeba zmínit, že značná část československé společnosti zmíněné tragické události aktivně napomohla, když v relativně svobodných volbách v roce 1946 dostali komunisté okolo 40 procent hlasů.

Zároveň je rovněž nutné jednoznačně odmítnout slova některých vykladačů novodobé historie, že únorový puč proběhl v souladu s ústavou. Vůbec tomu tak nebylo. S pomocí nelegálních Lidových milicí a dalších ozbrojených složek obsazovaly totiž komunistické bojůvky sekretariáty demokratických stran ještě předtím, než prezident Beneš pod obrovským nátlakem podepsal demisi nekomunistických ministrů.

Ještě před 25. únorem byli také zatýkáni představitelé některých demokratických stran. Teror tak začal s předstihem. To hlavní však mělo teprve přijít v mimo jiné podobě vykonstruovaných monstrprocesů, jejichž obětí se vedle skutečných odpůrců stali i fanatičtí komunisté, kteří sami zvrat v Československu původně připravovali. Předtím se ale jezdili do Moskvy učit, jak nepřátelům zakroutit krkem.

Objektivně je ale třeba přiznat, že řada soudruhů začala po čase o šťastných zítřcích řízených z Moskvy sama pochybovat. Patřili k nim například František Kriegel, Zdeněk Mlynář, Alexander Dubček. Jistým vyvrcholením narůstajících pochybností o tom, že se společnost ubírá správným směrem, pak byl o dvacet let později pokus o socialismus s lidskou tváří, který byl ale v srpnu 1968 násilně ukončen vpádem půlmilionových armád Sovětského svazu a symbolických jednotek jeho čtyř satelitů.

Z následné okupace se Češi a Slováci dosud zcela nevzpamatovali. Z dnešního pohledu se může přesvědčení „osmašedesátníků“, že socialismus či komunismus je možno transformovat ve spravedlivou společnost, zdát poněkud naivní. Je ale pravda, že koncem 60. let minulého století se začalo lidem lépe dýchat. Vojenský zásah nejen znamenal konec nadějí, ale zmařil životy mnoha lidí, kteří nemohli zastávat svá povolání, nebylo jim umožněno vystudovat, byli politicky a nábožensky perzekvováni a došlo k odlivu vzdělaných lidí do zahraničí.

Přes všechno zlé, co se přihodilo v důsledku komunistického puče a výsledku poválečných voleb, kdy lidé z málo pochopitelných důvodů volili tak masivně KSČ, si i dnes mnozí soudruzi a jejich příznivci nostalgicky připomínají „Vítězný únor“ a jeho hlavní aktéry. Nezapomínají přitom na hlavní ikonu puče Klementa Gottwalda, o kterém nám na základní škole v Kopřivnici fanatická komunistka Miroslava Fabiánová v hodině ruštiny říkala, že soudruh Gottwald je velký dobrák. To se, jak zcela vážně tvrdila, dalo jasně poznat podle důlku na jeho bradě. O jeho „dobrotě“ se měly možnost přesvědčit desetitisíce politických vězňů, pétépáků a vůbec většina obyvatel tehdejšího komunistického Československa.

Marta z Kopřivnice nikdy nebyla členkou KSČ, ale ani první dámou

Pohrobci komunismu si v únorových dnech určitě zavzpomínali také na harmonikáře Tondu Zápotockého a na další soudruhy. S největší pravděpodobností si však nikdo z komunistů nevzpomněl na kopřivnickou rodačku Martu, rozenou Marii Holubovou. Jednalo se o dost komickou postavu, která byla manželkou Klementa Gottwalda, „dobráka s důlkem na bradě“. Ačkoliv se Marie, která později přijala jméno Marta, o politiku sama nikdy vlastně nezajímala, patřila díky manželovi k lidem úzce spjatým s vrcholnou politikou. Se svým nastávajícím se Marta seznámila v roce 1919 v nedalekém Příboru, kde byl Kléma po první světové válce na vojně.

Po zvolení Gottwalda hlavou státu se z Marty stala papírově první dáma a svého muže doprovázela prakticky všude. Snažila se rovněž napodobovat chování a oblékání své předchůdkyně Hany Benešové, což se jí ale vůbec nedařilo. Chyběla jí vrozená noblesa, byla naprosto jiná po stránce duševní i tělesné. Právě o této komické snaze napodobovat Hanu Benešovou jsem v rodné Kopřivnici několikrát v 70. letech hovořil se svým otcem, který si Martu osobně z dětství pamatoval. Řekl mi, že po svém příchodu na Hrad byla všem v podstatě pro smích, nebyla ale určitě zlá. Potvrdila to ostatně i vdova po popraveném Rudolfu Slánském Josefa Slánská. Ve svých pamětech se zmiňuje, že Marta Gottwaldová v sovětském exilu pomáhala rodině Slánského. „Pro mě sháněla, co mohla. Nosila mi potraviny, ba i šaty mi koupila, chtěla mi udělat radost,“ uvádí mimo jiné ve zmíněných pamětech.  

Smrt manžela, který zemřel těsně po návratu ze Stalinova pohřbu 14. března 1953, Martu velmi silně zasáhla. Během krátké doby prý zhubla o 60 kilogramů. Zemřela pak o sedm měsíců později, symbolicky v den výročí vzniku samostatného Československa 28. října. Kléma jí mohl být blízký i tím, že byl jako ona nemanželským dítětem. Jinak byli oba naprosto odlišní lidé. Marta, která se na Hradě nechávala oslovovat „milostivá paní“, nikdy nevstoupila do KSČ. Na rozdíl od svého muže neměla prakticky vůbec zájem o politiku či literaturu. Mariáš hrála prý ale lépe než její syfilidou postižený životní partner.

Alexej Čepička velmi miloval uniformy

V určitém smyslu je se jménem Marty Gottwaldové nepřímo spojeno utrpení tisíců mladých mužů, kteří museli na vojně nuceně sloužit v tzv. pomocných technických praporech, tedy s černými výložkami a beze zbraně. Říkalo se jim také černí baroni. Jejich „rodným otcem“ byl totiž blízký příbuzný Marty a Klementa, manžel jejich dcery, kroměřížský rodák a vystudovaný právník Alexej Čepička. Jeho politická kariéra po válce rychle rostla. Zásadním způsobem se zasloužil o provedení komunistického převratu v únoru 1948 a následující čistky v armádě. Čepička byl údajně oblíbencem Josifa Stalina.

Během své politické kariéry zastával řadu funkcí, včetně členství v ústředním výboru KSČ, a dokonce jeho politbyra. Podle pamětníků se ale nejvíce vyžíval ve funkci ministra národní obrany, kterou zastával v letech 1950 až 1956. Nechával si rovněž šít speciální uniformy, kromě jiného také v bílé barvě. Po smrti Josifa Stalina a tchána Klementa Gottwalda jeho moc postupně upadala. V období „prvního tání“ v roce 1956 byl Čepička odvolán ze všech vedoucích a stranických funkcí. O sedm let později jej dokonce sami soudruzi vyloučili z komunistické strany. Nakonec zemřel v zapomnění v roce 1990.

Dnes dvaadvacetitisícová Kopřivnice, rodiště Marty Gottwaldové i její dcery, která přišla na svět v roce 1920, když ještě Marie alias Marta s Klémou žili na „hromádce“, se ale může vedle těchto životních družek vůdců poúnorových čistek pochlubit několika světově proslulými osobnostmi. Patří k nim například zakladatel pozdější automobilky Tatra Ignác Šustala, slavný olympionik Emil Zátopek, výtvarník Zdeněk Burian, automobilový konstruktér Hans Ledwinka nebo třeba házenkářský extraligový trenér a účastník olympiády v Soulu Jiří Kekrt. Manželka prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, nemanželská Marta, je dnes v podstatě zapomenuta. Možná i trochu nezaslouženě, protože se dokázala vyšplhat z těch nejnižších společenských příček jako nemanželská dcera chudé vdovy, která se v mládí živila bez ukončeného vzdělání jako služebná, až na Pražský hrad a díky tomu pak i na mezinárodní scénu, kam svého muže často doprovázela. Pozoruhodné bylo na Martě také to, že nikdy nevstoupila do komunistické strany, což měli Klémovi s „dobráckým“ důlkem na bradě někteří jeho soudruzi trochu za zlé.

Nahlásit chybu v článku


Související články

KOMENTÁŘ: Protičeská rétorika šéfa českých komunistů v Rusku

Ve zjitřené atmosféře léta roku 1968 zveřejnil deník ústředního výboru Komunistické strany ...

Zneužívání armády proti odpůrcům komunistického režimu

Záhy po převzetí moci v únoru 1948 začali českoslovenští komunisté budovat represivní model ...

KOMENTÁŘ: Komunistickou totalitu nelze zlehčovat

Opět se blíží výročí srpnového vpádu statisícových jednotek Sovětského svazu a jeho čtyř podřízených ...

Komunističtí generálové, kteří nezradili svou vlast

V nedávných dnech si demokraticky smýšlející občané naší země i sousedního Slovenska ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • J.Kolousek@post.cz
  17:18 14.03.2021

  Jen jsem nepochopil,jak chtěli pupkati milicionář vc roce 1948 dělat revoluci,kteří s puškami co nesli na rameni,neuměli ani pořádně zázázet a někteří ze vzpomínek pamětníku ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen jsem nepochopil,jak chtěli pupkati milicionář vc roce 1948 dělat revoluci,kteří s puškami co nesli na rameni,neuměli ani pořádně zázázet a někteří ze vzpomínek pamětníku ani neměli náboje..S podější doby si pamatiji,že milicionáří byli banda nešťástníku.Jejich hlavní akci bylo přádat večírky a žranice.Dodnes si vzpomínám,jak jsme jim organizovali hod granátem.Byl to prostě horor,80% ho odmítalo hodit,neboť se báli,že se jim něco stane.A něco podobného bylo i při střelbě s ručních zbraní.Jediné co jim šlo bylo na 1. mje chodit v univormách a být ověšeni všemi možnými metály.Skrýt celý příspěvek

 • Trener
  20:36 08.03.2021

  Čepička byl chráněnec Gottwaldův, semínkový generál Šejn zas Novotného, vskutku zajímavé osobnosti. K úspěchům komunistů ve volbách v r. 46 možná přispěly tyto důvody: - od ...Zobrazit celý příspěvek

  Čepička byl chráněnec Gottwaldův, semínkový generál Šejn zas Novotného, vskutku zajímavé osobnosti.

  K úspěchům komunistů ve volbách v r. 46 možná přispěly tyto důvody:
  - od západu nekouká nic dobrého: kapitalismus, hospodářská krize, Mnichov - Itálie, Francie, Británie, Německo,
  - německý element: nadvláda RU, sudetští Němci, Hitler,
  - možná první republika: třídní nerovnost, vliv průmyslové země - ateismus, společnost trochu do leva, stát proti církvi a šlechtě, adorace husitství,
  - během Mnichova se spoléhalo na to že nám pomůže Sovětský svaz
  (spojenecká smlouva), ten také nebyl u konference = jeho výhoda,
  - vliv rasy: slovanství x Sovětský svaz,
  - vliv osvobození země RA.

  Pokud jde o sociální výhody za komunismu, tak paradoxně se lehce prý nežilo ani svobodným matkám, rozvedeným ženám, ženám na mateřské atd. Jisté zlepšení pro ty na mateřské bylo na začátku 80. let. Ale "jistá" nerovnoprávnost žen probíhá i dnes.Skrýt celý příspěvek

 • 3180
  11:55 06.03.2021

  Nejsem příznivcem komunistů... Ale tohle na armádní noviny nepatří... Samé možná, snad, prý. .. Proč pane autore máte potřebu si zde vylévat srdce? Že bych napsal článek o ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejsem příznivcem komunistů... Ale tohle na armádní noviny nepatří... Samé možná, snad, prý. .. Proč pane autore máte potřebu si zde vylévat srdce? Že bych napsal článek o imperialistických choutkách USA? O vojenském napadení cizích států? Tento článek je propaganda a osobní nenávist... Historici pláčou nad takovou snůškou polopravd...Skrýt celý příspěvek

  • padre
   13:48 06.03.2021

   Proč by to sem nemělo patřit? Jenom kvůli tomu že je to v rozporu s vašim osobním pohledem na věc? Klidně článek o imperialistických choutkách USA ,napište,rad si jej přečtu.

   Proč by to sem nemělo patřit? Jenom kvůli tomu že je to v rozporu s vašim osobním pohledem na věc? Klidně článek o imperialistických choutkách USA ,napište,rad si jej přečtu.

  • Ján Paliga
   21:25 06.03.2021

   "Že bych napsal článek o imperialistických choutkách USA?"

   ... oni si snáď chcú pripojiť územie susedného štátu? ...alebo to nedávno urobili?

   "Že bych napsal článek o imperialistických choutkách USA?"

   ... oni si snáď chcú pripojiť územie susedného štátu? ...alebo to nedávno urobili?

   • Trener
    22:13 06.03.2021

    Já nechci být nějak vyhraněný, ale dnes jsem zrovna viděl video jak býv. min. zahraničí Kavan, hovořil, jak za našeho předsednictví v OSN na něj tlačili George Bush II. a Colin ...Zobrazit celý příspěvek

    Já nechci být nějak vyhraněný, ale dnes jsem zrovna viděl video jak býv. min. zahraničí Kavan, hovořil, jak za našeho předsednictví v OSN na něj tlačili George Bush II. a Colin Powel, aby OSN posvětila invazi do Iráku kvůli ZHN.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     23:44 06.03.2021

     Tak zrovna tohoto byv. ministra zahraničí ve vládě Miloše Zemana bych vzhledem k jeho minulosti a vazbám na tajné služby pokládal za silně toxický a nevěrohodný zdroj....

     Tak zrovna tohoto byv. ministra zahraničí ve vládě Miloše Zemana bych vzhledem k jeho minulosti a vazbám na tajné služby pokládal za silně toxický a nevěrohodný zdroj....

    • Ján Paliga
     22:09 07.03.2021

     ... stále to nie je žiadne pripojenie.... Irak vlastnil ZHN, podľa Vladimíra Pitschmana časť technológie vyviezol pred napadnutím tuším do Somálska... Kniha vyšla pred asi 15 ...Zobrazit celý příspěvek

     ... stále to nie je žiadne pripojenie.... Irak vlastnil ZHN, podľa Vladimíra Pitschmana časť technológie vyviezol pred napadnutím tuším do Somálska... Kniha vyšla pred asi 15 rokmi, ale do mestskej knižnice utekať nebudem....Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   13:13 08.03.2021

   "Nejsem příznivcem komunistů, ale..." Přeloženo do normální češtiny - jsem komanč až na půdu, ale nechci to přiznat... Jinak stačí přečíst pár tvých komentářů a je člověku jasno... Zobrazit celý příspěvek

   "Nejsem příznivcem komunistů, ale..."
   Přeloženo do normální češtiny - jsem komanč až na půdu, ale nechci to přiznat... Jinak stačí přečíst pár tvých komentářů a je člověku jasno...Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  21:45 04.03.2021

  Je třeba podotknout,že komunisti měli usnadněnou cestu k moci. Např.členy zakládaných Akčních výborů byli nejen komunisti,ale i lidé z jiných stran včetně Sokolů. Čili podobně ...Zobrazit celý příspěvek

  Je třeba podotknout,že komunisti měli usnadněnou cestu k moci.
  Např.členy zakládaných Akčních výborů byli nejen komunisti,ale i lidé z jiných stran včetně Sokolů.
  Čili podobně jako v roce 1989 někteří vycítili jak se dostat k funkcím.
  Dále J.Masaryka při jeho častých absencích zastupoval Clementis.Takže zatím co se pan ministr vyhříval v San Francisku,komunisti obsazovali důležité posty.
  No a když pan Krajina chtěl 22.2.1948 aktivovat členy Sokola byl odmítnut s tím,že se konají lyžařské závody.Ostatně ve vypjatých okamžicích i řada ministrů lyžovala v Tatrách.Atd.Skrýt celý příspěvek

  • padre
   07:59 05.03.2021

   Ve dnech 24 a 25.února 1948 se konal celorepublikový sjezd současných i bývalých členů Finanční stráže ČSR v Karlově studánce v Jeseníkách.Delegáti vyjádřili jednoznačnou podporu ...Zobrazit celý příspěvek

   Ve dnech 24 a 25.února 1948 se konal celorepublikový sjezd současných i bývalých členů Finanční stráže ČSR v Karlově studánce v Jeseníkách.Delegáti vyjádřili jednoznačnou podporu demokratickému vývoji v republice a prezidentu Benešovi.V případě souhlasu prezidenta bylo plánováno okamžité zablokování útvarů SNB ,komunistickým velením stažených na podporu puče z pohraničí a dislokovaných v kasárnách v okolí Prahy/Benešov,atd/ a ovládnutí důležitých bodů v Praze jednotkami Finanční stráže.Lidové milice se příliš neřešily,protože ty financové nepokládali za vážného soupeře.Řešila se výzbroj jednotek FS ČSR ,která byla starší než u jednotek SNB ,ale členové FS s ní uměli výborně zacházet.Po dotazu na prezidentskou kancelář prezident Beneš ozbrojeny zásah členů finanční stráže odmítl, neboť se bál případné občanské války.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    09:57 05.03.2021

    Obávám se, že důvod byl spíš ten, že Beneš jednak nechtěl komunistům komplikovat cestu k moci a jednak určitě dobře věděl, že Rusové nic jiného než vládu komunistů nepřipustí a ...Zobrazit celý příspěvek

    Obávám se, že důvod byl spíš ten, že Beneš jednak nechtěl komunistům komplikovat cestu k moci a jednak určitě dobře věděl, že Rusové nic jiného než vládu komunistů nepřipustí a spíš než občanskou válku očekával obsazení ČSR rudou armádou.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    10:34 05.03.2021

    To je přesně ono.Financové podcenili LM,ministři mylně předpokládali, že Beneš nepřijme demisi zatímco komunisti nepodcenili nic.Jinak členy Akčních výborů lze dohledat.Ovšem na ...Zobrazit celý příspěvek

    To je přesně ono.Financové podcenili LM,ministři mylně předpokládali, že Beneš nepřijme demisi zatímco komunisti nepodcenili nic.Jinak členy Akčních výborů lze dohledat.Ovšem na vlastní nebezpečí.Skrýt celý příspěvek

   • Trener
    11:13 05.03.2021

    To by mě zajímalo o koho by se Beneš mohl případně opřít z (bývalých) bezpečnost. sborů , bohužel i z našeho dnešního pohledu užiteční idioti jako např. Ludvík Svoboda by nejspíš ...Zobrazit celý příspěvek

    To by mě zajímalo o koho by se Beneš mohl případně opřít z (bývalých) bezpečnost. sborů , bohužel i z našeho dnešního pohledu užiteční idioti jako např. Ludvík Svoboda by nejspíš šli proti němu. Ten se už šprajcoval za bojů v SSSR. Beneš byl taky trochu oportunista, ale celkově to měl těžký. Společenské klima po válce nahrávalo komunistům a SSSR. Chtělo to být z většiny území osvobozeno Američany, aby se dost zvrátilo myšlení lidí a pod ochranou USA být tvrdý na komouše.Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   11:06 05.03.2021

   Komouši měli též pod palcem ministerstvo, které hned po válce za hubičku v pohraničí rozdávalo půdu po Němcích nově se přistěhovavším. Jen pro zajímavost, předválečný výkon ...Zobrazit celý příspěvek

   Komouši měli též pod palcem ministerstvo, které hned po válce za hubičku v pohraničí rozdávalo půdu po Němcích nově se přistěhovavším. Jen pro zajímavost, předválečný výkon zemědělství byl dosažen až někde v r. 1961.Skrýt celý příspěvek

   • The88
    22:04 05.03.2021

    No jo, ale to je tim, ze pred valkou se hospodarilo trzne a po valce socialisticky.

    No jo, ale to je tim, ze pred valkou se hospodarilo trzne a po valce socialisticky.

    • Trener
     22:47 05.03.2021

     Tuším, že to bylo myšleno na objem a počet komodit atd. A pokud komouši preferovali velké lány a družstva, tak je zarážející, že se zemědělství dostalo na předválečnou úroveň až v ...Zobrazit celý příspěvek

     Tuším, že to bylo myšleno na objem a počet komodit atd. A pokud komouši preferovali velké lány a družstva, tak je zarážející, že se zemědělství dostalo na předválečnou úroveň až v r. 1961.Skrýt celý příspěvek

 • Kostrín
  19:23 04.03.2021

  Škoda, že je autor tak striktne ideologicky naprogramovaný. Pretože potom udalosti po 2. sv. vojne v ČSR v jeho podaní vyzerajú ako mafiánsky puč, na čele ktorého stáli akési ...Zobrazit celý příspěvek

  Škoda, že je autor tak striktne ideologicky naprogramovaný.
  Pretože potom udalosti po 2. sv. vojne v ČSR v jeho podaní
  vyzerajú ako mafiánsky puč, na čele ktorého stáli akési
  pochybné figúrky.
  A došlo by mu aj, že volebný výsledok KSČ v r. 1946 bol len
  dôsledok udalostí, ktoré obyvateľstvo ČSR prežívalo po 1. sv.
  vojne- hospodárska kríza v 30-tich rokoch, nezamestnanosť,
  zrada západných spojencov v r. 1938, okupácia Čiech a Moravy
  1939-45 fašistickým Nemeckom, zavlečenie Slovenska do vojny
  proti ZSSR a voľby v 46-tom boli aj vyjadrením nádeje, že sa to už nebude opakovať.
  A skutočne po r. 1948 režim v prvom rade odstraňoval majetkovú nerovnosť, zabezpečil bezplatnú zdravotnú
  starostlivosť, bezplatné školstvo, byty de facto zdarma,
  plnú zamestnanosť atď. Čo sú veci o ktorých môžu mladšie generácie snívať.
  Bohužiaľ systém sa prestal po čase vyvíjať, súdruhovia na
  najvyšších postoch sa tam zabetónovali a urobili si z funkcii
  živnosť pre seba a svoje rodiny. Z krajín soc. tábora urobili
  ohradenú rezerváciu, ale ako to už v prírode chodí po zbúraní plotov nemajú zvieratá z rezervácie proti divo-žijúcim žiadnu
  šancu na víťazstvo.Skrýt celý příspěvek

  • achi67
   19:33 04.03.2021

   Amen, soudruhu.

   Amen, soudruhu.

  • 3ngelchen
   19:53 04.03.2021

   Soudruhu, muzes tu uvest jedinou zem, kde komunismus dlouhodobe fungoval ? A ne, Čína to neni.

   Soudruhu, muzes tu uvest jedinou zem, kde komunismus dlouhodobe fungoval ? A ne, Čína to neni.

  • Poly
   20:06 04.03.2021

   Ach jaká to byla nááááááhoda, že z ničeho nic komouši vítězili krásně celistvě a vůbec příhodně = Východní Německo - ČSSR - Maďarsko - Jugoška a hezky to uzavřelo Bulharsko a pak ...Zobrazit celý příspěvek

   Ach jaká to byla nááááááhoda, že z ničeho nic komouši vítězili krásně celistvě a vůbec příhodně = Východní Německo - ČSSR - Maďarsko - Jugoška a hezky to uzavřelo Bulharsko a pak tisíce km až do Vladivostoku všude samej komouš. Ne to není vůbec divné....Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   20:53 04.03.2021

   S první částí souhlasím, ale od odstraňování majetkové nerovnosti vlastně začíná popis zločinů komunismu. Majetkovou nerovnost odstranili tak, že pracovitým lidem sebrali plody ...Zobrazit celý příspěvek

   S první částí souhlasím, ale od odstraňování majetkové nerovnosti vlastně začíná popis zločinů komunismu. Majetkovou nerovnost odstranili tak, že pracovitým lidem sebrali plody práce a dědictví po předcích a nadělili to buď nějakým nemakačenkům nebo prostě zničili.Skrýt celý příspěvek

  • padre
   21:18 04.03.2021

   Opravdu jste to trefil,!!! V roce 1948 se jednalo o mafiánský zločinecký a zrádcovský puč financovaný kromě kriminální činnosti i Sovětským Svazem,jehož cílem bylo vykrást jeden z ...Zobrazit celý příspěvek

   Opravdu jste to trefil,!!! V roce 1948 se jednalo o mafiánský zločinecký a zrádcovský puč financovaný kromě kriminální činnosti i Sovětským Svazem,jehož cílem bylo vykrást jeden z nejbohatších evropských států,zničit a vysídlit celé oblasti této země,zdevastovat nejmodernější zemědělství a průmysl ve střední Evropě a národní bohatství Československa nechat rozkrást kolaboranty s cizí mocností./SSSR/.Výsledkem tohoto spiknutí byl pokles životní úrovně v ČSR z úrovně Švýcarska v roce 1947 na úroveň Mongolska v roce 1988...Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:21 04.03.2021

   "...A skutočne po r. 1948 režim v prvom rade odstraňoval majetkovú nerovnosť..." Skutočne? Najprv ich okradol o majetky, potom pri menovej "reforme" o úspory - hlavne tých, ktorí ...Zobrazit celý příspěvek

   "...A skutočne po r. 1948 režim v prvom rade odstraňoval majetkovú nerovnosť..."

   Skutočne? Najprv ich okradol o majetky, potom pri menovej "reforme" o úspory - hlavne tých, ktorí toho mali najmenej, a vyciciaval ich tak, že sme dodnes zaostalí za krajinami v Európe, kde nevládol boľševik....

   Bezplatné zdravotníctvo? Nedaj sa vysmiať, tie úplatky čo za boľševika lietali v zdravotníctve, ale vlastne aj v celej spoločnosti....

   Plná zamestnanosť? Smejem sa na plné kolo.... áno, zamestnanie to bolo, ale skutočne pracoval málokto....

   Dobové relácie:
   tak sa v skutočnosti často pracovalo
   - Maják 1987 - O pití alkoholu počas pracovnej doby - https://www.youtube.com/watch?...
   - KONTROLA v Restauraci Vladimírka Praha 4 29.1.1985 - https://www.youtube.com/watch?...

   Maják (1987) - Rozkrádanie v Gumárňach 1.Mája v Púchove (1987) - https://www.youtube.com/watch?...

   Skutočný stav hospodárstva - Mäsiari šidia štát (1983) - https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   21:47 04.03.2021

   "A skutočne po r. 1948 režim v prvom rade odstraňoval majetkovú nerovnosť, zabezpečil bezplatnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné školstvo, byty de facto zdarma, plnú zamestnanosť ...Zobrazit celý příspěvek

   "A skutočne po r. 1948 režim v prvom rade odstraňoval majetkovú nerovnosť, zabezpečil bezplatnú zdravotnú
   starostlivosť, bezplatné školstvo, byty de facto zdarma,
   plnú zamestnanosť atď. Čo sú veci o ktorých môžu mladšie generácie snívať."

   No a můj praděda a prababka skončili v lágru na začátku 50. let. Ji po měsíci propustili, ale přišli o statek. Pradědu propustili po 3 letech. Vypadal jak kdyby se vrátil z koncentráku. Propustili ho z těžkým zápalem plic, doma za pár dní zemřel. Pak zemřela i prababička, protože to byl poslední hřebík do rakve. Mimochodem na pohřbu pradědy se nesměla otevřít rakev, aby nikdo neviděl, co s ním režim udělal. To udělala ta odporná komoušská havěť.

   Majetkovou nerovnost neodstranili, byty zdarma možná byly, ale jen tak někdo se k nim nedostal, na jídlo se stály fronty, zdravotní péče postupně upadala a až po revoluci jsme se dostali k moderní léčbě.Skrýt celý příspěvek

  • wlko
   09:08 05.03.2021

   Tiež si myslím že uchvátenie moci komunistami nebolo dané len vplyvom ZSSR. Ono obyvatelia CSR a vôbec celej Európy mali za sebou dosť zlú dekádu tak príklon k ľavici je logický ...Zobrazit celý příspěvek

   Tiež si myslím že uchvátenie moci komunistami nebolo dané len vplyvom ZSSR. Ono obyvatelia CSR a vôbec celej Európy mali za sebou dosť zlú dekádu tak príklon k ľavici je logický (západnú sféru vplyvu od toho zachránil iba Marshallov plán).
   A to bolo výrazné najmä v tej priemyselne rozvinutejšej časti štátu - tam ľudia bud ľavicu aktívne podporovali alebo im nejak výrazne nevadila.
   Výraznejší odpor voči ľavici mala hlavne tá zaostalejšia časť štátu - to ale šlo na vrub hlavne nedôvere voči Prahe a tradične silnému katolicizmu - za to si napríklad aj môj starý otec vyslúžil "prevýchovu" v PTP. Ale aj tento odpor sa podarilo časom zlomiť - ak celú dekádu pred vojnou a počas vojny žijete v drevenici, mäso máte raz do týždňa, svietite petrolejkou a obutý idete akurát tak do školy alebo kostola - tak aj lajdácky a zákerný komunizmus sa nejaví tak zle.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    09:22 05.03.2021

    To, že by zde volby vyhrála levice v čele s KSČ, je jasné. To se dělo po válce v celé Evropě. Jenže pouze v zemích s přítomností Rudé armády, kde si Rusko určilo sféru vlivu ...Zobrazit celý příspěvek

    To, že by zde volby vyhrála levice v čele s KSČ, je jasné. To se dělo po válce v celé Evropě. Jenže pouze v zemích s přítomností Rudé armády, kde si Rusko určilo sféru vlivu komunisté kompletně převzali moc a už ji nepustili. V takovém Řecku komunistům nepomohla ani občanská válka...Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     10:11 05.03.2021

     tak když zakážeš ty nejsilnější strany, tak pak levice prostě vyhraje :)

     tak když zakážeš ty nejsilnější strany, tak pak levice prostě vyhraje :)

     • Torong
      10:37 05.03.2021

      Jistě, ale bez podpory NKVD by toho soudruzi moc nedokázali. Osobně si myslím, že v tzv. demokratických stranách docela dobře věděli o jakou hru jde. A taky to, že oni vyhrát ...Zobrazit celý příspěvek

      Jistě, ale bez podpory NKVD by toho soudruzi moc nedokázali. Osobně si myslím, že v tzv. demokratických stranách docela dobře věděli o jakou hru jde. A taky to, že oni vyhrát nemůžou. Akorát asi naivně čekali, že je soudruzi nechají na pokoji.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      10:46 05.03.2021

      s tím se dá souhlasit, že podcenili tuhost chystaného režimu. Ostatně Beneš měl k levici vždy blízko. Pokud si dobře pamatuju, tak před válkou ho Ba´ta označil za levičáka, plus ...Zobrazit celý příspěvek

      s tím se dá souhlasit, že podcenili tuhost chystaného režimu. Ostatně Beneš měl k levici vždy blízko. Pokud si dobře pamatuju, tak před válkou ho Ba´ta označil za levičáka, plus ještě pár dalších věcí. Což mu Beneš vrátil po válce, když ho zaklekl.Skrýt celý příspěvek

     • wlko
      10:59 05.03.2021

      Neviem ako v Čechách ale na Slovensku si súdruhovia vedeli poradiť aj bez NKVD lebo bezpečnostné zložky mali pevne v rukách. A koniec koncov aj kríza v 1948 ktorá naštartovala ...Zobrazit celý příspěvek

      Neviem ako v Čechách ale na Slovensku si súdruhovia vedeli poradiť aj bez NKVD lebo bezpečnostné zložky mali pevne v rukách. A koniec koncov aj kríza v 1948 ktorá naštartovala prevrat začala kritikou toho že komunisti zneužívajú bezpečnostné zložky. To že ich mali v rukách ale nebolo tým že by im spadla z neba od Stalina ale tým že ich získali vo vnútropolitických bojoch.
      Čo si mysleli demokratický politici v Prahe neviem - ale najskôr si asi čakali že Beneš ich podrží, to sa ale nestalo. Tí slovenskí si zas mysleli že ich podrží väčšia podpora verejnosti - ale to im bolo na nič, KSS a bývalí partizáni mali zbrane a oveľa silnejšiu vôľu.Skrýt celý příspěvek

  • Christian
   21:36 05.03.2021

   Dobrý den! Díky za názor, ale musím jednoznačně odmítnout, že jsem striktně ideologicky naprogramovaný. Po celý můj život jsem jen proti totalitám všech barev a odstínů. ...Zobrazit celý příspěvek

   Dobrý den! Díky za názor, ale musím jednoznačně odmítnout, že jsem striktně ideologicky naprogramovaný. Po celý můj život jsem jen proti totalitám všech barev a odstínů. Hospodářskou krizi ve 30. letech, okupaci, hrůzy války atd. zažili obyvatelé většiny evropských zemí. Češi byli ale opravdu rarita, protože dali v relativně svobodných volbách v roce 1946 téměř 40 procent hlasů komunistům. Nikde jinde komunisti nezískali tolik procent, ani například na Slovensku tehdy nezvítězili. Pro mne nepochopitelné. Po celá 80. léta jsem měl možnost na toto téma diskutovat na různých neformálních setkáních s mnoha historiky, psychology, politology, signatáři Charty 77 či různými pamětníky. Byli mezi nimi například dlouholetý politický vězeň z 50. let a katolický básník Zdeněk Rotrekl nebo dřívější přesvědčený komunista a vězeň "normalizačního" režimu Dr. Jaroslav Šabata. Během těchto bytových debat jsme se v podstatě shodli, že Češi po válce z nějakého nesrozumitelného důvodu naletěli či dokonce selhali. Opakuji - v žádném případě nejsem ideologicky naprogramovaný.
   Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

   • Jura99
    14:15 07.03.2021

    Měl jste štěstí mluvit s pamětníky. Důvod proč ve volbách 46 zvítězila v české části ČSR strana KSČ se úplně nabízí. I dnes máme zkušenost, že řada voličů je svou minulou volbou ...Zobrazit celý příspěvek

    Měl jste štěstí mluvit s pamětníky. Důvod proč ve volbách 46 zvítězila v české části ČSR strana KSČ se úplně nabízí. I dnes máme zkušenost, že řada voličů je svou minulou volbou zklamána a volí někoho nového, což vyneslo strany jako US, Zelení, VV, ANO, které ve volbách zazářily a s výjimkou ANO záhy zhasly. V roce 1946 měli voliči tragickou zkušenost s předválečnou politikou, ať už oprávněně nebo domněle. Agrárníci byli bezmála za kolaboranty a v roce 46 byli minulostí. Západ nás v očích voličů zradil, ale Východ se té zrady oficiálně nezúčastnil (byť víme, že zčásti ano, ale to je jiné téma) a nacisté na konci války před komunismem varovali a měli z něj hrůzu, což paradoxně znamenalo, že čeho se báli nacisté, musí být dobré. Takže úspěch komunistů v 1946 byl předurčen, spolu s jejich dnes by se řeklo kvalitním marketingem a naopak nemohoucností ostatních stran. Volby v roce 1948, které nakonec svobodné nebyly, už komunistům úspěch ale neslibovaly. Situace na Slovensku byla úplně jiná, protože i válečná zkušenost byla jiná. Nemíním to příliš rozebírat jaká, protože zdejší slovenští čtenáři nemají rádi, když se k SR vyjadřuji. Nicméně rozdílný volební výsledek mi smysl dává.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     07:32 08.03.2021

     K tomu je nutno dodat, že na základě Košického vládního programu byly z voleb vyloučeny strany označené jako zpátečnické. Nemohli kandidovat agrárníci a další. Byla jednotná ...Zobrazit celý příspěvek

     K tomu je nutno dodat, že na základě Košického vládního programu byly z voleb vyloučeny strany označené jako zpátečnické. Nemohli kandidovat agrárníci a další. Byla jednotná kandidátka NF a jediná otázka byla, jestli vyhrají socialisti a nebo komunisti. Zde se pak projevil onen zmíněný pocit, že komunisti chrání zemi před Němci a určitá náklonnost k SSSR, takže vyhráli komunisti.

     Další vývoj pak do značné míry ignoroval ústavu, což ovšem sledujeme i dnes. Pod heslem ochrany země před revizionisty a revanšisty (dnes před kovidem) byla zavedena protiústavní nařízení a některé kroky by v normálních časech byly na žalobu.

     Krze v únoru 1948 ukázala selhání dvou subjektů. Nejprve ČSSD, jejíž ministři odmítli podat demisi, takže prezident nebyl nucen odvolat celou vládu a vyhlásit nové volby a pak Benše. který demisi nekomunistických ministrů přijal a jmenoval vládu novou (řešení á la Zeman). To dělat nemusel a rozhodně nemusel jmenovat vládu čistě komunistickou (+ s komunisty kolaborující ČSSD).

     Opět je zde paralela se současným vývojem, kdy parlament nechce vyslovit nedůvěru evidentně neschopné vládě Babiše, která ničí zemi a porušuje ústavu - a to v obavě, aby Zeman nejmenoval vládu ještě horší.Skrýt celý příspěvek

  • Horny
   23:09 05.03.2021

   Kostrín - tolik jalových propagandistických žvástů... jen si soudruhu přečtěte, jak to bylo doopravdy s těmi "byty zadarmo": ...Zobrazit celý příspěvek

   Kostrín - tolik jalových propagandistických žvástů... jen si soudruhu přečtěte, jak to bylo doopravdy s těmi "byty zadarmo":

   https://www.heroine.cz/zena-a-... Skrýt celý příspěvek

 • Eagle
  18:21 04.03.2021

  Škoda že pan Chalupa v každým článku co vydá, se opírá o komunistický ksindl. Ani mě to už nebaví číst, je to škoda,myslím že naše země měla daleko zajímavější osobnosti jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Škoda že pan Chalupa v každým článku co vydá, se opírá o komunistický ksindl. Ani mě to už nebaví číst, je to škoda,myslím že naše země měla daleko zajímavější osobnosti jako Buršík, Tesařík a desítky jiných hrdinů, kteří upadají v zapomnění. Chápu, že je občas potřeba si připomenout co komanči způsobili, ale tahle nicka snad ani nestojí za článek a za pozornost.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   09:23 05.03.2021

   Tak to nečti. Až tak je to jednoduché.

   Tak to nečti. Až tak je to jednoduché.

 • Horny
  15:05 04.03.2021

  " ... Přes všechno zlé, co se přihodilo v důsledku komunistického puče a výsledku poválečných voleb, kdy lidé z málo pochopitelných důvodů volili tak masivně KSČ, ..." Tohle ...Zobrazit celý příspěvek

  " ... Přes všechno zlé, co se přihodilo v důsledku komunistického puče a výsledku poválečných voleb, kdy lidé z málo pochopitelných důvodů volili tak masivně KSČ, ..."


  Tohle je podle mého názoru zase nepříliš pochopitelná, neférová a hlavně zbytečná invektiva vůči předkům.
  Důvody proč byla KSČ v obnovené republice tak populární jsou i dnes na první pohled zcela zřejmé:

  1) Lidé obecně vnímali rudou armádu (tj. komunistickou armádu) coby osvoboditele, aniž by měli jakékoli jasnější povědomí o pravé tváři stalinismu. A ačkoli docela dost lidí vědělo moc dobře, s čím máme tu čest, nepodařilo se tyto věci dostat do povědomí široké veřejnosti, která je navíc stejně nechtěla příliš vnímat.

  2) Kardinální chybou demokratických sil bylo ustavení Národní fronty (od počátku řízené komunisty) čímž byla z politického dění prakticky zcela vyloučena pravice. To podstatně usnadnilo komunistům práci.

  3) Obecně levice byla vnímána jako pravý opak ultrapravice (nacismu), což byl sice gigantický kognitivní omyl, ale v kontextu doby pochopitelný.

  4) Komunisté se na puč "poctivě" připravili ovládnutím důležitých úřadů, a mnoha sdělovacích prostředků, (často nelegálním) shromážděním zdrojů financí použitých mimo jiné k masivní propagační kampani. Řečeno dnešními slovy - měli krom neférové výhody také mnohem lepší PR než ostatní.

  5) Rozhádaní "demokratičtí" politici s Benešem v čele situaci těžce podcenili a vesměs se nechali vyšachovat do pozic statistů a užitečných idiotů.

  Příčin vysvětlujících proč KSČ zaznamenala takový rekordní zisk, by se jistě našlo mnohem víc, ale asi nemá smysl je všechny dopodrobna rozepisovat.
  Chci jen říct, že důvody proč komančové takto uspěli jsou naopak pochopitelné dost dobře a my bychom si je měli připomínat; už jen proto abychom neudělali stejné chyby - které ovšem děláme.
  Jen se podívejte, co sedí na Hradě a ve Strakovce a jak se to tam dostalo (lhaní, neférové praktiky, podivné financování kampaně atd.) a pak zkuste machrovat na předky, kteří - na rozdíl od nás - nemohli ve valné většině vědět s kým mají tu čest.
  Mimochodem podle posledního volebního modelu má případná koalice ANO+KSČM+SPD ve sněmovně 102 hlasů...Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:07 04.03.2021

   Technický detail: "3) Obecně levice byla vnímána jako pravý opak ultrapravice (nacismu), což byl sice gigantický kognitivní omyl, ale v kontextu doby pochopitelný." Nacizmus, ...Zobrazit celý příspěvek

   Technický detail:

   "3) Obecně levice byla vnímána jako pravý opak ultrapravice (nacismu), což byl sice gigantický kognitivní omyl, ale v kontextu doby pochopitelný."

   Nacizmus, teda národný socializmus, nikdy nebol žiadna pravica, ani ultrapravica.... Ultrapravicou ju nazývali boľševici, pretože podľa nich by len kazila boľševikom "kukuč"...Skrýt celý příspěvek

   • Horny
    00:34 05.03.2021

    S tím samozřejmě naprosto souhlasím. Národní socialismus (nacismus) a komunismus se liší jen kosmeticky. Vlastně jen v tom, že nacismus hraje na národoveckou notu, čímž si dost ...Zobrazit celý příspěvek

    S tím samozřejmě naprosto souhlasím. Národní socialismus (nacismus) a komunismus se liší jen kosmeticky. Vlastně jen v tom, že nacismus hraje na národoveckou notu, čímž si dost komplikuje mezinárodní spolupráci s ostatními nacisty, zatímco komunismus hraje notu internacionální, což umožňuje nejsilnější komunistické straně účinně ovládat ostatní.
    Jinak jsou to zcela totožné zločinecké systémy.

    Psal jsem, že krátce po válce byly jako protiklady vnímány širokou veřejností. Obecný lid má bohužel sklon věci moc zjednodušovat. Tehdy, stejně jako dnes.
    Chtěl jsem vlastně jenom poukázat na to ohromné pokrytectví, kdy autor vyčítá našim předkům stejné chyby, jaké děláme i my v současnosti.Skrýt celý příspěvek

    • Trener
     11:25 05.03.2021

     Trefně jste to popsal, hlavně ten druhý odstavec ! V současnosti mně to připomnělo propagandu politiků všech stran za nynější pandemie. Říkám si, že někdy musí dělat propaganda, i ...Zobrazit celý příspěvek

     Trefně jste to popsal, hlavně ten druhý odstavec ! V současnosti mně to připomnělo propagandu politiků všech stran za nynější pandemie. Říkám si, že někdy musí dělat propaganda, i když není vyloženě pravdivá, aby nedemokratické režimy neměly navrch u veřejného mínění doma. Viz. EU X Čína a Rusko.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      23:07 05.03.2021

      To je těžké říct. Vytloukání klínu klínem, vyhánění čerta ďáblem má svoje značné nevýhody. Myslím že důsledné lpění na principech (jako je svoboda slova) a vzdělávání obyvatelstva ...Zobrazit celý příspěvek

      To je těžké říct. Vytloukání klínu klínem, vyhánění čerta ďáblem má svoje značné nevýhody. Myslím že důsledné lpění na principech (jako je svoboda slova) a vzdělávání obyvatelstva aby bylo podstatně odolnější proti lhaní je dlouhodobě lepší cesta.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   09:12 05.03.2021

   Souhlasím ve všem kromě bodu 5.
   Podle mého názoru Beneš nic nepodcenil, ale naopak s převzetím moci komunistům aktivně pomáhal.

   Souhlasím ve všem kromě bodu 5.
   Podle mého názoru Beneš nic nepodcenil, ale naopak s převzetím moci komunistům aktivně pomáhal.

   • Horny
    22:32 05.03.2021

    Původně jsem to chtěl formulovat trochu jinak, ale nechci Beneše úplně odsuzovat. Z pohodlí svého gauče a odstupu třiasedmdesáti let mi to nepřipadá zrovna fér. Faktem je, že ...Zobrazit celý příspěvek

    Původně jsem to chtěl formulovat trochu jinak, ale nechci Beneše úplně odsuzovat.
    Z pohodlí svého gauče a odstupu třiasedmdesáti let mi to nepřipadá zrovna fér.
    Faktem je, že vývoj situace po druhé světové válce naprosto nezvládl. Nakolik to byl z jeho strany zlý úmysl, nebo jen projev špatného zdravotního stavu v kombinaci se sebeklamem, je téma na mnohem delší diskusi.
    Každopádně nese za únorové události velký díl viny a to už mu nikdo nikdy neodpáře.Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   11:52 05.03.2021

   Souhlas, jen 100 % nesouhlasím s poslední větou. Ať už je Babiš a ti okolo jaký je, vše je následkem toho, co tu bylo předtím, tedy vlády všech předtím zaběhnutých stran, které se ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlas, jen 100 % nesouhlasím s poslední větou. Ať už je Babiš a ti okolo jaký je, vše je následkem toho, co tu bylo předtím, tedy vlády všech předtím zaběhnutých stran, které se často v řadě věci zprofanovali u veřejnosti. Např. určitých v sociálních otázkách se třeba obávám, kdyby to tady měla pod palcem ODS, TOP09 podobní. I když vše není černobílé...Skrýt celý příspěvek

   • Horny
    22:47 05.03.2021

    No, pointou je, že kdyby lidé byli chytřejší, respektive schopni se z minulosti poučit (to by si ji ale napřed museli pamatovat), nemohl by vyhrát Zeman, který je podrazil v 98 s ...Zobrazit celý příspěvek

    No, pointou je, že kdyby lidé byli chytřejší, respektive schopni se z minulosti poučit (to by si ji ale napřed museli pamatovat), nemohl by vyhrát Zeman, který je podrazil v 98 s oposmlouvou a Babiš, toho času bývalý estébák a současný zloděj.
    Kdo vládl předtím nehraje moc roli. Totiž; dává smysl - v případě že jsou stávající politici zkorumpovaní - nahradit je ještě většími gaunery? Takovými, kteří nás už v minulosti podvedli, kteří jsou soudně uznaní lháři, bývalí normalizační komunisti, estébáci a zloději dotací a o nichž všechno tohle už předem víme? Nedává. Přesto se lidé nechali opít rohlíkem a zvolili je. Obávám se, že výmluva na všeobecný úpadek a zprofanovanost předchozí garnitury (což je ale jinak zcela nepopiratelný fakt) neobstojí.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     08:53 06.03.2021

     Obavám se ,že v současném pohledu naší společnosti na politiky je i klíč k naší covidové krizi.Ona to není ani tak krize zdravotní, jako spíše krize důvěry.Pokud nejvyšší ...Zobrazit celý příspěvek

     Obavám se ,že v současném pohledu naší společnosti na politiky je i klíč k naší covidové krizi.Ona to není ani tak krize zdravotní, jako spíše krize důvěry.Pokud nejvyšší představitel země od počátku svého mandátu a nakonec i při volbě pořad něco ,,ochcává a obchází,, tak jde příkladem pro celou společnost a pak se nikdo nesmí divit, že velká většina občanů má třeba i dobře míněná opatření ,,na háku,, Základy k dnešní zdravotní katastrofě byly zřejmě položeny při první přímé volbě prezidenta ČR.Skrýt celý příspěvek

     • Trener
      09:35 06.03.2021

      Vše bych neházel na naše představitelé, něco musí jít i od nás, ale tomu spíš brání naše mentalita.

      Vše bych neházel na naše představitelé, něco musí jít i od nás, ale tomu spíš brání naše mentalita.

    • Trener
     09:33 06.03.2021

     Ano, lidé by se měli z minulosti poučit, ale bohužel ne všichni na to mentálně mají, aby se poučovali, nebo, aby rozpoznali některé úskalí. Oposmlouva není možná morálně košer, ale ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, lidé by se měli z minulosti poučit, ale bohužel ne všichni na to mentálně mají, aby se poučovali, nebo, aby rozpoznali některé úskalí.
     Oposmlouva není možná morálně košer, ale není zakázaná (byly to 2 nejsilnější strany). A neděje se to i teď, např. v krajích, na magistrátech atd. proti ANO?
     Připadá mně, že Babiš je taková mantra. Chápu, že lidé, co zažili natvrdo komunismus ho nemůžou zkousnout, ale domnívám se, že to všechno vygradovalo zavedením EET pro podnikající a u politiků, že si nemůžou škrtnou a nejsou oni u těch dotací. Docela mě překvapuje, jak podnikající skučí s povinností platit daně. Zlaté 90tky, to si chrochtali. Nechci to nějak obhajovat (jak píšete musíme jít dopředu), co je kauza Čapí hnízdo proti jiným kauzám v minulosti. Ta averze vůči němu je kontraproduktivní teď během pandemie, viz. kroky opozice a dalších.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      13:40 06.03.2021

      Opozice,Kalousek,dotace atd...to je jen taková omáčka.Tady došlo k selhání celého krizového řízení státu a odpovědným je samozřejmě vedoucí exekutivy ,tedy premiér. A je úplně ...Zobrazit celý příspěvek

      Opozice,Kalousek,dotace atd...to je jen taková omáčka.Tady došlo k selhání celého krizového řízení státu a odpovědným je samozřejmě vedoucí exekutivy ,tedy premiér. A je úplně jedno ,kdo teď tuto funkci vykonává.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      01:22 07.03.2021

      Co je Čapí hnízdo proti minulosti, Kdo kradl sta miliony z EU(to nebylo jen hnízdo) tedy našich daní a ještě se zaklínal vlastními dětmi. To jako myslíš vážně?

      Co je Čapí hnízdo proti minulosti, Kdo kradl sta miliony z EU(to nebylo jen hnízdo) tedy našich daní a ještě se zaklínal vlastními dětmi. To jako myslíš vážně?

     • Trener
      10:21 07.03.2021

      To Badysak: Hele, kdo netahal, i v minulosti. Otázkou je, jak je to legální a jak na hraně. Samozřejmě by to nemělo být, a neměl bych se ohánět na minulost. Z peněz EU se leckde ...Zobrazit celý příspěvek

      To Badysak: Hele, kdo netahal, i v minulosti. Otázkou je, jak je to legální a jak na hraně. Samozřejmě by to nemělo být, a neměl bych se ohánět na minulost. Z peněz EU se leckde vymýšleli hlouposti. Já se Babiše 100% nezastávám, když už ho sem někdo tahá, tak bych rád upozornil i na druhou stranu věcí. A přiznávám můžu se mýlit.
      Nahoře v diskuzi zazněl názor, že tento článek nepatří na AN. S tím já nesouhlasím. Spíš bych tvrdil, že sem nepatří tahat současnou politiku a zvláště Babiše. Mám i zkušenost z běžného života. Jsem ve spolku lidí, kteří mají stejný koníček, ale kolikrát jsem se divil, jak někteří členové-podnikající jsou z něho o vytržení a tahají to tam.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:51 08.03.2021

      Mno, hlavní rozdíl je v tom, že žádný z předbabišovských politiků, když se dopustil nějakého podvodu, netvrdil, že je to legální. To přišlo až s Babišem. Nevím o žádném větším ...Zobrazit celý příspěvek

      Mno, hlavní rozdíl je v tom, že žádný z předbabišovských politiků, když se dopustil nějakého podvodu, netvrdil, že je to legální. To přišlo až s Babišem. Nevím o žádném větším podvodu než je ovlivnění veřejné zakázky za 41 milionů poslancem ODS a za to šel před soud. (A to reálně ani státu nevznikla žádná škoda, jen využil informací o nabídce konkurence a podstřelil cenu).

      Zato současná vládní klika přidělila Agrofertu státní zakázky za desítky miliard Kč, tu správa státních rezerv, tu lesy ČR, jsme jediný stát EU, který prodloužil podporu biopaliv 1. generace. Namísto malých podvodů se stát škube ve velkém.
      Je vtipné vyčítat malým podnikatelům, že nechtějí platit daně, když si Babiš pomocí podvodu zvaného korunové dluhopisy ulil miliardy. Přičemž jen tak mezi námi malý podnikatel nemá absolutně žádný důvod nepřiznat příjmy, to Babišovi voliči nevědí, protože jejich matematické schopnosti jsou podobné počtům soudružky Schillerové. OSVČ s příjmem do 414 000 Kč ročně neplatí daně z příjmu a sociální a zdravotní musí platit jako kdyby měly průměrný plat, bez ohledu na příjmy.
      A pokud mají obrat nad 500 000 Kč, jsou plátci DPH a protože DPH je sledováno jejich dodavateli (a sami mají zájem DPH na vstupu odečítat) opět se z přiznání příjmu nevykroutí. Jedinou výjimkou mohou být extra úspěšní OSVČ v oblasti služeb, kteří mají malé náklady a dosáhnou obratu nad 500 000 Kč (což je u takového holiče asi dost odvážný předpoklad). Ale těch bude jak do mariáše. A pokud se jim to stane, optimalizují si daně jinak.

      Navíc, málokdo z voličů ANOfertu chápe, že DPH vůbec neplatí ten podnikatel. DPH platí jeho zákazníci, před toho podnikatele to jen proteče.

      A douška na závěr - člověku, který si z pozice vlády přiděluje dotace je samozřejmě úplně jedno, jak velké jsou daně. Přihraje si je zpět pomocí těch dotací. A čím jsou daně pro ostatní vyšší, tím víc si může nakrást.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      11:42 08.03.2021

      Trener - stručně; nejde o to, jestli byla oposmlouva legální (což samozřejmě byla) nebo ne. Jde o to, že voliči byli obelháni. Pokud postavím kampaň na ostrém bezpodmínečném odporu ...Zobrazit celý příspěvek

      Trener - stručně; nejde o to, jestli byla oposmlouva legální (což samozřejmě byla) nebo ne. Jde o to, že voliči byli obelháni. Pokud postavím kampaň na ostrém bezpodmínečném odporu proti soupeři a po volbách se s ním spojím, jde o podvod. Samozřejmě "jen" o morální, zákony nepostižitelný. V takovém případě ale mají zaúřadovat sami voliči a politiky, kteří je obelhali napříště nevolit.
      Pokud je zvolí zas, nemohou si stěžovat a už vůbec ne machrovat z morálních výšin na předchozí generace.

      Co se týče toho dalšího - že v minulosti prošly nějaké levárny (mimochodem jaké a v jakém rozsahu?) není samo o sobě důvodem tolerovat levárny současné a už vůbec to není jejich ospravedlnění. Cílem je potírat levárny jak to jen jde a fakt, že se některé postihnout nepodaří na tom nic nemění.

      GlobeElement - trefně napsáno. Jen bych doplnil, že predátorský způsob výběru daní, jaký za "vlády" (spíš řádění) Babiše a Schillerové praktikuje Finanční správa způsobuje gigantické finanční škody státní kase v řádu vyšších stamilionů korun ročně přímo a desítek miliard celkem nepřímo. Soud totiž 40 - 50% všech případů "zakleknutých" firem označí za neoprávněné. Stát pak musí platit tučné náhrady škody a pochopitelně mu chybí daňové příjmy ze zlikvidovaných firem. Potrestán za tento tristní stav pochopitelně není nikdo.
      A voličům kobliháře je to bohužel taky zcela buřt.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...