Martin Roháček

     

KOMENTÁŘ: Terorismus v Evropě? Česko eviduje jeden útok a deset zatčených

Terorismus představuje pro Evropskou unii jednu z největších bezpečnostních hrozeb a členské státy mu věnují značnou pozornost. Od roku 2007 vydává Europol každoročně zprávu založenou na datech ...

Terorismus v Evropské unii mezi lety 2006–2014

Terorismus patří mezi hlavní fenomény ohrožující bezpečnost občanů EU a státy se pro boj s ním snaží vytvářet účinné strategie. Také proto vydává Europol každoročně report TE-SAT (The EU Terrorism ...