Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

Foto: Vz.95_2007 – náhled maskovacích vzorů definovaných v normě ČOS 108001-2. Použity odstíny barev dle hodnot CIELAB uvedených v tehdy platné normě, převedené do RGB. / Archív autora
Vz.95_2007 – náhled maskovacích vzorů definovaných v normě ČOS 108001-2. Použity odstíny barev dle hodnot CIELAB uvedených v tehdy platné normě, převedené do RGB. / Archív autora

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako maskovací vzor 95. V tomto dílu se budeme zabývat jeho vlastnostmi a také tím, jak se k nim došlo.

Složení maskovacího vzoru

Vlastnosti maskovacího vzoru jsou definovány použitými barvami, tvarem a velikostí skvrn a také opakovatelností vzoru. Barvy jsou založeny na převládajících barvách v oblasti a období, pro kterou je vzor určen, a odečítají se z přírody. Jsou ovlivněny také tím, v jakém spektru má maskovací vzor maskovat.

Tvar maskovacích skvrn se navrhuje tak, aby skvrny zajišťovaly optické narušení tvarů (například lidského těla) a to na krátké vzdálenosti – tzv. mikrovzor a také na dlouhé vzdálenosti – tzv. makrovzor.

U maskovacího vzoru je důležitá také vlastnost opakovatelnost. Jedná se o to, po jaké vzdálenosti se potisk na látce zopakuje. Jde o to, že na nejdelších částech výstroje by nemělo dojít k zopakování stejného potisku, protože v přírodě se stejné tvary za běžných okolností nevyskytují.

Definování barev

Každý maskovací vzor je určen pro konkrétní oblast a období, ve které má optimálně maskovat. Barvy, které jsou použité v maskovacím vzoru, jsou převládající barvy v dané oblasti a stanovují se podle vegetace a také podle půdy, pokud je povrch země obnažený. Platí, že čím univerzálnější maskovací vzor co do ročních období a oblasti maskování, tím horší funkce v přesně vymezeném období a místě.

U maskovacího vzoru 95 – letního byly zvoleny barvy označené jako černá, hnědá, tmavě zelená a světle zelená. Takto popis barev vypadá velice obecně. Jenže jednotlivé barvy jsou definovány velice přesně. Zvolené barvy jsou převládající barvy z oblasti ČR v letním období.

Zde je třeba se vrátit k definici prostoru účinnosti maskovacího vzoru. Typ vegetace a složení půdy umožňuje, že takto definovaný vzor bude optimálně maskovat v naší zemi, ale také částečně v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku.

Pokud náš voják se dostane z oblasti se shodnou vegetací v daném ročním období, tak se začne schopnost maskovacího vzoru, splynout s přírodním pozadím, zhoršovat až se nakonec stane maskovací vzor demaskujícím. Znamená to například, že použití maskovacího vzoru letního třeba v Chorvatsku není optimální, protože jsou v dané oblasti jiné převládající barvy.


Barvy 108017 vs 108001_2 – Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou. Patrný je zvýšený počet odstínů barev u nové normy a také změny u několika odstínů. / Archív autora

Přesné stanovení barev

V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby. Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě.

Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kriteriem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled.

Foto: Tmavozelená108003 – Graf spektrální reflektance pro tmavozelenou barvu uvedený v normÄ› ÄŒOS 108003. ÄŒervená a modrá hodnota jsou mezní hodnoty a naměřená hodnota se musí nacházet mezi tÄ›mito mezními hodnotami. Na grafu je pro názornost doplnÄ›no žluté a zelené pole, kde se nachází viditelné spektrum. Zelený proužek je spektrozonální kriterium, které se projevuje u zelených odstínů – vliv chlorofylu. / Archív autoraTmavozelená108003 – Graf spektrální reflektance pro tmavozelenou barvu uvedený v normě ČOS 108003. Červená a modrá hodnota jsou mezní hodnoty a naměřená hodnota se musí nacházet mezi těmito mezními hodnotami. Na grafu je pro názornost doplněno žluté a zelené pole, kde se nachází viditelné spektrum. Zelený proužek je spektrozonální kriterium, které se projevuje u zelených odstínů – vliv chlorofylu. / Archív autora

Kombinace barev

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám.

Maskovací vzor letní – tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené. Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem.

Maskovací vzor horský – u tohoto vzoru došlo ke změnám i u složení barev. Podle starší normy byl vzor sestaven z barev žlutopísková, tmavozelená, hnědá a černá. Podle nové normy se vzor skládá z barev žlutopísková-horská, tmavozelená/olivová, světle zelená a černá.

Maskovací vzor pouštní – tento vzor se původně skládal s barev žlutopísková a hnědá. Jenže stejná hnědá použitá u letního vzoru není pro tento maskáč zcela ideální a tak byla v novém vzoru definována nová barva hnědá-pouštní.

Maskovací vzor zimní – největší změny byly u tohoto maskovacího vzoru. Původně se skládal maskovací vzor z barev bílá, černá a tmavě zelená se změněným poměrem zastoupení v porovnání s letním maskovacím vzorem. Nově se maskovací vzor skládá z bílé a tmavě zelené/olivové barvy.

Foto: Vz.95_2013 – náhled maskovacích vzorů definovaných v normě ČOS109017. Použity odstíny barev dle hodnot CIELAB uvedených v platné normě, převedené do RGB. / Archív autora
Vz.95_2013 – náhled maskovacích vzorů definovaných v normě ČOS109017. Použity odstíny barev dle hodnot CIELAB uvedených v platné normě, převedené do RGB. / Archív autora

Mikro vzor a makro vzor

Funkci maskovacího vzoru ovlivňuje tvar i velikost maskovacích skvrn. Účelem jednotlivých skvrn je rozbít známou siluetu, například postavy, tím, že jednotlivé skvrny splynou s pozadím. Jenže je zde problém. Pro krátké vzdálenosti potřebujete detailní střapaté tvary a pro větší vzdálenosti potřebujete větší fleky.

Tvůrci každého maskovacího vzoru musí tedy volit takový tvar a velikost maskovacích skvrn, aby vzor fungoval na více vzdáleností. Musí být schopen zamaskovat jak vojáka ležícího několik metrů od pozorovatele v křoví, ale také postavu na několik desítek metrů vzdálenou třeba na kraji lesa.

Mimochodem tento princip funguje i v případě kostičkovaných digitálních vzorů, které musí být rovněž uspořádány do mikro i makro vzoru. Obecně lze říci, že český maskovací vzor je poměrně dobrý co do konstrukce mikro i makro vzoru.

Maskovací vzor 95 - letní je tvořen čtyřmi vrstvami potisku – základem je tmavě zelená barva, přes ni jsou aplikovány rozměrnější skvrny hnědé barvy, následuje vrstva menších rozvětvených skvrn světle zelené barvy. Poslední vrstvou jsou černé rozvětvené skvrny černé barvy. Základ makro vzoru je tvořen tedy velkými skvrnami tmavě zelené a hnědé barvy. Základ mikrovzoru je pak ve skvrnách světle zelené a černé barvy.

Opakovatelnost

Jak již bylo zmíněno na počátku článku, tak rozhodujícím faktorem při konstrukci maskovacího vzoru je jeho opakovatelnost. Při stanovení opakovatelnosti se vychází z toho, na jaké výrobky se má látka použít.

Na nejdelších dílech vybavení se nesmí zopakovat stejná sekvence barevných skvrn. Jedná se o záda bund, velké díly batohů, nebo nohavice. Při konstrukci se počítá, s tím, že k narušení souvislého vzoru dochází i použitím kapes atd.

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Podklady:
Normy ČOS 108001-2 a ČOS 108017, děkuji za poskytnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.
Náhledy maskovacích vzorů – pro náhledy jsem použil základní schéma maskovacích skvrn z ČOS 108017. Jelikož použité barvy u každého nákresu v dané normě jsou pouze orientační, tak jsem použil převodník barevných odstínů LAB do RGB. Uvedené náhledy jsou pouze orientační a nejsou zcela shodné s výsledným vzhledem potisku na konkrétní tkanině. Cílem je pouze ilustrovat vývoj a změny v maskovacích vzorech AČR.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česky vojenský robot TAROS 6×6 V2

Na letošní výstavě Future Forces 2014 představila česká společnost VOP CZ projekt unikátního ...

Česká armáda hledá nové transportní letouny

České ministerstvo obrany plánuje významné posílení přepravních kapacit českého vojenského letectva. ...

České letectvo má nový „prezidentský" vrtulník

Jeden ze salonních vrtulníků Mi-8S pro přepravu ústavních činitelů ze stavu 24. základny dopravního ...

Jedenáct roků úspěšné existence 102. průzkumného praporu

V letošním roce uplynulo již jedenáct let, co spojily své síly čtyři průzkumné prapory Armády České ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Jameson
  14:47 15.03.2015

  Digitalni maskovani naopak s rozsirovanim mnostvi technickych pozorovacich prostredku zejmena nocniho videni nabira na vyznamu. Staci se podivat na ruzne maskovaci vzory jak ...Zobrazit celý příspěvek

  Digitalni maskovani naopak s rozsirovanim mnostvi technickych pozorovacich prostredku zejmena nocniho videni nabira na vyznamu. Staci se podivat na ruzne maskovaci vzory jak vypadaji pres nocni videni. Jedna vec je kryti v IR spektru. Druha vec je velikost, tvar a typ fleku. Z toho, co jsem mel moznost videt, nejlepe maskuje AOR1. Petadevka si ale taky nevede vubec spatne, pokud jde o tkaninu dle armadnich specifikaci, ackoliv velke cerne fleky jsou hodne vyrazne. Jak uz podotkl MU - pokud jde o komercni napodobeninu vz. 95 ci jineho maskace, je to pres pnv jeden velky svitivy flek, dost spatne.

  Podle me petadevka neni uplne marna, jeste jedna moderniza/zesvetleni a bude to celkem fajn maskac.

  Mozna soudruzi vyvojari pocitali s tim, ze se maskac za nejaky cas opere a po prvni petiletce bude cajk do nasich podminek a po druhe petiletce bude super do afghanistanu misto imperialickeho multicamu. Podobalo by se to konceptu vystroje od jedne nejmenovane firmy z Liberce, kdy vystroj je vyrobena jako by mela vydrzet vybuch atomovky nebo padesat let pouzivanim. Jenze si zrejme panove za to zodpovedni neuvedomuji, s jakou rychlosti se meni dnesni bojiste, doktrina a zbranove systemy. Americani, jejichz vystroj je proste nejmodernejsi na svete, uz zjistili, ze v pohode staci 500D Cordura, polovicni gramaz popruhoviny a stejne to vydrzi mrte moc, akorat vojak netaha na sobe kazdy den x zbytecnejch kilogramu navic pouze v nylonu.Skrýt celý příspěvek

 • vrissky
  00:31 11.03.2015

  Základní problém maskovacího vzoru 95 je v tom, že vychází z barevnosti krajiny, nikoli z barevnosti rostlinného patra ve kterém se pohybuji. A to je bylinné nebo křovinné, tedy do ...Zobrazit celý příspěvek

  Základní problém maskovacího vzoru 95 je v tom, že vychází z barevnosti krajiny, nikoli z barevnosti rostlinného patra ve kterém se pohybuji. A to je bylinné nebo křovinné, tedy do 5 m výšky.
  V těchto patrech se vyskytuje velké množství suché vegetace a to jsou přesně ty barevné tóny, které v maskovacím vzoru chybí.
  Navíc světlé tóny v kombinaci s tmavými vytvářejí kontrast, který rozbíjí siluetu postavy a tedy lépe maskuje a to i v případě zmíněných stínů.Skrýt celý příspěvek

 • lukas.karlik.lkar@gmail.com
  20:27 30.12.2014

  Yetti:
  Velice děkuji za uznání, cením si toho, vše je teprve v plínkách, ale budu na tom i nadále pracovat. Skutečně jste vystihl poznatky z praxe, k čemu DIRT CAMO má sloužit!

  Yetti:
  Velice děkuji za uznání, cením si toho, vše je teprve v plínkách, ale budu na tom i nadále pracovat. Skutečně jste vystihl poznatky z praxe, k čemu DIRT CAMO má sloužit!

 • Yetti
  05:19 19.12.2014

  ukas.karlik.lkar@gmail.com: výborná práce. Přesně podle mého vkusu. Z mé zkušenosti jsem obvykle potřeboval být "neviditelný" v leže, maximálně v kleče. A v 95% jsem měl pod a ...Zobrazit celý příspěvek

  ukas.karlik.lkar@gmail.com: výborná práce. Přesně podle mého vkusu. Z mé zkušenosti jsem obvykle potřeboval být "neviditelný" v leže, maximálně v kleče. A v 95% jsem měl pod a kolem sebe spadané jehličí, hlínu, suché listí, nebo suchou trávu.
  I v kleče a vestoje je pozadí často do hněda, stoupající svah, kmeny stromů... Ale samozřejmě, že už v menším poměru. Na druhou stranu i příručky počítají s domaskováním okolí vegetací. A určitě bude jednodušší převážně hnědou uniformu doplnit zelenými větvemi, trávou atp. než převážně zelenou jehličím, spadaným listím, nebo hlínou.
  Proto se přikláním k uniformě převážně hnědých odstínů s fleky odstínů zelené.
  Prakticky samozřejmostí by mělo být prolínání jednotlivých barev, bez ostrých hran. A určitě vypuštění černé barvy, ta nemá v přírodě co dělat.
  Digitální vzory jsou podle mě už taky překonané. Přeci jen plynulý přechod je plynulý přechod..
  Mě se velice líbí A-TACS FG, i když barevnost bych trochu upravil a tedˇ už i DIRT CAMO.
  Bohužel zatím se budeme muset spokojit s vz.95. I když není úplně špatný, to nejlepší má za sebou.Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  17:45 14.12.2014

  to je dost husty vzor, uz sem ho videl ale protoze nema takovou reklamu zapomnel sem na nej. Mimochodem tahle firma dodala maskace treba Afganske armade. Je hustej .

  to je dost husty vzor, uz sem ho videl ale protoze nema takovou reklamu zapomnel sem na nej. Mimochodem tahle firma dodala maskace treba Afganske armade. Je hustej .

 • Filosof_amater
  20:55 13.12.2014

  Co třeba něco takového? Zdá se mi to z obrázků ještě lepší než CADPAT nebo MULTICAM,

  http://www.hyperstealth.com/US...

  Co třeba něco takového? Zdá se mi to z obrázků ještě lepší než CADPAT nebo MULTICAM,

  http://www.hyperstealth.com/US...

 • semtam
  12:42 12.12.2014

  mu7705 Co píšete je vcelku logické. Obávám se, že případné užití sprejů požaduje od vojáka cit a talent, který se získává až praxí, což se mi zdá nepravděpodobné aby armáda ...Zobrazit celý příspěvek

  mu7705

  Co píšete je vcelku logické. Obávám se, že případné užití sprejů požaduje od vojáka cit a talent, který se získává až praxí, což se mi zdá nepravděpodobné aby armáda trénovala tento styl maskování. Spreje by i sežrali finance a někde by se zase museli skladovat a přepravovat. Spíš jako kompromis bych viděl vzor, jaký poskytne největší krytí v možných prostředí a nemusí být nijak složitý.Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  10:34 12.12.2014

  Když diskutujeme o maskovacích vzorech tak je nutno zmínit několik důležitých věcí: a) musíme si uvědomit k jakému účelu má maskovací vzor sloužit. Zní do možná blbě, ale je to ...Zobrazit celý příspěvek

  Když diskutujeme o maskovacích vzorech tak je nutno zmínit několik důležitých věcí:
  a) musíme si uvědomit k jakému účelu má maskovací vzor sloužit. Zní do možná blbě, ale je to základem všeho. Maskovací uniforma vz.60 byla ideální na noční přesuny. Lehněte si v ní v noci na louku a neznalý člověk vám stoupne na hlavu, aniž by vás viděl. Objevte se v ní ve dne na téže louce a budete nenápadní jako růžový slon na Václaváku. Stejně tak to platí o maskovacím vzoru letním vz.95 - ten je vhodný zejména do lesního prostředí pro maskování stojícího nebo klečícího střelce, proti přírodnímu pozadí. V okamžiku, kdy si v něm lehnete do suché trávy, tak máte problém a na jarní louce 100% takový. Absolutně univerzální 100% funkční maskovací vzor neexistuje ani pro Česko a rozhodně ne jako celoroční. I armádní příručky počítají s tím, že se vojáci domaskují s místních přírodních zdrojů, pokud je to potřeba. Uniforma s maskovacím vzorem je jen základ.
  b) Složité maskovací vzory jsou drahé - čím více barev použijete, tím dražší potisk. Vzhledem k potřebné kvalitě potisku a také k potřebě maskování i blízkém IČ spektru je kvalitní maskáč velice drahý špás. Velmi často se v diskusích řeší jen optické pozorování a to ještě v leže na zemi, což je málo. Maskáč musí maskovat i ve stoje a hlavně i v tom blízkém IČ spektru. Jde o to, aby když se na skupinku vojáků u lesa podíváte přístrojem nočního vidění, tak vám nesmí vyskočit vojáci jako bílé skvrny. Obyčejné maskáče z armáče možná maskují dobře na nějaké soft akci, ale uniforma musí fungovat i za jiných podmínek.
  c) je otázkou, nakolik běžný voják potřebuje uniformu s maskovacím vzorem. Pokud se totiž pohybujete kolem techniky, tak je vám maskáč absolutně na nic, protože vás demaskuje hluk a pohyb techniky a také vlastní pohyb. Ani ty nejlepší maskáče na světě nedokáží zamaskovat člověka v pohybu. V 60. letech měly speciální síly 4 druhy maskovacích převlečníků, protože všem bylo jasné, že s jedním mundůrem to u nás v Evropě prostě celoročně nejde. Bylo to však jen pro speciální jednotky. Podle mne je maskovací uniforma jako taková důležitá pro speciální, výsadkové a průzkumné jednotky, které skutečně potřebují maskovat a pohybovat se skrytě. Když přijedete v Panduru nebo na Tatře, tak je vám maskování na houby. Některé funkce nepotřebují maskáč vůbec. Přitom je to na uniformě ta nejdražší věc, pokud je udělán správně. Mimochodem pro průzkumníky je ideální maskování dobře postavený hejkal, který je doplněný místní vegetací.
  d) ležícímu vojákovi stačí zamaskovat přilbu a ramena. Z toho důvodu je ideální izraelský návlek na přilbu Mitznefet, který je oboustranný pro dvě různé oblasti a co hlavně vytváří nepravidelný tvar helmy.
  e) Ideální řešení je mít uniformu jednobarevnou v nějaké základní barvě a používat převlečníky jako izraelští průzkumáci a nebo v případě potřeby nastříkat maskovací vzor pro určitou oblast a období na místě pomocí sprejů. Jde to a jsou na to technické prostředky, ale je potřeba, aby velení armády dokázalo překročit svůj stín.Skrýt celý příspěvek

 • Muž, co zírá na kozy
  09:51 12.12.2014

  Deadog: Ano, ta cena je šílená, ale jsou to prostě Crye G3 combat pants v českém maskovacím vzoru a licence něco stojí. ...Zobrazit celý příspěvek

  Deadog: Ano, ta cena je šílená, ale jsou to prostě Crye G3 combat pants v českém maskovacím vzoru a licence něco stojí.

  http://www.cryeprecision.com/P...

  Jinak střih těchto kalhot byl vyvinutý přímo podle požadavků amerických speciálních jednotek,takže moc nechápu Karlosovy výhrady.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  06:47 12.12.2014

  Lukas.Karlik: vzor je pěkný, ale když budete dělat podobné domonstrační fotky někdy příště, navlečte do tomo mundůru sebe nebo figuranta. Ono totiž lidské oko a mozek podvědomě ...Zobrazit celý příspěvek

  Lukas.Karlik: vzor je pěkný, ale když budete dělat podobné domonstrační fotky někdy příště, navlečte do tomo mundůru sebe nebo figuranta.

  Ono totiž lidské oko a mozek podvědomě reaguje na siluetu lidské postavy, což je další faktor, se kterým se musí při návrhu maskáčů počítat, musí se rozbít (což je důvod, proč tak dobře fungujou hejkalové), proto někteří odborníci vyčítají novodobým americkým uniformám "vypasovaný" střih, který tohle spíše zvýrazňuje. Proto také IDF používá ten divný baret nebo rusové svoje pytlovité břízy a další převlečníky.

  Pod Hejkala je to řekl bych slušný podklad, doufám že to pak vyblejsknete i s ním.

  Celkově ovšem "palec hore" :)Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:21 11.12.2014

  Lukáš Karlík

  Teda palec nahoru. Přiznám se, že na některých fotografiích jsem Vás nenašel :)
  Kam se hrabe multicam.

  Lukáš Karlík

  Teda palec nahoru. Přiznám se, že na některých fotografiích jsem Vás nenašel :)
  Kam se hrabe multicam.

 • martinius
  17:38 11.12.2014

  Lukas Karlík : No klobouk dolů, na těch fotografiích to vypadá opravdu dost účelně. Na některých jsem měl opravdu problém to vyhledat. Taktéž bych ani neřekl, že je to podomácku ...Zobrazit celý příspěvek

  Lukas Karlík : No klobouk dolů, na těch fotografiích to vypadá opravdu dost účelně. Na některých jsem měl opravdu problém to vyhledat. Taktéž bych ani neřekl, že je to podomácku vyrobená kamufláž. Vypadá hodně dobře a určitě bych se nestyděl to nosit. Máte mé uznání.

  Mimochodem pokud hrajete Airsoft a mám pocit, že ne jen na úrovni kropení, tak se možná na nějaké akci potkáme. Doufám, že vás ale uvidím v tom oblečení. Podle těch fotek by to mohl být problém. :)


  Charlie . Ano, vaše argumenty znějí rozumně. Univerzálnost pro vševojskovou stránku je nutná.Skrýt celý příspěvek

 • lukas.karlik.lkar@gmail.com
  14:34 11.12.2014

  Na popud martiniuse jsem tedy vytvořil narychlo dokument, ve kterém si můžete mé prozatímní výsledky s pokusnou kamufláží DIRT CAMO prohlédnout. heslo pro stažení PDF souboru je ...Zobrazit celý příspěvek

  Na popud martiniuse jsem tedy vytvořil narychlo dokument, ve kterém si můžete mé prozatímní výsledky s pokusnou kamufláží DIRT CAMO prohlédnout.

  heslo pro stažení PDF souboru je DIRT_CAMO
  http://uloz.to/x2k2orvo/dirt-c... Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  14:09 11.12.2014

  fulcrum Slovinský model je očividně povedený pro slovinskou krajinu s velkým zastoupením hor. To že není digitální není na škodu. Ona ta digitalizace kamufláže je trochu módní ...Zobrazit celý příspěvek

  fulcrum

  Slovinský model je očividně povedený pro slovinskou krajinu s velkým zastoupením hor. To že není digitální není na škodu. Ona ta digitalizace kamufláže je trochu módní trend.

  Myslím, že i Finové se pochlapili se svým vzorem.
  http://www.thefirearmblog.com/... Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:28 11.12.2014

  Také bych se přimlouval, pokud by mohl martinius mohl udělat ještě několik pokusů s různými barevnými modifikacemi (zelená, hnědá) vz.95 na různém běžně se vyskytujícím terénním ...Zobrazit celý příspěvek

  Také bych se přimlouval, pokud by mohl martinius mohl udělat ještě několik pokusů s různými barevnými modifikacemi (zelená, hnědá) vz.95 na různém běžně se vyskytujícím terénním pozadí.Skrýt celý příspěvek

 • fulcrum
  13:25 11.12.2014

  Co si myslíte o slovinském vzoru SLOCAM inspirovaným kamufláží Multicam, ale určeným pro středoevropské ...Zobrazit celý příspěvek

  Co si myslíte o slovinském vzoru SLOCAM inspirovaným kamufláží Multicam, ale určeným pro středoevropské podmínky?
  http://soldiersystems.net/2014... Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  11:48 11.12.2014

  Martinius: v tom Cadpatu a zelené obecně máte samozřejmě naprostou pravdu, ale skuste vzít jinou fotku, typicky kraj jehličnatého lesa (tam totiž převažuje tmavě zelená a hnědá) ...Zobrazit celý příspěvek

  Martinius: v tom Cadpatu a zelené obecně máte samozřejmě naprostou pravdu, ale skuste vzít jinou fotku, typicky kraj jehličnatého lesa (tam totiž převažuje tmavě zelená a hnědá) nebo třeba lán obilí... musíte porovnávat všechny krajiny vyskytující se v dané oblasti, ne jen jednu. Proto je třeba Bříza tak vhodná do "rozkvetlé louky" - travnatých ploch nebo listnatých hájů. V jehličnatém lese (který byl pro čechy dlouho převažující) to už tak (troufám si tvrdit) skvělé nebude.

  Les: http://www.polenokoleno.estran...

  Pole: http://fotografroku.ifotovideo...

  Jeden univerzální vzor bude vždy nějaký kompromis, ale pro vševojskovou armádu jako základ je nutný, speciální vzory pro různá prostředí budou vždy výsadou speciálů...

  Klidně tam zkuste fláknout váš upravený vz. 95, sám jsem zvědav jak to dopadne :)Skrýt celý příspěvek

 • Sutech
  11:26 11.12.2014

  A co říkáte na A - Tacs FG? Ty "rozplizlé" skvrny mi připadají nejlepší.

  A co říkáte na A - Tacs FG? Ty "rozplizlé" skvrny mi připadají nejlepší.

 • martinius
  11:03 11.12.2014

  Tady jsem si udělal malý pokus se vzorem 95. http://www.sdilej.eu/pics/19a5... změnil jsem jeho zbarvení na dominující razící zelenou. ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady jsem si udělal malý pokus se vzorem 95.


  http://www.sdilej.eu/pics/19a5...

  změnil jsem jeho zbarvení na dominující razící zelenou. Samozřejmě je to dělané pro fotky, takže jen orientační. Ovšem je zde právě vidět, že cesta podle mne vede právě tou světle zelenou, než hnědou. Tady by stačilo vytvořit skvrny velikosti průměrného listu a bylo by to ideální. Někdy se pokusím vytvořit vzorový potisk, jaký bych si představoval.

  Ovšem jak jsem říkal. Nejde v případě univerzálního maskování. Ideální je mít prostě dva vzory, jako mají Švýcaři.Skrýt celý příspěvek

 • martinius
  10:40 11.12.2014

  Charlie napsal "Cadpat je taky dobrej, ale možná na naše podmínky až moc zelenej. " To je zajímavá připomínka. Pamatuji si,když jsem prvně ještě jako sedmnáctiletý tramp v ...Zobrazit celý příspěvek

  Charlie napsal "Cadpat je taky dobrej, ale možná na naše podmínky až moc zelenej. "

  To je zajímavá připomínka. Pamatuji si,když jsem prvně ještě jako sedmnáctiletý tramp v jehličkách viděl v 90 létech naživo ty ruské břízy. Říkám si, co to je za pyžamo. Ta zelená přece nemůže krýt. No a on si lehnul to vykvetlé trávy a říká, tak teď mluv. Já osobně si myslím, že právě to podceňování té světlé razící zelené, je možná velká chyba. Ony ty zeleně světlé maskáče vždy vypadají mimo přírodu moc razící, ale když si zalezete do zeleného křoví, tak maskuje. Je to myslím i docela dobře vidět na fotografiích. Ať fotografie zkresluje jak chce, tak fakt, že ten maskovací vzor splývá s okolím, je nepopíratelný.

  Zde je například Dánský Surpat http://www.strikehold.net/wp-c... Srovnám všechny možné fotografie a vychází mi, že ta převládající světle zelená prostě funguje.

  Zajímavě se mi četl příspěvek od Lukáše Karlíka, který popisuje vývoj vlastního vzoru. Pakliže máte nějakou fotografii, tak bych byl hodně zvědavý. Zní to zajímavě. A pokud si budete myslet, že to bude vypadat amatérsky, tak tuhle stránku určitě hodnotit nebudeme. Jen bych ten pokus rád viděl. Zkuste přihodit fotografii toho vzoru s pozadím zeleně.

  Vz.95 je podle mne právě úspěšný proto, že respektuje optimální zbarvení svých skvrn. Bylo by zajímavé, jak by to vypadalo, kdyby se ty skvrny promíchaly tak, aby dominovala ta světle zelená. Hm. pokusím se to udělat počítačově. Uvidíme.


  Jinak všem zde diskutujícím chci poděkovat za skvělou úroveň projevu v komentářích. Je mi potěšením s vámi probírat toto téma.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2