Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

Foto: Vz.95_2007 – náhled maskovacích vzorů definovaných v normě ČOS 108001-2. Použity odstíny barev dle hodnot CIELAB uvedených v tehdy platné normě, převedené do RGB. / Archív autora
Vz.95_2007 – náhled maskovacích vzorů definovaných v normě ČOS 108001-2. Použity odstíny barev dle hodnot CIELAB uvedených v tehdy platné normě, převedené do RGB. / Archív autora

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako maskovací vzor 95. V tomto dílu se budeme zabývat jeho vlastnostmi a také tím, jak se k nim došlo.

Složení maskovacího vzoru

Vlastnosti maskovacího vzoru jsou definovány použitými barvami, tvarem a velikostí skvrn a také opakovatelností vzoru. Barvy jsou založeny na převládajících barvách v oblasti a období, pro kterou je vzor určen, a odečítají se z přírody. Jsou ovlivněny také tím, v jakém spektru má maskovací vzor maskovat.

Tvar maskovacích skvrn se navrhuje tak, aby skvrny zajišťovaly optické narušení tvarů (například lidského těla) a to na krátké vzdálenosti – tzv. mikrovzor a také na dlouhé vzdálenosti – tzv. makrovzor.

U maskovacího vzoru je důležitá také vlastnost opakovatelnost. Jedná se o to, po jaké vzdálenosti se potisk na látce zopakuje. Jde o to, že na nejdelších částech výstroje by nemělo dojít k zopakování stejného potisku, protože v přírodě se stejné tvary za běžných okolností nevyskytují.

Definování barev

Každý maskovací vzor je určen pro konkrétní oblast a období, ve které má optimálně maskovat. Barvy, které jsou použité v maskovacím vzoru, jsou převládající barvy v dané oblasti a stanovují se podle vegetace a také podle půdy, pokud je povrch země obnažený. Platí, že čím univerzálnější maskovací vzor co do ročních období a oblasti maskování, tím horší funkce v přesně vymezeném období a místě.

U maskovacího vzoru 95 – letního byly zvoleny barvy označené jako černá, hnědá, tmavě zelená a světle zelená. Takto popis barev vypadá velice obecně. Jenže jednotlivé barvy jsou definovány velice přesně. Zvolené barvy jsou převládající barvy z oblasti ČR v letním období.

Zde je třeba se vrátit k definici prostoru účinnosti maskovacího vzoru. Typ vegetace a složení půdy umožňuje, že takto definovaný vzor bude optimálně maskovat v naší zemi, ale také částečně v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku.

Pokud náš voják se dostane z oblasti se shodnou vegetací v daném ročním období, tak se začne schopnost maskovacího vzoru, splynout s přírodním pozadím, zhoršovat až se nakonec stane maskovací vzor demaskujícím. Znamená to například, že použití maskovacího vzoru letního třeba v Chorvatsku není optimální, protože jsou v dané oblasti jiné převládající barvy.


Barvy 108017 vs 108001_2 – Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou. Patrný je zvýšený počet odstínů barev u nové normy a také změny u několika odstínů. / Archív autora

Přesné stanovení barev

V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby. Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě.

Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kriteriem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled.

Foto: Tmavozelená108003 – Graf spektrální reflektance pro tmavozelenou barvu uvedený v normÄ› ÄŒOS 108003. ÄŒervená a modrá hodnota jsou mezní hodnoty a naměřená hodnota se musí nacházet mezi tÄ›mito mezními hodnotami. Na grafu je pro názornost doplnÄ›no žluté a zelené pole, kde se nachází viditelné spektrum. Zelený proužek je spektrozonální kriterium, které se projevuje u zelených odstínů – vliv chlorofylu. / Archív autoraTmavozelená108003 – Graf spektrální reflektance pro tmavozelenou barvu uvedený v normě ČOS 108003. Červená a modrá hodnota jsou mezní hodnoty a naměřená hodnota se musí nacházet mezi těmito mezními hodnotami. Na grafu je pro názornost doplněno žluté a zelené pole, kde se nachází viditelné spektrum. Zelený proužek je spektrozonální kriterium, které se projevuje u zelených odstínů – vliv chlorofylu. / Archív autora

Kombinace barev

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám.

Maskovací vzor letní – tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené. Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem.

Maskovací vzor horský – u tohoto vzoru došlo ke změnám i u složení barev. Podle starší normy byl vzor sestaven z barev žlutopísková, tmavozelená, hnědá a černá. Podle nové normy se vzor skládá z barev žlutopísková-horská, tmavozelená/olivová, světle zelená a černá.

Maskovací vzor pouštní – tento vzor se původně skládal s barev žlutopísková a hnědá. Jenže stejná hnědá použitá u letního vzoru není pro tento maskáč zcela ideální a tak byla v novém vzoru definována nová barva hnědá-pouštní.

Maskovací vzor zimní – největší změny byly u tohoto maskovacího vzoru. Původně se skládal maskovací vzor z barev bílá, černá a tmavě zelená se změněným poměrem zastoupení v porovnání s letním maskovacím vzorem. Nově se maskovací vzor skládá z bílé a tmavě zelené/olivové barvy.

Foto: Vz.95_2013 – náhled maskovacích vzorů definovaných v normě ČOS109017. Použity odstíny barev dle hodnot CIELAB uvedených v platné normě, převedené do RGB. / Archív autora
Vz.95_2013 – náhled maskovacích vzorů definovaných v normě ČOS109017. Použity odstíny barev dle hodnot CIELAB uvedených v platné normě, převedené do RGB. / Archív autora

Mikro vzor a makro vzor

Funkci maskovacího vzoru ovlivňuje tvar i velikost maskovacích skvrn. Účelem jednotlivých skvrn je rozbít známou siluetu, například postavy, tím, že jednotlivé skvrny splynou s pozadím. Jenže je zde problém. Pro krátké vzdálenosti potřebujete detailní střapaté tvary a pro větší vzdálenosti potřebujete větší fleky.

Tvůrci každého maskovacího vzoru musí tedy volit takový tvar a velikost maskovacích skvrn, aby vzor fungoval na více vzdáleností. Musí být schopen zamaskovat jak vojáka ležícího několik metrů od pozorovatele v křoví, ale také postavu na několik desítek metrů vzdálenou třeba na kraji lesa.

Mimochodem tento princip funguje i v případě kostičkovaných digitálních vzorů, které musí být rovněž uspořádány do mikro i makro vzoru. Obecně lze říci, že český maskovací vzor je poměrně dobrý co do konstrukce mikro i makro vzoru.

Maskovací vzor 95 - letní je tvořen čtyřmi vrstvami potisku – základem je tmavě zelená barva, přes ni jsou aplikovány rozměrnější skvrny hnědé barvy, následuje vrstva menších rozvětvených skvrn světle zelené barvy. Poslední vrstvou jsou černé rozvětvené skvrny černé barvy. Základ makro vzoru je tvořen tedy velkými skvrnami tmavě zelené a hnědé barvy. Základ mikrovzoru je pak ve skvrnách světle zelené a černé barvy.

Opakovatelnost

Jak již bylo zmíněno na počátku článku, tak rozhodujícím faktorem při konstrukci maskovacího vzoru je jeho opakovatelnost. Při stanovení opakovatelnosti se vychází z toho, na jaké výrobky se má látka použít.

Na nejdelších dílech vybavení se nesmí zopakovat stejná sekvence barevných skvrn. Jedná se o záda bund, velké díly batohů, nebo nohavice. Při konstrukci se počítá, s tím, že k narušení souvislého vzoru dochází i použitím kapes atd.

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Podklady:
Normy ČOS 108001-2 a ČOS 108017, děkuji za poskytnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.
Náhledy maskovacích vzorů – pro náhledy jsem použil základní schéma maskovacích skvrn z ČOS 108017. Jelikož použité barvy u každého nákresu v dané normě jsou pouze orientační, tak jsem použil převodník barevných odstínů LAB do RGB. Uvedené náhledy jsou pouze orientační a nejsou zcela shodné s výsledným vzhledem potisku na konkrétní tkanině. Cílem je pouze ilustrovat vývoj a změny v maskovacích vzorech AČR.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česky vojenský robot TAROS 6×6 V2

Na letošní výstavě Future Forces 2014 představila česká společnost VOP CZ projekt unikátního ...

Česká armáda hledá nové transportní letouny

České ministerstvo obrany plánuje významné posílení přepravních kapacit českého vojenského letectva. ...

České letectvo má nový „prezidentský" vrtulník

Jeden ze salonních vrtulníků Mi-8S pro přepravu ústavních činitelů ze stavu 24. základny dopravního ...

Jedenáct roků úspěšné existence 102. průzkumného praporu

V letošním roce uplynulo již jedenáct let, co spojily své síly čtyři průzkumné prapory Armády České ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Jameson
  14:47 15.03.2015

  Digitalni maskovani naopak s rozsirovanim mnostvi technickych pozorovacich prostredku zejmena nocniho videni nabira na vyznamu. Staci se podivat na ruzne maskovaci vzory jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Digitalni maskovani naopak s rozsirovanim mnostvi technickych pozorovacich prostredku zejmena nocniho videni nabira na vyznamu. Staci se podivat na ruzne maskovaci vzory jak vypadaji pres nocni videni. Jedna vec je kryti v IR spektru. Druha vec je velikost, tvar a typ fleku. Z toho, co jsem mel moznost videt, nejlepe maskuje AOR1. Petadevka si ale taky nevede vubec spatne, pokud jde o tkaninu dle armadnich specifikaci, ackoliv velke cerne fleky jsou hodne vyrazne. Jak uz podotkl MU - pokud jde o komercni napodobeninu vz. 95 ci jineho maskace, je to pres pnv jeden velky svitivy flek, dost spatne.

  Podle me petadevka neni uplne marna, jeste jedna moderniza/zesvetleni a bude to celkem fajn maskac.

  Mozna soudruzi vyvojari pocitali s tim, ze se maskac za nejaky cas opere a po prvni petiletce bude cajk do nasich podminek a po druhe petiletce bude super do afghanistanu misto imperialickeho multicamu. Podobalo by se to konceptu vystroje od jedne nejmenovane firmy z Liberce, kdy vystroj je vyrobena jako by mela vydrzet vybuch atomovky nebo padesat let pouzivanim. Jenze si zrejme panove za to zodpovedni neuvedomuji, s jakou rychlosti se meni dnesni bojiste, doktrina a zbranove systemy. Americani, jejichz vystroj je proste nejmodernejsi na svete, uz zjistili, ze v pohode staci 500D Cordura, polovicni gramaz popruhoviny a stejne to vydrzi mrte moc, akorat vojak netaha na sobe kazdy den x zbytecnejch kilogramu navic pouze v nylonu.
  Skrýt celý příspěvek

 • vrissky
  00:31 11.03.2015

  Základní problém maskovacího vzoru 95 je v tom, že vychází z barevnosti krajiny, nikoli z barevnosti rostlinného patra ve kterém se pohybuji. A to je bylinné nebo křovinné, tedy do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Základní problém maskovacího vzoru 95 je v tom, že vychází z barevnosti krajiny, nikoli z barevnosti rostlinného patra ve kterém se pohybuji. A to je bylinné nebo křovinné, tedy do 5 m výšky.
  V těchto patrech se vyskytuje velké množství suché vegetace a to jsou přesně ty barevné tóny, které v maskovacím vzoru chybí.
  Navíc světlé tóny v kombinaci s tmavými vytvářejí kontrast, který rozbíjí siluetu postavy a tedy lépe maskuje a to i v případě zmíněných stínů.
  Skrýt celý příspěvek

 • lukas.karlik.lkar@gmail.com
  20:27 30.12.2014

  Yetti:
  Velice děkuji za uznání, cením si toho, vše je teprve v plínkách, ale budu na tom i nadále pracovat. Skutečně jste vystihl poznatky z praxe, k čemu DIRT CAMO má sloužit!

  Yetti:
  Velice děkuji za uznání, cením si toho, vše je teprve v plínkách, ale budu na tom i nadále pracovat. Skutečně jste vystihl poznatky z praxe, k čemu DIRT CAMO má sloužit!

 • Yetti
  05:19 19.12.2014

  ukas.karlik.lkar@gmail.com: výborná práce. Přesně podle mého vkusu. Z mé zkušenosti jsem obvykle potřeboval být "neviditelný" v leže, maximálně v kleče. A v 95% jsem měl pod a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ukas.karlik.lkar@gmail.com: výborná práce. Přesně podle mého vkusu. Z mé zkušenosti jsem obvykle potřeboval být "neviditelný" v leže, maximálně v kleče. A v 95% jsem měl pod a kolem sebe spadané jehličí, hlínu, suché listí, nebo suchou trávu.
  I v kleče a vestoje je pozadí často do hněda, stoupající svah, kmeny stromů... Ale samozřejmě, že už v menším poměru. Na druhou stranu i příručky počítají s domaskováním okolí vegetací. A určitě bude jednodušší převážně hnědou uniformu doplnit zelenými větvemi, trávou atp. než převážně zelenou jehličím, spadaným listím, nebo hlínou.
  Proto se přikláním k uniformě převážně hnědých odstínů s fleky odstínů zelené.
  Prakticky samozřejmostí by mělo být prolínání jednotlivých barev, bez ostrých hran. A určitě vypuštění černé barvy, ta nemá v přírodě co dělat.
  Digitální vzory jsou podle mě už taky překonané. Přeci jen plynulý přechod je plynulý přechod..
  Mě se velice líbí A-TACS FG, i když barevnost bych trochu upravil a tedˇ už i DIRT CAMO.
  Bohužel zatím se budeme muset spokojit s vz.95. I když není úplně špatný, to nejlepší má za sebou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  17:45 14.12.2014

  to je dost husty vzor, uz sem ho videl ale protoze nema takovou reklamu zapomnel sem na nej. Mimochodem tahle firma dodala maskace treba Afganske armade. Je hustej .

  to je dost husty vzor, uz sem ho videl ale protoze nema takovou reklamu zapomnel sem na nej. Mimochodem tahle firma dodala maskace treba Afganske armade. Je hustej .

 • Filosof_amater
  20:55 13.12.2014

  Co třeba něco takového? Zdá se mi to z obrázků ještě lepší než CADPAT nebo MULTICAM,

  http://www.hyperstealth.com/US...

  Co třeba něco takového? Zdá se mi to z obrázků ještě lepší než CADPAT nebo MULTICAM,

  http://www.hyperstealth.com/US...

 • semtam
  12:42 12.12.2014

  mu7705

  Co píšete je vcelku logické. Obávám se, že případné užití sprejů požaduje od vojáka cit a talent, který se získává až praxí, což se mi zdá nepravděpodobné aby armáda ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mu7705

  Co píšete je vcelku logické. Obávám se, že případné užití sprejů požaduje od vojáka cit a talent, který se získává až praxí, což se mi zdá nepravděpodobné aby armáda trénovala tento styl maskování. Spreje by i sežrali finance a někde by se zase museli skladovat a přepravovat. Spíš jako kompromis bych viděl vzor, jaký poskytne největší krytí v možných prostředí a nemusí být nijak složitý.
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  10:34 12.12.2014

  Když diskutujeme o maskovacích vzorech tak je nutno zmínit několik důležitých věcí:
  a) musíme si uvědomit k jakému účelu má maskovací vzor sloužit. Zní do možná blbě, ale je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když diskutujeme o maskovacích vzorech tak je nutno zmínit několik důležitých věcí:
  a) musíme si uvědomit k jakému účelu má maskovací vzor sloužit. Zní do možná blbě, ale je to základem všeho. Maskovací uniforma vz.60 byla ideální na noční přesuny. Lehněte si v ní v noci na louku a neznalý člověk vám stoupne na hlavu, aniž by vás viděl. Objevte se v ní ve dne na téže louce a budete nenápadní jako růžový slon na Václaváku. Stejně tak to platí o maskovacím vzoru letním vz.95 - ten je vhodný zejména do lesního prostředí pro maskování stojícího nebo klečícího střelce, proti přírodnímu pozadí. V okamžiku, kdy si v něm lehnete do suché trávy, tak máte problém a na jarní louce 100% takový. Absolutně univerzální 100% funkční maskovací vzor neexistuje ani pro Česko a rozhodně ne jako celoroční. I armádní příručky počítají s tím, že se vojáci domaskují s místních přírodních zdrojů, pokud je to potřeba. Uniforma s maskovacím vzorem je jen základ.
  b) Složité maskovací vzory jsou drahé - čím více barev použijete, tím dražší potisk. Vzhledem k potřebné kvalitě potisku a také k potřebě maskování i blízkém IČ spektru je kvalitní maskáč velice drahý špás. Velmi často se v diskusích řeší jen optické pozorování a to ještě v leže na zemi, což je málo. Maskáč musí maskovat i ve stoje a hlavně i v tom blízkém IČ spektru. Jde o to, aby když se na skupinku vojáků u lesa podíváte přístrojem nočního vidění, tak vám nesmí vyskočit vojáci jako bílé skvrny. Obyčejné maskáče z armáče možná maskují dobře na nějaké soft akci, ale uniforma musí fungovat i za jiných podmínek.
  c) je otázkou, nakolik běžný voják potřebuje uniformu s maskovacím vzorem. Pokud se totiž pohybujete kolem techniky, tak je vám maskáč absolutně na nic, protože vás demaskuje hluk a pohyb techniky a také vlastní pohyb. Ani ty nejlepší maskáče na světě nedokáží zamaskovat člověka v pohybu. V 60. letech měly speciální síly 4 druhy maskovacích převlečníků, protože všem bylo jasné, že s jedním mundůrem to u nás v Evropě prostě celoročně nejde. Bylo to však jen pro speciální jednotky. Podle mne je maskovací uniforma jako taková důležitá pro speciální, výsadkové a průzkumné jednotky, které skutečně potřebují maskovat a pohybovat se skrytě. Když přijedete v Panduru nebo na Tatře, tak je vám maskování na houby. Některé funkce nepotřebují maskáč vůbec. Přitom je to na uniformě ta nejdražší věc, pokud je udělán správně. Mimochodem pro průzkumníky je ideální maskování dobře postavený hejkal, který je doplněný místní vegetací.
  d) ležícímu vojákovi stačí zamaskovat přilbu a ramena. Z toho důvodu je ideální izraelský návlek na přilbu Mitznefet, který je oboustranný pro dvě různé oblasti a co hlavně vytváří nepravidelný tvar helmy.
  e) Ideální řešení je mít uniformu jednobarevnou v nějaké základní barvě a používat převlečníky jako izraelští průzkumáci a nebo v případě potřeby nastříkat maskovací vzor pro určitou oblast a období na místě pomocí sprejů. Jde to a jsou na to technické prostředky, ale je potřeba, aby velení armády dokázalo překročit svůj stín.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muž, co zírá na kozy
  09:51 12.12.2014

  Deadog: Ano, ta cena je šílená, ale jsou to prostě Crye G3 combat pants v českém maskovacím vzoru a licence něco stojí. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deadog: Ano, ta cena je šílená, ale jsou to prostě Crye G3 combat pants v českém maskovacím vzoru a licence něco stojí.

  http://www.cryeprecision.com/P...

  Jinak střih těchto kalhot byl vyvinutý přímo podle požadavků amerických speciálních jednotek,takže moc nechápu Karlosovy výhrady.
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  06:47 12.12.2014

  Lukas.Karlik: vzor je pěkný, ale když budete dělat podobné domonstrační fotky někdy příště, navlečte do tomo mundůru sebe nebo figuranta.

  Ono totiž lidské oko a mozek podvědomě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas.Karlik: vzor je pěkný, ale když budete dělat podobné domonstrační fotky někdy příště, navlečte do tomo mundůru sebe nebo figuranta.

  Ono totiž lidské oko a mozek podvědomě reaguje na siluetu lidské postavy, což je další faktor, se kterým se musí při návrhu maskáčů počítat, musí se rozbít (což je důvod, proč tak dobře fungujou hejkalové), proto někteří odborníci vyčítají novodobým americkým uniformám "vypasovaný" střih, který tohle spíše zvýrazňuje. Proto také IDF používá ten divný baret nebo rusové svoje pytlovité břízy a další převlečníky.

  Pod Hejkala je to řekl bych slušný podklad, doufám že to pak vyblejsknete i s ním.

  Celkově ovšem "palec hore" :)
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:21 11.12.2014

  Lukáš Karlík

  Teda palec nahoru. Přiznám se, že na některých fotografiích jsem Vás nenašel :)
  Kam se hrabe multicam.

  Lukáš Karlík

  Teda palec nahoru. Přiznám se, že na některých fotografiích jsem Vás nenašel :)
  Kam se hrabe multicam.

 • martinius
  17:38 11.12.2014

  Lukas Karlík : No klobouk dolů, na těch fotografiích to vypadá opravdu dost účelně. Na některých jsem měl opravdu problém to vyhledat. Taktéž bych ani neřekl, že je to podomácku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas Karlík : No klobouk dolů, na těch fotografiích to vypadá opravdu dost účelně. Na některých jsem měl opravdu problém to vyhledat. Taktéž bych ani neřekl, že je to podomácku vyrobená kamufláž. Vypadá hodně dobře a určitě bych se nestyděl to nosit. Máte mé uznání.

  Mimochodem pokud hrajete Airsoft a mám pocit, že ne jen na úrovni kropení, tak se možná na nějaké akci potkáme. Doufám, že vás ale uvidím v tom oblečení. Podle těch fotek by to mohl být problém. :)


  Charlie . Ano, vaše argumenty znějí rozumně. Univerzálnost pro vševojskovou stránku je nutná.
  Skrýt celý příspěvek

 • lukas.karlik.lkar@gmail.com
  14:34 11.12.2014

  Na popud martiniuse jsem tedy vytvořil narychlo dokument, ve kterém si můžete mé prozatímní výsledky s pokusnou kamufláží DIRT CAMO prohlédnout.

  heslo pro stažení PDF souboru je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Na popud martiniuse jsem tedy vytvořil narychlo dokument, ve kterém si můžete mé prozatímní výsledky s pokusnou kamufláží DIRT CAMO prohlédnout.

  heslo pro stažení PDF souboru je DIRT_CAMO
  http://uloz.to/x2k2orvo/dirt-c...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  14:09 11.12.2014

  fulcrum

  Slovinský model je očividně povedený pro slovinskou krajinu s velkým zastoupením hor. To že není digitální není na škodu. Ona ta digitalizace kamufláže je trochu módní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fulcrum

  Slovinský model je očividně povedený pro slovinskou krajinu s velkým zastoupením hor. To že není digitální není na škodu. Ona ta digitalizace kamufláže je trochu módní trend.

  Myslím, že i Finové se pochlapili se svým vzorem.
  http://www.thefirearmblog.com/...
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:28 11.12.2014

  Také bych se přimlouval, pokud by mohl martinius mohl udělat ještě několik pokusů s různými barevnými modifikacemi (zelená, hnědá) vz.95 na různém běžně se vyskytujícím terénním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Také bych se přimlouval, pokud by mohl martinius mohl udělat ještě několik pokusů s různými barevnými modifikacemi (zelená, hnědá) vz.95 na různém běžně se vyskytujícím terénním pozadí.
  Skrýt celý příspěvek

 • fulcrum
  13:25 11.12.2014

  Co si myslíte o slovinském vzoru SLOCAM inspirovaným kamufláží Multicam, ale určeným pro středoevropské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co si myslíte o slovinském vzoru SLOCAM inspirovaným kamufláží Multicam, ale určeným pro středoevropské podmínky?
  http://soldiersystems.net/2014...
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  11:48 11.12.2014

  Martinius: v tom Cadpatu a zelené obecně máte samozřejmě naprostou pravdu, ale skuste vzít jinou fotku, typicky kraj jehličnatého lesa (tam totiž převažuje tmavě zelená a hnědá) ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Martinius: v tom Cadpatu a zelené obecně máte samozřejmě naprostou pravdu, ale skuste vzít jinou fotku, typicky kraj jehličnatého lesa (tam totiž převažuje tmavě zelená a hnědá) nebo třeba lán obilí... musíte porovnávat všechny krajiny vyskytující se v dané oblasti, ne jen jednu. Proto je třeba Bříza tak vhodná do "rozkvetlé louky" - travnatých ploch nebo listnatých hájů. V jehličnatém lese (který byl pro čechy dlouho převažující) to už tak (troufám si tvrdit) skvělé nebude.

  Les: http://www.polenokoleno.estran...

  Pole: http://fotografroku.ifotovideo...

  Jeden univerzální vzor bude vždy nějaký kompromis, ale pro vševojskovou armádu jako základ je nutný, speciální vzory pro různá prostředí budou vždy výsadou speciálů...

  Klidně tam zkuste fláknout váš upravený vz. 95, sám jsem zvědav jak to dopadne :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Sutech
  11:26 11.12.2014

  A co říkáte na A - Tacs FG? Ty "rozplizlé" skvrny mi připadají nejlepší.

  A co říkáte na A - Tacs FG? Ty "rozplizlé" skvrny mi připadají nejlepší.

 • martinius
  11:03 11.12.2014

  Tady jsem si udělal malý pokus se vzorem 95.


  http://www.sdilej.eu/pics/19a5...

  změnil jsem jeho zbarvení na dominující razící zelenou. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tady jsem si udělal malý pokus se vzorem 95.


  http://www.sdilej.eu/pics/19a5...

  změnil jsem jeho zbarvení na dominující razící zelenou. Samozřejmě je to dělané pro fotky, takže jen orientační. Ovšem je zde právě vidět, že cesta podle mne vede právě tou světle zelenou, než hnědou. Tady by stačilo vytvořit skvrny velikosti průměrného listu a bylo by to ideální. Někdy se pokusím vytvořit vzorový potisk, jaký bych si představoval.

  Ovšem jak jsem říkal. Nejde v případě univerzálního maskování. Ideální je mít prostě dva vzory, jako mají Švýcaři.
  Skrýt celý příspěvek

 • martinius
  10:40 11.12.2014

  Charlie napsal "Cadpat je taky dobrej, ale možná na naše podmínky až moc zelenej. "

  To je zajímavá připomínka. Pamatuji si,když jsem prvně ještě jako sedmnáctiletý tramp v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Charlie napsal "Cadpat je taky dobrej, ale možná na naše podmínky až moc zelenej. "

  To je zajímavá připomínka. Pamatuji si,když jsem prvně ještě jako sedmnáctiletý tramp v jehličkách viděl v 90 létech naživo ty ruské břízy. Říkám si, co to je za pyžamo. Ta zelená přece nemůže krýt. No a on si lehnul to vykvetlé trávy a říká, tak teď mluv. Já osobně si myslím, že právě to podceňování té světlé razící zelené, je možná velká chyba. Ony ty zeleně světlé maskáče vždy vypadají mimo přírodu moc razící, ale když si zalezete do zeleného křoví, tak maskuje. Je to myslím i docela dobře vidět na fotografiích. Ať fotografie zkresluje jak chce, tak fakt, že ten maskovací vzor splývá s okolím, je nepopíratelný.

  Zde je například Dánský Surpat http://www.strikehold.net/wp-c... Srovnám všechny možné fotografie a vychází mi, že ta převládající světle zelená prostě funguje.

  Zajímavě se mi četl příspěvek od Lukáše Karlíka, který popisuje vývoj vlastního vzoru. Pakliže máte nějakou fotografii, tak bych byl hodně zvědavý. Zní to zajímavě. A pokud si budete myslet, že to bude vypadat amatérsky, tak tuhle stránku určitě hodnotit nebudeme. Jen bych ten pokus rád viděl. Zkuste přihodit fotografii toho vzoru s pozadím zeleně.

  Vz.95 je podle mne právě úspěšný proto, že respektuje optimální zbarvení svých skvrn. Bylo by zajímavé, jak by to vypadalo, kdyby se ty skvrny promíchaly tak, aby dominovala ta světle zelená. Hm. pokusím se to udělat počítačově. Uvidíme.


  Jinak všem zde diskutujícím chci poděkovat za skvělou úroveň projevu v komentářích. Je mi potěšením s vámi probírat toto téma.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  10:29 11.12.2014

  lukas.karlik.lkar@gmail.com

  Děkuji za Vaší odpověď.
  Vaše názory ohledně kamufláže by se asi nejlíp hodily pro AČR. Jako základ by mohl posloužit SURPAT, kanadský vzor by se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  lukas.karlik.lkar@gmail.com

  Děkuji za Vaší odpověď.
  Vaše názory ohledně kamufláže by se asi nejlíp hodily pro AČR. Jako základ by mohl posloužit SURPAT, kanadský vzor by se musel úplně přepracovat (moc zelený) a nebo "modernizace" vz.95
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  10:13 11.12.2014

  To nemelo znazornovat maskace, ktere bysme meli koupit, ale nove svetlejsi barevne provedeni primo na kalhotach.
  Jinak nechapu tu cenu 3800 je proste maras.
  Helikon Tex dokaze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To nemelo znazornovat maskace, ktere bysme meli koupit, ale nove svetlejsi barevne provedeni primo na kalhotach.
  Jinak nechapu tu cenu 3800 je proste maras.
  Helikon Tex dokaze vyrobit vojenske gate za 1/3 tehle ceny.
  Ale chtel sem rict neco jineho. Pravdou je, ze vetsina konfliktu a boju dneska se odehrava ve mestech a o mesta, jako strategicke body, jestli by nebylo treba jit uplne jinou cestou, treba sede uniformy a svetlesede nebo bezove vystrojni soucasti. Mohly by byt i sede BDU a vystroj bezovo-olivova.
  Kdyz by se jelo nekam na misi do poustnich oblasti, BDU by byla piskova nebo bezova.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  10:07 11.12.2014

  Karlos

  Vz.95 nemůže za to, že tu máme audiášův chlív. Nikde není záruka toho, pokud by jsme měli nakoupit v zahraničí, že si na tom zas někdo nenamastí kapsu.
  Asi jste si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Karlos

  Vz.95 nemůže za to, že tu máme audiášův chlív. Nikde není záruka toho, pokud by jsme měli nakoupit v zahraničí, že si na tom zas někdo nenamastí kapsu.
  Asi jste si nevšiml, ale maskovací vzory mají mnohé armády své vlastní. Přebírání cizích vzorů z druhého konce světa je spíš výsada banánových zemí. Jako malé armády s vlastním vzorem uvedu Estonsko, Lotyšsko, Litvu. Výčet je samozřejmě větší. Kdo zavedl multicam dle US army je armáda Bosny a Hercegoviny a myslím, že i Černá Hora. Pokud kupovat multicam, tak pro naše podmínky skloubený z městem aby to mělo patřičný smysl. A mít stejný vzor s jinou armádou není zrovna ze strategického pohledu zrovna dobré.
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos
  09:19 11.12.2014

  A jeste jedna kacirska myslenka, kdy jindy zmenit maskace v nasi armade, at uz strih nebo i vzor, kdyz ne ted, kdyz jsou sklady prazdne.

  Opravdu musime porad draze nakupovat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A jeste jedna kacirska myslenka, kdy jindy zmenit maskace v nasi armade, at uz strih nebo i vzor, kdyz ne ted, kdyz jsou sklady prazdne.

  Opravdu musime porad draze nakupovat nekvalitni a nevhodne veci?
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos
  09:01 11.12.2014

  Charlie

  Je to zajimave, ale maskace zrovna armadu pali ze vseho nejvic.

  Sklady prazdne, spory s firmami kvuli vzoru 95 a latce a ve vysledku nakup starych maskacu, jejichz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Charlie

  Je to zajimave, ale maskace zrovna armadu pali ze vseho nejvic.

  Sklady prazdne, spory s firmami kvuli vzoru 95 a latce a ve vysledku nakup starych maskacu, jejichz strih, kapsy kritizuji vsechny poznatky ze vsech misi, kde nasi vojaci byli.

  Multicam jsem navrhnul je pro to, aby zase nejaka ceska firma nevymyslela vymyslene a pak rikala, jen ja, nikdo jiny a platte.

  Myslite si, ze pro 20 tisic vojaku se vyplati vymyslet vlastni vzor? Rekl bych ze kdo takhle mysli, tak mu za prve utekla jedna nula, 200 tisic vojaku uz nemame a pak mu unika financni stranka.

  Jinak standartizace uniforem se snazila byt jen ve Varsavske smlouve, nikoliv nikdy na zapade. Tam to spis jen nekdo vymyslel a druzi kvuli financim pak nakupovali.

  US nyni pravdepodobne zavede v US Army plosne podobny vzor Multicamu a
  marinacky vzor, povazuje hodne odborniku za jeden z nejzdarilejsich.

  Ale v jednom se shodnem, kapsy uz jsou minulost, jen ceske uniformy to nereflektuji.

  Ale diky za diskusi, nic proti vam.
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  07:59 11.12.2014

  Karlos, jak vidím, by opět nakupoval (tentokrát Multicam, což není šptaný vzor, ale do poněkud jiného prostředí), v principu mi to připadá, že být tahle diskuze o pětadvacet let ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Karlos, jak vidím, by opět nakupoval (tentokrát Multicam, což není šptaný vzor, ale do poněkud jiného prostředí), v principu mi to připadá, že být tahle diskuze o pětadvacet let dříve, tak by zase propagoval sovětskou techniku - standardizace.

  Jedinej trochu k věci je Lukas.karlik, který si hraje s maskováním, jediný problém vidím v tom, že on navrhuje maskáč pro poněkud jiné použití než armáda - u VŠEVOJSKOVÝCH (to je dost důležité) maskáčů potřebujete skloubit maskování na krátkou i dlouhou vzdálenost a do proměnlivého prostředí, dále musíte uvažovat s výstrojí, výzbrojí (kupříkaldu US Marína má sice super maskáče, ale ty celé schovává pod olivovými vestami a batohy, takže maskované má ve finále jen ruce a nohy), navíc se vám do toho připlétá maskování v infračerveném spektru... docela alchymie, a to jste samozřejmě jen na začátku, pak musíte volit materiál, barvy... Amíci proinvestovali těžké miliardy do UCP, aby ve finále zjistili, že vlastně vůbec nemaskuje a v Afghánu nosí všichni Multicam, ovšem ten je omezen pro tuhle operaci a plošně se zavádět nebude.

  Obecně cokoliv testovat v airsftu má ten problém, že máte extrémně stlačené vzdálenosti. Musíte je násobit minimálně deseti, abyste se dostal na reálnou bojovou vzdálenost (když pominu boj z blízka, kde už stejně maskování nehraje roli).

  Co se týče vz.95 - není to špatný vzor, rozhodně ne na prostředí ČR, pro které byl navržen, což ovšem neznamená, že se nemůže vyvíjet (viz aktualizace barev podle nové palety). Cadpat je taky dobrej, ale možná na naše podmínky až moc zelenej. Ostatní vzory těžko říct, možná by něco uživili průzkumníci (ti potřebují opravdu dobré maskování i na velmi krátké vzdálenosti)...

  Celkově si myslím, že armáda má závažnější problémy, než je maskovací vzor (nebo i střih uniforem, stejně se všechno nosí na vestě, kapsy u uniforem už jsou trochu minulost), třeba aby vůbec uniformy byly na skladu.

  Mimochodem viděl někdo švýcarský maskáče (ty so jsou dělaný současně jako nosný systém) a jejich maskovací červenej vzor? To je zajímavej kousek výstroje...
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos
  23:53 10.12.2014

  Deadog

  Diky za odkaz. Kouknul jsem na obrazek a modlim se, aby tohle armada nikdy nekoupila. To je totalni nesmysl. Tohle jsou kalhoty pro kluky co si hrajou na vojacky nekde 1 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deadog

  Diky za odkaz. Kouknul jsem na obrazek a modlim se, aby tohle armada nikdy nekoupila. To je totalni nesmysl. Tohle jsou kalhoty pro kluky co si hrajou na vojacky nekde 1 hodinu a pro nikoho kdo je chce prakticky pouzivat.

  Kdo kdy nekdy pouzival prakticky kalhoty tak zna par zakladnich bodu:
  1. knoflik nebo jiny pevny zpusob na zapnuti v pase (mozna spatne, ale vidim jen suchy zip)
  2. kapsy - no tohle je absolutni jungle, kde nic nenajdete (kapsy na zadku jsou totalni nesmysl, nemuzete si nikde pak sednout, jak nekoho muze napadnout nosit v kapse pulitrovou lahev - daleko s tim nedojde, kam pripnete holstr od pistole nebo od jinych veci pres takove kapsy vsude?, jak si kleknete kdyz mate veci v kapse zepredu na stehne, apod...)
  3. polstrovany pas - to bude delat telu dobre, jak se bude vic potit.
  4. zatezovana mista - dobry reklamni trik, ale nikdy jsem nevidel, ze by se nekomu nejake kalhoty roztrhly v tomhle miste ( krome prosoupani mezi nohama, ale to po hooooodne dlouhe dobe).
  5. kolik tyhle kalhoty vazi s tema vsema hloupostma na sobe?

  V jednoduchosti je sila. Podporena kvalitnim strihem, latkou, potiskem a samozrejme cenou.
  Skrýt celý příspěvek

 • lukas.karlik.lkar@gmail.com
  23:00 10.12.2014

  Pro semtam:
  Tím pojmem jsem měl na mysli, že většina lidí se na přírodu kolem nás dívá povrchně. Když se zeptám, jakou barvu má louka, tak asi každý řekne zelenou, ale nikoho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro semtam:
  Tím pojmem jsem měl na mysli, že většina lidí se na přírodu kolem nás dívá povrchně. Když se zeptám, jakou barvu má louka, tak asi každý řekne zelenou, ale nikoho nenapadne, že i pod trávou je tmavá hnědá hlína.
  To samé platí o lese, každý by si vzal do lesa například právě vz. 95, jenže půda pod stromy je opět hnědá, nebo se mění, takže zelená kamufláž ztrácí smysl. Stejně tak, když projedou bojištěm tanky, tak také neběháte po zelené louce ale v blátě a to potom ty 95 pěkně svítí...

  Stejně tak je třeba si prostudovat zbarvení zvířat, kdy většinou platí, že tmavá srst je na hřbetu a postupně se mění ve světlejší směrem dolů. Proč? Protože i příroda si hraje s maskováním... Důvod je prostý - světla a stíny. Na hřbet dopadá nejvíce světla, zatímco na břicho a končetiny nejvíce stínu a díky opačnému zbarvení srsti se barvy slijí a zvíře splyne. Ve vojenské praxi lze poukázat na nechtěný efekt například u multicamu, kdy je uniforma i výstroj světlá, ale na některých fotografiích je patrné, jak balistické nosiče vrhají tvrdé pravidelné stíny na spodní část těla vojáka a jelikož je horní část těla díky slunci světlejší, vzniká nechtěný kontrast. Dokonalé maskování, ale stín je prevít.
  Chci tím říct, že zvířata také nejsou zelená, ale přesto dokáží uniknout naší pozornosti.

  V současné době se zabývám volnočasově projektem čistě pro své potřeby. Vytvářím kamuflážní vzor pracovně nazvaný "hlína" (Dirt Camo chcete-li) Základ tvoří standardní pouštní DPM, tuto uniformu jsem zvolil kvůli materiálu a praktičnosti, ale lze asi použít jakoukoliv jinou, třeba i vz.95 poušťní. Tuto uniformu jsem postupně začal přebarvovat na hnědo, kdy samotný potisk vytvořil světlejší a tmavší místa. Na tento potisk jsem začal aplikovat nepravidelné "prskance" několika odstínů khaki, hnědé, olivové, zelené, tmavě zelené, ale v takovém poměru, aby převládal hnědý odstín. Současné výsledky při testech v různých prostředích ukazují prokazatelnou funkčnost maskování pod 15 metrů, tedy při větších vzdálenostech se stává téměř nezpozorovatelným. Pravidelně ho nyní testuji na airsoftových akcích, kde si skutečně ověřím, zda kamufláž funguje, jelikož v případě airsoftu se nepřítel nepohybuje na stovky ale desítky metrů od vás. Pokud potřebuji zamaskovat sebe, výstroj i zbraň, tak použiji místní vegetaci. Navíc je třeba zmínit, že příroda je plně zelená přibližně od června do přelomu srpna a září, tedy pouze nějaké +- 4 měsíce. Ve zbylých měsících lze tedy spíše uplatnit hnědou kamufláž a to i v zimě.

  Co se týče hejkala, tak mě teší, že jste si to vyzkoušel, alespoň lépe porozumíte tomu co píšu.
  Sám v tuto chvíli používám maskovací převlečník, který rozbíjí siluetu postavy a lze ho využít různými způsoby. Jelikož se kamufláží zabývám opravdu dlouho, vím, že by umělé maskování mělo tvořit přibližně 30% a 70% by měla být přírodní vegetace a materiály. Juta stejně jako motouz ze kterých je "srst" mého převlečníku, jsou přírodní materiály a proto stačí pouze doplnit převlečník o vegetaci z okolí a stanete se téměř neviditelným. Jenže důležité je obarvit jutu a motouz přirozeně, aby byl efekt úměrný prostředí. Věřte mi, že to je šílená alchymie a sám jsem s tím ztrávil 1/2 roku... :) Ale rozhodně mi to dalo spoustu zkušeností, které se nikde nepíší...

  Co se vševojskového maskovacího vzoru týče, má představa je asi následující:

  Použil bych klidně potisk vzoru 95, ale upravil bych barevné schéma.
  Schéma by mělo obsahovat barvy: khaki, zelenou, béžovou, hnědou, tmavou zelenou na místo černé S tím, že by zelená neměla převažovat nad ostatní barvy.
  Dále bych na potisk aplikoval zmiňované prvky v předchozím komentáři.

  Rozhodně si nemyslím, že jsou všespasné digitální kamufláže. Jsem toho názoru, že v přírodě se pravidelný tvar nevyskytuje a tady je základním prvkem kostička, pixel, chcete-li. Jasně, je to trochu nadsázka, ale faktem je, že bych pixely raději nahradil například nepravidelnými malými body něco jako německý punktarn, ale menší.

  Dále je fakt, že se poněkud změnilo bojiště, dnes už vojáci patrně nebudou primárně bojovat v lesích, taková alternativa by přišla v našem případě tehdy, pokud bychom museli bránit naše území řekněme.

  Proto mě osobně oslovuje z digitálů SURPAT, stejně tak mají skvělé barvy polské maskáče, nicméně sám dávám přednost Britskému DPM a Německému Punktarnu ale pro naše podmínky bych upravil u obou barvy, do zástavby skvěle funguje francouzské CCE, zároveň mě ale oslovuje i to horské provedení vz. 95.

  Faktem je, že člověk může být neviditelný, ale pokud se neumí v terénu pohybovat, tak se stejně prozradí... :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  22:38 10.12.2014

  Ale cim vc se na tu 95ku divam, tim se mi vce libi, fakt neni spatna:)

  http://www.armypoint.cz/bojove...

  Ale cim vc se na tu 95ku divam, tim se mi vce libi, fakt neni spatna:)

  http://www.armypoint.cz/bojove...

 • Deadog
  22:29 10.12.2014

  CadPAd je uplne prvni digital, a udelali ho prave pozorovanim krajiny, afotili ji a z tech fotek pak vypocitavali rocentualni zastoueni jedntliych barev.
  Kdyz se na ten CADPAD ...
  Zobrazit celý příspěvek

  CadPAd je uplne prvni digital, a udelali ho prave pozorovanim krajiny, afotili ji a z tech fotek pak vypocitavali rocentualni zastoueni jedntliych barev.
  Kdyz se na ten CADPAD poradne podivate, zjistite, ze se barevne od 95ky temer nelisi, ma jen vic svetle zelene. Proto bych byl i pro tento vzor pokud by armada vybirala novou uniformu, ale to se asi nestane.
  Skrýt celý příspěvek

 • martinius
  20:30 10.12.2014

  semtam : Nejsem si jistý, ale mám pocit, že břízka je používán spíše pro ten typ s bílými skvrnami. Ofiko název je KLMK (Kamuflirovanyj Letnyj Maskirovočnyj Kombinezon)

  Ten se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam : Nejsem si jistý, ale mám pocit, že břízka je používán spíše pro ten typ s bílými skvrnami. Ofiko název je KLMK (Kamuflirovanyj Letnyj Maskirovočnyj Kombinezon)

  Ten se žlutými by měl být Sumrak, který z břízy vycházel.

  Osobně si myslím, že asi nejúčinnější známý vzor je Kanadský CADPAT

  http://upload.wikimedia.org/wi...

  http://airsoftpiter.ru/w/image...

  http://www.specwar.info/maskov...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:02 10.12.2014

  Ta první fotka je Bereza (bříza). Na to, jak je tohle maskování jednoduché a staré (2.WW) tak svoji funkci plní stále dobře.

  Ta první fotka je Bereza (bříza). Na to, jak je tohle maskování jednoduché a staré (2.WW) tak svoji funkci plní stále dobře.

 • martinius
  19:49 10.12.2014

  Dalo by se říci, že zde souhlasím se všemi zatím napsanými komentáři. Taktéž si myslím, že vz. 95 je sice krásný na oko, ale maskovací účinek není zrovna nic moc. Byť z maskovacích ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dalo by se říci, že zde souhlasím se všemi zatím napsanými komentáři. Taktéž si myslím, že vz. 95 je sice krásný na oko, ale maskovací účinek není zrovna nic moc. Byť z maskovacích vzorů západního stylu, asi jedny z nejlepších vyvinutých kolem 90 let. Podle mne prostě nelze udělat univerzální vzor na celý rok. Myslím si, že by měly být tři druhy. Letní, kdy je zeleň od jara až do druhé poloviny léta výrazně světle zelená, podzimní a zimní. No v podstatě by stačily dva.

  Zde je vz.95 v lesním porostu v létě http://www.5-szn.wz.cz/images/...
  Většina převládajících barev je příliš pastelová a tmavá. Okolí je více razící. Odpovídá akorát světle zelená. K té kdyby převládala trošku tmavější zelená, tak by to bylo lepší. Ty úplně tmavé, by mely být jen místy. V tomhle mají docela dobrý cit rusové http://static.flickr.com/21/37... http://i1125.photobucket.com/a...

  Mám pocit, že ty jejich odstíny přesně odpovídají pozadí.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:43 10.12.2014

  Deadog

  Ne úplně, Izrael má olivové uniformy a pro přírodní podmínky Izraele a jeho velikost to bylo dostačující. Nově se zavádí oboustranná uniforma s maskovacím potiskem (pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deadog

  Ne úplně, Izrael má olivové uniformy a pro přírodní podmínky Izraele a jeho velikost to bylo dostačující. Nově se zavádí oboustranná uniforma s maskovacím potiskem (pro speciální síly) a izraelské barety z dálky rozbíjí lidskou siluetu. Už i Izrael začíná sahat ke kamufláži.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:37 10.12.2014

  lukas.karlik.lkar@gmail.com

  Moc zajímavý příspěvek. Přemýšlím, co si vysvětlit pod pojmem podívat se na přírodu jiným pohledem.
  Kdysi jsem si zkoušel udělat hejkala. Použil ...
  Zobrazit celý příspěvek

  lukas.karlik.lkar@gmail.com

  Moc zajímavý příspěvek. Přemýšlím, co si vysvětlit pod pojmem podívat se na přírodu jiným pohledem.
  Kdysi jsem si zkoušel udělat hejkala. Použil jsem na to jutovou pytlovinu. Rozpletenou jutu jsem obarvil přírodními barvivy a následně takto obarvené provázky uvázal na jutové pončo :), na to, že to bylo podomácku dělané, to mělo docela efekt.
  Měl bych na Vás dotaz, jaký vševojskový maskovací vzor by jste si představoval pro AČR. Nebo aspoň jakému maskovacímu vzoru by se měl podobat.
  Někdy řešení lidí, kteří mají k dané problematice vztah je lepší než z vývojových center.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  19:33 10.12.2014

  Myslim, ze zamerovat se na funkcnost maskovani pod 30m je zbytecne, nebot na tak kratkou vzdalenost je velka pravdepodobnost odhaleni. Spise bych maskoval od 50m vyse. S tim pak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslim, ze zamerovat se na funkcnost maskovani pod 30m je zbytecne, nebot na tak kratkou vzdalenost je velka pravdepodobnost odhaleni. Spise bych maskoval od 50m vyse. S tim pak souvisi i velikost skvrn,tvar,apd. Prikladem budis Svedsky patern (les). Nebo se mi treba libi Izraelsky pristup, proste khaki a kaslou na to.
  Skrýt celý příspěvek

 • lukas.karlik.lkar@gmail.com
  18:52 10.12.2014

  Povedený článek, děkuji za cenné informace, jistě je zužitkuji ke svým potřebám...

  Nějaký ten rok se již zabývám "výzkumem" kamufláže do našich podmínek, tedy konkrétně pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Povedený článek, děkuji za cenné informace, jistě je zužitkuji ke svým potřebám...

  Nějaký ten rok se již zabývám "výzkumem" kamufláže do našich podmínek, tedy konkrétně pro oblast severních čech. Narozdíl od odborníků, kteří vycházejí z nějakého průměrného procentuálního zastoupení barev, já uplatňuji metodu přímého pozorování v prostředí. To znamená, že bylo nejprve nutné podívat se na přírodu poněkud jiným pohledem. Zájemcům případně celou myšlenku rozvedu, nicméně základem je fakt, že lidské oko vnímá odstíny zelené barvy skutečně citlivě, jelikož je zelená barva nejvíce v přírodě zastoupena. Například i složení obrazových bodů na televizích a monitorech odpovídá poměru RGB 1 : 2 :1, Tedy zelených bodů je 2x tolik co červených a modrých. Paradoxně to neznamená, že pokud budu mít maskáč složený čistě ze zelených odstínů, tak budu neviditelný. Prakticky může díky lomu světla a vlastnostem potištěného materiálu dojít k nechtěnému prozrazení v závislosti na špatně splývajících odstínech zelené. Umíme pojmenovat a jednoznačně rozlišit minimálně 25 odstínů zelené barvy, patrně si dokážete sami položit otázku, jak je možné, že se na vzoru 95 vyskytují pouze dvě a to světlá a tmavá zelená, které bohužel nedokáží nahradit ani větší množství zelených odstínů. V praxi jsem vysledoval, že vzor 95 dokáze splynout s prostředím, ve kterém převažuje zelená, přibližně na 30 metrů za slunečného dne, 25 - 20 metrů když je zataženo, 10 - 15 metrů za šera.

  Dnes vím, že ke zvýšení účinnosti kamufláže je zapotřebí zkombinovat následující prvky:
  1) zvýšit množství druhů nepravidelných skvrn
  2) zvětšit potiskovanou plochu kvůli eliminaci opakujícího se vzoru
  3) kombinovat nepravidelné skvrny typu vz 95 a německého punktarnu
  4) rozbít okraje jednotlivých skvrn obdobně jako je tomu u britského DPM
  5) v barevných skvrnách nahodile kombinovat barevné přechody
  6) podkladová základní barva by neměla být tvořena jednou barvou, ale přechodem nebo přechody barev
  7) nepoužívat čistě černou barvu (nejedná se o přírodní barvu) lze ji nahradit tmavým odstínem zelené, hnědé, khaki...
  8) jasně rozlišit prostředí, do kterých je maskovací vzor určen například
  a) les (léto, podzim)
  b) otevřená krajina (léto, podzim)
  c) hory
  d) zástavba (se zelenými skvrnami, bez zelených skvrn)
  e) poušť (denní, noční)
  f) zima
  Takováto kamufláž(e) by byly patrně určeny pro menší vojenské oddíly, především pro průzkumníky a speciální jednotky.
  Nicméně je třeba uvést, že ke zvýšení nenápadnosti a rozbití siluety je zapotřebí maskovacího převlečníku, nebo dodatečného maskování vegetací, které nejlépe rozbije siluetu postavy a zvýší funkčnost maskování na méně jak 10 metrů.

  Toto je čistě můj subjektivní názor, ke kterému jsem dospěl léty zkoušení a testování, budu velice rád také za praktické zkušenosti ostatních...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  13:30 10.12.2014

  Až je mi toho vz.95 líto, na tu dobu v které vznikl, to bylo povedené.
  Kdysi jsem viděl, jak parta nadšenců testovala vz. 95, multicam, starý BDU a cifrovanou Floru v naší ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Až je mi toho vz.95 líto, na tu dobu v které vznikl, to bylo povedené.
  Kdysi jsem viděl, jak parta nadšenců testovala vz. 95, multicam, starý BDU a cifrovanou Floru v naší krajině. Nejlíp dopadla cifrovana flora.
  Do budoucna bych viděl digitání potisk podobný kanadskému s úpravou pro naše podmíky a v menším počtu nějaký druh multicamu pro mise, kde středoevropská kamufláž je o ničem.
  Přebírat vzor ala US army či VB teda Británie není zase pro naše podmíky to nejlepší. Jejich armády aktivně působí ve velkém na světě.
  Pokud už multicam jako jediný, tak takový, jaký by zkloubil městské prostředí z naší krajinou. Plus zimní převlečníky.
  Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  13:27 10.12.2014

  Naivko.... A kde se pak vezmou všechny ty zakázečky, kšeftíčky, výzkumy a grantíky, které na celý ten maskovací cirkus lepí kamarádi a dojiči GŠ? Tam je u každého struku na vemenu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Naivko.... A kde se pak vezmou všechny ty zakázečky, kšeftíčky, výzkumy a grantíky, které na celý ten maskovací cirkus lepí kamarádi a dojiči GŠ? Tam je u každého struku na vemenu tak dlouhá fronta hladových, že jakékoliv racionální opatření je ve skutečnosti naprosto absurdní.
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos
  10:53 10.12.2014

  Tenhle clanek presne vystihuje to, proc vsichni nasi vojaci na tento stejnokroj nadavaji.

  Porad vedecky badame nad rozmistenim barev, myslime si jak jsme objevili zase Ameriku a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tenhle clanek presne vystihuje to, proc vsichni nasi vojaci na tento stejnokroj nadavaji.

  Porad vedecky badame nad rozmistenim barev, myslime si jak jsme objevili zase Ameriku a pritom vsechny armady jsou s maskovanym stejnokrojem uplne nekde jinde.

  Strih naseho stejnokroje kopiruje dobu krale klacka, material je hrozny, barevna stalost desna, mackavost a to se nebavim o rozmisteni kapes a jejich tvaru. Zvlaste nova kapsa na rukavech, za to by nekdo zaslouzil vyznameni, nasit dve kapsy na sebe, z toho jeste jednu se zipem, ktery po prvnim vyprani nejde rozepinat, rukavy jsou kvuli te kapse tezke sami od sebe a proc je ta kapsa nasita rovne to uz mi hlava vubec nebere. To same mi hlava nebere, proc letni/zimni model? V dnesni dobe termopradla, flecee bund apod..

  Myslim, ze nakoupit Multicam a k nemu vsechny mozne bundy, vcetne taktickych kosil pod vesty (ne tu hroznou napodobeninu z jedne prostejovske firmy) tak mi vsichni vojaci podekuji a myslim, ze maskovani by bylo dostatecne. Dokonce by se zrusil i zbytecny poustni vzor.
  Skrýt celý příspěvek