Mechanizovaná brigáda Armády ČR bez moderních tanků nedává smysl

Mechanizovaná brigáda Armády ČR bez moderních tanků nedává smysl
T-72M4 CZ / Foto: DP (Zvětšit)

Ministerstvo obrany ČR dne 5. listopadu 2021 uvedlo, že pozastavuje výběr nového bojového vozidla pěchoty pro Armádu ČR, protože ani jedna ze tří podaných nabídek nesplnila všechny požadavky. O dalším postupu se má teprve rozhodovat a samozřejmě bude záležet na tom, jak se k projektu postaví nová vláda vzešlá z říjnových voleb, nepochybně to však bude znamenat další odklad potřebné modernizace výzbroje 7. mechanizované brigády.

Odklad je nepříjemný tím spíše, že se Praha zavázala do roku 2026 vybudovat plnohodnotnou těžkou brigádu, jež by se měla podílet na plnění úkolů v rámci NATO. Tento odklad ale zároveň může přinést i něco pozitivního, neboť by se mohl stát příležitostí pro určité přehodnocení celého projektu nového bojového vozidla pěchoty a modernizace armády,

Stav výběrového řízení na nová bojová vozidla pěchoty

Připomeňme, že Armáda ČR poptává celkově 210 pásových obrněných vozidel, která by měla nahradit současné obrněnce BVP-2 a jejich účelové varianty. V základní podobě by mělo jít o bojové vozidlo pěchoty s osádkovou věží, které by dopravilo tříčlennou obsádku a osmičlenný tým, resp. šest pěšáků a dva specialisty. Ve věži vozidla se má nalézat 30mm kanon a 7,62mm kulomet a má existovat také možnost instalace odpalovacího zařízení protitankových řízených střel. Vedle 125 kusů této základní varianty se poptává rovněž 26 stejně vyzbrojených vozidel velitelské verze a 13 kusů průzkumné varianty. Zakázka by měla zahrnovat i čtyři verze, které by měly nést jen zbraňovou stanici s kulometem, a to dělostřeleckou pozorovatelnu (11 kusů), vozidlo ženijní (12 kusů), vyprošťovací (12 kusů) a zdravotnické (11 kusů). Kromě toho se do zakázky zahrnuje také 29 doprovodných servisních a dílenských vozidel ve třech provedeních (komplexní, údržba podvozků a údržba zbraní a speciální výbavy) a pochopitelně též dodávky náhradních dílů a služeb pro celý životní cyklus těchto nových obrněnců, který se kalkuluje na minimálně 30 let, pravděpodobně ovšem ještě více.

Primárním uživatelem vozidel by se měla stát 7. mechanizovaná brigáda, konkrétně tři z jejích praporů, a to 71., 72. a 74. mechanizovaný prapor. Menší počet vozidel by měl směřovat ještě k 13. dělostřeleckému pluku a k Vojenské akademii ve Vyškově, jež má zajišťovat výcvik. Do výběrového řízení se původně přihlásily čtyři typy, ovšem konsorcium PSM s vozidlem Puma pak soutěž opustilo kvůli požadavku na osádkovou věž, a tak zůstaly typy GDELS ASCOD 2, BAE Systems CV90 Mk IV a Rheinmetall Lynx KF41. Všechny firmy nabídly demonstrátory konfigurované podle požadavků Armády ČR, jež v květnu 2021 absolvovaly testy na střelnici Libavá. Během léta zájemci zpracovali svoje konkrétní nabídky a očekávalo se, že nová vláda by mohla na počátku roku 2022 vybrat vítěze. V této chvíli ale není jasné, kdy a jak bude celý proces pokračovat. Vzhledem k požadavkům na moderní mechanizovanou brigádu by se však rozhodně měla respektovat tři základní východiska.


T-72M1 české armády; větší foto / foto: DP

Nová pásová bojová vozidla pěchoty jsou nezbytná

V první dekádě nového století a ještě na počátku dekády druhé se hovořilo o jakémsi „opojení koly“, resp. o dominanci kolových bojových vozidel. Odráželo to představu, že klasické války regulérních armád velmocí budou vzácné (pokud k nim vůbec dojde), kdežto mnohem častější budou humanitární, mírové a protiteroristické „expediční“ intervence. Armády tudíž postavily na první místo rychlost jízdy po silnici a snazší dopravu vzduchem, což zákonitě favorizovalo kolové typy. Jakýmsi symbolem těchto změn se stal typ Stryker v americké armádě. V dalších letech se ale (mj. v souvislosti s konfliktními událostmi na Ukrajině) začalo projevovat i určité „vystřízlivění“ a západní státy začaly opět kupovat i pásová vozidla. Ta bývají vesměs těžší, a tudíž jsou i pomalejší na silnici a obtížněji se přepravují vzduchem, ale oproti kolovým typům disponují rovněž některými zásadními výhodami. Nabízejí vyšší průchodnost v těžkém terénu a vyznačují se výrazně silnějším pancéřováním. Současné západní obrněnce obvykle váží přes 30 tun, někdy i přes 40 tun, z čehož značnou část tvoří právě pancéřování, takže tyto obrněnce poskytují osádce a pěšákům daleko lepší ochranu. Kolová a pásová vozidla zkrátka mají svoje výhody a nevýhody, nelze tedy jednu kategorii efektivně suplovat druhou, a tudíž by moderní armáda měla disponovat oběma kategoriemi platforem.

Bojová vozidla pěchoty BVP-2, jež dodnes slouží v Armádě ČR, představují kdysi jistě velice pokrokovou, avšak nyní už beznadějně zastaralou konstrukci. Základní design ostatně pochází už z 60. let a nedokáže vyhovovat požadavkům současného bojiště. Pancéřová ochrana těchto vozidel vůbec neodpovídá soudobým standardům a šance osádky i pěšáků na přežití v případě zásahu moderní municí jsou minimální, což koneckonců jasně dokázaly mj. konflikty v Iráku, na Donbasu či v Náhorním Karabachu. Také výzbroj vozidel BVP-2 nemá na dnešním bojišti velkou účinnost, což zákonitě platí i o absolutně zastaralém senzorovém vybavení. Teoreticky sice existuje také alternativa hloubkové modernizace BVP-2, kterou se vydávají některé státy, např. Ukrajina, avšak pokud by vozidlo mělo skutečně plně vyhovovat dnešním požadavkům, zůstala by z něj v podstatě jen spodní část korby a pásy. Vozidla BVP-2 v české armádě se už nacházejí na hraně životnosti, resp. za ní, takže vše jednoznačně hovoří pro to, že je nezbytné zavést do výzbroje 7. brigády novou pásovou platformu.


T-72M4 CZ; větší foto / Foto: DP

Není nezbytné pro všechny úkoly používat pásová vozidla

S nutností zavést nové pásové bojové vozidlo pěchoty však vůbec není v rozporu teze, že část úkolů určených pro pásové obrněnce by mohla relativně efektivně zastávat též lehčí a levnější vozidla kolová. V případě české armády by se samozřejmě jednalo o obrněnce řady Pandur II, které jsou zavedené a etablované, mají rozsáhlé provozní zkušenosti a disponují též servisní a opravárenskou podporou přímo na území České republiky. Připomeňme, že pro nákup nových pásových vozidel se počítalo se sumou cca 52 miliard korun, a proto by šlo o největší akvizici v dějinách moderní české armády. Již dříve se však vyskytovaly také spekulace, že v současné ekonomické krizi si český státní rozpočet pravděpodobně nemůže takový velký výdaj dovolit, takže se bude muset přistoupit k redukcím. V podstatě by se tedy jednalo o opakování scénáře s vozidly Pandur II, kterých původně mělo být až 234 kusů v 19 variantách, ovšem posléze se muselo přistoupit k výrazné redukci na 107 kusů a šest variant (až nedávno přibylo dalších 20 nových vozidel ve dvou speciálních verzích). Rovněž v případě nových pásových obrněnců se proto může uskutečnit analogická redukce počtů.

Nedá se vyloučit ani určité snížení počtu specializovaných verzí. Mechanizované prapory jistě potřebují verze s kanonovými věžemi, tedy základní bojovou, velitelskou a průzkumnou, ale u některých dalších provedení už se dá o nezbytnosti použití pásové platformy určitě diskutovat. Např. dělostřelecká pozorovatelna by s největší pravděpodobností mohla být klidně umístěna i na kolovém podvozku, zvláště když vezmeme v úvahu, že tuto verzi by měl používat zejména 13. dělostřelecký pluk, který také používá vesměs zbraňové systémy na kolových podvozcích, a sice 152mm samohybné houfnice DANA a v budoucnu 155mm houfnice CAESAR. Kolový podvozek by nejspíše mohl být efektivním řešením také u zdravotnického a možná i ženijního vozidla (ostatně odpovídající verze typu Pandur II již česká armáda provozuje), ačkoliv menší počet na pásové platformě by také přišel vhod. Pásový podvozek však určitě vyžaduje vozidlo vyprošťovací, aby mohlo poskytovat adekvátní podporu ostatním pásovým obrněncům. Dá se ovšem každopádně konstatovat, že zakázka na nová pásová vozidla by se mohla zredukovat o některé speciální modifikace, jejichž úkoly by pak plnily příslušné varianty vozidel Pandur II, z nichž část už česká armáda dokonce provozuje.

Jako určité kompromisní řešení by se nabízela též možnost pořídit si všechny zamýšlené verze nových pásových vozidel, ale s tím, že specializované verze bez věží by se koupily ve výrazně menších počtech, resp. jen v jednotkách exemplářů. Tím by se vytvořila základní kapacita, jež by umožnila alespoň omezenou službu a výcvik osádek. Další exempláře speciálních verzí by se mohly dokupovat až později v rámci opce, resp. dle aktuálních potřeb a možností rozpočtu. Nejednalo by se o nic neobvyklého, protože armády zcela běžně uzavírají smlouvy s opcemi a až dodatečně tyto opce skutečně aktivují, resp. kupují si další exempláře typů či verzí, které se osvědčily nebo které se ukážou jako potřebné. Úkoly těchto speciálních verzí by tedy částečně plnila obdobně vybavená kolová vozidla. Ve prospěch tohoto „mixu“ hovoří rovněž argument silniční dopravy, protože pásová vozidla vyžadují k přesunu podvalníky, které ale Armáda ČR v potřebných počtech nevlastní, takže případný přesun 7. mechanizované brigády by se hodně usnadnil, pokud by provozovala i kolové obrněnce. Mělo by to vlastně i určitý vzor u někdejší Československé lidové armády, neboť rovněž v jejích mechanizovaných a tankových divizích se používaly varianty osmikolových transportérů OT-64.


Leopard 2A7 na výstavě IDET 2021; větší foto / Foto: DP

Těžká mechanizovaná brigáda nutně potřebuje tanky

Nová pásová bojová vozidla pěchoty a některé jejich specializované verze jsou nezbytné, bylo by ovšem velkou chybou omezovat se při budování moderní mechanizované brigády jen na ně a opomíjet další důležité kategorie techniky. Naneštěstí právě to se však někdy děje, jelikož se zapomíná, že pomyslným „útočným hrotem“ brigády by měly být tanky. Ačkoli se opakovaně vyskytují předpovědi „konce tanků“, které jsou ze strany laiků občas označovány za „pojízdné rakve“, realita moderních válek je zcela opačná. Kombinace ničivé síly, pancéřové odolnosti a terénní pohyblivosti, kterou moderní tanky nabízejí, se ukazuje jako prakticky nenahraditelná, což platí též v asymetrických konfliktech. Zkušenosti z Afghánistánu, Iráku či Palestiny zcela jasně dokazují, že správně nasazené tanky jsou nadále nesmírně účinnou zbraní. Argument, že arménské tanky zaznamenaly těžké ztráty kvůli ázerbájdžánským bojovým dronům, je značně zavádějící, neboť arménská strana prostě neměla efektivní prostředky k ochraně proti dronům. Její situace se tak dosti podobala irácké armádě v roce 1991, jejíž tanky hromadně likvidovalo americké letectvo, které se tehdy těšilo takřka absolutní vzdušné nadvládě, což se ovšem samo o sobě nedá použít jako argument proti smyslu tanků.

73. tankový prapor 7. mechanizované brigády má mít podle tabulek 30 tanků T-72M4 CZ, ale ve skutečnosti se již část těchto obrněnců nachází mimo provoz. Kvůli nedostatku náhradních součástí se totiž musejí používat coby zdroj dílů, aby se dala udržet ve službě alespoň vozidla dvou rot, kdežto třetí rota musí používat zastaralé tanky T-72M/M1. Armáda sice plánuje dílčí úpravy třicítky modernizovaných tanků, které by měly zajistit prodloužení životnosti, ovšem i navzdory tomu se musí počítat s pořízením zcela nové tankové techniky, neboť právě moderní tanky představují základ palebné síly mechanizované brigády. Ve hře je několik scénářů, mezi něž patří i cesta „lehkých“ či „středních“ tanků, což by v praxi znamenalo pořídit si vozidla na šasi nového bojového vozidla pěchoty s věží s kanonem ráže 105 či 120 mm. Obrněnce CV90 a ASCOD 2 v těchto verzích již reálně existují a u typu Lynx se touto variantou rovněž počítá, je ovšem třeba upozornit, že taková vozidla mají nutně i určitá omezení. Nejedná se o „pravé“ tanky, nýbrž spíše o pokročilá vozidla palebné podpory, a proto se jako plnohodnotná náhrada tanků ve všech potřebných rolích prostě nasadit nedají.

Vozidla tohoto druhu ve světě používají zpravidla jednotky rychlé reakce, výsadkáři či útvary námořní pěchoty, nikoli tankové síly v užším slova smyslu. Ty nadále sázejí na „těžké“ tanky, resp. obrněnce kategorie MBT (Main Battle Tank). Právě touto cestou by se tedy měla vydat i Armáda ČR. Jako jedna z možností se nabízí německý Leopard 2, jenž představuje rozšířenou a osvědčenou konstrukci. Jeho nevýhodou zatím je ruční nabíjení, které tedy vyžaduje v osádce rovněž nabíječe, což je profese v Armádě ČR již dlouho neexistující. Tento problém by však měl částečně řešit záměr nabídnout na konci této dekády (tzn. v době, kdy by Armáda ČR měla zavádět nový tank) provedení se samočinným nabíjením a případně i novým kanonem ráže 130 mm. Vedle toho se mluví i o možnosti pořídit francouzské tanky Leclerc či jihokorejské K2 Black Panther, které oba mají nabíjecí automaty, popř. též americké obrněnce M1A2 Abrams. Pro ty se nedávno rozhodlo Polsko, ale u nich kromě čtyřčlenné osádky vadí i enormní hmotnost (okolo 70 tun), což v regionu střední Evropy představuje jistou komplikaci, a chybějící servisní zázemí.


Leopard 2A7; větší foto / Foto: KMW

Krátce k rozšíření výzbroje 4. brigády rychlého nasazení

Na tomto místě se hodí doplnit ještě jednu významnou záležitost. 7. mechanizovaná brigáda je budována jako brigáda těžká, kdežto 4. brigáda rychlého nasazení by se měla v horizontu roku 2030 proměnit na střední mechanizovanou brigádu. Její dřívější „lehký“ charakter již fakticky vymizel s tím, že z její struktury byl vyřazen 43. výsadkový prapor, který se stal základem pro 43. výsadkový pluk, resp. pro třetí (spolu se dvěma brigádami) manévrový prvek Armády ČR. Některé oficiální dokumenty naznačují, že též 4. brigáda by mohla být perspektivně vybavena tankovou technikou. Struktura brigády nyní zahrnuje tři prapory (41. a 42. mechanizovaný a 44. motorizovaný), a tudíž lze předpokládat vznik čtvrtého praporu, který by užíval tankovou techniku. Tomu odpovídají některé informace, že armáda chce pořídit šest desítek tanků pro dva prapory. Nabízí se však i pořízení vozidel palebné podpory na šasi Pandur II, což je ostatně též základní platforma 41. a 42. praporu. Hned několik firem dnes dodává věže se 105mm kanony, které lze umístit na šasi vozidla Pandur II, čímž vznikají vysoce pohyblivé prostředky schopné zabezpečovat efektivní přímou (u některých typů i nepřímou) palebnou podporu.

Pozastavení výběrového řízení na nová pásová bojová vozidla pěchoty pro AČR sice znamená komplikaci, může ovšem jít i o šanci celý projekt částečně přehodnotit. Nové pásové obrněnce pro 7. mechanizovanou brigádu jsou samozřejmě potřebné, ale plánovaný počet kusů a možná i verzí by se dal částečně zredukovat. Některé úkoly specializovaných variant by mohla zastat příslušná provedení kolových vozidel Pandur II, což by přineslo mj. úsporu nákladů či výhody z hlediska přesunů, aniž by se komplikovala logistika. Uspořené finance by se pak daly použít mj. pro pořízení nových tanků kategorie MBT, které 7. mechanizovaná brigáda potřebuje jako náhradu tanků T-72M4 CZ, resp. jako základní nástroje palebné síly. Do sestavy 4. brigády by se mohla zařadit lehčí (kolová) vozidla palebné podpory, což by optimálně zapadalo do jejího budoucího charakteru střední mechanizované brigády.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Eurotank: Hybrid mezi tanky Leopard 2 a Leclerc

Firma KNDS (KMW+Nexter Defense Systems), joint venture německé KMW a francouzské Nexter, na výstavě ...

První tanky Leopard 2A4HU v Maďarsku

Maďarská 25. Střelecká brigáda (MH 25. Klapka György Lövészdandár) se sídlem ve městě Tata převzala ...

250 amerických tanků M1A2C Abrams pro polskou armádu

Podle polského portálu Gazeta.pl Varšava hodlá nakoupit 250 amerických tanků M1A2C Abrams (M1A2 ...

Tanky Abrams pro Polsko: Tribut Washingtonu nebo pomoc spojence?

Dne 14. července 2021, během návštěvy 1. varšavské tankové brigády (1. Warszawska Brygada Pancerna) ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • The Pale Emperor
  11:13 05.01.2022

  Nexter nabízí Indické armádě Leclerc XLR jako náhradu za letité tanky T-72M/M1 Ajeya. Indie poptává až 1700 nových tanků. Šance i pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Nexter nabízí Indické armádě Leclerc XLR jako náhradu za letité tanky T-72M/M1 Ajeya. Indie poptává až 1700 nových tanků. Šance i pro AČR?

  https://www.armyrecognition.co... Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  13:30 02.12.2021

  Je zajímavé kolik času se dá spekulovat, a nic nekoupit, tedy modernizovali se T-72. Když celou dobu připadá reálny jediný kandidát. A stále se tu najdou takový, co chtějí v těch ...Zobrazit celý příspěvek

  Je zajímavé kolik času se dá spekulovat, a nic nekoupit, tedy modernizovali se T-72. Když celou dobu připadá reálny jediný kandidát.
  A stále se tu najdou takový, co chtějí v těch spekulacích pokračovat.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   17:30 02.12.2021

   v reálu jsou zde rázem dva kandidáti. Ne, jeden

   v reálu jsou zde rázem dva kandidáti. Ne, jeden

   • Jirosi
    11:41 04.12.2021

    Jedině, že ten druhý je zrušení bez náhrady. Pokud se opravdu bavíme o reálné možnosti dalšího provozu, tak je kandidát jen jeden. Oni i historicky se tu spekulovalo o různých ...Zobrazit celý příspěvek

    Jedině, že ten druhý je zrušení bez náhrady.

    Pokud se opravdu bavíme o reálné možnosti dalšího provozu, tak je kandidát jen jeden.
    Oni i historicky se tu spekulovalo o různých možnostech jako CH2. Ale podívejte v jakém stavu je má jejích primární vlastník/výrobce. Tohle jsou rizika, která je také nutno hodnotit.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     22:13 04.12.2021

     Od evropského uživatele Abramse jsou má stole dvě možnosti. S tím se prostě smiřte.

     Od evropského uživatele Abramse jsou má stole dvě možnosti. S tím se prostě smiřte.

 • Lukas
  17:02 01.12.2021

  Bądźmy realistami Realne są Leopardy i Abramsy - bo do nich nie będzie problemu z zapewnieniem sprawnego serwisu dla tych 50-70 wozów dla ACR K2 nie ma szans. Chyba że ACR ...Zobrazit celý příspěvek

  Bądźmy realistami

  Realne są Leopardy i Abramsy - bo do nich nie będzie problemu z zapewnieniem sprawnego serwisu dla tych 50-70 wozów dla ACR

  K2 nie ma szans. Chyba że ACR "porozumiałby się" i innymi - Norwegią może Rumunią? i w Europie pojawiłoby wiele wozów...

  Ewentualnie Francja może zaproponować pierwsze (stare) Leclerc - w "okazyjnej cenie" (coś jak z Rafale)

  Ale generalnie Leopard albo Abrams... Oba wybory mają swoje zalety i wady...Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  10:39 30.11.2021

  Nějak jsem nepochopil, když se může spekulovat o jihokorejském tanku K2 s německým kanonem a power packem, proč se nebere v úvahu japonský tank Type10 s německým kanonem a power ...Zobrazit celý příspěvek

  Nějak jsem nepochopil, když se může spekulovat o jihokorejském tanku K2 s německým kanonem a power packem, proč se nebere v úvahu japonský tank Type10 s německým kanonem a power packem ?Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   10:47 30.11.2021

   K2 má víc fanoušků a vlastně i reklamu, kdežto Type10 je sice lepší, ale poněkud opomíjený. Reálné šance u nás nemá ani jeden z těchto tanků.

   K2 má víc fanoušků a vlastně i reklamu, kdežto Type10 je sice lepší, ale poněkud opomíjený. Reálné šance u nás nemá ani jeden z těchto tanků.

   • Torong
    11:33 30.11.2021

    U Japonského tanku je největším problémem zákaz vývozu zbraní z Japonska. Navíc jsou Japonci opravdu exotika v tomto ohledu. S koreou naopak je od čeho se v jednání "odrazit" - ...Zobrazit celý příspěvek

    U Japonského tanku je největším problémem zákaz vývozu zbraní z Japonska. Navíc jsou Japonci opravdu exotika v tomto ohledu. S koreou naopak je od čeho se v jednání "odrazit" - Hyundai má u nás fabriku... To, že je Type 10 lepší nijak nerozpruji.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     12:37 30.11.2021

     No a, já dělám pro japonskou fabrikou :-D V ČR investují i víc než ti Korejci.
     Zákaz vývozu už byl zrušen, akorát si asi myslí, že se bude prodávat sama, nebo na to kašlou...

     No a, já dělám pro japonskou fabrikou :-D V ČR investují i víc než ti Korejci.
     Zákaz vývozu už byl zrušen, akorát si asi myslí, že se bude prodávat sama, nebo na to kašlou...

     • Mortles
      13:47 30.11.2021

      Jako japanista, který momentálně píše z Japonska musím říct, že japonské tanky opravdu nejsou realistické nezávisle na nadstandardní ekonomické a politické vztahy, které ČR a Jap ...Zobrazit celý příspěvek

      Jako japanista, který momentálně píše z Japonska musím říct, že japonské tanky opravdu nejsou realistické nezávisle na nadstandardní ekonomické a politické vztahy, které ČR a Jap mají. Nejen že by to politicky vyvolávalo otázky v Japonsku a podobně, ale také jde o to, že ty firmy samotné jen málokdy budou chtít jít do rizika (respektive, všichni důležitá se na takové věci musí shodnout) a takový projekt by pro Mitsubishi Heavy Industries byl právě takové riziko a to Japonci o našem prostředí nejsou ani tak neinformovaní jako Korejci. Plus popravdě, Type 10 je ještě snad dražší než ten nový Leopard...Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      14:31 30.11.2021

      Mortles: No ta riziko ako riziko. Už teraz je v Európe dopyt po nových tankoch vyšší, než ako sa budú stíhať vyrábať a keď ešte začne meškať EMBT/MGSC ... Treba vytvárať kapacity.

      Mortles: No ta riziko ako riziko. Už teraz je v Európe dopyt po nových tankoch vyšší, než ako sa budú stíhať vyrábať a keď ešte začne meškať EMBT/MGSC ... Treba vytvárať kapacity.

     • Scotty
      15:10 30.11.2021

      Hlavně nemá cenu pořizovat tanky nebo i BVP z druhé strany zeměkoule. Pochybuji že kdy Japonci otevřou továrnu na tanky v Evropě.

      Hlavně nemá cenu pořizovat tanky nebo i BVP z druhé strany zeměkoule. Pochybuji že kdy Japonci otevřou továrnu na tanky v Evropě.

     • Mortles
      15:36 30.11.2021

      Ad Scotty: přesně tak, nemyslím si, že by lidi z Micubiši v takovém kroku viděli nějakou výraznou přidanou hodnotu. I když Micubiši má v Pardubicích třeba svoji pobočku ...Zobrazit celý příspěvek

      Ad Scotty: přesně tak, nemyslím si, že by lidi z Micubiši v takovém kroku viděli nějakou výraznou přidanou hodnotu.

      I když Micubiši má v Pardubicích třeba svoji pobočku technologické divize, takže možná že i v Mitsubishi Heavy Industries bude nějaký čičmunda, co v ČR strávil pět let jako nějaký haken šokuin a jeho dítě chodilo do Japonské školy v Praze (to víte, že u nás máme japonskou školu?), tak prostě do takového kroku celé vedení konglomerátu nikdo nepřekecá. Moc rizika, oni mají své jisté, teďka Kišida-šušó taky nakupuje, tak proč by to nějak hrotili?Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      08:37 01.12.2021

      to Mortles: Tak tomu argumentu o vrozené japonské nechuti k riziku a vplouvání do neznámých vod docela rozumím. I proto se MHI nikdy nepřihlásí do tendru na výstavbu jaderné ...Zobrazit celý příspěvek

      to Mortles:
      Tak tomu argumentu o vrozené japonské nechuti k riziku a vplouvání do neznámých vod docela rozumím. I proto se MHI nikdy nepřihlásí do tendru na výstavbu jaderné elektrárny mimo Japonsko. Takoví ˇCínani a Korejci jsou proti nim úplní žraloci :-).Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   11:58 30.11.2021

   Nebude to ani jeden z tých ázijských. Pokiaľ nebude na stole nejaká bazárová ponuka na Abrams, Ariete, Challenger prípadne Leclerc, tak to bude Leopard. Viac možností viacmenej nie ...Zobrazit celý příspěvek

   Nebude to ani jeden z tých ázijských. Pokiaľ nebude na stole nejaká bazárová ponuka na Abrams, Ariete, Challenger prípadne Leclerc, tak to bude Leopard. Viac možností viacmenej nie je. Ibaže by ste prekvapili a kúpili Armatu :-)Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    13:05 02.12.2021

    Tak u Armaty víme, že přehlídky zvládá bez větších problémů.

    Tak u Armaty víme, že přehlídky zvládá bez větších problémů.

    • PavolR
     17:27 02.12.2021

     ... a prípadná porucha je zásadne vopred plánovanou súčasťou programu ... ;-p

     ... a prípadná porucha je zásadne vopred plánovanou súčasťou programu ... ;-p

  • juhelak
   15:48 03.12.2021

   tady se realne nesmi o nicem spekulovat mi prijde..zadna diskuze neni povolena. 2A7 nebo cekej instatni minus :)

   tady se realne nesmi o nicem spekulovat mi prijde..zadna diskuze neni povolena. 2A7 nebo cekej instatni minus :)

   • Rase
    19:49 03.12.2021

    Spekulovat můžeme, taky se rád zasním. Reálně ale vychází nejlépe 2A7, je to cesta nejmenšího odporu a může v pohodě kooperovat s okolními státy. Spíš si sami hážeme klacky pod ...Zobrazit celý příspěvek

    Spekulovat můžeme, taky se rád zasním. Reálně ale vychází nejlépe 2A7, je to cesta nejmenšího odporu a může v pohodě kooperovat s okolními státy. Spíš si sami hážeme klacky pod nohy oddalováním jakéhokoliv nákupu. Osobně bych si asi na 10 let pronajmul Leopardy 2A7EU, nebo koupil T-84M, ale s tím, že jak to bude možné je nahradil za MGCS. Bohužel těch 10 let s T-72M4CZ nepřečkáme, tak je třeba hledat záskok.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     20:04 03.12.2021

     Program Leopard 2A7EU sa dostal do slepej uličky. Nedarí sa zohnať dosť donorských tankov ani pre Cyprus a Rumunsko, nieto že by sa chcel pripojiť niekto ďalší.

     Program Leopard 2A7EU sa dostal do slepej uličky. Nedarí sa zohnať dosť donorských tankov ani pre Cyprus a Rumunsko, nieto že by sa chcel pripojiť niekto ďalší.

     • Rase
      20:45 03.12.2021

      Ono těch tanků je dost, ale na skladech soukromníků, kteří s nimi spekulují. V případě armád se nechtějí zbavit zálohy pro případ nouze. Byť taková 2A4, několikrát přeprodaná, není ...Zobrazit celý příspěvek

      Ono těch tanků je dost, ale na skladech soukromníků, kteří s nimi spekulují. V případě armád se nechtějí zbavit zálohy pro případ nouze. Byť taková 2A4, několikrát přeprodaná, není nic jiného než šrot - viz Zaragoza. Někdo si ale myslí, že má mnohem vyšší cenu než hromada železa. Vzhledem k nákladnosti a omezené životnosti, ona modernizace moc smysl nemá.

      Možná by mělo smysl provizorně zavést něco jako jsou ty Maďarské výcvikové 2A4HU, případně plácnout do stolu a zaháčkovat se na několik desetiletí s 2A7V. Pak už se ale nikam neposuneme.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:54 04.12.2021

      Rase: Ale jak se říká nejlepší řešení mezi špatnými řešeními.
      Jinak můžeme tanky zrušit, nebo tam rvát miliardy do prodlužení životnosti, ale reálná bojeschopnost bude 0,0prd.

      Rase: Ale jak se říká nejlepší řešení mezi špatnými řešeními.
      Jinak můžeme tanky zrušit, nebo tam rvát miliardy do prodlužení životnosti, ale reálná bojeschopnost bude 0,0prd.

 • darkstyle
  09:46 30.11.2021

  Je to úplne mimo tému - lenže toto je najväčšia najnovšia diskusia tak to dám sem: Video pádu F-35B do stredozemného mora.. https://www.youtube.com/watch?... Fun ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to úplne mimo tému - lenže toto je najväčšia najnovšia diskusia tak to dám sem:

  Video pádu F-35B do stredozemného mora..

  https://www.youtube.com/watch?...

  Fun na tom je, ako keby pilot zabudol stlačiť "ručnú"..Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   10:27 30.11.2021

   Někde jsem četl, že příčina se vyřešila: technik zapomněl odstranit nějaký kryt u motoru proti dešti nebo něco takového.

   Někde jsem četl, že příčina se vyřešila: technik zapomněl odstranit nějaký kryt u motoru proti dešti nebo něco takového.

   • Scotty
    16:06 30.11.2021

    Což není moc pravděpodobné.

    Což není moc pravděpodobné.

   • liberal shark
    08:38 01.12.2021

    Také jsem četl že zapomněli sundat ochranný kryt vstupu do zdvihových motorů na hřbetě letounu.

    Také jsem četl že zapomněli sundat ochranný kryt vstupu do zdvihových motorů na hřbetě letounu.

    • Scotty
     13:28 01.12.2021

     Ty jsou přece kryté dvířky samotného letadla. Které jsou na videu evidentně otevřené.

     Ty jsou přece kryté dvířky samotného letadla. Které jsou na videu evidentně otevřené.

     • Jirosi
      13:13 02.12.2021

      Ty dvířka slouží hlavně pro omezení aerodynamického vlivu té díry na dmychadlo.

      Ty dvířka slouží hlavně pro omezení aerodynamického vlivu té díry na dmychadlo.

 • juhelak
  09:07 30.11.2021

  Nejlepší tank bude ten který půjde po poškození nejrychleji opravit a bude mít co největší podíl komponentů od ČR firem. Abynám nekdo prodal lincenci nebo licenční výrobu ND tak by ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejlepší tank bude ten který půjde po poškození nejrychleji opravit a bude mít co největší podíl komponentů od ČR firem. Abynám nekdo prodal lincenci nebo licenční výrobu ND tak by to muselo být víc jak 30 tanků spíš 60-80 plus dohoda o společném nákupu třeba se slováky. Při počtu kolem stovky už by nám třeba Korejci tu licenci prodali.Skrýt celý příspěvek

  • Clibanarius
   09:38 30.11.2021

   Korejci by nejdřív museli vyjednat z Německem re-export powerpacku a kanonu a buhvíčeho ještě, protože právě tyto klíčové komponenty jsou z Německé licence vyráběné v Korei ...Zobrazit celý příspěvek

   Korejci by nejdřív museli vyjednat z Německem re-export powerpacku a kanonu a buhvíčeho ještě, protože právě tyto klíčové komponenty jsou z Německé licence vyráběné v Korei Juheláku. Navíc je tady spousta otazníků visících nad technickou úrovní panceřové ochrany, SŘP, munice, aktivní ochrany ....
   Sorry vzhledem k velkému množství technologických uzlů, které jsou ze zahraničí nebo mají zcela neověřenou úroveň bych raději sázel na jistotu - L2A7Skrýt celý příspěvek

  • darkstyle
   09:48 30.11.2021

   Prečo by skôr licenčnú výrobu nedali nám - predsa len máme s výrobou "skúsenosti" a vy by ste si pekne od Slovákov kúpili tanky..
   to bolo také malé podšpichnutie :)

   Prečo by skôr licenčnú výrobu nedali nám - predsa len máme s výrobou "skúsenosti" a vy by ste si pekne od Slovákov kúpili tanky..
   to bolo také malé podšpichnutie :)

   • Jura99
    11:12 30.11.2021

    zase byste tu výrobu zazdili a z tankové velmoci udělali hladovou dolinu, - to bylo také takové malé podšpichnutie :-). V reálu už výrobu tanků na Slovensku pamatuje málokdo z ...Zobrazit celý příspěvek

    zase byste tu výrobu zazdili a z tankové velmoci udělali hladovou dolinu, - to bylo také takové malé podšpichnutie :-). V reálu už výrobu tanků na Slovensku pamatuje málokdo z aktivních zaměstnanců, fabrika je srovnaná se zemí a nikdo nevyrábí ani pancéřové plechy. To už větší zkušenosti mají ve VOP Nový Jičín s T-72M4CZ.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     11:22 30.11.2021

     Všetko vec peňazí a vôle ísť do určitého rizika

     Všetko vec peňazí a vôle ísť do určitého rizika

   • Miroslav
    12:02 30.11.2021

    Je to obchod. Licenciu dať môžu, ale aj nemusia. A ak dajú, dajú ju tomu kto dá najlepšie podmienky. Môže to byť aj SR, rovnako tak aj Rumunsko napríklad.

    Je to obchod. Licenciu dať môžu, ale aj nemusia. A ak dajú, dajú ju tomu kto dá najlepšie podmienky. Môže to byť aj SR, rovnako tak aj Rumunsko napríklad.

    • Clibanarius
     12:28 30.11.2021

     Co si reálně představuješ pod pojmem "licence" Mirku? To je velmi nepřesný termín, který sám o sobě může zahrnovat 1001 ruzných variant výroby - od prosté montáže z dovezených ...Zobrazit celý příspěvek

     Co si reálně představuješ pod pojmem "licence" Mirku? To je velmi nepřesný termín, který sám o sobě může zahrnovat 1001 ruzných variant výroby - od prosté montáže z dovezených komponent a lokalizací v nekolika málo procentech až po 100% výrobu v domácích závodech vč kanonu, motoru/převodovky, SŘP, stabilizace atd..atd.
     Skvělým příkladem je Španělsko - prý licenceční výroba podle toho španělského ňoumy s královskou korunou - ve skutečnosti je 50% dílů dovezených z Německa. Má taková licence vůbec smysl? Podle mě ani ekonomický (pokud se tedy nejedná o vyšší stovky až tisíce kusů)Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      12:44 30.11.2021

      No aj na tu montáž je nutná licencia. Ani z náhradných dielov nemôžeš poskladať auto a prevádzkovať ho. My to asi nevyriešime čo všetko bude prípadná licencia obsahovať

      No aj na tu montáž je nutná licencia. Ani z náhradných dielov nemôžeš poskladať auto a prevádzkovať ho. My to asi nevyriešime čo všetko bude prípadná licencia obsahovať

  • Scotty
   15:13 30.11.2021

   Na výrobu v nejlepším případě 150 tanků se licence a vybudování výrobních kapacit nevyplatí.

   Na výrobu v nejlepším případě 150 tanků se licence a vybudování výrobních kapacit nevyplatí.

   • liberal shark
    08:39 01.12.2021

    Amen

    Amen

   • Clanek
    09:13 01.12.2021

    V nejlepsim pripade 150... chapu jak to bylo mysleno, ale i tak ten nejlepsi pripad vemu a snizim o 50. Tohle cislo pak vemu jeste jednou, vydelim trema, no a konecne mam to "ACR ...Zobrazit celý příspěvek

    V nejlepsim pripade 150... chapu jak to bylo mysleno, ale i tak ten nejlepsi pripad vemu a snizim o 50. Tohle cislo pak vemu jeste jednou, vydelim trema, no a konecne mam to "ACR zlate cislo". :)
    Na druhou stranu aby clovek jen nekritizoval, tak sice se toho jiste koupi malo, ale aspon se to koupi pozde a draze.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:29 01.12.2021

     Řeč byla o možné společné objednávce se Slováky.

     Řeč byla o možné společné objednávce se Slováky.

 • Eagle
  08:47 30.11.2021

  Nikdy bych si nepřál válku, ale občas doufám v konflikt, kdy by se kromě starých ruských pekáčů ukázalo jak těžké a mimořádně finančně náročné je v boji delším než jeden rok udržet ...Zobrazit celý příspěvek

  Nikdy bych si nepřál válku, ale občas doufám v konflikt, kdy by se kromě starých ruských pekáčů ukázalo jak těžké a mimořádně finančně náročné je v boji delším než jeden rok udržet flotilu například lynxu nebo pum. V představě že oklepaní panduru kulometem se dostáváme do částek začínající šesti nulami, dodáním ND z Izraele v řádu několika měsíců či i roku mi nepřijde nová technika nikterak efektivnější, ale to je asi úhel pohledu. Otázkou je, zda konflikt s Ruskem by nezačal jedním velkým bordelem na oběžné dráze a tím bychom se vraceli do dob, která by ruské technice vyhovovala, ale nad tím snad ani nepřemýšlet. Pevně doufám že nové BVP budou zejména se zařízeným kvalitním servisem, který přenechá většinu know-how naším opravárenským jednotkám, které je potřeba minimálně na 2 stupni navýšit.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   09:00 30.11.2021

   pokud bychom se bavili o ruské technice, tak by to bylo fajn. Ale my se zde bavíme o sovětské technice. Ta ruská už je pomalu stejně tak složitá, jako ta západní. Armáda a její ...Zobrazit celý příspěvek

   pokud bychom se bavili o ruské technice, tak by to bylo fajn. Ale my se zde bavíme o sovětské technice. Ta ruská už je pomalu stejně tak složitá, jako ta západní.
   Armáda a její technika byla vždy drahá, cokoliv jiného je mýtus. Ta současná sovětská technika je levná jen kvůli tomu, že se náhradní díly válí v kdejakém bazaru po celém světě.Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    19:50 30.11.2021

    To je všechno jasná věc a s tím já naprosto souhlasím. Ale rus je výrobce techniky a je schopen si techniku opravit sám, což my nejsme. V době míru pokud posíláme díly na opravu do ...Zobrazit celý příspěvek

    To je všechno jasná věc a s tím já naprosto souhlasím. Ale rus je výrobce techniky a je schopen si techniku opravit sám, což my nejsme. V době míru pokud posíláme díly na opravu do Izraele se bavíme o dodacích lhůtách kolem půl roku, jak to chcete dělat za války?Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:18 30.11.2021

   jenže takhle kapitalismus nemá fungovat a jsme sami proti sobě, že žijeme jednou nohou v socíku, kde každý dělal všechno a za to dělání všeho se platily směšné peníze. Peníze se ...Zobrazit celý příspěvek

   jenže takhle kapitalismus nemá fungovat a jsme sami proti sobě, že žijeme jednou nohou v socíku, kde každý dělal všechno a za to dělání všeho se platily směšné peníze. Peníze se mají točit, dodavatel techniky (optimálně domácí) si má vydělat slušné peníze, ať už výrobou nebo servisem, aby je reinvestovat do výroby a polykal další a další trhy a zákazníky a z toho platil daně a mzdy zaměstnancům.Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    19:48 30.11.2021

    To se pletete. Já nemam problém s tím, aby výrobce měl marži a vydělal třeba na vývoj a podobně. Já to směřují zejména na to, že do armády se zavede technika ale tak nějak tím to ...Zobrazit celý příspěvek

    To se pletete. Já nemam problém s tím, aby výrobce měl marži a vydělal třeba na vývoj a podobně. Já to směřují zejména na to, že do armády se zavede technika ale tak nějak tím to končí. Strategie provozu s propočítánymi náklady na celou životnost s následnou blokaci finančních prostředků minimálně na dva tři roky dopředu neexistuje. Vše se odvíjí od momentálně vládnoucí strany. Zpětný sběr informací s následným vyhodnocením se ze strany výrobců tak moc často nestává. A když už se bavíme o servisu, já se bavím hlavně o válečném stavu. Ani nemáte tušení jaký problém to v případě války je a tohle téma se také vůbec neřeší a u nové moderní techniky to platí dvojnásobněSkrýt celý příspěvek

    • Scotty
     20:08 30.11.2021

     Tak třeba pro Spyder už kalkulaci nákladů na zavedení a životní cyklus provedli.

     Tak třeba pro Spyder už kalkulaci nákladů na zavedení a životní cyklus provedli.

     • Eagle
      07:42 01.12.2021

      To je dobře, Spyder bude extrémně drahý na údržbu v případě řešení sofistikovanějších oprav, aktualizaci a podobně.

      To je dobře, Spyder bude extrémně drahý na údržbu v případě řešení sofistikovanějších oprav, aktualizaci a podobně.

     • liberal shark
      08:44 01.12.2021

      Co pamatuji, tak to bylo poprvé v (té veřejné) historii ČR. Respektive to asi po nich chtěl parlamentní výbor pro obranu.

      Co pamatuji, tak to bylo poprvé v (té veřejné) historii ČR. Respektive to asi po nich chtěl parlamentní výbor pro obranu.

     • Scotty
      13:35 01.12.2021

      Eagle
      Za dvacet let se předpokládá utratit 23,5 miliardy.

      Eagle
      Za dvacet let se předpokládá utratit 23,5 miliardy.

    • liberal shark
     08:43 01.12.2021

     To je hodně blbé vysvědčení pro ministerstvo obrany 30 let po revoluci. Po všech těch studijních kurzech o ekonomice obrany :-((. Copak skutečně neplánují komplexní náklady na ...Zobrazit celý příspěvek

     To je hodně blbé vysvědčení pro ministerstvo obrany 30 let po revoluci. Po všech těch studijních kurzech o ekonomice obrany :-((. Copak skutečně neplánují komplexní náklady na provoz celé jednotky nebo udržování určité schopnosti v mírových a válečných podmínkách ?Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   11:37 30.11.2021

   Tak samozřejmě... Vůbec nejlepší by bylo odněkud vytahat staré T34 a jako BVP OT 810. Tohle opraví za pár korun i děda v garáži...

   Tak samozřejmě... Vůbec nejlepší by bylo odněkud vytahat staré T34 a jako BVP OT 810. Tohle opraví za pár korun i děda v garáži...

   • Eagle
    19:37 30.11.2021

    Mlčeti zlato kámo.

    Mlčeti zlato kámo.

 • Jura99
  07:48 30.11.2021

  Před bezmála 6lety zde na AN byl článek o tom, že se AČR zajímá o Španělské L2A4 (vhodné k modernizaci). Uteklo hodně vody a ještě nejméně stejně dlouhá doba uteče, než se nový ...Zobrazit celý příspěvek

  Před bezmála 6lety zde na AN byl článek o tom, že se AČR zajímá o Španělské L2A4 (vhodné k modernizaci). Uteklo hodně vody a ještě nejméně stejně dlouhá doba uteče, než se nový tank v AČR objeví. Přitom stačilo málo, načmárat podpis pod smlouvu s KMW na nové L2A7+ stejně, jako to udělalo Maďarsko. Místo toho budou naši politikové spekulovat, fantazírovat a po vzoru exposlance, viz. jeho příspěvek níže, "šetřit" peníze daňových poplatníků. Bohužel je neprobudí ani to, že ruská armáda stojí na své západní hranici a čeká jen na příležitost či záminku, aby se pohnula, vlastně mnozí by spíš zajásali, protože rusofilie je tímto národem prolezlá jak mor.Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   08:18 30.11.2021

   Pokud chcete videt rusofilii ve stadiu metastatickeho nadoroveho bujeni zjevne bez nadeje na zlepseni, pak musite na Slovensko. V CR je precijen vetsinova nalada jasne proti-Ruska, ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud chcete videt rusofilii ve stadiu metastatickeho nadoroveho bujeni zjevne bez nadeje na zlepseni, pak musite na Slovensko. V CR je precijen vetsinova nalada jasne proti-Ruska, zaslouzene. Zaslouzene by to melo byt i na tom Slovensku, ale pro me z nepochopitelneho duvodu tomu tak neni.Skrýt celý příspěvek

   • Clibanarius
    09:41 30.11.2021

    To možná tady v bubline na AN :-)

    To možná tady v bubline na AN :-)

    • Jan Padesátýpátý
     11:00 30.11.2021

     Český internet vztah Čechů k Rusku neodráží. Pamatuju se když v roce 2015 projížděli Českem Dragouni z Pobaltí do Německa. Před jejich příjezdem probíhal lítý "boj" na internetu, ...Zobrazit celý příspěvek

     Český internet vztah Čechů k Rusku neodráží.

     Pamatuju se když v roce 2015 projížděli Českem Dragouni z Pobaltí do Německa.
     Před jejich příjezdem probíhal lítý "boj" na internetu, a "proruští" na internetu drželi přibližně remízu. Plánovaly se masové protiamerické demonstrace, proruští se těšili jak si budou lehat na silnice před kola amerických obrněnců.

     Jenomže v reálu mlčící většina přišla Dragouny vítat, zatímco trollové z Petrohradu bohužel nepřijeli:

     Josef Gronych na Facebooku ve skupině „Neprojdou“:
     "Doufám, že to na Ruzini nebude jak včera. Stál jsem před OL jak vůl jediný s ruskou vlajkou a přitom se nás domlouvalo nejméně tři sta že tam budeme. Kolaborantů tam byly tisíce, jen mi tam nadávali a nikdo se mne nezastal. Tady na FCB tolik lidí a když má někdo přijít protestovat proti konvoji amerických vrahů, tak sedí doma na FCB. "

     Ke kasárnám v Ruzyni pak vyrazil Jiří Vyvadil, hlavní tvář plánovaných protestů. Chvíli koukal na davy vítající Američany a pak odešel domů.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   08:19 30.11.2021

   Akurát, že tie španielske Leá boli už vraj príliš ojazdené ... Zmluvu na nové Leopardy by bolo potrebné podpísať ešte pred Maďarmi, lebo teraz ak by sa aj hneď dnes podpísala, ...Zobrazit celý příspěvek

   Akurát, že tie španielske Leá boli už vraj príliš ojazdené ...
   Zmluvu na nové Leopardy by bolo potrebné podpísať ešte pred Maďarmi, lebo teraz ak by sa aj hneď dnes podpísala, dodavky by prebehli až v rokoch 2026-2028, čo je už asi trocha neskoro ...Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:14 30.11.2021

    jasně, o těch španělských jsem nepsal proto, že by byl dobrý nápad je koupit a modernizovat, protože L2A4 je na úroveň L2A7 nemodernizovatelný tank, ale psal jsem to proto, že už v ...Zobrazit celý příspěvek

    jasně, o těch španělských jsem nepsal proto, že by byl dobrý nápad je koupit a modernizovat, protože L2A4 je na úroveň L2A7 nemodernizovatelný tank, ale psal jsem to proto, že už v roce 2016 se dělaly nějaké praktické kroky k novému tanku, ale to nám 6let vydrželo bez výsledku. Obdobně o BVP se přemýšlí a tendruje 5let, proboha proč ? Mít takto "efektivní" zaměstnance ve firmě, tak by se děly věci.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     09:16 30.11.2021

     je třeba říct na rovinu, že u tanků nás to tolik nepálí, protože M4Cz byla povedená modernizace a na udržení schopností to bohatě stačilo. Teď se bavíme o období po roce 2030.

     je třeba říct na rovinu, že u tanků nás to tolik nepálí, protože M4Cz byla povedená modernizace a na udržení schopností to bohatě stačilo. Teď se bavíme o období po roce 2030.

     • Jura99
      11:17 30.11.2021

      a v roce 2016 nikdo za zainteresovaných nevěděl, že SŘP Galileo je po technické smrti a ND nejsou ? Opět, takoví analytici by v soukromém sektoru skončili. Nyní se za miliardu ...Zobrazit celý příspěvek

      a v roce 2016 nikdo za zainteresovaných nevěděl, že SŘP Galileo je po technické smrti a ND nejsou ? Opět, takoví analytici by v soukromém sektoru skončili. Nyní se za miliardu bastlí nový SŘP, ale ten tank je už dožilý.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:24 30.11.2021

      jistěže věděli, proto se dělá ta modernizace. Nicméně se tady stále zapomíná, že "ponožky" se armádě začaly kupovat s příchodem turbohafíka na ministerstvo (cca 2018)

      jistěže věděli, proto se dělá ta modernizace. Nicméně se tady stále zapomíná, že "ponožky" se armádě začaly kupovat s příchodem turbohafíka na ministerstvo (cca 2018)

     • Gator
      13:56 30.11.2021

      Nevím, zda se bastlí nový sřp, ale Leonardo company stále vyrábí modernizovanou verzi toho původního, co je na M4, má označení Turms-D.

      Nevím, zda se bastlí nový sřp, ale Leonardo company stále vyrábí modernizovanou verzi toho původního, co je na M4, má označení Turms-D.

     • PavolR
      13:59 30.11.2021

      skelet: Iba v záujme historickej presnosti ... bol to Rambohafík. ;-)

      skelet: Iba v záujme historickej presnosti ... bol to Rambohafík. ;-)

     • skelet
      14:29 30.11.2021

      PavolR máš recht :)

      PavolR máš recht :)

     • Scotty
      15:30 30.11.2021

      Turms-D není modernizace je to další generace.

      Turms-D není modernizace je to další generace.

     • Gator
      17:12 30.11.2021

      Tak záleží, co se tam bude všechno měnit, jestli to koupí komplet, nebo použijí něco ze starýho. Vypadá to, že to má nějaký věci společný.

      Tak záleží, co se tam bude všechno měnit, jestli to koupí komplet, nebo použijí něco ze starýho. Vypadá to, že to má nějaký věci společný.

  • skelet
   09:03 30.11.2021

   Pokud je mi známo, tak naši zástupci přijeli do Španělska, podívali se na ty Leo2A4, rozpačitě se podrbali na hlavě, dlouze se na sebe podívali a poděkovali za nabídku. Byly to ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud je mi známo, tak naši zástupci přijeli do Španělska, podívali se na ty Leo2A4, rozpačitě se podrbali na hlavě, dlouze se na sebe podívali a poděkovali za nabídku. Byly to zkrátka olítané vergly, kdyby to byl extra kauf, tak už lítají v Polsku.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   12:05 30.11.2021

   Pokiaľ viem tak v španielsku bola aj nejaká delegácia ale vraj v tých skladoch mali kusy v zlom stave a nebolo by rentabilné do toho investovať

   Pokiaľ viem tak v španielsku bola aj nejaká delegácia ale vraj v tých skladoch mali kusy v zlom stave a nebolo by rentabilné do toho investovať

 • Matesaax
  01:48 30.11.2021

  Neverim, že by 4.BRN někdy dostala tanky. To samé vznik dalšího praporu je už nereálný. Ano byl zvazovan v Rakovníku, ale nakonec to padlo a místo něj se buduje Vysadkovy pluk.

  Neverim, že by 4.BRN někdy dostala tanky. To samé vznik dalšího praporu je už nereálný. Ano byl zvazovan v Rakovníku, ale nakonec to padlo a místo něj se buduje Vysadkovy pluk.

  • Scotty
   03:39 30.11.2021

   Místo něj je v Rakovníku prapor podpory.

   Místo něj je v Rakovníku prapor podpory.

  • Jura99
   07:52 30.11.2021

   přímo tanky možná ne, ale o kanonovém vozidle palebné podpory na podvozku Panduru se přinejmenším spekuluje (viz. rozhovor s gen. Šedivým v idnes 29.11.21). Otázka ovšem zní, jakou ...Zobrazit celý příspěvek

   přímo tanky možná ne, ale o kanonovém vozidle palebné podpory na podvozku Panduru se přinejmenším spekuluje (viz. rozhovor s gen. Šedivým v idnes 29.11.21). Otázka ovšem zní, jakou hodnotu to vozidlo bude mít, moc bych si od něj nesliboval, kvůli slabému podvozku.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    09:24 30.11.2021

    Koncept kanónových 8x8 ako taký za zváženie určite stojí, nakoniec ho z našich najbližších spojencov aktívne využívajú Francúzi (6x6) Taliani a Španieli (poťažne Belgičania), ale ...Zobrazit celý příspěvek

    Koncept kanónových 8x8 ako taký za zváženie určite stojí, nakoniec ho z našich najbližších spojencov aktívne využívajú Francúzi (6x6) Taliani a Španieli (poťažne Belgičania), ale samozrejme treba dobre zvážiť technické prevedenie a platformu, aby to nedopadlo ako s M1128 MGS.

    Ak by 120mm na Pandurovi "nerobilo dobrotu", tak by bolo zmysluplnejšie zvážiť na účel palebnej podpory 40mm CTA ... čo by so sebou ale prinášalo zasa otázku, či potom už nedať tento kaliber ako štandard namiesto zavádzania špecializovaných vozidiel.Skrýt celý příspěvek

    • petres
     10:02 30.11.2021

     Že 4. BRN schází vozidlo palebné podpory je evidentní. Jít cestou přidáním tankového praporu není dobrý nápad. Jednoznačně by to mělo být kolové vozidlo s pohonem. Pandur má ...Zobrazit celý příspěvek

     Že 4. BRN schází vozidlo palebné podpory je evidentní. Jít cestou přidáním tankového praporu není dobrý nápad. Jednoznačně by to mělo být kolové vozidlo s pohonem. Pandur má problémy i ze 105 mm kanonem. Pokud u těžké mechanizované brigády nevadí a bere se jako samozřejmost, že MBT a PBVP jsou na jiných podvozkových platformách, proč by mělo zásadně (i logisticky) vadit to samé u kolové platformy. Proč nepoužít pro 4. BRN to nejschopnější, co se v této konfiguraci nabízí a to Centauro 2 8x8 se 120 mm kanonem v dostatečném počtu několika desítek kusů?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:48 30.11.2021

      otázkou proč tam dávat 105mm.. belgičané používají na svých piraních devadesátku.

      otázkou proč tam dávat 105mm.. belgičané používají na svých piraních devadesátku.

     • PavolR
      14:04 30.11.2021

      Avšak aj tí Belgičania už prechádzajú na 40mm CTA, podobne ako na tento kaliber obmieňajú svoje kolesové "90-ky" a "105-ky" Francúzi.

      Avšak aj tí Belgičania už prechádzajú na 40mm CTA, podobne ako na tento kaliber obmieňajú svoje kolesové "90-ky" a "105-ky" Francúzi.

     • Horny
      14:04 30.11.2021

      petres - nic ve zlém, ale kde na světě (s výjimkou Izraele - merkava/namer) je normální použití stejného podvozku pro tanky i bévépéčka? Ani armata se zatím počítat nedá.

      petres - nic ve zlém, ale kde na světě (s výjimkou Izraele - merkava/namer) je normální použití stejného podvozku pro tanky i bévépéčka? Ani armata se zatím počítat nedá.

     • petres
      19:31 30.11.2021

      To jsem asi byl špatně pochopen. Já naopak zmiňuji, že je normální, že u pásů jsou MBT a PBVP jsou na jiných podvozkových platformách. A proto je možné i u kolové platformy ...Zobrazit celý příspěvek

      To jsem asi byl špatně pochopen. Já naopak zmiňuji, že je normální, že u pásů jsou MBT a PBVP jsou na jiných podvozkových platformách. A proto je možné i u kolové platformy nepoužít u 4. BRN podvozek Panduru se 105 mm kanonem, ale jiný podvozek - nejlépe Centauro II se 120 mm kanonem. Je to asi v současné době jediný podvozek, který ten 120 mm zvládá. L´épe než polský Rosomak. 30tunové Centauro II má motor s výkonem 720 k a balistickou odolnost přední polosféry odolná proti průbojné munici ráže 30 mm (STANAG 6) a boky odolné proti munici ráže 14,5 mm (STANAG 4).Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      21:07 30.11.2021

      petres: Čo takto zbaviť sa Pandurov úplne, streliť niečo z nich Portugalcom, ktorý tiež neobstarali toľko, koľko plánovali, časť Indonézanom a potom zaviesť komplet Freccia EVO.

      petres: Čo takto zbaviť sa Pandurov úplne, streliť niečo z nich Portugalcom, ktorý tiež neobstarali toľko, koľko plánovali, časť Indonézanom a potom zaviesť komplet Freccia EVO.

    • liberal shark
     08:57 01.12.2021

     No, myslím že kolové FSV pro 4. brn je taková třešnička na dortu, které může reálně přijít na řadu tak někdy v roce 2060 :-).

     No, myslím že kolové FSV pro 4. brn je taková třešnička na dortu, které může reálně přijít na řadu tak někdy v roce 2060 :-).

 • PavolR
  21:49 29.11.2021

  Tak som si porovnal české a slovenské obstarávanie a hoci sa v oboch prípadoch vyzbrojuje prakticky totožná ťažká brigáda, badať pár zaujímavých rozdielov: Slovensko obstaráva ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak som si porovnal české a slovenské obstarávanie a hoci sa v oboch prípadoch vyzbrojuje prakticky totožná ťažká brigáda, badať pár zaujímavých rozdielov:

  Slovensko obstaráva až 137 bojových verzií a k tomu iba 15 veliteľských, kým u AČR je tento pomer 125-26. Trenažéry kupujú OSSR 4, kým AČR žiadny! AČR kupuje 13 prieskumných variant, kým u OSSR budú tieto na kolesách.
  Počet uvoľňovacích je prakticky totožný 13 ku 12. OSSR obstarávajú na pásoch ešte 12 dielní technickej pomoci a 20 mínometov, naproti tomu AČR delostrelecké pozorovateľne (12) a zdravotnícke (11).
  Najmarkantnejší je nepomer u ženijných variant, kde AČR chce 12 vozidiel bez špecifikovanej špecializácie, kým OSSR až 27, z čoho 2/3 sú ukladače mín a odmínovače. Ako plánuje riešiť zamínovanie a odmínovanie AČR, čím a či vôbec budú nahradené MU-90 a SVO?Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   01:10 30.11.2021

   MU-90 a SVO není zavedené nebude se tedy ani přímo nahrazovat. Je otázka jak konkrétně má vypadat ženíjní BVP. Několik BVP má jít přímo k Velitelství výcviku.

   MU-90 a SVO není zavedené nebude se tedy ani přímo nahrazovat. Je otázka jak konkrétně má vypadat ženíjní BVP. Několik BVP má jít přímo k Velitelství výcviku.

  • pjaro77
   15:01 30.11.2021

   Prieskumné varianty ťažkej brigády v AČR budú na 40 ton ťažkých pasákoch ?Mne na palba.cz vysvetľovali, že budú na titusoch.

   Prieskumné varianty ťažkej brigády v AČR budú na 40 ton ťažkých pasákoch ?Mne na palba.cz vysvetľovali, že budú na titusoch.

   • Scotty
    16:52 30.11.2021

    To určitě nikdo neříkal.

    To určitě nikdo neříkal.

   • Rase
    14:00 01.12.2021

    Blbost, spíš štábní, spojařská a podobná vozidla, která jsou mimo kontakt s nepřítelem.

    Blbost, spíš štábní, spojařská a podobná vozidla, která jsou mimo kontakt s nepřítelem.

    • pjaro77
     15:43 01.12.2021

     Tak fajn, na čom teda budú postavené prieskumné vozidlá pre ťažkú brigádu ? Ak to nebudú ľahké pasáky, tak predpokladám nejaké Iveco LMW ako doteraz alebo ťažšie 4x4 . Snežka a ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak fajn, na čom teda budú postavené prieskumné vozidlá pre ťažkú brigádu ? Ak to nebudú ľahké pasáky, tak predpokladám nejaké Iveco LMW ako doteraz alebo ťažšie 4x4 . Snežka a Los sa vyradí , že ?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:26 01.12.2021

      Stejně jako u Panduru bude průzkumné vozidlo na stejném podvozku jako BVP.

      Stejně jako u Panduru bude průzkumné vozidlo na stejném podvozku jako BVP.

 • Ivo80
  20:51 29.11.2021

  Jen technická poznámka - jediným svazkem dle standardů NATO, který vyžaduje ve své sestavě tankový prapor, je "těžká brigáda" (tedy to, čím bude 7. mb) a "tanková brigáda" (což ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen technická poznámka - jediným svazkem dle standardů NATO, který vyžaduje ve své sestavě tankový prapor, je "těžká brigáda" (tedy to, čím bude 7. mb) a "tanková brigáda" (což vůbec nemáme).

  "Střední brigáda" je sice svazkem čtyřech praporů, ale žádný z nich není tankový. A lehká brigáda, jak tady už někdo správně poznamenal, je svazek třech praporů.

  Tankový prapor lze sice nacpat kamkoliv, klidně do ženijní brigády, ale bude to naše národní specifikum navíc, nikoliv něco, co by bylo certifikovatelné v rámci NATO.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:28 29.11.2021

   Nedávno se tu probíralo jestli by bylo po výsadkáře lepší jako LÚV otevřené (např. Jackal) nebo uzavřené (např. JLTV). Vy určitě musíte mít už nějakou představu co by bylo pro pluk ...Zobrazit celý příspěvek

   Nedávno se tu probíralo jestli by bylo po výsadkáře lepší jako LÚV otevřené (např. Jackal) nebo uzavřené (např. JLTV). Vy určitě musíte mít už nějakou představu co by bylo pro pluk lepší řešení?Skrýt celý příspěvek

   • Ivo80
    21:32 29.11.2021

    To už je o konkrétním technickém řešení výrobce. Pokud splní požadavky technické specifikace, tak je představitelné obojí. Uvidíme...

    To už je o konkrétním technickém řešení výrobce. Pokud splní požadavky technické specifikace, tak je představitelné obojí. Uvidíme...

   • flanker.jirka
    21:53 29.11.2021

    Scotty Určitě by bylo výhodou mít něco co můžeme sami přepravit, například v C 295 nebo v Mi 171. To co se tam nevejde bude znamenat závislost na letecké technice spojenců. V SAE ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Určitě by bylo výhodou mít něco co můžeme sami přepravit, například v C 295 nebo v Mi 171. To co se tam nevejde bude znamenat závislost na letecké technice spojenců.
    V SAE testují možnost nést si sebou elektricky poháněné motocykly, to by mohlo být také přínosné, jsou tiché.
    https://theaviationist.com/202... Skrýt celý příspěvek

    • Ivo80
     22:00 29.11.2021

     Jasně, ale to už je jiná kategorie vozidel. Naše doktrína zná "lehká útočná vozidla", "lehká výsadková vozidla" (v zásadě buginy) a "ultralehká výsadková vozidla" - do té by ...Zobrazit celý příspěvek

     Jasně, ale to už je jiná kategorie vozidel. Naše doktrína zná "lehká útočná vozidla", "lehká výsadková vozidla" (v zásadě buginy) a "ultralehká výsadková vozidla" - do té by spadalo to vámi uvedené.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:09 29.11.2021

      Pokud bychom uvážili i tradici, tak za první republiky existovaly i cyklistické jednotky. Při současném dojezdu elektrokol je to možná také zajímavá možnost na mobilitu. :-) Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud bychom uvážili i tradici, tak za první republiky existovaly i cyklistické jednotky. Při současném dojezdu elektrokol je to možná také zajímavá možnost na mobilitu. :-)
      Pokud se půjde do těžších vozidel, tak to bude lehká pěchota, max. aeromobilní. Z toho co píšete, mi vychází, že počítáte i s kategorií, kterou měly původní lechce motorizované prapory.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:33 29.11.2021

      Tu sa celé mesiace hádame či náš terén potrebuje pásy alebo stačí 8x8 a fkanker to vybavil bicyklom

      Tu sa celé mesiace hádame či náš terén potrebuje pásy alebo stačí 8x8 a fkanker to vybavil bicyklom

     • Scotty
      23:27 29.11.2021

      flanker.jirka Při hmotnosti do 9.5 tuny je celkem jasné jaká kategorie vozidel je zvažovaná. Tyhle vozidla nejsou přímo určená pro výsadky z techniky kterou má armáda k dispozici. ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Při hmotnosti do 9.5 tuny je celkem jasné jaká kategorie vozidel je zvažovaná. Tyhle vozidla nejsou přímo určená pro výsadky z techniky kterou má armáda k dispozici. Pokud někdy bude KC-390 nebo C-130 bude situce jiná, ale vázané to zjevně na takový nákup není.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:41 30.11.2021

      Scotty Pokud chce armáda stále i expediční síly, tak k tomu se výsadkáři hodí a možnosti letecké přepravy budou důležité. Při úvaze KC 390 vs C 130 bych se přiklonil k C 130, je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Pokud chce armáda stále i expediční síly, tak k tomu se výsadkáři hodí a možnosti letecké přepravy budou důležité. Při úvaze KC 390 vs C 130 bych se přiklonil k C 130, je to v alianci zavedený typ s dostupnou logistikou. Možná by bylo zajímavé vědět i to, kolik je v KC 390 komponent z Číny.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   21:48 29.11.2021

   Standardy jsou jedna věc, ale mít sebou v operaci podporu MBT je k nezaplacení.

   Standardy jsou jedna věc, ale mít sebou v operaci podporu MBT je k nezaplacení.

   • Scotty
    23:15 29.11.2021

    Hlavní problém je to že na 80-100 tanků pro dva prapory prostě nebude.

    Hlavní problém je to že na 80-100 tanků pro dva prapory prostě nebude.

    • Jura99
     07:57 30.11.2021

     dnes nemůže říct nikdo, na co bude a na co nebude. Inflace, ale i ochota se zadlužovat je s minulostí nesrovnatelná. Sekera půl bilionu ročně nikoho moc nevzrušuje, kromě ...Zobrazit celý příspěvek

     dnes nemůže říct nikdo, na co bude a na co nebude. Inflace, ale i ochota se zadlužovat je s minulostí nesrovnatelná. Sekera půl bilionu ročně nikoho moc nevzrušuje, kromě předvolebních debat, dnes už i nastupující koalice pomalu snižuje své sliby, pokud jde o zmenšování deficitu. Pokud bude 2% HDP na obranu, šikovný hospodář by nakoupil tanků třeba brigádu. Je to hrůza peněz (asi 130mld. Kč).Skrýt celý příspěvek

  • cnapo
   07:09 30.11.2021

   Nebudeme si nic nalhavat T-72M4CZ jsou v soucasne chvili pase. Jsou pouze dve cesty ktere lze zvolit. Okamzity nakup novych tanku coz je za moji osobu cesta spatna. Nebo provest ...Zobrazit celý příspěvek

   Nebudeme si nic nalhavat T-72M4CZ jsou v soucasne chvili pase. Jsou pouze dve cesty ktere lze zvolit. Okamzity nakup novych tanku coz je za moji osobu cesta spatna. Nebo provest technicke zhodnoceni tanku tak aby odpovidalo pozadavkum a interoperabilite napr novemu PBVP nebo LUV. Co je spravna cesta protoze takto jsme schopni zivotnost tanku udrzet do roku 2030 a pak nakoupit novy tank a modernizovane T-72 nechat aktivnim zaloham. Navic osadky budou mit zkusenosti s nivymi systemy komunikacni a informacni techniky a budou snazeji prechazet na moderni tak 21 stoleti. Bohuzel to co se nyni chysta s tankem je desive a pokud se naplni smlouva na TZT tak se mame na co tesit. Snad se nekdo chyti za nos a pouzije navrh VOP na TZT ktery sice neni podle smlouvy ale bude fungovat.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:00 30.11.2021

    v roce 2030 nebude na trhu nová konstrukce tanku. Maximálně stávající tanky s kanonem 130mm. Čekat se dá na nový produkt donekonečna. Měly koupit L2A7+ a bez přemýšlení.

    v roce 2030 nebude na trhu nová konstrukce tanku. Maximálně stávající tanky s kanonem 130mm. Čekat se dá na nový produkt donekonečna. Měly koupit L2A7+ a bez přemýšlení.

    • cnapo
     05:14 01.12.2021

     To se nevylucuje nicmene nemate pravdu v nekolika vecech: 1) 7.mb a jeji osadky jsou technicky v dobe kamenne. Stale se jeste nekde pouzivaji R-123 nebo RF-13 zejmena v tancich 2) ...Zobrazit celý příspěvek

     To se nevylucuje nicmene nemate pravdu v nekolika vecech:
     1) 7.mb a jeji osadky jsou technicky v dobe kamenne. Stale se jeste nekde pouzivaji R-123 nebo RF-13 zejmena v tancich
     2) vycvicit osadky na nove automatizovane technologie bude trvat nejmene 2 roky
     3) vycvicit velitele ve veleni a rizeni s novymi prostredk umoznujici schopnost C4ISTAR je minimalne 2 roky
     4) pokud se zhodnoti tanky T-72 tak ziskate prostredek plne kompatibilni i pronbudouci cinnost aktivnich zaloh ktere je pak dostanou (mnoho tankistu az odejdw je prave bude znat v jejich nove podobe)
     5) ziskate cas a penize na nakup a co je to nejdulezitejsi schopnosti rici co v novych tancich a jak ma byt integrovano pro system veleni a rizeni a schopnosti C4ISTAR.


     5)Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  19:18 29.11.2021

  Cóż - spodziewałem się hasła "kupmy czołgi zamiast BVP"

  Cóż - spodziewałem się hasła "kupmy czołgi zamiast BVP"

 • flanker.jirka
  17:28 29.11.2021

  Přijde mi, že titulek článku k článku moc nepasuje, o MBT je tam prakticky minimum až nula nových informací.

  Přijde mi, že titulek článku k článku moc nepasuje, o MBT je tam prakticky minimum až nula nových informací.

  • Arthur
   19:35 29.11.2021

   Pretože ide proste o to aby sa u Vás (ako aj u Nás) investovalo do akvizícii čo najviac, tj. nové pásové BVP a nové tanky. A ak ste NATO hujer tak NATO počujete ako býk na červené ...Zobrazit celý příspěvek

   Pretože ide proste o to aby sa u Vás (ako aj u Nás) investovalo do akvizícii čo najviac, tj. nové pásové BVP a nové tanky.
   A ak ste NATO hujer tak NATO počujete ako býk na červené súkno.
   Čo tam po efektivite, hospodárnosti, účelnosti a účinnosti a udržateľnosti verejných financií o to viac v čase krízy.

   O to viac treba diskutovať zda napr. 200 nových Pandurů s osádkovou věží a převěžovanie původních Pandurů na stejný bojový modul. To už by mohl byt slušný počet pro lokalizaci výroby.
   Výhody oproti nákupu pásových BVP. Větší přínos pro českou ekonomiku, brutální zjednodušení logistiky a dodavatelských řetězců, větší nasaditelnost vozidel (kolik pásových BVP bude vždy bojeschopných, 50 %?), menší provozní zázemí (méně techniků, více bojovníků), intenzivnější a častější výcvik, lepší strategická mobilita, odpadá nutnost přesouvat techniku po železnici nebo na tahačích, lepší ukrývatelnost před satelity (Pandury lze maskovat např. jako stavení vozidla...) atd.
   Za ušetřené peníze bych také dokoupil speciální vozidla pro ženisty, kteří by dokázali "čistit" dálnice a slince, od opuštěných aut, trosek, zátarasů ... vytvářet objezdy kolem zničených mostů atd.
   Tak by jsme mohli mít například šest vysoce samostatných praporů na Pandurech.
   zdroj: Jan GrohmannSkrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:51 29.11.2021

  Pobavil mě ten Pandury se stopětkou - že jde o vysoce mobilní vozidlo. Pan exposlanec asi neviděl ta vozidla pro Indonésii, které vypadají že se převrátí i při stání na silnici. To ...Zobrazit celý příspěvek

  Pobavil mě ten Pandury se stopětkou - že jde o vysoce mobilní vozidlo. Pan exposlanec asi neviděl ta vozidla pro Indonésii, které vypadají že se převrátí i při stání na silnici. To samé polské Raky na podvozku Rosomáka. Nejenom že neplavou, ale ta vozidla jsou přetížená.

  Vtipné je i to, jak Abramsy nakupují Poláci, ale pro nás nemají smysl, že pro ně není v Evropě zázemí. Dokonalé sebe zmatení z dílny politika. Možná by měl jít raději řešit "pokročilý toust" a né vojenskou techniku...Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:32 29.11.2021

   ten článek ale má autora neznámého, asi to nebude pan exposlanec, ten by kupoval nějakou tu armatu nejraději. Jinak s těmi Abramsy, tam je to skutečně ke zvážení, už ty palcové ...Zobrazit celý příspěvek

   ten článek ale má autora neznámého, asi to nebude pan exposlanec, ten by kupoval nějakou tu armatu nejraději. Jinak s těmi Abramsy, tam je to skutečně ke zvážení, už ty palcové rozměry každého šroubu. Nicméně Abrams s dieselovým powerpackem asi proč ne.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    16:58 29.11.2021

    Zatím se zdá, že v dalších verzích budou Američané zavádět hybridní pohon, no a pak by jím mělo jít vybavit i tanky ve verzi M1A2C. Tedy ta turbína nemusí být napořád. Pokud by ...Zobrazit celý příspěvek

    Zatím se zdá, že v dalších verzích budou Američané zavádět hybridní pohon, no a pak by jím mělo jít vybavit i tanky ve verzi M1A2C. Tedy ta turbína nemusí být napořád. Pokud by těch Abramsů bylo koupeno větší množství, tak by měly smysl. V případě že budeme chtít jen pár tanků, tak by měly být primárně schopné kooperovat se spojenci v okolí - tedy Leopard. Zatím se zdá, že chceme 60 tanků, ale uvidíme jaké bude zadání ze strany MO.Skrýt celý příspěvek

 • Charfi
  14:42 29.11.2021

  Z těch verzí, které jsou ve výčtu u nového BVP si dokážu představit na kolech jen tu dělostřeleckou pozorovatelnu. Respektive, představit si dokážu lecos, ale u ostatních verzí ...Zobrazit celý příspěvek

  Z těch verzí, které jsou ve výčtu u nového BVP si dokážu představit na kolech jen tu dělostřeleckou pozorovatelnu. Respektive, představit si dokážu lecos, ale u ostatních verzí bych to vnímal jako velké omezení jejich schopností podporovat právě pásová BVP. Když pominu, že další Pandury bych rozhodně nekupoval, zavádět je do sestavy 7.mb je dost pravděpodobně logistická šílenost. To dává výrazně větší smysl ten Titus (ač jde o jinou kategorii vozidla).

  Potom bych se chtěl zeptat někoho informovaného... opravdu armáda i po akvizici nových tanků dál počítá s 9+1 v rotě?? 14+2 bych už považoval za samozřejmost.Skrýt celý příspěvek

  • Charfi
   18:57 29.11.2021

   *12+2

   *12+2

  • pjaro77
   15:17 30.11.2021

   Nedávno som sa bavil o tejto záležitosti na palba.cz. Nebolo by lepšie pre ťažkú brigádu použiť pre podporné vozidlá na pozorovateľne, vojskové PVO - VSHORAD/SHORAD, sanitné, ...Zobrazit celý příspěvek

   Nedávno som sa bavil o tejto záležitosti na palba.cz. Nebolo by lepšie pre ťažkú brigádu použiť pre podporné vozidlá na pozorovateľne, vojskové PVO - VSHORAD/SHORAD, sanitné, logistické ľahšie pasáky typu BVS-10, alebo Bronco ? Tak veľa nestoja aby si ich AČR nemohla dovoliť pár desiatok kusov.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:53 30.11.2021

    Ne. Logisticky je sebevražda zavádění dalších pásových podvozků které v podstatě nic nepřináší.

    Ne. Logisticky je sebevražda zavádění dalších pásových podvozků které v podstatě nic nepřináší.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2