Mechanizovaná brigáda Armády ČR bez moderních tanků nedává smysl

Mechanizovaná brigáda Armády ČR bez moderních tanků nedává smysl
T-72M4 CZ / Foto: DP (Zvětšit)

Ministerstvo obrany ČR dne 5. listopadu 2021 uvedlo, že pozastavuje výběr nového bojového vozidla pěchoty pro Armádu ČR, protože ani jedna ze tří podaných nabídek nesplnila všechny požadavky. O dalším postupu se má teprve rozhodovat a samozřejmě bude záležet na tom, jak se k projektu postaví nová vláda vzešlá z říjnových voleb, nepochybně to však bude znamenat další odklad potřebné modernizace výzbroje 7. mechanizované brigády.

Odklad je nepříjemný tím spíše, že se Praha zavázala do roku 2026 vybudovat plnohodnotnou těžkou brigádu, jež by se měla podílet na plnění úkolů v rámci NATO. Tento odklad ale zároveň může přinést i něco pozitivního, neboť by se mohl stát příležitostí pro určité přehodnocení celého projektu nového bojového vozidla pěchoty a modernizace armády,

Stav výběrového řízení na nová bojová vozidla pěchoty

Připomeňme, že Armáda ČR poptává celkově 210 pásových obrněných vozidel, která by měla nahradit současné obrněnce BVP-2 a jejich účelové varianty. V základní podobě by mělo jít o bojové vozidlo pěchoty s osádkovou věží, které by dopravilo tříčlennou obsádku a osmičlenný tým, resp. šest pěšáků a dva specialisty. Ve věži vozidla se má nalézat 30mm kanon a 7,62mm kulomet a má existovat také možnost instalace odpalovacího zařízení protitankových řízených střel. Vedle 125 kusů této základní varianty se poptává rovněž 26 stejně vyzbrojených vozidel velitelské verze a 13 kusů průzkumné varianty. Zakázka by měla zahrnovat i čtyři verze, které by měly nést jen zbraňovou stanici s kulometem, a to dělostřeleckou pozorovatelnu (11 kusů), vozidlo ženijní (12 kusů), vyprošťovací (12 kusů) a zdravotnické (11 kusů). Kromě toho se do zakázky zahrnuje také 29 doprovodných servisních a dílenských vozidel ve třech provedeních (komplexní, údržba podvozků a údržba zbraní a speciální výbavy) a pochopitelně též dodávky náhradních dílů a služeb pro celý životní cyklus těchto nových obrněnců, který se kalkuluje na minimálně 30 let, pravděpodobně ovšem ještě více.

Primárním uživatelem vozidel by se měla stát 7. mechanizovaná brigáda, konkrétně tři z jejích praporů, a to 71., 72. a 74. mechanizovaný prapor. Menší počet vozidel by měl směřovat ještě k 13. dělostřeleckému pluku a k Vojenské akademii ve Vyškově, jež má zajišťovat výcvik. Do výběrového řízení se původně přihlásily čtyři typy, ovšem konsorcium PSM s vozidlem Puma pak soutěž opustilo kvůli požadavku na osádkovou věž, a tak zůstaly typy GDELS ASCOD 2, BAE Systems CV90 Mk IV a Rheinmetall Lynx KF41. Všechny firmy nabídly demonstrátory konfigurované podle požadavků Armády ČR, jež v květnu 2021 absolvovaly testy na střelnici Libavá. Během léta zájemci zpracovali svoje konkrétní nabídky a očekávalo se, že nová vláda by mohla na počátku roku 2022 vybrat vítěze. V této chvíli ale není jasné, kdy a jak bude celý proces pokračovat. Vzhledem k požadavkům na moderní mechanizovanou brigádu by se však rozhodně měla respektovat tři základní východiska.


T-72M1 české armády; větší foto / foto: DP

Nová pásová bojová vozidla pěchoty jsou nezbytná

V první dekádě nového století a ještě na počátku dekády druhé se hovořilo o jakémsi „opojení koly“, resp. o dominanci kolových bojových vozidel. Odráželo to představu, že klasické války regulérních armád velmocí budou vzácné (pokud k nim vůbec dojde), kdežto mnohem častější budou humanitární, mírové a protiteroristické „expediční“ intervence. Armády tudíž postavily na první místo rychlost jízdy po silnici a snazší dopravu vzduchem, což zákonitě favorizovalo kolové typy. Jakýmsi symbolem těchto změn se stal typ Stryker v americké armádě. V dalších letech se ale (mj. v souvislosti s konfliktními událostmi na Ukrajině) začalo projevovat i určité „vystřízlivění“ a západní státy začaly opět kupovat i pásová vozidla. Ta bývají vesměs těžší, a tudíž jsou i pomalejší na silnici a obtížněji se přepravují vzduchem, ale oproti kolovým typům disponují rovněž některými zásadními výhodami. Nabízejí vyšší průchodnost v těžkém terénu a vyznačují se výrazně silnějším pancéřováním. Současné západní obrněnce obvykle váží přes 30 tun, někdy i přes 40 tun, z čehož značnou část tvoří právě pancéřování, takže tyto obrněnce poskytují osádce a pěšákům daleko lepší ochranu. Kolová a pásová vozidla zkrátka mají svoje výhody a nevýhody, nelze tedy jednu kategorii efektivně suplovat druhou, a tudíž by moderní armáda měla disponovat oběma kategoriemi platforem.

Bojová vozidla pěchoty BVP-2, jež dodnes slouží v Armádě ČR, představují kdysi jistě velice pokrokovou, avšak nyní už beznadějně zastaralou konstrukci. Základní design ostatně pochází už z 60. let a nedokáže vyhovovat požadavkům současného bojiště. Pancéřová ochrana těchto vozidel vůbec neodpovídá soudobým standardům a šance osádky i pěšáků na přežití v případě zásahu moderní municí jsou minimální, což koneckonců jasně dokázaly mj. konflikty v Iráku, na Donbasu či v Náhorním Karabachu. Také výzbroj vozidel BVP-2 nemá na dnešním bojišti velkou účinnost, což zákonitě platí i o absolutně zastaralém senzorovém vybavení. Teoreticky sice existuje také alternativa hloubkové modernizace BVP-2, kterou se vydávají některé státy, např. Ukrajina, avšak pokud by vozidlo mělo skutečně plně vyhovovat dnešním požadavkům, zůstala by z něj v podstatě jen spodní část korby a pásy. Vozidla BVP-2 v české armádě se už nacházejí na hraně životnosti, resp. za ní, takže vše jednoznačně hovoří pro to, že je nezbytné zavést do výzbroje 7. brigády novou pásovou platformu.


T-72M4 CZ; větší foto / Foto: DP

Není nezbytné pro všechny úkoly používat pásová vozidla

S nutností zavést nové pásové bojové vozidlo pěchoty však vůbec není v rozporu teze, že část úkolů určených pro pásové obrněnce by mohla relativně efektivně zastávat též lehčí a levnější vozidla kolová. V případě české armády by se samozřejmě jednalo o obrněnce řady Pandur II, které jsou zavedené a etablované, mají rozsáhlé provozní zkušenosti a disponují též servisní a opravárenskou podporou přímo na území České republiky. Připomeňme, že pro nákup nových pásových vozidel se počítalo se sumou cca 52 miliard korun, a proto by šlo o největší akvizici v dějinách moderní české armády. Již dříve se však vyskytovaly také spekulace, že v současné ekonomické krizi si český státní rozpočet pravděpodobně nemůže takový velký výdaj dovolit, takže se bude muset přistoupit k redukcím. V podstatě by se tedy jednalo o opakování scénáře s vozidly Pandur II, kterých původně mělo být až 234 kusů v 19 variantách, ovšem posléze se muselo přistoupit k výrazné redukci na 107 kusů a šest variant (až nedávno přibylo dalších 20 nových vozidel ve dvou speciálních verzích). Rovněž v případě nových pásových obrněnců se proto může uskutečnit analogická redukce počtů.

Nedá se vyloučit ani určité snížení počtu specializovaných verzí. Mechanizované prapory jistě potřebují verze s kanonovými věžemi, tedy základní bojovou, velitelskou a průzkumnou, ale u některých dalších provedení už se dá o nezbytnosti použití pásové platformy určitě diskutovat. Např. dělostřelecká pozorovatelna by s největší pravděpodobností mohla být klidně umístěna i na kolovém podvozku, zvláště když vezmeme v úvahu, že tuto verzi by měl používat zejména 13. dělostřelecký pluk, který také používá vesměs zbraňové systémy na kolových podvozcích, a sice 152mm samohybné houfnice DANA a v budoucnu 155mm houfnice CAESAR. Kolový podvozek by nejspíše mohl být efektivním řešením také u zdravotnického a možná i ženijního vozidla (ostatně odpovídající verze typu Pandur II již česká armáda provozuje), ačkoliv menší počet na pásové platformě by také přišel vhod. Pásový podvozek však určitě vyžaduje vozidlo vyprošťovací, aby mohlo poskytovat adekvátní podporu ostatním pásovým obrněncům. Dá se ovšem každopádně konstatovat, že zakázka na nová pásová vozidla by se mohla zredukovat o některé speciální modifikace, jejichž úkoly by pak plnily příslušné varianty vozidel Pandur II, z nichž část už česká armáda dokonce provozuje.

Jako určité kompromisní řešení by se nabízela též možnost pořídit si všechny zamýšlené verze nových pásových vozidel, ale s tím, že specializované verze bez věží by se koupily ve výrazně menších počtech, resp. jen v jednotkách exemplářů. Tím by se vytvořila základní kapacita, jež by umožnila alespoň omezenou službu a výcvik osádek. Další exempláře speciálních verzí by se mohly dokupovat až později v rámci opce, resp. dle aktuálních potřeb a možností rozpočtu. Nejednalo by se o nic neobvyklého, protože armády zcela běžně uzavírají smlouvy s opcemi a až dodatečně tyto opce skutečně aktivují, resp. kupují si další exempláře typů či verzí, které se osvědčily nebo které se ukážou jako potřebné. Úkoly těchto speciálních verzí by tedy částečně plnila obdobně vybavená kolová vozidla. Ve prospěch tohoto „mixu“ hovoří rovněž argument silniční dopravy, protože pásová vozidla vyžadují k přesunu podvalníky, které ale Armáda ČR v potřebných počtech nevlastní, takže případný přesun 7. mechanizované brigády by se hodně usnadnil, pokud by provozovala i kolové obrněnce. Mělo by to vlastně i určitý vzor u někdejší Československé lidové armády, neboť rovněž v jejích mechanizovaných a tankových divizích se používaly varianty osmikolových transportérů OT-64.


Leopard 2A7 na výstavě IDET 2021; větší foto / Foto: DP

Těžká mechanizovaná brigáda nutně potřebuje tanky

Nová pásová bojová vozidla pěchoty a některé jejich specializované verze jsou nezbytné, bylo by ovšem velkou chybou omezovat se při budování moderní mechanizované brigády jen na ně a opomíjet další důležité kategorie techniky. Naneštěstí právě to se však někdy děje, jelikož se zapomíná, že pomyslným „útočným hrotem“ brigády by měly být tanky. Ačkoli se opakovaně vyskytují předpovědi „konce tanků“, které jsou ze strany laiků občas označovány za „pojízdné rakve“, realita moderních válek je zcela opačná. Kombinace ničivé síly, pancéřové odolnosti a terénní pohyblivosti, kterou moderní tanky nabízejí, se ukazuje jako prakticky nenahraditelná, což platí též v asymetrických konfliktech. Zkušenosti z Afghánistánu, Iráku či Palestiny zcela jasně dokazují, že správně nasazené tanky jsou nadále nesmírně účinnou zbraní. Argument, že arménské tanky zaznamenaly těžké ztráty kvůli ázerbájdžánským bojovým dronům, je značně zavádějící, neboť arménská strana prostě neměla efektivní prostředky k ochraně proti dronům. Její situace se tak dosti podobala irácké armádě v roce 1991, jejíž tanky hromadně likvidovalo americké letectvo, které se tehdy těšilo takřka absolutní vzdušné nadvládě, což se ovšem samo o sobě nedá použít jako argument proti smyslu tanků.

73. tankový prapor 7. mechanizované brigády má mít podle tabulek 30 tanků T-72M4 CZ, ale ve skutečnosti se již část těchto obrněnců nachází mimo provoz. Kvůli nedostatku náhradních součástí se totiž musejí používat coby zdroj dílů, aby se dala udržet ve službě alespoň vozidla dvou rot, kdežto třetí rota musí používat zastaralé tanky T-72M/M1. Armáda sice plánuje dílčí úpravy třicítky modernizovaných tanků, které by měly zajistit prodloužení životnosti, ovšem i navzdory tomu se musí počítat s pořízením zcela nové tankové techniky, neboť právě moderní tanky představují základ palebné síly mechanizované brigády. Ve hře je několik scénářů, mezi něž patří i cesta „lehkých“ či „středních“ tanků, což by v praxi znamenalo pořídit si vozidla na šasi nového bojového vozidla pěchoty s věží s kanonem ráže 105 či 120 mm. Obrněnce CV90 a ASCOD 2 v těchto verzích již reálně existují a u typu Lynx se touto variantou rovněž počítá, je ovšem třeba upozornit, že taková vozidla mají nutně i určitá omezení. Nejedná se o „pravé“ tanky, nýbrž spíše o pokročilá vozidla palebné podpory, a proto se jako plnohodnotná náhrada tanků ve všech potřebných rolích prostě nasadit nedají.

Vozidla tohoto druhu ve světě používají zpravidla jednotky rychlé reakce, výsadkáři či útvary námořní pěchoty, nikoli tankové síly v užším slova smyslu. Ty nadále sázejí na „těžké“ tanky, resp. obrněnce kategorie MBT (Main Battle Tank). Právě touto cestou by se tedy měla vydat i Armáda ČR. Jako jedna z možností se nabízí německý Leopard 2, jenž představuje rozšířenou a osvědčenou konstrukci. Jeho nevýhodou zatím je ruční nabíjení, které tedy vyžaduje v osádce rovněž nabíječe, což je profese v Armádě ČR již dlouho neexistující. Tento problém by však měl částečně řešit záměr nabídnout na konci této dekády (tzn. v době, kdy by Armáda ČR měla zavádět nový tank) provedení se samočinným nabíjením a případně i novým kanonem ráže 130 mm. Vedle toho se mluví i o možnosti pořídit francouzské tanky Leclerc či jihokorejské K2 Black Panther, které oba mají nabíjecí automaty, popř. též americké obrněnce M1A2 Abrams. Pro ty se nedávno rozhodlo Polsko, ale u nich kromě čtyřčlenné osádky vadí i enormní hmotnost (okolo 70 tun), což v regionu střední Evropy představuje jistou komplikaci, a chybějící servisní zázemí.


Leopard 2A7; větší foto / Foto: KMW

Krátce k rozšíření výzbroje 4. brigády rychlého nasazení

Na tomto místě se hodí doplnit ještě jednu významnou záležitost. 7. mechanizovaná brigáda je budována jako brigáda těžká, kdežto 4. brigáda rychlého nasazení by se měla v horizontu roku 2030 proměnit na střední mechanizovanou brigádu. Její dřívější „lehký“ charakter již fakticky vymizel s tím, že z její struktury byl vyřazen 43. výsadkový prapor, který se stal základem pro 43. výsadkový pluk, resp. pro třetí (spolu se dvěma brigádami) manévrový prvek Armády ČR. Některé oficiální dokumenty naznačují, že též 4. brigáda by mohla být perspektivně vybavena tankovou technikou. Struktura brigády nyní zahrnuje tři prapory (41. a 42. mechanizovaný a 44. motorizovaný), a tudíž lze předpokládat vznik čtvrtého praporu, který by užíval tankovou techniku. Tomu odpovídají některé informace, že armáda chce pořídit šest desítek tanků pro dva prapory. Nabízí se však i pořízení vozidel palebné podpory na šasi Pandur II, což je ostatně též základní platforma 41. a 42. praporu. Hned několik firem dnes dodává věže se 105mm kanony, které lze umístit na šasi vozidla Pandur II, čímž vznikají vysoce pohyblivé prostředky schopné zabezpečovat efektivní přímou (u některých typů i nepřímou) palebnou podporu.

Pozastavení výběrového řízení na nová pásová bojová vozidla pěchoty pro AČR sice znamená komplikaci, může ovšem jít i o šanci celý projekt částečně přehodnotit. Nové pásové obrněnce pro 7. mechanizovanou brigádu jsou samozřejmě potřebné, ale plánovaný počet kusů a možná i verzí by se dal částečně zredukovat. Některé úkoly specializovaných variant by mohla zastat příslušná provedení kolových vozidel Pandur II, což by přineslo mj. úsporu nákladů či výhody z hlediska přesunů, aniž by se komplikovala logistika. Uspořené finance by se pak daly použít mj. pro pořízení nových tanků kategorie MBT, které 7. mechanizovaná brigáda potřebuje jako náhradu tanků T-72M4 CZ, resp. jako základní nástroje palebné síly. Do sestavy 4. brigády by se mohla zařadit lehčí (kolová) vozidla palebné podpory, což by optimálně zapadalo do jejího budoucího charakteru střední mechanizované brigády.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Eurotank: Hybrid mezi tanky Leopard 2 a Leclerc

Firma KNDS (KMW+Nexter Defense Systems), joint venture německé KMW a francouzské Nexter, na výstavě ...

První tanky Leopard 2A4HU v Maďarsku

Maďarská 25. Střelecká brigáda (MH 25. Klapka György Lövészdandár) se sídlem ve městě Tata převzala ...

250 amerických tanků M1A2C Abrams pro polskou armádu

Podle polského portálu Gazeta.pl Varšava hodlá nakoupit 250 amerických tanků M1A2C Abrams (M1A2 ...

Tanky Abrams pro Polsko: Tribut Washingtonu nebo pomoc spojence?

Dne 14. července 2021, během návštěvy 1. varšavské tankové brigády (1. Warszawska Brygada Pancerna) ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • The Pale Emperor
  11:13 05.01.2022

  Nexter nabízí Indické armádě Leclerc XLR jako náhradu za letité tanky T-72M/M1 Ajeya. Indie poptává až 1700 nových tanků. Šance i pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nexter nabízí Indické armádě Leclerc XLR jako náhradu za letité tanky T-72M/M1 Ajeya. Indie poptává až 1700 nových tanků. Šance i pro AČR?

  https://www.armyrecognition.co...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  13:30 02.12.2021

  Je zajímavé kolik času se dá spekulovat, a nic nekoupit, tedy modernizovali se T-72. Když celou dobu připadá reálny jediný kandidát.
  A stále se tu najdou takový, co chtějí v těch ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je zajímavé kolik času se dá spekulovat, a nic nekoupit, tedy modernizovali se T-72. Když celou dobu připadá reálny jediný kandidát.
  A stále se tu najdou takový, co chtějí v těch spekulacích pokračovat.
  Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   17:30 02.12.2021

   v reálu jsou zde rázem dva kandidáti. Ne, jeden

   v reálu jsou zde rázem dva kandidáti. Ne, jeden

   • Jirosi
    11:41 04.12.2021

    Jedině, že ten druhý je zrušení bez náhrady.

    Pokud se opravdu bavíme o reálné možnosti dalšího provozu, tak je kandidát jen jeden.
    Oni i historicky se tu spekulovalo o různých ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jedině, že ten druhý je zrušení bez náhrady.

    Pokud se opravdu bavíme o reálné možnosti dalšího provozu, tak je kandidát jen jeden.
    Oni i historicky se tu spekulovalo o různých možnostech jako CH2. Ale podívejte v jakém stavu je má jejích primární vlastník/výrobce. Tohle jsou rizika, která je také nutno hodnotit.
    Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     22:13 04.12.2021

     Od evropského uživatele Abramse jsou má stole dvě možnosti. S tím se prostě smiřte.

     Od evropského uživatele Abramse jsou má stole dvě možnosti. S tím se prostě smiřte.

 • Lukas
  17:02 01.12.2021

  Bądźmy realistami

  Realne są Leopardy i Abramsy - bo do nich nie będzie problemu z zapewnieniem sprawnego serwisu dla tych 50-70 wozów dla ACR

  K2 nie ma szans. Chyba że ACR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bądźmy realistami

  Realne są Leopardy i Abramsy - bo do nich nie będzie problemu z zapewnieniem sprawnego serwisu dla tych 50-70 wozów dla ACR

  K2 nie ma szans. Chyba że ACR "porozumiałby się" i innymi - Norwegią może Rumunią? i w Europie pojawiłoby wiele wozów...

  Ewentualnie Francja może zaproponować pierwsze (stare) Leclerc - w "okazyjnej cenie" (coś jak z Rafale)

  Ale generalnie Leopard albo Abrams... Oba wybory mają swoje zalety i wady...
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  10:39 30.11.2021

  Nějak jsem nepochopil, když se může spekulovat o jihokorejském tanku K2 s německým kanonem a power packem, proč se nebere v úvahu japonský tank Type10 s německým kanonem a power ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nějak jsem nepochopil, když se může spekulovat o jihokorejském tanku K2 s německým kanonem a power packem, proč se nebere v úvahu japonský tank Type10 s německým kanonem a power packem ?
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   10:47 30.11.2021

   K2 má víc fanoušků a vlastně i reklamu, kdežto Type10 je sice lepší, ale poněkud opomíjený. Reálné šance u nás nemá ani jeden z těchto tanků.

   K2 má víc fanoušků a vlastně i reklamu, kdežto Type10 je sice lepší, ale poněkud opomíjený. Reálné šance u nás nemá ani jeden z těchto tanků.

   • Torong
    11:33 30.11.2021

    U Japonského tanku je největším problémem zákaz vývozu zbraní z Japonska. Navíc jsou Japonci opravdu exotika v tomto ohledu. S koreou naopak je od čeho se v jednání "odrazit" - ...
    Zobrazit celý příspěvek

    U Japonského tanku je největším problémem zákaz vývozu zbraní z Japonska. Navíc jsou Japonci opravdu exotika v tomto ohledu. S koreou naopak je od čeho se v jednání "odrazit" - Hyundai má u nás fabriku... To, že je Type 10 lepší nijak nerozpruji.
    Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     12:37 30.11.2021

     No a, já dělám pro japonskou fabrikou :-D V ČR investují i víc než ti Korejci.
     Zákaz vývozu už byl zrušen, akorát si asi myslí, že se bude prodávat sama, nebo na to kašlou...

     No a, já dělám pro japonskou fabrikou :-D V ČR investují i víc než ti Korejci.
     Zákaz vývozu už byl zrušen, akorát si asi myslí, že se bude prodávat sama, nebo na to kašlou...

     • Mortles
      13:47 30.11.2021

      Jako japanista, který momentálně píše z Japonska musím říct, že japonské tanky opravdu nejsou realistické nezávisle na nadstandardní ekonomické a politické vztahy, které ČR a Jap ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jako japanista, který momentálně píše z Japonska musím říct, že japonské tanky opravdu nejsou realistické nezávisle na nadstandardní ekonomické a politické vztahy, které ČR a Jap mají. Nejen že by to politicky vyvolávalo otázky v Japonsku a podobně, ale také jde o to, že ty firmy samotné jen málokdy budou chtít jít do rizika (respektive, všichni důležitá se na takové věci musí shodnout) a takový projekt by pro Mitsubishi Heavy Industries byl právě takové riziko a to Japonci o našem prostředí nejsou ani tak neinformovaní jako Korejci. Plus popravdě, Type 10 je ještě snad dražší než ten nový Leopard...
      Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      14:31 30.11.2021

      Mortles: No ta riziko ako riziko. Už teraz je v Európe dopyt po nových tankoch vyšší, než ako sa budú stíhať vyrábať a keď ešte začne meškať EMBT/MGSC ... Treba vytvárať kapacity.

      Mortles: No ta riziko ako riziko. Už teraz je v Európe dopyt po nových tankoch vyšší, než ako sa budú stíhať vyrábať a keď ešte začne meškať EMBT/MGSC ... Treba vytvárať kapacity.

     • Scotty
      15:10 30.11.2021

      Hlavně nemá cenu pořizovat tanky nebo i BVP z druhé strany zeměkoule. Pochybuji že kdy Japonci otevřou továrnu na tanky v Evropě.

      Hlavně nemá cenu pořizovat tanky nebo i BVP z druhé strany zeměkoule. Pochybuji že kdy Japonci otevřou továrnu na tanky v Evropě.

     • Mortles
      15:36 30.11.2021

      Ad Scotty: přesně tak, nemyslím si, že by lidi z Micubiši v takovém kroku viděli nějakou výraznou přidanou hodnotu.

      I když Micubiši má v Pardubicích třeba svoji pobočku ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ad Scotty: přesně tak, nemyslím si, že by lidi z Micubiši v takovém kroku viděli nějakou výraznou přidanou hodnotu.

      I když Micubiši má v Pardubicích třeba svoji pobočku technologické divize, takže možná že i v Mitsubishi Heavy Industries bude nějaký čičmunda, co v ČR strávil pět let jako nějaký haken šokuin a jeho dítě chodilo do Japonské školy v Praze (to víte, že u nás máme japonskou školu?), tak prostě do takového kroku celé vedení konglomerátu nikdo nepřekecá. Moc rizika, oni mají své jisté, teďka Kišida-šušó taky nakupuje, tak proč by to nějak hrotili?
      Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      08:37 01.12.2021

      to Mortles:
      Tak tomu argumentu o vrozené japonské nechuti k riziku a vplouvání do neznámých vod docela rozumím. I proto se MHI nikdy nepřihlásí do tendru na výstavbu jaderné ...
      Zobrazit celý příspěvek

      to Mortles:
      Tak tomu argumentu o vrozené japonské nechuti k riziku a vplouvání do neznámých vod docela rozumím. I proto se MHI nikdy nepřihlásí do tendru na výstavbu jaderné elektrárny mimo Japonsko. Takoví ˇCínani a Korejci jsou proti nim úplní žraloci :-).
      Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   11:58 30.11.2021

   Nebude to ani jeden z tých ázijských. Pokiaľ nebude na stole nejaká bazárová ponuka na Abrams, Ariete, Challenger prípadne Leclerc, tak to bude Leopard. Viac možností viacmenej nie ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nebude to ani jeden z tých ázijských. Pokiaľ nebude na stole nejaká bazárová ponuka na Abrams, Ariete, Challenger prípadne Leclerc, tak to bude Leopard. Viac možností viacmenej nie je. Ibaže by ste prekvapili a kúpili Armatu :-)
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    13:05 02.12.2021

    Tak u Armaty víme, že přehlídky zvládá bez větších problémů.

    Tak u Armaty víme, že přehlídky zvládá bez větších problémů.

    • PavolR
     17:27 02.12.2021

     ... a prípadná porucha je zásadne vopred plánovanou súčasťou programu ... ;-p

     ... a prípadná porucha je zásadne vopred plánovanou súčasťou programu ... ;-p

  • juhelak
   15:48 03.12.2021

   tady se realne nesmi o nicem spekulovat mi prijde..zadna diskuze neni povolena. 2A7 nebo cekej instatni minus :)

   tady se realne nesmi o nicem spekulovat mi prijde..zadna diskuze neni povolena. 2A7 nebo cekej instatni minus :)

   • Rase
    19:49 03.12.2021

    Spekulovat můžeme, taky se rád zasním. Reálně ale vychází nejlépe 2A7, je to cesta nejmenšího odporu a může v pohodě kooperovat s okolními státy. Spíš si sami hážeme klacky pod ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Spekulovat můžeme, taky se rád zasním. Reálně ale vychází nejlépe 2A7, je to cesta nejmenšího odporu a může v pohodě kooperovat s okolními státy. Spíš si sami hážeme klacky pod nohy oddalováním jakéhokoliv nákupu. Osobně bych si asi na 10 let pronajmul Leopardy 2A7EU, nebo koupil T-84M, ale s tím, že jak to bude možné je nahradil za MGCS. Bohužel těch 10 let s T-72M4CZ nepřečkáme, tak je třeba hledat záskok.
    Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     20:04 03.12.2021

     Program Leopard 2A7EU sa dostal do slepej uličky. Nedarí sa zohnať dosť donorských tankov ani pre Cyprus a Rumunsko, nieto že by sa chcel pripojiť niekto ďalší.

     Program Leopard 2A7EU sa dostal do slepej uličky. Nedarí sa zohnať dosť donorských tankov ani pre Cyprus a Rumunsko, nieto že by sa chcel pripojiť niekto ďalší.

     • Rase
      20:45 03.12.2021

      Ono těch tanků je dost, ale na skladech soukromníků, kteří s nimi spekulují. V případě armád se nechtějí zbavit zálohy pro případ nouze. Byť taková 2A4, několikrát přeprodaná, není ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ono těch tanků je dost, ale na skladech soukromníků, kteří s nimi spekulují. V případě armád se nechtějí zbavit zálohy pro případ nouze. Byť taková 2A4, několikrát přeprodaná, není nic jiného než šrot - viz Zaragoza. Někdo si ale myslí, že má mnohem vyšší cenu než hromada železa. Vzhledem k nákladnosti a omezené životnosti, ona modernizace moc smysl nemá.

      Možná by mělo smysl provizorně zavést něco jako jsou ty Maďarské výcvikové 2A4HU, případně plácnout do stolu a zaháčkovat se na několik desetiletí s 2A7V. Pak už se ale nikam neposuneme.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:54 04.12.2021

      Rase: Ale jak se říká nejlepší řešení mezi špatnými řešeními.
      Jinak můžeme tanky zrušit, nebo tam rvát miliardy do prodlužení životnosti, ale reálná bojeschopnost bude 0,0prd.

      Rase: Ale jak se říká nejlepší řešení mezi špatnými řešeními.
      Jinak můžeme tanky zrušit, nebo tam rvát miliardy do prodlužení životnosti, ale reálná bojeschopnost bude 0,0prd.

 • darkstyle
  09:46 30.11.2021

  Je to úplne mimo tému - lenže toto je najväčšia najnovšia diskusia tak to dám sem:

  Video pádu F-35B do stredozemného mora..

  https://www.youtube.com/watch?...

  Fun ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je to úplne mimo tému - lenže toto je najväčšia najnovšia diskusia tak to dám sem:

  Video pádu F-35B do stredozemného mora..

  https://www.youtube.com/watch?...

  Fun na tom je, ako keby pilot zabudol stlačiť "ručnú"..
  Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   10:27 30.11.2021

   Někde jsem četl, že příčina se vyřešila: technik zapomněl odstranit nějaký kryt u motoru proti dešti nebo něco takového.

   Někde jsem četl, že příčina se vyřešila: technik zapomněl odstranit nějaký kryt u motoru proti dešti nebo něco takového.

   • Scotty
    16:06 30.11.2021

    Což není moc pravděpodobné.

    Což není moc pravděpodobné.

   • liberal shark
    08:38 01.12.2021

    Také jsem četl že zapomněli sundat ochranný kryt vstupu do zdvihových motorů na hřbetě letounu.

    Také jsem četl že zapomněli sundat ochranný kryt vstupu do zdvihových motorů na hřbetě letounu.

    • Scotty
     13:28 01.12.2021

     Ty jsou přece kryté dvířky samotného letadla. Které jsou na videu evidentně otevřené.

     Ty jsou přece kryté dvířky samotného letadla. Které jsou na videu evidentně otevřené.

     • Jirosi
      13:13 02.12.2021

      Ty dvířka slouží hlavně pro omezení aerodynamického vlivu té díry na dmychadlo.

      Ty dvířka slouží hlavně pro omezení aerodynamického vlivu té díry na dmychadlo.

 • juhelak
  09:07 30.11.2021

  Nejlepší tank bude ten který půjde po poškození nejrychleji opravit a bude mít co největší podíl komponentů od ČR firem. Abynám nekdo prodal lincenci nebo licenční výrobu ND tak by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nejlepší tank bude ten který půjde po poškození nejrychleji opravit a bude mít co největší podíl komponentů od ČR firem. Abynám nekdo prodal lincenci nebo licenční výrobu ND tak by to muselo být víc jak 30 tanků spíš 60-80 plus dohoda o společném nákupu třeba se slováky. Při počtu kolem stovky už by nám třeba Korejci tu licenci prodali.
  Skrýt celý příspěvek

  • Clibanarius
   09:38 30.11.2021

   Korejci by nejdřív museli vyjednat z Německem re-export powerpacku a kanonu a buhvíčeho ještě, protože právě tyto klíčové komponenty jsou z Německé licence vyráběné v Korei ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Korejci by nejdřív museli vyjednat z Německem re-export powerpacku a kanonu a buhvíčeho ještě, protože právě tyto klíčové komponenty jsou z Německé licence vyráběné v Korei Juheláku. Navíc je tady spousta otazníků visících nad technickou úrovní panceřové ochrany, SŘP, munice, aktivní ochrany ....
   Sorry vzhledem k velkému množství technologických uzlů, které jsou ze zahraničí nebo mají zcela neověřenou úroveň bych raději sázel na jistotu - L2A7
   Skrýt celý příspěvek

  • darkstyle
   09:48 30.11.2021

   Prečo by skôr licenčnú výrobu nedali nám - predsa len máme s výrobou "skúsenosti" a vy by ste si pekne od Slovákov kúpili tanky..
   to bolo také malé podšpichnutie :)

   Prečo by skôr licenčnú výrobu nedali nám - predsa len máme s výrobou "skúsenosti" a vy by ste si pekne od Slovákov kúpili tanky..
   to bolo také malé podšpichnutie :)

   • Jura99
    11:12 30.11.2021

    zase byste tu výrobu zazdili a z tankové velmoci udělali hladovou dolinu, - to bylo také takové malé podšpichnutie :-). V reálu už výrobu tanků na Slovensku pamatuje málokdo z ...
    Zobrazit celý příspěvek

    zase byste tu výrobu zazdili a z tankové velmoci udělali hladovou dolinu, - to bylo také takové malé podšpichnutie :-). V reálu už výrobu tanků na Slovensku pamatuje málokdo z aktivních zaměstnanců, fabrika je srovnaná se zemí a nikdo nevyrábí ani pancéřové plechy. To už větší zkušenosti mají ve VOP Nový Jičín s T-72M4CZ.
    Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     11:22 30.11.2021

     Všetko vec peňazí a vôle ísť do určitého rizika

     Všetko vec peňazí a vôle ísť do určitého rizika

   • Miroslav
    12:02 30.11.2021

    Je to obchod. Licenciu dať môžu, ale aj nemusia. A ak dajú, dajú ju tomu kto dá najlepšie podmienky. Môže to byť aj SR, rovnako tak aj Rumunsko napríklad.

    Je to obchod. Licenciu dať môžu, ale aj nemusia. A ak dajú, dajú ju tomu kto dá najlepšie podmienky. Môže to byť aj SR, rovnako tak aj Rumunsko napríklad.

    • Clibanarius
     12:28 30.11.2021

     Co si reálně představuješ pod pojmem "licence" Mirku? To je velmi nepřesný termín, který sám o sobě může zahrnovat 1001 ruzných variant výroby - od prosté montáže z dovezených ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Co si reálně představuješ pod pojmem "licence" Mirku? To je velmi nepřesný termín, který sám o sobě může zahrnovat 1001 ruzných variant výroby - od prosté montáže z dovezených komponent a lokalizací v nekolika málo procentech až po 100% výrobu v domácích závodech vč kanonu, motoru/převodovky, SŘP, stabilizace atd..atd.
     Skvělým příkladem je Španělsko - prý licenceční výroba podle toho španělského ňoumy s královskou korunou - ve skutečnosti je 50% dílů dovezených z Německa. Má taková licence vůbec smysl? Podle mě ani ekonomický (pokud se tedy nejedná o vyšší stovky až tisíce kusů)
     Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      12:44 30.11.2021

      No aj na tu montáž je nutná licencia. Ani z náhradných dielov nemôžeš poskladať auto a prevádzkovať ho. My to asi nevyriešime čo všetko bude prípadná licencia obsahovať

      No aj na tu montáž je nutná licencia. Ani z náhradných dielov nemôžeš poskladať auto a prevádzkovať ho. My to asi nevyriešime čo všetko bude prípadná licencia obsahovať

  • Scotty
   15:13 30.11.2021

   Na výrobu v nejlepším případě 150 tanků se licence a vybudování výrobních kapacit nevyplatí.

   Na výrobu v nejlepším případě 150 tanků se licence a vybudování výrobních kapacit nevyplatí.

   • liberal shark
    08:39 01.12.2021

    Amen

    Amen

   • Clanek
    09:13 01.12.2021

    V nejlepsim pripade 150... chapu jak to bylo mysleno, ale i tak ten nejlepsi pripad vemu a snizim o 50. Tohle cislo pak vemu jeste jednou, vydelim trema, no a konecne mam to "ACR ...
    Zobrazit celý příspěvek

    V nejlepsim pripade 150... chapu jak to bylo mysleno, ale i tak ten nejlepsi pripad vemu a snizim o 50. Tohle cislo pak vemu jeste jednou, vydelim trema, no a konecne mam to "ACR zlate cislo". :)
    Na druhou stranu aby clovek jen nekritizoval, tak sice se toho jiste koupi malo, ale aspon se to koupi pozde a draze.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:29 01.12.2021

     Řeč byla o možné společné objednávce se Slováky.

     Řeč byla o možné společné objednávce se Slováky.

 • Eagle
  08:47 30.11.2021

  Nikdy bych si nepřál válku, ale občas doufám v konflikt, kdy by se kromě starých ruských pekáčů ukázalo jak těžké a mimořádně finančně náročné je v boji delším než jeden rok udržet ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nikdy bych si nepřál válku, ale občas doufám v konflikt, kdy by se kromě starých ruských pekáčů ukázalo jak těžké a mimořádně finančně náročné je v boji delším než jeden rok udržet flotilu například lynxu nebo pum. V představě že oklepaní panduru kulometem se dostáváme do částek začínající šesti nulami, dodáním ND z Izraele v řádu několika měsíců či i roku mi nepřijde nová technika nikterak efektivnější, ale to je asi úhel pohledu. Otázkou je, zda konflikt s Ruskem by nezačal jedním velkým bordelem na oběžné dráze a tím bychom se vraceli do dob, která by ruské technice vyhovovala, ale nad tím snad ani nepřemýšlet. Pevně doufám že nové BVP budou zejména se zařízeným kvalitním servisem, který přenechá většinu know-how naším opravárenským jednotkám, které je potřeba minimálně na 2 stupni navýšit.
  Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   09:00 30.11.2021

   pokud bychom se bavili o ruské technice, tak by to bylo fajn. Ale my se zde bavíme o sovětské technice. Ta ruská už je pomalu stejně tak složitá, jako ta západní.
   Armáda a její ...
   Zobrazit celý příspěvek

   pokud bychom se bavili o ruské technice, tak by to bylo fajn. Ale my se zde bavíme o sovětské technice. Ta ruská už je pomalu stejně tak složitá, jako ta západní.
   Armáda a její technika byla vždy drahá, cokoliv jiného je mýtus. Ta současná sovětská technika je levná jen kvůli tomu, že se náhradní díly válí v kdejakém bazaru po celém světě.
   Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    19:50 30.11.2021

    To je všechno jasná věc a s tím já naprosto souhlasím. Ale rus je výrobce techniky a je schopen si techniku opravit sám, což my nejsme. V době míru pokud posíláme díly na opravu do ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To je všechno jasná věc a s tím já naprosto souhlasím. Ale rus je výrobce techniky a je schopen si techniku opravit sám, což my nejsme. V době míru pokud posíláme díly na opravu do Izraele se bavíme o dodacích lhůtách kolem půl roku, jak to chcete dělat za války?
    Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:18 30.11.2021

   jenže takhle kapitalismus nemá fungovat a jsme sami proti sobě, že žijeme jednou nohou v socíku, kde každý dělal všechno a za to dělání všeho se platily směšné peníze. Peníze se ...
   Zobrazit celý příspěvek

   jenže takhle kapitalismus nemá fungovat a jsme sami proti sobě, že žijeme jednou nohou v socíku, kde každý dělal všechno a za to dělání všeho se platily směšné peníze. Peníze se mají točit, dodavatel techniky (optimálně domácí) si má vydělat slušné peníze, ať už výrobou nebo servisem, aby je reinvestovat do výroby a polykal další a další trhy a zákazníky a z toho platil daně a mzdy zaměstnancům.
   Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    19:48 30.11.2021

    To se pletete. Já nemam problém s tím, aby výrobce měl marži a vydělal třeba na vývoj a podobně. Já to směřují zejména na to, že do armády se zavede technika ale tak nějak tím to ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To se pletete. Já nemam problém s tím, aby výrobce měl marži a vydělal třeba na vývoj a podobně. Já to směřují zejména na to, že do armády se zavede technika ale tak nějak tím to končí. Strategie provozu s propočítánymi náklady na celou životnost s následnou blokaci finančních prostředků minimálně na dva tři roky dopředu neexistuje. Vše se odvíjí od momentálně vládnoucí strany. Zpětný sběr informací s následným vyhodnocením se ze strany výrobců tak moc často nestává. A když už se bavíme o servisu, já se bavím hlavně o válečném stavu. Ani nemáte tušení jaký problém to v případě války je a tohle téma se také vůbec neřeší a u nové moderní techniky to platí dvojnásobně
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     20:08 30.11.2021

     Tak třeba pro Spyder už kalkulaci nákladů na zavedení a životní cyklus provedli.

     Tak třeba pro Spyder už kalkulaci nákladů na zavedení a životní cyklus provedli.

     • Eagle
      07:42 01.12.2021

      To je dobře, Spyder bude extrémně drahý na údržbu v případě řešení sofistikovanějších oprav, aktualizaci a podobně.

      To je dobře, Spyder bude extrémně drahý na údržbu v případě řešení sofistikovanějších oprav, aktualizaci a podobně.

     • liberal shark
      08:44 01.12.2021

      Co pamatuji, tak to bylo poprvé v (té veřejné) historii ČR. Respektive to asi po nich chtěl parlamentní výbor pro obranu.

      Co pamatuji, tak to bylo poprvé v (té veřejné) historii ČR. Respektive to asi po nich chtěl parlamentní výbor pro obranu.

     • Scotty
      13:35 01.12.2021

      Eagle
      Za dvacet let se předpokládá utratit 23,5 miliardy.

      Eagle
      Za dvacet let se předpokládá utratit 23,5 miliardy.

    • liberal shark
     08:43 01.12.2021

     To je hodně blbé vysvědčení pro ministerstvo obrany 30 let po revoluci. Po všech těch studijních kurzech o ekonomice obrany :-((. Copak skutečně neplánují komplexní náklady na ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To je hodně blbé vysvědčení pro ministerstvo obrany 30 let po revoluci. Po všech těch studijních kurzech o ekonomice obrany :-((. Copak skutečně neplánují komplexní náklady na provoz celé jednotky nebo udržování určité schopnosti v mírových a válečných podmínkách ?
     Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   11:37 30.11.2021

   Tak samozřejmě... Vůbec nejlepší by bylo odněkud vytahat staré T34 a jako BVP OT 810. Tohle opraví za pár korun i děda v garáži...

   Tak samozřejmě... Vůbec nejlepší by bylo odněkud vytahat staré T34 a jako BVP OT 810. Tohle opraví za pár korun i děda v garáži...

   • Eagle
    19:37 30.11.2021

    Mlčeti zlato kámo.

    Mlčeti zlato kámo.

 • Jura99
  07:48 30.11.2021

  Před bezmála 6lety zde na AN byl článek o tom, že se AČR zajímá o Španělské L2A4 (vhodné k modernizaci). Uteklo hodně vody a ještě nejméně stejně dlouhá doba uteče, než se nový ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Před bezmála 6lety zde na AN byl článek o tom, že se AČR zajímá o Španělské L2A4 (vhodné k modernizaci). Uteklo hodně vody a ještě nejméně stejně dlouhá doba uteče, než se nový tank v AČR objeví. Přitom stačilo málo, načmárat podpis pod smlouvu s KMW na nové L2A7+ stejně, jako to udělalo Maďarsko. Místo toho budou naši politikové spekulovat, fantazírovat a po vzoru exposlance, viz. jeho příspěvek níže, "šetřit" peníze daňových poplatníků. Bohužel je neprobudí ani to, že ruská armáda stojí na své západní hranici a čeká jen na příležitost či záminku, aby se pohnula, vlastně mnozí by spíš zajásali, protože rusofilie je tímto národem prolezlá jak mor.
  Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   08:18 30.11.2021

   Pokud chcete videt rusofilii ve stadiu metastatickeho nadoroveho bujeni zjevne bez nadeje na zlepseni, pak musite na Slovensko. V CR je precijen vetsinova nalada jasne proti-Ruska, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pokud chcete videt rusofilii ve stadiu metastatickeho nadoroveho bujeni zjevne bez nadeje na zlepseni, pak musite na Slovensko. V CR je precijen vetsinova nalada jasne proti-Ruska, zaslouzene. Zaslouzene by to melo byt i na tom Slovensku, ale pro me z nepochopitelneho duvodu tomu tak neni.
   Skrýt celý příspěvek

   • Clibanarius
    09:41 30.11.2021

    To možná tady v bubline na AN :-)

    To možná tady v bubline na AN :-)

    • Jan Padesátýpátý
     11:00 30.11.2021

     Český internet vztah Čechů k Rusku neodráží.

     Pamatuju se když v roce 2015 projížděli Českem Dragouni z Pobaltí do Německa.
     Před jejich příjezdem probíhal lítý "boj" na internetu, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Český internet vztah Čechů k Rusku neodráží.

     Pamatuju se když v roce 2015 projížděli Českem Dragouni z Pobaltí do Německa.
     Před jejich příjezdem probíhal lítý "boj" na internetu, a "proruští" na internetu drželi přibližně remízu. Plánovaly se masové protiamerické demonstrace, proruští se těšili jak si budou lehat na silnice před kola amerických obrněnců.

     Jenomže v reálu mlčící většina přišla Dragouny vítat, zatímco trollové z Petrohradu bohužel nepřijeli:

     Josef Gronych na Facebooku ve skupině „Neprojdou“:
     "Doufám, že to na Ruzini nebude jak včera. Stál jsem před OL jak vůl jediný s ruskou vlajkou a přitom se nás domlouvalo nejméně tři sta že tam budeme. Kolaborantů tam byly tisíce, jen mi tam nadávali a nikdo se mne nezastal. Tady na FCB tolik lidí a když má někdo přijít protestovat proti konvoji amerických vrahů, tak sedí doma na FCB. "

     Ke kasárnám v Ruzyni pak vyrazil Jiří Vyvadil, hlavní tvář plánovaných protestů. Chvíli koukal na davy vítající Američany a pak odešel domů.
     Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   08:19 30.11.2021

   Akurát, že tie španielske Leá boli už vraj príliš ojazdené ...
   Zmluvu na nové Leopardy by bolo potrebné podpísať ešte pred Maďarmi, lebo teraz ak by sa aj hneď dnes podpísala, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Akurát, že tie španielske Leá boli už vraj príliš ojazdené ...
   Zmluvu na nové Leopardy by bolo potrebné podpísať ešte pred Maďarmi, lebo teraz ak by sa aj hneď dnes podpísala, dodavky by prebehli až v rokoch 2026-2028, čo je už asi trocha neskoro ...
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:14 30.11.2021

    jasně, o těch španělských jsem nepsal proto, že by byl dobrý nápad je koupit a modernizovat, protože L2A4 je na úroveň L2A7 nemodernizovatelný tank, ale psal jsem to proto, že už v ...
    Zobrazit celý příspěvek

    jasně, o těch španělských jsem nepsal proto, že by byl dobrý nápad je koupit a modernizovat, protože L2A4 je na úroveň L2A7 nemodernizovatelný tank, ale psal jsem to proto, že už v roce 2016 se dělaly nějaké praktické kroky k novému tanku, ale to nám 6let vydrželo bez výsledku. Obdobně o BVP se přemýšlí a tendruje 5let, proboha proč ? Mít takto "efektivní" zaměstnance ve firmě, tak by se děly věci.
    Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     09:16 30.11.2021

     je třeba říct na rovinu, že u tanků nás to tolik nepálí, protože M4Cz byla povedená modernizace a na udržení schopností to bohatě stačilo. Teď se bavíme o období po roce 2030.

     je třeba říct na rovinu, že u tanků nás to tolik nepálí, protože M4Cz byla povedená modernizace a na udržení schopností to bohatě stačilo. Teď se bavíme o období po roce 2030.

     • Jura99
      11:17 30.11.2021

      a v roce 2016 nikdo za zainteresovaných nevěděl, že SŘP Galileo je po technické smrti a ND nejsou ? Opět, takoví analytici by v soukromém sektoru skončili. Nyní se za miliardu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      a v roce 2016 nikdo za zainteresovaných nevěděl, že SŘP Galileo je po technické smrti a ND nejsou ? Opět, takoví analytici by v soukromém sektoru skončili. Nyní se za miliardu bastlí nový SŘP, ale ten tank je už dožilý.
      Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:24 30.11.2021

      jistěže věděli, proto se dělá ta modernizace. Nicméně se tady stále zapomíná, že "ponožky" se armádě začaly kupovat s příchodem turbohafíka na ministerstvo (cca 2018)

      jistěže věděli, proto se dělá ta modernizace. Nicméně se tady stále zapomíná, že "ponožky" se armádě začaly kupovat s příchodem turbohafíka na ministerstvo (cca 2018)

     • Gator
      13:56 30.11.2021

      Nevím, zda se bastlí nový sřp, ale Leonardo company stále vyrábí modernizovanou verzi toho původního, co je na M4, má označení Turms-D.

      Nevím, zda se bastlí nový sřp, ale Leonardo company stále vyrábí modernizovanou verzi toho původního, co je na M4, má označení Turms-D.

     • PavolR
      13:59 30.11.2021

      skelet: Iba v záujme historickej presnosti ... bol to Rambohafík. ;-)

      skelet: Iba v záujme historickej presnosti ... bol to Rambohafík. ;-)

     • skelet
      14:29 30.11.2021

      PavolR máš recht :)

      PavolR máš recht :)

     • Scotty
      15:30 30.11.2021

      Turms-D není modernizace je to další generace.

      Turms-D není modernizace je to další generace.

     • Gator
      17:12 30.11.2021

      Tak záleží, co se tam bude všechno měnit, jestli to koupí komplet, nebo použijí něco ze starýho. Vypadá to, že to má nějaký věci společný.

      Tak záleží, co se tam bude všechno měnit, jestli to koupí komplet, nebo použijí něco ze starýho. Vypadá to, že to má nějaký věci společný.

  • skelet
   09:03 30.11.2021

   Pokud je mi známo, tak naši zástupci přijeli do Španělska, podívali se na ty Leo2A4, rozpačitě se podrbali na hlavě, dlouze se na sebe podívali a poděkovali za nabídku. Byly to ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pokud je mi známo, tak naši zástupci přijeli do Španělska, podívali se na ty Leo2A4, rozpačitě se podrbali na hlavě, dlouze se na sebe podívali a poděkovali za nabídku. Byly to zkrátka olítané vergly, kdyby to byl extra kauf, tak už lítají v Polsku.
   Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   12:05 30.11.2021

   Pokiaľ viem tak v španielsku bola aj nejaká delegácia ale vraj v tých skladoch mali kusy v zlom stave a nebolo by rentabilné do toho investovať

   Pokiaľ viem tak v španielsku bola aj nejaká delegácia ale vraj v tých skladoch mali kusy v zlom stave a nebolo by rentabilné do toho investovať

 • Matesaax
  01:48 30.11.2021

  Neverim, že by 4.BRN někdy dostala tanky. To samé vznik dalšího praporu je už nereálný. Ano byl zvazovan v Rakovníku, ale nakonec to padlo a místo něj se buduje Vysadkovy pluk.

  Neverim, že by 4.BRN někdy dostala tanky. To samé vznik dalšího praporu je už nereálný. Ano byl zvazovan v Rakovníku, ale nakonec to padlo a místo něj se buduje Vysadkovy pluk.

  • Scotty
   03:39 30.11.2021

   Místo něj je v Rakovníku prapor podpory.

   Místo něj je v Rakovníku prapor podpory.

  • Jura99
   07:52 30.11.2021

   přímo tanky možná ne, ale o kanonovém vozidle palebné podpory na podvozku Panduru se přinejmenším spekuluje (viz. rozhovor s gen. Šedivým v idnes 29.11.21). Otázka ovšem zní, jakou ...
   Zobrazit celý příspěvek

   přímo tanky možná ne, ale o kanonovém vozidle palebné podpory na podvozku Panduru se přinejmenším spekuluje (viz. rozhovor s gen. Šedivým v idnes 29.11.21). Otázka ovšem zní, jakou hodnotu to vozidlo bude mít, moc bych si od něj nesliboval, kvůli slabému podvozku.
   Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    09:24 30.11.2021

    Koncept kanónových 8x8 ako taký za zváženie určite stojí, nakoniec ho z našich najbližších spojencov aktívne využívajú Francúzi (6x6) Taliani a Španieli (poťažne Belgičania), ale ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Koncept kanónových 8x8 ako taký za zváženie určite stojí, nakoniec ho z našich najbližších spojencov aktívne využívajú Francúzi (6x6) Taliani a Španieli (poťažne Belgičania), ale samozrejme treba dobre zvážiť technické prevedenie a platformu, aby to nedopadlo ako s M1128 MGS.

    Ak by 120mm na Pandurovi "nerobilo dobrotu", tak by bolo zmysluplnejšie zvážiť na účel palebnej podpory 40mm CTA ... čo by so sebou ale prinášalo zasa otázku, či potom už nedať tento kaliber ako štandard namiesto zavádzania špecializovaných vozidiel.
    Skrýt celý příspěvek

    • petres
     10:02 30.11.2021

     Že 4. BRN schází vozidlo palebné podpory je evidentní. Jít cestou přidáním tankového praporu není dobrý nápad. Jednoznačně by to mělo být kolové vozidlo s pohonem. Pandur má ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Že 4. BRN schází vozidlo palebné podpory je evidentní. Jít cestou přidáním tankového praporu není dobrý nápad. Jednoznačně by to mělo být kolové vozidlo s pohonem. Pandur má problémy i ze 105 mm kanonem. Pokud u těžké mechanizované brigády nevadí a bere se jako samozřejmost, že MBT a PBVP jsou na jiných podvozkových platformách, proč by mělo zásadně (i logisticky) vadit to samé u kolové platformy. Proč nepoužít pro 4. BRN to nejschopnější, co se v této konfiguraci nabízí a to Centauro 2 8x8 se 120 mm kanonem v dostatečném počtu několika desítek kusů?
     Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:48 30.11.2021

      otázkou proč tam dávat 105mm.. belgičané používají na svých piraních devadesátku.

      otázkou proč tam dávat 105mm.. belgičané používají na svých piraních devadesátku.

     • PavolR
      14:04 30.11.2021

      Avšak aj tí Belgičania už prechádzajú na 40mm CTA, podobne ako na tento kaliber obmieňajú svoje kolesové "90-ky" a "105-ky" Francúzi.

      Avšak aj tí Belgičania už prechádzajú na 40mm CTA, podobne ako na tento kaliber obmieňajú svoje kolesové "90-ky" a "105-ky" Francúzi.

     • Horny
      14:04 30.11.2021

      petres - nic ve zlém, ale kde na světě (s výjimkou Izraele - merkava/namer) je normální použití stejného podvozku pro tanky i bévépéčka? Ani armata se zatím počítat nedá.

      petres - nic ve zlém, ale kde na světě (s výjimkou Izraele - merkava/namer) je normální použití stejného podvozku pro tanky i bévépéčka? Ani armata se zatím počítat nedá.

     • petres
      19:31 30.11.2021

      To jsem asi byl špatně pochopen. Já naopak zmiňuji, že je normální, že u pásů jsou MBT a PBVP jsou na jiných podvozkových platformách. A proto je možné i u kolové platformy ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To jsem asi byl špatně pochopen. Já naopak zmiňuji, že je normální, že u pásů jsou MBT a PBVP jsou na jiných podvozkových platformách. A proto je možné i u kolové platformy nepoužít u 4. BRN podvozek Panduru se 105 mm kanonem, ale jiný podvozek - nejlépe Centauro II se 120 mm kanonem. Je to asi v současné době jediný podvozek, který ten 120 mm zvládá. L´épe než polský Rosomak. 30tunové Centauro II má motor s výkonem 720 k a balistickou odolnost přední polosféry odolná proti průbojné munici ráže 30 mm (STANAG 6) a boky odolné proti munici ráže 14,5 mm (STANAG 4).
      Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      21:07 30.11.2021

      petres: Čo takto zbaviť sa Pandurov úplne, streliť niečo z nich Portugalcom, ktorý tiež neobstarali toľko, koľko plánovali, časť Indonézanom a potom zaviesť komplet Freccia EVO.

      petres: Čo takto zbaviť sa Pandurov úplne, streliť niečo z nich Portugalcom, ktorý tiež neobstarali toľko, koľko plánovali, časť Indonézanom a potom zaviesť komplet Freccia EVO.

    • liberal shark
     08:57 01.12.2021

     No, myslím že kolové FSV pro 4. brn je taková třešnička na dortu, které může reálně přijít na řadu tak někdy v roce 2060 :-).

     No, myslím že kolové FSV pro 4. brn je taková třešnička na dortu, které může reálně přijít na řadu tak někdy v roce 2060 :-).

 • PavolR
  21:49 29.11.2021

  Tak som si porovnal české a slovenské obstarávanie a hoci sa v oboch prípadoch vyzbrojuje prakticky totožná ťažká brigáda, badať pár zaujímavých rozdielov:

  Slovensko obstaráva ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak som si porovnal české a slovenské obstarávanie a hoci sa v oboch prípadoch vyzbrojuje prakticky totožná ťažká brigáda, badať pár zaujímavých rozdielov:

  Slovensko obstaráva až 137 bojových verzií a k tomu iba 15 veliteľských, kým u AČR je tento pomer 125-26. Trenažéry kupujú OSSR 4, kým AČR žiadny! AČR kupuje 13 prieskumných variant, kým u OSSR budú tieto na kolesách.
  Počet uvoľňovacích je prakticky totožný 13 ku 12. OSSR obstarávajú na pásoch ešte 12 dielní technickej pomoci a 20 mínometov, naproti tomu AČR delostrelecké pozorovateľne (12) a zdravotnícke (11).
  Najmarkantnejší je nepomer u ženijných variant, kde AČR chce 12 vozidiel bez špecifikovanej špecializácie, kým OSSR až 27, z čoho 2/3 sú ukladače mín a odmínovače. Ako plánuje riešiť zamínovanie a odmínovanie AČR, čím a či vôbec budú nahradené MU-90 a SVO?
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   01:10 30.11.2021

   MU-90 a SVO není zavedené nebude se tedy ani přímo nahrazovat. Je otázka jak konkrétně má vypadat ženíjní BVP. Několik BVP má jít přímo k Velitelství výcviku.

   MU-90 a SVO není zavedené nebude se tedy ani přímo nahrazovat. Je otázka jak konkrétně má vypadat ženíjní BVP. Několik BVP má jít přímo k Velitelství výcviku.

  • pjaro77
   15:01 30.11.2021

   Prieskumné varianty ťažkej brigády v AČR budú na 40 ton ťažkých pasákoch ?Mne na palba.cz vysvetľovali, že budú na titusoch.

   Prieskumné varianty ťažkej brigády v AČR budú na 40 ton ťažkých pasákoch ?Mne na palba.cz vysvetľovali, že budú na titusoch.

   • Scotty
    16:52 30.11.2021

    To určitě nikdo neříkal.

    To určitě nikdo neříkal.

   • Rase
    14:00 01.12.2021

    Blbost, spíš štábní, spojařská a podobná vozidla, která jsou mimo kontakt s nepřítelem.

    Blbost, spíš štábní, spojařská a podobná vozidla, která jsou mimo kontakt s nepřítelem.

    • pjaro77
     15:43 01.12.2021

     Tak fajn, na čom teda budú postavené prieskumné vozidlá pre ťažkú brigádu ? Ak to nebudú ľahké pasáky, tak predpokladám nejaké Iveco LMW ako doteraz alebo ťažšie 4x4 . Snežka a ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tak fajn, na čom teda budú postavené prieskumné vozidlá pre ťažkú brigádu ? Ak to nebudú ľahké pasáky, tak predpokladám nejaké Iveco LMW ako doteraz alebo ťažšie 4x4 . Snežka a Los sa vyradí , že ?
     Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:26 01.12.2021

      Stejně jako u Panduru bude průzkumné vozidlo na stejném podvozku jako BVP.

      Stejně jako u Panduru bude průzkumné vozidlo na stejném podvozku jako BVP.

 • Ivo80
  20:51 29.11.2021

  Jen technická poznámka - jediným svazkem dle standardů NATO, který vyžaduje ve své sestavě tankový prapor, je "těžká brigáda" (tedy to, čím bude 7. mb) a "tanková brigáda" (což ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen technická poznámka - jediným svazkem dle standardů NATO, který vyžaduje ve své sestavě tankový prapor, je "těžká brigáda" (tedy to, čím bude 7. mb) a "tanková brigáda" (což vůbec nemáme).

  "Střední brigáda" je sice svazkem čtyřech praporů, ale žádný z nich není tankový. A lehká brigáda, jak tady už někdo správně poznamenal, je svazek třech praporů.

  Tankový prapor lze sice nacpat kamkoliv, klidně do ženijní brigády, ale bude to naše národní specifikum navíc, nikoliv něco, co by bylo certifikovatelné v rámci NATO.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:28 29.11.2021

   Nedávno se tu probíralo jestli by bylo po výsadkáře lepší jako LÚV otevřené (např. Jackal) nebo uzavřené (např. JLTV). Vy určitě musíte mít už nějakou představu co by bylo pro pluk ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nedávno se tu probíralo jestli by bylo po výsadkáře lepší jako LÚV otevřené (např. Jackal) nebo uzavřené (např. JLTV). Vy určitě musíte mít už nějakou představu co by bylo pro pluk lepší řešení?
   Skrýt celý příspěvek

   • Ivo80
    21:32 29.11.2021

    To už je o konkrétním technickém řešení výrobce. Pokud splní požadavky technické specifikace, tak je představitelné obojí. Uvidíme...

    To už je o konkrétním technickém řešení výrobce. Pokud splní požadavky technické specifikace, tak je představitelné obojí. Uvidíme...

   • flanker.jirka
    21:53 29.11.2021

    Scotty
    Určitě by bylo výhodou mít něco co můžeme sami přepravit, například v C 295 nebo v Mi 171. To co se tam nevejde bude znamenat závislost na letecké technice spojenců.
    V SAE ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Určitě by bylo výhodou mít něco co můžeme sami přepravit, například v C 295 nebo v Mi 171. To co se tam nevejde bude znamenat závislost na letecké technice spojenců.
    V SAE testují možnost nést si sebou elektricky poháněné motocykly, to by mohlo být také přínosné, jsou tiché.
    https://theaviationist.com/202...
    Skrýt celý příspěvek

    • Ivo80
     22:00 29.11.2021

     Jasně, ale to už je jiná kategorie vozidel. Naše doktrína zná "lehká útočná vozidla", "lehká výsadková vozidla" (v zásadě buginy) a "ultralehká výsadková vozidla" - do té by ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jasně, ale to už je jiná kategorie vozidel. Naše doktrína zná "lehká útočná vozidla", "lehká výsadková vozidla" (v zásadě buginy) a "ultralehká výsadková vozidla" - do té by spadalo to vámi uvedené.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:09 29.11.2021

      Pokud bychom uvážili i tradici, tak za první republiky existovaly i cyklistické jednotky. Při současném dojezdu elektrokol je to možná také zajímavá možnost na mobilitu. :-)
      Pokud ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pokud bychom uvážili i tradici, tak za první republiky existovaly i cyklistické jednotky. Při současném dojezdu elektrokol je to možná také zajímavá možnost na mobilitu. :-)
      Pokud se půjde do těžších vozidel, tak to bude lehká pěchota, max. aeromobilní. Z toho co píšete, mi vychází, že počítáte i s kategorií, kterou měly původní lechce motorizované prapory.
      Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:33 29.11.2021

      Tu sa celé mesiace hádame či náš terén potrebuje pásy alebo stačí 8x8 a fkanker to vybavil bicyklom

      Tu sa celé mesiace hádame či náš terén potrebuje pásy alebo stačí 8x8 a fkanker to vybavil bicyklom

     • Scotty
      23:27 29.11.2021

      flanker.jirka
      Při hmotnosti do 9.5 tuny je celkem jasné jaká kategorie vozidel je zvažovaná. Tyhle vozidla nejsou přímo určená pro výsadky z techniky kterou má armáda k dispozici. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Při hmotnosti do 9.5 tuny je celkem jasné jaká kategorie vozidel je zvažovaná. Tyhle vozidla nejsou přímo určená pro výsadky z techniky kterou má armáda k dispozici. Pokud někdy bude KC-390 nebo C-130 bude situce jiná, ale vázané to zjevně na takový nákup není.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:41 30.11.2021

      Scotty
      Pokud chce armáda stále i expediční síly, tak k tomu se výsadkáři hodí a možnosti letecké přepravy budou důležité. Při úvaze KC 390 vs C 130 bych se přiklonil k C 130, je to ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Pokud chce armáda stále i expediční síly, tak k tomu se výsadkáři hodí a možnosti letecké přepravy budou důležité. Při úvaze KC 390 vs C 130 bych se přiklonil k C 130, je to v alianci zavedený typ s dostupnou logistikou. Možná by bylo zajímavé vědět i to, kolik je v KC 390 komponent z Číny.
      Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   21:48 29.11.2021

   Standardy jsou jedna věc, ale mít sebou v operaci podporu MBT je k nezaplacení.

   Standardy jsou jedna věc, ale mít sebou v operaci podporu MBT je k nezaplacení.

   • Scotty
    23:15 29.11.2021

    Hlavní problém je to že na 80-100 tanků pro dva prapory prostě nebude.

    Hlavní problém je to že na 80-100 tanků pro dva prapory prostě nebude.

    • Jura99
     07:57 30.11.2021

     dnes nemůže říct nikdo, na co bude a na co nebude. Inflace, ale i ochota se zadlužovat je s minulostí nesrovnatelná. Sekera půl bilionu ročně nikoho moc nevzrušuje, kromě ...
     Zobrazit celý příspěvek

     dnes nemůže říct nikdo, na co bude a na co nebude. Inflace, ale i ochota se zadlužovat je s minulostí nesrovnatelná. Sekera půl bilionu ročně nikoho moc nevzrušuje, kromě předvolebních debat, dnes už i nastupující koalice pomalu snižuje své sliby, pokud jde o zmenšování deficitu. Pokud bude 2% HDP na obranu, šikovný hospodář by nakoupil tanků třeba brigádu. Je to hrůza peněz (asi 130mld. Kč).
     Skrýt celý příspěvek

  • cnapo
   07:09 30.11.2021

   Nebudeme si nic nalhavat T-72M4CZ jsou v soucasne chvili pase. Jsou pouze dve cesty ktere lze zvolit. Okamzity nakup novych tanku coz je za moji osobu cesta spatna. Nebo provest ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nebudeme si nic nalhavat T-72M4CZ jsou v soucasne chvili pase. Jsou pouze dve cesty ktere lze zvolit. Okamzity nakup novych tanku coz je za moji osobu cesta spatna. Nebo provest technicke zhodnoceni tanku tak aby odpovidalo pozadavkum a interoperabilite napr novemu PBVP nebo LUV. Co je spravna cesta protoze takto jsme schopni zivotnost tanku udrzet do roku 2030 a pak nakoupit novy tank a modernizovane T-72 nechat aktivnim zaloham. Navic osadky budou mit zkusenosti s nivymi systemy komunikacni a informacni techniky a budou snazeji prechazet na moderni tak 21 stoleti. Bohuzel to co se nyni chysta s tankem je desive a pokud se naplni smlouva na TZT tak se mame na co tesit. Snad se nekdo chyti za nos a pouzije navrh VOP na TZT ktery sice neni podle smlouvy ale bude fungovat.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:00 30.11.2021

    v roce 2030 nebude na trhu nová konstrukce tanku. Maximálně stávající tanky s kanonem 130mm. Čekat se dá na nový produkt donekonečna. Měly koupit L2A7+ a bez přemýšlení.

    v roce 2030 nebude na trhu nová konstrukce tanku. Maximálně stávající tanky s kanonem 130mm. Čekat se dá na nový produkt donekonečna. Měly koupit L2A7+ a bez přemýšlení.

    • cnapo
     05:14 01.12.2021

     To se nevylucuje nicmene nemate pravdu v nekolika vecech:
     1) 7.mb a jeji osadky jsou technicky v dobe kamenne. Stale se jeste nekde pouzivaji R-123 nebo RF-13 zejmena v tancich
     2) ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To se nevylucuje nicmene nemate pravdu v nekolika vecech:
     1) 7.mb a jeji osadky jsou technicky v dobe kamenne. Stale se jeste nekde pouzivaji R-123 nebo RF-13 zejmena v tancich
     2) vycvicit osadky na nove automatizovane technologie bude trvat nejmene 2 roky
     3) vycvicit velitele ve veleni a rizeni s novymi prostredk umoznujici schopnost C4ISTAR je minimalne 2 roky
     4) pokud se zhodnoti tanky T-72 tak ziskate prostredek plne kompatibilni i pronbudouci cinnost aktivnich zaloh ktere je pak dostanou (mnoho tankistu az odejdw je prave bude znat v jejich nove podobe)
     5) ziskate cas a penize na nakup a co je to nejdulezitejsi schopnosti rici co v novych tancich a jak ma byt integrovano pro system veleni a rizeni a schopnosti C4ISTAR.


     5)
     Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  19:18 29.11.2021

  Cóż - spodziewałem się hasła "kupmy czołgi zamiast BVP"

  Cóż - spodziewałem się hasła "kupmy czołgi zamiast BVP"

 • flanker.jirka
  17:28 29.11.2021

  Přijde mi, že titulek článku k článku moc nepasuje, o MBT je tam prakticky minimum až nula nových informací.

  Přijde mi, že titulek článku k článku moc nepasuje, o MBT je tam prakticky minimum až nula nových informací.

  • Arthur
   19:35 29.11.2021

   Pretože ide proste o to aby sa u Vás (ako aj u Nás) investovalo do akvizícii čo najviac, tj. nové pásové BVP a nové tanky.
   A ak ste NATO hujer tak NATO počujete ako býk na červené ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pretože ide proste o to aby sa u Vás (ako aj u Nás) investovalo do akvizícii čo najviac, tj. nové pásové BVP a nové tanky.
   A ak ste NATO hujer tak NATO počujete ako býk na červené súkno.
   Čo tam po efektivite, hospodárnosti, účelnosti a účinnosti a udržateľnosti verejných financií o to viac v čase krízy.

   O to viac treba diskutovať zda napr. 200 nových Pandurů s osádkovou věží a převěžovanie původních Pandurů na stejný bojový modul. To už by mohl byt slušný počet pro lokalizaci výroby.
   Výhody oproti nákupu pásových BVP. Větší přínos pro českou ekonomiku, brutální zjednodušení logistiky a dodavatelských řetězců, větší nasaditelnost vozidel (kolik pásových BVP bude vždy bojeschopných, 50 %?), menší provozní zázemí (méně techniků, více bojovníků), intenzivnější a častější výcvik, lepší strategická mobilita, odpadá nutnost přesouvat techniku po železnici nebo na tahačích, lepší ukrývatelnost před satelity (Pandury lze maskovat např. jako stavení vozidla...) atd.
   Za ušetřené peníze bych také dokoupil speciální vozidla pro ženisty, kteří by dokázali "čistit" dálnice a slince, od opuštěných aut, trosek, zátarasů ... vytvářet objezdy kolem zničených mostů atd.
   Tak by jsme mohli mít například šest vysoce samostatných praporů na Pandurech.
   zdroj: Jan Grohmann
   Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:51 29.11.2021

  Pobavil mě ten Pandury se stopětkou - že jde o vysoce mobilní vozidlo. Pan exposlanec asi neviděl ta vozidla pro Indonésii, které vypadají že se převrátí i při stání na silnici. To ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pobavil mě ten Pandury se stopětkou - že jde o vysoce mobilní vozidlo. Pan exposlanec asi neviděl ta vozidla pro Indonésii, které vypadají že se převrátí i při stání na silnici. To samé polské Raky na podvozku Rosomáka. Nejenom že neplavou, ale ta vozidla jsou přetížená.

  Vtipné je i to, jak Abramsy nakupují Poláci, ale pro nás nemají smysl, že pro ně není v Evropě zázemí. Dokonalé sebe zmatení z dílny politika. Možná by měl jít raději řešit "pokročilý toust" a né vojenskou techniku...
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:32 29.11.2021

   ten článek ale má autora neznámého, asi to nebude pan exposlanec, ten by kupoval nějakou tu armatu nejraději. Jinak s těmi Abramsy, tam je to skutečně ke zvážení, už ty palcové ...
   Zobrazit celý příspěvek

   ten článek ale má autora neznámého, asi to nebude pan exposlanec, ten by kupoval nějakou tu armatu nejraději. Jinak s těmi Abramsy, tam je to skutečně ke zvážení, už ty palcové rozměry každého šroubu. Nicméně Abrams s dieselovým powerpackem asi proč ne.
   Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    16:58 29.11.2021

    Zatím se zdá, že v dalších verzích budou Američané zavádět hybridní pohon, no a pak by jím mělo jít vybavit i tanky ve verzi M1A2C. Tedy ta turbína nemusí být napořád. Pokud by ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Zatím se zdá, že v dalších verzích budou Američané zavádět hybridní pohon, no a pak by jím mělo jít vybavit i tanky ve verzi M1A2C. Tedy ta turbína nemusí být napořád. Pokud by těch Abramsů bylo koupeno větší množství, tak by měly smysl. V případě že budeme chtít jen pár tanků, tak by měly být primárně schopné kooperovat se spojenci v okolí - tedy Leopard. Zatím se zdá, že chceme 60 tanků, ale uvidíme jaké bude zadání ze strany MO.
    Skrýt celý příspěvek

 • Charfi
  14:42 29.11.2021

  Z těch verzí, které jsou ve výčtu u nového BVP si dokážu představit na kolech jen tu dělostřeleckou pozorovatelnu. Respektive, představit si dokážu lecos, ale u ostatních verzí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Z těch verzí, které jsou ve výčtu u nového BVP si dokážu představit na kolech jen tu dělostřeleckou pozorovatelnu. Respektive, představit si dokážu lecos, ale u ostatních verzí bych to vnímal jako velké omezení jejich schopností podporovat právě pásová BVP. Když pominu, že další Pandury bych rozhodně nekupoval, zavádět je do sestavy 7.mb je dost pravděpodobně logistická šílenost. To dává výrazně větší smysl ten Titus (ač jde o jinou kategorii vozidla).

  Potom bych se chtěl zeptat někoho informovaného... opravdu armáda i po akvizici nových tanků dál počítá s 9+1 v rotě?? 14+2 bych už považoval za samozřejmost.
  Skrýt celý příspěvek

  • Charfi
   18:57 29.11.2021

   *12+2

   *12+2

  • pjaro77
   15:17 30.11.2021

   Nedávno som sa bavil o tejto záležitosti na palba.cz. Nebolo by lepšie pre ťažkú brigádu použiť pre podporné vozidlá na pozorovateľne, vojskové PVO - VSHORAD/SHORAD, sanitné, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nedávno som sa bavil o tejto záležitosti na palba.cz. Nebolo by lepšie pre ťažkú brigádu použiť pre podporné vozidlá na pozorovateľne, vojskové PVO - VSHORAD/SHORAD, sanitné, logistické ľahšie pasáky typu BVS-10, alebo Bronco ? Tak veľa nestoja aby si ich AČR nemohla dovoliť pár desiatok kusov.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:53 30.11.2021

    Ne. Logisticky je sebevražda zavádění dalších pásových podvozků které v podstatě nic nepřináší.

    Ne. Logisticky je sebevražda zavádění dalších pásových podvozků které v podstatě nic nepřináší.

 • SYN_
  14:26 29.11.2021

  K debatě pásy vs kola (jako že nikdy nebylo na pásech úplně všechno) si dovolím přidat BRDM-2 která zdá se i přes kola byla pro průzkumníky dobrá dost...

  K debatě pásy vs kola (jako že nikdy nebylo na pásech úplně všechno) si dovolím přidat BRDM-2 která zdá se i přes kola byla pro průzkumníky dobrá dost...

  • pjaro77
   15:19 30.11.2021

   Má nedostatočnú schopnosť jazdiť v náročnejšom teréne. Aj preto bola vytvorená svojho času Svatava.

   Má nedostatočnú schopnosť jazdiť v náročnejšom teréne. Aj preto bola vytvorená svojho času Svatava.

 • Jura99
  14:24 29.11.2021

  Že se mluví o tankovém praporu i pro 4.brn je krok správným směrem. Pak to ale nebude 60ks, ale nějakých 70-80 (plus velitelské a výcvikové). Asi se trpce zasměju, až po letitých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Že se mluví o tankovém praporu i pro 4.brn je krok správným směrem. Pak to ale nebude 60ks, ale nějakých 70-80 (plus velitelské a výcvikové). Asi se trpce zasměju, až po letitých peripetiích dojdou naši nákupčí ke stejném závěru, jako Maďaři už před lety, tedy koupit Lynx a L2A7+.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:36 29.11.2021

   To s tankovým praporem je čistá spekulace. Střední brigáda by měla mít jeden těžký prapor, ale ne nutně tankový. Dnes je BRN lehká brigáda se třemi prapory a může to tak klidně ...
   Zobrazit celý příspěvek

   To s tankovým praporem je čistá spekulace. Střední brigáda by měla mít jeden těžký prapor, ale ne nutně tankový. Dnes je BRN lehká brigáda se třemi prapory a může to tak klidně zůstat.
   Skrýt celý příspěvek

   • petres
    15:13 29.11.2021

    "Dnes je BRN lehká brigáda se třemi prapory a může to tak klidně zůstat"
    To si Scotty nejsem jistý. Slyšel jsem názor, že máme dlouhodobější závazek přejít ze současné 4. BRN Light ...
    Zobrazit celý příspěvek

    "Dnes je BRN lehká brigáda se třemi prapory a může to tak klidně zůstat"
    To si Scotty nejsem jistý. Slyšel jsem názor, že máme dlouhodobější závazek přejít ze současné 4. BRN Light Infantry Brigade (STANAG 4569: K1 M1 - Pandury splňují) na Medium Infantry Brigade (STANAG 4569: K3 M2b - nutná modernizace Pandurů zesílením ochrany)
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:16 29.11.2021

     O takovém závazku nevím, V současné době je 4. BÚU certifikované pro NATO. Ovšem ještě s výsadkovým praporem v sestavě. Jestli bude nutná nějaká recertifikace nevím, ale ve ...
     Zobrazit celý příspěvek

     O takovém závazku nevím, V současné době je 4. BÚU certifikované pro NATO. Ovšem ještě s výsadkovým praporem v sestavě. Jestli bude nutná nějaká recertifikace nevím, ale ve výzbroji (a tedy i klasifikaci) se nic nezměnilo. Pokud by měla být BRN někdy klasifikované jako střední je nejprve nutné přezbrojit 44 prapor a vytvořit prapor těžký. Minimálně to vytvoření těžkého praporu není do roku 2030 v plánu.
     Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   14:40 29.11.2021

   Předpokládám že to tak dopadne nejen u nás ale i Slovensku. Není to asi ideální volba, ale za mě v pohodě.

   Předpokládám že to tak dopadne nejen u nás ale i Slovensku. Není to asi ideální volba, ale za mě v pohodě.

  • Shav0
   16:14 29.11.2021

   Tankový prapor pro 4.brn, nevím kde se vzalo, ale je to nesmysl. Nebude.

   Tankový prapor pro 4.brn, nevím kde se vzalo, ale je to nesmysl. Nebude.

   • Jura99
    18:43 29.11.2021

    podle gen. Sediveho na dnesnim idnesu by mel byt tankovy prapor, samostana rota, zaloha ztrat, vycvikove stroje. Vedlo toho by 4brn mela dostat dela na kolech.

    podle gen. Sediveho na dnesnim idnesu by mel byt tankovy prapor, samostana rota, zaloha ztrat, vycvikove stroje. Vedlo toho by 4brn mela dostat dela na kolech.

    • liberal shark
     10:46 30.11.2021

     To by byly tanky tak akorát pro 7. mbr. - 3 tankové roty pro jednotlivé mechanizované prapory a jedna samostatná v záloze pro velení brigády.

     To by byly tanky tak akorát pro 7. mbr. - 3 tankové roty pro jednotlivé mechanizované prapory a jedna samostatná v záloze pro velení brigády.

    • Scotty
     16:08 30.11.2021

     AZ dnes používají T-72M1. Po nákupu tanků přejdou na M4CZ. Ti se do nákupu tanků počítat nemusí.

     AZ dnes používají T-72M1. Po nákupu tanků přejdou na M4CZ. Ti se do nákupu tanků počítat nemusí.

     • Badysak
      18:08 30.11.2021

      Na co že to přejdou AZ? Já žil v přesvědčení, že celou dobu tady čtu o katastrofálním stavu M4CZ a kanibalizaci.

      Na co že to přejdou AZ? Já žil v přesvědčení, že celou dobu tady čtu o katastrofálním stavu M4CZ a kanibalizaci.

     • Scotty
      18:11 30.11.2021

      Vzhledem k tomu že projdou lehčí modernizací tak budou sloužit minimálně do roku 2030.

      Vzhledem k tomu že projdou lehčí modernizací tak budou sloužit minimálně do roku 2030.

     • Badysak
      17:54 01.12.2021

      Takže bojové jednotky se budou trénovat na Leopardech a jejich zálohy na T72 to dává logiku. Nebo už neplatí, že technika se dá opravit, ale osádka je nenahraditelná,

      Takže bojové jednotky se budou trénovat na Leopardech a jejich zálohy na T72 to dává logiku. Nebo už neplatí, že technika se dá opravit, ale osádka je nenahraditelná,

     • Scotty
      18:14 01.12.2021

      Stejně jako dnes profi mají M4CZ a záloha M1.

      Stejně jako dnes profi mají M4CZ a záloha M1.

     • Jura99
      21:28 01.12.2021

      tipuji, ze AZ dostanou taky nove tanky, je to ta samostatna rota navic, o ktere mluvil gen. Sedivy.

      tipuji, ze AZ dostanou taky nove tanky, je to ta samostatna rota navic, o ktere mluvil gen. Sedivy.

     • Badysak
      16:45 03.12.2021

      Já žil v domnění, že řidič kaminou potřebuje papíry na kamion a né na o 20 t lehčí a menší dodávku.
      Jistě M1 máme stovky kusů a stejně si nedovedu představit přechod na M4CZ jako ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Já žil v domnění, že řidič kaminou potřebuje papíry na kamion a né na o 20 t lehčí a menší dodávku.
      Jistě M1 máme stovky kusů a stejně si nedovedu představit přechod na M4CZ jako bojovou zálohu tedy dovedu, ale bude to vypadat jako na tankovém biatlonu RU vs random ůčastník co moderní tank vidí poprvé a taky to tak dopadá. A pár hodin na simulátoru fakt neberu jako výcvik.
      Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  14:14 29.11.2021

  To he ale snuzka blabolu od AN. To snad ani neni pravda. Mixovat techniku a kupovat jen par kusu specializovanych ze se pak neco dokoupi? To jako vazne? Proc mila redakce rovnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To he ale snuzka blabolu od AN. To snad ani neni pravda. Mixovat techniku a kupovat jen par kusu specializovanych ze se pak neco dokoupi? To jako vazne? Proc mila redakce rovnou nenapisete ze si koupime od kazdeho jeden prototyp a az bude potreba nakoupime zbytek. To mi pripomina blanicke rytire! Panove z redakce AN jak dlouho myslite ze je vyrobni proces novych PBVP? To musi byt i laikovi jasne ze pokud se to nekoupi v maximalnich poctech tak to nema smysl!!!!

  1) pokud ACR chce usetrit at koupi od kazde verze 1 kus provede na nich vyvoj a ujasni si architekturu
  2) pak definuje pocty kusu potrebnych k naplneni schopnosti
  3) a hlavne at nectou demagogy z AN!
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  13:59 29.11.2021

  Chcem sa opýtať kto je reálny zadávateľ týchto článkov?

  • Mechanizovaná brigáda Armády ČR bez moderních tanků nedává smysl
  zdroj: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Chcem sa opýtať kto je reálny zadávateľ týchto článkov?

  • Mechanizovaná brigáda Armády ČR bez moderních tanků nedává smysl
  zdroj: https://www.armadninoviny.cz/m...

  • Těžká brigáda potřebuje moderní tanky, bez nich bude jen poloviční
  zdroj: https://www.armyweb.cz/clanek/...

  • Těžká brigáda potřebuje moderní tanky, bez nich bude jen poloviční
  zdroj: https://www.securitymagazin.cz...
  Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   14:02 29.11.2021

   CSG ve spojení s potencionálnim dodavatelem tanků?

   CSG ve spojení s potencionálnim dodavatelem tanků?

   • Arthur
    14:44 29.11.2021

    A CSG je u Vás aj v tendri na nové pásové BVP ?

    A CSG je u Vás aj v tendri na nové pásové BVP ?

    • Scotty
     14:45 29.11.2021

     Nepřímo skrz ASCOD.

     Nepřímo skrz ASCOD.

  • cnapo
   14:17 29.11.2021

   On navrh na modernizaci tanku T-72M4 CZ existuje a naplnuje schopnosti C4ISTAR otazkou je zda bude realizovan. Technicke zhodnoceni tanku totiz by melo jit ruku v ruce s ...
   Zobrazit celý příspěvek

   On navrh na modernizaci tanku T-72M4 CZ existuje a naplnuje schopnosti C4ISTAR otazkou je zda bude realizovan. Technicke zhodnoceni tanku totiz by melo jit ruku v ruce s architekturou nových PBVP a po nakupu novych tanku prejit pro AZ jako 100% interoperabilni starsi techniky. Otazkou zni provede se TZT dle pkatne smlouvy nebo se provede tak aby naplnoval tank schopnosti C4ISTAR protoze tyho dve veci spolu zcela jiste nekoresponduji!
   Skrýt celý příspěvek

  • toustr
   14:21 29.11.2021

   Na SM je uveden jako autor Mgr. Petr Duchoslav a pak jinde Redakce AW a Redakce AN.

   Na SM je uveden jako autor Mgr. Petr Duchoslav a pak jinde Redakce AW a Redakce AN.

 • Scotty
  13:47 29.11.2021

  No a takhle to dopadá když se někdo vyjadřuje jaká je nákup pásového BVP zbytečnost a pak přijde zakázka na napsání článku propagujícího nákup tanků.....

  No a takhle to dopadá když se někdo vyjadřuje jaká je nákup pásového BVP zbytečnost a pak přijde zakázka na napsání článku propagujícího nákup tanků.....

 • SYN_
  13:15 29.11.2021

  No, skoro se domnívám že třeba ty sanitky a mobilní dílny (nikoliv vyprošťováky!) by se na kolech docela snesly, a že jedním z důvodů proč je těch mraky nebojových variant v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No, skoro se domnívám že třeba ty sanitky a mobilní dílny (nikoliv vyprošťováky!) by se na kolech docela snesly, a že jedním z důvodů proč je těch mraky nebojových variant v "nákupním seznamu" je aby bylo "z čeho slevit kdyby šlo do tuhého"... ale i tak je třeba je zaplatit aspoň v "pandur verzi" a ne se tvářit že někdy později...
  Drobnou výhodou by pak byla větší "masovost" jedné konkrétní verze.
  Skrýt celý příspěvek

  • MeV6
   13:26 29.11.2021

   U dílen souhlas, ty sanitky bych ale na pásech nechal. Pokud máte raněné na nějakém nedostupném místě, bylo by fajn, aby se k nim odborná pomoc dostala.
   Ještě jsem si říkal, jak ...
   Zobrazit celý příspěvek

   U dílen souhlas, ty sanitky bych ale na pásech nechal. Pokud máte raněné na nějakém nedostupném místě, bylo by fajn, aby se k nim odborná pomoc dostala.
   Ještě jsem si říkal, jak velký cenový rozdíl by byl nahradit pásové podvozky za pásové podvozky v podobě třeba BvS 10 apod?
   Logisticky samozřejmě nic moc, ale zajímalo by mě to.
   Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    14:09 29.11.2021

    Zajímavé by to možná bylo, ale pokud by nebyla cena opravdu nízká (řekněme, ještě nížší než Pandur, aby ten logistický masakr byl nějak omluvitelný) tak by se další typ podvozku ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Zajímavé by to možná bylo, ale pokud by nebyla cena opravdu nízká (řekněme, ještě nížší než Pandur, aby ten logistický masakr byl nějak omluvitelný) tak by se další typ podvozku podle mně nemohl vyplácet...
    Skrýt celý příspěvek

    • MeV6
     16:38 29.11.2021

     Tak jsem to i myslel.

     Tak jsem to i myslel.

    • pjaro77
     15:30 30.11.2021

     Tie BvS 10 a podobné by mohli slúžiť aj pre záchranárov z Hazz v horských podmienkach, pri záplavách. Aj keď tam skôr poslúžia neobrnené transportery.

     Tie BvS 10 a podobné by mohli slúžiť aj pre záchranárov z Hazz v horských podmienkach, pri záplavách. Aj keď tam skôr poslúžia neobrnené transportery.

  • Nesher
   13:41 29.11.2021

   Dílny samozřejmě budou na kolech, to je už v podmínkách tendru.

   Dílny samozřejmě budou na kolech, to je už v podmínkách tendru.

  • Scotty
   13:43 29.11.2021

   Taky dílny jsou od začátku plánované na náklaďáku 8x8. Právě těch variant zase tak moc není. Proti tomu co plánují pořizovat Slováci je to naprosto střídmá volba. Vlastně z ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Taky dílny jsou od začátku plánované na náklaďáku 8x8. Právě těch variant zase tak moc není. Proti tomu co plánují pořizovat Slováci je to naprosto střídmá volba. Vlastně z nebojových verzí jen ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a dělostřelecká pozorovatelna. Každá z verzí má své opodstatnění proč by měla být na stejném podvozku jako samotné BVP.
   Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    14:15 29.11.2021

    Zdravotnícke a pozorovateľňa nebudú na pásoch (však aj Zuzany sú kolesové). Na pásoch bude 20 mínometov, tri druhy ženíjných (mínovač, odmínovač, ž. podpora), uvoľňovacie a DTP.

    Zdravotnícke a pozorovateľňa nebudú na pásoch (však aj Zuzany sú kolesové). Na pásoch bude 20 mínometov, tri druhy ženíjných (mínovač, odmínovač, ž. podpora), uvoľňovacie a DTP.

  • cnapo
   14:18 29.11.2021

   To jako fakt? Uz jste nekdy vyprostoval BVP Pandurem? Ja videl vzdy jen opak!

   To jako fakt? Uz jste nekdy vyprostoval BVP Pandurem? Ja videl vzdy jen opak!

   • SYN_
    14:36 29.11.2021

    Pokud to bylo na mně (polohou to odpovídá) tak píšu že "na kola" (ne vyprošťovací) což uznám lze přečíst špatně ale já to myslel jednoznačně, tam je pás hlavně kvůli schopnosti "s ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Pokud to bylo na mně (polohou to odpovídá) tak píšu že "na kola" (ne vyprošťovací) což uznám lze přečíst špatně ale já to myslel jednoznačně, tam je pás hlavně kvůli schopnosti "s tím hnout"... takže pokud jich nemáe někde schovaných hafo na podvozku T-72 (a to ještě v dobrém stavu) budou verze založené na budoucím IFV na delší dobu asi to nejschopnější v daném účelu co budeme mít k dispozici...
    Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   10:47 30.11.2021

   Dílna na kolech = nemožnost oprav na místě = větší nároky na vyprošťování a přísun poškozené techniky.

   Dílna na kolech = nemožnost oprav na místě = větší nároky na vyprošťování a přísun poškozené techniky.

   • Scotty
    16:10 30.11.2021

    Patrně menší opravy bude zajišťovat vyprošťovací vozidlo. Na cokoli většího se stejně musí odtáhnou do místa oprav kde budou ty Tatrovky.

    Patrně menší opravy bude zajišťovat vyprošťovací vozidlo. Na cokoli většího se stejně musí odtáhnou do místa oprav kde budou ty Tatrovky.

 • liberal shark
  13:04 29.11.2021

  Celkem by mně zajímalo, v čem nebyly splněny požadavky výběrového řízení. A není to náhodou důvod k přehodnocení těchto požadavků ?

  Celkem by mně zajímalo, v čem nebyly splněny požadavky výběrového řízení. A není to náhodou důvod k přehodnocení těchto požadavků ?

  • MeV6
   13:17 29.11.2021

   Pokud si pamatuji tak problém byl nedodání všech požadovaných informací.
   S technickými parametry problém nebyl.

   Pokud si pamatuji tak problém byl nedodání všech požadovaných informací.
   S technickými parametry problém nebyl.

  • Scotty
   13:29 29.11.2021

   Mělo se jednat spíš o formální chyby v zaslaných nabídkách. Nic co by se po dalším jednání nedalo napravit.

   Mělo se jednat spíš o formální chyby v zaslaných nabídkách. Nic co by se po dalším jednání nedalo napravit.

   • Mortles
    15:59 29.11.2021

    Můžu to vykládat tak, že šlo hlavně o snahu přehodit to "těžké rozhodnutí" na další vládu?

    Můžu to vykládat tak, že šlo hlavně o snahu přehodit to "těžké rozhodnutí" na další vládu?

    • Scotty
     16:23 29.11.2021

     Metnar už před volbama řekl že v zakázce bude pokračovat až další vláda. takže už ani nežádali doplnění informací k nabídkám. To bude na rozhodnutí Černochové.

     Metnar už před volbama řekl že v zakázce bude pokračovat až další vláda. takže už ani nežádali doplnění informací k nabídkám. To bude na rozhodnutí Černochové.

 • MeV6
  12:42 29.11.2021

  Článek pěkný, i když si říkám co je jeho účelem.
  Nesouhlasil bych ale s některými závěry.
  Přesun některých verzi na kola by byl podle mě chybou. Rozhodně u ženijní verze a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Článek pěkný, i když si říkám co je jeho účelem.
  Nesouhlasil bych ale s některými závěry.
  Přesun některých verzi na kola by byl podle mě chybou. Rozhodně u ženijní verze a zřejmě i u dělostřelecké pozorovatelny. Pokud je jednou z výhod pásového podvozku vysoká průchodivost těžkým terénem, pak by bylo vhodné aby podpůrné prostředky byly na stejném levelu, nebo dokázaly působit v sestavě.
  Pokud jde o přepravu těžkými tahači, stejně jich nikdy nebude tolik, aby dokázali přepravit celou brigádu najednou, to možná tak prapor. Náhrada některých verzí BVP jejich kovovou variantou by proto v tomhle směru nebyla významnou úsporou.
  Ale to je můj názor, třeba se pletu.
  Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   13:18 29.11.2021

   důležitá je ta formulace "významnou" úsporou (nebyla by)... jako že když těch podvalníků stejně musím nakoupit 50 tak klidně můžu i 75? Anebo, když s celou brigádou pojedou ...
   Zobrazit celý příspěvek

   důležitá je ta formulace "významnou" úsporou (nebyla by)... jako že když těch podvalníků stejně musím nakoupit 50 tak klidně můžu i 75? Anebo, když s celou brigádou pojedou čtyřikrát, tak šestkrát už taky není problém?
   Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   13:28 29.11.2021

   Účelem je lobbing pro nákup nových tanků. Podobné články vyšly i jinde a tam explicitně propagují Leopard 2. Na a lobbing za kolovou platformu kterou by dodávalo CSG taky neuškodí.
   Zobrazit celý příspěvek

   Účelem je lobbing pro nákup nových tanků. Podobné články vyšly i jinde a tam explicitně propagují Leopard 2. Na a lobbing za kolovou platformu kterou by dodávalo CSG taky neuškodí.
   Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    14:18 29.11.2021

    Takže tedy lobbying na skoro všechno kromně hlavního tématu článku? (IFV)
    Tanky ať se klidně propagují, jen ať se proboha nikdo nepokouší je posunout PŘED bvpčka...

    Takže tedy lobbying na skoro všechno kromně hlavního tématu článku? (IFV)
    Tanky ať se klidně propagují, jen ať se proboha nikdo nepokouší je posunout PŘED bvpčka...

    • Scotty
     14:49 29.11.2021

     Hlavní téma je potřeba nákupu tanků.

     Hlavní téma je potřeba nákupu tanků.

 • chalupab
  11:41 29.11.2021

  Dovolím si konstatovat, že ambice AČR zřizovat těžkou mechanizovaná brigádu /tankovou/ pro obranu země nedává žádný smysl. Těžká, velmi drahá pomalá technika s náročnou logistikou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si konstatovat, že ambice AČR zřizovat těžkou mechanizovaná brigádu /tankovou/ pro obranu země nedává žádný smysl. Těžká, velmi drahá pomalá technika s náročnou logistikou (i pokud jde o zásobování pohonnými hmotami), s omezeným dojezdem, významně zranitelná levnými drony na vlálčišti/uzemí typu ČR - zastavěné aglomarace, bahnitý nebo lesní terén atd atd. Za mne - za stejné pemíze ze pořídit dostatečné množství velmi účinných protitankových zbraní (drony) o maximálně mobilní, ekonomicky dnesitelnou rychlou bojovou techniku k zásahům proti nepřátelským výsadkům, "zeleným mužíčkům, teroristickým komandům... protože než sem evventuálně dojedou tanky z ruských/čínských plání bude svět už dávno hořet v atomové výhni. Nebo je to s totuto ambicí úplně jinak a ona těžká mechanizovaná brigáda/tanková nemá sloužit k obraně země ale k tomu, aby byla naložena na vagony a v rámci vojenských aktivizt NATO odvetzena kamsi do Pobaltí nebo na Ukrajinu - jinými sllovy jde o oblbování daňového poplatníka, protože zbbraně se nebudou naupovat pro něj, ale pro amíky. A pro úplnost dvě poznámky - AČR dopodu neprosadila návrat k divoznímu upsořádání - pak by motostřelecká divize s jedním či dvěma tankovými prapory davála smysl (protože divize je kompletně vybavena/má v sestavě/ všemi nutnými druhy vojsk. To za 1). Za 2) - i Polsko ve velké míře modernizuje jak BVB -2, tak tanky T-75, stejně jako děla a vrtulníky takzvané "ruské provenience". Proč, no protože rozuměn šetří peníze svých občanů.
  Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   12:16 29.11.2021

   Okomentujem iba záverečný nezmysel, zvyšok nechám ostatným: Poľsko je nútené modernizovať staršiu techniku, lebo novú nedokáže vyrobiť v dostatočnom množstve v zmysluplnom čase!

   Okomentujem iba záverečný nezmysel, zvyšok nechám ostatným: Poľsko je nútené modernizovať staršiu techniku, lebo novú nedokáže vyrobiť v dostatočnom množstve v zmysluplnom čase!

  • IS-3
   12:38 29.11.2021

   No jen doufám, že takto na gen. štábu nikdo nepřemýšlí.

   No jen doufám, že takto na gen. štábu nikdo nepřemýšlí.

  • Hetzer
   12:42 29.11.2021

   Vy nejspíš nebudete rodilý mluvčí, že?

   Vy nejspíš nebudete rodilý mluvčí, že?

   • Scotty
    13:32 29.11.2021

    Ten pán dřív dělal poslance za ANO. Tam je schopnost vyjadřovat se jako idiot spíš plus.

    Ten pán dřív dělal poslance za ANO. Tam je schopnost vyjadřovat se jako idiot spíš plus.

    • toustr
     13:59 29.11.2021

     ANO? Podle názorů bych to tipoval spíš na SPD.

     ANO? Podle názorů bych to tipoval spíš na SPD.

     • Jura99
      16:45 29.11.2021

      podle wiki má v šatníku pár kabátů počínaje KSČ.

      podle wiki má v šatníku pár kabátů počínaje KSČ.

  • MeV6
   12:44 29.11.2021

   Stačí už jen ten pojem "motostřelecká divize".
   Zbytek nemá cenu komentovat.

   Stačí už jen ten pojem "motostřelecká divize".
   Zbytek nemá cenu komentovat.

  • Scotty
   13:35 29.11.2021

   Á, pan naštěstí exposlanec se po čase vrátil. Kdyby jste byli na pochybách kdo to jsem přišel, tak tohle mělo radit Šlechtové....

   Á, pan naštěstí exposlanec se po čase vrátil. Kdyby jste byli na pochybách kdo to jsem přišel, tak tohle mělo radit Šlechtové....

  • toustr
   14:14 29.11.2021

   Šetření peněz daňových poplatníků? No to snad ne. Armáda je jednou z právoplatných silových složek státu. Zkuste lidem vysvětlit, že v rámci šetření peněz občanů nebude ČR ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Šetření peněz daňových poplatníků? No to snad ne. Armáda je jednou z právoplatných silových složek státu. Zkuste lidem vysvětlit, že v rámci šetření peněz občanů nebude ČR nakupovat nová hasičská vozidla a plně vystačí staré Tatry 148 nebo LIAZky, protože přece stříkají vodu z hadic úplně stejně, jako ty nové. Tímto argumentováním se dostanete akorát tak do začarovaného kruhu a při položení jakékoli doplňující otázky, např. "A průchodnost, bezpečnost, efektivitu mají také stejnou jako ty nové cisterny?", se zaseknete, absolutně ztrapníte a ztratíte veškerou důvěru lidí, kteří Vám budou v danou chvíli naslouchat. A přesně to stejné je jak s cisternami, tak s vojenským vybavením, tak tady prosím nekryjte Rusko modernizováním jejich techniky a zlehčováním situace na Ukrajině a Pobaltí, kde právě Rusko je oním agresorem.
   Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   14:19 29.11.2021

   chalupab: začal jste nadčasově, s těmi drony, ale skončil jste, jak už to u podobných "názorů" obvykle bývá, v ruském pozadí. Pouze bych poznamenal, že modernizace sovětské ...
   Zobrazit celý příspěvek

   chalupab: začal jste nadčasově, s těmi drony, ale skončil jste, jak už to u podobných "názorů" obvykle bývá, v ruském pozadí. Pouze bych poznamenal, že modernizace sovětské techniky není ani ekonomicky výhodná, ani technicky soudobá. Stačí se podívat na "technické zhodnocení" T-72M4CZ, kde bude stát 1mld. Kč výměna SŘP pro cca 30ks tanků. To je suma, za kterou jdou pořídit 3ks fungl nové L2A7, tedy do každého T-72 se vrazí zhruba 10% ceny nového tanku. Dalších 10% bude stát potřebná výměna motoru, o které se nemluví, ale bez ní se ten tank asi neobejde. Otázka zní, jakou bojovou hodnotu a jakou morální životnost takto draze zhodnocený tank bude mít ? Odpověď: malou a krátkou. Tragikomické je, když politik, třeba i bývalý, argumentuje šetřením veřejných peněz a skutečnost se má právě naopak.
   Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    09:01 30.11.2021

    Dron je pouze tak silný, jak daleký dosah má jeho PTŘS. Dron je pouze platforma, která zbraně nese, nikoliv finální prostředek likvidace cíle. Pokud se vezme například Turecký TB-2 ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Dron je pouze tak silný, jak daleký dosah má jeho PTŘS. Dron je pouze platforma, která zbraně nese, nikoliv finální prostředek likvidace cíle. Pokud se vezme například Turecký TB-2 Bayraktar, tak ten má 2 střely s dosahem 25km zatímco AH-64E může nést až 8 střel s dosahem 32km.
    Ty pohádky o úžasných dronech, co nahradí celé letectvo jsou už fakt směšné. Mít pár dronů, které budou doplňovat bitevní vrtulníky s větším počtem stejných PTŘS je logičtější řešení. Přecijenom v případě konfliktu v Karabachu nešlo o RCS dronů, ale o zásahy mimo dosah PVO a na to stačí lépe vyzbrojené platformy, které už AČR má. Tím pádem příspěvek pana Chalupy aka. mistra bludu Security Magazínu ztrácí jakoukoliv vypovídající hodnotu
    Skrýt celý příspěvek

  • petres
   14:27 29.11.2021

   Pane exposlanče, nejvíce ČR prospějete, když se nebudete veřejně vyjadřovat k věcem, kterým moc nerozumíte (vzhledem k vašemu předchozímu angažmá je to smutné konstatování).
   Pokud ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pane exposlanče, nejvíce ČR prospějete, když se nebudete veřejně vyjadřovat k věcem, kterým moc nerozumíte (vzhledem k vašemu předchozímu angažmá je to smutné konstatování).
   Pokud jsme členy aliance, závazky platí oboustranně, to znamená, že i boj "kdesi v Pobaltí nebo na Ukrajině" je i náš boj, protože bychom ty zelené mužiky mohli mít za chvíli i u nás.
   Na blábol "motostřelecká divize s jedním či dvěma tankovými prapory davála smysl" budu reagovat krátce. Víte že v NATO platí Databáze požadavků na schopnosti - Bi-SC Agreed Capability Codes and Capability Statements? Jedna část je i veřejná, zkuste si ji někdy přečíst.
   Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   15:57 29.11.2021

   Jako člověk, který je z místní komunity kvalifikován komentovat tyto věci asi nejméně musím říct, že jsem opravdu velmi rád, že tu obranu dostane aspoň ta Černochová.

   Jako člověk, který je z místní komunity kvalifikován komentovat tyto věci asi nejméně musím říct, že jsem opravdu velmi rád, že tu obranu dostane aspoň ta Černochová.

  • ruleta
   16:04 29.11.2021

   Krása. Česká mentální strategie na pár řádcích. Do NATO? Ano, společná obrana, jsme malí, tak nás ochraní. Když je ohroženo pobaltí? Tak pozór - logika se mění - nakupujeme pro ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Krása. Česká mentální strategie na pár řádcích. Do NATO? Ano, společná obrana, jsme malí, tak nás ochraní. Když je ohroženo pobaltí? Tak pozór - logika se mění - nakupujeme pro amíky, oblbobání daňového poplatníka. Takže když jsme v ohrožení - voláme pomoc, když někdo jiný, tak ser*me na to.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    16:43 29.11.2021

    přesně popsáno, je potřeba se bohužel smířit s tím, že i blb má NÁZOR a kvůli internetu jím obtěžuje nebo dokonce ovlivňuje ostatní. Co je ovšem tragédie, že se s takovou výbavou ...
    Zobrazit celý příspěvek

    přesně popsáno, je potřeba se bohužel smířit s tím, že i blb má NÁZOR a kvůli internetu jím obtěžuje nebo dokonce ovlivňuje ostatní. Co je ovšem tragédie, že se s takovou výbavou dá dostat mezi zákonodárce, kteří by měli být mozkovou elitou národa a páchat tak dalekosáhlou škodu. Proto jsem zásadně proti obecnému referendu a uplatňování "vůli lidu" na míru větší, než je zdrávo, přestože na vůli lidu je demokracie založena.
    Skrýt celý příspěvek

    • ABC123
     19:59 30.11.2021

     Áno, mali by byť elitou. Ale sú len vzorkou národa.

     Áno, mali by byť elitou. Ale sú len vzorkou národa.

   • Klimesov
    07:00 30.11.2021

    ruleta:
    To co jste napsal by se mělo vytesat do kamene.

    ruleta:
    To co jste napsal by se mělo vytesat do kamene.

  • flanker.jirka
   17:26 29.11.2021

   pane Chalupa, to vás naučili ve vyškově nebo nadiktovali někde na ambasádě? :-)

   pane Chalupa, to vás naučili ve vyškově nebo nadiktovali někde na ambasádě? :-)

   • Drake
    19:49 29.11.2021

    Nejste myslím daleko od pravdy s panem Chalupou, svého času si pamatuju jednoho důstojníka na VA (Brno) který námi tankány a befkaři doslova opovrhoval a jeho krédo bylo, na obranu ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nejste myslím daleko od pravdy s panem Chalupou, svého času si pamatuju jednoho důstojníka na VA (Brno) který námi tankány a befkaři doslova opovrhoval a jeho krédo bylo, na obranu (tehdy) ČSFR nejsou těžké pásy a kola potřeba stačí Tatry a dobře motivovaní pěšáci s dobrou osobní zbraní a dvěma trubkami na zádech, jednou proti tankům a druhou proti letadlům............takže tyhle zcestné názory opravdu kdysi existovaly.:D
    Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     09:08 01.12.2021

     Panáčka bych vysadil do terénu s kosou, čtyřmi sumkami a dvěma granáty. Na záda bych mu přidal ty dvě trubky. A pak bych na něj vypustil jednu mechanizovanou četu nebo Hinda :-)).

     Panáčka bych vysadil do terénu s kosou, čtyřmi sumkami a dvěma granáty. Na záda bych mu přidal ty dvě trubky. A pak bych na něj vypustil jednu mechanizovanou četu nebo Hinda :-)).

  • Jan Grohmann
   20:01 29.11.2021

   V jednom se pletete, české BVP na východě bojovat nebudou - než tam dojedou, bude po válce.
   Ale s první polovinou příspěvku spíše souhlas.

   V jednom se pletete, české BVP na východě bojovat nebudou - než tam dojedou, bude po válce.
   Ale s první polovinou příspěvku spíše souhlas.

   • Scotty
    20:22 29.11.2021

    A tanky, které je podle článku zjevně nutné v nejbližší době nakoupit, tam dojedou? Buď mějte nějakou čest a nezveřejňujete takové zjevně placené články nebo se vyhněte kritice ...
    Zobrazit celý příspěvek

    A tanky, které je podle článku zjevně nutné v nejbližší době nakoupit, tam dojedou? Buď mějte nějakou čest a nezveřejňujete takové zjevně placené články nebo se vyhněte kritice nákupů pásové techniky.
    /V jednom se pletete/
    V jednom? Ten příspěvek je plnej naprostejch blábolů.
    Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    20:49 29.11.2021

    Nedôjde tam nič, čo už nebude na mieste, lebo už niekoľko hodín po začiatku konfliktu by začali jednania o prímerí a to by vstúpilo do platnosti pred príchodom akýchkoľvek posíl.

    Nedôjde tam nič, čo už nebude na mieste, lebo už niekoľko hodín po začiatku konfliktu by začali jednania o prímerí a to by vstúpilo do platnosti pred príchodom akýchkoľvek posíl.

   • toustr
    08:56 30.11.2021

    O webu:
    "Redakce AN - autor si nepřál být jmenován (s obsahem článku se redakce Armádních novin ztotožňuje)"

    Nadpis:
    "Mechanizovaná brigáda Armády ČR bez moderních tanků nedává ...
    Zobrazit celý příspěvek

    O webu:
    "Redakce AN - autor si nepřál být jmenován (s obsahem článku se redakce Armádních novin ztotožňuje)"

    Nadpis:
    "Mechanizovaná brigáda Armády ČR bez moderních tanků nedává smysl"
    ..................................................................
    chalupab:
    "Dovolím si konstatovat, že ambice AČR zřizovat těžkou mechanizovaná brigádu /tankovou/ pro obranu země nedává žádný smysl."

    p. Grohmann
    "Ale s první polovinou příspěvku spíše souhlas."
    Skrýt celý příspěvek

   • pjaro77
    15:49 30.11.2021

    Čo by ste navrhoval ako prioritu zabezpečiť na obranu ČR proti vyspelému nepriateľovi ? Armáda má za úlohu hlavne odstrašiť od útoku, takže ? Delostrelectvo a salvové raketomety ? ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Čo by ste navrhoval ako prioritu zabezpečiť na obranu ČR proti vyspelému nepriateľovi ? Armáda má za úlohu hlavne odstrašiť od útoku, takže ? Delostrelectvo a salvové raketomety ? PVO proti balistickým raketám a C-RAM ? Prieskumné vozidlá a drony, ktoré sa udržia deň a pol vo vzduchu ? Loitering drony a PTRS ? REB systémy ? Balistické rakety s dosahom 500-1000km ?
    Skrýt celý příspěvek

  • pjaro77
   15:40 30.11.2021

   Ak nebude mať ťažká brigáda nič na ochranu proti dronom - napríklad Trophy ani vojskové PVO, ani ochranu proti C-RAM, tak ju nepriateľ rozseká. Ja by som teraz viac obával ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ak nebude mať ťažká brigáda nič na ochranu proti dronom - napríklad Trophy ani vojskové PVO, ani ochranu proti C-RAM, tak ju nepriateľ rozseká. Ja by som teraz viac obával salvových raketometov, než dronov. Dnešné BVP / tank a vojaci sú príliš drahí , než aby bez ochrany mohli bojovať proti vyspelému nepriateľovi.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:13 30.11.2021

    Bude mít RBS-70 a Spyder. Trophy je systém APS a ty mít budou.

    Bude mít RBS-70 a Spyder. Trophy je systém APS a ty mít budou.

    • pjaro77
     17:09 30.11.2021

     RBS-70 bude v ťažkej brigáde na čom sedieť ? Podľa mňa je to pre ťažkú brigádu takmer nepoužiteľný systém. Skôr pre ľahkú pechotu.

     RBS-70 bude v ťažkej brigáde na čom sedieť ? Podľa mňa je to pre ťažkú brigádu takmer nepoužiteľný systém. Skôr pre ľahkú pechotu.

     • Scotty
      17:56 30.11.2021

      Jako prostředek VSHORAD.

      Jako prostředek VSHORAD.

     • pjaro77
      20:34 30.11.2021

      Mám na mysli podvozok. Hádam nebudú na tatrovke sedieť odkrytí dvaja vojaci ?

      Mám na mysli podvozok. Hádam nebudú na tatrovke sedieť odkrytí dvaja vojaci ?

     • Scotty
      23:25 30.11.2021

      Nebudou sedět na Tatrovce, ale budou někde zamaskovaní. Ten náklaďák je jen přepravní prostředek.

      Nebudou sedět na Tatrovce, ale budou někde zamaskovaní. Ten náklaďák je jen přepravní prostředek.

     • pjaro77
      16:03 01.12.2021

      Scotty, skús si to predstaviť v boji. Niekoľko PVO operátorov ukrývajúcich sa kdesi v teréne. Keď treba zmiznúť tak minutu nakladajú, potom sa presunú, znova vykladajú. To nie je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, skús si to predstaviť v boji. Niekoľko PVO operátorov ukrývajúcich sa kdesi v teréne. Keď treba zmiznúť tak minutu nakladajú, potom sa presunú, znova vykladajú. To nie je riešenie pre mobilnú ťažkú brigádu, to je tak pre obranu základní alebo budov. Vojskové PVO by malo byť mobilné na kolesách alebo pásoch aka IM-shorad , IRIS-T SL, Strela 10, OSA AKM, Sosna, Tor, Poprad a podobne.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:30 01.12.2021

      Ono to zase tak z minuty na minutu nebude. Jediný problém je že to není použitelné za přesunu na ochranu konvoje. Třeba bude jednou osazené odpalovací zařízení RBS na nějaké ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ono to zase tak z minuty na minutu nebude. Jediný problém je že to není použitelné za přesunu na ochranu konvoje. Třeba bude jednou osazené odpalovací zařízení RBS na nějaké vozidlo, ale není to aktuální.
      Skrýt celý příspěvek

    • cnapo
     05:29 01.12.2021

     Ojojoj tady se zas placa! RBS a Spyder proti dronum. To jako fakt? Ale no taaak panove proberte se! Nemuzete raketou za 15mil strilet na dron za 1000€. To zkusili uz nemci a ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ojojoj tady se zas placa! RBS a Spyder proti dronum. To jako fakt? Ale no taaak panove proberte se! Nemuzete raketou za 15mil strilet na dron za 1000€. To zkusili uz nemci a pohoreli v 2. Sv. Pokud se budete bavit o dronech ve velikosti letadla typ global nebo predator, heron tak mozna. Pokud se budete bavit o dronech kategorie kvadrokopter nebo malych vrtulniku napr Skyspooter nebo Skeldar tak ani nahodou. Cena vykon je proste neuprosna!
     Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      06:56 01.12.2021

      Pokud vím tak střelba na malorozměrné cíle se s RBS cvičí celkem běžně. Ostatně kvůli blízké ochraně se kupoval jeden Spyder SR na baterii. Ostatně sice je cena dronu mizivá, ale ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pokud vím tak střelba na malorozměrné cíle se s RBS cvičí celkem běžně. Ostatně kvůli blízké ochraně se kupoval jeden Spyder SR na baterii. Ostatně sice je cena dronu mizivá, ale ne cena techniky kterou může ohrozit. Zatím se neplánuje pořízení hlavňového systému, takže boj proti dronům bude na raketových systémech a rušičkách.
      Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    16:29 30.11.2021

    Napíšu to ještě jednou, aby to všichni pochopili. Dron neboli UAV je sám o sobě neškodný, protože jde primárně o nepilotované průzkumné letadlo velikosti malého turbovrtuláku ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Napíšu to ještě jednou, aby to všichni pochopili. Dron neboli UAV je sám o sobě neškodný, protože jde primárně o nepilotované průzkumné letadlo velikosti malého turbovrtuláku složeného z kompozitů. Jeho primárním cílem je tedy průzkum, nikoliv přímá palebná podpora. Ta je druhořadou záležitostí, jelikož většina dronů není schopná nést více jak 2-4 střeli s dlouhým dosahem najednou.
    Primárním nebezpečím musejí být když něco, tak PTŘS nové generace s dosahem 20-40km, jako jsou Brimstone II nebo Spike NLOS. Tyto zbraně jsou největší hrozbou, jelikož je jedno jestli to odpálíte z dronu, bitevního vrtulníku nebo úderného letounu. To samé platí i o loitering munici, která je více či méně pouze zvětšenou PTŘS s delším dosahem.
    Takže jestliže se chcete ubránit těmto zbraním, tak se musí propracovat obrana proti PTŘS. To může být buď přídavný pancíř, APS nebo preemptivní reakce na nasazení těchto systémů v blízkosti bojů. Ale jak jsem říkal už na začátku, s drony to nemá nic společného
    Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     09:12 01.12.2021

     Souhlas, primárním úkolem dronů je průzkum, navádění palby a elektronické rušení. Přímé útoky na cenné / náhodně objevené cíle jsou až sekundární úlohou.

     Souhlas, primárním úkolem dronů je průzkum, navádění palby a elektronické rušení. Přímé útoky na cenné / náhodně objevené cíle jsou až sekundární úlohou.