MEDCAP – Na zdravotnické patrole

medcap
Účelem patroly je nejen poskytnout příležitostnou základní zdravotní péči, ale také získat pro potřeby jednotky základní informace o demografickém složení obyvatelstva v blízkosti základny nebo v prostoru odpovědnosti jednotky. / 601. skss

Vojenská vozidla si prorazila cestu horským průsmykem až do vesnice, kde jsou už netrpělivě očekávána, nikoliv opevněnými ozbrojenci, ale maminkami s dětmi, zraněnými, starými a nemocnými lidmi. Zdravotnická patrola „MEDCAP" právě dorazila na místo určení.

Práce vojenských zdravotníků a to zejména v zahraničních misích, sehrává kromě poskytování zdravotnické podpory vlastním vojákům, důležitou úlohu také v plánování bojových a nebojových operací. Důležitou součástí komplexních zpravodajských analýz, v rámci kterých je vyhodnocována bezpečnostní situace v místě bojových operací, jsou například také informace, týkající se demografického složení a zdravotního stavu obyvatelstva.

Důležitým prvkem práce vojenských mediků je také zprostředkování bezprostředního kontaktu mezi operujícími jednotkami a civilním obyvatelstvem. To vše a mnohem více je realizováno pomocí operací MEDCAP, neboli Medical Civil Affairs Patrol.

Operace MEDCAP. / 601. skss

Zdravotnická patrola MEDCAP

Úkoly zdravotnických patrol mohou být různé. Od demografického průzkumu v okolí vojenské základny, či tábora, přes preventivní akce proti vzniku epidemií infekčních onemocnění, např. pomocí vakcinace obyvatelstva, přes psychologické operace, navazování kontaktů s místními autoritami, jako jsou kmenoví vůdci či stařešinové, až po humanitární působení.

Vedoucím patroly je většinou lékař, se kterým spolupracují medici, operátoři s výcvikem CLS (Combat Life Saver) a další specialisté, v závislosti na účelu patroly. Nedílnou součástí takovéto operace je i nezbytná ochrana zdravotnického konvoje.

Také vybavení patroly podléhá jejímu účelu. Jde zejména o různé druhy zdravotnického materiálu, léky – zejména antibiotika, také prostředky pro podporu výživy, krevní deriváty a rehydratační roztoky či očkovací látky. Zvláštním typem zdavotnické patroly je např. DENTCAP, hlavním účelem které je zubařské ošetření populace. Neméně důležitým typem zdravotnických patrol jsou tzv. VETCAP, v rámci které vojáci poskyují ošetření zejména hospodářskému a domácímu zvířectvu místní populace.

Pomáhat obyvatelstvu je důležitou součástí vojenské práce. / 601. skss

Medical Intelligence

Zdravotnické patroly poskytují poznatky, které jsou součástí zpravodajských informací, týkajících se bezpečnostní situace v místě působnosti jednotky. Důležité jsou např. údaje o demografickém složení obyvatelstva. Zejména v odlehlých oblastech, v menších vesnicích a na územích s "nepřátelským naladěním obyvatelstva" je důležitý údaj o počtu "bojeschopných" mužů, ale také mladých chlapců v populaci.

Pozornost je třeba věnovat oblastem, kde je v populaci většinové zastoupení žen, dětí a starých lidí, avšak muži a chlapci chybí. Je možno předpokládat, že tito bojují na straně protivníka. V Afghánistánu, ale i v řadě afrických zemí, sužovaných místními konflikty se například setkáváme s jevem, kdy při nájezdech bojovníků na vesnice jsou chlapci odváděni, či unášeni a následně jsou cvičeni jako bojovníci.

Údaje o složení a zdravotním stavu populace jsou důležité také při plánování bojových operací. To sehrává podstatnou úlohu například při budování evakuačních koridorů pro civilní obyvatelstvo. Vysoké zastoupení tzv. křehké populace, jako jsou staří, nemocní, či podvýživení lidé se vyznačuje nízkou úrovní mobility.

Ti lidé se nestačí a často také nechtějí evakuovat. Nejsou schopni dlouhého pochodu. Je třeba naplánovat humanitární podporu ve formě shazování léků, potravin, či například teplého oblečení, obvzláště v zimních měsících.

V loňském roce bojovníci Islámského státu (ISIS) zablokovali asi 150 000 Jezídů v Iráckých Sindžárských horách. Na místě bylo mnoho matek s dětmi a starých lidí. Během rozsáhlé záchranné operace byly obklíčeným lidem shazovány potraviny a léky a denně jich byla více než stovka evakuována vrtulníky. Spojeneckým bombardováním se nakonec podařilo obklíčení prolomit a umožnit tak příslušníkům této náboženské komunity z obklíčení uprchnout.

Příslušnící 601. skss ošetřují pacienta. / 601. skss

Lékařská diplomacie

Vojenští zdravotníci selhávají velmi důležitou úlohu v oblasti vojensko-civilní spolupráce. Zdravotníci jsou tím faktorem, který někdy udržuje křehký klid zbraní mezi místními obyvateli a příslušníky zahraničních expedičních sil. V angličtině se vžil pojem „frenemy", což by se dalo přeložit jako spřátelený nepřítel. Jde o situaci, kdy místní populace není cizí vojenské přítomnosti příliš nakloněna, spíše jí strpí.

Každý incident, který má za následek např. zranění místních obyvatel pak snadno vede k výbuchům nepřátelského násilí. Příslušníci CIMIC-PSYOPS pak mají nelehký úkol přesvědčit místní obyvatele, že cizí vojenská přítomnost je k jejich prospěchu. Mocným nástrojem v jejich práci je právě medicína a poskytování péče místním obyvatelům.

Spolu s inženýry se zdravotníci podílejí na budování místní infrastruktury, např. v podobě výstavby či rekonstrukci nemocnic atp. Vojáci asistují a poskytují odbornou expertízu místním civilním lékařům při např. při zvládání stavů, které jsou nad jejich technické možnosti. Důležitým psychologickým momentem je také poskytování péče místním obyvatelům, kteří byli zraněni např. v důsledku spojeneckého bombardování, či jiných operací.

MEDCAP / 601. skss

Humanitární operace

Nezastupitelnou roli vojenští zdravotníci mají také při poskytování podpory v podobě hygienických opatření v případě prevence a potlačování epidemií nebo při likvidaci následků přírodních i antropogenních katastrof. Významnou roli v humanitárních zdravotnických operacích sehrávají programy typu MEDEVAC.

Hlavním úkolem těchto programů je v zemích, ve kterých je zničená zdravotnická infrastruktura a tedy nedostupná specializovaná péče, vyhledávat pacienty, kteří tuto péči potřebují a kterým by bez této specializované péče hrozila např. smrt nebo těžké doživotní následky a léčit je přímo ve vlastních moderních nemocnicích.

Je třeba říci, že i Česká republika se do těchto programů aktivně zapojuje. V roce 2003 spolupracovala 7. polní nemocnice AČR, která byla v té době nasazená v Irácké Basře s Nemocnicí v Motole na programu řešení srdečních onemocnění, nezvládnutelných v polních podmínkách.

Podobné projekty byly realizovány také v Afghánistánu (srdeční vady, popáleniny, ortopedická péče) a v celé řadě dalších zemí.

Celkem bylo v rámci projektu MEDEVAC v ČR léčeno 210 lidí. To se může v poměru k ohromnému utrpení civilního obyvatelstva ve světových válečných konfliktech a katastrofách zdát málo. Ale i tak je třeba tuto snahu s uznáním ocenit a připomenout to slavné přísloví o tom, že "když zachráníte alespoň jeden lidský život, je to jako byste zachránili celý svět".

Nahlásit chybu v článku


Související články

Část jednotek 71. mechanizovaného praporu absolvovala první letošní polní výcvik

Druhá polovina ledna se pro příslušníky hranického praporu stala první zatěžkávací zkouškou.

Nové balistické vesty pro Armádu ČR

Armáda České republiky nakoupí pro své vojáky 2291 balistických vest CZ Combat za cenu 68 milionů ...

ScanEagle vstupuje do výzbroje Armády ČR

Čeští vojáci již v dubnu získají výkonné bezpilotní letouny ScanEagle. Drony nejprve projdou ročním ...

Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Adanedhel
  17:49 01.04.2015

  Těmto ČESKÝM vojákům patří čest.

  Těmto ČESKÝM vojákům patří čest.

 • liberal shark
  10:26 31.03.2015

  Překladatelská: "Engineer" neznamená inženýr, ale ženista. Engineers Corps je ženijní sbor. Stejně tak jako "control" není kontrola :-).

  Překladatelská: "Engineer" neznamená inženýr, ale ženista. Engineers Corps je ženijní sbor. Stejně tak jako "control" není kontrola :-).