Měkké cíle: proč jsme pro teroristy tak atraktivní?

Dav lidí na veřejném místě - typická ukázka měkkého cíle. / Public Domain

Měkké cíle. Toto sousloví slýcháme v posledních letech velmi často. Mnohdy se jeví jako magické zaklínadlo popisující prakticky kterékoliv místo kolem nás, které je ohroženo, byť minimálně, možným fyzickým útokem. Alespoň tak se to může jevit občanům, kteří nejsou s touto problematikou blíže seznámeni. Co to tedy jsou ony propírané „měkké cíle“ a proč o nich slýcháme v dnešní době více než dříve? Na toto se vám pokusím odpovědět v následujícím textu.

Co jsou měkké cíle? 

Co si konkrétně pod pojmem „měkký cíl“ můžeme představit? Veškeré cíle, které jsou typické výskytem velkého počtu civilního obyvatelstva a zároveň neschopností se případnému útočníkovi efektivně bránit. Můžeme zde zmínit obchodní centra, obchodní jednotky, školy, hromadné dopravní prostředky, ale také například náboženské svatostánky nebo turistická místa.

Přímým opakem Soft Targets jsou Hard Targets. Ty představují zabezpečené lokality, jako jsou elektrárny, vojenské areály a objekty a jiné. Je nasnadě, aby se Hard Targets v kontextu svého významového opaku překládaly jako „tvrdé cíle“. Toto však není v rámci zažité praxe zvykem (spíše se jedná o výjimečné označení) a užívá se spojení „prvky kritické infrastruktury“.

V závěru této kapitoly bych zdůraznil, že měkké cíle jsou vymezeny pouze ve vztahu k terorismu a násilnému útoku. Některé měkké cíle mohou být (a jsou) ve skutečnosti velmi dobře zabezpečené, ale proti jinému druhu hrozeb.

Vezměme si za příklad některé z nákupních center. Tyto obchodní domy jsou pokryty hustou sítí bezpečnostních kamer a strážní zde provádějí pravidelnou pochůzkovou činnost. Tato opatření jsou však zaměřena na ochranu majetku. Jsou tak dobře chráněny proti případným krádežím nepoctivých návštěvníků, nikoliv už proti útočníkovi, který se rozhodne do tohoto centra přijít s palnou zbraní a způsobit maximální ztráty na životech.

Proč je problematika měkkých cílů tak aktuální?

Pokud se podíváme na fenomén teroristických útoků na území Evropy a USA za posledních 16 let (tedy od milníku pro boj s terorismem – útoku na World Trade Center v New Yorku 11. 9. 2001), zjistíme, že nejčastějším cílem útočníků jsou nákupní centra, metra, letiště, vlaky, autobusy, oslavy v ulicích měst, mírové pochody, kluby, kempy, školy, vlaky .

Toto jsou jen některé z cílových aktiv, na které teroristé útočí. Tyto cíle jsou pouze výtažkem z evropských incidentů, situace na jiných kontinentech je však obdobná. Rusko a Turecko zažilo v posledních letech rovněž vlnu teroristických útoků, v některých případech však s jinou vstupní motivací útočníků, než je tomu v Evropě.

Co však mají tyto útoky společné? V době svého útoku se zde vyskytovalo množství osob a dané lokace nebyly chráněny proti násilnému útoku. Ztráty na životech tak byly velmi vysoké vzhledem k tomu, že útočník byl zastaven až příliš pozdě, nebo v případě sebevražedných atentátů vůbec. Toto je z pohledu teroristů ideální situace.

Jejich útoky nemají ambice zničit přímo kritické prvky svého nepřítele (například státu). Jejich cílem je šířit strach v obyvatelstvu, podrýt autoritu a ochromit důvěru vůči vládnoucí vrstvě, destabilizovat státní aparát.

Při výběru cílů hraje roli ještě jeden důležitý faktor – symboličnost. Pro útočníky je nanejvýš důležité, aby úspěšný útok vyvolal šok mezi cílovým obyvatelstvem a mediální pozornost, která pomůže šířit obavy a strach.

Z tohoto důvodu si teroristé ve většině případů vybírají zástupné cíle, které nemají samy o sobě žádnou důležitost pro strukturu nepřítele. Militantní fundamentální islamisté si za cíl vybírají často cíle, které reflektují „zlo západní kultury“. Místa zastupující konzumní způsob života západní kultury, který není založen na víře v Boha, ale na principech humanistické filosofie.

Tímto jsme si tedy odpověděli na otázku, proč je problematika měkkých cílů nyní tak aktuální. Na základě bezpečnostní situace na Blízkém východě a Africe dochází k otevření nové fronty ve válce s terorismem – Evropě.

Zde jsou realizovány útoky islámskými radikály, kteří útočí výhradně právě na Soft Targets, a to z těchto důvodů:
+ Je zde vysoká koncentrace osob;
+ Nejsou dostatečně chráněna proti násilným útokům;
+ Jsou mediálně zajímavá;
+ Symbolicky zastupují hodnoty západní společnosti.

Ve spojitosti s těmito útoky je vhodné zmínit fenomén „terorismu osamělých vlků“. Tento aspekt terorismu je velmi nebezpečným faktorem. Jedná se o útoky jednotlivců, kteří nenáleží ke konkrétní teroristické organizaci, i když ve většině případů se k nim hlásí.

Tito sympatizanti jsou součástí společnosti, na kterou realizují svůj útok. Jejich čin je motivován nespokojeností se současnou politicko-společenskou situací, na což se snaží útokem upozornit, případně svým konáním podpořit mateřskou organizaci, která se těmto cílům systematicky věnuje.

Je důležité rozlišit „osamělého vlka“ a teroristu, který byl do společnosti infiltrován. Druhý jmenovaný je totiž svou organizací vycvičen a instruován. Je podporován ve své infiltraci do cílové destinace, kde se začlení do společnosti. Zde se stává takzvanou „spící buňkou“, která je aktivována předem domluveným sledem událostí nebo konkrétním způsobem a signálem.

Oproti tomu je „osamělý vlk“ osoba, která jedná zcela individuálně bez propojení s teroristickou organizací, je pouze na něm, aby si zajistil vědomosti, vybavení a výzbroj nutnou k provedení útoku. Jejich modus operandi je zcela v jejich režii bez zásahu vnějších autorit.

Tento fenomén v sobě skrývá velké riziko. Tento druh útočníků se totiž vynořuje přímo ze společnosti, nejedná se o žádného vnějšího aktéra. Zatímco u teroristů, kteří by se chtěli do cílové lokace teprve dostat, je šance, že budou včas zadrženi, „osamělí vlci“ jsou již na místě.

Znají místní podmínky, nebudí podezření, nejsou nijak napojeni na teroristické organizace. Jejich útoky se těžko predikují a jsou velmi efektivní, co se demoralizace obyvatelstva týče. Přestože se v kontextu posledních událostí mluví zejména o „osamělých vlcích“ ovlivněné ideologií Islámského státu, jsou známy také útoky proti-islámské.

Tito osamělí vlci se tak stávají velmi nebezpečnou hrozbou, která je zřejmě spjata s konfliktem křesťansko-židovské tradice s islámským světem. Dosud v Evropě konflikt tohoto typu a rozsahu nebyl a teprve nyní se postupně ukazují veškeré aspekty, které k tomuto střetu náleží.

Nestačí tedy bojovat s teroristy pouze v místech jejich původu a operačního zázemí, je nanejvýš nutné paralelně s příčinami útoků v Evropě řešit také hrozby, které vyvstávají na základě inspirace a motivace právě těmito teroristickými skupinami. Tito inspirovaní útočníci totiž mohou zaútočit prakticky kdykoliv a kdekoliv, k jejich „aktivaci“ je pouze stačí cíleně ovlivňovat teroristickou propagandou, což v době internetové globalizace není sebemenší problém.

Jaká jsou tedy možná opatření?

Téma zabezpečení měkkých cílů je velmi prioritním bezpečnostním tématem. Bohužel na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Těmito opatřeními se zabývají bezpečnostní složky států, mnohdy však pouze na teoreticko-analytické úrovni.

Konkrétní opatření poskytují zejména aktéři z privátního sektoru bezpečnosti. Tyto společnosti na základě analýzy útoků nabízejí jistá řešení, individuálně zpracovaná pro daný měkký cíl. Úspěšnost takových opatření však nelze s určitostí ověřit.

Z hlediska efektivity a pořizovacích nákladů se jeví jako nejefektivnější způsob zabezpečení takzvaná „low-cost varianta“. Tedy varianta s filosofií „maximální zabezpečení, ale za nízké vstupní náklady“. Pro upřesnění si řekněme, že „high-cost varianta“, ta, která neřeší výši nákladů, ale cílí na maximální efektivitu bezpečnostního opatření, v jistém smyslu dělá z referenčního objektu „Hard Target“ (viz výše).

V tom smyslu, že implementujeme nejmodernější bezpečnostní systémy, jako jsou bezpečnostní rentgenové rámy, biometrické přístupové systémy, režimy vstupu, ozbrojenou ostrahu objektu a podobně. Je zřetelné, že takováto opatření nejsou pro mnohé měkké cíle realizovatelné (například kostely nebo obchodní centra).

Z řešení některých měkkých cílů lze vyvodit, že opatření proti násilným útokům je složeno ze dvou základních částí. Tím prvním je metodický rámec. Jeho součástí je širší seznámení s osobami, které jsou nejvíce ohroženi (zaměstnanci objektu klasifikovaného jako měkký cíl), seznámení s problematikou terorismu, zejména hrozbou útoku na daný referenční objekt.

V rámci této edukace by mělo proběhnout zejména obeznámení s metodou detekce podezřelého chování, znaky, které útočníci mohou vykazovat, postupy, které musí být dodrženy v případě útoku, znalost únikových cest v různých směrech a také umění situaci správně ohlásit na tísňovou linku.

Spekulativní součástí těchto znalostí je také znalost sebeobrany, případně profesní obrany (v případě pracovníků bezpečnostního průmyslu). Ta by totiž mohla hrát v některých situacích klíčovou roli. Za příklad dejme útok nožem, který by v případě jisté dovednosti zaměstnance a jisté míry pohotovosti, nemusel mít žádné oběti na životech.

Druhou pólem těchto typů opatření je technické vybavení. Zde záleží na kompetentním bezpečnostním posouzení objektu a zpracování bezpečnostní analýzy. Na základě těchto výstupů ze vstupních informací dochází k instalaci technických prvků. Zde můžeme uvést různá detekční zařízení (např. bezpečnostní rámy), ochranné bariéry (neprůstřelná skla), ale také prostředky pro osobní ochranu a sebeobranu, jako jsou chemické obranné prostředky (obranný sprej), úderné obranné prostředky (teleskopický obušek), balistické vesty.

Seznam zdrojů a původní článek na Security Outlines

Redakčně upraveno a zkráceno

Nahlásit chybu v článku


Související články

Černí pasažéři NATO nechápou Donalda Trumpa

Zvolení Donalda Trumpa příštím prezidentem USA rozpoutalo na naší domácí politické scéně rozruch, ...

Další světová válka není možná

Poctivá polemika může být velice přínosným mentálním cvičením. Vybíráme pro čtenáře z 51 tezí ...

Jak Česká televize (ne)vychovává diváka k obraně vlasti

Uvedením dokumentárního filmu "Výchova k válce" (18.11. 2016), v rámci Českého žurnálu, Česká ...

Rakouský Bundesheer a uprchlická krize

Uprchlická krize zasáhla s menší, či větší intenzitou řadu evropských zemí, mezi nimi i Rakousko. ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Shania
  12:21 09.12.2016

  Luky: bomba vid, krasna ukazka jak lze překroutit cokoliv, a to v tomto připadě z důvodu naprosté nevědomosti, jinak by si to asi nedovolil. Hlavně že tam zakomponuje genderovou a ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky: bomba vid, krasna ukazka jak lze překroutit cokoliv, a to v tomto připadě z důvodu naprosté nevědomosti, jinak by si to asi nedovolil.
  Hlavně že tam zakomponuje genderovou a rasovou korektnost, pestry barevný tým, ochrana somalcu a podobné blaboly:)

  Takže i když jsem to na ct24 neviděla a ani jsem nevedel kdo ta dama je.
  Mimo to že jsme jeji fotku viděl na webu. Tak se po přečtení toho článku kouknu co je zač... A hned je to jasné.

  Takže:
  •vytvořila tedy pestrý barevný tým, který se skládal i z civilistů (např. právník) a tým řešení našel
  •řešením bylo, že tajně v noci vytvoří vlnu, která pirátskou loď odnese zpět na moře
  •za tím účelem zapojili torpédoborec, který vytvořil onu vlnu
  •piráti byli ve tmě překvapeni, vypnuli motor, vlna je odnesla na moře a úkol byl splněn!
  Nedělám si legraci, tohle vše bylo zcela vážně prezentováno na ČT 24!

  A realita? Michelle J. Howard velela Combined Task Force 151 při záchraně
  Capitana Richarda Phillipse ( je o tom i film s Tomem Hanksem a důvod proč mi to hned docvaklo)

  http://www.csfd.cz/film/307856...

  A tady je o tom dokument

  https://www.youtube.com/watch?...

  A pokud si správně pamatuju, tak vytvoření té vlny bylo zcela zásadní pří té záchraně. Na film se saozzdřejmě můžeš podívat sam.

  Takže to nevypadá, že Michelle J. Howard je na své pozici protože je barevná, nebo žená a umí tvořit barevné teamy, ale je schopná. Já vím, težko k uvěření.


  A Musím říci, že se nyní cítím v Evropě daleko bezpečněji a také lépe chápu, proč stovky člunů s takovou lehkostí přivážejí nerušeně do Evropy africké vetřelce. Jenom ten její pestrý tým má také ještě rezervy. Chybí mi tam především: neziskovka na ochranu somálských pirátů, expert na téma těžké dětství somálských pirátů a účast paní Šabatové.

  Myslím že všichni únosci až na jednoho (co byl vyjednávat na USN lodi) byli zastřeleni...Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:44 09.12.2016

  Mariňáci a vlna...?
  http://www.macekvbotach.cz/pat...

  Mariňáci a vlna...?
  http://www.macekvbotach.cz/pat...

 • Grull
  15:20 08.12.2016

  Tak je jasné, že útoky na rozvodné sítě ba byli hodně účiné. Ať už energie, voda nebo komunikace (myšleno železnice, mosty tak..) Ale to není tak mediálně účiné jako hromada těl ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak je jasné, že útoky na rozvodné sítě ba byli hodně účiné. Ať už energie, voda nebo komunikace (myšleno železnice, mosty tak..)
  Ale to není tak mediálně účiné jako hromada těl ležící v krvi.

  Jako ochromit třeba železniční dopravu by bylo docela jednoduché, to samé třeba zásobování vodou, plynovody. To jsou prostě tak dlouhé a neuhlídatelné tratě a rozvody, že i pár jedinců by dokázalo ochomit stát.

  Jinak souhlasím si tím, že je třeba více hlídat hranice a nepouštět sem vše co se sem hrne.Skrýt celý příspěvek

 • Tonotime
  14:52 08.12.2016

  k green_korytnacka -1. Písal som že o protiruskej štvavej propagande hovoril ruský filozof. -2. Prečítaj si Českého vojenského analytika na ...Zobrazit celý příspěvek

  k green_korytnacka
  -1. Písal som že o protiruskej štvavej propagande hovoril ruský filozof.
  -2. Prečítaj si Českého vojenského analytika na linku:
  http://zpravy.idnes.cz/rozhovo...
  Vojenský a bezpečnostní odborník Lukáš Visingr...mám v mnohom podobný názor, napríklad...

  To se možná dostáváme ke klíčové otázce: co se teď změní v siločárách mezi USA, Ruskem a Čínou?
  Trump dává zřetelně najevo, že se chce s Ruskem domluvit a postupovat konfrontačně proti Číně, která teď bude tahat za nejkratší konec provazu. Nechápu titulky, že v Číně slavili Trumpovo zvolení, on je velmi protičínský, zejména v ekonomické oblasti.
  Pobaltí má strach z ruských provokací před vstupem Trumpa do Bílého domu

  Chce to ale i Putin?
  Myslím si, že ano. Že si i Rusové uvědomují, že vztahy s USA nejsou dobré. Určité napětí je dobré mít, dá se tak vytvářet obraznější protivník, ale nesmí se to přehnat. A to, co se děje v Pobaltí, už je za hranou.

  Co přesně tím myslíte?
  Ten výrazný nárůst koncentrace jednotek na zemi, na moři i ve vzduchu, letadla, co se potkávají na vzdálenost několika metrů... Na obou stranách je značná nervozita. Válku nechce nikdo, ale někomu tam mohou selhat nervy a vystřelí, pak to vyeskaluje mimo kontrolu... Toho se obávám.

  -3. Ja som zástanca neutrality Švajčiarského, Švédského, Fínskeho, Rakuského typu. Väčšina zástancov neutrality musí súhlasiť s vytvorením silnej armády.
  Neutrality sú rôzného typu. Švédi nie sú v NATO. Aj ČR vyzbrojili Gripenmi, uvažuje o tom aj SR.
  Pocítil som neraz ako zástanca neutrality rôzne útoky, až po tie že som Ruský troll.
  Pikantne naposledy aj v SR v pohostinstve ma napadol nejaký vygumovaný mlady fanatik, pri názorov na Švajčiarskú neutralitu, že dokonca ohrozujem EU.
  To sú potom hrozba pre EU aj neutralita Švédska, Rakuska, Fínska, Irska?
  Ešte sa mi nestalo, že by ma proruski napadli za neutrálne názory, alebo snahu o objektívnosť.
  - Tony Blair sa už ospravedlnil za vojnové zločiny v Iraku a vzostup ISIL v Iraku.
  link napríklad:
  http://www.topky.sk/cl/11/1506...
  - Americký vicepezident Biden sa tiež ospravedlnil Srbom za bombardovanie tento rok
  Teda akú propagandu sme to tu zažili?
  Typu amerického geopolitika Friedmana na linku Místem války Europa?
  https://www.youtube.com/watch?...

  Najviac asi šlo o rozšíreny Pilsudského sanitárny koridor, protiraketovú obranu v Európe.
  Pripúšťam a vidím tiež aj určitý ruskej propagandy, možno aj priamo z Ruska v EU, SR, ČR. Nie je až tak besný ako americká propaganda. Nemajú tak pod kontrolou špehovanie Internetu a odpočuvanie mobilov v našich štátov, ako spojenca, americká NSA?
  V USA už počuť hlasy, že Rusko sa malo začleniť do Západu a nie s neho vytvoriť mocného nepriateľa a doslova ho dokopať do silnejúcich zväzkov Číne.
  Nepotrebovali by sme potom také mocné protiraketové štíty v Europe, ktoré budú aj tak málo účinné v prípade konfliktu s Ruskom.
  Rusko je obrovská zem, nespočet energii, nerastov. Vojenská a vesmírná veľmoc s vlastnou vesmírnou navigáciou. To všetko sme nahrali silnejúcej Číne. Najviac asi za to môžu Obamovci, ktorí sa nechceli deliť o svetovú moc. Trump to už nevidi v Rusku najväčšieho nepriateľa, ale v Čínskej ekonomike. Čína už predbehla USA v HDP a v mnohých smerov nahradia USA, stanú sa súpermi na život a smrť. Rusko môže konkurovať USA akurát v sile armády a čosi vo vesmírnych programoch.Skrýt celý příspěvek

 • green_korytnacka
  12:09 08.12.2016

  Tonotime: protiruska propaganda na zapade? ja som si zatial vsimol iba brutalnu pro-rusku propagandu v CR a SR.

  Tonotime: protiruska propaganda na zapade? ja som si zatial vsimol iba brutalnu pro-rusku propagandu v CR a SR.

 • Tonotime
  09:53 08.12.2016

  ...Při výběru cílů hraje roli ještě jeden důležitý faktor – symboličnost. Pro útočníky je nanejvýš důležité, aby úspěšný útok vyvolal šok mezi cílovým obyvatelstvem a mediální ...Zobrazit celý příspěvek

  ...Při výběru cílů hraje roli ještě jeden důležitý faktor – symboličnost. Pro útočníky je nanejvýš důležité, aby úspěšný útok vyvolal šok mezi cílovým obyvatelstvem a mediální pozornost, která pomůže šířit obavy a strach...

  S pred pár rokov pred vianocami som čítal jedného ruského filozofa. Jeho znalosti a filozófia čosi naznačovali, že je blíko k ruským tajným službám, alebo má nejaké väzby na nich. Niektorí diskutujúci to tiež zaregistrovali v svojích reakciách.

  Daný ruský filozof, alebo niečo také, upozorňoval že rusi nie sú takí padnutí aby nevideli tú štvavú protiruskú propagandu na západe. Aby si to prekontrolovali cez rôzné weby v dnešnom intenetovom svete. Naznačoval tiež že rusi zmýšľajú ináč, ako rôzni teroristi. Keby chceli narobiť na západe rozsiahlé škody, asi by šli na vec ináč.
  Naznačoval napríklad závislosť západnej spoločnosti na energiách napríklad elektrickej a centralizovaných rozvodových sieťach. Najmä vo väčších mestách.
  Naznačoval, že ak rusi nemôžu mať elektrickú energiu v takom Dombase, raz dva ju nemusia mať ani v USA.
  Kilometre rozvodových sieti asi nemôžeme účinne ustrážiť. Pri súčasne viacerých útokov na rozvodové siete by nám šlo dosiahnúť veľký kolaps rozvodových sieti v SR, ČR, EU a vyradenie veľkého počtu transformátorov.
  ...Spýtal som sa vtedy svojích dcér majúcich na ušiach sluchátka na hudbu cez mobily...Či si vedia predstaviť, že naraz by nešla elektrická energia? Nefungovali by výťahy, museli by šlapať pešo po schodov na 13 poschodie. Prať v rukách niekde v rieke. Variť v lese pri ohníčku. Bez sveta mobilov, TV, intenetu, notebookov, tabletov a podobne?...
  My starší nie sme až tak závisli na dodávkach elektrickej energie ako dnešná mladá generácia. Naznačoval aj daný ruský filozof, že ani rusi prevážne na dedinách, tajge sú takmer nezávislí na dodávkach elektrickej energie od veľkých dodávateľov a rozvodových sieti, či ináč.
  Zaujimám sa o možný kolaps rozvodových sieti aj s pohľadu slnečných erupcii. Slnko produkuje neustále supereupcie, ktoré ak zasiahnú našu Zem môžu nám tiež vyradiť rozvodové siete elektrickej energie. Už sa tak v minulosti stalo, ale vtedy ľudia neboli natoľko závisli od elektrickej energie. Otázka je len kedy znovu zasiahne našu Zem znova supererupcia zo Slnka.

  Preto navrhujem strategickí vybudovať miestnú lokálnú výrobu elektrickej energie. Napríklad spočiatku z 20%. S výhľadom do budúcnosti dosiahnúť až k 50 % miestnej lokálnej výroby vo väčších mestách. Tak ako aj PVO musí byť tiež nezávislá od dodávok energii od veľkých dodávateľov, atómových energii a podobne. Aj väčšina nemocníc má v prípade výpadkov energii vlastnú výrobu elektriny.
  Nie som celkom proti atómovým elektrárňam. Veľkí centrální dodávatelia energii a ich rozvodové siete sa môžu s rozlíčných dôvodov dostať do kolapsu. Kilometre rozvodových sieti nemožno úplne efektívne ustrážiť.
  Ešte štastie, že to zatiaľ rôzných náboženských teroristických skupín typu ISIL, Alkaida nenapadlo. No súčasna zúfalosť ich môže nútiť prehodnoť stratégie. Môžu sa to dočítať aj na inernete a podobne. Ukázali neraz vysokú flexibilitu. Napríklad v Mosule mali už aj svoje drony. V súvislosti som tiež pred pár rokmi čítal poplach vo Francúzku. Zaregistrovali tam niekoľkokrát prelet neznámych drónov nad ich jadrovými elektrárňami.Skrýt celý příspěvek

 • green_korytnacka
  08:46 08.12.2016

  riesenie terorizmu je jednoduche. -zabezpecit hranice eu -nepustat sem podozrive osoby -vyhostit podozrive osoby -zakladny bezpecnostny vycvik kazdeho obcana -prototyping a ...Zobrazit celý příspěvek

  riesenie terorizmu je jednoduche.
  -zabezpecit hranice eu
  -nepustat sem podozrive osoby
  -vyhostit podozrive osoby
  -zakladny bezpecnostny vycvik kazdeho obcana
  -prototyping a preventivna kontrola podozrivych.
  -znizovanie pnutia v splocnosti - odstranovanie chudoby, zlepsovanie vzdelavania(kriticke myslenie)
  -pomoc dusevne chorym(klinicka liecba)Skrýt celý příspěvek

 • Wenet01
  19:14 07.12.2016

  A proto moudrá komise i Rada Evropy představili evropskému parlamentu, který nemá zákonodárnou iniciativu, návrh znamenající odzbrojení statisíců evropských občanů...omezení ...Zobrazit celý příspěvek

  A proto moudrá komise i Rada Evropy představili evropskému parlamentu, který nemá zákonodárnou iniciativu, návrh znamenající odzbrojení statisíců evropských občanů...omezení legálně držených zbraní je totiž prostředkem proti terorismu, minimálně v logice těch co posílají deně myšlenku EU do pekel. Zástupce komise dokonce neváhal na plénu tvrdit, že poloautomatické zbraně jsou mnohem vhodnější na páchání teroristických útoků, protože neplýtvají střelivem jako automatické, v reakci na to si mnoho teroristů zrušilo přihlášku na kurz o zbrojní průkaz...tedy žádný ozbrojený civlista - ten je nebezpečný, je to buď zakuklený terorista, nebo obchodní se zbraněmi, který jim je prodává a dle toho s ním bude předem zatočenoSkrýt celý příspěvek

 • KóĎA
  10:53 07.12.2016

  Doporučení článku? Stát se ještě větší ovcí v profízlovaném státě. Praxe v Izraeli podle mě prokazuje, že odhodlaný, ozbrojený civilista se základním vojenským výcvikem může být ...Zobrazit celý příspěvek

  Doporučení článku? Stát se ještě větší ovcí v profízlovaném státě. Praxe v Izraeli podle mě prokazuje, že odhodlaný, ozbrojený civilista se základním vojenským výcvikem může být pro teroristu tvrdým oříškem.Skrýt celý příspěvek

 • Grull
  15:08 06.12.2016

  Bodie - Právě že je tu nemáme a oni tu být ani nechtějí. A i když si je sem dovezem, tak zdrhají. To je snad jediná výhoda našeho sociálního systému, z bídou to přežije čech, na ...Zobrazit celý příspěvek

  Bodie - Právě že je tu nemáme a oni tu být ani nechtějí. A i když si je sem dovezem, tak zdrhají. To je snad jediná výhoda našeho sociálního systému, z bídou to přežije čech, na život v luxusu to fakt nestačí, to musí jít víc na západ.

  lorgarius - Nj, když ona se dá zbraň použít nejen proti teroristům, co kdyby někoho napadlo si jít zastřílet někam do Bruselu.

  Beld - tak ono toho je víc. Civilní obrana, vojna, ty úkryty co byli pro případ katastrofy...Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  14:49 06.12.2016

  Grull, samozrejme motivovany, vycviceny a ozbrojeny obcan by bol aspon ciastkovym riesenim /vyzera to ale ze EU ma nieco proti drzbe zbrani a ludia ako keby uz na vsetko ...Zobrazit celý příspěvek

  Grull, samozrejme motivovany, vycviceny a ozbrojeny obcan by bol aspon ciastkovym riesenim /vyzera to ale ze EU ma nieco proti drzbe zbrani a ludia ako keby uz na vsetko rezignovali/.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  14:11 06.12.2016

  Možná by stačilo říct, že za každej teroristickej útok provedenej nějakým velbloudářem vypaříme jedno město na středním východě. Co myslíte, došly by jim dřív města nebo nám ...Zobrazit celý příspěvek

  Možná by stačilo říct, že za každej teroristickej útok provedenej nějakým velbloudářem vypaříme jedno město na středním východě. Co myslíte, došly by jim dřív města nebo nám atomovky?Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  14:04 06.12.2016

  Ono nejde jen o terorismus a nasili . Jde o radu dalsich oboru/situaci . Pred cca 5 lety jsem byl ve spanelsku "ucastnik" velke dopravni nehody s tusim 4 mrtvymi a nekolika ...Zobrazit celý příspěvek

  Ono nejde jen o terorismus a nasili . Jde o radu dalsich oboru/situaci . Pred cca 5 lety jsem byl ve spanelsku "ucastnik" velke dopravni nehody s tusim 4 mrtvymi a nekolika desitkami zranenych . Kolik si myslite ze z tech cca 1000 lidi okolo bylo schopno relevantne pomoci zranenym nez prijeli hasici/sanitky ? Ja a dalsich 5-6 lidi , zbytek bud radeji nevystupoval , nebo tupe cumel do nebe .

  Lide v evrope ziji par desitek let ve svoji bubline pravdy a lasky bez mrtvych , zranenych , bez valky a nasili . A bude hur . Ani ta blba civilni obrana s prvni pomoci uz neni soucasti tabulekSkrýt celý příspěvek

 • Beld
  14:04 06.12.2016

  Ono nejde jen o terorismus a nasili . Jde o radu dalsich oboru/situaci . Pred cca 5 lety jsem byl ve spanelsku "ucastnik" velke dopravni nehody s tusim 4 mrtvymi a nekolika ...Zobrazit celý příspěvek

  Ono nejde jen o terorismus a nasili . Jde o radu dalsich oboru/situaci . Pred cca 5 lety jsem byl ve spanelsku "ucastnik" velke dopravni nehody s tusim 4 mrtvymi a nekolika desitkami zranenych . Kolik si myslite ze z tech cca 1000 lidi okolo bylo schopno relevantne pomoci zranenym nez prijeli hasici/sanitky ? Ja a dalsich 5-6 lidi , zbytek bud radeji nevystupoval , nebo tupe cumel do nebe .

  Lide v evrope ziji par desitek let ve svoji bubline pravdy a lasky bez mrtvych , zranenych , bez valky a nasili . A bude hur . Ani ta blba civilni obrana s prvni pomoci uz neni soucasti tabulekSkrýt celý příspěvek

 • Bodie
  14:03 06.12.2016

  Grull:
  Naší výhodou je malý počet muslimů. Být jich v ČR tak 0,5 mega, tak to tu vypadá jak ve Švédsku.

  Grull:
  Naší výhodou je malý počet muslimů. Být jich v ČR tak 0,5 mega, tak to tu vypadá jak ve Švédsku.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2