Mezi Rusy a Ukrajinci byly vyhloubeny hluboké příkopy

Mezi Rusy a Ukrajinci byly vyhloubeny hluboké příkopy
Ukrajina utrpěla nezměrné škody na své infrastruktuře / Ministry of Defense of Ukraine (Zvětšit)

Rusové a Ukrajinci tvoří podle kremelského vládce Vladimíra Vladimíroviče Putina a pravděpodobně i jeho nejbližších spolupracovníků jeden národ. S takovýmto názorem většina Ukrajinců sice nesouhlasí, nicméně možná až čtvrtina Ukrajinců, kteří žijí zejména na východě dnešní Ukrajiny, se podle hrubých odhadů s tímto pohledem do jisté míry ztotožňuje.

Druhým měsícem probíhá na suverénním území více než čtyřicetimilionové Ukrajiny krvavý konflikt, který rozpoutal prezident Putin se svou klikou. Válka do dnešních dnů přinesla desítky tisíc mrtvých a zraněných, apokalyptické obrazy zničených měst této s námi spřátelené země. Představa, že dva národy, jež Putin považuje za jeden a tentýž, budou v blízké době zase žít v bratrském soužití, se nejeví příliš reálnou. Vojenský historik profesor František Hanzlík z brněnské Univerzity obrany se domnívá, že drtivá většina Rusů Ukrajince dlouhodobě nenávidí, a z toho důvodu se budou válečné rány jen těžce hojit. Historik Tomáš Řepa ze stejné vysoké školy tuto obavu sdílí a je rovněž přesvědčen o nenávisti mezi oběma slovanskými národy.

Ukrajinci za své zájmy vždy odhodlaně bojovali

Podle názoru Tomáše Řepy bude příčin této nenávisti zřejmě více, ale hlavní tkví s mentálním nevyrovnáním se z rozpadu sovětského impéria, které obdobně jako předtím carské Rusko nahlíželo na Ukrajince jako na pevnou součást své sféry vlivu. Ukrajinci byli dokonce označováni jako Malorusové a společně s Bělorusy a Rusy měli tvořit trojjediný národ. Ve skutečnosti však byla jak carská, tak sovětská politika založena na obavách z ukrajinského nacionalismu a potírání a represi snah o vlastní stát.

Ukrajinci nejsou Rusové. Přestože různé části Ukrajiny, této rozlehlé země, procházely odlišným vývojem, což bylo dáno i tím, v jakém područí kdy zrovna tamější obyvatelé byli, stále si zachovávali svou svébytnost. Ukrajinci vždy za své zájmy odhodlaně bojovali. Tyto kapitoly podle Řepy vždy zůstávaly poněkud na okraji zájmu nebo se o nich záměrně nemluvilo. Pokud je něco společné drtivé většině Ukrajinců, jedná se o odhodlaný boj za vlastní zemi a své domovy.

„A právě s tímto se vedení Ruské federace se svojí hluboce sovětskou mentalitou nedokázalo smířit. I proto nacházíme v ruských médiích a státní propagandě tolik výpadů proti Ukrajincům, kteří jsou na jednu stranu paradoxně označováni za bratrský národ, ale na stranu druhou jim není umožněno zvolit si vlastní cestu bez ruské patronace a podřízeného postavení v nezměnitelné sféře vlivu,“ říká doktor Řepa. Dodává, že důsledkem toho je i probíhající nesmyslná a nesmírně krvavá válka. „Příkop mezi Ukrajinci a Rusy bude existovat celé generace a Rusko touto politikou, která začala nejpozději anexí Krymu v roce 2014, ale spíše ještě o dost dříve o Ukrajinu definitivně přišlo,“ konstatuje Tomáš Řepa.

Averze určitě, ale vyložená nenávist to prý není                                             

Vztah Ukrajinců a Rusů nebyl podle slov předního českého historika Libora Jana nikdy kritický. Jan se domnívá, že je to dílo prezidenta Putina po roce 2014. Ten tvrdil, že Ukrajinci nejsou Ukrajinci, ale jenom jiní Rusové, ukrajinština není jazyk, ale jen nářečí, což mu nepochybně nějací ruští pseudolingvisté nejspíš potvrdí. Profesor Libor Jan, který dobře ovládá ruštinu, polštinu a umí velmi dobře také ukrajinsky připomíná, že mezi Rusy a Ukrajinci existuje spousta rodinných a přátelských vazeb, vzájemných kontaktů. Z tohoto důvodu by sám chtěl vědět, jak válečný konflikt vlastně lidé v Ruské federaci skutečně vnímají. S termínem nenávist má ale profesor Jan trochu problém.

Do jisté míry se v podobném duchu vyjadřuje i respektovaný balkanista a historik Václav Štěpánek, který působí rovněž na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podle jeho vyjádření nelze s naprostou jistotou říci, že Rusové nenávidí Ukrajince, alespoň ne všichni. Stejně tak by mohla být podle jeho slov položena otázka, proč Ukrajinci nenávidí Rusy. Nemyslí tím přitom nynější období spojené s právě probíhající válkou. V obou případech totiž existují velké skupiny obyvatel, které jsou nenávistí postiženy, ale je to vzájemné. Současně doktor Štěpánek dodává, že většina příslušníků obou zmíněných národů s tím žádný problém neměla, bylo to ve „vlastnictví extremistů na obou stranách“, což se ale pravděpodobně nyní změní. Takto pojatá otázka, zda se tyto dva národy navzájem nenávidí, navíc příliš zavání odsouzením celého národa.

Štěpánek připomíná, že situace na východní Ukrajině byla dána špatně pojatými jazykovými zákony, které pak možná svým způsobem k nenávisti vedly. Navíc není jedna Ukrajina. Něco jiného je východní, levobřežní oblast (viděno podle toku řeky od severu na jih), která byla součástí carské říše již od roku 1667 na základě Andrusovského míru, uzavřeného mezi Ruskem a Polsko-litevskou unií.

Něco jiného je oblast pravobřežní, která byla po dlouhou dobu součástí polsko-litevské unie a kde je také část Haliče. To je ta Ukrajina, která dnes dělá politiku. Něco zcela jiného je podle docenta Štěpánka Bukovina a již vůbec pak Podkarpatská Rus, která s Ukrajinou nemá historicky vůbec nic společného – stejně jako Bukovina, kde proběhly etnické přesuny, takže tam dnes žije jen minimum Rumunů a také Rusíni, kteří neměli do nynějška na Ukrajině v podstatě žádná práva. Nejsou totiž považování za samostatný národ, stejně jako slovanští Makedonci v Řecku. Důležité také je, jak zdůrazňuje Václav Štěpánek, že přinejmenším polovina z uprchlíků, kteří k nám přicházejí, hovoří rusky, ale přitom se považují za Ukrajince. Autor článku může tento komentář potvrdit, protože s mnoha těmito lidmi měl možnost hovořit a debata byla až na vyloženě zanedbatelné výjimky vedena právě v ruském jazyce.

Situace se může ještě zdramatizovat         

S doktorem Tomášem Řepou z Univerzity obrany jsme se v podstatě shodli, že jistá míra nenávisti mezi dnes tak úporně bojujícími slovanskými národy se bohužel nedá popřít. Souvisí to samozřejmě i s dlouhodobým působením propagandy, která bohužel protistranu odlidšťuje. Když se vyfabuluje zdůvodnění napadení, jakkoli absurdní, pak je pro Rusy snazší Putinův útok na sousední samostatnou zemi akceptovat. Řepa to formuloval následovně: „Pak je pro vás jednodušší smířit se s tím, že na ně dopadají bomby, než kdyby to mělo být jen zlobivé dítě.“

Po zločinech, které se staly, se navíc situace může ještě dál dramatizovat. Tomáš Řepa by se vůbec nedivil, kdyby se zvýšil počet incidentů, kdy se neberou zajatci. Podobně to konec konců dopadlo i za války v Jugoslávii. V tomto případě šlo rovněž o to, že obě strany si nesly mnoho křivd z minulosti. Z vlastní zkušenosti novináře mohu potvrdit, že v roce 1991, když jsem s kolegou z deníku Lidová demokracie, výše citovaným Vaškem Štěpánkem, a dále s fotoreportérem Igorem Šefrem, absolvoval čtyřdenní reportážní cestu do válečného Slovinska, Chorvatska a Bosny, naráželi jsme prakticky všude na drsné odsuzování doslova zvířecích zločinů. Místní to komentovali, že těch nejhorších zvěrstev se dopouštěla vždy jen ta „druhá strana“.

V této souvislosti docent Štěpánek zdůrazňuje, že v době, kdy „horká“ válka po anexi Krymu na Ukrajině vlastně začala, to nejhorší ještě přítomno nebylo. Nyní bohužel již ano, a rovněž obětí neustále přibývá, včetně útoků anonymních bláznů, které bohužel zažívá téměř každý, kdo občas vystupuje v médiích. Situace se prostě dramatizuje.

S paralelami s válkou v bývalé Jugoslávií se nyní nezřídka setkáváme, jde o dva válečné konflikty téměř v srdci Evropy po mnoha letech od skončení druhé světové války. Hrají v nich roli emoce, příbuzenské a přátelské svazky na jedné straně, nezdravá nenávist na straně druhé, v obou případech sehrávají roli i historické faktory a svérázný charakter obyvatelstva. Jednou zásadní odlišností obou válek je však to, že Ukrajina jako samostatný stát byla bezdůvodně přepadena zvenčí, a to významnou mocností, která si uzurpuje právo pustošit zemi, jež v nedávné minulosti ovládala.  Při svém řádění ruští vojáci nešetří civilní obyvatelstvo včetně malých dětí.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ukrajina horší než Mnichov. Bezradně čekáme na konec hororového filmu

Ze všech stran zní srovnání s Mnichovskou dohodou. Rusko bombarduje Ukrajinu a svět jen zdálky ...

POLEMIKA: Dodávky těžkých zbraní a rychlý výcvik ukrajinských vojáků

Média mluví o nesmyslnosti dodávek těžkých nebo sofistikovaných zbraní na Ukrajinu. Důvod? ...

Arabské jaro 2.0 jako důsledek rusko-ukrajinské války

346 milionů Afričanů, více než čtvrtina obyvatel kontinentu, čelí potravinové krizi. Přes polovinu ...

Válka na Ukrajině potrvá do roku 2035

Podle Oleksije Arestovyče, poradce ukrajinského prezidenta, série válek na Ukrajině potrvají až do ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Rase
  11:31 17.04.2022

  Obě strany mají přibližně 700 zajatých vojáků nepřítele (rusové k tomu ještě cca tisícovku civilistů), tak jsem zvědav, zda dojde i k nějaké velké výměně zajatců. Nějaké již ...Zobrazit celý příspěvek

  Obě strany mají přibližně 700 zajatých vojáků nepřítele (rusové k tomu ještě cca tisícovku civilistů), tak jsem zvědav, zda dojde i k nějaké velké výměně zajatců. Nějaké již proběhly a snad budou dál pokračovat.

  ps. pokud jde onu tisícovku civilistů, tak tam samozřejmě nejsou započteni lidé násilně odvlečení do Ruska, ale patrně spíš zatčení lidé, jako starostové, úředníci a patrně třeba i policisté atd.Skrýt celý příspěvek

 • Анатолий
  01:48 15.04.2022

  Jelikož česká wiki nikdy dle mého názory nebyla moc objektivní v otázkách ukrajinské historie, doporučuju lingvistickou mapu prvního a posledního sčítaní lidu Ruské ...Zobrazit celý příspěvek

  Jelikož česká wiki nikdy dle mého názory nebyla moc objektivní v otázkách ukrajinské historie, doporučuju lingvistickou mapu prvního a posledního sčítaní lidu Ruské říše
  https://datatowel.in.ua/pop-co...

  Levá rolička - Obyvatelstvo dohromady / jen městské / jen vesnické
  Pravá rolička - Rodný jazyk, Ruský, Ukrajinský, Běloruský od hora dolů

  Doporučuji srovnat újezdy Donbassu při Carovi, a při Nacistické rusofobské Ukrajině v % rodné ruštinySkrýt celý příspěvek

 • Анатолий
  01:27 15.04.2022

  Zajímá mne, pročpak podle Štěpánka zakarpatští Rusíni v Ukrajině tvoří 10k osob, méně než v Polsku, Srbsku a Slovensku (63k osob!). To proto že dříve, 18, 19 století byli Rusíny ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímá mne, pročpak podle Štěpánka zakarpatští Rusíni v Ukrajině tvoří 10k osob, méně než v Polsku, Srbsku a Slovensku (63k osob!).

  To proto že dříve, 18, 19 století byli Rusíny celá Halič (Lvov, Bukovina, Zakarpatí) - viz wiki Ruthenians, ale s kontakty s ukrajinskou elitou a církevní elitou, se "updatovali do ukrajinců". To se tak aktivně nepovedlo mimo Ukrajinu.
  Opravdu by mne tedy zajímalo s kým je spjaté Zakarpatí pokud né s Ukrajinou? Je to prostě část Haliče, jiné subetnické teritorie.
  Meziválečná historie Zakarpatí to také samozřejmě potvrzuje, přejmenování z podkarp. rusi na Zemi Zakarpatskoukrajinskou v ČSS, území mělo sjednanou autonomii v budoucnosti atd. Po okupaci ČSS Němcemi zde byl vytvořen stát Zakarpatská Ukrajina, avšak po chvíli zabrán Maďary. V parlamentu Zak. Ukrajiny tehdy vyhrála strana Ukrajinského národního sjednocení, 92,4 %.

  Očekávám diskusní námitky v dobrém smyslu.Skrýt celý příspěvek

  • Oliver
   23:37 15.04.2022

   je to jednoduché, lidi chtějí klid a bez obstrukcí, tedy se přihlásili k ukrajinské národnosti aby nebyli obtěžovaní....

   je to jednoduché, lidi chtějí klid a bez obstrukcí, tedy se přihlásili k ukrajinské národnosti aby nebyli obtěžovaní....

 • Oliver
  23:21 14.04.2022

  tohle je těžké, obzvlášť s ukrajinským teritoriem - od potomků kozáckých hejtmanů se velice jemně přechází k ruštější části. A podle mě to připomíná slepenec jako dřívější ČSR, ...Zobrazit celý příspěvek

  tohle je těžké, obzvlášť s ukrajinským teritoriem - od potomků kozáckých hejtmanů se velice jemně přechází k ruštější části. A podle mě to připomíná slepenec jako dřívější ČSR, akorát opačně, kultivovanější a průmyslovější východ jako tehdejší prům. čs. země. A kozácko-ukrajinská část na západě jako slovenská část, tedy chudá ale divočejší. Pomohl by stejný recept - civilizovaný rozvod, bylo by to mnohem lepší řešení než pokračovat ve válce. My jsme se své zaostalejší divočejší části dovedli vzdát. Ovšem u nich je to postavené tak že hrdost jim nedovolí se v klidu rozejít za cenu ztráty průmyslového východu.
  Z hlediska etnicity nevadí že mluví stejným nebo téměř stejným jazykem, v Evropě je víc takových, největší příklad je zřejmě Rakousko. Jenže to je neutrální a nemá aspirace na německé území.
  Dál je to geopolitika která proti sobě poštvává příbuzná etnika, v Evropě je to nyní UA a na východě zase Formosa.
  Nejhorší možnost nastala právě v "ruském světě" - UA je dost velká aby mohla zkoušet konkurovat Rusku - takové Rakousko má prakticky nulový potenciál jakkoli konkurovat Berlínu. Ovšem "předúnorová" UA jej měla a dělali praktické kroky aby si mohli nárokovat i část ruských oblastí.
  Rusko sice Pravý sektor poslalo do ilegality, ale postupuje stejně jako USA s fašisty - když jsou užiteční tak je využije a kooptuje. A když na sebe narazí ruští a ukrajinští PS tak to určitě dopadá drasticky.Skrýt celý příspěvek

  • marek.charlie
   07:30 15.04.2022

   Záleží na uhle pohľadu,Česku by sa nepáčilo ak by malo príšť o Ostravský región napr. v prospech Poľska.Chudobného sa zbavuje ľahko,horšie je to naopak.Ale inak súhlasím z väčšinou ...Zobrazit celý příspěvek

   Záleží na uhle pohľadu,Česku by sa nepáčilo ak by malo príšť o Ostravský región napr. v prospech Poľska.Chudobného sa zbavuje ľahko,horšie je to naopak.Ale inak súhlasím z väčšinou v tvojom príspevku..Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    14:18 15.04.2022

    Stačí, že jsme Polsku přenechali polovinu Těšínského knížectví a celé Kladsko.

    Stačí, že jsme Polsku přenechali polovinu Těšínského knížectví a celé Kladsko.

   • Oliver
    19:49 15.04.2022

    záleží na měřítku - tady by šlo o malou aglomeraci, jenže na UA je vše násobně větší. Myslel jsem na různá přirovnání, třeba západních ukrajinců ke Chodům tady ze západu Čech, ale ...Zobrazit celý příspěvek

    záleží na měřítku - tady by šlo o malou aglomeraci, jenže na UA je vše násobně větší. Myslel jsem na různá přirovnání, třeba západních ukrajinců ke Chodům tady ze západu Čech, ale v ukrajinském případě jde sice o obdobu, ale mnohem větší počet lidí kteří tu komunitu utváří byť při převodu na procenta by to vypadalo jinak.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   18:30 16.04.2022

   Zaprvé je nebezpečné si vždy takhle začít hrát s hranicemi, zadruhé je vidět, že spousta těch rusky mluvících částí se do Ruska úplně nežene, no a pak je tu třetí rozměr a to je ...Zobrazit celý příspěvek

   Zaprvé je nebezpečné si vždy takhle začít hrát s hranicemi, zadruhé je vidět, že spousta těch rusky mluvících částí se do Ruska úplně nežene, no a pak je tu třetí rozměr a to je geopolitika, kdy prostě to co o současném Rusku víme, tak v případě odevzdání východní části Ukrajiny by znamenalo konec i té západní.Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  19:51 13.04.2022

  Brániť krajinu v prípade vojny by šla iba štvrtina Slovákov, ukázal prieskum zdroj: ...Zobrazit celý příspěvek

  Brániť krajinu v prípade vojny by šla iba štvrtina Slovákov, ukázal prieskum
  zdroj: https://spravy.pravda.sk/domac...

  P.S. a to ešte treba odrátať tých (napr. "sranci") čo by nešli proti RF takže...Skrýt celý příspěvek

  • Hyena
   08:47 14.04.2022

   To je prieskum z mierovych casov. Keby sem zacali padat bomby, vela ludi by rychlo zmenilo nazor.

   To je prieskum z mierovych casov. Keby sem zacali padat bomby, vela ludi by rychlo zmenilo nazor.

  • Jan Grohmann
   13:06 14.04.2022

   To je milion lidí. To není špatné. :)

   To je milion lidí. To není špatné. :)

 • martinko68
  15:20 13.04.2022

  Soudruh Putin se postaral o to že se Ukrajinci a Rusové budou nenávidět min. pět generací . Bohužel se ukazuje že Západ není schopen si poradit s jadernou velmocí typu Rusko a je ...Zobrazit celý příspěvek

  Soudruh Putin se postaral o to že se Ukrajinci a Rusové budou nenávidět min. pět generací . Bohužel se ukazuje že Západ není schopen si poradit s jadernou velmocí typu Rusko a je otázkou na kolik jsme schopni uhrát alespon remízu v případě konfliktu s ČLR pokud bude využívat nerostný potenciál Ruska . Chápu USA že prioritou by bylo Tichomoří a Evropa si svojí bezpečnost zajistí sama s velkým přebytkem potenciálu který v naléhavém čase může přesunout do Tichomoří . Otázka už není zda činit , ale je otázka za jak rychle takový potenciál v Evropě zajistit.Skrýt celý příspěvek

 • lukus
  09:45 13.04.2022

  Za mne neměla Ukrajina po zkušenostech s vyvolaným hladomorem Rusku věřit. ZHN sice by takto zkorumpovaná země vlastnit neměla, ale udržovat větsi armádu ano. Budapešťské ...Zobrazit celý příspěvek

  Za mne neměla Ukrajina po zkušenostech s vyvolaným hladomorem Rusku věřit. ZHN sice by takto zkorumpovaná země vlastnit neměla, ale udržovat větsi armádu ano.
  Budapešťské memorandum se ukázalo jako car papíru.
  O jednotlivých účastnících se rád vyjádřil:
  Francie-zname rok 1938 a tak pokud budou naši politici opět věřit Francouzům, evidentně nedávali pozor v dějepise
  Čína je spojenec Ruska, ale dříve takto silná vazba nebyla a politicky příklon po téměř 30 letech nemohl nikdo 100%cekat
  USA a VB jsou zodpovědné stejně jako Čína, podepsali a slíbili, a hov.., ...no zlata rybko
  Vysledek-kazdy stát je odpovědný za svoji budoucnost. ACRnesmi být expediční podpůrná armáda, potřebujeme Abramsy, F35, pvo Barack+další, Ditu, drony a GPS naváděnou munici. Co nebude na skladě, nám nikdo v přicházejících problémech nedá. Němci jasně ukazují, jak vypadá mrtvý brouk...Skrýt celý příspěvek

  • alexa123
   09:59 13.04.2022

   ... potřebujeme Abramsy, F35, pvo Barack+další, Ditu, drony a GPS naváděnou munici.... Zabudol si na najdôležitejšiu zbraň kámo - na mentalitu Slovákov a Čechov brániť svoj štát. ...Zobrazit celý příspěvek

   ... potřebujeme Abramsy, F35, pvo Barack+další, Ditu, drony a GPS naváděnou munici....

   Zabudol si na najdôležitejšiu zbraň kámo - na mentalitu Slovákov a Čechov brániť svoj štát. A táto je podľa mňa na "nulovej" úrovni. Takže ani "milión" Abramsov, F35 a pod. nám nepomôže keď sme posratí.Skrýt celý příspěvek

   • MeV6
    10:03 13.04.2022

    Tohle se naštěstí aspoň v ČR začíná, nebo už nějakou chvíli mění. A Putler to teď jen posílil.

    Tohle se naštěstí aspoň v ČR začíná, nebo už nějakou chvíli mění. A Putler to teď jen posílil.

   • Jura99
    10:10 13.04.2022

    Češi žijí 1000let vbodnuti do boku mapy germanskych zemi a stale existuji, to by nebranici se narod urcite nedal.

    Češi žijí 1000let vbodnuti do boku mapy germanskych zemi a stale existuji, to by nebranici se narod urcite nedal.

    • SeaWolf
     10:53 13.04.2022

     To bude asi tím že jsme asi největší evropská směska germánů, keltů a slovanů. Prostě co touhle zemí prošlo to tu zanechalo svou DNA. Na Slovany si jen hrajeme od dob národního ...Zobrazit celý příspěvek

     To bude asi tím že jsme asi největší evropská směska germánů, keltů a slovanů. Prostě co touhle zemí prošlo to tu zanechalo svou DNA. Na Slovany si jen hrajeme od dob národního obrození kdy tu stejně 50% obyvatelstva bez ohledu na původ mluvila výhradně německy, nebo česky a německy.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      18:06 16.04.2022

      Tak máme slovanské obyčeje a jazyk, taky ta míra Slovanské DNA je nejpodstatnější částí, tím že jsme ale západní Slované se vším všudy, tak je znát i díky R-U a konexím na Svatou ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak máme slovanské obyčeje a jazyk, taky ta míra Slovanské DNA je nejpodstatnější částí, tím že jsme ale západní Slované se vším všudy, tak je znát i díky R-U a konexím na Svatou říši římskou patrný, značný vliv Germánů (konkrétně Německy mluvících národů) na naše území. Dále je tu samozřejmě i ta Keltská část jakožto obyvatelé před příchodem Slovanů a neměli by jsme zapomínat i na něco málo severské DNA, protože Vikingové se dostali i sem stejně jako do Polska.

      S tou Němčinou je to jednoduché, jednalo se o řeč říše a byla tu výrazná snaha o germanizaci území, tak se prostě mluvilo Něměcky.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     11:09 13.04.2022

     To platilo za Přemyslovců (naštěstí !), JIříka z Poděbrad a Jagelonců. Pod Habsburgem to šlo do kytek. Krátké oživení na RČS a pak opět úpadek až do roku 1989. A po vstupu do EU ...Zobrazit celý příspěvek

     To platilo za Přemyslovců (naštěstí !), JIříka z Poděbrad a Jagelonců. Pod Habsburgem to šlo do kytek. Krátké oživení na RČS a pak opět úpadek až do roku 1989. A po vstupu do EU bažina.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      12:00 13.04.2022

      Pod Habsburky přišla jména jako Radecký, Schwarzenberk, Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic a další. Češi svůj stát (jímž bylo Rakouské císařství) bránili. Ne vždy vyhráli, ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Pod Habsburky přišla jména jako Radecký, Schwarzenberk, Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic a další. Češi svůj stát (jímž bylo Rakouské císařství) bránili. Ne vždy vyhráli, ale nepodléhali kapitulantství.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:14 13.04.2022

      do kytek to šlo až v roce 1968.. ani za monarchie nebyli obyvatelé na území stávající ČR žádná ořezávátka.

      do kytek to šlo až v roce 1968.. ani za monarchie nebyli obyvatelé na území stávající ČR žádná ořezávátka.

     • Magister_Peditum
      16:28 13.04.2022

      To je pěkná pitomost. Nechme stranou novodobé nesmysly o habsburském útlaku. Češi bojovali za své krále udatně v mnoha válkách a často tvořili elitu habsburské armády. A i ve ...Zobrazit celý příspěvek

      To je pěkná pitomost. Nechme stranou novodobé nesmysly o habsburském útlaku. Češi bojovali za své krále udatně v mnoha válkách a často tvořili elitu habsburské armády.
      A i ve dvacátém století se na tom nic nezměnilo. Problém vždy bylo politické vedení, které se vzdalo.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:44 14.04.2022

      liberal shark za časů "krále klacka" také platilo to, že šlechta musela vyjet do boje v prní línii včetně panovníka, pokud ne, vojsko se rozprchlo a šlo si po svých domů. Dnes už ...Zobrazit celý příspěvek

      liberal shark
      za časů "krále klacka" také platilo to, že šlechta musela vyjet do boje v prní línii včetně panovníka, pokud ne, vojsko se rozprchlo a šlo si po svých domů. Dnes už jsou lidi natolik ochočení (zblblí), že panovníci a šlechta vyjet nemusí a stejně se mezi sebou perou a ve skutečnosti ani nevědí proč.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      14:20 15.04.2022

      Opravdu se domníváte, že Češi bojovali pro Habsburgy jako pro své krále a svou zemi ? A co vás k tomu vede ?

      Opravdu se domníváte, že Češi bojovali pro Habsburgy jako pro své krále a svou zemi ? A co vás k tomu vede ?

     • Torong
      12:27 16.04.2022

      Fakta Liberal Shark. Fakta. Tvrzení o třistaletém útlaku, žaláři národů a podobné kecy vymysleli až tzv. národní buditelé v čele s Palackým a Jiráskem, kteří si museli vymyslet ...Zobrazit celý příspěvek

      Fakta Liberal Shark. Fakta. Tvrzení o třistaletém útlaku, žaláři národů a podobné kecy vymysleli až tzv. národní buditelé v čele s Palackým a Jiráskem, kteří si museli vymyslet celé hory lží, viz. kompletní literární dílo právě těchto dvou idiotů, a například rukopisy zelenohorský a královédvorský.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      18:24 16.04.2022

      Torong Kdo podrobně sledoval historii a hlavně právní úpravy rakouského státu od roku 1840 do 1918 tak ví, že jen kecy a výmysly buditelů to nebyly. A konkrétně Metternich a jemu ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong

      Kdo podrobně sledoval historii a hlavně právní úpravy rakouského státu od roku 1840 do 1918 tak ví, že jen kecy a výmysly buditelů to nebyly. A konkrétně Metternich a jemu podobní se lví měrou podílely na antagonizaci národů říše. Taková ta klasika kdy nechtějí dělat ústupky a přitlačí no a akce vyvolává reakci. Ono tohle je dost komplexní téma. Na jednu stranu ano, pod R-U pokračoval vývoj zemí koruny České, ovšem ty se neměly špatně ani před nástupem Habsburků. Prostě to tak bylo. Je pravda, že to nebyl útlak (až tedy do silnějšího absolutismu let 1850 a dál, kdy byla běžně používaná tajná policie a R-U se jaksi nechtělo transformovat a dát větší vliv svým národům, takže pokračoval ten austriocentrismus), ale zároveň docházelo ke germanizaci, která sílila s časem. Ono je komické, že těch buditelů z počátku nebylo moc (je vtip, že kdyby spadl v jedné hospodě strop tak je po NO). To že se něco falšovalo je taky pravda. Češi pod R-U byly poměrně úspěšnou skupinou a o to je větší škoda, že se je státnímu aparátu nepovedlo více naklonit a přiznat jim (podle navrhovaného vyrovnání) podobný statut jako Uhrům. Češi pod R-U bojovali velmi statečně, není to jen Radecký a elitní vojáci, byl to Čech co měl na starost obranu Vídně při tureckém vpádu a také během bitev s Turky či Prusy, při první světové válce (i když to nebylo takové nadšení jako v jiných zemí) tak na vojnu nastoupila naprostá většina povolaných mužů a třeba na Italské frontě se Češi ukázali jako velmi schopní a často tvořili horské průzkumné jednotky jako elitní vojáci. Stejně pod nátlakem ekonomických a vnitřních sociálních problémů se monarchie rozpadla. Ať už to vnímáte tak nebo tak prostě se to stalo. Tady je třeba často omílaná lež, že Češi rozbili monarchii, není to pravda. Byli to Uhrové co jako první přišli s nezávislostí.

      Kdyby se bylo vedení více snažilo vyrovnat situaci národů v rámci R-U, možná by se povedlo ten stát zachránit, obávám se ale, že kvůli značně rozdílným etnikům, náboženstvím, jazykům, ekonomickým a celkově rozdílné rozvinutosti různých oblastí byl tento slepenec během bouřlivého 20. století stejně odsouzen k nezdaru.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    10:25 13.04.2022

    Před časem tady byl článek, ve kterém byla i myšlenka, že národ a stát tvoří mýty. My jsme o mýtus státu přišli v roce 1938 a už nikdy jsme jej neobnovili. Pocit, že nemá cenu se ...Zobrazit celý příspěvek

    Před časem tady byl článek, ve kterém byla i myšlenka, že národ a stát tvoří mýty.

    My jsme o mýtus státu přišli v roce 1938 a už nikdy jsme jej neobnovili. Pocit, že nemá cenu se bránit je v nás hluboce zakořeněný. Benešova vina je mohem větší, než si lidé připouštějí, nezničil jen první ČSR, zničil důvěru obyvatel tohoto státu v možnost jeho obrany.

    Češi jsou paradoxně mnohem odhodlanější bránit jiné státy, než sebe. Zřejmě proto, že vidí odhodlanost těch jiných států a národů postavit se nepříteli - u sebe ji nevidíme. A jestli v nás něco po roce 1939 zbylo, umřelo to v srpnu 1968.
    Ne že by Češi jako národ byli zbabělí. Ale nevěříme našemu státu. Nevěříme, že se bude bránit, že bude riskovat bolest a krev. U Poláků o tom nepochybujeme, u Rusů a jak vidno u Ukrajinců taky, ale my sami za sebe? Vždyť to nemá cenu, stejně prohrajeme... ne?

    Důvěru je snadné ztratit, ale nesmírně obtížné získat. My jsme důvěru ve stát ztratili. Těžko říci, jestli jí někdy znovu nabudeme.Skrýt celý příspěvek

    • Magister_Peditum
     10:42 13.04.2022

     Souhlasím, 1938 napáchal hrozně moc. Beneš to možná myslel dobře, ale hrozně podcenil právě tenhle faktor, který si zmínil. I když třeba se pletu. To co je v lidech ukáže až ...Zobrazit celý příspěvek

     Souhlasím, 1938 napáchal hrozně moc. Beneš to možná myslel dobře, ale hrozně podcenil právě tenhle faktor, který si zmínil.
     I když třeba se pletu. To co je v lidech ukáže až nějaká krize. Třeba na začátku covidové epidemie jsme se dokázali až neuvěřitelně rychle semknout. Samozřejmě takové odhodlání dlouho nevydrží zvlášť, když ten covid nebyl druhý dýmějový mor. Ostatně třeba ti Poláci covid bojkotovali snad ještě víc, než my. A tak je to asi se vším, ale netroufám si náš národ až tak úplně odsuzovat. Jediné, co potřebuje je politické vedení, které před krizí necouvne, kolem kterého se dokáže semknout (to bohužel neměl ani roce 38 ani v roce 68).Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     11:07 13.04.2022

     Souhlas, náš stát jako instituce selhal a stále selhává. Chová se jako nepřítel občanů.

     Souhlas, náš stát jako instituce selhal a stále selhává. Chová se jako nepřítel občanů.

     • Hawk
      11:17 14.04.2022

      tohle mohu podepsat... tohle mi vadí absolutně... byl jsem svědkem tolika přešlapů státních zaměstnanců, kteří se vám vysmějí do očí, odvolání nebo náprava neexistuje... zkuste si ...Zobrazit celý příspěvek

      tohle mohu podepsat... tohle mi vadí absolutně... byl jsem svědkem tolika přešlapů státních zaměstnanců, kteří se vám vysmějí do očí, odvolání nebo náprava neexistuje... zkuste si stavební řízení, nejednoznačnou dopravní nehodu, zabavení řidičáku na pozitivní Drugwipe u člověka, který nikdy ani nekouřil, pozitivní test na alkohol u abstinenta s následným odjezdem policajtů bez odběru krve.... to vám velmi otevře oči...Skrýt celý příspěvek

    • CerVus
     12:29 13.04.2022

     Tak on nás Beneš po válce vehnal i do těch rukou Sovětů. Jak svou politikou během války, tak i zavíráním očí po ní.

     Tak on nás Beneš po válce vehnal i do těch rukou Sovětů. Jak svou politikou během války, tak i zavíráním očí po ní.

    • TF_HU
     12:56 13.04.2022

     To je k diskuzi. Vojáci dokázali stát na počátku vzniku ČSR a dokázali vrátit ČSR i mezi vítězné mocnosti. Mobilizace v 38 ukázala, že národ byl připraven bránit nové vznikly stát. ...Zobrazit celý příspěvek

     To je k diskuzi. Vojáci dokázali stát na počátku vzniku ČSR a dokázali vrátit ČSR i mezi vítězné mocnosti. Mobilizace v 38 ukázala, že národ byl připraven bránit nové vznikly stát. Ovšem politici se posrali...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      12:58 13.04.2022

      Ono je celkem jedno, jaký byl postupný vývoj, důležitý je fakt, že stát se nebránil. Tím byla zlomena víra lidí, že je stát bude chránit. Nebude.

      Ono je celkem jedno, jaký byl postupný vývoj, důležitý je fakt, že stát se nebránil. Tím byla zlomena víra lidí, že je stát bude chránit. Nebude.

     • Horny
      16:13 13.04.2022

      GlobeElement007 - je otázkou, co vlastně zlomilo tu víru lidí se bránit. Ano, mohl to být osmatřicátý rok, nepochybuji že pamětníci (ti už ale reálně vymřeli v minulé dekádě) si ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement007 - je otázkou, co vlastně zlomilo tu víru lidí se bránit.
      Ano, mohl to být osmatřicátý rok, nepochybuji že pamětníci (ti už ale reálně vymřeli v minulé dekádě) si odnesli těžké trauma.

      Nicméně u ostatních (nás dosud žijících) to spíš bude hluboce zakořeněná bolševická protiněmecká/protizápadní propaganda čtyři dekády vtloukaná lidem do hlav, v podstatě už od školky.

      Prostě něco ve smyslu "západ je prohnilý, sami se nedokážeme bránit, je třeba svěřit se pod patronát Sovětského Svazu..."; prostě typické propagandistické kecy mající za úkol zlomit národu morální páteř.

      Po roce 89 bohužel nikdo nedokázal přijít s nějakým novým narativem - ani po konci období postkomunismu ne.
      Naše současné elity (nejen politici) jsou prostě moc nejapné, aby si tuhle situaci uvědomily a něco s ní udělaly.
      A tak doteď mlčky vztekle trpím, když například náhodou slyším takového Babiše mečet čosi o tom že "jsme malá zemička uprostřed Evropy" atp.
      Chápu, že jeho ovečky tuhle rétoriku znají z dob svého mládí a cokoli jiného by je zmátlo a nakrklo, ale poslouchat ještě ve třetí dekádě jednadvacátého století takové žvásty je k zblití.

      Přitom by stačilo poměrně málo - postupně změnit historický narativ ze "zradili nás, nic nemá smysl" na něco ve stylu "ano, sice nás zradili, ale my jsme přežili a úspěšně jsme tu dodnes!" - času na to bylo dost (a v zásadě stále je). Samozřejmě chápu že je mnohem pohodlnější jenom tak obecně skuhrat a (v našem případě) donekonečna rozebírat v internetových diskusích proč Češi nemají vůli ke kolektivní obraně.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      08:06 14.04.2022

      Horny - socialismus nám v tom pravda nepomohl. Úkolem armády nebylo bránit zemi, ale bránit systém, potažmo SSSR. Lidé to chápali, my jsme nebyli důležití, byli jsme jen gubernií ...Zobrazit celý příspěvek

      Horny - socialismus nám v tom pravda nepomohl. Úkolem armády nebylo bránit zemi, ale bránit systém, potažmo SSSR. Lidé to chápali, my jsme nebyli důležití, byli jsme jen gubernií SSSR, v případě potřeby obětovatelnou. Případnou válku bychom v té době měli vést proti západu, ke kterému jsme měli lepší vztah, než k vnucovanému spojenci, ve skutečnosti okupantovi.

      Chyběl princip, že budeme bránit sebe, měli jsme bránit socialismus a SSSR. Ochota kvůli tomu umírat byla v záporných číslech.

      Tohle sice padlo, ale neochota válčit nepadla. A podle mne právě proto, že stát v krizové chvíli selhal. Lidé musí vědět, musí věřit tomu, že ve chvíli krize půjdeme všichni, ruku v ruce do boje. Ne že půjdu sám, stát se vzdá a vedení země uteče.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     14:25 13.04.2022

     To je blud. Sice u nás dost častý, ale blud. V roce 1938 se ze Sudet přes noc stalo Německo, sice právně sporným způsobem, ale uznaným tehdejšími mocnostmi, které mj. obdobným a ...Zobrazit celý příspěvek

     To je blud. Sice u nás dost častý, ale blud. V roce 1938 se ze Sudet přes noc stalo Německo, sice právně sporným způsobem, ale uznaným tehdejšími mocnostmi, které mj. obdobným a právně sporným způsobem tvořily hranice po ww1. Prezident Beneš neměl možnost volby, slovo "bránit" je v souvislosti s Mnichovem nonsens. Případná vojenská akce by se odehrávala na území sudetského Německa a neměla by žádnou mezinárodní podporu, pochopení a nejspíš v hypotetickém případě úspěchu ani mezinárodní uznání výsledku. Beneš naopak správně odhadl, že se jedná o předehru velké války a že čas ČSR ještě přijde. V exilu odvedl excelentní práci, zajistil kontinuitu ČSR a oduznání mnichovské smlouvy. Jeho příklon k SSSR byl sice tragický, ale z určité části pochopitelný. Pokud se bavíme o obraně ČSR, tak v roce 1938 jsme napadeni nebyli, a rovněž ani v roce 39, kde byl vstup německých vojsk umožněn rozpadem ČSR a souhlasem Háchy, také nebyl velký zájem hájit rozpadlou a okleštěnou zemi.
     Takže pokud máte nějaký mindrák z údajné české zbabělosti, je to jen vaše věc. Co mají říkat občané států, které ve válce už řadu století nebyly (Švýcarsko, Švédsko) nebo občané států, jež prohrají prakticky každou válku, do které se dají (Rakousko, Německo, Maďarsko, Francie, Rusko...) ?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      15:45 13.04.2022

      Je možné prohrát, ale není možné se nebránit. Kapitulace v roce 1938, 1939 a 1968 zničila základní smysl státu - obranu jeho obyvatel. Stát tady není od toho, aby byl, jako nějaká ...Zobrazit celý příspěvek

      Je možné prohrát, ale není možné se nebránit. Kapitulace v roce 1938, 1939 a 1968 zničila základní smysl státu - obranu jeho obyvatel. Stát tady není od toho, aby byl, jako nějaká imaginární entita, je to nástroj k obraně jeho obyvatel.
      Jakmile tuto funkci neplní, zaniká. Možná je de jure, ale de facto.

      Důsledkem je odpor obyvatel k výdajům na obranu, Jsou zbytečné. Stát se bránit nebude. Je lepší se vzdát.

      To není můj mindrák, to je popis myšlení v této zemi. Proč je tolik adorovaný Švejk? Protože vykresluje armádu jako absurdní a zbytečný spolek.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:10 13.04.2022

      v roce 38 zadna kapitulace nebyla, to proste spatne chapete k cemu tehdy doslo.

      v roce 38 zadna kapitulace nebyla, to proste spatne chapete k cemu tehdy doslo.

     • Horny
      17:34 13.04.2022

      GlobeElement007 - ten "popis myšlení v této zemi" není nic jiného, než komunisty po čtyři dekády vštěpovaný národní mindrák. A způsob myšlení lze změnit - překvapivě - pouhou ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement007 - ten "popis myšlení v této zemi" není nic jiného, než komunisty po čtyři dekády vštěpovaný národní mindrák. A způsob myšlení lze změnit - překvapivě - pouhou myšlenkou. Stačí jen chtít.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      08:07 14.04.2022

      V roce 1938 to byla kapitulace. Stát ustoupil hrobě násilí. Francie měla s Německem také územní spory, ale řešila je úplně jinak.

      V roce 1938 to byla kapitulace. Stát ustoupil hrobě násilí. Francie měla s Německem také územní spory, ale řešila je úplně jinak.

     • Hyena
      09:01 14.04.2022

      Este by som pripomenul obdobie hned po 1SV, 1918-1919 Polsko a Madarsko. Oboje sme vyhrali.

      Este by som pripomenul obdobie hned po 1SV, 1918-1919 Polsko a Madarsko. Oboje sme vyhrali.

     • Torong
      13:12 14.04.2022

      Ne Juro. Blud je naopak to píšeš ty. Poláci se taky bránili, ikdyž neměli šanci. Sudety se "nestaly přes noc". Sudety odevzdal dobrovolně Beneš. Ten stejný Beneš, který se ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne Juro. Blud je naopak to píšeš ty. Poláci se taky bránili, ikdyž neměli šanci. Sudety se "nestaly přes noc". Sudety odevzdal dobrovolně Beneš. Ten stejný Beneš, který se bezvýhradně spolehl na Francii a vztahy s okolními zeměmi naprosto ignoroval. Ten stejný Beneš, který nás pak dovedl do poddanství Ruské říše. Celá Benešova zahraniční politika byl jeden velký fail.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:02 14.04.2022

      Torong: bohuzel to beres technicky, ale pravne se nic z toho co pises nestalo. Nechce se mi to znovu rozebirat, ale Benes mj. nemohl Sudety odevzdat, protoze jej nikdo o Sudety ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: bohuzel to beres technicky, ale pravne se nic z toho co pises nestalo. Nechce se mi to znovu rozebirat, ale Benes mj. nemohl Sudety odevzdat, protoze jej nikdo o Sudety nepoptal, mezinarodni rozhodnuti prislo pouze na vedomi. Polsko se branilo, protoze bylo napadeno. Pokud by Nemci zautocili na CSR, urcite bychom se branili take.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      07:56 15.04.2022

      Jura99:
      Beneš Sudety sám nabídl při předchozích jednáních. Pokud by Beneš neodvolal mobilizaci, Německo by zaútočilo také, takže to co píšeš je demagogie.

      Jura99:
      Beneš Sudety sám nabídl při předchozích jednáních. Pokud by Beneš neodvolal mobilizaci, Německo by zaútočilo také, takže to co píšeš je demagogie.

     • Jura99
      20:37 15.04.2022

      Benes zadnou mobilizaci neodvolal, chlapi se vraceli domu koncem rijna. CSR ovsem respektovala mezinarodni arbitraz v Mnichove, takze couvla ze sudet.

      Benes zadnou mobilizaci neodvolal, chlapi se vraceli domu koncem rijna. CSR ovsem respektovala mezinarodni arbitraz v Mnichove, takze couvla ze sudet.

     • Torong
      12:32 16.04.2022

      Opět demagogie. Vláda na pokyn prezidenta přijala Mnichovský diktát, proto se armáda stáhla. To, že nebyla oficiálně mobilizace odvolána je pouze technikálie. Ostatně on by to už ...Zobrazit celý příspěvek

      Opět demagogie. Vláda na pokyn prezidenta přijala Mnichovský diktát, proto se armáda stáhla. To, že nebyla oficiálně mobilizace odvolána je pouze technikálie. Ostatně on by to už neměl kdo odvolat, když Beneš už ani v republice nebyl, že...Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    18:31 16.04.2022

    Nesouhlasím, zaprvé Češi ukázali značnou bojovnost v podstatě vždy...A za druhé je to hodně o elitách té dané doby.

    Nesouhlasím, zaprvé Češi ukázali značnou bojovnost v podstatě vždy...A za druhé je to hodně o elitách té dané doby.

  • TF_HU
   12:53 13.04.2022

   Vždy mě pobaví, jak někdo píše o USA jako o státu, který slíbil a nic apod.

   Vždy mě pobaví, jak někdo píše o USA jako o státu, který slíbil a nic apod.

   • Magister_Peditum
    16:34 13.04.2022

    Hlavně nechápu tu častou averzi vůči USA u nás. Tenhle stát nás nikdy nezradil, nevedl proti nám nevedl válku, dokonce mu přímo vděčíme za naši samostatnost.

    Hlavně nechápu tu častou averzi vůči USA u nás. Tenhle stát nás nikdy nezradil, nevedl proti nám nevedl válku, dokonce mu přímo vděčíme za naši samostatnost.

    • Ondra Mrklas
     17:55 13.04.2022

     To je výsledek toho dlouhodobého komunistického blití o imperalistech. Všichni, komu je dneska 50+ v té době strávil celé dětství a i když s těma kecama nesouhlasí, stále má někde ...Zobrazit celý příspěvek

     To je výsledek toho dlouhodobého komunistického blití o imperalistech. Všichni, komu je dneska 50+ v té době strávil celé dětství a i když s těma kecama nesouhlasí, stále má někde vzadu v hlavě vsugerované, že je ČR malá a nebude se bránit (což je bullshit, jelikož ČR je v top desítce největších a ekonomicky nejsilnějších zemí Evropy)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      15:29 14.04.2022

      Já si myslím, že je to jinak. Naše generace SSSR nenáviděla a nenávidí ještě dneska. Ale generace, které je dneska 20-40 let, která buďto ruskou okupaci nezažila a neví, jak ...Zobrazit celý příspěvek

      Já si myslím, že je to jinak. Naše generace SSSR nenáviděla a nenávidí ještě dneska. Ale generace, které je dneska 20-40 let, která buďto ruskou okupaci nezažila a neví, jak vypadal socialismus nebo to byly ještě děti a tak si neuvědomovali, co se kolem děje, se z části nechala zlákat salónním levičáctvím západních anarchistů a podobných idejí. Pamatuju protesty proti MMF v Praze v roce 2000. Proč ti lidi protestovali? Drtivá většina účastnících se Čechů ani nevěděla, co to MMF je. Jen se přidala k té vlně.

      A současní antiami budou z velké části z téhle líhně. Přidali se k tomu náboženství a nepotřebují argumenty.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     23:07 13.04.2022

     To co s brity předvedli v 45. roce moc k pochvale není. To nám prostě dluží. My jsme si s poláky sami východní blok nevybrali.

     To co s brity předvedli v 45. roce moc k pochvale není. To nám prostě dluží. My jsme si s poláky sami východní blok nevybrali.

     • Pavel 1
      00:07 14.04.2022

      Ale vybrali. Vybral ho beneš svým lezením mezi russovětské půlky už od roku 1935, což významná část populace schvalovala a vítala.

      Ale vybrali. Vybral ho beneš svým lezením mezi russovětské půlky už od roku 1935, což významná část populace schvalovala a vítala.

     • Magister_Peditum
      10:33 14.04.2022

      Co že měli předvést? Hlavu do ruské oprátky jsme už během války strčili sami. Komunisty jsme si zvolili sami. Marshallův plán jsme odmítli sami.

      Co že měli předvést? Hlavu do ruské oprátky jsme už během války strčili sami. Komunisty jsme si zvolili sami. Marshallův plán jsme odmítli sami.

     • Torong
      13:14 14.04.2022

      Ale no tak... Východní blok nám vybral Beneš.

      Ale no tak... Východní blok nám vybral Beneš.

     • mexir
      12:14 15.04.2022

      Pánům asi Jalta nic neříká? Můžete blabolit o Benešovi co chcete. Francie, Britanie nás prodali v roce 1939. Us V Jaltě a Trump si to chtěl zopáknout. Myslíte že putlera napadlo to ...Zobrazit celý příspěvek

      Pánům asi Jalta nic neříká? Můžete blabolit o Benešovi co chcete. Francie, Britanie nás prodali v roce 1939. Us V Jaltě a Trump si to chtěl zopáknout. Myslíte že putlera napadlo to vrácení před rok 1999 jen tak? Trump byl posedlý Činou a na nějaký východoevropany se mohl... Bidena nemusím, ale zaplaťpánbůh za něj.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      12:40 16.04.2022

      Mexir: Beneš už dávno před tím dal najevo západním státníkům, kam chce směřovat ČSR tím, že se obrátil na Moskvu a to i přes Churchillovo varování. USA byly v době Jalty ještě i na ...Zobrazit celý příspěvek

      Mexir:
      Beneš už dávno před tím dal najevo západním státníkům, kam chce směřovat ČSR tím, že se obrátil na Moskvu a to i přes Churchillovo varování. USA byly v době Jalty ještě i na státní úrovni přesvědčeni, že SSSR je férový partner - strýček Joe. Jediný kdo otevřeně vystupoval proti SSSR byl Patton a ten neměl jakoukoli kompetenci "své obavy" vyjadřoval snad Marshall. Vystřízlivění přišlo až ke konci 40-tých let se Ždanovovou doktrínou.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      19:27 16.04.2022

      mexir
      Jalta asi neříká nic tobě.Tam se vůbec o ČSR nejednalo.

      mexir
      Jalta asi neříká nic tobě.Tam se vůbec o ČSR nejednalo.

    • mexir
     12:08 15.04.2022

     Já si nemyslím že za tou averzí jsou jen komunisté. Američané za nic nemohou? Mohou. Příliš často si vlastní problémy řeší na úkor jiných států. Vrtěti psem aplikováno příliš ...Zobrazit celý příspěvek

     Já si nemyslím že za tou averzí jsou jen komunisté. Američané za nic nemohou? Mohou. Příliš často si vlastní problémy řeší na úkor jiných států. Vrtěti psem aplikováno příliš často. Vietnam, druhý Irák, Afghanistan, Lybie, Syrie. Blbý přístup, neumějí obsazeným zemím vládnout a svým diletantským přístupem k původnímu obyvatelstvu vyvolávají všechny ty ISIS a spol. Naposledy zbytečností odstraňování relativně osvíceného diktátora Asada vedlo navíc k pomoci ruska, v Lýbii to samé. Afghanistán vrácen tomu proti okupace vznikla. Mám Ameriku rád, ale proto nezavírám oči. Nehledě k tonu že to je voda na mlýn všem rusákům aspol.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      17:17 15.04.2022

      Relativně osvíceneho diktára Asada myslíš řezníka Asada? Co má společného USA se vznikem ISIS jako, že američané utlačovali muslimy? Vietnam kde komouši řádili jak černá ruka? ...Zobrazit celý příspěvek

      Relativně osvíceneho diktára Asada myslíš řezníka Asada? Co má společného USA se vznikem ISIS jako, že američané utlačovali muslimy?
      Vietnam kde komouši řádili jak černá ruka? Afghánistán ano to byl americký problém když od tamať prováděla najezdy Al kajda.
      Druhý Irák to, že ty chemické zbraně neměli připravené k palbě neznamená, že je neměli.
      Lybie cože? To je záležitost Sarkoziho.
      To že se američané často chovají jako slon v porcelánu neznamená, že jejich působení je špatné.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      07:13 16.04.2022

      S tým Asadom sa mýliš. Videl som, ako ľudia v Sýrii žili. Kedysi som tam pracoval. A ver tomu, že Asadovci neboli žiadni osvietení vládcovia ...

      S tým Asadom sa mýliš. Videl som, ako ľudia v Sýrii žili. Kedysi som tam pracoval. A ver tomu, že Asadovci neboli žiadni osvietení vládcovia ...

     • Torong
      12:48 16.04.2022

      Promiň Mexire, ale pleteš se a hodně. Asad nebyl žádný osvícený diktátor ve stylu Marie Terezie. Vznik ISIL je právě jeho a jen jeho práce, protože místo jednání s opozicí na ní ...Zobrazit celý příspěvek

      Promiň Mexire, ale pleteš se a hodně. Asad nebyl žádný osvícený diktátor ve stylu Marie Terezie. Vznik ISIL je právě jeho a jen jeho práce, protože místo jednání s opozicí na ní poslal tanky. Toho pak využili islamisti, kteří měli jednodušší práci radikalizovat a pak ovládnout opozici. Pokud by tehdy Rusko s Čínou nezablokovali rezoluci OSN a Asad byl odstraněn, žádný ISIL by nevznikl. Totéž Libye.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:15 16.04.2022

      Kdyby lidé jako Zarkáví nebo Bagdádí neopustili vězení nebyl by IS tak silný. Spojené státy se nechtěly angažovat při sesazení Asada aby v případě neúspěch neztratily v arabském ...Zobrazit celý příspěvek

      Kdyby lidé jako Zarkáví nebo Bagdádí neopustili vězení nebyl by IS tak silný.
      Spojené státy se nechtěly angažovat při sesazení Asada aby v případě neúspěch neztratily v arabském světě tvář.Skrýt celý příspěvek

    • LAMP
     20:18 15.04.2022

     Někomu se prostě nelíbí, když nějaký stát zabíjí lidi po sta-/desetitisících každou dekádu. I když zrovna u nás maj trochu štěstí, že Češi považují tyhle chudáky hnědé lidi za něco ...Zobrazit celý příspěvek

     Někomu se prostě nelíbí, když nějaký stát zabíjí lidi po sta-/desetitisících každou dekádu. I když zrovna u nás maj trochu štěstí, že Češi považují tyhle chudáky hnědé lidi za něco míň a jejich utrpení za nedůležité...Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      14:37 16.04.2022

      Za něco míň považujeme inženýry s iphonem v ruce né ženský s dětmi.

      Za něco míň považujeme inženýry s iphonem v ruce né ženský s dětmi.

     • LAMP
      02:41 17.04.2022

      Tos nahradil rasismus sexismem. Není to žádné zlepšení.
      Možná by bylo lepší jejich smrt nezpůsobovat?

      Tos nahradil rasismus sexismem. Není to žádné zlepšení.
      Možná by bylo lepší jejich smrt nezpůsobovat?

     • Badysak
      16:44 17.04.2022

      Co je sexistického na tom, že ženy s dětmi mají větší přednost před mladýmy muži v plné síle, kteří raději nechají umírat/znásilňovat svoje ženy než, aby bojovali. Samozřejmě že ...Zobrazit celý příspěvek

      Co je sexistického na tom, že ženy s dětmi mají větší přednost před mladýmy muži v plné síle, kteří raději nechají umírat/znásilňovat svoje ženy než, aby bojovali.

      Samozřejmě že by neměli lidé umírat vůbec, ale to jaksi nejde když ve své zemi s diktátorem nic neudělají. Nastěhovat celý svět do Evropy?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...