Migranti a stabilita západní společnosti

Evropa se potýká s obří uprchlickou vlnou. / Public domain

Opouštět rodnou zemi je bolestné a strach o život budí soucit. Ale díváme-li se na migraci realisticky, tak si povšimneme několika samozřejmostí. Text původně vyšel na webu Realisté

1. Mnohé státy odmítají přijmout západní hodnoty, ale vnucují Evropanům negativní důsledky selhání hodnot vlastních. Když svět dává demokraciím najevo, že si nepřeje, aby své hodnoty považovaly za celosvětově platné, pak nejsou demokracie zodpovědné ani za utrpení a bídu ve světě. Západ není pohotovostní stanice pro případ, že se lidé někde ve světě zase jednou zabíjejí kvůli pánu bohu.

2. Také oblíbený argument o historické vině západních zemí vůči jiným státům neobstojí v realistickém posouzení. Vezmeme-li jej totiž vážně, tak mohou Evropané začít požadovat od Mongolska reparace za Čingischána. A Turecko by se také dost naplatilo.
3. Je pravda, že migranti jsou nezřídka v těžké situaci. Ale jisté je také to, že si ve své zemi nedokázali udělat, nebo udržet pořádek. A jak to, že odchází právě ti, kteří by to ještě nejspíše zvládli, tedy mladí muži.
4. Mnozí z těch, kteří utíkají před náboženskou válkou nebo útlakem nějakého potentáta tak nečiní proto, že by byli tak mírumilovní a liberální, nýbrž také proto, že patří k seskupením, která jsou ve vnitropolitickém střetnutí momentálně slabší.
5. Nejdůležitější je však toto: Až na naprosté výjimky jsou ti, kteří utíkají, svým původem a výchovou součástí společností, v nichž je ponižování žen, chaos a brutální násilí na denním pořádku, společností, kde se lidé vzájemně vyhazují do vzduchu jen proto, že ten druhý vnímá boha trochu jinak. Migranti tyto svoje názory a způsob života neodloží na hranici, nýbrž nesou si je s sebou a budou je chtít žít i v Evropě. Je proto třeba velice přesně zvažovat, kteří z nich jsou vůbec schopni se zapojit do našeho společenského pořádku a kteří mohou být zdrojem podobného nepořádku, jaký je u nich doma.

Šance na integraci

Každá společnost funguje, když v ní panuje určitá míra sourodosti. Jedná se o soubor zvyků a postojů, které zaručují čitelnost a předpověditelnost chování ostatních. Pouze na tomto základě je možná důvěra, porozumění a spolupráce. Všechno, co do tohoto souboru zvyků a postojů nepasuje, pak ztěžuje, zpomaluje, nebo dokonce znemožňuje fungování společnosti.

Nejde přitom o nějaké abstraktní hodnoty. Jedná se o způsoby chování a názory týkající se odívání, stravy, toho, jaký máme postoj k práci a penězům, jak spolu jednáme, jak trávíme volný čas, co si myslíme o vztazích mezi mužem a ženou apod.

Realisticky viděno, chce drtivá většina migrantů získat pouze náš životní standard a ponechat si svoje zvyky. Běženci své domovy opouštějí často s prázdnýma rukama, ale svoje pravidla chování mají v hlavě; to je zavazadlo, jež nikdy neztratí. To pro nás znamená, že migranti z třetího světa budou tyto předpoklady fungování západní společnosti tím více rozmělňovat, čím více se od ní odlišují, v čím větším počtu přicházejí a čím méně jsou ochotní se přizpůsobit.

Často slyšíme velmi optimistické názory některých politiků a žurnalistů ohledně toho, že se migranti budou schopni rychle integrovat do pracovního a sociálního rytmu hypermoderní západní společnosti. Mezitím se však ukázalo, že migranti jsou ve své drtivé většině velmi málo kvalifikovaní nebo zcela nekvalifikovaní, chybí jim znalost jazyka a cizí je jim i pracovní tempo v moderní západní společnosti. Jak velké šance mají tito lidé zapojit se do hypermoderní kapitalistické společnosti; jsou schopní se "pozápadnit"? A hlavně. Co se stane, když to nedokážou?

Biografie pachatelů atentátů v Nice, v Paříži nebo v Berlíně vyvolávají v tomto ohledu značné pochybnosti. Podle toho, co víme o těchto teroristech, tak se všichni pokusili "pozápadnit", ale všichni sklouzli do kriminálního prostředí; symboly západního životního stylu nedokázali získat poctivou prací a tak to zkusili nezákonným způsobem. Jejich pokus o zapojení do západní společnosti byl neúspěšný, protože jim k tomu zřejmě chybělo vzdělání, vůle, pracovitost apod. Selhali a "vzpomněli si" na svou původní identitu, kterou zřejmě nikdy doopravdy neodložili. Reagovali ve vzorcích své výchozí civilizace a zabíjeli ve jménu svaté války. Na tomto pozadí je třeba se ptát, kolik ze statisíců migrantů z islámského světa tu samou úlohu zvládne lépe a zejména, jak budou reagovat ti, pro které budou symboly západní životní úrovně nedosažitelné, protože nestačí tempu, nárokům a tlaku společnosti orientované na výkon?

Že nelze zobecňovat případy málo několika jedinců? Jen na okraj: Každý Evropan, zabitý neúspěšným migrantem, by žil, kdyby jeho vláda nepřipustila migrační vlnu. Za druhé: K provedení atentátů, které stojí desítky životů nevinných lidí, stačí pár jedinců. A o tom, kolik jich může být, rozhoduje - za třetí, toto: Přechod z (náboženstvím dominované) civilizace a integrace v moderní západní společnosti je velmi obtížný a plný frustrujících zážitků. Neúspěch a doživotní pozice oběti žijící ze sociálních dávek se bude minimálně v první generaci týkat velmi mnoha migrantů. Je tak nepravděpodobné, že se v populaci mladých mužů nenajde během doby mnohem více těch, kteří se budou chtít pomstít za vlastní selhání?


Zvládne to Evropa?

Na první pohled jde tedy o to, jsou-li běženci zralí pro rozvinutou západní společnost. Stejně důležitá je i otázka, dokáže-li liberální demokracie integrovat migranty. Proč? Dovoluje jim příliš mnoho a žádá příliš málo.

V této souvislosti je fatální, že nově příchozím nestačí naznačit, podle jakých psaných zákonů a nepsaných zvyklostí funguje západní společnost. Z jejich biografie jasně vyplývá, že mají zcela jiné zvyky, kterých se neradi vzdávají. Výzvy a domluvy neberou vážně, protože jsou zvyklí podřídit se jen mnohem tvrdšímu zacházení. Po tom, co znají z domova, jim evropský represivní systém musí připadat jako piknik u jezírka. A dosavadní zkušenosti s chováním migrantů v západní Evropě ukazují, že si mnozí z nich velmi rychle všimnou a využijí toho, že se ocitli ve společnosti, která až příliš často upřednostňuje toho, kdo její normy porušuje, před tím, kdo je dodržuje.

Co navrhují Realisté?

Již v říjnu 2015 zformulovali spolupracovníci INSTITUTU 2080, ke kterým patřili i někteří dnešní Realisté, náčrt nejdůležitějších reakcí na migrační vlnu. Byl to tehdy první český návrh systematického přístupu k migrační problematice. Na tyto myšlenky bude navazovat i imigrační program, na kterém Realisté pracují. Bude se jednat o řešení týkající se bezpečnosti, výběru a integrace migrantů. V každé z těchto oblastí vidíme tři silné proměnné, tedy zákroky, které výrazně ovlivní celek.

Bezpečnost

1. Je nezbytné zastavit migrační vlnu již na vnější schengenské hranici. Česká republika se musí na této ostraze podílet. V Evropě musí platit princip nulové tolerance vůči pašerákům lidí. Je třeba je exemplárně trestat.
2. Je nezbytné učinit všechno pro to, aby české bezpečnostní složky mohly v případě potřeby efektivně kontrolovat naše hranice. K tomu musíme použít všechny dostupné prostředky.
3. Je povinností vlády připravit krizový plán pro případ skokového nárůstu počtu osob putujících přes naše území, nepokojů v uprchlických zařízeních či rostoucí trestné činnosti.

Výběr vhodných migrantů

1. Přijímejme výhradně imigranty, kteří požádají o naši ochranu jen předem stanovenou formou a na k tomu určených místech. Automaticky odmítejme všechny, kteří se do Evropy dostali ilegálním překročením schengenských hranic.
2. Musíme stanovit jasná kritéria výběru a určit počty imigrantů s přihlédnutím k jejich kulturní začlenitelnosti. Měli bychom umožňovat výhradně imigraci produktivních rodin s dětmi.
3. Vybrané rodiny musí být ihned dopraveny do Česka a zde být umístěny v přijímacích vzdělávacích zařízeních. V těchto zařízeních je třeba ihned začít s intenzivní výukou češtiny, místopisu, dějin, právního a ekonomického základu. Migranti se musí podílet na správě a údržbě svého zařízení.

Integrace

1. Migrantům je třeba přidělit pevné místo pobytu a trvat na tom, aby v určené obci a vymezeném okolí trávili v prvních několika letech povinně určitou pevně stanovenou dobu. To zabrání vzniku ghett a oslabení nebezpečí vznik paralelní společnosti.
2. Složení jazykové zkoušky musí být obligatorní podmínkou pro získání práva setrvat dlouhodobě v naší zemi. Tuto zkoušku musí složit muži i ženy. Ovládnou-li češtinu také ženy, tak se jim otevře možnost zapojit se do společnosti a dosáhnout u nás obvyklé míry emancipace.
3. Žádají-li migranti o naši ochranu, máme právo žádat po nich, aby se aktivně podíleli na fungování naší společnosti. Dospělým migrantům nemají být vypláceny žádné sociální dávky, ale výhradně mzda. Každý migrant by si měl do 2 měsíců od propuštění z přijímacího vzdělávacího zařízení najít práci, nebo vykonávat veřejně prospěšnou činnost ve prospěch obce.

Integrace cizinců stojí ohromné finanční prostředky. Má-li se však migrace proměnit z hrozby v příležitost, je nutné je investovat. Tyto náklady by však neměly navyšovat výdajovou stránku českého rozpočtu a zvyšovat naše zadlužení. Finance lze získat přesunem z některé stávající kapitoly státního rozpočtu, především z prostředků určených na zahraniční rozvojovou pomoc. Přesouvá-li se problém třetího světa k nám, musí mít pokrytí těchto nákladů přednost.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

NÁZOR: Emigrace v Evropě a její bezpečnostní rizika, část 1.

Hlavním motivem tohoto sdělení je přesvědčení, že emigrace z cizích států (pod pojmem cizí stát zde ...

NÁZOR: Emigrace v Evropě a její bezpečnostní rizika, část 2.

Dnešním článkem navážeme na první díl dvojdilného seriálu Emigrace v Evropě a její bezpečnostní ...

NÁZOR: Využije Rusko uprchlíky jako nástroj hybridní války?

Každý týden překoná rusko-norskou hranici několik stovek uprchlíků z Afghánistánu. Tzv. "arktická ...

Africkým silám v Somálsku hrozí kolaps a Evropě příliv dalších uprchlíků

Somálsko se potýká s bezpečnostní krizí již několik desetiletí. Dysfunkční vláda a kmenové spory ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

UPOZORNĚNÍ: Zeleně budou vždy označeny nejnovější příspěvky za 24 hodin. Podobu diskuze stále ladíme a snažíme se vyjít vstříc všem konstruktivním připomínkám.

Stránka 1 z 3
 • tom75
  11:29 25.01.2017

  Todo dle bible sme vsichni zidi jen dme konvertovali.
  A jak to napsal Tesil pilat ho nechtel ukrizovat dokonce ho chtel i vymenit za zlocince ale to ty nemuzes vedet pac si bibli necetl ty jen rad delas chytryho

 • Tesil
  19:15 24.01.2017

  PavolR Ano máš pravdu Židé neměli pravomoc někoho ukřižovat,museli to za ně udělat Římané.

 • KóĎA
  19:08 24.01.2017

  Todomatch: "italští nacionalisté".... Už jenom to svědčí o hrubé historické neznalosti. Ve vztahu k událostem 20. století.

  Ale třeba mi to demokraticky vysvětlíte nástrojem, který máte jako avatar.

 • PavolR
  19:04 24.01.2017

  Tesil: Ale aj tak ho nakoniec ukrižovali Rimania.
  Keď to vezmeme čisto pragmaticky tak keby tí židovskí predáci nenaliehali, kresťania by neboli spasený. :D Bol to predsa od začiatku Boží plán.

  Inak, nechajme tú blbosť okolo ukrižovania plávať, lebo k holokaustu nedošlo na základe náboženskom, ale rasovom - a to už je príspevok nacionalizmu. Popri tézach o čistote rasy sa vychádzalo z antisemitizmu politického, založeného na vytlačení židov z verejného a hospodárskeho v prospech "národa" (rozumejme ľuďom blízkym zlodejom). Akási rasistická verzia triedneho boja.
  Podobne tureckí nacionalisti nerozpútali genocídu Arménov alebo etnické čistky maloázijských Grékov preto, že boli kresťanmi, ale z nacionalistických pohnútok - keď tam tí ľudia nebudú, nemôže si na etnickom princípe nikto nárokovať tie územia

 • Tesil
  18:45 24.01.2017

  Todo Pilát se opakovaně snažil Ježíše propustit.Podle Římanů se nedopustil ničeho trestného.Podlehl až naléhání židovských předáků, kteří se obávali vlivu kázání Ježíše na své posty.

 • Todomatch
  18:30 24.01.2017

  tom75 - Krista ukřižovali Římani, ale to náckové strašně neradi slyší. Stejně jako, že byl Ježíš, Marie i Josef Židé. I všichni apoštolé a vůbec skoro všichni bibličtí hrdinové ... že ty jsi to taky nevěděl :-((

 • KOLT
  08:29 24.01.2017

  Židé se myšlenky návratu do Izraele nevzdali nikdy! Průmyslová revoluce ji nicméně učinila reálnou. A 2. sv. v. se stala katalyzátorem. Kdyby nebylo jí, asi by to trvalo déle a nemělo by to takovou mezinárodní podporu, ale stejně by k tomu došlo.

 • tom75
  08:07 24.01.2017

  Todo nedelej chytryho kdyz sam o tom vis prd
  Pogromy na zidy to je takova vecsinou krestanska tradice od dob kdy jim ukrizovali jezise a o vznik zid. statu se uz pokouseli co ja vim nekdy v19stoleti

 • skelet
  06:57 24.01.2017

  jo, máš v tom bordel.

 • Todomatch
  22:28 23.01.2017

  skelet - Valné shromáždění Spojených národů určitě v roce 1947 nevydalo usnesení požadující zřízení židovského státu kvůli zločinům muslimů a křesťanů. Katalyzátorem vzniku státu Izrael bylo jednoznačně vraždění Židů během druhé světové války. A to rozjeli a uskutečnili němečtí nacionalisté - známí jako nacionální socialisté. Označení nácek je zkratka pro nacionálního socialistu. I mezinárodní označení "nazi" je odvozeno od "NAZIonalist". Zločiny křesťanů, či muslimů k vytvoření státu Izrael nevedly. Teď už bys v tom bordel mít neměl.

 • Jiri Racek
  21:41 23.01.2017

  S proti ilegální imigraci je třeba tvdě bojovat, nemám ten na mysli ani tak ukrajince, ale nebezpečné islámské imigranty z Afriky a zemí středního východu.

 • skelet
  20:35 23.01.2017

  Izrael by vznikl tak jako tak, protože to je nosný prvek sionismu. A nevyvražďovali je nacionalisté, ale nacisté, muslimové a křes´tané. Někdo tu v tom má bordel.

 • Todomatch
  17:56 23.01.2017

  Nebýt nacionalismu, nemusel by Izrael ani vznikat, protože by Židé v klidu žili v Evropě, aniž by je němečtí, slovenští, maďarští, italští, španělští, chorvatští a jiní nacionalisté vyvražďovali.

 • Pepos
  17:09 23.01.2017

  Todomatch:
  Bez nacionalizmu by nebol ani Izrael...

 • Todomatch
  15:33 23.01.2017

  Dušan: Treba riešiť reálne problémy .... a nie agendu primitívnych nacionalistov.


  Přesně tak, popravdě nechápu, proč ještě není propagace nacionalismu trestným činem. Nacionalismus stál u kořene obou světových válek, stejně jako byl příčinou válek balkánských. Místo opravdových vlastenců, dupe po našich ulicích nacionalistická svoloč. Teď teda chvilku ne, páč je zima. Ale na jaře zase vylezou z kanálů.

 • Pepos
  12:02 23.01.2017

  Zamyslenie :Základný problém s migráciou je počet.Doteraz neboli Nemci ani Francúzi schopní asimilovať migrantov z 50.rokov min. storočia.(problémy s novou generáciou ktorá už vyrástla v Európe -vysoká nezamestnanosť ,zločinnosť, extrémizmus potláčanie hlavne ženských práv atď.). Štátne úrady to riešia tak ,že obmedzujú tzv. negatívne správy o nich (Švédsko dokonca trestá kritiku na adresu úradníkov ktorí tieto problémy riešia atď..).
  Ďalší problém je tzv. pracovitosť : Niesu naučení pracovať ako my (a vôbec ako Aziati -Číňania ,Japonci ,Kórejci atď).
  viď. Británia má už roky pokles produktivity práce (podotýkam 35% prisťahovalcov asi robí svoje).
  Donekonečna nazývať realisticky obraz na dane témy ako rasizmus sa Európe nevyplatilo.
  Koniec zamyslenia.

 • PavolR
  08:58 23.01.2017

  K článku sa radšej vyjadrovať nebudem, lebo z viacerých jeho častí mám dojem, že sa členovia tej strany nazvali realistami iba preto, aby ich vôbec niekto tak nazýval. ;)

  Podľa mňa ešte migrácia sama o sebe hrozbou nie je, ale je nástrojom, ako hrozbu vyvolať. Stačilo medzi milión migrantov zamiešať niekoľko desiatok teroristov, ktorý sa so svojimi dokladmi mohli dostať do Európy ľahko aj inou cestou a máme tu zrazu desiatky miliónov Európanov, ktorí sa obrátili proti sebe navzájom. Jedna skupina sa hrozí islamizácie Európy a vlastného ohrozenia, ku ktorému podľa nich napomáhajú členovia tej druhej skupiny. Tí sa zasa hrozia fašizácie Európy, ktorá ohrozí ich práva a možno aj životy. Obe skupiny sa svorne obávajú zániku európskych hodnôt a vinia sa z toho navzájom.

  Úplne zásadným spôsobom sme podcenili tento fakt (protivník nás pozná lepšie, než sa poznáme sami) a preto sme už prvé kolo na celej čiare PREHRALI, ešte aj keby hneď zajtra prišlo nejaké súper riešenie, ako migráciu úplne zastaviť, ba dokonca väčšinu migrantov dostať von z Európy.
  Teroristi paralelne spustili druhé kolo, kde cielene vyhľadávajú prostredníctvom internetu zverbovateľných jedincov z radov tých, ktorí sa už v Európe narodili, čím znásobili počet potenciálnych hrozieb. A možno to stupňovať ešte ďalej – videli sme prípady, kedy sa im podarilo v európskych väzniciach indoktrinovať zločincov, ktorí síce mali moslimský pôvod, no neboli aktívne veriaci. Odtiaľ je už iba krok od indoktinácie neveriacich (veď podmienky sú už dané). Čím sa skupina potencionálnych hrozieb ešte znásobí a úmerne k tomu vzrastie počet Európanov ktorí budú stáť proti sebe v pozíciách, ktoré som prv naznačil, keďže dôjde k radikalizácii požiadaviek na bezpečnosť..
  Takýmto spôsobom možno Eúrópu, ak aj nie zničiť, či poraziť (však sme ustáli dve svetové vojny), ale prinajmenšom paralyzovať, čím extrémisti získajú voľnejšie ruky na svojom primárnom bojisku - v moslimskom svete.
  Cieľom našich protivníkov nie je stret civilizácii, ale stret Európanov proti Európanom. Ak totiž sami spochybníme hodnoty a životný štýl, ktorý mnohých moslimov láka, nahráme do karát wahabistom a salafistom, ktorí proti takejto modernizácii bojujú a chcú vývoj zvrátiť.
  Záujmom Európanov naopak je, aby sa tento vývoj nezvrátil a nemohlo dôjsť k toľkokrát prorokovanej zrážke civilizácií, keďže blízkovýchodná civilizácia potom bude iba lokálnou mutáciou tej našej – tak ako tomu bolo zhruba do polovice 18. storočia, kedy u nás dozrel čas revolučných spoločenských zmien.

 • Superme
  05:30 23.01.2017

  dusan - Řekni nám své vzdělání, když do jiných kopeš jako do primitivů. A nebo je to jen to staré známé "podle sebe soudím tebe"?

  Mě se totiž zdá, že dlouhodobě tu svou primitivnost ukazuješ v plné parádě. Tudíž bych byl s hodnocením jiných dosti opatrný a nejprve se podíval do zrcadla :)

 • Tesil
  21:19 22.01.2017

  Dusan my zatím problémy také nemáme,ale až nastanou bude již pozdě.A jsem přesvědčen,že Le Penová a další nepatří mezi primitivní nacionalisty.Pokud někdo chce přihlížet zániku naší civilizace je to jeho problém.

 • Kozlus
  21:17 22.01.2017

  dusane, tobe neco psat je fakt zbytecny, protoze ty si vyberes jen to, co se ti hodi a to jeste nechutnym zpusobem prekroutis. Bez do politiky nebo do nejake neziskovky. Tam clovek jako ty udela zarnou karieru.

 • dusan
  20:20 22.01.2017

  Tesil

  U nás nemáme s migrantmi jediný problém ..... okrem psychického ...

  Ale i tak to náš "sociálny" premiér veľmi rád "rieši" .... a pripájajú sa i primitívi s tým, že treba vyhodiť všetkých muslimov zo Slovenska ...

  Raz som takú atmosféru zažil .... pred 25 rokmi, kedy HejSlováci vybľakovali na Čechov aby "držali hubu" ... lebo "na slovensku po slovensky" .... o Maďaroch ani nehovorím .... to, že bol náš rozchod "sametový" je mýtus .... len sa to porovnáva s inými horšími prípadmi. Nenávisti .. našťastie zväčša len v slovnej rovine bolo viac ako dosť ....

  Nerád by som bol aby sme sa vracali k takému primitivizmu a je jedno ku komu ....

  Treba riešiť reálne problémy .... a nie agendu primitívnych nacionalistov.

 • dusan
  20:11 22.01.2017

  Kozlus
  Nekecám .... Rusko malo "technické problémy" myslím, že to bolo tak dva roky dozadu a priškrtilo nám dodávky ... dodnes to nevysvetlili.
  Trochu im to nevyšlo, lebo bolo dosť plynu na trhu (a teplá zima) trhu a Rusi museli platiť penále za neplnenie dodávok : ) ... odvtedy už žiadne problémy neboli ... Rusi pochopili, že už nie je rok 2009.
  Čo sa týka problémov Rusov s Ukrajincami .... naozaj ma fňukanie Ruska o "kradnutí" nezaujímajú. Oni majú zmluvne dodať plyn na naše hranice ... a ak toho nie sú schopný pre to či ono je to ich problém ... nevidím dôvod aby sme túto komickú neschopnosť "veľmoci" riešili my .... mali na to 25 rokov ..... a stále len fňukajú ...
  Imigračná politika je tak "fajn", že ju Trump chce riešiť plotom .... bola to jedna z hlavných tém amerických volieb. Väčšina imigrantov z Mexika je samozrejme nelegálnych a sú ich v USA milióny ... ich legalizácia bola tiež téma volieb.
  A to tie hranice sú chránené ... takže predstava, že "zavrieme" hranice a všetko bude OK je smiešne naivná ... strážiť treba, ale technicky je nezmysel stavať "plot".
  Na rozdiel od EÚ však nezvážajú Amíci "nelegálov" do táborov a nedohadujú sa kde koľko rozdelia ... ale ich v podstate tolerujú (mimo tých čo robia trestnú činnosť samozrejme) a oni pracujú pre americkú ekonomiku ... a ich význam jej rádovo väčší ako tí "fajn" oficiálni prisťahovalci.

  Vracanie je samozrejme problém ... netvrdil som, že nie je. Nič to nemení na fakte, že tam všetci neostanú a väčšina sa nevráti. Ak to nie sú samozrejme utečenci, lebo sa to dosť spája ... tých treba zabezpečiť do doby až sa nebudú môcť vrátiť, resp. snažiť sa riešiť problém príčiny ich úteku.

  Starnutie populácie je problém .... najväčší problém je to, že to väčšina politikov a ich voličov jednoducho ignoruje. Zato riešia "dôležitý" problém s utečencami ... ktorých teda u nás nie je vidieť ....ale už vieme, že sú "ozbrojení a nebezpeční" ...

  A také "múdre" reči o "nebezpečných" prisťahovalcoch sú napr. vo Veľkej Británii - ale na našu adresu .... a tiež sa nájdu prípady brutálnych prepadov našincov - naposledy nejaký Slovák brutálne znásilnil a dobil nejakú dievčinu ...
  Na a potom to "spravodlivo" riešia domáci primitívi tým, že zlynčujú nejakého Poliaka ... hoci všetci ekonómovia sa zhodujú, že tí "hnusní" prisťahovalci sú pre VB prínosom ... a to teda je ich v Londýne naozaj plno ... všetkých farieb a národností.
  Ale ich "riešeinie" je pre populistických politikov taká istá "sexi" téma ako pre nášho Fica či Vášho Zemana.

 • Tesil
  17:52 22.01.2017

  V zemích kde mají problémy s imigranty se nic radikálně nezmění dokud nasranost obyvatel (admin i ostatní prominou) nedosáhne určitého stupně.Anebo se radikálně neobmění vládnoucí elity.Několik států v Evropě čekají volby,snad budou mít voliči více rozumu než v Rakousku.

 • Kozlus
  15:59 22.01.2017

  Malem bych zapomnel:
  "a ostatných vždy môžu vrátiť. Neviem o tom, že by si ich chceli všetkých nechať. "
  Tohle nebylo mysleno vazne, ze ne? Ty umyslne ignorujes vsechny ty clanky z lonska, jak se odmintnute zadatele nedari vracet, protoze nevime, kdo a odkud to je a kdyz uz to vime, tak je zeme puvodu nechcou zpatky?? Kdyz uz se povede je poslat letadlem, tak je tim stejnym letadlem poslou zpatky do EU!

  Imigracni politika v USA je celkem fajn. Legalne se tam dostanou lidi, co pro USA znamenaji nejakej prinos a ne, ze (jako blba EU) otevrou hranice a nechaji projit milion lidi bez jakekoliv kontroly nebo aspon zjisteni jmena! A to vraceni do zeme puvodu v USA taky celkem funguje.

 • Kozlus
  15:49 22.01.2017

  dusane, ty tak strasne kecas!
  Kdy nas Rusko plynem vydiralo? Myslis to, kdyz Ukrajina kradla plyn pro EU a neplatila a tak Rusko prestalo posilat plyn?
  O tom, jak hrozba jsou ty terminaly pro Rusko, bych si dovolil pochybovat.
  Hodne se mluvi o surovinych z Norska, ale neni to tak, ze cast Norskych surovin jde z Ruska a v EU se to vykaze jako uzasna diverzifikace?

  A jaka je ta Nemecka realita? Pouc nas. "Stari" imigranti z velke casti pracujou, to jo, ale uz od druhe generace to u nich jde do haje a 3. generace uz je pruser. Po WW II se do zapadni Evropy dotahlo spousta levne pracovni sily a ty lidi za to byli celkem vdecny a pracovali, to ano. Ale ona se doba tak nejak zmenila. Mladosi vidi, ze starej bez vzdelani nema Mercedesa ani kozatou blondynu, vidi, ze on na tom nebude lip a je nastvanej. Proc by se snazil, kdyz lip nebude? Tak radsi posloucha imana a 5x za den mlati hlavou o zem, nadava si, jak je blbej a slibuje si, jak to tem bezvercum vrati. To, ze je to mozna realita v Nemecku jeste neznamena, ze tady to musime dovest do stejnyho pruseru. Tady v CR jsem jeste na vlastni oci nevidel, jak nekoho lupici zapichli a presto vim, ze se s kriminalnikama kamaradit nebudu. Stejne tak vidim ty problemy VSUDE, kde tahle "budoucnost" EU je a VIM, ze tady je nechcu. Musim se nechat kulturne obohatit, abych si mohl utvorit nazor? Jiste, ze ne!

  Ano, starnuti populace je problem, ale nahnat sem totalne nekompatibilni lidi a doufat, ze to zachrani je totalni nesmysl.

  34 000 jich uz pracuje? Mam dojem, ze loni v prosinci se uvadelo podstatne min a to jeste s tim, ze vetsina z nich druhej den neprijde a ze se vetsinou jedna o pozice jako kosmeticka uprava ulice, podavac na stavbe a podobne.

  A jakou alternativu maji ty Nemci?

  Prave Nemecko i USA ukazuje, ze to nefunguje! Probud se a prestan totalne prevracet fakta.

 • dusan
  15:26 22.01.2017

  Wenet01

  Závislosť od Ruska sa znižuje ... napriek všetkému. Jedna vec sú dodávky ... druhá možnosti. Ono nie je ani tak problém dádávka ruského plynu, ale aby bola alternatíva t.j. aby Rusko nemohlo vydierať ... a to sa darí. V pobaltí i v Poľsku sú terminály na skvapalnený zemný plyn. Nemusia ani fungovať ... ale Rusi vedia, že s vydieraním skončili.

  V Turecku pracujú milióny migrantov ... samozrejme hlavne "starých" ... čiže so sa "neomiela"... to už funguje. To Merkelevej "pozvanie" bolo možno trochu prehnané, ale reflektuje nemeckú realitu .... že je to i naša realita je fakt, akurát to našincom a našim politikom ešte plne nedochádza.

  Prudký rast veku populácie o 20-30 rokov u nás je už dnes faktom ... nie strašením .. napriek tomu sa tu riešia "strašní" migranti, ktorí k nám teda vôbec nechú ani ísť ... pri toľkej nenávisti sa ani nečudujem ...

  Tých 34 tisíc pri jazykovej a kultúrnej bariére je celkom úspech .... a ostatných vždy môžu vrátiť. Neviem o tom, že by si ich chceli všetkých nechať.

  Na rozdiel od nás majú Nemci alternatívu ku klesajúceh pôrodnosti .... my nie ...

  Že to funguje tak ukazuje nie len Nemecko, ale i USA ... keby nie masovej migrácie z Mexika ... tak dnes riešia prestarnutosť obyvateľstva ako i my.

 • Wenet01
  13:39 22.01.2017

  Zábavné...EU snižuje závislost tím, že spolu s ruskem obchází Nord streamem 2 Ukrajinu...Pokud Vím tak Rusko se snaží získat více odběratelů svých surovin a staví (Turecko, Čína), EU není stát ta jen žvaní, zatímco jeho nejsilnější člen rovněž staví...tohle jsou zatím fakta, kecy o demokracii, právu, pobaltí a čemkoliv jiném jsou jen kecy...realita je v akci a nikoliv v řečech a ta je taková, že Ukrajina bude obejita, aby se plyn dostal do Evropy a bude obejita aktivní spoluprácí RF a Německa...
  Kolik vhodných migrantů bylo v tom loňském milionu? Jak nyní probíhá takový výběr?? Nigerijci, Somálci, Eritrejci, Syřané...všichni ti báječní muži po předměstích, jsou ti co mají zachránit Evropský sociální systém a prošli výběrem???
  Ta představa, že budoucí důchodce budou tito migranti živit svou aktivní prací je sice omílaná pořád dokola, ale prozatím jich z toho posledního vzorku pracuje z milionu 34 000. Oni nejsou řešení sociálního problému budoucích důchodců, ale jsou sociálním problémem, který musí někdo živit už nyní. Pokles obyvatelstva Evropy řešit tím, že se staneme vyspělou Afrikou je nesmyslný až otřesný vtip...a ochota tichých a vděčných i kdyby nakrásně pracovali živit staré bezvěrce, je silně diskutabilní. Současná imigrace se hodí jen na snížení síly národních států a i to je hraní si s ohněm...

 • dusan
  08:40 22.01.2017

  cejkis

  Európska ekonomika s ruskou "surovinou základňou" už dávno spojené sú .... a to tak, že Rusko je na tom ekonomicky plne závisle a reči, že "otočia rúry" ostali len rečami ...
  Ak niekto chce znížiť túto závislosť tak skôr EÚ, ale len preto aby znížilo závislosť od Ruska. Rusi sú na tom horšie - pre nech je EÚ nenahraditeľná a je s podivom, že Putin tak vyskakuje na niekoho kto ho živí ...

  KOLT

  Budúcnosť našej Európy má dve možnosti ... buď budeme riadene prijímať vhodných migrantov .... alebo o pár sto rokov nevhodní migranti tých pár tísíc zvyšných Európanov zintegrujú ako budú chcieť ....

  Pôrodnosť u nás je katastrofálna .... a pôrodnosť cca 1,4 - 1,5 dieťaťa na jednu ženu znamená do budúcnosti rýchly pokles obyvateľstva ... to je realita vo väčšine Európy a i u nás.

  Rieši sa to kadejako .... ale akosi sa nám "vyspelým" nechce robiť deti .... a jediným reálnym riešením sa ukázala migrácia - viď. USA ....

  To je realita a žiadne nadávanie na "slniečkárov" tu nepomôže ....pôrodnosť padá všade vo vyspelom svete ....a žiadne "geinálne" riešenie nepomohlo.... a o peniazoch to nie je, práve tí najbohatší sú na tom najhoršie ....

 • Luky
  17:51 21.01.2017

  I arabské jaro a hnutí za "demokratizaci středomoří", včetně předešlé intervence do Iráku lze označit za boj proti Ojru a silnější Evropě. Málokdo si tu ale dokáže připustit, že si Evropa a USA konkurují.

 • cejkis
  17:42 21.01.2017

  Opravdu zajímavá debata.

  Dle mého soudu ovšem není otázka zda uprchlíky ano či ne. Problém leží u finančníků, kteří chtějí EU zaplavit lidmi z jiných kultur. A náš hlavní problém leží v Bruselu, kterému vládnou lidé prosazující zájmy stejných finančníků, kteří chtějí poškodit hospodářství EU.

  Hlavním cílem rodiny Rothchieldů a Rockefellerů je zabránit spojení Německého hospodářství s Ruskou surovinovou základnou. Na toto si vždy vzpomeňte při myšlenkách řešení uprchlické krize.

  Nyní budu uvádět body a spojujte si je s výše uvedeným sami.

  - bránění největší německé bance Deutschebank stahování dividend z US trhu
  - pokuty na adresu Deutschebank ze strany US institucí
  - poskytnutí zpravodajských informací v kauze VW neziskové organizaci
  - vytváření nadací proti korupci a za lidská práva menšin v EU s cílem prosazovat pod pláštěm nadací vlastní zahraniční politku
  - podpora místních loajálních politků
  - lobování za správné tváře do EU komise
  - tlak na EU v zavádění sankcí na objednávku
  - financování kampaní US prezidentů
  - financování nadací podporující zájmy finančníků
  - zatežování ekonomiky EU uprchlíky
  - zvyšování napětí v EU pomocí migrantů
  - zvyšování napětí v EU přesunem US jednotek

  Americká armáda do 20.1. fungovala jako proxy nástroj rodiny Rothschieldů, Rockefellerů, saudské a katarské královské rodiny. Jediný státník, který s těmito finančníky začal hrát stejný level byl Putin. Nyní se k němu nejspíše přidá i Trump. Nového prezidenta ovšem čeká souboj na domácí půdě, který může vytvořit mnoho násilných bouří.

  Tedy pokud chcete přemýšlet nad zastavením migrační krize, začněte řešit změnu EU komise a pokud to nepůjde, tak začněte přemýšlet nad Středoevropskou unií na bázi V4. A současně očekávejte snížení ratingu od firem vlastněných stejnými hráči. Nástrojem ovládání zemí jsou totiž dluhy.

 • KOLT
  12:33 21.01.2017

  Charlie, Palestinci s tím slaví úspěchy, protože jim to západní levičáci a antisemitisti žerou. Představ si ten kravál ze stejných kruhů, kdyby něco takového zkusila vláda evropského státu. Jinak nápad to vůbec není špatný, s tím nepolemizuju, naopak.

 • skelet
  11:02 21.01.2017

  Dost silný (pozitivní) ohlas mělo ruské video, kde údajně ruští námořníci vyhodili do vzduchu somálské piráty. Video bylo sice pochopitelné, ale pak byl hlášen pokles pirátských útoků :)

 • Charlie
  08:59 21.01.2017

  Kolt: tak právě palestinci s tim sklízí úspěchy, značná část záběrů různejch demonstrací a nošení raněnejch a podobnejch kratochvílí je nahraná, tak proč by to neprošlo tady?

 • skelet
  08:57 21.01.2017

  KOLT: otec Fura holt ze mě nebude :))

 • Luky
  08:48 21.01.2017

  ano, do hrobu má jít tělo zhuntovaný a mysl usmířená... :D

 • KOLT
  23:11 20.01.2017

  skelet, předpokládám, že tam má být "...tito visí". Nebo je tím myšleno, že máme odpouštět ve stáří ;-))

 • skelet
  22:51 20.01.2017

  kdysi jsem si přečetl jeden citát, bohužel už nevím od kterého filosofa byl:
  "odpouštějme svým viníkům, ale až když ti to visí"

 • KOLT
  21:25 20.01.2017

  Zapalování svíček je v pořádku. Pokud ale nejsme následně ochotni zhasnout viníka a zapálit dům jeho komplicům, dostáváme se do poměrně prekérní situace.

 • Tesil
  19:30 20.01.2017

  Upřímně řečeno nevím, jak naše západní civilizace se svou politickou korektností,genderovými programy,mnohdy do absurdna vyhnanými lidskými právy (Breivik a pod.) uspěje v konfrontaci s lidmi,kteří na toto pohlížejí jako na slabost.Možná nastal čas na změnu,zapalováním svíček jsme jim pouze k smíchu.

 • KOLT
  18:27 20.01.2017

  Charlie, vy si koledujete, aby vás hejtfríťáci nenávistně ukamenovali ;-) Nápad je to zajímavý, problém je, že v dnešní informační době je nerealizovatelný – ihned by se na internetu objevilo, že je to fake. O tom, co by následovalo za nenávistnou kampaň proti Evropě, raději nemluvit.

 • Charlie
  15:05 20.01.2017

  Mě napadá, proč neudělat "falešnou reportáž" - Palestinci s tim sklízejí úspěchy a pro Evropu by neměl bejt problém natočit video s nějakejma neoznačenejma vojákama, jak někde na přechodu postřílej dav uprchlíků - nejdřív palba gumovejma, pak ostrý, přidal by se velkorážák na autě, a pěkně naturálně, utrhaný údy, střeva ven, pak by to třeba trefilo toho reportéra. A hezky to rozmáznout po všech médiích. Facebook a twitter by to tam donesli natotata a oni by si to ti negříci a ručníkáři rozmysleli, jestli se jim chce jednu koupit.

  A na jinejch hranicích zase rozšířit zprávu že imigranty nahání místní milice, pár reportáží o nálezech hrobů imigrantů v lesích, místní policie samozřejmě nic neví a nikoho neviděla (páč to tajně kryje)...

  Na moři třebas rozšířit zprávu, že se kapitáni lodí nakrkli a občas nějakej člun přejednou...

  No a takhle tu Evropu trošku zdémonizovat, aby se jim sem moc nechtělo...

 • Wenet01
  14:41 20.01.2017

  Nejde přeci o ohnivé výstupy, ale o řešení a mimochodem ačkoliv určitě nic ve zlém tak zmiňovat pivko vs krutosti reálné situace je dle mého stejné jako při debatě o čemkoliv vojenském zmiňovat, že si to tu všichni představují jako Hurvínek válku a kdyby to měli zažít tak se všichni potento....protože, kdo tohle může předem vědět...nakonec v reálu i když se třeba chtějí potento, to stejně udělají, protože situace si to žádá a miliony lidí před nimi v krizové situaci, ve válce, nebo při nějaké katastrofě, konali aniž by to předtím někdy zažilil.
  Podstatné je, pokud je Turecko schopné ubránit hranici zevnitř, měly by být Evropské státy schopny je ubránit zvenčí...a to stejně jako jakýkoliv jiný stát na planetě. Austrálie i USA by už dávno lámaly světové žebříčky v počtu obyvatel, kdyby si každý mohl přijet bez víza a usídlit se...
  Celá věc je jen komplikovaná tím počtem, přičemž vlastní princip zůstává beze změny. Pokud prohodím židli výlohou, skočí po mne první policajt, pokud se budu bránit dostanu pendrekem a pokud se budu bránit efektivně budu zastřelen bez ohledu na závažnost předchozího skutku. Nicméně není možné dělat rozdíly v reakci mezi jednotlivci a skupinou. Chtít po Ukrajincích víza a psát jim zvací dopisy a podobné kraviny, když jinak jsme rezignovali na hranice. Osobně pochybuji, že se budou lidé vrhat na dráty proti ostré střelbě...vrhají se na ně jen díky naší rezignaci na vlastní právní normy a pro naprostou beztrestnost jejich jednání...proto vyplouvají na moře, protože ví že mohou, dokonce ví, že budou často vyzvednuti a přepraveni. A právě tenhle přístup zadělává na to, že se jednou zvednou celé státy včetně lidí, které by to za normálních okolností ani nenapadlo. Ale dnes není 19. století...informace, že jsme objevili ameriku a každý tam dosatne pozemek se šíří poněkud rychleji než tehdy...navíc indiáni oproti časům minulým pomáhají s přepravou i z hmotným zabezpečením.

  No a taky jeden.
  "Máme tu výročí objevení ameriky Kolumbem a ve studiu máme náčelníka Hoprenkaiteho. Náčelníku, před chvílí Vás pozdravilo mnoho státníků přímo ze sídla OSN, kteří stejně jako já obdivují vaši moudrost i zkušenost, co byste na oplátku zkázal vy jim?"
  "Aby vládli moudře a věnovali se všem důležitým otázkám, ale hlavně imigraci."
  "Prosím? Nechápu..."
  "No tuhle věc jsme totiž my docela hrubě podcenili."

 • KOLT
  13:49 20.01.2017

  Mmchd, když jsme u té migrace, tak si dovolím jeden biologický – Říká jeden neandrtálec druhému: "Hele, není tu těch vyhublejch čmoudů, co sem lezou přes Balkán, už nějak moc?" "Klid, to zvládnem."

  Já vím, je nekorektní a hloupý. Ale přesně takhle to je. Dotyčné vyhublé čmoudy pak vystřídali jiní, kteří zavedli šílenost zvanou zemědělství. Následně se jich tu pár skupin prostřídalo. Poslední, kdo to zkusil, byli Turci, které jsme naštěstí poslali tam, kam patří – do Asie. Pokud to samé nuděláme s aktuální migrační vlnou, dopadneme jako všichni ti předešlí. A je jedno, zda se noví obyvatelé tlačí silou (Turci do Evropy, evropané do Ameriky) nebo čistě migrací (Homo sapiens do Evropy, Albánci do Kosova). Vždy to dopadne stejně.

 • Petr M
  13:45 20.01.2017

  EU platí výkupné Turecku, za to, že zadržuje milionů imigrantů, Vztahy EU a Turecka se zhoršily. takže dohoda dlouho nemusí platit, a krom toho, co je na cestě jinudy nás může zaplavit tsunami z Turecka.
  Mimo to, že EU platí Turecku, je naprosto neschopná situaci řešit. Nejí schopna ochránit hranice šengenu. Bude nutné, aby si státy hlídali hranice sami a to v první řadě použitím nesmrtících zbraní, zadržením ilegálů a deportací, v případě vyhrocení situace mně také jiné než silové řešení nenapadá, Pokud v Evropě nechceme mít v budoucnu islám a bordel, jak Iráku, Sýrii nebo v Africe.

 • KOLT
  13:40 20.01.2017

  Nechtěl jsem se do debaty vměšovat, neb jsem čekal obvyklou žumpu ;-) Nicméně mě (až na zbytečnou roztržku fenri:Todo) poměrně překvapila její slušná úroveň. Pokud nebude admin proti, dovolím si odbočit od tématu migrace a nakousnout jiné, které ale přímo souvisí s autorem článku a vojenstvím. A vlastně se migrace také dotýká.

  Názor pana Robejška na armádu, jakou by měla budovat ČR, je totiž poměrně neortodoxní. Podle některých jeho vyjádření mám dojem, že by vlastně chtěl zrušit všechny extrémně drahé části (uváděl minimálně stíhací letectvo), které jsou použitelné především v klasických konfliktech. Místo toho by armádu budoval spíše jako takovou lépe vyzbrojenou policii, jejímž hlavním úkolem by bylo zvládat případné masivní nepokoje až občanskou válku, které podle něj hrozí vyvstat právě díky masové migraci, případně důsledků rozpadu EU ap. Možná jeho slova špatně interpretuji, ale takový dojem to na mně zanechalo.

  Osobně mi takový postoj přijde zcela chybný. Pokud politická reprezentace nestahne úplně ocas mezi nohy, nějaká masivní migrace do ČR nehrozí (a to je setsakra dobře!), čili ani problémy ve stylu Francie či Švédska s bouřícími se davy migrantů žijících v ghetech na předměstích u nás nejsou a dlouhou nebudou na pořadu dne (jistá skupina občanů, kteří také často žijí v ghetech na předměstích českých měst, se naštěstí neumí moc dobře organizovat, takže od ní nehrozí akce dobře koordinovaných větších skupin). Největší migrace, která nám hrozí, je znovuosidlování pohraničí Němci, kteří budou prchat z marastu, který u nich vznikne, pokud budou pokračovat v tomto sociálním experimentu. ČR by tedy podle mne takto budovaná armáda byla na nic.

  Naproti tomu ztráta schopnosti skutečné teritoriální obrany proti silnému protivníkovi by nás mohla zase jednou stát samostatnost. A nemusí to být zrovna dnes tak často (a oprávněně) zmiňované Rusko, napadají mě i některé okolní státy, které by v případě krize v Evropě nemusely být tak "hodné" jako dnes. Nehledě na Turecko, které by klidně mohlo chtít expandovat ze svých stávajících hranic, které mu dle vyjádření některých jeho důležitých politiků připadají nespravedlivé.

 • Hubňa
  13:06 20.01.2017

  Migrační politika musí být komplexním souborem řešení dílčích problémů. Protože problém migrace JE velmi komplexní. Myslím, že až na pár jedinců není v ČR i celé Evropě nikdo, kdo by byl pro úplné otevření hranic Schengenu a nekritické přijetí všech, co do Evropy míří. Řešením přece ale není ani úplné znemožnění přístupu do Evropy. Spousta těch lidí totiž JSOU váleční uprchlíci, i podle mezinárodního práva.

  Kruté je, že určitá řešení už dávno existují. Problémem je ale neakceschopnost politiků. Z migrace se totiž stalo strašně vyhrocené téma a je těžké jej nějak smysluplně uchopit, ať na domácí nebo evropské scéně, bez toho, aniž by vás jedna strana označovala za "sluníčkáře a vítače" a druhá za "xenofoba a nácka". V celé té diskuzi je podle mě jednoduše až moc iracionality. Proto se bojím, že ačkoliv se Evropa bude snažit hasit některé nejvážnější části problému (dohoda s Tureckem), komplexní řešení jen tak nepřijde. A trochu si šťouchnu, i když ono je to dost zjevné, ale podle mě stojí za tímto vzedmutím emocí a iracionality Z ČÁSTI i Rusko a jeho cílená politika destabilizace EU. Zdůrazňuji z části - Rusové se vezou a využívají vhodných příležitostí k tomu, aby Evropě do rány nasypali ještě trochu soli...Na druhou stranu tím ale nezpochybňuji ani podíl Západu na současné situaci (Libye).

  A k tomu samotnému řešení: k práci think-tanku Evropské hodnoty je třeba být kritický, protože jsou to někdy stejní demagogové, jako ti, proti kterým brojí. Jejich návrh reformy migrační politiky a azylové politiky EU se mi ale líbí. Přináší důraz na kontrolu hranic EU azefektivnění návratové politiky. Najdete ho zde: https://goo.gl/G6fyBQ

 • akimAlí
  11:10 20.01.2017

  Naco máme armádu? Na co tu naťáckou italskou, která je loví u afriky a vozí do eu?
  Na žádné nafukovačce středozemní moře nepřebrodíte. Skvěle to zařídila austrálie-odtáhne je z australských vod ...
  Násilí není až tak nutné, pouze v nezbytnosti!
  Všichni velice rádi zapomínají, že evropský azylový systém je stavěn pro pár desítek lidí ročně, ne pro stovky tisíc!

 • PavolR
  11:06 20.01.2017

  Ján Grohmann:
  Asi najvážnejšou myšlienkovou chybou je konštrukt obrany hranice ako línie na mape. Tá je ale sama o sebe prakticky nebrániteľná. Akonáhle na nej už niekto stojí, možno ho účinne zastaviť už iba obranou rozloženou do hĺbky, pre čo by ale obyvateľstvo nemuselo mať pochopenie. Čiže prichádza do úvahy iba vysunutie obrany - teda aby sa k hranici nikto ani nedostal. Inak povedané intervencia za účelom znovunastolenia predošlého stavu, kedy sa k nám v takom množstve nehrnuli. Pred čím si samozrejme musíme objektívne zodpovedať na otázku, prečo sa k nám nehrnuli napr. v roku 2012 alebo 2013 ;)

 • Jan Grohmann
  09:47 20.01.2017

  Pánové, díky za debatu na téma "střílet/nestřílet" - věděl jsem, že článek bude přínos. :)

  Opravdu při diskuzi mezi kamarády slyším ohnivé výstupy, jak máme chránit hranice a nikoho tady nepouštět. Ale málokdo si uvědomuje, co důsledná ochrana hranic přináší. Zejména, pokud se na hranicí objeví milióny lidí - až se rozpadne Egypt, tak tomu tak bude.

  Když ale dotyčné ohniváky postavím před reálnou situaci, dám jím do ruky zbraň a pak jim popíšu na koho by tedy měli střílet - ano, jsou tam i ženy a děti - tak se najednou zarazí. Jedná věc je sedět u pivka a chránit hranici, druhou věcí to je skutečně dělat a být ten, kdo střílí.

  Milión lidí Evropa zvládne, ale deset milionů, dvacet milionů? Jen Egypt má 80 milionů a každý rok tam přibývá další milion. Doufejme, že je někdo chytřejší než já, protože jiné, než násilné řešení ochrany hranic mě nenapadá.

 • Wenet01
  08:44 20.01.2017

  Opakuji...jak Turecko vysvětluje migrantům, že nemají lézt do člunů a pádlovat na Samos? Jak jim to objasní Libye? Je to prosté, nemusíte nikoho zavírat za nelegální překročení hranic, pokud je překročení hranic nelegální je na místě zabránit tomu kdo tak činí v jednání a na to, abyste použil vše co je k dispozici žádný speciální zákon nepotřebujete...povel stůj a návrat zpět. V případě moře si zkuste na jachtě připlout z Antil k Floridě a funguje to naprosto stejně, jen vás navštíví člun...Mexičané by jinak klidně vyrazili podél pobřeží na lodičkách. Příkladem Tureckých vojáků v Řeckujsem demonstroval, že Řecko navíc má možnost a dokonce i schopnost někoho zatknout za nelegální překročení hranic...jestli je vydají nebo ne, je pro tento příklad naprosto nepodstatné. Co až přijde dvacet tisíc Ukrajinců bez víz na hranice s Polskem a prostě půjdou...co se stane? Dle logiky EU je pustíme, pak požádáme UA aby si je vzala zpět, ta řekne, že je nechce a my je vypustíme do Evropy, pak sebereme peníze daňových poplatníků a zaplatíme Ukrajině, aby si hlídala hranice zevnitř, pak sebereme další peníze a ti co přešli budeme do smrti živit na dávkách v poměru 34 000 pracujících z milionu...
  Ale vlastně ne, tam se to nesmí a postupje se tradičně...vždyť potom by se k nám nastěhovala celá Ukrajina a jejich vláda by vydělávala na výpalném za zadržování vlastních lidí, to přeci dá rozum,že...o moc logičtější je přeci do Polska nevpouštět a na hranicích každého bez víza otočit zpět a ty co neuposlechnou rozkazu donutit násilím a ty co začnou házet kamení zastřelit jako útočníky...Na Ukrajině to jde, Rusovi vypíšeme zvací dopis a zkontrolujeme hotovost, aby u nás náhodou nezůstal...vážně vtipné

Stránka 1 z 3