Mission Command: Princip velení prostřednictvím cílů

Mission Command: Princip velení prostřednictvím cílů
Ilustrační fotka / Archiv autora (Zvětšit)

Ukrajinským silám u Vuhledaru úspěšně pomáhá zapojení do systému „mission command“. Bez ohledu na další úspěšný či neúspěšný vývoj operací ukrajinské armády popíše tento článek onen systém a pokusí se ho přiblížit čtenáři.

Long story short

Neexistuje nic jako kouzelný všelék, zázračná zbraň, či jedna převratná taktika, která vyhraje válku. To se týká i pojmu „mission command“. To je třeba vyjasnit hned na začátek, abychom předešli budoucímu zklamání z obsahu článku. Princip „mission command“ není nový, ale přesto ne vždy používaný. A právě přístup k užívání může změnit vývoj na bojišti.

Vznik a vývoj

Předmětem mého článku nebude podrobné zkoumání vývoje přístupu „mission command“ (dále jen MC). Chci pouze zmínit soubor příčin, které ke vzniku vedly. Detailní informace najdete v odkaze pod článkem.

Pojem „Auftragstaktik“ definoval polní maršál Helmuth von Moltke starší v 19. století. Inspirován zkušenostmi velitelů z napoleonských válek a ovlivněn svým učitelem, Carl von Clausewitzem, navrhl soubor změn k zefektivnění systému velení a řízení tehdejších armád. Systém byl následně implementován do pruské armády a zejména do výuky pruských velitelů. Po zkušenostech z první světové války byl poupraven a použit Wermachtem.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

PREMIUM Velitelský rozhodovací proces 101, část 6.

V minulém článku jsme popsali „Intelligence preparation of the battlefield“ (IPB) neboli česky ...

PREMIUM Velitelský rozhodovací proces 101, část 7.

Máme vydefinovanou oblast, popsali jsme vlivy prostředí. Ještě je třeba úderně zhodnotit vlivy ...

PREMIUM Velitelský rozhodovací proces 101, část 8.

V rámci našeho seriálu jsme probrali dvě ze čtyř částí „Intelligence preparation of the battlefield“ ...

PREMIUM Velitelský rozhodovací proces 101. Analýza nepřítele, část 9.

Poslední díl seriálu skončil předposledním bodem analýzy nepřítele, konkrétně vyhodnocením síly ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.