Mlsna: Armáda je klíčová z hlediska udržení stability systému

Mlsna: Armáda je klíčová z hlediska udržení stability systému
Petr Mlsna / ÚHOS (Zvětšit)

Zkušený právník a vysokoškolský pedagog Petr Mlsna, který se počátkem prosince loňského roku ujal na příštích šest let funkce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, považuje armádu za naprosto klíčovou z hlediska udržení stability systému. „Armáda musí být ryze apolitická a doba covidová jasně ukázala, jak je armáda důležitá,“ uvedl pro Armádní noviny předseda ÚOHS Mlsna. V pořadí již pátý šéf této celostátně i mezinárodně významné instituce působil v minulosti mimo jiné i jako předseda Legislativní rady vlády ČR. Od roku 2015 až do svého jmenování předsedou ÚOHS řídil z pozice náměstka sekci legislativy, státní správy a územní samosprávy na ministerstvu vnitra.

  

Hned v den nástupu do své funkce se nový předseda ÚOHS Mlsna jednoznačně vyslovil proti vytvoření zvláštního úřadu pro dohled nad zadáváním veřejných zakázek, jako je tomu v některých státech, například na Slovensku. Právě v souvislosti s veřejnými zakázkami Mlsna připomněl, že ÚOHS v poslední době řešil několik případů, které se týkaly nákupu armádního vybavení nebo vojenské techniky pro Armádu ČR a případně také zbraní pro policii či ministerstvo vnitra. „Z těch případů, které mediálně rezonovaly, to byl pravděpodobně nákup ručních útočných granátů, kdy zadavatel, kterým bylo ministerstvo obrany, pochybil v tom, že uzavřel smlouvu ve lhůtě, kdy mohly být podávány námitky,“ uvedl pro Armádní noviny předseda Mlsna. V této souvislosti připomněl, že antimonopolní úřad následně zahájil správní řízení a udělil zadavateli pokutu ve výši 7, 2 milionů korun. Ministerstvo obrany v reakci na rozhodnutí tehdejšího předsedy Rafaje připomnělo své dřívější vyjádření, ve kterém chybu uznalo. „Byla ale administrativního rázu a v žádném případě neovlivnila výběr dodavatele. Proto považujeme výši pokuty za značně nepřiměřenou,“ konstatoval po prvním rozhodnutí ÚOHS mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Nákup amerických vrtulníků pod drobnohledem

Jedním z nejsledovanějších případů, který se stal aktuálním již v loňském roce, je nepochybně zakázka na nákup amerických vrtulníků pro českou armádu. Tehdejší předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím z 13. listopadu 2020 zamítl rozklad italské společnosti Leonardo, a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, jímž ÚOHS nevyhověl návrhu zmíněné společnosti na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových vrtulníků, kterou uzavřelo Ministerstvo obrany ČR s vládou Spojených států amerických.

Antimonopolní úřad v rámci prvostupňového řízení zjistil, že Ministerstvo obrany ČR při uzavírání smlouvy postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, když smlouvu uzavřelo, aniž by respektovalo zákonný zákaz smlouvu uzavřít před rozhodnutím (a doručením rozhodnutí) o námitkách společnosti Leonardo. Zadavatel obdržel uvedené námitky 20. listopadu 2019 a okamžitě následující den uzavřel smlouvu, přičemž o námitkách bylo rozhodnuto až 5. prosince 2019. Zákon v tomto případě předpokládá uložení zákazu plnění smlouvy, jestliže je podán příslušný návrh. V dané kauze však bylo zjištěno, že uložení zákazu plnění smlouvy by znamenalo ohrožení existence širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů státu. Z tohoto důvodu tedy ÚOHS k uložení zákazu nepřistoupil a návrh zamítl.

Předseda soutěžního úřadu se vyjadřoval zejména k námitkám navrhovatele, vztahujícím se k tomu, jakým způsobem byl v daném případě vyložen pojem „širší obranný a bezpečnostní program“ a zda by existence takového programu byla ohrožena neplněním smlouvy. Předseda konstatoval, že prvostupňový orgán posoudil věc správně, neboť pořízení vrtulníků UH-1Y a AH-1Z je součástí širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky. 

Koncem loňského roku pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil přestupkové řízení s ministerstvem obrany. Jak řekl tiskový mluvčí Martin Švanda, úřad sice už nákup dvanácti amerických vrtulníků za více než sedmnáct miliard korun nezakázal, což však neznamená, že ministerstvo nechybovalo. Smlouvu totiž uzavřelo dřív, než vyřídilo námitky italské firmy Leonardo, která měla o zakázku zájem. „Mohu potvrdit, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v současné době vede s ministerstvem obrany prvostupňové správní řízení o možném spáchání přestupku při uzavírání smlouvy na nákup víceúčelových armádních vrtulníků. Rozhodnutí zatím nebylo vydáno,“ uvedl v prosinci 2020 Švanda.

Nový předseda Mlsna zdůraznil, že v této záležitosti týkající se bezpečnosti České republiky ÚOHS rozhodl správně a zákaz plnění neuložil, nicméně podle zákona bylo ve věci zahájeno správní řízení o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. „A toto správní řízení v současné době běží,“ prohlásil v lednu pro Armádní noviny Petr Mlsna. Zároveň odmítl jakkoliv spekulovat o výši případné sankce za chybně provedený nákup vrtulníků od americké firmy Bell v hodnotě sedmnáct miliard korun.

Zákaz plnění smlouvy na dodávku samopalů a pušek pro vnitro  

Předseda ÚOHS Petr Mlsna dále před nedávnem potvrdil svým rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek včetně příslušenství a zaměřovačů, kterou uzavřelo Ministerstvo vnitra České republiky na základě jednacího řízení bez uveřejnění se společností C.I.D.Praha. Úřad vedl řízení na základě návrhu společnosti Česká zbrojovka. „Není možné, aby zadavatel opakovaně využíval dodatečné dodávky na základě téměř 20 let staré smlouvy a dlouhodobě tak vylučoval soutěž o zakázku,“ odůvodnil rozhodnutí Mlsna.

Ministerstvo vnitra uzavřelo 8. dubna 2020 smlouvu tak, že přímo oslovilo dodavatele C.I.D. Praha. Jednacího řízení bez uveřejnění ministerstvo využilo s tím, že se v daném případě jednalo o rozšíření původní smlouvy na dodávky samopalů a pušek uzavřené v květnu 2001. Úřad v prvostupňovém řízení konstatoval, že zadavatel nebyl oprávněn postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění a uložil zadavateli zákaz plnění smlouvy. Podle rozhodnutí antimonopolního úřadu zadavatel neprokázal, že by snaha o unifikaci výzbroje a dlouhý cyklus životnosti u zbraní byly v daném případě zvláštní okolností, na jejímž základě lze překročit lhůtu 3 let od uzavření původní smlouvy, kterou pro dodatečné dodávky stanovuje zákon.

Soutěžní úřad konstatoval, že účelem dodatečných dodávek je umožnit výjimečně a pouze za splnění předem striktně stanovených podmínek zákona nákup nezbytného zboží v jednacím řízení bez uveřejnění, a nikoli umožnit zadavateli systematické doplňování dodávek zboží v jednom z nejméně transparentních druhů zadávacích řízení. Předseda ÚOHS nyní zamítl rozklady zadavatele i vybraného dodavatele. Vypořádal tak námitky týkající se mimo jiné údajného nezákonného podání návrhu a zejména možnosti využití dodatečných dodávek. Předseda Mlsna zdůraznil, že výklad zadavatele, podle kterého by po desítkách let funkčnosti a používání výrobků bylo možno používaný inventář výrobků zásadně rozšířit bez jakékoliv soutěže, zcela popírá literu zákona.

Petr Mlsna v rozhovoru pro Armádní noviny mimo jiné uvedl, že Ministerstvo obrany ČR nepatří k nejčastějším „klientům“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Obecně se možná u armádních zakázek ukazuje deficit toho, že se na zadávání klíčových, strategických zakázek ninisterstva obrany aplikuje obecný zákon o zadávání a není vytvořena norma, řekněme zvláštní norma pro to, jak postupovat v těchto bezpečnostních zakázkách.“ Dodal také, že v Evropské unii existují státy, které mají své zvláštní zákony pro zadávání zakázek pro nákup vojenského materiálu. Podle Mlsny je ale otázkou pro politiky, zda by nestálo za úvahu mít v tomto případě zvláštní zákony. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

UH-1Y Venom: Bell Helicopter podepsala memorandum o porozumění s MPI Group

Bell Helicopter, dceřiná společnost Textron Inc. (NYSE: TXT), s radostí oznamuje, že podepsala ...

Američané schválili prodej vrtulníků UH-1Y Venom do České republiky

Ministerstvo zahraničí Spojených států v pondělí schválilo potenciální prodej 12 víceúčelových ...

Armáda ČR zvolila cestu: Útočný vrtulník AH-1Z Viper a víceúčelový UH-1Y Venom

Armáda České republiky získá osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři útočné AH-1Z Viper. ...

Proč Armáda ČR vybrala vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom?

Armáda ČR získá útočné vrtulníky AH-1Z Viper a víceúčelové UH-1Y Venom. Jedním ze zvažovaných strojů ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Christian
  15:33 31.01.2021

  Vážená značko Zbrojir, o práci ÚOHS se aktivně zajímám od okamžiku jeho vzniku v roce 1991. To jsem již nějakou dobu pracoval jako řádný redaktor v deníku Lidová demokracie. O osm ...Zobrazit celý příspěvek

  Vážená značko Zbrojir, o práci ÚOHS se aktivně zajímám od okamžiku jeho vzniku v roce 1991. To jsem již nějakou dobu pracoval jako řádný redaktor v deníku Lidová demokracie. O osm let později jsem přijal nabídku od vedení antimonopolního úřadu a začal jsem v něm působit ve funkci ředitele tiskového odboru. V této instituci jsem pak setrval až do roku 2014. V rámci své práce jsem služebně navštívil obdobné úřady v Norsku, Dánsku, na Slovensku, v Německu, Rusku, Maďarsku, Itálii aj. Řídil jsem také vydávání časopisu Informační listy ÚOHS. O práci této instituce tedy něco vím. Nicméně Armádní noviny nejsou asi tím nejlepším místem pro diskusi na téma zadávání veřejných zakázek. ÚOHS pořádá každým rokem konference a semináře na různá témata. Proto si Vás dovoluji upozornit na web www.uohs.cz... , kde najdete termíny těchto odborných akcí. Tam byste klidně mohl vyslovit svoje názory na zmíněnou problematiku. Nynější covidová doba ale bohužel vše dost komplikuje.
  Srdečně zdraví
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  12:42 29.01.2021

  Pokud to jen nakousnu, problém je v tom, že ZZVZ zahrnuje příliš širokou škálu majetku a služeb, od těch, kde není žádný důvod hospodářskou soutěž jakkoli omezovat, až po ty, kdy ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud to jen nakousnu, problém je v tom, že ZZVZ zahrnuje příliš širokou škálu majetku a služeb, od těch, kde není žádný důvod hospodářskou soutěž jakkoli omezovat, až po ty, kdy existuje celá řada technických a jiných omezení, kdy striktní trvání na hospodářské soutěži za každou cenu napáchá obvykle mnohem větší škody, než její omezení, či vyloučení, samozřejmě, to platí jen pro dané konkrétní případy.

  Jelikož je „boj“ s korupcí dlouhodobě dost módním prvkem, často salonních aktivistických organizací, a po pravdě, korupce a klientelismus jsou na tomto teritoriu opravdu dlouhodobě velmi rozšířené a zdomácnělé jevy, je boj s těmito nešvary soustředěn na neustálé zpřísňování obecně platných norem a interních předpisů, což v praxi vede k obrovské byrokracii, rozmělnění odpovědnosti, výraznému prodloužení nákupních procesů, a současně i k maximálnímu potlačení odborného (zejména po technické a provozní stránce)‚ pohledu na věc.

  Reálně je takový způsob boje s klientelismem a korupcí naprosto kontraproduktivní, osobní odpovědnost nelze zpravidla z rozsáhlého spisu vůbec dovodit, úřední aparát se dostává díky silné byrokracii a časovému stresu rozpočtových období pod značný tlak, už se prakticky vůbec neposuzuje podstata věci (obsah, tedy, co a za kolik nakupuji), ale jen forma (formální postup). Jelikož se v sofistikovaných pravidlech nejlépe vyznají a orientují mocné lobby se silnými právními týmy, a ty většinou dokážou přes své politické kontakty i ovlivnit konání zadavatele (podobu zadání, prostě dostane z vrchu, např. od pana ministra, či jeho náměstků, jasný příkaz, co a jak…), jsou taková výběrová řízení obvykle jen pouhou parodií původního záměru zákonodárce. Za dobu své více než 25 leté praxe jsem neviděl větší (cca okolo 100 milionů Kč a více) regulérní veřejnou zakázku. Z venku a pro nezasvěceného mohou být tyto procesy formálně i OK, ale pokud se současně dobře vyznáte v oboru, je Vám jasné, že to byla od počátku výběrová řízení o jednom, v zákulisí předem určeném dodavateli. Každý, kdo žije v ČR, asi tuší, za co a odkud mají politické strany, politici a někteří vysocí státní úředníci své sponzory…

  V mém oboru zde např. probíhají „výběrová“ řízení, tedy pokud není zakázka rovnou přidělena politicky preferovanému dodavateli napřímo s nějakým pochybným zdůvodněním (a takto je mj. vyřešeno 80%-90% celého státního trhu!!!), kde se výrobky vlastně vůbec vzájemně neporovnávají, konečný uživatel si je v rámci řízení nemůže ani vyzkoušet, zda vyhoví jeho konkrétním potřebám, “výběrová komise je často fyzicky ani nevidí, kdy jediným kritériem bývá cena, přičemž pointa „výběru“ je v tom, že silné, více či méně skryté diskriminační filtry mají v průběhu procesu odstavit všechny nepreferované dodavatele…, když se to nepovede, často se „výběrové řízení zruší, a zkusí se to s mírnými korekcemi znovu… toť reálná situace… Kdo by se tomu postavil, bude odejit…, často ještě s nemalými následky.

  Další „výhodou“ tohoto procesu je, že lze i zjevně přemrštěnou cenou obhajovat argumentem, vždyť bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení….

  Zlatá 90-léta, dodavatele u velkých zakázek politici vybrali samozřejmě sami, ale v těch menších nebylo tolik byrokracie a byla zde možnost výrobky skutečně porovnávat, testovat, výběr byl z odborného hlediska většinou naprosto v pořádku, byla to prostě výběrová řízení ve smyslu tohoto slova.

  Kdysi jeden vysoce postavený státní úředník řekl, ať si pan ministr z ročního plánu vybere zakázky, které si ve své režii zrealizuje se svým nejbližším aparátem sám, ale zbytek ať nás nechají konečně udělat profesionálně. Bohužel, je jasné, proč vrchnosti vyhovuje stávající stav, neb „výběrová“ řízení přece realizuje „nepolitická“ státní správa.

  Shrnuto:
  Má-li norma příliš široký záběr, a je-li tato neustále zpřísňována, včetně jejího aktuálního výkladu, pak se v mnoha oblastech jako zadavatel dostáváte do naprosto neřešitelné situace, pokud vyhovíte ZZVZ, hrubě porušíte zákon o majetku a všechny odborné zásady v dané oblasti, či ještě jiné normy a obvykle i způsobíte nemalou škodu na majetku státu. A právě vada velké části Rozhodnutí ÚOHS je, že se na činnost zadavatele dívá jen optikou hospodářské soutěže, resp. velmi přísného výkladu ZZVZ, ačkoli musí vědět, že zadavatel je povinen zadávat v souladu s celou platnou legislativou, tedy se všemi předpisy na úseku ZZVZ, majetku, finanční kontroly, rozpočtu atd. Na otázku, jak tyto, často protichůdné požadavky skloubit, ÚOHS doposud nereagoval, či je jen odbyl obecnými floskulemi.

  P.S.
  Vyšetřován být mj. můžete, aniž byste o tom věděl…. Já osobně jsem přesvědčen, že min. v jednom správním řízení k nezákonnostem evidentně ze strany úředníků ÚOHS došlo, prokázat je, je prý ale velmi složité, neb odpovědní úředníci vždy na doporučení obhájců tvrdí, že jednali dle svého nejlepšího přesvědčení, v dobré víře, prostě se jen spletli…Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  10:01 29.01.2021

  Dobrý den! Máte naprostou pravdu, že problematika veřejných zakázek a rozhodovací činnost ÚOHS je na delší debatu a hlavně ve vhodnějším prostředí. Pokud budete mít zájem, pozvu ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den!
  Máte naprostou pravdu, že problematika veřejných zakázek a rozhodovací činnost ÚOHS je na delší debatu a hlavně ve vhodnějším prostředí. Pokud budete mít zájem, pozvu Vás na prezentaci mé nejnovější knihy s názvem Kouzlo komunikace, v níž mj. píši o svém působení na ÚOHS, kde jsem měl tu čest pracovat ve funkci ředitele tiskového odboru v letech 1999 až 2013. Na tiskový odbor mne vzal tehdejší předseda úřadu Josef Bednář, protože jako redaktor celostátních deníků, ale i spolupracovník dalších médii, jsem se o činnost ÚOHS aktivně zajímal od okamžiku jeho vzniku v roce 1991. Předloni jsem také vydal knihu pro širokou veřejnost s názvem Státním úředníkem aneb ohlédnutí za hospodářskou soutěží. Na "křtu" mé deváté knížky o komunikaci budou určitě přítomni i bývalí kolegové ze soutěžního úřadu. Vy sám jste k této instituci z nějakého důvodu hodně kritický, ale zároveň slušný. Pouze v jedné věci nemáte nejspíš pravdu, když píšete - ......... "jsou jeho lidé (více osob), dle zveřejněných informací, vyšetřováni policií." Včera jsem se na tuto věc dotazoval a nikdo mi tuto Vaši informaci nepotvrdil. V každém případě v březnu uplynou dva roky od velké policejní razie desítek policistů se samopaly na ÚOHS. Je zajímavé, že až doposud nebyl nikdo z nějakého trestného činu obviněn. Opět jedna nepodařená bombastická akce v olomoucké režii.
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  13:16 28.01.2021

  Za prvé musím zdůraznit, že pokud se někdo v problematice veřejných zakázek dlouhodoběji nepohybuje, nezná skutečnou zadávací praxi, a informace spíše čerpá z médií a z oficiálních ...Zobrazit celý příspěvek

  Za prvé musím zdůraznit, že pokud se někdo v problematice veřejných zakázek dlouhodoběji nepohybuje, nezná skutečnou zadávací praxi, a informace spíše čerpá z médií a z oficiálních zdrojů, je pro něj vždy velmi obtížné až nemožné na věci nahlížet tou správnou optikou.

  Odborná způsobilost je chápána jako komplexní znalosti problematiky na úseku zadávání, ale i na úseku hospodaření s majetkem státu, na úseku finanční kontroly, rozpočtu, ekonomiky, ale i schopnost vnímat všechny podstatné odborné, tedy i technické souvislosti. Pokud se věc neposuzuje komplexně, je rozhodnutí obvykle vždy nesprávné a nespravedlivé, byť to tak právníci vnímat vůbec nemusí. A tady mají úředníci ÚOHS obrovské rezervy. Mj. většina zadavatelů vnímá tento úřad jako nekompetentní, neobjektivní, neznalý zadávací praxe, a jeho rozhodnutí jako dost nepředvídatelná…prostě, rozhodnutí ÚOHS jsou často v rozporu s tím, co odborníci a právníci s letitou praxí chápou jako správný postup, či správné řešení…

  Morální způsobilost je chápána jako schopnost pracovat profesionálně, nestranně a nenechat se ovlivnit různými politicko-ekonomickými vlivovými skupinami, což je opět velká slabina tohoto úřadu, kdy jsou jeho lidé (více osob), dle zveřejněných informací, vyšetřováni policií.

  Bohužel ani soudní rozhodnutí dnes zdaleka nejsou na požadované kvalitativní úrovni, mnohdy to souvisí právě s mnou zmíněnou arogancí, či ješitností mnohých právníků, kteří si holt myslí, že se objedou bez hlubšího studia merita věci, bez odborné znalosti, resp., že bez pochopení odborných souvislostí, dokáží správně a spravedlivě rozhodovat. Nechci zde věci příliš detailizovat, ale běžně existují rozsudky, kdy byl evidentně poškozen (okraden) stát, přičemž odpovědná osoba byla soudním rozhodnutím zproštěna viny, přičemž z rozsudku evidentně vyplývá, že soudci nejen že vůbec nepochopili jádro sporu, ale jejich argumentace svědčí i o naprostém nepochopení fungování reálného světa.

  Takové rozsudky silně demoralizují státní aparát, jelikož i zcela jasné záležitosti, končí zcela opačným rozhodnutím, přičemž zdůvodnění je spíše k pláči (soubor zcela nekompetentních argumentů). Obdobně kontroverzní rozsudky ale známe i z jiných oblastí lidské činnosti...

  Toto by však byla velmi obsáhlá diskuse, a ta myslím na dané adrese nemá smysl.Skrýt celý příspěvek

 • Kamil
  11:06 28.01.2021

  Není zcela jasné, co má značka Zbrojir na mysli formulací- "aby předseda ÚOHS a jeho tým byli odborně a morálně způsobilí lidé neodtržení od praxe.......". Jedno je ale jisté, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Není zcela jasné, co má značka Zbrojir na mysli formulací- "aby předseda ÚOHS a jeho tým byli odborně a morálně způsobilí lidé neodtržení od praxe.......".
  Jedno je ale jisté, že nový předseda ÚOHS Petr Mlsna je zcela prvním šéfem antimonopolního úřadu, který prošel jakýmsi výběrovým řízením, jehož se zúčastnilo podle dostupných informací celkem jedenáct uchazečů. Mlsna je rovněž od doby vzniku ÚOHS vůbec prvním právníkem na tomto postu. A co se týče rozhodovací činnosti úřadu, je pak důležitá ta skutečnost, že všechna jeho rozhodnutí jsou soudně přezkoumatelná. Z výročních zpráv přitom vyplývá, že ÚOHS odchází od soudů v drtivé většině vítězně. V případě veřejných zakázek je to snad až v téměř 90 procentech případů. Rozhodně to však neznamená, že ÚOHS pracuje bezchybně. To přece ani není možné.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  19:47 27.01.2021

  Především by bylo žádoucí, aby předseda ÚOHS a jeho tým byli odborně a morálně způsobilí lidé neodtržení od praxe, což se v ČR zjevně a dlouhodobě uskutečnit nedaří. Kariérní ...Zobrazit celý příspěvek

  Především by bylo žádoucí, aby předseda ÚOHS a jeho tým byli odborně a morálně způsobilí lidé neodtržení od praxe, což se v ČR zjevně a dlouhodobě uskutečnit nedaří. Kariérní úředník, co dokáže vyhovět prakticky jakékoli politické reprezentaci, není tím nejvhodnějším typem předsedy ÚOHS.

  Již první Rozhodnutí podepsané Mlsnou naznačují, že to je jen Rafaj s podstatně lepším PR. Popravdě, politici si na takový post logicky nedají na jejich přáních nezávislého člověka.

  Je obecně známo, že ÚOHS vydává často i velmi problematická Rozhodnutí, přímo kolidující s legislativou na úseku majetku, a ve svých rozhodnutích tak většinou upřednostňuje „prosoutěžně-aktivistický“ přístup před neoddiskutovatelnou zákonnou povinností zadavatele hospodařit řádně.

  Kostru Rozhodnutí tak často tvoří odborně zcela neobhajitelný blábol, obalený jen právními floskulemi.

  Např. v posledním Rozhodnutí směřujícím k nákupu zbraní policií, které zde Mlsna zmiňuje, se mj. uvádí:

  „K otázce životnosti zbraní uvádím, že tato okolnost nemůže obstát. Zejména je třeba zdůraznit, že není ničím neobvyklým, je-li životnost výrobku delší, než § 64 písm. b) zákona předvídané 3 roky. Spíše naopak se jedná o jev zcela běžný a výrobky s dlouhou životností nejsou nijak neobvyklé, příkladmo lze uvést automobily, spotřební elektroniku či nábytek.“

  „V obecné rovině k tomu uvádím, že je zřejmě žádoucí při zabezpečení chodu ozbrojených složek zavádět unifikaci výzbroje z důvodu snížení logistické zátěže, náročnosti výcviku a obecné úspory nákladů provozu. Zejména pak vezmeme-li v úvahu možné bojové podmínky, jimž mohou být uživatelé vojenského materiálu vystaveni a ve kterých může mít logistická zátěž a další komplikace výrazný vliv. To však není zřejmě případ zadavatele. Zadavatelem pořizovaný vojenský materiál není pořizován za účelem čistě vojenského využití a nebude zřejmě vystaven bojovým podmínkám, které zvláště ospravedlňují požadavek na unifikaci výzbroje.“

  Jistě, zbraně jednotného ozbrojeného bezpečnostního sboru mají charakter spotřební elektroniky, či nábytku…. Mj. zákon celkem jasně hovoří o možnosti prodloužení lhůty s ohledem na provozní životnost dodávek. Pakliže tento úřad nedokáže pochopit, že u výrobku s reálnou životností od 20, spíše okolo 40 let, nemůže být lhůta pro dodatečné dodávky, vynucené navíc vyšším rizikem terorismu, omezena na pouhé tři roky od podpisu původní smlouvy, jelikož tím zásadně omezuje zadavateli právo na řádné hospodaření s mnohasetmilionovým majetkem, s potenciálním rizikem značných škod na majetku státu, navíc s rizikem nezvládnutí bezpečnostních hrozeb, tak k čemu je nám takový úřad…

  Jestliže stejný úřad dojde k závěru, že unifikace výzbroje je opodstatněná pouze u armády, ale nikoli u dvojnásobně většího ozbrojeného bezpečnostního sboru a unifikaci výzbrojního majetku pak limituje jeho používáním v bojových podmínkách, tak k čemu je nám takový úřad, který by své stanovisko před žádnou skutečně odbornou komisí se znalostí provozu výzbrojních majetkových základen nemohl nikdy obhájit, neboť se neopírá o žádnou odbornou literaturu, znalecké posudky, ale i letitou praxi ve vyzbrojování vyspělých ozbrojených složek…

  Dle mých zkušeností, jsou to často právě právníci, co neustále komplikují a byrokratizují svět, a obvykle i naprosto ignorují podstatné odborné souvislosti, jelikož jim vůbec nerozumí a ve své ješitnosti si ani nepřipustí, že bez jejich pochopení nemohou věci reálného světa objektivně posuzovat a logicky ani řádně rozhodovat…

  Naopak by bylo nanejvýš žádoucí, aby ÚOHS už zakázky konečně posuzoval v kontextu veškeré zde platné legislativy, tj. ZZVZ, pravidel na úseku majetku, finanční kontroly rozpočtu a pod., ale to by na ÚOHS museli být skuteční odborníci, nikoli od praxe a reality odtržení úředníci teoretici, z nichž mnozí nezadali vlastně jedinou významnější zakázku, a u některých je i podezření, že dokonce pracují na objednávku různých lobby.Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  18:37 27.01.2021

  Josefe, vzpomínky jsou hezká věc, a proto stále rád vzpomínám na prvního polistopadového šéfa, tehdy ještě federálního Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Imricha Flassika, ...Zobrazit celý příspěvek

  Josefe, vzpomínky jsou hezká věc, a proto stále rád vzpomínám na prvního polistopadového šéfa, tehdy ještě federálního Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Imricha Flassika, který již bohužel není mezi námi. Tento noblesní bratislavský právník byl navíc absolventem Vysoké školy ekonomické. Přímo ideální kombinace. Imro přijel asi dvakrát na můj pořad, který jsem tehdy realizoval, jak dobře víš, na Malé scéně Mahenova divadla. Ty jsi přece v pořadu také opakovaně vystupoval. Právě Imrich mi v jednom rozhovoru řekl, že by šéfovi ÚOHS nejvíce slušelo právnické vzdělání. Nový předseda soutěžního úřadu Petr Mlsna je nejen respektovaný právník, ale umí výborně i cizí jazyky. Těším se na Tvé nové povídky, protože Tvou básnickou sbírku Bosý jsem již několikrát přečetl. Doufám, že se také setkáme na prezentaci mé nejnovější knihy Kouzlo komunikace, která má brzy vyjít. Píše se v ní i o práci antimonopolního úřadu. Pokud se mi podaří sehnat kontakt, chci pozvat i jakéhosi anonyma, který se pod značkou Larry prezentuje v Armádních novinách. Z nějakých zcela nesrozumitelných důvodů mu hrozně moc vadí, že se od konce 80. let živím žurnalistikou. Je přitom dost agresivní. Nechápu.
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • diskuter
  17:30 27.01.2021

  Jsi rozený detektiv Kristiáne, ano to jsem já, ahoj. Na cestu do Lipska dodnes vzpomínám a možná o ní napíšu. Připravuji teď knihu povídek s pracovní názvem Podivné příhody a to ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsi rozený detektiv Kristiáne, ano to jsem já, ahoj. Na cestu do Lipska dodnes vzpomínám a možná o ní napíšu. Připravuji teď knihu povídek s pracovní názvem Podivné příhody a to jak jsme se seznámili, když jsem tě škrtil na pokoji v hotelu v Lipsku, protože jsi měl odlišný názor na ekonomický vývoj postkomunistických zemí po roce 2000 a tys mne pak přijal na úřad na tiskové oddělení, mi připadá dobrá příhoda do mé připravované knihy.

  Josef MachůSkrýt celý příspěvek

 • Christian
  14:47 27.01.2021

  Je mi jasné, že značka diskuter je Josef Machů, můj nezapomenutelný kolega - novinář, se kterým jsem těsně před spoluprací na tiskovém oddělení ÚOHS v roce 1999 absolvoval ...Zobrazit celý příspěvek

  Je mi jasné, že značka diskuter je Josef Machů, můj nezapomenutelný kolega - novinář, se kterým jsem těsně před spoluprací na tiskovém oddělení ÚOHS v roce 1999 absolvoval reportážní cestu do Lipska na oslavy 10. výročí pádu komunismu. Josef tam jel jako redaktor Moravskoslezského dne a já jsem tehdy psal pro Lidové noviny a zároveň jsem spolupracoval s Českým rozhlasem Brno. Brzy poté jsme se setkali na tiskovém oddělení antimonopolního úřadu, kde jsem dva roky Josefovi šéfoval. Pomáhal mi pak připravovat materiály do časopisu Informační listy ÚOHS, který jsem založil a řídil.
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • diskuter
  14:07 27.01.2021

  na Právnické fakultě MU jsem si k stáru vystudoval obor Právní vztahy k nemovitostem a dění na antimonopolním úřadě maličko sleduji, neboť jsem tam před dvaceti lety působil asi ...Zobrazit celý příspěvek

  na Právnické fakultě MU jsem si k stáru vystudoval obor Právní vztahy k nemovitostem a dění na antimonopolním úřadě maličko sleduji, neboť jsem tam před dvaceti lety působil asi dva roky na tiskovém odboru, za mě tam byl tehdy předsedou pan Josef BednářSkrýt celý příspěvek

 • Kamil
  12:36 27.01.2021

  To je velmi správná poznámka značky diskuter ohledně právnického vzdělání předsedy antimonopolního úřadu. Podle mého názoru by předsedovi ÚOHS neškodilo ani vzdělání ekonomického ...Zobrazit celý příspěvek

  To je velmi správná poznámka značky diskuter ohledně právnického vzdělání předsedy antimonopolního úřadu. Podle mého názoru by předsedovi ÚOHS neškodilo ani vzdělání ekonomického zaměření. Myslím to v případě, že by nebyl právník a samozřejmě vzhledem k významu funkce v této instituci je velmi důležitá rovněž znalost cizích jazyků. Předpokládám, že diskuter má k právnickému vzdělání blízko, nebo se mýlím?Skrýt celý příspěvek

 • diskuter
  10:06 27.01.2021

  Zdravím pana Chalupu (byl jsem na jeho pořadech v divadle a slyšel jsem o jeho příhodách z vojny) a novému panu předsedovi antimonopolního úřadu, který je poprvé v dějinách této ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím pana Chalupu (byl jsem na jeho pořadech v divadle a slyšel jsem o jeho příhodách z vojny) a novému panu předsedovi antimonopolního úřadu, který je poprvé v dějinách této instituce vystudovaný právník přeji, ať se mu na ÚOHS daří.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...