MO SR - Jozef Žiak

     

Slovak Challenge 2015 na Lešti

Vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť prebehlo v dňoch 15. až 18. júna taktické cvičenie Slovak Challenge 2015 s bojovou streľbou a využitím taktického simulátora MILES 2000. Témou cvičenia ...