Jaké jsou zájmy mocností v syrské válce?

Zničený tank syrské armády (2012); větší foto; ilustrační foto / Christiaan Triebert, CC BY 2.0

Jen pár dní po tom, co Donald Trump avizoval stažení amerických vojsk ze Sýrie, přichází zcela opačná rétorika, naznačující vůli k útoku. Příznačné je, že se tak děje (opět) na základě doposud neprokázaných obvinění o použití chemie a charakteristický je i princip hledání záminky.

Může se tak dít ale i proto, že více zahraničních oponentů prezidenta Asada vyhodnotilo, že pro případnou intervenci je nejen dotvořeno zázemí, ale může to být také naposledy, co se taková příležitost „legitimně“ nabízí. Popis aktuálních pozic jednotlivých hlavních hráčů osvětlí víc:

 

 

Spojené státy

USA plní v syrském konfliktu poměrně nejasnou roli, kdy průběžně oscilují od plánů na masivní a aktivnější zapojení až k myšlenkám na úplné stažení vojsk. Předmětem zájmu Američanů může být v Sýrii cokoli – od ropy až po aplikaci demokracie západního střihu. Slabinou je jejich v zásadě chaotický postup a zmatené působení navenek, reflektující zřejmě vnitřní rozhádanost vyšších pater americké administrativy.

 

Poslední dobou se nicméně zdá, že se k většímu slovu dostává Trump a jestřábi kolem něj. Překlad ve vztahu k Blízkému Východu zní: špatné zprávy pro Írán. To by vysvětlovalo mnohé, v neposlední řadě i americkou snahu najít sebeobhájitelnější příčinu proč se začít vojensky plněji angažovat v Sýrii. USA přitom nejsou samy, kdo zemi vnímá jako předpolí íránských regionálních zájmů – ať již protiizraelských či ryze regionálně-hegemonistických.
 

Západní Evropa

Hlavní státy Evropské unie, které mají své více či méně přiznané zájmy v Sýrii a zároveň mají za sebou dějiny, jež je určitým způsobem provázaly s islámem, si v posledních letech prošly svou malou verzí společenského chaosu, určitou malou Sýrii roku 1982. Toto se odrazilo v mínění veřejnosti a přispělo k diskreditaci vládnoucích elit několika posledních let.

 

Zároveň se zdá, že pragmatičtěji myslící političtí oponenti takových elit se postupně začínají konsolidovat: starší politická generace (Merkelová, Mogheriniová apod.) je tak postupně zastiňována lidmi typu Emmanuel Macron, který se na Blízkém Východě prezentuje jako velmi aktivní hráč. Čile zde jedná se všemi od Saúdské Arábie až po Libanon , a vrací tak Francii do nejvyšší geopolitiky jako jasného zástupce (jinak zcela nečitelné a nevýrazné) Evropy pro danou oblast.

 

Stále víc se přitom mluví i o plánované (či dokonce již dlouhodobě tajně realizované) přítomnosti francouzských vojsk v Sýrii, velmi pravděpodobně coby doplnění (či dokonce nahrazení) oddílů amerických, doposud přítomných zejména ve východní části země (oblast al-Džazíra a kurdská „Rožava“). Má-li se tak skutečně stát, snaží se tím Francouzi možná navázat na „historický nárok“ (který ovšem zejména Syřané vlastním vlasteneckým odbojem od 20. – 30. let minulého století zásadně zpochybnili), hlavně se vypořádat s frustrací z let čerstvě minulých: „Jak to, že my, kdo jsme již cca 40 let druhým domovem hlavních syrských dezertérů a disidentů, jsme teď do Sýrie zcela ztratili přístup?!“ 

 

Že se kvůli tomu francouzští diplomaté i politici údajně velmi rádi otírají o své (s Damaškem „normálně“ komunikující) české kolegy (či Čechy na nejrůznějších bruselských pozicích obecně), má příčinu mimo jiné ve vlastnostech ryze „chevalierských“ – uražené hrdosti a žárlivosti.

 

Po letech, kdy na Blízkém východě aktivně působily jen nižší stupně (navíc nekonsolidované) západní síly – části armád a velvyslanectví jednotlivých států, která rozhodně nejednala jako sehraný orchestr – se tak zdá, že se Francie začíná chápat otěží. Naopak tradiční koloniální velmoc, Spojené království, v současné brexitové atmosféře působí spíš jen jako apendix, s nímž se počítá snad už skutečně „pouze“ vojensky.

 

Saúdská Arábie (KSA)

Tím, že si v  Louvru prohlédl obnaženou „Svobodu na barikádě“ od Delacroixe, jakoby princ Muhammad bin Salmán (MBS) symbolicky dokončil své ideologické obrození i vůči Evropě.

 

To kromě obchodních dohod přinese:
a) posílené páky na Írán (přičemž nejen silové, ale hlavně co do „soft-power“, jíž nově zatraktivněná KSA bude díky svému zásadnímu přerodu disponovat);
b) tolik potřebnou „morální“ legitimitu pro ospravedlnění jakéhokoli (budoucího) paktu Západu (a/i Izraele) s KSA.

 

Byl-li nukleární deal „Mogheriniové“ (a dalších zástupců) se Zarífem (za Írán) před několika lety považován za vrchol západních strategií vůči Teheránu, dokázal MBS symbolickým vyzněním kvalitativní proměny své země (tj. něčeho, co se „ještě včera“ zdálo nemožné) zastínit nejen tento deal, ale i jeho autory.

 

Dochází k tomu přitom v době, kdy:
a) Izrael si mnohé sympatizanty v Evropě získal díky (mediálně klasicky zjednodušenému, a tedy ne vždy přesně interpretovanému) ráznému přístupu k migrantům a/i muslimským menšinám;
b) Íránu výrazně neprospělo, že se – coby přiznaně „islámská“ země – s negativním vyzněním migračních námětů (s nimiž ovšem zas tolik do činění nemá) v určité zjednodušené zkratce prostě svezl.

 

Zde stojí možná za zmínku, že v přístupu k islámským radikálům a vůli po fungování státu či vlastního teritoria je tzv. „syrský režim“ v zásadě na stejné vlně jako četní (západní) odpůrci imigrační politiky, která svou vstřícností v Evropě v jeden moment téměř popřela svrchovanou moc zákona. Právě pro podobné nastavení, co do věcí správy státu i chápání občanských práv a povinností, jsou vládu v Damašku velmi dobře s to pochopit především země Visegrádu.

 

Bohužel, neshoda je tam právě ve dvou „detailech“ – pohledu na Izrael a na Írán. Toto vnáší do věci řadu bizarních a zdánlivě nelogických prvků, kdy stejný evropský politik může vykazovat slabost pro Izrael i pro syrskou vládu zároveň, zatímco další se – stejně paralelně – zastává jak Íránu (= šíité, kteří žijí přes tisíc let v pocitu, že jim sunnité ukřivdili a nadále křivdí), tak syrských uprchlíků (= sunnité, kteří ve své většině nesnášejí Írán).

 

Jedině americký prezident v tom, zdá se, má opět jasno: protože údajně byli chemicky eliminováni lidé (mimochodem ti samí muslimové, které ve své zemi svého času nechtěl ani vidět), avizuje div ne vyhlášení války státu, který má v lecčems velmi podobné postoje jako on sám. Bohužel tento stát je podporován Íránem, jenž je arcinepřítelem Saúdské Arábie (která svého času byla patronem těch samých muslimů, které k sobě Trump nechtěl pouštět), hlavně ale Izraele – a je tedy zřejmě zapotřebí ukázat mu co proto.


 

Turecko

Velké sny Ankary o pádu Baššára Asada a historickém zadostiučinění (tj. „sunnizaci“ Sýrie za patronace a významné asistence Turecka) se s průběhem syrského konfliktu v zásadě redukovaly na úpornou prevenci ohrožení ze strany Kurdů. Poměrně dobře fungující partnerství se Západem se za posledních několik let vlády Erdoğanovy vládnoucí strany AKP dostalo i kvůli jeho islamizujícímu panosmanství do určité slepé uličky.

Vynahrazeno bylo stále větším příklonem Turecka k Rusku. Takový příklon nejen popírá mnohasetleté pravidlo určitého „paktu“ Turecka se Západem proti Rusku, ale je pro Západ poměrně drastickou představou.

 

Přesto tu ale dost možná platí, že zvyk je železná košile – je totiž stále otázkou, ke které straně by se Turecko v případě jakékoli možné eskalace syrské situace nakonec přiklonilo. Marek Čejka sice uvádí, že existuje i jakási osa Turecko – Katar , kterou staví bezmála na roveň hlavní ose (šíité vs. sunnité), ovšem je podobnou otázkou, nakolik efektivní a životaschopná tato osa je. Podle mého názoru budou v nejbližší době turecké snahy maximálně napřeny (v rámci dalšího z hesel o košili – nyní té, která je bližší než kabát) do syrského Idlibu a jej obestupujícího syrsko-tureckého příhraničí.

 

Daná oblast je jednak stále víc ekonomicky, kulturně i silově manipulována směrem k Ankaře, jednak představuje jednu výsep, o nichž mohou Turci uvažovat jako bodech prevence scelení a případné další expanze kurdského elementu. Stejně tak se samozřejmě dívají na Afrín či Džarábulus, resp. daným prizmatem vnímají v zásadě celou oblast syrského severu.

 

Ekonomický vliv je přitom spíš jen vedlejším bonusem, a to i proto, že s sebou stejně ponese jedno podstatné negativum – nutnost vypořádat se nějakým způsobem z nepřeberným množstvím různorodých opozičníků včetně islamistů, kteří byli v průběhu posledních let do idlibské provincie převezeni a kteří zde jistě neplánují začít spořádaný rodinný život: buď se budou chtít vrátit do těch částí Sýrie, ze kterých přišli, nebo se naopak pokusí proniknout do Turecka, a to i s vidinou toho, že by se mohli dostat dál, například do Evropy. Tím ostatně může Turecko časem začít zase hrozit (zejména najde-li k tomu věrohodný spouštěcí důvod a vhodnou příležitost).


 

Libanon

Libanon syrským konfliktem dlouhodobě trpí a domácí politici to samozřejmě vidí. Zemi sužuje kritický pokles výkonnosti ekonomiky, úbytek investorů, obchodních i pracovních příležitostí. Nejasná je (či ještě donedávna byla) podpora ze strany Západu (tj. Francie), podobně jako ze strany tradičního sponzora libanonských sunnitů, KSA.

 

Oč víc tito sponzoři v posledních letech přerušili s Bejrútem kontakt, o to aktivnější v Libanonu byly mocnosti podporující Damašek – v první řadě (domácí) šíité (Hizballáh, a tedy i Írán). Ještě v roce 2017 se zdálo, že Íránem podporované frakce mají dobře nakročeno k tomu, aby i v Libanonu získaly hlavní slovo.

 

Letošek je naopak ve znamení výrazně reverzního trendu, který významně souvisí s již několikrát nepřímo zmíněným „znovuobrozením“ západně-saúdského establishmentu – zaštítěného částečně Trumpem, hlavně ale Macronem a MBS. Tomu odpovídá zcela nečekané vyztužení (sunnitského) libanonského premiéra Saada Harírího poté, co se ještě celkem nedávno zdál být na odpis; podobně i mlčení (křesťanského prezidenta) Míšála Awna i (šíitského předsedy parlamentu) Nabíha Birrího.

 

Jdeme-li po konkrétních příkladech, nacházíme i zde:
a) na jedné straně podmítnutí smlouvy o vojenské spolupráci, kterou Rusko nabízelo libanonské armádě (a která by z ní konečně vytvořila armádu schopnou účelné akce či obrany);
b) 
na straně druhé ovšem o překotný zájem o sponzorskou („žebrací“) akci „CEDRE“, jejímž cílem bylo nalít do vyprahlé libanonské ekonomiky několik (většinou původně evropských) miliard euro.

 

Tím zároveň libanonské mocenské elity vyslaly jasný vzkaz: Raději s armádou neschopnou efektivní obrany proti Izraeli, ale s finanční injekcí, která nám toto kompenzuje.  Zároveň – protože si místo „ruského klubu“ takovým tahem vybereme (selektivní) neutralitu (s jasným příklonem k Západu a KSA) –, budeme od toho samého Západu a KSA (kteří jsou teď vlastně s Izraelem skoro jedna ruka) snad vůči němu v bezpečí.

 

Na druhé straně je férové poznamenat, že mnozí z těch, kdo se vůči vojenskému dealu s Ruskem vymezili, jsou skutečně ryze prozápadně (a někdy možná i proizraelsky) naladění Libanonci, podobně jako se dá říci, že Rusko může pociťovat určité zadostiučinění z toho, že bude velmi pravděpodobně jednou z tří zemí, která bude u libanonských břehů těžit tamní ropu a plyn.

 

To ale nic nemění na tom, že na skutečně vlivovém a mocenském poli se role Ruska (a do značné míry i Íránu) v Libanonu nijak „fatálně“ nezafixovala – tedy alespoň ne natolik, aby se Libanon z potenciální proíránské bašty nemohl na poslední chvíli změnit na další z hradeb, které se kolem Sýrie postupně vrší.
 

Izrael

Tel Aviv vnímá Sýrii především jako:
a) buď jako zázemí případného útoku či tlaku šíitských jednotek a milic loajálních revolučním myšlenkám části íránského kléru;
b) nebo jako jedno z bitevních polí v případě střetu s nimi. Po vlastní ose je dlouhodobě připraven udělat cokoli, co by takovou variantu odvrátilo či aspoň oddálilo, po ose kooperační je ochoten spolupracovat s kýmkoli, kdo mu v tomto úsilí pomůže či je dokonce motivován podobnými zájmy.

 

Byl-li Trump velmi pravděpodobně již získán tělesem pro tuto činnost v USA nejpověřenějším (tj. AIPACem; Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti), je dalším logickým krokem (přinejmenším obdobného významu) navázání strategických vazeb se (stejně) zainteresovanými státy regionu. I toto vysvětluje neustále oteplování vztahů Izraele s KSA, potažmo státy Zálivu, případně v českém tisku příliš nezmiňovanou dlouhodobou izraelskou vojenskou a materiální podporu islamistickým skupinám přítomným a operujícím na jihu Sýrie.
 

Írán

Má-li jeho vedení skutečně záměr dobýt Jeruzalém, začíná být s postupujícím časem stále víc staveno před nevyřčenou výzvu, aby se (už konečně) předvedlo. Neboť nepředvedení se znamená na Blízkém východě ztrátu tváře, počítá (i z tohoto důvodu) Izrael s tím, že Írán se předvést skutečně bude chtít.

Írán je nicméně dost pravděpodobně poněkud vyčerpán svým syrským angažmá, podobně jako v předsálí Izraele stále ještě jaksi pevně neuchycen – ať již se to projevuje neustálým handrkováním o své jméno a podporu Hizbulláhu v Libanonu, případně obdobně namáhavé a klopýtavě vydobyté (ne)úspěchy v Iráku.

 

O Húsíjích a Jemenu či případně trablích jeho souvěrců, sympatizantů (a nezřídka i samotných operativců Revolučních gard) v zemích Zálivu ani nemluvě. Obtížné jsou ale i dohady v rámci tria Rusko, Turecko a Írán – Teherán je zde navíc místy tak trochu jako páté kolo u vozu a íránští vyjednavači mívají občas pocit, že zbylí dva partneři jejich aspirace, vize a nároky neberou vždy s takovou měrou priority, jakou jí přisuzují právě oni sami.
 

Rusko

Moskva má kromě geostrategických zájmů v Sýrii rozjednáno velmi slušné průmyslové portfolio, zejména v energetice a petrochemii. V „paktu“ s Tureckem a Íránem je Rusko s přehledem hlavním moderátorem, podobně je tomu v Sýrii samotné – vše podstatné se děje buď s jeho souhlasem, anebo tak, že o tom Rusové vědí; vděk a respekt mocenských struktur je vůči nim značný.

 

V rozletu (zejména obchodním), který Ruská federace v celém regionu zažívá, se ale může schovávat i určité riziko: Moskva obecně dost spoléhá na země, které mu mohou (například pod tlakem Američanů) jím naplánované (hlavně vojenské) dealy poměrně snadno vypovědět (např. Egypt, Turecko, KSA; již uvedený Libanon – kde ovšem deal nepokročil za rámec výhledové smlouvy).

 

Rusko musí dál samozřejmě počítat i s tlaky z Izraele, pro jehož rozhodování je mimochodem stěžejní vědět i to, na kterou stranu by se Rusko v případě eskalace syrského konfliktu postavilo. Otázka je nicméně zodpovězena dopředu: pokud se stane cokoli, bude Rusko stát na straně Sýrie – podobně jako Írán. Zatímco v případě Íránců jde o životní boj a projekt, jde v případě Ruska o důležitosti nemenšího významu: udržení výhodné geostrategické polohy a masivní ekonomicko-vlivový postup v celé oblasti MENA (Střední východ a Severní Afrika).
 

Sýrie

Armádě se podařilo v posledních týdnech prakticky eliminovat základny rebelů na severovýchodním okraji Damašku a většinu z islamistických opozičníků přesídlit do okrajových části země, zejména do Idlibu nebo Džarábulusu (na severních cípech při hranici s Tureckem). Uvnitř Sýrie tak prakticky zůstává jediná kapsa rebelů, a to venkovská oblast zhruba mezi městem Rastan a severním okrajem Homsu. Jinak je většina rebelů dislokována na okrajích země – ať již na severním, či jižním (hlavně Dar´á).

 

Je přitom otázkou, jestli skutečně platí, že se jich Sýrie přesunem na okraj zbavila, nebo jestli spíš nedošlo k tomu, že právě na daných „okrajích“ příslušní jedinci jen ještě víc neposílí řady těch, kdo Sýrii svým způsobem tak trochu obléhají – na severu Turecko; na západě čerstvě Západ a Saúdské Arábii loajální Libanon; na jihu Jordánsko s americkými a britskými vojenskými základnami. Jde-li o situaci na východě, představuje jak Džazíra, tak Anbár v podstatě stále porózní kraj kombinující protichůdné tendence státní, kurdské, beduínské (většinou, ale ne nutně sunnitské) i Teheránu loajální šíitské – stejně jako americké, ruské, potažmo saúdské či irácké zájmy.
 

Euforie z eliminace bašty rebelů na severovýchodě od Damašku (Ghúta) tak netrvala dlouho. Přibližně do té doby, dokud protivníkům Damašku nedošlo, že s odchodem rebelů z dané oblasti ztrácejí jednu z posledních možností jak chytit centrální vládu tak říkajíc „na švestkách“ (a to i kdyby šlo o to tam ty švestky nainstalovat). Pokud by zlověstné Trumpovo vyhrožování skutečně přešlo do akce, která si následně vyžádá (nejpravděpodobněji vládní či ruskou) reakci, může situace rychle eskalovat.

 

Unavenost z války

Současná konfigurace je přitom taková, že komukoli už je skutečně v zásadě jedno, co kdy a jak bylo či kdo byl v právu a kdo ne – hlavní je, aby se „už všechno nějak vyřešilo“. Pokud bylo syrskému konfliktu (například za účelem přerušení íránského vlivu západním směrem) aspoň do určité míry „napomoženo“, plní se tak dost možná jeden z hlavních kýžených scénářů, které lze v takovém plánu předpokládat: a sice ten o nutnosti určité „neadresnosti“ cíle, resp. „anonymitě autorství“.

 

Jinými slovy: pokud mohl mít kdokoli zájem na tom rozpoutat v místě a čase rozkol, musel činit tak, aby nebyl identifikovatelný nejen viník, ale i konečný cíl – kterým by v takovém případě byl stejně Írán.

 

Zároveň nebylo možné konflikt vyvolat tak, aby měl Írán:
a) důvod obvinit kohokoli konkrétního;
b) aby se minimalizovala pravděpodobnost, že by Írán (či kdokoli jiný – nedej bože Rusko) přišel opřekot Sýrii na pomoc.


Postupný vývoj přinesl takovou míru provázaností, která nyní dává skutečně možnost tvrdit, že byla-li jedním z dílčích strategických cílů ztráta „autorství“ i „adresnosti“, pak se obojí spolehlivě podařilo. Konflikt tak dospěl do „luxusu“ nabízejícího možnost, že jakákoli strana do něj může vstoupit, aniž by to bylo považováno za agresi čistě proti Sýrii či naopak snahu eliminovat íránské antisionistické tendence apod.

O to se ovšem stává nebezpečnějším právě kvůli kterékoli chvíli, kdy se taková příležitost naskytne; o tom, když se nabídne „přirozeně“ (jako nyní při chemickém útoku v Ghútě), pak raději ani nemluvě.

 

Armádní noviny publikují článek v rámci mediální spolupráce s online zpravodajstvím Rebuildsyria.cz, provozovaným společností Dealtrade Group.
 

Ondřej Krátký: Absolvent orientalistiky a etnologie na ZČU v Plzni. Zakladatel a majitel obchodně-zprostředkovatelské a konzultační firmy Dealtrade Group . Od roku 2009 jako externí konzultant převážně českých a slovenských firem na Blízkém Východě. Autor monografie „ Blízkovýchodní internacionála: Milníky šíitské aktivizace ve 20. století “. Zakladatel serveru „ Rebuildsyria.cz “ – přispěvatel, redaktor, autor designu a fotograf. Autor řady novinových článků a specializovaných statí pro různá online média.

 

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Desítky mrtvých Rusů po útoku na pozice USA v Sýrii

Boje v syrské provincii Dajr az-Zaur v noci ze 7. na 8. února se podle ruských médií nestaly ...

Su-57 v Sýrii: Marketing nebo další fáze testování?

Minulý týden se k ruským leteckým silám v Sýrii přidalo několik stíhacích letounů páté generace ...

Ukrajinské systémy aktivní ochrany Zaslon-L pro turecké tanky v Sýrii

Turecko urychleně vybaví své tanky bojující v Sýrii aktivním systémem ochrany APS (Active Protection ...

Izrael odtajnil detaily útoku na syrský jaderný reaktor al-Kibar

V noci z 5. na 6. záři 2007 bylo při leteckém úderu zničeno syrské jaderné centrum al-Kibar. K útoku ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Pro vizuální i informační zpřehlednění diskuze jsme od 4.9.2020 vytvořili sbalovací příspěvky. Viditelných bude vždy prvních 180 znaků. V případě zájmu si může čtenář zbytek textu v příspěvku rozbalit a poté zase sbalit.

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Olivav
  23:23 14.04.2018

  ;-)

  ;-)

 • Olivav
  23:22 14.04.2018

  ;-)

  BZ

  ;-)

  BZ

 • logik
  13:43 14.04.2018

  givitz:
  "a z největší pravděpodobností tam Novičok mají také... "
  To se pleteš - Port Down (narozdíl od tajného ruského chemického města) je laborator hlášená OPCW - kde mají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givitz:
  "a z největší pravděpodobností tam Novičok mají také... "
  To se pleteš - Port Down (narozdíl od tajného ruského chemického města) je laborator hlášená OPCW - kde mají své zástupce i Rusové. Tedy mj. podléhá kontrolám a hlášení, co se tam dělá. Kdyby tedy tam Novichok měli, tak by to rusové věděli.
  Anebo tu obviňuješ bez Brity bez jediného důkazu z porušování CWC....

  "Takž pořád nějak nechápu, kde jsou nějaké důkazy že to museli být jenom a pouze Rusové ??? "
  Rusové jsou podezřelí, protože je to jediný známý výrobce Novichocku - přičemž se už X chemiků vyjádřilo, že přinejmenším (ponechám stranou spor s Olivavem a řeknu nejslabší verzi) takto čistý Novichock je vyrobitelný v pár laborkách na světě.
  Tedy
  - víme, co vraždilo
  - víme, že vyrobit takovou látku zvládne pár institucí na světě
  - víme o jediném známem výrobci této látky
  - víme, že tento výrobce měl motiv k vraždě
  - víme, že tento výrobce už jednou z podobného motivu vraždil
  - vímě, že tento výrobce výrobou té látky porušoval CWC
  - v podstatě jistě víme, že kdokoli jiný by tu látku vyrobil, použil by jiný výrobní postup, protože ten ruský je neznámý
  - víme, že chemické látky vyrobené různým postupem mají rúzné příměsy, podle kterých je lze rozlišit

  Rusko podle výše uvedených bodů je poměrně jasný podezřelý. Nemusí to být jediný podezřelý, ale je to evidentně první podezřelý na řadě. Stejně jako když bude někdo zavražděn mušketou a jediná mušketa bude u mne doma, nebudu se divit, když ji bude chtít policie na expertízu, zdali se z ní střílelo.
  Navíc vzhledem k tomu, že se Rusko do podezření dostalo svému kvůli porušování CWC a kvůli předchozí vraždě, tak si za to podezření může sámo, ať již je vinné či nevinné.

  Rusko dostalo možnost ze sebe to obvinění smýt - mohlo poskytnout data o své produkci Novichoku, nebo rovnou jím vyrobený Novichok, který by byl jiný než detekované vzorky, čímž by ukázalo, že to někdo na něj hodil. To, že to neudělali znamená, že by jim tato věc nepomohla: tedy že ten Novichok z Ruska pocházel.
  Jinak by to obvinění vesele otloukli Británii o hlavu.


  Olivav:
  Postupně se tu objevila vyjádření tří chemiků, z nichž ani jeden nepodmiňoval složitost výroby Novichoku (pokud nemám k dispozici přesný výrobní postup) čistotou látky.

  To, že vyrobit látku čistou a/nebo ve velkém množství je složitější, než ji vyrobit málo/špinavé je jasné.
  Ovšem nijak to nemění fakt, že všichni tři zmiňovaní chemici se vyjádřili o složitosti výroby látky bezpodmínečně (přinejmenším jeden navíc v době, kdy nebyla čistota látky ani známá) - tedy že podle nich vyrobit byť i menší množství špinavého novichoku je věc netriviální, když nemáš k dispozici výrobní postup.

  To, že vyrobit to, co skutečně vraždilo - tedy vysoce čistý Novičok - je ještě těžší úkol, na tom nic nemění.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:04 13.04.2018

  Výroba něčeho v kvantech vyžaduje jistý smysl pro jednoduchost postupu. To minimalizuje komplikace při výrobě.

  Laboratorní a průmyslová výroba jsou dva světy.

  Docílit čistotu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Výroba něčeho v kvantech vyžaduje jistý smysl pro jednoduchost postupu. To minimalizuje komplikace při výrobě.

  Laboratorní a průmyslová výroba jsou dva světy.

  Docílit čistotu látky na určitý stupeň je právě obtížné. Proto asi ty čisté standardy apod stojí více než ty více zaprasené. Stačé kouknout např na Sigma-Aldrich apod...

  Vyrobit malé množství zaprasené látky je snadnější než stejného množství čisté.

  Jinak logiku jsi fakt vtipný, když opakuješ to co píši sám abys mě jako poučil to je jako dosti trapné, že?

  No a to, že to vyroblil asi už kde kdo jen říká to co píše danny, chemie může maximálně popsat distribuční cestu a jak píše tak i zpráva OPCW je opatrná.


  Stepan,

  máš pravdu trola krmit už netřeba. Byl bych za toho páprdu co to rozjel proti mlýnům, že?

  https://www.stereophile.com/co...

  https://imgflip.com/i/tf9zn...
  Skrýt celý příspěvek

 • stepan
  11:52 13.04.2018

  "Logika" logika je celou dobu postavena na tom, ze ruske chemicke zbrane jsou uplne nejlepsi na svete a zapad je na tom tak spatne, ze navzdory jeho technologicke prevaze nedokaze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Logika" logika je celou dobu postavena na tom, ze ruske chemicke zbrane jsou uplne nejlepsi na svete a zapad je na tom tak spatne, ze navzdory jeho technologicke prevaze nedokaze vyrobit ani 30 let existujici chemikalii.

  Pricemz vzorce (tedy alespon jeden) jsou verejne dostupne a 1/2 byvalych chemiku SSSR davno zije na zapade... :-D

  Taky si myslim, ze se naramne bavi a my mu to docela zerem ;-).
  Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  10:22 13.04.2018

  Nekrmte trolla logika. Dobře ví, že to co říká je nesmysl. Jen se baví u vašich reakcí a válí se smíchy po zemi.

  Nekrmte trolla logika. Dobře ví, že to co říká je nesmysl. Jen se baví u vašich reakcí a válí se smíchy po zemi.

 • danny
  10:20 13.04.2018

  logik: "Kdyby rusko neporušovalo CWC, tak by se do problémů nedostalo. Tak fakt nevím, proč by na to ruské know-how měli být brány nějaké velké ohledy. Podle CWC mají být místa pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik: "Kdyby rusko neporušovalo CWC, tak by se do problémů nedostalo. Tak fakt nevím, proč by na to ruské know-how měli být brány nějaké velké ohledy. Podle CWC mají být místa pro výrobu CW otevřená a k dispozici inspekcím."

  Ty pořád vycházíš z přesvědčení, že látku, které se říká novičok, rusové vyrábějí, mají tím narvané sklady a mají z ní vyvinutý zbraňový systém. Ale můžeš mi, prosím, říct, z čeho vycházíš? Co beru za potvrzené, tak že se na vývoji takových látek pracovalo, že se testovaly atd... Hlavním motivem bylo OBEJÍT CWC - tedy být vybaveni efektivním zbraňovým systémem, ale přitom CWC formálně respektovat.
  Kde bereš přesvědčení, že pokud nějaké zbraně měli, tak je nezlikvidovali? A kde bereš informace, že nějaké takové zbraně vůbec měli?

  Že si nechali vzorky a mají know-how, je snad jasné. Že podobné vzorky buď získané, nebo z vlastního vývoje, mají desítky laboratoří po celém světě snad taky nikdo nebude zpochybňovat (naposledy mi to potvrdila osoba velmi povolaná při rozhovoru u piva. Smála se, jak je bombardována blbými dotazy novinářů a jaké používá taktiky, aby zájem přesměrovala jiným směrem. Budu-li volně parafrázovat jeden výrok, bylo mi sděleno něco ve smyslu: Jo, kdyby se nějaký pitomec dostal k informacím, co vše máme k dispozici a hloupě to rozmáznul, to by bylo pobouření na vsi)...
  Každý z těch vzorků je v čistotě a stupni účinnosti, která odpovídá níže citovaným odborníkům. Všechny ty vzorky stačí na usmrcení minimálně desítek lidí. Všechna pracoviště, která mají tyto látky k dispozici, mají dostatek know-how pro vypracování postupu aplikace smrtelné dávky. Takže sorry, ale tohle rozebírání detailů nemá šanci dokázat vůbec nic. Přímé porovnání všech vzorků s odběrem z místa by teoreticky mohlo určit zdroj výroby a šarži. Ale nic víc. To je jen určité vodítko k hledání distribuční cesty.
  Jinak je velmi zajímavé, že zpráva OPCW velmi opatrně nakračuje kolem jakékoli bližší specifikace. Konstatuje, že výsledky podporují zjištění britských odborníků, jenže ty výsledky taky jsou taky v utajeném režimu. Takže jsem opravdu zvědav, co vlastně zjistili.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  09:58 13.04.2018

  logik bavíme se stále o tom, že místo činu leží cca 8 mil od elitní chemické laboratoře, kde jsou schopni vyrobit prakticky cokoliv a z největší pravděpodobností tam Novičok mají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik bavíme se stále o tom, že místo činu leží cca 8 mil od elitní chemické laboratoře, kde jsou schopni vyrobit prakticky cokoliv a z největší pravděpodobností tam Novičok mají také...

  Takž pořád nějak nechápu, kde jsou nějaké důkazy že to museli být jenom a pouze Rusové ??? kdo to tam konkrétně dopravil, kdo to konkrétně dal na místo činu, jaký je konkrétní důkaz že to nařídil Putin atp..
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:46 13.04.2018

  Ne, já jsem neříkal, že military grade znamená složitost výroby. To jsi to zcela nechopopil moji argumentaci. Říkal jsem, že Aitkenhed říkal, že v Salisbury vraždil:
  "military ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ne, já jsem neříkal, že military grade znamená složitost výroby. To jsi to zcela nechopopil moji argumentaci. Říkal jsem, že Aitkenhed říkal, že v Salisbury vraždil:
  "military grade nerve agent, který je extrémně těžké vyrobit".
  A jelikož military grade NEZNAMENÁ čistotu látky, ale právě tu toxickou účinnost, tak evidentně Aitkenhed tvrdí, že tu látka, co vraždila, je extrémně těžké vyrobit nezávisle na tom, jak čistou. Protože čistotou té látky složitost výroby nepodmiňuje.

  Podstata té obtížnosti (jako chemik to asi víš je, že některé reakce probíhají jen za konkrétních podmínek (teploty, tlaku) či přítomnosti katalyzátorů. Zjistit ty podmínky je často věc velmi netriviální.
  Dále při výrobně - přesně jak píšeš, vznikají nechtěné vedlejší produkty, pokud nenastavíš podmínky přesně. Ovšem ty vedlejší produkty při výrobě prekurzorů mohou být reakčnější než ten prekurzor a tedy znemožňovat provedení dalšího kroku reakce, takže musíš získané látky nejprve čistit (což také nemusí být jednoduchá věc) atd.... Těch problémů, na které můžeš narazit při vývoji takové látky je prostě mnoho a už tři odborníci na chemické zbraně (i givitzem citovaný český Merxbauer) potvrdily, že největším problémem je právě vyvinout přesný výrobní postup a že je to velmi obtížný problém, co jen tak někdo nevyřeší.
  A nikdo z nich v tom kontextu nemluvil o čistotě látky, kterou tu složitost podmiňuješ - Merxbauer se tak vyjádřil ještě v době, kdy čistota látky ani známá co vím nebyla.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  09:31 13.04.2018

  givicz, stepan,

  díky nemusím to tomu "chemikovi" aspoň dohledávat.

  Jak jsem psal oni chtějí na základě chemického pozadí ukázat na rusy. Pokud mají jejich vzoer, tak si ho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givicz, stepan,

  díky nemusím to tomu "chemikovi" aspoň dohledávat.

  Jak jsem psal oni chtějí na základě chemického pozadí ukázat na rusy. Pokud mají jejich vzoer, tak si ho mohou změřit sami, ale to by přiznali, že to sami mají. Rus jim proto postup nedá, aby museli s pravdou ven. Takhle je to v patu. Nakonec, kdyby rus chtěl, tak jim dá pozměněný postup nebo šoupne vzorek připravený modifikovano metodou a oni zjistí tak leda kulové. Kdyby se rus chtěl na chemickém základě z toho vyvlíknout tak může.

  Problém není v chemii, ale politice kolem. Ona by spoulpráce RF vedla jen k tomu, že, i kdyby jim šoupli falšný vzorek, tak briti budou křičet do švěta, že to je to co našli a když rus řekne, že to byla vábnička, tak na to stejně nikdo nebude slyšet. Všichni budou křičet, že to potvrdili a druzí, že podváděli se vzorky a tak za to jistě můžou protože jsou podvodníci.

  Pro RF je tohle jeidá možnost jak zůstat mimo jasné označení viníkem.

  Kdo je a není viním si netroufám tvrdit, ale jak se to mele v RB OSN a jinde, tak jim to nezávidím. Nesympatizuji, ale nezávidím jim to.

  Mohli by dopadnou jako tnhle pán: http://www.reflex.cz/clanek/zp...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:30 13.04.2018

  stepan: Mechanismus ucinku organofosfatů je u všech +- stejný, navíc podle Všeho na Novichok neexistuje specifický protilék, takže Tvoje tvrzení o výrobě protilátky je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  stepan: Mechanismus ucinku organofosfatů je u všech +- stejný, navíc podle Všeho na Novichok neexistuje specifický protilék, takže Tvoje tvrzení o výrobě protilátky je nepravdivé.

  Tvoje tvrzení o Aitkenhedově potvrzení se pak zakládá na překroucení jeho výroku
  on řekl, že není šance, že by to bylo od nich, že by se JAKÁKOLI TAKOVÁ látka od nich dostala. Tedy brání ten ústav už jen před obviněními, že by tam fungoval špatně bezpečnostní systém a takové látky od nich unikaly - pochopitelně, protože taková věc by pro ně byla pořádnej průšvih.

  Viz originál:
  https://news.sky.com/video/por...

  givitz:
  Nevím, jaké odbroníky jsi slyšel, ale
  https://news.sky.com/video/por...
  Aitkenhead - vedoucí PortDownu říká, že to vyrobit je velmi těžké a pradvděpodobně mimo možnost kohokoli kromě států.
  V podstatě totéž říká Hamish de Bretton-Gordon, bývalý velitel britské protichemické jednotky a světově uznávaný expert na chemické zbraně.

  Navíc, dle vyjádření Aitkenheada i OPCW byl ten Novichok velmi čistý, což dále podstatně snižuje okruh institucí, které by to byly schopni vyrobit.

  Dále se pleteš, že neexistuje nezávislé potvrzení toho, co Rusko má a nemá. Zaprve i ten emigrant poprve o Novichoku mluvil V RUSKU a byl dokonce zavřen za vyzrazování státní tajemství. Kdyby lhal, tak nevyjadřuje státní tajemství. Zadruhé, jeho svědectví bylo potvrzeno Ruskými chemiky v interview pro ruské televize, kteří na programu pracovali a furt pracují v Rusku.


  Btw. - všechny tyto informace tady +- v diskusi již několikrát zazněly. Prosím, než budeš dělat závěry, zkus se věnovat alespoň nějakou dobu získávání informací, a nejen z prvnichzprav a podobných zdrojů, kam to samozřejmě nenapíšou.

  Stejnětak jsi překroutil to, co ten tvrdí Merxbauer - provedl jsi teoretické vytržení z kontextu: Zcela jsi pominul další jeho vyjádřeni:
  "umím si čistě hypoteticky představit, že někdo by mohl něco takového udělat, ale nikdy by tuto formuli sám jednotlivec nevyvinul. Protože chcete-li vyvinout nějakou novodobou chemickou bojovou látku, je to poměrně nákladná a složitá záležitost. Je to několik let práce, můžete to dělat jen v uzavřených laboratořích, potřebujete k tomu obrovský rozpočet "
  "Obecně jistě platí, když dáte zkušenému chemikovi recept, ingredience a potřebná zařízení, tak vám látku vyrobí. Ale přijít na přesný recept a vzájemný poměr ingrediencí stojí velkou námahu, spoustu pokusů a podobně. "

  A fór je v tom, že o Novichoku se zná jen velmi zběžně z čeho by se měl vyrobit (a to vzhledem k tomu, že to uveřejnil člověk, co neměl přístup k vývoji Novichoku, tak je otázka, jestli je to správné či úplné - zdali třeba nechybí katalizátory některých reakcí apod.), přesný postup je neznámý.
  Tedy i Merxbauer potvrzuje, že z veřejně dostupnými vznalostmi je defakto nemyslitelné, aby jednotlivec bez zázemí velké instituce vyrobil Novichock. Jen nevylučuje to, že by ho někdo vyrobil, pokud by "odněkud" dostal přesnou receptůru.
  A to jde o vyjádření z doby, kdy nebyly známé informace o velké čistotě Novichoku - což ukazuje na vyladěný postup provedený zkušenými odborníky....
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  09:20 13.04.2018

  Logiku,

  tak jinak - naposledy ti rozdělím problém, aby ho tvůj mozek vůbec zpracoval.

  1. Military grade - je o toxické účinnosti nic o složitosti výroby jak jsi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku,

  tak jinak - naposledy ti rozdělím problém, aby ho tvůj mozek vůbec zpracoval.

  1. Military grade - je o toxické účinnosti nic o složitosti výroby jak jsi naznačoval

  2. Ti z Port Down mluví o Military grade ve smyslu předpokládané účinnosti látky - zatím nikdo neřekl o co jde je to tajné i del zpráávy OPCW a není důvod nevěřit

  - i u neznámé látky lze in silico simulovat její interakci s proteinem a to s velkou přesností

  3. Padlo, že ten konkrétní přípravek - čistota, molekula atd. může připravit jen státní instituce - klíčová je čistota ne látka viz bod 1 a i ten tvůj post

  Nikde nepadlo, že syntéza takové látky je v garáží nemožná. Je možná, ale nikoliv v takové čistotě a asi i množství. Tomu se říká výtěžek reakce a čistota produktu a čím lepší tím lepší vybavení a vychytaný postup potřebujeě.

  Uvedu ti příklad.

  Postup - Warfarin má dva stereoizomery jeden ředí krev a druhý zabíjí. Do objevení stereoselektivní katalýzy byla příprava Warfarinu dosti problém

  Čistota - Smíchám hydroxidu a kyseliny vznikne sůl, ale s příměsí zbývající kyseliny a hydroxidu. Stačí krystalizace a omytí krystalů (sníží výtěžek) a máš čisté krystaly apod... Ty pak můžeš rozpustit
  - další postupy jsou destilace apod.. Takové ty věci co se studenti učí v cheických laborkách při studiu, aby nebyli v praxi za ignoranty a nemleli nesmysly

  No a kombinace postupu a dosažení výsledné čistoty je pak někdy možné jen v dobře vybavené laborce, kde to dělají lidé s mnohaletou zkušeností. To je to kouzlo, že na základě čisoty látky řekli, že to nedělali v garáži (nebyli tam ty zbytky viz. pasáž o čistoě a nebyly tam i jiné velmi podobné látky se stejným sumárním vzorcem, ale jinou strukturou což je vede k označení státní laboratoře jako producenta té látky X)

  Mohu tě ujistit, že rozumím OPRÁVNĚNÉ námitce RF, že chtejí vidět protokol z analýzy, protže např některé metody nevyloučí přítomnost izomerních látek. Četl jsem už tolik prací, kde je jasné, že autor nemůže tvrdit to co tvrdí. Ale to tu taht nebudu.


  Nakonec to know-how. Ano je to možná zvrácená představa, ale city do toho netahej na to si hrej s jinými. Ne se mnou. Otrávených je mi upřímně líto, ale je mi taky jasné, že ten výzkum vedoucí k lepšímu svinstvu k hromadnému ničení něco stál a žádný stát jak na západě ani na východě dobrovolně peředá postupy. U chemických, biologických ani jaderných zbraní i když jsou ty zbraně tak strašlivě účinné.

  Nakonec proč USA (nechce se mi to dohledávat snad to byli oni) nepředala SSSR správný postup, když zjistili, že jejich "VX" plyn je vlastně jiná molekula. Vždyť je to jen svinstvo na zabíjení a je potřeba dát "potenciálnímu" nepříteli návod jak to opravit ne?

  Sorry jsi fakt člověče mimo realitu.
  Skrýt celý příspěvek

 • stepan
  00:34 13.04.2018

  Britanie (i Ceska republika) ma novicok uskladneny minimalne v malem mnozstvi, jinak by (asi) nedokazala vyrobit protilatku (mimoto asi tak ucinnout, ze Skripalova je jiz z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Britanie (i Ceska republika) ma novicok uskladneny minimalne v malem mnozstvi, jinak by (asi) nedokazala vyrobit protilatku (mimoto asi tak ucinnout, ze Skripalova je jiz z nemocnice a jeji tatik je na tom kazdy den lip a lip ;-)).

  Tento fakt potvrdil nepripo i reditel laborky z Port Downu:

  „Není žádný způsob, jak by se mohl dostat od nás nebo opustit zdi našeho ústavu,“

  https://www.novinky.cz/zahrani...

  Novicok se podle reditele Vojenskeho ustavu vyrabi v nepratrnem mnozstvi i u nas, ocitovala to snad polovina "mejnstrymovych" medii. Ale urcite to uz tady bylo receno, proto dohledavat nebudu. To nejde nijak okecat, ani se tomu vykroutit. A hlavne by si meli zamest pred prahem ti politici, co kvuli tomtuhle chteli zalovat p. Zemana z velezrady... :-D...
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  23:48 12.04.2018

  OK takže víš jaké hajzlárny Porton Downu dělali, kdy se za to ani neomluvili.. dále v podstatě potvrzuješ, že tam v klidně můžou mít Novičok v malém množství.. já jen, že tyto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  OK takže víš jaké hajzlárny Porton Downu dělali, kdy se za to ani neomluvili.. dále v podstatě potvrzuješ, že tam v klidně můžou mít Novičok v malém množství.. já jen, že tyto laboratoře jsou cca 8 mil od místa činu, kdy Skripala a jeho dceru jistě neotrávili (podle toho jak se zotavují) kila toho sajrajtu ale spíše jenom nějaké stopové množství..

  Dále uvádíš, že vzorce jsou známy, což souhlasím a slyšel jsem názory odborníků (i v české televizi) že se to dá upatlat v každé lepší laboratoři....

  Jinak chápu rozdíl mezi chemickou zbraní a chemickým jedem nicméně pojem novičok použili prvně ruští emigranti v rámci zmínek o programu Foliant... dokonce co emigroval do USA takže žádné nezávislé potvrzení co Rusko má nebo nemá neexistuje..

  Šikovný chemik s receptem novičok vyrobí, ale přišlo by se na to, říká kontrolor toxických zbraní
  https://zpravy.aktualne.cz/dom...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  23:33 12.04.2018

  givitz: Rusko má potvrzeno, že nevlastní látky v Seznamenu Schedule 1. To ovšem NENÍ TOTÉŽ, co chemická zbraň. Chemická zbraň je definována v CWC šířeji, než jen látky na seznamu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givitz: Rusko má potvrzeno, že nevlastní látky v Seznamenu Schedule 1. To ovšem NENÍ TOTÉŽ, co chemická zbraň. Chemická zbraň je definována v CWC šířeji, než jen látky na seznamu Schedule 1 - a tak, že pod tu definici Novichock spadá - a tedy byla povinnost Ruska ho hlásit PŘI VSTUPU CWC V PLATNOST.

  "Aby OPCW nebo Britové v Porton Downu zjistili, že se jedná o Novičok tak musí vlastnit srovnávací materiál ne ???"
  Zaprve nemusí, vzorce jsou známé, zadruhé ji dle CWC Británie klidně může mít, jen to podléhá určité kontrole - a to v podstatě minimální, protože právě kvůli Ruskému zatajení té látky se nedostala na seznam Schedule 1, kam dle specifikace toho, co má na Schedule 1 být, spadá.

  "Jinak je ti známo, že v Porton Downu Britové plynovali své občany ,???"
  A? Zaprve, když někdo jiný dělá hajzloviny, tak jako to znamená, že je v pořádku, když je dělá i Rusko??? A zadruhé: to bylo jaksi před padesáti lety. Od té doby se doba trochu posunula. Mimo jiné PRÁVĚ PROTO, že byla přijata konvence o chemických zbraních.
  Takže jestli se necheme vrátit do dob, kdy bylo třeba aktivně vyvíjet bojové látky (nemysli si, že Rusové podobné experimenty na lidech také nedělali), abys nebyl za nepřítelem pozadu - a tedy kdy bylo daleko větší riziko, že je někdo použije, tak je potřeba každé jednání, které obchází CWC striktně odsoudit, a ne pro něj hledat omluvy a výmluvy, jak to právě činíš, protože CWC porušuje země, které fandíš.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  23:10 12.04.2018

  Jestli se nepletu tak Rusko má oficiálně potvrzeno, že vlastní 0 chemických zbraní ... USA mají oficiálně 3000 tun chemických zbraní...

  co se týče Novičoku tak ten i dnes není ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jestli se nepletu tak Rusko má oficiálně potvrzeno, že vlastní 0 chemických zbraní ... USA mají oficiálně 3000 tun chemických zbraní...

  co se týče Novičoku tak ten i dnes není na seznamu zakázaných látek mezinárodní Organizace pro kontrolu zákazu chemických zbraní.

  Aby OPCW nebo Britové v Porton Downu zjistili, že se jedná o Novičok tak musí vlastnit srovnávací materiál ne ???

  Jinak je ti známo, že v Porton Downu Britové plynovali své občany ,???
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  22:45 12.04.2018

  givitz: Protože Rusko lhalo. V době, kdy přistoupilo k úmluvě ochemických zbraních (CWC), tak mělo za povinnost deklarovat všechny bojové látky, co vlastnilo. Novichok splňuje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givitz: Protože Rusko lhalo. V době, kdy přistoupilo k úmluvě ochemických zbraních (CWC), tak mělo za povinnost deklarovat všechny bojové látky, co vlastnilo. Novichok splňuje definici dle konvence a v Té době prokazatelně (viz svědectví ruských chemiků) běžel program na vývoj a zdokonalení výroby Novichoku, takže ten mělo dle té CWC hlásit OPCW. To Rusko neudělalo.

  Novichok proto nebyl (alespoň oficiálně) OPCW znám a tedy se nedostal na seznam striktně zakázaných látek (Schedule 1) ani do seznamu látek kontrolovaných OPCW. Tedy Rusko papírově splnilo své závazky vůči OPCW - asi opravdu zničilo všechny deklarované látky. Ale to jen proto, že OPCW nevědělo, že Rusko porušuje CWC. OPCW může kontrolovat to, co ví. Nikoli to, co neví.

  Prostě Rusko porušilo CWC a i přes to, že celý smysl CWC byl kontrolovat, kdo a jak vyrábí chemické zbraně, je potají vyvíjelo. A teď Olivav chce - aby na toto defakto podrazácky získané know-how jak vraždit lidi, někdo bral ohled....
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  22:34 12.04.2018

  logik napsal "O jakém know-how se tady bavíme? O know-how jak hromadně zabíjet lidi tak drastickým způsobem, že se civilizované země dohodli, že takto se zabíjet prostě nebudou.A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik napsal "O jakém know-how se tady bavíme? O know-how jak hromadně zabíjet lidi tak drastickým způsobem, že se civilizované země dohodli, že takto se zabíjet prostě nebudou.A tuto dohodu Rusko porušilo a získávalo navrzdory té dohodoě nelegálně smrtící látku."

  počkej já mám za to, že Rusko všechny své chemické zbraně zlikvidoval za asistence OPCW a že to mají i černé na bílém... ??
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  21:38 12.04.2018

  Olivav: průchozí je - např. jde dát potřebná data třetí nezávislé straně (OPCW), jde předat částečný postup, jdou předat vzorky Ruského novichoku, který bude mít jiné markery. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav: průchozí je - např. jde dát potřebná data třetí nezávislé straně (OPCW), jde předat částečný postup, jdou předat vzorky Ruského novichoku, který bude mít jiné markery. Kdyby ten Novichok nebyl z Ruska, je X způsobů, jak by to mohlo Rusko dokázat.

  A vůbec Tvůj způsob uvažování je pokřivený: O jakém know-how se tady bavíme? O know-how jak hromadně zabíjet lidi tak drastickým způsobem, že se civilizované země dohodli, že takto se zabíjet prostě nebudou.A tuto dohodu Rusko porušilo a získávalo navrzdory té dohodoě nelegálně smrtící látku. To jako chceš po civilizovaném světě, aby zachování takového know-how toleroval??
  Kdyby rusko neporušovalo CWC, tak by se do problémů nedostalo. Tak fakt nevím, proč by na to ruské know-how měli být brány nějaké velké ohledy. Podle CWC mají být místa pro výrobu CW otevřená a k dispozici inspekcím. Ty tady vlastně voláš po zrušení této konvence: tvrdíš, že Rusko má právo vyvýjet chemické zbraně potají a nikomu do toho nic není.....

  ===

  Jo, přesně to jsem čekal, jestli se otočíš na tom cheap production, nebo ne. Nu, přecenil jsem Tě... :-)
  (Btw. kdyby ses zamyslel, tak ono to ani není ve sporu - jedna věc je vyvinout postup výroby a mít dostatečné prostředky, know how atd... na to bojovou látku vyrábět. To, že některá látka je drahá na syntézu neznamená, že syntetizovat ji pak hromadně už není takový problém - Sarin také nevyrobí jen tak každý - ale není tak drahé ho vyrábět ve velkém.... )
  To je ovšem trochu irelevantní, podstata mého odkazu byla Ti dokázat, že se spojením "military-grade" rozhodně NEMYSLÍ čistota látky. Je otázka, co se tím vlastně myslí přesně - osobně bych to definoval jako dostatečně "efektivní" plyn - nicméně prostě to není čistota. I sarin s mnoha příměsema je furt military grade nerve agent.

  Ovšem nic jiného, co by se v tom vyjádření Aitkenheada mohlo týkat čistoty látky není. Tedy evidentně Aitkenhead o čistotě látky nemluvil a tedy podle něj je těžké Novichok vyrobit i "špinavý".

  ===

  štěpán: Jo, tu znám. bohužel nemluví úplně pravdu - např. dohodu o odsunu uzavřel Asad s některými skupinami až po tom útoku plynem. Stejně tak nemá pravdu, že veškeré důkazy jsou pouze od záchranářů napojených na džihádisty: Jednak už jen samotný názor, že všichni záchranáři jsou napojení na dřihádisty, je tendenční. Zadruhé existují důkazy od civilistů - takže paní nemá zcela evidentně pravdu, zatřetí Francouzi se nechali slyšet, že jejich tajné služby získali i vzorek z místa.

  Ne, že by ty všechny důkazy nemohli být také zfalšované - ale takto jednoznačné a jistě prohlášené tvrzení paní Klicperové jsou více zbožným přáním, než realitou. Navíc v podstatě zcela pomíjí takovou "trivialitu", že zpravidla tajné služby vědí více, než co se dostane ven...

  Další nepravda, kterou ta paní šíří je to, že jakýkoli útok ze strany spojenců by spustil migrační vlnu. Jakou migrační vlnu spustilo minulé "klepnutí přes prsty"?

  Takže je to typické "svůj názor vydávám za realitu" a "vidím co chci vidět".
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  20:25 12.04.2018

  Logiku,

  a já ti zopakuji, že předávání výrobního postupu je neprůchozí:

  1. know how
  2. problém stím kdo a k čemu použije tyto data - obě strany mají možnost jak to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku,

  a já ti zopakuji, že předávání výrobního postupu je neprůchozí:

  1. know how
  2. problém stím kdo a k čemu použije tyto data - obě strany mají možnost jak to zneužít

  Takže na sebe budou jen štěkat.

  Jo a o tom jaká látka nikde nepadlo ani slovo v té OPCW zprávě. Dával jsem tu odkaz. Je to totiž tajné. Jen sdělili, že se shodli s identifikací britů a to i v tom, že látka byla čistá.

  Jinak sorry umíš číst?

  ten link co jsi postnul je pecka ;-)

  To be a military-grade cholinergic or anticholinergic agent, one should possess an extremely low dose to kill a person, a matter of a few units of milligrams, a cheap or simple production, be persistent, or decompose rapidly after its action into imperceptible agents.

  - a cheap or simple production!!!!!!!!!!!!!

  A nerve gas is any agent gaseous agent that attacks the nervous system. There are plenty of “civilian” nerve gas. I purchase a can recently. Most quick acting insecticide sprays are nerve agents. “Military grade” nerve agents are simply pesticides on steroids.

  - “Military grade” nerve agents are simply pesticides on steroids!!!!!!!!!!!!!!!

  Fakt sorry jako takže opět tvrdím, že to je pro mě dosti jasné potvrzení toho co říkám ;-)

  State production je o té čistotě. Klidně tu postuj dál, ale mám pravdu.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  19:13 12.04.2018

  olivav:
  Aitkenhead řekl přesně:
  “It’s a military-grade nerve agent, which requires extremely sophisticated methods in order to create – something that’s probably only within the ...
  Zobrazit celý příspěvek

  olivav:
  Aitkenhead řekl přesně:
  “It’s a military-grade nerve agent, which requires extremely sophisticated methods in order to create – something that’s probably only within the capabilities of a state actor.”
  Tedy, že je to ten samotnej agent vyžaduje sofistikované metody na výrobu. Nepodmiňuje tu složitost výroby čistotou výsledné látky. Military-grade nemluví o čistotě, ale o "dostatečné lethálitě" (viz např.
  https://www.quora.com/What-is-...
  Takže prostě Aitkenhead říká něco jiného, než Ty, tvrdí, že kuchyňská výroba tohoto jedu možná není.

  Nicméně protože již víme, že použitej Novichok byl čistej - to potvrdilo už i OPCW - tak se to stává akademickou otázkou: buďto tedy to je dlouho připravovanej fejk Velké Británie, USA (anebo našima chemikama, ty by to mít dost času také zvládli...) anebo ten Novichok fakt pochází z Ruska.

  Takže je vidět, že ta data, která by mohla identifikovat, zdali to je nebo není Ruský Novichok, po Rusku požadovali naprosto oprávněně....
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  18:48 12.04.2018

  Dovolím si ještě dvě poznámky:

  1. použití i blbého Sava plus nějakých insekticidů apod v koktejlu proti civilistům je hnus a i za tohle ne jen za sarin by měly padat hlavy takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si ještě dvě poznámky:

  1. použití i blbého Sava plus nějakých insekticidů apod v koktejlu proti civilistům je hnus a i za tohle ne jen za sarin by měly padat hlavy takže s tou formulací (volně): use of any toxic chemical against civilians.... plně souhlasím

  - Civilisti jsou tam vyčerpaní tedy fyzicky na hraně a takovým lidem stačí málo k tomu aby je něco zabilo
  - Dobrý příklad je Španělská chřipka, která by nemusle mít 1918 tolik obětí, kdyby to nebylo po 1.sv. válce

  2. ty šaškárny a hrozby docela pomáhají všem co prodávají ropu (alespoň krátkodobě)
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  18:41 12.04.2018

  Vidím tam snad jen rozdíl v tom, kde mají mít přístup a mírný pocit rozdílu v tom jak definují použité látky. Další rozdíl je asi v tom jak na výsledek naváže aplikace rezoluco o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vidím tam snad jen rozdíl v tom, kde mají mít přístup a mírný pocit rozdílu v tom jak definují použité látky. Další rozdíl je asi v tom jak na výsledek naváže aplikace rezoluco o chemickém odzbrojení.

  Nakonec musím dát Logikovi za pravdu, že v tom draftu RF není nic o vyšetřování takže by šlo jen o fact finding mission, což je "méně" než v tom US draftu. Dík za link.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  18:28 12.04.2018

  Logiku,

  sakra chlape.My nejsme v rozporu. Ještě jednou. Vyrobit to, že tam toho bude nula nula prdlačky a bude to minimálně použitelné pujde i v garáži. Vyrobit tu látku v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku,

  sakra chlape.My nejsme v rozporu. Ještě jednou. Vyrobit to, že tam toho bude nula nula prdlačky a bude to minimálně použitelné pujde i v garáži. Vyrobit tu látku v takové kvalitě jako ji detekovali v Salisbury je možné jen v perfektně vybavené laboratoři.

  Nejde o to jak těžké je to vyrobit. To nebude až tako problematické, ale co tvrdí i ti z Port Down je, že v kvalitě tedy jako chemické individuum bez příměsí izomerů atd.. to už v garáži či kuchyni nejde a ani v obyč laborce to bude problém. To chce mít vychytaný postup a vybavení - co to znamená - tzv. státní výroba.

  Kvalita toho co našli je pro ně zarážející.

  Já budu i nadále tvrdit, že v prd kvalitě to lze vyrobit i mimo tyhle instituce.

  Díky za tu Ruskou verzi draftu hned na ni kouknu. Jdu tam hledat tu definici těch látek co se tam mají hledat.

  Myslím, že kdybych měl mluvit s trěmi chemiky osobně, tak se plně shodneme. Z tohoto důvodu nemám rád internetové diskuze. Někdy mám problém s tím, že psaným slovem se nevyjádřím asi tak aby bylo zřejmé o co mi jde.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  17:15 12.04.2018

  avatar
  logik Datum: 12.04.2018 Čas: 17:14

  " Na úrovni státu s vyspělou organickou syntézou to problém není. Naši organici by to troufám si tvrdit zvládli. "
  To už je ovšem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  avatar
  logik Datum: 12.04.2018 Čas: 17:14

  " Na úrovni státu s vyspělou organickou syntézou to problém není. Naši organici by to troufám si tvrdit zvládli. "
  To už je ovšem trochu jiné tvrzení, než Tvoje původní, že to zvládne každý organický chemik, proti kterému jsem se tenkrát ohrazoval a za což jsi se ze mne snažil udělat totální ho blba, kterej mluví o čem nerozumí. To, že naši chemici by to zvládli jsem nikdy nerozporoval. Možná se neshodneme za jak dlouho a s jakými náklady - ale je to prostě úplně jiné tvrzení, než že to vyrobí každý trochu dobrý organik, jak jsi předtím tvrdil.

  K "o o limitu detekce píší tí pánové z Brna v tom článku z ChemListu ne ja. "
  a kdo psal?
  "a taky si přečti, že pokud se to udelá dobře, tak nelze látku detekovat neboť současné metody na to nemají citlivost a pouze "
  Jak to bylo relevantní k probíranému tématu, tedy k tomu, jak je snadné Novichok VYROBIT?

  Jinak oceňuju, že jsi se dokázal omluvit za tu dezinformaci o viníkovi. Na co bych ale poukázal je to, že jsi tenkrát za to dostal od tří lidí plus. Dokážou se omluvit i Ti další, kteří se také nechali Rusama obelhat?

  Jinak Tvoje teorie o Savu je v příkrém rozporu se zjištěními OPCW, alespoň co se týče předchozích incidentů.

  PS: Už je tam i ten ruskej draft, ale nevím kterej to je. Tipoval bych, že spíše ta pozdější. Ale teda pracujou dost pomalu :-), ještě včera to tam nebylo
  http://www.un.org/en/ga/search...
  Z něho myslím je dosti vidět, proč ho "západ" nechtěl schválit. Defakto nic neřeší, jen požaduje dodržení toho, co stejně už plyne z konvence o chemických zbraních. Která platila i předtím a neměla žádný efekt.....
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  16:42 12.04.2018

  doprdele vysvětlí mi někdo proč ještě OPCW není ve východní Ghútě v části Dúma... militarymaps hlasí, že celá Dúma je pod kontrolou vlády...

  Zde např. na videu je vidět jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  doprdele vysvětlí mi někdo proč ještě OPCW není ve východní Ghútě v části Dúma... militarymaps hlasí, že celá Dúma je pod kontrolou vlády...

  Zde např. na videu je vidět jak oslavují lidé v Dúmě se Syrskými vlajkami, kdy je tam vidět i silná přítomnost Ruské vojenské policie..

  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • Marthy
  15:51 12.04.2018

  Nevěřím že by Asad,nebo jeho loajální velitelé dali rozkaz k chemickému útoku na civilisty...připouštím ale že v minulosti,než Sýrii přišel na pomoc Rus a Íránec a Asadova armáda ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevěřím že by Asad,nebo jeho loajální velitelé dali rozkaz k chemickému útoku na civilisty...připouštím ale že v minulosti,než Sýrii přišel na pomoc Rus a Íránec a Asadova armáda na tom byla nedobře jej ze zoufalství použít mohl.Ale teď,když se k němu začalo obracet štěstí?Určitě ne...
  Jsou jednodušší způsoby jak riskovat porážku a vlastní život.Například-Sýrie byla mnohokrát napadena Izraelem,a Syřané-vládní vojska se jen brání,a přitom mají taky nějaké kapacity aby úder Izraeli vrátily.Nicméně nikdy to neudělali,celou dobu se chovali zdrženlivě,pragmaticky.Proč by se tedy v tomto případě (údajný chem.útok)choval jinak a riskoval by vše čeho dosud on sám (Asad) a jeho armáda dosáhli?Tohle přeci nedává smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  15:14 12.04.2018

  Jo logiku a co je podle tebe obtížná syntéza a pro koho. Na úrovni státu s vyspělou organickou syntézou to problém není. Naši organici by to troufám si tvrdit zvládli. Nepotřebuješ ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo logiku a co je podle tebe obtížná syntéza a pro koho. Na úrovni státu s vyspělou organickou syntézou to problém není. Naši organici by to troufám si tvrdit zvládli. Nepotřebuješ k tomu Putinův pot to fakt ne.

  Pro teroristy je to problém, pokud nemají vybavení a chemika co umí tento typ syntézy. Ten by tam pak neměl tu látku čistou a v půdě a krvi by asi našli nějaký izomer, což by svědčilo o "nedokonalé" syntéze. To je důvod proč mluví o syntéze na úrovni státu. Tuhle kvalitu neuděláš v kuchyni. Je rozdíl vyrobit látku zašpiněnou kde čím a vyrobit čistý produkt. O tom to je. A prosím ušetři mě svých pseudochemickým nesmyslů. Děkuji.

  Prostě do chemie se nepleť nerozumíš tomu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  15:10 12.04.2018

  Logiku,

  a Novichok A234 není opravdu asi nic, co by nešlo v laborce vyrobit. Musíš mít vybavení a znát reakce. Ty nejsou neznámé viz. ChemListy

  Proč by RF dávala postupy VB? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku,

  a Novichok A234 není opravdu asi nic, co by nešlo v laborce vyrobit. Musíš mít vybavení a znát reakce. Ty nejsou neznámé viz. ChemListy

  Proč by RF dávala postupy VB? Je to 1. jejich Know How 2. Dala by VB možnost i falšně RF obvinit.

  O tom jsem taky mluvil, že politicky je sdílení těchto dat neprůchozí. Kdyby VB řekla, že chemické pozadí zná, tak by přiznala, že tu látku vlastní atd...

  Nepodsouvej tu nějaké svoje výmysly.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  15:06 12.04.2018

  Logiku,

  to o limitu detekce píší tí pánové z Brna v tom článku z ChemListu ne ja. O tom, že jen látka sama nestačí k identifikaci jsem psal. Psal jsem, že je potřeba znát ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku,

  to o limitu detekce píší tí pánové z Brna v tom článku z ChemListu ne ja. O tom, že jen látka sama nestačí k identifikaci jsem psal. Psal jsem, že je potřeba znát chemické pozadí aby se dalo uvažovat o tom kdo to vyrobil.

  OPCW potvrdila nálezy z Port Down je to v jejich reportu. O jakou látku jde neřekli je to tajné. Taky neřekli kdo to vyrobil. Jen že to našli v krvi Skripalových a v půdě. Prý byla látka dosti čistá, což nevím jak si mám přeložit v kontextu komplexnosti krevního vzorku a polutantů a jiných reziduí v půdě? Asi, že tam byla jen jedna molekula dané třídy a ne její derivát asi jedině tak. Tudíž, že syntéza byla přesná a produkt čistý bez tstop meziproduktů nebo jiných izomerů. Stačí ti to na to abys mi opět sdělil, že si hraji na chytrého?

  Látku atd. nějak identifikovali, ale od koho je to se neví. To prostě nemohou vědět jen z chemické analýzy pokud nemají jisté podklady a ty nemají jinak by závěry byly jiné. Sorry, ale tohle tvrdím, tvrdil jsem a budu tvrdit dále. Nikde si v totmo případě nevymýšlím apod...

  Reporty zde - odkazy pod textem:
  https://www.opcw.org/news/arti...
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  14:55 12.04.2018

  Olivave,

  smekám před tebou. Jen málo lidí tu dokáže otevřeně přiznat omyl. Za mě +1.

  Olivave,

  smekám před tebou. Jen málo lidí tu dokáže otevřeně přiznat omyl. Za mě +1.

 • logik
  14:55 12.04.2018

  fenri: O jednom vzorku píšeš tady:
  "celé potvrzení jednoho útoku byo ze vzorků z Turecké laboratoře." atd.... tedy tvrdíš, že když někde odebrali dva vzorky, tak se přítomnost ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: O jednom vzorku píšeš tady:
  "celé potvrzení jednoho útoku byo ze vzorků z Turecké laboratoře." atd.... tedy tvrdíš, že když někde odebrali dva vzorky, tak se přítomnost potvrdila pouze v jedné laborce ze dvou, tedy u jednoho vzorku. Přitom dle zprávy byly vzorky

  FFM normálně funguje, rezoluce, nerezoluce, takže pro ni další rezoluce potřeba nebyla. Schválení takové rezoluce by bylo tedy přitakání Rusku v tom, že to m

  > "A aby to ještě vtipnější, tak ani ta zpráva nehovoří o sarinu, ale o sarin-like látce.
  Opět říkáš nepravdu. V celém to reportu se konzistetně mluví o "Sarin or sarin-like substance", popř. zjednodušeně "sarin". A to proto, že samozřejmě laboratorní testy na sarin testují typické markery sarinu (na reakční skupiny, zodpovědné za jedovatost sarinu) - ale nemohou vyloučit možnost, že ta látka má třeba někde trochu "jinej ocásek". Proto, aby byli přesní, mluví o Sarin or sarin-like substance.

  V bodě 6.17. pak interpretují, co ty zjištěné fakta znamenají:
  "The analyses of the samples indicate not only the presence of sarin, but also other chemicals including potential impurities and breakdown products
  related to sarin, depending on the production route and the raw materials used. "

  Tedy tvrdí, že zjištění sarinu či sarin-like látky indikuje přítomnost sarinu, neboť byly detekovány i látky, na které se sarin rozpadá a z kterých se sarin vyrábí. Tedy tvoje tvrzení, že nemluví o Sarinu, je zcela nepravdivé a je to velké překroucení té zprávy.

  > Ne o "military grade" sarin látce, ale o "kitchen made" sarinu."
  Opět nepravda, plynoucí z nepochopení způsobu identifikace sarinu. Naopak ta zpráva mluví o přítomnosti Hexaminu, kterýžto je specifický pro Syrský recept na výrobu a stabilizaci sarinu (např.
  https://www.diplomatie.gouv.fr...
  ).
  Takže naopak publikovaná data nemluví o kitchen made sarinu, jak se snažíš tvrdit, ale právě naopak poukazují na Syrskou armádní výrobu.

  Ohledně kráteru, tak to dopadlo kousek vedle. A? Zpráva prostě říká, že je pravděpodobné a věrohodné, že se Sarin rozšířil z toho místa. Přičemž způsob "doručení" potvrdit nemohou. Samozřejmě je i možné, že ten Sarin nesla raketa, že tentokrát nebyl schozen z letadla - způsob doručení se prokázat prostě nepodařilo. Jen bych dodal, že jsou zdokumentované právě 122mm rakety na nesení chemických zbraní, které létaly na pozice "rebelů".

  PS: V tom, že ten sarin s největší pravděpodobností nebyl schozen z klasického barelu, ale že to byl nějaký předpřipravený "kanystr" na chemické zbraně nebo i ta upravená raketa, s tím souhlasím.


  Olivav:
  Co takhle diskutovat slušně? Já Tě teď také nebudu urážet, i když evidentně máš s angličtinou dosti problém a moh bych se po Tobě povozit. To, co totiž cituješ je jaksi jen citace ruského stanoviska. A doufám, že jsi to pouze blbě přeložil, a tedy že nebudeš trvat na tom, že to, co tvrdí Rusové je bez nějakého dalšího nezávislého potvrzení bráno jako fakt...

  Ty jsi pak především tvrdil, že Novichok vyrobí každý organický chemik, protože je znám vzorec. A o tom byla debata, nikoli to, že samotná čistá látka nestačí na určení původu, jak se snažíš tvrdit teď. A to prostě vyjádření toho chemika z DownTownu vyvrací. Takže se znovu ptám: už tedy s tím chemikem souhlasíš, že výroba Novichoku je obtížná? Nebo tvrdíš, že také lže?

  Samozřejmě, že k určení původu se používají stopy po výrobě, které ukazují na specifické výrobní podmínky či postup. Právě to bylo podstatou moji argumentace, že Rusko tím, že nebylo ochotno dodat data o svém výrobním postupu se tím právě nepřímo přiznává - protože ta data by mu přitížila - a právě proto chemici z DownTownu nejsou schopni určit původ látky, protože nemají ta data, která by jim pomohla Rusko usvědčit nebo naopak z Ruska obvinění smýt. Takže nevím, proč mi tento samozřejmý fakt najednou říkáš tak, jako by o něm byl celou dobu spor....

  To proč mluvíš o potřebným limitech na detekci A323 - to je zcela mimo téma debaty a IMHO to zmiňuješ jen proto, abys ze sebe dělal odborníka. Ovšem vzhledem k tomu, že tento materiál znám a je velmi snadno vygooglitelný a v podstatě žádné nové informace o Novichoku nepřináší, tak se to příliš nepovedlo....

  PPS: Omluva, dal jsem to původně pod špatný článek, prosím admina, aby to tam smazal....
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  14:31 12.04.2018

  Viník v textu předem není v tom jsem se mýlil a RF představitel lhal. Uznávám, že jsem se v tomhle nechal chybně unést.

  Viník v textu předem není v tom jsem se mýlil a RF představitel lhal. Uznávám, že jsem se v tomhle nechal chybně unést.

 • Olivav
  14:30 12.04.2018

  Problém možná byl bod 5, 10 apod - teoretický přístup kdekoliv, ale na základě faktů zjištěným během mise.

  1. viník ram není, takže tohle si neobhájí
  2. je tam odkaz na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Problém možná byl bod 5, 10 apod - teoretický přístup kdekoliv, ale na základě faktů zjištěným během mise.

  1. viník ram není, takže tohle si neobhájí
  2. je tam odkaz na rezoluci o chmickém odzbrozejí, což umožňuje i vojensky zasáhnout a toho se možná RF bojí
  3. je tam definice o použití Chlóru a jiných (jakýchkoliv) toxických látek proti obyvatelstvu

  Takže ten text o SAVU apod v tomto světle dává všemu jinou perspektivu.

  Možná Rus ví, že tam Asad hodil nějhaké svinstvo. Třeba to nebyl Sarin, ale nějaký ten HuHu koktejl a tahle rezoluce by jim zlomila vaz a dostala je do neřešitelné situace.

  V tom vidím asi háček.

  Jinak se snad zde objeví i ty další texty:
  http://research.un.org/en/docs...

  a bude zajímavé jestli tam bude něco jako:
  the use of any toxic chemical, such as chlorine, as a chemical weapon in

  Tohle totiž není jen o Sarinu to je sakra volně definované. To lze aplikovat klidně i na ten desinsekticid na šváby, když tím úmyslně napadnou a otráví lidi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  14:11 12.04.2018

  Sorry,

  link na draft US rezoluce 321 je níže. Teď to čtu.

  Sorry,

  link na draft US rezoluce 321 je níže. Teď to čtu.

 • Olivav
  14:10 12.04.2018

  Stando nečetl jsem to, ale našel jsem to:

  http://www.un.org/en/ga/search...

  Stando nečetl jsem to, ale našel jsem to:

  http://www.un.org/en/ga/search...

 • Olivav
  14:03 12.04.2018

  Stando,

  taky bych rád našel text přímo té rozoluce. Bohužel.

  Opravdu toho nechme. Máš pravdu v tom, že tohle nemá smysl dokud nebude někde přístupný ten text.

  Stando,

  taky bych rád našel text přímo té rozoluce. Bohužel.

  Opravdu toho nechme. Máš pravdu v tom, že tohle nemá smysl dokud nebude někde přístupný ten text.

 • stilletto
  13:50 12.04.2018

  Proboha, tak se na ten zaznam z jednani aspon podivejte, nez zacnete papouskovat (jakakoliv) media. Davam link primo z UN archivu - je to jen prvni cast, dohromady jsou to cca tri ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proboha, tak se na ten zaznam z jednani aspon podivejte, nez zacnete papouskovat (jakakoliv) media. Davam link primo z UN archivu - je to jen prvni cast, dohromady jsou to cca tri hodiny.

  https://www.unmultimedia.org/a...
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  13:10 12.04.2018

  Olivave,

  já tě chápu. Jen se ptám, KDE v té rezoluci z dílny USA byl označen viník? Nějaké citace? Myslím přímo z toho textu, ne ruské výmluvy, proč to vetovali.

  To "Švédové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivave,

  já tě chápu. Jen se ptám, KDE v té rezoluci z dílny USA byl označen viník? Nějaké citace? Myslím přímo z toho textu, ne ruské výmluvy, proč to vetovali.

  To "Švédové neuspěli" teda beru jako neobratné vyjádření nebo chybný překlad, nechme toho.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  13:10 12.04.2018

  Olivave,

  já tě chápu. Jen se ptám, KDE v té rezoluci z dílny USA byl označen viník? Nějaké citace? Myslím přímo z toho textu, ne ruské výmluvy, proč to vetovali.

  To "Švédové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivave,

  já tě chápu. Jen se ptám, KDE v té rezoluci z dílny USA byl označen viník? Nějaké citace? Myslím přímo z toho textu, ne ruské výmluvy, proč to vetovali.

  To "Švédové neuspěli" teda beru jako neobratné vyjádření nebo chybný překlad, nechme toho.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  13:02 12.04.2018

  Jo a zajímavá zbraň na nepohodlný hmyz: https://www.youtube.com/watch?...

  To je docela dobře dostupná. Je tam zmínka, že to fakt lidem nedělá dobře.

  Jo a zajímavá zbraň na nepohodlný hmyz: https://www.youtube.com/watch?...

  To je docela dobře dostupná. Je tam zmínka, že to fakt lidem nedělá dobře.

 • Olivav
  13:00 12.04.2018

  Stando,

  viník byl v té první rezoluci z dílny USA.

  Třetí podala RF poté co se Švédové nechtěli vzdát vyšetření incidentu. Proto asi píší o Švédském návrhu podaném ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stando,

  viník byl v té první rezoluci z dílny USA.

  Třetí podala RF poté co se Švédové nechtěli vzdát vyšetření incidentu. Proto asi píší o Švédském návrhu podaném RF.

  Chápeš?
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:59 12.04.2018

  Stando,

  nebavíme se o Rusku. Příjde ti normální schválit rezoluci, která určí viníka před vyšetřením? Mě osobně nikoliv. Snad nejsou soudce, protože to by byl průšvih.

  Stando,

  nebavíme se o Rusku. Příjde ti normální schválit rezoluci, která určí viníka před vyšetřením? Mě osobně nikoliv. Snad nejsou soudce, protože to by byl průšvih.

 • StandaBlabol
  12:47 12.04.2018

  Pro další vývoj v Sýrii stejně není důležité, jestli si Trump pohladí ego a odpálí pár Tomahawků. A pak se bude chlubit, co všechno zničil. A Rusové zase, kolik raket mu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro další vývoj v Sýrii stejně není důležité, jestli si Trump pohladí ego a odpálí pár Tomahawků. A pak se bude chlubit, co všechno zničil. A Rusové zase, kolik raket mu sestřelili.

  Podstatné bude, jak se Američani postaví ke Kurdům, kteří ovládají východ území. Pokud je dál budou ochraňovat, zamrznou tam na dlouho a hrozí riziko, že Kurdové nebudou schopní postavit funkční stát (nebo autonomní oblast, jakýkoliv fungující celek) - stejně jako to dopadlo v Iráku nebo Afghánistánu.

  A když se stáhnou, tak se Kurdové neudrží proti Asadovi a Turkům. A Američani budou mít na talíři, že je (zase) nechali ve štychu. Nota bene potom, co jim Kurdové pomáhali proti ISIS.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:42 12.04.2018

  Shania: znovu: boj ve městě si jako Hurvínek válku fakt nepředstavuji. Vtip je v tom, že dosud 99% bojů byly boje ve městě a šlo to bez chloru.
  Tj. není pravdivé vaše tvrzení, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: znovu: boj ve městě si jako Hurvínek válku fakt nepředstavuji. Vtip je v tom, že dosud 99% bojů byly boje ve městě a šlo to bez chloru.
  Tj. není pravdivé vaše tvrzení, že v Ghoutě se bojovalo v otevřeném prostoru a v Dúmě by nastala změna - boj v urbanizovaném prostředí. Duma se NIJAK neliší od ostatních částí Ghouty. Navíc ve srovnání s Aleppem je to doslova dětská hra.

  Dále: není pravda, že se JAI rozhodla neevakuovat:
  https://www.reddit.com/r/syria...
  https://twitter.com/WaelAlRuss...
  https://twitter.com/WaelAlRuss...

  Takže část se evakuovala (na přelomu měsíce), teprve potom, zřejmě na nátlak sponzorů jednání s JAI uvázla na mrtvém bodě. Před částečnou evakuací a ostřelovaním při zahájení bitvy o Dumu měla JAI podle horních odhadů cca 2 000 mužů.
  Dejme tomu, že bych jich 1 000 zůstalo.
  Navíc boje proti zbytku JAI šly SAA dobře :
  https://www.almasdarnews.com/a...

  Tj. SAA postupovala, po zkrachovaných jednání zůstalo na ploše cca 10km^2 cca 1000 můžů, kteří zjevně neúspěšně čelili tlaku SAA. Docela se zdá, že ten odpor byl spíš hraný, aby byly uspokojeny požadavky sponzorů z SA apod.

  A za této situace se podle vás SAA, která dobyla už Aleppo, Deir (což všechno byly MNOHEM horší operace) rozhodne použít chlor proti dětem, aby nastartovala USA aspol.?

  Shanio, jestli já si to představuji jako Hurvínek válku, tak vy jste na tom podstatně hůř, než Žeryk.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  12:33 12.04.2018

  Olivave,

  to si děláš legraci? Já se ptám, kde se v textu té rezoluce píše dopředu, že viníkem je Rusko. A ty sem hodíš výrok nějakého Rusa, který to vetoval? Jasně, že nějakou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivave,

  to si děláš legraci? Já se ptám, kde se v textu té rezoluce píše dopředu, že viníkem je Rusko. A ty sem hodíš výrok nějakého Rusa, který to vetoval? Jasně, že nějakou záminku pro to veto uvést musel.

  Dál se ptám, kde to je v tom návrhu resoluce? Nikde? Protože ty tvrdíš "pro tupější je tam už bez důkazů označen viník."

  "kterého původ je připisován Švédské iniciativě". Švédům jej tady připisuješ jen ty. V tom linku se jasně píše, že to byl upravený ruský návrh. Znovu podaný potom, co Švédi vyjádřili politování, že se nepodařilo nic dohodnout. A Rusové pro něj získali ještě míň hlasů, než pro ten původní.

  Takže znovu, s čím přesně "Švédi neuspěli"?

  Hodil jsi sem zajímavý link, díky za to. Ale k němu sem přidáváš tvrzení, která jsou s ním v rozporu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:30 12.04.2018

  No a jen tak na okraj - Je ten hypotetický SPOILER scénář použití zbraní hromadného ničení proti všem dokumentům OPWC?

  Myslím, že kdyby tohle provedl Asad, tak stejně není vinen ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No a jen tak na okraj - Je ten hypotetický SPOILER scénář použití zbraní hromadného ničení proti všem dokumentům OPWC?

  Myslím, že kdyby tohle provedl Asad, tak stejně není vinen z použití chemických zbraní hromadného ničení. Ono se dá otrávit i vodou, cukrem, solí apod... Toxické je vše jde jen o dávku.

  I ten Logikův Breton-Gordon varuje před použitím náplně ledniček jako chemických zbraní. Stačí je prý odpálit někde v nevětraném prostoru. Nakonec nám zakáží používat to co v marketu najdeme v regálu okolo chemie na WC. Co kdyby to někdo použil jinak než na WC?
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:27 12.04.2018

  Jinak se mi líbí ta pohádka o tom, že byl cítit chlór, ale symptomy odpovídaly něčemu jinému asi organofosfátu. Je toho plný internet. Je to záhadná látka. To musí vyšetřit jen ti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jinak se mi líbí ta pohádka o tom, že byl cítit chlór, ale symptomy odpovídaly něčemu jinému asi organofosfátu. Je toho plný internet. Je to záhadná látka. To musí vyšetřit jen ti co vyšetřovali Skripala. Ti umí i neznámé látky do pár minut odhalit.  POZOR SPOILER!!! VŠE ODHALENO!!

  Co když tam něco opravdu použili. Hypotetický scénář - založený na tom co jsem psal výše plus páz detailů z The Guardia:

  Třeba ten chlór je lepší díky psychologickému účinku protože smrdí. Pak tam dali jako pejsek a kočička první sračku co našli. Vzali takovou tu láhev co čas od času máme doma a je na ni ta lebka se skříženými hnátami. Nalili tam toho co mohli.

  No mohuli to tipnout tak někdo vzal SAVO (smrdí po chlŕu a dýchat ho není příjemné - kdo ho použil na WC musí znát) a pak tam dali pár těch lahví s hnátami a nakonec nějaký ten insekticid na šváby a jiný hmyz, protože protiasadovská opozice je dotěrný hmyz (to mohl být i organofosfát a je problém se jím intoxikovat)

  No a to SAVO+2-3xhnáty+insekticid dali odděleně do barelu a hodili to ručníkúm na hlavu.

  No a lahve prskly SAVO zasmrdělo a dále to znáte.

  Pak opravdu stačí vzít vodu a oplachovat jen v gumových rukavicích do zblbnutí. Takovou protichemii zvládne i WH. No a výrobu toho koktejlu hromadného ničení zvládne i hajzlbába na rohu.

  Hezký den všem fanouškům rúzných teorií.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  12:20 12.04.2018

  Čemu zase nerozumíš? Vždyť to píšu, zůstat a bojovat v těch vesnicích by vedlo k jejich odříznutí a zničení, bylo to neudržitelné, takže se z nich stahli bez většího odporu. Takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Čemu zase nerozumíš? Vždyť to píšu, zůstat a bojovat v těch vesnicích by vedlo k jejich odříznutí a zničení, bylo to neudržitelné, takže se z nich stahli bez většího odporu. Takže nakonec vznikli izolované kotle s různými skupinami. Viděl jsi taky někde fotky stovek mrtvých povstalců? To je něco čím se režim vždycky rád chlubí...


  Ostatní skupiny to vzdali a dohodli se a nechali se evakuovat. JAI se rozhodla bojovat dal, nepřistoupit na podmínky režimu. Po tom udajném chem. utoku se hned vzali. Leda, že by si ho vymysleli, aby se mohli vzdát a neztratit tvař a nebo co?:)

  Ty si to vždycky všechno představuješ jak hurvínek valku... boj ve městě je vždycky peklo bez ohledu na převahu. A jako správní Islamisti by měli bojovat až do konce ne? Pak by to byl uplně jiný level.

  Danny: přece PR povstalců nebude ukazovat bojovníky/muže, když můžou ukázat děti/ženy...
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:14 12.04.2018

  Stando,

  by rendering a guilty verdict against

  To bylo nepřijatelné, a proto to veto. Kdo hlasoval pro?

  No a proč neprošel ten třetí, kterého původ je připisován Švédské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stando,

  by rendering a guilty verdict against

  To bylo nepřijatelné, a proto to veto. Kdo hlasoval pro?

  No a proč neprošel ten třetí, kterého původ je připisován Švédské iniciativě. Podala ho RF. Jak jsem psal a nuč se číst v tom spojení Švédů s tímto draftem může být dezinterpretace a to jsem už napsal. Já tam v zákulisí nebyl.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:13 12.04.2018

  Danny: tak ono by to teoreticky šlo rozmíchat vařečkou, přelejt do barelu a hodit někomu na hlavu. Mělo by to ale několik podstatných háčků:
  -riziko pro kuchaříčka s vařečkou je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danny: tak ono by to teoreticky šlo rozmíchat vařečkou, přelejt do barelu a hodit někomu na hlavu. Mělo by to ale několik podstatných háčků:
  -riziko pro kuchaříčka s vařečkou je obrovské
  -možnost, že někdo sejme vrtulník a ten se sarinem, chlorem, VX.... spadne kam nemá
  -až to hodí na zem, udělá to plesk, sarin si vyleje, pozabíjí vše živé v okruhu pár metrů a bude. Musí se rozptýlit do aerosolu nějakou výmetnou složí a vůbec jde o poměrně sofistikované zařezení
  -podobné je to s chlorem. ten není binární, ale nalejt ho do sudu a někde vyklopit z vrtulníku moc efektivní není.

  Takto:
  https://cz.pinterest.com/pin/4...
  Vypadalo reálné nasazení chloru. Navíc jeho páry jsou celkem výrazně zelenožluté. Nepřekvapí, že žádné video či fotka z Dumy není. Ale bude nám vysvětleno, že v Dumě nikdo nemá foťák.
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:09 12.04.2018

  Logiku,

  ty jsi totální hlupák.

  The draft would have been an attempt to recreate the Joint Investigative Mechanism — whose mandate had not been renewed in late 2017 — which ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku,

  ty jsi totální hlupák.

  The draft would have been an attempt to recreate the Joint Investigative Mechanism — whose mandate had not been renewed in late 2017 — which had become a puppet of anti-Damascus forces and shamed itself by rendering a guilty verdict against a sovereign State with no evidence.

  POZOR pro tebe extra zde jen ta pasáž: by rendering a guilty verdict against

  Myslíš, že rozumíš mezinárodnímu právu více než ti pánové co tam mají diplomatické mise. Myslím ne jen ty co jsou na kamerách, ale i ti co jim jsou k dispozici.

  Fakt už se více ztrapňovat nelze jsi v tom mistr.

  ANO a konečně jsi to přiznal i ty, že jsi obhajoval neobhajizelné:

  extremely sophisticated methods to create something only in the capabilities of a state actor.

  Přesně to co jsem ti celou dobu dokazoval. Sorry, ale ti Port Down jsou plně v souladu s tím co jsem tvrdil. Nelze určit původce pouze na základě dané látky, ale na základě znalosti chemického pozadí!!! To ví ten z Port Down moc dobře a nechce děla politického pitomce před odbornou veřejností, protože by se na dlouho znemožnil. Jsi fakt k smíchu.

  Jo a já ti tu postnu něco o tom jak se to vyrábí. Je to reference:

  Je to česky tak to snad zvládneš.

  Chem. Listy 105, 323-333 (2011)
  http://www.chemicke-listy.cz/d...

  Tam si přečti i to jaká reakce má vést k A-232 a taky si přečti, že pokud se to udelá dobře, tak nelze látku detekovat neboť současné metody na to nemají citlivost a pouze stanovením aktivity ACHE lze usoudit, že bylo použito něco co inhibuje tento enzym.

  Nakonec poznámka OT. Skripal i dcerška jsou OK a bez následků. Briti jsou tak moc před zbytkem světa, že umí najít neznámou látku, ihned zaléčit pacienta a dostat jej do kondice jako před útokem. A to látkou na kterou prý není ochrana. Jeden z chemiků co to dělal si jen přičmuchnul a do půl roku bylo po něm. No byl to rus. Kdyby byl ve VB tak je dnes zdravý jako rybka.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  12:02 12.04.2018

  shania, fenri: dík za Trumana

  logik: jak se používá binární sarin v barelové bombě? To tam posádka vrtulníku před shozením rozmíchá vařečkou?
  Jinak mluvil jsem s člověkem, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  shania, fenri: dík za Trumana

  logik: jak se používá binární sarin v barelové bombě? To tam posádka vrtulníku před shozením rozmíchá vařečkou?
  Jinak mluvil jsem s člověkem, který čistil inspektorům cestu. A říkal, že bylo dost skladů a zařízení, kam se nedostali. Inspektoři odmítali jezdit na území, kde jim armáda nebyla schopna zajistit bezpečnost. Takže ano, riziko, že se po světě motá dost materiálu, který tehdy vláda neměla pod kontrolou, je asi vysoké.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:56 12.04.2018

  Shania: ale vždy't to není pravda. Už jen pohled do mapy vás usvědčuje. SAA rozdělila oblast na tři kotle. Dva zlikvidovala ("nebylo kam ustoupit") a zůstala Duma.
  Navíc Duma se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: ale vždy't to není pravda. Už jen pohled do mapy vás usvědčuje. SAA rozdělila oblast na tři kotle. Dva zlikvidovala ("nebylo kam ustoupit") a zůstala Duma.
  Navíc Duma se neliší od ostatních zlikvidovaných kotlů, opět nemluvíte pravdu, když tvrdíte, že se dosud bojovalo v otevřeném terénu.
  Povstalci měli mj. část Damašské čtvrti Jobar - to je daleko více "city", než Duma. Již dříve dobyté části intravilánu jako Harasta, Irbin, Tarma...představují větší plochy zastavěného území, než Duma. Navíc a ještě jednou - ofenzíva v Dumě běžela velmi hladce. Islamisté byli odvážení do rezervace v Irbilu a NENÍ náznak toho, že by se měly objevit problémy, které by stály zato, zatáhnout USA+Francii (a možná další) do masivních úderů proti SAA.
  Jinými slovy navrhujete řešení, že v situaci, kdy si má někdo ostříhat zarostlý nehet se rozhodne utrhnout si nohu.

  Mimochodem a stále se ještě nikde neobjevila alespoň jedna prokázaná zplynovaná mrtvola z Dumy...
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  11:53 12.04.2018

  Dany: tady jsou vidět ty kontajnery shozené z vrtulníků

  https://twitter.com/EliotHiggi...

  Dany: tady jsou vidět ty kontajnery shozené z vrtulníků

  https://twitter.com/EliotHiggi...

 • fenri
  11:49 12.04.2018
 • Shania
  11:48 12.04.2018

  fenri: záleželo by jen na tom jak odhodlaní by byli, veškerý rychlý postup režimu byl v otevřeném prostranství, kde povstalci neměli proti jejich palebné síle šanci a jejich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: záleželo by jen na tom jak odhodlaní by byli, veškerý rychlý postup režimu byl v otevřeném prostranství, kde povstalci neměli proti jejich palebné síle šanci a jejich klasika ustup a protitok už tady nefungoval. Vesnice a městečka byli odříznuté a povstalci se z nich stáhli.

  Ale za situace, kde už nebylo kam ustupovat, v zastavěné oblasti, pokud by byla vůle bojovat, boje by byli dlouhé a krvavé... jen režim od začátku roku přišel 600 lidí... zdokumentované ztráty...

  Ostatní skupiny to po pár nočních jednání s režimem vzdali. JAI ale ne, možná by se neudrželi měsíce, možná šlo jen o co nejlepší vyjednávací pozici s režimem, ale kapitulace nebyla otázka hodin/dní...

  Danny: myslím že zrovna vyplul z US, ve středozemním moři myslím ještě není, to pár dní potrvá.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:28 12.04.2018

  Standa: přesně stejně tak, je cítit i yperit. Nicméně já se bavím o tom, že borci se na svých vlastních videiích pohybovali u kráteru "bomby" zcela nechránění, jen s respirátorem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Standa: přesně stejně tak, je cítit i yperit. Nicméně já se bavím o tom, že borci se na svých vlastních videiích pohybovali u kráteru "bomby" zcela nechránění, jen s respirátorem (který je směšný, nechrání NAPROSTO před ničím) a odebíraly vzorky, které pak přes Turecko šly na analýzy. Kdyby to byl sarin, tak to ti hoši fakt nedají.

  Logik: nevím, zda Ruská propaganda psala něco o cítění, nečtu jí.
  Kde tvrdím, že sarin byl prokázán jen v jednom vzorku? Nelžete nám zase študente?
  Ke komisím: FFM by alespoň prokázala, ZDA vůbec došlo k nějakému útoku. O jeho autorství by se pak mohly velmoce hádat do alelujá.
  jenže někdo tady nechce, aby se cokoliv šetřilo. Kdyby chtěl, nebude si klást nesplnitelné podmínky (absurdní, nesmyslné a irelevantní šmejdění na ruských základnách).

  Ke kráteru: hele, patříte mezi mé oblíbené komiky, vážně, ale tohle už je moc. Že by barelová bomba se sarinem trefila díru v asfaltu po 122 mm a anihilovala se je už za hranicí vašeho obvyklého Monty Pythonovského absurního humoru a pohybujete se na levelu Trhala fialky dynamitem.
  Prosím, nechtějte po mě víru v barel, prolézající dírou po 122mm raketě do asfaltu a následně beze stopy mizící.
  Barel trefí díru v asfaltu, kde dokonce zůstaly části rakety a následně zmizí. Jo, tomu věřím :-D

  A aby to ještě vtipnější, tak ani ta zpráva nehovoří o sarinu, ale o sarin-like látce. Ne o "military grade" sarin látce, ale o "kitchen made" sarinu.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  11:14 12.04.2018

  fenri:
  OPCW-FFM je FACT FINDING MISSION. Tedy závěry dělá omezeně a příliš je nezdůvodňuje. Zároveň, jelikož to je FFM, tak v jejich výsledcích jsou zjištěná fakta, včetně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  OPCW-FFM je FACT FINDING MISSION. Tedy závěry dělá omezeně a příliš je nezdůvodňuje. Zároveň, jelikož to je FFM, tak v jejich výsledcích jsou zjištěná fakta, včetně svědectví - ať již pravdivých či nepravdivých, věrohodných či nevěrohodných. Toto základní nepochopení a překroucení smyslu reportů FFM - podle mne ovšem zcela úmyslné - pak Rusové používají pro kritiku závěrů FFM. Že z reportu vytáhnou ta "nejslabší fakta" a pomocí nich se snaží diskreditovat celý report.

  To, že v materiálu OPCW je tedy zachyceno že někdo Sarin cítil, znamená co? Že dostali takové svědectví. Nikoli, jak se snaží Ruská propagnda lhát - a jak ty nepravdy tady reprodukuješ - že OPCW z toho něco vyvozuje. Důkazy o přítomnosti sarinu stojí na laboratorních testech, které prokázali přítomnost sarinu v mnoha vzorcích - a to v obou kontrolních laboratořích, nikoli jen v jedné, jak jsi tvrdil.

  ===

  Důkazy o tom, že kráter byl zdrojem pak stojí na rozboru půdy - a také dle rozšíření symptomů, které odpovídá tomu, že se Sarin větrem a gravitací šířil od kráteru +- severním směrem.
  Btw. to, že to byl kráter od rakety se nijak nevylučuje - barelové bomby nejsou přesné a tak není ani vyloučeno, že barelová bomba dopadla do staršího kráteru po raketě. Report netvrdí, že barelová bomba UDĚLALA kráter. Akorát, že je pravděpodobná a věrohodná hypotéza, že Sarin se z toho kráteru rozšířil.

  Btw. u vzorků report mluví přímo o soil - tedy o půdě, jeden vzorek označují jako rock mluví o , asfalt by nenazývali soil, takže v tom se IMHO mýlíš. A i kdyby ne, tak nabírali i biologické vzorky (mrtvé ptáky apod) - takže těch vzorků potvrzujících místo rozšíření bylo hodně a různých typů, rozhodně ne pouze "problematický asfalt", jak tvrdíš....

  Nicméně u toho Sarinu není kráter tím důkazem, který ukazuje na Asada. Důkazem v tomto případě je především přítomnost hexaminu, což je látka specifická pro Asadův postup výroby sarinu.
  Tedy buďto někdo vykradl Asadovy sklady (které v tu dobu měli být ovšem prázdné, že...), nebo někdo s poměrně velkými znalostmi a schopnostmi to zafejkoval: ovšem to je pravděpodobně mimo schopnosti a znalosti IS - za tím by musel stát nějaký vnější stát - anebo to byl Asad.

  ===

  olivav: Kde je v té rezoluci označen viník? Konkrétně? Že si stejně jako Rusko pleteš viníka a podezřelého?

  Jinak, furt tě žere ten spor o obtížnost výroby Novichoku? Tak když nebereš jako autoritu Breton-Gordona, bývalého velitele britské protichemické jednotky, co takhle
  Gary Aitkenhead, the chief executive of the Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) at Porton Down?
  "“extremely sophisticated methods to create something only in the capabilities of a state actor."
  např.: https://www.independent.co.uk/...

  Opět budeš tvrdit, že o výrobě chemických zbraní víš více než on?
  Nebo chceš tvrdit, že lže - a to že lže tak, že jeho lež rozpozná každý organický chemik? Že ze sebe dělá takového vola? Pak prosím vysvětli, proč rovnou nelže o tom, že to bylo z Ruska a férově přiznal, že původ určit nedokázali - přesně jeho slovama se ohání Ruská strana, že prý Britové nemají důkazy.

  ===

  cernakus:
  V Sýrii si létá kde kdo? Až na to, že Syřani sestřelují i turecké phantomy?
  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  A jak to je dávno, co Sýrie sestřelila izraelské letadlo?
  To, že Asad neútočí na USA jaksi neznamená, že jeho PVO nefunguje, a že "svůj" vzdušný prostor nebrání.
  Připomínám, že některé zmiňované incidenty se staly 2014, kdy stav v Sýrii a přímé zapojení zahraničních hráčů bylo daleko blíže roku 2012, než současnosti, některé i před tím, než do Sýrie začalo létat NATO. Tehdy tam rozhodně kdekdo nelétal, jak tvrdíš.

  Btw. proti těm náletům NATO tehdy Asad velmi silně protestoval. Jaktože neprotestoval proti Tvým údajným Tureckým vrtulníkům?
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  11:03 12.04.2018

  Shania: Nemáš nějaké bližší informace o poloze LL? Nějak se mi nedaří najít aktuální údaje.
  Jinak tak úvaha o zlomení odporu zní logicky, ale nezapadá mi do hromady videí z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania: Nemáš nějaké bližší informace o poloze LL? Nějak se mi nedaří najít aktuální údaje.
  Jinak tak úvaha o zlomení odporu zní logicky, ale nezapadá mi do hromady videí z oblasti a zpráv z Libanonu. Kromě toho, že pořád nechápu, na jakém principu by fungovaly ty barelové bomby plněné chlorem a sarinem (když se s popisem téhle démonické zbraně začínalo, tak se říkalo, že je tam benzín, TNT a železný šrot, a najednou tam kluci dokáží dopravovat binární munici?)
  Ale ty videa a zprávy ukazují civilisty nadšeně vítající vládní vojáky, případně protesty proti evakuaci povstalců a požadující jejich popravu na místě. To mi s chemickým útokem nejde dohromady. Navíc na tom, co natočily WH jsou tradičně akorát batolata. To jako nezasáhli žádné kombatanty? A další, co mě zaujalo, že je tentokrát velmi zdrženlivá i tisková agentura MI6 - SOHR...
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  11:03 12.04.2018

  to Olivav,

  opravdu máš potíže s anglickým textem.

  Kde se tam píše, že Švédi neuspěli? A s čím podle tebe neuspěli?

  Kde se v návrhu té resoluce dopředu píše, kdo je viník? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Olivav,

  opravdu máš potíže s anglickým textem.

  Kde se tam píše, že Švédi neuspěli? A s čím podle tebe neuspěli?

  Kde se v návrhu té resoluce dopředu píše, kdo je viník? Nikde to tam není. Prosím o citaci.

  A pokud byl ten Americký návrh tak špatný, proč bez problémů prošel a Rusové ho museli vetovat. A proč pro ten svůj pak nezískali víc, než pár hlasů? Protože je to zase celé mezinárodní spiknutí proti Rusku?
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  10:56 12.04.2018

  Fenri,

  fakt nechápu, proč se pořád točíš na tom, že někdo cítil sarin. V případě, kdy se člověk dozví o (skutečné nebo domnělé) blízkosti otravné látky, tak zafunguje psychika. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  fakt nechápu, proč se pořád točíš na tom, že někdo cítil sarin. V případě, kdy se člověk dozví o (skutečné nebo domnělé) blízkosti otravné látky, tak zafunguje psychika. Každý divný pach považuješ za jedovatý a sám si dokážeš vsugerovat, že něco cítíš i přivodit psychosomatické potíže, které si spojuješ s otravou plynem - třeba obtíže s dýcháním. Není to tak, že by ti lidé museli lhát, opravdu "něco" cítili a opravdu jim mohlo být špatně.

  Zprávy OPCW, které jsem viděl, jsou nicméně postaveny na získaných vzorcích látky, ne na svědectvích lidí. Prosím, dej link na zprávu, která podle tebe staví na svědectvích o tom, že sarin byl cítit. Viz. tvoje věta:

  "A závěry komise, která staví na těchto "datech" mám brát jako "důkaz". No to po mně nechtějte. "

  P.S. Kromě toho třeba wiki říká, že zatímco čistý sarin cítit není, "nečistý sarin může být cítit jako hořčice nebo spálená guma."
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  10:48 12.04.2018

  logiku, já upřimně respektuji záběr informací, které máš. Tvůj entuziasmus, se kterým hájíš přijatá stanoviska. Opravdu. Ale občas mi připadá, že se pohybuješ v nějakém ideálním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logiku, já upřimně respektuji záběr informací, které máš. Tvůj entuziasmus, se kterým hájíš přijatá stanoviska. Opravdu. Ale občas mi připadá, že se pohybuješ v nějakém ideálním světě nebo v akademickém prostředí a že jsi nepolíben poněkud méně vznešenou reálnou aplikací teoretických předpokladů. Zkusím to demonstrovat na diskusi o schválených rezolucích, důkazech z FFM a interpretací zjištění, která z nich vycházejí.
  Živím se pár let v oblasti pokročilých analýz dat, průzkumů trhu atd... a jejich interpretací. Garantuju ti, že osoba zadavatele, jeho motivace a formulace zadání je naprosto klíčová pro výsledky jakéhokoli šetření. Pokud mi šetření té samé oblasti zájmu zadají dva top manažeři, kteří jsou minimálně v předmětné věci ve sporu, a oba zcela upřimně požádají o šetření, které nestranně a objektivně podpoří jimi navržené řešení, není vůbec problém dodat oběma zcela seriozní, věcně správné podklady, které tento účel splní.
  Stačí si pohrát s parametrizací - jaká vstupní data jsou přípustná? O co mají být očištěna? K jaké referenční bázi vztahuji výsledky? Jak zaokrouhluji? Jaké jednotky vynesu na sekundární osu? Sledované období? Formulace otázek v dotaznících, výběr poolu, formát dotazování (např. velikost písma a rozmístění ovládacích prvků na webovém dotazníku tak, aby byla stravitelnější pro uživatele produktů Apple)... Těch věcí, které vstupují do hry je strašně moc.
  Takže k níže rozebíranému útoku před rokem - ano, pokud připustíš jako důkazní materiál výsledky interview, nahrávek interview, které dokonce nevedou ani tví, nebo tebou certifikovaní tazatelé, když se smíříš s deklarativní identifikací respondentů, stačí vzorky dodané tureckou tajnou službou, která je získá od povstalců, kteří je sebrali na místě a popsali do průvodky... Tak ano, máš spoustu důkazního materiálu pro podání žaloby. Jak něco takového může obstát u soudu, netuším, ale mám značný problém takové materiály za důkaz čehokoli přijmout.
  Pokud se aktuálně USA snaží prosadit svůj mechanismus vyšetřování, které může reálně započít po provedení aktu odvety, nemám pochybnosti, ale jistotu, že takové vyšetřování z principu věci nemůže naplnit principy objektivity a nezávislosti. Potrestání sprostého podezřelého před řádným vyšetřováním nejen popírá smysl šetření. Jednoznačně vylučuje jiný výsledek, než takový, který přijatá opatření legitimizuje.
  Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  10:48 12.04.2018

  Je jasné, že logik je supertroll. Na něj nemá cenu reagovat.

  Je jasné, že logik je supertroll. Na něj nemá cenu reagovat.

 • fenri
  10:35 12.04.2018

  Shania:
  "Povstalci se odmitali vzdat, vyjednávání bombardováním nemělo tížený efekt, v zástavbě by se dokázali bránit ještě týdny/měsíce za těžkých ztrát režimu. "

  -ehm, to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shania:
  "Povstalci se odmitali vzdat, vyjednávání bombardováním nemělo tížený efekt, v zástavbě by se dokázali bránit ještě týdny/měsíce za těžkých ztrát režimu. "

  -ehm, to myslíte opravdu vážně? Vždyť povstalci se vzdávali jak vzteklý a autobusy do Idlibu před tím "útokem" kmitaly. Drtivá většina území byla dobyta. Boje v Dúmě nepatřily mezi nejtěžší z bojů v Ghoutě a to území bylo neudržitelné a bylo ZLOMKEM území, které drželi povstalci před zahájením ofenzívy SAA.
  90% území SAA dobyla bez "použití chemických zbraní". A najednou, když SAA jede jak mašina a povstalci mají hlavní starost, jak se dostat na autobus do idlibu, tak SAA použije chlor?

  Shanio, tvrzení o tom, že se povstalci odmítali vzdát a že by se na těch doslova pár hektarech odříznutých od světa, bránili ještě měsíce, je totální lež a nesmysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  10:24 12.04.2018

  Clanek: jeden burke typicky nese 56x RGM-109E Tomahawk Blk IV TACTOM
  až čtyři v oblasti.

  SSGN Georgia (modifikované Ohio)
  154x UGM-109E Tomahawk Blk IV TACTOM

  Nevím co tma ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: jeden burke typicky nese 56x RGM-109E Tomahawk Blk IV TACTOM
  až čtyři v oblasti.

  SSGN Georgia (modifikované Ohio)
  154x UGM-109E Tomahawk Blk IV TACTOM

  Nevím co tma posíla UK, ale Trafalgar má místo na 15

  UGM-109E Tomahawk Blk IV TACTOM

  ale typicky nese tak 4.
  ----

  Pohotovost VKS taky ukazuje stav zásob R-77-1, SU-30SM lítají pořád se čtyřmi R-27ER.

  ---

  Pro ty co si myslí, že něco nedává v syrii smysl, tak moc ten konflikt asi nesledují, z našeho pohledu tma nedáva smysl nic. Hlavouni režimu si roky testovali půdu, kam až můžou zajít a po celou dobu byli jen ujišťováni v tom, že jim projde vše. Až na shayrat. Chlor byla jen další zbraň v jejich arzenalu.

  https://pbs.twimg.com/media/Da...

  Povstalci se odmitali vzdat, vyjednávání bombardováním nemělo tížený efekt, v zástavbě by se dokázali bránit ještě týdny/měsíce za těžkých ztrát režimu.

  Po chemickém utoku okamžitě kapitulovali... když už nic a byla to jejich práce, tak bych se snažil udržet co nejdéle... jednak pro zahlazení stop a pak čekal na nějakou pomoc zvenku... což ale moc dobře vědí, že nic takového čekat nemůžou...

  Jestli vůbec nějaký uder bude, tak jen symbolický, na válku to nebude mít stejně vliv. Jen plácnutí přes prsty, vzkaz, že chemické zbraně jsou hranice, tak radši používejte termometrickou, zápalnou a nebo kazetovou munici a bude to pro nás v pořádku....

  Ruské varovaní před false flag chemickým utokem může vycházet jen ze znalosti s tím s jakými psychopaty se spojily.... a nedokážou je kontrolovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Host
  10:16 12.04.2018

  Olivav.. presne ste to zhodnotil: Zapad sa po dobiti Dumy v podstate vezie na 2 verziach:
  1 boli to Rusi a Asad
  2 neboli to Rusi a Asad. ale v takomto pripade plati moznost 1. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav.. presne ste to zhodnotil: Zapad sa po dobiti Dumy v podstate vezie na 2 verziach:
  1 boli to Rusi a Asad
  2 neboli to Rusi a Asad. ale v takomto pripade plati moznost 1. Proste Absurdistan
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  09:42 12.04.2018

  Fenri,

  s logikem se nemá smysl o chemii a podobných tématech smysl bavit. On ví vše a pokud neví tak tahá králíky z klobouku. Takové ty zajímavé experty apod.. Přirovnává ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  s logikem se nemá smysl o chemii a podobných tématech smysl bavit. On ví vše a pokud neví tak tahá králíky z klobouku. Takové ty zajímavé experty apod.. Přirovnává neporovnatelné a vyvozuje důkazy z něčeho z čeho prostě vyvodit nejdou.

  Prostě jsou věci, kterým ani za mák nerozumí, ale musí mudrovat, protože mu to dělá dobře.

  Mě spíš zaráží, že teď je vše jasné protože Dúma je v rukou Asada a tak nelze už nic vyšetřit, protože Asad a Putin přes noc vše zamaskovali a tahle písnička se teď pojede dokola.
  První vlaštovka u nás je https://www.novinky.cz/zahrani...
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  09:40 12.04.2018

  Aha takze cokoliv je za znaminkem "mensi nez" se neodesle, vcetne toho znaminka.
  V roce 2018, dokonale.

  Takze k tem svym zbytecnym komentum, dokonceni melo byt "mensi nez 20", ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aha takze cokoliv je za znaminkem "mensi nez" se neodesle, vcetne toho znaminka.
  V roce 2018, dokonale.

  Takze k tem svym zbytecnym komentum, dokonceni melo byt "mensi nez 20", zadna z tech ponorek nebude mit k dispozici vic nez 20 tomahawku, spis o dost mene.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  09:38 12.04.2018

  dokonceni: kde kazda jich bude mit

  dokonceni: kde kazda jich bude mit

 • Clanek
  09:37 12.04.2018

  Mluvi o ponorkach, takze nejspise 2, a z toho co tam muzou poslat a co muze konvencne utocit na pozemni cile to ma jen tomahawky, kde kazda jich bude mit

  Mluvi o ponorkach, takze nejspise 2, a z toho co tam muzou poslat a co muze konvencne utocit na pozemni cile to ma jen tomahawky, kde kazda jich bude mit

 • Marthy
  09:29 12.04.2018

  K Sýrii prý míří i nějaká plavidla spojenců USA k případnému útoku na Syrská vládní vojska,pokud vím tak nějaký Francouzský torpédoborec a Britská ponorka/y.Nějak nesleduji jakou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K Sýrii prý míří i nějaká plavidla spojenců USA k případnému útoku na Syrská vládní vojska,pokud vím tak nějaký Francouzský torpédoborec a Britská ponorka/y.Nějak nesleduji jakou mají tyto lodě(ponorky) protizemní výzbroj,jde o významnou sílu které by se měla Sýrie/Rusko obávat nebo spíš jde spíš o ukázku podpory spojence?(USA)
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  09:28 12.04.2018

  Stando a Logiku,

  https://www.un.org/press/en/20...

  tak a teď mi přelož tohle frajere - to fully cooperate with both investigations
  plně spolupracovat s oběma ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stando a Logiku,

  https://www.un.org/press/en/20...

  tak a teď mi přelož tohle frajere - to fully cooperate with both investigations
  plně spolupracovat s oběma vyšetřováními - jinými slovy JIM a OPCW, ale draft mluví o zřízení JIM a hlavně pro ty tupější je tam už bez důkazů označen viník.

  Nevím kdo tu neumí číst pánové a kdo vybírá jen některé pasáže.

  Švédi neuspěli a po nich šla třetí verze. Jen zde možná díky tomu byla třetí verze možná mylně popsána jako RF podaná Švédská varianta - já tam nebyl, když o tom jednali takže nemohu soudit, ale princip je jasny:

  to establish an independent mechanism of investigation. By its terms, the Council would reiterate its condemnation in the strongest terms of any use of any toxic chemical as a weapon in Syria, express its alarm at allegations of the use of such substances in Douma on 7 April, and express its full support to the OPCW fact-finding mission.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  07:51 12.04.2018

  Vlajka Sýrie je vyvěšena na Velké mešitě v centru města Dúma s přímou účastí zástupců vlády Sýrské arabské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vlajka Sýrie je vyvěšena na Velké mešitě v centru města Dúma s přímou účastí zástupců vlády Sýrské arabské republiky

  https://www.facebook.com/dimas...

  Doufám, že se tam konečně také dostaví nějací vyšetřovatelé...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:43 12.04.2018

  Mimochodem je docela legrační sledovat tweety pana Trumpa a mediální reakce na ně, resp. jejich selektování.
  Novinové titulky plní Tweet o nových, krásných a chytrých střelách, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem je docela legrační sledovat tweety pana Trumpa a mediální reakce na ně, resp. jejich selektování.
  Novinové titulky plní Tweet o nových, krásných a chytrých střelách, které Rusům předvede. Už se tam ale neobjeví, že o hodinu později Donald píše"
  "Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?"
  Což je slušné sundání nohy z plynu.
  A následně:
  "Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!"

  Myslím, že je to celé hlavně show kolem Muellera a ukecané šlapky.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:37 12.04.2018

  Len taký postreh:
  Obe strany diskutujúcich predpojato operujú s Trumpovým vyjadrením o skorom stiahnutí sa US vojsk zo Sýrie ako so správou priaznivou pre proasadovské sily (a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Len taký postreh:
  Obe strany diskutujúcich predpojato operujú s Trumpovým vyjadrením o skorom stiahnutí sa US vojsk zo Sýrie ako so správou priaznivou pre proasadovské sily (a teda aj Irán). Lenže Trump nikdy netvrdil, že v tom čase bude ešte Asad pri moci ...

  cernakus:
  Slabinou Vašej teórie je fakt, že za posledný rok bolo v Sýrii hlásených viacero chemických útokov, ktoré ostali prakticky bez akejkoľvek odozvy. Inkriminovaný útok by mal byť už tento rok štvrtý (prinajmenšom Macronovo medializované zastrájanie sa ste predsa museli zaregistrovať). Aká bola teda v danom kontexte pravdepodobnosť, že bude niekto inak, než verbálne reagovať práve na tento?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:29 12.04.2018

  Logik: ta díra samozřejmě fejk je. Není to díra od bomby (nejlépe barelové, že ano), ale od 122 mm rakety. Když se nechcete pouštět do analýz (třeba ta zmiňovaná z ATm, kde autor ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik: ta díra samozřejmě fejk je. Není to díra od bomby (nejlépe barelové, že ano), ale od 122 mm rakety. Když se nechcete pouštět do analýz (třeba ta zmiňovaná z ATm, kde autor byl přímo na místě), tak se na ní aspoň podívejte. S koncentrací v půdě je to ošemetné, protože byla v asfaltu, a ne v půdě.

  Můžete nám Logiku vysvětlit, jak je možné, že se nikdo nepozastavil nad tím, že svědci sarin CÍTILI a že vzorky byly odebírány v podstatě holýma rukama, pouze s rouškama? Větší blamáž v oboru CW si těžko představit. A závěry komise, která staví na těchto "datech" mám brát jako "důkaz". No to po mně nechtějte. To bych musel vrátit diplom a jít se omluvit učitelům, co mě učili organiku, anorganiku a hlavně toxárnu.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  07:21 12.04.2018

  Cernakusi,

  takže Asad by nic takové neudělal. Proč? Protože je hodný. Proč? Protože umí vystupovat v televizi (lol), vystudoval medicínu (co třeba Dr. Mengele) a nebyl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cernakusi,

  takže Asad by nic takové neudělal. Proč? Protože je hodný. Proč? Protože umí vystupovat v televizi (lol), vystudoval medicínu (co třeba Dr. Mengele) a nebyl připravován k "diktátorování" (zato Stalin, Hitler nebo Saddám Hussajn byli od dětství v souladu s rodinnou tradicí vychováváni jako diktátoři a masoví vrazi). Přesvědčivé argumenty.

  Zprávy vyšetřovatelů k MH17 nebo chemickým útokům v Sýrií podle tebe neexistují, protože se ti nehodí do krámu. A když někdo přiloží link, prostě změníš téma.

  Celé ruské PVO (S-400, Pantsiry a Su-35) jsou prostě úplně k ničemu, protože jim tam Turci lítají jako doma na dvorku. Neexistuje nic, jako zóny kontrolované různými stranami konfliktu a při jejich narušení po sobě navzájem nestřílí (sestřel syrské Su-22, izraelské F-16, atd., atd.)

  "Realita je, že pokud došlo k chemickým útokům, byly orchestrované protisyrskými silami, provedeny pak tzv. teroristy". Sice neuvedeš jediný důkaz nebo aspoň stopu, ale je to "realita", protože to vyhovuje tvému vidění světa.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  23:30 11.04.2018

  logik:

  "takže to by pro tureckou vrtuléru neskončilo dobře...."

  Tvoje schopnost ignorovat realitu, je úžasná. Takže znovu, státy, které si v Sýrii létají dle libosti a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik:

  "takže to by pro tureckou vrtuléru neskončilo dobře...."

  Tvoje schopnost ignorovat realitu, je úžasná. Takže znovu, státy, které si v Sýrii létají dle libosti a vzájemně se ignorují
  Izraele, Turecka, USA, států NATO, Ruska, Saudské Arábie, Iráku a Iránu.

  Co se týče JIM, tak víš špatnš, ale nemá cenu to opět dohledávat a postovat ti to. Stejně to popřeš nebo zaonačíš, jako ostatní.

  PS: Vrtulník z Turecka != turecký vrtulník.

  A když vidím, jak tupé false flag operace dělají USA a VB, tak si nedělám iluze, že by si to nelajzlo i turecko.

  Realita je, že pokud došlo k chemickým útokům, byly orchestrované protisyrskými silami, provedeny pak tzv. teroristy (povstalci). Ještě lze připustit prosyrské milice a zvlčilé velitele oddílů, ale ti by se nedostali tak snadno k chemickým zbraním.

  Ovšem fakt, že by Asad riskoval střet s USA kvůli vojensky zcela bezvýznamným akcím s chemií, je zcela vyloučen. Ostatně, když si poslechenš Asada v rozhovoru, tak vidíš, že má všech pět pohromadě a ve srovnání s Trumpem, Macronem nebo Mayovou je to maják inteligence a kultivovanosti. Btw. Bašár je dlouhodobě proti trestu smrti a není vychovaný diktátor (s pozicí vládce Sýrie se u něj vůbec nepočítalo). Je prakticky vyloučeno, že by psychicky unesl likvidaci dětí. Doktora nestudoval a nedělal pro peníze, těch měl od fotra prakticky neomezeně.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  23:25 11.04.2018

  Když o chemickém útoku informují herečky WhiteHelmets, tak nepotřebujete sofistikované vybavení, aby jste přišli na to, že je to fake.

  V oblasti mělo být propuštěno cca 5tis ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když o chemickém útoku informují herečky WhiteHelmets, tak nepotřebujete sofistikované vybavení, aby jste přišli na to, že je to fake.

  V oblasti mělo být propuštěno cca 5tis civilistů, kteří byli 4roky zadržováni západem podporovanými islamisty. Místo 5tis jich přijelo kolem 200 lidí. Ostatní tam někde leží. A to je náhoda, na obklíčené území čekající na poslední ránu z milosti zaútočí Asad sarinem. A ejhle po mezinárodní odpovědi se zde najdou tisíce mrtvých civilistů.

  V odkazu video WH, které slouží jako záminka k výše uvedenému. Je to na dalšího Oskara.

  https://youtu.be/8LnVHw96jFs...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  23:20 11.04.2018

  cernakus: A další tvůj omyl je, že nepočítá s OPCW, ale s JIM. On jaksi JIM je společnej projekt UN a OPCW. Takže těžko může někdo počítat s JIM a nepočítat s OPCW...

  cernakus: A další tvůj omyl je, že nepočítá s OPCW, ale s JIM. On jaksi JIM je společnej projekt UN a OPCW. Takže těžko může někdo počítat s JIM a nepočítat s OPCW...

 • logik
  23:19 11.04.2018

  StandaBlabol: Nebyla zcela dle regulí ICAO. Dle regulí ICAO v ní neměli být zástupci Ruska a měla je vést Ukrajina. Ukrajina jako ústupek předala vedení Nizozemcům a Rusové byli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol: Nebyla zcela dle regulí ICAO. Dle regulí ICAO v ní neměli být zástupci Ruska a měla je vést Ukrajina. Ukrajina jako ústupek předala vedení Nizozemcům a Rusové byli do komise připuštěni...
  Takže vyšetřování bylo vůči Rusům více než vstřícné.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  23:17 11.04.2018

  Beld: Jo, tak to sorry, v 2013 opravdu nevím, že by bylo něco prokázáno tak, že by šlo o tom tvrdit, že se něco ví. Průkazné jsou podle mne hlavně ty zprávy z 2014 a dál, kdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Beld: Jo, tak to sorry, v 2013 opravdu nevím, že by bylo něco prokázáno tak, že by šlo o tom tvrdit, že se něco ví. Průkazné jsou podle mne hlavně ty zprávy z 2014 a dál, kdy fungoval FFM OPCW.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  23:14 11.04.2018

  cernakus: JIM vydával co vím pouze materiály FFM OPCW. Takže tvrdit, že JIM řídila USA nezávisle na tom, co zjistila OPCW, je nesmysl.

  Cernakus: civilní vrtulník? V zemi po dvou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cernakus: JIM vydával co vím pouze materiály FFM OPCW. Takže tvrdit, že JIM řídila USA nezávisle na tom, co zjistila OPCW, je nesmysl.

  Cernakus: civilní vrtulník? V zemi po dvou letech bojů? Těžko..... A hlavně někteří svědci popisovali i "křídla" vrtulníku, takže šlo evidentně o vojenský vrtulník.

  Mohl by to být i vrtulník z turecka? Tak takovou variantu jsem ještě neslyšel. To si fakt myslíš, že by turecko dělalo takovej hazard? SAA jaksi má na severu sýrie letecké základny a radary - takže to by pro tureckou vrtuléru neskončilo dobře....
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  23:12 11.04.2018

  logik: No ja mluvil o vysetrovani tech utoku v roce 2013 . btw: Je to od strany 90 .

  logik: No ja mluvil o vysetrovani tech utoku v roce 2013 . btw: Je to od strany 90 .

 • logik
  23:09 11.04.2018

  Olivav:
  To je naprosto klasická diplomatická řeč, že když jim Rusové třikrát vetovali JIM, tak v rezoluci to JIM přímo nejmenovali. Nicméně každý věděl, o co se jedná, jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivav:
  To je naprosto klasická diplomatická řeč, že když jim Rusové třikrát vetovali JIM, tak v rezoluci to JIM přímo nejmenovali. Nicméně každý věděl, o co se jedná, jak "Tvoji" Rusové jen o kousek dál potvrzují:
  "The representative of the Russian Federation, also speaking following its veto, said the United States was attempting to mislead the international community. The draft would have been an attempt to recreate the Joint Investigative Mechanism "

  Zároveň tvá citace jen dál vyvrací Fenriho - Spencrové tvrzení, že znovuzavedení JIM by něco zdrželo, protože zatím by vyšetřoval FFM, dokud by se nevyřešil mandát JIM....

  Ohledně té třetí rezoluce - Ti jaksi nedošlo, že FFM je pouze Fact Finding Mission. Tedy to není plné vyšetřování, je to pouze orgán na posbírání dat. Nemá právo říct, kdo to byl.
  Od Ruska to byl dobrý ústupek - my chcem vyšetřování, takže jsou za "hodné", ovšem vyšetřování zcela bezzubé, protože FFM nemá právo na někoho ukázat, takže cokoli by stejně musela schválit RB, kde mají veto. Ve výsledku se tedy tato rezoluce neliší od toho, co prosazovali původně: tedy že by měli mít furt veto v tom, kdo za to může.

  To byl IMHO také důvod, proč na tu rezoluci ostatní nepřistoupily. FFM už dávno funguje rezoluce nerezoluce - a schválení takovéto polovičatosti by znamenalo ústup od možnosti to vyšetřit zcela.

  Fenri: díra je fejk? IPCW tvrdí něco jiného: že kráter je pravděpodobně pravý, akorát to nemohou tvrdit z jistotou
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  Pravost je založená na svědectvích a analýzách vzorků půdy, kde se koncetrace se vzdáleností od kráteru snižuje

  Beld:
  Oficiální zpráva říká: našli jsme stopy Sarinu v podstatě v mnoha vzorcích, kde se hledalo
  (8 z 11 vzorků krve, 4/5 moči v ověřených vzorcích, 11/14 krev, 6/7 moč 9/9 vlasy, 4/7 výkaly v vzorcích neznámého původu). Vzorků měli dost i z ověřeného původu, tvrdí, že pravděpodobně zdroj sarinu byl z onoho kráteru.
  Zároveň jsou zdokumentované z doby incidentu útoky syrských letadel.
  Ve vzrocích byly nalezeny látky odpovídající Asadově receptuře.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  23:07 11.04.2018

  StandaBlabol:

  Prakticky nikdo nesouhlasil? Čína je nikdo? Tak to pak joooo :-D

  "Ptej se, proč se Američani nebáli zveřejnění práce komise bez hlasování v RB a Rusové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol:

  Prakticky nikdo nesouhlasil? Čína je nikdo? Tak to pak joooo :-D

  "Ptej se, proč se Američani nebáli zveřejnění práce komise bez hlasování v RB a Rusové ano."

  Protože JIM, by byla "jejich". Takže by se vyšetřovalo jako minule, tedy naoko, protože viník by byl předem dán, nezávisle na zjištění OPCW.

  Ostatně ty se ptej, proč USA nedůvěřují OPCW, které sice taky prakticky ovládá, ale její zaměstnanci jsou profesionální vědci, kteří na politiku zase tak moc neslyší.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  23:01 11.04.2018

  logik:

  zajímavá zkratka vrtulník = letectvo nikdo nemá.

  To jako fakt? Není určen typ vrtulníku. Klidně to mohl být i civilní. Mohl to být vrtulník z Turecka.

  V Sýrii se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik:

  zajímavá zkratka vrtulník = letectvo nikdo nemá.

  To jako fakt? Není určen typ vrtulníku. Klidně to mohl být i civilní. Mohl to být vrtulník z Turecka.

  V Sýrii se promenádovali letectva Izraele, Turecka, USA, států NATO, Ruska, Saudské Arábie, Iráku a Iránu. Dokonce si udělali Rusáci s Amíky společné komunikační středisko. Ale dle logika, nikdo letectvo kromě Asáda v Sýrii nemá.

  A to neřeším, že tzv. očitá svědectví jsou velmi ošemetná věc a justice s nimi normálně zachází velmi opatrně.

  Ty jseš fakt jelito :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  23:00 11.04.2018

  Cernakusi,

  ano, máš pravdu. Ruský návrh spočíval v tom, že závěry vyšetřování by musela znovu schválit Rada Bezpečnosti. A tudíž by je mohli Rusové vetovat, pokud by se jim ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cernakusi,

  ano, máš pravdu. Ruský návrh spočíval v tom, že závěry vyšetřování by musela znovu schválit Rada Bezpečnosti. A tudíž by je mohli Rusové vetovat, pokud by se jim nelíbily (třeba proto, že by ukázaly na Asada). Proto s jejich návrhem prakticky nikdo nesouhlasil. Bylo to k ničemu.

  Ptej se, proč se Američani nebáli zveřejnění práce komise bez hlasování v RB a Rusové ano.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  22:57 11.04.2018

  to cernakus,

  mezinárodní vyšetřovací komise byla ustanovena v souladu s předpisy Mezinárodní asociace pro civilní letectví (ICAO). Klidně se navážej do idnes.cz, ale výsledky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to cernakus,

  mezinárodní vyšetřovací komise byla ustanovena v souladu s předpisy Mezinárodní asociace pro civilní letectví (ICAO). Klidně se navážej do idnes.cz, ale výsledky vyšetřování najdeš zveřejněné na každém zpravodajském webu. Ta zpráva je na internetu bez problémů dostupná, předpokládám že google znáš. Ale kdo nechce, ten nevidí.

  Ty zprávy OPCW už ti mezitím postnul Logic.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  22:54 11.04.2018

  Tady je cely predlouhy clanek k procteni

  https://files.fm/down.php?cf&i...

  Tady je cely predlouhy clanek k procteni

  https://files.fm/down.php?cf&i...

 • cernakus
  22:53 11.04.2018

  STandaBlabol:

  Ne, S/2018/321 nepočítá s OPCW, ale s JIM. OPCW si tam vyšetřuje nezávisle na RB OSN.

  Šlo o to, kdo měl vyvodit závěr o viníkovi. S/2018/321 to chtěla po JIM ...
  Zobrazit celý příspěvek

  STandaBlabol:

  Ne, S/2018/321 nepočítá s OPCW, ale s JIM. OPCW si tam vyšetřuje nezávisle na RB OSN.

  Šlo o to, kdo měl vyvodit závěr o viníkovi. S/2018/321 to chtěla po JIM bez hlasování v RB OSN, S/2018/322 po OPCW s hlasováním o závěru v RB OSN.

  JIM pak měla být tvořena politickými členy mimo strany konfliktu. V chápání Západu to je pak tak, že Rusko stranou konfliktu JE, USA stranou konfliktu NEJSOU. JIM se už jednou ztrapnil, když vydal označení za viníka Asada, přičemž jejich závěry se rozcházely s důkazy OPCW ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  22:40 11.04.2018

  Olivave,

  mýlíš se nebo máš potíže s porozuměním anglicky psanému textu:

  1) Není tam nic o tom, že by Švédi s něčím neuspěli. Švédi jen konstatovali, že je škoda, že se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Olivave,

  mýlíš se nebo máš potíže s porozuměním anglicky psanému textu:

  1) Není tam nic o tom, že by Švédi s něčím neuspěli. Švédi jen konstatovali, že je škoda, že se nepodařilo dohodnout nějaký způsob vyšetřování. A pak Rusové předložili svůj druhý návrh, pro který ale zase hlasovalo jen 5 států z 15ti (včetně Rusů a BEZ Švédů). Oproti americkému, pro který hlasovala velká většina a zastavili ho až Rusové vetem.

  2) Není pravda, že jedno vyšetřování bylo podle USA a druhé "nezávislé" OPCW. Ten americký návrh (stejně jako ruský) počítá s "fact-based" vyšetřováním OPCW. A rozdíl je v tom, jak by bylo OPCW úkolováno a jakým způsobem by byly nálezy OPCW používány v dalším vyšetřování.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  22:38 11.04.2018

  Logiku ja se vratim k OPCW a utokum z roku 2013 . ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku ja se vratim k OPCW a utokum z roku 2013 .

  http://neviditelnypes.lidovky....

  VZ( oficialni casopis ACR 4\2014 ) uz nemaji oficialni databazi casopisu na internetu , ale v druhe casti tohoto clanku na NP mate vynatek z clanku ceskeho experta pracujiciho v te dobe pro OPCW o utocich sarinem v Chán Šajchúnu v provincii Idlíb . Prakticky rika , ze jiste to neni , ale "asi" to byli rebelove . ( tedy vlastne 1 z tech 3 se "asi" ani nestal ) .

  Oficialni zprava OPCW rika "Neco se tam stalo , nasli jsme stopy "necisteho" sarinu , nevime odkud se strilelo , nevime pocet obeti ( Uz byly pry davno pohrbene ) Vetsinu vzorku nam dodali rebelove a vladni vojska v oblasti . Na miste jednoho z "utoků" jsme stopy vubec nenasli . Nevime vlastne skoro nic . I kdyz hlavni vesetrovatelka Carla del Ponteová se taky neoficialne pro media vyjadrila , ze sarin nejspise pouzili rebelove .
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  22:36 11.04.2018

  fenri:
  Už jsem to tady dával, ale klidně znovu:
  V tomto reportu:
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  máš záznamy svědků, kteří všichni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Už jsem to tady dával, ale klidně znovu:
  V tomto reportu:
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  máš záznamy svědků, kteří všichni shodně vypovídají o tom, že plyn shodily helikoptéry. Nikdo kromě Asada tam vrtulníky nemá.

  V tomto reportu máš další kupu svědectví o shazování barelových bomb
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  včetně dokumentace zbytků samotných bomb

  Tady jsou chemické analýzy zbytků bomb, prokazující neočekávěně vysoké množství chlóru:
  https://www.opcw.org/fileadmin...

  Tady
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  a tady
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  je report pozitivně detekující sarin, jak v biomedicínských vzorcích z pitev, tak i vzorcích půdy:
  detekce byla pozitivní v obou laboratořích, do kterých byly vzorky poslány, tedy není pravda, jak tvrdíš, že by Sarin detekovala pouze jedna laborka.
  Dále tam byl, opět v obou laborkách, detekován hexamin, což je součást specificky Asadova receptu na výrobu Sarinu.
  Způsob doručení Sarinu se určit s jistotou nepodařilo, ale svědci mluví o doručení "z letadla".

  První tři reporty jdou za Asadem zcela jasně: letectvo nikdo jiný nemá. Čtvrtý je poměrně pravděpodobný, ale jistě to říci nejde.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:36 11.04.2018

  Fenri: Já, si to nevymyslel, ale použil jen některými tady dodané zdroje. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Já, si to nevymyslel, ale použil jen některými tady dodané zdroje.

  https://twitter.com/WaelAlRuss...

  Ten časový údaj se podivně překrývá.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  22:32 11.04.2018

  fenri:

  CVN do tohoto nezasáhne. Nejbližší funkční je v Norfolku
  http://www.gonavy.jp/CVLocatio...

  A to je, i kdyby vyrazila hned, tak na dva týdny cesta.

  fenri:

  CVN do tohoto nezasáhne. Nejbližší funkční je v Norfolku
  http://www.gonavy.jp/CVLocatio...

  A to je, i kdyby vyrazila hned, tak na dva týdny cesta.

 • cernakus
  22:27 11.04.2018

  StandaBlabol:

  CHtěl jsem odkaz na závěr relevantní komise ohledně těch potvrzených chemických útoků Asadem.

  Nicméně i u toho MH17 to je fajn.
  Takže odkaz na lžidnes, kde se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol:

  CHtěl jsem odkaz na závěr relevantní komise ohledně těch potvrzených chemických útoků Asadem.

  Nicméně i u toho MH17 to je fajn.
  Takže odkaz na lžidnes, kde se mluví o komisi. Kdo ji pověřil? FAI? Protože ta jediná, vyjma RB OSN má právo vytvořit RELEVANTNÍ komisi pro vyšetřování letecké nehody (tam patří i bombové a raketové útoky). A hlavně chtěl bych tu zprávu. Prostě obecné flky plky v lžidnes jsou jen indicie. Nic více.

  A abychom byli u tématu, tak rposím o těch hcemických útocích, to letadlo nechme spát.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:20 11.04.2018

  StandaBlabol: tak ze vzduchu ten sarin v Chanu nebyl (ta díra je fejk) a vzorek Sarinu neodpovídal vzorkům Sarinu SAA. Takže doložené není nic.

  Jirosi: ehm, Moskva navýšila ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol: tak ze vzduchu ten sarin v Chanu nebyl (ta díra je fejk) a vzorek Sarinu neodpovídal vzorkům Sarinu SAA. Takže doložené není nic.

  Jirosi: ehm, Moskva navýšila letdla o:
  -4 kusy
  -na stav menší, než na začátku angažmá

  To je jansný důkaz toho, že se chystají rozsekat USAF a letadla z CVN, která vyprovokují tím, že udělají chemický útok v situaci, kdy se jim daří. Jo, to dává smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:16 11.04.2018

  A ještě taková otázka do pranice, proč zrovna před měsícem začala Moskva opět navyšovat počty letadel v Syrii?
  Proč tedy pokud to byla USA provokace, nejsou USA síly okamžitě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A ještě taková otázka do pranice, proč zrovna před měsícem začala Moskva opět navyšovat počty letadel v Syrii?
  Proč tedy pokud to byla USA provokace, nejsou USA síly okamžitě připraveny odpovědět. A na na přesuny do pozic se čeká několik dní?
  Zatím co Ruské letadla už měsíc sedí na základně v oblasti útoku.
  Náhoda?
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  22:15 11.04.2018

  Logiku,

  nakonec RF a na USA plně podpořili OPCW. Co s tím asi naděláš, když to není ze Sputniku ani TASS. Je to z UN zdrojované.

  Trochu trapas co?

  Logiku,

  nakonec RF a na USA plně podpořili OPCW. Co s tím asi naděláš, když to není ze Sputniku ani TASS. Je to z UN zdrojované.

  Trochu trapas co?

 • StandaBlabol
  22:14 11.04.2018

  to Cernakus,

  závěrečná zpráva oficiálního vyšetřovacího týmu pro MH-17 samozřejmě existuje a je naprosto jednoznačná. Vážně to nevíš, nebo jen trolíš? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Cernakus,

  závěrečná zpráva oficiálního vyšetřovacího týmu pro MH-17 samozřejmě existuje a je naprosto jednoznačná. Vážně to nevíš, nebo jen trolíš?

  https://zpravy.idnes.cz/mh17-v...

  "Malajsijský Boeing 777 předloni nad Ukrajinou zničila ruská raketa. Mezinárodní vyšetřovací tým potvrdil, že balistický systém Buk pocházel z Ruska a po sestřelení letu MH17 se opět vrátil za hranice. Letadlo bylo na cestě z Nizozemska do Kuala Lumpuru, na jeho palubě zemřelo 298 lidí."
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  22:14 11.04.2018

  Logiku a naposledy:

  Sweden’s representative expressed regret that the Council had failed to establish a mechanism to investigate — and ensure accountability for — alleged ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku a naposledy:

  Sweden’s representative expressed regret that the Council had failed to establish a mechanism to investigate — and ensure accountability for — alleged chemical weapons attacks in Syria. Reiterating that “we will not give up” in that quest, he called on Council members to join together to condemn the use of any chemical weapons and fully back the OPCW fact-finding mission as a critical first step, to be followed by the attribution of guilt and prosecution of those responsible. “The credibility of this Council is at stake,” he stressed.

  Following the failure of the Russian Federation’s text, that same delegation tabled a third draft resolution, which was shorter than the previous two. In contrast to those texts, the third contained no proposal to establish an independent mechanism of investigation. By its terms, the Council would reiterate its condemnation in the strongest terms of any use of any toxic chemical as a weapon in Syria, express its alarm at allegations of the use of such substances in Douma on 7 April, and express its full support to the OPCW fact-finding mission.

  Švédi neupěli a tak RF předložila variantu jejich návrhu a jako jediní se vyprdli na zavádní nového mechanismu a vyjádřili plnou podporu fact finding misi OPCW
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  22:11 11.04.2018

  Logiku,

  proč by RF podpořila rezoluci, kde je Asad bez důkazů označen za viníka?

  Logiku,

  proč by RF podpořila rezoluci, kde je Asad bez důkazů označen za viníka?

 • Olivav
  22:10 11.04.2018

  Logiku,

  pěkně ohýbáš fakta. Použiji tvoji metodu a napostuji zde texty z

  https://www.un.org/press/en/20...

  1.

  the Council would have established the ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku,

  pěkně ohýbáš fakta. Použiji tvoji metodu a napostuji zde texty z

  https://www.un.org/press/en/20...

  1.

  the Council would have established the United Nations independent mechanism for an initial period of one year. It would have requested the Secretary-General to make recommendations about the mechanism including its terms of reference, based on the principles of impartiality, independence and professionalism, to identify those responsible for the use of chemical weapons in Syria.

  Condemning the use of such weapons in the strongest terms, the Council would also have expressed full support for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) fact-finding mission, which was already investigating the Douma incident. It would have called on all parties in Syria !!!!!!!!!!!!!!! to fully cooperate with both investigations !!!!!!!!!!!!!!!!!! and allow them immediate, unfettered, safe and secure access to all relevant witnesses, evidence, reporting, materials and sites.

  Dvě vyšetřování jedno dle USA a druhé OPCW, které se má rozjet bez ohledu na USA a jejich plány, pokud to tam nevymlátí.

  Takže neohýbejme fakta.


  2.
  Ruské zdůvodnění veta:
  The representative of the Russian Federation, also speaking following its veto, said the United States was attempting to mislead the international community. The draft would have been an attempt to recreate the Joint Investigative Mechanism — whose mandate had not been renewed in late 2017 — which had become a puppet of anti-Damascus forces and shamed itself by rendering a guilty verdict against a sovereign State with no evidence. The new mechanism, as proposed by the United States, would carry out an investigation with no regard to the standards set out in the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and of Their Destruction, known as the Chemical Weapons Convention, he said.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  22:10 11.04.2018

  StandaBlabol:

  znovu tě žádám o odkaz na závěr relevantní komise.

  StandaBlabol:

  znovu tě žádám o odkaz na závěr relevantní komise.

 • Jirosi
  22:09 11.04.2018

  cernakus:"Žvaní se tam tvrdě a otevřeně, ale stejně je rozhodnuto ještě před hlasováním a nic ty jednotlivé výroky nemohou změnit.

  Ostatně je jasné, že tu pauzu, si Zápaďáci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cernakus:"Žvaní se tam tvrdě a otevřeně, ale stejně je rozhodnuto ještě před hlasováním a nic ty jednotlivé výroky nemohou změnit.

  Ostatně je jasné, že tu pauzu, si Zápaďáci vybrali, aby mohli probrat se svými šéfy jak hlasovat."

  Proto se tomu říká zástupný orgán. Dělá se tam politika. Nechápu že to nevíte.

  Cejkis:"Rusko: udržet si dominantní pozici na trhu s plynem v Evropě, zamezit plynovodu napříč Sýrií "

  To jako, že tam Ruské jednotky nebojují za blaho Syrského lidu. Plynoucí z transitu a dodávek ropy, plynu do EU? Protože, z toho co píšete. Jsou vlastně jediný Rusové kdo se chystají okrást Syřany a ti jim k tomu ještě tleskají.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  22:08 11.04.2018

  Fenri,

  já netvrdím nic z toho, co mi podsouváš níže. Já jen říkám, že celá argumentace kolem toho chemického útoku je jako přes kopírák podle útoku před rokem. A výsledky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  já netvrdím nic z toho, co mi podsouváš níže. Já jen říkám, že celá argumentace kolem toho chemického útoku je jako přes kopírák podle útoku před rokem. A výsledky vyšetřování pak ukázali jasně na útok sarinem ze vzduchu. A sám moc dobře víš, kdo v těch místech ovládá vzdušný prostor. Nic víc, nic míň.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  22:07 11.04.2018

  logik:

  z tříhodinového "live" záznamu zasedání RB. je to na yt tkže si to můžeš projet sám bez přelouskání od kohokoliv.

  logik:

  z tříhodinového "live" záznamu zasedání RB. je to na yt tkže si to můžeš projet sám bez přelouskání od kohokoliv.

 • StandaBlabol
  22:02 11.04.2018

  Jinak si myslím, že tento článek pověsti webu spíše škodí.

  Například "osvětlení aktuálních pozic jednotlivých hlavních hráčů" v článku v případě USA vypadá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jinak si myslím, že tento článek pověsti webu spíše škodí.

  Například "osvětlení aktuálních pozic jednotlivých hlavních hráčů" v článku v případě USA vypadá následovně:
  "Předmětem zájmu Američanů může být v Sýrii cokoli – od ropy až po aplikaci demokracie západního střihu." Pro zajímavost, v produkci ropy byla Sýrie v roce 2010 na 34. místě ve světě a její těžba měla dlouhodobě sestupnou tendenci. Tohle je argumentace hodná diskutujícího na novinky.cz ve stylu "Za vším zlem na světě jsou Američani a dělají to kvůli ropě".

  Spousta nepodložených tvrzení a informační hodnota nula.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  21:59 11.04.2018

  cernakus, z čeho čerpáš? Protože na webu UN se píše něco jiného:

  "Following the failure of the Russian Federation’s text, that same delegation tabled a third draft resolution, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cernakus, z čeho čerpáš? Protože na webu UN se píše něco jiného:

  "Following the failure of the Russian Federation’s text, that same delegation tabled a third draft resolution, which was shorter than the previous two. In contrast to those texts, the third contained no proposal to establish an independent mechanism of investigation."
  Tedy že se ty dva ruské drafty lišili více, než jen přívěškem o schvalování vyšetřování RB OSN.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:58 11.04.2018

  StandaLogik: celé potvrzení jednoho útoku byo ze vzorků z Turecké laboratoře. Komické. Zrovnika podle PortonDown vzorky z Chan Šajchunu neodpovídají vzorkům SAA atd. Takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaLogik: celé potvrzení jednoho útoku byo ze vzorků z Turecké laboratoře. Komické. Zrovnika podle PortonDown vzorky z Chan Šajchunu neodpovídají vzorkům SAA atd. Takže potvrzené to fakt není.
  Nicméně a znovu:
  Bavíme se o reakci na Dumu. Celou dobu. Chan Šajchun byl "vyřešen" rozbitím pár Mig-23. Je směšné a zbabělé najednou tvrdit, že řeč je o Chan Šajchunu a ne o Dumě.

  Nic to nemění na faktu, že kdyby USA chtěly vušetření akce a netrvaly na zámnce, tak se to vyšetřit dá. A prohlížet kvůli tomu ruské základny v syrii je absurdní a je to jasná podmínka vznesená jen proto, aby nebylo možno rezoluci akceptovat.

  Chcete tvrdit, Logiku, Stando, že i kdyby to bylo nakrásně Rusko (protože Putin žere děti a dělá mu dobře koukat se na otrávené civily), tak by nebylo schopné pár málo metráků či tun materiálu potřebného, resp. zbylého, po chemickém útoku v Dúmě 100x odvézt do Ruskoa, zakopat někdo v poušti, hodit v kontejneru do moře... ale nechávai si to jako mentálové na své základně a čekali až si to tam přijde někdo prohlédnout? To fakt tvrdíte?
  A pokud to tvrdíte, nepřipadáte si při tom trochu duševně méněcenní?
  A kolikrát pustily USA nějaké komise na své základny, když porušily mezinárodní právo?
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  21:56 11.04.2018

  cernakus a to jsi neviděl jak se po-té vřele loučili... fakt nechápu čas 2:45-3:00 schválně se na to podívej...

  https://www.youtube.com/watch?...

  cernakus a to jsi neviděl jak se po-té vřele loučili... fakt nechápu čas 2:45-3:00 schválně se na to podívej...

  https://www.youtube.com/watch?...

 • cernakus
  21:52 11.04.2018

  StandaBlábol:

  Odkaz na závěrečnou zprávu relevantní komise o tom, že za nějaký chemický útok mohl Asad by byl? Nebo je to jako s MH17, kde se žvásty bellingcatu, které navíc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlábol:

  Odkaz na závěrečnou zprávu relevantní komise o tom, že za nějaký chemický útok mohl Asad by byl? Nebo je to jako s MH17, kde se žvásty bellingcatu, které navíc nebyly finální zpravou, ale pouze mid-investigation reportem, vydávají za konečný ortel?

  Protože pokud je mně známo, stejně jako u MH17, se ty chemické útoky ještě stále vyšetřují a závěry tedy nejsou.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  21:48 11.04.2018
  Oblíbený příspěvek

  BTW. sledování toho tříhodinového sezení těch kreatur mi připomělo naši poslaneckou sněmovnu. Žvaní se tam tvrdě a otevřeně, ale stejně je rozhodnuto ještě před hlasováním a nic ty ...
  Zobrazit celý příspěvek

  BTW. sledování toho tříhodinového sezení těch kreatur mi připomělo naši poslaneckou sněmovnu. Žvaní se tam tvrdě a otevřeně, ale stejně je rozhodnuto ještě před hlasováním a nic ty jednotlivé výroky nemohou změnit.

  Ostatně je jasné, že tu pauzu, si Zápaďáci vybrali, aby mohli probrat se svými šéfy jak hlasovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  21:47 11.04.2018

  to Fenri,

  loňský útok na druhé straně Sýrie je relevantní, protože i po něm Asad tvrdil, že to nebyl on, Rusové ho obhajovali a diskuze tady byly plné příspěvků o lžích bílých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Fenri,

  loňský útok na druhé straně Sýrie je relevantní, protože i po něm Asad tvrdil, že to nebyl on, Rusové ho obhajovali a diskuze tady byly plné příspěvků o lžích bílých přileb, nesmyslnosti takového útoku ze strany Asada, vysvětlení, proč to nemohl být ani náhodou Sarin, falešných záminek, atd., atd. A výsledek vyšetřování pak jasně ukázal na něj.

  O rok později to vypadá úplně stejně.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  21:46 11.04.2018

  fenri:
  Já za to nemůžu, že skočíš doprostřed diskuse, nepřečteš si kontext, a pak seš mimo.(Btw. není to poprve). Psal jsem např.:
  "Předchozí závěry OPCW byly vcelku jasné (byť ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Já za to nemůžu, že skočíš doprostřed diskuse, nepřečteš si kontext, a pak seš mimo.(Btw. není to poprve). Psal jsem např.:
  "Předchozí závěry OPCW byly vcelku jasné (byť to neřekli explicitně, protože to byly pouze facts findings mise), že za ÚTOKY plynem může Asad. "

  Má smysl mluvit o vyšetřování Dúmy jako o předchozích závěrech, když víme, že tam zástupci OPCW ještě vůbec nebyly? Asi ne, že? A neindikuje náhodou množné číslo to, že nemluvím o jednom incidentu, ale o více - tedy že nemluvím o doložení jednoho konkrétního incidentu?

  Dál jsem psal:
  "Ok, pak podle závěrů OPCW, jak jsem dokládal níže, je skoro jisté, že Asad v roce 2014 a 2015 dělal chemické útoky. Rusko a Asad zapírali předchozí útoky,"
  Byl útok v Dúmě v roce 2014 a 2015? Že by ne? Takže asi jsem opravdu nemluvil o útocích z roku 2018 a kdyby jsi četl pořádně, co jsem psal, tak by ses to dočetl.....

  ===

  Pokud v předchozích letech bylo potvrzeno, že Asad dělal útok plynem - a ten to stejně jako Rusko popíral - tak to dosti podstatně snižuje věrohodnost Ruska a Asada. Tento fakt naopak zvětšuje pravděpodobnost, že obvinění Asada je pravdivé (kdo kradl jednou, tak bude daleko spíše krást podruhé).
  Takže to samozřejmě vztah k případů má a tedy to má smysl zmiňovat.

  ===

  A že JIIM by trvalo v řádu týdnů - děkuji. Takže se můžeme bavit o tom, jestli by to trvalo týdny, nebo kratší dobu, ale shodli jsme se, že Spencrová evidentně pravdu nemluvila, když tvrdila měsíce....

  A teď prosím zkus vysvětlit, proč by to podle Tebe trvalo týdny, když řijnový FFM report 2015 ohledně jara vyšel v podobném termínu jako ten z roku 2014 - ač v tu dobu byl JIM opravdu zakládán a tedy bylo potřeba toho řešit daleko více, než teď, kdy má JIM jen obnovit činnost, kterou přerušil před pár měsíci.
  Proč tehdy to na činnost FFM-OPCW nemělo měřitelný vliv a teď to má být zdržení pár měsíců.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  21:45 11.04.2018

  Zájmy

  US: poškodit Rusko, dodávat břidličný plyn či u Saudů získaný zemní plyn do německé unie.
  GB: po vystoupení z EU, další stát US administrativy. Po komedii se Skripalovými ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zájmy

  US: poškodit Rusko, dodávat břidličný plyn či u Saudů získaný zemní plyn do německé unie.
  GB: po vystoupení z EU, další stát US administrativy. Po komedii se Skripalovými ztrácí rychle na serióznosti.
  Rusko: udržet si dominantní pozici na trhu s plynem v Evropě, zamezit plynovodu napříč Sýrií
  Turecko: získat peníze z transitu tj. udržet si kurdská území a defakto udržet uzemní celistvost.
  Írán: získat území blízké Izraeli.
  Izrael: bránit své území proti Iránu.
  Francie: Macron jako politická loutka rodiny Salamánů představuje na Blízkém Východě zahraniční politiku Saudů.
  Saudové: dodávat zemní plyn do německé unie
  Katar: dodávat zemní plyn do německé unie, od původního projektu se po pádu Aleppa odpojili.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  21:44 11.04.2018

  Fenri, logik:

  jen pro informaci o tom třetím návrhu rezoluce, kterou RB včera zamítla. Ona to opravdu byla švédská rezoluce. Ale navrhovalo ji Rusko. Celé to vzniklo tak, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri, logik:

  jen pro informaci o tom třetím návrhu rezoluce, kterou RB včera zamítla. Ona to opravdu byla švédská rezoluce. Ale navrhovalo ji Rusko. Celé to vzniklo tak, že Švédi připravili tu rezoluci S/2018/322, která byla o podpoře inspektorů OPWC a vcelku neutrální. Ale protože FUSAVB měli tu svoji S/2018/321, která byla ostřejší, švédi se rozhodli ten návrh nepodávat. Mimochodem, S/2018/322 se skládala z té švédské + ruský přílepek o tom, že o závěrech bude rozhodovat RB.

  Byl to mimochodem mistrný tah Ruska, protože požadavek, když neprošla původní S/2018/322 s ruskými přílepky, dát hlasovat o čistě Švédské variantě, Západ zaskočila, že požádali o pauzu, aby si mohli sladit noty. Mimochodem, byla prdel, že autoři (Švédsko, Nizozemci), aby se totálně neztrapnili, tak pro "svoji" rezoluci sice nehlasovali, ale také nehlasovali proti ní (tzv. měkké ne).

  Však jim to taky ten ruský tlustoprd vmetl do tváří :-)

  Takže pravdu máte oba. Autorem rezoluce bylo Švédsko, předkladatelem Rusko.

  Btw. ta transsexuální pizda z Británie, to byl luxusní příklad úpadku Západní civilizaca, konkrétně zdegenerované britské společnosti. Nejlepší bylo, když jí upadla šálička :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:15 11.04.2018

  Logiku, to už je choroba:
  -pokud se bavíme o zdůvodnění toho, že USA mají mít ůprávo" prohlížet ruské základny na základě možného útoku v Dúmě, je logické, že je řeč o letošním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logiku, to už je choroba:
  -pokud se bavíme o zdůvodnění toho, že USA mají mít ůprávo" prohlížet ruské základny na základě možného útoku v Dúmě, je logické, že je řeč o letošním roce v Důmě a ne o lošnkém na druhé straně Syrie. Chápete to? Halo, bavíme se o letošku, proberte se.

  Dtto ta komise:
  Rusko chtělo OPCW a USA chtělo JIM, která ale neexistuje, protože nemá mandát. NEZAČALA by pracovat dříve, než v řádnu týdnů.

  Dvě vaše lži a jedna moje omluva, i kdybyste to překroutil o 3600°.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  21:09 11.04.2018

  Fenri:
  jo, omlouvám se, máš pravdu, to třetí Tvoji výtku jsem přeskočil:
  "Já tvrdím, že je legitimní, pokud existují potvrzené zprávy od OPCW, že Asad útočil chemickými ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri:
  jo, omlouvám se, máš pravdu, to třetí Tvoji výtku jsem přeskočil:
  "Já tvrdím, že je legitimní, pokud existují potvrzené zprávy od OPCW, že Asad útočil chemickými zbraněmi...
  lžete, žádné potvrzené zprávy o tom, že Asad útočil v Dúmě chemickými zbraněmi neexistují."

  Bohužel pro tebe, tato výtka je mimo stejně jako ty zbylé dvě. Protože já jsem netvrdil, že OPCW potvrdilo Assadův útok V DÚMĚ. Tvrdil jsem, že OPCW potvrdilo dřívější Asadovy chemické útoky. Respektive přesněji (to jsem i psal) nepotvrdilo je přímo, ale potvrdila fakta, která nutně ukazují na Asada (např. shoz barelů z vrtulníků).
  Důkaz toho jsem tu už dával - reporty FFM OPCW.

  ===

  a btw. co se týče té komise - tak ty jsi psal, cituji:
  "jenže ta rezoluce, kterou odmítlo Rusko s OPCW neočítala",
  takže i když třeba nebudeš souhlasit s mým předchozím rozborem, tak stejně si byl mimo, protože JIM s OPCW jaksi počítala - a to je rozhodně podstatnější fakt, než formální handrkování, jestli to, že někdo na pár měsíců přijde o mandát znamená, že zanikl a bude další měsíce vznikat....


  Takže promiň, že jsem se spletl, ne dvě ze dvou, ale tři ze tří. Ale že na to ještě upozorňuješ :-) :-)

  PS: A opět - ty si fakt myslíš, že jsem tu jednu Tvoji výtku umýslně nezapočítal? To je pro Tebe lež tak běžná, že ji čekáš u ostatních i v takových naprosto nesmyslných případech?
  Předpokládám, že ne - tak se prosím chovej slušně a nepleť si lež a omyl.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  20:59 11.04.2018

  1) Ano, JIM by musela znovu získat mandát - ale to by netrvalo měsíce, jak tvrdí Spencrová, ani by tím nevznikla nová organizace - a už vůbec by, jak tvrdí Spencrová, nevzniKALA ...
  Zobrazit celý příspěvek

  1) Ano, JIM by musela znovu získat mandát - ale to by netrvalo měsíce, jak tvrdí Spencrová, ani by tím nevznikla nová organizace - a už vůbec by, jak tvrdí Spencrová, nevzniKALA měsíce. Stejně jako např. Junák či Sokol byly za komunismu zakázany a po revoluci založeny ale nikdo netvrdí, že to jsou nové organizace z roku 1990...

  Dále pak není pravda, že JIM zcela neexistuje, protože JIM byla založená na FFM OPCW, a ta co vím funguje stále, je nemá mandát OSN. Tedy ani tvrzení, že by se muselo něco znovu VZNIKAT se nezakládá na pravdě. Existujícímu se pouze rozšíří mandát. Není to o nic (nebo o nepodstatné něco) administrativně náročnější, než ustanovení komise v rámci OPCW, protože vše potřebné je připraveno.

  To, že si tady Spencrová ty měsíce zcela vymýšlí a vaří z vody je krásně vidět na tom, že ač JIM dostal mandát v srpnu 2015, v řijnu vydal report z jara 2015, tedy v podobném termínu, jako v roce 2014. K žádnému zdržení nedošlo. Proč by tomu teď mělo být jinak??

  2) To, že je prokázaný Asadův útok v Dumě jsem pak nikde nepsal (nebo alespoň nezamýšlel psát, jestli něco takto vyznělo). Psal jsem, že existují poměrně silné důkazy, že ten útok proběhl, které by bylo možné zfalšovat, ale musel by to udělat hodně zkušený tým přímo na místě, což by znamenalo, že šlo o delší dobu připravovanou akci, do které někdo nalil hodně peněz.


  PS: A co takhle začít mluvit slušně a nepodezírat se navzájem ze lží, ale prostě napsat, že jsem se druhý plete, napsal nepravdu, atd... Napsat o někom, že lže, je poměrně dosti velká verbální agrese a chce to poměrně silné důkazy o úmyslu a do diskuse nepatří. Když se evidentně narozdíl od jiných snažíš bavit o faktech (což oceňuji), tak to zbytečně Tvůj post snižuje.
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  20:56 11.04.2018

  Chválím článek, který je pouze konstatováním. A nám všem zde diskutujícím přeji, abychon nohli ohnivě diskutovat, nad mnoha dalšími.. :)

  Chválím článek, který je pouze konstatováním. A nám všem zde diskutujícím přeji, abychon nohli ohnivě diskutovat, nad mnoha dalšími.. :)

 • Luky
  20:47 11.04.2018

  @PavolR
  Je celkem škoda, zbytečně přicházet o lidské zdroje a materiál. Mě to přijde normální, že se budou přesouvat.

  @Econ
  Jestli ti jde o mezinárodní právo, tak jsem pro. Ať ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @PavolR
  Je celkem škoda, zbytečně přicházet o lidské zdroje a materiál. Mě to přijde normální, že se budou přesouvat.

  @Econ
  Jestli ti jde o mezinárodní právo, tak jsem pro. Ať se Syřani dohodnou s Kurdama na jejich ochraně proti Turkům a Amíci, Francouzi a Britové opustí své nelegální základny. Domluví kamarádským despociím ze zálivu, Izraeli a svým tajným službám, že nebudou tolerovat rozdmýchávání sektářského násilí v Sýrii.
  Udělají se volby pod dohledem a pak postavíme Sýrii znova... všichni se tam rádi vrátí. Super Mupy mup.
  Skrýt celý příspěvek

 • kubo4747
  20:42 11.04.2018

  Nerozumiem, prečo USA plánuje “odvetný” útok, keď nepoznajú viníka. Aj bez ohľadu na to, čo urobí UN. Najskôr sa chcú stiahnuť, aj keď tam USA nemá čo hľadať a teraz toto. UN vôbec ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nerozumiem, prečo USA plánuje “odvetný” útok, keď nepoznajú viníka. Aj bez ohľadu na to, čo urobí UN. Najskôr sa chcú stiahnuť, aj keď tam USA nemá čo hľadať a teraz toto. UN vôbec nerešpektuje, tak to žiadne UN nemusí byť predsa, nerešpektuje ho USA, Rusko, Čína a iný (nemyslím len ohľadom Sýrie).
  Ako každý ma svoje záujmy, ale celé UN je úplne zbytočné. Ale to je žiaľ vojna a v tej pravidlá neexistujú, akurát potom si to všetko zlizne porazený.

  O tom či to použil Asad, kľudne by to mohol použiť aj on. Prečo by nemohol? Len preto, že vyhráva, tak to nemôže použiť alebo že to nedáva význam, logiku, zdravý rozum alebo že by západ toho hneď využil...? SAA je vyčerpaná, má málo jednotiek, techniky atď. Čiže pomôcť si môže rôznymi zbraňami, ktoré majú a ktoré by ušetrili ďalšie straty. Nech je to čokoľvek a je to nehumánne alebo to nie je podľa vojenského pŕava, ale to je žiaľ vojna a tam nie sú pravidlá. Aj keď to vyhrá, tak ešte do vtedy stratí veľa vojakov a po vojne tiež treba zabezpečiť krajinu a bez armády alebo s unavenou po vojne sa toho mic neochráni a hlavne v Sýrií je x hráčov, čo majú svoje záujmy. Takže o tom, že by bola takticka/strategicka blbosť využívať ZHN mi príde trochu mimo.

  No a samozrejme to mohli urobiť “narafičiť” povstalci alebo akákoľvek iná strana. Každý tam má svoje záujmy a či to využit takticky alebo strategicky, každému komu sa to hodí.

  Určiť kto je za to zodpovený, to sa možno ani nedozvieme. Môže to byť aj vykonštruované, ale to už je skôr konšpirácia. Ale podľa môjho názoru by to mohli byť povstalci. Nebolo to ani po prvykrát, ani posledný. Ale to je tiež momentálne konšpirácia.
  V každom pripade nesúhlasim s následnou reakciou či už USA, FR, GB a iných voči Sýrii.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:39 11.04.2018

  Logik to JirkaT: no vidíte a už zase lžete. Píšete:"le jedinou konkrétní výtku měl fenri, a obě výtky byly totálně mimo"
  To je kom ické - píšete, že JEDINOU výtku měl Fenri a OBĚ ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik to JirkaT: no vidíte a už zase lžete. Píšete:"le jedinou konkrétní výtku měl fenri, a obě výtky byly totálně mimo"
  To je kom ické - píšete, že JEDINOU výtku měl Fenri a OBĚ byly mimo. Jenže Fenri měl TŘI výtky a mimo byla jen jedna.
  Vy jste schopný spát nesmysly a protimluvy v jedné větě.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:39 11.04.2018

  Luky: No ja neviem, keď si vezmeme, koľko pripadalo minulý rok mŕtvych na koľko dopadnuvších Tomahawkov, tak mi tá reakcia príde trocha prehnaná ...

  logik: A kde front nie je?

  Luky: No ja neviem, keď si vezmeme, koľko pripadalo minulý rok mŕtvych na koľko dopadnuvších Tomahawkov, tak mi tá reakcia príde trocha prehnaná ...

  logik: A kde front nie je?

 • Econ
  20:38 11.04.2018

  Promiňte, ale článek neodpovídá realitě. Proto mi to nedalo a reaguji.
  Jak už to tak bývá, je tu pár faktů, ale kolem toho jsou nabalena vymyšlená tvrzení a výsledkem je vyznění ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Promiňte, ale článek neodpovídá realitě. Proto mi to nedalo a reaguji.
  Jak už to tak bývá, je tu pár faktů, ale kolem toho jsou nabalena vymyšlená tvrzení a výsledkem je vyznění odlišné od reality.

  Např. USA a údajná snaha se vojensky angažovat v Sýrii. V USA měli plnou hlavu obchodní války s Čínou. Představa, že by v tuto chvíli hledali záminku pro větší zapojení do Sýrie je naprosto směšná.
  Chemický útok přišel pro USA ve velmi nevhodnou dobu. Proto ale také asi byl proveden právě nyní, že?

  Z dalšího nasazení chemických zbraní nemá v civilizovaném světe nikdo radost a v tuto chvíli se řeší, že OSN neplní svou funkci. A co dál, zda rezignovaně nechat některé země používat zakázané zbraně, nebo nikoli.
  Proto případná angažovanost USA je z tohoto pohledu vynucená (i když mají možnost volby, ovšem možností jen několik a všechny z jejich pohledu špatné).
  Podobně představa, že Francie stojí najednou o větší angažovanost v konfliktu, kde prohrávající strana ztrácí poslední zbytky území je sci fi.

  V tuto chvíli je bohužel na stole otázka, zda nechat některé země beztrestně porušovat mezinárodní právo, nebo ne a jít do konfliktu. Pokud je necháte, je to špatná volba, protože se podobné jednání rozšíří jako rakovina po celém světě. Pokud půjdete do konfliktu, je to také špatná volba. Otázkou tedy je, co je nejlepší z dlouhodobého hlediska. Co byste zvolili vy?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:37 11.04.2018

  Logik:
  omlouvám se za omyl se Švédskem. mea culpa. Na vašich ostatních lžích trvám. Komise JIM je bez mandátu a tedy neexistuje. Musela by se znovu ustanovit, získat mandát, atd. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  omlouvám se za omyl se Švédskem. mea culpa. Na vašich ostatních lžích trvám. Komise JIM je bez mandátu a tedy neexistuje. Musela by se znovu ustanovit, získat mandát, atd. atd. Znovu říkám, že už včera, předevčírem mohla OPCW odebírat vzorky v Dumě.
  A stejně tak je lež vaše tvrzení, že je prokázaný Asadův útok v Dumě. Není.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  20:35 11.04.2018

  JirkaT: Prosím, nešlo by to konkrétně? Co konkrétně jsem napsal nepravdivě?
  Skákáte tady jako čertíci z krabičky, ale jedinou konkrétní výtku měl fenri, a obě výtky byly totálně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JirkaT: Prosím, nešlo by to konkrétně? Co konkrétně jsem napsal nepravdivě?
  Skákáte tady jako čertíci z krabičky, ale jedinou konkrétní výtku měl fenri, a obě výtky byly totálně mimo.

  Je možný, že jsem mimo také - rozhodně nejsem neomylnej - ale nešlo by místo osobních útoků diskutovat? Teda napsat: s tím a tím nesouhlasím, protože to a to?

  S Razielem jsme se aspoň shodli na něčem, o čem se jde konrkétně bavit: jak jsou věrohodné závěry OPCW. Zkus prosím najít nějaké podobné konkrétní téma, v kterém se mýlím, a přinést mi nějaký důkaz, že se mýlím. Ale prosím, dej si s ním více práce, než Fenri....
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  20:31 11.04.2018

  Luky, Pavol: IMHO nejlepší je se stáhnout pár desítek/stovek (prostě do bezpečný vzdálenosti) metrů od základny. Tomahawky budou mít určitě fixní cíle, a zároveň mohu základnu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky, Pavol: IMHO nejlepší je se stáhnout pár desítek/stovek (prostě do bezpečný vzdálenosti) metrů od základny. Tomahawky budou mít určitě fixní cíle, a zároveň mohu základnu hlídat.

  Pokud nepůjde o základnu přímo na frontě, měla by jít uhlídat i tak....
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  20:30 11.04.2018

  Logik: Už to nešlo a musím se ozvat. Trochu mi připomínáš politruky když jsem byl na vojně za sociku. Koho myslíš, že přesvědčíš, když je to už tak do očí bijící, čí je jaká role. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik: Už to nešlo a musím se ozvat. Trochu mi připomínáš politruky když jsem byl na vojně za sociku. Koho myslíš, že přesvědčíš, když je to už tak do očí bijící, čí je jaká role. Závěr je jednoduchý, jestli to amíci přeženou a rusové se pochlapí, tak tobě to, pak může být jedno, protože pokud se to zvrtne, tak se uč zapalovat oheň pomocí klacku a dřeva. Vše zapadá do kontextu událostí, které proběhly v poslední době. Kdo to nechce vidět jen sobě lže. Je to stále stejné i němci pod lživou záminkou napadli Polsko....
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  20:29 11.04.2018

  strikehawk: Děkuju za kádrový profil. A teď konkrétně - co konrkétně v mém rozboru článku Spencrové nebyla pravda?

  Chceš také tvrdit jako fenri a štěpán, že rezoluci podávali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  strikehawk: Děkuju za kádrový profil. A teď konkrétně - co konrkétně v mém rozboru článku Spencrové nebyla pravda?

  Chceš také tvrdit jako fenri a štěpán, že rezoluci podávali švédi? I když na webu UN je napsáno, že Rusové? Nebo víc věříš fenriho dva měsíce starým "věšteckým článkům"?
  A pokud tedy jsem měl pravdu já, proč kritizuješ mě, a ne Fenriho, který evidentně uvěřil nepravdě jen na základě toho, že se mu hodila do krámu?

  Že by proto, že také kádruješ lidi ne podle toho, jestli mluví pravdu, ale podle toho, jestli mají stejné vídění světa jako ty?
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:27 11.04.2018

  @PavolR
  Byl by to zajímavý fígl, udělat humbuk a pak přepadnout opuštěné základny fousáčema...nadruhou stranu nechat si na hlavě přistát tomahawk je taky nic moc.

  @PavolR
  Byl by to zajímavý fígl, udělat humbuk a pak přepadnout opuštěné základny fousáčema...nadruhou stranu nechat si na hlavě přistát tomahawk je taky nic moc.

 • strikehawk
  20:24 11.04.2018

  Logik není objektivní.....jakýkoliv jeho názor ať už na politické události nebo vojenské záležitosti je zatížen propagandistickým nanosem a jeho problém je ze překračuje únosnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik není objektivní.....jakýkoliv jeho názor ať už na politické události nebo vojenské záležitosti je zatížen propagandistickým nanosem a jeho problém je ze překračuje únosnou míru a je velmi průhledný takže ačkoliv rada jeho příspěvku je zajímavých svým tendencnim postojem se diskvalifikuje z rozumné diskuze
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:14 11.04.2018

  Len taká otázka čisto vojenského charakteru do pléna: Je podľa vás správnou reakciou poopúšťať základne, z ktorých mnohé po celú dobu vojny držali ako zábezpeku udržania kontroly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Len taká otázka čisto vojenského charakteru do pléna: Je podľa vás správnou reakciou poopúšťať základne, z ktorých mnohé po celú dobu vojny držali ako zábezpeku udržania kontroly nad jednotlivými oblasťami a tak nejako nemožno počítať, že z nich v rýchlosti poodnášali všetky zbrane a muníciu?
  https://svet.sme.sk/c/20801560...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  20:13 11.04.2018

  stepan: Jasně, s logikem se nemá cenu hádat, zpráva z 22. února jasně dokazuje, o čem se na RB OSN jednalo 10. dubna.

  Krásně ukazuješ, jak nějaká pravda je úplně jedno, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  stepan: Jasně, s logikem se nemá cenu hádat, zpráva z 22. února jasně dokazuje, o čem se na RB OSN jednalo 10. dubna.

  Krásně ukazuješ, jak nějaká pravda je úplně jedno, podstatné je, jestli to je pro nebo protiruské....
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  20:12 11.04.2018

  fenri:
  Obávám se, že já jsem své tvrzení doložil přímo z webu UN.
  https://news.un.org/en/story/2...
  cituji:
  "The Council rejected a third text – also proposed by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Obávám se, že já jsem své tvrzení doložil přímo z webu UN.
  https://news.un.org/en/story/2...
  cituji:
  "The Council rejected a third text – also proposed by Russia - which concerned the work of the OPCW Fact-Finding Mission (FFM). "
  Ty jsi evidentně na ten odkaz ani nešel - a hned mne obviňuješ ze lži - na základě obskurních eurozpráv z 22. a lidovek a 24. února!!!!, který jaksi se asi nebude vztahovat na rezoluci týkající se vyšetření útoku ze 7. dubna a hlasování z 10. dubna, že????

  Tak a teď se Fenri ukáže, jestli jsi chlap a dokážeš se za to nařčení ze lži omluvit, nebo ne....

  Druhá moje údajná lež je také jen Tvoje neznalost: "ta nějaká speciální komise, která by teprve vznikla." není nic jiného, než prodloužení mandátu JIM
  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  tedy společný podnik OSN a UN, který v Sýrii působil dva roky, než mu vypršel mandát, protože jeho další působení Rusko už počtvrté vetovalo.
  Tedy jen opakuješ Spencrové nepravdy, že má jít o nějakou novou komisi....
  Skrýt celý příspěvek

 • stepan
  20:05 11.04.2018

  edit: "fakta" v druhem odstavci maji byt mezi uvozovkami

  edit: "fakta" v druhem odstavci maji byt mezi uvozovkami

 • stepan
  19:59 11.04.2018

  S logikem se nema cenu hadat, matne vzpominam na diskusi o otrave Skripala, kde zarputile obhajoval ciste lzi a podkopaval fungovani pravniho statu a presumpce neviny. Ze Skripal ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S logikem se nema cenu hadat, matne vzpominam na diskusi o otrave Skripala, kde zarputile obhajoval ciste lzi a podkopaval fungovani pravniho statu a presumpce neviny. Ze Skripal je fraska na vylhanych zakladech se v dnesnich dnech jiz vice mene potvrdilo. To bylo od logika a podobnych pseudodiskuteru reci, ze za to muze osobne Putin jako velitel OS, pritom ani samotna britska armada nedokaze urcit puvod Novicoku... Berlin, ackoli radeji prvni vyhosti diplomaty, tak pote zada dukazy... Mlada Skripalova je v poradku z nemocnice, navzdory kecum, ze bude ochrnuta do konce zivota, pritom byla zasazena latkou priblizne 8x horsi jako VX, ktery zpusobuje smrt skoro okamzite... Britske FM radeji maze zpravy z twitteru, aby si neudelalo jeste vetsi ostudu, nez doposud...

  Ted si predstavte, kdyby na podobne vylhanych faktech, bez jedineho smerodatneho dukazu, jenom na domenkach USA rozjeli valecnou masinerii a odpalili stovky raket smerem na Syrii, Rusove jich XY sestrelili a jeste opetovali palbu nazpet.

  Klidne at tento prispevek smaze admin jako OT, kazdopadne svuj ucel to splni, rypnout jsem si do techto pseudoodborniku musel...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:54 11.04.2018

  Ještě k Logikovu záměrnému lhaní:
  Logik:
  "Givitz: Co je na spencerové zajímavé? Její tendenční Rusku stranící názory jsou známé. To, že
  - tvrdí, že třetí rezoluce byla navržena ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k Logikovu záměrnému lhaní:
  Logik:
  "Givitz: Co je na spencerové zajímavé? Její tendenční Rusku stranící názory jsou známé. To, že
  - tvrdí, že třetí rezoluce byla navržena Švédskem, ač byla navržena Ruskem
  https://news.un.org/en/story/2... "
  Lžeš Logiku. Spencerová trvdí, cituji:
  "Rada bezpečnosti OSN odmítla v noci na dnešek kompromisní rezoluci, kterou s podporou Ruska předložilo Švédsko a která požadovala vyšetření víkendového „chemického útoku“ v Dúmě u Damašku. "

  Což je pravda, protože tuto rezoluci skutečně předložilo Švédsko (a Kuvajt) a ne Rusko, jak lže Logik:
  http://zahranicni.eurozpravy.c...
  https://www.lidovky.cz/rada-be...

  Dál jsem to nečetl. Stačí mi, že Logik lže už v první větě.

  Další lhaní Logika:
  "asdf: A čemu by ten přístup na tu leteckou základnu v Sýrii byl? Co by tam tak podstatného mělo USA zjistit, že to je problém?"
  -jenže ta rezoluce, kterou odmítlo Rusko s OPCW neočítala. Do jejich základen měla lízt nějaká speciální komise, která by teprve vznikla. Už to samo o seb ěje směšné, protože místo aby tam v pondělí či úterý OPCW sbírala vzorky, jak navrhovalao Rusko, tak by se teď na týdny a měsíce začal řešit vznik nějaké komise. Za tu doby by veškeré případné důkazy zklikvidoval i gang oligofrenních Olachů.

  A další logikova lež:
  "Já tvrdím, že je legitimní, pokud existují potvrzené zprávy od OPCW, že Asad útočil chemickými zbraněmi..."
  lžete, žádné potvrzené zprávy o tom, že Asad útočil v Dúmě chemickými zbraněmi neexistují.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  19:53 11.04.2018

  givitz: Já se ptal první: věříš tedy závěrům OPCW, nebo ne? :-)

  givitz: Já se ptal první: věříš tedy závěrům OPCW, nebo ne? :-)

 • logik
  19:52 11.04.2018

  Theo:

  - totéž, co jsem psal razielovi: diskreditační videa na bílé přilby jdou vyrobit za jedno odpoledne ve studiu, takže ty fakt nedokazují vůbec nic

  - podezření na Asada ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Theo:

  - totéž, co jsem psal razielovi: diskreditační videa na bílé přilby jdou vyrobit za jedno odpoledne ve studiu, takže ty fakt nedokazují vůbec nic

  - podezření na Asada ohledně chemických zbraních (co se týče minulých případů) se ovšem nezakládá ani zdaleka na svědectví bílých přileb, ale především na misích OPCW, které přímo v Sýrii dělali jak výslechy svědků, tak rozbor vzorků a prokázali jak sarin, tak shazování chemikálií z helikoptéry

  A kupodivu kromě ruska z celé rady bezpečnosti s tím má problém jen Bolívie, kde režim pravdomluvností rozhodně také neoplývá. Takže pokud bys měl pravdu, pak je to v podstatě spiknutí celého světa vůči Rusku...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  19:47 11.04.2018

  fenri:
  Proč překrucuješ, co říkám. Já tvrdím, že je legitimní, pokud existují potvrzené zprávy od OPCW, že Asad útočil chemickými zbraněmi, že OPCW, NIKOLI USA, dostane přístup ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Proč překrucuješ, co říkám. Já tvrdím, že je legitimní, pokud existují potvrzené zprávy od OPCW, že Asad útočil chemickými zbraněmi, že OPCW, NIKOLI USA, dostane přístup do syrských vojenských základen.

  A že výmluva na to, že tam mají rusové základnu je mimo, protože i kdyby data z kontroly OPCW se dostali Rusům, tak v rozsahu kontroly pro potřeby zjištění chemických zbraní nemá OPCW šanci zjistit cokoli, co by USA pomohlo.
  Skrýt celý příspěvek

 • theo
  19:25 11.04.2018

  Pozrite si záznam z OSN a potom Logicky zdôvodňujte nezmysly. USA svojimi
  poslednými rezolúciami chceli vyšetrenie udalostí ale predom označujú vinníka
  a vyhradzujú si právo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pozrite si záznam z OSN a potom Logicky zdôvodňujte nezmysly. USA svojimi
  poslednými rezolúciami chceli vyšetrenie udalostí ale predom označujú vinníka
  a vyhradzujú si právo zasiahnuť. Čože za nezmysel , chaos v Líbiy už bol a západ za nič nemôže . Kto ich vyzbrojil a kto asistoval pri dopadnutí Kadáfiho.
  Logicky prosím zdôvodnite , ako je možné , že tý istý pajáci z An-nusry majú
  na sebe raz AK a inokedy sú samaritáni s čistučkými bielymi prilbami.
  Zábery ako čistučký s novými prilbami pomáhajú zraneným máte plno.
  Netvrdím , že neumierajú deti a civili - je to veľmi smutné. Ale Saudsko - západná
  potemkinovská organizácia biele prilby ma nepresvedcí , ako aj SOHR, keď
  nejaký čurino 1ks v Londone súka zaručené správy z bojiska len naskok pár tisíc KM ďaleko . A pokiaľ si pametáte na fotky , -záchranárov s prilbičkami- ako
  s papierovým rúškom zachraňujú zasiahnutých sarinom , alebo odoberajú vzorky
  len tak bez riadnych ochranných prostriedkov , jednoducho je to organizácia plná
  supermanov, ktorý si dávajú sarin na raňajky a novicok na desiatu.
  A posledné videli ste tie fotky z anglicka , kde chlapy v oblekoch odoberajú vzorky
  a vedľa nich stojí policajt bez akejkoľvek ochrany , to značí , že aj GB majú
  svojich supermanov .
  Nerobia si s nás len majstri propagandy z oboch táborov dobrý deň.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:22 11.04.2018

  Jirosi: "Nemělo by pak pro Rusko smysl tu komisi povolit, a samo si vest paralelní vyšetřovaní a pak cely západní svět veřejně znemožnit? To by přece poškodily vlády západního ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi: "Nemělo by pak pro Rusko smysl tu komisi povolit, a samo si vest paralelní vyšetřovaní a pak cely západní svět veřejně znemožnit? To by přece poškodily vlády západního světa před jejich občany. "
  -tak Rusko logicky nechce, aby kvůli údajnému útoku v jednom místě byla prošmejděna celá země. Myslím, že ta rezoluce USA byla schválně postavena tak, aby nebylo možné ji přijmout.
  Otázka zní, proč se tedy USA bojí průzkumu v Dúmě.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  19:16 11.04.2018

  logik a co když OPCW řekne, že se útok nestal ??? Dúma je zrovna území, které se dá velice lehce prověřit.. což se nedá například říci o území ovládaném islamisty v Idlibu, kde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik a co když OPCW řekne, že se útok nestal ??? Dúma je zrovna území, které se dá velice lehce prověřit.. což se nedá například říci o území ovládaném islamisty v Idlibu, kde mělo dojít k útoku před rokem. Tam raději nikdo nestrčil ani nos.. v Dúmě mohou pracovníci OPCW pracovat relativně v pohodě (samozřejmě pod vojenskou ochranou)

  co se týče Ruských základen je tam elita Ruské armády a to včetně nových zbraní, které nejsou ještě zavedeny a v Sýrii se testují v reálném bojovém nasazení..
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:12 11.04.2018

  Logik: přijde mi komická vaše argumentace tím, že by USA měly mít přístup na ruskou základnu, protože co by tam mělo USA zjistit.

  To už je parodie. USA bez jakéhokoliv mandátu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik: přijde mi komická vaše argumentace tím, že by USA měly mít přístup na ruskou základnu, protože co by tam mělo USA zjistit.

  To už je parodie. USA bez jakéhokoliv mandátu okupují části území Syrie a mají mít právo prohlížet a kontorlovat ruské základny? A co kdyby Rusové chtěli prosmejčit Okinawu? Pohoda? Co by tam jako podstatného měloi zjistit, že je to problém?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  18:56 11.04.2018

  asdf: Vzhledem k tomu, že na tu základu je omezený přístup. Tedy celkem vhodné místo pro manipulaci s "ZHN". Zrovna teď se na těch základnách nachází celkem dost Asadových sil. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  asdf: Vzhledem k tomu, že na tu základu je omezený přístup. Tedy celkem vhodné místo pro manipulaci s "ZHN". Zrovna teď se na těch základnách nachází celkem dost Asadových sil. Takže pokud máte kontrolovat někoho, ale nemáte přístup do míst kde se vyskytuje. Je to trošku zbytečná práce nemyslíte?
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  18:45 11.04.2018

  givitz: Ale Rusko OPCW nevěří. Předchozí závěry OPCW byly vcelku jasné (byť to neřekli explicitně, protože to byly pouze facts findings mise), že za útoky plynem může Asad.

  Co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givitz: Ale Rusko OPCW nevěří. Předchozí závěry OPCW byly vcelku jasné (byť to neřekli explicitně, protože to byly pouze facts findings mise), že za útoky plynem může Asad.

  Co změní to, když tam OPCW přijede a řekne, zas to byl Asad? Věřil bys tomu? A pokud ano, věříš tedy předchozím zjištěním OPCW?

  asdf: A čemu by ten přístup na tu leteckou základnu v Sýrii byl? Co by tam tak podstatného mělo USA zjistit, že to je problém?
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  18:22 11.04.2018

  Jirosi > V prvom kroku by som chcel len od nich, aby ci bol alebo nebol chemicky utok a koli tomu sa nemusia mat pristup napr. na rusku letecku zakladnu v Syrii, lebo aj na to mali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi > V prvom kroku by som chcel len od nich, aby ci bol alebo nebol chemicky utok a koli tomu sa nemusia mat pristup napr. na rusku letecku zakladnu v Syrii, lebo aj na to mali mat pravomoci.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  18:20 11.04.2018

  logik od zítřka má Ruská vojenská policie nepřetržitě patrolovat v Dúmě, zřejmě to souvisí s tím jak nadále i dnes pokračuje odvoz militantů a jejich rodin do provincie Idlib... ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik od zítřka má Ruská vojenská policie nepřetržitě patrolovat v Dúmě, zřejmě to souvisí s tím jak nadále i dnes pokračuje odvoz militantů a jejich rodin do provincie Idlib... nevidím žádnou překážku aby se OPCW dostavilo neprodleně na místo... to také znamená že Dúma zřejmě ve velmi krátkou dobu přejde pod správu Syrské vlády...

  A za této konstalace začne v řádu několika hodin bombardování Sýrie, které dle mého názoru pokud nedojde k pozemní operaci nezastaví postup Syrské armády pouze ho zpomalí... akorát, že při tom budou značné materiální škody a ztráty na životech..
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  18:19 11.04.2018

  logik > Ten zapis zo zasadnutia som videl. Ja ci nahodou nevies, ci niekde nie su navyrhy vystavene a ja som ich nenasiel.

  logik > Ten zapis zo zasadnutia som videl. Ja ci nahodou nevies, ci niekde nie su navyrhy vystavene a ja som ich nenasiel.

 • Jirosi
  18:12 11.04.2018

  Logic: ": je možné, že výše zmíněné důkazy jsou zfalšované: to ovšem vyžaduje nemalé zdroje a nemalou dovednost. Tato varianta by podle mne ovšem znamenala, že zároveň Rusko nevěří ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logic: ": je možné, že výše zmíněné důkazy jsou zfalšované: to ovšem vyžaduje nemalé zdroje a nemalou dovednost. Tato varianta by podle mne ovšem znamenala, že zároveň Rusko nevěří OPCW oprávněně"

  Nemělo by pak pro Rusko smysl tu komisi povolit, a samo si vest paralelní vyšetřovaní a pak cely západní svět veřejně znemožnit? To by přece poškodily vlády západního světa před jejich občany.

  A nebo opět ví, že má máslo na hlavě a hraje jen o čas. Aby mohlo rozvíjet dezinformace, případně se na to zapomnělo.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  18:08 11.04.2018

  asdf: Nemám, také bych je chtěl, protože se zprávy o těch rezolucích trochu rozcházejí. Ale na stránkách UN ještě nejsou, jen zápis z jednání.

  Nicméně co je doložitelné, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  asdf: Nemám, také bych je chtěl, protože se zprávy o těch rezolucích trochu rozcházejí. Ale na stránkách UN ještě nejsou, jen zápis z jednání.

  Nicméně co je doložitelné, že Rusko prokazatelně tvrdí, že JIM - a tedy potažmo Fact-finding mise OPCW - lže o chemických zbraních v Sýrii a že to byl jeden ze silných motivů odmítnutí té rezoluce.

  Tedy se nedá čekat, že by se situace vyřešila nějakou misí OPCW - buďto prostě OPCW věříme, a pak Asad již chemikáliemi útočil, nebo nevěříme, a pak nějaká její mise smysl nemá.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  18:04 11.04.2018

  givicz: Teprve pokud by se kluci v Libyi dostali ke zbraním co měl tam měl Kadafí pro svoji armádu by jste teprve zjistil co je to chaos.

  Asdf: "Kde by si zmyslelia, tam by mali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givicz: Teprve pokud by se kluci v Libyi dostali ke zbraním co měl tam měl Kadafí pro svoji armádu by jste teprve zjistil co je to chaos.

  Asdf: "Kde by si zmyslelia, tam by mali mat pristup."

  To snad je základ, nestranného vyšetřovaní.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  18:02 11.04.2018

  Givitz:
  a) v Libiy vlítli a chaos nevznikl, on tam už byl. Situace tam nebyla nepodobná Sýrii cca v roce 2012/2013, kdy to také v jednu dobu vypadalo, že Asad rychle vyhraje. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Givitz:
  a) v Libiy vlítli a chaos nevznikl, on tam už byl. Situace tam nebyla nepodobná Sýrii cca v roce 2012/2013, kdy to také v jednu dobu vypadalo, že Asad rychle vyhraje. IMHO díky tomu zásahu je sice Lybie rozdělená, ale ty nejhorší islamisté tam narozdíl od Sýrie neměli šanci se uchytit. A ne, že by se o to nesnažily a Kadáfí - s armádou postatně slabší než Asad, by neměl sílu jim v tom zabránit, když to nezvládl Asad. Ale to jen tak na okraj.

  Já jsem se k těm rezolucím nedostal, IMHO nejsou ještě veřejně přístupné. Přesto Spencrová je hodnotí, jako by byl jejich obsah jasný - a přitom buďto ukazuje základní neznalost, nebo lže. Prosím příště daleko pečlivěji prověřuj zdroje, než je sem dáš, např. zjistit základní fakta - kdo navrhoval údajně "švédskou kompromisní resoluci" je úkol na třicet sekund.

  ==

  Mělo na místo vystartovat OPCW? Ty mu věříš? Ok, pak podle závěrů OPCW, jak jsem dokládal níže, je skoro jisté, že Asad v roce 2014 a 2015 dělal chemické útoky. Rusko a Asad zapírali předchozí útoky, pokud tedy vycházíme z pravdivosti OPCW, pak musíme uzavřít, že Rusko a Asad jsou v tomto ohledu hodně nedůvěryhodní. Pro současné útoky přitom existují také poměrně dobré důkazy (už jsem to sem dával:
  https://www.bellingcat.com/new...
  ).
  Rusko zároveň opakovaně vetuje rezoluce OSN (jeho veto teď nebylo první), které OPCW dává pravomoci vyšetřovat chemické útoky v Sýrii. Opět, pokud OPCW nelže, pak proč se Rusko závěru toho orgánu bojí a chce mít nad jeho závěry právo veta?

  To celé se podle mne dá číst dvěma způsoby: je možné, že výše zmíněné důkazy jsou zfalšované: to ovšem vyžaduje nemalé zdroje a nemalou dovednost. Tato varianta by podle mne ovšem znamenala, že zároveň Rusko nevěří OPCW oprávněně - a tedy i předchozí reporty OPCW jsou zfalšované. Pak ovšem lžou skoro všichni, protože OPCW má evidentně širokou mezinárodní podporu - a Rusko chudák je v tom samo.
  Anebo prostě Rusko opravdu kryje Asadovy chemické útoky, protože by jinak přišlo o vliv v Sýrii.

  Z toho, co víme, tak těžko se stoprocentní jistotou zjistíme, co je pravda. Mě se zdá druhá varianta pravděpodobnější, ale ok, obě to jsou možné hypotézy. Nicméně z pohledu USA/NATO, kteří VĚDÍ, jestli šijou boudu, nebo ne je situace jiná.
  Buďto vědí, že ji nešijí. Pak prostě opravdu je Asad hajzl, co vraždí lidi chemickejma zbraněma a pohár přetekl.
  Anebo je svět v obrovskym průšvihu, protože většina světa stojí za komplotem s cílem zničit Rusko a ten plán běží už X let a je do něj zapojena většina států.
  Pak ovšem trochu nechápu, proč to dělají tak nešikovně, když už přošvihly X situací, kdy mediálně měli daleko lepší pozici pro zásah v Sýrii, než teď, a když už několik měsíců je jasné, že nějaký zásah v Sýrii pro ně bude čím dál tím mediálně nepřijatelnější. Proč např. nevyužili zprávy OPCW jako zámiňku, a teď něco chtějí dělat na základě zatím žádnou institucí nepodložených obvinění.
  Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  17:56 11.04.2018

  logik > Mas texty tych rezolucii? Ja som napr. zachytil ze americka rezolucia pozadovala pristup vsade. Do lubovolneho vojenskeho zariadenia, do lubovolnej tovarne, k lubovolnemu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik > Mas texty tych rezolucii? Ja som napr. zachytil ze americka rezolucia pozadovala pristup vsade. Do lubovolneho vojenskeho zariadenia, do lubovolnej tovarne, k lubovolnemu vojenskemu utvaru. Kde by si zmyslelia, tam by mali mat pristup.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  17:37 11.04.2018

  logik na první pohled dobrá argumentace ale.. nemám nastudováno co která s těch tří rezolucí přesně obsahovala a co z nich vyplývalo... nicméně jak již jsem psal je zkušenost, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik na první pohled dobrá argumentace ale.. nemám nastudováno co která s těch tří rezolucí přesně obsahovala a co z nich vyplývalo... nicméně jak již jsem psal je zkušenost, že v případě Libye něco prošlo (Rusko ukázalo dobrou vůli a nevetovalo) a druhá strana si to vyložila ale úplně jinak a vznikl z toho chaos v Libyi a mimo jiné migrační vlna, které vede přes tuto zemi do Itálie.. dále máš zkušenost z Iráku, kdy na základě vylhaných argumentů tam spojenci vtrhli a je tam také chaoz (ještě nedávno to tam z velké části ovládal ISIL)

  teď na základě ÚDAJNÉHO chemického útoku v Dúmě se má zase bombardovat nějaké země, kdy u toho zase zařve X počet lidí ...

  Podle mého názoru ještě včera mělo na místo útoku vystartovat OPCW a prověřit situaci na místě..
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  17:17 11.04.2018

  givitz:
  a) Mění to něco na tom, že si sem postnul článek, který je plný lží?
  b) Navrhnout rezoluci, která vede k bezzubému vyšetřování je horší, než nenavrhnout žádnou. Rusové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givitz:
  a) Mění to něco na tom, že si sem postnul článek, který je plný lží?
  b) Navrhnout rezoluci, která vede k bezzubému vyšetřování je horší, než nenavrhnout žádnou. Rusové jednou souhlasili se zřízením vyšetřovací komise, která defakto prokázala Asadovu vinu v přípaě některých chemických útoků (důkazy viz níže).

  Takže jsou dvě možnosti:
  - OPCW jako taková je zkorumpovaná a lže. Pak jakékoli mezinárodní vyšetřování nemá smysl.
  - Nebo to, že Rusové opakovaně nechtějí té komisi OPCW (která právě byla nezávislejší na OSN, než co požadují Rusové) dát pravomoci znamená, že by ta komise zas na něco přišla

  Přičemž je zajímavé, že rezoluci prodlužující (respektive znovuustavující) JIM misi nehlasovala jen Bolívie (kde Morales není zrovna demokratický prezident, viz změny ústavy), Rusko. Dále pak se Čína zdržela, ale neuplatnila veto, což se dá diplomaticky přeložit: nic zásadního proti nemám, ale nechci naštvat Rusko.
  Všech ostatních 12 států RB nemá s OPCW problém.
  Tedy jestli OPCW lže, tak tedy defakto lže skoro celý svět a hází vinu na Rusko. Možné to samozřejmě je, ale že by to bylo pravděpodobné? Jaký má např. Kazachstán zájem na tom lhát o Sýrii? Když hlasoval pro?
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  17:07 11.04.2018

  logik.. rusové si od Libye musí dávat sakra bacha co v OSN projde ..... už jednou jim na to skočili (zřízení bezletové zóny) a jak to nakonec to skončilo bombardováních a chaosem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik.. rusové si od Libye musí dávat sakra bacha co v OSN projde ..... už jednou jim na to skočili (zřízení bezletové zóny) a jak to nakonec to skončilo bombardováních a chaosem v Libyii...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  17:06 11.04.2018

  Beld: Vzhledem k tomu, že ta fact finding mise OPCW vznikla v roce 2014 a tedy se roku 2013 v podstatě nevěnovala, tak fakt nevím, proč bych měl začít rokem 2013. Evidentně o té ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Beld: Vzhledem k tomu, že ta fact finding mise OPCW vznikla v roce 2014 a tedy se roku 2013 v podstatě nevěnovala, tak fakt nevím, proč bych měl začít rokem 2013. Evidentně o té misi příliš nevíš, když mi to navrhuješ....
  Kdybys aspoň si přečelt něco z toho odkazu, tak bys to zjistil, tak prosím zkus nebýt přesvědčen o své pravdě a alespoň trochu číst to, s čím polemizuješ.

  Ale konkrétně:
  např. v tomto reportu máš sumář desítky svědeckých výpovědí, které poměrně jasně dosvědčují, že helikoptéry shazovaly barely s plynem:
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  chceš tvrdit, že si to Ti svědci a postižení vymysleli? Nebo že si to vymyslelo OPCW?
  A pokud ne, tak odkud byly ty helikoptéry?

  Tady máš report:
  https://www.opcw.org/fileadmin...
  kde je dokumentován sarin a kde je detekovaná přitomnost hexaminu - hexamin je přitom jedna ze surovin Syrského postupu na výrobu Sarinu, který je unikátní.

  atd...
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  16:53 11.04.2018

  oprava: č Ruské MO není zrovna nejpravdomluvnější...

  oprava: č Ruské MO není zrovna nejpravdomluvnější...

 • logik
  16:51 11.04.2018

  Givitz: Co je na spencerové zajímavé? Její tendenční Rusku stranící názory jsou známé. To, že
  - tvrdí, že třetí rezoluce byla navržena Švédskem, ač byla navržena ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Givitz: Co je na spencerové zajímavé? Její tendenční Rusku stranící názory jsou známé. To, že
  - tvrdí, že třetí rezoluce byla navržena Švédskem, ač byla navržena Ruskem
  https://news.un.org/en/story/2...
  - Ruskem předloženou rezoluci označí za kompromisní
  - rezoluci USA, která požaduje vyšetrování označuje za rezoluci, která již označila viníka
  - tvrdí, že rezoluce USA, co požaduje vyšetřování na základě donedávna několik let fungujícího mechanismu a orgánu, který přestal fungovat jen kvůli opakovaným Ruským vetům prodlužující mandát toho orgánu, by vedla k několikaměsíčnímu zřizování nějakého "nového" orgánu
  - tvrdí, že OPCW je vlastněno OSN, ač je OPCW na OSN zcela nezávislé a dotčený orgán právě byl zřízen proto, aby šlo o instituci OSN.
  - automaticky věří, že když Rusové prohlásí, že tam nenašli známky chemického útoku, tak to bude pravda, ač Ruské MO není zrovna nejpravděpodobnější
  atd...
  z kvality článků Spencrové nijak nevybočuje.

  Jinými slovy: v tom článku je realita natolik ohnutá, že nevěřím, že by Spencrová fakt nevěděla, že lže. V každém případě má ten článek s realitou společného pramálo...
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  16:44 11.04.2018

  logik : No prave , si ty zpravy projdete . Hlavne ty utoky na zapade v mediich oznacovane jako "sarinem" . Idealne zacit u tech 3 v roce 2013 . :d


  btw: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik : No prave , si ty zpravy projdete . Hlavne ty utoky na zapade v mediich oznacovane jako "sarinem" . Idealne zacit u tech 3 v roce 2013 . :d


  btw: http://neviditelnypes.lidovky....

  Pokud budete chtit , poslu vam to cislo vojenskych rozhledů .. 4/2014
  Skrýt celý příspěvek

 • Míša
  16:40 11.04.2018

  Vždy jsem byl fascinován fan clubem agresorů typu Putin a Trump(spousty dalších), jen nyní tito nadšenci nějak tají, že "Doník " byl před nedávnem jejich favorit. Nevím, jak se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vždy jsem byl fascinován fan clubem agresorů typu Putin a Trump(spousty dalších), jen nyní tito nadšenci nějak tají, že "Doník " byl před nedávnem jejich favorit. Nevím, jak se nyní rozhodnou, jejich "lásky" si nyní možná budou vyhrožovat sluncem a teplem. Snad tedy pouze vyhrožovat. Sýrie je u těchto kohoutů druhořadá, dokazují si pouze moc u domácího publika. Tady mám špatný dojem, že přestřelka nebude jen nad vláčištěm.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  16:35 11.04.2018

  leir: škoda, že Ti nejde dát +5

  leir: škoda, že Ti nejde dát +5

 • givicz
  16:34 11.04.2018

  zajímavý článek
  http://literarky.cz/blogy/tere...
  Rada bezpečnosti OSN odmítla v noci na dnešek kompromisní rezoluci, kterou s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  zajímavý článek
  http://literarky.cz/blogy/tere...
  Rada bezpečnosti OSN odmítla v noci na dnešek kompromisní rezoluci, kterou s podporou Ruska předložilo Švédsko a která požadovala vyšetření víkendového „chemického útoku“ v Dúmě u Damašku. Proti rezoluci, kterou podpořilo dalších pět států, se postavily USA a Británie (plus Francie a Polsko). Už předtím USA a Británie zablokovaly obdobný text předložený Ruskem a Čínou. Spojené státy pro změnu nepochodily s rezolucí, která z chemického útoku vinila Sýrii a vyšetření událostí by nechala na mezinárodním orgánu, který by teprve začal v řádu měsíců vznikat, byť OSN svou vlastní Organizaci pro kontrolu chemických zbraní (OPCW) už má… Ta už podle všeho své vlastní vyšetřování v Dúmě zahájila, ještě tento týden by do Dúmy měly na pozvání Damašku dorazit dva týmy jejích inspektorů, ale není ani v nejmenším jisté, zda Západ na jeho výsledky počká.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  16:14 11.04.2018

  Beld: Co vím o té rezoluci, tak právě Rusové si právě vymiňovali, že se zveřejní pouze to, co schválí RB. Ale ještě jsem se nedostal k ostrému textu těch draftů, takže vycházím jen ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Beld: Co vím o té rezoluci, tak právě Rusové si právě vymiňovali, že se zveřejní pouze to, co schválí RB. Ale ještě jsem se nedostal k ostrému textu těch draftů, takže vycházím jen z dostupných interpretací těch rezolucí, takže to nechci tvrdit jistě.
  Nevíte náhodou někdo, jestli nejsou někde dostupné?

  Ale i kdyby, tak k čemu je "vyšetřování", kde viníka určují nikoli nezávislé orgány, ale politici? To prostě s nezávislým vyšetřováním nemá moc společného.

  ===

  Jinak nevím, které "neoficiální výsledky OPCW" jsou na straně Asada (klidně je sem dej), ale oficiální výstupy jsou poměrně dosti přesvědčivé...
  https://www.opcw.org/special-s...
  a dosti souzní z dalšími zdroji - např.
  http://www.osel.cz/9367-franci...
  Skrýt celý příspěvek

 • leir
  16:10 11.04.2018
  Oblíbený příspěvek

  Nerad to sem píšu, ale podle mého názoru si zjevně autor vzal větší porci, než je schopen zpracovat. Důvodem je zřejmě snaha nacpat co nejvíc informací do co nejméně pracného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nerad to sem píšu, ale podle mého názoru si zjevně autor vzal větší porci, než je schopen zpracovat. Důvodem je zřejmě snaha nacpat co nejvíc informací do co nejméně pracného textu, z něhož obvykle vznikne guláš. Autor sám se snaží být primárním zdrojem, k čemuž ale nemůže mít vzhledem k šíři tématu možnosti. Toto je tedy jeden z případů, jak by populárně-odborný článek z oblasti společenských věd opravdu neměl vypadat, a to hned z několika důvodů:

  - autor míchá věcné informace s banálními, přitom na druhou stranu vyžaduje hlubší vhled do problematiky v dalších odstavcích:
  + Spekulace ohledně vlivových skupin v okolí Trumpa?
  + "Salmánovo obrození" - koho, čeho, proč, co z toho pro koho? Autor by se zde měl podle mého názoru zastavit a alespoň dvěma třemi větami vysvětlit, o co jde.
  + Míchání odrážek ohledně Izraele a Íránu do sekce o Saúdské Arábii bez bližšího vysvětlení (ano, můžeme se domýšlet, co tím autor chtěl říci, ale každý si může domyslet cokoli podle sebe - odstavce neplní zamýšlenou informační funkci).
  + "Euforie z eliminace bašty rebelů..." Euforie čí? Sýrie? Západu? Nedává vůbec smysl.


  - autor míchá věcné informace se svými vlastními názory a domněnkami takovým způsobem, že nelze rozlišit, co je vlastní názor a co je vydáváno za fakt (tímto způsobem může fungovat i propaganda)
  + Malá Sýrie 1982 v EU?
  + "která svou vstřícností v Evropě v jeden moment téměř popřela svrchovanou moc zákona" - Moc zákona není svrchovaná (minimálně ne toho, kterého má zřejmě autor na mysli).
  + "Současná konfigurace je přitom taková, že komukoli už je skutečně v zásadě jedno, co kdy a jak bylo či kdo byl v právu a kdo ne - hlavní je, aby se „už všechno nějak vyřešilo“" - Komukoli kde? V Sýrii? Nemyslí se tím náhodou civilní obyvatelstvo? Které? Co místní klanové špičky? Je si autor jist svým tvrzením? Z čeho jej vyvozuje? (Kdyby tomu tak bylo, tak máme alespoň snahu o nějakou dohodu.)
  + Složité věcně bezvýznamné a subjektivně dehonestující odbočky, které buď patří do poznámky pod čarou (v případě, že celé je to "názor"), nebo spíš vypustit, např. ("...mimochodem ti samí muslimové, které ve své zemi svého času nechtěl ani vidět..." apod.).
  + Několik typických chyb vedoucích z názorového základu autora, např. "že se jich Sýrie přesunem na okraj zbavila" - zaměňování činitelů; "odchodem rebelů z dané oblasti ztrácejí jednu z posledních možností jak chytit centrální vládu tak říkajíc „na švestkách“" - přání otcem myšlenky, navléknout jakoukoli false flag se dá jakkoli, na to vůbec nepotřebujete třetí osobu, atd...

  - Článku zoufale chybí základní zdroje. Nikoli toho, že se někdo někde s někým sešel, ale zdroje údajů, ze kterých autor činí závěry.

  V podstatě je možné takový článek akceptovat s oběma očima zavřenýma pouze tehdy, je -li nadepsán slovy "názor", tedy je určen k polemice, neboť o fakta se zde v žádném případě nejedná. Článku však i tak škodí především to, že není vlastně "nad čím" polemizovat, protože zdroje a často ani fakta zmíněna nejsou, jen diskutabilní závěry.

  Proč to sem píšu: Nerad bych, aby se postupem času většina článků dostala na tuto úroveň, přestože mnoho čtenářů píše, že je to "skvělý článek". Cožpak se takto subjektivně lze zaobírat například technickými systémy, dejme tomu S-400? Společenské vědy jsou vědami a staví na faktech a hypotézách stejně jako vědy přírodní. Fakt, že je autor absolventem orientalistiky na ZČU, mu v mnohém přitěžuje.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  16:01 11.04.2018

  Logik: To s tou rezoluci je prece kravina . Rusko si jen chtelo pojistit konecne "vysledky" . To co OPCW zjisti se realne zverejni vzdy a vsichni to budou vedet , presne jako u ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik: To s tou rezoluci je prece kravina . Rusko si jen chtelo pojistit konecne "vysledky" . To co OPCW zjisti se realne zverejni vzdy a vsichni to budou vedet , presne jako u minulych vysledku , Jen proste bez souhlasu ruska nebude zaver . Cili mlzite .

  Ony jsou neoficialni "vysledky" vysetrovani ze strany OPCW casto na "strane" Assada . Na rozdil od vysetrovacich pseudokomisi z OSN .
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  15:57 11.04.2018

  fenri: Právě to, že Trump jedná impulzivně od zdi ke zdi podle mne mluví spíše proti tomu, že by to byl jeho promyšlený plán. A jak píšu vedle, z dostupných zdrojů je evidentní, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Právě to, že Trump jedná impulzivně od zdi ke zdi podle mne mluví spíše proti tomu, že by to byl jeho promyšlený plán. A jak píšu vedle, z dostupných zdrojů je evidentní, že pokud je útok zfalšovaný, tak to promyšlený plán být jednoznačně musel, protože důkazy dosti sedí - takže vyrobit je chtělo značné zdroje. Viz:
  https://www.bellingcat.com/new...

  Ale jak píšu - primárně jsem se ohrazoval proti tomu, že v tom někdo vidí důkaz toho, že jde o americkou habaďůru, když v případě habaďůry by bylo daleko logičtější mlčet: a tedy sice to habaďůru možná nevylučuje, ale určitě ji to nijak neprokazuje.

  stonger: Pokud by to byl amerických frakcí, tak by to neudržely, nebo neudržej. Tam maj teď takovou rivalitu a takovou neloajálnost, že by to prasklo, nebo brzo praskne.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:37 11.04.2018

  Logik."Je blbost jakkoli na sebe upozorňovat, když se chystám něco provést."
  vs. infantilní Tweety pana Trumpa o nových krásných chytrých raketkách, které už letí... Hele, ten ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Logik."Je blbost jakkoli na sebe upozorňovat, když se chystám něco provést."
  vs. infantilní Tweety pana Trumpa o nových krásných chytrých raketkách, které už letí... Hele, ten člověk nejedná úplně racionálně a nebo je naopak génius.
  Skrýt celý příspěvek

 • stronger.p
  15:34 11.04.2018

  @logik : oprava "pak někdo dělal blba z USA ne USA z někoho".

  Já to spíš vidím na boj "frakcí" v USA. Donald to vůbec nemá pevně v rukou. Jakmile řekne, že odchází ze Sýrie, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @logik : oprava "pak někdo dělal blba z USA ne USA z někoho".

  Já to spíš vidím na boj "frakcí" v USA. Donald to vůbec nemá pevně v rukou. Jakmile řekne, že odchází ze Sýrie, hned se začne řešit jeho " casting" s pornstar a jeho právníkovi obrátí kancelář naruby, do toho neustálý křik, že je spolčen s Rusy a že mu pomohli do Bílého domu...
  Někdo ho těžce drží za koule a Donald potřebuje asi změnit titulky v amitisku, že během čtyř dní otočil a je ochoten jít do přímé konfrontace s RF...
  Já jen doufám, že se nic nad rámec hereckých a divadelních šarád nezvrtne...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  15:28 11.04.2018

  danny: "nevím, ale vzhledem k těm silným slovům musejí připravovat větší ohňostroj, než loni. A na cokoli většího, než bylo loňských 60 střel zatím v oblasti nemají zdroje."

  Což ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny: "nevím, ale vzhledem k těm silným slovům musejí připravovat větší ohňostroj, než loni. A na cokoli většího, než bylo loňských 60 střel zatím v oblasti nemají zdroje."

  Což přesně odpovídá tomu, že USA nejsou strůjcem. Jinak by přece přišla jasná odpověď už tu první noc.
  Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  15:27 11.04.2018

  PavolR- vy se snad na ten konflikt těšíte, z vašich příspěvků to přímo číší!! Že se to může zvrtnout na globální konflikt vám nedochází?
  Tak se podívejte jaké "prkotiny" stály ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR- vy se snad na ten konflikt těšíte, z vašich příspěvků to přímo číší!! Že se to může zvrtnout na globální konflikt vám nedochází?
  Tak se podívejte jaké "prkotiny" stály za minulými válkami, vážený pane!
  To, co se děje je z hlediska mezinárodního práva katastrofa, pokud vám to nedochází.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  15:26 11.04.2018

  fenri: Jasně, že to může bejt kouřová clona. Ale vzhledem k tomu, jaký se dali čekat reakce a jaký i skutečně nastali poměrně pitomá. Je blbost jakkoli na sebe upozorňovat, když se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Jasně, že to může bejt kouřová clona. Ale vzhledem k tomu, jaký se dali čekat reakce a jaký i skutečně nastali poměrně pitomá. Je blbost jakkoli na sebe upozorňovat, když se chystám něco provést. Vždycky to povede k zvýšenému výskytu teorií, že za to mohu.

  Ale samozřejmě tu kouřovou clonu vyloučit nemůžeme. Tydle věci budou vždy hra "kámen nůžky papír". To, na co jsem primárně poukazoval je, že pokud někdo z tědle dvou faktů (USA řekli, že se stáhnou, chemický útok) automaticky vyvozuje, že to je nahraný, tak prostě ukazuje, že nesoudí věci nestraně, že prostě za vším vidí "emerického brouka".

  Přitom z těch rezolucí RB OSN, co teď byly neschválený, to spíše vypadá, že vina je na Asadově straně, protože Rusko si chtělo pojistit vyšetřování OPCW tím, že o tom, co se zveřejní a jaký bude výsledek vyšetřování rozhodne RB (kde mají veto), zatímco západní státy stály o politicky nezávislejší vyšetřovací orgán.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  15:14 11.04.2018

  nevím, ale vzhledem k těm silným slovům musejí připravovat větší ohňostroj, než loni. A na cokoli většího, než bylo loňských 60 střel zatím v oblasti nemají zdroje. Předpokládám, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  nevím, ale vzhledem k těm silným slovům musejí připravovat větší ohňostroj, než loni. A na cokoli většího, než bylo loňských 60 střel zatím v oblasti nemají zdroje. Předpokládám, že se něco semele nejdřív v pátek, přesun jednotek a materiálu přece jen chvíli trvá. K tomu průzkum, plánování scénáře, nahrát čerstvé mapové podklady do střel...
  Moc rád bych věřil variantě, že provedou relativně neškodnou demonstrativní akci a řádně ji marketingově nazdobí. Ale drobných signálů, že to tentokrát bude jiné, je nějak moc.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  15:10 11.04.2018

  PavolIR
  Možné to je já jen nechápu k čemu má být teď ten útok USA prostě tuhle mocenskou hru má Rusko rozehranou dobře a výkřiky pana Trumpa je nevyděsi stahovat ocas nebudou. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolIR
  Možné to je já jen nechápu k čemu má být teď ten útok USA prostě tuhle mocenskou hru má Rusko rozehranou dobře a výkřiky pana Trumpa je nevyděsi stahovat ocas nebudou. NATO je v Sýrii na druhé koleji, riskovat teď střety s Ruskem je nesmysl Evropa je slabá a pochybuji že by Trump strhnul americké veřejné mínění pro podporu další války natož s Ruskem
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  15:02 11.04.2018

  Jara:
  Zblúdilý Tomahawk i prípadné straty v podobe nejakých mŕtvych, či ranených možno zatušovať, nepriznať to. Záleží prakticky iba od toho, akú by Rusi očakávali výhodu alebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara:
  Zblúdilý Tomahawk i prípadné straty v podobe nejakých mŕtvych, či ranených možno zatušovať, nepriznať to. Záleží prakticky iba od toho, akú by Rusi očakávali výhodu alebo nevýhodu zo zverejnenia. A ak by sa to dodatočne dostalo von nejakým iným kanálom, už bude informácia "po záruke".
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  14:50 11.04.2018

  Fotr

  Když se nějaký zbloudilý tomahawk snese na ruskou základnu nic jiného mu nezbyde nereakcií by totiž ztratil tvář před samotným “Ruskem” a to je pro něj stejně životně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fotr

  Když se nějaký zbloudilý tomahawk snese na ruskou základnu nic jiného mu nezbyde nereakcií by totiž ztratil tvář před samotným “Ruskem” a to je pro něj stejně životně důležité jako držet si přízeň oligarchů.
  A co si může dovolit si už vyzkoušel a bez reakce evrepských států NATO pravda je taková že kdyby k tomu byl americkým útokem donucen tak na jejich lodě klidně zaútočí Amici by byly nasraný ale eskalaci by neriskovaly a evropské NATO ? To by zálezlo do děr a dělalo mrtvého brouka, protože ani nic jiného dělat nemůžeme když jsme se v rámci sluníčkové polityky všichni odzbrojily
  Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  14:24 11.04.2018

  To Jara

  Nemyslím že by Putin skutečně riskoval potopení Americké válečné lodi, podle mě zase jen zkouší kam až může zajít a jaké budou reakce. Kdyby ji skutečně potopil aniž by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Jara

  Nemyslím že by Putin skutečně riskoval potopení Americké válečné lodi, podle mě zase jen zkouší kam až může zajít a jaké budou reakce. Kdyby ji skutečně potopil aniž by ten první raketový útok směřoval na Rusy, dostal by se do maléru a následná odveta by ho zřejmě připravila o veškeré jednotky v regionu.
  Rozpoutat válku nebo i jen regionální konflikt by pro Ruské oligarchy nebyl přijatelný, přišli by o svoje bohatství a to by asi neprošlo ani Putinovi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  14:14 11.04.2018

  @PavolR
  Napada me nekolik duvodu proc USA do ted nereagovalo:
  1) Nemaji cil a teprve hledaji jak neco znicit tak aby to Rusko mohlo prejit bez reakce?
  2) Do ted si v syrii ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @PavolR
  Napada me nekolik duvodu proc USA do ted nereagovalo:
  1) Nemaji cil a teprve hledaji jak neco znicit tak aby to Rusko mohlo prejit bez reakce?
  2) Do ted si v syrii "zatrenovalo" spis Rusko, tak mozna nejaky test nove verze aktualnich zbrani, nebo novych zbrani uplne? Ty nemusi mit v oblasti a teprve se tam vezou... ?

  Tweet Trumpa z pred par minut:
  "Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!"
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  14:13 11.04.2018

  Clanek veskrze zajimavy , jediny vaznejsi problem s nim mam az v zaveru .

  """ hlavní je, aby se „už všechno nějak vyřešilo“ ""

  Tady jde ze strany autora o obrovske ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek veskrze zajimavy , jediny vaznejsi problem s nim mam az v zaveru .

  """ hlavní je, aby se „už všechno nějak vyřešilo“ ""

  Tady jde ze strany autora o obrovske nepochopeni cele situace v oblasti . Jiste nektere ( nedulezite ) strany maji za cil mir . Ale ti nejvetsi hraci chteji prinejlepsim jen mirné uspání konfliktu a často ani to ne . Tam mír za nasich zivotu nebude .
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:58 11.04.2018

  Prečo ste všetci (Rusov nevynímajúc :-) ) fixovaní na raketový útok? K nemu by už zrejme došlo minulej noci bez toho, aby mali Rusi čas zastrájať sa, ako všetko zostrelia a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Prečo ste všetci (Rusov nevynímajúc :-) ) fixovaní na raketový útok? K nemu by už zrejme došlo minulej noci bez toho, aby mali Rusi čas zastrájať sa, ako všetko zostrelia a zaútočia aj na odpaľovacie zariadenia.
  Je Vám jasné, že Američania majú napríklad aj bombardéry B2, ktoré by práve teraz mohli tankovať niekde vo vzduchu na polceste do Sýrie? Aký odvetný úder by Rusy nasadili proti nim, alebo proti letiskám v USA, z ktorých by štartovali?
  Taktiež si myslím, že zo vzdialenosti +- 100 km od sýrskeho pobrežia možno elegantne uzatvoriť vzdušný priestor okolo Lakatie a ak je tam teraz fakt všetko nasáčkované odrezať tak jednoducho proasadovské sily od vzdušnej podpory.

  Osobne myslím, že existujú iba dva scenáre: 1.- Američania nepodniknú nič a znemožnia sa; 2.- Američania podniknú niečo, pri čom sa znemožnia Rusi. Prílišnej eskalácie by som sa nebál, lebo Putin sediaci v žiguláku nakoniec bude musieť strhnúť volant pred Trumpom vedeným protiidúcim TIRákom.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  13:43 11.04.2018

  Karty drzi v ruce Putin, pro nej je Syrie dulezitejsi nez pro USA a podle toho to i dopadne. USA zautoci, ale netroufne si zautocit tak aby 1) padl rusky vojak 2) rus o tom dopredu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Karty drzi v ruce Putin, pro nej je Syrie dulezitejsi nez pro USA a podle toho to i dopadne. USA zautoci, ale netroufne si zautocit tak aby 1) padl rusky vojak 2) rus o tom dopredu nevedel. Takze to nejvic co muzeme cekat je nejaka omezena reakce ala par desitek tomahawku na ne tak dulezite cile, nebo bezletova zona v nekterych oblastech. Na utok samozrejme bude reagovat jak ruska tak syrska technika, ktera bude tvrdit ze 3/4 raket sestrelila, 1/4 nedoletela vubec a posledni, patou ctvrtinu :)) se podarilo ovladnout ve vzduchu prostredky REB. Coz ponekud nebude zapadat do poctu mrtvych irancu a znicenych budov, ale tak prejme jim to.

  K tomu spousteci:
  Utok plynem mi nesedi ani na Asada (nema co ziskat), teda za predpokladu ze vazne ovlada vsechny casti sve armady, ale nesedi mi ani na USA (ti "jsou na svem" a pokud nebudou chtit, tak je ze Syrie uz nikdo nikdy nevystipe), takze nejaka mistni bojuvka co uz vidi, ze to ma za par a chce do toho zapad vtahnout konecne naplno?

  Kazdopadne nesdilim nazor ze jsme na prahu WW3, ze je tohle dalsi kubanska krize atd. Za me je vse zatim krasne zmanazovatelne pro vsechny zapojene velmoci bez toho aby to nejak zasadne (a ne jen pro divaka) eskalovalo. Nestane se nic.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  13:26 11.04.2018

  Stirling
  Souhlas a další problém je, že Trump je arogantní blázen a Putin má odvahy plný pytel, k tomu aby na ty americké lodě zaútočil

  Stirling
  Souhlas a další problém je, že Trump je arogantní blázen a Putin má odvahy plný pytel, k tomu aby na ty americké lodě zaútočil

 • fenri
  13:23 11.04.2018

  Líbí se mi, že je článek bez emocí a stranění.

  Logik: a nebo bylo Trumpovo nečekané (a v kontextu aktivit USA v Syrii evidentně překvapivé a nesmyslné) prohlášení naopak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Líbí se mi, že je článek bez emocí a stranění.

  Logik: a nebo bylo Trumpovo nečekané (a v kontextu aktivit USA v Syrii evidentně překvapivé a nesmyslné) prohlášení naopak kouřovou clonou. Přecijenom začít jeden měsíc ve velkém stavět základny a tahat tam mraky těžké techniky a nasírat Turka a doslova pár dní na to říct "Tak mi balíme." smysl nedává.
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  13:20 11.04.2018

  Moc pěkný článek. Myslím, že doba kdy někdo vnímal Sýrii jako boj proti IS nebo proti současnému režimu je dávno pryč. Každý si tam jede to svoje a aby toho dosáhl se spolčí klidně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Moc pěkný článek. Myslím, že doba kdy někdo vnímal Sýrii jako boj proti IS nebo proti současnému režimu je dávno pryč. Každý si tam jede to svoje a aby toho dosáhl se spolčí klidně s čertem. Tak snad si to nějak naporcují a opravdu už bude klid.
  Ač jasně přiznám, že jsem čistě pro západní, tak rozhodně nejsem pro žádné zbrklé reakce USA, teď ale na druhou stranu Rusové jsou trubky s tím vyhlášením, že zaútočí na ty nosiče, tím podle mě zbytečně Trumpa zatlačili do kouta a on teď vlastně ani nemá možnost nejednat, protože pokud stáhne ocas tak mu to dají doma pěkně sežrat (a to samé platí naopak, pokud rusáci nesplní co deklarují tak bude za slabocha Putin). Podle mě stačilo říct, že rakety sestřelí a byla by "pohoda" max by se stalo, že z 50 vypálených raket dopadne 20 a podle mě by byla každá strana spokojené jen by si to od prezentovali svým pohledem.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  13:18 11.04.2018

  oprava "pak někdo dělal blba z USA ne USA z někoho".

  oprava "pak někdo dělal blba z USA ne USA z někoho".

 • logik
  13:16 11.04.2018

  Danosť: "Ked minulý rok povedal Trump aj spojenci že Asad už nieje hlavný problém prišiel chemický útok po ktorom sa znova uvažovalo o zosadení Asada. "

  ???? Pokud byl ten útok ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danosť: "Ked minulý rok povedal Trump aj spojenci že Asad už nieje hlavný problém prišiel chemický útok po ktorom sa znova uvažovalo o zosadení Asada. "

  ???? Pokud byl ten útok zinscenovaný, pak
  a) ho zinscenovala USA. Pak je její předchozí rétorika o ústupu nesmyslná a tedy USA dělá blba sama ze sebe
  b) zinscenoval ho někdo, kdo chce USA do toho zatáhnout. Pak dělá někdo blba z USA a ni

  Ale varianta, že to USA zinscenovalo aby popřelo své týden staré vyjádření a tak z nás dělá blby příliš logiky nemá. To by znamenalo, že USA si udělaly blámáž sami na sebe a dali lidem, co USA rádi nemají, munici....
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  13:14 11.04.2018

  Skvělý článek doufám ne poslední od tohoto autora

  Skvělý článek doufám ne poslední od tohoto autora

 • fotr
  13:13 11.04.2018

  To Danosť
  Tak vážně nevím zda tam byl plyn skutečně použit a kdo ho případně použil. Pokud ale ano a nebyly to USA, tak si nemyslím že Assad, ten tam zřejmě o ničem už nerozhoduje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Danosť
  Tak vážně nevím zda tam byl plyn skutečně použit a kdo ho případně použil. Pokud ale ano a nebyly to USA, tak si nemyslím že Assad, ten tam zřejmě o ničem už nerozhoduje ale přiklonil bych se k Ruskému scénáři, Rusové už delší testují všude možně co jim projde a kam už mohou zajít. Umím si i představit variantu že ho použili Rusové aby následně zdiskreditovali USA. Je tam několik variant které dávají smysl, i ta o které je napsáno v článku (poslední příležitost USA).
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  13:01 11.04.2018

  Danosť:

  jdeš na to opačně než to je. To co dělá Trump a spol. není, že z nás dělá hlupáky, ale dělá co dělá, protože je na tzv. Západě hodně hlupáků. Podívej se sem do diskuzí. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Danosť:

  jdeš na to opačně než to je. To co dělá Trump a spol. není, že z nás dělá hlupáky, ale dělá co dělá, protože je na tzv. Západě hodně hlupáků. Podívej se sem do diskuzí. Všichni rusofóbové/amerikofilové/židofilové mají jednu společnou věc. Jejich příspěvky vykazují nezvykle vysokou míru hlouposti, neznalosti, nedostatku kritického myšlení. A to bez výjimky. Toto však není v populaci nijak neobvyklý jev. Je naprosto běžné, že dnešní průměrný občan, ačkoliv má ve srovnání s občanem před třiceti lety naprosto neuvěřitelné množství informačních zdrojů na dosah pouhého kliknutí, je hloupější, naivnější a nevzdělanější. O nějakém kritickém, či sebekritickém myšlení pak nelze vůbec uvažovat.

  A přesně tito lidé jsou cílem her politiků Západu. Protože to na ně platí, jako vafle a šlehačka ve spreji v oddělení ovoce u jahod v Kauflandu.

  Ostatně, dnes v práci jsme se bavili o té eskalaci a samozřejmě tam většina pokyvovala, že zasraní rusáci, odmítli vyšetřit incident v Dúmě. Já se jich zeptal, kdo z nich se koukal na to jednání RB v délce cca 1,5 hodiny? Odpověď? Nikdo. Ale všichni měli jasno, že zasrané Rusko vetovalo bohulibý návrh. Že pak FUSAVB vetovali dvakrát Ruský návrh, kdy druhý, byl už pouhá podpora OSN inspektorům OPWC, samozřejmě neměli ponětí. Natož aby měli ponětí, jaké argumenty tam použily jednotlivé strany či jak, kdo a proč hlasovali.
  Mimochodem, nevěřili mi. Obvinili mně z Rusofilie, vlastizrádcovství a to jen proto, že jsem po nich vyžadoval, ať se tedy na ten záznam podívají.
  Naštěstí dnes už mainstream píše o tom, že nejen Rusáci nebyli konstruktivní :-D Ovšem hlavní rusobijec, mně stále má za pátou kolonu ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Danosť
  12:43 11.04.2018

  Mne to pripadá že Američania a niektorý spojenci z nás robia hlupákov, teda čo sa týka Sýrie. Ked minulý rok povedal Trump aj spojenci že Asad už nieje hlavný problém prišiel ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mne to pripadá že Američania a niektorý spojenci z nás robia hlupákov, teda čo sa týka Sýrie. Ked minulý rok povedal Trump aj spojenci že Asad už nieje hlavný problém prišiel chemický útok po ktorom sa znova uvažovalo o zosadení Asada. Tento rok to isté, Američania vyhlásia že sa zo Sýrie začnú sťahovať a boom ako zázrakom další chemický útok (samozrejme mierený na civilov) Lebo to by Asadovi určite vyhovovalo.. Mňa by zaujímalo ktorý hlupák by tomuto uveril, čisto logicky je to hovadina a Asad by musel byť dement aby sa na takéto niečo dal.. Prosím, napíšte všetci či si myslíte že Asad je za chemickým útokom a prečo.
  Skrýt celý příspěvek

 • cernakus
  12:31 11.04.2018

  Tak z tohoto článku asi rupne místním rusofóbům/amerikofilům/židofilům asi žilka, nebo spíše rovnou pumpa :-)

  Nicméně je to čtivé a pravděpodobně velmi přesné vykreslení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak z tohoto článku asi rupne místním rusofóbům/amerikofilům/židofilům asi žilka, nebo spíše rovnou pumpa :-)

  Nicméně je to čtivé a pravděpodobně velmi přesné vykreslení situace, kterou dvěma slovy popisujeme jako "Sud s prachem".

  S ohledem na to, že Rusové už museli přistoupit k hrozbě zničení míst odpalů amerických střel na Sýrii, je situace velmi vážná. Za pana Obamy v roce 2013, který sice žid, ale ještě normální člověk, stačilo, když mezi USNavy a Sýrii vplula Moskva a situace se výrazně zklidnila. Židofil trump je ale jiná káva. Obecně platí, že poturčenec horší turka, a Trump už dokázal, že při "obraně" zájmů Izraele, je schopen udělat doslova cokoliv.
  I napadnout Rusáky v doletu jejich kontinentálního letectva...

  Asi zajedu odpoledne do obchodu nakoupit pár metráků konzerv a tablet s jódem :-D
  Skrýt celý příspěvek